Judeţul……………………………………..

Localitatea…………………………………

Unitatea sanitară
……………………………………………

TABEL DE CATAGRAFIE
Pentru (acţiunea) ……………………………………….

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

0

A

Data
naşterii :
anul, luna,
ziua
B

Data ……………………….

Domiciliul :
Localitatea, str.
nr.
C

Menţiuni
speciale
1

2

3

4

30.2 ; A4 ; t2
- continuare -

0

A

B

C

1

2

3

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful