REKOD PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia Tahun Bil.Murid Hari Masa Tema Tajuk i. ii. iii. : 5 Gemilang : 27 orang : Isnin : 09.00 – 10.00 pagi ( 1 jam) : Kekeluargaan : Keluarga harmoni hidup diberkati Membaca pelbagai jenis ayat dengan menekankan pada intonasi dan sebutan yan betul Menyatakan isi utama yang terdapat dalam petikan Menulis ayat yang lengkap berdasarkan maklumat yang diperoleh. :

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Fokus Utama

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi, dan gaya pembacaan yang sesuai 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Fokus Sampingan : 7.0 Membaca, menaakul , dan menghayati kandungan teks yang dibaca 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. 8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat

tanda baca Pengisian Kurikulum • • Ilmu Nilai Murni : Kajian Tempatan. Membaca. . Kemahiran Belajar Cara Belajar : Mendengar.menghubung kait. Pendidikan Moral : Hormat-menghormati. Kad perkataan. interpersonal. merumus. Menulis Kecerdasan Pelbagai : Verbal & Linguistik. Petikan. dan Menulis Sistem Bahasa : Tatabahasa . bekerjasama . kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah • • • Kemahiran Berfikir : Menjana idea.muzik Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah pernah mengalami peristiwa berkelah bersama keluarga Bahan Bantu Belajar : Gambar( berkelah di tepi pantai). Intrapersonal.Kemahiran Bahasa : Membaca. Jenis-jenis ayat. .

-Apakah yang dapat kamu perhatikan dalam • gambar ini? • Aktiviti P&P Set Induksi ( 5 minit ) Guru mempamerkan gambar sebuah keluarga berkelah di tepi pantai. Teknik bercerita Tempatan KB: Menjana idea . BCB: mencatat.pantai. • Murid membaca surat khabar secara mentalis KP: intrapersonal Aktiviti 2 • Guru mengedarkan petikan keratan surat khabar. Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar yang dipamerkan Catatan KB – menghubungkait BCB – mendengar dengan teliti Teknik bersoal jawab KP – interpersonal Keluarga harmoni hidup diberkati Langkah 1( 10 minit ) Aktiviti 1 • • Guru mengedarkan petikan kepada murid. Murid membaca berdasarkan petikan. . Kemahiram membaca Teknik Mekanis KP:apersonal Nilai: kasih sayang Ilmu: Kajian Langkah 2( 15 minit ) Aktiviti 1 BBB . tepi sungai.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Isi Pelajaran BBB: Gambar “Berkelah bersama keluarga” Soalan. -Guru mempamer gambar . Aktiviti 2 • Guru membuat ulasan tentang petikan yang dibaca. Ilmu: Pendidikan Moral KB: merumus BCB: mendengar aktif.

BCB. Guru membuat ulasan. Nilai: Hormatmenghormati ngBBB: -Gambar -lembaran petikan • Guru membuat ulasan tentang isi yang diperoleh oleh murid. • Murid mencatat isi 5 isi penting KB: Menjana idea KP: Verbal & Linguistik. kemahiran mencatat Isi penting Aktiviti kumpulan Langkah 4( 15 minit ) KB – Menjana idea KBCB: KP: intrapersonal BBB: Lembaran kerja Membaca isi isi penting Aktiviti 1 Aktiviti Penulisan Guru meminta murid membaca isi-isi penting yang diperoleh Setiap kumpulan membentangkan isiisi penting. Guru meminta murid mencari isi-isi penting berdasarkan petikan yang di beri. -Apakah kebaikan berkelah bersama keluarga BBB: menyanyi lagu • • Guru membuat ulasan tangan’ Penutup ( 5 minit) KB: merumus Ilmu: Kajian Nyanyian ‘kalau rasa gembira tepuk Tempatan KP: muzik TUGASAN 2 : Kemahiran Membaca Cuti Hujung Tahun Bersama Keluarga . Langkah 3( 10 minit ) Mencari isi penting Aktiviti 1 Aktiviti kumpulan .• Guru meminta murid mencari isi-isi penting berdasarkan petikan surat khabar tersebut.

Jika setiap keluarga itu dianggotai oleh ahli yang baik sudah tentu akan menjurus kepada membentuk satu masyarakat yang harmoni. biras dan sepupu juga boleh terus disemai. Memancangkan dewasa ini dengan masalah disiplin pelajar dan gejala sosial yang berleluasa dalam kalangan remaja salah satu cara untuk mengatasinya ialah dengan memperkukuhkan institusi keluarga. bapa dan semua anak-anak. Sebenarnya jika kita pandai mengatur masa dan aktiviti harian. Mengapakah kita perlu merancang cuti terlebih dahulu ? ……………………………………………………………… 3. Apakah kelebihannya jika kita bijak mengatur masa ? ………………………………………………………………. Idea keseluruhan . Selain merapatkan hubungan ibu bapa dengan anak-anak. Berikan maksud ungkapan ‘ikatan kekeluargaan’ . Bagaimanakah membentuk satu masyarakat yang harmoni ? …………………………………………………………………. 4. Untuk bersama-sama anak-anak tidak semesti dilakukan dengan pergi bercuti ke tempat-tempat percutian atau peranginan ke luar negeri ..Cuti sepatutnya dirancang supaya kita mendapat memanfaatkannya dengan baik. Salah satu perkara yang patut dipertimbangkan ialah bagaimana masa cuti ini boleh mengeratkan ikatan kekeluargaan. Malah di rumah juga boleh dilakukan berbagai aktiviti bersama sepanjang satu hari bercuti. ibu. semasa anakanak bercuti inilah peluang untuk bersama-sama mereka dengan lebih mesra lagi. Masa yang lain hendaklah diisikan dengan aktiviti yang melibatkan semua orang. memang banyak yang boleh dilakukan bersama-sama keluarga yang boleh mengeratkan ikatan kekeluargaan. 2. ikatan persaudaraan antara adik-beradik. Apakah aktiviti yang boleh kita lakukan ketika bercuti ? ………………………………………………………………. Contoh soalan tambahan 1. Bagi ibu bapa yang bekerja. 5.

. • Merancang cuti bersama ahli keluarga. Idea Utama • Mengerat hubungan kekeluargaan.• Merancang dan mengurus cuti hujung tahun supaya menjadi satu percutian yang bermakna. • Menghargai masa lapang Idea sampingan • Mengatasi masalah disiplin pelajar dalam masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful