AUTORITATEA CONTRACTANTA – Oficiul de Plati si Contractare PHARE AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE – Ministerul Transporturilor si Infrastructurii BENEFICIAR – Compania Nationala de Autostrazi

si Drumuri Nationale din Romania

ASISTENTA TEHNICA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE EXISTENT, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVEL DE DETALII DE EXECUTIE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU REABILITAREA SECTIUNII BUCURESTI – ADUNATII COPACENI SI CONSTRUIREA VARIANTELOR OCOLITOARE SACUIENI, VALEA LUI MIHAI, CAREI

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni (km.7+573 – km.19+220) Proiect Tehnic la Nivel De Detalii de Executie Volumul 3.2 – Caiet de Sarcini. Lucrari de Drum

MAI 2009

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

AUTORITATEA CONTRACTANTA – Oficiul de Plati si Contractare PHARE AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE – Ministerul Transporturilor si Infrastructurii BENEFICIAR – Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania

ASISTENTA TEHNICA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE EXISTENT, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVEL DE DETALII DE EXECUTIE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU REABILITAREA SECTIUNII BUCURESTI – ADUNATII COPACENI SI CONSTRUIREA VARIANTELOR OCOLITOARE SACUIENI, VALEA LUI MIHAI, CAREI

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni (km.7+573 – km.19+220) Proiect Tehnic la Nivel De Detalii de Executie Volumul 3.2 – Caiet de Sarcini. Lucrari de Drum

Louis Berger SAS

Intocmit : Verificat:

Manager de Proiect Sef Echipa Proiectare Rev.

Ing. Mircea Radulescu Ing. Armando Pezzoni 00

........................ ....

Mai 2009

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

ASISTENTA TEHNICA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE EXISTENT, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVEL DE DETALII DE EXECUTIE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU REABILITAREA SECTIUNII BUCURESTI – ADUNATII COPACENI SI CONSTRUIREA VARIANTELOR OCOLITOARE SACUIENI, VALEA LUI MIHAI, CAREI

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni (km.7+573 – km.19+220) Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie CUPRINS
Volumul 1 Volumul 2 Volumul 2.1.1 Volumul 2.1.2 Volumul 2.2 Volumul 2.3 Volumul 2.4 Volumul 2.5 Volumul 3 Volumul 4 Volumul 5 Volumul 5.1 Volumul 5.2 Volumul 5.3 Volumul 6 Volumul 6.1 Volumul 6.2 Volumul 6.3 Volumul 6.4 Volumul 6.5 – Memoriu Tehnic – – – – – – – Memorii Tehnice pe Specialitati Lucrari de Drum si Graficul General de Realizare a Investitiei Lucrari de Pod Studiu Topografic Studiu Geotehnic Raport privind Siguranta si Sanatate Raport de Operare si Intretinere

– Caiet de Sarcini – Liste cu Cantitatile de Lucrari – – – – – – – – – – Parti Desenate Planse Generale si Lucrari Conexe Profile Transversale Lucrari de Pod Proiect Tehnic Mutari si Protejari Instalatii Telecomunicatii Conducte de Gaz de Inalta Presiune Conducte de Gaz de Joasa Presiune Alimentare cu Energia Electrica Conducte pentru Transportul Produselor Petroliere Verificat: Ing. Armando Pezzoni

Intocmit: Ing. Mircea Radulescu

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

ASISTENTA TEHNICA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE EXISTENT, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVEL DE DETALII DE EXECUTIE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU REABILITAREA SECTIUNII BUCURESTI – ADUNATII COPACENI SI CONSTRUIREA VARIANTELOR OCOLITOARE SACUIENI, VALEA LUI MIHAI, CAREI

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni (km.7+573 – km.19+220) Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie

VOLUMUL 3 – CAIET DE SARCINI
Volumul 3.1 – Articole Generale Volumul 3.2 – Lucrari de Drum Volumul 3.3 – Lucrari de Pod

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

VOLUMUL 3.2 – LUCRARI DE DRUM

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

DN5: SECTORUL BUCURESTI – ADUNATII COPACENI

(km.7+573 – km.19+220)
PROIECT TEHNIC LA NIVEL DE DETALII DE EXECUTIE

CAIET DE SARCINI VOLUMUL 3.2 - LUCRARI DE DRUM
................................................................................................................................................7 I. G E N E R A L I T A T I.........................................................................................................8 I. 1. DOMENIU DE APLICARE...........................................................................................8 I. 2. PREVEDERI GENERALE.............................................................................................8 II. MATERIALE FOLOSITE.....................................................................................................9 II. 1. PAMANT VEGETAL...................................................................................................9 II. 2. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE.................................................................9 II. 5. APA DE COMPACTARE.............................................................................................3 II. 6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE..............................................3 II. 7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR.........................................................3 III. EXECUTAREA TERASAMENTELOR.............................................................................4 III. 1. PICHETAJUL LUCRARILOR....................................................................................4 III. 2. LUCRARI PREGATITOARE......................................................................................5 III. 3. MISCAREA PAMANTULUI......................................................................................6 III. 4. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT.............................................7 III. 5. EXECUTIA DEBLEURILOR......................................................................................8 III. 6. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI............................................10 III. 7. EXECUTIA RAMBLEURILOR................................................................................11 III. 8. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR..........................................................17 III. 9. FINISAREA PLATFORMEI.....................................................................................17 III.10. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL..............................................................17 III.11. DRENAREA APELOR SUBTERANE.....................................................................18 III.12. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE...........................18 III.13. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR...........................................................18 IV. 1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE......................................................................22 IV. 2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR........................23 IV. 3. RECEPTIA FINALA.................................................................................................23 V. MASURARE.......................................................................................................................24 V. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE........................................................................24 ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA...........................................................................25 I. G E N E R A L I T A T I.........................................................................................................8 I. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE.......................................................................8 I. 2. PREVEDERI GENERALE.............................................................................................8 II. CONDITII TEHNICE............................................................................................................9
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

........................................... APA........... CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE....... PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI..........................................17 IV.................04.......................... MEF................................................................... 1....................12 III...................... APA................. 3.... CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE..17 COEZIV TRATAT CU VAR......... EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL...................................... 3..................STRATURI DE FORMA....16 EXISTENTA.......... 3...8 II.........................9 III.... Valea lui Mihai şi Carei II...................................................................................24 V..................................................................16 IV.............................13 IV........................9 III.................25 ANEXA ....................................13 IV................................................... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT....................................................................................... 8............... STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE................. 3........................ PREGATIREA STRATULUI SUPORT............A..8 I.........12 III.................................................................. 1................... 4............................. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA......... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie................................................................................................ 7..................................................................19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR. 4..19 IV................15 IV....... 1............................................. 2...........................24 LUCRARILOR....... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni............. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL......................................................................................................................................... 9..................................................15 IV........... MATERIALE FOLOSITE ......................OPCP RO 2005/017–553.........16 IV.....................................................................................13 III.............. 1.............................................................. 2.13 III................................................ ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA............................................. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE..............Louis Berger SAS – PROINTEC S...... 2............13 III.............................15 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT...........................22 IV........................................ AGREGATE NATURALE............................................................................................... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT............. 5.......................................................................................... PAMaNTURI..24 V.............13 III....... PREVEDERI GENERALE........12 II.....................................14 IV...............................................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.................................. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE......................03 Lot 2 ............14 IV..................... 1.............................................2 ........................... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE.........................................................................11 III.......................... RECEPTIA LUCRARILOR.........15 IV......................................... 1.. 3................ VAR.......................................... 1............... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC................. 1............. 6........ MASURARE.........................24 VI........................................ CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR............................... ZGURA GRANULATA.................. 2........... CIMENT.......................................... RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE............21 IV.......25 VI...................23 V......................... 2.................... 1................................................................. G E N E R A L I T A T I....................... MASURI PRELIMINARE.........26 I................. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI................. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE.......... 6......... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA............ 5........9 III...................................................................................................................8 I.................................................. RECEPTIA FINALA................... 2.....9 II............................14 IV...........24 V................................................. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA................... RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA......... 2...................................................

................................. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE..................16 V............................................................................ MEF................ CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE................................ RECEPTIA PRELIMINARA..................13 II.....................19 V....17 IV..... RECEPTIA FINALA............................ REGULI SI METODE DE VERIFICARE..................................................... CONDITII DE COMPACTARE... OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE..19 VI............... 1................... EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE.... 1.................................................. 1..2.....................21 VII......................................................................... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni..........................FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL............. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE.. 1...............04.................................................................. Valea lui Mihai şi Carei 4..................... ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE................. 1. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE............ RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA........................................ 1........................................................ STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL................................................................................................. MASURARE................16 IV........2... 4.................... G E N E R A L I T A T I.............................................. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL............. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie...................8 I.............9 II........................ 1......A.......20 ANEXA ................... .................. 2.....................8 II...21 VI........... MASURI PRELIMINARE............................................................................ 1............................................................................................... RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA......................................... RECEPTIA FINALA.................................. MASURARE................ RECEPTIA LUCRARILOR.......1........03 Lot 2 ................... 2...... 1..................................................... 2................. PREVEDERI GENERALE...............11 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3................................ REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE.......... CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE.....................................................................16 IV...........15 III.....................................19 VI...17 V......................................2 IV..13 III.......... 3......20 VII..................................................... 2..............21 ANEXA ........................................OPCP RO 2005/017–553........................................................ 2.............19 VII..16 IV......................21 I.. 3.......... CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE.......... ELEMENTE GEOMETRICE...............................................................19 VI..................................................................... ELEMENTE GEOMETRICE............. NATURA........................................................................................9 II.......................................17 V............................ AGREGATE................. RECEPTIA LUCRARILOR................... CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE........................... APA...............................................................22 I..........8 I........................20 V.....................................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent........................................ REGULI SI METODE DE VERIFICARE......8 II................FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL..................... FILER..............8 I.........................8 I.................21 VII................. CONDITII TEHNICE................................................ 3..............................................21 VI.................... 1.......... DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE...................... AGREGATE NATURALE.... CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR...............................................19 VI.......... CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE................... 2............21 VI............... 3................ 3... 1............Louis Berger SAS – PROINTEC S....... CONDITII TEHNICE. G E N E R A L I T A T I.......... 2..................20 V......15 IV... LA TERMINAREA LUCRARILOR... CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE.....9 II........15 III..............20 V.. LA TERMINAREA LUCRARILOR.................................... 2................. RECEPTIA PRELIMINARA...............................................20 VI................. 3. CONDITII DE COMPACTARE...........18 V.............

.....................14 III............................... 4........................2 .............. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie..............10 II.................... 6.............................. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA...............................................1........................................................8 I............. 5........ 6......................... 4...................... CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE.................. 1......................................................... AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT.....................34 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3................................. MEF...............17 III............... 1.......... ............................ 5. 7....... 4.................. G E N E R A L I T A T I.......................... Valea lui Mihai şi Carei II.............31 IV...................................... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni...................... CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR................................................................ CONTROLUL PUNERII IN OPERA............ 8.........................9 II......................................................... 1........... 1.................9 II....................14 II.................... PREGATIREA STRATULUI SUPORT........... 4............27 VI..... EXECUTATE LA CALD.................. 3.........STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE..27 V............. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE..................................................... NATURA.........29 VI........ 4..............................12 III............ AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT............................ CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE........29 VII...............................20 IV..... SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA.................................... PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA......................................................................................... TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE.............................................................................................................................................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent...... PUNEREA IN OPERA.............................. FILER..................... OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE..8 I..........29 VII............ 3........................9 II..........20 IV...................... 15 III..................................... CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS................... COMPACTAREA................15 III...................................................22 IV............................................04........ 1............... 2............ ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE......... 2........................ LIANTI................28 III.................... FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE.............................................................................. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE......................................... FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE.... ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA..................... 6................................... STATIA DE ASFALT..............................15 III........................ CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE................ AGREGATE......... 3...20 IV.................................27 V......11 II.................. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR............30 III...................... RECEPTIA LUCRARILOR................... MODUL DE PUNERE IN OPERA..... 2............................................................... 5............... 6....... MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR................20 IV..........24 IV........ 3......................28 VI.............................30 I.................................15 III....................03 Lot 2 ..................... LIANTI...................... 2................................................................................Louis Berger SAS – PROINTEC S. 1..................24 IV.................................... MASURARE.................8 II.......................... 1........ 3............ 1............ COMPOZITIA MIXTURILOR..OPCP RO 2005/017–553........................................................... TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE...............................29 ANEXA ..................................... 23 III...........................A.........................................................................34 IV............. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR). ADITIVI............................... 3....................24 V............. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT...........................14 III......... INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE........... 2..... REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE..................................... 2..18 IV..............................14 III......28 VI.......16 III.................................................... 2............... 5.. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE............14 II................. ASTERNEREA............................21 IV...................... RECEPTIA FINALA...................................... FIBRE....30 III... COMPOZITIA MIXTURILOR........................... CONTROLUL FABRICATIEI................................................

.... 3........ 1..... CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE...........................15 III.................................. 4................ BORDURI DE TROTUARE ............ 2....................................................8 I..................... CONTROLUL PUNERII IN OPERA........................... EXECUTATE LA CALD. NISIP PENTRU PEREURI USCATE................................... MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI.........................58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE......... 3.........................48 ANEXA NR....54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE..................................17 IV............................................................................................................................................................................................................................................. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI...........16 III........... TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU.. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI...................... AGREGATE.....04.......................................................................52 ANEXA NR....................................... 3............................................................11 II............................................. 1...... 2............... ASTERNEREA................................... 2.................................................................................................................A..................34 IV..................................................... RECEPTIA FINALA...........................................................................................................................38 IV................. 1............19 V..... MASURARE......47 ANEXA NR........................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent...9 II.............. PREVEDERI GENERALE....... RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA.................................................... 54 ANEXA NR................................................................................Louis Berger SAS – PROINTEC S..............60 I...................................................................................................39 V.46 LUCRARILOR)...........46 VI.................................................................... 5.......................................................................... 1.BORDURI DE REFUGII................................................... RECEPTIA LUCRARILOR.................. 4.......................... ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA.......19 V.....8 II.....43 V.... OTEL BETON............................60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE...............PREFABRICATE PENTRU RIGOLE...........03 Lot 2 ..... 1................................................................................................................................................................................ 2.................................................................... BORDURI DE TROTUARE ...... 4............................................................................................................... PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII....... MATERIALE PENTRU CANALIZARI.............52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG.43 V.................. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII...........................24 VI.................................46 VI................16 III............................................ MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE....... 6......2 .......................................OPCP RO 2005/017–553....................45 VI....................48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC................................... 2......................................................................................................... 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.... 1....... 2... TUBURI PENTRU DRENURI.................................................58 ANEXA NR.................................9 II........ 1.37 IV............... 2...... COMPACTAREA.................................... MATERIAL PENTRU FILTRE............................ GEOTEXTIL.................................................... MEF.................................. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III...................................... 1............. GENERALITATI............. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE........................................................................................................................... LUCRARI PREGATITOARE.................................... 3...................... 1..................... Valea lui Mihai şi Carei IV.............15 II. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE...............18 IV...................................................................................19 VI..... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie....................... 2...18 IV.........47 VII.......................................................................................35 IV....................... APA........................24 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3................................ CIMENTURI..................46 VII...................8 I.................. SANTURI SI CASIURI.. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE. 5.18 IV........46 VI........... 1.. 3...........

......................................................... 4...Louis Berger SAS – PROINTEC S............................. 2.......................................................................35 XII........................................ OTEL DE ARMATURA.............................29 VIII..... CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR..... MEF............................................ CANALIZAREA............................. 1... DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI........................... COFRAJE............44 CIMENT... REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA......... 1.. RECEPTIA PE FAZE....................... 3.....55 XIX........................42 XIV...........52 XVIII................. RECEPTIA LUCRARILOR.............................................48 XV............. 3.04...........32 X.........................30 IX.....................................................................................................50 CAMINELOR DE VIZITARE................................................... MONTAREA BORDURILOR..............................36 XII.... 7... 2...................... COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR........................... BETOANE. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR...........45 XIV............. 2............42 XIV...............44 XIV...... SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ.......................47 XV.................. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT............ 1. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE..... ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI..29 IX..................... EXECUTIA SAPATURILOR............... PRESCRIPTII GENERALE............................. DESCHIDEREA SAPATURILOR.47 XV...................................25 VII................... 2...............................40 XIV.............34 X..... PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE.....35 XI......45 XIV......................40 XIII........... PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC................................................................................ PUNEREA IN OPERA A BETONULUI...........47 XV.................................................... 2.............................................. 2.... 1........................................................................... COFRAJE.............................................. PICHETAREA LUCRARILOR...................................................30 IX.... INCERCARI SI CONTROALE...................................................................................................................... FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII...............36 XII. 3............30 IX......................................................... 1.......................... 4.......... AMENAJAREA SANTURILOR................30 IX... INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR.... 1............................51 XVIII............48 XVI.......................................... EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT...................50 XVII..03 Lot 2 ......................................... COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR........................ PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT...2 ...................... 1............................................................................................................ 4.. RIGOLELOR SI CASIURI...........36 XII...... PREPARAREA BETONULUI.................................. 1............ PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON..........................................................COMPOZITIA BETOANELOR...44 XIV................................................................... GURILOR DE SCURGERE SI...........Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.............................................. 1...........55 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.................................. EXECUTIA PEREURILOR USCATE.... ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR.......................................................................................................................51 XVII..37 XII... REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU................................ 1...........................................................................................OPCP RO 2005/017–553...........A........ ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI............................. EXECUTAREA CANALELOR.. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON................................................ 1............ 1.................................... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni..29 VIII....... CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR......... 6........................45 XIV............38 XIII..... Valea lui Mihai şi Carei VI.....50 XVI.......52 XIX.......................... TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON. 3..........45 XV........................................34 XI......... 1...... 5............ elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie........................50 XVI......................26 VIII......................................................................... PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR.............. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE......................... 2............. 4...............

......2 .................................................. GENERALITATI...............11 I..........................................................................8 III....................................... RECEPTIA PRELIMINARA.. Armando Pezzoni DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3..... ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE.................11 VI...................................... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie...................... RECEPTIA FINALA.............................03 Lot 2 ................... PLANTAREA STALPILOR.......................................... APLICAREA MARCAJELOR....................................................................................................57 XX.04............................................ MASURARE......................................... G E N E R A L I T A T I............... INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM..................57 ANEXA.....................................................................................................................................12 VII. 1.....................................Louis Berger SAS – PROINTEC S.....................................56 XX.................... 2...............OPCP RO 2005/017–553.............. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE.11 III...............9 V.....................................A...........................58 I......... MEF..................................................... 3.........................56 XIX..8 IV................................................... Valea lui Mihai şi Carei XIX...................................... CONTROLUL DE CALITATE............. MASURARE.................................................................. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.......... TIPURI DE MARCAJE RUTIERE.8 II................ MASURARE............................................... ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE........................ Mircea Radulescu Verificat: Ing.....8 I..........................................8 I.... 1...............................58 DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA..............................12 Intocmit: Ing........................................................................................................................................... 2....... CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA.................................................. 1.....12 VII................... ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE..............Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent............. 1.....................8 III......

LUCRARI DE TERASAMENTE DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. Valea lui Mihai şi Carei 1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.03 Lot 2 . MEF.2 .OPCP RO 2005/017–553.

..5 III..........18 IV................. 3.............................................................. MEF........25 I..................22 IV............................................. 3.............7 I................................. 8............................9 III.......................... ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE...................23 IV........................................ 5...........04...........8 I.........................................................................................................................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent....13....6 III........................ 6........................... INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE............................. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR......... 2........................... ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL.............................................. EXECUTAREA TERASAMENTELOR........................................... EXECUTIA DEBLEURILOR... RECEPTIA PRELIMINARA...13 III........................................................................................ PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE......11 III............................ PREVEDERI GENERALE........... 2........................................... G E N E R A L I T A T I................................ 2....... 1......................................................................................................................................18 III........................................10 III.............................. APA..............................................9 II.... 9...... 1.......... 2.......................................................... 1.......................................................................................................................................... 5............................................................. MATERIALE FOLOSITE.......................................................................... LA TERMINAREA LUCRARILOR........................... ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA.. 1......................................... MISCAREA PAMANTULUI...........10....................... GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT.......... 6................ PAMaNTURI................................ 1............12 III................................17 III.................23 V.............Louis Berger SAS – PROINTEC S...............................12....................................... 1..........9 III........................... 7.........4 III......................8 I............ RECEPTIA FINALA........ CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR............................. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR.............. 4....................DOCUMENTE DE REFERINTA.......................................................................... 3............................3 III...................... FINISAREA PLATFORMEI......... CIMENT........................................................9 II..................................8 I.................................................................................................03 Lot 2 ...........17 III.............................11 III....8 II........... MASURARE.............................................A...........................24 ANEXA ...........................OPCP RO 2005/017–553. 2................. MATERIALE FOLOSITE ............ PREVEDERI GENERALE..................................................... CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR................................................. 4.......7 III........17 III.............................. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 6................3 II....................................... DOMENIU DE APLICARE........3 II.................9 II............. LUCRARI PREGATITOARE............................................ 7.................................................................8 III........................ RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE............ PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE...........................13 III......... G E N E R A L I T A T I........................... PAMANT VEGETAL........................................................................24 V.......... Valea lui Mihai şi Carei LUCRARI DE TERASAMENTE CUPRINS .... PICHETAJUL LUCRARILOR............................................8 I........................4 III................ ZGURA GRANULATA.................2 1 ................................................13 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.............................. 2................. VAR.......................................... DRENAREA APELOR SUBTERANE....... EXECUTIA RAMBLEURILOR..............8 II........................................ 1...................11...........................9 III......... 1.................................. 5... OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE........ APA DE COMPACTARE............. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie..................................................... PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI.... CONDITII TEHNICE....9 II.................................................18 III..................

....... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT............ STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE.......... CONDITII DE COMPACTARE...........8 II................2...........................22 IV... 5........................................................................ OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE. RECEPTIA PRELIMINARA.......... CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE......19 VI... 1...............Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent...................................STRATURI DE FORMA................................. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE................................................ AGREGATE NATURALE............ Valea lui Mihai şi Carei IV......14 IV......................................................8 I................................................................19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR.......................................... RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA..03 Lot 2 ........................... MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA............ 2.............................................. 1...........16 EXISTENTA....................... 1...... 1....17 IV...........24 V................................. 1............... MEF...04................15 IV.......18 V....................... 1............. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE................................ APA...................................................... CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE...............14 IV. ELEMENTE GEOMETRICE...19 IV...................... 3.19 VI..........................................................................................................................9 II......... MASURARE............... PREVEDERI GENERALE.........13 IV....................... PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI.............24 VI.........Louis Berger SAS – PROINTEC S....... PREGATIREA STRATULUI SUPORT......... 2...... 2....... 9..................16 V.....................................................14 IV....... 1.......................................25 ANEXA ....................... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA.....................................19 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.........25 VI.............................................................................. RECEPTIA LUCRARILOR...A....15 IV............13 III............ 2...... G E N E R A L I T A T I............... 7........................................................ elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie................. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE......................... 2.............. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.......8 I. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE.......2 2 .............. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL.................21 IV............... 6......... CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL...................12 III.............. 2....... 3......................17 V...................................................................... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT. 4.........................................................16 IV............................... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC................................................................................................................................................. 2..................................... CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE........ 3........ 1............................ CONDITII TEHNICE.......24 LUCRARILOR...................................................................................................26 I..................... EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL......................16 IV................ LA TERMINAREA LUCRARILOR.......... RECEPTIA FINALA................19 VI.................24 V................................................. 3.......23 V................................................................................ 1....................... 8..................17 V.......................................15 IV............................................................................... MASURI PRELIMINARE.................................................. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA.....................................................................................15 IV..17 COEZIV TRATAT CU VAR.....13 III..24 V..........................................................12 II..... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT................................................................................................................ 4............. REGULI SI METODE DE VERIFICARE.......................................................................... 3...................................... CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI....OPCP RO 2005/017–553... RECEPTIA LUCRARILOR............................................ EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA.......................................................

. ELEMENTE GEOMETRICE............ MASURI PRELIMINARE...................... 4......................................9 II................. 2......... 15 III.... 1....................................................... LA TERMINAREA LUCRARILOR..................................13 II............................. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE.........................8 I..........FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL..................... 2............... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni................... 1.................. 1...... 2.8 I.... EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE........... G E N E R A L I T A T I.......................................................................................................15 III. G E N E R A L I T A T I..........OPCP RO 2005/017–553..................................... 3......18 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3..........................................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent............. 3... COMPOZITIA MIXTURILOR.....16 IV............ CONDITII DE COMPACTARE.... 1.........................................11 II.... RECEPTIA LUCRARILOR...............................................................................16 III........... CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE........................... AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT...... CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE................... ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE.................... MASURARE. 1.......................... 3............ FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE.......................................20 VI...... CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE...... EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE...........................................................................11 II............................................................................................................................................................................................................................. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR....................................................21 I........13 III.......................................................16 IV........... DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE............... NATURA................................................. 1...8 II.....................03 Lot 2 .. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE................... RECEPTIA FINALA.......... 2.............................21 VI................04....... INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE....................................19 V................................... MASURARE...................................... MEF..................................17 III....................... RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA.... CONDITII TEHNICE..................................... STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL........ 1.......................... 6.....15 III.......................20 VII............ AGREGATE NATURALE....................21 VI....................................................... 3... PREVEDERI GENERALE................................................................................17 IV.. 4.2.......... AGREGATE................. LIANTI..........................................15 IV. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE.....................................8 II....20 ANEXA .......19 VII...........................21 ANEXA .....15 III.................................... REGULI SI METODE DE VERIFICARE....................... FILER................. RECEPTIA PRELIMINARA.................9 II.....20 V.........9 II...... REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE....................... CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE....................................8 I.................... 3............21 VI... 3......................................22 I................12 III...................... CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE.......................... 5................................ RECEPTIA FINALA................................................................................................................ 2......20 V...........1...................21 VII......14 III........................14 III.............FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL........................... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie......................Louis Berger SAS – PROINTEC S..................... CONTROLUL FABRICATIEI.................A........... 2........................................................... 1....................................................21 VII.............16 IV...............................20 V................................. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE......................... 1.............. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR.............................................. 2.......... 4.....2 3 .................................................8 I............. 3.............. Valea lui Mihai şi Carei VI. APA.......... 2...... 1..... CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE......................................

.......................OPCP RO 2005/017–553.......... CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS..................................................................................................................................................................34 IV........................................... SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA... 3.................. 3..... 3.................................8 I.................................................................................. 1..8 I.......... 5........................................ ASTERNEREA... CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR................. 1.........................20 IV.... 2............................................... FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE.............. 1....................... 1........ PUNEREA IN OPERA................43 V......... MEF............................................................... RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR)................ RECEPTIA LUCRARILOR........... OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE.......28 III..............................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent..................24 V............................................. STATIA DE ASFALT................... 4...... CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT................................. FILER........................................... 1........................................27 V............................. 1....................20 IV. 6................................................ elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie............... AGREGATE......... CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI.........14 III....39 V........................ TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI...........21 IV................ ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE.................... LIANTI........................... 6........................ EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA................................... ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA....46 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3....... TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE......... 6.................2 4 ......10 II.................... 23 III........................04.............................................. 4....45 VI............................................................ TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE.................... G E N E R A L I T A T I.................................................................................... 8.................................... MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR.....................27 VI...............................34 IV.............................24 IV....................................................................................03 Lot 2 ............................................................................................ 3................................9 II... 4.... ADITIVI... 1............................................ 5...............................37 IV...........15 III......... NATURA..................................... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni........................... 5.........34 IV.....8 II....................... COMPACTAREA........................................30 I..............28 VI................ REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE......................................... FIBRE............. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA..9 II............................................ 2........................................ LUCRARI PREGATITOARE.......................29 ANEXA ........ 3.29 VII................................................................ 2............................... RECEPTIA LUCRARILOR....................38 IV.................................................. 4................... ASTERNEREA...28 VI............... CONTROLUL PUNERII IN OPERA...........35 IV...........................14 II................14 II....... 2......A.......................... EXECUTATE LA CALD..... CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE... COMPACTAREA..... 1................STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE...27 V................................................................. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT...................................................................... PREGATIREA STRATULUI SUPORT. 2................................ DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE...............20 IV........................ COMPOZITIA MIXTURILOR.................. MASURARE.......31 IV.......... 7........................15 III........................ 2....................30 III......24 IV......1..........30 III..................43 V.. 5.29 VII..... 6..........................9 II.............................................. 2....................................................................................................... RECEPTIA FINALA....... CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE............................... CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE.... CONTROLUL PUNERII IN OPERA..................................................Louis Berger SAS – PROINTEC S..............22 IV...................20 IV................................................................................................................. ....................... MODUL DE PUNERE IN OPERA..29 VI................ Valea lui Mihai şi Carei IV............. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA. 2.......

.A....... BORDURI DE TROTUARE .....................................60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE..................................15 II.. 2..18 IV....19 V............................. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII... 3.............................................. CIMENTURI.................................8 II........................................... 2..29 IX.............30 IX......................................................... EXECUTIA SAPATURILOR............................... 2..29 VIII......... AGREGATE.... 1..................................Louis Berger SAS – PROINTEC S..............................52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG................................................................. 2.............................9 II.......................................................................... RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE.............24 VI.......................... RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA.......................... MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI......................19 V.... PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT...................... 3....24 VI.46 VI........................................ BORDURI DE TROTUARE ....2 5 ................................. 1........................................................................................... Valea lui Mihai şi Carei VI...........47 ANEXA NR.................... MASURARE........ MATERIAL PENTRU FILTRE........... TUBURI PENTRU DRENURI.................... BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII..............................................................................................................................................................................................48 ANEXA NR.........17 IV...............................................29 VIII..................PREFABRICATE PENTRU RIGOLE.................................. APA........................................... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.................... 4.................. 1................................................ 3....... ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE........................................................................................................................................ 1.............. 2..............................25 VII..OPCP RO 2005/017–553.18 IV........... RECEPTIA FINALA..........................................................................58 ANEXA NR............................... CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR......................................... 3....................................... MEF...46 VII......................54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE..... COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR.............. GEOTEXTIL...................11 II.. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU.............. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR......................................................... 2................ 2..............................................................................48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC............... 2................03 Lot 2 . 1................................................................16 III. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE..........................................................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent..................................8 I....................................15 III.........................................................................................26 VIII................................ GENERALITATI................... NISIP PENTRU PEREURI USCATE..............18 IV............................9 II...............................8 I.. 1................ MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III.............. SANTURI SI CASIURI.................16 III............................ EXECUTATE LA CALD................................................................................................................... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.............................................................................19 VI................BORDURI DE REFUGII..... 2.........30 IX......... 54 ANEXA NR...................52 ANEXA NR...........................................................04.................... OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE............................................ COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR......................................................................................................................30 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3...................... 3... 1... PICHETAREA LUCRARILOR................46 VI... 1.......58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE............. 1................47 VII................. PREVEDERI GENERALE.. MATERIALE PENTRU CANALIZARI.................................................................................................... 5...................... 1....... SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ........... 1.............. 1................................60 I...............................................................46 LUCRARILOR).................................... 4................. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR........ OTEL BETON................

.................................................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.............................................................................................. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON...... 1............ 2.................................... RECEPTIA LUCRARILOR..... 1........ PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON......................04............ PRESCRIPTII GENERALE..... Valea lui Mihai şi Carei IX.........2 6 .............................................34 XI..................... ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI..8 I.........................................58 DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA..36 XII..................55 XIX.......47 XV......... PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC.................................... CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR.............. 3.........................................................................51 XVII.... 1......................... PREPARAREA BETONULUI............................................. MASURARE....................... TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON.............. 2.............. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE.. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI.......... COFRAJE..... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni..38 XIII................. 1.................................... COFRAJE............................. 2.........40 XIII................45 XV....................................42 XIV................................8 I.52 XIX........... 3............... PUNEREA IN OPERA A BETONULUI..... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie............... REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU.............35 XII.......................57 ANEXA............................................................ 1.... PLANTAREA STALPILOR................................................................... 3..................... INCERCARI SI CONTROALE........................................................ MEF................. 1................................55 XIX.....50 CAMINELOR DE VIZITARE....................................... DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI.......................................42 XIV............................ 1..........................COMPOZITIA BETOANELOR... INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR.......... 4....... EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT.................45 XIV... 2....................................................... 3.................. 7.......56 XX.............. 1............................40 XIV.................. 1....... 4.................................................................................................... EXECUTIA PEREURILOR USCATE.................................................................03 Lot 2 ........................................................................................... 1..... RECEPTIA PE FAZE......................... RECEPTIA PRELIMINARA..................................................... RECEPTIA FINALA.................................30 IX...........50 XVI...... OTEL DE ARMATURA.............48 XV...36 XII........... CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR..........47 XV......... RIGOLELOR SI CASIURI......................................................................................32 X..................................... GURILOR DE SCURGERE SI.............................. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE.................. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII....................45 XIV.................... ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE................................................... 6.............OPCP RO 2005/017–553............................44 XIV............. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA........... DESCHIDEREA SAPATURILOR...................... AMENAJAREA SANTURILOR.......................................................50 XVII.................................................... 1.................................. 2.................................................................................... 3...............45 XIV............................. 2....Louis Berger SAS – PROINTEC S..............8 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3...A...57 XX......................52 XVIII..........................................................................47 XV.44 CIMENT.............. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE.............. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT.....................56 XIX....................................................................... 4..............48 XVI..................................... 4....37 XII....................... CANALIZAREA..............................44 XIV...51 XVIII...................................................................................................................................................36 XII...............35 XI....................34 X..................................................... 5......... MONTAREA BORDURILOR.................................. GENERALITATI................................50 XVI........ BETOANE.......................... 1.....................58 I......................................... EXECUTAREA CANALELOR................................................................ INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM.......................

..11 I............................................ 1................... Valea lui Mihai şi Carei III... CONTROLUL DE CALITATE............... MEF. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE........................................................................... CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA.OPCP RO 2005/017–553...........................................................................03 Lot 2 ........12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3...................8 IV.................................................. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni..................................................Louis Berger SAS – PROINTEC S................................................... CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE.................A...................... MASURARE...............................................12 VII........... MASURARE............ ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE..............................................................11 VI.......Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent....9 V.........................................................................................04............................ ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE............................12 VII......................8 II............. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie...... 1.................. APLICAREA MARCAJELOR..................11 III..................8 III............2 7 ...... G E N E R A L I T A T I...................

constructia si reconstructia drumurilor publice. In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini Inginerul poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. rambleurilor. transporturilor. efectuarea tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. nivelarea si finisarea lucrarilor. controlul calitatii si conditiile de receptie.03 Lot 2 . Antreprenorul va efectua.Louis Berger SAS – PROINTEC S. si alte verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. MEF.A. G E N E R A L I T A T I I. Valea lui Mihai şi Carei I. la cererea Inginerului si in conformitate cu prevederile contractului. El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea debleurilor. I. prin laboratorul propriu sau prin laboratoare autorizate si aprobate de catre Inginer.04. DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru modernizarea. PREVEDERI GENERALE La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 si alte standarde si normative In vigoare.2 8 . Antreprenorul va tine evidenta zilnica a volumelor de terasamente executate. la data executiei. pe cheltuiala Antreprenorului. 1. in masura in care acestea completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini. Antreprenorul va adopta masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553. compactarea. 2. precum si inregistrarile de calitate privind rezultatele testelor efectuate.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Antreprenorul va asigura.

a si 1. W . este necesar ca alegerea solutiei de punere in opera si DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toata latimea platformei. vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1. Pamanturile prafoase si argiloase. etc. PAMANT VEGETAL Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate se foloseste pamant vegetal rezultat de la curatirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren acoperite cu pamant vegetal corespunzator. MATERIALE FOLOSITE II. executate in pamanturi rele sau foarte rele (vezi tabelul 1b) sau a celor cu densitate in stare uscata compactata mai mica de 1. simbolul 4d. 1. Valea lui Mihai şi Carei II. MEF.03 Lot 2 . vor fi inlocuite cu pamanturi de calitate satisfacatoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var. fie stabilizarea lor cu var.04.3 privind actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drum.55 se va executa un strat de separatie din geotextil. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice.5 g/cmc. Pentru pamanturile argiloase. var-ciment. Adancimea se va considera sub nivelul patului drumului si se va stabili in functie de conditiile locale concrete.Louis Berger SAS – PROINTEC S. cenusa de furnal. compactarea lor necesitand o tehnologie adecvata. stabilizatori chimici specifici. la orice inaltime de terasament. pe o grosime de minimum 15 cm. clasificate ca mediocre in cazul cand conditiile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile. se recomanda fie inlocuirea.5 g/cmc.2 9 .umiditate naturala Wo = WL .2. Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si hidrologice. II. 2. sau cand pamantul din patul drumului are umiditatea relativa Wo>0. hidrologice si la orice inaltime de terasament. fara a se lua masuri speciale. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243 care se folosesc la executarea terasamentelor sunt date in tabelele 1.). etc.b. rezistent si permeabil.limita de curgere Realizarea terasamentelor in rambleu. la o adancime de minimum 20 cm in cazul pamanturilor rele si de minimum 50 cm in cazul pamanturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate in stare uscata compactata mai mica de 1. In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. de catre Inginer. in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d (anorganice) si 4e (cu materii organice peste 5%) a caror calitate conform tabelului 1b este rea.

pamanturile turboase si vegetale. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei eventualele masuri de imbunatatire sa fie fundamentate cu studii bazate pe incercari de laborator pe considerente tehnico-economice.2 10 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. pamanturile cu consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub 0. Nu se vor introduce in umpluturi. radacini.OPCP RO 2005/017–553. precum si pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. crengi. bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice In putrefactie (brazde. MEF.04.03 Lot 2 . Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice. namoluri. frunzis.75%). a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A.Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. maluri. etc).

Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 1.OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A. MEF.2 1 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.a DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

b DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553.A.04. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 1. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 .2 2 .

OPCP RO 2005/017–553. cu exceptia compactarii terasamentelor din spatele lucrarilor de arta.03 Lot 2 . aprobare care va preciza si modalitatile de utilizare. fiind excluse nisipurile si pietrisurile aluvionare. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile trebuie sa aibe calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.000 mc O Incercare la fiecare: . II. destinate sa faciliteze compactarea nu se va face decat cu aprobarea Inginerului. MEF. prevazute In tabelul 2. Valea lui Mihai şi Carei II. II. 5. dezghet In functie de heterogenitatea pamantului utilizat insa nu va fi mai mica decat o Incercare la fiecare 5.2 3 .2.04.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.000 mc 6 7 1913/12-88 1709/3-90 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR Verificarea calitatii pamantului consta In determinarea principalelor caracteristici ale acestuia. o incercare la fiecare 1. Tabel 2 Nr.000 mc pamant pentru ram 1913/13-83 1 2 3 4 5 Granulozitate Limita de plasticitate Densitate uscata maxima Coeficientul de neuniformitate Caracteristicile de compactare Umflare libera Sensibilitate la inghet. APA DE COMPACTARE Apa necesara compactarii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii organice in suspensie. crt Caracteristici care se verifica Frecvente minime Metode de determinare conform STAS 1913/5-85 1913/4-86 1913/3-76 730-89 Pentru pamanturile folosite in rambleurile din spatele zidurilor si pamanturile folosite la protectia rambleurilor. Apa salcie va putea fi folosita cu acordul “Inginerului”. Eventuala adaugare a unor produse.A. 7. 6.

iar varfurile de unghi prin borne de beton legate de reperi amplasati in afara amprizei drumului. a listei cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperilor de pe teren.2. Inclinarea taluzelor. pe cheltuiala si raspunderea sa. va trece la restabilirea si completarea pichetajului in cazul situatiei aratate la pct. scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre Antreprenor. Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati.04. de-a lungul axului drumului. dar numai cu aprobarea scrisa a Inginerului. 1. cel putin cate doi reperi pe km. In caz de nevoie. PICHETAJUL LUCRARILOR La pichetarea axei traseului vor fi materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu martori. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III.250 ml de drum in debleu 8 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 mc 1913/1-82 Laboratorul Antreprenorului va avea un registru completat la zi cu rezultatele tuturor determinarilor de laborator. Antreprenorul va materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele: Inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax. Pichetajul va fi insotit si de o retea de reperi de nivelment stabili. In ambele cazuri trebuie sa se faca o pichetare detaliata a profilurilor transversale.1. din borne de beton. de aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial. in plan si in profil in lung. la o distanta maxima intre acestea de 30 m in aliniament si de 20 m in curbe. punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza). a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MEF. traseul drumului proiectat nu este materializat pe teren. sau la executarea pichetajului complet nou in cazul situatiei de la pct. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul.8. amplasati In afara zonei drumului. in afara de axa drumului. Valea lui Mihai şi Carei bleuri . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.8. pe cheltuiala sa.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2 4 . III. cu notificare cu cel putin 24 ore in devans. Materializarea lui urmeaza sa se faca la inceperea lucrarilor de executie pe baza planului de situatie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.A. Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si are obligatia de a-i restabili sau de a-l reamplasa ori de cate ori este necesar.OPCP RO 2005/017–553. In cazul cand documentatia este intocmita pe planuri fotogrametrice. Odata cu definitivarea pichetajului.03 Lot 2 .

Toate golurile ca: puturi. aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora. III.OPCP RO 2005/017–553. acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care sa colecteze si sa evacueze apa in afara amprizei drumului. vor fi umplute cu pamant bun pentru DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. in conformitate cu legislatia in vigoare. crengi. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 2. Decaparea pamantului vegetal se face pe intrega suprafata a amprizei drumului si a gropilor de imprumut. Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inaltime mai mica de 2 m precum si la debleuri. LUCRARI PREGATITOARE Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in limita zonei expropriate: defrisari. Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor. demolarea sau protejarea constructiilor existente. Toate materialele provenite din demolari sau dezafectari apartin Beneficiarului si vor fi depozitate si predate acestuia conform instructiunilor Inginerului. Curatirea terenului de frunze.04. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija. asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime. in vederea reutilizarii. MEF. sa scoata radacinile si buturugile. decaparea si depozitarea pamantului vegetal. excavatii.00 m sub nivelul platformei terasamentelor. pomilor si arbustilor. in caz ca este necesar.2 5 . se vor executa lucrari de colectare.03 Lot 2 . pentru a fi reutilizate conform indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau instructiunilor Inginerului.A. gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si radacinilor. pivnite. inclusiv transportul materialului lemnos rezultat. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului. Valea lui Mihai şi Carei Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si pozitiile tuturor instalatiilor subterane si aeriene. Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1. etc. Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate si depuse in depozite definitive. drenare si evacuare a apelor din ampriza drumului. In general. Materialele care care nu vor fi depozitate si predate Beneficiarului vor fi evacuate la groapa publica cea mai apropiata numai cu aprobarea Inginerului.Louis Berger SAS – PROINTEC S. evitand orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. transportul si depozitarea fiind in sarcina Antreprenorului. daca se impune. iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga suprafata a amprizei. Pamantul vegetal va fi pus in depozite provizorii.

daca aceasta exista. El tine cont de “Tabloul de corespondenta a pamantului” stabilit de Beneficiar. 3.4 si compactate pentru a obtine gradul de compactare prevazut In tabelul nr. pe baza de masuratori si teste de laborator. ca si de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de sarcini speciale. in profilurile cu umplutura ale proiectului. Valea lui Mihai şi Carei umplutura.). completa sau modifica prevederile art. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553.04. natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de imprumut este incompatibila cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini speciale. precum si toate informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport.4 al prezentului caiet de sarcini.2 6 . Antreprenorul trebuie sa prezinte Consultantului spre aprobare.4) vor fi transportate in depozite definitive. “Tabelul de miscare a pamantului” care defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a fiecarei cantitati izolate de pamant din debleu sau din groapa de imprumut. conform prevederilor art.A. MISCAREA PAMANTULUI Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect. in cursul executiei lucrarilor.Louis Berger SAS – PROINTEC S. va proveni din gropi de imprumut. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Transportul pamantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor. Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din debleuri. “Tabloul de corespondenta a pamantului” prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a pamantului provenit din debleuri sau gropi de imprumut. Antreprenorul poate intocmi.03 Lot 2 . Antreprenorul trebuie sa informeze Inginerul si sa-i supuna spre aprobare alternative de modificare a provenientei pamantului pentru umplutura. el poate preciza. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. demonstrand existenta reala a materialelor si evaluarea cantitatilor de pamant ce se vor exploata. III. in cadrul unui caiet de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobarii Inginerului in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucrarilor. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca Inginerul sa constate si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol. privind calitatea si conditiile de executie a rambleurilor.4) precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie inlocuite (In sensul art. trebuie sa fie supusa aprobarii Inginerului. La inceputul lucrarilor. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Excedentul de sapatura si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii rambleurilor (In sensul prevederilor din art. In acest caz. distante. o diagrama a cantitatilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor). Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier. sub forma de supralargire.5 punctul b. Daca. etc. sau ale standardelor si normativelor tehnice in vigoare. Daca Inginerul considera necesar.

amenajand o bancheta de 4. surplusul depozitat fiind nivelat.1:3.. cu acordul Inginerului. in urmatoarele moduri: • in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu.2 7 . GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT In cazul in care locatia gropilor de imprumut si a depozitelor de pamant nu sunt impuse prin proiect sau prin caietul de sarcini speciale. • fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1. cu acordul Inginerului. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului. MEF.3% spre exterior si o panta longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor. iar taluzurile sa fie ingrijit executate. • taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului. sa fie nivelat pentru a asigura evacuarea apelor din precipitatii. taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. • crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie. • un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a mediului.04. la terminarea extragerii. suprafata superioara a • DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. cand intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de imprumut nu se lasa nici un fel de banchete. gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului. 4.. pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu ale drumului cu conditia ca fundul sapaturii.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553.5. sa fie la o departare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului. Cererea trebuie sa fie insotita de: un raport privind calitatea pamantului din gropile de imprumut alese.. alegerea acestora o va face Antreprenorul. Surplusul de sapatura din zonele de debleu. cheltuielile pentru sondajele si analizele de laborator executate pentru acest raport fiind in sarcina Antreprenorului.A. • acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite si/sau pentru gropile de imprumut. in lipsa autorizatiei prealabile a Beneficiarului. in zona de rambleu. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.. in spiritul prevederilor articolului 4 din prezentul caiet de sarcini.00 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut. Valea lui Mihai şi Carei III.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Acest acord va trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperea exploatarii gropilor de imprumut sau a depozitelor. • sapaturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adanci decat cota practicata in debleuri sau sub cota santului de scurgere a apelor. se vor executa cu inclinarea de 1:1. poate fi depozitat. • taluzurile gropilor de imprumut. La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmatoarele reguli: • pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit conform prevederilor proiectului. • in albiile majore ale raurilor.

se realizeaza si taluzarea. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A. terasamentele se vor executa progresiv. din diverse motive. Antreprenorul va fi in intregime raspunzator de aceste pagube. III. MEF.OPCP RO 2005/017–553. pentru a se asigura ca lucrarile se vor executa fara a fi afectate de ape. Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe masura ce avanseaza.04. in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier. se va putea prescrie realizarea unui strat de forma pe cheltuiala Beneficiarului. in ambele situatii este necesar sa se obtina aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se respecte conditiile impuse. pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita stabilitatea masivelor naturale si nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de catre ape sau sa cauzeze. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de pamanturi ca si ale celor necesare gropilor de imprumut. • la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau ale celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor.2 8 . In cazul cand terenul intalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite si nu este de portanta prevazuta. La saparea in terenuri sensibile la umezeala. 5. urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.03 Lot 2 . conform modalitatilor pe care le va prescrie Inginerul si pe cheltuiala Antreprenorului. Compactarea acestui strat de forma se va face la gradul de compactare de 100% Proctor DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei acestor rambleuri suplimentare va fi nivelata la o cota cel mult egala cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat. Toate lucrarile preliminare de drenaj vor fi finalizate inainte de inceperea sapaturilor. asigurandu-se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizarii echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane. fara ca antreprenorul sa poata pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri. La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa nu se provoace inzapezirea drumului. precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale sa fi fost verificat si aprobat ca satisfacator de catre Inginer. EXECUTIA DEBLEURILOR Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a amprizelor de debleu. pentru a preveni umezirea pamanturilor. In cazul cand in mod accidental apar asemenea situatii se va trece la umplerea lor. Aceste aprobari trebuie.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. raman in sarcina Antreprenorului. Inginerul se poate opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor propuse de Antreprenor si susceptibie de a inrautati aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor. In acest caz. Nu se vor creea supraadancimi in debleu.

0. in mod frecvent si in special dupa explozie. taluzurile de debleuri si terenurile de DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. In functie de natura materialelor existente in debleu.0:1..03 Lot 2 . c).0 : 1.1 pana la pozitia verticala sau chiar In consola In debleuri mai adanci de 12.04.1. Daca acesta difera de prevederile proiectului. Debleurile in terenuri moi. In terenuri stancoase. Daca pe parcursul lucrarilor de terasamente. Antreprenorul va lua masuri imediate de stabilizare.0:0.1 de la 1.1. MEF.2 9 .00 m sunt date in tabelul 3. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv.0:1.0 1. zone de baltiri) indiferent de adancimea lor. In acest caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor. Antreprenorul va trebui sa stabileasca si apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa fel incat dupa explozii sa se obtina: • degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei. evitand orice risc de deteriorare a lucrarilor. Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui sa se inspecteze.Louis Berger SAS – PROINTEC S. se vor compacta pana la 100% Proctor Normal.0:0. in functie de gradul de alterabilitate si de adancimea debleurilor Roci stancoase nealterabile Roci stancoase (care nu se degradeaza) cu stratificarea favorabila in ce priveste stabilitatea INCLINAREA TALUZURILOR 1.1 1. Prevederile STAS 2914 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru adancimi de maximum 12.00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone umede.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. la sapaturile executate cu ajutorul explozivului. infiltratii. urmand ca acesta sa dispuna o modificare a inclinarii taluzurilor si modificarea volumului terasamentelor.A. Valea lui Mihai şi Carei Normal. • cea mai mare fractionare posibila a rocii. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. gradul de compactare la 97% Proctor Normal. masele de pamant devin instabile. nisipuri argiloase sau prafuri argiloase Pamanturi marnoase Pamanturi macroporice (loess si pamanturi loessoide) Roci stancoase alterabile. Tabel 3 NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU Pamanturi argiloase. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.5 1. in general argile nisipoase sau prafoase. inclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de stabilitate. oprind executia lucrarilor in zona afectata si luand toate masurile necesare de protectia muncii si anuntand in acelasi timp Inginerul.0:1.. ajunse la cota. Antreprenorul va trebui sa aduca la cunostinta Inginerului neconcordanta constatata..0:0. pe o adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct.0:0.5 1.5. Taluzurile vor trebui sa fie curatate de pietre sau de bulgari de pamant care nu sunt perfect aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a caror stabilitate este incerta..OPCP RO 2005/017–553.

in scopul de a se inlatura partile de roca.Louis Berger SAS – PROINTEC S.10 cm variabil In functie de natura rocii Metoda utilizata pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stancoase este lasata la alegerea Antreprenorului.3 cm +/.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. care ar putea sa fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pamanturile sensibile la umezeala.14. in special sa se inceapa cu lucrarile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.03 Lot 2 .5 cm +/. Daca topografia locurilor permite o evacuare gravitationala a apelor. Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregatitoare. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt date In tabelul 4. Antreprenorul va trebui sa mentina o panta suficienta pentru scurgere. Dupa executia lucrarilor. Antreprenorul va trebui sa execute derocarea suplimentara necesara. Valea lui Mihai şi Carei deasupra acestora. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. pe cheltuiala sa. MEF. Acolo unde aceasta nu este atinsa. la suprafata partii excavate si sa execute in timp util santuri. pana la orizontul al carui continut in apa va fi superior cu 10 puncte. III. Va trebui. Cand linia de cea mai mare panta a terenului este superioara lui 20%. 6.A.8 si 9 sunt comune atat sectoarelor de debleu cat si celor de rambleu. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI Lucrarile pregatitoare aratate la art. El are posibilitatea de a realiza o adancime suplimentara. se va verifica daca adancimea necesara este atinsa peste tot. cu un strat de pamant.5 cm +/.04. Beneficiarul va prescrie ca executarea sapaturilor in debleuri sa se faca astfel: • In perioada ploioasa: extragerea verticala • dupa perioada ploioasa: sapaturi in straturi.OPCP RO 2005/017–553. Antreprenorul este obligat sa conduca lucrarile astfel ca pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleurilor sa nu fie degradate sau inmuiate de apele de ploaie.10 cm +/. lucrari provizorii necesare evacuarii apelor in timpul excavarii. pentru aducerea la cote. rigole. care va trebui compactat asa cum este aratat in art. In timpul executiei debleurilor.2 10 . umiditatii optime Proctor Normal. apoi de a completa. Antreprenorul va trebui sa execute trepte de infratire avand o inaltime egala DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Profilul Platforma cu strat de forma Platforma fara strat de forma Taluz de debleu neacoperit Tabel 4 Tolerante admise Roci necompacte Roci compacte +/.

elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. pentru a obtine un grad de compactare Proctor Normal conform tabelului 5. 7. Executia rambleurilor trebuie sa fie intrerupta in cazul cand calitatile lor minimale definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii. in conformitate cu testele efectuate de Antreprenor in acest scop si cu aprobarea Inginerului. distantate la maximum 1.OPCP RO 2005/017–553. acesta va putea fi executat din benzi alaturate. consemnata in caietul de santier. pe intreaga latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului. Valea lui Mihai şi Carei cu grosimea stratului prescris pentru umpluturAa.8 si 9. Daca dificultatile speciale. III. recunoscute de “Inginer”.00 m pe terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior. paralele cu linia proiectului. Suprafata fiecarui strat intermediar. va fi plana si va avea o panta transversala de 3…5% catre exterior. Modul de executie a rambleurilor Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse. sa fie verificate si aprobate de “Inginer”.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Pe terenuri stancoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de Inginer. indicate in caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. evitandu-se segregarile si variatiile de umiditate si granulometrie. in mod obligatoriu. EXECUTIA RAMBLEURILOR Prescriptii generale Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului.2 11 . urmarind realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv. caruia ii vor fi puse la dispozitie rezultatele testelor efectuate de Antreprenor. Pamantul adus pe platforma va fi imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei (sau a benzii de lucru) in grosimea optima de compactare stabilita prin piste de proba. care va avea grosimea optima de compactare.04. Pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare prevazute la art. impun ca executia straturilor elementare sa fie executate pe latimi inferioare celei a rambleului. MEF. Executia nu poate fi reluata decat dupa incetarea intemperiilor si revenirea terenului la parametrii fizici corespunzatori.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. iar suprafata ultimului strat va avea panta prescrisa conform articolului 16.A. sau pe terenuri de portanta scazuta se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adancime minima de 30 cm. Aceasta aprobare trebuie sa fie. urmarind ca decalarea in inaltime intre doua benzi alaturate sa nu depaseasca grosimea maxima impusa. care impreuna acopera intreaga latime a profilului.03 Lot 2 .

04.2 12 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. In corpul rambleurilor. MEF.00 m c.OPCP RO 2005/017–553.5 < h ≤ 2.A. stabilit pe tronsonul experimental. Tabel 5 Zonele din terasamente (la care se prescrie gradul de compactare) Pamanturi Necoezive Imbracami nti permanent e a. echipamentul de DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.00 m grosime la partea superioara a rambleului.03 Lot 2 . blocuri de piatra sau din beton cu dimensiunea maxima de 0.00 m h> 2.00 m.50 m cu conditia respectarii urmatoarelor masuri: impanarea golurilor cu pamant. la adancimea sub patul drumului: h ≤ 0. laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa si se vor lua masurile in consecinta pentru punerea in opera. asigurarea tasarilor in timp si luarea lor in considerare. sau din contra.00 m b. pe adancimea de 30 cm sub patul drumului 100 95 Imbracaminti semipermane nte Coezive Imbracami nti permanent e 97 92 Imbracaminti semipermane nte 95 92 93 90 100 100 95 100 97 92 100 97 92 100 94 90 100 100 100 100 NOTA: Pentru pamanturile necoezive. udarea stratului asternut pentru a-l aduce la valoarea umiditatii optime. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. la baza acestora. strancoase cu granule de 20 mm In proportie mai mare de 50% si unde raportul dintre densitatea in stare uscata a pamantului compactat nu se poate determina. In debleuri.50 m 0. Compactarea rambleurilor Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal prevAzut In STAS 2914.00 m h > 2. Primii 30 cm ai terenului natural sub un rambleu. Pentru aceasta.Louis Berger SAS – PROINTEC S. se pot folosi. cand dupa un anumit numar de treceri. lasand pamantul sa se zvante sau sa se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea pana cat mai aproape de cea optima. respectiv asternerea si necompactarea imediata. realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespuzatoare pe cel putin 2. conform tabelului 5.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. cu Inaltimea: h ≤ 2. Valea lui Mihai şi Carei La realizarea umpluturilor cu inaltimi mai mari de 3. se va putea considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal. La punerea in opera a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de compactare.

Rezultatele acestor incercari trebuie sa fie mentionate in registrul de santier. Aceasta receptie va trebui. Daca compactarea prescrisa nu poate fi obtinuta. Antreprenorul poate sa ceara receptia unui strat numai daca toate gradele de compactare rezultate din determinari au valori minime sau peste valorile prescrise. MEF. va realiza cate un tronson de incercare de minimum 30 m lungime pentru fiecare tip de pamant.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Profiluri si taluzuri DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.03 Lot 2 . determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe fiecare strat si sector de drum. Tabel 6 Denumirea Incercarii Incercarea Proctor Determinarea continutului de apa Determinarea gradului de compactare Frecvenaa minimala a Incercarilor 1 la 5. 10% din numarul punctelor de verificare. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553.04. Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua plansa de incercare. In cazurile cand aceasta obligatie nu va putea fi realizata.000 m3 1 la 250 ml de platforma 3 la 250 ml de platforma Observatii Pentru fiecare tip de pamant pe strat pe strat cum Laboratorul Antreprenorului va tine un registru In care se vor consemna toate rezultatele privind Incercarea Proctor. in mod obligatoriu. dupa ce va aduce modificarile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit. grosimea straturilor succesive nu va depasi 20 cm dupa compactare. grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de pamant. cu cel putin opt zile inainte de inceperea lucrarilor. b) frecventa minima a testelor trebuie sa fie potrivit tabelului 6. cu echipamentele existente si folosite pe santier. Antreprenorul va trebui sa supuna acordului Inginerului.A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 13 . mentionata in registrul de santier. Controlul compactarii In timpul executiei. Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbracamintile din beton de ciment si de 4% sub celelalte imbracaminti si se accepta in max. Valea lui Mihai şi Carei compactare cel mai greu nu lasa urme vizibile la controlul gradului de compactare. care poate asigura obtinerea (dupa compactare) a gradelor de compactare aratate in tabelul 5. In acest scop. terasamentele trebuie verificate dupa urmeaza: a) controlul va fi pe fiecare strat.Louis Berger SAS – PROINTEC S. inainte de inceperea lucrarilor.

Tabel 7 Natura materialului in rambleu Argile prafoase sau argile nisipoase Nisipuri argiloase sau praf argilos Nisipuri Pietrisuri sau balasturi H (max m) 6 7 8 10 Panta taluzurilor trebuie verificata si asigurata numai dupa realizarea gradului de compactare indicat in tabelul 5.00 m. ale vailor si in balti.00 14 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. pana la baza rambleului. inclinarea va fi de 1:2.5.00 2. dar numai pana la maxim 12.00 3.00 2. Taluzul nu trebuie sa prezinte nici scobituri si nici excrescente.04. va fi de 1:1.3.00 7.5..00 8.. In functie de caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundatie. precum si la cele situate in albiile majore ale raurilor.00 4.00 5.00 5. daca nu sunt dispozitii contrare in caietul de sarcini speciale. h max. MEF.03 Lot 2 .00 4.A. cu un coeficient de stabilitate de 1. La rambleuri mai inalte de 12. Valea lui Mihai şi Carei Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profilurile din proiect sa fie realizate cu tolerantele admisibile.2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos.00 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta corespunzatoare vor avea Inclinarea 1 : 1.1. 0 1:10 3. Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos. unde terenul de fundatie este alcatuit din particule fine si foarte fine. pe verticala indicate in tabelul 8.00 5. in afara celor rezultate din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului.00 3. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portanta redusa.5 pana la inaltimile maxime pe verticala indicate In tabelul 7.Louis Berger SAS – PROINTEC S. In cazul rambleurilor cu inaltimi mai mari decat cele aratate in tabelul 7. inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate. iar pe restul inaltimii.. vor avea inclinarea 1:1.00 4. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553. Tabel 8 Caracteristicile terenului de fundatie Panta terenului de fundatie 30 60 10 5 o a) Unghiul de frecare interna in grade 10o b) coeziunea materialului KPa 30 60 10 30 (m) 15o 60 80 Inaltimea maxima a rambleului.00 6.5 pana la inaltimile maxime.00 6.00 m.00 10.00 6. h max.

platforma cu strat de forma +/.00 5. Aceasta grosime nu va putea.00 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. prezentand un procentaj de goluri ridicat. in nici un caz. Cand umiditatea naturala este mai mica decat cea optima se vor executa stropiri succesive. in vederea reducerii umiditatii pamanturilor cu exces de apa.00 3. Valea lui Mihai şi Carei 1:5 1:3 1. este interzisa. Blocurile de stanca ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor fi fractionate. Straturile elementare vor avea grosimea determinata In functie de dimensiunea materialului si posibilitatile mijloacelor de compactare.03 Lot 2 . Intercalarea straturilor de materiale fine si straturi din materiale stancoase.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.00 - 2.80 m in corpul rambleului.00 1.00 2.platforma fara strat de forma +/. suficienta pentru a facilita aranjarea blocurilor.00 4.3 cm . MEF. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stancos Materialul stancos rezultat din derocari se va imprastia si nivela astfel Incat sa se obtina o umplutura omogena si cu un volum minim de goluri. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.20 m. fata de cea proiecta este de + 50 cm.OPCP RO 2005/017–553.taluz neacoperit +/. Inginerul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in depozite definitive.Louis Berger SAS – PROINTEC S.00 3. sau cu utilaje cu senile de 25 tone cel putin. Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sa fie omogena. in vederea eliminarii apei in exces prin evaporare.5 cm . Beneficiarul va putea ordona Antreprenorului urmatoarele: asternerea si compactarea imediata a pamanturilor din debleuri sau gropi de imprumut cu un grad de umiditate convenabil.00 Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmatoarele: . Ultimii 0. Controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/S unde: DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Pentru aceste pamanturi Beneficiarul va putea impune Antreprenorului masuri speciale pentru evacuarea apelor.30 m de sub patul drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0. un timp de asteptare dupa asternere si scarificarea.00 - 2. Prescriptii aplicabile pamanturilor sensibile la apa Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pamanturi sensibile la apa.04. Aceasta compactare va fi InsotitA de o stropire cu apa.A. Toleranta pentru ampriza rambleului realizat.2 15 . tratarea pamantului cu var pentru reducerea umiditatii. sa depaseasca 0.00 1.10 cm Denivelarile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.00 2. practicarea de drenuri deschise.00 2.00 - 1. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin.00 4.

Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea blocurilor pe cel putin jumatate din grosimea lor. Valea lui Mihai şi Carei Q- reprezinta volumul rambleului pus in opera intr-o zi. a caror intensitate nu DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.15. Aceste tolerante se aplica straturilor de pamant care protejeaza platforma si taluzurile nisipoase. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se tolerantele aratate la art. admitandu-se aceleasi tolerante ca si In cazul debleurilor in material stancos. ziduri de sprijin. masurat in mc dupa compactare. Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobarii Beneficiarului sau reprezentantului acestuia. Platforma rambleului va fi nivelata. Valoarea finala va fi cea a testului in care se obtin module de cel putin 500 bari si un raport E2/E1 inferior lui 0. Rambleul se va compacta mecanic. la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea integritatii lucrarilor de arta. va fi de 1/10 din grosimea umpluturii. MEF.12 tab. Straturile din pamanturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei umiditati omogene pe intreaga grosime a stratului elementar. Pamantul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupa corectarea granulometriei acestuia.04. aripi. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrarilor de arta (culei. Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilita cu ajutorul unui tronson de incercare controlat prin incercari cu placa. Pe o latime minima de 1 metru. rambleurile din spatele lucrarilor de arta vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul drumului. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. pentru obtinerea compactarii prescrise. care vor preciza pentru fiecare lucrare de arta intinderea zonei lor de folosire. Incercarile se vor face de Antreprenor Intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi inscrise in registrul de santier. in scopul de a le proteja de eroziune.4. art.A. etc.) In lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale.12 tab. Protectia Impotriva apelor Antreprenorul este obligat sa asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si inundatiilor provocate de ploi.03 Lot 2 . acceptat a fi folosit. cu exceptia materialelor stancoase.4.2 16 . marimea maxima a materialului din cariera. masurata de la zidarie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase Rambleurile din materiale nisipoase se realizeaza concomitent cu imbracarea taluzurilor.OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Sreprezinta suprafata compactata intr-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu viteza stabilita pe sectoarele experimentale.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5. fata de ax +/.Louis Berger SAS – PROINTEC S. destinate a le fixa.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF. nivelat si completat respectand cotele in profil in lung si in profil transversal. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. acesta este in prealabil taiat in trepte sau intarit cu caroiaje din brazde.la latimea platformei: +/.0. In ce priveste latimea platformei si cotele de executie abaterile limita sunt: . in tabelul 4.A. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului.0. pe intreaga latime . Daca executia sistemului rutier nu urmeaza imediat dupa terminarea terasamentelor.OPCP RO 2005/017–553. urmarind realizarea unui profil acoperis. III. La sfarsitul santierului si inainte de receptia finala. Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat. 9. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.la cotele proiectului: +/. in doua ape.05 m. III.04. Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizata de cea mai apropiata statie pluviometrica.10 m. radacini sau iarba si umectat inainte de raspandire. paralel cu piciorul taluzului. curatat cu grija de pietre. In curbe se va aplica deverul prevazut in piesele desenate ale proiectului.10. III. respectandu-se sectiunea. nuiele sau prefabricate etc. 8. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. fara sa coboare sub o panta transversala de 4%. cota fundului si distanta de la marginea amprizei. Paramentele santului sau ale rigolei vor trebui sa fie plane iar blocurile in proeminenta sa fie taiate. platforma va fi nivelata transversal. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pamant vegetal.0. fata de cotele de nivel ale proiectului. Santul sau rigola trebuie saramana constant.05 m. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL Cand acoperirea cu pamant vegetal trebuie sa fie aplicata pe un taluz. Valea lui Mihai şi Carei depaseste intensitatea celei mai puternice ploi inregistrate in cursul ultimilor zece ani. respectiv. santurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgari si blocuri cazute. Dupa raspandire pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor. declivitatile si latimea prevazute In proiect.03 Lot 2 .2 17 .. cu inclinarea de 4% spre marginea acestora. FINISAREA PLATFORMEI Stratul superior al platformei va fi bine compactat. In nici un caz nu va fi tolerat ca acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stancoase.

. Antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioada. si toate lucrarile de remediere necesare.verificarea compactarii umpluturilor. suspendata pe timp de ploaie.verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi.OPCP RO 2005/017–553. III. III.11. MEF. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE In timpul termenului de garantie. . Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate. . CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in: . .verificarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu). in registrul de laborator. Lucrarile de drenarea apelor subterane.13. Verificarea trasarii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare Aceasta verificare se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.12. Antreprenorul va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala sa lucrarile de remediere a taluzurilor rambleurilor. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a verificarilor efectuate asupra calitatii umiditatii pamantului pus in opera si a rezultatelor obtinute in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica. pentru care Antreprenorul nu este raspunzator. conform prevederilor Clauzelor contractuale. in lipsa unor alte dispozitii ale caietului de sarcini speciale. sa mentina scurgerea apelor. vor fi definite prin dispozitii de santier de catre “Beneficiar” si reglementarea lor se va face.2 18 .03 Lot 2 .A.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a fost finalizat si aprobat de Inginer.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. III. In afara de aceasta. la cererea scrisa a Beneficiarului. .verificarea grosimii straturilor asternute. amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare.verificarea trasarii axului. Valea lui Mihai şi Carei Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este in principiu. DRENAREA APELOR SUBTERANE Antreprenorul nu este obligat sa construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate gravitational.04.controlul caracteristicilor patului drumului. pana la acoperirea acestora cu stratul urmator. si sa repare toate zonele identificate cu tasari datorita proastei executii. care s-ar putea sa se dovedeasca necesare.

In cazul pamanturilor necoezitive se va preleva o singura proba din DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. In cazul pamanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafata. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie in functie de tipul pamantului de fundatie sunt indicate in tabelul 9. Toleranta admisibila fiind de +/-0. dupa curatirea terenului. conform STAS 2914. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. indepartarea stratului vegetal si compactarea pamantului. Verificarea grosimii straturilor asternute Va fi verificata grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului. Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu parghii. ax. Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor ascunse. corespunzatoare vehiculului etalon de 10 KN.04. cand acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului cand grosimea este mai mica de 25 cm. admitandu-se depasiri in cel mult 10% din punctele masurate.Louis Berger SAS – PROINTEC S. mijlocul si baza stratului. La nivelul terenului de fundatie se considera realizata capacitatea portanta necesara daca deformatia elastica.10 m in raport cu reperii pichetajului general.A.03 Lot 2 . dreapta). indicativ CD 31-2002. conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Masuratorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale amplasate la max. 25 m unul dupa altul.2 19 . in punctele in care rezultatele acestora atesta valori de capacitate portanta scazuta. in trei puncte (stanga. Verificarea compactarii umpluturilor Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pamant pusi opera. specificandu-se si eventuale remedieri necesare. Numarul minim de probe. Grosimea masurata trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental. se incadreaza in valorile din tabelul 9. conform tabelului 2. Verificarea pregatirii terenului de fundatie (sub rambleu) Inainte de inceperea executarii umpluturilor. pentru determinarea gradului de compactare este de 3 IncercAri pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate. pentru tipul de pamant respectiv si utilajele folosite la compactare. se determina gradul de compactare si deformarea terenului de fundatie.OPCP RO 2005/017–553. Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 m3 umplutura. Valea lui Mihai şi Carei proiectului. MEF. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face In corelatie cu masuratorile cu deflectometrul. Verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale pamantului.

La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu.04. distribuite la fiecare 2000 m2 de strat compactat. In cazul cand valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzatoare celor prevazute in tabelul 5. dreapta. care trebuie sa aiba un volum de min. se va face in minimum trei puncte repartizate stanga. Verificarile de nivelment se vor face pe profiluri transversale. situate pe o lungime de maxim 250 m.05 m fata de prevederile proiectului.A. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/. are valori mai mari decat cele admisibile. compactarea ulterioara a stratului ne mai fiind posibila.03 Lot 2 . fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.0. Valea lui Mihai şi Carei fiecare punct. verificarea gradului de compactare realizat se va face In minimum trei puncte repartizate stanga.5. la 25 m distanta.OPCP RO 2005/017–553. Aceste puncte vor fi la cel putin 1 m de la marginea platformei.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. cu ajutorul deflectometrului cu parghie la nivelul patului drumului. Conform Normativului CD 31. conform STAS 2914. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5. 1000 cm3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuratori cu deflectometrul cu parghie. Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscata a acestor probe cu densitatea in stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor. tolerantele sunt cele aratate la pct. deformatia elastica. indicate in tabelul 9. capacitatea portanta necesara la nivelul patului drumului se considera realizata daca. Tabel 9 Tipul de pamant conform STAS 1243 Valoarea admisibila a deformatiei elastice 1/100 mm 20 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF.6 din prezentul caiet de sarcini. se va dispune fie continuarea compactarii. ax.13 (Tabelul 4) si la pct.14. ax. in cel mult 10% din numarul punctelor masurate. In ce priveste suprafatarea patului si nivelarea taluzurilor. STAS 1913/13. Controlul caracteristicilor patului drumului Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea executiei terasamentelor si consta in verificarea cotelor realizate si determinarea deformabilitatii. Pentru pamanturile stancoase necoezive. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.12. dreapta. Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu deflectometrul cu parghie. Verificarea gradului de compactare realizat. corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 115 KN. Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupa obtinerea gradului de compactare prescris.2 .

frecventa incercarilor va fi de 3 Incercari pe fiecare sectiune de drum de maxim 250 m lungime. MEF. Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate. argila nisipoasa.2 21 . nisip argilos Praf nisipos. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei Nisip prafos. acceptate de Inginer. argila prafoasa nisipoasA. nu este posibila. cu deflectometrul cu parghie. In cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevazuta in STAS 2914/4.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04.A. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. argila 350 400 450 Cand masurarea deformatiei elastice. praf argilos. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. praf Argila prafoasa.Louis Berger SAS – PROINTEC S. praf argilos nisipos.

compactarea terenului de fundatie. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrArii: trasarea si pichetarea lucrarii. La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor. unei receptii preliminare si unei receptii finale.2 22 .03 Lot 2 . Lucrarile nu se vor receptiona daca: nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect. nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. in care se confirma posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare. Receptia pe faze se efectueaza de catre “Beneficiar” si Antreprenor.A. In cazul rambleurilor. verificandu-se: concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de sarcini speciale si a proiectului de executie. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrari ascunse) se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii.OPCP RO 2005/017–553. aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului In fazele de executie determinante. Valea lui Mihai şi Carei IV. IV. lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare. nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cat si pe fiecare strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze). 1. natura pamantului din corpul drumului. In cazul sapaturilor.04. iar documentul ce se incheie ca urmare a receptiei va purta ambele semnaturi. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control.Louis Berger SAS – PROINTEC S. pentru fiecare metru din inaltimea de umplutura si la realizarea umpluturii sub cota stratului de forma sau a patului drumului. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de normativele tehnice in vigoare si de prezentul caiet de sarcini. la cota finala a sapaturii. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. RECEPTIA LUCRARII Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de excutie). cat si a comisiei de receptie preliminara sau finala. decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze. MEF. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

RECEPTIA FINALA La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si daca acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. RECEPTIA PRELIMINARA. IV.. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.03 Lot 2 . conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. pentru intreaga lucrare. ravinari ale taluzurilor. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. LA TERMINAREA LUCRARILOR Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor. aprobat cu HGR 273/94. etc.2 23 . 2.A. nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului. Valea lui Mihai şi Carei - se observa fenomene de instabilitate. IV. in care se va stabili si modul si termenele de remediere. inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor.04. MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 3. Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273.

1.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MASURARE V. Valea lui Mihai şi Carei V.A.03 Lot 2 .2 24 .OPCP RO 2005/017–553. MEF. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: E1a E2a E2b E3a E3b E4a E6a E7a CURĂŢAREA TUFISURILOR ŞI A ARBUŞTILOR DOBORÂREA COPACILOR CU DIAMETRU DE LA 10 LA 40 CM DOBORÂREA COPACILOR CU DIAMETRU MAI MARI DE 40 CM SCOATEREA RĂDĂCINILOR SI A BUTURUGILOR CU DIAMETRE MAI MICI DE 40CM SCOATEREA RĂDĂCINILOR SI A BUTURUGILOR CU DIAMETRE MAI MARI DE 40CM DECAPAREA TERENULUI VEGETAL SAPATURA ÎN TEREN FOARTE TARE SAPATURA PĂMÂNTULUI ÎN GROPILE DE ÎMPRUMUT E10a UMPLUTURA DE PĂMÂNT LUAT DIN SĂPĂTURA UMPLUTURA DE PĂMÂNT CU PAMANT LUAT DIN GROPA DE E11a IMPRUMUT E5a SAPATURA SISTEMULUI RUTIER E12a AMENAJAREA TALUZURILOR DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S.

Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.04. Metode de incercare. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S.08.DOCUMENTE DE REFERINTA I. 79/1998 Ordin MI nr. .Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.03 Lot 2 . Adancimea de inghet in complexul rutier. REGLEMENTARI TEHNICE CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.Norme generale de protectia muncii. 411/1112/2000 . STANDARDE STAS 730 STAS 1243 STAS 1709/1 . .Norme metodologice privind conditiile de publicat In MO 397/24. Prevenirea si 25 STAS 1709/2 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. ACTE NORMATIVE Ordinul MT/MI nr. .A.Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere. Clasificarea identificarea pamanturilor.Teren de fundare. 775/1998 . 116/1999 II. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Ordin AND nr. . NGPM/1996 NSPM nr.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553.Actiunea fenomenului de Inghet-dezghet la lucrari de drumuri. MEF. III. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA . Prescriptii de calcul. . si Actiunea fenomenului de Inghet-dezghet la lucrari de drumuri.2 .

04. Determinarea caracteristicilor de compactare. fundare. Teren de fundare.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Determinarea Teren de fundare. Incercarea Proctor. Determinarea densitatii pamanturilor.Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.A. .Teren de umiditAtii.Teren de granulozitatii. Prescriptii tehnice. Determinarea greutatii volumice pe teren. Metoda de determinare. Lucrari de drumuri.2 26 .03 Lot 2 . Conditii tehnice generale de calitate. STAS 1709/3 inghet- . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553. Determinarea STAS 1913/1 STAS 1913/3 STAS 1913/4 STAS 1913/5 STAS 1913/12 - . Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale pamanturilor cu umflari si contractii mari. Determinarea limitelor de plasticitate. STAS 1913/13 STAS 1913/15 STAS 2914 - DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. .Louis Berger SAS – PROINTEC S. . Valea lui Mihai şi Carei remedierea degradarilor din dezghet.Teren de fundare.Teren de fundare. Teren de fundare. Determinarea sensibilitatii la inghet a pamanturilor de fundatie. MEF. fundare. Terasamente. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

04. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A.2 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Valea lui Mihai şi Carei 2.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. STRATURI DE FORMA DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF.

INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III. 6. MATERIALE FOLOSITE III. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. G E N E R A L I T A T I I. 1. PREVEDERI GENERALE II. EXECUTIA RAMBLEURILOR III. 2.03 Lot 2 . PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV. 7. 6. Valea lui Mihai şi Carei STRATURI DE FORMA CUPRINS I. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III. PICHETAJUL LUCRARILOR III. 3.10. 2. ZGURA GRANULATA III. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III.DOCUMENTE DE REFERINTA I.04. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1. EXECUTIA DEBLEURILOR III.OPCP RO 2005/017–553. LUCRARI PREGATITOARE III. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III. 5. 1. APA DE COMPACTARE II. 5. 7. MASURARE V. MISCAREA PAMANTULUI III. CIMENT III. 3. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. DRENAREA APELOR SUBTERANE III. PAMANT VEGETAL II. 1. 2.13. 2. DOMENIU DE APLICARE I. RECEPTIA FINALA V. 1. MATERIALE FOLOSITE II.12. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV. PREVEDERI GENERALE II. RECEPTIA PRELIMINARA. 4. 1. LA TERMINAREA LUCRARILOR IV. 2. APA III. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 8. FINISAREA PLATFORMEI III. 2. PAMaNTURI III. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II. 4.A. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III.2 7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 11 12 13 13 13 1 . ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . 9. CONDITII TEHNICE II. G E N E R A L I T A T I I. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III. 6. VAR III. 1. 1. 5.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3.11.

MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III.2. 3. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. 7. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 VI. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV. G E N E R A L I T A T I 8 I. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA . RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. 9. 1.A. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V. CONDITII DE COMPACTARE 18 V. 1. 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. PREVEDERI GENERALE 8 II.STRATURI DE FORMA 26 I. 3.04. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. 4. 2. 2. 2. 3. 2. 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 3. 1. 2. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 V. APA 12 II.2 2 . CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV. 2. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV. RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. MASURI PRELIMINARE 14 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 15 IV. 1. RECEPTIA FINALA 24 VI. 1. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV. 1.03 Lot 2 . PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. 1. MASURARE 25 VI. AGREGATE NATURALE 9 II. CONDITII TEHNICE. 3. 8.Louis Berger SAS – PROINTEC S. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. 4. Valea lui Mihai şi Carei IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV. MEF. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. 5. 6.OPCP RO 2005/017–553. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV.

3. 1. 1. 1. LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 VI.2. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. RECEPTIA FINALA 21 VII. G E N E R A L I T A T I 8 I. 2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1. 3. Valea lui Mihai şi Carei VI. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. MASURARE 20 VII. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 4. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III. 2. AGREGATE 9 II.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I. RECEPTIA PRELIMINARA. 1. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 III. 2. 2. 1. 3. CONDITII DE COMPACTARE 20 V.Louis Berger SAS – PROINTEC S. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE 15 III. 2. 1. 3. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV. CONDITII TEHNICE. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA . CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. 1.1. NATURA. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE 15 III. MEF. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR 14 III. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT 16 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. RECEPTIA FINALA 19 VII. 2. 3. 4. RECEPTIA PRELIMINARA. COMPOZITIA MIXTURILOR 14 III. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI.2 3 . AGREGATE NATURALE 9 II. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 4. 2. FILER 11 II. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV.03 Lot 2 . EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. 1. LIANTI 11 II. APA 13 II. MASURARE 21 VII. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA . STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. PREVEDERI GENERALE 8 II. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II. 1. MASURI PRELIMINARE 16 IV. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI.04. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V. LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI. G E N E R A L I T A T I 8 I. 3. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I.A.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I. 2. 2. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI. 3.OPCP RO 2005/017–553.

CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. AGREGATE II. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. 6. RECEPTIA LUCRARILOR VI. 1. ASTERNEREA IV. Valea lui Mihai şi Carei III.2 17 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 35 37 38 39 43 4 . FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. 5. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI IV. FIBRE II. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. MASURARE VII. RECEPTIA FINALA VII.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 6. G E N E R A L I T A T I I. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. 1. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. ADITIVI II. CONTROLUL FABRICATIEI IV. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI.OPCP RO 2005/017–553. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V. 2.03 Lot 2 . 6. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV.04. 5. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. 4. 3. 7. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III.1. LIANTI II. NATURA. 3. COMPOZITIA MIXTURILOR III. FILER II. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . MEF. 3. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. 8. STATIA DE ASFALT III.A. 5. PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. 6. 2. 2. 3. 1. 2. ASTERNEREA IV. 2. 5. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. 2. COMPACTAREA IV. COMPACTAREA IV. 6. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI. 2. 4. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 5. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI. PUNEREA IN OPERA IV. 4. 3. 4. LUCRARI PREGATITOARE IV. 1. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV. 1. EXECUTATE LA CALD I.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 1.

1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. 2. 2. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. 1. MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. 3. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. BORDURI DE TROTUARE . 4. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I.04. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. 1. RECEPTIA FINALA 46 VII. 2.OPCP RO 2005/017–553. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25 VII. 2. 1. 1.2 5 . EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR. 3. 1. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II. APA 15 II. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV.BORDURI DE REFUGII 24 VI. RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. MASURARE 47 VII. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 VIII.PREFABRICATE PENTRU RIGOLE.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF.03 Lot 2 . PREVEDERI GENERALE 8 II. 1. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. 1. 1. 3. GENERALITATI 8 I. 1. 2. 2. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 43 V. CIMENTURI 9 II. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III.A. AGREGATE 11 II. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI. 3. PICHETAREA LUCRARILOR 29 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. OTEL BETON 15 III. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. BORDURI DE TROTUARE . 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV. 1. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI. 2. SANTURI SI CASIURI 24 VI. Valea lui Mihai şi Carei V. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. GEOTEXTIL 19 V.

2. 3. AMENAJAREA SANTURILOR. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 4. EXECUTIA SAPATURILOR 29 IX. 3. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. 2. 1. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV. 2. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. 1. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. RECEPTIA LUCRARILOR 55 XIX. RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. COFRAJE 34 XI. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. 1. CANALIZAREA 50 XVI. 4. 3. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV.A.03 Lot 2 . PRESCRIPTII GENERALE 47 XV. 7. 4. COFRAJE 34 X. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 57 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. PREPARAREA BETONULUI 36 XII.OPCP RO 2005/017–553. 6. 1. 4. 1. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. 1.04. 1. RECEPTIA FINALA 56 XX.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII. 2. RECEPTIA PRELIMINARA 56 XIX. EXECUTAREA CANALELOR. MEF. 5. 1. 1. 1. OTEL DE ARMATURA 35 XI. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. 3. 1.2 6 . MASURARE 57 XX. BETOANE 36 XII. 1. Valea lui Mihai şi Carei VIII. 3. 2. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV. RECEPTIA PE FAZE 55 XIX. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. CONTROLUL DE CALITATE VII. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 58 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. GENERALITATI I. 1.A.OPCP RO 2005/017–553. MEF. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III. 1. MASURARE VII. MASURARE III. APLICAREA MARCAJELOR VI. G E N E R A L I T A T I II. PLANTAREA STALPILOR III. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV. 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2 7 .03 Lot 2 . 2. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I.

MEF. efectuarea tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. in urma verificarilor. Stratul de forma din pamanturi coezive stabilizate cu zgura si cu var sau cu var-ciment se aplica de regula la drumurile de clasa tehnica I si II.04. Caietul de sarcini se aplica la constructia si modernizarea drumurilor publice si la constructia drumurilor de exploatare cu trafic greu si foarte greu. 2. a probelor prelevate. Straturile de forma care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt realizate din: a. Valea lui Mihai şi Carei I.pamanturi coezive stabilizate mecanic (STAS 8840). DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. straturile de forma vor fi alcatuite de regula din aceste materiale.03 Lot 2 . Inginerul poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impugn. Cand terasamentele sunt realizate din pamanturi necoezive (deseuri de cariera. . 1.pamanturi necoezive. .A. De asemenea va efectua. . la cererea Inginerului si alte verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.impietruiri existente sau suprafete de teren cu pietris in grosime de minimum 10 cm.2 8 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.pamanturi coezive tratate cu var. material pietros de balastiera). daca sunt indeplinite conditiile de la punctul 3. I. La executia stratului de forma se va trece numai dupa ce se constata. .Louis Berger SAS – PROINTEC S. pe cheltuiala Antreprenorului. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2. materiale necoezive: . Straturile de forma din pamanturi coezive stabilizate mecanic sau tratate cu var se vor utiliza la terasamentele din pamanturi coezive.OPCP RO 2005/017–553. Antreprenorul va tine evidenta zilnica a conditiilor de executie a straturilor de forma. materiale coezive: . OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice generale de calitate. G E N E R A L I T A T I I.pamanturi coezive stabilizate cu zgura granulata si var. Stratul de forma din impietruiri existente se aplica la modernizarile de drumuri existente. ca sunt asigurate gradul de compactare si capacitatea portanta a terasamentelor si ca lucrarile respective au fost receptionate pe faze de executie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. situate la partea superioara a terasamentelor drumurilor publice. b. PREVEDERI GENERALE Antreprenorul va asigura adoptarea tuturor masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.pamanturi coezive stabilizate cu var-ciment. a incercarilor efectuate si a rezultatelor obtinute. Antreprenorul va asigura. prin laboratorul propriu sau prin laboratoare autorizate si aprobate de catre Inginer. pe care trebuie sa le indeplineasca straturile de forma din alcatuirea complexelor rutiere.

in vederea evacuarii rapide a apelor..Loess cu fractiunea .5-4%.1 mm < 60%.5. La drumuri cu mai mult de doua benzi de circulatie si la autostrazi. Declivitatile in profil longitudinal ale suprafetei straturilor de forma sunt aceleasi ca ale imbracamintilor sub care se executa. pantele in profil transversal trebuie sa fie de 3. CONDITII TEHNICE II. PAMANTURI Pamanturile necoezive si coezive care se folosesc la realizarea straturilor de forma se clasifica si se identifica.OPCP RO 2005/017–553.2 9 .Pamant loessoid cu fractiunea 0.. la cotele de nivel ale proiectului tolerantele sunt tot de ± 0. Pantele in profil transversal. conform STAS 1243. prevazute in proiect.1 mm > 60% si greutate volumica de 12-16 KN/mc 0. Abaterile limita se admit in puncte izolate. daca este pe toata latimea patului drumului si daca are grosimea de min. acestea difera numai prin compozitia granulometrica. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Impietruirea existenta poate alcatui stratul de forma. 1. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA Grosimea stratului de forma este cea prevazuta in proiect sau in caietul de sarcini speciale.. Straturile de forma se prevad pe toata latimea terasamentelor.10 m la latimea intreaga. si anume: . 1. Valea lui Mihai şi Carei II. 0.01 . In categoria pamanturilor coezive se mai cuprind si pamanturile macroporice. 10 cm sau daca prin scarificare si reprofilare pe toata latimea patului drumului se obtine o grosime minima de 10 cm. III.Louis Berger SAS – PROINTEC S.. Abaterile limita la latimea stratului de forma sunt de ± 0. MATERIALE FOLOSITE III.05 m fata de axa si de ± 0.03 Lot 2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.01 . ale suprafetei straturilor de forma sunt aceleasi ca ale suprafetei imbracamintilor. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. cu respectarea punctului 3. asa cum se indica in tabelele 1 si 2. admitandu-se aceleasi tolerante ca ale acestora.04. care nu sunt situate in acelasi profil transversal sau in profiluri consecutive. in functie de compozitia granulometrica si de indicele de plasticitate. 0.05 m. Atat loessul cat si pamantul loessoid au in general aceleasi insusiri si caracteristici. MEF.A. Suprafata straturilor de forma trebuie sa aiba pante transversale de 10-12% pe ultimii 80 cm pana la taluzurile drumului. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

avand un continut mai mare de argila sau nisip.min.35 15.....OPCP RO 2005/017–553...Louis Berger SAS – PROINTEC S.70 2..005.30 15..0........2 mm 3 4 5 < 60 variabil variabil 35.. MEF. VALOAREA LIMITA 100 mm continua 60 % 7 3% 10 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.. 6 > 35 25.. .0. Aceste materiale trebuie sa indeplineasca conditiile aratate in tabelul nr.0. Valea lui Mihai şi Carei ...25 10. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 ..3...05mm 0.60 30.20 0.10 5.. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni...15 0.03 Lot 2 ...20 0.05....50 30...25 5...005 mm 0.20 5.25.25 La realizarea straturilor de forma pot fi folosite si deseurile de cariera precum si materialele granulare aluvionare.35 15...P.2 0.35 15...5..04..5 0.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent... Coeficient de gelivitate max.15 < decat argila > decat argila < decat argila > decat argila > decat nisip > decat nisip > decat argila > decat nisip < decat nisip < decat nisip < 30 < decat praf > 30 > 30 < 30 > 30 < 30 > 30 > decat praf > decat praf DENUMIREA PAMANTURILOR 2 Foarte Argila groasa coezive Coezive Argila Argila prafoasa Argila nisipoasa Argila praf nisipoasa Praf argilos Praf argilos nisipos Slab coezive Praf Praf nisipos Nisip argilos Nisip prafos I..A.200 20..60 35...min.. Pamanturi coezive si slab coezive Tabel 1 CLASIFICAREA DUPA COMPOZITIA GRANULOMETRICA Argila % Praf % Nisip % < 0......30 0..30 0. Pamanturi necoezive DENUMIRE PAMANT NECOEZIV Bolovanis Pietris mare Pietris mic Nisip mare Nisip mijlociu Nisip fin Tabel 2 Dimensiunea preponderenta a fragmentului solid mm 70.15 0.15 15.35 15. Tabel 3 DENUMIREA CARACTERISTICII Dimensiunea maxima a granulei Granulozitate Rezistenta la sfaramare prin compresiune pe piatra sparta in stare uscata . Coeficient de calitate .05...10 Pamantul loessoid difera de loess prin granulozitate.

conform SR ENV 459-1. 2. pe platforme curate. pct.6 > 26 <2 1) Metoda de incercare SR EN 196-22) SR ENV 459-23) 80 7 90 4 80 7 SR EN 459-2 Vezi tabelul 1 din SR DNV 459-1 La var nestins macinat (SR 9310:2000. Durata de stingere determinata pe probe luate in timpul incarcarii lotului. Fiecare lot de livrare. tip CL 90 sau CL 80. pulbere Tipuri de var CL 90 CL 80 CL 90 CL 80 90 < 10 4 2 < 15 > 60 > 50 <7 <2 0.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. precum si pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. ferit de umezeala.75%). Conditiile de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca aceste materiale. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. bulgari Stins. kg/dm3 Randament in pasta. namoluri. Transportul varului nehidratat macinat si a varului hidratat in pulbere se face cu vagoane cisterna sau cu cisterne auto. sunt aratate in tabelul nr. %. %. min.0.A. pamanturile cu consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub 0.09 % . °C Finetea de macinare. rest pe sitele: . max.var pentru constructii. pamanturile turboase si vegetale. indiferent de tipul varului. etc).03 Lot 2 .04. iar varul bulgari se depoziteaza in spatii acoperite. trebuie sa nu contina materii organice in procent mai mare de 5%.2 11 . conform prevederilor standardelor respective. Trioxid de sulf (SO2). elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. max. minute Temperatura finala de stingere determinata pe probe luate in timpul incarcarii lotului. ferite de umezeala. Valea lui Mihai şi Carei Pamanturile coezive sau slab coezive folosite la realizarea straturilor de forma prin tratare cu var.var nehidratat macinat. frunzis. stabilizare cu zgura granulata si var sau prin stabilizare mecanica.Louis Berger SAS – PROINTEC S. %. VAR Pentru tratare sau pentru stabilizare cu var se pot folosi urmatoarele tipuri de var: . maluri. (tu). Oxid de magneziu (MgO). dm3/10 kg Apa libera. %.OPCP RO 2005/017–553.0. va fi insotit de un document de certificare a calitatii care se va pastra in registrul de santier. Nu se vor introduce in umpluturi. % 1) 2) Var nestins.20 % Densitate aparenta. radacini. MEF.3…0.4. Tabel 4 CARACTERISTICI Oxid de calciu si magneziu (CaO + MgO) totali. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. iar transportul varului bulgari se face cu mijloace de transport acoperite. bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice In putrefactie (brazde. Depozitarea varului nehidratat macinat si a varului hidratat in pulbere se face in silozuri metalice. 2) 3) La var pentru constructii (SR ENV 459-1). Dioxid de carbon (CO2). max. (Tmax). III. crengi. Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice. conform STAS 9310 . macinat CL 90 90 5 < 15 > 60 <7 <2 > 50 CL 80 80 Var pentru constructii Nestins.

2 12 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.0 SR 648 pct. pietre.2 STAS 4242/1 granule sticloase nu se admite prezenta bucatilor compactate: pamant. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. aratate in tabelul 5. care insa trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate prevazute in SR 648. Se interzice folosirea zgurei granulate aprovizionata pentru o campanie de lucru.OPCP RO 2005/017–553. MEF. Tabel 5 CARACTERISTICI CHIMICE SI FIZICE Reziduul nesolubil.03 Lot 2 .. max. Se va solicita furnizorului ca fiecare lot de zgura granulata sa fie insotit de un certificat de calitate care va atesta conformitatea caracteristicilor chimice si fizice mentionate in tabelul 5 in conditiile SR 648. in HCl. se va putea folosi si zgura granulata de furnal inalt. min.. %.5 7. max. in stare uscata. SiO2 Modul chimic CaO ----------.Louis Berger SAS – PROINTEC S. pentru aceasta solutie este necesara obtinerea aprobarii Inginerului si luarea masurilor necesare pentru stabilirea de retete distincte pentru fiecare sursa in parte si pentru folosirea lor pe sectoare de drum diferite. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei III. % Structura Impuritati 1. Modul chimic CaO + MgO --------------------. intr-o alta campanie de lucru viitoare. Depozitarea zgurii granulate se va face in depozite deschise. 3. nisip. ZGURA GRANULATA Pentru stabilizarea stratului de forma din pamanturi coezive.10 Densitate aparenta in gramada. zgura va fi lipsita de incluziuni metalice Aprovizionarea zgurii granulate se va face astfel incat procesul de executie a stratului de forma sa se desfasoare fara intreruperi.0 1 SR EN 196-2 Metoda de verificare min. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1. max. %. kg/dm3 max Umiditate de referinta. separate de restul materialelor din depozitele vecine pentru a evita amestecarea zgurii granulate cu alte materiale.A.1 16.. Este indicat ca santierul sa fie aprovizionat de la o singura sursa. Oxid de magneziu (MgO). etc. Daca Antreprenorul propune utilizarea zgurii din mai multe surse.5. SiO2 Conditii de admisibilitate 1.04. Certificatul de calitate se va pastra in dosarul santierului.0 2. %. Oxid de mangan (Mn2O3).

uleiuri. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR Controlul calitatii materialelor inainte de punerea lor in opera se face in conformitate cu prevederile tabelului 6. argile.Louis Berger SAS – PROINTEC S. CIMENT La stabilizarea pamanturilor coezive cu var si ciment se vor utiliza lianti hidraulici rutieri.OPCP RO 2005/017–553. Controlul calitatii liantilor hidraulici rutieri pe santier se va face in conformitate cu prevederile din tabelul 6. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. in care scop se va evita la depozitare acoperirea zgurii mai vechi existenta in depozit. dar in acest caz trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in STAS 790.2 13 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. etc. Scurgerea apelor de pe platforma depozitului trebuie sa fie asigurata in conditii optime pentru a preintampina degradarea zgurii granulate. III. III. 4. In timpul utilizarii pe santier se va evita poluarea apei cu detergenti. III.A. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Depozitarea liantilor hidraulici rutieri se va face in saci. Valea lui Mihai şi Carei Zgura granulata va fi utilizata in ordinea aprovizionarii ei. materii organice. APA Apa utilizata la realizarea straturilor de forma poate sa provina din reteaua publica sau din alta sursa.03 Lot 2 .04. 6.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF. conditiile prevazute in SR EN 13282. 5. care trebuie sa indeplineasca. in incaperi aerisite si ferite de umezeala sau in vrac in silozuri inchise si ferite de umezeala.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. pe o proba medie O proba la 100 t sau la fiecare siloz in care s-a depozitat locul aprovizionat La fiecare lot aprovizionat probele se iau impreuna cu delegatul Inginerului O determinare la fiecare lot aprovizionat sau la fiecare siloz in care s-a depozitat lotul aprovizionat (pe o proba medie) O proba pe schimb O proba pe schimb SR EN 459-2 SR EN 196-1 SR EN 196-3 Metode de determinare conform 5 STAS 1913/5 STAS 1913/4 STAS 1243 STAS 1913/1 STAS 730 STAS 4606 STAS 730 STAS 4606 Var Zgura granulata Doua determinari pe siloz (sus si jos) SR EN 196-6 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei Tabel 6 Material 1 Actiunea.Louis Berger SAS – PROINTEC S. procedeul de verificare sau caracteristicile ce se verifica 2 Compozitia granulometrica Indice de plasticitate Pamanturi coezive Continutul de substante organice si humus Umiditate Compozitia granulometrica Pamanturi necoezive sau deseuri de cariera Pamanturi necoezive sau material pietros aluvionar Rezistenta la sfaramare prin compresiune pe piatra sparta in stare uscata Coeficient de gelivitate pe piatra Umiditate Compozitia granulometrica Echivalentul de nisip Umiditate Examinarea datelor inscrise in cartificatul de calitate Finetea Densitatea aparenta a varului hidratat in pulbere Durata de stingere Examinarea datelor inscrise in cartificatul de calitate Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie Constanta de volum/stabilitate Timpul de priza Rezistente mecanice la 7 zile Ciment Rezistente mecanice la 28 zile Prelevarea de contra-probe care se pastreaza minim 45 zile (pastrate in cutii metalice sau pungi de polietilena sigilate) Starea de conservare numai daca s-a depasit termenul de depozitare sau au intervenit factori de alterare FRECVENTA MINIMA Inainte de La aprovizionarea materialelor utilizare 3 4 In functie de heterogenitatea pamantului insa cel putin o incercare la 1000 mc Preliminar si la schimbarea sursei de aprovizionare O proba pe schimb O proba la fiecare lot aprovizionat O proba pe fiecare furnizor Din buletinul de la furnizor O proba pe fiecare lot aprovizionat La fiecare lot aprovizionat La fiecare lot aprovizionat si la expirarea termenului de garantie La fiecare lot aprovizionat La fiecare lot aprovizionat O determinare la fiecare loc aprovizionat.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A. dar nu mai putin de o determinare la 100 t. MEF.2 14 .OPCP RO 2005/017–553.

Louis Berger SAS – PROINTEC S. 2. In functie de grosimea prevazuta pentru stratul de forma si de grosimea optima de compactare. 95% in toate punctele de masurare. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMANTURI NECOEZIVE In zonele de ramblee.V va avea aceeasi inclinare transversala ca si imbracamintea drumului.. cu var sau zgura granulata si var. astfel incat sa se asigure gradul de compactare prescris pe toata grosimea lui. Terasamentele in rambleu se vor executa si receptiona la cota patului minus grosimea stratului de forma cand acesta este realizat din pamanturi necoezive.componenta atelierului de compactare . din pamant coeziv stabilizat mecanic. 30 m si pe toata latimea platformei.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. conform STAS 1913/13. PREGATIREA STRATULUI SUPORT Executia stratului de forma va incepe numai dupa terminarea executiei terasamentului pe toata latimea platformei drumului si receptionarea preliminara a acestora. Valea lui Mihai şi Carei IV. Stratul asternut trebuie compactat pana la realizarea unui grad de compactare de min. sau la cota patului minus jumatate din grosimea stratului de forma din pamant coeziv stabilizat. luandu-se masuri pentru a se evita acumularea apei pe suprafata patului. La lucrari importante.. care sa conduca la obtinerea gradului de compactare mentionat la punctul 10. intr-o singura repriza. la cota patului cand stratul de forma este realizat.5% spre exterior. consemnate in registrul de santier si aprobate de Inginer se vor respecta intocmai la executia lucrarilor. paralele cu linia rosie a proiectului pe intreaga latime a rambleului.umiditatea optima de compactare .numarul optim de treceri si intensitatea de compactare (Q/S).2 15 .04. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA IV. imediat inainte de executia acestuia. 1. In cazul debleelor. inainte de inceperea lucrarilor de executie a stratului de forma se va realiza o planse de incercare pe un tronson experimental lung de min. Rezultatele incercarilor. Pentru clasele tehnice I si II inclinarea transversala a patului drumului va fi de 3. prin care se vor stabili: .0%. conform prescriptiilor caietului de sarcini pentru terasamente. stratul de forma se realizeaza intr-o repriza sau in doua reprize de lucru.4. iar suprafata patului la drumurile de clasa tehnica III .. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.grosimea optima de compactare .03 Lot 2 . determinata prin incercarea Proctor modificata. Straturile de forma se executa conform profilului transversal tip proiectat. cand acesta se executa in doua reprize. Grosimea straturilor din care se realizeaza stratul de forma se alege in functie de mijlocul de compactare. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.5. 98% din densitatea in stare uscata maxima.. in cel putin 95% din punctele de masurare si de min. deseurile de cariera sau materialul pietros aluvionar din care se realizeaza stratul de forma este asternut in straturi uniforme. MEF. IV. Materialul se asterne la profil si se adauga apa necesara realizarii umiditatii optime de compactare. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. pe toata latimea platformei drumului sau autostrazii.OPCP RO 2005/017–553.5. sapaturile pentru realizarea stratului de forma se vor executa pe tronsoane limitate.A. Suprafata fiecarui strat intermediar va fi plana cu inclinari de 3.

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Stratul de forma se lasa in circulatie pe o perioada de min. 7 zile dupa care eventualele denivelari sunt remediate (prin completarea cu material sau indepartare de material, umectare si recompactare). IV. 3. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA EXISTENTA Stratul de forma din impietruiri existente, in cadrul lucrarilor de modernizari de drumuri se executa prin scarificarea si reprofilarea impietruirii pe toata latimea platformei. Grosimea stratului de forma care se realizeaza, este in functie de grosimea si latimea impietruirii existente, insa nu trebuie sa fie mai mica de 10 cm. Compactarea se face cu adaos de apa necesara realizarii umiditatii optime de compactare pana la realizarea unui grad de compactare de min. 98% din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13 in cel putin 95% din punctele de masurare si de min. 95% in toate punctele de masurare. IV. 4. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMANT COEZIV STABILIZAT MECANIC Prin stabilizare mecanica a pamanturilor se intelege complexul de operatiuni prin care se realizeaza imbunatatirea granulozitatii acestora. Stratul de forma din pamant stabilizat mecanic este un strat din pamant coeziv amestecat cu materiale granulare provenite din impietruiri existente, balasturi ori pietrisuri concasate sau resturi de cariera. Amestecul realizat trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici: - indicele de plasticitate Ip 6 ... 8% - echivalentul de nisip EN > 30% - granulozitatea intre 0-63 mm conform limitelor din tabelul 7 - umiditatea optima de compactare Wopt conform STAS 1913/13 - continutul in elemente moi si gelive, max 5% - sa nu contina bulgari de argila, resturi organice sau alte impuritati.
Tabel 7
Domenii de granulozitate Limita 0,063 min 0 - 63 max 12 20 28 43 67 98 100 100 6 Treceri prin site sau ciururi in % din masa Ochiuri patrate conform SR EN 933-2 (tabelul 2) 0,16 8 0,5 12 2 18 6,3 31 16 53 25 65 63 100

Reteta de lucru (procentele de amestec a materialelor) si caracteristicile de compactare conform STAS 1913/13 prin incercarea Proctor modificat se vor stabili, inainte de inceperea lucrarilor, de catre un laborator de specialitate. Executia stratului de forma se va desfasura pe tronsoane de min. 500 m lungime de drum, in vederea asigurarii unei productivitati corespunzatoare.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

16

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Executia se va putea face intr-o repriza sau in doua reprize de lucru, in functie de grosimea stratului de forma prevazut in proiect si de grosimea optima de executie corespunzatoare utilajului folosit. Grosimea optima de compactare, componenta atelierului de compactare si numarul de treceri se va stabili de catre Antreprenor la inceputul lucrarilor, pe un tronson experimental (vezi pct.10.6). Materialele componente se vor asterne in straturi cu grosime uniforma pe patul drumului, cu ajutorul autogrederului. Materialele se vor amesteca pana la completa lor omogenizare, cu freze rutiere, cu autogredere sau cu grapa cu discuri insotita de plug; concomitent, Antreprenorul va controla permanent umiditatea amestecului pe care o va corecta pana la realizarea umiditatii optime de compactare, dupa caz, fie prin stropire cu apa, fie prin intreruperea lucrarilor lasand sa se reduca continutul de apa prin zvantare. Nivelarea amestecului se face in lung si in profil transversal cu autogrederul si cu rectificare manuala la sablon. Compactarea se va face cu compactori cu pneuri si cilindrul compresor cu rulouri netede, cu sau fara vibrare, respectand parametrii stabiliti pe tronsonul experimental, pana la realizarea unui grad de compactare de minim 98% din densitate in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13, in cel putin 95% din punctele de masurare si de min. 95% in toate punctele de masurare. Repriza a doua, in cazul straturilor de forma executate in doua reprize de lucru, se va realiza in aceleasi conditii ca si prima repriza, luandu-se masuri ca pe ultimii 80 cm pana la taluze sa se realizeze o panta transversala de 10-12%. In zonele din vecinatatea taluzurilor umpluturii, unde din motive de stabilitate, utilajul nu poate fi folosit, compactarea stratului de forma se va face cu maiul mecanic portabil sau cu placa vibratoare. IV. 5. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMANT COEZIV TRATAT CU VAR Dozajul de var pentru tratarea pamanturilor coezive este de 2...4% raportat la masa pamantului uscat. Alegerea tipului de var si a dozajului se efectueaza conform tabelului 8, in functie de umiditatea pamantului in comparatie cu umiditatea optima de compactare Wopt determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13, corespunzatoare domeniului umed. Valorile date in tabelul nr.8 sunt orientative, dozajele de var, precum si tipul de var se vor stabili de catre un laborator de specialitate, prin incercari, conform STAS 10473/2 pe epruvete cilindrice confectionate din amestecuri de pamant si var nestins macinat sau var stins in pulbere.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

17

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Tabel 8
Denumirea pamanturilor Pamanturi foarte coezive si coezive Pamanturi slab coezive Umiditatea pamantului De la Wopt + 4...7 % pana la Wopt +12...15% Sub Wopt + 4...7 % De la Wopt + 4...7 % pana la Wopt +12...15% Sub Wopt + 4...7 % var bulgari 4 3 3 2 Dozaj in % din masa var nestins macinat 4 3 3 2 var stins pulbere 4 3

Dozajul de var nestins, bulgari sau macinat, poate fi marit fata de cel prevazut in tabelul de mai sus in cazul tratarii unor pamanturi cu umiditate naturala mai mare decat umiditatea optima de compactare Wopt +10...15% contandu-se pe o reducere a umiditatii de 1...2% pentru fiecare procent suplimentar de var nestins utilizat. Se interzice executia stratului de forma in perioadele cu precipitatii si cu temperaturi atmosferice negative. In cazul in care executia stratului de forma se face in perioada imediat premergatoare inghetului, sectoarele respective vor fi astfel alese incat acestea sa nu fie date circulatiei de santier decat dupa o perioada de minim 14 zile cu temperaturi pozitive ale aerului. Executia stratului de forma se face prin amestecarea in situ a pamantului cu var si prin compactarea amestecului astfel realizat pana la obtinerea gradului de compactare prescris. In functie de utilajele folosite si de grosimea stratului de forma prevazuta in proiect, Antreprenorul va stabili pe baza unei experimentari daca executia se face intr-o repriza sau mai multe reprize de lucru. Experimentarea se va face pe un tronson de drum de cel putin 30 m lungime si pe toata latimea drumului si care va avea ca scop determinarea in conditiile executiei pe santier a urmatoarelor: dozajul de var pentru diversele tipuri de pamant grosimea optima de executie intr-o repriza a stratului stabilizat umiditatea optima de compactare componenta atelierului de compactare intensitatea de compactare (numarul optim de treceri a atelierului de compactare). Rezultatele obtinute pe portiunea de drum realizata experimental, cu caracteristici corespunzatoare prevederilor prezentului caiet de sarcini, dupa aprobarea de catre Inginer, se inscriu in registrul de santier, respectarea lor fiind obligatorie pe tot parcursul executiei lucrarilor. La executia stratului de forma, Antreprenorul va efectua in mod obligatoriu urmatoarele operatiuni: a. scarificarea sau dupa caz, asternerea pamantului si raspandirea varului cu ajutorul repartizatorului de fondanti chimici pe suprafata stratului, astfel incat sa se asigure dozajul de var stabilit in laborator si confirmat de experimentarea pe teren; b. realizarea amestecului de pamant si var, prin treceri succesive ale utilajelor specifice (malaxor rotativ, freza rutiera sau grapa polidisc), pana se realizeaza o faramitare corespunzatoare a pamantului si un amestec cat mai omogen de pamant si var. Daca se utilizeaza var bulgari, se continua amestecarea pana la stingerea totala a varului;

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

18

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Se considera ca faramitarea pamantului este corespunzatoare daca gradul de faramitare al acestuia este, in minimum 95% din determinari, mai mare de 70%. Gradul de faramitare se determina conform STAS 10473/2. c. se determina umiditatea amestecului Wa si in functie de valoarea acesteia se iau urmatoarele masuri: - daca Wa < Wopt - 3%, se adauga cantitatea de apa necesara si se efectueaza inca 23 treceri Wopt - 3% < Wa < Wopt + 3%, se trece la operatiunea urmatoare Wa > Wopt + 3%, se continua operatia de amestecare sau se lasa pamantul tratat sa se usuce pana cand umiditatea acestuia devine Wopt ± 3%. d. se niveleaza cu lama autogrederului la profilul necesar; e. in intervalul 8…28 h de la sfarsitul operatiei de amestecare, se efectueaza compactarea amestecului de pamant cu var, cu ajutorul atelierului de compactare stabilit. Se recomanda compactori cu pneuri statici autopropulsati. Compactarea se va face pana la realizarea, in cel putin 95% din punctele de masurare, a unui grad de compactare de minimum 98% din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13, si de minimum 95% in toate punctele de masurare. La executia stratului de forma in repriza a doua, pamantul adus de la sursa cu autobasculanta, se descarca, se imprastie cu lama autogrederului, in strat continuu si uniform si se repeta operatiunile aratate mai sus. Se corecteaza micile denivelari aparute pe suprafata stratului de forma in urma compactarii, prin taieri cu lama autogrederului pentru a nu depasi tolerantele admise. IV. 6. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMANT COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR Dozajele de zgura granulata si de var pentru stabilizarea pamanturilor coezive se vor stabili de catre un laborator de specialitate prin incercari, conform STAS 10473/2 pe epruvete cilindrice, confectionate din amestecuri de pamant, zgura granulata in proportii de 10...30% si var nestins macinat sau var stins pulbere, in proportie de 3...4%. Rezistenta la compresiune Rc la varsta de 14 zile a pamanturilor stabilizate cu zgura granulata si var trebuie sa corespunda valorilor din tabelul 9.
Tabel 9
Denumirea pamanturilor conform STAS 1243-88 Foarte coezive (argila groasa, argila) Coezive (argila prafoasa, argila nisipoasa, argila prafoasa nisipoasa) Slab coezive (praf argilos, praf argilos nisipos, praf) Slab coezive (praf nisipos, nisip argilos, nisip prafos) Rc la 14 zile in N/mm² min 1,2 1,0 0,35 0,50

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

19

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Caracteristicile de compactare ale stratului de forma (densitatea uscata maxima si umiditatea optima de compactare) vor fi determinate prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13 si sunt corespunzatoare domeniului umed al curbei Proctor. Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa execute experimental un strat de forma din pamant stabilizat cu zgura granulata si cu var pe un tronson de drum de circa 30 m lungime si pe intreaga platforma a drumului. Incercarile au drept scop de a verifica folosirea utilajelor de raspandire, amestecare si compactare, personalul santierului si materialele aprovizionate, dozajul optim de zgura si var, umiditatea si grosimea optima de compactare privind atingerea caracteristicilor cerute prin prezentul caiet de sarcini. Incercarile trebuiesc repetate pana la obtinerea rezultatelor satisfacatoare pentru urmatoarele caracteristici: - umiditatea optima - omogenitatea amestecului - rezistenta la compactare. Cu ocazia acestor verificari se va stabili: - numarul de treceri succesive necesare pentru obtinerea unui amestec omogen si un grad de faramitare de minimum 70% in 95% din determinari efectuate conform STAS 10473/2 - daca stratul de forma prevazut in proiect se poate realiza cu utilajele cu care se lucreaza intr-o singura repriza de lucru sau in doua si care este grosimea optima de compactare in acest din urma caz - eventualele corectii care trebuiesc aduse dozajului de zgura sau var stabilit in laborator - natura si componenta atelierului de compactare precum si numarul de treceri necesar pentru obtinerea gradului de compactare cerut de caietul de sarcini. Se vor recolta probe din amestecul realizat in timpul experimentarii in vederea verificarii obtinerii caracteristicilor cerute. Rezultatele obtinute pe portiunea realizata experimental, cu caracteristici corespunzatoare prevederilor prezentului caiet de sarcini, dupa aprobarea de catre Inginer, se inscriu in registrul de santier, respectarea lor fiind obligatorie pe tot parcursul executiei lucrarilor. Se interzice executia stratului de forma in perioadele cu precipitatii si cu temperaturi atmosferice negative. In cazul in care executia stratului de forma se face in perioada imediat premergatoare inghetului, sectoarele respective vor fi astfel alese incat acestea sa nu fie date circulatiei de santier decat dupa o perioada de minim 14 zile cu temperaturi pozitive ale aerului. Executia stratului de forma se face intr-o repriza de lucru sau doua in functie de rezultatele obtinute pe tronsonul experimental cu utilajele care se folosesc pe santier. La executia stratului de forma, Antreprenorul va efectua in mod obligatoriu urmatoarele operatiuni: a. scarificarea sau dupa caz, asternerea pamantului si raspandirea varului cu ajutorul repartizatorului de fondanti chimici pe suprafata stratului, astfel incat sa se asigure dozajul de var stabilit in laborator si confirmat de experimentarea pe teren; b. se transporta cu autobasculante zgura granulata si se aseaza in gramezi, astfel incat, prin imprastierea acestora sa se realizeze dozajul prescris; c. se imprastie zgura granulata, cu lama autogrederului, pe suprafata stratului de pamant si apoi se amesteca prin treceri succesive ale utilajelor specifice (malaxor, freza rutiera sau grapa polidisc) pana se realizeaza o faramitare corespunzatoare a pamantului si un amestec cat mai omogen posibil de pamant, zgura granulata si var;
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 20

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Se considera ca faramitarea pamantului este corespunzatoare, daca gradul de faramitare al acestuia, este, in minimum 95% din determinari, mai mare de 70%. Gradul de faramitare se determina conform STAS 10.473/2. d. se determina umiditatea amestecului Wa si in functie de valoarea acesteia se iau urmatoarele masuri: daca Wa < Wopt - 3%, se adauga cantitatea de apa necesara si se efectueaza inca 23 treceri pentru omogenizare Wopt - 3% < Wa < Wopt + 3%, se trece la operatiunea urmatoare Wa > Wopt + 3%, se continua operatiunea de amestecare sau se lasa pamantul tratat sa se usuce pana cand umiditatea acestuia devine Wopt ± 3%. e. se niveleaza amestecul cu lama autogrederului la profilul necesar; f. in intervalul 8…28 h de la sfarsitul operatiunii de amestecare, se efectueaza compactarea amestecului de pamant cu zgura si cu var, cu ajutorul atelierului de compactare stabilit. Se recomanda compactori cu pneuri statici autopropulsati. Compactarea se va face pana la realizarea, in cel putin 95% din punctele de masurare, a unui grad de compactare de min. 98% din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13, si de minimum 95% in toate punctele de masurare. La executia stratului de forma in repriza a doua, pamantul adus de la sursa cu autobasculanta, se descarca, se imprastie, cu lama autogrederului, in strat continuu si uniform si se repeta operatiile aratate mai sus. Se corecteaza micile denivelari aparute pe suprafata stratului de forma in urma compactarii, prin taieri cu lama autogrederului pentru a nu depasi tolerantele admise. IV. 7. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMANT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT Stabilizarea pamantului cu var si ciment se face in doua reprize si anume: - tratarea initiala cu var, in vederea obtinerii unui indice de plasticitate redus (10-14%) si pentru a obtine un amestec lucrabil; - amestecarea pamantului tratat cu var, cu un liant hidraulic rutier. Tratarea cu var se va face conform prevederilor punctului 14.6. subpunctele a si b. Amestecarea pamantului tratat cu var, cu cimentul se efectueaza cu ajutorul echipamentelor specializate (freze de amestec, reciclatoare) pentru obtinerea unui amestec cat mai omogen posibil. Alegerea tipului de liant hidraulic rutier ce va fi folosit se va face in functie de natura si umiditatea amestecului de pamant si var, dupa efectuarea unor teste preliminare de laborator. Dozajele finale de var si de liant hidraulic rutier va fi stabilit dupa executia unui sector de proba cu liant in procente de 2-6% din masa pamantului cu var, si interpretarea rezultatelor obtinute. Umiditatea de amestec (pamant + var + ciment + apa) trebuie sa se situeze in intervalul 1,15 WOPT…1,30 WOPT. Pentru alegerea atelierului de compactare si a numarului de treceri corespunzatoare pentru realizarea gradului de compactare minim se va executa un sector de proba. Compactarea se va face pana la realizarea, in cel putin 95% din punctele de masurare, a unui grad de compactare de minimum 98% din densitatea in stare uscata maxima, determinata
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 21

IV.strat de forma din impietruiri existente . si de minimum 95% in toate punctele de masurare.strat de forma din pamanturi coezive tratate cu var .04. ciment si pamant Gradul de sfaramare al pamantului dupa amestecare cu var.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. conform STAS 1913/13.03 Lot 2 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF. Tabel 10 Actiunea. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI Operatiunile de verificare a calitatii lucrarilor pe parcursul executiei si frecventa cu care se efectueaza acestea sunt aratate. cel putin unul la 200 m de drum in cel putin doua serii a trei epruvete la 1500 mp Metoda de verificare conform 1913/1 1913/1 1913/1 1913/5 1913/1 10473/2 10473/2 10473/2 1913/1 1913/1 10473/2 1913/15 10473/2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tipul stratului de forma care se verifica A B C D E F x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A B C D E F .2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. pentru fiecare tip de strat de forma.strat de forma din pamanturi coezive stabilizate mecanic .strat de forma din pamanturi coezive stabilizate cu var-ciment 22 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. procedeul de verificare sau caracteristicile care se verifica Respectarea proceselor tehnologice Umiditatea materialelor granuloase Umiditatea pamantului dupa imprastiere Umiditatea amestecului de pamant cu material granular Granulozitatea amestecului de pamant cu material granular Dozajul de var si de ciment Umiditatea amestecului de var.A. 8. Valea lui Mihai şi Carei prin incercarea Proctor modificata.strat de forma din pamanturi coezive stabilizate cu zgura granulata si var . in tabelul 10.deseuri de cariera. material pietros de balastiera . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.strat de forma din pamanturi necoezive .ciment si omogenizare a amestecului Dozajul de zgura granulata Gradul de sfaramare al pamantului dupa amestecarea cu zgura granulata si var Gradul de sfaramare al pamantului dupa amestecarea cu var-ciment Umiditatea amestecului de pamant cu zgura granulata si var Umiditatea amestecului de pamant cu varciment Gradul de compactare al stratului de forma Respectarea uniformitatii grosimii stratului de forma Rezistenta la compresiune la varsta de 14 zile a pamantului stabilizat Frecventa minima permanent zilnic si ori de cate ori este necesar zilnic si ori de cate ori este necesar zilnic si ori de cate ori este necesar cel putin 3 probe la 1000 mc zilnic si ori de cate ori este necesar zilnic in cel putin doua puncte la 1000 mp zilnic si ori de cate ori este necesar in cel putin doua puncte la 1500 mp in cel putin doua puncte la 1500 mp zilnic si ori de cate ori este necesar zilnic si ori de cate ori este necesar in cel putin doua puncte la 1500 mp prin sondaj.

corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 kN) are valori mai mari de 200 in cel mult 10% din punctele de masurare.OPCP RO 2005/017–553.A. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. pana la executia stratului de fundatie sau cel putin 14 zile daca executia stratului de fundatie se face mai tarziu. In perioadele de timp nefavorabile.4 si 15. Uniformitatea executiei se considera satisfacatoare daca valoarea coeficientului de variatie este sub 40%. capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de forma se considera corespunzatoare daca valoarea admisibila a deflexiunii (dadm 0. sau cu var-ciment. In cazul in care prin circulatie se produc denivelari accentuate ale stratului de forma care permite stagnarea apei din precipitatii pe suprafata stratului.17. indicativ CD 31.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. sau cu var-ciment. 9.03 Lot 2 . este contraindicata darea circulatiei de santier a stratului de forma proaspat executat. La straturile de forma din pamant stabilizat cu zgura granulata si var suprafata stratului se va mentine in permanenta in stare umeda prin stropire cu apa.01 mm).2 23 .2 dupa receptia pe faza a acestuia. stratul de fundatie se va executa dupa minim 14 zile de la executia stratului de forma si numai dupa verificarea portantei terasamentului rutier la nivelul stratului de forma conform pct. Acesta va fi supus numai circulatiei strict necesare executiei stratului de fundatie. Toate operatiunile efectuate zilnic de laborator se vor inscrie intr-un registru de laborator. In cazul straturilor de forma din pamant tratat cu var sau stabilizat cu zgura granulata si var.6). elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA Straturile de forma se dau circulatiei de santier. acestea vor fi remediate prin taierea cu lama autogrederului.04. caracterizate prin precipitatii abundente si care au determinat supraumezirea terasamentului. care in afara de descrierea determinarilor si rezultatelor obtinute va include si: datele meteorologice privind temperatura aerului si prezenta precipitatiilor masurile tehnologice luate de constructor. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Conform Normativului CD 31. MEF.14. care au fost executate in perioada imediat premergatoare inghetului (vezi pct. Valea lui Mihai şi Carei Verificarea capacitatii portante la nivelul straturilor de forma si a uniformitatii executiei acestora se efectueaza prin masurari cu deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu strtucturi rutiere suple si semirigide. IV. cu exceptia sectoarelor cu straturi de forma din pamanturi coezive tratate cu var sau stabilizate cu zgura granulata si var. iar eventualele zone necompactate se compacteaza cu placa vibratoare sau cu maiul mecanic.Louis Berger SAS – PROINTEC S.

Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice aprobate.2 24 . termenul de executie a acestora si eventualele recomandari cu privire la modul de continuare a lucrarilor. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. V. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. RECEPTIA FINALA Receptia finala a stratului de forma se face odata cu imbracamintea. V. fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faze. 3. precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control. 2.03 Lot 2 . 10 si 17. MEF. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. intocmite in timpul executiei lucrarilor.A. dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE Receptia pe faza a stratului de forma se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile art. 1. Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitatile impuse de proiect si caietul de sarcini. 9. RECEPTIA LUCRARILOR V. Receptia finala se va face conform prescriptiilor legale in vigoare.OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S. In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal de receptie pe faza” in care sunt specificate remedierile care sunt necesare. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA LUCRARILOR Receptia preliminara a stratului de forma se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari conform normelor legale in vigoare. Valea lui Mihai şi Carei V.3.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

A.04. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: R1a. Valea lui Mihai şi Carei VI. MEF.03 Lot 2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553.2 25 .Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MASURARE VI. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.1 STRAT DE FORMA DIN PAMANT TRATAT CU VAR 20cm DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1.

775/1998 Ordin AND nr. Clasificarea si identificarea pamanturilor. III.04. NGPM/1996 NSPM nr.2 . REGLEMENTARI TEHNICE CD 31 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.Louis Berger SAS – PROINTEC S.A.08. ACTE NORMATIVE Ordinul MT/MI nr. MEF. Teren de fundare. 116/1999 - II. Partea 2. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Zgura granulata cimentului.2000 Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. Var pentru constructii. Partea 2: Analiza chimica a cimenturilor. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. Metode de incercare.STRATURI DE FORMA REFERINTE NORMATIVE I. de furnal pentru industria Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. 26 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.OPCP RO 2005/017–553. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.03 Lot 2 . Norme generale de protectia muncii. 79/1998 Ordin MI nr. Metode de incercare. STANDARDE SR EN 196-2 SR EN 459-2 SR 648 STAS 730 STAS 1243 Metode de incercari ale cimenturilor. Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA . Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere.

Conditii tehnice generale de calitate.03 Lot 2 . Teren de fundare. Teren de fundare. Conditii tehnice generale de calitate. Lianti hidraulici rutieri.Lucrari de drumuri. stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de incercare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Determinarea umiditatii. Straturi de fundatii din pamanturi stabilizate mecanic. MEF. specificatii si criterii de conformitate. Metode de determinare si incercare.253 SR EN 132 82 - DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. plasticitate. Compozitie.473/2 - Teren de fundare.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Zgura de furnal. Determinarea granulozitatii. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Lucrari de drumuri. Determinarea limitelor de Teren de fundare. Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi.Louis Berger SAS – PROINTEC S. . Determinarea greutatii volumice pe teren. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Indicatii generale pentru efectuarea analizei chimice si deterninarea umiditatii. Valea lui Mihai şi Carei STAS 1913/1 STAS 1913/4 STAS 1913/5 STAS 1913/13 STAS 1913/15 STAS 4242/1 STAS 4606 STAS 8840 STAS 10. Teren de fundare. Incercarea Proctor. Straturi de forma.04. STAS 12.2 27 . Lucrari de drumuri.OPCP RO 2005/017–553.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.04. FUNDATII DIN BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. Valea lui Mihai şi Carei 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2 .

INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III.Louis Berger SAS – PROINTEC S. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III. 1. RECEPTIA PRELIMINARA. PICHETAJUL LUCRARILOR III. 1. MEF.A. 1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III. DRENAREA APELOR SUBTERANE III. VAR III. DOMENIU DE APLICARE I. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 4. G E N E R A L I T A T I I.2 . LA TERMINAREA LUCRARILOR IV. G E N E R A L I T A T I I.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1.11.12. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. PAMaNTURI III. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 9. 3. MISCAREA PAMANTULUI III. RECEPTIA FINALA V. PAMANT VEGETAL II. 5. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. ZGURA GRANULATA DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2.OPCP RO 2005/017–553. APA DE COMPACTARE II. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV. MATERIALE FOLOSITE II. 6. 5. MASURARE V.10. PREVEDERI GENERALE II. CONDITII TEHNICE II. MATERIALE FOLOSITE III. 1. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III. 6. 7. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . 3. 8. EXECUTIA DEBLEURILOR III. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II. 3.13. 2. 2.DOCUMENTE DE REFERINTA I. PREVEDERI GENERALE II.04. EXECUTIA RAMBLEURILOR III.03 Lot 2 . 2. 2. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. FINISAREA PLATFORMEI III. 1. Valea lui Mihai şi Carei FUNDATII DIN BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL CUPRINS 7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 11 12 1 I. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III. 1. LUCRARI PREGATITOARE III. 1. 7.

CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. 1. 4. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I.STRATURI DE FORMA 26 I. CONDITII DE COMPACTARE 18 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1. 6. APA 13 III. 1. 9. 2. 3.2 2 . EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 15 IV. 7. AGREGATE NATURALE 9 II. 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 1. 5. CIMENT 13 III. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. 4. Valea lui Mihai şi Carei III.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. RECEPTIA FINALA 24 VI. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 V. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V. PREVEDERI GENERALE 8 II. MEF. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV. 2. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 13 IV. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA . 1. MASURARE 25 VI. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV. RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. APA 12 II. 4.2. CONDITII TEHNICE. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. 6. 2. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. G E N E R A L I T A T I 8 I. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. 1. MASURI PRELIMINARE 14 IV. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. 5.03 Lot 2 . 2. 2. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV.OPCP RO 2005/017–553. 1. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III. 2. 1. 3. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV.A. 8. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III.

CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II. 1. 3. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. 3. 2. 4. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. G E N E R A L I T A T I 8 I. 3.03 Lot 2 . 1.2. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. 2.04. COMPOZITIA MIXTURILOR 14 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19 VI. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR 14 III. 1. NATURA. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 VI.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF. 4. MASURARE 20 VII. 1. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. 1. 1. 1. RECEPTIA FINALA 19 VII. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III. 2. 2. MASURI PRELIMINARE 16 IV. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI. CONDITII TEHNICE. CONDITII DE COMPACTARE 20 V. Valea lui Mihai şi Carei V. RECEPTIA FINALA 21 VII. 3. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA .A. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. PREVEDERI GENERALE 8 II. LIANTI 11 II. 2. 2. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. 1. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV. AGREGATE NATURALE 9 II. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V. G E N E R A L I T A T I 8 I. APA 13 II. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II.2 3 . AGREGATE 9 II. RECEPTIA PRELIMINARA.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I. RECEPTIA PRELIMINARA. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 III. LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I.1. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 3. FILER 11 II.OPCP RO 2005/017–553. 1. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI. 2. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. 3. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA . 1. LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 VI. 3. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MASURARE 21 VII.

REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. PUNEREA IN OPERA IV. 2. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV. 6. 3. ASTERNEREA IV. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . 1. G E N E R A L I T A T I I. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. 5. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. 3. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. 5. MASURARE VII. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III.03 Lot 2 . MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. AGREGATE II. 8. COMPOZITIA MIXTURILOR III. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. 1. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. 5. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. COMPACTAREA IV. ADITIVI II. 4.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI. FILER II. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI. 6.2 15 15 16 17 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 35 37 4 . 2. 1. 3. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V. 1. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. 6. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. 2. 7.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.A. 2. 4. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI. 1. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. NATURA. 2. 2. 4. CONTROLUL FABRICATIEI IV. 1. MEF. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. RECEPTIA FINALA VII. 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. COMPACTAREA DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. RECEPTIA LUCRARILOR VI. LUCRARI PREGATITOARE IV. 2. STATIA DE ASFALT III. Valea lui Mihai şi Carei III. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE III.04. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III.1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553. 3. FIBRE II. 3. LIANTI II. 5. EXECUTATE LA CALD I. 2. 4. 4. ASTERNEREA IV. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. 6. 1.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE 43 V. GEOTEXTIL 19 V. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 3. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. PREVEDERI GENERALE 8 II. 6.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 2. MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. APA 15 II. AGREGATE 11 II. 1. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI. 1. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. Valea lui Mihai şi Carei IV. 2. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 2. 3. 1. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR. BORDURI DE TROTUARE .04. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI.OPCP RO 2005/017–553. 5. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. 2. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. 1. 2. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 38 IV. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III.BORDURI DE REFUGII 24 VI. MEF. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI. MASURARE 47 VII. SANTURI SI CASIURI 24 VI. EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 43 V. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR. 1. 1. 1. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III.2 5 . 1. OTEL BETON 15 III.03 Lot 2 . CONTROLUL PUNERII IN OPERA 39 V. 4. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE. 2. BORDURI DE TROTUARE . PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. GENERALITATI 8 I.PREFABRICATE PENTRU RIGOLE. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. 3. 3. 1. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. RECEPTIA FINALA 46 VII. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II. CIMENTURI 9 II. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV. RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI.

AMENAJAREA SANTURILOR. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV.A. 3. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 3. 2. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV. 3.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. 1. 2. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV.Louis Berger SAS – PROINTEC S. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. BETOANE 36 XII. 2. 2. 2. OTEL DE ARMATURA 35 XI. 1. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. 1. 1. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. 1. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X. RECEPTIA LUCRARILOR 55 XIX. RECEPTIA PRELIMINARA 56 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. EXECUTAREA CANALELOR. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV. 6. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII.2 6 . INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. 2. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. Valea lui Mihai şi Carei VII. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII. CANALIZAREA 50 XVI. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV. 1. 1. 1. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 VIII. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. 1. 7. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. 5. 1. 4. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. 4. PICHETAREA LUCRARILOR 29 VIII. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. 1. RECEPTIA PE FAZE 55 XIX. COFRAJE 34 X. 3. 2. 4. GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII. PREPARAREA BETONULUI 36 XII. COFRAJE 34 XI. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. 4.04. EXECUTIA SAPATURILOR 29 IX. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. MEF. 1. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV. 1.

2 7 . ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 56 57 57 58 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.OPCP RO 2005/017–553.A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I. RECEPTIA FINALA XX. 1. MEF. MASURARE III. 1.03 Lot 2 . APLICAREA MARCAJELOR VI. CONTROLUL DE CALITATE VII. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV. Valea lui Mihai şi Carei XIX. 3. MASURARE VII. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. GENERALITATI I. PLANTAREA STALPILOR III.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04. 2. 1. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MASURARE XX. G E N E R A L I T A T I II.

pe cheltuiala Antreprenorului. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor. efectuarea tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. intre 15 si 30 cm. in functie de grosimea stabilita prin proiect si variaza conform prevederilor STAS 6400.04.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. si alte verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. Antreprenorul va asigura. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei I. El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.03 Lot 2 . la cererea Inginerului. G E N E R A L I T A T I I. PREVEDERI GENERALE Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai multe straturi. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini. I.OPCP RO 2005/017–553. 2. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Antreprenorul va asigura masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. Inginerul poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impugn. MEF.A. prevazute in SR 662 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400. 1. prin laboratorul propriu sau prin laboratoare autorizate si aprobate de catre Inginer.2 8 . Antreprenorul va efectua.

cu granula maxima de 63 mm.2 4 1 12 4 28 8 35 25 60 63 100 9 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant. resturi vegetale) sau elemente alterate. Balastul trebuie sa provina din roci stabile. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MATERIALE II. Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului amestec optimal sunt aratate in tabelul 2. STAS 4606 Balastul amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8. 3 3-18 4-38 16-57 25-70 37-82 50-90 80-98 100 Conform figurii 15 30 50 max.2 mm 0-1 mm 0-4 mm 0-8 mm 0-16 mm 0-25 mm 0-50 mm 0-63 mm Granulozitate Coeficient de neuniformitate (Un) minim Echivalent de nisip (EN) minim Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % max. 8-16.04. In conformitate cu prevederile SR 662. daca indeplineste conditiile din tabelul 1. 16-25.4.Louis Berger SAS – PROINTEC S. AGREGATE NATURALE Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal. in mm 0.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.. apa sau inghet. 25-63. trebuie sa indeplineasca caracteristicile calitative aratate in tabelul 1. 3 3-33 4-53 16-72 25-80 37-86 50-90 80-98 100 15 30 50 STAS 730 CARACTERISTICI METODE DE VERIFICARE CONFORM STAS 1913/5 Sort Continut de fractiuni % Sub 0.OPCP RO 2005/017–553.. nealterabile la aer. lemn. 1.2 balastul si balastul amestec optimal.02 Inferioara 0 0. MEF. fie direct din balast. Tabel 1 CONDITII DE ADMISIBILITATE COMPLETAREA SISTEMULUI RUTIER AMESTEC FUNDATII LA INGHETOPTIM RUTIERE DEZGHET -STRAT DE FORMA0-63 0-63 0-63 max.02 mm Sub 0.03 Lot 2 . pentru a fi folosite in stratul de fundatie.2 . pct. 3 4-10 12-22 26-38 35-50 48-65 60-75 85-92 100 30 30 max. Tabel 2 Domeniu de granulozita te 0-63 Limita Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de . carbune.A. Valea lui Mihai şi Carei II.

MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. in depozite intermediare. Valea lui Mihai şi Carei superioar a 3 10 22 38 50 75 100 Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp.04. dimensionate in functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. In cazul in care la verificarea calitatii balastului sau a balastului amestec optimal aprovizionat.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului.03 Lot 2 .A. pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia. granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 aceasta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului amestec optimal astfel: intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise. aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laborator. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 10 . In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse.

Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 .A. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 11 . MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553.04. Valea lui Mihai şi Carei Tabelul 1 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

3. Valea lui Mihai şi Carei II.A.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. II.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. de 500 tone. APA Apa necesara compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse. pentru fiecare sursa (daca este cazul pentru fiecare sort) O proba pe schimb (si sort) inainte de inceperea lucrarilor si ori de cate ori se observa o schimbare cauzata de conditii meteorologice La locul de punere in opera 3 Metoda de determinare conform 4 STAS 4606 STAS 730 0 1 2 3 Umiditate STAS 4606 4 Rezistente la uzura cu masina tip Los Angeles (LA) O proba la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sursa (sort) la fiecare 5000 tone STAS 730 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. Tabel 3 Actiunea. Neomogenitatea balastului Frecventa minima La aprovizionare 2 La fiecare lot aprovizionat O proba la fiecare lot aprovizionat.OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 . procedeul de verificare sau caracteristici ce se verifica 1 Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie Determinarea granulometrica.2 12 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF. in conformitate cu prevederile cuprinse in tabelul 3. prin laboratorul sau. dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE Controlul calitatii se face de catre Antreprenor. Echivalentul de nisip.

ef.13. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare gc. d.M. 1.= greutatea volumica in stare uscata. = umiditate optima de compactare. in stare uscata.OPCP RO 2005/017–553. 2.x 100 du max.u. exprimata in g/cmc W ef = umiditatea efectiva de compactare.Louis Berger SAS – PROINTEC S.P. = ---------------. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie. Prin incercarea Proctor modificata. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. exprimata in %. conform STAS 1913/13 se stabileste: du max. III. Valea lui Mihai şi Carei III. maxima exprimata in g/cmc Wopt P. gc.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF.04. efectiva. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE III.2 13 .03 Lot 2 .M. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume: du ef = greutatea volumica.PM La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art.A.

Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a balastului sau balastului amestec optimal. se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al traseului. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast. 2. 1. a componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia. sau de strat de forma.04. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri transversale de acostament. la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului. efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator. cum este cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant continuu. Valea lui Mihai şi Carei IV. in conditii de executie curenta pe santier. IV. Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume: grosimea maxima a stratului de balast pus in opera. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. Experimentarea are ca scop stabilirea.2 14 . Antreprenorul este obligat sa efectueze o experimentare pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de cel putin 3. stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate. acestea fiind consemnate in registrul de santier.A. pentru realizarea grosimii din proiect si pentru o suprafatare corecta. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului. pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL Inainte de inceperea lucrarilor. In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut.OPCP RO 2005/017–553. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.40 m (dublul latimii utilajului de compactare).Louis Berger SAS – PROINTEC S. dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit. in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect. precum si reglarea utilajelor de raspandire. Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare. se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI IV. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului. MASURI PRELIMINARE La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente. de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita.03 Lot 2 . drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea.

IV. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate. exprimata in mp. va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarii. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie. in unitatea de timp (ora. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.03 Lot 2 . tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier. se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou. suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleaza. schimb). elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Intensitatea de compactare = Q/S Q = volumul de balast pus in opera. conform pct. asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Asternerea si nivelarea se face la sablon. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental.Louis Berger SAS – PROINTEC S. zi. in functie de grosimea prevazuta in proiect si de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. respectandu-se componenta atelierului. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei. Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul amestec optimal intr-unul sau mai multe straturi. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza.3. Valea lui Mihai şi Carei conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului). cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect. acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie. pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa. MEF. in tandem.04. se corecteaza cu materiale de aport si se recompacteaza. 8. 3.2 15 . Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire. Este interzisa folosirea balastului inghetat. In cazul folosirii de utilaje de acelasi tip. viteza utilajelor de compactare. astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente. exprimat in mc S = suprafata compactata in intervalul de timp dat.OPCP RO 2005/017–553. sau care raman dupa compactare. - DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A.

OPCP RO 2005/017–553. pentru verificarea compactarii. PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICA. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MEF.A. CR T 1 2 DETERMINAREA. aceasta se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie. incercarile si determinarile aratate in tabelul 4.000 mp de strat In cate doua puncte situate in profiluri transversale la distante de 10 m unul de altul pentru fiecare banda cu latime de 7.000 mp de strat zilnic zilnic in minim 3 puncte pentru suprafete < 2.5 m METODE DE VERIFICARE CONFORM STAS 1913/13 STAS 4606 3 4 5 STAS 1913/15 STAS 12. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 4. Tabel 4 NR.03 Lot 2 .04.2 16 .000 mp si minim 5 puncte pentru suprafete > 2.288 Normativ CD 31 6 In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast. CARE SE VERIFICA Incercare Proctor modificata Determinarea umiditatii de compactare si corelatia umiditatii Determinarea grosimii stratului compactat Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice in stare uscata Determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului de fundatie FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA zilnic.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Valea lui Mihai şi Carei IV. dar cel putin un test la fiecare 250 m de banda de circulatie minim 3 probe la o suprafata de 2.

Abaterile limita la latime pot fi +/. REGULI SI METODE DE VERIFICARE V. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevazuta in proiect.20 mm. densitate maxima uscata) - caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului. ELEMENTE GEOMETRICE Grosimea stratului de fundatie din balsat sau din balast amestec optimal este cea din proiect. Valea lui Mihai şi Carei conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. cu care se strapunge stratul.2 17 . indicativ CD 31. MEF.5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintea respectiva si se masoara la fiecare 25 m distanta.A. capacitate portanta). 1.10 mm.03 Lot 2 . Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului. CONDITII TEHNICE. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. V. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate.0. prevazuta in proiect. obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Denivelarile admisibile sunt cu +/.04. Abaterile limita la cotele fundatiei din balast. densitate.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. fata de cotele din proiect pot fi de +/. la fiecare 200 m de strat executat. caracteristicile optime de compactare. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat: compozitia granulometrica a balastului utilizat.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei. Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.5 cm. Panta transversala a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a imbracamintii sub care se executa.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. • 95%. CONDITII DE COMPACTARE Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de compactare.03 Lot 2 .  pentru drumurile din clasele tehnice IV si V • 98%. • 98%. argila nisipoasa.04. sa indeplineasca conditiile de Masuratorile de capacitate portanta se vor efectua in conformitate cu prevederile Normativului CD 31. Praf nisipos. Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca valoarile deflexiunilor masurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 (conform CD 31). Valea lui Mihai şi Carei V.OPCP RO 2005/017–553. minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13-83:  pentru drumurile din clasele tehnice I.253 185 163 144 129 118 109 101 95 89 Valorile deflexiunii admisibile Stratul superior al terasamentelor alcatuit din: Pamanturi de tipul (conform STAS 1243) Nisip prafos. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. (P3) praf argilos (P4) argila prafoasa nisipoasa (P5) 323 371 411 284 327 366 252 290 325 226 261 292 206 238 266 190 219 245 176 204 227 165 190 213 156 179 201 Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie admisibilitate din SR 662 si STAS 6400. II si III • 100%. in cel putin 95% din punctele de masurare. Tabel 5 Grosimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal h (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Strat de forma Conform STAS 12. Interpretarea masuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkerman efectuate in scopul calitatii executiei lucrarilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de fundatie.2. a valorii deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) si a valorii coeficientului de variatie (Cv). MEF.Louis Berger SAS – PROINTEC S. in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de masurare la drumurile de clasa tehnica II si III. nisip argilos praf argilos-nisipos. Argila prafoasa. in cel putin 93% din punctele de masurare.2 18 . in toate punctele de masurare. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

in profil transversal.Louis Berger SAS – PROINTEC S. valoarea coeficientului de variatie este sub 35%. RECEPTIA LUCRARILOR VI. atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile ART. 11. 2. RECEPTIA PRELIMINARA.2 19 . VI.A. 3. RECEPTIA FINALA Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face in conditiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 5. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” in registrul de lucrari ascunse. la nivelul superior al stratului de fundatie. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.0 cm. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996. si 14. stabilita in proiect. verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi mai mari de + 1. aprobat cu HG 273/94.04. masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi mai mari de + 2. Valea lui Mihai şi Carei Uniformitatea executiei este satisfacatoare daca. 13. VI. V.00 m lungime astfel: in profil longitudinal. In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei. 12. 1. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3. se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante. MEF. 3. Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.03 Lot 2 . LA TERMINAREA LUCRARILOR Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari.0 cm. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA Receptia pe faza determinanta. VI. conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MASURARE VII. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: R1a STRAT FUNDATIE DIN BALAST 30cm DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S.A.03 Lot 2 . MEF.04.2 20 . Valea lui Mihai şi Carei VII.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

04. Lucrari de drumuri. Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA . Determinarea granulozitatii. Determinarea greutatii volumice pe teren.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip. Determinarea umiditatii. Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. 775/1998 Ordin AND nr. Metode de incercare. 116/1999 II. Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere. Teren de fundare. Teren de fundare. ACTE NORMATIVE Ordinul MT/MI nr.OPCP RO 2005/017–553. Norme generale de protectia muncii. 21 NGPM/1996 NSPM nr. Lucrari de drumuri. Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. 79/1998 Ordin MI nr.03 Lot 2 . Conditii tehnice de calitate. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL DOCUMENTE DE REFERINTA I. Incercarea Proctor. STANDARDE SR 662 STAS 730 STAS 1913/1 STAS 1913/5 STAS 1913/13 STAS 1913/15 STAS 4606 STAS 6400 STAS 12288 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.08. Teren de fundare. Metode de incercare. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.A. Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2000 Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. Conditii tehnice generale de calitate. REGLEMENTARI TEHNICE CD 31 - III. Determinarea caracteristicilor de compactare. Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. Teren de fundare. Agregate naturale de balastiera. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 . Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. MEF.

A.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553.04. Valea lui Mihai şi Carei 4. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 . MEF. FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

1.A. 2. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. EXECUTIA DEBLEURILOR III. 6. PAMaNTURI III. 9. PAMANT VEGETAL II.10. CONDITII TEHNICE II. LUCRARI PREGATITOARE III. PICHETAJUL LUCRARILOR III. 1. 2.03 Lot 2 . EXECUTIA RAMBLEURILOR III. PREVEDERI GENERALE II. MASURARE V.2 7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 11 12 1 . Valea lui Mihai şi Carei FUNDATII DIN PIATRA SPARTA SI/SAU PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL CUPRINS I. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III. ZGURA GRANULATA DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 6. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 5. 3. RECEPTIA FINALA V. 7. FINISAREA PLATFORMEI III. MATERIALE FOLOSITE II. DOMENIU DE APLICARE I. 7.12. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV. 1. 1. MATERIALE FOLOSITE III. 1. 2. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . G E N E R A L I T A T I I.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 2. 2. 5. G E N E R A L I T A T I I. 4. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. APA DE COMPACTARE II. PREVEDERI GENERALE II. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 2. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. 1. 1. MISCAREA PAMANTULUI III.DOCUMENTE DE REFERINTA I. DRENAREA APELOR SUBTERANE III.OPCP RO 2005/017–553. 3. 3. 8. VAR III. RECEPTIA PRELIMINARA. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III.13. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III. MEF.11. LA TERMINAREA LUCRARILOR IV.04.

3. Valea lui Mihai şi Carei III. MASURI PRELIMINARE 14 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 15 IV.2 2 . 1. MASURARE 25 VI. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. G E N E R A L I T A T I 8 I. 5. 4. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MEF. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA . 6.04. 7. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V.STRATURI DE FORMA 26 I. CIMENT 13 III. APA 13 III. 5. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. 3. PREVEDERI GENERALE 8 II. 1. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV. 1. 2. 2. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 V. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 4. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III. 2. CONDITII DE COMPACTARE 18 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. RECEPTIA FINALA 24 VI.03 Lot 2 . RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. 1. 1. 3. 3. 6. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 13 IV. APA 12 II. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV. CONDITII TEHNICE. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1. 2. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. 1. 8.2. 2. 2. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V. 9. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V. 4. AGREGATE NATURALE 9 II.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 1.

4.2. CONDITII TEHNICE. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI.OPCP RO 2005/017–553. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI. MEF. 1. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA . 3. 2. RECEPTIA PRELIMINARA. APA 13 II. 3. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. NATURA. 2. COMPOZITIA MIXTURILOR 14 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.03 Lot 2 . 2. 1. 3. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI. LIANTI 11 II. 1. RECEPTIA FINALA 19 VII. AGREGATE 9 II. 1. AGREGATE NATURALE 9 II. G E N E R A L I T A T I 8 I. CONDITII DE COMPACTARE 20 V. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V. 1. MASURI PRELIMINARE 16 IV. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 1. 1. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III. MASURARE 21 VII. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. RECEPTIA PRELIMINARA. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II. G E N E R A L I T A T I 8 I. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. RECEPTIA FINALA 21 VII. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 III. PREVEDERI GENERALE 8 II. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I. MASURARE 20 VII. Valea lui Mihai şi Carei V.1. 2. 3. 1. LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI.2 3 . 1. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 VI. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19 VI. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. FILER 11 II. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. 2.A. LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 VI. 2. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA . STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR 14 III.04. 3.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. 3. 2. 1. 3. 4.

1. 7. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. 3. 4. Valea lui Mihai şi Carei III.2 15 15 16 17 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 35 37 4 . LIANTI II. 1. 1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. EXECUTATE LA CALD I. 2. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI. FIBRE II.A. 1. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. CONTROLUL FABRICATIEI IV. 2. 2. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 6. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. 6. 1. 4. 5. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. FILER II.03 Lot 2 . CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. AGREGATE II. 2. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV. 5. 3. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . 2. COMPACTAREA DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. G E N E R A L I T A T I I. 2. 5. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. 2. 3. NATURA. STATIA DE ASFALT III. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. MEF.04. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI.OPCP RO 2005/017–553. 1. 2. ADITIVI II. 3. 4.1. 6. ASTERNEREA IV. RECEPTIA LUCRARILOR VI. 3. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V. 4. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. COMPOZITIA MIXTURILOR III. LUCRARI PREGATITOARE IV. 6. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. MASURARE VII. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III. RECEPTIA FINALA VII. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. PUNEREA IN OPERA IV. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. COMPACTAREA IV. 5. 8. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. 3. ASTERNEREA IV. 4. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE III. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI.

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

IV. 5. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 38 IV. 6. CONTROLUL PUNERII IN OPERA 39 V. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE 43 V. 1. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 43 V. 2. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI. RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. 1. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. 2. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI. 3. RECEPTIA FINALA 46 VII. MASURARE 47 VII. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE, EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I. GENERALITATI 8 I. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 2. PREVEDERI GENERALE 8 II. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II. 1. CIMENTURI 9 II. 2. AGREGATE 11 II. 3. APA 15 II. 4. OTEL BETON 15 III. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III. 1. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III. 2. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. 3. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. 1. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. 2. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. 3. GEOTEXTIL 19 V. MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. 1. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI. BORDURI DE TROTUARE - PREFABRICATE PENTRU RIGOLE, SANTURI SI CASIURI 24 VI. 1. BORDURI DE TROTUARE - BORDURI DE REFUGII 24 VI. 2. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR, SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 5

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

VII. 1. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 VIII. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. 1. PICHETAREA LUCRARILOR 29 VIII. 2. EXECUTIA SAPATURILOR 29 IX. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. 1. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. 2. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. 3. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. 4.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X. COFRAJE 34 X. 1. COFRAJE 34 XI. OTEL DE ARMATURA 35 XI. 1. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII. BETOANE 36 XII. 1. PREPARAREA BETONULUI 36 XII. 2. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. 3. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. 4. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII. 1. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. AMENAJAREA SANTURILOR, RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. 1. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. 2. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV. 3. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. 4. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV. 5. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. 6. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV. 7. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV. 1. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV. 2. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV. 3. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV. 4. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. CANALIZAREA 50 XVI. 1. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. 2. EXECUTAREA CANALELOR, GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII. 1. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. 1. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. RECEPTIA LUCRARILOR 55 XIX. 1. RECEPTIA PE FAZE 55 XIX. 2. RECEPTIA PRELIMINARA 56
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 6

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

XIX. 3. RECEPTIA FINALA XX. MASURARE XX. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I. GENERALITATI I. 1. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I. 2. PLANTAREA STALPILOR III. MASURARE III. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. G E N E R A L I T A T I II. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. APLICAREA MARCAJELOR VI. CONTROLUL DE CALITATE VII. MASURARE VII. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE

56 57 57 58 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

7

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

I. G E N E R A L I T A T I I.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de fundatie din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor. El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR 667 si SR 662 care trebuie sa fie indeplinite de materialele folosite si in STAS 6400 de stratul de piatra executat. I.2. PREVEDERI GENERALE Fundatia din piatra sparta amestec optimal 0-63 se realizeaza intr-un singur strat a carui grosime este stabilita prin proiect. Fundatia din piatra sparta 40-80, se realizeaza in doua straturi, un strat inferior de minimum 10 cm de balast si un strat superior din piatra sparta de 12 cm, conform prevederilor STAS 6400. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea unor masuri de imbunatatire a protectiei patului, iar acesta este constituit din pamanturi coezive, stratul de fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63 se va realiza in mod obligatoriu pe un substrat de fundatie care poate fi: - substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cilindrare; - substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dupa cilindrare. Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast, asa cum se prevede la pct.2.2., acesta preia si functia de substrat drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si masurile de evacuare a apei. Antreprenorul va asigura, prin laboratorul propriu sau prin laboratoare autorizate si aprobate de catre Inginer, efectuarea tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. Antreprenorul va efectua, la cererea Inginerului, verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impugn, pe cheltuiala Antreprenorului.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

8

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

II. MATERIALE II. 1. AGREGATE NATURALE Pentru executia fundatiilor din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate: a. Pentru fundatie din piatra sparta mare, 40-80: balast 0-63 mm in stratul inferior; piatra sparta 40-80 mm in stratul superior; split 16-25 mm pentru impanarea stratului superior; nisip grauntos sau savura 0-8 mm ca material de protectie. b. Pentru fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63 mm nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, in cazul cand pamantul din patul drumului este coeziv si nu se prevede executia unui strat de forma sau balast 0-63 mm, pentru substratul drenant; piatra sparta amestec optimal 0-63 mm. Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeaza cand stratul superior este de macadam sau de beton de ciment. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate aratate in tabelele 1, 2 si 3 si nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.
Tabel 1 NISIP - Conditii de admisibilitate conform SR 662
CARACTERISTICI Sort (ochiuri patrate) Granulozitate - continut de fractiuni sub 0,1 mm, %, max. - continut de fractiuni sub 0,02 mm, %, max. - conditii de filtru invers Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min. Conditii de admisibilitate pentru: strat izolant strat de protectie 0-4 4-8 14 5 d15 p <d15 f < 5 d85 p 6 x 10-3 5 -

Tabel 2 BALAST - Conditii de admisibilitate pentru fundatii conform SR 662
CARACTERISTICI Sort (ochiuri patrate) Continut de fractiuni, %, max.: - sub 0,02 mm - 0...63 mm Granulozitate Coeficient de neuniformitate (Un), min. Echivalent de nisip (EN), min. Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max. Conditii de admisibilitate 0-63 3 100 Conform figurii 1 15 30 50

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

9

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Figura 1

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

10

. max. max. Tabel 4 PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL . %. Coeficient de impuritati: . 8-16. min. %..: . poroase si vacuolare. Amestecul pe santier se realizeaza intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu predozator cu patru compartimente.. 5 cicluri.corpuri straine.. %.OPCP RO 2005/017–553.14 42. fie direct de la concasare.02 mm . %. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. max.63 3 3 3.03 Lot 2 ...raman pe ciurul superior (dmax).04.trec prin ciurul inferior (dmin).. %. Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %. Continut de granule alterate.coeficient de forma. . %. Conditii de admisibilitate 0 .1 mm...65 35.63 mm Granulozitate Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului natural) (EN).fractiuni sub 0. max.14 2.Conditii de admisibilitate conform SR 667 Sort Caracteristica Continut de granule: .55 20…40 20…40 sa se inscrie intre limitele din tabelul 5 si conform figurii 2 30 30 6 pentru split 3 pentru piatra sparta mare 40-63 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. %. max. Forma granulelor: .Louis Berger SAS – PROINTEC S. max. Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4) 5 cicluri. Savura 0-8 5 1 Piatra sparta (split) Piatra sparta mare Conditii de admisibilitate 8-16 16-25 25-40 40-63 63-80 5 10 10 35 1 3 30 5 10 10 35 1 5 10 35 1 nu este cazul corespunzator clasei rocii conform tabelelor 2 si 3 din SR 667 3 nu este cazul - 6 Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8. max.16…40 mm .%.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. max. max.0.8 mm .sub 0.. %. daca indeplineste conditiile din tabelul 4 si granulozitatea conform tabelului 5 si figurii 2.25. Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4). 25-40 si 40-63.2 mm . MEF.. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.40 0 .sub 0.Conditii de admisibilitate CARACTERISTICI Sort Continut de fractiuni.A. max. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 3 PIATRA SPARTA . moi.. Uzura cu masina tip Los Angeles.2 11 . 16-25.. %. friabile. max.

elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 12 . Valea lui Mihai şi Carei Figura 2 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MEF.A.03 Lot 2 .04.

03 Lot 2 . separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere. Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare. super.2 13 .. 63 Conditiile de admisibilitate privind coeficientul de forma.. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. super. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 5 PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL .1 2 10 1 10 0.5.. 3.. MEF. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau in conformitate cu prevederile cuprinse in tabelul 6.Granulozitate Domeniu de granulozitate Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de . agregatele trebuie ferite de impurificari. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile tabelului 6. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor. In timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii. In cazul in care la verificarea calitatii amestecului de piatra sparta amestec optimal aprovizionata.02 0 .2 3 14 2 14 1 12 30 8 27 4 28 50 20 42 8 42 65 31 55 16 60 80 48 70 25 75 90 60 80 40 90 100 75 90 63 90 100 0 . 2. II.OPCP RO 2005/017–553. 0 3 0 3 0. II. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora. impurificare sau amestecare. APA Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse. intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laboratorul santierului.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.A.Louis Berger SAS – PROINTEC S. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie. Depozitarea se va face pe platforme amenajate.. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04. granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul nr. in mm Limita 0... 40 infer.. infer. continutul de granule alterate si continutul de impuritati pentru piatra sparta amestec optimal sunt cele indicate in tabelul 3 (pentru piatra sparta). acesta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute..

MEF. - SR 667 STAS 730 STAS 730 STAS 730 STAS 4606 STAS 730 STAS 730 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.OPCP RO 2005/017–553.continut de carbune Continutul de granule alterate. PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE SE VERIFICA Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie Corpuri straine: .A.03 Lot 2 . 500 mc pentru fiecare sursa O proba la max.2 14 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04. 500 mc pentru fiecare sursa O proba la max. 500 mc pentru fiecare sort de piatra sparta si sursa O proba la max.argila bucati .Louis Berger SAS – PROINTEC S. 500 mc pentru fiecare sursa O proba la max. 5 cicluri Rezistenta la sfaramare prin compresiune la piatra sparta in stare saturata la presiune normala Uzura cu masina tip Los Angeles FRECVENTA MINIMA la aprovizionare la locul de punere in opera la fiecare lot aprovizionat In cazul in care se observa prezenta lor O proba la max. poroase si vacuolare Granulozitatea sorturilor Forma granulelor pentru piatra sparta Coeficient de forma Echivalentul de nisip (EN numai la produse de balastiera) Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4). Valea lui Mihai şi Carei Tabel 6 AGREGATE ACTIUNEA. 500 mc pentru fiecare sort si sursa O proba la max. friabile. 500 mc pentru fiecare sort si fiecare sursa Ori de cate ori apar factori de impurificare STAS 4606 METODE DE DETERMINARE CONF. 500 t pentru fiecare sort si fiecare sursa O proba la max. moi.argila aderenta . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare.greutatea volumica in stare uscata efectiva.greutate volumica in stare uscata.03 Lot 2 .umiditatea optima de compactare. exprimata in g/cm3 Wef .M.2 15 .umiditatea efectiva de compactare.OPCP RO 2005/017–553. P. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL III. 1. Prin incercarea Proctor modificata. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piatra sparta se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie.M.04. .Louis Berger SAS – PROINTEC S.x 100 dumax P. gc. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art. 13.A. exprimata in % III. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. duef gc = -----------------. maxima exprimata in g/cm3 Wopt P.M. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume: duef. Valea lui Mihai şi Carei III.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. conform STAS 1913/13 se stabileste: du max. 2. MEF. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.strat de fundatie din piatra sparta mare 63-80 pe un strat de balast de min. MASURI PRELIMINARE La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente sau de strat de forma. Valea lui Mihai şi Carei IV. 1. cu sau fara substrat de nisip in functie de solutia prevazuta in proiect. se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in afara suprafetei de lucru. dupa cum este cazul.OPCP RO 2005/017–553. Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze experimentarea executarii straturilor de fundatie. in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrari. pentru realizarea grosimii respective cu o suprafatare corecta. Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie . experimentarea se va face pe tronsoane de proba in lungime de min. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului.2 16 .50 m (dublul latimii utilajului de compactare). REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE IV. functie de sursa folosita.03 Lot 2 . in conditii de executie curenta pe santier. drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordarile stratului de fundatie la acestea . 10 cm sau fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. dupa modificarea grosimii stratului sau a componentei utilajului de compactare folosit. 2. Experimentarea are ca scop stabilirea. cum este cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant continuu. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MEF. daca grosimea prevazuta in proiect se poate executa intr-un singur strat sau doua si reglarea utilajelor de raspandire. la cel putin 15 cm deasupra santului sau deasupra terenului in cazul rambleelor. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatra sparta se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele. pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini. Inainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatie . efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator sau pe teren. IV. In cazul fundatiei din piatra sparta mare 63-80 experimentarea se va face separat pentru stratul inferior din balast si separat pentru stratul superior din piatra sparta mare. In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut. a componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia. Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume: grosimea maxima a stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier. Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta Inginerului.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Inainte de inceperea lucrarilor de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a straturilor de fundatie. In toate cazurile. stabilite de comun acord. 30 m cu latimea de cel putin 3. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. acestea fiind consemnate in registrul de santier. de a se delimita tronsoanele de drum in lucru.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. in orice punct al traseului.drenuri transversale de acostament.

pana la obtinerea inclestarii optime.8.3. Pe drumurile la care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei. Stropirea va fi uniforma. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie. schimb). viteza de compactare. Compactarea in acest caz se considera terminata daca rotile ruloului nu mai lasa nici un fel de urme pe suprafata fundatiei de piatra sparta. compus din rulouri compresoare usoare si rulouri compresoare mijlocii.04. asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor. exprimata in mp In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip. 40 mm aruncate in fata ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfaramate. In cazul fundatiei din piatra sparta mare 63-80.03 Lot 2 . cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect. evitandu-se supraumezirea locala. in unitatea de timp (ore. IV. avand grosimea rezultata pe tronsonul experimental astfel ca dupa compactare sa se obtina 10 cm. Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental. intr-un singur strat. Partea din tronsonul executat. cu cele mai bune rezultate. Asternerea si nivelarea se vor face la sablon. iar alte pietre cu dimensiunea de cca. zi.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553. Intensitatea de compactare = Q/S volumul materialului pus in opera. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau care raman dupa compactare. se mai urmareste stabilirea corecta a atelierului de compactare. FUNDATII DIN PIATRA SPARTA MARE 63-80 PE UN STRAT DE BALAST a. Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna in registrul de santier pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza. respectandu-se componenta atelierului. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire. Valea lui Mihai şi Carei QS- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului).Louis Berger SAS – PROINTEC S. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE A. Executia stratului inferior din balast Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul. suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleaza. Este interzisa executia stratului de fundatie cu balast inghetat. se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou. se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza.2 17 . astfel ca stratul de fundatie sa fie permanent incadrat de acostamente. MEF. va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarilor.A. exprimat in mc suprafata compactata in intervalul de timp dat. a numarului minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscata pana la fixarea pietrei sparte 63-80 si in continuare a numarului minim de treceri. 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. fara ca stratul de fundatie sa sufere dislocari sau deformari. dupa asternerea in doua reprize a splitului de impanare 16-25. tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. conform pct.

pe toata grosimea stratului. Piatra sparta se asterne si se compacteaza la uscat in reprize.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect pentru stratul de fundatie. nu se mai face umplerea golurilor si protectia stratului de fundatie din piatra sparta mare. se acopera cu material de protectie (nisip grauntos sau savura). Nisipul asternut se umecteaza prin stropire si se cilindreaza. stratul de fundatie din piatra sparta mare astfel executat. astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente.03 Lot 2 . care. piatra sparta amestec optimal se asterne cu un repartizorfinisor de asfalt. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regulate. b. STRATURI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL Pe terasamentele receptionate. Executia stratului superior din piatra sparta mare 63-80 Piatra sparta mare se asterne.A. Pana la asternerea stratului imediat superior. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental. se reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou. cu o eventuala completare a cantitatii de apa. se completeaza cu acelasi tip de material. realizate din pamanturi coezive si pe care nu se prevad in proiecte imbunatatiri ale patului sau realizarea de straturi de forma. Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactarea straturilor de fundatie din piatra sparta mare sau din piatra sparta amestec optimal se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire uniforma evitandu-se supraumezirea locala. cu savura 0-8 sau cu nisip. Dupa terminarea cilindrarii. compactarea se executa cu cilindri compresori netezi de 6 t dupa care operatiunea se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14 tone.8. prealabil asternerii. piatra sparta se impaneaza cu split 16-25.2 18 .04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. numai dupa receptia stratului inferior de balast. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. corespunzatoare umiditatii optime de compactare.3. Pana la inclestarea pietrei sparte. Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect. care se compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare. In cazul cand stratul superior este macadam sau beton de ciment. pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata. Pe substratul de nisip realizat. acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie. viteza de deplasare a utilajelor de compactare. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Este interzisa executia stratului de fundatie cu piatra sparta amestec optimal inghetata. Valea lui Mihai şi Carei Este interzisa de asemenea asternerea balastului. se va executa in prealabil un substrat de nisip de 7 cm. B. tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. respectandu-se componenta atelierului. MEF. La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei. Asternerea si nivelarea nisipului se fac la sablon. va fi umezit. asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor conform pct. Numarul de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental.

crt 1.toate tipurile de straturi de fundatie FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE PUNERE IN LUCRU METODE DE VERIFICARE CONFORM minim 3 probe la o suprafata de 2000 mp de strat minim 3 probe la o suprafata de 2000 mp de strat zilnic minim 3 pct. PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE SE VERIFICA Incercarea Proctor modificata . cu frecventa mentionata in acelasi tabel. densitate maxima uscata) caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate.strat piatra sparta amestec optimal Determinarea umiditatii de compactare .2 19 .strat piatra sparta amestec optimal Verificarea compactarii prin incercarea cu p. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat: compozitia granulometrica a agregatelor caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE In timpul executiei straturilor de fundatie din balast si piatra sparta mare 63-80. 4. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 7. indicativ CD 31. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 4. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.strat balast . suprafete > 2000 mp de strat minim 3 incercari la o suprafata de 2000 mp in cate doua puncte situate in profiluri transversale la distante de 10 m unul de altul pt. capacitate portanta). IV. in fata compresorului Determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului de fundatie . sau din piatra sparta amestec optimal.A. suprafete < 2000 mp si minim 5 pct. 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata. In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.04. se vor face verificarile si determinarile aratate in tabelul 7. Tabel 7 Nr.strat balast . Valea lui Mihai şi Carei Este interzisa de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal.OPCP RO 2005/017–553.strat piatra sparta amestec optimal Determinarea grosimii stratului compactat .toate tipurile de straturi Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S . 5. densitate.toate tipurile de straturi Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice pe teren .strat balast . DETERMINAREA.s.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.5 m STAS 1913/13 STAS 1913/1 STAS 1913/15 STAS 12288 STAS 6400 Normativ CD 31 6. 2. fiecare banda cu latime de 7.03 Lot 2 . pt. ptr. MEF.

se va face corectarea suprafetei fundatiei. care se probeaza prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi natura petrografica.  pentru drumurile din clasele tehnice IV si V • 98%. • 98%. ELEMENTE GEOMETRICE Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect. in toate punctele de masurare. in cel putin 93% din punctele de masurare. aruncata in fata utilajului cu care se executa compactarea. in cel putin 95% din punctele de masurare.04. care este de 250 sutimi de mm. fata de cotele din proiect pot fi ±10 mm. Valea lui Mihai şi Carei V. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate.2 20 - . REGULI SI METODE DE VERIFICARE V. la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafata de drum. CONDITII DE COMPACTARE Straturile de fundatie din piatra sparta mare 63-80 trebuie compactate pana la realizarea inclestarii maxime a agregatelor. in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de masurare la drumurile de clasa tehnica II si III.0 cm. Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie se considera realizata daca valorile deformatiilor elastice masurate.A. Abaterile limita la cotele fundatiei. 3. nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile. 2. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect. In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Abaterea limita la grosime poate fi de maximum ±20 mm. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbracamintilor sub care se executa.OPCP RO 2005/017–553. Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata. Abaterea limita la panta este ±4%. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub care se executa. ca si a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm.Louis Berger SAS – PROINTEC S. fata de cotele proiectate. 1. CONDITII TEHNICE. in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m. prevazuta in proiect. conform STAS 1913/13:  pentru drumurile din clasele tehnice I. Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. cu care se strapunge stratul. V. Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.03 Lot 2 . • 95%. MEF. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul dreptarului de 3. fata de cotele proiectate. Abaterile limita la latime pot fi ±5 cm. in profil transversal. V. Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita fara ca stratul sa sufere dislocari sau deformari. verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si denivelarile admise pot fi de maximum ± 1. II si III • 100%. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.0 cm.00 m lungime astfel: in profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si denivelarile admise pot fi de maximum ± 2.

ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: R3a STRAT DIN PIATRA SPARTA 20 cm DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1. 12. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 5.2 21 . 1.04. RECEPTIA FINALA Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. aprobat cu HG 273/94. MASURARE VII. pentru intreaga lucrare. stabilita in proiect. 2. 11. In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe faza in registrul de lucrari ascunse. RECEPTIA LUCRARILOR VI.03 Lot 2 . 3. 13 si 14. aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante. MEF. RECEPTIA PRELIMINARA.OPCP RO 2005/017–553. atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Art. precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control. se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii.A. VII. VI. conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996. Valea lui Mihai şi Carei VI. Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiecte si de caietul de sarcini. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA Receptia pe faza determinanta. VI.Louis Berger SAS – PROINTEC S. LA TERMINAREA LUCRARILOR Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor.

Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.04. ACTE NORMATIVE Ordinul MT/MI nr.REGLEMENTARI TEHNICE CD 31 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S. NGPM/1996 NSPM nr. Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA .FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL DOCUMENTE DE REFERINTA I.2000 Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.2 22 . reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. MEF.A. 775/1998 Ordin AND nr. 79/1998 Ordin MI nr. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 116/1999 - II.08.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Norme generale de protectia muncii.

Metode de incercare. Straturi de baza si de fundatie. Lucrari de drumuri. STANDARDE SR 662 SR 667 STAS 730 STAS 1913/1 STAS 1913/13 Lucrari de drumuri. Valea lui Mihai şi Carei III. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.03 Lot 2 . Conditii tehnice de calitate.A. Metode de incercare. Determinarea umiditatii. Determinarea caracteristicilor de compactare. Agregate naturale de balastiera. Teren de fundare. Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Teren de fundare. MEF. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Determinarea greutatii volumice pe teren.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali.04. Conditii tehnice de calitate. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip STAS 1913/15 - STAS 4606 STAS 6400 STAS 12. Conditii tehnice generale de calitate.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Lucrari de drumuri.OPCP RO 2005/017–553. Teren de fundare.2 23 . Incercarea Proctor.288 - DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri.

04.Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 . Valea lui Mihai şi Carei 5.A. EXECUTATE LA CALD DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.03 Lot 2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI SFALTICE CILINDRATE.OPCP RO 2005/017–553.

13.DOCUMENTE DE REFERINTA I. 3. VAR III. 2.12. LUCRARI PREGATITOARE III. 5. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. PREVEDERI GENERALE II. PAMaNTURI III. 4. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. MASURARE V. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III. FINISAREA PLATFORMEI III. 6.OPCP RO 2005/017–553. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV. G E N E R A L I T A T I I. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. 1. PAMANT VEGETAL II. MISCAREA PAMANTULUI III.A. RECEPTIA PRELIMINARA. RECEPTIA FINALA V. 1. 1. EXECUTIA DEBLEURILOR III.03 Lot 2 . 6. APA DE COMPACTARE II. 2. 7. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. PREVEDERI GENERALE II. MEF. CONDITII TEHNICE II. 8. 1. DOMENIU DE APLICARE I. G E N E R A L I T A T I I. EXECUTATE LA CALD CUPRINS I. MATERIALE FOLOSITE III. 2. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV. MATERIALE FOLOSITE II. 3. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II.2 7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 11 12 13 1 . Valea lui Mihai şi Carei STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI SFALTICE CILINDRATE.10. 3. CIMENT DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. PICHETAJUL LUCRARILOR III. 2. 9. 5. LA TERMINAREA LUCRARILOR IV.04. EXECUTIA RAMBLEURILOR III.11.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 4. 2. 7. 2. 1. 1. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III.Louis Berger SAS – PROINTEC S. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III. 1. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III. DRENAREA APELOR SUBTERANE III. ZGURA GRANULATA III. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

Louis Berger SAS – PROINTEC S. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III. 5. APA 12 II. 3. 3. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 15 IV. AGREGATE NATURALE 9 II. 3. APA 13 III. 4. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. 1. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. 4.A. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V. 1. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. Valea lui Mihai şi Carei III. 5. PREVEDERI GENERALE 8 II.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. RECEPTIA FINALA 24 VI. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 13 IV. CONDITII DE COMPACTARE 18 V. 3. 1. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV. 1. 9. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV. 2. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 V. 7.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. G E N E R A L I T A T I 8 I.2 2 . 1. 2. 2. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV. 1.OPCP RO 2005/017–553. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. 2. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. 1. MASURARE 25 VI. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V. RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. MEF. 3. 8. 1.STRATURI DE FORMA 26 I. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. 6. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA . 6. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV.03 Lot 2 . CONDITII TEHNICE. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. 2.2. MASURI PRELIMINARE 14 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III.

LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI.2. 4. 2. NATURA. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI. 3.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I. APA 13 II.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1. G E N E R A L I T A T I 8 I. LIANTI 11 II. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA . CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III. 3. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI. AGREGATE NATURALE 9 II. MASURARE 20 VII. MEF. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V.1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR 14 III. LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 VI. CONDITII TEHNICE.A. 1. 1. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19 VI.2 3 . CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. RECEPTIA FINALA 19 VII. COMPOZITIA MIXTURILOR 14 III. CONDITII DE COMPACTARE 20 V. 2. 1. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA . OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. Valea lui Mihai şi Carei VI. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. 4. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. 1. 2. FILER 11 II. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. 1. 1. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. 1.03 Lot 2 . PREVEDERI GENERALE 8 II. 2. 3.OPCP RO 2005/017–553. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE 15 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. RECEPTIA FINALA 21 VII. G E N E R A L I T A T I 8 I. 2. MASURARE 21 VII.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I. 2. MASURI PRELIMINARE 16 IV.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. RECEPTIA PRELIMINARA. AGREGATE 9 II. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 III. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. 3. 1. 2. 3. 2. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II.04. 2. RECEPTIA PRELIMINARA. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV.

2.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. 3. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. 1. 5. FILER II.A.Louis Berger SAS – PROINTEC S. RECEPTIA LUCRARILOR VI. FIBRE II. 4. 2. 6. 3. 1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. 7. COMPOZITIA MIXTURILOR III. ADITIVI II. 2. ASTERNEREA IV. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. 1. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. CONTROLUL FABRICATIEI IV. LIANTI II.03 Lot 2 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. PUNEREA IN OPERA IV. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. COMPACTAREA IV. 2. MASURARE VII. 8. 1. EXECUTATE LA CALD I. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. 6. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. 3. 5. 2. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE III. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. 6. COMPACTAREA IV. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III.1. MEF. 5. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. 2. NATURA. 4. G E N E R A L I T A T I I. 3. LUCRARI PREGATITOARE IV. 1. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. ASTERNEREA IV. 3. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V. 5. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI.2 15 16 17 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 35 37 38 4 . 1.OPCP RO 2005/017–553. STATIA DE ASFALT III. Valea lui Mihai şi Carei III. 4. 4. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI. 2. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. 3. RECEPTIA FINALA VII. AGREGATE II. 1. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 6. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . 4. 5. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV.04.

MASURARE 47 VII. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE 43 V. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III. BORDURI DE TROTUARE . 1. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI. 2. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV. GEOTEXTIL 19 V. 2. 2. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. 1. 1. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 43 V. CIMENTURI 9 II. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI. 1.2 5 . 2. EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR. 2. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1. RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. 6. CONTROLUL PUNERII IN OPERA 39 V. 3. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25 VII.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE.OPCP RO 2005/017–553. SANTURI SI CASIURI 24 VI. APA 15 II. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. 1. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. 4. OTEL BETON 15 III. Valea lui Mihai şi Carei IV.A. 1. 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. BORDURI DE TROTUARE . 3. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. 1. MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. GENERALITATI 8 I. RECEPTIA FINALA 46 VII. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II. 2. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III. PREVEDERI GENERALE 8 II.03 Lot 2 . ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. AGREGATE 11 II. 3. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR.BORDURI DE REFUGII 24 VI. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. 1. 2.PREFABRICATE PENTRU RIGOLE.

FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII. 1. 2. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII. 1. EXECUTIA SAPATURILOR 29 IX. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV. 3. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. 2. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1. 3. BETOANE 36 XII. 4. 1.04. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII.A. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. COFRAJE 34 X. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. 1. COFRAJE 34 XI. 7. 4. 3. GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII. 1. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. 1. RECEPTIA LUCRARILOR 55 XIX. 1. 5.03 Lot 2 . MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII. RECEPTIA PE FAZE 55 XIX. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. Valea lui Mihai şi Carei VIII. 6.Louis Berger SAS – PROINTEC S. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. 1. OTEL DE ARMATURA 35 XI. 2. 2. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV.OPCP RO 2005/017–553. PICHETAREA LUCRARILOR 29 VIII. 1. AMENAJAREA SANTURILOR. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. 4. 3. EXECUTAREA CANALELOR.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X.2 6 . EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV. 1. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. 3. MEF. RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. 2. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. PREPARAREA BETONULUI 36 XII. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. CANALIZAREA 50 XVI. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. RECEPTIA FINALA 56 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. RECEPTIA PRELIMINARA 56 XIX. 2. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV. 4.

PLANTAREA STALPILOR III. MASURARE VII.A.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 7 . ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 57 57 58 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 1. 1. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I.03 Lot 2 . MEF. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV. MASURARE XX. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. Valea lui Mihai şi Carei XX. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. APLICAREA MARCAJELOR VI. CONTROLUL DE CALITATE VII.OPCP RO 2005/017–553. G E N E R A L I T A T I II. 2. MASURARE III. 1. GENERALITATI I.

OPCP RO 2005/017–553. Mixturile asfaltice pentru stratul de baza sunt de urmatoarele tipuri: .03 Lot 2 . 1.tip AB1. Stratul de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald se aplica pe un strat suport care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de STAS 6400. I. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE Straturile de baza din prezentul caiet de sarcini sunt prevazute a fi realizate din mixturi asfaltice cu agregate naturale prelucrate preparate la cald in centrale si puse in opera mecanizat.tip AB2. transportul. Valea lui Mihai şi Carei I. G E N E R A L I T A T I I. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de baza din mixturi asfaltice cilindrate. 2. executate la cald. punerea in opera si controlul calitatii materialelor si al straturilor executate. Caietul de sarcini se aplica la constructia.2 8 .Louis Berger SAS – PROINTEC S. .04. preparate cu agregate naturale si bitum neparafinos si cuprinde conditiile tehnice de calitate prevazute in SR 7970.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Aleegerea tipului de mixtura se face de catre proiectant. care trebuie sa fie indeplinite la prepararea. cu agregate mari (37%…66% granule cu dimensiunea peste # 4 mm). DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplica straturilor de baza executate din mixturi cu nisipuri bituminoase sau cu emulsii bituminoase. modernizarea si reabilitarea drumurilor publice si a strazilor precum si la constructia drumurilor de exploatare. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. cu agregate mijlocii (22%…47% granule cu dimensiunea peste # 4 mm).A. MEF.

. AGREGATE Pentru stratul de baza din mixturi asfaltice se utilizeaza un amestec de sorturi din agregate naturale neprelucrate si prelucrate care trebuie sa indeplineasca. 10 4…14 (4. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. conform SR 662. 10 3…11 (2.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Depozitarea se va face pe sorturi. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie..nisip de concasaj sort 0-4 conform SR 667.. Granulozitatea agregatelor.. in silozuri de tip descoperit.margaritar sort 4-8. 2 22…47 36…66 (30..filer de calcar conform STAS 539. 8-16 sau 16-25 conform SR 667. pe platforme amenajate cu pereti despartitori pentru evitarea impurificarii lor. . % din masa I II III IV-V MIXTURI ASFALTICE TIP AB1 AB2 Fig.75) max. 8-16. Valea lui Mihai şi Carei II. . 1 Fig.pietris sortat DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.12) 7 max...criblura 35 . sau sortat pe sorturile 4-8. MEF. conform SR 662.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. etichetate.2 9 .savura sort 0-8 conform SR 667. ..04. Tabel 1 Nr 1 2 3 4 5 6 CARACTERISTICI Granulozitatea agregatelor cuprinse in limitele din Continut de agregate cu dimensiunea peste # 4 mm % din masa Continut maxim admisibil de agregate cu dimensiunea peste # 25 mm (31. NATURA.5 mm) % din masa Continut in parti fine sub 0. conditiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor dupa cum urmeaza: . 1. limitele amestecului de agregate naturale si filer si continutul minim de agregate concasate pentru tipurile de mixturi AB1 si AB2 sunt conform tabelului 1.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553.criblura 65 .1 mm % din masa Continutul minim de filer % din masa Continut obligatoriu de agregate concasate pentru clasele tehnice ale drumului: (cu precizarile din tabelul 2).pietris sort 4-25.10) 4 nu se foloseste 100 . conform SR 662.pietris concasat 100 .criblura sort 4-8.55) (50. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Toate agregatele folosite in mixturile asfaltice trebuie sa fie spalate in totalitate inainte de a fi folosite in amestec. ..A. . 16-25.nisip natural sort 0-4.pietris concasat 100 .

03 Lot 2 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 10 . Valea lui Mihai şi Carei Figura 1 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04.OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF.

A. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 2 Clasa tehnica a drumului I (Autostrazi) Categoria tehnica a strazii II II Agregate naturale utilizate Criblura sort 4-8. FILER Ca filer se va folosi filerul de calcar care trebuie sa corespunda prevederilor STAS 539 si sa indeplineasca urmatoarele conditii: .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.1 mm) min.bitum tip D 80/100 pentru zona climatica rece. 3.umiditatea max.OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S.bitum tip D 60/80 pentru zona climatica calda. Filerul se va depozita in incaperi acoperite. 8-16. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Observatie: In conditii justificate tehnic si economic se poate inlocui partial filerul de calcar prin filer de var stins. 2. continutul de filer din var stins poate fi max.03 Lot 2 . II. raport 1:1 cu nisipul natural sort 0-4 Filer Pietris sort 8-25 sau sortat pe sorturile 4-8 si 8-25 Nisip sort 0-4 Filer I III III IV-V IV II.04. raport 1:1 cu nisipul de concasare Filer Criblura: min. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF. 35% (recomandabil 16-25 sau 8-16 si 1625) Nisip de concasare sort 0-4. 2%. care se poate folosi numai impreuna cu filerul de calcar. ferite de umezeala sau in silozuri cu incarcare pneumatica. 2%.finetea (continutul in parti fine 0. raport 1:1 cu nisipul natural sort 0-4 Pietris sort 4-8. . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 8-16. 16-25 sau 8-25 rezultat din concasarea agregatelor de râu Nisip natural sort 0-4 Filer Pietris concasat sort 4-8 sau 8-25 Nisip natural sort 0-4 Nisip de concasare sort 0-4 sau savura sort 0-8. 80% . LIANTI Pentru realizarea imbracamintilor asfaltice si straturilor de baza din mixturi asfaltice se folosesc urmatoarele tipuri de bitum neparafinos pentru drumuri conform SR 754: .2 11 . 16-25 Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 (0-3 sau 0-7). Nu se admise folosirea filerului aglomerat.

.punctul de inmuiere prin metoda inel si bila STAS 60 si SR 754.continut de fractiuni sub 0. STAS 730 d.03 Lot 2 . . STAS 4606. . II. Bitum .umiditate STAS 539. Conditiile de admisibilitate care trebuie sa le indeplineasca bitumul neparafinos sunt cele prevazute in SR 754 si in Normativul AND 537.finetea STAS 539.continut de corpuri straine .granulozitatea. 4. STAS 730. prevazute cu sistem de incalzire. Valea lui Mihai şi Carei Zonele climatice sunt delimitate conform figurii 3.63 mm.forma granulelor STAS 4606.forma granulelor.A. si constau in urmatoarele: a.continut de corpuri straine. SR 667 c.natura mineralogica (examinare vizuala). STAS 730. . STAS 730. 4 si 5 din prezentul caiet de sarcini. Criblura . sistem de inregistrare a temperaturilor (pentru ulei si bitum).penetratia la 25°C STAS 42 si SR 754. gura de aerisire.1. se situeaza sub valoarea minima admisa. Pietris .granulozitatea STAS 4606. 4. STAS 6200/4. 3. in functie de calitatea bitumului si de natura agregatelor.1.2. . se va stabili utilitatea aditivarii bitumului. .04. Nisip natural .granulozitatea. pompe de reciclare. Filer . Verificarile si determinarile se executa de laboratorul de santier conform SR 7970 pct. . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. . Bitumul se depoziteaza in rezervoare metalice.echivalent de nisip STAS 730 Nisip de concasaj .natura mineralogica (examinare vizuala). .ductilitatea la 25oC. In cazul in care adezivitatea bitumului determinata in cadrul testelor preliminare. MEF.coeficient de activitate STAS 730 e. . STAS 4606.2 12 . .Louis Berger SAS – PROINTEC S. STAS 730. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice pentru stratul de baza se verifica in conformitate cu prescriptiile din standardele respective si conditiile aratate la art. . STAS 730. .determinarea continutului de parti fine sub 0. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.parte levigabila STAS 4606.OPCP RO 2005/017–553. .granulozitatea STAS 4606.STAS 4606.continutul de argila. . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. SR 61 (la drumuri de clasa tehnica I si II si pentru strazi de categorie tehnica I si II) b.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Valea lui Mihai şi Carei Figura 2 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A.2 13 .04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

5.04.A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.3.. 2 si 3 si trebuie sa se incadreze intre limitele aratate in tabelul 4. Inginerul.5.8 3. Toate dozajele privind agregatele si filerul.2 14 .OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S. care trebuie sa fie asigurate pentru fiecare tip de mixtura asfaltica.la mixturi cu agregate concasate. Continutul optim de liant se stabileste prin studiile preliminare de laborator conform STAS 1338/1. sau unele adaosuri. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. daca nu are obiectiuni sau eventuale propuneri de modificare. La confectionarea epruvetelor Marshall. determinarea cu prese de 10 tone. pentru cinci continuturi de liant repartizate de o parte si de alta a continutului de liant prestabilit.5.0 3. absorbtia de apa).la 60oC.4.. Limitele procentelor sorturilor componente din agregatul total si granulozitatea agregatelor naturale. Formula de compozitie.4 Tip AB2 3. dozajul de bitum se stabileste la masa totala a mixturii. a caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice.. % din masa mixturii Tip AB1 3. Studiul il face Antreprenorul in cadrul laboratorului sau daca este autorizat sau il comanda la un alt laborator autorizat.4. se stabileste pe baza unui studiu preliminar aprofundat.03 Lot 2 . inclusiv partile fine. se supune aprobarii Inginerului. Aceste studii comporta cel putin urmatoarele incercari: incercarea Marshall (stabilitatea la 60oC. stabilita pentru fiecare categorie de mixtura. pe epruvete cubice (rezistente la compresiune la 22oC si 50oC. COMPOZITIA MIXTURILOR Compozitia mixturii asfaltice cu care se va realiza stratul de baza. MEF. 1.6. sustinuta de studiile si incercarile efectuate. Dupa verificarea caracteristicilor obtinute pentru compozitia propusa.0 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. sunt stabilite in functie de greutatea totala a materialului granular in stare uscata. pentru straturile de baza numarul de lovituri vor fi de 50 lovituri. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. sunt date in tabelul 1.la mixturi cu agregate neconcasate. reducerea rezistentei la compresiune dupa 28 de zile de imersiune in apa pentru aceleasi continuturi de liant).Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.. tinându-se seama de respectarea conditiilor precizate in prescriptiile tehnice impuse de caietul de sarcini. % din masa mixturii . Valea lui Mihai şi Carei III. impreuna cu rezultatele obtinute..5. Tabel 4 Mixturi asfaltice Contintul de liant .. conform STAS 1338/1. accepta formula propusa de Antreprenor. densitatea aparenta... indicele de curgere-fluaj .

N/mm2.5 1. Densitatea aparenta. CARACTERISTICI DIN INCERCAREA MARSHALL Stabilitatea la 60oC. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 30 30 dupa 28 zile de pastrare D 80/100 in apa.0 4.5-4. min. II si III IV si V I.0 5. min. caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice trebuie sa indeplineasca in timpul studiului de laborator si in timpul controalelor de fabricatie.Louis Berger SAS – PROINTEC S. % max. D 60/80 2…10 2…10 % vol.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.5 4.0 mm D 80/100 1. din probe prelevate de la malaxor sau de la asternerea pe parcursul executiei. Absorbtia de apa.5 2.5-4. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de proba tip Marshall si pe cuburi confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea compozitiilor. In lipsa unor dispozitii ale prevederilor caietului de sarcini speciale. resortare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale calde.04.5 compresiune la 22oC.2.5 Absorbtie de apa.5 1.0 1.03 Lot 2 .3. D 80/100 Densitatea aparenta. conditiile aratate in tabelul 5. D 60/80 2150 2150 kg/m3.0 1. 2. D 60/80 1. Valea lui Mihai şi Carei III.5 5. MEF. prevazute cu dispozitive de predozare. 9oC mai mare decât bitumul initial utilizat la prepararea mixturii asfaltice respective.5-4.4.5 1. pct. precum si din straturile imbracamintii gata executate.2 15 . CARACTERISTICI DIN INCERCAREA PE CUBURI Rezistenta la D 60/80 2.5 1. Determinarea punctului de inmuiere IB se face conform STAS 60 cu precizarile din SR 7970. Tabel 5 Tipul mixturii asfaltice Tip AB1 Tip AB2 Clasa tehnica a drumului si/sau categoria tehnica a strazii I. II si III IV si V A. min D 80/100 Reducerea rezistentei la D 60/80 compresiune la 22oC. D 60/80 2200 2200 kg/m3. 2. 3.OPCP RO 2005/017–553.5-4. III.A. D 60/80 5. uscare. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.5-4. dozare gravimetrica sau DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. de regula in flux discontinuu.5-4.0 kN.0 4.5-3. min. D 80/100 4.5 Indicele de curgere. D 80/100 B. 2…8 2…8 % vol.5 5. D 80/100 CARACTERISTICI Bitum tip Bitumul continut de mixtura asfaltica prelevata pe parcursul executiei lucrarilor de la malaxor sau de la asternere trebuie sa prezinte un punct de inmuiere IB cu max.5-4. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE Mixturile asfaltice se prepara in instalatii speciale.

Durata de malaxare va fi in functie de tipul de instalatiei de preparare si tipul de mixturi si se va stabili in cadrul operatiunii de reglare a statiei de asfalt. anumite aparate sau dispozitive ale instalatiei se dovedesc defectuoase.03 Lot 2 .malaxor se face automat.09…1. cuva malaxorului nu este inchisa. urmare reglajelor. cu atât mai mult in caz de refuz. sa efectueze din nou reglajul.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553. Indiferent de tipul instalatiei. lipsesc dispozitivele de resortare si cântarire a agregatelor naturale calde. de o joja etalonata in prealabil si de un dispozitiv capabil sa incalzeasca liantul pâna la temperatura necesara. astfel incât la 150oC…170oC. III. inaintea inceperii fabricatiei. Valea lui Mihai şi Carei volumetrica a bitumului si filerului precum si de malaxare fortata a componentilor. Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plata pentru imobilizarea instalatiei si/sau a personalului care o deserveste. Daca. De asemenea. Toleranta admisa la temperatura bitumului este +3oC.A. In cazul dozarii volumetrice a bitumului se va tine seama de faptul ca densitatea acestuia variaza cu temperatura. Daca. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. la fiecare predozator care este dotat cu un sistem de extractie cu viteze variabile etalonat sau cu câte un dozator gravimetric pe fiecare banda de extractie din buncar si apoi global cu ajutorul unui dozator gravimetric montat pe banda de alimentare a uscatorului. MEF. Antreprenorul trebuie sa supuna acceptarii Inginerului lucrarii. initial pe sorturi. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT Inaintea inceperii executiei.1)l. 1 kg de bitum rutier are un volum de (1. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de blocare pentru impiedicarea golirii malaxorului inainte de terminarea duratei de malaxare. in tot timpul cât dureaza operatiunile pentru obtinerea autorizatiei de punere in exploatare. corectia de umiditate. dozarea agregatelor naturale se realizeaza.2 16 . dupa care sa supuna din nou aprobarii Inginerului autorizatia de punere in exploatare. statia de asfalt care va fi utilizata la realizarea lucrarilor. evitând orice supraincalzire (cât de mica). cu capacitatea minima egala cu consumul mediu zilnic si care sa dispuna. ea trebuie sa fie prevazuta cu o capota pentru a impiedica pierderea prafului prin dispersie. Instalatia de preparare a mixturilor trebuie sa fie echipata cu un malaxor capabil de a produce mixturi asfaltice omogene. Antreprenorul va trebui sa le inlocuiasca. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. respectiv corelarea cantitatii de agregat natural total cu cantitatea de bitum introdusa in uscator . fiecare. In cazul instalatiilor in flux continuu. 4. aceasta trebuie dotata cu sisteme de inregistrare si afisare a temperaturii bitumului. Instalatia de prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de rezervoare de stocare a liantului.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a agregatelor naturale si a mixturii asfaltice si sa asigure o precizie a dozarii de +3% pentru agregatele naturale si de +2% pentru bitum si filer.04. in acest caz. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. in cazul instalatiilor in flux continuu. pe computer.

09…0. Continut de agregate concasate Abateri admise fata de doxajul prescris. fara pierderi de materiale. 1 Elemente componente ale mixturii Fractiunile de agregate naturale: 25…31. 5.1 (0…0. a cailor de acces la depozite si la instalatia de preparare a mixturilor.2 17 .5 +10 2 . prin incercari. in limitele tolerantelor admise.2 (0.5 16…25 8…16 4…8 (3.04. % +5 +5 +5 +5 +4 +3 +2 +1.03 Lot 2 . asigurarea scurgerii si indepartarii apelor. crt.20…0. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. etc.resortarea agregatelor naturale si dozarea gravimetrica pe sorturi (in cazul instalatiilor in flux discontinuu).63 0. III. . ca dispozitivele de masurare a temperaturilor sunt etalonate si ca malaxorul functioneaza corespunzator. MEF. Tabel 6 Nr. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE Fluxul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice consta in urmatoarele operatii: . suprafete suficiente de depozitare.reglarea predozatoarelor instalatiei privind debitele pentru agregate.20) 0…0. acestea se vor completa sau se vor reface inainte de acceptarea Inginerului.A.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a depozitelor la statie si a celor intermediare.3%. sa corespunda celei prescrise. Valea lui Mihai şi Carei Inginerul va verifica atestarea statiei de asfalt si va autoriza punerea ei in functiune dupa ce va constata ca debitele fiecarui constituent permit obtinerea amestecului prescris. unde se amesteca cu filerul rece. liant si filer. dozat separat. O alta conditie pentru autorizarea statiei de asfalt o constituie si existenta tuturor dotarilor si amenajarilor la statie. Daca amenajarile nu sunt terminate sau prezinta deficiente. astfel incât: curba granulometrica a amestecului de agregate naturale inclusiv filerul.09) filer si pref. .OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. existenta peretilor despartitori intre sorturile de agregate.63…3.introducerea agregatelor naturale in uscator (sau uscator-malaxor) unde are loc uscarea si incalzirea acestora.15…8) 1…4 (0.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.). amenajarea corespunzatoare a depozitelor de agregate (betonarea platformelor. in limitele de toleranta din tabelul 6 si abaterea pentru continutul de bitum (fata de dozajul stabilit prin reteta aprobata) exprimata in procente de masa sa fie de +0.introducerea agregatelor naturale calde in malaxor. se vor lua masuri pentru evitarea incalzirii agregatelor la o temperatura care poate sa conduca la arderea liantului.15) 0.1…0. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

OPCP RO 2005/017–553. trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 7. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceleiasi cantitati de bitum de mai multe ori.697-13:2002. . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. direct.mixtura asfaltica • la iesire din malaxor • la asternere • la inceputul compactarii • la sfârsitul compactarii Temperatura in oC. din motive tehnologice. 155 min.incalzirea bitumului. MEF. se determina penetratia si ductilitatea la 25oC a acestuia. nu a putut fi evitata reincalzirea bitumului. dozarea acestuia si introducerea in malaxor sau in uscator-malaxor. functie de tipul bitumului* D 60/80 D 80/100 170…190 165…185 155…165 150…160 165…175 min. in mijloacele de transport. astfel incât. iar in cazul unor rezultate necorespunzatoare se renunta la utilizarea bitumului respectiv. In cazul utilizarii bitumului aditivat.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. se aplica acelasi regim termic. sa fie asigurate temperaturile de asternere si compactare. 105 NOTA: * Masurarea temperaturii se va efectua conform SR EN 12. in functie de tipul instalatiei. la iesirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive adecvate si trebuie luate masuri in vederea limitarii la maximum a segregarii mixturii asfaltice. in conditiile concrete de transport (distanta si mijloace de transport) si conditii climatice concrete. conform tabelului 7.03 Lot 2 .bitum la intrare in malaxor . In cazul in care.agregate naturale la iesire din uscator . Durata de malaxare. 150 min. functie de tipul de bitum.amestecarea componentilor mixturii si evacuarea acesteia in buncarul de stocare. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 18 . in cazul lipsei de dispozitiuni ale prevederilor caietului de prescriptii speciale. in cazul incarcarii acesteia. Tabel 7 Materiale si faza de executie . CONTROLUL FABRICATIEI Mixturile asfaltice produse in instalatia de preparare a mixturilor asfaltice sunt supuse incercarilor preliminare de informare si controlului de calitate al procesului tehnologic de fabricare si de punere in opera a mixturilor. Temperaturile situate la partea superioara a intervalelor se aplica in cazul executiei lucrarilor in zone climatice reci sau la temperaturi atmosferice situate la limita minima admisa (10oC…15oC). Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglata in intervalul prescris. 110 160…170 min.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a caror frecventa. Valea lui Mihai şi Carei . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. pentru a evita degradarea liantului in procesul tehnologic. trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos. este cea indicata in tabelul 8. III.A. 150 min.04. Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile din tabel. 145 min. 6. Regimul termic aplicat la prepararea mixturilor asfaltice.

Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 19 . Valea lui Mihai şi Carei Tabel 8 Nr cr t 1 2 Natura controlului sau a incercarii Studiul compozitiei Controlul reglajului instalatiei de preparare inclusiv stabilirea duratei de malaxare Controlul regimului termic de preparare a mixturilor asfaltice Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice prestabilita Verificarea calitatii mixturii asfaltice Categoria controlul ui* A B x x x Verificar i conform pct. Frecventa controlului sau a incercarii pentru fiecare tip de produs 20. dar cel putin una pe zi *) A . MEF.1 la inceputul fiecarei zile de lucru si inaintea inceperii fabricatiei fiecarui tip de produs permanent 3 x 20.03 Lot 2 .2.2.OPCP RO 2005/017–553.2.4 zilnic 5 x 20.Controlul de calitate in timpul executiei Prevederile indicate din tabelul 8 nu exclud obligativitatea dotarii instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice cu dispozitive de control de blocare.5 unul la fiecare 400 to mixtura. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.04.2.2 4 x 20.A.Incercari preliminare de informare B .

sa fie minime. Lucrarile se intrerup pe vânt puternic sau ploaie si se reiau numai dupa uscarea stratului suport. conform reglementarilor tehnice in vigoare si se rezolva problemele privind drenarea apelor. PREGATIREA STRATULUI SUPORT Inainte de asternerea mixturii asfaltice. . cu benele curatate si uscate. etc.5) kg bitum rezidual pe metru patrat. In functie de natura stratului suport.OPCP RO 2005/017–553. in perioada martie-octombrie. urmarindu-se ca pierderile de temperatura a mixturii asfaltice pe tot timpul transprotului. La distante de transport cu durata de peste 30 min. la temperaturi atmosferice de peste 10oC. 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.03 Lot 2 . astfel incât sa fie eliminate intreruperile procesului de punere in opera. in conditiile unui timp uscat. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV.se verifica cotele stratului suport care trebuie sa corespunda proiectului de executie.se remediaza toate defectiunile existente. prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica (daca profilul transversal este necorespunzator sau daca denivelarile in profil longitudinal sunt mai mari de 3 cm sub dreptarul de 3 m) sau prin frezare. Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta (motorina. . IV.se aduce stratul suport la cotele prevazute in proiect.Louis Berger SAS – PROINTEC S. sau pe vreme racoroasa (+10oC…+15oC). Amorsarea stratului suport se realizeaza mecanizat cu autoraspânditorul de emulsie sau cu un dispozitiv special pentru asigurarea uniformitatii si a dozajelor prescrise. cantitatea de emulsie raspândita pentru amorsare trebuie sa asigure un dozaj de (0.) este interzisa. In acest scop se procedeaza in felul urmator: .2 20 . 2. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. prin decaparea acostamentelor cu lama autogrederelor si prin maturarea mecanica a partii carosabile. se executa toate lucrarile de remediere a stratului suport si/sau se reprofileaza daca este cazul.3…0. IV. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante adecvate. autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale. MEF. raspândit in film continuu. apoi acesta se curata si se amorseaza. . Volumul mijloacelor de transport este determinat de debitul de functionare a statiei de prepararea mixturii asfaltice si de executia stratului bituminos. . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. imediat dupa incarcare. PUNEREA IN OPERA Punerea in opera a mixturilor asfaltice pentru strat de baza se executa numai in anotimpul calduros.04.se amorseaza stratul suport si rosturile de lucru cu emulsie bituminoasa.se curata temeinic stratul suport. Valea lui Mihai şi Carei IV.1. pacura.

OPCP RO 2005/017–553.A. 50 cm.12. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. pregatit conform art. IV. cu urmatoarele precizari: a) grosimea minima a fiecarui strat asternut trebuie sa fie: . de un lucrator calificat. In buncarul utilajului de asternere trebuie sa existe in permanenta. pentru asigurarea unei legaturi continui intre suprafetele vechi si cele noi. se efectueaza numai mecanizat. cu repartizatoare-finisoare prevazute cu palpator si sistem de nivelare automat care sa asigure precompactarea mixturii.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF. asternerea mixturii se poate face intr-unul sau mai multe straturi. pe toata grosimea stratului. la locul de punere in opera. pentru a corija imediat dupa asternere si inainte de orice compactare denivelarile flagrante. raspândita printr-o singura trecere. trebuie sa fie executate urmatoarele operatii: .6. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Antreprenorul trebuie sa dispuna. Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor de la statie si cât se poate de constanta ca sa se evite total opririle procesului de punere in opera.0 cm la mixturi tip AB1 . Mixtura asfaltica trebuie asternuta in mod uniform si continuu. la propunerea Antreprenorului. care separa mixturile asfaltice raspândite de la o zi la alta.Louis Berger SAS – PROINTEC S. cu ajutorul unui aport de material proaspat depus. Liantul trebuie sa fie compatibil cu cel utilizat la folosirea mixturii asfaltice.5. Numai in cazul lucrarilor executate in spatii inguste (de exemplu in zona casetelor) asternerea mixturii se poate face manual. pentru a se evita o raspândire neuniforma a materialului. 4.decuparea marginii benzii vechi pe o latime de cca.2 21 .0 cm la mixturi tip AB2 b) grosimea maxima a fiecarui strat asternut depinde de modul de punere in opera si nu trebuie sa depaseasca: . Valea lui Mihai şi Carei Caracteristicile emulsiei trebuie sa fie de asa natura incât ruperea sa fie efectiva inaintea asternerii mixturii bituminoase. Grosimea maxima a mixturii. cu grija. In functie de grosimea prescrisa si de utilajele folosite.0 cm in cazul asternerii mecanizate . in fata lopetii.15. Suprafata stratului suport pe care se aplica stratul de baza trebuie sa fie uscata. astfel incât sa rezulte o muchie vie verticala.6. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Amorsarea se face in fata finisorului la o distanta maximala de 100 m. suficienta mixtura. pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva. este cea indicata in caietul de sarcini speciale sau de Inginer. In cazul intreruperilor accidentale si la rosturile de lucru longitudinale si/sau transversale. ASTERNEREA Asternerea mixturilor asfaltice pe stratul suport.0 cm in cazul asternerii manuale.03 Lot 2 .04.

crt.la asternerea mixturii asfaltice pentru banda adiacenta (alaturata) se va depasi rostul cu 5…10 cm de mixtura repartizata. Tipul mixturii AB1 2150 2…10 96 AB2 2150 2…10 96 Operatiunea de compactare se realizeaza cu compactoare cu pneuri si/sau compactoare cu rulouri netede. Tabel 9 Nr. MEF. Valea lui Mihai şi Carei . temperaturile prevazute in tabelul 7. pe cheltuiala Antreprenorului. 1 2 3 Caracteristici Densitatea aparenta. Lucrarile experimentale se fac inainte de inceperea asternerii stratului pentru lucrarea respectiva.03 Lot 2 . in functie de tipul liantului. Absorbtia de apa. kg/m3. care sa efectueze in acest scop. numarul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate. Inginerul putând cere interventia unui laborator agreat. pentru obtinerea gradului de compactare prevazut (min. 96%). de tipul mixturii si de grosimea stratului. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. peste mixtura proaspat asternuta. Incercarile de etalonare a atelierului de compactare si de lucru al acestuia. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. acest surplus de material se impinge apoi. inainte de compactare. vor fi efectuate sub responsabilitatea Antreprenorului. incercarile de compactare pe care le va considera necesare.2 22 . in functie de performantele acestora. In lipsa unor dispozitiuni contrare prevederilor caietului de sarcini speciale. prevazute cu dispozitive de vibrare. Antreprenorul propune Inginerului aprobarea pentru: . Urmare acestor incercari. IV. min. 5. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.sarcina fiecarui utilaj. % vol.OPCP RO 2005/017–553. utilizând mixtura asfaltica preparata in conditii similare cu cele pentru productia curenta. cu o racleta. . % min. la inceperea lucrarilor se determina pe un sector experimental. COMPACTAREA Compactarea mixturilor asfaltice se efectueaza aplicând tehnologii corespunzatoare care sa asigure pentru fiecare strat si tip de mixtura.04.Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A.amorsarea cu emulsie bituminoasa a suprafetei proaspat creata prin decupare. Grad de compactare. caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute in tabelul 9.

apoi de la marginea mai joasa spre cea mai ridicata. in fiecare punct al stratului. asternerea si compactarea se efectueaza separat pentru fiecare strat in parte. min. stratul superior aplicându-se la cel mult 24 h de la data executiei primului strat. 12 Compactor cu rulouri netede de 120 kN 4 un utilaj de compactare Compactor cu rulouri netede de 120 kN 14 Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut.2 23 . pentru a asigura un numar de treceri pe cât posibil constant.) si de numarul punctelor de asternere concomitenta.03 Lot 2 . micile denivelari care apar corectându-se pe toata latimea. se compacteaza cu compactoare mai mici. primele treceri efectuându-se in zona rostului dintre benzi. in special in lungul bordurilor. prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare. Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri si cu o viteza mai redusa la inceput. La executia lucrarilor in mai multe straturi succesive. Locurile inaccesibile compactoarelor. Compactarea se executa in lungul benzii. Numarul atelierelor de compactare se va stabili in functie de dotarea Antreprenorului cu compactoare (grele.presiunea de umflare a pneurilor.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. aceasta putând fi intre 3 si 9 bari. dupa prima trecere a compactorului.viteza de mers a fiecarui utilaj. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. In cazul in care cel de-al doilea strat nu poate fi asternut in termen de 24 h.04. MEF. . in jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare. conform 15. câte un atelier pentru fiecare punct de asternere-compactare. aderenta se asigura printr-o curatire temeinica a primului strat si amorsare. 10 cm.OPCP RO 2005/017–553. etc. Tabel 10 Atelier de compactare compus din: Specificatii 2 utilaje de compactare Compactor cu pneuri de 160 kN Nr. . se considera ca numarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale (pentru fiecare strat) este cel prezentat in tabelul 10.planul de mers al fiecarui utilaj. a carui suprafata trebuie sa fie uscata si curata.Louis Berger SAS – PROINTEC S. . Se urmareste asigurarea unei acrosari perfecte intre straturi. Suprafata stratului se controleaza in permanenta. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei . in tandem. cu maiul mecanic sau cu maiul manual.1. pentru a evita valurirea stratului. In acest caz rosturile de lucru transversale si longitudinale ale straturilor succesive trebuie decalate cu min. de treceri. Pe sectoarele in rampa.A. fara ca aceasta sa fie inferioara celei prevazute in tabelul 7. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.temperatura de asternere.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.pregatirea stratului suport: zilnic. 7. IV.functionarea corecta a dispozitivelor de cântarire sau dozare volumetrica: la inceputul fiecarei zile de lucru. cu dreptarul de 3 m si pana sau cu alte dispozitive adecvate omologate. Abaterile limita admise la panta profilului transversal sunt de +5 mm/m la drumuri si de +2. conform procedeelor reglementate tehnic.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. CONTROLUL PUNERII IN OPERA Controlul calitatii lucrarilor de executie a stratului de baza din mixturi asfaltice se efectueaza pe faze. Controlul procesului tehnologic consta in urmatoarele operatii: Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice: . PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA Se recomanda ca imbracamintea bituminoasa sa se aplice imediat dupa executia stratului de baza. . Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos: .temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi. IV. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: .5 mm/m pentru strazi cu mai mult de 2 benzi pe sens. Alegerea solutiei de protejare se face de catre proiectant la intocmirea proiectului de executie. in acelasi sezon de lucru. 8.2 24 . 6. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.modul de executie a rosturilor: zilnic. Verificarea va fi efectuata si in oricare alte locuri indicate de Inginer.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.A. MEF. Controlul calitatii materialor .temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.6. . Denivelarile admisibile in profil longitudinal masurate cu dreptarul de 3m sunt de maximum 10 mm. Valea lui Mihai şi Carei IV. In cazul in care aceasta conditie nu poate fi indeplinita si stratul de baza este dat in circulatie inainte de executia imbracamintii bituminoase.temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent. in profil longitudinal (in axul drumului sau in axul fiecarei benzi când asternerea se face pe benzi separate) si in profil transversal (in dreptul fiecarei sectiuni transversale proiectate). SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA Uniformitatea suprafetei stratului de baza se va verifica. . de comun acord cu Inginerul si Antreprenorul lucrarii. . el trebuie protejat prin aplicarea unui tratament bituminos simplu sau dublu conform STAS 599 sau de straturi bituminoase foarte subtiri la rece cu emulsie bituminoasa. la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv. .se face conform art.03 Lot 2 .

conform tabelelor 1 si 2: la inceputul fiecarei zile de lucru. • utilajele prescrise pentru atelierul de compactare sa fie efectiv pe santier si in functiune continua si regulata.punctul de inmuiere IB al bitumului. Verificarea calitatii mixturii asfaltice.OPCP RO 2005/017–553. viteza. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. b. In cazul unui autocontrol insuficient. fie inopinat. MEF.2 25 . care trebuie sa se incadreze in limitele din tabelele 1.tehnologia de compactare (atelier de compactare. prin analize de laborator efectuate de laboratorul Antreprenorului sau un alt laborator autorizat. Valea lui Mihai şi Carei . 2 si 4 si sa corespunda dozajelor stabilite prin studiul preliminar de laborator. prin analize de laborator efectuate de laboratorul de santier al Antreprenorului: . . . In cazul când un asemenea control ocazional va da rezultate inferioare densitatii de referinta prescrisa. . pe probe de mixtura asfaltica: 1 proba/400 tone mixtura fabricata.Louis Berger SAS – PROINTEC S. fie ca urmare a constatarilor facute in cadrul verificarilor de autocontrol. care va determina: . presiunea in pneuri. autocontrolul. care va putea sa solicite incercari pentru a se asigura ca nu exista abateri semnificative a rezultatelor obtinute. inainte de adaugarea liantului (aceasta trebuie sa se incadreze in limitele de toleranta admise. pe probe de mixtura prelevate de la malaxor si asternere: zilnic.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04. • elementele definite practic in timpul incercarilor (sarcina fiecarui utilaj.compozitia mixturii asfaltice. conform prevederilor de la punctul 8.3.continutul minim obligatoriu de materiale concasate. Inginerul va dispune alte masuri. anulând modalitatile de compactare aprobate initial. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. care trebuie sa vegheze in permanenta la: • cadenta executiei sa fie cea retinuta la incercari.A. Daca aceste incercari noi nu permit atingerea densitatii de referinta prescrisa. extras din mixtura asfaltica. distanta maxima de departare intre finisor si primul compactor cu pneuri) sa fie respectate cu strictete.compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica si continutul de bitum) prin extractii. indicate in tabelul 6. Inginerul lucrarii va putea opri lucrarile pe santier pâna când Antreprenorul va lua masurile necesare de remediere. controlul ocazional al Inginerului. abaterile admise fiind cele indicate in tabelul 6.granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor. dar cel putin una pe zi. numar de treceri): zilnic si consta in: a.03 Lot 2 . Inginerul va putea impune noi incercari de compactare. Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice prestabilita. obtinuta in timpul experimentarii. executat de Antreprenorul lucrarii. planul de mers. fata de reteta prescrisa): zilnic sau ori de câte ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice.

Valea lui Mihai şi Carei . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. lucrarilor apoi când la un control ocazional se constata o compactare neconforma o carota la fiecare 250 ml de banda zilnic si la sfârsitul lucrarilor de santier in fiecare punct indicat de Inginer in fiecare punct indicat de Inginer La straturile executate A .Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 .04. Frecventa controalelor In lipsa unor dispozitii ale caietului de sarcini speciale. frecventa controalelor de executie vor fi cele indicate in tabelul nr.caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall si epruvete cubice.OPCP RO 2005/017–553.11.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Controlul de calitate in timpul executiei C . MEF. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 26 . Tabel 11 FAZA DE EXECUTIE NATURA CONTROLULUI SAU A INCERCARII Temperatura de asternere In timpul executiei Etalonarea atelierului de compactare Controlul ocazional de compactare prin carote Reglajul de suprafata: controlul cantitatii medii asternute Reglarea nivelmentului Controlul denivelarilor CATEGORIA DE CONTROL A B C x x x x x x x x FRECVENTA CONTROLULUI permanent la inceputul exec.A. care trebuie sa corespunda cu cele indicate in tabelul 5.Incercari preliminare de informare B .Controlul de calitate in vederea receptiei DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

MEF. Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturii compactate din strat si densitatea aparenta determinata pe epruvete Marshall preparate in laborator din mixtura respectiva. se efectueaza prin metode nedistructive (determinarea densitatii aparente a stratului dupa compactare cu gamadensimetrul) sau prin prelevarea de carote (o placa de minim (40x40) cm sau carote cilindrice echivalente pentru fiecare 7000 m2 de suprafata executata).determinarea caracteristicilor mixturii asfaltice (compozitie.A. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei.2 27 . se face conform STAS 6400 si SR 174-2 (pct. 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.4.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.determinarea densitatii aparente. Verificarea compactarii stratului. pe placute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm. Incercarile se efectueaza conform SR EN 12697-1. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. conform prevederilor STAS 6400. IB pe bitum extras).Louis Berger SAS – PROINTEC S. la aproximativ 1 m de la marginea stratului. netulburate. . de catre laboratorul Antreprenorului sau de un laborator autorizat si constau in: .verificarea grosimii stratului de baza. 2. Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel incât ele sa reprezinte cât mai corect aspectul calitativ al stratului executat.03 Lot 2 .) si consta in: . care vor purta o mentiune speciala. Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea densitatii aparente si a absorbtiei de apa.1. Pentru caracterizarea unor sectoare limitate si izolate. Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 9. stabilite de Inginer sau de comisia de receptie se pot preleva probe suplimentare. Carotele se preleveaza in prezenta delegatului Antreprenorului si al Inginerului. incheindu-se un proces verbal. STAS 1338/1 si STAS 1338/2.OPCP RO 2005/017–553. caracteristici fizico-mecanice. V.verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie. . 3. in functie de datele inscrise in buletinele de analiza intocmite la incercarea probelor din stratul de baza DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. . cu defectiuni vizibile.04.masurarea grosimii stratului. se efectueaza prin determinarea gradului de compactare si prin incercari de laborator pe carotele prelevate conform 21. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a absorbtiei de apa si a gradului de compactare. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS Verificarea calitatii mixturilor asfaltice si a gradului de compactare. Valea lui Mihai şi Carei V.

cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment sau cu o grinda rulanta de 3 m lungime.03 Lot 2 . Abaterile limita admise la panta profilului transversal sunt de +5 mm/m la drumuri si de +2. Atunci când caietul de prescriptii speciale prevede o reglare a nivelmentului in raport cu repere independente de calea rutiera. MEF. 10 mm sub dreptarul de 3 m.3 m de la marginea stratului) ca si in fiecare dintre profilele transversale ale proiectului si eventual in toate celelalte puncte fixate de Inginer. volumul 4 din 1996. Valea lui Mihai şi Carei executat. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. se face in axa pentru drumuri si in axa si la rigole pentru strazi. iar la aprecierea comisiei de receptie.Louis Berger SAS – PROINTEC S. pe suprafete corespunzatoare a fiecarei zi de lucru. reglarea este considerata convenabila. 10%. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.5%. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. in ax si la margine (intre 0. stabilite in proiectul tehnic. Daca tolerantele sunt respectate in 95% din punctele controlate. pot fi de max. privind straturile de baza. Denivelarile admisibile in profil longitudinal sunt de max. Abaterile limita locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de +20 mm. .5 mm/m pentru strazi cu mai mult de 2 benzi pe sens. 1. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE Receptia pe faze determinante. RECEPTIA LUCRARILOR VI. verificarea cotelor este facuta in contradictoriu. Abaterile limita locale admise la latimea stratului fata de cea prevazuta in proiect pot fi cuprinse in intervalul +50 mm pentru latimea caii de rulare si de +25 mm pentru latimea benzii de stationare la autostrazi.2 28 .OPCP RO 2005/017–553. se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul stratului in fazele de executie determinante.04. Toleranta pentru ecarturile constatate in raport cu cotele prescrise este de +2. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor.2 si 0. efectuate la 1 m de marginea stratului de baza. prin maximum doua sondaje pe km.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. se face cu echipamente adecvate.verificarea cotelor profilului longitudinal. cu conditia respectarii prevederilor prezentului caiet de sarcini privind uniformitatea suprafetei si gradul de compactare. Abaterile limita locale admise in minus fata de grosimea prevazuta in profilului transversal tip al proiectului pentru fiecare strat in parte. omologate. cu conditia respectarii pasului de proiectare adoptat.A. . VI. Abaterile in plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrarii.verificarea profilului transversal.

9 kg/mp R7a STRAT DE BAZA DIN MIXTURA ASFALTICA AB2 cm DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive. La strazi cota in axa se verifica in proportie de 20% din lungimea traseului. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: R4a.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 29 .03 Lot 2 . aprobat cu HG 273/94.18.OPCP RO 2005/017–553.20 si pe probe ce se iau pentru verificarea calitatii imbracamintii. Evidenta tuturor verificarilor in timpul executiei lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei preliminare. Verificarea grosimii se face ca la art.04. MEF. iar cotele rigolelor. pe toata lungimea traseului in punctele de schimbare ale declivitatilor. VII. 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Verificarea uniformitatii suprafetei de rulare se face conform art. RECEPTIA FINALA Receptia finala se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94. 2.1 AMORSAJ CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA 0. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) Receptia preliminara a lucrarilor de catre beneficiar se efectueaza conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa drumului pe minimum 10% din lungimea traseului. Comisia de receptie examineaza lucrarile executate fata de documentatia tehnica aprobata si de documentatia de control intocmita in timpul executiei. VI. MASURARE VII. 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei VI.A.

04.Bitumuri. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 46/1998 Ordinul MT/MI nr. Ordin AND nr.Bitumuri. REGLEMENTARI TEHNICE AND 537 III. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Determinarea punctului inmuiere. Metoda cu inel si bila. Norme tehnice privind proiectarea. . Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.2 . Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. generale de protectia si NGPM/1996 NSPM nr. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. de DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. STANDARDE STAS 42 STAS 60 SR 61 .2000 Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes national. 45/1998 Ordinul MT nr. 43/1998 Ordinul MT nr.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. 116/1999 II.08. Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. construirea si modernizarea drumurilor. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri. 775/1998 Norme privind exploatarea intretinerea drumurilor si podurilor. Norme muncii. Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere. 30 . 79/1998 Ordin MI nr. Determinarea penetratiei. ACTE NORMATIVE Ordinul MT nr.A. EXECUTATE LA CALD DOCUMENTE DE REFERINTA I.03 Lot 2 . . Determinarea ductilitatii. MEF.Bitumuri.OPCP RO 2005/017–553. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA .Louis Berger SAS – PROINTEC S.

. Metode de incercare. Conditii tehnice de calitate.Lucrari de drumuri.03 Lot 2 . .Lucrari de drumuri.Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor.969/3 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Lucrari de drumuri.Filer de calcar. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. mineralogice si a compozitiei chimice. Piatra naturala pentru constructii. Straturi de baza si de fundatie.Louis Berger SAS – PROINTEC S. -Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. .2 . Prescriptii pentru determinarea caracteristicilor petrografice. Conditii tehnice generale de calitate. Conditii tehnice de calitate.Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. MEF. Agregate naturale de balastiera. Valea lui Mihai şi Carei SR 174-2 + SR 174-2/C1 Lucrari de drumuri. Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea epruvetelor. executate la cald. Imbracaminti bituminoase cilindrate. Bitum neparafinos pentru drumuri. . .04. . .A. Prepararea mixturilor. Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald.OPCP RO 2005/017–553. Straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald. . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Metode de incercare. filer de creta si filer de var stins in pulbere. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Metode de determinare si incercare.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.Lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie. -Lucrari de drumuri.Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele 31 STAS 539 SR 662 SR 667 STAS 730 SR 754 STAS 1338/1 STAS 1338/2 STAS 1338/3 STAS 4606 STAS 6200/4 STAS 6400 SR 7970 STAS 10.

2 32 . Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Valea lui Mihai şi Carei naturale. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.03 Lot 2 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Metoda cantitativa.A. SR EN 12.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Partea 27: Prelevarea probelor.04.Mixturi asfaltice.697-13 + + SR EN 12. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. SR EN 12.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.697-13/AC - de determinare Mixturi asfaltice.OPCP RO 2005/017–553. MEF. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Partea 13: Masurarea temperaturii.697-27 .

03 Lot 2 . EXECUTATE LA CALD DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.OPCP RO 2005/017–553. MEF. IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei 6.A.04.Louis Berger SAS – PROINTEC S.

1.11.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III. 6. 2. PAMaNTURI III. 1. APA DE COMPACTARE II. 5. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. PICHETAJUL LUCRARILOR III. MATERIALE FOLOSITE III. 7. G E N E R A L I T A T I I. EXECUTIA RAMBLEURILOR III. 2.03 Lot 2 . PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I.04. CIMENT III. 9. LUCRARI PREGATITOARE III. 1. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR IV. MISCAREA PAMANTULUI III. EXECUTIA DEBLEURILOR III. 4. DOMENIU DE APLICARE I.13. 1.10. 2. CONDITII TEHNICE II. PAMANT VEGETAL II.DOCUMENTE DE REFERINTA I. 7. 1. 3. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . FINISAREA PLATFORMEI III. RECEPTIA FINALA V. 8. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II. PREVEDERI GENERALE II. 4. 3. DRENAREA APELOR SUBTERANE III. MEF. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. 1. 6.2 7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 11 12 13 13 13 15 1 . MASURARE V.OPCP RO 2005/017–553. 5.12. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV. 2. VAR III. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A. 2. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III. 6. ZGURA GRANULATA III. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III. PREVEDERI GENERALE II. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. LA TERMINAREA LUCRARILOR IV. MATERIALE FOLOSITE II. RECEPTIA PRELIMINARA. EXECUTATE LA CALD CUPRINS I. 5. 3. APA III. Valea lui Mihai şi Carei IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE. G E N E R A L I T A T I I. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV. 1. 2. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III.

PREVEDERI GENERALE 8 II. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV. 2.OPCP RO 2005/017–553. 1. G E N E R A L I T A T I 8 I. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 VI. 3. 3.A. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V. 1.2. 7.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. 1. Valea lui Mihai şi Carei IV. 2. CONDITII DE COMPACTARE 18 V.2 2 . 2. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 V. 1. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. APA 12 II. 2. 1. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19 VI. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV. 6. 1. 4. 4. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III.04. 2. 5. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV. AGREGATE NATURALE 9 II. 1. 2. MASURARE 25 VI. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III. 3. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV. MASURI PRELIMINARE 14 IV. 3. RECEPTIA PRELIMINARA. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA . LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV. RECEPTIA FINALA 24 VI. 8.03 Lot 2 . CONDITII TEHNICE. RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 9. 2. MEF. 1. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V. 3. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV.STRATURI DE FORMA 26 I.

ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA . CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III. 2. MEF. 2. 1. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV. 4. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE 15 III. NATURA.03 Lot 2 . CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II. RECEPTIA PRELIMINARA. LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI. 3. 3. 4. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI. 2. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI. 1. 1. G E N E R A L I T A T I 8 I. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 2. MASURARE 21 VII. 3. RECEPTIA FINALA 19 VII. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE 17 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. MASURI PRELIMINARE 16 IV. AGREGATE 9 II. COMPOZITIA MIXTURILOR 14 III.2 3 .1. 1.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I. 5. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II. MASURARE 20 VII.Louis Berger SAS – PROINTEC S. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA .OPCP RO 2005/017–553. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. 1.2. 1. 3. 1. APA 13 II.04. 2. 1. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 III. 3. 4. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE 15 III. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. CONDITII DE COMPACTARE 20 V. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. 2. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI. 3. CONDITII TEHNICE. LIANTI 11 II. FILER 11 II. 1. Valea lui Mihai şi Carei VI. 2. RECEPTIA FINALA 21 VII. AGREGATE NATURALE 9 II. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. PREVEDERI GENERALE 8 II. G E N E R A L I T A T I 8 I. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR 14 III.A. 3. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT 16 III.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I.

2. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1. 5. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV. ASTERNEREA IV. FILER II.04. STATIA DE ASFALT III. ADITIVI II. PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. 4. 6. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. Valea lui Mihai şi Carei III. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. 3. 2.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. 1. ASTERNEREA IV. COMPACTAREA IV. 1. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE V.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. COMPOZITIA MIXTURILOR III. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. 6. FIBRE II. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 6. MEF. AGREGATE II. 4. CONTROLUL FABRICATIEI IV. 1. 5. 4. 3. 1. RECEPTIA LUCRARILOR VI. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. COMPACTAREA IV. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V.1. 1. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI.OPCP RO 2005/017–553. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. PUNEREA IN OPERA IV.2 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 35 37 38 39 43 43 4 . 2. 7.03 Lot 2 . NATURA. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . 6. 2. LIANTI II. EXECUTATE LA CALD I. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. 2. 6. G E N E R A L I T A T I I. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI IV. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. 5. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 4. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. 1. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI. 8. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV.A. LUCRARI PREGATITOARE IV. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. 3. 3. 3. 5. MASURARE VII. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI. 2. 1. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. RECEPTIA FINALA VII.

1. 2. 1. MASURARE 47 VII. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. RECEPTIA FINALA 46 VII.A. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. 2.OPCP RO 2005/017–553. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. OTEL BETON 15 III. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25 VII. 2. 1. 1. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III. PREVEDERI GENERALE 8 II. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR. CIMENTURI 9 II. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI. 1. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 3. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV.BORDURI DE REFUGII 24 VI. 4. 2. BORDURI DE TROTUARE . EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI. 1. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. 2.03 Lot 2 . 1. 1. 3. BORDURI DE TROTUARE . ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. MEF. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. GEOTEXTIL 19 V. PICHETAREA LUCRARILOR 29 VIII. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I. Valea lui Mihai şi Carei V. 2. 1. 2. EXECUTIA SAPATURILOR 29 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. GENERALITATI 8 I.2 5 . 3. 2. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI. APA 15 II. 3. SANTURI SI CASIURI 24 VI. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. AGREGATE 11 II. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE.04. 1.PREFABRICATE PENTRU RIGOLE. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 VIII.

2. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. 4.A. 3. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. PREPARAREA BETONULUI 36 XII. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. 1. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. RECEPTIA LUCRARILOR 55 XIX. COFRAJE 34 XI. 2.04. 4. 1. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. BETOANE 36 XII.OPCP RO 2005/017–553. 1. 3. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV. 2. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV. 3. RECEPTIA PRELIMINARA 56 XIX. OTEL DE ARMATURA 35 XI. RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. 3. 7. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV. CANALIZAREA 50 XVI. 1. 2. AMENAJAREA SANTURILOR. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. 6.Louis Berger SAS – PROINTEC S. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 57 ANEXA 58 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. 2. MEF. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV. 1. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. 2.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X. 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 4. EXECUTAREA CANALELOR. COFRAJE 34 X.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MASURARE 57 XX. Valea lui Mihai şi Carei IX. 1. RECEPTIA FINALA 56 XX. 1. 4. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII.2 6 . EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII. 1. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII.03 Lot 2 . 1. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV. 1. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. 1. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. RECEPTIA PE FAZE 55 XIX. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. 3. 5.

A. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. Valea lui Mihai şi Carei DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I. G E N E R A L I T A T I II. MEF.03 Lot 2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. GENERALITATI I.04. MASURARE VII. 1. 1. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. PLANTAREA STALPILOR III. APLICAREA MARCAJELOR VI. MASURARE III.2 7 . 2. 1. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I.OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. CONTROLUL DE CALITATE VII. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

BA8. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplica imbracamintilor executate din mixturi cu nisipuri bituminoase sau executate cu mixturi asfaltice recuperate. mixturi asfaltice stabilizate cu fibre. beton asfaltic rugos. AND 549 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. beton asfaltic deschis. cu criblura. care trebuie sa fie indeplinite la prepararea. AND 553 . precum si la constructia drumurilor de exploatare. BA16 si BA25. din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale. din doua straturi si anume: . beton asfaltic deschis. betoane asfaltice bogate in criblura.stratul superior. cu pietris sortat. de legatura. MEF. fiind alcatuite. BADPC25. punerea in opera si controlul calitatii materialelor si straturilor executate. I.realizate cu bitum aditivat.realizate cu bitum modificat cu polimeri. la care se utilizeaza urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice: BAD25. filer si bitum neparafinos si cuprinde conditiile tehnice de calitate prevazute in SR 174-1 si SR 174-2. In cazurile in care imbracamintea bituminoasa cilindrata se executa intr-un singur strat.03 Lot 2 . 2. la care se utilizeaza urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice: MASF8 si MASF 16. G E N E R A L I T A T I I. de uzura. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Tipul de imbracaminte bituminoasa cilindrata la cald se stabileste in proiect de catre Proiectant. beton asfaltic cu pietris concasat.A. BAR16.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 1. Imbracamintile bituminoase cilindrate realizate cu alte tipuri de mixturi. BADPS25. BAPC16.OPCP RO 2005/017–553. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE Imbracamintile rutiere bituminoase cilindrate sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate executate la cald. executate la cald. se vor executa conform urmatoarelor normative: AND 539 . . Caietul de sarcini se aplica la constructia.04. acesta trebuie sa indeplineasca toate conditiile cerute pentru stratul de uzura.stabilizate cu fibre de celuloza.2 8 . Valea lui Mihai şi Carei I. beton asfaltic deschis. Imbracamintile bituminoase cilindrate realizate cu bitum neparafinos pentru drumuri se vor executa conform STAS 174-2. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind imbracamintile bituminoase rutiere cilindrate. transportul. in general. modernizarea si reabilitarea drumurilor publice si a strazilor.stratul inferior. cu pietris concasat.

.03 Lot 2 .02 mm sa fie de 20%.OPCP RO 2005/017–553. 2. Clasa minima a rocii din care se obtin agregatele naturale de cariera. avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori. conform SR 662. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. conform SR 667. Filerul se depoziteaza in incaperi acoperite. 8-16 si 16-25(31). Nu se admite folosirea filerului aglomerat.A. filerul trebuie sa corespunda prevederilor STAS 539 si conditiei suplimentare ca minimum de particule sub 0. Toate agregatele folosite la realizarea mixturilor asfaltice.nisip de concasare 0-4.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. tabelul 3. tabelul 2. Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenienta a agregatelor naturale de cariera trebuie sa fie conform SR 667. tabelul 10. prevazute cu platforme betonate.04. conform SR 667. ferite de umezeala sau in silozuri cu incarcare pneumatica. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II.2 9 . in functie de clasa tehnica a drumului sau categoria strazii. FILER Filerul care se utilizeaza la imbracaminti rutiere bituminoase este de calcar sau de creta. 1%. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2% . inainte de a fi introduse in instalatia de preparare. 1. 8-16 sau 16-25. Valea lui Mihai şi Carei II. tabelul 5.finetea (continutul in parti fine 0.1 mm) min. MEF. conform SR 662.nisip natural sort 0-4. II. AGREGATE Pentru imbracaminti bituminoase se utilizeaza un amestec de sorturi din agregate naturale neprelucrate si prelucrate care trebuie sa indeplineasca. care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: .cribluri sort 4-8. tabelul 8. NATURA. tabelul 10. Aprovizionarea cu agregate naturale se va face dupa verificarea certificatelor de conformitate care atesta calitatea acestora. 80% .coeficientul de hidrofilie max.Louis Berger SAS – PROINTEC S.umiditatea max. conditiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor dupa cum urmeaza: . In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre. . trebuie sa fie conform SR 667. Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat in padocuri. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. pentru evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor. sorturi 4-8. . trebuie sa fie spalate in totalitate. conform STAS 539.pietris si pietris concasat.

elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 10 . LIANTI Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt: DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. Valea lui Mihai şi Carei II. 3.04.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.03 Lot 2 .A.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

Tabel 1 Tipul imbracamintii bituminoase Imbracaminte bituminoasa din mixtura asfaltica stabilizata cu fibre: .strat de legatura Bitum modificat cu polimeri Bitum modificat cu polimeri sau Bitum neparafinos pentru drumuri.Louis Berger SAS – PROINTEC S.A.bitum modificat cu polimeri de tipul elastomerilor termoplastici liniari. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.strat de uzura si strat de legatura Imbracaminte bituminoasa cu bitum neparafinos pentru drumuri: .tip D 80/100 . conform SR 754: .2 11 .04.OPCP RO 2005/017–553.bitum aditivat.zona climaterica rece Zonele climaterice sunt delimitate conform figurii 9.tip D 60/80a .strat de uzura si strat de legatura Bitum aditivat: . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.zona climaterica calda .strat de uzura (cu adaos de fibre) Bitum nepaarafinos pentru drumuri.zona climaterica calda .bitum neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 si tip D 80/100.strat de uzura .tip D 80/100a .zona climaterica rece Bitum neparafinos pentru drumuri.03 Lot 2 . . conform SR 754: tip D 60/80 sau Bitum modificat cu polimeri . . conform SR 754: tip D 6080 Imbracaminte bituminoasa cu bitum aditivat: .strat de legatura (fara fibre) Bitum neparafinos pentru drumuri.tip D 60/80 . conform SR 754: tip D 60/80 Tipul liantului Imbracaminte bituminoasa cu bitum cu polimeri: . Valea lui Mihai şi Carei .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Acestia se aplica in conformitate cu indicatiile din tabelul 1.

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. Valea lui Mihai şi Carei Figura 9 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.03 Lot 2 .04.2 12 .OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

1. Emulsia bituminoasa cationica se va depozita in rezervoare metalice verticale.bitumul se depoziteaza in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire cu ulei. curatate in prealabil. cu respectarea prevederilor STAS 8877. pe tipuri de bitum. indiferent de clasa tehnica a drumului sau de categoria tehnica a strazii. bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza separat. iar temperatura bitumului aditivat pe perioada de depozitare sa fie de (120…140)oC.Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 .) se vor executa cu bitum modificat cu polimeri.04. sistem de inregistrare a temperaturilor (pentru ulei si bitum). Pentru amorsari si badijonari se va folosi emulsie bituminoasa cu rupere rapida sau bitum taiat. pentru evitarea separarii componentlor si sistem de inregistrare a temperaturii. prevazute cu pompe de recirculare si eventual cu sistem de incalzire. Se recomanda ca perioada de stocare sa nu depaseasca maximum 2 zile.3. zone cu accelerari si decelerari frecvente. pompe de recirculare. sistem de recirculare sau agitare permanenta. Se va folosi numai bitum aditivat.OPCP RO 2005/017–553.1. cu trafic greu si foarte greu si la alte lucrari speciale (locuri de parcare. prevazuti cu sistem de incalzire cu ulei.A.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. in cadrul testelor preliminare se va stabili utilitatea aditivarii bitumului. care trebuie sa corespunda prevederilor SR 754 si Normativului AND 537. Conform Normativului AND 549. In cazul utilizarii bitumului modificat se vor respecta prevederile Normativului AND 549 si cele din ANEXA NR. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. gura de aerisire. . etc. . In functie de calitatea bitumului si natura agregatelor. la care se foloseste. In caz contrar se utilizeaza bitum aditivat. in cazul in care adezivitatea bitumului pur fata de agregate naturale este mai mica de 80%. pompe de recirculare. Prepararea bitumului aditivat se efectueaza conform Normativ AND 553. gura de aerisire. Bitumul. MEF. Valea lui Mihai şi Carei Bitumul neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 si tip D 80/100 trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de SR 754 si Normativul AND 537 si o adezivitate de minimum 80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva. 1. imbracamintile bituminoase. 1 la prezentul caiet de sarcini. pct. Se recomanda ca perioada de stocare sa nu depaseasca 3 zile. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Bitumul de baza folosit la prepararea bitumului aditivat tip D 60/80a si tip D 80/100a este bitumul tip D 60/80 si respectiv tip D 80/100.bitumul aditivat se depoziteaza in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire cu ulei.bitumul modificat cu polimeri se depoziteaza in recipienti metalici verticali. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. sistem de inregistrare a temperaturii (pentru ulei si bitum). pe drumuri de clasa tehnica I…III si pe strazi de categorie tehnica I si II.2 13 . astfel: . in scopul cresterii rezistentei la deformatii permanente la temperaturi ridicate si a rezistentei la fisurare la temperaturi scazute.2 si 1. iar temperatura bitumului modificat pe perioada de depozitare trebuie sa fie de minimum 140oC.

Aditivii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza: . MEF. 5 si 6 din prezentul caiet de sarcini.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 4. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice pentru imbracamintile bituminoase. Aditivii care se intentioneaza a se utiliza. 4. conform celor prevazute in declaratia de conformitate a calitatii emisa de producator. Valea lui Mihai şi Carei II. sunt fibre sau granule din celuloza. pentru asigurarea conditiilor aratate la art.OPCP RO 2005/017–553. ADITIVI Aditivii utilizati pentru prepararea bitumului aditivat folosit la executia imbracamintilor bituminoase sunt produse tensioactive.se fie compatibili cu bitumul.2 14 . . trebuie sa fie agrementate tehnic conform reglementarilor in vigoare.sa fie stabili termic pana la minimum 200oC. pentru executia imbracamintilor bituminoase. II. . vor fi supusi aprobarii Inginerului.1. conform reglementarilor in vigoare. tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice impuse. .04. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Antreprenorul va prezenta agrementul tehnic si certificatul de conformitate a calitatii. fara a afecta celelalte caracteristici ale acestuia. in functie de intensitatea de trafic. Pentru fiecare aditiv la care se cere aprobarea.03 Lot 2 . FIBRE Fibrele care pot fi folosite la prepararea mixturii asfaltice stabilizate cu fibre. 3. cu respectarea urmatoarelor conditii tehnice: . bitumate sau nebitumate. corozivi sau inflamabili.sa amelioreze adezivitatea bitumului fata de agregatele naturale. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Tipul de aditiv si dozajul acestuia in bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat. iar incercarile pe epruvetele cilindrice tip Marshall se vor face conform STAS 1338-2. 6. cu compozitie si structura specifica polar-apolara. se verifica in conformitate cu prescriptiile din standardele in vigoare ale materialelor respective si SR 174-2 pct. II. 5. Tipul si dozajul de fibre in mixtura asfaltica se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat.sa nu fie toxici. la temperatura de 135+5oC.A.epruvetele cilindrice tip Marshall se vor confectiona. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Aditivii trebuie sa fie agrementati tehnic conform reglementarilor in vigoare.

2 15 . 8-16 si 16-25 nisip de concasare sort 0-4 nisip natural sort 0-4*) filer pietris sort 4-8. 8-16 si 16-25 nisip de concasare sort 0-4 nisip natural sort 0-4*) filer pietris concasat sort 4-8. 1.03 Lot 2 . 16-25 . 8-16 si 16-25 nisip de concasare sort 0-4 nisip natural sort 0-4*) filer Beton asfaltic rugos Betoane asfaltice bogate cu criblura Beton asfaltic cu pietris concasat .04.nisip de concasare sort 0-4 .OPCP RO 2005/017–553. Tabel 2 Tipul mixturii asfaltice Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre Agregate naturale utilizate . 8-16 si 16-25 nisip de concasare sort 0-4 nisip natural sort 0-4*) filer Beton asfaltic deschis cu criblura Beton asfaltic concasat deschis cu pietris Beton sortat asfaltic deschis cu pietris *) Conform notei de la tabelul 4 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.filer criblura sort 4-8. pot fi realizate integral din agregate naturale de cariera sau din amestec de agregate naturale de cariera si de balastiera. COMPOZITIA MIXTURILOR Mixturile asfaltice atat pentru stratul de uzura cat si pentru stratul de legatura.Louis Berger SAS – PROINTEC S.criblura sort 4-8 si 8-16 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.pietris concasat sort 4-8. Valea lui Mihai şi Carei III. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. 8-16.A. functie de tipul mixturii asfaltice conform tabelului 2.filer criblura sort 4-8. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.filer .nisip natural sort 0-4 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF.criblura sort 4-8 si 8-16 .nisip de concasare sort 0-4 .

daca nu are obiectiuni sau eventuale propuneri de modificare. Limitele procentelor sorturilor componente din agregatul total sunt date in tabelul 3. III) si 50 lovituri pentru straturile de imbracaminte pentru celelalte clase si categorii. II. sau unele adaosuri. pentru cinci continuturi de liant repartizate de o parte si de alta a continutului de liant prestabilit.A. Toate dozajele privind agregatele si filerul. sau il comanda la un laborator autorizat.2 16 . 2. II. Valea lui Mihai şi Carei Compozitia mixturii asfaltice se stabileste pe baza unui studiu preliminar aprofundat. inclusiv partile fine. MEF. Dupa verificarea caracteristicilor obtinute pentru compozitia propusa. Studiul il face Antreprenorul in cadrul laboratorului sau autorizat. La confectionarea epruvetelor Marshall conform STAS 1338/1. 7 si 8. III (respectiv strazi de categoria I. sustinuta de studiile si incercarile efectuate impreuna cu rezultatele obtinute se supune aprobarii Inginerului. stabilita pentru fiecare categorie de mixtura. 6.OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3. densitatea aparenta.03 Lot 2 . Formula de compozitie. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Inginerul.04. absorbtia de apa).Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. dozajul de bitum se stabileste la masa totala a mixturii.la 60oC. indicele de curgere-fluaj . sunt stabilite in functie de greutatea totala a materialului granular in stare uscata. Aceste studii comporta cel putin incercarea Marshall (stabilitatea la o 60 C. numarul de lovituri vor fi de 75 pentru straturile de imbracaminte la drumuri de clasa tehnica I. accepta formula propusa de Antreprenor. 4. Granulozitatea agregatelor naturale care trebuie sa fie asigurata pentru fiecare tip de mixtura asfaltica este indicata in tabelul 4 si in figurile 1. tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice precizate in prescriptiile tehnice impuse de caietul de sarcini. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 5.

MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04.2 17 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.03 Lot 2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.A.

2 18 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF. Valea lui Mihai şi Carei DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 .

a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04.2 19 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.A.OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF.Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. MEF.2 20 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Valea lui Mihai şi Carei DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A.

elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 3 Strat de uzura Fractiuni de agregate naturale din amestecul total Filer si fractiuni din nisipuri sub 0. MEF. % Filer si nisip fractiunea (0. % Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 21 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A.Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 . % Pietris concasat cu dimensiunea peste 8 mm.1… 4) mm. % Tipul mixturii asfaltice BA 8 BA 8a 9…13 BA 16 BA 16m BA 16a 9…13 BA 25 BA 25a 6…13 BAR 16 BAR 16m BAR 16a 9…11 MASF 8 11…14 MASF 16 10…14 BAPC 16 9…13 BAD 25 BAD 25m BAD 25a 2…7 BADPC25 BADPC 25a 2…7 BADPS 25 BADPS 25a 2…7 Strat de legatura Diferenta pana la 100% 22…45 34…58 39…60 47…61 45…60 63…75 18…34 55…72 39…58 39…58 NOTÃ: Continutul de filer pentru betoanele asfaltice deschise este de minimum 2%.1 mm. % Pietris sortat cu dimensiunea peste 8 mm.04.

BADPC 25.63 mm 0. BAD 25a. BADPS 25a 90…100 73…90 42…61 28…45 20…35 14…32 10…30 5…20 2…7 Figura 8 NOTA: La betoanele asfaltice bogate în criblurã destinate stratului de uzurã si la betoanele asfaltice deschise pentru stratul de legaturã se foloseste nisip de concasaj sau un amestec de nisip de concasaj cu nisip natural.10 mm Zona de granulozitate a amestecului de agregate naturale BA 8 BA 8a 90…100 56…78 30…55 22…42 18…35 11…25 9…13 Figura 1 BA 16 BA 16m BA 16a 66…85 42…66 30…55 22…42 18…35 11…25 9…13 Figura 2 BA 25 BA 25a 90…100 72…90 54…80 40…61 30…50 20…40 15…35 8…25 6…13 Figura 3 Tipul mixturii asfaltice BAR 16 BAR 16m MASF 8 MASF 16 BAPC 16 BAR 16a Treceri prin site cu ochiuri patrate . BADPC 25a.20 mm 0.SR EN 933-2 90…100 90…100 95…100 61…74 95…100 44…59 66…82 39…53 40…55 25…37 42…66 30…42 19…28 20…25 30…55 21…31 16…22 19…22 21…42 18…25 13…20 13…20 18…35 11…15 12…16 11…15 11…25 9…11 11…14 10…14 9…13 Figura 4 Figura 5 Figura 6 Figura 7 BAD25. din care nisipul natural este în proportie de maximum: .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.25% pentru BA8 si BA16.OPCP RO 2005/017–553.50% pentru BAD25. MEF.03 Lot 2 . . BADPS 25. BAD25m. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A.30% pentru BA25. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 4 Mãrimea ochiului sitei. .04.Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. conform SR EN 933-2 25 mm 16 mm 8 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0.2 22 .

2 5. 2. Valea lui Mihai şi Carei Continutul optim de liant se stabileste prin studiile preliminare de laborator conform STAS 1338/1.0…5. 3 si trebuie sa se incadreze intre limitele recomandate in tabelul 5.3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. BADPC 25a BADPS 25. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.03 Lot 2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.0…5.2 6.4 Strat de uzura Strat legatura de Continutul de fibre active in mixturile asfaltice stabilizate cu fibre MASF 8 si MASF 16 va fi in limitele (0.5…7.0 Clasa tehnica a drumului I…V I…V I…III II…III I…II III II III IV…V IV…V IV…V IV…V I…III I…V III…V IV…V Categoria tehnica a strazii I…IV I…IV I…III II…III I…II III II III IV IV IV IV I…III I…IV III…IV IV Strat de legatura Raportul filer:liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice este conform tabelului 6.8 1. tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice prevazute. BADPS 25a Continutul de liant din masa mixturii asfaltice % 6. III.5…7. MEF.0…7. de catre un laborator de specialitate autorizat. BA 16a BA 8.0 6.5…1.5 5.7…7.04.0…7.3 6.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.7…6.5 6.0…7.0)% din masa mixturii asfaltice.1.OPCP RO 2005/017–553.1…1.5 5. BAPC 16a BAD 25m BAD 25. BAR 16a BAR 16 BA 16m Strat de uzura BA 16.7…6.5 6.5…7.3…7.A. Continutul optim de fibre se stabileste prin studii preliminare de laborator.8 1.8 1.0 6.0…5.0 4.0 4.8 0.3…1.. in functie de tipul fibrei utilizate. BA 25a BAPC 16. BAD 25a BADPC 25.5…7. 2.cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm . BA 8a BA 25. Tabel 6 Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Betoane asfaltice rugoase Betoane asfaltice bogate in criblura: .0 4. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de proba tip Marshall si confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din probe prelevate de la DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Tabel 5 Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice MASF 8 MASF 16 BAR 16m.cu dimensiunea maxima a granulei de 25 mm Beton asfaltic cu pietris concasat Betoane asfaltice deschise Raport filer:liant (recomandat) 1..5 4.3 6.6…1.2 23 .3…7.0…5.0 6.6…1.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. conditiile aratate in tabelele 7 si 8.2 24 . se efectueaza conform SR EN 12697-27. In lipsa unor dispozitii contrare prevederilor caietului de sarcini speciale. precum si din stratul gata executat. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. in timpul studiului de laborator si in timpul controalelor de fabricatie. caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri si cu bitum aditivat.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. trebuie sa indeplineasca. MEF. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor. precum si din straturile imbracamintii gata executate.04. Valea lui Mihai şi Carei malaxor sau de la asternerea pe parcursul executiei.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553.A.

5…4.5…4.OPCP RO 2005/017–553.6 1.0 1.3 2.5…4.0 1.A. kN.0 5.5 6.0 1. mm kN.0 0.3 1.5…4.5 8.5…3.5…3.5…4.5 1.6…5.5 1.5 1.0 6.0…3.5 4.5…4.5…4.0 3.5…4.0 1.5…4.5…4.0…3.5 1.5 8.4…5.2…3.9…2.6 2.6 2250 2…5 2250 2…5 2250 2…5 2300 Absorbtia de apa. Valea lui Mihai şi Carei Tabelul 7 Tipul mixturii asfaltice BA 8 BA 25 BA 8a BA 25a Tipul bitumului D 60/80 D 60/80a D 80/100 D 80/100a D 60/80 D 60/80a D 80/100 D 80/100a D 60/80 D 60/80a BAR 16 BAR 16a D 80/100 D 80/100a D 60/80 D 60/80a D 80/100 D 80/100a D 60/80 D 60/80a D 80/100 D 80/100a D 60/80 D 60/80a D 80/100 D 80/100a D 60/80 D 60/80a D 80/100 D 80/100a Clasa tehnica a drumului IV…V IV…V II III IV…V II III IV…V I II III I…II III IV…V IV…V I…V I…V III…V III…V IV…V IV…V Categoria tehnicã a strãzii IV IV II III IV II III IV…V I II III I…II III IV IV I…IV I…IV III…IV III…IV IV IV Stabilitatea (S) la 60oC.0 8.5 1.1…3.5 1. mm kg/m3.5…4.5 1.0 1.0 0.04.6 1.0 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.9…2.0…3.5 7.3…4.3 1.6 2.0 1.8…5.5 1.4…4.8…5.0…6.3…4. % vol 2…5 BA 16 BA 16a 2300 2…5 2300 3…5 BAPC 16 BAPC 16a 2300 2…5 BAD 25 BAD 25a BADPC 25 BADPC 25a BADPS 25 BADPS 25a DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.5 5.2…3.Louis Berger SAS – PROINTEC S.6 1.5…4.0 1. min 6.2 25 .1…5.0 1.6 1.0 5.5…3.0…5.5 8.5 1.5 7.5…4.0 1.5 4.0 4.5 6.3 2.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.5…4.3…4. minimum 1.03 Lot 2 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.5…3.7…4.0 1.5 1.0 2.0 8. MEF.0 1.5 4.6 1.0 4.8…5.5 1.0 1.5…4.0 9.5 1.5 1.5…4.0 7.0 Caracteristicile pe epruvete cilindrice tip Marshall Indicele de Raport S/I.5…4. Densitatea aparenta curgere (I).

0 2. max Rezistenta la deformatii permanente: Fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri. min Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 9. BA 25. max .Volum de goluri la 80 de giratii. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. min . BA 16. max Modulul de elasticitate la 15oC.0 2. max Rezistenta la deformatii permanente Fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri. KN. MPa.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. la 15oC.0 7600 4200 3600 9.5 4000 4x105 Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 10. min Tipul mixturii asfaltice BA 16m BAR 16m BAD 25m 10.OPCP RO 2005/017–553.Stabilitate (S) la 60oC. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. max Modulul de elasticitate la 15oC.zona climaterica rece Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare la 15oC. BADPC 25. 10-4 mm. %. BA 8. BAR 16a. kg/m3.5 2350 2…5 5. Tabel 9 Caracteristica Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: . 10-4 mm.Volum de goluri la 80 de giratii. max .Indice de curgere (I) la 60oC.03 Lot 2 .0…3.0 2. min . %. MPa. BAD 25a. BA 16a. BADPS 25a 5.A. %.Absorbtie de apa. BADPS 25.2 26 .Volum de goluri la 120 de giratii. BADPC BA 8a.04.zona climaterica calda . MEF.Volum de goluri la 120 de giratii.Densitate aparenta. BAD 25.5 2300 3…6 9.0…3. % vol Caracteristici pe cilindri confectionati cu presa de compactare giratorie: .5 3600 3000 4x105 Caracteristici pe cilindri confectionati la presa de compactare giratorie: .0…3. mm . min: .0 2800 4500 8. %.5 2350 3…5 5.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 8 Caracteristica Tipul mixturii asfaltice BAR 16.0 2900 4500 10. BA 25a 25a. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. min Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Vehicule de transport marfa si autobuze.5…3. max Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: .0 2.0 3.0 8. 9 si 10 se determina conform metodologiilor prevazute de reglementarile tehnice in vigoare. ale mixturilor asfaltice cu bitum. KN. SR EN 12697-3 si SR EN 12697-4. Testul Schellenberg se efectueaza conform anexei 2.03 Lot 2 .0 < 3.0 8.0 8.0 1. mm .0 5. % Rezistenta la deformatii permanente: . se face conform SR EN 12697-1.5 6. kg/m3.2 7.5 2300 3…4 10000 Temperatura 45oC2) 60oC3) 6.0 4.0 7. de la malaxor sau de la asternere. max • 3000…6000. max • > 6000 Modulul de elasticitate la 15oC. MEF. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 27 . Extragerea si recuperarea bitumului din mixtura.5 < 2. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Caracteristicile prevazute in tabelele 8.Indice de curgere (I) la 60oC.Volum de goluri. min . calculat pentru traficul de perspectiva.Zona climaterica rece 3 . iar pregatirea probelor de mixtura asfaltica in vederea extragerii bitumului din mixtura asfaltica se face conform SR EN 12697-28.OPCP RO 2005/017–553. Se excepteaza verificarea bitumului din mixturile asfaltice tip MASF. 10-4. Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697-27.0 6. Bitumul continut in mixtura asfaltica prelevata pe parcursul executiei lucrarilor.0 6. mm: Numarul mediu de vehicule1): • < 1500. max • 3000…6000.0 < 3.0 4.Densitate aparenta. max . min Deformatia permanenta la oboseala (3600 impulsuri) la 15oC.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 2 .5 6.0 < 7.Louis Berger SAS – PROINTEC S.0 NOTE: 1 . %.0 2. trebuie sa prezinte un punct de inmuiere IB cu maximum 9oC mai mare decat bitumul initial utilizat la prepararea mixturii asfaltice respective.0 4.0 7. pentru determinarea acestuia.5 < 2. max • 1500…3000.0 5.A.Fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri. max • > 6000 . 10-4 mm.0 4. max • 1500…3000.5 2300 3…4 10000 Temperatura 45oC2) 60oC3) 6. mm/h: Numarul mediu de vehicule1): • < 1500.0 7.Stabilitate (S) la 60oC.5…3. max Tipul mixturii asfaltice MASF 8 MASF 16 0.0 3600 1200 9.Zona climaterica calda Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice tip Marsjall. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 10 Caracteristica Test Schellenberg.Adancimea fagasului. bitum modificat si bitum aditivat se face conform STAS 1338-1 si STAS 1338-2.2 0.0 < 4. in 24 h.0 3. MPa.0 < 7.Viteza de deformatie la ornieraj (VDOP).0 4000 1000 9. Determinarea punctului de inmuiere IB se face conform STAS 60.0 8.04. min .0 1.0 < 4.

Pentru controlul temperaturii. rezervoarele calde.11) l. a agregatelor naturale si a mixturii asfaltice si sa asigure o precizie a dozarii de +3% pentru agregatele naturale si de +2% pentru bitum si filer.A.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste 190oC. in procesul tehnologic. in scopul evitarii modificarii caracteristicilor liantului. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. pe computer. MEF. a caror functionare trebuie verificata frecvent.3%. 3. In cazul dozarii volumetrice a bitumului se va tine seama de faptul ca densitatea acestuia. Datele privind verificarile trebuie trecute intr-un registru specific. Abaterea pentru continutul de bitum fata de dozajul stabilit prin reteta aprobata de Inginer privind compozitia mixturii asfaltice este de +0. incalzirea si dozarea bitumului Statia de asfalt trebuie sa aiba rezervoare pentru depozitarea unei cantitati de bitum mai mare sau cel putin egala cu media zilnica de consum. evitandu-se supraincalzirea acestuia. care sa DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei In cazul in care nu se dispune de aparatura prevazuta de SR EN 12697-3 sau SR EN 12697-4.09…1. recuperarea bitumului se face conform STAS 1338-2. In cazul instalatiilor in flux continuu. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa aiba capacitatea de fabricatie de minimum 80 t/h la o umiditate de 5%. Stocarea si dozarea filerului La statia de asfalt. recipientele de bitum si echipamentul de uscare trebuie sa fie dotate cu termometre.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. variaza cu temperatura astfel incat la 150 oC…180oC. respectiv corelarea cantitatii de agregat natural total cu cantitatea de bitum introdusa in uscator-malaxor se face automat. 1 kg de bitum rutier are un volum de (1. resortare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale. Resortarea este obligatorie pentru instalatiile in flux discontinuu. III. Fiecare dintre rezervoare trebuie sa aiba un indicator de nivel gradat si un dispozitiv de incalzire a liantului pana la temperatura necesara. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa fie dotata cu un sistem automat de alimentare si dozare a bitumului. corectia de umiditate.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 28 . dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului si filerului. Stocarea. aceasta trebuie dotata cu sisteme de inregistrare si afisare a temperaturii bitumului. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice Centralele de preparare trebuie sa fie automatizate si dotate cu dispozitive de predozare.Louis Berger SAS – PROINTEC S. filerul trebuie sa fie depozitat in silozuri prevazute cu dispozitive de alimentare si extragere corespunzatoare (pneumatica). STATIA DE ASFALT Statia de asfalt va trebui sa fie dotata si sa prezinte caracteristici tehnice care sa permita obtinerea performantelor cerute de diferitele categorii de mixturi prevazute de Caietul de sarcini. precum si dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu liantul bituminos. Indiferent de tipul instalatiei. uscare.

03 Lot 2 .2 0…0. astfel incat sa permita depozitarea volumului de agregate necesar lucrarilor.OPCP RO 2005/017–553. ea trebuie sa fie prevazuta cu o capota pentru a impiedica pierderea prafului prin dispersie. Depozitarea se va face pe sorturi. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.1…0. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de blocare pentru impiedicarea golirii malaxorului inainte de terminarea duratei de malaxare. mm 25…31.04. Platformele trebuie sa fie pavate (cu beton de ciment sau asfalt.1 Abateri admise fata de doxaj.5 16…25 8…16 4…8 1…4 0. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de echipamentul mecanic necesar pentru alimentarea uniforma a agregatelor astfel incat sa se mentina o productie constanta. MEF.5 Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice va fi dotata si cu echipamentul mecanic necesar pentru uscarea si incalzirea agregatelor.63 0. Nu se admite folosirea filerului aglomerat. Tabel 11 Fractiunea. dozarea. cu toleranta (pe volum) de +1. Stocarea. in silozuri de tip descoperit. uscarea si incalzirea agregatelor Antreprenorul va trebui sa asigure stocarea a cel putin o treime din agregatele necesare lucrarii pentru 1 an de lucru. avand in vedere ca depozitele nu trebuie sa fie mai inalte de 6 m si cu un raport de lungime/latime de 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 29 . etichetate. Valea lui Mihai şi Carei permita dozarea filerului. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Malaxarea Instalatia de preparare a mixturilor trebuie sa fie echipata cu un malaxor capabil de a produce mixturi asfaltice omogene.A. tabel 4). Zona in care sunt depozitate agregatele trebuie sa fie usor accesibila si cu scurgerea apelor asigurata. si suficient de late. pe platforme amenajate cu pereti despartitori pentru evitarea contaminarii sorturilor. Daca. Agregatele trebuie sa fie dozate gravimetric iar instalatia de dozare trebuie sa permita alimentarea agregatelor conform retetei aprobata de Inginer privind compozitia mixturii asfaltice. cuva malaxorului nu este inchisa.20…0. cu abaterile admise fata de granulozitatea prescrisa din tabelul 11 (conform SR 174-2. % +5 +5 +5 +5 +4 +3 +2 +1.5% fata de dozajul din reteta aprobata de Inginer.Louis Berger SAS – PROINTEC S.

04. amenajarea corespunzatoare a depozitelor de agregate (betonarea platformelor. 2. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE Fabricarea mixturilor asfaltice pentru imbracamintile rutiere bituminoase va trebui realizata numai in statii automate de asfalt.OPCP RO 2005/017–553. a cailor de acces la depozite si la instalatia de preparare a mixturilor.2 30 . Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceluiasi bitum de mai multe ori. asigurarea scurgerii si indepartarii apelor. acesta va trebui sa fie incalzit. etc.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Daca amenajarile nu sunt terminate sau prezinta deficiente. Stocarea si incarcarea mixturilor La iesirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive si luate masuri speciale pentru evitarea segregarii mixturii asfaltice in timpul stocarii si/sau la incarcarea in mijloacele de transport. ca anrobarea celor mai mari granule sa fie asigurata intr-un mod corespunzator.2. existenta peretilor despartitori intre sorturile de agregate. acestea se vor completa sau se vor reface inainte de autorizarea statiei de asfalt de catre Inginer. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 5. fara pierderi de materiale. suprafete suficiente de depozitare. observatii vizuale. in limitele tolerantelor admise.A. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT Inaintea inceperii executiei.2. Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci (vezi figura 9). MEF.03 Lot 2 . temperaturile diferitelor tipuri de bitumuri la prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa fie cuprinse intre urmatoarele valori: 165oC la 175oC pentru mixturi cu bitum D 60/80 160oC la 170oC pentru mixturi cu bitum D 80/100. Antreprenorul trebuie sa supuna acceptarii Inginerului lucrarii. 4. si tabel 1. Valea lui Mihai şi Carei Durata de malaxare va fi functie de tipul de instalatii de preparare si tipul de mixturi si se va stabili in cadrul operatiunii de reglare a statiei de asfalt inaintea inceperii fabricatiei.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a depozitelor la statie si a celor intermediare. Conditia pentru autorizare o constituie si existenta tuturor dotarilor si amenajarilor la statie. pct. Daca se foloseste buncar de stocare. O atentie deosebita se va da in special respectarii prevederilor privind continutul de liant si se va urmari prin. Inginerul va verifica atestarea statiei de asfalt si va autoriza punerea ei in functiune dupa ce va constata ca debitele fiecarui constituent permit obtinerea amestecului prescris. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Toleranta admisa a temperaturii bitumului este de +3oC. statia de asfalt care va fi utilizata la realizarea lucrarilor. III. ca dispozitivele de masurare a temperaturilor sunt etalonate si ca malaxorul functioneaza corespunzator. III. Conform SR 174-2.). DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

2. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. atunci este necesara determinarea penetratiei acestuia. Dupa incalzirea agregatelor naturale in uscator. Conform SR 174-2. trebuie sa nu depaseasca 0. si tabel 1.calibrarea dozatoarelor calde si reci pentru agregate. Toleranta admisa a temperaturii mixturii asfaltice la iesirea din malaxor este de +5%.Louis Berger SAS – PROINTEC S. dozat separat. Dupa autorizarea statiei de asfalt de catre Inginerul lucrarii. Incalzirea agregatelor naturale se va face in uscatorul instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice. temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie sa fie intre urmatoarele valori: 160oC … 180oC pentru mixturi cu bitum D 60/80 155oC … 170oC pentru mixturi cu bitum D 80/100. 2. pentru a evita arderea liantului. Se introduce bitumul incalzit. Durata de amestecare este in functie de tipul instalatiei si trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos. si tabel 1.5% si trebuie verificat cel putin odata pe zi. tinand seama de racirea care are loc in timpul transportului si a asteptarilor in conditiile climatice concrete. astfel incat curba de granulozitate a amestecului de agregate naturale obtinuta. predozatoarele instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice trebuie reglate prin incercari. conform dozajelor stabilite si se introduc in malaxor unde se amesteca. in limitele de toleranta din tabelul 11. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. cu filerul rece. Conform SR 174-2 pct.03 Lot 2 . sa corespunda celei calculate in laborator.2 31 . REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE Inainte de autorizarea statiei de asfalt. Valea lui Mihai şi Carei Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata reincalzirea bitumului. sa se asigure temperatura ceruta la asternerea si compactarea mixturii.OPCP RO 2005/017–553. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A. Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor va fi stabilita astfel ca. Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci (vezi figura 9). III. 2. dozat in prealabil si se continua amestecarea. Se interzice incalzirea agregatelor peste 190oC. acestea se resorteaza pe ciururile instalatiei apoi se cantaresc.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea lui. 165oC … 180oC pentru mixturi cu bitum D 80/100.2. Continutul de apa al agregatelor dupa uscare.2. temperatura agregatelor naturale in uscator trebuie sa fie intre urmatoarele valori: 170oC … 190oC pentru mixturi cu bitum D 60/80. MEF. pct.2. 6. Antreprenorul trece la operatiuni de reglare si etalonare: . Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci (vezi figura 9).04.

Autorizatia de punere in exploatare va fi data de Inginer dupa ce va constata ca debitele fiecarui constituent permit sa se obtina amestecul prescris in limitele tolerantelor admise.calibrarea dozatorului pentru liant. Daca.2 32 .Louis Berger SAS – PROINTEC S. . MEF. CONTROLUL FABRICATIEI Controlul calitatii mixturilor asfaltice trebuie facut prin verificari preliminare.A. urmare reglajelor.OPCP RO 2005/017–553. cu atat mai mult in caz de anulare a autorizatiei.a dispozitivelor de masurare a temperaturilor. . in tot timpul cat dureaza operatiunile pentru obtinerea autorizatiei de punere in exploatare. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. cu frecventa mentionata in tabelul 12. . Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plata pentru imobilizarea utilajului si/sau a personalului care-l deserveste. Antreprenorul va trebui sa le inlocuiasca. anumite aparate sau dispozitive ale instalatiei se dovedesc defectuoase. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.verificarea functionarii malaxorului. . dupa care sa supuna din nou aprobarii Inginerului autorizatia de punere in exploatare. III.verificarea ecranului dozatorului.03 Lot 2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.calibrarea dozatorului pentru filer. Valea lui Mihai şi Carei . 7. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04. verificari de rutina in timpul executiei si verificari in cadrul receptiei la terminarea lucrarilor. sa efectueze din nou reglajul.

a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A.Controlul de calitate in vederea receptiei imbracamintei. inainte de adaugarea liantului (aceasta trebuie corelata cu dozajul de bitum stabilit pentru mixtura.2 33 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 10. inclusiv starea de curatenie (continutul de impuritati) a agregatelor Temperatura liantului la introducerea in malaxor Temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din toba de uscare Functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare Granulozitatea amestecului de agregate naturale la iesirea din malaxor. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 12 Faza Studiu Natura controlului sau verificarii Studiul compozitiei mixturii Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii. Fluaj Densitatea aparenta Marshall Absorbtia de apa Marshall Categoria* controlului A B C x x x x Frecventa controlului sau a verificarii pentru fiecare tip de produs inaintea inceperii fabricatiei fiecarui tip de mixtura la inceputul campaniei de lucru sau ori de cate ori se utilizeaza alte agregate permanent permanent la inceputul fiecarei zile de lucru zilnic sau ori de cate ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice in fiecare ora a programului de lucru zilnic. in functie de productivitatea statiei * A .03 Lot 2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF. inclusiv stabilirea duratei de malaxare Incadrarea agregatelor in zona de granulozitate indicata in caietul de sarcini pentru tipul de mixtura asfaltica proiectat. inclusiv abaterile admisibile la continutul de liant) Temperatura mixturilor asfaltice la preparare Incadrarea dozajului de bitum in dozajul stabilit in laborator Verificarea compozitiei mixturii asfaltice: granulozitatea agregatelor si dozajul de bitum. B .OPCP RO 2005/017–553.2. C .Controlul de calitate in timpul executiei imbracamintei. care trebuie sa corespunda dozajelor stabilite de laborator. prin extractii zilnic x x x x Executi e x x x x cate o proba de 20 kg la fiecare 200-400 to de mixtura.Incercari preliminare de informare si pentru stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04.2. cu tolerantele admise indicate in tabelul 11 si la pct. din caietul de sarcini Caracteristicile fizico-mecanice: Stabilitatea la 60oC Indicele de curgere.

Compactarea si umiditatea trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata stratului suport. este determinat de productivitatea instalatiei de preparare a mixturii asfaltice si de punerea in opera. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. astfel incat sa fie evitate intreruperile procesului de executie a imbracamintii.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1. La distante de transport mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30 minute.2 34 . fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica.Louis Berger SAS – PROINTEC S. care trebuie sa fie curatate de orice corp strain si uscate inainte de incarcare. Materialele neaderente. urmarindu-se degajarea pietrelor de surplusul agregatelor de colmatare. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. IV. etc. precum si pe vreme rece (+10oC…+15oC). dupa caz. Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata. Stratul suport se va amorsa obligatoriu in urmatoarele cazuri: pentru strat de legatura pe stratul de baza din mixtura asfaltica sau pe stratul suport din imbracaminti asfaltice existente.) este interzisa. aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza. se efectueaza cu autocamioanele cu bene metalice bine protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatura. In cazul stratului suport din macadam. pacura. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. indiferent de anotimp.04. fie prin frezare. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Amorsarea La executarea imbracamintilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru si stratul suport cu o emulsie de bitum cationica cu rupere rapida. conform prevederilor din proiectul de executie. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE Transportul pe santier a mixturii asfaltice preparate.A. autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale. acesta se curata si se matura. Volumul mijloacelor de transport. stratul suport trebuie bine curatat. Valea lui Mihai şi Carei IV. Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta (motorina. MEF. care trebuie sa fie conform proiectului de executie. cotele stratului suport. care poate regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.03 Lot 2 . LUCRARI PREGATITOARE Pregatirea stratului suport Inainte de asternerea mixturii. praful si orice poate afecta legatura intre stratul suport si imbracamintea bituminoasa trebuie indepartat. In cazul in care stratul suport este constituit din imbracaminti existente. 2. imediat dupa incarcare.OPCP RO 2005/017–553. Amorsarea stratului suport se va face cu un dispozitiv special. Dupa curatare se vor verifica.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. ramase in capatul benzii.03 Lot 2 . IV. Dupa amorsare se asteapta timpul necesar pentru ruperea si uscarea emulsiei bituminoase. Liantul trebuie sa fie compatibil cu cel utilizat la folosirea mixturii asfaltice.OPCP RO 2005/017–553.2 35 - . 18.10. Concomitent se efectueaza si curatirea buncarului si grinzii vibratoare a repartizatorului.A. trebuie sa fie de (0. ASTERNEREA Asternerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie-octombrie la temperaturi atmosferice de peste 10oC. 5. In functie de natura stratului suport. Valea lui Mihai şi Carei pentru strat de uzura pe strat de legatura cand stratul de uzura se executa la interval mai mare de trei zile de la executia stratului de legatura. 3. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat. In cazul lucrarilor executate in spatii inguste (zona casetelor) asternerea mixturilor asfaltice se poate face manual. La utilizarea bitumului tip D 60/80 asternerea se face pana la 15 septembrie. Amorsarea se va face in fata finisorului la o distanta maxima de 100 m.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF. rosturile se acopera pe o latime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic. Caracteristicile emulsiei trebuie sa fie de asa natura incat ruperea sa fie efectiva inaintea asternerii mixturii bituminoase. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii ramasa necompactata in amplasamentul o repartizatorului. 4 si NR. Materialele geosintetice se aplica pe un strat nou de mixtura asfaltica in grosime de minimum 2 cm. Aceasta operatie se face in afara zonelor pe care exista sau urmeaza a se asterne mixtura asfaltica.04. ramasa dupa aplicarea amorsajului. cand grosimea totala a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu pe fiecare strat si pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. cu repartizatoare-finisoare prevazute cu sistem de nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnica I.3…0. in conditiile unui timp uscat. se compacteaza imediat suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixturi. cantitatea de bitum pur. II si III si care asigura o precompactare. La imbracamintile bituminoase executate pe strat suport de beton de ciment sau macadam cimentat. se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere. In cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi se recomanda acoperirea totala a zonei respective cu straturi bituminoase. Punerea in lucru a geogrilelor si/sau a materialelor geotextile combinate se va face conform prevederilor din ANEXELE NR. armate cu geosintetice. conform prevederilor de la pct.5) kg/mp. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Capatul benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal. pana la 120 C.

temperaturile prevazute in tabelul 13. in mod uniform. depasind rostul cu 5…10 cm. cand benzile adiacente se executa in aceeasi zi. Tabel 13 Tipul liantului D 60/80 D 80/100 Temperatura mixturii asfaltice la asternere o C min. cu ajutorul unui aport de material proaspat depus inainte de compactare. se taie pe toata grosimea stratului. Antreprenorul trebuie sa dispuna de un personal calificat pentru a corecta eventualele denivelari.04. longitudinale si transversale. La executarea imbracamintilor bituminoase o atentie deosebita se va acorda realizarii rosturilor de lucru. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. trebuie sa existe in permanenta. La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. suficienta mixtura necesara pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu. Valea lui Mihai şi Carei Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare.OPCP RO 2005/017–553. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. la propunerea Antreprenorului. ca urmare a unei intreruperi accidentale. longitudinal si/sau transversal. Mixturile asfaltice a caror temperatura este sub cea prevazuta in tabelul 13 vor fi refuzate si evacuate urgent din santier.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 145 140 Temperatura mixturii asfaltice la compactare o C mm inceput sfarsit 140 110 135 100 Masurarea temperaturii va fi efectuata din masa mixturii. In cazul rostului longitudinal. Suprafata nou creata prin taiere va fi amorsata. MEF. in functie de tipul liantului.A.2 36 . Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor de la statie si cat se poate de constanta ca sa se evite total intreruperile. dupa realizarea unui sector experimental. latimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor longitudinale ce urmeaza sa fie executate. astfel incat sa apara rostul. atat din punct de vedere al grosimii cat si cel al afanarii. care trebuie sa fie foarte regulate si etanse.03 Lot 2 . zonele aferente rostului de lucru. Atunci cand acest lucru nu este posibil. astfel incat sa rezulte o muchie vie verticala. impingandu-se inapoi cu o racleta. imediat dupa asternere. operatie dupa care se efectueaza compactarea pe noua banda. Grosimea maximala a mixturii raspandite printr-o singura trecere este cea fixata de caietul de prescriptii speciale sau de Inginer. In buncarul utilajului de asternere. taierea nu mai este necesara. acest surplus de mixtura repartizata. in buncarul finisorului. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. iar mixtura pentru banda adiacenta se asterne. Asternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare. Antreprenorul supune aprobarii Inginerului. In acelasi fel se va proceda si cu mixturile asfaltice care se racesc in buncarul finisorului.

care sa efectueze testele de compactare necesare. Atunci cand exista si strat de baza bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic. in functie de performantele acestora.1. . rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intretesut. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaza cu compactoare cu pneuri si compactoare cu rulouri netede. de tipul si grosimea stratului de imbracaminte. 18.03 Lot 2 . astfel incat sa se obtina o grosime constanta a acestuia. in fiecare punct al stratului. In plan liniile de decapare. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. IV. cu panta de 0.presiunea de umflare a pneurilor si incarcatura compactorului. . pe o lungime variabila in functie de grosimea noului strat. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. .A. utilizand mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenta. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se determina. pe un sector experimental. care sa asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si fiecare strat in parte. pana la nivelul superior al ambelor straturi (nou si existent). pentru a asigura un numar de treceri pe cat posibil constant. Inginerul poate cere interventia unui laborator autorizat. Incercarile de etalonare vor fi efectuate sub responsabilitatea Antreprenorului.2 37 . la 45o.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Legatura transversala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt existent al drumului se va face dupa decaparea mixturii din stratul vechi.temperatura de asternere. Metoda de compactare propusa va fi considerata satisfacatoare daca se obtine pe sectorul experimental gradul de compactare minim mentionat la pct.5%. Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafetei. .planul de lucru al fiecarui utilaj.viteza de mers a fiecarui utilaj.OPCP RO 2005/017–553. cu alternarea lor.04.Louis Berger SAS – PROINTEC S. prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate. COMPACTAREA La compactarea mixturilor asfaltice se aplica tehnologii corespunzatoare. numarul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate. urmata de asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice. 4. Antreprenorul propune Inginerului: .sarcina si alte specificatii tehnice ale fiecarui utilaj. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. fara ca aceasta sa fie inferioara celei minime fixata in articolul precedent. Aceasta experimentare se face inainte de inceperea asternerii stratului in lucrarea respectiva. astfel incat sa se obtina un grad de compactare conform tabelului 15. Valea lui Mihai şi Carei Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzura se vor decala cu minimum 10 cm fata de cele ale stratului de legatura. MEF. se recomanda sa fie in forma de V. pe cheltuiala Antreprenorului. Urmare acestor incercari.

pe baza constatarilor pe teren. cu o viteza mai redusa la inceput. 2..stropire cu bitum 0.2 38 .5 kg/mp. MEF. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executata astfel incat sa se obtina valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate si suprafatare.04. Tabel 14 Tipul stratului A Compactor cu pneuri de 160 kN Strat de uzura Strat de legatura 10 12 Ateliere de compactare B Compactor cu rulouri Compactor cu rulouri netede de 120 kN netede de 120 kN Numar de treceri minime 4 12 4 14 Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie. in special in lungul bordurilor.4. Valea lui Mihai şi Carei Conform pct. primele treceri efectuandu-se in zona rostului dintre benzi. Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie.03 Lot 2 . prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI Pentru sectoarele ce se executa dupa 1 octombrie sau executate inainte de aceasta data in zone umbrite si cu umiditate excesiva sau cu trafic redus.raspandire de nisip (de preferinta de concasaj) 3. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. iar micile denivelari care apar pe suprafata imbracamintii vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea benzii. pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se considera ca numarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 14. etc. Suprafata stratului se controleaza in permanenta. cu rupere rapida cu 60% bitum diluat cu apa (o parte emulsie cu 60% bitum pentru o parte apa curata nealcalina) si raspandire de nisip 0…4 mm cu un continut cat mai redus de praf.A. sub 0. 5. Protejarea se va face prin stropire cu bitum sau cu emulsie cationica. . apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata. suprafata imbracamintei va fi protejata.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. in jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare. pentru a evita valurirea imbracamintii si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului. Compactarea se executa pentru fiecare strat in parte.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Numarul atelierelor de compactare se va stabili in functie de dotarea Antreprenorului cu compactoare (grele.) si de numarul punctelor de asternere-compactare. in urmatoarele cantitati: a. se compacteaza cu maiul mecanic sau cu maiul manual.4 din SR 174-2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. IV. Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri. in tandem.1 mm. Locurile inaccesibile compactorului.. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553. aceasta realizandu-se numai cu aprobarea Inginerului. .5 kg/mp. Pe sectoarele in rampa. Compactarea se executa in lungul benzii.

pregatirea stratului suport: zilnic la inceperea lucrarilor pe sectorul respectiv. Valea lui Mihai şi Carei b. inainte de compactare: cate o proba de 20 kg pentru fiecare 200…400 tone de mixtura asfaltica. MEF.densitatea aparenta .03 Lot 2 . .04.modul de executie a rosturilor: zilnic.8-1) kg/mp. indiferent de tipul mixturii.raspandire nisip 3. IV. . trebuie sa se verifice cu frecventa mentionata mai jos urmatoarele: .modul de compactare: zilnic.2 39 . 6.A.. Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se face pe epruvete Marshall prelevate de la malaxor sau de la asternere.absorbtia de apa .000 m2 suprafata executata (conform SR 174-2:1997/C1:1998) pe care se vor determina urmatoarele caracteristici: ⇒ la toate tipurile de mixturi asfaltice. .5 kg/mp.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. . pentru stratul de uzura si stratul de legatura: . in functie de productivitatea instalatiei.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.temperaturile mixturilor asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi. .stropire cu emulsie cationica cu 60% bitum diluat cu apa (0.gradul de compactare aceste caracteristici trebuie sa fie conforme cu cele din tabelul 15. CONTROLUL PUNERII IN OPERA In cursul executiei imbracamintilor rutiere bituminoase.. Verificarea calitatii stratului bituminos executat se va face pe o placa de minimum (40x40) cm pentru fiecare 7.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

la temperatura de 45oC pentru zona climaterica rece si respectiv de 60 oC pentru zona climaterica calda. Rezistenta la deformatii permanente se masoara prin determinarea vitezei de deformatie la ornieraj si/sau adancimea fagasului. MEF. max Temperatura 45oC 6.0 5. max Temperatura 45oC 60oC 6.0 NOTA: Vehicule de transport marfa si autobuze. sunt prezentate in tabelul 16.Louis Berger SAS – PROINTEC S.0 < 4. II: . Controlul compactarii In cursul executiei compactarii. MASF 16 si mixturile asfaltice destinate stratului de uzura. mm/h. BADPC 25.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. BA 16. BAPC 16a BA 8.0 4. Tabel 16 Numarul mediu de vehicule1) < 1500 1500…3000 3000…6000 > 6000 Viteza de deformatie la ornieraj (VDOP).0 7. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 15 Tipul mixturii asfaltice Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre: MASF 8 MASF 16 Beton asfaltic rugos: BAR 16m BAR 16a BAR 16 Beton asfaltic bogat in criblura: BA 16m BA 8a. min 2300 2300 2250 Absorbtia de apa.0 60oC 8.0 2. in 24 h calculate. %. I. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. pentru traficul de perspectiva.0 < 7.A.0 9.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.0 6. Antreprenorul trebuie sa vegheze in permanenta la: DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04. BADPS 25a BAD 25. II si categoria tehnica a strazii.0 4. BA 16a. pentru clasa tehnica a drumului I. % vol Grad de compactare. kg/m3. Valorile admisibile. BADPS 25 Densitatea aparenta. BA 25a. mm. BAPC 16 Beton asfaltic deschis: BAD 25m BAD 25a.0 < 2.0 8.5 Adancimea fagasului.5 < 3.rezistenta la deformatii permanente.0 3.ogiei stabilite de reglementarile tehnice in vigoare.2 40 . in functie de trafic. BA 25a. min 97 96 2…6 4…7 2300 2250 2…6 96 2250 2200 3…8 96 ⇒ la MASF 8. BADPC 25a. conform metodol. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

prin determinarea densitatii aparente pe placute sau carote si raportarea acesteia la densitatea aparenta a aceluiasi tip de mixtura asfaltica prelevata de la malaxor sau asternere (inainte de compactare). .2 41 .A. Valea lui Mihai şi Carei . prin analize de laborator sau in situ. Reglarea nivelmentului Atunci cand caietul de prescriptii speciale prevede o reglare a nivelmentului in raport cu repere independente soselei. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. pe tot parcursul executiei. sa opreasca lucrarile pe santier pana cand Antreprenorul va lua masurile necesare de remediere. in cazul unui autocontrol insuficient din partea Antreprenorului.3 m de la marginea stratului) ca si in fiecare dintre profilele transversale ale proiectului si eventual in toate celelalte puncte fixate de Inginer.utilajele prescrise atelierului de compactare sa fie efectiv pe santier si in functiune continua si regulata. limitate si izolate cu defectiuni vizibile.5 cm. se iau in prezenta delegatului Antreprenorului si Inginerului. Toleranta pentru ecarturile constatate in raport cu cotele prescrise pentru ambele straturi (de legatura si/sau de uzura) este +/. Gradul de compactare este stabilit de raportul dintre densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat si densitatea aparenta determinata pe cilindrii Marshall pregatiti in laborator. presiunea in pneuri. Probele intacte.OPCP RO 2005/017–553. incheindu-se un proces verbal.elementele definite practic in timpul incercarilor (sarcina fiecarui utilaj. absorbtia de apa si gradul de compactare al mixturilor asfaltice din care sunt realizate imbracamintile. Inginerul lucrarii isi rezerva dreptul ca. Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel incat ele sa prezinte cat mai corect aspectul calitativ al imbracamintii executate. Determinarile se vor face conform STAS 1338/1 si STAS 1338/2. distanta maxima de departare intre finisor si primul compactor cu pneuri) sa fie respectate cu strictete.04. Conditiile tehnice pentru aceste caracteristici sunt prezentate in tabelul 15.03 Lot 2 . pe suprafete corespunzatoare a fiecarei zi de lucru. care vor purta o mentiune speciala. verificarea cotelor este facuta in contradictoriu.1. prelevate din imbracaminte (pe fiecare strat in parte). stabilite de Inginer sau de comisia de receptie se pot preleva probe suplimentare.Louis Berger SAS – PROINTEC S.etapele executiei sa fie cele stabilite la incercari. se va determina de catre Antreprenor.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF. planul de mers. In cazul analizelor de laborator se determina densitatea aparenta. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. . viteza. Pentru caracterizarea unor sectoare. Calitatea compactarii straturilor imbracamintilor bituminoase.2 si 0. in ax si la margine (intre 0. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. la aproximativ 1 m de la marginea imbracamintii. din aceeasi mixtura asfaltica. Verificarea gradului de compactare in laborator se efectueaza pe epruvete formate din probe intacte.

2 42 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei Daca tolerantele sunt respectate in 95% din punctele controlate.04. reglarea este considerata convenabila. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Louis Berger SAS – PROINTEC S.A.

drumuri de clasa tehnica V Uniformitatea in profil longitudinal. unitati SRT: • drumuri de clasa tehnica I…II • drumuri de clasa tehnica III • drumuri de clasa tehnica IV…V . Aspectul suprafetei 1) Conditii de admisibilitate < < < < 2.55 > 0.Rugozitatea cu pendulul SRT.drumuri de clasa tehnica I…II . slefuite STAS 8849 STAS 8849 Reglementari tehnice in vigoare cu aparatul de masura Gip Tester Vizual NOTE 1 . zone poroase. Indice de planeitate. IRI.95 > 0.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.drumuri de clasa tehnica IV . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Uniformitatea suprafetei de rulare in profil longitudinal se verifica in axa la drumuri si in axa si la rigole la strazi. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI Imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 17. fie prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.0 SR 174-2 < 4.04. HS.Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea indicelui de planeitate IRI.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 1.drumuri de clasa tehnica III . mm . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.5 Metoda de incercare Reglementari tehnice in vigoare privind masuratori cu nalizorul de profil longitudinal (APL) < 3.6 > 0. Tabel 17 Caracteristica Planeitatea in profil longitudinal. deschise.Coeficient de frecare (µGT): • drumuri de clasa tehnica I…II • drumuri de clasa tehnica III…V Omogenitate.OPCP RO 2005/017–553. mm: • drumuri de clasa tehnica I…II • drumuri de clasa tehnica III • drumuri de clasa tehnica IV…V .0 < 5. MEF.03 Lot 2 .1) Denivelari admisibile masurate sub dreptarul de 3 m. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE V. m/km: .drumuri de clasa tehnica III…V Rugozitatea2) . fisuri.drumuri de clasa tehnica I si strazi de categoria tehnica I…III .7 Aspect fara degradari sub forma de exces de bitum.2 43 .drumuri de clasa tehnica II si strazi de categoria IV in alte zone decat cele din zona rigolelor) . Valea lui Mihai şi Carei V.A.5 3.5 4.7 > 0.Rugozitatea geometrica.5 5.0 > 80 > 70 > 60 > 0.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. inainte de data receptiei la terminarea lucrarilor.Rugozitatea se determina fie prin masurari cu pendulul SRT.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. fie prin masurarea rugozitatii geometrice HS. Valea lui Mihai şi Carei 2 . In caz de litigiu se determina rugozitatea cu pendulul SRT.2 44 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Determinarea caracteristicilor suprafetei imbracamintei se efectueaza in termen de o luna de la executia acestora.04. MEF.

A. Abaterile in plus nu constituie motiv de respingere a lucrarii. MEF. efectuate la 1 m de marginea imbracamintii.04. atat pentru stratul de legatura cat si pentru stratul de uzura la drumuri si in intervalul +2. Verificarea grosimii imbracamintii se face in functie de datele inscrise in buletinele de analiza intocmite pe baza incercarii probelor din imbracamintea gata executata. pentru fiecare strat in parte.03 Lot 2 . Eventualele abateri limita locale admise pot fi de maximum +50 mm. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. in conformitate cu prevederile STAS 6400. Abaterile limita locale admise in minus fata de grosimea prevazuta in proiect.2 45 . Latimile straturilor vor fi cele prevazute in proiect. pot fi de maximum 10%. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA Verificarea elementelor geometrice include si indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie. 2. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. inainte de asternerea mixturilor asfaltice.Louis Berger SAS – PROINTEC S.5 mm/m pentru strazi cu mai mult de 2 benzi pe sens. Abaterile limita locale la cotele profilului longitudinal sunt de +5 mm. iar la aprecierea comisiei de receptie prin maximum doua sondaje pe km.OPCP RO 2005/017–553. fata de cotele profilului proiectat si cu conditia respectarii pasului de proiectare prevazut. Valea lui Mihai şi Carei V. Pantele profilului transversal si ale celui longitudinal sunt indicate in proiect. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Grosimea straturilor trebuie sa fie cea prevazuta in profilul transversal tip din proiect. Abaterile limita admise la pantele profilelor transversale pot fi cuprinse in intervalul +5 mm/m.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

La strazi cota in axa de verifica in proportie de 20% din lungimea traseului. pe toata lungimea traseului in punctele de schimbare ale declivitatilor.04. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. VI. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) Receptia preliminara a lucrarilor de catre Inginer se efectueaza conform Regulamentului de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora. 20. Verificarea uniformitatii suprafetei de rulare se face conform pct.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volumul 4 din 1996.OPCP RO 2005/017–553. se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante. Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa drumului pe minimum 10% din lungimea traseului. aprobat cu HG 273/94.A. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Evidenta tuturor verificarilor in timpul executiei lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei preliminare.03 Lot 2 . toate eventualele defectiuni ce vor apare se vor remedia de catre Antreprenor.1 si pe probe ce se iau pentru verificarea calitatii imbracamintii. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei VI. RECEPTIA LUCRARILOR VI. In perioada de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive. iar cotele rigolelor. Comisia de receptie examineaza lucrarile executate fata de documentatia tehnica aprobata si de documentatia de control intocmita in timpul executiei. VI. RECEPTIA FINALA Receptia finala se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive.2 46 . RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE Receptia pe faze determinante. privind straturile de legatura si de uzura. 2. 3. Verificarea grosimii se face ca la punctul 21. 1.5. stabilite in proiectul tehnic. MEF.Louis Berger SAS – PROINTEC S. care este de un an de la data receptiei preliminare a imbracamintii.

2 47 .2 AMORSAJ CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA 0.6 kg/mp R8a R9a STRAT DIN BINDER DE CRIBLURA BAD25 6cm STRAT UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA MASF16 4cm DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MASURARE VII. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: R4a.03 Lot 2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A. Valea lui Mihai şi Carei VII. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.04. MEF. 1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

cu metodologia pe baza aplicata in vederea verificarii procesului de amestecare a aditivului cu bitum si cu tehnologia de preparare. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA NR. 1/10 mm Punctul de inmuiere. (ii) bitum gata modificat in fabrica si transportat apoi pe amplasament. In ambele cazuri.04. CARACTERISTICILE MATERIALELOR Aditivul utilizat se va obtine dintr-un agent modificator corespunzator. Aditivul va fi introdus in ordine dupa agregatele concasate si inainte de bitum precum si in cantitatea indicata de fabricant. min Stabilitate la incalzire in film subtire a bitumului la 163oC (metoda TFOT sau RTFOT): .8 50 9 40 60 48 Metoda de verificare STAS 42 STAS 60 SR 61 STAS 113 Reglementari tehnice in vigoare . oC. (i) agentul modificator este adus pe amplasament si apoi in statia de asfalt si anume in malaxor. 2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. oC. %. min . se regasesc in paragrafele respective din Caietul de sarcini generale. max Revenire elastica la 13oC. max .pierdere de masa. Caracteristica Penetratie la 25oC. min Punct de rupere Fraas. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 1. Antreprenorul va specifica termenele la care urmeaza sa se faca toate incercarile necesare pe probe de bitum. Vor fi analizate urmatoarele doua metode de modificare a compozitiei bitumului. cm. max . precum si perioada de timp necesara considerata rezonabila pentru aprobarea produsului de catre Inginer.cresterea punctului de inmuiere.penetratie reziduala (Pf/Pi. DATE GENERALE Cerintele suplimentare din aceasta anexa se refera numai la acele materiale (adaosuri) care sunt incorporate in compozitia bitumului si la orice alte conditii pe care trebuie sa le indeplineasca agentul modificator (polimeri) sau amestecul care contine bitum modificat. depozitare si transport a produsului final obtinut. min . MEF. min Ductilitatea la: • 13oC. In programul sau de executie a lucrarilor. %.OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 . %.revenire elastica la 13oC. %. Antreprenorul va furniza toate detaliile necesare in legatura cu agentul modificator propus a fi utilizat. oC. Alte cerinte privind asternerea materialului.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2 Conditii de admisibilitate 55…70 55 40 100 -15 60 0. bitum modificat si mixtura asfaltica. etc. bitumul modificat rezultat sa respecte cerintele mentionate in tabelul de mai jos.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.A. min • 25oC. dar supusa mai intai aprobarii Inginerului.ductilitate reziduala la 13oC. cm. cm. min DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. realizat pe baza de polimeri. adica a bitumului modificat.100). astfel incat dupa modificare.

%.03 Lot 2 . la 15oC.0…3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. %. KN. care-si rezerva dreptul de a executa si alte incercari pe care le considera necesare. vor fi propuse de Anteprenor si apoi aprobate de Inginer care va supraveghea efectuarea probelor de laborator necesare.Stabilitate (S) la 60oC.2 49 .0 2900 4500 10.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Indice de instabilitate coloidala: maximum 0. min . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. kg/m3.0 2800 4500 8. Caracteristica Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 72 h. mm . %.0 2. cat si procentul necesar.5 2300 3…6 9.Densitate aparenta. Polimerii utilizati pentru prepararea bitumului modificat folosit la executia imbracamintilor bituminoase sunt de tipul elastomerilor termoplastici liniari.5 Indicele de instabilitate coloidala se determina conform reglementarilor in vigoare. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul de mai jos. %. tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice prevazute in tabel. max Rezistenta la deformatii permanente Fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri. MEF. Polimerii trebuie sa fie agrementati conform reglementarilor in vigoare.diferenta intre punctele de inmuiere. exprimat in greutate.5 4000 4x105 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04. max Modulul de elasticitate la 15oC. Atat tipul de agent modificator. % vol Caracteristici pe cilindri confectionati cu presa de compactare giratorie: .Volum de goluri la 120 de giratii.A. min 80 5 85 STAS 10969/3 Bitumul de baza folosit la prepararea bitumului modificat cu polimeri este tip D 80/100 si trebuie sa corespunda prevederilor SR 754 si Normativului AND 537 si conditiei suplimentare: .0 2. Valea lui Mihai şi Carei Omogenitate (microscop cu lumina fluorescenta): .particule sub 5µ. oC. utilizand propriile sale echipamente.5 2350 2…5 5.0…3. MPa.OPCP RO 2005/017–553. min Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare. Tipul de polimer sii dozajul acestuia in bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminat efectuat de un laborator autorizat. max Adezivitate pe agregatul natural utilizat.5 2350 3…5 5. min Tipul mixturii asfaltice BA 16m BAR 16m BAD 25m 10. min Stabilitate la stocare.Volum de goluri la 80 de giratii.0 2. in vederea obtinerii unor rezultate cat mai exacte in ceea ce priveste calitatea bitumului modificat propus.Indice de curgere (I) la 60oC. max . min .Absorbtie de apa. la temperatura de 163oC: .0…3. Aprobarea finala intra in sarcina Inginerului. 10-4 mm.

E6 (10-6) Limite admisibile max.OPCP RO 2005/017–553. OPERATIUNILE DE TRANSPORT. Incercarile ce pot fi executate de Inginer sunt urmatoarele: Caracteristicile tehnice Incercarea "ORNIERAGE" (privind rezistenta la formarea fagaselor) la 60oC.03 Lot 2 . Temperatura de depozitare va fi de 140oC. 100 Metoda de testare Proiect de norme frantuzesti NF 98 141 Metoda LPcPC Costul tuturor incercarilor. 3. va fi suportat de Antreprenor. Valea lui Mihai şi Carei NOTA: Epruvetele de laborator necesare incercarilor vor fi realizate in conformitate cu cerintele din STAS 1338/1si STAS 1338/2. prin intermediul unor dispozitive speciale care pot fi verificate in orice moment de personalul angajat de Inginer. modificari ce pot fi aplicate ulterior (prin emiterea unor Ordine de modificare). cat si in laboratoarele aflate in strainatate.04.2 A 50 . conform conditiilor contractului. DEPOZITARE SI AMESTECARE Operatiunile de transport si depozitare se refera la bitumul modificat produs in fabrica. Mijloacele de transport vor fi containere izolate termic. rezultatele incercarilor efectuate de Inginer. Bitumul modificat va fi transportat in conditii corespunzatoare de la fabrica pana pe amplasament.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Totusi. pentru a impiedica aparitia separarii materialelor componente. MEF. Cantitatea de bitum modificat depozitat trebuie sa fie egala cel putin cu cantitatea medie prevazuta a fi consumata zilnic. efectuate atat in Romania. dar pot sa contribuie la adoptarea unor modificari fata de solutiile mentionate in Caietele de sarcini.Louis Berger SAS – PROINTEC S. care trebuie sa fie intre 170oC si 180oC Incercarile se vor executa in conformitate cu cerintele din STAS 1338/2 Inginerul isi rezerva dreptul de a executa cu propriile sale echipamente si alte incercari in vederea stabilirii efectelor utilizarii materialului pe termen lung. Transportul La inceputul perioadei de transport. asezate pe verticala si care se rotesc cu o viteza adecvata.000 cicluri (%) Rezistenta la oboseala la 10oC. Depozitarea Bitumul modificat pe baza de polimeri va fi depozitat in containere speciale. 4 CONTROLUL CALITATII OPERATIUNILOR DE OBTINERE BITUMULUI MODIFICAT PE AMPLASAMENT DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A. 25 Hz. cu exceptia cerintelor privind temperatura amestecului si temperatura formelor de turnare. 8 min. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. nu vor fi utilizate in scopul luarii deciziei de acceptare sau nu a materialelor si a calitatii executiei lucrarilor. la 30. temperatura va fi de minimum 160oC. Temperatura va fi urmarita permanent.

vor fi verificate urmatoarele: (i) (ii) (iii) Temperatura de amestecare Dozajul aditivului pe baza de polimeri Omogenitatea bitumului modificat obtinut.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei In timpul perioadei de preparare a bitumului modificat pe amplasament.2 51 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A.03 Lot 2 . va fi atestata prin eliberarea unui certificat de calitate.Louis Berger SAS – PROINTEC S. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Calitatea bitumului modificat astfel realizat. Acesta va fi eliberat dupa efectuarea analizelor si incercarilor de catre un laborator aprobat. MEF.04.OPCP RO 2005/017–553.

incalzita in prealabil la temperatura de (170+2)oC.balanta cu exactitatea de 0.03 Lot 2 . Se poate folosi si procedeul alternativ. Paharul Berzelius cu proba de mixtura asfaltica se acopera cu o sticla de ceas. la temperatura de 150oC.2 52 .1 g si se introduce intr-un pahar Berzelius. in grame.2. 5. .sticla de ceas. EXPRIMAREA REZULTATELOR 5. Apoi.masa mixturii asfaltice introdusa in paharul Berzelius. cantitatea de material fixat pe peretii paharului Berzelius. . 3. incalzit in prealabil la temperatura de 170oC. si se mentine la aceasta temperatura timp de (1 h + 1 min). se introduce in etuva.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. tip MASF 8 si tip MASF 16. 2 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 1. in prezenta temperaturilor ridicate. 2. Se calculeaza procentul (p) de material fixat pe peretii paharului Berzelius.A.1. PREGATIREA PROBEI DE MIXTURA ASFALTICA TIP MASF Se prepara in laborator o cantitate de aproximativ 1 kg mixtura asfaltica tip MASF. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA NR. cantarita in prealabil.m2 p= x 100 (%) m1 in care: m1 . PRINCIPIUL METODEI Se determina procentul de material (p) pe care il pierde mixtura asfaltica stabilizata cu fibre. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. m2 . prin diferenta.04.masa mixturii asfaltice din capsula de portelan. in grame. Se cantareste capsula de portelan cu mistura asfaltica si se determina. . cu relatia: m 1 . paharul Berzelius se scoate din etuva si mixtura asfaltica se rastoarna in capsula de porterlan.capsula de portelan.pahar Berzelius.OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S.1 g. 4. de cantarire a paharului Berzelius inainte de incalzire (m) si dupa rasturnarea mixturii asfaltice (m’) si DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. 5. APARATURA . MOD DE LUCRU Proba de mixtura asfaltica se cantareste cu exactitate de 0. . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.etupa care asigura temperatura de 170o+2oC.

INTERPRETAREA REZULTATELOR In functie de valoarea procentului (p) de material ramas pe peretii paharului Berzelius.04.3. 6.Louis Berger SAS – PROINTEC S. p = 0.A. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. calitatea mixturii asfaltice se apreciaza astfel: p < 0. Procentul de material aderent la peretii paharului Berzelius se calculeaza cu relatia: m’ . Valea lui Mihai şi Carei a masei initiale a probei de mixtura asfaltica (m1).m p= x 100 (%) m1 5.OPCP RO 2005/017–553. Rezultatul este media a doua determinari.2% acceptabila. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 53 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 % buna.03 Lot 2 . MEF.

Normativ pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza.Norme metodologice privind conditiile de publicat in MO 397/24.Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere. . 116/1999 II.Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. 79/1998 Ordin MI nr.Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere.2000 NGPM/1996 NSPM nr. MEF.A. 43/1998 Ordinul MT nr.Norme generale de protectia muncii. inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. .Normativ privind imbracamintile bituminoase cilindrate la cald. . 411/1112/2000 . 3 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE. destinate executarii imbracamintilor bituminoase rutiere. . . 54 AND 549 AND 553 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553.08. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 46/1998 Ordinul MT/MI nr. ACTE NORMATIVE .Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. cu bitum aditivat.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Ordinul MT nr. realizate cu bitum modificat cu polimeri. .04.03 Lot 2 . 775/1998 Ordin AND nr. 45/1998 Ordinul MT nr. .Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald realizate din mixtura asfaltica.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. REGLEMENTARI TEHNICE AND 539 . Valea lui Mihai şi Carei ANEXA NR.2 .Norme tehnice privind proiectarea. . EXECUTATE LA CALD DOCUMENTE DE REFERINTA I.Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes national. construirea si modernizarea drumurilor. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

Bitumuri. MEF. . filer de creta si filer de var stins in pulbere. realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat.Lucrari de drumuri. Prescriptii de proiectare. Conditii tehnice de calitate. -Bitum neparafinos pentru drumuri. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. III.2 .Lucrari de drumuri. . Lucrari de drumuri. Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. .Louis Berger SAS – PROINTEC S.Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. STANDARDE STAS 42 STAS 60 SR 61 STAS 113 SR 174-1 . . Determinarea penetratiei.A.04. Agregate naturale de balastiera. Partea 2: Analiza granulometrica. . Prepararea mixturilor. Determinarea punctului inmuiere. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Lucrari de drumuri. executate la cald.03 Lot 2 . Site de control. 55 SR 174-2+ SR 174-2/C1 STAS 539 SR 662 SR 667 SR 754 STAS 863 SR EN 933-2 STAS 1338/1 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor. .Filer de calcar. . Determinarea rupere Fraass.Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald.Bitumuri. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Conditii tehnice de calitate. Metoda cu inel si bila. Valea lui Mihai şi Carei AND 559 . Conditii tehnice de calitate.OPCP RO 2005/017–553. Imbracaminti bituminoase cilindrate.Lucrari de drumuri. Determinarea ductilitatii. Elemente geometrice ale traseelor.Bitumuri. dimensiuni nominale ale ochiurilor. punctului de de . -Bitumuri.

Lucrari de drumuri. . Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Mixturi asfaltice.03 Lot 2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Lucrari de drumuri. .697-4 + + SR EN 12.Mixturi asfaltice. Partea 28: Pregatirea probelor pentru determinarea continutului de bitum. . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Rugozitatea Metode de STAS 1338/3 STAS 6400 STAS 8849 STAS 8877 STAS 10. Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea epruvetelor.04.697-3/AC SR EN 12. Partea 27: Prelevarea probelor. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.697-1/AC SR EN 12. Partea 3: Recuperarea bitumului: Evaporator rotativ.697-3+ + SR EN 12. 56 SR EN 12.969/3 . Straturi de baza si de fundatie.Mixturi asfaltice. a continutului de apa si a compozitiei granulometrice.A. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. .Mixturi asfaltice. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Metode de determinare si incercare. suprafetelor de rulare.697-1 + + SR EN 12.Lucrari de drumuri. Partea 4: Recuperarea bitumului: Coloana de fractionare. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. . Conditii tehnice generale de calitate.Lucrari de drumuri.697-27 SR EN 12. . . .697-4/AC SR EN 12.697-28 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Partea 1: Continutul de bitum solubil. Metoda de determinare cantitativa. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrarile de drumuri. . Valea lui Mihai şi Carei STAS 1338/2 .Lucrari de drumuri. MEF.OPCP RO 2005/017–553. masurare.Mixturi asfaltice.

OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 57 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A.04. Valea lui Mihai şi Carei DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF.03 Lot 2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

Cantitatea de bitum se va corecta in functie de tipul materialului aprovizionat. O alta metoda.OPCP RO 2005/017–553. Se va asterne apoi stratul urmator de binder asfaltic.2 l/m2. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.20 m. constatate in urma masuratorilor efectuate cu un dreptar standard cu lungimea de 3 m. DATE GENERALE Inainte de asternerea geogrilelor. METODE DE ASTERNERE 2. care se aplica in special in cazul suprafetelor asfaltice pe care degradarile sunt raspandite. 2. Suprapunerea fasiilor de geogrile se va realiza pe minimum 0. incalzit la maximum 150oC. Asternerea geogrilelor se va face conform agrementului tehnic pentru fiecare tip de material geosintetic. consta in asternerea unui strat asfaltic de egalizare.A. Neregularitatile suprafetei mai mari de 10 mm atat pe directie transversala cat si pe directie longitudinala. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. cu grosimea minima de 20 mm si care va fi asternut inainte de amplasarea geogrilei.2 58 . Asternerea geogrilelor Pe suprafata pe care urmeaza sa se astearna geogrilele. existand anumite particularitati de asternere.2. incalzita tot la o temperatura maxima de 150oC.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Latimea de aplicare este conform proiectului. sau o emulsie bituminoasa cu concentratia de 0. 2. Suprafata suport astfel obtinuta va trebui sa fie perfect curata. MEF.04. ca si crapaturile cu o latime mai mare de 6 mm. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA NR. sau in cazul in care aceasta metoda este indicata in proiect.1. Pregatirea suprafetei Suprafata drumului nu trebuie sa prezinte crapaturi sau neregularitati. trebuie luate masuri speciale de pregatire a suprafetelor pe care urmeaza sa se aplice geogrilele. Nu va fi permisa circulatia nici unui tip de vehicule direct pe suprafata geogrilelor. se va pulveriza un strat de bitum pur. Acest lucru se realizeaza prin indepartarea materialelor straine. 4 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 1. cum ar fi particulele de praf sau altele.8-1.03 Lot 2 . cu interzicerea totala a circulatiei directa pe materialul geosintetic. vor fi corectate prin aplicarea unui amestec realizat din bitum si nisip fin. sau stratul de baza.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. APROBAREA MATERIALULUI UTILIZAT Antreprenorul va aduce la cunostinta Inginerului intentia sa de a utiliza un anumit tip de geogrile. Inginerul poate solicita efectuarea unor incercari suplimentare realizate intr-un laborator specializat. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.OPCP RO 2005/017–553. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04. inainte de procurarea si aducerea acestuia pe amplasament. foarte din timp. 3%. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Costul aferent acestor incercari va fi suportat de Antreprenor. a propunerilor sale privind materialul utilizat. Antreprenorul va supune aprobarii Inginerului rezultatele probelor efectuate pe materialul respectiv precum si caracteristicile tehnice ale materialului propus si va solicita de la Inginer aprobarea in scris a materialului.A. masurata atat pe directie longitudinala cat si pe directie transversala.5 mm. astfel incat sa nu apara intarzieri in legatura cu turnarea suprafetei imbracamintii rutiere. Antreprenorul raspunde de inaintarea. MEF. Alungirea maxima a materialului la 60% din efortul de rupere va fi max.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Rezistenta la tractiune va fi de 30 KN/m + 1%. Valea lui Mihai şi Carei 3.03 Lot 2 . In cazul in care crede de cuviinta. In acest scop. 4. CARACTERISTICILE MATERIALULUI Materialul din care se executa geogrilele va fi rezistent la temperaturi de peste 180oC. Grosimea materialului nu va depasi 3.2 59 . aprobat de Inginer.

Suprafata suport astfel obtinuta va trebui sa fie perfect curata in urma indepartarii materialelor straine. vor fi corectate prin aplicarea unui amestec realizat din bitum si nisip fin sau a altor materiale corespunzatoare. 2. sau in cazul in care aceasta metoda este indicata in proiect.2. METODE DE ASTERNERE 2. care se aplica in special in cazul suprafetelor mai degradate. Numai utilajele prevazute cu pneuri vor neprotejata a materialului geotextil combinat.20 m. sau stratul de baza. materialul geotextil fiind asezat cu fata in jos. Materialul geotextil va trebui saturat cu bitum.03 Lot 2 . Stratul urmator de binder asfaltic. se va pulveriza un strat de bitum pur.8-1. se va asterne reducand numarul de accelerari si franari ca si numarul operatiilor de schimbare a directiei de deplasare a utilajelor care actioneaza direct pe suprafata neprotejata de material geotextil. aceasta va fi indepartata prin periere. Asternerea materialului geotextil combinat Pe suprafata suport obtinuta asa cum s-a mentionat.2 l/m2. cum ar fi particulele de praf sau altele. In asternerea stratului urmator de binder asfaltic sau mai fi nevoie de nici un alt strat protector. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. sau crapaturile mai largi de 6 mm. consta in asternerea unui strat de asfalt de egalizare. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Stratul de asfalt de deasupra nu trebuie sa acopere in intregime materialul geotextil pentru a DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. DATE GENERALE Inainte de asternerea materialului geotextil masuri speciale de pregatire a suprafetei suport.04.Louis Berger SAS – PROINTEC S. constatate in urma masuratorii acestora cu un dreptar standard 3 m lungime.30 m.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 60 . MEF. Denivelarile longitudinale sau transversale mai mari de 10 mm. O alta metoda. pe cate o fasie cu o latime de 0. Pregatirea suprafetei Vor trebui luate masuri ca marginile drumului existent sa fie drepte si paralele cu axul drumului. este permisa a stratului de baza. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA NR. Tratamentul se aplica succesiv. care trebuie sa aiba o grosime minima de 20 mm si care va fi turnat inainte de aplicarea materialului geotextil combinat.A. combinat vor trebui luate fi admise pe suprafata consecinta.OPCP RO 2005/017–553. Suprapunerea straturilor succesive de material geotextil se va realiza pe minimum 0. fara a 2. incalzit la o temperatura de 150oC (sau o emulsie bituminoasa) cu concentratia de 0. iar daca apare o cantitate de bitum in exces.1. Temperatura maxima de asternere va fi de 150oC. Suprafata drumului nu trebuie sa prezinte crapaturi sau neregularizati. 5 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 1.

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

permite derularea in continuare a sulurilor de material si pentru a asigura suprafata minima de suprapunere a straturilor de material. 3. CARACTERISTICILE MATERIALELOR Geogrilele sau materialul geotextil vor fi realizate din polipropilena 100%. In cazul geogrilelor, trebuie indeplinite urmatoarele caracteristici tehnice: (i) Rezistenta maxima la tractiune a geogrilei pe directie longitudinala si transversala va fi de minimum 30 KN/m (ii) Greutatea minima pe unitate de suprafata va fi de 0,400 kg/m2

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

61

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

(iii) (iv)

Alungirea maxima la curgere a materialului va fi de 11% Ochiurile de material vor fi dreptunghiulare si vor avea aceeasi grosime ca si materialul pe ambele directii (grosime nominala de 3,5 mm). In cazul materialului geotextil, trebuie indeplinite urmatoarele caracteristici tehnice: (i) Materialul realizat din polipropilena va avea o structura netesuta si perforata (ii) Greutatea minima pe unitate de suprafata va fi de 0,140 kg/m2 iar greutatea maxima de 0,160 kg/m2 (iii) Rezistenta la rupere va fi de minimum 7 KN/m. 4. APROBAREA MATERIALULUI UTILIZAT Antreprenorul va aduce la cunostinta Inginerului intentia sa de a utiliza un anumit tip de geogrile si va supune aprobarii Inginerului rezultatele incercarilor si caracteristicile tehnice ale materialului propus, solicitand aprobarea in scris a Inginerului inainte de procurarea materialului respectiv, in vederea utilizarii acestuia pe amplasament. Inginerul poate solicita in cazul in care crede ca este necesar, efectuarea unor incercari suplimentare in laboratoare specializate, aprobate de Inginer. Costul aferent acestor incercari suplimentare va fi suportat de Antreprenor. Antreprenorul raspunde de inaintarea la timp a propunerilor sale, astfel incat sa nu apara intarzieri in legatura cu operatiile de turnare a suprafetei imbracamintii rutiere.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

62

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

8. DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA
CUPRINS
I. G E N E R A L I T A T I I. 1. DOMENIU DE APLICARE I. 2. PREVEDERI GENERALE II. MATERIALE FOLOSITE II. 1. PAMANT VEGETAL II. 2. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. 5. APA DE COMPACTARE II. 6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II. 7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III. 1. PICHETAJUL LUCRARILOR III. 2. LUCRARI PREGATITOARE III. 3. MISCAREA PAMANTULUI III. 4. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III. 5. EXECUTIA DEBLEURILOR III. 6. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. 7. EXECUTIA RAMBLEURILOR III. 8. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III. 9. FINISAREA PLATFORMEI III.10. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III.11. DRENAREA APELOR SUBTERANE III.12. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III.13. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV. 1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV. 2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR IV. 3. RECEPTIA FINALA V. MASURARE V. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA I. G E N E R A L I T A T I I. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. 2. PREVEDERI GENERALE II. CONDITII TEHNICE II. 1. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III. MATERIALE FOLOSITE III. 1. PAMaNTURI III. 2. VAR III. 3. ZGURA GRANULATA III. 4. CIMENT III. 5. APA III. 6. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 11 12 13 13 13
1

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 15 IV. 1. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. 2. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. 3. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV. 4. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV. 5. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV. 6. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV. 7. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. 8. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV. 9. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V. RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. 1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. 2. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. 3. RECEPTIA FINALA 24 VI. MASURARE 25 VI. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA - STRATURI DE FORMA 26 I. G E N E R A L I T A T I 8 I. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 2. PREVEDERI GENERALE 8 II. 1. AGREGATE NATURALE 9 II. 2. APA 12 II. 3. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III. 1. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III. 2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. 1. MASURI PRELIMINARE 14 IV. 2. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV. 3. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV. 4. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 V. 1. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V.2. CONDITII DE COMPACTARE 18 V. 3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 VI. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. 1. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 2

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

VI. 2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 VI. 3. RECEPTIA FINALA 19 VII. MASURARE 20 VII. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA - FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I. G E N E R A L I T A T I 8 I.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I.2. PREVEDERI GENERALE 8 II. 1. AGREGATE NATURALE 9 II. 2. APA 13 II. 3. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. 1. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. 2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. 1. MASURI PRELIMINARE 16 IV. 2. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. 3. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. 4. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V. 1. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. 2. CONDITII DE COMPACTARE 20 V. 3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI. 1. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI. 2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI. 3. RECEPTIA FINALA 21 VII. MASURARE 21 VII. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA - FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I. G E N E R A L I T A T I 8 I. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II. NATURA, CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II. 1. AGREGATE 9 II. 2. FILER 11 II. 3. LIANTI 11 II. 4. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 III. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR 14 III. 1. COMPOZITIA MIXTURILOR 14 III. 2. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE 15 III. 3. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE 15 III. 4. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT 16
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 3

TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV.Louis Berger SAS – PROINTEC S. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI. LIANTI II. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III. 4. 1. FILER II. NATURA. 6. PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. STATIA DE ASFALT III. 2. MASURARE VII. ASTERNEREA IV.A. COMPACTAREA IV. 5. 4. 4. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 3. 3. FIBRE II. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV. 7. LUCRARI PREGATITOARE IV. RECEPTIA FINALA VII. 1. 5. 2. 6. 2. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 4. AGREGATE II.OPCP RO 2005/017–553. 6. 1. 6. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI. G E N E R A L I T A T I I. 2. 3. PUNEREA IN OPERA IV. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III.2 17 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 35 37 38 39 43 4 . 5. 3. Valea lui Mihai şi Carei III. 1. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. 1. MEF. 6. CONTROLUL FABRICATIEI IV. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. COMPACTAREA IV. 1. 3. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. 2. EXECUTATE LA CALD I. 2. ADITIVI II. 5.04. COMPOZITIA MIXTURILOR III. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI IV. 8. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. ASTERNEREA IV. 5.1. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. RECEPTIA LUCRARILOR VI.03 Lot 2 . 2. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V.

PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. 1. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI. 1. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI. 2. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. 2. SANTURI SI CASIURI 24 VI.BORDURI DE REFUGII 24 VI. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR. 3. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. 1. 2.04. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 VIII. GENERALITATI 8 I.03 Lot 2 . 1. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV. GEOTEXTIL 19 V. 1. 1. 1. 2. EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 4. PREVEDERI GENERALE 8 II.OPCP RO 2005/017–553. 2. RECEPTIA FINALA 46 VII. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 43 V. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I. 3. PICHETAREA LUCRARILOR 29 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MASURARE 47 VII. 1. 2.PREFABRICATE PENTRU RIGOLE. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III. OTEL BETON 15 III.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3. 2. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II. 1. 1. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR.A. CIMENTURI 9 II. Valea lui Mihai şi Carei V. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25 VII.2 5 . MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. APA 15 II. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. BORDURI DE TROTUARE . 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE. MEF. 3. BORDURI DE TROTUARE . AGREGATE 11 II. 1.

2. RECEPTIA LUCRARILOR 55 XIX. 2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X. 4. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. 6. 1. 1. EXECUTIA SAPATURILOR 29 IX. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 57 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. 1. RECEPTIA FINALA 56 XX. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV. 1. 4.2 6 . PREPARAREA BETONULUI 36 XII. MEF. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. OTEL DE ARMATURA 35 XI. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. 1. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. BETOANE 36 XII. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. 1. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV. 2. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. EXECUTAREA CANALELOR. 1. AMENAJAREA SANTURILOR. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. 3. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII. 1. 4. RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII. Valea lui Mihai şi Carei VIII. COFRAJE 34 XI. 7. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV. GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII. RECEPTIA PE FAZE 55 XIX. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. 2. 4. 1. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV. MASURARE 57 XX. 3. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV. 1. 3. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI.OPCP RO 2005/017–553. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3. 5. 2.04. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV. RECEPTIA PRELIMINARA 56 XIX. 2. COFRAJE 34 X.03 Lot 2 . DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV.A. 3. CANALIZAREA 50 XVI.

TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. 1. 1.04. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A. PLANTAREA STALPILOR III. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 58 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III. MEF. APLICAREA MARCAJELOR VI. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I. GENERALITATI I. 1. MASURARE III.Louis Berger SAS – PROINTEC S. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. G E N E R A L I T A T I II. CONTROLUL DE CALITATE VII. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.03 Lot 2 . MASURARE VII.OPCP RO 2005/017–553.2 7 . 2. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

santuri de garda. . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. I.podurile si podetele. .drenuri si dispozitive de colectarea si evacuarea apelor din corpul drumului. In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini Inginerul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor necesare ce se impun. efectuarea tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.canale de evacuare.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. . . Antreprenorul va asigura.OPCP RO 2005/017–553. PREVEDERI GENERALE Antreprenorul va asigura masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. prin laboratorul propriu sau prin laboratoare autorizate si aprobate de catre Inginer. GENERALITATI I.puturi absorbante. .lucrarile de amenajare si corectare a torentilor. . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.casiuri. .lucrari de canalizare. .03 Lot 2 . El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite la realizarea acestor dispozitive si controlul calitatii materialelor si a lucrarilor executate conform prevederilor proiectelor de executie.santuri la marginea platformei. MEF. Valea lui Mihai şi Carei I. . .04. . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.lucrarile de canalizare pentru ape uzate si de suprafata. In prevederile prezentului caiet de sarcini nu se cuprind: .A.rigole la bordura trotuarului.2 8 .rigole la marginea platformei.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 2. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini se aplica la realizarea dispozitivelor de scurgere si evacuarea apelor de suprafata si anume: .rigole de acostament.

2 .5 m Elemente sau constructii din betoane superioare CLASA BETONULUI C 12/15 C 16/20 . 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.5 m Elemente sau constructii masive avand grosimea egala sau mai mare de 1.A.OPCP RO 2005/017–553. La prepararea betoanelor si a mortarelor se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de ciment care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate: .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.ciment hidrotehnic Hz 35 conform SR 3011.04.ciment metalurgic M 30 conform SR EN 197-1 .ciment utilizat in locul celui indicat I . Domeniul de aplicare a acestor tipuri de ciment la lucrarile expuse la inghet-dezghet in stare saturata cu apa cum este cazul dispozitivelor pentru scurgerea apelor de suprafata este aratat in tabelul 1 pentru betoane si in tabelul 2 pentru mortare de ciment. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE II.ciment a carui utilizare nu este recomandabila din considerente tehnice sau economice Tabel 2 Nr.Louis Berger SAS – PROINTEC S. crt. 1 CONDITIILE DE EXECUTIE SAU CARACTERISTICILE ELEMENTELOR Elemente sau constructii cu gropi mai mici de 1.C 25/30 C 12/15 C 16/20 .03 Lot 2 . CIMENTURI Cimenturile pentru mortare si betoane vor fi conform prescriptiilor standardelor in vigoare in Romania. Valea lui Mihai şi Carei II. Tabel 1 Nr.ciment indicat a se utiliza U . Tipul de mortar Mortar de zidarie sau tencuiala de marca 50 Idem de marca 100 Mortare de completarea rosturilor dintre elementele prefabricate Tipul de ciment utilizabil in lipsa celui indicat a se utiliza indicat F 25 M 30 Pa 35 M 30 Pa 35 M 30 9 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. 2.C 25/30 C 28/35 ≥ C 32/40 TIPUL DE BETON oricare oricare oricare oricare armat armat TIPUL DE CIMENT P40 I U I U U U Pa35 R R R U I I M30 U I U I I I Hz35 I I U R I I 2 3 NOTA: R .ciment Portland P 40 conform SR EN 197-1 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 3.ciment Portland cu adaos Pa 35 conform SR EN 197-1 . 1.

2 10 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.03 Lot 2 .04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Pentru lucrari in contact cu ape naturale agresive sau in contact cu ape marine se vor utiliza cimenturi adaptate acestor medii a caror clasa minimala va fi precizata prin caietul de sarcini speciale in functie de lucrare.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Valea lui Mihai şi Carei Cimenturile folosite trebuie sa satisfaca conditiile aratate in tabelul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.A.OPCP RO 2005/017–553. MEF.

manipularii si depozitarii pe santier.la 7 zile . N/mmp .A. II.OPCP RO 2005/017–553.0 5. Cimentul care se constata ca s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat la prepararea betoanelor sau a mortarelor.nisip de concasaj 0-3. cimentul va fi ferit de umezeala si impurificari cu corpuri straine.balast pentru betoane 0-31 sau 0-71 mm sau .2 11 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 3-8 sau 0-8 . 3-7 sau 0-7 . livrare si control ale cimentului trebuie sa corespunda prevederilor standardelor respective. In timpul transportului de la fabrica la santier (sau depozit intermediar). se interzice folosirea agregatelor provenite din roci alterate. Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise marcii respective.03 Lot 2 .la 7 zile .agregate concasate .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 2. AGREGATE Pentru prepararea mortarelor si a betoanelor de ciment se folosesc: . Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea existentei certificatului de calitate.nisip natural 0-3.agregate naturale .0 Marimea volumului 10 35 < 10 mm 15 30 20 35 4.piatra sparta 8-25 sau 8-40 mm.la 28 zile CONDITII DE ADMISIBILITATE P 40 Pa 35 M 30 Hz 35 1h 1h 1h 1 h 30' < 10 h < 10 h < 10 h < 10 h 30' Sa nu prezinte incovoieri sau crapaturi 3. nealterabile la aer. Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 45 zile de la data livrarii de catre producator. apa sau inghet.0 5. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.5 17 40 Conditiile tehnice de receptie. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile.Louis Berger SAS – PROINTEC S.la 28 zile Constante de volum Le Chatelier Rezistente la compresiune min. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 3 CARACTERISTICI Inceputul prizei Sfarsitul prizei Constante de volume pe turte Rezistent la intindere din incovoiere minim N/mmp . Controlul calitatii cimentului de catre Executant se face in conformitate cu prevederile tabelului 23.la 2 zile . Evacuarea lui se va face pe cheltuiala Antreprenorului. vor fi declasate si utilizate corespunzator. Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa verificarea starii de conservare a rezistentelor mecanice la 2 (7) zile.la 2 zile . MEF.04.

25 0. Caracteristici fizico-mecanice Densitate aparenta. . Tabel 4 CARACTERISTICI Forma granulelor b/a c/a CONDITIILE MINIME DE ADMISIBILITATE 0.nisip.200 2 2 40 45 55 60 15 12 . max. min.piatra sparta.66 0. % max. kg/mc. min. uleiuri Pelicula de argila sau alt material aderent pe granulele agregatelor Mica. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. % max. se va proceda la separarea acestuia in nisip si pietris verificandu-se incadrarea in conditiile tehnice din tabel. %. max Porozitate aparenta pentru pietris sau piatra sparta max Volum de goluri in stare afanata pentru: . Carbune. max. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. %.A. max. . granulele de pietris sau piatra sparta trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 4. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor conditiile de admisibilitate indicate in tabelul 6. .in stare uscata. Din punct de vedere al continutului de impuritati agregatele trebuie sa respecte prevederile din tabelul 5.5 galbena 1% 2% Nu se admit Nu se admit galbena 0. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei Agregatele trebuie sa fie inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra cimentului folosit la prepararea betonului sau mortarului. % . Rezistenta la strivire % . Nisipul trebuie sa fie aspru la pipait. min. Sulfati sau sulfuri Conditii de admisibilitate Nisip natural sau de Pietris sau piatra concasaj sparta Nu se admit Nu se admit Nu se admit 1% 0. Humus (culoarea solutiei de hidroxid de sodiu) Argila in bucati. Tabel 5 Denumirea impuritatii Corpuri straine . Din punct de vedere al formei geometrice. Parti levigabile.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Densitate in gramada in stare afanata si uscata kg/mc.OPCP RO 2005/017–553.04. % max.resturi animale sau vegetale.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. %.in stare saturata. MEF. max.2 sa indeplineasca Tabel 6 Conditii de admisibilitate 1. max.5 Nu se admit Observatii: In cazul balastului pentru betoane.pietris.03 Lot 2 .800 1. pacura.33 OBSERVATII Agregatele care nu indeplinesc aceste conditii vor putea fi folosite numai dupa o incercare prealabila a betonului. Porozitate totala pentru piatra sparta %. Nisipul de mare se va putea folosi numai pe baza de prescriptii speciale.

Rezistenta la compresiune a rocilor din care provin pe cuburi.04. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Rezistenta la inghet-dezghet exprimata prin pierderea procentuala fata de masa initiala. MEF. 0. min. sau cilindri in stare saturata N/mmp. Valea lui Mihai şi Carei Coeficientul de inmuiere dupa saturare.2 13 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. min.A. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. % max.Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553.80 90 10 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

Louis Berger SAS – PROINTEC S.5 1 2 3. granulozitatea acestuia trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 8. 0. max.A.03 Lot 2 .15 10 45 90 50 85 100 35 75 20 70 90 100 56 87 7. Granulozitatea nisipului este data in tabelul 7. max.15 20 50 10 30 Treceri.40 0 . respectiv raman pe ciururile sau sitele ce delimiteaza sortul nu trebuie sa depaseasca 10%. Depozitarea se va face pe platforme amenajate separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de impurificare.OPCP RO 2005/017–553. dimensiunea maxima a granulelor ce raman pe ciurul superior nu trebuie sa depaseasca 1. max. Aprovizionarea se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea sunt corespunzatoare. iar continutul in granule care trec. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se face in conformitate cu prevederile tabelului 19. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. in % prin sita sau ciurul de: 0. max. max. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate de laborator.2 14 . min.2 5 30 2 21 Treceri. Valea lui Mihai şi Carei Sorturile de agregate trebuie sa fie caracterizate prin granulozitate continua. in % prin sita sau ciurul de: 5 16 20 55 85 30 60 25 25 35 65 55 85 45 80 d max. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 80 100 80 100 80 100 80 100 Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestor materiale.5 d max.04. max. Tabel 7 Sortul de nisip 0-2 0-3 0-7 min.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.0 100 100 Tabel 8 Balastul pentru betoane 0 .63 min. MEF. max. min. In cazul balastului pentru betoane.71 0 .31 0 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. min. min. 3. min.

Otelurile vor fi stocate in locuri speciale clasate pe categorii si diametre. APA Apa utilizata la prepararea betoanelor si mortarelor poate sa provina din reteaua publica sau din alta sursa.04.OPCP RO 2005/017–553. Barele nu vor fi in contact cu solul. Mg2/dm3 max.5 0. argile. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Magneziu gr. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. materii organice. dar in acest din urma caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in tabelul 9 conform STAS 790. 4. La livrare otelul beton va fi insotit de certificatul de calitate emis de producator. max. Substante organice gr/litru max. NO3/dm3 max. Valea lui Mihai şi Carei II. Materii in suspensie gr. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.CL/litru max.2 15 .5 3 II. Armaturile fasonate sau fasonate si asamblate vor fi transportate in asa fel incat nici un element sa nu sufere deformatii permanente in timpul transportului sau manipularii. SO42 / litru max. Sulfati gr.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.5 0. Azotati gr.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF. 3. OTEL BETON Armaturile pentru beton armat pe santier sau elementele prefabricate din beton armat realizate pe santier se vor realiza din otel beton cu profil neted OL 37 sau din otel beton cu profil periodic PC 52 conform prevederilor proiectului. Controlul calitatii otelului beton se face pe fiecare cantitate si sortiment aprovizionat.5 0. Cloruri gr. In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti. Suprafetele de stocare trebuie sa fie curate. Aceste oteluri trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 438/1. uleiuri vegetale. Modelele de determinare sunt regelementate prin STAS 790. Verificarea se va face de catre un laborator de specialitate la inceperea lucrarilor. Conditii de admisibilitate 4 2 0. etc. Tabel 9 Caracteristici chimice si fizice Continutul total de saruri gr/l max.03 Lot 2 . cu materiale sau cu subiecte susceptibile de a antrena umiditatea.

1. 12%.A.03 Lot 2 . chimica sau mecanica.180 egala sau mai mare ca inaltimea 80. Caracteristicile mecanice ale pietrei trebuie sa corespunda prevederilor din tabelul 10. mm Dimensiunile bazei. 0.lungime . % max. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie... Pentru impanarea pereului se va utiliza nisipul natural sortul 3-7 mm sau savura. NISIP PENTRU PEREURI USCATE Pentru realizarea substratului la pereu se va utiliza nisipul natural sortul 0-7 care trebuie sa aiba continut de fractiuni sub 0. MEF. . 2. N/mmp min.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII Piatra bruta folosita la pereuri si zidarii trebuie sa provina din roci fara urme vizibile de dezagregare fizica. Tabel 10 Caracteristici Rezistenta la compresiune pe epruvete in stare uscata. Tabel 11 Caracteristici Forma Inaltimea.3 25 Conditii de admisibilitate 80 Forma si dimensiunile pietrei brute folosite la pereuri este aratata in tabelul 11.150 15 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.OPCP RO 2005/017–553.04.latime Piatra necorespunzatoare dimensiunilor. III. Conditii de admisibilitate neregulata. mm: . la 25 cicluri pe piatra sparta % max.Louis Berger SAS – PROINTEC S.09 mm de max..coeficient de gelivitate. apropiata de un trunchi de piramida sau de o pana 140.coeficient de inmuiere pe epruvete % max. trebuie sa fie omogene in ce priveste culoarea si compozitia mineralogica.2 16 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. sa aiba o structura compacta. Rezistenta la inghet-dezghet: .. Valea lui Mihai şi Carei III. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI III.

asa cum rezulta din cariera avand dimensiunea minima de cel putin 100 mm si o greutate care sa nu depaseasca 25 kg. Caracteristicile mecanice ale bolovanilor vor trebui sa fie dupa cum urmeaza: . III.Louis Berger SAS – PROINTEC S..03 Lot 2 . 3. mm .160 15 Bolovanii folositi la zidarii au dimensiunile in medie cuprinse in limitele 80. latime a fetei. Valea lui Mihai şi Carei Piatra bruta pentru zidarii va avea forma neregulata.140 120.. fara ca muchia cea mai lunga sa depaseasca mai mult de 1½ dimensiunea celei mai mari..inaltime Piatra necorespunzatoare dimensiunilor % din masa max. negelative si omogene ca structura si compozitie.. Tabel 12 Dimensiuni . Pentru zidarie cu rosturi orizontale se va folosi piatra bruta stratificata care are doua fete aproximativ paralele.200 mm.OPCP RO 2005/017–553. Pentru zidaria de piatra bruta opus incertum pietrele trebuie sa aiba o fata vazuta destul de mare. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. 60% .rezistentele la sfaramare prin compresiune min. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII Bolovani de rau trebuie sa provina din roci nealterate. 11.2 17 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Dimensiunile bolovanilor folositi la pereuri trebuie sa varieze in limitele aratate in tabelul 12..04.lungime. Nu se admit bolovani din roci conglomerate si nici bolovani cu fisuri sau fete de clivaj. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. cu muchiile de cel putin 15 cm.rezistenta la uzura cu masina Deval min. Conditii de admisibilitate 80.

V. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.dimensiunea ciurului care lasa sa treaca 15% din materialul filtrant d 85 . Trebuie sa aiba o granulometrie continua pentru a preintampina contaminarea lui de catre terenul natural prin antrenarea acestuia printre granulele corpului drumului.Louis Berger SAS – PROINTEC S.3 5-12 2.0 1. Valea lui Mihai şi Carei IV.intrari si iesiri din caminele drenurilor DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.120 24-45 110. de 75 mm se folosesc la drenuri forate netubate. sa nu contina elemente vegetale. TUBURI PENTRU DRENURI Pentru colectarea si evacuarea apelor din drenuri se pot folosi: tuburi rigide de policlorura de vinil (P. rigid 75 4. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. humus. MATERIAL PENTRU FILTRE Ca material drenant se foloseste balastul 0-71 mm care trebuie sa aiba un echivalent de nisip (En) superior lui 40.3 5-12 0. invelite in geotextil. detritusuri.6 6. Tuburile neperforate din P.C.A. IV.03 Lot 2 . Tuburile rigide perforate P. 2.rigid 75 3.C.080 neperfora t NI 8500-80 IPMP BUZAU TUB PVC 65.3 6.5 mm se folosesc la drenuri sapate si la drenuri forate tubate. sau P. Caracteristicile geotextilului trebuie sa corespunda prevederilor “Normelor tehnice privind utilizarea geotextilelor” aprobat de ICCPDC indicativ NP 075. sau P.6 140 0.C. D 15 > 4 d 85 unde: D 15 .V.7 170 0.dimensiunea ciururilor care lasa sa treaca 85% din materialele filtrelor Pietris ciuruit 8/25 (8/31) mm conform SR 662 asezat in zona tubului perforat al drenului de adancime.OPCP RO 2005/017–553.610 neperfora t STAS 10617/2-84 TUB P.0 0.I 8500-80 tip Buzau) de 80. 1.E.220 24:45 80.) STAS 6675/2 tuburi de polietilena (PE) STAS 10617/2 tuburi ondulate riflate perforate Caracteristicile tehnice ale acestor tuburi sunt aratate in tabelul 13. (N.V. Trebuie sa se supuna regulei filtrelor lui TERZAGHI. MEF.V.E.C. Tabel 13 DIMENSIUNI Diametrul exterior mm Grosimea nominala mm Lungimea ml Greutatea kg/ml Suprafata activa cmp/ml STAS 6675/2-86 TUB P.0 5.2 18 .04.C.0 2.E.0 6. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI IV.325 24:45 - Tuburile riflate din P.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.5 0. Balastul trebuie sa fie curat.V. de 110 mm se folosesc la: . Ca filtru invers se foloseste geotextil.972 24:45 110.

Se recomanda utilizarea geocompozitului de tip Geotex.0 x 5. Valea lui Mihai şi Carei .0 mm trebuie sa fie intr-un numar care sa realizeze o suprafata activa (de intrare a apei in tuburi) de 24-45 cmp pe ml de tub. IV. GEOTEXTIL Caracteristicile geotextilului trebuie sa corespunda prevederilor “Normele tehnice privind utilizarea geotextilelor” aprobate de ICCPDC indicativ NP 075.00 m conform STAS 816 . pentru imbinari umede sau uscate.5 x 8. Se va accepta materialul care prezinta defecte de cel mult 10% din suprafata. MATERIALE PENTRU CANALIZARI V. Fantele de la tuburi perforate cu dimensiunile 1. cu talpa sau fara talpa.03 Lot 2 . Pentru realizarea capetelor de aerisire la drenuri se folosesc tuburi perforate din beton cu sectiuni circulare cu cep si buza. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. de diverse diametre conform STAS 816 aratate in tabelele 14 si 15. V.OPCP RO 2005/017–553. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU Pentru canalizarea cu scurgere libera se vor folosi tuburi prefabricate din beton simplu cu sectiune circulara cu cep si buza sau cu mufa.intre chesoane pentru evacuarea apelor. cu talpa sau fara talpa se va face in functie de prevederile proiectului de executie si ale caietului de sarcini speciale (tabelele 14 si 15). a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 19 .la cap de aerisire .Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. Zonele cu defecte se vor inlatura la punerea in opera. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A.0 mm sau 1. 3.tabel 15. MEF.la cap de dren .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Folosirea tipului de tub cu cep si buza sau cu mufa. fara talpa D=200 mm si lungime de 1. 1.

elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Lungimea peretilor Abatere a suprafetei frontale pe axe Nominal limita 300 +4 4 1000 45 400 +4 4 2500 50 500 +5 5 58 - Tabel 15 Tuburi circulare fara talpa cu cepsi buza Diametru D Abatere la perpendic. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Lungimea peretilor Abatere a suprafetei frontale pe axe Nominal limitã 200 +3 3 1000 26 300 +4 4 1250 36 400 +4 4 1500 42 500 +5 5 2000 50 600 +6 6 2500 58 Tuburi circulare cu talpa cu mufa pentru imbinari umede si uscate Diametru D Grosimea Abatere la perpendic.04. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 14 Tuburi circulare fara talpã cu mufa pentru imbinari umede si uscate Diametru D Grosimea Abatere la perpendic.OPCP RO 2005/017–553. a suprafetei frontale Lungimea Abatere Nominal pe axe limitã 200 +3 3 300 +4 4 400 +4 4 1000 500 +5 5 Grosimea peresilor 26 36 42 50 Diametru D Abatere Nominal limitã 200 +3 300 +4 400 +4 500 +5 600 +6 Tuburi circulare cu talpa cu cepsi buza Abatere la perpendic.03 Lot 2 . Lungimea a suprafesei frontale pe axe 3 4 4 1000 5 6 26 36 42 50 58 160 240 320 400 450 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. MEF.2 20 .

21 Fig. MEF.20 Fig. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. astfel ca la lovirea cu un ciocan de max. Valea lui Mihai şi Carei Pentru amenajarea gurilor de scurgere se vor folosi tuburi circulare conform STAS 816 cu diametrul de 500 mm si 250 mm specificate in tabelul 16. distribuite neegal. Tabel 18 DIAMETRUL NOMINAL D MM 200 300 PIERDEREA DE APA LA PRESIUNEA DE 5 M (H2O) CMC/M LUNGIME (LA TUBURI INTREGI) MAX.23 Fig.24 Toate dimensiunile sunt in mm. Tuburile si piesele de canalizare trebuie sa aiba suprafata interioara cu aspect de beton nesclivisit.19 Fig. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 200 g sa se obtina un sunet clar. 120 160 CMC/DM2 SUPRAFATA DE INCERCARE 1. daca nu au influenta asupra calitatii. Pentru caminele de vizitare si gurile de scurgere se vor folosi capace carosabile sau necarosabile si gratare de scurgere din tipurile prevazute in STAS 2308.2 . Rezultatele individuale nu trebuie sa difere de medii cu mai mult de 30%. Pe suprafata exterioara se admit mici fisuri de contractie. conform precizarilor din caietul de sarcini speciale.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Tuburile trebuie sa fie impermeabile indeplinind conditiile prevazute in tabelul 18 privind valoarea medie a pierderilor de apa determinata sub presiune.9 1. Suprafata interioara trebuie sa fie neteda si sa nu aiba defecte. Tabel 17 SPECIFICATIA TUBULUI Tubul la partea superioara Tubul de la partea superioara Tubul racord DIAMETRUL 1000 1000 800 1000 LUNGIMEA 1000 1000 500 GROSIMEA 140 120 120 STAS 816-80 Fig.03 Lot 2 .A. Tabel 16 SPECIFICATIA TUBULUI Tubul interior la care se racordeaza canalul Tubul superior Tubul racord Cot cu mufa DIAMETRUL INTERIOR 500 500 200 200 LUNGIMEA 1085 700 900 1000 315 GROSIMEA 60 60 26 26 STAS 816-80 Fig.12-14 Toate dimensiunile sunt in mm.OPCP RO 2005/017–553. Pentru caminele de vizitare se vor folosi tuburi prefabricate cu diametrul de 1000 si 800 mm conform STAS 816 precizate in tabelul 17. respectiv 3272. nedogit.22 Fig.7 21 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04.

04.5 1. Valea lui Mihai şi Carei 400 500 600 210 270 300 1.A.5 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF.6 1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 22 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 .

N/M Manipularea si depozitarea tuburilor se va face cu atentie. intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare. Fiecare lot de livrare va fi insotit de documentul de certificare a calitatii. Tabel 19 DIAMETRE NOMINALE D MM 200 300 400 500 600 INCARCAREA MINIMA 27000 30000 32000 35000 38000 P.04. Se interzice cu desavarsire: descarcarea tuburilor prin cadere libera. MEF. Se pot folosi la transport si alte dispozitive precum si alte materiale care sa asigure tuburile impotriva deteriorarii. la termenele cand se realizeaza rezistentele betonului la 28 zile. iar in cazul cand au fost supuse la tratamente speciale de intarire.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Depozitarea se face si pe verticala. Tuburile cu diametrul 500 mm se pot transporta si in pozitia verticala.A. direct tub pe tub sau prin intermediul unor reazeme de lemn. Rezistenta la compresiune pe generatoare pe tuburi de proba. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Tuburile se vor transporta dupa 28 zile de la data cand au fost fabricate. va fi de maximum 6%. in cazul ambalarii pe mai multe randuri. suportii trebuind sa se gaseasca pe aceeasi verticala.03 Lot 2 . iar betonul trebuie sa aiba cel putin clasa BC20.2 23 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. cu conditia asigurarii planeitatii terenului de depozitare. manipularea tuburilor agatate prin trecerea cablului longitudinal prin tub sau cu carlige la capetele tubului. La transport tuburile se aseaza pe suporti din lemn. incercate conform prevederilor STAS 816 trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 19. Depozitarea tuburilor se face orizontal cu intercalarea capatului cu mufa (in cazul tuburilor cu mufa). ferindu-le de lovituri si socuri. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. agregatele vor trebui sa indeplineasca conditiile prevazute in STAS 1667. ciocnirea tuburilor intre ele sau de alte obiecte. avand o vechime de 28 zile. Valea lui Mihai şi Carei Absorbtia totala de apa determinata pe cioburi de tub conform STAS 816.OPCP RO 2005/017–553. In cazul cand prefabricarea tuburilor se va face pe santier se va folosi cimentul cu marca minimum 30.

OPCP RO 2005/017–553. Nu se admit DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Rezistenta la inghet-dezghet CONDITII DE ADMISIBILITATE 40 30 1. % max.PREFABRICATE PENTRU RIGOLE. BORDURI DE TROTUARE . Stirbituri.03 Lot 2 .BORDURI DE REFUGII Bordurile de refugii si bordurile de trotuar vor fi realizate din beton conform prevederilor din STAS 1139 a caror dimensiuni trebuie sa corespunda datelor din tabelul 20. Utilizate la intrari Carosabile Toate dimensiunile sunt in mm. MEF. 3 mm si adancime de max.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Caracteristicile mecanice pe care trebuie sa le indeplineasca bordurile sunt aratate in tabelul 21. Valea lui Mihai şi Carei VI. Tabel 21 CARACTERISTICI MECANICE Rezistenta la rupere medie la incovoiere pentru tipurile A si B kgf/cmp Rezistenta la rupere la incovoiere a unei singure epruvete de proba pentru lungimile de 1000. Tabel 20 Tipul A B I P Marimea A2 B3 I P Latimea 6°+/-2 200 100 300 600 Inaltimea 4+/-5 300 170 300 300 Lungimea 1+/-5 1000. Crapaturi CONDITII DE ADMISIBILITATE 3 Nu se admit 3 Nu se admit in muchiile rotunjite. 1. la celelalte se admit la 25% din proba cu lungime de max. 0/00 max.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. BORDURI DE TROTUARE .A.3 la 20 cicluri inghet-dezghet fara sa apara fisuri sau stirbituri Defectele admisibile pentru borduri sunt cele indicate in tabelul 22. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.500 600 400 Observatii Utilizat la trotuare Utilizate la drenarile spatiilor verzi incadramente laterale. mm max. etc. SANTURI SI CASIURI VI. Deformari pe fetele vazute mai mari de 2 mm Devieri de la unghiul de 90.04. 750 si 500 mm Kgf/cmp Rezistenta la uzura mm max. 2 mm. Tabel 22 DENUMIREA DEFECTULUI Sageata fetelor vazute.2 24 .330 750.

Louis Berger SAS – PROINTEC S. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.03 Lot 2 . ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. Elementele prefabricate vor fi realizate pe santier din beton clasa BC15 respectand intocmai elementele geometrice date in detaliile de executie si conditiile impuse in caietul de sarcini speciale. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei VI. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ La amenajarea rigolelor. santurilor si casiurilor de taluz din elemente prefabricate se vor folosi elementele prevazute in proiectul de executie care pot fi cele indicate in STAS 10796/2 sau alte tipuri.2 25 . fie din beton turnat pe loc a caror caracteristici trebuie precizate in caietul de sarcini speciale. In lipsa unor detalii ale proiectului de executie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04. amenajarea santurilor poate fi facuta fie cu elemente prefabricate din beton de un tip agreat de Inginer.A.OPCP RO 2005/017–553. 2. MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

03 Lot 2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Materialele care nu vor corespunde conditiilor impuse vor fi refuzate si puse in depozit in afara santierului prin grija Inginerului. Natura lor si frecventa cu care sunt efectuate sunt aratate in tabelul 23 completat cu dispozitiile din caietul de sarcini speciale. Nici o alta toleranta decat cele care sunt precizate in prezentul caiet de sarcini.Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A.04.OPCP RO 2005/017–553. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR Materialele propuse de Antreprenor sunt supuse incercarilor preliminare de informare si incercarilor de reteta definitiva conform clauzelor tehnice comune a tuturor lucrarilor rutiere. completate eventual de cele ale caietului de sarcini speciale nu va fi admisa. cariera sau uzina propusa de Antreprenor. Rezultatul acestor incercari va trebui sa fie conform specificatiilor prevazute in prezentul caiet de sarcini. Valea lui Mihai şi Carei VII. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Consistenta incercarilor de reteta si frecventa lor sunt stabilite pentru fiecare material in parte in tabelul 23 completat eventual de dispozitiile din caietul de sarcini speciale. INCERCARI PRELIMINARE SI INAINTE DE UTILIZARE A MATERIALELOR Tabel 23 Material ul Incercari sau caracteristici care se verifica Examinarea datelor din certificatul de calitate Constante de volum Timpul de priza Ciment Rezistente mecanice la 2(7) zile Rezistente mecanice la 28 zile Starea de conservare numai daca s-a depasit termenul de depozitare sau au intarziat factorii de alterare Examinarea datelor din certificatul de calitate Parte levigabila Humus Metode conform SR 196/3 SR 196/3 Frecventa incercarilor Incercarea de Incercarea inainte informare de utilizare La fiecare lot O determinate la fiecare lot aprovizionat nu mai putin de 100 t pe o proba medie O proba la 100 t sau la fiecare siloz la care s-a depozitat lotul aprovizionat La fiecare lot aprovizionat La schimbarea sursei - SR EN 196-1 - SR EN 196/3 Doua determinari pe siloz sus si jos O determinare pe lot de 100 mc 26 Agregate SR 667 STAS 4606 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Incercarile preliminare de informare sunt executate pe esantioane de materiale provenind din fiecare balastiera. 1. MEF.2 . CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR VII. eventual completat prin dispozitiile din caietul de sarcini speciale.

MEF.OPCP RO 2005/017–553. mica Granulozitatea sorturilor Echivalentul de nisip Rezistenta la uzura cu masina tip Los Angeles STAS 4606 O proba la maxim 500 mc pentru fiecare sort si sursa O determinare pentru fiecare sursa O determinare la maxim 500 mc pentru fiecare sort si sursa O determinate pe lot de 100 mc O determinare pe lot de 100 mc O determinare pe lot de 50 mc - SR EN 933/1 STAS 730 STAS 730 Material ul Piatra bruta pentru pereuri si zidarii de piatra Bolovani pentru pereuri si zidarii Incercari sau caracteristici care se verifica Examinarea datelor din certificatul de calitate Rezistenta la compresiune a rocii pe epruvete in stare uscata Rezistenta la inghetdezghet Examinarea abaterilor din certificatul de calitate Rezistenta la sfaramare prin compresiune Rezistenta la uzura cu masina Deval Metode conform SR EN 1926 STAS 6200/15 STAS 730 STAS 730 Tabel 23 (continuare) Frecventa incercarilor Incercarea de Incercarea inainte informare de utilizare La fiecare lot aprovizionat La fiecare lot aprovizionat Pentru apa potabila nu este cazul.2 .03 Lot 2 . Pentru apa care nu provine din reteaua publica de apa potabila o analiza pentru fiecare sursa La fiecare cantitate aprovizionata La fiecare lot aprovizionat O determinare pentru fiecare sursa O proba pentru fiecare sursa O incercare pe lot de 100 mc O incercare pe lot de 100 mc O incercare pe lot de 100 mc O incercare pe lot de 100 mc Ori de cate ori se schimba sursa sau cand apar conditii de poluare Apa Analiza chimica STAS 790 Otel beton Examinarea datelor din certificatul de calitate Examinarea datelor din certificatul de calitate STAS 730 SR EN 933/1 O determinare pe lot de 100 mc O determinare pe lot de 100 mc 27 Material drenant Echivalentul de nisip Granulometrie DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei Corpuri straine. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. argila in bucati.04.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.A. continut de carburanti. argila aderenta.

Louis Berger SAS – PROINTEC S. Valea lui Mihai şi Carei Tuburi PVC sau PE pentru drenuri Tuburi din beton pentru canalizar e Examinarea datelor din certificatul de calitate Suprafata activa Examinarea datelor din certificatul de calitate Dimensiuni (diametre si grosimi) ecarturi Examinarea vizuala a suprafetelor interioare Examinarea datelor din certificatul de calitate - STAS 818 La fiecare lot aprovizionat Trei determinari pe fiecare lot aprovizionat La fiecare lot aprovizionat Determinari obligatorii daca cantitatea este mai mare de 100 ml si pentru fiecare sursa La fiecare lot aprovizionat Incercari obligatorii daca cantitatea este mai mare de 500 ml pentru fiecare sursa Idem O serie de determinari pe fiecare lot de 100 ml STAS 818 O incercare pe fiecare lot de 500 mc Idem Borduri de trotuare din beton Dimensiuni STAS 1137 Rezistenta la incovoiere STAS 1137 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.OPCP RO 2005/017–553.2 28 .A.04. MEF.03 Lot 2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

Antreprenorul le va executa pentru a evita ebulmentele si a asigura securitatea personalului realizand sustineri joantive sau cu interspatii. Densitatea uscata a rambleului va trebui sa atinga 95% din densitatea optima uscata. in functie de natura terenurilor. Pamantul pentru umplerea transeelor va fi curatat de pietre a caror dimensiune depaseste 15 centimetri.Louis Berger SAS – PROINTEC S. daca este nevoie de sprijiniri. a inclinarii taluzelor. Sapaturile vor fi executate pe cat posibil pe uscat.03 Lot 2 . care insa nu pot depasi dublul latimii medii a elementelor de sustinere. pe care le va respecta intocmai si se aproba de catre Inginer consemnanduse in registrul de santier.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Sapaturile pentru santuri si rigole vor fi executate cu respectarea stricta a cotei.2 29 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.04. VIII. Pichetarea se face de catre Antreprenor pe baza planurilor de executie. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR VIII. MEF. in functie de natura acestora. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. pantei si a profilului din plansele cu detalii de executie (latimea fundului.OPCP RO 2005/017–553. legate de axul pichetat al drumului precum si de implementarea unor repere de nivelment in imediata apropiere a lucrarilor. Daca este cazul de epuismente acestea cad in sarcina Antreprenorului in limitele stabilite prin caietul de sarcini speciale. Ele vor fi duse pana la cota stabilita de Inginer in timpul executiei lucrarilor. Valea lui Mihai şi Carei VIII. Sapaturile pentru drenuri si canalizari vor fi executate cu respectarea stricta a latimii transeei.A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. a cotei si pantei precizate in plansele de executie. In cazul canalizarilor. Aceste umpluturi vor fi metodic compactate. inaltimea si inclinarea taluzelor) precum si a amplasamentului acestora fata de axul drumului sau de muchia taluzelor in cazul santurilor de garda. 1. Pamantul rezultat din sapatura va fi evacuat si pus in depozitul aprobat de Inginer la o distanta. care nu va putea depasi 1 km decat in cazul unor prevederi in acest sens in caietul de prescriptii speciale. grosimea maxima a fiecarui strat elementar nu va depasi dupa tasare 20 cm. PICHETAREA LUCRARILOR Pichetarea lucrarilor consta in materializarea axei si limitele fundatiilor sau a amprizelor lucrarilor. Proctor Normal. 2. EXECUTIA SAPATURILOR Sapaturile pentru fundatii vor fi efectuate conform desenelor de executie care vor fi vizate “Bun pentru executie”.

1. - IX. s. 2. Orice mortar care se va usca sau va incepe sa faca priza trebuie sa fie aruncat si nu va trebui niciodata amestecat cu mortarul proaspat.03 Lot 2 . cu o stropitoare. Mortarul trebuie sa fie folosit imediat dupa prepararea lui. Amestecarea continua. ca mortare pentru protectii. Valea lui Mihai şi Carei IX. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR IX. 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR Clasificarea dupa rezistenta a betoanelor este indicata in tabelul 24 in care sunt indicate rezistentele pe care trebuie sa le ateste aceste betoane precum si consumurile minime de ciment. IX.Destinat tencuielilor de ciment sclivisit. pe o suprafata plana si orizontala din scanduri sau panouri metalice pana la omogenizare perfecta.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. cantitatea de apa strict necesara. In toate cazurile mortarul trebuie sa fie foarte bine amestecat pentru ca. nisipul este masurat in ladite sau in roabe a caror capacitate prezinta un raport simplu cu numarul de saci de liant de folosit.a. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 30 . framantat cu mana. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT Pentru dozarea compozitiei mortarului. pana cand mortarul devine perfect omogen. MEF. Pentru anumite folosinte.04.OPCP RO 2005/017–553. mestecand cu lopata. Tabel 24 CLASA BETONULUI DESTINATIA BETONULUI REZISTENTA CARACTERISTICA RbK N/mmp CANTITATEA MINIMA DE CIMENT mc DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. in mod progresiv. amestecul nisip si ciment se face la uscat. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Mortarul este preparat manual.A. Se adauga atunci. Mortar M100 . delegatul clientului poate sa accepte si alte consistente. pentru matari. rosturilor de zidarii de piatra sau prefabricate umplerii rosturilor tuburilor de canalizare avand un dozaj de 400 kg ciment M30 sau Pa35 la mc de nisip. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR Mortarele vor avea urmatoarea compozitie si intrebuintare: Mortar M50 .Destinat zidariilor si pereurilor din piatra bruta sau bolovani avand un dozaj de 30 kg ciment la mc de nisip. sa formeze un bulgare usor umezit ce nu curge intre degete.

5 C 8/10 C 12/15 C 16/20 Beton de umplutura Beton in fundatii masive Beton in fundatii sau elevatii Beton simplu in elevatii si beton slab armat Beton armat Beton armat prefabricat 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.0 115 150 180 240 300 350 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.8/3.OPCP RO 2005/017–553.5 C 4/5 C 6/7.A.2 31 .0 15. Valea lui Mihai şi Carei C 2.0 20.03 Lot 2 .5 10. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF.5 5 7.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

04. Cantitatile necesare pe fiecare component al betonului vor fi determinate inainte de a incepe prepararea acestuia de catre Antreprenor: fie printr-un studiu de laborator pentru betoane de clasa BC 7.rezistentele minime ale betonului ce trebuiesc asigurate. conform tabelului 28.3% .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2% DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. conform tabelului 26.pentru ansamblul de agregate +/.dozajul minim de ciment. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.5.lucrabilitatea betonului care trebuie asigurat. Antreprenorul trebuie sa prezinte Inginerului pentru acceptare. La stabilirea compozitiei betonului se va tine seama de prevederile “Codului de Practica pentru executarea lucrarilor din beton... beton armat si beton precomprimat EN 012” luand in considerare: . talpi.pentru fiecare sort de agregat +/. In aceste doua cazuri. studiul compozitiei si justificarile necesare.2 32 . cu materiale identice. TIPUL DE ELEMENTE DE BETON Fundatii din beton simplu sau slab armat.. crt. 4. intr-un termen de minimum 15 zile inainte de data prevazuta pentru inceperea lucrarilor de betonare. Daca caietul de sarcini speciale prevede proportiile agregatelor trebuie sa fie determinate in greutate. .COMPOZITIA BETOANELOR Compozitia betoanelor este definita de proportia in volume a diverselor categorii de agresare uscate. grinzi pereti Elemente sau monolitizari cu aglomerari de armaturi sau dificultati de compactare cu sectiuni reduse MIJLOC DE TRANSPOR T basculante autoagitato r idem LUCRABILITATE NOTARI L2 L3 L4 TASARE cm 3+/-1 8+/-2 12+/-2 Tabel 26 Clasa betonului C 2. elemente masive Idem sau fundatii de beton armat.. C 20/25 L2 160 170 Apa. 3. greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata executat si volumul apei. Valea lui Mihai şi Carei IX. Tolerantele admisibile asupra compozitiei betonului sunt dupa cum urmeaza: ..OPCP RO 2005/017–553. 1. Tabel 25 Nr.Louis Berger SAS – PROINTEC S.. fie prin comparatii cu compozitii deja folosite. MEF.A.. daca Inginerul accepta. 1/mc pentru lucrabilitate L3 L4 170 185 200 Limitele domeniului de granulozitate pentru diferitele clase de betoane sunt aratate in tabelul 27. C 6/7.5 C 8/10 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.03 Lot 2 .5 . conform tabelului 24. .. 2.8/3.

Prelevarea de agregate si controlul dozajelor de ciment si apa sunt efectuate de Inginer in momentul betonarii.Louis Berger SAS – PROINTEC S.A.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.0 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.5 20.03 Lot 2 .2 33 . Pentru betoane de clasa < C 6/7.OPCP RO 2005/017–553.04. Pentru betoane de clasa < C 12/15 22 37 55 76 100 14 27 45 66 95 20 33 47 69 88 12 23 37 59 80 18 32 45 61 70 77 6 13 22 38 50 57 C.8 23.6 C 18/22.7 18 Rezistenta la compresiune N/mmp C 12/15 C 16/20 15.8 32.5%. Tabel 27 Agrega t 0-31 0-40 0-70 0-31 0-40 0-70 0-31 0-40 Limite max min max min max min max min max min max min max min max min 02 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 8 1 7 1 6 1 % Treceri in masa prin site sau ciurul de: 1 3 7 16 26 31 A. Valea lui Mihai şi Carei .5 25 42 60 80 100 18 32 50 70 95 28 38 52 74 90 16 28 42 64 82 18 32 45 16 70 77 6 13 22 38 50 57 B. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2% . MEF. Pentru betoane de clasa > C 16/20 18 32 50 72 100 10 22 40 62 95 16 28 42 64 86 8 18 32 54 78 40 100 95 84 68 100 95 84 68 100 95 71 100 95 100 95 - Tabel 28 Varsta 7 zile 28 zile C 8/10 11.5 29.pentru ciment +/.pentru apa totala +/. Rezistentele minime la incercarile preliminare trebuie sa fie conform prevederilor din tabelul 28.3 18. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

X. COFRAJE X. 1. COFRAJE Stabilirea solutiei de cofrare si intocmirea detaliilor de executie este sarcina Antreprenorului. Cofrajele proiectate trebuie sa fie capabile sa suporte sarcinile si suprasarcinile fara sa se deformeze. Toate cofrajele trebuie sa fie nivelate in toate punctele cu o toleranta de +/- 1 cm. Latimile sau grosimile intre cofraje ale diferitelor parti ale lucrarii nu trebuie sa prezinte reduceri mai mari de 5 mm. Scandurile sau panourile cu care se realizeaza cofrajele trebuie sa fie imbinate la nivel si alaturate in mod convenabil, ecartul maxim tolerat la rosturi fiind de 2 mm, iar denivelarea maxima admisa in planul unui parament intre doua scanduri alaturate de 3 mm.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

34

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

XI. OTEL DE ARMATURA XI. 1. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII Armaturile sunt fasonate conform prevederilor desenelor de executie si apoi montate in cofraj. Fasonarea in cofraje nu este admisa, decat cu autorizatia Inginerului si aceasta pentru inchiderea cadrelor cu etrieri cu diametrul de cel mult 12 mm. Barele lasate in asteptare intre doua faze de betonare vor fi protejate impotriva oricarei deformatii accidentale. Indoirea si indreptarea barelor lasate in asteptare este interzisa. Verificarea montarii corecte a armaturii trebuie sa fie facuta de Inginer sau de delegatul acestuia inainte de betonare. Inginerul poate ordona tinand seama de importanta lucrarii ca betonarea sa nu aibe loc decat dupa aceasta verificare.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

35

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

XII. BETOANE XII. 1. PREPARAREA BETONULUI Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor constituentilor in malaxorul betonierei. Agregatele vor fi introduse in betoniera in ordinea urmatoare: - agregatele cu cele mai mari dimensiuni; - cimentul; - nisipul; - agregatele cu cele mai mici dimensiuni; - apa. Duratele minimale ale malaxarii corespund urmatoarelor numere de tururi: - malaxor cu axa verticala 10 tururi - malaxor cu axa orizontala 20 tururi - betoniera cu axa orizontala 20 tururi - betoniera cu axa inclinata 30 tururi. Duratele maximale nu trebuie sa depaseasca de 3 ori duratele minimale. La betoanele de clasa C 8/10, cantitatea de apa introdusa in betoniera va fi determinata tinand cont de umiditatea nisipurilor si agregatelor, care va trebui sa fie masurate cel putin o data pe zi. Utilajele de fabricatie trebuie sa permita masurarea agregatelor, liantului si apei in limitele tolerantelor stabilite la art. 22 pct. 22.4. Modul de transport al betonului pe santier va trebui supus aprobarii Inginerului inainte de executie. XII. 2. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI Betoanele curente sunt puse in opera prin batere sau vibrare, conform prescriptiilor caietului de sarcini speciale. Betonul trebuie pus in opera inainte de a incepe priza, Inginerul va fixa un interval maxim de timp pentru punerea in opera a betonului dupa fabricarea acestuia. Betonul care nu va fi pus in opera in intervalul stabilit sau la care se va dovedi ca a inceput priza, va fi indepartat din santier. Betonul trebuie sa fie ferit de segregatii in momentul punerii in opera. Daca in timpul transportului nu a fost amestecat, el poate sa fie amestecat manual la locul de folosire inainte de turnare. Daca este cazul, caietul de sarcini speciale va indica betoanele care trebuie sa fie puse in opera prin vibrare si modul cum trebuie sa fie facuta aceasta operatiune. La reluarea betonarii, suprafata betonului intarit este ciupita daca este cazul si bine curatata. Suprafata este abundent udata astfel ca vechiul beton sa fie saturat inainte de a fi pus in contact cu betonul proaspat.
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 36

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Paramentele necofrate trebuie sa prezinte formele si pozitiile prevazute in desenele de executie. Ele vor fi reglate si finisate in timpul turnarii fara aport de beton dupa inceperea prizei si fara aport de mortar. Orice aport de beton efectuat pentru a obtine corectia geometrica a suprafetei va fi vibrat cu aceleasi mijloace cu care a fost vibrat betonul de dedesupt, daca acesta din urma a fost pus in opera prin vibrare. Prin caietul de sarcini speciale sau in lipsa acestuia, Inginerul, se va stabili tinind seama de situatia lucrarilor, de grosimea lor si natura cimentului folosit, temperaturile sub care turnarea betonului este interzisa sau nu este autorizata decat sub rezerva folosirii mijloacelor si procedeelor care previn degradarile de inghet. Aceste mijloace, fie ca sunt stabilite prin caietul de sarcini speciale, fie ca sunt convenite pe santier cu acordul Inginerului, trebuie sa mentina in toate punctele betonului o temperatura de cel putin +10° timp de 72 de ore. Cand este posibil sa se reia turnarea betonului intrerupta datorita frigului va trebui, in prealabil, sa se demoleze betonul deteriorat si apoi sa se aplice masurile aratate la pct. 20.5. Antreprenorul va trebui sa ia masurile necesare pentru ca temperatura betonului in cursul primelor ore sa nu depaseasca 35°C. Un numar oarecare de precautiuni elementare vor fi luate in acest scop, ca: - temperatura cimentului nu trebuie sa depaseasca 40°C; - utilizarea apei reci; - evitarea incalzirii agregatelor la soare prin acoperire; - protectia betonului proaspat turnat impotriva insolatiei. Daca aceste precautiuni nu permit sa se mentina temperatura betonului sub 35°, Inginerul va intrerupe betonarea. Dupa terminarea prizei, suprafetele de beton se trateaza prin stropire cu apa. Inginerul va stabili durata tratarii pentru fiecare parte a lucrarii in functie de calitatea betonului si conditiile climatice. XII. 3. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR In scopul de a verifica corectitudinea fabricarii betonului, Inginerul poate, in orice moment, sa ordone incercari de control. Pentru controlul rezistentelor la lucrarile cu cantitati importante de betoane, va fi prelevat, pentru fiecare parte din lucrarea in executie, la iesirea din betoniera sau din malaxor si de fiecare data cand Inginerul o va considera necesar, un minim de 12 probe in vederea urmatoarelor incercari: la 7 zile la 28 zile - compresiune 3 3 - intindere 3 3 Daca incercarile la 7 zile conduc la rezistente inferioare rezistentelor corespunzatoare acestei varste Inginerul va trebui sa opreasca lucrarile de betonare, convenindu-se pentru ameliorarea calitatilor materialului sau a conditiilor de fabricatie (sau unele si altele) si de a proceda la o noua incercare de a relua lucrarile de betonare.
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 37

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Ramane la latitudinea Inginerului de a decide daca, tinand seama de rezultatele obtinute, de destinatia lucrarii si de conditiile sale ca si de toate elementele de apreciere de care dispune, lucrarea astfel executata poate sa fie acceptata, trebuie sa fie modificata sau consolidata. El poate subordona acceptarii sale, lucrarea sau parti de lucrare in cauza, cu o refacere la un cost total care poate sa atinga 20%. Daca rezistentele obtinute la 28 zile sunt considerate neacceptabile, Inginerul va putea sa ordone demolarea lucrarii sau o parte din lucrarea in cauza pe cheltuiala Antreprenorului. Consistenta betoanelor va fi masurata cu conul lui Abrams. Ea va trebui sa se situeze intre 0,8-1,0 din tasarea obtinuta cu betonul de proba corespunzator. In caz contrar cantitatea de apa va fi modificata pentru a reveni la tasarea de referinta. Incercarea va putea fi repetata ori de cate ori Inginerul o va considera necesar. XII. 4. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON Toleranta asupra oricarei dimensiuni masurata intre paramentele opuse sau intre muchii sau intre intersectiile muchiilor este data in functie de aceasta dimensiune in tabelul 29.
Tabel 29
Dimensiuni in m 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 5,00 Tolerante in cm 0,5 0,7 1 2 2 3

Deviere maxima admisa a unui element cu directie apropiata de verticala este data in functie de inaltimea si natura acestui element de tabelul 30.
Tabel 30
Inaltimea in m 1 2 3 5 10 a 1,5 2 2,2 2,6 3,3 Tolerante in cm: b 1,8 2,3 2,7 3,2 4 c 2,3 2,9 3,3 4 5

Nota: tolerante a pentru elemente portante verticale tolerante b pentru elemente portante cu fruct tolerante c pentru elemente neportante

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

38

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Toleranta de liniaritate asupra unei muchii rectilinii a unei suprafete plane sau riglete fiind sau nu cofrata este caracterizata de sageata maxima admisibila pe intregul segment de lungime "1" a acestei muncii sau a acestei generatoare. Aceasta sageata este egala cu cea mai mare dintre valorile: - 1/300 - un centimetru.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

39

zidariile sunt umezite usor. sa fie acoperite in intregime cu mortar. pe 3 cm adancime. Cand rostuirea este facuta pentru consolidarea unei zidarii vechi.OPCP RO 2005/017–553. va trebui sa fie rostuit. inainte de a face priza mortarul.03 Lot 2 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. daca Caietul de sarcini speciale prevede. din abundenta. ploii si inghetului. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI In momentul folosirii. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. La reluarea lucrarilor orice zidarie avariata este demolata si reconstruita.A. Mortarul este pus in loc cu mistria si netezit sau prin procedee mecanice. 1. Cand paramentul unei zidarii noi trebuie sa fie rostuit se curata rosturile. cu o grosime mai mica de 40 cm. Valea lui Mihai şi Carei XIII. La executia zidurilor. dar frecvent pentru a preveni o uscare rapida. pamant sau nisip de 10 cm grosime cel putin. Zidariile trebuie aparate prin toate mijloacele impotriva uscaciunii.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Rosturile si spatiile. Fata vazuta a zidariei va fi realizata din pietre brute sau bolovani bine alesi si bine asezati. bine garnisite cu mortar sunt umplute cu aschii de piatra infipte si stranse astfel ca fiecare piatra bruta sau bolovan. Inainte de folosire. precum si aschiile infipte. Pe timp uscat. MEF. piatra bruta trebuie sa fie usor umezita fapt pentru care gramezile de piatra bruta sunt in prealabil stropite cu apa. Daca zidariile de constructii trebuie sa fie intrerupte ca urmare a intemperiilor. Inainte de a proceda la rostuire se va uda suprafata cu o perie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Antreprenorul va lua masuri de acoperire la partea superioara cu rogojini. Rosturile de pe fata vazuta a zidariei de piatra bruta sau de bolovani nu vor fi garnisite cu aschii de piatra si se va cauta ca aceste rosturi sa aiba o grosime redusa care nu trebuie sa depaseasca 3 cm in cazul pietrei brute. Pietrele sau bolovanii sunt asezati cu mana pe un strat abundent de mortar si potrivite prin alunecare in asa fel ca sa se obtina o tasare a rosturilor si o refulare a mortarului la suprafata prin toate rosturile.2 40 . mortarul refulat prin rosturi va fi indepartat cu grija fara bavuri si bine netezit cu mistria. Cand paramentul nu trebuie rostuit. se va cauta sa se foloseasca pietre care sa cuprinda intrega grosime a zidului.04. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI XIII.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. curatarea rosturilor se face pe o adancime pana la 5 cm si curatate cu apa multa. Paramentul vazut al zidariei. in numar de cel putin doua bucati pe metru patrat. Suprafetele rostuite sunt adancite fata de planul zidariei cu circa 1 cm. mortarul trebuie sa fie intotdeauna depozitat in jgheaburi sau pe platforma de lemn. metalice sau din materiale plastice adapostite de ploaie sau de caldura este interzis sa fie inmuiat prin adaugiri de apa.

2 41 .OPCP RO 2005/017–553. MEF.04.A. udate si la nevoie desfacute si refacute. suprafetele de contact a acesteia vor fi curatate. Valea lui Mihai şi Carei Cand se aplica o zidarie noua pe o zidarie veche.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.03 Lot 2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Louis Berger SAS – PROINTEC S. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

00 mm) .Louis Berger SAS – PROINTEC S. debit si viteza apei. Pantele maxime admise pentru santuri si rigole neprotejate sunt date in tabelul 31. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 PANTA MAXIMA ADMISA % 5 10 12 15 67 42 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.blocuri (peste 200 mm) Pamanturi necoezive de granulatie mijlocie si fina: .5 1 2 Pantele maxime admise pentru santuri si rigole protejate sunt date in tabelul 32.03 Lot 2 . 1.A.25 mm) . betonul fiind: .2.5 .. conditiile de circulatie. mijloacele de executie.nisip fainos si fin (0.05. MEF. Protejarea santurilor si rigolelor este obligatorie in conditiile in care panta lor depaseste panta maxima admisa pentru evitarea eroziunii pamantului.nisipuri prafoase si argiloase .04. natura terenului.pietris (2-20 mm) . trapezoidale) sunt cele indicate in proiectul de executie.nisipuri argiloase nisipoase . Panta longitudinala minima va fi: .clasa BC 10 Pereu zidit din piatra bruta negeliva cu mortar de ciment sau pereu din dale de beton simplu clasa BC 10 pe pat de beton Casiuri pe taluze inalte din pereu zidit din piatra bruta cu mortar de ciment sau din elemente prefabricate cu DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.nisip mijlociu mare (0. Extrem de important este sa se respecte cotele si pantele proiectate..clasa BC 7. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE Dimensiunile si forma santurilor si rigolelor (triunghiulare... stabilitate de la caz la caz in functie de relief.25.1% in cazul santurilor si rigolelor pereate.5 1 2 3 3 4 5 0.argile prafoase si nisipoase Pamanturi necoezive grosiere: . Tabel 32 TIPUL PROTEJARII SANTULUI RIGOLEI SAU CASIULUI Pereu uscat din piatra bruta negeliva rostuit Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum 5 cm grosime. RIGOLELOR SI CASIURI XIV.25% in teren natural .0. Valea lui Mihai şi Carei XIV. pentru evitarea accidentelor si ele trebuie respectate intocmai de catre Antreprenor. Tabel 31 DENUMIREA PRINCIPALELOR TIPURI DE PAMANTURI Pamanturi coezive cu compresibilitate mare Pamanturi coezive cu compresibilitate redusa: . AMENAJAREA SANTURILOR.nisip cu pietris PANTA MAXIMA ADMISA % 0.0.OPCP RO 2005/017–553.bolovanis (20-200 mm) .0.

OPCP RO 2005/017–553. Valea lui Mihai şi Carei amenajare corespunzatoare la piciorul taluzului DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2 43 .A. MEF.03 Lot 2 .04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

iar cand este la piciorul rambleului la distanta minima de 1.04. Rigolele de acostament sunt obligatorii in urmatoarele situatii: la ramblee cu inaltimea 3. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT Executia acestui tip de pereu este aceeasi ca la art. Descarcarea apelor din rigole de acostament se face prin casiuri amenajate pe taluze.00 m. pentru impanare care se uda si se impinge cu periile in golurile dintre pietre pana le umplu. neadmitandu-se abateri de peste 2 cm fata de suprafata teoretica a taluzului. 2. Pietrele se aseaza cu rosturile tesute. Grosimea initiala a acestui strat este de 8 cm. dupa care se bate din nou cu maiul pana la refuz. banda de teren dintre piciorul rambleului si santul de garda va avea pante de 2% spre sant. de 5. Amplasarea santurilor de garda se va face la distanta minima. 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. refacerea facandu-se prin scoaterea pietrei si reglarea stratului de nisip de sub aceasta.. in care se aseaza pietrele sau bolovanii. XIV. XIV. in grosime de 5 cm dupa pilonare.00 m in cazul curbelor convertite si suprainaltate la ramblee peste 5. MEF.03 Lot 2 .5 cm grosime. Santurile de garda se recomanda sa fie pereate. EXECUTIA PEREURILOR USCATE Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru.00 m de muchia taluzului debleului.A. indiferent de panta. unele langa altele. de aceeasi calitate.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.. 31 cu exceptia ca dupa prima pilonare umplerea rosturilor nu se face cu nisip si cu mortar de DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei Pe portiunile in care santurile sau rigolele au pante mai mari decat cele indicate in tabelul 32.50-2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. astfel ca fiecare piatra sa fie bine stransa de pietrele vecine. Pentru a se asigura stabilitatea pereului se procedeaza la o prima batere cu maiul pe uscat pentru asezarea pietrelor. batandu-se deasupra si lateral cu ciocanul. Peste stratul de nisip pilonat se asterne stratul de nisip afanat.2 44 . Antreprenorul va executa lucrarea in solutia in care este prevazuta in proiectul de executie.5.Louis Berger SAS – PROINTEC S.00 m.OPCP RO 2005/017–553. se vor amenaja trepte pentru reducerea pantei sub valorile indicate in tabel. Pietrele se implinta vertical in stratul de nisip afanat. Se asterne apoi un strat de nisip de 1-1. Suprafata pereului trebuie sa fie regulata. Acolo insa unde se constata pe parcursul executiei lucrarilor o neconcordanta intre prevederile proiectului si realitatea dupa teren privind natura pamantului si panta de scurgere situatia va fi semnalata Inginerului lucrarii care va decide o eventuala modificare a solutiei de protejare a santurilor si rigolelor de scurgere prin dispozitii de santier.

3. MEF. XIV.5 conform prevederilor din caietul de sarcini speciale sau a proiectului de executie.04. 31. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON Peste terenul bine nivelat se toarna stratul de fundatie in grosimea prevazuta in proiectul de executie din beton de ciment C 6/7. 4. Conditiile de suprafatare sunt cele de la pct. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru. 33.A.2 45 .1. Conditiile pentru suprafatare sunt cele de la pct. in functie de conditiile atmosferice.2. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON Elementele prefabricate din beton vor fi asezate fie pe un strat de nisip pilonat fie pe un strat de beton C 6/7. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei ciment.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 5. atat cat este nevoie. 6. XIV. 7.5 si pana sa inceapa priza betonului se trece la executia pereului din piatra bruta sau bolovani si colmatarea rosturilor cu mortar de ciment M 100 in conditiile aratate la pct. Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile si prin acoperire cu rogojini sau saci timp de 7 zile. Betonul turnat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploii incepand din momentul cand incepe priza prin acoperire si dupa ce priza este complet terminata prin stropire cu apa. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.OPCP RO 2005/017–553. XIV. XIV.03 Lot 2 . M 100 dupa care se piloneaza pana la refuz inainte de a incepe priza mortarului.50 ml cu rosturi de 2 cm. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. in grosime de 5 cm dupa pilonare.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Peste stratul de nisip pilonat se asterne un strat abundent de mortar de ciment M 100 in care se implinta pietrele sau bolovanii si se potrivesc prin alunecare in asa fel ca sa se obtina o tasare a rosturilor si o refulare a mortarului la suprafata prin toate rosturile. Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile. 31. Se continua apoi cu umplerea cu mortar a rosturilor ramase intre pietre si nivelarea suprafetei prin pilonare dupa care mortarul este netezit cu mistria. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC Peste terenul bine nivelat se toarna direct pe pamant stratul de beton C 8/10 sau C 12/15 in grosimea prevazuta in proiect pe tronsoane de 1.

OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei Forma si dimensiunile elementelor prefabricate vor fi cele prevazute in documentatia de executie sau elementele similare propuse de Antreprenor si acceptate de Inginerul lucrarii. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A. MEF.2 46 .04.03 Lot 2 .

PRESCRIPTII GENERALE Evacuarea apei din substratul inferior al fundatiei se realizeaza in functie de posibilitatile de scurgere prin: .2 47 .2. . MEF. Valea lui Mihai şi Carei XV. Drenurile longitudinale sub acostament sau sub rigole se prevad in zonele de debleu sau la nivelul terenului unde nu exista posibilitatea evacuarii apelor prin santuri. panta prescrisa si distanta intre ele aratate la punctul 37. Stratul drenant continuu are o grosime de 15 cm pana la taluzurile drumului.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Odata terminate aceste operatii se trece la cilindrarea fundatiei cu acostamente si drenurile executate carora trebuie sa li se asigure evacuarea la o cota superioara santului cu cel putin 15 cm.. 1. el se recomanda in special la drumurile cu mai mult de 2 benzi de circulatie.30 cm si adancime de 30.3%. 60 grade in directia pantei cand declivitatea este mai mare de 2%. se face cu cel putin 15 cm deasupra fundului santurilor sau in cazul rambleelor deasupra terenului sau a nivelului maxim al apelor stagnate in zona... DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.50 cm situate la o distanta de 10. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI XV. ..drenuri transversale de acostament.strat drenant continuu. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Drenurile transversale de acostament au o latime de 25. Evacuarea apei din drenurile transversale de acostament sau din stratul drenant continuu prin taluzurile drumului. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT Dupa executarea stratului de fundatie si completarea acostamentelor cu pamant la nivelul acesteia. Pamantul va fi evacuat in afara amprizei si in locul acestuia se va pune materialul drenat din balast 0-71 realizandu-se continuitatea materialului granular si racordarea cu cota inferioara a fundatiei..5% si se executa normal pe axa drumului cand declivitatea in profil longitudinal al drumului este mai mica de 2% si cu inclinarea de cca. inclinarea fata de axe.20 m in functie de panta longitudinala a drumului.04. inainte de cilindrare se vor realiza sapaturile in acostament la dimensiunile. iar panta longitudinala a drenului va fi de minimum 0..A.dren longitudinal sub acostament. Panta longitudinala a acestor drenuri este de 3...Louis Berger SAS – PROINTEC S. In acest caz stratul inferior de fundatie va fi prelungit pana la dren. XV. 2. Nu se prevad masuri de evacuare a apelor din corpul drumului in cazul rambleelor executate din pamanturi necoezive sau permeabile.03 Lot 2 .

XV.03 Lot 2 . cu asigurare permanenta a scurgerii apelor colectate. Umplerea drenului cu material drenant. Corpul drenant se realizeaza prin compactare in straturi de 30.1. 25 m.5.50 .20 m. In cazul executarii drenului prin sapare mecanica este necesar sa se coordoneze saparea si executarea corpului drenului astfel incat sa nu se tina sapatura deschisa. balast. pietris se face prin mijloace mecanice sau direct prin aruncare. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Este interzis sa se mentina sapaturile deschise. Materialul rezultat din sapatura se va indeparta de la locul sapaturii la o distanta mai mare de 0.00 . se vor face sprijiniri sau se va sapa cu taluze.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2..10% sau radierul elastic prin compactarea terenului din talpa sau din balast.00 . Tronsonul urmator se ataca numai dupa ce tronsonul precedent a fost umplut. In functie de solutia prevazuta in documentatia de executie se va realiza radierul rigid din beton BC 7.pentru H = 1..pentru H = 2. In cazul sapaturii manuale drenurile se vor executa pe tronsoane de 4.pentru H = 1..00 m in pamanturi plastic vartoase si nisipuri in stare indesata. PREVEDERI GENERALE. cu corpul drenat.OPCP RO 2005/017–553.40 cm grosime si pe masura ce se executa acesta se demonteaza sprijinirile daca acestea exista.00latimea = 0.80 m .50 m. Pe radierul pregatit se pozeaza tubul de drenaj perforat. cel putin pana la jumatatea adancimii lui.2 48 .A. 2..04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.50 m in pamanturi tari. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU Acesta se realizeaza odata cu stratul inferior al fundatiei conform prevederilor Caietului nr. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MEF. Corpul drenurilor se executa imediat ce sapatura a ajuns la cota prevazuta. care nu poate avea o panta mai mare decat santurile si rigolele neprotejate. la cota prevazuta in documentatia de executie care poate avea o panta longitudinala de 0. 1. dar min. Daca se sapa manual latimea acestuia va fi in functie de adancime si anume: .50latimea = 0. 4. In cazul drenului sapat mecanizat latimea va fi in functie de latimea cupei. respectiv ART.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.4.60 m .00latimea = 1. fara sprijiniri pana la adancimi de: 1. Sapaturile se vor executa cu pereti verticali. Valea lui Mihai şi Carei XV. 3. cu talpa din PVC avand diametrul de 80-150 mm sau tubul de drenaj riflat din PVC cu diametrul 65-150 mm conform prevederilor din proiectul de executie. Cand adancimea sapaturilor depaseste aceste dimensiuni.2..6 m lungime din aval catre amonte. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA Sapatura pentru realizarea drenului se poate realiza manual sau mecanizat. 4. sprijinite corespunzator.

stabilitatea terenului sau a constructiilor existente in vecinatatea lor.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. MEF. In cazul sapaturilor mecanizate.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. lucrarile de sapare si umplere se succed astfel incat sa nu ramana sapaturi deschise la sfarsitul zilei de lucru.2 49 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Capacul de inchidere se va realiza dintr-un pereu zidit din piatra bruta sau bolovani cu mortar de ciment sau dintr-un pereu din dale prefabricate de beton simplu turnat pe loc sau din dale prefabricate. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei Se interzice intreruperea lucrarilor in stadii care pot periclita lucrarile executate.

Tuburile sunt pozate incepand din aval. GURILOR DE SCURGERE SI CAMINELOR DE VIZITARE Tuburile trebuie coborate cu grija in transee unele in prelungirea celorlalte.OPCP RO 2005/017–553. Deasupra. MEF. La executia gurilor de scurgere si a caminelor de vizitare se va respecta pozitia acestora indicata in proiect. umplerea va fi executata cu materiale lipsite de elemente superioare lui 60 mm. Tuburile vor fi puse pe un pat de nisip de 10 cm grosime minima. cand exista este intotdeauna dirijata spre amonte. La gura de scurgere betonul placii superioare va avea clasa C 8/10 si va fi slab armat.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. ele trebuie sa fie derocate si aduse la o cota cu cel putin 10 cm sub fundul sapaturii si inlocuite pe aceasta grosime cu pamant fin. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.25 m de o parte si de alta. DESCHIDEREA SAPATURILOR Sapaturile se vor executa cu pereti verticali. La caminele de vizitare imbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu mortar de ciment M 50. 1. compactate cu grija ca sa ajunga la o densitate uscata de 95% din Proctor normal. Gurile de scurgere vor fi asezate pe un strat de beton de egalizare de 10 cm din C 28/35 care va depasi cu cel putin 10 cm jur imprejur baza gurilor de scurgere. transeea avand latimea egala cu diametrul exterior al tubului. Cand in transee se intalnesc bancuri stancoase.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Calarea provizorie cu ajutorul pietrelor este interzisa. Legatura intre tuburile circulare cu imbucare pe jumatate de grosime este efectuata cu ajutorul unui inel de 5 cm grosime minima ranforsat cu o armatura si turnat pe loc in interiorul unui tipar. daca este cazul.A.2 50 . bine aliniate si cu o panta regulata respectand prevederile proiectului de executie. Aceasta umplere va fi executata pana la 20 cm deasupra tubului cu pietris ciuruit si pilonat cu grija pe flancurile tuburilor. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei XVI. 2. Fundul sapaturii este adus cu grija la cotele prevazute in proiect si este compactat. Umplerea transeelor nu se va face decat cu avizul Inginerului.04. facilitand alinierea lor cu ajutorul dalelor provizorii constituite din bucati de lemn.03 Lot 2 . de asa maniera incat densitatea uscata a solului sa atinga 95% din densitatea uscata optima Proctor normal. Elementele gurii de scurgere cu un singur gratar vor fi ansamblate cu mortar de ciment M 50. in straturi succesive de 0. XVI. marit cu o supralargire de 0. CANALIZAREA XVI. nisip sau balast.20 m grosime. cota radierului si cota de racordare. EXECUTAREA CANALELOR. El este executat cu mortar in loc. Imbucarea.

nisipul suplimentar necesar este bine pilonat. precum si un eventual element de sprijinire a bordurii si a dispozitivului destinat sa asigure scurgerea apelor infiltrate in corpul drumului. Bordurile si rigolele prefabricate sunt montate pe o fundatie de nisip sau beton de minimum 10 cm grosime.5. Pe ultimii 20 cm se prevede o ingrosare pentru montarea capacului conform detaliilor de executie. Gaurile pentru treptele scarilor vor fi executate pe toata grosimea peretelui. MONTAREA BORDURILOR Latimea sapaturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0. Cand lucrarile sunt montate pe pat de nisip. Bordurile si rigolele prefabricate sunt puse urmarind cotele.2 51 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Tolerantele admise la montarea bordurilor si rigolelor vor fi mai mici de 5 mm fata de cotele precizate in profilele transversale corespunzatoare si in profilul in lung. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE XVII. Valea lui Mihai şi Carei Fundul caminului va fi tencuit si sclivisit cu mortar de ciment in grosime de 3 cm cu M 50 si va pastra exact forma si panta canalului in continuare. Fundul sapaturii este adus cu grija la cotele prevazute in proiect si este compactat.04. aliniamentele si declivitatile stabilite prin detaliile de executie. Turnarea se face cu ajutorul unui cofraj metalic de inventar care se monteaza pe tub. 1.A. Antreprenorul trebuie sa compenseze diferenta de cota prin cresterea grosimii fundatiei bordurii si rigolei. Caietul de sarcini speciale sau Inginerul stabileste conditiile de depozitare provizorii de refolosire sau de evacuare a pamantului rezultat din sapaturi. Pentru racordarea caminului la cota terenului se va turna pe loc beton C 6/7. Fixarea treptelor se va face cu mortar de ciment marca M 100 bine indesat. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.03 Lot 2 .20 m. daca este nevoie. In cazul unei sapaturi mai adanci fata de cota prescrisa.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. Rosturile nu vor trebui sa aiba mai mult de 2 cm grosime si vor fi rostuite cu mortar M 50. Caietul de sarcini speciale sau planurile de executie stabilesc natura si dimensiunile fundatiei. XVII. cu ingrijire pentru a nu deteriora tubul. ca sa atinga 95% din densitatea optima Proctor normal.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04. in conditiile precizate in tabelul 33.03 Lot 2 .A. B. MEF. INCERCARI DE CONTROL DE RECEPTIE Incercarile de control de receptie sunt efectuate fie la sfarsitul executiei uneia din fazele lucrarii. Valea lui Mihai şi Carei XVIII. INCERCARI PRELIMINARE DE INFORMARE Aceste incercari care cuprind studii de compozitie a betoanelor precum si incercari de studii sunt efectuate inaintea inceperii fabricarii betoanelor. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. fie in momentul receptiei provizorii a lucrarii.OPCP RO 2005/017–553.2 52 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. INCERCARI SI CONTROALE XVIII. C. 1. INCERCARI DE CONTROL DE CALITATE Incercarile de control de calitate sunt efectuate in cursul lucrarilor in conditiile de frecventa specificate in tabelul 33 completat cu dispozitiile caietului de sarcini speciale.Louis Berger SAS – PROINTEC S. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR Independent de incercarile preliminare de informare si incercarilor de reteta privind calitatea materialelor elementare care intervin in constitutia lucrarilor si fac obiectul art. 16 al prezentului fascicul se va proceda la: A. completate prin dispozitiile caietului de sarcini speciale.

Realizarea corecta a umpluturii .Controlul corectarii finisarii a fetei vazute .La fiecare lucrare .Controlul pozitiei armaturilor .Incercare de plasticitate .Pentru betoane de clase > C 8/10 .Realizarea corecta a fundatiei .Racordarea intre gurile de scurgere si canalizare . Valea lui Mihai şi Carei Tabel 33 Denumirea lucrarii Natura incercarii .A.Cotele radierului .Asezarea si executia corecta a gurilor de scurgere si a caminelor de vizitare .Amplasament . MEF.Amplasamentul si inclinarea .Controlul functionarii .04.Amplasament .Pe parti de lucrari la cererea dirigintelui .Incercari la intindere . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Dimensiunile .Dimensiunile si calitatea lucrarilor .2 53 .Controlul functionarii .La fiecare lucrare Drenuri longitudinale Canalizare Borduri de trotuar .Incercari la compresiune .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Pe parti de lucrare .Controlul dimensiunilor sii incadrarii in tolerante .Amplasarea camerelor de vizitare .Studiul compozitiei .Profilul longitudinal sectiunea si grosimea protejarii .Inaintea betonarii fiecarui element .Posibilitatea de scurgere in sant .Pozarea corecta a tuburilor si realizarea imbinarilor intre ele .Amplasamentul lucrarilor .Incercare la compresiune .Inaintea betonarii fiecarui element .OPCP RO 2005/017–553.La fiecare lucrare Betoane > C 8/10 Betoane < C 8/10 Cofraje Armatura Lucrari executate din beton sau zidarie din piatra bruta sau bolovani Lucrari de protejare a santurilor rigolelor si casiurilor Drenuri transversale de acostament .Controlul dimensiunilor de amplasare si soliditate .03 Lot 2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Respectarea cotelor Categoria de control A B C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Realizarea corecta a filtrului .Louis Berger SAS – PROINTEC S.La fiecare lucrare • • • .Cotele radierului .Amplasament .La fiecare lucrare A: Incercari preliminare de informare B: Incercari de control de calitate DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.La fiecare lucrare • • • Frecventa .

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553.2 54 .Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei C: Incercari de control de receptie DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF.04.A.

RECEPTIA LUCRARILOR Lucrarile privind scurgerea si evacuarea apelor de suprafata vor fi supuse de regula unei receptii preliminare si unei receptii finale. Drenuri transversale de acostament . camere de cadere. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze in care se confirma posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. s.pozarea tuburilor si realizarea imbinarilor dintre acestea.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Valea lui Mihai şi Carei XIX. 1. .montarea armaturii. Pentru canalizari: .a. . .04.OPCP RO 2005/017–553.realizarea radierului din gurile de scurgere si camine de vizitare. MEF. . la cote la canal si camine. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.trasarea. Receptia pe faza se efectueaza de catre Inginerul lucrarii si Antreprenor.la realizarea umpluturii drenante. .2 55 . c.03 Lot 2 . inainte de a se trece la faza urmatoare de lucru cum sunt lucrarile de drenaj.executarea sapaturii. santuri zidite. canalizare.executarea cofrajului. XIX. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii: a.trasarea canalului si amplasarea gurilor de scurgere si caminelor de vizitare. . Pentru lucrari din beton si zidarii: santuri ranforsate. care necesita sa fie controlate si receptionate. .executia sapaturilor la cote.realizarea umpluturii compactate pe fiecare metru inaltime si la realizarea umpluturii la cota finala. d. .trasarea si amplasarea caminelor. s. . acestea vor fi supuse si receptiei pe faza de executie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. iar acolo unde sunt lucrari ascunse. b.a. Pentru drenuri: .executarea sapaturii la cota. documentul se incheie ca urmare a receptiei si poarta ambele semnaturi. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.realizarea radierului si pozarea tubului drenant. . RECEPTIA PE FAZE In cadrul receptiei pe faza (de lucrari ascunse) se va verifica daca partea de lucrare ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatia de executie si de prezentul caiet de sarcini. .la realizarea acestora.A.

XIX.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. daca au functionat bine si daca au fost bine intretinute. conditiile tehnice si de calitate ale executiei. sau finala. daca verificarile prevazute in prezentul caiet de sarcini au fost efectuate in totalitate. termenul de executie a acestora i recomandari cu privire la modul de tinere sub observatie unde s-au constatat unele abateri fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.03 Lot 2 .). Inginer. RECEPTIA PRELIMINARA La terminarea lucrarilor sau a unor parti din acestea se va proceda la efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor verificandu-se: concordanta cu prevederile prezentului caiet de sarcini.2 56 . In urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie preliminara si in care se consemneaza eventualele remedieri necesare. MEF. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control.Louis Berger SAS – PROINTEC S.4. 3. RECEPTIA FINALA La receptia finala a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat lucrarile. 2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. etc. precum si constatarile consemnate in cursul executiei de catre organele de control (Client.A. caietul de sarcini speciale si a proiectului de executie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04. daca au fost efectuate receptiile pe faze si rezultatul acestora. XIX. cat si comisiei de receptie preliminara.OPCP RO 2005/017–553. Valea lui Mihai şi Carei 45.

a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MASURARE XX. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Louis Berger SAS – PROINTEC S.A.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04.03 Lot 2 . ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: D9a 2A7 D3a RIGOLA DE ACOSTAMENT CASIURI PE TALUZ RIGOLA TRIUNGHIULARĂ DIN BETON TIP I D10a DREN LONGITUDINAL SUB RIGOLA DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei XX.2 57 . 1.OPCP RO 2005/017–553. MEF.

reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24. STANDARDE SR 183-1 SR 183-2 SR EN 196-1 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA DOCUMENTE DE REFERINTA I. III.2000 Norme conditiile de metodologice privind inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. beton armat si beton precomprimat. generale de protectia si NGPM/1996 NSPM nr. Metode de incercari ale cimenturilor. Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. Norme muncii. REGLEMENTARI TEHNICE NE 012 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton.A.08. Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe. Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere. 116/1999 II. 79/1998 Ordin MI nr. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Conditii tehnice de calitate. MEF.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje glisante. Lucrari de drumuri. 775/1998 Norme privind exploatarea intretinerea drumurilor si podurilor.03 Lot 2 . Lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate.2 58 .OPCP RO 2005/017–553. Ordin AND nr. Partea 1: Determinarea rezistentelor mecanice. ACTE NORMATIVE Ordinul MT/MI nr.04.

03 Lot 2 .04. Partea 2: Analiza chimica a cimenturilor. Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment. dimensiuni nominale ale ochiurilor. Conditii tehnice de calitate.OPCP RO 2005/017–553. Produse de otel pentru armarea betonului. Metode de incercare. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. ale SR EN 196-3:1995 + + SR EN 196-3:1995/AC SR EN 196-6 SR EN 196-7 Metode de incercari ale cimenturilor. MEF. Site de control. Marci si conditii tehnice de calitate. Ciment Portland. Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Site de control. Partea 2. Determinarea finetii. Var pentru constructii. Zgura granulata de furnal pentru industria cimentului. Cimenturi. Apa pentru betoane si mortare. 59 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura (micro-Deval). Partea 3: Determinarea timpului de priza si a stabilitatii. Otel beton laminat la cald. Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Incercari fizice.2 . Determinarea finatii de macinare prin cernere pe proba de 100 g. Metode de incercari ale cimenturilor. SR 227-2 SR 388 STAS 438/1 SR EN 459-2 STAS 539 SR 648 SR 667 STAS 790 SR EN 933-2 Partea 2: Analiza granulometrica. dimensiuni nominale ale ochiurilor SR EN 1097-1 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Valea lui Mihai şi Carei SR EN 196-2 Metode de incercari ale cimenturilor. filer de creta si filer de var stins in pulbere. Metode de incercari cimenturilor. Filer de calcar. Partea 2: Analiza granulometrica.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Constructii pentru colectarea apelor. Prescriptii generale de proiectare. Valea lui Mihai şi Carei Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura (micro – Devall) STAS 1275 Incercari pe betoane. Prescriptii de proiectare si amplasare. santuri si casiuri. Drenuri de asanare. Lucrari de drumuri. Conditii tehnice generale de calitate. STAS 6400 STAS 10796/1 STAS 10796/2 STAS 10796/3 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Incercari pe betonul intarit. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553.A. Prescriptii de proiectare si executie.2 60 .03 Lot 2 . rigole.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Straturi de baza si de fundatie.04. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Determinarea rezistentelor mecanice.

elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 .03 Lot 2 .04.OPCP RO 2005/017–553. SEMNALIZARI RUTIERE (INDICATOARE) DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Valea lui Mihai şi Carei 9. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MEF.

PICHETAJUL LUCRARILOR III. 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. PAMANT VEGETAL II.10. EXECUTIA RAMBLEURILOR III. 1. RECEPTIA PRELIMINARA. APA DE COMPACTARE II. MATERIALE FOLOSITE III. 6. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. FINISAREA PLATFORMEI III. 2.2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04. 3. 8. PREVEDERI GENERALE II. MEF. 2. 2. 1. RECEPTIA FINALA V. 7. DRENAREA APELOR SUBTERANE III. 2. LA TERMINAREA LUCRARILOR IV. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II. 2. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV. MASURARE V. 9.11. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. 6. 7. 1. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III. 1. G E N E R A L I T A T I I.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III. PAMaNTURI DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.DOCUMENTE DE REFERINTA I. DOMENIU DE APLICARE I. 4. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MATERIALE FOLOSITE II. 1. CONDITII TEHNICE II. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III. 1. Valea lui Mihai şi Carei SEMNALIZARI RUTIERE (INDICATOARE) CUPRINS 7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 1 I. EXECUTIA DEBLEURILOR III. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III.13. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III. PREVEDERI GENERALE II.A. MISCAREA PAMANTULUI III. G E N E R A L I T A T I I.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . 5. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. LUCRARI PREGATITOARE III. 5. 3.12. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III.

CIMENT 13 III. 1. G E N E R A L I T A T I 8 I. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 15 IV. 6. 2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. 4. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 2. 5. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1. 3. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V.04. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 13 IV. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA . REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV. 3. 3. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV. PREVEDERI GENERALE 8 II. 1. 2. MASURARE 25 VI. 8. 7. 9.2 2 . AGREGATE NATURALE 9 II. MEF. 3. ZGURA GRANULATA 12 III. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. 6. APA 13 III. 1.STRATURI DE FORMA 26 I. 2. VAR 11 III. 4. RECEPTIA LUCRARILOR 24 V.OPCP RO 2005/017–553. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. 1. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. 1. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 2. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV. 5. RECEPTIA FINALA 24 VI. 2.A. 3. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV.Louis Berger SAS – PROINTEC S. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV.03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei III. MASURI PRELIMINARE 14 IV. 4. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV. APA 12 II. 1. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. CONDITII TEHNICE. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I.

1. CONDITII DE COMPACTARE 20 V.2. 1. 3. 3. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. MASURI PRELIMINARE 16 IV. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 VI.Louis Berger SAS – PROINTEC S. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I. 1. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V. MASURARE 20 VII. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II. 1. MEF. 4. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI. 3. 2.04. G E N E R A L I T A T I 8 I. NATURA. 3. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA . CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III.03 Lot 2 . 3. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA . 2. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. FILER 11 II. AGREGATE NATURALE 9 II. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. G E N E R A L I T A T I 8 I. PREVEDERI GENERALE 8 II. RECEPTIA FINALA 21 VII. 2. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19 VI. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. 1. Valea lui Mihai şi Carei V.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 2. LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 VI. 3. 1. 2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV. CONDITII TEHNICE. 4. MASURARE 21 VII. 1. 2.1. RECEPTIA PRELIMINARA. LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI. 1. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II. 1. 2. CONDITII DE COMPACTARE 18 V. LIANTI 11 II. 2. RECEPTIA FINALA 19 VII. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI. 1.2 3 . CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III.OPCP RO 2005/017–553. RECEPTIA PRELIMINARA.A. AGREGATE 9 II.2. 3. 1. APA 13 II.

2.2 14 14 15 15 16 17 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 4 . 4. 7. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. LIANTI II. PUNEREA IN OPERA IV. 1. 5. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI. COMPOZITIA MIXTURILOR III.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V. 4.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III. 8. RECEPTIA FINALA VII. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI. 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. FILER II.Louis Berger SAS – PROINTEC S. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. MASURARE VII. 2. MEF. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV.OPCP RO 2005/017–553. COMPACTAREA IV. STATIA DE ASFALT III. 1. 4. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . 2. G E N E R A L I T A T I I.04.A. 1. EXECUTATE LA CALD I. 4. AGREGATE II. 2. 3.1. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. NATURA. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. COMPOZITIA MIXTURILOR III. ASTERNEREA IV. 1. 6. 1. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. 3. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. 2. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. 5. 2. FIBRE II. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE III. LUCRARI PREGATITOARE DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. CONTROLUL FABRICATIEI IV. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI. 2.03 Lot 2 . CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. ADITIVI II. 1. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. Valea lui Mihai şi Carei III. 6. 3. 6. 6. 5. 5. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. 3. RECEPTIA LUCRARILOR VI. 1.

MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 2. 1. 2. BORDURI DE TROTUARE . EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI. MASURARE 47 VII. 1. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 38 IV. 5. RECEPTIA FINALA 46 VII. COMPACTAREA 37 IV. 3. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. 3.04. APA 15 II. Valea lui Mihai şi Carei IV. 6.BORDURI DE REFUGII 24 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. BORDURI DE TROTUARE . 3. GENERALITATI 8 I. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE. 1. 1. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV.2 5 . 1. OTEL BETON 15 III. 3. CONTROLUL PUNERII IN OPERA 39 V. 1.PREFABRICATE PENTRU RIGOLE. AGREGATE 11 II. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 43 V. 1. 1. 2. PREVEDERI GENERALE 8 II.03 Lot 2 . 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE 43 V. 2. 2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II. 2. RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. CIMENTURI 9 II. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I.A. ASTERNEREA 35 IV. 4. 4. 3.OPCP RO 2005/017–553. SANTURI SI CASIURI 24 VI. 1. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR. GEOTEXTIL 19 V.

EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. CANALIZAREA 50 XVI. 4. 4. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV. 1. 4. EXECUTIA SAPATURILOR 29 IX. OTEL DE ARMATURA 35 XI. GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII.04. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 2. 1. 1. 4. 1. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV. 1. EXECUTAREA CANALELOR. 3. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. COFRAJE 34 X. PICHETAREA LUCRARILOR 29 VIII. AMENAJAREA SANTURILOR. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV.2 6 . 6. 1. 7. MEF. BETOANE 36 XII. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. 2.03 Lot 2 . BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII. RECEPTIA LUCRARILOR 55 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X.Louis Berger SAS – PROINTEC S. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 VIII. 1. 5. 3. 3. 1. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI.OPCP RO 2005/017–553. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV. 1. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV.A. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 1. COFRAJE 34 XI. 2.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 2. 2. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. Valea lui Mihai şi Carei VI. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25 VII. 2. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. PREPARAREA BETONULUI 36 XII. 1. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII. 2. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV. 3. 1.

CONTROLUL DE CALITATE VII. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 55 56 56 57 57 58 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. RECEPTIA PE FAZE XIX.2 7 . 1.04. 1. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I. RECEPTIA PRELIMINARA XIX. 1. 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. PLANTAREA STALPILOR III. GENERALITATI I. 1. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 . ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV. MEF. APLICAREA MARCAJELOR VI. G E N E R A L I T A T I II. 2. 1. Valea lui Mihai şi Carei XIX. MASURARE III. RECEPTIA FINALA XX. MASURARE VII. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MASURARE XX. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I.

. La instalarea indicatoarelor cu folie reflectorizanta se vor respecta urmatoarele: .30m pentru indicatoarele de localitate si presemnalizare pentru orientare in intersectii importante pe drumuri de continuare a directiei spre localitati importante. . respectiv min. Fac exceptie indicatoarele instalate pe portale sau console care trebuie sa asigure inaltimea de libera trecere a autovehiculelor de min. Distanta de instalare a indicatorului in profilul transversal al drumului de la marginea indicatorului este de cel putin 0. 3.20m pentru indicatoarele instalate in spatii verzi centrale.unghiul in plan format de fata indicatorului cu perpendiculara la axa drumului este de 50 la indicatoarele de avertizare si de 100 la cele de localizare si de presemnalizare. PLANTAREA STALPILOR Lungimea stalpilor se stabileste astfel incat sa fie incastrati min.la 0. 2. de orientare si indicatoare diverse.80cm cand sunt plantati direct in pamant. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. sau pe stalpii semafoarelor luminoase pentru dirijarea circulatiei.A. de regula. .80-2. rotunde.de 1. Indicatoarele prevazute cu folie reflectorizanta se instaleaza astfel incat partea lor inferioara fata de cota caii in ax sa fie: .OPCP RO 2005/017–553. OBS.60-1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. GENERALITATI I.03 Lot 2 . Montarea indicatoarelor se face. .20m fata de cota trotuarului in orase. 5. astfel incat sa se asigure o buna vizibilitate a acestora. confectionati conform pct. 1.50m si cel mult 2. MEF.Louis Berger SAS – PROINTEC S. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM Indicatoarele se instaleaza pe partea dreapta a drumului in sensul de mers.50m pentru indicatoare triunghiulare.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.00m. pe stalpi cu alte destinatii. pe insule de dirijare in localitati sau in afara acesetora precum si refugiile din statiile de tramvai. Valea lui Mihai şi Carei I.de 1.04.de 0. indicatoarele se pot repeta si pe partea stanga a drumului sau pe console.4 din STAS 1848/2. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 8 . I. pe stalpi speciali destinati in acest scop. Inaltimea pana la marginea interioara a indicatorului este: -la 1. Indicatoarele reflectorizante se vor instala astfel incat sa aiba o inclinare de 800 fata de axa caii.50m. In cazuri speciale cand siguranta circulatiei impune.40cm in fundatia de beton de clasa C8/10 conform NE 012.inclinarea (in fata) a indicatorului in raport cu verticala este de 20.60m pentru indicatoare instalate pe spatii verzi centrale sau pe insule de dirijare.

A.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MEF. Valea lui Mihai şi Carei pe console montate pe stalpi sau pe console incastrate in constructiile existente precum si pe portale sau console special proiectate pentru panourile de presemnalizare a intersectiilor.03 Lot 2 .2 9 . Dispozitivele si modul de prindere a indicatoarelor metalice sunt exemplificate in anexa.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S.

fiind admisa toleranta de ±1mm pentru inaltimi ale literelor pana la 130mm si o toleranta de ±2mm pentru inaltimi mai mari.forma si dimensiunile. Valea lui Mihai şi Carei II.este interzisa montarea reclamelor si a altor panouri pe suprafata de teren cuprinsa in intre marginea platformei drumului si linia indicatoarelor. .aplicarea corecta a foliei reflectorizante. precum si cu ocazia receptiei. Dispozitivele si modul de prindere a indicatoarelor pe stalpi se va face conform proiectului de executie. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. se admite o toleranta de ±5mm iar pentru grosimi mai mari se admite o toleranta de ±1mm.aspectul si exactitatea inscriptiilor. tinand seama de distantele si inaltimile prevazute. spre a nu afecta vizibilitatea acestora si a nu distrage atentia conducatorilor de autovehicule.04. . .respectarea prescriptiilor de instalare.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2 10 . care trebuie sa prezinte o buna aderenta. REGULI SI METODE DE VERIFICARE Verificarea calitatii indicatoarelor se face in timpul executiei. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.verificarea rezistentei si nedeformabilitatii dispozitivelor de prindere pe stalpi. Verificarea dupa montare a indicatoarelor consta in: .planeitatea fetei. Verificarile ce se efectueaza sunt: . sa nu aiba incretituri si umflaturi. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. la grosimi ale literelor pana la 18mm. in conformitate cu STAS 1848/1. .A. .03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. . La dimensiuni se admit tolerante de ±1% pentru indicatoarele metalice.aspectul si exactitatea executarii simbolului. toleranta admisa fiind de 1mm la indicatoarele metalice. MEF.modul de prindere pe stalpi.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. .

a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: SB0 SB1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 STALPI PENTRU MONTAREA SEMNELOR DE DIRIJARE A CIRCULATIEI SB3 SB4 BORNE KILOMETRICE BORNE HECTOMETRICE DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei III.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. MEF.1 SEMNALIZARE SI MARCAJE PE TIMPUL EXECUTIEI PANOURI CU FOLIE REFLECTORIZANTA PENTRU SEMNALIZAREA CIRCULATIEI SB1. MASURARE III.A.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 11 .03 Lot 2 . 1.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Valea lui Mihai şi Carei 10. MEF.OPCP RO 2005/017–553.A.04.2 .03 Lot 2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. EXECUTIA MARCAJELOR ORIZONTALE DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

MATERIALE FOLOSITE II. 6.03 Lot 2 . 1. MASURARE V. 3. 1. 1. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II.2 . PREVEDERI GENERALE II. 2. CONDITII TEHNICE II. DOMENIU DE APLICARE I. MEF. RECEPTIA FINALA V. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV. APA DE COMPACTARE II. LA TERMINAREA LUCRARILOR IV.10. RECEPTIA PRELIMINARA. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III. EXECUTIA DEBLEURILOR III. 1.04. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. 2.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. PREVEDERI GENERALE II.DOCUMENTE DE REFERINTA I. 9. 1. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . LUCRARI PREGATITOARE III. 1. MATERIALE FOLOSITE III. DRENAREA APELOR SUBTERANE III. 4. FINISAREA PLATFORMEI III. 2. 5. EXECUTIA RAMBLEURILOR III. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III. 2. G E N E R A L I T A T I I. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III.A.11. PAMaNTURI DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1.12. MISCAREA PAMANTULUI III. 8. PAMANT VEGETAL II. G E N E R A L I T A T I I. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. 6. 5. 2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. Valea lui Mihai şi Carei EXECUTIA MARCAJELOR ORIZONTALE CUPRINS 7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 1 I. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. PICHETAJUL LUCRARILOR III.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1.13. 7. 3. 7.

VAR 11 III. 3. 1. 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1. 1. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1. G E N E R A L I T A T I 8 I. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V.04. RECEPTIA FINALA 24 VI. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 15 IV. 5. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III. 1. AGREGATE NATURALE 9 II.A. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 13 IV. 2. 3. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV.03 Lot 2 . 4. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. PREVEDERI GENERALE 8 II. 2. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV.STRATURI DE FORMA 26 I. 1. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. ZGURA GRANULATA 12 III. 6. 3. 2. 1. CONDITII TEHNICE.2 2 . 4. 4. 2. MASURI PRELIMINARE 14 IV. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. 7. 2.Louis Berger SAS – PROINTEC S. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV. CIMENT 13 III. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV. 2.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 3. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA .OPCP RO 2005/017–553. 5. RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. Valea lui Mihai şi Carei III. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. APA 12 II. MASURARE 25 VI. 2. 8. APA 13 III. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV. 9. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV.

3. PREVEDERI GENERALE 8 II. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I. 3. 1. AGREGATE 9 II. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. G E N E R A L I T A T I 8 I. 1. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. 2. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. 2. 3. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA .2. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI. AGREGATE NATURALE 9 II. NATURA. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MASURARE 21 VII.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MASURARE 20 VII. CONDITII TEHNICE. 3. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI.04. RECEPTIA PRELIMINARA. RECEPTIA PRELIMINARA. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III. 1. 3. 1. LIANTI 11 II. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. 1. LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 VI. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V.03 Lot 2 . 1. APA 13 II. 2. 3. LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. 2. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 VI.2 3 . CONDITII DE COMPACTARE 20 V. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. 2. 2.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MASURI PRELIMINARE 16 IV.OPCP RO 2005/017–553. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19 VI. 1. MEF. RECEPTIA FINALA 19 VII.A.1. FILER 11 II. CONDITII DE COMPACTARE 18 V. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA . 2.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I. Valea lui Mihai şi Carei V. 1. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV.2. 1. 1. RECEPTIA FINALA 21 VII. 4. 2. G E N E R A L I T A T I 8 I. 3. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V. 4. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV.

G E N E R A L I T A T I I.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. COMPOZITIA MIXTURILOR III. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. 6. 1. 1. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. 2. 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . 2. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. 2. 5. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. 5. 1. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III.03 Lot 2 . NATURA. MASURARE VII. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI. 4. LUCRARI PREGATITOARE DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V.1. FILER II. 3. ASTERNEREA IV. CONTROLUL FABRICATIEI IV. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III.OPCP RO 2005/017–553. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE III.A. AGREGATE II. 6. 3. 1. STATIA DE ASFALT III. 4. 2.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. RECEPTIA FINALA VII. Valea lui Mihai şi Carei III. 2. 6. 8. FIBRE II.04. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI. 6. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. COMPACTAREA IV. MEF. 5. 3. COMPOZITIA MIXTURILOR III. 2. 1. 1.2 14 14 15 15 16 17 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 4 . TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. 3. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. 5. PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. 4. 7. LIANTI II. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV.Louis Berger SAS – PROINTEC S. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI. RECEPTIA LUCRARILOR VI. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV. EXECUTATE LA CALD I. PUNEREA IN OPERA IV. 4. 2. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. 1. 1. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. ADITIVI II. 2.

2.BORDURI DE REFUGII 24 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 3. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. CIMENTURI 9 II. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 38 IV. 2. 2. 4. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI.OPCP RO 2005/017–553. PREVEDERI GENERALE 8 II. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV. 1. 1. 2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. CONTROLUL PUNERII IN OPERA 39 V. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI.04. SANTURI SI CASIURI 24 VI. 1. BORDURI DE TROTUARE .A. AGREGATE 11 II. 3. 2. MASURARE 47 VII. 1. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. GEOTEXTIL 19 V.2 5 . 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR. 3. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. MEF. APA 15 II. 4. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I. GENERALITATI 8 I. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR.03 Lot 2 . CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 43 V. RECEPTIA FINALA 46 VII. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1. ASTERNEREA 35 IV. Valea lui Mihai şi Carei IV. 1. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II. 1. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III. RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. 5. 1. OTEL BETON 15 III.PREFABRICATE PENTRU RIGOLE. 1. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE 43 V. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. BORDURI DE TROTUARE . MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR. 3. 6. COMPACTAREA 37 IV. 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 2.

1. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII. 2. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. 3. 6. 1. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV.OPCP RO 2005/017–553. 4. 1. 1. PREPARAREA BETONULUI 36 XII. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X. 4. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 2. 3. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII. CANALIZAREA 50 XVI. 2. 4.04. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. 1.2 6 . ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV. 1. RECEPTIA LUCRARILOR 55 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 VIII. 1. 3. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV. Valea lui Mihai şi Carei VI. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. 2. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25 VII. COFRAJE 34 XI.A. 2. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII. RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV. 1. 1. 1. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII.03 Lot 2 . TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 2. EXECUTAREA CANALELOR. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. 2. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF. COFRAJE 34 X. AMENAJAREA SANTURILOR. OTEL DE ARMATURA 35 XI. PICHETAREA LUCRARILOR 29 VIII. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. 4. BETOANE 36 XII. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV. EXECUTIA SAPATURILOR 29 IX. 3. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. 1. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. 5. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. 7.

ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I. MASURARE VII. RECEPTIA PE FAZE XIX. PLANTAREA STALPILOR III. RECEPTIA PRELIMINARA XIX. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III.03 Lot 2 . TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V.A. CONTROLUL DE CALITATE VII. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. MEF. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 7 . GENERALITATI I. RECEPTIA FINALA XX.Louis Berger SAS – PROINTEC S. APLICAREA MARCAJELOR VI. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 55 56 56 57 57 58 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV. 2. 2. MASURARE III. 1. 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MASURARE XX.04. 1. Valea lui Mihai şi Carei XIX. G E N E R A L I T A T I II. 1. 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I.OPCP RO 2005/017–553.

conform certificatului de omologare al vopselei.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. G E N E R A L I T A T I Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor rutiere in conformitate cu prevederile Legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea rutiera. Timpul de depozitare in ambalaj este de minim 12 luni. Valea lui Mihai şi Carei I.2 8 . Acestea trebuie sa intruneasca aceleasi conditii tehnice ca si vopseaua de marcaj. utilizeaza un anumit tip de microbile sau bile de sticla.OPCP RO 2005/017–553.04. • Vopsea de marcaj alba. sigilati. II. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA Fiecare tip de vopsea de marcaj. • Marcaje termo-plastice sau din banda alba auto-adeziva cu aplicare la cald sau la rece. Antreprenorul va supune spre aprobarea Inginerului tehnologia de aplicare si fisele tehnice pentru asternerea marcajului termo-plastic. diluabila cu apa si uscare la aer (fara solventi organici) Aceasta vopsea trebuie sa garanteze vizibilitatea in orice conditii. Marcajele vor fi aplicate cu mijloace adecvate (pentru amorsa. Perioada de serviciu a marcajelor trebuie sa fie de minimum 36 luni. vopsea. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Certificatele de calitate eliberate de laboratoarele internationale (cel putin echivalent cu BAST si LGA) trebuie sa fie anexate la materialele utilizate. Materialele trebuie sa fie puse la dispozitie de o firma acceptata de Inginer. va fi recomandat de fabricantul de vopsea de marcaj. Ambalarea microbilelor se face in saci etansi. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Tipul si dozajul de microbile. microbile si bile de sticla) sau vor fi asternute manual in functie de tipul de marcaj. monocomponenta.A.03 Lot 2 . Durata de serviciu a marcajelor trebuie sa fie de minimum 18 luni . MEF. ecologica. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE Pentru marcajele rutiere pot fi utilizate urmatoarele materiale. Vopseaua va fi aplicata peste o amorsa corespunzatoare. III.Louis Berger SAS – PROINTEC S. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.40 m. Marcaje pentru supralargirea in curbe Pentru supralargiri< 1m. .2 9 .2. inclusive pe zonele unde sagetile avertizeaza . .4. Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin: . care nu permite depasirea liniei continue. • Marcaje de delimitare a benzilor o linie discontinua. drumuri nationale si pe partea exterioara a curbelor periculoase . latime de 40 cm care poate fi precedata de un triunghi .linie simpla sau dubla continua. cu spatii intre segmente in functie de conditiile drumului. astfel incât in locul de oprire sa fie asigurata vizibilitatea in intersectie. de oprire . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Marcaje transversale a.linie discontinua. . Marcaje longitudinale care la rândul lor se subdivid in marcaje pentru: .A.intrarea pe banda’’.5.linie discontinua simpla sau dubla.03 Lot 2 . 2. decelerare si de viraj fata de benzile principale de circulatie. Segmente lungi cu spatii scurte la curbele periculoase.separarea sensurilor de circulatie pe drumurile cu doua benzi . • • Marcaje discontinue Segmente scurte cu spatii mari in conditii normale de circulatie.3. 1.delimitarea partii carosabile. care nu permite depasirea nici uneia din cele doua linii. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE 1.OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.1. cu spatii intre segmente in functie de conditiile drumului.04. • o linie dubla continua. Marcaje de separare a traficului pe drumurile cu doua benzi de circulatie • o singura linie discontinua.linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua.linie continua având latimea de 0. • • 1. • o linie continua si una discontinua alaturata. partea interioara a curbei va fi largita cu 1m + 60% din spatiul ramas iar banda de circulatie exterioara va fi largita cu 40% din ceea ce ramane. • Linii simple discontinue pentru celelalte categorii de drumuri . MEF. b.delimitarea benzilor. toate supralargirile vor fi amenajate pe partea interioara a curbei. Marcaje de delimitare a partii carosabile. Pentru largiri > 1m. . 1.. • Linii continue simple pe autostrazi. • Linii simple discontinue marcand benzile de accelerare. 1. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. de cedare a trecerii . Valea lui Mihai şi Carei IV.

pentru interzicerea stationarii.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. Acestea vor fi aplicate in stricta conformitate cu instructiunile producatorului si cu aprobarea Dirigintelui de santier. Aplicarea Marcajelor Marcajele rutiere realizate din vopsea de marcaj alba. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. de traversare pentru biciclete . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.de ghidare folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa le urmeze in traversarea intersectiei.se executa prin linii paralele cu axa caii. mono-componenta. . b. diluabila cu apa trebuie sa garanteze vizibilitatea in orice conditii. d. 3. Vopseaua va fi aplicata ca o pelicula de 2000 microni pe amorsa corespunzatoare.03 Lot 2 .pentru spatii interzise se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie continua realizate .se executa prin doua linii intrerupte.pentru locurile de parcare pe partea carosabila: a. de traversare pentru pietoni .OPCP RO 2005/017–553.40 m . 4.04. paralela cu axa sau marcinea caii. transversala pe axa sau marginea caii. Marcajele termo-plastice vor avea vizibilitate buna in toate conditiile. c.curbele deosebit de periculoase situate dupa aliniamente lungi pot fi precedate de marcaje de reducere a vitezei constituite din linii transversale cu latime de 0. cu latimea de 40 cm iar lungimea lor fiind de 3 sau 4 m functie de viteza de circulatie pe zona respectiva mai mica de 50 km/h nu mai mare de 50 km/h In intersectiile cu circulatie pietonala foarte intensa marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate prin sageti indicând semnele de traversare. . . . Valea lui Mihai şi Carei c.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2 10 . Marcaje diverse . MEF. inclinata fata de aza sau marginea caii. ecologica.

Materialele utilizate la marcajul drumurilor vor fi aplicate numai pe suprafetele curate si uscate.04. Marcajele nu vor fi brazdate. APLICAREA MARCAJELOR Generalitati Lucrarea poate sa inceapa dupa ce au fost indeplinite urmatoarele operatiuni preliminare: Antreprenorul a obtinut aprobarile necesare de la Administratia strazilor si de la Politia Rutiera in ceea ce priveste inchiderea sectoarelor de drum . se va aplica un liant compatibil cu suprafata drumului si materialul de marcaj. Suprafetele marcate in prealabil vor fi curatate mecanic.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Trasarea marcajelor Trasarea punctelor va fi facuta pe partea carosabila folosind mijloacelor de trasare corespunzatoare.03 Lot 2 . Zona de desfasurare a lucrarilor a fost semnalizata corespunzator cu indicatoare de circulatie pentru dirijarea temporar a traficului si cu conuri reflectorizante. acolo unde trebuie aplicat marcajul. MEF. exceptand sagetile de dirijare si marcajele similare. S-a obtinut aprobarea dirigintelui de santier. Trasarea va fi in conformitate cu prevederile proiectului. Structura rutiera va fi pregatita in conformitate cu normativele romanesti si in plus : Pe carosabilul din beton unde trebuie sa se aplice marcajul. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. inaintea aplicarii se va indeparta toata criblura in surplus. suprafata transversala va fi curatata prin perierea cu peria de sarma sau cu alte mijloace aprobate. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Amorsa si vopseaua vor fi aplicate conform instructiunilor producatorului.A.2 11 . Pe carosabilul realizat cu tratamente bituminoase.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Valea lui Mihai şi Carei V. Trasarea manuala a marcajelor nu va fi pemisa. Marcajul final Suprafetele vor fi bine curatate si uscate inainte de inceperea aplicarii maracjului.Inainte de aplicarea materialului termoplastic.OPCP RO 2005/017–553. conform instructiunilor fabricantului. Inginerul va verifica trasarea inainte de a se face marcajul final. Marcajele longitudinale vor fi aplicate cu mijloace mecanice pe un traseu strict definit. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

04. Valea lui Mihai şi Carei VI. VII.4 MARCAJ TERMOPLAST LONGITUDINAL Intocmit: Ing..Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Armando Pezzoni DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Inginerul poate cere teste suplimentare in cazul in care se considera necesar. Testarea periodica a cantitatii si distributiei microbilelor.2 12 . MEF. Planul Controlului de Calitate’’ care va fi aprobat de catre Inginer. dar nu se va limita la urmatoarele: 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3.OPCP RO 2005/017–553. Testarea periodica a grosimii peliculei de vopsea. Mircea Radulescu Verificat: Ing. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: SB0 SEMNALIZARE SI MARCAJE PE TIMPUL EXECUTIEI SB1. 2. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Masuri care sa asigure faptul ca vopseaua este bine amestecata si trecuta prin sita inainte de aplicare. MASURARE VII. Planul Controlului de calitate va contine. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.03 Lot 2 . CONTROLUL DE CALITATE Generalitati Antreprenorul va pregati . 1.A. pentru a se asigura ca lucrarile sunt in conformitate cu Caietul de sarcini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful