I

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

--------00000-------

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI
NGÂN HÀNG ĐÔNG Á PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN SƠN
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN TIẾN LỘC
MÃ SINH VIÊN: 3109420139
NIÊN KHÓA: 2009 -2013
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Ths. NGUYỄN THỊ NGỌC

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 3 NĂM 2013

Các thông tin thứ cấp sử dụng trong luận án là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của luận án. Ngày 13 tháng 3 năm 2013 Tác giả chuyên đề thực tập tốt nghiệp NGUYỄN TIẾN LỘC .II LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan luận án này là do tự bản thân thực hiện và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác để làm sản phẩm của riêng mình.

Em chân thành cảm ơn quý Thầy. chị trong Ngân hàng Đông Á Phòng giao dịch Nguyễn Sơn đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để em hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập này. Chị trong Ngân hàng Đông Á Phòng giao dịch Nguyễn Sơn luôn dồi dào sức khỏe. đặc biệt là các anh. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quí báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin. đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp. Đồng kính chúc các Anh. đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc TP.HCM.III LỜI CẢM ƠN  Để hoàn thành khóa luận này. Ngày 13 tháng 3 năm 2013 Sinh viên thực hiện NGUYỄN TIẾN LỘC . Cô trong khoa Tài chính kế toán. Trường Đại Học Sài Gòn đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Ngọc Tú. Cuối cùng em kính chúc quý Thầy. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc. Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý.

................................HCM Điện thoại: 0838354003 – Fax: 0838335568 Website: www............3............................................................ ............ ..........................IV TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Địa chỉ: 273 An Dương Vương......................................................................................................................... TP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................. ............................. ......................................................................vn – Email: qhdn@sgu................... ...............................................................................................................................................................................................................................................edu... .................................................................................................. ................................................................................... ............................................................................. ....................................................................................... .................. .........5................. .........................................................................................................................................................................................................................................vn NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ............................................................ ........................................edu..................... ....................................................................sgu......................................................................... P................................................................. ................................................... Q.......................................................................................................................

.....vn – Email: qhdn@sgu.............................................3...MSSV:............................................ Cán bộ hướng dẫn:...................Điện thoại:.......................................... Thông tin chung 1..................Chức vụ:...... ...................................................vn PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP I....... TP...... Địa chỉ:. Cơ quan tiếp nhận thực tập:...........................Ngành:...................................Họ và tên sinh viên:................... ngày …… tháng …… năm ……...................... Nhận xét (Đề nghị đánh dấu X vào ô thích hợp) 1................................................Chấp hành thời gian thực tập: Tốt Bình thường Chưa tốt 2.....................................Điện thoại:.....................Khoa:.......... P........... II........................................... Lớp:.................... Đề tài hay nội dung thực tập:...................sgu. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Địa chỉ: 273 An Dương Vương..............HCM Điện thoại: 0838354003 – Fax: 0838335568 Website: www.......................5........edu....... Kiến thức về chuyên môn: Tốt Khá Trung bình Yếu .. 3... Thực hiện nội quy của đơn vị thực tập: Tốt Bình thường Chưa tốt 3....................... 2........ 4...................................edu......................V ……………........................................... Q...................……………………………………………………………………........................

..sgu................... Kỹ năng làm việc nhóm: Tốt 7.................................edu....... ........ Kỹ năng giao tiếp: Tốt 6...3. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ thực tập được giao: Tốt III.......................... .....................................edu....................HCM Điện thoại: 0838354003 – Fax: 0838335568 Website: www. Kỹ năng sử dụng thiết bị văn phòng: Tốt Trung bình Chưa tốt 8............... ... Kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế: Tốt Khá Trung bình Trung bình Chưa tốt Trung bình Chưa tốt Yếu 5..................... Q.......................................................5............................................................................................................VI 4.......vn NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .....vn – Email: qhdn@sgu.... ngày …… tháng …… năm …… CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Địa chỉ: 273 An Dương Vương.... TP........ P.................... Khá Trung bình Yếu Kiến nghị chung đối với trường Đại học Sài Gòn: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………….............

............................................................................... .................................................. ....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ngày …… tháng …… năm ……........................................................................................................................................................... ......................................................................................................................... ……………................................VII ............................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. ............................................................. .................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................. ........................................................... ........................................ ............... ............................................ ........................................................................................... GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful