P. 1
m4

m4

|Views: 0|Likes:
Published by Syafiqah Mohd Saleh

More info:

Published by: Syafiqah Mohd Saleh on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2014

pdf

text

original

1. DEFINISI & KONSEP 2. CIRI-CIRI PENYELIDIKKAN TINDAKAN 3. KEPENTINGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 4.

MODEL KAJIAN TINDAKAN

SEJARAH AWAL
• Diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946 • Mendapat perhatian rakan-rakan sekerja seperti Stephen Corey, Kenneth Benne dan Hilda Taba (Teachers College, University of Columbia)bagimenjalankan penyelidikan pendidikan mengenai penggubalan kurikulum dan peningkatan profesionalisme perPensyarahan. • Idea ini berkembang luas sehingga akhir tahun 1950an.

• Pada tahun-tahun 1970an, penyelidikan tindakan mula mendapat perhatian antarabangsa

• Di UK, idea penyelidikan tindakan timbul semula melalui usaha Lawrence Stenhouse (1975) yang memperkenalkan konsep Pensyarah sebagai penyelidik dan melihat penyelidikan tindakan sebagai satu elemen penting dalam perkembangan kurikulum. • Menurut Stenhouse, penglibatan aktif Pensyarah dalam proses penyelidikan adalah suatu faktor penting yang boleh membawa kepada pembaharuan kurikulum.

• Contoh PT: Ford Teaching Project (John Elliott, 1974-76), menyiasat penggunaan kaedah pengajaran pembelajaran inkuiri. • Elliott seterusnya mengasaskan Classroom Research Network (CARN) untuk menyokong Pensyarah-Pensyarah yang terlibat dalam Ford Teaching Project. • Konsep PT kemudian mula meresap ke dalam sistem pendidikan Malaysia. • Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme perPensyarahan ialah dengan menjalankan penyelidikan tindakan terhadap amalan-amalan pengajaran pembelajaran

DEFINISI & KONSEP
• Penyelidikan Tindakan adalah satu jenis penyelidikan yang berbentuk renungan kendiri dan melibatkan penyelidik sendiri mengkaji amalan yang lazim dilakukan dalam bidang tugas mereka. • Dalam bidang pendidikan, penyelidikan tindakan melibatkan penyelidik-penyelidik seperti pensyarah, guruguru,pengetua, atau penuntut (mereka ini boleh menjadi sebagai penyelidik atau peserta yang diselidik) untuk memperbaiki;
– Amalan sosial dan pendidikan kendiri; – Kefahaman terhadap amalan kendiri; – Situasi di mana amalan tersebut dijalankan
Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.), Ketua Jabatan, Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.

• “Research is systematic self-critical inquiry” atau penyelidikan adalah suatu inkuiri kendiri yang kritis yang sistematik (British Journal of Educational Studies, 29(2) Jun 1981.
• PT pula adalah inkuiri berbentuk renungan kendiri yang dilakukan dalam situasi sosial, bertujuan untuk memperbaiki amalan-amalan dalam konteks sosial dan pendiidkan.

DEFINISI LAIN
• Action Research is a three-step spiral process of (1) planning which involves reconnaissance; (2) taking actions; and (3) fact-finding about the result of a action. Kurt Lewin (1947) • Action Research is the process by which practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct, and evaluate their decisions and actions. Stephen Corey (1953)

• Action Research in education is study conducted by colleagues in a school setting of the results of their activities to improve instruction. Carl Glickman (1992) • Action Research is a fancy way of saying let’s study what’s happening at our school and decide how to make it a better place. Emily Calhoun (1994)

• Mengikut Blum, penyelidikan tindakan mempunyai dua peringkat- iaitu peringkat diagnostik di mana permasalahan dikaji dan membentuk hipotesis, dan peringkat terapeutik untuk menguji hipotesis • Stenhouse (1975) berkata penyelidikan tindakan bukan sahaja menyumbang kepada pengajaran dan pembelajaran tetapi kepada teori pendidikan dan pengajaran yang boleh diakses oleh guruguru lain

KONSEP PENYELIDIKAN TINDAKAN
-Satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif; -Dilakukan oleh peserta yang berada dalam sesuatu situasi sosial -Tujuan: i. meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan-amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri ii.meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan (Kemmis dan Mctaggart, 1988) -Penyelidikan tindakan bergerak dalam satu kitaran yang berterusan melibatkan empat peringkat (tinjauan, perancangan, pelaksanaan dan refleksi)

• McNiff (1988) mentafsirkan penyelidikan tindakan sebagai -satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya. -Ia melibatkan guru dalam inkuiri yang dijalankan oleh mereka serta melibatkan guru-guru lain secara bersama.

• Somekh (1989) menyatakan penyelidikan tindakan sebagai -Satu kajian terhadap situasi sosial yang melibatkan peserta dalam situasi sosial itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing.

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN TINDAKAN
Grundy dan Kemmis (1981) • Tiga pra syarat: • membuat kajian ke atas satu amalan sosial yang dilihat sebagai satu tindakan strategik yang boleh diperbaiki

mengikut satu kitaran pusingan yang terdiri daripada urutan aktiviti merancang, bertindak, memerhati dan merefleks dilaksanakan oleh orang yang bertanggungjawab ke atas setiap aktiviti tersebut dan beransur-ansur melibatkan subjek-subjek kajian tanpa hilang kawalan ke atas proses penyelidikan

Henry dan Henry (1982) menyenaraikan ciri-ciri ini
• • Berbentuk kolaboratif di antara guru dengan guru, guru dengan pelajar atau guru dengan ibubapa Berbentuk kitaran aktiviti - merancang, bertindak, memantau dan mereflek serta menjana pusingan yang berikutnya (lebih daripada satu pusingan Elliot(1991) berkata sekurang-kurangnya 3 pusingan atau satu tahun pengkajian

Menyumbang ke atas pengajaran pembelajaran

memajukan

proses

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN TINDAKAN
• • • • Membuat refleksi dan memperbaiki kerja sendiri Menghubungkaitkan refleksi dengan tindakan Menyebarkan dan mengongsi pengalaman kepada peserta dan mereka yang berminat Penglibatan dalam pengumpulan data dan empowerment Kolaborasi dengan mengwujudkan suatu komuniti berfikiran kritis -dilakukan oleh guru dlm konteks harian Penilaian dan refleksi kendiri dan berkomitmen utk meningkatkan kefahaman praktis utk memperbaiki amalan pendidikan Pembelajaran progresif secara berterusan dalam suatu lingkaran


• •

KEPENTINGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
• mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya; • dapat merancang huraiian mata pelajaran dengan lebih berkesan; • dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran memudahkan pencapaian objektif mereka dan dapat pula memahami, mengubah dan memperbaiki amalan sendiri;

• meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang aktif dan efektif;

• dapat menyediakan guru, sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum; • membentukkan budaya penyelidiakn sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan ; dan • merapatkan tali silatulrahim di kalangan guru yang terbabit melalui kerjasama secara kolaboratif.

Model Kajian Tindakan

Model Stephen Kemmis
• Proses kajian tindakan Kemmis bermula dengan guru menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang hendak ditangani. • Kemudian guru itu menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. • Seterusnya guru melaksanakan pelan yang dihasilkan dan dalam proses pelaksanaannya guru terpaksalah memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu.

• Keseluruhan pelaksanaan ini disifatkan sebagai Gelungan Pertama (Cycle 1) dan jika masalah itu tidak dapat diatasi, maka guru bolehlah memulakan proses semula ke Gelungan Kedua (Cycle 2) sehinggalah masalah itu diselesaikan. • Pada Gelungan Kedua guru mesti mereflek dan membuat adaptasi terhadap pelan tindakan beliau.

Lingkaran pertama (cycle 1)

Merancang

Pelajar menganggap bahawa sains adalah proses mengingat fakta berbanding perasaan ingin tahu. Bagaimana guru dapat merangsang perasaan ingin tahu dalam diri pelajar?

Bertindak

Memberikan soalan yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.

Memerhati
Merefleksi

Rekod soalan dan jawapan untuk pemerhatian yang lebih terperinci. Catat jangkaan. Persoalan guru diganggu oleh keperluan guru tersebut untuk mengawal jangkaan pelajar.

Lingkaran kedua (cycle 2)

Mengubah rancangan

Mengubah strategi menyoal untuk menggalakkan pelajar untuk mencari jawapan sendiri. Matlamat yang sama masih diteruskan, tetapi mengurangkan bilangan kawalan penyataan.

Bertindak

Mengurangkan penyataan kawalan dalam pelajaran.

Memerhati

Rekod soalan dan jawapan. Catat kesan-kesan yang diperhatikan daripada tingkahlaku pelajar.

Merefleksi

Perasaan ingin tahu pelajar berkembang, tetapi tingkah laku mereka semakin tidak dapat dikawal. Apa yang perlu guru lakukan?

Model Dave Ebbutt

• Ebbutt mencadangkan cara yang terbaik untuk menerangkan proses kajian tindakan adalah menggunakan satu siri pusingan berturutturut iaitu dengan menyediakan kemungkinan menggabungkan maklum balas di dalam dan antara pusingan bagi tindakan.

Model Kurt Lewin
- Antara reka bentuk atau model yang perlu dilihat dalam Kajian Tindakan adalah yang reka bentuk kajian oleh pelopor Action Research itu sendiri iaitu Kurt Lewin. - Terma "Action Research" telah dikreditkan kepada Kurt Lewin seorang ahli teori sosial yang mempelopori kajian tindakan. - Reka Bentuk Kajian Tindakan Kurt Lewin telah dibina pada tahun 1940-an dan dikenali sebagai Kurt Lewin's Action Research Spiral yang mana menunjukkan penambahbaikan yang berterusan dalam pembelajaran mengenai apa yang telah dikaji.

1) Mengenal pasti idea

2) Pencarian fakta

3) Perancangan pelan tindakan 4). Pelaksanaan tindakan

Langkah model Kurt Lewin

5). Penilaian tindakan yang diambil

6). Ulang pelan tindakan berdasarkan apa yang dipelajari dari langkah 5 7). Mengambil langkah tindakan seterusnya dan begitu berikutnya melalui beberapa kitaran.

MODEL KAJIAN TINDAKAN
JACK WHITEHEAD

LATAR BELAKANG

• Jack Whitehead • Dari University Bath, U.K

TEORI
• Guru memainkan peranan utama. • Guru melaksanakan kajian ke atas kualiti P&P. • Menekankan penilaian kendiri secara menyoal diri sendiri sahaja tentang masalah pendidikan guru itu sendiri.

Pendapat Jack Whitehead terhadap Teori Kemmis & Elliot:
• Teori Kemmis & Elliot tidak memberi gambaran situasi pendidikan yang praktikal • Ini kerana, teori mereka merupakan satu kajian penyelidikan yang deskriptif biasa / laporan perkembangan pendidikan sahaja
** Whitehead (1989) merumuskan kitaran refleksi tindakan menggunakan pernyataan-pernyataan seperti:

Skema Penyelidikan Tindakan
Jack Whitehead
1) Amalan apakah yang perlu saya berikan perhatian/apakah yang ingin saya perbaiki?
Pendekatan P&P yang saya gunakan tidak mendapat respon yang menggalakkan

2) Apakah yang akan saya lakukan mengenainya?
- Saya membuat refleksi untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin saya boleh gunakan pendekatan yang lebih bersesuaian seperti pembelajaran koperatif atau soal jawab. - Saya sediakan bahan yang mampu ransang murid dan bahan-bahan tersebut bersesuaian dengan pendekatan yang ingin diguna.

3) Data apakah yang saya perlukan untuk membolehkan saya membuat justifikasi ke atas keberkesanan amalan?

4) Bertindak dan mengumpul data

5) Penilaian keberkesanan
- Saya membuat penilaian terhadap respon muridmurid melalui pendekatan yang saya gunakan sama ada mendatangkan hasil positif/negatif

6) Modifikasi amalan yang diberikan perhatian, idea dan tindakan
- Saya sediakan perancangan baru dengan mengambil kira masalah yang timbul

7) Menyerahkan penerangan dan penjelasan tentang “Bagaimana saya perbaiki amalan saya” yang dibuat kepada sekumpulan manusia yang akan mengesahkannya

KELEBIHAN, KEKURANGAN & ASPEK YANG MENARIK: MODEL PENYELIDIKAN OLEH JACK WHITEHEAD
KELEBIHAN Guru sendiri harus memainkan peranan utama dalam kajian tindakan Fokus kepada rasa ingin tahu berbentuk penyoalan seperti “How do I improve?” “What I am doing?” untuk memperoleh banyak maklumat berguna tentang masalah pendidikan yang dihadapi diri sendiri KEKURANGAN Tidak mendapat komen dan pandangan dari pihak luar ASPEK YANG MENARIK Menyediakan skema jawapan berbentuk ungkapan

Mengambil masa yang agak panjang kerana percuban demi percubaan perlu dilakukan.

Dapat mempertingkatkan taraf sosial pendidikan dalam kehidupan manusia akan datang

…sambungan
KELEBIHAN Membantu guru lebih memahami diri sendiri dan perkembangan profesional dirinya Menghasilkan guru yang lebih berintegriti dan berkualiti. KEKURANGAN Terlalu bergantung kepada tahap komitmen guru ASPEK YANG MENARIK Masalah diselesaikan menggunakan proses penilaian kendiri

Guru harus peka kepada setiap tingkah laku dan peristiwa yang berlaku kepada murid untuk mendapatkan maklumat.

Langkah yang mudah iaitu tidak menggunakan banyak langkah - langkah yang rumit.

Menghasilkan suasana PNP yang lebih menarik dan bermakna.

Guru dan murid akan saling berinteraksi dan berhubung komunikasi 2 hala

MODEL KAJIAN TINDAKAN JOHN ELLIOTT

• John Elliott (1991) memberi definisi kajian tindakan sebagai satu kajian sosial untuk meningkatkan kualiti dan mutu tindakan yang akan diambil terhadap sesutu keadaan.
• Kesahan sesuatu teori atau hipotesis yang dibuat tidak bergantung kepada kajian secara saintifik, tetapi ianya lebih bergantung kepada keberkesanan kajian tersebut dalam membantu manusia untuk mempunyai pelbagai kemahiran dan dapat bertindak secara bijak.

• Idea utama Elliott ialah penyelidik membangunkan pemahaman peribadi ke atas sesuatu masalah dan pengertian abstrak itu adalah penting dalam melaksanakan tindakan (Elliott , 1987:157). • Bagi John Elliott, kajian dalam pendidikan adalah satu usaha susila yang mencari dan memahami nilai-nilai dalam pendidikan. • Elliott (1985a) berpendapat kajian dalam pendidikan sepatutnya menjadi bentuk kajian tindakan yang baru di mana para guru akan menjadi penyumbang utama.

John Elliott setuju dengan konsep lingkaran refleksi tindakan Kemmis tetapi John Elliot menyatakan terdapat lebih banyak aliran tindakan dalam peringkat pelaksanaan untuk mendapat lebih banyak sokongan dan maklumat sebelum berpindah kepada lingkaran kedua.

• Oleh itu, Elliot telah memperkembangkan model Kemmis bagi membolehkan aliran yang lebih lancar berlaku antara tahap-tahap yang terdapat dalam proses kajian tindakan. • Ia bertujuan untuk menghasilkan model yang lebih lengkap. Contoh model ini ialah:

Format penulisan kajian tindakan John Elliott • Tujuan : untuk membuktikan sesuatu teori/ Model. Biasa digunakan oleh doktor perubatan.
1. 2. 3. 4. 5. Tajuk kajian Latar belakang kajian Kenalpasti idea/ Fokus/ Masalah kajian/ Teori Tinjauan : Cara fakta dan analisis kenyataan Perancangan Tindakan Tindakan 1 Tindakan 2 Tindakan 3 Tindakan 4 6. Refleksi : Huraian kejayaan

MODEL KAJIAN TINDAKAN JEAN MCNIFF

Konsep Kajian Tindakan
• Kajian tindakan adalah satu bentuk inkuiri (sifat ingin tahu) yang mana melalui kajian tindakan, seseorang (atau sekumpulan orang) itu akan menyelidik serta menilai kerja/kajian mereka.

Konsep Kajian Tindakan
• Suatu langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti pendidikan melalui pembaharuan dan penambahbaikkan dengan menggalakkan guru-guru melakukan refleksi kendiri untuk mengubah kekurangan yang ada pada diri sendiri, iaitu pada diri pengkaji itu sendiri.

Konsep tindakan-refleksi (action-reflection)
• Pengkaji mengambil tindakan (bertindak atau implementasi rancangannya)

• Merefleksi daripada apa yang diperhatikan berlaku terhadap perkara kajian (hasil tindakan).

1. Secara Individu

4. Secara Institusi

JenisJenis Kajian Tindakan

2. Secara kolaboratif

3. Kajian Dalam Sekolah

MENGAPA GURU PERLU MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN?
• Untuk melihat kelemahan diri sendiri dan mengubah kelemahan tersebut. • Penemuan baru yang diperoleh akan menghasilkan ilmu baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. • Mengeluarkan guru dari kongkongan amalanamalan rutin (tradisional)

• Mengenal pasti perkara yang ingin dilakukan penambahbaikan. • Mengetahui masalah dan kelemahan diri dan perlu berubah. • Tindakan yang dilakukan untuk tujuan penambahbaikan.

BILA KAJIAN TINDAKAN PERLU DILAKUKAN?
• Ketika menghadapi situasi atau masalah yang perlu diatasi • Untuk membuat penambahbaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran • Untuk melihat amalan atau menambah amalan yang perlu dalam proses pengajaran dan pembelajaran

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGHASILKAN KAJIAN TINDAKAN
I. Mengenal pasti perkara yang ingin dilakukan penambahbaikan. II. Memikirkan penyelesaian bagi masalah tersebut. III. Melaksanakan penyelesaian IV. Menilai penyelesaian yang telah dibuat V. Mengubahsuai pendapat dan amalan untuk mendapat penyelesaian yang baik.

Reka Bentuk Kajian Tindakan

• Melibatkan kitaran proses seperti 'memerhati - mereflek - bertindak - menilai – mengubahsuai. Proses ini berlaku secara berterusan. Namun begitu, walaupun kita mencapai satu tahap di mana kita berasa apa yang lakukan itu satu kepuasan, tahap itu akan membentuk satu masalah atau persoalan lain pula, dan seterusnya kitaran tersebut akan bermula lagi.

TIME KASIH EKK…

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->