P. 1
Klod Levi-Stros - Totemizam Danas

Klod Levi-Stros - Totemizam Danas

|Views: 16|Likes:

More info:

Published by: sunticigor_569820879 on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2014

pdf

text

original

Sections

 • 8 Klod Levi Stros
 • 10 Klod Levi Stros
 • 12 Klod Levi Stros
 • 14 Klod Levi Stros
 • 16 Klod Levi Stros
 • 18 Klod Levi Stros
 • 20 Klod Levi Stros
 • 22 Klod Levi Stros
 • 26 Klod Levi Siros
 • 28 Klod Levi Stros
 • 30 Klod Levi Stros
 • 32 Klod Levi Stros
 • 34 Klod Levi Siros
 • 36 Klod Levi Siros
 • 40 Klod Levi Stros
 • 42 Klod Levi Siros
 • 44 Klod Levi Siros
 • 48 Klod Levi Stros
 • 50 Klod Levi Stros
 • 52 Klod Levi Siros
 • 54 Klod Levi Stros
 • 58 Klod Levi Siros
 • 60 Kind Levi Stros
 • 62 Klod Levi Stros
 • 64 Klod Levi Siros
 • 66 Klod Levi Stros
 • 68 Klod Levi Siros
 • 70 Klod Levi Siros
 • 72 Klod Levi Siros
 • 74 Klod Leid Stros
 • 76 Klod Levi Siros
 • 78 Klod Levi Siros
 • 80 Klod Levi Stros
 • 82 Klod Levi Stros
 • 84 Klod Levi Siros
 • 86 Klod levi Stros
 • 88 Klod Levi Stros
 • 90 Klod Levi Stros
 • 92 Klod Levi Stros
 • 94 Klod Levi Stros
 • 96 Klod Levi Siros
 • 98 Klod Levi Sti'os
 • 100 Klod Levi Stros
 • 102 Klod Levi Stros
 • 104 Klod Levi Stros
 • 106 Klod Levi Stros
 • 108 Klod Levi Siros
 • 110 Klod Levi Stros
 • 112 Klod Levi Stros
 • 114 Klod Levi Stros
 • 116 Klod Levi Stros
 • 118 Klod Levi Stros
 • 120 Klod Levi Stros
 • 122 Klod Levi Stros
 • 124 Klod Levi Stros
 • 126 Klod Levi Stros
 • 128 Klod Levi Stros
 • 130 Klod Levi Stros
 • 132 Klod Levi Stros
 • 134 Klod Levi Stros
 • 136 Klod Levi Stros
 • 138 Klod Levi Siros
 • 140 Klod Levi Siros

BIBLIOTEKA XX VEK

Klod Levi Stros

37

TOTEMIZAM DANAS

Urednik IVAN ČOLOVIĆ
BEOGRADSKI IZDAVAČKO-GRAFIČKI ZAVOD 1979.

Naslov originala: Claude Levi-Strauss: LE TOTEMISME AUJOURD'HUI © Presses Universitaires de France, 1962

. . . logički zakoni, koji konačno upravljaju svetom intelekta, po svojoj prirodi su nepromenljivi i opštevažeći, ne samo za sva vre­ mena i sva mesta, već i za sve stvari, bez obzira na razliku među onima koje nazivamo stvarnima ili nestvarnima: njih, u suštini, ima i u snovima . . . Ogist Kont

Preveli: IVAN ČOLOVIĆ (Uvod, I i II poglavlje) BOŠKO ČOLAK-ANTIĆ (ΠΙ, IV i V poglavlje) Korice IVAN MESNER Tehnički urednik DRAGAN PAUNOVIĆ

simbo­ lički izraz mentalnih poremećaja premestila sa somatskog na psihičko područje. pod velom naučne objektivnosti. Ali poređenje sa totemi­ zmom ukazuje na drukčiju vezu između naučnih teorija i stanja civilizacije. nastale su u istoj civilizacijskoj sredini. Kad se najzad posumnjalo da se izvesne pojave mogu proi­ zvoljno izdvajati i grupisati. da bi se tako dobili dijagonostički znaci neke bolesti ili objektivne usta­ nove. u obliku „prirode" — ljudske fenomene koje su naučnici voleli da drže izvan svog moralnog sveta. ova promena se ponekad objašnjava kao posledica evolucije društva. nesvesno nastojali da druge — bilo da je reč ο mentalnim bolesnicima ili ο tobožnjim „primitivnim ljudima" — učine u većoj meri drukčjima nego što doista jesu. prema tada omiljenom izrazu. Moda histerije i moda totemizma dolaze u isto vreme. gde se uticaj duha naučni­ ka oseća isto koliko i uticaj duha ljudi koje oni proučavaju. Reklo bi se da su prvi. koja je. objasniti zajednič­ kom težnjom više naučnih grana krajem XIX veka da konstituišu posebno — i to.UVOD Sa totemizmom je isto kao sa histerijom. da bi zaštitili svoju mirnu savest u odnosu na njega. pa i više od toga. U slučaju „veli­ ke" histerije. naučnici. a njihovo paralelno opadanje treba. najpre. navodno. . i sami simptomi su nestali ili su počeli da se opiru izjednačujućim tumačenjima.

da bi likovni akademizam mogao da spava mirnim snom. kao u nekoj vrsti egzorci­ zma. bolesnik naš brat. privremenoj — istorijskog razvoja. po obliku slučajnoj. više nije reč neposredno ο prirodi (mada se. . pa i u našoj. koji su još bliži prirodnim silama. i da bi se istovreme­ no ti oblici mišljenja postavili na čvrstu osnovu. moralni ili intelektualni poredak. . u uzaludnoj nadi da će se nje osloboditi. a s . prema tome. jer da su bila prihvaćena kao takva. Nesumnjivo. jer se od nas razlikuje samo po involuciji — po prirodi neznat­ noj. kao neka intertna masa. belog i odraslog čoveka. kao što su nasleđe. često javlja pribegavanje „instinkitvnim" verovanjima i stavovi­ ma). dakle. ako ne uvek tako što bi se neka od njih prebacivala u prirodu (postupak koji dobro izlustruje izraz Naturvölker). nego je morao biti bolesnik čiji izduženi likovi samo potvrđuju da mu je vid bio poremećen . koji hrišćanska misao smatra bitnim. mentalnih stavova nespojivih sa zahtevom za diskontinuitetom između čoveka i prirode. divljak odvoji od civilizovanog čoveka. kadro da odbaci izvesne načine predsta­ vljanja sveta. te da je. koju civilizovani čovek. stavu na koji ukazuje mesto dato čoveku u životinjskoj seriji i pretpostavljeno poznavanje ili nepoznavanje mehani­ zma rađanja. Ova „prirodnost" nudila je probni kamen koji je dozvoljavao da se. kao što ćemo videti. Bilo je udobnije gledati na mentalnog bolesnika kao na retko i osobito biće. El Greko nije smeo da bude zdravo biće. svojstva kulture učvršćuju se tako što se uključuju u prirodni poredak. Nije. objektivni proizvod spoljnjih ili unutar­ njih zlih kobi. mislilo se da će taj zahtev biti potvrđen ako se njemu suprotan zahtev učini atributom one „druge prirode". Dakle. U spekulacijama koje su dovele do nastanka totemske iluzije ponovo nalazimo uticaj istih motiva i trag istih pristupa.8 Klod Levi Stros Totemizam danas 9 Prvi nauk Frojdove kritike Šarkoovog shvatanja histerije bio je u tome što nas je on uverio da ne postoji bitna razlika između zdravih stanja i mental­ nih bolesti. koji je u biti razvoj svake individualne egzistencije. Totemizam je pre svega izbacivanje iz našeg sveta. Na isti način. najzgodnije je bilo sakupiti podalje od njega običaje i verovanja — uistinu veoma raznorodne i teško izdvojive — oko kojih će se kristalizovati. Ali pojam totemizma mogao je da pomogne da se na skoro isto tako radikalan način napravi razlika između društava. da ono do čega dolazi na putu od jednih do drugih najviše ako je izvesna promena u odvijanju opštih operacija koje svako može posmatrati sam na sebi. alkoholizam ili debilnost. ideje koje ne bi bile tako bezalene da je bilo prihvaćeno da one postoje i da deluju u svim civilizacijama. Da bi se sačuvao integritet oblika mišljenja nor­ malnog. dozvoljavamo sebi luksuz da verujemo kako oni nemaju ništa zajedničko sa nama i da to što oni postoje ne dovodi u pitanje prihvaćeni društveni. bar u pravu. a tobožnje nepoz­ navanje uloge oca u začeću na kraju dovodi do toga da ljudski roditelj bude zamenjen duhovima. po definiciji proizvoljnoj i. slučajno Frejzer spojio totemizam i nepoznavanje fiziološkog očinstva: tote­ mizam približava čoveka životinji. u samom krilu kulture. Praveći od histerične osobe ili od slikara novatora nenormalnog čoveka. ono bar razvrstavanjem shodno njihovom stavu prema prirodi. U oba slučaja. to bi ubrzo dovelo do partikularizacije drugih svojstava kojima je bila data univer­ zalna vrednost.

napisao: Totemizam je već stavljao na probu oštroumnost i domišljatost mnogih naučnika. pristrasnosti. Jer ona se raširila neobično brzo. pretvara u „primitivna" ili „arhaična" stanja sopstvenog razvoja. čiji se pojam zadržao u velikim religijama Zapada. uviđamo sada da su se znaci koji su nagovestili njen raspad javili maltene još u vreme kad je njen ugled bio najveći: već se raspadala u trenutku kad se činilo da je najčvršća. teško je bilo varati se i dalje. 151 . pošto ih je sakupio. daleko od toga da predstavlja prvu etapu jedne sinteze koja će biti nastavljena. tako što će biti oslobođena svega što može biti nečisto u ideji ο živom i delotvornom žrtvovanju ili. boga. preko čoveka. Vidi Bibliografiju. ona je bila labudova pesma umovanja ο totemizmu. jer dolazi nekoliko godina posle objavljivanja Frejzerovog monumentalnog dela Totemism and Exogamy. U slučaju totemizma to je odgovaralo utoliko više što je žrtvovanje.10 Klod Levi Stros Totemizam danas 11 njom i prve. 1910. Prognoza je razumljiva. Van Genepova knjiga bila je poslednji celovit rad posvećen tom pitanju i. bilo da je reč ο životinji. sve tada poznate činjenice. Dakle. Našem radu. koja je imala zmačajno mesto u svakom broju. — čudne mešavine učenih obaveštenja. Međutim. osvojivši čitavu oblast etnologije i istorije religije. biljci ili nekom predmetu koji se uzima kao da je živ. U svojoj knjizi l'Etat actuel du probleme totemique. ideja žrtvo­ vanja takođe nosi u sebi klicu poistovećenja sa životinjom. kao takva. u najmanju ruku. [1] koje je Van Genep prezrivo odbacio. 1. i može se s razlogom verovati da će tako biti tokom mnogih sledećih godina. a to poistovećenje čak preti da se proteg­ ne. tako što će ovaj pojam biti rastavljen da bi se napravila razlika izemeđu dva tipa žrtvova­ nja. uz to. u krajnjoj liniji. str. A upravo u smeru prvih Goldenvajzerovih (Goldenweiser) radova. ova razmatranja pomažu nam da shvati­ mo njenu jedinistvenu sudbinu. godina 1910. mada su. pojavila su se dva dela nejednakog obima. Goldenvajzerovih 1 110 stranica [l] izvršile trajniji teorijski uticaj nego Frejzerova četiri toma sa svojih 2200 stranica . . Svako žrtvovanje podrazumeva solidarnost prirode između vršioca obreda. Međutim. Ali. uporno će se raditi na razbijanju — danas već dovršenom — hipoteze ο totemizmu. a time i mogućnost da se sterilizuju verovanja koja se tu kriju. Ističući na samom početku labavost hipoteze ο totemizmu. sve do božanstva. . U trenutku kad je Frejzer objavljivao. jer njeno uništavanje ima značenje samo u obliku holokosta. da bi temizam zasnovao kao sistem i da bi objasnio njegovo poreklo. predstavljalo teškoću istog tipa. ostaje nezaobilazna. i žrtvovane stvari. Pomoću spajanja žrtvovanja i totemizma dobija se objašnjenje prema kome je prvo od njih ostatak li trag ovog drugog. od kojih svaki ima posebno poreklo i posebno značenje. godina kad je međunarodni časopis Anthropos otvorio svoje stranice raspravi ο totemizmu. pa čak i nerazumevanja. dala je zgodnu polaznu tačku: razmak iznosi tačno pola veka a. na kraju predgovora koji nosi datum: april 1919. započetom 1960. sve to povezano sa retkom teorijskom smelošću i slobodom duha — Van Genep (Van Gennep) je.

a zatim se rezimiraju i podržavaju p r v e Goldenvajzerove ideje (i to uz primedbu da je njegova definicija totemizma kao „soci­ jalizacije emotivnih v r e d n o s t i " suviše ambiciozna i uopštena: dok urođenici sa Buina imaju prema svojim totemima s k o r o religijski odnos. zasniva na slučajnom rasporedu nespecifičnih elemenata.12 Klod Levi Stros Totemizam danas 13 Goldenvajzer je osporavao da je opravdano staviti na isto mesto tri pojave: klanovsku organizaciju. kao simboličkog sistema. i totemizma. Tobožnji totemizam izmiče sva­ kom pokušaju apsolutne definicije. indeks — koji sam zauzima 39 stranica — sadrži samo jednu jedinu referencu. ali posredstvom pojedinih š a m a n a a ne društvenih grupa. da bi bilo objašnjeno stanovište P. H i daca. a Arande imaju totemske grupe različite od njihovih klanova. plemena Vrana. A u izdanju iz 1948. malog plemena centralnog Brazila: . u najboljem slučaju. Posle Goldenvajzerove kritike. nisam uveren da je dokazano stvarno postojanje totemskog fenomena (str. drugi par polovina . uprkos pronicljivosti i erudiciji koje su u tu svrhu utrošene. Šmita (P. Otada. I Lovi zaključuje: Izjavljujem da. totemi Kariera iz Zapadne Australije nisu predmet nikakvog t a b u a niti obožavanja). On se. imaju religijska verovanja u kojima životinje igraju značajnu ulogu. Vratimo se Loviju: u An Introduction to Cultural Anthropology (1934). Indijanci sa reke Tompson imaju toteme ali ne i klanove. ali se ο samom problemu govori samo da bi se povukla razlika između klano va i polovina. Schmidt). još se na 8 stranica govori ο totemizmu: tu se najpre osuđuje Frejzerov poduhvat. Godine 1938. izvesne životinje i prirodni predmeti služe u svrhe simboličkog predstavlja­ nja svake polovine (str. podeljeni na klanove. kao metoda društvene organizacije. likvidacija se ubrzava. dok Jukagiri. 151). Ono iz 1921. ali postoji stvarna povezanost koja predstavlja nerešen problem. . p r i d a ­ vanje klanovima životinjskih ili biljnih imena ili amblema. To je skup pojedinosti. prostor posvećen totemskom p r o b l e m u u američkim raspravama iz godine u g o d i n u postaje sve manji. U francuskom prevodu Lovijeve (Lowie) knjige Primitive Society. on ο totemizmu raspravlja na pola stranice. a ona upućuje na jednu uzgrednu n a p o m e n u povodom Kanela. Veliki S t o m a k i Apači imaju klanove bez totemskih imena. a njegova druga studija ο sociologiji primitivnih društava Social Organization (1948) p o minje reč „ t o t e m i z a m " samo jedanput. još sadri brojne reference. . objekt društvene prirode. To se vidi k a d uporedimo dva izdanja Kreberove Anthropology. 396). empirijski uočljivih u izvesnom broju slučajeva. a da iz toga ne proističu izvorna svojstva. ali to nije organska sinteza. . pa je prihvatio empirijsku vezu između totemizma i kla- novske organizacije: međutim. Ali Lovi pre svega zamera Goldenvajzeru što je delimično odustao od svog skepticizma. . uprkos tome što ima 856 stranica. i verovanje u srodstvo između klana i njegovog totema. ne odnosi se na bračne veze: on je totemski — drugim recima. Tako. Među njima ne postoji n u ž a n odnos. Boas objavljuje General Anthropo- . jer se opsezi ovih pojava poklapaju samo u malom broju slučajeva i svaki od njih može da se javi bez ostalih. i to uzgred. Irokezi klanove sa imenima životinja koje nisu totemi.

poštovanje „zaštitnika" i njegovog znaka. da bismo mogli sebi da dopustimo da ga p o t p u n o ostavimo po strani. dodirnuti bizonov rog ili zametak ili. kod indijanaca Omaha) i izvesna pravila egzogamije. koja je na svojoj opremi imala poseban amblem. 3. odnositi na hranu (na primer. . . 6. primećuje da su pod imenom totemizma sakupljeni raznorodni fenomeni: repertoa­ ri imena ili amblema. U maju 1918. Za vreme prvog svetskog r a t a Linton je bio pripadnik 42 divizije ili divizije „ D u g a " . korišćenje tog imena kao oznake jedinice u razgovorima sa strancima. odgovarali bi vojnici na pitanje: „Iz koje si jedinice?" F e b r u a r a 1918. pak. 42. Autor nabraja: 1. Gledis Rajhard (Gladys Reichard). Ali on se u svakom delu sveta ispoljava na veoma raznovrsne načine. sličnosti su sasvim površne. Ovi fenomeni se vezuju čas za srodničke grupe. čas za vojnička ili religijska bratstva. jer je ona okupljala jedinice iz raznih američkih država. Ο totemizmu je suviše pisano . označavanje svake grupe imenom neke životinje. Tako je na završetku r a t a američki ekspedicioni korpus bio organizovan „kao niz jasno razgraničenih i često međusobno ljubomornih grupa. koju je napisao uz saradnju svojih učenika. „Skoro da nema istraživača koji bi. od kojih se svaka odlikovala posebnim skupom ideja i ponašanja" (str. . 298). zabrane koje se mogu. predmeta ili prirodne pojave. ali ne moraju. nošenje amblema na oružju i opremi jedinice. uz odgovarajući t a b u upotrebe amblema u drugim grupama. primećujući da se on veoma malo ispoljava na razini formalnih struktura: . bilo je opšte prihvaćeno da pojava duge predstavlja za nju srećan predznak. podela na grupe svesne svoje individualnosti. Jedna Lintonova neobična studija svakako je doprinela sve većoj ravnodušnosti američkih naučnika prema ovom problemu. divizije. 50). Tri meseca kasnije. ugalj ili oksid bakra. nejasno verovanje u njegovu zaštitničku moć i ulogu predznaka. izrazi iz životinjskog sveta imaju izgleda da b u d u upotrebljeni isto koliko i bilo koji drugi (str. . svaki p u t k a d bi divizija ulazila u borbu. 4. . ili kao ličnog ukrasa. uprkos verovanju da je obeležavanje posebnim znakom najpre bilo oblik kažnjavanja jedinica koje su pretrpele poraz u bici. raspravu od 718 stranica. ali i u nameri da se od njih razlikuje. Divizija „ D u g a " prihvatila je taj običaj. ljudi su tvrdili da su videli dugu. 2. tako da je apsolutno nemogućno svrstati ih u istu kategoriju (str. Razmatranje problema totemizma zauzima 4 stranice. čitava divizija prihvatila je nošenje z n a k a u obliku duge. 5. Negde avgusta ili septembra. divizija našla se u blizini 77. pa čak i onda kad su metereološki uslovi takvu pojavu isključivali. verovanje u natprirodnu vezu sa neljudskim bićima. ako pretpostavimo da društvene grupe moraju biti imenovane. ο kome je nekad toliko raspravljano. podražavajući svoje susede. u Santa Krusu. a fenomeni se mogu javiti u mnogim kontekstima bez veze sa stvarnim ili pretpostavljenim krvnim srodstvom. kip Slobode. ovaj naziv ušao je u svakod­ nevnu upotrebu: „Ja sam D u g a " .14 Klod Levi Stros Totemizam danas 15 logy. U zaključku stoji". gaziti travu i jesti iz iste zdele. Ali čim je divizija stigla u Francusku. kad bi u nekoj necivilizovanoj ljudskoj zajednici naišao na takvo stanje stvari. to jest 5 ili 6 meseci pošto je divizija dobila svoje ime. insekte i gamad. oklevao U Social Structure (1949) Mardok (Murdock) se izvinjava što se tu ne bavi pitanjem totemizma. 430). . tako da su boje njenih pukova bile raznolike kao boje duge. što je bilo ime koje je štab divizije na svoju r u k u izabrao. Njihov autor. čas za pojedince. .

. pak. H. može se govoriti: 1. str. . . ogleda se u odsustvu pravila za sklapanje b r a k a i verovanja u roditeljsku ili prosto srodničku vezu sa totemom." Među­ tim.16 Klod Levi Stros da taj skup verovanja i običaja poveže sa totemskim kompleksom. biljke ili predmeta. Rivers (W. ili. međutim. u najširem smislu. pak. obično nazivaju „totemskim" ili toliko široka da obuhvata mnoge pojave koje se ne bi mogle tako označiti (Piddington. ovde ćemo samo suprotstaviti Riversu najpre jedan često korišćeni priručnik: Vidi se da je termin „totemizam" primenjen na neverovatno raznolike veze između ljudskih bića i pri­ rodnih vrsta ili pojava. u zabrani Ovoj definiciji dodata su još tri uslova: . Rivers). R. 75). Nesumnjivo. za egzogamijsku grupu ili klan. 2. . Zatim. jer ga ne p r a t e uvek. pojam totemske veze podrazumeva da se ona potvrđuje između bilo kog člana vrste i bilo kog člana 2. Drugi je element psihološki: verovanje u rodbinsku vezu izme­ đu članova grupe i životinje. Sve dosad izložene kritike američke su. na primer kad je reč ο usvajanju) da se preseli u drugu grupu. sastavljena od grupa (totem­ ski h) u koje ulazi sva populacija i od kojih se svaka nalazi u izvesnim odnosima sa jednom klasom živih ili neživih bića (totem). i da je tamo bilo uporno nastavljeno. Osnovna razlika. ispoljen u 6. R. Da bismo se uverili da nije reč ο razvoju ograničenom na jedno mesto. kad nijedan član grupe ne može (izuzev u naročitim okolno­ stima.'i. H. biljci ili predmetu. klase neživih predmeta za određenu grupu zajednice i. V. razmotrićemo ukratko razvoj ideja u Engle­ skoj. . . Jedan od najistaknutijih teoretičara totemizma. Tako je nemogućno doći do zadovoljavajuće definicije totemizma. t o r n I I . Svaka definicija totemizma je ili toliko uska da isključuje mnoge sisteme koji se. . ali je bogata koliko i totemski kompleksi severnoameričkin plemena. Tekst je prenet iz ranijih izdanja bez značajnijih izmena. koje su ostale bez odjeka i na koje ćemo se vratiti). Jedan od njih je društveni: vezivanje neke životinjske ili biljne vrste. sem pod određenim uslovima (Rivers. u odnosu na pravi totemizam. primećuje Linton u zaključku. i z d a n j u (1951) zbornika Notes and Queries on Anthropology. Totemizam danas 17 upotrebe predmeta. koje se tipično ispoljava u zabrani jedenja životinje ih biljke ili. sadržina je ovde veoma siromašna u poređenju sa visoko razvijenim totemizmorn Australijanaca i Melanežana. mada su pokušaji da se to učini bili česti . što se često ogleda u ideji da je ljudska grupa od njih potekla. s t r . ne zbog toga što američkoj etnologiji dajemo povlašćeno mesto. kad je pleme ili grupa . koji j e o b j a v i o R o y a l A n t h r o p o l o g i c a l I n s t i t u t e d Ο totemizmu. ova verovanja su pre funkcija klanovske organizacije nego totemizma u p r a ­ vom smislu. najnoviji consensus. Treći element je obredni: poštovanje ukazano životinji. B u d u ć i d a ć e ideje s a v r e m e n i h e n g l e s k i h e t n o l o g a biti analizirane i pretresene u n a s t a v k u ovog rada. ili nekog neživog predmeta. . što je tipično. definisao je totemizam kao skup tri elementa. 203—204). . kad su odnosi između društvenih grupa i bića ili predmeta obično svi istog tipa. 2 Totemizam danas . 1914. već zato što je istorijska činjenica da je razbijanje totemskog problema započelo u Sjedinjenim Država­ ma (i pored nekoliko Tajlorovih proročanskih strani­ ca.

potrebno je da ta društva imaju čvrsta pravila za stupanje u brak. i propi­ sano ponašanje. Još 1916. problem česte identifikacije ljud­ skih bića i biljaka ili životinja. U izvesnim društvima nailazimo na pojavu da se veoma rasprostranjena tendencija za uspostavljanjem prisnih odnosa između čoveka i prirodnih bića ili predmeta koristi da bi se konkretno označile klase srodnika ili ljudi za koje se pretpostavlja da su u srodstvu. on je osporavao shvatanja da se kulturne pojave mogu svesti na jedinstvo. tri tačke iz Notes and Queries razlikuju se od Riversovih. koji vodi veoma širokim pogledima na odnose između čoveka i priro­ de. zabrana hrane kao „ t i p i č a n " oblik poštovanja) prebačene su. Drugim rečima. Pojam „ m i t a " je kategorija našeg mišljenja koju proizvoljno upotrebljavamo da bismo jednom rečju označili pokušaje objašnjenja prirodnih pojava dela usmene književnosti. od totemizma. s tim što je svaka grupa vezana za posebnu klasu (ibid. Najpre. tačke 1 i Η (veza između prirodne klase i „tipično" egzogamne grupe. Notes and Queries navode: postojanje u urođeničkoj misli dvostruke serije. totemizam je veštačka celina koja postoji samo u misli etnologa i kojoj u spoljnom svetu ne odgovara ništa specifično. i stalnost ovih odnosa. članovi iste totemske grupe ne mogu stupiti u brak. ponekad zabrana jedenja totema. Po opštem pravilu. Kad se govori ο totemizmu u stvari se brkaju dva problema. upotreba ukrasa ili amblema. 192). „ p r i r o d n e " i društvene. Umesto njih. ponekad naročite oz­ nake pripadnosti. . Izraz totemizam pokriva samo slučajeve podudarnosti između dva reda.). Ali. . Tačka 2 (verovanje u srodstvo sa totemom) nestala je. mada obe sadrže po tri tačke. pošto je. reći da tobožnji totemizam uvek pretpostavlja izvesne oblike egzogamije. Ali. dakle. dezinkarniran.18 Klod Levi Stros grupe. Cesto su na snazi pravila obaveznog ponašanja . Prelaz sa konkretne na formalnu definiciju totemi­ zma u stvari potiče od Boasa. Može se. str. homologiju odnosa između članova dveju serija. ova obazrivost u rukovanju pojmom totemi­ zma. ali i na mnoge druge načine. samo potvrđuje važnost načelnog upozorenja koje je Lovi uputio izumiteljima ustanova: Treba znati da li upoređujemo kulturne realnosti ili samo fantazme proistekle iz naših logičkih obrazaca klasifikacije (Lowie /4/. Da bi se takve klase održale u posebnom i trajnom obliku. kome je Rivers hteo da da sadržinu. sa drugim nestalnim momentima. U ovoj tački Van Genep je pogre­ šno protumačio Boasa: ovaj se zadovoljava time da istakne logičko i istorijsko prvenstvo egzogamije u 2· . pogledima koji se tiču umetnosti i magije koliko i društva i religije. Totemizam danas 19 Ova definicija je složenija i tananija od Riversove. Drugi problem predstavlja imenova­ nje grupa zasnovanih na srodstvu. (str.). 41. . koji je ovde sačuvan tek pošto je uklonjena njegova supstanca. što se može učiniti pomoću reci za označavanje životinja ili biljaka. ovde je ostala samo forma: Termin totemizam odnosi se na jednu formu društve­ ne organizacije i magijsko-religijske prakse za koju je karakteristično vezivanje izvesnih grupa (obično klanova ili rodova) unutar jednog plemena za izvesne klase živih ili neživih predmeta. Isto tako. ciljajući kako na Dirkema tako i na Frejzera. u neku ruku. među sporedne uslove. filozofske spekulacije i slučajeve pojavljivanja lingvističkih procesa u svesti subjekta.

323). Bu­ dući da je sadržina svake jedinice tačno određena. jer demografska evolucija dovodi do širenja nekih od njih. ili bar diferencijalno obeležje. treća po grbu . da sačinjavaju sistem. što bi vaspostavilo ravnotežu. Zbog toga on isključuje Eskime. one nemaju sposobnost integraci­ je. da bi integralno ispunio svoju funkciju. Ima. putem sastavljanja. kao što on tvrdi. koji dokazuju da Boasova kritika nije išla dovoljno daleko. str. jer su društva koja ga primenjuju — bar na ovom planu — lišena formalne strukture. čija je društve­ na organizacija nesistematska. To što sistem pribegava imenima životinja i biljaka predstavlja poseban slučaj diferencijalnog imenova­ nja. I sama egzogamija može biti shvaćena i primenjena na dva načina. svodi se na stav da je obrazovanje sistema na društvenom planu nužan uslov za pojavu totemizma. pošto ih određuje celina jedne vrste odnosa. . 2. budući da je samo ona struktu­ ralna. jer ona nastaje razvijanjem. s tim što se međusobno razlikuju po sadržini. mada se često pogrešno brka sa nediferenciranom rodbinskom vezom). istina retkih. koju je Van Genep pogre­ šno shvatio. i opstaju pod uslovom da pojedince. Ovaj oblik egzogamije nespojiv je sa totemizmom. oblik grupa ostaje postojan: raste samo sadržina svake od njih. S druge strane. Boasovo pravilo homologije suviše je apstraktno i suviše šuplje da bi zadovoljilo ovaj . Boasova teza. u društvima ovog poslednjeg tipa dolazi do progresivnog smanjivanja broja grupa koje ih čine. način denotacije. jedna grupa bi se određivala po imenu. druga po obredima. . demografsko širenje povlači za sobom stvaranje novih jedinica. slučajeva ovog tipa. Grupe su statične. ali ne tvrdi da je totemizam rezultat ili posledica egzogamije. izbacuju napolje. Eskimi svode egzogamnu jedinicu na porodicu koja obuhvata veze stvarnog srodstva. Ali on je bio na dobrom putu kad je zaključio: . pravilo nedvosmislene rodbinske veze. Po opštem pravilu.20 Klod Levi Stros Totemizam danas 21 odnosu na totemizam. ime. koje se prenosi putem rodbinske veze i zamenjuje poznavanje stvarnih veza. ako je egzogamijska grupa sama sposobna da se širi. Otuda neophodnost da postoje: 1. homologija distinktivnih obeležja društvenih podeia u n u t a r jednog plemena dokazuje da se njihovo poreklo nalazi u sklonosti ka klasifikaciji (Boas 111. prve. Možda upravo ovde Boasov formalizam promašu­ je cilj: jer ako denotirani predmeti moraju. Postaje nemogućno da se pripadnost grupi odredi neposredno. . ako se tako može reći. i zahteva jednolinijsku rodbinsku vezu (kojoj se može dodati dvolinijska. u svakom društvu diferencijalna obeležja moraju formalno biti istog tipa. To bi moglo biti poreklo takozvanih vojnih organizacija. U odsustvu institucionalnog mehanizma koji bi dozvolio cepanje grupa u ekspan­ ziji. ova evolucija na Kraju dovodi do društava svedenih na dve egzogamijske grupe. takođe mora biti sistematski. Nasuprot tome. Ukratko. . međutim. čija svojstva ostaju ista bez obzira na tip upotrebljene denotacije. Inače. kao što je jednostrano poreklo. pomoću empirij­ skih rodoslovlja.

Ali bilo je potrebno da prođe samo 30 godina da bi bili formulisani. Egzogamija može postojati. Znamo da je izumitelj totemizma na teorijskom planu bio Škotlanđanin Maklenan. . pri čemu nije isključeno da složenije diferencijalne razli­ ke koje ta društva koriste takođe predstavljaju si­ stem. već zato što čoveku nude jedan metod mišljenja. bez totemizma . Veza između odnosa čoveka prema prirodi i karakterizacije društvenih grupa. poteklom iz širokog konteksta primitivne religije. totemizam može biti definisan k a o povezivanje jedne životinjske vrste i jednog klana. između vrste Ari vrste y i. dok totem ne bude sveden na pravu meru u teološkim shemama čovečanstva. Na taj način je postavljen problem logičke snage denotativnih sistema pozamljenih od carstva prirode. 144). S druge strane. . s druge strane. Tajlor je 1899. i koji logički odnosi postoje između denotativnog i denotiranog sistema. Totemizmu. . Ovaj uspostavlja homologiju. ne samo kritika skoro doslovce nalik na Boasovu. ali učestalost njihovog spajanja na 3/4 zemljine kugle pokazuje koliko je delovanje totema moralo biti staro i efikasno. . . A nemam n a m e r u ni da se latim podrobnog razmatranja sociolo­ ških zapažanja koja se navode da bi se totemizmu pridao sociološki značaj još veći od njemu pripisanog značaja na religijskom p l a n u . Životinjski i biljni svet ne kori­ ste se samo zato što su pri ruci. Znamo za društva koja ga ne poštuju. . u temelj religije. Još pre Boasa. Tajlor je želeo da se prilikom ocenjivanja mesta i značaja totemi­ zma . koju Boas smatra slučajnom i proizvoljnom. izgleda takva samo zato što je stvarna veza između ova dva reda posredna i što ide preko ljudskog duha. već i stavovi koje smo ukratko izložili na kraju prethodnog stava. (Mclennan) u čijim se člancima iz Fortnightly Review. . pridaje se značaj nesrazmeran njegovoj pravoj teološkoj ulozi (str. ili bezmalo postavljeni. nalazi čuvena formula: totemizam je fetišizam plus egzogamija i matrilinearna rodbinska veza. . s jedne strane. 148). . i ona doista i postoji. vodi računa ο težnji ljudskog d u h a da ovlada svetom pomoću klasifikacije (to classify out the universe) (str. . da bi se klanovi učvrstili i da bi se međusobno povezali tako da na kraju obrazuju širi krug plemena (str.22 Klod Levi Stros Totemizam danas 23 zahtev. postavlja se pitanje zašto životinjsko i biljno carstvo daju najprihvatljiviju nomenklaturu za denotiranje sociološkog sistema. između klana a i klana b. . objavljenim pod naslovom „The Worship of Animal and Plants". 143). tom n u s p r o d u k t u teorije prava. ne toliko u okviru denotativnog sistema koliko između diferencijalnih odstupanja koja postoje. Tako posmatran. . objavio deset strani­ ca ο totemizmu: njegove „opaske" pomogle bi da se izbegnu mnoga stara i novija zastranjivanja da nisu išle toliko protiv struje. I zaključuje: Mudrije je sačekati . Ali T a j l o r n a s t a v l j a : Bez oklevanja protestujem zbog načina na koji su totemi postavljeni.

podrži iluzija ο njenom stvarnom postojanju. podstaći da tražimo novi i možda pomoći da ga obeležimo? . s druge strane. iščezava samo zato da bi ponovo iskrslo. To što su tokom toliko godina veliki duhovi bili skoro opčinjeni jednim problemom koji nam danas izgleda nestvaran nesumnjivo svedoči ο tome da su oni nejasno osećali da te pogrešno predstavlje­ ne. mada nikuda nije vodio. jače ističemo njene obrise. jer. kad se obara na neku rđavo zasnovanu teoriju. ako ne pristanemo da najpre ponovo pređemo. na naše iznenađenje. da bismo ponudili njihovo drugačije tumačenje. kritika počinje da joj ukazuje neku vrstu počasti. ne tako daleko od mesta gde se prvi put javilo. Kako bismo mogli da do tih pojava dopremo.I TOTEMSKA ILUZIJA Kad god se za temu diskusije uzme neka kategorija koja se inače smatra lažnom. kao što kaže stari Arkel. korak po korak. Priviđenje. time što joj se poklanja pažnja. mada želimo samo da pokažemo njenu nepostojanost. put. Možda bi bilo mudrije prepustiti zaboravu prevaziđene teorije i ne buditi mrtve. nesmotreno prizvano u nadi da će biti konačno odagnano. koji će nas. Ali. Da bi se bolje odredila neka nejasna prepreka. istorija ne stvara nekorisne događaje. i to. proizvoljno grupisane i rđavo analizirane pojave ipak zaslužuju pažnju. postoji opasnost da se.

druge kulturne. 3. podvrga­ vajući se probama. s druge strane. dva po dva. Prirodna serija sadrži. uspostavlja odnos između jedne prirodne kategorije (životinjske ili biljne vrste. Potrebe dijaloga dopušta­ ju ustupke u rečniku.26 Klod Levi Siros Totemizam danas 27 Pošto od početka sumnjamo u stvaro postojanje totemizma. na ovom uvodnom stupnju. stalo nam je da naglasimo da ćemo termin totemizam upotrebljavati samo kao navod iz autora sa kojima ćemo ovde ući u raspravu. Ali. da bi se. može da dođe do nužnih veza. religijsko brat­ stvo. 2. odeljak. konstruisati sliku mogućnih permutacija između ovih termina. kolektivnog i individualnog. posmatrane ideal­ no. da zadobije za sebe neku prirodnu kategoriju. . u svom takozvanom „soci­ jalnom" i „seksualnom" obliku. zadovolji početna hipoteza da postoji odnos između dve serije: 1 PRIRODA KULTURA Kategorija Grupa 2 Kategorija Osoba 3 Individua Osoba 4 Individua Grupa Svakoj od ove četiri kombinacije odgovaraju poja­ ve koje se mogu posmatrati u jednoj ili više populaci­ ja. pododeljak. Reč totemizam pokriva odnose. i da bi se izbeglo brkanje serija. Ne bi bilo zgodno da ga stalno stavljamo pod znakove navoda ili da mu dodajemo epitet „tobožnji". druga kombinacija odgovara „individualnom" totemizmu Indijanaca Severne Amerike. napravila razika između dva vida postojanja. to jest da se. ili klase predmeta ili pojava) i jedne kulturne grupe (polovina. kao i u drugim slučajevima. gde se dete smatra inkarnacijom životinje ili biljke koju je njegova majka našla ili pojela u trenutku kad saznaje da je trudna. Grupa. termini uzeti iz različitih serija. Svi ovi izrazi odabrani su proizvoljno. kategorije. individue. . kulurna serija sadrži grupe i osobe. čiji celoviti sistem mora da bude prethodno rekonstruisan. KULTURA . pod najmanjim uslovima. Osoba. s jedne strane. tako da bi bilo neumesno ukazivati na neku rečenicu ili neki izraz koji naizgled protivreče našem jasno iznetom uverenju. metod koji nameravamo da sledimo sastoji se iz sledećeg: 1. . Kategorija. u svakoj seriji. U ovom. i to u njego­ vim najopštijim vidovima. Australijski totemizam. uzeti ovu sliku kao opšti predmet analize koja. jedne prirodne. pri čemu je empirijska pojava uzeta na početku samo jedna mogućna kombinacija među drugima. ili skup osoba istog pola). koja pretpostavljaju da se naročita veza uspostavlja između novorođenčeta i životinje koja je primećena u blizini kolibe njegovih roditelja. tome se može dodati primer izvesnih plemena iz grupe Algonkin. definisati proučavanu pojavu kao odnos između dva ili više stvarnih ili virtuelnih termina. pod uslovom da su različite: PRIRODA. Ima četiri načina da se povezu. Kao primer treće kombinacije navešćemo Mote sa Benksovog ostrvlja. Individua. mogu se upotrebiti bilo koje reci. Kombi- . kod kojih pojedinac nastoji. između dve serije. samo na toj razini. Pokušajmo sada da odredimo spolja. Ali znakove navoda i pomenuti epitet uvek ćemo podrazumevati. semantičko polje u kome su smeštene pojave obično grupisane pod imenom tote­ mizma. .

Da li su se od drugih vidova razlikovali bar po većoj „prisutno­ sti" ili većoj koherentnosti? Dovoljno je razmotriti primere. najopasniju. lica. samo su prve dve bile uključene u sferu totemizma (pri čemu se još i raspravljalo ο tome koja je od njih osnovna a koja izvedena). Doista. od . algonkinog jezika plemena nasta­ njenih na severu Velikih Jezera u Kanadi. klanovi Odžibva pre svega nose životinjska imena. Tako se izražava pripadnost određenom klanu: makwa nindotem — „medved je moj klan". lica i. nema ništa zajedničko sa rečju totem ili nekim drugim izrazom istog tipa. itd. verovatno je da su stari Egipćani imali verovanja ovog tipa. razlaže se na: prvo ο — sufiks 3. dakle. totemska iluzija potiče. Mnogi autori čak najradije ih ostavljaju potpuno po strani. Poznato je da je reč totem napravljena na osnovu odžibva (ojibwa). koje izražava srodstvo između ega i muškog ili ženskog rođaka. patrilinearnih i patrilokalnih klanova. istraživanja ο Odžibvama pokazuju da je prvi opis tobožnje institucije „totemizma" — iz pera engleskog trgovca i tumača Longa. od iskrivlja­ vanja semantičkog polja kome pripadaju pojave istog tipa. sakralni krokodili i lav i panter u Africi) predmet koletktivne zaštite i oboža­ vanja. druga kao ostatak. egzogamnu grupu na razini naraštaja kome pripada subjekt. svaki put kad su izvesne životinje (gušteri čuvari na Novom Zelandu. krajem XVIII veka — rezultat brkanja klanovskog rečnika (gde životinjska imena odgovaraju nazivima kolektiva) i verovanja u vezi sa duhovima zaštitnicima (koji su zaštitnici pojedinaca) (Handbook of American Indians. U stvari. a pre svega onaj koji predstavlja izvor svih spekulacija ο totemizmu. jer ih stvara ista operacija. an — sufiks 3. t— epentezu (da bi se razdvojili samoglasnici).28 Klod Levi Stros Totemizam danas 29 naciju grupa-pojedinac potvrđuju primeri iz Polinezi­ je i Afrike. što je Tavne (Thavenet) — francuski misionar koji je živeo u Kanadi krajem XVIII i početkom XIX veka — objasnio sećanjem. najčešću ili. To će još bolje pokazati analiza društva Odžibva. jedna kao njegov nagoveštaj (tako je Frejzer postupio kad je bilo reci ο plemenu Mota). Ovi Indijanci bili su organizovani u više desetina. četiri kombinacije su ekvivalentne. prisvojno m. ona. najpre. na neku životinju iz njegove postojbine: najlepšu. najzad. pa su im tako date originalnost i neobičnost koje oni u stvari nemaju: jer oni su učinjeni tajanstve­ nim već time što su odvojeni od sistema čiji su integralni deo kao njegove transformacije. pak. mada ovde nije reč ο stvarnim životinjama nego ο figurativnim likovima prema kojima se grupa odnosi kao da su živi. dok su preostale dve bile samo posredno vezane za totemizam. određujući. pindiken nindotem — „uđi. Dakle. Ovaj sistem kolektivnog imenovanja ne treba brka­ ti sa verovanjem istih Odžibva da svaki pojedinac može da stupi u vezu sa nekom životinjom koja će postati njegov duh zaštitnik. onu koja je bila obično lovljena (Cuoq. Govoreći jezikom logike. pa da se uverimo da njihova prividna vrednost potiče od rđavog rezanja stvarnosti. najpitomiju. članak „Totemism"). dakle. Izraz ototeman. Jedinu reč za koju se pouzdano zna da označava tog duha zaštitnika transkribovao je kao nigouimes jedan putnik iz sredine XDC veka. a njima su srodni i ongoni iz Sibira. čini se. Izvesni vidovi polja bili su povlašćeni na račun drugih. sačuvanim u svakom klanu. ote. brate po klanu". 312—313). Ali. koji otprilike znači „on mi je rod". str.

Kinic (Kinietz) je otkrio šest klanova: vodeni duh. dok. me­ dved.30 Klod Levi Stros Totemizam danas 31 kojih su pet mogli biti stariji od drugih. medved. možina vrsta. moruna. Najpre. losos (bull-head). koja p r e t p o - stavlja stupanje u neposredan dodir. od kojih je svaki uzet posebno i svaki p u t spaja jednu grupu ljudi sa jednom životinjskom vrstom. već i zbog osobitog ponašanja jednog od n a t p r i r o d n i h bića. los ili kuna (Warren. veliki ris. sama urođenička teorija. ona nas čuva od iskušenja da konstruišemo totemski sistem zbrajanjem odnosa. dok druga postupaju opreznije i u grupi. na kraju ličnog i usamljenog traganja. poziva n a s da razlikujemo koletivne toteme od ličnih zaštitnika i da istaknemo posrednost i metaforičnost odnosa između čoveka i klanovske eponimije. između ličnog i kolektivnog odnosa. vuk. t a k o da klanovski nazivi ne izazivaju. zasnovan na dodi­ ru. gnjurac. neposredno i normalno. štuka. u stvari. sob. ris. Jedina mogućna veza mora biti „prerušena". moruna. da je totemska životinja ponekad označena imenom različitim od imena stvarne životi­ nje. orao. dakle metaforička. mada je posetilac bio prijateljski raspoložen. zoološke ili botaničke asocijacije u u r o đ e ničkoj svesti. morski gavran. potvrđena u Austriji i Americi. Od njih potiču veliki klanovi ili totemi: riba. u jednoj drugoj oblasti (jezero S t a r a Pustinja). Ova dvostruka veza implicitno odvaja totemski odnos od odnosa sa d u h o m zaštitnikom. drugi na razlikova­ nju vrsta. kuna. Zato ga njegovi prijatelji nateraše da se vrati u morske dubine. ili. u svakom slučaju. Ne mogući da se savlada. 43—44). Jedan od njih imao je zavezane oči i nije smeo da gleda Indijance. medved. koji ostade na mestu mrtav. izražena u mitu. On je t o m spisku dodao dva nedavno iščezla klana: ždral i neka neodređena ptica. kuna. dabar. on najzad odbaci svoju koprenu i njegov pogled pade na jednog čoveka. kao gromom pogođen. ždral. s druge strane. galeb. on je za nas veoma zanimljiv. Prema Varenovim (Warren) obaveštenjima — on je i sam bio Odžibva — od pet glavnih kamova potekli su drugi klanovi: Riba: Ždral: Gnjurac: Medved: Los: vodeni duh. gnjurac. pile. Nekoliko godina kasnije. Kod istočnih Odžibva sa ostrva Peri (Parry) (u . orao. kobac. str. ždral. Indijanac ne umire samo zato što je bio viđen. Uprkos tome što je ovaj mit do nas došao u okrnjenom obliku. on potvrđuje da između čoveka i totema ne može postojati neposredan odnos. som. Ostala petorica ostala su među Indijancima i obasula ih mnogim blagodetima. što dokazuje činjenica. njegov pogled je bio suviše jak. som. množina grupä. ris. riba štitonosac. Jedan mit objašnjava da ovih pet „prvobitnih" klanova vode poreklo od natprirodnih antropomorfnih bića koja su izišla iz okeana da bi se pomešala sa ljudima. prvobitni odnos spaja dva sistema: jedan zasnovan na razlikovanju grupa. Zatim. divlja guska. Dakle. losos iz Velikih Jezera. zabeležio sledeće klanove: kuna. orao. kokoš. Mikelson (Michelson) je 1925. uživati poseban ugled. mit uspostavlja jednu drugu opoziciju. Najzad. s jedne strane. t a k o da su u isti m a h stavljene u korelaciju i u opoziciju. mada se činilo da on to žarko želi. Jer.

vizon. itd. kod Odžibva nikad nije zapaže­ no verovanje da su članovi klana potekli od totemske životinje. uz izvesne obredne predostrožnosti: prethodno traženje dozvole za lov od same životinje i naknadno izvinjenje. Na vrhu je veliki duh. kobac) i „vodene" (sve druge) i sisara na „kopnene" i „vodene" (one koji se sreću u močvarnim oblastima. znanih i bezimenih. kobac. . gnjurac. horde manidosa. niti je ta životinja bila predmet kulta. shva­ ćenih kao specifična sojstva. vidra. 48 gromova koji se suprostavljaju mitskim zmijama.). Mesto zmije i kornjače je neizvesno. zemljom. koji je uređen po načelu ekvivalencije. rakun. seriju klanova sisara": medved. to jest svi klanovi „riba"). muški i ženski. Odžibva su čak tvrdili da se životinja radije izlaže strelama lovaca njenog klana i da je zato treba osloviti imenom „totema" pre no što se ustreli. kuna. . rekli su oni istraživaču. kornjača. dabar. štitonosac. veverica: najzad: medved. „mali nevidljivi Indijanci". kora breze. čija je slika postala širom poznata zahvaljujući metalnom novcu. soko. som. ris). jazavac. Totem je bio slobodno ubijan. dabar.). vidra. salo itd. tvoj je svinja . zatim: pekan. rakun. jer klanovi nisu svuda podjednako predstvljeni). kobac. osa velikih i malih duhova.32 Klod Levi Stros Totemizam danas 33 Džordžijskom zalivu. orao. vodom i podzemnim svetom. oni dodeljivani klanu orla. njegove sluge. Potpuno različit od sistema totemskih naziva. Tako Land (Landes) primećuje da konačni nestanak soba iz južne Kanade nimalo nije uznemirio članove klana označenog njegovim imenom: „To je samo ime". dabar. morski gavran. som. Kad se sakupe i uporede obaveštenja potekla iz mnogih oblasti (a svako od njih nudi samo deo spiska. Nasuprot tome. ova dva sistema — „totemi" i 3 Totemizam danas . koje se kreću nebom. štuka. zemlja (najpre sa grupom: sob. U svakom slučaju. označene pomoću delova tela klanovske životinje: glava. s druge strane. Pazi se! Vukovi jedu svinje!" (Hilger. jazavac. da je postojala podela na pet grupa. koja bi ih inače lišila klana). Postojao je i klan polumesec i čitav niz imena koja odgovaraju pretpostavljenim ili iščezlim klanovima iz te oblasti: veverica. los. štuka. seriju klanova „riba": moruna. kobac. Besumnje. galeb. zatim. sob. str. los. vuk. najzad. Mogućno je. vodeni duhovi. zadnji cerek. Najviše ako su zapaženi nagoveštaji fizičkih ili duhovnih specijalizacia. vazduh (orao. galeb. sistem „duhova" ili manido javlja se u obliku hijerarhizovanog panteona. pekan. Kokoš i svinja — životinje evropskog porekla — upotrebljavane su da bi se mešancima poteklim od indijanske žene i belog čoveka dao konvencionalni klan (zbog patrilinearne rodbinske veze. gnju­ rac. sem u šali: „Moj totem je vuk. vuk. i jeden. Ponekad su. četiri strane sveta.. U izvesnom smislu. osa dobrih i zlih duhova. sistem „duhova" očito je bio uređen po dve ose: s jedne strane. gavran. dalje. takođe. izvedena daljim deljenjem ptica na „nebeske" (orao. takođe. Još živi klanovi sveli su se na šest: sob. kuna. Sami klanovi bili su podeljeni na grupe. itd. ali ona nije počivala na nadmoći ili podređe­ nosti pripisanih eponimnim životinjama. jer se ta ptica nalazi na grbu Sjedinje- nih Država. kanadski sob. vizon. na­ slućuje se trodelna podela: voda (vodeni duh. guska. pastrmka itd. i: ždral. ili one koji love ribu: pekan. delu jezera Hjuron (Huron). kod Algonkina postojala je hijerarhija klanova. kao kanadski jeleni. gnjurac. 60). moruna. Dženes (Jenness) je 1929. vizon. idući naniže — duhovno i fizički — sunce i mesec. sastavio seriju „ptičjih" klanova: ždrdal.

SISTEM „MANIDO" deo tela određene životinje. govore zainteresovanima ο njihovim sklonosti­ ma i njihovoj vokaciji. da li veza (sa prirodnim vrstama ili predmetima) obuhvata celinu populacije ili se tiče samo nekih osoba. 54). Nezavi­ sno od svih· ovih razlika. . jedan je približno vodoravan. oni za sebe pribavljaju natprirod­ nog zaštitnika. neka od onih životinja koje su mogle preko dana da se vide oko vigvama. kad su u pitanju ljudi. . jer se samo vodeni duhovi nedvosmisleno nalaze i u jednom i u drugom. Time se možda može objasniti zašto su natprirodni duhovi. Životinja ο kojoj je ovde reč ne nalazi se nužno na spisku klanovskih naziva. Njegove analize su još ubedljivije zato što se odnose na jednu oblast — Tikopija — za koju je Rivers mislio da pruža najbolji dokaz ο postojanju totemizma u Polineziji. meso bodljikavog praseta. i. Međutim. . sticanje duha zaštitnika dolazi kao rezultat striktno individualnog poduhvata. Ove prednosti su zajamčene samo pod uslovom da se štićenik prema svom zaštitni­ ku odnosi sa dužnom poslušnošću i pažnjom. primećuje Firt. U slučaju uspeha. već natprirodno biće koje je predstavljalo čitavu vrstu (Jenness. potiču totemski nazivi i podela na klanove. Isto tako.34 Klod Levi Siros Totemizam danas 35 „manidosi" — seku se pod pravim uglom. čije su analize mnogo doprinele da se uvidi krajnja složenost i raznorodnost verovanja i običaja koji su suviše brzo podvedeni pod znak tetomizma. drugi okomit. treba znati. čije osobine i okolnosti u kojima se javio. sledeći Rejmonda Firta (Raymond Firth). neki poseban sisar ili ptica. od kosih. Longovo brkanje totema i duha zaštitnika delimično se može objasniti time što taj duh nikada nije bio: . Za sitem „manido" vezane su sve zabrane u odnosu na hranu koje su zabeležene kod Odžibva. prikazani kako se poja­ vljuju iz okeana. kad su u 3· . . jezik losa itd. na koji se 'devojčice i dečaci podstiču u vreme ulaska u pubertet. pre nego što se tako nešto ustvrdi. . prema ranije navedenom mitu. i podudaraju se samo u jednoj tački. i sve se one objašnjavaju na isti način: nekome se u snu javio izvesni duh i zabranio mu da jede jednu vrstu mesa ili Pređimo sada u jedan drugi kraj sveta. str.

str. ili ariki. a kad razbijaju orah. Ta reč označava bogove u pravom smislu. ako postoji. moramo. jer je svaka od njih u naročitom odnosu sa jednim od četiri klana: jam „sluša" klan sa Kafika. koje nisu nužno egzogamijske. e kai. Uz to. poimanje identiteta (između jedne osobe i jednog prirodnog stvora ili predmeta) i poimanje rodbinske veze koja ih spaja. ljušte ih i jedu. da bi izvadili njegovo jezgro. takođe. neposrednog i posrednog itd. hlebnog drveta i klana sa Fangarere. nazvane kainanga. da li je reč ο vrstama uzetim ucelo ili ο pojedinim primercima. U stvari. samo je podvrgnut nekolikim t a b u i m a : njegovi članovi. skupljaju plodove tri prve vrste. Ona. jasno je da se u oblasti Tikopija veza između ljudi i izvesnih biljnih vrsta javlja na dva plana: sociološkom i religijskom. da li se pažnja posvećena životinji ili biljci tiče neposredno nje ili je. najzad. isti odnos vlada između kokosa i klana sa Tafua. dakle. pak. ulogu da „ n a d z i r e " jednu biljnu vrstu. neophodno je razumeti kako urođenici shvataju jednu takvu vezu (Firth /l/. „pokorava mu se". U ovom poslednjem slučaju.36 Klod Levi Siros pitanju životinje. u jednom ili drugom obliku. Poglavica klana ima. po kojoj se razmeštaju različiti zamislivi tipovi odnosa između krajnjih članova prve dve ose: odnos amblema. a samo određeni klan slavi obrede. Među biljkama. taroa i klana sa Taumako. kad piju mleko kokosovog oraha. i klan Tafua. p r e svega. koji se spontano množe i čiji orasi zru preko ćele godine. „Stvari za jelo" su. Kao kod Odžibva. koji održava povlašćene odnose sa atua. i „stvari koje nisu za jelo". mogu koristiti samo kamen. umesto da je razbiju. a ni u kom slučaju neko napravljeno oruđe. potkrepljuju našu kriti­ ku Boasovog pravila homologije. njome vlada osnovno razlikovanje između „stvari za jelo". 192). pre svega. i izvesnih objektivnih uslova. Društvo Tikopija sastoji se iz četiri patrilinearne grupe. Ova diferencijalna ponašanja nisu zanimljiva samo zato što ukazuju na korelaciju između obreda i verovanja. s jedne strane. treba uočiti razliku između ovih vrsta: sađenje i branje jama i taroa. koji ih nadzire. a poljoprivredni obred se najpre javlja kao molba upućena bogu. duše ranijih poglavica itd Što se tiče urođeničke predstave ο prirodi. sise e kai. duhove predaka. s druge. mora biti dodata treća. U svakom slučaju. interesa. Totemizam danas 37 Ovaj tekst nam pokazuje da dvema već izdvojenim osama: grupa-pojedinac i priroda-kultura. a četvrti p u t e m z a b r a n a i propisa. smatra se da biljka neposredno p r i p a d a klanovskom bogu (koga otelovljuje jedan od mnogobrojnih varije­ teta slatkovodne jegulje ili jegulje sa priobalnih grebena). identiteta. Ali ne postoji poseban klanovski obred za kokose. Na čelu svake grupe nalazi se poglavica. da li se potvrđuje. i skupljanje ploda hlebnog drveta padaju u određeno godišnje doba. da li se prirodni predmet smatra predstavnikom ili amblemom ljudske grupe. mit ima z a d a t a k da spoji ta dva plana: . rodbinske veze. To nije slučaj sa kokosima. četiri vrste imaju najveći značaj. moraju da naprave otvor u njegovoj ljusci. kao na Markizima. treba objasniti njihovom pretpostavljenom vezanošću za duhove predaka ili bo­ žanstva. biljna h r a n a i ribe. gaje. jer tri klana izraža­ vaju svoju vezu sa prirodnim vrstama p u t e m obreda. tražiti na dubljoj razini. Homologiju. Toj razlici možda odgovara razlika zapažena između odgovarajućih oblika nadzora: svi imaju.

i bogovi su na zemlji bili direktni predstavnici klanova. u 1. želeći da se nadmeću sa svojim gostom. U oblasti Tikopija. plod hlebnog drveta. Najpre.' Totemizam danas 39 Uz sve razlike između ovog mita i mita Odžibva. u koje je prodro diskontinuitet. kokosov orah. ovaj tobože posrnu i reče da je povređen. priredili su takmi­ čenje u snazi i brzini. ova dva mita upućuju nas na pomisao da je neposredan dodir (u jednom slučaju. S jedne strane. moglo bi se skoro reći da metonimija odgovara redu događaja. a metafora redu strukture (up. treći. drugi. taro. deo vrste). . odnosno Tafuaa — ali. Nasuprot tome. posetio Tikopiju. Jakobson i Halle. Kad se ovako posmatra. U oba mita. oni imaju nekoliko zajedničkih tačaka koje treba istaći. s druge strane. Najzad. kategorija „stvari za jelo" sadrži i ribe. tako da su klanovski bogovi mogli da uzmu nazad: ρΐΛ'ϊ. Ova knjiga je već bila u štampi kad smo dobili najnovije Firtovo delo /4/. veza između boga i žviotinje je metonimijska. drugom. a poslednji. nije primećena nikakva nepo­ sredna veza između klanova i jestivih riba. ovoga puta Tirakau se stvarno saplete i pade. totemizam kao sistem uveden je u vidu onoga što ostaje od jedne osiromašene celine. koja n a m se već ukazala posredstvom opozicije između sličnosti i bliskosti. pri čemu je prvo kvalifikovano kao negativno. jer oni ostaju sami da pokriju jedno prvobitno bolje popunjeno semantičko polje. Kao kod Odžibva. plod hlebnog drveta i koko­ sov orah su „glava" Gangarerea. sličnog skandinavskom Lokiju ko­ ga je magistralno proučio Ž. na religijskom planu. što nikad nije u pitanju celina vrste.38 Klod Levi Stros Pre mnogo vremena. A budući da je metaforička struktura uopšte svojstvena mitovima. taro Taumakoa. jednom je neki strani bog. ali su četiri jestive biljko spašene za ljude (Firth /l/. oni tako pred­ stavljaju metafore na drugom stupnju. između bogova-ljudi i totema). Tikarau je uspeo da stigne na nebo sa većim del om hrane pripremljene za gozbu. U sred trke. gde se mogu naći druge verzije istog mita. bogovi se nisu razlikovali od ljudi.2 2 . Dimezil). Kad se posmatra s tog stanovišta može se primetiti da se dva mita ο poreklu totemizma koje smo ovde ukratko izložili i uporedili mogu smatrati i mitovima ο poreklu metafore. Porodica bogova krenu u poteru za njim. Pre gozbe. Praveći se da hrama. zato što se smatra da atua ulazi u životinju. Ali. u izmenjenom obliku. i domaći bogovi su mu spre­ mili veličanstvenu gozbu. jam . Dakle. individualno i štetno ponašanje vezano je za lakomog i bezobzirnog boga (uostalom. po imenu Tikarau. a drugo kao pozitivno u odnosu na totemizam. totemizam Tikopija izra­ žava se pomoću metaforičkih odnosa. do ove vrste događaja dolazi samo povremeno i čak izuzetno. što je možda način da se kaže da članovi sistema vrede samo ako su razmaknuti jedni od drugih. četiri biljke smatraju se svetim zato što „predstavljaju" bogove — jam je „telo" Kafike. dok je posrednija veza između biljne vrste i boga stalna. između bogova-totema i ljudi. pog. Najpre. . U oba slu­ čaja. razli­ ku između totemizma i religije. to jest veza po bliskosti. ponovo nalazimo. bogovi „jesu" ribe. Međutim. nešto suprotno duhu institucije: totem postaje ono što je samo pod uslovom da najpre bude udaljen. i to jegulje. str! 296). po čijem se netipičnom ponašanju vidi da se kroz nju javlja neki bog. zatim. zapažamo istu opoziciju između indivi­ dualnog i kolektivnog ponašanja. Najzad. on iznenada priskoči pripremljenom jelu i ponese ga u brda. . već samo jedna posebna životinja (dakle. ali se ne pretvara u nju. Pitanje postaje još složenije kad se razmotri u vezi s bogovi­ ma. V).

može da se pretvori u slepog miša i da. dok bi hipoteza ο totemizmu vodila njihovom brkanju. predmeti ovih zabrana. potklana ili roda. darivanje nazvano putu: „dar na grobu nedavno preminulog". a ne jestive" (str. Kad se dogodi da se delfin nasuče na žal. takođe. koje su predmet tako stroge zabrane jedenja da ponekad i sam pogled na njih izaziva povraćanje. Ove zabrane. čija formalna svojstva postoje nezavi­ sno od veza između neke životinjske ili biljne vrste i nekog klana. koje su i same vezane za biljnu hranu: na primer. koji podrazumeva zabrane u vezi sa hranom. čiji svetlucavi potoci liče na pipke. i to koherentno. najzad. Iza posebnih verovanja i zabrana ocrtava se jedna osnovna shema. čije su vrste (plodovi kokosa i hlebnog drveta) „glava" boga. i dalje se od nje jasno razlikujući. . ova proodica ga daruje svežom biljnom hranom. čine siste­ me odvojene od sistema klanovskih funkcija. povezana sa planinom. ne jedu. hobotnica. koja čini da sazru kokosovi orasi njenih vernika. ni . jer bogovi upražnjavaju više oblika životinjskog otelotvorenja. uništi palme drugih klanova. na prvi pogled. . prednji deo tela klanu Taumako i zadnji deo tela klanu Kafika. 301). tiče se životinja i daje prednost onima koje nisu za jelo (Firth /l/. drugi je negativan. izuzev pomenute porodi­ ce. za koju je ono tapu. slaže se sa jednom formal­ nom strukturom. Dakle. koji je u bliskoj vezi sa klanom Taumako. . i zabrana jedenja riba. U stvari. str. onda moramo priznati da u Tikopiji postoje dva različita oblika te institucije: jedan je pozitivan. ali on. jezerske i morske. Otud potiče zabrana jedenja slepih miševa. Ako. dva klana čije su biljne vrste (jam i taro) „telo" boga imaju pravo na delove „tela". sve ove pojave moramo smatrati sastavnim delovima totemizma. Zajedno sa Firtom. bez sumnje. koje su u naročito bliskoj vezi sa izvesnim božanstvima. u tom obličju. Pravila ove deobe delfina glavu dodeljuju klanu Fangarere. ali ga ipak bez ustezanja tamane zato što nanosi štetu vrtovima. ipak nisu totemske prirode: goluba. jer je delfin omiljeno otelotvorenje njenog atuae. odnosi se na biljnu h r a n u i naglašava plod­ nost. i. iz istog razloga. S druge strane. na jednu situaci­ ju koja. povodom kojih se ova shema ispoljava. dobijaju krajeve (glavu i rep). Za pripadnike sa Tafua klanovski bog je jedna jegulja. a druga dva. Tako je delfin u naročitoj bliskosti sa rodom Korokoro iz klana Tafua. Divinizirane vrste. . Dvoznačnost pripisana životinjama čini se da je još veća. i jegulje. može da se čini da joj je potpuno tuđa. jedan drugi sistem odnosa sa natprirodnim svetom. imenom atua označavaju se ribe. sa suncem i njegovim zracima. zato što „stvorenja nepogodna za jelo ne pripadaju normalnom redu prirode . I kao kod Odžibva.40 Klod Levi Stros Totemizam danas 41 Još jedna temeljna opozicija — između atua i hrane — potvrđuje da jestive biljke i životinje nisu same bogovi. Zatim se delfinovo meso kuva i razdeljuje među klanovima. nastavlja Firt: . možemo zaključiti da u oblasti Tikopija životinju ne smatraju ni amblemom. 300). za natprirodna bića vezuju se one koje ne služe za jelo. koje mogu biti opšte ili ograničene na jedan klan ili jedan rod. kao i liske i drugih ptica. zabrana je ograničena na odrasle. objašnjava Firt. U slučaju životinja. rep klanu Tafua. Forma jednog sistema odnosa proširena je. insekti i gmizavci koji ne služe za jelo.

zabrane. čiji pred­ met mogu biti izvesne životinje. Ponavlja­ jući. peščanih stena i drugi minerali: nefrit. postoji rod­ binska veza između bogova i prirodnih elemenata ili bića: iz spajanja stene i vode rođene su sve vrste peska. Haumira predak divljih biljaka (Best). da se bog otelovljuje u jednoj životinji i da je u mitska vremena postojala rodbinska veza između pretka i boga. personifikaciju bolesti i smrti. S druge strane. dok životinjska vrsta nije nikada atua. Tanagoa predak riba. No. dok je njihova veza sa životinjskim vrstama stvarna. šuma. Još udaljenije od klasičnog shvatanja totemizma su činjenice ο Maorima. Zabrane vezane za hranu. Za Maorije čitav svet se grana kao džinovska loza. 9). Najzad. sa genetičkog i dijahronijskog stanovišta. serija obrazovana od elemenata poteklih iz tri velika prirodna reda shvata se kao neprekidna. zahtevaju složeno objašnjenje. Firt je došao do zaključka da totemizam nije pojava sui generis. Upravo stoga što Maori doista smatraju žviotinje. Navode se primeri pojedinaca koji su pamtili genealogije sa po 1400 osoba (Prvtz-Johansen. i to na osnovu trostruke ideje: da je grupa potekla od jednog pretka. koji pomaže da se u čistom stanju izdvoje međusobno isključive kategorije. već poseban slučaj odnosa između čoveka i činilaca njegove prirodne sredine (str. Bog Tane-nui-a Rangui i boginja Kahu-parauri rodili su sve ptice i sve šumske plodove. Novi Zeland nikada nije pominjan kao oblast koja pruža tipične primere totemizma. obalskog peska. ljudima. biljke „obeležene" diferencijalnim ponašanjima uvek su jestive. stavovi prema biljkama i životinja­ ma međusobno se suprotstavljaju. zgura. u slučaju biljaka. jednu Boasovu formulaciju. čiju su uskladljivost hipoteze ο totemizmu bile prinuđene da potvrde. Veza bogova sa biljnim vrstama je simbolična. Besumnje. Poštovanje. Kao u „evolucionističkim" mito­ vima na Samoi. Kao da se urođenik ne oseća dobro ako ne može — i to do najsitnijih pojedinosti — da predoči sebi rodbinske veze koje ga spajaju sa ribama iz okeana ili sa putnikom kome pruža gostoprimstvo. šljunka. Ima poljoprivred­ nih obreda. takođe. upoređuje ih sa genealogijama svojih gostiju. svi zajedno. a posle brzog poređenja činjenica ο oblasti Tikopija sa ostalim zapažanjima ο Polinežanima. nastojeći da otkrije zajedničke pretke. lava. već je to samo odre­ đena žigotinja i to u određenim okolnostima. Rongo je predak kultivisanih biljaka. biljke i minerale precima. sileks. ali ne i obreda ribolova ili lova. svaki od njih postaje nepogodan da potpuno sam igra ulogu pretka . skoro doslovno. Sa pravom strašću Maori visokog roda istražuje genealogije. Ali on predstavlja granični slučaj. str. insekti. Atua se pojavljuju pred ljudima u životinjskom obličju. ali nikad u obliku biljke. ovi ne mogu da igraju ulogu totema. gušteri i gamad. ljudi. Poštovanje prema životinji do grupe stiže zaobilaznim putem. u slučaju životinja. to je obrnuto. kad ih ima. ako su prirodna bića i elementi preci i potomci jedni drugima i. 308). razdvajajući starije ogranke od mlađih. odnose se na životinje. gde su nebo i zemlja najstariji preci svih bića i svih stvari: mora. ne na biljke. ptica. ona se javlja na razini vrste. Izvesni gušteri su poštovani kao čuvari pogrebnih pećina i drveća na kome se zamkama love ptice. zato što gušter predstavlja boga Vira (Whiro).42 Klod Levi Siros Totemizam danas 43 pretkom ni rođakom. koje se neposredno vezuju za one navedene ο Tikopiji i tako potkrepljuju dosada­ šnje izvođenje.

44 Klod Levi Siros Totemizam danas 45 određene ljudske grupe. samim tim mora biti plurigenetski (dok je polinežanska misao monogenetska). 85). jer totemizam. mana izražava učešće.otvorena promena" bez ikakvog vidljivog dodira između početnog i konačnog stanja. I običaji vezani za tabue (tapu. od samog početka pokazuje sve svoje karte: ne čuva nijednu za obeležavanje prelaznih stupnjeva između životinjskog ili biljnog pretka i njegovog ljudskog potomka. već na pojedinačna lspoljavanja života. i čija se ideja suprotstavlja ideji mane. one se sastoje iz metafori čkih veza. . stvari i bića se razlikuju po tapu-u. Obe reci iskazuju rast. projekcije ili disocijacije. prelaz između njih nužno je zamišljen kao diskontinuiran (svi prelazi istog tipa uostalom su istovremeni): prava . samo je konkretan i sažet način da se odnos između A i Β postavi kao analogan odnosu između vrsta. Dakle. totemske geneze se svode na primene. koji ne dozvoljava spajanje (kome su često težili Dirkem i njegova škola) pojmova mane. ali dok se tupu odnosi na prirodu stvari i ljudskih bića ispoljenu iznutra. totema i tabua: Ono što običaje tapu povezuje i čini institucijom . ili tip bića. totemizam. etnografija Maorija dozvo­ ljava da se stane na put brkanju (za koje je takođe odgovorna totemska iluzija) pojma totema i pojma mane. to je duboko poštovanje p r e m a životu. kao u nekim igrama. ali su to i bogatstva i posvećena mesta (Prytz-Johansen. krugu koji obuhvata vrtove. po prirodi.. s t r a h p u n pošto­ vanja koji navodi ljude čas na užasavanje čas na slavlje­ nje. str. . Maori određuju svako biće. . koji. Pored toga što pomaže da se rasplete zbrka između pojmova geneze i sistema. gde se smatra da su svi klanovi potekli od različitih vrsta. aktivni oblik praćenja. život. delanje. šume i mesta gde se lovi riba. njegovog distinktivnog ponašanja — tikanga. ali u jednoj značajnoj tački oni su potpuno različiti. koji im dolazi spolja i pre predstavlja načelo poravnanja i brkanja: Smisao mane ima mnogo šta zajedničko sa smislom tupu-a. Ovaj s t r a h pun poštovanja ne odnosi se na život uopšte. čija je analiza više stvar „etno-logike" nego „etno-biologije": reći da klan A „potiče" od medveda a klan Β od orla. i na osnovu njegove posebne funkcije. i to ne na sva: samo na život zatvoren u krugu srodničke grupe. U najvećoj mogućnoj meri udaljene od obrasca pri­ rodnih geneza. na osnovu njegove „prirode" ili „norme" — tika. koji im dolazi iznutra. Rečeno modernom terminolo­ gijom. čiji je najviši izraz ličnost poglavice. što ne treba brkati sa tupu) postavljeni su na plan diskontinuiteta. str. Ali ovaj plurigenetizam pokazuje jedno naročito svojstvo. 198). n i k a d nije neraskidivo vezan za n e k u posebnu stvar ili posebno ljudsko biće (Prytz-Johansen. Posmatrane sa jednog diferencijalnog stanovišta.

Danas se ne smatra da su u toku tog ogromnog razdoblja australijski urođenici bili p o t p u n o odsečeni od spoljnog sveta: bar na severnoj obali moralo je biti mnogobrojnih dodira i razmena sa Novom Gvinejom (bilo neposredno. govoreći u relativnom smislu. milenijuma. Međutim. bilo prako ostrva iz Toresovog moreuza) i sa južnom Indonezijom.II AUSTRALIJSKI NOMINALIZAM Van Genep je 1920. istaknuti savremeni struč­ njak za Australiju. nabrojao četrdeset i jednu različitu teoriju totemizma. P. Nije zato čudno što je A. bez koji bi bilo nemogućno pratiti njegovo izlaganje. Elkin. n a d a h ­ nut istovremeno empirijskom i deskriptivnom meto­ dom i analitičkim okvirima koje je nekoliko godina ranije postavio Redklif-Braun. polazeći od istih činjenica. Mnoga merenja radioaktvnosti ugljenika 14 već dozvoljavaju zaključak da se prvi čovek u Australiji pojavio p r e 8. poku­ šao da na nov način pristupi ovom problemu. verovatno je da su se australijska društva u celini . Elkin se tako čvrsto drži etnografske stvarnosti da je neophodno da se najpre podsetimo izvesnih osnov­ nih podataka. među kojima su one najznačajnije i najnovije bile nesumnjivo zasnovane na činjenicama sakupljanim u Australiji.

a brojevima matrilinearne polovine. bez obzira na smer čitanja (sleva nadesno ili zdesna. jer njih određu­ je prosto pravilo da osoba koja p r i p a d a jednoj polovi- ni (po patrilineamoj ili matrilinearnoj rodbinskoj vezi. Ako slovima označimo mesne patrilinearne grupe. iz Liona. doćićemo do sistema sa 8 pododeljka. Razloge takvog rasporeda treba tražiti bilo u tome što su ovi oblici najstariji. Društva sa patrilinearnim polovinama (sa odeljcima i pododeljcima) nastanjena su na severu kontinen­ ta. bez polovina. To se zove sistemom sa 4 odeljka. Rta Jork.48 Klod Levi Stros Totemizam danas 49 razvijala izolovano. odeljaka i pododeljaka) nalaze se na perife­ riji kontinenta. i često karakteristični raspored modaliteta jednog istog tipa. Na isti način. Karpentarijskog zatona. deca će biti Dipon (kao njihova majka). koju zauzimaju organizacije sa 8 pododeljaka (od Arnemove zemlje i Rta Jork do oblasti jezera Ejr na jugu). i to u mnogo većem stepenu nego društva u drugim krajevima sveta. i pretpostavimo (jer je to češći slučaj. uzme ženu Dipon. Viktoriju i istočne krajeve južne pokrajine) i. ali polazeći od 4 mesne grupe. na obalama Dampijerove zemlje. umesto od 2. s obe strane centralne oblasti.nalevo). ona u velikom broju nastanjuju jugoistok (jug Kvinslenda. od Dampijeove Zemlje do Rta Jork. m a d a bi nas i suprotna pretpostavka dovela do simetričnog rezultata) da je rodbinska veza matrilinearna. Pravilo za b r a k i filijaciju biće: C Diran iz Pariza = Dipon iz Liona < — i Diran iz Liona = Dipon iz Pariza. što je verovatnije. Sva društva nazvana „besklasnim" (to jest. takođe. koje stanuju na odvoje­ nim teritorijama i verne su. Nazovimo Diran i Dipon dve matrilinearne polovine. Najzad. prvi binom predstavlja oca. dobićemo dijagram: 4 Totemizam danas . a Pariz i Lion dve mesne grupe. < — I To znači: ako muškarac Diran. a strelica pove­ zuje binom majke sa binomom dece (sistem „Aranda"). i iz Pariza (kao njihov otac). drugi majku. Društva sa matrilinearnim polovinama (bez odelja­ ka i pododeljaka) raspoređena su na jugu. n a ­ ročito u oblasti religije i društvene organizacije. iz Pariza. bilo u marginalnom raspadanju sistema sa klasama. jer se u Australiji susreću oba slučaja) mora obavezno da svog bračnog p a r t n e r a uzme iz druge polovine. Novi Južni Vels. te su se njihovi ostaci zadržali na obrubu kontinenta. Novog Južnog Velsa. organizacije sa 4 odeljka susreću se na severozapadu (u pustinjskoj oblasti i sve do zapadne obale) i na severoistoku (Kvinslend). svaka za svoj račun. i da će žena i deca živeti kod oca. po imenu jednog plemena iz Z a p a d n e Australije. malu obalnu oblast na jugozapa­ du zapadne pokrajine. Zamislimo sada dve grupe. Skoro da to i nije neophodno k a d su u pitanju polovine. Arnemove zemlje. Podsetićemo u k r a t k o na čemu se zasnivaju ove organizacije sa „bračnim klasama". Time se mogu objasniti mnogobrojne njima zajedničke osobine. ili sistemom tipa Karijera. dve grupe odlučuju da njihovi članovi mogu uzimati bračne partnere samo iz grupe kojoj sami ne pripadaju. pavilu egzogamije polovina. tako da. Viktorije i Velikog australijskog zaliva. Da bi se združile.

opravdano je u posebnom pravilu koje se odnosi na mesto boravka videti strukturalno načelo. Ovu klasifikaciju bilo bi nemogućno objasniti ako se u njoj ne bi videla neposredna ili posredna posledica složenih pravila za sklapanje braka i rodbinsku vezu. Međutim. On je. čiju pravilnost i periodično vraćanje obezbeđuje egzogamija (Van Gennep. odrediti u odnosu na boravište. dakle. On nudi tri merila za određivanje totemskog sistema: forma. koje je i naše (up. čini nam se i danas prihvatljivijim od Redklif-Braunovog. imenovanih ili neimenovanih. politička jedinica. tako da jedna od njih sadrži naraštaje sa parnim. mora se. tumačenje zasnovano na dijalektici boravi­ šta i rodbinske veze ima tu veliku prednost što dozvoljava integraciju klasičnih australijskih sistema — Karijera i Aranda — u jednu opštu tipologiju. dolazi se do zaključka da je pozitivni element egzogamije u socijalnom pogledu snažan koliko i njen negativni element. jer se pomenuta opšta tipologija zasniva isključivo na sociološkim svojstvima i zane­ maruje totemska verovanja i običaje: oni kod Karijera imaju sporednu ulogu. koje je to složenije što pleme. njihova totemska verovanja i običaji. svako uređeno društvo. . ona se ne može smatrati primarnim fenomenom. — do međusobnog ukrštanja i mešanja. služi jačanju kohezije. postoji duže i što je podeljeno na veći broj ogranaka.50 Klod Levi Stros Totemizam danas 51 Smisao ovih pravila lepo je izložio Van Genep: . . rezultat a verovatno i cilj egzoganije je međusobno povezivanje izvesnih osobitih društava. . kao i u svim drugim zakonicima. u svoja dva nerazdvojna vida. Les structures elementaires de la parente). u Australiji se često događa da se loze dele na dve kategorije. . bez obzira na to kakva je i koliko složena njegova organizacija. bliže propisuje samo ono što je zabranje­ no . čak i u svojim poslednjim spisima. javljaju se potpuno nezavisno od bračnih pravila i reklo bi se da na njih ne utiču. Originalnost Elkinovog pokušaja sastoji se upravo u tome što on proučavanju australijskih društava pristupa preko totemizma. Kad se s tog stanovišta proučavaju bračni propisi . ili način na 4* . Tako dolazi do bračnog ukrštanja. Ova institucija. od naraštaja do n a r a ­ štaja. na jedan ili drugi način.. Nasuprot tome. Sa logičkog stano­ višta. izvodio sisteme sa 4 odeljka iz jedne dvostruke dihotomije: dihotomije matrilinearnih polovina (koja se ne osporava) i dihotomije muških loza iz naizmeničnih naraštaja. str. ne toliko između članova jednog klana koliko između raznih klanova i društva u celini. ali da se tu. Tako će neki muškarac biti svrstan u istu kategoriju sa svojim dedom i unukom. . ovde nije od velike koristi isticanje ovog drugog vida. a druga naraštaje sa neparnim brojem. Doista. koja bez toga ne bi imala bolje kontakte od onih između ruanskih zidara i marsejskih frizera. dok će mu otac i sin biti u drugoj kategroji. koja neće ostaviti po strani nijedan takozvani nepravilni sistem. i mada se to ne može reći za Arande. računajući od čoveka čija se loza određuje. 351) Ovo tumačenje. Zatim. bez obzira na svoj značaj.

drug ili simbol društvene ili kulturne grupe). slepi miš i detlić (Vorirni). Ovakva funkcija totema počiva na verovanju da svaka polna grupa živi u zajednici sa životinjskom vrstom. društvene i moralne sankcije. polovini itd. Najzad. A Arande imaju patrilinerane polovine obrednog karaktera. u svojstvu vršioca dobrih ili zlih dela. a u Severnoj pokrajini. s jedne strane. obrednih igara. Ponekad se navode i „ptice": slepi miš i sova (Dijeri). kod Kamilaroja i Kurnaja. koje žive u telima vračeva. s obzirom na ulogu koju totem igra u životu pojedinca (pomoćnik. ο kome će još biti reči. brak tako što ubijaju muški totem. čitava polna grupa smatra to uvredom i izbija svađa između muškaraca i žena.). navedeni totemi služe kao obeležje polne grupe. S nekoliko retkih izuzetaka. tako što same objavljuju mesto njegovog začeća. Zamišljeno izjednačavanje totema i čoveka povlači za sobom zabranu jedenja životinje. zatim.). Elkin daje naročito mesto dvema formama totemizma. Međutim. Uz to. Ne zna se tačno kako urođenici shvataju ovo srodstvo: da li je po sredi verovanje u reinkarnaciju svakog pola u obliku odgovrajuće životinje. U svim ovim plemenima. Ovaj oblik totemizma zapažen je u Novom Južnom Velsu. koja odgovara ulozi totemskog sistema u grupi (bračni propisi. . Dijeri polove dovode u vezu sa dvema biljkama. filozofija itd. bar u nekim grupama Aranda. s druge strane. On podrazumeva vezu između vrača i neke životinjske vrste. „Individualni" totemizam susreće se naj­ više na jugoistoku Australije. potpuno odvojene i od mesnih totemskih kultova i od totemizma „začetničkog" oblika. čini se da je seksualni totemizam vezan za matrilinearne polovine. značenje. Ako se desi da predstavnik jednog pola povredi totem drugog pola. najzad.52 Klod Levi Siros Totemizam danas 53 koji su totemi raspodeljeni među pojedincima ili grupama (prema polu. kod izvesnih Aranda na severozapadu i kod pripadnika plemena Aluridža. „carić" (emu-wren) i „grmuša" (su­ perb warbler) (Kurnaj). Otuda potiče hipoteza da bi seksualni totemizam mogao da odgovara želji da se snažnije „obeleži" ženska grupa: kod Kurnaja žene prisiljavaju suviše uzdržane mu­ škarce da im ponude. Drugi običaji i institucije imaju izvesnih sličnosti sa onim što se sreće kod Kurnaja. zoološka vrsta javlja se kao posrednik između duše vrste i vračeve duše. funkcija. Kao što kažu pripadnici pleme­ na Vodzobaluk: „Život slepog miša je ljudski život". Životinja pomaže vraču. ili u prijateljsku ili bratsku vezu. Tačnije rečeno. to dovodi do sukoba koji se može izgladiti samo zarukama. prilikom specifično ženskih. „carić" i slepi miš (Juin). kao glasnik ili uhoda. jer bi ono bilo ravno autokanibalizmu. sve do Kampijerove zemlje. erotski nadahnutih. ili se imaju na umu mitovi u kojima preci nose životinjska imena. ili pripadnosti jednom klanu. Kod Aranda žene takođe ponekad uzimaju stvari u svoje ruke: obično da bi odredile totem svog deteta. materinski totem poštuje se isto koliko i sopstveni. Poznati su slučajevi kad vrač pokazuje neku pripitomljenu životinju kao dokaz svoje moći. zaštitnik. Rohajm (Roheim) je sek­ sualni totemizam našao i uz reku Finke. on se susreće u vidu verovanja u mitske zmije. uglavnom reptila. zapaženih na obali Novog Južnog Velsa i Viktorije. „Seksualni" totemizam sreće se od oblasti jezera Ejr do obale Novog Južnog Velsa i Viktorije.

(Elkin 121. u australijskim društvima. (Gillen) dete iz plemena Aranda ne mora nužno pripadati ni totemskoj grupi svog oca ni grupi svoje majke. 4. Arande sa severa Australije još odranije su privukli pažnju istraživača. . niti pak njegovog dede. odeljke i pododeljke. zabrana ili dozvola stupanja u brak ne zasniva se na pripadnosti grupi. Besumnje. Veoma je izazovno protumačiti tu seriju prema „prirodnom" redu: 2. da bi se sačuvala teorijska podudarnost između totema i pododeljka. pododeljci imaju različite toteme. . pa se čini da se one nalaze na različitim planovima i funkcionišu nezavisno jedna od druge. prema slučajnom mestu na kome je buduća majka postala svesna svog stanja. To je potpuno drukčije kod Kaitiša. nego je to životinja. ovo naizgled proizvoljno pravilo često doteruju duhovi začeća. već. biljka ili prirodna pojava koju mitovi dovo­ de u vezu sa mestom na kom je (ili pored kojeg je) majka prvi put osetila da je u drugom stanju. str. postojanje pododeljaka ne dozvoljava da se identifikuju društva koja su dosad izjednačava­ na samo na osnovu tog merila. (način da se odrede) veze čoveka (ne sa društvom nego) sa prirodom . što znači da totem dodeljen svakom detetu nije više totem njegovog oca ili njegove majke. što znači da se pravila za stupanje u brak i totemske veze podudaraju. ali tada nisu u neposrednom odnosu sa totemskim povezivanjima. nego na rodbinskoj vezi. na granici istočnog Kimberleja i Severne pokrajine utvrđeno je da postoji spajanje društvenih i religijskih struktura. koja se određuju na osnovu utvrđenog stepena strodstva. stvari se svode na isto. Ali kakvu ulogu u ovoj genezi imaju totemske strukture u pravom smislu? I. ali zbog toga prve od njih prestaju da služe kao osnova pravila za sklapanje braka. 8. Čas je totemizam u skladu sa podelom na . gde su totemi vezani za lokalitete a ne za društvene grupe. odeljci i polovine . 66). . Istu neizvesnost nalazimo i u slučaju društava sa odeljcima. severnih Aranda i Loridža sa australijskog severozapada. šire. zahvaljujući domišljatoj teoriji da se duhovi začeća uvek staraju da se smeste u krilu žene iz odgovarajućeg pododeljka. Ponekad podo­ deljci funkcionišu kao bračne klase.54 Klod Levi Stros Totemizam danas 55 Veliki problem australijskog totemizma predsta­ vljaju njegovi odnosi sa pravilima za sklapanje braka. koji gledaju da izaberu žene iz onog pododeljka kome pripada i majka totemskog pretka. kakvi odnosi postoje. jer imaju totemske grupe. kao što su nekad pokazali Spenser (Spencer) i Džilen. Doista. između društvene organizacije i religije? Zbog ovog problema. u toj oblasti. Zauzvrat. Tako bi odeljci bili rezultat deljenja polovina. Tu se sve događa kao da su: pododeljci. ali između ta tri tipa struktura ne postoji neka jasna veza. Uprkos tome. Nije li isto sa izvesnim društvima sa pododeljcima? U istočnom delu Arnemove zemlje. Ponekad se pododeljci podudaraju sa totemskim grupama. Nji­ hov totemizm je „začetnički". mesne grupe i bračne klase. Videli smo da ova pravila dovode — u svojim najprostijim oblicima — do podela i potpodela grupe na polovine. Prema tome. oblici totemizma. Kod Mungaraja i Jungmadna iz Severne pokrajine i Kimberleja. . prestajući da budu osnova bračnih pravila. a pododeljci deljenja odeljaka. deca istih roditelja mogu pripadati različitim totemima.

RASPORED NAJČEŠC'K "OMINJANIH AUSTRALIJSKIH PLEMENA .

Društva sa polovinama bez odeljaka i pododeljaka raspoređena su na periferiji kontinenta. bili n u ž a n uslov postojanja pododelja­ ka). koji se stalno održavaju u ženskoj lozi. na istoku.začetnički". Nangiomeri imaju samo pododeljke. Iz ovog telesnog poistovećenja k l a n a . zapadnom delu Viktorije.58 Klod Levi Siros Totemizam danas 59 odeljke. Australijski klanovi mo­ gu biti patrilinearni ili matrilinearni ili.klanovskim". pak. pod uslovom da se poštuju pravila totemske egzogamije. ali bez odeljaka. bez polo­ vina i odeljka. Razmotrimo sada onaj oblik totemizma koji je Elkin nazvao . Polovine nisu nužno egzogamijske. kao što je to slučaj u društvima na periferiji kontinenta. Tako. Budući da odeljačni sistem decu smešta u odeljak u kome se ne nalazi nijedan od njihovih roditelja (u stvari. p r e m a dve podvrste kakatoea. itd. dakle. polovine mogu postojati i same. da se polovine ne zasnivaju na genetskoj seriji koja bi ih načinila nužnim uslovom postojanja odeljaka (kao što bi ovi. belog i crnog. sva bića i sve pojave podeljene su na dve polovine: težnja vidljiva već kod Aranda. ili obavezu. Matrilineari klanovi preovlađuju u istočnoj Au­ straliji. što je oblik prenosa nazvan neizravnom matrilinearnom rodbinskom vezam). bar teorijski. da njihova funkcija nije nužno i automatski u uređivanju bračnih veza. u skladu sa četiri odeljka.. i ima s njim zajedničke toteme. Bez obzira na to kome od ovih tipova pripadaju. dakle. ili oba oblika. sa svoje strane. na kojima. Na australijskom severozapadu. i da je njihovo najstalnije svojstvo u vezi sa totemizmom. ali nemaju ni polovine ni pododeljke. Veza između članova klana i njihovih totema određena je. plemena iz oblasti Laverton imaju odeljke. taj odeljak je u istoj polovini u kojoj je i majčin odeljak. preko podele sveta na dve kategorije. gde se nalaze totemska mesta. ili imati odeljke. na jugozapadu. Naj­ zad. Novom Južnom Velsu. a jezici na istoku Južne Australije istom reci označa­ vaju telo i totem. Ovaj dualizam se proteže na čitavu prirodu. Najzad. klanovi su redovno totemski. iz tobožnjeg nepoznava­ nja (pre će biti da je reč ο poricanju) uloge oca u začeću deteta proizlazi da dete od majke dobija telo i krv. čas su brojni totemski klanovi raspodeljeni na četiri grupe. kao u slučaju organizacija sa odeljcima.. kao genealoška (totem je predak klana) ili mesna (kad je neka horda vezana za svoje toteme preko svoje teritorije. rodbinske i mesne. i u jednoj maloj oblasti na jugozapadu Zapadne Australije. ove polovine su dobile imena prema dve vrste kengura. gde čovek u okviru svoje matrilinearne polovine. prema dve ptice: beli kakatoe (austral. . Veza sa totemom može čak biti i samo mitska. jer su njihovi totemi — a nabrojeno ih je preko 400 — grupisani u nekih šezdeset kategorija. pododeljke. Doista. kad okupljaju sve osobe za koje se pretposta­ vlja da su začete na istom mestu. da izvode obrede čiji je cilj da se obezbedi razmnožavanje totemske vrste. Za članove istog klana t a d a se kaže da čine „jedno telo". p r i p a d a istom odeljku kome pripada i otac njegovog oca. Izgleda. deca imaju toteme koji se nužno razlikuju od totema njihovih roditelja. što znači da njihovi članovi poštuju zabrane jedenja jednog ili više totema i da imaju povlasticu. Kvinslendu. kako se veruje. borave duhovi izišli iz tela mitskog pretka). ili soko i vrana. u Arnemovoj zemlji zapažena su ple­ mena sa polovinama i pododeljcima. već prema tome ο kome je plemenu reč. papagaj) i vrana.

dajući tako pravilu prenošenja totema posredno p a t r i l i n e a m i karakter. sve stvari i prirodne pojave obuhvaćeni jednim pravim sistemom. pa se njihova dejstva moraju složiti da bi se odredio položaj pojedinca. U toj tački su Spenserova i Džilenova zapažanja danas osporena. već na osnovu mesta. koji su potpuno nezavisni od totemskih klanova 2 . bilo da je reč ο jelu ili ο sparivanju. naročito kad se porodice sele. začeće i rođenje imaju sve izglede da se dogode na teritoriji očeve horde. i u takvim društvima samo je verovatno da će totem dece biti jedan od totema očeve horde. posredstvom staništa totema smeštenih na teritoriji horde. pa ih čak ponekad i nema (kao kod Jaraldija) u društvima sa patrilinearnim klanovima. Ipak. na društvenom planu. 2. mogu se dogoditi izuzeci. tek kod Aranda (bar kod onih sa severa) ne susreće se pravilo totemske egzogamije. koji se nikad ne p o d u d a r a do kraja sa položajem jednog ili drugog roditelja 1 . .. Na to ćemo se vratiti u jednom drugom delu. i zabrane jedenja. zavisno od toga da li se prenos totema takođe vrši po očevoj liniji. budući da je u Australiji prebivalište uvek patrilokalno. kao kod Aranda. ο mestu rođenja). poredanih prema značaju.za četnič­ kog" tipa. U takvim sistemima svaki klan obično ima svoj glavni totem i veoma veliki broj drugorazrednih i trećerazrednih totema. Bilo da je u pitanju posledica ili prateća pojava. To je suprotno od onoga što smo zaključili u slučaju matrilinearnih klanova. Termini skladan (harmonique) i neskladan (dysharmonique) definisani su i njihove implikacije proučene su u delu Structures ćlementaires de la parente. za razliku od ovih drugih. jer. S t r u k t u r a sveta reprodukuje strukturu društva. Kad se totem određuje na osnovu začeća (bilo da je reč. dok su strogi oblici ove zabrane izgleda uvek vezani za matrilinearne klanove. situacija postaje složenija: budući da je i tu prebivalište patrilokalno. Recimo ovde samo to da čak i u modernim tumačenjima (Elkin /3/ institucije Aranda ostaju diferencijalno obeležene u odnosu na institucije njihovih severnih i južnih suseda._j Klanovi patrilinearnog tipa susreću se u Zapadnoj Australiji. Iz takve situacije proizlaze dve posledice. Oni prepuštaju egzogamijske propise srodničkim odnosima ili sistemu pododeljaka. totemizam nije u vezi sa urođeničkom teorijom rađanja. odnos između pravila rodbinske veze i pravila prebivanja je neskladan. kao na zapadu Južne Australije. Religija i društvena struk­ t u r a skladno su povezane: sa stanovišta položaja pojedinaca. S druge strane. Dovoljno će biti da navedemo samo poslednji oblik totemizma koji opisuje Elkin: totemizam „iz s n a " 1. između Novog Južnog Velsa i Kvinslenda. Ovi klanovi su totemski kao i matrilinearni klanovi. Pripadnost istom totemu izražava samo jednu mesnu pojavu: solidarnost horde. ili je taj prenos . svaki od njih se p o d u d a r a sa nekom patrilinearnom mesnom hordom. Čudno je što su zabrane jedenja u takvoj korelaciji da su blaže. u Severnoj pokrajini. one se udvostručuju. ο mestu začeća ili. p a t r i n i n e a r n i totemizam ništa ne dodaje mesnoj egzogamiji. na religijskom planu: slično ne srne da se mesa sa sličnim. a duhovna veza sa totemom ne uspostavlja se telesno. Na kraju su sva bića. U prvom slučaju. ali. na Rtu Jork i na obali.60 Kind Levi Stros Totemizam danas 61 i totema proističu istovremeno pravilo klanovske egzogamije.

a koju smo mi ovde samo ukratko izneli i komentarisali. Uz sve divljenje prema jednoj od najplodnijih savremenih antropoloških škola i njenom glasovitom šefu. totemizam matrilinearnog klana polovine. izjasnio ο totemizmu. Boasa. Redklif-Braun se 1929. da je pojam totemizma nepostojan i da pažljivo proveravanje činjenica vodi njegovom . sledeći RedklifBrauna. dozvolio da ga zarobi jedna dilema koja nikako nije nerešiva. zapažen na severozapadu. Ali. Elkin dolazi do zaključka da u Australiji postoje raznorodni oblici totemizma. posle Tajlora. nastavljene i upotpunjene u drugim radovima. dok se kod drugih Aranda susreće individualni „začetnički" totemizam. totemizam sna. Elkinov rad započinje kao zdrava reakcija protiv nepromišljenih ili bezočnih mešavina kojima su pribegavali teoretičari totemizma. dakle. Na osnovu duge analize. istovremeno imaju totemizam polovine. seksualni tote­ mizam. nećak poštuje totem svog ujaka. povezan sa po­ štovanjem materinskog totema. mesne patrilinearne horde i sna. društveni totemizam i njego­ ve podvrste: seksualni totemizam. Totem „iz sna" može se otkriti budućoj majci kad ona oseti prve znakove trudnoće. Kao što ćemo kasnije videti. on je više naglašavao primere iz Australije. međutim. razbio pojam totemizma. kako na teorijskom tako i na metodološkom planu. koji može biti društveni ili individualni. kod Dijeria. i posle samog Redklif-Brauna. Nema sumnje da ogroman istraživački napor koji su. totemizam polovi­ ne. najzad. Njegov odnos prema Redklif-Braunu još je neodređeniji. Uz to. Kao što se vidi. ako se tako može reći. on ne zaključuje. možemo se pitati nije li Elkin. Makumba i Loridža. uložili etnolozi Australije. obredni totemizam. pobijajući ga isto koliko i Boas. i u dve oblasti na zapadu Južne Australi­ je. Elkin se okreće u drugom pravcu: na osnovu raznovrsnosti australijskih oblika totemizma. ostaje neophodna osnova svakog novog tumačenja australijskih društava. ponekad pošto je pojela komad mesa koji joj se čini natprirodan zato što je nenormal­ no mastan. a naročito Elkin. Mada njegov rad ima objektivnu i empirijsku formu.Totemizam 62 Klod Levi Stros danas 63 (dream totemism). totemizam matrilinearnog klana i obredni totemizam vezan za patrilokalno prebivalište. da bi postavio totemizam u obliku jedinstvene ustanove. čini se da Elkin nastoji da ponovo gradi ono što je američka kritika razrušila. dok je Redklif-Braun koristio ova razlikova­ nja da bi. Više njih mogu se naći na istom mestu: tako Dijeri. „Sanjani" totem ostaje odvojen od „obred­ nog" totema koji se određuje na osnovu mesta rođenja deteta. kod Karađerija. Arande sa juga imaju patrilinearne totemske obrede (koji se podudaraju sa totemima iz sna) i totemske obrede nasleđene od ujaka. seksualni totemizam. razlikovati nesvodljive „vrste": individualni totemizam. svojstvene velikom broju društava. U severnom Kimberleju susreću se povezani totemizmi polovine. predlažući razlikovanja koja su praktično istovetna sa Elkinovim. Umesno je. koji žive na severozapadu južne Australije. pored totema svoga oca (jedinog koji će sam preneti svom sinu). pododeljka i klana (patrilinearnog ili matrilinearnog). odeljka. sa njegove dve podvrste: jedna je patrilinearna a druga „začetnička". u suštini religij­ ski.

trudili da damo obuhvatno tumačenje kadro da istovremeno uzme u obzir već teorijski analizirane sisteme i one druge za koje se smatra da su nepravilni ili nastrani. a ako totemizam zadržimo — makar i u množini — kao realnu seriju. Upravo na taj način iskrsava problem u vezi sa pravilima sklapanja braka i sistemima srodstva i mi smo se. Umesto da pusti da se doktrina raspadne da bi više poštovao činjenice. ona je bila gotova da podleg­ ne pod nasrtajima duha sistema. da bi se tragalo za opštijim stanovištem. u jednom drugom radu. a da se odlučno zanemare oni njihovi vidovi — kao totemizam Aranda — koji se teško mogu uklopiti.64 Klod Levi Siros Totemizam danas 65 ukidanju. Elkin veruje da može da reifikuje totemizam. Umesto da doprinese uništenju hidre (i to na terenu gde bi takav poduhvat bio odlučujući. ali samo pod uslovom da se odustane od totemizma kao sintetičkog vida njihove stvarnosti. 43. Oponašajući Dekarta. No. kao da veruje da će moći da spase realnost totemizma ako ga svede na mnoštvo raznorodnih oblika. umesto da se ono pokuša na temelju novih činjenica. a ne samo njegovo jedinstvo. \ Ovaj pokušaj bio bi bezazlen. Elkin je komada i miri se sa njenim delovima. i to samo tako što će ga atomizirati. koje dozvoljava da se integrišu oblici čija je redovnost već utvrđena i oni koji se opiru sistematizaciji. s obzirom na ulogu australijskih primera u stvaranju totemskih teorija). nego ima više totemizama. bilo je vrlo izazovno da se uzmu u obzir samo oblici koji su izgledali najbolje organizovani. izlažemo se opasnosti da i same činjeni­ ce budu zaražene tim pluralizmom. kako kažu Englezi. Kad je takav slučaj. Ali. Kao što smo već reku. da se oni poredaju prema stepenu složenosti. on se izlaže opasnosti da svede etnografiju Australije na zbirku raznorodnih činjenica. postoji opasnost da teorija povratno deluje na empirijsku stvarnost i da je tako razbije. to jest. zajedno sa prljavom vodom iz korita izbaciti i dete. Ali. Pokazali smo da je mogućno — pod uslovom da se izmeni uobičajeno shvatanje pravila sklapanja braka i siste­ ma srodstva — dati koherentno tumačenje svih činje­ nica tog tipa. On se zadovoljava time da ospori njegovo jedinstvo. U kakvom stanju je Elkin zatekao etnografiju Australije? Bez sumnje. Za njega ne postoji više jedan totemizam. Elkin razlaže činjenice da bi spasao doktrinu. nepotpuno analizirani ili posmatrani iz suviše uskog ugla. Elkin radije ne dira u 5 Totemizam danas . ili 44. u slučaju totemizma. među kojima postaje nemogućno da se uspostavi neka veza. možda ne zato što imaju svoja unutrašnja svojstva. da bi se perspektive proširile. da njegov autor — za razliku od većine prethodnika — nije jedan od najvećih terenskih etnografa. A to se ovde i događa: homogenost i ustaljenost činjeni­ ca ο australijskim društvima (zbog kojih ona imaju tako značajno mesto u etnološkoj misli) mogu se sačuvati. Ili tako što će se pokloniti poverenje već naslućenim obrisima reda. mogli bismo reći da on deli teškoću pod izgovorom da će je tako bolje otkloniti. Drugim recima. teorija totemizma. Ali varljiv je i sam pojam totemizma. želeći da po svaku cenu sačuva realnost totemizma. Ili tako što će se. napuštajući svaku veru u sistematsko tumačenje. i mogao bi biti prosto razvrstan kao 42. na takvo stanje stvari može se reagovati dvojako. od kojih je svaki nesvodljivi enititet. već zato što su rđavo definisani.

koje su prethodno bile izdvojene. ili sa odeljcima. organizacije mogu biti samo sa polovinama. mnogi autori su je objasnili kao genetičku seriju. jer sve polazi odatle. ne može smatrati prvobitnom strukturom društva. 4. dakle. nama se čini (mada ovde nećemo to pokazati 3 ). izostavljajući treći kao što je Elkin pokazao. Na ovo pitanje vratićemo se u drugom delu. jer mi smo i sami videli. ili da mu prethodi u vremenu. Može se. Nasuprot tome. nije 4. sheme koja čak može biti univerzalna. i sami postaju vrste). sa odeljcima i sa pododeljcima. da li 3. U stvari. i da ga treba tražiti na religijskom planu? Razmotrimo najpre najjednostavniji slučaj. mogu ih činiti makoja dva od ovih oblika. u nadi da će se takb rekonstruisati globalni sistem. koji. niti odeljci u pododeljke. Teorija dualističkih organizacija dugo je patila od brkanja sistema sa polovinama. da je bilo bolje najpre — obnavljajući pristup na koji smo ukazali u prethodnom stavu — tražiti mogućnost da se proširi polje tumačenja i zatim mu pripojiti dodat­ ne dimenzije. ili starijom od drugih. Ipak. 21 5* . to nije tako jednostavno. ali ona svakako ne odgovara jedinom mogućnom obliku geneze. Vratimo se sada aritmetičkoj progresiji klasa. zavisno od okolnosti. ali prisutne i drugde. za koje bi se moglo pretposta­ viti da su suksesivni: 2. Kao što smo već rekli. i ona se ispoljava već u činjenici da su odeljci i pododeljci uvek deljivi sa 2. Boas je dao prednost prvoj pretpostavci. Bar kao shema. on je zajednička osnova organizacija sa polo­ vinama. uvek sadržane u organizacijama sa polovinama. ili. ali koji će sada u sebe uključiti društvene i religijske pojave. pa makar sintetički pojam totemizma ne izdržao takav postupak. Dualistič­ ka shema je u osnovi ne samo sistema sa polovinama. i pristaje na to da pojave takođe budu podvrgnute usitnjavanju. tamo gde se shema već bila konkretizovala kao institucija. Ali.66 Klod Levi Stros Totemizam danas 67 pojam (s tim što on tobožnju sociološku „vrstu" zamenjuje nesvodljivim varijetetima. kako se pred našim očima jedna dualistička organizacija stvara. Dakle. u nejednako objektiviranim oblici­ ma. nastaje sažimanjem složenog 4 oblika. zamisliti da prost oblik. jer se polovine ne „pretvaraju" u odeljke. pitanje da li su organizacije sa polovinama nužno vremenski prethodile složenijim oblicima predstavlja lažni problem.. Dualizam se. Logička shema ne sastoji se iz tri stupnja. pak. na osnovu toga treba zaključiti da se konačni smisao ovih načina grupisanja ne može naći na sociološkom planu. ne svođenjem većeg broja grupa na dve već spajanjem dve proste društvene jedinice. 8. ili sa pododeljcima. na taj na­ čin. ali dualistička shema mogla je odmah da se na institucionalnom planu javi u razvijenijem obliku. koji su empirijski dati i koji se mogu posmatrati kao institucije. dakle. ona je pre ovakva: Polovine ι ι (0) Pododeljci Drugim rečima. One su to mogle. kod Nambikvara iz centralnog Brazila. više str. i dualističke sheme. već i onih sa odeljcima i pododeljcima. Up.

i oni u suštini predstavljaju jednu strukturu srodstva. ukazano je na to da u Australiji ima organizacija sa šest klasa: one se javljaju u društvima sa četiri odeljka. A kod Vulamba (ranije nazivanih M u r n džin) iz Arnhemove zemlje pododeljci ne igraju stvar­ nu ulogu u propisima za sklapanje braka. s druge strane.68 Klod Levi Siros Totemizam danas 69 izvesno da to važi i za poslednju od navedenih organizacija. Otuda ideja da jedina. oni nisu i jedini koji se u njoj nalaze. samo okolnosti i pošiljaoci mogu biti različiti: Pododeljci Murudžina zasnovani su na sistemu braka i rodbinske veze. za razvrstavanje pojedinaca na srodničke kategorije. jer se on sklapa sa sestrom od tetke. i kad treba da ostvari svoju ulogu. kad bi podele ne odeljke i pododeljke bile nezavisne od svoje sociološke funkcije. koji je pogodniji za korišćenje kad se postavljaju pitanja ekvivalentnosti izemđu više dijalekata ili jezika. ako datoj klasi (odeljku ili pododeljku) pripadaju najpogodniji ili propisani p a r t n e r i za skla­ panje braka. tako što se svrstavaju zajedno grupe srodnika i označa­ vaju istim izrazom. Redklif-Braun je pokazao da Karijere. on ipak ne može da bude u protivurečnosti sa složenijim kodiranjima. Poruka ostaje ista. u svo­ jim propisima za sklapanje b r a k a veću pažnju posve­ ćuju stepenu srodstva nego pripadnosti odgovaraju­ ćem odeljku. korišćenog prilikom međuplemenskih svetkovina. a pododeljaka osam. gde je broj veza mnogo veći. Ali. što bi bolje odgovaralo . i organizaciju po odeljcima ili pododeljcima. Ovim metodom grupisanja izrazi Istina. u skladu sa potrebama odreda. Doista. Po­ što je pojednostavljen u poređenju sa sistemima srodstva svojstvenim svakoj grupi. ali značajno je da sociologiji Australije nije bilo potrebno da iskuje druge termine da bi opisala sisteme ograničene razmene. ona će pre biti neka vrsta sažetog metoda. s jedne. Prihvatiti da svako pleme ima dva koda za izražavanje svoje društvene straukture: sistem srodstva i pravila za s k b r a n j e braka. Reći da odeljaka ima uvek četiri. pa možda čak i glavna funkcija podele na odeljke i pododeljke nije u usmeravanju bračnih veza: prema mnogim autorima. S druge strane. m e đ u kojima je i Elkin. Za celu Australiju autori navode samo jedan slučaj gde podela na četiri odeljka (označena imenima raznih vrsta kopca) možda potiče od iscrpnog i sistematskog četvorenja (quadripartition). nego to čak isključuje. predstavljalo bi tautologiju. one bi se morale naći u makojem broju. jer — za razliku od dualizma — u australijskoj misli nema četvorodelne niti osmodelne sheme koja se može otkriti nezavisno od konkretnih institucija koje pokazuju strukture tog tipa. Podela na odeljke i pododeljke svakako može da ima tu funkciju. Posmatrano sa jednog opštijeg stanovišta. koja su česti brakovi između njiho­ vih članova naveli na to da po dva svoja odeljka označe istim imenom: DRUŠTVO I α b (c = (d = DRUŠTVO II e) f) g h sistemu sa četiri odeljka. kao neki pojednostavljeni kod. U njima dolazi do uopštavanja struk­ ture razgranatog srodstva. jer je njihov broj sastavni deo njihove definicije. nikako ne povlači za sobom da su ti kodovi svojom prirodom određeni za prenošenje različitih poruka. ovaj kod nužno zapostavlja razlike.

str. Jer. i. čovek uzima ženu Bl ili B2 ako je on sam A1 ili A2 {ibid str 122-123). 3) . koji ne mogu biti stavljeni na isti plan. str. ništa u posmatranim činjenicama ne ukazuje na stvarno postojanje trojne podele. Ograničimo se na slučaj Murndžina. . 122) Ali — kao što smo na drugom mestu pokazali — pogrešno je na osnovu toga zaključiti da: . biti samo rezultat operacije tipa: 2X4. verujemo da nema nikakvog razloga da se vratimo na tradicionalnu koncepciju bračnih klasa. pod uslovom da se prihvati da se dva tipa braka upražnjavaju naizmenično. kod Murndžina. podešen samo zato da bi se vaspostavila saglasnost: uvodeći pododeljke. morale bi se naći organizacije sa makojim drugim brojem podrazreda. Dakle. njegovo korišćenje ovih primera nije sasvim ubedljivo. Ali imena odeljaka su praktično ista. Totemizam danas 71 Metod je naročito koristan za vreme međuplemenskih skupova: Na velike svetkovine dolaze ljudi sa područja čiji opseg iznosi više stotina kilometara . 12 donje 12 1961. Kako onda protumačiti one slučajeve. na vrlo domišljat i složen način. koji je i dalje dualitet. . str. za razliku od dvostrukog dualiteta. izražava propise ο sklapa­ nju braka na razini odeljaka. sistem odeljaka i pododeljaka ne određuje propise za sklapanje brako­ va . prema tome. zato što. sa svim njego­ vim sociološkim implikacijama. a sistem sa osam pododeljaka kao udvajanje istog postupka. . i ima ih samo osam: dakle. trostruki dualitet unosi novo načelo. ako ne na razini pododeljaka. ali su ga zato potpu­ no usvojile. . domorocu je relativno lakše da na osnovu podele na odeljke otkrije u kakvoj je vezi sa nekim strancem (Warner. . Sistem pododlejaka tu je tako malo odvojen od ženidbenih propisa da je. ali mada sistem tipa Karađeri može teorijski da funkeioniše sa samo tri roda. jer rodbinska veza između čoveka i žene konačno određuje koga će oni uzeti . i njihove termi­ nologije srodstva mogu biti potpuno različite. Svakako. dok ništa ne govori ο tome da su organizacije sa četiri odeljka najpre bile organizacije sa polovinama. najzad. jer sistem pododeljaka sadrži osam delova (Warner. Ali: 1) On ne može da uzme neku drugu. 2) Čak i na razini pododeljaka ponovo je uspostavljena podudarnost između klase i rodbinskog odnosa. Ali upravo takvih sistema nema u Australija. To nije slučaj sa Murndžinima. Sistem sa četiri odeljka može se u početku objasniti samo kao postupak sociološke integracije jednog dvostrukog dualizma (pri čemu nije neophodno da jedan istorijski prethodi drugome). jer je sami Elkin utvrdio da postoji i četvrti rod (Elkin /3/. 77—79). i tako sistem. gde sistemi sa 8 pododeljaka mogu. čini n a m se da ima razloga da se prihvati postojanje genetičke veze između organizacija sa 8 pododeljaka i organizacija sa 4 odeljka: najpre zato što. nasuprot mišljenju starih autora. Izneto je i suprotno mišljenje (Lane). gde izgleda da su pododeljci čisto totemski i bez uticaja na propise ο sklapanju braka? Najpre. koje navodi Elkin. 117). na svoj način.Mišljenje starih a u t o r a " temeljilo se na razmatranju grupa koje možda nisu same shvatale sistem pododeljaka. kad ne bi bilo tako. Ovaj se može naći u sistemima sa 6 klasa tipa Ambrim-Duhovska ostrva.70 Klod Levi Siros srodstva svedeni su na osam. domoroci su izmenili njegov mehanizam (dodajući 5..

kao simbol civilizacije na višem stupnju razvoja. zahvalju­ jući svojoj složenosti. kad su uveli pododeljke. Na kraju ovih objašnjenja oni su izneli ogorčene primedbe na r a č u n severnih Aranda. Čak i k a d su neshvaćena. koji su tako uobraženi da nameću svoj sistem staroj južnoj pokrajini. jer su po prirodi spekulativni i izmišlje­ ni. Poznati su i drugi primeri takvih pozajmica: N e k a d a su Murinbatae imali samo patrilinearne polo­ vine. primenljiv i izvan ple­ menskih granica. ljude s juga. Zbog tih odlika. . jer je jedan od njih uzeo ženu iz neke grupe sa 8 Recimo. Dž. i b r a k je sada bio „ozakonjen" na osnovu t u đ e teorije. H. koja -su tek nejasno shvatala njihovu funkciju. svaki put kad su oni bili izumevani. one su bile donekle prilagođene starijim društvenim pra­ vilima. Strelou (T. Drugim recima. Ponekad.G. Uz to. sasvim dobar za one lude severne Arande. bolji je sistem sa 4 klase. više puta su ih pozajmljivala susedna plemena. nadahnuti di­ vljenjem koje australijski domoroci. H. koje su njihovi susedi došli sa severa razvrstali u različite podeljke. veliki putnici. pododeljaka. . uveli su ih neki izuzetno inteligentni urođenici. oni su je. a nasuprot onome u šta veruje Elkin. mi nismo od naših p r e d a k a nasledili taj glupi običaj" (Strehlow. čini se. To je neshvatljiv sistem koji ničemu ne služi. mada su oni oduvek jedan drugoga nazivali bratom: Dva južnjaka su ove pridošlice razvrstale u različite klase. Pododeljici su skorašnjeg d a t u m a . da je funkcija odeljaka i pododelja­ ka. Strehlow) iznosi slučaj dvojice južnih Aranda. ova pravila uživaju veliko uvažavanje. str. mi uopšte ne razumemo onaj sa 8 klasa. ali mi. Ali. niti metod zasnovan na drukči­ jim načelima. dakle. reč „nepravilan" nema isti smisao u oba . m a d a su rodbinske veze poštovane (po Stanner-u). ako se tako može reći. Međutim. nisu nastojali da nađu bolji metod socijalne integracije od onog koji su ranije primenjivali. zbog čega dolazi do velikog broja brakova nepravilnih sa formal­ nog stanovišta. kad su te institucije jednom date. spolja nametnut sistem ostaje nerazumljiv. zbog prethodnog patrilinearnog sistema. koji su u stranim logorima savršeno naučili mehanizam podode­ ljaka. to jest da su oni služili — i još često služe — za to da se srodnički sistem i sistem bračnih razmena kodiraju na relativno jednostavan način. Zadržavajući tradicionalnu strukturu. U takvim slučajevima. kopirani ili inteligentno pozajmljivani. domoroci se „igraju" odeljaka i pododeljaka ili ih trpe. N e ­ ma sumnje. Jedini zaključak koji se iz ovog primera može izvesti jeste taj da Murndžini. T. One postoje ideološki. koje se primenjuje približno u jednom od dva slučaja).72 Klod Levi Siros Totemizam danas 73 pravilo sklapanja braka po izboru. takođe. ali ne znaju da se njima stvarno služe. ili čak uopšte nisu. one počinju da žive nezavisno: kao predmet radoznalosti ili estetskog divljenja. totemizam im daje — kad već to nije društvena organizacija — jedini plan gde i mogu funkcionisati. sistem pododeljaka neodoljivo privlači ova plemena . gde ljudi od pamtiveka žive podeljeni u 4 klase: „Za nas. zaodenuli. osećaju prema vrlo složenim društvenim institucijama. najpre bila sociološka. takođe. pokrili pozajmicama od susednih populacija. 72). pododeljci su nespretno određeni. ove sisteme ne treba proglasiti nepravilnim zato što su totemski: zato što su nepravilni oni mogu biti samo totemski. tako da potru uticaj podele na pododeljke na bračne razmene. m a d a ponegde ima reakcionara.

ma kakve one inače bile. osip nije tako pozitivan kao koža. strukture i događaja. U prvom slučaju. suprotstavlja totemizam matrilinearnih klanova totemizmu patrilinearnih klanova. imaju svojstva kojima bi Elkin hteo da odreai totemizam: . a u drugom. Elkin navodi ove primere da bi prećutno osudio svaki pokušaj sistematske tipologije. ali da li na osnovu toga treba zaključiti da su pred nama različite sociološke „vrste"? To je toliko neizvesno da opozicija može da se preokrene: matrilinearni totemizam takođe ima sinhronijsku funkciju. tako što. 131). dva među drugim mogućnim načinima da se ispolje paralelna svojstva prirode i društva. str. pomoću obradnih grupa. Dakle. Svi tipovi totemizma. matrilinearni totemizam potvrđuje dijahronijski i biološki konti­ nuitet klana. i zbog čega solidarnost društvene grupe nužno mora da se potvr­ đuje u obliku množine kultova. To su dva različita. Sa jednog na drugi prelazi se pomoću preobražaja. uliva dovoljno vere. oba uspo­ stavljaju vezu između materijalnog i duhovnog sveta. On. ona se odnosi samo na patološke oblike. Zar su bila potrebna tolika posmatranja.. da bi se došlo do jednog ovakvog za- . Kao što je govorio Marks. suočen sa svojim svakodnevnim potrebama. periodično obnavlja sećanje na dolazak mitskih predaka u određenu oblast. rede nego što se obično misli. on je organski i materijalan. kako kao pojedinac tako i kao član društva (Elkin 2. koju on nastoji da zameni običnim inventarom. ili empirij­ skim opisom raznorodnih modaliteta. a ne unutarnju. dijahronije i sinhronije. Patrilinearni totemizam ima dijahronijsku funkci- ju: on izražava vremenski kontinuitet horde. Svaka filozofija i svaka religija. . Ali. spirituelan i netelesan. Štaviše. a ne biološku vezu. tako da više ne razumemo zbog čega taj vremenski kontinuitet traži da se prvi preci javljaju u životinjskom obličju. to jest spoljnu. u jednom slučaju. . i koji se ne javljaju — pod pretpostavkom da je njihovo stvarno postojanje pouzdano utvrđeno — na istom planu sa normalnim oblicima. tolika istraživanja. Mada različitim sredstvima. koje žene roda prenose sa jednog naraštaja na drugi. ali korelativna puta. Uostalom. zaključuje on. teritorijalnu. a patrilinearni totemi­ zam izražava „mesnu povezanost horde". želi da istraje i da opstane. po našem mišljenju. dva oblika totemizma ne pokazuju se kao heterogeni. Ali to rešenje je suviše neodređeno i uopšteno. Sve je to tačno. koja se sastoji u tome — na svakoj patrilokalnoj teritoriji gde se nastanjuju su­ pruge iz različitih klanova — da se u simultanom obliku ispolji diferencijalna struktura plemenske gru­ pe. . Dakle. s druge strane. iza Elkinovih empirijskih kategorija mo­ že se naslutiti obris jednog sistema. on je „san".74 Klod Leid Stros Totemizam danas 75 slučaja. koja sinhronijski — a ne više dijahronijski —spaja članove klana. s pravom. filozofija koja . to­ tem je „meso": u drugom. oni izražavaju srodstvo i saradnju čoveka sa prirodom. nade i h r a b r o ­ sti da čovek. to je meso i krv. j Elkin to oseća tako jasno da se trudi — pošto je najpre razbio totemizam na odvojene entitete — da tim entitetima ipak vrati neko jedinstvo. ispunjavaju dvostruku funkciju: s jedne strane. . konti­ nuitet između sadašnjosti i prošlosti. reč „nepravilan" ne opovrgava postojanje pravilnih oblika. čak se pre čini da se nalaze u komplemen­ tarnom odnosu.

a drugo na grublju sintezu nego što je to bilo slučaj s njegovim prethod­ nicima. njegov odgovor na američke kritike ne sastoji se. ova strategija odražava glavne uticaje kojima je bio izložen i koji su ga vukli u suprotne pravce: od Redklif-Brauna. njegov pokušaj sinteze pridružuju se pokušajima Malinovskog. govoreći da bi između njegovih visokih i niskih tonova mogle proći kočije. U tom cilju. III FUNKCIONALISTIČKI TOTEMIZMI Upravo smo videli kako je Elkin pokušao da spase totemizam: razmičući svoj borbeni poredak da bi propustio američku ofanzivu. Istini za volju. dok je izvršio pregrupisavanje svojih snaga na dva krila. zbog koje su mu njegovi savremenici zamerali. po cenu da ga rasparča u određene celine. već u tome da se odmah prevaziđe razina zapažanja. primer Malinovskog navodi ga na brzopleta uopštavanja i sveobuhvatna rešenja. da bi se totemizam intuitivno shvatio u njegovom jedinstvu i u njegovoj ponovo pronađenoj jednostavnosti. Elkinove analize pothranjuju se poukama Redklif-Brau­ na. Malinovski zaista priznaje stvarno postojanje totemizma.76 Klod Levi Siros ključka? Covek ne vidi nikakvu vezu između Elkinovih bogatih i prodornih analiza i ove sažete sinteze. kao u slučaju Elkina. Malinovski prihvata više biološku i psihološku perspektivu nego . Pa ipak. od kojih se jedno oslanja na detaljniju analizu. P r a z a n prostor izemeđu dva plana neodoljivo podseća na p r a z n i n u u Gretrijevoj (Gretry) harmoniju. nasledio je metod brižljivog posmatranja i sklonost ka klasifikaciji. u vaspostavljanju totemizma na činjenicama. s druge strane.

koje predsta­ vljaju osnovnu ishranu plemena. koja nema ničeg zajed­ ničkog sa suštinom totemizma". Nepokretni predmeti — biljke. postaju za njegove članove žarište interesovanja: Kratak je put koji vodi od devičanske šume do stomaka a zatim do duha divljaka: svet mu se predstavlja kao zbrkana slika na kojoj se razaznaju samo korisne životinjske i biljne vrste i. već „prirodni rezultat p r i r o d n i h uslova". davanje različitog totema svakom klanu pred­ stavlja problem. 28). . one koje su jestive. 28). kome pomažu njegovi bliski rođaci (str. utilitarno i afektivno. jer do sada se vodilo računa samo ο prvom. Životinja zauzima sred­ nji položaj između čoveka i prirode i podstiče kod čoveka mešovita osećanja: divljenje ili strahovanje. totemizam nije više k u l t u r n a pojava. Iz toga proističu „očevidna ograniče­ nja". i sakralni obli­ ci jedinjenja. a svaka magija teži pojedinačnoj ili porodičnoj specija­ lizaciji: U totemizmu. odaje zvuke. a ne od etnologije. Postaviee se pitanje na čemu se zasnivaju verovanje u afinitet čoveka sa biljkama i životinjama. činjenica je da svaki obred teži magiji. gde izaziva intenzivna i raznovr­ sna osećanja. korisna ili opasna. u njegovom naporu da izvuče iz sredine ono što mu može biti korisno. da bi prvi mogao da deluje na drugu. . Problem je stoga dvostruko obrnut. zbog čega totemizam naglašava životinje i biljke? Zato što čoveku pružaju h r a n u i što potreba za h r a n o m zauzima prvo mesto u svesti primitivnog čoveka. izražava emocije. str.78 Klod Levi Siros Totemizam danas 79 čisto etnološku. Njegovo tumačenje više je n a t u r a l i stičko. i verovanje u takvu moć povlači za sobom ideju ο životnoj zajednici: potrebno je da čovek i životinja postoje u istoj prirodi. oni odgovaraju želji da se upravlja vrstom. Afinitet čoveka i životinje može se lako proveriti: kao i čovek. moći životinje izgleda da su veće od moći čoveka: ptica leti. želju za jelom. Poslednje pitanje tiče se istovremenog postojanja. uklju­ čujući i korelativnu p o t v r d u moći date čoveku da izazove njeno razmnožavanje. Međutim. Na taj način. u totemizmu. životinja se kreće. Po njemu se tobožnji totemski problem svodi na tri pitanja na koja je lako odgovoriti kada se uzimaju izdvojeno. bez obzira da li je ona jestiva. U svom korenu. . ima telo i lik. riba pliva. obredi razmnožavanja. prvenstveno. magijsko razmnožavanje svake vrste mora prirodno postati zadatak ili privilegija jednog stručnjaka. Štaviše. Stoga nije nimalo iznenađujuće što izvestan broj životinjskih i biljnih vrsta. prirodne pojave ili proizvedene stvari — pojavljuju se tek u obliku „drugorazredne tvorevine . p r e h r a m b e n e zabrane. (Malinowski 1. i u svojim manifestacijama. . on potiče od biologije i psihologije. kao i u njegovoj borbi za život (str. Što se tiče kultova. kao zabrana ubijanja ili jedenja životinja. Pošto porodica sama po sebi teži da se preobrazi u klan. totemizam se sam po sebi podrazumeva: Totemizam nam izgleda kao blagoslov koji je religija dala primitivnom čoveku. jednog sociološkog i jednog verskog sta­ novišta. što su sastavni delovi totemizma. 27). P r e svega. gmizavci menjaju kožu.

uzet u tehničkom smislu. odlučujuće doprineo likvidiranju totemskog problema. u oba smisla reci — totemizam raspršio kao oblak. mogla zaista da nestane. Međutim.80 Klod Levi Stros Totemizam danas 81 Ne radi se više ο tome da se sazna zašto totemizam postoji. znači konstatovati da postoji obredni odnos između čoveka i njegovog totema. ali u različitim oblicima? (str. Reći da je totem sakralan. Pojam totemizma iskovan je od elemenata pozaj­ mljenih od različitih institucija. opis i analiza izazivaju samo drugo­ razredno interesovanje. Odajući mu priznanje. u tom slučaju. Sve što totemski sistemi imaju zajedničko jeste u o p štena tendencija da se karakterišu segmenti društva povezivanjem svakog segmenta sa nekoliko prirodnih vrsta ili sa jednim delom prirode. . Problem je jednostavno obrnut i. podstaknut pri­ rodnim naukama. i to u različitim vidovima. i skoro istim recima. str. pita se da li „izraz totemizam. uspevajući da izdvoji i razotkrije stvarne probleme koji se kriju iza fantazmagorije teoretičara. čije posmatranje. uglavnom se pokušavalo da se dođe do porekla svakog oblika. onako kako to formulišu mitovi i odredi. polovine. itd. koja polazi od nepotpune analize pojma sakralnog. podudara se sa polaznom postavkom Boasa. nije nadživeo svoju korisnost". Polazna tačka Redklif-Brauna. on samo ukazuje na opšti problem obrednih odnosa. jedino bi etnologija. 6 Totemizam danas . mada on to bez sumnje ne bi rado priznao. sa svim svojim tekovinama. Prema tome. ipak dovode do veoma sličnih zaključaka. Čuvajmo se zaista da ne pomislimo da se pod udarima čarobnog štapića Malinovskog — dosta lakih udara. ako „obredni odnos" ozna­ čava celinu obaveznih stavova ponašanja. čitav poduhvat ostaje nesiguran i pun nagađanja. . Dirkem je bio prvi koji je tako postavio problem. čije postavke. Jedini problem koji bi mogao da se postavi — ali da li se on postavlja? — bio bi da se shvati zašto on ne postoji svuda . odeljka.. Redklif-Braun je. s obzirom da ništa nije poznato. nagoveštava svoj projekt da svede tobožnji totemizam na specifičan slučaj odnosa čoveka i prirodnih vrsta. mnogo analitičnije i mnogo strože u svom načelu od postavki Malinov­ skog. pojam sakralnog ne daje objašnjenje. ili skoro ništa. težiće se nalaženju nekih jednostavnih načela iza emipirijske složenosti: Možemo li pokazati da je totemizam specifičan oblik jedne opšte prisutne pojave u ljudskim društvima i da se usled toga pojavljuje u svim kulturama. 123). mesnog. neophodno je da prvo proučimo prvu. ο prošlosti domorodačkih društava. sa svojim znanjem i svojim metodima. Do sada. individualnog. Kao i Boas. Prema tome. pri kraju svog života. Redklif-Braun ipak odbacuje njegovu argumentaciju. Ovo povezivanje može dovesti do velikog broja različitih oblika (RadcliffeBrown 2. Redklif-Braun želi da zameni istorijska proučava­ nja jednom induktivnom metodom. Međutim. klana (patrilinearnog i matrilinearnog). tamo gde postoji. To ćemo nazvati nje­ govom drugom teorijom. Samo u Australiji mora se praviti razlika između više totemizama: seksualnog. horde. Kao i ovaj. pododeljka. 122).

a svi arktički narodi prema medvedima. da bi se efikasno manifestovala. Ako su u ovim znaci­ ma kasnije „prepoznati" likovi životinja ili biljaka. Uz dvostruki uslov da se prihvati. Međutim. itd. kada do nje dođe. Za Dirkema. Ta stalnost i ta solidarnost mogu se zasnivati samo na pojedinačnim osećanjima. mesto koje totemizam daje životinjama i biljkama predstavlja jednu vrstu zakasnele pojave. Naprotiv. jer bi p o s m a t r a n o društvo nestalo ili bi se preobrazilo u drukčije društvo). a poznati su i drugi primeri isto tako nezavisni od totemizma. jer Andamani na ostrvima poštuju obredno ponašanje prema kornjačama koje zauzimaju značajno mesto u njihovoj ishrani. Ista tendencija je bar nagoveštena kod Eskima. ali ona ne donosi ništa suštinsko. Ali zašto se totemizam obraća životinjama ili biljkama? Dirkem je dao ovoj pojavi moguće objašnje­ nje: stalnost i kontinuitet klana zahtevaju samo jedan amblem koji može biti — i koji najpre to mora biti — proizvoljan znak.82 Klod Levi Stros Totemizam danas 83 Da bi društveni poredak bio očuvan (a da to nije slučaj. kalifornijski Indijanci pokazuju isti stav prema lososima. lake za obeležavanje. treba obezbediti stalnost i solidarnost klanova. dosta jednostavan da bi svako društvo moglo da shvati ideju. kako misli Redklif-Braun. pružile odgovor: opšte je potvrđena činjenica da svaka stvar ili svaki događaj koji imaju značajan uticaj na materijalno ili duhovno blagostanje nekog društva 6* . Ova ponašanja su u stvari opšte prisutna u lovačkim društvima. automatski je slede obredna i verska segmentacija. Tako se u katolicizmu razvio kult svetaca sa organizacijom parohija i verskom individualizacijom. u vidu podele na „ljude zime" i „ljude leta" i odgovarajuće obredne dihotomije. - vezanosti ritualizovana grupe Reprezentativni - predmet Time se objašnjava uloga koju u savremenim društvima imaju simboli. i da obredna segmenta­ cija sledi društvenu segmentaciju. kolektivni izraz. a ova zahtevaju. kao što su Eskimi. Stvari bi na tome ostale da ne dolazi do društvene segmentacije. koji predstavljaju segmente od kojih se sastoji društvo. ali koji ima tu prednost što je mnogo uopšteniji: Zbog čega ma prihvata obredni stav vrstama? (str. i u kojima je totemizam razrađen. većina naroda koji se nazivaju primitivni­ u svojim običajima i u svojim mitovima prema životinjama i drugim prirodnim 129) Ove analize su. na šta nas posmatranje uvek i svuda navodi da prirodni interesi podstiču obredna ponašanja. Bilo je prirodno da do nje dođe. problem totemizma nestaje i u s t u p a mesto jednom drugom problemu. pristupačne. ne bi više bilo problema. predsednici. Redklif-Braun tvrdi da ritualizacija odnosa čoveka i životinje pruža mnogo opštije i šire okvire od totemizma. kraljevi. čak i u nedostatku mogućnosti za umetnički izraz. koji treba da se usredsredi na konkretne stvari: Pojedinačna Kolektivna osećanja ponašanja. u skladu s tim. kao što su zastave. to je zato što su životinje i biljke prisutne. Ovakav obredni stav dokazan je kod n a r o d a bez totemizma.

ona pretpostavlja da . biološka. Pas i svinja počeli su da lunjaju okolo. onjušio ga i pojeo. nazvana Obukula. Za Redklif-Brauna. smatra se hranom niže vrste (Malinowski 2. nalazi se jedna jama. Konačno. Od tada. očevidno pozajmljen od pri­ rodnih nauka. Redklif-Braun na taj način obrće Dirkemovo t u m a ­ čenje. Ako totemizam bira prirodne vrste koje treba da posluže kao sociološki amblemi segmentima društva. životinja postaje „totemska" tek ako je prvo „dobra za jelo". prema kome su totemi predmet obrednih stavo­ va (kako bi Dirkem rekao. a ne prirodne vrste: sociološko. Onda je svinja rekla: „Pojeo si noku. iz klana Lukuba. pa m a k a r i neznatno. Ja ću biti vođ". u protivrečnosti je sa njegovom opštom teorijom totemizma. Po priznanju samog Malinovskog. Prvo je izišao iguan. str. On ne može da prizna da jedan metod. pa čak i istoriji. četiri klana koja sačinjavaju trobrijandsko društvo. Pored toga što je ova hipoteza istorijska. životinja klana Lukulabuta. voće noku koje se bere jedino u periodu oskudice. na tvrđenje da je etnologija prirodna nauka Prema tome. psihološka i moralna razmatranja ostavljaju slobodno polje etnografiji.-zmija ili oposum. danas glavni klan. „sakralni"). zavisno od verzije. nije dovoljno posmatrati. kao i prema Malinovskom. Malinovski mora pored ostalog i da razmotri hipotezu po kojoj dva klana potiču od osvajača koji su došli morskim putem. Da bi vodio računa ο hijerarhiji klanova. 499). Prema prvoj teoriji Redklif-Brauna. najzad. U stvari. tumačenje totemizma može da da prednost društve­ noj segmentaciji nad obrednom i verskom segmenta­ cijom: i jedna i druga ostaju i dalje funkcije „prirod­ nih interesa"..84 Klod Levi Siros Totemizam danas 85 teže da postanu predmet obrednog stava. zmije ili oposuma. zatim pas. iz koje su. ali na jednoj drugoj razini: predmet posmatranja mora sam poticati od prirode. pre pojave totemizma. Redklif-Braun „naturalizuje". izišla iz dubina zemlje. ne totemizam u celini. Reći. vodi paradoksalnom rezultatu posta­ vljanja društvenog na izdvojenu razinu. vodstvo pripada najvišem rodu klana Malasi. pa se prema tome ne da uopštiti (nasuprot našoj teoriji. priroda je uključena u društveni poredak a nije mu podređena. Dirkemovu misao. totem klana Lukvasisiga: krokodil. opisivati i klasirati — kao što to čine prirodne nauke. koji je onda zauzimao prvo mesto. bile predmet obrednih stavova. kako se smatra. Zaista. koja teži univerzalnosti). pojeo si đubre. kakav je bio Malinovski. znao je bolje nego iko da se ne može doći do kraja jednog konkretnog problema kroz uopštenosti. jer prvobitno su poslužili kao sociološki amblemi. objašnjava drugorazrednim rangom koji se pridaje tim klanovima. Kada proučava. to je jedno­ stavno zato što su ove vrste. koja predstavlja klan Malasi. kao što on to čini. dok druga dva predstavljaju domorodačko stanovništvo. da se beznačajnost prvopomenutog iguana — i na kraju pristiglih — krokodila. po njemu. i u toj fazi razvoja njegove misli. ti si niskog roda. Međutim. Pas je pronašao na zemlji jedan plod drveta noku. onda je došla svinja. a ne više biološko. već osobeni oblik koji on ima na ostrvima Trobrijanda. tom II. ako se to tako može reći. ove totemske životinje daleko su od toga da budu podjednako značajne u domorodačkoj kulturi. neuporedivi istraživač. U blizini sela Labaj. jer je to objašnjenje kultur­ ne. Reći da etnologija opravdava metod prirodnih nauka svodi se.

na način na koji ih koriste na tehničkom i obrednom planu.prirodne" životi­ nje.. tako da se empirijski zahtev postavljen na početku postepeno preobrazi u verbalnu igru. pored svoje pozitivne funkcije.ρο svaku cenu" suko­ bljava se sa onim mnogobrojnim slučajevima u kojima totemske životinje ili biljke ne pružaju nikakvu korist sa stanovišta domorodačke kulture. održavaju privredne interese: obalska plemena imaju za toteme dugong. koren streljače. kao što su smeh. Stanovništvo u unutrašnjosti ima isto tako toteme u vezi sa svojom sredinom: pacova iz šikare. kengura valabi. različite bolesti.. svaki put mu davati odgovarajući smisao. Drugo. predstavljaju nešto pojmljeno. jer su čvršće vezane za zemlju. a ne na predrasude ο korisnosti.86 Klod levi Stros Totemizam danas 87 bi pas i svinja mogli da se pojave u mitu kao . potrebno je onda manipulisati pojmom interesa. vodu ili šumu. pozitivno ili negativno. lišene svake osobeno empirij­ ske osnove. duh se rukovodi više teorijskom nego praktičnom svrhom. krabe. str. Međutim. Teže je već objasniti privrženost zvezdi padalici — drugom totemu — „koji nagoveštava smrt jednog roditelja". ostrige i druge mekušce. a naročito jestive: odmah mu je potrebno da iznese druge motive: divljenje ili strahtvanje. U vezi s tim teško bi se mogla naći neka stvar za koju se ne bi moglo reći da u ovom ili onom vidu. . kao i grom. pogrešno zaklju­ čivanje ili tautologiju. mušice (na drugim mestima pijavice) za koje postoji negativan društveni interes u tom smislu što ne mogu da se zanemare. itd. Ako bismo krenuli ovim putem. traženje korisnosti . Ali otkud onda u Australiji tako raznovrsni totemi. . Da bi se poštova­ la načela. I sam Malinovski nije u stanju da se pridržava aksioma (koji međutim predstavlja osnovu njegovog sistema) na osnovu koga svodi t o ­ temske vrste na korisne vrste. ali mogu da se razmnožavaju da bi naneli štetu neprijateljima i stranci­ ma (McConeel. kao što su krokodili. .. trebalo bi da se osvrnemo na melanezijsku etno-zoologiju (što znači na pozitivna saznanja koja domoroci ovog dela sveta imaju ο životinjama. (ili čak zbog svoje indiferentnosti) nečemu služi i utilitarna i naturalistička teorija svela bi se na stavove lišene svake sadržine. S druge strane. Iskazujući ih. i na verovanja u vezi sa njima). . nastavlja naš autor. plimu.kulturne" životinje. mladu travu „kojom se ove životinje h r a n e " . 138). na obali zaliva Karpentarija u severnoj Australiji. kao što su ovi koje smo pomenuli kao primer.. Spenser i Džilen predložili su već odavno jedno objašnjenje koje mnogo više zadovoljava da bi se među toteme uključile vrste koje bi se na osnovu naivne teorije korisnosti jednostavno smatrale kao štetne: Mušice i komarči predstavljaju takvu nevolju da se na prvi pogled teško može shvatiti zašto postoje svečanosti . ili nekim paralelnim. . a ne doživljeno. totemi mogu da predstavljaju opasne ili neprijatne stvari. jasno je da odnosi. povraćanje i leš? Tvrdoglava skonost ka utilitarističkim tumačenji­ ma ponekad vodi u čudnu dijalektiku. morsku kornjaču. razne ajkule. jam. Međutim. ili umesto nje. a druge kao . „koji nagoveštava sezonu severnog vetra". Tako gospođica Makonel (McConnel) tvrdi da totemi Vik-Munkana.koja donosi h r a n u " i jednu malu pticu „za koju se smatra da štiti ribolovce".

zauzima ptslednje mesto po p r e h r a m b e n o m značaju. Kao što je i sam Firt pomenuo: . a drugo mesto po potrebnom radu. . . pomoću kojih ljudi love ribu: . k a d a se radi ο jestivim biljkama. i ako bi ona bila prihvaćena. niti su usklađeni sa sociolo­ škim i religijskim ponašanjem. naime: Kafika (jam). Teorija je oštroumna. kako kod gajenja tako i kod berbe. . itd. ona nije tu. Firt u jednom drugom delu iznosi da su stvari složenije nego što to dopušta utilitarno tumačenje. ovakva vrsta tumače­ nja mora da bude nijansirana: pre lova.) banana kokos pulaka banana sago hlebno drvo jam sago hlebno drvo Fangerere sago Tafua kokos banana pulaka ( F i r t h /2/. po složenosti obreda berbe (IV) i. društvo se interesuje za njihovo gajenje. oni ih solidarno proslavljaju oko sakralnih piroga. . o n o se i n t e r e s u j e z a n j e n o h v a t a n j e ( F i r t h /l/. po religijskom značaju klanova koji kontrolišu glavne vrste (V). 395). Čak i što se tiče biljne hrane. već su pojmljeni kao znaci. tako i kod branja. 65). jer je broj biljaka koje se na njoj nalaze veći: jam. str. ne treba zaboraviti da su mušice i komarči. U studiji koju smo analizovali u jednoj prethodnoj glavi. . plod hlebnog drveta. Banana i sago palma. s t r . . Fangarere (hlebno drvo). Međutim. pokazivala bi već da je odnos čoveka i njegovih potreba uslovljen kulturom i ne može biti shvaćen jednostavno kao prirodan. glavni su jestivi plodovi Tikopije i kao takvi smatraju se izvanredno dragocenim. Tafua (kokos). . Firt izgleda da je naklonjen objašnjenjima koja se svode na korisnost. „netotemske" biljke. kada čovek želi da shvati zašto su jestive ribe isključene iz totemskog sistema. međutim. Među­ tim. dolazimo do sledeće tabele: (I) (Π) (III) jam taro kokos banana hlebno drvo sago pulaka (IV) jam taro (V) Kafika Taumaku taro taro hlebno drvo jam kokos pulaka (Alocasia sp. od hlebnog drveta i kokosa. taro. /1/. str. m a d a v e o m a o m r z n u t i s a m i p o sebi. k a d a se r a d i ο ribi. Pojam ekonomskog interesa sa­ drži više vidova koje treba razlikovati i koji nisu uvek međusobno usklađeni. koji su međutim „totemski". Jam. . 161). koji kontroliše najviši klan i čiji obred je t a k o đ e najslože­ niji. najzad. prisutna i primetna. kao jestive biljke u baštama i voćnjacima. Rezimirajući Firtova obaveštenja. kokosov orah. većina totemskih životinjskih vrsta nema primetan ekonomski značaj (Firth. Tako se jestive biljke mogu poredati po njihovom mestu u ishrani (I).88 Klod Levi Stros Totemizam danas 89 posvećene obezbeđivanju njihovog r a z m n o ž a v a n j a . b l i s k o p o v e z a n i s o n i m š t o d o m o r o d a c želi d a d o b i j e u o d r e đ e n i m p e r i o d i ­ m a g o d i n e ( v e l i k u k i š u ) (str. Stoga obredi ribolova nisu podeljeni među klanovima. Ova tabela ne odgovara totemskom sistemu. predmet su značajnijeg obreda. T a u m a k o (taro). . riba predsta­ vlja nejasnu i nediferenciranu celinu. kako kod gajenja. 614). To se svodi na postavku — i ta formula bi mogla da bude proširena na čitavo polje totemizma — da mušice i komarči nisu posmatrani kuo stimulansi. po težini r a d a potrebnog za njihovo gajenje (II).

argumentacija koju on iznosi (što je u stvari nastavak onoga što je izneo Loazi (Loisy) bila bi sasvim prihvatljiva ako bi se obrnuli izrazi. susretima sa ne manje neprijateljskim rojevima na velikim visinama. kao što je primetio Redklif-Braun. da usled nedostatka obreda i povezanih verovanja. zavisno od t r e n u t k a i prilike. I obredi i praksa magije svode se za čoveka na sredstvo za otklanjanje ili ublažavanje strepnje koju oseća kada se upušta u poduhvate čiji je rezultat neizvestan. da bi se došlo do jedne upravo suprotne teze: . . svaka tendencija se precizirala i prečišćavala.90 Klod Levi Stros Totemizam danas 91 Malo je verovatno da je Redklif-Braun bio sasvim svestan evolucije svoje misli u toku poslednjih trideset godina svog života. nezavisno od činjenice što su neki od njih propraćeni obredima. i da obred ima. Stoga čovek ne bi trebalo da bude suviše iznenađen što se tačno deset godina pošto je formulisao svoju prvu teoriju totemizma. jer čak i njegovi pozni napisi svedoče ο velikoj vernosti d u h u ranijih radova. naime. kao psihološku posledicu. Dakle. uka­ zano mi je na to da opasnost ne zahteva neophodno obred. Međutim. ako ne bi postojao skup specijalnih obreda. 98). Magija bi prema tome imala p r a k t i č n u i afektivnu svrhu. . ili da rezultat neće odgovarati potpuno n a d a m a autora. pa m a k a r i samo opa­ snost od neuspeha. i kod koga šumsko pčelarstvo igra značajnu ulogu: Vodeći računa ο tome da pčelarstvo izlaže čoveka mnogim rizicima: dugim noćnim kretanjima opasnom šumom. Redklif-Braun suprotstavio Malinovskom u vezi sa magijom i što je tumačenje ove pojave koje je t a d a izneo. mada veoma blisko pret­ hodnom. Empirijska veza ο kojoj govori Malinovski nije prema tome proverena. na veoma niskoj tehničkoj i privrednoj razini. koje vodi nesiguran život u šumama južne Tanganjike. str. moglo bi izgledati zapanjujuće što ono nije propraćeno nikakvim obredom. I svakako. Sa njegovim starenjem. . Malo je verovatno da bi jedan ostrvski Andaman smatrao opasnim da jede meso dugonga. Koherentniji u tom pogledu. stvaranje stanja nesigur­ nost i opasnosti. svinje ili kornjače. ova evolucija nije bila postepena: reklo bi se da su kod njega dve tendencije uvek zajednički postojale i da se ponekad jedna a ponekad druga više potvrđi­ vala. Malinovski je razmatrao problem magije na isti način kao i problem totemi­ zma: oslanjajući se na uopštena psihološka r a z m a t r a ­ nja. Svaki poduhvat sadrži rizik. pojedinac ne pokazuje strepnju. koji obuhvata neke poduhvate a druge ostavlja van. Tvrditi da su prvi upravo oni koje društvo smatra nesigurnim. čiji je proklamovani cilj da se on zaštiti od tih opasnosti. bilo toliko daleko od njegovih ranijih ideja. Uosta­ lom. Pomenimo odmah da veza između magije i rizika koju ističe Malinovski nije ni u kom slučaju očevidna. u svakom društvu. . Poznata su društva gde su vrste delatnosti koje sadrže sigurne opasnosti ostala van magije. Više plemena koja žive od lova napadaju najveću divljač bez mnogo ceremonije. čineći opoziciju očiglednijom. I obred ima veoma malo veze sa svakodnevnim traganjem pripadnika plemena Ngindo za hranom (Crosse-Upcott. predstavljalo bi pogrešan zaključak jer ne postoji objektivni kriterijum koji bi omogućio da se utvrdi koje poduhvate ljudska društva smatraju više ili manje rizičnim. To je slučaj malog Bantu plemena Ngindo. magija zauzima tačno određen sektor. ali nemoguće je reći da li je jedna ili druga konačno stekla kod njega prevagu.

treba tražiti na drugom planu. po prirodi vanindividualna. pri čemu se zaboravlja da ono što se opire objašnjenju samim tim ne može da mu posluži. a da eliminiše druge. što znači od jedne šifre koja je. Ona takođe razara Frojdov pokušaj u delu Totem i tabu. pa čak i danas. subjektivno i nejasno. moralno blago­ stanje i osećanje bezbednosti. hipote­ za. etnološka teorija tvrdi da magija i religija ulivaju čoveku poverenje u sebe. ništa ne dodaje jednostavnoj konstataciji da se obredi neredovno rađaju i nestaju. čiju teoriju tek treba razraditi. trudi se i sama da nas nauči da su ponašanja bolesnika simbolična i da njihovo tumačenje potiče od jedne dramatike. Moglo bi se svakako zamisliti da su na početku života u društvu. ili prateću pojavu. koja se teško može proveriti u današnje vreme i uopšte ne može u dalekoj prošlosti. kao što je to slučaj s prirodnom selekcijom mutacija. kojim mehanizmom bi prva izazvala druge? Strepnja nije uzrok. verujući da smo ga rešili. već zato što pribegavaju magiji te situacije izazivaju strepnju. nju bi trebalo tražiti između artikulisanih ponašanja i struktura nereda. Ova ponaša­ nja mogu biti propraćena strepnjom. Totemizam danas 93 Prema tome. prinudna ponašanja slična onima koja se zapažaju kod psiho­ pata: na ovaj niz pojedinačnih varijacija primenjuje se neka vrsta društvene selekcije koja. stalno postoji težnja da se njoj pribegne. U suprotnom. Međutim. ako postoji. a ne između ovih ponašanja i odraza nepoznatih pojava na ekranu osećajnosti. to je način na koji čovek shvata. 148—149). bilo bi potrebno da se prvo zna u čemu se ta strepnja sastoji. a zatim kakvi odnosi postoje između zbrkane i poremećene emocije. ljudi ne pribegavaju magiji zato što osećaju strepnju u nekim situacijama. Osnovna greška teze Malinovskog je u tome što se uzima kao uzrok ono što najverovatnije ne predstavlja ništa drugo nego posledicu. teži da očuva i uopšti one koje su korisne za održavanje grupe i za očuvanje reda. Jedan podatak nije osnovni zato što je nerazumljiv: njegov karakter samo ukazuje na to da objašnjenje. na koju se implicitno poziva Malinovski. pojedinci ispunjeni strepnjom izmislili. jer se ona svodi na tvrđenje da ljudi zauzimaju obredni stav prema životinskim i biljnim vrstama koje izazivaju njihov interes — ovde to znači: spontani interes. Da bi pribegavanje strepnji pružilo makar i nagoveštaj objašnjenja. prema tome. str.92 Klod Levi Stros Ako. Ako postoji razumna veza. Psihijatrija. s druge strane. unutra­ šnji nered za koji ni sam ne zna da li je fizički ili mentalni. Ne bi li se moglo isto tako reći (a bizarnost spiska totema na to najbolje ukazuje) da više zbog obrednih stavova koje pokazuju prema tim vrstama ljudi teže da u njima nađu neki interes. Zna se da je Kreber donekle izmenio . Dakle. i još uvek izmišljaju. Pošto je afektivnost najmutnija strana čoveka. argumentacija važi i protiv prve teorije totemizma Redklif-Brauna. i koja se mogu raspodeliti između više određe­ nih kategorija. s jedne. zadovoljićemo se da prišijemo problemu drugu etiketu. moglo bi se isto takn reći da to dovodi do rađanja strahova i strepnji kojih bi inače bio lišen (Radcliffe-Brown /3/. ali nije strepnja ta koja ih izaziva. i ponašanja označenih s najvećom preciznošću žigom. Već prvo stanje doktrine Redklif-Brauna dovoljno je da pokaže da je ova iluzija iskrivila razmišljanja ο totemizmu. kao i svaka šifra.

naš stav prema delu Totem i tabu se dakle više zaoštrio tokom godina: vidi Les structures elementaires de la parente. ni u pogledu svoje postojanosti. u krajnjoj liniji. po njemu postojanje totema dovodi do prepoznavanja životinjskih ili biljnih likova u onome što su prvobitno bili samo nefigurativni i proizvoljni znaci. Njegova teorija totemizma polazi od potrebe i na kraju pribegava osećanju. kao posledica nagona ili emocija koji će se ponovo pojaviti sa istim karakteristikama. od toga da ubistvo oca smatra istorijskim događajem. kao što su totemizam i tabui (Kroeber 3/.. U poslušnosti i u praksi nema revnosti. subjekt je retko u stanju da nađe neki uzrok tog konformizma: sve što zna da kaže jeste da su stvari uvek bile takve i da je on postupio onako kao što se postupalo i pre njega. čak i ako bi oceubilački nagon odgovarao jednoj tipičnoj situaciji umesto istorijskom događaju 1 '. Međutim. onda bi trebalo stalno da oslobađaju afektivno bogatstvo. kao što bi trebalo da bude slučaj ako bi svaki pojedinac prihvatao društvena verovanja zato što ih je u ovom ili onom trenutku svog postojanja intimno i lično doživeo. i Dirkem izvodi društvene pojave iz afektivnosti. što izgleda da je bio slučaj. u skladu s onim što svako oseća kao pojedinac: svaki čovek se oseća zavisno od načina na koji mu je to 1. pod uticajem t r e n u t n i h emocija. str. ljudi se ponašaju. ne mogu se objasniti ni u pogledu svog porekla. društvene prinude. dozvoljeno ili propisano da se ponaša. ako bi institucije i običaji imali svoju vitalnost zato što se stalno osvežavaju i osnažuju individualnim osećanjima sličnim onima u kojima su se nalazili njihovi prvi koreni. ako bi povratnost osećanja objasnila postojanost običaja. . povezane zajedničkim živo­ t o m . u tome bi se mogao videti simbolični izraz povratne virtuelnosti: generički i vanvremenski model psiholo­ ških stavova impliciranih pojavama ili institucijama koje se ponavljaju. . kod različitih pojedinaca. str. . a Frojdova teza ne bi bila izmenjena. pozi­ tivne i negativne. Ali zbog čega su ljudi počeli da simbolizuju svoje klanovsko pripadništvo? Dirkem kaže da je to zbog „instinktivne tendencije" koja navodi . poreklo običa­ ja trebalo bi da se p o d u d a r a sa pojavom osećanja. međutim. Izgleda da se pridružujemo Dirkemu.ljude sa inferiornom k u l t u r o m . Kao što smo već podsetili. kao i okolnosti u kojima se ona mogu ili moraju izraziti. pravo pitanje nije u tome. godine.94 Klod Levi Stros Totemizam danas stav prema ovom delu. Jer. 306). Međutim. Ne znamo ništa i nikada nećemo ništa saznati ο prvom izvoru verovanja i običaja čiji se koreni nalaze u dalekoj prošlosti. sigurno je da društvena ponašanja nisu ono što spontano ima svaki pojedinac. Uostalom. međutim. Ovaj vid odgovora izgleda potpuno istinoljubiv. . po sebi indiferentan. tokom vekova i milenijuma. prekršen.. da oslikaju ili tetoviraju telo slikama koje . pre izazivanja unutrašnjih oseća­ nja. Kao članovi grupe. a te norme određuju pojedinačna osećanja. Nasuprot onome što podržava Frojd. 1939. Bez obzira kom društvu pripada. 609—610. dvadeset godina pošto ga je prvo osudio zbog netačnosti i nedovoljno naučnog metoda. ali kada je običaj. Emocije se javljaju. koje bi predsta­ vljalo njihovu pozitivnu sadržinu. Poznato je da to nije slučaj i da vernost koja im se pripisuje potiče najčešće od konvencionalnog stava. što se tiče današnjice. Za razlku od Krebera. Običaji su dati kao spoljne norme. on je priznao svoju nepravdu: nije li ubio mušicu pneumatičkim čekićem? Ako je Frojd odustao.

96

Klod Levi Siros

podsećaju na tu zajednicu postojanja" (str. 332). Ovaj grafički „instinkt" je prema tome u osnovi sistema koji nalazi svoj vrhunac u afektivnoj teoriji sakral­ nog. Međutim, kao i one koje su upravo kritikovane, Dirkemova teorija kolektivnog porekla sakralnog za­ sniva se na pogrešnom zaključivanju — nisu trenutne emocije, koje se osećaju prilikom skupova i svečano­ sti, te koje izazivaju ili ovekovečuju obred, već je obredni čin taj koji podstiče emocije. Daleko od toga da je religijska ideja rođena „iz uzavrelih društvenih sredina, iz same ove uzavrelosti" (Durkheim, str. 313). već je ona u njihovoj osnovi. U stvari, nagon i emocija ništa ne objašnjavaju; oni uvek proističu: bilo iz snage tela, bilo iz nemoći duha. U oba slučaja oni su posledica i nikada nisu uzrok. Uzroci se mogu tražiti samo u organizmu i onako kako samo biologija zna da učini, ili u intelektu, što je jedini put otvoren psihologiji, i etnologiji.

IV KA INTELEKTU

Pleme Talensi, na severu Zlatne obale, podeljeno je u patrilinearne klanove koji poštuju različite totemske zabrane. Istu karakteristiku imaju plemena Gor­ nje Volte, i čak plemena zapadnog Sudana. Ne radi se samo ο formalnoj sličnosti: životinjske vrste koje su najčešće zabranjene, iste su na čitavoj površini ove ogromne teritorije, kao i mitovi koji su stvoreni da bi se opravdale zabrane. Totemske zabrane plemena Talensi obuhvataju ptice kao što su: kanarinac, grlica, domaća kokoška; gmizavce, kao što su krokodil, zmija, kornjača (kop­ nena i vodena); neke vrste riba; velikog skakavca, glodare: vevericu i zeca; preživare: kozu i ovcu; mesoždere kao što su mačka, pas i leopard; konačno, druge životinje: majmuna, divlju svinju, itd:
Nemoguće je otkriti nešto zajedničko svim ovim životinjama. Neke zauzimaju značajno mesto u domoro­ dačkom privrednom životu, kao izvori hrane, ali većina je u tom pogledu beznačajna. Mnoge su dobar obrok za one koji imaju pravo da ih jedu; meso drugih je prezreno. Nijedan odrastao čovek neće rado jesti skakavca, k a n a ­ rinca, ili male jestive zmije, samo mala deca, koja jedu sve što nađu. Više vrsta se smatra opasnim, stvarno ili na magijskom planu; to je slučaj sa krokodilom, zmijama,
7 Totemizam d a n a s

98

Klod Levi Sti'os leopardom i svim divljim zverima. S druge strane, mnoge životinje su potpuno bezopasne, kako sa praktičnog stanovišta, tako i sa magijskog. Neke od njih nalaze mesto u skromnom folkloru Talensija, kao što je slučaj sa tako različitim životinjama kao što su majmun, grlica i mačka. Usput da pomenemo, klanovi koji imaju mačku kao totem, ne pokazuju nikakvo poštovanje za domaće mačke, a prema domaćim psima jednako se odnose i oni koji mogu i oni koji ne mogu da ih jedu. Prema tome, totemske životinje Talensija ne predstavljaju klasu, ni u zoološkom niti u utilitarnom ni u magijskom smislu. Sve što se može reći jeste da one uopšteno pripadaju dosta čestim divljim ili domaćim vrstama (Fortes, str. 141142).

Totemizam danas

99

Otišli smo daleko od Malinovskog. Međutim, Fortes naročito ističe jedan problem koji se, još od Boasa, nazire iza iluzija izazvanih totemizmom. Da bi se shvatila verovanja i zabrane ove vrste, nije dovoljno da im se pripiše jedna globalna funkcija: jednostavan konkretan postupak, koji se može lako preneti u vidu navika stečenih u detinjstvu, da bi se učinila očevid­ nom složena struktura jednog društva. Jer ostaje još jedno pitanje, koje je verovatno suštinsko: zbog čega životinjski simbolizam 9 1, naročito zbog čega jedni simboli pre nego neki drugi, pošto je utvrđeno, bar negativno, da izbor nekih životinja ne može biti objašnjen sa utilitarnog stanovišta? U slučaju Talensija, ići ćemo po etapama. Postoje pojedinačne životinje, ili čak ponekad geografski lokalizovane vrste, koje su predmet tabua, pošto se na njih nailazi u susedstvi; hramova posvećenih kultu određenih predaka. Tu se ne radi ο totemizmu u uobičajenom značenju tog izraza. „Tabui zemlje" predstavljaju posebnu kategoriju između ovih sakral-

nih životinja ili vrsta i totema: to je slučaj sa velikim gmizavcima — krokodilom, pitonom, raznim vrstama guštera, — koji ne mogu biti ubijeni u prostoru h r a m a zemlje. To je ,,narod Zemlje" u istom smislu u kome se kaže „narod ovog ili onog sela", i simbolizuje moć Zemlje, koja može biti korisna ili štetna. Već tu se postavlja pitanje zbog čega su neke suvozemne životi­ nje izabrane, a druge nisu: piton je naročito sveta životinja na teritoriji koju čuva neki određeni klan, a krokodil na teritoriji nekog drugog klana. Pored toga, životinja nije samo predmet zabrane: to je predak, čije bi uništenje predstavljalo ubistvo. To nije zato što Talensi veruju u metampsihozu, već zato što pretke, njihove ljudske potomke i životinje koje naseljavaju tu teritoriju sjedinjuje ista teritorija. „ P r e c i . . . duhovno su prisutni u društvenom životu svojih potomaka, isto kao što su svete životinje prisutne u svojim barama, ili na mestu sa kojim se grupa identifikuje" (str. 143). Društvo Talensija se može uporediti sa t k a n i n o m čija potka i osnova odgovaraju boravištima i rodovi­ ma. Iako su blisko isprepleteni, ovi elementi ipak predstavljaju izrazite realnosti, propraćene osobenim sankcijama i obrednim simbolima, u opštim okvirima kulta predaka. Pripadnici plemena Talensi znaju da pojedinac, k a o društveno biće, ima višestruke uloge, od kojih svaka odgovara jednom vidu ili jednoj funkciji društva i da se pred njega problemi orijenta­ cije i izbora stalno postavljaju: „Totemski simboli su, kao i svi drugi odredni simboli, ideološke reperne tačke koje pojedinac koristi da bi se po njima upravljao" (str. 144). Kao p r i p a d n i k proširenog klana, čovek potiče od zajedničkih i dalekih predaka, koje simbolizuju svete životinje; k a o p r i p a d n i k roda, od bližih predaka, koje simbolizuju totemi; konačno, kao
7"

100

Klod Levi Stros

Totemizam danas

101

potomak određenih predaka, koji mu otkrivaju njego­ vu ličnu sudbinu i mogu mu se javiti posredstvom neke domaće životinje ili neke divljači:
Međutim, koja je zajednička psihološka tema svih ovih oblika životinjskog simbolizma? Za pripadnike plemena Talensi, ljudi i njihovi preci vode beskrajnu bitku. Ljudi traže, posredstvom žrtvovanja, da se suprot­ stave precima ili da se sa njima pomire. Međutim, ponašanje predaka je nepredvidljivo. Oni mogu naneti štetu; nameću se pažnji ljudi i iznenadnim nasrtajima na svakodnevnu bezbednost, više nego kao dobronamerni zaštitnici. Agresivnim mešanjem u ljudske poslove oni doprinose očuvanju društvenog poretka. Bez obzira šta činili, ljudi ne mogu n i k a d upravljati precima. Kao i rečne i šumske životinje, oni su pokretni, neuhvatljivi, svuda prisutni: njihovo ponašanje je nepredvidljivo i agresivno. Odnosi između ljudi i životinja, kako se zapažaju u životu, pružaju odgovarajući simbol odnosa između ljudi i predaka, na planu mistične kauzalnosti (str. 145).

U svojoj s t u d i j i ο t o t e m i z m u u P o l i n e z i j i , F i r t je v e ć bio sklon ovakvoj vrsti objašnjenja: Prirodne vrste, predstavljene u polinezijskom totemi­ zmu, najčešće su životinje, kopnene ili vodene; mada se povremeno pojavljuju, biljke nikada nemaju glavno mesto. Izgleda da se ova sklonost ka životinjama objašnjava verovanjem da ponašanje totema odaje postupke ili namere boga. Pošto su biljke nepokretne, one sa tog stanovišta nisu interesantne. Isto se tako pokazuje sklo­ nost ka vrstama sa osobinama pokretljivosti i gipkosti, sposobne za najraznovrsnije pokrete, jer one imaju isto tako često, upadljive osobine — oblik, boju, svirepost, i naročito krike — koje se još pre mogu ubrojiti među sredstva koja natprirodna bića koriste da bi se oglasila (Firth, (1), str. 393).

U ovakvoj sličnosti Fortes nalazi objašnjenje glav­ ne uloge date životinjama mesožderima: onima koje pripadnici plemena Talensi nazivaju „vlasnici očnja­ ka", koje opstaju i brane se napadajući druge životi­ nje i čak ponekad ljude; „njihova simbolična veza sa potencijalnom agresivnošću predaka" očevidna je. Po svojoj vitalnosti, ove životinje su veoma pogodan simbol besmrtnosti. Činjenica što je ovaj simbolizam uvek jedne vrste, što znači životinjske, potiče od suštinskog karaktera društvenog i moralnog kodeksa, koji predstavlja kult predaka: to što se upotrebljavaju različiti životinjski simboli, objašnjava se činjenicom što ovaj kodeks ima različite vidove.

Ova tumačenja Firta i Fortesa mnogo više zadovo­ ljavaju od tumačenja klasičnih pobornika totemizma, ili njihovih prvih protivnika, kao što je Goldenvajzer, jer izbegavaju dvostruki greben proizvoljnosti i lažne očevidnosti. Jasno je da u takozvanim totemskim sistemima prirodne vrste ne predstavljaju tek bilo kakve nazive društvenih jedinica koje se mogu imeno­ vati i na drugi način. Isto tako je jasno da time što uzima životinjski ili biljni eponim, društvena jedinica ne potvrđuje implicitno da između nje i njega postoji suštinski afinitet: da ona potiče od njega, da su iste prirode, ili da se njime hrani. . . Veza nije proizvoljna, isto tako to nije odnos susedstva. Ostaje, kao što to Firt i Fortes nagoveštavaju, da je ona zasnovana na percepciji sličnosti. Treba još saznati gde se nalazi ta sličnost i na kom planu se može otkriti. Može li se reći, kao što su učinili autori koje smo citirali, da je ona fizičke ili duhovne vrste, prenoseći na taj način

razlike su. ograničeno na kulture koje imaju veoma razvijen kult predaka. ili svedenog na neke tipove životinja. susreli. bila bi nezamisliva već zbog samog ovog susedstva. pre svega. zatim. da je tumačenje razumljivo samo u slučaju društava koja razdvajaju totemski niz od genealoškog niza. . dva niza se preklapaju i intuitivno uočena sličnost. kao i d r u - štvenu s t r u k t u r u totemskog tipa. a ne sličnosti međusobno slične. nikakva sličnost nije implicitno ili eksplicitno pretpostavljena. učiniti sa prirodnim pojavama ili predmetima. s jedne strane. To je ono što govore i mnogi afrički mitovi. da nema opšte sličnosti izme­ đu dveju grupa. životinje koje se međusobno razlikuju (jer potiču od različitih vrsta. je sličnost između ova dva sistema razlika. tamo gde one imaju značajnije mesto? Šta će se. na oblike totemizma uglavnom životinjskog tipa. ponekad je čak i bitna. Moguće je da se. i koji igraju ulogu koja nije zanemarljiva. Firt i Fortes su postigli veliki n a p r e d a k prelazeći sa s t a n o ­ višta subjektivne utilitarnosti na stanovište objektiv­ ne analogije. prvo. da nema životinja koje su međusobno slične (jer je svima svojstveno životinjsko ponašanje) i p r e d a k a koji su međusobno slični (jer im je svima svojstveno ponaša­ nje predaka). ova hipoteza ima veoma ograni­ čeno polje primene. pre svega. u Australiji. Na drugom mestu. jer nisu međusobno povezani. s druge strane ljudi — čiji preci predstavlja­ ju proseban slučaj — koji se međusobno razlikuju (jer su podeljeni između segmenata društva i svaki zauzi­ ma poseban položaj u društvenoj strukturi). Ako smemo tako da se izjasnimo. Dakle — i u tom pogledu smo saglasni sa Redklif-Braunom — ne može se izići na kraj sa tobožnjim totemskim problemom. konačno. i autori ο kojima raspravljamo ne bi imali razloga da se tome suprotstavljaju. Međutim. konačno. ovaj uslov nije n u ž a n i nije dovoljan. koju pretpostavljaju takozvane totemske predstave. Međutim. veza izme­ đu predaka i životinja je spoljna i istorijska: oni su se upoznali. jer je veza koju oni nagoveštavaju samo izvedena. od kojih svaka ima osoben fizički izgled i način života) a. sa izvesnog stanovišta. Najzad i p r e svega.102 Klod Levi Stros Totemizam danas 103 empirizam Malinovskog sa organske i afektivne razi­ ne na razinu percepcije i rasuđivanja? Primetiće se. Fortes priznaje da ona važi naročito za neke životinje „vlasnike očnjaka". a zatim manipulišući nepokornim slučajevima sve dok se činjenice ne priklone. među njima. priznajući im istovremeno pod­ jednak značaj: jedan niz može uputiti na drugi. Međutim. kada je ovaj n a p r e d a k jednom postignut. u nekim vidovima austrarijskog i indijanskog totemizma? Drugim rečima. Fortesova teorija zasniva se na nepotpunoj analizi. Time želimo reći. već su. koji svi mogu poslužiti kao totemi. ostaje da se izvrši prelaz sa spoljne analo­ gije na unutrašnju homologiju. Sve ove činjenice navode na traženje veze na jednoj mnogo opštijoj razini. već se treba o d m a h vinuti na dovoljno opštu razinu da svi zapaženi slučajevi mogu da se uklope kao posebni vidovi. na koju se pozivaju Fortes i Firt. tumačenje Firta i Fortesa je dvo­ struko usko. Sličnost. napravljenim predmetima. U velikom broju plemena Severne ili Južne Amerike. pa čak i Talensi. smišljajući rešenje ograničenog polja primene. zbog tamo uočene sklonosti prema životinjskim tote­ mima. Šta da se radi sa drugim i šta da se radi sa biljkama. Firt je prihvata za Polineziju. Ono je. sukobili ili udružili. životinje daju grubo porediti sa precima. normalnim ili patološkim stanjima.

veruje se da su one vidljivi znaci izuzetno snažne duhovne delatnosti. biljke i predmti koji su najkorisniji za pripadnike plemena Nir. razne zmije. 80). krokodil. rog (tesarski). str. i Evans-Pričard podseća da je to već formulisao Dirkem u vezi sa analoginim teorijama. čiji svi totemi odgovaraju stvarnim bićima ili predmetima. treba zapaziti da spisak sadrži dosta čudnu zbirku: lav. bundeva. Sto se tiče monorhidnih životi­ nja.. gušter-penjač. . ptice. razne ribe. bela čaplja. Isto važi i za druge slučajeve. koji imaju među svojim totemima izmišljene životinje: ćubastu zmiju. ako se tako može kazati. odnosno veoma retko i na beznačajan način (ibid. Evans-Pričard je znao da produbi neke analize koje mu dozvoljavaju da rasklopi. smatra se za božanskog dobročinitelja. može se reći da nikakav vidljivi činilac korisnosti ne dovodi do njihovog izbora. zahvaljujući hladu koji pruža. ne pojavljuju se kao totemi. ptice. On samo primećuje da raširena verovanja mogu da pri­ preme izvesna bića za ispunjavanje ove funkcije: ptice lete. treba uvideti da ova domorodačka razma­ tranja imaju mali domet. retko u savani. vodenog leoparda. kornjača. monorhidne životinje. koža. Naš autor se donekle uzdržava da odgovori na pitanje — na koje se stalno nailazi i koje predstavlja neku vrstu lajt-motiva od početka ovog izlaganja — zbog čega su sisari. njihova pretpostavljena veza sa duhom svodi se na sasvim verbalan način za izražava­ nje duhovne vrednosti koja im se pripisuje. Sisari. Argument je otvoreno upren protiv Redklif-Brauna. Ako ne želimo da se vratimo na empirizam i naturalizam koje Evans-Pričard sasvim opravdano odbacuje. Međutim. . a naročito onih čija dlaka ima upadljiv izgled. i ona koja zauzimaju prvo mesto u njihovim bajkama. odnose koji po mišljenju . str. reke i potoci imaju veze sa duhom voda. k a d r i h da privuku pažnju. bića su inspirisala mito-poetsku maštu pripad­ nika plemena Nir. str. S druge strane. Ovaj se argument ne može primeniti na zmije. ribe. čak i kod pripadnika plemena Nir. konačno i razne bolesti. noj. deo po deo. papirus.104 Klod Levi Stros Totemizam danas 105 Ideja ο objektivno opaženoj sličnosti između ljudi i totema naići će na problem već u slučaju pripadnika plemena Azande. Posmatranja totemizma plemena Nir nisu prema tome u skladu sa tezom onih koji u totemizmu vide uglavnom ili isključivo obredni izraz empirijskih interesa (Evans-Pritchard /3/. Ovo što sledi moglo bi se primeniti na tumačenje Firta i Fortesa: Uopše. Naprotiv. što ne može biti objašnjenje. ako se isključi da su vode predmet obrednih stavova zbog svoje biološke ili privredne funckije. ne pojavljuju se na listi njihovih totema. razno drveće. životinju-munju (Evans-Pritchard /l/. 108). konopac. jedna vrsta papkara. pčela. duginu zmiju. Drveće. crveni mrav. Kada se ovi totemi posmatraju u celini . mada su one na svoj način isto tako manifestacije duha. 80). reka i potok. totemi plemena Nir nisu ništa više ni bića na koja bi čovek mogao da očekuje da će da naiđe zbog nekih upadljivih osobenosti. koji se nalazi na nebu. Jer. razni delovi životinj­ skog tela. gmizavci i drveće postali simboli odnosa između duhovne sile i rodova. ptica dura. pa prema tome u boljem su položaju da stupe u •vezu sa vrhovnim duhom. stoka sa različitim bojama kože i dlake.

Pošto su i ptice „odozgo". kao što to čini Levi-Bril. srednji položaj između vrhovnog duha i ljudi. Kao manifesta­ cije duhovne moći. S jedne strane. i odnos između jednog . blizanci ostaju ljudska bića: ostajući „odoz­ go". tako blisko paralelni sa odnosima koje pripadnici plemena Kvakiutl iz Britanske Kolumbije nalaze između loso­ sa i blizanaca. Mada ovo gledište Evans-Pričard nije izričito formulisao. afrička prepelica. Da bi se pravilno tumačili ovi izrazi. i ptice mogu biti podeljene prema tome da li su gore ili dole. U tom smislu. u odnosu na druge ljude. već sa svakim odnosom uspostavljenim između grupa ljudi i životinjskih vrsta. što prihvataju Firt i Fortes. 90: poetic metaphors). Da bi definisali blizance. Pripadnici plemena Nir govore ο prirodnim vrstama po analogiji sa svojim sopstvenim društvenim seg­ mentima. uostalom. na prvi pogled. k o r a k po korak. razmišljanja koja oni podrazumevaju. ovaj odnos je metaforičan (ibid) str. ni razmatranjima utilitarnosti koja iznosi Malinovski. na svoj način i ostajući u celini „odozgo". izgledaju protivrečni. Blizanci „su ptice". tvrde da blizanci nisu „ličnosti" (ran). već zato što su blizanci. Kao što je i sam Evans-Pričard rekao. oni stoje n a s u p črot običnim ljudima. da je već sama ova bliskost dovoljna da ukaže na to da se u oba slučaja stanovište zasniva na jednom opštijem načelu). Suočeni smo s nizom logičkih veza koje ujedinjuju mentalne odnose. u odnosu na „lica odozdo". ista razlika se odnosi na ptice. blizanci su pe svega „božja d e c a " (gal kwoth) i — s obzirom na to da je nebo božansko sedište — može se isto t a k o reći da su oni „lica odozgo" (ran nhial). i. t r e b a razmotriti. pripadnici plemena Nir upotrebljavaju izraze koji. kao što su rodovi. Međutim. blizanci su sa njima pove­ zani. Jer ovakva vrsta zaključivanja ne odnosi se samo na specifične odnose koje pripadnici plemena Nir uspostavljaju između blizanaca i ptica (koji su. Stoga oni zauzimaju. ono ga vodi značajnom zaključku. kao „ptice odozdo" u odnosu na „ptice odozgo". Tako razumemo zašto se blizanci nazivaju imenima „zemaljskih" ptica: biser­ ka. Ali. niti intuicijom ο osetnoj sličnosti. koji su „lica o d o z d o " (ran piny). itd. pošto neke vrste lete niže i slabije od drugih: U skladu s tiim. ne zato što se brkaju sa njima ili što su im slični. kažu da su blizanci „jedna ličnost" (ran).106 Klod Levi Stros Totemizam danas 107 p r i p a d n i k a plemena Nir vezuju neke vrste ljudi sa nekim vrstama životinja. „kao lica odozgo". u odnosu na ptice. oni su relativno „odozdo". Tako uspostavljena veza između blizanaca i ptica ne može se objasniti ni načelom učešća. već ptice (dit). kao i ptice. a s druge strane.

Po našem uverenju. antilope. Ο životinjskom svetu se p r e m a tome misli na isti način kao i ο društvenom svetu. str.P r i t c h a r d /4/. 20. Ove teorijske klasifikacije nalaze se u osnovi totemskih predstava. koji vode poreklo od zajedničkog pretka. Drugo. jer oni gaje stoku i bave se ribolovom i baštovanlukom na obalama. To je formula kojoj je Evans-Pričard nedavno dao stroži izraz: Na b i ć a se projektuju p o j m o v i i osećanja p o r e k l o v a n njih ( E v a n s . (Evans Pritchard /3/ str. koju je nekoliko godina pre obja­ vljivanja njegove knjige Nuer Religion. 1 '. koja obuhvata. Postoji zajednica (cieng) mesoždera — lav. n. i zečeve i ovce. mungose. 132). godine (Evans Pritchard / 4/. uosta­ lom. „Svet bez n o g u " grupisan je u rodove zmija. Evans-Pričard izgleda da veruje da se doprinos Redklif-Brauna problemu totemizma svodi na njegov članak iz 1929. 107. Upravo u odnosu na boga blizanci i ptice imaju zajednički k a r a k t e r . hijena. izveo Redkif2 -Braun svojom drugom teorijom totemizma '. m a r t 1961. str. t o t e m s k i o d n o s ne m o ž e se tražiti u s a m o j p r i r o d i t o t e m a . 1099. a „svet r e k a " okuplja sve životinje koje žive u vodi. 1). daje opšte tumačenje na jeziku jednog određenog društva.) 2. 19. bivoli. 82). Preštampano u Les Temps modernes. ona ne samo što dovršava likvidaciju totemskog problema već i osvetljava pravi problem. ona i p a k izaziva­ ju dve rezerve. kao jedan od svojih rodova (thok dwiel). str. itd. P r e m a t o m e . pokazati kao duboki uzrok velikih previranja koja je totemski problem izazvao u entolo1. već trojni odnos iz­ među blizanaca. Evans-Pričard izgleda nije dobro odmerio značaj revolucije.108 Klod Levi Siros Totemizam danas 109 roda i jedne totemske vrste zasniva se na modelu onoga što nazivaju buth: odnos između bočnih ro­ dova. v e ć u asocijacijama koje on i z a z i v a u d u h u (ibid. Travojedi obrazuju kolektiv ili klasu (bab). Prvo. Evans-Pričard rizikuje prema tome da ga ograniči: kao Firt i Fortes (mada u manjem stepenu). divlji pas i domaći pas. str. broj 179. i time ograničava njegov domet. sve vrste riba.. Formulišući na ovaj način svoje t u m a ­ čenje. krave. Još 1960. 90. . leopard. jer smo i sami to dokazali u društvima sa mnogo manje teološkim duhom nego što je to slučaj sa pripadnicima plemena Nir. u krajnjoj liniji. ptica i boga. na obalama i u močvarama: krokodile.. Ona se mnogo radikalnije razlikuje od prve nego što engleski etnolozi obično misle. str. Ma koliko su plodna ova gledišta. kao i domoroce plemena Anuk i Balak Dinka. šakal. čije je Verovanje u neko najviše božanstvo nije međutim potrebno da bi se uspostavili odnosi ove vrste. 19). vodene ptice i ptice ribolovce. analiza domorodačke teorije . problem koji još nije bio jasno sagledan. ovog rada sa shemom koju smo dali u Geste d'Asdiw. koji se postavlja na drugoj razini i na drukčiji način. male mačke. „nećake božje dece" i „sinove ili kćeri plemića" (ibid. koze itd.). gde su svi papkari. . Uporedi sa ovog stanovišta shemu na str. godine. vodene guštere. gazele. koji se dele u podrodove: varijeteti mungosa. str. blizanaštva suviše je usko podređena samoj teologiji pripadnika plemena Nir: Formula (koja povezuje blizance sa p u c a m a ) ne odražav? dvojni odnos između blizanaca i ptica. mada se njegovo prisustvo može. Ptice obrazuju široku zajednicu koja se deli na više rodova: „božju decu".

S obzirom na to da n a m nije ništa poznato ο prošlosti tih plemena. Daljim uopštavanjem. str. a vaši iz glave ptice pretvorile su se u ribu kojima se sada hrane domoroci. čak i ako su im postojeća saznanja i uvrežene predrasude sužavali vidik. a docnije su se naselili lososi. u samoj Australiji plemena duž reke Darling samo ilustruju opštu situaciju. Prema tome. počešala svoju glavu p u n u vašiju iznad vode i zaboravila da zatvori bunar. prema tome. veoma bliskim vr­ stama. Australijanska plemena na reci Darling u Novom Južnom Veslu imaju podelu na dve egzogamijske i matrilinearne polovine. iako njen autor sam ne naglašava novinu. Redklif-Braun je nudi kao primer one uporedne metode koja jedina može da dozvoli antropoligiji da formuliše „opšte stavove". ovakva vrsta objašnjenja osuđena je da ostane u području nagađanja i nesigurnosti. i obrnuto. pod naslovom "The Comparative Method in Social Anthropology". pojavila se 22 godine posle prve. treba sada da poklonimo pažnju ovoj drugoj teoriji Redklif-Brauna. koje se nazivaju Orao (Eagle) i G a v r a n (Raven). koji predstavljaju glavnu h r a n u ljudi. voda se prosula po zemlji: tako su stvorena jezera i reke. Zaista bi izgledalo malo verovatno da su se mnogobrojni i veliki duhovi mučili bez razumnog motiva.110 Klod Levi Stros Totemizam danas 111 škoj misli. a druga po kopcu-ribolovcu. Polovine nekih plemena Nove Irske nazivaju se jedna po morskom orlu. koje se nazivaju Soko (Eaglehawk) i Vrana (Crow). U stvari. u duhu istorijskih rekonstrukcija. Ova teorija. Umesto toga pogledajmo da li i na drugim mestima postoje slične situacije. sličnost se tu završava. U Zapadnoj Australiji se nailazi na belog kakatoa (australijski papagaj) suprotstavljenog vrani. one . i tako je stvorena hidrografska mreža istočne Australije. ali simetrično suprotnim. među njima postoji kontinuitet na metodološkom planu. i time objasniti ove analogije? To bi značilo zaboraviti da se australijske egzoga­ mijske polovine — matrilinearne i patrilinearne — često označavaju imenima ptica i da. Prema tome. Vrana je primetila šta on radi i u želji da i sama pije. podigla je kamen. u Huxley Memorila Lecture for 1951. Na isti način je naja­ vljena prva teorija (vidi gore. koju je čuvao u jednoj hermetički zatvorenoj korpi. Eponimne ptice ovih australijskih i američkih polovina pripadaju. Sva voda je istekla. Haidski mit priča da je u početku orao bio gospodar celokupne vode na svetu. ili su im samo otkrivali iskrivljeni stvarni privid. Pripadnici plemena Haida na Ostrvima kraljice Šarlote u Britanskoj Kolumbiji podeljena su na matrilinearne egzogamijske polovine. u Australiji postoji jedan mit veoma sličan onome koji smo upravo prepričali: soko je nekada držao vodu zatvorenu u jednom b u n a r u sa malim otvorom na kome se nalazio veliki kamen. približiće se prethodne činjenice. Ptice totemi isto tako su rasprostranjene u Meleneziji. Da li je trebalo. koji je on podizao kada je želeo da pije. a u provinciji Viktorija beli kakatoe je suprotstavljen crnom kakatou. gde ptice od tada piju vodu. pomišljati da su ne­ kada postojali odnosi između Australije i Amerike. 78). Takvu društvenu organizaciju možemo da pokušamo da objasnimo istorijski: na primer. u skladu s tim. dva neprijateljska naroda jednog d a n a odluče da uspostave mir i da bi ga bolje obezbedili saglasili su se da će se ubuduće muškarci iz jedne grupe ženiti ženama iz druge grupe. Ipak. ali dok je nadletao ostrva. Međutim. Gavran je ukrao korpu.

striktno u skladu. i kako se. simbola. koja je daleko od formalizma koliko i od funkcionalizma. društvene grupe identifikuju pomoću amblema. gore str. Štaviše. koji se isto tako označva asimilovanim pticama ili životinjama: u istočnoj Australiji slepi miš je muški totem. kao što to dokazuje primer pripadnika plemena Andaman). ne radi se uvek ο pticama. kojot i divlja mačka. kako sami domoroci sebi predstavljaju dvojnu organiza­ ciju u okviru svoje društvene strukture. 19. orao i gavran. kao što smo već videli. jer preostaje jedan nerešen problem. dok su otac i njegov sin u suprotnoj kategoriji! Ove polovine obrazovane od alternativnih naraštaja najčešće nemaju ime.. njegovo predavanje iz 1951. koju napredak upoređivanja čini sve opštijom. zavisno od vrste zajednice koja se posmatra. bogu. polovine mogu biti povezane i sa drugim životinjskim parovima: dve vrste kengura u jednom području. pak. sa Boasovom kritikom (cf.) Konačno. Redklif-Braunova kritika obnavlja onu koju je formulisao 1929. objavljujući da ova kritika nije dovoljna. bićemo možda u stanju da saznamo. u južnom delu Novog Južnog Velsa. koji je problem totemizma. On povlači za sobom ponovnu integraciju sadržine u formu i otvara na taj način put pravoj strukturalnoj analizi. dešava se da se australijski dualizam manifestuje na planu naraštaja.112 Klod Levi Stros Totemizam danas 113 koje se odnose na seksualni totemizam (a ne više na polovine). Ako shvatimo načelo. što znači da se pojedinac stavlja u istu kategoriju kao njegov ded i njegov unuk. proširuje se pitanje koje smo postavili na početku: zbog čega sve te ptice? Pored egzogamijskih polovinai druge vrste dvojnih podela označene su parovi­ ma ptica. 113). Do sada. suočeni smo sa sledećim problemom: kako da se objasni da se dru­ štvene grupe. pokriva druga dva: kako svako društvo poima odnos između ljudskih bića i drugih Ovaj korak je odlučujući. Upravo je 8 Totemizam danas . U Australi­ ji. Čak i ako se pretpostavi da se može dati zadovoljavajuće objašnjenje .. 114) Uporedni metod se upravo sastoji u integrisanju jedne osobene pojave u celinu. dve vrste pčela u drugoom. to su martin-ribolovac i ptica koja gradi viseća gnezda (Vespa). str. trebalo bi još uvek shvatiti zbog čega je jedna vrsta izabrana i ima prednost nad nekom drugom: Na osnovu kog načela su izabrani parovi kao što su soko i vrana. umesto da se upitamo zašto sve te ptice?. Međutim. razlikuju jedni od drugih po tome što se svaki udružuje sa jednom osobenom prirodnom vrstom? Ovaj problem. svecu ili nekoj životinjskoj vrsti. U Kaliforniji. kada je to slučaj. sova ženski. ove funkcije imaju slepi miš i ptica puzačica (Climactens sp. druga sa divljom mačkom (Radcliffe-Brown /4/ str. ista uloga može biti pripisana.totemske" sklonosti ka životinjskim vrstama. Na kraju. ili amblemskih predmeta? Ovaj drugi problem isto tako prevazilazi okvire totemizma. u zapadnoj Australiji. jer sa tog stanovišta. s druge strane. zastavi. Među­ tim. one mogu imati imena ptica: na primer. ili. možemo postaviti pitanje: zašto baš soko i vrana i svi ostali parovi? (ibid. ili segmenti društva. crvena ptica i crna ptica: Prema tome. godine uznosi novinu. da bi predstavljali polovinu dvojne organizacije? Pitanje nije podstaknuto samo praznom radoznalošću. jedna polovina se povezuje sa kojotom. i 21). iznutra. Drugim recima. prirodnih vrsta (problem širi od totemizma.

k a d a govornik zna da upotrebi pravi ton. koja omogućava da se porede. Jednoga dana je Vombat odlučio da sebi napravi . a to je moguće samo pod uslovom da se izaberu vrste koje imaju bar jednu zajedničku odliku. poznat u više područja Australije. što se napila soka akacije da bi utolila glad. Soko donosi odluku da Vrana više neće loviti za njegov račun. ako se razmotri nekoliko desetina priča istog tipa. on baca krivca u vatru i drži ga dok mu oči ne pocrvene i perje ne pocrni. Jedna verzija iz Zapadne Australije odnosi se na Sokola i Vranu. Stojeći na granama nedaleko od vatri logora. Od tada. Međutim. ptice mesožderi. ali mnogo manji). Tako. str. Nemoguće je. zbog prednosti date braku sa sestrom od ujaka. ima pravo da zahteva od svoje nećake i snahe poklone u hrani. Sličnosti i razlike među životinjskim vrstama prevedene su kao prijateljstvo i sukob. glavni su mu konkurenti. Drugim recima. koji su dve glavne ptice mesožderi. Kada domoroci love paleći vatre u šikarama. čiji sukobi daju glavnu građu priči. Za kaznu. pričaju da su kengur i vombat (jedan drugi torbar. i stoga Soko naređuje Vrani da mu donese kengura Valabija. život u životinjskom svetu predstavljen je u obliku društvenih odnosa. odbio je da primi Kengura. a kengur ima rep i živi na otvorenom prostoru: Svakako to je samo „priča tek t a k o " (a just-so" story) i koja se može s m a t r a t i detinjastom. ujak odbija da veruje i postavlja pitanje zašto joj se naduo trbuh: to je zato. otkriva se zajednička tema. Ljutiti Kengur udario je Vombata kamenom po glavi i spljoštio mu lobanju. Soko češka svoju nećaku po trbuhu dok ona ne povrati meso. Vrana podleže iskušenju: ona pojede lovinu i pravi se da se vratila praznih ruku. tumačeći zajedno sve varijante istog mita. kada je prvi put kiša počela da pada i kada se Vombat sklonio u svoju .. prirodne vrste klasifikuju se u opoziciju. nastavlja Redklif-Braun. r kuću". Svekar. učvršćujući institucije pomoću pred­ stava. i mogućni svekar. Načelo je jasno u slučaju sokola i vrane. mada se međusobno razliku8* . Da bi se postigao ovaj rezultat. shvatiti ovaj mit bez osvrta na etnografski kontekst. solidarnost i suprotstavljanje.114 Klod Levi Stros Totemizam danas 115 strukturalna analiza ono što preduzima Redklif-Braun. a bol tera vranu da ispušta krike koji će otad biti karakteristični za ovu pticu. i da će ubuduće samo krasti lovinu.kuću" i Kengur je počeo da mu se podsmeva i da ga gura. Posle uspešnog lova. Vombat je na to odgovorio zabivši koplje u zadnjicu Kengura. to se i dešava. Mitovi ovog tipa mogu se porediti sa drugima. Još uvek ne verujući. stvarni ili mogućni. onako kako preovlađuju u društvu ljudi (Radcliffe-Brown /4/. nekada bili prijatelji. otimali lovinu: i oni su lovci. 116). Ona zabavlja slušaoce. a s druge. tvrdeći da je ona suviše mala za obojicu. Ovaj mit. na primer. Međutim. Međutim. od kojih je prvi ujak druge. s jedne strane. nadletajući plamen. izvodi na scenu dva protagonista. Australijanac sebe smatra „čovekom koji jede meso" i soko i vrana. kaže Vrana. sokoli se brzo pojavljuju da bi im. Od tada. domoroci. mada se tu radi ο drugim životinjama. koji predstavljaju njihovu glavnu lovi­ nu.koji žive na granicama Južne Australije i provincije Viktorija. čija je struktura analogna. vrane čekaju priliku da ukradu nešto za sebe. vombat ima pljosnatu glavu i živi u jazbini iskopanoj u zemlji.

a druga kao strvojed. uzvodno-nizvodno. itd. . jedna je „lovac". može nam se postaviti pitanje u čemu život ptica koje svijaju gnezda u krošnjama drveća podseća na ljudski život. postoji i jedna su­ protnost unutar para. Međutim. Između ove teze i one koja joj prethodi postoji toliko veliki jaz da bi čovek želeo da sazna da li je Redklif-Braun bio svestan pređenog puta. Totemizam se stoga svodi na izvesan način formulisanja jednog opšteg problema: učiniti tako da suprotnost. 152)." (Thomas.. korelacije i opozicije koje se mogu formalizovati i drukčije. po svemu sudeći iznena­ đen takvim neznanjem: „Ali zaboga. Jang i Jin: muško i žensko. tobožnji totemizam samo izražava. Redklif-Braun pita: „Kakva sličnost postoji između slepog miša i ptice-p uza čiče?". tako. prva kao lovac. 3. rat-mir. Pripadnici iste vrste. u jednom području Novog Južnog Velsa. Dokazni postupak Redklif-Brauna definitivno uki­ da dilemu u čijim okvirima su bili sputani i protivnici i pristalice totemizma. umesto da bude prepreka za integraciju. dan ili godina. Pomo­ ću specijalne nomenklature. pokazuje se samo kao „jedna vrsta veoma česte primene izvesnog strukturalnog načela" (str. dok se polovina Gvajgulir identifikuje sa winggo (vrh). podela „soko-vrana" plemena na reci Darling. kakatoei se razlikuju po boji. kod nekih plemena Severne i Južne Amerike pomoću opozicija tipa nebo-zemlja. i koja je podređena sličnosti: mada su obe ptice mesožderi. poznato je bar jedno australijsko pleme u kome se polovine nazivaju po delovima drveća: „Kod p r i p a d n i k a plemena Ngeumba polovina Gvajmudten deli se na nhurai (osnovu) i wangue (sredinu). već zato što su „dobre za mišljenje". bića od kojih se strahuje. koje spekulativna misao stvara polazeći od podataka dobijenih posmatranjem. na svoj način. ovo načelo sastoji se iz spajanja suprotnih članova.116 Klod Levi Stros Totemizam danas 117 ju. str. dan i noć. 123). Međutim. Međutim. odakle smo pošli na kraju analize. predstavlja zajedničku odliku posmatranog para i to pruža mogućnost za upoređivanje sa ljudskim životom 3 . stvorene od životinjskih i biljnih izraza (i u tome je njegovo jedino osobeno svojstvo). Ova imena se odnose na različite delove senke koju baca drveće i njima se aludira na odgovarajuća mesta koja delovi plemena zauzimaju u logorima . Jesti meso. kojima se divi ili koja se rado jedu: iza njihove čulne realnosti naziru se pojmovi i odnosi. (danas bi se reklo pomoću posebnog koda). Pošto malo prevazilazimo okvire Redklif-Brunovog teksta. . ili uloga proizvoljnog izgovora. leto i zima. jer su samo dve uloge mogle da budu pripisane živim vrstama: uloga prirodnog sti­ mulansa. beloj ili crnoj. jedino ili prvenstveno. kako da se tumači par: sova-slepi miš? Redklif-Braun priznaje da je bio prvo zaveden time što su oni noćne ptice. itd. Međutim. šlepom mišu je suprotstavljena dnevna pticapuzačica. čiji se najopštiji model i najsistematičnija primena možda susreću u Kini. živeti u šupljinama stabla. obe ptice žive u šupljim stablima!" Dakle isti je slučaj i sa sovom (night owl) i legnjem (night jar). posluži njenom stvaranju. jedan mit priča da je ova ptica-puzačica naučila žene veštini penjanja po drveću. Odgo- . iz čijeg jedinstva proističe organizovana celina (tao): bračni par. ptice koje na sličan način žive na drveću su dnevne ili noćne. Životinje totemizma prestaju da budu. Ohrabren ovim prvim objašnjenjem koje je dobio od jednog informatora. crveno-belo. a druga „lopov". Shvata se najzad da prirodne vrste nisu izabrane zato što su „dobre za jelo". U skladu s tim. na šta domorodac odgovara. kao ženski totem: u stvari. u suprotstavljanju dva načela.

kao što smo videli. parova opozicija. To nije sve. treba to konkretno razmotriti. pa čak i misli. međutim. strukturalna antropologija. koje su ga. Ovo odstupanje nije. Da bi se shvatio razlog upotrebe imena životinja. str. crno i belo. do zakona jezika. i samo je propustila da prizna da se tu radi ο jednoj originalnoj logici. On nije bio čovek koji bi dobrovoljno priznao da je mogao da promeni mišljenje. neposrednom izrazu strukture duha (i. australijski pojam opozicije kombinuje ideju ο paru suprotnosti sa idejom ο paru protivnika (ibid. Kao što i sami zaključci Redklif-Brauna pokazuju. njegov . U jednom kratkom trenutku. međutim. Forma nije spolja. teško je ne primetiti da su deset godina koje su prethodile njegovom . navele da odbaci svoje ranije stavove. jako i slabo. godine. njegova analiza činjenica ο australijskim društvima vodi ga dalje od jednostavnog etnografskog uopštavanja. usklađenosti i neusklađenosti. strukturalna lingvistika i. Međutim. sledeći je. Huxley Memorial Lecture" bile obeležene približavanjem antropologije i struktu­ ralne lingvistike. on ne postoji nigde ako ne postoji svuda. sa svim njihovim implikacijama. što je opšta odluka ljudske misli i što nas navodi da razmišljamo ο parovima suprotnosti: gore i dole. Međutim. 118). što su poslednje prilike koje je imao da iznese svoje mišljenje pre smrti koja ga je zadesila 1955. ima­ ju dugu istoriju. a ne ο jednom pasivnom proizvodu dejstva sredine na amorfnu svest. a ne suprotno: obno­ vljeni asocijacionizam morao bi da se zasniva na sistemu operacija koji ne bi bio bez analogije sa Bulovom algebrom. ponovo su im dale važno mesto u rečniku humanističkih nauka. upravo ova logika opozicija i korelacija. već iznutra. Smisao se ne ograničava. dok se druga plemena pozivaju na zajedništvo stanovanja. jer nemamo slobodu da postavimo granicu van koje bi proizvolj­ nost vladala. obeležene pečatom naturalizma i empirizma.. Svi oni koji su učestvovali u ovom poduhvatu dovedeni su ipak u iskušenje da poveruju da je to moglo da n a đ e odjek u misli Redklif-Brauna. Već smo primetili da je Redklif-Braun shvatio da u strukturalnoj analizi nije moguće raz­ dvajati formu od sadržine.118 Klod Levi Stros Totemizam danas 119 vor se možda nalazi u beleškama sa predavanja koja je držao u Južnoj Africi i u neobjavljenom tekstu jednog predavanja ο australijskoj kosomologiji. mozga). isključenja i uključenja. iza duha. Redklif-Braun izgleda da je nesiguran u pogledu dometa svoje teze i njenog proširenja van okvira australijskih primera: Australijska koncepcija onoga što ovde označavamo izrazom „opozicija" je specifična primena vezivanja po suprotnosti. Međutim. objašnjava zakone asocijacije. Istina je da n a m naša ograničena saznanja često onemogućavaju da tragamo za njim do kraja: usled toga Redklif-Braun ne obja­ šnjava zbog čega neka australijska plemena poimaju afinitet između života životinja i ljudskog života u svetlosti mesožderskog ukusa. niti da prizna moguće uticaje. koja je skoro najmanji zajednički imenitelj svake misli. učinjeno bez oklevanja. Asocijacionizam ima veliku zaslugu što je ocrtao obrise ove elementarne logike. Tačno je da bi jedna posledica — uostalom još uvek ne sasvim jasno izražena — savremenog struk­ turalizma bila vraćanje ugleda asocijativističke psiho­ logije. bez sumnje.. Neobično je sresti ih pod perom Redklif-Brauna. suprotno onome čemu je Redklif-Braun još uvek nakonjen. Međutim. Pojmovi opozicije i korelacije.

Tax. Čikago. među­ tim. bez iskrivljavanja. različite razine se ne ogledaju jednostavno jedne u drugima: one međusobno dijalektički dejstvuju na takav način da se čovek ne može nadati da će upoznati jednu od njih. Svaka razina društvene stvarnosti izgleda mu kao neophodan sastavni deo bez koga bi bilo nemoguće shvatiti druge razine. a verovanja vode tehnikama. Vogelin.' držao empirističke koncepcije strukture. međutim. 1953. U stvari. Ma koliko poslednja teorija totemizma Redklif-Brauna izgledala nova u etnološkoj literaturi. . u njegovom delu Deux Sources de la morale et de la religion nalaze se obrisi jedne teorije koja u nekim t a č k a m a ima interesantnu analo­ giju sa teorijom Redklif-Brauna. Čak i ako tim putem nije išao. V TOTEMIZAM IZNUTRA Bez sumnje bi Redklif-Braun odbacio zaključke koje smo izveli iz njegovog izlaganja. str. da smo otkrili. jer se do kraja svog života. čoveka bi moglo da iznenadi to što je Bergson branio veoma bliske ideje. ed. kao što to potvrđuje jedno pismo. mogli da je stavimo u korelaciju sa drugim razlikama koje se mogu otkriti između verovanja dveju grupa. Metodološka integracija suštine i forme odražava. međutim. To n a m pruža prili­ ku da postavimo jedan problem koji zadire u istoriju 1. Rouse. — u njihovim odnosima opozicije i korelacije — institucije. U svakom od ovih praktičnih poduhvata. sadrži u sebi obećanja obnove. mada zamagljena starošću i bolešću. godi­ ne. početak jednog p u t a otvorenog njegovim predavanjem iz 1951. metod koji sledi Redklif-Braun je isto toliko čvrst kao i tumačenja koja iz njega proističu. čije je mesto van čisto etnološke misli. Običaji vode verovanjima. on potvrđuje plodnost jedne misli koja.120 Klod Levi Stros postupak prećutno pretpostavlja da je i ta razlika isto t a k o značajna i da bismo. malo je verovatno da se inspirisao svojim prethodnicima. jednu bitniju integraci­ ju: integraciju metoda i stvarnosti. Verujemo. I. 109.. Eiselev. An Appraisal of Anthropology Today. ako bismo bili dovoljno obavešteni. a n t r o ­ pologija samo potvrđuje homologiju strukture izme­ đu čovekove misli na delu i čovekovog predmeta kojim se ona bavi. F. Međutim. na svoj način. C. C. a da prethodno nije procenio. Vodeći računa ο intelektualistič­ kom k a r a k t e r u koji smo priznali ovoj teoriji. L. predstave i situa­ cije. nju ipak nije on otkrio. između njihovih tehnika ili između odnosa koje svaka od njih održava sa svojom sredi­ nom. Vidi pismo Redklir-Brauna autoru ovog rada u S.

U stvari. . ona se u suštini javlja kao kvalitet. str. koja je sama rezultat instinkta usmerenog na sprečavanje biološki štetnih brakova između bliskih .. onda ćemo dati jednom klanu ime jedne životinje. uzetih izdvojeno. mnogo je poučnije. koja olako koristi višestruke smislove koje u različitim jezicima imaju izrazi kod nas prevedeni glagolom biti. Ni jedno ni drugo tumačenje ne omogućava da se jednostavno i nedvosmisleno odgovori na pitanje koje postavlja očevidna sklonost ka životinjskim i biljnim vrstama. 192).čovek posmatra jednu životinjsku ili pak biljnu vrstu. ali on i p a k pretpostavlja da . pa će biti dovoljno razmotriti samo njih: hipotezu ο . 193—194). To nas navodi da potražimo čega ima originalnog u načinu na koji čovek vidi i poima biljke i životinje: Istovremeno kada priroda životinje izgleda da se koncentriše u jedinstveno svojstvo. i hipotezu koja svodi totem na ulogu amblema i jednostavne oznake klana. isto tako. kao što to čini Dirkem. sa poštovanjem koje ima izvesnu sličnost sa religijom" (Str. reklo bi se da se njena individualnost rastapa u vrsti. dolazi. da treba istaći da ova dva klana predstavljaju dve vrste u biološkom smislu reci . zaista. kada razmatra jedan etnološki problem. . pone­ kad čak jednostavan neživi predmet. Svako od ovih imena. Totemizam se ne poklapa sa zoolatrijom. koji svodi na jedan modalitet kulta duhova.. omogućava da se dođe do postulata koje impliciraju spekulacije ο totemizmu: kako se može desiti da jedan filosof.122 Klod Levi Stros Totemizam danas 123 ideja i. ali to što dva klana istog plemena moraju neophodno biti dve različite životinje. čije je značenje i tu dvosmisleno. a drugom ime druge. karakteriše odnos između čoveka i životinje ili biljke. Kako se ovo verovanje može obja­ sniti? Skala predloženih tumačenja prostire se između dve ekstremne hipoteze. Bergson u totemizmu vidi sredstvo egzogamije. . Oni u stvari kažu da su dva klana različite krvi (Bergson. biće samo naziv: zajedno. . jer bismo se našli na nesigurnom terenu. preko njenih predstavnika. na stanovište p o t p u n o suprotno stanovištu onih etnologa za koje bi se moglo reći da u svemu drugom imaju doktrinarni stav sličan njegovom? U delu Deux Sources Bergson r a z m a t r a totemizam posredstvom kulta životinja. za koga se zna kakvo mesto poklanja afektivnosti i doživljenom iskustvu. . u suštini je samo vrsta (Bergson. ona isto tako pomaže da se bolje shvati „ova jedinstvena pojava koju predstavlja tote­ mizam". Prepoznati čoveka znači razlikovati ga od drugih ljudi. 192).' oni imaju vrednost iskaza. Nemamo potrebe da pratimo Bergsona do kraja njegove teorije. str. po Levi-Brilu. Ova neposredna percepcija vrste. ali prepoznati životinju znači obično prepoznati vrstu kojoj ona pripa­ da . Ovo poštovanje izgleda da je u mislima domorodaca pove­ zano sa verovanjem u identitet između životinje i biljke i članova klana. istinu treba tražiti na pola puta između dva ekstremna rešenja koja smo pomenuli: Iz toga što jedan klan kaže da je ova ili ona životinja. ali u t o m slučaju bez mogućnosti da se pokloni pažnja mestu koje zauzima totemizam u životu ljudi koji ga primenjuju. Ma koliko životinja imala konkretnog i indivi­ dualnog.učešću". Pretpostavimo. ne može se ništa zaključiti.

kao što smo videli. stvari koje su mu slične . Štaviše. . 318). zadovoljava da zadrži prve dve. od kojih se Bergson. priznaje da tome ne. . suprotnim postupkom. tražio je rešenje istog problema na razini gde se razlike brišu. ovaj lik postaje sakralan. 195). ako bi takav instinkt postojao pribegavanje institucionalnim putevima bilo bi suvi­ šno. Međutim. Ova filosofska oštroumnost koja mu daje.124 Klod Levi Stros Totemizam danas 125 rođaka. str. sveden na nekoliko poteza. ne stavljaju nagla­ sak na animalnost.odgovara nikakav „stvarni i dejstvujući" instinkt. U stvari Dirkemova teorija totemizma razvija se u tri etape. Filosof kretanja našao je rešenje totemskog problema na terenu opozicija i pojmova. tačno rešenje etnološkog problema koji profesionalni etnolozi još nisu resili (Deux Sources dolazi neznatno posle prve teorije Redklif-Brauna). Bergson mora da svede imaginativnu predstavu na jedan oblik: Prema tome. Zadržavajući stvarno postojanje potrebe ljudi da izbegavaju b r a k o ­ ve sa osobama u krvnom srodstvu. u tom crtežu se „prepozna­ je" životinjski lik i u skladu s tim se on menja. str. . 195). usvojeni sociološki model bio bi u čudnoj protivrečnosti sa zoološkim originalom kojim je inspirisan: životinje su endogame. Konačno. m a k a r i protiv volje. jer stvarna podela nije posledica uzajamnog i nepredvi- . ono ne može da se na to svede. dali bi — ako se totemizam zasniva na biološkim tendencijama i pri­ rodnim osećanjima — rezultat suprotan traženom: svaki klan bi morao biti endogaman. . podstičući „imaginitivnu predstavu koja upravlja po­ našanjem onako kako bi to učinio i n s t i n k t " (str. Redklif-Braun je dvadeset godina posle Bergsona došao do istog zaključka. Uprkos razlikama u njihovim polazištima. Dirkem. Ali kako ovaj niz operacija. : ono čime se hrani . Priroda ispravlja ovaj nedostatak p u t e m inteligencije. može konačno da se organizuje u sistem? Dirkem odgovara: Mada se totemsko načelo najčešće javlja u vezi sa nekom životinjskom ili bujnom vrstom. . one se p a r e i razmnožavaju isključivo u granicama vrste. ceo svet biva podeljen između totemskih načela istog plemena (Durkheim. koji može biti samo grub crtež. 92). „Specifikacija" svakog klana i „specifično" razlikovanje jednih od drugih. ne egzogame. sadržinu upravo suprotnu svom pretpostavljenom predmetu. Sakralnost je u najvećem stepenu zarazna: ona se stoga širi od totemskog bića na sve što je s njim u bližoj ili daljoj vezi . Konačno. utoliko je značajnija što je tom prilikom došlo do pravog ukrštanja između Bergsona i Dirkema. . Docnije. ma koliko bio sklon da se uvek vraća kategorijama i čak antinomijama. u svojoj kritici. kada oni [članovi dva klana] izjavljuju da predstavljaju dve životinjske vrste. . i klanovi bi ostali međusobno strani. Klan najpre „instinktivno" uzima jedan amblem (vidi gore str. osim toga što se ovde zalazi u čistu metafiziku. već na dvojnost (ibid. razna bića sa kojima je stalno u vezi . Bergson je toliko svestan ovih teškoća da žuri da izmeni svoju tezu u dvema tačkama. koji su međutim bili savremenici. ova „imaginativna p r e d s t a v a " imala bi.. koje svaki k l a n vrši za svoj r a č u n i nezavisno od drugih klanova. Međutim. kao biološka vrsta. usled brkanja osećanja p r e m a klanu i p r e m a njegovom amblemu. Izraz „podeljen" očevidno sadrži dvosmislenost. . Bez sumnje da bi prevazišao ovu drugu prepreku.

mogle biti u osnovi ovih „primi­ tivnih klasifikacija" za koje je Dirkem. od kojih bi svaki obuhvatio celokupno polje da ga ne sprečava širenje drugih krugova. No. str. jer može biti da je Bergsonova dalekovidost zasnovana na pozitivnijim i dubljim razlozima. Ona rado preteruji· u oba smisla. Podela do koje bi usled toga došlo bila bi proizvoljna i slučajna. neizbežno identifikujemo suprotnosti. suprotstavlja. Bergsonov p o s t u p a k n a m je izgledao sačinjen od uzastopnih povlačenja: kao da je prinuđen da se povuče pred prigovorima koje je izazvala njego­ va teza. Njegova misao ostaje rastrzana protivrečnim zahtevima. ali nejednako i različito razvijenih. Time se i objašnjava paradoks. brka. kao i ranije. . Ono što izgleda da naročito karakteriše prvu jeste prirodna sklonost kako ka neumerenom brkanju tako i ka kontrastima. koje Dirkem suviše često usvaja kada tvrdi da postoji prevlast društvenog nad intelektom. našao da su sistematske i koherentne: Nije taj mentalitet bez veze sa našim. na­ ročito u Formes elementaires. da . isto onoliko koliko i Bergsonova.126 Klod Levi Stros Totemizam danas 127 đenog ograničenja više krugova koji se šire. Nije li on uspeo. koji dobro ilustruje istorija totemizma. Međutim. članovi koje povezujemo na taj način nisu isti koje spaja Australija: biramo ih po drugim kriterij uma i iz drugih razloga. ne mogu biti odraz konkretne organizacije društva. upravo kad Bergson hoće da bude nešto suprotno od sociologa. međutim. ali na simetričan i obrnut način. I jedna i druga sačinjene su od istih suštinskih elemenata. upotrebljava logičke mehanizme sa nekom vrstom nespretnosti. . a da Dirkemova psihologija. pretpostavlja čovekovu intelektualnu delatnost. Navodimo iscrpno ove redove bez sumnje prvo zato što predstavljaju ono najbolje kod Dirkema: tu on prihvata da celokupan društveni život. zajedno sa Mausom. afektivne vrednosti ili nejasne ideje. mora da se obraća neiskazanom. . ona traži ekstreme. u Dirkemovom smislu te reci. bolje od etnologa ili pre njih. idući unazad došao do istine totemizma. ali nijedan ne zanemaruje (Durkheirn. A kada Dirkem hoće da iz društvenog poretka izvede a p s t r a k t n e kategorije i ideje. između logike religijske misli i logike naučne misli ne postoji provalija. on poka­ zuje protivrečnosti svojstvene obrnutoj perspektivi. Bergson je uprkos sebi. Međutim. u skladu s tim. Stoga. . Dö sada. 340—342). objašnjavati znači pokazivati kako je jedna stvar srodna jednoj drugoj ili sa više drugih stvari . sam postupak na osnovu koga ih duh dovodi u vezu ne razlikuje se suštinski. čije formalne osobine. onda za prikaz tog poretka ima na raspolaganju samo osećanja. Naša logika rođena je iz te logike . čak i elemen­ taran. Svaki put kada povezujemo unutrašnjom vezom heterogene članove. on može od kategorije vrste i od pojma opozicije da načini neposredne podatke u m a koje hoće društveni poredak da koristi za svoje konstituisanje. u skladu s tim. Ona ne poznaje meru i nijanse. da je Bergson u boljem položaju od Dirkema za utemeljenje prave sociološke logike. ona bi izvirala iz istorije i slučaja i bilo bi nemoguće shvatiti kako bi pasivno doživljene razlike. Bez sumnje. prihvaćene m a d a nikad nisu bile pojmljene. Kada približava. kada razlikuje. kao što su ideje ο prilepčivosti i širenju. Danas. ovo tumačenje ne zalazi u suštinu stvari. kao i u onome što bismo mogli da izvučemo iz drugog predgovora delu Regies i iz eseja ο primitivnim oblicima klasifikacije.

U većini tačaka. isti kao otisak noge u pesku. Do ovakvog susreta praktičnog etnografa. mada on to nije znao. i kabinetskog filosofa. koji doživljavaju ili su doživljavali totemizam iznutra? Za etnologa. zvezde. Drveće. to jest organizama gde naš pogled. od plemena Ozaž na jugu do plemena Dakota na severu. Dirkem prenosi (str. Da bismo bolje istakli sličnost. u kome nema mere: to je raspoloživo i neograničeno dobro (Malan'i McCone. str. ali koji. u suštini analitički i sintetički. 2. metafiziku zajedničku svim plemenima Sua. Dobro se čuvajući metafizičkih razmatranja koja bi bila strana njegovom temperamentu. sve su to njegove tačke zaustavljanja i Indija­ nac misli na ta mesta i upućuje im svoje molitve da bi one doprle do tačaka gde se Bog zaustavio. Ova analogija zalužuje da bude produbljena. Mesec. 9 Totemizam danas . od istog odbijanja da se napravi izbor među njima. zato što njegova misao svedoči ο čudnim analogijama sa misli mnogih takozvanih primitivnih naroda. koji je izvanredno bio obavešten ο načinu na koji misle divljaci. tako svetio i veličanstveno. u kome se zaustavlja. Navodimo po američkom izvoru: Svaka stvar. vetrovi. u izvesnom smislu. navešćemo odmah i mesto iz Deux sources. tu i tamo. Ptica koja leti zaustavlja se na jednom mestu da bi svila gnezdo. str. razmišlja kao divljak. Bergsonova filosofija neodoljivo podseća na filosofiju Indijanaca plemena Su. zaustavljena.128 Klod Levi Stros Totemizam danas 129 shvati neke aspekte totemizma. ova zaustavljanja javljaju se u našim očima kao pojava živih vrsta. Za misao kod Dakota. ima ovaj ili onaj trenutak. Tako se i Bog zaustavio. 435). Sunce. 284—285) priču jednog mudraca iz plemena Dakota. 221). gde Bergson rezimira svoju metafiziku: Velika struja stvaralačke energije prodire u materiju da bi postigla ono što može. Zaista. zaista vreme se svodi na trajanje. Jezik plemena Dakota nema reč za vreme. jednostavan čin. Čovek koji hoda zaustavlja se kada to želi. a i on sam je mogao da primeti sličnost pošto je pročitao Formes elementaires de la vie religieuse i razmišljao ο tom delu. životinje. tamo je on boravio. bila bliska mislima totemskih naroda. u svom kretanju. moglo je doći samo na jednom suštinskom planu. ona je Dva teksta su u tolikoj meri podudarna da je posle njihovog čitanja lakše prihvatiti da je Bergson mogao da shvati šta se krije iza totemizma. koji izlaže. koji o d m a h prisiljava hiljade zrnaca peska da se međusobno usklade k a k o bi se otisak ocrtao (Bergson. organizovanje je međutim samo zaustavljanje. str. zato što je njegova sopstvena misao. jezikom sličnim onome upotrebljenom u delu Evolu­ tion creatrice. Šta im je zajednič­ ko? Izgleda da srodnost potiče od iste želje za celovitim poimanjem ona dva vida stvarnosti koje filosof označava recima neprekidnost i ispreMdanost. ali zna da izrazi raznovrsne načine bitisanja u vremenu. Redklif-Braun je išao istim putem kada je svodio totemizam na osobeni vid sveopšteg pokušaja da se pomire opozicija i integraci­ ja. na drugom da bi se odmorila. i prema kojoj stvari i bića predstavljaju samo zgusnute oblike stvaralačkog kontinuiteta. otkriva mnoštvo elemenata koji se usklađuju da bi obavili mnoštvo funkcija. 12). te on dobio pomoć i blagoslov (Dorsey. predstavlja mesto gde se on zaustavio. i istog napora da se izrade dve perspektive koje se međusobno dopunjuju i koje vode istoj istini 2 '. na koji treba ukazati.

. Setićemo se da ih je uveo Long. Međutim. . u skladu s tim. Ovi odnosi. prirodno je morala da izazove u d u h u čoveka percepciju nekih odnosa. ne društveno stanje. obazrivost i radoznalost povezane su kao dve strane intelektualne delatnosti. 42. Na skoro savremeni način. . strašljiv. koja izgleda da se ne može umanjiti na biološkom planu.. godine. kao Redklif-Braun i Bergson. Svakako. spor. koja se zasniva na sposobnosti čoveka da se usavr­ šava: . da bi ova diversifikacija i ovo povećanje veza mogli da dovedu do tehničkih i društvenih preobražaja. on nije delovao ne­ posredno. bolje rečeno. Međutim. koja mu je ukazivala na mere predostrožnosti najpotrebnije za njegovu bezbednost (Rousseau /l/. Međutim.To je toliko tačno da se kod njega ponekad nalazi. uspostavljeni po potrebi i skoro bez razmišljanja. sposobnosti koja . instinkt rađanja. Uspon kulture dolazi. slab. dovodio je samo do čisto životinjskog čina". 41. kako u vrsti tako i u pojedincu. na isti način kao priroda i kultura: njih razdvaja celo rastojanje između „čistih oseta i najjednostavnijih saznanja". u roku od nekoliko meseci 9· . i u međusobnoj heterogenosti vrsta. smeo i drugim sličnim idejama. da bi mogli da opstanu u različitim sredinama i da poveća­ ju broj svojih veza sa prirodom. str. brz. prema tome. Poslednji deo rečenice ne treba shvatiti kao promenu stava: u Rusoovoj misli. uostalom. Oprezniji od Bergsona. bilo je potreb­ no da oni postanu predmet i sredstvo čovekove misli: l Stalna bliskost sa različitim bićima. dok životinja. koje izražavamo recima veliki. jer se on „predaje jedino osećanju trenutnog postojanja". koji s obzirom da pripada prirodi.e.130 Klod Levi Stros Totemizam danas 131 Redklif-Braun je imao jednog daljeg prethodnika. jer se izražava u serijalnosti pojedinaca u okviru vrste. jak. prelaz sa prirode na kulturu. Kada vlada prirodno stanje obe nedostaju čoveku.. istovremeno sa rađanjem intelekta. Rusoova pronicljivost izne­ nađuje nas još više zbog toga što je za više godina prethodila prvim pojmovima ο totemizmu. izvor društvene diferencijacije koja može biti doživljena jedino pod uslovom da je pojmljena. kao prirodan uzrok. u knjizi koja datira iz 1791. konačno su kod njega stvorili neku vrstu misli. 63). čuva se da pomene instinkt. leži u nama. 54). Discours sur l'origine et les fondaments de Γ inegalite parmi les hommes bez sumnje je prvo delo u francuskoj literaturi ο opštoj antropologiji. afektivni i intelektualni život se suprotstavljaju jedan drugome. već „stanje razuma" (i. suprotnost izme­ đu neprekinutog i isprekidanog. Ruso postavlja centralni problem antropologije. kao suprotnost prirodnom stanju. ili. ne bi dozvolio da se ona prevaziđe. Ruso vidi u čovekovom shvatanju „specifične" strukture životinjskog i biljnog sveta izvor prvih logičkih opera­ cija i. str. . mali. naime. Prelaz sa prirode na kulturu bio je uslovljen demografskim rastom. Za Rusoa. spontanu opreznost. . i skoro isto toliko neočekivanog. dok Discours sur l'origine de l'inegalite potiče iz 1754. Pre nego što je čovek postao društveno biće. u ličnosti Žan-Žak Rusoa. „slepi nagon . Ruso je pokazivao prema etnografiji mnogo više žara od Bergsona. S druge strane. pored toga što je poznavanje etnologije bilo još uvek veoma ograničeno u XVIII veku. On je prvo prinudio ljude da učine svoj način života raznovrsnijim. prevaziđena je u okviru kulture. i tih bića među­ sobno. međutim.

prirodni život čoveka definiše samo pomoću jednog psihičkog stanja čija je sadržina podjednako afektivna i intelektualna. na logici koja koristi binarne opozicije i koja se poklapa sa prvim pojavama simbolizma. sa životinje na čoveka. izlažemo se opasnosti (kao što je to Dirkem docnije shvatio) da više ne shvatimo njihovu genezu. a njena vrsta. sa afektivnosti na intelektualnost. a doslovni smisao je poslednji pronađen. pa je usled toga prvi jezik morao da bude slikovit: Kako su prvi motivi koji su naveli čoveka da progovo­ ri bile strasti. pri čemu dvojnost izraza do izvesne tačke odgovara dvojnosti aspekta. postupak svojstven jeziku: njegov izvor nije u potrebama. predstavlja neku vrstu paradoksa. i gde je pojava svesti dovoljna za prelaz sa jednog stanja na drugi: to je milosrđe. Međutim. samo jedan). u istinu. koji u ovom pogledu preuzima Hobsovu tezu. zasnovano. vodi Rusoa do neobičnih hipoteza: tako dolazimo do beleške 10 u Discours. što znači da uzme raznovrsnost vrsta kao konceptualni oslonac za društvenu diferencija­ ciju. zatim mogućnost primene životinjskog i biljnog sveta na društvo. ona mu takođe omogućava da formuliše izvanredno savremeno gledi­ šte o· prelasku sa prirode na kulturu. uosta­ lom. Ruso ju je posta­ vio na istu razinu sa opozicijom i ona stoga. To što se ogled sa naslogom Totemizam danas završava retrospektivnim razmatranjima. Zato što se čovek prvo­ bitno oseća istovetnim sa sebi sličnima (u koje treba ubrajati. bez ukidanja razlika. i gde vidimo ključ totemizma? Jer. nije pozno ulepšavanje jezika. već u strastima. Kako onda shvatiti. kako Ruso izričito tvrdi.132 Klod Levi Stros Totemizam danas 133 postaje ono što će biti celog života. Stvari će se nazvati pravim imenom tek kada budu viđene u svom pravom obliku U početku se samo govorilo kroz poeziju. Rusoov odgovor se sastoji u tome da se. prethode analitičkoj redukciji u pravom smislu. već jedan od njegovih osnovnih načina. pre svega. njegovi prvi izrazi bili su Tropi. 40). koji utapaju u neku vrstu nadrealnosti predmete percepcije i osećanja koja oni izazivaju. str. Ali paradoks je samo jedan vid ove totemske iluzije. To je. čiji smo značaj u totemizmu u više mahova isticali. sa prirode na kulturu. u čemu se sastoji identifikacija. predstavlja jedan od prvih oblika diskurzivne misli. trostruki prelaz (koji je. koju stroža analiza činjenica u . razmišljanje je počelo tek mnogo docnije (Rousseau 2 str 565). posle hiljadu godina ostaje ono što je bila prve od tih hiljadu godina (Rousseau III. koju je već pojmio Ruso. Najpre je rođen slikoviti jezik. ako ove izraze radikalno razdvajamo. i životinje). Ova filosofija prvobitne identifikacije sa drugima najudaljenija je od Sartrovog egzistencijalizma. traži svest ο suprot­ nostima i prethodi joj: najpre suprotnosti između logičkih osobina shvaćenih kao sastavni delovi polja. \ Obuhvatni izrazi. on će docnije steći sposobnost da se razlikuje. za Rusoa. kao što smo videli. a zatim u okviru samog polja između „ljudskog" i „ne-ljudskog". ili kako Ruso takođe kaže. Metafora. sa istim pravom. Celovito gledanje na ljude i žvljotinje kao čulna bića. Ona. isto kao što njih razlikuje. gde on kaže da bi oranguta­ ni i drugi antropoidni majmuni Azije i Afrike mogli biti ljudi koje su putnici puni predrasuda zlonamerno svrstali u životinjski svet. identifikacija sa drugim.

Obuzetost stvarima religije učinila je da se totemi­ zam stavi u religiju. i jedan drugi. kao rezultat šupljina i . To je ono što smo videli da se desilo sa totemizmom. koje su pretenzije religijske antropologije već izopačile i prekrojile. prema tome. vezan za naročitu vrstu proučavanja. onda ona ima da deli sudbinu zajedničku svim naučnim predmetima. Zahvaljujući bizarnosti koja mu je pripisana. Bez sumnje je Bergsonov uspeh bio posredna posledica njegovih filosofskih predrasuda. ali se od njih razlikuje po tome što povlači granice tih vrednosti u ovkiru normalne misli belog čoveka. ta kombinacija ne dovede do nečeg novog. čije bi približa­ vanje ukazalo na postojanje suviše upadljivih afinite­ ta. to jest ispitujući na sebi načine mišljenja najpre zapažene spolja. Ako postoji zahtev da se religija konstituiše kao nezavisni red. svaki poduhvat koji teži objektivnom proučavanju religije biće prinuđen da napusti područje ideja. da prodru u prirodu verovanja i običaja koji im nisu bili bliski. iz straha da one ne dođu u opasnost da se raspadnu u dodiru s njim. kao Bergson. Ali nauke. ali će izgubiti svoju autonomiju i svoju specifičnost. ili ukoliko se učini napor da se one naprave takvima. koji se samo okreću oko pojava. i čije stvarno postojanje još niko nije pokušao da utvrdi. Ali ovde je za nas značajno to što su Bergson i Ruso uspeli da prodru do psiholoških osnova egzotičnih ustanova (pri čemu Ruso nije ni znao da one postoje) unutrašnjim pristupom. tu se ispoljavaju osećanja. on teži tome da ozakoni vrednosti. osim ako. mogli. i još više uveličana u tumačenjima posmatrača i nagađa­ njima teoretičara. to jest ako smatramo da nas i one približava­ ju mehanizmu misli. umesto da u njih sve zatvori. ako se tako može reći. što je bilo naročito potrebno u slučaju religijskih pojava. a istina koju ona krije više pripada prošlosti nego sadašnjosti. Ostaće otvore­ ni samo afektivni — ako ne čak i organski — i sociološki pristupi. Logika razlika i opozicija pripada. u slučaju Rusoa.134 Klod Levi Stros Totemizam danas 135 njenoj osnovi može da rasprši. mogu efikasno da deluju samo na osnovu jasnih ideja. „zaobilazno". pa i humanističke. koji je živeo u vreme kada pojam totemizma još nije dobio svoj oblik. Usled toga. bez prvobitnih osobina kako totemizma tako i religije. Nasuprot tome. totemizam je u jednom trenutku poslužio za jačanje pritiska na primitivne ustanove da bi se one odvojile od naših. ili jednostav­ no zamišljene. jer joj Bergsonova filosofija daje niže mesto u odnosu na druge vidove saznanja: istina tu stiže. Svakako. Time oni pokazuju da je celokupan čovekov duh poprište virtuelnog iskustva. divljaku i „zatvore­ nom društvu". i da se tako upravlja onim što se dešava u duhovima ljudi. još i pre „otkrivanja" totemizma. čije se stvarno postojanje svodi na poseban primer nekih načina mišljenja. pre današnjih stručnjaka i. ali što je mogućno dalje — pa i po cenu njegovog karikiranja — od takozvanih civilizovanih religija. bez obzira na rastojanja koja ih razdvajaju. kao u Dirkemovom slučaju. neizbežno će doći do toga da se ona u očima nauke ukaže kao carstvo zbrkanih ideja. Ako se ona odredi nasuprot tome. Jer totemska iluzija se sastoji prvenstveno u tome što su jedan filosof koji nije imao pojma ο etnologiji. religijska antropologija imaće valjane pristupe. ako se religijskim idejama prida ista vrednost kao i svakom drugom konceptualnom sistemu. Kao i nje­ govi savremenici. ali naknadno.

CROSSE-UPCOTT (A. 1933—1934. Čitalac će ovde naći samo radove p o m e n u t e u ovoj knjizi. Njegova slika je projektovana. njegova bit nije spolja. Washington. 1933—1934. BERGSON (H. W. section I.. . A S t u d y of S i o u a n Cults. Xlth Annual Report (1889—1890). Loki. t IX. 6 vol. načini na koje pokušava da ih zadovolji. 1948. Montreal. 4. B u r e a u of American Ethnology. E L K I N (A..). Paris. X. Dominion Museum. P. P. Sub-Section.). BOAS (F. The Nature of Australian Totemism. 18. [2] The Origin of Totemism. a zahtevi na koje on odgovara.). n° 2. Jer. Boston. Paris. E L E K I N (A. CUOQ (J. D U M E Z I L (G. P. [2] Studies in Australian Totemism. Cours de Philosophie postive.). 1924. XI. Bulletin n° 10. 1908.. [1] Studies in Australian Totemism. 164 ed. ELKIN (A. [1] General Anthroplogy. 1868. p a r t II. 1916.. ed.) [3] The Australian Aborigines. ako iluzija pokriva jedan delić istine. Journal of the Royal Anthropological Institute. 3' ed. Section and Moiety Totemism. Maori Religion and Mythology. DURKHEIM (E.).). O. U tom smislu u njemu nema ničeg arhaičnog ili dalekog. Wellington. 1894.). nije primlje­ na. već u nama. New York. 1967. Sydney-London. ANTHROPOS. pre svega su intelektualnog reda. vol.).). London 1938. Les Formes elšmentaires de la vie religieuse. 86. ta istina nije van nas. Les Deux Sources de la morale et de la religion. American Anthropologist.). 1956. Oceania. Α. BIBLIOGRAFIJA Bibliografija totemizma je ogromna. vol. COMTE (Α. Paris. R. 4. 1886. n° 1. BOAS (F. 1954. 1914— 1916. vol.). Oceania.). Das Problem des Totemismus. vol. Lexique de la langue algonquine. Social Aspects of Ngindo Bee-Keeping. BEST (E. Tobožnji totemizam temelji se na rasuđiva­ nju.136 Klod Levi Stros mana jednog skupa ideja koji nikada ne može da se zaokruži. Paris. 5e ed. DORSEY (J.

1945. 1948. Death and the Right Hand. PRYTZ-JOHANSEN ( J ) . Londres 1939. 1960.).). The Time Concept Perspective a n d Premise in the Sociocultural Order of the Dakota Indians. in The Nature of Culture. The Dynamics of Clanship among the Tallensi. 1948. LANE (B. McLENNAN (J. 1918. 1952. Washington. Ε. 1960. 7. Voyages a n d Travels of an Indian Interpreter and T r a d e r (1791). National Museum of Canada. Oceania.). Chicago. Oceania. vol. XLIX. 1960.). 1960. vol. [4] On the Principle of Convergence in Ethnology. New York. Chicago. New York. Bulletin of the Canada Department of Mines. vol. Journal of American Folklore. Bureau of American Ethnology. London. FIRTH (R. [3] History and Traditions of Tikopia.). 5. 56. L ) . The Maori and his Religion.). η 25. F. [2] An Introduction to Cultural Anthropology. 1952. EVANS-PRITCHARD (Ε. Cranbook Institute of Science. D.. V. 1934. White. H. 26. Α. Ottawa. Essays in the Science of Culture in Honor of Leslie A. [1] Zande Totems. n° 1.).) et HALLE (M. An Introduction to Social Anthropology.).). GOLDENWEISER (Α. vol. S.). G. New York. Edinburgh-London. PIDDINGTON (R. LOWIE (R.). 1947.. vol. 1951. LONG (J. n°" 1 et 2. North of Mexico. FRAZER (J. Oxford. [1] The Social Organization of Australian Tribes. Journal de la Societe des Americanistes. London. Paris. KROEBER (A. Totemism and the A. XXV.. an Analytical Study. [1] Anthropology. 1952. 'S-Gravenhage. I. I. L A N D E S (R. The Worship of Animals a n d Plants.). RADCLIFFE-BROWN (A. Plains Anthropologist. London.). vol. 1924. Paris. 1961. Boston. 1956. 1929. London vol.). vol. francaise. in The Nature of Culture. E. [1] Traite de sociologie primitive. new ed.). E ) . KROEBER (A.). 20. Les Structures elementaires de la parente. 78. New York. in Structure and Function in Primitive Society. HERTZ. 1948. I. [2] Form and Content in Totemism. HILGER (Sister M. [4] Totem a n d Taboo in Retrospect (1939). Totem et Tabou. 2 vol. XXIX. 6 e ed. Paris. 1937. Oceania. J E N N E S S ( D ) . The Ojibwa Indians of Parry Island. in: Dole and Carneiro. Ojibwa Sociology. 1870. L. [2] Anthropology. New York.). 1935.). 1923. Bulletin 30. Journal of American Folklore. Copenhagen. American Anthropologist. American Anthropologist. Chicago. vol. 1869 et vol. H. vol I. EVANS-PRITCHARD (E. 1924. The Wik-Munkan Tribe of Cape York Peninsula. Detroit. Some early customs of the Menomini Indians. 1956. R. New York. New York. Columbia University Contribu­ tions to Anthropology. Handbook of American Indians. Paris..). vol. Clyde). [2] The Sexual Life of Savages in North-Westem Melanesia. [3] Totem and Taboo: An Ethnologic Psychoa­ nalysis (1920). 1949. LEVI-STRAUSS ( C ) . Smithsonian Miscellaneous Collections. trad. JAKOBSON (R. Science and Religion. [3] Nuer ReUgion. Washington. [1] Magic. LINTON (R. KROEBER (A.). n° 110. eds. Chippewa Village. MALINOWSKI (B. Man. [4] Preface to: R. L. Totemism and Exogamy. MICHELSON (T. 2 vol. KINIETZ (W. LOWIE (R. Fundamentals of Language. francaise. 56 n° 62. LOWIE (R. 1912. 1930—1931. vol.). MALINOWSKI (B. Smithsonian Institution.). K. Glencoe. Varieties of Cross-cousin marriage and Incest Taboos: S t r u c t u r e and Causality. FIRTH (R. 2 vol. Social Structure.138 Klod Levi Siros Totemizam danas 139 EVANS-PRICHARD (Ε. 1935. [3] Social Organization.). MURDOCK (G.). Notes and Queries on Antrhropology. EVANS-PRICHARD (Ε. F. Man. 1956. F R E U D (S.). Oxford. 6. FORTES (M. MALAN (V. 1910. vol. I. [2] The Sociological Theory of Totemism (1929).). 1956. 1907—1910. H ) . t. New York. KROEBER (A. The Fortnightly Review. 1950. trad. ΠΙ. Explorations and Field-Work of the Smithso­ nian Institution in 1925. R ) .). η 78. 1949. n™ 3 et 1930—1931. Α. Wellington. The Story o of Katikitegon. 1954. Ε. [1] Totemism in Polynesia. McCONNEL (U.. Bull. 1930—1931. Their Social and Religious Life. P. [2] Zande Clan Names.).). [1] Totemism. 1922. [2] Primitive Polynesian Economy. RADCLIFFE-BROWN (A. Ε. FIRTH (R. 1910. 4 vol. GOLDENWEISER (Α.. L ) . London.. XXIII. 1926. .). vol. LOWIE (R.) a n d McCONE (R. H ) .

1776. THOMAS (N. History of t h e Ojibways. ed.). 1952. 1951 (Published in 1952). 2 vol. WARNER (W. ΠΙ. Paris. The History of Melanesien Society. Glencoe. Le culte des idoles en Siberie. Melbourne. 1783.. 1936—1937. parts I and II. E. London. Paris.140 Klod Levi Siros SADRŽAJ RADCLIFFE-BROWN (A.in Australia. II. 1947. J ) . vol. Londres.). Remarks on Totemism. [2] Essai sur I'origine des langues. ROUSSEAU (J. Discours sur I'origine et les fondements de Inegalite parmi les hommes. 1904. Z E L E N I N E (D. Oceania. I. The Northern Tribes of Central Australia.). vol. L. chap. H. 1906. Journal of the Royal Anthropological Institute. VAN G E N N E P (Α. Minnesota Historical Collections. Revised ed. [3] Taboo (1939). nouv. R ) . vol. R ) .). 1899. t. f r a n c . SPENCER (B.) et G I L L E N (F.). W. H ) . STANNER (W. J. t.. Oeuvres posthumes. ROUSSEAU (J. New York. 1952. Canvridge. J. 1885. Murinbata Kinship and Totemism. Londres. in: Structure and Function in Primitive Society. L'Etat actuel du probleme totemique. (Novo izdanje: Method in Social Anthropology Chicago 1958. Cambridge. R ) .). II. V.. 1958. OEuvres melees. Journal of the Royal Anthropological Institute. G. H.).. 81. 7. 5. 1914. vol. n° 2. Saint-Paul. UVOD I TOTEMSKA ILUZIJA II AUSTRALIJSKITOTEMIZAM ΙΠ FUNKCIONALISTIČKITOTEMIZMI IV KA INTELEKTU V TOTEMIZAM IZNUTRA BIBLIOGRAFIJA 5 25 47 77 97 121 137 . [4] The Comparative Method in Social Anthropology. Aranda Traditions. Huxley Memorial Lecture for 1951. Kinship Organizations and Group Marriage.) RIVERS (W. WARREN (W). A Black Civilizaüon. 1920. trad. Β ) . TYLOR (Ε. RADCLIFFE-BROWN (A. STREHLOW (T.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->