You are on page 1of 14

1

I HC QUC GIA TP. H CH MINH


TRNG I HC
CNG NGH THNG TIN
S:

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp-T do-Hnh phc

Tp. H Ch Minh, ngy

thng 10 nm 2010

HNG DN
NH DNG TRNH BY N, KHO LUN TT NGHIP
- Kho Lun, n l tn thng gi ca kha lun, n tt nghip ca
sinh vin cc ngnh khi k thut cng ngh, hi cc iu kin theo
qui nh; v c bo v trc hi ng chm do Hiu trng ra quyt
nh thnh lp.
thng nht cch trnh by n, Kho lun tt nghip, nh trng
hng dn mt s vn khi vit v trnh by nh sau:
1. Trang ba (xem mu km theo) hnh thc: ba cng in ch nh vng.
2. Trang ba trong (trnh by ging trang ba)
3. Trang li m u (khng nh s trang, xem mu km theo)
- Vit ngn gn.
- Ni r l do chn ti, mc ch nghin cu, tnh hnh nghin cu,
phm vi v phng php nghin cu, kt cu ca ti..
4.
Trang Li cm n: (khng nh s trang, xem mu km theo)
5.
Trang Nhn xt ca c quan tc gi thc tp (nu c);
khng nh s trang, xem mu km theo.
6.
Trang Nhn xt ca ging vin hng dn (khng nh s
trang, xem mu km theo)
Ging vin hng dn nhn xt cc vn :
- Kt cu, phng php trnh by.
- C s l lun.
- Tnh thc tin v kh nng ng dng ca lun vn, n.
- Cc hng nghin cu ca ti c th tip tc pht trin cao hn.
- Kt qu: t mc no? (hoc khng t). Khng cho im vo
trang nhn xt ny.
7.
Trang Nhn xt ca ngi phn bin (khng nh s trang,
xem mu km theo)
- Cn th hin r quan im ca ngi phn bin
- Khng cho im vo trang nhn xt ny.
8.
Trang Mc lc (khng nh s trang, xem mu km theo)
GVHD:

SVTH

Trang Danh mc cc bng biu, s , hnh,.. (khng nh


s trang, xem mu km theo)
10.
Ph lc: a vo sau trang cui cng ca chng cui cng
ca n, lun vn (xem mu km theo)
11.
Cch th hin n, lun vn (xem cc mu km theo)
- Bt u nh s trang t trang u tin ca chng 1
- n, lun vn vit trn kh giy A4
- Ba l loi giy cng kh giy A4, mu xanh hoc vng nht,
- Vit theo chng, mc, cc tiu mc. (khng vit theo phn ri mi
n chng, mc, tiu mc,)
- Mi trang c trnh by theo quy nh (xem mu km theo)
- Ti liu tham kho bt buc phi ghi, a vo sau ph lc, xp theo
th t abc
- ng bng inh bm, bc gy, khng c ng bng l xo - c l
- Ch vit cc trang ca n, lun vn l size 13, Font Times New
Roman, khng c dng cc kiu ch dng th php.
- Khng c trch cc cu tc ng, thnh ng, s dng cc hoa vn,
hnh v trang tr hoc lm dn u mi trang, mi chng,
mc,,
- Ch in mu en; hnh v, th, l g ca trng H CNTTc th
in mu.
- Cc ch thch phi nh s v vit ghi ch cui mi trang.
- Hn ch vit tt, nu phi vit tt phi m ngoc v ng ngoc ()
gii ngha ngay t cc ch vit tt u tin, sau lit k thnh
trang, a vo sau cc trang Danh mc cc Bng, biu, hnh,
- Cch nh s cc chng mc, tiu mc phi theo quy nh (xem
mu km theo)
9.

HIU TRNG

GVHD:

SVTH

(Mu trang ba)

I HC QUC GIA TP. H CH MINH(Bold, size 14)

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


(Bold, size 16)

KHOA ........
(Bold, size 16)

KHO LUN/ N TT NGHIP


(Bold, size 16)
......................

...........................................................................................................

(Bold, size 18-30, ty theo s ch, ca tn ti)

Ging vin hng dn : (Bold, size 14, in hoa)


Sinh vin thc hin: .. (Bold, size 14, in hoa)
Lp
: (Bold, in hoa, size 14)
Kho : .........(Bold, in hoa, size 14)

TP. H Ch Minh, thng nm (Bold, size 13)

GVHD:

SVTH

(Mu trang ba)

I HC QUC GIA TP. H CH MINH(Bold, size 14)

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


(Bold, size 16)

KHOA ........
(Bold, size 16)

KHO LUN/ N TT NGHIP


(Bold, size 16)
......................

...........................................................................................................

(Bold, size 18-30, ty theo s ch, ca tn ti)

Ging vin hng dn : .


(Bold, size 14, in hoa)
Sinh vin thc hin:
(Bold, size 14, in hoa)
Lp
: (Bold, in hoa, size 14)
Kho : .........(Bold, in hoa, size 14)

TP. H Ch Minh, thng nm (Bold, size 13)


GVHD:

SVTH

(Mu)
M U
(Bold, size 14, xp sau trang lt,)

size 13, ..
..
..
..
..
..
..
..

GVHD:

SVTH

(Mu)

LI CM N
( bold, size 14, xp sau trang li m u)
size 13 ..
..
..
..
..
..
..
..
..

GVHD:

SVTH

(Mu)

NHN XT
(Ca c quan thc tp, nu c)
Bold, size 14, xp sau trang Li cm n
size 13..

GVHD:

SVTH

(Mu)

NHN XT
(Ca ging vin hng dn)
(Bold, size14, xp sau trang nhn xt ca c quan thc tp)

size 13.......................................................................................................................

GVHD:

SVTH

(Mu )

NHN XT
(Ca ging vin phn bin)
(Bold, size 14, xp sau trang Nhn xt ca ging vin hng dn)
size 13, ..

GVHD:

SVTH

10

(Mu)

MC LC
( Bold, size 14)
M u: (size 13)
Trang
Chng 1...................................................
1.1................................................................
1.1.1
1.1.2
1.1.3............................................................
......................................................................
1.2
1.2.1
1.2.2.................................
1.3........................................
...............................................

22

Chng 2.......................................................
2.1..
2.1.1.
2.1.2..
2.2
..
..
Chng 3
3.1..
3.1.1.
3.1.2.
3.2

KT LUN
PH LC
DANH MC TI LIU THAM KHO

50

120
121
130

Ghi ch:
In m v in hoa tiu ca cc chng, mc ln
Ch s th nht ch th t chng
Ch s th 2 ch th t mc trong chng
Ch s th 3,,ch th t cc tiu mc
GVHD:

SVTH

11

(Mu)

DANH MC CC BNG, S , HNH


(In m, in hoa, size14)
BNG 1.1 (size 13)...................................................................................................
BNG 1.2.................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
S 1.1
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
HNH 1.1
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Ghi ch:
Xp sau trang Mc lc
- Ch s th nht ch tn chng
- Ch s th hai ch th t bng biu, s , hnh,trong mi chng
- cui mi bng biu, s , hnh,trong mi chng phi c ghi ch,
gii thch, nu r ngun trch hoc sao chp,

GVHD:

SVTH

12

(Mu)
Trnh by mi trang ca kho lun, n TN
Bt u nh s trang t chng 1, in m tiu cc chng, cc mc
( nh s trang trn header, tn GVHD v SVTH trn Footer) size 10

Chng 1: size 13
...........................................................................................................................
.......................................................................................................
............................................................................

GVHD:

SVTH

13

(Mu)

PH LC (km theo)
Phn ny bao gm nhng ni dung cn thit nhm mimh ha hoc h tr
cho ni dung lun vn nh: s liu, mu biu, tranh nh
Ph lc khng c dy hn phn chnh ca lun vn

GVHD:

SVTH

14

(Mu)
DANH MC TI LIU THAM KHO
Ting Vit:
[1] TS Phm Vit Bnh TS Nng Ton, Gio trnh x l nh , i Hc Thi
Nguyn, 2007.
[2] Tp th tc gi, Gio trnh x l nh, Hc Vin Cng Ngh Bu Chnh Vin
Thng, lu hnh ni b, 2006.
[3] .
Ting Anh:
[1] Bouding K.E (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.
[2] Andeson, JE (1985), The RelativeIneffciency of Quota, The Cheese case,
American Economic review, 74 (1), pp 78-90.
[3] ..
Ghi ch:
- Danh mc ti liu tham kho phi xp theo abc tn tc gi, ti liu, ni
v nm pht hnh.
- Nu xp theo tn tc gi th xp abc theo h, sau n tn ti liu, ni
v nm pht hnh.
- Danh mc ti liu tham kho xp cui cng, sau cc trang ph lc.

GVHD:

SVTH

You might also like