You are on page 1of 322

INDEXUL

DE ARTĂ
CATALOG DE RANDAMENTE ANUALE (1995 - 2010) ALE CELOR MAI TRANZACȚIONAȚI ARTIȘTI ROMÂNI

PIEȚEI ROMÂNEȘTI

INDEXUL
PIEȚEI ROMÂNEȘTI DE ARTĂ
CATALOG DE RANDAMENTE ANUALE (1995-2010) ALE CELOR MAI TRANZACȚIONAȚI ARTIȘTI ROMÂNI

Rugăm persoanele care doresc să contribuie cu sugestii de îmbunătățire a Indexului ori care se află în posesia unor date relevante pentru o mai bună documentare a bazei de date a tranzacțiilor publice, petrecute în piața românească de artă, cu artiști români, începând cu 1995, să ne contacteze la adresa index@artmark.ro. Observațiile astfel primite vor fi luate în considerare cu ocazia reeditării Indexului. Mulțumiri anticipate!

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României Indexul pieţei româneşti de artă / text: Ionuţ Albu, Alexandru Bâldea, Cristina Olteanu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Galeriile Artmark, 2011 ISBN 978-606-8280-09-7

I. Albu, Ionuţ (text) II. Bâldea, Alexandru (text) III. Olteanu, Cristina (text) 7(498)(084)

© Galeriile Artmark, 2011

ISBN: 978-606-8280-09-7 Design graphic, DTP Ionuț Albu, Veronica Dănilă Tipar CNI Coresi S. A.

Aducem mulțumiri celor care au contribuit, direct sau mediat, la realizarea acestui Index: d-nelor Ileana Botez, Marilena Bucurenciu, Mariana Ciurel, Luminița Ghilduș, Sorina Ionică, Daniela Spătariu, Ariadna Zeck, d-lor Mihai Chișu, Alexandru Ghilduș, Zenoviu Haiduc, Valentin Ionescu, Alexandru Mitruț, Mihail Papagheorghiu, Dan Preda, Vergil Popescu, Ion Rizea, Răzvan Rusu, Victor Safta, Bogdan Stambuliu, Septimiu Stoica, Andrei Stomff, Sebestyen Gyorgy Szekely, Pavel Șușară, Radu Vasile, colecționarilor, caselor de licitație și galeriilor care ne-au pus la dispoziție cataloage de licitație și alte informații în vederea documentării bazei de date care a stat la baza calculelor și graficelor Indexului.

Piaţa emergentă dar suficient de lichidă cât să îngăduie codificarea Indexului și a Indicelui pieţei românești de artă

Maturizarea pieţei românești de artă și integrarea ei în cea europeană, egalizarea şanselor ofertei culturale româneşti în raport cu cea europeană

INDEXUL
PIEȚEI ROMÂNEȘTI

Actualizarea anuală a Indexului pieţei românești de artă, actualizarea săptămânală a Indicelui pieţei de artă, sofisticarea instrumentelor de monitorizare a pieţei de artă

DE ARTĂ

Intrarea în circulaţie a operelor importante din colecţiile private, atrase de creșterea cotaţiilor de piaţă, dar și intrarea treptată în piaţă a artei tinere

Continuarea creșterii cererii prin lărgirea segmentului investitorilor de portofoliu

Creşterea cotaţiilor de piaţă ale artiştilor, îndeosebi ale artiștilor de patrimoniu, a caror operă este limitată natural

4

INDEXUL PIEȚEI ROMÂNEȘTI DE ARTĂ
f f f f
Monitorizarea și procesarea tuturor vânzărilor publice (prin licitație de artă) din România în ultimii 16 ani (1995 – 2010) Peste 1.000 artiști români, de patrimoniu ori contemporani Tehnici procesate: desen, tehnici picturale, alte tehnici de culoare, gravură, sculptură, fotografie, afiș, tapiserie

Randamentul mediu în 2010 (faţă de 2009) 40%

5

cotaţiile anuale medii de piaţă. Piaţa românească de artă este susţinută curent.Cuvânt înainte despre piața românească de artă Piaţa românească de artă. iar creşterea acestuia este relativ constantă. funcţională restrâns. Aplicarea metodei de evaluare în vederea catalogării randamentelor anuale a dus la constatarea excepţională că randamentul anual mediu pentru un artist bine reprezentat tranzacţional este de aprox. locul acestora de întâlnire fiind ringul bursier al caselor de licitaţii. a început. cu istoric şi analize de randament. randament anual. fragmentat şi parţial clandestin în perioada regimului socialist. aferent unei perioade de 16 ani (1995 – 2010). comparaţii între variaţiile creşterilor anuale între diverşi artişti etc. dar de principiu limitată (creşterea cotaţiilor de piaţă atrage în piaţă lucrări valoroase din colecţii private. reprezentând un instrument de informare care să contribuie la o decizie cu privire la oportunitatea investiţiei în opera unui anume artist cotat în piaţa românească. de aproape 50%-50%. prin 7 case locale de licitaţie de artă ce întreprind regulat sesiuni de licitaţie. analizează şi propune. piaţa actuală de artă este compusă dintr-o cerere în vizibilă creştere (noi valuri de investitori alăturându-se constant segmentului clasic şi limitat de colecţionari). un proces de liberalizare şi democratizare. punctat încă din 1990. Indexul listează. segmentul investitorilor. prin definiţie cunoscători ai valorilor plastice autohtone – li s-a adăugat treptat. prin deschiderea primei case de licitaţii de artă autohtone.. Astfel. în medie lunară având loc 7 licitaţii de artă. 20-30%/an. creştere medie. 6 . cât şi de potenţialitatea câştigului din creşterea valorii de piaţă a operelor de artă autohtonă. însă numărul operelor artiştilor consacraţi este limitat natural). respectiv randamentele anuale pentru aproape toți artiştii români tranzacționați public. în cadrul cărora se pun în vânzare publică aproximativ 700 lucrări de plastică și grafică de autor. în cadrul reglementat şi transparent al căruia se manifestă concursul de intenţii de achiziţie. la nivelul vânzărilor publice (prin licitaţie de artă). o ofertă în uşoară creştere. Raportul actual al celor două categorii în piaţă a ajuns. după revoluţie. atraşi nu doar de valențele estetice ale operei de artă ca produs cultural. cu începere îndeosebi din anii 2000. Indexul Pieței Romaneşti de Artă reprezintă practic afişajul acestui joc bursier. Segmentului de cumpărători tradiţionali – colecţionarii. în 2009. numărul investitorilor fiind în continuă creştere. el permiţând oricărei persoane interesate să monitorizeze valoarea de piaţă a artiştilor români: cotaţii anuale.

calitatea accesoriilor) şi în relaţie cu factorii subiectivi ai calităţii (pe de o parte calitatea intrinsecă. Pogany. pentru uşurinţa memorării şi aplicării acestora. dimensiunile medii utilizate de Index sunt: pentru desen 25 × 25 cm. precum şi licitațiile-eveniment organizate ad-hoc (precum cele câteva licitaţii caritabile. aşa cum sunt ei percepuţi de potenţialii cumpărători relevanţi. circumscrise geografic şi temporal. plecând de la constatarea că preţul este oferit. dimensiunile medii ale picturii românești de șevalet sunt de aproximativ 45 × 48 cm (spre deosebire de cele constatate de Catalogul Akoun. anume de 50 × 65 cm). Topart. pentru sculptură (poate cea mai discutabilă dintre medii) 35 cm. spre exemplu licitația organizată de Asociația Prietenii Muzeelor Minovici ori licitaţia de artă contemporană organizată de Rehau). frecvent suprapusă parţial notorietăţii acestuia). Goldart. prin licitații de artă. pentru alte tehnici de culoare 33 × 33 cm. Araart. dimensiuni medii ajustate. în cadrul catalogului. Galeria Numismatică. Monavissa.Lămurire cu privire la metoda de evaluare Metoda de evaluare se bizuie pe metoda europeană de identificare a preţului/cm2. pentru pictură şi alte tehnici picturale 45 × 50 cm. Dimensiunile medii au fost calculate prin procesarea electronică a dimensiunilor tuturor operelor de pictură ori realizate în tehnici picturale. Călușari. pentru gravură 27 × 28 cm. pentru gravură 25 × 30 cm. Luxor. Artmark. ce au fost tranzacționate public. Am ales însă să utilizăm. apoi notorietatea ei – constând de regulă în ilustrări/menţionări/participări la expoziţii. Him. în cadrul competiţional al vânzării publice. în sensul de rotunjite. iar pentru fotografie 25 × 33 cm.2010 şi referim la toate casele de licitaţie ce au funcţionat într-acest răstimp (inclusiv galeriile ce au întreprins ocazional licitaţii): Alianţa Artelor. spre exemplu. Alis. Quadro. provenienţa ei. cu privire la pictura universală. Primul pas al metodei a fost standardizarea națională a dimensiunilor fiecărei tehnici – astfel. pe de altă parte calitatea de ansamblu a operei artistului. Lux Art. în ultimii 16 ani și sunt încărcate în baza de date Artmark. diferenţele faţă de rezultatul pur al mediei aritmetice fiind nesemnificative. pentru sculptură (cea mai lungă dimensiune) 37 cm. Pentru tehnicile 7 . Astfel. Djaburof. Galeria Ana. Preda’s. Datele primare folosite în vederea procesării electronice a valorilor Indexului au fost rezultatele licitaţiilor publice desfăşurate în România. Hanul cu Tei. respectiv pentru fotografie 24 × 33 cm. Dimensiunile medii ale celorlalte tehnici analizate de Index sunt: pentru desen 26 × 25 cm. în raport cu factori obiectivi (cantitatea/suprafaţa operei de artă. adică cei ai unei anumite pieţe. în perioada 1995 . pentru alte tehnici de culoare decât cele picturale 33 × 33 cm.

preţurile la care pot avea loc tranzacţiile private. acolo unde tabelul cronologic de cotaţii şi randamente anuale listează un minim de 3 randamente anuale. pentru care formează şi formulează cotaţii. că tranzacţiile publice reprezintă numai vârful icebergului unei întregi pieţe de tranzacţii private (galerii. care sunt prezente în index doar printr-o seamă de tranzacții izolate. cu funcția de reper pentru acei ani-etalon în care nu s-au desfăşurat suficiente tranzacţii pentru a putea concluziona o medie anuală. precum şi formatelor speciale ale unora dintre operele de pictură sau grafică. Ultimul pas este cel al realizării mediilor anuale ale preţurilor tranzacţiilor publice ale unui artist. rarisimi în pictura românească. respectiv minus 90% faţă de media anuală. târguri etc. Indexul menţionează distinct tranzacţiile deviate/excepţionale. căci preţurile obţinute în tranzacţiile publice influenţează. însă neconsecutive. Să remarcăm. având loc convertirea preţului fiecărei opere tranzacţionate. având o suprafaţă mai mare ori mai mică decât cea medie. efectuate acolo unde există suficiente tranzacţii publice per an pentru a justifica o medie anuală (de regulă un minim de 3 tranzacţii pe an a fost considerat volum critic pentru a genera o medie).de afiș și tapiserie. Pasul următor a constatat în serializarea dimensiunilor operei de artă. deseori afectează. Diagramele lămuresc grafic evoluţia randamentului anual al unui anume artist (într-o anume tehnică). realizate în afara ringului bursier. dealeri. deoarece acest procedeu nu se impunea în vederea calculului de cotații medii. 8 . dar şi tranzacţiile izolate. nu au fost definite măsurile standard. O atenţie specială a fost acordată miniaturiştilor.). magazine. în preţ aferent dimensiunilor/suprafeţei medii. precum tondo-ul. al căror preţ variază cu plus 100%. de altfel.

marmură. Alte tehnici de culoare (pastel. encaustică. în funcţie de tehnica de realizare a operei (pictură. Băncilă. acuarelă. Alpar. Pictură şi tehnici picturale (ulei. acqua-tinta. cu atât mai mult una vernisată. monotip. Ciucurencu etc. cât şi obiecte modelate în ipsos. linogravură. serigrafie etc.). În dreptul fiecărui artist analizat. lemn. Juan pentru Alexandru Paraschivescu ori Theodorescu-Sion. De remarcat că atunci când un artist este mai degrabă cunoscut sub un pseudonim artistic. dar nu întotdeauna. laviu. dagherotip. Tehnici de gravură (litografie. acuarelă etc. criteriul principal de clasificare a tehnicilor drept aparţinând uneia sau alteia dintre grupele de tehnică este efectul asociativ pe care îl produc asupra privitorului. grafit. 9 E. silk-print s. Artiştii pictori. acrilic. acquaforte. produc asupra cumpărătorului mediu documentat (neavizat ori quasi-avizat cu privire la tehnicitățile realizării operei de artă) acelaşi efect de tehnică de culoare şi aceeaşi impresie de operă definitivă precum un ulei. colaje picturale ale oricăror materiale) C. semnalizând grupele de tehnică în care artistul a înregistrat tranzacţii prin simboluri specifice: Astfel. tempera.) Se observă prin urmare că alocarea speciilor de tehnică diferă. flou-master. răşini. a fost indexat alfabetic după pseudonim. numele său civil (spre ex. calotip.). Tehnici fotografice (carbon. peniţă. precum şi instalaţii şi montaje tridimensionale) F. lambda print. conté. ceară. a categoriilor de tehnică după compoziţia substanţelor cu care este realizată opera ori cea a suportului operei.Cum folosim Indexul Legenda Indexul tratează distinct 8 grupe de tehnică de realizare a operei de artă plastică ori grafică: A. condei de argint. carioci colorate. reflectat în asociaţii de valoare de piaţă. giclee. specificându-se între paranteze.) G. desen. de împărţirea clasică. ceracolor. o tempera ori o guaşă.) D. Sculptură (atât obiecte cioplite în piatră.) B. atunci când este realizată din perspectiva comercială. ink-jet. sanguină. Ion pentru Onu Teodor Soare). c-print. creioane colorate. ceramică ori turnate în metal. Desen (creion. guaşă. În speţă. mai mult sau mai puţin ştiinţifică. cerneală etc. Astfel. colaje colorate etc. tuș. lut. cianotip. Indexul listează tranzacţiile ori performanţele financiare ale acestuia. graficieni şi sculptori sunt analizaţi în ordine alfabetică (Aman. xilogravură. Afiş H. teracotă. Tapiserie . evoluţia preţurilor (şi în consecinţă cotaţia de piaţă a unui artist) într-un an-etalon este analizată separat. baiț. alabastru.a. pământ. într-o ordine fixă a grupelor de tehnică (aceeaşi în cazul tuturor artiştilor). de regulă.

De regulă. sub denumirea de Tranzacţii extreme. deoarece nu există cotație într-un an anterior. câtă vreme picturile de Aman sunt lichide dintotdeauna – Indexul reţinând evoluţia acestora începând cu 1995 . unde nu a existat un volum critic de tranzacţii/tehnică/an au fost listate distinct tranzacţiile izolate (sub denumirea de Tranzacţii izolate). precum şi în cel de compunere a unei instalaţii Tehnici fotografice Afiș Tapiserie Analiza tranzacţiilor fiecărui artist s-a efectuat în ordine cronologică. Acolo unde randamentul anual depăşeşte 50%. evoluţia extremă este subliniată prin îngroşarea caracterelor rândului anual. în privinţa fiecărei tehnici artistice în parte (spre exemplu. atât în sensul de cioplire cât şi în cel de modelaj.Desen Pictură şi tehnici picturale (în sensul de tehnici asociate comercial picturii) Alte tehnici de culoare Tehnici de gravură Sculptură. în fapt. începând cu primul an în care respectivul artist a fost tranzacţionat în piaţa publică. s-a notat N/A (“neaplicabil”). Tabelul cronologic de medii (cotaţii) şi randamente anuale ale unui artist semnalează prin săgeţi trendul ascendent ori descendent al cotaţiei de la un an la altul. utilă numai în situaţia aflării mediei anuale (cotaţiei anuale de valoare de piaţă a artistului). Standardizarea şi serializarea. întocmai cu dimensiunile operelor adjudecate şi cu preţurile de adjudecare. datorită specificului operei unora dintre artiştii trataţi. fără a se mai recurge la serializarea dimensiunilor şi preţurilor. 10 . unor anomalii. opera lui Theodor Aman a devenit lichidă în piaţa licitaţiilor de artă din 2003. Indexul va formula şi o linie de trend a evoluţiei grafice. sunt tranzacționate în piața licitațiilor încă din 1990). în ceea ce priveşte tehnica gravurii.chiar dacă acestea. dincolo de meritele furnizării unor cotaţii anuale. pe unele dintre acestea încercând să le semnalăm în chiar cuprinsul catalogului. Tranzacţiile cu preţuri deviate/excepţionale (+100% / -90% faţă de media anuală) sunt menţionate distinct. Acolo unde nu a fost posibil calculul unui randament. au dat naştere. acolo unde există un grafic al evoluţiei cotației de piaţă a artistului. ce exprimă liniar rata medie de creştere anuală a cotației.

am decis să luăm în considerare. Evident. precum şi condiţionările de natură economică manifeste între anumiţi vânzători şi licitatori. Se întâmplă. cei câţiva artişti români cu aplecare înspre miniatură ori format miniatural. accesibile atât evaluatorilor cât şi vânzătorilor. antumitate. laolaltă. Efectul acestei categorii de anomalii: anumite cote de artist sunt afectate în minus de vânzările de loturi argumentabile. ţin de nivelul încă incipient de organizare al pieţei de artă. nu doar în piaţa românească de artă ci și în cea internațională. afectează fie valoarea de autenticitate a unora dintre loturile supuse vânzării. aşadar aflarea preţului/cotației de piaţă prin raportare la dimensiunile medii ale picturii româneşti de şevalet. ale unei cotaţii medii anuale. tehnici diverse. ca loturile argumentabile să se vândă. cu privire la preţurile înregistrate în piaţă. a calculului de randament. în privinţa cărora standardizarea.). dincolo de împărţirea didactică după genuri de tehnică. Consecinţa este restrângerea. cât de cât credibil. în motivaţia actului cumpărării. niciunul dintre autorii a căror preocupare pentru miniatură este astfel precizată. însă în lipsa competiţiei. lăsând tehnicile să se arbitreze reciproc. prin varietate şi frecvenţă în succesiunea portofoliilor anuale.ceea ce nu intervine asupra calculelor de randament anual. miniaturist. afectând 11 . ce ţin de alte raţiuni decât cele ale calității artistice (dimensiune. aşadar la preţuri modice. precum şi fiecare material suport. sau asupra acurateţii graficelor. din nevoia de descifrare a evoluţiei cotației de piaţă a artistului. Scopul este acela al observării unei evoluţii de la an la an a cotei de piaţă a artistului. apoi stadiul imatur de agregare a unui organism profesional instrumental al comunităţii experţilor în arta plastică. la nivelul colecţionarului curent. are. mai întâi lipsa. în condiţiile unei pieţe cu lichiditate încă scăzută a formelor de expresie a sculpturii. În mod similar. motiv pentru care am consimțit totuși pentru avantajele aflării. fără de care nu am fi putut beneficia de suficient volum anual de tranzacţii încât să putem calcula. opere având format miniatural. unde. în privinţa varietăţii tehnicilor de sculptură. sunt semnalaţi prin adăugarea literei (m) în dreptul numelui . din cauza estimării de piaţă neavizate ori constrânse. Alte motive de anomalizare a unei cotaţii anuale şi. ori ca loturi pertinente calitativ să nu se adjudece. De regulă însă. de la materiale provizorii la materiale definitive. astfel. de o manieră convinsă şi definitivă. argumente şi contra-argumente autonome. acolo unde au existat suficiente tranzacţii în tehnici diverse. calitate ori valoare intrinsecă a metalului etc. a argumentului pur al genului de tehnică. iar alte cote de artist ratează consolidarea din pricina estimărilor forţate. de expresie procentuală. este inadecvată. Astfel. absenţa unei baze oficiale de date. Particularitatea este aceea că fiecare tehnică de realizare a unei sculpturi. ce împiedică formarea de cotaţii de artist în anumiţi ani. o altă cauză de anomalie este lichiditatea scăzută. cu o frecvenţă remarcată.Astfel. nu a fost. de la cele de modelaj la cele de cioplire. prezența modestă a literaturii de specialitate. automat. îndeosebi în prima perioadă de aplicaţie a Indexului. mai degrabă realizând. o cotaţie anuală de piaţă. care segmentează divers piaţa sculpturii de autor. fie valoarea realistă de piaţă a acestora.

spre exemplu. ce au zăbovit creator pe teritoriul românesc. împreună cu fundaţia Art Promo. pentru următoarele motive: deşi desfăşurată intenţional şi în principal la Paris.astfel acurateţea randamentului mediu. când nu. ale monedei de calcul în EUR. aşadar. Atunci când baza de date a reţinut cursurile convenţionale de schimb. orişicum convingătoare în sensul obiectivelor Indexului. Evoluţia preţului în cadrul aceleaşi perioade-etalon este afectată de sezonalităţi specifice. când a fost oficializat cursul EUR. O altă circumstanţă ce se cuvine tratată este aceea a întinderii semnificaţiei cuvântului “român”. sârbi. de casele franceze de licitaţii Cornette de Chayette et Cheval. germani. european.000 de artişti români”. ci şi publicul. în covârşitoare majoritate. Secțiunea “Le Modernisme Roumain” din cadrul licitației din 26 octombrie 2009 a Casei pariziene Tajan. licitaţia petrecându-se în ambele locaţii. listând tranzacțiilereper. s-a utilizat sistemul licitării în duplex. trecută şi relativ actuală de piaţă. 12 . sub rubrica Tranzacţii izolate. a operelor de artă plastică şi grafică aflate uzual în circulaţie. o opţiune românească. prin oferirea unor repere pentru valoarea de piaţă a artistului în acei ani. a aparținut unei sesiuni de licitație de artă modernă și contemporană europeană. am consolidat în baza de date folosită la generarea cotaţiilor şi. licitatorul parizian fiind secondat la Bucureşti. Am încercat să suplinim lipsa unor volume anuale. adjudecarea consemnând. Proporţia de românitate a artiştilor ce fac obiectul Indexului este una variabilă. născuţi ori nu pe teritoriul românesc. în consecinţă. la Druout Montaigne. Am ales anul drept etalon al perioadei de apreciere a cotaţiei. în sintagma “peste 1. în incinta hotelului Novotel. utilitatea Indexului fiind aceea de a lămuri valoarea. tehnic vorbind. la naţionali maghiari. de un asistent ce a arbitrat la rândul său ofertele locale. a randamentelor. afară de vânzările de artă românească petrecute în interiorul graniţelor. fără a pondera preţurile ce intră în calculul cotaţiei anuale. numărând 23 de loturi de artă modernă și post-modernă românească. stabilite de casele de licitație. au fost realizate folosind parităţile RON – USD – ECU/XEU. în martie 2009. Este de asemenea de menţionat că. s-au aplicat acestea.. organizată. după cum tranzacţiile s-au petrecut mai devreme sau mai târziu în an. unii indigenizându-se. alţii continuându-şi periplul . întotdeauna apropiate la zecimală de cele convenționale. chiar punând bazele unor şcoli de artă. De la naţionali români. rezultatele licitaţiei de artă românească intitulată “De la Bucureşti la Paris”. atât în Bucureşti cât şi în sala de licitaţii pariziană. ruşi etc. nu doar loturile au fost integral româneşti. Conversiile valutare din monedele de calcul ale adjudecărilor anterioare lui 1998. Spre deosebire de această licitație . la artişti plastici străini itineranţi. derivând din periodicitatea nevoii pentru unele funcţiuni ale obiectului de artă. adresate unui public cosmopolit. din inițiativa SYMEV.tuturora li s-a acordat atenţie egală. s-au aplicat cursurile de schimb din data adjudecării. născuţi pe teritoriul românesc şi desfăşurând cel puţin o fază de creaţie în relaţie cu realitatea românească. suficient cât să dea naştere unui volum considerabil de creaţie. în piaţa românească de artă. pentru artă românească.

la nivel de reglementare ori la nivel de disciplinare şi actualizare a practicilor. prin comparaţie. folosind raţionamente deductive ori inductive şi varii formule matematice. dat fiind stadiul incipient de dezvoltare a pieţei emergente de artă. dar uneori şi în anii relativ recenţi. la lărgirea accesului utilizatorului neavizat. Indexul nu închide un cerc al artiştilor valoroşi: majoritatea artiştilor români contemporani. în special în primii ani de aplicare. pe segmente ori cu privire la anumiţi artişti. aplicând. prin el însuşi. la piaţa românească de artă. realitatea acestora. preferabil. de regulă. aspectul tranzacţional (Feriţi-vă de aşa-zise chilipiruri! – sunt de regulă imaginare) etc. o regulă a oricărei pieţe de artă fiind că fiecare operă de artă are piaţa sa relevantă (cea mai lichidă. Cu atât mai puţin poate utilizatorul prognoza cu certitudine. deschizători de şcoli şi drumuri în plastica contemporană. poate fi neîntrecută. izolarea unora dintre anii cu puţine tranzacţii la vedere putând influenţa simţitor randamentul anual mediu şi graficul concluzionat. şi verificând. precum şi la încurajarea creşterii ratei de lichiditate a obiectului de artă. dintre care unii semnificativi şi foarte activi internaţional. iar rentabilitatea investiţiei. Indexul procesează tranzacţii trecute şi relativ recente (a doua ediţie – până în luna decembrie 2010) şi trage concluzii matematice pe baza acestora. prin metoda sondajului. Indexul serveşte orientării investitorului în piaţa românească de artă. cum ar fi aspectul documentar (Cumpăraţi cu acte!). automat. Preţul lor este însă. 5 reguli de bază 1 Indexul nu este un ghid al gustului personal. Sfatul unanim al autorilor este: Cumpărați ce vă place. în achiziţionarea unui obiect de artă. alcătuită din cei mai mulţi potenţiali cumpărători). dincolo de rata istorică de creştere anuală a valorii de piaţă a unui artist. 2 3 4 5 Deși factor de lichiditate şi instrument de transparentizare a comerţului cu artă plastică şi grafică românească. iar nu în alte pieţe naţionale. Recomandăm utilizatorului să ţină cont. în primul rând de criteriile personale de gust şi valoare intrinsecă. accesibil. alţii artişti în curs de consacrare sau la început de carieră. chiar dacă de natură matematică. arta este o investiție în primul rând de suflet. precum o casă de licitaţie ori o galerie autorizată. chiar dacă emergente. sau apel individual la experţi de artă atestaţi şi. specializaţi în artistul sau curentul căruia aparține opera). Indexul doar oferă repere valorice istorice. nu rezolvă alte probleme curente ale unei pieţe de artă şi cu atât mai puţin ale uneia tinere. şi contribuie. achiziţie printr-un canal de vânzare care verifică autenticitatea. pe termen mediu/lung. evoluţia viitoare precisă a pieţei de artă. nu figurează în Index.Cum să NU folosim Indexul Ce nu este Indexul. aspectul de garantare (Certificat de autenticitate. într-o anumită perioadă. Indexul. ce simțiți că veți iubi și peste câțiva ani. calculul comparativ al ratelor de creștere a valorii investiționale etc. 13 . trebuie să rămână mereu în plan secund. ale Indexului sunt relative. cu materia primă a bazei de date despre tranzacţiile publice. atât la nivel specific cât şi la nivel general. ca instrument de codificare a informaţiei de specialitate. multe dintre constatările. formule pre-determinate de calcul. În condiţiile unei lichidităţi limitate. nefăcând (încă) obiectul vânzării prin licitaţii în România.

500 euro (Artmark) 7.000 euro (Artmark) 20.000 euro (Artmark) 13. 26. Iosif Iser.500 euro (Goldart) 14.000 euro (Călușari) 5. Ion Ţuculescu. Eustațiu Stoenescu. Nicolae Grigorescu. 38.000 euro (Artmark) 11.000 euro (Artmark) 22.000 euro (Artmark) 8.000 euro (Artmark) 21.000 euro (Artmark) 17. 50.  46. 15.  “Băieţi scăldându-se“. 19. 32. Rudolf Schweitzer-Cumpăna. “Cina dulgherilor“. “Păstoriţă”. 25. Jean Alexandru Steriadi.000 euro (Artmark) 18.000 euro (Artmark) 23. 125. 38. Nicolae Tonitza. 36.000 euro (Alis) 14 . 24. Corneliu Baba. Francisc Şirato. Gheorghe Petraşcu. “Natură statică cu farfurie olandeză“. Lucian Grigorescu. “Violete”. Ştefan Luchian. Theodor Aman. “Golgota”. 20. “Prieteni“. “Natură statică cu bujori şi cărţi“. Alexandru Satmary. Samuel Mützner. 67. 140. Ştefan Popescu. Hans Mattis Teutsch. “Natură statică cu legume coapte“. Ştefan Dimitrescu. “Trei muzicieni”. Nicolae Dărăscu.000 euro (Artmark) 24. 15.000 euro (Artmark) 2. 175.  “Cireş în floare”.Recorduri de autor/2010 Prețuri maxime/2010 ale unora dintre artiștii reprezentativi TOP 50 1. 30. “Case provensale”.500 euro (Artmark) 25. 100. “Garoafe”. “Cartierul tătăresc la amiază“.000 euro (Artmark) 6.000 euro (Artmark) 10. Max Herman Maxy. Corneliu Michăilescu. Theodor Pallady. “Treburile casei”. “Legendă antică”. “Compoziţie cu motive româneşti“. Alexandru Ciucurencu. “Uliță dobrogeană“. Ion Theodorescu Sion. 23.000 euro (Artmark) 15. 17.000 euro (Artmark) 12. “Noapte la Ştefăneşti”. “Case la Chioggia”.000 euro (Artmark) 3.000 euro (Artmark) 4. “Interior (Claudia Milian – Minulescu pozând în interior oriental)”.000 euro (Artmark) 16. “Lila în galben”. “Natură statică cu crizanteme galbene”. 110. Camil Ressu.  21. “Natură statică  cu fructe şi cărţi de joc“.000 euro (Artmark) 19. “Nud“. 42. 50.000 euro (Artmark) 9.

“Oltul la Cozia“. 29. 42. 8000 euro (Artmark) Marius Bunescu. 7500 euro (Artmark) Apostol Mănciulescu. “Copil cu beretă verde“. 34. 41. “Taclale”. 5. 44. 7500 euro (Artmark) Nicolae Enea.000 euro (Artmark) Sava Henţia. 39. “Condiţia umană”. “Danaida“.000 euro (Artmark) Ion Mândrescu. 6. “Pe gânduri“.500 euro (Artmark) Tia Peltz. 6. “Tâmpla“. 5.000 euro (Artmark) Kimon Loghi. 38. 11. 6. “Piaţa Mică din Sibiu”. 47. “Om. “Pădure de cenuşă“. “Natură statică cu scoică”. 33. “La malul lacului“. 40. “Natură statică cu mandolină şi fructieră“.500 euro (Artmark) Francisc Chiuariu. 46.H.000 euro (Artmark) H.26. 5. 11. “Şalul roşu“.512 euro (Alis) Constantin Piliuţă. 10.500 euro (Artmark) Paul Neagu.000 euro (Alis) Adam Bălţatu. Nicolae Vermont.500 euro (Artmark) Ion Pacea.000 (Artmark) Mac Constantinescu. 8000 euro (Artmark) Octav Angheluţă.500 euro (Artmark) Gheorghe Vânătoru. 8500 euro (Artmark) Petre Iorgulescu Yor. 49. 45.000 euro (Artmark) Alexandru Moser Padina. 35. “Peisaj cu geamie“.500 euro (Artmark) Dumitru Ghiaţă. 32. 12. 31. “Ramp“. spațiu“. 50. “Pasărea Phoenix“. 10. timp. 36. “Florăreasa”. “Dubrovnic”. “Prieteni”. 6. 6800 euro (Quadro) Arthur Garguromin Verona. 43. “Seară de înger”. 28. 8500 euro (Artmark) Ipolit Strâmbu. “Natură statică cu lămâi”. 6. “Pescari şi mahoane“. 8000 euro (Artmark) Viorel Mărginean. 30. 7000 euro (Artmark) Ioan Sbârciu. “Odihnă în iarbă”. Catargi. 12. 6. 37. 27. 48.500 euro (Artmark) 15 . “Mere şi flori“. 8000 euro (Artmark) Horia Bernea.

Napoca.monavissa. 118. sector 1. ap. 10. ap. bloc H3.ro ARTMARK Str. nr. Oradea www.ro GOLDART Str.A. nr. Independenței.34. București www. 2. sector 2.alis. sector 1.ro ARAART Str. nr. C. sector 1.CASE DE LICITAȚIE DIN ROMÂNIA ALIS Bd. 1. 2-4. nr.calusari-auctions. București www. sector 1. Nicolae Filipescu. Iancu de Hunedoara nr. Rosetti.ro QUADRO Str.goldart. etaj I.galeriaquadro. 5.ro CĂLUȘARI Str.ro MONAVISSA Calea Victoriei. parter.araart. 64. nr.com 16 . București www. etaj 3. Spiru Haret nr. București www. 32 . București www.artmark. 8. Cluj-Napoca www.

Constanța 23 martie 13 aprilie 19 mai 31 mai 16 iunie 16 iulie 28 septembrie LICITAȚIA DE IMPRESIONISM ȘI POSTIMPRESIONISM ROMÂNESC Opera Națională București 29 septembrie LICITAȚIA DE ECHITAȚIE.CALENDAR LICITAȚII ARTMARK 27 ianuarie 23 februarie 24 februarie 2011 str. 5.ARTĂ DECORATIVĂ LICITAȚIA VINURILOR DE COLECȚIE LICITAȚIA COLECȚIEI DE POSTMODERNISM PETRE BUZATOV LICITAȚIA DE PRIMĂVARĂ LICITAȚIA DE ROMANTISM ȘI ART NOUVEAU LICITAȚIA DE ARTĂ CONTEMPORANĂ LICITAȚIA “VECHI MAEȘTRI AI PICTURII ROMÂNEȘTI .artmark. CINEGETICĂ ȘI MARINĂRIT LICITAȚIA DE VINURI ȘI ȘAMPANII DE COLECȚIE LICITAȚIA ROMÂNIA REGALĂ 20 octombrie LICITAȚIA DE TOAMNĂ 15 noiembrie LICITAȚIA “VALORI TRADIȚIONALE” LICITAȚIA DE ARTĂ DECORATIVĂ DE EPOCĂ 16 noiembrie LICITAȚIA DE CEASURI ȘI BIJUTERII LICITAȚIA DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 17 noiembrie LICITAȚIA DE ALB-NEGRU 15 decembrie LICITAȚIA DE IARNĂ Ateneul Român 17 .A. XVIII-XIX” LICITAȚIA DE DESIGN MODERN ȘI CONTEMPORAN LICITAȚIA “PRIMUL MEU TABLOU” LICITAȚIA DE VARĂ LICITAȚIA DE MARINE ȘI ORIENTALISM Mamaia. Bucureşti T/F: 021 210 30 16/15 www.ARTĂ PLASTICĂ ȘI SCULPTURĂ LICITAȚIA DE MĂRȚIȘOR . Rosetti. C.ro LICITAȚIA DE ALB-NEGRU LICITAȚIA DOAMNELOR ARTELOR FRUMOASE ROMÂNEȘTI LICITAȚIA DE MĂRȚIȘOR .SEC. nr.

18 .

Napoca.LICITAÞII QUADRO de trei ori pe an Aprilie | Octombrie | Decembrie Evenimentele pieþei de artã din Transilvania PRIMA CASÃ DE LICITAÞII DIN TRANSILVANIA Cluj. 0745-480-619 www. 2-4. 64 Orar: luni — vineri.galeriaquadro. nr. str. ap. între orele 11:00 — 18:00 tel.ro 19 .

Regina Maria 18. prin aderarea încă din 2009. într-un timp rezonabil. la CINOA (Confederația Internațională a Negustorilor de Obiecte de Artă). ACOAR luptă împotriva pieței contrafacerilor care năpădește tânăra piață de artă autohtonă și militează pentru aprecierea domeniului creativ de către autorități naționale sau locale printr-o legislație adaptată criteriilor europene și neînrobită fiscal ce va ușura circulația valorilor. Președinte ACOAR Sediu ACOAR.ro/ . participând la târguri de artă internaționale și organizând astfel de târguri în România. București. Scopul ACOAR este de a crea în timp o sinergie informală și expoziționalcomercială între membrii săi și. Cluj. Baia Mare. Sibiu.ro Web: http://www. Numai astfel vom impune și în România binomul artist-comerciant care este motorul schimbului de valori în domeniul artelor plastice și decorative încă din antichitate și numai astfel vom ajunge. același tip de sinergie cu cei mai importanți confrați din lumea întreagă. tânăra generație de creatori români pentru prima data în istoria de nici două secole a breslelor artistice în țara noastră. sector 4 Telefon: +4 031 436 86 44 E-mail: radu.ACOAR Asociația Comercianților de Opere de Artă din România Asociația a fost înființată din inițiativa mea în anul 2009 și numără 22 de galerii de artă și anticariate din București.eagallery. Timișoara. Radu Boroianu. vom reuși să înțelegem rolul decisiv al profesionalismului și seriozității acestei nobile și milenare profesii ce se bazează pe studiu aprofundat și încredere. Învățând să cerem și să oferim informații.boroianu@eagallery. să cotăm în mod organizat și stabil. Iași. ACOAR nu este o societate caritativă și nu mijlocește ajutoare pentru cei ce nu știu să se ajute singuri.

poate participa. Muzeul de artă Ploieşti – sculptură românească 19. Andreea Brezean – restaurator. Muzeul Cotroceni – expert tehnici restaurare 10.A. Vlad Ciobanu – sculptor 3. 3. univ. tehnică etc. Cristian Tarbă.R. Alexandru Măciucă. univ. de drept privat sau public. Mureş – mobilier sec. Pictor Ştefan Luchian nr. clasare şi evaluare pentru obiectele cu semnificaţie artistică din domeniile: artă plastică (românescă şi europeană). efectuează. • funcţionează pe criterii profesional-ştiinţifice şi acţionează în interes public în scopul protejării şi promovării bunurilor cu semnificaţie cultural-artistică.A. PAVEL ŞUŞARĂ . artă decorativă. Daniela Chirion – pictor cu studii speciale de tehnici 4. descoperite întîmplator. ap. artă religioasă etnografie şi artă populară. numismatică. Vamă.com pavelsusara@yahoo. Liviu Lăzărescu. fără scop patrimonial. autentificare.• persoană juridică de drept privat. Cătălin Davidescu – artă românească 6.. Preşedinte – artă românească modernă şi contemporană 2.E. Interpol etc. audio-vizual 22. Lucian Ionescu. ceramică 10. Bucureşti Tel. SRI.E. Adriana Pantazi. proprietare sau posesoare ale unor bunuri din categoriile mai sus amintite. Petruţa Pascu – avocat 4. Pavel Şuşară. Ion Şulea. 1. Prof. revendicate. Muzeul de Artă Tg. confiscate. expertiză grafologică 12. Baia Mare – pictor. arheologie. bijutier 8. scriitor 12. Vladimir Bulat – artă medievală şi religioasă 7.expert tehnici restaurare 9. univ.68. Muzeul de Artă Tg. Elena Gabriela Lupu – artă decorativă 14. email: pavelsusara@gmail.: 0745. în conformitate cu reglementarile juridice corespunzatoare. Maria Albani – istoric de artă 2.02 Mob. Muzeul de Artă Arad Str. Răzvan Ciucă. indiferent de forma de proprietate a acestora. sculptor. Ruxandra Garofeanu – artă românească modernă 13. Paula Popoiu. pictură de şevalet şi monumentală Membri consultanţi: 1. – expert criminalist. a celor care au făcut obiectul unor tentative ilegale de export sau a celor aflate în situaţii litigioase. Membri titulari: 1. Copel Moscu. restaurator – expert tehnici hîrtie 8. Director. Muzeul Agriculturii Slobozia – etnologie şi tehnică agricolă 24. Daniela Făiniş – porţelan. Ioan Bolborea – sculptor 9. Florin Călimăceanu – restaurare lemn. . filatelie. XX 21. Muzeul Naţional de Artă – artă românească 17.com ion_anghel13@yahoo. Director. Magda Urse – restaurator pictură şi pictură pe lemn 7. Florin Colonaş – artă românească modernă 18. Ioan Lazăr. • la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.382 Email: expertizadearta@yahoo. Mureş – artă românească 1/2 sec.. Ion Anghel. specialist tehnici 6. cercetare documentar-ştiinţifică. Secretar – relaţia cu IGP.E. – metode şi tehnici de restaurare 5. Muzeul de Artă Constanţa – artă românească 16.E.mob: 0723.813. Ioan Nemţoi – tehnici ale sticlei 11. sector 2. regizor – foto. Maria Lungu. Henry Mavrodin – artă românească 11. XIX 20. din proprie iniţiativă şi la solicitări. Doina Păuleanu. prestează serviciile deja enumerate.R. Adrian Chira. referitoare la bunurile cultural-artistice deţinute legal. Ioan Ţalupca – avocat 5.397645. Prof.com Contact Preşedinte A. Tudor Octavian – jurnalist. Prof. Muzeul Satului – obiecte cult ortodox şi costum popular 23. 12 C. cinema.com A. în calitate de consultant. Maria Olimpia Tudoran Ciungan – artă europeană 15. scoase la licitatie. Alice Ana Neculea. expertiză şi contraexpertiză. • împreună şi alături de instituţiile abilitate ale statului. Mircea Bochiş. la elaborarea unor norme şi reglementări de specialitate.: 021/315.

A. fiind un organism care intermediază relaţia dintre public şi opera de artă. Bucureşti T/F: 021 210 30 16/15 www. urmărind stimularea obişnuinţei urmăririi constante a creaţiei artistice. Galeria ArtSociety este principalul vehicul al cauzei noastre. 5. Rosetti. din care o parte importantă reprezintă expunerea unei părţi cât mai mari a moştenirii plastice româneşti. prin organizarea de expoziţii curatoriale de artă aparţinând secolelor XIX şi XX. Susţinerea artiştilor tineri şi promovarea artei contemporane necesită un plan elaborat. opere din patrimoniul său inestimabil se reîntorc în circuitul expoziţional. Centrul Cultural Artsociety găzduieşte în spaţiile palatului Cesianu-Racoviţă o serie de expoziţii care prezintă capodopere necunoscute din colecţia Pinacotecii Bucureşti. prin atenţia curatorului Ruxandra Garofeanu. la înfăptuirea căruia participă impunerea şi asumarea valorilor autentice ale artei româneşti de partimoniu. După mai bine de trei decenii în care instituţia nu a avut un sediu propriu. C.ro . Printre funcţiile galeriei.artsociety. Centrul Cultural ARTSOCIETY str.Centrul Cultural ArtSociety este o fundaţie culturală a cărei activitate este orientată către afirmarea valorilor artei Româneşti de patrimoniu şi promovarea artei contemporane şi a tinerilor artişti. nr. Holul de recepţie 1905 Holul de recepţie 2011 Începând cu luna aprilie 2011. esenţială este aceea de “accesibilizare” a artei.

sprijină Indexul Pieței Românești de Artă Trafic de peste 42.600 de abonați la newsletter &feed * date actualizate în luna februarie 2011 . produse și arhivate Peste 280 de utilizatori îregistrați cu cont personal Peste 3.000 știri publicate Peste 1.000* de vizitatori / lună din peste 90 de țări Index de peste 450 de artiști contemporani Peste 110 episoade video despre peste 200 de artiști contemporani publicate.

24 .

.

26 .

.

28 .

29 .

Muzeul Judeţean de Artă Centrul Artistic Baia Mare “Repere europene între tradiţii şi inovaţii” (expoziţie permanentă) Str.213964 Fax: 0262. Maramureş. 1 Mai. 8 Baia Mare. jud. 430331. Romania Telefon: 0262.214080 30 . nr.

Muzeul Municipiului București

Vă invităm să descoperiți istoria Bucureștiului oglindită în expozițiile și bogatele noastre colecții

Adresa: B-dul I. C. Brătianu nr. 2, sector 3, București Tel. 021 315 68 58 Fax. 021 310 25 62 E-mail: relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro secretariat@muzeulbucurestiului.ro biblioteca@muzeulbucurestiului.ro Program de vizitare: miercuri-duminică 10.00 - 18.00

Aba-Novak, Vilmos
1894, Budapesta - 1941, Budapesta

2006 2008

461,59 1.204,42

+346,33 ä +160,93 ä

1500

Randament anual mediu 93,09 %

Tranzacții izolate
2010 • Margine de pădure ulei pe pânză, 55 × 68 cm, Quadro 22.000 €

1000

Ab Ac

500

Abrudan, Petre
1907, Zucor, Sălaj - 1979, Cluj Napoca

0

-500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tranzacții izolate
2010 • Peisaj ulei pe pânză, 61 × 73 cm, Artmark 1.100 €

Tranzacții izolate
2010 • Cafeneaua lui Mamut acuarelă pe hârtie, 34 × 47 cm, Artmark 3.000 €

Acasandrei, Aurel
1939, București - 2006, București

Acs, Ferenc
1876, Cluj - 1949, Cluj

Tranzacții izolate
2010 • Scenă domestică 196 € tuș și creioane colorate pe hârtie, 69 × 59 cm, Alis

Medii anuale An Preț Mediu (€)
2008 1.005,20

N/A

Ackerman, Paul
1908, Iaşi - 1981, Paris

Tranzacții izolate
2009 • Portret de băiat ulei pe pânză, 109 × 79 cm, Artmark 2010 • La baie ulei pe pânză, 36 × 30 cm, Artmark 2010 • Cusătorese ulei pe pânză, 75 × 87 cm, Artmark 1.400 € 700 € 1.900 €

Tranzacții izolate
2008 • Personaj citind ulei pe carton, 28 × 22 cm, Artmark 500 €

Acontz, Nutzi
1894, Focşani - 1957, Bucureşti

Acsinte, Carmen
n. 1975, Râmnicu Vâlcea

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2003 2004 177,76 103,42

Tranzacții izolate
N/A -41,82 æ

%

2009 • The Flag of my Country and Mimo acrilic pe pânză, 120 × 80 cm, Artmark

2009

%

900 €

2010

33

Tranzacții izolate
2009 • Zoomagie (împreună cu Ionuț Staicu) 280 € colaj fotografic, 70 × 100 cm, Artmark

Adam, Sorin
n. 1968, Ploieşti

. Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2005 2006 2007 996,67 347,84 956,43

N/A -65,10 æ +174,96 ä

%

Randament anual mediu 54,93 %

Tranzacții izolate
2010 • Peisaj cu pod ulei pe pânză, 65 × 64 cm, Alis 2010 • Balcic ulei pe pânză, 60 × 70 cm, Artmark 466 € 3.750 €

Agafiței, Costache
1909, Iaşi - 2002, Iaşi

Tranzacții izolate
2007 • Autoportret cu căciulă ulei pe carton, 35 × 30 cm, Alis 2007 • Peisaj din Bucium ulei pe carton, 47 × 68 cm, Alis 2008 • Masa din bucătărie ulei pe carton, 63 × 93 cm, Alis 1.265 € 1.000 € 1.667 €

Adamiu, Mihai
1901, Bârlad - 1984, București

Tranzacții izolate
2009 • Peisaj de primăvară ulei pe carton, 48 × 69 cm, Goldart 725 €

Agricola, Lidia
1914, Baia Mare - 1994, Baia Mare

Adler, Adolf
1917, Cluj - 1996, Rishon LeZion

Tranzacții izolate
2008 • Muzicanți Hasidimi ulei pe pânză, 29 × 35 cm, Alis 1.194 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2005 2008 2009 168,48 282,69 599,15

N/A +67,79 ä +111,94 ä

%

600 500 400 300

Randament anual mediu 44,93 %

Aescher, Hans
1866, Brașov - 1947

Tranzacții izolate
2008 • Bivoli la adăpat ulei pe pânză, 35 × 70 cm, Alis 2010 • Neamul bivolilor ulei pe pânză, 35 × 70 cm, Artmark 694 € 800 €

200 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

34

Alexandrescu, Nicolae I.
1884 - ?

1000 900 800 700

Tranzacții izolate
2006 • Flori 441 € ulei pe placaj, 18 × 26 cm, Monavissa 2006 • Peisaj marin 176 € ulei pe panou de lemn, 18 × 26 cm, Monavissa 2007 • Peisaj de iarnă 156 € ulei pe pânză, 60 × 50 cm, Monavissa 2008 • La adunatul fânului 405 € ulei pe placaj, 49 × 61 cm, Goldart 2010 • Țăran odihnindu-se 1.100 € ulei pe carton subțire, 34 × 39 cm, Artmark

600 500 400 300 200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ad Al

Tranzacții izolate
2007 • Tânăra cu umbrelă 1.567 € ulei pe hârtie lipită pe carton, 42 × 32 cm, Monavissa

Alexandrescu, Titus
1868, Bucureşti - 1928

Alpar, Juan (I. Al. Paraschivescu)
1857, Bucureşti - 1901

Tranzacții izolate
2008 • Nud șezând sanguină, 55 × 40 cm, Alis 222 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2008 2009 454,12 758,73

N/A +67,08 ä

%

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2005 2006 2007 2009 2010 1.324,52 3.680,86 6.590,42 3.666,50 1.721,59

N/A +177,90 ä +79,05 ä -44,37 æ -53,05 æ

%

Randament anual mediu 67,08 %

7000 5600

Randament anual mediu 31,91 %

Alexandrescu Milcoveanu, Dudu
1908, Bucureşti - ?

4200 2800

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2005 2006 2009 293,35 401,48 973,18

N/A +36,86 ä +142,40 ä

%

1400 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Randament anual mediu 44,81 %

Tranzacții izolate
2004 • Cherhana 1.608 € ulei pe pânză lipită pe carton, 38 × 71 cm, Alis
35

Alupi, Călin (Calinic)
1906, Văncicăuţi, Hotin, Basarabia - 1988, Iaşi

Tranzacții izolate
2000 • Pe drum peniță, 10 × 17 cm, Alis 2003 • Primirea solilor turci peniță, 17 × 12 cm, Alis 573 € 1.014 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2006 2008 2009 646,49 987,86 1.476,56

N/A +52,80 ä +49,47 ä

%

1600 1400 1200 1000 800 600 400 1995

Randament anual mediu 34,09 %

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
1997 1998 2001 2003 2005 2006 2007 24.739,04 22.087,35 59.497,02 28.817,28 82.069,81 148.893,75 365.931,54

N/A -10,72 æ +169,37 ä -51,57 æ +184,79 ä +81,42 ä +145,77 ä

%

400000 300000

Randament anual mediu 51,91 %

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

200000 100000

Tranzacții izolate
2010 • Autoportret ulei pe pânză, 50 × 40 cm, Alis 2010 • Portret de bărbat ulei pe pânză, 61 × 73 cm, Monavissa 1.196 € 334 €

0 -100000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tranzacții izolate
2007 • Nud șezând 364 € creioane colorate pe hârtie, 70 × 50 cm, Alis

Tranzacții izolate
2002 • Pe câmp ulei pe lemn, 12 × 9 cm, Alis 2010 • Violete ulei pe lemn, 16 × 21 cm, Alis 4.322 € 14.741 €

1831, Câmpulung Muscel, Argeş - 1891, Bucureşti

Aman, Theodor (m)

Tranzacții izolate
1999 • În grădină 1.738 € acuarelă, 19 × 14 cm, Alis 2010 • În port 14.526 € acuarelă pe hârtie, 25 × 36 cm, Goldart

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2004 2007 18.177,08 16.469,04

N/A -9,40 æ

%

Randament anual mediu -3,13 %

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2003 3.714,15

N/A

%

36

65 æ +45.92 ä +51. Bucureşti . Artmark 800 € 37 . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6000 4800 3600 2400 1200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2. 14 × 9 cm.l.597 € 667 € Tranzacții izolate 2008 • Nud cu draperie 278 € ulei pe carton. Alis 2005 • Țărancă din Vlașca aquaforte.16 % Al An Anestin. Alis 2006 • Țărăncuță în picioare 10. Alis 1999 • Cap de țărăncuță cu tulpan galben 43.86 ä -45. Alis Randament anual mediu 19.00 æ -56. Alis 2010 • Bună dimineața 850 € cărbune si estompă pe hârtie. 7 × 5 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 1995 • Peisaj din Valea Buzăului 7. Monavissa 2008 • Nud cu pălărie 1. 28 × 16 cm.275 € ulei pe lemn.37 3.06 1. 54 × 35 cm.019. Goldart 352 € 500 € 441 € 647 € 412 € 625 € 1. Monavissa 345 € Tranzacții izolate 2010 • Pieta tehnică litografică.556. Monavissa 2006 • Tânără cu părul despletit aquaforte.1882. 29 × 20 cm.. 7 × 11 cm. 48 × 127 cm. 8 × 5 cm.? Tranzacții izolate 2005 • Peisaj ulei pe p. Goldart 2010 • Portret de bărbat acvaforte. Bucureşti Tranzacții izolate 2003 • Nud 120 € sepia. 55 × 39 cm. 7 × 11 cm. Alis 2007 • Nud șezând 167 € creion.93 -29. Bucureşti . 27 × 21 cm. Goldart Anastasiu.658.667 € acuarelă.44 ä Andreescu. Goldart Tranzacții izolate 2006 • La ștrand 845 € tuș și acuarelă pe hârtie. Alis 2009 • Actorul Aristide Demetriade în Hamlet 140 € acuarelă și tuș pe hârtie.82 5. Alis 2008 • Spoitoraș aquaforte.637. Monavissa 2006 • Alegoria amorului 725 € acuarelă și tuș pe hârtie. Monavissa 2006 • O sindrofie aquaforte. 8 × 12 cm.619. 45 × 27 cm. 95 × 114 cm. 33 × 22 cm. Bucureşti .391.76 4. 133 × 45 cm.741 € ulei pe lemn. 29 × 14 cm.85 1.52 3. Alis 2007 • Mihai Viteazul aquaforte. Goldart 2010 • Nud în interior 491 € ulei pe pânză reantualată.294 € ulei pe pânză lipită pe carton. 48 × 58 cm.46 ä +125. Alis 2006 • Spoitoraș aquaforte. Anastase 1918. 15 × 28 cm.f. Ion 1850. 47 × 31 cm. 46 × 38 cm.1963. 8 × 6 cm. Ion Valentin 1900.89 æ +42.136. Artmark 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2004 • Amatorul de stampe gravură.

39 × 53 cm. Nicolae (Angelescu-Ange) 1869 .133 € 750 € Anghel. Alis 2009 • Pastorală ulei pe pânză. 78 × 60 cm.40 Anghel.96 % 419 € 1. 1904. Gheorghe D.1966. Miroşi. Monavissa Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 2003 2004 2008 202. 40 × 37 cm. 40 × 29 cm.1947.92 N/A -29. Goldart Tranzacții izolate 2007 • Peisaj din Creta ulei pe pânză. Alis 265 € 2. 51 × 40 cm. Miroşi.88 % Tranzacții izolate 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2003 • Maternitate ipsos patinat. 55 × 81 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2007 • Oglinda lui Tiron 813 € cimenturi colorate. 40 × 50 cm. Turnu Severin . Monavissa 969 € Anghel. Alis 2007 • Crizanteme și cană ulei pe pânză. 34 × 49 cm.97 ä % 1895. Alis 38 1995 2006 • Nud relief în bronz. 14 × 10 × 11 cm. Cluj Napoca Tranzacții izolate 2002 • Bujori ulei pe pânză.162 € .407. Alis 2008 • Stradă în Roma 757 € ulei pe pânză lipită pe carton. 42 × 34 × 27 cm. Goldart 1000 800 600 400 200 0 Randament anual mediu 20.03 602.88 æ % Randament anual mediu -9.1916 Tranzacții izolate 1995 • Rugăciune teracotă. Teleorman . Alis 2008 • Satul natal 324 € ulei pe carton. 41 cm. 33 × 12 cm.12 ä +63. Teleorman Tranzacții izolate 2004 • Strada Lipscani 250 € ulei pe carton.53 986. 21 × 29 cm. 1938.000 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2008 1. 66 cm. Alis 2010 • Eminescu bronz. Gheorghe I.Angelescu.53 568. Artmark 589 € 322 € 1. Vasile N/A +180. Monavissa 2005 • Popas 225 € ulei pe placaj. n.46 ä +6. Alis 1998 • Portretul lui Ștefan Luchian ipsos.78 988.

76 3.82 1. Monavissa 2008 • Peisaj rural ulei pe pânză. Nicolae Tranzacții izolate 2010 • Peisaj meridional cu ruine 600 € acuarelă. Alis 588 € An Ap Tranzacții izolate 2009 • Spaime pastel pe hârtie.01 Tranzacții izolate N/A +29. Alis 2007 • Toaleta ulei pe carton. 37 × 30 cm. Alis 2008 • Scenă rurală ulei pe pânză. 40 × 33 cm.930. 1957. 48 × 60 cm. Artmark 600 € 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anyos.05 1. Alis 500 € 500 € 611 € Tranzacții izolate 2001 • Curte de mahala ulei pe carton.1945 Tranzacții extreme 2010 • Copil cu beretă verde 8. 90 × 92 cm. Cornel Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2008 2009 2010 868.600 € 4000 Randament anual mediu 59.000 € ulei pe pânză lipită pe carton. 60 × 50 cm.Angheluță. 1939.070. Constanţa 3000 2000 Tranzacții izolate 2008 • Liliac ulei pe pânză. Alis 447 € 727 € Apostol. 37 × 52 cm. Bucureşti Antonescu.03 ä % 2007 • Logodnicii ulei pe pânză.121. Brăila . Ion Alexandru n. 57 × 76 cm.932. Artmark n. 45 × 13 cm. Octavian 1904.10 ä -24.17 % Antonescu.94 1. 51 × 45 cm. 48 × 58 cm. Artmark Tranzacții izolate 2004 • Pe prispă ulei pe pânză. 49 × 69 cm. Berca.1979. Artmark 1. Alis 356 € 39 .43 æ +127. Buzău Tranzacții izolate 2009 • Brunetă ulei pe pânză. Viola 1872 . guașă și creion conte pe hârtie.88 ä -44.58 æ +267.84 847.

20 ä -1. Monavissa 2010 • Compoziție cu personaje 245 € ceracolor pe hârtie. 60 × 43 cm. Taribian 1915. Goldart Tranzacții izolate 2008 • Crâng ulei pe pânză. 40 × 28 cm. Alis 2002 • Nud creion. 21 × 29 cm. Bozienii de Sus.000 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2005 2006 2008 72.13 33.92 Apostu.65 æ +16. Gheorghe 1937.14 94. Alis 2002 • Compoziție 788 € altorelief în bronz. Alis 2004 • Stela 1. Alis 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 324 € Tranzacții izolate 1996 • Studiu tuș.82 % Aramik. Artmark 120 100 80 60 40 20 1995 Randament anual mediu 29. 30 × 42 cm. 48 × 34 cm.96 N/A -53.75 æ +188.2009 Tranzacții izolate 2005 • Nud 150 € ceracolor pe hârtie. Gheorghe (George) 1934. 21 cm. Bacău .36 96. 50 × 36 cm. Alis 1995 • Maternitate 752 € marmură. Alis 2007 • Modelul tuș pe hârtie. Goldart 2010 • Peisaj de pădure ulei pe pânză. Monavissa 2010 • Nud tuș. 50 × 34 cm. SUA Tranzacții izolate 2006 • Motiv folcloric ulei pe pânză.56 109. Monavissa 2009 • Balada clarului de lună 4. 48 × 33 cm.29 ä % Tranzacții izolate 1995 • Cap de copil 853 € ipsos patinat. Stănişeşti. Paris N/A % Tranzacții extreme 2010 • Tors marmură.? Tranzacții izolate 2006 • În parc acuarelă.250 € lemn. 64 × 26 × 34 cm. 90 × 28 × 14 cm. Turcia . Alis 185 € 155 € 303 € 316 € Arămescu.000 € 1.Apostu. 55 × 27 × 28 cm.1986. Alis 382 € 182 € 40 .900 € piatră cioplită.045. Quadro 1. Alis 2007 • Trio tehnică mixtă. Georgeta (Gigi) Florica 1910. Galaţi .100 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 2. 35 × 49 cm.1994. 40 × 24 × 18 cm. 45 × 55 cm. Artmark 8. 66 × 53 cm. Neamț . 45 × 52 cm.

Şerban 1926.733.Arbore. Bucureşti Aricescu.2004 4000 Tranzacții izolate 2010 • Mahoane ulei pe pânză. 21 × 18 cm.476. 9 × 16 cm. 8 × 15 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2003 • Peisaj cu lac ulei pe pânză. Alis 2006 • Pomi pe marginea lacului (atribuit) ulei pe pânză.999. Bucureşti . Alis 2010 • Efect de asfințit ulei pe carton.64 N/A +73. 50 × 36 cm. Alis 56 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 2010 1. Tudor 1880. Artmark 211 € 250 € 514 € 300 € Arghezi. 12 × 11 cm. 29 × 36 cm. Nina 1889.25 ä -50.285.1942.1967.1933. Monavissa 2006 • Peisaj ulei pe carton. 20 × 23 cm. Arbore. Alis 2009 • Flori albe ulei pe carton. Goldart 472 € 891 € Tranzacții extreme 2005 • Margine de lac ulei pe carton. Goldart 345 € 698 € Tranzacții izolate 2009 • Autoportret peniță.313. 7 × 12 cm. Vălenii Podgorei.98 ä +31. 27 × 41 cm. Constantin 1861.193. Suceava . Bucureşti . Coman 1000 41 . 50 × 65 cm. 34 × 49 cm.79 2.63 2. Argeş . Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Întâlnire tuș.61 ä % Ap Ar 5000 Randament anual mediu 21. Alis 2010 • Vas cu flori ulei pe carton.23 2.35 % Arbore Rusu.23 ä +49. Monavissa 186 € Tranzacții izolate 2003 • Șatră gravură. 101 × 70 cm. Artmark 300 € 3000 2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții izolate 2008 • Interior țărănesc ulei pe carton.99 æ +24. Alis 200 € 2009 2010 Ardeleanu.45 2.20 4.

66 N/A -33.12 ä +782.43 1. 38 × 8 cm. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2010 154. 36 × 51 cm.71 ä % 42 Randament anual mediu 22. Gorj .524. 36 × 51 cm.80 ä % 2500 2000 Randament anual mediu 22.95 590. Giurgiu . Alis 1999 • Peisaj din Balcic ulei pe placaj. Alis 550 € Arnold.75 æ +75.51 847. Max (Mendel Wechsler) 1897.1967 Tranzacții izolate 2009 • Scenă de basm ulei pe pânză.07 602.45 ä +17.70 344. Ilie 1896. 43 × 30 cm. Alis 2010 • Lalele și melc acuarelă. 34 × 50 cm. 40 × 32 cm. 35 × 50 cm. Alis 2010 • Balcic acuarelă pe hârtie.13 æ +73.93 æ -41. 104 × 147 cm.004.500 € 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții izolate 1995 • Portret de tătăroaică ulei pe carton. Constantin 1870.335 € 2.77 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 2003 2006 2007 688. Artmark 1.88 103.411 € 341 € 532 € 465 € 1.57 180.44 349.07 181.1954.67 7.701. Ciuperceni.76 ä +92.Arjoca.37 % .47 N/A -5. Alis 2002 • Cap de evreu ulei pe pânză. Alis 2002 • Lalele și melc acuarelă.74 7.63 ä +0. Alis 2010 • Pădurea ulei pe carton. 54 × 65 cm.34 N/A +23. 31 × 48 cm.279 € 1.330 € 2009 2010 Artachino. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1997 2001 2003 2005 2006 2007 627.481.273 € 1. Araart 1.30 % Tranzacții izolate 1998 • Sena acuarelă.09 ä +182.57 ä % 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 8000 6000 4000 2000 0 -2000 Randament anual mediu 73.86 ä +0.56 2. Iaşi . Alis 1999 • Paris acuarelă.1946.

291.1999. Artmark 2009 • Nud cu pasăre ulei pe carton. 48 × 40 cm. 26 × 44 cm.86 æ -28.75 728.79 % Atanasiu.109. 45 × 30 cm. Goldart 215 € 205 € 622 € 981 € 3.93 2.99 2. 44 × 25 cm. Goldart 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții extreme 2005 • Peisaj urban ulei pe carton.92 2.47 4.17 Medii anuale An Preț Mediu (€) N/A +56.47 2. Goldart 2009 • Nud egiptean ulei pe carton.500 € 6. 27 × 35 cm.571 € 2009 2010 43 .400 320 240 160 80 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2007 • San Giorgio Maggiore pastel pe hârtie. 61 × 51 cm. 61 × 50 cm.48 ä +211. 53 × 63 cm. Monavissa 2008 • În leagăn acuarelă pe carton.555. Alis 2008 • Nud culcat ulei pe carton. Ana 1903.77 2.803. Paul 1922.270. Pogany 2008 • Casă dobrogeană ulei pe pânză. Alis 2004 • Fată cu snop ulei pe carton.026 € 5000 4000 3000 2000 1000 0 1995 Randament anual mediu 43.28 æ +98. 63 × 54 cm. Alis 3.60 ä +23. Monavissa 2010 • Copil cu floare 348 € ulei pe pânză. Tighina . Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 465.995.1972. Bucureşti Tranzacții izolate 2006 • Albăstrele 221 € ulei pe pânză lipită pe carton.81 ä -34.967.47 ä -18. 65 × 50 cm.87 N/A % Tranzacții izolate 2003 • Flori albe ulei pe carton.90 æ +41.96 ä % 2010 614. Alis 758 € 559 € Ar At Asvadurova Ciucurencu.81 2. Constanţa . 60 × 50 cm.

Monavissa 227 € 239 € 394 € 2006 • Cană cu flori ulei pe carton pânzat.66 N/A -10. 27 × 38 cm. 1955. Alep.02 515.36 æ +21.88 751. Goldart 600 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1903. Siria .95 ä % Randament anual mediu 9. 60 × 50 cm. 28 × 38 cm. Arutin 400 .21 æ +58. 90 × 120 cm. 25 × 34 cm. Alis 733 € 194 € Avachian. 24 × 36 cm. 42 × 58 cm.50 628. 35 × 23 cm. 100 × 120 cm. Alis 2005 • Spre portul Odessa guașă. 25 × 36 cm. Alis 145 € 382 € Tranzacții izolate 2010 • În cor ulei pe pânză. Alis 2008 • Casa Ilenei acuarelă. 1984. Alis 2007 • Natură moartă cu flori ulei pe carton.48 ä -31. Artmark 2. Hrandt 1900. Teodora n. Ion n. Alis 647 € Tranzacții izolate 2007 • Bucureștiul interbelic acuarelă. Sibiu Tranzacții izolate 2005 • Mahala laviu.72 % 44 2009 2010 Avachian. Bucureşti Axente. Artmark 2010 • Fără titlu acrilic pe pânză. Alis 2006 • Balcic laviu. Cetatea Albă . 41 × 50 cm.76 473.1990. București 800 700 Tranzacții izolate 2010 • Interior 762 € tehnică mixtă pe hârtie.500 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 527.Atanasiu Delamare.? Tranzacții extreme Tranzacții izolate 2004 • În portul Odessa guașă.600 € 1.

473.109.1997. Alis 2009 • Nuduri cărbune pe hârtie. Alis Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2.55 2.03 675.16 ä % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1998 1999 2000 2001 2002 1.63 æ +55.831.72 ä ä æ ä ä % Randament anual mediu 54. 38 × 29 cm.000.94 1.341.13 -66.76 +308.225.98 9. Alis 2001 • Portret cu bonetă albă 1.76 921. Monavissa 306 € Tranzacții izolate 2004 • Nud cărbune.22 5.02 993.73 800.371.042.57 20.48 ä -18.270.055 € ulei pe pânză.542 € ulei pe carton. 50 × 33 cm. Alis 2009 • Pâinea cărbune. Monavissa 2010 • Portret de femeie 6.64 2.500 € ulei pe pânză lipită pe carton.269.000 € 1.02 ä 2006 2007 2008 2009 2010 25000 20000 15000 10000 5000 0 -5000 1995 1996 1997 1998 1999 9.29 æ +14. 47 × 31 cm.30 16. Alis 2010 • Anemone 13.658 € ulei pe carton.10 æ 45 2009 % 2010 900 . Alis 2005 • Flori 4.29 æ -4.975 € ulei pe pânză lipită pe carton.69 2.15 N/A -48.61 1.54 N/A +9.11 N/A -17. 49 × 33 cm.300 € Tranzacții izolate 2004 • Studiu din seria Regilor Nebuni 1.52 1.Baba.55 809. 41 × 38 cm. Artmark 150 € 1.85 +79. Corneliu 1906.86 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 800 Tranzacții extreme 1999 • Veneția 3. Monavissa 2010 • Mangalia 855 € guașă pe hârtie.12 % At Ba 1000 Randament anual mediu 2. Alis 2007 • Arlechin în roșu 21. 34 × 32 cm. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2005 2006 2007 2008 2010 775.55 æ -13.10 709. 12 × 9 cm. 32 × 22 cm.875 € ulei pe pânză lipită pe carton.62 æ +69.225 € ulei pe hârtie lipită pe carton.513. 18 × 26 cm.47 +78. Craiova .71 æ +54.01 ä -59.37 ä -4.93 æ +172. 93 × 74 cm. Artmark 700 600 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2008 • Portret de tânără baiț și creion conte pe hârtie.83 639.75 ä -46.24 701.513.299. 34 × 26 cm. 26 × 28 cm.61 +105.

82 % Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 631.85 4. Goldart 2009 2010 Badea.83 595. Alis 2010 • Arlechin 923 € tuș și tempera pe hârtie. Alis 2007 • Vase cu flori ulei pe carton.1953. Frasin.72 ä -77.05 æ -30. Roman .34 5. Bucureşti Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2004 • Vas cu bujori ulei pe carton.436. Constantin 1884. Alis 1999 • Personaj 818 € tehnică mixtă. 1987.492. 70 × 50 cm.292. Tania Baba. Alis 75 € Randament anual mediu 90. 24 × 32 cm. Braşov Tranzacții izolate 2005 • Violoncelistul tehnică mixtă.73 æ +989.139. 38 × 51 cm. 25 × 18 cm. Sankt Petersburg . Anca n.56 æ Bacalu.30 ä -21. 12 × 8 cm.97 ä -47. Cărpiniş. Monavissa 2010 • Peisaj 121 € acuarelă. Alis 1. Alis 2007 • Peisaj citadin ulei pe carton.87 +13. 35 × 24 cm. 50 × 39 cm. 35 × 28 cm.24 N/A % Baillayre Ceglokoff.488. Monavissa 46 . 49 × 60 cm. 20 × 7 cm. Gheorghe 1863.980.49 2. Caransebeş .690 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 957.80 6. Alis 250 € 2007 • Căpițe 156 € tuș și acuarelă pe hârtie.55 1.35 N/A % Tranzacții izolate 2004 • Nud șezând ulei pe pânză.1991. Bucureşti Tranzacții izolate 2003 • Nud șezând cărbune. Suceava 1916. 48 × 35 cm. Monavissa 548 € 455 € 938 € 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții extreme 1998 • Regele nebun 302 € tehnică mixtă.1975. 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 1.08 æ +265.

Ungaria . Lăpuşnic.94 ä -59. Cluj .477. 19 × 23 cm. Apcar (Abgar) 1880. 49 × 70 cm.013 € 4. Monavissa Barabas.? Baltazar.000 € Balla. Canada Tranzacții izolate 2008 • Sat transilvănean ulei pe pânză. Pusztasőreg. Monavissa 1. Alis 2004 • Primăvară creion și tuș. 49 × 58 cm.2003. 62 × 72 cm. Monavissa 2007 • Nuntașii ulei pe pânză. Baia Mare Tranzacții izolate 1995 • Cuvioasa Veronica acuarelă. Hunedoara . Alis 2008 • Trăsură cu 4 cai tuș și acuarelă.72 Barabas. Toronto.1974. Săvădisla. Bucureşti . Peter 1919. 21 × 19 cm. Jozsef 1910. Alis 2007 • Curte țărănească 333 € tempera și guașă pe hârtie.86 2.43 % 47 . Istvan (Ștefan) 1914. Monavissa 463 € Tranzacții izolate 2001 • Spoitori ulei pe lemn. Arad . Bucureşti Tranzacții izolate 2003 • Veneția ulei pe pânză.1909.1991. Alis 2007 • Natură statică cu pepene galben ulei pe pânză.48 ä +85. Alis 159 € 594 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 2002 2003 695. 52 × 71 cm. Cluj Napoca 3000 2500 2000 1500 1000 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2008 • Natură statică cu statuie din Viştea 3.00 æ % 1893. 31 × 22 cm. 64 × 73 cm. Alis 176 € 500 € Tranzacții izolate 2007 • Iarna 313 € ulei pe carton. Marton N/A +112.53 1. 19 × 34 cm. Alis 2006 • Peisaj montan ulei pe pânză.Balazs. 43 × 33 cm. Quadro Ba Balla. 64 × 55 cm.747. Baia Mare Tranzacții izolate 2006 • Peisaj colinar ulei pe carton. Monavissa 115 € 515 € 844 € Tranzacții izolate 1996 • Scenă istorică tuș și laviu.1965.900 € ulei pe pânză. 41 × 13 cm. Alis 694 € Randament anual mediu 17. 19 × 39 cm.95 1.126. Arad . 40 × 50 cm. Bela 1882.

Artmark 378 € 353 € 313 € 349 € 950 € 580 € 1. 27 cm.91 1.36 % Bardasare. Alis 2009 • Nud 2. Alis 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 1997 • Nud bronz. 60 × 81 cm.295 € ulei pe pânză. Alis 824 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 880. 74 × 37 × 21 cm. 34 × 50 cm.139 € . Constantin 1902.36 ä -45. Câmpulung Muscel. 34 × 24 cm.23 Baraschi. Alis 2010 • Bucium-drum între grădini 1.05 1.30 808.44 ä % 2000 1600 1200 800 400 0 1995 Randament anual mediu 27. Baia Mare ulei pe pânză. Alis 2001 • Eva bronz. Alis 2006 • Peisaj cu case ulei pe carton. Goldart 2010 • La cișmea ulei pe carton. Monavissa 88 € Barbieri. 31 × 40 cm. Iaşi Tranzacții izolate 1995 • Portret de bărbat 990 € ulei pe pânză reantualată. Alis 506 € 608 € 509 € 2. Francisc n.12 æ +101.75 401. Alis 2009 • Peisaj cu pomi ulei pe carton. Argeş .700 € Tranzacții izolate 1996 • Nud bronz. 47 × 37 × 23 cm. 113 × 96 cm. 28 × 15 × 25 cm. 40 × 80 cm.29 ä -68.1957 Tranzacții izolate 2006 • Peisaj cu bărci ulei pe pânză.778 € Baranyi. 49 × 57 cm. Alis 48 8.05 æ +138.800 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1997 1999 2003 2004 2006 458. 68 × 85 cm. 1923 Tranzacții izolate 2006 • Nud cărbune pe hârtie.258. Bucureşti N/A % Tranzacții izolate 2003 • Sat dobrogean ulei pe carton. 47 × 58 cm.812 € ulei pe pânză. 22 × 26 cm.1935.2008 • La umbra copacilor.1966. Alis 2008 • După baie bronz patinat. 63 × 52 cm. Artmark 2010 • Prăşitul sfeclei ulei pe pânză.82 N/A +174. Alis 2007 • Peisaj ulei pe carton. Quadro 2. Alis 2002 • Culegătoarele de spice ipsos patinat. 17 × 4 × 4 cm.05 444. 50 × 70 cm. 59 × 48 cm. Goldart 2009 • Golful Balcicului ulei pe carton.058. Emanoil 1850. Giorgio (Gheorghe Bărbieru) 1891 . Iaşi .

Alis 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 2.35 æ +21.63 -3.612. Alis 1997 • Chirigii în fața cârciumii ulei pe lemn.011 € 901 € 1.300 € ulei pe pânză lipită pe carton.26 ä Ba Randament anual mediu 57.170. 25 × 18 cm.43 1. 24 × 32 cm. Goldart 2010 • În tindă ulei pe carton.03 4.985.001. 205 × 18 cm. 24 × 32 cm. 33 × 41 cm. 45 × 37 cm.126. Alis 2005 • Păsări de curte ulei pe carton.26 ä +59. Bucureşti . 22 × 18 cm. Goldart 2010 • Moşul 535 € ulei pe pânză. 12 × 17 cm. Goldart 2009 • Interior cu trei personaje ulei pe lemn.86 6. 14 × 11 cm.62 2.13 1. 15 × 22 cm.89 6.242.75 ä -1.45 ä +29. Monavissa 175 € 0 -1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme Bassarab.125 € 49 . Alis 2006 • Bătrân cu pălărie sanguină. Galaţi . Alis 2005 • Spoitoreasa ulei pe carton. 27 × 34 cm. Alis 2005 • Studiu de nuduri sanguină.324 € 833 € 1.351.Bassarab.46 5.64 ä +120.29 2. 26 × 41 cm.66 ä +4.392. Ludovic 1868.99 ä -23.35 4.622 € 1. Goldart 585 € 431 € 276 € 151 € 1. 16 × 21 cm.58 1. Monavissa 359 € 941 € 169 € 857 € 194 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1999 2000 202.70 æ -57. 15 × 19 cm. 13 × 19 cm.228 € 1. 13 × 19 cm. Alis 2008 • Turc cărbune și cretă. Monavissa 2008 • Citadină 694 € ulei pe carton.384.69 N/A +584.08 æ -0. Bucureşti Tranzacții izolate 1999 • Evrei cărbune-sepia.70 æ +6. 9 × 10 cm.066. 17 × 12 cm.72 ä +110. Alis 2006 • În cârciumă ulei pe placaj. Monavissa 2008 • Coș cu flori de câmp ulei pe carton.125 € 1. 40 × 30 cm. 23 × 17 cm. Goldart 2008 • În cârciumă ulei pe lemn.54 ä % 1996 • Cioban ulei pe carton. Alis 2002 • Țigancă cu garoafă ulei pe carton. Alis 2000 • Trecerea vadului ulei pe carton.82 1.29 % Tranzacții izolate 2009 • Portret de fată acuarelă și guașă.020. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Studiu de nud sanguină pe hârtie.1941. Goldart 195 € Tranzacții izolate 2004 • În prag 1.62 1.484.35 ä +7.056.1933. Alis 2005 • Car cu boi ulei pe carton. Alis 2003 • Turn creion. Alexandru 1878. 11 × 13 cm. 7 × 12 cm.675.64 4.

887.09 ä % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2008 2009 264. Suceava .984. Aurel 1896. Alis 329 € Băeşu.25 1.14 277. Piatra Neamţ Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2007 2008 381.84 æ +76. 46 × 35 cm. Alis 2004 • Portret de țigancă pastel. Monavissa 309 € Tranzacții extreme 2010 • Ulcică cu violete ulei pe carton.74 4.1928.13 2. 28 × 24 cm. 23 × 18 cm. Alis 2003 • Hora tehnică mixtă pe carton.Tranzacții izolate 1998 • La treierat ulei pe carton. Roma 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții izolate 2005 • Portret de fată ulei pe carton.39 ä % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6000 5000 4000 3000 Randament anual mediu 32.78 N/A +104.88 4. Ilfov .30 1. 16 × 36 cm.86 ä +4.82 ä +143.92 ä % Randament anual mediu 4. Dridu. Nina 1918.200 € 50 2009 2010 . Artmark 2.81 4.55 5. 25 × 25 cm.96 ä -16.67 ä +21.960. 22 × 21 cm.21 % Batalli Cosmovici.843. 43 × 37 cm.353.005. Goldart 144 € 133 € 215 € 459 € 238 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2001 2002 2003 2005 2007 2008 2009 2010 902. Fălticeni. 20 × 22 cm. Alis 1997 • Cheiul Dâmboviței pastel.92 % 1750 1500 1250 1000 750 500 250 Randament anual mediu 129. Monavissa 2010 • Portret de tânără 147 € cărbune. 18 × 27 cm. Alis 2010 • Studiu 105 € creion. 50 × 36 cm.497.1993. Alis 2010 • Ţăran cu pipă acuarelă pe hârtie.30 2. 28 × 20 cm.549.47 % Tranzacții izolate 2006 • Desene (5 lucrări) 36 € cărbune și creion pe hârtie.408.14 N/A +4.36 1. Monavissa Tranzacții izolate 1996 • Țăran cu lulea pastel.30 ä +8.38 æ -48.59 N/A +254.

15 1.000 € ulei pe pânză. flori și păsări tuș. 22 × 19 cm. Dobriceni.Tranzacții izolate 1999 • Peisaj la malul apei ulei pe carton.57 786.2008. 49 × 65 cm. Artmark 2010 • Piața San Marco 2.26 3. Alis 2009 • Nuduri.213 € 500 € Tranzacții extreme 2005 • Veneția 2. Artmark Ba Bă Tranzacții izolate 2005 • Casă la țară acuarelă.92 N/A -33. Alis 2004 • Portret de bărbat ulei pe pânză. Alis 694 € 51 .84 620. 50 × 64 cm. 29 × 40 cm. 34 × 26 cm.1988.35 508.40 æ +15.38 ä +30.plutașul din Hangu acuarelă.10 ä +34.11 æ +3. Goldart 845 € 2. 40 × 52 cm. 15 × 18 cm. 50 × 39 cm.194. Alis 347 € 1. Alis 2010 • Femeie în interior acuarelă pe hârtie. Goldart 2010 • Calea Victoriei 1.250 € ulei pe carton.806. Alis 600 € 783 € Băjenaru.286 € 800 € 440 € Bălaşa. 33 × 50 cm. Monavissa 2009 • Stradă în București 275 € ulei pe carton subțire. 49 × 35 cm. Dan 1900.76 585. Alis 2000 • Casă de mahala ulei pe carton.778.68 % 5000 4000 1000 3000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 800 600 400 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2008 • Muza tehnică mixtă pe carton.62 ä -39. Bucureşti Tranzacții izolate 2009 • Primăvara tuș. Alis 2007 • Moș Simion . 44 × 55 cm. 34 × 50 cm. Olt . Piteşti .07 3.027. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 472.92 1.60 æ % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2009 2010 5.85 % 1200 Randament anual mediu 22.76 ä % 6000 Randament anual mediu -11. 58 × 50 cm. Sabin 1932.879.642.96 ä -57.19 æ -6.800 € ulei pe pânză. 25 × 34 cm.47 3. Alis 2006 • Portret de fată pastel.85 N/A +152.

Alis 2008 • Administrația grădinii botanice pictură. 33 × 49 cm.545.67 % Tranzacții izolate 2008 • Pe stradă guașă. 63 cm.54 625. Maria Tranzacții izolate 2008 • Interior cu femeie lucrând ulei pe carton.45 ä -58. 40 × 35 cm.65 260.606. Goldart 405 € Bălăcescu. Bucureşti . Bălbaşi. 15 × 22 cm.47 487.87 æ +38.67 N/A +3.1979.111.49 ä -41.94 ä % Tranzacții extreme 2005 • Cabaret 1. Tudor Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2010 321. Constantin 1865.93 202. 26 × 21 cm.26 260.79 ä +32. Bucureşti 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2006 2007 156.04 æ +125.477.49 æ % .78 ä +40. Alis 906 € 2000 1000 Bălăcescu Dem(etriade). Monavissa 210 200 190 180 170 160 150 140 1995 Randament anual mediu 9.09 ä +25.11 2.46 ä +72. 45 × 34 cm.94 346.85 % Tranzacții izolate 2005 • Deșteptarea bronz patinat.80 647. Alis 2009 • Vas cu flori ulei pe pânză.31 æ +0.83 ä % 3000 Randament anual mediu 24.07 1.64 2. Gorj .90 1.Bălaşa.11 160.82 ä +71.1913 N/A +94.30 ä -36.14 1.42 N/A -33.10 655.230.44 Medii anuale An Preț Mediu (€) 2009 456.00 N/A % Bălăceanu.286 € tuș și tempera pe hârtie. Lucia 1895.667 € 556 € 900 € 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 52 2009 2010 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1997 194.59 129.11 ä +32. Artmark 1.

1982.41 ä -42.2008.46 Tranzacții izolate 2003 • Cartea cu jucării: Tudor Arghezi gravură. 18 × 23 cm.? Tranzacții izolate 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2008 • Chip de copil pastel. Brăiliţa.033. 16 × 24 cm.15 706. Brăila . 46 × 86 cm. Vaslui .38 æ -16.97 493.73 465. Alis Bălăneanu.84 +308. Republica Moldova .14 ä -47. 20 × 28 cm. 16 × 24 cm. Zina 1913. Toronto Tranzacții izolate 2010 • Nud cărbune pe hârtie. 1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1250 1000 750 500 250 0 1995 1996 1997 1998 1999 528. Alis 2008 • Peisaj 681 € tuș și laviu pe hârtie. Alis N/A % Tranzacții izolate 1995 • Nud culcat 170 € cărbune. Alis 2005 • Tătăroaica 194 € tuș.83 ä +71.94 999. 80 × 120 cm.11 555. Daniela n. 29 × 41 cm. 46 × 32 cm. Alis 343 € Tranzacții extreme 2003 • Patru scene din lumea cabaretelor tuș și acuarelă. Pogany 2009 • Margine de oraş 325 € tuș. Alis 369 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 100 € 2003 220.57 æ Bălănică.84 æ +36. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Acoperișurile acuarelă și guașă. Artmark 750 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1. peniță și laviu pe hârtie. Şipoteni.210. 46 × 32 cm. Petre (Nicăpetre) 1936. 1969 Tranzacții izolate 2010 • Grădina Oanei ulei pe pânză.92 941.60 % Tranzacții izolate 2007 • Faun și Nimfă serigrafie.05 N/A % 53 . Monavissa 233 € Bălănuţă Etschberger. Alis 349 € Bălţatu.89 ä -44.56 691. 20 × 13 cm. Adam 1899.30 æ +51. Huşi.24 1.71 ä +88. Artmark 600 € Bă Randament anual mediu 26. 20 × 14 cm. Alis 2006 • Peisaj 522 € creion.

42 2. 12 × 18 cm. 21 × 27 cm.1944.50 ä +75. Alis 1999 • În Târgul Cucului-Iași 777 € ulei pe placaj. 20 × 27 cm.500 € ulei pe carton. 30 cm.27 % Tranzacții izolate 2005 • Case la Balcic 629 € acuarelă.80 ä % Randament anual mediu 0.384.128. Alis 2001 • Oraș la malul mării 3. Artmark 8. 25 × 34 cm.13 3. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 12500 10000 7500 5000 2500 0 -2500 1995 1996 1997 1998 1999 985.500 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 1999 496.66 8. Pogany 2009 • Peisaj din Balcic 650 € acuarelă pe hârtie. Goldart 885 € 585 € Băncilă. 27 × 38 cm.41 10.52 ä -54.57 æ +38. 26 × 34 cm. Octav 1872.893.873 € ulei pe carton. 23 × 33 cm.50 ä -17.69 3. Alis 2010 • Gurel .47 994.65 812.813 € ulei pe carton. Alis 2003 • Peisaj cu biserică 1.386. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • Portret de bătrână peniță. Goldart 611 € 580 € .619.06 ä +29.27 1.560 € ulei pe carton.49 1.53 æ +80. Alis 2007 • Portret de băiat 2. București Tranzacții extreme 1995 • Peisaj 1.159.90 ä +36. 15 × 24 cm. Corni.75 ä +7. 29 × 22 cm. 16 × 21 cm.100 € tehnică mixtă pe carton.924 € ulei pe carton.49 1. Alis 2006 • Peisaj cu case 1.47 æ +60.95 4.86 æ -2. Artmark 2009 • Grădină 1. Botoșani . 47 cm. 30 × 42 cm. 45 × 54 cm.26 500. 24 × 33 cm.400 € 54 Tranzacții izolate 2010 • Sifon sculptură în sticlă. 23 × 33 cm.361.937. Alis 2008 • Peisaj cu drum 15.portret de copil creion.44 æ +42.407 € ulei pe pânză lipită pe carton.031. Alis 1996 • Margine de sat 741 € ulei pe carton. Dan 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 n.89 ä -11. 16 × 21 cm.36 5.59 æ -17. Goldart Randament anual mediu 21.99 ä ulei pe carton. Artmark 2010 • Oltul la Cozia ulei pe placaj. 1943.51 5. 26 × 16 cm.58 970.788. Goldart 2010 • Clown bronz turnat. Artmark 425 € Băncilă.89 ä +65. Alis 2002 • Peisaj urban 1. 24 × 40 cm.18 -4.294. Alis 2010 • Case argeșene 2.97 % Tranzacții izolate 2010 • Margine de pădure gravură.317 € ulei pe carton.21 N/A +0.

Alis 2003 • Vas cu maci 3.60 1. Artmark Tranzacții extreme 1995 • Peisaj cu case și felinar ulei pe carton.02 N/A -30. 23 × 30 cm. 25 × 30 cm. Alis 1. 1978. Ana n. Alis 1996 • Bojdeuca lui Creangă ulei pe pânză. Artmark 2010 • Lipstick icon 280 € tehnică mixtă pe lemn.75 ä -37.795.83 æ +166.94 æ +80.74 ä +115. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2009 420.58 ä +72. Goldart 103 € 86 € 100 € 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000 Randament anual mediu 41. 20 × 14 cm. Craiova 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2010 • Shining icon 280 € tehnică mixtă pe lemn.94 N/A % Tranzacții izolate 2006 • Țigancă cu pipă litografie.237. Galeria Numismatică 2010 • Țărăncuță 15. 29 × 20 cm.79 615. 29 × 20 cm.22 1.49 N/A +53. Monavissa 2009 • Țigancă cu pipă litografie.201.53 1. 57 × 57 cm.500 € ulei pe pânză.99 æ +214.33 æ +20.35 4. Alis 1999 • Sacagiu ulei pe pânză. 48 × 58 cm. 19 × 14 cm. 36 × 46 cm. Alis 1997 • Portret de copil ulei pe pânză.901. 19 × 14 cm.63 ä -60.43 æ +58.096.91 % 55 .75 1. Monavissa 2004 • Băiatul cu pălărie 1.70 ä -62. Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 869.227 € 1.920.48 % Bănică.15 607.164 € ulei pe pânză. Alis 1998 • Ghiocei ulei pe pânză. 37 × 20 cm.90 4.660.53 1.844.32 ä +2.000 € ulei pe pânză. Monavissa 2007 • Bătrână cu pipă litografie.111. 30 × 27 cm.13 3.619 € 2.046 € 472 € 824 € 518 € Bănică Orăscu.21 8. 20 × 20 cm.70 527. 35 × 30 cm.09 æ +122. Maria 1908. 28 × 17 cm.81 ä -3.800 € ulei pe pânză.962 € 2.19 ä -36.908.82 ä % Randament anual mediu 26. 44 × 5 cm. 47 × 42 cm.352.19 1.1991.54 1. Bucureşti .227.04 ä % 2001 • Casă la țară 728 € ulei pe pânză. 35 × 22 cm. Artmark Bă Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 485. Alis 1999 • Car cu boi ulei pe pânză.93 647.400 € ulei pe pânză. Monavissa 2008 • Țigancă 10. Artmark 2010 • Cană cu violete 8. Alis 1997 • Peisaj cu biserică ulei pe pânză.71 2.

Goldart 2010 • Orașul copiilor 5.1963. Goldart Tranzacții izolate 2007 • Tentația Sfântului Buget cărbune. Artmark 2010 • Nud cu sofa ulei pe carton.Tranzacții izolate 2008 • Cârciumărese în vas alb 203 € ulei pe carton. Ioana n. Turnu Severin . Arad Tranzacții izolate 2009 • Peisaj oriental ulei pe placaj. Bucureşti Tranzacții izolate 2007 • Biserica satului 200 € acuarelă pe hârtie.87 399. Caliacra. 1960.1982. Goldart 550 € Bednarik. 31 × 47 cm. Unirea. Monavissa 233 € Bedivan. 31 × 47 cm. Artmark 2010 • Micul Paris 1. Artmark Becu. Alis 2008 • Sărmanii 194 € pastel pe hârtie.72 ä % 56 .60 æ +12. Ignat 1882. Goldart 2010 • Pe căpiță 400 € pastel pe carton subțire. 25 × 36 cm.000 € ulei pe pânză. 56 × 45 cm. Goldart 2010 • Sfântul Dumitru 232 € tuș și tempera pe hârtie.050 € Bărbulescu. 50 × 60 cm.80 æ +67. 23 × 32 cm. 25 × 34 cm. Alis 152 € Tranzacții izolate 2009 • Familie în peisaj ulei pe carton. 114 × 146 cm. Odobeşti. Sterie 1882.1969. Alis 600 € 1. Monavissa 2008 • Ecce Homo 417 € pastel pe hârtie. Orşova. 31 × 19 cm. 55 × 85 cm. 49 × 68 cm. 34 × 26 cm.312. Bucureşti Tranzacții izolate 2002 • Flori ulei pe pânză.39 ä -69. Bucureşti Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2003 • La spectacol 100 € creioane colorate.64 N/A +9. 48 × 32 cm.48 ä -57.89 317.500 € ulei pe carton. Artmark 2009 • La o agapă ulei pe pânză.70 532.84 1. Bulgaria . 49 × 34 cm.72 ä +146. 55 × 45 cm. Bucureşti . Alis 529 € Bătrânu. Dâmboviţa .05 450.81 503.400 € ulei pe pânză lipită pe carton. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 687.1970. Petre 1928. Ialomiţa Tranzacții izolate 2009 • Porcii noștri 3.68 752.97 ä +11. Ion (B`arg) 1887. 29 × 23 cm.

Dumitru 1995 • Profil de fată ulei pe lemn. 21 × 28 cm.33 ä Bellet.865 € acuarelă.84 579.07 % Tranzacții izolate 2003 • Constantinopole tuș și laviu. Artmark Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1998 2000 2004 2008 2009 1. Monavissa 2005 • Crini și garoafe 1. Monavissa 275 € 1997 • Frivola ulei pe pânză.92 1. Alis 2006 • La ghicitoare 1.58 836. Alis 2010 • Pădure ulei pe pânză. Alis 2003 • Tânăr cu șapcă 374 € acuarelă.084.83 +1.44 ä +112.79 ä -71.67 575. 4 × 39 cm.750 € acuarelă pe hârtie. Alis 2010 • 1917! 3. 26 × 17 cm. 66 × 45 cm.02 ä % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3000 2400 1800 1200 600 0 1995 Randament anual mediu 21.571 € acuarelă.632.18 N/A -42.13 651. 27 × 31 cm. 32 × 50 cm.21 2. Alis 2002 • La vatră 2.265. Galaţi . 26 × 23 cm.011. Alis 2001 • Portret de fată ulei pe lemn. 31 × 47 cm. 2009 2010 1500 1250 1000 750 500 250 1995 1996 1997 1998 1999 510. 38 × 21 cm. Alis 2003 • Cană cu flori ulei pe pânză.1924 Randament anual mediu 26.44 ä +95.77 ä +293. Alis 2005 • Natură statică cu fructe ulei pe pânză.973 € acuarelă. Alis 258 € Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2005 • Pe prispa casei ulei pe carton. 23 × 26 cm. Alis 242 € 404 € 227 € 756 € 330 € 2009 2010 57 . Alis 189 € Bă Be Tranzacții extreme 2001 • Băiat cu muzicuță 1. 17 × 12 cm. Pierre Auguste 1865. Alis 2004 • Pe gânduri 900 € acuarelă pe hârtie.23 æ +28.71 æ -0. 32 × 40 cm.61 % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții extreme Belisarie. 31 × 23 cm. 55 × 131 cm. 19 × 26 cm.314 € acuarelă. Alis 2004 • Pansele 891 € acuarelă.92 1. 41 × 33 cm.

55 ä % Tranzacții izolate 2009 • La taclale tuș pe hârtie. Quadro 1.824. 33 × 48 cm. Daia. 21 × 20 × 10 cm. 49 × 28 cm. Alis 2008 • Fata-soare ulei pe pânză.09 ä -16. 49 × 64 cm. Artmark 5000 4000 3000 Randament anual mediu 44.1986.346.82 ä -55. Marius n. Monavissa 2008 • La arat ulei pe pânză.77 æ +150. 25 × 34 cm.571 € ulei pe pânză. Bacău . Jozsef (Iosif) 1903. 1979.000 € 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2009 • Alegorie encaustică.87 2. Alis Bercea. 28 × 26 cm.43 4. Alis 1997 • Peisaj 459 € ulei pe pânză reantualată. Alis 2005 • Peisaj din sudul Franței 300 € acuarelă pe hârtie.1975.21 N/A +34. Alis 1996 • Nud culcat 229 € acuarelă.017 € ulei pe pânză. 28 × 38 cm. Germania 300 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 650. 30 × 42 cm. Sandor 1912 . Alis 58 . 66 × 50 cm.937. Goldart 189 € Bene.240 € acuarelă.Benczedi.29 2.75 ä +222.363. Artmark 680 € 325 € Tranzacții izolate 1995 • Portret de tânără 4. 43 × 64 cm. Ulm.1997 Berea. 46 × 55 cm. Rehau Art Tranzacții izolate 1995 • Veneția 1. Cluj Napoca Tranzacții izolate 2007 • Collective portrait of enlighted minds 2. Harghita . Dimitrie 1908.03 3.741.17 1. 32 × 41 cm. 61 × 50 cm.75 876.93 æ +67. Alis 2006 • Peisaj parizian 4.625 € 1. 84 × 85 cm.700 € ulei pe pânză.72 % Tranzacții izolate 2007 • Spre casă ulei pe pânză. 80 × 54 cm. Alis 2004 • Portret 1.389 € 1. Paris Tranzacții izolate 2010 • Păcală teracotă. Monavissa 2006 • Vas cu flori 441 € tehnică mixtă pe hârtie.608 € ulei pe carton. 88 × 58 cm. Artmark 2010 • După ploaie acuarelă pe hârtie.

Monavissa 2009 • Înger și biserică 300 € sepia și acuarelă.15 3. 59 × 42 cm.1987 Tranzacții izolate 2004 • Peisaj din Sibiu ulei pe pânză. Ghimeş-Făget. Bucureşti . Artmark Tranzacții izolate 2003 • Peisaj cu casă ulei pe carton. Monavissa Betuker.1970. Monavissa Be Bi Berecz. Paris 2010 • Diplomat piatră.33 149.2000. Alis 883 € Tranzacții izolate 2009 • Biserică 250 € peniță și acuarelă.739 € 3. Alis 242 € 455 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 771.67 N/A % Tranzacții izolate 1995 • Dans aquatinta. Monavissa 2009 • Fereastra 300 € sepia și laviu.67 æ -9.51 ä % Randament anual mediu 10.623 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1999 2004 2006 2007 2008 2009 2010 134.78 % 59 . Alis 2005 • Vas cu flori ulei pe pânză.609. Vlad n. Irené (Irina Buzea) 1905.87 307. 110 × 60 cm. Horia 1938.02 288. Cluj-Napoca Tranzacții izolate Bernea. Satu Mare Tranzacții izolate 2008 • Cristina 2 ulei pe pânză. Bacău . 38 × 33 cm. 30 × 24 cm. Artmark 1. Leon Alexandru 1880.30 æ -40.64 ä -6.68 165.000 € Tranzacții izolate 2006 • Nud 397 € creion. Bucureşti . sanguină și accente de cărbune pe hârtie. Alis 248 € Berte.328. 46 × 38 cm. Monavissa 2009 • Câmpuri 550 € cerneală. Bucureşti Randament anual mediu 27. Alis 2007 • Peisaj cu pod acuarelă.2007 • Renée creioane colorate. 26 × 33 cm.50 æ +50. 30 × 24 cm. 40 × 48 cm.19 N/A +127.56 ä % Biju.62 225. 56 × 41 cm. Alis 2006 • În pridvor ulei pe pânză.13 æ -3.19 278. Istvan n. 1985.56 % 2. Quadro 900 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2009 2010 2. 1984.500 € Tranzacții extreme 2010 • Iconostas (Tâmplă de biserică) ulei pe pânză. 63 × 42 × 16 cm. sepia și guașă. 46 × 38 cm. Alis 137 € 1.30 N/A +27. 60 × 42 cm. 46 × 38 cm. 36 × 30 cm. 17 × 11 cm.

Artmark 2010 • Intimitate II ulei pe carton.90 % 60 . 29 × 43 cm.03 æ +3.03 æ +25.97 944.00 367.66 ä -51. 29 × 38 cm. 51 × 60 cm. Alis 1998 • Nud cărbune.80 ä +52. 44 × 53 cm.23 ä +16. Alis 2009 • Peisaj ulei pe pânză. Alis 2005 • Nud culcat ulei pe carton. Alis 196 € 231 € 459 € Tranzacții extreme 1999 • Peisaj din Egipt ulei pe carton.42 1.488 € 2.66 2.350 300 250 3000 2000 1000 200 150 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 -1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 1997 • Nud șezând cărbune. 60 × 49 cm.22 ä +44.07 ä +7.765 € 3.70 677.500 € 7.15 ä +198. Artmark 2010 • Intimitate I ulei pe carton.819.593 € 1.91 202.85 ä +29.206 € 1. 35 × 27 cm. 29 × 20 cm.235 € 2. 20 × 24 cm. Artmark 251 € 1.37 445.43 ä -19. Alis 2008 • Sat turcesc ulei pe carton. Alis 2007 • În Egipt ulei pe carton.78 730.000 € 6.119.02 2. 47 × 67 cm.06 235.77 135.25 429. Goldart 2010 • Peisaj din Egipt ulei pe carton. Alis 2000 • Nud culcat cărbune. 36 × 31 cm. 50 × 60 cm. Alis 2010 • Port egiptean ulei pe carton.30 ä +56.79 ä +18. 49 × 34 cm. 50 × 60 cm.373.000 € 6.28 æ +54. Artmark 2010 • Minaretul de pe Ada-Kaleh ulei pe carton. 64 × 52 cm.13 530. Alis 2001 • Nud ulei pe carton.87 170. 37 × 47 cm.250 € 968 € 4.27 ä % Randament anual mediu 27.13 N/A -18. Alis 2004 • Imagini din Egipt ulei pe carton.278 € 2.500 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 165. 29 × 33 cm. Alis 2006 • Peisaj ulei pe pânză.

02 336.99 N/A +152.46 æ -20. 49 × 39 cm.Bilţiu Dăncuş.73 785.53 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2005 173. Hotarele. Ion 1924.542 € ulei pe pânză lipită pe carton. Monavissa 152 € 796 € 1. Nicolae n. Jeud. 21 × 27 cm. Gorj Bitzan (Bițan). Alis 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Blei. Alis 2007 • La barieră ulei pe carton.95 % Blendea. Alis 455 € 61 .45 æ % Bi Bl 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 Randament anual mediu -9. 50 × 39 cm. 20 × 14 cm.152 € 833 € 2.1975.940 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2007 2008 2009 2010 1. Peştişani.1997. 81 × 92 cm.00 N/A +45. Bucureşti Tranzacții izolate 2003 • Natură statică guașă.567 € ulei pe placaj. 70 × 52 cm. 1949.108. Giurgiu Tranzacții extreme 2007 • Copii pe uliță 1.292 € Tranzacții izolate 2007 • Margine de sat (Limanu) laviu.68 æ % Randament anual mediu -11. 65 × 65 cm.10 437.40 645.77 ä -69. Constantin n.13 ä % Randament anual mediu 120. Monavissa 1.13 1.75 811. Bucureşti Tranzacții izolate 2007 • Aripi ulei pe pânză.118 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2008 2009 2010 760. Traian 1899. 71 × 56 cm. Constanţa . Goldart Tranzacții izolate 2004 • Țăran din Maramureș ulei pe carton. 75 × 91 cm. Alis 250 € 1.45 822.77 N/A -30. Alis 2006 • Jacheta verde ulei pe carton.75 640. Alis 2008 • Obiecte în dialog ulei pe pânză. 1929. Alis 2004 • Peisaj ulei pe pânză. 54 × 73 cm.166.42 æ +21. Monavissa 2008 • Natură statică cu vase III ulei pe pânză. 31 × 25 cm.42 % 247 € Tranzacții extreme 2004 • Planuri tehnică mixtă. Monavissa 2009 • Portretul unui tânăr 1.71 ä +88. 70 × 56 cm. Maramureş .68 ä -18. Limanu.

1988. 1982 400 350 Tranzacții izolate 2010 • The bath ulei pe pânză. Botoşana. 40 × 30 cm. Catul (Paul Ivan) 1897. Franţa . C. Braşov . 38 × 52 cm. Rosetti din Târgoviște 500 € ulei pe carton.95 æ +72. 18 × 7 cm. Mircea n. Peştişani. Goldart 614 € 300 250 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Boca.A. Pogany 2009 • Fumătorul de pipă tuș pe hârtie. Artmark 850 € Blendea.37 N/A % 62 . Alis 192 € 163 € 131 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2009 1. Artmark 372 € 250 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2007 2010 282. Suceava Tranzacții izolate 2008 • Marea tuș.1978.08 467. Bocşa. Goldart Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 457.2009 • Aripi spre fereastra albastră ulei pe pânză. Vasile 1895. 19 × 29 cm. 52 × 71 cm. Răzvan n. Ilie n. Bucureşti Boambă. 20 × 39 cm.27 ä % 500 450 Randament anual mediu 17.176.1923. 50 × 60 cm. Bucureşti Bochiş. 1950. 1937. Colmar.500 € 816 € Tranzacții izolate 2010 • Șură la Golubak ulei pe pânză. Monavissa 1. Goldart 2010 • Nicolae Bălcescu ulei pe pânză.08 % Boar.23 271. Alis 2010 • Telegramă ulei pe pânză. Horia 1889. 97 × 97 cm. 14 × 10 cm.48 N/A % Bogdan.01 N/A -3. Maramureş Tranzacții izolate 2008 • Vechea Str. Gorj . Bucureşti Tranzacții izolate 2009 • Instrumente muzicale ulei pe pânză. Goldart 2009 • Portret de fetiță tuș. Alis 2009 • Popas 325 € ulei pe carton. 16 × 18 cm. 115 × 100 cm.

96 822. Teodor n. 1957 Tranzacții izolate 2007 • Balcic .15 æ -27. 37 × 44 cm.97 ä % 2010 • Tandrețe oștenească ulei pe lemn.98 % Tranzacții extreme 2006 • Nud în fotoliu acuarelă.74 ä % 1200 800 400 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bl Bo 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 1995 Randament anual mediu 28. 48 × 64 cm. 9 × 6 cm.152.11 æ +19.32 1. Traian Ștefan n.2000 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2007 2008 2010 892.811. Goldart Bogoi.72 1. Alis 341 € Boicescu. 1933 Tranzacții izolate Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 502.16 986. Alis 2007 • Siluete și Gard acuarelă.042.91 1600 N/A +103. Alis 2009 • Legendă 816 € ulei pe pânză lipită pe carton. Goldart 233 € Randament anual mediu 22. 32 × 54 cm.19 1.142. 44 × 36 cm.91 æ +78.77 ä +8.127.95 2. Alis 353 € 182 € Tranzacții izolate 2003 • Isus Hristos răstignit acuarelă. 40 × 54 cm.06 ä -36.36 N/A +110.07 % Boicescu. Monavissa 176 € 63 . Alis 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 202 € Tranzacții izolate 2003 • Nud pe sofa 854 € ulei pe pânză lipită pe carton.88 ä -2. 40 × 32 cm. 12 × 10 cm.În golf creioane colorate.67 1.058.77 1. Honoriu Tranzacții izolate 2010 • Veneţia ulei pe pânză.

48 × 60 cm. 27 × 22 cm. 1967 Tranzacții izolate 2009 • Fără titlu (1/7) 450 € tiraj lambda pe hârtie. 39 × 32 cm. Alis 2006 • Parcul Mare din Cluj 1.? Tranzacții izolate 2008 • Balada ulei pe carton. Alis 2010 • Asfințit pe Săsar 2.1972. 35 × 47 cm. Horia. Monavissa 2006 • Pe uliță 1.143 € ulei pe pânză de sac. Ungaria . Budapesta 2008 • Chei la Sulina ulei pe carton.1987. 34 × 44 cm. Alis 857 € Bonciocat. Alis 2007 • Cu rufele la râu ulei pe carton. 63 × 50 cm. Artmark Bordeaux. Alis 306 € 1902.Boldea. Monavissa 444 € 324 € Tranzacții izolate 2005 • Grădina 1. Friedrich 1916.17 978. Alis 2008 • Vas galben cu maci (pe verso Peisaj citadin) ulei pe carton. Alis 375 € 344 € Bordenache. Oroshaza. Alis 2007 • Peisaj rural 813 € ulei pe carton. Aurel Tranzacții izolate 2008 • Natură statică pastel.822.23 ä +73.50 N/A +225.67 ä +91. Rodica 1910. 78 × 100 cm. Traian n. Istvan (Ștefan Boldișar) 1897.1984.085 € ulei pe pânză lipită pe carton. Liviu (Elemer Szabo) 1896 . 50 × 75 cm. Alis von Bomches.33 352.56 ä -46.86 1. Bucureşti Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 827. Monavissa 2009 • Nuduri 281 € tuș pe hârtie. 92 × 65 cm.70 ä +55.30 æ % Randament anual mediu 66. 35 × 48 cm. 68 × 89 cm. 38 × 56 cm. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 64 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2007 2008 2009 2010 108.400 € ulei pe placaj.34 1. Bucureşti Tranzacții izolate 2007 • Portretul unei doamne 100 € cărbune pe hârtie.64 % . 50 × 60 cm.21 Tranzacții izolate N/A % Boldizsar.571 € ulei pe pânză. 1978. Braşov . Neamţ .1977 Tranzacții izolate 2005 • La râu ulei pe carton. Bucureşti Bondi. Huşi .81 676. Șerban n. 49 × 50 cm.049.

46 × 30 cm. Artmark 500 € 500 € Tranzacții izolate 2000 • Nud ulei pe pânză. 37 × 45 cm. 34 × 48 cm.2000 Bortsok. Quadro 600 € Boureanu. Monavissa 333 € Tranzacții izolate 2007 • Portret de bărbat în uniformă relief în bronz. 26 × 22 cm. 54 × 65 cm. Goldart 938 € 343 € 729 € 353 € 2010 • Peisaj de iarnă ulei pe pânză. 26 × 24 cm. 68 × 55 cm. 41 × 50 cm. Radu 1906 . 24 × 31 cm. 1935. 54 × 65 cm.1931 1500 1000 Tranzacții izolate 2009 • Peisaj de toamnă ulei pe pânză. Alis 2010 • Gospodărie ţărănească acuarelă pe hârtie. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • La Constanța tempera și cariocă pe hârtie. 63 × 47 cm. Sălişte. Goldart 831 € Bo 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bota. Alis 2002 • Mușcate ulei pe lemn. Sibiu Tranzacții extreme 2009 • Femeie în fotoliu ulei pe pânză.1997. Dan n. 53 × 30 cm. Alis 2006 • Natură statică ulei pe pânză. Teodor n. Alis 2003 • Coborârea de pe cruce ulei pe placaj. Artmark 8. Alis 2010 • Portret de femeie pastel.000 € Tranzacții izolate 2010 • Mal la Vama Veche ulei pe placaj. Alis 2010 • Brodeză pastel pe hârtie. 1938 Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2007 • Fata din Orient pastel. Alis 182 € Tranzacții izolate 2008 • Interior acuarelă și tuș pe hârtie. 41 × 32 cm. 66 × 52 cm. Artmark 2010 • Brizant ulei pe placaj. Alis 1. Alis 2008 • Profil de femeie pastel. 54 × 42 cm. 64 × 53 cm. Samu 1881 . Alis 2008 • Bărci la mal acuarelă. 40 × 32 cm. Goldart 208 € 405 € 242 € 65 .071 € 268 € 165 € 638 € Botiş. 47 × 72 cm.

18 706. 30 × 22 cm. Victor 1903.500 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2007 2008 2009 2010 812. Panciu. Alis 114 € 270 € Tranzacții izolate 2006 • La târg laviu. 40 × 50 cm. Alis 2007 • Natură statică ulei pe carton. Monavissa Medii anuale An Preț Mediu (€) 2009 294.59 798. Alis .1972 Tranzacții izolate 2010 • Grup de țărani tuș și laviu. 48 × 35 cm.366.21 1.91 % 3. Alis 471 € 471 € 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Brădean. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • Cocoșul guașă.47 N/A % Brateş. 90 × 66 cm. Mohu.Brana. 26 × 20 cm. Arad Tranzacții extreme 2007 • La cules 2.1986.1966. Comlăuş. 19 × 13 cm. 50 × 40 cm. Eugenia 1909.13 ä -48.58 1. Traian n. Artmark 3. Alis 66 2. 86 × 49 cm. Sibiu . Pogany 2008 • Personaje ulei pe carton. Piatra Neamţ .46 æ % Randament anual mediu -13. Alis Brauner.997. Paris Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2008 2009 2010 1. 34 × 47 cm. Nicolae 1905.57 1.476.36 æ -9.24 % Tranzacții izolate 2009 • Sans titre afiș. 25 × 32 cm.485 € 52.34 N/A -18. 53 × 49 cm.38 ä % Tranzacții izolate 2009 • Personaj depliat gravură.89 N/A +68. Monavissa 1.630.28 æ +12. Alis 2009 • Baladin Spermesthesique afiș.088 € 1. Vrancea .515 € Tranzacții izolate Tranzacții izolate 1995 • Totuși primăvară peniță.10 904.848 € ulei pe pânză de sac.150 € 550 € 2000 1600 1200 800 400 0 1995 Randament anual mediu 9. 1927. Alis 2009 • Traces et Interstices litografie.085 € 2007 • Nud șezând ulei pe carton.95 ä +13.

Goldart 2010 • Iarna ulei pe carton. Călușari 7. Iaşi . 39 × 29 cm. 1987.014. Alis 2004 • Iarna ulei pe pânză. Constantin Tranzacții izolate 2009 • Frumoasa Elena acuarelă. Goldart 2009 • Convoi de care ulei pe carton.20 N/A +34. Goldart 238 € 2009 2010 Tranzacții izolate 67 . 23 × 68 cm.81 ä -32.1981. Gorj . 67 × 48 cm. Pogany 529 € 600 € Tranzacții izolate 2009 • Ţărancă cu basma ulei pe carton. Artmark 365 € 299 € 343 € 278 € 278 € 550 € 1. Galaţi . 100 × 80 cm. Constanța .71 2. Reşiţa Tranzacții izolate 2010 • Zorali 1.1947. Dumitru D. 16 × 11 cm. 70 × 50 cm. 73 × 94 cm.45 ä +130. Alis 317 € n. 1886. Alis 374 € 1876. Iaşi Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2006 2007 2008 2010 704.22 1. Artmark Brăescu.1957. Hinteşti.Brâncuși.500 € ulei și cărbune pe pânză. Goldart 2008 • Fetița cu basma roșie ulei pe carton. Bucureşti Briese. Otto Tranzacții izolate 2003 • Peisaj de iarnă ulei pe pânză. 50 × 50 cm. Paris Tranzacții izolate 2010 • Autoportret gelatin silver print.1963.56 2. Alis 2008 • Peisaj ulei pe carton. 40 × 30 cm.285. Vasile 1916. 14 × 10 cm. 70 × 92 cm. 43 × 21 cm.77 ä +35.15 % Brătulescu. 1927 Brici. 43 × 35 cm. Hârşova.967. Alis 2008 • Vas cu pansele ulei pe pânză. Hobița. Alis 2005 • Flori de măr ulei pe carton. București 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2006 • Histria ulei pe pânză.13 æ % 3000 2500 2000 1500 1000 500 Randament anual mediu 28. Dan Tranzacții izolate 2010 • Bărci ulei pe pânză.33 949.000 € Br Brăescu. 54 × 24 cm. Corneliu n.300 € 1889.

Neamț . Corneliu n. Roman. Iaşi Tranzacții izolate 2006 • Peisaj din Balcic 254 € acuarelă pe hârtie. Maria 1896. Goldart 688 € Tranzacții izolate 2010 • Peisaj ulei pe pânză. Goldart 489 € Tranzacții izolate 2009 • Funambul 3. Dorohoi .1978 Tranzacții izolate 2007 • Flori de toamnă ulei pe carton. Gorj .500 € 875 € Tranzacții izolate 2007 • Arhanghelul Mihail 219 € tempera cu ou pe lemn. Monavissa Buicliu. Braşov 2008 • Peisaj în Deltă ulei pe carton. 33 × 21 cm. Alis 365 € Bucătaru. Filip 1898. 62 × 97 cm. Tîrnăunca. Petreşti.1977.1897. Monavissa 2008 • Piața ulei pe carton. 1937 2010 • Peisaj cu derdeluș ulei pe pânză. 20 × 16 cm. Goldart 328 € 189 € 1. 47 × 55 cm. Theodor 1837. Aurelian Tranzacții izolate Brudașcu. Goldart 2009 • Portretul unui țăran ulei pe pânză. Iacob 1898.Fox. Alis 297 € 316 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 670. Artmark 400 € Brunea . Gheorghe 1938. Monavissa Tranzacții izolate 2007 • Peisaj de iarnă ulei pe pânză. 42 × 35 cm. 1930. 28 × 35 cm. Bucureşti . Iaşi .2000 Tranzacții izolate Brujan. Iaşi Tranzacții izolate 2010 • Autoportret tuș sepia pe hârtie. Goldart 2010 • Sat în Deltă ulei pe pânză. Alis 1. 38 × 50 cm.33 N/A % Buescu Pană.2009 • Natură statică ulei pe carton.438 € 68 . 46 × 38 cm. 24 × 49 cm.1984. 25 × 35 cm. Monavissa 2009 • Cartier vechi ulei pe pânză. 55 × 46 cm. 28 × 20 cm. 38 × 48 cm.000 € ulei pe placaj. Lunca Câlnicului. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Bucătaru. București Briss. 40 × 50 cm. Sami n.

Alis 2009 • Portret de fetiță guașă pe hârtie.Bulgaru. Mălăieşti.93 406. Alis 1. 48 × 32 cm. Monavissa 250 € Tranzacții izolate 2010 • Domnișoara P.48 811. 70 × 50 cm. 21 × 24 cm. 27 × 22 cm.69 2.18 1.89 ä -15.97 æ +126. 23 × 21 cm.11 æ % 2000 Randament anual mediu 50. 20 × 15 cm.068.51 æ % 6000 4800 3600 2400 1200 0 Randament anual mediu 51.12 æ -9.40 711. Vaslui . 32 × 23 cm.39 ä +183. Goldart 139 € 300 € 524 € 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2006 • Anemone ulei pe carton. 20 × 19 cm.1939.77 782. Bucureşti Bulgăraş. Goldart 286 € 140 € Br Bu Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2006 2007 2008 1. 172 € tehnică mixtă pe carton subțire. Alis 176 € Tranzacții izolate 2004 • Portret de fată ulei pe carton.143 € Tranzacții izolate 2006 • Vas cu flori tehnică mixtă.66 ä -47.843.92 % 1500 1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 500 Tranzacții izolate 2003 • Portret de fată ulei pe carton. Alis 2009 • Tânără cu breton tuș pe hârtie. Alis 69 .58 ä +127.18 ä -77. Bob (Gheorghe) 1907. Monavissa Tranzacții izolate 2006 • Nud șezând cărbune și cretă. 43 × 28 cm. Iaşi Tranzacții izolate 2005 • Portret de fetiță 200 € cărbune pe hârtie.26 921.786.92 5.65 1.1939. Petre 1884.13 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 266.60 N/A +68. Goldart 2009 • Portret de fetiţă ulei pe carton. 18 × 36 cm. Bârlad .10 N/A +204.061.660.

20 × 18 × 8 cm. Goldart 274 € 1. Bucureşti Burada (Burădescu). Alis 1995 • Piatră de hotar bronz. Alis 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 252 € 364 € 70 1995 .34 ä +148. Caracal .49 1. Turnu Severin . 42 × 17 cm.67 2.92 ä +33.249.10 592. 146 × 95 cm.332. 26 × 29 cm.29 ä -28. 46 × 55 cm.74 æ +110.214 € Bunescu.860. Goldart 185 € 167 € 1896.786. Craiova Tranzacții izolate 2010 • Peisaj cărbune. Alis 2008 • Cetatea Râșnov ulei pe carton. Sever Tranzacții izolate 2010 • Portret de femeie cărbune.13 1.1950.1968.65 % 190 € 500 € Tranzacții izolate 2004 • Casa din deal ulei pe carton. Alis 10. Monavissa 2009 • Portret de bătrân ulei pe carton. Goldart 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 -1000 Randament anual mediu 27.588 € Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2010 • Van Gogh 750 € ceracolor pe carton.53 æ +211. Monavissa 104 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2010 736.Bunescu.14 5. Alexandru n.58 597.865.12 ä -33.20 1. Pogany 2008 • Natură statică cu dovleac ulei pe carton.21 % Burcă.96 ä -56. 15 × 9 cm.41 N/A +268. Alis 2010 • Autoportret creion.04 ä % Randament anual mediu 100.373.23 1.704 € 2. 34 × 49 cm.023.49 æ +40.1971. 38 × 47 cm. 44 × 31 cm.62 831.60 ä +25. Marius 1881. 32 × 23 cm. 33 × 22 cm. Artmark 1997 • Comana ulei pe carton. Craiova . Teodor 1889.42 592. Sibiu Tranzacții extreme 2007 • Veneția ulei pe carton.51 769. 38 × 45 cm.19 æ % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2007 2008 208.59 3.94 N/A -19. Bucureşti Tranzacții izolate 1995 • Ispita bronz. 1988.84 ä +9.

14 × 11 cm. 42 × 58 cm. Artmark 600 € Byck Wepper. Vaslui . Cătălin n. 27 × 20 cm. Artmark 300 € Tranzacții izolate 2007 • Răsărit de soare la mila 23 ulei pe pânză.48 æ +56. Bacău Randament anual mediu 0.22 N/A -53.1964. Goldart 255 € 350 € Tranzacții izolate 2009 • Primăvară ulei pe pânză. 33 × 25 cm. Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2004 • Țigancă ulei pe pânză. 30 × 40 cm.Burcea. G. Cristian n. Alis 400 € 100 € 242 € 2010 • Atlantis acrilic pe pânză. 70 × 52 cm.65 494.97 % .063.93 % 175 € 200 € Tranzacții izolate 2009 • Gheișă tuș și laviu pe hârtie.28 ä % Burlacu. 38 × 70 cm. Mihail Radu n. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • La doctor 120 € tempera și creion pe hârtie. Laszlo Tranzacții izolate 2003 • Cap de faun ulei pe pânză. Monavissa 2007 • Țigăncușă ulei pe carton. 17 × 39 cm. 1966 Buruga. Goldart Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2006 2007 1. Arad Burgstaller. Ilie 1874 . Mina 1899. 1946 Tranzacții izolate 2009 • Distorsio giclée print inkjet. 92 × 34 cm. Artmark 380 € Buzneanu. Alis 2009 • Pe Valea Oltului ulei pe pânză. Dragoș n. 1978. Bârlad. Goldart 2010 • Lectura tuș pe hârtie. 41 × 26 cm. Monavissa 469 € Bu By Burghelea. Alis 2004 • Buchet de flori ulei pe pânză.97 ä 71 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2009 2010 590. 49 × 49 cm. 1969.47 % Randament anual mediu 20.63 714.1937 Buzi. Goldart N/A +20.77 773. 71 × 47 cm.

40 342.81 % 400 300 200 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 72 2009 % 2010 .62 ä +2.63 ä +26.018.65 2.55 1.067.81 ä 500 Randament anual mediu 33.237. Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2007 2008 1. Alis 588 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2006 196.08 N/A +101. 29 × 39 cm.001.90 N/A +74.20 2.97 434.97 % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții izolate 2006 • Pepene roșu ulei pe carton.17 æ % 3000 2400 1800 1200 600 0 1995 Randament anual mediu 15.42 ä -40.

27 × 21 cm. Constantin 1911. Alis 2004 • Veneția 347 € ulei pe pânză lipită pe carton.029 € 556 € 2. 1877. Alis 2008 • Margine de pădure ulei pe pânză. 30 × 23 cm. Alis 2006 • Peisaj cu case și copaci ulei pe carton.162 € 300 € Tranzacții izolate 2010 • Căsuţă la Babadag tuș și laviu. 69 × 50 cm. Dimitrie N.063 € tuș și acuarelă pe hârtie. Iaşi Tranzacții izolate 2009 • Femeie din Grid ulei pe carton.1987.41 N/A % Tranzacții izolate 2009 • Peisaj pe Valea Trotușului ulei pe pânză. Bucureşti . Alis 2009 • Casă țărănească ulei pe carton. Vasilico. Viena . Monavissa 2008 • Rugăciune ulei pe carton. Alis 630 € 257 € 333 € Calafeteanu. Richard 1872. 70 × 50 cm. Goldart 187 € Ca Tranzacții izolate 2005 • În fața bisericii ulei pe pânză. Alis 2004 • Peisaj tulcean 125 € ulei pe carton. Monavissa Tranzacții izolate 2006 • Stradă în Orient gravură. 42 × 58 cm. Alis 350 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 858. Monavissa 103 € 93 € Cantacuzino. Sibiu Canisius. Artmark 1. 52 × 40 cm.1934.1960. Buzău 1899. 61 × 50 cm.Cabadaief (Cabadaeff).1934. Alis 2010 • Ţărm 280 € ulei pe carton. Alis 2010 • Iarna 839 € ulei pe carton. George Matei Caloenescu. Goldart 1. Araart Tranzacții izolate 2006 • Curte veche 588 € acuarelă. 1934. 49 × 39 cm. Republica Dominicană Tranzacții izolate 2004 • Scenă erotică 125 € laviu tempera. Bucureşti Tranzacții izolate 2006 • Amiază la câmp ulei pe pânză. 80 × 45 cm. Alis 2008 • Flori albe 417 € ulei pe carton. 23 × 14 cm. 100 × 110 cm. 44 × 53 cm. 33 × 49 cm. Bulgaria . Alis 2007 • Case în cartier mărginaș 1. 35 × 50 cm.600 € 73 . Alis 2008 • Țărăncuță pictură. 50 × 66 cm. 24 × 32 cm. Alis 2009 • Cap de turc gravură. 25 × 14 cm. 99 × 80 cm. Tulcea . Adina n. 40 × 32 cm. 17 × 15 cm.

30 × 43 cm. Alis 2009 • Nud cu carte 700 € teracotă patinată. Nic (Nicolae) Alexandru Tranzacții izolate 2005 • Dansatoare orientală tehnică mixtă.79 ä % .1966. Pericle 1869. Macedonia . Alis 1998 • Macedoneancă 605 € bronz patinat. 31 × 42 cm.286 € bronz patinat. 40 cm. Mircea n. Him 2004 • Țărăncuță ulei pe pânză.84 1. 64 × 35 × 16 cm.67 N/A +91.1947.447. Alis 2002 • Nud șezând 335 € bronz patinat. Monavissa Cardaş. Balcic.1982. Geo (George) 1881.Capidan.30 % 1995 • Penelopa 344 € bronz. 36 × 12 × 11 cm.96 æ +23.238 € 471 € Caraman. Galeria Numismatică Tranzacții izolate 2010 • Vara la Port Lligat acrilic pe pânză. 38 cm. Prilep. Alis 225 € 110 € Tranzacții izolate 2004 • Fructe pastel pe hârtie. 64 cm. Alis 1995 • Nud 176 € ipsos patinat.645. Bulgaria . Paris Tranzacții extreme 2008 • Femei discutând 4. 20 cm. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2009 2010 1. 37 cm. 70 × 50 cm.95 1.01 638. Artmark 500 € Tranzacții izolate 2003 • Dans turcesc ulei pe pânză.219 € bronz patinat.752. Alis 2003 • Tors 1. Tulcea 74 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2007 333.13 Tranzacții izolate N/A -28. Tulcea . 66 × 52 cm.050 € ulei pe carton. Boris 1906. 100 × 66 cm.01 ä % 2000 1600 1200 800 400 0 Randament anual mediu 5. Alis 2006 • Odaliscă ulei pe pânză. Alis 2006 • Nud șezând 2.169. 40 × 30 cm.83 ä +21. 45 × 50 cm. 1963. Cluj Caragea. Monavissa 758 € 2. Goldart 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Caraman.26 1.

48 × 60 cm. Alis 338 € 250 € 150 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 711.440. Alis 2010 • Nud văzut din spate sanguină.82 æ +29.002.12 3.25 N/A +402.49 3. Alis 1997 • Portret de doamnă ulei pe carton.52 æ +182.60 1. 27 × 29 cm.933. Alis 2008 • Alee sanguină. Alis 2003 • Nud 688 € ulei pe carton. 13 × 17 cm.70 ä -35.27 ä -45.90 % 75 .95 1. 15 × 21 cm.06 3.558 € ulei pe placaj. Alis 1998 • În port 437 € ulei pe carton. Alis 2004 • Privind la vitrine 1. 12 × 16 cm. 49 × 59 cm.500 € 1894 . 132 × 93 cm.290 € ulei pe pânză lipită pe carton. Araart Tranzacții izolate 1995 • Plaja ulei pe carton. Alis 2005 • Interior 732 € ulei pe carton. 20 × 16 cm.70 -33. Alis 1997 • Nud pe stâncă ulei pe pânză. 32 × 24 cm.31 ä 4000 1200 1000 800 600 400 200 1995 Randament anual mediu 48. Alis 2005 • În bucătărie 855 € ulei pe carton.13 1.198. 100 × 70 cm. 23 × 18 cm. Alis 1997 • Debarcader ulei pe carton.54 1.24 æ % 1996 • Femeie șezând pe canapea 329 € ulei pe carton.1963 Catargi.574. 38 × 46 cm. Alis 2006 • Interior 941 € ulei pe carton.70 2.877. 14 × 18 cm. 50 × 70 cm. 2009 2010 424. Alis 2007 • Toamnă 563 € ulei pe carton. Artmark 3. 11 × 16 cm.12 % 3000 2000 Ca 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2010 • Mahoane la Balcic ulei pe carton.496. Alis 200 € 378 € 632 € 189 € Randament anual mediu 30. Alis 1998 • Interior 259 € ulei pe pânză.95 ä -40. 10 × 12 cm. Alis 2010 • Primăvară 850 € ulei pe carton.15 æ +100. 16 × 22 cm. Alis 2008 • În ogradă 500 € ulei pe hârtie. Artmark 2010 • Vagabonzii 6. 23 × 27 cm.465.46 ä -58.458. 20 × 16 cm.62 æ +79.45 1. 20 × 16 cm. George (m) Tranzacții izolate 2006 • Grajd creion.

12 621. Goldart 1.47 751. Alis 2009 • Natură statică cu pipă ulei pe pânză.500 € 3.32 3. 40 × 47 cm.62 300.29 864. Alis 2009 • Nud cu draperie 1.471 € 2. Alis 2009 • Iarnă ulei pe carton. 45 × 65 cm.02 % . 30 × 20 cm.29 ä -17.51 519.37 225.561 € Catargi. Monavissa 2007 • Vas cu flori albastre pastel pe hârtie. 1894.70 æ -22.933.24 æ -51.09 287.41 æ +58. Alis 2009 • Flori la fereastră ulei pe carton.37 N/A +43.18 æ +27.71 ä +161.45 æ +38.65 334. Alis 2006 • Profil 145 € tuș și laviu. 50 × 65 cm.31 æ +411.22 936.68 ä -34. 18 × 12 cm.68 æ +180. 15 × 20 cm.50 2.19 549.625 € Tranzacții izolate 2003 • Richtet 56 € creion. Goldart 512 € 475 € 420 € 4000 3000 2000 1000 Tranzacții izolate 2007 • Flori albastre pastel pe hârtie.02 322. 66 × 79 cm. 33 × 40 cm. Alis 1.000 € laviu.258. 29 × 22 cm.96 ä % Randament anual mediu 56.62 æ +650. 33 × 48 cm. 34 × 50 cm.98 N/A +60. 56 × 76 cm. 40 × 50 cm. Alis 2010 • Cariatidă 450 € creion şi acuarelă pe hârtie.73 2. Henri H. Alis 2009 • Pe malul Dunării ulei pe carton.62 327. Bucureşti Tranzacții izolate 1996 • Peisaj cu case ulei pe pânză.113.43 2.66 ä -35.45 ä -38.15 671. Artmark 76 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2006 2007 2008 2010 525. 18 × 13 cm.01 % Randament anual mediu 38.26 ä -30. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 2010 • Fructe 123 € creion. Alis 250 € 424 € 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 1995 • Peisaj ulei pe pânză. 30 × 24 cm.14 ä -7. Alis 2004 • Popas 143 € cărbune. Bucureşti .433.1999 • Coasta amalfitană ulei pe pânză.89 æ -40.37 844.1976.83 ä % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1998 2005 2006 2007 2008 2009 225.

Monavissa 2006 • Doamna cu rochie verde 441 € tuș și acuarelă pe hârtie. Alis 2000 • Nud pe canapea 428 € acuarelă. 47 × 38 cm. 25 × 40 cm.17 ä +68. 24 × 30 cm. Goldart 2010 • Nud văzut din spate ulei pe pânză. 38 × 37 cm.46 +0.2500 2000 1500 1000 500 0 -500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 700 600 500 400 300 200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 394. Artmark 2009 2010 195 € 250 € 77 . Alis Catrinescu.44 æ Randament anual mediu 21. Alis 2003 • În sat 748 € acuarelă. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții izolate 2003 • Rabin ulei pe carton. 66 × 50 cm. Basarabia Tranzacții izolate 2007 • Peisaj la Gorgova ulei pe pânză. Alis 2005 • Peisaj din Perugia 238 € acuarelă pe hârtie. 13 × 20 cm. Theodor 1855 .99 % Ca Tranzacții extreme 2005 • Cioclu călare 229 € pastel pe hârtie. 48 × 69 cm. 20 × 18 cm.493 € 541 € 423 € 650 € Cateliu. Ismail. Monavissa 2010 • Flori de câmp ceracolor pe hârtie. Monavissa 2010 • Rabin ulei pe carton. Alis 235 € 350 € 606 € 454 € Tranzacții izolate 1997 • Orientală 453 € acuarelă. 64 × 80 cm. Gabriel n. Monavissa 2009 • Femeie cu chitară 1. 19 × 20 cm. Monavissa 2008 • Flori ulei pe pânză. 1943.21 Tranzacții izolate N/A +36. 50 × 35 cm. Alis 2003 • Portrete (2) 211 € tehnică mixtă. 50 × 35 cm. 19 × 25 cm. 36 × 31 cm. 57 × 42 cm. 19 × 25 cm. 16 × 12 cm.90 663. Alis 2010 • Bătrân cu mandolină ulei pe carton. Alis 2004 • Acropolis 302 € acuarelă și creion.46 394.19 ä % 2007 • Flori albe pastel pe hârtie. Alis 2010 • Flori roșii I ulei pe pânză.03 ä -16.56 554. 33 × 38 cm. Artmark 1.? Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 289. 29 × 49 cm.800 € acuarelă pe hârtie. Alis 1999 • Peisaj rural 208 € acuarelă. Monavissa 2010 • Rulota circului 171 € tehnică mixtă pe carton subțire. Alis 2009 • Pungă cu mere ulei pe carton.

Artmark 2009 • Domniță bronz. 35 × 25 × 15 cm. 32 × 16 × 23 cm. 43 × 33 cm.25 Tranzacții izolate N/A +49. Monavissa 2004 • Vila Zoe 70 € creion și cariocă pe hârtie.74 1. Alis 2007 • Femeie șezând pe o stâncă bronz patinat. 15 × 14 × 6 cm.44 æ +151.62 ä -9. 61 × 40 cm.84 ä % 2004 • Vila Zoe 110 € creion și cariocă pe hârtie.1978. Liviu n. Iaşi Tranzacții izolate 2007 • Vas cu flori ulei pe carton.719 € 382 € 9. Alis 612 € 349 € Tranzacții izolate 1995 • Pisică bronz. Goldart 2009 • Vas cu flori ulei pe carton.00 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 448.Călinescu. 101 × 76 cm.1981.96 510. București Tranzacții izolate 2009 • Orașul spectacol ulei pe carton.286.500 € 1. 43 × 33 cm.33 N/A -42. 24 × 7 × 10 cm. 16 cm. 36 × 27 cm. 39 × 50 cm. 45 × 61 cm. 15 × 14 × 8 cm. Monavissa 1500 1250 1000 750 500 250 1995 Randament anual mediu 24. Mihai 1904. Râmnicu Vâlcea . Alis 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2010 • Pereche ulei pe carton.92 563. Alis 2008 • Nud bronz turnat. Alexandru 1883.59 257. Alis 1996 • Pisică bronz.800 € Cămăruţ. Artmark 187 € 106 € 138 € 1.70 æ +158.06 % 400 € Tranzacții extreme 2006 • Dans tehnică mixtă. 50 × 70 cm. Suceava . Bucureşti Călugăru Căpitănescu. Goldart 2009 • Portret de femeie bronz. Titina 1911. 50 × 60 cm.07 665. Alis 2008 • Flori de toamnă ulei pe pânză. Bucureşti . Goldart 2010 • Cale ulei pe carton. Liteni. 29 × 15 cm. 22 × 34 cm.1973. 1946. Monavissa 78 450 € .82 ä % Randament anual mediu 58. 34 cm. Alis 1997 • Căință bronz. Artmark 733 € 444 € 417 € 584 € 650 € Călinescu. Alis 2008 • Panseluțe ulei pe pânză. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1998 2000 2004 2006 376. Goldart 2010 • Interior cu fereastră deschisă ulei pe carton.

Căpşuneanu Massaci, Pia Tranzacții izolate Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2005 2006 2007 2009 528,19 544,53 1.073,53 610,78 2008 • Pansele 1.389 € ulei pe pânză lipită pe lemn, 29 × 35 cm, Alis 2010 • Echilibru 4.500 € ulei pe placaj, 51 × 43 cm, Artmark

N/A +3,09 ä +97,15 ä -43,11 æ

%

Că Ce

2000 1600 1200 800 400 0 1995

Randament anual mediu 14,28 %

Tranzacții izolate
2010 • Fată cu tavă 364 € tuș și acuarelă pe hârtie, 26 × 20 cm, Goldart

Medii anuale An Preț Mediu (€)
2010 247,42

N/A

%

Tranzacții izolate
2007 • Luptător (17/26) litografie, 41 × 48 cm, Monavissa 2007 • Magicianul (180/400) aquaforte, 32 × 22 cm, Monavissa 2009 • Oglindă (18/20) gravură, 55 × 69 cm, Goldart 333 € 239 € 526 €

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Tranzacții izolate
2010 • Natură statică cu flori şi carte 364 € ulei pe pânză lipită pe carton, 32 × 42 cm, Alis 2010 • Cană cu flori 187 € ulei pe pânză lipită pe carton, 25 × 34 cm, Alis

2009

2010

Celmare, Vasile
n. 1931, Breaza

Cărpuşor, Ovidiu
n. 1976, Bucureşti

Tranzacții izolate
2007 • Natură statică de toamnă 969 € tempera pe hârtie, 44 × 66 cm, Monavissa

Tranzacții izolate
2010 • Biserica Neagră ulei pe pânză, 24 × 33 cm, Goldart 928 €

Cepoi, Dan
1949, Târgu Neamț - 2008, Piatra Neamț

Câlţia, Ştefan
n. 1942, Braşov

Tranzacții izolate
2008 • Omagiu actorilor ulei pe pânză, 62 × 78 cm, Alis 588 €

Tranzacții izolate
2010 • Glob tuș pe hârtie, 35 × 25 cm, Goldart 317 €

79

Ceptureanu, M.

Cheller, Jean
1911, Bucureşti - 1952, Bucureşti

Tranzacții izolate
2003 • Veneția ulei pe carton, 20 × 32 cm, Alis 2004 • Flori de iris ulei pe carton, 67 × 40 cm, Monavissa 2005 • Palatul Dogilor - Veneția ulei pe pânză, 20 × 32 cm, Monavissa 239 € 350 € 233 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2004 2006 2008 2010 185,94 771,45 444,44 454,67

N/A +314,89 ä -42,39 æ +2,30 ä

%

800 700 600 500

Randament anual mediu 45,80 %

Cerbu (Siegler), Eva
1924, Bucureşti - 2008, Bucureşti

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Randament anual mediu

4,39 %
331 €

Tranzacții extreme
2010 • Autoportret acuarelă și tempera, 20 × 21 cm, Goldart

Tranzacții extreme
2010 • Stradă veche tuș și laviu, 29 × 41 cm, Goldart 1.877 €

Tranzacții izolate Tranzacții izolate
2007 • Vapor (3/20) 250 € tehnică mixtă pe hârtie, 39 × 41 cm, Monavissa 2007 • Stradă iarna 212 € cărbune, acuarelă și tempera pe hartie, 42 × 54 cm, Monavissa 1996 • Femeie șezând tuș, 24 × 17 cm, Alis 2003 • Iarna în mahala tuș și laviu, 29 × 38 cm, Alis 121 € 235 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2008 2010 119,52 196,34

N/A +64,28 ä

%

Randament anual mediu 32,14 %
125 €

Tranzacții izolate
2009 • La șezătoare xilogravură color, 26 × 29 cm, Goldart

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
1995 1997 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 681,62 318,44 420,45 1.061,34 1.293,45 7.305,32 8.253,35 7.013,60 6.965,76

N/A -53,28 æ +32,04 ä +152,43 ä +21,87 ä +464,79 ä +12,98 ä -15,02 æ -0,68 ä

80

2009

%

2010

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2008 2009 2010 796,07 1.008,16 828,09

400

N/A +26,64 ä -17,86 æ

%

300 200 100

2008 2009 2010

9.971,93 9.508,77 8.088,26

+43,16 ä -4,64 æ -14,94 æ

Chelsoi Cristea, Maria
1904, Bicaz - 1973, Bucureşti

10000 7500 5000 2500 0 -2500

Randament anual mediu 42,58 % Tranzacții izolate
2009 • Natură statică cu floare 582 € ulei pe carton, 53 × 49 cm, Goldart 2009 • Natură statică 238 € tempera pe carton subțire, 35 × 47 cm, Goldart 2010 • Stradă în Sibiu 1.200 € ulei pe pânză, 55 × 46 cm, Artmark

Ce Ch

Tranzacții izolate
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1995

Tranzacții extreme
2004 • Ulcele cu flori ulei pe carton, 34 × 47 cm, Alis 2005 • Ulcele cu flori ulei pe carton, 30 × 40 cm, Alis 2006 • Peisaj cu case ulei pe carton, 30 × 40 cm, Pogany 2007 • Peisaj urban ulei pe carton, 29 × 22 cm, Alis 2008 • Case în amurg ulei pe carton, 40 × 49 cm, Alis 12.025 € 15.492 € 8.300 € 4.118 € 18.750 €

2005 • La târg acuarelă, 56 × 47 cm, Alis 2007 • Flori albastre acuarelă pe hârtie, 50 × 36 cm, Monavissa 2007 • Flori și fructe acuarelă, 59 × 43 cm, Alis 2010 • Nisa acuarelă pe hârtie, 55 × 41 cm, Artmark

501 € 188 € 455 € 700 €

Chinschi, Vasile
1939, Ripicenii Noi , Botoşani - 2004, Bucureşti

Tranzacții izolate
1996 • Peisaj cu case ulei pe carton, 58 × 39 cm, Alis 1996 • Peisaj urban ulei pe carton, 29 × 40 cm, Alis 1998 • Peisaj de iarnă ulei pe carton, 55 × 70 cm, Alis 2000 • Iarna la periferie ulei pe pânză, 70 × 89 cm, Alis 413 € 313 € 618 € 606 €

Tranzacții izolate
2007 • Natură statică ulei pe pânză, 46 × 46 cm, Monavissa 750 €

Chintilă, Spiru
1921, Bazargic, Caliacra, Bulgaria - 1985, Bucureşti

Tranzacții izolate
1997 • Peisaj la Breaza acuarelă, 33 × 44 cm, Alis 2006 • Case pastel, 38 × 49 cm, Alis 2007 • Bucătărie acuarelă, 29 × 36 cm, Alis 2008 • Case acuarelă, 36 × 37 cm, Alis 128 € 441 € 2.121 € 1.000 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 399,48 294,45 862,71 902,36 1.323,16 1.556,58 1.581,15

N/A -26,29 æ +193,00 ä +4,60 ä +46,63 ä +17,64 ä +1,58 ä
81

%

2009 2010

1.916,90 1.069,85

+21,23 ä -44,19 æ

Chirilovici, Nicolae
1910, Ungvar, Ucraina - 1993, Arad

2000

Randament anual mediu 26,77 %

1500

Tranzacții izolate
2009 • Pere ulei pe carton, 32 × 40 cm, Artmark 500 €

1000

500

Chirnoagă, Marcel
1930, Buşteni - 2008, Bucureşti

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tranzacții extreme
2006 • Peisaj de iarnă ulei pe carton, 22 × 26 cm, Monavissa 2008 • Iarnă citadină ulei pe carton, 45 × 60 cm, Monavissa 2010 • Maci și mere galbene ulei pe carton, 25 × 31 cm, Artmark 735 € 4.722 € 900 €

Medii anuale An Preț Mediu (€)
2009 170,04

N/A

%

Tranzacții izolate
2007 • Dorința 433 € acuarelă pe hârtie, 49 × 24 cm, Monavissa

Tranzacții izolate
2005 • Peisaj bucureștean acuarelă, 35 × 49 cm, Alis 2010 • Case la Balcic acuarelă pe hârtie, 46 × 63 cm, Artmark 2010 • Balcic acuarelă pe hârtie, 45 × 62 cm, Artmark 285 € 690 € 1.000 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2007 2008 2009 2010 120,67 340,46 163,46 297,23

N/A +182,13 ä -51,99 æ +81,83 ä

%

400 320 240 160

Randament anual mediu 70,66 %

Chioibaș, Ilie
n. 1966

Tranzacții izolate
2010 • Grădină romană acrilic pe pânză, 100 × 100 cm, Goldart 516 €

80 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tranzacții extreme
2008 • Călăreți gravură, 25 × 20 cm, Alis
82

865 €

2009 • Cai gravură, 12 × 16 cm, Alis 2010 • Răpirea Europei litografie, 20 × 18 cm, Artmark 2010 • Seducţia gravură, 17 × 13 cm, Alis

175 € 650 € 213 €

Tranzacții extreme
2010 • Fată care toarce acuarelă pe hârtie, 14 × 12 cm, Goldart 392 €

Tranzacții izolate
2003 • Poartă acuarelă, 30 × 23 cm, Alis 2005 • Interior acuarelă, 46 × 37 cm, Alis 85 € 250 €

Tranzacții izolate
2009 • 21 gravuri originale (II/X) gravură, Goldart 2.171 €

Ch Ci

Chirovici, Gheorghe
1883, Turnu Măgurele - 1968, București

Chiuariu, Francisc
n. 1966, Sibiu

Tranzacții izolate
2008 • La fântână tuș, 38 × 28 cm, Alis 2008 • Biserica din Gorj tuș și laviu pe hârtie, 36 × 27 cm, Goldart 222 € 194 €

Medii anuale An Preț Mediu (€)
2010 713,45

N/A

%

Tranzacții extreme
2010 • Seară de înger acrilic pe pânză, 75 × 115 cm, Artmark 5.500 €

Tranzacții izolate
2006 • Țărancă șezând ulei pe carton, 42 × 63 cm, Alis 789 €

Tranzacții izolate
2008 • Îngeraș ulei pe pânză, 115 × 115 cm, Monavissa 2009 • Înger acrilic pe pânză, 150 × 150 cm, Goldart 1.081 € 582 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2006 2009 2010 126,71 307,98 864,59

N/A +143,06 ä +180,73 ä

%

Cihoschi, Henriette
1911, Focşani - ?

1000 800 600 400 200 0

Randament anual mediu 80,95 %

Tranzacții izolate
2007 • Cap de negresă bronz, 32 cm, Monavissa 657 €

Cilievici, Marius
1930, Siret, Suceva - 2000, București

Tranzacții izolate
2007 • Nud la fereastră 5.469 € ulei pe pânză lipită pe carton, 60 × 50 cm, Monavissa
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1995

83

2007 • Floarea albastră 4.219 € ulei pe pânză lipită pe carton, 60 × 50 cm, Monavissa

Tranzacții izolate
1997 • Familia 494 € ulei pe pânză, 46 × 40 cm, Alis 2002 • Natură moartă cu pești 1.034 € ulei pe carton, 46 × 57 cm, Alis 2003 • Autoportret 952 € ulei pe carton, 50 × 39 cm, Alis 2004 • Peisaj 1.492 € ulei pe pânză lipită pe carton, 48 × 63 cm, Alis

Ciobanu, Mircea
1950, Bucureşti - 1991, Geneva

Tranzacții izolate
2007 • Viața și moartea tuș, 24 × 20 cm, Alis 313 €

Tranzacții izolate
2000 • Don Quichote et Sancho Pancha tehnică mixtă, 39 × 40 cm, Alis 2001 • Les saltimbanques tehnică mixtă, 34 × 27 cm, Alis 2001 • La prisoniere tehnică mixtă, 37 × 43 cm, Alis 2008 • Natură statică guașă pe hârtie, 76 × 56 cm, Alis 2009 • Arlechini pastel pe hârtie, 45 × 38 cm, Goldart 2010 • Soţii Arnolfini pastel pe hârtie, 40 × 34 cm, Artmark 921 € 413 € 332 € 667 € 800 € 1.000 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
1995 1996 1998 1999 2000 2006 2007 2008 2009 2010 331,30 656,94 1.295,06 1.547,17 704,95 2.207,53 2.995,00 1.714,75 1.517,16 2.156,53

N/A +98,29 ä +97,14 ä +19,47 ä -54,44 æ +213,15 ä +35,67 ä -42,75 æ -11,52 æ +42,14 ä

%

3000

Randament anual mediu 26,48 %

Cioca, Radu
n. 1982, Baia Mare

2000

Tranzacții izolate
2010 • Trofeu lemn și porțelan, Artmark 1.800 €

1000

Ciocoiu, Emil
0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

n. 1948, Saşa, Gorj

Tranzacții extreme
1999 • Couple en paysage ulei pe carton, 33 × 33 cm, Alis 2010 • Natură moartă cu vase și mere ulei pe carton, 34 × 40 cm, Artmark 1.506 € 3.000 €

Tranzacții izolate
2007 • Natură statică ulei pe pânză, 65 × 81 cm, Monavissa 2010 • Natură statică cu ulcică galbenă ulei pe carton, 17 × 21 cm, Artmark 1.471 € 250 €

84

644.2003. 54 × 65 cm.92 2. Tulcea .72 ä -22.01 1.15 2005 • Fată cu chitară cărbune.294.36 10.86 æ +14.367.670.911. Ciprian n.02 ä +118.711.31 3.739.85 N/A % Ci Tranzacții izolate Cismaru.375.82 3. 34 × 48 cm.40 æ +0.987. 22 × 25 cm.15 8.87 2.57 ä +3.11 7. 1979.64 % Tranzacții izolate 2009 • Gândurile noastre pot fi ascunse 350 € creion. Ciucurova.384. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Umarmung ulei pe pânză. Alexandru 1903.42 3.822. Artmark 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 85 .21 2.717. 21 × 28 cm. Dâmboviţa .07 10. 18 × 11 cm.17 ä +0.54 2.Ciosici. Monavissa 833 € Ciuclea.63 ä +12.91 ä -39.989.57 ä +18. 1976. Alis Tranzacții izolate 2008 • Ulcică pastel pe hârtie.69 æ +94. Timișoara Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2.316.50 N/A +60. Alis 2009 • Scene de muncă desen pe hârtie.68 2. Vişina. 120 × 160 cm. Alis 2009 • Scene de muncă desen pe hârtie.329.50 ä -35.97 ä 1.70 ä +13. Artmark 3. 55 × 75 cm.30 % 550 € 487 € Tranzacții izolate 2009 • Natură moartă cu flori și fructe ulei pe carton. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2007 2008 2. guașă și hârtie japoneză colată pe hârtie.93 7.75 2.507. Mihai 1943. Lugoj Ciucurencu.071.44 ä -20.35 2.94 æ % 12500 10000 7500 5000 2500 0 Randament anual mediu 15.1977. Raul n.200 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 447. Monavissa 2010 • Lac cu nuferi ulei pe pânză.410. Alis N/A +27. 52 × 38 cm.89 ä +28.070 € 233 € 233 € % Randament anual mediu 20.

987. Goldart . 44 × 36 cm. 1977.500 € 2008 • Taifas la umbră 139 € acuarelă pe hârtie. Florin n. 48 × 64 cm.97 2.824 € guașă pe carton. Artmark 2. Lugoj . Alis Tranzacții izolate 2007 • Șantier naval 788 € tehnică mixtă pe hârtie. 20 × 26 cm. 30 × 20 cm. Artmark 2009 • Life is Wild ulei pe pânză.74 ä -8. Alis 412 € Tranzacții izolate Ciulache.09 2.09 % Tranzacții izolate 2005 • Fata cu chitară (Ana Asvadurova) 11. Alis 2008 • La scăldat 3. Alis 2010 • Lectură 350 € creioane colorate și cărbune. Alis 2009 • Natură statică ulei pe carton. 43 × 41 cm. Artmark Ciurdea Steurer. Goldart 2010 • Impresie 500 € ceracolor pe hârtie de desen Ingres.133. Cluj Napoca Cobar.20 æ +7.1988.717 € 2008 2009 2010 3000 2500 2000 1.07 2.Tranzacții extreme 1996 • Natură statică cu ibric și pepene galben ulei pe carton.267 € ulei pe carton. Goldart 848 € 350 € Ciupe. 52 × 43 cm.24 1.51 æ Randament anual mediu 43. 86 × 110 cm. Alis 10. 47 × 34 cm. București Tranzacții izolate 2008 • Log Off ulei pe pânză. Alis 2008 • Șantier naval 649 € tehnică mixtă pe hârtie. Maria 1878. 50 × 60 cm.064. Nell (Corneliu) Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2006 2007 677. 84 × 110 cm.18 ä -28. 20 × 24 cm. Artmark 2010 • ZIP ulei pe pânză. 106 × 96 cm. 100 × 155 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2007 • Ulciorul ulei pe pânză.57 æ % Tranzacții izolate 2008 • Nud văzut din spate 167 € tuș și pastel pe hârtie. 20 × 28 cm. 55 × 68 cm.888. Monavissa 2010 • Vapoare 218 € acuarelă. 36 × 49 cm. Monavissa 1500 1000 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2005 • Portret cu pălărie guașă. Roman .62 86 N/A +341.1967.61 -10. 20 × 24 cm.915.500 € 700 € 2. Artmark 2009 • Fox Kids ulei pe pânză.000 € 1. Aurel 1900.

1935. Goldart N/A 114 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2006 346. Nogent sur Marne. Maria n. Artmark 324 € 600 € 660 € N/A -1.91 æ % Randament anual mediu -1. Artmark Tranzacții izolate 2006 • Portret de tânără cărbune pe hârtie.1978. Irina 1896. Coroisânmartin. Alis Codoiu.23 157.2008.08 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2008 2009 298. 82 × 64 cm. Bucureşti . Bucureşti Ci Co Cocea Cornescu. Franţa Randament anual mediu -42. 50 × 65 cm. Artmark Codreanu Zelea. 35 × 50 cm. Monavissa 350 € 233 € 310 € 87 .2005. București Tranzacții izolate 2006 • Peisaj acuarelă pe hârtie. Alis 2009 • Peisaj cu podeț ulei pe carton. Artmark 2010 • Legenda Sfântului Graal 300 € creion pe carton subțire. Mureş Cojan. 49 × 35 cm. 34 × 49 cm. 1955. Artmark 2009 • Peisaj ulei pe placaj. Monavissa 2010 • Medievală 250 € tuş pe hârtie. 49 × 39 cm.Cocea. 20 × 27 cm. 20 × 16 cm. 50 × 70 cm. Paris Tranzacții izolate 2010 • Fructe exotice ulei pe pânză. Aurel 1914. Buzău . Araart 699 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2008 2009 272. Laura 1893 .20 % Tranzacții izolate 2007 • Vizuine 364 € tuș și laviu pe hârtie.91 % 898 € Tranzacții izolate 2005 • Natură statică ulei pe pânză. Pogany 150 € 300 € Tranzacții izolate 2010 • Model (Studiu de nud) cărbune pe hârtie. 48 × 31 cm. 61 × 43 cm.10 292. Ileana Rodica 1914.35 N/A -42. Pogany 2009 • Ţărancă bretonă creion. 24 × 24 cm. 20 × 16 cm. 23 × 33 cm. Valentin n.1985.41 Tranzacții izolate 2005 • Peisaj ulei pe carton. București Tranzacții izolate 2008 • Portret cu pălărie (autoportret) sanguină pe hârtie. Beceni. Bucureşti . Monavissa 2010 • Premiere leçon de piano creion pe hârtie.20 æ % Codreanu (King).

31 % 2000 1500 1000 Colta.37 æ N/A +53. 50 × 40 cm.000 € ulei pe pânză.64 1.17 % 2008 • Razie în Berceni acrilic pe pânză. Alis 2010 • Portret cu flori acuarelă pe hârtie. Artmark 2.94 æ +18. 29 × 39 cm. Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 718. Artmark 2010 • Urme pe apă 850 € tempera și bronz pe carton gonflat.75 2.10 ä +9.94 2008 2009 508. 47 × 33 cm. Alis 2004 • Cană cu flori 595 € ulei pe pânză. Baia Sprie. 1952. 49 × 33 cm. Pitești Randamente anuale An Preț Mediu (€) 88 Tranzacții izolate N/A 2007 335.15 % 280 € 312 € 450 € 342 € 243 € 425 € Tranzacții izolate 1998 • Cântăreața neagră guașă și ulei.127.044. Jean Tranzacții izolate 2007 • Femeie cu pălărie cretă colorată. 32 × 23 cm. Onisim n. 34 × 49 cm. 50 × 65 cm.632.500 € . Monavissa 2005 • Impresii acuarelă.69 ä % Randament anual mediu 24.337. 48 × 33 cm. Maramureş 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2010 • Cămașă cu cimbrișor 3.099.24 1. 50 × 69 cm. Artmark Tranzacții extreme 2009 • Natură statică cu vioară 3. 18 × 24 cm. Goldart 2010 • Fund de mare acuarelă pe hârtie. Artmark Tranzacții izolate 1995 • Oameni și fiare 239 € ulei pe carton.39 1. 49 × 60 cm. Alis 2003 • Idol acuarelă pe hârtie.000 € ulei pe pânză. Artmark 2500 Randament anual mediu 14.34 1.66 ä -3. 49 × 63 cm.25 1. 87 × 55 cm.40 ä -20. Alis 266 € Comănescu. 55 × 44 cm. Nicolae n. 1968. Alis 2002 • Scuar parizian 465 € ulei pe placaj.10 ä +70. Alis Comănescu. Alis 1999 • Natură statică 185 € ulei pe pânză lipită pe carton. Alis 1997 • Natură statică 104 € guașă.15 æ -30. 34 × 76 cm.199.21 +51.32 491. Alis 1999 • Fillette a la cuisine acuarelă. 100 × 100 cm. 80 × 120 cm. Artmark 2010 • Citadină 550 € ulei şi creion pe carton subțire.

Gorj Tranzacții izolate 2010 • Ilustraţie la Cotoşman împărat acuarelă și guașă. Slăvuţa . Nicolae n.69 618.64 % Constantinescu.72 133. Monavissa 2007 • Bărci la malul mării cărbune și tuș. 31 × 23 cm. Alis Constantinescu. 1927. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Natură statică cu lalele și corn ulei pe carton. Alis 2010 • Grădină tuș și acuarelă. Bucureşti .75 N/A -43. 35 × 49 cm.667 € 121 € 287 € Tranzacții izolate 2008 • A iubirii primăvară lână. 52 × 44 × 22 cm. Athanase 1892 . Goldart Co Constantin. 54 × 46 cm. Goldart 270 € 95 € Tranzacții izolate 2010 • Natură statică ulei pe pânză.52 æ +362. Alis 1. București Tranzacții izolate 2008 • Vedere din Paris acuarelă pe hârtie.367 € 700 560 420 280 140 0 1995 Randament anual mediu 159. Titina n. Lena (Elena) 1908.81 ä % Tranzacții izolate 1999 • Descătușare bronz patinat. C. Maria n. Constantin (Ali-Baba) 1897 . 46 × 58 cm. 52 × 65 cm. 165 × 100 cm. Bucureşti Condruz. 24 × 14 cm. 35 × 29 cm. Alis 1.? Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2007 2008 236.278 € 600 € Tranzacții izolate 2008 • Case ulei pe carton.2005. Iași Constante. 1952. 17 × 13 cm. 1926. Alis 2006 • Nud văzut din spate conte și baiț laviu pe hârtie. Artmark 1. Goldart Constantin.1967 Tranzacții izolate 2004 • Curte interioară cărbune. Marian n. 68 × 81 cm. 1936.Comşa. Monavissa 150 € 197 € 188 € 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 89 .

191.01 720.46 ä +37.654. Alis 338 € 331 € 4. Goldart 2010 • Interior oriental acuarelă pe hârtie. 15 × 10 cm. Bucureşti Constantinescu. 55 × 65 cm.658 € Tranzacții izolate 2004 • Natură statică tehnică mixtă.89 1. Petru Aurel 1890. Bucureşti . 46 cm. 15 × 21 cm. 30 × 15 × 2 cm.76 2. 43 × 57 cm. Bucureşti 2000 1000 Tranzacții izolate 2009 • Peisaj din Piatra Craiului tuș și laviu pe hârtie. Alis 2006 • Belșug 200 € teracotă patinată. Alis 2010 • Clădiri la malul mării ulei pe carton.1998. Bucureşti .46 % 2005 • Madona 257 € bronz turnat.250 € Constantinescu. Alis 2010 • Balcic ulei pe pânză. 54 × 13 × 10 cm. Monavissa 2008 • Infernul xilogravură. Monavissa 2008 • Studiu de femeie cu ulcior 92 € acuarelă pe hârtie. 30 × 23 cm.06 ä % 4000 Randament anual mediu 64. Mac (Mihail Filip) 1900.34 Tranzacții izolate N/A +58.500 € bronz cu patină neagră. Alis 90 110 € 139 € . 39 × 56 cm.97 3. Alis 2010 • Danaida 10. Artmark 3000 Constantinescu.78 ä +129. Goldart 225 € 189 € 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2003 • Balcic. Monavissa 2005 • Fata cu porumbelul 914 € metal. 33 × 41 cm. Monavissa Tranzacții izolate 2008 • Fumătorul de pipă ulei pe lemn. Artmark 175 € 300 € 3. Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 454. Charlottenburg. Goldart 167 € Tranzacții izolate 2005 • Icoană (12/16) xilogravură. Goldart 2010 • Cetatea Râşnovului tuș și laviu. 48 × 31 cm. Alis 2009 • Pod peste Colentina acuarelă pe hârtie. bărci la țărm ulei pe pânză. 55 × 47 cm. Germania . 48 × 54 cm.004.1979. 21 × 16 cm. Miron 1902. 59 × 72 cm.54 ä +32.1963 Tranzacții izolate 2008 • Stradă 114 € acuarelă pe hârtie. 59 × 39 cm. 61 × 45 cm.

Constantinescu, Ştefan
1898, Târgu Ocna - 1984, Bucureşti

800 700 600

Tranzacții izolate
2008 • Bărbat cu muzicuță tuș sepia pe hârtie, 24 × 19 cm, Goldart 189 €

500 400

Co

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2005 2006 2007 2008 2010 427,34 2.100,00 888,41 753,10 1.738,98

300 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

N/A +391,41 ä -57,69 æ -15,23 æ +130,91 ä

%

Tranzacții izolate
2005 • Bărci acuarelă, 14 × 16 cm, Alis 365 €

2500 2000 1500 1000 500 0 1995

Randament anual mediu 89,88 % Tranzacții izolate
2008 • 4 litografii litografie, Alis 343 €

Constion (Constantin Ionescu) (m) Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.236,38 1.224,33 1.832,87 760,74 1.712,63 2.720,57 962,81 2.483,64

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tranzacții izolate
2003 • Flori 398 € ulei pe pânză lipită pe carton, 54 × 45 cm, Alis

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2006 2007 2009 358,91 603,20 715,03

N/A -0,97 ä +49,70 ä -58,49 æ +125,13 ä +58,85 ä -64,61 æ +157,96 ä

N/A +68,06 ä +18,54 ä

%

Randament anual mediu 38,22 %

Randament anual mediu 28,87 %

2009

%

2010

91

3000 2500 2000 1500 1000 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Copăceanu, Olga
1908, Stoenești - 1962

Tranzacții izolate
2007 • Intrarea de la Mogoșoaia ulei pe carton, 33 × 50 cm, Monavissa 313 €

Cordescu, Marcela
1913, Constanţa - 1984

Tranzacții extreme
2003 • Car cu boi ulei pe carton, 10 × 15 cm, Alis 2004 • Peisaj oriental ulei pe carton, 70 × 100 cm, Alis 2004 • La adăpat ulei pe carton, 14 × 21 cm, Alis 2004 • In casă ulei pe pânză, 12 × 16 cm, Monavissa 2005 • Călugăr în pridvorul mânăstirii ulei pe carton, 15 × 18 cm, Monavissa 2007 • Peisaj cu geamie ulei pe carton, 11 × 15 cm, Alis 2008 • La birt ulei pe carton, 10 × 16 cm, Monavissa 2010 • Lângă vatră ulei pe carton, 10 × 15 cm, Alis 191 € 350 € 399 € 250 € 850 € 438 € 528 € 550 €

Tranzacții izolate
2005 • Autoportret ulei pe carton, 50 × 40 cm, Alis 2008 • Compoziție cu trei personaje ulei pe carton, 49 × 34 cm, Pogany 441 € 1.850 €

Cordescu Jebeleanu, Florica
1913, Constanţa - 1965, Sinaia

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2006 2008 620,62 1.000,67

N/A +61,24 ä

%

Tranzacții izolate
2002 • Plaja ulei pe carton, 50 × 70 cm, Alis 365 €

Randament anual mediu 30,62 %
600 € 500 €

Tranzacții izolate
2009 • Tulcea ulei pe placaj, 43 × 51 cm, Artmark 2010 • Vedere din atelier ulei pe carton, 41 × 31 cm, Artmark

Tranzacții izolate
2009 • Trei căței acuarelă pe hârtie, 21 × 14 cm, Goldart 2010 • Cap de tânără pastel, 54 × 42 cm, Goldart 125 € 353 €

Cornea, Emil
1898, Harghita - 1969, Cluj-Napoca

Tranzacții izolate
2010 • Dealurile Clujului ulei pe pânză, 64 × 86 cm, Artmark 2.400 €

92

Cornescu, Traian Hagi
1885, Botoșani - 1965, București

2006 • Fetița cu gâște ulei pe carton, 40 × 55 cm, Monavissa 2010 • Pălăria cu panaș ulei pe pânză, 49 × 69 cm, Goldart

221 € 587 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2005 2006 2007 2008 406,08 604,93 334,45 1.178,81

N/A +48,97 ä -44,71 æ +252,46 ä

%

Tranzacții izolate
2004 • Stradă din Sibiu 115 € acuarelă, 32 × 47 cm, Alis 2008 • Peisaj 301 € tehnică mixtă pe hârtie, 20 × 24 cm, Pogany 2010 • La țară 218 € acuarelă pe hârtie, 46 × 32 cm, Goldart 2010 • Peisaj din Sibiu 250 € acuarelă pe hârtie, 34 × 47 cm, Artmark

Co

1200 1000 800 600 400 200

Randament anual mediu 85,57 %

Cosmovici, Jean Leon
1888, Iaşi - 1952, Bucureşti

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tranzacții izolate
2005 • Crâng ulei pe pânză, 45 × 59 cm, Alis 2005 • Râu în pădure ulei pe carton, 44 × 60 cm, Monavissa 2006 • Cimitir turcesc guașă, 46 × 60 cm, Alis 2007 • Balcic guașă, 45 × 60 cm, Alis 2008 • Parcul din Balcic guașă, 45 × 60 cm, Alis 2010 • Toamnă guașă pe carton, 23 × 33 cm, Alis 240 € 190 € 441 € 867 € 1.250 € 258 €

Tranzacții izolate
2009 • Vas cu flori 600 € ulei pe pânză, 50 × 60 cm, Goldart 2010 • Flori albe 521 € ulei pe carton, 33 × 42 cm, Goldart 2010 • Scenă dobrogeană 2.200 € ulei pe carton stratificat, 50 × 60 cm, Artmark

Cosmescu Vasiliu, Lucia
1918, Galaţi - 1969, Bucureşti

Tranzacții izolate Medii anuale An Preț Mediu (€)
2007 880,39

N/A

%

Tranzacții izolate
2003 • Iarna pe uliță ulei pe carton, 59 × 49 cm, Alis 2004 • Se apropie furtuna ulei pe carton, 30 × 40 cm, Alis 2006 • Nud ulei pe pânză, 66 × 41 cm, Monavissa 200 € 198 € 197 €

2004 • Mătasea broaștei acuarelă, 44 × 59 cm, Alis 2006 • Balcic acuarelă, 21 × 38 cm, Alis 2008 • Peisaj la Balcic acuarelă pe hârtie, 45 × 60 cm, Monavissa 2008 • Peisaj acuarelă, 17 × 22 cm, Alis

211 € 743 € 694 € 222 €

93

Costescu, Ilie
1917, Piatra Neamţ - 1999, București

Costiurin, Gheorghe
n. 1927

Tranzacții izolate
2008 • Natură statică ulei pe carton, 32 × 25 cm, Goldart 2009 • Natură statică cu ulcior și fructe ulei pe placaj, 33 × 25 cm, Artmark 294 € 400 €

Tranzacții izolate
2009 • Bărci ulei pe pânză, 54 × 72 cm, Goldart 225 €

Covaci, Laura Costinescu, Augustin
n. 1943, Lipova, Arad n. 1964, București

Tranzacții izolate Tranzacții izolate
2010 • Tânără cu pălărie 219 € ceracolor pe hârtie, 47 × 33 cm, Goldart 2010 • Port la Colliure 300 € creion conte pe hârtie, 36 × 48 cm, Artmark 2009 • Bug Seasons - L`Automne 13.000 € acrilic, 200 × 220 cm, Saint-Cyr & Chayette Et Cheval

Covaliu, Brăduţ
1924, Sinaia - 1991, Bucureşti

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2008 2009 2010 442,87 725,35 978,16

N/A +63,78 ä +34,85 ä

%

Tranzacții izolate
2009 • Pictorul la șevalet (autoportret) creion, 50 × 35 cm, Alis 100 €

Randament anual mediu 49,32 %
965 € 1.406 €

Tranzacții izolate
2007 • Arlechin ulei pe carton, 31 × 25 cm, Monavissa 2007 • Cișmigiu - Toamna ulei pe pânză, 97 × 111 cm, Monavissa

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2006 2007 250,35 392,43

N/A +56,75 ä

%

Randament anual mediu 56,75 %
486 €

Tranzacții izolate Tranzacții izolate
2009 • Opera Garnier - Paris ceracolor pe hârtie, 34 × 46 cm, Goldart 2009 • Damă cu umbrelă pastel pe hârtie, 47 × 33 cm, Goldart 2010 • Hipodrom ceracolor pe hârtie, 34 × 48 cm, Artmark 175 € 140 € 200 € 2008 • O barcă în amurg ulei pe pânză, 50 × 59 cm, Alis

Tranzacții izolate
2007 • Dealul cu măslini tehnică mixtă, 50 × 70 cm, Alis 2008 • Un zugrav (Autoportret) cărbune și acuarelă, 40 × 34 cm, Alis 375 € 389 €

94

Craioveanu, Costin
n. 1975, București

Tranzacții izolate
2010 • Privire acrilic pe pânză, 120 × 89 cm, Goldart 609 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2005 2006 2007 2008 2009 351,59 1.131,38 739,43 751,54 784,53

N/A +221,78 ä -34,64 æ +1,64 ä +4,39 ä

%

Co Cr

Craioveanu, Paula
n. 1976, Bucureşti

1200 1000

Randament anual mediu 48,29 %

Tranzacții izolate
2010 • Nud acrilic pe pânză, 45 × 125 cm, Goldart 421 €

800 600 400

Crăciun, Constantin
1928, Barcani, Braşov - 1997, Bucureşti

200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tranzacții izolate
2007 • Flori în vas albastru ulei pe pânză, 46 × 33 cm, Monavissa 2007 • Casa din Sandu Aldea ulei pe pânză, 50 × 73 cm, Monavissa 125 € 1.188 €

Tranzacții extreme
2006 • Țărm 1.714 € ulei pe carton subțire, 29 × 36 cm, Monavissa 2007 • Iarnă citadină 1.133 € ulei pe carton, 30 × 25 cm, Alis 2008 • Bărci la mal 417 € ulei pe carton, 18 × 24 cm, Alis 2009 • Lumina verii 374 € ulei pe carton, 24 × 15 cm, Goldart

Crăciun, Daniel
n. 1970, Tulcea

Tranzacții izolate
2008 • Natură statică ulei pe carton, 60 × 65 cm, Goldart 378 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2006 2007 2008 185,96 413,05 431,56

N/A +122,12 ä +4,48 ä

%

Crăciun, Eugen
1922, Piatra Neamţ - 2001, Bucureşti

Randament anual mediu 63,30 %
600 €

Tranzacții izolate
2009 • Portret în roșu ceracolor pe hârtie, 49 × 39 cm, Goldart 296 €

Tranzacții izolate
2006 • Cluj - Cetatea lui Mihai Viteazul tuș pe hârtie, 36 × 43 cm, Monavissa

95

Crăciun, Simion
n. 1956, Bucureşti

1000

800

Tranzacții izolate
2008 • Iarna în București ulei pe pânză, 115 × 100 cm, Artmark 2009 • Grădină ulei pe pânză, 60 × 50 cm, Artmark 2.000 € 550 €

600

400

200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Crestincov, Cristian
n. 1983, Chişinău

Tranzacții extreme
2005 • Pe gânduri ulei pe carton, 28 × 35 cm, Monavissa 500 € 350 €

Tranzacții izolate
2010 • Colt 3 bronz, 17 × 15 × 8 cm, Artmark

Tranzacții izolate
2003 • Chariatidele ulei pe placaj, 41 × 66 cm, Alis 141 €

Crețu, Vadim
n. 1970, Bălți, Basarabia

Tranzacții izolate
2004 • Pe canal 190 € acuarelă pe hârtie, 19 × 13 cm, Monavissa 2004 • Veneția 190 € acuarelă pe hârtie, 20 × 14 cm, Monavissa

Tranzacții izolate
2008 • Ulcica cu ghiocei ulei pe pânză, 40 × 45 cm, Goldart 472 €

Cristescu Delighioz, Ecaterina Creţulescu, Honoriu
1897 - 1979, Bucureşti 1901, Tulcea - 1973, Bucureşti

Tranzacții izolate Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2004 2005 2006 2007 2009 2010 257,14 378,21 399,19 991,22 611,50 639,28

N/A +47,08 ä +5,55 ä +148,30 ä -38,31 æ +4,54 ä

%

2006 • Casa cu trepte tuș, 49 × 35 cm, Alis 2006 • Nud culcat tuș, 22 × 28 cm, Alis 2009 • Nud pe canapea cărbune pe hârtie, 23 × 28 cm, Goldart

Randament anual mediu 27,86 %

96

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2004 2006 2007 246,21 1.068,79 1.370,36

N/A +334,09 ä +28,22 ä

2009

203 € 143 € 125 €

%

2010

Goldart 2009 • Copii în pădure 800 € ulei pe pânză. Bucureşti Tranzacții izolate 2003 • Școala de agricultură ulei pe carton.25 Tranzacții izolate N/A +106.09 æ -3. Alis 445 € 200 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 97 . Alis 190 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 490. 30 × 22 cm. Kornel (Cenam Cornel) 300 Tranzacții izolate 2004 • Golf ulei pe pânză.45 ä +60. 33 × 25 cm.23 N/A % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 124. 49 × 35 cm.40 % 2009 • Natură statică cu narcise (pe verso Natură statică cu vase) 300 € ulei pe carton.1964. 34 × 25 cm.24 310.61 ä +9.27 æ +31.023. 35 × 27 cm. Turnu Măgurele . 47 × 31 cm. Bucureşti .35 ä -22.41 1. Elie 1893.2007.000 € Crişan.04 320. Alis 1.17 256. Alis 375 € Cr Cs Cristoloveanu. Constanţa 1925. Alis 2010 • Chitare 264 € ulei pe pânză.12 æ % 500 Randament anual mediu 35.37 ä Tranzacții extreme 2008 • Nud văzut din spate acuarelă pe hârtie. 112 × 145 cm.15 1. Goldart 400 Csenan. Goldart 444 € 1500 1250 1000 750 500 250 0 1995 Randament anual mediu 60.119.34 411.06 -43. 50 × 36 cm. 54 × 68 cm.00 % Tranzacții izolate 2003 • Femeie la masa de lucru acuarelă. Monavissa 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 250 € Tranzacții extreme 2006 • Petunii ulei pe carton. 2008 2009 2010 777. New York Tranzacții izolate 2004 • La malul mării ulei pe pânză.

74 × 88 cm. Alis 2007 • Portret de bătrân tuș. Alis Csok. Alis 2.463 € Tranzacții izolate 2006 • Nud laviu. 27 × 40 cm. Artmark 2009 • Culegătorul de ciuperci ulei pe pânză. Goldart 1. Baia Mare Cuclin Damian. 25 × 25 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Baigneuses ulei pe pânză. Bucureşti Cucerzan. Cecilia 1879. Zoe 1882 . Pusztaegres. Câineni. Monavissa 324 € Tranzacții izolate 2010 • Nud tuș pe hârtie. Alis 2005 • Nud șezând 686 € ulei pe carton. Debrecen . Gabriela n. Suceava .068 € Tranzacții izolate 2010 • Servitoare gravură color. 101 × 80 cm. Vâlcea . Artmark 650 € 1. 81 × 80 cm. Goldart 2009 • Gânduri ulei pe pânză.52 431.66 æ % .16 N/A -3. Monavissa 2008 • Balerine ulei pe pânză. Monavissa 167 € Cuţescu Storck (Kunzer). 100 × 80 cm.215 € 1. Horia n.400 € Tranzacții izolate 2004 • Flori în bucuria tinereții 100 € ulei pe pânză lipită pe carton. Antonia 1887. 1938.292 € 1. Alexandru 1922.Csikos Krizsan.1987. 44 × 27 cm. Istvan 1865. Ungaria . 30 × 26 cm. 65 × 46 cm.806 € Tranzacții izolate 2009 • Visul unei nopţi de iarnă ulei pe pânză.1961. 35 × 28 cm. 77 × 130 cm. Alis 588 € 250 € 98 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 2004 447. Drăcşani. 100 × 69 cm. 32 × 27 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • Vas cu flori ulei pe pânză.1969. Blaj Tranzacții izolate 2008 • Compoziție cu portrete ulei pe carton. 110 × 100 cm. 1965. Budapesta Culic.1973 Tranzacții izolate 2009 • Natură statică cu flori și cană ulei pe pânză.2000. Monavissa 121 € Cumpătă. Goldart 1.

050. Teodor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2008 • Peisaj de iarnă ulei pe lemn.45 æ +33. Alis 2001 • Nud culcat ulei pe pânză.37 N/A +118.12 æ % 250 Randament anual mediu 8. Alis 321 € 2. Alis 6. 48 × 62 cm. 51 × 84 cm.795 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 2006 2007 108.13 % Cs Cu Cuza. 91 × 52 cm.37 237.52 2. Alis 353 € Tranzacții extreme 2010 • Orientală ulei pe carton.90 ä -23.075 € Tranzacții izolate 2000 • Proiect de compoziție guașă.60 3. Alis 2010 • Terasă la Balcic tempera. 2007 2008 2010 4000 3000 2000 1000 0 -1000 1995 1996 1997 1998 1999 3.71 % 200 150 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 99 .241. Alis 2003 • Femeie cu floare pastel.426. 43 × 36 cm.51 ä -20. Alis 2000 • Nud printre flori pastel. Goldart 132 € 863 € 806 € 821 € Randament anual mediu 41.59 ä Tranzacții izolate 1998 • Nud pastel. 52 × 36 cm. 39 × 29 cm. 134 × 198 cm. 98 × 69 cm.75 +607.23 182.

500 € Daniel. 49 × 64 cm. Alis 2007 • Natură statică cu fructe ulei pe carton. Alis 294 € 2003 • Natură statică 822 € ulei pe pânză.000 € 1. Alis 2009 • Portretul pictorului Doru Bucur ulei pe carton. 111 × 84 cm.000 € ulei pe pânză reantualată. Goldart 310 € 340 € 275 € Tranzacții izolate 2009 • Privindu-l pe Matisse tuș.43 N/A % Tranzacții izolate 2008 • 240/185 tehnică mixtă pe carton. 59 × 78 cm. 47 × 56 cm. 111 × 84 cm. 34 × 43 cm. 1922. 19 × 26 cm. 65 × 53 cm.1965 Medii anuale An Preț Mediu (€) 2004 287. Suceava .706 € ulei pe pânză. 36 × 43 cm. 32 × 20 cm. Goldart Tranzacții izolate 1995 • Peisaj ulei pe carton. Hove. Alis 2009 • La cite mandala (93/100) serigrafie.250 € 2. Mihail 1842 . Constantin 1798 . 24 × 34 cm.528 € 4.200 € 1. Anglia Tranzacții izolate 2003 • La Mastaba (55/100) litografie. Monavissa 2004 • Desene (6) 100 € creion și tuș. 44 × 32 cm. Artmark 2008 • În port ulei pe pânză. Alis 300 € Tranzacții izolate 2007 • Bărci cu pânze pastel pe hârtie. Alis 2007 • Compoziție ulei pe carton. Artmark 394 € 275 € Dan. Alis Daniel. 33 × 22 cm.407 € 606 € 5. Bucureşti Tranzacții izolate 2006 • La masă tuș. 46 × 67 cm. 48 × 58 cm. Alis 2005 • Construcție imaginară (42/125) serigrafie. 30 × 24 cm. 70 × 101 cm. Horia n. Alis 1996 • Peisaj urban ulei pe carton. Alis 667 € Tranzacții izolate 2003 • Peisaj citadin 325 € cărbune presat pe hârtie.1873 Tranzacții izolate 2000 • Autoportret 720 € ulei pe pânză lipită pe carton. Alis 2008 • Coloana ulei pe pânză.000 € ulei pe pânză. 49 × 36 cm. Alis 2006 • Portretul unui boier 3. Monavissa 100 .1985. Monavissa 2007 • Portretul unei doamne 2. 37 × 54 cm.1886 Tranzacții izolate Damian. Monavissa 2010 • Autoportret (cu capul bandajat) ceracolor pe hârtie. 57 × 79 cm. Alis 2009 • Portret de boier 5. Botoşani . Artmark 1. Henri 1891.Daghani (Corn). Arnold 1908. 57 × 47 cm.

865.94 æ +196.720.26 æ +8.132. 50 × 28 cm. Alis 2010 • Bazar 900 € pastel pe hârtie cerată. 21 × 27 cm.81 12.38 22. Monavissa 2006 • Interior 1. Monavissa 2006 • Nocturnă pe canal 343 € ulei pe carton.83 ä -8. Bucureşti Tranzacții izolate 1997 • Autoportret cărbune și creion.00 18. Monavissa Randament anual mediu 33.48 ä +84. 20 × 27 cm.703 € acuarelă pe hârtie.410.81 1.97 ä -17.47 N/A -44.89 2.714 € ulei pe carton subțire. 20 × 24 cm.554. Alis 149 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1998 2006 2010 767.30 ä % 3000 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2002 • Bărci cu pânze 359 € acuarelă.64 ä -18. 60 × 78 cm.98 11.64 4.30000 Tranzacții izolate 2005 • Cititorul 300 € tempera pe hârtie.969.467. Nicolae 1883. Alis 6. 24 × 31 cm.788.03 832.589.898.21 3. Artmark Tranzacții extreme 1999 • Peisaj cu case la Balcic ulei pe carton.50 ä +376. 35 × 50 cm.89 964.967.10 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3. Alis 2008 • Bulevardul Elisabeta 2. Giurgiu . 25 × 35 cm.590 € Dărăscu.24 20.63 % 2009 % 2010 101 .99 ä +67.29 N/A +8.146.69 æ +1.33 æ +46.80 æ +235.72 ä 4000 Randament anual mediu 32.131 € Tranzacții izolate 1995 • Stradă din Chioggia ulei pe carton.809.24 æ -37.385. Alis 4. 34 × 26 cm.84 2.86 ä -44. 20 × 25 cm. 47 × 59 cm.72 1.1959.33 4. Alis 20000 10000 Da Dă 0 -10000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții izolate 2003 • Peisaj cu pod 115 € pastel pe hârtie.88 14. Alis 2010 • În port 419 € pastel și cărbune pe hârtie cerată.

1981. 19 × 27 cm. Bucureşti 400 300 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2009 2010 2. Monavissa 2010 • Studiu cărbune și guașă.10 % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 • Apus de soare 946 € ulei pe pânză lipită pe carton. Radu n.96 ä % 1000 500 Randament anual mediu 51. Monavissa 254 € Tranzacții izolate 2009 • Nud în fața oglinzii cărbune și guașă. 30 × 40 cm. Monavissa Tranzacții extreme 2005 • Tătăroaica tuș pe hârtie.07 ä Delavrancea Dona.43 ä +47. 1944.65 1.90 208.57 1500 N/A +137. Bucureşti 2000 Randament anual mediu 64. 20 × 30 cm. Alis 102 2009 % 765 € 2010 Tranzacții izolate 0 . 20 × 29 cm.10 æ % 100 Randament anual mediu -40.12 ä +213.164 € Tranzacții izolate 2006 • Pe malul mării ulei pe carton.19 371.25 1.Dărângă. Monavissa 2. 27 × 35 cm.55 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2005 2006 2007 87.70 307. Monavissa 400 € 375 € 364 € Tranzacții izolate 2008 • Nud întins pe pat tuș pe hârtie.70 619. Monavissa 722 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2005 2007 426.75 200 N/A -40. Niculina 1890.427.68 N/A +45. Monavissa 2010 • Nud acuarelă și creioane colorate. 28 × 20 cm. 24 × 34 cm.19 ä +20.938. Bucureşti .383.39 % 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2007 • Plajă la Carmen Sylva ulei pe carton. 19 × 17 cm.

Budapesta .33 N/A % Demian. Quadro N/A +353. 22 × 21 cm. 40 × 33 cm. Goldart Demetrescu Duval. 48 × 40 cm. 21 × 27 cm. Baia Mare Tranzacții izolate 2007 • Stradă 303 € acuarelă.Dame 1. Goldart 2009 • Peisaj dobrogean 1. Artmark 2010 • Canal venețian ulei pe pânză. Alis 2009 • Catedrala Notre .000 € 2.295 € ulei pe carton.78 % Randament anual mediu 88. Dâmboviţa . 48 × 38 cm. Quadro 278 € 125 € 260 € Demetrescu.600 € 1. Artmark 103 . Băleni. 45 × 45 cm. 18 × 14 cm. Artmark Tranzacții izolate 2008 • Fecioara cu pruncul tuș. Monavissa 2009 • Colonadă ulei pe carton.50 836. 38 × 61 cm. Alis 2010 • Odalisce tuș.1995. Monavissa 453 € 2007 • Catedrala Notre Dame 303 € ulei pe pânză lipită pe carton. 22 × 28 cm.1977. 28 × 34 cm. 40 × 50 cm.121 € Dă De Medii anuale An Preț Mediu (€) 2005 398. Bucureşti Tranzacții izolate 2007 • Peisaj bucureștean ulei pe carton. Alis 2.577 € ulei pe pânză lipită pe carton. Ion (Dem) 1903. Pogany 2009 • Femeie în fotoliu tuș și laviu. București . 25 × 20 cm. Galeria Numismatică 2009 • Peisaj din Mangalia 759 € ulei pe carton. Craiova .2005 Tranzacții izolate 2005 • Furtuna 230 € pastel pe hârtie. 39 × 49 cm. Goldart Demetriade Ştefan.200 € Tranzacții izolate 2010 • Afişul Expoziţiei artiştilor ardeleni 1930 160 € print. 10 × 20 cm. 50 × 65 cm. Monavissa 2008 • Păstor de capre 300 € tehnică mixtă pe hârtie. 39 × 32 cm. Quadro Tranzacții izolate 2009 • Peisaj din Rotterdam ulei pe pânză.54 ä Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2007 184. Bucureşti Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2007 • Pe prispa casei ulei pe carton. Goldart 2010 • Canal venețian 550 € acuarelă şi cărbune pe hârtie. Virgiliu 1930.044 € ulei pe carton. Anastase 1899. 47 × 31 cm. 50 × 70 cm.2008 • Veneția 2. Constanţa (Tantzi) 1908.38 % 1.1977. 36 × 48 cm. Alis 2010 • Tătăroaice la Balcic 310 € acuarelă și tuș.

68 ä -56.48 2.342.05 ä -39. Alis 2006 • Nud sanguină pe hârtie. 34 × 42 cm.960.1991 Tranzacții izolate 2007 • Peisaj de iarnă ulei pe carton.502.29 ä +81.697.483.63 ä Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2010 219. Ungaria . 29 × 39 cm. Pogany 2. Monavissa 2008 • Stradă 306 € acuarelă. Miklos 1890.97 ä +57. Pecs.30 4.917.1945.006. 23 × 25 cm. Artmark Diaconescu. Monavissa 333 € Tranzacții izolate 2005 • La marginea orașului 166 € acuarelă pe hârtie. Ion 1915.750.88 ä +54.16 ä +29.Deszo. Bacău . 30 × 22 cm.87 æ +48.200 € 450 € 250 € Tranzacții izolate 2010 • Carieră la amiază ulei pe carton.49 1. 67 × 92 cm. Gropile.219 € Randament anual mediu 48.64 ä -36. Artmark N/A +146. 15 × 20 cm.75 7. Aiţa Mare.37 3.224.34 % Tranzacții izolate 2007 • Compoziție cu personaje ulei pe carton.100 € 0 -2500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dimitrescu. 35 × 43 cm. Huşi . 47 × 63 cm.229.483. Iaşi Tranzacții extreme 1998 • Peisaj cu case 581 € ulei pe carton. Monavissa 1.35 N/A -43.09 540.08 æ +102. Ştefan 1886.26 ä +63. 26 × 36 cm. Alis 2010 • Natură statică cu legume coapte 19.355. Alis Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2010 1.1955.08 % Diaconescu.02 1.11 6.44 1.08 æ % 12500 10000 Randament anual mediu 25. Buzău 7500 5000 2500 Tranzacții izolate 2010 • Cătun ulei pe pânză. Aurel 1909 .92 10. Artmark 1.88 % 104 . Covasna Tranzacții izolate 2005 • Călugări tuș și laviu.43 1.69 æ +114.000 € ulei pe pânză.78 692.1933.05 2. 50 × 60 cm.

Artmark 550 € Doboşariu. 54 × 21 × 21 cm. Târgu Jiu .47 1. Horațiu 1890.32 ä +26.1964. 24 × 30 cm. 58 × 73 cm. 50 cm. Alis 1. Ion 1890. Alis 1998 • Ultima grenadă bronz patinat. 60 × 50 cm.85 N/A 2009 2010 Medii anuale An Preț Mediu (€) % 0 105 . Dumbrăveni . 34 × 50 cm.87 % 1000 Dimitriu Bârlad. 51 × 26 cm. Alis 2003 • George Enescu la vioară bronz. 52 × 26 × 14 cm. Alis 142 € Tranzacții izolate 2006 • Uliță ulei pe carton. George 1879. A.135 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 192. Bârlad .? Tranzacții izolate 2010 • Meditație. Alis 2002 • În stâncă altorelief în bronz.37 æ +209. Alis 343 € 680 € 440 € 389 € 392 € 359 € 880 € 335 € Dimitriu..26 N/A -18.86 157.. Alis 2001 • Infanterist bronz patinat. 20 cm.029 € Dimitriu.43 486. Bucureşti Tranzacții izolate 2009 • Portret de tânăr peniță. 36 × 23 × 14 cm. Alis 232 € 2006 • Carol al II-lea bronz patinat. Alis 941 € Tranzacții izolate 1996 • Ostaș bronz.96 622.85 ä +39. Alis 2004 • Nud bronz patinat. Alis 1998 • Soldat bronz patinat. Ion Dimitriu. De Do Tranzacții izolate 2005 • Coș cu flori ulei pe pânză. Alis 2008 • Ciobănaș ulei pe carton.93 ä % 1500 Randament anual mediu 50.49 ä +0. 45 × 39 × 17 cm.278. Goldart 647 € 1. 24 × 19 cm.99 ä +46. Alis 2000 • Nicolae Grigorescu bronz patinat. 20 × 14 × 13 cm.03 913.97 615. Bucureşti 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2006 709. bronz patinat.Tranzacții extreme Tranzacții izolate 1995 • Colț la mare acuarelă. 54 cm.1926. 55 cm.

Simona n. Alis 2009 • Natură statică ulei pe carton. 49 × 62 cm.00 1. Vaslui .76 % 1500 1000 500 Tranzacții izolate 2007 • Natură statică (2 lucrări) 667 € acuarelă. 52 × 41 cm. Artmark 706 € 4.1999. 26 × 18 cm. Monavissa 2008 • Apus de soare pe mare 629 € ulei pe carton. Alis 406 € 970 € 421 € 2000 Randament anual mediu 57. Vasile 1912. 61 × 74 cm. 17 × 24 cm.750 € Tranzacții izolate 2004 • Biciclist trecând pe sub pod 208 € linogravură. București Tranzacții izolate 2007 • Odaliscă tuș. București N/A -7. Goldart 2010 • După-amiază la Leningrad 470 € gravură în lemn în culori. Goldart Dona. 17 × 15 cm.84 ä % Tranzacții izolate 2007 • Ecoul niciodată repetat ulei pe carton. 17 × 23 cm. Artmark 350 € Doboșariu (D. Alis 2010 • Plecarea la pescuit ulei pe carton.).2009. Artmark Tranzacții izolate 2006 • Portret de fată 300 € ulei pe pânză lipită pe carton. 34 × 48 cm.16 Dobrian. Goldart 2010 • Marină ulei pe carton.05 æ +295. 42 × 52 cm. 50 × 50 cm. 20 × 27 cm. Alis 106 176 € . 45 × 34 cm. Goldart 2008 • Peisaj din Baia Mare 486 € tuș și acuarelă pe hârtie. Tilișca. 35 × 25 cm. Goldart 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2007 • Portret de femeie cu pălărie ulei pe pânză. Florian Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2007 2010 539. Monavissa 2007 • Interior (pe verso Natură statică) ulei pe carton. Alis 2008 • Șantier la Baia Mare 250 € acuarelă și tuș pe hârtie. Sibiu .983. 62 × 54 cm. Artmark 222 € 850 € Dobrescu. 1980 Tranzacții izolate 2009 • Passion ulei pe pânză. Alis 2010 • Oraşul de Aur . Pogany 2006 • Fata cu basma galbenă 143 € ulei pe carton. 48 × 69 cm. 53 × 46 cm.00 501.Praga 351 € xilogravură.Tranzacții extreme 2008 • Peisaj marin cu moschee ulei pe carton. 26 × 20 cm. Nuni 1916. 21 × 27 cm.

145 × 50 cm. 26 × 15 cm. Artmark 350 € Drăguşin. 17 × 22 cm.000 € Tranzacții izolate 2008 • Inspecția tuș pe hârtie. Olt Dragoș. Monavissa Doucet.1999.2007 • Doamnă în fotoliu 469 € tuș și peniță pe hârtie.81 N/A % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2006 229. Aurel 1894 . Paris . 20 × 16 cm.1961 Tranzacții izolate 2007 • Combat bronz patinat. 17 × 16 cm. Pogany Drăgoescu. Monavissa 2008 • Cella Delavrancea 319 € tuș pe hârtie. Monavissa 139 € 142 € 3. 20 × 27 cm.278 € Tranzacții izolate 2010 • Carmen Sylva acuarelă pe hârtie. Radu 1914. Artmark Tranzacții izolate 2005 • Peisaj din Tripoli 500 € acuarelă pe hârtie. 53 × 26 cm. Artmark 225 € 325 € Drăgoescu.13 510. Artmark 2010 • Faleză la Vama Veche 3. 50 × 63 cm.45 607. 16 × 23 cm. 30 × 39 cm.59 ä % Do Dr Randament anual mediu 61. Craiova Tranzacții izolate 2008 • Tapiserie haute-lisse. 30 × 23 cm.000 € acrilic pe carton subțire. 1954. Doru n. 49 × 63 cm. Goldart 2009 • Golful Balcicului 450 € ulei pe carton. Monavissa 1.62 % 211 € Tranzacții izolate 2010 • Legenda acuarelă. 17 × 16 cm. Nicolae Titulescu.30 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 525. Artmark 2010 • Faleză la 2 mai 2. 1943. Eugenia Tranzacții izolate 2010 • Plaja ulei pe carton.03 N/A +122. Goldart 107 . Goldart 2010 • Avocatul tuș. București Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 907.53 Tranzacții izolate N/A +15. 32 × 39 cm.500 € guașă pe hârtie. Artmark 2010 • Târg de duminică ulei pe carton.62 ä % Randament anual mediu 15. Șerbana n.

60 × 73 cm. 1985. 72 × 47 cm. 1985 Tranzacții izolate 2009 • Innocence Perdue acrilic pe pânză. 47 × 53 cm. Mărioara (Maria) 1903. 40 × 81 cm. Eugen 1914. Brăila Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2008 • Iarnă în București ulei pe pânză. Monavissa 395 € 706 € Dumitraşcu. tuș și creion pe hârtie. Cluj Napoca Tranzacții izolate 2010 • Exotică fotografie. Alis 2010 • Zorele 364 € ulei pe carton. Bucureşti . Iaşi . Nicolae n. 21 × 14 cm. Irina n. Amalia n. Eugen N. Goldart 353 € 258 € Tranzacții izolate 2007 • Geta 183 € tempera.Drăgușin. Monavissa Tranzacții izolate 2006 • Schițe după Michelangelo peniță. Goldart 2010 • Lalele fotografie. Alis 2008 • Personaj feminin tuș. 40 × 121 cm. 30 × 26 cm. 100 × 70 cm. Alis 2006 • Portretul lui Leopardi tuș.1957 1921. Emilia Droc.1993. 21 × 15 cm. 1936. 53 × 47 cm.2005. Alis 2007 • Stradă cu trecători ulei pe pânză. Artmark 900 € Tranzacții izolate 2005 • Portret de bărbat în roșu ulei pe placaj. Monavissa Dumitrescu. Alis 281 € Tranzacții izolate 2010 • Maci 260 € ulei pe pânză lipită pe carton. 30 × 35 cm. 29 × 22 cm. Roma 2003 • Mahala turcească 100 € acuarelă și tuș pe hârtie. Tranzacții izolate Drăguţescu. Goldart 757 € 2009 • Ţărăncuţă din Năruja 187 € acuarelă. Goldart 108 . Ilfov Tranzacții izolate 2007 • Veneția acuarelă. 19 × 13 cm. creion colorat și tuș pe calc. 28 × 21 cm. Brăila . Goldart Dublea. 51 × 61 cm. Alis 116 € 101 € 167 € Dulhan. Dormărunt.

Sorin n. Goldart 200 € Dumitrescu. 49 × 60 cm. Mircia n. 22 × 35 cm. Ilfov Tranzacții izolate 2009 • Început tehnică mixtă. Alis 2007 • Cioban din Maramureș aquaforte. 35 × 40 cm. Paris Tranzacții izolate 2008 • Efigie 135 € ulei pe carton. Alis 152 € Dumitrescu. Bucureşti .Tranzacții izolate 2006 • Pe Dunărea Veche (6/10) pointe seche.429 € ulei pe carton.1983 1924. Alexandru 1908. 1941. Artmark Tranzacții izolate 2005 • Nud (pe verso Peisaj citadin) 1. 60 × 69 cm. 51 × 36 cm. Goldart 2010 • Compoziţie albastră 443 € tuș colorat pe hârtie. Artmark 500 € Tranzacții izolate 2009 • Decalogul pentru Mircea xilogravură. 54 × 44 cm.1997. Natalia 1915. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Dumitrescu Giurgiu. 29 × 40 cm. 67 × 47 cm. 33 × 45 cm. 37 × 28 cm. Petre Dumitrescu. Alis 667 € 109 . Monavissa 2010 • Natură statică de toamnă 1. București . 1946.1991 Dr Du Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2004 • Peisaj citadin 475 € ulei pe pânză. 1946. 27 × 37 cm. Artmark Dumitrescu. București Dumitrescu.1975 Tranzacții izolate 2008 • Uliță cu felinar 405 € tuș și acuarelă pe hârtie. Bucureşti . Bucureşti Dumitrescu.400 € ulei pe pânză lipită pe carton. Alis Tranzacții izolate 2008 • Natură moartă cu mere ulei pe carton. 46 × 61 cm. Mircea (H. 18 × 24 cm. Monavissa 2009 • Natură statică cu scoarță și trandafiri 350 € ulei pe carton. Monavissa 2009 • Compoziție 220 € guașă pe hârtie. Mircea Dumitru) 1920. București . Zamfir n. Monavissa 2008 • Peisaj din mahala 353 € ulei pe carton subțire. 52 × 41 cm. 45 × 53 cm. Artmark 2010 • Port 275 € ulei pe pânză lipită pe carton. Căscioarele. 10 × 13 cm. Alis 100 € 152 € Tranzacții izolate 2007 • Roșu și negru (17/30) litografie.

Galeria Numismatică 2010 • Luminile orașului 1.700 € Duncan Guertin. Bozieni. Timișoara Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2007 2009 273. Artmark 1.68 ä +11.83 738.923 € ulei pe carton. Lugoj . Diodor 1926. Renata 1920. 58 × 70 cm.? Tranzacții izolate 2008 • În sat 1. 27 × 35 cm. Bacău . Ion 1943. Bucureşti Dure.Dumitriu. 54 × 69 cm.800 € 2000 1600 1200 800 400 0 1995 Randament anual mediu 39.1998.75 Tranzacții izolate N/A +169.800 € ulei pe pânză.37 ä % 2010 • Flori de câmp pastel pe hârtie.290.2003. 86 × 110 cm. Artmark 110 2009 2010 . 71 × 58 cm.07 ä +57. Galaţi .46 820.22 1. Artmark 2. Artmark 2010 • În uzină 750 € ulei pe carton.69 % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții extreme 2009 • Peisaj ulei pe pânză.

Alexandru 1850.142. 40 × 36 cm. 43 × 19 × 13 cm.56 1.68 613. Bucureşti Tranzacții izolate 2003 • Portret de fată 250 € ipsos patinat. Braşov . Micaela 1900. Goldart Tranzacții izolate 1998 • Așteptare ulei pe pânză.894.16 % 111 . Alis 275 € 147 € Tranzacții izolate 2010 • Nud cărbune pe hârtie.90 1.412.27 % 3.1889.167 € 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2008 • Natură statică ulei pe carton.500 € ipsos patinat.95 æ +49.51 ä +101.56 2. Craiova Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1999 2000 2002 2005 2006 2007 2008 2010 485.85 ä +102.48 478.1955. Artmark Randament anual mediu 15.148. Braşov 3000 2000 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2009 1. 48 × 71 cm.378. 60 × 36 × 28 cm.849.20 N/A -0.84 715. Bucureşti .33 ä -27.54 ä % 1000 Du Em Randament anual mediu -0.Eder.65 574.39 1.92 1. Craiova . Goldart Eliescu.01 1.75 ä -35. Alis 2010 • Portretul dirijorului Sergiu Celibidache 1.200 € bronz.500 € 4.45 N/A +18.39 æ % Tranzacții izolate 2006 • Idilă ulei pe pânză. 30 × 40 cm.48 ä +30. Alis 303 € Eleutheriade. Artmark 2010 • Peisaj din sudul Franţei ulei pe pânză.78 936.33 ä +6. Hans 1883. Celine 1898.1984.1980. Bucureşti Tranzacții izolate 2006 • La strânsul fânului (7/20) xilogravură.841.28 æ +2.75 ä -21. 49 × 34 cm. 18 × 14 cm. Paris . Artmark 2010 • Prietene 1. 28 cm. Alis 429 € Emilian (Sevastos). 46 × 68 cm.

Constanța Tranzacții izolate 2009 • Suzana la baie ulei pe pânză. Pogany 2010 • Dubrovnic ulei pe carton.22 % Tranzacții izolate 2007 • Iarna în sat 273 € tempera pe hârtie. 35 × 43 cm. Ion Dan n.63 ä +22. Artmark 1. Monavissa Erceanu. Artmark 2009 • Ulița ulei pe carton. Monavissa 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2004 • Intrare în Cățcău ulei pe carton.000 € Enescu.21 ä % Epuraș. 76 × 53 cm.Enea.492.01 ä +7. 44 × 61 cm.100 € 650 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 284.40 ä +7.93 759. Bacău .04 æ +91. Monavissa 112 438 € .28 N/A -1. 34 × 50 cm.91 619.13 279. 1943.88 ä +13. Lucăceşti. 43 × 35 cm. Bacău 2009 • Peisaj cu case ulei pe carton.20 ä -14. 190 × 114 cm.56 ä +96. Constantin 2000 1500 1000 500 0 -500 1995 Randament anual mediu 23. Artmark 883 € 2. Liviu n.30 ä +22.72 264.000 € 7.596. Marcel Tranzacții izolate 2007 • Phylodendron ulei pe carton. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • Migrație 278 € aquaforte/aquatinta.23 307. 49 × 69 cm.1960. 40 × 54 cm.80 1. Nicolae (Nicu) 1897.26 1. 43 × 34 cm.53 506.64 1.72 æ +10.81 1.950. 1981.722. Alis 2006 • Luminiș ulei pe carton. Artmark 750 € Epureanu.

Goldart 595 € Fekete (Negrulea.1979. Alis 1997 • Căință bronz patinat. Alis 1996 • Armăsar bronz. 31 × 20 × 11 cm. Ion 1883. Kormocbanya . Znain.1934. Artmark 600 € 2009 2010 113 . Petru 1912.12 æ % 3000 2400 Randament anual mediu 91.366.796. 1987. 13 × 10 cm. 25 cm. 80 × 60 cm.1885. Alis 1996 • Cap de copil bronz patinat. Satu Mare Ferenczy. Oradea Fikl. Timişoara Tranzacții izolate 2008 • Portret de tânără cărbune. Hunedoara . Quadro 1. Cluj-Napoca Tranzacții izolate 1995 • Amorul sacru piatră. Alis 1800 1200 600 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Feier. 40 × 80 cm. 1968.66 % 316 € 191 € 237 € Tranzacții izolate 1995 • Turc cu pipă bronz. Cehia . Goldart 162 € 393 € 139 € Tranzacții izolate 2010 • Femei în grădină ulei pe carton.200 € Fekete.79 N/A +418. 42 × 42 × 7 cm.90 % En Fi Randament anual mediu 39.04 2.Faur Schmidt. Hunedoara). Zeldiş.11 N/A +79. 17 × 16 × 19 cm. Budapesta Tranzacții izolate 2009 • White ulei pe pânză.14 1. Alis 2008 • Fascinația mărilor gips turnat. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2005 251.72 ä -51. Robert n. 46 × 49 × 13 cm.56 451. 41 × 22 × 9 cm. Valer 1885. 29 × 21 cm.32 ä % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2007 2009 539. Iosif 1903. Artmark 400 € Tranzacții izolate 2008 • Nud în atelier ulei pe carton. Alis 189 € Tranzacții izolate 2010 • Bullterrier cu aripi acrilic pe pânză. 40 × 33 cm. Arad . Gheorghe n.1958.

Goldart 200 € 468 € Frenţiu.800 € ulei pe pânză. 17 × 23 cm.08 % Frankfurt. 96 × 68 cm. 29 × 23 cm. Constantin n. A. Sever Alexandru 1931. Artmark Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 2010 1.300 € ulei pe pânză.97 985. Cernăuţi Tranzacții izolate 2010 • Portretul unei doamne 850 € laviuri de ulei pe carton. 43 × 38 cm. Eugenia 1880 . 69 × 50 cm. Bihor . 25 × 35 cm.100 € ceracolor pe hârtie.806.600 € tempera şi cerapastel pe carton.68 940.065.1997.Filionescu Murnu. Artmark Tranzacții izolate 2010 • Studiu de energie cărbune pe hârtie.37 ä +5.1940 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2010 • Flori de primăvară ulei pe carton.39 1.90 677.15 936. 60 × 85 cm. 60 × 70 cm. Arad Tranzacții izolate 2008 • Portretul unei doamne cărbune pe hârtie.49 N/A -36. Alis 571 € Frăţilă. Aurel 1885 . Monavissa 368 € Tranzacții izolate 2009 • Flori roz ulei pe carton. Goldart 2009 • Flori de măr ulei pe carton. Pogany 114 611 € . 60 × 49 cm. 81 × 116 cm.47 æ +38. Artmark 2009 • Cer cu nori 2. 1936.1968. Goldart 587 € Tranzacții izolate 2006 • La vatră ulei pe carton. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 2009 • Câmp energetic 1. Artmark 2010 • Creștere 1.1982 Flondor. Ecaterina (Titi) 1906 . 40 × 46 cm.17 ä +83. Tranzacții izolate 2006 • Bătrână torcând ulei pe carton.35 ä -47. Artmark 700 € Filotti Atanasiu. Săcueni.94 æ % 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 1995 Randament anual mediu 7. 69 × 100 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • La fereastră 1.

Alis 2010 • Cană cu flori ulei pe carton.19 895. Craiova. Alis 2010 • Fata în albastru ulei pe pânză. 54 × 44 cm.37 2.52 1.28 % Tranzacții izolate 2003 • Cale ulei pe carton.365.02 N/A +30.95 ä -47.714 € Furduescu. 56 × 70 cm.162 € 1.00 3.186.73 3.873. 63 × 47 cm.093.14 æ +109. 100 × 71 cm.10 1. Huși . 33 × 26 cm. Alis 556 € Fi Fu Frimu.800 € 1995 1908.569. Alis 2008 • Cană cu crizanteme ulei pe carton. 50 × 40 cm. 20 × 30 cm. Alis 1.38 ä +8.66 Tranzacții izolate N/A +43. Goldart Frenţiu. Silistra Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2007 2008 2009 1.56 1. 1931.925.46 ä +85.52 ä +86. Artmark 2010 • Trandafirii galbeni tempera pe hârtie. Dolj .1954. Nicolae 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2010 • Bărbat în roşu ulei pe pânză.95 ä % 2008 • Natură statică cu nuci ulei pe pânză.97 910. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 697. Zizi n.59 ä % 4000 Randament anual mediu 51. Artmark 652 € 698 € 583 € 1. 80 × 60 cm. București 4000 3200 2400 1600 800 0 Randament anual mediu 46.2009 • La doctor 250 € tuș sanguină cu accente colorate pe hârtie. Vladimir 1900.33 ä +79. Alis 980 € 3000 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 115 .693.1967. 56 × 45 cm.64 % Tranzacții izolate 2005 • Nud șezând ceracolor.

17 × 24 cm. 36 × 13 cm. Monavissa 833 € Tranzacții izolate 2010 • Balerine ulei pe carton.720 € Tranzacții izolate 2004 • Case din mahala 110 € tuș și pastel pe hârtie. Alis 1. Monavissa 116 .Tranzacții extreme 2008 • Natură statică cu farfurie albă ulei pe carton. 70 × 50 cm. Monavissa 2004 • Odihnă la câmp 80 € acuarelă și creion pe hârtie.

Alis 2007 • Maternitate teracotă patinată.000 € ulei pe pânză. Andrei n. 62 × 47 cm. Monavissa 2008 • Peisaj rural 667 € ulei pe pânză lipită pe carton.500 € 1.597 € 3.203.1987.16 % Tranzacții extreme 2010 • Ziua întâia 750 € culori tipografice pe hârtie. Goldart 2010 • Durere bronz patinat. Galeria Alianța Artelor 2008 • Scenă de gen (Interior cu muzicieni) 8. Alis 2007 • Portret de bătrân 500 € ulei pe pânză. 60 × 49 cm.32 % 117 . Paris Tranzacții izolate 2005 • Peisaj cu case 1. 49 × 61 cm.nud de fată bronz patinat. Mihail 1899 . Alis 2009 • Notre .55 575. 23 × 28 cm.220 € ulei pe carton. Cluj . 35 cm. Timișoara . 62 × 45 cm. Monavissa Găvenea. Alis 845 € 1.2000. 40 cm. 48 × 46 cm. Goldart 2009 • Bătrân șezând 1. Francois) 1912. 51 × 18 × 20 cm. 22 × 16 cm.1968 Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2010 • Spitalul Saint Denise peniță și acuarelă. Alis Tranzacții izolate 2005 • Moschee 280 € tuș și acuarelă pe hârtie. 1980. 32 cm.1949. Bucureşti . 75 × 94 cm.690 € Ga Gă Gamarț.250 € ulei pe pânză. 40 cm. Luki (Lucreţia) Zambra 1906. Tulcea Tranzacții izolate 2006 • Tors .43 1. Timiș 1911. Ferdinand 1893.Gall. Monavissa 2008 • Casă pescărească 371 € ulei pe pânză. Artmark Gavrilov. Goldart Gallaction Passarelli.16 ä % Tranzacții izolate 2008 • Înainte de cursă 850 € pastel pe hârtie. 80 × 100 cm. Constantin Gallas.60 N/A +323.Dame Paris 4. Monavissa 218 € 2004 • Sălcii pe mal 100 € ulei pe carton.1994. Chișinău Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2009 2010 284. Italia Randament anual mediu 323. 35 × 45 cm. Chioara.571 € ulei pe pânză. Goldart 2. Alis 2010 • Elegie bronz patinat. Ialomiţa . Goldart 2008 • Salomeea bronz turnat.438 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2007 131. Lovrin. 46 × 58 cm. Francisc (Ferenc.27 ä % Randament anual mediu 84. 34 × 48 cm. Artmark 2009 • Micuța balerină 650 € cărbune și pastel pe hârtie.22 N/A +337. 70 × 100 cm.

40 ä -17.55 æ % 700 600 500 400 Randament anual mediu 18. 48 × 32 cm. Bucureşti . Alis 2007 • Refugiați bronz patinat.Tranzacții izolate 2009 • Petunii acuarelă pe hârtie. Eugen 1908. 44 × 66 cm. 34 × 46 cm. Goldart 2010 • Natură statică cu cană albastră acuarelă. Alis 2002 • Visare bronz patinat. 34 × 45 cm.32 % Tranzacții izolate 2010 • Veneția digital print. Alis 2008 • Pudoare bronz patinat.000 € 118 2009 2010 Tranzacții izolate . Artmark 500 € 867 € 515 € 700 € Gâscă.43 538. Bucureşti Gâlmeanu. 35 × 45 cm. Alis 2006 • Flori ulei pe carton. 55 cm. 1978 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2005 2010 275. 23 × 19 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2002 • Pudoare bronz patinat. Goldart 2009 • Dansul zânelor ulei pe carton. Alis 432 € 682 € 606 € 2.91 653. 17 × 15 × 13 cm.31 259. Alis 2006 • Dealuri ulei pe pânză. 33 × 49 cm. 40 × 46 cm. Alis 2009 • Flori de măr în ulcică ulei pe pânză. Mureş . Bucureşti . Alexandru n.1974. Spiridon 1887. Goldart 269 € Gârbaciu. Alis 2010 • Cană cu pansele acuarelă. Grindeni.1932. 23 × 32 cm. Goldart 400 € 343 € 382 € 394 € 326 € Georgescu. Marin Haralambie 1886. Alis 2007 • Buna vestire guașă. Goldart 500 € Tranzacții izolate 2006 • În Cișmigiu ulei pe carton. 36 × 26 cm. 100 × 55 cm. 37 cm. 23 × 18 cm. 43 × 53 cm. Alis 2010 • Portret de fetiţă ulei pe carton.59 æ +151.1989. 37 cm. Alis 2007 • Plajă în Bretania ulei pe carton. Alis 209 € 303 € 233 € Georgescu. Ion 300 200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 • Copilul cu pisica ulei pe carton. 50 × 60 cm.79 N/A -5. Bucureşti Tranzacții izolate 2003 • Natură statică cu pipă ulei pe carton.

Galeria Alianța Artelor Tranzacții extreme 2004 • Univers vegetal ulei pe carton pânzăt.49 æ +101. 99 × 70 cm. 58 × 44 cm. Nicolae (Nicolai) 1946.12 N/A +48. Artmark 140 € 333 € 389 € 420 € Tranzacții izolate 2003 • Nud 117 € creion și peniță.94 ä -19.99 1.14 852. Alis 2006 • Nud șezând 588 € cărbune.28 æ +22. 49 × 64 cm. Alis 2005 • Compoziție în albastru 159 € cerneală.12 1.336.1992. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Relaxare creion.Georgescu (Balamuc).215.14 2. Frătăuţii Noi.656. Franța Gheorghiu. Suceava .42 1. Bucureşti .89 % 2000 1500 Gheorghiță.721. Artmark Gâ Gh Georgescu Medrea.55 ä -61. 30 × 30 cm. Ada (Geo. 29 × 20 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2003 • Tulcea ulei pe carton. 30 × 31 cm. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 839.2001. Ivry. Goldart 2010 • Povestea broscuței 450 € tuș și laviu pe hârtie. 1943. 36 × 24 cm. 26 × 33 cm. Pupi) 1917. Ioan 1886. Monavissa 2008 • Natură statică cu flori galbene ulei pe carton. Alis 2010 • Nud şezând creion. 30 × 30 × 10 cm. Alis 422 € 2500 Randament anual mediu 22.1952. Alis 2008 • Mapă (103 desene) 2. Ion Alin 1929.246. Monavissa 2008 • Colț din București ulei pe pânză. 30 × 31 cm. Monavissa 2010 • Grădină suspendată 656 € cărbune și sanguină pe hârtie.1995. Bucureşti . Turda 1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007 • Tăierea porcului în Mănăștur 500 € ulei pe pânză.49 ä +32.01 1. 20 × 15 cm.132 € desen. Galați . Goldart 2010 • Colț din București ulei pe pânză. 65 × 58 cm.23 ä +35. Alis 607 € 2009 2010 Tranzacții izolate 500 119 .99 1.77 ä % Tranzacții izolate 2005 • Nunta de argint ipsos patinat. 24 × 31 cm. Alis 164 € 163 € Gheorghiţă. Vasile n.634. 82 × 63 cm.

Dumitru 1888. Goldart 732 € Tranzacții izolate 2010 • Fără titlu acuarelă pe hârtie.89 % Tranzacții izolate 2010 • Peisaj ulei pe pânză. 27 × 21 cm. Artmark 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 300 € 1995 Ghergu. Alis 2007 • Schiță de târg . Paul n.Tg.267 € 625 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2006 2007 654. Colibaşi. 45 × 60 cm.37 æ % Gherasim. Alis 1998 • Peisaj de iarnă conte. Alis 2006 • La piață .118 € tehnică mixtă pe hârtie. Monavissa 2007 • Natură statică cu carte 4.82 1. Bucureşti Tranzacții izolate 1998 • Mahala conte. Botoșani 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 Randament anual mediu 30. Goldart 1. Artmark Gherasim. 45 × 35 cm.627 € ulei pe pânză.Jiu creion. Monavissa 2010 • Natură statică cu fructe 2. 47 × 62 cm. Monavissa Tranzacții izolate 2010 • Florian ulei pe pânză.2005 • Arcimboldo 2. 33 × 46 cm. Alis 2008 • Grădină suspendată 432 € guașă și tuș pe hârtie.288. 31 × 37 cm. 65 × 50 cm. Rădăuţi. 1937. Florin n. 15 × 16 cm.058 € ulei pe pânză lipită pe carton. Artmark Ghiaţă. 22 × 22 cm. 1971. Alis 2007 • Grădină suspendată 1. Goldart 587 € Tranzacții izolate 2005 • Soarele negru 674 € tehnică mixtă. 1925. 18 × 15 cm. 65 × 60 cm. Monavissa 2009 • Cetate ulei pe pânză. 61 × 50 cm.05 1.Jiu creion gras. Alis 380 € 554 € 189 € 182 € 120 .200 € acuarelă şi tempera pe carton. Marin n. 35 × 30 cm.232. Mehedinţi . 50 × 49 cm. Artmark 2010 • Grădină suspendată 2. Suceava Tranzacții izolate 2007 • Desen pentru o infantă ulei pe pânză.47 N/A +97. 20 × 29 cm. 29 × 20 cm.05 ä -4.Tg. 47 × 54 cm. Alis 2009 • Grădină suspendată 550 € guașă și acuarelă.000 € ulei pe pânză.1972. Roşiori Tranzacții extreme 2006 • Grădină 870 € acuarelă și guașă pe hârtie.

785.70 æ % Gh Ghiață Colibași.277.746.1979.38 2.40 2.435. Goldart 2010 • Flori de câmp ulei pe carton. 61 × 49 cm. Alis 765 € Tranzacții izolate 2001 • Peisaj din Siret acuarelă și guașă.01 ä +27. 1952.00 ä -14. Alis 2004 • Ulcică și mere acuarelă. 27 × 37 cm.36 1.44 æ +41. Bârlad . Dumitru 1900 .494.68 % Tranzacții izolate 2010 • Natură statică ulei pe carton. Alis 2005 • La marginea pădurii toamna tehnică mixtă.986. Alis 582 € 1. Alis 2009 • Pe ulița satului ulei pe lemn.269. 51 × 35 cm. Alis 2009 • Flori în vas albastru ulei pe carton.2008 • La târg laviu.000 € 11.68 æ +142. 17 × 33 cm.87 2.083 € cristal optic.53 1.498 € 754 € 510 € 857 € 372 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2.500 € Ghilduş.875 € 7.49 10. Artmark 9.18 æ +25.56 8.62 ä -19.37 ä +59. 54 × 41 cm. 49 × 60 cm. Alis 2006 • Peisaj acuarelă. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • Arcadă albastră 2. Alexandru n. Bucureşti 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1995 Tranzacții izolate 2004 • Vas cu flori ulei pe pânză.03 1. 39 × 31 cm.67 N/A +7.66 2. Goldart 293 € 375 € Ghiga Bulbuc.641. 29 × 18 × 10 cm. 25 × 32 cm.114. Monavissa 2009 • Golf ulei pe carton. 25 × 34 cm.122. Monavissa 121 . 38 × 48 cm. Artmark 2010 • La promenadă (Umbrela albă) ulei pe placaj.51 5.49 ä -25.33 ä -23.41 4.198.500 € Tranzacții izolate 1995 • Copac și case ulei pe carton.33 æ -14.582. 28 × 40 cm. Jenița (Eugenia) 1901. Alis 2009 • Adunare rurală creioane colorate. 32 × 41 cm. 27 × 34 cm.97 1.185. 31 × 42 cm. 22 × 31 cm.272 € 2.761. Goldart 205 € 209 € Tranzacții extreme 2008 • Peisaj marin ulei pe carton.59 ä +10.45 ä +17.69 3.1980 12500 10000 7500 5000 2500 0 Randament anual mediu 16. Alis 9. Alis 2005 • Natură statică acuarelă. 65 × 54 cm.

Eugen (Evgheni) Ghioculescu.1993. Movila Verde. Eliza Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 743.000 € acrilic pe pânză. 200 × 150 cm. Monavissa 469 € 1. Orhei . Alis 2008 • Regele la balcon 95 € tuș și peniță pe hârtie. 24 × 42 × 17 cm. Monavissa 273 € Tranzacții izolate 2007 • Marină ulei pe carton. 41 × 60 cm. Mihnea Alexandru n. 1982. Alis 2009 • Marină ulei pe pânză. 38 × 47 cm. 42 × 40 × 32 cm. Constanța .85 N/A % Tranzacții izolate 2007 • Cărțunași în vas de lut ulei pe carton.000 € din pachetul de cristal sticlă optică polișată și fragmente de cristal.951 € Tranzacții izolate 2010 • Capăt de drum print digital. Goldart Giossan. 35 × 57 × 48 cm.688 € sticlă optică și fragmente de cristal. Monavissa 123 € Gorduz. 21 × 15 cm. Goldart 2009 • Vibrația luminii în dimensiunea elipsei 712 € cristal optic.000 € 750 € Gion.200 € 1. București Tranzacții izolate 2006 • Caricaturi ale actorilor vremii 353 € tuș. 24 × 14 cm. 38 × 12 × 90 cm. 35 × 49 cm. 34 × 48 cm. 100 × 50 × 5 cm. București 2009 • Himera bronz. 1975. 50 × 60 × 40 cm. Alis 232 € 1. Goldart 2010 • Piramida din valul de cristal 1. Goldart Gorzo. 53 cm.622 € sculptură în sticlă. Ieud. Bucureşti Tranzacții izolate Ghilduș. Goldart 2009 • Mugurul cub al sferei 1. Trifeşti. Maramureș Tranzacții izolate 2007 • When the summer was pink 10. Mihail 1912. 90 × 60 cm. Dumitru n. Vasile 1933. Monavissa 2007 • Furtună ulei pe pânză.007 € cristal optic. Ioana Tranzacții izolate 2005 • Natură statică cu carafă ulei pe carton. 44 × 60 cm. Artmark 2010 • Pui de struț piatră. Goldart 2009 • Explozie din albastru de cristal 1.2008 • Mesaj pentru tine 1. Goldart Gorski.2008. Rehau Art 122 .

211. Câmpulung Muscel Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2007 166.83 N/A +60.86 æ +53.70 615. Bucureşti .42 1. Goldart 2010 • Natură moartă cu artefacte orientale 1. Monavissa 2009 • Vas cu trandafiri roz 850 € acuarelă pe carton. 36 × 53 cm. Nicolae 1868.83 1. Artmark 2009 • Pădure iarna 427 € acuarelă și tempera pe hârtie.00 N/A +179. Goldart 1500 Gh Gr 1000 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grabovschi.86 ä -43.813 € ulei pe carton. Georgeta n.1950. Monavissa 2005 • Pădure 288 € guașă pe hârtie lipită pe carton.000 € acuarelă pe hârtie.94 % Tranzacții izolate 2010 • Femei bretone la malul mării 12 € creioane colorate pe hârtie. Goldart Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2009 2010 771. Alis 19. 38 × 28 cm.863.05 ä +131.05 2. 49 × 71 cm. 46 × 55 cm. 1954.444 € Tranzacții izolate 2010 • Muzicieni ulei pe pânză.26 % Tranzacții izolate 2004 • Peisaj olandez 220 € acuarelă pe hârtie. Pogany 2007 • Peisaj din Balcic 1. 80 × 70 cm. 47 × 62 cm. Monavissa 2008 • Lectură (pe verso Țărancă cu lucru) 486 € ulei pe carton. 55 × 33 cm.79 ä % 200 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Randament anual mediu 63.Goșanec.01 265. Craiova Tranzacții izolate 2008 • Printre flori ulei pe pânză. Aura 2500 2000 Tranzacții izolate 2006 • Peisaj cu femeie în roșu 500 € ulei pe pânză. 50 × 68 cm. Artmark 123 . Goldart 698 € Grant.77 ä % 700 600 500 400 300 Randament anual mediu 63. 13 × 19 cm.157.

Goldart Grigore. Bucureşti Tranzacții izolate 2007 • Pepina cărbune.72 1. 49 × 34 cm.05 % Grigore.14 æ % 600 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Randament anual mediu -5. Alis Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2009 2010 2. Muscel .87 ä % 3000 2400 Randament anual mediu -2.38 N/A -14. 1935.60 1. 30 × 42 cm. 44 × 33 cm.01 % 306 € 1. 66 × 46 cm. 39 × 30 cm. Ion n.87 % . Alis Tranzacții izolate 2010 • Peisaj de vară 780 € ulei pe pânză lipită pe carton.262.92 ä -21.791. 25 × 23 cm. 40 × 51 cm.750 € Tranzacții izolate 2008 • Pești tempera pe carton. Alis 2010 • Nud tuș pe hârtie.76 1. Goldart 2010 • Toamnă în sat 588 € ulei pe pânză.03 ä % Randament anual mediu 48. Artmark 2010 • Roșcata 1.500 € (Alegorie a portului național) acuarelă pe carton subțire.61 % Tranzacții extreme 2007 • Ananas și flori roșii 4. Monavissa 222 € 556 € 158 € 123 € 287 € N/A +96.54 1.74 945. Alis 124 500 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2008 2010 483.60 436. Monavissa 2009 • Peisaj citadin 1.19 N/A +9. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2007 836. Monavissa 2008 • Nud șezând tuș.911.224. Alis 2010 • Nud șezând cărbune. 41 × 50 cm. 40 × 28 cm. 33 × 30 cm.688 € ulei pe pânză. Suceava 1800 1200 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2009 859. Goldart 2009 • Clopotniță ulei pe carton.74 æ % Randament anual mediu -4. Artmark Greceanu (Șeșevski).00 745. Olga 1890.48 N/A -9.96 2008 • Nud tuș pe hârtie.95 æ +41.1978. 1940.2010 • Torcătoare 1.639. Vasile n. 40 × 28 cm.500 € ulei pe carton. 69 × 49 cm.705 € ulei pe pânză lipită pe carton. Corni. 29 × 42 cm.06 æ -33. Alis 2009 • Femeie șezând cărbune. 38 × 46 cm.

17 ä +74. Alis 2006 • Peisaj 7. Ion n. 34 × 26 cm. 41 × 25 cm. Alis 1. 27 × 41 cm.77 5. Monavissa 2008 • Peisaj din București 2.143 € acuarelă.325 € ulei pe pânză. 20 × 30 cm. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Gr Grigorescu.13 3.365. 23 × 30 cm. 34 × 44 cm.75 ä -51. Lucian 1894.81 æ +15.99 ä -40.417.51 ä -32. Artmark Tranzacții izolate 2007 • Studii de nud 1.1965. Alis 2004 • Fată cu chitară 779 € acuarelă. 1945.069. Alis 2003 • Peisaj din Cassis 2. Alis 2006 • Peisaj urban 1.381.Grigorescu. Medgidia .000 € ulei pe carton. Alis 1996 • Peisaj din Balcic 4. Bucureşti Tranzacții extreme 1995 • Golf 5.56 % Tranzacții izolate 2000 • Țărm 394 € acuarelă.497.39 ä +40. 17 × 23 cm.912 € ulei pe carton. Artmark 2008 • Case la țară 8. Monavissa Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.65 æ +134. 31 × 41 cm.42 8. 45 × 59 cm. Bucureşti 12500 10000 7500 5000 2500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2009 • Fără titlu 3.967. 51 × 61 cm.00 4.345. 72 × 92 cm.48 2.121 € laviu peniță pe hârtie.36 8. 32 × 47 cm. 30 × 45 cm.050.36 1.313 € ulei pe pânză.341 € acuarelă și guașă.27 12.40 ä -19. 24 × 32 cm.813 € acuarelă pe hârtie.26 7.25 æ -27.17 æ +24.500 € ulei pe pânză lipită pe carton.47 ä % Tranzacții izolate 2002 • Peisaj ulei pe pânză.154 € Randament anual mediu 19.562.486.690 € ulei pe pânză. Alis 1996 • Peisaj cu moschee 468 € ulei pe carton.000 € foto/pictură.128. Spiridon) acuarelă pe hârtie. Alis 1996 • Iarnă la Mangalia 12.62 2.349. Alis 2008 • Peisaj cu copaci și casă 9. 28 × 55 cm.63 ä +70. 51 × 66 cm.39 N/A +83.807.79 2.800 € (Turla Bisericii Sf. Alis 2007 • Biserica Sfântul Spiridon 2.02 æ +20.30 2.510.89 2. Artmark 125 .

42 × 32 cm.437. Artmark Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 16.01 55.462.80 æ % Tranzacții izolate 2002 • Negustor ambulant ulei pe lemn. Alis 2007 • Car cu boi ulei pe lemn.14 119. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Ca-n prima zi 900 € tuș și acuarelă pe hârtie.1987. 50 × 61 cm.253 € cărbune și cretă.028 € ulei pe lemn.453. Octav 1933. 18 × 36 cm.33 29.89 æ +60. 31 × 13 cm. Pitaru.75 15.807.851.58 11. Galeria Numismatică 2009 • Car cu boi 40.1907.31 ä -61.269. Dâmboviţa .007.714 € creion.71 ä -32. Monavissa 14. 12 × 18 cm. Nicolae 1838. Alis 2005 • Car cu boi 38.2008 • Autoportret acuarelă. Goldart 2010 • Bătrână torcând la vatră 5.13 æ -8.51 æ +171.58 æ -24. 38 × 28 cm.159 € ulei pe lemn. Artmark 126 2009 2010 N/A % 0 . Goldart 2010 • Păstoriță 175. 26 × 13 cm. Alis 2008 • Vânat (atribuit) 6.76 53.76 10. 23 × 14 cm.88 118.26 ä -21.17 40.386.12 N/A +87. Câmpina 100000 Medii anuale An Preț Mediu (€) 2007 4.18 43. Alis Tranzacții extreme 2001 • La Vitre 20.616.88 æ +45. 9 × 23 cm.907.60 % Grigorescu.003.769.50 ä +4.000 € ulei pe lemn.750 € Tranzacții izolate 2008 • Car cu boi aquaforte. 14 × 24 cm.763. 12 × 15 cm. Alis 2008 • Doamna cu rochie violet 39. Alis 270 € 200000 150000 Grigorescu. 29 × 39 cm.62 64.800 € 37.06 53. Alis 2010 • Crâng 728 € creion și laviu pe hârtie. 24 × 45 cm. Alis 2005 • Vedere într-un oraș breton 2.975.66 ä +27.333 € Randament anual mediu 32. Alis 2007 • Flori de nalbă ulei pe lemn.21 151.833 € ulei pe lemn. 5 × 9 cm.500 € 58. Monavissa 1.64 ä +244.111 € ulei pe carton. 44 × 28 cm.68 ä -3.40 50000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții izolate 2000 • Studiu 452 € creion.000 € ulei pe lemn. Bucureşti .650.

78 N/A +274. 41 × 55 cm. 42 × 30 cm.300 € 490 € Randament anual mediu 274.19 1.282 € Gr Tranzacții izolate 2007 • Taur 1. Monavissa 2010 • La scăldat.78 N/A -37. Monavissa 2009 • Peștii paradisului ulei pe carton.48 æ % Randament anual mediu -37.70 261. Alis Grigorescu. Vicenţiu n. Alis 2007 • Profil de femeie ulei pe pânză.500 € 1. Monavissa 2010 • Le Cafe Maure pastel pe hârtie. 32 × 25 cm.Grimani.56 % 914 € Tranzacții izolate 2005 • Peisaj de toamnă ulei pe pânză. 70 × 55 cm. 23 × 15 cm. Artmark 450 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 418. Alis 350 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 440.48 % 171 € 502 € Tranzacții izolate 2005 • La gherghef pastel pe hârtie. Alis 2008 • Maternitate ulei pe pânză. Goldart Grigorescu Vasilovici.431 € 1.063 € tehnică mixtă pe hârtie.1925 Tranzacții izolate 2006 • Profil de fată ulei pe carton. Bacău . 41 × 33 cm. 64 × 45 cm. Nicolae Tranzacții izolate 2007 • Orașul pierdut ulei pe pânză.1936. 69 × 97 cm. Maria 1897.1977 Tranzacții izolate 2003 • Dansatoare bronz patinat. Pogany 2009 • Năluca ulei pe pânză. Bucureşti Gropeanu.56 ä % Tranzacții izolate 2007 • Flori ulei pe carton. Artmark 1.648. Artmark 2010 • Natură statică cu mere roșii ulei pe carton. Paris Tranzacții izolate 2009 • Pești cerneală. 26 × 34 cm. Alis Tranzacții izolate 2009 • Flori mecanice laviu pe hârtie. Bucureşti . 50 × 69 cm. 76 × 57 cm. 63 × 91 cm. 35 × 27 cm. Alis 810 € 127 . 60 × 37 × 24 cm. în pădure ulei pe pânză. Nicolae (Leon Orval) 1865. 1923. 60 × 73 cm.500 € 1872 . 66 × 98 cm. Alis 647 € 606 € 333 € 1.030 € 1. Alis 2008 • Personaje ulei pe pânză. Goldart 1. 71 × 51 cm.

1953.502 € Guguianu. Alba . Alis Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2009 7. Alba Guttman. Alis 3. 50 × 32 cm.29 2.750 € Tranzacții extreme 2009 • Tandrețe bronz. 1922. 27 × 37 cm. 73 × 60 cm. 70 × 45 cm. Teiuş.1945 Tranzacții izolate 2010 • Antinea bronz patinat. Janos 1881.51 æ +17. Alis 2010 • Nud bronz patinat. 60 × 70 cm.243 € 3. Goldart 2009 • Natură statică cu stridii 950 € ulei pe carton. Goldart 2009 • Nud pe scaun 593 € ulei pe carton. Goldart 189 € 70 € Tranzacții izolate 2008 • Nud cărbune. 30 × 35 cm. 15 × 24 cm. Alis 2009 • Natură statică acrilic pe carton. Marcel n. Goldart 3. 44 × 20 × 11 cm. Alis 2008 • Nud 946 € ulei pe pânză. Zlatina. Alis 2010 • Peştele ulei pe carton.947 € 2. 8 × 13 × 6 cm. Margareta 1904 .14 N/A -75.317.106.24 1. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • Peisaj stâncos ulei pe pânză. 1933. Monavissa 213 € Gruzda. 45 × 55 cm. Goldart Gumalik.51 ä % Randament anual mediu -29.468 € 326 € Tranzacții izolate 2008 • În sala de așteptare (pe verso Compoziție cu personaje) 676 € ulei pe carton. 30 × 35 cm. 9 × 1 cm.1959 Tranzacții izolate 2009 • Rațe pe lac ulei pe carton. 50 × 70 cm. Monavissa 128 . Quadro 2010 • Detunata ulei pe pânză. Harry n. 68 × 50 cm. Bârlad Tranzacții izolate 2010 • Dans acvaforte. 55 cm. Nicolae 1867 .792.Grossman.00 % 5. Artmark 500 € 650 € Tranzacții izolate 2008 • Turnul Eiffel ulei pe pânză.

Him 2003 • Peisaj ulei pe carton. Oscar 1891. Quadro 450 € 400 € 2009 2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 129 .1976.44 ä % Gr Ha 2500 2000 1500 1000 500 0 Randament anual mediu 10. 26 × 35 cm.54 æ +125.860. 40 × 28 × 28 cm.05 % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții izolate 1998 • Sărutul bronz. 19 × 17 × 15 cm. Alis 148 € 171 € Tranzacții izolate 2010 • Iarnă în sat pastel. Alis 663 € Tranzacții izolate 2003 • Car cu boi ulei pe pânză. Cluj Napoca Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1999 2004 2007 1. 30 × 40 cm. Alis 2003 • Elegie bronz patinat.109.31 ä -11. Filipaşu Mare.232.23 444. Quadro 2010 • Gălbioare în ulcior pastel.54 2.56 æ % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2006 2007 2008 2009 2010 762.003.799 € 650 € Tranzacții extreme 2004 • La malul apei ulei pe carton. Alis 2009 • Elegie bronz patinat. 17 cm.33 N/A +1.Han.1987. 32 × 24 × 24 cm. 35 × 50 cm. 26 × 35 cm. Alis 2009 • Eminescu bronz.18 1.49 ä +140. Alis 2005 • Soldat bronz patinat. Mureş .411 € 561 € 686 € 3.15 2.87 æ +12. 45 × 30 × 35 cm. Teodor 1914.90 ä +43.43 1. Alis 2006 • Țăran din Siliște bronz patinat.52 æ -2. 29 cm.851.65 1. 30 × 44 cm.78 456. Artmark 583 € 2.72 1.639.655.84 N/A -61.185.64 1. Bucureşti .70 ä +110.23 ä -41. Bucureşti Harşia.81 774.86 % 3000 2500 2000 1500 1000 500 Randament anual mediu 31.

62 1. 43 × 44 cm. Alis 2010 • La vie en rose 1.2008. Tarcău.23 æ +37.2001.20 æ -26. 27 × 36 cm.400 € 3. 53 × 74 cm. Alis 1996 • Carol I bronz.1918. 31 × 27 cm. Iaşi Hârtopeanu. Artmark 2.1923.90 ä % 2000 1600 1200 800 Randament anual mediu -0. Fălticeni. Iulia 1924.67 % Tranzacții extreme 2009 • Acoperișuri sub zăpadă ulei pe placaj.42 N/A -32.151. București Tranzacții izolate 1996 • Regele Carol I bronz. Monavissa 2007 • Trandafirii din grădină 424 € acuarelă pe hârtie. 20 cm. Scobinţi. Botoşani . Artmark Tranzacții izolate 2008 • Peisaj cu Biserica Schitul Doamnei acuarelă. 56 × 76 cm. Artmark 2010 • Uliță ieșeană ulei pe carton. Monavissa 2008 • Flori de mac 457 € acuarelă pe hârtie.53 860.250 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2006 2007 2008 1. Piatra Neamţ Tranzacții izolate 2007 • Saint Jean de Lutz 242 € acuarelă pe hârtie. 44 × 54 cm.87 1. Vladimir 1839 . 45 × 52 cm.13 æ -6. 1926.63 1.185.112. 56 × 76 cm.172 € 280 € 5. Alis 130 272 € 2009 2010 . 70 × 50 cm. Artmark 1.69 1.Hatmanu.500 € Hârlescu. Pogany 663 € Hegel. 40 cm. 99 × 69 cm.12 % Tranzacții izolate 2009 • Citind ziarul acuarelă pe hârtie. Alis 2009 • Miron Costin bronz. Dângeni.95 ä % Randament anual mediu -18.88 N/A -32. Dimitrie 1872.32 806. Goldart 2010 • Sat de munte 327 € acuarelă.319.000 € acuarelă pe hârtie. Neamţ . Suceava . 32 cm. Petre 1913.267. Constanţa Tranzacții izolate 2002 • Copil șezând ulei pe pânză. Goldart 664 € 400 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Hălăucescu.75 æ +2.572. Frankfurt am Main. Dan n. Germania Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2009 2010 2.

Alis 2007 • Portretul doctorului Carol Davilla ulei pe carton. Monavissa 2008 • Păstorița 757 € ulei pe pânză.00 2.1925. București . 24 × 18 cm. Sava 1848.52 4.718. Alis 2002 • La Moși acuarelă. 60 × 49 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2007 • Portret de bărbat cărbune. 50 × 40 cm. Alis 225 € 131 .011. Goldart 2009 • La horă 875 € ulei pe pânză fără șasiu. Alis 2008 • Scrânciobul 800 € ulei pe pânză.647 € Tranzacții izolate 1999 • Bătrân 252 € ulei pe pânză.21 æ +218. Alis 2001 • Vas cu flori 876 € ulei pe pânză. Braşov .38 2.1904. 25 × 33 cm.73 ä % 5000 Randament anual mediu 23. Sebeşel .374.66 N/A +79. Monavissa 2007 • Țigancă ulei pe lemn.Henţia.000 € ulei pe pânză. 48 × 68 cm. 30 × 32 cm. Monavissa 2010 • Fată torcând acuarelă pe hârtie.01 2. Goldart 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 734 € 1000 1995 Tranzacții izolate 2006 • Peisaj urban gravură.924 € ulei pe pânză de sac. 35 × 50 cm. 57 × 28 cm. Alis 2004 • Odihna acuarelă pe hârtie.484. Goldart 1997 • Flori de măr ulei pe pânză. 12 × 20 cm. 12 × 10 cm. 38 × 27 cm.176 € ulei pe pânză. 36 × 25 cm. 16 × 23 cm. 13 × 21 cm. 13 × 21 cm. Pogany 2010 • Veneţia 1. Goldart 2010 • Prieteni 6. Monavissa 129 € 434 € 415 € 320 € 385 € 4000 Herman. Bucureşti Tranzacții izolate 2005 • Cu turma de oi 429 € ulei pe carton.28 % 1997 • Biserică acuarelă.95 1. 63 × 50 cm. Alis 2003 • Boi dejugați acuarelă.463.21 ä +10.98 æ -26. Alis 567 € Tranzacții izolate Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 1997 1998 2003 2004 2007 1.731. 17 × 25 cm. 24 × 31 cm. Alis 1. Sibiu 3000 Tranzacții izolate 2000 2010 • Fereastra mare ulei pe placaj. 13 × 21 cm. 35 × 24 cm. Alis 88 € Tranzacții extreme 1997 • Portret de bărbat ulei pe pânză.1980. Alis 2005 • Scenă din Comuna din Paris 1. 110 × 53 cm. Artmark Ha He Henţia. Alexandru 1878. Hans 1885.35 ä -25.053 € 813 € 2.

Alis 2003 • În viscol bronz patinat. București Tranzacții izolate 2009 • Pentru Polichinelle și Belzebuth 1. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Hette.08 N/A % Tranzacții izolate 2004 • Natură statică cu flori de primăvară 350 € ulei pe carton. 30 × 12 × 11 cm. Timișoara .500 € guașă pe hârtie.Herold (Blumer).000 € guașă și cerneală pe hârtie. 66 × 50 cm. Alis 2010 • Prin viscol bronz. Bucureşti Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 790. Bihor .1995. 55 cm. 1956 Tranzacții izolate 2010 • Compoziție pastel pe hârtie. Artmark 272 € 400 € Tranzacții izolate 1995 • Personaj bronz. Oradea Medii anuale An Preț Mediu (€) 2007 586. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Tranzacții izolate 2009 • La templu tuș sepia pe hârtie. 34 × 41 cm.45 N/A % Tranzacții izolate 2008 • Case și bărci guașă pe hârtie.800 € cerneală pe hârtie. Cristina n. 35 × 44 cm.2009. 31 cm. Alis 1996 • Ciobănaș bronz. 55 × 46 cm. 50 × 60 cm. Goldart 374 € Hoeflich. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 2009 • Fără titlu 3. 31 × 23 cm. Valentin Tranzacții izolate 2009 • Fără titlu decalcomanie 1.765 € 2. Coriolan 1928. Iaşi Hora. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 1910. Alis 2006 • Pe gânduri bronz patinat.1987. Artmark 2009 • Fără titlu 380 € acvaforte. 39 × 30 cm. Artmark 989 € 336 € 420 € 1. 31 × 26 cm.400 € Horia. Toma 1937. Alis 2006 • Vas cu flori 250 € ulei pe pânză lipită pe carton. Piatra Neamţ . Bucureşti . Alis 2008 • Flori 528 € ulei pe pânză. Goldart Tranzacții izolate 2008 • Compoziție florală 500 € gravură color. Goldart 2009 • Peisaj pe malul Crișului tempera pe hârtie. Richard 1890. Alis 2008 • Natură statică 824 € ulei pe carton. Jacques 1910. 39 × 47 cm. Sânicolau Roman. 37 × 29 cm. 15 × 11 cm. 34 × 39 cm. Piatra Neamţ . Goldart 270 € 132 .1991. 60 × 42 cm.1981. Monavissa 2005 • Vas cu flori 229 € ulei pe carton. 57 cm. 17 × 27 cm. Paris Hirth. 30 × 17 × 12 cm.

1972. 91 × 61 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2003 • Peisaj din Huși ulei pe carton. Tiberiu 1923. Huşi . 35 × 54 cm. Carol 1902. Galeria Alianța Artelor He Hu Hristov. Viorel 1911. 61 × 46 cm. Alis 2008 • Portretul gravorului Franz Illi 500 € ulei pe carton. 35 × 45 cm. 40 × 48 cm. Alis 931 € 133 . Galeria Alianța Artelor 2007 • Case la malul lacului 200 € ulei pe carton. 26 × 20 cm. Cluj Napoca Tranzacții izolate 2005 • Case din Huși acuarelă. Sighişoara . Alis 2006 • Pescari 870 € ulei pe pânză lipită pe carton. Artmark 500 € Hubner. Alexandrina n. Alis 676 € 400 € Tranzacții izolate 2007 • Munte 200 € ulei pe carton.44 N/A % Tranzacții izolate 2009 • Inima vrea să zboare acrilic pe pânză.1981 Tranzacții izolate 2005 • Natură statică 450 € ulei pe pânză.2004.Hrelia. 60 × 50 cm. 31 × 42 cm. Alis 2005 • Peisaj acuarelă. 33 × 46 cm. Chișinău Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 999. Lugoj . 1978. Alis Huşi (Hreșcovici).

312. 56 × 67 cm.71 % Iacob. Goldart 2009 • În Deltă ulei pe pânză.600 € Tranzacții izolate 2003 • În intimitate pastel. Vlad Tranzacții izolate 2010 • Natură statică II ulei pe pânză. 49 × 61 cm. Alis 2005 • Peisaj cu biserică creioane colorate. 27 × 35 cm. 61 × 50 cm. Artmark 519 € 2. Alis 2008 • Drum spre casă ulei pe carton.27 æ +91. Alis 746 € Tranzacții izolate 2005 • Nud culcat cărbune.75 N/A +51.Iacob. Ionel 1903 .17 ä +88. 38 × 48 cm. Bucureşti .500 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2010 455.59 1. 72 × 52 cm. 60 × 50 cm. Alis 368 € Iacob. Alis 2009 • Natură statică cu ziar acuarelă. Goldart 737 € 800 600 400 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Iacobescu. Meteleu. Alis 2004 • Ruine în București tehnică mixtă.1979. 1925. Monavissa 185 € 80 € 104 € 115 € 350 € 134 . 42 × 31 cm. Alis 2010 • În Deltă ulei pe pânză. 27 × 38 cm. 24 × 35 cm. 33 × 43 cm. Gheorghe n. Alis 2004 • Natură statică cu trabuc acuarelă. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Paparudele ulei pe pânză.298.76 ä % 1400 1200 1000 Randament anual mediu 30. Goldart 2010 • Bordeie la Mangalia ulei pe placaj. Artmark 1. 81 × 144 cm. 24 × 35 cm. Bucureşti Ialomiţeanu.1968 Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2007 • Iarna în oraș ulei pe carton. Dan 1899.32 684. Alis 2008 • Uliță de sat ulei pe carton.34 1. Buzău Tranzacții izolate 2009 • Fără titlu (905) ulei pe pânză. 49 × 61 cm. Artmark 1. Carolina n. 49 × 61 cm.912 € 811 € 526 € 279 € 3. 1940.62 ä -47.500 € 2003 • Tătăroaice la Balcic ulei pe carton. 50 × 70 cm.34 688.

00 % 376 € 748 € Tranzacții izolate 1997 • Personaj tuș. 14 × 12 cm. Răducăneni.60 % 400 300 200 100 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 N/A +159. Monavissa 2009 • Trecătorul bronz. Alis Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2008 2009 6.94 162.98 471. 15 × 22 cm. Alis 2008 • Soldat blesse 811 € tuș și creioane colorate. Artmark Tranzacții izolate 2005 • Peisage romantique I ulei pe carton. 23 × 18 cm.02 Tranzacții izolate N/A +61. Iaşi Tranzacții izolate Tranzacții izolate 1995 • Peisaj cu case 458 € acuarelă. 69 × 49 cm. Alis 2009 • Port ulei pe pânză. Marcel 1895. 35 × 50 cm.25 ä % Randament anual mediu 61.944 € acuarelă și creion.68 Randament anual mediu 65. 33 × 21 cm. Artmark Tranzacții izolate 2008 • Meditație bronz. 1950. 22 × 15 cm. Alis 2010 • Citadine 600 € linogravuri pe hârtie de orez colorată.40 10. Alis 2001 • Milița dansând peniță. 70 × 49 cm. 70 × 48 cm.44 ä Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1999 2007 1. Artmark 2.270. Alis 2008 • Cuplu 1.528 € tehnică mixtă. Artmark Iancuţ. Alis 2007 • Ruine 848 € tuș și creioane colorate.39 3. Ion n.111.932 € 130.03 ä +189. 21 × 17 cm. 44 cm.377. tempera și pastel pe hârtie colorată manual.96 ä % Ia Randament anual mediu 20. 45 × 68 cm.500 € 4. Artmark 2010 • Trecătorul 650 € pastel pe carton.23 æ +233. Alis 1997 • Personaj 348 € tuș și creioane colorate.580.08 136. Ein Hod.25 % 3. Israel 2006 2007 2009 500 48.23 æ % 135 . Bucureşti . 24 × 27 × 18 cm. 71 × 85 cm. Alis 2007 • Povara 813 € cărbune. 60 × 50 cm. 24 × 9 cm. Monavissa 2009 • Trecătorul 650 € pastel pe hârtie.Iancu.1984.81 N/A -30.750 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 196.000 € 2008 • Vert et noir (27/100) 1. 33 × 24 cm.74 -64. Monavissa 2008 • Puiul mamei 944 € pastel pe hârtie.

1946. Artmark 400 € Ignat. Monavissa 2007 • Corul ulei pe pânză. 1975. Pitești Tranzacții izolate 2008 • Flori în vas verde 250 € acuarelă pe hârtie. 41 × 34 cm. Câmpulung Muscel Tranzacții izolate 2004 • Venus bronz patinat. Laetiția Ilfoveanu.2005. Monavissa 2009 • Bărbat cu pocal acrilic pe pânză.20 N/A % Tranzacții izolate Iftodi. Nicu n. 11 × 15 cm. Semproniu n. 116 × 102 cm. 1938. 29 × 33 cm. 60 × 50 cm. 15 × 20 cm. Artmark 682 € 1. 20 × 25 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Câmp de lavandă 325 € ulei pe hârtie lipită pe carton. Monavissa 2010 • Balcic 150 € acuarelă pe hârtie.000 € 778 € 1. Artmark 2007 • Bilele ulei pe pânză. 64 × 58 cm. Ploieşti Tranzacții izolate 2008 • Peisaj în luncă ulei pe pânză. Chişinău . Eugenia 1915. Alis 540 € 136 . 35 × 60 cm. Monavissa 2008 • Acrobatul călăreț ulei pe pânză. 1947. 1958. Cluj Tranzacții izolate 2007 • Peisaj fantastic ulei pe pânză.Iclozan. Ana Ruxandra n. 24 × 33 cm. 55 × 55 cm. Luduş. Artmark Tranzacții izolate 2009 • Podul doamnei ultragiclee print.150 € Ilfoveanu. 29 cm. Artmark 2010 • Peisaj din satul Moara Nouă 300 € ulei pe pânză lipită pe carton. Monavissa 250 € Tranzacții izolate 2010 • Nouă desene tuș pe hârtie. 1939. Bucureşti Ilfoveanu. Sorin n. Goldart 571 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 478. 60 × 50 cm. Gheorghe n. Bucea. Mureş Ilea. Dumitru n.56 N/A % Icodin. Monavissa 938 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 552.

29 × 23 cm. Râmnicu Vâlcea N/A +29. 35 × 45 cm. 69 × 98 cm.80 % Ic Il Tranzacții izolate 2008 • Oltul la Cozia ulei pe carton. 69 × 99 cm.79 1899. 44 × 35 cm. 31 × 21 cm. Artmark 2009 • Cinema Show 900 € digital print.23 2. Monavissa 531 € 3000 2400 1800 1200 600 0 1995 Randament anual mediu 13. Monavissa 2008 • Cavaler (48/300) litografie. Artmark 2010 • Havana postcard 232 € digital print. Andrei n.041. Emil 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1936 . Grumezoara.1986 Tranzacții izolate 2009 • Jertfa ulei pe pânză. Monavissa 2010 • Fetiță cu basma ulei pe carton. Goldart 728 € Iliescu.1980.824. 30 × 43 cm. Goldart 2004 • Pe uliță 70 € acuarelă pe hârtie.1988 Tranzacții izolate 2010 • Nud pe malul lacului ulei pe pânză.000 € Tranzacții izolate 2003 • Pe plajă la Eforie ulei pe carton. 1956 Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2009 • Kathmandu & Havana 550 € continous tone digital print.46 ä +11.Iliescu. 70 × 100 cm. 47 × 68 cm.93 ä % Tranzacții izolate 2007 • Somnul grafit pe hârtie. Alis 188 € 250 € Iliescu. Artmark 1. 25 × 37 cm. Monavissa 137 . 32 × 23 cm.12 1. 73 × 53 cm. Goldart 556 € 335 € Iliescu. Gheorghe 1906. Alis 198 € Tranzacții izolate 2007 • Personaj cu mânz (107/300) litografie. Râmnicu Vâlcea . Iaşi .409. Constantin Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2010 1. Monavissa 2008 • Sat românesc 167 € acuarelă pe hârtie. 22 × 30 cm.

Alis 484 € 1. 14 × 20 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • Dans bronz turnat.44 N/A -15.88 æ % Randament anual mediu -32. Arad Tranzacții izolate 2003 • Fetiță cu carte ulei pe carton. Ploieşti . 49 × 36 cm. 51 × 65 cm. 59 × 74 cm. 29 × 20 cm. Gheorghe 1839.40 287. Cluj Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2008 • Roma ulei pe carton. Janos Des 1909. Alis 2009 • Formă colorată III ulei pe carton. Seini.2008. Goldart 2010 • Tulcea 98 € acuarelă pe hârtie.303 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 711. 11 × 14 cm. 33 × 33 cm. 25 × 33 cm.31 æ % Randament anual mediu -15. Mihail 2008 • Plajă la Mangalia acuarelă pe hârtie. Quadro 1. Bucureşti Ioanid.91 477.31 % 108 € Tranzacții extreme Ioan. 68 cm.1921.000 € 2009 • Mangalia 70 € acuarelă și creion pe hârtie.200 € 2009 • Șantier naval ulei pe carton. Florica 1923.1999. Goldart Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2010 • Cheiul Dâmboviței ulei pe carton. Bucureşti Tranzacții izolate 2009 • Seminud peniță pe hârtie. Artmark 1. Alis 2007 • După bal ulei pe carton. Artmark 2010 • Pictorul ulei pe carton. Ujarad . 64 × 48 cm. Monavissa Incze. Bucureşti .88 % Tranzacții extreme 2007 • Peisaj din Costinești 533 € ulei pe pânză lipită pe carton. Costin 1914.1993. Monavissa 882 € 938 € 138 .1950. Dej. 55 × 47 cm. Monavissa 150 € Tranzacții izolate 2006 • Natură statică cu vânat ulei pe pânză. 62 × 50 cm. Goldart 658 € 750 € 245 € Ioan.Illencz. Goldart Ioanid. 23 × 30 cm. Monavissa 2008 • În familie 472 € ulei pe carton. Maramureş . Goldart 1.86 N/A -32. Varna . Lipot (Leopold) 1882. 46 × 38 cm. Monavissa 2007 • Portret cu ochelari ulei pe pânză.892 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 339. 71 × 51 cm. 73 × 54 cm.

Ionel 1882.29 ä -29.60 ä % 3000 Il Io Randament anual mediu 83. Bucureşti .80 % 2000 Tranzacții izolate 2006 • Care cu boi 429 € ulei pe pânză.35 815.090. Goldart 2010 • Pe plajă ulei pe carton.88 N/A % Tranzacții izolate 2007 • Autoportret 273 € cărbune pe hârtie.54 ä +50.65 N/A % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 649.18 1.01 æ % Tranzacții izolate 2010 • Dimineaţa la Vama Veche ulei pe pânză.225. Antonia N/A +25. 24 × 19 cm. Alis 2005 • Speranțe ulei pe carton.31 Ionescu. Alis 2008 • Portretul unui actor 353 € ulei pe carton. Monavissa 2009 • Portret de bătrân 400 € ulei pe pânză lipită pe carton. Monavissa 2008 • Bacanală 222 € tuș și laviu pe hârtie. 48 × 36 cm.47 ä -67. 26 × 15 cm. 35 × 25 cm.68 ä -73. Alis 2008 • Bărbat cu țigară ulei pe carton. 38 × 24 cm.1952.72 3. Goldart 260 € 833 € 1.655. Goldart Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 447. 10 × 15 cm.Ioanid. 13 × 20 cm.438 € 469 € 389 € 358 € 842 € Ioanid. 17 × 23 cm. 61 × 80 cm.1956. 39 × 32 cm.11 861. Goldart 2008 • Stradă cu târgoveți 162 € laviu și peniță pe hârtie.83 536. Goldart 2010 • Muza 750 € ulei pe carton.82 +98. Monavissa 2007 • Hora ulei pe carton.71 1. Bucureşti Medii anuale An Preț Mediu (€) 2009 132.955. 31 × 41 cm.66 æ +258. Alis 2009 • Prin nămeţi ulei pe carton. 15 × 29 cm.58 æ 4000 Randament anual mediu 37. Bucureşti .53 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2007 730. Pan (Pandele) 1878. 14 × 24 cm. Bucureşti 2009 2010 1.77 834. Artmark 850 € 139 . Alis 2007 • La plajă ulei pe carton. Artmark 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2004 • Femeie la câmp ulei pe carton. 80 × 40 cm. 8 × 13 cm.38 N/A +167.

469. Monavissa 2007 • Mărturie XVIII ulei pe pânză. Goldart 585 € Tranzacții izolate 2002 • La bâlci ulei pe pânză.600 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 474.60 2. 92 × 92 cm.82 ä -51.61 æ % 3000 2500 2000 Randament anual mediu 65. Monavissa 2009 • La culesul viei ulei pe carton. 81 × 66 cm.150 € Tranzacții izolate 2010 • Nud şezând ulei pe pânză.25 1.1988 Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 795. Alis 2008 • Peisaj cu râu ulei pe carton.500 € 2. Monavissa 2.84 æ -44. 1956. Alis 640 € 250 € 1.96 1.45 ä -20. Alis 600 € 140 . Doru Gheorghe Ionescu. 36 × 50 cm. Goldart 2010 • La cules ulei pe carton. 30 × 40 cm. Monavissa 150 € Ionescu.163. 45 × 38 cm. 25 × 35 cm.74 N/A +21. 1956.29 650.08 N/A % Tranzacții izolate 2005 • Geamia din Mangalia ulei pe carton. 67 × 81 cm. Alis 412 € 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ionescu. Artmark 425 € 279 € 2.15 575.2002. Constanţa 1889. Pitești Tranzacții extreme 2004 • Bărci pe țărm ulei pe carton.32 ä +155. Cornel n. Turnu Măgurele Tranzacții izolate 2007 • Mărturie XXIII ulei pe pânză.51 % Ionescu. Bălașa 1919. Craiova . Piteşti .1997 1889. 73 × 60 cm. Focşani .362. 50 × 65 cm. Cristea 1910.438 € Tranzacții izolate 2005 • Dimineața la Dunăre ulei pe carton. 92 × 92 cm.46 1. 17 × 24 cm. Ploieşti Ionescu.? 1500 1000 500 Tranzacții izolate 2005 • Peisaj din Olănești ulei pe carton.Ionescu.815. Goldart 2009 • Mahala din Iași ulei pe carton. Aureliu Răzvan n. 17 × 24 cm. Vlădaia (Mehedinți) .07 æ +332.

57 ä % Ionescu. Sorin 1913.98 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 2010 454.33 488. Monavissa 2008 • Tudor Arghezi 132 € tuș și acuarelă pe hârtie.29 1.79 672. 54 × 49 cm.376.2001 Tranzacții izolate 2002 • Urbe transilvană 349 € ulei pe carton. 19 × 12 cm. 47 × 36 cm. Alis 457 € 141 .77 æ % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Randament anual mediu 1.99 ä -26.64 ä -0.85 1. 25 × 16 cm. Alis 2009 • Peisaj bucureştean 1.00 720. Alis 2009 • Lectură 526 € ulei pe carton. Bucureşti Tranzacții izolate 2005 • Soare & Soare 120 € tuș pe hârtie de calc.1990. Gheorghe 1912. 80 × 64 cm. 48 × 33 cm.51 714.629 € ulei pe pânză lipită pe carton. Silvan 1911 . Bucureşti . Bucureşti 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 1995 Randament anual mediu 11. 48 × 34 cm.62 æ +1.026.17 N/A +72. Lucreția 1921.? Ionescu.010.77 % 800 640 480 320 160 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2003 • Crăițe în oală verde 241 € ulei pe pânză lipită pe carton.92 1.79 ä -5.1999. Ialomiţa . 50 × 70 cm. Feteşti . Monavissa Ionescu.41 ä +47. Alis 2009 • Flori 500 € ulei pe carton. Traian. Alis 265 € Ionescu. Goldart Io Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2007 2008 2010 795.90 æ -37. 68 × 53 cm.59 N/A +7. 30 × 21 cm. Monavissa Tranzacții izolate 2005 • Flori roșii ulei pe carton. Alis 2003 • Flori 155 € ulei pe carton.63 418.2003 • Iarna la râu ulei pe carton.

Alis 218 € Tranzacții izolate 2004 • Nud 295 € acuarelă pe hârtie.81 1.1988. Alis 262 € 230 € 142 2009 2010 . 38 × 51 cm. Vasile 1887. 30 × 43 cm. Vlaicu 1922.000 € Tranzacții izolate 2009 • Marea la Costinești ulei pe pânză.75 æ % 1600 1400 1200 1000 Randament anual mediu 19. Artmark 2010 • Marină ulei pe carton.87 ä -30. 46 × 61 cm.164.24 æ +128.64 % Tranzacții izolate 2006 • Natură statică ulei pe carton. Alis 1996 • Nud bronz patinat. 47 × 33 cm. Artmark Tranzacții izolate 2003 • Portret ulei pe placaj.402.314 € Randament anual mediu 125.1966 Tranzacții izolate 2008 • Stradă acuarelă.23 ä -34.92 1. 36 × 39 cm. 57 × 46 cm. Bucureşti .79 ä +20.28 ä +182. Jiblea .36 924.68 ä % Tranzacții extreme 2009 • Turbanul verde ulei pe placaj.82 788. Goldart 2010 • Marină ulei pe pânză.2002 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 494. 37 × 29 cm. Sinaia . 49 cm. Alis 471 € Ionescu Bacaloglu. Monavissa Ionescu Sin.166. 40 × 44 cm.80 509.33 411.23 730. 50 × 12 × 14 cm. Alis 944 € Tranzacții izolate 1995 • Avânt bronz. Gheorghe 1896.05 æ -14.Tranzacții izolate 2006 • Vas cu flori acuarelă pe calc. Alis 2006 • La cherhana creioane colorate. Alis 294 € 257 € Ionescu. Goldart 2. Bucureşti Ionescu Varo. 67 × 46 cm.41 400 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 N/A +69.42 1. Maria 800 600 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2007 2008 243. 58 × 46 cm.39 N/A +47.98 % 300 € 300 € 3.

89 479. Ioan 1881. Alis 2006 • Femeie cu maramă ipsos patinat. 61 × 37 cm. 74 × 61 cm.60 % Iordănescu.67 ä -35.537.02 ä +79. Drăguşeni. 36 × 48 cm.54 1.324 € 4.639. Nicolae G. 32 × 49 cm.24 % Iordănescu. Alis 2009 • Promenadă pastel pe carton.04 ä +0.07 1.06 1. Alis 2006 • Somnul marmură.408 € ulei pe carton pânzăt.574 € ulei pe pânză lipită pe carton.551. Alis 2007 • Natură statică 4.485 € ulei pe pânză. Galaţi Tranzacții izolate 2008 • Natură statică cu pensule și flori 1. Alis 2008 • Nud 9.90 ä +5. 35 × 50 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2005 • Flori galbene acuarelă. 55 × 47 cm. 62 × 47 cm.2002 • Faun și nimfă marmură. Monavissa 2007 • Femeie șezând 4.250 € Tranzacții izolate 2010 • Natură statică ulei pe carton. Artmark 626 € 1. 1933. Bucureşti 1500 1000 Tranzacții izolate 2004 • Primarul Dem Dobrescu bronz patinat.1982. Monavissa 2010 • Visare bronz. Goldart N/A +30. 29 × 43 cm. Monavissa 2010 • Natură statică cu portocale şi flori ulei pe carton.667 € ulei pe carton.16 1. 50 × 40 cm. Goldart Iorga. Alis 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 500 497 € 294 € 0 1995 Tranzacții extreme 2005 • La malul apei 1.36 ä +79.059. 54 cm. Denise Tranzacții izolate 2010 • Albăstrele ulei pe carton. 50 cm. Galeria Numismatică 143 . Alis 2006 • Anemone 2.200 € 2000 Randament anual mediu 26. Galați .38 æ Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 367. 52 × 42 cm.452 € ulei pe pânză.688 € ulei pe carton. 48 × 36 cm. 18 × 43 × 17 cm. Dumitru (Dem) 1905.58 858. n.615 € ulei pe carton.1949. 47 × 57 cm. Bucureşti . 19 × 51 × 25 cm. 63 cm. Galeria Numismatică 2009 • Pe plajă 3. Goldart 573 € 762 € Io 343 € 750 € Iordache. Artmark 2.

143. Alis 2007 • Basmaua galbenă ulei pe carton.750 € Tranzacții izolate 2010 • Cele trei graţii tuș. 42 × 35 cm. 55 × 45 cm.Iorgulescu-Yor. 44 × 37 cm.99 ä +75. 30 × 33 cm.62 428.50 1. Goldart 2009 • Case ulei pe placaj.68 2.90 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 266.656 € 2009 2010 Tranzacții izolate -1000 . Raoul) 1894. R. Alis 2006 • Vas cu flori ulei pe carton.76 276. Bucureşti . Râmnicu Sărat .43 964.12 286.73 N/A -11.000 € 4.13 ä % 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 -1000 1995 Randament anual mediu 22.1939. Alis 2000 • Odaliscă ulei pe carton.32 3. Alis 144 382 € 617 € 512 € 5. Petre 1890.04 288.40 1.98 760.08 ä -5. 40 × 61 cm. Alis 2007 • Spălatul rufelor ulei pe carton.06 6.206. 57 × 50 cm.45 217. (Rosenblut.82 æ +135.55 484.75 918.32 ä +19.037.056.58 ä -23.000 € 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1995 • Țărm la Constanța ulei pe carton. Alis 1.64 2.042.628.54 ä -0. 48 × 55 cm.34 N/A -64. 23 × 19 cm.923. 40 × 48 cm.20 æ -7.294 € 3. Artmark 932 € 6.19 æ +21.438 € Tranzacții extreme 2003 • Peisaj la Șosea în București ulei pe carton.603. Artmark 6.67 ä +34. Cluj 2009 • Autoportret ulei pe carton.25 ä +35. 37 × 44 cm.84 ä +25.59 æ -1.205.282.70 1. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 1997 1999 2003 2004 2005 2008 2010 1.57 4. Alis 2001 • Natură statică ulei pe carton.75 3.443.44 æ +114. 49 × 54 cm.26 ä +148.50 ä % 3000 Randament anual mediu 21. Alis Iosif.18 % 2000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1000 Tranzacții extreme 2010 • Peisaj din Balcic ulei pe carton.147 € 2.98 æ +26.45 ä +33.93 1.1975.90 237.80 ä +26.37 ä +56.

Alis N/A +54.50 489.21 æ Randament anual mediu -15. 59 × 80 cm. Alis 125 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2007 539.34 æ +53. acuarelă și verni moale.04 æ Tranzacții extreme 2010 • Strada Filitis 800 € (pe verso portretul lui K. 15 × 30 cm. Pogany 2008 • Nud pe canapea 378 € tehnică mixtă pe hârtie. 30 × 22 cm. Monavissa Irimescu.21 % 1. 32 × 24 cm.51 486.2005.31 290. 43 × 62 cm. 53 × 63 cm. 33 × 23 cm.28 457.86 ä Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2005 2009 2010 68. Alis 209 € 522 € 1. Suceava .Tranzacții izolate 1998 • Peisaj din Mangalia guașă. Preuţeşti.77 ä +173. Alis 2002 • În port ulei pe carton.05 ä -10.176 € Tranzacții extreme 2006 • Portret tehnică mixtă.67 436. Goldart Randament anual mediu 32. Fălticeni Tranzacții izolate 2002 • Zi de vară monotip.26 ä -0. 24 × 32 cm.409 € 400 300 200 Io Ir 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2009 229.02 % Tranzacții izolate 2008 • Nud 571 € cărbune. H. Artmark 700 600 500 400 300 200 1995 Randament anual mediu 25.69 106.37 671.45 % 2009 % 2010 Randamente anuale An Preț Mediu (€) % 0 145 .71 % Tranzacții izolate 2007 • Calea Victoriei 275 € aquaforte/aquatintă.88 ä -27.51 288. 31 × 35 cm.28 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 N/A -15. Ion 1903. Zambaccian) aquaforte. Alis 2010 • Natură statică cu vioară ulei pe carton. aquatintă.95 N/A +112.

Alis 2007 • Fata cu floare marmură. Goldart Tranzacții izolate 2005 • Portret de băiat creion.67 3. Ciclova.731.61 1. Constantin 1888.82 514. Caragiale 514 € basorelief în bronz.56 N/A +41.750 € 2000 Tranzacții izolate 2005 • Peisaj de iarnă 200 € ulei pe carton. L.411. 55 × 68 cm. 20 × 15 × 7 cm.50 ä -14. Artmark 4. Timișoara Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2010 512.49 2.25 N/A +42. 37 × 49 cm.000 € Isachie Popescu. 28 cm.286 € bronz patinat.83 ä +248.31 ä % 146 . Monavissa 2006 • La târg 441 € ulei pe carton.94 564.17 2500 N/A +31. 27 × 19 cm.22 438. 84 cm. Goldart 143 € 300 € Isac.97 2.19 ä % Randament anual mediu 96. Alis 16.912 € 5. Ioan 1885.1950.21 726.10 ä -44.51 240. 49 × 40 cm.396.000 € ulei pe pânză lipită pe carton.68 ä +28. Alis 2010 • Gala Galaction creion. Paşcani .03 æ +17.3000 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2007 2009 2010 2.57 æ +48. Alis 2008 • I.323. 35 × 29 × 8 cm. Goldart 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1500 1995 Tranzacții extreme 2006 • Fata cu pasăre bronz patinat.142.88 æ +39.22 ä % 2000 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3500 Randament anual mediu 6.47 ä +132.67 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 169.529.05 1.1967.06 ä +113.04 484. Caraş Severin . 38 × 29 cm.09 295. Bucureşti Tranzacții izolate 2005 • Portret 2.48 ä -42. 31 × 41 cm.89 569. Monavissa 2009 • Peisaj în Dobrogea 1.36 % 3000 Tranzacții extreme 2500 2010 • Ruine în Orașul Etern ulei pe pânză.

74 ä % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 1.000 € tuș. Alis 2006 • Portret de bărbat 571 € cărbune. 26 × 34 cm.26 1.30 ä +19. 1932. 26 × 20 cm. 50 × 71 cm. 51 × 73 cm. 2009 2010 1500 1250 1000 750 500 250 0 1995 1996 1997 1998 1999 513.36 % Is 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2010 • Nice ulei pe carton.25 æ +74.650. Goldart 2010 • Cu cine votezi? 440 € tuș pe hârtie.875 € Tranzacții izolate 1999 • Peisaj 244 € ulei pe pânză.70 395.1958.220. Alis 1.63 2.25 æ 700 600 500 400 300 200 100 Randament anual mediu 30. 25 × 21 cm.33 2.386.76 æ +168.64 -7.97 N/A +55.500 € Tranzacții extreme 2007 • Balerina tuș și laviu.35 1.21 ä -29.529.44 640.79 2.09 N/A +377.393. 39 × 30 cm. Artmark 4.995. Alis Tranzacții izolate 1998 • Pe terasă 346 € sanguină. Monavissa Iser. Alis 2000 • Flori și mere 285 € ulei pe carton.60 -61.21 æ +133. 26 × 21 cm. Alis 2004 • Clientul și advocatul 497 € creion. 28 × 16 cm. 32 × 33 cm.90 1.055. 35 × 25 cm.55 % 2005 2007 2009 366. Artmark Isbășescu.74 ä -20. Alis 2002 • Pălăria Doamnei 595 € tuș.97 ä -55.500 € 4.23 1.88 2. 50 × 70 cm. 60 × 75 cm. Artmark 2010 • Alhambra ulei pe pânză.198.49 ä Randament anual mediu 26. laviu și baiț pe hârtie.831.17 æ +59. 70 × 56 cm. Cornești Tranzacții izolate 2005 • Mica balerină 190 € acuarelă pe hârtie. 23 × 18 cm. Tamara n.31 510. Alis 1999 • Ecou din zilele victorioase ale pădurii 217 € ulei pe carton. Ploiești . Goldart 2010 • Peisaj pe Valea Argeşului 2. Alis 2008 • Brutarul 417 € tuș și laviu cu accente de acuarelă pe hârtie. Iosif 1881.40 ä 147 % .50 æ -30. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1997 82.

04 719.05 æ +184.065. Alis 1996 • Spaniola ulei și guașă. 35 × 27 cm. Alis 2.35 8. Monavissa 2008 • Portret de tânără guașă pe hârtie.84 ä +7. 17 × 21 cm.133.67 æ +78.500 € 7.187.000 € pastel pe hârtie lipită pe carton.20 ä -65.42 9.01 1. Alis 2004 • Caricatură politică 100 € tuș și acuarelă pe hârtie. Artmark 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 1995 • Lectură ulei pe carton.000 € acuarelă. 49 × 35 cm. Alis 2004 • Tătăroaice ulei pe carton.77 366.11 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții extreme 1995 • Odaliscă 586 € acuarelă. 49 × 61 cm. Artmark 2010 • Lupanar 16.115 € 3.84 ä -36.69 ä -51.02 8. 43 × 36 cm.292. 38 × 29 cm.000 € cărbune și sanguină pe hârtie.38 +231.727.482 € 10.13 3.29 ä +39.71 ä -15. 17 × 23 cm. 34 × 24 cm.59 580. Alis 2009 • Balerină 9.83 æ +64.55 1.137.55 685.54 ä -0.31 7. Alis 2008 • Cafenea 7. 42 × 35 cm.97 ä -3. Goldart 148 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2004 2005 2006 672. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 8.58 3.01 ä +18. 60 × 44 cm.04 +92.51 æ +42. Monavissa 2004 • La plajă 500 € acuarelă.48 ä % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2006 2007 760. 37 × 31 cm.789.92 ä 2007 2008 2010 4000 3000 2000 1000 0 -1000 1995 1996 1997 1998 1999 2.10 691.89 ä +4. Alis 1.429 € 1995 Tranzacții izolate 2002 • Țărănci din Oltenia guașă.569.771.058.43 N/A +24.75 ä Randament anual mediu 20. 24 × 31 cm.89 æ +86.06 3.379.713 € Tranzacții izolate 1999 • Tătăroaică 579 € acuarelă.42 838.33 11.66 æ +30.69 % 2009 % 2010 .42 406.63 ä Randament anual mediu 18.31 N/A -16.09 % 12500 10000 7500 5000 2500 0 Randament anual mediu 38.87 634.360.

06 555.58 ä % Randament anual mediu -10.1974. Dorohoi .013.249. ? . Alis 2008 • Odaliscă gravură. Eugen 1909. Bucureşti Tranzacții izolate 2006 • Stradă în Focșani tuș pe hârtie.16 N/A +15. 17 × 25 cm. 15 × 20 cm. Artmark 2009 • Nud în fotoliu gravură. 60 × 47 cm. 20 × 14 cm.88 N/A -62.41 æ +74. 31 × 43 cm. 21 × 16 cm.2000 1600 1200 800 400 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 656. Paris Ispir.64 ä -39. Ioan Th.99 ä 1000 900 800 700 600 500 Randament anual mediu 18. Alexandru 1915. Alis 196 € Ispas.68 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 484.41 847. 38 × 29 cm.44 æ +39. Alis 2010 • Două nuduri gravură.44 N/A % Istrati.88 1.47 % Is Tranzacții izolate 2005 • Balerină gravură.76 ä 149 % .27 ä +29.364.87 725. Filioara. 21 × 27 cm. Alis 2010 • Autoportret în halat roşu pastel.66 972.1943 Tranzacții izolate 2004 • Peisaj venețian tehnică mixtă.74 917.2001. Alis 200 € 550 € 425 € 700 € 400 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2003 • Fetiță ulei pe carton.36 -9. Alis 346 € 233 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 1. Monavissa 294 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2008 2009 2. Neamț .31 æ +19.82 558.

Quadro 500 € Iuca. 30 × 23 cm. 34 × 45 cm.1994.1858 Tranzacții izolate 2006 • Interior ulei pe carton. Alis 2009 • Compoziție 1. Simion 1907. Ungaria .124 € 1.328 € Tranzacții izolate 2008 • Scenă religioasă creion pe hârtie. 59 × 69 cm. Bucureşti 2000 1500 Tranzacții izolate 2004 • Casa Scânteii aquaforte.500 € acuarelă și guașă. 59 × 79 cm.500 € Istrati.1978. 55 × 42 cm.2500 Ivancenco. Despina Ghinocastra 1912 . Monavissa 2010 • Peisaj de iarnă ulei pe carton. Monavissa 2007 • Vase pe Dunăre aquatintă.1940. Gheorghe 1914. Alis 607 € Tranzacții izolate 2008 • La adăpat acvaforte. 50 × 62 cm. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Ivanyi Grunwald. 46 × 41 cm.020 € 242 € 9. Alis 2007 • Compoziție 469 € tehnică mixtă pe hârtie. Galeria Numismatică 1. 32 × 26 cm.324 € 2. Bucureşti . 30 × 40 cm. Alis 2005 • Cu gâștele ulei pe pânză. 23 × 29 cm. Alexandru 1806 . Budapesta Tranzacții izolate 2005 • Peisaj cu moară de vânt ulei pe pânză. 38 × 41 cm.1977 Tranzacții izolate 2010 • Fetița cu basmaua roz ulei pe pânză. Somogysom. 60 × 80 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Buchet de flori 250 € monotip (ulei pe sticlă pe hârtie). Sankt Petersburg . 68 × 48 cm.350 € Tranzacții izolate 2006 • Veneția 529 € acuarelă pe hârtie. Goldart 1. Bela 1867. Monavissa 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 50 € 394 € 1000 500 1995 Ivanov. Artmark 2. 55 × 71 cm. Alis 2007 • Peisaj din Ardeal (Peisaj cu podeț pe verso) ulei pe carton. Artmark 150 . Monavissa 2008 • Baigneuze ulei pe pânză.

90 × 58 cm. Alis 2004 • Portretul lui I.81 1. Alis 2006 • Natură statică cu cireșe ulei pe pânză. 52 × 61 cm. 41 cm. Alis 2007 • Portret de bărbat 333 € pastel pe hârtie.34 % Janosi.Bratianu 125 € bronz patinat.80 æ +132.500 € bronz. Ungaria .77 502. Jand.60 ä +99. Quadro Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 2000 2001 2003 2006 2007 864. Alis 2005 • Cap de fată 1. 34 × 46 cm.38 1. Andrea n.000 € pastel.26 N/A -58.26 ä % Is Je Tranzacții izolate 2010 • Afişul Breslei Barabas Miklos 1930 print.02 æ +38. Monavissa 2010 • Scenă la Baia Mare 1. 57 × 49 cm. Monavissa 310 € 515 € 1. 50 × 70 cm.I.76 N/A % Tranzacții izolate 2004 • Iuliu Maniu 395 € bronz patinat. 16 × 16 cm.Jalea. 12 × 20 cm.857 € marmură.1941 Tranzacții izolate 2005 • Vas cu flori ulei pe carton.1983. Alis 2008 • 5 plachete în rondebosse cu sportivi 457 € bronz. Quadro 200 € 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 -1000 1995 Randament anual mediu 34.60 ä +130. Artmark Jean. 17 × 26 × 6 cm.77 ä -46. 40 × 32 cm. 50 × 65 cm. Alis 571 € 151 . 36 cm.45 534. David 1893. 48 × 68 cm. 31 × 48 cm.50 2. Ion 1887.765 € 441 € Jandi (Lederer).173. Bucureşti Tranzacții izolate 2006 • Peisaj 882 € pastel.243. 1979. Monavissa 2006 • Natură statică cu cireșe ulei pe pânză. Adela 1868 . Monavissa 2007 • Natură statică cu raci ulei pe pânză.004. Baia Mare Tranzacții izolate 2006 • Iarna guașă. 21 cm.70 ä +115.C. Monavissa 2008 • Peisaj rural 361 € pastel pe carton.18 362.680.1944. Casimcea . Reghin Medii anuale An Preț Mediu (€) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 355. Monavissa 2010 • La prășit 3.95 6.

Jecza. Alis 2010 • Livia guașă pe hârtie. Alis 1999 • Pom desfrunzit tuș și laviu. Alis 2010 • După dezgheț ulei pe carton.06 æ +14. 47 × 46 × 5 cm. Aurel 1896. Timișoara 500 400 300 Tranzacții izolate 2009 • Drumul Crucii. 49 × 64 cm. 29 × 18 cm. Goldart 2010 • Primăvară ulei pe placaj. Artmark Tranzacții izolate 1996 • În gară ulei pe carton. 24 × 18 cm.81 N/A -32. Artmark 2010 • Pieta bronz. 18 × 23 cm. Peter 1939. Covasna .37 ä +27. Bucureşti .176 € 469 € 850 € Jiquidi. Sfântu Gheorghe.69 ä -36.08 484. Alis 2001 • Sălișteancă ulei pe carton.97 420.23 æ % Randament anual mediu 25.68 533. Petre (Pejin) Tranzacții izolate 1996 • Birtul economic cărbune. 49 × 38 cm. 22 × 16 cm. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1998 2003 2006 2008 2009 2010 124. 36 × 30 cm.65 ä % 152 . 51 × 65 cm.24 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 1997 2003 2004 2005 345.63 279. 58 × 45 cm. Alis 2006 • Natură statică cu fructe ulei pe pânză.000 € 200 100 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jinga.94 ä -13. 45 × 38 cm.90 % 204 € 295 € 650 € Tranzacții izolate 2005 • Casă pe malul lacului ulei pe carton.500 € 2.61 83.81 321.17 N/A +23.64 343.2009.63 ä +10. Alis 1997 • Intimitate cărbune și creion. Monavissa 110 € 128 € 251 € 150 € 212 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2009 430.47 N/A +26. 26 × 20 cm. Alis 2004 • Titulescu majordom creion. Alis 2007 • Portretul Catiei Onofrei ulei pe pânză. 41 × 16 × 13 cm.80 ä % Randament anual mediu 11. Alis 2007 • Ordonanță Guvernamentală tuș pe hârtie.43 437.64 706. Artmark 346 € 201 € 473 € 1.95 ä +119. Alis 1998 • Rachetă luminoasă guașă. 61 × 60 cm. 25 × 42 cm.44 379. 44 × 34 cm.88 æ +310. Înălțare bronz. Artmark 1.1962.

92 958. 16 × 12 cm. 24 × 15 cm. Alis 167 € 138 € 468 € Joja. Alis 201 € 222 € 788 € 688 € Tranzacții izolate 1998 • Noaptea furtunoasă litografie.07 +40. 33 × 24 cm. Alis 2004 • Unde'i criza? 242 € acuarelă. 26 × 20 cm. 33 × 24 cm. Alis 2007 • Regim acuarelă.74 æ -3. 26 × 19 cm. Monavissa 2008 • Cheflii 216 € peniță și acuarelă pe hârtie. Alis 273 € 153 .69 926. Alis 2006 • Muzicanții ilustrație. Alis 245 € 214 € 1200 1000 800 600 400 200 0 1995 Randament anual mediu 12. 32 × 23 cm. Monavissa Tranzacții izolate 1995 • Ripsi si Dixy acuarelă și cărbune.41 æ +15. Alis 1999 • La un pahar de vorbă pastel. 2006 2008 2009 2010 995. Monavissa 2009 • 10 Ilustraţii la "O scrisoare pierdută" litografie. 35 × 23 cm. Monavissa 2007 • Un politician 284 € tuș și acuarelă pe hârtie. Alis 2004 • Bragagiu ulei pe carton. peniță. Alis 100 € Tranzacții izolate 2003 • Chivuță 69 € acuarelă.280. Alis 2004 • Idealul unui jurnalist francez 125 € acuarelă. Alis 2005 • Promenadă la marginea pădurii 550 € acuarelă pe hârtie. Alis 2004 • Evenimentul 184 € acuarelă și tuș.067. Alis 375 € 746 € Je Jo Medii anuale An Preț Mediu (€) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 1. 30 × 22 cm. 100 × 80 cm.. Alis 2006 • La cârciumă creion.05 N/A % Tranzacții extreme 2008 • Chefliu tehnică mixtă pe hârtie. 17 × 12 cm.1899.45 % Tranzacții izolate 2004 • Dovleacul ulei pe carton.03 1. 44 × 32 cm. 25 × 18 cm.97 ä -3. 45 × 30 cm. 27 × 34 cm. Goldart 737 € Jiquidi.. 1989 Tranzacții izolate 2010 • Corpuri pe corp ulei pe pânză. 26 × 19 cm. Alis 2007 • Serată tehnică mixtă. 32 × 25 cm.23 ä 2003 • Uite Pașa . 42 × 31 cm. Constantin 1865. 27 × 22 cm. Mirela n. Bucureşti Tranzacții izolate 2003 • Bătrân cu pipă creion. Bucureşti .

1968 Tranzacții izolate 2010 • Copilit 1.100 € acuarelă pe carton. Gheorghe 1902. 72 × 64 cm. Artmark 2010 • Chinezoaica 1. 56 × 70 cm. Iaşi .300 € acuarelă pe hârtie. Artmark 154 .Juster.

Karoly 1883. Francisc 1935 . 46 × 52 cm. 61 × 49 cm. Goldart 369 € 234 € Tranzacții izolate 2008 • Turnul Ştefan din Baia Mare ulei pe pânză. 35 × 34 cm. 68 × 78 cm.1997 Kemeny. 25 × 38 cm. 1941. Monavissa 215 € 425 € Tranzacții izolate 2009 • Dialog cu himeră 550 € acuarelă și tuș. 1982. Alis 2004 • La marginea orașului ulei pe pânză. 60 × 67 cm. Artmark Kiss. Goldart 2010 • Veneţia ulei pe carton.1953. Quadro 950 € Ju Ki Kerekes.1998. Araart 349 € Kessler. Budapesta n. Aurel Kazar. Alis 191 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 1.700 € 2010 • Sighişoara ulei pe pânză. Alis 560 € 155 . Istvan n. 35 × 35 cm. Vasile 1913. Sighetul Marmaţiei . Artmark 2010 • Compoziție 700 € acuarelă și tuș pe hârtie. Rareş Kancsura. Sighişoara Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2010 • Buchet de flori ulei pe pânză. 50 × 50 cm.448.17 N/A % Tranzacții izolate 2003 • Ulcică cu crizanteme ulei pe pânză. 49 × 39 cm. Gyorgy 1893 . Arad . Baia Mare Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2010 • Compoziţie gravură. Quadro 3. Monavissa 116 € 2003 • Peisaj cu case ulei pe pânză.1970 Tranzacții izolate 2005 • Compoziție peniță. Bucureşti 1900 . 30 × 40 cm. 44 × 54 cm.Kalab. 52 × 47 cm.1965 Tranzacții izolate 2010 • Veneția ulei pe carton. 52 × 67 cm. Artmark 2009 • Dialog cu himeră 275 € acuarelă și tuș pe hârtie.

120 × 120 cm. Nyiregyhaza. Artmark 450 € 1. Baia Mare . 30 × 42 cm. Călușari 2010 • Alice in Wonderland acrilic pe hârtie. Lidia 1885. Monavissa 294 € Tranzacții izolate 2010 • Counterstrike acrilic pe pânză. 99 × 80 cm. 80 × 64 cm.200 € 5. Artmark 550 € Kotzebue.100 € 156 . 80 × 100 cm. 98 × 78 cm.1945. 23 × 30 cm. Karoly 1883 . Salonta Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2004 • Peisaj dobrogean 450 € acuarelă pe hârtie. Arad . Alis 2008 • Toamnă la Baia Mare ulei pe pânză.1965. Saratov. Ungaria .1983. Monavissa 2007 • Vas cu trandafiri 136 € acuarelă pe hârtie.250 € 2. Cluj Tranzacții izolate 2009 • Peisaj ulei pe pânză.Klein. 1975 Tranzacții izolate 2006 • Portret ulei pe pânză. Robert Kollar. 1975. 21 × 10 cm. 40 × 28 cm. Monavissa 2010 • Nașterea culorilor II ulei pe pânză. Alis 2007 • Stradă în Baia Sprie ulei pe pânză. 65 × 81 cm. Brașov n.400 € Tranzacții izolate 2004 • Țărancă lemn. Rusia . Losanc. Quadro 210 € 2003 • Pe uliță ulei pe pânză. 120 × 100 cm.212 € 750 € 1.1981. Moara Domnească.1977 Tranzacții izolate 2010 • Ilustraţie de carte xilogravură. Ilfov Kopil. Cehia . Marc n. Gustav 1879.1944.500 € Kovats. Ferenc 1911. Baia Mare Tranzacții izolate Kos. Cserno. Ferenc 1910. Călușari 4. 80 cm. Auschwitz Kosa Huba. 51 × 64 cm. Alis 295 € Koteles. Artmark 4. 29 × 18 cm. Jozsef (Iosif) 1896. Artmark 2009 • Interior din Ardeal ulei pe pânză. Quadro 2009 • Prin parc ulei pe pânză.

Tiberiu 1919.? Tranzacții izolate 2007 • Nud ulei pe pânză. 60 × 50 cm. 1925. Artmark 2009 • Natură statică cu trandafiri 1.l. Cluj Tranzacții izolate 2008 • Eu şi celălalt 850 € tehnică mixtă pe p. 54 × 50 cm. Istvan n. 50 × 50 cm. Huedin.Krausz. 46 × 33 cm. Mureş Tranzacții izolate 2008 • Drum întortocheat la sat cărbune pe hârtie. Ștefan din Baia Mare 1. Făgăraş .500 € ulei pe pânză. Endre n. 85 × 66 cm. Artmark Kudor Duka. Quadro Kusztos.f. Maramureş . Ghindari. Alis 299 € 647 € Kl Ku Krizsan. Cluj Tranzacții izolate 2008 • Turla bisericii Sf.. Janos (Ion Crișan) 1886.300 € ulei pe pânză. 1974.1948. Cavnic. Monavissa 2008 • Nud șezând ulei pe carton. Quadro 350 € 157 . 80 × 60 cm.

Goldart 923 € Tranzacții izolate 2005 • Ora ceaiului ulei pe pânză.74 % Ladea.1970. Jitin.63 134. 43 × 34 cm.1976. 35 × 50 cm. 32 × 26 cm.34 æ -0. Goldart 486 € Tranzacții izolate 2004 • Portret de fată ulei pe carton. Goldart 585 € 574 € 158 . Alis 2006 • Vas cu flori ulei pe carton.286 € Lazăr. George Emanuel Tranzacții extreme 2004 • Copii la plajă pastel. 24 × 35 cm. 1928 Lambert Beligrădeanu.400 € 140 120 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lahovary. 54 × 60 cm.47 ä % 220 200 180 160 Randament anual mediu 11. Alis 2. Ladislau n. Goldart Tranzacții izolate 2003 • Scrisoarea pastel. Gheorghe (Ghelman Leizer) Labin.34 202. Quadro 1.1997 1887.92 134.Labancz. 45 × 36 cm. Alis 303 € 2008 • Peisaj de iarnă ulei pe pânză. Alis 675 € 556 € Tranzacții izolate 2009 • Autoportret ulei pe pânză. Caraş-Severin .60 166. 41 × 20 × 17 cm.81 ä -19. 81 × 68 cm. București Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2007 • Studiu de compoziție cărbune. Romul 1901.15 N/A +27. 57 × 45 cm. Alis 2010 • Nud culcat pastel pe hârtie.22 ä +50. Cluj Tranzacții izolate 2010 • Femeie teracotă. Gheorghe 1907. Ghislaine Tranzacții izolate 2010 • Palate și piața de pește pe Canal Grande ulei pe pânză. Monavissa 2005 • Natură statică ulei pe carton. 151 × 109 cm. 44 × 100 cm. 50 × 65 cm. Galaţi . Pufeşti. Alis 450 € 449 € 371 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2008 2009 130. Galaţi .

34 ä +30.638. 50 × 66 cm. Iacob n. 45 × 31 cm. 1931. Alis .653 € ulei pe pânză lipită pe carton. 15 × 22 cm. Rodica 1931. Alis 71 € Lazăr. Trifeşti. Huşi.82 2.61 æ -55.250 € grafit și conte pe hârtie.80 6. 46 × 55 cm. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2002 2004 2005 2007 2008 2009 2. 30 × 55 cm. Cornel n.817.14 N/A +14. 44 × 33 cm. Goldart Tranzacții izolate 2009 • CityGrill digital C-print. Goldart 2009 • Peisaj citadin 1. Alis 239 € 2004 • Copac ulei pe carton.000 € 846 € 159 Tranzacții izolate 2004 • Verandă 156 € ulei pe pânză lipită pe carton. Goldart Lazăr. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Autoportret şi portretul soţiei 171 € acuarelă și tempera pe hârtie.04 2.80 ä +73.91 7000 Randament anual mediu 6. Goldart Tranzacții izolate 2001 • Balul Operei ulei pe carton. Zin (Singer) 1899. Vaslui .1934. Alis 2006 • La bal ulei pe lemn.292 € ulei pe pânză.331. Alis 2003 • Stradă ulei pe lemn.2010 • Lectură pastel. Goldart 749 € 2800 1400 Lazăr. 52 × 56 cm.05 % N/A % 5600 4200 Tranzacții izolate 2010 • Motanul arpagic ulei pe pânză. 1971 La Lă 950 € Tranzacții izolate 2008 • Natură statică cu pește 2. București 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2008 • Țăran pe prispă 1. 55 × 55 cm.97 æ % Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 1. Monavissa 2008 • Conac 1.068.997 € 242 € 1. Artmark Lăzărescu.121. 11 × 10 cm.247.676.139 € ulei pe pânză.1991. 12 × 16 cm. Emilian 1878 .54 4.14 4. Alis 2010 • Odihnă 1. Neamţ Lazia. 41 × 41 cm. Bucureşti . 12 × 18 cm.82 ä -20. 34 × 24 cm.2009.

49 × 35 cm. 50 × 40 cm.76 322. Alis 2010 • Bicaz-viaductul în construcţie pictură. Insula Reunion Lecca Pârvulescu. Mario (Marius) 518 € 5. 102 × 80 cm.09 1. Alis 2006 • La oglindă pastel.375 € ulei pe pânză.73 ä +19.57 ä +219.429 € Lecca. 40 × 55 cm. Alis 311 € 244 € 389 € 1.500 € Tranzacții izolate 2005 • Mama și fiica ulei pe pânză. 45 × 60 cm.385. Goldart 2010 • Dejunul Anei ulei pe carton. 45 × 38 cm.60 ä -29. Alis 200 € 588 € 319 € 676 € 474 € 419 € 1500 1250 1000 750 500 250 0 1995 Randament anual mediu 43. 53 × 49 cm. Monavissa 824 € 188 € . Alis 2010 • Atacul de Smârdan ulei pe pânză.21 269.029.2006. Alis 2007 • Pe malul râului ulei pe lemn. Alis 1996 • Trandafiri acuarelă.1887. Monavissa 2006 • Anemone ulei pe carton. 51 × 42 cm. 60 × 52 cm.27 æ % 2006 • Pisică 235 € sanguină pe hârtie. 103 × 85 cm. Corina 1908.125 € Tranzacții izolate 2003 • La masă acuarelă. Bilciureşti. Alis 2006 • Trandafiri ulei pe carton. Constantin 1810. 24 × 38 cm. Artmark 160 2009 2010 Ledda.ulei pe carton. 50 × 59 cm. 34 × 27 cm. Alis 2008 • Gospodărie țărănească ulei pe pânză. Dâmboviţa .65 Tranzacții izolate N/A +18. Braşov .04 ä +34.56 1. Alis 139 € Tranzacții izolate 1995 • Ieșirea de la Operă pastel. 52 × 74 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2007 • Portret de bărbat și Portret de femeie 9. Monavissa Tranzacții izolate 2005 • Oraș la malul mării ulei pe carton. 43 × 55 cm. Alis Lebel. 31 × 23 cm.1990 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2005 2006 2007 2009 227. Raul Egon 1907.12 979. Alis 1997 • Ieșirea de la Operă pastel. Alis 2010 • Cană cu trandafiri ulei pe carton. Bucureşti .78 % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții izolate 2010 • Peisaj marin ulei pe carton. 43 × 47 cm. Goldart 2. 15 × 25 cm.

Goldart 2010 • Nud 349 € gips patinat. 62 × 75 cm. Galeria Numismatică 2009 • În parc 800 € ulei pe pânză.817. patinat și cizelat. Dan n.29 433.400 € ulei pe pânză lipită pe carton. Artmark Tranzacții izolate 1996 • Prometeu 381 € bronz.82 970. 44 cm. Satu Mare Tranzacții extreme 2003 • Candoare bronz. Alis 1999 • Lectura 335 € bronz patinat. 76 × 76 cm.973 € Tranzacții izolate 2005 • Peisaj din Baia Sprie 1.81 ä % 2010 • D`apres Andy / Upside down 650 € ulei pe placă de carton.966 € ulei pe pânză. 60 cm. 40 × 14 × 18 cm.94 Tranzacții izolate N/A -33. București Lica. Monavissa 101 € Littecky. Gheorghe 1879 . Gheorghe 1892.1942. Alis 1. Retişor.1953. 70 × 50 cm și ulei pe pânză.97 N/A % Tranzacții extreme 2010 • Vedere generală asupra Vâlcei 2.04 % Lișteveanu. Artmark 2009 • Maramureșeni 850 € ulei pe pânză. 66 × 43 cm. 30 × 40 cm. 81 × 60 cm. Alis 2010 • Naiadă 3. 54 × 17 × 18 cm.Leonida. 72 cm. Alis 1998 • Cochetărie 316 € bronz. 70 × 50 cm. Endre (Andrei) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1880. Alis 2008 • Croitoreasa 1.550 € bronz patinat. Goldart Liuba. 1988.923 € ulei pe pânză. 37 × 25 × 25 cm. Braşov Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2000 2003 2006 653.1953 Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 1. 23 cm. Alis 2005 • Nud 1. Artmark Le Li 1000 800 600 400 200 0 1995 Randament anual mediu 15. Corneliu 1880. Artmark 161 . București . 66 × 66 cm.59 æ +123.346 € bronz turnat. Satu Mare .1965 Tranzacții izolate 2006 • Flori rosii ulei pe pânză. Banat .

16 × 11 cm. Nicolo 1804.152 € 2. Alis 5.53 ä -7.40 3.229 € 2.44 3. Alis 2006 • Peisaj de toamnă ulei pe carton. 21 × 15 cm.76 æ -31. Kimon 1873. 46 × 34 cm. Artmark 848 € 600 € 4000 3000 2000 1000 Livaditti.46 568.50 æ +285.71 537.74 517.235.07 3.Tranzacții izolate 2007 • Stradă din Balcic ulei pe carton.000 € 1.79 ä +6. 30 × 20 cm. Alis 2008 • Primăvară ulei pe carton. Monavissa 2007 • În parc ulei pe carton.79 2. Alis 2006 • Pom înflorit ulei pe carton. Alis 1996 • Doamnă cu buchet de flori ulei pe carton.435. 15 × 22 cm.16 ä +5. Alis 2001 • Vas cu flori ulei pe carton. Alis 2004 • Grădină primăvara ulei pe carton. 15 × 21 cm. Monavissa 2004 • Case dobrogene ulei pe carton. Alis 2009 • Case în Balcic ulei pe carton.1952. Triest (Italia) .758 € Tranzacții extreme 1996 • Băiat cu minge ulei pe pânză.01 æ +136.99 3.10 1.54 ä +6. Alis 1997 • La plajă ulei pe carton.11 497. 90 × 72 cm. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 288.48 ä +70. Goldart 2010 • La malul lacului ulei pe pânză.915.21 % Tranzacții izolate 1999 • Primăvară ulei pe carton.029 € 1. Monavissa 2005 • Țărm ulei pe carton.000 € Loghi.111 € 4. Alis 162 2009 399 € 2010 .087. 49 × 69 cm.270. Monavissa 2004 • Copacul cu iederă ulei pe pânză.26 æ -9. 29 × 39 cm. Serres.222. 30 × 23 cm. 21 × 14 cm.1858 0 -1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții izolate 2007 • Portret de familie ulei pe pânză. Alis 2009 • Toamnă pe malul lacului ulei pe carton. 21 × 14 cm.668. 39 × 49 cm. 15 × 20 cm.40 ä -73.907. 22 × 16 cm. Alis 2007 • Copac ulei pe carton.24 N/A +86.353 € 1.84 2. Macedonia . 50 × 60 cm.344 € 1. 15 × 22 cm.125 € 11.624.70 ä -12. 15 × 21 cm. Alis 2003 • Margine de crâng ulei pe carton.08 1. 21 × 15 cm.66 æ % Randament anual mediu 35.68 3. Artmark 191 € 173 € 226 € 341 € 550 € 623 € 700 € 5. 170 × 95 cm.72 ä +64.

Dimitrie 1910.72 687. 34 × 49 cm.28 N/A -13. 48 × 33 cm.1964. Artmark 2009 2010 2000 1600 1200 1. 1969 Tranzacții izolate 2010 • Eva 380 € pigment liner & signpen pe hârtie offset. Monavissa 2006 • Țăran bucovinean (Lucutar Toader) ulei pe carton. Artmark von Löwendal. Monavissa 2005 • Munții Bucovinei 311 € acuarelă.80 1.971 € 2. Alis 2006 • Turnul tezaurului de la Putna ulei pe carton.88 æ +116. Alis 467 € Tranzacții izolate 2006 • În amurg ulei pe carton. 69 × 49 cm. 28 × 21 cm. Monavissa 2007 • Nud cărbune și cretă.34 -7. Monavissa 2007 • Maria lui Bilboacă a lui Ion din satul Păltinoasa ulei pe carton. 49 × 60 cm. 40 × 39 cm.765 € Lohan. Botești.83 æ -50. Alis 2007 • Portret de țăran ulei pe carton. 42 × 30 cm. Alis 2005 • Nud 176 € creioane colorate.218 € pastel. 24 × 20 cm. Goldart Tranzacții izolate 2007 • Târgul la Moși creion pe hârtie.1982 800 400 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 • Peisaj ulei pe carton. 21 × 29 cm. 61 × 40 cm. 30 × 43 cm. 65 × 46 cm.714 € 3. 43 × 32 cm.690 € 1.384. 31 × 44 cm.400 € acuarelă pe carton.502. 34 × 45 cm. Monavissa 1.188 € 1. Monavissa 2010 • Carpe diem 3. Sankt Petersburg . George 1897. Alis 2009 • Minera fruntașă (Lupeni) tuș. 23 × 17 cm. Alis 2008 • Olar 472 € acuarelă. Alis 2010 • Țărăncuță la urzitor 218 € acuarelă și conte. Suceava . Bucureşti Tranzacții izolate 2004 • Case la Straja 200 € acuarelă pe hârtie. Alis 2008 • Biserică 389 € acuarelă.Tranzacții izolate 2009 • Barcă pe lac 375 € pastel pe hârtie. Oana n. Alis 2010 • Portretul domnișoarei Ileana Gallin 1.45 692. Alis 469 € 297 € 300 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2008 804.84 ä % 2009 2010 Tranzacții izolate 163 .46 % Li Lo Loghin. 53 × 38 cm.36 æ Randament anual mediu 7. 32 × 47 cm.

24 æ +414. Alis 2010 • Mahoane la Balcic ulei pe carton. 80 × 80 cm.131.944 € 541 € 3.Luca. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Indochina 6. Paris Luchian. Artmark 1.27 114.12 N/A -48.1916. 46 × 59 cm. 66 × 46 cm. Petru n.25 æ +396.378.748.03 ä % Lucaci.11 ä +710. Gherasim 1913. 46 × 66 cm.70 2. 1956. București 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 Tranzacții izolate 2010 • Inflorescență ulei pe pânză. Botoșani .000 € 150000 Randament anual mediu 71. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 2001 2003 2010 16.96 % 100000 50000 0 -50000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 164 .41 ä -88. Monavissa 813 € 3000 2000 1000 Lucan. Ştefan 1868. Florian n. Călușari Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1998 2001 2006 1.301.909.473. Bucureşti .47 % Tranzacții izolate 2007 • Fructe ulei pe pânză. Constanţa Laetiția 1900 . Arad 5000 4000 Randament anual mediu 43. 1958.04 N/A +43. Alis 2008 • Bărci la mal ulei pe carton. 35 × 30 cm.68 14.83 23.09 987.500 € colaj fotografic și bucăți de ziar pe placaj de lemn. Ştefăneşti. Goldart 438 € Lucasievici.07 ä % Tranzacții izolate 2008 • Bărci la chei ulei pe carton.1959. 46 × 58 cm.900.1994.87 4.

București Tranzacții izolate 2008 • Peisaj ulei pe pânză. Alis 4.781 € 4.218.674 € 31. 31 × 24 cm.875 € 165 . print glicée. Alis 1996 • Moș Nicolae cobzarul acuarelă pe carton.63 ä % 30000 Randament anual mediu 32.638.857.946 € Tranzacții izolate 2009 • Iarna 300 € film alb-negru.135.66 14.507 € 2.626 € 4.Tranzacții extreme 1995 • Doctorul ulei pe pânză. 27 × 40 cm.53 N/A +15.13 13.251. Alis 5. 51 × 65 cm.022 € 16. 36 × 49 cm. 1969. Monavissa 3. 31 × 40 cm. Alis 1999 • Case vechi acuarelă pe pânză. Dragoș n. Alis 1996 • Durerea pastel.22 26.891 € Lumpan. 50 × 70 cm. 95 × 81 cm.87 % 20000 10000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 1995 • Crâng pastel. Artmark Lu Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2001 2006 2008 2009 2010 4.16 ä +193. 42 × 31 cm. Alis 2007 • Flori în ulcică de pământ pastel pe carton. Alis 1998 • Fântâna cu cumpănă pastel.30 æ +91. 35 × 45 cm.37 ä -4.20 4.

43 N/A +40.675. 34 × 25 cm. Alis 2008 • Femeie pe fotoliu 1. 27 × 20 cm. Bucureşti . Bucureşti Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2008 • Tânără cu jachetă albastră ulei pe carton. Alis 2006 • Ilustrație (volumul de Poezii de Mihai Eminescu) peniță.1971.76 ä +58. 60 × 68 cm. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2008 2009 248. 84 × 84 cm. Insulele Baleare Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 1.1998. Paris . 30 × 21 cm. 1956. Alis 2007 • Nalbe 882 € ulei pe carton.1928.23 % 215 € Tranzacții izolate 2004 • Compoziție tehnică mixtă. București Tranzacții izolate 2010 • Impresie ulei pe sticlă. 62 × 43 cm. 77 × 63 cm.41 æ % Tranzacții izolate 2005 • Portret 505 € ulei pe pânză lipită pe carton. Alis 1. Goldart 1. Ligia (Lucia) 1916. 33 × 25 cm.389 € ulei pe pânză. Goldart 2009 • Doamna cu pălărie 425 € ulei pe carton dublat. Alexis 1885.11 712.63 N/A +44. 20 × 14 cm. Bucureşti .07 ä -4. Alis 75 € 676 € 182 € 271 € 200 € Randament anual mediu 44. 38 × 26 cm.06 1. Alis 2009 • Pâinea peniță. 47 × 57 cm.16 N/A % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2007 2008 2009 506.66 358. Gheorghe n.126. Soare .Macedonski.39 1.284 € Macovei.47 % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1910.076. Goldart 467 € 166 2009 % 2010 Macedonski. Alis Maftei.622 € 2010 • Petrecerea ulei pe carton. Goldart 2000 1600 1200 800 400 0 1995 Randament anual mediu 31. Alis 2008 • Cuplu tuș. 27 × 21 cm.23 ä Tranzacții izolate 2004 • Năduf tuș. 100 × 81 cm. Alis 2007 • 2 ilustrații de carte peniță.

Goldart 2000 1500 Ma Malovățu Barcan. Goldart 2010 • Golful Balcicului ulei pe carton.27 1. Alis 2007 • Trei țărănci laviu.27 2. 100 × 100 cm. Rodica N/A +59. Monavissa 200 € 667 € 92 € Randament anual mediu 22.? Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2006 2007 2008 873. Artmark 160 € 900 € 1.10 ä -43. Alis 2009 • Case la Balcic ulei pe carton.95 Maniu Mutzner. Nicolae Tranzacții izolate 2010 • Impresie. 48 × 37 cm. 24 × 34 cm. 37 × 47 cm. Aurel Miron n. 90 × 6 cm. 35 × 27 cm.291 € 475 € Manea.000 € ulei pe pânză. 40 × 49 cm.2500 Tranzacții izolate 2010 • Cu gândul la Kandinski 589 € sticlă optică și fragmente de cristal.68 æ % 1890. Grigore 1885. Turda. Cluj Tranzacții izolate 2009 • Adevărul e la mijloc 8. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Manea. 35 × 51 cm. 100 × 81 cm. Goldart 2010 • Spre mare-Balcic ulei pe carton.98 ä +52.39 1. 23 × 32 cm. Bucureşti . 1944. Monavissa 2007 • Portret de fetiță 167 € ulei pe pânză lipită pe carton. Petre 1000 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții izolate 2007 • În mahala 667 € ulei pe carton. Bacău . 1983 Maniu. Alis 2010 • Portretul lui Adrian Maniu cărbune și creion.125. 32 × 47 cm. Monavissa 2009 • Trandafiri 210 € ulei pe carton.196. Răsărit de soare digital print.1958.80 % 2009 2010 167 . 34 × 50 cm. Goldart 232 € n. 35 × 45 cm. Goldart Tranzacții izolate 2004 • Din Valea Oltului ulei pe carton.397. Bucureşti Tranzacții izolate 2004 • La darac laviu.

Alis 2000 • Țărănci la câmp ulei pe carton.54 919. Alis 2004 • Țărănci la cișmea ulei pe carton. 55 × 37 cm.56 N/A +223. Arco di Trento (Italia) Tranzacții izolate 2007 • Ciobănași cu turmă de oi ulei pe pânză. Goldart 222 € 2009 2010 . Alis 1.273 € 4. 49 × 65 cm.27 ä +82.77 751. Vera Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1997 1998 2004 2006 107. Alis 154 € 139 € 332 € 532 € 143 € 480 € 2. Sibiu 168 N/A +221. 54 × 64 cm. Alis 1997 • La strânsul fânului ulei pe carton. Alis 2003 • Peisaj ulei pe carton.55 ä % 2007 2008 2009 2010 527.59 æ 800 700 600 500 400 300 200 100 1995 Randament anual mediu 21.92 ä +64.79 ä +25. 39 × 50 cm. Alis 2010 • La izvor ulei pe carton. 27 × 35 cm. 21 × 31 cm.555. 46 × 60 cm.19 ä +4.54 2. Monavissa 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 1996 • Vas cu flori ulei pe lemn.658 € Marcu.15 -19. Alis 2001 • Peisaj dobrogean ulei pe carton.31 ä -22. 35 × 27 cm. 32 × 45 cm.Balcic 727 € acuarelă pe hârtie. Alis 2010 • Case pe malul apei ulei pe pânză.1936. Tasso 1907. Belgrad .831.67 ä % Tranzacții izolate 2008 • Vara în Germania acuarelă pe hârtie.10 579. Alis 2. 48 × 51 cm.89 æ -26.12 ä +86.857 € 1. 40 × 50 cm.378 € acuarelă. Monavissa 2006 • În port ulei pe carton. 33 × 50 cm.628 € 1995 Tranzacții izolate 2005 • Golf acuarelă.2000.265 € Marchini.62 % 4000 3000 2000 1000 0 -1000 Randament anual mediu 40. Alis 2007 • Tătăroaice în cimitir .65 345.04 % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții extreme 2004 • Femeie în interior 1. Timişoara .90 3.17 425.54 1924.41 1.75 360. 42 × 29 cm. Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1999 2005 2007 2008 2009 284. 40 × 70 cm.718.86 æ +42.50 658.

30 ä % 2006 • Biserică ulei pe carton. Filip 1865 . Alis 2010 • Car cu boi ulei pe pânză.43 % 169 2009 324 € 2010 Tranzacții izolate 500 . Mălureni. 1937. 17 × 48 cm. Alis 2010 • Natură statică cu fructe ulei pe pânză. 59 × 81 cm. Bucureşti 1903.18 æ -21. Rodica Anca n. Monavissa 2006 • Carul cu boi 254 € pastel pe carton. 20 × 33 cm. Alis 2010 • La arat ulei pe carton. 42 × 32 cm. Alis Marinescu. Alis 1998 • Nud șezând marmură.341 € 6.907. 25 × 34 cm.750 € Tranzacții izolate 2007 • Drum de țară ulei pe carton.1923 Tranzacții izolate 2005 • Fată cu câini ulei pe pânză. Goldart 485 € 1.Marin. 56 × 72 cm. 17 × 50 cm. 50 × 51 × 32 cm. 32 × 42 cm. Goldart 3. Monavissa 2007 • Băiat cu pălărie 529 € pastel. Alis 1. 63 × 30 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2009 • Omagiu lui Țuculescu 950 € guașă și tempera pe hârtie. 32 × 43 × 21 cm.1928. 35 × 51 cm.515 € 375 € Marinescu. Monavissa 2005 • Care cu boi 400 € pastel și conte pe hârtie. Alis 2009 • Nud bronz. București 2000 1500 Tranzacții izolate 2005 • La păscut ulei pe lemn.618 € 1000 Ma 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1996 • Muză adormită marmură.58 868. Argeş . Monavissa 2006 • Prin nămeți 229 € pastel pe hârtie. Monavissa 618 € 1. Ion 1866.167 € Randament anual mediu -15. Alis 878 € Tranzacții izolate 2004 • Iarnă grea 125 € pastel pe carton subțire. 8 × 23 cm.1975. 49 × 40 cm. Iaşi .065.40 N/A -44. 50 × 48 × 35 cm. Bucureşti Tranzacții izolate Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2008 1. Dumitru 1845 . 17 × 26 cm. Goldart Marşic.07 832. Ioan Marinescu Vâlsan.83 æ +4.1935.89 1.

15 × 20 cm. 70 × 79 cm. 24 × 34 cm.1960.464 € Mattis Teutsch. Monavissa Tranzacții izolate Matei. Artmark Tranzacții izolate 2002 • Dialog 2. Waldemar Mattis Teutsch. Artmark 600 € Mateiaș. Janos) 1884.246 € acuarelă. Braşov n. Alis 2006 • Compoziție xilogravură. Covasna Tranzacții izolate Tranzacții izolate 1996 • Flori de suflet 651 € ulei pe pânză. 1978 Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2010 • Fake history acrilic pe pânză. 1922 Tranzacții izolate 2007 • Compoziție 136 € tuș și tempera pe hârtie. Gab n. 70 × 100 cm. 25 × 23 cm. Artmark 2010 • Cireș în floare 38. Alis 2005 • Compoziție 18. 1977.853 € tehnică mixtă. 15 × 20 cm. Goldart 491 € 1995 • Nud bronz lustruit. Bogdan Ionuț n. Braşov . Quadro 2010 • Dealuri. Pogany 2004 • Peisaj montan 220 € cărbune gras pe hârtie. Alis 1.118 € acuarelă. 70 × 49 cm. Sfântu Gheorghe. 28 × 17 cm. 1950. 15 × 13 cm. 35 × 29 cm.Martin. Monavissa 2010 • Bărbat în peisaj linogravură. 35 × 29 cm.000 € ulei pe carton. 21 × 15 cm. Hans (Ioan. Alis Maruck. Maia n. Pogany 2006 • Peisaj 4.000 € ulei și tempera pe carton subțire. Târgovişte Tranzacții izolate 2010 • Vara iubirii acrilic. copaci şi tufişuri linogravură. Alis 2004 • Trei copaci 1. 32 × 45 cm. Alis 2007 • Dans linogravură. Quadro 471 € 529 € 400 € 700 € 750 € Tranzacții izolate 2009 • Sfârșit de spectacol ulei pe pânză. 50 × 75 cm. 150 × 100 cm. 21 × 30 cm.000 € acuarelă pe carton subțire. Alis 2005 • Compoziție 18. Corina 2006 • Copaci linogravură. Alis 941 € 170 . 48 × 48 cm. Goldart 469 € 2010 • Flori sufletești 15. 77 × 60 cm.000 € ulei pe carton texturat. Monavissa Tranzacții izolate 2006 • Maica Domnului cu Iisus ulei pe carton. 35 × 8 × 7 cm. 22 × 15 cm.

630 € Mavrodin. 65 × 81 cm. Alis 1998 • Portret de bărbat ulei pe carton. 22 × 17 cm. Alis 2003 • Portret creion. 21 × 15 cm.48 ä -64.144 € 402 € 11. 48 × 42 cm. Alis 2007 • Cuplu peniță. Pogany 2010 • Three musicians ulei pe pânză. 99 × 70 cm. Alis 504 € 370 € 376 € 275 € 2. Alis 2004 • Portretul istoricului de artă Ștefan Dițescu creion. 41 × 32 cm. Alis 2002 • 1-May tuș.16 13. 50 × 50 cm.389 € 0 Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2005 • Portret de evreu pastel.2007 • Babilon ulei pe pânză. 28 × 21 cm.85 1. 25 × 19 cm. 33 × 41 cm. Pogany 2005 • Portret de evreu tehnică mixtă.469. 1937. Rudolf 10000 Tranzacții izolate 2005 • Flori în vas alb ulei pe carton. 30 × 24 cm. Alis . 53 × 35 cm. Alis 805 € 422 € 171 Tranzacții izolate 1995 • Portret cărbune. Alis 2007 • Natură statică ulei pe carton. Bucureşti Tranzacții izolate 186 € 2003 • Aburlăchiță Victor-oțelar tehnică mixtă.000 € Maxy.000 € 110. Monavissa 2008 • În budoar ulei pe carton. Alis 200 € 141 € 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 5000 1. 48 × 33 cm. 24 × 19 cm.92 5. Monavissa 2010 • Bataille Mediaevale IV ulei pe pânză. Alis 2004 • Portret de femeie tehnică mixtă.529.23 N/A +846. Alis 2008 • Babilon ulei pe pânză. 14 × 10 cm.273 € Ma Tranzacții izolate 2009 • Reflectare tuș pe hârtie.500 € 1995 • Violoncelistul ulei pe carton. Artmark 550 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2000 2001 2003 2010 577. 27 × 21 cm. Henry n.21 ä % 15000 Randament anual mediu 138. 49 × 57 cm. Pogany 1. 50 × 35 cm.932. Brăila .1971.68 æ +600. 49 × 34 cm. Monavissa 2007 • Portret de țigancă ulei pe carton. Călușari 1.20 % Maximilian. 42 × 28 cm. Max Herman 1895. București 1995 • Portretul pictorului Camil Ressu conte și creion. 72 × 60 cm. Goldart 283 € 324 € 1. Artmark 400 € Tranzacții izolate 2009 • Balerină litografie. 33 × 41 cm.100 € 1.

10 ä 1. 18 × 14 cm. Goldart 500 € 1. 100 × 100 cm.007 € 172 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2007 397.1972 Tranzacții izolate 2008 • Natură statică cu ulcior și fructe ulei pe placaj. Artmark 2010 • Florăreasă ulei pe carton.500 € 279 € Tranzacții izolate Măciucă. 49 × 70 cm. 46 × 54 cm. 41 × 49 cm.000 € 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme Mazilu.000 € 2008 2009 2010 684.1962 Tranzacții izolate 2010 • Natură statică cu chitară ulei pe pânză. 35 × 49 cm. 1979. 70 × 70 cm. Apostol 1887 .89 2. 35 × 28 cm.98 % Mayol Meinl. Monavissa 2010 • Cișmeaua din Balcic ulei pe carton. Goldart N/A +138. Marilena n. Monavissa 350 € Tranzacții izolate 2007 • Storm in the Ocean ulei pe pânză.Tranzacții izolate 2006 • Siluetă litografie.72 æ +5. Artmark 2010 • Natură statică cu fructe ulei pe carton. Dan n. Emanoil n. Goldart 317 € 2006 • Portret de țigancă ulei pe carton.250 € 7. Rehau Art 2009 • Pământ prăpăstios ulei pe pânză. 35 × 27 cm. București Mănciulescu.37 723.49 -27. 100 × 120 cm. 48 × 61 cm. Monavissa 82 € Măntescu. Goldart 127 € 3.82 % . 1954. Craiova 2005 • Portret de țărancă ulei pe carton. 34 × 45 cm. 22 × 16 cm.65 946. 1964 Tranzacții izolate 2010 • Dunărea la cazane ulei pe pânză.372.000 € 900 € Tranzacții izolate 2005 • Portret de fată acuarelă pe hârtie. Artmark 2010 • Florăreasă ulei pe carton. Richard 1896 .77 ä +227. Artmark 4.74 ä 2500 2000 1500 1000 Randament anual mediu 85. Monavissa 1.

Ion (m) Tranzacții izolate 2008 • Peisaj pastel pe hârtie. 1888. Goldart 778 € 625 € Tranzacții izolate 1996 • Portret de tânără bronz.62 1. Ion n.1929.15 1. timp. 1954.148.833. 43 cm.09 N/A % Tranzacții izolate 2006 • După baie ulei pe carton.? Măţăoanu. 25 × 25 cm. Dumitru V. Covurlui . Smuești. Monavissa 567 € Mândrescu. spațiu bronz. Alis 1996 • Portret de bărbat bronz patinat. Gheorghe 1870. Cenade . 30 × 45 cm. Monavissa 257 € 173 . 38 × 34 × 16 cm. Roman.1980. 41 × 27 cm.540. Virgil n. Goldart 2008 • Peisaj pastel pe hârtie. Alis 2009 • Interior ulei pe pânză. Basarabia 1995 11.70 N/A +34. Măţăuani. Alis 2008 • Principesa Maria ipsos. 30 × 45 cm. Alis 2001 • Victorie bronz patinat. 56 cm. Alis 287 € 357 € 620 € 100 € 541 € Ma Mâ Mărginean. 1951. Goldart 1. 38 × 31 × 25 cm. 55 × 60 cm. 63 × 73 × 53 cm. 38 cm.72 % Tranzacții izolate 2007 • Toamnă ulei pe placaj. Argeş . Neamț 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 Randament anual mediu 17. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • Interior ulei pe pânză.000 € Mândru. Viorel n. Bucureşti .06 ä % Mâncaş. Alis 2003 • Portret de copil gips patinat.09 ä +19.134. Goldart 333 € 324 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2007 2. Artmark 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2008 • Livadă verde ulei pe pânză. Suceava Tranzacții izolate 2010 • Om. 22 × 25 cm.Mărculescu. 40 × 27 cm. 1933. Alba Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2009 2010 1.486 € 1897.

63 1. Cornel 1888. Arthur 1872. Artmark 300 € 200 € Medrea. Alis 2001 • Doi bătrâni bronz patinat. 44 × 55 cm.415.314 € 667 € 850 € Melka. 38 × 52 cm.65 æ +4.1964.42 3. Alis 2006 • Țărm stâncos 812 € ulei pe pânză.1945. Artmark 1.072 € Tranzacții izolate 2004 • Peisaj din Deltă ulei pe pânză.02 719. 44 × 55 cm. Bucureşti 2005 • Peisaj la Jurilovca ulei pe carton.1911 N/A -9. Venceslav Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 2003 2007 2010 764. Alis 174 . 41 × 56 cm. Alis Tranzacții izolate 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1995 2002 • Bărci cu pânze pastel. Miercurea Sibiului. Târgu Ocna.76 æ +9. 37 × 21 × 19 cm. 30 cm. Perl (Peer) Medii anuale An Preț Mediu (€) 2006 570. 15 × 22 cm. Constanța .2000 N/A % Tranzacții izolate 2003 • Salt lemn patinat. 116 cm. 30 × 21 cm.10 ä -34.63 % Tranzacții izolate 2004 • Spaniola 478 € ulei pe pânză lipită pe carton. Vasile 1924. Bucureşti 4000 3000 2000 1000 0 -1000 Randament anual mediu 21. Sibiu . Monavissa 612 € 825 € 350 € Merloe.81 ä % Tranzacții izolate 2007 • Sălaș de munte 800 € acuarelă. Alis 2005 • Izgonirea din rai ipsos patinat.51 1834 .81 691. Alis 2008 • Oraș la malul mării ulei pe carton. Bacău . Alis 165 € Tranzacții izolate 1999 • Spinul piatră.36 469. Alis 2004 • Siluetă lemn patinat. Alis 200 € 702 € 1.44 ä +175.2009 • Nud ulei pe carton.32 513. Goldart 2010 • Flori și mere ulei pe carton. 74 × 58 cm.53 Melica.58 ä +179. 23 × 30 cm. Galeria Alianța Artelor Mendel. 29 cm. 46 × 56 cm. 60 × 89 cm. Alis 2010 • Case la malul mării ulei pe carton.960. 41 × 61 × 12 cm.

68 7. Goldart 2. Alis 2004 • Peisaj 120 € acuarelă pe hârtie. 40 × 49 cm.931. 50 × 61 cm.Montmartre ulei pe pânză. Corneliu 1887. Horia 1894. Monavissa 2007 • Autoportret cu pălărie ulei pe pânză. Alis 2005 • Porțile satului aquatinta color. Monavissa 2009 • Paris .61 % Tranzacții extreme 2010 • Întoarcerea de la câmp 7. Alis 1. Câmpina . 81 × 100 cm. Monavissa 2007 • Natură statică cu flori ulei pe pânză. Alis 2007 • Vis acuarelă. Alis 2010 • Hamal bronz patinat.235 € 714 € 484 € Tranzacții izolate 2003 • Table și Bridge tuș. 61 × 50 cm.Meţianu. 26 × 21 cm. 27 × 46 cm.? Tranzacții izolate 2003 • Negresă cu papagal acuarelă.933.1976 Michăilescu. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2010 5. 38 × 48 cm. 23 × 50 cm. 47 cm. Alis 173 € 145 € 175 .813 € Tranzacții izolate 2004 • Pe plajă ulei pe pânză.66 ä % Tranzacții izolate 2002 • Ilustrație pentru Cărarea Pierdută 209 € de Alain Fournier acuarelă. 46 × 40 cm. Coca (Elena Venera) 1910.06 N/A +33.919 € Tranzacții izolate 2004 • Ciclul morții (mapă 10 gravuri) și Creațiune (mapă 10 gravuri) gravură.5 și 21.500 € guașă și acuarelă pe hârtie. Alis 2008 • Natură statică ulei pe carton.000 € 3.130 € 1. Alis 180 € 531 € 625 € 500 € Me Mi Miclescu. 100 × 81 cm.5 × 22 cm. Artmark Tranzacții izolate 2000 • Fiori di rosa (Salomea) ulei pe pânză. Monavissa Randament anual mediu 5.216 € 3. Alis 2007 • Paravan acuarelă. Bucureşti . Alis Micoş. Bucureşti Tranzacții izolate 2006 • Docher bronz patinat. Bucureşti .903 € 12. 37 × 28 cm. 67 × 52 cm. Alis 2007 • Natură statică cu fructe ulei pe carton. 22 × 22. Alis 2002 • Compoziție folclorică ulei pe pânză. Alis 453 € 313 € 2. 33 × 55 cm.1965. Cernăuţi . 47 cm. 16 × 12 cm. Alis 2001 • Circul ulei pe sticlă.1995. Fred (Frederic Mikosz) 1907. 12 × 16 cm.

35 N/A % Tranzacții izolate 2005 • Florăreasa ulei pe pânză. Brăila 2010 • Cuplu tuș.70 æ % Tranzacții izolate 2008 • Vecine 4. Budapesta Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2008 2009 561. 40 × 60 cm.1965. 60 × 49 cm. Călăraşi Tranzacții izolate 2009 • Coronița de flori ulei pe pânză.1922. 20 × 14 cm.Miess.58 N/A -15. Szobonya 1855. 67 × 47 cm.81 473.70 % Mihăescu. Lucreţia 1895 . Nemesoroszi. Braşov Mihalcea Poiană. Artmark 20. Marian n. 69 × 100 cm. Ialomiţa .1978 Mihăilescu. Alis 2006 • Pădure ulei pe pânză. Galeria Numismatică Randament anual mediu -15. Goldart Tranzacții izolate 2009 • Copacul ulei pe carton. Artmark 176 . 28 × 41 cm. Eugen 467 € n. 26 × 38 cm.976 € 1. Constantin 1903. 52 × 40 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Fata cu fuiorul ulei pe carton.120 € ulei pe pânză. Friederich 1854.? Mihaly. 72 × 111 cm. Braşov . Slovacia . Galaţi .1935. Alis 2008 • Flori de câmp ulei pe pânză. Poiana. 40 × 30 × 40 cm. Nămoloasa. Mihail 1905. Bucureşti Tranzacții izolate 2007 • Peisaj urban acuarelă și guașă. Monavissa Mihail Silion.1898. 46 × 55 cm.000 € Tranzacții izolate 2004 • Sat de munte 280 € ulei pe pânză lipită pe carton. 85 × 70 cm.429 € 1. 40 × 55 cm. Bucureşti . Alis 2009 • Țăran odihnindu-se ulei pe carton. Alis 364 € 842 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2009 630. 1982. 1937. Goldart 1.222 € Tranzacții izolate 2010 • Cetatea Albă 350 € acuarelă și tuș pe hârtie. Alis 152 € Tranzacții izolate 2010 • Cartea muzicii 786 € sculptură în sticlă. Drăgălina. Goldart 398 € Mihalcea (Bragă). Alis Tranzacții izolate Mihalache. Dimitrie 1872.

76 N/A % 177 . 1939.514 € ulei pe carton. Goldart 2010 • Case guașă și acuarelă. 32 × 47 cm. Alis 2010 • Ulcică cu flori de câmp ulei pe carton. Araart Mihăilescu Craiu.2010 • Primăvara în fața casei ulei pe carton. 98 cm. Monavissa 2008 • Munții Gutâiului 1. Prahova . Peleşul Mare. 37 × 46 cm. Oradea .1988 Tranzacții izolate 2004 • Trandafiri în vas albastru ulei pe carton. Târgu Mureş Miklossy. Alis 2010 • Biserica maramureşeană 1.177 € ulei pe pânză.458 € ulei pe pânză. Iași Medii anuale An Preț Mediu (€) 2007 1. Goldart Medii anuale An Preț Mediu (€) 2007 557. Iași .600 € ulei pe pânză de sac. 40 × 51 cm.1981. Monavissa 2004 • Flori și mere ulei pe carton.125. Victor 1908. Goldart 417 € Mihăilescu. 36 × 56 cm. 53 × 46 cm. 98 × 56 × 38 cm. Alis 2007 • Atelierul lui Baba din Iași tehnică mixtă. Andras (Andrei) 1884. 48 × 37 cm. Monavissa 325 € 180 € Tranzacții izolate 2007 • Peisaj urban acuarelă. 27 × 36 cm. Neculai 1909. Pogany 2008 • Peisaj băimărean 420 € ulei pe pânză. Quadro 2009 • Peisaj cu biserică 625 € ulei pe pânză.219 € 735 € Tranzacții izolate 2008 • Nuduri în atelier ulei pe carton. Grigore n. 75 × 97 cm. 26 × 36 cm. 52 × 70 cm.1970.1998. Alis 2009 • Peisaj de iarnă ulei pe carton. 43 × 65 cm. 29 × 37 cm. Alis 1. Baia Mare Mi Tranzacții izolate 2006 • Peisaj ulei pe pânză. 47 × 32 cm.200 € bronz. 50 × 34 cm.353 € bronz turnat cizelat. Alis 353 € Tranzacții izolate 2007 • Peisaj cu căpițe 1. Monavissa 2008 • Izvorul (2/4) 2. Artmark 198 € 800 € 280 € 700 € Milord. Alis 400 € 667 € Minea. 47 × 60 cm. Panait Mikola. Piatra Neamț . Alis 2009 • La coasă 1. Cluj Napoca Tranzacții izolate 2007 • Izvorul 2.22 N/A % Tranzacții izolate 2004 • Flori de primăvară ulei pe carton. Gabor (Gavril) 1912. 57 × 69 cm. 45 × 60 cm. Goldart 2010 • Crâng ulei pe pânză. 77 × 59 cm.

Bistriţa-Năsăud Tranzacții izolate 2009 • Câmpul lui Moses ulei pe carton.800 € ulei pe carton. Artmark 2. Alis 2010 • Peisaj de primăvară 2. Alis 421 € 2009 2010 Miracovici.1952 Tranzacții izolate 2006 • Peisaj 529 € ulei pe carton. Galeria Numismatică Tranzacții izolate 1997 • Peisaj din Mangalia ulei pe placaj. Alis 2006 • Bărci cu pânze 629 € ulei pe pânză lipită pe carton..36 ä +75.600.99 æ % n.77 2. Alis 214 € Tranzacții izolate 2007 • Colț de terasă acuarelă.608. Casilda -1000 . Frumoasa.1973.70 æ +52.08 ä -42.988.400 € 1.44 Mircea.02 ä +143. Alis 545 € Miracovici. 71 × 100 cm. Paul 1906.92 383.86 ä -42.42 348. Artmark 2010 • Soare.01 934.01 532. 37 × 30 cm. Alis 2010 • Balcic 514 € ulei pe pânză lipită pe carton. 1979. 73 × 92 cm. Alis 2001 • Nud cu trandafiri ulei pe pânză.67 +388. pe litoralul românesc afiș. 24 × 34 cm.90 ä -29. 73 × 60 cm. 40 × 51 cm. 100 × 70 cm. Cornel 1885. 27 × 39 cm. 35 × 49 cm. Alis 183 € 582 € Tranzacții izolate 2005 • În așteptare pastel. 72 × 101 cm. Arad .24 4. Alis 75 € 178 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1998 2002 2003 2004 2005 345. 98 × 68 cm.73 ä +0.07 % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1902 .77 3.552.000 € Tranzacții izolate 2004 • Casă dobrogeană cărbune.un colț de Orient afiș. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Balcic . 53 × 68 cm. Harghita .95 382..23 æ Randament anual mediu 37.47 2.1955 Tranzacții izolate 2008 • Ecluza 2.Minişan. Artmark 2006 2007 2008 2009 2010 5000 4000 3000 2000 1000 0 2. Bistriţa. 100 × 70 cm.970 € ulei pe pânză.822.02 ä +9. George N/A +1.

Alis 2000 • Peisaj cu oameni și case ulei pe carton. Alis 2007 • Mocan bronz.1950 Mirea.75 N/A +34. 14 × 18 cm. Alis 1997 • Peisaj urban ulei pe carton. 34 × 40 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2006 • Mocan ipsos patinat. Monavissa 206 € 719 € 2009 2010 Tranzacții extreme 0 179 . 42 cm.04 æ % Mi 4000 Randament anual mediu 33.60 N/A +95.32 3. 64 × 49 cm. Alis 2005 • Peisaj urban ulei pe pânză. Răsucenii de Jos. 48 × 67 cm.755. Alis 2009 • Doi ciobănași ulei pe pânză. Alis 2003 • Case ulei pe carton. 1864.051 € Tranzacții extreme 1996 • Peisaj urban ulei pe carton.13 ä -21.429 € Mirea. Câmpulung Muscel (Argeș) .20 ä -32.90 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 1999 2004 2007 2008 2009 2010 416.1987.168. Goldart 2. 10 × 18 cm. Goldart 490 € 882 € 300 € 1.34 ä % 1100 1000 900 800 700 600 1995 Randament anual mediu 9. Monavissa 2009 • Peisaj ulei pe pânză.Mircescu.71 813.489. 16 × 21 cm.97 æ +140. 35 × 50 cm.59 1.11 æ +317.69 901. Paris Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2007 2008 2010 668. Giurgiu . Gore (Grigore) 1885 . Alis 2006 • Cireadă la pășune ulei pe carton. Monavissa 221 € 173 € 382 € 150 € 845 € 3. 70 × 50 cm.85 ä -2.703 € Tranzacții izolate 2003 • Nud în fotoliu ulei pe carton. Goldart 171 € 700 € Tranzacții izolate 1995 • Păsări în câmp ulei pe pânză.67 2. 42 cm.09 1. 48 × 65 cm. Alis 2006 • Cicliști ulei pe panou. Alis 2009 • Peisaj cu stradă și case ulei pe carton.1942.71 877.453. 38 × 48 cm.67 æ +17. Dimitrie D.41 519.03 % 3000 2000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 • La plajă ulei pe carton.80 2. Ion 1912.20 ä -36. 70 × 43 cm.029. 25 × 36 cm. 140 × 170 cm.

Goldart 2008 • Casă la malul mării 378 € ulei pe pânză lipită pe carton. Alexandru (Sandor) 1902.043. Goldart 2010 • Prinţesa Aristizza Ghyka ulei pe pânză. Rehau Art 2008 • Vânt 4.381 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2007 1. 149 × 105 cm. Alis Molda Popescu. Bucureşti Mitache. George 1852. Teodora n. 1971.58 ä -3.400 € acrilic pe pânză.333 € 1. 80 × 70 cm. Derc. Polonia . Câmpulung Muscel . Tecuci . Alis 2007 • Cap de copil ulei pe pânză.2001.29 N/A % Tranzacții izolate 2008 • Flori în vază 2. Negulești. 80 × 100 cm.340. 37 × 54 cm. 37 × 50 cm.95 1.1934.706 € 5.11 % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 180 2009 2010 .1955 Mocanu. Constanţa Tranzacții izolate 2007 • Industrial Temple 4. Alis 2008 • Studiu de nud ulei pe pânză. Mihail Tranzacții izolate 2007 • Grădina cu trandafiri ulei pe pânză. Artmark Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2007 2008 2009 201.500 € ulei pe carton.87 N/A +326. 62 × 48 cm.66 1.36 æ % 1250 1000 750 500 250 0 1995 Randament anual mediu 86. 50 × 60 cm.Mirea Demetrescu. Goldart 1.47 858. 55 × 44 cm.797 € 1. 1938. Alis 2006 • Copil din Ardeal ulei pe pânză. Bucureşti Mohy. 120 × 140 cm.458 € 7. 70 × 100 cm.406 € Tranzacții izolate 2008 • Peisaj la Balcic 778 € ulei pe pânză lipită pe carton. 72 × 59 cm. 53 × 41 cm. Artmark 2008 • Lumea ca buștean 4. Gili n. 50 × 41 cm.361 € ulei pe pânză lipită pe carton. Monavissa 1. Alis 2002 • Portret ulei pe pânză. Artmark Moisescu Stendl. Paul 1884.000 € acrilic pe pânză.000 € acrilic pe pânză. 80 × 54 cm.008.070 € 4.21 ä +21. Goldart 2009 • Nud de fetiță 2. Cluj Tranzacții izolate 1996 • Doamna cu câine ulei pe pânză.

1971 Moldovan. 21 × 31 cm. 1982. foiță de aur.000 € în mii și mii de caramele lemn pictat. Alis 2009 • În excursie 116 € acuarelă pe hârtie. Artmark 1.250 € 1. 47 × 38 cm. 51 × 68 cm. 37 × 28 cm. Goldart 546 € Tranzacții izolate 2005 • La târg ulei pe pânză. Alis 1. Teodor n. mușama.Tranzacții extreme 2007 • Peisaj cu biserică ulei pe carton. 1942. Baia Mare Tranzacții izolate 2003 • Țărancă torcând ulei pe carton. Arad Tranzacții izolate 2007 • Flori 375 € tuș și acuarelă pe hârtie. 47 × 45 cm. Alis 194 € Tranzacții izolate 2007 • Shop window ulei pe pânză. Sebastian n. 49 × 69 cm.159 € pastel. 50 × 70 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2007 • Căței și rațe la râu (2) 188 € creion pe hârtie. 74 × 100 cm.200 € 491 € Morărescu Mărginean. Goldart 2010 • Nud culcat 305 € pastel. Goldart Moraru. 50 × 41 × 14 cm.000 € 4. Alexandru 1896. Basarabia Tranzacții izolate 2009 • Poiana Mărului ulei pe pânză. Monavissa Tranzacții izolate 2010 • Când mă uit la tine. 50 × 65 cm.333 € Moldovan. 25 × 17 cm. 60 × 80 cm. Alis 2007 • Interior de biserică . Artmark 2010 • Fragmente ulei pe pânză. 70 × 50 cm. Rehau Art 2. Olga Melania n. Budapesta Tranzacții izolate 2009 • La seceriș ulei pe carton. Alis 2009 • Salomon Rex 175 € acuarelă. Istvan (Ştefan) 1911. 1938. Cosmin n.2000. Monavissa 2007 • Portret de fetiță 281 € sanguină pe hârtie. Hermann 1885 . mă topesc 1. Monavissa 2008 • Boi dejugați 167 € acuarelă. Alis 2008 • Margine de Cluj ulei pe pânză. Cluj . 40 × 65 cm.1979. 50 × 34 cm. Goldart 1.800 € Mi Mo Tranzacții izolate 2006 • Copil 1. Bârlad . 20 × 80 cm. Artmark 2010 • Târg transilvan ulei pe pânză. 1976. Îndărăpnici. Artmark Morres. Monavissa 181 . Craiova Moldovan.000 € Moscu. 49 × 30 cm. 19 × 31 cm.Veneția 364 € acuarelă pe hârtie. 40 × 40 cm.

Monavissa 2.21 % Tranzacții izolate 2010 • Albăstrele pastel. Buzău . Mirela n.100 € ulei pe carton subțire.243 € ulei pe carton. Monavissa 250 € 343 € 625 € 824 € Moscu.38 N/A % 182 . 62 × 85 cm. Alis 2008 • Portret în fereastră ulei pe pânză. Oradea . Artmark Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 187.94 æ % Tranzacții izolate 2007 • Tufănele galbene ulei pe carton. Artmark 2009 • You may try to look at your future 600 € ulei pe pânză. Alexandru 1904. Bucureşti 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2006 • Bărbat șezând creion. 1986.1994. 70 × 50 cm. 46 × 31 cm. Alis 2007 • Începutul colectivizării ulei pe pânză. 45 × 35 cm. 60 × 40 cm.817 € Tranzacții izolate 2004 • Bărci la malul mării 1.53 1910. Monavissa 2008 • Țărănci la scăldat 6.Moscu. 73 × 93 cm. 41 × 31 cm. Alis 2010 • Cârciumă la Balcic 1. 35 × 45 cm.70 æ -61. Tatiana Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2007 2009 865. Zürich Tranzacții izolate 2009 • What the rest of the world meant for you 400 € ulei pe pânză. Goldart 2010 • Tâmplarul 384 € ulei pe carton. 60 × 50 cm.1975. 38 × 32 cm. Alis 147 € 212 € Tranzacții extreme 2006 • Turcoaica din Balcic ulei pe carton. 49 × 35 cm.42 694. Adina Paula 1908. Alis 2007 • Băiat cu căciulă creion. 67 × 49 cm. Buzău .757 € ulei pe pânză. Alis 373 € Moscu (Melinte). 46 × 35 cm. Goldart Tranzacții izolate 2004 • Portretul Rodicăi Palade ulei pe pânză. București N/A -19. Monavissa 485 € 900 720 540 360 180 0 1995 Randament anual mediu -27.95 264.1979. 62 × 187 cm. Alis 2006 • Oală cu flori ulei pe carton. 49 × 34 cm. Padina. Sibiu Moser (Padina).

Goldart Tranzacții izolate 2008 • Nud 4. Letiţia 1902. Monavissa 1. Pogany 446 € Munteanu. 40 × 50 cm.277.314 € 3. 24 × 35 cm. Alis 2006 • Iriși acuarelă. Bucureşti Tranzacții izolate Mund. Anglia . Alis 2009 • Maci acuarelă pe hârtie. Eastwell Park. Sinaia Tranzacții izolate 2009 • Conac boieresc acuarelă. 50 × 65 cm. Galeria Numismatică 2009 • Dealul Florilor.42 æ % Randament anual mediu -4.50 N/A % Mo Mu Tranzacții extreme 2004 • Vas cu flori 1. Bucureşti . 44 × 22 cm. Blaj . Regină a României 1875. 35 × 50 cm. Kent. către asfințit 1.1937.88 2. 50 × 60 cm.500 € ulei pe pânză. 47 × 55 cm. Alis 2010 • Piața Mică din Sibiu 5.776 € Tranzacții izolate 2008 • Peisaj arid ulei pe pânză. 9 × 6 cm. Argentina 2006 • Aventurile Șahului (2) 206 € acuarelă pe hârtie. Monavissa 2010 • Vedută venețiană acuarelă pe hârtie. Des.39 % Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 311. Artmark 183 . Goldart 691 € 1. 21 × 30 cm.848 € Munteanu. 1953.Muntean. 21 × 26 cm.588 € 4. Ada Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2008 2010 3.300 € ulei pe carton.861 € ulei pe pânză lipită pe carton. 49 × 64 cm. Alis 2007 • Peisaj pe malul râului ulei pe pânză. Ungaria . Artmark Muntean.94 æ -13. Cluj Napoca N/A -12. 34 × 16 cm.837. 40 × 30 cm.1996. Val (Valeriu) 1927. Simion n. 38 × 55 cm. Artmark 40 € 150 € Tranzacții izolate 2003 • Crini acuarelă și guașă. Maramureș Tranzacții izolate 2002 • Casă în plin soare ulei pe carton.97 n.765. Monavissa 2009 • Casă din Râmnicu Vâlcea 70 € acuarelă și creion pe hârtie.163 € 10.1961. 5 × 8 cm. Buenos Aires. Oncești. 1987.27 3. Hugo 1892.1979 MS Maria.945 € ulei pe carton. Alis 2006 • Peisaj urban ulei pe carton.

81 % Mureșan Murivale.44 658. 24 × 34 cm.91 ä +18.130.75 æ +237. 1922. Bucureşti Tranzacții extreme 2004 • Lectura ulei pe carton. Iaşi Tranzacții izolate 2007 • Veneția . 37 × 25 cm. 1954. Ary (Arytomene) 1881.63 ä +15.67 ä -8. Ion 1903. Goldart 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Murnu Gheorghiadis. Plugari. 42 × 24 cm.22 ä -11. Alis 397 € Murariu.San Geronimo e Santa Lucia 1.46 466.96 2.94 æ +163.07 666.333 € Tranzacții izolate 2004 • Portretul Iuliei Murnu cărbune pe hârtie. Goldart Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 292.330.1997. 54 × 45 cm.59 æ -21. Vasile n.290 € ulei pe pânză.Murariu.078 € 1.90 æ % 2500 2000 1500 Randament anual mediu 30. Alis 2007 • Vas cu flori ulei pe carton.77 1.152 € ulei pe pânză.31 1. 29 × 22 cm.28 578. Alis 367 € 184 2009 2010 .501. Caracal .78 N/A -24. Monavissa 2010 • Balcic . 100 × 100 cm. Arcalia.01 æ +41. Dorohoi Musceleanu. Alis 1. 70 × 80 cm.29 ä -30.375 € 800 € Tranzacții izolate 2001 • Vas cu flori și pomieră ulei pe carton. 81 × 90 cm.89 1.964. Ion (Nica) n. Monavissa 50 € Tranzacții izolate 2008 • Drumul spre sat ulei pe pânză. Marilena n.666. Monavissa 4.29 2. Macedonia .69 581. Veria. Bistrița Năsăud Tranzacții izolate 2010 • Cărtărescu 365 € tehnică mixtă pe pânză.1971. 41 × 33 cm.14 219. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Cană cu flori ulei pe pânză. 81 × 101 cm.857 € 2. Alis 2006 • Studentă citind ulei pe carton. 1957. Pogany 2009 • La portiţă ulei pe carton.77 æ -9. 26 × 21 cm.Terasa lui Tacev 1.

85 ä +66. Alis 2001 • Gheișa 16.19 1. Alis 2006 • În grădină 17.085. Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2000 2006 2008 2009 155.48 æ +10. Alis 2004 • Bărci la Istanbul 2.72 1.01 ä +61. 24 × 30 cm.58 2. Alis 185 .67 ä % Mu 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 15000 Randament anual mediu 23.59 264.574.64 ä -7.36 ä +20.781.546.78 ä % 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1995 Randament anual mediu 40. 33 × 23 cm.56 % Tranzacții izolate 2001 • Natură statică cu fructe 385 € acuarelă.68 816.22 9. Monavissa 10000 5000 0 Mutzner.351 € ulei pe carton.75 8.11 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 778.870. Bucureşti .76 13. 19 × 24 cm. Bucureşti -5000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2009 2010 237.80 % Tranzacții extreme 2010 • Fata cu umbrelă 2.74 Tranzacții extreme N/A +504. Alis 2006 • Peisaj venețian 9. 23 × 31 cm. Alis 2008 • Bărbat cu pălărie creion.63 1. 41 × 60 cm.32 ä -37.86 9.372.606 € ulei pe pânză lipită pe carton. 43 × 31 cm.58 190. Alis 2010 • Lectură 358 € acuarelă pe hârtie. 43 × 47 cm.563 € ulei pe pânză.46 4.000 € ulei pe carton.1959. 20 × 16 cm.269.12 ä +59.80 799.437.39 1.75 ä +34.000 € creion conte pe hârtie. Alis 2003 • Moutzi citind 1. Artmark Tranzacții izolate 2005 • Țărancă cărbune.39 5.468. 57 × 43 cm.189.405.376.181.84 1.714 € ulei pe carton.88 æ +318.68 N/A +51. Samuel 1884.62 1.96 ä -41.785 € ulei pe carton.23 ä +9.90 1.74 æ +34. 22 × 26 cm.80 ä % Randament anual mediu 504.76 ä +18. 17 × 22 cm. Alis 281 € 351 € 1996 • Nud șezând 415 € ulei și guașă pe carton.06 N/A +70. 90 × 115 cm.94 æ +68.712.05 ä -27.528.48 10. Alis 2005 • La râu 4.88 ä +4.

000 € ulei pe carton. Goldart 2010 • Odaliscă 16. Alis 2003 • Peisaj tehnică mixtă. 33 × 25 cm. 30 × 23 cm. 20 × 29 cm.56 N/A % Tranzacții izolate 2001 • Șezătoare acuarelă. 27 × 35 cm. 27 × 35 cm. Monavissa 2008 • Peisaj la Balcic 28.500 € ulei pe lemn. 22 × 32 cm. 40 × 50 cm.2007 • Natură statică cu fructieră 10. 42 × 33 cm.472 € ulei pe pânză lipită pe carton. Artmark 414 € 199 € 802 € 938 € 1. Artmark 2010 • Peisaj de iarnă 8. Alis 2010 • Peisaj tunisian acuarelă pe hârtie.000 € 186 .356. 43 × 57 cm. Artmark Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 1. Alis 2007 • Țărancă acuarelă.000 € ulei pe carton. Artmark 2010 • Sevilla 5.313 € ulei pe pânză lipită pe carton. Alis 2004 • La plajă acuarelă. 25 × 20 cm.

Monavissa 187 . 60 × 49 cm. Alis 2007 • Mineri la rugă ulei pe pânză. Imre 1893. 54 × 73 cm. Attila n.500 € Tranzacții izolate 2005 • Peisaj de iarnă 171 € ulei pe pânză de sac.1948. Goldart 1. 69 × 49 cm.265 € 2.300 € travertin și plumb. 28 × 32 cm. Monavissa Tranzacții izolate 2009 • Odihnă ulei pe pânză. Alis 2008 • Maternitate ulei pe pânză. 58 × 67 cm. 36 × 26 cm. Arad . Artmark 600 € Naray.Nacu. Pogany 2010 • Peisaj la Baia Mare ulei pe carton. 39 × 34 cm.167 € 2. Jigodin.500 € Tranzacții izolate 2002 • Peisaj cu case ulei pe pânză. 32 × 42 × 9 cm. Monavissa 277 € Tranzacții izolate 2009 • Ilona cărbune pe hârtie. Erno 1891 . Călușari 910 € 1.1965. Baia Mare Tranzacții izolate 2010 • Străzi clujene ulei pe pânză. Albert 1902 . Hajos Tranzacții izolate 2007 • Portret de fată ulei pe pânză. Pecica. Alis 2008 • Peisaj din Maramureș ulei pe pânză. 60 × 66 cm. Harghita . 47 × 43 cm. 61 × 80 cm. 1980 Nagy.1951 Tranzacții izolate 2007 • Peisaj colinar 258 € pastel pe carton subțire. 1985.1970 Nagy. Artmark Nagy. Harghita Tranzacții izolate 2010 • Flori ulei pe pânză. Mihail n. Goldart 164 € Na Nagy.1976.813 € 1.400 € Nagy. Jigodin. 54 × 74 cm. 95 × 69 cm. 70 × 50 cm. Oszkar 1883.830 € 1. Alis 2007 • Portret de bărbat cu pălărie ulei pe pânză. Budapesta .917 € 4. Gheorghieni Tranzacții izolate 2010 • Miriapodul 1. Budapesta Nagy. Aurel 1883. Quadro 4. 118 × 94 cm. Alis 2005 • Peisaj (Omagiu lui Cezanne) ulei pe carton.

27 × 38 cm. Alis Năsturel. Alin n.1968. Artmark 2010 • Ramp ulei pe lemn. Paul 1938. 1975. Brăila .70 ä % Randament anual mediu 30. Alis 2010 • Starhead ulei pe lemn. Gheorghe 1907.500 € 9. 45 × 35 cm. 38 × 55 cm.144. 43 × 51 cm. 29 × 34 × 5 cm.2002.25 ä % Randament anual mediu 8. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • Cincisprezece chipuri corsetate 10.25 % Tranzacții extreme 2009 • Nine Catalytic Stations . George 1904. Alis Tranzacții izolate 2008 • Hyphen colaj.000 € 448 € 2.331. 28 × 24 cm. Goldart 1. Prahova .162 € Tranzacții izolate 2007 • Cutie deschisă de sărbători ulei pe pânză.500 € 7. Alis 2009 • The Contact Contra-act 1. Alis 2008 • Jurnal de călătorie ulei pe pânză. Comarnic.An Oracle 4. 12 × 43 × 13 cm. Georgeta 1930.743 € 9.100 € desen cu mină de plumb. Bucureşti .96 N/A +121. 60 × 48 cm.743 € Tranzacții izolate 2004 • Salomea ulei pe pânză. Goldart Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2009 2010 2. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2010 2.43 % 759 € 865 € 1.1997.020 € 5.523. California Tranzacții izolate 2007 • Colț de stradă 667 € ulei pe pânză lipită pe carton. 45 × 45 cm. Pogany 2007 • Tânăr pescar ulei pe carton. Alis 188 11. Alis 2009 • Capcană ulei pe carton. 60 × 47 cm. Monavissa 2009 • Balcic 800 € ulei pe pânză. 55 × 70 cm.64 5.195 € Tranzacții izolate 2010 • Balerina bronz polizat.320. Bucureşti . 46 × 35 cm. Alis 2008 • Arlechin pe fond verde ulei pe pânză.94 N/A +8.2004. Londra Năpăruş. 23 × 31 cm. 70 × 50 cm.000 € tuș.Naum. 79 × 99 cm.53 2. Monavissa 2009 • La scăldat ulei pe pânză. Islaz.111 € . Alis 7. Iaşi Tranzacții izolate 2006 • Chira Chiralina ulei pe carton. 46 × 56 cm. 48 × 58 cm. Brăila Neacşu.200 € Neagu.646 € tuș și creioane colorate. Alis 2009 • Oameni pe muntele Găina ulei pe lemn. Artmark 2. 49 × 38 cm.

61 × 82 cm. Rudolf 1883 . 50 × 34 × 4 cm. Artmark 2010 • Hyphen fără de sfârșit bronz patinat.050.2008 • Peisaj 8. 1930. Alis 2010 • Calul zburător din Kansu serigrafie. placaj.15 ä % N/A Randament anual mediu 19. 60 × 50 cm. 20 × 24 cm.10 æ +44. Hunedoara Tranzacții izolate 2009 • Autoportret creion. Goldart 2.514. ceramică. 50 × 72 cm.200 € Nedelcu.87 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2006 2007 2008 2009 2010 989.50 ä -10. 51 × 69 cm.168. 24 × 60 × 31 cm.79 % % 1750 1500 1250 1000 750 Tranzacții izolate 2007 • Flori galbene ulei pe pânză. Alis 2009 • Fructieră ulei pe pânză. Artmark Tranzacții izolate 2006 • The flying horse (9/25) serigrafie color. 29 × 20 cm. Alis Tranzacții izolate 2007 • Peisaj din Blaj 250 € creion și acuarelă pe hârtie.000 € 5. sticlă.09 ä +43. 1946 Tranzacții izolate 2010 • Sat românesc-iarna ulei pe pânză. Alis 2009 • Garoafe ulei pe pânză. 29 × 20 cm. Alis 2010 • Meditație 150 € ceracolor şi acurelă pe hârtie. 20 × 28 cm.500 € 974 € Na Ne Tranzacții izolate 2009 • Decomposition on Rectangle lemn. 45 × 60 cm. piele. Alis 328 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 847. Alis 2. 21 × 15 cm. 45 × 55 cm.89 æ +100.500 € 1.01 N/A -58. Vaidei. Goldart 595 € Tranzacții izolate 2010 • Archectra fotografie.88 814.889 € tehnică mixtă pe carton.83 406.? Nedel. Aurel n.031 € 1. Ion n. 61 × 61 cm. Monavissa 2009 • Cu barca în Deltă 279 € acuarelă. Artmark 7.31 1.13 1.29 1. Artmark 200 € Negely.397 € 500 250 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 189 .

Dumitru 1922 . Artmark 1. 49 × 57 cm. 53 × 68 cm. 1954. Alis Negrea. Spania Tranzacții izolate 2007 • Pianista 1. Goldart 2010 • Peisaj de vară ulei pe pânză. Jean 1900. 31 × 21 cm. 1812.756 € ulei pe pânză lipită pe carton. Brusa. Monavissa 147 € Negoşanu. Goldart 116 € Negrean. Bucureşti Tranzacții izolate 2007 • La plajă 303 € tuș și cerapastel pe hârtie. 50 × 50 cm. Alis 2007 • Spălătorese la malul mării 2. Turcia Tranzacții izolate 2003 • Autoportret ulei pe pânză. Artmark 265 € 625 € 700 € Tranzacții izolate 2009 • Portretul negustorului Nicolae Gheorghiu 3. 31 × 23 cm.70 % Negulescu.Tranzacții extreme 2004 • Bărci la Spalato 2. Ion D.300 € 800 € 700 600 500 400 300 200 1995 Randament anual mediu 35. Alis 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Negulici.1851. 50 × 60 cm. Alis 190 .1981 Tranzacții izolate 2003 • Pe chei ulei pe carton.74 ä +22. Câmpulung Muscel .1953. Cluj-Napoca Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2007 2008 234. 120 × 120 cm. Grigore 1885.06 631. 66 × 55 cm. Monavissa Tranzacții izolate 2009 • Autoportret creion pe hârtie. Craiova . 49 × 60 cm. Alis 797 € Tranzacții izolate 2006 • Lectura tuș pe hârtie. Alis 2009 • Spre casă ulei pe carton.118 € ulei pe pânză lipită pe carton.1993. 93 × 72 cm. Buzău .08 ä % 2010 • Stână ulei pe pânză. 50 × 70 cm.25 517. Căneşti. 23 × 18 cm. 50 × 69 cm.21 Tranzacții izolate N/A +120. Marbella. Artmark 2010 • Iarba verde de acasă ulei pe pânză.576 € ulei pe carton. Anghel n.750 € ulei pe pânză.

Monavissa Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2008 1.48 N/A +200. 20 × 45 cm. 51 × 38 cm.42 æ % Ne Ni Randament anual mediu -22. Monavissa Tranzacții izolate 2008 • Scenă de gen acuarelă.17 æ -1. Gavril n. 47 × 38 cm. București Nica Crăciun.324 € ulei pe carton subțire.83 1. Franța . Alis 447 € Tranzacții izolate 2003 • Stradă ulei pe carton. Alis 2006 • Iarnă în mahala ulei pe pânză.23 ä -39.06 500. 1934.86 1. Alis 287 € 191 .383. Basarabia . Marginea. Pogany 200 € Nichitean.1969.1938.58 830. Suceava Tranzacții izolate 2010 • Până când (Babă) lemn. Ploieşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2006 2007 2008 2009 2010 460.37 æ -39.66 æ +109. Monavissa 2007 • Vas cu flori de câmp ulei pe pânză.52 % 453 € 607 € 206 € 1. Monavissa 746 € Nichita. Jean 1869.71 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 N/A -16. Goldart 1400 1200 1000 800 600 400 Randament anual mediu 32. 1932.51 N/A -22. 39 × 34 cm.050.09 909. Montesquieu. București Tranzacții extreme 2006 • Zdrențe 1.39 584.55 æ % Randament anual mediu -5.82 % Tranzacții izolate 2007 • Balerine ulei pe carton.Neylies. 22 × 51 cm. 24 × 31 cm. Alis 2004 • Stradă ulei pe pânză.42 % 833 € Tranzacții extreme 2008 • Bărci la mal ulei pe carton. 64 × 50 cm. Floreşti. Mihaela n.813 € Tranzacții izolate 2004 • Peisaj cu case ulei pe pânză. 50 × 70 cm.74 ä % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2008 2009 753. Gheorghe 1899. 13 × 10 cm. 40 cm.090.56 841.

32 × 41 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Peisaj dobrogean ulei pe pânză.108. Alis 200 € Nicolescu-Nic.445.703 € 192 .28 ä +50. 26 × 33 cm. 26 × 12 × 12 cm.000 € ulei.17 1. Alis 2008 • Compoziție cu violoncel roșu ulei pe carton.51 1. Brăila Niculiu. Florin 1928.11 ä -16.Nicogosian. Emil 1903. Constantin n. Hudeşti. Monavissa 935 € 2. 1928. București Tranzacții izolate 2007 • Compoziție I . 39 × 35 cm. Monavissa Tranzacții izolate 2006 • Peisaj fantastic creion. 35 × 49 cm. Mircea n. Bucureşti . Artmark 1. Goldart 200 € Tranzacții extreme 2006 • Țărm infinit ulei pe lemn. Botoşani . 13 × 28 cm.1983 Tranzacții izolate 2008 • Soldat român 162 € tuș și peniță pe hârtie. 1931.98 N/A +113. Bucureşti . 1932. Ervant n. Goldart Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2000 2005 2006 2007 2010 520. 80 × 100 cm. Goldart 1.1997. Alis 543 € Tranzacții izolate 2004 • Plajă în crepuscul ulei pe pânză.Simfonie 2.68 æ % 2000 1600 Randament anual mediu 15.51 1. 22 × 15 cm. Tiberiu 1927.74 1. Râmnicu Vâlcea 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2009 • Pui de țăran lemn. Alis 115 € Nicolau. 80 × 80 cm.571 € 878 € 1200 800 400 Nicolin. 18 × 26 cm.900 € Tranzacții izolate 2003 • Orientală tehnică mixtă.07 % Tranzacții izolate 2009 • Peisaj Parizian ulei pe pânză.1995. Odesa Nicorescu.01 ä +4. foiță de aur și nisip pe pânză.156. 50 × 60 cm. Goldart 2009 • Peisaj din Balcic ulei pe carton.735.

Dig la Eforie ulei pe pânză.1984 Tranzacții izolate 2006 • Femeie șezând ulei pe pânză. 18 × 27 cm. 42 × 31 cm.61 N/A +29. Mircea Maurice n.118 € Novac. Alis Noel. Butoieşti.90 % 204 € Ni No Tranzacții izolate 2005 • Peisaj fantastic tehnică mixtă. Monavissa 2008 • Răsfoind reviste ulei pe carton.70 ä % Randament anual mediu 8. Jean 1897. Vaslui . Artmark 5.000 € 193 . 100 × 150 cm. Roni (Florin) 1912. Alis Niţescu. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 628.48 N/A +26. Alis 1.36 % 848 € 1. 100 × 70 cm.21 499.1957.93 813. Mehedinţi Tranzacții izolate 2009 • Valuri . 50 × 36 cm.36 ä % Randament anual mediu 29. Craiova . Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2007 394. 1954.765 € Tranzacții extreme 2007 • Tânără cu ie ulei pe carton.

Alis 2007 • Cetatea Neamț 125 € acuarelă pe hârtie. Alis 1997 • Evreu cu umbrelă 180 € ulei pe lemn. Nagykanizsa. Alis 1996 • Încoronare 522 € ulei pe pânză. 33 × 32 × 15 cm. Bucureşti Medii anuale An Preț Mediu (€) 203 € 2007 677. Marcel 1896. Monavissa Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 168.1985. 80 × 60 cm.26 Tranzacții izolate 2008 • Bărbat citind conte pe hârtie.500 € Olarian. Monavissa N/A % Tranzacții izolate 2010 • Tren în gară 293 € ulei pe pânză lipită pe carton. 35 × 30 cm. 99 × 76 cm. Gătaia. 36 × 36 cm. Bucureşti Olinescu. Artmark 273 € 750 € Olejnik.1914. Monavissa Olah.000 € ulei pe pânză. 19 × 13 cm.1954. 83 cm. 61 × 46 cm. Bucureşti Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 93. 21 × 95 cm. Oscar 1867. Janka 1887. Alis 2004 • Portret de bătrân 645 € ulei pe lemn. 16 × 12 cm.400 € ulei pe pânză.40 N/A % Olariu. Ungaria .47 N/A % Tranzacții izolate 2007 • Autoportret ulei pe pânză. Alis 2008 • Portretul unui cobzar 1. Galaţi . Botoşani . 64 × 48 cm. 60 × 50 cm. Gheorghe Tranzacții izolate 2007 • Dans ipsos patinat. Iulian 1922. 79 × 97 cm. 26 × 34 cm. Timiş . Quadro 1. Bucureşti . Alis 1998 • Cavalerist 122 € ulei pe pânză. Alis 2010 • Piaţa Universităţii 934 € ulei pe placaj. Alis 1997 • Portret de evreu 298 € ulei pe pânză lipită pe carton. 14 × 35 cm. Monavissa 266 € 194 . Alis 2009 • Lectura ipsos patinat. București Tranzacții izolate 2004 • Pescărie 75 € monotip. Baia Mare Tranzacții izolate 2008 • Amurg la Baia Mare ulei pe carton. Alis Tranzacții izolate 1996 • Vedete de Călărași 1. Dorohoi. Mircea 1898.1992.1991. 25 × 18 cm.Obedeanu.

Vaslui . Goldart 139 € 195 . Goldart 111 € Tranzacții izolate 2010 • Copilă marmură. Andrei Tranzacții izolate Onofrei.2009. 13 × 11 cm. 15 × 10 cm. Măriuca n. Iulia n. 1922. Dorohoi.200 € Tranzacții izolate 2004 • Fluturi și roze linoleum. Alis 92 € Tranzacții izolate 2010 • Portret de copil 533 € bronz turnat. 31 × 23 cm.Tranzacții izolate 2008 • În așteptare acuarelă pe hârtie. 45 × 26 cm. Alis 162 € Tranzacții izolate 2005 • Nud creion. Alis 2004 • Maica Domnului linografie color. 32 × 23 × 19 cm. București Ob Ot Tranzacții izolate 2009 • Alchimist ulei pe carton. Felix ulei pe carton.1994 Oniță. București . 1949. Bucureşti 2008 • Nud tuș. Artmark 2. Botoșani Tranzacții izolate 2003 • Fată tehnică mixtă.1980. Mihail 1896. Monavissa 412 € Orleanu. 24 cm. Monavissa 140 € 331 € Olteanu. 34 × 24 cm. patinat și cizelat. Monavissa 50 € 55 € Oprea. 42 × 32 cm. Goldart Ostap. Monavissa 2010 • Alchimist ulei pe carton. 42 × 59 cm. 41 × 53 cm. Ion Tranzacții izolate 2006 • Iarna pe strada Dr. Alis 2005 • Cap de fată acuarelă. Alis 300 € 557 € 2010 • Spectacol şi personaje tempera. Ovidiu 1958. Alis 98 € Oteteleşeanu. Jean Pierre (Ion Petre) 1905 . Boteşti. 21 × 13 cm. 31 × 23 cm. Bucureşti Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2004 • Peisaje (2) acuarelă.

Goldart 196 .Oteteleşeanu Michail.Bucegi acuarelă pe hârtie.61 % 461 € 381 € Tranzacții izolate 2010 • Cimitir turcesc acuarelă. Otilia 1885. Alis 2010 • Stâncăria peşterei .79 N/A +214. 61 × 30 cm.1973 Tranzacții izolate 2010 • Lalele ulei pe pânză. 26 × 36 cm.84 ä % Randament anual mediu 71. Goldart 486 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2009 153.35 482. Huşi . 51 × 33 cm.

38 æ +44.54 % Randament anual mediu 18.800 € Tranzacții extreme 2009 • La Isleta ulei pe pânză.205.30 ä +21.Paal. 1957. Artmark 2010 • Grădină ulei pe pânză.73 491. Macedonia .87 994. Alis 2007 • Peisaj la malul mării ulei pe carton. Arad . 28 × 29 cm.30 ä +222. Horopani.41 ä +8.000 € 1.50 ä +38. Albert 1895. Ion 1924.43 222.1999.49 1. 69 × 71 cm.692. Artmark 2004 • Cana cu flori ulei pe carton pânzat. 41 × 49 cm. 55 × 45 cm. Constantin 0 197 . 49 × 64 cm.52 % 2009 % 2010 Pacea. Alis Pacea.67 ä +33. Artmark 1.563 € 2.22 % 1.31 909. 60 × 77 cm.324 € 1. Goldart 2010 • Marină ulei pe carton.00 ä +64.056 € 4. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 411.518.78 245.90 1.11 1.69 365.02 723.23 1.42 ä +47.1968 2000 1500 Tranzacții izolate 2009 • Răsărit la Baia Mare ulei pe placaj. 44 × 47 cm.400 € Tranzacții izolate 1999 • Golf 875 € ulei pe carton.608 € 2. Goldart 2008 • În port ulei pe carton.80 783. 33 × 55 cm.90 N/A +2. Bucureşti Tranzacții extreme Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2009 2010 566.08 167. Alis 2001 • La malul mării 483 € ulei pe pânză lipită pe carton.22 ä % Randament anual mediu 168.20 ä Randament anual mediu 80. Artmark 1.43 ä % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2005 2006 2007 163.178. 52 × 45 cm.000 € 1000 Ot Pa 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 n. Monavissa 2008 • Scoică roz ulei pe carton. 73 × 925 cm.16 ä +9.49 354.44 N/A -40.44 N/A +168.19 ä +40.22 ä +16.

43 1.68 æ % Tranzacții izolate 1996 • Nud bronz.1956. 20 cm.80 æ +59.75 285.269.29 1.286 € Randament anual mediu 18. Bucureşti Tranzacții izolate 2009 • Himera 2. Lajos n. 33 cm. Bucureşti . Alis 492 € 2.09 1.21 455. 22 × 12 cm.000 € tehnică mixtă pe carton.719. Artmark 500 € 0 -500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pall.15 æ +70. 50 × 62 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2009 • Jucătorul de tenis litografie.1932. Ciprian n. Corund.010. Theodor 1871. Alis Medii anuale An Preț Mediu (€) 2007 525.500 € pastel. 48 × 70 cm.75 ä -9. Goldart 850 € Paciurea.75 æ +69.647.37 % 198 . 1976. 54 × 80 cm. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 2009 • Compoziție 300 € tehnică mixtă și colaj pe carton subțire. Dimitrie 1873.40 ä +29. 49 × 35 cm. Alis 2009 • Peisaj marin cu soare roșu 4. 1938. Quadro 220 € Pallady. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 1997 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 473. Ploiești 1000 500 Tranzacții izolate 2009 • Erou lemn.38 410.1500 Paleologu.28 ä +209.55 N/A -39.59 æ -32. Iaşi . Alis 2005 • Adorație falică ipsos.14 ä -52.489.44 1. 13 × 18 cm. Harghita Tranzacții extreme 2007 • Peisaje marine (4) tehnică mixtă. Alis 788 € Tranzacții izolate 2001 • Țărm de mare 345 € tehnică mixtă. 49 × 69 cm.10 813.37 N/A % Tranzacții izolate 2008 • Strada Koszta ulei pe pânză. 106 × 64 × 1 cm.13 1.16 242.59 ä -46.

63 2.20 ä 10000 7500 5000 2500 0 -2500 Randament anual mediu 54.944.53 æ +34.87 ä -20.90 N/A +101.220.948.298.171. 20 × 19 cm.59 5.982.55 ä +76.77 ä +59.48 ä % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 643.71 ä +220.273 € ulei pe pânză lipită pe carton.293.47 7.39 ä -26.62 26. 46 × 3 cm.68 æ +101. 17 × 14 cm.54 5.41 N/A -35.15 20.95 6.18 2.401.09 ä -9.157.54 658.883.93 æ -64. Alis 477 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 14.08 % Randament anual mediu 14.30 æ +73.78 9.57 ä +9.94 ä +19.287.03 ä -38.36 æ +6.68 ä +31.74 æ +97. 20 × 12 cm.350.250 € creion și laviu pe hârtie.898. Alis Tranzacții izolate 2000 • Pe gânduri creion și laviu. Alis 2007 • Noir et blanc 1.10 æ +21.38 æ +350.76 727.299.66 724.83 % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 % 2010 199 .53 19.55 ä +90.11 2.86 533.488.318.2000 40000 30000 20000 1500 1000 10000 Pa 500 0 -10000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții extreme 2004 • Qui est il? 377 € peniță.670.95 2.630.21 ä +28.706.171.29 3.02 æ -55.08 ä +1.55 3.63 12.97 ä -50.452.99 3.359.81 ä -43.27 36. Pogany Tranzacții extreme 1995 • Cale 3.25 ä -15.56 4.00 9.50 36.56 1.46 1.97 æ -0.795.78 1.88 6.20 1.550.31 ä +15.996.322.

Monavissa 529 € Pantazi. 30 × 25 cm. Monavissa 2009 • Oțelărie ulei pe pânză. 25 × 24 × 13 cm.24 Tranzacții izolate N/A +7. București Tranzacții izolate 2009 • Eva bronz. Quadro 90 € Tranzacții izolate Pancu. Ion 1901. Monavissa 2007 • Iarna în oraș 2. 20 × 14 cm.2006. Vrancea . Cannes 318 € acuarelă și creion.66 N/A % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2010 506.353 € ulei pe carton.1971.159 € 125 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 110. 43 × 60 cm.000 € acuarelă si ulei pe carton. Reghin.73 ä -16. 1925.53 545.48 N/A % Medii anuale An Preț Mediu (€) 2007 362. 35 × 31 cm. Alis 589 € Pallos. Goldart 181 € Randament anual mediu -2. 64 × 50 cm. Mangalia . Mureş Tranzacții extreme 2007 • Compoziție cu personaje 109 € tempera pe hârtie. Alis 2004 • Natură statică cu cărți și flori galbene 325 € acuarelă pe hârtie. 77 × 59 cm.21 æ % 2008 • În parc acuarelă pe hârtie. 50 × 60 cm. Monavissa 2010 • Nud în fotoliu 21. Alis 2010 • Tânără cu fular 1.Tranzacții extreme 2000 • Une americaine. Măicăneşti. Artmark 200 600 € .457 € ulei pe pânză.83 % Tranzacții izolate 2007 • Luna Bucureștilor afiș. Jutta Schmidt n. București 2005 • Peisaj citadin ulei pe pânză. Alis 1. 10 × 10 cm. Lili 1908. 100 × 70 cm. 43 × 24 cm. 12 × 17 cm. Artmark 560 540 520 500 480 460 440 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 1995 • Studiu acuarelă și laviu. 70 × 49 cm.71 457. Goldart Tranzacții izolate 2008 • Compoziţie tuș pe hârtie.

92 ä +116. Bucureşti 2500 2000 1500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 400 350 300 250 200 150 100 1995 Randament anual mediu 41. 93 × 117 cm.67 ä -36.49 % Tranzacții extreme 2007 • Locomotivă în noapte ulei pe carton. 22 × 29 cm.06 2.63 234.79 975.63 ä +85. 9 × 13 cm. Alis 2006 • Piața din Babadag pastel pe hârtie.89 æ -18.57 N/A +58.35 ä % 1000 500 0 Pa .04 æ +143. Constantin 1911 . 30 × 48 cm. Monavissa 2008 • Copil cu căciulă ulei pe carton. Alis 2010 • Natură statică cu pipă ulei pe carton.81 364. 35 × 26 cm.37 N/A +98. Brăila . Alis 2004 • La malul apei acuarelă și guașă.1981.69 æ +16. 9 × 11 cm. guașă și acuarelă pe hârtie. Monavissa 2006 • Fata cu fundă albastră tuș. Monavissa 2010 • Peisaj cu râu pictură.Panteli Stanciu. Monavissa 2007 • Tren în zori ulei pe carton. Monavissa 2007 • Peisaj marin și Peisaj din Deltă ulei pe carton.027.16 % Tranzacții izolate 2007 • La scăldat ulei pe pânză. 58 × 119 cm.19 503. Artmark 333 € 212 € 250 € 375 € 914 € 2.65 1. Alis 125 € Tranzacții izolate 2003 • Bucătărie de vară tehnică mixtă. Goldart 2009 2010 Tranzacții izolate 2004 • Portret de fată cărbune.24 149.765 € 201 2009 2010 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2008 2009 2010 147. Alis 1.32 921. Alis 175 € 199 € 169 € 154 € 152 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 253. 34 × 49 cm. Ion 1901. 27 × 19 cm.86 ä -51. 40 × 32 cm.1940 Randament anual mediu 41.64 793.800 € 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții extreme 2009 • Tătăroaică 310 € tuș și conte pe hârtie. 48 × 32 cm.14 ä % Pantelimon. 50 × 64 cm. Monavissa 2007 • La fântână ulei pe pânză.091. 10 × 15 cm. 8 × 13 cm.

1975. Artmark 3. Alis 2007 • Cheia . 18 × 25 cm.39 964. Tighina.03 N/A % Tranzacții izolate Papadopol.151. 46 × 56 cm. Tache 1903. 37 × 55 cm.90 ä % 1200 1000 800 Randament anual mediu 45. 33 × 44 cm. Artmark 2010 • Citadină acuarelă pe hârtie. 65 × 49 cm. Monavissa 2008 • În ogradă ulei pe pânză. Benedictina 2005 • Sat turcesc ulei pe carton. 33 × 43 cm. 44 × 33 cm. 37 × 26 cm. Monavissa 2008 • Muzicant ulei pe carton.059 € 1. Goldart 2010 • Eleve în producţie ulei pe carton.1951.1949 600 400 Tranzacții izolate 2004 • Ora de muzică ulei pe pânză. Alis 2006 • Peisaj din cartierul Vitan ulei pe carton. Bucureşti Tranzacții izolate 2004 • Flori în vas albastru ulei pe carton. Monavissa 120 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2004 403.1988. Ioan 1904. Alis 202 450 € 284 € .750 € Papadat. Artmark 375 € 250 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2007 2008 2009 315.19 1. Ungaria . Călăraşi . Goldart Tranzacții izolate 2010 • Tulcea la coloane monotip.014 € 778 € 200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2010 • Pont Saint-Michel ulei pe pânză. Szolnok. Alis 2005 • La oglindă ulei pe carton. 100 × 80 cm. Basarabia . Alis 3. Bucureşti Papatriandafil.32 N/A +205.Peisaj cu Muntele Roșu ulei pe pânză. Prahova . Apostolache. 34 × 44 cm. 80 × 60 cm. Stelian 1914.Panţu. Alis 2010 • Peisaj de iarnă ulei pe carton. 50 × 45 cm.13 847. Emil 1884. Comrat.030 € 324 € 284 € Tranzacții izolate 2009 • La mașina de cusut (pe verso Vas cu flori roșii) ulei pe carton. 29 × 32 cm. 76 × 100 cm. Nicolae Papazoglu.89 % Pap (Pop). Goldart 371 € 1.121 € 1.13 æ +35. 61 × 50 cm.70 ä -12. Bucureşti Tranzacții izolate 2009 • Stradă în vechiul oraș 175 € tuș peniță și laviu pe hârtie.

40 × 60 cm. 32 × 53 cm.1944 Tranzacții izolate Pascal (Pascali). Bucureşti .1998 Medii anuale An Preț Mediu (€) 2007 1. 39 × 41 × 47 cm. Alis Pătraşcu. Constantin Pa Pâ Tranzacții izolate 2010 • Valuri ulei pe pânză.875 € 203 .15 N/A % Tranzacții izolate 2010 • Vas cu flori 192 € acuarelă pe hârtie. Horea n.1969. Alba Iulia Tranzacții izolate 2010 • Ubu ulei pe pânză. 80 × 60 cm. 45 × 23 × 21 cm. Artmark 300 € Pavelescu Dimo. Arad . Bucureşti Paştina. Monavissa 5. Goldart 798 € Tranzacții izolate 2008 • Gutui și mere la fereastră 1. Dimitrie (Tache) 1870. Calafat. Alexandru Tranzacții izolate 2005 • Flori galbene 190 € acuarelă pe hârtie. Turnu Măgurele. 98 × 130 cm. Artmark 2008 • Flori de măr 1. 70 × 80 cm. Dolj . Monavissa Tranzacții izolate 2009 • Arlechin bronz. Monavissa 1880. 1946. 16 × 25 cm. Alis 1999 • Ricordo bronz patinat. Monavissa Parhon. 22 × 26 cm.456.700 € ulei pe pânză. 37 × 63 cm. 1860. Arad Tranzacții izolate 2006 • Târg la Oradea 257 € acuarelă pe hârtie.Pataky. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Pârvan. Alis 150 € 929 € Tranzacții izolate 1996 • Golf 122 € ulei pe pânză lipită pe carton. Bucureşti 1996 • Apus vesel bronz. Ioan 1950.500 € ulei pe pânză. 87 cm. Teleorman . Aurel n.1928. Constantin I. 1958.400 € ulei pe pânză. 30 × 44 cm. Artmark 2009 • Grădina 3.

73 +368.77 322.333 € ulei pe carton. 23 × 31 cm.701.66 333.250 € ulei pe carton. Tia 1923.72 +66.91 % Tranzacții izolate 2010 • Graal ulei pe carton. Bucureşti Tranzacții extreme Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2009 2010 207. Artmark 2010 • Micuța vietnameză Thui 4.500 € Tranzacții extreme 2009 • Lustragiu tuș pe hârtie.18 N/A -9. Alis 2005 • Calea Văcăreștilor (3) Două dansatoare și Portret tuș pe hârtie. Bucureşti .39 -86.20 536.40 % æ ä ä æ ä 204 Randament anual mediu 100. Prahova 3000 2500 2000 Randament anual mediu 33.64 æ +13.426.84 792. 160 × 40 × 50 cm. 31 × 20 cm.14 2. Goldart 2. Monavissa 149 € 120 € 117 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2008 2009 2010 330. 21 × 15 cm.1999.26 +320. Artmark 2010 • Calea Dudești tuş pe hârtie.73 123. Artmark 2008 • Cap de copil 1.93 % . Artmark Tranzacții izolate 2005 • Femeia și orașul 80 € tehnică mixtă pe hârtie. 25 × 14 cm.76 N/A +60.14 N/A -62. 45 × 32 cm. Goldart 2009 • Coiful alb 1.28 577. 35 × 34 cm.35 903. Monavissa 2007 • Interior 367 € ulei pe carton.948 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2008 2009 2010 876.09 ä % Pelmuş. Valea Călugărească. Adrian n.98 ä +199.294 € ulei pe carton. 30 × 41 cm. 19 × 28 cm. 33 × 23 cm. 50 × 34 cm.73 % 225 € 1. 1949. 12 × 7 cm.73 ä % Randament anual mediu 60. Alis 2010 • Disco 275 € ulei pe pânză lipită pe carton.26 2.Pârvu. Monavissa Tranzacții izolate 2004 • Portretul lui Gala Galaction cărbune și creion. 1963 Tranzacții izolate 2010 • Strigăt piatră. Alis 470 € 1500 1000 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Peltz. 46 × 30 cm. Ştefan n. Monavissa 2007 • Două portrete tuș pe hârtie.

Reşiţa Tranzacții izolate 2009 • Povestiri medievale despre Dracula acvaforte.831. Monavissa 2008 • Conflict 1. 21 × 16 cm. Bucureşti . Alis 2008 • Teatrul popular ulei pe carton.2008.17 187. Goldart 2003 • Voiaj de nuntă 275 € tehnică mixtă pe placă ceramică. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 2010 • Petrolul 400 € tuș pe hârtie.458. 60 × 45 cm. Alis 2010 • Avatarii 2.16 N/A +40. Alis 2007 • Personaj 333 € tehnică mixtă pe placă de faianță. Paris Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2009 2010 2. Octavian Ioan n.22 % Tranzacții izolate N/A +87.83 560.72 N/A % Tranzacții extreme 2008 • Metamorfoza ulei pe pânză. 17 × 26 cm.800 € cerneală pe hârtie.556 € tuș. 1956.96 % Tranzacții izolate 2009 • Dejun pe trepte 2. Artmark 2010 • Poissons 4. 30 × 23 cm. creion colorat și tempera. Monavissa 50 € Perahim (Blumenfeld).14 % . Artmark 375 € Penda. Goldart 4.84 298. 36 × 54 cm. 10 × 13 cm. Alis 2009 • Fără titlu 250 € guașă pe hârtie. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 2009 • Set de 11 farfurii pictate cu subiecte 1.800 € suprarealiste ceramică pictată.22 æ % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2005 158. 23 × 47 cm. 49 × 39 cm. 11 × 15 cm.949 € ulei pe pânză.15 N/A -77. Artmark Tranzacții izolate 2010 • Angajare de servitoare litografie. 60 × 45 cm.3000 2400 1800 1200 600 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 19. 15 × 15 cm. 64 × 99 cm.93 ä % Randament anual mediu 43.842 € ulei pe pânză.51 Randament anual mediu -77. 16 × 19 cm. 61 × 85 cm.444 € 14. Goldart Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2009 133. 36 × 48 cm. Alis 2007 • Himera 970 € ulei pe carton.054 € Pâ Pe Tranzacții izolate 2005 • Alegorie 2.54 ä 205 % Randament anual mediu 10.400 € ulei pe carton. Jules 1914.

33 × 6 cm.464. 35 × 51 cm. 36 × 24 cm.40 58.63 7.Podul Alcantara ulei pe pânză.857 € Petraşcu. 38 × 46 cm. 31 × 35 cm. 27 × 21 cm.952.68 æ +282.1949.09 13.08 ä -1.34 12.1977. 34 × 24 cm. Alis 2006 • Peisaj la malul mării ulei pe pânză.64 N/A -34.94 æ % Petraglu (Deşliu. Alis 1999 • Natură statică cu vase și carte ulei pe pânză. Monavissa 189 € 242 € 143 € 189 € 2008 • Autoportret (pictorul făcând gravură) 1. Alis 2002 • Geamia din Mangalia tuș. Alis 1997 • Pe malul Tamavei ulei pe carton. Alis 2008 • Toledo .06 47. Bucureşti 60000 50000 Randament anual mediu 39. Alis 206 985 € 379 € . Elena 1903. 57 × 42 cm.246. 15 × 12 cm.873. Alis 2007 • Nastasia Filipovna (3/10) linogravură.074 € 5. Alis 2009 • Biserica din Toledo 1. Bucureşti Tranzacții izolate 1996 • Uliță din Târgoviște tuș. 27 × 41 cm.54 ä -75.31 ä +41.58 ä -27.000 € peniță.629 € 5.883 € creioane colorate.209.23 æ +58. Alis 2008 • Personaje fantastice (4/60) litografie color.00 æ +60. Gheorghe 1872.87 3. Nicolae Tranzacții izolate 2006 • Portret de bătrân ulei pe carton.Tranzacții izolate 2003 • Rondelul marilor roze litografie.94 23. 42 × 31 cm.70 ä +6. Goldart 2010 • Compoziţie litografie. Tecuci.84 5. 35 × 50 cm.267.73 51.27 37.04 æ +211. 32 × 23 cm.274. Bucureşti .478.59 9. Alis Perțache. 35 × 25 cm. Alis 5. Galați . 18 × 23 cm. 10 × 11 cm. 22 × 29 cm.322. Goldart 382 € 309 € 211 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 8.794 € 62.25 ä -39.Palatul Bianchini ulei pe lemn.888.194. Monavissa 2010 • Casă în Turtucaia 365 € gravură.623. Monavissa 2010 • Pescar ulei pe carton.37 59. Niculescu). Monavissa Tranzacții extreme 1995 • Veneția .18 % Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 656.19 ä +105.86 40000 N/A % 30000 20000 10000 0 -10000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2006 • Peisaj urban 471 € ulei pe carton.022. Alis 2007 • Vas cu flori roșii 375 € ulei pe pânză lipită pe carton. 50 × 70 cm.

32 × 17 cm. laviu și creioane colorate.04 1. Bucureşti 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2002 • Nud tuș și laviu. Chişinău .77 % N/A -28. Alis 2007 • Clopotnița Bisericii Domnești din Târgoviște 4.37 1. Miliţa 1892.11 1.070 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 658.80 æ +173. 40 × 29 cm.813. Alis 2001 • Flori ochiul boului ulei pe pânză. Alis 13.82 N/A -26. Monavissa 2010 • Portretul lui Barbu Brezianu creion. 55 × 45 cm. Artmark 2010 • Portret cărbune.08 ä +73. 20 × 28 cm.67 æ +18.89 ä -56.842 € acuarelă.52 % 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Petraşcu. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Tranzacții izolate 1996 • Santa Maria di Salutti . 23 × 31 cm.62 2000 Randament anual mediu 31. 28 × 23 cm. Alis 2007 • Schițe (22) creion și peniță.000 € și față de masă în carouri ulei pe carton. 22 × 15 cm.89 762.86 1.149.98 5. Alis 2004 • Promenadă pe plajă 1.760. 34 × 24 cm.95 ä +7.091 € acuarelă.316.478.301. 27 × 35 cm.91 905. Goldart 218 € 1.1976.67 ä +82. Alis 2002 • Nud în interior 745 € creion și acuarelă pe hârtie Chamoix.19 3.579 € 6.74 1.12 ä % Pe Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1997 1998 2010 1.648.Venezia ulei pe carton. 25 × 18 cm.632.298 € acuarelă. Alis 2000 • Case 604 € tuș. 29 × 21 cm. Alis Tranzacții izolate 2003 • Model creioane colorate. 16 × 24 cm. Alis 2009 • Portret desen pe carton.26 ä +23.23 æ +142. 30 × 19 cm.30 481.533 € 400 € 139 € 396 € Tranzacții izolate 1999 • Interior cu fereastră deschisă 680 € acuarelă. Alis 2005 • Natură statică ulei pe pânză. 19 × 25 cm.687 € 5. 32 × 55 cm.2009 • Natură statică cu carte 56.93 ä % 1500 1000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1995 Randament anual mediu 12. Alis 2009 • Țărm de mare 1. Alis 193 € 207 .

Monavissa 2009 • Cap de tânără teracotă.031 € 6. 98 × 73 cm. Alis 2010 • Domniţa ulei pe pânză.119 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 2003 2004 2006 2007 2010 475. 46 × 34 cm. Corneliu N/A +21. Piteşti . Artmark 2. 48 × 27 × 25 cm. Alis 2009 • Cântec 475 € tehnică mixtă și colaj.10 1. 25 × 21 cm. 30 cm.370. Alis 2007 • Evanghelia 688 € tehnică mixtă pe pânză.63 ä +94.67 578. Alis 2005 • Constantin Brâncuși teracotă.125. Alis 2010 • La templu 350 € acuarelă pe carton. 18 × 18 cm. Goldart 2010 • Marină ulei pe carton. 19 × 13 × 11 cm.45 1. 34 × 15 × 7 cm. Costin 1871. 20 × 15 cm. Alis 2008 • Centaur basorelief. Monavissa 2008 • Pisici relief în marmură. Alis 2002 • Leda relief în marmură. 29 × 22 cm. Alis 2006 • Portret 265 € tehnică mixtă. 16 × 15 cm. 21 × 27 cm. 32 × 24 cm. Alis 1998 • Compoziție cu personaje bronz.000 € Tranzacții izolate 1999 • În ogradă ulei pe carton.2004 • Portret de femeie 592 € pastel. Alis 2500 2000 1500 1000 500 0 Randament anual mediu 13. Monavissa 2008 • Autumnal 444 € tehnică mixtă pe carton. 31 × 48 cm. Alis 2007 • Flori 212 € pastel. Monavissa 2008 • Iconostas 405 € colaj.51 ä +65. Alis 2001 • Portret de femeie ipsos patinat. Alis 2007 • Modelul 500 € creion și pastel pe hârtie.95 2. 36 × 51 cm. Monavissa 208 235 € 2.131.67 ä % 1924. Alis 2009 • Dans relief în granit.2000 Tranzacții izolate 2003 • Portret 85 € tehnică mixtă. 36 × 51 cm.400 € acuarelă. Artmark . 15 × 21 cm. 28 × 19 cm. Slănic.046 € 431 € 645 € 588 € 265 € Tranzacții izolate 1996 • Regele Carol I pe câmpul de luptă 1.53 ä +0. 61 cm. Artmark 296 € 589 € 325 € Tranzacții izolate 1996 • Colomba (Voronca) teracotă.1954.50 ä +26.92 % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Petrescu. 24 × 14 × 2 cm. Bucureşti Tranzacții extreme 2007 • Paparude (7) teracotă. 67 × 23 cm. 46 × 36 cm. Goldart 676 € 750 € 1.430. 20 × 15 cm. Prahova .56 1.67 Petrescu. 56 × 42 cm. Alis 2010 • Atlet bronz. 15 cm.

Bucureşti Tranzacții izolate 1997 • Peisaj tuș. Constantin 1887. 26 × 17 cm. Monavissa 2005 • Țăran ulei pe lemn. Mogoş Nicolae 1872. 61 × 45 cm. Artmark 2010 • Crin ulei pe carton. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Phoebus.875. Alis 128 € Petrescu (Găină).1954. Stelian Tranzacții izolate 2009 • Album (23) 1.Petrescu. 49 × 64 cm. Nicolae 1871 . 15 × 12 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Trei de roșu ulei pe placaj.10 3. 61 × 43 cm.411. Buzău .268. 21 × 15 cm.175. Gura Sărăţei.69 N/A +1. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • Trepte și portic tuș. Bucureşti .97 ä +74. Alis 2007 • În port ulei pe carton.1931. 21 × 26 cm. București Tranzacții izolate 2005 • Balcic ulei pe carton.65 % Tranzacții izolate 2005 • În rada portului ulei pe carton. 51 × 42 cm. 49 × 69 cm. Artmark 100 € 165 € 588 € 300 € 450 € Petrovici.1937. Alis 273 € Pe Ph Randament anual mediu 93.68 6.33 ä 1. București Tranzacții izolate 2005 • Autoportret tuș și laviu. Pitești . Monavissa 2010 • Spanioloaică ulei pe placaj. Alis 264 € 209 .90 % Petrescu Dragoe.87 5.000 € digital print. 48 × 25 cm.25 ä -12. Artmark 650 € 300 € Petrescu. Artmark 2010 • Amintiri ulei pe placaj. 50 × 70 cm. 1986.37 æ % Randament anual mediu 142. Alexandru 1899. 13 × 24 cm. Alis N/A +112.43 1. 15 × 12 cm.056 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2009 880.88 % Tranzacții izolate 2007 • Bretonă creioane colorate.1934. Ana n.584. Alis 97 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1997 2007 2008 366.

81 216.22 ä +9.192.32 ä +18.20 % Tranzacții izolate 2009 • Fără titlu 900 € ulei pe pânză.177 € cărbune și tempera pe carton. 40 × 30 cm.90 % 356 € % Tranzacții izolate 2010 • Nud pe canapea pastel pe hârtie. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 210 . Goldart Tranzacții izolate 1999 • Case 203 € acuarelă.7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pietriş. Alis 2007 • Turnul Chindiei 727 € acuarelă și tempera.? Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 189. Alis 2003 • Mănăstirea Valadon din Salonic 397 € acuarelă. 34 × 24 cm. 33 × 33 cm. Prahova .194 € Tranzacții izolate 1996 • Portret de fată guașă.52 N/A +17.58 480.90 ä % Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 1. Monavissa 1. Adrian 1910. Alis 236 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 407.73 236. 38 × 27 cm. Artmark 2010 • Grup de ţărani 1. Moineşti. Alis Piliuţă.2003.03 241.87 ä % Randament anual mediu 18.66 N/A Randament anual mediu 17.51 N/A -47. 81 × 65 cm. Alis 2009 • Cheiul Serei 1. Bucureşti Pic. 35 × 25 cm. 58 × 45 cm.400 € tehnică mixtă. Constantin 1929. 48 × 31 cm. Bogdan 1945.2006.27 263. 29 × 48 cm.85 N/A % Tranzacții izolate 2007 • Flori ulei pe pânză.22 æ +117. Bucureşti Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 878. 39 × 28 cm. Botoşani . Goldart 2010 • Stradă în Predeal 1.75 313.12 99.400 € acuarelă pe carton.90 ä +2.14 ä +8. Bucureşti .

Alis 2004 • Dialog floral 175 € acuarelă. 37 × 35 cm.61 2.600.38 ä +29.000 € ulei pe pânză.97 2. 99 × 68 cm.830.240. Artmark Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3.957 € ulei pe carton. 46 × 55 cm. Milaş. 21 × 16 cm. 26 × 20 cm. Artmark Pi Tranzacții extreme 2004 • La șevalet creion.471 € ulei pe carton dublat.20 ä % Piso Ladea.405. 39 × 39 cm. Alis 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 971 € 350 € 211 .350 300 250 200 150 100 50 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2005 • Cană cu flori 2. Alis 2006 • Patru personaje peniță. 47 × 32 cm.250 € ulei pe carton. Alis 2005 • Vas cu flori 463 € acuarelă pe hârtie.30 ä -37. Alis 2008 • Paternitate 472 € cărbune și tempera pe hârtie.25 N/A -62.713.60 æ +1. Alis 2007 • Deținuți tuș. 31 × 42 cm. 27 × 26 cm.50 ä +4. Artmark 2010 • Primăvara 6.779. Alis 2006 • Iarnă citadină 1. Monavissa 2007 • La un țoi 6.223.04 N/A % Tranzacții izolate 2008 • Buchet de lalele ulei pe pânză. Mureş .1972.22 1. Alis 2008 • Vas cu flori 3. Goldart 2009 • Crăițe ulei pe carton. Goldart 2010 • Arghezi 600 € acuarelă și tuș pe hârtie.19 1.14 æ +35. 22 × 21 cm.000 € ulei pe carton. Lucia 1914.270. 51 × 34 cm.35 1. Monavissa 2006 • Portret 324 € acuarelă. 54 × 51 cm. 23 × 17 cm. 26 × 18 cm.056 € ulei pe pânză. Alis 2010 • Pierrot 5. 22 × 16 cm.70 1. 34 × 34 cm.618. Alis 280 € 257 € 313 € Tranzacții izolate 2003 • Nud 864 € tehnică mixtă.09 ä +69. 16 × 22 cm.97 % Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 1.02 2. Cluj Napoca 4000 3200 2400 1600 800 0 1995 Randament anual mediu 3.

300 € Tranzacții izolate Podlipny. Artmark Tranzacții izolate Podolyak. 66 × 34 cm. București Tranzacții izolate 2010 • Legea ne-o facem noi! cărbune pe hârtie. Monavissa Tranzacții izolate 2009 • Lectură 600 € ulei pe pânză lipită pe carton. 70 × 50 cm. 16 × 23 cm.200 € 2003 • Piață ulei pe lemn. 52 × 44 cm. Bratislava . 49 × 63 cm. Goldart 212 . 50 × 70 cm. Vilmos n. 38 × 28 cm. 48 × 55 cm.78 ä % Randament anual mediu 56. 50 × 40 cm. Dragoș n. 69 × 48 cm. 1943. Goldart Tranzacții izolate 2006 • Biserica Bucur (2/20) litografie.000 € Pop. Julius 1898. Alexandru 1879. Iași .1994. Satu Mare 2006 • Sighișoara acuarelă. 43 × 35 cm.52 N/A +56.1959. 38 × 28 cm. Alis 2008 • Vechea Troiță (60/100) litografie. Artmark 1. Monavissa 2010 • Bucureștiul de altădată litografie. Jana 1905.Platon. Goldart 200 € 200 € 200 € 391 € Tranzacții izolate 2009 • Tânără în jachetă albă ulei pe pânză. Livada. Goldart 2010 • Strânsul fânului ulei pe carton.76 841. Artmark 2009 • Confessions desen. 1980 Poitevin Scheletti. 60 × 80 cm. Alis 2010 • Vechea Sighișoară acuarelă pe hârtie. Ploiești . 49 × 64 cm. Goldart 2009 • Citadină ulei pe pânză. Artmark 200 € 300 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 536.1991. Alis 118 € 139 € 143 € Poenaru Dușa. 45 × 34 cm.78 % 310 € 950 € 1. Gheorghe Tranzacții izolate 2006 • Peisaj citadin 118 € creion conte pe hârtie. Timişoara Tranzacții izolate 2009 • Întâlnire ulei pe lemn. 22 × 25 cm. Artmark 2. Bucureşti Tranzacții izolate 2009 • Confessions desen. Alis 2009 • La strânsul fânului ulei pe carton.

1957.2010 Pop. 39 × 29 cm. Juliţa.1946. Monavissa 2009 • Bufniţa acvaforte. Artmark 1. Bucureşti Tranzacții izolate 2003 • Balcic ulei pe carton. 24 × 32 cm.300 € 1. 30 × 38 cm. Monavissa 2010 • Pescăruşi ulei pe pânză. Alis 2008 • Livadă ulei pe carton. Valentin 1940 . 34 × 30 cm. 40 × 33 cm. Vasile Tranzacții izolate 2007 • Copil cu ceteră ulei pe pânză. 1971 Tranzacții izolate 2009 • Veneţia acuarelă și tuș. Goldart 2009 • Sacagiu ulei pe carton. Eugen 1919. Oana n. 62 × 48 cm. Dâmboviţa Tranzacții izolate 2010 • Iarnă citadină ulei pe pânză. Alis 2007 • Balcic ulei pe carton. Goldart 444 € Popa. 39 × 49 cm. Pogany 2008 • Pe malul lacului ulei pe pânză. Artmark 639 € 405 € 700 € Pl Po Popa.Pop. 54 × 54 cm. Satu Mare Popa. Bucureşti Tranzacții izolate 2002 • Regele Ferdinand bronz patinat. Bucureşti . 85 × 25 × 25 cm. Monavissa 1. Alis 232 € 213 . Goldart 2010 • Tulcea ulei pe pânză. 40 × 33 cm. Negreşti Oaş. 32 × 45 cm. 29 × 38 cm. 55 × 65 cm. Victor Ion 1895.818 € 239 € 239 € n.1953. Monavissa Tranzacții izolate 2009 • Dansul ielelor acvaforte. 70 × 50 cm. Artmark 2009 • Vedere asupra golfului ulei pe carton. 18 cm. Monavissa 2010 • Pescăruși ulei pe pânză. 1955. Vasile n. Ploieşti Popa. Ungureni-Măneşti. Monavissa 186 € 139 € Pop Negreşteanu. Monavissa 140 € Tranzacții izolate 2009 • Coloană vegetală 525 € ceramică glazurată. Artmark 179 € 765 € 333 € 600 € 375 € Tranzacții izolate 2008 • Fructe în amurg ulei pe pânză. 70 × 50 cm. Iosif 1901 . 28 × 36 cm. 46 × 41 cm. 33 × 41 cm.1996. Arad . Artmark 2010 • Iarnă ulei pe pânză.300 € Tranzacții izolate 2008 • Natură statică cu ciulini pastel pe hârtie.

1962. Artmark Tranzacții izolate 2004 • Peisaj 403 € acuarelă și guașă. 18 × 24 cm.2006 • Regele Ferdinand bronz patinat. Monavissa 2010 • Valuri 900 € acuarelă pe carton subţire. Alis 2007 • Țărani ulei pe carton.84 1. 49 × 69 cm.956. Artmark Randament anual mediu 73. cărți și mere 700 € ulei pe carton. Angela n. Elena 1879. Alis 2003 • Peisaj din Toledo ulei pe carton. Monavissa 2008 • Două țărănci 1.26 3. 1934. 23 × 18 cm.50 ä +245.1941. Giurgiu Tranzacții izolate 2008 • Natură statică cu cărți 432 € ulei pe carton.1996. Nicolae 1901. Ipatele. Cicerone N/A +322. Artmark 2010 • Scenă de circ 1. Alis 2009 • Natură statică cu flori. Alis 479 € 6000 5000 4000 3000 2000 Popa Brădean. fructe și carte ulei pe pânză. 24 × 28 cm. 48 × 38 cm. 55 × 55 cm.000 € ulei pe carton subțire.351. Alis 2010 • Flori. 51 × 41 cm.74 5. 22 × 48 cm. Iaşi Tranzacții izolate 2008 • Poetul ulei pe pânză. 21 × 31 cm.31 % 214 .31 3. Alis 714 € 804 € 884 € 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 1995 • Colț de interior ulei pe carton. 66 × 51 cm.79 ä % 1908. 33 × 48 cm.10 1. 18 cm.697.65 ä -38. Alis 1999 • Natură statică cu fructe ulei pe pânză. Vălenii de Munte. Goldart 2010 • Uscatul fasolei 600 € ulei pe carton. Alis 142 € 459 € 700 € 2.868. 22 × 36 cm. 29 × 42 cm. 73 × 65 cm. Monavissa 2007 • Biserica de lemn 239 € acuarelă pe hârtie. Prahova . Artmark Popea. Goldart 2010 • Trandafiri ulei pe pânză. Iaşi . 70 × 100 cm. Braşov . 53 × 36 cm. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2001 2004 2006 2008 2009 2010 401.35 Popescu. 27 × 36 cm.833 € ulei pe carton.600. Alis 2005 • Pieta 350 € tuș și ulei pe carton subțire. 38 × 42 cm. Iaşi Tranzacții izolate 2005 • Curtea dogarului 257 € ulei pe carton.47 æ +192. Alis 2008 • Curte interioară 971 € ulei pe carton.059 € Popa-Iași.65 æ -62.

59 169.72 æ +11.39 159. 47 × 33 cm.11 300 N/A -47.04 æ -8. Goldart 237 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 277. Hortance Tranzacții izolate 2009 • Sighișoara ulei pe carton.93 ä -14. Alis 2008 • Porți maramureșene ulei pe carton. 70 × 50 cm. Artmark 1. Piteşti Tranzacții izolate Popescu.50 æ +23.1948.095.1975. 31 × 21 cm. Şerban n.04 471.42 438.83 æ % 500 Randament anual mediu 8.67 ä % 200 100 215 . 49 × 35 cm. Bucureşti Tranzacții extreme 2007 • Peisaj de iarnă ulei pe carton.686. Goldart 324 € 556 € 1.51 % Popescu.49 405.700 € Tranzacții izolate 2006 • Intrare în curtea bisericii ulei pe carton. 50 × 34 cm.15 189. 26 × 33 cm.92 % 2009 2010 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2009 1.92 ä +178. Bucureşti Popescu.43 417. 80 × 80 cm. Goldart 2010 • Pădurea de mesteceni ulei pe carton.74 æ +5. 37 × 46 cm.96 412.48 ä +6.31 ä -4. Goldart 2009 • Peisaj urban ulei pe carton.053 € 878 € Popescu. Goldart 2009 • Piața de lângă fântână ulei pe pânză.51 1. Davideşti.250 € Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2007 • Peisaj colinar 576 € ulei pe carton. 55 × 43 cm. Argeş . Gheorghe 1903. Finţeşti.31 369. Monavissa 1.66 æ -15. 1957.75 885. Buzău . Ion Cristian (Pic) 400 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Randament anual mediu -11.Popescu. Ghiță 2010 • Natură statică cu tărtăcuță ulei pe pânză. Monavissa 2007 • Stânci la malul mării 567 € ulei pe pânză lipită pe carton. 25 × 31 cm. Ştefan 1872. Monavissa 2010 • Copil cu ochi negri 2. Goldart 382 € Po Popescu.24 N/A -31.239 € ulei pe carton. 65 × 53 cm.

80 ä +3.570. 26 × 35 cm. Alis 472 € Tranzacții izolate 2000 • Sălcii ulei pe lemn.08 8.72 æ +8.40 æ +72.54 1. 26 × 35 cm. Alis 2008 • Peisaj la Râmnicul Sărat xilogravură.78 ä % Randament anual mediu 13. 46 × 36 cm. Alis 2010 • Înserare peste geamia sultanului 580 € acuarelă și tuș pe hârtie.23 ä -4.474. 20 × 25 cm.06 N/A % N/A -27. 30 × 25 cm.24 4.549 € Tranzacții izolate 1998 • Ruină de războiu tuș și laviu. 26 × 34 cm. Vasile 1894.555.58 ä % Tranzacții izolate 1996 • Bărci cu pânze 136 € acuarelă. Alis 2003 • Peisaj 160 € acuarelă. Alis 591 € 1. Monavissa . 15 × 19 cm. Alis 2005 • Flori în vas albastru ulei pe lemn.23 2.046.128.62 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2006 108. Goldart 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1995 Tranzacții extreme 2001 • Sălcii în Deltă 825 € ulei pe lemn. Alis 2007 • Crâng 364 € acuarelă.085.89 % 33 € 405 € Tranzacții izolate 2003 • Copaci litografie.30 ä -55.65 531. 18 × 25 cm. 47 × 32 cm.164.34 2.83 2. Monavissa 2008 • Peisaj 8. Bucureşti .97 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 1.33 æ +284.164 € ulei pe pânză reantualată. Alis 1998 • Bărci cu pânze 225 € acuarelă.33 7. Artmark 2009 • La scăldat 1. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • Cap de turc 278 € cărbune pe hârtie.42 N/A +27.174. Alis 2004 • Imagini din Tunis tuș. 70 × 61 cm.78 8.190.Tranzacții extreme 2008 • Arabi la Kairouan laviu. Alis 161 € 125 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2006 916.354. Alis 2007 • Peisaj cu mânăstire 7.88 1. Artmark 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000 Randament anual mediu 30.73 912.99 æ -18. 48 × 33 cm.64 6. Alis 1999 • Stânci la mare 207 € acuarelă.273 € ulei pe panou de lemn.73 ä +91.1944. 10 × 17 cm.55 æ +21. Alis 216 Popescu. 26 × 34 cm. 28 × 39 cm.607.84 ä -55.33 138. 17 × 25 cm. 14 × 21 cm.000 € ulei pe placaj.71 981. 16 × 21 cm.01 ä +32.78 ä +106. 27 × 35 cm.

32 × 24 cm. Goldart 291 € Tranzacții izolate 2006 • Nud cărbune.734 € 5. Ion 1923.69 1. 130 × 97 cm. Monavissa 486 € 576 € 10000 8000 6000 4000 2000 0 Randament anual mediu 25.586. 23 × 32 cm.78 N/A % Po Tranzacții izolate 2006 • Mamă și fiică ulei pe pânză. Negreni. Monavissa 3.2001. 69 × 36 cm. 51 × 70 cm.909 € 1995 2005 • 22 Desene 112 € tuș pe hârtie de calc. Maria Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 288.18 ä % Medii anuale An Preț Mediu (€) 2005 356.427.18 æ +275. Bucureşti Popescu . Alis 2007 • Cimitir ulei pe placaj. Alis 2007 • Natură statică cu fructieră ulei pe carton.Vlașca.74 1. Ion 1907.Popescu Ghimpaţi. 42 × 24 cm.22 1906. București . Monavissa Tranzacții izolate 2005 • Anul 1982 80 € tuș acuarelă și creion colorat pe hârtie. Goldart Tranzacții izolate 1996 • Femeie pe canapea acuarelă. 24 × 34 cm. Monavissa 2010 • Dansul omuleților 110 € tuș și acuarelă pe hârtie. Bucureşti Tranzacții izolate 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2002 • Peisaj urban ulei pe carton.67 8.333 € 10.41 ä -9. 21 × 14 cm. 69 × 49 cm. 21 × 15 cm. Olt .446. Goldart 317 € 2010 • Portretul lui Ciucurencu creion pe hârtie.197.47 ä +0.1989.1949. Bucureşti .71 % Popescu Gopo. 38 × 32 cm.593. Alis 2007 • Casă la Balcic ulei pe carton. 30 × 21 cm. 30 × 41 cm. Alis 1. Alis 143 € 175 € 217 . Alis 2009 • Peisaj din Tulcea cărbune.748. București N/A +32.99 5.96 N/A % Tranzacții extreme Tranzacții izolate 2010 • Nud în atelier ulei pe carton.10 ä +61.24 1. Stelian Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1998 2001 2004 2008 2009 1.178 € Popescu Negreni.

20 × 27 cm. Nicoleta Tranzacții izolate 1500 2007 • La tescuitul vinului ulei pe carton.1933.946. Monavissa 242 € 1000 500 Popovici. Alis 194 € Tranzacții izolate 2008 • Citadină 556 € baiț și acuarelă pe hârtie. Craiova N/A +66. 38 × 28 cm. 25 × 36 cm. Monavissa 2010 • În familie 432 € tehnică mixtă pe hârtie.60 689.27 æ +18.17 1. Goldart 2010 • Stare poetică 364 € bronz turnat.646.679. 24 × 25 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2005 • Dincolo de Pipera ulei pe carton. Goldart 2000 Randament anual mediu 25. 18 × 21 cm.122. 33 × 41 cm. Goldart Tranzacții extreme 2008 • Ulcele cu flori ulei pe carton. 1938. 21 × 18 cm.1995. Monavissa 218 .19 ä -13.17 æ % Tranzacții izolate 2010 • Val 369 € sculptură în sticlă.80 ä -1.40 % Poplăcenel. 40 × 28 × 4 cm. Constantin I. Cristina Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 415. Goldart 2010 • Plajă 156 € cariocă.917 € 700 € 408 € Popovici. Goldart 2009 • Dialog ulei pe carton. 23 × 28 cm. Iași .286 € ulei pe pânză lipită pe lemn.92 1. 1951. Goldart Popovici.89 1.2009 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2010 • Coridă 363 € bronz turnat.Popescu Russu.73 æ -33.46 1. Goldart 2010 • Amfiteatrul ulei pe carton.00 ä +141. Iaşi . Gheorghe 1859. 22 × 31 cm. Iaşi Tranzacții izolate 2005 • Regina Elisabeta 1. 12 × 16 × 6 cm. Iaşi . 30 cm. Adrian 1944.668. patinat și cizelat. 29 × 20 cm. Alis 478 € Tranzacții izolate 2005 • Cal și călăreț ulei pe placaj.09 n.12 1. Goldart 2.

Alis 2003 • Cana albastră ulei pe carton. Bucureşti . Alis 2004 • Catedrala catolică Satu Mare 3.250 € Popp. Alis 2003 • Casă la marginea apei 535 € ulei pe placaj. Monavissa 1. 45 × 35 cm. Monavissa 2007 • Luminiș la marginea pârâului Halmagiu 1. Viena Tranzacții izolate 2006 • Trei plus unu 294 € ulei pe pânză lipită pe carton. Ion 1862 . 70 × 55 cm.1960.1986. 57 × 67 cm. Monavissa Tranzacții izolate 1995 • În fața casei ulei pe pânză. Alis 1999 • Iarna ulei pe pânză.1953.1892.1965 Popp. Goldart 2. 57 × 67 cm.219 € 350 € 6. Neculai 1885 .750 € ulei pe pânză.262 € 420 € 299 € 726 € 1. 112 × 132 cm. Alis 2007 • Ruine creion. 34 × 49 cm. 118 × 75 cm. Aurel 1879. Sibiu . Sabin 1895. Braşov Po Tranzacții izolate 2004 • Toamna în pădure ulei pe pânză. Monavissa Popovici-Lespezi. Hamburg Tranzacții izolate 2003 • Țărancă cu fuior ulei pe lemn. 37 × 46 cm. 49 × 35 cm. 40 × 28 cm. Alis Tranzacții izolate 2006 • Portretul lui Aurel Jiquidi cărbune. 39 × 53 cm.432 € 2003 • Fata cu fuiorul ulei pe lemn.098 € 1.138 € ulei pe pânză reantualată. 52 × 44 cm. 29 × 19 cm. Braşov . 35 × 98 cm. 25 × 34 cm. Alis 186 € 288 € 570 € Popp.031 € ulei pe carton. Satu Mare Tranzacții izolate 1996 • Peisaj 103 € ulei pe carton. Alis 2009 • Spatele casei ulei pe carton. Alis 2009 • Peisaj cu case cărbune. 22 × 18 cm. Alis 1998 • Debarcader ulei pe carton. Alis 250 € Tranzacții izolate 2003 • Portretul lui Dimitrie N.438 € ulei pe carton. Căuaş.1928. Sălaj . 31 × 41 cm. Alis 2004 • Generalul Pastia ulei pe pânză. 40 × 29 cm. Alis 2009 • Portret de fetiță în peisaj 2. 46 × 66 cm. Dossios 440 € ulei pe pânză. Mişu 1827. Alis 2000 • Sat de pescari ulei pe carton. Bucureşti Popp. Alis 1997 • Osan la poartă ulei pe pânză. 65 × 81 cm. Alis 245 € Popovici. Alis 364 € 219 . Petru 1938.2008 • Natură statică cu pești ulei pe pânză. 27 × 38 cm. 80 × 68 cm. Monavissa 2007 • La amiază 1. 34 × 47 cm.

67 × 97 cm. Goldart 2009 • Rațe pe lac acuarelă pe hârtie. 32 × 44 cm. Artmark 2010 • Fashion prey #4 ulei pe pânză. Alis 2010 • Peisaj de iarnă ulei pe carton. 50 × 60 cm. Virgil n. Bucureşti Pordea. 100 × 100 cm. 48 × 65 cm. 1955 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2005 2007 2008 428.100 € tehnică mixtă pe hârtie.71 424.Preda. Monavissa 2007 • Atelier ulei pe carton. Artmark 180 € 441 € 606 € 700 € 702 € 1. 80 × 80 cm. Helene n.53 ä +252. Padea. Adrian Tranzacții izolate 2007 • Portret de bărbat acuarelă. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 2009 • Îngerii 700 € ulei pe pânză.26 1. 100 × 80 cm.494. Satu Mare .88 % 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 220 2009 2010 . 50 × 68 cm. 64 × 48 cm.15 ä -43. 1985 Tranzacții izolate 2009 • Adidoes ulei pe pânză. Artmark 2009 • Pandakidz ulei pe pânză. Goldart 162 € 250 € 1902. 1923. Monavissa 2006 • Peisaj transilvănean ulei pe carton. 49 × 58 cm. Căuzașul Ierului.42 373.1960 Tranzacții izolate 2004 • Pe lac ulei pe carton. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 1500 1250 1000 750 500 250 1995 Randament anual mediu 41. Florenţa Tranzacții izolate 2008 • Peisaj la malul apei acuarelă pe hârtie.92 N/A -12.51 æ % Tranzacții izolate 2009 • Pasăre albastră 1.1948. 41 × 23 cm.100 € 1. Alis 406 € n.01 843. 49 × 65 cm. 22 × 18 cm. 90 × 90 cm. Dolj . Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Inscripție I ulei pe pânză.77 æ +13.600 € 950 € Popp Ludoșanu. Alis 2009 • Curte interioară ulei pe carton. Artmark 150 € Pretorian. Goldart Preda. Aurel 1874.

50 × 40 cm.401 € Profeta. 50 × 40 cm. Irina 1912. Monavissa 2009 • Portret de fetiţă ulei pe carton. Amedeo 1816 . 46 × 38 cm. 30 × 47 cm. Alis 2005 • Fetița cu iepuraș de pluș ulei pe carton. 49 × 34 cm. Goldart 424 € 250 € 450 € Po Pu Preziosi. Riza (Roza) Tranzacții izolate 2010 • Foire 2.176 € 650 € Profeta. Alis 176 € 105 € 1. Monavissa 2009 • Pe terasă ulei pe pânză. Alis 150 € 580 € 382 € Pucă. Goldart 2010 • Viziune tuș pe hârtie. Alis 1997 • Veneția ulei pe pânză. 16 × 24 cm. 38 × 28 cm. 53 × 68 cm. Goldart 4. Alis 2009 • Autoportret cu pasăre de pradă tuș pe hârtie. Monavissa 2007 • Interior cu divan ulei pe carton. 69 × 58 cm.1882 Propst Kreid. 39 × 27 cm. Monavissa 2004 • Peisaj de iarnă ulei pe carton. Goldart 171 € 257 € 195 € Tranzacții izolate 2007 • Interior 239 € acuarelă pe hârtie.900 € creion tuș și laviu pe hârtie. Bucureşti . București Tranzacții izolate 2006 • Portret tuș. 66 × 52 cm. 41 × 54 cm. Alis 2006 • Interior cu gheridon ulei pe pânză. Goldart 350 € 385 € 86 € 374 € Tranzacții izolate 2010 • Pe valea Prahovei acuarelă pe hârtie.Tranzacții izolate 1995 • Natură moartă ulei pe pânză. Florin 1932. Sebeş . Eremia 1914. 71 × 64 cm. 33 × 24 cm. 65 × 54 cm. 33 × 47 cm. Monavissa 2009 • La șezătoare ulei pe carton. 49 × 64 cm. Goldart 1892 .2002. Alis 2007 • Calul alb ulei pe pânză.1983.1990. Sebeș . Monavissa 2006 • Iarna în București pictură. Monavissa 221 . Israel Tranzacții izolate 2004 • Iarna ulei pe carton. Oradea Tranzacții izolate 2004 • Peisaj de iarnă ulei pe carton.1999 Tranzacții izolate 2007 • Copil cu mingea ulei pe carton. 34 × 54 cm. 55 × 46 cm. 47 × 64 cm.

Goldart Tranzacții izolate 2007 • Înger cu Bunavestire 1. Goldart 1. 1986. Cluj-Napoca Ratz (Tagyosi). 40 × 30 cm.333 € Radu. SaintCyr & Chayette Et Cheval Tranzacții izolate 2008 • Vama Veche 417 € acuarelă pe hârtie. 78 × 64 cm. Monavissa 2009 • Flori galbene tempera pe hârtie. Goldart N/A % Tranzacții izolate 2007 • Out of recyclable ulei pe pânză. 1975. Maria Medii anuale An Preț Mediu (€) 167 € 2009 181. 50 × 65 cm. Pătroaia.Radu.000 € bronz. 74 × 43 × 35 cm. Gheorghe 2. Silvia n. Biertan. Monavissa 2008 • Floră 2. 65 × 75 × 20 cm. Sibiu Rafalovici. 49 × 69 cm. Ungaria . Artmark 3. 61 × 80 cm. Monavissa 2009 • Ciobăniță la troiță 200 € ulei pe carton. Cornel Tranzacții izolate 2004 • În ogradă 180 € ulei pe carton.000 € 222 . Monavissa 2009 • Sf. 50 × 70 cm.206 € bronz turnat patinat.875 € gips colorat. Monavissa 2008 • Peisaj din Pițigaia I ulei pe pânză. 45 × 59 cm. Csaszlo. 1984.25 Tranzacții izolate 2008 • În atelier ulei pe carton.1945. 37 × 28 cm.094 € 1.588 € 263 € Tranzacții izolate 2009 • Ecce homo 4. 74 × 23 × 36 cm. Bogdan n. Artmark Raţiu. 47 × 17 × 12 cm. Alis 882 € 1. Rehau Art 2010 • Recyclob man 2 ulei pe pânză. 1935. Monavissa Raţiu. Argeș Raţă. Andreea n.600 € 1. 67 × 100 cm. Baia Mare Tranzacții izolate 2007 • Peisaj din Pițigaia ulei pe pânză. Alis 2006 • Peisaj ulei pe pânză. Goldart 464 € Tranzacții izolate 2006 • Peisaj urban ulei pe pânză. Kristina n. 49 × 59 cm. 100 × 120 cm. Peter 1879. 120 × 100 cm. 80 × 70 cm. Peleş Tranzacții izolate 2010 • Toamna ulei pe pânză.500 € rășină poliuretanică roșie. Monavissa 2007 • Nud 273 € ulei pe carton subțire.

981.000 € Tranzacții izolate 2010 • Capitel piatră.72 % Tranzacții izolate 2007 • Cană cu flori ulei pe carton. 35 × 43 × 8 cm.63 æ % Randament anual mediu 46. Leonard n. Artmark 650 € Rădulescu.57 æ -14.13 ä -4. Alis 2003 • Cal tuș. 25 × 17 × 10 cm.40 6. Alis 2008 • Târgul Cucului ulei pe carton.176 € 378 € 223 . 27 × 19 cm. Râmnicu Vâlcea .52 2. Magdalena 1902.66 ä -40.89 ä +19.Răchită. Artmark Rădulescu. 101 × 91 cm. 46 × 55 cm.33 æ -3. Vaslui .70 æ -27. Alis 313 € 699 € Rădulescu. Dinu n.129. 1947.942. Alis 2010 • Omagiul patriei socialiste ulei pe pânză.15 1. Gheorghe 1924. 49 × 34 cm.226. Goldart Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2006 2007 2008 2009 562. Bucureşti Tranzacții izolate 1999 • Violonist tuș și laviu. 35 × 44 cm. Alis 2007 • Școala de dans ulei pe carton.173.116. 50 × 61 cm. 28 × 40 cm. 1952. 43 × 38 cm.44 2. Buhuşi 2009 • Natură statică cu flori și carte ulei pe pânză. 26 × 19 cm.1983. Goldart 941 € 1. Artmark 650 € 480 € 1.13 964. Monavissa 2009 • Florăreasă 158 € tuș și conte pe hârtie.21 ä +27.1998. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Cal bronz.21 N/A +43.02 4. 47 × 63 cm. Galaţi .33 809.73 æ +514.545. 42 × 35 cm. Alis 2006 • Personaj costumat tuș. 16 × 8 cm. Paris Ra Ră Răducanu. Artmark 2010 • La adăpat ulei pe pânză.1981 Tranzacții izolate 2007 • Peisaj citadin 250 € tuș pe hârtie. 30 × 49 cm. Ileana 1909. Alis 2003 • Dansatoare tuș pe hârtie.24 1. Goldart 227 € 66 € 206 € 314 € 405 € Tranzacții izolate 2007 • Peisaj ulei pe carton. Cârjea. Alis 2008 • Dans tuș colorat pe hârtie. 29 × 20 cm.53 1.

986 € ulei pe carton.172. 31 × 23 cm. Monavissa 2010 • Pregătiri de nuntă 4.7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1250 1000 750 500 250 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2004 • Cavalcada 2. 63 × 49 cm.394 € ulei pe pânză. Bucureşti Tranzacții izolate 2006 • Portret de femeie creion.500 € ulei pe placaj.82 N/A +17.69 172. 7 × 6 cm.11 æ -41. cerneluri colorate și foiță de aur pe placaj.63 N/A -4. Alis Tranzacții izolate 2005 • Dans 2. Alis 344 € Tranzacții izolate 2005 • Din lumea circului 449 € tuș și acuarelă. 62 × 54 cm.000 € ulei pe carton subțire.35 1. Alis 2008 • Scenografie 686 € tempera și tuș pe piele. Alis 2008 • Autoportret 9.871 € ulei pe pânză. 26 × 20 cm.444 € ulei pe pânză.46 895. Bârlad . Goldart 2009 • Dans 800 € tuș. 30 × 5 cm. Alis 194 € Randament anual mediu 57. 46 × 61 cm.73 æ -67. 27 × 41 cm. Artmark Rădulescu. 37 × 31 cm. 40 × 55 cm.65 ä Randament anual mediu 5.88 % 2009 % 2010 0 . Merica 1891.162. Neagu Tranzacții izolate 2010 • Portretul lui Isac Peltz 219 € tuș și pastel pe hârtie. Monavissa Tranzacții extreme 2001 • Cavalcada tehnică mixtă.1972. 22 × 27 cm. Alis 2006 • Portret de fată 294 € ulei pe foiță schlag metal/lemn. Goldart Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1999 2001 2003 2004 2007 940.58 ä % Râmniceanu.52 æ +574. 50 × 39 cm.86 1. Monavissa 2007 • Toreador 12.95 294. 61 × 45 cm. Monavissa 2007 • Orchestra 4.65 % 224 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2006 996.

27 æ +116. 29 × 20 cm.28 776.30 749.814.02 9.1962.99 1.77 1. 38 × 32 cm. Goldart Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2009 2010 1. Monavissa 2008 • Personaj în roșu 459 € tehnică mixtă pe hârtie. 34 × 22 cm.35 N/A +86. Monavissa 2009 • Bărci 513 € acuarelă.22 N/A +53. Camil 1880.22 % 225 .68 ä -58. Alma n. Monavissa 2007 • Femeie 344 € tehnică mixtă. Alis 2007 • Portret de femeie pictură. 67 × 43 cm.65 % 1.67 æ +220. Alis 2009 • Nud în fotoliu 1.79 1.39 11.74 6.93 2.studiu 270 € cărbune.94 ä +27. 32 × 33 cm. 93 × 137 cm.01 ä -18. 39 × 28 cm.600 € Ressu. 36 × 52 cm.27 ä +151.64 ä +16.studiu 210 € creion.605.85 æ +29.200 € creion conte pe hârtie.49 1.905.65 ä % Randament anual mediu 53.54 ä -30.11 1.927. 35 × 49 cm.42 N/A +45.329. Goldart 2010 • Veneţia 800 € acuarelă și tuș pe hârtie. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 2010 • Octavian Goga 611 € creion și tuș pe hârtie. Alis 1997 • Nud șezând . Artmark Tranzacții izolate 2007 • La cafenea 500 € tehnică mixtă pe hârtie.95 % Tranzacții izolate 1995 • Nud .760. Artmark Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 415.420.95 ä % Ră Re Randament anual mediu 86. 39 × 29 cm. 36 × 25 cm.69 æ -36.214.093.Tranzacții izolate 2005 • Flori în vas albastru ulei pe carton.581. Alis 2006 • Nud 290 € creion. Bucureşti Tranzacții izolate 2009 • Peisaj cu barcă cu pânze 513 € acuarelă pe hârtie.100 € 2.95 10.40 ä -20.59 2. 43 × 42 cm.402. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2008 2009 865. Pogany 840 € 6.67 1. Goldart Redlinger. 28 × 34 cm. Galaţi . 20 × 18 cm.086.626. Monavissa 2010 • Dealul Alb 424 € acuarelă pe hârtie. 1924.17 æ % Randament anual mediu 33. 23 × 15 cm. Artmark 2010 • Călușei ulei pe pânză.56 1.49 ä +55.300 € Tranzacții izolate 2010 • Natură statică cu felii de dovleac ulei pe pânză.281.

000 € Tranzacții izolate 2009 • Under my umbrella acrilic pe pânză. Monavissa 2008 • Autoportret 514 € tempera pe carton.15000 Ribariu. Alis 5. 41 × 30 cm. 1958. Alis 2006 • Pe gânduri cărbune și acuarelă. București Tranzacții extreme 1995 • La Dârste ulei pe carton. Alis 1996 • Cele trei grații ulei pe carton.710. 24 × 32 cm. 24 × 32 cm. Târgu Lăpuş. 50 × 60 cm. 64 × 50 cm.174 € 4. 56 × 47 cm. Maramureş Tranzacții izolate Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 1. Mircea n. Alis 2009 • Aișe ulei pe pânză. Monavissa 2010 • După muncă 3. 63 × 48 cm.000 € Roman. 50 × 69 cm. 24 × 32 cm. Monavissa N/A % Tranzacții extreme 2010 • Peisaj 405 € acuarelă.375 € 0 -5000 1995 Roman. 50 × 70 cm.85 2007 • Situație limită 1. Goldart Tranzacții izolate 1996 • La cârciumă acuarelă.41 % 226 .Mergător ulei pe pânză. Monavissa 2009 • Devenința ulei pe pânză.250 € acuarelă pe carton. Monavissa 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2. Alis 240 € 971 € 1. Artmark 600 € Tranzacții izolate 2005 • Fete pe marginea apei ulei pe carton. Doina n.000 € 1. 64 × 50 cm.22 æ % Randament anual mediu -17.690 € 160.295.10 N/A -52. 60 × 50 cm.372 € 4. 144 × 84 cm. Alis 2007 • Turci acuarelă. Artmark 2010 • Portret din Oaș 581 € pastel pe hârtie. 70 × 64 cm. Artmark 3. 29 × 25 cm. 1984.563 € acrilic pe lemn.48 1. Monavissa 2007 • O înmormântare la țară ulei pe carton.909. 1938. 50 × 65 cm.719 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2010 2. Artmark Tranzacții izolate 2009 • Portret 950 € acuarelă și guașă pe hârtie. Brăila 10000 5000 Tranzacții izolate 2009 • Înainte . 63 × 40 cm. Paula n.

Alexandru 1887.83 % Tranzacții izolate 2003 • Pescar tehnică mixtă. Goldart 2009 • Lăpușan 2. Artmark Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2008 589. Dan n.608 € Romano.56 1. Alis 409 € Tranzacții extreme 2005 • Portret de fată ulei pe pânză.333 € Tranzacții izolate 2010 • Maroc ulei pe pânză. 46 × 19 × 14 cm. Oradea Romano. 23 × 33 cm.011. 49 × 68 cm. 14 × 11 cm. Monavissa Roşca. 38 × 33 cm. 1976.Tranzacții izolate 2009 • Un om cu tichie albastră 2. Caesarea. Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Master 3 400 € asamblaj metalic.1974.486 € Tranzacții izolate 2005 • Natură statică cu fructe ulei pe pânză. Nicolae 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții izolate 2007 • Spălătorese ulei pe carton. Alis 1. Reuven Isaac 1893. 100 × 70 × 50 cm. Israel Randament anual mediu 67. Grigore Tranzacții izolate 2008 • Vas cu flori ulei pe carton. Alis 1.031. Alis 305 € 2009 2010 227 .77 ä % Rubin (Zelicovici). Bucureşti .1993 Tranzacții izolate 2006 • Portret de fetiță ulei pe pânză.000 € bronz turnat. Galați . Artmark 4000 3000 2000 Ri Ru Romanescu. 40 × 30 cm. Monavissa 171 € 1. Coca 1897 . 73 × 20 × 10 cm.76 N/A +71. Braşov Romano (Romanesco). 55 × 32 cm. patinat și cizelat. 46 × 38 cm. Goldart 450 € Romocean.650 € bronz.36 3.55 ä +199. 1948.1916. Andrei n.

149 € 250 € Rusu Ciobanu. 64 × 50 cm. Alis 114 € 228 .? Tranzacții izolate 2006 • Natură statică acuarelă. 20 × 32 cm. Monavissa 1.1928. Natalia 1919. Anton ? . Timișoara Tranzacții izolate 2005 • Case ulei pe carton.Rugescu. 53 × 43 cm. Alis 2005 • Natură statică cu fructe ulei pe carton. Chişinău .

2008. 57 × 70 cm. Alis 2005 • Crizanteme albe acuarelă pe hârtie. Alis 225 € 545 € Ru Sa Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2009 2010 2.10 1. Goldart 2010 • Lumânărele acuarelă pe hârtie.020. 24 × 18 cm. Angelina 1889 . Monavissa 2007 • Natură statică cu fructe acuarelă pe hârtie. Monavissa 449 € 214 € 275 € 133 € 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții extreme 2008 • Autoportret ulei pe pânză. 44 × 54 cm. Alis 2008 • Vas cu liliac ulei pe pânză. Artmark 150 € Tranzacții izolate 2010 • Nuferi albi acuarelă pe hârtie. 31 × 48 cm. Monavissa 205 € 194 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 525. 44 × 55 cm.283.64 æ +54.18 659.1969 Tranzacții izolate 2004 • Flori acuarelă.145. 46 × 31 cm. 67 × 41 cm. 66 × 48 cm. Solomon 1877. Alis 556 € 2009 2010 Tranzacții izolate 2004 • Buchet de cale ulei pe carton.82 ä % Tranzacții izolate 2004 • Paturage d'hiver gravură. 48 × 66 cm. Monavissa 2004 • Lanuri ulei pe pânză.28 1.33 % Santocano. Wanda 1916.1916 Tranzacții izolate 2009 • Personaje creion. București Sanielevici. 7 × 10 cm. Goldart 368 € 315 € 229 .Sachelarie-Vladimirescu.26 N/A % Tranzacții izolate 2010 • Portret de familie aquaforte.43 N/A -40. Constanța . 14 × 21 cm. Botoşani . 63 × 41 cm. Monavissa 70 € Tranzacții izolate 2004 • După secerat ulei pe pânză.19 æ -48. Monavissa 2007 • Primăvară creion și acuarelă pe hârtie. 20 × 26 cm. Alis 80 € 3000 2400 1800 1200 600 0 1995 Randament anual mediu -11.

Artmark 2010 • La izvor 5. Monavissa 2008 • Andrezej del Aqua 432 € acuarelă și creion pe hârtie.77 % Sava.1954 Tranzacții izolate 2004 • Cimitir turcesc ulei pe pânză.000 € ulei pe pânză. Alis 2009 • Moschee la Balcic ulei pe carton. 25 × 35 cm.281 € Tranzacții izolate 2004 • Fata cu chitară (nesemnat) peniță laviu și cretă. Alis 2010 • Pe ponton 587 € ulei pe pânză. Carol 1812. Rita Alfreda n.15 ä % Tranzacții izolate 2007 • La marginea pădurii 412 € acuarelă pe hârtie. 24 × 20 cm. Ion 1900.314.1947. Sava 1890 .250 € ulei pe carton. Artmark Savargin. Alexandru 1871.500 € acuarelă pe hârtie. 60 × 80 cm. 21 × 15 cm. Artmark 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1995 Randament anual mediu 38. 1932 (de) Satmari (Szathmary) Popp. Goldart 83 € Tranzacții extreme 2007 • Balcic 6. 104 cm. 44 × 60 cm. București 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2008 • Un personaj grăbit pastel pe hârtie.817. 46 × 29 cm. 51 × 33 cm. 17 × 21 cm. Monavissa 3. Bucureşti Tranzacții izolate 2007 • Nud culcat bronz. 125 × 85 cm.250 € .02 6. Monavissa 2010 • Către izvor 2.159. Focşani .000 € acuarelă pe hârtie.1933. Cluj Napoca . Alis 4.Sapira Shain.507 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2007 2010 2. Alis 652 € 522 € 2. 52 × 34 cm.53 N/A +122. 39 × 30 cm. Monavissa 230 Tranzacții izolate 2010 • Figură alegorică bronz patinat.778 € 1. Alis 375 € Satmari (Satmary). 57 × 45 cm. Alis 2010 • Interior oriental (Claudia Millian-Minulescu pozând în interior oriental) 20. 35 × 54 cm. Alis 2008 • Intrarea la han ulei pe pânză. Bucureşti .1887.93 ä +32. 51 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2005 • Portretul unui Înalt Prelat ulei pe pânză.16 5.

64 611. Alis 324 € 917 € Săulescu. 34 × 24 cm. Irimia Tranzacții izolate 2007 • Vas cu flori ulei pe pânză. 49 × 67 cm. Alis 2008 • Vas cu flori roz și cărți ulei pe carton.1986 Tranzacții izolate 2007 • O notă din Deltă 267 € acuarelă. Monavissa 303 € 200 € 189 € Tranzacții izolate 2010 • Cap de turc ulei pe pânză. 50 × 35 cm.iarna ulei pe carton. Monavissa 2008 • Stradă în Dudești .44 N/A +106. 22 × 29 cm. Alis 375 € 303 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2009 2010 295. Artmark 1. 32 × 43 cm.82 ä % Randament anual mediu 106. Ocnele Mari . 68 × 48 cm. 24 × 18 cm. Nicolae 1905.Savonea. 26 × 33 cm. Alis 2010 • Porţi ferecate 415 € tehnică mixtă și colaj. 29 × 41 cm. 48 × 57 cm.1949 Săftoiu. Vasile 1932. Aiud .2001. Monavissa 2008 • Câmp cu maci ulei pe carton. Ion n. Traian 1886.82 % Savopol.47 N/A % 231 . Monavissa 577 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 264. Ocnele Mari. Ilfov Tranzacții izolate 2010 • Curtea din spatele casei ulei pe lemn. 24 × 31 cm. Vâlcea . 34 × 45 cm. Goldart Tranzacții izolate 2006 • Casă țărănească ulei pe carton. Monavissa 2010 • Peisaj din Tulcea ulei pe carton. Cozieni. 1929. 1935. Alis 145 € Savopol. Vâlcea . Piteşti Tranzacții izolate 2007 • În port ulei pe carton.1982 Sălişteanu. Nicolae n. Eduard 1884 . Bucureşti Sălăgeanu.000 € Sa Să Tranzacții izolate 2005 • Târg tehnică mixtă.

79 % . 35 × 50 cm. 89 × 122 cm. Alis 2010 • În fața prăvăliei ulei pe pânză. Alis 500 € Scholz. 1948. 34 × 42 cm. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 2010 • Pădure de cenuşă 6.29 Tranzacții izolate N/A +89.28 647.39 595. 1957. Ioan n. Bucureşti Schunn.1968 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2008 2009 2010 614. Bucureşti Sbârciu.35 ä +8. 65 × 80 cm. Gheorghe 1883. 59 × 84 cm. 78 × 120 cm.79 Tranzacții izolate N/A +36. Heinrich 1897 . Ion Tranzacții izolate 2004 • Lotci în Deltă ulei pe carton. Bistriţa Năsăud Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2006 2007 2008 2009 314.90 ä -24.000 € tehnică mixtă pe pânză.39 835. Artmark 700 € 232 Randament anual mediu 4. Artmark 500 € 750 € 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2009 • Peisaj cu biserică ulei pe placaj. Oscar 1825 .800 € ulei pe pânză. Monavissa 2010 • Vas cu flori ulei pe pânză. Alis 225 € 801 € Tranzacții izolate 2009 • Peisaj de iarnă ulei pe pânză. Goldart 400 € Sârbulescu. 100 × 70 cm.1955.22 æ % 2009 • Pădurea de cenușă IX 3.1871 Medii anuale An Preț Mediu (€) 2009 931.44 æ % 2009 • Întoarcerea bivolilor tempera pe hârtie. Feldru.84 ä +46.89 951.68 N/A % Tranzacții izolate 2004 • Florăreasă ulei pe carton.22 % Schmidt. Tulcea .71 614.Sârbu.76 721. 27 × 26 cm. 50 × 66 cm. Mihai n.02 ä -26. Quadro 1000 800 600 400 200 0 1995 Randament anual mediu 30.

13 1. Goldart 2010 • La masă cărbune.45 3. 24 × 34 cm. Alis 1998 • Pereche de țărani 296 € ulei pe pânză lipită pe carton.59 4. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1997 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 78. 46 × 66 cm. Alis 2005 • La chei 2.46 458.762.47 æ 2009 % 2010 .254. 22 × 17 cm. Alis 1997 • Vas cu flori 399 € ulei pe carton.62 210.428 € ulei pe carton.95 ä -10.48 490.293.Schweitzer Cumpăna. Alis 1999 • Peisaj urban 1.75 ä -11.37 æ +36.32 ä +53.03 % 1250 1000 750 500 250 0 1995 Randament anual mediu 64. Alis 275 € 540 € Tranzacții izolate 1996 • Mozoc (câinele artistului) cărbune.131.10 1.144.52 ä -54. Alis 267 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 698.58 898.58 3.77 1.964 € ulei pe carton. Alis 2002 • Portret de bătrân 509 € ulei pe carton.610.26 1.09 æ +75.31 æ +48. 12 × 10 cm.841.43 N/A +55.000 € ulei pe carton.635.08 ä % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1.68 421. Alis 2004 • Femeie cosând 1.308 € ulei pe carton. 23 × 17 cm. Alis 1996 • Portret de țăran 327 € ulei pe carton.185.48 5.234 € ulei pe carton.65 ä -2.63 ä +84. 12 × 27 cm.04 % 0 -1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 1996 • Peisaj cu case 287 € ulei pe carton.14 ä -41. Alis 2004 • Căruță cu cal 11.67 ä -19.051. Rudolf 1886. 13 × 21 cm.02 æ +19.80 2. Piteşti . 19 × 16 cm.087.96 248. 23 × 20 cm. Alis 2005 • Sulina 1. Alis 233 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții extreme 2009 • Căruțași în Tulcea cărbune pe hârtie.79 ä Sâ Sc Randament anual mediu 19.51 æ +35. 18 × 26 cm.1975.54 369.25 +28.93 æ -21.14 N/A +484.84 1.326.68 4.63 æ -4.003. 13 × 10 cm.20 æ +323.31 957.59 ä +14.58 752.90 1.39 4. Alis 2003 • Natură statică cu mere 821 € ulei pe carton. 21 × 34 cm. Alis 1997 • Rață 323 € ulei pe carton.028.81 ä -53. 15 × 19 cm. 25 × 15 cm. 20 × 13 cm.88 ä -8.34 æ +83.

40 × 48 cm.91 ä -29.52 % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1000 Tranzacții extreme 500 2009 • Le vase de cuivre ulei pe placaj.313 € ulei pe carton.18 1. Pogany 227 € 788 € 800 € 417 € Tranzacții izolate 1999 • Case acuarelă. 23 × 31 cm.032.95 ä +13. Alis 2008 • Peisaj la Salonic 3.2006 • Palat la Veneția 9.93 1.51 æ % 3000 2500 2000 1500 1000 500 Randament anual mediu 22.913.54 % 1500 Randament anual mediu 20.18 N/A -41.1976.08 251. 22 × 17 cm.55 878. 19 × 15 cm. Iași .194 € ulei pe carton.471. 15 × 11 cm.463 € ulei pe carton. Paris Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 1997 1998 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 268.26 ä +25.292. Goldart 737 € 980 € 234 2009 375 € 2010 . 18 × 25 cm. 50 × 35 cm.94 1.40 ä +151.06 1. 90 × 117 cm. Alis 2005 • Casă acuarelă.025. Alis 2010 • Amiază la câmp 3. Alis 2006 • Cap de băiat și Cap de fată acuarelă. Alis 2007 • Autoportret cu pălărie 5. 34 × 23 cm.384 € ulei pe carton.93 882. Goldart 2009 • În lojă 1.04 1.000 € ulei pe carton. 70 × 86 cm.59 1.248.061.34 ä -28.32 2. 14 × 8 cm. 18 × 17 cm. Alis 337 € Scorţesco. Alis 2010 • Femeie cu cobză 4.919 € ulei pe carton. Goldart 2009 • Peisaj 1.66 æ % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2006 2007 2008 2009 950.29 ä +16. Paul 1895.000 € ulei pe carton. 23 × 32 cm.85 æ +20. 61 × 50 cm. Alis 2008 • Peisaj de toamnă 3. 21 × 13 cm. 12 × 18 cm.660.058. Goldart 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2003 • Case la malul apei ulei pe carton. 35 × 24 cm.47 1.000 € ulei pe carton.41 ä +250.250 € ulei pe carton. 34 × 28 cm.08 æ -44.55 N/A +11.577 € ulei pe pânză lipită pe carton. Artmark Tranzacții extreme 1996 • Maternitate pastel. Alis 2008 • Leu de marmură acuarelă. Alis 2010 • Le marche aux fluers ulei pe pânză.90 156. Artmark 2010 • Margine de sat 9. Goldart 2010 • Femeie în interior 1.96 æ +61.15 1.91 ä -29.

70 × 49 cm.1984. Artmark 1. 56 × 41 cm. Artmark 2008 • Portret de femeie ulei pe pânză. Diana n. 63 × 56 cm. Bucureşti 2500 2000 1500 Tranzacții izolate 2003 • Natură statică cu casetă verde ulei pe carton. Monavissa 412 € 400 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2006 2007 2009 271. Bucureşti Tranzacții izolate 2006 • Peisaj (Portret pe verso) ulei pe pânză.1910 Serafim. 1985. Artmark 4.Secoşanu. 24 × 20 cm.076. Alis 333 € 284 € 1. 32 × 23 cm.100 € cărbune și acuarelă pe hârtie. Alis 2010 • Privind marea ulei pe pânză. Monavissa 2006 • Țărăncuță ulei pe pânză. Adrian 1910.13 ä % Serghiuţă.500 € Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2009 • Două ghivece cu maci și zambile 32.31 % Tranzacții izolate 2010 • Suprapopulare ulei pe pânză. 80 × 120 cm.34 1. Iaşi .92 1. 25 × 32 cm.78 N/A +282. Alis 2008 • Cană cu albăstrele ulei pe carton. Londra Tranzacții extreme 2009 • Spălătoreasă ulei pe carton. 30 × 41 cm.000 € Tranzacții izolate 2009 • Parcul Grossenlitz .1931.27 2.95 ä +54. Petru 1867 . 45 × 34 cm. 30 × 28 cm.44 ä +29.750 € 235 . Alis 2010 • Ţigancă ulei pe carton. Arthur (Aron Sigalu) 1875.041.1944.608. Arad Randament anual mediu 73.500 € ulei pe carton.Dresda 1. Alis 2010 • Numismatul ulei pe pânză. Bucureşti . 33 × 24 cm. Dimitrie 1862. 30 × 35 cm. Iaşi . Alis Serafim. Goldart 135 € 382 € 436 € 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sc Se Segal.

39 × 38 cm. Chişinău . Alexandru 1881. Wladimir 1909. Goldart 2010 • Peisaj provensal 600 € ulei pe carton subţire. Alis 2008 • Schiță de decor acuarelă pe hârtie. Alis 40 € 200 € 162 € 333 € . 29 × 20 × 11 cm. Alis 2004 • Sărutul ipsos patinat.1956.200 € Tranzacții izolate 2008 • Peisaj citadin acuarelă pe hârtie. Alis 1999 • Maica Alexandra marmură. 20 × 27 cm.1985.1982. 13 × 22 cm. București . Alis 2002 • Pe gânduri bronz patinat. 61 × 50 cm. 40 cm. 34 × 44 cm.26 N/A % Tranzacții izolate Tranzacții izolate 1995 • Portret de tânără bronz patinat. Goldart 2010 • Impresie acuarelă pe hârtie. 53 × 35 cm. Alis 205 € Siegfried. Alis 2005 • Palatul Regal din Balcic pastel. 30 × 20 × 28 cm.500 € 2003 • Casierița acuarelă și creion. Goldart 2008 • Balcic tuș și acuarelă. 41 × 55 cm. Artmark 167 € 95 € 95 € 400 € Sevastian. Alis 2006 • Proiect de scenografie tehnică mixtă. Artmark 750 € 2. Alis 2010 • Casă din Balcic pastel. 25 × 34 cm. Bârlad . Artmark 236 137 € 126 € 356 € 820 € 150 € 2. Dumitru 1908.1956. Alis 2010 • Peisaj cu râu 287 € ulei pe pânză lipită pe carton. 75 × 49 cm. București Tranzacții izolate 2010 • Harmonica teracotă. Turnu Severin . Artmark Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 345. Goldart 2009 • La marginea orașului acuarelă pe hârtie. 24 × 15 × 27 cm. 27 × 35 cm. Tulcea .1959. Franța Tranzacții izolate Severin.Serova Medrea. Alis 1997 • Portret de bătrân bronz patinat. Traian 1905. 20 × 27 cm. Alis 93 € 325 € 367 € 2008 • Răscruce de drumuri 944 € guașă pe carton. 42 × 63 cm. Goldart 2009 • Personaj în peisaj acuarelă pe hârtie. Alis 2010 • Copilă pe gânduri bronz. 32 × 23 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 1997 • Nud pastel. Artmark 2010 • Dansatoare bronz. Chişinău Tranzacții izolate 2004 • Două fete și o pisică ulei pe pânză. 47 × 37 × 32 cm. Elena 1902. 34 × 19 × 17 cm. Bucureşti Sfințescu. 47 × 53 × 25 cm. 37 × 47 cm. 66 × 45 cm. Neuilly. 42 × 39 cm.

Artmark 300 € 237 . 42 × 51 cm. Quadro Tranzacții izolate 2006 • Bărbat citind ulei pe carton.1991 Simu. Artmark 200 € 1. Sălaj . Paris Tranzacții izolate 2010 • Bărcuțe către mama ulei pe pânză. Monavissa 343 € Simionescu. Quadro Simotta. Vlaho-Clisura.600 € ulei pe pânză cașerată pe carton. Alis 2008 • Confidente ulei pe pânză.359 € 400 € Tranzacții izolate 2004 • Biserică ulei pe carton. 32 × 63 cm.1973 Tranzacții izolate 2010 • Debarcader la Calica 1. Grecia . Bata.1979 Se Sm Tranzacții izolate 2008 • Sibiul medieval acuarelă și creion. 82 × 66 cm. Anamaria n. Alis 216 € Sima. Ovidiu n. Alina Ondine n. Alis 2008 • Joc de copii . 70 × 90 cm. Artmark 694 € 11. Artmark 1. Alis 2010 • Ploaie de aur ulei pe carton. Gheorghe 1881. 19 × 27 cm. 46 × 38 cm. Artmark Smigelschi. 34 × 25 cm. Timiş . 1938. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • Cu turma pe câmp ulei pe lemn. Paul 1932 . 36 × 49 cm.Hora fetițelor ulei pe carton. Pericei. 14 × 18 cm. Timişoara Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 865. 1951. Iulia 1900. 1982. Alis 2010 • Peisaj alegoric ulei pe placaj. 7 × 8 cm.500 € Tranzacții izolate 2009 • Scoici acuarelă.667 € 900 € 5.1985.06 N/A % Simonidy. Mihail (Menelas Simonide) 1870.Sima. Braşov Slimovschi. Ion 1898.1933. 50 × 60 cm.28 N/A % Medii anuale An Preț Mediu (€) 2009 314.050 € Tranzacții izolate 2010 • Scene cavalereşti 250 € tuș pe hârtie/tuș pe calc. Bucureşti . Cluj Napoca 2010 • Bust de jeune fille ulei pe pânză. 38 × 49 cm. 50 × 44 cm.

Goldart 341 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2001 2006 2007 998.16 % Tranzacții izolate 1995 • Cioban bronz patinat. Sabina n.1920. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Soroceanu.47 ä +2. Bucureşti Spiridon. 109 × 96 cm. Monavissa 441 € 348 € Tranzacții izolate 2008 • Vas cu flori galbene ulei pe pânză. 42 × 34 cm.1949. Oscar 1875. 46 × 37 cm. Neamţ . 25 × 14 × 18 cm. Alis 325 € 377 € 435 € 3000 2000 1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 238 2009 2010 667 € 0 . Goldart 2009 • Muzician ulei pe pânză. 43 × 34 cm. Alis 1996 • Toaleta alabastru.000 € acrilic pe pânză. Neamţ . Alis 2007 • Semănător bronz patinat. 100 × 64 cm. 60 × 70 cm. Cristian (Tache) 1897.03 3. Mirceşti.402. Bacău . Hunedoara Tranzacții izolate 2009 • Violoncelistul ulei pe pânză. Gheorghe 1923.30 3. Constantin D. Dobreni. Iaşi Tranzacții izolate 2010 • Nud pastel pe hârtie. Bucureşti 4000 Randament anual mediu 39. 41 cm. 1947. 60 × 60 cm. Burdusaci.1944. Goldart 405 € Stahi.319. 43 × 29 cm. Alis 2003 • Pe gânduri bronz patinat. Bucureşti Spătariu.1992.51 ä % Spaethe. Goldart 575 € 750 € Tranzacții izolate 2009 • Portret 1. Alis 2007 • Flori în vas alb ulei pe carton. 1844.Sorel. Andrei Florea n.22 N/A +232. Goldart 195 € Tranzacții izolate 2006 • Portul Hârșova ulei pe pânză. 27 × 15 × 22 cm. Bucureşti . Bucureşti Tranzacții izolate 2010 • Pe gânduri cărbune pe hârtie. 1978.

37 × 47 cm. 50 × 28 cm. 26 × 32 cm. 1974 Tranzacții izolate 2009 • Zoomagie (împreună cu Carmen Acsinte) 280 € colaj fotografic. Alis Tranzacții izolate 2007 • Tentation 672 € baiț. Alis Stăncescu Muller.094 € 441 € 585 € Staicu. 70 × 50 cm. Elena Tranzacții izolate 2009 • Stridii gravură cu acul. Artmark Stănescu. 60 × 70 cm. 45 × 78 cm. Monavissa Stătescu. tuș și culori de apă pe hârtie.806 € ulei pe pânză. Ioana n. Alis 2010 • Natură statică cu fructe ulei pe pânză. Alis 2009 • Natură statică cu borcan și gutui 281 € ulei pe pânză lipită pe carton.560 € Stăncescu. Monavissa 2007 • Port ulei pe carton. Alis 669 € 1.056 € 2. 48 × 69 cm. 59 × 48 cm. Goldart 563 € 3. 70 × 50 cm. Barbu Stan. Alis 180 € 588 € So St Tranzacții izolate 2008 • Prune 286 € pastel pe hârtie lipită pe carton. 48 × 38 cm. 35 × 49 cm. 30 × 54 cm. Ioan Stanca. Artmark 429 € 1.099 € 2. Giurgiu Tranzacții izolate 2008 • Portret de doamnă 1. 1987 Tranzacții izolate 2006 • Care cu boi ulei pe carton. Goldart 491 € 239 . Monavissa 2010 • Ghivece cu flori ulei pe carton. Artmark 650 € Tranzacții izolate 2005 • Natură statică cu crizanteme ulei pe carton. Monavissa 2008 • Flori de câmp ulei pe carton. 98 × 68 cm. 61 × 80 cm.Tranzacții izolate 2003 • Sigismund Bathory ulei pe pânză. Monavissa 2008 • Fructe și flori ulei pe carton. 1937. Ionuț n. 70 × 100 cm. Monavissa 2008 • Nud în atelier ulei pe carton. Alis 2010 • Odaliscă cu batic albastru ulei pe pânză. Ion Tranzacții izolate 2005 • Crizanteme în vas japonez ulei pe carton. 26 × 20 cm. 68 × 48 cm. Alis 2005 • Paștele (Mari) ulei pe pânză. 40 × 50 cm. Done n.500 € Tranzacții izolate 2010 • Untitled ulei pe pânză. 50 × 57 cm.

94 æ +106.75 ä +121. Ion n.50 11. 1939.411.016. Reşiţa Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2007 • Masa 1.24 ä -19. 12 × 18 cm. 65 × 91 cm. Bucureşti . Goldart 1997 • În port 257 € tuș și creioane colorate. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1997 1999 2001 2003 2007 2008 2010 1.32 % Tranzacții izolate 1998 • Portul Brăila ulei pe pânză. Monavissa 2010 • Nud 1. Alis 2003 • Th.972 € .06 786.625. Pallady 165 € peniță și creioane colorate. 75 × 97 cm.44 2.41 % N/A -38.41 380. 50 × 79 cm. Goldart Tranzacții izolate 2010 • Compoziție 491 € tehnică mixtă și colaj. Monavissa 2007 • Sinopie 2. 14 × 18 cm. Alis 240 2.917.Stec.74 9.80 N/A +61.08 2. 56 × 69 cm.000. 19 × 14 cm.452.85 ä % 10000 7500 5000 2500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Randament anual mediu 11.15 12500 Randament anual mediu 22. Alis 80 € 500 400 300 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Stendl.063 € ulei și colaj pe pânză.284.13 ä +86. Jean Alexandru 1880.95 6.1985 800 700 600 Tranzacții izolate 2003 • Țăran din Făgăraș xilogravură.83 ä +27.228 € ulei pe pânză.43 12. 45 × 53 cm. Goldart Steriadi. Alis 2008 • Peisaj cu moschee 222 € tuș și peniță pe hârtie.059 € ulei pe pânză.1956.29 ä % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2010 622.90 æ +14. Eugen 1902 . 21 × 10 cm.

893 € 2. Artmark Randament anual mediu 34. Alis 2007 • Peisaj fantastic ulei pe carton.000 € 1. Alis 2005 • Luchian litografie.1992.85 305. București Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2007 2008 2009 2010 561.21 N/A +313. 32 × 24 cm. 53 × 40 cm.846 € 5000 4000 3000 2000 Medii anuale An Preț Mediu (€) 2007 1.069.84 ä +293. Buzău .24 ä +39. Alis Tranzacții izolate Sterian.99 1.01 ä -58. 18 × 29 cm. 50 × 35 cm. 15 × 17 cm. 45 × 28 cm. Monavissa 2009 • Roșu exploziv 526 € pictură. Monavissa 2010 • Amintiri ulei pe carton.18 740. Alis 2. 15 × 21 cm. Artmark 2010 • Personaje ulei pe carton.48 N/A +25.034.2002 • Peisaj din Olanda ulei pe carton.000 € acuarelă și guașă pe hârtie.62 1.70 ä -36.75 St N/A % 1000 0 -1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții izolate 1995 • Gospodină tehnică mixtă.13 739.83 ä % 1995 • Vas cu flori 226 € acuarelă. 30 × 32 cm. 28 × 39 cm. 32 × 24 cm. 18 × 29 cm. 23 × 19 cm. 30 × 33 cm.682. Alis 2008 • Vas cu flori ulei pe carton. 47 × 32 cm. 62 × 47 cm.31 ä -0. 18 × 12 cm. 44 × 32 cm.100 € 1. 39 × 27 cm. Alis 2010 • Vedută venețiană 1.600 € 971 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2010 73. Alis 2006 • Peisaj acuarelă. 34 × 39 cm.95 445.74 % 241 2009 2010 .22 % 110 € 115 € Tranzacții izolate 2003 • Doctorul Aubert litografie.02 4. Monavissa 260 € 5.944 € 1.070.30 ä % Randament anual mediu 52.82 4.195. Alis 2007 • Flori 219 € acuarelă.67 æ +181.600 € acuarelă și tuș pe hârtie. Artmark 2010 • Micul dejun în iarbă ulei pe placaj. 38 × 46 cm. Alis 2007 • Două personaje 448 € tehnică mixtă.740. Alis 344 € 743 € Tranzacții extreme 1999 • Compoziție H ulei pe carton.42 ä -26. Pogany 2006 • Vas cu flori 857 € tehnică mixtă. Alis 2004 • Oraș mediteranean ulei pe lemn. Margareta 1897.09 4. Alis 2006 • Recuzită de bal 2.62 705.69 æ +36. Alis 1996 • Scenă de teatru 232 € acuarelă și tuș.94 æ +66.86 543.

75 ä +3.27 7. 12 × 14 cm.94 3. Monavissa 286 € 361 € Tranzacții extreme 2004 • Peisaj de iarnă ulei pe carton.518. Goldart 303 € 418 € 2008 • Dig la malul mării ulei pe carton.1885.1971. 12 × 18 cm.86 % .13 14. 11 × 12 cm.05 350.21 % Tranzacții izolate 2006 • Chivuță cărbune. 14 × 11 cm.69 1.018.508. 13 × 16 cm.295.82 6.38 1. 20 × 29 cm. Goldart 2009 • Moară de apă guașă pe carton.35 æ -33.291. 17 × 21 cm.75 N/A -86.317. 13 × 16 cm.45 æ +136. Alis 2008 • Peisaj în Bărăgan guașă pe hârtie. Alis 2010 • Autoportret tuș pe hârtie. Eustaţiu 1885.954. 28 × 28 cm. 31 × 26 cm. Alis 2008 • Pictorul Steriadi creion pe hârtie. Bucureşti Steurer.81 N/A -22.17 7. Monavissa 2004 • Casa din livadă ulei pe carton. Craiova .560. Monavissa 2007 • Peisaj cu copac ulei pe carton. 48 × 61 cm.955.054.73 æ +240. Goldart 2009 • Iarna la sat ulei pe carton. Goldart 242 130 € 425 € 333 € 781 € 278 € 206 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 2001 2002 2004 2006 2007 2008 2010 2. New York 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Randament anual mediu 32.94 æ +133.192.20 ä -31. Goldart 2010 • Sfârșit de iarnă ulei pe carton. Alis 2009 • Peisaj de iarnă ulei pe carton. 17 × 15 cm. Viena . Monavissa Stoenescu.71 ä +3.73 ä % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Randament anual mediu 22.018. Artmark 243 € 150 € 250 € 620 € 425 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2. 53 × 41 cm.99 816.1957. Monavissa 2008 • Peisaj rural ulei pe carton. 24 × 19 cm.64 ä -16.642.67 1. Iosif (m) Tranzacții izolate 2007 • Autoportret cărbune.74 1.64 1.57 æ +24. 24 × 20 cm. Monavissa 2007 • Casa cu pomi ulei pe carton.06 ä % Tranzacții izolate 2009 • Ion Luca Caragiale (caricatură) 225 € acuarelă pe hârtie.36 1.56 ä +43.61 ä +141. 14 × 14 cm.

000 € 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 1998 • Scenă istorică ulei pe carton. D. 70 × 93 cm.1956.? Tranzacții izolate 2003 • Legenda guașă. Alis 1999 • Peisaj ulei pe lemn. 40 × 30 cm.09 545.1988.11 % 5000 St 0 -5000 1995 Tranzacții izolate 1996 • Nocturnă ulei pe pânză.26 178. (Stoica Dumitrescu) 1886. Dolj .06 æ 243 % . 73 × 50 cm.02 N/A -42.02 ä -12.36 664.563 € Tranzacții izolate 2007 • Autoportret peniță. 86 × 59 cm. Alis 194 € 589 € Stoenescu de Pontbriant. Alis 2003 • Vas cu crengi înflorite ulei pe carton. Brăila . Zănoaga. 50 × 70 cm. Alis 147 € 320 € 330 € Tranzacții izolate 2006 • Portret de femeie pastel. Bucureşti . 55 × 65 cm. Alis Stoica. Alis 500 € 561 € 1. Alis 2007 • Natură statică cu fructe ulei pe pânză. Nicolae 1903. 40 × 49 cm. 58 × 46 cm. 53 × 48 cm. 37 × 27 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2004 • Franzelăria Otto Gagel ulei pe pânză. 70 × 50 cm.792 € 15. Alis 2005 • La izvor ulei pe carton. Monavissa 1.875 € 1.84 ä 700 600 500 400 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 300 200 Randament anual mediu 18. Grigore 1912. Alis 233 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 2004 307. Alis 2009 • Portret de femeie cu pălărie (Doamna Dombrovski) ulei pe pânză.15000 10000 2006 2007 2008 623. Alis 2007 • Nud culcat ulei pe pânză. Monavissa 2005 • Natură statică ulei pe pânză. 23 × 33 cm.45 +250. 91 × 72 cm. Alis 2009 • Straja țării tuș și acuarelă. Bucureşti Stoica.426 € 573 € 2. 47 × 59 cm.48 æ +21.

15 cm. Goldart 244 Stork Botez.94 812. Timişoara 2010 • Spiru Haret bronz patinat.77 1.1887. Alis 1998 • Bustul generalului Gh. Alis 1997 • Nud culcat 114 € bronz patinat.381 € bronz turnat. 23 × 33 cm. Cecilia Frederica (Lita) 1914 .95 ä % Randament anual mediu -13.10 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2009 1.22 2.33 1995 • Oțelar bronz.200 € Storck.1991. Frederic (Fritz) 1872. 24 × 27 × 11 cm. Paris .574.? Tranzacții izolate 2009 • Peisaj la malul mării 350 € acuarelă și tuș pe hârtie. Alis 2010 • Petrecere orientală ulei pe carton.288. 51 × 30 cm. Karl 1826. Alis 350 € Tranzacții izolate 2010 • Luni lemn pictat.05 ä -58. Alis 1996 • Nud 991 € bronz. 17 cm. Artmark 2.69 991. 25 cm. 50 × 71 cm. 9 × 20 × 20 cm. Goldart . Alis 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 1995 • Căința 252 € bronz.602 € 1000 Tranzacții izolate 2004 • Nud cu țigară ulei pe carton.Magheru bronz patinat. Bucureşti . Alis 1997 • Alegorie relief în cupru. Germania .40 æ +21.1942. Alis 1999 • Nud șezând 551 € bronz patinat. 5 × 17 × 9 cm. Alis 1996 • Ciobănaș și citat din Miorița 185 € decorat în relief și gravat.08 956.22 % 543 € 5. Bucureşti Tranzacții izolate Storck. 6 × 4 cm. 45 × 56 cm. 13 × 13 × 7 cm.61 ä 208 € 170 € 222 € % Storck (Kunzer).Stojici. patinat și cizelat. 27 × 21 × 14 cm.345. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2006 2007 2008 1. Nada n.322. Alis N/A +73. Hanau. 1980. 34 × 10 × 10 cm. Alis 2010 • Odihnă 1.10 2000 1500 N/A -48. Paris 2500 Randament anual mediu 11. Romeo 1903.18 æ +40.

37 ä +128. Rehau Art 3.184.61 4.433.85 æ +34.Strâmbulescu (Strâmbu). 17 × 35 cm.320. Bucureşti 2009 • Nud întins ulei pe lemn. Mircea n. 35 × 49 cm.369.1934. 49 × 60 cm.63 1. Artmark 7.07 ä 245 % .69 554.000 € Suhar.629 € ulei pe pânză.500 € Tranzacții izolate 2007 • The constant feeling of guilt ulei pe pânză. Liviu n.49 1. 40 × 30 cm.000 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2010 372.12 æ -16. Gorj .59 5.26 æ +105. 32 × 55 cm. Baia Mare Tranzacții extreme 2005 • Reverie ulei pe carton.25 % Tranzacții izolate 2005 • Maci ulei pe carton.930 € 7.25 ä -71.66 æ +187.035. Monavissa 2008 • Pere ulei pe carton. Alis 2010 • În familie ulei pe carton. 32 × 24 cm. 1943. Alis 2009 • Nud pe canapea 1.84 263.97 N/A +33. Nina N/A -29. 1978. Monavissa 2007 • La râu ulei pe carton.06 St Su N/A % Tranzacții izolate 2003 • Peisaj ulei pe carton. Monavissa 100 € Suciu. Monavissa 2008 • Autoportret ulei pe carton. 11 × 26 cm.03 1.79 1. Ipolit 1871. Artmark 1. 23 × 14 cm. Monavissa 2005 • Prin iarnă ulei pe carton. Suceava Tranzacții izolate 1997 • Tânără cusând la lampă cu abajur verde 338 € ulei pe carton. Iacobeni.26 4.595.13 ä -46. 23 × 33 cm. Goldart 2010 • Maci ulei pe carton. 25 × 34 cm. 100 × 100 cm. 30 × 44 cm.73 541.095 € 3.61 665.58 ä -24.500 € 2.48 Stuparu. Monavissa 2010 • Umbrela roşie ulei pe carton.01 5. 23 × 33 cm. 44 × 34 cm.235. Goldart 92 € 225 € 286 € 244 € 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Suciu. Mărășești.66 ä % Medii anuale An Preț Mediu (€) 2004 376.97 æ +306.711.61 ä +195. Dezideriu Hope 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 -1000 1995 Randament anual mediu 51. Alis Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2008 2009 890.533 € 2.

000 € răzuire pe panou de rășină vopsită în negru (tehnică proprie). 69 × 55 cm. Csaba n. 32 × 37 cm. Elena (Didi) n. Monavissa 2010 • Înger 1. Goldart Szabo. Cluj Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2007 • La târg acuarelă. Alis 246 242 € 2006 • Nud în fotoliu ulei pe pânză. Artmark Svoboda. Bucureşti Tranzacții izolate 2009 • Cap de copil 82 € piatră.200 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 166. 1986. 11 cm. Cluj .280 € bronz turnat. Margareta Elisabeta 1921. Goldart 950 € Szabolcs. Satu Mare Szabo. 30 × 44 cm. Odorheiul Secuiesc Tranzacții izolate 2010 • Somnoroasa 2. Veres n. 36 cm. Alis 986 € . Aiud . 22 × 20 × 20 cm. Alba Iulia .29 ä Randament anual mediu 17.26 N/A % Szasz. 1942.? Tranzacții izolate 2009 • Dascăl și ucenic ulei pe pânză.800 € bazalt. Rehau Art 1. Bela Gy 1905. 2010 1.2005 Tranzacții izolate 2009 • David 2. 100 × 83 cm. Alis 80 € 300 € Surdu-Stănescu. Artmark 750 € Szabo. Andras n. Dorian 1924. 1983.212. 13 × 13 × 12 cm. 43 × 61 cm. 1953. 50 × 40 cm. Timiş .11 +2. 100 × 80 cm.68 % Tranzacții izolate 2003 • Podeț înzăpezit xilogravură. Istvan 1878. Cluj Szasz.1985. 100 × 120 cm. patinat și cizelat. Artmark 2010 • Gândac III 500 € bazalt și fier cositorit. Alis 2009 • Contemplând cerul xilogravură.1965. Cărani. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Tranzacții izolate 2009 • Bază militară ulei pe placaj. Covasna Tranzacții izolate 2007 • The Study of a Hunt 1 ulei pe pânză.

Artmark 800 € 1. Quadro Szonyi.800 € ulei pe pânză cașerată pe carton.1960. Lucian Tranzacții izolate 2004 • Calul albastru 548 € ulei pe pânză lipită pe carton. Quadro 2010 • Sighişoara 2. 66 × 75 cm. Zebegeny. Monavissa 150 € 247 . 82 × 66 cm.Szasz. Cluj Napoca . Ungaria . 30 × 48 cm. Ungaria Tranzacții izolate 2004 • Doamnă cu partitură muzicală ulei pe pânză. 62 × 83 cm.600 € Tranzacții izolate 2009 • Case între dealuri acuarelă și creion.1950. Alis Su Sz Szolnay. 42 × 45 cm. 95 × 93 cm. Sandor (Alexandru) 1893. Istvan (Ștefan) 1894. Ujpest. Cluj Napoca Tranzacții izolate 2008 • Peisaj cu cal la Baia Mare 200 € ulei pe pânză. Monavissa 2009 • Violonista ulei pe pânză.

56 æ % 248 .57 N/A % Tranzacții extreme Tranzacții izolate 2007 • Peisaj din Siena tehnică mixtă pe hârtie. Monavissa 2007 • Peisaj la malul mării 313 € ulei pe placaj. Checea. 80 × 100 cm.72 ä +5.176.03 3.Șaru. Alis 2006 • Regele 609 € tuș și grafit pe hârtie. 33 × 45 cm.081. Alis Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 261. Timiş . Galaţi . 80 × 65 cm. 65 × 85 cm. 70 × 50 cm. 52 × 40 cm.2002 Tranzacții izolate 2006 • Portul Brăila 250 € guașă și tuș pe hârtie. Dăncăuţi. Artmark 2010 • Răsărit acrilic pe pânză. Ucraina Tranzacții izolate 2006 • Compoziție cu personaje tuș pe hârtie.17 æ +50. 67 × 52 cm. 30 × 22 cm. Monavissa 2009 • Tânără tempera pe hârtie.102.061 € 275 € 850 € 968 € Tranzacții izolate 2004 • Ursitoarele 600 € ulei pe pânză. 42 × 30 cm.2003. Şerfi (Ştefan) 1921. Goldart 367 € Tranzacții izolate 2007 • Nud 656 € tuș și acuarelă pe hârtie. Goldart 1. Monavissa Șerbănescu. 1935. Goldart 2009 • Anemone ulei pe pânză.136.314. Stela Şirato.38 desene colorate tehnică mixtă.67 ä -36.86 N/A -50. 13 × 15 cm. Cernăuţi. Vladimir n. Alis 2009 • Flori 375 € ulei pe pânză lipită pe carton.50 2. Gheorghe 1920.1953. Monavissa 169 € Tranzacții izolate 2007 • Compoziție ulei pe pânză. 29 × 22 cm. Bucureşti Tranzacții izolate 2004 • Lila Nădejde (nepoata pictorului) 171 € cărbune și creion. Monavissa 2008 • Peisaj cu grădini 1. Craiova . Alis 471 € 2010 • Caiet 09 . 34 × 48 cm. 45 × 85 cm. Alis Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1998 1999 2000 4. Monavissa 90 € 1877. Monavissa 2008 • Grupuri 2.353 € ulei pe pânză. New York Şetran. Francisc Tranzacții izolate 2005 • Pom înverzit ulei pe pânză lipită pe carton.57 3. Tufeşti. 54 × 54 cm. 70 × 49 cm. 114 × 139 cm.944 € ulei pe pânză.51 2. Monavissa Şerbănescu. 20 × 14 cm.

303 € ulei pe carton. Alis 2003 • Rudolf Roguski cu chitară tehnică mixtă.91 % 249 .18 +26. 49 × 39 cm.46 æ +5.14 N/A % Tranzacții izolate 2005 • Cu steaua 625 € litografie cu intervenții manuale. Arta.94 ä % Randament anual mediu 9. Goldart 45.06 N/A -27. Alis 2010 • Rucărence acuarelă pe hârtie.470.57 881.46 ä -9.47 ä -21.22 % Șa Și 20000 10000 0 Tranzacții izolate 1998 • Țărani călare acuarelă.900 € ulei pe carton. 33 × 41 cm. Alis 2003 • Natură statică cu vase smălțuite 2.30 æ 2000 1600 1200 800 400 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Randament anual mediu 31.95 20.117 € ulei pe placaj.994. 30 × 35 cm. 28 × 37 cm. 53 × 44 cm. Alis 2002 • Natură statică cu fructe 2. 1944 167 € litografie.944 € 2. Goldart 2009 • Două litografii din monografia "Şirato".400 € 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -10000 1995 Tranzacții extreme 2008 • Fetița cu rochie albastră ulei pe carton. 60 × 50 cm. 18 × 23 cm.000 € ulei pe carton.654.71 599. 48 × 59 cm. Goldart 2010 • Lila în galben 50. 34 × 24 cm.72 ä +174.976 € ulei pe carton. Monavissa Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 1999 2004 2005 2006 2007 1. Alis 2010 • Cafenea la Balcic 98 € litografie. Alis 2001 • Mănăstirea Cemica pastel.457.209. Ed. 18 × 23 cm.74 541. 23 × 14 cm. 34 × 24 cm.714 € Tranzacții izolate 1997 • Bucovineanca 1.87 25.15 æ -35.78 æ +175. 37 × 29 cm. 49 × 44 cm. Alis 2008 • Doi țărani acuarelă și creion. 2001 2004 2006 2008 30000 2.08 1. Artmark Medii anuale An Preț Mediu (€) 2008 489. 41 × 37 cm. Alis 2009 • Femeie pe canapea 32. Artmark 290 € 910 € 350 € 1. 25 × 20 cm.23 568.98 9. Alis 2005 • Natură statică 7. Monavissa 2009 • Cafeneaua din Mangalia 113 € litografie. Goldart 2010 • Fântână la Balcic 218 € litografie.26 ä +256.099 € ulei pe pânză lipită pe carton.493.

Alis 2007 • Natură statică cu flori și fructe ulei pe pânză. Vrancea . Ludinghausen. Plăineşti. Mihail 1845. Goldart 2010 • Ulcică cu flori 196 € ulei pe carton. Monavissa 2006 • La marginea orașului ulei pe carton. Alis 2007 • Peisaj câmpenesc 588 € ulei pe pânză lipită pe carton. George 1914. 44 × 60 cm. 49 × 59 cm. Monavissa 250 500 € 438 € 778 € . Cannes Tranzacții izolate 2005 • Orașul de la poalele muntelui ulei pe pânză.2008. 53 × 43 cm.59 ä % Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 306. Monavissa 2008 • Portretul lui Zamphiropol Dall ulei pe pânză.10 N/A % Tranzacții izolate 2004 • Autoportret la 40 de ani 185 € ulei pe placaj. Artmark 2010 • Nocturnă ulei pe carton. 50 × 35 cm.029 € ulei pe carton. 34 × 46 cm. 43 × 54 cm. 48 × 32 cm. 76 × 70 cm. Ploieşti . Goldart Ştefănescu. 40 × 34 cm. 60 × 50 cm.83 N/A +47. 32 × 25 cm. Germania Tranzacții izolate 2007 • Natură statică ulei pe carton. Bucureşti 2010 • Debarcader ulei pe carton. 46 × 54 cm. Alis 2007 • Femeie cu salbă ulei pe carton. Alis 2004 • Mahala ulei pe carton.300 € 600 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2007 91. 33 × 42 cm.35 134.1986. Monavissa 463 € 229 € Ștefănescu. București . Monavissa 2006 • La târg 1.80 % N/A % Tranzacții izolate 2004 • Case din Ardeal 120 € acuarelă pe hârtie.Ştefan.? Tranzacții izolate 2005 • Nud pastel. Artmark 1. 35 × 42 cm. 50 × 59 cm.23 Randament anual mediu 23. Monavissa 370 € 205 € 857 € 313 € Ştefănescu. Monavissa 2007 • Așezare turcească 136 € pastel pe hârtie. Alis 2008 • Familia în grădină 529 € ulei. Vasile 1905. Alis 2005 • Peisaj din Cotroceni ulei pe carton. Botoşani . 50 × 43 cm.1900. Monavissa Medii anuale An Preț Mediu (€) 2009 771. Alis 421 € Tranzacții izolate 2003 • Curte interioară ulei pe carton. 25 × 19 cm. Nicolae 1911. 45 × 59 cm. Băluşeni . Monavissa 2010 • Nud 490 € ulei pe hârtie. 35 × 30 cm.

Germania Tranzacții izolate 2010 • Scenă de târg ulei pe hârtie.Ştefănescu Arephy.72 ä % Tranzacții izolate 2010 • Scenă de târg acuarelă pe hârtie. 35 × 48 cm. 36 × 44 cm.14 % Șt Șu Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2007 • Peisaj din Argeș 433 € ulei pe pânză lipită pe carton.483. Gabriel 1903. Artmark 2010 • La plajă 234 € ulei pe carton.98 % Şuvăilă.19 ä +33. 18 × 27 cm. Agnita. 81 × 129 cm. Alis 2006 • Mare agitată ulei pe pânză. Alis 2007 • Bricul Mircea 375 € acuarelă pe hârtie. 1940. 19 × 28 cm. Monavissa Ştiubei. Alis 252 € 1. Galeria Numismatică 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2003 • Vase în rada portului acuarelă și guașă. Artmark 250 € 2000 Randament anual mediu 40. 50 × 45 cm. Saarbrücken. Bucureşti . 32 × 50 cm. Bacău . 41 × 32 cm.131 € 251 . 26 × 37 cm. 26 × 47 cm. Artmark 325 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2007 2010 355.31 N/A -20.1975. Dimitrie 1901.109.14 æ % Randament anual mediu -20. Benone n.30 1. Sibiu 1500 1000 Tranzacții izolate 2008 • Crizanteme 3. Alis 2009 • Pe Valea Argeșului 800 € ulei pe carton. Bucureşti Tranzacții izolate 2004 • În ogradă cărbune pe hârtie. Monavissa 2004 • Submarinul 255 € tehnică mixtă. Nelly Ştiubei. 24 × 28 cm.20 1.76 390. Monavissa 70 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2009 2010 488.021 € ulei pe pânză.18 N/A +212.1986.

Braşov Tranzacții izolate 2009 • Rolling Graces acrilic pe pânză.200 € 3.217.34 N/A % Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 260. Stavru 1883.98 æ % Randament anual mediu -29. Alis 2004 • Nicolae Iorga tuș și acuarelă.10 N/A -48. Alis 2005 • Ion Iancovescu tehnică mixtă.85 1. Alis 212 € 65 € 85 € 85 € 353 € 150 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2009 130. 150 × 150 cm. 50 × 50 cm. Alis 2006 • În Deltă ulei pe carton. 29 × 22 cm. Aurel Nicolae) n. 150 × 150 cm. Artmark 2010 • Akihabra Girl acrilic pe pânză. Alis 2005 • Ion Talianu tehnică mixtă. Luduş . Alis 514 € 457 € 840 € 252 . 150 × 150 cm. Letea.200 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2009 2.Tacorian.81 % 1. Artmark 450 € 2. Artmark 2009 • Shibuya girl acrilic pe pânză. Artmark TAR (Țâr.371. Sorin n. Alis 2009 • Mihai de Hohenzollern. 83 × 64 cm. Goldart Tranzacții izolate 2005 • Crizanteme ulei pe pânză.000 € Tranzacții extreme 2009 • Peisaj de toamnă ulei pe placaj. 91 × 91 cm. 30 × 23 cm. 1974. Sebeş Tarasov.64 æ -10. Artmark 2009 • Dilema coreeană acrilic pe pânză. 1973.18 N/A % Tranzacții extreme 2010 • The Marranos 077 550 € marker negru și marker colorat pe carton.084. 32 × 23 cm. 28 × 22 cm. 33 × 45 cm. 31 × 22 cm. Mureş Tranzacții izolate 2003 • Nicolae Titulescu tehnică mixtă. Alis 2006 • Mareșalul Averescu acuarelă. 31 × 22 cm.500 € 2. Mihai Tara (von Neudorf). Alis 2010 • Cârciumărese ulei pe carton.25 1. copil tuș și acuarelă.1961. 23 × 42 cm. Tulcea . 25 × 43 cm.

29 1.2000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2004 • Compoziție ulei pe pânză. Sibiu . Goldart 250 € Tranzacții izolate 2008 • Flori albastre ulei pe carton. Alis 364 € 253 . Anton 3000 2400 Randament anual mediu 3. 51 × 43 cm. Mişu 1884. 60 × 90 cm. Goldart 361 € 488 € 633 € Ta Te Tranzacții izolate 2007 • Stăpânul furios 50 € tuș și tempera pe hârtie. Artmark 1. 30 × 22 cm. 32 × 25 cm. Goldart 2010 • Cherhanaua din Balcic ulei pe carton.Taru (Starck). 24 × 34 cm. Bucureşti Teclu. Eugen 1913. Goldart 2010 • Interior cu personaje ulei pe carton.251 € 327 € Tranzacții izolate 2003 • Copaci în peisaj ulei pe carton.79 æ +45.84 2. Goldart 1. 34 × 20 cm.04 1.500 € 1800 1200 600 Tăutu. 15 × 11 cm.49 ä % Tăutu. Gheorghe 1818. 24 × 10 cm. Alis 12. Bucureşti Tranzacții izolate 2005 • Bătrân cerșetor ulei pe pânză. 66 × 50 cm.75 æ +38.00 ä +4.1991. Goldart 2009 • Copacul ulei pe carton. Monavissa 2008 • Himera ulei pe pânză. Monavissa 1.127 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2.588. Eugen 1945. Bucureşti Tăttărescu.1894. Craiova .36 N/A -25. Alis 2010 • Iisus și cei 12 apostoli ulei pe pânză.403. 8 × 12 cm. Focşani .1944. Liviu Tranzacții izolate 2008 • Peisaj de iarnă ulei pe hârtie.279.302. Brăila . 68 × 45 cm.772.000 € 6.140. Monavissa Teişanu.06 % Tranzacții izolate 2010 • După muncă ulei pe pânză.14 2. 70 × 100 cm.36 ä -46. 22 × 14 cm.76 1.800 € 528 € Tranzacții extreme 2009 • În grădină ulei pe lemn.

89 343.99 ä % 254 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 645. 34 × 25 cm. Goldart 2010 • Apus pe mare ulei pe carton. Alis 2009 • În amurg pastel pe hârtie.34 ä -43.76 % % Randament anual mediu -1. Alis 650 € 647.14 æ -15.33 æ -13. Goldart 230 € 588 € 692 € Teodorescu Romanați. 70 × 50 cm.49 642.84 982.89 245. 50 × 70 cm.74 695.98 643. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 986. Monavissa 2010 • Drum în pădure ulei pe pânză.5 635 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 600 500 400 300 200 100 0 1995 Randament anual mediu 51.39 % Tranzacții izolate 2005 • Apus de soare ulei pe carton. 48 × 32 cm.59 % . 46 × 36 cm.26 1.18 ä -22.02 N/A -1.2010 • Portret de copil ulei pe pânză. Goldart 449 € 1.5 645 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 141. Goldart Tranzacții izolate 2002 • Rușinoasa pastel. 50 × 69 cm.61 æ +413. Nicolae 1883 .77 æ +129.39 266.45 874.000 € Tempeanu.18 N/A -11. Alis 2010 • În budoar pastel. Caracal .18 æ -34.71 754. Monavissa 2010 • Modelul 147 € pastel pe hârtie. 7 × 50 cm. Gheorghe 1891. București 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2005 • Poarta pastel.98 ä -52.1937.28 635. 79 × 68 cm. 33 × 43 cm.48 207.59 æ Randament anual mediu 5.5 N/A -29.729.40 æ % 640 637.76 99.1980.79 512.31 æ +65. 40 × 50 cm. Alis 457 € 718 € Tranzacții izolate 2007 • Studiu de nud 269 € sanguină pe hârtie.51 æ +7.

Monavissa 2009 • Mânăstirea Horezu 175 € tuș și acuarelă pe hârtie. Bucureşti Tranzacții extreme 2007 • Trandafirași ulei pe carton. 57 × 40 cm. Corneliu 1884.71 1.18 2. Alis 130 € Tranzacții izolate 2002 • Cană cu flori ulei pe pânză.57 791. Alis 220 € Te Th Theodorescu-Sion.054.52 2.62 N/A % Tranzacții izolate 2007 • Interior la Mânăstirea Hurezu 781 € cărbune și acuarelă pe hârtie. Monavissa 2009 • Case vechi ulei pe carton.68 ä -2. 33 × 33 cm. Alis 260 € Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 400.727 € 550 € Tranzacții izolate 2003 • Soldați în repaos cărbune. 10000 Tranzacții izolate 2007 • Colecționarul C.1750 1500 1250 1000 750 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Themeli. 70 × 50 cm.076.83 ä -19. B. Bucureşti .27 N/A +17.90 æ % 15000 Randament anual mediu 36.62 1. 37 × 30 cm. Brăila .55 9.1939.77 1.121. 30 × 38 × 18 cm.41 æ +87. 25 × 33 cm.30 ä +41.486.Copil ulei pe pânză.733.65 æ +25.1954 Tranzacții izolate 1996 • Efort bronz. I. Alis Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 955.41 ä +339.84 æ +72. 110 × 75 cm.07 10. Goldart 2009 • Interiorul bisericii vechi din Călimăneşti 215 € acuarelă.78 ä -42.36 ä -29.427.668. Monavissa 844 € 5000 0 -5000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 255 .62 5.98 æ +103.464.80 % Teohary. Goldart 2.68 1. Ion (Onu Teodor Soare) 1882. 49 × 62 cm.194.68 849.08 11.40 ä -40. . 24 × 24 cm. Ianca.092.

000 € 800 € Tincu. 49 × 67 cm.776.000. 65 × 77 cm.416. Quadro 2010 • Dealul Florilor ulei pe carton.500 € 3. Ungaria .85 1.58 ä -51. Artmark 2010 • Pe malul apei ulei pe carton.61 æ +333. 60 × 44 cm.52 1.Tranzacții extreme 2010 • Tulpanul roșu ulei pe carton.500 € 1500 1000 500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1999 • Portretul soției pastel.000 € 26.71 1. 44 × 54 cm. 36 × 41 cm.955 € 1.07 % Tranzacții izolate 2004 • Peisaj cu podeț ulei pe carton. Alis 495 € Tranzacții izolate 2008 • Femeie visătoare.163.15 æ Randament anual mediu 172. 31 × 43 cm. 56 × 46 cm. Germania 256 Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2005 2006 128.212 € 1. Artmark 2009 • Carusel în Bretania ulei pe pânză. Nicolae 1872 .12 N/A +1. Artmark 18. Artmark 10. 75 × 46 cm.000 € 2007 2008 2009 2010 2000 409.000 € 5. Oradea .55 690.1945. 47 × 32 cm.53 æ -3. Baia Mare Tranzacții izolate 2004 • Cosaș ulei pe carton. Alis 2006 • Soldat ulei pe carton. Quadro 2010 • Dealuri la Baia Mare ulei pe pânză.09 1. Alis 2005 • Natură statică cu fructe ulei pe carton. 40 × 33 cm. 46 × 55 cm.353 € 2. 51 × 83 cm. Alis 234 € 1. 26 × 34 cm.126.500 € Thorma. Erno (Ernest) 1885. Alis 250 € 765 € 333 € 280 € Tibor. Alis 2007 • Crâng ulei pe lemn.50 -40. în fundal cu Valea Săsarului ulei pe pânză. Alis 2009 • Sat transilvănean acuarelă.28 æ % 2009 2010 Tranzacții izolate 0 . 51 × 64 cm. Alis 2005 • Citind ziarul ulei pe pânză. Artmark 8. 67 × 48 cm.1937. Dachau. Alis 2007 • Nimfe acuarelă și guașă.1932 Tranzacții izolate 2005 • Iriși și lalele ulei pe carton. 44 × 34 cm. 80 × 100 cm. 51 × 35 cm. Kiskunhalas. Janos (Ion) 1870. Alis 5.45 ä -34.515 € Tranzacții extreme 2008 • Pescari bretoni ulei pe carton. Alis 2010 • În curtea mănăstirii ulei pe pânză.

47 1.08 ä +35. Galaţi Tranzacții izolate 2009 • Fără titlu 1.23 1. Alis 2006 • Natură statică cu flori roșii 127 € ulei pe pânză. Dorohoi . 1935.500 € Tranzacții izolate 2007 • Peisaj 303 € acuarelă pe hârtie.12 N/A % Tranzacții izolate 2004 • În atelier tuș și laviu.908.46 453. Monavissa 2009 • St. Monavissa 2006 • Vas cu flori la fereastră 582 € ulei pe pânză. Alis 2007 • Podul cu trei arce . Nicolae 1886.56 ä +9. 55 × 46 cm. 130 × 100 cm. Artmark 5.25 N/A +151. 56 × 75 cm.Tiron.12 2. Artmark 2009 • Ipostază acuarelă pe hârtie.24 ä -63. Basarabia 2004 • Pod peste râu 350 € ulei pe pânză.500 € 8. Napoleon n. Alis 2006 • Autoportret laviu.92 æ +139. Monavissa 2008 • Flori la fereastră 706 € ulei pe pânză. 30 × 23 cm. Artmark 2008 • O lumină ulei pe pânză. 64 × 73 cm.869. Paris Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 171. Roman n. Orhei. 36 × 27 cm.544.80 ä +46.43 609. Oasele. Alis 311 € Randament anual mediu 35. 140 × 200 cm. Alis 2004 • Băiat șezând tuș. 33 × 41 cm.85 æ +36.60 524.586. 34 × 48 cm.38 ä % Tranzacții izolate 2003 • Vas cu maci ulei pe pânză. Bârlad .38 ä +179.65 2.47 % 257 . Alis 125 € 125 € 294 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1996 1998 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 242.829. 55 × 45 cm. 35 × 28 cm. 72 cm.54 æ +2. 14 × 10 cm. Bucureşti Tomaziu. Artmark 2010 • Conversaţie 189 € tuș și creioane colorate. 39 × 28 cm.Veneția 555 € ulei pe carton. 30 × 42 cm.88 2. Germain de Pres 225 € acuarelă.46 ä -13.77 1. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Tolici. 30 × 42 cm. Alis 2009 • Case de pe coline 2.1940. Goldart Tranzacții izolate 2009 • Ipostază acuarelă pe hârtie.100 € lemn.255. Alis 2010 • Atena 350 € acuarelă pe hârtie. Ghetlova. 1974. Artmark 850 € 450 € Tonitza. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Th To Tranzacții izolate 2008 • Un sunet ulei pe pânză.1990. 40 × 50 cm.86 620. 22 × 27 cm.96 ä -26. George 1915.89 908. 42 × 30 cm.300 € ulei pe pânză.

04 ä -44.232. 18 × 14 cm.97 % 100000 50000 -2500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 Tranzacții extreme -50000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 • Balcic creioane colorate.894. 18 × 18 cm.980 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1999 2005 2008 2010 1. Alis 1996 • Cap de copil 4.12 38.359.353. 28 × 24 cm.221 € ulei pe carton. Araart 9.22 ä -43.43 % 150000 Randament anual mediu 31. Artmark 2000 1000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2010 • În exil creion.28 Tranzacții izolate N/A +14.14 ä -22.358. 49 × 39 cm.571 € ulei pe carton.75 æ +44.455 € ulei pe pânză.29 1.51 10.000 € ulei pe carton.42 8.62 58.14 45.252 € ulei pe carton. Alis 1997 • Nud culcat 4.94 ä % 12500 10000 7500 5000 2500 0 Randament anual mediu 36.43 71.28 æ +331. Araart 1.932.28 ä -44. 12 × 2 cm.67 2.15 15.331.460.97 ä +68.73 æ -14. 18 × 32 cm.125 € ulei pe carton. Monavissa 2008 • Fată în roz 120.23 ä +52.000 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10.500 € ulei pe carton. Artmark 2009 • Micuța tătăroaică 90. 32 × 25 cm.681. 16 × 21 cm. Monavissa 2007 • Fetiță cu fular 45.81 ä +22.924.18 56.895. 38 × 40 cm.693.798 € ulei pe carton. 34 × 24 cm.755 € 51.3000 Tranzacții extreme 1995 • Portret de fetiță 12.60 120. Alis 1.256. Alis 2010 • Nud în iatac I 67.97 ä +334.80 æ % 2000 • După război ulei pe carton.45 æ +58. 40 × 30 cm.20 6.72 æ +4.98 ä +92.31 7.04 9.945.336.376.21 8.96 66.171 € 258 .42 N/A +42. Alis 2007 • Portret de fetiță 33.158. 37 × 35 cm.45 ä -16.771.813.47 11. Alis 2004 • Nud văzut din spate ulei pe carton.

831 € tuș și creioane colorate.700 € acrilic pe pânză. Alis 2001 • Mangalia 2. Alis 2010 • Nomazi 2..200 € acrilic pe pânză. 100 × 100 cm.600 € acrilic pe pânză. 1972. Bistrița To Tr Tranzacții izolate 2007 • The Garden of Baron Brukenthal 4. 100 × 100 cm. 120 × 150 cm. Artmark Tranzacții izolate 2003 • Ursar acuarelă. 24 × 43 cm. Istvan 1892. 21 × 42 cm. Alis 2003 • Fetiță pe fotoliu și femeie brodând 585 € tuș și acuarelă. 200 × 300 cm.000 € ulei pe pânză. Alis 2004 • Car cu boi 1. 80 × 100 cm. Alis 2004 • O sută de viteji.1892. Alis 2009 • Șatra 600 € ulei pe carton. Elveţia . 23 × 29 cm. Alis 2005 • Poștalion 1.657 € ulei pe pânză dublată. 33 × 38 cm. Alis 295 € 235 € 370 € Toth.. Artmark 2010 • Poveste mioritică 750 € acrilic pe pânză. 19 × 9 cm. Alis 1998 • Nud ghemuit 491 € creion acuarelat. Quadro 200 € Trăistaru. 34 × 26 cm. 20 × 20 cm. 19 × 16 cm. 29 × 33 cm. Zug. Artmark 2010 • Cocktail de păpuși 1. Artmark Tranzacții izolate 2009 • Three friends 1.995 € ulei pe pânză reantualată. 100 × 120 cm. 1963.029 € acuarelă. 20 × 28 cm. Alis 325 € Trenk. Salsig.800 € ulei pe pânză reantualată. Mirela n. Dorel n. Târgu Mureş . 28 × 23 cm. Alis 2006 • Tătăroaica 1. 26 × 30 cm.221 € acuarelă.100 € acrilic pe pânză. Artmark Tranzacții izolate 1997 • Cerșetor aquatinta. 21 × 41 cm. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 2010 • Curriculum Vitae 3 700 € acrilic pe pânză. Bucureşti Topan. Henri 1818. Alis 2003 • Țărancă cu bivol (nesemnat) acuarelă. Alis Tranzacții izolate 2008 • Malnaş linogravură color. Alis 2002 • Simpaticul Patron 384 € tuș și guașă.1964 Tranzacții izolate 2008 • Bastionul Croitorilor acuarelă pe hârtie. 31 × 24 cm. 24 × 45 cm.229 € tuș și acuarelă. Quadro 300 € 259 . 22 × 45 cm. Maramureş Tranzacții izolate 2004 • Poștalionul 1. Rehau Art 2010 • Deja vu 1. Alis 2003 • Țăran călare acuarelă. 25 × 19 cm.Tranzacții izolate 1996 • Curți și case 1.

20 ä -26.00 N/A +21. 39 × 49 cm. Goldart 486 € Tranzacții izolate 2005 • Bujori albi ulei pe carton. Alis 2002 • Negustor de mărunțișuri bronz patinat. Monavissa 2006 • Peisaj la marginea satului ulei pe carton.92 1.61 553. Prahova . 81 × 60 cm.19 % 500 Randament anual mediu 4. Eugen n. 43 cm. Alis 1996 • Car cu fân bronz.96 ä % 1400 1200 1000 800 600 400 200 1995 Randament anual mediu 50.1945 Trucinsky. Alis 187 € 222 € 440 € 377 € 357 € 455 € 625 € 260 . Alis 2007 • Cu oile bronz patinat.41 408. Botoşani . 41 × 48 cm.77 % 450 400 350 300 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2004 • Casă țărănească ulei pe carton. Petre Remus 1885. 31 cm. Alis 420 € Troteanu. Gheorghe 1882. 74 cm. 31 cm. Breaza Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2007 2008 2009 456. 33 × 17 × 17 cm.31 476. Breaza de Jos. Alis 2001 • Femeie torcând bronz patinat. Sandu (Israel) 1904 . Alis 2009 • Cobzarul bronz patinat. 15 × 18 cm. Curtești. 35 × 49 cm.1944.78 æ +41.49 335.Triester. Alis 1998 • Zaraf bronz patinat. 29 × 23 × 26 cm.68 ä % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1997 2003 2005 348. Monavissa 2010 • Golf de pescari ulei pe carton.1957.11 æ +205. Bucureşti Tudor. Artmark 130 € 714 € 950 € Tranzacții izolate 1995 • Mamă cu copil bronz.00 N/A -3.250. Cluj Tranzacții izolate 2008 • Natură statică ulei pe carton.

1953. 60 × 46 cm. Artmark 1. Alis 2010 • Personaj I ulei pe pânză. 10 × 10 × 10 cm. 80 × 60 cm. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Tulcan. Alis 2010 • Personaj II ulei pe pânză. Cladova. cufăr și umbrelă 700 € ulei pe pânză. 36 × 27 cm. 36 × 12 × 12 cm. 20 × 14 cm. George n. Monavissa 139 € Tr Tz Tranzacții izolate 2009 • Ceașcă. Alis 2010 • Ursitoare bronz.2010 • La fântână bronz patinat. 1945. 50 × 50 cm.600 € Tutoiu.500 € guașă pe hârtie lipită pe carton. 19 × 25 cm. Sorin n. Artmark Tranzacții izolate 2009 • Memoria unui spațiu ludic stiplex. Bucureşti 2008 • Portret tuș. Bucureşti Tranzacții izolate 2009 • Liquid blue 1. 27 × 41 cm.295 € 1. Bucureşti Tranzacții izolate 2009 • Portret de bărbat ulei pe pânză. 1943. 66 × 54 cm. Radu n. Sorin Dumitru n.500 € ulei pe pânză. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 2009 • Turning Wheels 1.800 € ulei și cerneală pe pânză. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 2009 • Natură moartă cu mere și ulcior 900 € ulei pe carton. 1951 Tranzacții izolate Tudor. 1957. Doru n. 36 × 27 cm. Alis 698 € 284 € 284 € Tuian. Artmark 600 € 261 . Arad Tranzacții izolate 2009 • Studiu 3 1. 54 cm. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Tzipoia.

Alis 2006 • Joc de copii litografie. Ilfov . Satu Mare 5000 4000 3000 Tranzacții izolate 2007 • Pădure primăvara ulei pe carton. Alis Tranzacții izolate 2004 • Pe uliță acuarelă.1973.1993.808. Ion 1909. 13 × 11 cm. Alis 380 € 1.865. 23 × 24 cm. Micşuneştii Mari. 18 × 15 cm.56 % 262 2009 2010 Ţipoia.053 € 1. Monavissa 1. 37 × 32 cm. Satu Mare . Goldart 2010 • Circ linogravură. Alis 2009 • Instrument muzical ulei pe pânză.01 æ -5. 18 × 10 cm.57 1. 43 × 33 cm. Alis 2007 • Personaje litografie.50 ä +150. 33 × 22 cm.Țânțaș.986. 80 × 60 cm. 34 × 28 cm.666. 70 × 100 cm.77 ä +35. 77 × 67 cm. Alis 2010 • Personaje cu vase pe cap gravură cu acul. Alexandru 0 . Tur. Geneva.43 Tranzacții izolate % 2003 • Biserică din Dealul Cetății ulei pe carton.630. Monavissa 2008 • Veteranul 222 € tuș.376. Alis 2010 • Balcic acuarelă pe carton. Monavissa 275 € 188 € 455 € 350 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1998 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2010 1. 14 × 18 cm. Alis 2007 • Instrumente muzicale creioane colorate. 21 × 17 cm.42 2. Elveţia Medii anuale An Preț Mediu (€) 2007 537. Monavissa 2008 • Joc de copii litografie. Alis 150 € 171 € 324 € 313 € 220 € 194 € 187 € Randament anual mediu 12.17 ä -36.04 1.459. Alis 2010 • Turc la cafenea tehnică mixtă.33 æ % Tranzacții izolate 2004 • Nud linografie color.094 € 2000 1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1914. Goldart 2010 • Case la Turtucaia 179 € creioane colorate. 42 × 33 cm.95 æ -6. Alis 2006 • Peisaj urban litografie color.59 N/A -37. 24 × 19 cm. 38 × 27 cm.34 2. 41 × 51 cm. 30 × 37 cm. Alis 2009 • Noul furnal ulei pe pânză.10 2.43 æ +50.638 € N/A Tranzacții izolate 2005 • Fântână din Turtucaia 350 € tuș și laviu pe hârtie. 28 × 13 cm. Alis 2010 • Ceasul fabricii 270 € tuș pe hârtie.30 4.20 913.

04 4.95 ä % Țâ Țu 40000 30000 20000 10000 0 -10000 Randament anual mediu 42. Alis 2004 • Omul de zăpadă ulei pe carton. 57 × 47 cm.005 € 4. Craiova .89 N/A +87.217. 54 × 45 cm. 59 × 51 cm.250. Alis 2005 • Vas cu flori ulei pe carton. 46 × 55 cm. Alis 1998 • Legende (Toboganul vieții) ulei pe pânză.1962.52 æ +22. Artmark 8.54 20. Alis 2001 • Vas cu flori ulei pe carton.94 3. 68 × 50 cm. 68 × 50 cm. Ion 1910.868 € 8.29 ä +0.02 % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții extreme 2010 • Noapte la Ștefănești ulei pe pânză.000 € 20. Alis 2006 • Ochi negri ulei pe hârtie.716.46 ä -11. Artmark 100.139 € 7.781.028.26 38.163 € 8.35 3.97 ä +83.27 38.000 € 2009 2010 263 . Alis 2009 • Iarnă la Costinești ulei pe carton.958.Ţuculescu. Bucureşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1999 2000 2002 2007 2008 2010 2. 47 × 56 cm.88 æ -18.450 € 14. 75 × 50 cm.415.000 € Tranzacții izolate 1997 • Margine de sat la Gălbineși ulei pe pânză.06 ä +466.68 3.696.

Bucureşti 2003 • Cartierul Filantropia ulei pe carton. Alis 2009 • Fetiţa cu basma galbenă ulei pe carton. Pal 1900. Zalaegerszeg. Artmark 2010 • Înserare ulei pe carton. Matilda 1917. 80 × 60 cm. Alis 2. 49 × 40 cm. 42 × 50 cm. Goldart 619 € 828 € Tranzacții izolate 2010 • Natură statică ulei pe carton.1961. Ignat 1877.750 € 706 € 481 € 765 € 1. Eugen Tranzacții izolate 2007 • Peisaj din Ardeal ulei pe pânză. Monavissa 844 € Tranzacții izolate 2004 • Pălăria galbenă ulei pe pânză. 1930. 35 × 43 cm. 50 × 35 cm. Alis 2010 • Pe fereastră ulei pe carton. 51 × 33 cm. Monavissa 441 € Tranzacții izolate 2006 • Nud șezând (1/15) litografie. Monavissa 2010 • Carmen Sylva ulei pe carton. Slatina . 34 × 42 cm. Johann 1926. Bucureşti Untch. Artmark 176 € 400 € Urdăreanu. 69 × 49 cm. Artmark 1.2007. Alis 2006 • Peisaj cu râu ulei pe pânză. Constantin n. Mandia (Maria) Tranzacții izolate 2005 • Pod peste râu ulei pe carton. Alis 2007 • Râu în pădure ulei pe carton.1987.899 € Ullea Paşcanu. 24 × 35 cm.412 € 2. Ungaria Urbanski de Nieczuya.1988 Tranzacții izolate Ulmu. Alis 2007 • Nud litografie. Budapesta . 65 × 91 cm. Lelia 1899. 72 × 92 cm.2005 Tranzacții izolate 2008 • Activitate ulei pe pânză. Zalaegerszeg. 46 × 34 cm. Artmark 264 440 € . Alis 157 € 200 € 217 € Udvardy. 49 × 34 cm. Budapesta Tranzacții izolate 2006 • Fată citind ulei pe pânză. Ungaria . Sighişoara . 50 × 35 cm. 40 × 49 cm. Bucureşti . Alis 2007 • Nud litografie. 59 × 49 cm.Udroiu. Monavissa 2010 • În parcul castelului ulei pe carton. 46 × 53 cm.000 € 500 € Udvary. Monavissa 2007 • Culegând flori ulei pe pânză. 25 × 40 cm.

Goldart 125 € Tranzacții izolate 2009 • Peisaj din Maramureș ulei pe pânză. 50 × 73 cm. Liublin. Sofia 1911. Artmark 250 € 350 € 850 € Tranzacții izolate 2008 • Pădure ulei pe pânză. 42 × 34 cm. Chişinău Tranzacții izolate 2009 • Tulnicăreasă tuș pe hârtie.200 € 108 € Tranzacții izolate 2006 • Vedere la mare ulei pe carton. Balcic ulei pe carton. Goldart 265 . 52 × 75 cm.Ursa. 30 × 30 cm. Artmark 2010 • Fantastic morning ulei pe pânză.? Urumoff-Caliacra. Ioana Carolina n. 37 × 46 cm. 30 × 30 cm. Paul 1911. Elena n. Artmark Uţă Chelaru. Polonia .? Tranzacții izolate 2009 • Pure ulei pe pânză. 100 × 100 cm. Goldart 250 € Tranzacții izolate 2009 • Maramureșence 225 € tehnică mixtă pe hârtie. Cetatea Albă . 1930. Artmark 2009 • Confidence ulei pe pânză. Gheorghe Tranzacții izolate 2004 • Peisaj transilvan monotip. Alis 2007 • Balcic ulei pe carton. Alis 343 € 1. 59 × 49 cm.067 € 2. 49 × 34 cm. 46 × 30 cm. 43 × 31 cm. Alis 2010 • Palatul Reginei Maria. Alis 432 € Ud Uz Uzum. 1984 Uzum.

1954 Tranzacții izolate 2009 • Paradox: Self Portrait acrilic pe pânză. 99 × 117 cm. Monavissa 987 € 130 € 1. Ususău . 1989 Vartanian. Goldart Varga.31 399.71 209.107. Goldart 582 € Tranzacții izolate 2009 • La o cafea turcească 200 € tuș și peniță pe hârtie..43 ä +27. Lipova.26 698.23 516.68 494.28 1. Iosif Tranzacții izolate 2009 • O clipă de răgaz ulei pe pânză.18 æ +74. 8 × 13 cm.26 % 600 500 0 -500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 500 400 300 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 1999 • Peisaj de iarnă ulei pe carton. Vasile 1921.99 ä +17.24 æ +89. Mihai n.44 549.84 æ +307.126 € 493 € Tranzacții izolate 2008 • Casa din Lipova ulei pe carton p.2005. Alis 2006 • Corabia ulei pe carton. 11 × 16 cm.76 æ +91.27 N/A -35. 60 × 47 cm. 34 × 49 cm. Partog (Petre) 1898 . Goldart 500 € 266 . 110 × 90 cm.89 ä % 2500 2000 1500 1000 Randament anual mediu 35. 15 × 23 cm.12 299.63 2. Alis 2004 • Turnul Mânăstirii ulei pe carton.35 934.390.f.16 ä -62. Arad Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2009 2010 440. Arad .31 132.13 ä -29. Artmark 880 € Varga.74 æ -36.84 ä +83.73 N/A -9.90 696.Valentin. Alis 2005 • Balcic ulei pe carton.95 655.20 ä -29.l.91 æ +112.68 % 700 Randament anual mediu 16. 74 × 54 cm.36 254.23 ä % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 1995 1996 1997 1999 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 325.

2006 • Biserica Sf. Apostoli Horezu ulei pe carton, 18 × 24 cm, Monavissa 2008 • Peisaj cu case ulei pe carton, 33 × 17 cm, Monavissa 2010 • Vapoare la chei ulei pe pânză, 4 × 6 cm, Artmark

423 € 706 € 150 €

Vasilescu, Constantin
1889, Miroşi, Teleorman - ?

Tranzacții izolate
2006 • Nud ulei pe carton, 27 × 52 cm, Monavissa 2010 • Natură moartă cu fructe ulei pe carton, 38 × 46 cm, Alis 229 € 333 €

Tranzacții izolate
2001 • Balcic ulei pe carton, 50 × 70 cm, Alis 2002 • Intrarea la mânăstire ulei pe carton, 50 × 70 cm, Alis 375 € 305 €

Va

Vasilescu, Corneliu Tranzacții izolate
2003 • La pescuit 100 € acuarelă, 35 × 50 cm, Alis 2008 • Strada veche 361 € acuarelă pe hârtie, 36 × 26 cm, Monavissa
n. 1934, Bârlad

Tranzacții izolate
2009 • Compoziție ulei pe pânză, 40 × 45 cm, Goldart 332 €

Vasilache, George
n. 1976, Vaslui

Vasilescu, Florica (Lili)
1922, Drăgășani, Vâlcea - 2003, București

Tranzacții izolate
2009 • Fără titlu lambda print 2/3, 66 × 100 cm, Artmark 400 €

Tranzacții izolate
2006 • Peisaj acuarelă pe hârtie, 15 × 19 cm, Monavissa 88 €

Vasilescu, Aurel
1883 - 1951

Vasilescu, Paul
n. 1936

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2005 2006 2008 802,07 888,28 1.114,67

N/A +10,75 ä +25,49 ä

%

Tranzacții izolate
2009 • Maternitate bronz, 22 × 38 × 15 cm, Artmark 600 €

Randament anual mediu 12,08 %

Vasiliu Chintilă, Simona
1928, Piatra Neamţ - 2009, Bucureşti

Tranzacții izolate
2009 • Citadină ceracolor pe hârtie, 44 × 62 cm, Artmark 300 €

267

1750

Tranzacții izolate
2007 • Scoici închise ulei pe pânză, 61 × 72 cm, Monavissa 2008 • Balcic ulei pe pânză, 50 × 60 cm, Goldart 1.063 € 972 €

1500 1250 1000 750 500

Vasiliu-Falti, Vasile
1902 - 1988

250 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tranzacții izolate
2009 • Portret ipsos, 36 × 26 × 25 cm, Artmark 300 €

Tranzacții extreme
2010 • Case la Balcic 2.000 € ulei pe pânză lipită pe carton, 30 × 40 cm, Artmark

Tranzacții izolate Vavilyna, Elena
1901, Brăila - 1971, Bucureşti

Tranzacții izolate
2010 • Citadină 61 € tuș negru și accente de acuarelă, 28 × 21 cm, Goldart 2010 • Nud culcat 212 € cărbune, 31 × 47 cm, Alis

2003 • Femeie șezând ulei pe carton pânzăt, 43 × 33 cm, Alis 2004 • Promenadă pe Coasta de Azur ulei pe pânză, 50 × 62 cm, Alis 2005 • Natură statică ulei pe carton, 66 × 50 cm, Monavissa

270 € 449 € 700 €

Tranzacții izolate
2006 • Bărci în port acuarelă, 33 × 51 cm, Alis 286 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2006 2007 2008 2009 2010 459,38 1.446,23 773,99 1.160,72 1.592,79

N/A +214,82 ä -46,48 æ +49,97 ä +37,22 ä

%

Văraru, Vivy (Lili)

Tranzacții izolate
2006 • Sărmanele 176 € acuarelă pe hârtie, 26 × 18 cm, Monavissa

Randament anual mediu 63,88 %

Vânătoru, Gheorghe Gh.
1908, Olteniţa, Călăraşi - 1983, Bucureşti

Tranzacții izolate
2008 • Portret de fată tuș și laviu, 26 × 18 cm, Alis
268

143 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 811,61 757,31 404,07 352,62 266,92 286,58 581,41 1.214,02 1.308,08 2.040,74 2.655,73 4.058,63 3.399,75 3.847,16 2.856,12

N/A -6,69 æ -46,64 æ -12,73 æ -24,30 æ +7,37 ä +102,88 ä +108,81 ä +7,75 ä +56,01 ä +30,14 ä +52,83 ä -16,23 æ +13,16 ä -25,76 æ

%

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2003 2006 169,80 1.389,66

N/A +718,40 ä

%

Randament anual mediu 239,47 %

Va Ve

Tranzacții izolate
2004 • Peisaj de campus 124 € pastel, 18 × 26 cm, Alis 2007 • Vedere spre munte 412 € tuș și acuarelă pe hârtie, 26 × 33 cm, Monavissa 2008 • Peisaj cu case la munte 500 € acuarelă, 26 × 33 cm, Monavissa 2009 • Casa pădurarului 100 € acuarelă pe hârtie, 10 × 15 cm, Goldart

5000 4000 3000 2000 1000 0 -1000 1995

Randament anual mediu 16,44 %

Vârbănescu, Dimitrie
1908, Giurgiu - 1963, Paris

Tranzacții izolate
2007 • Interior (pe verso, Natură statică) ulei pe carton, 53 × 46 cm, Alis 970 €

Velea, Mircea
1924, Bucureşti - 1993, Bucureşti
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tranzacții extreme
1995 • Vas cu flori ulei pe carton, 33 × 25 cm, Alis 2003 • Nocturnă ulei pe carton, 29 × 35 cm, Alis 2004 • Beretă roșie ulei pe carton, 33 × 23 cm, Alis 2006 • Nud ulei pe carton, 50 × 40 cm, Pogany 1.032 € 1.224 € 992 € 6.500 €

Medii anuale An Preț Mediu (€)
2010 640,92

N/A

%

Velicu, Marin

Tranzacții izolate
1999 • Natură statică cu fructe ulei pe carton, 62 × 50 cm, Alis 349 €

Tranzacții izolate
2005 • Masă de bucătărie ulei pe carton, 46 × 57 cm, Alis 337 €

269

Velicu, Petre
n. 1950, Bucureşti

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2007 2009 2010 1.217,16 1.824,02 2.380,50

N/A +49,86 ä +30,51 ä

%

2005 • Geamia din Constanța ulei pe carton, 36 × 25 cm, Alis 2006 • Zi de târg în Bran ulei pe carton, 49 × 69 cm, Alis 2008 • Vas cu crizanteme ulei pe carton, 70 × 49 cm, Alis 2009 • Biserica Stelea ulei pe carton, 57 × 49 cm, Goldart

901 € 765 € 667 € 585 €

2500

Randament anual mediu 26,79 %

Tranzacții izolate
2009 • Peisaj 280 € tempera și creion pe hârtie, 24 × 32 cm, Goldart

2000

Veress, Zoltan
1868, Cluj Napoca - 1935, Budapesta
1500

Tranzacții izolate
1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2006 • Floră ulei pe pânză, 103 × 76 cm, Alis

857 €

Tranzacții extreme
2010 • Compoziție cu două vase cu flori (Triptic) 669 € pictură, 14 × 17 cm, Monavissa 2010 • Trei naturi statice 2.006 € ulei, 28 × 33 cm, Monavissa

1934, Slatina - 2007, Bucureşti

Vergulescu, Spiru (m)

Tranzacții izolate
2009 • Toreadorul pastel pe hârtie, 25 × 20 cm, Goldart 150 €

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2008 2009 2010 1.039,14 1.141,60 1.454,64

N/A +9,86 ä +27,42 ä

%

Randament anual mediu 18,64 %
2.390 € 600 €

Velisăratu (Veliș), Vasile
1895, Brăila - 1978, Bucureşti

Tranzacții extreme
2010 • Conversație ulei pe pânză, 38 × 48 cm, Goldart 2010 • Sinai ulei pe carton, 14 × 27 cm, Artmark 195 € 900 € 600 €

Tranzacții izolate
2003 • Frații ulei pe carton, 48 × 44 cm, Alis 2004 • Mama ulei pe carton, 88 × 96 cm, Monavissa 2004 • Rodica Walter ulei pe pânză, 100 × 80 cm, Monavissa
270

Vermont, Nicolae
1866, Bacău - 1932, Bucureşti

12500 10000 7500

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
2003 2004 2007 500,58 284,89 757,14

N/A -43,09 æ +165,77 ä

%

5000 2500 0 -2500 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ve

800 640 480 320 160 0

Randament anual mediu 30,67 %

Tranzacții extreme
1996 • Țărancă șezând 535 € ulei pe lemn, 23 × 18 cm, Alis 1998 • În așteptare 831 € ulei pe carton, 27 × 13 cm, Alis 2000 • Fată cosând 1.486 € ulei pe carton, 33 × 24 cm, Alis 2000 • Florăreasă 665 € ulei pe lemn, 22 × 12 cm, Alis 2000 • Femeie adulteră 681 € ulei pe pânză, 75 × 115 cm, Alis 2001 • La drum 808 € ulei pe lemn, 12 × 18 cm, Alis 2004 • Portretul lui Jaques Roth 300 € ulei pe pânză, 48 × 41 cm, Alis 2005 • Țigancă 2.816 € ulei pe lemn, 17 × 14 cm, Alis 2007 • Vânzătorul de ziare 3.063 € ulei pe carton, 26 × 13 cm, Monavissa 2007 • Mica florăreasă 3.594 € ulei pe lemn, 20 × 13 cm, Alis 2007 • Portret de bărbat 1.000 € ulei pe pânză, 60 × 47 cm, Alis 2008 • Femeie în verde 5.405 € ulei pe carton, 31 × 15 cm, Goldart 2009 • Femeie în interior 8.000 € ulei pe carton, 36 × 24 cm, Alis 2009 • Florărese 2.200 € ulei pe carton, 20 × 13 cm, Artmark 2010 • Pe gânduri 12.500 € ulei pe carton, 45 × 27 cm, Artmark 2010 • Cusătoreasă 11.500 € ulei pe carton pânzat, 30 × 24 cm, Artmark

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 687,23 988,18 867,25 1.436,89 1.645,64 1.985,72 2.162,65 2.508,63 3.285,40 5.810,08 5.790,13 6.862,36 9.406,43 7.867,39 8.541,45 10.465,22

2009

N/A +43,79 ä -12,24 æ +65,68 ä +14,53 ä +20,66 ä +8,91 ä +16,00 ä +30,96 ä +76,85 ä -0,34 ä +18,52 ä +37,07 ä -16,36 æ +8,57 ä +22,52 ä

Randament anual mediu 22,34 %

2010

%

271

2007

1.508,13

+25,91 ä

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
1997 2005 2006 663,45 1.331,53 3.009,24

N/A +100,70 ä +126,00 ä

Randament anual mediu

8,64 %
144 € 773 € 211 € 513 €

%

Tranzacții izolate
1996 • Țărancă șezând aquaforte, 13 × 15 cm, Alis 2001 • Țigancă gravură, 24 × 15 cm, Alis 2003 • Florăreasă gravură, 20 × 12 cm, Alis 2009 • Cărămidăreasă litografie, 21 × 15 cm, Goldart

4000

Randament anual mediu 25,19 %

3000

2000

Vermont, Zoe

1000

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tranzacții izolate
2003 • Casă la Vălenii de Munte ulei pe carton, 25 × 30 cm, Monavissa 2005 • Curte țărănească ulei pe carton, 28 × 22 cm, Monavissa 150 € 200 €

Tranzacții extreme
1997 • Peisaj rural acuarelă, 12 × 21 cm, Alis 323 €

Tranzacții izolate
1995 • Actrița Mărioara Voiculescu 157 € acuarelă, 22 × 15 cm, Alis 1996 • Fată citind 118 € acuarelă, 21 × 14 cm, Alis 1999 • Vas cu stânjenei 243 € acuarelă, 30 × 22 cm, Alis 2000 • Nud șezând 465 € acuarelă, 35 × 24 cm, Alis 2001 • Pe gânduri 493 € acuarelă, 14 × 22 cm, Alis 2002 • Balerină 560 € pastel, 31 × 24 cm, Alis 2003 • Dansatoare 670 € creioane colorate și cărbune, 73 × 39 cm, Alis 2008 • Compoziție cu trei personaje 833 € acuarelă și tempera pe hârtie, 60 × 46 cm, Monavissa

Tranzacții izolate
2006 • Interior acuarelă, 40 × 52 cm, Alis 203 €

Vermont Fermo, Margo (Margareta)

Tranzacții izolate
2006 • Peisaj parizian ulei pe placaj, 12 × 20 cm, Monavissa 1.029 €

Verona, Arthur Garguromin
1868, Brăila - 1946, Bucureşti

Randamente anuale An Preț Mediu (€)

272

2004

1.197,74

N/A

%

Randamente anuale An Preț Mediu (€)
1995 1996 1997 371,78 488,75 414,41

N/A +31,46 ä -15,21 æ

%

34 ä -20. Teodor n.98 872.49 1.26 æ -36.50 1.14 ä -6.92 N/A -26.461. Alis 2004 • La coasă ulei pe carton.197.37 751.225 € 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tranzacții izolate 2004 • În parc pictură.745.26 4.29 588.71 ä -11.52 4.719. 35 × 50 cm. Dorohoi .82 æ Verona.21 ä +72.15 2. Alis 436 € 487 € Vescu.39 æ +27.57 4. 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 5000 4000 3000 2000 1000 0 560.397. 35 × 50 cm. 52 × 42 cm.47 4.82 æ % Ve 2000 1600 1200 800 400 0 1995 Randament anual mediu 2. 50 × 40 cm. Alis 2001 • Ulcică cu flori ulei pe carton.248. 49 × 67 cm. 62 × 72 cm.16 4.1966. Goldart 246 € 2009 2010 273 . Alis 571 € 2010 • Iarna ulei pe pânză.074.86 446.31 æ +12.30 æ +95.12 ä +182.72 ä +59.61 678. 1958. Paul 1897.60 ä +11.736 € 4. Bucureşti Randament anual mediu 25.208. Alis 2005 • Toamnă ulei pe carton. Curtea de Argeș Tranzacții izolate Tranzacții izolate 2006 • Femeie șezând acuarelă.80 % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 799.72 % -1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 1997 • Scenă câmpenească ulei pe pânză.35 ä -10. 52 × 34 cm. Alis 689 € 1.80 +35. Alis 350 € Tranzacții izolate 1999 • În grădină ulei pe pânză. Herţa. 30 × 40 cm.

48 × 59 cm.02 % 425 € Tranzacții izolate 2009 • Șatra ulei pe pânză. 65 × 50 cm. 35 × 50 cm.20 % 166 € Viorescu.16 1. Alis 274 . 35 × 50 cm. București Tranzacții izolate 2010 • Cană cu trandafiri ulei pe carton.84 ä +21.400.45 1. Bucureşti Vintilescu (Dally). Georgeta Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 411. 30 × 40 cm.161. Mehedinți . Aurel 1868 .09 N/A +11.54 1. 47 × 37 cm.509.05 1. Leon 1886.2004 Tranzacții izolate Medii anuale An Preț Mediu (€) 2009 629.1974.16 ä -35.28 1. Goldart 192 € Randament anual mediu -19.20 æ % 2010 • Bucureștiul de altădată acuarelă pe hârtie. Goldart 2010 • Pescari ulei pe carton.400.155. Artmark 424 € 486 € 600 € 2005 • Bisericuță în iarnă ulei pe carton.47 æ +67.51 332.51 Tranzacții izolate N/A -19.08 ä % Randament anual mediu 49. 65 × 50 cm.81 æ % Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2005 2007 2008 2010 333. Monavissa 2008 • Gladiole ulei pe carton. Câmpulung Muscel .Veslovschi Niţescu. 30 × 35 cm. 50 × 59 cm. Alis 2007 • Peisaj ulei pe carton.1936. Artmark 748 € 469 € 743 € 800 € Visconte. Botoşani . 30 × 42 cm. Vera 1901.43 N/A % Tranzacții izolate 2007 • Visul măcelarului ulei pe carton. Henri Vintilescu.? Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2006 2007 1.94 % Randament anual mediu -7.77 ä -25. Petru 1922. Alis 2010 • Iarnă în Transilvania ulei pe pânză.51 N/A +246.565. Alis 2010 • Drum la apus ulei pe carton. 45 × 57 cm.03 903. Alis Tranzacții izolate 2008 • Interior țărănesc 250 € cărbune și estompă pe hârtie. Goldart Vintilă. Orșova.

Alis 2009 • Piață de flori ulei pe pânză. Ion 1920.Adam lemn patinat.400 € ulei pe carton subţire. Monavissa 2010 • Două piese: Odihnă . Monavissa 2009 • Cap de fată 250 € bronz patinat. Goldart 2010 • Om vânzându-și haina lemn pictat.070 € 2. Monavissa 234 € Tranzacții izolate 2003 • Florărese ulei pe pânză.2000 1600 1200 800 400 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vîlsan. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval Ve Vl Vlad. Giurgiu . Paris Tranzacții izolate 2006 • Compoziție 986 € piatră. Independenţa.Eva lemn patinat.070 € 2.040 € Viţelaru. 27 × 14 × 9 cm. Goldart 2010 • Două piese: Odihnă . patinat.353 € Vlad. Artmark Tranzacții izolate 2008 • Înger lemn patinat. Aurel 1919.500 € gips colorat. 180 × 108 × 20 cm.1895. Pecs. 60 × 80 cm. Alis 2003 • La piață (pereche lucrări) ulei pe pânză lipită pe carton. 45 × 35 cm. Goldart 1. 80 × 80 × 40 cm. 63 × 32 × 40 cm. Alis 2006 • Piață ulei pe pânză. Iuliana n. Goldart 900 € 350 € Vlad. 65 × 21 × 18 cm. Alis 650 € 852 € 971 € 2. 1954. 182 × 112 × 29 cm. Ilfov .? Vizkeleti. 1971. 1819. Monavissa 2006 • Machetă . Galaţi Tranzacții extreme 2010 • Golf 1. București Tranzacții izolate 2009 • În port II ulei pe pânză. 40 × 40 cm. 21 × 26 cm. 120 × 120 cm.000 € acrilic pe pânză. 40 × 40 cm. Constanţa Tranzacții izolate 2009 • Interior 3. Alis 2010 • George Enescu 1.618 € 2. Goldart 2009 • Marină ulei pe pânză. Galaţi . Aurel n.200 € pământ ars. Monavissa 2008 • Bruna Bella Princi Pissa 2. 15 cm. 54 × 39 cm. 56 × 40 cm. Ungaria Tranzacții izolate 2006 • Oraș transilvănean ulei pe carton. Arad . Emery W.1992. Artmark 275 . Dragoş 1951.monument 429 € gips patinat.2009. 30 cm. 45 × 21 × 15 cm. Feteşti.

743. Monavissa 2008 • Lângă godin ulei pe carton. 37 × 43 cm. 30 × 28 × 13 cm.Vlasiu. 45 × 34 cm. Artmark 700 € Tranzacții izolate 2005 • Cele 3 grații ulei pe carton. Alis 2008 • Flori în cană albastră ulei pe carton. 37 cm. 38 × 37 cm.200 € Voinescu. Alis 2010 • Maternitate teracotă. 90 × 95 cm. Alis 2010 • Crâng ulei pe carton. Bucureşti Tranzacții izolate 2005 • Natură statică ulei pe carton.11 ä -17. Iași . Mureş . Lechinţa.13 Tranzacții extreme N/A % 2008 • Peisaj mediteranean 3. 61 × 50 cm. 34 × 55 cm. Monavissa 2009 • Case la mare 450 € ulei pe pânză lipită pe carton. București 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 649. 29 × 17 cm. București Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2005 2008 2009 2010 438. 45 × 35 cm.56 4.1997.04 1.52 N/A +298. Bucureşti Medii anuale An Preț Mediu (€) 2007 688. Monavissa 276 .1909. Artmark 650 € 371 € 889 € 294 € 1. Alis Vlăduţă. Constantin 1890.09 ä % Tranzacții izolate 2000 • Maternitate piatră.22 æ +215.548. 1971. Bucureşti . 48 × 43 cm. 14 × 25 cm. 29 × 30 cm. 49 cm. 34 × 20 cm.37 N/A % Tranzacții izolate 2009 • Oraș tulburat de oameni ulei pe pânză.194 € ulei pe panou de lemn.20 % Vlădescu. Alis 2002 • Cap de faun piatră. Alis 2006 • Nud pe fond verde ulei pe carton. Bogdan n. Ion 1908. 34 × 27 cm. Alis 382 € 588 € 441 € Tranzacții izolate 2006 • Nud 206 € tuș colorat și creion pe hârtie.443. Alis 337 € 599 € 609 € 5000 4000 3000 2000 1000 Randament anual mediu 99. Monavissa 2006 • Rodica ulei pe carton. Monavissa 2007 • Personaj 200 € cariocă. Goldart 2010 • Tulpani ulei pe carton.91 1.1951. Eugen (Cean) 1842.

1994. Lipoveni. Alis Vrăneanţu. 30 × 20 cm.67 532. 97 × 65 cm. Alis 513 € Tranzacții izolate 2007 • Bărci în deltă 600 € guașă. Romeo n.93 æ % Randament anual mediu -0.574 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 2008 78. 22 × 31 cm. Goldart 2010 • Călcătoreasă tuș. 55 × 38 cm.65 ä % Medii anuale An Preț Mediu (€) 2004 448.05 N/A -3.58 N/A -4. Cluj Napoca Tranzacții izolate 2003 • Corabie în furtună ulei pe pânză. 79 × 100 cm.922. Quadro Vl Vu Tranzacții izolate 2007 • Pescari în larg 576 € acuarelă pe hârtie. Monavissa Tranzacții izolate 2007 • În cinstea ta. Artmark Vremir. Florenţa Voinescu.300 € ulei pe pânză. Bucureşti . Galeria Alianța Artelor 2008 • Lotcă 1.140. Monavissa Vulcănescu. 29 × 20 cm. Alis 1.25 Randament anual mediu 33. Picasso! ulei pe pânză. 29 × 20 cm.344 € Tranzacții izolate 2010 • Iarnă ulei pe pânză. Neamţ .2006.79 % 206 € 164 € 163 € 140 € Tranzacții izolate 2007 • Nud văzut din spate tuș pe hârtie. Timişoara . 31 × 41 cm.800 € ulei pe pânză lipită pe carton.32 1. Monavissa 2009 • Autoportret tuș pe hârtie.82 æ +71. Ion Gheorghe 1939. 28 × 48 cm. Ploieşti Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2007 2008 2009 1.41 % 636 € N/A % Tranzacții extreme 2007 • Nud culcat ulei pe pânză. Mircea 1932.2010 • Marină 1.04 ä % Randament anual mediu 144.63 3.22 200. 20 × 29 cm.1991. Goldart 2.829. Mihu 1937. Monavissa 2007 • Mapă (23 schițe) 203 € acuarelă pe hârtie. 29 × 20 cm. 15 × 25 cm. Brăila Tranzacții izolate 2007 • Burano 500 € ulei pe pânză lipită pe carton. Monavissa Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2008 208. Goldart 2009 • Balans tuș pe hârtie.63 N/A +577.26 % 277 . 46 × 66 cm. 1925.

43 % Tranzacții izolate 2007 • Ferdinand I Regele Românilor bronz.94 æ +18. Monavissa Vulpe.51 1. Leon Wolf. Goldart 2010 • Coastă la Balcic acuarelă pe hârtie. Alis 2006 • Cai 471 € ulei pe pânză. 34 × 49 cm. Alis 400 € 286 € Tranzacții extreme 2009 • Iarnă ulei pe carton. 47 × 44 cm. 75 × 101 cm. Orăştie. Goldart Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2006 2007 2008 2009 2010 708. Pâncota. 33 × 36 cm.200 € Wallfisch.25 æ -8.51 Tranzacții izolate N/A +102. 29 × 43 cm. Hunedoara .14 1.14 ä % 2010 • Sozopol acuarelă pe hârtie. 35 × 61 cm. 1908. Alis 2009 • Balcic 750 € tehnică mixtă pe carton. Alis 359 € 1869. Anatol 1907. Vrancea Tranzacții izolate 278 .A. Arad .33 1. 42 × 31 cm.75 ä -26. Anton Rudolf 1879. 33 × 50 cm.059. 15 cm. Brezoi. 23 × 29 cm. Karoly Tranzacții izolate 2010 • Portret ulei pe carton. 554 € ulei pe pânză lipită pe carton. Alis 2005 • După bal 1. 20 × 28 cm. Reşiţa .1944.16 964.1965. Artmark 2010 • Balcic 585 € ulei pe pânză.966 € ulei pe pânză. Bucureşti .1946.139.Tranzacții izolate 2006 • Fin de siecle a Bucharest 150 € acuarelă și tuș pe hârtie. Viena 1600 1400 1200 1000 800 600 1995 Randament anual mediu 21. Alis Wechsler.1936. 31 × 45 cm. Alis 152 € Widman. Artmark 200 € 400 € Weinberger. Mady (Medi Dinu) n. 48 × 34 cm. 118 × 72 cm. Cluj 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții izolate 2006 • În pădure tehnică mixtă. Artmark 1. Walter 1891. Arad Tranzacții izolate 2004 • Portretul doamnei M.436. Alis 2008 • Vase cu flori acuarelă. Bucureşti 2009 • Balcic 526 € ulei pe carton.

Şerban 1907. 1950. Iaşi . 33 × 24 cm.12 ä N/A % Randament anual mediu 19. Alis 2010 • Natură statică cu mere ulei pe pânză. 49 × 55 cm. Alis 192 € Tranzacții izolate 2007 • Colombină ulei pe pânză. Alis 670 € 279 . 93 × 80 cm. Peleş .București ulei pe carton. Bucureşti Zeller. Alis N/A 2.82 827. Artmark Zamphiropol-Dall.23 æ +70. Madlen n. Vladimir Mihai (Mirel) n. Monavissa 3. guaşă şi coadă de pensulă pe hârtie. 1939. Bucureşti 1200 1000 800 Tranzacții izolate 2004 • Interior cu floare ulei pe pânză.73 1. 55 × 46 cm. Artmark 250 € 700 € 600 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tranzacții extreme 2005 • Bulevardul Carol . Mihaly 1859.582 € Zărnescu.250 € 1.544.351 € 800 € Zamfirescu. Ploiești Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 973.1951. Suceava Tranzacții izolate 2010 • Veneția 600 € pastel. Gheorghe 1883. Dorel n. 20 × 13 cm.67 Tranzacții izolate N/A % 2005 • Pădure toamna ulei pe carton. 1936.411. 49 × 67 cm. Monavissa 2008 • Spălătoreasă ulei pe carton. Artmark Tranzacții izolate 2010 • Roșu orizontal 800 € colaj de ţesături populare.39 % Tranzacții izolate 2003 • Bancnota de 20 de lei ulei pe lemn. 33 × 24 cm. Vama.Zaica.45 952.84 % Vu Ze Zainea.548. 29 × 21 cm.10 2005 2007 2008 2009 2010 1600 1400 872. Bucureşti Medii anuale An Preț Mediu (€) 2010 1. Brăila . Alis 2009 • Spălătoreasă ulei pe carton.56 +24.1990.19 1.50 æ +62. 50 × 55 cm.? Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2004 703. 61 × 54 cm.04 ä -5.63 ä -32.

Victoria n.44 555. Buzău Ziffer. Alis 3.22 N/A % Tranzacții izolate 2004 • Flori albe ulei pe carton. 20 × 19 cm.10 æ +155.206 € 1. Alis 2004 • Natură statică ulei pe placaj. Baloteşti. 1925. 52 × 43 × 8 cm. George (Geo) 1906. Goldart 389 € 120 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 280 .40 ä % 600 480 Randament anual mediu 36. 53 cm. Baia Mare Tranzacții izolate 2008 • Enescu ulei pe pânză. 1956. 42 × 29 × 6 cm. Goldart 2010 • Serafim ulei pe carton.1983. Marian n.45 217. Sandor (Alexandru) 1880.35 N/A -46.702 € 3. Goldart 2010 • Serafim bronz. Monavissa 100 € Tranzacții izolate 2008 • Înger ulei pe pânză. Liteni. Bucureşti Tranzacții izolate 2008 • Înger bronz. Medii anuale An Preț Mediu (€) 2009 481. 55 × 45 cm. 1956.1962.Zemlicka. Artmark 1. Eger. Bucureşti .800 € Randamente anuale An Preț Mediu (€) 2003 2004 2006 403.094 € Zidaru. C. Victor n. Artmark 429 € 200 € 600 € Zlotescu. 30 × 80 cm. 62 × 48 cm. Ilfov Zissu. Alis 472 € Tranzacții izolate 2003 • În fața porții ulei pe pânză. 89 × 79 cm. 60 × 46 cm. Ungaria .43 % Zidaru. Artmark 2010 • Serafim ulei pe pânză. Suceava 360 240 Tranzacții izolate 2008 • Mâna Domnului bronz turnat. 40 × 32 cm.

1977. Artmark Ze Zo Zoltan.07 N/A % Tranzacții izolate 2010 • In the future acrilic pe pânză.Tranzacții izolate 2005 • Natură statică cu mere. Târgu Mureş Medii anuale An Preț Mediu (€) 2009 540. 35 × 48 cm. Bela n. 34 × 49 cm.500 € ulei pe carton. 30 × 30 cm. Artmark 480 € 281 . Alis 2009 • Natură statică cu portocale 1. ceainic și carte 571 € ulei pe carton.

Goldart 282 . 4. 55. “Flori de nalbă”. 37. 7. Goldart Nicolae Grigorescu. Alis Theodor Aman. 48. Alis Gheorghe Petraşcu. 6. “Fetița cu rochie albastră”. 62. 58. Monavissa Eustaţiu Stoenescu. “Fata în roz”.405 euro. “Natură moartă”. 7. 2.500 euro.405 euro. 52. 120. “Flori de nalbă”. Alis Nicolae Grigorescu.405 euro. “Nud văzut din spate”. Monavissa Nicolae Tonitza.500 euro.824 euro. Nicolae Tonitza. 55. Artmark Nicolae Tonitza. 45. 5. Alis Nicolae Grigorescu. “Femeie pe balustradă”. 45.758 euro. Artmark Nicolae Tonitza. “Păunii privirilor”.639 euro. 36. 10. 6.235 euro. “Car cu boi”. 10. 5. Monavissa Ion Ţuculescu.500 euro.714 euro. Alis TOP 10 2008 1. “Nud cu eșarfă galbenă”.000 euro. 2. 3. Alis Gheorghe Petraşcu. 80. 35. “Personaje”. “Fetiță cu fular”. 9. “Portret”. “Umbre negre”. 8. “Studiu pentru un portret”. “În amurg”. 58. “Minora”. 3. 69. Monavissa Theodor Pallady. 100. Nicolae Tonitza.875 euro. Goldart Victor Brauner. Artmark Francisc Şirato. Goldart Nicolae Grigorescu. 9.444 euro. “Toledo . “Portretul unei doamne”.TOP 10 2007 1. 4. Goldart Ion Ţuculescu. Alis Theodor Pallady.Podul Alcantara”. 37. Monavissa Theodor Pallady.000 euro. 57.857 euro. 8.455 euro. 105. 75.938 euro.750 euro.000 euro. “Vasul cu cârciumarese și cutia neagră”.

000 euro.000 euro. 160. Nicolae Tonitza. 3. “Noapte la Ștefănești”. 7. Gheorghe Petraşcu. Alis 283 . 130. Alis Nicolae Grigorescu. 110.000 euro. Marcel Iancu. “Car cu boi”. 125. 92. 132. “Veneția”. Artmark 6.000 euro. 115.000 euro. Călușari Ion Ţuculescu. “În rochie vernil pe fotoliu roșu”. Artmark Nicolae Grigorescu.000 euro. “Port”.250 euro. “Spaniolă”. 55. Artmark Nicolae Tonitza. Armand Guillaumin. “Maci”. 45. Artmark Ştefan Luchian. “Întoarcerea de la câmp”. 100. 10.000 euro. 155. “Studiu de nud”. 90. Nicolae Grigorescu.000 euro.561 euro.221 euro.000 euro. 2. 56.125 euro. “Panseluțe”.000 euro. 85. 6.000 euro. Artmark Ştefan Luchian. Nicolae Tonitza. 5. “Paysage du Midi”. 75. Artmark Max Herman Maxy. Goldart 10. Nicolae Tonitza. Alis 5. “Three musicians”.000 euro. Artmark 3. Theodor Pallady.TOP 10 2009 1. 4. “Garoafe”.000 euro. “În atelier”. Camil Ressu. Saint-Cyr & Chayette Et Cheval 8. 9. “Micuța tătăroaică”. “Păstoriță”. 175.000 euro. “Natură statică cu carte și față de masă în carouri”.000 euro. “Golgota”. Artmark 2. 8. Artmark Ştefan Luchian.953 euro. “Îndurerată”. Artmark 9. 140. 60. Nicolae Grigorescu. Goldart 7. “Aișe”. Artmark Nicolae Grigorescu. 58. Alis TOP 10 2010 1. Gheorghe Petraşcu. 47. Alis 4.

“Femei în parc”. Artmark Ştefan Luchian. 160.000 de euro. “Flori de primăvară”. 175. “Păstoriţă”. Artmark Nicolae Grigorescu. Artmark Camil Ressu. 200.martie 2011 1. 130. Artmark Nicolae Grigorescu. 155. 132.000 de euro. Artmark Ion Andreescu.000 de euro. “Cârciumă la Rucăr”. 4. “Port”. 3.000 de euro. Artmark Marcel Iancu. Artmark Ştefan Luchian.000 de euro.000 de euro.000 de euro. Artmark Ştefan Luchian. 9. “La marginea pădurii”. Artmark 284 . 130. 7. “Car cu boi”. “Garoafe”. 10. 155. Artmark Nicolae Grigorescu. 230. 5. Nicolae Grigorescu. 2.000 de euro. “Aişe”. 6. “Maci”. 8.TOP 10 1995 . 140.000 de euro.000 de euro euro.

Câmpina) Aman Theodor (1831. Bucureşti . Bucureşti) Catargi Henri H. Bucureşti) Baba Corneliu (1906.1971. Serres. Colibaşi.1976. Tulcea .1981. Negreni. Ianca.1949. 37. Paris) Panteli Stanciu Ion (1901.1997. Călăraşi .1954) Peltz Tia (1923. Bucureşti) Ghiaţă Dumitru (1888. 20. 11.1999. 14. Bucureşti) Musceleanu Ion (1903. Bucureşti) Grigorescu Lucian (1894. Bucureşti) Ressu Camil (1880. Bucureşti) Petraşcu Gheorghe (1872. 32. Galaţi . Orşova. Ciucurova. 15. Bucureşti) 285 . 9.1972. Bucureşti) Ciucurencu Alexandru (1903. Macedonia . Bucureşti) Mutzner Samuel (1884. 8. Bucureşti) Gheorghiu Ion Alin (1929. Bacău . 34.1962. Bucureşti) Pacea Ion (1924. Bucureşti) Bălţatu Adam (1899. Bucureşti) Bassarab Ludovic (1868. 24. 2. Argeş .1952. 25. Bucureşti) Popescu Isachie Constantin (1888. Bucureşti) Popescu Ştefan (1872. Bucureşti . Brăila . Botoşani .1907.1932.1999. Huşi. 29. Bucureşti) Iser Iosif (1881. 16. 31. Buzău . Vaslui . 4.1952. Bucureşti) Vânătoru Gheorghe (1908. Bucureşti) Biju Leon Alexandru (1880. Bucureşti) Piliuţă Constantin (1929. Ploiești . Bucureşti) Loghi Kimon (1873.2003. 7.1983. (Rosenblut Raoul) (1894. Bârlad .1940. 13.1982.1891. 3. Bucureşti . 22.2001. 18. Bucureşti) Popescu Negreni Ion (1907. (1894.1933. Bucureşti . Tecuci (Galați) .1975. 33. Bucureşti . Bucureşti) Pallady Theodor (1871.1959. Bucureşti) Vermont Nicolae (1866. 27. Galaţi .2001. Râmnicu Vâlcea . 6. Bucureşti) Iosif R. Finţeşti.1939. Bucureşti) Cheller Jean (1911.1997. 12.1983. 5. Pitaru. Paşcani . Bucureşti) Băncilă Octav (1872. Bucureşti) Grigorescu Nicolae (1838. Viena . 36.1948. 23. Bucureşti) Vartanian Partog (Petre) (1898 . 21.1944. 30. Mehedinţi . 10.1967. Piteşti . Medgidia . Turnu Severin .1975. Bucureşti) Tonitza Nicolae (1886. 26.1965. Craiova . Horopani.1963. Bucureşti . 28. 17. Olt . Bucureşti) Theodorescu-Sion Ion (Onu Teodor Soare) (1882. Bucureşti) Rădulescu Magdalena (1902. Câmpulung Muscel. Bucureşti . Bucureşti) Steurer Iosif (1885.1970.1958. Dâmboviţa . Macedonia . 35. Caracal .1956. Brăila .1977. Schweitzer Cumpăna Rudolf (1886. Bucureşti) Bednarik Ignat (1882. Olteniţa. Iaşi .Cei mai lichizi artiști români tranzacționați public în perioada de referință a Indexului (include toate tehnicile) TOP 100 1. Corni (Botoșani) . 19.

2001. 45. 1935. Galați . 53. Bucureşti) Ţipoia Alexandru (1914.1991. Caracal . 43. 71. Piatra Neamţ . 60.1933. Gorj . Bucureşti) Steriadi Jean Alexandru (1880. Bucureşti) Dărăscu Nicolae (1883.1956. Brăila .1958.1934.1988. Sinaia . 46. Piteşti . Giurgiu . Bucureşti) Ciobanu Mircea (1950.2008. Geneva. 63. Bucureşti) Verona Arthur Garguromin (1868. Elveţia) Bogdan Catul (Paul Ivan) (1897. 65.1988. Craiova .1973. Bucureşti .1973.1960. Beceni. 51. Piatra Neamţ) Cristescu Delighioz Ecaterina (1901. Bucureşti . 74. 72.2005. 73.1980.1959. Bucureşti) Chintilă Spiru (1921. Bacău) Ioanid Pan (Pandele) (1878. Micşuneştii Mari.1963) Enea Nicolae (Nicu) (1897. Bucureşti) Teodorescu-Romanați Gheorghe (1891. Bucureşti) Artachino Constantin (1870. Bucureşti) Berea Dimitrie (1908. 44.1992. Bucureşti) Jiquidi Aurel (1896. Mărășești. Bucureşti) Eleutheriade Micaela (1900. Bucureşti) Constion (Constantin Ionescu) Sterian Margareta (1897. Ilfov . Suceava .1975. Bacău . Bucureşti . Paris) Ionescu-Sin Gheorghe (1896. 39.1976.1962. Bucureşti) Dimitrescu Ştefan (1886. Giurgiu . 67. București) Strâmbulescu (Strâmbu) Ipolit (1871. Bucureşti) Crăciun Eugen (1922. 70.1956. 47.1928. Vrancea . Paris) Grigore Vasile (n. 68.1984. 50. Preuţeşti. Bucureşti) Teişanu Mişu (1884. Buzău . Bucureşti) Bunescu Marius (1881. Colmar. Bucureşti) Pancu Lili (1908.1971. 42. Bucureşti) . Iaşi) Irimescu Ion (1903. Frumoasa. Huşi . 56.2006. Suceava . Geneva) Iordache Dumitru (Dem) (1905. Bucureşti) Maniu Mutzner Rodica (1890. 57. Buzău . Bucureşti) Chirnoagă Marcel (1930. Chişinău . Bucureşti) Bălăcescu Dem(etriade) Lucia (1895.1979. 58. Bucureşti . Caracal . 59. Bucureşti . Brăila .1985.1946. Franţa . Lucăceşti.1954. Bucureşti .1978. București) Petraşcu Miliţa (1892.2005. 286 Catargi George (1894 .1953. 48. 69. Fălticeni) Miracovici Paul (1906. Bucureşti) Cojan Aurel (1914. Bacău . 40. Bucureşti) Şirato Francisc (1877.38. 49. 55. 64. Bucureşti . 54.1993. Fălticeni.1982. Drăguşeni. București) Băjenaru Dan (1900. 66. 62. 52. Caliacra. 61. Harghita . Măicăneşti. Bulgaria . 41. Buşteni .1944. Bucureşti) Băeşu Aurel (1896. Bazargic. Tulcea .

Hudeşti. Bulgăraş Petre (1884. Bucureşti) 77. Iaşi . Bucureşti) 96. Cluj) 79.1950. Ţuculescu Ion (1910. Iaşi . Bucureşti) 81. Mănciulescu Apostol (1887 . Bucureşti . Lebel Raul Egon (1907. Ioanid Costin (1914. Râmnicu Sărat . Filioara.1951.1976. Craiova . Bucureşti .1962) 88. Răsucenii de Jos. Bucureşti) 90.1941. Paris) 76.1993. Arnold Max (Mendel Wechsler) (1897. Bucureşti . Giurgiu . Delavrancea Dona Niculina (1890. Iancu Marcel (1895. Galaţi . Bernea Horia (1938. Bucureşti) 87.1957. Bucureşti 287 . New York) 84. Bucureşti . Stoenescu Eustaţiu (1885. Bârlad .?) 89. Niculiu Florin (1928. Insula Reunion) 95. Bucureşti) 86. Craiova . Bucureşti) 94.1988) 78.1962. Botoşani . Popea Elena (1879.2008. Câmpulung Muscel) 93.1997. Perahim (Blumenfeld) Jules (1914. Grant Nicolae (1868.1939. Ispir Eugen (1909. Bucureşti .1916.1904. Craiova . Neamț .2006.75. Zamphiropol-Dall Gheorghe (1883. Paris) 91. Braşov . Bucureşti . Ionescu Doru Gheorghe (1889. Paris) 82. Bucureşti) 99.1984. Bucureşti . von Lowendal George (1897.2000. Ein Hod. Henţia Sava (1848.1924) 97.1981. Sebeşel .1964. Doboşariu Ion 92. Bellet Pierre Auguste (1865. Mirea Ion (1912.1939.1946. Bucureşti . București) 98. Ştefăneşti . Israel) 80. Luchian Ştefan (1868. Iaşi) 85. Iorgulescu-Yor Petre (1890.1987. Bucureşti) 83.1974. Bucureşti) 100. Negely Rudolf (1883 . Han Oscar (1891. Sankt Petersburg .

.

ro www. Slobozia. Bucure?ti Tel: +4 021 337 11 87 Fax: +4 021 336 69 58 contact@anaidart.ro 289 .34. SUS?INE?I ARTA CONTEMPORANÃ.COLEC?IONÂND. since 2004 contemporary art gallery concept space Str. nr.anaidart.

NY.com. www.Ana Cristea Gallery 290 521 West 26th Street.com . 10001.anacristeagallery. New York. info@anacristeagallery.

291 .

292 .

293 .

294 .

slashgallery. 7 (fosta Pavlov) 400029 Cluj Romania T.ro str.R a d u C i o c a M i h a i G r e c u Ovidiu Hulubei M a r i u s R i t i u Cristina Vulcu Slash gallery este o platforma independenta care isi propune sa cerceteze campul vizual al artei contemporane prin materializarea unor proiecte artistice cat mai ancorate in tendintele artei actuale. www. +0743 530 496 office@slashgallery.ro . realizand colaborari cu artisti atat pe plan national cat si international. Iuliu Hossu 10 / ap.

296 .

com Galeria este deschisa: * Partener RBS BANK zilnic intre orele 10 – 18 sambata intre orele 10 – 14. Ne puteti contacta la numerele de telefon: • Razvan Demetrian – 0722.GALERIA APOLO ART Galeria APOLO ART.7171 • Email: apoloart_ht@yahoo. sculptura) si arta decorativa. spatii destinate protocolului).092 • Tel fix – 021. Galeria poate asigura amenajarea integrala a interioarelor (locuinte. Complexul de Galerii Hanul cu Tei. birouri. Raspundem de autencititatea obiectelor colaborand cu expertii autorizati din domeniile respective. in special mobilier. parter.315. din strada Lipscani 63-65. bijuterii etc. functioneaza in aceasta locatie de 6 ani.294. situata in Centrul Istoric al Bucurestiului. . Ofera spre vanzare obiecte de arta majora (pictura.337. dar si ceasuri ornamentale.137 • Roxana Iures – 0722.

298 .

299 .

.

.

302 .

303 .

.

cei mai cunoscuți Portofoliul este în principal fix. funcție de volumul tranzacționării Conținutul portofoliului este public Un indice al colecționarilor conservatori Indicii se actualizează săptămânal pe baza datelor din săptămâna precedentă. de regulă nu mai des de o dată în 3 ani Cei 100 artiști nu sunt ponderați. la ora 12. pe site-ul www. conținutul său se poate modifica doar în situații de excepție când se produc modificări substanțiale în notorietatea unui artist.Indicele Pieței Românești de Artă ART Consacrat ART Consacrat (Tehnici picturale) zz zz zz zz Portofoliu de 100 artiști.indexulpieteidearta. Varianta actualizată se afișează în fiecare zi de luni.ro ART CONSACRAT 2010 305 .

Bucureşti) Dimitrescu Ştefan (1886.1933. Bucureşti) Bălăcescu Dem(etriade) Lucia (1895. Paris) Constantinescu Ştefan (1898. Colmar.2001. Vâlcea . Bacău) Flondor Constantin (n.1976. 1927. Câmpulung Muscel.1882. Paris) Bernea Horia (1938.1991. Giurgiu . Arad) Gheorghiu Ion Alin (1929.1946. Geneva) Ciucurencu Alexandru (1903. Caracal .1982. Braşov . Bucureşti . Dobriceni. Huşi . Bacău . Bucureşti) Damian Horia (n.1954.1997. Bucureşti) Ciupe Aurel (1900.1955.1891. (1894.1944. Olt .1975. Bucureşti) Bogdan Catul (Paul Ivan) (1897. Lugoj . Buzău . Corni (Botoșani) . Bucureşti . Iaşi . Bucureşti) Ghiaţă Dumitru (1888.1970.1966.2000. Limanu.1997. Bucureşti) Andreescu Ion (1850. Braşov) Cheller Jean (1911. Bucureşti) Dărăscu Nicolae (1883. Târgu Ocna . Colibaşi.1997. Cernăuţi) Frenţiu Sever Alexandru (1931.1969.1959. Bucureşti .1977. Bihor . Bucureşti) Băncilă Octav (1872. Cluj Napoca) Cojan Aurel (1914. Constanţa . Bucureşti .1928. Piatra Neamţ) Bălaşa Sabin (1932.1952. Bucureşti . Bucureşti) Artachino Constantin (1870.1971. Suceava . Săcueni. Bucureşti) Ciobanu Mircea (1950.1984. Bucureşti) Câlţia Ştefan (n. Bucureşti) Băeşu Aurel (1896. Bucureşti .1979. Bacău . Craiova . Bucureşti) Brauner Victor (1903. Câineni. Piatra Neamţ . Iaşi) Eder Hans (1883.2005. Franţa .1972.2008. Beceni. Argeş . 1922. Mehedinţi . Lucăceşti. Vaslui . Bucureşti .Portofoliu ART Consacrat zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz 306 Aman Theodor (1831. Braşov) Eleutheriade Micaela (1900. Paris) Biju Leon Alexandru (1880. Comlăuş. Bucureşti) Bitzan (Bițan) Ion (1924. Ciucurova. Bucureşti) Berea Dimitrie (1908. 1936. Giurgiu . Tulcea . Huşi. Bucureşti) Cuţescu Storck (Kunzer) Cecilia (1879. Arad) Bunescu Marius (1881.1988. Fălticeni.1978. Bucureşti . Bucureşti) Bălţatu Adam (1899. Bucureşti) Arnold Max (Mendel Wechsler) (1897.1960. Bucureşti .1984. Bucureşti) Baba Corneliu (1906. Paris) Brădean Traian (n. Bucureşti) Catargi Henri H. Bucureşti) Enea Nicolae (Nicu) (1897. Bucureşti) . 1942.

1946. Bucureşti) Moser (Padina) Alexandru (1904. Paşcani . Bucureşti) Hatmanu Dan (n. Bucureşti) Grigorescu Lucian (1894.2003.1965.1964. Ştefăneşti . Bucureşti) Mărginean Viorel (n. Sebeşel . Horopani.1965. Medgidia . Dâmboviţa .1934. Ein Hod. Bucureşti) Grigorescu Nicolae (1838. Bucureşti) Năpăruş Georgeta (1930. Frumoasa. Bucureşti) Iser Iosif (1881. Padina.1994.1916. Alba Iulia) Peltz Tia (1923. 1946. Bucureşti) Perahim (Blumenfeld) Jules (1914. Braşov . Braşov . Bucureşti) Iancu Marcel (1895. Bucureşti) Mattis Teutsch Hans (Ioan. Bucureşti) von Lowendal George (1897. Bucureşti . Bucureşti . Bucureşti) Phoebus Alexandru (1899. Prahova . Bucureşti . Bucureşti .1987.1952. Botoşani . Cluj) Popescu Isachie Constantin (1888. Bucureşti) Pallady Theodor (1871. Câmpina) Grigorescu Octav (1933.1958. Israel) Ilfoveanu Sorin (n. Bucureşti .1973. Bucureşti) Pacea Ion (1924. Paris) Petraşcu Gheorghe (1872. Bucureşti) Popescu Vasile (1894. Bucureşti) Paştina Horea (n. Braşov . Janos) (1884. Alba) Michăilescu Corneliu (1887. Caracal . Iaşi . Zurich) Musceleanu Ion (1903. Bucureşti) Loghi Kimon (1873. Brăila .1944. Iaşi) Henţia Sava (1848.1939.1907. 1933.1999.1971.1997. Comarnic. Sankt Petersburg . Buzău . Harghita .1997. Bucureşti .1967.1948. Serres.1999.1960. Buzău .1887. Bucureşti .1941.1904. Finţeşti. Bucureşti) Luchian Ştefan (1868. Cenade. Bucureşti) 307 . Câmpulung Muscel . Bucureşti) Mutzner Samuel (1884. Braşov) Maxy Max Herman (1895. Macedonia . Galați . Pitaru.zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz Grigorescu Ion (n.1959. Scobinţi. Tecuci. Bucureşti) Maniu Mutzner Rodica (1890. Bucureşti) Miracovici Paul (1906. Bucureşti) Mirea Demetrescu George (1852. Bucureşti . Ploiești . Bucureşti) Popea Elena (1879.1984.1958. Râmnicu Sărat . 1926.1954. Bucureşti) Lecca Constantin (1810. Câmpulung Muscel) Iorgulescu-Yor Petre (1890.1949. Bucureşti) Popescu Ştefan (1872.1956. Bucureşti) Piliuţă Constantin (1929. Bucureşti .2008. Macedonia . 1945.

Bacău .2001.1956. Constanța . Bucureşti) Sachelarie-Vladimirescu Wanda (1916. Viena) Rădulescu Magdalena (1902. Paris) Redlinger Alma (n. Bucureşti) Segal Arthur (1875. Bucureşti) Ţipoia Alexandru (1914.1928.1932. Râmnicu Vâlcea .1946. Galaţi .1934. Buzău . (1844.1940.1962. București) Stoenescu Eustaţiu (1885. Dobreni. Sălaj .1993.1992. Bârlad . Călăraşi . Bucureşti) Tonitza Nicolae (1886.1960. Craiova . Olt .zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz Popescu Negreni Ion (1907. Piteşti . Ianca.1939. Micşuneştii Mari. Bucureşti . Iaşi .1944. Bucureşti) Şirato Francisc (1877. Eger. Craiova . Neamţ . Bucureşti) Satmari (Szathmary) Popp Carol (1812. Bucureşti) Vânătoru Gheorghe G. Bucureşti . Olteniţa. Focşani . (1908. Mărășești.1983. 1924. Londra) Stahi Constantin D.1894. Bucureşti) Sterian Margareta (1897. Bucureşti) Tăttărescu Gheorghe (1818. Iaşi) Steriadi Jean Alexandru (1880.1957.1920. Bucureşti) Theodorescu-Sion Ion (1882. New York) Strâmbulescu (Strâmbu) Ipolit (1871. Brăila . Bucureşti) Vermont Nicolae (1866. Ilfov . Ungaria .1962.1962. Bucureşti) Popp Aurel (1879. Negreni. Bucureşti) Ziffer Sandor (Alexandru) (1880.1975. Bucureşti . Bucureşti) Verona Arthur Garguromin (1868.1953. Baia Mare) 308 . București) Satmari (Satmary) Alexandru (1871.1983.2008. Satu Mare) Popp Sabin (1895. Căuaş.1933.1887. Bucureşti) Schweitzer Cumpăna Rudolf (1886. Geneva. Brăila . Elveţia) Ţuculescu Ion (1910. Gorj . Cluj Napoca . Bucureşti) Ressu Camil (1880. Craiova .

900.100. Green Leaves and Bust “. 1 mondial. Christie’s New York Alberto Giacometti. 9.800.500. 4 état (Back IV)“.450. “Portrait d’Angel Fernandez de Soto“.600. raportul apreciază că valoarea pieţei de artă din China aproape s-a dublat în 2010. $ 56.284.521. 8. “Men in her life”. “Tête “.000. “Nude. iar procentul său din industria globală a atins 23% anul trecut.000. $ 47. $ 43. $ 45. $ 38.000. Christie’s New York William Turner.211. Christie’s Paris Pablo Picasso. față de SUA 30%.000. $ 92. conform raportului Thierry Ehrmann – CEO Artprice Cele mai bune rezultate globale la licitaţii în 2010 TOP 10 1. China ocupă 33% din piața mondială. $ 40. “Kirche in Cassone”.000. “L’homme qui marche I”.000. Sotheby’s London 309 .Cifrele Pieței de Artă globale în 2010 zz zz zz Raportul Piaţa de artă globală 2010: criză şi recuperare comandat de European Fine Art Foundation estimează că valoarea pieţei mondiale de artă şi antichităţi a fost de 43 miliarde euro. $ 46. 4. Phillips de Pury New York Alberto Giacometti.500. 10. 2.500. în creştere cu 52% faţă de anul 2009. Christie’s New York Amedeo Modigliani. Pablo Picasso. Christie’s London Henri Matisse. iar Marea Britanie ocupă poziţia a treia. 6. “Nu de dos. iar Marea Britanie 19%. cu un procent de 22% Când ne referim exclusiv la tranzacțiile publice cu artă.650. Sotheby’s London Amedeo Modigliani. 3. când valorile s-au depreciat ca rezultat al crizei financiare Totodată. Statele Unite rămân liderii mondiali cu un procent de 34%. așadar China a devenit în 2010 nr.500. $ 95. “Modern Rome-Campo Vaccino “. “Nu assis sur un divan”. 7.814. $ 61. Sotheby’s London Gustav Klimt. Sotheby’s New York Andy Warhol. 5. “Grande tête mince (1954)“.

pentru care scop ar trebui să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: zz Reprezentativitate: constrângeri minime la selecția datelor și o bună reprezentare a mediei pieței zz Lichiditate zz Capacitate: indicator corect al potențialului și valorii vânzărilor care au loc în piață Scopul construcției unui indice este de a măsura aprecierea prețului unui anume activ sau al unui grup de active. Două metode de bază au fost folosite pentru a controla problema modificărilor de calitate: zz Metoda vânzărilor repetate se bazează pe date pentru opere care au făcut obiectul a cel puțin două tranzacții pe parcursul perioadei considerate. care le combină pe cele două anterioare. 310 . În viziunea economiștilor. zz Metoda hedonică de modelare se bazează pe date care iau în considerare diferențele de caracteristici ale activelor din diversele eșantioane. Majoritatea indicilor se bazează pe un model matematic conform căruia prețul unei opere de artă la un anumit moment este o funcție a caracteristicilor fixe ale respectivei opere (calitatea operei) cât și a elementelor care variază de-a lungul timpului. Cel mai facil mod de a măsura modificările prețului este de a calcula un preț de vânzare mediu sau median pentru un eșantion de artiști în cel puțin două perioade succesive.Despre Indici ai Pieței de Artă în general Indicii pieței de artă au apărut din dorința de a putea compara investiția în artă cu investițiile tradiționale. De curând se folosește și o a treia metodă. așa numita metodă hibridă. indicii pieței de artă au menirea să evidențieze trendul general al pieței. precum acțiunile și obligațiunile.

În prezent baza de date a indexului Mei Moses cuprinde aproximativ 13.Câțiva indici de referință de pe piața de artă globală zz zz zz Indicele Mei Moses Indicele redă randamentul artei pe parcursul unui anumit an. în marea lor majoritate jucători activi pe piața de artă. și urmărește încrederea respondentu- lui în oportunitatea momentului de a investi în artă. Colectarea datelor pentru acest index începe cu anul 1925. Indicii AMR ai Pieței de Artă Art Market Research (AMR) a creat peste 500 de indici din 1985 încoace. Indicii AMR sunt folosiți de instituții de artă și financiare de vârf și sunt publicate în cele mai prestigioase publicații internaționale. Indicii AMR sunt unele dintre cele mai consacrate instrumente de măsură ale mișcărilor de preț din piața de artă globală.000 de perechi noi în fiecare an. Chestionarul se adresează celor 1. Indicele Artprice al Încrederii Colecționarului Urmărește principiile teoretice ale indicatorului de încredere a colecționarului produs de Survey Research Center de la Universitatea din Michigan. încrederea în situația financiară și economică a următoarelor 3 luni și așteptările asupra prețurilor operelor de artă pentru perioada menționată. Acest indice se bazează pe datele vânzărilor repetate ale aceleași opere de artă.3 milioane de membri Artprice.000 de perechi de vânzări repetate la care se adaugă aproximativ 1. 311 . folosind o formulă complexă pentru a cuprinde cât mai mulți dintre factorii ce influențează evoluția prețurilor.

sunt datele din licitațiile de artă. dar și direct de la casele de licitații. Varii furnizori de date comerciale oferă acces la date de licitații trecute.000 >500 Plastică și anumită artă decorativă 2. Datele rezultatelor licitațiilor se pot obține de la diferite companii specializate. deoarece tranzacțiile galeriilor și dealerilor au loc în sectorul privat și nu sunt decât în mod excepțional făcute cunoscute publicului larg. dar bazele lor de date variază în calitate și acoperire.000 Artă plastică și decorativă Interval Activități conexe Taxă de subscriere 1985 – prezent Bază de date a galeriilor/ licitații online 1960 prezent Analiză de piață/ indici de piață 1920 prezent Analiză de piață/ reviste de artă 1975prezent Construcție index de artă/ customizare 1986 – prezent Licitații online Da Da Nu Variază Da 312 . Singurele date mai ușor obtenabile.900 Numai plastică >500 Numai plastică N/A Anumită artă plastică și decorativă >2.000 Artprice 405. Informație Număr artiști Număr case de licitații Acoperire Artnet 182. prin cataloagele printate sau paginile web.000 Artsales Index 200.Baze de date cu prețurile din piața de artă Toți indicii pieței de artă sunt afectați de probleme inerente ale seturilor de date disponibile. deoarece sunt în general făcute publice.000 AMR Variază în funcție de tipul indexului Artfact >500.

crește cererea pentru active care au o corelație scăzută cu piețele/activele tradiționale.). Articole din ziarele financiare care raportează despre prețurile record plătite pentru tablouri nasc ideea că arta este un activ care generează randamente extrem de atractive. nu trebuie uitat că operele de artă sunt un activ foarte diferit de valorile mobiliare. precum acțiunile și obligațiunile. față de investițiile tradiționale. comparat cu deținerea de acțiuni. în timp ce acțiunile și obligațiunile se tranzacționează aproape în mod continuu. arta poate fi clasificată drept un bun care oferă regulat/permanent posesorului său plăceri estetice și statut social. care generează venituri regulate sub forma unor dividende sau dobânzi (anuale etc. Cu toate acestea. În vremuri în care economia traversează perioade de regres. În al doilea rând. 313 . Adițional. perioada dintre două vânzări ale aceleași opere de artă poate dura mai mult de un secol.Performanțele pieței de artă Investitorii sunt în permanentă căutare de active care să îmbunătățească randamentul ajustat la risc al portofoliilor financiare. În primul rând. posesia de artă suportă riscuri adiționale precum: furt. falsificare și alte posibile avarieri fizice.

în Topul vânzărilor publice de artă românească.76 milioane de euro în 2009 la 5. printre care recordurile pentru operele lui Nicolae Grigorescu. Ion Ţuculescu ş. artmark. Licitația aniversară de Iarnă 2010.500 de euro. a beneficiat de participarea a 600 de persoane în sălile reunite din București și Sibiu. Vânzările publice (prin licitații de artă) ale Artmark au crescut de la 1. din noiembrie 2010 – ori de numărul participanţilor la licitaţii. precum se poate vedea mai jos. Ultima licitație. care a înregistrat cifre record pentru acea dată: 88. la care pot fi adăugați cei 989 spectatori online ai licitației. Ştefan Luchian. Nicolae Tonitza. la 96% în Licitaţia de Toamnă 2010 Timişoara-Bucureşti şi 100% în Licitaţia 12+1 Capodopere Impresioniste şi Postimpresioniste din Colecţii Particulare. maximul înregistrat în licitaţiile din România până în 2008. care odată cu implementarea sistemului Duplex pentru ediţiile de sezon. Arta Impresionistă şi Postimpresionistă şi-a demonstrat întâietatea în preferinţele colecţionarilor şi investitorilor. pe când secţiunile de artă contemporană – solid reprezentate în majoritatea licitaţiilor. “Păstoriţă”. Multe dintre recordurile de autor au fost stabilite în licitaţiile Artmark ale ultimilor doi ani. fiind adjudecată pentru 175.000 de euro în Licitaţia de Iarnă 2010. o pictură de excepţie de Nicolae Grigorescu.5%. Artmark a organizat 20 de licitaţii de artă (18 de pictură și 2 de sculptură). Camil Ressu. iar rata medie de adjudecare (numărul de opere adjudecate raportat la numarul de opere puse în licitație) a avansat de la 65% la 80. 314 . fie că a fost vorba de creşterea progresivă a procentelor de adjudecare în licitaţii – de la 50%. în septembrie 2010. Marcel Iancu. La fiecare ediţie.Comunicat de presă Artmark cu privire la evoluția pieței În cei doi ani de existenţă. începând din vara lui 2009 – pregătesc terenul pentru evenimente dedicate exclusiv operelor realizate de artişti români contemporani. transmise live pe TV Artmark (www. licitaţiile au adus câte o premieră şi o nouă performanţă pe piaţa românească.2% rata de adjudecare şi un total al vânzărilor de 813.ro/tv).5 milioane de euro în 2010. a ajuns la 6-700. De altfel topul primelor 10 tranzacții cu artă românească de patrimoniu este deținut de Artmark. care au pus în vânzare mai mult de 2000 de opere de artă. Licitaţiile anuale de sculptură au rolul de a dezvolta un nou segment în piaţa de artă.a. prin succesul pe care l-a avut prima licitaţie organizată pe această temă. se află acum în fruntea topului vânzărilor.

Colecţiile Dr.Frecvenţa lunară a licitaţiilor. succesul în termenii participării publicului şi mai ales ai vânzărilor.3 milioane euro. se urmăreşte extinderea pieţei la nivel naţional şi se estimează că prima tranzacţie de peste 200 mii euro se va realiza până la jumătatea lui 2011. ci şi în alte oraşe importante ale ţării (ClujNapoca. Oradea etc. atrag tot mai multe opere din colecţii prestigioase în circuitul pieţei de artă. Totodată. din care provin multe dintre operele-vedetă vândute în licitaţiile Artmark. Vasile Stoica sunt unele dintre cele mai importante colecţii româneşti de artă. pentru ca în 2010 să ajungă la cca 8. Piaţa vânzărilor publice. Leon Daniello sau dipl. expertiza şi documentarea de care se bucură lucrările de artă oferite spre vânzare. nu doar în Bucureşti. a crescut de la aproximativ 2. George Ivaşcu. larga lor mediatizare. 315 . la aproximativ 3.). Estimarea pentru anul viitor este de cca 10-15 milioane. prin licitaţii de artă. şi investitorii de portofoliu.7 milioane în 2009. Dr. precum şi de lansarea altor instrumente de modernizare şi transparentizare a tranzacţiilor. Tiberiu Puică. Iosif Dona. În decurs de doi ani. aştepându-se intrarea în piaţă a unor noi case de licitaţii. piaţa de artă românească a devenit un mediu în care şi-au găsit locul. interesaţi de creşterea de aproximativ 27% pe an în medie a investiţiei în arta de patrimoniu. dar şi a unor fonduri de investiţii specializate în specularea creşterilor valorice ale artei în pieţele naţionale emergente. alături de colecţionarii de artă.6 milioane euro în 2008.

iar unii entuziaşti au format cluburi pentru achiziţionarea şi vânzarea de picturi “recunoscute” sau lucrări noi realizate de artişti pe cale de consacrare Vehiculele de investiţie în arta contemporană s-au dezvoltat după anii 2000. care au coincis cu o altă rundă de creşteri ale vânzărilor de opere ale vechilor maeştrii.O scurtă istorie a apariției fondurilor de investiții în artă zz zz zz zz Din anii 1850 studiile științifice au sugerat că ar fi posibil să se dezvolte un fond de investiţii în artă. au adus un interes reînnoit în fondurile de artă şi la anunţuri optimiste de înfiinţare a 23 de fonduri în Europa şi America de Nord. apariţia lor urmând legendara investiţie în artă a British Rail Pension Fund (BRPF). Fonduri de specialişti de profil înalt. care a funcţionat din 1974 până în 1989 Banii uşori (easy money) de la sfârşitul mileniului. care s-au bucurat de o atenţie la scară largă au apărut din 2008 Anul 2011 a marcat apariția primului fond de investiții în artă din România 316 .

317 .

318 .

319 .