You are on page 1of 70

PKK

5. KoNgRE KaRaRLaRI

Weann Serxwebn
1 3

Weann Serxwebn: 72 PKK 5. Kongre Kararlar

NDEKLER

Birinci bask: Mays 1995 kinci bask: Temmuz 1995

Parti zerine karar Ulusal ordulama zerine karar Savaa ilikin karar Cephe zerine karar Halk iktidarlamas zerine karar Okul ve eitim sistemi zerine karar Sava ekonomisine ilikin karar Maliye ve bte dzenine ilikin karar Basn-yayn faaliyetlerine ilikin karar Ariv-sicile ilikin karar Krdistan'da su, yarg ve ceza sistemine ilikin karar Krdistan'n dier paralarna ilikin karar Trkiye devrimi ve ittifaklarna ilikin karar D ilikilere ilikin karar

7 33 55 79 131 143 159 165 169 177 181 205 211 215

Kadn ordulamasna ve zgr Kadn Hareketi'ne ilikin karar Enternasyonalist grevlere ilikin karar Cezaevilerine ilikin karar Siyasi diyaloa ilikin karar ehitlere ilikin karar Temel hedefler programna ilikin karar tibar iadesine ilikin karar Dr. Baran arkadan durumuna ilikin karar Ferhat arkadan durumuna ilikin karar Serhat Eyalet ynetiminin su pratiine ilikin karar

221 227 231 235 247 255 265 267 271 275

PaRT ZERNE KaRaR

Toplumsal devrimler tarihi, Krdistan gereklii ve partimizin mcadele tarihi ortaya koymaktadr ki; ulus olarak, topyekn drlmek, her eyiyle bakalama uratlmak, klelik stats altnda tarihten silinmek istenen Krdistan gibi smrge lkelerde; yeniden kendine gelmek, insan olarak var olabilmek ve zgrlk mcadelesini verebilmek, ancak yaamn her alanna derinliine nfuz eden devrimci ideoloji ve yeniden ekillenmekle mmkn olabilmektedir. Yeniden var olmann ideolojik ve politik dzeyi, ahlaki-kltrel deerler birikiminin toplam olarak, yeni bir yaam ve alma tarznda ifadesini bulur. Nitekim parti tarihimizin hemen her dneminde ortaya kan ve 5. Kongremizde btn
7

yn le riy le bir kez da ha do ru la nan ger ek lik; Krdistan'da partimizin ideolojik-politik izgisinin gelimelere yaamsal dzeyde yn verdiidir. deoloji ve politika olmadan Krdistan'n smrgeci dzen ve her trl toplumsal geriliin hakimiyeti altna girecei, hibir devrimci ve ulusal bamszlk gelime salamadan, zlme ve dalmay yaayaca, kongrenin gelitirdii tartma ve deerlendirmelerle bir kez daha ispatlanm bulunmaktadr. Gelinen aamada, partimiz nclndeki ulusal kurtulu sava, nemli kazanm ve sonular ortaya kararak halkmz nemli oranda kazanp zgr halk karakterini pratik bir olgu haline dntrmtr. Byyen gerillann ordulama temelinde dmanla dengeyi zorlayarak smrgeciliin ideolojik-siyasi egemenliini sona erdirmi, askeri egemenliini ise belli oranda paralayarak, kazanma ve zafere yrmenin muazzam olanaklarn yaratmtr. Byle bir dzeyin yakalanm olmasna ramen nclk sorunu kendisini en acil bir biimde dayatarak gelimemizi tehdit eden birincil hususu oluturmaktadr. Bu bakmdan nclk sorunu tam olarak zme kavumadka, baaa gidiin yaanmas kanlmazdr. Bundan hareketle olmazsa olmaz bir koul olarak kendisini dayatan parti ncl sorununa hangi dzeyde
8

yaklamamz gerektii rahatlkla ortaya kacaktr. Bandan gnmze kadar, partimizin ideolojik-politik, stratejik-taktik hatt, yaam ve alma tarz ak ve net olmasna, yine Parti nderlii'nin bu dneme ilikin kapsaml zmleme ve talimatlar, her trl devrimci gelimeye imkan sunan zenginlikte olmasna ramen, bunu doru ve yaratc bir biimde hayata geirip baarma grevi tam olarak yerine getirilememitir. Bugne kadar iten ve dtan gelen tm dman saldrlarna kar parti hattnn korunmas, Parti nderlii'nin youn bilin ve ngrsyle salanm ve bugnk nemli gelime aamasna ulalmtr. Geen mcadele srelerinin ispatlad en nemli bir gerek olarak, parti iinde ortaya kan her trden provokatif, snf d anlay ve eilimlere kar mcadelede baarl olunduu oranda parti ncl gelimi ve bu temelde d dmana kar yrtlen mcadelede de baar mmkn olmutur. Daha ilk ideolojik grup aamasndan gnmze kadar, dnemlere gre ayr ayr zellikler tasalar da, znde partimizin gelimesini nleyip, mcadelemizin zaferini engelleyen ve onu tasfiyeye uratmaya alan anlaylar srekli varola gelmitir. deolojik grup aamasnda dayatlan Tekoin-Pilot vb. ajan-provokatif saldrlarla partimizin daha doarken bountuya getirilmek istendii bilinmektedir. Haki KaRER yoldan katle9

dilmesini, daha o zaman iten ve dtan dayatlan tasfiyeci-imhac abalarn karakter ve dzeyini ortaya koymaktadr. 12 Eyll faizmiyle ortaya kan yeni duruma geri ekilme taktiiyle cevap veren ve tekrar lkeye geri dn hazrln balatan partimize bu srete dayatlan Semir provokasyonu btn i ve d balantlaryla birlikte, bir kar parti hareketi olarak mcadelemizin tasfiyesini hedeflemiti. Fakat Parti nderlii'nin ahsnda temsilini bulan doru devrimci tavr ve bunun 15 Austos gibi anl bir atlma dntrlmesiyle, bu provokasyon alt edilerek mcadelemiz gerek direnii z ve zeminine oturtulmutur. 15 Austos devrimci atlmnn ortaya kard muazzam gelimeleri grp deerlendirmeyen taktik nderlik, taktie sa yaklam, bireyci, tutucu, zerk, orta yolcu tutumlaryla 1985'e gelindiinde mcadelemizi neredeyse yeni bir tasfiyenin eiine getirmi; partimiz bu olumsuz gidiata tarihi 3. Kongre almalaryla mdahale etmitir. Parti nderlii o dnemde, zmlenen an deil tarih, kii deil snftr belirlemesinde ifadesini bulan kiilik ve sre zmlemeleriyle, tekrar pratie ynelme ve taktii uygulama esaslarn oturtmutur. 3. Kongre kararlarnn hayata geirilmesi aamasnda kendini da vurup, kongre izgisini arptan10

saptran, bu ekilde kongrenin uygulama gcn zayflatan anlay ve tutumlara kar da etkin bir mcadele verilerek, bunlar etkisizletirilmi ve kongre ruhu canladrlarak yeni bir gelime dnemine girmitir. Bu srete, lke genelinde gerillann yaygnlatrlmas ve tm cephelerde ortaya kan ulusal kurtuluu gelimeye paralel olarak, dta TC'nin zel sava daha da kapsaml hale getirdii, ite ise Avrupa, da ve zindan kaynakl provokatif saldrlarn tezgahland bilinmektedir. APO'ya hayr, PKK'ye evet sloganyla gelitirilen bu provokasyonlarn amac ortak olup, u ekilde belirginlemitir: Dada feodal ve komplocu anlayla gerillay halktan tecrit edip, tasfiyeye uratmak, Avrupa'da emperyalizm kaynakl Avukat provokasyonu ile partiyi ele geirip reformistletirmek, zindan kl provokasyonlarla da partimizi iten liberalletirerek kertmek. Savan trmanma aamasnda partimize dayatlan bu dmanca faaliyetler, parti merkezi bata olmak zere, parti kadrolarnca ya grlmemi, ya da sessiz kalnarak gerekli militan tavr taknlmamtr. Partiyi ve izgiyi koruma grevi bylece yerine getirilmezken, Parti nderlii bu sefer de, yksek ngr, yetenek ve doru mcadele ynleriyle bu provokasyonlar da aa karp etkisizletirerek, parti 4. Kongre zirvesine tamtr. Ayn zamanda bir gerilla kongresi olan 4. Kongre'de
11

o zamana kadar henz zmlenemeyen partileme, ordulama ve sava sorunlar kapsaml ele alnarak, parti nclk ve yaamn andran sa tasfiyeci ve feodal komplocu anlaylar mahkum edilmi, bu temelde yeniden partileme ve ordulamayla birlikte iktidarlama da hedeflenmitir. Yine bu dnemde kendisini srece dayatan zindan kaynakl burjuva-liberal, reformist anlay ve provokasyon aa karlarak etkisizletirilmitir. 4. Kongremizin byk zmleme ve uygulama gcyle girilen yeni sava dneminde patlayp yaylan serhildanlar; ordulamayla birlikte iktidar olma ve zafere ulamann muazzam imkanlarn sunmasna ramen, bu gelimeye bireyci, dar, orta yolcu, sa anlay pratiiyle gerekli karl veremeyen taktik nderlik zellikle 1992 Gney Sava'nda partimizi byk bir tehlikeyle kar karya getirerek bir zl yaamtr. Ancak Parti nderlii'nin srece kapsaml ve fiili mdahalesiyle, parti iindeki tm snf d eilim ve anlaylara kar sava alp bunlar yarglama ile mahkum edilerek, yeniden toparlanma ve younlama temelinde 1993 ylna girilmitir. Yine Parti nderlii'nin byk bir ustalkla dmana dayatt atekes srecinden yararlanan glerimiz, belli bir hazrlk ve younlamayla yaygn bir gerillay hayata geirmitir. 1993'te salanan kazanmlar temelinde yeniden byk
12

ordulama imkanlarn yakalamamzla beraber korkuya kaplan TC, 1994'te partimize ve ulusal kurtulu savam za top ye kn bir zel sa va da yat m tr. Par ti nderlii'nin youn aba ve talimatlaryla dmann bu topyekn saldrs boa karlsa da, parti nclnde yaanan byk anma yznden, taktik nderlik ve sava glerimiz srece gerekli cevab verememitir. ki kongre aras srete yaanan parti dlklar gemiin ayns olmakla birlikte daha nce mahkum edilen anlaylarn ok daha inceltilmi veya farkl biimler alm tekrarndan ibarettir. 1990'lara kadar devrimsel gelime ve baarya inanmayp kendini buna katmayan, dolaysyla izgiden saparak kart konuma den eilim ve anlaylar; 1990 sonrasnda bu sefer ortaya kan muazzam gelime ve iktidar olanaklarn grerek, bunlar zerinde erken iktidar olma hastalna tutulmu ve her eyi, bireysel yaam ve egemenlik uruna feda etmeye ynelmilerdir. Bugn, partinin artan imkanlarfrsatlar zerine kurulan ve orta snfn yaam ve mcadele tarzn esas alan bu bireyciliin, parti izgisini saptrmay hedefleyen ve ucu emperyalizme ve ilkel milliyetilie kadar uzanan sa tasfiyeci, reformist bir karparti hareketi olduu aa kmtr. En u noktada Zel ve Mardin pratiinde grlen, farkl koul ve biimlerde gelien bu orta snf hareketi, esas olarak parti
13

izgimizden bir sapma ve kopuu ifade etmekle birlikte, bir kesimin ahsnda dmanla btnleip bir kontrapartiye dnrken, dier bir kesimin ahsnda ise partiye dayal ibirliki, reformist eilim ve yaam tarzn srdrmek istemitir. Bunun yannda birok eyaletimizde parti ncl ve yaam tarz andrlarak, yerine bireysel tarzlar hakim klma sava verilmi, bu temelde gelimelerin n tkatlarak deerler ar bir biimde heba edilmitir. Anmann en youn ifadesi olarak yaamn yozlatrlmas, orta snf yaklam ve kontra pratiiyle birlikte, ulusallamayan, mahalli kltrden kurtulmayan, feodal ve kyl gerilii, kk-burjuva lafazanl amayan, yine taktie g yetirmeyen ve bu nedenle partiye tehlikeler yaatan, parti birliini ve btnln zedeleyen anlaylar ortaya kmtr. 5. Kongre platformunda, Parti nderlii'nin sunduu Politik Rapor nda yrtlen kapsaml ve youn tartmalarla tm eyaletler somutunda daha net olarak grlmtr ki, iktidarlama ve byk ordulama frsat, bu anlay ve yaklamlar nedeniyle karlmtr. Yine partileme, ordulama sahasnda ulusallamaya, sosyallemeye ve siyasallamaya gelmeme, ar bireysellikle kendini konuturma, bireysel tarz ve slubu parti-ordu ortamna dayatma sonucu, parti-ordu yaam llerin14

den uzaklalm ve farkl ekillenmeler ortaya kmtr. Parti dl ifade eden bu yaklamlar nedeniyle, taktie uygun olarak oynanmas gereken rol oynanmamtr. Grlmektedir ki, byk olanak ve frsatlarn karlarak, gereken gelimenin salanamamasnn ana nedeni, parti nclndeki sapma ve anmadr. Bir kez daha ortaya kmtr ki, parti ncl ulusal kurtuluu mcadelenin her alannda hakim klnmadan, parti izgisi, yaam ve alma tarz esas alnmadan hibir devrimci gelimenin salanmas mmkn deildir. 5. Zafer Kongremizin ortaya kard gereklik zaferin kesinleen yolunu her zamankinden daha fazla aydnlatmtr. Zaferin kesin ve aydnlatlan yolunda baarya ulamak ancak parti nclnn ve yaam tarznn her alanda hakim klnmas ile mmkndr. Bu nedenle nmzdeki dnemin en temel ve vazgeilmez grevi Parti nderlii'nin talimatlarn, yaam slubunu, alma tarz ve temposunu esas alp, zaferi kesinletiren yaklamn hayata geirerek, parti ncln almamzn her sahasnda ve her dzeyinde varlk koulu olarak grp hayata geirmektir. Bu konuda 5. Kongremiz u temel ve nemli hususlara dikkat eker: PKK, tarihi ile ba iinde, parti ii snf mcadelesi15

ni baaryla verip bunu kiilikte somutlatrmamak, bu mcadeleyi partileme dorultusunda derinletirmemek, bu amala parti tarihimize sdrlan savam grmezlikten gelmek, yine kar-partinin dayanp g ald zemini, eski alkanlk ve geri zellikleri grmemek, niyet ne olursa olsun sonuta kiiyi kar-partiye gtrr. Orta snf partisi saflarmzda bilinenden ok daha geni ve etkindir. Dman ile partimiz arasnda gzetleyici olup, ilikileri kendi etrafnda rgtlemeye alt gibi parti d anlay ve yaklamlardan beslenerek, ibirliki, liberal, reformist zmn temsilciliini yapmaktadr. Deerler zerine oturup, ynetimi sanlandan daha fazla ele geirerek, iktidarlamada pay sahibi olmak istemektedir. Her trl eski yaam alkanlna, aireti-feodal zelliklere, kk-burjuva yaama, rgt ve taktik gc olmayan yetmez devrimcilie dayanarak, devrimci partileme nne handikaplar koymaktadr. Devrimci partileme derinletirilmek istenirken, savan bu ynnn glendirilmesi baar ve zafer iin arttr. Bir Zel'de ortaya kan anlay ve sahte nderliin durumu byledir. Yetersiz devrimcilik kendini yetkinletirmeme ve bu nedenle dnemi karlayamama saflarda egemendir. Cepheleme ve ordulamann gittike byd ve gelecekte bu bymenin daha da artarak srecei dikkate
16

alnrsa; partilemeyen, rgtlenmeyen ve savamayan her anlay ve yaklam, eskisinden kat be kat daha fazla orta snf partisine hizmet edecektir. Partilememiz eer kontr-parti hareketi ve orta snf partisine kar savamla garantiye alnmaz ve devrimci parti izgisi partilemeye egemen klnmazsa tehlike ciddidir. Sz edilen hareketlerin PKK'nin bana bela olup yenilgiyi dayataca aktr. Mardin pratiinde grld gibi, orta snf partisi, zerine gidilince ok kolayca kontr-partiye dnp, dmana snabilmektedir. Bunun iin kongremiz merkezden balayarak, btn parti kadrolarn, devrimci partileme esaslar ve onun nderlik tarzna sahip kmaya ve var olan yetmezlikleri aarak doru partilemeye davet eder. Emee, deerlere ve kazanmlara sahip karak rgtlenmeyi sk, pratii ise yaratc klmay, cephe ve orduyu en stten en alta kadar rgtleyerek bolua, dankla ve sava dla mahal vermemeyi sorumlu devrimciliin partilemi ve ordulam militan kiiliin bir gerei sayar. Savaa, rgte, orduya gelmem, yetersizim, yapamadm gibi, her trden yetmez devrimcilik zelliklerine gereke kabul edilmeyeceini, ideolojik, siyasi, rgtsel, askeri dzeyde alnan her grevin nderlik tarz
17

ve yetkin partileme lleri dorultusunda mutlaka baarlmas gerektiini, ancak bu temelde partiliyim denilmeye hak kazanlacan vurgularken, bunun gerekleri yerine getirilmedii halde, partiye geldim, PKK'li oldum, kadro oldum; ebedi PKK'liyim, orduya katldm, komutanm, cephede iin bandaym, kitle nderiyim trnden ucuz yaklamlar gstermenin partileme ile ilgisi olmadn belirtir. PKK'lilemek; sosyalizme yaratc, demokrasiye ve ulu sal l a ise dev rim ci yak la m de mek tir. PKK'lilemek; anti-emperyalist, anti-smrgeci, antifeodal olmak, gericilie ve zel savaa kar yetkin ve amansz mcadele etmek, yine deer yaratmak, savamak, savatrmak demektir. PKK'lilemek; fedakarlk, cesaret ve inisiyatif temelinde ne kadar iliki, ne kadar rgt, ne kadar gerilla yarattm, ne kadar ordu rgtledim, nereye nasl vurdum, nereyi nasl ele geirdim dememizi salayan, yani grev ve rgtlenmede baary mmkn klan yol ve ynteme sahip olmak demektir. PKK'lilemek; gerilla ve cephede nclk yapmak, ortayolculuu brakmak, yetersiz devrimcilie son vermek, provokatif-komplocu yaklamlar amak, nderlik tarzna ve rgte kar direnmekten vazgemek, devrimci ve millitan zellikleri esas almak, i dmana kar hem kendi ahsnda, hem de yap iinde mcadele et18

mek ve yeterlilik snrlarn amak ve bu temelde partilemek demektir. PKK'lilemek; emek gaspna, hrszla, sava aalna, dmann denetleyebildii rgtlenme tarzna ve gaflete kar durmak, her trl yetersizliin dman ifade ettiini bilerek mcadeleyi bir de bu temelde younlatrmak demektir. 5. Kongremiz, partileme yolunda bunlar vurgularken, nderlik gerei ve tarznn tek kazandran tarz ve gereklik olduunu belirtir. Parti nderlik tarz anlalmadan, bu tarz esas alnp partileilmeden, mcadele yaamnn srdrlemeyeceini, birok pratik kantlayarak altn izmitir. Parti nderlii'nin insanla ve devrime sorumlu, duyarl ve hassas yaklam savata ve yaamda esas alnmaz, bunun yksek temposu, tarz, ruhu, yaatc zellii, yine yksek kolektivizmi, denetimi, ngrs, hakimiyeti, atlmcl, yaratcl yakalanmaz ve byk disipline olduka bilimsel yaklam ve katlm salanmazsa, nmzdeki dneme beklenen cevabn verilemeyeceini aka ilan eder. Bunun iin; a) Parti nderlii'ne, partiye, deerlere, bilimsellie ve devrimci llere oturmayan, PKK militan gerekliine uymayan, kr bir duygusalln tesine gemeyen, bu nedenle de her defasnda yetmez bir pratii sergile19

yen, partimizin baar snrna yaklamayan, yine kendini bu konuda eitmeyen ve yeterli dzeye karmayan, mrite ball ve bu temelde parti yaam llerine girip grevlerine sahip kmayarak, i dmana zemin sunan ve partilemede her trl anmaya yol veren fanatizmi reddeder b) Parti ortammz laf kalabal ve demagojiye boarak devrimci eylem hattn saptran, teoride dorular syleyen ama onu yaamayan, pratie teet geen, kendini doru katmayan, vermeyen, retmeyen, ama parti deerleri zerinde ucuzca laf reten, parti-ordu yaam gerekliini arptan, askerilemeyip ordu disiplinine gelmeyen, partileme ve ordulamay bulanklatrarak neredeyse mmkn olmaktan karan kk-burjuva lafazanln ve buna benzer tutum ve yaklamlar iddetle mahkum eder. Bu tutum ve anlay sahiplerini doru devrimci, yaam ve eylem izgisine gelmeye arr. Bu tutumda srar edenlere meydan verilmeyeceini ilan eder. c) Yar-feodal, yar-burjuva zellik, kltr ve yaam alkanlklarndan kaynan alan (partimize) aavari, despot, geri ve bastrmac, yaam ve ynetim tarzn dayatan, bylece sava ve ordu glerimizin geliimini sekteye uratan, arptan, datan, geri, dar ve tutucu kyl zelliklerinde srar eden, ordu disiplinini esas al20

mayp parti-ordu resmiyeti yerine ahbap-avuluu ve lakal geirerek parti yaam ve deerlerini andran ve bu temelde her trl geri anlay ve yaam zelliklerine yer veren aavari tutum ve davranlar mahkum eder ve sklp atlmasn hedefler. d) Bireyciliin her trlsn partileme nnde ciddi bir engel olarak grr. Partimizin btn i ileyi esaslar ve tarzn kendi bireysel egoizm ve ihtiras uruna ayaklar altna alarak, btn bunlarn yerine kendi parti d tarz ve yntemini geiren, parti yapsn bastrp tasarrufu altna alarak partinin demokratik tartma ortamn arptan ve boa karan, parti otoritesi yerine kendi otoritesini hakim klmaya alan, kendine sevdal, kendini tm gelimelerin merkezine koyan, bireysel iktidar hastalyla devrimci iktidar yolunu tkayan, blgeci, eyaleti diyebileceimiz dar, tehlikeli tutum ve anlaylar esas alp ulusallamay yadsyan ve bylece partileme ve ordulamaya ket vuran bireysel tarzlar iddetle mahkum eder. Tm partilileri byk bir nemle bu anlay ve tarza kar mcadeleye arr. Btn bu temel yaklamlara bal olarak tm partililerin nne, parti ncln, mcadelenin her alannda mutlak surette tesis etmeyi, yaama hakim klmay, engellenemez ve vazgeilmez bir grev olarak koyar. Bu temelde 5. Kongremiz;
21

1- Partilemede en temel grevlerden birisinin, imdiye kadar gerekleememesinin neden ve sonular aa karlarak ortaya konulan, salam, yeterli ve ileyen bir merkezilemeye ulamak olduu gereinden hareketle, doru devrimci anlay temelinde tm parti, ordu ve cephe alanlarna hkmeden, taktiin btn esaslarn gelien politik dnemlere gre uygulayan, Parti Genel Bakanl'nn denetiminde srelere yn veren ve 29 asil, 11 yedek yeden oluan gl bir parti merkez komitesinin rgtlenmesini, 2- Kongremizce seilen Parti Genel Bakanl ve Merkez Komitesi'nin btn bu almalarn baaryla yrtlmesinden sorumlu ve yetkili klnarak, onlarn ynetiminde Bakanlk Konseyi ile dier bal brolarn oluturulmasn, 3- Kongremizce seilen Merkez Disiplin Kurulu'nun parti almalarnda ortaya kan tzk ihlallerini grmek ve karara balamakla ykml klnp, bu kurulun 7 asil, 3 yedek yeden oluturulmasn, 4- Bakanlk Konseyi ile Merkez Komitesi'nin Parti Genel Bakan'nn yaam ve alma tarzna uygunluk arzetmeyen, onun alma temposunun gerisinde kalan ve kolektivizmi yadsyan her trl bireyci ve dar alma tarzn aarak, kendisini lkenin btnnden sorum22

lu grp, proletaryann kolektif irade birliini temsil eder seviyeye karmas ve Genel Bakanln baar getiren alma slubunu esas alp gereklerini yerine getirmekle ykml klnmas ve kendi bireysel tarzn esas alp almasn, Parti Genel Bakanl ve Merkez Komitesi'nin denetimine kapal tutan, faaliyetlerinde parti politikas ve taktii ile elien Merkez Komite yelerinin, Parti Genel Bakanl tarafndan grevinden alnarak, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini salayan ileyi mekanizmasnn oturtulmasn, karar altna alr. Kadrolar Sorunu 1- Bakanlk Konseyi ile Merkez Komitesi'nin kongremizin benimsedii doru devrimci yaklam erevesinde, btn parti kadrolarn gzden geirerek, yenileme ve dntrme temelinde onlar yeniden bir dzenleme ve grevlendirmeye tabi tutmasn, 2- Kadrolarn seimi ve tayin-terfisinin, genel parti llerine gre, izgi karsndaki durumlar ideolojikpolitik ve pratik dzeyleri, grev ve sorumlulua yaklamlar, yetenekleri ve grevlerindeki baar orannn dikkate alnarak yaplmasn ve bu konuda tzk esaslar dnda bireysel llerin kabul edilmemesini, 3- Kadrolarn grev durumlar belirlenerek, grev23

den alnma veya yeni greve getirilmelerinin bir st kurumun bilgi ve onay ile gerekletirilmesi ve parti kadrolarn herhangi bir biimde harcad veya saf d ettii tesbit olunan sorumluluklar hakknda gerekli rgtsel tedbirlerin alnmasn, 4- Hibir kadronun ilevsiz kalmayp, yetkin bir biimde roln oynayabilmesi iin doru, planl ve isabetli dzenlemeye gidilerek, her kadronun en az bir ile grevlendirilmesi ve grevinde baar gsteren kadrolarn dllendirilerek tevik edilmesini, 5- Kadrolarn dnemlerin zgn grevlerine hazrlanp anmalarn nlemek ve onlar yenilemek iin, belli srelerde bir kadro komutan okulunda ya da Parti Merkez Okulu'nda eitime tabi tutulmas, ideolojik-politikrgtsel ve askeri alardan yetkinletirilerek parti formasyonuna ulatrlmalarnn salanmasn, 6- Parti kadrolar yetki dzeyleri ne olursa olsun, parti izgisi ve yaam karsnda eit derecede sorumlu olduklarndan, bu sorumluluuna sahip kmayan, dncede ve eylemde parti d anlay ve yaklamlarn zerinden atmayan ve partinin eitici, dntrc aba ve yntemlerine ramen bunda srar edenlerin, kadrosal grevlerin dnda tutulmasn, 7- Parti tznn tm parti kadrolarna en ksa srede eitim yntemiyle zmsetilip, bundan byle g24

rev dzeyi ne olursa olsun hibir partinin tzk d davrannn kabul edilmemesini, 8- Tm parti kadrolarnn, 5. Kongre'nin de aa kard gibi, esas tehlikenin d dmandan daha ok onun direkt ve dolayl etkilerinden oluan i dmandan geldiini bilerek, partinin ideolojik, rgtsel kiiliini tamay ve kaynan orta snflardan alan, eitli dnemlerde deiik biimlere brnse de, znde ayn olan, parti izgi ve yaamna gelmeyen, parti izgisini uygulamad gibi uygulatmayan, onu andran ve saptran ibirliki, burjuva, liberal vb. karakaterler tayan orta snf partisi ve kontra parti faaliyetleriyle partimize provokasyonu dayatan i dmana kar izgi devrimciliinden amamay, ona kar tavizsiz ve ilkeli mcadeleyi en temel bir grev olarak bilip, parti ii snf mcadelesini her koul altnda kararlca yrtmesini, 9- nmzdeki dnemde yeni kadrolar yetitirilerek, 4 ylda parti kadrolarnn bir kat artrlmasn karar altna alr. Parti ii eitim 1- Parti nderlii'nin insan kazanma, yeniletirme ve dntrmeyi salayan byk eitici yntemi ve abasna ramen, parti saflarmzda hala yaygnca grlen
25

kendini eitmeme, eitimi temel bir parti grevi olarak grmeme, kmseme ya da onu demagojik laf dzeyinde ele alma gibi dar ve yzeysel yaklamlarn mahkum edilerek, btn kadrolarn bu hastalkl yaklamdan arndrlp partinin doru eitim politikas ve yaratc ynteminin kadro yetitirilmesinde esas alnmas ve bunun iin gereken oranda parti eitim okullarnn almasn, 2- Parti faaliyetlerinin yrtld her alanda eitimin yaamn ayrlmaz bir paras dzeyinde ele alnp srekli bir grev olarak kabul edilmesi ve tm partililerin Parti nderlii'nin zmleme ve talimatlarn temel eitim materyali olarak grp, bunlar zmsetmeye almay ve yaratc bir biimde uygulamay bir parti talimat olarak kabul edip hayata geirmesinin salanmasn karar altna alr. Parti ii yaamn dzeltilmesi 1- Tek ve doru yaam biiminin parti yaam tarz olduu gereinden hareketle, bu yaam tarznn parti faaliyetlerinin olduu her birimde temel bir grev saylarak, tavrsz bir uygulama ile hayata geirilmesini, 2- Parti yaam tarznn nemli bir anmaya urad ve bir tehlike ile kar karya olduu dikkate alnarak, en stten en alt sorumluya kadar her partilinin, partinin
26

emee ve abaya dayal yaam ilkesine sk skya bal kalp, bu dorultuda yaamn yeniden bir dzenlemeye tabi tutulmasn, Bunun iin; a) Her trl bireysel, zerk, lafazan, aavari, tutucu, fanatik vb. yaam anlay ve alkanlklarnn alarak, partinin devrimci yaratc ve kolektif yaam tarznn esas alnmas ve faaliyetlerde teklemeye meydan verilmeyerek kolektivizmin zenle uygulanmasn, b) Kiinin kendine gre katlm yapp, kendi yaamana feda eden ve parti yaamna ters den her trl keyfi anlay ve tutumun mahkum edilerek, katlm ve yaamda doru-dntrc tarza ulalmasn, c) Tm parti rgtlenmesinin tzk esaslarna gre kurumlatrlp, parti disiplin ve resmiyetinin her alana egemen klnarak tzk devrimciliine ulalmasn, d) Krdistan'da en insani, en zgr ve en yaanlas iliki olan yoldalk ilikisine dayatlan her trl sekter, bastrmac, despot, laka, ahbap-avu tasarrufu vb. anlay ve tutumlar iddetle mahkum ederek, bunlarn yerine ilkeli, sayg ve sevgiyi esas alan, sade, drst, dayanmac anlay ve tutumlarn geirilmesinin vazgeilmez grlerek art klnmasn, e) Parti nderliimizin yaam tarznda ifadesini bulan gnlk olarak tamamen amaca ball, kazanmay,
27

baarmay, disiplinli ve programl almay esas alan ve partilemenin zn oluturan profesyonel llere ulalmasn, 3- Yaamda kendimizi dzeltelim, parti yaamna ulaalm sloganna uygun, 1995 yl boyunca srecek olan parti yaamn dzeltme kampanyasnn ilan edilmesini tm partililer ve sempatizanlarn bu srece tm gleriyle, en zl ve en aktif bir biimde katlarak her trl snf d eilim ve anlay tasfiye etmeye arlmasn ve bunun, yerine getirilmesi art olan bir parti talimat olarak kabul edilmesini, karar altna alr. ordu ve cephe almalarnn denetimi 1- Partinin tm cephe ve ordu kademelerinde nicelik ve nitelik olarak hakimiyeti salayacak dzeyde rgtlendirilmesi, ordu ve cephe saflarndan partiye kadro ve aday ye salama almasnn yetkince yrtlmesini, 2- Partimizin ordu ve cephe almalarnn izgiye ve taktie uygun olarak yrtlp denetlenmesinin Genel Bakanlk ve yetkili merkezi kurumlar vastasyla yaplmas ve yine bu grevin ihtiya duyulan hallerde eitli dzeylerde oluturulacak denetleme kurullar vastasyla da yerine getirilmesini, 3- Ordu iindeki eitim ve denetim grevinin atanan
28

siyasi komiserler vastasyla yaplmasn karar altna alr. Toplant rapor ve talimat sistemine ilikin 1- Parti faaliyetlerine ilikin toplant ve rapor sisteminin tzkte belirlenen sreler ierisinde ileme konulup gereklerinin yerine getirilmesi, Bunun iin; a) Toplatlarn zamannda yaplmasndan ynetim sorumlu olup, toplantlarn resmiyet kazanmas iin, ye saysnn salt ounluunun art klnmas ve bir stn onay olmadan ertelenmemesi, b) Raporlarn kiilere deil, kurumlara yazlmasn, raporlarn yazld kurum dnda hi kimsenin okumamasn, Parti Genel Bakanl'nn izni olmadan hi kimse tarafndan almamasn ve almas halinde bunun rgtsel su saylmasn, 2- Parti nderlii'nin talimat ve zmlemelerinin sadece bir eitim materyali olarak deerlendirilmesi tutumuna son verilip, daha ok bir uygulama talimatna dntrlmesini, her talimatn ncelikle ynetimler tarafndan zmsenerek bir planlama ve uygulama gc haline getirilmesini ve Parti nderlii'nin genele ynelik ak talimatlarnn hibir srette hasralt edilmeme29

sini ve uygulama d tutulmasn karar altna alr. Deelere yaklam Yce deerlerin bir birikimi ve younlam ifadesi olan partimizde, deerlere hoyrata yaklaan, onlar bireysel yaam gdlerinin bir arac olarak kullanp zerinde kurulan, bu deerler zerinde lks, bireysel yaam srdren anlay ve tutum sahiplerinin mahkum edilmesi ve devrim deerlerine en yetkin sahiplenmenin yaplmasn, Bunun iin; a) Tm deerlerin yaratcs olan insann kendisi en bata gelen deer olup, partimizin tm deerler bilekesinin Parti nderlii olduunun iyice bilince karlmasnn salanmasn parti ehitleriyle parti kadrosu, savalar ve alanlarnn en temel parti deerleri olarak grlp yle yaklalmasn, b) Deerler zerinde tzkte belirlenen yaam lleri dnda baka bir yaam tarznn gelitirilmesinin kabul edilmemesini, hibir maddi ve manevi deerin kiinin zel kullanmna alet edilmemesini ve parti onay olmadan hibir parti deerinin kimseye verilmemesi ve harcanmamasnn salanmas iin allmasn, c) Parti deerlerinin parti ve devrim karlar dorultusunda byk bir sorumluluk ve hasasiyetle en verimli
30

tarzda kullanlmasn, d) Tm partililerin kendisine emanet edilen deerleri sadece korumakla deil, gelitirmek ve bytmekle de ykml klnmasn, e) Parti deerlerinin kolay kazanlmad gibi kolay da kaybedilemeyecei ilkesinden hareketle, deerleri ucuz kaybettiren onlara kar duyarszlk gsteren, kurum ve kiilerin tze uygun olarak ileme tabi tutulmasn, f) ehit ve yaral arkadalara yanl yaklamlarn su saylarak tzksel ileme tabi tutulmasn karar altna alr. 5. Kongremiz; btn bu kararlar temelinde tm parti yapsn, parti kiilik ve yaamn korumaya, glendirmeye, gelitirmeye, bunun baarl bir savunucusu ve savas olmaya, Parti nderlii'nin yaam ve mcadele izgisinde yrmeye, kongremizin at bu yeni ve tarihi srele zgr ve demokratik bir lkeye ulamak iin var olan koullar yaratc bir biimde deerlendirmeye, zaferi ve gelecei yaratan PKK'nin baarl ve erefli bir evlad olarak byk bir moral, cesaret, coku ve Apocu ruhla tarihi grevlere sarlmaya arrken, btn bunlarn bir baarma ve zafer talimat olarak kabul edilmesini kararlatrr.
31

ULUSaL oRDULaMa ZERNE KaRaR

Ordu ve sava birbirleriyle olduka ilikili kavramlardr. Sava, politikann en younlam ve silahl iddeti ieren biimiyken, ordu da en younlam politik-askeri rgtlenme ve sava yrten temel gtr. Tarihte ortaya kan tm ordular ister sava, ister bar srelerinde olsun bal olduklar snfn damgalarn tarlar. Ve ona uygun bir ilev grrler. Genellikle ordularn balangta hazr ve kurulu biimiyle ortaya kmad, kk birliklerden giderek geni ve dzenli ordu birliklerine ulat aktr. Yine sava yrten ordular savan dzeyi ve kapsamndaki bymeye uygun olarak gelimek durumundadrlar.
32 33

Krdistan'da partimiz nclnde yrtlen ulusal kurtulu sava ve sava yrten ordu gcnn her geen gn bir bymeyi yaad aktr. Parti hareketimiz daha bandan beri smrgeci Trk egemenliine kar mcadelenin merkezine devrimci iddeti koymu ve bir anlamda bunun ifadesi olmutur. Ulusal demokratik halk devrimini gerekletirmenin en temel yntemi olarak silahl mcadeleyi esas alan partimiz temel rgtlenme biimi olarak da ordu rgtlenmesini tespit etmitir. Bu geree uygun olarak, kk ve gizli, silahl birimlerle devrimci iddet uygulanmasn gelitirmitir. 15 Austos Atlm'yla birlikte, gerilla ordulamasnn nemli bir admn atan partimiz, yaygnlaan gerilla sava temelinde bugn binlerle ifade edilen ordu dzeyine varmtr. Ancak mevcut dzeyin zafere ulama asndan olduka geri olduu aktr. nmzdeki dnem asndan nicelik ve nitelik olarak byyen, her bakmdan ulusal temsil gcne ulaan byle bir ordulama hareketini yaratmak, gerek bamszla ulamann bir gereidir. a- ordunun bytlmesi ve rgtlenmesine ilikin Sava gelitirmenin en temel gc olan ordu, bytlmeden savan geniliine ve derinliine
34

gelitirilmesi de mmkn deildir. Orduyu nicel ve nitel olarak byterek sava gelitirmek, savaa dayal bir ordu bymesini salamak en gereki ordulama tarzdr. Mcadelemizin bugn ulat dzey, dikkate alndnda ordulamada ok ileri dzeyi yakalamak zorunda olduumuz ortaya kmaktadr. Siyasi dengeyi lehine bozan, askeri adan dengeyi zorlayan ulusal kurtulu savamz, Trk zel savann imha planlarn boa karmakla kalmam, ordulamada da bir patlama yaratmtr. zellikle 1991-92 sava srecinde yaygnlaan kitle serhildanlar neticesinde ordu saflarna byk bir akn olmu, byk bir ordulamay yaratmann tarihi frsat yakalanmtr. Ancak bireyci, dar, tutucu, sekter ve bastrmac yaklamlar, yar feodal, yar kk-burjuva, liberal, sa, reformist anlaylar nedeniyle bu tarihi frsat deerlendirilememitir. Parti nderlii'nin youn abalar talimat ve mdahaleleriyle salanan ordusal gelime temelinde gelien savamz, Krdistan'n birok alannda gerilla denetim blgeleri yaratmtr. Gelinen aama lke genelinde paral kzl iktidarlar oluturma ve bunun merkezine demokratik halk iktidarn oturtma aamasdr. Temel sava biimi olan hareketli savala i ie yaygn gerilla ve silahl halk
35

ayaklanmalar gelitirme temelinde alan drme ve savunma taktii gndemdedir. Sava bu dzeyde gelitirmek, nicel veya nitel olarak bym, merkezi bir komuta ve ynlendirmeye kavumu olarak tek bir birim, z ihtiva eden ve ayn siyasal ama uruna ortak bir duygu ve davran sergileyen ulusal bir ordu dzeyini yakalamay zorunlu klmaktadr. Gelinen aamada klasik gerilla tarz ve ordu dzeyinde srar etmek, orduyu bytp rgtlememek, bu dzeyde aklp kalmak, sava gelitirmemek ve kurtuluu istememek anlamn tar. Gelime karsnda tutuculuu, dolaysyla gerici bir direnii ifade eder. Bu yaln gerein vurgulanmas temelinde nmzdeki dnemi bir ulusal ordulama dnemi olarak ilan eden 5. Kongremiz; 1- Krdistan kurtuluunu zaferle talandrmann temel yntemi olan ulusal kurtulu savan gelitirmek, ordulama hareketinin bytlmesi ile sk skya balantldr. Orduyu bytmekten rken, dar grup pratiinde srar eden, yeterli eitici ve rgtleyici abay sergilemeyen, aavari, bastrmac, krc ve kkrtc slubuyla datan, bireysel kiilik zellikleri ve tarzn esas alarak orduyu ekilsizletiren, mahalli zellikleri ulusal zelliklerin yerine koyan, laka, ahbap-avu ve liberal yaklamlarla z ve biimi
36

bozan tm anti-askeri, anti-ordu tutum ve yaklamlarn iddetle mahkum edilmesini ve parti nclnde halkmzn tarihi ihtiyac ve gelecein teminat olan, savaan bir halk ordusunun daha da gelitirilmesinin en temel bir grev olarak belirlenmesini, 2- nmzdeki dnem iin, en az 60 bin kiilik bir ulusal ordu yaratlmas, bunun eitme ve donatma temelinde savatrlmasnn, dnemin ulusal ordulama hedefi olarak ilan edilmesini, 3- Askerlik yasas, gnll katlm ve askere alnma ubelerinin uygulamaya geirilmesini, 4- Ulusal ordulamann bir kolu olarak kadn ordulamasnn oturtularak gelitirilmesini, 5- Gelien demokratik halk iktidar ve kurumlamas ierisinde ordunun gerek yerine oturtularak, rolne uygun bir ileve kavuturulmasn, 6- Ordu ynetmeliimiz olan ARGK ynetmeliinin yeniden dzenlenmesi ve ordu yaamnn tm ynlerini ierecek temel ynetmeliklerin gelitirilmesinin Parti Merkez Komitesi'nin nne grev olarak konulmasn karar altna alr. B- orduda parti nclnn hakim klnmas Krdistan'da yeniden dou, bamszlk, demokrasi
37

ve zgrlkle balantl tm gelimeler partimizin ncl altnda mmkn olmutur. Ulusal-demokratik halk iktidarna ulamann en temel arac ordu almalarna komuta eden partimizdir. deolojik-politik amatan kopmu bir ordu ve onun eylemi, halka kart durumlara girmeye ve giderek kurulu amalarna ters bir konuma dmeye mahkumdur. Tarihte bunun saysz rnekleri olduu gibi, silahl savam tarihimizde de partinin siyasal amalarna ters, halka kar dmanl ieren anlay ve pratikler bolca yaanmtr. Gemi srete ortaya kan feodal-komplocu, asi, avare ve kontra pratikleri, buna yol aan anlaylar, parti ncln reddeden, onu yadsyan anlaylardr. Tarihimizdeki isyanlarn doru bir siyasal nclkten yoksun olmalar nedeniyle uradklar kt akbetin retici dersleri kadar, yakn mcadele pratiimizde ortaya kan anlay ve tutumlarda orduya ve silahl savama partinin mutlaka nclk etmesinin, olmazsa olmaz kabilinden, bir nem tadn aklkla ortaya koymutur. Bandan beri bu gerein bilinciyle hareket eden partimiz, ordu ve sava faaliyetlerinde parti izgisini hakim klmay byk bir zenle ele alm, bu dorultuda byk bir savam yrtmtr. Bu adan; orduya ve silaha parti komuta eder ilkesinden hareketle, partinin belirledii siyasi amacn
38

ve halkn temel karlarnn savunulmas ve korunmasn gzetmeyen bir ordulamay onaylamayan, bunu yarglanmas gereken ciddi bir sava suu olarak kabul eden, yine bireysel, mahalli ve ahbap-avu zellikleri ile ordu yaamn andran, bozan, disipline, resmiyete, emir-komuta ilikisine gelmeyen, askerlemeyen, ideolojik-politik gelimeyi yadsyan salt askeri anlay ve ordunun eylem hattna ve yaamna girmeyen kk-burjuva lafazanln, ordu bozanlk olarak deerlendirip makum eden 5, Kongremiz, 1- Ordu yaamn ve eylemini parti siyasetine uygun yrtmek ve denetlemek iin, ordunun en st komuta merkezi olan Genel Kurmaylk bata olmak zere, eyalet ve blge karargah ynetimleri ile tabur ve daha st birlik ynetimlerinin tmden partililerden oluturulmasn, 2- Birlik ve takm ynetimlerinin 2/3'nn partililerden oluturulmasn, 3- Ordu birliklerinde ideolojik-politik seviyeyi ykseltmek, yaamn ve savan siyasi amalara uygun bir ekilde yrtlmesi ve denetlenmesini salamak ve bu temelde parti hakimiyetini tesis etmek iin siyasi komiserlik kurumunun oluturulmasn, siyasi komiserin grev, yetki ve sorumluluklarnn ordu
39

ynetmeliinde akla kavuturulmasn, 4- Orduda komuta ve sava eitimini yrtecek yeterli dzeyde ve sayda askeri-siyasi okullar ve ubelerinin rgtlendirilmesi, merkezi ve sistemli ders programlarnn oluturulmasn, bu konuda Parti nderlii'nin zmleme ve talimatlarnn temel askeri emir olarak ele alnp uygulanmasn karar altna alr. C- orduda merkezileme ve kurumlama Gnmzde ordulamak merkezilemek demektir. Siyasal amalara bal ve temel sava taktiine uygun ortak bir yaam ve davran biimine ulamak; merkezi bir emir-komuta sistemi ierisinde hareket etmek demektir. Bu bakmdan, tamamen ynetmeliklerle belirlenmi kurallar btnln ifade eden salam bir resmiyet-disiplin hakimiyeti altnda yaamak demektir. Tek bir beyin, gz ve kulak olmay baaramayan bir ordu, zafer yryn gerekletiremez. Partimizin nclk ettii sava ve ordulama hareketinin geliimine ket vuran birok anlay, tutum ve davrann hala etkili olmas salam ileyen bir merkezileme ve kurumlamay yaratamam olmamzla balantldr. Farkl bireysel tarzlarn ar damgasn tayan ar mahalli, snf d zellik ve
40

alkanlklarn etkisi altnda bulunan ordulama almamz, birok arpkl ve tehlikeyi barnda tamaktadr. Mcadelemizin ulat dzey ve yeni sava srecinin temel zellikleri dikkate alndnda, ulusal bir ordu dzeyini yaratmak, temel sava taktii ve hedeflerine uygun olarak, orduyu planl ve koordineli bir savaa yneltmek, sevk ve idare etmek bakmndan, en stten en alta kadar orduyu merkezi bir ekilde rgtlemek, merkezi karargah ve birlik dzenlerine ulamak, orduda gerekli kurumlamalar yaratarak zgn ilevlerini salamak zorunludur. Ynetmelik ve talimnamelerde en ayrntl ifadeye kavumu, kurallar erevesine oturtulmu disiplinli bir ordu dzeni hem baarnn nemli bir teminat, hem de merkezilemeyen, kurumlamayan her trl anlay ve tutumun panzehiridir. Bu temel yaklam erevesinde tm ordu mensuplarn doru anlay ve tutumda karar klmaya, bunun mutlak aba ve dzeyini yakalamaya aran 5. Kongremiz, merke-zilemeyi ve kurumlamay tkayan bireyci, aavari, kk-burjuva, liberal-uzlamac yaklamlar, ulusal dzeyi reddeden blgeci ve eyaleti tutumlar, emee, disipline gelmeyen, yaam ekilsizletiren her trl keyfilii mutlak suretle amay, en bata ordumuzun st ynetim ve komuta
41

kademesi nne baarlmas gereken bir grev olarak koyup, merkezileememe ve kurumlaamamaya kesin bir son vermeyi dile getirirken; 1- Ordumuzun yaratcs ve kurucusu olan Parti Genel Bakan Abdullah CALAN yoldan, Halk Kurtulu Ordumuzun Bakomutan olduunun bir kez daha ifade edilmesini, 2- Parti Merkez Komitesi yelerinden oluan Genel Kurmaylk Kurumu'nun rgtlenmesi, tm ordu-sava almalarnn planlanmas, yrtlmesi ve denetlenmesinde en st merkezi kurum olarak grevli, yetkili ve sorumlu klnmasn, 3- Genel Kurmayla bal sava cephelerinin sevk ve idaresinden sorumlu saha kurmay-lklarnn oluturulmasn, eyalet ve blge dzeyindeki karargahlarn glendirilip oturtulmasn, 4- Nicel art ve savan dzeyine denk den birlik dzenlenmesine (blk, tabur, alay, tmen ve kolordu gibi) gidilmesini, 5- Karargah ve birlik bnyelerinde eitim, basnyayn, lojistik, levazm, muhabere, salk, yarg vb. kurumlamalarn salamlatrlmas ve pratik ilevlerine kavuturulmasn, tm bu kurumlamalarn kurulu ve ileyi esaslarnn ynetmelik ve talimnamelerle
42

akla kavuturulmasn, 6- Ordu rgtlenmesinde snflandrmaya gidilerek, uzmanlama temelinde uaksavar, topu, istihkamc vb. birliklerin oluturulmas ve tm ordunun bu temelde yeniden dzenlenmesini, 7- Orduda her dzeyde komutan yetitirmek, yedekler hazrlamak iin oluturulan siyasi-askeri okullarn, taktik-teknik uzmanlk eitimi blmlerini de kapsamas veya bu ynl eitim devreleri ve kurslarn almasn karar altna alr. D- Lojistik-levazm Etkin ve baarl bir sava yrtmek, iyi rgtlenmi, merkezi ve disiplinli bir ordu yapsn gerektirdii gibi, sava yrtecek dzeyde bir donanm da art klar. Esas gcn inan, irade, bilin ve hakllktan alan halk ordumuz, en kt olanaklar, en yaratc taktikleri kullanarak baarl bir sava yrtmek zorundadr. Dmann maddi, teknik ve saysal stnln bylece dengeleyen ordumuz, dmann zayf yanlarn derinletirirken, gl yanlarn da darbeleyerek zayflatr ve geriletir. Gerek byle olmakla beraber, gelien ordumuzun bugn nemli bir lojistik-levazm ihtiyac ile kar karya olduu aktr. Deiik kaynaklardan uygun yol
43

ve yntemlerle ihtiyaca cevap verecek dzeyde bir lojistik-levazm temini yaplmadan, yine bunlarn depolanmasn, korunmasn ve deerlerin korunmasn gzeten adil bir tketimi salamadan savan gelitirilmesinin zorlaaca aktr. Geen mcadele srecinde bu konuda gerekli hazrlklar yaplmad ve temin edilen malzemeler (silah-cephane, yiyecek, giyecek vb.) salkl depolanp korunmayarak, savurgan ve yersiz harcandndan, hem ciddi bir maddi deer kayb ortaya km ve hem de sava glerimiz lojistik-levazm sknts nedeniyle ciddi sorunlarla karlamlardr. Byyen ordu gerei ve sava almalarmz, ayn zamanda artan bir lojistik-levazm ihtiyacn da gndeme getirmitir. Bu konuda ncelikle ve baaryla yerine getirilmesi gereken grev, deer anlaymzn doru temsilidir. Bu gerei nemle dikkate alan 5. Kongremiz neyin, nasl kazanldn bilmeden olduka sorumsuz, bireyci, savurgan yaklamlarla malzemeleri heba eden, korumayan, rmeye terk eden yaklam ve tutumlar mahkum eder. Ordu imkanlarn en doru tarzda kullanmay, dmandan temin etme yolunu esas almay, halkn sunduu olanaklara byk bir deer bierek savan hizmetinde kullanmay doru ve sorumlu devrimciliin bir gerei sayar ve;
44

1- Lojistik-levazm ihtiyalarnn temininde, depolanmas ve tketiminde salam, disiplinli bir dzen salamak iin her dzeyde gerekli rgtlenme ve kurumlamann salanmasn, 2- Lojistik-levazm malzemelerinin araziyi geniliine ve derinliine kullanmay mmkn klacak tarzda ve sava glerin konumlanma dzenine gre en salam ve korunakl yerlerde depolanmasn, 3- Her eyaletin kendi olanaklaryla ihtiyalarn karlama yolunu ak tutarak merkezilemeyi hedefleyen bir lojistik-levazm kurumlamasnn gerekletirilmesi ve ihtiyalarn bu tarzda karlanmasn, 4- Uygun alanlarda teknik atlyeler oluturarak, silah-cephane, elbise vb. malze-melerin retimi ve bozuk malzemelerin tamir ve bakmnn salanmasn, 5- Her alan ve birliin en az alt ay yetecek dzeyde lojistik-levazm teminini srekli salanmasn karar altna alr. E- Tayin-terfi En nemli sorunlardan biri olarak parti nclnn saptrlmas, boa karlmas, beraberinde ordulamada da sorunlarn giderek boy vermesine neden olmutur. Bunun bir yansmas da tayin-terfi konusunda
45

grlmektedir. Orduda tayin-terfi en nemli sorunlarmzdan biridir. imdiye kadar bu alanda yaanan tahribatlar, ordulamada nemli bir sorun olarak karmza kmtr. Geen srete tayin-terfide ller karlm, snf d eilimlere hizmet edilmi, ahbap-avuluk, mahalli, aileci-aireti, blgeci vb. etkiler bu konuda ynlendirici olabilmitir. Ak ki, bu durum, sre ierisinde birok soruna yol aarak ordulama ve sava alanna dorudan olumsuz etkisini gstermitir. Tayin-terfide kiinin ideolojik-politik formasyonu, partiye ball, savama azmi, gc, yetenei ve askerlik bilincinin esas alnmas gerekirken, tayin-terfiye yzeysel ve yanl yaklalm, yeterli aratrma ve inceleme yaplmam, en nemlisi de ortaya kan aksaklklar karsnda zamannda uygulama ve tedbirlere gidilmemitir. Bu ise, tayin-terfide tkanmaya, zararlara ve kayplara yol amtr. Yine tayinlerde alann ve almann zellikleri gzetilmeyerek buna uygun kiilikler seilmemitir. Kendi llerini esas alan mantn yansra sorunlarn baka alan ve kurumlara devretme yaklam da grlmtr. Sorunlardan kurtulma mantyla ortaya kan bu tutum daha byk tahribat ve kayplara neden
46

olmutur. Gelinen aamada tayin-terfi konusunda, btn bu yanl yaklam ve geriliklerden kurtularak parti llerini esas alan yaklamlarla soruna kkl zmler getirmek zorunludur. Bunun iin; 1- Tayin-terfide parti lleri yerine, herkesin kendine gre bir grevlendirmeye gitmeme, bu konuda kolektif deil, bireysel ve keyfiyeti davranma, kiileri esas alma gibi yanl tutumlarn su saylarak, ynetmelik erevesinde uygulamalara gidilmesini, 2- Tayin-terfide, kiinin ideolojik-politik dzeyi, gemi pratii, kiilii, partileme durumu, baar derecesi ve kapasitesinin gz nne alnarak salkl bir ileyiin gerekletirilmesini, 3- Sk sk grevden alma veya yer deitirmenin yaratt olumsuz sonularn bilinciyle bu konuda ucuz ve yanl yaklamlar gstermekten kanlmas ve kiilii eitimle dntrmenin, yine tecrbeyle desteklemenin esas alnmasn, 4- Tayinlerde alann ve faaliyetin zelliklerine gre kiinin seilmesi esasnn gz nnde bulundurulmasn, sakat ve savan n cephelerinde yer alamayacak durumda olanlarn durumlarna gre uygun
47

alanlarda grevlendirilmesini, 5- Tayin-terfide yardmc olmas iin dzenli sicil sisteminin hayata geirilmesini, 6- Blk ve daha yukar komutanlklarn, eyalet komutanlnn nerisi ve Genel Kurmayln onayyla atanmasn, 7- Takm komutanlklarnn, blge komutan-lnn neri ve eyalet komutanlnn onayyla atanmasn, 8- Grevden alnmalarn da ayn sistem temelinde gereklemesini, 9- Tayin-terfi ynetmeliinin parti merkez komitesinin denetiminde hazrlanarak ileyiin buna gre yaplmasn karar altna alr. F-asker alma Demokratik halk iktidarn kurmay hedefleyen savamzn, byyen bir ordulamay da zorunlu kld aktr. Byyen ordu, nitelik olarak glenmeyi gerektirdii kadar, nicelik olarak art, nemli bir siyasal gce ulamay da ifade eder. Byyen ve savaan bir ordu yaratma gibi nemli bir grevle kar karya olmamza ramen geen mcadele yllarnda bu konuda ortaya kan byk olanak ve frsatlarn, yetersizlik anlay, taktik ve ordu d yaklamlar nedeniyle karld aa karlm
48

bulunmaktadr. zellikle 1991-92 sava yllarnn ordulamada bir hamle nitelii tamasna karn bu, doru ve yaratc yaklamla deerlendirilememitir. Ordulamadan rken anlaylar, bireyci, dar, sekter, aavari tutumlaryla savalar kartan, harcayan ucuz ve sorumsuz yaklamlar yaygnca grlmtr. Bu dnemde durumu ve olanaklar youn katlmlar kaldrmaya msait olmayan baz blge ve eyaletlerin bu gc baka bir alana aktararak sorunu zmeleri gerekirken, yeni savalar geri gnderdikleri, te yandan durumu uygun olan baz alanlarn ise bu yk paylamaya yanamadklar ve semeci davrandklar bir gerektir. Yine geen srete, ordu glerimiz eitimsiz, ilgisiz, ekilsiz braklarak ypranmaya ve anmaya neden olmutur. Gnll katlmlar bu tip snf d yaklamlarla, ordulama gereimizi yadsyan tutumlarla heba edilirken, askerlik yasas da ya iletilmemi, ya da yetersiz ve yaratclktan uzak uygulanmtr. Ordulamay engelleyen bu yaklamlar iddetle mahkum eden ve nmzdeki dnemin byk ordulama hedefine ulamada askere alma yntemlerinin yaratc ve baarl bir biimde uygulanmasn zorunlu gren 5. Kongremiz; 1- Askerlik yasasnn yaratc ve baarl bir tarzda
49

uygulanarak, durumu askerlik yapmaya uygun olan kiilerin orduya alnmasn, 2- Almlarn srekli, salkl ve denetimli olmas iin, her dzeyde askere alma ubelerinin rgtlenerek ilerlie kavuturulmas, askerlie alma ubelerinin karargahlarn denetimi ve onay temelinde almalarnn salanmasn, 3- Mcadelemizin youn etkisiyle gelien gnll katlmlarn gerekli kanal ve irtibatlar oluturularak artrlmas, bu konuda keyfi, bireysel yaklam ve kararlarda ortaya kan geri gndermelerin su saylmasn, 4- Katlmlarn ylmaya neden olduu blge ve alanlarn yknn, durumu uygun blgelere paylatrlmasn, 5- Orduya katlmada 16 ya snrnn asgari dzey olarak kabul edilmesi, 16 yandan kk olanlar iin askerlik yasasnn uygulanmamasn, 6- 16 yandan kk olup da gnlllk temelinde ordu saflarna katlanlarn eylem ve saldr birimlerine sokulmamasn, 7- Bayanlarn askere almnda gnllln esas alnmas, zorunlu askerlik yasasnn uygulanmamasn, 8- Trk ordusunda askerlik yapmann su olduunu kitlelere tarmak ve kavratmak iin yaygn bir
50

kampanya almasnn yrtlmesini, koullarn uygun olduu yerlerde Trk ordusuna askerlik yapanlara kar deiik yaptrmlara gidilerek bu durumun engellenmesini karar altna alr. g- Milis rgtlenmesi Halk iktidarna doru giderken halkn tm kesimlerini rgtleyip savatrma grevimizin olduu bir gerektir. Ak ki, rgtlenmeyen bir halk savaamaz. Bu balamda siyasi ve askeri ordulamay ayn paralellikte yrtmek bir zorunluluk olmaktadr. Ulusal kurtulu mcadelemize kar her alanda ok ynl bir sava yrten dman yenmek iin askeri ordulamann yansra, dman epeevre saran bir halk ordusu gerekliini yaratmak kanlmazdr. Byle bir halk ordusunu hedeflerken, yurtsever kitlelerin en aktif kesimi olarak milis rgtlenmesini gelitirip yetkinletirmek, yeni dnemde en nemli grevlerimizden biridir. En nemli grevler olarak, halkn z savunmasn gerekletirmek, onu dmann katliamlarna kar korumak, kontra cinayetlerine kar tedbir gelitirmek, cephe faaliyetlerinde etkince bulunmak, gerilla ve gerilla ordulamasna hizmet etmek olan milis rgtlenmesi, bu adan hayati bir nem tamaktadr. Yoksa milis ordusu yaratmadan,
51

halkn kendini korumas ve adeta her eyini gerillaya brakmas, kendini lme yatrmas anlamna gelecektir. Bu denli nemli olan milise, imdiye kadar kendi rol gerektii gibi oynattrlmamtr. Ve en nemlisi de bir milis ordulamas yaratla-mamtr. Gemi srete milis konusunda birok yanl ve eksik tutumlara girilerek, gerilla ile milis birbirine kartrlm, milise ar yklenilmi, yanl politika ve tutumlar sonucu birok milis ya kartlm, ya da yakalanmalarna neden olunmu, birok yersiz ahadetlere sebebiyet verilmitir. Yine birok milise basit ilerle yaklalarak her ie koturulmu ve kendi asli grevinden, rolnden kopartlmtr. Milis rgtlenmesi ve silahlanm halk olarak dnlmedii iin, kendi iinde bir rgtlle kavuturulmamtr. Gelinen aamada, savan ulat dzey milise daha fazla rol bimektedir. Dolaysyla yeni dnemde btn bu hata ve yetmezliklerden syrlarak yetkin bir milis rgtll ve ordulamasna ulamak son derece nemli olmaktadr. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- Milis ordulamasnn silahl birim, manga ve takmlar dzeyinde gerekletirilerek, blge milis komutanlklarna balanmasn, 2- Silahl milis rgtlenmesinin yansra cephe
52

faaliyetlerinde yer alan milis rgtlenmesinin gelitirilmesi ve bunun cephe komitelerine bal olmasn, 3- Milis rgtlenme tarzlarndan olan keif, istihbarat, sabotaj, suikast, lojistik, salk vb. birimlerin oluturulmasn, 4- Hem ehir hem de krsal alanda milislerden savunma birliklerinin rgtlendirilmesini, kurtarlm alanlarda ise, savunma, asayi ve retim birliklerinin oluturulmasn, 5- Durumu uygun olan 16 yatan yukar herkesin milislie kabul edilmesini, 6- Uygun zeminlerde, siyasi ve askeri milis eitim devrelerinin almasn, 7- Profesyonel alan, ehit olan ve alamayacak dzeyde malul kalan milislerin aileleri iin belli bir fonun ayrlmasn, 8- Tutuklanp braklan milisler hakknda aratrma yaplarak, durumu uygun olanlarn tekrar greve alnmasn, bunun iin soruturma komisyonlarnn oluturulmasn, 9- lgili blge, eyalet ve cephe ynetimleri tarafndan milislere ilikin sicil defterinin tutulmasn, 10- Milislere gemite grlen yanl-ucuz yaklamlarn gsterilmesi, bu temelde yersiz
53

ahadetler, kartma ve yakalanmalarna neden olunmas halinde, bunlarn su saylarak, ynetmelik esaslarna gre ilem yaplmasn, 11- MK'nin denetimi altnda milis ynetmeliinin en ge 3 ayda hazrlanarak yrrle sokulmasn karar altna alnr.

SaVaaLKNKaRaR

Savamzn mevcut durumunda, lkenin nemli stratejik alanlarna gerilla ulatrlm, oturtulmu ve hemen hemen btn eyaletlerimizde byk apl kzl siyasi slerin oluturulma olanaklar yakalanmtr. Bunun yannda sava her bakmdan gelitirebileceimiz teknik imkanlara, halk desteine, nicel ve nitel g birikimine, komuta younluuna, ordulama olanaklarna, en nemlisi de gerillalaan bir parti nclne ulalmtr. Dmann askeri cephesi ise, yaygnlaan gerilla saldrlar karsnda maddi ve manevi olarak ypranm, lkemizde zellikle krsal alanda otoritesi ve hareket olana kalmam, glerini daha ok ehir ve ovalarda younlatrmtr. Son dnemlerde ise, btn varln zel savaa, zel ordu
54 55

ve kontrgerillaya yatran askeri izgi izlemesine ramen, en son 1994'teki topyekn zel sava ve alan tutma taktiklerindeki sonusuzluunda da grld gibi, baaa giden bir konumu yaamtr. Denilebilir ki, bugn bir varlk-yokluk sava veren bir dmanla kar karyayz. nmzdeki dnemde taktik grevlerin baarlmas iin, gemite yaanan, savaa sa, geri, abartl, yzeysel, tutucu, kaak ve en nemlisi de zafer inanc ve perspektifinden yoksun parti d yaklamlarn mutlak anlamda mahkum edilerek almas arttr. Yine ayn ekilde yanl ve kayplara yol aan slenme, konumlanma tarznn plansz, programsz ve rastgele yaylmann, etkisiz, silik ve tacizi amayan vuru tarznn, etecilie kar sa ve sol tutumlarn kesinlikle alarak, doru parti ve ordu llerine ulalmas zorunludur. a- TEMEL TaKTK 5. Kongre zirvesi ile yeni bir srece ynelirken, gemi sava dzeyini ap nmzdeki dnemin hedeflerine ulatracak nitelik ve kapsamda, aama kabilinde temel taktik tespitine gitmek zorunludur. nmzdeki dnemde, daha byk glerle kapsaml
56

hedeflere saldrlar mmkn klan hareketli sava esas olmakla birlikte gerilla, yaygn gerilla ve yine hareketli olmak kouluyla zaman zaman mevzi ve alan savunma savalarna gemek, bunlara uygun bir hareket ve vuru tarzn tutturmak kanlmazdr. Bu adan nmzdeki dnemde silahl ayaklanma da dahil, gerilla, yaygn gerilla, hareketli sava ve ksmen mevzi savan kapsayan i ie ve koordineli sava esas mcadele biimlerini oluturacaktr. Taktiimizin arlkl ksmn oluturan gerilla savanda, kurallara bal daha ok gizli ve hareketli olmak, nereden gelip, nerede, nasl, ne zaman vuracan dmann kestirmesine frsat vermemek ve dman keskin, mutlak anlamda sonu alc bir tarzda vurmak kanlmazken, bunun st aamalar olan dier sava biimlerinde de, bu tarz yadsmamak gerekir. Gerillay aan byk glerle tedbir alp, birlikleri yersiz hareketlilikle ypratmadan, dmann kolay kolay ulaamayaca geni, kzl slerde konum-landrarak, salkl bir keif-istihbarat, g dzenlemesi, hazrlk ve n planlamaya dayal olarak gelitirilen ve iinde birok eylem biimini barndran, yine dman alanlardan skp atmay ve glerini kuatarak yok etmeyi amalayan bir sava tarzna ulamak hem mmkn, hem de zorunludur.
57

Savamzn ulat dzey ve gemi deneyimler gz nnde bulundurularak, hangi sava tarznn, hangi koullarda uygulanacan, bir tarzdan dierine geiin nasl olacan doru tespit etmek ve ilkelerini gzard etmeden yaratc bir biimde uygulamak zaferin garantisi olup, esastr. Hareketli sava Savamzn geldii aama ele alndnda, gerek lke genelinde, gerekse eyaletler zglnde imdilik dman lehinde de grnse, byk oranda stratejik denge durumu yaanmaktadr. nmzdeki dnemde baz eyaletlerimizde yer yer saldr aamasna ulalacaktr. Botan-Behdinan'da hareketli sava geliip glenirken, dier eyaletlerde yaygnlaan ve alanlara oturan gerilla savayla dman gleri nemli oranda darbelenmi, ypratlm ve ilemez hale getirilerek, zellikle dalk ve krsal alanlarda denetim ve hareketlilii snrlandrlmtr. Yine arazi, nemli oranda gerilla glerimizin denetimi altna girmitir. Halk, nemli oranda kazanlm, sava zayf da olsa ehirlere ve ovalara tarlmtr. Yllardr youn bir sava yaayan komuta ve sava yapmz, nitel ve nicel olarak nemli bir dzey ve tecrbe kazanmtr. Sava daha kapsaml ve st bir aamada yrtmenin
58

maddi, teknik, lojistik, altyap imkanlar yakalanmtr. Ve hzla bunu daha da trmandrmann koullar vardr. Bu adan bakldnda Botan ve Behdinan'da iki yldan bu yana hareketli savan n aamas diyebileceimiz bir sre yaanmaktadr. Hareketli sava derken, bu eyaletimiz iin bu tarz oturtmak ve gelitirmek, dier eyaletlerimiz iin ise geliim dzeyi, g younlamas vb. etkenler gz nnde bulundurulmak artyla her biri iin ayr ve farkl srelerin adm adm hareketli savaa daha fazla hazrlanmas kastedilmektedir. Botan ve Behdinan iin esas taktik haline gelen hareketli sava dier eyaletlerimizin bazlarnda yer yer eylemlerde uygulanmtr. Ne var ki bu eyaletlerde kapsaml bir tarza ulalmamtr. Ancak g younlamas, deney, birikim, rgtlenme dzeyi vb. etkenler gz nnde bulundurulursa, bu eyaletlerin de hareketli savaa gei iin gerekli olanaklara sahip olduklar sylenebilir. Bu geiin nndeki en ciddi engel, yaygn gerilla dnemi alkanlklarnn bilince karlmamas ve gerekli altyap hazrlklarnn yeterli dzeyde olmamasdr. nmzdeki srete bu eksiklikleri gidererek, lkenin mmkn olan en geni kesiminde hareketli savaa geii zorlamak ve gerekletirmek, bu sava tarzn sadece belli yerlerde snrl brakmamak zorunlu olmaktadr. nk dnemin
59

taktii, arlkl olarak hareketli savatr. Ak ki, gerilla savan hareketli savaa doru ilerletmek, gerilla savan bir yana itmek demek deildir. Bu, geni bir alanda hareketli sava yrten temel ordu birliklerinin yansra, ok sayda gerilla birlik faaliyetinin ayr ayr yerlerde bulunmas demektir. Bu anlamda hareketli sava, bu savan ana kuvvetini oluturan ekirdek kuvvetlerle, bu kuvvetlerin etrafndaki araziye yaylm olan gerilla birliklerinin koordineli olarak yrtecekleri bir savatr. Krdistan koullarnda hareketli savan hzl, abuk, sonu alc ve dalma-toplanma ilkesini iyi uygulayan bir tarzda olmas, hem g younluumuz, hem dmann teknik stnl nedeniyle arttr. Gerilla sava cephesinde, bir defa hareketli sava balad m, sava daha da ilerletmek, daha da ok sayda dman kuvvetini ezip yok etmek iin, bu iki sava biimi ve bunlar yrten kuvvetler arasnda yakn ve doru egdm kurulmas zorunludur. Bu, savan yrtlmesinin genel bir kanunudur. Bu konudaki deneyimsizlik de dikkate alnarak, hareketli sava, dar kapsamdan, daha geni kapsama, basitten karmaa, kkten bye doru yrtlecek bir savatr. Hareketli sava gelitirilirken, zellikle
60

vurgulanmas gereken bir nokta da bu sava biiminin hibir zaman kendi bana ele alnmamas gerektiidir. Yani hareketli sava gelitirilirken; suikast ve sabotajdan tutalm pusu, baskn, atma, kuatma vb. birok eylem biiminin i ie uygulanmas tarznda, gerilla ve dier kk birim savalarnn da birlikte uygulanmas gereklidir. Buna gre 5. Kongremiz; 1- Bir alanda hareketli savaa girmeden nce, hareketli savan koullarnn olup olmadnn iyi deerlendirilmesi, koullar varsa hareketli savan altyap hazrlklarnn (lojistik, silah, cephane, mevzi, tnel, snak, eitim vb.) iyi bir biimde yaplmasn, 2- Her eyalet ve blgede hareketli savan ama ve hedefinin iyi tespit edilmesi, bu ama ve hedefe ulamak iin gl bir keif-istihbarat ve planlama kadar, doru bir taktik tespitine gidilmesini, 3- Hareketli savan nerede, ne zaman, ne kadar gle ve nasl yaplacann gereki esaslar erevesinde tespit edilmesini, 4- Hareketli savata glerin ayn anda operasyona sokulmamasn, baz gler ekilip dinlenirken, dier glerin harekete geirilmesi, olas durumlara kar her zaman yedek glerin hazr elde bulundurulmasn,
61

5- Hareketli savata koordine ve koordine aralar, salk, muhabere, kurye gibi rgtlenmelerin mutlaka devreye sokulmasn, 6- Hareketli savan, dmann nemli oranda darbelendii ve kitlesi yurtsever, arazinin uygun olduu, altyap hazrlklarnn yapld, glerimizin nicel ve nitel olarak younlat alanlarda gerekletirilmesinin esas alnmasn, 7- Hareketli savan bir alan ya da blge ile snrlandrlmamas, adm adm dier alanlara doru yaygnlatrlmas, sava tecrbelerinin (bror, kitap, g deiimi vb.) eitli yntemlerle deiik alanlara aktarlmasn, 8- Youn dman zorlamalar karsnda bu sava tarznda srar edilmesi, ondan da teye mevzilere yatlmamas ve zorlanldnda tekrar gerilla tarzna geilmesini, 9- Hareketli sava ad altnda glerin atl braklmamas, gerilla ve daha deiik sava tarzlarnn srdrlmesini karar altna alr. B- SaVaIN SLENDRLMES Gerilla ordulamasn yaadmz ve henz dalarmzn doruklarnda savaan bir ordu durumunda
62

bulunduumuz iin, lkemizin yksek dalar, gelinen aamada da savamzn temel s alanlardr. Ordular kendi glerini, kimisi daha fazla silahlanmaya, kimisi disipline, kimisi g bytmeye ve kimisi de uygun arazisine dayanarak kantlarlar. Krdistan'n engin, engebeli ve sarp da silsileleri gz nnde bulundurulduunda, bunun ordumuzun en gl dayana olduunu syleyebiliriz. Bu yzden lkemizin her alann sava koullarmza gre ileyip, gerilla ordulamasna amak, kzl s alanlarna ve giderek kurtarlm s alanlarna ulap, sava bu alanlarda slendirmek en byk hedefimizdir. Bu hedefe ulaabilmek iin, gemite olduu gibi kye, yar ovalk alanlara dayal olan, rahat yaam anlayndan kaynaklanan ve birok eyaletimizde yersiz kayplara yol aan yanl slenme tarzn mahkum etmek arttr. Bununla birlikte halkmza ynelik katliamlara kar misilleme yapmak, dman arkadan darbelemek, Trkiye devrimine katkda bulunmak ve savamza soluk aldrabilmek amacyla savan Trkiye'de de slendirilmesi bir zorunluluktur. Ayrca lkemize komu alanlar taktik yaklamlarla geri cephe durumuna getirmek, hatta sava buralarda slendirmek dier bir hedeftir. Bu konuda 5. Kongremiz, 1- Savamzn merkezilemesini salamak iin,
63

Genel Kurmaylk roln oynayacak olan Merkez Karargah'nn savamzn yar kurtarlm alanlarnda, saha ve eyalet karargahlarnn da kendi sorumluluk sahalarndaki uygun s alanlarnda slenmesini, 2- Tutulan stratejik s alanlarnn derinliine ve geniliine araziyi kontrol altna alacak ve birbirlerini savunacak bir tarzda tutulmasn, bu biimde her saha komutanlnn kzl slere dayanarak sar ve beyaz blgelere doru yaylmalarn, 3- s alanlarnn hareketli savaa ve manevralara uygun arazi paralarndan olumasn, hareketli savatan gerillaya, gerilladan hareketli savaa geii salayacak zelliklere sahip olmasn, 4- Ovalk alanlara da birer sava alan olarak baklmasn, bu alanlara byk gerilla birliklerinin deil, koullara gre kk gerilla birimlerinin ve milis ordusunun slendirilmesi ve kk gerilla birimlerinin yer altna ekilmesini, 5- Her birliin kendi alannda veya bal bulunduu blge karargahnn uygun grecei alanlarda temel ve yedek slenme hazrlnn, gerekli gcn ayrlarak zamannda yaplmasn, 6- Her s alannn ksa, orta ve uzun vadeli (lojistik, cephane vs.) ihtiyalar gz nnde bulundurulup, hazrln ona gre yaplmasn,
64

7- Geici (hareketli) slerde dman arkadan vurup ypratmak amacyla sava dmann geri hatlarna taracak her trl hazrla gidilmesini karar altna alr. C- YaYILMa VE VURU TaRZI a) Yaylma esaslar Gerilla savann en nemli ilkelerinden biri olan yaylmak, dman eitli cephelerde zorlamak, sava yaymak bu temelde onun say stnln, tekniini ve esas olarak da askeri stratejisini boa karmak iin uygulayacamz temel bir taktiktir. Glerin belli noktalarda ar younlap skmasn nleyerek adm adm geni alanlara alm ve savan yaygnlatrlmasn ifade eder. Bu adan zamannda yaylmayan, lkenin btn alanlarna derinlemesine ve genilemesine almayan bir sava her zaman boulmaya ve yenilgiye uramaya aktr. Savan geliim dzeyi de dikkate alnarak, yaylma, eyaletler arasndaki irtibat ve dayanmay, ortak harekatlar mmkn klacak tarzda olmaldr. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- Bir alanda belli bir g younluuna ulap alana derinlemesine oturduktan sonra, buradan kademeli bir
65

biimde savan lke geneli de gz nnde bulundurularak, btn sahalara yaylmasn; eyalet zglnde blgelerin, blgeler zglnde ise mntkalarn birletirilmesinin esas alnmasn, 2- Yaylmann savan younlamasn zayflatr dzeyde olmamasn, 3- Mmkn olduunca kopukluk yaratmayan, sse dayal ve koordineli bir yaylmann gerekletirilmesini, 4- Yaylmada glerin nitelik ve niceliini birbirine uygun olacak ekilde ayarlanmasn, 5- Yaylmann iyi bir keif-istihbarata, temel bir iliki ana, baz hedeflerin zorlanmas veya kaldrlmasna dayanacak ekilde ve bir n safha almasnn yaplmas sonucunda gerekletirilmesini, 6- Yaylmada dmann g younlatrmasn engellemenin ve kendi amzdan kurumlama ve sava srekliletirmenin hedeflenmesini, bu sonucu vermeyen yaylmalardan kanlmasn karar altna alr. b) Vuru tarz Vuru tarznda esas olan tutum, parti ruhu ve parti izgisinin ilerliidir. Son tahlilde belirleyici olan udur: Sen yle bir lkede, yle bir halk iin savayorsun ki, her eyin acmasz bir terrle elinden alnmtr. nsan olma hakkn bile elinden alnmtr. Bu balamda senin
66

vatana ve zgrle ekmek su kadar ihtiyacn vardr, senin eref ve onura ihtiyacn vardr. Tm bunlar dman tarafndan yok edilmitir. Sen bunlar kazanmak iin partiye adm attn. Ve sen onun iin o kadar fkelisin ki, bunlar ele geirmek iin silaha sarlyorsun. Eer bu konuda bir yanlgn yoksa, kararn kesinse vuru tarzn belirlenmitir. Hedefe ulatn zaman tutumun aslan gibi vurmaktr, zavallca, yorulmu, ypranm deil, kesin sonu alacaksn. te ylan nasl srr, akrep nasl sokar, aslan nasl paralar, ahin nasl dalar ve sonu alr deyip onlar vurup almaktr. Vuru tarz ve temposu, dman son yenilgiye gtrecek gerilla inisiyatifidir." (Parti nderlii) Bu temelde 5. Kongremiz; 1- Gnmzde vuru tarznn dman kuatmak, ezmek ve tamamen imha etmek olarak ele alnmasn, bunun dndaki vurularn imhay destekleme amacna bal olarak hayata geirilmesini ve vurularmzn kapsamna gre dman darbeleyip daraltan ve somut sonu yaratan bir tarzda olmasn, 2- Vuru tarzndaki sa-sol ve geri yaklamlar dayatan anlaylara kar doru militan tarz esas almann vazgeilmez bir zafer ilkesi olarak alglanmasn, 3- Vuru tarzn salt silahla deil, bilin, sz, yrek
67

ve rgtle vurma biiminde ele alarak, btn bu silahlarn hakknn verilmesini, 4- Doru bir vuru tarz iin salam bir vuru pozisyonuna (konumlanma, gleri dzenleme, harekete geirme) geilip, keskin bir saldr, koparma ve imha etme stilinin esas alnmasn, bunun kapsamnn dar ve tek ynl deil, geni ve ok ynl olmasn, 5- Doru bir vuru tarz iin salam bir yaam dinamizmine, ataklk, stn moral ve zafere sonsuz inan ilkesine sahip olunmasn, edilgen, pasif ve kendiliindenci tarzn reddedilmesini, 6- Doru bir vuruta halkn gvenliine azami derecede nem verilmesini, 7- Salam bir vuru tarz iin glerin ideolojikpolitik ve askeri eitimlerinin ihmal edilmemesini, 8- Doru vuru tarznn rastgele deil, planl ve programl bir ekilde hayata geirilmesini, 9- Doru vuru tarznn dostu oaltan, dman azaltan bir tarzda uygulanmasn, 10- yi bir sonu almak ve zafere ulamak iin zorunlu kaldka deil, inisiyatif dahilinde para para vurma ynteminin esas alnmasn, 11- Salam bir vuru tarzn yakalamak iin dmann kontrol dnda bulunmaya mutlak anlamda itina gsterilmesini,
68

12- Durgunluk ve hareketsizliin lm demek olduu, atlganlk ve hareketliliin ise, zafer iin art olduu bilinciyle vuruta atlganlk ve hareketliliin esas alnmasn, 13- Vuru tarzmz bymeye, yaylmaya, almaya, rgtlenmeye ve otorite olmaya temel tekil etme ve bunlar ilerletmenin esas alnmasn, 14- Vuru tarzmzdan doan her frsatn dman vurmann bir arac haline getirilmesini, verilen bir kaybn, on kazanm iin, atlan bir geri admn, on ileri adm iin zemin haline getirilmesini, 15- Salam bir keif ve istihbarata dayanmayan, dman hesaba katmayan ve hazrlksz glerle yaplan bir vuruun kazanma deil, kayba yol amasndan dolay bundan kanlp tersinin esas alnmasn, 16- Doru bir vuru tarz iin hedefin kapsamna gre glerin younlatrlmas veya datlmasn, 17- Doru bir vuru tarz iin dmann grlen gl ynlerine deil, zayf ynlerine etkin glerle ynelip ezici bir ekilde vurma ynteminin esas alnmasn karar altna alr. D-aLaN KURTaRMa VE aYaKLaNMa a) alan kurtarma Ulusal kurtulu savamzn geldii dzey,
69

uluslararas ve blgesel koullarn, yine TC'nin iinde bulunduu krizli durum ve askeri-siyasi imkanlarmzn alan drme veya kurtarlm alan yaratmaya elvermesi, partimizi bir alan kurtarma sorunu ile kar karya getirmi bulunmaktadr. zellikle BotanBehdinan'da her dzeyde hazrl yapldktan sonra, birok sava tarzn i ie ve koordineli uygulayarak, giriilecek kapsaml saldrlarla dman alandan tmyle temizleyip atmak mmkndr. Ayrca bunun iin, geni halk kitlelerini rgtleyip, en st dzeyde soruturmak da gerillann esas bir konusudur. Ancak bunu gerekletirmek, sadece bir alann hazrlk ve saldrlaryla deil, lke apnda savan younlatrlarak, dmann byk oranda ypratlmas ve esas darbenin de kurtarlacak alanlarda vurulmasyla mmkn olur. Bu, btn eyaletlerimize nemli rol ykleyip, bu konuda tmn sorumlu klmaktadr. Stratejik konum itibariyle kurtarlm alan yaratma hedefi, TC ile Gney Krdistanl ibirlikilerin ittifak halinde iki tarafl engellemelerini alt edecek bir dzenleme ve planlama iinde olmamz art klmaktadr. Bunun iin alan kurtarma savamn bir sahada ve tek sayda deil, fazla yerde ve ok sayda rgtleyip yrtmek nemlidir. Alanlarn kurtarlmas srecinde olduu gibi,
70

kurtarldktan sonra savunulmasnda da savan teknik ve taktik tarzlarn ok yaratc bir biimde uygulamak zorunluluk arzetmektedir. Bu durumda da hareketli sava esas alnmakla birlikte, gleri cepheler biiminde konumlandrp, gerilla, hareketli sava ve mevzi savan i ie yrtmek en doru olandr. Ayrca bu kapsamdaki bir hedefi gerekletirmek iin geri slere dayanmak gerekli olduu iin, kurtarlan alanlarn da yeni kurtarlacak alanlara geri s hizmeti grme zorunluluu vardr. Ancak u husus aktr ki, bu alanlar her koul altnda, yenilgi pahasna bile olsa savunmak gibi bir yanlgya da dlemez. Zaman zaman taktik geri ekilme yaplp gerektiinde tekrar saldrya geilmesi gerektii de bir gerektir. Bu hususlara dikkat eken 5. Kongremiz; 1- nmzdeki dnemde yeterli g younlatrlp, Botan-Behdinan drlerek, zgr kurtarlm bir alan ilan edilmesi ve Botan-Behdinan'n kurtarlmasndan sonra dier alanlarn kurtarlmas yoluna gidilmesi, Botan-Behdinan'n bu yeni alanlarn bir geri ss ve darya alma kanal haline getirilmesini, 2- Kurtarlm alan yaratma ve buralar savunmann tm tedbir ve hazrlklarnn nceden belirlenip yaplmasn (lojistik, yeralt savunma sistemi, da
71

alm kanallar, teknik younlama vb.), 3- Hem kurtarlm alan yaratmann, hem de burann savunulmasnda sava daha da ileri cephelere tarmann ve younlatrmann esas alnmasn, 4- Kurtarlm alann yaratlmas ve savunulmasnda halk kitlelerinin harekete geirilmesi ve yaamsal ihtiyalarnn asgari dzeyde de olsa karlanmasn, 5- Kurtarlm alanda daha gl bir devlet ve ordu olmann temel hazrlklarnn yaplmasn, 6- Bu sahalarda esnek olmak artyla srekli bir sava halinde olunmasn karar altna alr. b) ayaklanma 1991-92 serhildanlarnn katliamla bastrlarak, ky boaltmalar ve kontrgerilla cinayetleriyle tekrar bir pasifikasyona srklenmek istenen halkmz, gemi srete her ne kadar bir geri ekilmeyi yaasa da, bu daha kapsaml bir ayaklanma dnemini balatmak iin bir g toplama anlamna gelmektedir. TC tm vahetine ramen halkmzn direniini kramamtr. Gelinen aamada topyekn zel sava uygulamalarnn halkmzn tahamml snrlarn zorladn grmekteyiz. Bu nedenle hzla dolan ehirler patlatmaya hazr bir vaziyettedir. Yeni bir ayaklanma dneminin balatlmas bir
72

rgtlenme ii olup, nmzdeki dnemin nemli bir grevidir. Bu konuda kadro gcnn doru rgtlenip seferber edilmesi, 1991-92'yi kat be kat aacak gelimelere yol aabilecektir. Hele baucunda kendisini kesintisiz bir ekilde ayakta tutan ve gven veren bir gerillann varl, halkmz stn moralli klp cesaretlendirecektir. Geliecek ayaklanmalar (silahlsilahsz) bu sefer eskisinden farkl olarak paral iktidar hedefleyecektir. Yani nmzdeki dnemde halk ayaklanmalarnn ucunda siyasal iktidar vardr. Ancak bu alanda baarl olabilmek iin, eski yaklam ve alma tarzlarnn terk edilerek, ehir almalarna, zayf parti militan kiilik zelliklerinden yoksun kadrolarn deil, partimizin nderlik izgisini temsil edecek kadrolarn ayrlmas kesin gereklidir. Bu konuda 5. Kongremiz; 1- Ayaklanmalarda parti ncln esas alp, sevkidare ve koordinenin oturtularak srekli hale getirilmesini, 2- Ayaklanmalarda hedeflerin gereki konulmasn, a) Gerilla ordulamasnn geniliine ve derinliine oturtulduu kzl olarak nitelendirilen blgelerde ayaklanmalarn dman fiilen koparp atmay hedeflemesini,
73

b) Gerillann derinliine ve geniliine yeterince oturmad ve sar olarak nitelendirilen blgelerde, koullara gre silahl veya silahsz ayaklanmalara gidilmesini, c) Beyaz olarak nitelendirilen ve Krdistan'n yeni yeni alan blgelerini, sre iinde giderek sar blgeler haline getirmenin hedeflenmesini, d) Ky boaltmalar nedeniyle nemleri artan ehirlerde, dtan gerillann, iten z savunma birliklerinin katlmyla silahl ayaklanmalarn gelitirilmesi, gerek ehir, gerekse krlarda bu ekilde denetim salanmasnn hedeflenmesini, 3- Ayaklanmalarn pratikte rgtlle ve ynetime kavuturularak merkez, saha ve eyalet karargahlar bnyesinde kurmaylk dzeyinde ele alnp grevlendirmelere gidilmesini, 4- Ayaklanmay, dayanaca uzun sreli halk savamzn taktik bir paras ve nemli bir aamas olarak grp, ona yklenmenin esas alnmasn, 5- Parti nclnde yrtlen btn faaliyetlerin bir anlamda ayaklanma hazrl olarak ele alnmasn, ayaklanmalarda halk koruma yntemlerinin gelitirilmesini ve gerektiinde halkn gerilla biiminde dalara veya cephe gerilerine ekilmesini, 6- Ayaklanmalarda Trk halkn, uluslararas
74

kamuoyunu etkileyip harekete geirecek iletiim ve diplomasi kanallarn her zaman ak tutarak iletilmesini, 7- Ayaklanmalarn douraca siyasi kazanmlarn rgtlendirilerek, yeni ayaklanmalara zemin tekil etmesinin salanmasn, 8- Ayaklanmalarn kendiliindenci deil planlprograml, tek dze ve sradan taktiklerle deil geni ve zengin taktiklerle gelitirilmesi ve kopuk deil birbirini destekler tarzda koordine edilip ynetilmesini, 9- Kurtarlm alan yaratmann hedeflendii sahalarda, ordu gcmzn yrtt sava taktikleriyle koordineli olarak silahl halk ayaklanmasna gitmenin esas alnmasn karar altna alr. E- ETECLE LKN 15 Austos Atlm'yla balayan silahl savamzn bandan beri, TC, savamz iten kertmek iin tarihteki Hamidiye Alaylar rneine benzer bir uygulamaya gitmitir. Ky koruculuu sistemini gelitirerek, bunda nemli bir mesafe ald gibi, hi de azmsanamayacak bir gc karmza dikebilmitir. Ve etecilik giderek mcadelemizin nndeki en ciddi engellerden biri olmutur. Mevcut durumda bu konumunu koru75

maktadr. Byle olmasnn en nemli nedeni, toplumun iinde bulunduu geri yap, airetsel paralanmlk ve kitle politikamzda parti llerinden hayli uzak oluu muzdur. B tn bu olumsuz luk lar bir le in ce, zel sava gleri bu durumdan olduka faydalanma imkann bulmutur. Hemen belirtelim ki, bugn bu etecilik ann iinde bulunanlarn ok byk bir yzdesi bu ie gnlsz bulam olan kesimlerdir. Yoksa hainlik temelinde savamza kar duranlarn says fazla olmayp, olduka snrldr. zel sava gleri de bu durumun farknda olduu iin durumu lehine evirebilmek iin eitli provokasyonlar tezgahlamaktadr. Durum ne olursa olsun etecilik ann datlmas, savamzn nemli bir geliim sorunu olarak nmzde durmaktadr. Bizim amzdan atlacak olumsuz bir adm, durumu daha da arlatrp iinden klmaz hale getirebilecektir. Bundan dolay etecilie kar gelitireceimiz tavrn politikamza uygun olmasna byk zen gsterilmesi gerektii aktr. Yine eteciliin, iinden getiimiz dnemde zel ordu ile birleerek rgtlendirilmesi karsnda, bu kurumun mutlak anlamda zlp tasfiye edilmesi arttr. Bu hususlar nemle dile getiren 5. Kongremiz;
76

1- Savamzn ana hedeflerinin ak dman gleri olduu ve etecilik dahil her trl ktln kaynanda dmann bulunduu unutulmayp, askeri eylemlilikte temel ynelimin dmann zerinde younlatrlmasn, ona indirilecek darbelerle kitleler nezdinde otoritemizin glendirilmesini ve bu ekilde etecilik iinde yer alan kesimlerin ise, psikolojik g kaynandan yoksun braklmasn, 2- ete a iinde dmanla btnleip bize kar savaan ajan-azl ete odaklarnn, etecilie kar savamzda esas hedef haline getirilip ezilmesini, 3- etecilie kar eylem gelitirirken, ne olursa olsun eylem anlayyla hareket edilmeyerek, gelitirilen eylemlerin eteleri oaltc ve btnletirici deil, aksine paralayc, etkisizletirici ve halk tarafndan kabul edilir nitelikte olmasn, 4- Teslim olmak isteyen ete kesimlerine son bir ans verilerek kazanmc yaklalmasn, 5- Partimize kar savaan ete odaklarna kar kitle gcmz ve milisin yapaca iten darbeleme eylemlerinin gelitirilmesini, 6- etecilik a iindeki azl ajan odaklarla dierleri arasndaki elikilerin derinletirilerek, bu elikilerden devrim lehine yararlanlmasn, 7- etelere y ne lik ta raf sz la tr ma ve ka zan ma
77

amal youn bir propaganda faaliyeti yrtlp, arlar gelitirilmesini, 8- eteciliin datlp, tasfiyesini amalayan eylem ve uygulamalarda ete aile ve ocuklarnn korunmasna zen gsterilmesini, 9- Silah brakan etelerin tekrardan dmann dayatmasyla silah almamalar iin, bu alanlarda parti denetiminin silahl glerimiz tarafndan mmkn olduunca salanmasn, 10- Dmann son dnem taktiklerinden olan gizli etecilik politikasnn boa karlmas iin tehir, tecrit ve deifre yntemlerinin kullanlmasn, 11- etelerin ekonomik varlklarna el koyarak ya da tahrip ederek maddi ynden de kertilmesinin hedeflenmesini, 12- ete odaklarnn askeri ve ekonomik abluka altnda tutularak yaam imkanlarnn kstlanmasn karar altna alr. F- CENEVRE SZLEMESNE LKN PKK 5. Kongresi, sava ve ahlak kurallarn belirleyen uluslararas Cenevre Szlemesi'ni ek maddeleriyle birlikte kabul eder ve bunun tm ykmllklerini yerine getirmeyi garanti eder.
78

CEPHE FaaLYETLERNN gELTRLMESi ZERNE KaRaR

Krdistan ulusal kurtulu cephesi ERNK, halkmzn siyasal ordusu olup, resmi kuruluunu gerekletirdii 1985 ylndan bu yana almalarn derinletirerek srdrmektedir. Bu srete halkmzn cephesel gelimesi, salt Ku zey-Ba t Krdistan'la s nr l kal ma m, Krdistan'n dier paralarna, Trkiye ve Avrupa metropollerine, Kafkasya'ya, nerede Krt halk varsa oraya kadar, kurum ve temsilciliklerini oluturarak olduka geni bir alana yaylmtr. Silahl mcadelemizin geliip btn Krdistan'a yaylmas, dman karsnda ulusal kurtulu savamz trmandrrken, ayn zamanda cephesel gelimemiz iin de muazzam olanaklar yaratt. Duyguda ve dncede devrimcileerek yeniden bir dirilii yaayan halkmzn,
79

serhildanlarla eylem destei sunmas ve sava daha da boyutlandrmak iin orduya akn etmesi bunu gstermektedir. Bu olanaklar, doru temellerde rgtlenip, devrimimizin hizmetine laykyla sokulabilmesi, 1990 yl sonras srete zaferi yakalamamz mmknd. Bunun yaplmamas mcadelemizin geliimini yavalatmtr. Bundaki temel nedenlerden biri de cephenin partimizin kitle politikasna, onun halk izgisine gre rgtlendirilememesi, rgtlenmenin de danklktan kur ta r lp mer ke zi le ti ril me me si dir. Cep he nin devrimimizde oynad rol kavranmayp tali planda tutulduundan, doru ve sonu alc bir alma tarzna ve onun perspektifine ulalamamtr. Bu adan cephe ordulamaya gelmeyen, ordu ve yaam disiplininden uzak, sakat veya arlk tekil eden bireylerin bir alma alan olarak grlm, bu ekilde yaplan isabetsiz grevlendirmelerle bir mcadele sahas olmaktan ok rahatlama, bol imkanlara kavuup bireysel yaam rgtleme alanna dntrlmtr. Cepheyi ikinci plana atmann bir rn olarak, lojistik, maliye gibi grevler ne karlp, cephe temel ilevinden uzaklatrlm ve rgtlenmesi zayf kalmtr. Merkezden yoksunluk dankln srmesine, her sahada farkl tarz ve uygulamalarn ortaya kmasna
80

yol aarken, ayn zamanda cephe faaliyetlerine bireysellii hakim klarak verimliliin dmesine, imkanlardan yararlanmann snrlandrlmasna ve sonuta tahrip edici, kartc, kaybettirici pratiklerin sergilenmesine kadar gtrmtr. Cephenin siyasal iktidarlamann arac, yol ve yntemi olduu bir gerekliktir. Bu gereklik temelinde iktidarlama adm adm gelitirilmeliydi. Bunun iin, kitle birliklerinin, Koma Gellerin, rgtlenerek yetkinletirilmesi zorunluydu. Ancak iktidarlamann temelini oluturan bu almalara yeterince inanlmad iin, beklenen dzeyde bir gelime salanamamtr. Bu ynl atlan admlar snrl olup, iktidarlamann ihtiyalarna cevap vermekten uzaktr. rgtlenmede yaratc olmamann, slenme ve halka hatal yaklamla da ilintisi vardr. Snf bak as yeterince gzetilmeyip, alma arlkl olarak yoksul emeki kesime dayandrlacana, daha ok orta snflara dayandrlmtr. Ki, bunun mcadelemize salad yarardan ok zarar olmutur. Krsal kesimde yeterli rgtlln salanamamas bu nedenledir. Yine ehirlerde almalarn dman denetimine girmesinin, yaygn tutuklanmalarn ve doru bir rgt alma tarz tutturamamann temelinde orta snfa dayanma tutumu ya tar. zel lik le tu tuk lan ma lar da, zl me nin ade ta
81

meru grlerek, yaygn hale getirilmesi ve almalara destek veren halka byk zararlar vermitir. Bu, iddetle mahkum edilmesi gereken bir durumdur. Gemi pratikte devrimin orta snflardan yararlanmas gerekirken, onlar devrimin olanaklarndan yararlanm ve giderek baz evreler halkn bana bela olan elit bir tabaka konumuna gelmitir. Bu anlay, temel dayanamz olan halka da yanl yaklam dourmu ve halkn mal, can savurganca kullanlmtr. Oysa muazzam bir gelime kaydeden halkmz cephe ile btnleerek dmanla balarn koparm, dzen, idare, yarg sistemini byk oranda reddederek sorunlarn cepheye havale etmi, zlmesini beklemitir. Ancak bu sorunlar halledilmemi, doru zmler gelitirilmemi, sorunu zme ad altnda ou kez sorunlar ierisinde boulup kalnmtr. Mcadelemizin ortaya kard imkanlar bugn eskisinden daha fazladr. Oluturulan cephe karargahlar bata olmak zere, birim ve komitelerin her alanda merkeziletirilerek rgtlenmeleri doru bir yaklam ve alma tarzyla bu imkan ve frsatlar devrimimizin hizmetine ok daha gl bir biimde sunulabilir. zellikle devrimimizin ulat bugnk iktidarlama dzeyinde bu kesin zorunludur. Adm adm iktidara yrdmz bu aamada demokratik halk iktidarnn
82

rgt len di ril me si iin, ge rek li ze min ve po tan si yel nemli oranda mevcuttur. Bu zemin ve olanaklarn deerlendirilerek devrimci bir tarzda ilenerek iktidar organlarnn yaratlp halkn yaamna hkmettirilmesinde temel grev cepheye dmektedir. Kitlelerin buna hazrlanmas ve iktidar oluumu iinde rgtlendirilmesi iin, cephe faaliyetlerinin dneme zg bir tarzda yrtlp, bu konuda atfedilen roln istenildii gibi oynanmas gerektii aktr. Bu nedenle 5. Kongremiz, 1- Tm cephe almalarna parti nclnn oturtulmasn, 2- Cephe fa a li yet le ri nin mer ke zi le ti ri le rek par ti merkez komitesinde temsil edilmesi ve merkezi cephe brosunun rgtlendirilmesini, 3- Tm eyalet ynetim ve yrtme birimlerinde cephenin temsil edilmesini, 4- Koullar olan eyaletlerde cephe ve ordunun birbirinden ayrtrlmas, bunun zemininin olmad eyaletlerde ise bunun hedeflenmesini, 5- Eyalet cephe karargahlarnn oluturularak, bunlarn i tzk esaslarna gre altrlmasn, 6- Oluturulacak cephe karargahlarnda basn-yayn, lojistik, eitim, maliye, salk, muhabere, metropol biri83

mi, serhildan komitesi, ariv, sicil, askerlik ubesi ve halk mahkemeleri gibi kurumlarn oluturulmas, bu kurumlar rgtleyebilecek nitelikte ve nicelikte ynetimlerin atanmasn, 7- Cephe birlik rgtlenmelerinin her alanda rgtlendirilmesi ve cephe karargahlarnda temsile kavuturulmasn, 8- Eyalet cephe konferanslarnn her yl yaplmasn, 9- Eyalet cephe karargahlarnn kendi alanlarndaki cezaevleriyle iliki ierisinde olmas, ilikilerin salamlatrlarak srekliletirilmesini, 10- Btn halk kucaklayacak zgn halk rgtlenmelerine gidilmesini karar altna alr. CEPHE BRLKLER a-iler Birlii Smrgeci kapitalizmin arpk da olsa, Krdistan'a girmesiyle birlikte her trl gvenceden yoksun bir ii potansiyeli ortaya kmtr. Bu potansiyelin arlkl kesimi dzen erevesinde var olan birlikler ve sendikalarda rgtlenmemi, dolaysyla youn smrye tutulmulardr. Devrimimizin nc gc ii snf ekonomik olduu kadar, askeri bir g olarak da, mcadelede yerini alma84

s gereken bir kesimdir. Ancak gelinen aamada, cephe kadrolarmzn bu snf yerine orta snfa dayanmalar ii snfna yeterince ulusal ve snfsal bilincin tarlamamasna ve bu potansiyelin aktif bir g olarak mcadeleye kanalize edilmemesine yol amtr. zellikle bu potansiyelin youn olduu lkemizin snr boylarnda ve i kesimlerdeki dmana ait iletmelerde, tarm alanlarnda, yer alt kaynaklaryla ilgili ekonomik faaliyet sahalarnda vb. yerlerde alan iilerin ulusal kutulu mcadelesi dorultusunda eitilip z rgtne kavuturulmas ve bu temelde mcadeleye aktlmas kadar, Avrupa, metropoller ve Ortadou'da olan ii kesimin de rgt len di ril me si ve l ke ye d n e te vik edil me si nem arzetmektedir. Bu kesimin de rgtlendirilip ayaa kaldrlmas, z rgtlerinin kurumlatrlmas nemli bir grev olarak nmzde durmaktadr. Mcadelemizin doal geliim sreciyle birlikte ii snfnn mcadeleye aktif bir g olarak katlmas ve zgn rgtnn oluturulmasnn koullar olgunlamtr. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- Krdistan'da, Avrupa'da, Trkiye metropollerinde vb. yerlerde bulunan iilerin zgn rgtlendirilmesinin gelitirilmesini, 2- Mevcut sendikalarn mcadelenin hizmetine e85

kilmesi, bu konumlarn kaybettiklerinde ise, iilerin bu sendikalarda rgtlenmelerine engel olunmasn, 3- rgtlendirilen iilerin srelere uygun eylemliliklere kaldrlmas ve o cokuyla sava cephesine g aktarlmasn, 4- Trkiye iilerinin hakl ve demokratik istemleri dorultusunda gelitirdikleri eylemliliklerin desteklenmesi ve dayanma iinde olunmasn, 5- Uluslararas devrimci ii evreleri ile iliki gelitirilerek enternasyonalist ller dahilinde yardmlama ve dayanmaya gidilmesini, 6- Cephe karargahlarnda iler Birlii ile ilgilenecek temsilcilikler veya birimlerin oluturulmasn, 7- ilerin ekonomik, demokratik talepleriyle ilgilenilmesi, gerektiinde ulusal kurtulu mcadelesiyle btnleecek demokratik talepli eylemlerin gerekletirilmesini, 8- Her alandaki ii sendikalar temsilcilerini bir araya getiren platformlar oluturup, olanaklar dahilinde bunlarn yukardan aaya doru komiteletirilmesini, 9- iler Birlii'nin ilikide bulunduu iilerden dzenli olarak aidat toplamasn karar altna alr. B- genlik Birlii Krdistan gereklii gz nne getirildiinde toplu86

mun en dinamik ve en younluklu kesimini genlik oluturmaktadr. Smrgeci dzende hibir gelecei olmayan kesim olarak gerek renci genlik, gerek iiisiz genlik olsun, youn olarak smrgecilie kar olup rgtlenmeye hazr aktif bir g konumundadr. Dman, toplumun bu yapsn bildii iin 12 Eyll sonras ok boyutlu zel sava politikalaryla, eitim ve retim kurumlaryla, zendirdii yoz yaamla, genlii sorumsuz, yzeysel, kendi gerekliinden uzak ve kendine yabanclaan bir duruma getirmeye alm ve belli baarlar da salamtr. Bugn bu politikasn daha gelikin biimde younlatrmaktadr. Bu bakmdan hem dmann genlik zerindeki bu politikasn boa karmak, hem de scakkanl, dinamik, savakan ve toplumun motor gc olan bu kesimi mcadele saflarna ekmek byk bir grev olmaktadr. imdiye kadar genlik rgtlenmesi renci genlik ile snrl tutulmu, dier genlik kesimleri ihmal edilmitir. nmzdeki srete bu yetmezliin alarak btn genliin rgtlenip savaa ekilmesi byk nem arzetmektedir. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- Genlik Birlii'nin var olan programnn yetkince hayata geirilmesini,
87

2- Ordumuzun ve savamzn nemli bir kadro potan si ye li ol du u dik ka te al na rak bu ke si min hem Krdistan'da, hem metropollerde rgtlendirilmesini, 3- Genliin devrimci grev ve ykmllk gerei orduya aktarlmasn, 4- ehirlerdeki kontra saldrlarna kar halkn korunmas temelinde genliin silahlandrlp, milislikle grevlendirilmesini karar altna alr. C- Kyl Birlii lkemiz ve savamzn gereklii gstermitir ki, kyl kesimi savamzn ve ordulamamzn temel gcdr. Bu kesim fiili olarak savan iindedir. Bu nedenle, dmann insanszlatrma ve g ettirme politikalaryla en ok yneldii ve hedefledii kesimi oluturmaktadr. Bu anlamda kyl kesimi savaa ekmek, orduya almak, milis ve ky komitelerini ky meclisleri eklinde rgtlemek arttr. Ky savunma birlikleri rgtlendirilerek kadn ve ocuklar da ierecek biimde btn kyllerin grevlendirilmesi zorunludur. Gerilla ile yakn temas ve gerilla ordulamasnn krsaldaki etkinlii kyl kesimini rgtleme ve harekete geirme kolayl salamaktadr. Cephe alanlarnn mcadelemizin belkemii olan bu kesimi devrime kat88

mas ve rgtleyerek ayaa kaldrmas, byk bir serhildan potansiyeli olarak deerlendirilmesi byk nem tamaktadr. Bunun iin, 5. Kongremiz; 1- Cepheye bal olarak Kyl Birlii'nin kurulup, program ve tzne kavuturulmasn, 2- Dman ynelimi sonucu boaltlmaya zorlanan kylerin direnie tevik edilerek korunmas, buna ramen boaltlan ky sakinlerinden durumu savamaya elverili olanlarn orduya alnmas, geri kalanlarn ise lkenin uygun alanlarna yerletirilmesini, 3- Kyl Birlii'ne ye olanlarn eitli hedef ve alma kapsam olan kooperatiflerde rgtlendirilmesini, 4- Baka alanlara g ettirilen kyl kitleleri ile ilikiler gelitirip rgtleyerek, tekrar lkeye geri dne tevik edilmesini, 5- Milis ve ky komitelerinin yetkinletirilerek rollerini oynamalarnn salanmasn karar altna alr. D- Esnaflar Birlii Krdistan'da gelien smrgeci kapitalizm ve kompradorlama temelinde oluan ehir ve ile merkezlerinde bu gelimeye bal kk-burjuva reformizmine ve tutuculua alet olan bu kesim, ulusal kurtulu mcade89

lemizin gelimesi ve serhildanlarla birlikte youn biimde mcadeleye katlm ve serhildanlarda yerini almtr. Birok kitlesel eylemlilie kepenk-kontak kapatma, sat yapmama vb. eylemlerle katlm salamtr. Topyekn zel savala birlikte TC bu kesimin malna ve canna ynelmi, yaygnca tahribatlarla birok iyeri ve dkkan alamaz duruma getirilmitir. Btn bunlardan dolay savan geldii dzey ve ulusal kurumlamann temellerinin atld bugnk aamada, bu kesime ynelik Esnaflar Birlii'ni pratik rgtlle kavuturmak gerekli ve zorunludur. Gemite yaanan tek dze esnaf eylemlilikleri bu kesimin eylem alann daraltmtr. Esnaf sadece maddi kaynak salayan bir desteki olarak grme yaklam, bu kesimin gerek roln oynamasn nemli oranda engellemitir. TC'nin saldrlarn karlamada hazrlksz ve rgtsz braklmalar rollerini oynayamamalarnn bir dier nedenidir. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- Esnaflarn ulusal kurtulu temelinde eitilip hazrlanarak, kendi rgtlenme ve birliklerine kavuturulmasn, 2- Esnaflarn eitli eylemliliklere, mcadeleye katlmas; Krdistanl esnaflar kendi iinde illegal rgtlen90

dirmenin yansra deiik rgtlenme ve faaliyetlerde de yer almalarnn salanmas; TC'nin oluturduu esnaf kurulularnn iinde alarak, onlardan yararlanlmas ve mcadelenin hizmetine sokulmasn, 3- Esnaflardan uygun yol ve yntemlerle maddi kaynak salayarak ulusal kurtulu davasnn hizmetine sunulmasn karar altna alr. E- aydnlar Birlii Gemiin halk ve lke gerekliinden kopuk, kendini deil dman yaayan aydn tipolojisi de, ulusal kurtulu mcadelemizin gelimesine bal olarak, olumlu ynde bir deiiklie uramaktadr. Bugn kmsenemeyecek bir aydn kesimi devrimimizde btnleme srecini yaamaktadr. Bu adan halkn nnde olmas gerekirken ardl durumuna den aydnlar bu durumdan kurtarp, onlara gerek rollerini oynatmak, Aydnlar Birlii'nin temel grevlerinden biridir. Yine mcadeleden uzak duranlar ve ona kart konumda olanlarla anlay dzeyinde mcadele etmek bir dier sorumluluktur. Olaylar ve olgular bilimsel temelde incelemek, ortaya karmak, ulusal kurtulu mcadelemizin edebiyatn, tarihini, direniini, romann, iirini vb. yazmak, halk ve ulusal kurtulu kltrn ilemek, bunlar yaratc tarzda ortaya koymak aydn olmann tarihsel sorum91

luluudur. Kendi ilgi alannda ulusal kurtuluuluun militan, eylemcisi ve kararl savunucusu olmak, gereklerini inatla kitlelere tarmak aydnlarn ve Aydnlar Birlii'nin temel grevidir. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- Aydnlar Birlii'nin sadece yurt dnda deil, metropol ve lke iinde de alarn rgtleyerek, aydnlarn bu birlie katlmalarnn salamasn; nlerine grevlerin konulmasn, mcadele kar t olanlarn tehir ve tecrit edilmesini, 2- Aydnlarn kendi aralarnda i blm ve grevlendirmelere gidip eitli konularda aratrma yaparak, yeteneklerinin birok ynyle aa karlmasnn salanmasn, 3- Uluslararas alanda eitli aydn kurulularnda yer alarak demokratik evre, insan haklar vb. kurumlarla iliki gelitirilmesini, 4- Krdistan ve sava gerekliimiz zerine eserlerin yazlp yaynlanmasn, 5- Uluslararas etkinliklere katlarak bilgi alverii yaplmas, lkemizi ve mcadelemizi tantacak etkinliklerin iine girilmesini, 6- Aydnlar Birlii almalarna parti olarak destek sunulmasn karar altna alr.
92

F- ocuklar Birlii Krdistan'da mcadele gelitike tm snf ve katman lar, ken di z gn l iin de r gt len di ri le rek m ca de le nin hiz me ti ne so ku lur ken, o cuk la rn da ayr bir g olarak rgtlendirilmeleri nem kazanmaktadr. ok ocuklu aile yaps, ocuklarn genelde evde dar bir sosyal yap iinde kalmalar, eitimsiz ve isiz olmalar, yine kle koullarda almaya zorlanmalar gz nne alndnda, dmana kar kmada nemli ve aktif bir g olduklar grlecektir. Gnmzde savata en ok zarar gren bir kesim de ocuklardr. Onlara yaam zehir eden ve zorbalyla lkelerini yaanmaz duruma getiren dman tanmakta zorlanmayan ocuklar, serhildanlarda en nde yer alacak bir g durumundadr. ocuklarn zgn durumlar gz nne alndnda birok alanda yetikinlerden daha fazla ulusal kurtulu mcadelesi ierisinde rol oynayabileceklerini ve nemli grevler alabileceklerini scak sava tarihimiz kantlamtr. Krdistan'da TC eitim kurumlarnn tasfiye edilmesiyle ocuk eitiminin gelitirilmesi ve kurumlatrlmas bir zorunluluk olarak kendini dayatmaktadr. Yine ocuun kiilik ekillenmesinde zemin oluturacak ulusal devrimci kltr ile eitilerek, yeni insan tipinin ya93

ratlmasna ocuk yatan balanmas nemlidir. ocuun anneye ve genlie olan yaknl gz nne alndnda, her iki kesimin de ocuklar rgtleyip eitmede nemli rol oynayaca grlecektir. Bu temelde 5. Kongremiz; 1- ocuklar Birlii'nin oluturularak, kitle eylemlilikleri temelinde eitilip rgtlendirilmesi, bu birliin destek sunmasnn olanakl klnmasn, 2- ocuklarn ulusal kurtulu mcadelesine hizmet edecek biimde eitilerek, seviye ve ilgi alanlar gz nnde bulundurularak mzik ve folklor gibi kltrel etkinlikler iine alnmalarnn salanmasn, 3- Krdistan'da smrgeci eitim kurumlarnn tasfiye edilmesiyle ocuklarn eitim sorunlar kendini yakc bir ekilde dayatacandan, bunun iin gerekli eitim olanaklarnn yaratlmasn, 4- ocuk kesimi iinde gerilla ile dayanma amal Fon oluturulmasn, 5- ehit, tutuklu ve sava ocuklarnn eitilip yetitirilerek ulusal kurtulu mcadelesine hizmet edecek duruma getirilmesini, bunun iin zemini olan yerlerde vakf, okul, kre gibi kurumlamalara gidilmesini, 6- ocuklara ynelik dergi karlmasn karar altna alr.
94

g- ETL DNSEL RgTLENMELER Krdistan etnik halk ve dinsel gruplar bakmndan zengin bir lkedir. lkemizde slamiyet'in eitli mezhepleri olduu gibi, slamlamam Krtler ve yine daha baka aznlk topluluklar da bulunmaktadr. Bunlar iinde Snni, Alevi ve Yezidi Krtler byk blm oluturmaktadr. Bu kesimleri iine alan yurtsever rgtlenmeler de ortaya kmtr. Bu temelde 5. Kongremiz; Mevcut durumda var olan Krdistan Yezidiler Birlii, Kr dis tan Ale vi ler Bir li i ve Kr dis tan s lam Hareketi'nden ikier yenin oluturduu ve bir cephe temsilcisinin bakanlk ettii, Krdistan nananlar Dayanma Konseyinin 6 ayda bir toplanmasn nerir. Krdistan Yurtsever Yezidiler Birlii Ulusumuzun nemli bir paras da Yezidi Krtlerdir. Yezidiler, Krt kltrn en fazla tayan halk kesimidir. slaml kabul etmeyen Yezidiler, youn bir dinsel horlanma ile karlamlardr. Hem bu horlama, hem ekonomik nedenler, hem de Trk devleti ve emperyalist devletlerin tevikiyle Yezidi nfusun %90' Avrupa'ya g etmitir. Ancak Gney Krdistan'da hala nemli bir Yezidi kitlesi yaamaktadr. Ulusal kurtulu mcadele95

mizden etkilenen bu kesimin de yurtsever Yezidiler olarak rgtlendirilmesine ihtiya vardr. Avrupa'ya g eden Yezidi Krtler zerinde emperyalizm, Trk devleti ve bu kesimi kendi karlar iin kullanmak isteyen baz Yezidilerin abalar sz konusudur. Ulusal zellikleri en fazla tayan, dil konusunda asimile olmayan Yezidi Krtleri, eer sahiplenilmez ve kltrleri korunmazsa, Avrupa'da yok olma ile kar karyadrlar. zellikle glerinin erime tehlikesi vardr. Cephe rgtlenmeleri halkmzn bu kesiminin kendisini korumasnda nemli rol oynamaktadr. Ulusal kurtulu mcadelemizin varl, Yezidi Krtlerin varln ko ru ma da nem li g ven ce dir. Bu g ven ce yal nz Avrupa'daki Yezidiler iin deil her paradaki Yezidiler iin geerlidir. Ulusal kurtulu mcadelesinin etkisi ve demokratik muhtevas bu kesimin de Krdistan Yurtsever Yezidiler Birlii ats altnda rgtlenmelerini ortaya karmtr. Bu temelde 5. Kongremiz; Kr dis tan Yurt se ver Ye zi di ler Birlii'nin, Ye zi di Krtlerin kltrn koruma, emperyalistlerin, smrgecilerin ve belirli evrelerin oyunlarna kar mcadele etme ve bu dinsel kesimi ulusal birlikte btnletirme abalarnn desteklenmesini karar altna alr.
96

Krdistan aleviler Birlii Ulu sal kur tu lu m ca de le miz, Kr dis tan ve Trkiye'de her trl demokratik gelimenin nn amakta, tabular bir bir ykmaktadr. Tek ideoloji, tek ulus, tek mezhep yaklamn altst eden ulusal kurtulu mcadelemiz, Alevi kesimin kendini ifade etme isteini gelitirmitir. Trk devleti tarihsel gelenei olarak, toplum iinde var olan tm farkllklar ulusal kurtuluumuzun aleyhine kullanmak istemektedir. Ancak kurtulu mcadelemiz, ulusal birlii salamada byk baar kazanmtr. Alevi Krtler de halkmzn dier kesimleri gibi mcadelemize akmaktadr. Trk devleti Krt ulusal birliinin kendisi iin lm demek olduunu bildiinden, Krt Alevileri mcadelemizden koparmak iin zel sava yntemlerini devreye sokmaktadr. Partimiz demokratik muhtevasyla dinsel, kltrel ve lehesel farkllklarn, kendilerini zgrce gelitirmelerine ve ifade etmelerine olanak tanmas sonucu btn topluluklar iin bir ekim merkezi haline gelmitir. TC, bizim demokratik yaklammza kar zel savan birer paralar olarak, eitli dernek, kurum ve kiileri devreye sokarak, bu gelimeyi nlemek istemektedir. Bugn Trkiye ve Avrupa'da, Alevi Krtleri mcadeleden koparmak, Aleviliin, Trk lemesinin ve Trk
97

devletine balanmasnn arac olarak kullanlmas iin birok dernek tretilmitir. Bu adan ulusal kurtulu mcadelemizin demokratik muhtevasnn yaam bulmas temelinde Krt Alevilerin daha zgrlk ve ulusal kurtuluu olmalarn salamak ve kendilerini ifade etme zlemlerini gidermek iin kurulan Krdistan Yurtsever Aleviler Birlii'ne nemli grevler dmektedir. Bunun iin 5. Kongremiz; Ulusal kurtulu cephemizin bir paras olan Krdistan Aleviler Birlii'nin Alevi kesimin kendisini ifade etmesini salama ve zel savan oluturduu kurumlara kar mcadele etme almalarnn desteklenmesini karar altna alr. Krdistan slam Hareketi Krt halk bugn inanc ve kltr ile slam topluluklarnn en nemlilerindendir. Bugne kadar slam dinini Trkler, Araplar ve Farslar Krtlerin aleyhine kullanmlardr. Halbuki slamiyet hibir ulusun dini deildir. Krtlerin de dier slam uluslar gibi bamsz yaamaya ve kendi kltrlerini gelitirmeye haklar vardr. slamiyet'i kabul etmek dier slam lkelerinin kleliini kabullenmek demek deildir. Aksine klelie kar m ca de le et mek, slamiyet'e uy gun dur. Bu ne den le
98

Trk, Arap, Fars smrgeciliine kar savamak inanan halkmz iin bir grevdir. Bu temelde 5. Kongremiz; Her trl smrgecilie ve klelie kar savamak iin kurulan Krdistan slam Hareketi'nin desteklenmesini, inanan halkmz aydnlatma ve ulusal birlii salama konusundaki abalarna g verilmesini karar altna alr. aZINLIKLaR Tarihte uygarla beiklik etmi Krdistan ayn zamanda bir halklar mozaii durumundadr. Halklar cenneti olarak bilinen Krdistan'da ok sayda halk topluluu yaam, bu halklar arasndaki kltr alverii zengin bir kltr birikimini ortaya karmtr. Emperyalist aamada tarihin bu en eski halk topluluklar adeta tkeniin eiine getirilmitir. Krdistan'a egemen olan d gler, halklar birbirine drp krdrtmtr. Sre ierisinde Krt halk, ulusal tkenie doru srklenerek, Krdistan neredeyse bir halklar mezarl durumuna drlmtr. Ulusal kurtulu mcadelesini durdurmak ve geriletmek isteyen Trk zel sava rejimi gnmzde olduka yetkinletirdii yntemlerle halklar birbirine drme abalarn srdrmeye devam etmektedir.
99

Ulusal kurtulu mcadelemiz hem silahl savam, hem de serhildanlaryla demokrasi ve kendini ifade etme zlemi iinde olan btn ulusal ve dinsel aznlklarn kendilerini ifade etmelerinin nn am, onlarn rgtlenmesini, kendilerini yeniden tarih sahnesine karmalarn tevik etmitir. PKK en byk tabu olan Krt tabusunu ykarak toplumdaki tm tabularn yklmasnn nn amtr. PKK nderliinde gelien ulusal kurtulu mcadelesi, halklarn zgrl, demokratik dayanmas ve kardee yan yana yaamas anlamna gelmektedir. Mcadelemizin bu karakteri her zaman korunmal ve daha da gelitirilmelidir. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- Dar milliyeti anlaya dmeden, yabanc glerin lkemiz zerindeki oyunlarnn bozulmas ve ulusal kurtulu mcadelesinin demokratik zellii gereince Krdistan'daki ulusal aznlklara destek sunulmasn, 2- Krdistan'da bulunan aznlk topluluklarna dil, kltr, gelenek ve greneklerini gelitirecek ortamlarn salanmasn, 3- Aznlklarn kendi rgtlenmelerini gelitirmeye tevik edilmesi, kendi yerel ynetimlerini (ile ve ky meclisleri) oluturmalarnn ve eyalet meclisleri ile ulusal mecliste temsil edilmelerinin salanmasn,
100

4- Smrgecilie kar verilen mcadeleye katlmlarnn tevik edilmesi ve bu ynl rgtlenme abalarnn desteklenmesini, 5- zel savan baka halklar, ulusal ve dinsel aznlklar, halkmzn ulusal kurtulu mcadelesine kar kullanma taktiklerinin boa karlmasn, 6- Krdistan halknn, dier aznlk halklara kar hogrl ve saygl olacak bir biimde eitilerek bilinlendirilmesini, 7- Krdistan'n btn paralarnda, ulusal ve dinsel aznlklarn birbirleriyle iliki gelitirmeleri iin gereken olanaklarn salanmasn, 8- Dnyadaki btn ulusal ve dinsel aznlk kurum ve kurulularyla iliki gelitirilmesini, 9- Krdistan'daki ulusal ve dinsel aznlklarn dnyadaki bu ynl imkan ve ilikileri ulusal kurtulu mcadelemize destek olarak sunmalar iin gereken almann yaplmasn karar altna alr. Krdistan'da g Krdistan'da yzyllardr amalarna ulamak isteyen smrgeci egemen gler her trl insanlk d uygulamalara bavurarak deiik zel sava yntemlerini gelitirmilerdir. Bunlardan biri de Krdistan'n insanszlatrlmas, Krtszletirilmesi, g ettirilmesi politika101

sdr. Halkmz sre iinde ekonomik adan zor durumda braklm ve geimini salamak amacyla araylar iine itilerek ge zorlanmtr. Balangta Avrupa ve Trkiye metropollerine gler olsa da, bunlar snrl olmutur. Ancak halkmzn kendi insani ve siyasi istemleri dorultusunda ayaa kalkmas, gerillay oluturup gelitirmesi, zgrlk ve bamszlk yolunda nemli admlar atmas gibi gelimeler karsnda daha da vahileen smrgeciler kendi ekonomik g politikalarna yaygn bir siyasi ierik kazandrmlardr. Halkmz ulusal olarak tketilmek bylece, ulusal kurtulu mcadelemiz kan kaybna uratlmak istenmitir. nk savan yars gtr ve bu politika en az silahl sava kadar etkilidir. Dmanmz bu politikay Krdistan'n her alanna yayarak zellikle gerillann youn faaliyetliliinin bulunduu alanlarda mezralarn, kylerin boaltlp, yaklp-yklmasndan insanlarn katledilmesine kadar, ok ileri bir dzeye vardrmtr. TC devleti lkemizde yaratt yakma-ykma politikasn dnyadan gizlemek ve zel sava yntemlerini kamufle etmek iin, zellikle halkmz daha ok metropollere g ettirmekte, bylece gerillaya lojistik destei de kesmeyi hedeflemektedir. Milyonlarca Krdistanl yerinden yurdundan edilerek,
102

bir taraftan bata Trkiye metropolleri olmak zere, dnyann drt bir tarafna savrulurken, dier taraftan lkesini terk etmek istemeyen halkmz, Krdistan'n dier paralarna gemenin yollarn aramaktadr. Dman, halkmz lkesinden koparp yerinden-yurdundan etmekle yetinmeyip kendi denetimindeki alanlara ektii insanlarmz ruhta, dncede, yrekte de lkesinden kopararak, ulusal znden boaltarak, amacna ulamak istemektedir. Ve bunu belli oranda baarmtr da. Dmann g politikasn uluslararas kamuoyunda tam anlamyla deifre edemediimiz de bir gerek. Bu g politikasna etkili yaklalmal, tersine evrilmeli ve dman kendi iinden vurulmaldr. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- Cephe bnyesinde g sorunlarna zm bulmak amacyla g komitelerinin oluturulmas ve giderek bunun kendi merkezi rgtlenmesine kavuturulmasn, 2- Dmann bu ynl politikasn boa karmak ve bu konuda halk aydnlatmak amacyla halk ierisinde ei tim, pro pa gan da-aji tas yon fa a li yet le ri nin uy gun ara-gerelerle gelitirilmesini, 3- lke sahas dnda olan glerin yasaklanmasn, 4- Krdistan'daki ge nclk yapan kurum, ebeke ve kiilere ynelerek devre d braklmasn,
103

5- Bulunduklar blgelerde (sava sahas) zor durumda olan insanlarmzn baka imkan kalmamas durumunda cephe komitelerinin izni ile lke ii glerine izin verilmesini, 6- Trkiye metropollerine g eden ve zellikle i g yaayan halkmzn yol-yntem konusunda gerekli destek sunularak tekrar kendi yerlerine dnmeye ve mcadeleye aktif katlmaya tevik edilmesi, 7- Dmann bask ve katliamlar sonucu ge zorlanan halkmza sahip klarak, a) Gerillann denetiminde olan geri cephelere ekerek can gvenliklerinin salanmasn, b) Krdistan'dan ge zorlanan halkn konumland yerlerde, yerel iktidar organlarnn oluturulmasn, c) Krdistan'n di er par a la rn da si ya si ml te ci kamplarnn almas ve olanaklar elverdii lde onlara her trl maddi ve manevi destein sunulmasn, d) Bu kitle ierisinde cephe rgtlenmesine giderek, onlarn eitilmesi, sosyal, kltrel, ekonomik sorunlarnn zlmesi ve onlara ileri dzeyde nclk yaparak her ynyle devrim hizmetine girmelerinin salanmasn, e) Dmann g politikasnn uluslararas kamuoyunda tehir edilmesi ve g eden kitlenin her trl sorunlarna kkl zm bulmak iin, bata Birlemi
104

Milletler olmak zere uluslararas tm insani kurum ve kurulularn harekete geirilmesini, 8- Trkiye metropollerine g eden halkmzn ekonomik, sosyal, siyasal, kltrel, ulusal dayanma iinde bulunmalarn salamak iin bu ynl legal, yar-legal, illegal rgtlenmelerin oluturulmas ve bu temelde bulunduklar yerlerde etkinliklerinin artrlmasn, 9- Dnyann dier blgelerine g eden halkmzla lke sahasndaki halkmz arasnda salam balarn kurulup gelitirilmesi ve bu temelde salkl rgtlenmelerin yaratlmasnn salanmasn, 10- Trkiye ve dnyann dier alanlarna savrulan halkmzn kaynaa dn slogan etrafnda birletirilmeye allmas, onlarn bu ynl eitilmesi ve lkeye aktarlmalarnn ara gerelerinin yaratlarak yaama geirilmesini karar altna alr. KTLESEL EYLEMLLKLER VE SERHLDaNLaR Silahl mcadelemizin gelimesi kitlelerde muazzam bir kabara yol amtr, bu da muazzam eylemliliin ortaya kmasna zemin olmutur. Bu eylemsellik sreci 1990-92'de btn lkede zirveye ulamtr. Nusaybin, Cizre, Silopi'de balayan kitlesel eylemsellik, btn
105

halk kitlesini etkilemi, bu etki ksa srede Diyarbakr, Hakkari, Doubeyazt bata olmak zere Krdistan'n en cra kelerine kadar yansmtr. Bir talimatla kepenklerin alp kapanmas, yine serhildanlarn gelimesi yaanmtr. Av ru pa ala nn da ve Tr ki ye met ro pol le rin de de Krdistan'daki kitlesel eylemliliin yansmas sonucu oturma eylemleri, protesto, boykot vb. eylemsellikler gndeme gelmitir. Gelien silahl mcadele kitlesel eylemsellii dourmu, kitlesel eylemlilikler savan trmandrlmasna olanaklar sunmutur. Kitlesel eylemliliin artmasyla halkmz devrimsel patlamann eiini yakalamtr. Ancak bu alanda yaratlan muazzam olanaklardan devrim yeterli oranda yararlanlamam, bu olanaklar ya kullanlmam ya da arur edilmitir. Kitlesel kabara uzun vadeli yaklalmadndan, plansz-programsz alldndan dman ynelimlerine ak kap braklmtr. Yine kitleler bilinlendirilip eitilmediinden, direniler fazla uzun soluklu olmam, etkisi ksa srmtr. Kitlesel kabar eer denetime alnp doru alma tarz hakim klnmazsa dmann ynelimleri sonucu pasifikasyona urayabilir. Gerekleen de zaten bu olmutur. 1990-92 ylndaki kitlesel patlamay iyi rgtleyemediimizden dmann ynelimiyle kitleler sindirilmi, pasif bir sa106

vunmaya gemitir. Ak ki, eylemselliin doru bir temelde gelitirilmesi iin, eylemsel rgtlln salanmas gerekmektedir. Ancak rgtlenmesi tam yaratlmadndan eylemsellik rastgele olmutur. ehirlerde kepenk kapatmalarn, oturma eylemi vb. sk sk olmas, zamanl zamansz yaplmas, bunlarn ksa srede nemini yitirmesine neden olmutur. Kitlesel eylemlilikte yaratc olunamam, eski, tekdze eylem biimlerinde srar edilmitir. Bu ynyle kitlelerin ekonomik, demokratik talepleri eylemlilie dntrlememitir. Bu alanda en etkili silah serhildanlardr. Fakat serhildanlarn da doru yrtlmemesi yaanmtr. rgtsz, hazrlksz, programsz, amasz serhildanlarn gelitirilmesi, bu etkili silahn olur-olmaz zamanlarda kullanlmas kitleleri ypratmtr. Genelde silahsz gelien serhildanlarn yannda baz alanlarda imkanlar ve koullar uygun olduu halde silahl serhildanlarn gelitirilmemesi bir zaaftr. Gerillann denetiminde olan alanlarda gerilla veya silahl milis korumas altnda gelitirilebilecek serhildanlara hemen hemen hi yaklalmamtr. Serhildanlarn belli bir koordineden yoksun olmas da istenilen sonuca ulalmasn engellemitir. Serhildanlarn orduyu bytme, g kazandrma gibi bir rol de olduu halde, doru serhildan politikasna ulalamamtr.
107

Bu nedenle 5. Kongremiz; 1- Cephe eylemliliinin zgnln de dikkate alarak, bu duruma denk decek birim, komite ve rgtlerin oluturulmasn, 2- Siyasal cephede legal olanaklar byk lde ortadan kalktndan, illegal rgtlenmeye derinlik kazandrlarak, bu konuya doru yaklamn sergilenmesini, 3- Kontrgerillann halka ynelik youn saldrlarn nlemeyi amalayan yeni rgtlenmelere gidilmesi; bu tr kar-devrimci faaliyetleri izleyerek, uygun yol ve yntemlerle boa karlmasn, 4- Mcadelemize hizmet etmeyen, dmann siyasi, ekonomik, sosyal, kltrel vb. btn kurum ve kurulular ile sosyal dayanaklar olan ibirlikiler, korucular, airet gleri ve ajanlar hedefleyip, her cephe alanna ve yurtsevere bu tr eylemleri yapma inisiyatifinin verilmesini, 5- Dmann kapsaml ynelimlerine kar halkn direni temelinde eitilmesi, bunun iin gerekli rgtlenmenin, ara-gerelerin yaratlmasn, 6- Eylemlerde kamulatrlmaya arlk verilmesini, 7- Smrgeciliin zam, iten karma, cret kstlama vb. ekonomik ynelimlerine kar halkn tepkisinin rgtlenmesi ve serhildana dntrlmesinin amalan108

masn, 8- Kitle eylemselliinde mcadelenin geliimine ve dnemin gereine gre bir yaklamn esas alnmas; gvenliini salamak kaydyla Krdistan ehirlerinde basitten karmaa, dar birimlerdenkapsaml glere kadar her trl kitlesel eylemselliin gelitirilmesini, 9- Smrgeciliin sportif almalarnn geni bir perspektif ile dman kart durumuna getirilmesini, 10- Trkiye'de gelitirilen ekonomik-demokratik genel eylemliliklere denk den eylemliliklerin Krdistan koullarna uyarlanarak gelitirilmesini, 11- Yangn, sabotaj, suikast vb. halk eylemliliinin gelitirilmesini, 12- Ky, kasaba ve ehirlerde halkn z savunma birliklerinin gelitirilmesini, 13- Genlii yozlatran kurum ve etkinliklere kar tavr alnmasn, 14- Gvenliini salayarak sivil protesto eylemlerinin rgtlenerek gelitirilmesi; bunun iin gece-gndz, ak-gizli vb. halkn fiziki gcyle yaplacak bu eylemlerin, dmann otoritesini zayflatmak, hatta olduka zorlamak amacyla her frsatta gelitirilmesini, ok zgn ve zengin ierie sahip olan ve zgn artlara gre oaltlabilecek sivil protesto eylemlilii iin,
109

a) Okullarda boykotlarn gelitirilmesini; bu temelde smrgeci eitimin tasfiyesinin amalanmasn, b) Fabrikalarda ii yavalatma, durdurma eylemlerinin ve grevlerin yaplmasn, c) Kepenk-kontak kapatma vb. trden eylemlerin gelitirilmesini, d) Oturma eylemleri, protesto yryleri ve mitinglerin gelitirilmesini, e) Ulusal gnlerimizde (21 Mart, 15 Austos, 27 Kasm vb.) mcadeleyi ykseltebilecek uygun eylemlerin gelitirilmesini, f) Byk katliamlarn ardndan yas ilan edilmesi ve buna uygun eylem biimlerinin gelitirilmesini, g) ehitlerin cenazelerine sahip klmasn; trenler dzenlenmesini, h) Devlet daireleri, belediyeler, bankalar, burjuva basn ve partileri, smrgeci okul ve ekonomik sistemi gibi kurum ve kurulularn tamamen ilemez duruma getirilmesi ve tasfiye edilmesinin amalanmasn karar altna alr. KTLE PoLTKaSI VE aLIMa TaRZI Kitle politikamz btn kitle birliklerini kucaklayarak, tm kesim leri kapsar. Devrimimizin temel g ve
110

dayana olan kitlelerin savatrlmas, devrimin hizmetinde rgtlendirilip eitilmesi doru bir kitle yaklam ve politikasyla yakndan ilintilidir. Kitle almalarmzn aksamasnda, yeterince yaplamamasnda dmann ynelimleri bir etken olmusa da, kitle politikamzn izgi temelinde doru uygulanmay belirleyici role sahiptir. Cephesel almada var olan dzey, doru bir alma ve yaklam tarzn tutturamadmzn bir gstergesidir. Yanl yaklamlar sonucu brakalm halkn rgtlendirilmesini, birok yerde halk kartlm, deyim yerindeyse tketilme noktasna getirilmitir. Oysa parti politikasnn temelinde cephe politikas vardr. Cephe almasnn da kitle faaliyeti olmas itibariyle, politikamzn temelinde kitle vardr. Kitle politikas en basitten karmaa kadar zengin ve karmak bir yaklam gerektirir. Mcadelemizin gelimesiyle birlikte kitle tabanmz da olduka genilemitir. Son dnemlerde orta ve zengin snflarn mcadeleye ak, cephe faaliyetlerinde olduka dikkatli olmay gerektirmektedir. Cephe almasnda temel dayanamz olan ii ve kylleri temel alarak dier kesimlerden yararlanmasn bilmek gerekir. Aksi halde bunlarn kendi anlaylarn cepheye tarma ve palazlanma tehlikesi ortaya kar. Bu temelde halka ynelik al111

malarda iinde bulunulan dnemi, gelimeleri ve eitlilii dikkate alarak gerekli esneklik ve ok ynl almalarla kitleleri kazanmak, eitmek, rgtlemek, harekete geirmek ve savaa katmak gerekir. Birok cephe kadrosu kitle ierisinde eriyerek, onun gerisinde kalarak, daha da nemlisi bata orta snf olmak zere kitlenin kuyrukusu durumuna derek, yine karlkl kar iin birbirlerini kullanarak izgi d bir alma yaratlmaktadr. Bu tr anlay ve almalarn mahkum edilmesi zorunludur. Halkn deniz, gerillann ise balk olduu gereinden hareketle, dmann denizi kurutma ve bulandrma almalarna kart olarak bizim alma tarzmz suyu oaltmak ve berraklatrmaktr. Dmann srgn, ky boaltma taktikleri dikkate alndnda daha titiz ve kazanmc tarzn esas alnmas gerektii aktr. Serhildanlarn ve kitle eylemliliklerinin etkisi dikkate alnarak, almalara g vermek ve yaratc bir alma sergilemek temel grevdir. Bu nedenle 5. Kongremiz; 1- Kitle iinde esnek, zengin ve yaratc bir tarzla allmasnn esas alnmasn, 2- Halkn rgtlenmesinde onlara zarar verecek yaklamlara kar durulmasn,
112

3- Temel dayanamz olan ii, yoksul kyl ve dier yoksul kesimleri esas alma izgisinden saplmamasn, 4- Halkn malna, canna ve deer yarglarna saygl olunmasn, 5- Kitleye sekter, krc, kartc deil, partiyi benimsetme ve kavratma temelinde yaklalmasn, 6- Kitle kuyrukusu deil, ncs olunmasn, 7- Kitlenin her trl sorunuyla ilgilenilmesini, 8- Kitlenin eitilip rgtlendirilmesine, savaa aktarlmasna nem verilmesini, 9- alma tarznda legal, yar-legal ve illegal sistemlerin birbirine kartrlmadan uygulanmasn, 10- Kitle almasnda gizliliin, ciddiyetin ve devrimci yaam tarznn esas alnmasn, 11- alma yrtlen alann zelliklerine dikkat edilmesini, 12- Cephe almasnda rgtsel ileyie, disipline dikkat edilmesini, 13- Kitle faaliyetlerinde yerli ve deifre olmam kadrolarn yetitirilmesi ve altrlmasn karar altna alr. METRoPoL aLIMaLaRI Ulusal kurtulu mcadelemizin balangcndan gnmze kadar partimiz tm alanlara olduu gibi, metro113

pol almalarna da nem vermitir. lk dnemler dar olanaklar iinde baz almalar yaplmsa da, zellikle 1987'den bu yana fiili anlamda komitelemeye gidilmitir. Ancak yine de bugne kadar almalarn rayna oturtulmad da bilinen bir gerektir. Ak ki, Trkiye metropolleri dmann geri cephesi durumundadr. Sava kazanmann bir koulu da dmann geri cephesinin ypratlmasdr. Dmann Krdistan kitlesini gerilladan koparmak amacyla gelitirdii ky boaltma, yakma politikalar temelinde g eden kitlenin nemli bir kesimi de metropollere kaymtr. Dolaysyla metropoller kitlemiz asndan da zel savan doruklat bir konumdadr. Gerek zel savan uygulamalarnn tersine evrilmesi asndan, gerekse dmann geri cephesi konumunda olduundan dolay metropol almalar nemlidir. Metropol almalar, dmann sava Krdistan'da snrlama politikasn da boa karacaktr. Dmann metropollerde rahat braklmamas, Krdistan'daki sava fazla srdrememesini beraberinde getirecektir. Bugne kadarki cephe faaliyetlerinde bulunan kadrolar parti politikasnda yeterli derinlemeyi salamadklarndan dolay, bu alan tali bir alan gibi grm ve faaliyetlerini snrl olarak para, lojistik ve sava aktarm ile snrlandrmlardr. Metropolleri rahat alma
114

alan olarak gren, dmann zel savann etkilerine ak olan kadronun almalara ve alana yanlgl yaklam, bu alanda verimlilii drd gibi, tahripkar rol de oynamtr. Bu anlay ve alma tarz, dman denetimine abuk girerek, tutuklama ve tasfiyeleri beraberinde getirmitir. almalarn dman denetimine girmesinde, kadrolarn yoksul-ii-kyl kesime deil de orta kesime dayanmas da bir etkendir. Ve iddetle mahkum edilmesi gerekir. Yine almalarda legal-illegal snflandrmann yaplmay, her ikisinin birbirine kartrlmas ve tek elden yrtlmesi de istenmeyen sonular dourmutur. Kitleye yaklam, kitle politikamzn uygulanmas ve eylemsellik alannda da bir lszlk hakimdir. Kitle politikamzn doru uygulanmamas, halk nezdinde parti otoritesini zayflatt gibi, inanszla yol amakta ve kopuu dourmaktadr. Eylemsel anlamda da ciddi eksiklikler vardr. Oysa metropol eylemlerinin amaca hizmet etmesi ve kazandrc olmas esastr. Eylemlerin ulusal kurtulu mcadelemize ve Trkiye demokratik hareketine hizmet etmesi gerektii aktr. ehir eylemlerinde arlkl olarak bombalama eylemlerinde srar etmek, kaak d tarzn dourmutur. Bu anlamda eylem eitliliinin gelitirilmesi nemlidir. Bu nedenle 5. Kongremiz;
115

1- Tm metropol faaliyetlerinin yalnz metropol almalaryla ilgilenecek ve uygun yerde slenecek bir koordineye kavuturulmasn, 2- Eyaletlerin metropole ilikin almalarnda, bu koordineyle irtibatl ve ilikili olmasn, 3- Metropol cephe koordinesinin eyalet cephe karargahlar ile srekli iliki iinde olmas, metropollerdeki byk ehirlerin blgelere ayrlarak birbirinden tecrit biimde metropol koordinesine balanmasn, 4- Metropollerde alacak kadrolarn rastgele seilmemesi, buralara nitelikli kadrolarn atanmas, atananlarn uzun sre metropollerde braklmamas ve yerli kadrolarn altrlmasnn yaygnlatrlmasn, 5- Dmann eline geen kadrolarn zlmesinin mahkum edilmesini, 6- almalarda illegalitenin esas alnmasyla legal ve illegal almalarn ayrtrlmasn, 7- Metropollerde vergi len dir me nin ko or di na t re bal zel bir birim tarafndan yaplmas, vergilendirmenin giderek ulusal vergi konumuna karlmas, bu konudaki her trl keyfilik, usulszlk ve yanlla son verilmesi ve ynetmelie ulalarak ilkeli davranlmasn, 8- Halk ve sava gerekliimize ters den refor116

mizm ve uzlamay dayatan kltr kurumlarnn yeniden dzenlenmesini halka hizmet temelinde var olan kurumlarn glendirilmesi, ubeler biiminde her alana tarlmasn, 9- Metropollerde savaa her trl teknik ara, lojistik aktarmnn salanmas, sava almlar iin blge aske ri u be le ri nin al ma s ve sa va alm la rn da ARGK'nin belirledii kstaslarn esas alnmasn karar altna alr. aVRUPa CEPHE aLIMaLaRI Devrimimizin ve nclnn tm ynleriyle kendisini uluslararas alanda rgtlemesi, tantmas, ittifak esprisinin uluslararas boyutlara ulatrlmas kanlmaz bir grev olmaktadr. Bu grevi koullandran etmenlerin bir yn ieride dman yenilgiye uratmakken, dier yn de dman darda yenilgiye uratma zorunluluudur. Dman mcadelemize kar hem ieride, hem darda eitli iliki ve faaliyetler gelitirip nasl mcadele yrtyorsa, dnyay kendisine g kayna yaparak mcadelemizi yaltmaya alyorsa, bizim de dman uluslararas alanda yenilgiye uratmamz her geen gn nemi daha da artmaktadr. Avrupa ekonomik, siyasi, askeri, kltrel, diplomatik vb. birok
117

konuda dnyann politika ve karar merkezidir. Avrupa'nn dnyaya alan kap konumu ve zellikle si ya si-dip lo ma tik ve eko no mik ar l , yi ne Krdistan'n d dnyaya kapall gz nne getirildiinde, bizim amzdan da byk neme sahip olmaktadr. Gemi isyanlarn darya almamas yenilginin bir nedeni olurken, bu konudaki gemi zaaf ve yetmezliin almas, kanlmaz bir grev olarak nemini dayatmaktadr. Dier yandan Avrupa, youn bir Krt nfusunun da yaad ve rgtlenmeye ihtiya duyduu bir ktadr. Avrupa'daki Krt halknn Krdistan'a balanmas, kaynaa dnnn salanmas ve bu alandaki olanaklarn, almalarn, kitlesel iliki ve kanallarla lkeye ve metropoldeki halkmza tarmann da merkezi alanlarndan biridir. Ulusal rgtlenmeyi tamamlamak iin, tm halk kesimlerini kazanacak ve katacak olan rgtleri yaratmak ve Krdistan vatandaln Avrupa'dan balatalm hedefiyle, bu ktadaki tm Krdistanl kitleleri iktidarlama amacyla bir araya getirebileceimiz alandr. Tm bu zellikleriyle Avrupa, genelde uluslararas alanda hemen her konuda mcadelemiz iin harekete geirici imkanlar sunarken, ulusal kurtuluumuz iin de tartmasz bir neme sahiptir. Ayrca mutlaka harekete geirilmesi gereken hem maddi ve hem de insan potan118

siyeline sahiptir. te btn bu zelliklerinden dolay Avrupa sahas mcadelemiz iin kanlmaz bir alma ve rgtlenme alan olmaktadr. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- Parti nclnn Avrupa cephe almalarna oturtulmasn, 2- Avrupa alanndaki ERNK almalar iinde salam bir merkezi rgtlln gelitirilmesi, bu merkezi rgtlln cephe birlik komite ve rgtlerinin, ulusal kurtulu savann ihtiya ve gelimelerine uygun biimde oluturulmas ve gelitirilmesini, 3- Avrupa almalarnda dayanmac, ortayolcu, liberal, sava gerekliimize uzak yaam zelliklerinin rgt bnyesinde yaatlmamas, rgtn parti militan llerine uygun dzeyde gelitirilmesini, 4- Bu alandaki kitlemizde kaynaa dn ve sava ruhunun gelitirilerek savaan halk gerekliine ulalmasn, 5- Avrupa'daki cephe birliklerinin zgn rgtlemelerinin gelitirilmesi, bu birliklerin Avrupa cephe merkezi ve eyalet ynetimlerinde temsilini bulmas ve lkedeki birliklerle iliki kurmasn, 6- Avrupa'da ulusal kurtulu mcadelemize destek
119

olacak yabanclarn zgn rgtlle kavuturulmasn, 7- Buradaki dernek, federasyon ve konfedarasyonlarn ilevsel hale getirilmesini, 8- Avrupa'daki kadro politikasnn sava gerekliimiz temelinde gzden geirilmesi, eitimlerinin yetkinletirilmesi ve ok sayda kadronun ortaya karlmasn, 9- Avrupa'ya giden sava kaknlarna kar gerekli tavrn gelitirilmesini, 10- Maddi ve manevi deerlere titizce sahip klmas ve korunmas iin her trl tedbirin gelitirilmesini; deerlere yanl yaklamlara annda mdahale edilmesi ve gerekirse yaptrmlara gidilmesi, daha byk maddi deerlerin yaratlmas iin deiik abalarn gelitirilmesi, eitli ekonomik yatrmlara gidilmesini, 11- Teknik gelikinlii kullanarak, lkeyi de kapsayacak biimde yayn, propaganda ve ajitasyon faaliyetlerinin gelitirilmesini, 12- Avrupa'da rgtsel varlmza ve halkmza kar zel sava erevesinde yneltilen abalara kar tedbirlerin gelitirilmesini; bu temelde z savunma mekanizmasnn yetkinletirilmesi, ihaneti, faist ve ibirlikilere kar gereken tavrlarn uygulanmaya sokulmasn,
120

13- Mcadelemizi destekleyecek dayanma amal etkinliklerin, dneme uygun bir ekilde, zamannda rgtlenmesi ve yaama geirilmesini karar altna alr. oRTaDoU aLaNI Bu alan zengin yeralt ve yerst zenginlik kaynaklar ile stratejik bir konuma sahip olmas dolaysyla emperyalizm iin nemli bir smr kaynan oluturmaktadr. Yine Ortadou'da ulusal, snfsal, sosyal elikilerin doru bir zme kavuturulmam olmas, blgeyi daha scak bir konumda tutmaktadr. Blge zerindeki emperyalist hesaplarn derinliinin yansra, dier nemli bir yan da blgenin devrimci bir potansiyele sahip olmasdr. Arap-srail elikisi emperyalizm ve blge gericilii iin geici bir zme ulatrlmaya allmsa da bu eliki halen daha nemli devrimci olanaklar yaratmaya devam edecek niteliktedir. Yine ran anti-emperyalist niteliiyle de blgedeki elikileri beslemede nemli bir roln sahibi olmaktadr. Son olarak Irak ahsnda blge gericiliiyle emperyalizmin elikiye dmesi, yeni dnya dzeni asndan dzensizlii yaratm ve blge iin yeni devrimci glerin gelimesinin nn amtr. srail-Filistin ve srail-rdn anlamalar, srail-Su121

riye grmeleri, ABD-Suriye ilikileri blgede yeni denge kurma araylardr. Bu gelimelerin Krdistan ulusal kurtulu mcadelesini dorudan etkileyecei aktr. te yandan srail ve Filistin sorununun zm ister istemez Krdistan sorununu ne karacaktr. Bu nedenle ulusal kurtulu mcadelemizin bu gelimeyi yakndan takip etmesi, bu durumun getirecei olumluolumsuz gelimeleri lehimize evirecek duyarllkta olmas gerekir. Krdistan ulusal kurtulu mcadelesi, gerek sahip olduu devrimci dinamikleri, gerekse lkemizin corafik konumu nedeniyle, ok nemli bir devrimci durumu yaratmaktadr. Ortadou gibi stratejik bir alanda bylesine stratejik bir konumda olan ulusal kurtulu mcadelemiz, bu elikilerden olumlu ynde etkilenmekte ve yine devrimsel gelimeleri etkilemektedir. Anti-emperyalist glerden en radikal sosyalist glere kadar birok devrimci g oda ile asgari dzeyde bile gerekletirecei ittifaklar, dostluklar, birok devrimci gelimenin yaratcs ve besleyicisi olabilecektir. Ulusal kurtulu mcadelemiz ile bu glerin ittifak ve dostluklar emperyalizm ve blge gericiliine kar kararl bir duruun admlar olacaktr. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- Alandaki elikilerden yetkin bir tarzda yararlan122

mak iin, kararl bir abann sahibi olunmasn, 2- Blgedeki anti-emperyalist, halk, demokratik glerle iliki ve dayanmann gelitirilerek devrimin hizmetine sunulmasn, 3- Krt halknn yaad lkelerdeki devrimci, demokratik glerle iliki kurulmas, Ortadou halklar federasyonunun oluturulma zemininin hazrlanlmasn, 4- Blgenin mcadelemizin bir geri cephesi olarak kullanlmasn, 5- Ortadou'nun eitli alanlarnda (Libya, Suudi Arabistan, Lbnan vb.) Krt kitlesinin derinliine ve geniliine rgtlendirilmesi, buralarda ulusal kurtulu mcadelemize maddi ve manevi destein salanlmas, savamzn kadro, sava ve silah ihtiyacnn karlanmasn, 6- Ortadou'nun doru ve yetkince kullanlmas iin buradaki rgtsel yapmzn yetkinletirilmesi, almalarn yetkin kadrolarda temsilini bulmasn, 7- Buradaki kitle ve rgt gcmzn, i ve d tehlikelere kar korunmas iin, gerekli uyanklk ve duyarlln faaliyetlere egemen klnmasn karar altna alr. KaFKaSLaR CEPHES Reel sosyalizmin zlmesi ile bu alanlarda eski yaplanma alm, birok cumhuriyet ve halk yeni yne123

limlere ve farkl politik yaplanmalara girmitir. Ayn zamanda savalara varan elikilerin yaanmas durumu daha da karmaklaarak, bir kaos ortamn yaratmtr. Yani Kafkasya ile Bamsz Devletler Topluluu'nda bir sistem yklm, yeni sistem ise henz oturamamtr. Ak ki bu srecin getirdii boluklar, imkanlar ulusal kurtulu mcadelemizin daha fazla deerlendirmesi gerekirdi. Ermenistan ile Azerbaycan arasnda ortaya kan eliki ve atmalar sonucunda, daha nceden var olan Kzl Krdistan yeniden ortaya km, ancak bu konuya gerekli olan duyarllk gsterilmemi ve bu olanak deerlendirilmemitir. SSCB'nin dalmas koullarnda ortaya kan frsatla birlikte ok kk halklar bile boluktan iyi yararlanrken, bu alandaki Krtler tarafndan deerlendirilmedii gibi, bizim de onlar harekete geirme konusunda gerekli duyarll gstermememiz gerei vardr. Oysa Kzl Krdistan doru deerlendirilebilseydi, mcadelemiz asndan uluslararas alanda iyi bir srama ortam haline getirilebilirdi. te yandan TC smrgecilii buradaki elikileri frsat bilerek, sz konusu alanlara ynelimi istemise de, Rusya, Ermenistan vb. glerin iddetinden ekinmi ve farkl bir cephelemeyi yaratmak istemise de
124

Trki Cumhuriyetlerden de yz bulamamtr. Ayn zamanda Trk devletinin Kafkasya politikasndan rahatsz olan birok devlet vardr. Bu elikiler temelinde sz konusu devletleri, her adan deerlendirme olanaklar bulunmaktadr. Byle bir yaplanma iinde olan bu alanda, Krt nfusu iyi deerlendirilirse mcadelemizin kullanaca bir potansiyelin ortaya kmas olanak dahilindedir. Zaten SSCB'nin zlmesinin ardndan buradaki Krt kitlesinin de mcadelemize kar ilgisi gelimi, ulusal kurtulu zlemleri artm, imdiden maddi ve manevi deerlerini mcadelemizin hizmetine sunmaya balamlardr. Aktr ki onlarn ok ar koullar altnda da olsa desteklerini sunmalar ulusal dzeyde ok byk anlam ifade etmektedir. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- Bu alan faaliyetlerinin merkeziletirilerek parti MK'nin denetiminde yrtlmesini, 2- Bu alandaki tm cumhuriyetlerdeki Krt kitlesi ile youn ilikilerin gelitirilmesini; onlarn cephe esprisi ile anavatana sahip kma temelinde rgtlendirilmesi, var olan rgtlenmelerin ortak bir dorultuya ekilmesi ve merkezi rgte ulatrlmasn, 3- Oradaki Krtlerin bulunduklar cumhuriyetlerde
125

ulusal aznlk haklarn kazanmalarna ynelik mcadeleye tevik edilmesini, 4- Kltrel, sosyal, akademik almalarn gelitirilip mcadelemizin hizmetine sunulmas, kitle eitim faaliyetlerinin gelitirilerek bu ynde okullarn almasn, 5- Bu alandaki eitli cumhuriyetler ve politik glerle siyasi temelde iliki gelitirilmesi, onlarn hem kendi aralarndaki, hem de TC ile olan elikilerinden yararlanlmas ve bu elikilerin ulusal kurtulu mcadelemizin hizmetine sunulmasn, 6- Bu alann geri cephe olarak kullanlmas ve savan ok eitli teknik ihtiyacnn karlanmasn karar altna alr. STRaTEJK KYLER Ulusal kurtulu mcadelemiz her ynden bydke smrgeci gler smr yntemlerini gelitirip derinletirmekte, bunu en ince yollarla yaama geirmektedir. te yandan Krdistan halk bilinlenmi, tek kurtulu umudunu PKK nclndeki gerilla savamnda grm, bu ynl her trl fedakarl yaparak destek sunan, direnen ve artk savaan bir halk dzeyine gelmitir. Bunu gren smrgecilerin halk zerindeki haki126

miyetlerini gn getike yitirmesi, onlar adeta lgnlatrm ve areyi etelerin, devlet yanls glerin de iinde yer ald stratejik kyleri oluturmakta bulmulardr. Tarih boyunca ulusal kurtulu sava veren dier lkelerde, halk, dman tarafndan toplama kamplarna doldurulurken, gerek yzn gizlemeye alan faist TC, bunu daha sistemli ve ince bir tarzda uygulayarak, stratejik kyler ad altnda gerillay halktan, halk gerilladan koparmak istemektedir. Bununla da yetinmeyip halk kendi denetimine alarak, onu sosyal, kltrel, ekonomik olarak kendine balayp, ulusal kurtulu mcadelemize kar bir konuma getirmeyi ve bu kyleri bize kar s olarak kullanmay hedeflemektedir. Bu oluuma kar koymak, oluturulan stratejik kylerde smrgecilie kar i patlamalar hazrlamak ve bu kyleri kar s haline getirerek, dmann bu politikasn da tersine evirmek gerekmektedir. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- Dmann oluturmak istedii stratejik kylerden amalanann ne olduu konusunda halkn bilinlendirilmesini; bu tr yerlerde halkn dmana toplu kar koyuunu salayarak, stratejik ky statsn paralama temelinde isyanlarn rgtlendirilmesi ve smrgecilerin bu politikasnn boa karlmasn,
127

2- Stratejik kylerin ierisinde komite ve milis rgtlenmesine gidilmesini, 3- Ky ierisindeki ete ve ibirlikilere kar halk kesiminden zel suikast timleri oluturularak eylemler dzenlenmesini, 4- Stratejik kylerde dmann oluturduu sosyal, siyasal, kltrel kurum ve rgtlenmelerin hedeflenmesi, bu ynl kurumlamann nlenmesini, 5- Gizlilik temelinde stratejik kylerdeki faaliyetleri gzleyen ve gerekli yerlere bildiren dar istihbarat birimlerinin oluturulmasn karar altna alr. CEPHE PRogRaMININ YENDEN gZDEN gERLMES Ulusal kurtulu mcadelemiz, bugn ulusal kurtulu cephesini, her kesimi kucaklayacak bir kapsama kavuturmutur. Krt ulusu ilk defa gerek bir ulusal cepheye ve onun eylemliliine ulamtr. Serhildanlarn yaygn yaanmas, ulusal kurtulu ordusunun otoritesinin artmas, birok alanda halk iktidarnn nasl biimleneceini de ortaya koymutur. Yine bu srete eitli snf ve tabakalarn tutumu da netlemitir. Mcadelemiz Krdistan'n tm paralarn, metropolleri ve dnyadaki tm Krdistanllar sarsm ve nemli deiime urat128

mtr. Byk bir ulusal cephe ve onun ok eitli rgt biimleri kendini ortaya koymutur. Ulusal kurtulu cephesinin program ve ilkeleri teorik dzeyden pratik dzeye ykselmitir. Savamz, yurtseverlikten Ulusal Meclis kavramna kadar birok olguya yeni ierik kazandrmtr. Bu durumda somut ve pratik hale gelen cephe program, hedefler ve ilkeler, artk daha canl ve uygulanabilir ifadelere kavuturulabilir. Yakn dnemin sorunlar ve hedeflerini daha gereki ve gerekleebilir hale getirmek mmkndr. Dnyadaki deiiklikler de, dnyaya bak ve cephe program konusunda gncel yaklamlar gerekli klmaktadr. Krdistan'n dier paralar ve Ortadou'daki deiiklikler ortamnda ve genel olarak bir dengeden dier bir dengeye gei srecinin ortaya kard somut durumda mcadelemiz asndan temel mttefiklerin yannda geici ve ksa vadeli ittifaklar da ortaya karacak zenginlii yakalamak mmkndr. Bu nedenle cephe programnn gei srecinin avantajlarndan yararlanacak bir esneklii tamas gerekli olmaktadr. Ayrca programda demokratik devrim konusunu gnmz koullarnda en iyi ifade edebilecek daha zengin bir dzeyin yanstlmas da gereklidir. So nu ola rak, Kr dis tan ulu sal kur tu lu cep he si
129

programnn hem gnmz koullarna gre gncelletirilmesi, hem de canl pratiin ortaya kard uygulanabilir dzeyinin yksek formlasyonlara kavuturulmas bir grev olarak nmzde durmaktadr. Bu nedenle 5. Kongremiz; 1- Ulusal kurtulu cephesi programnn yeniden gzden geirilmesi iin Parti Merkez Komitesi ya da Merkez Komite'nin uygun grecei bir komisyonun grevlendirilmesini, 2- Gzden geirme ncesinde eitli alanlardaki cephe birim ve temsilcilikler; ile cephe bnyesindeki birlik ve kurumlarn grlerinin alnmasn karar altna alr.

HaLK KTDaRLaMaSI ZERNE KaRaR

Adm adm ve byk fedakarlklar pahasna gelien devrimimiz ulusal kurumlarn oluturma aamasna gelmi bulunmaktadr. Ordu glerimiz Krdistan'n birok alannda denetimi salam, baz alanlar da yar kur ta rl m alan lar ha li ne ge tir mi tir. TC, Krdistan'daki varln artk sadece plak askeri zora dayal olarak srdrebilmektedir. Krdistan halknn TC'den hibir beklentisi kalmam ve TC'den kopu sreci hzlanmtr. Bu kopu, halkmzn ortak iradesinin temsil edilebilecei iktidar organlarnn yaratlp gelitirilmesini zorunlu hale getirmitir. Halkn ulusal iradesinin en st dzeyde temsili Krdistan Ulusal Meclisi'nin kurulmasyla kesinlik kazanacaktr.
131

130

Krdistan Ulusal Meclisi, TC'nin Krdistan'daki tm kurumlarn ilevsiz klarak, Krdistan'da zgn kurumlar ortaya kararak ve tam bir otorite haline gelerek, halkn ynetim grevlerini stlenecektir. Bu meclis; eyalet, il, ile ve ky meclisleriyle birlikte, ulusal iradenin en geni tabana yaylmasn salayacak tr. zel lik le bir sa va h k me ti ola rak Ge i ci Devrim Hkmeti'nin bu konuda nemli bir yeri vardr. Geici Devrim Hkmeti halkn yaamn ilgilendiren her konuda zm gc olacak, ekonomik, sosyal, kltrel, yarg, asayi, salk vb. her konuda gerekli dzenleme ve planlamalarn yaplmas grevini yerine getirecektir. Dnem; iktidarlama, devletleme ve bunlarn pratik rgtsel ihtiyalarna cevap verme dnemidir. Parti, ordu ve cephe glerimize den grev bu kurumlarn pratik inasna komak, bu organlarn inas iin ortaya kan imkanlar en iyi bir ekilde deerlendirerek, mcadelenin hizmetine sunmaktr. Krdistan halk tarihinin hibir dneminde bamszlk ve ulusal iktidarlamasna bu kadar yaklamad. zgrlk hibir zaman byle elle tutulacak kadar yakn olmad. Byle bir dnemde toplanan 5. Kongremiz, halkmzn ortaya kan bu demokratik iktidarlama hedeflerini gerekletirmek iin;
132

a- Ulusal Meclis 1- Olumu ya da oluturulacak olan eyalet, il, ile ve ky meclisleri zerinde denetim kurarak lke apnda merkezileen, 2- Halkn karlar ve savan ihtiyalarna uygun yasalar karan, 3- Dier devletler ve halklarla ibirlii ve karlkl kara dayal anlamalar imzalayan, 4- Ulusal kurtulutan yana tutum alan tm snflar ve Krdistan'da yaayan tm aznlklar mmkn olduunca nfuslar orannda ats altnda toplayan, 5- Halkn yaamn, ulusal kurumlarn ve bu kurumlarn birbirleriyle ilikilerini dzenleyen ve devrimimizin durumuna uygun demokratik ve katlmc bir anayasa hazrlayarak halkn onayna sunan, 6- Yrtme yet ki si ne sa hip bir Ge i ci Dev rim Hkmeti'ni grevlendirerek meruiyetini ilan eden, 7- Avrupa'da toplanmaya allan Srgnde Krdistan Parlamentosu'nu, ulusal devrim karlarna uygun hareket ettii mddete destekleyen ve bu parlamentonun faaliyetlerini kendi almalaryla birletiren, 8- Kendisine ye olarak hangi alanda ka kiinin seileceine ve seimin mmkn olmad yerlerde millet ve kil le ri nin han gi yn tem ler le ata na ca na, Par ti Merkez Komitesi tarafndan karar verilen ve halkn en
133

fedakar, en mcadeleci ve en gvenilir bireyleri olarak, onun iradesini temsil yeteneindeki milletvekillerinden oluan, 9- Bata Kuzey-Bat Krdistan olmak zere, genel olarak tm Krdistan halkn temsil eden bir Ulusal Meclis'in toplanmasn karar altna alr. B- Eyalet meclisleri ve yerel ynetimler 1- Eyaletlerdeki tm halkn temsil yetkisini elinde bulunduran, halkn yaamn savaan halk, sava an or du gereine g re d zen le yen, bu na uy gun yasalar karma yetkisine sahip olan ve eyaletlerde bulunan ordu karargahlar ile uyum iinde alan, 2- Eyaletlerdeki yaamn ihtiyalarna cevap veren kurum ve kurulularn rgtlendirilmesi, iletilmesi ve denetlenmesi iin Eyalet Hkmetleri'ni grevlendiren, 3- l, ile ve kylerde oluturulan yerel meclislere katlmc, demokratik iktidar organlarn eyalet apnda birletiren, 4- Halkn en fedakar ve ulusal kurtulutan yana temsilcilerinden oluan ve koullarn bulunduu yerlerde bu temsilcileri seimle, seim mmkn deilse atamayla grevlendiren Eyalet Meclisleri'nin rgtlendirilmesini karar altna alr.
134

C- geici Devrim Hkmeti 1- Ulusal Meclis'in gzetim ve denetiminde savan kapsaml grevlerini yrten, 2- Ulusal kurumlamann lke apnda rgtlendirilmesi ve denetimiyle ykml klnan, 3- Halkn ve ordunun her trl ihtiyalarnn karlama grevlerini dzenleyen, 4- Ya Ulusal Meclis tarafndan kurulan, ya da Ulusal Meclis'in oluumundan nce koullar uygun ve gerektiriyorsa Parti Merkez Komitesi tarafndan grevlendirilebilen, 5- Ulusal Meclis ve halk uluslararas planda temsil ede bi len bir y rt me g c ola rak Ge i ci Dev rim Hkmeti'nin kurulmasn, D- Ulusal Kongre 1- Krdistan'n drt parasnda ve dnyada Krtlerin yaad btn alanlarda halkmzn en temel karlarn gzeten ve Krdistan ile Krtlerin birlii iin mcadele etmekten yana tavr koyan tm rgt ve bireylerden oluan, 2- Uluslararas planda Krdistan ve Krtlerin karlarn savunabilen lobi vb. kurumlar oluturmaya yetkili klnan, 3- Dnyadaki tm Krtler arasnda davran birlii salamay hedefleyen ve bu erevede balayc h135

kmler karabilen Ulusal Kongre'nin toplanmasn Parti Merkez Komitesi'nin nne grev olarak koyar. E- Dil Krdistan halknn ulusal birliinin salanmasnn nemli elerinden biri de Krt dilidir. Mevcut durumda Krt dili, Krdistan halknn paralanmln yanstacak biimdedir. Dilin bu paralanml ulusal birliin gerekletirilmesinin nnde engeldir. imdiye kadar Krt dilinin okuma-yazma dili haline getirilmesi ve zenginletirilmesi iin partimize bal kurumlar ve demokrat baz kii ve evreler tarafndan (eitli dergiler, Krt enstitleri vb.) almalar yaplmasna ramen bunlar daha ok dank ve sistemsiz olmutur. Bu haliyle de Krt dilinin birletirilmesi amacna gerektii kadar katk sunmamlardr. Bu bakmdan Krte'nin tm lehelerinin birletirilip, tek bir dil olarak Krdistan halknn tm tarafndan konuulur ve yazlr hale getirilmesi zorunludur ve devrimimizin nnde duran bir grevdir. Bu durumu gz nnde bulunduran 5. Kongremiz; 1- Krte'nin yaygn bir ekilde okuma-yazma dili haline getirilmesi iin abalarn younlatrlmas ve parti, ordu, cephe almalarnda eitim dili haline geti136

rilmesini, 2- Halkn eitim ihtiyacnn Krt dili ile merkezi olarak karlanmas iin gerekli hazrlklara (dergi, bror ve eitim kitaplar karma) ve kurumlamalara gidilmesini, 3- Btn leheleriyle birlikte Krte'nin gelitirilmesi iin aratrma kurumlarnn oluturulmas ve almalar srdren kii ve kurumlara gereken destein verilmesi, ya da ayn ortak amaca ekilmesi ve bu ekilde bunlarn merkezi bir yapya kavuturulmasn, 4- Krdistan'da bulunan ulusal aznlklarn dillerinin gelitirilmesi iin almalarn hzlandrlmas ve bu dorultuda faaliyet yrten kurulularn uygun bir tarzda desteklenmesini, 5- Btn bu almalarn merkezi dzeyde rgtlenmesinin srdrlmesi ve resmi kurumlarna kavuturulmasnn Geici Devrim Hkmeti tarafndan yerine getirilmesini, Geici Devrim Hkmeti'nin oluturulmasna kadar ise bunun Parti Merkez Komitesi'nin nne grev olarak konulmasn karar altna alr. F- Kltr Kltr ulusal birliin elerinden biridir. Krt kltr talan edilmi ve yok edilmekle kar karya getirilmi durumdadr. Uzun zamandan beri partimizin etkin137

liiyle Gneybat Krdistan, Trkiye ve Avrupa'da kltrmzn ortaya karlmas ve gelitirilmesi iin birok alma yaplmaktadr. Ama bunlar birbirinden bamsz olduklar iin almalar amalarna ulamamaktadr. Bugn Gney Krdistan, Avrupa (Akademi vb.) ve Trkiye'de (MKM vb.) yzlerce Krt kltr rgt birbirinden bamsz olarak faaliyet srdrmekte ve bu danklk ulusal ve demokratik kltrn ortaya kmas hedefine varmaya yetmemektedir. Bu durumu dikkate alan 5. Kongremiz; 1- Mcadelemizin ulam olduu iktidarlama dzeyine uygun bir kltr rgtlenmesi ve faaliyetinin gerekli imkanlar sunularak, cephe ve ordu bnyesinde gelitirilmesini, 2- Krt ulusal kltr deerlerinin ortaya karlmas ve ortaya kan deerlerin korunmas ile gelitirilmesi iin mevcut kurulularn bu amaca hizmet edecek tarzda ynlendirilmesi, desteklenmesi ve merkezi bir yapya kavuturulmasn Parti Merkez Komitesi'nin nne grev olarak koyar. g- Salk Ulusal kurtulu savamzn ulat dzey salk konusunda kkl nlemlerin alnmasn gerekli klmakta138

dr. Denetimimiz altndaki alanlarda halkn salk gereksinimlerini karlamak bu konuda rgtlenmeyi zorunlu hale getirmektedir. te yandan savata hastalanan, yaralanan yoldalarmzn tedavisinde eitli sorunlar yaanmakta, ilgisizlik ve tedbirsizlikten dolay yerinde olmayan kayplar ortaya kabilmektedir. Salk ihtiyalarnn karlanmas iin mevcut rgtlenme ve hazrlklar ihtiyaca cevap vermedii gibi var olan birikim ve olanaklar da dier alanlara aktarlamamaktadr. Bu sorunun nemine dikkat eken 5. Kongremiz; 1- Savan ihtiyalarna cevap verecek salk kurulular, hastane ve salklarn tm eyaletlerde rgtlendirilmesi iin gerekli almalarn yaplmasn, 2- Salk rgtlenmelerinin askeri esaslar erevesinde oluturulmasn, 3- Cephede (ERNK) salk personelinin rgt olan Yurtsever Doktorlar Birlii'nin rgtlendirilmesini; renci, salk ve doktorlarn ikna temelinde ulusal kurtulu mcadelesinin ihtiyalarna cevap verebilecek bir almann iine ekilmesini, 4- Yar kurtarlm ya da kurtarlm alanlarda cephe bnyesinde olmak zere halkn salk gereksinimlerini karlayacak dzeyde hastane oluumlarna gi139

dilmesini, 5- Salk kurulularnn merkezi bir ynetmelie kavuturularak, bu alandaki farkllklar, bilgi eksiklikleri ve yetmezliklerin giderilmesini, 6- Salk malzemelerinin karlanmas iin merkezi kampanyalarn dzenlenmesi ve toplanan malzemelerin uygun tarzda datmnn yaplmasn, 7- Eyaletler arasnda salk kadrolarnn aktarlmasna ilerlik salayacak bir sistemin oturtulmasn, 8- Merkezi salk okullarnn rgtlendirilmesini Parti Merkez Komitesi'nin nne grev olarak koyar. H- stihbarat Dev ri mi mi zin iin de bu lun du u aa ma da d nem dmann hareket planlarn, komplolarn ve dier kar-devrim faaliyetlerini renmek, aa karmak ve buna uygun nlemler gelitirerek geri pskrtmek, gl istihbarat elde etmekle mmkndr. Devrim hareketimiz bu adan hibir mekanizmaya sahip deilken, dman ok byk bir istihbarat an iletebilmektedir. Bu a etkisiz klmak, dman planlarn ve faaliyetlerini renerek, bunlara kar nlem gelitirmek ve bu temelde savamz ilerletmek iin gizli hareket eden bir istihbarat rgtne ihtiya vardr. Bu hususa parmak basan 5. Kongremiz;
140

Geici Devrim Hkmeti oluuncaya kadar Parti Genel Bakan'nn denetimi altnda alacak gizli bir istihbarat rgtnn oluturulmas, bunun iin gerekli hazrlklarn yaplmas ve i ileyi esaslarnn belirlenmesini Parti Merkez Komitesi'nin nne grev olarak koyar. I- Heyva Sor Kurdistan (Krdistan Kzlay) Bu kurumun giderek artan nemine dikkat eken 5. Kongremiz; almalarn balatm olan Heyva Sor Kurdistan (Krdistan Kzlay)'n ulusal bir kurum olarak tannmas, desteklenmesi ve faaliyetlerini her alana yaymas iin yardm edilmesini Parti Merkez Komitesi'nin nne grev olarak koyar.

141

oKUL VE ETM SSTEM ZERNE KaRaR

a- Parti okulu ve parti eitimi Yok olmann eiindeki bir toplumda byk bir inan ve irade gc olarak doan ve gelien PKK nderlii, dnyaya bak asyla, alma ve yaam felsefesiyle kendine zg bir okul durumundadr. Yeni zgr yaamn yaratlmas, bir kiinin giderek kendini bir rgt, halk ve hatta insanlk haline getirebilmesi iin batan itibaren byle bir okul dzeni iinde srdrlen almayla salanmtr. 1970-80 dneminde gidilen her yer ve bulunulan her oda bir okul haline getirilerek, bitmez-tkenmez bir aba ve azimle bilgi retimi ve insan eitimi yaplarak, yeni insann ve yaamn yaratlmas baarlmtr. Bu temelde PKK nderlik gereiyle eitilen, stn bir
142 143

moral ve iradeyle donatlan devrimciler, Krt halknn yok olua giden tarihini tersine evirmeyi, onu birlik ve gelime yolunda ilerletmeyi salamlardr. 12 Eyll rejiminin tm barbarlna karn, byk bir baarma ve kazanma tutkusuyla her eyi yoktan var etmeyi bilen PKK nderlii, yurt dnn zor koullarnda aresizlikten are, zmszlkten zm retmeyi bilerek, ayakta kalmay ve direnii gelitirmeyi baarmtr. Bu dnemde ideolojik-politik ve askeri eitim btnlne ulaarak, okul dzenini askeri kamplar dzeyinde gelitirmitir. Derin bir beyin ve yrek yorulmas olan militanlarnn gsterdii kahramanca direnilerle PKK'nin ideolojik-politik rgtsel bilincinin her koula hkmetme gcnde olduu kantlanmtr. 15 Austos Atlm'yla gelien silahl mcadelenin karmaklaan sorunlarn deerlendiren Parti 3. Kongresi, okul ve eitim dzeninde de bir srama noktas olmutur. Bu temelde Mahsum Korkmaz Akademisi, 1987-1992 dneminde yrtt faaliyetle sava ve komutanlama nndeki her trl sorunu zp ortaya kan engeli aarak, dnemin zelliklerinin gerektirdii formasyona sahip on bini akn militan yetitirerek devrim ve sava sorunlarnn yksek zm merkezi olmu; bir yandan partilemeyi
144

ileri dzeyde gelitirirken, dier yandan da tarihi boyunca ordulamam olan bir toplumu ilk defa modern bir ordulama srecine sokmutur. Bunun ne denli byk bir tarihsel neme sahip olduu ortadadr. Byle bir birikim ve zemin zerinde ykselen Parti Merkez Okulu bir yl akn faaliyeti iinde devrimci gelimeyi an be an yaayarak, devrimin ve savan tm sorunlarna en kkl zm dayatarak, en geri insana bile derin bir ruh ve davran ycelii, muazzam bir parti bilinci ve kazanma azmini vererek, byk bir insan dntrme ve yenileme oca olduunu kantlamtr. Yzlerce insann salam parti militan olarak eitildii bu srete, parti, ordu ve halk iin bir hazine deerinde olan onlarca ciltlik zmlemeler gelitirilmitir. Ancak bu muazzam birikim partiye, orduya ve halka yeterince yanstlmam, Parti nderlii'nin ciltler dolusu zmlemelerinin yksek eitici deerinin gerekleri yerine getirilmemitir. Akademi ve Merkez Okulu'nun deerli birikim ve tecrbeleri Krdistan sathna yeterince aktarlmam, okul dzeni devrimci grevlere denk bir biimde gelitirilmemitir. Tersine dzensiz, dar, yzeysel, yaratcl pekitirmeyen, snrl bir eitim dzeyi iinde kalnmtr. Devrimin ve savan istendii gibi gelimemesinde byle zayf bir
145

eitim dzeyinde kalnmasnn belirgin bir rol vardr ve parti, ordu yapmz iinde bu durum asla kabul edilemez. Bu geri durumun almas ve batan beri bir okul olan nderlik gereinin parti, ordu ve halka tam yanstlmas zorunludur. Btn bu hususlar deerlendiren parti 5. Kongremiz; 1- PKK nderlik gereinin esas olan eitime gereken nemi vermeyen, parti eitimini her koulda gelitirmeyen, lakayt, yzeysel, dar ve isteksiz yaklaan, eitimi pratikten kopararak laf dzeyine dren her trl anlay ve tutumu mahkum eder. 2- On bini akn militan eiten Mahsum Korkmaz Akademisi'nin tm devrimci gelimedeki, partileme ve ordulamadaki belirleyici yer ve roln tescil eder. 3- Parti nderlii'nin zmlemelerinin her koul altnda partiye, orduya ve halka ulatrlmasn en temel parti grevi olarak tm parti militanlarnn nne koyar. 4- nmzdeki dnemde parti eitiminin gelitirilmesi iin; a) Akademi ve Merkez Okulu'nun tecr-belerinden yararlanarak, onlarn ubeleri biiminde Krdistan'n her eyaletinde parti okullarnn almasn, b) Parti nderlii'nin temel zmlemelerinin bu
146

okullarda ders kitab olarak ilenmesini ve ayrca nderliin zmlemelerinin irdelenerek uygun ders kitaplarnn hazrlanmasn, c) Her kadro eitim devresinin iki- ay arasnda yaplmasn ve programn buna gre dzenlenmesini, d) Partinin kadro eitiminin temel sava eitiminden ayr tutulmasn, e) Devrimci almay aksatmayacak tarzda her kadronun byle bir kadro eitiminden geirilmesini, f) Eitimin, derin bir teorik bilgilendirme ile birlikte terbiyeyi ieren kiilik dnm dzeyinde ve aratrma-incelemeye dayanan ve yaratcl, retkenlii gelitiren bir tarzda yaplmasn, g) Her okuldaki eitim ynetiminin tm rencileri temsil edecek ekilde dzenlenmesini, h) Mmkn olduu oranda kadrolarn nderlik eitiminden gemelerine olanak verilmesi ve bunun yetkin dzenlenmesini, 1) Cezaevlerine ynelik olarak, zaman zaman eitim programlarnn ve materyallerinin hazrlanp gnderilmesini karar altna alr. B- askeri eitim ve askeri okullar Baarl bir askerlik ok gl bir eitimi gerektirir. Dolaysyla ordulamada ve zafer izgisinde savamada
147

eitimin rol belirleyicidir. Ordu ve sava batan sona bir ortaklksa, her ey ortaka yaam erevesinde dzenleniyor ve yrtlyorsa, bunu salayan, kiiyi byle bir ortakla en yksek disiplinle katan ey de eitim olmaktadr. Sava ve ordu faaliyetimiz gelitike eitimin nemi daha da artmaktadr. Balangta sadece partinin ideolojik-politik eitimi verilir ve kadrolar bununla donanarak devrimci pratie yrrd. Daha sonra byle salam bir parti eitimiyle birlikte, temel bir askeri eitim de grlr hale getirildi. 1980-1990 aras dnemde Mahsum Korkmaz Akademisi faaliyetleri bu erevede yrd. Akademi dzeni zayf bir biimde Krdistan'a da yansd ve eyaletlerde Akademi ubeleri ald. imdi sava ve ordu pratiimizin geldii bu aamada byle bir askeri eitim dzeni artk yetmemektedir. Younlaan sava pratii salt askeri grn gelimesine yol amakta, bu da ideolojik-politik ncln yadsnmasna, dolaysyla parti nclnn zayflamasna gtrmektedir. Ayrca askeri eitim sistemi de zayftr. Deiik biimlerdeki askeri eitime yeterli nem verilmemekte, bu da ordulamay nleyip, savata ar kayplara yol amaktadr. Temel askeri eitim dzeyimiz, katlan kiiyi her bakmdan salam
148

bir asker yapmakta ve onu disipline etmekte yetersizdir. Ar dzen zellikleriyle devrimci saflara gelen kiileri eitip disipline ederek asker yapmak, byk bir abay ve doru bir eitim politikasn gerektirmektedir. Temel askeri eitimle birlikte taktiin zmsetilmesi amacyla verilen eitimler ile komuta eitimi de geri ve zayf bir durumdadr. Komutan eiten askeri okullarmz yok denilecek kadar azdr. Ve byle bir okul dzenimiz henz gelimemitir. Ordu komutanlarmz ounlukla ideolojik-politik olarak eitimsizdir ve salam bir taktik eitimden, ynetici eitimi grm olmaktan da uzaktr. Dolaysyla sadece kendi pratiklerinden rendikleriyle hareket etmektedirler. Ki, bu da herkesin kendine ait bir tarz uygulamasna yol amaktadr. Temel askeri eitim ve komutan eitiminin bu durumu yannda daha da geri bir dzeyde olan teknik askeri eitimdir. Baz askeri ara-gereler kullanlmaktadr. Fakat bu eitim yeterli bir teknik eitime dayanmad iin, ounlukla en kaba bilgilenmeyle oka hata yaplarak gerekletirilmektedir. Bunun sonucunda ise, aralar tahrip edilmektedir. Gereken teknik eitim yaplamad iin ok sayda askeri ara-gere de hi kullanlamamaktadr. Yine byle bir eitimin yaplamamas,
149

birliklerimizin adna uygun bir birlik haline gelmesini, dolaysyla ordumuzun kurumlamasn nlemektedir. Bunlar da askerlemenin zayf kalmasna, ordu iinde sivilleme eilimlerinin ortaya kmasna ve ordulamann gelimemesine yol amaktadr. Btn bunlar deerlendiren parti 5. Kongremiz; 1- Hangi dzeyde olursa olsun, tm alanlarda askeri eitimi kmseyen, gereksiz gren, nem vermeyen ve ciddi bir tarzda ele almayan her trl anlay ve tutumu ordulamamz ve savammz zayflatan en temel faktr olarak belirler ve mahkum eder. 2- Ordulamann gelimesi iin askeri eitimin her dzeyde mutlak yaplmasn ve komutanlk adna herkesin kendi bildiini uygulama durumunun nlenmesini gerekli grr. 3) Temel eitim alannda: a) Temel askeri eitim okullarnn her eyalette gerektii kadar almasn, b) Eitimin, askerlii bir yaam biimi olarak benimsetecek ve temel askeri bilgileri kavratacak dzeyde verilmesini, c) Her savaya kime kar hangi amala ve nasl savatn reten bir ideolojik-politik ve moral eitiminin verilmesini,
150

d) Her savaya ancak byle temel bir eitimden geirildikten sonra silah verilmesini, e) Eitim devrelerinin 15-45 gn arasnda dzenlenmesini, f) Byle bir eitimin sadece belli alan ve zamanlarda deil, sava birlikleri bnyesinde de yaplmasn, 4- Komutan eitimi alannda: a) Merkezi olarak saha komutanlklar bnyesinde ve mmkn olursa eyaletler dzeyinde komutan eitim okullarnn, yani askeri akademilerin almasn veya belli zamanlarda bu dzeyde eitim devrelerinin dzenlenmesini, b) Bu okullarda partimizin askeri izgisinin ve dnemin taktiklerinin tam olarak kavratlmas ve eitimin ordu ve sava pratiimizden karlan sonular temelinde yaplmasn, c) Parti nderlii'nin zmlemeleri temelinde ideolojik-siyasi eitiminin ve askeri ynetim esaslarnn verilmesini, d) Bu eitimin koullarn gerektirdii durumlarda partinin kadro eitimiyle birletirilmesini, e) Normal durumlarda 45 gnlk eitim devrelerinin yaplmasn ve buna katlan rencilerin titizlikle uygun adaylardan seilmesini, 5- Teknik eitim alannda:
151

a) Sava ve ordu gereimizin ihtiya duyduu teknik uzmanlk eitiminin, muhabere, keif-istihbarat, nianclk, topuluk, patlayc gibi alanlarda verilmesini, b) Byle bir eitime zaman geirmeden hemen balanmasn, c) Mmkn olan yerlerde askeri okullar bnyesinde bu tr teknik eitim blmlerinin almasn ve olanaklarn az olduu yerlerde ise, bylesi amala eitim devrelerinin dzenlenmesini, d) Bu eitimleri verecek uzman kiilerin bulunmas ve yetitirilmesini, e) Bu tr eitimler iin renci seiminin doru yaplmasn, 6- Milis eitimi alannda: a) Askeri eitim erevesinde milis eitim devrelerinin de dzenlenmesini, b) Milis eitiminin kendi zgnln ieren bir program erevesinde ve uygun sre iinde yaplmasn karar altna alr. C- Halk Eitimi Tarihte hibir halk Krdistan halk kadar vahet derecesindeki uygulamalara urayp, ulusal kimlik ve deerlerine yabanclatrlmamtr. Smrgecilik
152

Krdistan'da gerekletirdii askeri igal ve katliamlara kart olarak, beyaz katliamla lkemizin drt bir yannda oluturduu asimilasyon kurumlar eliyle de halkmz tarihten silmenin derin bir uras ierisine girmitir. Okullardaki smrgeci eitimin yansra basn-yayn ve zellikle TV gibi her trl kitle iletiim ve grsel aralaryla halkmz youn bir ulusal eritme, yabanclatrma ve kendine benzetirerek egemenliinin dayana haline getirme srecine sokmutur. Youn ve sistematik bir yok etme politikasnn cenderesine alnan halkmz, dilde olduu kadar ruhta, dncede, yrekte, kiilikte dman yaar olmutur. Kimin dman, kimin dost olduu gereini bilemez duruma getirilen halkmz, kafasnda oluturulan korku duvarlaryla kimliinden, z benliinden yoksun yaar olmutur. Dmann ideolojik-politik ve kltrel potasnda ekillendirilen Krt insan, Parti nderliimizin nderliksel dorultusunda oluan parti hareketimizin ortaya kyla, kendi ulusal var olma srecine girmitir. Dmann btn kar-devrimci zor uygulamalarna karn gelien ulusal kurtulu savammzla, halkmzn kini, fkesi, intikam duygusu keskinleip, gerillada bilinli ifadesini buluyorsa, bu devrimci eitimimizin bir sonucudur. Parti Genel Bakanmzn Eitim baarnn yarsdr belirlemesi
153

eitim gerekliine daha bir anlam yklemektedir. Ulusal kurtulu savamzla birlikte yeni devrimci kiilii ekillendirme halkn devrimci eitimiyle olanakldr. Dmann, gerillay halktan izole etmek iin, kitleleri stratejik ky vb. adlar altnda denetime alma politikalarn boa karmak ve hatta bu silah tersine evirmek ancak gelimelere cevap verebilecek bir halk eitim politikasyla olanakldr. Dman para para skerek iktidarlamaya doru giden bir g olarak bizim amzdan smrgecileri lkeden kovmak, ykntlar zerinde yeni inay gerekletirmekten daha kolaydr. lkemizi yeniden yaratp, ina etmek kitlelerin bilinli eylemiyle olacandan, eitim olay her zamankinden daha byk bir nem arzetmektedir. Bu nedenle gnmzde sadece kadro ve savalar eitmeyi deil, savamzn geldii dzeyi gz nnde bulundurarak, basitten karmaa doru uygun yol ve yntemler kullanlarak yzbinlerin eitimini temel hedef olarak almak zorunludur. Ancak bylelikle eitilmi olan halkmzn bilinli eylemi bizi kesin ve nihai zafere gtrecektir. Btn bu hususlar deerlendiren 5. Kongremiz; 1- Ulusal kurtuluu siyasetimiz dorultusunda halkn yetkin devrimci eitiminin bir seferberlik
154

dzeyinde ele alnp gerekletirilmesini, 2- Halkn eitimini kmseyen, nem vermeyen, buna derin bir sorumluluk duygusuyla yaklamayan, onun gereklerini yerine getirmeyen her trl anlay ve yaklamlarn parti d yaklamlar olarak belirlenip mahkum edilmesini, 3- Cephe karargahlar bnyesinde halkn eitimini yrtecek brolarn oluturulmas ve buralarda yetkin eitmenlerin grevlendirilmesini, 4- Ulusal dilin yaamda, ilikilerde srekli kullanlmas ve giderek ulusal dil birliinin yaratlmas iin, Krte okuma-yazma kurslarnn dzenlenmesini, 5- Var olan veya oluacak olan kltr dernekleri vb. demokratik kurumlarn kadrosal olarak desteklenmesi ve gerekleecek etkinliklerin halkn eitiminin hizmetine sunulmasn, 6- Mahalle, ky, semt, iyeri gibi yerlerde her yatan ve cinsiyetten insanlara ynelik olarak ksa ve uzun sreli eitim devrelerinin dzenlen-mesini, 7- Radyo, gazete, TV, bror, kitap, dergi gibi devrimci basn-yayn ve iletiim aralarnn, yine ulusal kltrmzn grsel boyutu olarak sinema, tiyatro, dia vb. etkinliklerin halk eitiminin hizmetine sunulmasn, 8- Yurt dnda yaayan halkmzn tm potansiyelini parti, sava ve lke gerekliimizle en aktif
155

btnlemesini salayacak bir eitim politikasnn sistemliletirilerek, buradaki Krt kitlelerinin ulusal geliimlerinin hizmetine sunulmasn, 9- Dmann olas her trl saldrlarna kar halk bilinlendirme amacyla halkn z savunma eitim devrelerinin dzenlenmesini, 10- Halkn, savaa maddi katlmnn salanmas ve kendi kendine yeterli hale getirilmesi iin ziraat ve hayvanclk gibi dallarda mesleki eitimlerin dzenlenmesini, 11- Yutseverlik esprisi dorultusunda ve Parti nderlii'ne, partiye, lkeye ve ulusal deerlere ballk temelinde bir ulusal kurtuluu eitimin, her kesimden halka ynelik olarak rgtlendiril-mesini ve giderek yaygnlatrlp sistemletiril-mesini karar altna alr. D- ocuk eitimi Gelien ulusal kurtulu mcadelemiz tm toplumu olduu gibi ocuklar da derinden etkileyerek, bir altst oluu yaamaktadr. Smrgeci eitim ve geleneksel aile eitimi ile mcadelenin etkileri arasnda skan ocuk kesiminin doru ve salkl biimlendirilmesi nemli bir sorun olarak kendini dayatmtr. Gelecein zgr toplumunu bu beyinler zerinde salkl bir
156

inaya kavuturup srekliletirmek iin ocuklarn daha bugnden ulusal kurtuluu izgi temelinde eitilerek, partimizin ngrd yeni ve zgr insan tipinin ortaya karlmas kanlmaz bir zorunluluk olduu kadar, iktidarlama yolundaki savammz asndan da bir gerekliliktir. Halk savann doas gerei ocuk kesiminin mcadelede zgn durumu erevesinde aktif roln oynayabilmesi iin, smrgeci eitim ve onun dnce biiminden koparlmas, her trden gerici ekillenmeden kurtarlmas, toplumsal gelecei garanti altna almann ve bugnn ihtiyalarna yeterli cevap vermenin en doru grevi ve kanlmaz bir kouludur. Bunun yerine getirilmesi iin; mevcut imkanlarn doru bir eitim politikas ile deerlendirilmesi kadar, yeni olanaklarn yaratlmas iin en etkin abay gstermek de kanlmaz bir grev olmaktadr. Ulusal nderimizi ve halkmz kendi kk generallerine kavuturmak iin 5. Kongremiz; 1- ocuklarn zgn durumlarna gre eitilip, devrime kanalize edilmesinde aba sarfetmeyen, teet geen her trl geri ve olumsuz yaklamlarn kabul edilmeyerek, mahkum edilmesini, 2- Cephe karargahlar bnyesinde ocuk eitim
157

brolarnn rglendirilmesini, 3- ocuk eitiminin yetkin ve salkl srdrlp, hedefe ulamas iin eitmenlerin zel olarak yetitirilmesini, 4- Her Krt ocuunun eitilmesinin hedeflenmesini, 5- Elverili alanlarda ve gerilla denetimindeki blgelerde ilkokul sistemine dayal bir eitimin gelitirilmesini, 6- Eitimlerde Krte dilinin esas alnmasn, bunun iin bata alfabe olmak zere eitim materyallerinin Krte oluturulmasn, 7- Mcadelenin birok alanna ocuklarn aktif katlmnn salanmasn karar altna alr.

SaVa EKoNoMSNE LKN KaRaR

ktidarlama ynnde nemli admlarn atld dikkate alndnda devrimin ihtiyalarna cevap verebilecek tarzda, bamsz bir ekonomik yaplanmann stten alta doru rgtlendirilip kurumlatrlmas ve sava koullarnda halkmzn kendi imkanlaryla ayakta durmasn salayacak ekonomik biimlenmenin temellerinin atlmasnn nemli bir zorunluluk haline geldii kendiliinden grlecektir. Savamzn boyutlanan ihtiyalarna cevap verebilecek bir sava ekonomisini rgtleyerek tm lkeye yaymak, bamsz gelimenin bir zorunluluu olarak kendisini dayatmaktadr. Bir yandan dmann halkmzdan gasp ettiini geri
159

158

almak, dier yandan halkmz ekonomi konusunda seferber etmek, savan geliimine paralel olarak retime tevik etmek, olduka nemli bir sorun olmaktadr. Dolaysyla ekonomik olarak halkmz belirli bir yaam standartna ulatrmak ve retimde, ticarette rgtlemek, ksaca ekonominin her alannda parti program erevesinde zorunlu bir grevdir. Dmann darbelenmesi yannda kontra ve korucu airet reisleri ile kar saflarda yer alan feodallerin mlklerine el koymak, bunlar bir planlama dahilinde devrimin ve halkn ihtiyalar iin kullanmak ve halkmz tketici durumdan karp reten ve devrimi besleyen bir konuma getirmek sava ekonomisinin temeli olacaktr. Yine lkemiz zerinde gerekleen i ve d ticaret mallarnn denetime alnmas, dmanla ibirlii ierisinde olan tm ticaret kanallarnn devre d braklmas, ticaret yollarnn devrimimizin hizmetine sokulmas, ulusal ekonomiyi gelitiren ve devrimin hizmetinde olan ticaretin desteklenmesi ve lke dnda yatrmlarn yaplmas, sava ekonomisinin kapsam iinde olacaktr. Bu alanda salkl bir kurumlamann zgl koullara gre rgtlendirilerek, salam temellere dayandrlmas, gelecein ulusal ekonomisi asndan deer kazanacaktr. Ak ki, u ana kadar yaplanlar
160

mcadelenin ihtiyacna cevap vermekten olduka uzaktr. Olduka denetimsiz braklan bu alan, parti otoritesini kullanarak geimlerini salayanlarn temel kayna olmutur. yle ki dmann kendisi de bizzat bu boluktan faydalanmaktadr. Yrtlen savammzn kendi zgcne dayanarak gelimesi ve halkmzn ekonomik olarak dmann denetiminden kurtarlmas ve kendi arasnda dayanma iine girmesi iin savaa bal olarak gelitirilen ve kurtulua hizmet eden bir sava ekonomisinin dneme cevap verebilecek bir dzeyde ve hzla rgtlendirilmesinin gerektii aktr. Bunun iin 5. Kongremiz tarafndan; 1- Halk iktidarlamasna bal olarak sava ekonomisi dzeninin parti program erevesinde Parti Merkez Komitesi'ne bal bir bronun denetiminde rgtlendirilerek merkeziletirilmesi, 2- Btn eyaletlerde lojistik ihtiyalarn karlayabilecek bir rgtlln oluturulmas ve var olanlarn gelitirilmesi, 3- Lojistik kurumunun denetlenip rgtl bir yapya kavuturulmas iin alanlarn kendi koullar temelinde ihtiyaca cevap verebilecek dzeyde lojistik ynetim birimlerinin oluturulmas,
161

4- Dmann ekonomik tesislerine (fabrika, iftlik, maden oca, depo, petrol rafinerisi, elektrik santrali, et-balk kurumu, toprak mahsulleri ofisi vb.) el konulmas veya ilevsiz braklmas, 5- Sava ihtiyalarnn karlanmas iin eitli atlyelerin kurulmas ve giderek bunlarn sanayi tesislerine dntrlmesi, bu ynl giriimlerin desteklenmesi, 6- Halk arasnda tarm ve hayvancln gelitirilmesi; kooperatif ve mandralarn kurulmas, 7- Dman denetiminin olmad alanlarda retim birliklerinin oluturulmas, lke apnda hem sava glerimize, hem de halka yetebilecek dzeyde bir retimin gerekletirilmesi, 8- birlikilerin elinde bulunan otlak ve meralarn kamulatrlarak halkn kullanmna almas, 9- Emekilerin belli alma saatlerinin ayrlmas ve belli dnemlerde toplu alma gnlerinin oluturulmasyla elde edilecek gelirlerin partiye aktarlmas; savaamayacak durumda olanlarn koullar dahilinde cephe gerilerinde retim faaliyetine alnmas, 10- Su ve orman kaynaklarnn belirli kurallara balanarak vergilendirmeye tabi tutulmas; maden, su vb. zenginlik kaynaklarnn halkn iletimine verilmesi; bu mmkn deilse devlete ve ibirlikilere ait olan bu
162

tr kaynaklarn iletilmesinin nne geilmesi, 11- Krdistan'da ticaretin adm adm ele geirilip, ulusal apta ticaret ebekelerinin oluturulmas; Krdistanl zenginlerin lkeye ynelik yatrmlara tevik edilmesi, bu almalarn savaa, halka ve lke ekonomisine gre dzenlenmesi ve gerektiinde baz firmalarla eitli anlamalara gidilmesi, 12- Krdistan'da ve halkmzn youn olarak bulunduu dier alanlarda ticaretin vergilen-dirmeye tabi tutulmas, denetimimiz altndaki blgelerde snr ticaretinin tevik edilmesi ve gmrk vergisi sisteminin gelitirilmesi, 13- Sava ganimeti olarak elde edilen ve vergilendirmelerden salanan gelirlerin uygun bir tarzda deerlendirilmesi, 14- Boaltlm ky ve benzeri yerlerin, ba, bahelerin iletilmesi ve rnlerinin deerlen-dirilmesi, 15- Halkn ve tccarlarn temel ihtiya maddelerinin sava alanlarna getirmeye tevik edilmesi, 16- Halkn en az bir (1) yllk temel gda maddesini stok etmeye tevik edilmesi, 17- Yurt d ile balantlarn gelitirilerek belli ihtiyalarn dardan da salanmas; bunun iin zellikle komu devletler ve dost evrelerle ilikilerin gelitirilmesi,
163

18- Ormanlarn yersiz yere kesilmesi ve babahelerin tahrip edilmesinin nne geilmesi, yabani hayvanlarn lsz ve geliigzel avlanmalarnn yasaklanmas (avlanmalarn mevsimine gre yaplmas), 19- Cephane ve erzak depolarnn en az (3) ayda bir kontrol edilmesi ve lojistik iin gerekli ulam ve tama aralarnn temin edilmesi (at, katr, araba vb.), 20- Alanlarn koullarna gre, yollara yakn yerlere geici depolarn yaplmas, 21- rtibat ve koordinenin salanmas iin gerekli aralarn temin edilmesi (telsiz, telefon vb.), 22- Sava ekonomisi alannda grevli olacak kiilerin yetenek ve mesleki durumlarnn dikkate alnmas karar altna alnr.

MaLYE VE BTE DZENNE LKN KaRaR

Ulusal kurtulu mcadelemizin bugn geldii iktidarlama aamasnda artan mali olanaklarn ve birikimlerin korunup gelitirilmesi ve her zamankinden daha fazla mcadelenin hizmetine sokulmas bir zorunluluk haline gelmitir. Mali politikamz zgc esas almasna ve bunun savaa sevk eden bir ierikte olmasna ramen, bu politika pratikte yeterince hayata geirilememitir. Bu politika salam bir rgtlenmeyle hayata geirilemedii iin de, danklk, rgtszlk, denetimsizlik eyalet, blge ve birok birimimizde nemli miktarlarda mali deerlerimizin kaybna neden olunmutur. Tahmini gelir ve giderlerin yllk olarak
165

164

ifadelendirilmesi olan bte sistemine gidilmediinden dolay gelir ve giderlerimiz tam olarak tespit edilememitir. Gelir kaynaklarmzn doru tespiti yaplmad gibi, eitli yanl yaklamlardan tr birok gelir kaynamzdan istenen verimlilikle yararlanlamamtr. En fazla retim, en az tketim esprisine dayanan sosyalist politikamz tam olarak hayata geirilememi, tketimlerimiz alabildiine artarken, birok deerimiz ya dmann eline gemi, ya da heder olmutur. Tm bu sorunlarn zm maliye alannda sistemli ve rgtl bir almay esas almaktan gemektedir. Bunun iin 5. Kongremiz tarafndan; 1- Merkezi btenin oluturulmas ve defter sistemine geilmesi, 2- Gelir kaynaklarnn ve giderlerinin doru tespitinin yaplmas, 3- Btn alma sahalarndaki faaliyet deerlendirme toplantlarnda gelir-giderlerin toplant gndemine sokulmas ve netletirilmesi, 4- En alttan en ste kadar rapor sisteminin iletilmesi, 5- Bakanlk Konseyi bnyesinde bir mali bronun rgtlendirilmesi,
166

6- Mali bronun stten alta doru kendisini rgtlemesi, 7- Tm yatrmlarn mali bronun onay ve bilgisi dahilinde yaplmas, 8- Mali bronun her trl maddi birikimi tasarruf etme ve merkezi bteye dahil etme yetkisine sahip olmas, 9- Mali bronun veya onun atayaca denetleme birimlerinin resmi ileyi dahilinde her trl mali denetimi ve soruturmay yapma yetkisine sahip olmas, 10- Mali bronun kendi alannda gerekli plan, program ve ynetmelikleri oluturmas karar altna alnr.

167

BaSIN-YaYIN FaaLiYETLERiNE LKN KaRaR

Partimizin PKK nclnde gelien Krdistan ulusal kurtulu mcadelesi demokratik halk iktidar ve onun zgr iradesini temsil eden kurumlaryla devletlemeye doru ilerlemektedir. Mcadelemiz ulusal ve uluslararas alanda nemli bir g haline gelmitir. Tarihte eine ender rastlanan bir dman gerei karsnda direnen halkmz, ezilen ve smrlen insanlk iin bir umut kayna haline gelmitir. Her tarihsel devrimde olduu gibi, Krdistan devriminin de tm boyutlarn i ve d kamuoyuna yanstmak iin basn-yayna nemli roller dmektedir. Ayrca, devrimci basn-yayn, gerek halkmzn eitimi
168 169

ve onun gelimelerden doru bir ekilde haberdar edilmesinde, gerekse de parti-ordu ve sava glerimizin her konuda aydnlatlp bilinlendirilmesinde, yine savata ortaya kan tecrbe ve deneylerin yazl bir hale getirilerek bir btn olarak mcadelenin hizmetine sunulmasnda nemli bir rol stlenmektedir. Basn-yayn, gerek ulusal kurtuluu kltrmzn, gerekse de tarihsel halk kltrmzn yaratlmas, gn yzne karlmas, kamuoyuna sunulmas ve tarihe mal edilmesi asndan da nemli grevleri yerine getirmek durumundadr. Btn bu gerekelerden dolay partimizin basn-yayn alanna verdii nem bilinmektedir. Daha ilk gnden beri her trl imkanszlklara ramen, bu alanda gerekli rnler karlarak halkn, kadrolarn ve mcadelenin hizmetine sunulmutur. Partimiz, mcadelenin geliimine paralel olarak basn-yayn faaliyetini de gelitirmi ve parti, ordu, cephe vb. her alanda, yine gerek legal, gerek illegal her sahada Avrupa'dan Trkiye'ye kadar birok yerde bu faaliyetin rgtlenmesini yayarak roln oynatmaya almtr. Buna ramen, partinin genel geliim seyri karsnda basn-yaynn eitli nedenlerle roln oynamad, yetkin kurumlaamad, her sahada yeterince yaylp rgtlenemedii aktr.
170

zellikle gelinen aamada mevcut dzeyiyle bu faaliyet ihtiyaca cevap vermekten uzak kalmaktadr. ktidarlama gerekliini yaadmz bu aamada bir btn olarak ulusal kurtulu mcadelemiz asndan olduka artan ihtiyaca cevap verecek bir basn-yayn faaliyetinin rgtlendirilip gelitirilmesi zorunludur. Bu nedenle btn sahalarda olduu gibi bu sahada da, parti ncln oturtarak parti, ordu ve cephe faaliyetlerinde etkili klmak, bu balamda kitle, kadro ve sava asndan daha da genileyen ihtiyaca yeterince yant vermek, bir grev olarak nmzde durmaktadr. Bu alanda gemite yaanan gerilik ve sorunlarn giderilerek kurumlamann yetkinletirilmesi kendisini dayatmaktadr. Bunun iin 5. Kongremiz tarafndan; 1- Basn-yayn faaliyetlerinin rgtlendirilmesi a) Basn-yayn faaliyetlerine, genelde parti-ordu ve cephe ierisinde, halkn eitimi, dmann ajitasyonpropaganda almalar gz nnde tutularak gereken nemin verilmesi, b) Basn-yayn faaliyetlerine ynelik olarak parti iinde merkezi dzeyde bir basn-yayn komitesinin oluturulmas,
171

c) Mcadelemizin tm alma sahalarnda basnyayn faaliyetinin merkezi, hiyerarik rgtlle kavuturulmas, d) Saha veya eyaletler bnyesinde yaz kurullarnn rgtlenmesi, e) Bata scak sava sahalarnda olmak zere, sava muhabirlii ann rgtlendirilmesi, bunun olanaklar lsnde gerilla ve milis birliklerinde temsilini bulmas, f) Saha veya eyalet basn-yayn szclklerinin oluturulmas, g) Basn-yayn faaliyetlerinin i ynetmeliklere kavuturulmas, 2- Partide basn-yayn; a) Partinin ideolojik-politik esas ve amalar temelinde yayn organlarnn karlmas; partinin resmi yayn organ Serxwebn gazetesinin gelitirilip glendirilmesi, lke zeminine tarlmasnn hedeflenmesi ve parti yaynlarnn tm alanlara ulatrlmas, b) Parti nderlii'nin tm zmlemelerinin yeniden dzenlenmesi, ciltlenmesi ve yetkin datmnn gerekletirilmesi, bata Krte olmak zere eitli dillere evrilmesi, c) Parti nderlii'nin talimat ve zm-lemelerinin
172

kadro ve savalara yaygnca ulatrlmasnn salanmas, d) ehitler albmnn periyodik olarak karlmas, e) Parti yaynlarnn bata Arapa ve Krte olmak zere eitli dillere evrilmesi, 3- orduda basn-yayn; a) Arta Gel isminde merkezi ordu dergisinin ARGK haber bltenini de ierecek bir ekilde yeniden dzenlenerek aylk olarak karlmas, b) Saha veya eyaletler dzeyinde eitli dergilerin zgl olarak karlmas; bu dergilerin ordu ve sava sorunlarna eilmesi ve eitim amal olmas, c) Karargahlar bnyesinde periyodik olarak sava bildirileri ve aylk eylem bilanolarnn karlmas, d) Saha veya eyaletlerde Jiyana ehid isimli ehit an ve direni yklerini anlatan derginin ayda bir karlmas, e) Savan pratik deney ve tecrbelerini ieren brorlerin karlp datlmas, 4- Cephede basn-yayn; a) Cephe yayn organ Berxweda'nn glendirilip yaygnlatrlmas; daha deiik cephe yaynlarnn genel ve yerel dzeyde kartlp datlmas, b) Halkmzn ve dnya kamuoyunun bilgilendirilmesi amacyla scak sava alanlarndaki
173

haberler bata olmak zere, tm gelimelerin, gerekli basn-yayn organlarna iletilmesinin salanmas, c) Radyo yaynlarnn merkezi ve blgesel dzeyde gelitirilerek, Krdistan genelinde dinlenebilecek bir hale getirilmesi, kzl blgeler bata olmak zere lke iinde ulusal radyo yaynclnn gelitirilmesi, d) Halkmzn okuma-yazma yetersizliini gz nne alarak, TV yayncl temelinde Avrupa veya komu lkelerde bir kurulua gidilmesi, e) TC'nin radyo ve televizyon kanallarna olanaklar dahilinde girilerek propaganda yaplmas, 5- genel Hususlar a) ... b) Ulusal kurtulu mcadelemizin dzeyi ve genel ihtiyalar gz nne alnarak aylk derginin ieriinin geni kesimlere hitap edebilecek tarzda gelitirilmesi, c) Ulusal dil birliini esas alacak Krte gazete yaynclnn gelitirilmesi, d) Tarihsel halk kltrnn aratrlp ortaya karlmas ve yaygnlatrlmas; ulusal kurtuluu direni edebiyatmzn somut rnler (roman, an, hikaye, yk, iir, mizah vb.) halinde gelitirilmesi ve yaygnlatrlmas; bu konuda teviin artrlmas, e) Yaynevinin mcadelenin ideolojik-politik eserlerini temel alarak bata Parti nderlii'nin ve dier
174

parti yaynlarnn basmna yer verecek tarzda gelitirilmesinin salanmas, f) Basn almalarna cevap verebilecek dzeyde bir matbaann kurularak maddi ykn giderilmesi; bata Botan olmak zere saha veya eyalet karargahlarna bal olarak uygun yerlerde kk matbaalarn oluturulmas, g) ... h) Ulusal ktphanenin oluturulmas iin almalarn balatlmas; ayrca saha veya eyalet karargahlar bnyesinde ktphanelerin oluturularak halkn, sava ve kadrolarn ihtiyalar temelinde dzenlenmesi, ) Sanat ve kltr merkezinin rgtllnn ve almalarnn yaygnlatrlp gelitirilmesi; ulusal kurtulu ierikli fotoraf, karikatr, resim, heykel vb. sergilerin almas, i) Krdistan'daki sava gerekliini yanstmak iin grsel yaynlarn yaygnlatrlmas ve bu konuyu ilgi oda haline getirerek, dnya medyasnn Krdistan'a tevik edilmesi, j) Krdistan'n gzelliklerini (tarihi yer, corafya vb.), halkn sosyal yaamn ve gerilla yaamn tantan kamera almalarnn yaplmas; Krdistan ve gerilla belgesellerinin hazrlanmas; ulusal sinemacln
175

gelitirilmesi, k) TC'nin lkemizde uygulad vahetin belgelenmesi, tehir edilmesi, i ve d kamuoyunun bilgisine sunulmas iin, bu konuda yaplan uygulamalarn (yaklp yklan kyler, katliamlar vb.), halkn psikolojik olarak etkilenmemesine dikkat edilmesi artyla fotoraf ve filmlerinin ekilmesi, afi vb.'lerinin hazrlanmas ve bunlarn yaygnca datmnn yaplmas, l) Krdistan'da psikolojik sava aralar olan burjuva gazete, dergi, TV, radyo vb. basn-yayn, propaganda faaliyetlerinin kitleler zerindeki etkisini nlemeye ynelik tedbirlerin alnmas karar altna alnr.

aRV SCL FaaLYETNE LKN KaRaR

inde bulunduumuz devrimsel dnem gz nne alndnda her alanda almalarn salkl ve rgtl yrtlmesi iin, belli bir ayrmayla kurumlamann salanmas gerektii aktr. Ancak, lke genelinde kurumlamaya gereken nemin verilmedii ve bu konuda geri bir seyir izlendii birok eyalet pratiinde ortaya kmtr. Bu adan, arlk vermemiz gereken kurumlamann salkl temellere oturtulmas, ayn zamanda iktidar olmann ilk admn da oluturacaktr. Kurumlamann oturtulmasna giderken, ariv-sicilin de kendi iinde bir rgtlle kavuturulmas nem
176 177

arzetmektedir. En byk deerimiz olan ehitlerin kanyla yeniden yazlan Krdistan tarihinin halkmza ve dnya insanlna aktarlmas asndan, ariv-sicil kurumunun ilerlie kavuturulmas halinde rol byk olacaktr. Yaanan sava koullarnda ariv-sicil kurumuna bu roln oynatmak, bunun bilinciyle hareket etmek zorunludur. Bu, ulusal kurtulu tarihimizi bilmenin ve dnyaya tarmann yansra gelecee k tutmak asndan da gereklidir. Ayrca sicil faaliyeti asndan soruna yaklaldnda, bu gl bir ordulama iin de kanlmazdr. Ancak, bugne kadar birok konuda olduu gibi, ariv-sicil konusunda da iler salkl bir biimde ele alnmamtr. Tarihe mal olacak belgeler korunmam, ya bir ta, ya da bir aacn altna saklanm ve bir daha sorulmam, aranmamtr. Hatta bunlar koruma gerei dahi duyulmamtr. Yzeysel ve yanl yaklamlar nedeniyle birok tarihi belgenin izine bile rastlamak mmkn deildir. Dzenli ve salkl bir arivin tutulmamas sonucu, salkl bilgilendirme de gerekletirilememitir. Yine siciller dzenli tutulmadndan kayplarmz hakknda bilgi vermekte de zor durumlara dlmtr. Yanl yaklamlar nedeniyle ariv-sicil tali planda tutulmu ve kurumlatrlamamtr.
178

Bu yanl yaklamlar bilince kararak, doru ve yetkin bir tarzda kurumlamaya gitmek, daha doru bir rgtlle ulamak iin, ariv-sicil birimlerini oluturmak kanlmazdr. Dolaysyla yeni dnemde bu faaliyeti gerektii biimde ele almak zorunludur. Bunun iin 5. Kongremiz tarafndan; 1- Merkezi ariv-sicil brosunun oluturulmas, 2- Bunun eyaletlerde alt brolara kavu-turularak temsilini bulmas, 3- Yllk almalar hakknda st'n dzenli olarak bilgilendirilmesi, 4- Ariv-sicil brolarnn kendi bnyelerinde salkl bir depolama sistemine giderek, depo yerlerinin haritalarnn karlmas; depolarn gizli yerlerde ve salamca ina edilmesi, 5- Salkl arivleme asndan kodlama ve snflandrma sisteminin gelitirilmesi, 6- Arivlemede eitli tekniklerin (bilgisayar vb.) kullanlmas, 7- Ariv-sicil birimlerinde yer alacak olanlarn, belli bir eitimden gemi, partiye ve parti ideolojisine bal kiilerden seilmesi, 8- Var olan btn ariv-sicil yknn tekrar gzden geirilmesi ve dzenlenmesi,
179

9- Kimlik sisteminin gelitirilmesi, 10- ehit yoldalarn mezarlarnn haritasnn karlmas ve ariv-sicil birimine ulatrlmas, 11- Kurumun kendi i ynetmeliine kavuturulmas karar altna alnr.

KRDSTaN'Da SU, YaRgI VE CEZa SSTEMNE LKN KaRaR

Tarihten gnmze kadar Krdistan'da yalnzca smrgecilerin karlarn korumak amacyla yasa ve yarglama sistemleri egemen klnm, eksik kalan yerleri de ibirliki, feodal glerin kurallar doldurmutur. Bu durum, Krt halknn kendi deerler sistemini ortaya karacak ve bu sistemi koruyacak mekanizmalarn olumasn engellemitir. Krt halknn kendine ait deerler sistemini koruyup gelitirecek hukuksal mekanizmalarn oluturulmas, ulusal birlii ve btnln salamas asndan zorunludur. Devrimci mcadele ortamnda ve halk saflarndaki olumsuzluklar ve su tekil eden fiillerin kaynanda smrgeciliin yaratt yaam tarznn bulunduu aktr.
180 181

Dolaysyla yarglanp mahkum edilecek olan tamamen smrgecilik ve onun her dzeydeki uzantlar olacaktr. lenen sulara kaytsz kalnmas ve bunlara kar yarglama ve cezalandrma yoluna gidilmemesi ulusal paralanma ve dalmann srp gitmesine gz yumulmas anlamna gelir. Bu, ulusal kurtulu mcadelemizin doru devrimci izgisinin yaayp glenmesi iin harcanan abalarn heder edilmesi demek olur. Parti nderlii'nin sua gre ceza uygulamasnn yaama geirilmesi gerekir eklindeki belirlemesi bir su ve ceza anlaynn artk sistemletirilmesi ve bu alanda kurumlamaya gidilmesi gerektiinin gstergesidir. te yandan ulusal kurtulu savamzn balangcndan bu yana bu konuda belli baz admlar atlm, zayf da olsa belli baz kurumlamalara gidilmitir. Ne var ki, onlar birbirinden kopuk, blk-prk olmu ve kurumlatklar alann zelliklerine gre ekillenmilerdir. Dolaysyla ou kez birbiriyle elien karar ve uygulamalar ortaya kmtr. Alnan birok kararda partimizin insanlk anlayna uygun olmayan uygulamalar sz konusu olmu ve bu durum partimize, onun kurumlarna ve giderek ulusal kurtulu mcadelemize kar gvensizliklere ve zararlara yol amtr. ounlukla bu durum su-ceza-yarg konularnda merkezi bir anlayla hareket etmemekten ve saflarmzda ortaya kan yanl
182

anlaylarn ynetimler tarafndan denetlenmemesinden kaynaklanmtr. Dier yandan zellikle ordu saflarna youn katlmlarn olmas, bu katlmlarn ok geni snf eilimlerini saflara tamas ve denetimimiz altndaki alanlarda ortaya kan su durumlarnn kesin zmne ulama ihtiyac, su, ceza ve yarg konusunda sistematik bir uygulamaya gitmeyi zorunlu klmtr. 1970'lerde balayan ulusal kurtulu mcadelemizin vard bugnk aamada toplum yaamn belirleyen ve dzenleyen bir hukuk sisteminin partimizin adalet anlayn yanstacak tarzda ortaya karlmas ve uygulanmas kanlmazdr. Byle bir aamada toplumun yeniden dzenlenii karsnda su tekil eden ve bu toplumsal dzeni bozan fiilleri netletirmek bunlara denk den meyyideleri belirleyen bir ceza yasasn ve uygulama esaslarn (bu konudaki gemi deneyimlerden de dersler kararak) ortaya koymak, bu temelde yarg sistemini somut kurallara balanm bir dzene kavuturmak ve bunu tm eyaletlerimizde ayn tarzda hayata geirmek zorunlu hale gelmitir. Yarglama esaslar Su olarak tanmlanan davranlarn gerekleip gereklemediini tespit etmek ve gerekleen davranlara ngrlen yaptrm belirlemek zere
183

oluturulan kurumlara mahkeme denir. Yarglama; mahkeme heyeti, iddia makam ve sann hazr bulunduu hallerde yaplr. Ancak, sann arya uymad veya ele geirilemedii durumlarda, gyabnda yarglama da yaplabilir. Ulusal kurtulu mcadelemizin geldii bu aamada, su tekil eden davranlar ve uygun den cezalar belirlemek iin eit mahkemenin dzenlenmesi uygundur. 1- Bamszlk mahkemeleri Vatana ihanet, ajanlk, ihbarclk, ibirlikilik, teslimiyet, dmann hesabna almak, dmana sr vermek, zel savaa hizmet etmek, ulusal kurtulu mcadelesine kar savamak, ulusal kurtulu saflarnda grevden kamak ve halk kartmak, devrimin deerlerini gasp etmek, dmanla ibirlii temelinde lke deerlerini talan etmek gibi vatana ve ulusal kurtulua kar ilenen sular yarglamak zere oluturulan mahkemelerdir. a) Bu mahkemeler, eyalet karargahlar bnyesinde bir bakan ve iki yeden oluur. Mahkeme bakan ve yeler partilidirler. b) ddia makam, bir savc bakanlndaki soruturma komisyonudur. Savc partilidir. Komisyon kiiden oluur. c) Vatana ve ulusal kurtulua kar su ilediklerine
184

dair pheli olan kiilerin soruturmas iddia makam tarafndan yapldktan sonra bir iddianameyle mahkemeye sunulur. Savcln ithamlar karsnda sana kendini savunma hakk verilir. Mahkemede 9 kiiden az olmamak kaydyla jri heyeti bulunur. Sank savunmasn yaptktan sonra jri, sann sulu olup olmad konusunda gr bildirir. Bunlar sonucunda mahkeme jrinin grn de dikkate alarak kararn verir. Mahkemeden nce iddianame yazl olarak verilir. d) Mahkemenin verdii cezaya kar itiraz, eyalet karargahlar nezdinde yaplabilir. Ve eyalet karargahlarnn verecei karar dorultusunda ilem grr, 10 gn iinde itiraz edilmeyen mahkeme kararlar kesinleir. Birincil dereceden sular kapsamndaki mahkeme kararlarnn kesinlemesi, mutlak surette eyalet karargahnn onayn gerektirir. e) Parti yeleri hakknda verilen lm cezalar Merkez Karargah'n ve Parti Genel Bakanl'nn onayna, dier lm cezalar ise, saha karargahlarnn onayna sunulur. Ancak byle bir onay sonucunda verilen ceza infaz edilebilir. 2- askeri mahkemeler ARGK (Arta Rizgariya Gel Kurdistan) iinde ilenen btn sular, ordunun geliimine kar ilenen
185

sular, ordudan kaanlar, askerlik yasasnn uygulanmasna kar kan ve TC'ye askerlik yapanlar, ordu aleyhine alan sivilleri ve casuslar yarglamak zere oluturulan mahkemelerdir. a) Bu mahkemeler blge ve eyalet karargahlar dzeyinde oluturulur. Blge veya eyalet karargah yesi olan bir bakan ile komutan olan iki yeden oluur. Srekli bir kurum niteliini tar. b) ddia makam, bir savc bakanlndaki kiilik bir kuruldur. Ve soruturma komisyonu grevini de yrtr. yelerinin tamam ordu mensubudur; savc ayn zamanda parti yesidir. c) Mahkemeye, gizlilii gerektiren hallerde mahkeme heyetinin karar ile izleyici alnmaz. Dier hallerde ise mahkeme izleyicilere ak yaplr. Askeri su ileyen sivillerin ve casuslarn yarglanmasnda gizlilik kurallar gerei izleyici ve jri bulunmaz. ARGK mensuplarnn mahkemesinde en az 9 ordu mensubundan oluan bir jri heyeti bulunur. Her ordu mensubu jride yer alma hakkna sahiptir. d) Askeri mahkemelerin ileyii; ordu iinde ve orduya kar su ilediklerine dair phe altnda olan kiilerin soruturmas, iddia makam tarafndan yapldktan sonra bir iddianameyle mahkemeye sunulur. Mahkeme heyeti sank hakkndaki delillerin
186

incelenmesini ve sann sorgulamasn yaptktan sonra, sank savunma hakkn kullanr. Bunlar sonucunda, jri sann sulu olup olmadna dair gr belirler ve mahkeme de bu gr dorultusunda kararn verir. Mahkemeden nce iddianame yazl olarak sana verilir. e) Blge askeri mahkemelerinin verdii kararlar, eyalet askeri mahkemesi tarafndan onaylanr. Blge askeri mahkemesinin verdii karara kar on (10) gn iinde eyalet askeri mahkemesine itiraz edilebilir. Eyalet askeri mahkemesinin verdii kararlara on (10) gn iinde eyalet karargah nezdinde itiraz edilebilir. Ayrca eyalet askeri mahkemesinin verdii btn kararlar eyalet karargahnn onay alndktan sonra kesinleir. Blgelerde zgnlk tayan byk davalar, eyalet karargahnn kararyla eyalet askeri mahkemesine devredilir. f) Parti yeleri hakknda verilen lm cezalar Merkez Karargah ve Parti Genel Bakanl'nn onayna, dier lm cezalar ise saha karargahlarnn onayna sunulur. Ancak byle bir onay sonucunda ceza infaz edilebilir. 3- Halk mahkemeleri Adam ldrmek, yaralamak, kan davas, airet kavgas gtmek, lke deerlerine zarar vermek, vergi
187

dememek, hrszlk, gasp, fuhu, kz karmak, halkn huzurunu bozmak, trafik sular, ulusal kurumlamann hizmetinde almamak gibi halk iindeki adli sular yarglamak zere oluturulan mahkemelerdir. a) Bu mahkemeler cephe eyalet karargahlar nezdinde ve eyalet snrlar iinde ihtiyaca gre gereken sayda oluturulur. Mahkeme heyeti cephe yesi bir bakan ve iki yeden oluur ve srekli bir kurum niteliini tar. b) ddia makam, cephe yesi bir savc ve iki yeden oluan bir kuruldur. Ve ayn zamanda soruturma grevini de yrtr. Sreklilik arzeden bir kurum niteliini tar. c) Mahkemede yurtsever kiilerden seilen dokuz (9) kiilik bir yeminliler kurulu (jri) bulunur. Mahkeme balarken jri yelerine yemin ettirilir. d) Halk mahkemesinin ileyii; halk iinde su ilediine dair phe bulunan kii ya da kiiler hakknda soruturma yapldktan sonra, bu bir iddianameyle mahkemeye sunulur. Mahkeme heyeti delil tespiti yaptktan sonra sank savunma hakkn kullanr. Bunlar sonucunda jri sann sulu olup olmad konusunda gr belirler. Jrinin san sulu bulmas halinde mahkeme heyeti gereken cezay verir. Mahkemelerden nce iddianame yazl olarak sana verilir.
188

e) Birincil dereceden su tekil eden haller hakkndaki mahkeme kararlarnn kesinlemesi eyalet cephe karargahnn onayn gerektirir. Dier hallerde ise mahkemenin verdii karara kar on (10) gn iinde eyalet cephe karargah nezdinde itiraz yaplabilir. Ve buradan verilecek karar dorultusunda ilem yaplr. On (10) gn iinde itiraz edilmeyen mahkeme kararlar kesinleir. f) Mahkemenin verdii lm cezalar saha karargahlarnn onayna sunulur ve ancak bu onay sonucunda ceza infaz edilebilir. Soruturma esaslar 1- Soruturmada, ulusal kurtulu temelinde gerei ortaya karmak esastr. ddia makamn temsil eden, savc ve yelerden oluan soruturma komisyonu bu esasa dikkat edebilecek dzeyde olmaldr. Soruturmada soukkanl, sabrl, kararl ve titiz davranlr. 2- Soruturmada somut delillere ulalmaya allmal, tm bilgiler merkeziletirilerek soruturma derinletirilmeli ve elikilerin zerine gidilerek sonuca ulalmaldr. 3- Soruturmas yaplan kiinin zelliklerini, eer direniyorsa niin, hangi g ve yeteneine dayanarak
189

direndiini renmek, yine gl ve zayf yanlarn tespit etmek gerekir. Kiinin direnirken dayand ve g alp kendisini artlandrd nokta bilinmezse bu yanl yntemlere bavurmay ortaya karabilir. deolojikpolitik amalar veya kiisel tutku ve karlar, hesaplar kiinin direnmesinde esas rol oynar. 4- Sann direni nedeni tespit edildikten sonra buna uygun bir yntem gelitirilir. Klasik yntemlerde srarc olunmaz. Soruturmada ikence ve kt muamele yaplmaz. 5- Soruturmas yaplan kiiye kar, onun ulusal kurtulu dzenimize katlmasn ve yaplan almaya yardmc olmasn salayacak tarzda bir yaklam gsterilir. 6- Soruturmas yaplan kiinin mantk llerinin bilinmesi ve bu temelde elikilerin yakalanarak soruturmann derinletirilmesi ve soruturma srasnda kiinin tavr ve davranlarndan sonu karlmaya allmas gerekmektedir. Soruturma srecinde dikkat edilecek hususlar 1- En ksa srede en ok bilgiyi almak esastr. 2- Soruturmada ajan, muhbir, casus vb. olduu anlalan kiilerden, dman faaliyetlerinin btn
190

ynlerine ilikin en fazla bilgiyi almak iin, sabrl ve inat bir alma yrtmek gerekir. 3- Soruturma sreci boyunca sorgulanan kiiyle, grevliler dnda hi kimse konuamaz ve tartamaz. 4- Soruturma yrten grevliler, kendi grevleri dndaki konularda, sorgulanan kiiyle konuamazlar. 5- Sorgulama en az iki kii tarafndan yrtlr ve elde edilen bilgiler kayda geirilir. 6- Sorgulanan kiinin soru sormasna veya farkl eyler konumasna frsat verilmez. 7- Su ilediinden phelenilen veya kaybolma tehlikesi olan herkesin soruturmas gzaltna alnarak yaplr. 8- Soruturma sresince gzaltna alnan kii sk kontrol altnda tutulur ve gereken tedbirler alnarak kama, intihar etme vb. olaylara frsat verilmez. 9- Gzalt hapsinde tutulan kiiye yakc, kesici ve boucu trden ldrc, yaralayc aletler verilmez ve kiinin bu tr aletler edinmesine imkan tannmaz. 10- Soruturma hapsindeki kiinin zorunlu yaam ihtiyalar karlanr. 11- Soruturmay yrtenlerin yarg ve infaz yetkileri yoktur. 12- Soruturmay yrten komisyon, ulat sonular bal bulunduu kuruma rapor eder.
191

Ceza infaz sistemi 1- Mahkemeler tarafndan verilen cezalar, ulusal kurtulu ynetiminin denetimi altnda infaz edilir. 2- Yarg ve cezalandrmann amac, toplum dzenini, ulusal kurtuluu dzeni bozan olaylar nlemek, ulusal kurtuluu dzeni ve yaam gelitirmek ve kiiyi eitip slah ederek bu yaama kazandrmak ve katmaktr. Durumu buna uygun olan kiilere verilen hapis cezalarnda indirim yaplabilir, cezalar para cezasna veya emek srecine evrilebilir veya koullu olarak tecil edilebilir. Yani belli bir sre ayn suu bir daha ilememe kouluyla cezann infaz durdurulur, belirlenen sre iinde ayn suun bir daha ilenmesi halindeyse bu ceza infaz edilir. 3- Para ve benzeri cezalar, mahkeme heyeti tarafndan belirlenen erevede infaz edilir. 4- dam cezas, savcnn hazr bulunmasyla grevli infaz birimi tarafndan kuruna dizilmek suretiyle yerine getirilir. dam edilen kiiden son szleri ve tm infaz sreci tutanak edilerek, rapor halinde bir st kuruma sunulur. 5- Hapis cezalarnn infaznda, durumu uygun olan kiilerin, denetim altnda almasna imkan ve frsat verilir. 6- Hapsedilen kiilere ikence yaplmaz ve onur
192

krc davranta bulunulmaz. 7- Hapsedilen kiinin asgari yaam ihtiyalar karlanr. Gnlk olarak hava alma, gnlk olaylar basn-yayndan izleme, kendini eitme, baka tutuklularla ilikide olma vb. hususlar koul ve imkanlar dahilinde hapsedilen kiiye salanr. Ceza ve slahevi 1- Her eyalette bir merkez ceza ve slahevi kurulmaldr. Koullarn uygun olduu her blgede de bir ceza ve slahevi kurulmaldr. 2- Eyalet merkez ceza ve slahevi d gvenlik asndan bulunduu eyalet karargahna, dier bakmlardan ise bamszlk mahkemesine baldr. Blge ceza ve slahevleri, d gvenlik asndan bulunduklar blge karargahlarna, dier bakmlardan ise blge askeri mahkemesine baldrlar. Ceza ve slahevleri dnemsel faaliyet raporlarn, resmi kaytlarda belirlenen sreler dahilinde bal olduklar kurumlara verirler. Ek hususlar 1- Sank; su ilediinden phe duyulan kiidir. Ve mahkeme karar ile suu belirlenene kadar susuz saylr. Bu kiiye o srede sadece bir zanl muamelesi yaplr.
193

2- ahit; suun ilenip ilenmedii durumunun ve niteliinin aa karlmasnda adli kurumlara yardmc olan kiidir. Mahkemelerde gerekli hallerde ahitler arlr. Veya ahitlik yapmak isteyen kiiler bizzat ilgili adli kuruma bavurabilirler. Btn mahkemelerde ahit, doruyu syleyeceine dair yemin ier, yalanc ahitlik yapmak su tekil eder. 3- Jri; mahkemelerde mahkeme heyetine karar vermede yardmc olan ve bu temelde adalet sistemine kamu vicdan ve denetimini katmay amalayan bir kuruldur. Jri heyeti sreklilik arzetmez. Mahkemeden mahkemeye deimesi esas alnr. Jri heyeti ilgili mahkeme heyetinin nerisi ve bulunulan blge veya eyalet karargahnn onayyla oluturulur. 4- Gzalt; suun ilendiine dair soruturmaya konu olabilecek delillerin bulunmas halinde kiinin denetim altna alnmas durumudur. Bu sre birok halde bir soruturma srecidir. Duruma gre kiiyi gzaltna alma, cephe ve ordu ynetimleri, savclk makam ve mahkeme heyetlerinin yetkisi dahilindedir. Gzalt sresi en fazla bir (1) aydr. 5- Tutukluluk hali; suun ilendiine dair gl delillerin bulunmas, ilgili makamlarn suun ilendiine dair kanaat getirmeleri ve su ileyen
194

kiinin kamas veya su delillerinin kaybolma tehlikesinin bulunmas hallerinde kiinin mahkeme kararyla gvenlik tedbirleri altna alnmas durumudur. Tutukluluk, gzalt dneminden sonra gelen sretir. lgili kii gzalt sresinin bitimi sonunda savclk tarafndan mahkemeye gnderilir. Ve mahkemede tutuklanp tutuklanmayacana dair karar verilir. 6- Hkmllk hali; ilenen suun mahkeme kararyla tespit edilip, ona denk den cezann verilmesi durumunda, kiinin verilen cezay ekme halidir. Bu durumdaki kiiye hkml denilir. 7- Tm yarg birimleri grevlerine ant ierek balar. 8- nemli mahkeme sonular, eitim amacyla yazl biimde yaynlanr. 9- Soruturma, mahkeme ve cezaevine ilikin olarak Parti Merkez Komitesi'nin denetiminde bir i ynetmelik hazrlanmaldr. 10- Gzaltna alma, tutuklama, soruturma, yarglama ve ceza infaz srecine ilikin olarak burada belirlenen kurallara uygun davranmayan grevliler hakknda, ulusal kurtuluu grevleri ktye kullanmaktan dolay soruturma alr. Ceza sistemi Krdistan ulusal kurtulu devrimine, devrim
195

glerine ve deerlerine ulusal kurtulu temelinde toplumun yeniden dzenleniine zarar veren, smrgecilie ve gericilie hizmet eden, ulusal kurtulu temelinde gelien yeni ahlaki ve kamu dzenini bozan fiiller sutur. Su ileyenler ulusal kurtulu hareketinin gelitirdii hukuki dzen erevesinde yarglanr ve cezalandrlr. Yarglanma, yarglama esaslar bal altnda dzenlenen ulusal sistem erevesinde yaplr. Ulusal kurtulu mcadelemizin geldii bu aamada Krdistan'da sular ve bu sulara verilecek cezalar, en genel erevede yle sistemletirmek mmkndr: 1- Vatana ve ulusal kurtulua kar ilenen sular: Bu sular ulusal kurtulu mcadelemiz temelinde gelien dzene, Krdistan lkesine ve halkn karlarna kar ilenen siyasal sulardr. Bu sularn ve cezalarnn snflandrlmas yledir: a- Birincil dereceden su tekil eden haller a) En genel anlamyla vatana ihanet olan fiileri ilemek. b) Ajanlk ve srekli ihbarclk. c) zel savala birleen ibirlikilik, teslimiyet ve itiraflk. d) Dman hesabna gnll almak ve zel savaa bilinli olarak hizmet etmek.
196

e) Ulusal kurtulu mcadelesine kar savamak. f) Dmana sr vermek. g) Devrimin deerlerini gaspetmek. h) Ulusal kurtulu otoritesini tanmamakta srar ederek, smrgeci siyasal, sosyal, kltrel kurum ve kurulularn temsilciliini yapmak. ) Komploculuk ve provokatrlk yapmak. i) Partinin ulusal kurtulu izgisini ve siyasal eylemini saptrmak veya sabote etmek. Ceza: Bu tr sulara kar, suun ilenme durumuna gre uzun sreli hapis veya idam cezalar verilir. Pimanlk gsterme, hafifletme nedeni olarak ilev grebilir. B- kincil dereceden su tekil eden haller a) hbarclk, ibirlikilik ve teslimiyet. b) zel savaa, gaflet zellikleriyle hizmet etmek. c) Dmana bilgi vermek. d) ERNK bnyesinde grevden kamak veya halk ulusal kurtulu saflarndan kartmak. e) Devrim deerlerine zarar vermek. f) Dmanla ibirlii halinde lke deerlerini talan etmek, g) Ulusal kurtulu saflarnda, yetki ve sorum197

luluunu halka kar ktye kullanmak. Ceza: Bu tr sulara kar, suun ilenme durumuna gre (3) yldan az olmamak kaydyla hapis cezalar verilir. Pimanlk ve iyi hal gsterme durumunda hapis cezas, para cezas vb. yollarla infaz gerekletirilebilir. C- ncl dereceden u tekil eden haller a) Ulusal kurtulu otoritesinin karar ve yasalarna uymamak ve ihlal etmek. b) Ulusal kurtulu mcadelesine katlm engellemeye almak. c) Halkn yurtsever duygu ve moralini bozucu etkide bulunmak ve yalan haber yaymak. d) Bilinli olarak partiyi yanltmak amacyla yanl bilgi vermek ve bilgiler zerinde tahribat yapmak. Ceza: Bu tr sulara kar suun ilenme durumuna gre (3) yla kadar hapis cezalar verilir. yi hal durumunda cezann para cezas, emek sreci veya tecil yollaryla infaz gerekletirilebilir. 2- Askeri sular: Bu sular ordu iinde ve orduya, savaa kar ilenen sulardr. Bu sular askeri mahkemelerde yarglanr. Bu sularn ve verilecek
198

cezalarn snflandrmas yledir: a- Birincil dereceden su tekil eden haller a) Casusluk yapmak, ordu hakknda ve savala ilgili bilgi toplayp dmana bildirmek. b) Ordudan ve savatan kamak. c) ARGK iinde dmana bilgi szdrmak ve ibirliinde bulunmak. d) Eylem esnasnda emirlere uymamak ve eylemden kamak. e) Gerilladan veya halktan birini kasten ldrmek ya da yaralamak. f) Olanak varken, yaral ve ehitleri bilerek sava alannda terk etmek. g) Halktan insanlarn namusuyla oynamak. h) Partinin taktik izgisi ve sava kurallarnn uygulanmasn bilinli olarak sabote etmek. ) Birliin gvenliini tehlikeye atan, sava disiplinini bozan ve devrimci savaa zarar veren yaam ve iliki biimleri iinde olmak. i) Doru ynetememe veya hatal emir vererek yersiz atmalara, toplu ahadetlere, kalara ve byk maddi kayplara yol amak. j) Sava esirlerine kt davranmak, ikence yapmak veya ldrmek.
199

Ceza: Bu tr sulara kar idam veya uzun sreli hapis cezalar verilir. yi hal veya pimanlk durumunda bu cezalar deiik cezalara evrilebilir. B- kincil dereceden su tekil eden haller a) Devrimin malzemelerini kendi kullanm iin satmak veya heder etmek. b) Ordudan kamaya teebbs etmek. c) Kaza sonucu halktan veya gerilladan birini ldrmek ya da yaralamak. d) Dmandan ele geirilen ve halktan yardm olarak toplanlan malzemeleri sorumlu yerlere teslim etmemek. e) Hrszlk yapmak, halktan zorla para veya eya almak. f) Yaralanan veya ehit den gerillalarn silahlarn olanak varken almamak ve kendi silahn dmana kaptrmak. g) Partinin taktik izgisi ve sava planlarnn uygulanmasn ertelemek, yarm brakmak, arptmak veya gerekletirmemek. h) Doru ynetememek veya hatal emir vererek yersiz ahadet veya maddi kayplara yol amak. Ceza: Bu tr sulara kar suun ilenme durumuna
200

gre (3) yldan az olmamak kaydyla hapis cezas verilir. Bu cezalar verilenlerin durumuna gre sreli veya sresiz grevden almak, emek sreci, srgn gibi deiik biimlerde infaz edilebilir. yi hal, pimanlk durumunda bu cezalar deiik cezalara evrilebilir. C- ncl dereceden su tekil eden haller a) Gerillann moralini bozucu etkilerde bulunmak. b) Gerillaya veya ulusal kurtulu savana katlm engellemeye almak. c) TC'ye askerlik yapmak. d) Askerlik yasasna uymamak ve uygulanmasna kar kmak. e) Birliin kararlarna veya komutann verdii emirlere uymamak ya da yerine getirmede tereddtl davranmak. f) Alkol almak veya uyuturucu madde kullanmak. g) Halka ve yoldalarna silah ekmek, tokat atmak ya da kavga etmek. h) Komutann izni olmakszn bulunduu yeri geici olarak terk etmek. ) Tehizatn kaybetmek veya silah-cephane ve dier malzemeleri hor kullanmak. Ceza: Bu tr sulara kar suun ilenme durumuna
201

gre (3) yla kadar hapis cezas verilir. Bu cezalar verilenlerin durumuna gre emek srecine, silahszlandrma gibi deiik biimlerde infaz edilebilir. 3- Adli Sular: Bu sular toplum iinde ulusal kurtuluu yeni ahlak ve dzeni bozan sulardr. Bu sular halk mahkemelerinde yarglanr. Bu sularn ve verilecek cezalarn snflandrlmas yledir: a- Birincil dereceden su tekil eden haller a) kar iin planlayarak halktan adam ldrmek veya yaralamak ya da bu fiile azmettirmek. Ceza: Bu tr sulara kar suun ilenme durumuna gre idam veya uzun sreli hapis cezalar verilir. Verilen cezalar ulusal kurtuluun karlarna gre deiik biimlerde infaz edilebilir. B- kincil dereceden su tekil eden haller a) Kasten adam ldrmek ya da yaralamak. b) lke deerlerine zarar vermek. c) Gaspetmek. d) Kadn ticaretini yapmak. e) Zorla kz karmak. f) Din ve mezhep elikilerini krkleyip, halk
202

birbirine drmek. Ceza: Bu tr sulara kar, suun ilenme durumuna gre (3) yldan az olmamak kaydyla hapis cezas verilir. Hapis cezalar koullara gre para cezasna evrilme vb. yollarla infaz edilebilir. C- ncil dereceden su tekil eden haller a) Kan davas veya airet kavgas gtmek. b) Vergi dememek. c) Hrszlk yapmak. d) Fuhu yapmak. e) Halkn huzurunu bozmak. f) Trafik sularn ilemek. g) Ulusal kurumlamann hizmetinde almamak. h) Arazi anlamazlklar ile ilgili sularda bulunmak. ) Dolandrclk yapmak. Ceza: Bu tr sulara kar suun ilenme durumuna gre (3) yla kadar hapis cezas verilir. Verilen hapis cezalar para cezas, emek sreci, tecil vb. yollarla infaz edilebilir. Ek madde: Burada belirlenen sular, rnek oluturmas amacyla snrl sayda seilmitir.
203

Karlalan su fiilleri bunlar rnek alnarak uygun bir yarglama ve cezalandrmaya tabi tutulur. Mahkemelerde yarglama dzeyinde olmayan disiplin olaylar sz konusu rgtlerin tzk ve ynetmeliklerine gre zlr. Halk ierisindeki bu tr sorunlar ise, uzlama komisyonlar veya cephe alanlar tarafndan zlr.

KRDISTaN'IN DER PaRaLaRINa LKN KaRaR

Tarihi igal-istila ve talanlarla geen, smrgeciler, emperyalist devletler ve blge gericiliinin onayyla drt paraya blnerek yok edilmek istenen Krdistan halk, bugn ncs PKK ile bu kaderini deitirme, kendi iradesini zgrce ifade etme ve bu paralanmlna son verip ulusal btnln salama srecine girmitir. Bu sre Kuzeybat Krdistan'daki halkmzn demokratik halk iktidarna doru gidiiyle daha da hzlanmtr. Gney'den, Dou'dan, Kafkaslar'dan BDT'ye kadar, PKK nclne duyulan inan, gven ve ballk temelinde ulusal kurtulu savana maddimanevi her trl destei sunan halkmz, ncsnn izdii yolda mcadeleye tam katlm salama ve
204 205

ulusal paralanml her dzeyde ama abasna ynelmektedir. Devrimimiz iin bugn her biri ayr nemde rol oynayan Krdistan paralarnda yrtlen mcadele, mevcut gerekleri nedeniyle ayr alma, rgt savam, iliki ve katlm tarzn zorunlu klmaktadr. Bylesine zengin karakterleriyle farkl taktikleri zorunlu klan lkemizin her parasn ayr ayr ele almak ve bylece buralardaki devrimci potansiyeli ulusal birlik kanalna aktmak zorunlu olmaktadr. Paha biilmez g kaynaklar ve nefes borusu, savam alan ve cephe gerisi olma zellikleriyle devrimimizin ayrlmaz eleri haline gelen bu paralar iinde Kk Gney Krdistan nemli bir yer tutmaktadr. Parti nderlii'nin sk ve youn denetimi altnda bu parada srdrlen faaliyetler Kuzey'deki silahl savan en byk destei haline gelmitir. Byk rakamlara ulaan sava katlm ve halkn youn maddi ve manevi destei, burada parti nclnn oturtulmuluk derecesini gsterdii kadar, Gneybat Krdistan halknn yurtseverlik duygularnn gelimiliini de ifade eder. Parti nclnn oturtulmasyla ok yakndan ilgili olan bu gelime, Dou Krdistan ve Kafkasya'da yok denilecek kadar az, Byk Gney'de ise, ok snrl
206

olarak salanabilmitir. Gney'de PAK ad altnda partinin youn destei ile yrtlen faaliyet, Gney'in zgnln yakalayamad ve sa savunmac anlaytan ve oradaki mevcut glerle uzlamaktan kurtulamad, sonu olarak parti ncln hakim klamad iin etkili olamamtr. te yandan bugn emperyalizm ve blge gericilii tarafndan zerinde en ok oyun oynanan, dnyann deiik kar evrelerinin elikilerine en ok sahne olan, yeni dnya dzeninin oturtulmas iin adeta pilot blge ilevini gren yer, Byk Gney'dir. Bunun yansra emperyalizm burada oluturulan federe devlet kanalyla ulusal kurtulu mcadelemizi ve partimizi etkilemeyi, tasfiye etmeyi planlamakta ve birtakm provokasyonlar tezgahlamaktadr. Bu durum Byk Gney zerinde ok daha ciddi bir biimde durulmasn zorunlu klmaktadr. Yaklak 15 yldr Kuzey'deki gelimelerin bir paras haline gelen Byk Gney, sadece cephe gerisi olma, var olan kaynaklardan yararlanma anlamnda deil, savan gelitirilmesi ve halk iktidarna gidiin nemli bir paras olma bakmndan da giderek daha byk bir nem kazanmaktadr. Byk Gney'in Kuzeybat Krdistan'la pratik olarak da i ie giren, bylesi bir durum karsnda etkin parti ncl ve
207

uygun pratik politikalar gelitirmek zorunlu olmaktadr. PKK nderliinde siyasal birliini gren tm paralardaki halkmz; savaa aktif olarak katlmak istemekte ve ncsnden bunun gereklerini yerine getirmesini beklemektedir. Tm bu gelimelere paralel olarak 5. Kongremiz; 1- Halkmzn birliine ve ulusal-demokratik mcadelesinin geliimine zarar veren, blge ve dnya gericiliinin karlarna hizmet eden tm anlay ve tutumlarn tecrit ve tasfiye edilmesini, 2- Devrimci yurtsever izginin geliip glenmesi iin, her alanda siyasal, rgtsel almasnn glendirilerek parti nclnn oturtulmasnn esas alnmasn, 3- Krdistan'da bamszlktan yana olan tm rgt, kurum, kurulu ve kiileri destekleyerek, onlara g verilmesini, bu temel zerinde halkmzn birlik cephesinin oluturulmasn ve giderek bunun Ulusal Meclis'le, Ulusal Kongre ile talandrlmasn, a- Byk gney Krdistan 1- Krfez sava sonras ortaya kan koullar ve ulusal kurtulu mcadelesinin etkisiyle burada oluturulan federe hkmetin ulusal kurtuluun
208

hizmetine ekilerek korunmasn; Gney Krdistanl gler arasnda sren gerici atmalarn durdurulmas iin aba sarfedilmesi ve bu tr provokasyonlar krklemek veya srdrmek isteyenlerin tehir ve tecrit edilmesini, 2- Byk Gney'deki ulusal kurtulu lehine elde edilen mevcut kazanmlarn gelitirilip glendirilmesini, bunun iin bu paradaki glerin zorlanmasn ve onlarla var olan ilikilerin bu temelde srdrlmesini, 3- Byk Gney Krdistan'daki halkn z iradesinin n plana karlarak, demokratik ve ekonomik taleplerinin gereklemesi iin allmasn, 4- Krdistan kurtulu devriminin bir paras olan Byk Gney'de parti ncln hakim klarak Ulusal Demokratik Cephenin rgtlendirilmesini ve bu temelde tm yurtsever glerin bu cephede birletirilmesi iin aktif aba harcanmasn, 5- Kuzey ve Gney'deki devrimci mcadeleleri birbirini besleyen, gelitiren bir dzeye getirmek iin gerekli olan tm abalarn her dzeyde yerine getirilmesini, 6- Byk Gney'de hala yrtlmekte olan siyasal, rgtsel ve kltrel faaliyetlerin daha da yetkinletirilerek gelitirilmesini,
209

B- Dou Krdistan Partimiz nclnde gelien ulusal kurtulu mcadelemizin lkemizin Dou parasnda yaayan halkmzn da maddi-manevi desteini almas, buradaki kitlelerin de devrimin hizmetine sokulmas iin, almalarn daha da gelitirilip derinletirilmesini, C- Kk gney Krdistan 1- Kk Gney'in ulusal kurtulu mcadelesinin hizmetine sunduu maddi ve manevi destein daha nitelikli klnarak yaygnlatrlmasn, 2- Bu parada yaayan halkmzn siyasal ve kltrel haklarn elde etme ve bunu gelitirme abalarnn desteklenmesini, D- gney'e g eden halkmzn durumu hakknda Gney'e g eden halkmzn uluslararas alanda destek bulmas ve gmen statsne sreklilik salanmas iin allmas ve kendi kendini idare edecek bir demokratik ynetim gcne ulamas iin aba harcanmasn karar altna alr.

TRKYE DEVRM VE TTFaKLaRI SoRUNUNa LKN KaRaR

Dnyada iki kutupluluktan ok kutuplulua geildii, ba ABD tarafndan ekilen yeni dnya dzeni erevesinde insanln emperyalist karlarn hizmetine koulmak istendii, reel sosyalizmin knn ahsnda sosyalizmin lmnn ilan edildii bir dnemde ykselen PKK nclkl Krdistan ulusal kurtulu mcadelesinin kendisini ulusal snrlar iine hapsetmesi dnlemez. Drt paral yapsyla Ortadou'yu direkt etkileyen lkemiz; sosyalizmin savunulmasndaki sarslmaz kararll ile insanla hitap eden partimiz PKK, bata Trkiye olmak zere blge smrgeci devletlerde ve egemen halklarda byk sarsntlar yaratmakta ve tm blgeyi demokrasi ve sosyalizm srecine ekmektedir. Bu durum, partimize, bu halklara
211

210

doru nclkler kazandrma grevini de yklemektedir. te bu enternasyonalist grevler erevesinde partimiz PKK; Krdistan devrimi ayn zamanda Trkiye devrimidir esprisiyle Trkiye devrimi ve ittifaklar sorununa yaklamaktadr. Krdistan'da ykselen devrim, byk bir Krt nfusunun Trkiye'de yaamas ve yine her iki halk arasnda i ie gemi ilikiler, Trkiye egemen glerini bile kendi egemenlik sistemini sorgulamaya zorlarken, Trkiye halk her zamankinden daha fazla devrime yaklamaktadr. Devrimin Ortadou'yu sarmas, hatta Balkanlar ve Kafkasya'y da kucaklamasnda nemli bir yere sahip olan Trkiye'de mcadelemizin direkt kazanmlar kendisini rgtsel dzeyde de smrgeci sisteme dayatmtr. Bunun legal, illegal her trl rgtsel faaliyetleri partimiz tarafndan zaten Trkiye'de yrtlmektedir. Bu durumun ayn zamanda Trkiye demokrasi glerinin gelimesine zemin olduu aktr. Partimizin Trkiye devrimci-demokrasi glerine her trl katky sunma kararlln gstermesine ramen, Trkiye'de hala ciddi bir nclk sorunu vardr. Gerek dnya ve gerekse blgesel gelimelerin Krdistan devrimi ile balants kurulduunda, bylesi bir ncln yaratlmasnn koullar her zamankinden
212

daha fazla mevcuttur. Trkiye devrimci-demokrasi gleri batan beri, partimiz nclndeki mcadelemizin birinci derecede ittifaklar iinde yer almaktadr. Gelinen aamada bu durum, mcadelemizin geliimi itibariyle farkl halklar ya da devrimler arasndaki ittifaklarn da tesinde bir durum yaratmaktadr. Bunun iin 5. Kongremiz tarafndan Trkiye devrimi ve ittifaklar sorununa ilikin olarak; 1- Mcadelemizin kazanmlar ve yaratm olduu zemin zerinde gelime imkanlarna kavuan Trkiye demokrasi glerinin mcadelesine hizmet eden, partimize ait legal-illegal siyasal-rgtsel ve eylemsel faaliyetlerin daha da yetkin ve zengin bir ierikte devam ettirilmesi, 2- Trkiye'de sadece sosyalizmi hedefleyen deil, zel sava rejimini daraltan, giderek kaldrmay ve demokrasiye alm yapmay hedefleyen, genel insanlk sorunlarna Trkiye somutunda zm aray iinde olan kii, kesim, kurulu ya da partiler'de snfsal niteliklerine bakmakszn eitli iliki trlerinin gelitirilerek srdrlmesi ve kurulan bu ilikilerde gemite olduu gibi g verici ve srkleyici, alm salatc tutumun daha etkin bir ekilde devam ettirilmesi,
213

3- Trkiye'de kirli sava kart en geni legal rgtllklerin oluturulmas, bu dorultuda aba iinde olanlarn desteklenmesi, 4- Trkiye'de demokrasi ve sosyalizm mcadelesinde iddia sahibi olan rgt, kurulu, parti, hatta kiilerle iliki ve g vermeyi esas alan gemi politikann daha da gelitirilmesi, bu anlaytan yola klarak oluturulan, Devrimci G Birliinin daha geni bir cephe almasna dntrlerek etkin hale getirilmesi, 5- Gemite balatlan fakat eitli hata ve yaklamlardan dolay darbe yiyen DHP almalarnn, gerekli takviyelerle doru bir ideolojik-politik-rgtsel ve eylemsel izgiye ekilerek, pratiine yn vermek suretiyle destek sunulmas, 6- Devam ettirilmesi gereken bu faaliyetin, uygun alanlarda stlenmesinin salanmas, doru bir kitlecephe hattna ulatrlmas ve alma sahasnda gerillann balatlarak srekli klnmas, 7- Devrimci-demokrasi mcadelesinde kararl olan ya da olduunu iddia eden glere daha kapsaml arlarla yaklalmas ve isteyen glere gerillann slenme, geri cephe eitim, donanm desteinin gemite olduu gibi bundan sonra da salanmas karar altna alnr.
214

DI LKLERELKNKaRaR

Ulusal kurtulu mcadelelerinde diplomasi, ancak askeri, siyasi ve kitlesel g younluuyla orantl olarak gelimekte ve arln hissettirmektedir. Gelinen aamada PKK, diplomasi yapacak askeri ve siyasi gce ulaarak dnya ve blge devletleri tarafndan hesaba katlmas gereken bir g haline gelmitir. Gnmz dnyas, bir g dengesinden yeni bir g dengesine gei yapmann aray iindedir. Yaanan bylesi bir gei srecinde tm gler oluacak yeni dengede avantajl bir konum tutturmak iin ittifaklarn ve dostlarn artrma abas iine girmilerdir. Gei sreleri; dnya tarihinde diplomatik aba ve trafiin en ok hzland devletler ve siyasi gler arasndaki
215

srtmelerin iyice younlat ve dostluk ile dmanlklarn ok abuk deitii dnemlerdir. Emperyalistlerin Ortadou ve Krdistan konusunda izledikleri politikalarn farkl farkl olmas durumundan ulusal kurtulu mcadelemizin yetkin bir d iliki faaliyetiyle yararlanmay bilmesi gerektii aktr. Siyasal gler arasndaki mevcut elikiler, mcadelemiz iin eitli imkanlar sunmakta ve birok alanda hareket kabiliyetimizi ykseltmektedir. Krdistan sorunu konusunda emperyalist ve smrgeci gler arasndaki yaklam farkllklar, bizim politikalarmza denk dmese de, bu elikilerden yararlanmasn bilmek, onlar siyasi bir kazanma dntrmek imkan dahilindedir. Her ne kadar bu glerin Ortadou'daki politikalarnda derin bir farkllk yok gibi grnyor ve benzer politik yaklamlar sergiliyorlarsa da, kendi aralarnda tam bir uyum iinde olduklarndan da sz edilemez. Ayrca, Ortadou'da oturtulmak istenen yeni dzende, blge devletleri de gelimelerden yararlanmak ve avantajl bir konum tutturmak istemektedirler. Bu da smrgeciler arasndaki elikiyi ve atmalar gndeme getirmektedir. Bu durum ulusal kurtulu mcadelemiz iin, avantaj ve olanaklar salarken, bunun devrimimiz asndan maddi bir gce dntrlmesi gerektii aktr. Gnmz dnyasnn politik gereklii, diplomasinin
216

esneklikle yrtlmesi ve siyasi gelimeleri yakndan takip etmesini zorunlu klmaktadr. Her diplomatik imkann kendiliinden ortaya kmayaca bir gerektir. Diplomatik ilikiler ancak siyasi duyarllk ve rgtsel giriimlerle salanabilir. Bugn, Ortadou'da brakalm byk gleri, kk glerin bile bir diplomatik ve ittifak deeri vardr. Krt halk asndan olumlu koullar btn her zamankinden daha fazla bugn bir araya gelmi durumdadr. Bundan hareketle PKK, askeri, siyasi ve kitlesel gc itibariyle dostluu aranan, ittifak ve diplomatik deeri olan bir g durumuna gelmitir. Ortadou'da g olmak isteyen smrgeci ve emperyalist gleri etkileyen PKK'yi dta brakmayp hesaba katmak zorunda olduklar bir g olarak etkilemek isteyecekleri aktr. Bu nedenle sadece PKK'nin dosta ihtiyac deil, bu glerin de PKK'nin dostluuna ihtiyalar vardr. Dengelerin henz yerli yerine oturmad geen dnemde diplomatik faaliyetlerin nemli frsatlar deerlendermemesi sz konusudur. Yine de bugn bir btn olarak siyasi dengelerin halen yerine tam oturmam olmas, bu konuda gecikmi saylmadmz gstermektedir. Eer mevcut durum ve frsatlar iyi deerlendirilirse olumlu sonular alnabilecei bir gerektir. Yeni dnemde diplomatik faaliyetlerimizin kendi
217

varlk nedenini ulusal kurtulu savamzn geliip glenmesine bal grerek bu imkanlara yaklamas gerekir. Bu faaliyetin savamz srd mddete bu imkanlardan yararlanabilecei dikkate alnarak ortaya kan uygun zemini savan hizmetine sokacak bir perspektifle yrtlmesi gerektii aktr. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- Partimizin ideolojik-politik izgisi ile bamszlk ruhunu ve halklarn kardelii, bamszl, eitlii, yine dnyada var olan elikilerden, ilkelerimizden taviz vermeksizin yararlanma temelinde uluslararas tm politik glerle ilikilerin gelitirilip glendirilmesini, 2- Var olan siyasal, diplomatik ilikilerin resmi, kalc, balayc ve nitelikli seviyeye ulatrlmasn, 3- Ulusal kurtulu mcadelesinin gelmi olduu boyut erevesinde uluslararas ilikilerinin alm da dikkate alnarak, parti politikasn bilince karan, uluslararas kurum ve kurulular ile blgesel ilikilere cevap verebilecek yetenekte olan elemanlara ve gerekli teknie sahip bir merkez bronun oluturulmas ve bu merkez broda uluslararas kurululara cevap verebilecek masalarn oluumuna gidilmesini, 4- Zemini olan ve uygun grlen yerlerde ERNK brolarnn almas, var olan bro ve temsilciliklerin glendirilmesini,
218

5- ERNK'nin BM'de temsilinin gerekletirilmesini, uluslararas kurum, kurulu ve rgtlere ye olmas ve bu ilikilerin giderek daha da yaygnlatrlmasn, 6- Devrimci sosyalist bir enternasyonalin toplanmas iin hazrlklarn yaplmas ve partinin yeni sosyalist anlay erevesindeki hareketlerle ilikilerin gelitirilmesini, 7- Blgesel dzeyde devletler ve ulusal kurtulu hareketleriyle ilikilerin gelitirilmesi ve var olan ilikilerin glendirilmesini, 8- Avrupa'da etkin olan Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, AGT, Avrupa nsan Haklar Komisyonu, evreciler (Greenpeace vb.), NGO (Devletleri Olmayan rgtler) vb. rgt ve kurumlar nezdindeki almalarn daha da srekliletirilmesi ve bu almalarda uzmanlamaya gidilmesini, 9- Ulusal kurtulu mcadelesini uluslararas alanda tantmak ve smrgeci uygulamalar tehir etmek iin; a) Nitelikli dost gruplarn oluturulmasn, b) eitli glerle g birliklerine gidilmesini, c) Panel, toplant ve konferanslarn dzenlenmesini, d) Gzlemci heyetlerin Krdistan'a gnderilmesi ve abalarna devam edilmesini, 10- Ulusal kurtulu mcadelesinin ihtiyalarn (eitim, silah, cephane, salk vb.) karlayabilmek iin eitli lkelerle ilikilerin gelitirilmesini,
219

11- Yurt dndaki halkmzn ulusal varln devam ettirmesi iin, asimile edilmelerine kar durulmas, bulunduu alanda bir g durumuna gelmesi ve eitli siyasi, kltrel vb. haklarn kazanmas iin mcadelenin srdrlmesini, 12- Partiye zg diplomatik faaliyetlerin dnda kalan siyasi, diplomatik almalarn Ulusal Meclis'in oluumuyla birlikte onun denetimine braklmasn, 13- Btn yurt d alanlarnda faaliyet yrten kadrolarmzn seiminde parti militan llerinin esas alnmas ve btn kadro yapmz zerinde parti yaam tarznn egemen klnmasn, 14- D ilikileri srdren kadrolarmz arasnda bir sapma olarak ortaya kan dayanmac mantka ve bu sahada alan kadrolar bir parti militan olarak deil de, alan militan ve sava d grevli gibi ele alan anlaylara kar mcadele edilmesi ve bu anlaylarn sklp atlmasn, 15- Diplomasi alannda faaliyet yrten yapmzn nitelikliletirilmesi, nitelikleri uygun olan kadrolarn diplomasi eitimine tabi tutularak siyasi olgunlua ve diplomasiye uygun z ve biime kavuturulmas ve brolarmzn teknik olarak yetkinletirilmesi ve burada alanlarn bu teknii kullanabilecek dzeye ulatrlmasn karar altna alr.
220

KaDIN oRDULaMaSI VE ZgR KaDIN HaREKETNE LKN KaRaR

Toplumlar tarihi incelendiinde grlecektir ki, derin eitsizlikleri yaayan insan topluluklar, halklar, snflar byk alkantlar ve amansz savalar yaamaktan kurtulamamlardr. Toplumlarn geliim diyalektii tm bunlarla i ie bir seyir izlemi, kendi snf karakterine uygun zellikler tayarak ilerleme salamtr. Bu tarihsel geliim ierisinde kadn sorunu her toplumda farkl biim ve zellikler alm olsa da, z olarak deimemi ve bu ekilde gnmze kadar gelmitir. Bir anlamda tarih erkeklerin egemenlik tarihi olarak sregelmitir. nk snf karakterleri ne olursa olsun, toplumsal gelimeye ve onun iktidar erkine
221

damgasn vuran erkek olmutur. Gerekleen tm devrimlerin karakterlerine baktmzda kadnn siyasi-askeri g olma ve harekete etkin katlma yn zayf kalmtr. Oysa devrimlerin en temel zellii olan gelitirme ve zafer kazandrmann kadn da nemli bir rol sahibi yapmas gerekirdi. Bunun en ak eklini, reel sosyalizmin sreleri irdelenirken, devrime katlan ama kadn-erkek ortak iktidarna ulamayan ve gerek anlamda zgrlemeyen bir kadn ve toplum gerekliinde gryoruz. PKK ve Krdistan devrim gerekliinde ise, bu olgular ok daha zgn bir biim kazanmtr. Toplumun yarsn oluturan kadn potansiyelini devrimin hizmetine sokmak ve onun gizli kalm, kreltilmi yeteneklerini ve zekasn toplumsal gelimeye eite katabilmek, devrimimizin en insani ve radikal niteliini oluturmaktadr. Devrimimiz bu sorunu ideolojik-politik, rgtsel, askeri vb. zm yollaryla birlikte ele alm ve bunda olduka nemli bir mesafe katetmitir. Bunda Parti nderlii'nin soruna verdii nem, harcad youn emek ve abann rol byktr. Parti nderlii kadn sorununu zgn ele alp, bir adm ulusal zgrlkse, bir adm da kadn zgrldr iar erevesinde deerlendirmektedir. Kadn verdii mcadeleyle bu deerlendirmeye yant
222

olmaya almtr. Ama gnmzde bu sorun daha kapsaml ve yeni zm yntemlerini gerekli klmaktadr. Partimizin bu konuda gelitirdii en temel zm yntemlerinden biri kadn ordulamas olmaktadr. Bu olgu snfl toplumlarn btn statkocu yaklamlarn paralamak gibi bir nitelik tamaktadr. Dolaysyla yalnzca scak savam alanlarnda deil, bir btn olarak mcadelenin her sahasnda gl bir kadn ordulamas yaratlmaldr. Ekonomide, sosyal yapnn birok kurumlama sahasnda, yine kltrel alanda ordulamaya gidilmelidir. Kadn potansiyelini rgtlemek, eitmek ve devrime katmak arlkl olarak parti nclndeki kadn militanlar tarafndan gerekletirilmelidir. Bu durum, kadn faaliyetlerinin cephe (ERNK) rgtll iinde zgn bir hareket olarak gelimesini gerekli klmaktadr. Oluturulacak hareket, Krt kadnn her alanda rgtleyerek mcadeleye ekmeyi hedeflemelidir. Bu hedef, kadnn erkee deil yalnzca kendi zgcne dayanarak ayakta kalmasn, direnmesini ve mcadele etme kapasitesine ulamasn salayaca gibi erkein geliimine de katk sunacaktr. Bu temelde en zgr, eit, doal ve yoldaa almay ve beraberlii salayacaktr. Bunun iin;
223

1- Parti 5. Kongresi'nin ald kadnn kitlesel rgtlenmesi karar temelinde gelitirilen rgtsel faaliyetlerin yaplacak bir ulusal kadn kongresinde zirveletirilmesi, 2- zgr kadn hareketinin, yaplacak kongrede kabul edilecek yeni bir program ve ynetmelikle zgn rgtsel yapya kavuturulmas, 3- Bata zgr kadn hareketinin merkezi yapsnn glendirilmesi olmak zere, parti-cephe hareketimizin bir paras olacak kadn hareketinin her alandaki rgtlenmesinin gelitirilmesi, 4- Hareketin nc militan kadrolarnn eitilerek yetitirilmesi amacyla kendilerine eyalet karargahlarnda ve merkezde yer verilmesi, sre iinde kendi zgn karargahlarnn oluturulmasnn hedeflenmesi, 5- Hareket temelinde siyasal ordulamann, basnyayn, diplomasi, kltr, sanat, ekonomi vb. alanlarda glendirilmesi ve btn kadn kitlesinin eitim, rgtlenme ve eyleme katlarak legal-illegal almalarda harekete geirilmesi, 6- ARGK bnyesi iinde yer alan bayan gcnn ayr ordulamasnn zaman iinde oturtulmas, bu srete kadn birliklerinin ve komuta dzeyinin kendi balarna hareket edebilecek bir seviyeye ulatrlmas,
224

7- Kadn ordulamasnda g bytmenin esas alnmas, ancak katlmlarda niteliin gzard edilmemesi ve ya snrnn onalt (16) olarak belirlenmesi, 8- zgrlk ve eitlik komitelerinin gelitirilerek etkin bir ekilde iletilmesi, 9- Hareketin merkezinin nclnde her yl kadn konferanslarnn yaplmas, 10- Hareketin merkezinin nclnde uygun zaman ve koullar gzetilerek uluslararas kadn kongresine gidilmesi, 11- Hareketin merkezi yayn organnn karlmas, 5. Kongremiz tarafndan karar altna alnr.

225

ENTERNaSYoNaLST gREVLERE LKN KaRaR

nsanlk geliiminin, zellikle uygarlk tarihinin dnm noktalar diye de nitelendirilen ve hangi corafya paras zerinde gereklemi olursa olsun, yaratm olduu etkiyle genelde insanl kucaklayan baz toplumsal gelimeler (Hristiyanlk, slamiyet, Fransz Devrimi gibi) evrensel rgtlerine kavumam olsalar bile enternasyonal bir karakter tamlardr. Hatta bylesi gelimelerin ncln yapan nderlikler tadklar, enternasyonal ruhu evreye ya da tm insanla yaymak iin yaylmac bir karaktere de brnerek buna gre ideoloji-rgt ve savam tarz gelitirmilerdir. Btn bir insanlk tarihinin, insann gelimesine hizmet eden deneyimlerin ve birikimlerin bilinci ile
226 227

ortaya kan yeni snf olarak proletaryann karakteriyle insanln toplumsal sistem olarak geldii dzey temelinde vcut bulan bilimsel sosyalizmde emein ve emekilerin temsili anlamnda ayn zellii tayp insan ycelterek, insanln temsilinin rgtsel, eylemsel hattn pratie geirme sorununu 19. yy'daki ii snf hareketleri tarihinden byk Ekim Devrimi dnemine kadar geen tarihi srete oluturulan 3 () ayr enternasyonal ile zmeye almtr. Ortaya kan sorunlar ve yetmezliklerin de gsterdii gibi, gnmzde sosyalizmin iktidar olmas, uluslararas sosyalist bir ze kavuturulmas gibi sorularn yantn mutlak surette vermek gerekmektedir. Reel sosyalizmin pratiinden karlan dersler de, verilecek bu yantta zlmesi gereken sorunlar gstermektedir. te bu anlamda drt paral karakteri, blge halklaryla yanl temellerde de olsa kurulan ilikileri ve onlarla yaanan i ielii ile doal bir enternasyonalist durumunda olan Krdistan'n ulusal kurtulu gerei bu doallna PKK nclyle bilimsel sosyalist bir ierik kazandrmtr. Sosyalizm ld denildii ve bu temelde rakipsiz emperyalist bir kudurganln palazlandrlmak istendii gnmz dnyasnda Krdistan'da daha iktidar olamadan sosyalizmdeki iddiasyla kararlln
228

srdren ve bunu blge halklarna da taran PKK, bugn dnyada sosyalizmin ideolojik ncln de stlenmi bulunmaktadr. Krdistan'da devrimci mcadeleyi ykseltmek enternasyonalist grevlerin yerine getirilmesinin n koulu olurken, bunu daha youn olarak gelitirmenin, sosyalizmi gelitirmek olduunun bilinciyle, uluslararas devrimci dayanmay gelitirmek, iinde bulunduumuz koullar btnselliinde tarihin mcadelemize ykledii grevlerin de bir gereidir. Bu dayanma, hem Krdistan devriminin daha iyi gelimesini salayacak, hem de sosyalist grevlerin yerine getiriliine de yol aacaktr. Gnmz koullarnda smrcler-ezenler karsnda, emekilerin-ezilenlerin paralanmlnn nne gemi ve insanl temel insani ller erevesinde sosyalizmin ruhuna uygun olarak yeniden merkezi rgtne kavuturma sorunu n plana kmaktadr. Yeni bir sosyalist enternasyonalin kurulmas ve bunun ileyii iin insanln, genelde zlmesi gereken temel sorunlarnn belirlenmesinin yansra, ktalara, blgelere hatta tek tek lkelere zg koullar, bunlar belirleyen tarihsel-toplumsal zellikleri de dikkate alan bir yaklam esas almak gerekmektedir. Bunun iin 5. Kongremiz;
229

1- Bilimsel sosyalizmin devrimci zne sahip kma, ona kar ynelen saldrlar boa karma, onun ruhuna uygun eitli etkinliklerde bulunma, bunu uluslararas platformlarda da temsil etme ve sosyalizmi etkin bir politik g haline getirmeyi, 2- Devrimci sosyalist bir enternasyonalin kuruluunun admlarn atma ve bunun ncln yapmay, 3- Sorunu sadece devrimci sosyalist enternasyonalle snrlandrmayarak; a) Blgelere, ktalara, hatta lkelere zg enternasyonalist ilikiler gelitirilirken, uluslararas etkinlikleri olan ve objektif durumlaryla emperyalizme, gericilie kart bir konumda bulunan ve onun etkinliklerini belirli noktalarda snrlandrmak isteyen evreciler, hmanist akmlar ve radikal dini kurulularla uluslararas etkinliklerde yer almay, b) Ulusal kurtuluumuzun insanlk boyutu ve insanla sunduu katklar gz nnde bulundurulduunda insanln da devrimimize ve sosyalizme yapaca katklar iin, lkemiz dalarn bamszlk-demokrasi ve sosyalizm glerine amay ve bu temelde onlara ar yapmay, c) Blgemizdeki devrimci-demokratik glerle ilikileri gelitirmeyi ve yeni ilikiler kurmay, hibir kar gzetmeksizin karlkl destek ve yardmlamay srdrmeyi karar altna alr.
230

SYaS DYaLoa LKN KaRaR

Gnmzde ulusal kurtulu mcadelemiz rgtsel, askeri, siyasi ve kitlesel alanda byk ve belirleyici bir gce ulaarak, yalnzca Trkiye'yi deil, tm Ortadou lkelerini ve dnyann belli bal devletlerini yakndan ilgilendiren bir sorun haline gelmitir. Gelinen noktada Krdistan halk ve ncs kendisini inkar edilemez bir g olarak dayatm bulunmaktadr. Hibir g, Krdistan'n varln inkar ederek sonu alacan dnmemekte, Krdistan sorununun zmnde PKK'yi anahtar durumunda grmektedir. Bu nedenle, Krdistan sorununda zm araylar PKK ile diyalog kurma isteminde bulunmalar beklenen bir gelimedir. Ortadou ve Krdistan sorununda
231

istikrar arayan gler, sorunun zm iin tm taraflara dolayl veya direkt mesajlar vermekte ve etkide bulunmaktadrlar. Bu nedenle, Krdistan sorununun zm konusunda yalnzca dncede deil, pratikte de aray iinde olanlarn PKK ile diyalog kurma istei nmzdeki dnemin olas gelimelerinden olacaktr. lkemizin bamszl ve halkmzn zgrl iin savaan g olarak PKK, devletler veya kurumlardan, halklarn eitlii, bamszl ve kardeliini esas alma ve partimizin izgisine ters dmeme temelinde gelebilecek diyalog nerilerine olumlu ve olgun cevap verme esprisi iindedir. PKK, lkemizin ve halkmzn zgrlne sayg temelinde ortaya kacak her trl diyaloa dn olduu gibi, bugn de hazrdr. 1993 Mart'nda yaplan atekesle, Parti nderliimizin 1994 yl Kasm aynda Krdistan sorununun siyasal ynden zm iin ilgili kii, kurum ve kurululara gnderdii mektup ve Uluslararas Brksel Konferans'nda bu ynde yapt arda olduu gibi bunu defalarca gstermitir. TC ise, bu yndeki her arya savala yant vermi, Krdistan sorununu ezip sindirerek, inkar ederek gndemden karmak istediini ortaya koymutur. Btn bunlara ramen, partimizin politikas silahl
232

savam, zgrl elde edene kadar srdrmek, ancak sava dndaki yol ve yntemlere de kapal olmamak eklinde somutlatrmaktadr. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- Parti Genel Bakan ve Parti Merkez Komitesi'nin her trl siyasal diyalog ars yapmak ve bu temelde siyasal grme gerekletirmekle yetkili klnmasn, 2- Parti Genel Bakan ve Parti Merkez Komitesi'nin siyasal diyalog ars yapmak ve grmede bulunmak iin uygun grd temsilci veya heyetler oluturmakla yetkili klnmasn, 3- Her trl siyasal diyalog ars ve grmenin, Parti Genel Bakan'nn onay ve bilgisi dahilinde yaplmasn karar altna alr.

233

CEZaEVLERNE LKN KaRaR

PKK tarihinde u gereklik ok arpc bir biimde ortaya kp kantland ki; zindanlara temel rolleri oynattrldnda bu alanlar devrimin ykselmesi ve zafere gitmesinde, derin manevi etki kadar byk intikamcl da ieren esiz maddi katlm salayabilirler. 1991 Zindan Direni Konferans'nda zindan gereklii ve somut grevler ortaya konulmu ve nderlik gereinden, yine sava gerekliinden uzaklatran her trl snf zellikleriyle mcadelede nemli sonular alnmtr. 5. Kongremiz de bu konferans onaylarken, zindandaki almalarn konferans kararlar erevesinde deerlendirilecei hususunun bilince karlmas arttr.
234 235

Zindan Direni Konferans cezaevlerine tarlm olmasna karn, savammzn ulat dzey ve zindandaki tahribatn boyutlar gz nne getirildiinde ona verilen karln yetersiz kald da bir gerektir. Zindanda hala belli bir duraanlk ve tkankln yaanmaya devam ettii, yine dar, yanlgl, yzeysel yaklamlarn varl dnldnde, parti zmlemeleri ve konferans belgelerinin zmsenmesinin ne denli gerekli olduu sonucu kendiliinden ortaya kar. zellikle zindanda ynetimlerin seilmesi ve grevlendirilmesinde eski llerin veya parti d llerin esas alnmas ya da sadece sorgu ve zindan srecindeki tavrn (ki bu inkar edilemez) l olarak alnmas, yine eski yaamn alarak askeri yaamn oturtulmamas gibi gerilikler halen yaanmaktadr. Ak ki zindanda da var olan taktik nderlik boluunun, nderlik tarzna uygun ve onun ruhunu esas alan bir almayla mutlaka doldurulmas gerekmektedir. Onbinlere varan tutuklu ailesi potansiyelinin doru bir temelde deerlendirilerek mcadeleye kanalize edilmesi ve zindandan kan kiilerin, dmann sunduu olanaklar sonucu mcadeleden uzak durmalarnn nne geilmesi ve savammzn deiik alanlarna aktarlmalar da nemli bir grev olarak
236

nmzde durmaktadr. Dier taraftan zindandaki rehabilitenin etkilerini tayan yazm trlerinin halk zerinde olumsuz etki yapt ve mcadeleye zarar verdii gerei gz nne alnarak, bunlara kar da tavr alnmas gerekmektedir. Parti 3. Ulusal Konferans'nn ve Zindan Direni Konferans'nn ald kararlara bu temelde yaklaan 5. Kongremiz tarafndan; 1- Parti MK'nden bir yenin de iinde yer ald ya da dorudan parti MK'ne bal olan, onun ynlendirmesi ve denetimi altnda alan bir zindan komisyonunun kurulmas, 2- Bu komisyonun, zindan rgtlenmelerini denetlemek, zindanda parti izgisinin hakimiyetini salamak, rgtsel ileyi kurallarn yerlerine oturtmak, PKK kiilii ve sava ruhunun gelimesi iin partileme ve ulusal kurtulu savamzdaki gelimeleri eitli aralarla ieriye tarmak ve zindandaki birikimi dardaki mcadele alanlarnn hizmetine sunmakla sorumlu ve yetkili klnmas, 3- Zindan konferanslarnn ylda bir yaplmas, cezaevi ynetimlerinin bu konferanslarda seilip grevlendirilmesi ve bu konferanslarn zindan komisyonu tarafndan onaylanmas,
237

4- Eitim konusunda, bilgi hamallndan vazgeilip, nderlik tarz, ordu ve sava gerekliinin zel bir ders konusu yaplmas, zmleme ve parti yaynlarnn eitimlerde esas alnmas, eitimlerin biimsel olmaktan karlarak partileme, sava ve ordu gerekliini kiilikte somutlatrmak amacyla her ders konusunun zeletirisel bir tarzda ilenmesi, 5- Yaam konusunda bireyci, zerk, kurala ve otoriteye gelmeyen anlay ve yaklamlarla, yine sahte yaam tutkular, devrimcilik d kadn-erkek ilikilerini srarla dayatanlara kar mcadele edilmesi, bu tr anlaylarn her yerde mahkum edilerek, partinin nderlik tarznn ve dnemin gerektirdii kiiliklere ulalmas iin allmas, 6- Gerek zindanda, gerekse darda grev alarak halkmzn ve yoldalarmzn kaderi zerinde yetki ve karar gc olmasna ramen, darya ktktan sonra dmann sunduu olanaklar zerinde yaamn srdrmeye ynelenlerin sulu ilan edilmesi, bunlarn mevcut yaamlarndan vazgemeye arlmas, bu arlara uymayanlara kar sava yasalarnn uygulanmas, 7- Zindanla iliki iinde olan aile potansiyelinin rgtlendirilip mcadeleye kanalize edilmesi; dardaki tm gelimelere kar bu ailelerin duyarl hale
238

getirilmesi ve tm imkanlarn kullanlarak, devrimci aba ynnde harekete geirilmesi, 8- Zindan direniiliinin zn yanstmayan, sava gereinden ve onun yaam ruhundan uzak olan ve zellikle rehabilitasyon ortamnda ve onun ekillendirdii baz provokatrler, dnekler ve mcadele kaknlar tarafndan yazlan tm yazm trlerinin reddedilmesi ve bunlarn parti edebiyatndan karlmas, 9- Cezaevlerinin bulunduklar alanlardaki cephe karargahlaryla iliki kurmasnn esas alnmas, 10- Cezaevinden kanlarla iliki kurulup, onlarn uygun alanlara aktarlmas karar altna alnr.

239

EHT VE EHT aLELERNE LKN KaRaR

Btn halklarda ahadet kutsal bir mertebe ve ehitler de en kutsal bir deer olarak anlr. Bu gereklik halkmz iin daha da anlamldr. nk Krdistan halk, halk olarak kaybettiklerine ehitlerimizin ahsnda yeniden kavumaktadr. Bir davann ciddiyeti ve ycelii uruna dklen kan ehitleriyle llr. Uruna kan dklmeyen, can ve emek verilmeyen byk davalarn kazanlmas mmkn olmad gibi, ona halklar nezdinde deer de biilmez. Daha bugnden binlerle ifade edilen ehitleriyle partimiz PKK, gerek bir ehitler partisi olmutur. Eer bugn parti ve halk olarak dnya insanl nezdinde ciddiye alnyor ve ilgi gryorsak, yine zaferden, halk
240 241

ordusundan ve halk iktidarndan bahsedebiliyorsak, kukusuz bu, topraa den kahraman ehitlerimizin kan ve emekleri sayesindedir. Bu anlamda parti izgimizin doruluunu, canlar pahasna tartmasz olarak kantlayan ehitlerimiz, en yce, en kutsal deerlerimiz olmaktadr. Partimizin yaratarak, halkmza ve insanla armaan ettii ehitlerimiz, kurtulu savamzda manevi komutanlarmz, g ve ilham kaynamz olurlarken, onlarn ansna ballk, devrime, halka, partiye, parti izgisine ve sava taktiine balln da amaz ltdr. ehitlere balln bir gerei olarak 5. Kongremiz; 1- ehit den yoldalarn imkanlar orannda eyalet, blge ve mntkalarda oluturulan ehitliklere defnedilmesini, 2- Birlikler iinde ehit den yoldalarn o birlik tarafndan anma toplantlarnn ve imkanlar lsnde cenaze trenlerinin yaplmasn, 3- Ordu ve cephe ierisinde manga dzeninin en st birliklere kadar birimlerin ehit yoldalarn isimleriyle adlandrlmasn, 4- ehit den yoldalar hakknda gerekli bilgi ve fotoraflarn eyalet karargahlarna zamannda ulatrlmasn, onlarn kiilik ve mcadelelerini anlatan
242

yazlarn, bal bulunduklar birliklerce yazlmasn ve bu grevlerden sz konusu birlikler ve eyalet karargahlarnn sorumlu tutularak, ihlal edilmesi durumunda su saylmasn, 5- ehit den her yoldan ansna yazlan yazlarn basn-yayn organlarmzda yaynlanmasn, 6- Her eyalette, 4. Kongre dneminden bu yana, ehit den yoldalarn zgemileri ve varsa fotoraflaryla birlikte mcadele yaamlarnn ortaya karlarak, bunun eyalet ehitler albm tarznda dzenlenmesini, 7- Eylemlerde normal gruplarn yan sra ehit ve yaral arkadalarn tanmas iin de salk ekibiyle birlikte ayr gruplarn rgtlendirilmesini, 8- Baz byk direnilerin yaand yerlere veya dman tarafndan suni isim taklm olan mevkilere direni ehitlerimizin isimlerinin verilmesini, 9- Mmkn olan her sahada ehitliklerin almasn, Gney Sava direni ehitlerimiz iin Haftanin, ukurca ve Xankrk'de ehitliklerin kurulmasn, 10- Eyaletler dzeyinde her yl ahadet bilanolarnn karlmasn, 11- ehitler aynda, onlarn anlarn yaatmak iin seminerler verilmesini, toplantlar ve geceler dzenlenmesini, kitap, kaset, resim vb. almalarla
243

ehitlerin mcadelelerinin anlatlmasn, 12- Eyaletlerde her yl byk direni sergileyen ehitlerin tespit edilmesi ve eitli nvanlarla dllendirilmesini, 13- ehit den yoldalarn ailelerine, onlarla ilgili bilgi ve deerlendirmeyi ieren mektuplarn, varsa fotoraflaryla birlikte gnderilmesi ve ehitlerin sadece yaknlarnn deil, tm Krdistan halknn ehitleri olduu ynnde ailelerinin bilinlendirilmesini, 14- Partinin ve ulusun kutsal deerleri olarak ehitleri kendi karlar dorultusunda istismar etmeye alan yaklamlarn grldkleri her yerde mahkum edilmesini, 15- ehit Azime (Mihriban SaRaN-Varto) arkadan uzun sredir gerilla saflarnda oluu ve rnek bir kiilii sergilemesi dolaysyla PKK-MK onur yesi ve kadn ordulamasnn manevi komutan sfatyla onurlandrlmasn, 16- ehit Cuma (Selim LKER) ve Zeynel (Celal BaRaK) arkadalarn askeri-izginin srarl takipisi olmalar ve fedakarlkta snr tanmamalar nedeniyle PKK-MK onur yeliiyle onurlandrlmalarn, 17- Beritan (glnaz KaRaTa), Ronahi (Bedriye Ta), Berivan (Nilgn YILDIRIM), Rahan DEMREL arkadalarn sergiledikleri rnek direniler nedeniyle Krt kadnnn direni sembolleri olarak
244

kabul edilip onurlandrlmalarn, 18- Gney Sava'nda ehit den Mahir (Cizre) ve Gabar'da 1993 ylnda ehit den Ylmaz (HalilNihk kynden) arkadalarn kk yata olmalarna ramen sergiledikleri kahramanca direniler nedeniyle direnen Krt ocuunun sembolleri olarak kabul edilmelerini karar altna alr. ehit aileleri zgrln partimiz nclndeki ulusal kurtulu savanda gren halkmz, btn g ve imkanlaryla bu kutsal davaya destek sunmakta ve katlmaktadr. Halkmz en deerli varlklar olan evlatlarn mcadele saflarna gndermekten kanmamaktadr. Mevcut durumda binlerle ifade edilen ehit aileleri devrimimiz iin nemli bir g kayna durumundadr. En deerli varlklarn partimiz nclnde gelien ulusal kurtulu mcadelesine katan ehit ailelerini ilgisiz brakmamak, sahiplenerek korumak ve rgtlemek partimizin insani zelliklerinin bir gerei olduu gibi ehitlere ve devrime balln da bir kouludur. Bunun iin 5. Kongremiz; 1- ehit ailelerinin korunmas, gerekli destein
245

sunulmas ve deifre olmalar durumunda gerekli grlenlerin uygun alanlara ekilmesinin salanmasn, 2- ehit ailelerinin merkezi bir rgtllk iine alnmas ve bu temelde gerekli komite ve temsilciliklerin oluturulmasn, 3- ehit aileleri arasnda dayanmann ve ulusal kurtulu mcadelesine btn gleriyle katlmlarnn salanmasn, 4- ehit ailelerinin ekonomik, kltrel, sosyal sorunlarnn zmne yardmc olunmas ve ihtiyac olan ailelere verilmek zere merkezi bir fonun oluturulmasn, 5- Parti tarihinde nemli gnlerde ehit ailelerine mektup vb. gnderilmesini, 6- Btn bu grevlerin sorumluluunun eyalet veya blgeler apnda cephe birimlerine verilmesini karar altna alr.

TEMEL HEDEFLER PRogRaMINa LKN KaRaR

4. Parti Kongremiz, ite her trl sapmay mahkum edip, parti izgimizi bir kez daha zafere gtrrken, ald alan kurtarma ve iktidarlama kararlaryla da yeni bir srecin balatcs olmutur. 1991-1992 yllarnda gerilla ve serhildan alanlarnda yaanan patlamayla halk iktidar aygtlar ve ordu kurulu imkanlarnn byk oranda ortaya kmasna ramen, bunlar zellikle 5. Kongremizde mahkum edilen, parti nclnn andrlmas, bireycilik, geri tempo ve erken iktidar olma hastal gibi anlay ve tutumlar nedeniyle deerlendirilememitir. Bu nedenle 5. Kongremizi yaptmz bugnk aamada, Halkn kzl iktidarn yaratmak partimizin nnde en temel hedef olarak durmaktadr.
247

246

5. Kongremizin dntrc ve dzeltici hamlesiyle halk savamz yeni ve grkemli bir srece girerken, lkemizin nemli bir blmnde parti-ordu otoritemiz oturtulmu, zorlu direnilerle kazanlan stratejik savunma dneminden ksmen de olsa stratejik saldrya geebilmenin objektif koullar olumutur. Gelinen aamada i politikada zayflayarak her bakmdan bir zle doru giden ve diplomatik alanda da ciddi bir yalnzla itilen TC, areyi halkmza kar topyekn zel sava ilannda bulmutur. Hi phesiz savan doal geliim yasalarnn bir gerei olarak, halkmza dayatlan bu topyekn zel savaa kar bizim de topyekn imha savan, zengin taktiklerle ve iddetini daha da artrarak dayatmamz kanlmazdr. Bu erevede, dmann Krdistan ve Trkiye'deki btn ekonomik, siyasi, askeri, sosyal, kltrel vb. tm kurum ve rgtlenmeleri ile bunlara hizmet eden kiiler temel hedeflerimiz kapsamndadrlar. Yine bu erevede lkemize ve halkmza dayatlan imha savana kar, Trkiye sahasnn da bir sava ve rgtlenme alan haline getirilmesi zorunludur. nmzdeki sava srecinde en az kaypla azami kazanm elde etmek iin kendimizin ve dmann durumunu salkl bir deerlendirmeye tabi tutup, arazi, iklim ve zaman faktrlerini en iyi bir biimde kullanacak
248

ekilde gereki bir temel ve tali hedefler tespitine gitmek arttr. Kurtarlm alan ve halk iktidar esprisiyle girdiimiz bu yeni srete sava halklatrmak, halk z ynetim organlarna ulatrmak ve bunu ulusal meclis ve iktidar aygtlaryla talandrmak kanlmazdr. Ordu kuruluunu tam anlamyla gerekletirerek sava daha da trmandrmak amacyla ordulamada genelkurmaylk kurumu temelinde merkezilemeyi oturtmak, gerilla ve hareketli sava en yaratc taktiklerle uygulamaya sokmak, giderek bunu, dman topyekn temizleme harekatlarna dntrmek ve ulusal kurtulu mcadelemizi lkemizin dier paralarnda da glendirmek esastr. En nemlisi de btn alma sahalarna parti ncln oturtmak zaferimizin garantisi olacaktr. Buna gre 5. Kongremiz, nmzdeki dnem iin u hedefler programn karar altna alr: a- Eylem hedefleri 1- Siyasi alanda; a) Smrgecilii temsil eden tm parti, dernek ve rgtlerin tasfiyesi, b) TC'nin zel savann btn propaganda aralarnn (radyo, TV, gazete, dergi vb.) ve kltreitim kurumlarnn yasaklanp ilemez hale getirilmesi,
249

c) TC'nin tm yasama, yrtme ve yarg organlarnn temsilcilikleriyle birlikte ilemez hale getirilmesi, d) TC'nin uluslararas alandaki btn faaliyetlerinin tehir, tecrit vb. yntemlerle ilevsiz klnmas. 2- Ekonomik alanda; TC'nin lkemizde yrtt kirli savaa kaynak salayan turizm iletmeleri, maden ocaklar, petrol ve boru hatlar, petrol rafinerileri, enerji kaynaklar, fabrikalar, silah sanayii, ulam ve haberleme sistemleri vb. gibi byk-kk ekonomik kurum ve kurulularn tahrip edilmesi, ilenmez hale getirilmesi ve halk adna kamulatrlmas. 3- Askeri alanda; Smrgeciliin Krdistan'da zel sava yaygnlatrmay amalayan tm zel birimler ve zor aygtlar (ordu, zel tim, zel ordu, kontrgerilla, etecilik, polis, MT, sivil savunma mekanizmas vb.) ile mcadelemize kar rgtlendirilen btn ajan, muhbir, yerli ibirliki, gerici ve faist odaklarn tasfiyesinin hedeflenmesi. B- Dnem itibariyle ulalmas gereken hedefler 1- Siyasi alanda; a) Krdistan'da demokratik halk iktidarnn
250

gerekletirilmesi hedeflenerek, merkezi BotanBehdinan olmak zere lkenin eitli alanlarnda kzl iktidarlarn oluturulmas ve bu temelde lkenin en az yarsnda iktidarlamaya ulalmas, b) Merkezi kzl iktidar alanna dayal olan ve halkmzn zgr iradesini temsil eden Krdistan Ulusal Meclisi, Geici Devrim Hkmeti ve eyalet meclisleriyle hkmetlerinin oluturulmas, c) Krdistan'da ve halkmzn youn olarak bulunduu dier alanlarda her trl sosyal, siyasal, kltrel vb. kurumlamalarn salanmas, d) Demokratik halk iktidarnn yasama ve yarg sistemini Krdistan'da ve halkmzn youn olarak yaad dier alanlarda hayata geirmek iin anayasa ve dier kanunlarn karlmas, e) Yzbinlerce alan olan cephenin (ERNK) siyasi ordusunun yaratlmas, f) lkemizin dier paralarnda ulusal kurtulu mcadelesinin daha da glendirilmesi, gerekli rgtsel biimlerine kavuturulmas, ortaya kacak frsatlarn azami lde deerlendirilerek, bu paralarda partimizin ve ulusal kurtulu cephemizin (ERNK) denetim ve otoritesinin artrlmas, Byk Gney Krdistan'da gerek ulusal kurtulu izgisinin en byk iktidar gc haline getirilmesi ve gerekli tevik ve
251

desteklerle burada ulusal demokratik cephenin kuruluunun gerekletirilmesi, g) Trkiye sahasnda devrimci halk seeneine g vermek amacyla kurulan devrimci partilerin desteklenmesi, silahl gerilla birlikleri de dahil olmak zere onlara her trl somut yardmn sunulmas, h) Ulusal kurtulu izgisinde devletlemeye denk den uluslararas diplomasiye aktivite kazandrlmas, ) Enternasyonalizm anlaymza uygun olarak yeni bir devrimci sosyalist enternasyonalin zemininin hazrlanmas iin eitli giriimlerde bulunulmas, 2- Askeri alanda; a) Savamzn geldii dzeyi daha da ileri gtrerek, stratejik saldr dzeyine ulalmas, koullar olan yerlerde alan drmek iin temel sava taktiimiz olan hareketli sava ile younlatrlm gerillann ve halk ayaklanmalarnn i ie uygulanmas ve bu temelde sonuca gidilmesi, b) En az elli bin kiilik bir halk ordu gcne ulalmas ve bunlardan on bininin kadrolatrlmas, c) Yeni dnemin sava tarzn karlayabilmek iin, blgecilik, eyaletilik gibi yanl anlaylarn nne geilmesi ve savan daha salkl ynlendirilip koordine edilmesi amacyla en stte genelkurmaylkta merkezilemek zere, sava karargah ve
252

kurmaylklarna ulalmas, d) Ordu kurumlamasn en st dzeyde merkeziletirirken, merkez ve eyalet karargahlar bnyesinde akademiler ve onlara bal ubelerin oluturulmas, e) Kzl iktidar blgeleri dnda kalan yakn ve uygun alanlarn gerilla blgeleri haline getirilmesi ve buralarda halkn kendi z ynetim organlarna kavuturulmas, beyaz blgelerdeyse siyasi halk ynetimleri ve gizli silahl eylem birimlerinin rgtlendirilmesi, f) Milis ordusunun kurumlatrlarak kendi komutanlklarna kavuturulmas, g) Sava, smrgeciliin geri cephesi niteliindeki Trkiye sahasna tarmak amacyla ERNK-ARGK bnyesinde eylem birimleri oluturulup, eylemlerin burada da trmandrlmas, h) Temelleri atlm olan kadn ordulamasnn gerekli kurum ve komutanlklarna kavuturularak savaa aktif katlmn salanmas, 3- Ekonomik alanda; a) Kurtarlm alanlarda dmann tm mal varlna el konulmas, yeniden ina temelinde sava ekonomisi ve ticaretin gerekli kurum ve kurulularna kavuturulmas ve bu temelde bu alanlarn kendine
253

yeterli hale getirilmesi, b) Dier alanlarda ise, buralarn zgl konumlarn da dikkate alarak ekonominin savan ihtiyalarna gre dzenlenmesi, c) Maliyenin Genel Bakanlk Konseyi bnyesindeki bir broya bal olarak lke genelinde merkezilemesi karar altna alnr.

TBaR aDESNE LKN KaRaR

Partimiz PKK, gemi mcadele pratiiyle dost, dman her kesime bir insanlk hareketi olduunu, ok ak bir ekilde kantlamtr. nsanlk hareketi oluunun bir gerei olarak da, insann gcn aa karmay, bu temelde onu yetkinletirip devrimin ve halkn hizmetine sokmay baarmtr. nsanlk olgusundan uzaklatrlm bir topluma ilerici insanlk aleminde saygn bir konum edinmenin, kendi gerekliine yabanclatrlan, hatta ona kar sava iinde olan bir Krt tipinden yeni ve zgr bir insan tipine ynelmenin ad olan PKK hareketi, bu temelde bir insanda yzde bir orannda bile bir olumluluk varsa, bu noktadan yakalayp, o insana gerekliini kavratarak yceltme ve kazanmay
254 255

ilkesel dzeyde esas almtr. Mcadele tarihine bakldnda dman tarafndan saflara szdrlan subjektif niyetli kiilerin bile, bu yaklam sonucunda devrime kazanldna dair rnekleri grmek mmkndr. Geen drt yllk sre iinde, partimizin insan kazanma ve dntrme yaklamnn yeterince uygulanmamas ve anmaya uratlmas sonucunda partimizin adalet ilkelerine aykr olup, su derecesine varan birok haksz uygulama ve cezalandrmalar ortaya kmtr. Parti ideolojik-politik hattndan uzaklamay ifade eden bu uygulamalar gemite defalarca mahkum edilmesine ramen 5. Kongre srecine kadar da u ya da bu dzeyde ortaya kmtr. Elbetteki partiye ve halka da zarar veren bu yaklamlarn bir daha tekrarlanmamas olduka nemli bir husus olmaktadr. Ayrca geen srede, yanl yaklamlar veya zmszlkler sonucu az sayda da olsa intihar olaylar ile kazalar yaanmtr. Bu durumlara kar da doru bir parti yaklamnn sergilenmesi arttr. Bundan dolay insanln kurtuluuna soyunan PKK hareketi iinde haksz cezalandrmalarn, intihar olaylarnn ve kazalarn ortaya karlmas ve itibar iadelerinin yaplmas gerekmektedir.
256

Mcadele saflarnda meydana gelen haksz cezalandrma, intihar olaylar ve kazalar garzan Eyaleti; 1- Salih Kendal (Van); 1994 ylnda kaza ile vurulmutur. ehit olarak kabul edilmesini, 2- Sozdar (Siirt); 1991-1992 knda haksz yere cezalandrlmtr. tibarnn iadesi ve ehit olarak kabul edilmesini, Botan Eyaleti Ferhan (Silopi, Gundike Remo Ky); 1991 ylnda Garzan'da kan bir atmada yaralanarak gruptan kopmutur. B-7 silahn tayamadndan dolay, silah brakarak Botan'da Garsa alanna gelmitir. Burada silahn brakt gerekesiyle cezalandrlmtr. tibarnn iadesi ve ehit ilan edilmesini, Serhad Eyaleti 1- Rstem (Cizre); ierisine girmi olduu baz yetmezliklerden dolay 1994 ylnda Tendrek alannda uygulamaya alnmtr. Bu srete hastalanm ve zayf dmtr. Alana dman operasyonlarnn balamas sonucunda yryemedii ve ldrlmesini bizzat kendisi de istedii iin ldrlmtr. Partinin insani ve
257

ahlaki deerlerine smayan bu uygulamaya maruz kalan Rstem'in itibarnn iadesi ve ehit olarak kabul edilmesini, 2- Neirvan (Silvan); 1994 ylnda alan zglnde gelien operasyonlar sonucu ypranm ve bunalma girmitir. Ynetimden de gerekli destei grmeyince intihar etmitir. tibarnn iadesi ve ehit olarak kabul edilmesini, Tolhildan Eyaleti adil (arif gkta-Halfeti); 1989'da Terzi Cemal unsuru tarafndan ajan olmakla sulanarak, Pazarck'ta cezalandrlmtr. tibarnn iadesi ve ehit olarak kabul edilmesini, Dersim Eyaleti 1- Hogir, 2- Cafer, 3- Ula, Ali Botan unsuru tarafndan ajan olduklar iddiasyla cezalandrlmlardr. Dersim Eyalet Konferans'nda itibarlar iade edilmi olup, bunun onaylanmasn, 4- Kazm z; saflara katldktan sonra yaam ierisinde ortaya kan kimi yetmezliklere kar eletiri gelitirip tavr taknd iin ajan olduu ne srlerek
258

uygulamaya alnmtr. Uygulamada kaba yntemlerle sorgulanrken lmtr. tibarnn iadesi ve ehit kabul edilmesini, Erzurum Eyaleti 1- Hseyin (Diyarbakr-Bismil); babas ehit olan bu ahs, 1991 ylnda pratik sahadayken bunalm geirmi ve bunun sonunda kendi birim sorumlusu tarafndan cezalandrlmtr. Eyalet 1. Konferans'nda itibar iade edilmi olup, bunun onaylanmasn, 2- Cafer (Hakkari); 1989 ylnda partiye katlm olup, nce Botan'da faaliyetlere katlm, daha sonra Erzurum Eyaleti'ne (eski adyla Orta Eyalet) gitmitir. 1991 ylnda bu eyalette faaliyet yrtrken, takm komutan olarak ciddi bir eksiklik yaamadan, mcadeleye nemli katklar da sunmutur. En son Bulank'ta, kendisi baka bir greve gittii srada, sorumlusu olduu takmn atmaya girmesi sonucu sekiz (8) yolda ehit dmtr. Bu nedenle sz konusu kayplardan sorumlu tutularak lmle cezalandrlmtr. Gerekte ise, bu kayplardan esas sorumlu olan talimatla yanl slendirme yaptran eyalet ynetimidir. Btn bu nedenlerle haksz yere cezalandrlm olan bu ahsn Eyalet 2. Konferansmzda itibar ve nvan iade edilmi olup
259

bunun onaylanmasn, 3- Frat (Varto) 4- Roni (Hseyin Tepe-Bingl / Yerlisu Dinarba ky) 5- azad (Mu-Bulank, Glimen ky) 6- iar (Bitlis-Adilcevaz) 7- Kawa (Erzurum-Hns, Has ky) Bu ahslarn tm saflara yeni katldklar ve eitimsiz olduklarndan tr kararszlk geirerek bunalm durumuna dm ve kama giriiminde bulunmulardr. Daha sonra yakalanarak, 1992-1993 k srecinde yarglanmlardr. Bunlarn tm yurtsever evrelerden gelmekte, hatta akrabalar da saflarda bulunmaktadr. Gerekleen bu uygulamalar yerinde olmayp hepsinin itibarlarnn iade edilmesini, amed Eyaleti 1- Farqin 2- azad 3- Mazlum 4- ahin Bu ahslar ehit Haydar Karasungur Eitim Kamp'nda yeni sava olarak eitim grrken, partiden uzaklaan ynetimin yanl yaklamlar sonucu ajan olduklar ne srlerek cezalandrl260

mlardr. Eyalet Konferans'nda iade edilen itibarlarnn onaylanmasn, gaP Eyaleti 1- Beir (Kk Gney) Adnan unsurunun 1991 ylnda haksz iddia ve sulamalar sonucu cezalandrlmtr. tibarnn iadesi ve ehit ilan edilmesini, 2- Latif (Nusaybin); 1991 ylnda phe zerine soruturmaya alnm ve General Znar unsuru tarafndan ajan olarak saflara gnderildii iddiasyla cezalandrlmtr. Sonradan yaplan iddialarn gerek d olduu anlalmtr. Bundan dolay itibarnn iade edilerek ehit ilan edilmesini, 3- glistan; 1993'te Adana'ya faaliyete gnderilmitir. Fakat burada verilen ilikileri bulamaynca tekrar Siverek'e dnmtr. Siverek'te bu durumundan kukulanlmas zerine sorgusuz bir ekilde cezalandrlmtr. Daha sonra yaplan aratrmada gerekleen infazn haksz yere olduu anlalmtr. Bu nedenle itibarnn iade edilerek ve ehit ilan edilmesini, 4- Dilan (Diyarbakr); 1993 ylnda Botan'dan evine gitmek istemeyip, saflarda kalmay dayatmtr. Bu ynl istemlerine ynetimin yanl yaklamas sonucu
261

intihar etmitir. tibarnn iade edilip, ehit olarak kabul edilmesini, Mardin Eyaleti 1- Zeki (Burhan-Savur-Cizre ky); baz arkadalarn haksz yere srgne gnderilmesinden etkilenerek akli dengesini kaybetmitir. Eve gnderilirse partiye zarar verir dncesiyle blge ynetimi tarafndan lmle cezalandrlmtr. Haksz bir cezalandrma olduundan Mardin davasnda itibarnn iadesi istenmitir. Bu neri dorultusunda ehit ilan edilmesini, 2- evger (Savur-Deri ky); yaamdan etkilenerek eve gitme istemi zerine kendisinden phelenildii iin saflardan kaar. Ancak imkan olmasna ramen dmana gitmez. Daha sonra blge gleri tarafndan yakalanarak lmle cezalandrlr. Mardin davasnda itibarnn iadesi ve ehit ilan edilmesini, 3- Salih (Battal Kk Gney); 1992 ylnda haksz yere cezalandrlm olup, itibarnn iade edilerek ehit kabul edilmesini, 4- Cemid: 1991'de Adnan unsuru tarafndan haksz yere cezalandrlm olup, itibarnn iadesi ve ehit olarak kabul edilmesini, 5- Harun (Kurtalan); 1992 ylnda saflara katld
262

bir srada yaama adapte olma sorunlarn yaamtr. Horlanma ve aalanma durumuyla da karlamtr. Kama giriiminde bulunduu bir srada yakalanarak cezalandrlmtr. Yurtsever olarak kabul edilmesini, Behdinan Eyaleti 1- ervan (Bakale); Rubarok eyleminin geri ekilmesinde BKC silahn tamadndan dolay baka bir yoldaa vererek, onun silah ve ehit den bir yoldan silahn almtr. BKC silahn verdii yolda ehit dm ve silah alnamamtr. Bu gerekeyle eylem sonrasnda hemen cezalandrlmtr. ehit olarak kabul edilmesini, 2- Zagros (K. Gney); Helena eyleminde grevini tam olarak yapamad iin, baz yoldalarn ahadetine neden olmutur. Bu sava suu ilemitir ama byle bir cezay da hak etmemitir. Bu yzden ehit olarak ilan edilmesini, 3- Hasan (D. Beyazt); 1991 ylnda Xankrk'de lke pratiine gitme istemleri yerine getirilmeyerek kervanc yaplmtr. Buna tepki olarak kendisini yaralamtr. Bu olay gereke gsterilerek cezalandrlmtr. ehit olarak ilan edilmesini, 4- Rojhat (Serhat); 1993 yl sonlarnda saflara katlmtr. Xankrk alannda kama teebbsnde
263

bulunmasndan dolay slahevine alnmtr. Buradaki artlarn olumsuzluundan dolay hastalanarak yaamn yitirmitir. Bundan dolay ehit olarak kabul edilmesini, 5- Ferik ve Cafer adl iki karde (ukurca-Marufan ky); bir kardelerinin saflardan kamas zerine kendilerinin de kaacandan phelenilerek cezalandrlmlardr. Haksz yere cezalandrldklar iin ehit olarak kabul edilmelerini, Milis ve halktan insanlara yaplan haksz cezalandrmalar Tolhildan Eyaleti Hac Doymaz: Adyamanl yurtsever bir aileden olup, Terzi Cemal unsuru tarafndan ajan olduu iddiasyla cezalandrlmtr. Yaplan aratrmalar sonucu gerek d olduu anlalmtr. Bundan dolay yurtsever olarak kabul edilmesini, Dersim Eyaleti Xdr (Ovack-Sefkan ky): Milis olan bu ahs, ajan olduundan phelenilerek cezalandrlmtr. Yaplan aratrmada byle bir durumunun olmad ve haksz yere cezalandrld ortaya kmtr. Bu nedenle yurtsever olarak kabul edilmesini,
264

amed Eyaleti Ramazan (Ergani-Gss ky): Yanllk sonucu vurulmutur. Yurtsever olarak ilan edilmesini, Erzurum Eyaleti Filit Bulut (Bulank-Arcak ky): Bir airetin ileri gelenlerindendir. Hibir soruturma yaplmadan, devletle ibirlii yapt iddiasyla cezalandrlmtr. Bu nedenle yurtsever olarak ilan edilmesini, gaP Eyaleti 1- Mehmet zkul, Beir (Bloka-Emrut ofr) 2- Mehmet Yavuz (Mazda-Simali ky) Kontra ve ajan olan ahslarn verdii yalan ifadelerden dolay sulanarak lmle cezalandrlm lar dr. Mehmet zkul'u eyalet ehit ilan etmitir. Bunun onaylanarak, her iki ahsn da yurtsever olarak ilan edilmelerini, 3- Siverek-Karakoyun kynden biri milis olan drt kii bir ocuu dmana teslim ettikleri gerekesiyle lmle cezalandrlmlardr. Bu nedenle her drdnn de yurtsever olarak kabul edilmelerini, 4- Berxwedan: Eve gitmek istedii iin cezalandrlmtr. Bu haksz bir uygulama olup, yurtsever olarak ilan edilmesini,
265

Mardin Eyaleti 1- Havar: Saflara yeni katlm olan bu ahs, eve gitmek istemesi gereke gsterilerek cezalandrlmtr. Cezas idam gerektirmedii halde byle bir uygulamaya maruz kaldndan yurtsever olarak kabul edilmesini, 2- Kemal (Kavsan ky-Savur): Milislik yapt srada kendisinin kanalndan saflara szan bir kontray bilinli bir ekilde szdrd gereke gsterilerek cezalandrlmtr. Yaplan aratrmada byle bir durumun olmad sonucuna varld iin ehit ilan edilmesini, 3- ahmet (Bismil): Bismil'de milislik yaparken, buradaki faaliyetin gelimemesinin nedeni olarak gsterilip cezalandrlmtr. Haksz yere cezalandrldndan dolay ehit olarak ilan edilmesini, 4- Zeki: Mardin'de yersiz bir ekilde cezalandrlm olduundan, yurtsever olarak ilan edilmesini karar altna alr. Ayrca geen srede yanl yaklamlar veya zmszlkler sonucu az sayda da olsa intihar olaylar ile kazalar yaanmtr. Bu durumlara kar da doru bir parti yaklamnn yaplmas arttr.

DR. BaRaN aRKaDaIN DURUMUNa LKN KaRaR

Dersim; tarihinde ok grkemli direnilere tanklk ettii kadar, ihanetlerin yansra zmszlklerin de yaand bir sahadr. Partimiz bu olgular yerli yerine oturtarak, dmann kl artklar olarak deerlendirdii Dersim insann kemalizmin penesinden karmak, Krdistan'la btnletirmek ve ulusal btnlk ii ne al mak iin, ok yo un a ba lar sar fet mi tir. Dersim'e smrgeciliin dayatt derin yabanclatrma, ihanet ve katliamlar temelinde ekillenen kemalist kiiliin almas, ancak byk yurtseverleme, uluslama hareketiyle mmkn olacaktr. Dersim'de yllardr mcadele veren partimiz, bu uurda yzlerce yiit militann feda etmitir.
267

266

1990'l yllara gelindiinde Krdistan'da uluslamayla birlikte bir uyan yaanm, bu uyan Dersim'i de sarmtr. Sava gelitirmenin ve ona Dersim cephesinde g kazandrmann koullarnn mevcut olduu bylesi bir dnemde Parti nderlii'ne, ... sz veriyorum, bir daha karnza sulu olarak kmayacam diyen Dr. Baran arkada, bu temelde Dersim'e parti tarafndan Eyalet Koordinatr olarak gnderilmitir. Ak ki, verilen szlerin gerekleri; Dersim'de sava doru bir parti nclne karvuturmak, Parti nderlii'nin yaam tarzn oraya tarmak ve Dersim'i devrimimizin nemli bir kalesi haline getirerek, lkeyle btnletirmek temelinde yerine getirilecekti. Ancak Dersim Eyaleti, bu yllarda baz olumlu gelimeleri yaasa da dneme gre yetersiz kalmtr. lke genelinde mcadelemiz srekli bir gelimeyi yaarken, Dersim'de nclkte bir tkanma, savata ve taktik gelitirmede zayflk ve zmszlk ortaya kmtr. Dnemi kavrayamama, ngrde zayflk ve kapasite darl beraberinde grevlere cevap vermemeyi de getirmitir. Bunun sonucu olarak, nderlik yaamn kendine esas almaya alan, ancak grevlerini yerine getirmediini farkeden Dr. Baran arkada bir eziklii ve onun sreklileecei baskl bir ruh halini yaamtr. Dr. Baran arkada, kendi gerekliini Dersim Eyaleti
268

3. Konferans'na sunduu raporunda yle ifade etmitir: ...15 yllk mcadele yaammda brakalm partiye kazandrmay, mevcut konumumla sorun haline geldiim aktr. Olumsuzlua neden olduum bir gerektir. Ancak bana sunulan anslarn yansra verilen emek, destek ve yardmlar da az deildir. Emein, bilincin ve inancn younlam ifadesi olan parti nderlik gerei karsnda, eer biraz drstlk ve ballktan bahsedilecekse bunun ancak ve ancak bundan sonraki grevlerin lmne yerine getirilmesiyle mmkn olaca aktr. Dr. Baran arkadan kiiliinin duygusal oluu, politikada abuk daralmas, onu zmszle, ikirciklie itmitir. Bu durumda, Parti nderlii'ne ve partiye verdii szn gereklerini yerine getirememenin verdii eziklik yannda, feodal onurunu kurtarmak iinde bilinen trajik intiharn gerekletirmitir. Parti nderlii'ne mrite ballk ak ki yetmemektedir. nderlie ballk; onun izgisinin amansz takipisi ve uygulaycs olmay art komaktadr. Dr. Baran arkada ahsnda iine girilen pratik darlk aktr ki, buna ters dmtr. Parti nderlii'ne ve partiye layk olmak istemi ama bu baarlamamtr. Parti nderlii Dr. Baran arkada gelitirmek iin ok emek sarfetmi ve kendisi de pratik sava sahasnda yllarca
269

emek har ca m tr. An cak, son ana ka dar Par ti nderlii'ne balln korusa da iine girdii ruh hali onu kendi hayatna kastetmeye kadar gtrmtr. Dr. Baran arkadan bu gerekliinden hareket eden 5. Kongremiz, 1- PKK'de esas olann; yaamn zorluklar karsnda direnmek, yenilenerek glenmek, dnmek ve ycelmek olduundan ve PKK'nin hibir art altnda yenilgiyi kabul etmeyen bir kiilii temsil ettii gereinden hareketle, yaama bu tarzda son vermeyi onaylamayarak mahkum eder. 2- Dr. Baran arkadan partiye ve Parti nderlii'ne balln hayat boyunca koruduunu ve devrim iin sarfedilen 15 yllk emein sahibi olduunu gz nnde bulundurarak parti yeliini onaylar. 3- Bu olay nezdinde dmann ok eitli provokasyon ve oyunlarla ulusal birlik ve parti btnlmze ynelmesi karsnda, halkmzn uyank ve duyarl olmaya arlmasn kararlatrr.

FERHaT aRKaDaIN DURUMUNa LKN KaRaR

Ferhat arkada, partimizin 4. Kongresi sonrasnda Merkez Komite yesi olarak Xankrk'de 2. Merkez Karargah rgtleme grevini stlenmi ve burada yrtt almalar iinde gittike partimizin ideolojik, rgtsel, politik ve askeri izgisinden ve partimizin alma ve yaam tarzndan uzaklaan bir eilimin ve pratiin sahibi olmutur. Bunun devam olarak Ekim 1992'de yaanan Gney Sava'nda parti ve ordu glerimizi yenilgiyle yz yze getirmi, bunu takip eden Zel srecinde ibirliki ynelimi derinletirerek partimizi byle bir eilime srklemek istemitir.
271

270

Bu durumu gzetleyen Parti nderliimiz, Temmuz 1993'te Ferhat' grevden alarak bu tehlikeli ynelimi durdurmutur. Ferhat arkada, bunun zerine yazd Parti nderlii'ne, Merkez Komitesi'ne tm kurtulu savalarna ve Krt halkna balkl ve 21.07.1993 tarihli bir sayfalk aklamada kendini savunarak Devrimci yaama son verme karar aldn belirtmitir. Daha sonra 6 Ocak 1994 tarihinde yazd 106 sayfalk raporda, kendi yaamn ve partiden sapan anlaylarn ifade etmeye alm, 14 Aralk 1993, 23 Aralk1993, 5 ubat 1994 ve 29 Ekim 1994 tarihlerinde yazd mektuplarla Parti nderlii'ne ve partiye kar bir psikolojik sava yrtmtr. Btn tahrik ve antajlarna ramen tedbirli davranan partimiz, Ferhat' 5. Kongre srecine kadar tayarak, kongre hazrlk srecinde eletiri ve deerlendirmeye tabi tutmutur. Ferhat arkada, bu srete yazd 1 Ocak 1995 ve 10 Ocak 1995 tarihli kapsaml iki raporda kendi pratiini eletirmi, parti grevleri karsnda su ilediini ve partiye kart bir konuma dtn kabul ve itiraf etmitir. Ferhat arkadan tad yanl anlaylar ve yol at tasfiyeci pratik Parti nderliimiz tarafndan kapsaml olarak deerlendirilmitir. Ayrca kongre platformumuza sunulan Partileme mcadelemizde
272

Ferhat kiilii zerine rapor balkl yaz, Ferhat kiiliinin zelliklerini, tad eilimleri ve bunlarn pratikte partiye verdii zararlar aka ve sistemli bir biimde ortaya koymutur. Btn bunlar deerlendiren Parti 5. Kongremiz; 1- Xankrk ve Zel pratiinin partiden uzak ve partiye kart olduunu tespit eder, 2- Bu pratiin sahibi olan Ferhat'ta temsilini bulan ideolojik, politik, rgtsel ve askeri eilimi, alma ve yaam tarzn parti kart olarak belirleyip mahkum eder, 3- Parti iinde bu anlaya ve izlerine kar mcadelenin younlatrlmasn ve partinin bundan arndrlmasn temel grev olarak belirler, 4- Xankrk ve Zel'de bu anlaytan etkilenen tm kadro ve savalar parti izgisinde kendilerini gzden geirmeye ve dzeltmeye tabi tutarak nderlik izgisine kendilerini btnyle katmaya arr, 5- Parti nderlii'nin Ferhat arkada grevden alma kararn ve grevsiz tutma uygulamasn onaylar, 6- Ferhat arkadan parti yeliinin iki yl sreyle dondurulmasn kararlatrr, 7- Bu iki yllk sre iinde cephe yelii statsnde tutulmasn uygun grr, 8- ki yl sonra bu karar gzden geirmeyi ve parti
273

yelii durumunu yeniden deerlendirmeyi Genel Bakanla ve Merkez Komite'ye brakr.

SERHaT EYaLET YNETMNN SU PRaTNE LKN KaRaR

Serhat Eyaletimiz iki kongre arasndaki srete genelde yaanan parti dlklarn ve tasfiye pratiinin en uta seyrettii bir eyaletimizdir. Bu eyaletimizde parti d anlay ve tasfiye pratii daha ok 1993-94 srecinde yaanmtr. Bu tasfiye pratiinde eyalet ynetiminin iinde de arlkl olarak Ali ve Suat arkadalarn, 1994 ylnda alana gelmesiyle birlikte ikinci dereceden de olsa Neval arkadan rolleri ve pratikleri belirleyicidir. Ali arkada Xankrk ve Zel'de gelien Ferhat anlaynn temsilini ve bir maketini Serhat Eyaleti'nde gelitirmi ve bunun uygulaycs olmutur. Ali arkadan bu rolne karlk Suat arkada da kendi tarzn uygulayarak,
274 275

ynetim ierisinde hem didimeci, hem de uzlama ile liberal kalma durumuyla tasfiyeci pratii onaylam ve uygulamtr. Ali ve Suat arkadalar bata olmak zere, eyalet ynetimi, partiye gven getirmemi, gelen mdahaleleri kabullenmemi, partiden intikam alma anlayyla partinin mdahale ve eletirilerine kar bir direni iinde olmutur. Bunun sonucu olarak, sava gelitirilmemi, kalar-ihanetler yaanm, eyalet gcnn yars ehit dm, kalan yars da savaamayacak bir duruma getirilerek, eyaletin tasfiyesi tamamlanmtr. Bu arkadalar sz konusu tasfiye pratiinde en son kendilerini de tasfiye etmilerdir. Bu arkadalarn ve ynetimin iinde bulunduu bu durum, partinin dorularna kar bir direni olup, parti dl ve tasfiyeyi partiye dayatmann ve savan Serhat Eyaleti'nde gelimemesinin ad olmutur. Bundan dolay 5. Kongremiz; 1- Bu pratiin parti d bir tasfiye pratii olarak ilan edilmesini, 2- Bu pratiin tasvip edilmeyip, mahkum edilmesini, 3- Ali ve Suat arkadalarn tasfiyeci su pratiine ramen, uzun zamandan beri partinin hizmetinde olmalar ve dmana teslim olmamalar nedeniyle partili olarak kabul edilmelerini,
276

4- Ynetimde yer alan ve ayn pratikten sorumlu olan Y... ve B... arkadalara, soruturmalar yapld ve zeletirileri kabul edildii iin parti yeliklerinin iade edilmesini, 5- u an baka eyaletlerde grev yapan, ama daha nce Serhat ynetiminde yer alan ve tasfiye pratiinde rolleri bulunan A.. ve K.S. arkadalarn tasfiye pratiindeki rolleri ve su pratiinin aratrlp ortaya karlmas iin soruturmaya alnmalarn, 6- Eyaletteki ahadetlerin, dmana kaptrlan silah, cephane vb. maddi deerlerin ve yersiz cezalandrmalarn aratrlmasn, bunda pay olan dier sulularn ortaya karlp, parti ve ordu esaslarna gre yarglanmalarn, 7- Soruturmalarn Parti Merkez Komitesi'nce belirlenen bir komisyonca srdrlmesini karar altna alr.

277