P. 1
85032191 Modernizarea Serviciilor Ambulatorii Din Cadrul Spitalului Municipal Pascani

85032191 Modernizarea Serviciilor Ambulatorii Din Cadrul Spitalului Municipal Pascani

|Views: 35|Likes:
Published by Cristina Elena

More info:

Published by: Cristina Elena on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi

Proiect Modernizarea serviciilor ambulatorii din cadrul Spitalului Municipal Paşcani

Coordonator: Rujanu Liliana

Iaşi 2011

Cuprins:
1 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi.................................................................................................................................1

2

Rezumatul propunerii de proiect
Formularea problemei Asociaţia O nouă şansă la viaţă, asociaţie de dezvoltare intercomunitară, a implementat un proiect intitulat „Modernizarea serviciilor ambulatorii din cadrul Spitalului Municipal Paşcani (MSAP)”. Scopul acestui proiect are în vedere modernizarea şi dezvoltarea serviciilor medicale, creşterea calităţii serviciilor ambulatorii şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a personalului din cadrul spitatului Municipal Paşcani. Proiectul a contribuit la dezvoltarea de structuri de cooperare medicală regională, la încurajarea implicării locale în Programul POR şi derularea de acţiuni care vor creşte gradul de implicare şi conştientizare a populaţiei referitor la sănătatea omului. Obiectivele proiectului Obiectivul general al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie modernizarea serviciilor ambulatorii din cadrul Spitalului Municipal Paşcani. Obiectivele specifice ale proiectului vizează următoarele aspecte:
- Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă medicală din Ambulatoriu prin îmbunătăţirea

condiţiilor tehnice şi de ambient în care se desfăşoară actul medical
- Creşterea personalului calificat din cadrul Ambulatoriului prin formarea de traininguri pe

tema utilizarea echipamentelor medicale specializate. - Creşterea nivelului de sănătate a populaţiei municipiului Paşcani - Scăderea numărului de pacienţi redirecţionaţi către alte spitale prin dotarea cu aparatură medicală nouă inexistentă în prezent precum şi reorganizarea serviciilor ambulatorii. - Scăderea timpului necesar pentru diagnosticare şi tratament ca urmare a dotărilor la standarde europene. - Creşterea gradului de confort al pacienţilor şi a condiţiilor de muncă pentru personalul medical, atât în perioadele caniculare, cât şi în cazul unor temperaturi exterioare scăzute - Producerea şi difuzarea de informaţii şi cunoştinte cu privire la sănătate. Grupul ţintă îl constituie atât populaţia municipiului Paşcani, locuitorii din cele 18 comune arondate, precum şi persoanele aflate în tranzit prin localitate. Principalele activităţi cheie ale proiectului sunt: 3

precum şi a condiţiilor de acordare a primului ajutor A5: Pregătirea. iar durata de implementare este de 12 luni..... organizarea şi desfăşurarea unui studiu de impact asupra sănătăţii din ultimii 10 ani a locuitorilor din Paşcani. 4 . echipamentelor de mobilier medical.. organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie a echipamentelor medicale. precum şi a lucrărilor de reamenajare interioară a Ambulatoriului A6: Pregătirea. organizarea şi desfăşurarea procedurilor de informare a populaţiei asupra sănătăţii A7: Organizarea unui training asupra personalului medical..A1: Selectarea echipei de proiect A2: Constituirea echipei de proiect A3: Achiziţii publice privind serviciile de consultanţă...... echipamentelor de venitilaţie. raportarea..lei (......euro). în vederea deprinderii unor aptitudini de utilizare a echipamentelor medicale specializate A8: Auditarea proiectului A9: Monitorizarea.. şi realizarea activităţii propriu – zise A4: Pregătirea. evaluarea proiectului Bugetul total şi durata proiectului: Valoarea totală a proiectului este de..

conform legii nr.Propunere de proiect 1. Informaţii privind solicitantul 1. cât şi în cele 18 comune arondate. prin sprijinirea modernizării serviciilor de sănătate. • aprobă. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare Asociaţia O nouă şansă la viaţă cu sediul social în Paşcani. Tipul solicitantului: asociaţie de dezvoltare intercomunitară.3. Promotor Solicitantul şi beneficiarul de fonduri este Asociaţia O nouă şansă la viaţă. evaluează şi monitorizează desfăşurarea activităţilor. 5 . Denumire: Modernizarea serviciilor ambulatorii din cadrul Spitalului Municipal Paşcani (MSAP) 1. după cum urmează: Manager proiect: Munteanu Corina Principalele atribuţii ale Managerului de Proiect: • • • responsabil de atingerea obiectivelor proiectului. a fost înfiinţată în anul 2007 la iniţiativa a 3 tineri preocupaţi de starea de sănătate a populaţiei municipiului Paşcani. ia deciziile conexe în legătură cu managementul resurselor (implicarea unor resurse suplimentare etc).1. Misiunea Organizaţiei O nouă şansă la viaţă este să îmbunătăţească calitatea vieţii persoanelor care locuiesc atât în municipiul Paşcani. Coordonator: Echipa de implementare a proiectului va fi formată din 4 membri.2. Nivelul de sănătate atins trebuie să-i asigure omului o stare fizică și psihică pentru a putea deveni productiv și folositor societății. Rolul organizației este menținerea în cea mai bună stare a sănătății populațiilor la nivelul Municipiului Paşcani. cât şi în cele 18 comune arondate. 1. ia deciziile ce ţin de obiective (scop).

• întocmeşte situaţii şi rapoarte Coordonator achiziţii: Sandu Ema Principalele atribuţii al coordonatorului de achiziţii: • întocmeşte. împreună cu Managerul de proiect. termenii de referinţă pentru achiziţiile de realizat şi se asigură de respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare. menţinerea echilibrului între buget şi cheltuieli. • elaborează documentaţia de atribuire aferentă procedurilor de achiziţii pentru implementarea proiectului şi obţine informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini de la persoanele de specialitate. • împreună cu un expert în domeniu. în domeniul achiziţiilor. întocmirea rapoartelor financiare. coordonează elaborarea planului detaliat de desfăşurare a proiectului. • împreună cu consilierul juridic. Responsabil financiar: Andriescu Maria Principalele atribuţii ale responsabilului financiar: • responsabil cu contabilitatea proiectului. • supune documentele financiare aferente achiziţiilor în cadrul proiectului controlului financiar preventiv propriu (CFPP) şi controlului financiar preventiv delegat (CFPD). realizează analiza de risc: analiza riscurilor şi a posibilelor efecte ale acestora. răspunde de respectarea legislaţiei specifice în vigoare. propuneri de măsuri corective. • asigură publicarea anunţurilor pe SEAP cât şi organizarea şi desfăşurarea activităţilor de achiziţie/ subcontractare de bunuri /servicii. verifică calitatea produselor şi serviciilor achizitionate şi asigură concordanţa dintre cerinţele proiectului şi produsul / serviciul livrat. 6 .• • • asigură funcţionalitatea mecanismelor de asigurare a calităţii. efectuarea plăţilor şi transferurilor bancare. • cunoaşte şi aplică prevederile legale specifice proiectelor europene.

• participă la realizarea planului şi a proceselor de achiziţii. • contribuie la asigurarea unui climat de responsabilitate în cadrul echipei de proiect. ordonanţare şi lichidare a cheltuielilor generate de implementarea activităţilor proiectului. 7 . • verifică rapoartele narative pentru fiecare activitate şi rapoartele şedinţelor de evaluare internă. în conformitate cu regulile de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul cererii de propuneri de proiecte şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. • facilitează cooperarea dintre şi între membrii echipei de proiect. realizarea obiectivelor asumate şi respectarea cerinţelor impuse prin contractul de finanţare. • urmăreşte şi controlează modul de realizare a diferitelor faze impuse de proiect. • asigură un circuit informaţional adecvat. • asigură încadrarea în graficul de implementare. a regulilor de eligibilitate şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare în ceea ce priveşte cheltuielile ce stau la baza desfăşurării activităţilor din proiect. • raportează managerului de proiect nereguli constatate în activităţile de implementare a proiectului şi propune soluţii de remediere. Coordonator monitorizare: Dumitriu Anca Monica Principalele atribuţii al coordonatorului de monitorizare: • monitorizează şi coordonează domeniul de cercetare. • asigură controlul activităţilor de gestiune financiară a proiectului. formare si innovare din proiect. • monitorizează activitatea de publicitate şi vizibilitate a proiectului. cu respectarea cerintelor ierarhice ale managerului de proiect. desfăşurarea fiecărei activităţi şi respectarea graficului activităţilor pentru asigurarea bunei desfăşurari a acestora. discuţii şi feedback.• întocmeşte documentele de angajare. • verifică/asigură respectarea condiţiilor contractuale.

număr de ore). monitorizează şi coordonează activitătile din domeniul de formare din proiect. precum şi criteriile tehnice pentru stagiile de pregătire (locaţii. • selectează specialiştii care vor forma echipa de lucru pentru elaborarea de itemi. în cadrul proiectului mai avem nevoie şi de un coordonator de formare (formator) şi de un auditor. dotări etc. • indeplineşte alte sarcini care-i sunt solicitate.• supraveghează respectarea fişelor de post şi a procedurilor de lucru. coordonează pregătirea adecvată a acestora. • stabileste dimensiunea si nivelul de calificare al echipei de formare. Principalele atribuţii al coordonatorului de formare: • organizează. apărute pe durata derulării proiectului. • participă la şedinţe. • elaboreaza atât programele de formare (durată instruire. • acreditează ofertele de formare pentru specialiştii în evaluare şi elaboratorii de itemi. • coordoneaza echipa de formare. • selectează persoanele cere vor participa la stagiul de formare de formatori de specialişti în evaluare. • asigură încadrarea în graficul de implementare. structura cursuri de formare. • elaborează rapoartele narative pentru fiecare activitate desfăşurată. 8 . • stabileşte calendarul de formare a formatorilor în evaluare din teritoriu. • organizează şi coordonează stagiul de formare pentru specialiştii care vor elabora itemi. • formeaza si monitorizeaza echipele de lucru. la evenimentele proiectului. Pe lângă cei 4 membrii ai echipei de proiect. • stabileşte graficul de formare în evaluare a profesorilor de liceu din teritoriu.). • realizează orice altă sarcină menită să ducă la atingerea obiectivelor proiectului. • organizează şi coordonează desfăşurarea stagiului de formare a formatorilor de specialişti în evaluare.

Descrierea proiectului 2. • participă la şedinţele de lucru.• raportează managerului de proiect şi coordonatorului monitorizare proiect nereguli constatate în activităţile de implementare a proiectului şi propune soluţii de remediere. • realizează orice altă sarcină menită să ducă la atingerea obiectivelor proiectului. Principalele atribuţii al auditorului extern: • realizează misiuni de audit asupra activităţilor desfăşurate de organizaţie în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi de control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate. Axa prioritară a programului operaţional şi domeniul major de intervenţie Proiectul Modernizarea serviciilor ambulatorii din cadrul Spitalului Municipal Paşcani se încadrează în Programul Operaţional Regional 2007 . evaluarea eficacităţii şi eficienţei sistemelor de control intern. la evenimentele proiectului. economicitate. • realizează cu ocazia misiunilor de audit. activităţi sau acţiuni ale sistemului 2.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. • facilitează cooperarea dintre şi între membrii echipelor de lucru. Axa prioritară 3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale". specifice organizaţiei • participa la elaborarea proiectelor planurilor de audit şi la actualizarea planurilor de audit intern. Domeniul major de intervenţie 3. dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor (din spitale şi de specialitate integrate spitalelor)”.2013. în funcţie de modificările legislative sau organizatorice care schimbă gradul de semnificaţie a auditării anumitor operaţiuni. de evaluare internă. eficienţă şi eficacitate. 9 .1. contribuind la îmbunătăţirea lor • participă la elaborarea procedurilor de audit. Operaţiunea la care se va adresa proiectul din cadrul acestui domeniu major de intervenţie este “Reabilitarea / modernizarea. regularitate.

Primăria localităţii Paşcani. Beneficiari indirecţi furnizorii de medicamente. persoane care vor avea un mediu de lucru ambiant şi echipamente medicale corespunzatoare. personalul medical. ce deserveşte atât locuitorii din municipiul Paşcani. persoanele care tranzitează municipiul Paşcani. cu o populaţie de 123. Societatea românească în ansamblu: proiectul va servi ca exemplu pentru celelalte centre din ţară. echipamente şi servicii necesare desfăşurării activităţii Ambulatoriului. 2. 7 zile pe saptămână . Beneficiari direcţi atât populaţia municipiului Paşcani.781 locuitori. pe str. care dintr-un motiv sau altul au nevoie de servicii medicale de o calitate corespunzătoare. din cadrul Spitalului Municipal Paşcani. Grădiniţei nr. 5. judeţul Iaşi Este un spital multidisciplinar. Asistenţa medicală va fi asigurată continuu. 24 din 24. cât şi pe cei din cele 18 comune arondate. precum şi persoanele aflate în tranzit prin localitate. cu o populaţie de 123. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Arcadia Hospital Iaşi 2. Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă Grupul ţintă care va beneficia de rezultatele proiectului este format din întreaga populaţie a municipiului Paşcani. locuitorii din cele 18 comune arondate. cît şi locuitorii din cele 18 comune arondate. pacienţii din alte judeţe ale ţării care vor putea beneficia de serviciile medicale nou create prin echiparea în cadrul proiectului.3.2.4. Paşcani. materiale. 10 . Partenerii din cadul proiectului sunt Administraţia Spitalului Municipal Paşcani .2. se va reduce astfel riscul şi impactul negativ asupra sănătătii populaţiei şi se vor ridica standardele de civilizaţie şi protecţie a sănăţătii comparativ cu situaţia la nivel European. tehnic şi auxiliar care deservesc cabinetele Ambulatoriului.781 locuitori. Locul de desfăşurare Proiectul Modernizarea serviciilor ambulatorii din cadrul Spitalului Municipal Paşcani se derulează în cadrul Spitalul Municipal Paşcani.

În baza problemelor prioritare de sănătate. asigurarea unui nivel optim al stării de sănătate şi al calităţii vieţii populaţiei din România la toate etapele ciclului vieţii.2. Proiectul. cât şi în întampinarea obiectivelor generale şi specifice ale Strategiei Naţională de Sănătate 2007-2013. 11 . cele 18 comune arondate. adoptarea principiilor şi politicilor existente în domeniul sănătăţii publice la nivelul Uniunii Europene. Descrierea proiectului 2.5.5. precum şi cei aflaţi în tranzit prin localitate. Obiectiv general îl reprezintă modernizarea serviciilor ambulatorii din cadrul Spitalului Municipal Paşcani. precum şi oportunităţi egale de a accesa serviciile medicale. continuarea procesului de reformă a sistemului de sănătate în vederea ameliorării performanţelor acestuia. precum şi depistarea precoce a bolilor. iar scopul final al acestuia îl constituie asigurarea fiecarui individ în parte a unui nivel corespunzător de protecţie a sănătăţii. Îmbunătăţirea nivelului de sănătate a populaţiei municipiului Paşcani se realizează prin modernizarea serviciilor medicale complexe în regim de ambulatoriu care intră în categoria serviciilor esenţiale pentru populaţie în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii medicale corespunzătoare. Obiectivele generale şi specifice ale Strategiei Naţională de Sănătate 2007-2013 vizează stoparea trendurilor negative şi crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. ca premisă esenţială pentru îmbunătăţirea stării de sănătate . Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă medicală din Ambulatoriu prin îmbunătăţirea condiţiilor tehnice şi de ambient în care se desfăşoară actul medical.2 Obiectivul proiectului Proiectul vine atât în intampinarea prevederilor Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 prin continuarea reformei în sistemul sanitar în scopul creşterii calităţii vieţii. eforturile pe termen scurt şi mediu se vor îndrepta către următoarele obiective specifice: 1.5. prin obiectivele sale generale şi specifice aliniază Spitalul Municipal Paşcani la principiile şi politicile existente în domeniul sănătăţii publice la nivelul Uniunii Europene. 2.1 Participanţi: populaţia municipiului Paşcani.

Creşterea gradului de confort al pacienţilor şi a condiţiilor de muncă pentru personalul medical. astfel încât s-a constat o deteriorare a serviciilor sanitare şi a stării de sănătate a populaţiei: o creştere a ratei îmbolnăvirilor de la 15 % la 30 %. Analiza datelor statistice relevante din ultimii 10 ani (perioada 2001.4 cazuri noi la 12 . 3. incapabil să facă faţă solicitărilor. cât şi în cazul unor temperaturi exterioare scăzute 7.2011) indică o situaţie nefavorabilă. Stilul de viaţă nesănătos. În ceea ce priveşte incidenţa îmbolnăvirii. precum şi o creştere a mortalităţi de la 10 % la 15 % în municipiul Paşcani. deficienţele de sănătate.2. 6. Producerea şi difuzarea de informaţii şi cunoştinte cu privire la sănătate. 5. atât în perioadele caniculare. precum şi sistemul sanitar deficitar.146. agresivitatea schimbărilor de mediu şi nu în ultimul rând.5. noile cazuri de îmbolnăviri înregistrate până în prezent arată faptul că afecţiunile respiratorii au principala incidenţă (36. Scăderea timpului necesar pentru diagnosticare şi tratament ca urmare a dotărilor la standarde europene. Scăderea numărului de pacienţi redirecţionaţi către alte spitale prin dotarea cu aparatură medicală nouă inexistentă în prezent precum şi reorganizarea serviciilor ambulatorii. lipsa performanţei şi a profesionalismului în domeniul medical.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului Odată cu punerea în practică a acestui proiect se vor realiza servicii şi îngrijiri medicale de calitate superioară în conformitate cu normele europene şi se va îmbunătăţi calitatea vieţii. Creşterea nivelului de sănătate a populaţiei municipiului Paşcani 4. Creşterea personalului calificat din cadrul Ambulatoriului prin formarea de traininguri pe tema utilizarea echipamentelor medicale specializate. în principal datorită lipsei de capacitate şi a dotărilor necorespunzătoare au accentuat situaţia existentă în sănătate. 2.

care ar putea identifica din timp anumite probleme. Astfel. bolile aparatului respirator . cu 80 mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.9 la 1000 nascuţi vii în anul 1990. Prematuritatea şi complicaţiile pe care acestea le induc reduc drastic speranţa de viaţă a celor aproximativ 20. trendul mortalităţii precoce a înregistrat însă o scădere în ultimii ani: 26. Mortalitatea infantilă Rata naşterilor premature. de starea infrastructurii. comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. bolile aparatului digestiv. dublu faţă de alte state europene. Date statistice: Natalitatea În municipiul Paşcani natalitatea înregistrează o scădere importantă.100.6 în anul 2000 şi 11. tumorile.8). afecţiunile aparatului locomotor (5. din cauza bolilor aparatului respirator. Aspecte de morbiditate prevalentă 13 .733. contribuie de asemenea la menţinerea unei rate importante în ceea ce priveşte mortalitatea infantilă. urmate de afecţiunile digestive (7. se ridică în România la 9%. în 2010 s-au înregistrat 80 de naşteri lunar. şi numărul de nou-născuţi a scăzut în 2010. ceea ce face ca ţara noastră să înregistreze cele mai multe decese infantile din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre aceste decese au loc din cauza anomaliilor congenitale şi afecţiunilor apărute pe perioada perinatală.453. 18.7) şi afecţiunile sistemului circulator (3. dublată de scăderea accesului la educaţie. astfel: bolile aparatului circulator. identice cu cele din anii precedenţi. Mortalitatea generală În municipiul Paşcani principalele cauze de deces în anul 2010. lipsa de informare a mamelor sau imposibilitatea acestora de a face toate testele obligatorii în perioada sarcinii. se prezintă în ordine ierarhică. în primele cinci luni ale anului 2008 s-au înregistrat 420 de naşteri.99 în anul 2009. În total. mai exact 48%. Potrivit Eurostat.4 noi cazuri la 100. Alţi factori. lipsa dotărilor medicale. Pe de altă parte însă.000 de persoane). dar şi de lipsa personalului medical specializat.2). precum educaţia sau nivelul de trai şi plecarea personalului medical în străinatate contribuie totodată la situaţia actuală (Diagrama Ishikawa . Principalele cauze sunt: sărăcia. afecţiunile sistemului nervos şi senzitiv (4. bolilor infecţioase şi parazitare. faţă de 100 cât se înregistrau în anii precedenţi.000 persoane).3). un factor de risc major al mortalităţii infantile.075.196.anexa nr. în timp ce 30%.000 de copii care se nasc anual înainte de termen.

Slaba informare în rândurile populaţiei asupra necesităţii asigurării medicale şi a condiţiilor de acces la serviciile medicale menţine unii beneficiari în afara sistemului public de asigurare. principalele afecţiuni cronice (sau grupe de afecţiuni). dar şi a actului medical. Nemulţumirea populaţiei municipiului Paşcani faţă de calitatea prestaţiilor sistemului public de sănătate scade încrederea populaţiei şi duce la scăderea adresabilităţii. bolile pulmonare cronice Este nevoie de îmbunătăţirea slabei infrastructuri de sănătate a populaţiei şi promovarea de servicii eficiente. astfel încât un număr de aproximativ 12 000 de pacienţi vor beneficia de modernizarea serviciilor ambulatorii. Percepţia negativă a populaţiei asupra calităţii serviciilor şi a relaţiei medic – pacient se poate constitui într-un factor demotivator al apelului la medic. Imobilele în care se desfăşoară în prezent activitatea serviciilor ambulatorii din cadrul spitalului Municipal Paşcani nu au fost renovate de o lungă perioadă de timp iar dotările spitalului sunt învechite şi uzate motiv pentru care este îngreunată diagnosticarea pacienţilor.În municipiul Paşcani. ceea ce va conduce la creşterea adresabilităţii pacienţilor. În ceea ce priveşte dotarea cu echipamente. iar în România echipamentele medicale de înaltă performanţă sunt mult sub necesar. Prin dotarea cu aparatură medicală performantă vor putea fi oferite noi servicii medicale. precum şi furnizarea tehnologiilor corespunzătoare pentru modernizarea serviciilor medicale.5. în ordine descrescândă a prevalenţei sunt: diabet zaharat. care vor sprijini dezvoltarea economică a municipiului Paşcani. Acţiunile vor viza modalităţile de îmbunătăţire a serviciilor. având în vedere faptul că sistemele de sănătate au devenit tot mai dependente de tehnologie. 2.4 Activităţile proiectului A1 . boala ulceroasă. se impune o finanţare considerabilă şi dezvoltarea unui sistem competent de management în domeniu. Proiectul are în vedere modernizarea şi dezvoltarea serviciilor medicale.Selectarea echipei de proiect 14 . Din datele transmise de Administraţia Spitalului Municipal Paşcani reiese că un număr foarte mare de pacienţi nu pot fi trataţi corespunzător din cauza infrastructurii medicale. creşterea calităţii serviciilor ambulatorii şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a personalului din cadrul spitatului Municipal Paşcani ceea ce duce la o creştere a satisfacţiei angajaţilor la locul de muncă.

Candidaţii care nu întrunesc condiţiile necesare angajării vor fi şi ei anunţaţi cu privire la aceasta. aptitudinile. experienţa acumulată în domeniul de activitate. A1.4: Organizarea interviului de angajare În urma convorbirii telefonice. persoanele care corespund în linii mari cerinţelor organizaţiei vor fi invitate la o discuţie cu managerul de proiect.ejobs. Această subactivitate va fi realizată de managerul de proiect.1: Postarea anunţului pe internet şi la ANOFM.3: Selectarea candidaţilor La selecţia candidaţilor se vor urmări următoarele caracteristici: pregătirea profesională.6: Încheierea contractelor de muncă pentru cele patru persoane şi trimiterea lor la Inspectoratul Teritorial de Muncă spre vizare. acestea urmând a fi catalogate şi separate pe cele patru posture vacante. la adresele www. pe internet. De această subactivitate se va ocupa managerul de proiect. responsabilităţile şi cerinţele celor patru posturi.bestjobs.1. A2: Constituirea echipei de proiect A2.5: Selectare persoane potrivite După reanalizarea dosarelor şi concluziilor reieşite în urma organizării interviului şi a probelor practice se stabilesc cei mai potriviţi candidaţi pentru cele patru posturi.2: Finalizarea activităţii organizatorice 15 . A1. Candidaţii selectaţi pentru participarea la interviu vor fi anunţaţi telefonic cu privire la data de organizare a acestuia. managerul de proiect va primi dosarele candidaţilor. După selecţia celor patru persoane se vor semna contractele de muncă. urmând ca aceştia să fie înştiinţaţi că au fost admişi. Anunţul va fi publicat într-un cotidian local. precum şi beneficiile oferite de organizaţie noilor angajaţi. A1. A. Interviul cuprinde următoarele faze: completarea formularelor de interviu şi unde este cazul testarea aptitudinilor (probă practică). precum şi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Paşcanii.2: Primirea dosarelor de la candidaţi Pe o perioadă de 10 zile lucrătoare.ro şi www.A1. precum şi obiectivele enunţate în CV-urile depuse. A1. şi va cuprinde o descriere succintă a organizaţiei şi a domeniului în care activează. competenţele profesionale dobândite de-a lungul timpului prin cursuri şi stagii de pregătire.ro.1: Întocmirea fişei postului pentru fiecare membru al echipei Managerul de proiect va elabora responsabilităţile şi sarcinile membrilor echipei pe fiecare activitate în parte. A2.

va asista echipa în relaţia cu organismul de implementare. A3: Achiziţii publice privind serviciile de consultanţă pentru implementarea proiectului şi realizarea activităţii propriu – zise.1: Informare cu privire la ofertele existente pe piaţă A3.1: Pregătirea documentelor pentru desfăşurarea licitaţiilor A5.3: Desfăşurarea activităţii de implementare a proiectului Consultantul va participa la toate activităţile proiectului. precum şi a lucrărilor de reamenajare interioară a Ambulatoriului.3: Recepţia cantitativă şi calitativă a echipamentelor achiziţionate şi a lucrărilor de construcţie şi montaj A6: Pregătirea. A4. prin distribuierea fişei postului.2: Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor de achiziţii echipamente şi lucrări A5. elaborând în acest sens strategia de promovare a proiectului. pentru întocmirea rapoartelor solicitate. organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie a echipamentelor medicale. A4: Pregătirea. echipamentelor de venitilaţie. precum şi a condiţiilor de acordare a primului ajutor.Managerul de proiect va aduce la cunoştinţa membrilor echipei responsabilităţile fiecăruia. precum şi în activităţile de promovare. organizarea şi desfăşurarea procedurilor de informare a populaţiei asupra sănătăţii 16 . A5. organizarea şi desfăşurarea unui studiu de impact asupra sănătăţii din ultimii 10 ani a locuitorilor din Paşcani.2: Achiziţia serviciului de consultanţă pentru implementarea proiectului A3.1: Pregătirea şi organizarea studiului de impact A4. echipamentelor de mobilier medical.2: Desfăşurarea studiului de impact A5: Pregătirea. A 3.

5: Desfăşurarea propriu-zisă a trainingului În această activitate.1: Determinarea criteriilor de succes şi dezvoltare chestionar A8. cât şi extern – de către un auditor acreditat pe piaţa evaluatorilor din România. care va confirma eficacitatea folosirii resurselor financiare alocate dar şi atingerea scopurilor propuse şi a indicatorilor de performanţă asumaţi. tehnic şi auxiliar înscrişi la training.1: Obţinerea autorizaţiei de certificare a cursului de formare profesională A7.2: Alegerea materialelor informative şi a sloganului pentru realizarea pliantelor A6.2: Cercetare în profunzime A8. v-or fi instruiţi cu privire la utilizarea echipamentelor specializate din domeniul medical.3: Înscriere candidaţi A7.2: Selectare candidaţi A7.3: Distribuirea pliantelor A7: Organizarea unui training asupra personalului medical.3: Raportul Dezvoltării 17 .1: Selectarea propriu-zisă a firmei de publicitate A6.de către solicitant.4: Stabilirea detaliilor de desfăşurare a trainingului Această activitate are drept scop stabilirea detaliilor referitoare la locul. Firma va efectua auditul în baza solicitării managerului de proiect A8. în vederea deprinderii unor aptitudini de utilizare a echipamentelor medicale specializate A7.A6. personalul astfel instruit va fi testat în vederea verificării cunoştinţelor acumulate. personalul medical. perioada şi intervalul orar de desfăşurare a cursurilor de pregătire a personalului ce v-or utiliza pe viitor echipamentele medicale specializate. În urma desfăşurării cursurilor. A7. A8: Auditarea proiectului Auditarea proiectului se va face atât în plan intern .

.A9: Monitorizarea.creşterea capacităţii de tratament cu 50% prin modernizarea şi recompartimentarea spaţiilor existente.reducerea costurilor cu deplasarea pacienţilor în alte oraşe în vederea diagnosticării şi a tratamentului adecvat.creşterea gradului de siguranţă pentru pacienţi şi personalul medical din Ambulatoriu. Impactul aşteptat La nivelul comunităţii locale va avea un impact pozitiv: . 18 . .5.cresterea încrederii populaţiei în calitatea serviciilor medicale oferite prin Ambulatoriul spitalului .5 Perioada Proiectul va fi implementat pe durata a 12 luni de la data semnării contractului de finanţare (a se urmări Graficul Gantt cu activităţile şi subactivităţile în anexa nr. La nivelul organizaţiei: .reducerea cheltuielilor actuale cu întreţinerea şi reparaţiile echipamentelor învechite şi uzate. .1: Monitorizarea evoluţiei fizice şi financiare a proiectului A8.cresterea gradului de sanatate al populatiei municipiului Pascani . raportarea. evaluarea proiectului A9.2: Monitorizarea şi raportarea respectării termenelor de realizare a proiectului 2. . .reducerea timpului de aşteptare pentru pacienţi cu nevoi de recuperare cu 50% prin dotarea cu aparatură medicală performantă.se va observa o creştere cu 30% a numărului de pacienţi care vor beneficia de serviciile ambulatorii.îmbunatatirea condiţiilor de muncă duce la creşterea satisfacţiei angajaţilor la locul de muncă având ca efect direct creşterea eficienţei muncii acestora. 3) 3. asigurarea condiţiilor moderne de tratament în concordanţă cu necesarul de servicii medicale al populaţiei .

activitatea A2: obţinerea unui raport (plan) de implementare cuprinzând toate activităţile detaliate şi indicatori specifici pentru întregul proiect . cu ajutorul a 1000 chestionare . Chirurgie.4.activitatea A5: obţinerea unui număr de--------echipamente necesare modernizării ambulatoriului . Gastroenterologie. precum şi a celor din 18 comune arondate.activitatea A9: organizarea unei conferinţe de presă. Diabet. Proceduri de evaluare: Indicatori de monitorizare si evaluare se pot urmări în anexa nr. Oncologie. 19 . prin difuzarea informaţiilor cu privire la sănătatea omului cu ajutorul pliantelor şi al radioului . Dezvoltări posibile: Partenerii: • Arcadia Hospital oferă posibilitatea de specializare a personalului medical în străinătate(3 persoane) • Primăria Municipiului Paşcani implicarea pe viitor în obţinerea unor fonduri nerambursabile pentru continuarea proiectului • Comunitatea locală prin răspunsuri concrete la studiul impactului asupra sănătăţii pentru o analiză cât mai bună a nevoilor în modernizarea Ambulatorului Diseminarea rezultatelor În raport cu activităţile necesare proiectului. Obsterică . Boli cronice. Boli infecţioase. 5.activitatea A4: obţinerea unui raport al studiului de impact. Cardiologie. cât şi autorităţilor publice din domeniul sănătăţii despre evaluarea finală a proiectului.activitatea A7: obţinerea unui număr de 30 de persone autorizate medical. Cabinetele medicale modernizate: Medicină Internă. estimăm următoarele rezultate: . . Neurologie. Pneumologie.Ortopedie.Ginecologie. în vederea comunicării atât grupului ţintă.activitatea A6: conştientizarea populaţiei Municipiului Paşcani. ORL. Pediatrie. 4.

6. Resurse necesare Resursele necesare pe care organizaţia noastră le pune la dispoziţia acestui proiect se împart în şase categorii: umane. materiale. pliante. plata salariilor pentru membrii echipei proiectului Resurse tehnologice folosite sunt: • • • • laptop imprimantă telefon fax Resursele financiare necesare realizării proiectului sunt: Resurse informaţionale sunt: • • internet presa scrisă 20 .etc plata pentru serviciile de consultanţă. persoană responsabilă de monitorizarea.pixuri. informaţionale şi de timp. persoane responsabile de interpretare chestionare pentru studiu de impact asupra persoană responsabilă de auditul extern un formator pentru organizarea de training care se va desfăşura în 2 sesiuni cu angajată pe toata durata proiectului. Resursele umane implicate de proiect sunt: • • • • • • • persoană responsabilă de realizarea întregului proiect – manager de proiect – persoană care se ocupă de partea financiară pe întreaga perioadă de desfăşurare a persoană responsabilă de achiziţie. pentru realizarea trainingului. proiectului (responsabil financiar). financiare.hârtie. raportarea şi evaluarea proiectului. asigurarile plătite pentru echipamentele achiziţionate. sănătăţii:1 medic şi 1 psiholog câte 15 participanţi Resursele materiale solicitate de proiect sunt: • • • • consumabile : toner. tehnologice.

Domeniul Major de Intervenţie 3.1“Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. Surse de finantare Asociaţia O nouă şansă la viaţă prezintă ca sursă de finanţare următoarele: . Bugetul proiectului: Bugetul pe activităţi este prezentat în Anexa nr. Arcadia Hospital. 9. Spitalul Municipal Paşcani . 5. Implementarea proiectului Riscuri Definirea riscului Modalităţi de reducere a probabilităţii Modalităţi de reducere a impactului Lipsa de experienţă a -instruirea membrilor membrilor echipei echipei de proiect -apelarea la servicii de consultanţă Interne -monitorizarea de către un membru al echipei cu cea mai mare experienţă în mod neoficial a activităţilor colegilor mai puţin experimentaţi Îmbolnăvirea pe o -preluarea de sarcini -recrutare personal perioada îndelungată a între membrii echipei unui membru al echipei Lipsa de colaborare a -planul de rezervă -furnizare de training de către partenerilor -instituţia de rezervă organizaţie Defectarea -service de custodie -prelungirea perioadei de echipamentelor formare profesională Realizarea eronată a -preluarea datelor -prelungirea duratei etapei de studiului de impact corecte de la INS realizare a studiului asupra sănătăţii populaţiei 21 .10% co-finanţare din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 8.90% din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) prin Programului Operaţional Regional. Axa Prioritară 3 ”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”.Resurse de timp • 12 luni perioada de derulare a proiectului 7.

Tot personalul implicat va beneficia de strategii de pregătire / perfecţionare pentru a 22 . asigurarea de condiţii avantajoase a personalului medical specializat în vederea reducerii migrării personalului de specialitate. În cadrul acestor întalniri se vor discuta următoarele: evoluţia stadiilor modernizării. raportare. unitatea de implementare a proiectului va organiza o dată pe lună întalniri (progress-meeting) de monitorizare a evoluţiei fizice şi financiare a proiectului.Factori care asigură durabilitatea • companii de informare privind programele de prevenţie a bolilor.Externe Achiziţionarea de echipamente medicale la un preţ ridicat şi implicit reîncadrarea în bugetul alocat -cercetarea cu atenţie a ofertelor de la furnizorii de echipamente şi alegerea corectă a celor mai bune echipamente în funcţie de raportul calitate-preţ Neacordarea -analiza procedurii Autorizaţiei de pentru acordarea certificare a cursului de Autorizaţiei formare profesională Defectarea -service de custodie echipamentelor -reanalizarea şi rectificarea bugetului -prelungirea duratei etapei de obţinere a Autorizaţiei de certificare -prelungirea perioadei formare profesională de 10. Se vor realiza evaluări trimestriale şi o evaluare finală a modului de implementare a proiectului. respectarea termenelor de realizare şi soluţionarea eventualelor probleme intervenite în cadrul proiectului. evaluare finală Pe parcursul celor 12 luni de execuţie a lucrărilor de modernizare. Raportarea va fi efectuată de către responsabilul de monitorizare şi va viza compararea timpilor estimaţi şi a celor efectuaţi.Monitorizare. • • creşterea gradului de pregătire a personalului medical prin participarea la cursuri de specializare în străinătate 11.

Anexa nr.1 . 1 Tabelul nr.Analiza SWOT 23 . Proiectul va avea în mod clar impact asupra beneficiarilor direcţi.oferi servicii de calitate beneficiarilor. pentru atingerea scopului şi obiectivelor propuse în prezentul proiect şi pentru dezvoltarea profesională continuă.

 investigaţii medicale limitate. Oportunities (Oportunităţi)  creşterea competenţei şi calităţii actului medical.  implicarea slabă a autorităţilor locale în atragerea furnizorilor de servicii medicale. TBC.  prezenţa ridicată a bolilor transmisibile şi cornice. Strenghts (Puncte tari) posibilitatea de furnizare a unor servicii medicale validate şi patologia Ambulatoriului .  personal medical insuficient şi slab pregătit. Hepatita C şi Boli Cronice.  migrarea personalului medical cu cea mai bună pregătire şi calificare.  motivarea insuficientă a personalului medical. resurselor financiare în sistemul sanitar duce la creşterea dezechilibrelor . Threeats (Ameninţări)  apariţia de noi competitori pe piaţă (spitale private). precum: SIDA.  atragerea de tineri absolvenţi în colectivul de medici de la Spitalul Municipal.  decontate 100% de către CAS Iaşi.  acoperire 70% din raza municipiului Paşcani.  educaţia angajaţilor medicală continuă a standardelor Uniunii 24 .aria de  Weakness (Puncte slabe) lipsa unui mecanism eficient de alocare a servicii variate.  realizarea serviciilor ambulatorii la nivelul Europene. Sifilis. nivelul scăzut al condiţiilor de viaţă şi lipsa informaţiilor au contribuit la înmulţirea bolilor transmisibile.  dotarea cu aparatură medicală deficitară.

2 Diagrama Ishikawa Graficul nr.Anexa nr.1 – Diagrama Ishikawa Echipamente Personal Deficit de personal Aparatură uzată Lipsa aparaturii de specialitate Lipsa personal calificat Condiţii de muncă precare Salariile mici ale personalului medical Modernizarea serviciilor ambulatorii din cadrul Spitalului Calitatea redusă a serviciilor ambulatorii Municipal Paşcani Mobilier învechit Timp mare de aşteptare pentru consultaţii Incapacitatea acordării unui diagnostic Percepţia negativă a populaţiei cu privire la serviciile ambulatorii Mediu intern Metoda 25 .

26 .

şi realizarea activităţii propriu – zise A3. 2 .1 Postarea anunţului pe internet şi la ANOFM.Diagrama GANTT Activitatea Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 A1: Selectarea echipei de proiect A1. 3 Tabelul nr.3 Selectarea candidaţilor A1.5 Selectare persoane potrivite A1.2 Primirea dosarelor de la candidaţi A1.4 Organizarea interviului de angajare A1.6 Încheierea contractelor de muncă A2: Constituirea echipei de proiect A2.1 Întocmirea fişei postului pentru fiecare membru al echipei A2.2 Finalizarea activităţii organizatorice A3: Achiziţii publice privind serviciile de consultanţă. A1.Anexa nr.1 Informare cu privire la ofertele existente pe piaţă 27 .

2 Achiziţia serviciului de consultanţă pentru implementarea proiectului A3. precum şi a condiţiilor de acordare a primului ajutor A4. precum şi a lucrărilor de reamenajare interioară a Ambulatoriului A5. organizarea şi desfăşurarea unui studiu de impact asupra sănătăţii din ultimii 10 ani a locuitorilor din Paşcani.Activitatea Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 A3.3 Desfăşurarea activităţii de implementare a proiectului A4: Pregătirea.2 Desfăşurarea studiului de impact A5: Pregătirea.2 Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor de achiziţii echipamente şi lucrări 28 . echipamentelor de venitilaţie. organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie a echipamentelor medicale.1 Pregătirea documentelor pentru desfăşurarea licitaţiilor A5.1 Pregătirea şi organizarea studiului de impact A4. echipamentelor de mobilier medical.

1 Selectarea propriu-zisă a firmei de publicitate A6.3 Recepţia cantitativă şi calitativă a echipamentelor achiziţionate şi a lucrărilor de construcţie şi montaj A6: Pregătirea.3 Înscriere candidaţi A7.3-Distribuirea pliantelor A7: Organizarea unui training asupra personalului medical. în vederea deprinderii unor aptitudini de utilizare a echipamentelor medicale specializate A7. organizarea şi desfăşurarea procedurilor de informare a populaţiei asupra sănătăţii A6.1 Obţinerea autorizaţiei de certificare a cursului de formare profesională A7.2 Alegerea materialelor informative şi a sloganului pentru realizarea pliantelor A6.Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Activitatea Luna 1 Luna 2 Luna 3 A5.4 Stabilirea detaliilor de desfăşurare a trainingului 29 .2 Selectare candidaţi A7.

2 Monitorizarea şi raportarea respectării termenelor de realizare a proiectului 30 . evaluarea proiectului A9.2 Cercetare în profunzime A8.Raportul Dezvoltării A9: Monitorizarea.5 Desfăşurarea propriu-zisă a trainingului A8: Auditarea proiectului Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 A8.1 Determinarea criteriilor de succes şi dezvoltare chestionar A8.1 Monitorizarea evoluţiei fizice şi financiare a proiectului A9.Activitatea Luna 1 A7.3. raportarea.

Întocmirea fişei postului pentru fiecare membru al echipei A2. 4 Tabelul nr.4 Organizarea interviului de angajare A.ro o www. 3– Indicatori de monitorizare Titlul şi descrierea detaliată a activităţilor A1 .1: Informare cu privire la ofertele existente pe piaţă .ro o Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Paşcani .4 interviuri de angajare .3 Selectarea candidaţilor A1.ejobs.4 contracte de muncă % realizări Responsabil indicatori .bestjobs.1 Contract de achiziţie servicii de consultanţă cu .ro viaţă“ o www.1 Contract de achiziţie servicii de consultanţă cu .ejobs.4 contracte de muncă .1.bestjobs.4 contracte de muncă pentru membrii echipei pentru membrii echipei proiectului proiectului 100% Managerul de Pregătire: ½ lună proiect al Realizare:½ lună Organizaţiei “O nouă şansă la viaţă “ 100% Manager proiect Pregătire: ½ lună SC ACCESIMA Realizare: 1 lună SRL 100% SC ASTER CONSULTING -1 contract de colaborare pentru firma de consultanţă SC ACCESIMA SRL . A1.6 Încheierea contractelor de muncă Indicatori planificaţi .ro o Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Paşcani .2 Primirea dosarelor de la candidaţi A1.1 contract de colaborare pentru firma de consultanţă SC ACCESIMA SRL .2: Finalizarea activităţii organizatorice A3: Achiziţii publice privind serviciile de consultanţă pentru implementarea proiectului şi realizarea activităţii propriu – zise A3.4 anunţuri de angajare în următoarele locaţii: o Ziarul de Iaşi o www.Anexa nr.1 Postarea anunţului pe internet şi la ANOFM.4 interviuri de angajare .1 .4 anunţuri de angajare 100% Managerul de în următoarele locaţii: proiect al o Ziarul de Iaşi Organizaţiei “O nouă şansă la o www.4 contracte de muncă Indicatori realizaţi Durata Pregătire: ½ lună Realizare: ½lună A2: Constituirea echipei de proiect A2.5 Selectare persoane potrivite A1.Selectarea echipei de proiect A1.

organizarea şi desfăşurarea unui studiu de impact asupra sănătăţii din ultimii 10 ani a locuitorilor din Paşcani.A3.1 raport al studiului de impact . echipamentelor de mobilier medical.3:Instalarea şi montajul echipamentelor medicale. A4.1: Pregăţirea şi efectuarea necesarului de achiziţii A5.1contract de colaborare 100% Cabinetul cu de Psihologie Individual de (Psiholog Gabriela 100% Psihologie Petcu) Arcadia Hospital -1contract de colaborare Iaşi cu Arcadia Hospital Iaşi (Medic Specialist Mirela 100% Sanda Cherciu) . echipamentelor de mobilier medical.1 necesar de achiziţie .1 necesar de achiziţie 100 % Manager proiect . precum şi a condiţiilor de acordare a primului ajutor. A5. echipamentelor de venitilaţie.10 contracte de achiziţii 100% Firmele de pentru: furnizori • echipamente medicale • echipamente de mobilier medical • echipamente de venitilaţie • echipamente necesare reamenajării interioare 100% • lucrări de construcţii Durata Pregătire: 1 lună Realizare: 2 luni Pregătire: 1 lună Realizare:3 luni 32 .3: Desfăşurarea activităţii de implementare a proiectului Titlul şi descrierea detaliată a activităţilor A4: Pregătirea. precum şi a echipamentelor necesare reamenajării interioare a Ambulatoriului.1: Pregătirea şi organizarea studiului de impact A4.10 contracte de achiziţii pentru: • echipamente medicale • echipamente de mobilier medical • echipamente de venitilaţie • echipamente necesare reamenajării interioare • lucrări de construcţii firma SC ASTER CONSULTING GROUP Indicatori realizaţi GROUP A5: Pregătirea.1000 chestionare -1contract de colaborare cu Cabinetul Individual de Psihologie (Psiholog Gabriela Petcu) -1contract de colaborare cu Arcadia Hospital Iaşi (Medic Specialist Mirela Sanda Cherciu) -1 raport al studiului de impact .2: Achiziţia serviciului de consultanţă pentru implementarea proiectului A3.2:Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor A5. echipamentelor de venitilaţie. organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie a echipamentelor medicale.1000 chestionare 100 % Manager proiect . % realizări Responsabil indicatori . precum şi a echipamentelor necesare reamenajării interioare a Ambulatoriului.2: Desfăşurarea studiului de impact firma SC ASTER CONSULTING GROUP Indicatori planificaţi .

5 poliţe de asigurare Indicatori realizaţi -1 autorizaţie de certificare a cursului de formare profesională .2: Cercetare în profunzime A8.3: Distribuirea pliantelor A7: Organizarea unui training asupra personalului medical.25 de diplome certificate .1: Determinarea criteriilor de succes şi dezvoltare chestionar A8.5 poliţe de asigurare Indicatori planificaţi % realizări Responsabil Durata indicatori -1 contract de colaborare -1 contract de colaborare 100 % Manager proiect Pregătire:1 lună cu firma de publicitate cu firma de publicitate SC HEAVEN SRL Realizare:1 luni SC HEAVEN SRL SC HEAVEN SRL -1000 de pliante -1000 de pliante 100% -montaj pentru reamenajării interioare .3: Stabilirea detaliilor de desfăşurare a trainingului A7.25 de diplome certificate 100% Manager proiect Formator cursuri 60% 60% Pregătire: 1 lună Realizare: 2 luni -1 contract de .1: Selectare candidaţi A7. în vederea deprinderii unor aptitudini de utilizare a echipamentelor medicale specializate A7.1 curs de formare profesională .4: Desfăşurarea propriu-zisă a trainingului A8: Auditarea proiectului A8.1 curs de formare profesională .1 autorizaţie de certificare a cursului de formare profesională .2: Alegerea materialelor informative şi a sloganului pentru realizarea pliantelor A6.2: Înscriere candidaţi A7. organizarea şi desfăşurarea procedurilor de informare a populaţiei asupra sănătăţii A6.1: Selectarea propriu-zisă a firmei de publicitate A6.1 contract de colaborare pentru firma colaborare pentru firma de audit SC VMD Expert de audit SC VMD Expert Audit SRL Audit SRL 100% Manager proiect Pregătire: 1 lună SC VMD Expert Realizare: 1 lună Audit SRL 33 .Titlul şi descrierea detaliată a activităţilor A6: Pregătirea.3: Raportul Dezvoltării -montaj pentru reamenajării interioare .

A9:Monitorizarea.2:Monitorizarea şi raportarea respectării termenelor de realizare a proiectului 100 Manager proiect % Responsabil monitorizare Pregătire: ½ lună Realizare:1 lună 34 . raportarea.1:Monitorizarea evoluţiei fizice şi evaluării proiectului evaluării proiectului financiare a proiectului A9. evaluarea -1 raport al rezultatelor -1 raport al rezultatelor proiectului pe baza monitorizării şi pe baza monitorizării şi A9.

2 .2.1 Leucoplast 30 2.7 Bandaje Elastice 15 2.3.2.3 Instrumente medicale 2.1.8 Comprese.2.2.4 Biomicroscoape 3 2.2 .2.3 Măşti şi Bonete medicale 100 2.2 Mănuşi medicale 150 2.10 Garouri şi perfuzii 40 2. 5 Tabelul nr.3.2.3.2.3 Echipamente de mobilier medical 35 .2. Hârtie ECG.1 Salarii (cost total.2.2.2 Diurnă pentru deplasări Subtotal Resurse umane 2.6 Recipienţi deseuri medicale 20 2.3.2. bavete.5 Prosoape.2.5 Colector Pansamente 15 2.6 Alte consumabile medicale 25 2.1. Echipamente şi bunuri 2.1 Achiziţionare sau închiriere de vehicule 2.1.2.1 Sterilizatoare cu aer cald 20 2.3.12 Îmbrăcăminte medicală 60 2.2.2 .2.2.10 Vată şi spatule 500 2.2 Distilatoare apă 20 2.Anexa nr.2 .1.2 Echipamente medicale 2.5 Electrocardiograf ginecologie 6 2. Resurse umane 1.2.3.2.2.2.3 Aspirator ginecologiechirurgie 10 2.8 Sterilizare 50 2.11 Geluri.4 .2.2.3 EKG-uri 5 2. EMG 40 2.7 Seringi 100 2.2 .1 Ecografe 5 2. câmpuri. personal local)3 1.2.2.1 Unităţi de aparatură 2.1.2.2.3.2 .13 Încălţăminte medicală 60 2. ECO.3.2 .2.9 Truse sanitare 50 2.Bugetul proiectului Perioada proiectului .2 .2 .2.4 Plasturi 100 2.3.2.9 Dezinfectanţi 30 2.2 Fizioterapie doppler 1 2.2 . cearceafuri 100 2.2 Instrumentar medical 2.2 .3.12 luni Cost unitar Cost unitar Cantitate UM Costuri ( Cheltuieli ) Lei Euro Lei Euro 1.2 .4 Trusă instrumentar chirurgical 15 2.2 .2. faşe tifon 30 2.2.

2 Studii de impact 4.4 Masă consultaţii ginecologie 2.3 Consumabile .8 Scaun pentru ORL 2.0 Paravan 2.5 Costuri pentru evaluare 4.3 Masă intervenţii chirurgie 2.6 Costuri pentru asigurări 4.9 Birou medic 2.6 Măsuţă pentru aparate 2.1 Publicaţii (reclamă şi publicitate) 4.3. servicii 4.3.3 Costuri pentru consultanţă 4.3. servicii TOTAL Perioada proiectului .3.7 Costuri pentru training Subtotal Alte costuri.3.3.12 luni Cost unitar Cost unitar Cantitate UM Lei Euro 15 10 5 4 30 15 15 2 14 20 36 . Sediu local/costuri aferente proiectului 3.4 Alte utilităţi (telefon/fax.3.2 Canapea de consultaţii 2.7 Scaun medic 2. electricitate / încălzire.4 Echipamente de ventilaţie Subtotal Echipamente şi bunuri 3.4.5 Măsuţă instrumentar 2. Alte costuri.2 Chirie sediu 3.4 Costuri pentru audit 4.3. întreţinere) Subtotal Sediu local/costuri aferente proiectului 4.Costuri ( Cheltuieli ) 2.rechizite de birou 3.3.1 Dulap instrumente / medicamente 2.1 Costuri vehicule 3.

do 7.ro 6.ro.ro/cms/rw/pages/anuarstatistic2009.ro/ 5. Planul naţional de dezvoltare 2007 – 2013 2.Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 4. www.ro/top/Social/203480/De-ce-mor-copiii-in-Romania. Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 .Bibliografie: 1. http://spitalulmunicipal. http://www.pascani.9am.inforegio. http://www. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 3.insse.html .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->