Tipuri fundamentale ale sistemelor economice Delimitarea tipurilor fundamentale ale sistemelor economice poate fi realizata prin modul

cum se raspunde la trei întrebari fundamentale: a) cine decide? b) care sunt motivatiile dominante ale deciziei? c) care sunt institutiile cheie ale cadrului în care se adopta deciziile? Pe baza ansamblului coerent al raspunsurilor tip la aceste întrebari se pot desprinde trasaturile esentiale ale modelelor teoretice (imaginate) ale sistemelor economice, carora le corespund în realitate regimurile economice istorice. În aceasta privinta, Raymond Barre distinge trei sisteme economice principale: sistemul economiei naturale, sistemul economiei de piata si sistemul economiei de comanda1. Aceste sisteme economice s-au realizat în practica, prin mecanisme de functionare specifice. Prin acestea, sistemul economic s-a adaptat conditiilor concret-istorice existente. În fapt, aceste doua elemente - sistemele economice si mecanismele specifice - s-au integrat organic, au coexistat într-o unitate dialectica si dinamica. În diferite etape de dezvoltare a sistemului economic, mecanismul de functionare si-a schimbat structurile, mijloacele, pârghiile etc. prin care s-a asigurat miscarea sistemului economic. Totodata, realitatea economica nu a putut fi delimitata rigid în cele trei sisteme economice, ele reprezentând ideatizari teoretice, ce au coexistat si s-au interconditionat, iar aprecierea acesteia ca fiind organizata sub una din aceste forme se face dupa criteriul preponderentei pe care o detine fiecare în cadrul întregii activitati economice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful