You are on page 1of 3

Cerere de sânge, plasmă Nr……….. Cerere de sânge, plasmă Nr……...

SPITALUL………………….…….. BON DE LIVRARE Nr ….. SPITALUL………………….…...


C.T.S………………………
Către, Către,
C.T.S……………………………… Către, C.T.S……………………………..
SPITALUL…………………...
SÂNGE SÂNGE
GRUPA Factor Rh Cant. SÂNGE GRUPA Factor Rh Cant.
Nr.
Nr. Grupa Rh. Cant. flaco-
poz. poz.
OI Rh crt. nului OI Rh
neg. 1 neg.

poz. 2 poz.
A II Rh A II Rh
neg. 3 neg.

poz. 4 poz.
B III Rh B III Rh
neg. 5 neg.

poz. 6 poz.
AB IV Rh AB IV Rh
neg. 7 neg.

8
PLASMA Cant……………………. PLASMA Cant…………………….
9
Alte produse………………………. Alte produse……………………….
10
Cantitate…………………………... Cantitate…………………………...

11
Medic transfuzor, Data Medic transfuzor, Data

……………………………….……. ……………………………….…….
Faţă 18.10 ; A4 ; t2
PLASMA PLASMA BON DE LIVRARE Nr ……………..
Nr. Nr. C.T.S……………………………………….
Grupa Spec. Nr. flaco- Grupa Spec. Nr. flaco-
Nr. seriei nului Nr. seriei nului Către,
SPITALUL…………………...
crt. crt.
1 SÂNGE

Nr.
2 Nr. Grupa Rh. Cant. flaco-
nului
3 crt.

4 1

5 2

6 3

7 4

8 5

6
ALTE PRODUSE ALTE PRODUSE
7

8
Produsul Cant. Nr. Nr.
Nr. Nr. Produsul Cant. 9
flaco- crt. flaco-
crt.
nului nului
1 1 10

2 2 11

3 3 12

Verso