TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE LA SPECIALIZĂRILE Informatică, Programare avansată şi Baze de Date pentru anul universitar

2012-2013
Prof. univ. dr. ILEANĂ IOAN
SPECIALIZAREA Informatică Nr. crt. Teme pentru proiectul de licenţă Prognoza vitezei vântului pentru o centrală eoliană folosind reţele neuronale Aplicaţii ale recunoaşterii formelor Sistem de conducere a roboţilor mobili Tehnici de IA pentru detecţia intruşilor Sistem de supraveghere cu detecţie de mişcare şi comandă pe portul USB al unui pc a înregistrării video Descriere Pe baza unor informaţii culese de senzori se va dezvolta un sistem care să modeleze şi să prognozeze viteza vântului pe termen scurt, mediu sau lung. Se va realiza un sistem de recunoaştere a formelor bazat pe senzori (camere video, IR etc.) destinat recunoaşterii. Complexitatea sistemului se va defini împreună cu studentul. Se va implementa un sistem care permite unui robot, pornind de la datele furnizate de senzori (camere de luat vederi, senzori de proximitate etc.) să se deplaseze într-un mediu necunoscut. Se va dezvolta un sistem bazat pe tehnici de IA care detectează automat intruşii dintr-o reţea de calculatoare. Se va compara acurateţea clasificării datelor de reţea cu cea a altor sisteme existente. Abilităţi necesare Cunoaşterea unui limbaj de programare (C, C++, Java etc.) sau cunoaşterea mediului Matlab. Cunoaşterea unui limbaj de programare (C, C++, Java etc.) sau cunoaşterea mediului Matlab Cunoaşterea unui limbaj de programare (Prolog, C++, Java, etc.) Cunoaşterea unui limbaj de programare (C, C++, Java etc.).

Realizarea unui sistem soft+hard de comandă a înregistrării video atunci când în regiunea de interes se detectează mişcare

Cunoştinţe de Inteligenţă Artificială, achiziţie de imagini, sisteme de calcul

Nr. crt.

Teme pentru proiectul de dizertaţie Modelarea neuronală a proceselor economice Modelarea sistemelor dinamice cu reţele neuronale Aplicaţii ale recunoaşterii formelor pentru vederea roboţilor Tehnici de data mining pentru detecţia intruşilor Contribuţii la crearea unei interfeţe inteligente on-maşină

Descriere Lucrarea va sintetiza un sistem bazat pe reţele neuronale, capabil să modeleze, în scopul prognozei sau diagnozei, un proces macro sau microeconomic (inflaţie, şomaj, cursul acţiunilor etc.). Lucrarea va fundamenta teoretic şi va realiza practic modelarea unui sistem dinamic (o instalaţie, un echipament etc.) folosind reţele neuronale. Se va realiza un sistem de recunoaştere a formelor bazat pe senzori (camere video, IR etc.) destinat recunoaşterii obiectelor de către roboţi. Complexitatea sistemului se va defini împreună cu studentul. Se va dezvolta un sistem bazat pe tehnici de data mining (clasificare, metaclasificare, clusterizare) care detectează automat intruşii dintr-o reţea de calculatoare. Se va compara acurateţea clasificării datelor de reţea cu cea a altor sisteme existente. Se vor studia principalele relizări în domeniul interfeţelor ommaşină şi se va realiza practic o componentă a acestei interfeţe

Abilităţi necesare Cunoaşterea unui limbaj de programare (C, C++, Java etc.) sau cunoaşterea mediului Matlab. Cunoaşterea unui limbaj de programare (C, C++, Java etc.) sau cunoaşterea mediului Matlab Cunoaşterea unui limbaj de programare (C, C++, Java etc.) sau cunoaşterea mediului Matlab Cunoaşterea unui limbaj de programare (C, C++, Java etc.).

Cunoaşterea unui limbaj de programare (C, C++, Java etc.).

1

*Notă: Cererile se găsesc la catedră (şi pe UAB) - tot aici se vor şi depune!

tot aici se vor şi depune! . Aplicaţii 7. Prof. Aplicaţie pentru verificarea algoritmilor 10. ing. BREAZ NICOLETA Secţia: Informatică 1. Marketing. CĂBULEA LUCIA 1. 7. 2. Interfeţe grafice pentru limbajul natural 5. 4. Aplicaţie de numărarea arborilor binari 8. Arhitecturi bazate pe servicii WEB 1. 5. Analiza regresională a exportului Conf. Aplicaţie pentru construirea reţelelor de interpolare 9. Regresia preţului de vînzare a unui imobil pe diverse caracteristici tehnice 7. 10. Conf. Evoluţia coşului zilnic măsurată prin indici statistici 2. 8. 2 *Notă: Cererile se găsesc la catedră (şi pe UAB) . univ. 7. turismului şi serviciilor. BREAZ DANIEL Teme de licenţă la disciplina Calcul numeric: 1. B. Lista lucrărilor de licenţă 1. Teorema Limită Centrală: validare experimentală pe calculator în caz (absolut) continuu. Indicatori statistici la nivel macroeconomic-calcul şi interpretare 4. Aplicaţie pentru gestionarea activităţilor de la Bufetul universităţii 6. 2. Aplicaţie în Visual Basic Bazic pentru generarea date lor de tip Bioritm.Aplicaţii. Aplicaţii. Metode statistice în analiza cererii şi ofertei turistice într-o anumită zonă 6. Aplicatie Matlab privind problema dietei 2. 3. Lista lucrărilor de disertaţie Programarea interfeţelor grafice in Visual Studio . Metode de aproximare a soluţiilor ecuaţiilor neliniare. Administrarea afacerilor 5. dr. Aplicaţii 4. Previziunea volumului vânzărilor unui produs 8. dr. teste grilă în Microsoft Project Crearea aplicatiilor web utilizand limbajul Java Administrarea de la distanta in Windows XP Programarea Interfeţelor Grafice în Visual Basic Programarea generatoarelor de anti-viruşi Exploatarea dintr-un program unic a diverselor tipuri de baze de date Aplicaţie PYTHON pentru … Crearea meniurilor în limbajul PYTHON. 6. Program anti virus. 10. Legea Numerelor Mari în diverse forme: validare experimentală pe calculator în caz discret. Utilizarea interfetelor grafice Matlab în teoria deciziei Secţia: Contabilitate şi informatică de gestiune. Aplicaţii 3. 2. Legea Numerelor Mari în diverse forme: validare experimentală pe calculator în caz (absolut) continuu. 3. Teorema Limită Centrală: validare experimentală pe calculator în caz discret. univ. Metode de calcul a integralelor. Utilizarea limbajului Visual Basic pentru crearea bazelor de date. Finanţe-bănci 1. Derivarea numerica a functiilor.NET Programarea Interfetelor Grafice. Aplicaţii. univ. 3. univ. Aplicaţii. dr. 4. 8. Inegalitatea Cebâşev şi consecinţele ei: teorie şi experimente pe calculator în caz discret. Calculul punctelor de extrem pentru funcţii de mai multe variabile. Algoritmi de programare în domeniul numerelor întregi. Inegalitatea Cebâşev şi consecinţele ei: teorie şi experimente pe calculator în caz (absolut) continuu. 4. dr. 9. JOLDEŞ REMUS A. Aplicaţie pentru gestiunea examenului de disertaţie 2. Metode numerice pentru rezolvarea sistemelor de ecuaţii neliniare. Aplicaţii. 5. Analiza şi proiectarea softului pentru asistenţă la luarea deciziei în proiectarea orarului. Studiu comparativ al câtorva modele de previziune a cursului valutar 3. 6. 5. Bază de date pentru evidenţa lucrărilor ştiinţifice cu interfaţă de administrare web. Previziunea cursului unei acţiuni Secţia: Economia comerţului. Meniuri si Toolbar-uri Crearea aplicaţiilor software educaţional.Prof. Tehnici şi metode de optimizare a unor probleme de tip transport. 9.

crt. univ. ROTAR CORINA Pentru master 1.). Aplicaţia va culege si va prelucra un volum mare de date si va analiza si interpreta informatii. Se va dezvolta un sistem bazat pe tehnici de data mining (clasificare. Aplicatii de algoritmilor evolutivi in optimizarea multicriteriala Pentru licenta 1. C. Se va proiecta şi se va implementa o aplicaţie web pentru un sistem de e-learning utilizand instrumente specializate.Conf. Se va proiecta şi se va implementa o aplicaţie inovativă pentru sectorul bancar şi financiar (Bussiness management). 3. 2. 8. Php. Studiu bibliograpic al tendintelor actuale.). C++ etc. realizand corelatii multiple intre elementele si fenomenele caracteristice situatiilor decizionale analizate. etc. Se va proiecta şi implementa o aplicaţie care va reconstrui virtual oraşe.).). C. 8. Paradigme biologice in calculul natural. Java. Hibridizarea algoritmilor genetici. 1. univ. Php. dr. Photoshop. Aplicatia va gestiona cursuri on-line care contin materiale didactice cu conţinur multimedia şi teste de evaluare interactive. lucru în echipe. 5. Php.). clusterizare) care reorganizează datele dintr-un site web (Semantic Web) şi efectuează căutări inteligente în acesta (Web Information Retrieval). Aplicatii in detectarea intrusilor. Se va compara acurateţea clasificării datelor de reţea cu cea a altor sisteme existente. clusterizare) şi agenţi inteligenţi pentru detecţia automată a intruşilor dintr-o reţea de calculatoare. metaclasificare. ştergere din dicţionar. C. C++. Probleme abordate: strategii de dezvoltare şi formare continuă. şi multimedia (Adobe Flash. Maya. Se va dezvolta un sistem bazat pe tehnici de data mining 2. Tehnici de optimizare evolutiva. 3 Cunoaşterea unui limbaj de *Notă: Cererile se găsesc la catedră (şi pe UAB) . etc. C++. 5. etc. Sistem informatic de gestiune a documentelor unui departament universitar. management de proiecte. C. Tehnici evolutive pentru optimizarea in medii dinamice. C++. 4. KADAR MANUELLA A. clădiri. 2. 6. C++. Aplicatii ale inteligentei artificiale in problema de monitorizare. Aplicatii ale algoritmilor evolutivi in securitatea bazelor de date 3. etc. metodologii de implementare. etc. C++ etc. Propuneri din partea studentilor Conf.).). Cunoaşterea unui limbaj de programare (Java. 3. C++. etc.). Se va proiecta şi se va implementa o aplicaţie web pentru un sistem de e-learning utilizand instrumente specializate. Cunoaşterea unui limbaj de programare (Java.tot aici se vor şi depune! . Cunoaşterea unui limbaj de programare (Java. Cunoaşterea unui limbaj de programare (Java. 4. Php. Evaluarea performantelor algoritmilor evolutivi. 7. C. modificare. monumente şi contextul lor cultural. Se va proiecta şi se va realiza un dicţionar multimedia multilingv care va conţine şi interfeţe pentru administrare: adăugare. 4. Teme pentru proiectul de licenţă Tehnologia informaţiei şi patrimoniul cultural (realitate virtuală) Proiectarea şi implementarea sistemelor de instruire multimedia Caracteristici şi modalităţi de utilizare ale platformelor elearning open source Instrumente informatice pentru asistarea deciziei manageriale Proiectarea şi realizarea unui dicţionar multimedia Sisteme bazate pe tehnici de data mining şi agenţi inteligenţi pentru detecţia intruşilor Sisteme bazate pe tehnici de Web mining pentru căutarea eficientă a informaţiilor dintrun site Web Sisteme de Descriere Abilităţi necesare Cunoaşterea unui limbaj de programare (Java. Php. Sistem informatic pentru monitorizarea accesului intr-o parcare. dr.) şi multimedia (Adobe Flash. Photoshop. 6. Cunoaşterea unui limbaj de programare (Java. Cunoaşterea unui limbaj de programare (Matlab. 7. Sisteme imune artificale. Lista lucrărilor de licenţă Nr. C. etc. Maya. Se va dezvolta un sistem bazat pe tehnici de data mining (clasificare. C. metaclasificare. Se va compara acurateţea clasificării / metaclasificării / clusterizării datelor web cu cea obţinută cu alte sisteme existente.

6. 5. Teme la alegere Lista lucrărilor de licenţă propusă de Conf. Comunicare. 4. dr. 2. dr. 12. univ. 2. Sistem informatic de urmărire şi control a traficului din întreprinderea X. metaclasificare. ALDEA MIHAELA 1. C++ etc. Se vor compara regulile găsite de sistemul propus cu cele descoperite de alte sisteme existente. etc. Lect. Se va dezvolta un sistem bazat pe tehnici de data mining (analiza dependenţelor dintre legături – Apriori. programare (Java.descoperire a cunoştinţelor din baze de date relaţionale Sisteme de analiză a dependenţelor dintre legături pentru îmbunătăţirea Web marketingului unei companii (clasificare. 3. Olteanu Emil 1. Analiza imaginilor color în contextul morfologiei vectoriale. CIORTEA ELISABETA MIHAELA A. dr. urmărire şi control în sisteme complexe. Administrarea avansată a unei baze de date Oracle cu Grid Control. univ. 9.). Lista lucrărilor de licenţă Specializarea Informatică 1. 10. 4. Realizarea unui portal cu sistemul Oracle. univ. 3. 8. Tema de studiu / Titlul temei de licenţă Domeniul Observaţii 4 *Notă: Cererile se găsesc la catedră (şi pe UAB) .tot aici se vor şi depune! . Metode de rezolvare a ecuatiilor diferentiale liniare de ordinul I Metode de rezolvare a ecuatiilor diferentiale liniare de ordin superior Algoritmul Simplex în rezolvarea problemelor de programare liniară. Aplicaţii de Baze de Date Program de creare foi matricole Asistarea soft a întocmirii orarelor Dicţionare pe Internet Asistenţi de domeniu pe Internet (ex. Filtrarea neliniară a imaginilor color bazată pe distanţe morfologice între culori. B. B.) care descoperă pattern-uri Web frecvente într-un site Web şi propune soluţii de îmbunătăţire a Web marketing-ului companiei.: Astronomie) Asistarea studiului trigonometriei în Visual Basic Lista temelor de disertaţie propusă de Conf.). Modele de tip transport şi aplicaţii. univ. Modelarea sistemelor cu evenimente discrete pe arhitecturi distribuite. Gestionarea relaţiilor cu clienţii folosind Oracle CRM. 3. clusterizare) care interoghează baze de date relaţionale. 11. Prelucrarea texturilor în contextul teoriei haosului. dr. Olteanu Emil 1. Lista lucrărilor de disertaţie Specializarea Programare Avansată şi Baze de Date 7. Cunoaşterea unui limbaj de programare (Java. dr. Lect. C++ etc. FP Growth. Se va compara acurateţea clasificării / metaclasificării / clusterizării datelor cu cea returnată de alte sisteme existente. 9. 5. Utilizarea sistemelor Oracle pentru analiza datelor la firma X. Lista lucrărilor de disertaţie 1. C. C. 6. Segmentarea imaginilor bazată pe descompunerea morfologică. 4. univ. 2. Operatori morfologici color bazaţi pe funcţii de caracterizare a reprezentării geometrice a vectorilor color. DOMŞA OVIDIU Nr. Aplicaţii de Baze de Date Lect.

4. 5. HUŢANU CONSTANTIN 1. progr. dr.tot aici se vor şi depune! . design. Gestionarea cadrelor 3D si integrarea miscarii Platforme specifice modelarii softului educational Integrarea obiectelor 3D la nivelul harților virtuale arheologice Tema de studiu / Titlul temei de disertatie . univ. univ. Securizarea sistemului de management educaţional Criptografia informaţiei vizuale Metode de fraudă electronică. Aplicaţii pentru dispozitive mobile. Java Master Analiza eficienţei vânzărilor on-line Studii. arhitectură. dr. Probleme de conexiune in grafuri 5 *Notă: Cererile se găsesc la catedră (şi pe UAB) . WAINBERG DORIN 1. Platforma m-learning. Crt 1 2 3 Principii de programare a jocurilor in mod "multi player" utilizand algoritmi specifici Principii de programare a jocurilor in mod "single player" utilizand algoritmi specifici Service Oriented Architecture. realizare 2. Principii de bază. Lect. progr.NET .Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr.NET SOA Programare Programare Grafica SOA Programare Platforma +aplic SOA Domeniul Licenţă Licenţă Licenţă Licenţă Aplicatie web Licenţă Aplicaţii specifice Licenţă Aplicaţii specifice Licenţă Cercetare Licenţă Cercetare Licenţă Aplicatii soft educa Licenţă Studiu Observaţii Principii de căutare şi managementul anunţurilor web Studii. Implementarea conceptului de videoconferinţă în m-learning Implementarea conceptului de whiteboard în m-learning Aplicaţii asociate multimedia (virtual tour) în m-learning Securizarea informaţiei în transferul informaţiilor in tehnologia m-learning Lect. drd. 3. univ. Combaterea fraudelor electronice Pagină web de prezentare firmă cu elemente de rezervare/calcul cost servicii Gestiunea on-line a planificării activităţilor (orar profesori) Magazin virtual Site consultaţii medicale on-line (sistem expert) Competenţe SGBD/WEB Securitate IT Programare/BD Programare Programare SGBD/WEB SGBD/WEB/ Securitate Programare Literatură sinteză WEB/SGBD WEB/SGBD WEB/SGBD WEB/SGBD Sist Expert Nivel Mediu-avansat avansat Mediu avansat mediu avansat avansat avansat mediu-avansat mediu mediu avansat mediu/avansat Mediu/avansat Tip lucrare practic teoretic-practic practic teoretic practic practic practic teoretic/practic teoretic practic practic practic practic Asist. Aplicaţii web destinate mediului de bussines. Java Master Optimizarea obiectelor 3D la nivelul harţilor virtuale Studii. Aplicatii Master arheologice NOTA: Studenţi pot propune subiecte care analizate împreună cu profesorul coordonator pot deveni teme pentru licenţă. INCZE ARPAD Titul lucrării Rezervare online la medicul de familie Securizarea interfeţelor de utilizator în paginile WEB Securizarea bazelor de date prin interfaţa de utilizator Aplicaţii ale mijloacelor de detectare a mişcării Dispozitiv de prezentare multimedia bazat pe detectarea mişcării Sistem de management educaţional pt şcoli. Aplicaţiiweb pentru gestiunea serviciilor de licitatie on-line Dezvoltarea de aplicaţii orientate spre conţinut folosind tehnologii Java Transformarea modelelor 3D in secvenţe de tip movie Service Oriented Architecture.

meniuri cu opţiuni web predefinite). Jocul va implementa aceste reguli şi va analiza comunicările utilizatorilor. Mediu 6 *Notă: Cererile se găsesc la catedră (şi pe UAB) .tot aici se vor şi depune! . dr. Programare web/ inteligenţă artificială Mediu / avansat Procesarea limbajului natural folosind sisteme informatice semantice. CUCU CIPRIAN Tema propusă „The Debate-Game”. Distante si drumuri minime in grafuri ponderate. bazate pe web.2. Sistemele informatice semantice pot oferi soluţii în această direcţie. fie prin alte tipuri de input (ex. Sistemul propus va permite inregistrarea de activităţi de către solicitanţi externi şi gestionarea lor internă – atribuirea activităţilor angajaţilor în funcţie de priorităţi. Limbajul natural este cel mai puternic ca potenţial de exprimare însă şi cel mai dificil de interpretat. un joc online care să permită dezbateri între utilizatori umani Proiectarea unui sistem de input bazat pe meniuri extinse pentru aplicaţii ce presupun interacţiune omcomputer Descriere Realizarea unei dezbateri presupune o serie de reguli privind organizarea şi desfăşurarea dialogului între părţi dar şi referitoare la strategiile de „argumentaţie”. Temă la alegere Propuneţi o temă din domeniul programare web. Cum poate fi proiectat un sistem avansat de input astfel încât să nu prezinte dificultăţile limbajului natural dar să fie mai puternic decât un simplu meniu cu opţiuni? Dezvoltarea unui sistem informatic care să poată dialoga pe o anumită temă cu un utilizator uman presupune o modalitate prin care sistemul înţelege semnificaţia (semantica) inputurilor utilizatorului. Fluxuri maxime intr-un graf. cu descrierea algoritmilor într-un limbaj de programare 5. univ. acorde puncte după criterii prestabilite şi determinând un câştigător. Metode de traversare a grafurilor. cu descrierea algoritmilor într-un limbaj de programare Asist. Pe de altă parte sistemul standard de input cu meniuri predefinite este prea sărac în opţiuni. cu descrierea algoritmilor într-un limbaj de programare 4. Domeniu / competenţe Programare web Nivel Mediu Un utilizator uman poate comunica cu un sistem informatic fie prin Programare limbaj natural. Avansat Office support system – Organizarea activităţii unui birou presupune organizarea activităţilor în Programare proiectare şi implementare funcţie de tipul şi gradul de ocupare al angajaţilor şi de diferite web priorităţi. Algoritmi de recunoastere in clase particulare de grafuri 3.