PERANCANGAN DAN PENGELOLAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH 1. SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 1.

1

Mukadimah Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dengan itu, Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran, mempertingkatkan prestasi penglibatan dan penyertaan murid serta guru dalam aktiviti kokurikulum bagi mencapai Wawasan 2020. Bidang Tugas 1.2.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua/Guru Besar semasa ketiadaan Pengetua/Guru Besar, Guru Penolong Kanan I dan Guru Penolong Kanan II. 1.2.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua/Guru Besar. 1.2.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar di dalam semua aspek pengurusan kokurikulum termasuk sidang petang. 1.2.4 Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum di sekolah. 1.2.5 Membantu Pengetua/Guru Besar di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah termasuk sidang petang. 1.3 Senarai Tugas 1.3.1 Kokurikulum a. I. II. III. IV. b. I. II. III. IV. Persatuan Dan Kelab Merancang kegiatan persatuan dan kelab Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab Menyelia kegiatan persatuan dan kelab Menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah Pasukan Badan Beruniform Merancang kegiatan pasukan pakaian seragam Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan badan beruniform Menyelia kegiatan pasukan pakaian seragam Menyelaras aktiviti-aktiviti pasukan pakaian seragam di dalam dan di luar sekolah. 1.2

3. 21. Membantu di dalam segala jenis penerbitan sekolah dalam hal kokurikulum. i.U. b. h.2 Pentadbiran a.. Tambahan No. menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum sekolah Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan kokurikulum telah diambil. II. e. 1. d. c. j. Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum. f. IV. Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah (saperti Hari Kokurikulum Sekolah). Menyelaraskan proses penubuhan kelab dan persatuan sebagaimana mengikut Peraturan (4) dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Menyelaras pembahagian murid-murid ke dalam kegiatan kokurikulum serta meningkatkan tahap pencapaian. g. Bertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pihak sekolah dengan mematuhi Peraturan (Melancong) Sekolah 1957. III.c. No. Memastikan rekod dan data kokurikulum disenggarakan dan dihantar sesalinan ke Pejabat Pendidikan Daerah dan Pejabat Pendidikan Johor. 11. . Kelab Sukan Dan Permainan Merancang kegiatan kelab sukan dan permainan Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan kelab sukan dan permainan Menyelia kegiatan kelab sukan dan permainan Menyelaras aktiviti-aktiviti kelab sukan dan permainan di dalam dan di luar sekolah. Menyusun. Mei 1998.(A) 196 bertarikh 21hb. Perundangan (A): P. I.

1 Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah. Pelaporan berkala. 1.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain diberikan oleh Pengetua/Guru Besar dari masa ke semasa. m. n. Menyelaras pungutan.4.1 Menanggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa Pengetua/Guru Besar dari masa ke semasa. Mengenalpasti guru-guru dan murid-murid yang berpotensi dalam kegiatan kokurikulum dan mengadakan latihan untuk mereka. Dokumentasi . Beberapa perkara perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah. Pembentukan jawatankuasa kecil. Kekerapan mengadakan mesyuarat. Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang berhubung dengan kokurikulum. Pengetua/Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau. pembayaran dan tuntutan Skim Takaful Malaysia Berhad Merancang aktiviti kokurikulum untuk murid-murid selepas peperiksaan dan semasa cuti sekolah. yang diluluskan oleh yang 1. CARTA ORGANISASI 2. menilai. memperbaiki.4 Tugas-Tugas Lain 1.4. l. (a) (b) (c) (d) (e) Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli. 2. mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah.k.

e.2. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. c. d. Kelab Sukan/ Permainan. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek). Bagaimanapun ia boleh diubahsuai bagi semua sekolah. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. .1 Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah a. Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid) Nota : Carta ini sesuai bagi sekolah Gred A.2 Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 2.JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Pengetua/Guru Besar Wakil JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar) GPK Pengurusan dan Kurikulum GPK HEM GPK Kokurikulum Penyelia Petang Setiausaha Sukan Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Pasukan Badan Beruniform Penyelaras Kelab / Persatuan Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah Pengerusi Pasukan Badan Beruniform. Kelab/Persatuan. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. 2. b.

Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. Merentas Desa. f.2. e. m. j. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum d. Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah. c.f. k. b. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum.2 Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum a. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar. g. 2. h. . g. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. l. Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar. i. berterusan dan berkesan. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum.

d. e. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 2. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD/MSSN/MSSM. c.3 Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum a. g. perancangan. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan. j. c.2. 2. Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum. d.2. b.h. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum. i. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. b. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik.4 Tanggungjawab Setiausaha Sukan a. Membantu Pengetua dalam pengagihan tugas kepada guru-guru. f. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. . pelaksanaan dan penilaian pelajar. penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaras-penyelaras unit. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi.

j.5 Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform a. b. Menentukan aktiviti. h. Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri. e. l.2. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. m. d. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.e. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah. f. g. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. i. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran. Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. rujukan dan rekod. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. c. k. 2. . Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.

f. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan.Borang penyertaan persatuan . Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 2. e. j. b. f. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan. h. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah.mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan.Borang senarai AJK dan ahli . d. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan.6 Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin a. i.Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum.Buku laporan aktiviti i. g. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. c. g. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. h. rujukan dan rekod. . Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: . Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum .2. .

q. c. p. . t. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Permainan.7 Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan a. d. n. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.2. kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. Membentuk jawatankuasa. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. 2. Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform. r. Kelab/Persatuan. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. s. Merancang meningkatkan pengetahuan. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. b. o.j. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. k. l. m. e. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan.

l. h. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. . Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan. Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan. q. n.f. selamat dan mencukupi untuk digunakan. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah. j. m. k. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. kebudayaan & Sukan. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik. wakil daerah/negeri dan negara) p. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah. o. i. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri. g.

7 3.2. Pemilihan dua orang juru audit. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. b. 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4 3. c.1 3.1. semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.6 3. d.3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Pengerusi a. c.1.2 Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa 3. Penolong Setiausaha. Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.3 3. b. Naib Pengerusi. Mempengerusikan kesempurnaan semua mesyuarat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. b. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang).5 3.3 Setiausaha a.2. Bendahari.8 Pengerusi.2.1. Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. Penolong Bendahari. 3. . KELAB/PERSATUAN 3.2 3.1. Setiausaha.1.1.1.1 Naib Pengerusi a. e. Menguruskan hal-hal surat menyurat. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1. c. 3.1 Carta Organisasi Jawatankuasa 3.

Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.7 Ahli Jawatankuasa a.2. d. e. tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. c. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 3.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 3. Membantu setiausaha tanggungjawabnya. b.2.2. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. d.4 Penolong Setiausaha a.3. Menjalankan Bendahari. tugas dalam menjalankan segala tugas dan ketiadaan Setiausaha sewaktu Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.8 Pemeriksa Kira-Kira . 3. Menyebdiakan Penyata menandatanganinya. Menjalankan Setiausaha. 3.5 Bendahari a. b. b.6 Penolong Bendahari a. c.2. c. b. Kira-Kira bulanan dan tahunan serta di dalam Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta mesyuarat ahli jawatankuasa.

daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat.1 2. nilai-nilai murni untuk meningkat kualiti.1.2 Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya pembelajaran yang menyeronokan merentasi kurikulum. bakat kreativiti dan Inovatif masing-masing.11 Memberi penghargaan dalam aktiviti kokurikulum. disiplin.1. sahsiah. Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang serta kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat.1. Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan.4 2.1. PERANCANGAN 4.1. kerjaya dalam program dan bukan 2.10 Menerapkan elemen-elemen kokurikulum. kegiatan 2.8 2. kemahiran baru bagi memupuk sikap positif.1. mewujudkan Merancang. Syarikat-syarikat Swasta dan Institusi pengajian tinggi. Mewujudkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan kerajaan. 4. menganjur. Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum.7 2. Memeriksa.1. b.1. Mempastikan perjalanan aktiviti kokurikulum adalah berdasarkan kepada kurikulum badan induk/gabungan atau yang berkaitan Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dalam pelbagai bidang dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan.1. ketahanan diri.3 2.1. peningkatan ilmu.1 Prinsip Pelaksanaan Kokurikulum. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.5 2. 2. mengelola dan menilai kegiatan Kokurikulum yang berbentuk aktiviti yang melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.a.1.9 2. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum dan memperagakan kepada masyarakat secara Integrasi. .6 2.

5 2. 2.4.2.12 Menyediakan kurikulum kegiatan setiap persatuan/kelab. {Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6 2. kesesuaian persekitaran. Mei 1998 Jil. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah.1 2. {Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Hb. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan. Menubuhkan persatuan/kelab/badan beruniform dan melantik guru-guru penasihat. borang-borang penilaian. . (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat bersama di antara Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dengan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah).11 Menyediakan atau memperolehi keperluan prasarana dan kemudahankemudahan asas. seperti sumber tenaga dan kepakaran. kurikulum kegiatan.7 2.2 2.8 2. 2. Memperolehi dan mengemaskini inventori . Memberi taklimat kepada guru-guru tentang dasar.2.2.4 2.10 Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail. pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. dan kecendorongan pelajar.2. Januari 1985} Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan/kelab.2.2. 2.2.2.2.2.3 Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.9 2. 42/No. dokumendokumen rujukan berkaitan prosedur.2 Skema Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah. Mengenalpasti keupayaan sekolah dari aspek pelaksanaan.2. dan harta modal bidang kokurikulum.2. dan sukan/permainan. 11 : PU (A) 196} Mengkaji dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar. 1/1985 bertarikh 2hb. sumber bantuan dan kewangan. bekalan pejabat. 2. Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar. dan sijil-sijil). undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksanaan. pasukan pakaian seragam.

2. badan beruniform dan persatuan/kelab sukan dan permainan.18 Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum.17 Merancang dan melaksanakan kursus-kursus kejurulatihan. mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan/kelab.16 Melaksanakan kursus-kursus pengurusan kokurikulum kepada guru-guru. .2.2. negeri.19 Menyedia.13 Meneroka dan mewujudkan peluang-peluang penyertaan dan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum di peringkat daerah.2. kebangsaan dan antarabangsa. 2.20 Melaksanakan Skema Penilaian Aktiviti Kokurikulum untuk setiap pelajar.2. dan jadual tahunan (takwim) kegiatan 2. 2.2.14 Menyelaraskan kegiatan atau aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform berdasarkan objektif/matlamat setiap persatuan/kelab/badan beruniform berkenaan. 2. 2. rangka perancangan kokurikulum sekolah.2. dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri.2. 2.21 Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum.2. 2.15 Menyediakan perancangan kokurikulum sekolah. 2.2.

Persatuan Kemahiran Hidup h. o. Kelab Memanah d. Persatuan Sains Kemasyarakatan l. b. Pasukan Kadet Majlis Keselamatan Jalanraya g. c. Kelab Ping Pong u. Kelab Bola Keranjang e. q. Persatuan Silambam r. Persatuan Ekonomi Rumahtangga e. Kelab Berbasikal b. h. Kelab Catur j. Kelab Bowling h. r. Persatuan Persuratan & Bahas j. Kelab Senamrobik dan lain-lain.John Ambulans Malaysia s. i. Kelab Sofbol x. Kelab Merentas desa e. l. KELAB /PERSATUAN Persatuan akademik a. Persatuan Tingkatan Enam dan lain-lain. Air: Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Berkeno / Kayak Luncur Air Perahu Layar Perahu Naga Polo Air . Kelab Tenis dan lain-lain. Persatuan Sains & Matematik k. Kelab Bola Tampar g. Persatuan Bahasa c. Pergerakan Pandu Puteri m. Kelab Kriket s. Persatuan Perdagangan i. Kelab Gimnastik m. Persatuan Silat Seni q. Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: BADAN BERUNIFORM Kelab Judo Kelab Karate Kelab Taekwondo PasukanKadetBersatu Malaysia(Darat. Persatuan Drama dan Kesusasteraan d. c. d. Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Kelab Alat Pandang Dengar Astronomi Bahasa Isyarat Bina Badan Binaan / Bangunan Elektronik Equestrian Kebajikan Keceriaan Sekolah Kembara Koir Sekolah Komputer Koperasi Memancing Menaip Motor Mekanik Muzik dan Seni Suara Pelancongan SUKAN/PERMAINAN Permainan: a. Kelab Bowling Padang i. f. Persatuan Geografi / Sejarah f. Olahraga: a.4. Pergerakan Briged Putera l. e. Kelab Gimrama n. k. Kelab Motor f. g. Kelab Dart k. j. Kelab Bola Jaring d. Kelab Pandu Arah t. Kelab Gasing Pangkah l. Kelab Hoki q. Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat f. Kelab Sepak Takraw w. Pergerakan Pengakap n. Pasukan Kadet Pertahanan Awam (JPA3) h. Kelab Badminton b. Kelab Golf o. Laut dan Udara) e. d. b. n. Persatuan Bulan Sabit Merah p. Kelab Hobi dan Rekreasi a. St. Kelab Ragbi v. e. Kelab Bola Sepak f. Kelab Olahraga c. Pasukan Pancaragam/ Okestera Sekolah k. Kelab Karum r. p. Kelab Squasy y. Sukan a.3 Jenis Aktiviti Kokurikulum. Persatuan Kebudayaan g. Persatuan Agama Islam b. Pasukan Kadet Polis i. Persatuan Wushu dan lain-lain. Kelab Bola Baling c. Pergerakan Puteri Islam o. Pasukan Kadet Remaja Sekolah j. m. Kelab “Goalball” p.

f. c. g. u. x. t. h. y. Persatuan Pengawas Sekolah Persatuan Pengawas Perpustakaan Kelab Koperasi Kelab Pengguna Kelab Pelancongan Kelab Rekreasi Kelab Kembara Hendaklah disamakan dalam data KPM . Kelab/Persatuan Perkhidmatan a. i. d. z. b. e. w. bb. v. Kelab Pembimbing Rakan Sebaya Kelab Pencinta Alam Kelab Pengguna Kelab Permainan Tradisional Kelab Perpustakaan / Pusat Sumber Kelab Rekreasi Kelab Seni Foto Kelab Seni Tampak/Halus Kelab Seni Tari Kelab Wayang Gambar dan lain-lain.s. Kelab Renang Kelab Rowing (Berdayung) Kelab Skuba Kelab Skuter Air Kelab Snorkeling Kelab Terjun dan lain-lain. g. f. aa. j. k.