Parlamentul Republicii Moldova Dlui deputat Mihai GHIMPU

Domnule deputat M. Ghimpu, Din respect pentru funcţia înaltă pe care aţi deţinut-o în Republica Moldova, dar şi din respect pentru statutul de deputat pe care îl aveţi în prezent, nu-mi pot permite să vorbesc şi să Vă adresez prea multe cuvinte, iar ulterior să zic că au fost doar declaraţii politice. Totodată consider necesar să Vă prezint careva informaţii utile, care presupun că nu le aveţi, şi poate Vă ajută să respectaţi anumite principii şi valori fixate în Constituţia Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, semnatar al cărora aţi fost şi Dvoastră. 1. Ministerul Finanţelor a executat un titlu executoriu emis de către Curtea de Apel Chişinău în baza hotărârii definitive (copia se anexează). Ministrul finanţelor n-a dispus şi n-a dat careva indicaţii despre necontestarea deciziei instanţei. Dacă dispuneţi de altă informaţie – s-o vadă toată lumea. Ministerul finanţelor a avut în faţă un titlu executoriu. 2. Dacă sunt sau au fost întrebări asupra deciziei instanţei de judecată sau asupra faptului cum s-a intrat în posesia unor astfel de decizii şi titluri executorii – să fie întrebate instanţele de judecată sau judecătorii care poartă sau ar trebui să poartă răspundere pentru astfel de situaţii. Dvoastră cu siguranţă ştiţi mult mai bine cum stau lucrurile în sistemul judecătoresc şi în justiţie.
3.

Articolul 120 din Constituţie spune că „este obligatorie respectarea sentinţelor şi a altor hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi colaborarea solicitată de acestea în timpul procesului, al executării sentinţelor şi a altor hotărâri judecătoreşti definitive”.

4.

Cert este că articolul 21 din Constituţie spune clar „orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale”. activităţi şi declaraţii protejate de această în care va fi stabilită voi recurge în baza

Statutul de deputat oferă protecţie şi imunitate pentru politice. Atac la persoană, defăimare, insultă nu sunt imunitate. Imediat după finalizarea anchetei pe cazul dat, vinovăţia sau nevinovăţia persoanelor şi a instituţiilor, prevederilor legale în a-mi proteja drepturile mele legale. Domnule deputat M. Ghimpu,

În cei 3,5 ani de activitate în această importantă funcţie în Ministerul finanţelor mi-am îndeplinit funcţia şi atribuţiile funcţionale cu multă dedicaţie, dăruire şi responsabilitate. Nu cer nimic decât corectitudine şi responsabilitate în aprecierile activităţii mele personale şi a întregului colectiv al Ministerului finanţelor. Numele de „mister nu”, primit chiar la primul botez în calitate de ministru, n-a putut fi convertit în „mister da” nici cu ajutorul acestui dosar instrumentat de PG. Domnul e mare şi le vede pe toate! Îmi este greu sa scriu „cu respect”, dar totuşi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful