PRO FORMA KURSUS Program Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod

Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Kemasukan Hasil Pembelajaran Bumi dan Angkasa Lepas (Earth and Space) SCE3110 3 (2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada 1. Membincangkan tentang planet Bumi dan atmosferanya. 2. Menerangkan perubahan pada lanskap fizikal Bumi berdasarkan prinsip dan proses sains bumi. 3. Membincangkan kandungan alam semesta. 4. Membincangkan sistem suria. 5. Mempamerkan kompetensi dalam penggunaan peralatan saintifik untuk memerhati dan merekodkan perubahan di angkasa raya. 6. Menghubungkaitkan teori, pengetahuan dan amali dalam ‘Bumi dan Angkasa Lepas’ melalui pengetahuan pedagogi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah. Kursus ini membincangkan bumi dan angkasa lepas. Ia membincangkan bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa lepas: sistem suria, angkasa lepas, fenomena angkasa raya dan berbagai teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. This course discusses earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology.

Sinopsis

Berkuatkuasa mulai Januari 2007 Kemaskini 15 Disember 2009

Topik Bumi: • • • • Bumi: • • • • • Kandungan Bumi sebagai satu planet Atmosfera Awan Tekanan Udara Rupa bumi Kawasan Kutub Padang Pasir Hutan hujan Gunung Jam 1 4 2 4 3 Bumi: • Lautan • Pinggir laut • Hakisan Bumi: • • • • Bumi: • • • • • • Kitaran air Sungai Tasik Air bawah tanah Musim Perubahan kepada iklim bumi Memantau iklim bumi Kesan rumah hijau Sistem cuaca dan pola sejagat Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah 4 4 4 5 4 6 Bumi: • Bencana cuaca dan kesan ke atas manusia dan alam sekitar • Peralatan cuaca dan pengukuran • Mentafsir data • Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah Bumi: • Masa geologi • Struktur bumi Bumi: • Batuan dan galian • Plat tektonik 4 7 8 4 4 Berkuatkuasa mulai Januari 2007 Kemaskini 15 Disember 2009 .

Topik Kandungan Angkasa: • Sejarah perkembangan astronomi • Kepercayaan awal • Ahli astronomi purba dan perkembangan astronomi Angkasa: • Asal usul alam semesta • Teori evolusi alam semesta Angkasa: • Penjelajahan alam semesta • Galaksi • Nebula • Lohong hitam • Kerdil putih dan raksasa merah • Bintang • Buruj Angkasa: • Sistem suria • Memerhati dan merekodkan perubahan di angkasa raya • Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah Angkasa: • Matahari • Asteroid • Meteor • Komet • Pergerakan matahari relatif kepada bumi • Masa Angkasa: • Peredaran bulan • Gerhana bulan • Ujikaji dalam Kurikulum Sains Sekolah Rendah Angkasa: • Planet dan penjelajahan angkasa lepas • Planet bumian dan planet gas • Prob angkasa lepas Jumlah Jam 9 4 10 4 11 4 12 4 13 4 14 4 15 4 60 Berkuatkuasa mulai Januari 2007 Kemaskini 15 Disember 2009 .

K.Pentaksiran Rujukan Utama Kerja Kursus 60% Peperiksaan 40% Seeds. J. Belmont: Thomson. (1995). Brisbane: QUT. J. (2004). (2003). Foundations of earth science. Tolman. I. A. New Jersey: Pearson Prentice Hall. K.. M. The changing sky: Observational exercises in astronomy. West Nyack. Ginns. E. 9th Edition. M. N.. & Tarbuck. & Lucas. B. Weather and climate. Broadfoot. NY: Parker Publishing Company. 4th Edition. Foundation of astronomy. Berkuatkuasa mulai Januari 2007 Kemaskini 15 Disember 2009 . (2005). (2007). Hands-on earth science activities for grades K-6. F.J. B. Lutgens. B. Rujukan Tambahan Broadfoot. Brisbane: QUT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful