Henning Nitze

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice

REABILITAREA ŞARPANTELOR LA CLĂDIRI ISTORICE
Ghid pentru elaborea releveului, transpunerea în textul de licitare şi execuţia lucrărilor pe baza unor exemple practice

Editat de Proiectul de colaborare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara“ a Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ) şi Camera de meserii Rheinhessen 

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice

Reabilitarea clădirilor istorice se deosebeşte de proiectarea şi construcţia unei clădiri noi. Pentru o reabilitare corectă din punct de vedere tehnologic şi estetic este necesară cunoaşterea aprofundată a modului de construcţie originar şi a materialelor necesare în reabilitarea clădirilor istorice. Un element important al Proiectului de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara” este organizarea de cursuri de calificare practică pentru arhitecţi şi specialişti în construcţii, prin sprijunul parteneriatului dintre Camera de meserii Rheinhessen şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara. Meşterii, membrii ai Camerei de meserii din Rheinhessen, cu experienţă îndelungată în restaurarea şi reabilitarea clădirilor istorice, oferă cunoştinţele lor în cadrul acestor cursuri, de-a lungul mai multor săptămâni. Această broşură este prima dintr-o serie de ghiduri practice, astfel încât conţinutul cursurilor de calificare să fie cunoscut şi pus la dispoziţie tuturor interesaţilor. 

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice

Introducere Însemnarea degradărilor Stabilirea măsurilor necesare reabilitării Transpunerea în textul de licitare

5 6 10 14 18 26

Exemple de examinări ale clădirilor Exemple de măsuri de reparaţii Anexă: Liste de control

34 

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 

Stabilirea sarcinilor noastre poate fi descrisă după cum urmează: Întâi are loc o inspectare amănunţită inclusiv o analiză a degradărilor pentru întocmirea releveului şi însemnarea degradărilor. care în primul rând trebuie să servească în mod prioritar unui scop precis: Conservarea construcţiei în formele ei cele mai diverse. trebuie reparată spre conservare şarpanta istorică. pentru ca în final să se obţină un rezultat durabil. să se poată interveni. În acest caz trebuie îmbinate diverse interese. în funcţie de vechime. ca expresie a culturii. care trebuie obţinută după reabilitare. autorităţi. la nevoie. Astfel proiectarea măsurilor de reabilitare reprezintă un pas important între starea găsită la faţa locului şi starea. Această broşură are ca scop efectuarea temeinică şi economicoasă a planificării şi de asemenea respectarea cerinţelor privind ocrotirea monumentelor. reparaţiile trebuie să se orienteze în ceea ce priveşte materialul şi execuţia în funcţie de cele găsite la faţa locului. În mod necesar trebuie studiată amănunţit clădirea.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Reabilitarea şarpantelor istorice reprezintă o sarcină complexă. urme ale istoriei oraşului şi nu în ultimul rând modelarea artistică. la specialişti. Urmează stabilirea şi alegerea măsurilor adecvate ca şi concept de lucru. Dacă. materialele utilizate. pentru ca lucrările de reabilitare să poată fi executate economicos şi cu o orientare precisă spre aceste ţeluri. în care sunt listate măsurile în funcţie de poziţia lor. pentru ca. toţi cei cointeresaţi. pentru a înţelege starea de fapt şi pentru a o putea descrie. O clădire reuneşte în sine ideile şi experienţele constructive. în cazul nostru. Pe baza acestora se realizează o descriere a acţiunilor. atunci trebuie conservate şi protejate cât mai multe dintre aceste aspecte individuale. semnele naturale de îmbătrânire nu trebuie înfrumuseţate. urmele unor lucrări anterioare. la proiectant. Chiar mai mult decât în cazul construcţiilor noi. Lucrările vor fi supervizate. pentru a-i păstra însemnătatea iniţială. INTRODUCERE Introducere  . De asemenea este importantă stabilirea şi formularea unor ţeluri foarte precise. O construcţie nouă cu aspect istoric nu poate reprezenta scopul şi nici nu îl satisface. firme executante până la cel mai simplu muncitor necalificat trebuie implicaţi într-un proces. de la proprietar. Trebuie conservat cât mai mult din structură şi din substanţa intactă.

Însemnarea degradărilor .1.

care a fost calitatea lemnu. Profilele crestelor şi ale doliilor sunt reprezentate separat. sau un acoperiş cu căpriori respectiv cu grinzi transversale de centură? Cum a fost reabilitată şarpanta. ce pot fi comparate între ele. există lucarne. anexate ca exemplu. expertize privind degradările. ce stil arhitectonic se regăseşte. înclinaţia acoperişului şi şipcile existente. O metodă regulată creează însă premisele pentru un bun rezultat şi uşurează expertizarea. care se regăseşte în modelarea paşilor de lucru ce trebuiesc stabiliţi.binărilor de lemn. un acoperiş în patru ape. care sunt importante pentru clădire şi astfel pentru paşii de lucru ulteriori. cât de bună este execuţia tehnică. ştie. la execuţia măsurilor şi în documentaţia finală. de ce tip este învelitoarea acoperişului? Stabilirea profilului acoperişului (Fritz Kress) Poziţia căpriorilor (Fritz Kress) Releveul Releveul ce urmează a fi întocmit conţine în principal măsurătorile exterioare. este un acoperiş simplu în două ape. Desigur nu toate punctele din lista noastră sunt determinante în cazul fiecărei şarpante. în enumerarea acţiunilor. În profil sunt conţinute dimensiunile de bază. bovindouri sau turnuri? Ce tip de structură există. există documentaţiile unor măsuri anterioare.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Colectarea informaţiilor Întocmirea releveului reprezintă baza pentru stabilirea măsurilor ulterioare. există deja publicaţii. Dacă se procedează sistematic. atunci de la bun început se creează o structură de bază. înălţimile coamelor. sau sunt marcate vizibil ca fiind încă fără răspuns. ce ne spun sursele istorice despre perioada de construcţie? Ce date rezultă din cercetările de până acum. o stabilire a profilului acoperişului. Însemnarea degradărilor  . ce tip de lemn a fost utilizat. Cine a trebuit deja să facă drumuri suplimentare pe şantiere. există datări pe buiandrugul porţii sau în alte locuri asemănătoare.lui. Ca ajutor pot servi listele de control. poziţiile grinzilor transversale de centură sau a penelor. poziţia grinzilor planşeului de acoperiş şi poziţia căpriorilor plus secţiunile lemnelor şi distanţele dintre căpriori. De asemenea o procedură standardizată aduce cu sine rezultate. există un raport de consultanţă? Ce formă exterioară are acoperişul. Întrebările relevante îşi află răspunsul. este un acoperiş cu pene. doar pentru că un detaliu nu fusese inclus. El nu este altceva decât o culegere de informaţii cât mai obiective. cât de importantă este o inventariere completă de la bun început. cât de exacţi sunt paşii îm. La întocmirea releveului se vor avea în vedere următoarele puncte: Cum este încadrată clădirea din punct de vedere al perioadei de construcţie.

sau prin lucrări de reconstrucţie au fost cumva pricinuite modificări ale sarcinii? Există o suprasolicitare datorată utilizării neconforme cu destinaţia. burlane de scurgere) sau există o deteriorare anterioară datorată apei din precipitaţii? Urcă umiditatea din zidăria afectată de umezeală? Există infiltraţii ale umezelii din conducte de apă defecte? Există deteriorări datorate umezelii formate din condens? Substanţa lemnoasă este distrusă prin putrezire? Există o deteriorare printr-un atac curent cu ciupercă sau se găsesc corpuri fructifere ale unui atac anterior? Există un atac curent cu insecte dăunătoare sau există deteriorări ale unui atac anterior? Există efecte chimice ale unor substanţe depozitate? S-au depus excremente de păsări în pod sau pe structura portantă? Se găsesc efecte ale fumului şi ale gazelor de evacuare prin coşuri neetanşe? Nu au fost înlăturate niciodată deteriorările datorate unor incendii mai vechi? Există deteriorări cauzate prin încercări necorespunzătoare de remediere la structură? Au dus încercări de reparaţie deficiente la degradări ulterioare?  Însemnarea degradărilor . pe care le găsim la faţa locului. lanţuri sau zone de circulaţie? Persistă umiditatea datorită apei infiltrate din precipitaţii? Evacuarea apei de pe învelitoare este deficientă jgheaburi. Structura Există deficienţe condiţionate de modul în care a fost proiectată structura? Au fost cumva dimensionate greşit secţiunile? Alegerea lemnului nu a fost bună? Au fost create deschideri prea mari? Au fost alese îmbinări greşite sau au fost dimensionate prea mici? Au fost dispuse dolii orizontale. sau sunt suprasolicitate anumite noduri datorită unor degradări în alte părţi? Au dus eventualele încărcări mari de zăpadă pe suprafeţele de acoperiş plane sau pe doliile orizontale la degradări? Întreţinere deficientă Întrebarea. tubulaturi. sau structura a fost deranjată prin lucrări de reconstrucţie sau modificări ulterioare? Documentare Descriere Localizare Clasificare Numirea cauzelor Suprasolicitare Există degradări datorate suprasolicitării? A fost depozitat moloz. la care din păcate se răspunde cu „Da“ de cele mai multe ori este: Există degradări datorate unei deficiente întreţineri a clădirii? Există uzuri mecanice agravante datorate unor cabluri de sârmă.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Inventarierea degradărilor INVENTARIEREA DEGRADĂRILOR La degradările. încercăm să facem o sortare în funcţie de cauză.

se realizează în baza releveului nostru o cartare a degradărilor. Însemnarea degradărilor  . ca de exemplu roşu pentru total degradat resp. dacă evacuarea apei de pe şarpantă este deteriorată? Cartarea degradărilor Pentru ca imaginile concluzionate ale degradărilor să nu reprezinte o colecţie de foi separate. dacă învelitoarea acoperişului prezintă acolo găuri? Pot exista degradări în zona dezvelită de rezemare a capetelor grinzilor. portocaliu pentru degradat în mare măsură. Exemplu Cartarea degradărilor Următorii paşi Nu am făcut până acuma altceva.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Degradările ascunse Există degradări. Căci în afara simplei localizări. galben pentru uşor degradat. când zidăria este umedă? Pot fi ascunse degradări sub moloz şi excremente? Există posibilitatea. unde se presupune o degradare şi cum se evaluează degradarea totală. atunci cartarea oferă o prezentare calificată asupra stării întregii şarpante. decât să împărţim sarcina generală în mai multe sarcini individuale. care se află în zone cu înclinaţie a acoperişului considerabil mai mică sunt intacte? Se presupun degradări la punctele de bază ale acoperişului cu căpriori? Este cumva atacat pragul de lemn al grinzilor la acoperişul cu căpriori sau cu grinzi transversale de centură? Se poate ca şi cosoroaba să fie deteriorată? Ce se întâmplă cu cornişa. Acum fiecărei probleme îi va fi atribuită individual rezolvarea. inexistent. Astfel poate fi localizat fiecare punct al listei noastre de deficienţe şi independent de termenul utilizat. care fiecare astfel este mai clară şi rezolvabilă în funcţie de cauza ei în parte. este clar pentru fiecare utilizator al expertizei. care sunt ascunse în timpul inspecţiei. dar care se presupun şi este foarte probabil să fie prezente? Pot exista degradări în zona coamei. Dacă se folosesc diferite culori. unde se află fiecare degradare în parte. care nu poate fi ajunsă în timpul expertizei. cartarea degradărilor permite şi desenarea extinderii în spaţiu a degradării. ca anumiţi căpriori din vecinătatea calcanelor sau a coşurilor să fie afectaţi din cauza apei din precipitaţii infiltrată pe acolo? Şipcile.

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 10 2. Stabilirea măsurilor necesare reabilitării .

care au cedat sunt înlocuite cu unele mai groase. în care am realizat inventarierea degradărilor. Sarcinile provenite din modificările şi anexele făcute anterior sunt preluate suplimentar. Cea mai bună soluţie este însă înlocuirea unor părţi din lungimea lemnelor deteriorate folosind prelungiri adecvate. Cauzele deformării fundaţiei trebuie înlăturate. a grinzilor sau a structurilor portante. În cazul unor modificări sau reconstrucţii dăunătoare se recomandă reconstrucţia în starea iniţială. Mai bine pentru menţinerea substanţei este înlocuirea individuală a lemnelor pe întreaga lungime. care au dus la schimbări ale distribuţiei de sarcini. pentru a descărca structura.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Metodică Pentru o prezentare mai bună vom trece prin stabilirea măsurilor în aceeaşi ordine. care trebuie proiectate şi executate în conformitate cu regulile tehnice prin respectarea distanţelor dintre margini. cleşti. În acest sens comparaţi propunerile de soluţionare cu punctele din capitolul Inventarierea degradărilor. pentru a se determina secţiunea portantă rămasă şi pentru a îndepărta substanţa deteriorată. Ca exemplele cele mai importante sunt de menţionat aici îmbinarea în jumătatea lemnului culcat şi în jumătatea lemnului vertical cu rosturi de îmbinare înclinate şi prindere cu bolţuri. deoarece astfel îmbinările de lemn intacte nu sunt afectate la capătul nedeteriorat. Defectele învecinate. de exemplu ca loc de depozitare. Îmbinările subdimensionate dintre lemne pot fi consolidate. Repararea elementelor degradate Lemnele atacate la suprafaţă vor fi degroşate. se va înlătura definitiv. pentru a reconstitui starea iniţială. În cazul degradărilor mai mari poate fi necesară înlocuirea completă a căpriorilor. Preluarea sarcinii Se va îndepărta molozul depozitat. Pentru a evita doliile orizontale se pot dispune suprafeţe ajutătoare de acoperiş. Stabilirea măsurilor necesare reabilitării 11 . construcţia nouă se va orienta în funcţie de structurile existente. trebuie reparate. pentru a evita tasări ulterioare. STABILIREA MĂSURILOR Consolidarea structurii Lemnele greşit dimensionate. Deschiderile mari pot fi micşorate prin suplimentarea cu subgrinzi. În acest caz. Utilizarea neconformă cu destinaţia podului. pene. popi sau pereţi.

aceasta se va usca. sau dacă lucrările de reparaţii necesare la şarpantă necesită aceasta. dacă substanţa acesteia este foarte proastă. Secţiunile transversale slăbite pot fi consolidate prin eclise sau cleşti laterali suplimentari. Pot fi înlocuite ţigle sau părţi din suprafeţe. care se repetă. În cazul unui pod amenajat se va avea neapărat grijă ca straturile funcţionale să fie corect dispuse şi îmbinate. care să conţină ca standarde îmbinările. Dacă zidăria este umedă. Forţele tăietoare pot fi preluate prin lemne suplimentare înşurubate sub căpriori prin îmbinări cu crestătură. membrana hidro-izolantă etanşă şi la vânt. secţiunea îndeajuns dimensionată pentru aerisire cu goluri de ventilare în zona straşinei şi execuţia funcţională a unei coame ventilate. stratul de material termoizolant. 12 Stabilirea măsurilor necesare reabilitării . în pod trebuie dispuse goluri de ventilare îndeajuns dimensionate. Independent de aceasta. În funcţie de stare. Lemnele. atunci trebuie renunţat la o amenajare în scop de locuinţă a şarpantei istorice. pentru ca umiditatea provenită din infiltrarea zăpezii sau după furtuni mai puternice să poată fi evacuată. Conductele neetanşe vor fi înlocuite.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Recomandabilă este crearea unui catalog permanent de măsuri. iar instalaţia de evacuarea apei de pe şarpantă se va repara pentru a funcţiona corespunzător. pot fi prelucrate până la substanţa sănătoasă şi pas cu pas pot fi fixate bucăţi de dulapi. Se înlocuiesc şiruri întregi de căpriori Se înnoieşte învelitoarea acoperişului Se înlocuieşte câte un lemn pe întreaga lungime Părţi ale învelitorii vor fi înnoite Se înlocuiesc părţial zone deteriorate ale elementelor Se repară învelitoarea acoperişului Conservare redusă a substanţei Conservare medie a substanţei Conservare mare a substanţei Înlăturarea cauzelor umezelii Poate fi necesar să înnoiţi întreaga învelitoare a acoperişului respectând regulile de specialitate. care sunt deteriorate doar parţial pe secţiune. poate fi de ajuns şi o reparaţie locală a învelitorii acoperişului şi astfel se oferă o conservare mai mare a substanţei. apoi bariera de vapori. Dacă acestea nu pot fi asigurate. Aerisirile conductelor de evacuare vor fi trase până deasupra învelitorii acoperişului şi nu se vor sfârşi în pod. cum ar fi suprafaţa de instalaţii dinspre interior.

Jgheaburile şi streşinile înfundate pot fi îndepărtate. Stabilirea măsurilor necesare reabilitării 13 . unde au fost presupuse la inspecţie degradări. Este necesară o izolare provizorie cu folie către schelă. deci pe lungimea şipcilor. atunci printr-o astfel de procedură poate fi eficient scăzut volumul de lucrări neprevăzute. Deciziile legate de măsurile necesare trebuie luate în timpul lucrărilor la şarpantă. chiar şi zonele de pe doliile din tablă şi de pe cele orizontale pot fi descoperite şi izolate provizoriu cu folie adecvată împotriva precipitaţiilor. Avantajul costurilor în cazul executării acesteia în cadrul lucrărilor se bazează pe posibilitatea utilizării schelelor şi a altor elemente de infrastructură ale unui şantier amenajat. Dacă înainte de lucrările pentru repararea degradărilor presupuse sunt planificate măsuri pe diferite niveluri de complexitate care se realizează la solicitarea proiectantului. Excrementele de pasăre depuse vor fi îndepărtate şi se va monta un sistem adecvat de protecţie împotriva păsărilor. Podul va fi complet eliberat şi curăţat. de exemplu care este volumul lucrărilor de decopertare. Capetele grinzilor. Doar complexitatea lor nu este cunoscută de la bun început. împotriva apei din precipitaţii. cosoroabele precum şi întregi zone de rezemare pot fi dezvelite ca puncte nevralgice. iar firma executantă este pregătită pentru aceasta. în zona straşinei poate fi îndepărtată învelitoarea aproximativ până la înălţimea ruperii de unghi a şarpantei. trebuie planificată pentru perioada lucrărilor o decopertare însoţită de reparaţii. De-a lungul calcanelor pot fi dezvelite ţigle. ele nu sunt însă în nici un caz de neprevăzut anterior. de pe muchii şi coame poate fi îndepărtată învelitoarea. coşuri şi alte străpungeri ale acoperişului se vor executa în mod profesional. proiectantul responsabil este prezent şi decide cum se procedează în continuare. sau această decopertare va fi propusă în cazul obiectelor de o importanţă deosebită ca pas de lucru separat. Decopertarea şi repararea degradărilor presupuse Acolo. La aceste lucrări.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Toate îmbinările învelitorii acoperişului la calcane.

Transpunerea în textul de licitare 14 .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 3.

trepte. de a da mai departe la terţi nivelul nostru de cunoştinţe. Observaţii preliminare. sunt denumite prestaţii suplimentare. că nu este vorba de o comandă oarecare. Toate prestaţiile. care se referă la toate poziţiile. Măsurile solicitate stau în prim plan. uşi Înlăturarea deşeurilor rezultate din lucrări Furnizarea de cuie din sârmă de până la 6mm de ex. ci scurte şi informative. Observaţiile preliminare generale şi la obiect. Stabiliţi în prealabil limitele. pentru a-i explica contractorului. a cartării degradărilor şi a catalogului de măsuri. Transpunerea în textul de licitare 15 . pe care l-am atins prin studierea intensă a şarpantei şi a întregii clădiri. ferestre. Aceste observaţii pot fi părţi ale rezultatelor inspecţiei preliminare. pentru închiderea cu şipci sau pentru cofraj Transportul materialelor pe şantier până la locul de punere în operă Înlăturarea şi reciclarea resturilor de materiale Stabilirea cantităţilor Pentru punerea în practică este necesară determinarea cantităţilor. pentru a face posibilă o privire de ansamblu asupra tipurilor de meseriaşi necesari în parte. pentru a evita ulterioare neînţelegeri şi eventual faceţi o listă. evită repetiţiile în cadrul poziţiilor. prestaţiile suplimentare Toate Prestaţiile speciale sau Prestaţiile principale sunt listate separat şi sunt remunerate separat. Observaţii preliminare asupra obiectului La începutul descrierii măsurilor trebuie incluse observaţii preliminare legate de importanţa clădirii şi a şarpantei. Observaţii preliminare privind ţelurile şi execuţia Apoi trebuie de asemenea prezentate ţelurile măsurii generale. Ele nu pot fi toate cuprinse. totuşi nu se vor complica şi nu vor fi foarte extinse. totuşi trebuie menţionată existenţa acestor prestaţii suplimentare în observaţiile preliminare. care se realizează în baza releveului.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Obiectivul Scopul textului de licitare este. care aparţin volumului de măsuri chiar şi fără amintirea lor în descrierea poziţiilor. cu toate acestea contractorul trebuie să primească şi informaţii de fond şi să fie sensibilizat asupra valorii culturale a clădirii. PRESTAŢIILE PRINCIPALE Sunt enumerate individual în registrul prestaţiilor la poziţii Se remunerează separat PRESTAŢIILE SUPLIMENTARE Sunt automat parte a poziţiilor Nu se remunerează separat Exemple Schele de până la 2 m deasupra terenului sau a podelei Măsuri simple de siguranţă pentru căptuşeli.

pe care le-am adunat sub termenul de măsuri necesare. cum dorim să fie executate. Formularea fiecărei poziţii în parte Toate punctele. rezemare pe căpriori şi pe pragul de lemn al grinzii de tavan Toate şipcile formează pe partea superioară o suprafaţă cu abateri de cel mult 15 mm Fixarea îmbinării cu cuie din sârmă zincată de 4. care se bazează pe cartarea degradărilor. livrare şi montare a şipcilor lipsă din lemn de răşinoase conform constatărilor la dimensiunile de aprox. şi în care sunt marcate poziţiile. vor fi prevăzute cu numere de poziţie şi în aşa fel descrise. 12/12 x 190 cm cu tăieturi exacte pas cu pas la capătul superior şi pe partea inferioară ptr.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Caietul de sarcini Pentru o localizare clară a fiecărei poziţii în parte trebuie realizat un caiet de sarcini.2 x 120 mm 20 bucăţi la € 16 Transpunerea în textul de licitare . 12/12 x 190 cm cu tăieturi exacte din pas în pas la capătul superior şi în partea inferioară pentru rezemare pe căpriori şi pe pragul de lemn al grinzii de tavan Toate şipcile formează pe partea superioară o suprafaţă cu abateri de cel mult 15 mm Fixarea îmbinării cu cuie din sârmă zincată de 4. EXEMPLUL 1 Furnizarea şi montarea şipcilor lipsă Fabricarea după model a şipcilor lipsă din lemn de răşinoase conform constatărilor la dimensiunile de aprox.2 x 120 mm 4 bucăţi la € EXEMPLUL 2 Schimbarea şipcilor puternic degradate Demontarea atentă a şipcilor degradate conform indicaţiilor Depozitarea părţilor demontate pentru reciclarea ulterioară de către contractor Execuţie după model. Formulările poziţiilor sunt descriere scurtă a procedeelor. şi cine trebuie să-l procure. la care se stabileşte în acelaşi timp. ce material este necesar.

care la începutul lucrărilor nu se ştie sigur. lungimile minime şi grosimile.2 x 120 mm Asigurarea poziţiei se face astfel. dacă vor fi necesare se recomandă formularea de poziţii eventuale. fixarea pas cu pas de elementul existent şi prinderea cu cuie din sârmă zincată de 3. distanţele faţă de margini. Acest lucru este în primul rând valabil pentru degradările presupuse. Lucrările remunerate în sistem de plata cu ora Lucrările neprevăzute pot fi remunerate în sistem de plata cu ora. Este indicată includerea în registrul prestaţiilor a unei poziţii cu un număr de ore pentru astfel de cazuri. în care sunt stabilite mijloacele de prindere.2 x 120 mm Realizarea. că toate şipcile formează pe partea superioară o suprafaţă plană cu abateri de cel mult 15 mm 30 bucăţi la € Schiţe Pentru reparaţiile complexe este necesară adăugarea la caietul de sarcini cu poziţiile aferente a unor schiţe cu îmbinările necesare. Transpunerea în textul de licitare 17 . la dimensiunile de aprox. Poziţiile eventual necesare Pentru lucrările. pentru a stabili în prealabil costurile pentru acestea. 4/12 x 190 cm.1 x 80 mm Piesa de reparaţie formează cu toate şipcile pe partea superioară o suprafaţă plană cu abateri de cel mult 15 mm 5 bucăţi la € EXEMPLUL 4 Protejarea şipcilor intacte Scoaterea din cuie şi curăţarea şipcilor sănătoase conform indicaţiilor Unde este necesar fixarea şipcii existente cu cuie din sârmă zincată de 4. livrarea şi montarea unei dubluri din lemn de răşinoase conform constatărilor.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 3 Repararea şipcilor uşor degradate Degroşarea atentă şi completă a substanţei lemnoase degradate Realizarea unei suprafeţe lemnoase plane pentru încorporarea piesei de reparatură Fixarea şipcii existente cu cuie din sârmă zincată de 4.

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 4. Exemple de examinări ale clădirilor 18 .

Cel puţin trei alte construcţii inclusiv rezemări ale acoperişului pot fi detectate pe parcela cu numărul 8. provenind probabil din anii 1750 – 1760. rezalitul central şi acoperişul cu fronton în segment de cerc este atribuit arhitecturii tipice pentru mijlocul secolului al XVIII-lea. acea linie de îmbinare între două unghiuri diferite ale şarpantei. Pe teren se află în mod clar mai multe clădiri din diferite perioade de construcţie.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Exemplele provin dintr-o inspectare a clădirii din Piaţa Unirii numărul 8 din Timişoara. După extinderea fortăreţei. 9 Exemple de examinări ale clădirilor 19 . În continuare ne vom preocupa doar de construcţia iniţială. O datare dendrocronologica pentru stabilirea anilor de tăiere a trunchiurilor de copaci utilizaţi nu este prevăzută. comune perioadei baroce. un interviu cu proprietarii. Mai întâi un sumar al rezultatelor examinării: Ca surse de informare au servit o parcurgere detaliată. Primele înregistrări în planurile cadastrale arată clar atât în spatele numărului 8 cât şi în spatele numărului 9 o curte neconstruită. Astfel se formează prin înclinaţia lor ceva mai lină la amplasarea pe căpriorul mai tare înclinat. Pragurile necesare de lemn de pe grinzile de acoperiş. precum şi o expertiză existentă. Şarpanta prezintă caracteristici tipice. 1812 şi de astăzi. inclusiv de şarpanta originală provenită din aceeaşi perioadă de construcţie. care este consolidat de grinda transversală de centură la nivelul centurii de grinzi. Nu au fost găsite datări pe clădire. care însă nu conţinea despre şarpantă decât informaţii inexacte. Acest lucru nu a fost luat în considerare la examinările de până acum. aşa de tipică pentru această metodă de construcţie. parcelele din zona Piaţa Unirii au fost asanate şi după construirea domului s-au construit clădirile de uz cetăţenesc. EXEMPLE CONCRETE DE INSPECTĂRI ALE CLĂDIRILOR Piaţa Unirii Nr. aflate în faţa găurilor de rezemare. pentru preluarea forţelor tăietoare din căpriorii rezemaţi. cu releveu şi documentare fotografică. Stilul construcţiei cu pilaştrii în aşa numitul „ordin colosal“. Următoarele afirmaţii se bazează deci pe examinarea clădirii şi pe evaluarea acesteia. că ocuparea Pieţei Unirii cu construcţii nu a mai fost realizată de administraţia militară ci de către civili. Câte doi căpriori şi o grindă de acoperiş formează un triunghi fix. 1758. şi a condus astfel la ipoteze contradictorii. Din istoria oraşului este cunoscut faptul. planurile cadastrale din anii 1754. 8 Piaţa Unirii Nr. este acoperit cu şipci. unde mai târziu au fost realizate mai multe anexe. Faţadele către Piaţa Unirii şi către strada Regimentul 5 Vânători aparţin iniţialei clădiri principale.

Poziţia lor ne lasă Detaliu îmbinare în coadă de rândunică 20 Exemple de examinări ale clădirilor . care se întinde deasupra numerelor 8 şi 9. centurile de grinzi nu pot fi în nici un caz confundate cu penele. căpriorii fiind prelungiţi prin grinzi suplimentare prinse lateral în cuie. Acest lucru poate fi dovedit pe baza continuităţii lemnelor şi a numerotării istorice a suprafeţelor de referinţă. tulpină întreagă Foarte bună execuţie şi alegere a materialelor Învelitoare cu ţigle pe şipci de susţinere numărul 9 şi se termină la numărul 8. Încărcările pe acoperiş sunt aplicate prin punctul de bază al căpriorilor în fiecare grindă de acoperiş pe reazem în zona pereţilor exteriori.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice În direcţia coamei. creasta de îmbinare între două feţe de acoperiş cu pante diferite şi cu dispunerea dinspre curte a unui căprior de dolie sunt executate perfect. fermele sunt rigidizate individual pe sub grinzile transversale de centură prin centuri de grinzi pe popi. Îmbinarea căpriorilor de colţ cu căpriorii de coamă. Este deci o construcţie continuă. În zona aticului executat ca fronton în segment de cerc deasupra rezalitului central dinspre Piaţă se află câteva şipci în interiorul podului care nu au nici o funcţiune. s-a dovedit ca uşor de reparat la alte obiecte asemănătoare. din jurul anului 1755 Acoperiş din grinzi transversale de centură pe construcţie unghiulară cu dolie şi linie de îmbinare între două feţe de acoperiş cu pante diferite „Acoperiş pentru o casă“ cu construcţie din aceeaşi perioadă pe parcela învecinată Lemn de răşinoare transportat cu pluta. Grinda transversală de centură aflată pentru vârsta ei într-o stare foarte bună. Construcţia iniţială de la numărul 8 include construcţia unghiulară a acoperişului din strada Regimentul-5-Vânători. Versantul triunghiular de acoperiş cu căpriorii săi de coamă. Dimensionarea tuturor părţilor şi a îmbinărilor s-a realizat conform regulilor tehnice. În acest sens. Pasarela dinspre curte a fost adăugată mai târziu. căpriorii coamei de îmbinare între două feţe de acoperiş cu pante diferite şi cu căpriorii de dolie ne arată. Numerotarea tuturor părţilor şarpantei începe la Piaţa Unirii SUBSTANŢA Şarpantă originală de influenţă barocă. a fost realizată împreună cu clădirea din Piaţa Unirii numărul 9 ca un aşa numit acoperiş pentru o casă“ (Einhausdach). ele având doar funcţie de rigidizare. Această metodă relativ simplă de construcţie cu popi verticali ai scaunului pe sub centurile de grinzi. că au fost realizate ca o structură portantă pentru construcţia unghiulară a acoperişului construit atunci. Zidul de cărămidă cu scop de calcan dintre numărul 8 şi 9 aflat în pod a fost adăugat ulterior.

Suprafaţa acoperişului către Piaţă este acoperită cu ţiglă solz. pe pereţii celulelor se depun minerale. Găuri din transportul cu pluta lemn de răşinoase cioplit Exemple de examinări ale clădirilor 21 . În plus. care au fost în prealabil legate între ele în plute şi transportate pe apă. Printre altele pentru dezvoltarea în continuare a oraşului.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice să concluzionăm. ceea ce ne duce la concluzia unei învelitori neetanşe a acoperişului. de factură mai nouă. substanţa se arată ca foarte bună şi în orice caz ca reparabilă. suprafaţa dinspre curte cu ţiglă presată. Majoritatea lemnelor prezintă doar pete de apă. Din istoria oraşului este cunoscut faptul. nu au fost găsite bucăţi cu defecte iniţiale. Acest lucru se poate vedea din nenumăratele găuri. rezultate din legarea plutelor. deoarece în timpul transportului apa spală zaharurile şi proteina din seva uscată. că unul din motivele pentru care se dorea transformarea râului Bega într-unul navigabil era transportul de lemn. În afară de degradările locale descrise mai jos. ambele protejând împotriva atacului insectelor dăunătoare. aşa ca la numărul 9. Au fost deci cioplite trunchiuri cu toporul în grinzi dintr-o bucată. transportat cu pluta. Lemnul transportat cu pluta este în general foarte rezistent. În cazul lemnelor utilizate este vorba despre molid şi brad. în pod nu se găsesc urme ale altor lucrări de reconstrucţie sau ale unor modificări substanţiale. În concluzie s-a păstrat în întregime şarpanta originală de la mijlocul secolului al 18-lea! STARE GENERALĂ în mare parte substanţă sănătoasă a structurii portante din lemn nu există modificări sau reconstrucţii în pod învelitoarea neetanşă a acoperişului ansamblul cu parcela învecinată complet conservat Alegerea lemnului a fost făcută bine. că aticul se poate să fi fost mărit ulterior şi că iniţial era eventual amplasat ca element de stil un fronton triunghiular mai mic ca frontispiciu. În rest. Nu există indicii. care să arate că şipcile sau ţiglele provin din perioada de construcţie a structurii portante.

şipcile. LISTĂ DE CONTROL Lista de control este inclusă în expertiză fără a fi vizibilă ca atare. vizibil pe coamă şi prin poziţia înclinată a unei lucarne. Circa 20 m2 de pereţi din scânduri trebuie îndepărtaţi. 22 Exemple de examinări ale clădirilor . Se vor verifica în special pragul de lemn de pe grinzile de tavan. pentru a obţine un acces comod din anexa mai recentă dinspre curte. excremente. 2 m³ de deşeuri voluminoase precum şi aprox. învelitoarea acoperişului nu mai este intactă. 2. Moloz. gunoi. Degradările presupuse: În punctele de bază ale căpriorilor se presupun şi alte degradări locale momentan nevizibile. În aripa dinspre strada Regimentul 5 Vânători mai multe puncte de bază ale căpriorilor sunt puternic descompuse prin putrezire şi sunt rezemate insuficient printr-o construcţie ajutătoare. de asemenea îmbinările coşurilor cu învelitoarea sunt deficiente. în pod sunt depozitaţi aprox. O grindă transversală de centură este ruptă datorită unor acţiuni mecanice. Lipseşte complet un căprior în susul centurii de grinzi. pe întreaga suprafaţă a podului se găsesc excremente de porumbel. punctele de rezemare inferioare ale căpriorilor. excremente de pasăre 3. reazemele grinzilor de tavan şi cosoroabele. gunoi degradări individuale locale degradări presupuse Degradările locale: 1. sub căpriori a fost fixată necorespunzător aprox. folie. învelitoarea acoperişului este deformată în această zonă. 2 m³ de moloz din ţigle vechi şi mortar. DEGRADĂRI învelitoarea neetanşă a acoperişului moloz. această intervenţie semnificativă în structura statică fiind realizată manual. nu există sursă de curent. lipseşte un întrerupător de lumină. 4. pragul de lemn de pe grinda de tavan aferentă este distrus.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Aşa cum am menţionat mai sus. Această listă se referă la partea de la numărul 8 a acoperişului din construcţia iniţială mai sus descrisă. căpriorii aparţinători s-au lăsat în jos. Lipseşte complet o grindă transversală de centură. 140 m2 de folie de polietilenă.

Situaţie văzută dinspre anexă: fostă vedere înspre exterior Centura de grinzi este solicitată prin încărcări nepermise Căprior lipsă .Deplasare a sarcinii şi deformare Exemple de examinări ale clădirilor 23 . pragul de lemn de pe grinda de tavan aferentă este distrus. această intervenţie semnificativă în structura statică fiind realizată manual. pentru a obţine un acces comod din anexa mai recentă dinspre curte.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice DEGRADAREA 1 Lipseşte complet un căprior în susul centurii de grinzi.

coamă strâmbă Grindă transversală de centură lipsă. vizibil pe coamă şi prin poziţia înclinată a unei lucarne. căpriorii aparţinători s-au lăsat în jos. gaură de rezemare goală in căprior Dispunere normală a centurii de grinzi şi a grinzii transversale de centură Dispunere normală a centurii de grinzi şi a grinzii transversale de centură 24 Exemple de examinări ale clădirilor . Învelitoarea acoperişului deformată Lucarnă strâmbă.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice DEGRADAREA 2 Lipseşte complet o grindă transversală de centură. învelitoarea acoperişului este deformată în această zonă.

Deoarece substanţa de bază este în stare bună. Lipsa segmentului de căprior cauzează o cedare a triunghiului fix dintre grinda de acoperiş şi cei doi căpriori aferenţi. care prin alipiri adecvate permit înlocuirea doar a unor părţi din lungimea lemnelor defecte. care se limitează cu bună ştiinţă la anumite puncte.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice DEGRADAREA 3 O grindă transversală de centură este ruptă datorită unor acţiuni mecanice. Dumneavoastră decideţi măsurile corespunzătoare. Ruptură a grinzii transversale de centură Chiar şi degradările enumerate individual reprezintă intervenţii grave asupra stabilităţii şarpantei. Deoarece deja şi alţi căpriori şi alte grinzi transversale de centură sunt separate prin schimbările pentru coşuri. din oţel nu sunt necesare. se poate recunoaşte cu ochiul liber o deformare mare a restului de căpriori intacţi datorată suprasolicitării. Atât vom prezenta doar ca părţi ale expertizei-exemplu. Grinzile transversale de centură lipsă respectiv rupte duc la o suprasolicitare a căpriorilor şi a centurii de grinzi din această zonă. Are loc o solicitare nepermisă a centurii de grinzi intermediare. În următorul capitol sunt arătate exemple de reparaţii. O consolidare sau construcţii suplimentare de susţinere de ex. prin repararea profesională a tuturor degradărilor se poate asigura pentru viitor stabilitatea valoroasei şarpante. Exemple de examinări ale clădirilor 25 .

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 5. Exemple de măsuri de reparaţii 26 .

livrarea şi montarea unei bucăţi pentru reparaţie din lemn de răşinoase la dimensiunile de aprox. cu rosturi de îmbinare în direcţii contrare.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 5 Repararea grinzii de tavan cu îmbinare verticală în jumătatea lemnului Rezemarea şi asigurarea grinzii de tavan ce urmează a fi reparată Scurtarea grinzii de acoperiş până la substanţa de lemn sănătoasă conf. 14/16 x 210 cm Fixarea exactă a îmbinării în jumătatea lemnului culcat şi de cosoroabă Fixarea îmbinării cu clei pentru lemn D4 şi două bolţuri M16 cu şaibe suport cu diametrul de 68 mm şi dibluri speciale în funcţie de indicaţiile de stabilitate Executarea zonei de îmbinare (prin cep) pentru sprijinirea căpriorulu 1 bucată la € Rosturile de îmbinare înclinate la bucata pentru reparaţii sunt potrivite Lemnul existent este sprijinit. 100cm lungime. se fixează îmbinarea în jumătatea lemnului culcat Grinda de tavan şi bucata pentru reparaţie înainte de îmbinare Rezultatul grinda de tavan reparată Exemple de măsuri de reparaţii 27 . indicaţiilor Fixarea unei îmbinări verticale în jumătatea lemnului de aprox. înclinate la sub 75° Fabricarea.

înclinate la sub 75° Fabricarea. cu rosturi de îmbinare paralele. 100cm lungime. livrarea şi montarea unei bucăţi pentru reparaţie din lemn de răşinoase la dimensiunile de aprox. 14/16 x 210 cm Fixarea exactă a grinzii de tavan cu cep şi căprior cu îmbinare în jumătatea lemnului culcat Fixarea îmbinării cu clei pentru lemn D4 şi două bolţuri M16 cu şaibe suport cu diametrul de 68 mm şi dibluri speciale în funcţie de indicaţiile de stabilitate Fixarea cepului cu cuie de lemn 1 bucată la € Lemnul existent este sprijint Se fixează îmbinarea în jumătatea lemnului culcat Potrivirea bucăţii pentru repara ţie 28 Exemple de măsuri de reparaţii .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 6 Repararea segmentului de bază a căpriorului cu îmbinare verticală în jumătatea lemnului Rezemarea şi fixarea porţiunii din căprior ce urmează a fi reparată Scurtarea căpriorului până la substanţa de lemn sănătoasă conform indicaţiilor Fixarea unei îmbinări verticale în jumătatea lemnului de aprox.

Exemple de măsuri de reparaţii 29 . pentru a face posibilă îmbinarea bucăţii pentru reparaţie în lemnul existent. rosturile înclinate de îmbinare se petrec paralel. rosturile de îmbinare sunt dispuse în direcţii contrare în aşa fel. că bucata pentru reparaţie şi grinda se sprijină una pe alta.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Rosturile de îmbinare înclinate la bucata pentru reparaţii sunt ajustate Rezultat căpriorul reparat ROSTURI DE ÎMBINARE ÎNCLINATE La repararea unei grinzi de tavan cu îmbinare verticală în jumătatea lemnului. La repararea unui căprior.

înclinate la sub 75° Fabricarea. Fixarea exactă a căpriorului cu îmbinare în jumătatea lemnului culcat şi de coamă cu cep de forfecat Fixarea îmbinării cu clei pentru lemn D4 şi două bolţuri M16 cu şaibe suport cu diametrul de 68 mm şi dibluri speciale în funcţie de indicaţiile de stabilitate Fixarea cepului cu cuie de lemn 1 bucată la € Îmbunarea în jumătatea lemnului culcat se fixează de lemnul existent Rosturile de îmbinare sunt tăiate înclinat si paralel 30 Exemple de măsuri de reparaţii .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 7 Repararea unui căprior la capătul dinspre coamă Rezemarea şi asigurarea porţiunii din căprior ce urmează a fi reparată Scurtarea căpriorului până la substanţa de lemn sănătoasă conform indicaţiilor Fixarea unei îmbinări verticale în jumătatea lemnului de aprox. livrarea şi montarea unei bucăţi pentru reparaţie din lemn de răşinoase la dimensiunile de aprox. 100cm lungime. 14/16 x 140 cm. cu rosturi de îmbinare paralele.

bolţurile trebuie strânse din nou după o anumită perioadă. Datorită uscării lemnului şi astfel a contractării lui.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Potrivirea rosturilor de îmbinare înclinate la bucata pentru reparaţii Bucata pentru reparaţie potrivită poate fi înşurubată BOLŢURILE Bolţurile sunt şuruburi lungi din oţel cu tijă şi filet metric pentru prinderea între ele a pieselor din lemn. Exemple de măsuri de reparaţii 31 . Bolţurile singure sunt destinate doar pentru a transmite forţe mici pe verticală către axul bolţului.

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice DIBLURI SPECIALE Aceste dibluri se deosebesc prin forţele mari transmisibile. sistem Geka) Dibluri Tipul A Diblu inelar de împănare din metal Dibluri Tipul B Diblu din lemn rotund din lemn de stejar Dibluri Tipul C Diblu cu gheară din metal Dibluri Tipul D Diblu cu gheară din metal ÎMBINĂRILE CU DIBLURI Toate îmbinările cu dibluri trebuie fixate cu bolţuri. Distanţele minime între dibluri şi faţă de margine sunt mari. Fiecare diblu este asigurat printr-un bolţ. Se deosebesc: Tipul A Tipul B Tipul C. 32 Exemple de măsuri de reparaţii . D Diblu inelar de împănare din metal (diblu de introdus fără efort sistem Appel) Diblu din lemn rotund din lemn de stejar (diblu de introdus fără efort sistem Kübler) Diblu cu gheară din metal (diblu introdus prin presare sistem Bulldog. astfel că îmbinările cu mai multe dibluri consecutive necesită o lungime mare. Diblurile duble servesc la îmbinarea lemnului cu lemn.

în partea inferioară a căpriorilor. şaibe suport şi piuliţe Exemple de măsuri de reparaţii 33 . sprijinită pe muchia posterioară pe partea superioară a grinzii de acoperiş pentru preluarea unui lemn de compresiune Fabricarea.2 x 120 mm 1 bucată la € Lemnul de compresiune se îmbină prin asamblare după formă Fixarea cu bolţuri M12. cu îmbinare cu crestătură Demontarea atentă a şipcii pentru refolosire Realizarea unei crestături pe partea inferioară a căpriorului şi a unei îmbinări în lemnul cu crestătură. fixarea prin asamblarea după formă cu lemnul existent şi prinderea cu două bolţuri M12 Montarea şipcii existente cu cuie din sârmă zincată de 4. livrarea şi montarea lemnului de compresiune din lemn de răşinoase în dimensiunile de aprox.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 8 Lemn de compresiune suplimentar. 6/12 x 80 cm.

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 5. Anexă: Liste de control 34 .

bovindouri.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice ANEXĂ: LISTĂ DE CONTROL INSPECTAREa ŞARPANTEI ISTORICE 1 Întocmirea releveului 1. şipci Mod de construcţie • Şarpantă cu scaun • Şarpantă cu căpriori • Şarpantă cu grinzi transversale • Şarpantă cu macaz • Construcţii speciale Execuţia • Tipul de lemn utilizat • Calitatea lemnelor utilizate • Calitatea execuţiei tehnice Anexă: Liste de control 35 . construcţie unghiulară a acoperişului • Lucarne.1 Documentaţia privind metoda de construcţie Încadrarea clădirii din punct de vedere a perioadei de construcţie • Stilul arhitectonic al clădirii • Datări pe buiandrugul porţii sau alte locuri asemănătoare • Expertiză dendro-cronologică • Surse istorice Date ale unor expertize / inspecţii anterioare • Publicaţii • Expertize privind degradările • Documentaţii ale unor măsuri anterioare • Raport de consultanţă Forma acoperişului • Acoperiş cu un versant • Acoperiş simplu în două ape • Acoperiş cu unghi frânt. turnuri • Înclinarea acoperişului • Linia de îmbinare între două unghiuri diferite ale şarpantei.

2 Releveul Plan • Dimensiunile exterioare • Stabilirea profilului acoperişului • Poziţia grinzilor planşeului • Poziţia căpriorilor • Distanţele dintre căpriori • Secţiunile lemnelor • Expertiza privind degradările Profilele acoperişului • Dimensiuni de bază • Înălţimile coamein • Înălţimile grinzilor transversale.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 1. a penelor • Secţiunile lemnelor • Înclinarea acoperişului • Creasta şi profilele doliilor • Şipcile Planşa cu căpriorii • Poziţia căpriorilor • Distanţele între căpriori • Numărul • Căpriori de coamă • Distribuţia penelor • Reazem 36 Anexă: Liste de control . a centurilor de grinzi.

5 Degradări datorate unei întreţineri deficitare a construcţiei • Uzură mecanică datorată unor cabluri de sârmă.3 Deficienţe din construcţie • Dimensionare greşită a secţiunilor • Alegerea greşită a lemnului • Deschideri prea mari • Alegerea greşită a îmbinărilor • Dimensionare greşită a îmbinărilor • Dispunerea de dolii orizontale • Deranjarea structurii prin lucrări de reconstrucţie şi modificări 1. burlane de scurgere) • Degradări anterioare datorate apei din precipitaţii • Umiditate urcată din zidăria afectată • Acţiunea umezelii prin conducte neetanşe de apă şi de apă uzată • Degradări datorate umezelii prin formarea de condens • Substanţă distrusă prin putrezire • Atac actual al unor ciuperci şi degradare • Corpuri uscate ale unei contaminări anterioare cu ciuperci • Atac actual al unor insecte dăunătoare • Degradări ale unei contaminări anterioare cu insectelor dăunătoare • Acţiuni chimice datorate unor substanţe depozitate • Depunerea de excremente de pasăre pe podea şi pe structura portantă • Acţiunea fumului datorată coşurilor neetanşe • Degradări datorate efectelor războaielor • Degradări nereparate din urma unor incendii • Degradări datorate unor încercări de reparaţii necorespunzătoare • Degradări datorate încercărilor de corectare necorespunzătoare la structură Anexă: Liste de control 37 . zone de circulare • Acţiunea curentă a umezelii în baza apei infiltrate din precipitaţii • Evacuarea deficientă a apei de pe şarpantă (jgheaburi. lanţuri. tubulaturi.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 1.4 Degradări datorate suprasolicitărilor • Încărcare prin depozitare de moloz • Modificarea încărcărilor prin reconstrucţii • Modificarea încărcărilor prin deformarea clădirii • Suprasolicitare prin folosirea neconformă cu destinaţia • Suprasolicitarea anumitor puncte de intersectare datorate degradărilor în alte părţi • Solicitare prin zăpadă la suprafeţele plane de acoperiş şi la doliile orizontale 1.

care nu sunt dezvelite. care se învecinează calcanelor şi coşurilor. datorită apei infiltrate acolo din precipitaţii • Şipci degradate datorită înclinării vizibil mai mici a acoperişului • Puncte de bază degradate la construcţiile acoperişurilor cu căpriori • Capetele grinzilor de planşeu ieşite în consolă • Degradări la cosoroabă • Degradări ale cornişei la evacuarea deficientă a apei de pe şarpantă 38 Anexă: Liste de control . dacă zidăria este umedă • Degradări sub depunerile de moloz şi excremente • Degradări la căpriorii. dacă învelitoarea prezintă găuri în această zonă • Degradări în zonele de rezemare.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 1.6 Degradări ascunse presupuse • Degradări în zona coamei. care nu a putut fi inspectată în timpul expertizei.

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 2 STABILIREA MĂSURILOR NECESARE 2. pene.3 Repararea elementelor degradate ale construcţiei • Degroşarea substanţei atacate. care au dus la deplasări ale încărcărilor 2.1 Consolidarea eventuală a structurii deficiente • Schimbarea individuală a unor piese de lemn. de grinzi. a unor structuri portante • Înlocuirea individuală a unor piese de lemn pe întreaga lungime • Înlocuirea unor piese de lemn pe segmente din lungime cu utilizarea unor prelungiri adecvate dintr-un catalog de măsuri dinainte stabilite • Prelucrarea pieselor de lemn degradate la suprafaţă şi potrivirea unor dulapi corespunzători • Consolidarea unor secţiuni degradate prin alipiri laterale • Preluarea forţelor tăietoare prin lemne suplimentare cu îmbinare cu crestătură Anexă: Liste de control 39 . popi sau altele asemănătoare • Consolidarea îmbinărilor subdimensionate • Îndepărtarea modificărilor şi anexelor dăunătoare • Amplasarea de suprafeţe ajutătoare de acoperişuri pentru evitarea doliilor orizontale 2. ca loc de depozitare) • Repararea defectelor învecinate.2 Preluarea sarcinii • Îndepărtarea molozului • Sprijinirea separată a anexelor şi modificărilor • Îndepărtarea cauzelor deformării fundaţiei • Stoparea utilizării neconforme cu destinaţia (de ex. pentru a putea afla secţiunea portantă rămasă • Schimbarea unor întregi şiruri de căpriori. greşit dimensionate • Micşorarea deschiderilor prin suplimentarea cu grinzi. cleşti.

a cosoroabei • Decopertarea anumitor puncte nevralgice (reazem) • Îndepărtarea ţiglelor de-a lungul calcanelor • Decopertarea învelitorii în zona crestei. a coamei • Deschiderea zonelor doliilor înclinate din tablă precum şi a doliilor orizontale • Protejarea cu folie adecvată împotriva precipitaţiilor pe parcursul lucrărilor 40 Anexă: Liste de control .4 Înlăturarea cauzelor umezelii • Înnoirea învelitorii acoperişului respectând regulile de specialitate • Reabilitarea în mod profesional a învelitorii acoperişului • Schimbarea unor ţigle • Reabilitarea evacuării apei de pe şarpantă • Uscarea zidăriei • Înlocuirea ţevilor de instalaţii neetanşe • Scoaterea aerisirii ţevilor de evacuare până peste învelitoarea acoperişului • Dispunerea corectă a straturilor funcţionale la învelitoarea acoperişului demontată • Deschideri îndeajuns dimensionate în zona aerisită a podului • Realizarea funcţională a îmbinărilor învelitorii cu calcanele şi coşurile • Îndepărtarea excrementelor de pasăre. montarea unei protecţii adecvate împotriva păsărilor 2. a streaşinii înfundate • Decopertarea învelitorii în zona streaşinii până la înălţimea liniei de îmbinare între două unghiuri diferite ale şarpantei (lungimea şipcilor) • Decopertarea capetelor grinzilor.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 2.5 Planificarea decopertării şi reparării degradărilor presupuse • Eliberarea şi curăţarea completă a podului • Demontarea jgheaburilor.

.

Septembrie 2007 Redacţie Proiectul de colaborare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara“ a Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ) Autor & fotografii maistrul dulgher Henning Nitze Contact Proiectul de colaborare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara“ Centrul de reabilitare urbană Timişoara (CRUT) Str.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Impressum Editor Proiectul de colaborare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara“ a Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ) şi Camera de meserii Rheinhessen.gtztm. 300116 Timişoara Tel / Fax: +40 256 435 436 Email: gtztm@gtztm. Stefan cel Mare nr.ro Pagină de internet: www. 2.ro 42 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful