TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

TEKNİK RAPOR:

2012

ÜREME SAĞLIĞI AKRAN EĞİTİMLERİ PROJESİ (ÜSAEP) 2012 YILI TEKNİK RAPORU
Proje Adı: Proje Ortağı: Projeyi Yürüten: Proje Başlangıç Tarihi: Proje Bitiş Tarihi: Raporlanan Tarih Aralığı: Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri (ÜSAEP) Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu - Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı 2011 2015 Ocak 2012 – Aralık 2012

YÖNETİCİ ÖZETİ 2005 yılı sonunda Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle Van’da uygulanan pilot Akran Eğitici Eğitimi deneyiminin ışığında, üç aşamalı bir akran eğitimi projesi olarak tasarlanan Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi (ÜSAEP), 17-25 yaş arasındaki gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusunda farkındalıklarını ve bilgilerini artırarak, gençlere yeni yaşam becerileri kazandırmayı ve onları genç dostu sağlık hizmetlerinin kullanımı için cesaretlendirerek, gençlerde güvenli ve bilinçli davranışa yönelik tutum değişikliği yaratmayı amaçlıyor. Proje aynı zamanda, eğitmenlerinin farklı sivil toplum kuruluşlarına destek olarak yaptıkları çalışmalarla, Y-PEER Genç Akran Ağı’nın Türkiye’de gelişmesine de öncülük ediyor. 2012 yılında 7. yılına giren ÜSAEP, 2005 yılından bu yana toplamda 267 akran eğicisiyle birlikte 452 eğitim oturumuna imza atarak 8181 kişiye ulaştı. Proje süresince 11 Akran Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi. Bununla birlikte modüllerin geliştirilmesi ve eğitmenlerin kapasitelerinin arttırılması için tematik eğitimler düzenlendi ve eğitmenler Y-PEER dahil birçok ulusal ve uluslar arası eğitime katıldı. Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi 2012 yılında 1 Aralık çalışmalarına verdiği destekle Türkiye çapında önemli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine önayak oldu. 2011 yılında 1 Aralık Dünya AIDS Günü Kampanyası kapsamında gençlerin mesajlarını ve etkinliklerini görünür hale getirmeyi ve cinsel sağlık üreme sağlığı alanında çalışan gençlik örgütlerinin koordinasyonunu sağlamayı hedefleyen 1 Aralık Genç İnisiyatifi 2012’de de Toplum Gönülleri Vakfı tarafından koordine edildi. Bununla birlikte, ergenlere ve gençlere yönelik, HIV/AIDS konusunda temel bilgilerin aktarılması için 2011 yılında tasarlanan “Kendine İyi Bak” kutu oyunu, 2012 yılında yerel örgütlenmelerde ve sivil alanda çalışan kurumlarda oynanmaya başlandı.

1

ÜREME SAĞLIĞI AKRAN EĞİTİMLERİ PROJESİ – PROJE BİLGİLERİ:
Proje Hakkında Genel Bilgi: Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) - Türkiye ortaklığı ile uygulanan Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi (ÜSAEP), 17-25 yaş arası gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusunda farkındalıklarını ve bilgilerini artırarak, gençlere yeni yaşam becerileri kazandırmayı ve onları genç dostu sağlık hizmetlerinin kullanımı için cesaretlendirerek, gençlerde güvenli ve bilinçli davranışa yönelik tutum değişikliği oluşturmayı amaçlıyor. Proje aynı zamanda, eğitmenlerinin farklı sivil toplum kuruluşlarına destek olarak yaptıkları çalışmalarla, Y-PEER Genç Akran Eğitimi Ağı’nın Türkiye’de gelişmesine de öncülük ediyor. ÜSAEP’te ilk aşamada gençler deneyimli akranlarının ve konusunda uzman kişilerin uyguladığı bir Akran Eğitici Eğitimi’ne katılır. Bu eğitimden sonra akran eğiticileri ekipler oluşturarak üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında bilgilerini akran eğitimleriyle yaygınlaştırır. Proje Amacı: Gençlerin cinsel sağlık, üreme sağlığı, gebelikten korunma yöntemleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, HIV/AIDS, toplumsal cinsiyet ve genç dostu sağlık hizmetleri konularında farkındalıklarını artırarak onlarda güvenli ve bilinçli davranışa yönelik tutum değişikliği oluşturmak. Hedef Kitle: Öncelikli olarak 17-25 yaş arası Toplum Gönüllüsü gençler olmak üzere, 17-25 yaş arası tüm gençler. Proje Uygulayıcıları: Proje kapsamında İleri Düzey Eğitmen Eğitimi’ne veya Akran Eğitici Eğitimi’ne katılmış 17-25 yaş arasındaki gönüllü üniversite öğrencileri.

2

Proje Hedefleri: 17-25 yaş grubundaki gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında bilgi düzeylerini artırmak ve bu konularda kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri için onları desteklemek, Gençleri, üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında uzman desteğine ihtiyaç duyacakları durumlarda başvurabilecekleri kurumlar hakkında bilgilendirmek ve bu kurumların sağladığı hizmetlerin kullanımı hususunda cesaretlendirmek, Güvenli ve bilinçli davranışa yönelik tutum değişikliğini sağlamak için, “akran eğitimi” modelinden faydalanarak gençlerde üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularındaki bilginin içselleştirilmesini kolaylaştıracak metotları yaygınlaştırmak, Gençlerin, HIV/AIDS’e ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı mücadelenin küresel boyutunu kavramalarına destek olmak ve bu mücadele içinde aktif rol oynamaları için onları cesaretlendirmek, HIV/AIDS ile yaşamak durumunda olanlara karşı önyargıları aşabilmek için, HIV virüsünün bulaşma yolları ve korunma yöntemleri konusunda gençlerin bilgi düzeyini artırmak, Toplumsal cinsiyet, cinsel yönelimler ve ayrımcılık konularına dair kavramların ve bunları çevreleyen değer yargılarının çeşitliliği ile bunların yaşam boyu üreme sağlığı ve cinsel sağlığa etkileri üzerine gençlerin farkındalığının arttırmak.

PROJENİN 2012 YILI FAALİYETLERİ:
Akran Eğitimleri: Proje çerçevesinde 2012 yılı içerisinde, akran eğitimcileri 64 eğitim oturumuyla, 1163 katılımcıya ulaşarak, “Deneyimsel öğrenme” metotlarıyla, üreme organları, cinsel sağlık, gebeliği önleyici yöntemler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, HIV/AIDS, kendi kendine meme ve testis muayenesi ve kondom uygulaması hakkında bilgiler verdi. 2012 yılında toplamda 267 kişilik proje ekibi; proje kapsamında, en kısası 3 saat, en uzunu ise 6 saat olmak üzere, farklı uzunlukta ve kapsamda ayrı programlar uyguladı ve 1163 katılımcıya ulaştı. 2012 yılında uygulanan akran eğitimlerinin detayları aşağıda görüldüğü gibidir:

3

2 Günlük Akran Eğitimleri ve HIV/AIDS Temalı Akran Eğitimleri: 1- 3-4 Mart tarihlerinde Erzurum’da bir üreme sağlığı akran eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitimi üreme sağlığı eğitmenlerinden Mehmet Can Biçer, Merve Kara ve Muştak Fırat Güneş tasarladı ve uyguladı.

2- 3-4 Mart tarihlerinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde bir üreme sağlığı akran eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitim Onur Ünaldı’nın süpervizörlüğünde Damla Sedef Güler, Hasan Bilgiç ve Yağmur Parlan tarafından tasarlandı ve uygulandı.

3- 3-4 Mart tarihlerinde Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde bir üreme sağlığı akran eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitimi Şifem Acar’ın süpervizörlüğünde Anıl Çetintoprak, Banu Selda Şenol ve Hacı Bekir Oğuz tarafından tasarladı ve yürüttü. 4- 10-11 Mart tarihlerinde Adana’da bir üreme sağlığı yaygınlaştırma eğitimi gerçekleştirildi. TOG örgütlenmesine yönelik gerçekleştirilen eğitimi ÜSAEP eğitmenlerinden Ali Kemal Özcan, Damla Sedef Güler ve Muştak Fırat Güneş tasarladı ve yürüttü. 5- 28 Nisan tarihinde Diyarbakır’da bir üreme sağlığı yaygınlaştırma eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitimi üreme sağlığı eğitmenlerinden Sabri Karakaya, Banu Selda Şenol ve Anıl Çetintoprak tasarladı ve uyguladı. 6- 2 Haziran tarihinde Tekirdağ/Çerkezköy’de bir üreme sağlığı yaygınlaştırma eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitim üreme sağlığı eğitmenlerinden Ayşenur Atik, Mehmet Can Biçer ve Yağmur Parlan tarafından tasarlanarak yürütüldü. 7- 1 Eylül tarihinde Y-PEER Uluslararası tarafından organize edilen 10 Günlük Aktivizm Kampanyası (10 DoA) kapsamında İzmir’de bir üreme sağlığı eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitimi üreme sağlığı eğitmenlerinden Damla Sedef Güler ve Bulut Öncü tasarlayarak yürüttü.

4

8- 1 Eylül tarihinde 10 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında Ankara’da bir üreme sağlığı eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitimi üreme sağlığı eğitmenlerinden Ali Karakaş ve Fatma Candan tasarlayarak uyguladı. 9- 8 Eylül tarihinde 10 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında Samsun’da bir üreme sağlığı eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitim üreme sağlığı eğitmenlerinden Ali Karakaş ve Damla Sedef Güler tarafından tasarlandı ve yürütüldü. 10- 17-18 Kasım tarihlerinde Ankara’da bir üreme sağlığı akran eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, ÜSAEP eğitmenlerinden Burak Öztürk, Özgün Kımızoğlu ve Hacı Bekir Oğuz tarafından Ayşenur Atik’in süpervizörlüğünde tasarlandı ve uygulandı. 11- 24-25 Kasım tarihlerinde Bandırma’da bir üreme sağlığı akran eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitimi Ayşenur Atik, Engin Çetin ve Ayşegül Kayaalp tasarladı ve yürüttü. 12- 24-25 Kasım tarihlerinde Bartın’da bir üreme sağlığı akran eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Nevin Genç’in süpervizörlüğünde Argın Kubin, Gizem Kanal ve Cemal Kırmızıateş tarafından tasarlanarak uygulandı. 13- 24-25 Kasım tarihlerinde Denizli Pamukkale Üniversitesi ’nde bir üreme sağlığı akran eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitim Özgün Kımızoğlu’nun süpervizörlüğünde Mehmet Can Biçer, Şefika Sarıkülçe ve Anıl Çetintoprak tarafından tasarlanarak yürütüldü. 14- 24-25 Kasım tarihlerinde Edirne’de bir üreme sağlığı akran eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Damla Sedef Güler, Aytekin Gezici ve Yağmur Parlan tarafından tasarlanarak uygulandı. 15- 24-25 Kasım tarihlerinde Eskişehir’de bir üreme sağlığı akran eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitim üreme sağlığı eğitmenlerinden Muştak Fırat Güneş, Elçin Arıbaş ve Ozan Altıok tarafından tasarlandı ve yürütüldü. 16- 1-2 Aralık tarihlerinde İstanbul’da bir üreme sağlığı akran eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Damla Sedef Güler’in süpervizörlüğünde Gökhan Erdoğmuş, İrem Esra Kömürcü ve Oğulcan Ekiz tarafından tasarlandı ve uygulandı.

5

17- 8-9 Aralık tarihlerinde Ankara Başkent Üniversitesi’nde TURKMSIC ortaklığı ile bir üreme sağlığı akran eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitim Ayşenur Atik’in süpervizörlüğünde Sabri Karakaya, Şefika Sarıkülçe ve Erkan Kurt tarafından tasarlanarak yürütüldü. 18- 8-9 Aralık tarihlerinde Ankara’da bir üreme sağlığı akran eğitimi daha gerçekleştirildi. Eğitimi Gökcan Öztürk, Elçin Arıbaş ve Abdullah Çeltük, Banu Selda Şenol’un süpervizörlüğünde gerçekleştirdi. Akran Eğitici Eğitimi:

Projenin 2012 yılı süresinde 23 Akran Eğitimci, Y-PEER Genç Akran Eğitimi Ağı Standartları ve Akran Eğitimi Öğrenim Hedefleri çerçevesinde çeşitli seviyelerde akran eğitimi programları uygulayabilme yetkinliği kazandı. 14-21 Kasım tarihleri arasında Silivri Family Otel’de gerçekleşen XI. Üreme Sağlığı Akran Eğitici Eğitimi proje eğitmenlerinden Ali Karakaş, Damla Sedef Güler ve Banu Selda Şenol , eğitim departmanından Mehmet Bahadır Teke ve Bulut Öncü, saha departmanından Zeynep Başaran tarafından Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’ndan Fatma Hacıoğlu’nun süpervizörlüğünde hazırlandı ve uygulandı. Eğitime UNFPA Türkiye Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Gökhan Yıldırımkaya, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nden

6

Mehmet Tarhan, Toplum Gönüllüleri Vakfı’ndan Başak Tuğsavul ve Tekne Oyun-Eğitim-Toplantı’dan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Gülesin Nemutlu misafir olarak katıldı. 14 Kasım
09.1509.30

15 Kasım
Gün Açılış

16 Kasım
Gün Açılış

17 Kasım
Gün Açılış

18 Kasım
Gün Açılış

19 Kasım
Gün Açılış Cinsel Sağlık ve tüm sorular Soru-cevap

20 Kasım
Gün Açılış

21 Kasım
Gün Açılış

09.3011.00

CSÜS Durum ve Haklar

GÖY

Cinsel Sağlıkta Değerler SavunuculukTutumlar ve I Mahremiyet Kareleri Ara

Son TestSözlü Sunum Değerlendirme Yazılı Değerlendirme-

11.0011.30 11.3013.00 13.0014.00 14.0015.30 15.3015.45 Açılış İsim Çevime Teknik Bilgilendirme TanışmaBeklentilerAkit Ön TestCinsel Sağlık ve Sorunları CYBE LGBTT Ayrımcılık GELİŞLER Vücudumuzu İletişim-I Tanıyalım Toplumsal Cinsiyet

SavunuculukII

Zaman Yönetimi Program Tasarlama

Sunum

Kapanış

Öğle Yemeği Deneyimsel Öğrenme Döngüsü & F-NF-IF Ara Akran Eğiticilerle Çalışma Eylem Sistemi ve Planı-I Standartları (Süpervizyon) Kendine İyi Bak & Neler önemli

Sunum

15.4517.15

Bağlama Oturumu

HIV/AIDS

KKTM KKMM

İnteraktif Teknikler

17.1517.30 Programın TanıtımıAkran EğitimiÜSAEPUNFPAY-PEERGizli ArkadaşKatılımcı Sorumlulukları-

Ara

17.3018.30

TOG İlkeler

Bozkır Yangını

Kondom Uygulama

İletişim-II (Geribildirim)

Çalışma Gecesi

Eylem Planı-II

18.3019.30 19.3021.00 Ekip Çalışması Transit Ekip Çalışması-2

Akşam Yemeği Tabu Meydanı Çalışma Gecesi Eğlence

7

Ad-Soyad Gökhan Erdoğmuş Ayşegül Kayaalp Elçin Arıbaş Erkan Kurt Aytekin Gezici İrem Esra Kömürcü İsmail Selim Doğan Ecem Eren Şefika Sarıkülçe Gizem Kanal Batuhan Karaulus Engin Çetin Bircan Çavuşlu Efe İldaş Alper Elhan Çetin Bitmez Şirvan Kartal Ozan Altıok Ahmet Toğa Vasfiye Saygı Gökcan Öztürk Furkan Türkmen Abdullah Çeltük

C E K K E E K E K K K E E K E E E K E E K E E E

Yaşadığı Şehir Denizli Ankara Ankara Samsun İstanbul Ankara Adana Ankara Sakarya-Adapazarı Ankara Eskişehir Eskişehir Samsun Samsun Antalya Bingöl/Muş Van Denizli Kars Mardin Ankara Kayseri Samsun

Üniversite Pamukkale Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 19 Mayıs Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ankara Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ankara Üniversitesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ODTÜ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 19 Mayıs Üniversitesi 19 Mayıs Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Atatürk Üniversitesi 100. Yıl Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Mardin Artuklu Üniversitesi Ankara Üniversitesi Erciyes Üniversitesi 19 Mayıs Üniversitesi

(Eğitmen Eğitimi Katılımcıları)

8

1 Aralık Dünya AIDS Günü Çalışmaları ÜSAEP kapsamında 2011 yılında bir ilk gerçekleştirilerek, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerin koordine edilmesi ve bu etkinlikleri organize eden gençlerin bilgilendirilmesi amacıyla bir Ulusal 1 Aralık Koordinasyon Toplantısı organize edilmiş ve çalışmalar bu ekip ile birlikte yürütülmüştü. 2012 yılında da 1 Aralık Genç İnisiyatifi çatısı altında etkinlikler tasarlandı ve uygulandı. Üreme sağlığı eğitmenlerinden Bulut Öncü, Damla Sedef Güler ve Ali Karakaş’ın hazırladığı bilgi notu UNFPA’in de katkılarıyla daha önce birlikte çalışılan ve gelecekte de birlikte çalışılması düşünülen örgütlenmeler, kurumlar ve kuruluşlar ile paylaşıldı. Materyallerin ve etkinliklerin koordinasyonu bu yıl da www.1aralik.org web sitesi üzerinden sağlandı.

1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde (DAG) ÜSAEP akran eğiticileri, TOG örgütlenmeleri, Türk Tıp Öğrencileri Birliği ve Genç Akran Ağı (Y-PEER)’nın öncülüğünde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklığıyla 32 ilde, 49 yerelde bir hafta boyunca 71 etkinlik düzenlendi. Sokak yürüyüşleri, konferanslar, atölyeler, sokak performansları, basın açıklamaları, film gösterimleri, Kendine İyi Bak Atölyeleri ve üniversite bilgi stantları vb. gibi çeşitlenen bu etkinliklerde gençler HIV ve AIDS ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek, konuyla ilgili bilgi edinme ve eğitim hakkının ve gençlik katılımının altına çizmek amacıyla bir araya geldiler. Bu etkinliklerin koordinasyonu proje koordinatörü Bulut Öncü tarafından üstlenilerek, koordinasyon, malzeme desteği ve raporlama çalışmaları yapıldı. (Ek:1 -2-3)

9

HIV&AIDS Kutu Oyunu: ‘’KENDİNE İYİ BAK!’’ 2011 yılında pilot çalışmaları tamamlanan Kendine İyi Bak, 2012 yılında üreme sağlığı eğitmenleri tarafından örgütlenmelerde, toplantılarda, eğitimlerde ve gençlik konseylerinde oynatılmaya başlandı.

Oynama tarihleri aşağıda görüldüğü gibidir (Aşağıda bulunan oyun bilgileri yalnızca raporlanan etkinliklerin bilgileridir):

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tarih 05.04.2012 07.04.2012 07.04.2012 07.04.2012 07.04.2012 09.04.2012 10.04.2012 04.05.2012 13.05.2012 12.05.2012 19-25.05.2012 19-25.05.2012 19-25.05.2012 16.06.2012 25.06.2012 20.07.2012 27-30.09.2012 10.11.2012 22.11.2012 05.12.2012 02.12.2012

Nerede Sivas Trabzon Bandırma Erzurum Trabzon Denizli İzmir Sivas Samsun Samsun Bolu Kilis Bandırma Eskişehir İzmir Eskişehir İstanbul (20.Gençlik Konseyi) İstanbul Ankara Kars Samsun

Oynatıcı Hasan Bilgiç Fatma Candan Oğulcan Ekiz Sabri Karakaya Fatma Candan Çiğdem Fak Banu Selda Şenol Hasan Bilgiç Mehmet Can Biçer Arzu Ozan Belirtilmemiştir Belirtilmemiştir Belirtilmemiştir Anıl Çetintoprak Banu Selda Şenol Anıl Çetintoprak ÜSAEP Eğitmenleri Damla Sedef Güler Elçin Arıbaş Ahmet Toğa Abdullah Çeltük

Oynayan Kişi Sayısı 5 4 4 3 3 3 6 5 5 4 Belirtilmemiştir Belirtilmemiştir Belirtilmemiştir 3 6 4 16 6 4 6 4

İzleme ve Değerlendirme: 2012 yılında da gerçekleştirilen eğitimler, belirli bir sistematik dâhilinde izlendi ve değerlendirmeye tabi tutuldu. Eğitimlerin yarattığı etkiyi izlemek için; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından oluşturulan, eğitimlerin, katılımcıların cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgisinde yarattığı değişimi ölçmeye yarayan ön test ve son testlerin uygulanmasına ve eğitim sürecinin katılımcılar, eğitmenler ve süpervizörler tarafından niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirilmesi temeline dayanan izleme ve değerlendirme araçlarının kullanılmasına devam edildi. Proje Ortaklığı: Proje faaliyetleri, proje ortakları olan Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu düzenli temas halinde birlikte çalışmalarıyla yürütüldü. Projeyle ilgili gelişmeler proje ortaklarına, proje yürütücüsü tarafından düzenli olarak raporlandı. Bu sayede, Türkiye’de gençlik alanında çalışan en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri, sektördeki lider bir marka ve bir hükümetler arası kuruluş arasında, etkileri farklı sivil toplum kuruluşlarına da ulaşan, örnek kabul edilebilecek bir işbirliği gelişti. İletişim Çalışmaları: Proje çalışmaları, TOG’un kendi internet sitesi ve yayın organı TOGSES dışında, basılı medyada da yer buldu. 1 Aralık çalışmaları vesilesiyle hazırlanan proje görselleri, el ilanları, posterler ve Eczacıbaşı’ndan temin edilen kondomlar 1 Aralık Dünya AIDS Günü haftasında yapılan etkinlikler için 32 ile ve 49 yerele dağıtıldı. Aynı zamanda proje eğitmenlerinin oluşturduğu çeşitli medya araçları (Facebook grupları, forum siteleri vb.) hem eğitmenlerin kendi aralarındaki haberleşmesinde hem de 2012 boyunca projenin tanıtılması ve proje etkinliklerinin duyurulmasında önemli rol oynadı.

11

2012 Yılı Proje Hedefleri 2012 yılı hedeflenen eğitim sayıları ve saha faaliyetleri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir: Faaliyetler (Ekim-Aralık 2011) Akran Eğitici Eğitimi Akran Eğitimleri 1 Aralık DAG Kampanyası Hedef 1 18 1 Gerçekleşme 1 18 1

2012 Yılı Proje Bütçesi 2012 yılında projenin destekçisi UNFPA’in sağladığı fon miktarı aşağıdaki tabloda görülebilir. UNFPA 2012 (TL)

Support to Project Coordinator Peer Education Activities, Capacity building workshops Organize 1 Training of Peer Educators

58.292,64 TL

32.330,83 TL

26.850 TL Support Cost to Community Volunteers Foundation

8.268,55 TL

Total

125.742,02 TL

12

EK-1: 1 Aralık Dünya AIDS Günü Kampanyası’na katılan örgütlenmeler ve şehirlerinin listesi: Şehir Samsun İstanbul Çanakkale Eskişehir Ankara Edirne Antalya BalıkesirBandırma Bartın Kayseri Hatay Zonguldak Gaziantep Erzincan Denizli İzmir Kırşehir Mersin Kırıkkale Kütahya Van Bolu Aydın Afyon Sivas Adana Tokat Kocaeli Konya Isparta Bursa Şırnak 32 Şehir Yerel Sayısı 1 8 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 Yerel Etkinlik Sayısı 4 10 6 3 9 1 2 3 2 1 1 1 2 1 3 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 71 Etkinlik

13

EK-2: 1 Aralık Dünya AIDS Günü Kampanyası kapsamında etkinlik yapan şehirlerin faaliyet raporları ve fotoğrafları:
Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Samsun Transit Film Gösterimi-Stant ÇalışmasıKendine İyi Bak Atölyesi-Sokak Röportajı 01.12.2012 Yeşilyurt AVM-İğne Deliği Gençlik MerkeziSahil İğne Deliği Gençlik Merkezi & TURKMSIC & TOG

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

İstanbul Stant Çalışması 30.11.2012 Kadıköy TOG

14

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

Çanakkale-Biga Stant Çalışması-Konferans-Mum Işığı Anma Etkinliği 06.12.2012 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Biga Belediyesi Bilgi ve Sanat Evi-Biga Meydanı Çomü Sosyal Sorumluluk Topluluğu (Biga TOG)&Biga Belediyesi Eskişehir Stant Çalışması 01.12.2012 Adalar-Kanatlı AVM-Espark AVM- Tepebaşı 19 Mayıs Gençlik Merkezi (TGM) TOG Ankara Film Gösterimi-Stant Çalışması-Transit Film Atölyesi 30.11.2012-01.12.2012 Ankara Üniversitesi Hukuk FakültesiKaranfil/Konur Sokak TOG & TURKMSIC & Y-PEER

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

Edirne Stant Çalışması 01.12.2012 Saraçlar Caddesi Trakya Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu

15

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

Çanakkale AIDS Bilgilendirme Eğitimi-Stant ÇalışmasıFilm Gösterimi 24.11.2012-27.11.2012-28.11.2012 18 Mart Üniversitesi Anafartalar KampüsüErkan Yavuz Tiyatro Salonu 18 Mart Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu Antalya Yürüyüş-Stant Çalışması 01.12.2012 Antalya Kapalı Yol-Olbia Çarşısı TURKMSIC Akdeniz YK-TOG Balıkesir-Bandırma Stant Çalışması-Kurdele KareografisiSokakta Bilgi Aktarımı 01.12.2012-02.12.2012 Liman AVM-Cumhuriyet Meydanı Bandırma Toplum Gönüllüleri Bartın Stant Çalışması-Kendine İyi Bak Atölyesi 01.12.2012 Kırmızı Cadde BARTOG Kayseri Stant Çalışması 21.12.2012 Kayseripark AVM TURKMSIC & TOG

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

Hatay Stant Çalışması 01.12.2012-01.12.2012 Saray Caddesi-Kampüs MKÜ TOG & MKÜ TURKMSIC

16

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri

Zonguldak Stant Çalışması 12.12.2012 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi TOG & TURKMSIC Gaziantep Flash Mob 01.12.2012 Demokrasi Meydanı Alternatif Gençlik Çalışmaları Derneği & Toplum Gönüllüleri Vakfı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Grubu Erzincan Basın Açıklaması-Stant Çalışması 01.12.2012 Cumhuriyet Meydanı Erzincan TOG Denizli Akran Eğitimi-Stant Çalışması-Konferans 24-25.11.2012/27-28.11.2012/01.12.2012 STGM-Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Mühendislik Fakültesi-Eğitim Fakültesi-Çınar Meydan(Belediye Önü)-Engin Aksel Konferans Salonu STGM & PAÜ TOG İzmir Yürüyüş-Stant Çalışması-Sokak SanatlarıSöyleşi-Kısa Film Çalışması 1-9.12.2012 Kıbrıs Şehitleri Caddesi-Gündoğdu Meydanı 1 Aralık İzmir İnisiyatifi

Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi

Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

17

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

Kırşehir Stant Çalışması 30.11.2012 Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-Eğitim Fakültesi Ahi Evran Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Mersin Stant Çalışması 01.12.2012 Forum Alışveriş Merkezi TOG & TURKMSIC Kırıkkale Stant Çalışması: Hayata Pozitif Bak! 12.12.2012 Kırıkkale Üniversitesi TURKMSIC Kırıkkale & TOG & Y-PEER İstanbul Stant Çalışması 01.12.2012 Acıbadem Üniversitesi TURKMSIC & TOG Kütahya Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Kütahya Üniversitesi TOG Van Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Bolu Stant Çalışması 01.12.2012 Bolu İzzet Baysal Üniversitesi TOG & TurkMSIC

18

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

Aydın Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi TOG & TURKMSIC Afyon Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Kocatepe Üniversitesi TOG & TURKMSIC

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

Ankara Stant Çalışması-Akran Eğitimi 27-28.11.2012/01.12.2012 Beşevler Rektörlük Binası/Başkent Üniversitesi TOG & TURKMSIC

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

İstanbul Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Bezmialem Üniversitesi TURKMSIC İstanbul Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012İstanbul Üniversitesi TURKMSIC Cerrahpaşa

19

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

Sivas Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Cumhuriyet Üniversitesi TURKMSIC & TOG Adana Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Çukurova Üniversitesi TURKMSIC & TOG

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

İzmir Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi TURKMSIC İzmir Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012Ege Üniversitesi TURKMSIC Ankara Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Gazi Üniversitesi TURKMSIC Gaziantep Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012Gaziantep Üniversitesi TURKMSIC

20

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

Tokat Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Gaziosmanpaşa Üniversitesi TURKMSIC

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

Ankara Stant Çalışması 01.12.2012Hacettepe Üniversitesi TOG & TURKMSIC

(Ankara)

21

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

İstanbul Stant Çalışması 01.12.2012İstanbul Üniversitesi TURKMSIC

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

Kocaeli Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Kocaeli Üniversitesi TURKMSIC İstanbul Stant Çalışması & Kendine İyi Bak Atölyesi 11.11.2012-01.12.2012 Koç Üniversitesi TOG & TURKMSIC

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

İstanbul Akran Eğitimi-Bilgilendirme Çalışmaları 01-02.12.2012 Marmara Üniversitesi TOG&TURKMSIC İstanbul Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Medipol Üniversitesi TURKMSIC Konya Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Selçuk Üniversitesi TURKMSIC

22

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

Isparta Stant Çalışması 01.12.2012 Süleyman Demirel Üniversitesi TURKMSIC Ankara Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Ufuk Üniversitesi TURKMSIC

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

Bursa Bilgilendirme ve Farkındalık Çalışmaları 01.12.2012 Uludağ Üniversitesi TURKMSIC

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

İstanbul Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Yeditepe Üniversitesi TURKMSIC

23

Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik Şehri Etkinliğin Türü Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri Etkinliği Düzenleyen Kuruluşlar

Ankara Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Yıldırım Bayezit Üniversitesi TURKMSIC Şırnak Bilgilendirme Çalışmaları 01.12.2012 Şırnak Gençlik ve Kültür Evi Şırnak Gençlik ve Kültür Evi

24

(Savunuculuk Çalışmalarına Hazırlık)

(Gaziantep Dance4Life Gösterisi)

25

(Arzu Yanardağ ile AKS TV’de 1 Aralık Programı)

(Antalya’daki 1 Aralık Çalışmalarından)

26

EK-3: Medyaya Yansıyan Haberler:

27

28

29

30

(Ekşi Sözlük)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful