AUTORITATEA CONTRACTANTA – Oficiul de Plati si Contractare PHARE AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE – Ministerul Transporturilor si Infrastructurii BENEFICIAR – Compania Nationala de Autostrazi

si Drumuri Nationale din Romania

ASISTENTA TEHNICA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE EXISTENT, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVEL DE DETALII DE EXECUTIE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU REABILITAREA SECTIUNII BUCURESTI – ADUNATII COPACENI SI CONSTRUIREA VARIANTELOR OCOLITOARE SACUIENI, VALEA LUI MIHAI, CAREI

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni (km.7+573 – km.19+220) Proiect Tehnic la Nivel De Detalii de Executie Volumul 3.2 – Caiet de Sarcini. Lucrari de Drum

MAI 2009

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

AUTORITATEA CONTRACTANTA – Oficiul de Plati si Contractare PHARE AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE – Ministerul Transporturilor si Infrastructurii BENEFICIAR – Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania

ASISTENTA TEHNICA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE EXISTENT, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVEL DE DETALII DE EXECUTIE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU REABILITAREA SECTIUNII BUCURESTI – ADUNATII COPACENI SI CONSTRUIREA VARIANTELOR OCOLITOARE SACUIENI, VALEA LUI MIHAI, CAREI

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni (km.7+573 – km.19+220) Proiect Tehnic la Nivel De Detalii de Executie Volumul 3.2 – Caiet de Sarcini. Lucrari de Drum

Louis Berger SAS

Intocmit : Verificat:

Manager de Proiect Sef Echipa Proiectare Rev.

Ing. Mircea Radulescu Ing. Armando Pezzoni 00

........................ ....

Mai 2009

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

ASISTENTA TEHNICA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE EXISTENT, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVEL DE DETALII DE EXECUTIE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU REABILITAREA SECTIUNII BUCURESTI – ADUNATII COPACENI SI CONSTRUIREA VARIANTELOR OCOLITOARE SACUIENI, VALEA LUI MIHAI, CAREI

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni (km.7+573 – km.19+220) Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie CUPRINS
Volumul 1 Volumul 2 Volumul 2.1.1 Volumul 2.1.2 Volumul 2.2 Volumul 2.3 Volumul 2.4 Volumul 2.5 Volumul 3 Volumul 4 Volumul 5 Volumul 5.1 Volumul 5.2 Volumul 5.3 Volumul 6 Volumul 6.1 Volumul 6.2 Volumul 6.3 Volumul 6.4 Volumul 6.5 – Memoriu Tehnic – – – – – – – Memorii Tehnice pe Specialitati Lucrari de Drum si Graficul General de Realizare a Investitiei Lucrari de Pod Studiu Topografic Studiu Geotehnic Raport privind Siguranta si Sanatate Raport de Operare si Intretinere

– Caiet de Sarcini – Liste cu Cantitatile de Lucrari – – – – – – – – – – Parti Desenate Planse Generale si Lucrari Conexe Profile Transversale Lucrari de Pod Proiect Tehnic Mutari si Protejari Instalatii Telecomunicatii Conducte de Gaz de Inalta Presiune Conducte de Gaz de Joasa Presiune Alimentare cu Energia Electrica Conducte pentru Transportul Produselor Petroliere Verificat: Ing. Armando Pezzoni

Intocmit: Ing. Mircea Radulescu

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

ASISTENTA TEHNICA PENTRU REVIZUIREA SI ACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE EXISTENT, ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC LA NIVEL DE DETALII DE EXECUTIE, A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU REABILITAREA SECTIUNII BUCURESTI – ADUNATII COPACENI SI CONSTRUIREA VARIANTELOR OCOLITOARE SACUIENI, VALEA LUI MIHAI, CAREI

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni (km.7+573 – km.19+220) Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie

VOLUMUL 3 – CAIET DE SARCINI
Volumul 3.1 – Articole Generale Volumul 3.2 – Lucrari de Drum Volumul 3.3 – Lucrari de Pod

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

VOLUMUL 3.2 – LUCRARI DE DRUM

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

DN5: SECTORUL BUCURESTI – ADUNATII COPACENI

(km.7+573 – km.19+220)
PROIECT TEHNIC LA NIVEL DE DETALII DE EXECUTIE

CAIET DE SARCINI VOLUMUL 3.2 - LUCRARI DE DRUM
................................................................................................................................................7 I. G E N E R A L I T A T I.........................................................................................................8 I. 1. DOMENIU DE APLICARE...........................................................................................8 I. 2. PREVEDERI GENERALE.............................................................................................8 II. MATERIALE FOLOSITE.....................................................................................................9 II. 1. PAMANT VEGETAL...................................................................................................9 II. 2. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE.................................................................9 II. 5. APA DE COMPACTARE.............................................................................................3 II. 6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE..............................................3 II. 7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR.........................................................3 III. EXECUTAREA TERASAMENTELOR.............................................................................4 III. 1. PICHETAJUL LUCRARILOR....................................................................................4 III. 2. LUCRARI PREGATITOARE......................................................................................5 III. 3. MISCAREA PAMANTULUI......................................................................................6 III. 4. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT.............................................7 III. 5. EXECUTIA DEBLEURILOR......................................................................................8 III. 6. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI............................................10 III. 7. EXECUTIA RAMBLEURILOR................................................................................11 III. 8. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR..........................................................17 III. 9. FINISAREA PLATFORMEI.....................................................................................17 III.10. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL..............................................................17 III.11. DRENAREA APELOR SUBTERANE.....................................................................18 III.12. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE...........................18 III.13. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR...........................................................18 IV. 1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE......................................................................22 IV. 2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR........................23 IV. 3. RECEPTIA FINALA.................................................................................................23 V. MASURARE.......................................................................................................................24 V. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE........................................................................24 ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA...........................................................................25 I. G E N E R A L I T A T I.........................................................................................................8 I. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE.......................................................................8 I. 2. PREVEDERI GENERALE.............................................................................................8 II. CONDITII TEHNICE............................................................................................................9
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

............. 8......................................................12 III.................... 1.........9 III........................................ EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT..................... RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA........................................ EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT...............................................16 IV.....................................................................03 Lot 2 . MASURARE.................................8 II................................................. MATERIALE FOLOSITE ...............................................9 II............................................13 III..............................OPCP RO 2005/017–553...........................................13 IV............... 1....... 7.......................................... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.................................. 4. 6....................................................................................................................25 ANEXA ............ 3........................................................ STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE........................... 2...................22 IV..............8 I.......24 VI.............19 IV.....................9 III....................................... 2...............................................................24 LUCRARILOR.....................8 I..........................STRATURI DE FORMA..... 1..15 IV................ 2........... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT...... ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA............................................................................................... 3.........................12 II.................................................04.....................................15 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3..................... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie............................ CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR............................................................................................................................... APA.....17 COEZIV TRATAT CU VAR...16 EXISTENTA..... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE.......................12 III......... RECEPTIA FINALA..................26 I.................. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE....... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA.................................... 1.................................... AGREGATE NATURALE........................17 IV......................................... 6..... ZGURA GRANULATA.... MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA...... PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI............. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC.......24 V..............................A.................................................... 1........... 1...................................... RECEPTIA LUCRARILOR.............. APA................... MASURI PRELIMINARE....................................... 3.................................................24 V................................................................. G E N E R A L I T A T I.......................................................................... 5....................2 ...............13 III.............13 III.............................19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR.. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL..... PAMaNTURI...........14 IV....................................................... CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE................11 III.....21 IV............................. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI...Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent........................................... 1......... 1............................... MEF.........................9 III...........14 IV...... 4................ 3.............15 IV........25 VI.................................... CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE.............................................16 IV.............23 V...................................................................13 IV.....................................14 IV......................................................................... 2......................... 2.......................... 2.24 V......... CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE.................................................................13 III............................ 3.......................................... VAR........ Valea lui Mihai şi Carei II.................. 9...........15 IV................................................................................................ CIMENT.............. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE........... RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE............. PREGATIREA STRATULUI SUPORT....................................................................... 1....................................... PREVEDERI GENERALE................................... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA................................. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL. 5.................Louis Berger SAS – PROINTEC S............... 2.........

.................................................................................. 2...............20 ANEXA ....15 IV...20 V......... CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR......... 3...........................15 III.. MASURI PRELIMINARE.................8 II...9 II......................................... 1........................ FILER................... 1....19 VI......................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent....................... MASURARE.......................................................... DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE....................A.....20 VII.........20 V................... G E N E R A L I T A T I.............................2............ Valea lui Mihai şi Carei 4.......... 2....... 2......................................... RECEPTIA LUCRARILOR.............................................21 I... CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE....21 VI...............................................................16 IV................. 3......8 I............ ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE.................20 V............................................................. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA.......................13 II............... 3................................................... RECEPTIA LUCRARILOR....17 IV................9 II.. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL........................ 2................................... CONDITII TEHNICE.............Louis Berger SAS – PROINTEC S.................... CONDITII DE COMPACTARE........................... CONDITII DE COMPACTARE................. MEF.. ELEMENTE GEOMETRICE............. 3.... STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL........................ .................................................... 4.. RECEPTIA FINALA............16 IV.......... 1..........................17 V............8 I.............. NATURA...............8 II................... CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE..................................................................................................................................................... RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA............... REGULI SI METODE DE VERIFICARE..................22 I.......................................................................... REGULI SI METODE DE VERIFICARE............19 VI......... RECEPTIA PRELIMINARA..... CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE..........................................15 III.................. 1............................................................. AGREGATE. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE......................... REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE................................. RECEPTIA PRELIMINARA........FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL..............................21 VII......................... CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE............................... APA...... LA TERMINAREA LUCRARILOR....1...... EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE.......................................... RECEPTIA FINALA..................... ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE.......... 1.............................. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE... CONDITII TEHNICE................. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE.........................8 I..........16 IV....................21 VI.......................21 ANEXA ............................................................. PREVEDERI GENERALE.................................................................. 1.......................... 1............................................................ 1...... 1.........FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL................. 2.................... 1.............. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.. 2................ 1.....18 V......04.19 VI.....................................20 VI................................................................. 2..........21 VI..... OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE. LA TERMINAREA LUCRARILOR...................17 V.........OPCP RO 2005/017–553... 3.......................19 V.....................9 II...... G E N E R A L I T A T I....................................... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.8 I.....................................................................19 VII................ CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE..................................................................................19 VI.....................13 III.......2 IV.......11 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3........................................................2............. 2.................................................................................... AGREGATE NATURALE..........................21 VII.......... MASURARE..............................................03 Lot 2 .. ELEMENTE GEOMETRICE.....................................................16 V........... 3.......................................................................

......... EXECUTATE LA CALD............ PUNEREA IN OPERA.......9 II.. 1........ 2................... COMPOZITIA MIXTURILOR................................................... Valea lui Mihai şi Carei II........................................... CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE.......................... MASURARE.. 3.......34 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3......STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE................. 4.......9 II...... 2........................................2 ........ 1............................................ MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR..........................20 IV..... PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA..10 II........................................... CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR.. 2........................ ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA......................................20 IV............04..... ..... CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS.. RECEPTIA LUCRARILOR..................... RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR)..........24 IV................................................................ INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE.......... AGREGATE....... 2..............................................20 IV........21 IV..... FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE..........................................31 IV........................................... 1................................14 III.......... 4. 23 III.........9 II.......................... CONTROLUL FABRICATIEI............................ COMPACTAREA..................................................................................................1...........................03 Lot 2 ............................................................. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE................................. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT...30 III......... OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE...........27 V........ CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE.................. 1....... MODUL DE PUNERE IN OPERA....... RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE..............................12 III......... AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT.................... 1.......... MEF.......................................................................... G E N E R A L I T A T I....................15 III...................................... COMPOZITIA MIXTURILOR................................22 IV................. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT................................................18 IV........OPCP RO 2005/017–553.......................... ADITIVI........................... REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE.......................................... 6............................................................ elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie......................................... STATIA DE ASFALT..........11 II....... 4.... 3....................................................................................28 III................ EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA.................................................29 VII...... 5......................30 I...........8 II................................................................... 2............... 3.............................8 I............................... 5........... CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE............27 VI... 7............................................................. LIANTI..... 5.................... 6...... 2.............................30 III............ 6..... PREGATIREA STRATULUI SUPORT...............................34 IV............................................... LIANTI...............................A...14 III...................... 5.......................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent....................................................................... 1.......................................................................... DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE........ CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE....... SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA..29 VI.... 2........... 4......... 3.......................14 II...........................................16 III.20 IV.................24 V.....................................15 III................................................ FILER.... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni........................................................... 6................................................................................................................................................................27 V................ NATURA...... 3........................ ASTERNEREA...................... FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE........... TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE..................................29 VII............Louis Berger SAS – PROINTEC S.. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR................... 3....................8 I................... RECEPTIA FINALA..............17 III.... FIBRE...........15 III.... CONTROLUL PUNERII IN OPERA..................................... 1...29 ANEXA . 15 III.... 1...28 VI................................................14 III.... 4.................................................................................................... TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE................14 II..24 IV.........................28 VI......... 8..................

.................... Valea lui Mihai şi Carei IV..... PREVEDERI GENERALE........................................ ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA............................. 1....................................................04...OPCP RO 2005/017–553............................................................. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII........52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG...................... 6.....34 IV.....................................................................................PREFABRICATE PENTRU RIGOLE......................................... 2... 1................... 2.....................................................60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE..46 VI..................................................... RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA............................ 1.................................................................................................. EXECUTATE LA CALD...........................................................................................18 IV................58 ANEXA NR................24 VI.......... BORDURI DE TROTUARE ..37 IV. CIMENTURI.........................................39 V.................................................. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE....58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE................... 3...............................8 I.......................8 I............................................ TUBURI PENTRU DRENURI................................................16 III........................ 1.................................... RECEPTIA FINALA....................................................................... ASTERNEREA........................... MEF.BORDURI DE REFUGII.....................................................2 .........52 ANEXA NR.. MATERIALE PENTRU CANALIZARI................ TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU.......... 2..........47 VII... AGREGATE.................. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE... 3..19 V....9 II...... 54 ANEXA NR.........11 II.................46 VII...........................................................16 III......... 3..... 1............. 1................ SANTURI SI CASIURI.................................................. 2.................. 3.............46 VI.............................................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent...........03 Lot 2 ..................... 1.................................. 1........ GEOTEXTIL.............. MATERIAL PENTRU FILTRE..24 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.......... APA..................................................................................43 V................................................... RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE.................................................................................................................... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie..45 VI.................................. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI... 1................................. 3.................................................................. RECEPTIA LUCRARILOR.. 2.................. CONTROLUL PUNERII IN OPERA...Louis Berger SAS – PROINTEC S.............................60 I................ 5................................. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE.....................38 IV..........................................................................15 II............43 V............................35 IV...........9 II................................................. COMPACTAREA..............................19 V.................................... 3......................................A.... CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE.................................... TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI..........................................47 ANEXA NR.................................. 5....48 ANEXA NR....................................................................................17 IV.......................................................18 IV.................................................................................................... 4...........................................................18 IV......... MASURARE..8 II...............................................................54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE....................... 1........................46 VI..................................................................................................... OTEL BETON..... 2............................................................................. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI........ BORDURI DE TROTUARE .................... 2................46 LUCRARILOR).................... BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII.................. GENERALITATI.................................................................................... NISIP PENTRU PEREURI USCATE... 4...15 III............................................ MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III.................................. LUCRARI PREGATITOARE................ 2......................................48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC...................... 4.. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni......19 VI.........................................................

...32 X.............................44 XIV................................48 XVI......Louis Berger SAS – PROINTEC S....... 4............................................................................. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT.........29 VIII.. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR................................................................ elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie................................................................42 XIV..50 XVI............... 1................... REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU.......... 2.....29 IX...................... COFRAJE. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON............................................... 1....................................................... 3....................40 XIV.........................................................................................................................................................................52 XVIII....... DESCHIDEREA SAPATURILOR.......................... OTEL DE ARMATURA.................36 XII.........30 IX...30 IX............... CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR............................... 2... PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON..............................................................37 XII.............. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI.................OPCP RO 2005/017–553.... RIGOLELOR SI CASIURI.....................30 IX.........................35 XI.................... EXECUTIA SAPATURILOR...............................................47 XV............... COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR................ INCERCARI SI CONTROALE.........51 XVIII.............................35 XII............................30 IX.....................................................................................34 XI........................ COFRAJE..... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni................................................................. MONTAREA BORDURILOR.....44 XIV............ PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC.......................................47 XV............................26 VIII...............................................................51 XVII........ PRESCRIPTII GENERALE............. 5....................................36 XII......... 4....A......... 2... Valea lui Mihai şi Carei VI................................... REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT............................... PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR........... EXECUTIA PEREURILOR USCATE....... SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ...... FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII.... 1...........................2 ...........................55 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3...................................29 VIII................ 6......52 XIX............ 3...................................................36 XII...... ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI................... EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT............................ 3.............................................................................. GURILOR DE SCURGERE SI...................................... BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE...................................................... 1.... 7............... 3.....................45 XV..................................................... 1.................... PREPARAREA BETONULUI..34 X...... COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR.... 2............25 VII...... DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI......... PICHETAREA LUCRARILOR......... CANALIZAREA............. 1............... 1......................... ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI.45 XIV..... 1.................. 4.................44 CIMENT........... EXECUTAREA CANALELOR.50 CAMINELOR DE VIZITARE..... REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA......50 XVI................38 XIII.................................................. 1... PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON.................... 1............................. RECEPTIA LUCRARILOR.... RECEPTIA PE FAZE...........45 XIV.............................................................COMPOZITIA BETOANELOR........................... CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR..........................40 XIII..........50 XVII.................... CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR..... 2......... 2......................47 XV....... 1.................................................................................................... EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE............................................... 1.................03 Lot 2 ............................................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.....................................................................................42 XIV.....04...48 XV............. 4............. BETOANE.......... 1........ INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR................................................................................................. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE...................... 2............. AMENAJAREA SANTURILOR.. MEF...45 XIV...............55 XIX............................

.......................56 XX..................................58 I.............................................................Louis Berger SAS – PROINTEC S....8 III............... Armando Pezzoni DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3..................................................8 III................................................................................................8 I......................... MASURARE.......................A..... Mircea Radulescu Verificat: Ing.. MASURARE..... 2...... CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA...2 ..............58 DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA...11 VI........ 1...11 I..................8 I.....................................................................................................................................................................................8 II.. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE.............................................................................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent................. 3............... MEF........................... PLANTAREA STALPILOR.............57 XX.............................. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE...................................................................... GENERALITATI. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE.........OPCP RO 2005/017–553........................... Valea lui Mihai şi Carei XIX. CONTROLUL DE CALITATE..................................................................... 2...........8 IV......................................................................................................................... CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE... RECEPTIA FINALA........................................................................................... 1................................56 XIX......... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie......9 V........................... MASURARE.......... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni........ RECEPTIA PRELIMINARA.........................11 III............................. 1.........................03 Lot 2 ...................................................................................... G E N E R A L I T A T I............................04.....12 VII....................12 VII.... INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM......................................................................................................... ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE.......................... 1.................... APLICAREA MARCAJELOR........12 Intocmit: Ing................57 ANEXA...

OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A. LUCRARI DE TERASAMENTE DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04.2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei 1. MEF.

................................ 6.....7 I.........................................................A... 3............................................ 4..................... PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE................................................................. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR.......................................................... MASURARE.................13 III.........................11 III... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni................11 III............................. PICHETAJUL LUCRARILOR..............17 III...........................................7 III........................................................................................................................... 2.....8 I........................10........................... 5.......... MISCAREA PAMANTULUI................12........... INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE............................................. 9...................... 3..........................2 1 .....13....................................................................................... Valea lui Mihai şi Carei LUCRARI DE TERASAMENTE CUPRINS .......................4 III............................... APA..........13 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3..........9 II......3 II.....................................9 III............... CONDITII TEHNICE...................................................................................... 2................................... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MATERIALE FOLOSITE......... G E N E R A L I T A T I...........04....... RECEPTIA FINALA............................................................................18 IV.............................................................................................. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR........................................................ 8......... PREVEDERI GENERALE............DOCUMENTE DE REFERINTA.. FINISAREA PLATFORMEI................................................................................................................... PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI..................... 1....10 III.......................................... LA TERMINAREA LUCRARILOR....... 7.......................................23 V............ PAMaNTURI... 3. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE......8 II.........................................................................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent....... 6................................................................. ZGURA GRANULATA..................... RECEPTIA PRELIMINARA........................................... 1..................................................................9 II... 5......................................... ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL................................................................. DOMENIU DE APLICARE.. 1............................12 III..............................................................................11........................................4 III................... MEF...................8 II............ 2.. 1........ OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE.......... PAMANT VEGETAL.............................. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE...9 II........................... EXECUTIA DEBLEURILOR................5 III................8 III... 7........... 1........ 2................... 6........ GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT.......................................18 III.... CIMENT..............Louis Berger SAS – PROINTEC S...................23 IV............................ 1....................................17 III......... PREVEDERI GENERALE...........................................OPCP RO 2005/017–553............. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR.. 2.......................25 I.............................................13 III............................8 I.......................... APA DE COMPACTARE......................................................... VAR................................8 I............22 IV............................3 III.... 1........ MATERIALE FOLOSITE ................................................................18 III.............3 II.............. LUCRARI PREGATITOARE......... EXECUTIA RAMBLEURILOR............................................................................. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA............. DRENAREA APELOR SUBTERANE.............. G E N E R A L I T A T I..... 1.......... 2......8 I...................... EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR................17 III..............03 Lot 2 .......................6 III....24 V.. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE........................................................................................................................................................................................9 III...............................................................24 ANEXA ...... EXECUTAREA TERASAMENTELOR.............. 4....9 II......................................................................9 III......................................... 5.....................

..................... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni..................................03 Lot 2 ....A................. REGULI SI METODE DE VERIFICARE..8 I...................19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR.......... CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE......... MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA.........................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent........................ 1...........OPCP RO 2005/017–553...... PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL......................... G E N E R A L I T A T I..........................18 V..................... MASURI PRELIMINARE...........19 IV............................17 V...... EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL...........................................................17 IV.............................................................. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT.......................2..................... 1................................................14 IV........... 3....................................................16 IV.................................... 5..............................24 V......16 EXISTENTA...........................15 IV........ RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE............25 VI............................ EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT.........................15 IV....................... RECEPTIA LUCRARILOR............................................ CONDITII TEHNICE... 2..................Louis Berger SAS – PROINTEC S. 7................. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE.............. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA..............................9 II......15 IV... 2..19 VI............26 I... 2....................19 VI....... Valea lui Mihai şi Carei IV.............................2 2 ...............8 II....24 VI...24 V............... APA............. 2...................04.....................................14 IV..................................................................... 1..................................................12 III........................ elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie................................ 4........ 3......................... LA TERMINAREA LUCRARILOR....24 LUCRARILOR...................... AGREGATE NATURALE.................... CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI......................... RECEPTIA LUCRARILOR......... MEF....... 4........................................................................................... CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE........................................13 III................................................. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE............13 IV........17 V..................... RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA................... PREGATIREA STRATULUI SUPORT......................... 1.....21 IV............ 1........................ CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE.....................8 I................12 II................................................................. 9.................. 2..... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC............................ 1.......................................... 2...... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT................................................ 2............................. RECEPTIA FINALA................................................................................... RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA................ 6.. CONDITII DE COMPACTARE......................... PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI..................................13 III...................... 3................................................23 V......................... 1......... 1...............................................................................................................................................................24 V.......................... ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE....................................................................................................................................STRATURI DE FORMA....................................25 ANEXA .............................................. 8....... CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL................................ 3................................. MASURARE.................19 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.... 1........................................................................................................ RECEPTIA PRELIMINARA.19 VI.22 IV.. 3.... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA....... ELEMENTE GEOMETRICE....................................................................... EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE............... CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE........................................... PREVEDERI GENERALE.17 COEZIV TRATAT CU VAR...........14 IV................................16 V................16 IV...........15 IV.......................................................

....... AGREGATE NATURALE...... EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE...........................................20 V..................................................................................17 III................. 3....... 1.......... 3.......................................20 VI......... RECEPTIA FINALA.A................... CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE.......8 I...............Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent....... 2.................. 15 III......................15 III...............2 3 .................................. COMPOZITIA MIXTURILOR........... ELEMENTE GEOMETRICE..........8 II........................20 VII........15 III....................... 1.......... FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE......... 3....... AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT....................... MASURARE....... CONDITII TEHNICE.................................................. 3................ 3....................21 VI.......................................................21 VI................................ 1.............. 1.........................................20 V...............................8 I......................................................................................16 III... RECEPTIA FINALA.................................03 Lot 2 .. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE..................................16 IV..........................2...............18 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.......................................... 1............. 1..............9 II.............................................FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL.......................................................................................... 3.... RECEPTIA LUCRARILOR............ G E N E R A L I T A T I................................................................. MEF................... G E N E R A L I T A T I........ FILER............. 1.............. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE...................................14 III......................................................... OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE....................................................... PREVEDERI GENERALE.........21 VII. 2.......... LA TERMINAREA LUCRARILOR........................................................................... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni......21 VII.............................. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE..................... ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE............................19 VII.........15 III... 2.............................. 1...... 2..................................................................................................................... 2...... 2.............. 4..................................... APA............................................................................................... STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL..........04............11 II.... 1....... INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE..................14 III..........................19 V.....FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL......... DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE..............................17 IV...13 II... CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE......................................................................................................................... EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE..............8 II...... REGULI SI METODE DE VERIFICARE............16 IV........ ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE.... 2....................................................................8 I.........................................................................................16 IV.....21 I.......................................20 V.................... 1.................... CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE.... CONTROLUL FABRICATIEI.. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR.....................................8 I..................................... CONDITII DE COMPACTARE...... CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE...Louis Berger SAS – PROINTEC S.. LIANTI.... RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA.............................21 ANEXA .......................................9 II.......................... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie....................................... 5......... 6....................15 IV..9 II................22 I................ AGREGATE...........................................................................11 II..... 2..........................OPCP RO 2005/017–553.21 VI....................... MASURARE.................. 4............... NATURA.............................1.......... OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE...... MASURI PRELIMINARE..... RECEPTIA PRELIMINARA............................................................12 III........... MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR.. 4....................20 ANEXA ........ REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE.. 3............13 III..... Valea lui Mihai şi Carei VI...................................

........... 2..................................................28 III........................ 4................................ 8................................................ 2........... MEF.............. 2........................03 Lot 2 .......................2 4 ............................................................................. .................................................... COMPACTAREA......20 IV........... 2...... RECEPTIA LUCRARILOR..........................A.............. 1................................14 II............. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.. 3...... 1................................................ MASURARE.........................38 IV...... 1............28 VI....... OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE.................... TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE.......8 I.............. FIBRE...............28 VI.9 II...20 IV......................................................43 V.......04........STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE........................................ RECEPTIA FINALA............. 6.......... FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE.............................. 5............................. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR)...........................................................................24 V.............. FILER....... LUCRARI PREGATITOARE....................................29 ANEXA . 2.................................................................................................................................................. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie....35 IV........................................................................... 1................. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE......................22 IV.................... COMPOZITIA MIXTURILOR. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR......................................................... 23 III.. ASTERNEREA............... 6.......9 II................. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA...................................................24 IV.8 II....................... ASTERNEREA...................OPCP RO 2005/017–553............... MODUL DE PUNERE IN OPERA.............................................. EXECUTATE LA CALD........................................... CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR...........................1........................ NATURA.......... PREGATIREA STRATULUI SUPORT....................................................................34 IV............. Valea lui Mihai şi Carei IV............ 4...................................................................................................... CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE..................................................................20 IV................. PUNEREA IN OPERA..... PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA............45 VI......................30 III.........Louis Berger SAS – PROINTEC S.......... 3......... 7...... 5....34 IV....................46 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3...............................24 IV......27 V.........30 I.................................10 II......................................... STATIA DE ASFALT..................................... RECEPTIA LUCRARILOR.......... CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE........... CONTROLUL PUNERII IN OPERA......... 5.........................14 II......... EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA.. CONTROLUL PUNERII IN OPERA................ 6................. COMPACTAREA............................................. 1......................... CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI........20 IV...................27 VI......................................................................... REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE..... AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT................................................. 5......................43 V....................... 4......... ADITIVI.........................15 III..... G E N E R A L I T A T I..............8 I............................................39 V........29 VII.............30 III........................... 4....... LIANTI.........................................27 V............................................................................................ 2....................... 2..................31 IV.................................. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT.............. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE................. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI.......................................29 VII........................... AGREGATE............... ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA.................................................. 1..............................29 VI..................................................37 IV.....14 III............................................................. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE............ 1.....21 IV..15 III. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE.......................... 1.......... ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA.................... 6...................................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.......... 3.....9 II..... 3........................................... TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE... CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS........................... 2........ 3................................34 IV.....................................

...........................................................................................................................................................................60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE..... CIMENTURI.....54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE........................... MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE...................... PREVEDERI GENERALE. 1....... PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR.......................... CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR.............. MATERIALE PENTRU CANALIZARI....8 I.... TUBURI PENTRU DRENURI............................................... OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE...... 2...........................................................58 ANEXA NR............................................................... 3............................ GENERALITATI........... COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR................ RECEPTIA FINALA..... SANTURI SI CASIURI...............46 VI..............OPCP RO 2005/017–553......................... 2...................... 1....... MEF.......................................................... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni............15 III......................58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE..........................................................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent................................................... AGREGATE........... BORDURI DE TROTUARE . ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE................................................................16 III............................................................25 VII... ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR..........................29 IX...............A.............................................................18 IV................................8 II.............................................................................................. BORDURI DE TROTUARE ............................................ RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE......................................................................... PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII.......................................29 VIII.............................................. 2............. MASURARE.. 3...........24 VI................................................................................................................................. APA...............60 I................................ MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI..........46 VII... PICHETAREA LUCRARILOR........46 LUCRARILOR)........................................... 1...47 ANEXA NR.............................................................................. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ..............48 ANEXA NR........................46 VI........52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG........ 3........52 ANEXA NR......................03 Lot 2 ............. 4........18 IV............................................... TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU......... 1......... 54 ANEXA NR......................................................19 V.......................................................... 1................................................................ 1.....2 5 ........................ 1......18 IV..........................................47 VII.............................. 2............................................ 3.......................................... 1................... MATERIAL PENTRU FILTRE..............................30 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.................................... OTEL BETON.. Valea lui Mihai şi Carei VI. 2...........04............ NISIP PENTRU PEREURI USCATE... 1.. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT..................................................... BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII.............................................................................26 VIII....................................................... MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III... EXECUTIA SAPATURILOR............................... 1................................... 2.......... GEOTEXTIL. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA...................BORDURI DE REFUGII.................17 IV................................................9 II.............30 IX. 2..............Louis Berger SAS – PROINTEC S........ EXECUTATE LA CALD............ COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR.........................................30 IX....................................................................... 2...................................................................................... 4... 1................................................ 5....15 II......................16 III....................... 2....... 1.............29 VIII..................PREFABRICATE PENTRU RIGOLE.....................24 VI...................................... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie......................8 I......................................11 II........9 II..................19 VI..............48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC........................................................................................................................ 3..............................19 V......

......................... 2. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT.............. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT.............................................................................................................44 XIV....................... EXECUTAREA CANALELOR............................................................... EXECUTIA PEREURILOR USCATE.............40 XIV.......................47 XV..........................A..............................32 X.......................................... 4................... MONTAREA BORDURILOR................... PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON....45 XIV... 1...............50 CAMINELOR DE VIZITARE.......................................................................58 DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA......................8 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3........ 1.............................. PLANTAREA STALPILOR..................................... 3......... DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI................ 1...................................35 XII......56 XIX............................................................... 4........................55 XIX............................................ 3.......8 I....... INCERCARI SI CONTROALE....57 XX..................55 XIX............... 1....................48 XVI.................................................................... BETOANE...........................................................................................COMPOZITIA BETOANELOR... 1............................................................................... EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE...............30 IX......................................52 XIX............... REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU. 2.......... DESCHIDEREA SAPATURILOR......................... 7............... CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR............................. 1........... AMENAJAREA SANTURILOR........ 1................................................................................ GURILOR DE SCURGERE SI....... MASURARE......OPCP RO 2005/017–553...................... 6........................57 ANEXA............................................. 1..........................................................45 XV...................... GENERALITATI........47 XV.........40 XIII..........37 XII......58 I....................... CANALIZAREA..........50 XVII......36 XII............................................................................... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie................................... 3....................................................................... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni... 2.......51 XVII................................................................................................................................................Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent......................... 2........................ PREPARAREA BETONULUI...................48 XV................42 XIV....................... 1................................................... ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE...........36 XII................................................................................. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC. OTEL DE ARMATURA...34 XI.................................................... RECEPTIA FINALA...........................45 XIV...........................45 XIV...42 XIV..........38 XIII..................................... PRESCRIPTII GENERALE............. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON............... COFRAJE............... 4............................................... 2.......... RECEPTIA PRELIMINARA......................... 5................................. 3.........................................03 Lot 2 . 1...........47 XV..35 XI...................44 XIV............ INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR.......................44 CIMENT.............. RIGOLELOR SI CASIURI........... 3.34 X.................................................... TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON.................................................2 6 ......50 XVI........................... 4......................... MEF.............. RECEPTIA LUCRARILOR.......................... 2...............50 XVI........................................... REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA......04......... PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE..........36 XII................... CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR.....................................Louis Berger SAS – PROINTEC S........................ ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI.................................................................................................. COFRAJE.. Valea lui Mihai şi Carei IX............... BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE........52 XVIII......... 1.....51 XVIII............... RECEPTIA PE FAZE.................................. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII................................56 XX... PUNEREA IN OPERA A BETONULUI................................... INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM.............................. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI.........................8 I.......................................................................... 1.........

............................................................. 1................................ TIPURI DE MARCAJE RUTIERE.....................................9 V... 1..............................8 IV................Louis Berger SAS – PROINTEC S................ ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE..........Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.........................................8 II..............................................12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3........11 VI.....04.. APLICAREA MARCAJELOR...OPCP RO 2005/017–553..2 7 ................... a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni..........................................12 VII........ ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE..... CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA........................................................................ MASURARE....8 III........... G E N E R A L I T A T I................. Valea lui Mihai şi Carei III..................................12 VII.............11 I............................... CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE.................................. MEF................................03 Lot 2 ...................................................11 III...................................... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie................................................A..................... CONTROLUL DE CALITATE................................................................... MASURARE.............

transporturilor. la data executiei. nivelarea si finisarea lucrarilor. precum si inregistrarile de calitate privind rezultatele testelor efectuate. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. prin laboratorul propriu sau prin laboratoare autorizate si aprobate de catre Inginer. 2.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Antreprenorul va tine evidenta zilnica a volumelor de terasamente executate. In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini Inginerul poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun. G E N E R A L I T A T I I. la cererea Inginerului si in conformitate cu prevederile contractului.03 Lot 2 .04. MEF. Antreprenorul va adopta masurile tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. Antreprenorul va asigura.OPCP RO 2005/017–553. controlul calitatii si conditiile de receptie. Antreprenorul va efectua. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea debleurilor. 1. si alte verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. rambleurilor.A. efectuarea tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. PREVEDERI GENERALE La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 si alte standarde si normative In vigoare.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. pe cheltuiala Antreprenorului. in masura in care acestea completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.2 8 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. I. compactarea. DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru modernizarea. Valea lui Mihai şi Carei I. constructia si reconstructia drumurilor publice.

PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243 care se folosesc la executarea terasamentelor sunt date in tabelele 1. 2. de catre Inginer. PAMANT VEGETAL Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate se foloseste pamant vegetal rezultat de la curatirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren acoperite cu pamant vegetal corespunzator. vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1. II. hidrologice si la orice inaltime de terasament. MEF. la orice inaltime de terasament. vor fi inlocuite cu pamanturi de calitate satisfacatoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.55 se va executa un strat de separatie din geotextil. simbolul 4d. compactarea lor necesitand o tehnologie adecvata. Pamanturile prafoase si argiloase.2.5 g/cmc.b. var-ciment. Valea lui Mihai şi Carei II. Pentru pamanturile argiloase. in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d (anorganice) si 4e (cu materii organice peste 5%) a caror calitate conform tabelului 1b este rea. Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si hidrologice.a si 1.03 Lot 2 . fara a se lua masuri speciale.umiditate naturala Wo = WL . Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice. rezistent si permeabil. W . etc. MATERIALE FOLOSITE II. sau cand pamantul din patul drumului are umiditatea relativa Wo>0.3 privind actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drum.A. este necesar ca alegerea solutiei de punere in opera si DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. pe o grosime de minimum 15 cm. In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului. inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toata latimea platformei.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. etc. 1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.). stabilizatori chimici specifici. fie stabilizarea lor cu var.2 9 .5 g/cmc. clasificate ca mediocre in cazul cand conditiile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile. cenusa de furnal. la o adancime de minimum 20 cm in cazul pamanturilor rele si de minimum 50 cm in cazul pamanturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate in stare uscata compactata mai mica de 1.04. executate in pamanturi rele sau foarte rele (vezi tabelul 1b) sau a celor cu densitate in stare uscata compactata mai mica de 1. se recomanda fie inlocuirea. Adancimea se va considera sub nivelul patului drumului si se va stabili in functie de conditiile locale concrete.limita de curgere Realizarea terasamentelor in rambleu.

a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. precum si pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice. frunzis. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. radacini.03 Lot 2 . crengi.Louis Berger SAS – PROINTEC S. pamanturile cu consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub 0. MEF. bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice In putrefactie (brazde.04.OPCP RO 2005/017–553. etc). maluri. Valea lui Mihai şi Carei eventualele masuri de imbunatatire sa fie fundamentate cu studii bazate pe incercari de laborator pe considerente tehnico-economice.2 10 . pamanturile turboase si vegetale.A. Nu se vor introduce in umpluturi. namoluri.75%).

elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 1.03 Lot 2 .a DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2 1 . MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.A.

b DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04.OPCP RO 2005/017–553.A. MEF.03 Lot 2 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 1.2 2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.

2 3 . fiind excluse nisipurile si pietrisurile aluvionare.A.Louis Berger SAS – PROINTEC S.000 mc pamant pentru ram 1913/13-83 1 2 3 4 5 Granulozitate Limita de plasticitate Densitate uscata maxima Coeficientul de neuniformitate Caracteristicile de compactare Umflare libera Sensibilitate la inghet. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile trebuie sa aibe calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR Verificarea calitatii pamantului consta In determinarea principalelor caracteristici ale acestuia. Valea lui Mihai şi Carei II. 7. prevazute In tabelul 2.04.03 Lot 2 . o incercare la fiecare 1.OPCP RO 2005/017–553. cu exceptia compactarii terasamentelor din spatele lucrarilor de arta. Apa salcie va putea fi folosita cu acordul “Inginerului”. MEF. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.000 mc 6 7 1913/12-88 1709/3-90 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2. 6. destinate sa faciliteze compactarea nu se va face decat cu aprobarea Inginerului. II. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm. Eventuala adaugare a unor produse.000 mc O Incercare la fiecare: . dezghet In functie de heterogenitatea pamantului utilizat insa nu va fi mai mica decat o Incercare la fiecare 5. Tabel 2 Nr. aprobare care va preciza si modalitatile de utilizare. crt Caracteristici care se verifica Frecvente minime Metode de determinare conform STAS 1913/5-85 1913/4-86 1913/3-76 730-89 Pentru pamanturile folosite in rambleurile din spatele zidurilor si pamanturile folosite la protectia rambleurilor. II. APA DE COMPACTARE Apa necesara compactarii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii organice in suspensie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 5.

sau la executarea pichetajului complet nou in cazul situatiei de la pct. cu notificare cu cel putin 24 ore in devans. III. In cazul cand documentatia este intocmita pe planuri fotogrametrice.2 4 .250 ml de drum in debleu 8 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 mc 1913/1-82 Laboratorul Antreprenorului va avea un registru completat la zi cu rezultatele tuturor determinarilor de laborator. in plan si in profil in lung. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul. Inclinarea taluzelor. a listei cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperilor de pe teren. 1. de-a lungul axului drumului.8. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III.8. Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati. Valea lui Mihai şi Carei bleuri . iar varfurile de unghi prin borne de beton legate de reperi amplasati in afara amprizei drumului. traseul drumului proiectat nu este materializat pe teren.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553. de aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.A.03 Lot 2 . punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza). Antreprenorul va materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele: Inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax. Materializarea lui urmeaza sa se faca la inceperea lucrarilor de executie pe baza planului de situatie. in afara de axa drumului. pe cheltuiala si raspunderea sa. scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre Antreprenor. In caz de nevoie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. PICHETAJUL LUCRARILOR La pichetarea axei traseului vor fi materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu martori. din borne de beton. pe cheltuiala sa. va trece la restabilirea si completarea pichetajului in cazul situatiei aratate la pct. Odata cu definitivarea pichetajului. dar numai cu aprobarea scrisa a Inginerului.1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. cel putin cate doi reperi pe km. MEF. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.04. la o distanta maxima intre acestea de 30 m in aliniament si de 20 m in curbe. Pichetajul va fi insotit si de o retea de reperi de nivelment stabili. Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si are obligatia de a-i restabili sau de a-l reamplasa ori de cate ori este necesar.2. In ambele cazuri trebuie sa se faca o pichetare detaliata a profilurilor transversale. amplasati In afara zonei drumului.

Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inaltime mai mica de 2 m precum si la debleuri. Toate materialele provenite din demolari sau dezafectari apartin Beneficiarului si vor fi depozitate si predate acestuia conform instructiunilor Inginerului. MEF. Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor.2 5 . pivnite. gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si radacinilor. crengi. Decaparea pamantului vegetal se face pe intrega suprafata a amprizei drumului si a gropilor de imprumut. sa scoata radacinile si buturugile. acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care sa colecteze si sa evacueze apa in afara amprizei drumului. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului. iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga suprafata a amprizei. demolarea sau protejarea constructiilor existente. 2. vor fi umplute cu pamant bun pentru DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. LUCRARI PREGATITOARE Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in limita zonei expropriate: defrisari. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1. curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni. etc. In general. Curatirea terenului de frunze. Valea lui Mihai şi Carei Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si pozitiile tuturor instalatiilor subterane si aeriene.03 Lot 2 . III. excavatii. in conformitate cu legislatia in vigoare. se vor executa lucrari de colectare.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime. inclusiv transportul materialului lemnos rezultat.Louis Berger SAS – PROINTEC S. daca se impune. decaparea si depozitarea pamantului vegetal. Pamantul vegetal va fi pus in depozite provizorii.OPCP RO 2005/017–553. Toate golurile ca: puturi. Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate si depuse in depozite definitive. evitand orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. pentru a fi reutilizate conform indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau instructiunilor Inginerului.04. aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora. Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. transportul si depozitarea fiind in sarcina Antreprenorului. drenare si evacuare a apelor din ampriza drumului.A. in caz ca este necesar.00 m sub nivelul platformei terasamentelor. in vederea reutilizarii. Materialele care care nu vor fi depozitate si predate Beneficiarului vor fi evacuate la groapa publica cea mai apropiata numai cu aprobarea Inginerului. pomilor si arbustilor.

03 Lot 2 . Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din debleuri. conform prevederilor art. Daca Inginerul considera necesar. completa sau modifica prevederile art.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. sub forma de supralargire. etc. MEF.04. “Tabloul de corespondenta a pamantului” prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a pamantului provenit din debleuri sau gropi de imprumut. pe baza de masuratori si teste de laborator. distante. va proveni din gropi de imprumut. o diagrama a cantitatilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de miscare a terasamentelor).4) vor fi transportate in depozite definitive.A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.4 si compactate pentru a obtine gradul de compactare prevazut In tabelul nr. trebuie sa fie supusa aprobarii Inginerului.OPCP RO 2005/017–553. “Tabelul de miscare a pamantului” care defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a fiecarei cantitati izolate de pamant din debleu sau din groapa de imprumut. In acest caz. Transportul pamantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor. natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de imprumut este incompatibila cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini speciale. privind calitatea si conditiile de executie a rambleurilor. Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect. Valea lui Mihai şi Carei umplutura. el poate preciza. Antreprenorul trebuie sa prezinte Consultantului spre aprobare. Daca. precum si toate informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport. ca si de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de sarcini speciale. Excedentul de sapatura si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii rambleurilor (In sensul prevederilor din art.2 6 . III.5 punctul b. 3. demonstrand existenta reala a materialelor si evaluarea cantitatilor de pamant ce se vor exploata. Acest plan este supus aprobarii Inginerului in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucrarilor. daca aceasta exista. sau ale standardelor si normativelor tehnice in vigoare. Antreprenorul trebuie sa informeze Inginerul si sa-i supuna spre aprobare alternative de modificare a provenientei pamantului pentru umplutura. in cadrul unui caiet de sarcini speciale. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca Inginerul sa constate si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol. in cursul executiei lucrarilor.). in profilurile cu umplutura ale proiectului. Antreprenorul poate intocmi. La inceputul lucrarilor.4 al prezentului caiet de sarcini.4) precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie inlocuite (In sensul art. MISCAREA PAMANTULUI Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. El tine cont de “Tabloul de corespondenta a pamantului” stabilit de Beneficiar.

Surplusul de sapatura din zonele de debleu. sa fie la o departare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului. sa fie nivelat pentru a asigura evacuarea apelor din precipitatii. • acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite si/sau pentru gropile de imprumut.1:3. amenajand o bancheta de 4. se vor executa cu inclinarea de 1:1. cu acordul Inginerului. cu acordul Inginerului.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. poate fi depozitat. iar taluzurile sa fie ingrijit executate..Louis Berger SAS – PROINTEC S. in lipsa autorizatiei prealabile a Beneficiarului. in zona de rambleu. • fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1. cand intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de imprumut nu se lasa nici un fel de banchete. pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu ale drumului cu conditia ca fundul sapaturii. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. • taluzurile gropilor de imprumut. Acest acord va trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperea exploatarii gropilor de imprumut sau a depozitelor. taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3. la terminarea extragerii. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 7 . • un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a mediului. suprafata superioara a • DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei III.04. compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului. alegerea acestora o va face Antreprenorul.A. gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului. cheltuielile pentru sondajele si analizele de laborator executate pentru acest raport fiind in sarcina Antreprenorului. Cererea trebuie sa fie insotita de: un raport privind calitatea pamantului din gropile de imprumut alese. • in albiile majore ale raurilor. La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmatoarele reguli: • pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit conform prevederilor proiectului. • crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie..3% spre exterior si o panta longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor.5. MEF. surplusul depozitat fiind nivelat.00 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut. 4.. • taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului.. • sapaturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adanci decat cota practicata in debleuri sau sub cota santului de scurgere a apelor. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT In cazul in care locatia gropilor de imprumut si a depozitelor de pamant nu sunt impuse prin proiect sau prin caietul de sarcini speciale.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. in urmatoarele moduri: • in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu. in spiritul prevederilor articolului 4 din prezentul caiet de sarcini.

pentru a se asigura ca lucrarile se vor executa fara a fi afectate de ape. terasamentele se vor executa progresiv. Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe masura ce avanseaza. Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita stabilitatea masivelor naturale si nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de catre ape sau sa cauzeze.Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 . La saparea in terenuri sensibile la umezeala. urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale. conform modalitatilor pe care le va prescrie Inginerul si pe cheltuiala Antreprenorului. Toate lucrarile preliminare de drenaj vor fi finalizate inainte de inceperea sapaturilor. se va putea prescrie realizarea unui strat de forma pe cheltuiala Beneficiarului. Valea lui Mihai şi Carei acestor rambleuri suplimentare va fi nivelata la o cota cel mult egala cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat. In cazul cand terenul intalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite si nu este de portanta prevazuta. Aceste aprobari trebuie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. In acest caz. In cazul cand in mod accidental apar asemenea situatii se va trece la umplerea lor. din diverse motive. asigurandu-se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizarii echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de pamanturi ca si ale celor necesare gropilor de imprumut.2 8 . fara ca antreprenorul sa poata pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri. in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier. se realizeaza si taluzarea. Compactarea acestui strat de forma se va face la gradul de compactare de 100% Proctor DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Nu se vor creea supraadancimi in debleu. EXECUTIA DEBLEURILOR Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a amprizelor de debleu. raman in sarcina Antreprenorului.OPCP RO 2005/017–553. MEF. pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare.04. precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale sa fi fost verificat si aprobat ca satisfacator de catre Inginer. pentru a preveni umezirea pamanturilor. in ambele situatii este necesar sa se obtina aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se respecte conditiile impuse.A. 5. • la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau ale celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Antreprenorul va fi in intregime raspunzator de aceste pagube. III. Inginerul se poate opune executarii gropilor de imprumut sau depozitelor propuse de Antreprenor si susceptibie de a inrautati aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa nu se provoace inzapezirea drumului.

0 1.03 Lot 2 .00 m sunt date in tabelul 3. c). In terenuri stancoase.0:0. pe o adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv.A.. gradul de compactare la 97% Proctor Normal. Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui sa se inspecteze. la sapaturile executate cu ajutorul explozivului.00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone umede. Daca pe parcursul lucrarilor de terasamente.5 1. zone de baltiri) indiferent de adancimea lor. evitand orice risc de deteriorare a lucrarilor.1 de la 1.2 9 . in functie de gradul de alterabilitate si de adancimea debleurilor Roci stancoase nealterabile Roci stancoase (care nu se degradeaza) cu stratificarea favorabila in ce priveste stabilitatea INCLINAREA TALUZURILOR 1.1. Prevederile STAS 2914 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru adancimi de maximum 12. oprind executia lucrarilor in zona afectata si luand toate masurile necesare de protectia muncii si anuntand in acelasi timp Inginerul.1 pana la pozitia verticala sau chiar In consola In debleuri mai adanci de 12. taluzurile de debleuri si terenurile de DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Daca acesta difera de prevederile proiectului.0:1... in mod frecvent si in special dupa explozie.1 1.5 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Debleurile in terenuri moi. Valea lui Mihai şi Carei Normal. Antreprenorul va trebui sa stabileasca si apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa fel incat dupa explozii sa se obtina: • degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei.0:0.0. nisipuri argiloase sau prafuri argiloase Pamanturi marnoase Pamanturi macroporice (loess si pamanturi loessoide) Roci stancoase alterabile. inclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de stabilitate.5. masele de pamant devin instabile.04. ajunse la cota. • cea mai mare fractionare posibila a rocii. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553. MEF. Taluzurile vor trebui sa fie curatate de pietre sau de bulgari de pamant care nu sunt perfect aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a caror stabilitate este incerta.0:0. infiltratii.. urmand ca acesta sa dispuna o modificare a inclinarii taluzurilor si modificarea volumului terasamentelor.0:1. Antreprenorul va trebui sa aduca la cunostinta Inginerului neconcordanta constatata.1. Tabel 3 NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU Pamanturi argiloase. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. In functie de natura materialelor existente in debleu. in general argile nisipoase sau prafoase.0 : 1. Antreprenorul va lua masuri imediate de stabilizare. In acest caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor.0:1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. se vor compacta pana la 100% Proctor Normal.0:0.

Dupa executia lucrarilor. Antreprenorul este obligat sa conduca lucrarile astfel ca pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleurilor sa nu fie degradate sau inmuiate de apele de ploaie. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pamanturile sensibile la umezeala.10 cm +/. Antreprenorul va trebui sa execute derocarea suplimentara necesara.A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Antreprenorul va trebui sa mentina o panta suficienta pentru scurgere. III. pentru aducerea la cote.14. Va trebui. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt date In tabelul 4.8 si 9 sunt comune atat sectoarelor de debleu cat si celor de rambleu. care va trebui compactat asa cum este aratat in art. 6. lucrari provizorii necesare evacuarii apelor in timpul excavarii. El are posibilitatea de a realiza o adancime suplimentara. pe cheltuiala sa.03 Lot 2 .5 cm +/. in scopul de a se inlatura partile de roca. MEF. Profilul Platforma cu strat de forma Platforma fara strat de forma Taluz de debleu neacoperit Tabel 4 Tolerante admise Roci necompacte Roci compacte +/.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. pana la orizontul al carui continut in apa va fi superior cu 10 puncte. Valea lui Mihai şi Carei deasupra acestora. Cand linia de cea mai mare panta a terenului este superioara lui 20%.04. Daca topografia locurilor permite o evacuare gravitationala a apelor. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. care ar putea sa fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze.3 cm +/. Beneficiarul va prescrie ca executarea sapaturilor in debleuri sa se faca astfel: • In perioada ploioasa: extragerea verticala • dupa perioada ploioasa: sapaturi in straturi.5 cm +/. cu un strat de pamant. Acolo unde aceasta nu este atinsa. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI Lucrarile pregatitoare aratate la art. se va verifica daca adancimea necesara este atinsa peste tot. In timpul executiei debleurilor.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregatitoare.10 cm variabil In functie de natura rocii Metoda utilizata pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stancoase este lasata la alegerea Antreprenorului. apoi de a completa. in special sa se inceapa cu lucrarile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung. la suprafata partii excavate si sa execute in timp util santuri. rigole.2 10 . Antreprenorul va trebui sa execute trepte de infratire avand o inaltime egala DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. umiditatii optime Proctor Normal.OPCP RO 2005/017–553.

03 Lot 2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. care impreuna acopera intreaga latime a profilului. EXECUTIA RAMBLEURILOR Prescriptii generale Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului. urmarind ca decalarea in inaltime intre doua benzi alaturate sa nu depaseasca grosimea maxima impusa. recunoscute de “Inginer”. 7. distantate la maximum 1. evitandu-se segregarile si variatiile de umiditate si granulometrie. MEF.8 si 9. Valea lui Mihai şi Carei cu grosimea stratului prescris pentru umpluturAa. urmarind realizarea unui profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.2 11 . in mod obligatoriu.04. consemnata in caietul de santier. Aceasta aprobare trebuie sa fie. sa fie verificate si aprobate de “Inginer”.OPCP RO 2005/017–553. Executia rambleurilor trebuie sa fie intrerupta in cazul cand calitatile lor minimale definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii. va fi plana si va avea o panta transversala de 3…5% catre exterior. paralele cu linia proiectului. pe intreaga latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului. care va avea grosimea optima de compactare. acesta va putea fi executat din benzi alaturate. iar suprafata ultimului strat va avea panta prescrisa conform articolului 16. Suprafata fiecarui strat intermediar. Executia nu poate fi reluata decat dupa incetarea intemperiilor si revenirea terenului la parametrii fizici corespunzatori. Daca dificultatile speciale. Modul de executie a rambleurilor Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse. Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare. Pe terenuri stancoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de Inginer.A. sau pe terenuri de portanta scazuta se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adancime minima de 30 cm. in conformitate cu testele efectuate de Antreprenor in acest scop si cu aprobarea Inginerului. impun ca executia straturilor elementare sa fie executate pe latimi inferioare celei a rambleului. caruia ii vor fi puse la dispozitie rezultatele testelor efectuate de Antreprenor. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. indicate in caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale. Pamantul adus pe platforma va fi imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei (sau a benzii de lucru) in grosimea optima de compactare stabilita prin piste de proba. Pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare prevazute la art.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. pentru a obtine un grad de compactare Proctor Normal conform tabelului 5. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S.00 m pe terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior. III.

04. conform tabelului 5. udarea stratului asternut pentru a-l aduce la valoarea umiditatii optime.A. In debleuri.2 12 . cu Inaltimea: h ≤ 2.5 < h ≤ 2. pe adancimea de 30 cm sub patul drumului 100 95 Imbracaminti semipermane nte Coezive Imbracami nti permanent e 97 92 Imbracaminti semipermane nte 95 92 93 90 100 100 95 100 97 92 100 97 92 100 94 90 100 100 100 100 NOTA: Pentru pamanturile necoezive.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.00 m h> 2. lasand pamantul sa se zvante sau sa se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea pana cat mai aproape de cea optima. sau din contra. realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespuzatoare pe cel putin 2. La punerea in opera a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de compactare. stabilit pe tronsonul experimental.00 m h > 2.00 m c. laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa si se vor lua masurile in consecinta pentru punerea in opera. respectiv asternerea si necompactarea imediata. blocuri de piatra sau din beton cu dimensiunea maxima de 0. se pot folosi. la adancimea sub patul drumului: h ≤ 0. Primii 30 cm ai terenului natural sub un rambleu. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.03 Lot 2 .00 m b.50 m cu conditia respectarii urmatoarelor masuri: impanarea golurilor cu pamant. Pentru aceasta. In corpul rambleurilor. Valea lui Mihai şi Carei La realizarea umpluturilor cu inaltimi mai mari de 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. asigurarea tasarilor in timp si luarea lor in considerare.00 m grosime la partea superioara a rambleului. se va putea considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal.Louis Berger SAS – PROINTEC S. cand dupa un anumit numar de treceri. strancoase cu granule de 20 mm In proportie mai mare de 50% si unde raportul dintre densitatea in stare uscata a pamantului compactat nu se poate determina.50 m 0. Compactarea rambleurilor Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal prevAzut In STAS 2914. MEF. Tabel 5 Zonele din terasamente (la care se prescrie gradul de compactare) Pamanturi Necoezive Imbracami nti permanent e a.OPCP RO 2005/017–553.00 m. la baza acestora. echipamentul de DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

mentionata in registrul de santier. Antreprenorul va trebui sa supuna acordului Inginerului. cu echipamentele existente si folosite pe santier.2 13 . va realiza cate un tronson de incercare de minimum 30 m lungime pentru fiecare tip de pamant. care poate asigura obtinerea (dupa compactare) a gradelor de compactare aratate in tabelul 5. terasamentele trebuie verificate dupa urmeaza: a) controlul va fi pe fiecare strat. grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de pamant. 10% din numarul punctelor de verificare. in mod obligatoriu. Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbracamintile din beton de ciment si de 4% sub celelalte imbracaminti si se accepta in max. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Rezultatele acestor incercari trebuie sa fie mentionate in registrul de santier. inainte de inceperea lucrarilor. Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua plansa de incercare. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. grosimea straturilor succesive nu va depasi 20 cm dupa compactare. In acest scop.OPCP RO 2005/017–553. In cazurile cand aceasta obligatie nu va putea fi realizata.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. b) frecventa minima a testelor trebuie sa fie potrivit tabelului 6.03 Lot 2 . determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe fiecare strat si sector de drum. Daca compactarea prescrisa nu poate fi obtinuta. cu cel putin opt zile inainte de inceperea lucrarilor.000 m3 1 la 250 ml de platforma 3 la 250 ml de platforma Observatii Pentru fiecare tip de pamant pe strat pe strat cum Laboratorul Antreprenorului va tine un registru In care se vor consemna toate rezultatele privind Incercarea Proctor. dupa ce va aduce modificarile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit. Valea lui Mihai şi Carei compactare cel mai greu nu lasa urme vizibile la controlul gradului de compactare. MEF. Profiluri si taluzuri DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Controlul compactarii In timpul executiei.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. Antreprenorul poate sa ceara receptia unui strat numai daca toate gradele de compactare rezultate din determinari au valori minime sau peste valorile prescrise. Tabel 6 Denumirea Incercarii Incercarea Proctor Determinarea continutului de apa Determinarea gradului de compactare Frecvenaa minimala a Incercarilor 1 la 5. Aceasta receptie va trebui.A.

5.00 7.00 2. inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos.00 5. pana la baza rambleului.00 3.A. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta corespunzatoare vor avea Inclinarea 1 : 1. cu un coeficient de stabilitate de 1. unde terenul de fundatie este alcatuit din particule fine si foarte fine.00 5.00 m.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.00 2.. Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos. inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate.1.3. h max.00 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. inclinarea va fi de 1:2. ale vailor si in balti. In functie de caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundatie. 0 1:10 3.OPCP RO 2005/017–553.5 pana la inaltimile maxime. va fi de 1:1. Taluzul nu trebuie sa prezinte nici scobituri si nici excrescente. in afara celor rezultate din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului.00 4.2 .00 10.04.00 6.00 4.00 6. Tabel 7 Natura materialului in rambleu Argile prafoase sau argile nisipoase Nisipuri argiloase sau praf argilos Nisipuri Pietrisuri sau balasturi H (max m) 6 7 8 10 Panta taluzurilor trebuie verificata si asigurata numai dupa realizarea gradului de compactare indicat in tabelul 5. h max.00 5. MEF. In cazul rambleurilor cu inaltimi mai mari decat cele aratate in tabelul 7.5 pana la inaltimile maxime pe verticala indicate In tabelul 7.03 Lot 2 .00 3. iar pe restul inaltimii. precum si la cele situate in albiile majore ale raurilor.5. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei Lucrarile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profilurile din proiect sa fie realizate cu tolerantele admisibile.. vor avea inclinarea 1:1. daca nu sunt dispozitii contrare in caietul de sarcini speciale.00 14 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portanta redusa. Tabel 8 Caracteristicile terenului de fundatie Panta terenului de fundatie 30 60 10 5 o a) Unghiul de frecare interna in grade 10o b) coeziunea materialului KPa 30 60 10 30 (m) 15o 60 80 Inaltimea maxima a rambleului..00 6. pe verticala indicate in tabelul 8.00 4. La rambleuri mai inalte de 12. dar numai pana la maxim 12.00 m.00 8. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

suficienta pentru a facilita aranjarea blocurilor. Aceasta compactare va fi InsotitA de o stropire cu apa.03 Lot 2 . in vederea reducerii umiditatii pamanturilor cu exces de apa. Valea lui Mihai şi Carei 1:5 1:3 1. tratarea pamantului cu var pentru reducerea umiditatii.OPCP RO 2005/017–553. Cand umiditatea naturala este mai mica decat cea optima se vor executa stropiri succesive. Beneficiarul va putea ordona Antreprenorului urmatoarele: asternerea si compactarea imediata a pamanturilor din debleuri sau gropi de imprumut cu un grad de umiditate convenabil. este interzisa.2 15 . Toleranta pentru ampriza rambleului realizat. in vederea eliminarii apei in exces prin evaporare.00 - 2. Straturile elementare vor avea grosimea determinata In functie de dimensiunea materialului si posibilitatile mijloacelor de compactare. MEF.00 2.3 cm .04. Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sa fie omogena.5 cm .00 3.00 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.00 5. Controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/S unde: DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.00 Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmatoarele: .80 m in corpul rambleului.00 - 1.00 2.30 m de sub patul drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0. prezentand un procentaj de goluri ridicat. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin. Ultimii 0. Pentru aceste pamanturi Beneficiarul va putea impune Antreprenorului masuri speciale pentru evacuarea apelor.10 cm Denivelarile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.00 2.00 - 2. Aceasta grosime nu va putea. un timp de asteptare dupa asternere si scarificarea. Inginerul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in depozite definitive.platforma fara strat de forma +/.00 3.taluz neacoperit +/.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stancos Materialul stancos rezultat din derocari se va imprastia si nivela astfel Incat sa se obtina o umplutura omogena si cu un volum minim de goluri. in nici un caz. sau cu utilaje cu senile de 25 tone cel putin.A. practicarea de drenuri deschise.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.platforma cu strat de forma +/. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Intercalarea straturilor de materiale fine si straturi din materiale stancoase.20 m.00 1.00 1.00 4. Blocurile de stanca ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor fi fractionate. Prescriptii aplicabile pamanturilor sensibile la apa Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pamanturi sensibile la apa.00 4. fata de cea proiecta este de + 50 cm. sa depaseasca 0.

Incercarile se vor face de Antreprenor Intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi inscrise in registrul de santier. cu exceptia materialelor stancoase. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se tolerantele aratate la art.4. aripi.03 Lot 2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. masurata de la zidarie.4. etc. MEF. marimea maxima a materialului din cariera. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei Q- reprezinta volumul rambleului pus in opera intr-o zi. Rambleul se va compacta mecanic. Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilita cu ajutorul unui tronson de incercare controlat prin incercari cu placa.OPCP RO 2005/017–553. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. masurat in mc dupa compactare. Pe o latime minima de 1 metru. a caror intensitate nu DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Protectia Impotriva apelor Antreprenorul este obligat sa asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si inundatiilor provocate de ploi. Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobarii Beneficiarului sau reprezentantului acestuia.A. acceptat a fi folosit.2 16 .15. care vor preciza pentru fiecare lucrare de arta intinderea zonei lor de folosire. ziduri de sprijin.12 tab. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrarilor de arta (culei.) In lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale. admitandu-se aceleasi tolerante ca si In cazul debleurilor in material stancos. Sreprezinta suprafata compactata intr-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu viteza stabilita pe sectoarele experimentale. Straturile din pamanturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei umiditati omogene pe intreaga grosime a stratului elementar. art.04. va fi de 1/10 din grosimea umpluturii. in scopul de a le proteja de eroziune. rambleurile din spatele lucrarilor de arta vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul drumului. Platforma rambleului va fi nivelata. Aceste tolerante se aplica straturilor de pamant care protejeaza platforma si taluzurile nisipoase. Valoarea finala va fi cea a testului in care se obtin module de cel putin 500 bari si un raport E2/E1 inferior lui 0. Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase Rambleurile din materiale nisipoase se realizeaza concomitent cu imbracarea taluzurilor.Louis Berger SAS – PROINTEC S. la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea integritatii lucrarilor de arta. Pamantul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupa corectarea granulometriei acestuia. Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea blocurilor pe cel putin jumatate din grosimea lor. pentru obtinerea compactarii prescrise.12 tab.

santurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgari si blocuri cazute. fata de cotele de nivel ale proiectului.10 m. acesta este in prealabil taiat in trepte sau intarit cu caroiaje din brazde. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.10. 8. Paramentele santului sau ale rigolei vor trebui sa fie plane iar blocurile in proeminenta sa fie taiate.OPCP RO 2005/017–553. fata de ax +/. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. in tabelul 4. III.0.05 m.2 17 . Daca executia sistemului rutier nu urmeaza imediat dupa terminarea terasamentelor. In nici un caz nu va fi tolerat ca acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stancoase.A. Santul sau rigola trebuie saramana constant.03 Lot 2 . fara sa coboare sub o panta transversala de 4%. Valea lui Mihai şi Carei depaseste intensitatea celei mai puternice ploi inregistrate in cursul ultimilor zece ani. Dupa raspandire pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor. declivitatile si latimea prevazute In proiect. 9. in doua ape. nivelat si completat respectand cotele in profil in lung si in profil transversal.0. pe intreaga latime . In curbe se va aplica deverul prevazut in piesele desenate ale proiectului. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului. paralel cu piciorul taluzului.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL Cand acoperirea cu pamant vegetal trebuie sa fie aplicata pe un taluz. FINISAREA PLATFORMEI Stratul superior al platformei va fi bine compactat. III.04. Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat. curatat cu grija de pietre. urmarind realizarea unui profil acoperis.. cu inclinarea de 4% spre marginea acestora. III. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.la cotele proiectului: +/. La sfarsitul santierului si inainte de receptia finala. Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5. respectiv. destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pamant vegetal. In ce priveste latimea platformei si cotele de executie abaterile limita sunt: . MEF.Louis Berger SAS – PROINTEC S.05 m. Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizata de cea mai apropiata statie pluviometrica.0. platforma va fi nivelata transversal. radacini sau iarba si umectat inainte de raspandire.la latimea platformei: +/. respectandu-se sectiunea. nuiele sau prefabricate etc. cota fundului si distanta de la marginea amprizei.

a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.verificarea trasarii axului. Valea lui Mihai şi Carei Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este in principiu.Louis Berger SAS – PROINTEC S.controlul caracteristicilor patului drumului. suspendata pe timp de ploaie. amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare. In afara de aceasta.12. vor fi definite prin dispozitii de santier de catre “Beneficiar” si reglementarea lor se va face. pana la acoperirea acestora cu stratul urmator.A.2 18 . MEF. . si sa repare toate zonele identificate cu tasari datorita proastei executii.verificarea compactarii umpluturilor. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in: . . sa mentina scurgerea apelor. Antreprenorul va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala sa lucrarile de remediere a taluzurilor rambleurilor. Antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioada.verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi. III.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. . Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. DRENAREA APELOR SUBTERANE Antreprenorul nu este obligat sa construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate gravitational.verificarea grosimii straturilor asternute. III. .OPCP RO 2005/017–553.13. Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a fost finalizat si aprobat de Inginer. Lucrarile de drenarea apelor subterane. conform prevederilor Clauzelor contractuale. in lipsa unor alte dispozitii ale caietului de sarcini speciale. pentru care Antreprenorul nu este raspunzator. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE In timpul termenului de garantie.03 Lot 2 . la cererea scrisa a Beneficiarului. Verificarea trasarii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare Aceasta verificare se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. . a verificarilor efectuate asupra calitatii umiditatii pamantului pus in opera si a rezultatelor obtinute in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate. Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate.11. si toate lucrarile de remediere necesare.verificarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu). in registrul de laborator. care s-ar putea sa se dovedeasca necesare.04. III.

pentru determinarea gradului de compactare este de 3 IncercAri pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate. Grosimea masurata trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face In corelatie cu masuratorile cu deflectometrul. pentru tipul de pamant respectiv si utilajele folosite la compactare. Valea lui Mihai şi Carei proiectului. Masuratorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale amplasate la max. La nivelul terenului de fundatie se considera realizata capacitatea portanta necesara daca deformatia elastica.10 m in raport cu reperii pichetajului general.04. Verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale pamantului. Numarul minim de probe. Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometru cu parghii. se incadreaza in valorile din tabelul 9. conform tabelului 2. Toleranta admisibila fiind de +/-0. cand acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului cand grosimea este mai mica de 25 cm. In cazul pamanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafata. In cazul pamanturilor necoezitive se va preleva o singura proba din DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. ax. conform STAS 2914. dreapta).Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 19 . MEF. indepartarea stratului vegetal si compactarea pamantului. dupa curatirea terenului. se determina gradul de compactare si deformarea terenului de fundatie. admitandu-se depasiri in cel mult 10% din punctele masurate. Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor ascunse. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie in functie de tipul pamantului de fundatie sunt indicate in tabelul 9.A. mijlocul si baza stratului. 25 m unul dupa altul. Verificarea pregatirii terenului de fundatie (sub rambleu) Inainte de inceperea executarii umpluturilor. corespunzatoare vehiculului etalon de 10 KN. in punctele in care rezultatele acestora atesta valori de capacitate portanta scazuta. in trei puncte (stanga. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.03 Lot 2 . Verificarea compactarii umpluturilor Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pamant pusi opera.Louis Berger SAS – PROINTEC S. specificandu-se si eventuale remedieri necesare. indicativ CD 31-2002. Verificarea grosimii straturilor asternute Va fi verificata grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului. conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.OPCP RO 2005/017–553. Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 m3 umplutura.

12. in cel mult 10% din numarul punctelor masurate. Pentru pamanturile stancoase necoezive. verificarea gradului de compactare realizat se va face In minimum trei puncte repartizate stanga.6 din prezentul caiet de sarcini. se va face in minimum trei puncte repartizate stanga. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/. compactarea ulterioara a stratului ne mai fiind posibila. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. se va dispune fie continuarea compactarii. Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscata a acestor probe cu densitatea in stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor.05 m fata de prevederile proiectului.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. care trebuie sa aiba un volum de min. deformatia elastica.14. cu ajutorul deflectometrului cu parghie la nivelul patului drumului.A.03 Lot 2 . In cazul cand valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzatoare celor prevazute in tabelul 5. Verificarile de nivelment se vor face pe profiluri transversale. ax. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF. Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupa obtinerea gradului de compactare prescris. La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu. are valori mai mari decat cele admisibile. tolerantele sunt cele aratate la pct. distribuite la fiecare 2000 m2 de strat compactat. Controlul caracteristicilor patului drumului Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea executiei terasamentelor si consta in verificarea cotelor realizate si determinarea deformabilitatii.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Aceste puncte vor fi la cel putin 1 m de la marginea platformei. corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 115 KN. Tabel 9 Tipul de pamant conform STAS 1243 Valoarea admisibila a deformatiei elastice 1/100 mm 20 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuratori cu deflectometrul cu parghie. dreapta. la 25 m distanta. 1000 cm3.5.0. STAS 1913/13.04. indicate in tabelul 9. In ce priveste suprafatarea patului si nivelarea taluzurilor. Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu deflectometrul cu parghie. Valea lui Mihai şi Carei fiecare punct. capacitatea portanta necesara la nivelul patului drumului se considera realizata daca. dreapta. conform STAS 2914.13 (Tabelul 4) si la pct. ax. situate pe o lungime de maxim 250 m. fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv. Verificarea gradului de compactare realizat. Conform Normativului CD 31.OPCP RO 2005/017–553. verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5.2 .

cu deflectometrul cu parghie. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S. nisip argilos Praf nisipos.OPCP RO 2005/017–553. Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate. acceptate de Inginer. praf argilos nisipos. praf Argila prafoasa. In cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevazuta in STAS 2914/4.03 Lot 2 .04.A. argila nisipoasa. nu este posibila. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 21 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei Nisip prafos. praf argilos. frecventa incercarilor va fi de 3 Incercari pe fiecare sectiune de drum de maxim 250 m lungime. argila prafoasa nisipoasA. argila 350 400 450 Cand masurarea deformatiei elastice.

iar documentul ce se incheie ca urmare a receptiei va purta ambele semnaturi. In cazul sapaturilor. compactarea terenului de fundatie. Lucrarile nu se vor receptiona daca: nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect.2 22 . aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului In fazele de executie determinante. nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei.OPCP RO 2005/017–553. MEF. unei receptii preliminare si unei receptii finale. La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor. In cazul rambleurilor.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. IV. lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare. 1. Receptia pe faze se efectueaza de catre “Beneficiar” si Antreprenor. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrArii: trasarea si pichetarea lucrarii. natura pamantului din corpul drumului. pentru fiecare metru din inaltimea de umplutura si la realizarea umpluturii sub cota stratului de forma sau a patului drumului. cat si a comisiei de receptie preliminara sau finala. in care se confirma posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. verificandu-se: concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de sarcini speciale si a proiectului de executie.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de normativele tehnice in vigoare si de prezentul caiet de sarcini.03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei IV. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control. RECEPTIA LUCRARII Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de excutie). RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrari ascunse) se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cat si pe fiecare strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze). decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare. la cota finala a sapaturii.

conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2 23 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat.A. nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului. pentru intreaga lucrare. RECEPTIA PRELIMINARA. LA TERMINAREA LUCRARILOR Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor.03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei - se observa fenomene de instabilitate. IV. MEF. ravinari ale taluzurilor. 3. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04. inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor. IV. etc. 2. aprobat cu HGR 273/94.OPCP RO 2005/017–553. in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.. in care se va stabili si modul si termenele de remediere. RECEPTIA FINALA La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si daca acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari.

MASURARE V. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: E1a E2a E2b E3a E3b E4a E6a E7a CURĂŢAREA TUFISURILOR ŞI A ARBUŞTILOR DOBORÂREA COPACILOR CU DIAMETRU DE LA 10 LA 40 CM DOBORÂREA COPACILOR CU DIAMETRU MAI MARI DE 40 CM SCOATEREA RĂDĂCINILOR SI A BUTURUGILOR CU DIAMETRE MAI MICI DE 40CM SCOATEREA RĂDĂCINILOR SI A BUTURUGILOR CU DIAMETRE MAI MARI DE 40CM DECAPAREA TERENULUI VEGETAL SAPATURA ÎN TEREN FOARTE TARE SAPATURA PĂMÂNTULUI ÎN GROPILE DE ÎMPRUMUT E10a UMPLUTURA DE PĂMÂNT LUAT DIN SĂPĂTURA UMPLUTURA DE PĂMÂNT CU PAMANT LUAT DIN GROPA DE E11a IMPRUMUT E5a SAPATURA SISTEMULUI RUTIER E12a AMENAJAREA TALUZURILOR DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Valea lui Mihai şi Carei V.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A. 1.03 Lot 2 .2 24 .04. MEF.Louis Berger SAS – PROINTEC S.

Norme metodologice privind conditiile de publicat In MO 397/24. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. Ordin AND nr.Norme generale de protectia muncii. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA .2 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Metode de incercare.08. STANDARDE STAS 730 STAS 1243 STAS 1709/1 .Actiunea fenomenului de Inghet-dezghet la lucrari de drumuri. .Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF. . ACTE NORMATIVE Ordinul MT/MI nr. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. si Actiunea fenomenului de Inghet-dezghet la lucrari de drumuri. NGPM/1996 NSPM nr.04.Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. III. .A. 411/1112/2000 . 79/1998 Ordin MI nr.Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. .Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere. Adancimea de inghet in complexul rutier.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.03 Lot 2 . 775/1998 . 116/1999 II. Clasificarea identificarea pamanturilor.Teren de fundare.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. REGLEMENTARI TEHNICE CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.OPCP RO 2005/017–553. Prevenirea si 25 STAS 1709/2 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri.DOCUMENTE DE REFERINTA I. Prescriptii de calcul. .

. Conditii tehnice generale de calitate.Teren de granulozitatii. STAS 1709/3 inghet- . Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor. MEF. fundare. fundare. . Determinarea STAS 1913/1 STAS 1913/3 STAS 1913/4 STAS 1913/5 STAS 1913/12 - .A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.03 Lot 2 .2 26 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. Terasamente. Valea lui Mihai şi Carei remedierea degradarilor din dezghet.Teren de fundare.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Prescriptii tehnice. Incercarea Proctor. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Teren de umiditAtii. Determinarea greutatii volumice pe teren. Determinarea Teren de fundare. Metoda de determinare. . Teren de fundare.Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. Determinarea caracteristicilor de compactare.Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Determinarea sensibilitatii la inghet a pamanturilor de fundatie. STAS 1913/13 STAS 1913/15 STAS 2914 - DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale pamanturilor cu umflari si contractii mari. Lucrari de drumuri.OPCP RO 2005/017–553.

A.04.OPCP RO 2005/017–553.2 . Valea lui Mihai şi Carei 2.03 Lot 2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF. STRATURI DE FORMA DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

2 7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 11 12 13 13 13 1 . 6.A. 6. 4. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. APA III. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 3. 2. 2. 2. 5.12. 1. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. FINISAREA PLATFORMEI III. MEF. LUCRARI PREGATITOARE III.04. LA TERMINAREA LUCRARILOR IV. G E N E R A L I T A T I I.10. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III.11. EXECUTIA DEBLEURILOR III.03 Lot 2 . ZGURA GRANULATA III.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1. PAMaNTURI III. DRENAREA APELOR SUBTERANE III. 1. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. PREVEDERI GENERALE II. PAMANT VEGETAL II. 3. 8. CIMENT III. EXECUTIA RAMBLEURILOR III. 7. Valea lui Mihai şi Carei STRATURI DE FORMA CUPRINS I. 5. 1. 1. 2. VAR III. 1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . CONDITII TEHNICE II. 6. 7.DOCUMENTE DE REFERINTA I. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III. APA DE COMPACTARE II. 4. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV. MATERIALE FOLOSITE III. RECEPTIA FINALA V. MASURARE V. DOMENIU DE APLICARE I. 9. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III. RECEPTIA PRELIMINARA. 5. 3. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II. 2. G E N E R A L I T A T I I. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III.13. MATERIALE FOLOSITE II. MISCAREA PAMANTULUI III. PICHETAJUL LUCRARILOR III. 1. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. 2. PREVEDERI GENERALE II.

PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. 2. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V. 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 1. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV. 6. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 2 . MEF. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. 3. 4. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. CONDITII TEHNICE. 8. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III. 3. 1. 7. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV.STRATURI DE FORMA 26 I. MASURI PRELIMINARE 14 IV. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV. 1. 1. 3. 1. PREVEDERI GENERALE 8 II. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 15 IV. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 V. 1.03 Lot 2 . 2.OPCP RO 2005/017–553. 4. MASURARE 25 VI. 2. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV. 1. AGREGATE NATURALE 9 II. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA . CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. CONDITII DE COMPACTARE 18 V. APA 12 II. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV. 2. 3. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 VI.2. G E N E R A L I T A T I 8 I. 2. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I.04. RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V. 2. Valea lui Mihai şi Carei IV. 5.A. RECEPTIA FINALA 24 VI.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 9. 3. 1.

AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT 16 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI. G E N E R A L I T A T I 8 I. NATURA. PREVEDERI GENERALE 8 II. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. 1. 3. 4. 1. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR 14 III. AGREGATE NATURALE 9 II.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 3. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE 15 III. 4. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I. MASURI PRELIMINARE 16 IV. 1. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 III. CONDITII TEHNICE. 2. FILER 11 II. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI. MEF. RECEPTIA FINALA 19 VII. 3. RECEPTIA PRELIMINARA. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV.2 3 . ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA . 2. 4. AGREGATE 9 II. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA .04. MASURARE 20 VII. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV. CONDITII DE COMPACTARE 20 V. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI. 3. RECEPTIA PRELIMINARA.03 Lot 2 . 3. 1. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV.A. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE 15 III. LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 VI.1. MASURARE 21 VII. 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. LIANTI 11 II. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI. 3. 2.OPCP RO 2005/017–553. 1. G E N E R A L I T A T I 8 I. RECEPTIA FINALA 21 VII. 1. Valea lui Mihai şi Carei VI. 3. 2. 2. 1. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. 2. APA 13 II. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. 2. COMPOZITIA MIXTURILOR 14 III. 1. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 2.

OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. 3. 1. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. COMPACTAREA IV. AGREGATE II. 1. COMPOZITIA MIXTURILOR III.A. LIANTI II. 6. 5. 7. ASTERNEREA IV. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. CONTROLUL FABRICATIEI IV. 6.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. MEF. 8. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. 3. 3.04. EXECUTATE LA CALD I. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV.1. NATURA. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI.OPCP RO 2005/017–553. 5. Valea lui Mihai şi Carei III. 2. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. STATIA DE ASFALT III. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 17 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 35 37 38 39 43 4 . MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. 1. ADITIVI II. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V.03 Lot 2 . 5. 3. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. RECEPTIA LUCRARILOR VI. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V. 3. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. MASURARE VII.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI IV. LUCRARI PREGATITOARE IV. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. RECEPTIA FINALA VII. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI. FIBRE II. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. 2.Louis Berger SAS – PROINTEC S. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. 2. 5. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI. 1. 4. 6. G E N E R A L I T A T I I. 1. 4. 2. 4. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. 2. 1. FILER II. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 6. 1. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. 6. COMPACTAREA IV. PUNEREA IN OPERA IV. 5. 2. 4. 2. ASTERNEREA IV.

PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. 1. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. SANTURI SI CASIURI 24 VI. 2. 1. APA 15 II. 3. 3. MASURARE 47 VII. EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR. 2. 1. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. RECEPTIA FINALA 46 VII. 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. GEOTEXTIL 19 V. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. 2. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. CIMENTURI 9 II. 1. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II. GENERALITATI 8 I. 3. 2. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE. MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI. 1. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI.Louis Berger SAS – PROINTEC S. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 VIII.A. 2. 2. 1.2 5 . 3. PREVEDERI GENERALE 8 II.04. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI.03 Lot 2 . OTEL BETON 15 III. AGREGATE 11 II.OPCP RO 2005/017–553. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. 1. 2. PICHETAREA LUCRARILOR 29 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1. 1. BORDURI DE TROTUARE . SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25 VII. 4. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III. MEF. Valea lui Mihai şi Carei V. 1. BORDURI DE TROTUARE .BORDURI DE REFUGII 24 VI. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 43 V.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII.PREFABRICATE PENTRU RIGOLE.

COFRAJE 34 X. 1.OPCP RO 2005/017–553. 2.2 6 . 5. 2. 7. GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII. OTEL DE ARMATURA 35 XI. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. RECEPTIA LUCRARILOR 55 XIX. PREPARAREA BETONULUI 36 XII. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. 1. 1. 4. 1. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. 3. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV. RECEPTIA PRELIMINARA 56 XIX. 2. AMENAJAREA SANTURILOR.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X. RECEPTIA FINALA 56 XX. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV. 2. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII. RECEPTIA PE FAZE 55 XIX. 4. 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3. 1. 1. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 57 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. 1.03 Lot 2 . EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV. EXECUTIA SAPATURILOR 29 IX. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV.A. 2. MASURARE 57 XX.04. 1. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV. BETOANE 36 XII. EXECUTAREA CANALELOR. 1. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. Valea lui Mihai şi Carei VIII. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. 1. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. 4. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV. 3. 3. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. COFRAJE 34 XI. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. 4. 1. 3. MEF. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII. CANALIZAREA 50 XVI. 2.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 6.

PLANTAREA STALPILOR III. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV.2 7 . MEF.03 Lot 2 . MASURARE VII. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 58 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. CONTROLUL DE CALITATE VII. 1. APLICAREA MARCAJELOR VI.A. 2.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. GENERALITATI I.04. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III. G E N E R A L I T A T I II. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MASURARE III. 1.

pe cheltuiala Antreprenorului. a incercarilor efectuate si a rezultatelor obtinute. prin laboratorul propriu sau prin laboratoare autorizate si aprobate de catre Inginer. Antreprenorul va tine evidenta zilnica a conditiilor de executie a straturilor de forma. 2.pamanturi coezive stabilizate mecanic (STAS 8840).2. Caietul de sarcini se aplica la constructia si modernizarea drumurilor publice si la constructia drumurilor de exploatare cu trafic greu si foarte greu. Straturile de forma care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt realizate din: a. Valea lui Mihai şi Carei I. 1. efectuarea tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.03 Lot 2 . a probelor prelevate.Louis Berger SAS – PROINTEC S. materiale coezive: . Stratul de forma din impietruiri existente se aplica la modernizarile de drumuri existente. Stratul de forma din pamanturi coezive stabilizate cu zgura si cu var sau cu var-ciment se aplica de regula la drumurile de clasa tehnica I si II. Cand terasamentele sunt realizate din pamanturi necoezive (deseuri de cariera. I. ca sunt asigurate gradul de compactare si capacitatea portanta a terasamentelor si ca lucrarile respective au fost receptionate pe faze de executie. PREVEDERI GENERALE Antreprenorul va asigura adoptarea tuturor masurilor tehnologice si organizatorice care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. situate la partea superioara a terasamentelor drumurilor publice. b. . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553.pamanturi coezive stabilizate cu var-ciment. material pietros de balastiera).impietruiri existente sau suprafete de teren cu pietris in grosime de minimum 10 cm. in urma verificarilor.2 8 . OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice generale de calitate. G E N E R A L I T A T I I.A. Straturile de forma din pamanturi coezive stabilizate mecanic sau tratate cu var se vor utiliza la terasamentele din pamanturi coezive. daca sunt indeplinite conditiile de la punctul 3. materiale necoezive: .04. Antreprenorul va asigura.pamanturi necoezive. pe care trebuie sa le indeplineasca straturile de forma din alcatuirea complexelor rutiere. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.pamanturi coezive tratate cu var. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini.pamanturi coezive stabilizate cu zgura granulata si var. . De asemenea va efectua. . La executia stratului de forma se va trece numai dupa ce se constata. MEF. straturile de forma vor fi alcatuite de regula din aceste materiale. Inginerul poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impugn. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. . la cererea Inginerului si alte verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

CONDITII TEHNICE II.. Impietruirea existenta poate alcatui stratul de forma. asa cum se indica in tabelele 1 si 2.. Atat loessul cat si pamantul loessoid au in general aceleasi insusiri si caracteristici. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 10 cm sau daca prin scarificare si reprofilare pe toata latimea patului drumului se obtine o grosime minima de 10 cm.04.OPCP RO 2005/017–553. Pantele in profil transversal. MATERIALE FOLOSITE III.01 . cu respectarea punctului 3. MEF. conform STAS 1243. acestea difera numai prin compozitia granulometrica. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.1 mm > 60% si greutate volumica de 12-16 KN/mc 0. La drumuri cu mai mult de doua benzi de circulatie si la autostrazi.Louis Berger SAS – PROINTEC S. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA Grosimea stratului de forma este cea prevazuta in proiect sau in caietul de sarcini speciale. la cotele de nivel ale proiectului tolerantele sunt tot de ± 0. PAMANTURI Pamanturile necoezive si coezive care se folosesc la realizarea straturilor de forma se clasifica si se identifica. Straturile de forma se prevad pe toata latimea terasamentelor. III.05 m fata de axa si de ± 0.A. admitandu-se aceleasi tolerante ca ale acestora.2 9 . prevazute in proiect. 1. Declivitatile in profil longitudinal ale suprafetei straturilor de forma sunt aceleasi ca ale imbracamintilor sub care se executa.05 m. care nu sunt situate in acelasi profil transversal sau in profiluri consecutive.5-4%.. pantele in profil transversal trebuie sa fie de 3.10 m la latimea intreaga. 0. daca este pe toata latimea patului drumului si daca are grosimea de min. Suprafata straturilor de forma trebuie sa aiba pante transversale de 10-12% pe ultimii 80 cm pana la taluzurile drumului. Abaterile limita se admit in puncte izolate. ale suprafetei straturilor de forma sunt aceleasi ca ale suprafetei imbracamintilor. 0.Loess cu fractiunea . In categoria pamanturilor coezive se mai cuprind si pamanturile macroporice..5. si anume: . in functie de compozitia granulometrica si de indicele de plasticitate.1 mm < 60%.01 . Valea lui Mihai şi Carei II.Pamant loessoid cu fractiunea 0.03 Lot 2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Abaterile limita la latimea stratului de forma sunt de ± 0. in vederea evacuarii rapide a apelor.

..2 0.20 0. Coeficient de calitate ... MEF.OPCP RO 2005/017–553... Pamanturi necoezive DENUMIRE PAMANT NECOEZIV Bolovanis Pietris mare Pietris mic Nisip mare Nisip mijlociu Nisip fin Tabel 2 Dimensiunea preponderenta a fragmentului solid mm 70.20 0.05.....30 0. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.60 35.. 6 > 35 25..5 0..005.30 15..0. Coeficient de gelivitate max..35 15.25 10.....20 5. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.....15 15.25 La realizarea straturilor de forma pot fi folosite si deseurile de cariera precum si materialele granulare aluvionare.03 Lot 2 .... .35 15... Aceste materiale trebuie sa indeplineasca conditiile aratate in tabelul nr. VALOAREA LIMITA 100 mm continua 60 % 7 3% 10 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3... Pamanturi coezive si slab coezive Tabel 1 CLASIFICAREA DUPA COMPOZITIA GRANULOMETRICA Argila % Praf % Nisip % < 0.005 mm 0...3..2 ..P.0.Louis Berger SAS – PROINTEC S..04.15 < decat argila > decat argila < decat argila > decat argila > decat nisip > decat nisip > decat argila > decat nisip < decat nisip < decat nisip < 30 < decat praf > 30 > 30 < 30 > 30 < 30 > 30 > decat praf > decat praf DENUMIREA PAMANTURILOR 2 Foarte Argila groasa coezive Coezive Argila Argila prafoasa Argila nisipoasa Argila praf nisipoasa Praf argilos Praf argilos nisipos Slab coezive Praf Praf nisipos Nisip argilos Nisip prafos I..2 mm 3 4 5 < 60 variabil variabil 35.min.10 5.25 5.05mm 0...60 30.....25...15 0.30 0.A.min. Valea lui Mihai şi Carei ...50 30.200 20..70 2.. Tabel 3 DENUMIREA CARACTERISTICII Dimensiunea maxima a granulei Granulozitate Rezistenta la sfaramare prin compresiune pe piatra sparta in stare uscata .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent..0..15 0. avand un continut mai mare de argila sau nisip.35 15.5.10 Pamantul loessoid difera de loess prin granulozitate......05..35 15.

bulgari Stins. Tabel 4 CARACTERISTICI Oxid de calciu si magneziu (CaO + MgO) totali. Depozitarea varului nehidratat macinat si a varului hidratat in pulbere se face in silozuri metalice. radacini.var nehidratat macinat.6 > 26 <2 1) Metoda de incercare SR EN 196-22) SR ENV 459-23) 80 7 90 4 80 7 SR EN 459-2 Vezi tabelul 1 din SR DNV 459-1 La var nestins macinat (SR 9310:2000. pamanturile turboase si vegetale.03 Lot 2 .var pentru constructii. va fi insotit de un document de certificare a calitatii care se va pastra in registrul de santier. VAR Pentru tratare sau pentru stabilizare cu var se pot folosi urmatoarele tipuri de var: . Nu se vor introduce in umpluturi.OPCP RO 2005/017–553. Trioxid de sulf (SO2).4.A. crengi.75%). bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice In putrefactie (brazde. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Fiecare lot de livrare. %.0. (tu). max.0. max.09 % . Durata de stingere determinata pe probe luate in timpul incarcarii lotului. MEF. macinat CL 90 90 5 < 15 > 60 <7 <2 > 50 CL 80 80 Var pentru constructii Nestins.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. %. ferit de umezeala. namoluri. max. etc). maluri. dm3/10 kg Apa libera. kg/dm3 Randament in pasta. pe platforme curate. indiferent de tipul varului. pct.2 11 . min. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. % 1) 2) Var nestins. III. Transportul varului nehidratat macinat si a varului hidratat in pulbere se face cu vagoane cisterna sau cu cisterne auto. Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice. conform STAS 9310 . %. sunt aratate in tabelul nr. 2. Dioxid de carbon (CO2). %. rest pe sitele: . ferite de umezeala. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Louis Berger SAS – PROINTEC S.3…0. frunzis. Valea lui Mihai şi Carei Pamanturile coezive sau slab coezive folosite la realizarea straturilor de forma prin tratare cu var. pulbere Tipuri de var CL 90 CL 80 CL 90 CL 80 90 < 10 4 2 < 15 > 60 > 50 <7 <2 0. iar transportul varului bulgari se face cu mijloace de transport acoperite. tip CL 90 sau CL 80.04. °C Finetea de macinare. Conditiile de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca aceste materiale. trebuie sa nu contina materii organice in procent mai mare de 5%. Oxid de magneziu (MgO). precum si pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. pamanturile cu consistenta redusa (care au indicele de consistenta sub 0.20 % Densitate aparenta. minute Temperatura finala de stingere determinata pe probe luate in timpul incarcarii lotului. 2) 3) La var pentru constructii (SR ENV 459-1). conform SR ENV 459-1. stabilizare cu zgura granulata si var sau prin stabilizare mecanica. iar varul bulgari se depoziteaza in spatii acoperite. (Tmax). conform prevederilor standardelor respective.

min.2 12 . MEF.OPCP RO 2005/017–553.10 Densitate aparenta in gramada. SiO2 Modul chimic CaO ----------. Oxid de mangan (Mn2O3). pentru aceasta solutie este necesara obtinerea aprobarii Inginerului si luarea masurilor necesare pentru stabilirea de retete distincte pentru fiecare sursa in parte si pentru folosirea lor pe sectoare de drum diferite. intr-o alta campanie de lucru viitoare.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.1 16. in HCl. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Oxid de magneziu (MgO). care insa trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate prevazute in SR 648. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Modul chimic CaO + MgO --------------------.0 SR 648 pct. %. 3.0 1 SR EN 196-2 Metoda de verificare min. Certificatul de calitate se va pastra in dosarul santierului. pietre.. separate de restul materialelor din depozitele vecine pentru a evita amestecarea zgurii granulate cu alte materiale.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Se interzice folosirea zgurei granulate aprovizionata pentru o campanie de lucru. Daca Antreprenorul propune utilizarea zgurii din mai multe surse. Este indicat ca santierul sa fie aprovizionat de la o singura sursa.. %. in stare uscata. 1. Tabel 5 CARACTERISTICI CHIMICE SI FIZICE Reziduul nesolubil. aratate in tabelul 5.. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. %.A.0 2. SiO2 Conditii de admisibilitate 1. se va putea folosi si zgura granulata de furnal inalt. max. kg/dm3 max Umiditate de referinta.2 STAS 4242/1 granule sticloase nu se admite prezenta bucatilor compactate: pamant.04. Depozitarea zgurii granulate se va face in depozite deschise. ZGURA GRANULATA Pentru stabilizarea stratului de forma din pamanturi coezive.5. zgura va fi lipsita de incluziuni metalice Aprovizionarea zgurii granulate se va face astfel incat procesul de executie a stratului de forma sa se desfasoare fara intreruperi. max.03 Lot 2 . nisip. Se va solicita furnizorului ca fiecare lot de zgura granulata sa fie insotit de un certificat de calitate care va atesta conformitatea caracteristicilor chimice si fizice mentionate in tabelul 5 in conditiile SR 648. etc. max. Valea lui Mihai şi Carei III. % Structura Impuritati 1.5 7.

CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR Controlul calitatii materialelor inainte de punerea lor in opera se face in conformitate cu prevederile tabelului 6. III. CIMENT La stabilizarea pamanturilor coezive cu var si ciment se vor utiliza lianti hidraulici rutieri. 5. in care scop se va evita la depozitare acoperirea zgurii mai vechi existenta in depozit. etc. 6.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. uleiuri. III. materii organice. APA Apa utilizata la realizarea straturilor de forma poate sa provina din reteaua publica sau din alta sursa. conditiile prevazute in SR EN 13282. Depozitarea liantilor hidraulici rutieri se va face in saci. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A. MEF. in incaperi aerisite si ferite de umezeala sau in vrac in silozuri inchise si ferite de umezeala.2 13 . Valea lui Mihai şi Carei Zgura granulata va fi utilizata in ordinea aprovizionarii ei. dar in acest caz trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in STAS 790.04. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. care trebuie sa indeplineasca. In timpul utilizarii pe santier se va evita poluarea apei cu detergenti. Controlul calitatii liantilor hidraulici rutieri pe santier se va face in conformitate cu prevederile din tabelul 6. argile.03 Lot 2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S. Scurgerea apelor de pe platforma depozitului trebuie sa fie asigurata in conditii optime pentru a preintampina degradarea zgurii granulate. III. 4.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.04.2 14 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 . MEF.A. procedeul de verificare sau caracteristicile ce se verifica 2 Compozitia granulometrica Indice de plasticitate Pamanturi coezive Continutul de substante organice si humus Umiditate Compozitia granulometrica Pamanturi necoezive sau deseuri de cariera Pamanturi necoezive sau material pietros aluvionar Rezistenta la sfaramare prin compresiune pe piatra sparta in stare uscata Coeficient de gelivitate pe piatra Umiditate Compozitia granulometrica Echivalentul de nisip Umiditate Examinarea datelor inscrise in cartificatul de calitate Finetea Densitatea aparenta a varului hidratat in pulbere Durata de stingere Examinarea datelor inscrise in cartificatul de calitate Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie Constanta de volum/stabilitate Timpul de priza Rezistente mecanice la 7 zile Ciment Rezistente mecanice la 28 zile Prelevarea de contra-probe care se pastreaza minim 45 zile (pastrate in cutii metalice sau pungi de polietilena sigilate) Starea de conservare numai daca s-a depasit termenul de depozitare sau au intervenit factori de alterare FRECVENTA MINIMA Inainte de La aprovizionarea materialelor utilizare 3 4 In functie de heterogenitatea pamantului insa cel putin o incercare la 1000 mc Preliminar si la schimbarea sursei de aprovizionare O proba pe schimb O proba la fiecare lot aprovizionat O proba pe fiecare furnizor Din buletinul de la furnizor O proba pe fiecare lot aprovizionat La fiecare lot aprovizionat La fiecare lot aprovizionat si la expirarea termenului de garantie La fiecare lot aprovizionat La fiecare lot aprovizionat O determinare la fiecare loc aprovizionat. pe o proba medie O proba la 100 t sau la fiecare siloz in care s-a depozitat locul aprovizionat La fiecare lot aprovizionat probele se iau impreuna cu delegatul Inginerului O determinare la fiecare lot aprovizionat sau la fiecare siloz in care s-a depozitat lotul aprovizionat (pe o proba medie) O proba pe schimb O proba pe schimb SR EN 459-2 SR EN 196-1 SR EN 196-3 Metode de determinare conform 5 STAS 1913/5 STAS 1913/4 STAS 1243 STAS 1913/1 STAS 730 STAS 4606 STAS 730 STAS 4606 Var Zgura granulata Doua determinari pe siloz (sus si jos) SR EN 196-6 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. dar nu mai putin de o determinare la 100 t.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 6 Material 1 Actiunea.

la cota patului cand stratul de forma este realizat. conform STAS 1913/13. PREGATIREA STRATULUI SUPORT Executia stratului de forma va incepe numai dupa terminarea executiei terasamentului pe toata latimea platformei drumului si receptionarea preliminara a acestora. IV. imediat inainte de executia acestuia. 1. Stratul asternut trebuie compactat pana la realizarea unui grad de compactare de min. Grosimea straturilor din care se realizeaza stratul de forma se alege in functie de mijlocul de compactare. iar suprafata patului la drumurile de clasa tehnica III .5. deseurile de cariera sau materialul pietros aluvionar din care se realizeaza stratul de forma este asternut in straturi uniforme. 2.5..0%. In cazul debleelor. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMANTURI NECOEZIVE In zonele de ramblee.V va avea aceeasi inclinare transversala ca si imbracamintea drumului. Straturile de forma se executa conform profilului transversal tip proiectat. conform prescriptiilor caietului de sarcini pentru terasamente. La lucrari importante...componenta atelierului de compactare .numarul optim de treceri si intensitatea de compactare (Q/S). Suprafata fiecarui strat intermediar va fi plana cu inclinari de 3. prin care se vor stabili: . sapaturile pentru realizarea stratului de forma se vor executa pe tronsoane limitate.2 15 . 98% din densitatea in stare uscata maxima. in cel putin 95% din punctele de masurare si de min. cand acesta se executa in doua reprize. 30 m si pe toata latimea platformei. Terasamentele in rambleu se vor executa si receptiona la cota patului minus grosimea stratului de forma cand acesta este realizat din pamanturi necoezive.umiditatea optima de compactare .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. intr-o singura repriza.OPCP RO 2005/017–553. Pentru clasele tehnice I si II inclinarea transversala a patului drumului va fi de 3. din pamant coeziv stabilizat mecanic.5% spre exterior. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. In functie de grosimea prevazuta pentru stratul de forma si de grosimea optima de compactare. astfel incat sa se asigure gradul de compactare prescris pe toata grosimea lui.A. cu var sau zgura granulata si var. inainte de inceperea lucrarilor de executie a stratului de forma se va realiza o planse de incercare pe un tronson experimental lung de min.4. luandu-se masuri pentru a se evita acumularea apei pe suprafata patului. stratul de forma se realizeaza intr-o repriza sau in doua reprize de lucru. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA IV. sau la cota patului minus jumatate din grosimea stratului de forma din pamant coeziv stabilizat. care sa conduca la obtinerea gradului de compactare mentionat la punctul 10. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 95% in toate punctele de masurare.. Valea lui Mihai şi Carei IV. pe toata latimea platformei drumului sau autostrazii. MEF.04.Louis Berger SAS – PROINTEC S. paralele cu linia rosie a proiectului pe intreaga latime a rambleului. Materialul se asterne la profil si se adauga apa necesara realizarii umiditatii optime de compactare.03 Lot 2 . determinata prin incercarea Proctor modificata.grosimea optima de compactare . consemnate in registrul de santier si aprobate de Inginer se vor respecta intocmai la executia lucrarilor. Rezultatele incercarilor.

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Stratul de forma se lasa in circulatie pe o perioada de min. 7 zile dupa care eventualele denivelari sunt remediate (prin completarea cu material sau indepartare de material, umectare si recompactare). IV. 3. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA EXISTENTA Stratul de forma din impietruiri existente, in cadrul lucrarilor de modernizari de drumuri se executa prin scarificarea si reprofilarea impietruirii pe toata latimea platformei. Grosimea stratului de forma care se realizeaza, este in functie de grosimea si latimea impietruirii existente, insa nu trebuie sa fie mai mica de 10 cm. Compactarea se face cu adaos de apa necesara realizarii umiditatii optime de compactare pana la realizarea unui grad de compactare de min. 98% din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13 in cel putin 95% din punctele de masurare si de min. 95% in toate punctele de masurare. IV. 4. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMANT COEZIV STABILIZAT MECANIC Prin stabilizare mecanica a pamanturilor se intelege complexul de operatiuni prin care se realizeaza imbunatatirea granulozitatii acestora. Stratul de forma din pamant stabilizat mecanic este un strat din pamant coeziv amestecat cu materiale granulare provenite din impietruiri existente, balasturi ori pietrisuri concasate sau resturi de cariera. Amestecul realizat trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici: - indicele de plasticitate Ip 6 ... 8% - echivalentul de nisip EN > 30% - granulozitatea intre 0-63 mm conform limitelor din tabelul 7 - umiditatea optima de compactare Wopt conform STAS 1913/13 - continutul in elemente moi si gelive, max 5% - sa nu contina bulgari de argila, resturi organice sau alte impuritati.
Tabel 7
Domenii de granulozitate Limita 0,063 min 0 - 63 max 12 20 28 43 67 98 100 100 6 Treceri prin site sau ciururi in % din masa Ochiuri patrate conform SR EN 933-2 (tabelul 2) 0,16 8 0,5 12 2 18 6,3 31 16 53 25 65 63 100

Reteta de lucru (procentele de amestec a materialelor) si caracteristicile de compactare conform STAS 1913/13 prin incercarea Proctor modificat se vor stabili, inainte de inceperea lucrarilor, de catre un laborator de specialitate. Executia stratului de forma se va desfasura pe tronsoane de min. 500 m lungime de drum, in vederea asigurarii unei productivitati corespunzatoare.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

16

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Executia se va putea face intr-o repriza sau in doua reprize de lucru, in functie de grosimea stratului de forma prevazut in proiect si de grosimea optima de executie corespunzatoare utilajului folosit. Grosimea optima de compactare, componenta atelierului de compactare si numarul de treceri se va stabili de catre Antreprenor la inceputul lucrarilor, pe un tronson experimental (vezi pct.10.6). Materialele componente se vor asterne in straturi cu grosime uniforma pe patul drumului, cu ajutorul autogrederului. Materialele se vor amesteca pana la completa lor omogenizare, cu freze rutiere, cu autogredere sau cu grapa cu discuri insotita de plug; concomitent, Antreprenorul va controla permanent umiditatea amestecului pe care o va corecta pana la realizarea umiditatii optime de compactare, dupa caz, fie prin stropire cu apa, fie prin intreruperea lucrarilor lasand sa se reduca continutul de apa prin zvantare. Nivelarea amestecului se face in lung si in profil transversal cu autogrederul si cu rectificare manuala la sablon. Compactarea se va face cu compactori cu pneuri si cilindrul compresor cu rulouri netede, cu sau fara vibrare, respectand parametrii stabiliti pe tronsonul experimental, pana la realizarea unui grad de compactare de minim 98% din densitate in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13, in cel putin 95% din punctele de masurare si de min. 95% in toate punctele de masurare. Repriza a doua, in cazul straturilor de forma executate in doua reprize de lucru, se va realiza in aceleasi conditii ca si prima repriza, luandu-se masuri ca pe ultimii 80 cm pana la taluze sa se realizeze o panta transversala de 10-12%. In zonele din vecinatatea taluzurilor umpluturii, unde din motive de stabilitate, utilajul nu poate fi folosit, compactarea stratului de forma se va face cu maiul mecanic portabil sau cu placa vibratoare. IV. 5. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMANT COEZIV TRATAT CU VAR Dozajul de var pentru tratarea pamanturilor coezive este de 2...4% raportat la masa pamantului uscat. Alegerea tipului de var si a dozajului se efectueaza conform tabelului 8, in functie de umiditatea pamantului in comparatie cu umiditatea optima de compactare Wopt determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13, corespunzatoare domeniului umed. Valorile date in tabelul nr.8 sunt orientative, dozajele de var, precum si tipul de var se vor stabili de catre un laborator de specialitate, prin incercari, conform STAS 10473/2 pe epruvete cilindrice confectionate din amestecuri de pamant si var nestins macinat sau var stins in pulbere.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

17

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Tabel 8
Denumirea pamanturilor Pamanturi foarte coezive si coezive Pamanturi slab coezive Umiditatea pamantului De la Wopt + 4...7 % pana la Wopt +12...15% Sub Wopt + 4...7 % De la Wopt + 4...7 % pana la Wopt +12...15% Sub Wopt + 4...7 % var bulgari 4 3 3 2 Dozaj in % din masa var nestins macinat 4 3 3 2 var stins pulbere 4 3

Dozajul de var nestins, bulgari sau macinat, poate fi marit fata de cel prevazut in tabelul de mai sus in cazul tratarii unor pamanturi cu umiditate naturala mai mare decat umiditatea optima de compactare Wopt +10...15% contandu-se pe o reducere a umiditatii de 1...2% pentru fiecare procent suplimentar de var nestins utilizat. Se interzice executia stratului de forma in perioadele cu precipitatii si cu temperaturi atmosferice negative. In cazul in care executia stratului de forma se face in perioada imediat premergatoare inghetului, sectoarele respective vor fi astfel alese incat acestea sa nu fie date circulatiei de santier decat dupa o perioada de minim 14 zile cu temperaturi pozitive ale aerului. Executia stratului de forma se face prin amestecarea in situ a pamantului cu var si prin compactarea amestecului astfel realizat pana la obtinerea gradului de compactare prescris. In functie de utilajele folosite si de grosimea stratului de forma prevazuta in proiect, Antreprenorul va stabili pe baza unei experimentari daca executia se face intr-o repriza sau mai multe reprize de lucru. Experimentarea se va face pe un tronson de drum de cel putin 30 m lungime si pe toata latimea drumului si care va avea ca scop determinarea in conditiile executiei pe santier a urmatoarelor: dozajul de var pentru diversele tipuri de pamant grosimea optima de executie intr-o repriza a stratului stabilizat umiditatea optima de compactare componenta atelierului de compactare intensitatea de compactare (numarul optim de treceri a atelierului de compactare). Rezultatele obtinute pe portiunea de drum realizata experimental, cu caracteristici corespunzatoare prevederilor prezentului caiet de sarcini, dupa aprobarea de catre Inginer, se inscriu in registrul de santier, respectarea lor fiind obligatorie pe tot parcursul executiei lucrarilor. La executia stratului de forma, Antreprenorul va efectua in mod obligatoriu urmatoarele operatiuni: a. scarificarea sau dupa caz, asternerea pamantului si raspandirea varului cu ajutorul repartizatorului de fondanti chimici pe suprafata stratului, astfel incat sa se asigure dozajul de var stabilit in laborator si confirmat de experimentarea pe teren; b. realizarea amestecului de pamant si var, prin treceri succesive ale utilajelor specifice (malaxor rotativ, freza rutiera sau grapa polidisc), pana se realizeaza o faramitare corespunzatoare a pamantului si un amestec cat mai omogen de pamant si var. Daca se utilizeaza var bulgari, se continua amestecarea pana la stingerea totala a varului;

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

18

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Se considera ca faramitarea pamantului este corespunzatoare daca gradul de faramitare al acestuia este, in minimum 95% din determinari, mai mare de 70%. Gradul de faramitare se determina conform STAS 10473/2. c. se determina umiditatea amestecului Wa si in functie de valoarea acesteia se iau urmatoarele masuri: - daca Wa < Wopt - 3%, se adauga cantitatea de apa necesara si se efectueaza inca 23 treceri Wopt - 3% < Wa < Wopt + 3%, se trece la operatiunea urmatoare Wa > Wopt + 3%, se continua operatia de amestecare sau se lasa pamantul tratat sa se usuce pana cand umiditatea acestuia devine Wopt ± 3%. d. se niveleaza cu lama autogrederului la profilul necesar; e. in intervalul 8…28 h de la sfarsitul operatiei de amestecare, se efectueaza compactarea amestecului de pamant cu var, cu ajutorul atelierului de compactare stabilit. Se recomanda compactori cu pneuri statici autopropulsati. Compactarea se va face pana la realizarea, in cel putin 95% din punctele de masurare, a unui grad de compactare de minimum 98% din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13, si de minimum 95% in toate punctele de masurare. La executia stratului de forma in repriza a doua, pamantul adus de la sursa cu autobasculanta, se descarca, se imprastie cu lama autogrederului, in strat continuu si uniform si se repeta operatiunile aratate mai sus. Se corecteaza micile denivelari aparute pe suprafata stratului de forma in urma compactarii, prin taieri cu lama autogrederului pentru a nu depasi tolerantele admise. IV. 6. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMANT COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR Dozajele de zgura granulata si de var pentru stabilizarea pamanturilor coezive se vor stabili de catre un laborator de specialitate prin incercari, conform STAS 10473/2 pe epruvete cilindrice, confectionate din amestecuri de pamant, zgura granulata in proportii de 10...30% si var nestins macinat sau var stins pulbere, in proportie de 3...4%. Rezistenta la compresiune Rc la varsta de 14 zile a pamanturilor stabilizate cu zgura granulata si var trebuie sa corespunda valorilor din tabelul 9.
Tabel 9
Denumirea pamanturilor conform STAS 1243-88 Foarte coezive (argila groasa, argila) Coezive (argila prafoasa, argila nisipoasa, argila prafoasa nisipoasa) Slab coezive (praf argilos, praf argilos nisipos, praf) Slab coezive (praf nisipos, nisip argilos, nisip prafos) Rc la 14 zile in N/mm² min 1,2 1,0 0,35 0,50

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

19

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Caracteristicile de compactare ale stratului de forma (densitatea uscata maxima si umiditatea optima de compactare) vor fi determinate prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13 si sunt corespunzatoare domeniului umed al curbei Proctor. Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa execute experimental un strat de forma din pamant stabilizat cu zgura granulata si cu var pe un tronson de drum de circa 30 m lungime si pe intreaga platforma a drumului. Incercarile au drept scop de a verifica folosirea utilajelor de raspandire, amestecare si compactare, personalul santierului si materialele aprovizionate, dozajul optim de zgura si var, umiditatea si grosimea optima de compactare privind atingerea caracteristicilor cerute prin prezentul caiet de sarcini. Incercarile trebuiesc repetate pana la obtinerea rezultatelor satisfacatoare pentru urmatoarele caracteristici: - umiditatea optima - omogenitatea amestecului - rezistenta la compactare. Cu ocazia acestor verificari se va stabili: - numarul de treceri succesive necesare pentru obtinerea unui amestec omogen si un grad de faramitare de minimum 70% in 95% din determinari efectuate conform STAS 10473/2 - daca stratul de forma prevazut in proiect se poate realiza cu utilajele cu care se lucreaza intr-o singura repriza de lucru sau in doua si care este grosimea optima de compactare in acest din urma caz - eventualele corectii care trebuiesc aduse dozajului de zgura sau var stabilit in laborator - natura si componenta atelierului de compactare precum si numarul de treceri necesar pentru obtinerea gradului de compactare cerut de caietul de sarcini. Se vor recolta probe din amestecul realizat in timpul experimentarii in vederea verificarii obtinerii caracteristicilor cerute. Rezultatele obtinute pe portiunea realizata experimental, cu caracteristici corespunzatoare prevederilor prezentului caiet de sarcini, dupa aprobarea de catre Inginer, se inscriu in registrul de santier, respectarea lor fiind obligatorie pe tot parcursul executiei lucrarilor. Se interzice executia stratului de forma in perioadele cu precipitatii si cu temperaturi atmosferice negative. In cazul in care executia stratului de forma se face in perioada imediat premergatoare inghetului, sectoarele respective vor fi astfel alese incat acestea sa nu fie date circulatiei de santier decat dupa o perioada de minim 14 zile cu temperaturi pozitive ale aerului. Executia stratului de forma se face intr-o repriza de lucru sau doua in functie de rezultatele obtinute pe tronsonul experimental cu utilajele care se folosesc pe santier. La executia stratului de forma, Antreprenorul va efectua in mod obligatoriu urmatoarele operatiuni: a. scarificarea sau dupa caz, asternerea pamantului si raspandirea varului cu ajutorul repartizatorului de fondanti chimici pe suprafata stratului, astfel incat sa se asigure dozajul de var stabilit in laborator si confirmat de experimentarea pe teren; b. se transporta cu autobasculante zgura granulata si se aseaza in gramezi, astfel incat, prin imprastierea acestora sa se realizeze dozajul prescris; c. se imprastie zgura granulata, cu lama autogrederului, pe suprafata stratului de pamant si apoi se amesteca prin treceri succesive ale utilajelor specifice (malaxor, freza rutiera sau grapa polidisc) pana se realizeaza o faramitare corespunzatoare a pamantului si un amestec cat mai omogen posibil de pamant, zgura granulata si var;
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 20

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Se considera ca faramitarea pamantului este corespunzatoare, daca gradul de faramitare al acestuia, este, in minimum 95% din determinari, mai mare de 70%. Gradul de faramitare se determina conform STAS 10.473/2. d. se determina umiditatea amestecului Wa si in functie de valoarea acesteia se iau urmatoarele masuri: daca Wa < Wopt - 3%, se adauga cantitatea de apa necesara si se efectueaza inca 23 treceri pentru omogenizare Wopt - 3% < Wa < Wopt + 3%, se trece la operatiunea urmatoare Wa > Wopt + 3%, se continua operatiunea de amestecare sau se lasa pamantul tratat sa se usuce pana cand umiditatea acestuia devine Wopt ± 3%. e. se niveleaza amestecul cu lama autogrederului la profilul necesar; f. in intervalul 8…28 h de la sfarsitul operatiunii de amestecare, se efectueaza compactarea amestecului de pamant cu zgura si cu var, cu ajutorul atelierului de compactare stabilit. Se recomanda compactori cu pneuri statici autopropulsati. Compactarea se va face pana la realizarea, in cel putin 95% din punctele de masurare, a unui grad de compactare de min. 98% din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13, si de minimum 95% in toate punctele de masurare. La executia stratului de forma in repriza a doua, pamantul adus de la sursa cu autobasculanta, se descarca, se imprastie, cu lama autogrederului, in strat continuu si uniform si se repeta operatiile aratate mai sus. Se corecteaza micile denivelari aparute pe suprafata stratului de forma in urma compactarii, prin taieri cu lama autogrederului pentru a nu depasi tolerantele admise. IV. 7. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMANT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT Stabilizarea pamantului cu var si ciment se face in doua reprize si anume: - tratarea initiala cu var, in vederea obtinerii unui indice de plasticitate redus (10-14%) si pentru a obtine un amestec lucrabil; - amestecarea pamantului tratat cu var, cu un liant hidraulic rutier. Tratarea cu var se va face conform prevederilor punctului 14.6. subpunctele a si b. Amestecarea pamantului tratat cu var, cu cimentul se efectueaza cu ajutorul echipamentelor specializate (freze de amestec, reciclatoare) pentru obtinerea unui amestec cat mai omogen posibil. Alegerea tipului de liant hidraulic rutier ce va fi folosit se va face in functie de natura si umiditatea amestecului de pamant si var, dupa efectuarea unor teste preliminare de laborator. Dozajele finale de var si de liant hidraulic rutier va fi stabilit dupa executia unui sector de proba cu liant in procente de 2-6% din masa pamantului cu var, si interpretarea rezultatelor obtinute. Umiditatea de amestec (pamant + var + ciment + apa) trebuie sa se situeze in intervalul 1,15 WOPT…1,30 WOPT. Pentru alegerea atelierului de compactare si a numarului de treceri corespunzatoare pentru realizarea gradului de compactare minim se va executa un sector de proba. Compactarea se va face pana la realizarea, in cel putin 95% din punctele de masurare, a unui grad de compactare de minimum 98% din densitatea in stare uscata maxima, determinata
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 21

8.04. MEF. si de minimum 95% in toate punctele de masurare. Tabel 10 Actiunea. cel putin unul la 200 m de drum in cel putin doua serii a trei epruvete la 1500 mp Metoda de verificare conform 1913/1 1913/1 1913/1 1913/5 1913/1 10473/2 10473/2 10473/2 1913/1 1913/1 10473/2 1913/15 10473/2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tipul stratului de forma care se verifica A B C D E F x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A B C D E F . ciment si pamant Gradul de sfaramare al pamantului dupa amestecare cu var.Louis Berger SAS – PROINTEC S.strat de forma din pamanturi coezive stabilizate cu zgura granulata si var .2 .strat de forma din pamanturi necoezive .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.strat de forma din pamanturi coezive stabilizate cu var-ciment 22 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. material pietros de balastiera .03 Lot 2 . in tabelul 10.strat de forma din pamanturi coezive tratate cu var . Valea lui Mihai şi Carei prin incercarea Proctor modificata. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553.strat de forma din impietruiri existente . procedeul de verificare sau caracteristicile care se verifica Respectarea proceselor tehnologice Umiditatea materialelor granuloase Umiditatea pamantului dupa imprastiere Umiditatea amestecului de pamant cu material granular Granulozitatea amestecului de pamant cu material granular Dozajul de var si de ciment Umiditatea amestecului de var.ciment si omogenizare a amestecului Dozajul de zgura granulata Gradul de sfaramare al pamantului dupa amestecarea cu zgura granulata si var Gradul de sfaramare al pamantului dupa amestecarea cu var-ciment Umiditatea amestecului de pamant cu zgura granulata si var Umiditatea amestecului de pamant cu varciment Gradul de compactare al stratului de forma Respectarea uniformitatii grosimii stratului de forma Rezistenta la compresiune la varsta de 14 zile a pamantului stabilizat Frecventa minima permanent zilnic si ori de cate ori este necesar zilnic si ori de cate ori este necesar zilnic si ori de cate ori este necesar cel putin 3 probe la 1000 mc zilnic si ori de cate ori este necesar zilnic in cel putin doua puncte la 1000 mp zilnic si ori de cate ori este necesar in cel putin doua puncte la 1500 mp in cel putin doua puncte la 1500 mp zilnic si ori de cate ori este necesar zilnic si ori de cate ori este necesar in cel putin doua puncte la 1500 mp prin sondaj. pentru fiecare tip de strat de forma. conform STAS 1913/13. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. IV.A.strat de forma din pamanturi coezive stabilizate mecanic .deseuri de cariera. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI Operatiunile de verificare a calitatii lucrarilor pe parcursul executiei si frecventa cu care se efectueaza acestea sunt aratate.

sau cu var-ciment. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 23 . Conform Normativului CD 31.03 Lot 2 . cu exceptia sectoarelor cu straturi de forma din pamanturi coezive tratate cu var sau stabilizate cu zgura granulata si var. Acesta va fi supus numai circulatiei strict necesare executiei stratului de fundatie. stratul de fundatie se va executa dupa minim 14 zile de la executia stratului de forma si numai dupa verificarea portantei terasamentului rutier la nivelul stratului de forma conform pct. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.OPCP RO 2005/017–553. acestea vor fi remediate prin taierea cu lama autogrederului.2 dupa receptia pe faza a acestuia. Toate operatiunile efectuate zilnic de laborator se vor inscrie intr-un registru de laborator. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA Straturile de forma se dau circulatiei de santier. In cazul straturilor de forma din pamant tratat cu var sau stabilizat cu zgura granulata si var. iar eventualele zone necompactate se compacteaza cu placa vibratoare sau cu maiul mecanic. Valea lui Mihai şi Carei Verificarea capacitatii portante la nivelul straturilor de forma si a uniformitatii executiei acestora se efectueaza prin masurari cu deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu strtucturi rutiere suple si semirigide.14. In cazul in care prin circulatie se produc denivelari accentuate ale stratului de forma care permite stagnarea apei din precipitatii pe suprafata stratului.17. indicativ CD 31. caracterizate prin precipitatii abundente si care au determinat supraumezirea terasamentului. IV. MEF. capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de forma se considera corespunzatoare daca valoarea admisibila a deflexiunii (dadm 0.6). La straturile de forma din pamant stabilizat cu zgura granulata si var suprafata stratului se va mentine in permanenta in stare umeda prin stropire cu apa. este contraindicata darea circulatiei de santier a stratului de forma proaspat executat. corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 kN) are valori mai mari de 200 in cel mult 10% din punctele de masurare. In perioadele de timp nefavorabile. sau cu var-ciment. pana la executia stratului de fundatie sau cel putin 14 zile daca executia stratului de fundatie se face mai tarziu.01 mm).04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 9.A. Uniformitatea executiei se considera satisfacatoare daca valoarea coeficientului de variatie este sub 40%. care in afara de descrierea determinarilor si rezultatelor obtinute va include si: datele meteorologice privind temperatura aerului si prezenta precipitatiilor masurile tehnologice luate de constructor. care au fost executate in perioada imediat premergatoare inghetului (vezi pct.4 si 15.Louis Berger SAS – PROINTEC S.

2 24 . RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE Receptia pe faza a stratului de forma se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile art. Receptia finala se va face conform prescriptiilor legale in vigoare.A. V. 9. Valea lui Mihai şi Carei V. 10 si 17. fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faze. dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia.3.04. precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control. V. termenul de executie a acestora si eventualele recomandari cu privire la modul de continuare a lucrarilor. Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitatile impuse de proiect si caietul de sarcini. 2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal de receptie pe faza” in care sunt specificate remedierile care sunt necesare. intocmite in timpul executiei lucrarilor. 3.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. RECEPTIA FINALA Receptia finala a stratului de forma se face odata cu imbracamintea. MEF. Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice aprobate. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA LUCRARILOR Receptia preliminara a stratului de forma se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari conform normelor legale in vigoare.Louis Berger SAS – PROINTEC S. RECEPTIA LUCRARILOR V. 1.03 Lot 2 .

elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MASURARE VI. Valea lui Mihai şi Carei VI.1 STRAT DE FORMA DIN PAMANT TRATAT CU VAR 20cm DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.OPCP RO 2005/017–553. 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: R1a. MEF.03 Lot 2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.2 25 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04.

REGLEMENTARI TEHNICE CD 31 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 . NGPM/1996 NSPM nr. MEF. de furnal pentru industria Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA . Teren de fundare. Metode de incercare.STRATURI DE FORMA REFERINTE NORMATIVE I. 775/1998 Ordin AND nr. Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. 79/1998 Ordin MI nr. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. 26 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24. Partea 2: Analiza chimica a cimenturilor. STANDARDE SR EN 196-2 SR EN 459-2 SR 648 STAS 730 STAS 1243 Metode de incercari ale cimenturilor. Clasificarea si identificarea pamanturilor. Zgura granulata cimentului. Var pentru constructii. ACTE NORMATIVE Ordinul MT/MI nr. Norme generale de protectia muncii. III. Partea 2.03 Lot 2 .08. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Metode de incercare.2000 Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. 116/1999 - II.A.04.OPCP RO 2005/017–553.

stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Determinarea caracteristicilor de compactare. Determinarea greutatii volumice pe teren. Lucrari de drumuri. specificatii si criterii de conformitate. Compozitie. Teren de fundare. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. STAS 12. MEF. Conditii tehnice generale de calitate. . Determinarea umiditatii. Straturi de forma. Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. plasticitate.A. Teren de fundare.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Indicatii generale pentru efectuarea analizei chimice si deterninarea umiditatii. Teren de fundare. Metode de determinare si incercare.OPCP RO 2005/017–553. Metode de incercare.253 SR EN 132 82 - DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Zgura de furnal. Determinarea granulozitatii.2 27 . Determinarea limitelor de Teren de fundare.Lucrari de drumuri. Valea lui Mihai şi Carei STAS 1913/1 STAS 1913/4 STAS 1913/5 STAS 1913/13 STAS 1913/15 STAS 4242/1 STAS 4606 STAS 8840 STAS 10. Incercarea Proctor.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Lianti hidraulici rutieri. Conditii tehnice generale de calitate. Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi.473/2 - Teren de fundare. Straturi de fundatii din pamanturi stabilizate mecanic.04.03 Lot 2 . Lucrari de drumuri.

OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 .A.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF.04. FUNDATII DIN BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Valea lui Mihai şi Carei 3.

2. G E N E R A L I T A T I I. RECEPTIA FINALA V. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III. MEF. 4. VAR III.11.12. MASURARE V. APA DE COMPACTARE II. 3.OPCP RO 2005/017–553. 1. 5. MATERIALE FOLOSITE II. DRENAREA APELOR SUBTERANE III. MISCAREA PAMANTULUI III. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II. 6.10. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. PICHETAJUL LUCRARILOR III. 7. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III. PAMaNTURI III.Louis Berger SAS – PROINTEC S. LUCRARI PREGATITOARE III. LA TERMINAREA LUCRARILOR IV. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III. MATERIALE FOLOSITE III. Valea lui Mihai şi Carei FUNDATII DIN BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL CUPRINS 7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 11 12 1 I. DOMENIU DE APLICARE I. RECEPTIA PRELIMINARA.04. 6. ZGURA GRANULATA DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.DOCUMENTE DE REFERINTA I. 2. EXECUTIA RAMBLEURILOR III. CONDITII TEHNICE II.2 . EXECUTIA DEBLEURILOR III. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A. 5. 9. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA .03 Lot 2 . PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. 1. G E N E R A L I T A T I I. 8. 2. PREVEDERI GENERALE II. PREVEDERI GENERALE II. 1. FINISAREA PLATFORMEI III. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 1. 1. 3. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III.13. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 7. 3. PAMANT VEGETAL II.

1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Louis Berger SAS – PROINTEC S. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 13 IV. 7. 2. 4. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV. 3. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V. 1. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. MASURI PRELIMINARE 14 IV. 2. 4. CONDITII TEHNICE. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1. 2. CONDITII DE COMPACTARE 18 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV. 2. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 15 IV. Valea lui Mihai şi Carei III. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV. 3. APA 13 III. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. MASURARE 25 VI. 4. 2. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V. MEF. 2. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 V. 1. 3. APA 12 II. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. RECEPTIA FINALA 24 VI. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III. 1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. AGREGATE NATURALE 9 II.STRATURI DE FORMA 26 I. 1.A. 6. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. 8. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA . PREVEDERI GENERALE 8 II. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV.2 2 . 5. 5. CIMENT 13 III. G E N E R A L I T A T I 8 I. 3.2. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III. 1. 9.03 Lot 2 . RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. 6.OPCP RO 2005/017–553.04. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 III. 1. Valea lui Mihai şi Carei V. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. RECEPTIA FINALA 19 VII. 2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR 14 III. MASURARE 20 VII. MASURARE 21 VII. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. NATURA. 1. 1. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. 1. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI. 2. 1. MEF. 2. 2. 3. AGREGATE NATURALE 9 II. APA 13 II. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA . 2. MASURI PRELIMINARE 16 IV. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. 3. 1.2. 4.2 3 . RECEPTIA PRELIMINARA. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. 2.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 VI. G E N E R A L I T A T I 8 I. 1. FILER 11 II. 3. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. RECEPTIA FINALA 21 VII.04. 1.A. LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 VI. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI. LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI. CONDITII TEHNICE. 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 3.OPCP RO 2005/017–553. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV. 4.1.03 Lot 2 . COMPOZITIA MIXTURILOR 14 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 3. G E N E R A L I T A T I 8 I. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. PREVEDERI GENERALE 8 II. 1. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19 VI. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. AGREGATE 9 II. 1. 2. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. CONDITII DE COMPACTARE 20 V. 2. RECEPTIA PRELIMINARA. LIANTI 11 II. 3. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA .

2 15 15 16 17 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 35 37 4 . 6. 1. CONTROLUL FABRICATIEI IV. 3. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. RECEPTIA LUCRARILOR VI.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3. 4. RECEPTIA FINALA VII. 2. LUCRARI PREGATITOARE IV. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. AGREGATE II. 6. 2. 4. COMPOZITIA MIXTURILOR III. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III.OPCP RO 2005/017–553. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV. 1.A. COMPACTAREA DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.1. 6. 1. 1. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 1. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III.04. 1. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. ASTERNEREA IV. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. LIANTI II. MASURARE VII. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. STATIA DE ASFALT III. FILER II. 3. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. EXECUTATE LA CALD I. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V. 6. ASTERNEREA IV. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI. 4. 2. Valea lui Mihai şi Carei III. 3. 5. 2. 2.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . PUNEREA IN OPERA IV. FIBRE II. 8.03 Lot 2 . PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. 3. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. 4. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE III. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. 5. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI. COMPACTAREA IV. 5. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. 3. 2. 5. 2. ADITIVI II. 1. NATURA. 7.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. G E N E R A L I T A T I I. 2. 4. MEF.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. SANTURI SI CASIURI 24 VI. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. 2. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. CIMENTURI 9 II. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 38 IV. Valea lui Mihai şi Carei IV.OPCP RO 2005/017–553. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR. 2.03 Lot 2 . 3. AGREGATE 11 II. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE 43 V. GEOTEXTIL 19 V. MASURARE 47 VII.PREFABRICATE PENTRU RIGOLE. EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR. BORDURI DE TROTUARE . PREVEDERI GENERALE 8 II.BORDURI DE REFUGII 24 VI. CONTROLUL PUNERII IN OPERA 39 V. 1. GENERALITATI 8 I.A. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I.04. OTEL BETON 15 III.2 5 . RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. 1. APA 15 II. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI. 3. 3. 2. 2. 1. 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 6. 1. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. 4. 1. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE. 2. 5. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR. BORDURI DE TROTUARE . MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III. RECEPTIA FINALA 46 VII.Louis Berger SAS – PROINTEC S. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI. MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. 2. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 43 V. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. 2. 1. 3. MEF. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. 1. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV.

1. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. 2.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. 1. 2. 4. 1. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII. 2.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X. RECEPTIA LUCRARILOR 55 XIX. 1. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. 1. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. AMENAJAREA SANTURILOR. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. PREPARAREA BETONULUI 36 XII.03 Lot 2 . EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. 1. 2.OPCP RO 2005/017–553. COFRAJE 34 XI. 4. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. 4.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. RECEPTIA PE FAZE 55 XIX. 3. EXECUTAREA CANALELOR. RECEPTIA PRELIMINARA 56 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 6 . EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 VIII. 1. 6. EXECUTIA SAPATURILOR 29 IX. 1. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII. OTEL DE ARMATURA 35 XI. 2. 7.Louis Berger SAS – PROINTEC S. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. 3. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII. 1. MEF. 1. Valea lui Mihai şi Carei VII. GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII.A. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV. CANALIZAREA 50 XVI. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. 3. 1. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. 1. PICHETAREA LUCRARILOR 29 VIII. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. 2. 1. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV. 5. COFRAJE 34 X. 4. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. 3. BETOANE 36 XII. 2. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV.

INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I.03 Lot 2 . PLANTAREA STALPILOR III. Valea lui Mihai şi Carei XIX. GENERALITATI I. APLICAREA MARCAJELOR VI. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 7 .Louis Berger SAS – PROINTEC S. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 56 57 57 58 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III.OPCP RO 2005/017–553. G E N E R A L I T A T I II. 1. 2. 1. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. MEF. 3. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. MASURARE XX.A. MASURARE VII. CONTROLUL DE CALITATE VII. RECEPTIA FINALA XX.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MASURARE III. 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04. 1.

si alte verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. I.03 Lot 2 . 1. prin laboratorul propriu sau prin laboratoare autorizate si aprobate de catre Inginer.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. in functie de grosimea stabilita prin proiect si variaza conform prevederilor STAS 6400. MEF. Antreprenorul va asigura masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.2 8 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor. PREVEDERI GENERALE Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai multe straturi.04.A. G E N E R A L I T A T I I.Louis Berger SAS – PROINTEC S. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. efectuarea tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini. Valea lui Mihai şi Carei I. prevazute in SR 662 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400. la cererea Inginerului.OPCP RO 2005/017–553. El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite. 2. pe cheltuiala Antreprenorului. Antreprenorul va asigura. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Inginerul poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impugn. Antreprenorul va efectua. intre 15 si 30 cm.

in mm 0.OPCP RO 2005/017–553. 3 3-33 4-53 16-72 25-80 37-86 50-90 80-98 100 15 30 50 STAS 730 CARACTERISTICI METODE DE VERIFICARE CONFORM STAS 1913/5 Sort Continut de fractiuni % Sub 0. Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului amestec optimal sunt aratate in tabelul 2. 25-63. resturi vegetale) sau elemente alterate. pct. daca indeplineste conditiile din tabelul 1.02 Inferioara 0 0. nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant.A. STAS 4606 Balastul amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8. fie direct din balast. Tabel 1 CONDITII DE ADMISIBILITATE COMPLETAREA SISTEMULUI RUTIER AMESTEC FUNDATII LA INGHETOPTIM RUTIERE DEZGHET -STRAT DE FORMA0-63 0-63 0-63 max. nealterabile la aer. AGREGATE NATURALE Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.3. 3 3-18 4-38 16-57 25-70 37-82 50-90 80-98 100 Conform figurii 15 30 50 max. 1. In conformitate cu prevederile SR 662. lemn. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.4.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 16-25. trebuie sa indeplineasca caracteristicile calitative aratate in tabelul 1.2 balastul si balastul amestec optimal. Tabel 2 Domeniu de granulozita te 0-63 Limita Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de .02 mm Sub 0.. Valea lui Mihai şi Carei II.2 mm 0-1 mm 0-4 mm 0-8 mm 0-16 mm 0-25 mm 0-50 mm 0-63 mm Granulozitate Coeficient de neuniformitate (Un) minim Echivalent de nisip (EN) minim Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % max. apa sau inghet. carbune. 2. MATERIALE II. cu granula maxima de 63 mm. pentru a fi folosite in stratul de fundatie. 8-16.03 Lot 2 .2 4 1 12 4 28 8 35 25 60 63 100 9 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 3 4-10 12-22 26-38 35-50 48-65 60-75 85-92 100 30 30 max. Balastul trebuie sa provina din roci stabile.2 .. MEF.04.

03 Lot 2 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. In cazul in care la verificarea calitatii balastului sau a balastului amestec optimal aprovizionat. aprovizionarea si depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 aceasta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.2 10 . pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia.OPCP RO 2005/017–553. in depozite intermediare. MEF.04. Valea lui Mihai şi Carei superioar a 3 10 22 38 50 75 100 Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise. intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laborator. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete.A. dimensionate in functie de cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului amestec optimal astfel: intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor. pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. MEF. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei Tabelul 1 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 11 .A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

in conformitate cu prevederile cuprinse in tabelul 3. pentru fiecare sursa (daca este cazul pentru fiecare sort) O proba pe schimb (si sort) inainte de inceperea lucrarilor si ori de cate ori se observa o schimbare cauzata de conditii meteorologice La locul de punere in opera 3 Metoda de determinare conform 4 STAS 4606 STAS 730 0 1 2 3 Umiditate STAS 4606 4 Rezistente la uzura cu masina tip Los Angeles (LA) O proba la fiecare lot aprovizionat pentru fiecare sursa (sort) la fiecare 5000 tone STAS 730 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Echivalentul de nisip. procedeul de verificare sau caracteristici ce se verifica 1 Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie Determinarea granulometrica. Neomogenitatea balastului Frecventa minima La aprovizionare 2 La fiecare lot aprovizionat O proba la fiecare lot aprovizionat. 2.A. Tabel 3 Actiunea.03 Lot 2 .2 12 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. prin laboratorul sau. APA Apa necesara compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. de 500 tone.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE Controlul calitatii se face de catre Antreprenor.Louis Berger SAS – PROINTEC S. dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie. 3. II. MEF.04. Valea lui Mihai şi Carei II.

exprimata in %.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553.04.ef. d. conform STAS 1913/13 se stabileste: du max.= greutatea volumica in stare uscata. MEF. in stare uscata. efectiva. = ---------------. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie. exprimata in g/cmc W ef = umiditatea efectiva de compactare.13.M.03 Lot 2 . = umiditate optima de compactare.M.A.PM La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE III. maxima exprimata in g/cmc Wopt P. Valea lui Mihai şi Carei III. gc.u.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare gc. III.x 100 du max. 2. Prin incercarea Proctor modificata. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.P. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume: du ef = greutatea volumica.2 13 .

precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.03 Lot 2 .04. Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare. de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast.40 m (dublul latimii utilajului de compactare). stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de specialitate. dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri transversale de acostament. 2. se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului. IV. sau de strat de forma. pentru realizarea grosimii din proiect si pentru o suprafatare corecta. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI IV. cum este cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant continuu. Antreprenorul este obligat sa efectueze o experimentare pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de cel putin 3. la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului. drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a balastului sau balastului amestec optimal.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini.A. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL Inainte de inceperea lucrarilor.2 14 . MEF. se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al traseului. precum si reglarea utilajelor de raspandire. in conditii de executie curenta pe santier. Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume: grosimea maxima a stratului de balast pus in opera. efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator. 1. in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.OPCP RO 2005/017–553. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MASURI PRELIMINARE La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente. Experimentarea are ca scop stabilirea. Valea lui Mihai şi Carei IV. a componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia.Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. acestea fiind consemnate in registrul de santier. In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut.

8. va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarii. In cazul folosirii de utilaje de acelasi tip. MEF. Este interzisa folosirea balastului inghetat. asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor.A. astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente. Valea lui Mihai şi Carei conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului). se corecteaza cu materiale de aport si se recompacteaza. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza. Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei. tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. in functie de grosimea prevazuta in proiect si de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.OPCP RO 2005/017–553. cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect. pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.2 15 . acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie. se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.3. conform pct. 3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul amestec optimal intr-unul sau mai multe straturi.04. in tandem. respectandu-se componenta atelierului. viteza utilajelor de compactare. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Asternerea si nivelarea se face la sablon.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental. sau care raman dupa compactare. Intensitatea de compactare = Q/S Q = volumul de balast pus in opera. exprimata in mp. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier. in unitatea de timp (ora. suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleaza. IV. - DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.03 Lot 2 . schimb). Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie. zi. exprimat in mc S = suprafata compactata in intervalul de timp dat.

MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 16 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.OPCP RO 2005/017–553.000 mp de strat zilnic zilnic in minim 3 puncte pentru suprafete < 2. Tabel 4 NR. PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICA. pentru verificarea compactarii. Valea lui Mihai şi Carei IV. CR T 1 2 DETERMINAREA.A.04. CARE SE VERIFICA Incercare Proctor modificata Determinarea umiditatii de compactare si corelatia umiditatii Determinarea grosimii stratului compactat Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice in stare uscata Determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului de fundatie FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA zilnic.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 4. aceasta se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie. dar cel putin un test la fiecare 250 m de banda de circulatie minim 3 probe la o suprafata de 2.288 Normativ CD 31 6 In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast.000 mp de strat In cate doua puncte situate in profiluri transversale la distante de 10 m unul de altul pentru fiecare banda cu latime de 7. incercarile si determinarile aratate in tabelul 4.000 mp si minim 5 puncte pentru suprafete > 2.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face.03 Lot 2 .5 m METODE DE VERIFICARE CONFORM STAS 1913/13 STAS 4606 3 4 5 STAS 1913/15 STAS 12.

03 Lot 2 . V. Abaterile limita la latime pot fi +/.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevazuta in proiect.5 cm. Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului. CONDITII TEHNICE.20 mm. REGULI SI METODE DE VERIFICARE V.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Abaterile limita la cotele fundatiei din balast. Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului. fata de cotele din proiect pot fi de +/. obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima. 1. indicativ CD 31. ELEMENTE GEOMETRICE Grosimea stratului de fundatie din balsat sau din balast amestec optimal este cea din proiect. Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei. cu care se strapunge stratul. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat: compozitia granulometrica a balastului utilizat. Panta transversala a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a imbracamintii sub care se executa. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A. Denivelarile admisibile sunt cu +/. prevazuta in proiect. caracteristicile optime de compactare. densitate. Valea lui Mihai şi Carei conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.0. capacitate portanta).5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintea respectiva si se masoara la fiecare 25 m distanta.OPCP RO 2005/017–553.2 17 . la fiecare 200 m de strat executat. densitate maxima uscata) - caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate.10 mm.

II si III • 100%. Tabel 5 Grosimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal h (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Strat de forma Conform STAS 12. in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de masurare la drumurile de clasa tehnica II si III. Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca valoarile deflexiunilor masurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5 (conform CD 31). elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. • 98%. sa indeplineasca conditiile de Masuratorile de capacitate portanta se vor efectua in conformitate cu prevederile Normativului CD 31. Argila prafoasa. nisip argilos praf argilos-nisipos.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13-83:  pentru drumurile din clasele tehnice I. Valea lui Mihai şi Carei V.2 18 . CONDITII DE COMPACTARE Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de compactare. Praf nisipos. • 95%. MEF.253 185 163 144 129 118 109 101 95 89 Valorile deflexiunii admisibile Stratul superior al terasamentelor alcatuit din: Pamanturi de tipul (conform STAS 1243) Nisip prafos. a valorii deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) si a valorii coeficientului de variatie (Cv).Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. in cel putin 93% din punctele de masurare. (P3) praf argilos (P4) argila prafoasa nisipoasa (P5) 323 371 411 284 327 366 252 290 325 226 261 292 206 238 266 190 219 245 176 204 227 165 190 213 156 179 201 Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie admisibilitate din SR 662 si STAS 6400.03 Lot 2 . in toate punctele de masurare. Interpretarea masuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkerman efectuate in scopul calitatii executiei lucrarilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de fundatie.A.04.  pentru drumurile din clasele tehnice IV si V • 98%. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. argila nisipoasa. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. in cel putin 95% din punctele de masurare.2.

conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi mai mari de + 1. 1. si 14. 12. 2.2 19 .0 cm. la nivelul superior al stratului de fundatie.00 m lungime astfel: in profil longitudinal. atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile ART. LA TERMINAREA LUCRARILOR Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. RECEPTIA PRELIMINARA. in profil transversal. 3. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA Receptia pe faza determinanta. 11.A. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996.OPCP RO 2005/017–553. stabilita in proiect. valoarea coeficientului de variatie este sub 35%. VI. In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei. se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante. MEF. masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi mai mari de + 2. Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.0 cm. 5. V. VI.Louis Berger SAS – PROINTEC S. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei Uniformitatea executiei este satisfacatoare daca. aprobat cu HG 273/94.04.03 Lot 2 . 3. 13. In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” in registrul de lucrari ascunse. RECEPTIA FINALA Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face in conditiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3. RECEPTIA LUCRARILOR VI. VI.

elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 20 . Valea lui Mihai şi Carei VII. MEF. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: R1a STRAT FUNDATIE DIN BALAST 30cm DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04.OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 . MASURARE VII.A.

Incercarea Proctor. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Lucrari de drumuri. Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. Determinarea umiditatii. Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere. Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. Agregate naturale de balastiera.OPCP RO 2005/017–553. 21 NGPM/1996 NSPM nr.A. ACTE NORMATIVE Ordinul MT/MI nr. Straturi de baza si de fundatie.2000 Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MEF. Teren de fundare.Louis Berger SAS – PROINTEC S.08. Norme generale de protectia muncii. Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare. Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren. Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.03 Lot 2 . Conditii tehnice de calitate. Metode de incercare. Lucrari de drumuri. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA .04. Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL DOCUMENTE DE REFERINTA I.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 . Lucrari de drumuri. Determinarea granulozitatii. Teren de fundare. STANDARDE SR 662 STAS 730 STAS 1913/1 STAS 1913/5 STAS 1913/13 STAS 1913/15 STAS 4606 STAS 6400 STAS 12288 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Determinarea caracteristicilor de compactare. 116/1999 II. Teren de fundare. REGLEMENTARI TEHNICE CD 31 - III. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. 79/1998 Ordin MI nr. 775/1998 Ordin AND nr. Conditii tehnice generale de calitate. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.

MEF.OPCP RO 2005/017–553.2 .04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Valea lui Mihai şi Carei 4.A.03 Lot 2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III. MISCAREA PAMANTULUI III. 1. 2.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1. 6. PAMaNTURI III. 1. G E N E R A L I T A T I I. 3. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I.DOCUMENTE DE REFERINTA I. MEF. 1. VAR III. 1. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II. PICHETAJUL LUCRARILOR III. 4. 7. 1.A.13. 5. 3. 2. MASURARE V. PAMANT VEGETAL II. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV. 6. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III. 3. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III. APA DE COMPACTARE II. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III. 1. RECEPTIA PRELIMINARA. MATERIALE FOLOSITE II.10. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. EXECUTIA DEBLEURILOR III. 2. RECEPTIA FINALA V. CONDITII TEHNICE II.04. 2.03 Lot 2 . PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. PREVEDERI GENERALE II. MATERIALE FOLOSITE III. FINISAREA PLATFORMEI III. DRENAREA APELOR SUBTERANE III. 2. Valea lui Mihai şi Carei FUNDATII DIN PIATRA SPARTA SI/SAU PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL CUPRINS I. ZGURA GRANULATA DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. PREVEDERI GENERALE II. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV.11. LA TERMINAREA LUCRARILOR IV. 8. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. G E N E R A L I T A T I I. EXECUTIA RAMBLEURILOR III. LUCRARI PREGATITOARE III. 9. 2.2 7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 11 12 1 . DOMENIU DE APLICARE I. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA .OPCP RO 2005/017–553. 7.12.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 5. 1.

2.04. 6. 6.03 Lot 2 . 2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. MASURARE 25 VI. Valea lui Mihai şi Carei III. 1. 4. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I.2 2 . CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. 1. 3. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 13 IV. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V.STRATURI DE FORMA 26 I.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 7. 2. RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. APA 13 III. 2. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III.OPCP RO 2005/017–553. 5. CONDITII TEHNICE. 1. 2. 1. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV. 3.2. G E N E R A L I T A T I 8 I. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA . 5. 1. 4. PREVEDERI GENERALE 8 II. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. 2. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V. RECEPTIA FINALA 24 VI. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV. 1. CONDITII DE COMPACTARE 18 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV. APA 12 II. 1. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 15 IV. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 V. 9. AGREGATE NATURALE 9 II. MEF. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. MASURI PRELIMINARE 14 IV. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV.A. 4. 3. CIMENT 13 III. 8.

1. AGREGATE 9 II. CONDITII TEHNICE.1. 2. 2. 3. MEF. 3. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. COMPOZITIA MIXTURILOR 14 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 VI. 4. RECEPTIA FINALA 19 VII. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 1. AGREGATE NATURALE 9 II. 1. 3. G E N E R A L I T A T I 8 I. APA 13 II. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. G E N E R A L I T A T I 8 I.A. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 1. RECEPTIA PRELIMINARA.04. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. 1. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 VI. 1. 1. 2. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI. LIANTI 11 II.2 3 . Valea lui Mihai şi Carei V. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. 1.03 Lot 2 . NATURA. 1. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19 VI. CONDITII DE COMPACTARE 20 V. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR 14 III. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 4. MASURI PRELIMINARE 16 IV. 3. 2. LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA . 3. 2.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I. 2. 3. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 III.OPCP RO 2005/017–553. RECEPTIA FINALA 21 VII. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II. 3. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III. FILER 11 II. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. PREVEDERI GENERALE 8 II. 1. RECEPTIA PRELIMINARA. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 2. MASURARE 20 VII. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA . 2.2. MASURARE 21 VII.

04. 2. FILER II. 4.A. 3. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. 4. 3. 5. MASURARE VII. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV. 3. 4. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. STATIA DE ASFALT III. MEF.1. EXECUTATE LA CALD I. 1. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. 7. NATURA. 1. Valea lui Mihai şi Carei III. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. 3. 6. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. 5. ASTERNEREA IV. 4. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. 5. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. AGREGATE II. COMPACTAREA DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. RECEPTIA LUCRARILOR VI. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE III. 6. PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. 4.03 Lot 2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. ADITIVI II. PUNEREA IN OPERA IV. 2.OPCP RO 2005/017–553. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI. 2. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. RECEPTIA FINALA VII. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V. 2. 2. LUCRARI PREGATITOARE IV. 8. 5. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI. 3. 6. COMPOZITIA MIXTURILOR III. CONTROLUL FABRICATIEI IV. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 2. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III.2 15 15 16 17 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 35 37 4 . 2. LIANTI II. 6. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. 3. ASTERNEREA IV. FIBRE II. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . 1. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI. 2. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III. G E N E R A L I T A T I I. COMPACTAREA IV. 1. 1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1.

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

IV. 5. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 38 IV. 6. CONTROLUL PUNERII IN OPERA 39 V. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE 43 V. 1. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 43 V. 2. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI. RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. 1. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. 2. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI. 3. RECEPTIA FINALA 46 VII. MASURARE 47 VII. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE, EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I. GENERALITATI 8 I. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 2. PREVEDERI GENERALE 8 II. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II. 1. CIMENTURI 9 II. 2. AGREGATE 11 II. 3. APA 15 II. 4. OTEL BETON 15 III. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III. 1. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III. 2. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. 3. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. 1. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. 2. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. 3. GEOTEXTIL 19 V. MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. 1. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI. BORDURI DE TROTUARE - PREFABRICATE PENTRU RIGOLE, SANTURI SI CASIURI 24 VI. 1. BORDURI DE TROTUARE - BORDURI DE REFUGII 24 VI. 2. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR, SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 5

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

VII. 1. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 VIII. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. 1. PICHETAREA LUCRARILOR 29 VIII. 2. EXECUTIA SAPATURILOR 29 IX. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. 1. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. 2. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. 3. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. 4.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X. COFRAJE 34 X. 1. COFRAJE 34 XI. OTEL DE ARMATURA 35 XI. 1. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII. BETOANE 36 XII. 1. PREPARAREA BETONULUI 36 XII. 2. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. 3. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. 4. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII. 1. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. AMENAJAREA SANTURILOR, RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. 1. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. 2. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV. 3. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. 4. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV. 5. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. 6. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV. 7. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV. 1. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV. 2. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV. 3. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV. 4. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. CANALIZAREA 50 XVI. 1. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. 2. EXECUTAREA CANALELOR, GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII. 1. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. 1. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. RECEPTIA LUCRARILOR 55 XIX. 1. RECEPTIA PE FAZE 55 XIX. 2. RECEPTIA PRELIMINARA 56
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 6

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

XIX. 3. RECEPTIA FINALA XX. MASURARE XX. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I. GENERALITATI I. 1. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I. 2. PLANTAREA STALPILOR III. MASURARE III. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. G E N E R A L I T A T I II. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. APLICAREA MARCAJELOR VI. CONTROLUL DE CALITATE VII. MASURARE VII. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE

56 57 57 58 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

7

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

I. G E N E R A L I T A T I I.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de fundatie din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor. El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR 667 si SR 662 care trebuie sa fie indeplinite de materialele folosite si in STAS 6400 de stratul de piatra executat. I.2. PREVEDERI GENERALE Fundatia din piatra sparta amestec optimal 0-63 se realizeaza intr-un singur strat a carui grosime este stabilita prin proiect. Fundatia din piatra sparta 40-80, se realizeaza in doua straturi, un strat inferior de minimum 10 cm de balast si un strat superior din piatra sparta de 12 cm, conform prevederilor STAS 6400. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea unor masuri de imbunatatire a protectiei patului, iar acesta este constituit din pamanturi coezive, stratul de fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63 se va realiza in mod obligatoriu pe un substrat de fundatie care poate fi: - substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cilindrare; - substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dupa cilindrare. Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast, asa cum se prevede la pct.2.2., acesta preia si functia de substrat drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si masurile de evacuare a apei. Antreprenorul va asigura, prin laboratorul propriu sau prin laboratoare autorizate si aprobate de catre Inginer, efectuarea tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. Antreprenorul va efectua, la cererea Inginerului, verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impugn, pe cheltuiala Antreprenorului.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

8

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

II. MATERIALE II. 1. AGREGATE NATURALE Pentru executia fundatiilor din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate: a. Pentru fundatie din piatra sparta mare, 40-80: balast 0-63 mm in stratul inferior; piatra sparta 40-80 mm in stratul superior; split 16-25 mm pentru impanarea stratului superior; nisip grauntos sau savura 0-8 mm ca material de protectie. b. Pentru fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63 mm nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, in cazul cand pamantul din patul drumului este coeziv si nu se prevede executia unui strat de forma sau balast 0-63 mm, pentru substratul drenant; piatra sparta amestec optimal 0-63 mm. Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeaza cand stratul superior este de macadam sau de beton de ciment. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate aratate in tabelele 1, 2 si 3 si nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.
Tabel 1 NISIP - Conditii de admisibilitate conform SR 662
CARACTERISTICI Sort (ochiuri patrate) Granulozitate - continut de fractiuni sub 0,1 mm, %, max. - continut de fractiuni sub 0,02 mm, %, max. - conditii de filtru invers Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min. Conditii de admisibilitate pentru: strat izolant strat de protectie 0-4 4-8 14 5 d15 p <d15 f < 5 d85 p 6 x 10-3 5 -

Tabel 2 BALAST - Conditii de admisibilitate pentru fundatii conform SR 662
CARACTERISTICI Sort (ochiuri patrate) Continut de fractiuni, %, max.: - sub 0,02 mm - 0...63 mm Granulozitate Coeficient de neuniformitate (Un), min. Echivalent de nisip (EN), min. Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max. Conditii de admisibilitate 0-63 3 100 Conform figurii 1 15 30 50

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

9

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Figura 1

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

10

16-25. %. max. Continut de granule alterate.0. max. max.40 0 . moi.Conditii de admisibilitate CARACTERISTICI Sort Continut de fractiuni. friabile.sub 0.coeficient de forma. max. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 3 PIATRA SPARTA .2 mm .1 mm. %.. Uzura cu masina tip Los Angeles.%. min.OPCP RO 2005/017–553.16…40 mm .sub 0. Savura 0-8 5 1 Piatra sparta (split) Piatra sparta mare Conditii de admisibilitate 8-16 16-25 25-40 40-63 63-80 5 10 10 35 1 3 30 5 10 10 35 1 5 10 35 1 nu este cazul corespunzator clasei rocii conform tabelelor 2 si 3 din SR 667 3 nu este cazul - 6 Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8.: ..Louis Berger SAS – PROINTEC S. fie direct de la concasare. Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %. %. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.. Tabel 4 PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL . 25-40 si 40-63.fractiuni sub 0. Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4) 5 cicluri.A. 5 cicluri.04...Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. %..63 3 3 3.8 mm .02 mm . %. %.2 11 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.14 2. Conditii de admisibilitate 0 .. Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4). . MEF.. poroase si vacuolare. max. Forma granulelor: ..Conditii de admisibilitate conform SR 667 Sort Caracteristica Continut de granule: .63 mm Granulozitate Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului natural) (EN). %.corpuri straine. max.03 Lot 2 .. max. max. max. 8-16.trec prin ciurul inferior (dmin).14 42.25. max. max. . Amestecul pe santier se realizeaza intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu predozator cu patru compartimente.65 35. Coeficient de impuritati: ...raman pe ciurul superior (dmax).55 20…40 20…40 sa se inscrie intre limitele din tabelul 5 si conform figurii 2 30 30 6 pentru split 3 pentru piatra sparta mare 40-63 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. daca indeplineste conditiile din tabelul 4 si granulozitatea conform tabelului 5 si figurii 2. %. %.

04.03 Lot 2 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF. Valea lui Mihai şi Carei Figura 2 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553.A.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2 12 .

04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. in mm Limita 0.2 13 .03 Lot 2 . 3. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile tabelului 6. dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie..Granulozitate Domeniu de granulozitate Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de . acesta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute. 0 3 0 3 0.. In timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau in conformitate cu prevederile cuprinse in tabelul 6. II. MEF. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora.OPCP RO 2005/017–553. APA Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse. super.. infer. granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul nr. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 5 PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL . 63 Conditiile de admisibilitate privind coeficientul de forma. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A. super.. separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere.2 3 14 2 14 1 12 30 8 27 4 28 50 20 42 8 42 65 31 55 16 60 80 48 70 25 75 90 60 80 40 90 100 75 90 63 90 100 0 . Depozitarea se va face pe platforme amenajate. impurificare sau amestecare. II.1 2 10 1 10 0. continutul de granule alterate si continutul de impuritati pentru piatra sparta amestec optimal sunt cele indicate in tabelul 3 (pentru piatra sparta).Louis Berger SAS – PROINTEC S.. agregatele trebuie ferite de impurificari. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. In cazul in care la verificarea calitatii amestecului de piatra sparta amestec optimal aprovizionata.. intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de laboratorul santierului.. 40 infer.5.. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor. 2.. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.02 0 . Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare.

OPCP RO 2005/017–553.2 14 . MEF. 500 t pentru fiecare sort si fiecare sursa O proba la max. 500 mc pentru fiecare sort de piatra sparta si sursa O proba la max. 5 cicluri Rezistenta la sfaramare prin compresiune la piatra sparta in stare saturata la presiune normala Uzura cu masina tip Los Angeles FRECVENTA MINIMA la aprovizionare la locul de punere in opera la fiecare lot aprovizionat In cazul in care se observa prezenta lor O proba la max.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 6 AGREGATE ACTIUNEA. 500 mc pentru fiecare sursa O proba la max. 500 mc pentru fiecare sursa O proba la max. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.argila aderenta .03 Lot 2 . poroase si vacuolare Granulozitatea sorturilor Forma granulelor pentru piatra sparta Coeficient de forma Echivalentul de nisip (EN numai la produse de balastiera) Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu (Na2SO4). 500 mc pentru fiecare sort si fiecare sursa Ori de cate ori apar factori de impurificare STAS 4606 METODE DE DETERMINARE CONF. - SR 667 STAS 730 STAS 730 STAS 730 STAS 4606 STAS 730 STAS 730 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.continut de carbune Continutul de granule alterate.A. PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE SE VERIFICA Examinarea datelor inscrise in certificatul de calitate sau certificatul de garantie Corpuri straine: .argila bucati . 500 mc pentru fiecare sursa O proba la max. 500 mc pentru fiecare sort si sursa O proba la max.04. moi. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. friabile.

M.03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei III. .04.umiditatea optima de compactare. 13.greutatea volumica in stare uscata efectiva. gc. maxima exprimata in g/cm3 Wopt P.M. duef gc = -----------------. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piatra sparta se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie.OPCP RO 2005/017–553. MEF.Louis Berger SAS – PROINTEC S. exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare. exprimata in g/cm3 Wef . 2. 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate din lucrare si anume: duef.2 15 . P. exprimata in % III. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL III. Prin incercarea Proctor modificata.A.greutate volumica in stare uscata.x 100 dumax P.M.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art. conform STAS 1913/13 se stabileste: du max.umiditatea efectiva de compactare.

MEF. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatra sparta se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele. in conditii de executie curenta pe santier. functie de sursa folosita. acestea fiind consemnate in registrul de santier. in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrari. dupa cum este cazul. cu sau fara substrat de nisip in functie de solutia prevazuta in proiect. Valea lui Mihai şi Carei IV.drenuri transversale de acostament. a componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia. se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in afara suprafetei de lucru.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.strat de fundatie din piatra sparta mare 63-80 pe un strat de balast de min. 30 m cu latimea de cel putin 3.50 m (dublul latimii utilajului de compactare). DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S. stabilite de comun acord.04. in orice punct al traseului. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului.precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect. de a se delimita tronsoanele de drum in lucru.OPCP RO 2005/017–553. Experimentarea are ca scop stabilirea. Antreprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare. drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordarile stratului de fundatie la acestea .2 16 . 10 cm sau fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63. Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume: grosimea maxima a stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier. dupa modificarea grosimii stratului sau a componentei utilajului de compactare folosit. Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie . 2. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze experimentarea executarii straturilor de fundatie. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE IV. In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut. la cel putin 15 cm deasupra santului sau deasupra terenului in cazul rambleelor. cum este cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant continuu.03 Lot 2 . pentru realizarea grosimii respective cu o suprafatare corecta. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Inainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatie . daca grosimea prevazuta in proiect se poate executa intr-un singur strat sau doua si reglarea utilajelor de raspandire. In cazul fundatiei din piatra sparta mare 63-80 experimentarea se va face separat pentru stratul inferior din balast si separat pentru stratul superior din piatra sparta mare. Inainte de inceperea lucrarilor de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele necesare punerii in opera a straturilor de fundatie. In toate cazurile. experimentarea se va face pe tronsoane de proba in lungime de min. efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator sau pe teren. IV. 1. pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini. MASURI PRELIMINARE La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente sau de strat de forma.A. Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta Inginerului.

cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.3. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.2 17 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei QS- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a utilajului). DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. exprimat in mc suprafata compactata in intervalul de timp dat. exprimata in mp In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip. Compactarea in acest caz se considera terminata daca rotile ruloului nu mai lasa nici un fel de urme pe suprafata fundatiei de piatra sparta. astfel ca stratul de fundatie sa fie permanent incadrat de acostamente.8. MEF. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau care raman dupa compactare.03 Lot 2 . cu cele mai bune rezultate. evitandu-se supraumezirea locala. suprafetele compactate de fiecare utilaj se cumuleaza. In cazul fundatiei din piatra sparta mare 63-80. 40 mm aruncate in fata ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfaramate. pana la obtinerea inclestarii optime. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza. Este interzisa executia stratului de fundatie cu balast inghetat. se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza. Intensitatea de compactare = Q/S volumul materialului pus in opera. zi. fara ca stratul de fundatie sa sufere dislocari sau deformari. acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie. respectandu-se componenta atelierului. Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental. Partea din tronsonul executat. schimb). conform pct.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. avand grosimea rezultata pe tronsonul experimental astfel ca dupa compactare sa se obtina 10 cm. Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna in registrul de santier pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa. se mai urmareste stabilirea corecta a atelierului de compactare. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Executia stratului inferior din balast Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul. intr-un singur strat. Stropirea va fi uniforma. viteza de compactare. a numarului minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscata pana la fixarea pietrei sparte 63-80 si in continuare a numarului minim de treceri. in unitatea de timp (ore. IV.04. 3. va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarilor. dupa asternerea in doua reprize a splitului de impanare 16-25. Asternerea si nivelarea se vor face la sablon. se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou. compus din rulouri compresoare usoare si rulouri compresoare mijlocii. Pe drumurile la care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei.Louis Berger SAS – PROINTEC S. iar alte pietre cu dimensiunea de cca. FUNDATII DIN PIATRA SPARTA MARE 63-80 PE UN STRAT DE BALAST a. asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE A.

Asternerea si nivelarea nisipului se fac la sablon. B. cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect pentru stratul de fundatie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 18 . MEF. In cazul cand stratul superior este macadam sau beton de ciment. respectandu-se componenta atelierului.A. Valea lui Mihai şi Carei Este interzisa de asemenea asternerea balastului. acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie.OPCP RO 2005/017–553. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regulate. Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactarea straturilor de fundatie din piatra sparta mare sau din piatra sparta amestec optimal se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza. Nisipul asternut se umecteaza prin stropire si se cilindreaza. se acopera cu material de protectie (nisip grauntos sau savura). elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire uniforma evitandu-se supraumezirea locala. Numarul de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental. realizate din pamanturi coezive si pe care nu se prevad in proiecte imbunatatiri ale patului sau realizarea de straturi de forma.3. corespunzatoare umiditatii optime de compactare. se va executa in prealabil un substrat de nisip de 7 cm.8. compactarea se executa cu cilindri compresori netezi de 6 t dupa care operatiunea se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14 tone. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental. Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect. Pana la inclestarea pietrei sparte. astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente. numai dupa receptia stratului inferior de balast. Executia stratului superior din piatra sparta mare 63-80 Piatra sparta mare se asterne. stratul de fundatie din piatra sparta mare astfel executat. STRATURI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL Pe terasamentele receptionate. pe toata grosimea stratului. Pana la asternerea stratului imediat superior. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. cu savura 0-8 sau cu nisip. se reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. tehnologia si intensitatea Q/S de compactare. nu se mai face umplerea golurilor si protectia stratului de fundatie din piatra sparta mare.Louis Berger SAS – PROINTEC S. asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor conform pct. piatra sparta amestec optimal se asterne cu un repartizorfinisor de asfalt. Dupa terminarea cilindrarii.04. La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei. b. care. va fi umezit. Piatra sparta se asterne si se compacteaza la uscat in reprize. pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata. piatra sparta se impaneaza cu split 16-25.03 Lot 2 . cu o eventuala completare a cantitatii de apa. Pe substratul de nisip realizat. viteza de deplasare a utilajelor de compactare. Este interzisa executia stratului de fundatie cu piatra sparta amestec optimal inghetata. se completeaza cu acelasi tip de material. care se compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare. prealabil asternerii.

strat piatra sparta amestec optimal Determinarea grosimii stratului compactat . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. densitate. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE In timpul executiei straturilor de fundatie din balast si piatra sparta mare 63-80. fiecare banda cu latime de 7. 7. IV. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 3. In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. pt.OPCP RO 2005/017–553.5 m STAS 1913/13 STAS 1913/1 STAS 1913/15 STAS 12288 STAS 6400 Normativ CD 31 6. indicativ CD 31.toate tipurile de straturi Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice pe teren . ptr.toate tipurile de straturi Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S . crt 1.toate tipurile de straturi de fundatie FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE PUNERE IN LUCRU METODE DE VERIFICARE CONFORM minim 3 probe la o suprafata de 2000 mp de strat minim 3 probe la o suprafata de 2000 mp de strat zilnic minim 3 pct. se vor face verificarile si determinarile aratate in tabelul 7. densitate maxima uscata) caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate.strat piatra sparta amestec optimal Determinarea umiditatii de compactare . PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE SE VERIFICA Incercarea Proctor modificata . cu frecventa mentionata in acelasi tabel. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat: compozitia granulometrica a agregatelor caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima. suprafete > 2000 mp de strat minim 3 incercari la o suprafata de 2000 mp in cate doua puncte situate in profiluri transversale la distante de 10 m unul de altul pt. sau din piatra sparta amestec optimal. in fata compresorului Determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului de fundatie .strat balast . 5.strat balast . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF.03 Lot 2 .strat balast .s. suprafete < 2000 mp si minim 5 pct. Tabel 7 Nr.strat piatra sparta amestec optimal Verificarea compactarii prin incercarea cu p. pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata. capacitate portanta). 4.A.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 4.2 19 . DETERMINAREA.04. Valea lui Mihai şi Carei Este interzisa de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal. 2.

Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbracamintilor sub care se executa. nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile. Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita fara ca stratul sa sufere dislocari sau deformari. Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului. Abaterile limita la latime pot fi ±5 cm. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul dreptarului de 3. in cel putin 95% din punctele de masurare. II si III • 100%. CONDITII TEHNICE. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. in profil transversal.2 20 - . In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini.0 cm. prevazuta in proiect. MEF. CONDITII DE COMPACTARE Straturile de fundatie din piatra sparta mare 63-80 trebuie compactate pana la realizarea inclestarii maxime a agregatelor. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate. ELEMENTE GEOMETRICE Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.0 cm. Abaterea limita la panta este ±4%. aruncata in fata utilajului cu care se executa compactarea. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. in cel putin 93% din punctele de masurare.OPCP RO 2005/017–553. Valea lui Mihai şi Carei V. la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafata de drum. Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie se considera realizata daca valorile deformatiilor elastice masurate. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Abaterea limita la grosime poate fi de maximum ±20 mm. Abaterile limita la cotele fundatiei. care se probeaza prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi natura petrografica. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub care se executa. • 95%. V. ca si a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm. 3. care este de 250 sutimi de mm. 1.04.  pentru drumurile din clasele tehnice IV si V • 98%. conform STAS 1913/13:  pentru drumurile din clasele tehnice I. V. REGULI SI METODE DE VERIFICARE V. in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de masurare la drumurile de clasa tehnica II si III. fata de cotele proiectate. fata de cotele proiectate. • 98%. fata de cotele din proiect pot fi ±10 mm. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect. 2.00 m lungime astfel: in profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si denivelarile admise pot fi de maximum ± 2. se va face corectarea suprafetei fundatiei. Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata.A. verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si denivelarile admise pot fi de maximum ± 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 . Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei. in toate punctele de masurare. in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m. cu care se strapunge stratul.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

se efectueaza conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii. MEF.03 Lot 2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S. precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control. pentru intreaga lucrare. VII. 5.A. 2. MASURARE VII. RECEPTIA LUCRARILOR VI. conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.04.2 21 . 1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe faza in registrul de lucrari ascunse. Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiecte si de caietul de sarcini. RECEPTIA PRELIMINARA. aprobat cu HG 273/94. stabilita in proiect. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 11.OPCP RO 2005/017–553. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA Receptia pe faza determinanta. VI. RECEPTIA FINALA Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94. atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Art. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: R3a STRAT DIN PIATRA SPARTA 20 cm DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996. Valea lui Mihai şi Carei VI. 12. LA TERMINAREA LUCRARILOR Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor. 3. VI. 13 si 14. aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante.

Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. 116/1999 - II. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24. ACTE NORMATIVE Ordinul MT/MI nr. Norme generale de protectia muncii. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.2 22 . MEF. 79/1998 Ordin MI nr. Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere.2000 Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. 775/1998 Ordin AND nr. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.08.REGLEMENTARI TEHNICE CD 31 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere.03 Lot 2 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA .OPCP RO 2005/017–553. NGPM/1996 NSPM nr.Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL DOCUMENTE DE REFERINTA I.

04. Determinarea umiditatii. Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Determinarea greutatii volumice pe teren.OPCP RO 2005/017–553. MEF.03 Lot 2 . Conditii tehnice generale de calitate. Agregate naturale de balastiera. Teren de fundare. Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de incercare. Teren de fundare. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice de calitate. Determinarea caracteristicilor de compactare. Metode de incercare.2 23 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.A. STANDARDE SR 662 SR 667 STAS 730 STAS 1913/1 STAS 1913/13 Lucrari de drumuri.Louis Berger SAS – PROINTEC S.288 - DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Lucrari de drumuri. Valea lui Mihai şi Carei III. Teren de fundare. Conditii tehnice de calitate. Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip STAS 1913/15 - STAS 4606 STAS 6400 STAS 12. Incercarea Proctor.

STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI SFALTICE CILINDRATE.Louis Berger SAS – PROINTEC S. EXECUTATE LA CALD DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553.04.A. MEF. Valea lui Mihai şi Carei 5. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

1. 1. EXECUTIA RAMBLEURILOR III. PICHETAJUL LUCRARILOR III. 3. 4. DOMENIU DE APLICARE I. LA TERMINAREA LUCRARILOR IV. MATERIALE FOLOSITE III.13. CONDITII TEHNICE II. VAR III. RECEPTIA PRELIMINARA. 6.OPCP RO 2005/017–553. 7. MEF. FINISAREA PLATFORMEI III. PAMANT VEGETAL II. 7. EXECUTATE LA CALD CUPRINS I. CIMENT DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. ZGURA GRANULATA III. 2. 1. 5. PAMaNTURI III. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.11. MASURARE V. 1. 2.2 7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 11 12 13 1 . ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . 3. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III.03 Lot 2 . PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. 5. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. 2.12.A.Louis Berger SAS – PROINTEC S. G E N E R A L I T A T I I. 8. G E N E R A L I T A T I I. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I.04. PREVEDERI GENERALE II. 2. 4. 9. 1.10. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 2. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III. 6. EXECUTIA DEBLEURILOR III. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. DRENAREA APELOR SUBTERANE III. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III. 1. 2. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III. 1. RECEPTIA FINALA V. PREVEDERI GENERALE II. APA DE COMPACTARE II. Valea lui Mihai şi Carei STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI SFALTICE CILINDRATE. 1. LUCRARI PREGATITOARE III. 3. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV.DOCUMENTE DE REFERINTA I. MATERIALE FOLOSITE II. MISCAREA PAMANTULUI III. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III.

EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 15 IV. CONDITII TEHNICE. PREVEDERI GENERALE 8 II. APA 13 III. 3. 2. 3. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV.03 Lot 2 . MASURARE 25 VI. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA . 1. Valea lui Mihai şi Carei III. 6.OPCP RO 2005/017–553. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V. 1. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV. 8. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. 3. 2. 6. 1. 4. RECEPTIA FINALA 24 VI. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V. AGREGATE NATURALE 9 II. G E N E R A L I T A T I 8 I. 2. 1. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. 7. 3. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 2. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. 5. 4. RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. APA 12 II. CONDITII DE COMPACTARE 18 V. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV. 1.A. 1. 9.2 2 . EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MASURI PRELIMINARE 14 IV. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III. MEF. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV. 2. 1.2. 5. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV.STRATURI DE FORMA 26 I. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 V. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 13 IV.04. 3. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. 1.

CONDITII DE COMPACTARE 20 V. APA 13 II. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. 4. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V.A. Valea lui Mihai şi Carei VI. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI. 4. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA .1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR 14 III. CONDITII TEHNICE. 2. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. 2. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 III. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA . 3. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV. RECEPTIA FINALA 21 VII.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 3 . RECEPTIA FINALA 19 VII. FILER 11 II. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. MEF. LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 VI. COMPOZITIA MIXTURILOR 14 III. PREVEDERI GENERALE 8 II. 2. 1. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI. 1. LIANTI 11 II. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. MASURARE 20 VII.2. MASURI PRELIMINARE 16 IV. 1. MASURARE 21 VII.04. 2. G E N E R A L I T A T I 8 I. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 1. 2. G E N E R A L I T A T I 8 I. RECEPTIA PRELIMINARA.OPCP RO 2005/017–553. NATURA. AGREGATE NATURALE 9 II. 3. 3. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II. LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI. RECEPTIA PRELIMINARA. 1. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I.03 Lot 2 . 2. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI. 1. 2. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE 15 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3. 2. 3. AGREGATE 9 II. 3. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. 1. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19 VI. 1. 1.

MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III.A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. PUNEREA IN OPERA IV. FIBRE II. 5. LUCRARI PREGATITOARE IV. 3. CONTROLUL FABRICATIEI IV. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. EXECUTATE LA CALD I. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I.1. Valea lui Mihai şi Carei III. STATIA DE ASFALT III. 4. 8. 3. 1. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA .04. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE III. 3. 1. 6. RECEPTIA FINALA VII. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. COMPOZITIA MIXTURILOR III. G E N E R A L I T A T I I. 4. 2. 3. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. 1. 2. LIANTI II. 1. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. 5. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI. 2.2 15 16 17 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 35 37 38 4 . 6. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. ASTERNEREA IV. 5. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. ASTERNEREA IV. AGREGATE II. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 4. 7. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV.OPCP RO 2005/017–553. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. ADITIVI II. 2. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. 5. 1. COMPACTAREA IV. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV. 2. MASURARE VII. RECEPTIA LUCRARILOR VI. 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 6. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI. FILER II. 2. 3. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. MEF.03 Lot 2 . COMPACTAREA IV. 5. PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. 4. 2. 6. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. 4. NATURA. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI.

CIMENTURI 9 II. 1. 2. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1. 1. 2. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV. 1. 1. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE.03 Lot 2 . RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI. 1. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. GEOTEXTIL 19 V. GENERALITATI 8 I. 2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III. MEF.OPCP RO 2005/017–553. BORDURI DE TROTUARE .PREFABRICATE PENTRU RIGOLE. 1.04. 2. 2. Valea lui Mihai şi Carei IV. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE 43 V. 3. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25 VII. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II. 3. 1. SANTURI SI CASIURI 24 VI. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 43 V. 2. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR.2 5 . 4. BORDURI DE TROTUARE . 3. PREVEDERI GENERALE 8 II. RECEPTIA FINALA 46 VII.A.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III. MASURARE 47 VII.BORDURI DE REFUGII 24 VI. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. AGREGATE 11 II. EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. OTEL BETON 15 III. 1. 6. CONTROLUL PUNERII IN OPERA 39 V. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. 3. RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. APA 15 II. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI. 2.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. PICHETAREA LUCRARILOR 29 VIII. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV.A. 1. 2.OPCP RO 2005/017–553. 2. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. 2. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. 1. 3. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII. COFRAJE 34 X. RECEPTIA PE FAZE 55 XIX. 2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. 4. 4. Valea lui Mihai şi Carei VIII.04. 1.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X. EXECUTAREA CANALELOR. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. 3. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV. 2. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. BETOANE 36 XII. EXECUTIA SAPATURILOR 29 IX. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV.2 6 . 7. 4. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.03 Lot 2 . 4. 1. RECEPTIA LUCRARILOR 55 XIX. 3. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. COFRAJE 34 XI. RECEPTIA FINALA 56 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. RECEPTIA PRELIMINARA 56 XIX. 1. 5. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. 1. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. 2. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV. 2. CANALIZAREA 50 XVI. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII. 1. AMENAJAREA SANTURILOR. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. 1. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. 1. 1. 3. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV. 1. PREPARAREA BETONULUI 36 XII.Louis Berger SAS – PROINTEC S. OTEL DE ARMATURA 35 XI. MEF. 1. 3. 6.

OPCP RO 2005/017–553. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I. MASURARE VII. PLANTAREA STALPILOR III. 1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Valea lui Mihai şi Carei XX. MASURARE III. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 1.A. APLICAREA MARCAJELOR VI.2 7 . ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 57 57 58 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF.03 Lot 2 . 1.04. CONTROLUL DE CALITATE VII. 2. 1. MASURARE XX. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV. GENERALITATI I. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III. G E N E R A L I T A T I II. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

executate la cald.tip AB2.2 8 . I.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. G E N E R A L I T A T I I. Caietul de sarcini se aplica la constructia. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplica straturilor de baza executate din mixturi cu nisipuri bituminoase sau cu emulsii bituminoase. . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1. Valea lui Mihai şi Carei I. Aleegerea tipului de mixtura se face de catre proiectant. modernizarea si reabilitarea drumurilor publice si a strazilor precum si la constructia drumurilor de exploatare. 2.tip AB1. transportul. preparate cu agregate naturale si bitum neparafinos si cuprinde conditiile tehnice de calitate prevazute in SR 7970. punerea in opera si controlul calitatii materialelor si al straturilor executate. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE Straturile de baza din prezentul caiet de sarcini sunt prevazute a fi realizate din mixturi asfaltice cu agregate naturale prelucrate preparate la cald in centrale si puse in opera mecanizat. Stratul de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald se aplica pe un strat suport care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de STAS 6400.04.Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 . cu agregate mijlocii (22%…47% granule cu dimensiunea peste # 4 mm). cu agregate mari (37%…66% granule cu dimensiunea peste # 4 mm). MEF. care trebuie sa fie indeplinite la prepararea.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de baza din mixturi asfaltice cilindrate. Mixturile asfaltice pentru stratul de baza sunt de urmatoarele tipuri: .A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

conform SR 662.pietris concasat 100 . Valea lui Mihai şi Carei II. .. 1. sau sortat pe sorturile 4-8. conform SR 662.A.filer de calcar conform STAS 539.. Tabel 1 Nr 1 2 3 4 5 6 CARACTERISTICI Granulozitatea agregatelor cuprinse in limitele din Continut de agregate cu dimensiunea peste # 4 mm % din masa Continut maxim admisibil de agregate cu dimensiunea peste # 25 mm (31. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.pietris sortat DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 10 3…11 (2. 8-16 sau 16-25 conform SR 667. 16-25. Toate agregatele folosite in mixturile asfaltice trebuie sa fie spalate in totalitate inainte de a fi folosite in amestec.10) 4 nu se foloseste 100 .pietris sort 4-25. conform SR 662. limitele amestecului de agregate naturale si filer si continutul minim de agregate concasate pentru tipurile de mixturi AB1 si AB2 sunt conform tabelului 1.1 mm % din masa Continutul minim de filer % din masa Continut obligatoriu de agregate concasate pentru clasele tehnice ale drumului: (cu precizarile din tabelul 2).04.nisip de concasaj sort 0-4 conform SR 667.pietris concasat 100 .. MEF. . 1 Fig. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. Depozitarea se va face pe sorturi. pe platforme amenajate cu pereti despartitori pentru evitarea impurificarii lor. AGREGATE Pentru stratul de baza din mixturi asfaltice se utilizeaza un amestec de sorturi din agregate naturale neprelucrate si prelucrate care trebuie sa indeplineasca. 8-16..5 mm) % din masa Continut in parti fine sub 0. % din masa I II III IV-V MIXTURI ASFALTICE TIP AB1 AB2 Fig. ... elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 2 22…47 36…66 (30.75) max. .criblura 65 . etichetate.criblura sort 4-8.savura sort 0-8 conform SR 667.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. conditiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor dupa cum urmeaza: .03 Lot 2 . Granulozitatea agregatelor.. . 10 4…14 (4.nisip natural sort 0-4. in silozuri de tip descoperit.Louis Berger SAS – PROINTEC S.margaritar sort 4-8.OPCP RO 2005/017–553.55) (50. NATURA.2 9 .12) 7 max.criblura 35 . ..

a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A. MEF.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei Figura 1 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04.2 10 .

80% . Nu se admise folosirea filerului aglomerat. LIANTI Pentru realizarea imbracamintilor asfaltice si straturilor de baza din mixturi asfaltice se folosesc urmatoarele tipuri de bitum neparafinos pentru drumuri conform SR 754: . FILER Ca filer se va folosi filerul de calcar care trebuie sa corespunda prevederilor STAS 539 si sa indeplineasca urmatoarele conditii: . raport 1:1 cu nisipul de concasare Filer Criblura: min. Observatie: In conditii justificate tehnic si economic se poate inlocui partial filerul de calcar prin filer de var stins. 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. ferite de umezeala sau in silozuri cu incarcare pneumatica. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553.04.1 mm) min.03 Lot 2 .bitum tip D 80/100 pentru zona climatica rece. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 2 Clasa tehnica a drumului I (Autostrazi) Categoria tehnica a strazii II II Agregate naturale utilizate Criblura sort 4-8. 8-16. 2%.bitum tip D 60/80 pentru zona climatica calda. care se poate folosi numai impreuna cu filerul de calcar.2 11 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. raport 1:1 cu nisipul natural sort 0-4 Pietris sort 4-8. 35% (recomandabil 16-25 sau 8-16 si 1625) Nisip de concasare sort 0-4. II. raport 1:1 cu nisipul natural sort 0-4 Filer Pietris sort 8-25 sau sortat pe sorturile 4-8 si 8-25 Nisip sort 0-4 Filer I III III IV-V IV II. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Filerul se va depozita in incaperi acoperite. MEF. 8-16. continutul de filer din var stins poate fi max.Louis Berger SAS – PROINTEC S.umiditatea max.A. .finetea (continutul in parti fine 0. 2%. 16-25 Nisip de concasare sort 0-4 Nisip natural sort 0-4 (0-3 sau 0-7). 2. 16-25 sau 8-25 rezultat din concasarea agregatelor de râu Nisip natural sort 0-4 Filer Pietris concasat sort 4-8 sau 8-25 Nisip natural sort 0-4 Nisip de concasare sort 0-4 sau savura sort 0-8.

II. STAS 730. . CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice pentru stratul de baza se verifica in conformitate cu prescriptiile din standardele respective si conditiile aratate la art. si constau in urmatoarele: a.ductilitatea la 25oC. . .continutul de argila. 3. MEF. in functie de calitatea bitumului si de natura agregatelor.finetea STAS 539. Valea lui Mihai şi Carei Zonele climatice sunt delimitate conform figurii 3.coeficient de activitate STAS 730 e. .natura mineralogica (examinare vizuala). Bitum .umiditate STAS 539.granulozitatea STAS 4606. Pietris . se situeaza sub valoarea minima admisa.A. . . STAS 4606. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Filer .continut de corpuri straine.OPCP RO 2005/017–553. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. .forma granulelor.63 mm.STAS 4606. . Verificarile si determinarile se executa de laboratorul de santier conform SR 7970 pct.granulozitatea STAS 4606. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. . sistem de inregistrare a temperaturilor (pentru ulei si bitum).Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. se va stabili utilitatea aditivarii bitumului. STAS 6200/4. Nisip natural .1. Bitumul se depoziteaza in rezervoare metalice. SR 61 (la drumuri de clasa tehnica I si II si pentru strazi de categorie tehnica I si II) b.granulozitatea. .2 12 .03 Lot 2 .parte levigabila STAS 4606. STAS 730. . Conditiile de admisibilitate care trebuie sa le indeplineasca bitumul neparafinos sunt cele prevazute in SR 754 si in Normativul AND 537.continut de corpuri straine .continut de fractiuni sub 0.natura mineralogica (examinare vizuala). . 4.echivalent de nisip STAS 730 Nisip de concasaj . 4. pompe de reciclare.penetratia la 25°C STAS 42 si SR 754. Criblura .1. STAS 4606. SR 667 c. STAS 730. In cazul in care adezivitatea bitumului determinata in cadrul testelor preliminare. gura de aerisire. .punctul de inmuiere prin metoda inel si bila STAS 60 si SR 754. STAS 730.2. STAS 730 d. .determinarea continutului de parti fine sub 0.granulozitatea.forma granulelor STAS 4606. STAS 730. prevazute cu sistem de incalzire.Louis Berger SAS – PROINTEC S. .04. 4 si 5 din prezentul caiet de sarcini.

OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S.A.03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei Figura 2 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04.2 13 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. COMPOZITIA MIXTURILOR Compozitia mixturii asfaltice cu care se va realiza stratul de baza. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. daca nu are obiectiuni sau eventuale propuneri de modificare.5. reducerea rezistentei la compresiune dupa 28 de zile de imersiune in apa pentru aceleasi continuturi de liant). MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III.Louis Berger SAS – PROINTEC S. se supune aprobarii Inginerului. impreuna cu rezultatele obtinute. Continutul optim de liant se stabileste prin studiile preliminare de laborator conform STAS 1338/1.3. indicele de curgere-fluaj . dozajul de bitum se stabileste la masa totala a mixturii.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Dupa verificarea caracteristicilor obtinute pentru compozitia propusa. tinându-se seama de respectarea conditiilor precizate in prescriptiile tehnice impuse de caietul de sarcini.03 Lot 2 .5. accepta formula propusa de Antreprenor..la mixturi cu agregate neconcasate.. Formula de compozitie.0 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Limitele procentelor sorturilor componente din agregatul total si granulozitatea agregatelor naturale.5. pe epruvete cubice (rezistente la compresiune la 22oC si 50oC.0 3. Toate dozajele privind agregatele si filerul. conform STAS 1338/1.04. Valea lui Mihai şi Carei III.2 14 . Inginerul. 1..A. La confectionarea epruvetelor Marshall.5.. care trebuie sa fie asigurate pentru fiecare tip de mixtura asfaltica.4 Tip AB2 3..OPCP RO 2005/017–553.la mixturi cu agregate concasate.6. determinarea cu prese de 10 tone. Tabel 4 Mixturi asfaltice Contintul de liant . a caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice. sau unele adaosuri.. absorbtia de apa). pentru cinci continuturi de liant repartizate de o parte si de alta a continutului de liant prestabilit. % din masa mixturii . MEF.8 3. stabilita pentru fiecare categorie de mixtura. pentru straturile de baza numarul de lovituri vor fi de 50 lovituri. Studiul il face Antreprenorul in cadrul laboratorului sau daca este autorizat sau il comanda la un alt laborator autorizat.. sunt date in tabelul 1. sustinuta de studiile si incercarile efectuate. 2 si 3 si trebuie sa se incadreze intre limitele aratate in tabelul 4. densitatea aparenta.4. inclusiv partile fine.la 60oC. % din masa mixturii Tip AB1 3. Aceste studii comporta cel putin urmatoarele incercari: incercarea Marshall (stabilitatea la 60oC.. se stabileste pe baza unui studiu preliminar aprofundat.4. sunt stabilite in functie de greutatea totala a materialului granular in stare uscata.

OPCP RO 2005/017–553. In lipsa unor dispozitii ale prevederilor caietului de sarcini speciale. Tabel 5 Tipul mixturii asfaltice Tip AB1 Tip AB2 Clasa tehnica a drumului si/sau categoria tehnica a strazii I. Valea lui Mihai şi Carei III.5-4.0 5. Densitatea aparenta. D 60/80 5.5-4. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE Mixturile asfaltice se prepara in instalatii speciale.0 kN.5 1. dozare gravimetrica sau DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Absorbtia de apa. min.5-4.0 4.0 4. D 80/100 Densitatea aparenta.5 4.2 15 .5 1. MEF. N/mm2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2. 2.0 mm D 80/100 1. II si III IV si V I. caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice trebuie sa indeplineasca in timpul studiului de laborator si in timpul controalelor de fabricatie. D 60/80 2…10 2…10 % vol. CARACTERISTICI DIN INCERCAREA PE CUBURI Rezistenta la D 60/80 2.0 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.3.5 Absorbtie de apa. III. D 60/80 2200 2200 kg/m3. prevazute cu dispozitive de predozare. min. Determinarea punctului de inmuiere IB se face conform STAS 60 cu precizarile din SR 7970. min D 80/100 Reducerea rezistentei la D 60/80 compresiune la 22oC. uscare. de regula in flux discontinuu.5 Indicele de curgere.5-4. D 80/100 B. 2…8 2…8 % vol.5 5.5 1. D 60/80 2150 2150 kg/m3. pct.5 1.4.5-4. D 80/100 CARACTERISTICI Bitum tip Bitumul continut de mixtura asfaltica prelevata pe parcursul executiei lucrarilor de la malaxor sau de la asternere trebuie sa prezinte un punct de inmuiere IB cu max.04. 3.0 1.03 Lot 2 .5-4. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de proba tip Marshall si pe cuburi confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea compozitiilor.5 5. 2.Louis Berger SAS – PROINTEC S. din probe prelevate de la malaxor sau de la asternerea pe parcursul executiei. CARACTERISTICI DIN INCERCAREA MARSHALL Stabilitatea la 60oC.5-3. precum si din straturile imbracamintii gata executate. D 60/80 1.5-4. resortare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale calde.5 2. 30 30 dupa 28 zile de pastrare D 80/100 in apa. II si III IV si V A. 9oC mai mare decât bitumul initial utilizat la prepararea mixturii asfaltice respective. min. D 80/100 4.A. conditiile aratate in tabelul 5. % max.5 compresiune la 22oC.

sa efectueze din nou reglajul.09…1. Toleranta admisa la temperatura bitumului este +3oC.1)l. Instalatia de prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de rezervoare de stocare a liantului. in cazul instalatiilor in flux continuu. pe computer. dupa care sa supuna din nou aprobarii Inginerului autorizatia de punere in exploatare. MEF. Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plata pentru imobilizarea instalatiei si/sau a personalului care o deserveste. inaintea inceperii fabricatiei. De asemenea. initial pe sorturi. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. III. 4. lipsesc dispozitivele de resortare si cântarire a agregatelor naturale calde. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de blocare pentru impiedicarea golirii malaxorului inainte de terminarea duratei de malaxare. fiecare. In cazul instalatiilor in flux continuu.2 16 . anumite aparate sau dispozitive ale instalatiei se dovedesc defectuoase. Daca.malaxor se face automat. in tot timpul cât dureaza operatiunile pentru obtinerea autorizatiei de punere in exploatare. Daca. 1 kg de bitum rutier are un volum de (1. aceasta trebuie dotata cu sisteme de inregistrare si afisare a temperaturii bitumului. Instalatia de preparare a mixturilor trebuie sa fie echipata cu un malaxor capabil de a produce mixturi asfaltice omogene. a agregatelor naturale si a mixturii asfaltice si sa asigure o precizie a dozarii de +3% pentru agregatele naturale si de +2% pentru bitum si filer. corectia de umiditate. de o joja etalonata in prealabil si de un dispozitiv capabil sa incalzeasca liantul pâna la temperatura necesara. urmare reglajelor. evitând orice supraincalzire (cât de mica). in acest caz. statia de asfalt care va fi utilizata la realizarea lucrarilor. Indiferent de tipul instalatiei. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. cuva malaxorului nu este inchisa. cu capacitatea minima egala cu consumul mediu zilnic si care sa dispuna.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. la fiecare predozator care este dotat cu un sistem de extractie cu viteze variabile etalonat sau cu câte un dozator gravimetric pe fiecare banda de extractie din buncar si apoi global cu ajutorul unui dozator gravimetric montat pe banda de alimentare a uscatorului. Antreprenorul va trebui sa le inlocuiasca. Durata de malaxare va fi in functie de tipul de instalatiei de preparare si tipul de mixturi si se va stabili in cadrul operatiunii de reglare a statiei de asfalt. Valea lui Mihai şi Carei volumetrica a bitumului si filerului precum si de malaxare fortata a componentilor. astfel incât la 150oC…170oC. dozarea agregatelor naturale se realizeaza.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. In cazul dozarii volumetrice a bitumului se va tine seama de faptul ca densitatea acestuia variaza cu temperatura.A. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. cu atât mai mult in caz de refuz. ea trebuie sa fie prevazuta cu o capota pentru a impiedica pierderea prafului prin dispersie. Antreprenorul trebuie sa supuna acceptarii Inginerului lucrarii. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT Inaintea inceperii executiei. respectiv corelarea cantitatii de agregat natural total cu cantitatea de bitum introdusa in uscator .

MEF. dozat separat. prin incercari.).resortarea agregatelor naturale si dozarea gravimetrica pe sorturi (in cazul instalatiilor in flux discontinuu).09) filer si pref. existenta peretilor despartitori intre sorturile de agregate.reglarea predozatoarelor instalatiei privind debitele pentru agregate. astfel incât: curba granulometrica a amestecului de agregate naturale inclusiv filerul. Continut de agregate concasate Abateri admise fata de doxajul prescris. suprafete suficiente de depozitare.1 (0…0. amenajarea corespunzatoare a depozitelor de agregate (betonarea platformelor.15) 0. se vor lua masuri pentru evitarea incalzirii agregatelor la o temperatura care poate sa conduca la arderea liantului. asigurarea scurgerii si indepartarii apelor.introducerea agregatelor naturale calde in malaxor. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. acestea se vor completa sau se vor reface inainte de acceptarea Inginerului.A.20…0.09…0.03 Lot 2 .15…8) 1…4 (0. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Daca amenajarile nu sunt terminate sau prezinta deficiente. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. in limitele tolerantelor admise.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. sa corespunda celei prescrise. ca dispozitivele de masurare a temperaturilor sunt etalonate si ca malaxorul functioneaza corespunzator.3%. crt. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE Fluxul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice consta in urmatoarele operatii: . fara pierderi de materiale. in limitele de toleranta din tabelul 6 si abaterea pentru continutul de bitum (fata de dozajul stabilit prin reteta aprobata) exprimata in procente de masa sa fie de +0. a cailor de acces la depozite si la instalatia de preparare a mixturilor.Louis Berger SAS – PROINTEC S. unde se amesteca cu filerul rece.2 (0. a depozitelor la statie si a celor intermediare. Tabel 6 Nr. III. 5.20) 0…0. O alta conditie pentru autorizarea statiei de asfalt o constituie si existenta tuturor dotarilor si amenajarilor la statie. etc. Valea lui Mihai şi Carei Inginerul va verifica atestarea statiei de asfalt si va autoriza punerea ei in functiune dupa ce va constata ca debitele fiecarui constituent permit obtinerea amestecului prescris.introducerea agregatelor naturale in uscator (sau uscator-malaxor) unde are loc uscarea si incalzirea acestora.1…0.04. % +5 +5 +5 +5 +4 +3 +2 +1.OPCP RO 2005/017–553. 1 Elemente componente ale mixturii Fractiunile de agregate naturale: 25…31.63…3.5 +10 2 .63 0.2 17 . . . liant si filer.5 16…25 8…16 4…8 (3.

Regimul termic aplicat la prepararea mixturilor asfaltice.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. din motive tehnologice. dozarea acestuia si introducerea in malaxor sau in uscator-malaxor.incalzirea bitumului.OPCP RO 2005/017–553.2 18 . 150 min. nu a putut fi evitata reincalzirea bitumului. functie de tipul de bitum.agregate naturale la iesire din uscator . Valea lui Mihai şi Carei . In cazul in care. pentru a evita degradarea liantului in procesul tehnologic. este cea indicata in tabelul 8. Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglata in intervalul prescris. functie de tipul bitumului* D 60/80 D 80/100 170…190 165…185 155…165 150…160 165…175 min. .697-13:2002. MEF. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceleiasi cantitati de bitum de mai multe ori. astfel incât. Tabel 7 Materiale si faza de executie . in cazul incarcarii acesteia.03 Lot 2 . in functie de tipul instalatiei. sa fie asigurate temperaturile de asternere si compactare. In cazul utilizarii bitumului aditivat. direct. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. in conditiile concrete de transport (distanta si mijloace de transport) si conditii climatice concrete. 145 min. la iesirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive adecvate si trebuie luate masuri in vederea limitarii la maximum a segregarii mixturii asfaltice. se aplica acelasi regim termic.mixtura asfaltica • la iesire din malaxor • la asternere • la inceputul compactarii • la sfârsitul compactarii Temperatura in oC. III. 105 NOTA: * Masurarea temperaturii se va efectua conform SR EN 12. 155 min. trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos. conform tabelului 7.amestecarea componentilor mixturii si evacuarea acesteia in buncarul de stocare. 110 160…170 min. in mijloacele de transport. Durata de malaxare. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. in cazul lipsei de dispozitiuni ale prevederilor caietului de prescriptii speciale. trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 7.04. CONTROLUL FABRICATIEI Mixturile asfaltice produse in instalatia de preparare a mixturilor asfaltice sunt supuse incercarilor preliminare de informare si controlului de calitate al procesului tehnologic de fabricare si de punere in opera a mixturilor.bitum la intrare in malaxor . se determina penetratia si ductilitatea la 25oC a acestuia. Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile din tabel. Temperaturile situate la partea superioara a intervalelor se aplica in cazul executiei lucrarilor in zone climatice reci sau la temperaturi atmosferice situate la limita minima admisa (10oC…15oC). 6. a caror frecventa.Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. 150 min. iar in cazul unor rezultate necorespunzatoare se renunta la utilizarea bitumului respectiv.

04. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 8 Nr cr t 1 2 Natura controlului sau a incercarii Studiul compozitiei Controlul reglajului instalatiei de preparare inclusiv stabilirea duratei de malaxare Controlul regimului termic de preparare a mixturilor asfaltice Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice prestabilita Verificarea calitatii mixturii asfaltice Categoria controlul ui* A B x x x Verificar i conform pct.A.2 4 x 20. Frecventa controlului sau a incercarii pentru fiecare tip de produs 20.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2.Incercari preliminare de informare B .1 la inceputul fiecarei zile de lucru si inaintea inceperii fabricatiei fiecarui tip de produs permanent 3 x 20.2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2.5 unul la fiecare 400 to mixtura.4 zilnic 5 x 20.OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 . dar cel putin una pe zi *) A . MEF.2.2 19 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Controlul de calitate in timpul executiei Prevederile indicate din tabelul 8 nu exclud obligativitatea dotarii instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice cu dispozitive de control de blocare.

EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV.5) kg bitum rezidual pe metru patrat. raspândit in film continuu. in perioada martie-octombrie. IV. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. sau pe vreme racoroasa (+10oC…+15oC).se remediaza toate defectiunile existente.04. . in conditiile unui timp uscat. 2. prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica (daca profilul transversal este necorespunzator sau daca denivelarile in profil longitudinal sunt mai mari de 3 cm sub dreptarul de 3 m) sau prin frezare. Volumul mijloacelor de transport este determinat de debitul de functionare a statiei de prepararea mixturii asfaltice si de executia stratului bituminos. se executa toate lucrarile de remediere a stratului suport si/sau se reprofileaza daca este cazul.03 Lot 2 . etc. Amorsarea stratului suport se realizeaza mecanizat cu autoraspânditorul de emulsie sau cu un dispozitiv special pentru asigurarea uniformitatii si a dozajelor prescrise. urmarindu-se ca pierderile de temperatura a mixturii asfaltice pe tot timpul transprotului. cantitatea de emulsie raspândita pentru amorsare trebuie sa asigure un dozaj de (0. IV.se aduce stratul suport la cotele prevazute in proiect.A. Valea lui Mihai şi Carei IV.OPCP RO 2005/017–553. cu benele curatate si uscate. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 20 . . In acest scop se procedeaza in felul urmator: . Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta (motorina.se curata temeinic stratul suport. apoi acesta se curata si se amorseaza. imediat dupa incarcare.se verifica cotele stratului suport care trebuie sa corespunda proiectului de executie. pacura. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. PUNEREA IN OPERA Punerea in opera a mixturilor asfaltice pentru strat de baza se executa numai in anotimpul calduros. autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale.3…0. prin decaparea acostamentelor cu lama autogrederelor si prin maturarea mecanica a partii carosabile. . astfel incât sa fie eliminate intreruperile procesului de punere in opera. La distante de transport cu durata de peste 30 min. PREGATIREA STRATULUI SUPORT Inainte de asternerea mixturii asfaltice. 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.) este interzisa. Lucrarile se intrerup pe vânt puternic sau ploaie si se reiau numai dupa uscarea stratului suport. MEF. sa fie minime. . In functie de natura stratului suport. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante adecvate.se amorseaza stratul suport si rosturile de lucru cu emulsie bituminoasa.Louis Berger SAS – PROINTEC S. la temperaturi atmosferice de peste 10oC. conform reglementarilor tehnice in vigoare si se rezolva problemele privind drenarea apelor.1.

MEF. In buncarul utilajului de asternere trebuie sa existe in permanenta. se efectueaza numai mecanizat.15.0 cm la mixturi tip AB2 b) grosimea maxima a fiecarui strat asternut depinde de modul de punere in opera si nu trebuie sa depaseasca: . care separa mixturile asfaltice raspândite de la o zi la alta.5. 50 cm. raspândita printr-o singura trecere. Numai in cazul lucrarilor executate in spatii inguste (de exemplu in zona casetelor) asternerea mixturii se poate face manual. Valea lui Mihai şi Carei Caracteristicile emulsiei trebuie sa fie de asa natura incât ruperea sa fie efectiva inaintea asternerii mixturii bituminoase. cu grija. pregatit conform art. In functie de grosimea prescrisa si de utilajele folosite.6.OPCP RO 2005/017–553. pe toata grosimea stratului. pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Antreprenorul trebuie sa dispuna.0 cm in cazul asternerii mecanizate . este cea indicata in caietul de sarcini speciale sau de Inginer.6. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor de la statie si cât se poate de constanta ca sa se evite total opririle procesului de punere in opera. la propunerea Antreprenorului. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Amorsarea se face in fata finisorului la o distanta maximala de 100 m. In cazul intreruperilor accidentale si la rosturile de lucru longitudinale si/sau transversale.0 cm in cazul asternerii manuale. pentru asigurarea unei legaturi continui intre suprafetele vechi si cele noi. IV. Grosimea maxima a mixturii. Suprafata stratului suport pe care se aplica stratul de baza trebuie sa fie uscata. trebuie sa fie executate urmatoarele operatii: . suficienta mixtura.0 cm la mixturi tip AB1 . la locul de punere in opera.12. 4.2 21 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. astfel incât sa rezulte o muchie vie verticala. Mixtura asfaltica trebuie asternuta in mod uniform si continuu. cu urmatoarele precizari: a) grosimea minima a fiecarui strat asternut trebuie sa fie: .A.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. cu ajutorul unui aport de material proaspat depus. pentru a corija imediat dupa asternere si inainte de orice compactare denivelarile flagrante. Liantul trebuie sa fie compatibil cu cel utilizat la folosirea mixturii asfaltice.decuparea marginii benzii vechi pe o latime de cca. de un lucrator calificat. asternerea mixturii se poate face intr-unul sau mai multe straturi. cu repartizatoare-finisoare prevazute cu palpator si sistem de nivelare automat care sa asigure precompactarea mixturii. pentru a se evita o raspândire neuniforma a materialului.03 Lot 2 . in fata lopetii.04. ASTERNEREA Asternerea mixturilor asfaltice pe stratul suport.

In lipsa unor dispozitiuni contrare prevederilor caietului de sarcini speciale. acest surplus de material se impinge apoi. 96%). Tipul mixturii AB1 2150 2…10 96 AB2 2150 2…10 96 Operatiunea de compactare se realizeaza cu compactoare cu pneuri si/sau compactoare cu rulouri netede. temperaturile prevazute in tabelul 7.Louis Berger SAS – PROINTEC S. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Lucrarile experimentale se fac inainte de inceperea asternerii stratului pentru lucrarea respectiva. vor fi efectuate sub responsabilitatea Antreprenorului. Grad de compactare. caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute in tabelul 9. peste mixtura proaspat asternuta.la asternerea mixturii asfaltice pentru banda adiacenta (alaturata) se va depasi rostul cu 5…10 cm de mixtura repartizata. cu o racleta. numarul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate.A. in functie de performantele acestora. Urmare acestor incercari. Incercarile de etalonare a atelierului de compactare si de lucru al acestuia. % vol. MEF. . in functie de tipul liantului. pentru obtinerea gradului de compactare prevazut (min. care sa efectueze in acest scop. de tipul mixturii si de grosimea stratului. COMPACTAREA Compactarea mixturilor asfaltice se efectueaza aplicând tehnologii corespunzatoare care sa asigure pentru fiecare strat si tip de mixtura.crt. la inceperea lucrarilor se determina pe un sector experimental. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare. prevazute cu dispozitive de vibrare.04.2 22 .amorsarea cu emulsie bituminoasa a suprafetei proaspat creata prin decupare. % min. Inginerul putând cere interventia unui laborator agreat. IV. Antreprenorul propune Inginerului aprobarea pentru: .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 5.OPCP RO 2005/017–553. kg/m3. inainte de compactare. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Absorbtia de apa. incercarile de compactare pe care le va considera necesare. pe cheltuiala Antreprenorului.03 Lot 2 . 1 2 3 Caracteristici Densitatea aparenta. Valea lui Mihai şi Carei . Tabel 9 Nr. min. utilizând mixtura asfaltica preparata in conditii similare cu cele pentru productia curenta.sarcina fiecarui utilaj.

MEF. La executia lucrarilor in mai multe straturi succesive.1. fara ca aceasta sa fie inferioara celei prevazute in tabelul 7. min. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut. etc. in special in lungul bordurilor. In cazul in care cel de-al doilea strat nu poate fi asternut in termen de 24 h.04. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Se urmareste asigurarea unei acrosari perfecte intre straturi. aderenta se asigura printr-o curatire temeinica a primului strat si amorsare. micile denivelari care apar corectându-se pe toata latimea. se compacteaza cu compactoare mai mici.03 Lot 2 . . 12 Compactor cu rulouri netede de 120 kN 4 un utilaj de compactare Compactor cu rulouri netede de 120 kN 14 Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie.planul de mers al fiecarui utilaj. 10 cm. in fiecare punct al stratului. de treceri. Valea lui Mihai şi Carei . Locurile inaccesibile compactoarelor.viteza de mers a fiecarui utilaj. stratul superior aplicându-se la cel mult 24 h de la data executiei primului strat.Louis Berger SAS – PROINTEC S. . In acest caz rosturile de lucru transversale si longitudinale ale straturilor succesive trebuie decalate cu min.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. in jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare.presiunea de umflare a pneurilor. Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri si cu o viteza mai redusa la inceput. prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare. pentru a evita valurirea stratului. Pe sectoarele in rampa. câte un atelier pentru fiecare punct de asternere-compactare.temperatura de asternere.A.) si de numarul punctelor de asternere concomitenta. dupa prima trecere a compactorului. asternerea si compactarea se efectueaza separat pentru fiecare strat in parte. Suprafata stratului se controleaza in permanenta. apoi de la marginea mai joasa spre cea mai ridicata. aceasta putând fi intre 3 si 9 bari. se considera ca numarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale (pentru fiecare strat) este cel prezentat in tabelul 10. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. primele treceri efectuându-se in zona rostului dintre benzi.2 23 . Numarul atelierelor de compactare se va stabili in functie de dotarea Antreprenorului cu compactoare (grele. Compactarea se executa in lungul benzii. cu maiul mecanic sau cu maiul manual. . conform 15. in tandem. Tabel 10 Atelier de compactare compus din: Specificatii 2 utilaje de compactare Compactor cu pneuri de 160 kN Nr. a carui suprafata trebuie sa fie uscata si curata.OPCP RO 2005/017–553. pentru a asigura un numar de treceri pe cât posibil constant.

conform procedeelor reglementate tehnic. IV. In cazul in care aceasta conditie nu poate fi indeplinita si stratul de baza este dat in circulatie inainte de executia imbracamintii bituminoase. .temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Controlul calitatii materialor . Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos: . Controlul procesului tehnologic consta in urmatoarele operatii: Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice: .functionarea corecta a dispozitivelor de cântarire sau dozare volumetrica: la inceputul fiecarei zile de lucru.modul de executie a rosturilor: zilnic. Valea lui Mihai şi Carei IV.pregatirea stratului suport: zilnic.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 7.functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent. el trebuie protejat prin aplicarea unui tratament bituminos simplu sau dublu conform STAS 599 sau de straturi bituminoase foarte subtiri la rece cu emulsie bituminoasa. Alegerea solutiei de protejare se face de catre proiectant la intocmirea proiectului de executie. Abaterile limita admise la panta profilului transversal sunt de +5 mm/m la drumuri si de +2. in acelasi sezon de lucru.03 Lot 2 .04. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA Se recomanda ca imbracamintea bituminoasa sa se aplice imediat dupa executia stratului de baza.A. cu dreptarul de 3 m si pana sau cu alte dispozitive adecvate omologate. . SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA Uniformitatea suprafetei stratului de baza se va verifica.temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent. Denivelarile admisibile in profil longitudinal masurate cu dreptarul de 3m sunt de maximum 10 mm. . Verificarea va fi efectuata si in oricare alte locuri indicate de Inginer. MEF. .5 mm/m pentru strazi cu mai mult de 2 benzi pe sens.temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi. IV. .6. la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv. de comun acord cu Inginerul si Antreprenorul lucrarii.OPCP RO 2005/017–553.2 24 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.se face conform art. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. in profil longitudinal (in axul drumului sau in axul fiecarei benzi când asternerea se face pe benzi separate) si in profil transversal (in dreptul fiecarei sectiuni transversale proiectate). 8. CONTROLUL PUNERII IN OPERA Controlul calitatii lucrarilor de executie a stratului de baza din mixturi asfaltice se efectueaza pe faze. 6.

MEF.2 25 . abaterile admise fiind cele indicate in tabelul 6.04.03 Lot 2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. .compozitia mixturii asfaltice. conform tabelelor 1 si 2: la inceputul fiecarei zile de lucru. Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice prestabilita. anulând modalitatile de compactare aprobate initial. presiunea in pneuri. indicate in tabelul 6.OPCP RO 2005/017–553. distanta maxima de departare intre finisor si primul compactor cu pneuri) sa fie respectate cu strictete. care trebuie sa se incadreze in limitele din tabelele 1. . In cazul când un asemenea control ocazional va da rezultate inferioare densitatii de referinta prescrisa.punctul de inmuiere IB al bitumului. fie inopinat. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. autocontrolul. care va putea sa solicite incercari pentru a se asigura ca nu exista abateri semnificative a rezultatelor obtinute. Valea lui Mihai şi Carei . Inginerul va dispune alte masuri. care trebuie sa vegheze in permanenta la: • cadenta executiei sa fie cea retinuta la incercari. controlul ocazional al Inginerului.tehnologia de compactare (atelier de compactare. pe probe de mixtura asfaltica: 1 proba/400 tone mixtura fabricata. planul de mers. conform prevederilor de la punctul 8. Verificarea calitatii mixturii asfaltice. prin analize de laborator efectuate de laboratorul Antreprenorului sau un alt laborator autorizat.Louis Berger SAS – PROINTEC S. • utilajele prescrise pentru atelierul de compactare sa fie efectiv pe santier si in functiune continua si regulata. care va determina: .3. .A. pe probe de mixtura prelevate de la malaxor si asternere: zilnic. obtinuta in timpul experimentarii. b. Inginerul va putea impune noi incercari de compactare. 2 si 4 si sa corespunda dozajelor stabilite prin studiul preliminar de laborator. prin analize de laborator efectuate de laboratorul de santier al Antreprenorului: .granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica si continutul de bitum) prin extractii. In cazul unui autocontrol insuficient. dar cel putin una pe zi. viteza. Daca aceste incercari noi nu permit atingerea densitatii de referinta prescrisa. fata de reteta prescrisa): zilnic sau ori de câte ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice. extras din mixtura asfaltica. executat de Antreprenorul lucrarii. Inginerul lucrarii va putea opri lucrarile pe santier pâna când Antreprenorul va lua masurile necesare de remediere. inainte de adaugarea liantului (aceasta trebuie sa se incadreze in limitele de toleranta admise. fie ca urmare a constatarilor facute in cadrul verificarilor de autocontrol. numar de treceri): zilnic si consta in: a.continutul minim obligatoriu de materiale concasate. • elementele definite practic in timpul incercarilor (sarcina fiecarui utilaj.

OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Frecventa controalelor In lipsa unor dispozitii ale caietului de sarcini speciale. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Controlul de calitate in vederea receptiei DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.03 Lot 2 . MEF.11. care trebuie sa corespunda cu cele indicate in tabelul 5.caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall si epruvete cubice.2 26 .Incercari preliminare de informare B .Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Controlul de calitate in timpul executiei C .04. frecventa controalelor de executie vor fi cele indicate in tabelul nr. lucrarilor apoi când la un control ocazional se constata o compactare neconforma o carota la fiecare 250 ml de banda zilnic si la sfârsitul lucrarilor de santier in fiecare punct indicat de Inginer in fiecare punct indicat de Inginer La straturile executate A .A. Tabel 11 FAZA DE EXECUTIE NATURA CONTROLULUI SAU A INCERCARII Temperatura de asternere In timpul executiei Etalonarea atelierului de compactare Controlul ocazional de compactare prin carote Reglajul de suprafata: controlul cantitatii medii asternute Reglarea nivelmentului Controlul denivelarilor CATEGORIA DE CONTROL A B C x x x x x x x x FRECVENTA CONTROLULUI permanent la inceputul exec. Valea lui Mihai şi Carei .

determinarea caracteristicilor mixturii asfaltice (compozitie. . cu defectiuni vizibile.03 Lot 2 . . Valea lui Mihai şi Carei V.4.verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie. IB pe bitum extras). 3. Carotele se preleveaza in prezenta delegatului Antreprenorului si al Inginerului. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. STAS 1338/1 si STAS 1338/2. la aproximativ 1 m de la marginea stratului. netulburate. V. MEF. caracteristici fizico-mecanice.masurarea grosimii stratului. se efectueaza prin metode nedistructive (determinarea densitatii aparente a stratului dupa compactare cu gamadensimetrul) sau prin prelevarea de carote (o placa de minim (40x40) cm sau carote cilindrice echivalente pentru fiecare 7000 m2 de suprafata executata). Pentru caracterizarea unor sectoare limitate si izolate. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS Verificarea calitatii mixturilor asfaltice si a gradului de compactare. . 1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. se efectueaza prin determinarea gradului de compactare si prin incercari de laborator pe carotele prelevate conform 21. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei. Verificarea compactarii stratului. de catre laboratorul Antreprenorului sau de un laborator autorizat si constau in: . CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea densitatii aparente si a absorbtiei de apa.verificarea grosimii stratului de baza.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.1.) si consta in: . care vor purta o mentiune speciala. pe placute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm. 2. Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 9.A.OPCP RO 2005/017–553. stabilite de Inginer sau de comisia de receptie se pot preleva probe suplimentare.04. Incercarile se efectueaza conform SR EN 12697-1. conform prevederilor STAS 6400.2 27 .determinarea densitatii aparente. Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel incât ele sa reprezinte cât mai corect aspectul calitativ al stratului executat. se face conform STAS 6400 si SR 174-2 (pct. a absorbtiei de apa si a gradului de compactare. incheindu-se un proces verbal. in functie de datele inscrise in buletinele de analiza intocmite la incercarea probelor din stratul de baza DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturii compactate din strat si densitatea aparenta determinata pe epruvete Marshall preparate in laborator din mixtura respectiva.

3 m de la marginea stratului) ca si in fiecare dintre profilele transversale ale proiectului si eventual in toate celelalte puncte fixate de Inginer. Daca tolerantele sunt respectate in 95% din punctele controlate. Abaterile in plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrarii. prin maximum doua sondaje pe km. VI. RECEPTIA LUCRARILOR VI. se face cu echipamente adecvate. . 10 mm sub dreptarul de 3 m.2 28 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. in ax si la margine (intre 0.A. privind straturile de baza.04. MEF. cu conditia respectarii prevederilor prezentului caiet de sarcini privind uniformitatea suprafetei si gradul de compactare. stabilite in proiectul tehnic.2 si 0. volumul 4 din 1996.OPCP RO 2005/017–553. verificarea cotelor este facuta in contradictoriu. iar la aprecierea comisiei de receptie. Atunci când caietul de prescriptii speciale prevede o reglare a nivelmentului in raport cu repere independente de calea rutiera. omologate. Abaterile limita locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de +20 mm.5 mm/m pentru strazi cu mai mult de 2 benzi pe sens. 1. Abaterile limita admise la panta profilului transversal sunt de +5 mm/m la drumuri si de +2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. se face in axa pentru drumuri si in axa si la rigole pentru strazi. efectuate la 1 m de marginea stratului de baza. Toleranta pentru ecarturile constatate in raport cu cotele prescrise este de +2. 10%.5%. . reglarea este considerata convenabila.03 Lot 2 . cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment sau cu o grinda rulanta de 3 m lungime.Louis Berger SAS – PROINTEC S. pot fi de max. Abaterile limita locale admise la latimea stratului fata de cea prevazuta in proiect pot fi cuprinse in intervalul +50 mm pentru latimea caii de rulare si de +25 mm pentru latimea benzii de stationare la autostrazi. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Abaterile limita locale admise in minus fata de grosimea prevazuta in profilului transversal tip al proiectului pentru fiecare strat in parte. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor. pe suprafete corespunzatoare a fiecarei zi de lucru. cu conditia respectarii pasului de proiectare adoptat.verificarea profilului transversal. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE Receptia pe faze determinante.verificarea cotelor profilului longitudinal.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul stratului in fazele de executie determinante. Valea lui Mihai şi Carei executat. Denivelarile admisibile in profil longitudinal sunt de max.

9 kg/mp R7a STRAT DE BAZA DIN MIXTURA ASFALTICA AB2 cm DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Evidenta tuturor verificarilor in timpul executiei lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei preliminare. 2. Valea lui Mihai şi Carei VI. VI. Verificarea uniformitatii suprafetei de rulare se face conform art. VII.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF.04. Verificarea grosimii se face ca la art. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MASURARE VII. La strazi cota in axa se verifica in proportie de 20% din lungimea traseului. 3.20 si pe probe ce se iau pentru verificarea calitatii imbracamintii. RECEPTIA FINALA Receptia finala se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94. pe toata lungimea traseului in punctele de schimbare ale declivitatilor.18.1 AMORSAJ CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA 0. Comisia de receptie examineaza lucrarile executate fata de documentatia tehnica aprobata si de documentatia de control intocmita in timpul executiei.OPCP RO 2005/017–553. iar cotele rigolelor. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) Receptia preliminara a lucrarilor de catre beneficiar se efectueaza conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 29 .A. Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa drumului pe minimum 10% din lungimea traseului. dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: R4a.03 Lot 2 . aprobat cu HG 273/94. 1.

Norme muncii.04. 775/1998 Norme privind exploatarea intretinerea drumurilor si podurilor. Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. STANDARDE STAS 42 STAS 60 SR 61 . generale de protectia si NGPM/1996 NSPM nr. MEF. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.A. 45/1998 Ordinul MT nr. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere.Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. .Bitumuri. . Determinarea punctului inmuiere. Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. Ordin AND nr. 30 . REGLEMENTARI TEHNICE AND 537 III. construirea si modernizarea drumurilor.2 .Bitumuri. Metoda cu inel si bila. EXECUTATE LA CALD DOCUMENTE DE REFERINTA I. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.03 Lot 2 . Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. Determinarea ductilitatii. ACTE NORMATIVE Ordinul MT nr. 116/1999 II.2000 Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes national.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Determinarea penetratiei. 79/1998 Ordin MI nr.Bitumuri. Norme tehnice privind proiectarea. de DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 43/1998 Ordinul MT nr. 46/1998 Ordinul MT/MI nr. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA .OPCP RO 2005/017–553.08.

Valea lui Mihai şi Carei SR 174-2 + SR 174-2/C1 Lucrari de drumuri. Metode de incercare.2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. .04. Bitum neparafinos pentru drumuri. pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor. mineralogice si a compozitiei chimice.Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. . Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. MEF. . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553. executate la cald.Lucrari de drumuri.Lucrari de drumuri. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.A. . Agregate naturale de balastiera.Filer de calcar. filer de creta si filer de var stins in pulbere. Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. -Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald.969/3 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Lucrari de drumuri.Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Metode de incercare. Piatra naturala pentru constructii. Metode de determinare si incercare. -Lucrari de drumuri. Lucrari de drumuri. Conditii tehnice generale de calitate. . Conditii tehnice de calitate.Lucrari de drumuri. . . Imbracaminti bituminoase cilindrate. Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea epruvetelor.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele 31 STAS 539 SR 662 SR 667 STAS 730 SR 754 STAS 1338/1 STAS 1338/2 STAS 1338/3 STAS 4606 STAS 6200/4 STAS 6400 SR 7970 STAS 10. Prescriptii pentru determinarea caracteristicilor petrografice. Prepararea mixturilor.03 Lot 2 . Conditii tehnice de calitate.

SR EN 12. Partea 13: Masurarea temperaturii.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF.2 32 .03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.697-13/AC - de determinare Mixturi asfaltice. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Metoda cantitativa. Partea 27: Prelevarea probelor. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.04.A.697-27 .Mixturi asfaltice. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. SR EN 12. Valea lui Mihai şi Carei naturale.697-13 + + SR EN 12.

elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 . MEF.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei 6.03 Lot 2 . EXECUTATE LA CALD DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A.04.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE.

3. CIMENT III. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III. 2.04.A. DOMENIU DE APLICARE I. 6. RECEPTIA FINALA V. 6. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III. 2.10. 2. FINISAREA PLATFORMEI III.13. 9. EXECUTIA DEBLEURILOR III. 1. PREVEDERI GENERALE II. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 4. MISCAREA PAMANTULUI III. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III. 5. PREVEDERI GENERALE II. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR IV. DRENAREA APELOR SUBTERANE III. 4. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III. 2. RECEPTIA PRELIMINARA. EXECUTATE LA CALD CUPRINS I. MEF. PICHETAJUL LUCRARILOR III. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV. 1. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. 8.2 7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 11 12 13 13 13 15 1 .DOCUMENTE DE REFERINTA I. PAMANT VEGETAL II. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. PAMaNTURI III. ZGURA GRANULATA III. 2.OPCP RO 2005/017–553. APA III. MATERIALE FOLOSITE III. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV. 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. LA TERMINAREA LUCRARILOR IV. 3. Valea lui Mihai şi Carei IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE. 6. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA .03 Lot 2 . 1. CONDITII TEHNICE II. 1.11. LUCRARI PREGATITOARE III. 2. 5. MATERIALE FOLOSITE II. 7. MASURARE V. 1. VAR III.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 7. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III. EXECUTIA RAMBLEURILOR III. G E N E R A L I T A T I I.12. APA DE COMPACTARE II. 1. 3. G E N E R A L I T A T I I.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 1. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. 5.

2. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 V. 4. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 VI. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 1. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. 8. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV. G E N E R A L I T A T I 8 I. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. CONDITII DE COMPACTARE 18 V. 1. 2. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV. 2. MASURI PRELIMINARE 14 IV. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19 VI. 1. 3. Valea lui Mihai şi Carei IV. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 2. MASURARE 25 VI. 7.2 2 . AGREGATE NATURALE 9 II. 3. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. 1. 1. 6. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V. RECEPTIA PRELIMINARA.Louis Berger SAS – PROINTEC S. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV.2. 1. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV.03 Lot 2 . CONDITII TEHNICE. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. 3. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III.04. 3. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. 4. 2. PREVEDERI GENERALE 8 II. RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. MEF. 1. RECEPTIA FINALA 24 VI.OPCP RO 2005/017–553. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV.A. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA . APA 12 II. 1. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. 9. 2.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1. 5. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 2. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV. LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 3. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III.STRATURI DE FORMA 26 I.

2. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE 15 III. RECEPTIA PRELIMINARA. 5.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI. 3. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 2. 4. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV. 1. 2.1. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II. 1. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I. AGREGATE 9 II.2 3 . 1. 3. LIANTI 11 II. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE 17 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2. 1.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 3. G E N E R A L I T A T I 8 I. G E N E R A L I T A T I 8 I. RECEPTIA FINALA 21 VII. RECEPTIA FINALA 19 VII. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI. 1. 3. FILER 11 II. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR 14 III. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. MASURARE 20 VII.03 Lot 2 . CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 III. 1. 2. 1. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE 15 III. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. COMPOZITIA MIXTURILOR 14 III. MASURI PRELIMINARE 16 IV. NATURA.OPCP RO 2005/017–553. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT 16 III. Valea lui Mihai şi Carei VI. 1. 1. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI.Louis Berger SAS – PROINTEC S. CONDITII TEHNICE.04. 3. 2. 2. 3. APA 13 II. 1. 2. MEF. 2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. 4. 3. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA . PREVEDERI GENERALE 8 II.A. CONDITII DE COMPACTARE 20 V. MASURARE 21 VII. AGREGATE NATURALE 9 II. 4.

FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III.1.A. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III. 1. 2. FIBRE II. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. RECEPTIA LUCRARILOR VI. CONTROLUL FABRICATIEI IV. COMPOZITIA MIXTURILOR III. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. PUNEREA IN OPERA IV. 1. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. 4. 4. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. 7. 6. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI.OPCP RO 2005/017–553. ADITIVI II. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. 6. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV. 2. 5. 3. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. 2.03 Lot 2 . RECEPTIA FINALA VII. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. 3. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI. STATIA DE ASFALT III. 6. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. 8.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V. NATURA. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE V. 3. ASTERNEREA IV. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. 4. 4. FILER II. G E N E R A L I T A T I I. 5. 5. 1. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. 2. 6. COMPACTAREA IV. MEF. EXECUTATE LA CALD I. 2. 3. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. Valea lui Mihai şi Carei III. LIANTI II. 1. MASURARE VII. COMPACTAREA IV. ASTERNEREA IV. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III.04. 1. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. 5. 1. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. 1. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI IV. 6. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. AGREGATE II. PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV.2 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 35 37 38 39 43 43 4 . 2. LUCRARI PREGATITOARE IV.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 1.

03 Lot 2 . RECEPTIA FINALA 46 VII. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25 VII. Valea lui Mihai şi Carei V. 1. 2.OPCP RO 2005/017–553. EXECUTIA SAPATURILOR 29 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. 1. MASURARE 47 VII. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III. PICHETAREA LUCRARILOR 29 VIII. 1. CIMENTURI 9 II.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S. OTEL BETON 15 III. BORDURI DE TROTUARE . 2. PREVEDERI GENERALE 8 II. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III.PREFABRICATE PENTRU RIGOLE. 3. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. 1. 1. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV.BORDURI DE REFUGII 24 VI. 1. MEF. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II. APA 15 II. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI. GEOTEXTIL 19 V. 2. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 VIII. 1. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. GENERALITATI 8 I. 2. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. 1.2 5 . 1. 3. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. 4. RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. 1. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I. 3. 2. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 3.A. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR. BORDURI DE TROTUARE . 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. 2. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI. SANTURI SI CASIURI 24 VI. 2. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. AGREGATE 11 II.

COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. RECEPTIA FINALA 56 XX. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV. COFRAJE 34 XI. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 2. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV. 7. MASURARE 57 XX.Louis Berger SAS – PROINTEC S. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV. RECEPTIA PE FAZE 55 XIX. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII.03 Lot 2 .04. Valea lui Mihai şi Carei IX. 1. 4.OPCP RO 2005/017–553. RECEPTIA PRELIMINARA 56 XIX. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. CANALIZAREA 50 XVI. 6. 2. 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. 4. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. 5. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII. PREPARAREA BETONULUI 36 XII. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV. 1. 1. 1. RECEPTIA LUCRARILOR 55 XIX. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. 1. 1. OTEL DE ARMATURA 35 XI. 1. 1.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X. 3. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. 3. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. MEF. 3. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII.A. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 6 . REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 57 ANEXA 58 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV. RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. 4. COFRAJE 34 X. 2. 1. 4. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. EXECUTAREA CANALELOR. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. 3. BETOANE 36 XII. 2. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV. 2. AMENAJAREA SANTURILOR. GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII. 1. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII.

2 7 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. CONTROLUL DE CALITATE VII. G E N E R A L I T A T I II.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.03 Lot 2 . ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. APLICAREA MARCAJELOR VI. 1. 1. MASURARE III. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. 2. PLANTAREA STALPILOR III. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. GENERALITATI I. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV.A. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MASURARE VII. MEF. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. Valea lui Mihai şi Carei DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I.04. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I.

cu pietris sortat. din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale. se vor executa conform urmatoarelor normative: AND 539 . MEF. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. I.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.03 Lot 2 . executate la cald. Caietul de sarcini se aplica la constructia. 1.2 8 . modernizarea si reabilitarea drumurilor publice si a strazilor. la care se utilizeaza urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice: MASF8 si MASF 16. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind imbracamintile bituminoase rutiere cilindrate.A. Tipul de imbracaminte bituminoasa cilindrata la cald se stabileste in proiect de catre Proiectant. In cazurile in care imbracamintea bituminoasa cilindrata se executa intr-un singur strat. care trebuie sa fie indeplinite la prepararea. de uzura. Imbracamintile bituminoase cilindrate realizate cu alte tipuri de mixturi. beton asfaltic deschis. in general. filer si bitum neparafinos si cuprinde conditiile tehnice de calitate prevazute in SR 174-1 si SR 174-2.OPCP RO 2005/017–553. precum si la constructia drumurilor de exploatare. la care se utilizeaza urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice: BAD25.Louis Berger SAS – PROINTEC S. de legatura.stratul superior.realizate cu bitum aditivat. beton asfaltic deschis. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. transportul. BA16 si BA25.04. mixturi asfaltice stabilizate cu fibre. beton asfaltic cu pietris concasat. cu pietris concasat. Imbracamintile bituminoase cilindrate realizate cu bitum neparafinos pentru drumuri se vor executa conform STAS 174-2. 2. BAR16. acesta trebuie sa indeplineasca toate conditiile cerute pentru stratul de uzura. AND 553 . BA8. beton asfaltic rugos. G E N E R A L I T A T I I. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. beton asfaltic deschis. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplica imbracamintilor executate din mixturi cu nisipuri bituminoase sau executate cu mixturi asfaltice recuperate. BAPC16. . fiind alcatuite. betoane asfaltice bogate in criblura. punerea in opera si controlul calitatii materialelor si straturilor executate.stratul inferior. BADPC25. cu criblura. BADPS25.realizate cu bitum modificat cu polimeri.stabilizate cu fibre de celuloza. Valea lui Mihai şi Carei I. AND 549 . din doua straturi si anume: . DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE Imbracamintile rutiere bituminoase cilindrate sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate executate la cald.

prevazute cu platforme betonate. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.umiditatea max.OPCP RO 2005/017–553. Clasa minima a rocii din care se obtin agregatele naturale de cariera.02 mm sa fie de 20%. Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenienta a agregatelor naturale de cariera trebuie sa fie conform SR 667.finetea (continutul in parti fine 0.coeficientul de hidrofilie max. conform STAS 539. tabelul 10.03 Lot 2 . 2. Toate agregatele folosite la realizarea mixturilor asfaltice. 2% . trebuie sa fie spalate in totalitate. II. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. pentru evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor. care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: . . 8-16 sau 16-25.2 9 . FILER Filerul care se utilizeaza la imbracaminti rutiere bituminoase este de calcar sau de creta. conditiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor dupa cum urmeaza: . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 1%. Nu se admite folosirea filerului aglomerat. . . tabelul 2.pietris si pietris concasat. filerul trebuie sa corespunda prevederilor STAS 539 si conditiei suplimentare ca minimum de particule sub 0. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre. Aprovizionarea cu agregate naturale se va face dupa verificarea certificatelor de conformitate care atesta calitatea acestora. tabelul 10.1 mm) min. Filerul se depoziteaza in incaperi acoperite.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 80% .nisip de concasare 0-4. 1. avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori. in functie de clasa tehnica a drumului sau categoria strazii. conform SR 667. inainte de a fi introduse in instalatia de preparare.Louis Berger SAS – PROINTEC S. conform SR 662.A. Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat in padocuri. trebuie sa fie conform SR 667.nisip natural sort 0-4. tabelul 3. tabelul 8. 8-16 si 16-25(31). Valea lui Mihai şi Carei II.04. conform SR 667. tabelul 5. conform SR 662. MEF. AGREGATE Pentru imbracaminti bituminoase se utilizeaza un amestec de sorturi din agregate naturale neprelucrate si prelucrate care trebuie sa indeplineasca. sorturi 4-8. NATURA. ferite de umezeala sau in silozuri cu incarcare pneumatica.cribluri sort 4-8.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 10 . Valea lui Mihai şi Carei II. MEF. 3.03 Lot 2 . LIANTI Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt: DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A.

Acestia se aplica in conformitate cu indicatiile din tabelul 1. .tip D 60/80a .strat de legatura (fara fibre) Bitum neparafinos pentru drumuri. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.04.2 11 .03 Lot 2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.bitum neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 si tip D 80/100.zona climaterica rece Zonele climaterice sunt delimitate conform figurii 9.bitum aditivat.bitum modificat cu polimeri de tipul elastomerilor termoplastici liniari.OPCP RO 2005/017–553.strat de uzura si strat de legatura Imbracaminte bituminoasa cu bitum neparafinos pentru drumuri: . conform SR 754: tip D 60/80 sau Bitum modificat cu polimeri .zona climaterica rece Bitum neparafinos pentru drumuri.strat de legatura Bitum modificat cu polimeri Bitum modificat cu polimeri sau Bitum neparafinos pentru drumuri.strat de uzura . conform SR 754: tip D 60/80 Tipul liantului Imbracaminte bituminoasa cu bitum cu polimeri: . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. conform SR 754: tip D 6080 Imbracaminte bituminoasa cu bitum aditivat: .zona climaterica calda .strat de uzura si strat de legatura Bitum aditivat: . conform SR 754: .A.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei .tip D 80/100a .zona climaterica calda . Tabel 1 Tipul imbracamintii bituminoase Imbracaminte bituminoasa din mixtura asfaltica stabilizata cu fibre: .tip D 80/100 . MEF.tip D 60/80 . .strat de uzura (cu adaos de fibre) Bitum nepaarafinos pentru drumuri.

Valea lui Mihai şi Carei Figura 9 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF.03 Lot 2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2 12 .OPCP RO 2005/017–553.A.

imbracamintile bituminoase. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553.3. pe tipuri de bitum. Bitumul. curatate in prealabil. Se recomanda ca perioada de stocare sa nu depaseasca maximum 2 zile. Valea lui Mihai şi Carei Bitumul neparafinos pentru drumuri tip D 60/80 si tip D 80/100 trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de SR 754 si Normativul AND 537 si o adezivitate de minimum 80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2 si 1.bitumul modificat cu polimeri se depoziteaza in recipienti metalici verticali.A. etc. pompe de recirculare.bitumul aditivat se depoziteaza in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire cu ulei. pentru evitarea separarii componentlor si sistem de inregistrare a temperaturii. In caz contrar se utilizeaza bitum aditivat.2 13 . Emulsia bituminoasa cationica se va depozita in rezervoare metalice verticale. indiferent de clasa tehnica a drumului sau de categoria tehnica a strazii. 1 la prezentul caiet de sarcini. Se va folosi numai bitum aditivat.1.03 Lot 2 . Prepararea bitumului aditivat se efectueaza conform Normativ AND 553. in scopul cresterii rezistentei la deformatii permanente la temperaturi ridicate si a rezistentei la fisurare la temperaturi scazute. gura de aerisire. Conform Normativului AND 549. care trebuie sa corespunda prevederilor SR 754 si Normativului AND 537. Se recomanda ca perioada de stocare sa nu depaseasca 3 zile.) se vor executa cu bitum modificat cu polimeri. In cazul utilizarii bitumului modificat se vor respecta prevederile Normativului AND 549 si cele din ANEXA NR. in cadrul testelor preliminare se va stabili utilitatea aditivarii bitumului. bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza separat.bitumul se depoziteaza in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire cu ulei.04. in cazul in care adezivitatea bitumului pur fata de agregate naturale este mai mica de 80%. prevazute cu pompe de recirculare si eventual cu sistem de incalzire. iar temperatura bitumului aditivat pe perioada de depozitare sa fie de (120…140)oC. astfel: . cu trafic greu si foarte greu si la alte lucrari speciale (locuri de parcare. . sistem de inregistrare a temperaturilor (pentru ulei si bitum). MEF. 1. gura de aerisire. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. In functie de calitatea bitumului si natura agregatelor. sistem de inregistrare a temperaturii (pentru ulei si bitum). a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. zone cu accelerari si decelerari frecvente. Pentru amorsari si badijonari se va folosi emulsie bituminoasa cu rupere rapida sau bitum taiat. Bitumul de baza folosit la prepararea bitumului aditivat tip D 60/80a si tip D 80/100a este bitumul tip D 60/80 si respectiv tip D 80/100. pe drumuri de clasa tehnica I…III si pe strazi de categorie tehnica I si II. .1. pct. cu respectarea prevederilor STAS 8877. la care se foloseste.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. prevazuti cu sistem de incalzire cu ulei. sistem de recirculare sau agitare permanenta. pompe de recirculare. iar temperatura bitumului modificat pe perioada de depozitare trebuie sa fie de minimum 140oC.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. bitumate sau nebitumate. ADITIVI Aditivii utilizati pentru prepararea bitumului aditivat folosit la executia imbracamintilor bituminoase sunt produse tensioactive. . Aditivii care se intentioneaza a se utiliza. Tipul de aditiv si dozajul acestuia in bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat. Aditivii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza: . corozivi sau inflamabili.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Tipul si dozajul de fibre in mixtura asfaltica se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de un laborator autorizat. Valea lui Mihai şi Carei II. se verifica in conformitate cu prescriptiile din standardele in vigoare ale materialelor respective si SR 174-2 pct.A. 4.sa fie stabili termic pana la minimum 200oC. la temperatura de 135+5oC. cu respectarea urmatoarelor conditii tehnice: . II. vor fi supusi aprobarii Inginerului.04. 5 si 6 din prezentul caiet de sarcini.03 Lot 2 . 5. pentru executia imbracamintilor bituminoase.sa amelioreze adezivitatea bitumului fata de agregatele naturale. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice pentru imbracamintile bituminoase.2 14 . iar incercarile pe epruvetele cilindrice tip Marshall se vor face conform STAS 1338-2.1.epruvetele cilindrice tip Marshall se vor confectiona. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553. 6. .se fie compatibili cu bitumul. . Aditivii trebuie sa fie agrementati tehnic conform reglementarilor in vigoare. 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF. cu compozitie si structura specifica polar-apolara. Antreprenorul va prezenta agrementul tehnic si certificatul de conformitate a calitatii. fara a afecta celelalte caracteristici ale acestuia. II.sa nu fie toxici. FIBRE Fibrele care pot fi folosite la prepararea mixturii asfaltice stabilizate cu fibre. trebuie sa fie agrementate tehnic conform reglementarilor in vigoare. tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice impuse. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 4. sunt fibre sau granule din celuloza. Pentru fiecare aditiv la care se cere aprobarea. conform reglementarilor in vigoare. 3. pentru asigurarea conditiilor aratate la art. conform celor prevazute in declaratia de conformitate a calitatii emisa de producator. in functie de intensitatea de trafic.

pot fi realizate integral din agregate naturale de cariera sau din amestec de agregate naturale de cariera si de balastiera.pietris concasat sort 4-8. 8-16 si 16-25 nisip de concasare sort 0-4 nisip natural sort 0-4*) filer Beton asfaltic deschis cu criblura Beton asfaltic concasat deschis cu pietris Beton sortat asfaltic deschis cu pietris *) Conform notei de la tabelul 4 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. 8-16 si 16-25 nisip de concasare sort 0-4 nisip natural sort 0-4*) filer Beton asfaltic rugos Betoane asfaltice bogate cu criblura Beton asfaltic cu pietris concasat . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.04.03 Lot 2 . 1. 16-25 .A.nisip de concasare sort 0-4 . COMPOZITIA MIXTURILOR Mixturile asfaltice atat pentru stratul de uzura cat si pentru stratul de legatura.criblura sort 4-8 si 8-16 .Louis Berger SAS – PROINTEC S. 8-16 si 16-25 nisip de concasare sort 0-4 nisip natural sort 0-4*) filer pietris sort 4-8. functie de tipul mixturii asfaltice conform tabelului 2.2 15 . Valea lui Mihai şi Carei III.filer criblura sort 4-8. 8-16 si 16-25 nisip de concasare sort 0-4 nisip natural sort 0-4*) filer pietris concasat sort 4-8. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.nisip natural sort 0-4 .criblura sort 4-8 si 8-16 .nisip de concasare sort 0-4 . Tabel 2 Tipul mixturii asfaltice Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre Agregate naturale utilizate . 8-16.filer criblura sort 4-8.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553.filer . MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III.

Formula de compozitie. stabilita pentru fiecare categorie de mixtura. III) si 50 lovituri pentru straturile de imbracaminte pentru celelalte clase si categorii. indicele de curgere-fluaj .03 Lot 2 . Limitele procentelor sorturilor componente din agregatul total sunt date in tabelul 3. 2. numarul de lovituri vor fi de 75 pentru straturile de imbracaminte la drumuri de clasa tehnica I. Studiul il face Antreprenorul in cadrul laboratorului sau autorizat. Aceste studii comporta cel putin incercarea Marshall (stabilitatea la o 60 C.Louis Berger SAS – PROINTEC S. sau unele adaosuri.04. 6. 3. sau il comanda la un laborator autorizat. dozajul de bitum se stabileste la masa totala a mixturii. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice precizate in prescriptiile tehnice impuse de caietul de sarcini. MEF. Toate dozajele privind agregatele si filerul.OPCP RO 2005/017–553. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. inclusiv partile fine.A.la 60oC. La confectionarea epruvetelor Marshall conform STAS 1338/1. absorbtia de apa). II. accepta formula propusa de Antreprenor. II. Dupa verificarea caracteristicilor obtinute pentru compozitia propusa. III (respectiv strazi de categoria I. pentru cinci continuturi de liant repartizate de o parte si de alta a continutului de liant prestabilit. densitatea aparenta. Valea lui Mihai şi Carei Compozitia mixturii asfaltice se stabileste pe baza unui studiu preliminar aprofundat.2 16 . sunt stabilite in functie de greutatea totala a materialului granular in stare uscata. 4. sustinuta de studiile si incercarile efectuate impreuna cu rezultatele obtinute se supune aprobarii Inginerului.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 7 si 8. Granulozitatea agregatelor naturale care trebuie sa fie asigurata pentru fiecare tip de mixtura asfaltica este indicata in tabelul 4 si in figurile 1. daca nu are obiectiuni sau eventuale propuneri de modificare. 5. Inginerul.

Valea lui Mihai şi Carei DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.04.2 17 .A.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.03 Lot 2 .

elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04.OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 .2 18 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.A.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04.A.03 Lot 2 .2 19 . Valea lui Mihai şi Carei DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.03 Lot 2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. Valea lui Mihai şi Carei DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF.2 20 .OPCP RO 2005/017–553. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A.

A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. % Pietris sortat cu dimensiunea peste 8 mm.OPCP RO 2005/017–553.1 mm.1… 4) mm.Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 . % Pietris concasat cu dimensiunea peste 8 mm.2 21 .04. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 3 Strat de uzura Fractiuni de agregate naturale din amestecul total Filer si fractiuni din nisipuri sub 0. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. % Filer si nisip fractiunea (0. MEF. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. % Tipul mixturii asfaltice BA 8 BA 8a 9…13 BA 16 BA 16m BA 16a 9…13 BA 25 BA 25a 6…13 BAR 16 BAR 16m BAR 16a 9…11 MASF 8 11…14 MASF 16 10…14 BAPC 16 9…13 BAD 25 BAD 25m BAD 25a 2…7 BADPC25 BADPC 25a 2…7 BADPS 25 BADPS 25a 2…7 Strat de legatura Diferenta pana la 100% 22…45 34…58 39…60 47…61 45…60 63…75 18…34 55…72 39…58 39…58 NOTÃ: Continutul de filer pentru betoanele asfaltice deschise este de minimum 2%.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. % Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm.

A. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 22 .63 mm 0. MEF. BADPC 25. din care nisipul natural este în proportie de maximum: . .10 mm Zona de granulozitate a amestecului de agregate naturale BA 8 BA 8a 90…100 56…78 30…55 22…42 18…35 11…25 9…13 Figura 1 BA 16 BA 16m BA 16a 66…85 42…66 30…55 22…42 18…35 11…25 9…13 Figura 2 BA 25 BA 25a 90…100 72…90 54…80 40…61 30…50 20…40 15…35 8…25 6…13 Figura 3 Tipul mixturii asfaltice BAR 16 BAR 16m MASF 8 MASF 16 BAPC 16 BAR 16a Treceri prin site cu ochiuri patrate . BADPS 25a 90…100 73…90 42…61 28…45 20…35 14…32 10…30 5…20 2…7 Figura 8 NOTA: La betoanele asfaltice bogate în criblurã destinate stratului de uzurã si la betoanele asfaltice deschise pentru stratul de legaturã se foloseste nisip de concasaj sau un amestec de nisip de concasaj cu nisip natural. BADPS 25.SR EN 933-2 90…100 90…100 95…100 61…74 95…100 44…59 66…82 39…53 40…55 25…37 42…66 30…42 19…28 20…25 30…55 21…31 16…22 19…22 21…42 18…25 13…20 13…20 18…35 11…15 12…16 11…15 11…25 9…11 11…14 10…14 9…13 Figura 4 Figura 5 Figura 6 Figura 7 BAD25. conform SR EN 933-2 25 mm 16 mm 8 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0. BAD 25a. BAD25m.50% pentru BAD25.Louis Berger SAS – PROINTEC S. .25% pentru BA8 si BA16. BADPC 25a. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 4 Mãrimea ochiului sitei.OPCP RO 2005/017–553.20 mm 0.03 Lot 2 .30% pentru BA25.

4 Strat de uzura Strat legatura de Continutul de fibre active in mixturile asfaltice stabilizate cu fibre MASF 8 si MASF 16 va fi in limitele (0.3 6. Valea lui Mihai şi Carei Continutul optim de liant se stabileste prin studiile preliminare de laborator conform STAS 1338/1.A.cu dimensiunea maxima a granulei de 25 mm Beton asfaltic cu pietris concasat Betoane asfaltice deschise Raport filer:liant (recomandat) 1.5 5.7…6.0…7.5…7.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.3…7. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.5 4.1…1.8 0.5 6.8 1.0…5. de catre un laborator de specialitate autorizat.8 1.2 6.8 1.0 Clasa tehnica a drumului I…V I…V I…III II…III I…II III II III IV…V IV…V IV…V IV…V I…III I…V III…V IV…V Categoria tehnica a strazii I…IV I…IV I…III II…III I…II III II III IV IV IV IV I…III I…IV III…IV IV Strat de legatura Raportul filer:liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice este conform tabelului 6.. 3 si trebuie sa se incadreze intre limitele recomandate in tabelul 5.5 6. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553. MEF.0…5.6…1. BA 25a BAPC 16. BADPC 25a BADPS 25.0 6..0…7.0…5.0…5.cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm .3.7…7. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de proba tip Marshall si confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din probe prelevate de la DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. III.1.2 5. BAPC 16a BAD 25m BAD 25.Louis Berger SAS – PROINTEC S.0 6. BAR 16a BAR 16 BA 16m Strat de uzura BA 16.03 Lot 2 . BAD 25a BADPC 25. in functie de tipul fibrei utilizate. BA 16a BA 8.04. Tabel 5 Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice MASF 8 MASF 16 BAR 16m.2 23 .3…1.0 4.5…7.0 6. 2. BA 8a BA 25.3 6. 2.5…1.0…7. tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice prevazute.5…7.6…1.5 5.0)% din masa mixturii asfaltice. BADPS 25a Continutul de liant din masa mixturii asfaltice % 6.5…7. Tabel 6 Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Betoane asfaltice rugoase Betoane asfaltice bogate in criblura: .0 4.3…7.7…6. Continutul optim de fibre se stabileste prin studii preliminare de laborator.0 4.

trebuie sa indeplineasca. caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri si cu bitum aditivat.04.03 Lot 2 . in timpul studiului de laborator si in timpul controalelor de fabricatie. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor. In lipsa unor dispozitii contrare prevederilor caietului de sarcini speciale.A. Valea lui Mihai şi Carei malaxor sau de la asternerea pe parcursul executiei.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. precum si din straturile imbracamintii gata executate.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. precum si din stratul gata executat. se efectueaza conform SR EN 12697-27. conditiile aratate in tabelele 7 si 8.2 24 .OPCP RO 2005/017–553.

Densitatea aparenta curgere (I).5…4.0 9.5 1.0 3.6 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2…3.5 1.5 5.9…2.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.0 8.5…4.5…4.A.3 2.5 1.0…3.0 7.5…4.5 1.5 4.0 1.5…4.6 1. min 6.5…4.1…5.2 25 .1…3.0 2.5…4.5 6.0 1.3 1.6 1. mm kN.5…3.5 7.0…6. MEF.5 4. mm kg/m3.5 1.0 0.5 8.0 1.5…4.5 7.3…4.6 1.5…3.5 1.6 2.7…4.6 1.0 5.04.0 1.0 1.5…3.4…4.0 1.0 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553.5…4.3 1.5 4.8…5.5 8.5 1.5…4.0 6.5…4.5 1.0…3.03 Lot 2 .3…4.0 1.5…4.5…4.8…5.0 8.6 2.3…4.3 2.0 4.5…4.0 5.4…5.9…2.0 1.0…3.0 1.8…5.5 1.5…3.0 Caracteristicile pe epruvete cilindrice tip Marshall Indicele de Raport S/I.0 1.5 6. minimum 1.0…5.2…3.5 1.0 1.5 1.0 0. Valea lui Mihai şi Carei Tabelul 7 Tipul mixturii asfaltice BA 8 BA 25 BA 8a BA 25a Tipul bitumului D 60/80 D 60/80a D 80/100 D 80/100a D 60/80 D 60/80a D 80/100 D 80/100a D 60/80 D 60/80a BAR 16 BAR 16a D 80/100 D 80/100a D 60/80 D 60/80a D 80/100 D 80/100a D 60/80 D 60/80a D 80/100 D 80/100a D 60/80 D 60/80a D 80/100 D 80/100a D 60/80 D 60/80a D 80/100 D 80/100a Clasa tehnica a drumului IV…V IV…V II III IV…V II III IV…V I II III I…II III IV…V IV…V I…V I…V III…V III…V IV…V IV…V Categoria tehnicã a strãzii IV IV II III IV II III IV…V I II III I…II III IV IV I…IV I…IV III…IV III…IV IV IV Stabilitatea (S) la 60oC.5…4.5 1.5 8.5…4.6 2250 2…5 2250 2…5 2250 2…5 2300 Absorbtia de apa.0 1.5…4. % vol 2…5 BA 16 BA 16a 2300 2…5 2300 3…5 BAPC 16 BAPC 16a 2300 2…5 BAD 25 BAD 25a BADPC 25 BADPC 25a BADPS 25 BADPS 25a DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.5 1.0 4.6…5. kN.

5 2350 2…5 5.5 2350 3…5 5. BAD 25. min: . min .Volum de goluri la 120 de giratii.Densitate aparenta. BADPC BA 8a.5 2300 3…6 9.OPCP RO 2005/017–553. %.0 2.2 26 . la 15oC. max . MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.03 Lot 2 . MPa.5 3600 3000 4x105 Caracteristici pe cilindri confectionati la presa de compactare giratorie: . kg/m3. BAD 25a. MPa. %. max Rezistenta la deformatii permanente Fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri.0 2800 4500 8.Stabilitate (S) la 60oC. KN. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 8 Caracteristica Tipul mixturii asfaltice BAR 16. min Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare. BA 16. min . BA 25. min Tipul mixturii asfaltice BA 16m BAR 16m BAD 25m 10. %.04.0…3.0 2. max Rezistenta la deformatii permanente: Fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. BA 25a 25a.Volum de goluri la 80 de giratii.zona climaterica rece Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare la 15oC.0…3. min Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 9.5 4000 4x105 Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 10. 10-4 mm.0 2900 4500 10.Volum de goluri la 80 de giratii. BAR 16a.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Indice de curgere (I) la 60oC. 10-4 mm.0 7600 4200 3600 9. Tabel 9 Caracteristica Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: . % vol Caracteristici pe cilindri confectionati cu presa de compactare giratorie: . max Modulul de elasticitate la 15oC. max . BADPS 25.Absorbtie de apa.A. BADPC 25.zona climaterica calda . %. max Modulul de elasticitate la 15oC. mm . BADPS 25a 5. BA 8. BA 16a.0…3.Volum de goluri la 120 de giratii.0 2. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

Extragerea si recuperarea bitumului din mixtura.Volum de goluri.5 2300 3…4 10000 Temperatura 45oC2) 60oC3) 6.0 7.0 7. max • 3000…6000. max • 1500…3000.0 < 3. max Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Stabilitate (S) la 60oC. kg/m3.0 1.0 3.0 8.0 NOTE: 1 .A. calculat pentru traficul de perspectiva. max • 1500…3000. max Tipul mixturii asfaltice MASF 8 MASF 16 0.03 Lot 2 . ale mixturilor asfaltice cu bitum.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. trebuie sa prezinte un punct de inmuiere IB cu maximum 9oC mai mare decat bitumul initial utilizat la prepararea mixturii asfaltice respective.0 8.0 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. de la malaxor sau de la asternere. %.0 4. min .0 < 3. se face conform SR EN 12697-1.Zona climaterica calda Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice tip Marsjall. KN.0 8.2 7.0 6.5 < 2. 9 si 10 se determina conform metodologiilor prevazute de reglementarile tehnice in vigoare. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 10 Caracteristica Test Schellenberg. Se excepteaza verificarea bitumului din mixturile asfaltice tip MASF. 10-4.0 < 4.0 3.Adancimea fagasului.Fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri. % Rezistenta la deformatii permanente: . mm .Zona climaterica rece 3 .Indice de curgere (I) la 60oC.2 0. mm/h: Numarul mediu de vehicule1): • < 1500.0 3600 1200 9.5…3.0 5. bitum modificat si bitum aditivat se face conform STAS 1338-1 si STAS 1338-2.0 5.0 4. max • > 6000 Modulul de elasticitate la 15oC. min .5 2300 3…4 10000 Temperatura 45oC2) 60oC3) 6.Densitate aparenta.0 2.5…3.0 4000 1000 9. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.0 < 7. max . SR EN 12697-3 si SR EN 12697-4. MPa. Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697-27. Determinarea punctului de inmuiere IB se face conform STAS 60. 2 . mm: Numarul mediu de vehicule1): • < 1500. in 24 h.0 2.5 6.0 4.0 < 7. min Deformatia permanenta la oboseala (3600 impulsuri) la 15oC. Caracteristicile prevazute in tabelele 8.Vehicule de transport marfa si autobuze. 10-4 mm.0 6.OPCP RO 2005/017–553.5 6. Bitumul continut in mixtura asfaltica prelevata pe parcursul executiei lucrarilor. max • 3000…6000. max • > 6000 .Viteza de deformatie la ornieraj (VDOP). pentru determinarea acestuia. MEF.0 < 4.Louis Berger SAS – PROINTEC S.0 8.5 < 2.0 7.2 27 . iar pregatirea probelor de mixtura asfaltica in vederea extragerii bitumului din mixtura asfaltica se face conform SR EN 12697-28. Testul Schellenberg se efectueaza conform anexei 2.04.0 4.

III.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. in procesul tehnologic. care sa DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Abaterea pentru continutul de bitum fata de dozajul stabilit prin reteta aprobata de Inginer privind compozitia mixturii asfaltice este de +0. filerul trebuie sa fie depozitat in silozuri prevazute cu dispozitive de alimentare si extragere corespunzatoare (pneumatica). dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului si filerului.2 28 . Datele privind verificarile trebuie trecute intr-un registru specific. In cazul dozarii volumetrice a bitumului se va tine seama de faptul ca densitatea acestuia. corectia de umiditate. variaza cu temperatura astfel incat la 150 oC…180oC. rezervoarele calde. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa fie dotata cu un sistem automat de alimentare si dozare a bitumului. recipientele de bitum si echipamentul de uscare trebuie sa fie dotate cu termometre.OPCP RO 2005/017–553. In cazul instalatiilor in flux continuu. a caror functionare trebuie verificata frecvent.04. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa aiba capacitatea de fabricatie de minimum 80 t/h la o umiditate de 5%. Valea lui Mihai şi Carei In cazul in care nu se dispune de aparatura prevazuta de SR EN 12697-3 sau SR EN 12697-4. in scopul evitarii modificarii caracteristicilor liantului. evitandu-se supraincalzirea acestuia. Indiferent de tipul instalatiei. aceasta trebuie dotata cu sisteme de inregistrare si afisare a temperaturii bitumului. Resortarea este obligatorie pentru instalatiile in flux discontinuu. 3. MEF. Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste 190oC. resortare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale. precum si dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu liantul bituminos. incalzirea si dozarea bitumului Statia de asfalt trebuie sa aiba rezervoare pentru depozitarea unei cantitati de bitum mai mare sau cel putin egala cu media zilnica de consum.Louis Berger SAS – PROINTEC S. uscare. Stocarea si dozarea filerului La statia de asfalt. respectiv corelarea cantitatii de agregat natural total cu cantitatea de bitum introdusa in uscator-malaxor se face automat. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.3%. Fiecare dintre rezervoare trebuie sa aiba un indicator de nivel gradat si un dispozitiv de incalzire a liantului pana la temperatura necesara. recuperarea bitumului se face conform STAS 1338-2.11) l.03 Lot 2 . Pentru controlul temperaturii.A. pe computer. a agregatelor naturale si a mixturii asfaltice si sa asigure o precizie a dozarii de +3% pentru agregatele naturale si de +2% pentru bitum si filer. STATIA DE ASFALT Statia de asfalt va trebui sa fie dotata si sa prezinte caracteristici tehnice care sa permita obtinerea performantelor cerute de diferitele categorii de mixturi prevazute de Caietul de sarcini. Stocarea. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice Centralele de preparare trebuie sa fie automatizate si dotate cu dispozitive de predozare. 1 kg de bitum rutier are un volum de (1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.09…1.

5 Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice va fi dotata si cu echipamentul mecanic necesar pentru uscarea si incalzirea agregatelor. in silozuri de tip descoperit. Platformele trebuie sa fie pavate (cu beton de ciment sau asfalt. dozarea. Stocarea. cuva malaxorului nu este inchisa.2 0…0. Valea lui Mihai şi Carei permita dozarea filerului.20…0.63 0. pe platforme amenajate cu pereti despartitori pentru evitarea contaminarii sorturilor. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. si suficient de late. astfel incat sa permita depozitarea volumului de agregate necesar lucrarilor.OPCP RO 2005/017–553.1…0. mm 25…31.A. avand in vedere ca depozitele nu trebuie sa fie mai inalte de 6 m si cu un raport de lungime/latime de 3. Nu se admite folosirea filerului aglomerat. Agregatele trebuie sa fie dozate gravimetric iar instalatia de dozare trebuie sa permita alimentarea agregatelor conform retetei aprobata de Inginer privind compozitia mixturii asfaltice.5% fata de dozajul din reteta aprobata de Inginer. Malaxarea Instalatia de preparare a mixturilor trebuie sa fie echipata cu un malaxor capabil de a produce mixturi asfaltice omogene.1 Abateri admise fata de doxaj. Daca. Tabel 11 Fractiunea. uscarea si incalzirea agregatelor Antreprenorul va trebui sa asigure stocarea a cel putin o treime din agregatele necesare lucrarii pentru 1 an de lucru. % +5 +5 +5 +5 +4 +3 +2 +1. cu toleranta (pe volum) de +1. ea trebuie sa fie prevazuta cu o capota pentru a impiedica pierderea prafului prin dispersie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Zona in care sunt depozitate agregatele trebuie sa fie usor accesibila si cu scurgerea apelor asigurata. tabel 4). Depozitarea se va face pe sorturi.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. etichetate.04. cu abaterile admise fata de granulozitatea prescrisa din tabelul 11 (conform SR 174-2. Instalatia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispuna de echipamentul mecanic necesar pentru alimentarea uniforma a agregatelor astfel incat sa se mentina o productie constanta.03 Lot 2 .5 16…25 8…16 4…8 1…4 0. MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de blocare pentru impiedicarea golirii malaxorului inainte de terminarea duratei de malaxare.2 29 .

asigurarea scurgerii si indepartarii apelor. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE Fabricarea mixturilor asfaltice pentru imbracamintile rutiere bituminoase va trebui realizata numai in statii automate de asfalt. existenta peretilor despartitori intre sorturile de agregate. Conform SR 174-2. Antreprenorul trebuie sa supuna acceptarii Inginerului lucrarii. a depozitelor la statie si a celor intermediare. Valea lui Mihai şi Carei Durata de malaxare va fi functie de tipul de instalatii de preparare si tipul de mixturi si se va stabili in cadrul operatiunii de reglare a statiei de asfalt inaintea inceperii fabricatiei.04. Daca se foloseste buncar de stocare. etc. Conditia pentru autorizare o constituie si existenta tuturor dotarilor si amenajarilor la statie. si tabel 1. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT Inaintea inceperii executiei. Stocarea si incarcarea mixturilor La iesirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive si luate masuri speciale pentru evitarea segregarii mixturii asfaltice in timpul stocarii si/sau la incarcarea in mijloacele de transport. pct.). in limitele tolerantelor admise. ca dispozitivele de masurare a temperaturilor sunt etalonate si ca malaxorul functioneaza corespunzator. III. fara pierderi de materiale.A. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceluiasi bitum de mai multe ori. 2. temperaturile diferitelor tipuri de bitumuri la prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa fie cuprinse intre urmatoarele valori: 165oC la 175oC pentru mixturi cu bitum D 60/80 160oC la 170oC pentru mixturi cu bitum D 80/100. ca anrobarea celor mai mari granule sa fie asigurata intr-un mod corespunzator. Inginerul va verifica atestarea statiei de asfalt si va autoriza punerea ei in functiune dupa ce va constata ca debitele fiecarui constituent permit obtinerea amestecului prescris. Toleranta admisa a temperaturii bitumului este de +3oC.03 Lot 2 . acesta va trebui sa fie incalzit.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci (vezi figura 9). DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. suprafete suficiente de depozitare.2 30 .2.2. III.OPCP RO 2005/017–553. acestea se vor completa sau se vor reface inainte de autorizarea statiei de asfalt de catre Inginer. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. O atentie deosebita se va da in special respectarii prevederilor privind continutul de liant si se va urmari prin. 5. observatii vizuale. MEF. Daca amenajarile nu sunt terminate sau prezinta deficiente. 4. amenajarea corespunzatoare a depozitelor de agregate (betonarea platformelor. statia de asfalt care va fi utilizata la realizarea lucrarilor. a cailor de acces la depozite si la instalatia de preparare a mixturilor.

Dupa incalzirea agregatelor naturale in uscator. si tabel 1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. conform dozajelor stabilite si se introduc in malaxor unde se amesteca. 2. 165oC … 180oC pentru mixturi cu bitum D 80/100. dozat in prealabil si se continua amestecarea. Se introduce bitumul incalzit. III. Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor va fi stabilita astfel ca. Se interzice incalzirea agregatelor peste 190oC. si tabel 1. tinand seama de racirea care are loc in timpul transportului si a asteptarilor in conditiile climatice concrete. temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie sa fie intre urmatoarele valori: 160oC … 180oC pentru mixturi cu bitum D 60/80 155oC … 170oC pentru mixturi cu bitum D 80/100. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. in limitele de toleranta din tabelul 11. temperatura agregatelor naturale in uscator trebuie sa fie intre urmatoarele valori: 170oC … 190oC pentru mixturi cu bitum D 60/80. Antreprenorul trece la operatiuni de reglare si etalonare: . pentru a evita arderea liantului. Conform SR 174-2. Conform SR 174-2 pct. trebuie sa nu depaseasca 0.5% si trebuie verificat cel putin odata pe zi.2 31 .2.2. cu filerul rece. MEF. atunci este necesara determinarea penetratiei acestuia. acestea se resorteaza pe ciururile instalatiei apoi se cantaresc. dozat separat.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE Inainte de autorizarea statiei de asfalt. 6. astfel incat curba de granulozitate a amestecului de agregate naturale obtinuta. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata reincalzirea bitumului. sa se asigure temperatura ceruta la asternerea si compactarea mixturii. Durata de amestecare este in functie de tipul instalatiei si trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.03 Lot 2 . Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea lui. Toleranta admisa a temperaturii mixturii asfaltice la iesirea din malaxor este de +5%.2.OPCP RO 2005/017–553.04. 2. Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci (vezi figura 9).Louis Berger SAS – PROINTEC S. pct. Dupa autorizarea statiei de asfalt de catre Inginerul lucrarii. predozatoarele instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice trebuie reglate prin incercari. Temperaturile din partea superioara a intervalului se utilizeaza la executia imbracamintilor rutiere bituminoase in zone climatice reci (vezi figura 9). Incalzirea agregatelor naturale se va face in uscatorul instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice.calibrarea dozatoarelor calde si reci pentru agregate.2. sa corespunda celei calculate in laborator.A. Continutul de apa al agregatelor dupa uscare.

anumite aparate sau dispozitive ale instalatiei se dovedesc defectuoase. MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553. . urmare reglajelor. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. III. cu frecventa mentionata in tabelul 12. .calibrarea dozatorului pentru filer. Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plata pentru imobilizarea utilajului si/sau a personalului care-l deserveste. Valea lui Mihai şi Carei . cu atat mai mult in caz de anulare a autorizatiei. CONTROLUL FABRICATIEI Controlul calitatii mixturilor asfaltice trebuie facut prin verificari preliminare. Autorizatia de punere in exploatare va fi data de Inginer dupa ce va constata ca debitele fiecarui constituent permit sa se obtina amestecul prescris in limitele tolerantelor admise.03 Lot 2 . sa efectueze din nou reglajul. Daca.verificarea ecranului dozatorului.calibrarea dozatorului pentru liant.verificarea functionarii malaxorului. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. verificari de rutina in timpul executiei si verificari in cadrul receptiei la terminarea lucrarilor. in tot timpul cat dureaza operatiunile pentru obtinerea autorizatiei de punere in exploatare. dupa care sa supuna din nou aprobarii Inginerului autorizatia de punere in exploatare. 7.a dispozitivelor de masurare a temperaturilor. . Antreprenorul va trebui sa le inlocuiasca.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.A.2 32 .04. .Louis Berger SAS – PROINTEC S.

Controlul de calitate in vederea receptiei imbracamintei. cu tolerantele admise indicate in tabelul 11 si la pct.OPCP RO 2005/017–553.Controlul de calitate in timpul executiei imbracamintei.A. care trebuie sa corespunda dozajelor stabilite de laborator. B . Valea lui Mihai şi Carei Tabel 12 Faza Studiu Natura controlului sau verificarii Studiul compozitiei mixturii Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii. inainte de adaugarea liantului (aceasta trebuie corelata cu dozajul de bitum stabilit pentru mixtura. in functie de productivitatea statiei * A .2 33 . inclusiv abaterile admisibile la continutul de liant) Temperatura mixturilor asfaltice la preparare Incadrarea dozajului de bitum in dozajul stabilit in laborator Verificarea compozitiei mixturii asfaltice: granulozitatea agregatelor si dozajul de bitum. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. din caietul de sarcini Caracteristicile fizico-mecanice: Stabilitatea la 60oC Indicele de curgere. inclusiv stabilirea duratei de malaxare Incadrarea agregatelor in zona de granulozitate indicata in caietul de sarcini pentru tipul de mixtura asfaltica proiectat. inclusiv starea de curatenie (continutul de impuritati) a agregatelor Temperatura liantului la introducerea in malaxor Temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din toba de uscare Functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare Granulozitatea amestecului de agregate naturale la iesirea din malaxor.04.Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Incercari preliminare de informare si pentru stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice. MEF. 10. prin extractii zilnic x x x x Executi e x x x x cate o proba de 20 kg la fiecare 200-400 to de mixtura.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.03 Lot 2 .2. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2. Fluaj Densitatea aparenta Marshall Absorbtia de apa Marshall Categoria* controlului A B C x x x x Frecventa controlului sau a verificarii pentru fiecare tip de produs inaintea inceperii fabricatiei fiecarui tip de mixtura la inceputul campaniei de lucru sau ori de cate ori se utilizeaza alte agregate permanent permanent la inceputul fiecarei zile de lucru zilnic sau ori de cate ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice in fiecare ora a programului de lucru zilnic. C .

Volumul mijloacelor de transport. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. Compactarea si umiditatea trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata stratului suport. Amorsarea La executarea imbracamintilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru si stratul suport cu o emulsie de bitum cationica cu rupere rapida. In cazul in care stratul suport este constituit din imbracaminti existente. La distante de transport mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30 minute.2 34 . 2. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE Transportul pe santier a mixturii asfaltice preparate. astfel incat sa fie evitate intreruperile procesului de executie a imbracamintii. care trebuie sa fie conform proiectului de executie. IV. praful si orice poate afecta legatura intre stratul suport si imbracamintea bituminoasa trebuie indepartat. LUCRARI PREGATITOARE Pregatirea stratului suport Inainte de asternerea mixturii. se efectueaza cu autocamioanele cu bene metalice bine protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatura. Amorsarea stratului suport se va face cu un dispozitiv special. urmarindu-se degajarea pietrelor de surplusul agregatelor de colmatare. acesta se curata si se matura. pacura. 1. conform prevederilor din proiectul de executie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. In cazul stratului suport din macadam.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata. care trebuie sa fie curatate de orice corp strain si uscate inainte de incarcare.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta (motorina. Dupa curatare se vor verifica. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.04. autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale. este determinat de productivitatea instalatiei de preparare a mixturii asfaltice si de punerea in opera.03 Lot 2 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.) este interzisa. Stratul suport se va amorsa obligatoriu in urmatoarele cazuri: pentru strat de legatura pe stratul de baza din mixtura asfaltica sau pe stratul suport din imbracaminti asfaltice existente. stratul suport trebuie bine curatat. Valea lui Mihai şi Carei IV. indiferent de anotimp. fie prin frezare. cotele stratului suport. MEF. precum si pe vreme rece (+10oC…+15oC).A. dupa caz. care poate regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.OPCP RO 2005/017–553. imediat dupa incarcare. Materialele neaderente. etc. aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza. fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica.

La imbracamintile bituminoase executate pe strat suport de beton de ciment sau macadam cimentat.OPCP RO 2005/017–553. ramasa dupa aplicarea amorsajului. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii ramasa necompactata in amplasamentul o repartizatorului.3…0. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. conform prevederilor de la pct. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu pe fiecare strat si pe toata lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva.2 35 - . Concomitent se efectueaza si curatirea buncarului si grinzii vibratoare a repartizatorului.A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.10. rosturile se acopera pe o latime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic. trebuie sa fie de (0. pana la 120 C. Capatul benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal. Liantul trebuie sa fie compatibil cu cel utilizat la folosirea mixturii asfaltice. Dupa amorsare se asteapta timpul necesar pentru ruperea si uscarea emulsiei bituminoase. se procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere. cantitatea de bitum pur. cand grosimea totala a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm. in conditiile unui timp uscat. armate cu geosintetice. Punerea in lucru a geogrilelor si/sau a materialelor geotextile combinate se va face conform prevederilor din ANEXELE NR. 5.5) kg/mp. 18. 3. se compacteaza imediat suprafata nivelata si se indeparteaza resturile de mixturi.04. ramase in capatul benzii. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat. In functie de natura stratului suport. ASTERNEREA Asternerea mixturilor asfaltice se face in perioada martie-octombrie la temperaturi atmosferice de peste 10oC. In cazul lucrarilor executate in spatii inguste (zona casetelor) asternerea mixturilor asfaltice se poate face manual. Aceasta operatie se face in afara zonelor pe care exista sau urmeaza a se asterne mixtura asfaltica. Amorsarea se va face in fata finisorului la o distanta maxima de 100 m. Valea lui Mihai şi Carei pentru strat de uzura pe strat de legatura cand stratul de uzura se executa la interval mai mare de trei zile de la executia stratului de legatura. cu repartizatoare-finisoare prevazute cu sistem de nivelare automat pentru drumurile de clasa tehnica I. II si III si care asigura o precompactare. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. La utilizarea bitumului tip D 60/80 asternerea se face pana la 15 septembrie. Materialele geosintetice se aplica pe un strat nou de mixtura asfaltica in grosime de minimum 2 cm.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 4 si NR. In cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi se recomanda acoperirea totala a zonei respective cu straturi bituminoase. Caracteristicile emulsiei trebuie sa fie de asa natura incat ruperea sa fie efectiva inaintea asternerii mixturii bituminoase.03 Lot 2 . MEF. IV.

03 Lot 2 . In cazul rostului longitudinal. La executarea imbracamintilor bituminoase o atentie deosebita se va acorda realizarii rosturilor de lucru. Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor de la statie si cat se poate de constanta ca sa se evite total intreruperile. Atunci cand acest lucru nu este posibil. imediat dupa asternere. In buncarul utilajului de asternere. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. trebuie sa existe in permanenta. astfel incat sa apara rostul. se taie pe toata grosimea stratului. Suprafata nou creata prin taiere va fi amorsata. cu ajutorul unui aport de material proaspat depus inainte de compactare. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu. in mod uniform. dupa realizarea unui sector experimental. Asternerea se va face pe intreaga latime a caii de rulare. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. in buncarul finisorului. taierea nu mai este necesara. longitudinal si/sau transversal. impingandu-se inapoi cu o racleta. Antreprenorul supune aprobarii Inginerului. zonele aferente rostului de lucru. acest surplus de mixtura repartizata. operatie dupa care se efectueaza compactarea pe noua banda.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 36 . In acelasi fel se va proceda si cu mixturile asfaltice care se racesc in buncarul finisorului. Grosimea maximala a mixturii raspandite printr-o singura trecere este cea fixata de caietul de prescriptii speciale sau de Inginer. in functie de tipul liantului. care trebuie sa fie foarte regulate si etanse.04. Mixturile asfaltice a caror temperatura este sub cea prevazuta in tabelul 13 vor fi refuzate si evacuate urgent din santier. iar mixtura pentru banda adiacenta se asterne. longitudinale si transversale.OPCP RO 2005/017–553. 145 140 Temperatura mixturii asfaltice la compactare o C mm inceput sfarsit 140 110 135 100 Masurarea temperaturii va fi efectuata din masa mixturii. astfel incat sa rezulte o muchie vie verticala. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. temperaturile prevazute in tabelul 13. depasind rostul cu 5…10 cm.Louis Berger SAS – PROINTEC S. latimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor longitudinale ce urmeaza sa fie executate. atat din punct de vedere al grosimii cat si cel al afanarii. Tabel 13 Tipul liantului D 60/80 D 80/100 Temperatura mixturii asfaltice la asternere o C min.A. Valea lui Mihai şi Carei Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare. cand benzile adiacente se executa in aceeasi zi. la propunerea Antreprenorului. suficienta mixtura necesara pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului. Antreprenorul trebuie sa dispuna de un personal calificat pentru a corecta eventualele denivelari. La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta. ca urmare a unei intreruperi accidentale.

a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A. de tipul si grosimea stratului de imbracaminte. prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate. care sa asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si fiecare strat in parte. cu panta de 0.2 37 . IV.temperatura de asternere. pentru a asigura un numar de treceri pe cat posibil constant. 4. numarul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaza cu compactoare cu pneuri si compactoare cu rulouri netede. cu alternarea lor.5%. astfel incat sa se obtina un grad de compactare conform tabelului 15.presiunea de umflare a pneurilor si incarcatura compactorului. se recomanda sa fie in forma de V.OPCP RO 2005/017–553. 18. Incercarile de etalonare vor fi efectuate sub responsabilitatea Antreprenorului. Atunci cand exista si strat de baza bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. COMPACTAREA La compactarea mixturilor asfaltice se aplica tehnologii corespunzatoare. Aceasta experimentare se face inainte de inceperea asternerii stratului in lucrarea respectiva. Valea lui Mihai şi Carei Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzura se vor decala cu minimum 10 cm fata de cele ale stratului de legatura. in fiecare punct al stratului.1. . utilizand mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenta. pe un sector experimental. Legatura transversala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt existent al drumului se va face dupa decaparea mixturii din stratul vechi.sarcina si alte specificatii tehnice ale fiecarui utilaj. . . MEF. Metoda de compactare propusa va fi considerata satisfacatoare daca se obtine pe sectorul experimental gradul de compactare minim mentionat la pct. rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intretesut. pe cheltuiala Antreprenorului. Antreprenorul propune Inginerului: . pana la nivelul superior al ambelor straturi (nou si existent). .04.planul de lucru al fiecarui utilaj.viteza de mers a fiecarui utilaj. Urmare acestor incercari. la 45o. pe o lungime variabila in functie de grosimea noului strat.Louis Berger SAS – PROINTEC S. care sa efectueze testele de compactare necesare. Inginerul poate cere interventia unui laborator autorizat.03 Lot 2 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se determina. Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafetei. fara ca aceasta sa fie inferioara celei minime fixata in articolul precedent. in functie de performantele acestora. In plan liniile de decapare. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. urmata de asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice. astfel incat sa se obtina o grosime constanta a acestuia.

.4. pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se considera ca numarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 14.2 38 . 5. Valea lui Mihai şi Carei Conform pct.raspandire de nisip (de preferinta de concasaj) 3. Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri. Protejarea se va face prin stropire cu bitum sau cu emulsie cationica. in tandem. MEF. primele treceri efectuandu-se in zona rostului dintre benzi. prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare. etc. Pe sectoarele in rampa. Numarul atelierelor de compactare se va stabili in functie de dotarea Antreprenorului cu compactoare (grele. . in special in lungul bordurilor.) si de numarul punctelor de asternere-compactare.4 din SR 174-2. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553. pentru a evita valurirea imbracamintii si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului. pe baza constatarilor pe teren. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI Pentru sectoarele ce se executa dupa 1 octombrie sau executate inainte de aceasta data in zone umbrite si cu umiditate excesiva sau cu trafic redus. Tabel 14 Tipul stratului A Compactor cu pneuri de 160 kN Strat de uzura Strat de legatura 10 12 Ateliere de compactare B Compactor cu rulouri Compactor cu rulouri netede de 120 kN netede de 120 kN Numar de treceri minime 4 12 4 14 Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie.5 kg/mp.. cu o viteza mai redusa la inceput. IV.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04. Locurile inaccesibile compactorului.1 mm. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Compactarea se executa pentru fiecare strat in parte. se compacteaza cu maiul mecanic sau cu maiul manual. sub 0. Compactarea se executa in lungul benzii. Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie. suprafata imbracamintei va fi protejata.03 Lot 2 . in jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de vizitare.stropire cu bitum 0. Suprafata stratului se controleaza in permanenta. in urmatoarele cantitati: a.. cu rupere rapida cu 60% bitum diluat cu apa (o parte emulsie cu 60% bitum pentru o parte apa curata nealcalina) si raspandire de nisip 0…4 mm cu un continut cat mai redus de praf. apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata. 2. iar micile denivelari care apar pe suprafata imbracamintii vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea benzii. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A.5 kg/mp. aceasta realizandu-se numai cu aprobarea Inginerului.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executata astfel incat sa se obtina valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate si suprafatare.

5 kg/mp.OPCP RO 2005/017–553. . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.temperaturile mixturilor asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi. CONTROLUL PUNERII IN OPERA In cursul executiei imbracamintilor rutiere bituminoase..Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.modul de compactare: zilnic.03 Lot 2 . Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se face pe epruvete Marshall prelevate de la malaxor sau de la asternere.stropire cu emulsie cationica cu 60% bitum diluat cu apa (0.gradul de compactare aceste caracteristici trebuie sa fie conforme cu cele din tabelul 15. Valea lui Mihai şi Carei b.modul de executie a rosturilor: zilnic.2 39 . 6. . trebuie sa se verifice cu frecventa mentionata mai jos urmatoarele: .densitatea aparenta . in functie de productivitatea instalatiei.A. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.. inainte de compactare: cate o proba de 20 kg pentru fiecare 200…400 tone de mixtura asfaltica. . .04.absorbtia de apa . pentru stratul de uzura si stratul de legatura: .000 m2 suprafata executata (conform SR 174-2:1997/C1:1998) pe care se vor determina urmatoarele caracteristici: ⇒ la toate tipurile de mixturi asfaltice. IV.raspandire nisip 3. MEF.Louis Berger SAS – PROINTEC S.pregatirea stratului suport: zilnic la inceperea lucrarilor pe sectorul respectiv. Verificarea calitatii stratului bituminos executat se va face pe o placa de minimum (40x40) cm pentru fiecare 7. indiferent de tipul mixturii. .8-1) kg/mp. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

Valorile admisibile. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.0 3. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 15 Tipul mixturii asfaltice Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre: MASF 8 MASF 16 Beton asfaltic rugos: BAR 16m BAR 16a BAR 16 Beton asfaltic bogat in criblura: BA 16m BA 8a. min 97 96 2…6 4…7 2300 2250 2…6 96 2250 2200 3…8 96 ⇒ la MASF 8. pentru traficul de perspectiva. BA 16.OPCP RO 2005/017–553. MEF.rezistenta la deformatii permanente.A.2 40 . BADPS 25 Densitatea aparenta.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.0 5.0 6.0 7. BA 25a. BADPC 25. kg/m3. BAPC 16a BA 8. I. % vol Grad de compactare. BA 25a.0 4. in functie de trafic.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04.0 NOTA: Vehicule de transport marfa si autobuze.03 Lot 2 . in 24 h calculate.0 8. conform metodol. Rezistenta la deformatii permanente se masoara prin determinarea vitezei de deformatie la ornieraj si/sau adancimea fagasului.0 < 2.ogiei stabilite de reglementarile tehnice in vigoare.0 9. BA 16a. min 2300 2300 2250 Absorbtia de apa.0 4. BADPC 25a. sunt prezentate in tabelul 16.0 60oC 8.0 < 7. %. BAPC 16 Beton asfaltic deschis: BAD 25m BAD 25a. pentru clasa tehnica a drumului I. Tabel 16 Numarul mediu de vehicule1) < 1500 1500…3000 3000…6000 > 6000 Viteza de deformatie la ornieraj (VDOP). mm. max Temperatura 45oC 60oC 6. II: .0 2.5 < 3. Controlul compactarii In cursul executiei compactarii.0 < 4. BADPS 25a BAD 25. II si categoria tehnica a strazii.5 Adancimea fagasului. la temperatura de 45oC pentru zona climaterica rece si respectiv de 60 oC pentru zona climaterica calda. MASF 16 si mixturile asfaltice destinate stratului de uzura. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. max Temperatura 45oC 6. Antreprenorul trebuie sa vegheze in permanenta la: DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. mm/h.

5 cm. sa opreasca lucrarile pe santier pana cand Antreprenorul va lua masurile necesare de remediere. . Gradul de compactare este stabilit de raportul dintre densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat si densitatea aparenta determinata pe cilindrii Marshall pregatiti in laborator. pe tot parcursul executiei. . In cazul analizelor de laborator se determina densitatea aparenta. prin determinarea densitatii aparente pe placute sau carote si raportarea acesteia la densitatea aparenta a aceluiasi tip de mixtura asfaltica prelevata de la malaxor sau asternere (inainte de compactare).2 41 . Valea lui Mihai şi Carei . incheindu-se un proces verbal.3 m de la marginea stratului) ca si in fiecare dintre profilele transversale ale proiectului si eventual in toate celelalte puncte fixate de Inginer.etapele executiei sa fie cele stabilite la incercari. Calitatea compactarii straturilor imbracamintilor bituminoase. planul de mers. Determinarile se vor face conform STAS 1338/1 si STAS 1338/2. din aceeasi mixtura asfaltica. se iau in prezenta delegatului Antreprenorului si Inginerului. presiunea in pneuri.1. se va determina de catre Antreprenor. Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel incat ele sa prezinte cat mai corect aspectul calitativ al imbracamintii executate. prelevate din imbracaminte (pe fiecare strat in parte).03 Lot 2 . Inginerul lucrarii isi rezerva dreptul ca. Pentru caracterizarea unor sectoare. pe suprafete corespunzatoare a fiecarei zi de lucru.04. Reglarea nivelmentului Atunci cand caietul de prescriptii speciale prevede o reglare a nivelmentului in raport cu repere independente soselei.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. verificarea cotelor este facuta in contradictoriu.OPCP RO 2005/017–553.A. distanta maxima de departare intre finisor si primul compactor cu pneuri) sa fie respectate cu strictete. stabilite de Inginer sau de comisia de receptie se pot preleva probe suplimentare. Verificarea gradului de compactare in laborator se efectueaza pe epruvete formate din probe intacte. Conditiile tehnice pentru aceste caracteristici sunt prezentate in tabelul 15. in cazul unui autocontrol insuficient din partea Antreprenorului.utilajele prescrise atelierului de compactare sa fie efectiv pe santier si in functiune continua si regulata. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. in ax si la margine (intre 0.2 si 0.elementele definite practic in timpul incercarilor (sarcina fiecarui utilaj. Toleranta pentru ecarturile constatate in raport cu cotele prescrise pentru ambele straturi (de legatura si/sau de uzura) este +/. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. limitate si izolate cu defectiuni vizibile. prin analize de laborator sau in situ. Probele intacte. MEF. viteza. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. absorbtia de apa si gradul de compactare al mixturilor asfaltice din care sunt realizate imbracamintile. care vor purta o mentiune speciala. la aproximativ 1 m de la marginea imbracamintii.Louis Berger SAS – PROINTEC S.

2 42 .03 Lot 2 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. Valea lui Mihai şi Carei Daca tolerantele sunt respectate in 95% din punctele controlate.OPCP RO 2005/017–553. reglarea este considerata convenabila. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

Louis Berger SAS – PROINTEC S.Rugozitatea geometrica.7 > 0.A.55 > 0. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.5 5. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.drumuri de clasa tehnica III .Rugozitatea cu pendulul SRT. fisuri.5 4. unitati SRT: • drumuri de clasa tehnica I…II • drumuri de clasa tehnica III • drumuri de clasa tehnica IV…V .drumuri de clasa tehnica I si strazi de categoria tehnica I…III . Valea lui Mihai şi Carei V. mm: • drumuri de clasa tehnica I…II • drumuri de clasa tehnica III • drumuri de clasa tehnica IV…V .03 Lot 2 .0 SR 174-2 < 4.drumuri de clasa tehnica II si strazi de categoria IV in alte zone decat cele din zona rigolelor) .Coeficient de frecare (µGT): • drumuri de clasa tehnica I…II • drumuri de clasa tehnica III…V Omogenitate. Tabel 17 Caracteristica Planeitatea in profil longitudinal. m/km: . Indice de planeitate.6 > 0.drumuri de clasa tehnica I…II .Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea indicelui de planeitate IRI. HS. IRI.drumuri de clasa tehnica III…V Rugozitatea2) . CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE V. 1.drumuri de clasa tehnica IV . deschise.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.7 Aspect fara degradari sub forma de exces de bitum.2 43 . zone poroase. MEF.0 > 80 > 70 > 60 > 0. Aspectul suprafetei 1) Conditii de admisibilitate < < < < 2. fie prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.5 3.0 < 5. Uniformitatea suprafetei de rulare in profil longitudinal se verifica in axa la drumuri si in axa si la rigole la strazi. mm . slefuite STAS 8849 STAS 8849 Reglementari tehnice in vigoare cu aparatul de masura Gip Tester Vizual NOTE 1 .drumuri de clasa tehnica V Uniformitatea in profil longitudinal. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.95 > 0.5 Metoda de incercare Reglementari tehnice in vigoare privind masuratori cu nalizorul de profil longitudinal (APL) < 3.1) Denivelari admisibile masurate sub dreptarul de 3 m.OPCP RO 2005/017–553. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI Imbracamintea bituminoasa cilindrata la cald trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 17.

Rugozitatea se determina fie prin masurari cu pendulul SRT. In caz de litigiu se determina rugozitatea cu pendulul SRT. inainte de data receptiei la terminarea lucrarilor. Valea lui Mihai şi Carei 2 . MEF.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Determinarea caracteristicilor suprafetei imbracamintei se efectueaza in termen de o luna de la executia acestora. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. fie prin masurarea rugozitatii geometrice HS.2 44 .A.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

Eventualele abateri limita locale admise pot fi de maximum +50 mm. in conformitate cu prevederile STAS 6400.03 Lot 2 . Verificarea grosimii imbracamintii se face in functie de datele inscrise in buletinele de analiza intocmite pe baza incercarii probelor din imbracamintea gata executata. efectuate la 1 m de marginea imbracamintii. atat pentru stratul de legatura cat si pentru stratul de uzura la drumuri si in intervalul +2.A. Abaterile limita locale la cotele profilului longitudinal sunt de +5 mm. pentru fiecare strat in parte.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Valea lui Mihai şi Carei V. Latimile straturilor vor fi cele prevazute in proiect. pot fi de maximum 10%. Abaterile limita locale admise in minus fata de grosimea prevazuta in proiect. Abaterile in plus nu constituie motiv de respingere a lucrarii. MEF.2 45 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.5 mm/m pentru strazi cu mai mult de 2 benzi pe sens.OPCP RO 2005/017–553. inainte de asternerea mixturilor asfaltice. fata de cotele profilului proiectat si cu conditia respectarii pasului de proiectare prevazut.04. Abaterile limita admise la pantele profilelor transversale pot fi cuprinse in intervalul +5 mm/m. Grosimea straturilor trebuie sa fie cea prevazuta in profilul transversal tip din proiect. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA Verificarea elementelor geometrice include si indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie. Pantele profilului transversal si ale celui longitudinal sunt indicate in proiect.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. iar la aprecierea comisiei de receptie prin maximum doua sondaje pe km. 2. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Comisia de receptie examineaza lucrarile executate fata de documentatia tehnica aprobata si de documentatia de control intocmita in timpul executiei. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE Receptia pe faze determinante. RECEPTIA FINALA Receptia finala se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive. La strazi cota in axa de verifica in proportie de 20% din lungimea traseului. toate eventualele defectiuni ce vor apare se vor remedia de catre Antreprenor. privind straturile de legatura si de uzura.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.03 Lot 2 . stabilite in proiectul tehnic. Verificarea grosimii se face ca la punctul 21. VI. RECEPTIA LUCRARILOR VI. Valea lui Mihai şi Carei VI. iar cotele rigolelor.A. 3. VI.2 46 . se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante.5.OPCP RO 2005/017–553. pe toata lungimea traseului in punctele de schimbare ale declivitatilor. aprobat cu HG 273/94. elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volumul 4 din 1996. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF.04. Evidenta tuturor verificarilor in timpul executiei lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei preliminare. Verificarea cotelor profilului longitudinal se face in axa drumului pe minimum 10% din lungimea traseului. 2.1 si pe probe ce se iau pentru verificarea calitatii imbracamintii.Louis Berger SAS – PROINTEC S. In perioada de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) Receptia preliminara a lucrarilor de catre Inginer se efectueaza conform Regulamentului de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora. Verificarea uniformitatii suprafetei de rulare se face conform pct. 20. care este de un an de la data receptiei preliminare a imbracamintii. 1.

2 AMORSAJ CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA 0. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: R4a.04.6 kg/mp R8a R9a STRAT DIN BINDER DE CRIBLURA BAD25 6cm STRAT UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA MASF16 4cm DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553. 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MASURARE VII.03 Lot 2 . MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Valea lui Mihai şi Carei VII.2 47 .A.

se regasesc in paragrafele respective din Caietul de sarcini generale.cresterea punctului de inmuiere. oC. Caracteristica Penetratie la 25oC. min Punct de rupere Fraas. Aditivul va fi introdus in ordine dupa agregatele concasate si inainte de bitum precum si in cantitatea indicata de fabricant. %. 2. %. Alte cerinte privind asternerea materialului. astfel incat dupa modificare. etc. cu metodologia pe baza aplicata in vederea verificarii procesului de amestecare a aditivului cu bitum si cu tehnologia de preparare. precum si perioada de timp necesara considerata rezonabila pentru aprobarea produsului de catre Inginer. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. adica a bitumului modificat.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. 1 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 1. cm. Antreprenorul va furniza toate detaliile necesare in legatura cu agentul modificator propus a fi utilizat. DATE GENERALE Cerintele suplimentare din aceasta anexa se refera numai la acele materiale (adaosuri) care sunt incorporate in compozitia bitumului si la orice alte conditii pe care trebuie sa le indeplineasca agentul modificator (polimeri) sau amestecul care contine bitum modificat. In programul sau de executie a lucrarilor. Antreprenorul va specifica termenele la care urmeaza sa se faca toate incercarile necesare pe probe de bitum. min Stabilitate la incalzire in film subtire a bitumului la 163oC (metoda TFOT sau RTFOT): . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. oC. min .A. dar supusa mai intai aprobarii Inginerului. MEF. depozitare si transport a produsului final obtinut. min . max .8 50 9 40 60 48 Metoda de verificare STAS 42 STAS 60 SR 61 STAS 113 Reglementari tehnice in vigoare . %.03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei ANEXA NR. (i) agentul modificator este adus pe amplasament si apoi in statia de asfalt si anume in malaxor.100). 1/10 mm Punctul de inmuiere.revenire elastica la 13oC.penetratie reziduala (Pf/Pi. min • 25oC. bitumul modificat rezultat sa respecte cerintele mentionate in tabelul de mai jos. oC. max . realizat pe baza de polimeri. min DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. min Ductilitatea la: • 13oC. cm. Vor fi analizate urmatoarele doua metode de modificare a compozitiei bitumului. (ii) bitum gata modificat in fabrica si transportat apoi pe amplasament.pierdere de masa. cm.04. CARACTERISTICILE MATERIALELOR Aditivul utilizat se va obtine dintr-un agent modificator corespunzator. In ambele cazuri. %.ductilitate reziduala la 13oC.2 Conditii de admisibilitate 55…70 55 40 100 -15 60 0. bitum modificat si mixtura asfaltica. max Revenire elastica la 13oC.

tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice prevazute in tabel. Valea lui Mihai şi Carei Omogenitate (microscop cu lumina fluorescenta): .0 2900 4500 10. la 15oC.diferenta intre punctele de inmuiere.Stabilitate (S) la 60oC.0 2. % vol Caracteristici pe cilindri confectionati cu presa de compactare giratorie: . exprimat in greutate.0 2800 4500 8. vor fi propuse de Anteprenor si apoi aprobate de Inginer care va supraveghea efectuarea probelor de laborator necesare.A. Tipul de polimer sii dozajul acestuia in bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminat efectuat de un laborator autorizat. la temperatura de 163oC: .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. max Rezistenta la deformatii permanente Fluaj dinamic la 40oC si 1800 pulsuri.03 Lot 2 . min . care-si rezerva dreptul de a executa si alte incercari pe care le considera necesare. %. min Tipul mixturii asfaltice BA 16m BAR 16m BAD 25m 10. min 80 5 85 STAS 10969/3 Bitumul de baza folosit la prepararea bitumului modificat cu polimeri este tip D 80/100 si trebuie sa corespunda prevederilor SR 754 si Normativului AND 537 si conditiei suplimentare: . max . min Stabilitate la stocare.0 2.5 Indicele de instabilitate coloidala se determina conform reglementarilor in vigoare.Volum de goluri la 80 de giratii. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF.5 2300 3…6 9.5 4000 4x105 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Aprobarea finala intra in sarcina Inginerului.0…3. 72 h. kg/m3.0…3.OPCP RO 2005/017–553.5 2350 2…5 5. MPa. Atat tipul de agent modificator.04. mm . min . utilizand propriile sale echipamente. %. max Modulul de elasticitate la 15oC. min Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana la fisurare.particule sub 5µ. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul de mai jos.0…3.2 49 . oC. %. cat si procentul necesar. max Adezivitate pe agregatul natural utilizat. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. KN.5 2350 3…5 5.0 2. Polimerii trebuie sa fie agrementati conform reglementarilor in vigoare. in vederea obtinerii unor rezultate cat mai exacte in ceea ce priveste calitatea bitumului modificat propus.Absorbtie de apa.Louis Berger SAS – PROINTEC S. %.Indice de instabilitate coloidala: maximum 0.Volum de goluri la 120 de giratii.Indice de curgere (I) la 60oC. Polimerii utilizati pentru prepararea bitumului modificat folosit la executia imbracamintilor bituminoase sunt de tipul elastomerilor termoplastici liniari.Densitate aparenta. Caracteristica Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall: . 10-4 mm.

cu exceptia cerintelor privind temperatura amestecului si temperatura formelor de turnare. temperatura va fi de minimum 160oC. asezate pe verticala si care se rotesc cu o viteza adecvata. 100 Metoda de testare Proiect de norme frantuzesti NF 98 141 Metoda LPcPC Costul tuturor incercarilor. Temperatura de depozitare va fi de 140oC. rezultatele incercarilor efectuate de Inginer.000 cicluri (%) Rezistenta la oboseala la 10oC. 25 Hz. pentru a impiedica aparitia separarii materialelor componente. care trebuie sa fie intre 170oC si 180oC Incercarile se vor executa in conformitate cu cerintele din STAS 1338/2 Inginerul isi rezerva dreptul de a executa cu propriile sale echipamente si alte incercari in vederea stabilirii efectelor utilizarii materialului pe termen lung. va fi suportat de Antreprenor. DEPOZITARE SI AMESTECARE Operatiunile de transport si depozitare se refera la bitumul modificat produs in fabrica.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. Temperatura va fi urmarita permanent. modificari ce pot fi aplicate ulterior (prin emiterea unor Ordine de modificare).A. Cantitatea de bitum modificat depozitat trebuie sa fie egala cel putin cu cantitatea medie prevazuta a fi consumata zilnic. efectuate atat in Romania. 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. OPERATIUNILE DE TRANSPORT. Incercarile ce pot fi executate de Inginer sunt urmatoarele: Caracteristicile tehnice Incercarea "ORNIERAGE" (privind rezistenta la formarea fagaselor) la 60oC. prin intermediul unor dispozitive speciale care pot fi verificate in orice moment de personalul angajat de Inginer. 4 CONTROLUL CALITATII OPERATIUNILOR DE OBTINERE BITUMULUI MODIFICAT PE AMPLASAMENT DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 8 min. Mijloacele de transport vor fi containere izolate termic. MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.03 Lot 2 . Depozitarea Bitumul modificat pe baza de polimeri va fi depozitat in containere speciale. conform conditiilor contractului.2 A 50 . Transportul La inceputul perioadei de transport. Totusi. Valea lui Mihai şi Carei NOTA: Epruvetele de laborator necesare incercarilor vor fi realizate in conformitate cu cerintele din STAS 1338/1si STAS 1338/2.OPCP RO 2005/017–553. Bitumul modificat va fi transportat in conditii corespunzatoare de la fabrica pana pe amplasament. la 30. nu vor fi utilizate in scopul luarii deciziei de acceptare sau nu a materialelor si a calitatii executiei lucrarilor.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. cat si in laboratoarele aflate in strainatate. dar pot sa contribuie la adoptarea unor modificari fata de solutiile mentionate in Caietele de sarcini. E6 (10-6) Limite admisibile max.

va fi atestata prin eliberarea unui certificat de calitate. Valea lui Mihai şi Carei In timpul perioadei de preparare a bitumului modificat pe amplasament.04. MEF. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. vor fi verificate urmatoarele: (i) (ii) (iii) Temperatura de amestecare Dozajul aditivului pe baza de polimeri Omogenitatea bitumului modificat obtinut. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 .A. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Calitatea bitumului modificat astfel realizat.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 51 . Acesta va fi eliberat dupa efectuarea analizelor si incercarilor de catre un laborator aprobat.

5. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. .1 g. de cantarire a paharului Berzelius inainte de incalzire (m) si dupa rasturnarea mixturii asfaltice (m’) si DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. in grame.balanta cu exactitatea de 0. Apoi. in prezenta temperaturilor ridicate.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. PRINCIPIUL METODEI Se determina procentul de material (p) pe care il pierde mixtura asfaltica stabilizata cu fibre.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553.pahar Berzelius. Se calculeaza procentul (p) de material fixat pe peretii paharului Berzelius.Louis Berger SAS – PROINTEC S.sticla de ceas. tip MASF 8 si tip MASF 16. .A. cantitatea de material fixat pe peretii paharului Berzelius. MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. cantarita in prealabil. 3. Se poate folosi si procedeul alternativ. m2 .1.1 g si se introduce intr-un pahar Berzelius. 2 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 1. Paharul Berzelius cu proba de mixtura asfaltica se acopera cu o sticla de ceas. prin diferenta. 4. si se mentine la aceasta temperatura timp de (1 h + 1 min).etupa care asigura temperatura de 170o+2oC. PREGATIREA PROBEI DE MIXTURA ASFALTICA TIP MASF Se prepara in laborator o cantitate de aproximativ 1 kg mixtura asfaltica tip MASF. in grame. incalzit in prealabil la temperatura de 170oC.2 52 . APARATURA . MOD DE LUCRU Proba de mixtura asfaltica se cantareste cu exactitate de 0. cu relatia: m 1 .masa mixturii asfaltice introdusa in paharul Berzelius. la temperatura de 150oC. 5. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA NR. se introduce in etuva.masa mixturii asfaltice din capsula de portelan. . incalzita in prealabil la temperatura de (170+2)oC.m2 p= x 100 (%) m1 in care: m1 . .04. EXPRIMAREA REZULTATELOR 5. paharul Berzelius se scoate din etuva si mixtura asfaltica se rastoarna in capsula de porterlan.capsula de portelan. Se cantareste capsula de portelan cu mistura asfaltica si se determina.2.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04. Valea lui Mihai şi Carei a masei initiale a probei de mixtura asfaltica (m1). 6. Procentul de material aderent la peretii paharului Berzelius se calculeaza cu relatia: m’ .03 Lot 2 .2 % buna. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. calitatea mixturii asfaltice se apreciaza astfel: p < 0.A.m p= x 100 (%) m1 5.2% acceptabila. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553.3. MEF. Rezultatul este media a doua determinari.2 53 . p = 0.Louis Berger SAS – PROINTEC S. INTERPRETAREA REZULTATELOR In functie de valoarea procentului (p) de material ramas pe peretii paharului Berzelius.

EXECUTATE LA CALD DOCUMENTE DE REFERINTA I.Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere. 43/1998 Ordinul MT nr.Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor. realizate cu bitum modificat cu polimeri.03 Lot 2 .Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes national. 46/1998 Ordinul MT/MI nr.Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.A. 54 AND 549 AND 553 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. .Norme generale de protectia muncii.Louis Berger SAS – PROINTEC S. .2000 NGPM/1996 NSPM nr. 116/1999 II.Norme metodologice privind conditiile de publicat in MO 397/24.Normativ pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza. .OPCP RO 2005/017–553. 411/1112/2000 . . . 79/1998 Ordin MI nr. . 45/1998 Ordinul MT nr. MEF. 775/1998 Ordin AND nr.08. construirea si modernizarea drumurilor. 3 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE.Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. ACTE NORMATIVE . cu bitum aditivat. destinate executarii imbracamintilor bituminoase rutiere.Normativ privind imbracamintile bituminoase cilindrate la cald. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Norme tehnice privind proiectarea. . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. REGLEMENTARI TEHNICE AND 539 .2 . reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. . Ordinul MT nr.04. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA NR.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald realizate din mixtura asfaltica.

Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald.2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Bitumuri. Agregate naturale de balastiera.Lucrari de drumuri. Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. executate la cald. dimensiuni nominale ale ochiurilor. Valea lui Mihai şi Carei AND 559 .Bitumuri. Conditii tehnice de calitate.Filer de calcar. punctului de de .Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. .04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. III. Elemente geometrice ale traseelor.Lucrari de drumuri. Determinarea rupere Fraass. MEF. Determinarea ductilitatii. Conditii tehnice de calitate. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.OPCP RO 2005/017–553.Bitumuri. Prescriptii de proiectare.Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald. Site de control. Lucrari de drumuri. -Bitumuri. . Determinarea punctului inmuiere. filer de creta si filer de var stins in pulbere. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. . Conditii tehnice de calitate. Determinarea penetratiei. Prepararea mixturilor. . Partea 2: Analiza granulometrica. realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat.Louis Berger SAS – PROINTEC S. STANDARDE STAS 42 STAS 60 SR 61 STAS 113 SR 174-1 . Metoda cu inel si bila.Lucrari de drumuri. . . 55 SR 174-2+ SR 174-2/C1 STAS 539 SR 662 SR 667 SR 754 STAS 863 SR EN 933-2 STAS 1338/1 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.03 Lot 2 . Imbracaminti bituminoase cilindrate. . pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor.A. -Bitum neparafinos pentru drumuri.

Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea epruvetelor.697-4/AC SR EN 12. .Lucrari de drumuri. . Partea 28: Pregatirea probelor pentru determinarea continutului de bitum.Mixturi asfaltice. Metode de determinare si incercare. masurare.969/3 . Partea 27: Prelevarea probelor.Mixturi asfaltice.Lucrari de drumuri. . Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. .Lucrari de drumuri. Conditii tehnice generale de calitate. Valea lui Mihai şi Carei STAS 1338/2 .697-3/AC SR EN 12.03 Lot 2 .697-1/AC SR EN 12.697-28 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.Mixturi asfaltice.697-4 + + SR EN 12.697-27 SR EN 12. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. . a continutului de apa si a compozitiei granulometrice. . Partea 1: Continutul de bitum solubil. Partea 4: Recuperarea bitumului: Coloana de fractionare. Rugozitatea Metode de STAS 1338/3 STAS 6400 STAS 8849 STAS 8877 STAS 10.04. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. .Mixturi asfaltice.Mixturi asfaltice.697-3+ + SR EN 12. Metoda de determinare cantitativa. . .697-1 + + SR EN 12.OPCP RO 2005/017–553. 56 SR EN 12. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF. Partea 3: Recuperarea bitumului: Evaporator rotativ. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Lucrari de drumuri.Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrarile de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. suprafetelor de rulare.A.Lucrari de drumuri.

2 57 . MEF.OPCP RO 2005/017–553.A.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Valea lui Mihai şi Carei DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.03 Lot 2 .

cu grosimea minima de 20 mm si care va fi asternut inainte de amplasarea geogrilei. 2.04. METODE DE ASTERNERE 2. existand anumite particularitati de asternere. sau o emulsie bituminoasa cu concentratia de 0. sau in cazul in care aceasta metoda este indicata in proiect. O alta metoda. incalzit la maximum 150oC. incalzita tot la o temperatura maxima de 150oC. DATE GENERALE Inainte de asternerea geogrilelor. trebuie luate masuri speciale de pregatire a suprafetelor pe care urmeaza sa se aplice geogrilele. Cantitatea de bitum se va corecta in functie de tipul materialului aprovizionat. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Louis Berger SAS – PROINTEC S.A.2 l/m2. Suprapunerea fasiilor de geogrile se va realiza pe minimum 0.8-1.20 m.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553. cum ar fi particulele de praf sau altele. MEF. 2.1. Neregularitatile suprafetei mai mari de 10 mm atat pe directie transversala cat si pe directie longitudinala. consta in asternerea unui strat asfaltic de egalizare. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2. Asternerea geogrilelor Pe suprafata pe care urmeaza sa se astearna geogrilele.03 Lot 2 . care se aplica in special in cazul suprafetelor asfaltice pe care degradarile sunt raspandite. Se va asterne apoi stratul urmator de binder asfaltic. vor fi corectate prin aplicarea unui amestec realizat din bitum si nisip fin. sau stratul de baza. Nu va fi permisa circulatia nici unui tip de vehicule direct pe suprafata geogrilelor. Pregatirea suprafetei Suprafata drumului nu trebuie sa prezinte crapaturi sau neregularitati. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 4 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 1. Latimea de aplicare este conform proiectului. constatate in urma masuratorilor efectuate cu un dreptar standard cu lungimea de 3 m.2 58 . Asternerea geogrilelor se va face conform agrementului tehnic pentru fiecare tip de material geosintetic. cu interzicerea totala a circulatiei directa pe materialul geosintetic. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA NR. se va pulveriza un strat de bitum pur. Suprafata suport astfel obtinuta va trebui sa fie perfect curata. Acest lucru se realizeaza prin indepartarea materialelor straine. ca si crapaturile cu o latime mai mare de 6 mm.

Inginerul poate solicita efectuarea unor incercari suplimentare realizate intr-un laborator specializat. Costul aferent acestor incercari va fi suportat de Antreprenor. APROBAREA MATERIALULUI UTILIZAT Antreprenorul va aduce la cunostinta Inginerului intentia sa de a utiliza un anumit tip de geogrile.OPCP RO 2005/017–553. 3%. In cazul in care crede de cuviinta. foarte din timp.A. Antreprenorul va supune aprobarii Inginerului rezultatele probelor efectuate pe materialul respectiv precum si caracteristicile tehnice ale materialului propus si va solicita de la Inginer aprobarea in scris a materialului. In acest scop.5 mm. a propunerilor sale privind materialul utilizat.2 59 . Alungirea maxima a materialului la 60% din efortul de rupere va fi max. 4. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Grosimea materialului nu va depasi 3. Antreprenorul raspunde de inaintarea. aprobat de Inginer. Valea lui Mihai şi Carei 3.03 Lot 2 . astfel incat sa nu apara intarzieri in legatura cu turnarea suprafetei imbracamintii rutiere. CARACTERISTICILE MATERIALULUI Materialul din care se executa geogrilele va fi rezistent la temperaturi de peste 180oC. Rezistenta la tractiune va fi de 30 KN/m + 1%. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. inainte de procurarea si aducerea acestuia pe amplasament.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. masurata atat pe directie longitudinala cat si pe directie transversala.

In asternerea stratului urmator de binder asfaltic sau mai fi nevoie de nici un alt strat protector. aceasta va fi indepartata prin periere. Suprafata suport astfel obtinuta va trebui sa fie perfect curata in urma indepartarii materialelor straine. se va asterne reducand numarul de accelerari si franari ca si numarul operatiilor de schimbare a directiei de deplasare a utilajelor care actioneaza direct pe suprafata neprotejata de material geotextil. Materialul geotextil va trebui saturat cu bitum. sau crapaturile mai largi de 6 mm. materialul geotextil fiind asezat cu fata in jos. Asternerea materialului geotextil combinat Pe suprafata suport obtinuta asa cum s-a mentionat. Tratamentul se aplica succesiv. Suprafata drumului nu trebuie sa prezinte crapaturi sau neregularizati.30 m. constatate in urma masuratorii acestora cu un dreptar standard 3 m lungime.2 60 . 2.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF. care trebuie sa aiba o grosime minima de 20 mm si care va fi turnat inainte de aplicarea materialului geotextil combinat.8-1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. METODE DE ASTERNERE 2. se va pulveriza un strat de bitum pur.04. Temperatura maxima de asternere va fi de 150oC. Stratul de asfalt de deasupra nu trebuie sa acopere in intregime materialul geotextil pentru a DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. care se aplica in special in cazul suprafetelor mai degradate. iar daca apare o cantitate de bitum in exces.20 m.03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei ANEXA NR. pe cate o fasie cu o latime de 0. DATE GENERALE Inainte de asternerea materialului geotextil masuri speciale de pregatire a suprafetei suport.A. Numai utilajele prevazute cu pneuri vor neprotejata a materialului geotextil combinat.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. consta in asternerea unui strat de asfalt de egalizare.1.2. incalzit la o temperatura de 150oC (sau o emulsie bituminoasa) cu concentratia de 0. fara a 2. Denivelarile longitudinale sau transversale mai mari de 10 mm. sau in cazul in care aceasta metoda este indicata in proiect. cum ar fi particulele de praf sau altele. combinat vor trebui luate fi admise pe suprafata consecinta. Stratul urmator de binder asfaltic. este permisa a stratului de baza. sau stratul de baza. 5 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 1. vor fi corectate prin aplicarea unui amestec realizat din bitum si nisip fin sau a altor materiale corespunzatoare. Pregatirea suprafetei Vor trebui luate masuri ca marginile drumului existent sa fie drepte si paralele cu axul drumului.2 l/m2.OPCP RO 2005/017–553. Suprapunerea straturilor succesive de material geotextil se va realiza pe minimum 0. O alta metoda. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

permite derularea in continuare a sulurilor de material si pentru a asigura suprafata minima de suprapunere a straturilor de material. 3. CARACTERISTICILE MATERIALELOR Geogrilele sau materialul geotextil vor fi realizate din polipropilena 100%. In cazul geogrilelor, trebuie indeplinite urmatoarele caracteristici tehnice: (i) Rezistenta maxima la tractiune a geogrilei pe directie longitudinala si transversala va fi de minimum 30 KN/m (ii) Greutatea minima pe unitate de suprafata va fi de 0,400 kg/m2

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

61

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

(iii) (iv)

Alungirea maxima la curgere a materialului va fi de 11% Ochiurile de material vor fi dreptunghiulare si vor avea aceeasi grosime ca si materialul pe ambele directii (grosime nominala de 3,5 mm). In cazul materialului geotextil, trebuie indeplinite urmatoarele caracteristici tehnice: (i) Materialul realizat din polipropilena va avea o structura netesuta si perforata (ii) Greutatea minima pe unitate de suprafata va fi de 0,140 kg/m2 iar greutatea maxima de 0,160 kg/m2 (iii) Rezistenta la rupere va fi de minimum 7 KN/m. 4. APROBAREA MATERIALULUI UTILIZAT Antreprenorul va aduce la cunostinta Inginerului intentia sa de a utiliza un anumit tip de geogrile si va supune aprobarii Inginerului rezultatele incercarilor si caracteristicile tehnice ale materialului propus, solicitand aprobarea in scris a Inginerului inainte de procurarea materialului respectiv, in vederea utilizarii acestuia pe amplasament. Inginerul poate solicita in cazul in care crede ca este necesar, efectuarea unor incercari suplimentare in laboratoare specializate, aprobate de Inginer. Costul aferent acestor incercari suplimentare va fi suportat de Antreprenor. Antreprenorul raspunde de inaintarea la timp a propunerilor sale, astfel incat sa nu apara intarzieri in legatura cu operatiile de turnare a suprafetei imbracamintii rutiere.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

62

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

8. DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA
CUPRINS
I. G E N E R A L I T A T I I. 1. DOMENIU DE APLICARE I. 2. PREVEDERI GENERALE II. MATERIALE FOLOSITE II. 1. PAMANT VEGETAL II. 2. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. 5. APA DE COMPACTARE II. 6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II. 7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III. 1. PICHETAJUL LUCRARILOR III. 2. LUCRARI PREGATITOARE III. 3. MISCAREA PAMANTULUI III. 4. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III. 5. EXECUTIA DEBLEURILOR III. 6. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. 7. EXECUTIA RAMBLEURILOR III. 8. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III. 9. FINISAREA PLATFORMEI III.10. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III.11. DRENAREA APELOR SUBTERANE III.12. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III.13. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV. 1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV. 2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR IV. 3. RECEPTIA FINALA V. MASURARE V. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA I. G E N E R A L I T A T I I. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. 2. PREVEDERI GENERALE II. CONDITII TEHNICE II. 1. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III. MATERIALE FOLOSITE III. 1. PAMaNTURI III. 2. VAR III. 3. ZGURA GRANULATA III. 4. CIMENT III. 5. APA III. 6. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 11 12 13 13 13
1

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 15 IV. 1. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. 2. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. 3. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV. 4. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV. 5. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV. 6. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV. 7. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. 8. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV. 9. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V. RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. 1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. 2. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. 3. RECEPTIA FINALA 24 VI. MASURARE 25 VI. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA - STRATURI DE FORMA 26 I. G E N E R A L I T A T I 8 I. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 2. PREVEDERI GENERALE 8 II. 1. AGREGATE NATURALE 9 II. 2. APA 12 II. 3. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III. 1. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III. 2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. 1. MASURI PRELIMINARE 14 IV. 2. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV. 3. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV. 4. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 V. 1. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V.2. CONDITII DE COMPACTARE 18 V. 3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 VI. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. 1. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 2

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

VI. 2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 VI. 3. RECEPTIA FINALA 19 VII. MASURARE 20 VII. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA - FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I. G E N E R A L I T A T I 8 I.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I.2. PREVEDERI GENERALE 8 II. 1. AGREGATE NATURALE 9 II. 2. APA 13 II. 3. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. 1. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. 2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. 1. MASURI PRELIMINARE 16 IV. 2. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. 3. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. 4. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V. 1. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. 2. CONDITII DE COMPACTARE 20 V. 3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI. 1. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI. 2. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI. 3. RECEPTIA FINALA 21 VII. MASURARE 21 VII. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA - FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I. G E N E R A L I T A T I 8 I. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II. NATURA, CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II. 1. AGREGATE 9 II. 2. FILER 11 II. 3. LIANTI 11 II. 4. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 III. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR 14 III. 1. COMPOZITIA MIXTURILOR 14 III. 2. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE 15 III. 3. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE 15 III. 4. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT 16
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 3

LIANTI II. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. 2. 5. 3. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. 4.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. EXECUTATE LA CALD I. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. 8. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. 2. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. FIBRE II. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III.A. COMPACTAREA IV. COMPACTAREA IV. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. 4. G E N E R A L I T A T I I. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI. 1. 1. ADITIVI II. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 7. 1. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI. ASTERNEREA IV.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. 1. 5. 5. 5. 2. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI IV. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. 1. 1. LUCRARI PREGATITOARE IV. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. FILER II. 2.03 Lot 2 . 6. RECEPTIA LUCRARILOR VI.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 6. MASURARE VII. MEF. 5. 4. ASTERNEREA IV. 6. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. 1. 3. 6. 2. 4. 2. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. Valea lui Mihai şi Carei III. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. PUNEREA IN OPERA IV. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV.2 17 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 35 37 38 39 43 4 . AGREGATE II. 2. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III. 3. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. COMPOZITIA MIXTURILOR III.04. 3. 3. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . NATURA. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. CONTROLUL FABRICATIEI IV. RECEPTIA FINALA VII. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 6.1. STATIA DE ASFALT III.OPCP RO 2005/017–553.

PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. 1. 4. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III. BORDURI DE TROTUARE . BORDURI DE TROTUARE . RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI. GENERALITATI 8 I. PICHETAREA LUCRARILOR 29 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 1. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. SANTURI SI CASIURI 24 VI. MASURARE 47 VII.BORDURI DE REFUGII 24 VI. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. GEOTEXTIL 19 V. RECEPTIA FINALA 46 VII.03 Lot 2 . RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. 1. MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. 1. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A. Valea lui Mihai şi Carei V. 2. 1. OTEL BETON 15 III. EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE. 1.04. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. 2.PREFABRICATE PENTRU RIGOLE. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 VIII. 3. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III. 2. 2.2 5 . TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI. 3.OPCP RO 2005/017–553. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. APA 15 II. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I. CIMENTURI 9 II. PREVEDERI GENERALE 8 II. 2. 3. 1. 2. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 43 V. 1. 3. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25 VII. AGREGATE 11 II. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 1. 1. MEF. 2.

1. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. 5. EXECUTAREA CANALELOR. MEF. CANALIZAREA 50 XVI. 1. COFRAJE 34 XI. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII. PREPARAREA BETONULUI 36 XII. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. 6. 1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. OTEL DE ARMATURA 35 XI. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII.03 Lot 2 .COMPOZITIA BETOANELOR 32 X. 2. RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. 3. 4.04. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV. 7. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. 1. BETOANE 36 XII. 1. 3. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV.2 6 . DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. Valea lui Mihai şi Carei VIII. 2. EXECUTIA SAPATURILOR 29 IX. RECEPTIA PE FAZE 55 XIX. COFRAJE 34 X. 1. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV. RECEPTIA FINALA 56 XX. 2. 1. GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII. 2. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 1. 2. RECEPTIA PRELIMINARA 56 XIX. 4. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV. AMENAJAREA SANTURILOR. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV. 1. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. 2. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV. 1. 3. 2. 4.A. 3.OPCP RO 2005/017–553. MASURARE 57 XX. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. 4. 1. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 57 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. 3. RECEPTIA LUCRARILOR 55 XIX. 1. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV.

PLANTAREA STALPILOR III. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. MASURARE VII. CONTROLUL DE CALITATE VII. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III.03 Lot 2 . ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 58 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MASURARE III. 1.2 7 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I. GENERALITATI I.A. MEF. 2. 1. G E N E R A L I T A T I II. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. APLICAREA MARCAJELOR VI.OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S.

. 2.04.OPCP RO 2005/017–553.canale de evacuare. .podurile si podetele. . GENERALITATI I. 1.rigole de acostament.rigole la marginea platformei. In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini Inginerul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor necesare ce se impun.casiuri.lucrari de canalizare. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei I. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. In prevederile prezentului caiet de sarcini nu se cuprind: .drenuri si dispozitive de colectarea si evacuarea apelor din corpul drumului. PREVEDERI GENERALE Antreprenorul va asigura masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. . I. . . efectuarea tuturor incercarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.A.rigole la bordura trotuarului. .Louis Berger SAS – PROINTEC S.santuri la marginea platformei.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF. . OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini se aplica la realizarea dispozitivelor de scurgere si evacuarea apelor de suprafata si anume: . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.lucrarile de amenajare si corectare a torentilor. .2 8 .puturi absorbante.santuri de garda. . El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite la realizarea acestor dispozitive si controlul calitatii materialelor si a lucrarilor executate conform prevederilor proiectelor de executie. prin laboratorul propriu sau prin laboratoare autorizate si aprobate de catre Inginer.lucrarile de canalizare pentru ape uzate si de suprafata.03 Lot 2 . Antreprenorul va asigura. .

ciment Portland P 40 conform SR EN 197-1 . MEF.ciment utilizat in locul celui indicat I . La prepararea betoanelor si a mortarelor se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de ciment care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate: . MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE II.03 Lot 2 . 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.5 m Elemente sau constructii masive avand grosimea egala sau mai mare de 1.OPCP RO 2005/017–553. crt.C 25/30 C 12/15 C 16/20 .ciment Portland cu adaos Pa 35 conform SR EN 197-1 .ciment hidrotehnic Hz 35 conform SR 3011. Tabel 1 Nr.2 . 2. 1 CONDITIILE DE EXECUTIE SAU CARACTERISTICILE ELEMENTELOR Elemente sau constructii cu gropi mai mici de 1. 1. Valea lui Mihai şi Carei II. Domeniul de aplicare a acestor tipuri de ciment la lucrarile expuse la inghet-dezghet in stare saturata cu apa cum este cazul dispozitivelor pentru scurgerea apelor de suprafata este aratat in tabelul 1 pentru betoane si in tabelul 2 pentru mortare de ciment.ciment indicat a se utiliza U .C 25/30 C 28/35 ≥ C 32/40 TIPUL DE BETON oricare oricare oricare oricare armat armat TIPUL DE CIMENT P40 I U I U U U Pa35 R R R U I I M30 U I U I I I Hz35 I I U R I I 2 3 NOTA: R . CIMENTURI Cimenturile pentru mortare si betoane vor fi conform prescriptiilor standardelor in vigoare in Romania.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.5 m Elemente sau constructii din betoane superioare CLASA BETONULUI C 12/15 C 16/20 . Tipul de mortar Mortar de zidarie sau tencuiala de marca 50 Idem de marca 100 Mortare de completarea rosturilor dintre elementele prefabricate Tipul de ciment utilizabil in lipsa celui indicat a se utiliza indicat F 25 M 30 Pa 35 M 30 Pa 35 M 30 9 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.ciment a carui utilizare nu este recomandabila din considerente tehnice sau economice Tabel 2 Nr.Louis Berger SAS – PROINTEC S.ciment metalurgic M 30 conform SR EN 197-1 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A. 1.04.

Louis Berger SAS – PROINTEC S. Pentru lucrari in contact cu ape naturale agresive sau in contact cu ape marine se vor utiliza cimenturi adaptate acestor medii a caror clasa minimala va fi precizata prin caietul de sarcini speciale in functie de lucrare.04.A. MEF. Valea lui Mihai şi Carei Cimenturile folosite trebuie sa satisfaca conditiile aratate in tabelul 3.2 10 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.03 Lot 2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553.

se interzice folosirea agregatelor provenite din roci alterate.la 7 zile . AGREGATE Pentru prepararea mortarelor si a betoanelor de ciment se folosesc: . nealterabile la aer.la 2 zile .03 Lot 2 . N/mmp . cimentul va fi ferit de umezeala si impurificari cu corpuri straine.piatra sparta 8-25 sau 8-40 mm. 3-7 sau 0-7 . 2.2 11 . Valea lui Mihai şi Carei Tabel 3 CARACTERISTICI Inceputul prizei Sfarsitul prizei Constante de volume pe turte Rezistent la intindere din incovoiere minim N/mmp . MEF. In timpul transportului de la fabrica la santier (sau depozit intermediar).0 5.la 7 zile .balast pentru betoane 0-31 sau 0-71 mm sau . manipularii si depozitarii pe santier.agregate concasate . Evacuarea lui se va face pe cheltuiala Antreprenorului. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S. apa sau inghet. 3-8 sau 0-8 . Controlul calitatii cimentului de catre Executant se face in conformitate cu prevederile tabelului 23. vor fi declasate si utilizate corespunzator.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.agregate naturale .0 5.04.A.0 Marimea volumului 10 35 < 10 mm 15 30 20 35 4. II. Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea existentei certificatului de calitate.OPCP RO 2005/017–553.la 28 zile CONDITII DE ADMISIBILITATE P 40 Pa 35 M 30 Hz 35 1h 1h 1h 1 h 30' < 10 h < 10 h < 10 h < 10 h 30' Sa nu prezinte incovoieri sau crapaturi 3.nisip de concasaj 0-3. Cimentul care se constata ca s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat la prepararea betoanelor sau a mortarelor. Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise marcii respective. Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 45 zile de la data livrarii de catre producator. livrare si control ale cimentului trebuie sa corespunda prevederilor standardelor respective. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile.5 17 40 Conditiile tehnice de receptie.la 28 zile Constante de volum Le Chatelier Rezistente la compresiune min. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.nisip natural 0-3.la 2 zile . Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat dupa verificarea starii de conservare a rezistentelor mecanice la 2 (7) zile.

Carbune.A. %. min. Din punct de vedere al continutului de impuritati agregatele trebuie sa respecte prevederile din tabelul 5. se va proceda la separarea acestuia in nisip si pietris verificandu-se incadrarea in conditiile tehnice din tabel.in stare saturata. Humus (culoarea solutiei de hidroxid de sodiu) Argila in bucati.in stare uscata. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.66 0.33 OBSERVATII Agregatele care nu indeplinesc aceste conditii vor putea fi folosite numai dupa o incercare prealabila a betonului. Nisipul de mare se va putea folosi numai pe baza de prescriptii speciale.200 2 2 40 45 55 60 15 12 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. max. Nisipul trebuie sa fie aspru la pipait. uleiuri Pelicula de argila sau alt material aderent pe granulele agregatelor Mica. max. Valea lui Mihai şi Carei Agregatele trebuie sa fie inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra cimentului folosit la prepararea betonului sau mortarului. Tabel 4 CARACTERISTICI Forma granulelor b/a c/a CONDITIILE MINIME DE ADMISIBILITATE 0.5 Nu se admit Observatii: In cazul balastului pentru betoane. Tabel 5 Denumirea impuritatii Corpuri straine . .04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. % max. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor conditiile de admisibilitate indicate in tabelul 6. % max.piatra sparta. max. %. .nisip.03 Lot 2 . pacura. . Din punct de vedere al formei geometrice. % max.25 0.5 galbena 1% 2% Nu se admit Nu se admit galbena 0.pietris.OPCP RO 2005/017–553. Parti levigabile. %. max Porozitate aparenta pentru pietris sau piatra sparta max Volum de goluri in stare afanata pentru: .2 sa indeplineasca Tabel 6 Conditii de admisibilitate 1. max. Caracteristici fizico-mecanice Densitate aparenta. Densitate in gramada in stare afanata si uscata kg/mc. min. Rezistenta la strivire % . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF. Porozitate totala pentru piatra sparta %. granulele de pietris sau piatra sparta trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 4.Louis Berger SAS – PROINTEC S. min.800 1.resturi animale sau vegetale. kg/mc. % . max. Sulfati sau sulfuri Conditii de admisibilitate Nisip natural sau de Pietris sau piatra concasaj sparta Nu se admit Nu se admit Nu se admit 1% 0.

min. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Rezistenta la inghet-dezghet exprimata prin pierderea procentuala fata de masa initiala.Louis Berger SAS – PROINTEC S.80 90 10 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.03 Lot 2 . Rezistenta la compresiune a rocilor din care provin pe cuburi. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. % max. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Valea lui Mihai şi Carei Coeficientul de inmuiere dupa saturare.OPCP RO 2005/017–553.04.A. 0. sau cilindri in stare saturata N/mmp.2 13 . min.

respectiv raman pe ciururile sau sitele ce delimiteaza sortul nu trebuie sa depaseasca 10%. in % prin sita sau ciurul de: 5 16 20 55 85 30 60 25 25 35 65 55 85 45 80 d max. 3.40 0 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. max. max.15 10 45 90 50 85 100 35 75 20 70 90 100 56 87 7.2 5 30 2 21 Treceri. MEF.5 1 2 3.71 0 .31 0 . Aprovizionarea se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea sunt corespunzatoare. max. max. max. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se face in conformitate cu prevederile tabelului 19.63 min. Tabel 7 Sortul de nisip 0-2 0-3 0-7 min.OPCP RO 2005/017–553.A. min.15 20 50 10 30 Treceri. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. iar continutul in granule care trec. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei Sorturile de agregate trebuie sa fie caracterizate prin granulozitate continua. granulozitatea acestuia trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 8. max. Granulozitatea nisipului este data in tabelul 7. 80 100 80 100 80 100 80 100 Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestor materiale. dimensiunea maxima a granulelor ce raman pe ciurul superior nu trebuie sa depaseasca 1. In cazul balastului pentru betoane.5 d max.2 14 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.04.0 100 100 Tabel 8 Balastul pentru betoane 0 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.03 Lot 2 . min. min. max. 0. min. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate de laborator. min. in % prin sita sau ciurul de: 0. Depozitarea se va face pe platforme amenajate separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de impurificare.

Otelurile vor fi stocate in locuri speciale clasate pe categorii si diametre. Verificarea se va face de catre un laborator de specialitate la inceperea lucrarilor.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.CL/litru max. Controlul calitatii otelului beton se face pe fiecare cantitate si sortiment aprovizionat. Barele nu vor fi in contact cu solul. materii organice. Valea lui Mihai şi Carei II. 3. max.5 3 II. Materii in suspensie gr.5 0.2 15 . Aceste oteluri trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 438/1. In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti. dar in acest din urma caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in tabelul 9 conform STAS 790.5 0.03 Lot 2 . NO3/dm3 max. Cloruri gr. Substante organice gr/litru max.A.04.5 0. Sulfati gr. 4. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. APA Apa utilizata la prepararea betoanelor si mortarelor poate sa provina din reteaua publica sau din alta sursa. SO42 / litru max. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MEF. uleiuri vegetale. Magneziu gr. Tabel 9 Caracteristici chimice si fizice Continutul total de saruri gr/l max. cu materiale sau cu subiecte susceptibile de a antrena umiditatea. Modelele de determinare sunt regelementate prin STAS 790. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. argile. Armaturile fasonate sau fasonate si asamblate vor fi transportate in asa fel incat nici un element sa nu sufere deformatii permanente in timpul transportului sau manipularii. OTEL BETON Armaturile pentru beton armat pe santier sau elementele prefabricate din beton armat realizate pe santier se vor realiza din otel beton cu profil neted OL 37 sau din otel beton cu profil periodic PC 52 conform prevederilor proiectului. etc.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Suprafetele de stocare trebuie sa fie curate. Mg2/dm3 max. Azotati gr.OPCP RO 2005/017–553. La livrare otelul beton va fi insotit de certificatul de calitate emis de producator. Conditii de admisibilitate 4 2 0.

Conditii de admisibilitate neregulata.A. Valea lui Mihai şi Carei III. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. .3 25 Conditii de admisibilitate 80 Forma si dimensiunile pietrei brute folosite la pereuri este aratata in tabelul 11. 12%.. mm: .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII Piatra bruta folosita la pereuri si zidarii trebuie sa provina din roci fara urme vizibile de dezagregare fizica..latime Piatra necorespunzatoare dimensiunilor. Tabel 10 Caracteristici Rezistenta la compresiune pe epruvete in stare uscata.coeficient de gelivitate. mm Dimensiunile bazei.OPCP RO 2005/017–553. % max.09 mm de max..150 15 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04.180 egala sau mai mare ca inaltimea 80.lungime .coeficient de inmuiere pe epruvete % max. Pentru impanarea pereului se va utiliza nisipul natural sortul 3-7 mm sau savura. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. apropiata de un trunchi de piramida sau de o pana 140. MEF. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI III.03 Lot 2 . N/mmp min. chimica sau mecanica.. sa aiba o structura compacta. Caracteristicile mecanice ale pietrei trebuie sa corespunda prevederilor din tabelul 10. Rezistenta la inghet-dezghet: . Tabel 11 Caracteristici Forma Inaltimea. trebuie sa fie omogene in ce priveste culoarea si compozitia mineralogica. NISIP PENTRU PEREURI USCATE Pentru realizarea substratului la pereu se va utiliza nisipul natural sortul 0-7 care trebuie sa aiba continut de fractiuni sub 0.2 16 . la 25 cicluri pe piatra sparta % max. 0. III. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 2.

Valea lui Mihai şi Carei Piatra bruta pentru zidarii va avea forma neregulata.inaltime Piatra necorespunzatoare dimensiunilor % din masa max. cu muchiile de cel putin 15 cm..200 mm. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Pentru zidaria de piatra bruta opus incertum pietrele trebuie sa aiba o fata vazuta destul de mare. III.. Conditii de admisibilitate 80.rezistenta la uzura cu masina Deval min.160 15 Bolovanii folositi la zidarii au dimensiunile in medie cuprinse in limitele 80.2 17 . BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII Bolovani de rau trebuie sa provina din roci nealterate.Louis Berger SAS – PROINTEC S.140 120.OPCP RO 2005/017–553..lungime. MEF.. Pentru zidarie cu rosturi orizontale se va folosi piatra bruta stratificata care are doua fete aproximativ paralele. 60% . 3. Tabel 12 Dimensiuni . 11. fara ca muchia cea mai lunga sa depaseasca mai mult de 1½ dimensiunea celei mai mari.A. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. negelative si omogene ca structura si compozitie. asa cum rezulta din cariera avand dimensiunea minima de cel putin 100 mm si o greutate care sa nu depaseasca 25 kg. Dimensiunile bolovanilor folositi la pereuri trebuie sa varieze in limitele aratate in tabelul 12.03 Lot 2 .rezistentele la sfaramare prin compresiune min. mm ..Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Nu se admit bolovani din roci conglomerate si nici bolovani cu fisuri sau fete de clivaj. Caracteristicile mecanice ale bolovanilor vor trebui sa fie dupa cum urmeaza: . latime a fetei.04. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

Tuburile rigide perforate P. MATERIAL PENTRU FILTRE Ca material drenant se foloseste balastul 0-71 mm care trebuie sa aiba un echivalent de nisip (En) superior lui 40. sa nu contina elemente vegetale.220 24:45 80.intrari si iesiri din caminele drenurilor DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.0 1.080 neperfora t NI 8500-80 IPMP BUZAU TUB PVC 65.dimensiunea ciurului care lasa sa treaca 15% din materialul filtrant d 85 .972 24:45 110.0 5. MEF.rigid 75 3. TUBURI PENTRU DRENURI Pentru colectarea si evacuarea apelor din drenuri se pot folosi: tuburi rigide de policlorura de vinil (P.OPCP RO 2005/017–553.5 0.0 2. IV.A. D 15 > 4 d 85 unde: D 15 . Caracteristicile geotextilului trebuie sa corespunda prevederilor “Normelor tehnice privind utilizarea geotextilelor” aprobat de ICCPDC indicativ NP 075. invelite in geotextil.C.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.I 8500-80 tip Buzau) de 80. Trebuie sa aiba o granulometrie continua pentru a preintampina contaminarea lui de catre terenul natural prin antrenarea acestuia printre granulele corpului drumului. Tuburile neperforate din P. rigid 75 4. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI IV. Ca filtru invers se foloseste geotextil.2 18 . Trebuie sa se supuna regulei filtrelor lui TERZAGHI.V. de 75 mm se folosesc la drenuri forate netubate.V.) STAS 6675/2 tuburi de polietilena (PE) STAS 10617/2 tuburi ondulate riflate perforate Caracteristicile tehnice ale acestor tuburi sunt aratate in tabelul 13.C.5 mm se folosesc la drenuri sapate si la drenuri forate tubate.V.7 170 0.C.0 6.3 5-12 2.325 24:45 - Tuburile riflate din P. sau P.0 0.C.3 5-12 0.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Tabel 13 DIMENSIUNI Diametrul exterior mm Grosimea nominala mm Lungimea ml Greutatea kg/ml Suprafata activa cmp/ml STAS 6675/2-86 TUB P. (N.610 neperfora t STAS 10617/2-84 TUB P.6 6. detritusuri.dimensiunea ciururilor care lasa sa treaca 85% din materialele filtrelor Pietris ciuruit 8/25 (8/31) mm conform SR 662 asezat in zona tubului perforat al drenului de adancime.E. Balastul trebuie sa fie curat. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.04.V.3 6. de 110 mm se folosesc la: .6 140 0. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.V. sau P.120 24-45 110. 1.E.03 Lot 2 .C.E. humus. Valea lui Mihai şi Carei IV. 2.

IV. pentru imbinari umede sau uscate.0 mm sau 1.la cap de aerisire .la cap de dren . fara talpa D=200 mm si lungime de 1. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU Pentru canalizarea cu scurgere libera se vor folosi tuburi prefabricate din beton simplu cu sectiune circulara cu cep si buza sau cu mufa. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04.A. Pentru realizarea capetelor de aerisire la drenuri se folosesc tuburi perforate din beton cu sectiuni circulare cu cep si buza. V. GEOTEXTIL Caracteristicile geotextilului trebuie sa corespunda prevederilor “Normele tehnice privind utilizarea geotextilelor” aprobate de ICCPDC indicativ NP 075. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Se va accepta materialul care prezinta defecte de cel mult 10% din suprafata.0 mm trebuie sa fie intr-un numar care sa realizeze o suprafata activa (de intrare a apei in tuburi) de 24-45 cmp pe ml de tub.0 x 5. MATERIALE PENTRU CANALIZARI V. Se recomanda utilizarea geocompozitului de tip Geotex.OPCP RO 2005/017–553. 3.tabel 15. Valea lui Mihai şi Carei .5 x 8. Zonele cu defecte se vor inlatura la punerea in opera. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. cu talpa sau fara talpa.00 m conform STAS 816 . Fantele de la tuburi perforate cu dimensiunile 1.intre chesoane pentru evacuarea apelor.03 Lot 2 .2 19 . de diverse diametre conform STAS 816 aratate in tabelele 14 si 15. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. cu talpa sau fara talpa se va face in functie de prevederile proiectului de executie si ale caietului de sarcini speciale (tabelele 14 si 15). Folosirea tipului de tub cu cep si buza sau cu mufa. 1.

Lungimea peretilor Abatere a suprafetei frontale pe axe Nominal limita 300 +4 4 1000 45 400 +4 4 2500 50 500 +5 5 58 - Tabel 15 Tuburi circulare fara talpa cu cepsi buza Diametru D Abatere la perpendic.A. Valea lui Mihai şi Carei Tabel 14 Tuburi circulare fara talpã cu mufa pentru imbinari umede si uscate Diametru D Grosimea Abatere la perpendic. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF.03 Lot 2 . a suprafetei frontale Lungimea Abatere Nominal pe axe limitã 200 +3 3 300 +4 4 400 +4 4 1000 500 +5 5 Grosimea peresilor 26 36 42 50 Diametru D Abatere Nominal limitã 200 +3 300 +4 400 +4 500 +5 600 +6 Tuburi circulare cu talpa cu cepsi buza Abatere la perpendic. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Lungimea peretilor Abatere a suprafetei frontale pe axe Nominal limitã 200 +3 3 1000 26 300 +4 4 1250 36 400 +4 4 1500 42 500 +5 5 2000 50 600 +6 6 2500 58 Tuburi circulare cu talpa cu mufa pentru imbinari umede si uscate Diametru D Grosimea Abatere la perpendic.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04.2 20 . Lungimea a suprafesei frontale pe axe 3 4 4 1000 5 6 26 36 42 50 58 160 240 320 400 450 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

Pe suprafata exterioara se admit mici fisuri de contractie.A.20 Fig. 120 160 CMC/DM2 SUPRAFATA DE INCERCARE 1.7 21 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Tabel 17 SPECIFICATIA TUBULUI Tubul la partea superioara Tubul de la partea superioara Tubul racord DIAMETRUL 1000 1000 800 1000 LUNGIMEA 1000 1000 500 GROSIMEA 140 120 120 STAS 816-80 Fig.23 Fig.9 1. Suprafata interioara trebuie sa fie neteda si sa nu aiba defecte. Tabel 16 SPECIFICATIA TUBULUI Tubul interior la care se racordeaza canalul Tubul superior Tubul racord Cot cu mufa DIAMETRUL INTERIOR 500 500 200 200 LUNGIMEA 1085 700 900 1000 315 GROSIMEA 60 60 26 26 STAS 816-80 Fig.OPCP RO 2005/017–553. Tuburile trebuie sa fie impermeabile indeplinind conditiile prevazute in tabelul 18 privind valoarea medie a pierderilor de apa determinata sub presiune.22 Fig. astfel ca la lovirea cu un ciocan de max.03 Lot 2 . respectiv 3272.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Pentru caminele de vizitare se vor folosi tuburi prefabricate cu diametrul de 1000 si 800 mm conform STAS 816 precizate in tabelul 17. distribuite neegal. daca nu au influenta asupra calitatii. conform precizarilor din caietul de sarcini speciale. Rezultatele individuale nu trebuie sa difere de medii cu mai mult de 30%.21 Fig.19 Fig. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Tabel 18 DIAMETRUL NOMINAL D MM 200 300 PIERDEREA DE APA LA PRESIUNEA DE 5 M (H2O) CMC/M LUNGIME (LA TUBURI INTREGI) MAX. MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. nedogit. 200 g sa se obtina un sunet clar. Tuburile si piesele de canalizare trebuie sa aiba suprafata interioara cu aspect de beton nesclivisit. Pentru caminele de vizitare si gurile de scurgere se vor folosi capace carosabile sau necarosabile si gratare de scurgere din tipurile prevazute in STAS 2308. Valea lui Mihai şi Carei Pentru amenajarea gurilor de scurgere se vor folosi tuburi circulare conform STAS 816 cu diametrul de 500 mm si 250 mm specificate in tabelul 16.12-14 Toate dimensiunile sunt in mm.2 .24 Toate dimensiunile sunt in mm.

OPCP RO 2005/017–553.5 1.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.5 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S.6 1.2 22 . MEF.A. Valea lui Mihai şi Carei 400 500 600 210 270 300 1.03 Lot 2 .

Depozitarea se face si pe verticala.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. manipularea tuburilor agatate prin trecerea cablului longitudinal prin tub sau cu carlige la capetele tubului. va fi de maximum 6%. incercate conform prevederilor STAS 816 trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 19. In cazul cand prefabricarea tuburilor se va face pe santier se va folosi cimentul cu marca minimum 30. Tuburile se vor transporta dupa 28 zile de la data cand au fost fabricate. Depozitarea tuburilor se face orizontal cu intercalarea capatului cu mufa (in cazul tuburilor cu mufa). agregatele vor trebui sa indeplineasca conditiile prevazute in STAS 1667. suportii trebuind sa se gaseasca pe aceeasi verticala.A. Tuburile cu diametrul 500 mm se pot transporta si in pozitia verticala. MEF. ferindu-le de lovituri si socuri. Se pot folosi la transport si alte dispozitive precum si alte materiale care sa asigure tuburile impotriva deteriorarii. Se interzice cu desavarsire: descarcarea tuburilor prin cadere libera. cu conditia asigurarii planeitatii terenului de depozitare. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. La transport tuburile se aseaza pe suporti din lemn.2 23 . iar betonul trebuie sa aiba cel putin clasa BC20. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. iar in cazul cand au fost supuse la tratamente speciale de intarire.03 Lot 2 . avand o vechime de 28 zile. direct tub pe tub sau prin intermediul unor reazeme de lemn. Rezistenta la compresiune pe generatoare pe tuburi de proba. N/M Manipularea si depozitarea tuburilor se va face cu atentie. in cazul ambalarii pe mai multe randuri. Fiecare lot de livrare va fi insotit de documentul de certificare a calitatii. Tabel 19 DIAMETRE NOMINALE D MM 200 300 400 500 600 INCARCAREA MINIMA 27000 30000 32000 35000 38000 P. ciocnirea tuburilor intre ele sau de alte obiecte. la termenele cand se realizeaza rezistentele betonului la 28 zile.04. Valea lui Mihai şi Carei Absorbtia totala de apa determinata pe cioburi de tub conform STAS 816.

330 750. Rezistenta la inghet-dezghet CONDITII DE ADMISIBILITATE 40 30 1.OPCP RO 2005/017–553.BORDURI DE REFUGII Bordurile de refugii si bordurile de trotuar vor fi realizate din beton conform prevederilor din STAS 1139 a caror dimensiuni trebuie sa corespunda datelor din tabelul 20. Valea lui Mihai şi Carei VI. BORDURI DE TROTUARE . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Stirbituri. Tabel 22 DENUMIREA DEFECTULUI Sageata fetelor vazute.04.2 24 .PREFABRICATE PENTRU RIGOLE. Nu se admit DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 750 si 500 mm Kgf/cmp Rezistenta la uzura mm max. MEF. Caracteristicile mecanice pe care trebuie sa le indeplineasca bordurile sunt aratate in tabelul 21.3 la 20 cicluri inghet-dezghet fara sa apara fisuri sau stirbituri Defectele admisibile pentru borduri sunt cele indicate in tabelul 22. Tabel 21 CARACTERISTICI MECANICE Rezistenta la rupere medie la incovoiere pentru tipurile A si B kgf/cmp Rezistenta la rupere la incovoiere a unei singure epruvete de proba pentru lungimile de 1000. SANTURI SI CASIURI VI.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. % max. BORDURI DE TROTUARE . 2 mm.500 600 400 Observatii Utilizat la trotuare Utilizate la drenarile spatiilor verzi incadramente laterale. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. etc. 1. 3 mm si adancime de max. 0/00 max.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Deformari pe fetele vazute mai mari de 2 mm Devieri de la unghiul de 90. Crapaturi CONDITII DE ADMISIBILITATE 3 Nu se admit 3 Nu se admit in muchiile rotunjite.03 Lot 2 . Utilizate la intrari Carosabile Toate dimensiunile sunt in mm. mm max. Tabel 20 Tipul A B I P Marimea A2 B3 I P Latimea 6°+/-2 200 100 300 600 Inaltimea 4+/-5 300 170 300 300 Lungimea 1+/-5 1000. la celelalte se admit la 25% din proba cu lungime de max.A.

ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. fie din beton turnat pe loc a caror caracteristici trebuie precizate in caietul de sarcini speciale. santurilor si casiurilor de taluz din elemente prefabricate se vor folosi elementele prevazute in proiectul de executie care pot fi cele indicate in STAS 10796/2 sau alte tipuri.Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ La amenajarea rigolelor.04. Elementele prefabricate vor fi realizate pe santier din beton clasa BC15 respectand intocmai elementele geometrice date in detaliile de executie si conditiile impuse in caietul de sarcini speciale.A. Valea lui Mihai şi Carei VI. amenajarea santurilor poate fi facuta fie cu elemente prefabricate din beton de un tip agreat de Inginer. In lipsa unor detalii ale proiectului de executie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 2.2 25 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. completate eventual de cele ale caietului de sarcini speciale nu va fi admisa.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Natura lor si frecventa cu care sunt efectuate sunt aratate in tabelul 23 completat cu dispozitiile din caietul de sarcini speciale. Rezultatul acestor incercari va trebui sa fie conform specificatiilor prevazute in prezentul caiet de sarcini. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR Materialele propuse de Antreprenor sunt supuse incercarilor preliminare de informare si incercarilor de reteta definitiva conform clauzelor tehnice comune a tuturor lucrarilor rutiere. Incercarile preliminare de informare sunt executate pe esantioane de materiale provenind din fiecare balastiera. eventual completat prin dispozitiile din caietul de sarcini speciale.03 Lot 2 . MEF.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. 1. Consistenta incercarilor de reteta si frecventa lor sunt stabilite pentru fiecare material in parte in tabelul 23 completat eventual de dispozitiile din caietul de sarcini speciale. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR VII. INCERCARI PRELIMINARE SI INAINTE DE UTILIZARE A MATERIALELOR Tabel 23 Material ul Incercari sau caracteristici care se verifica Examinarea datelor din certificatul de calitate Constante de volum Timpul de priza Ciment Rezistente mecanice la 2(7) zile Rezistente mecanice la 28 zile Starea de conservare numai daca s-a depasit termenul de depozitare sau au intarziat factorii de alterare Examinarea datelor din certificatul de calitate Parte levigabila Humus Metode conform SR 196/3 SR 196/3 Frecventa incercarilor Incercarea de Incercarea inainte informare de utilizare La fiecare lot O determinate la fiecare lot aprovizionat nu mai putin de 100 t pe o proba medie O proba la 100 t sau la fiecare siloz la care s-a depozitat lotul aprovizionat La fiecare lot aprovizionat La schimbarea sursei - SR EN 196-1 - SR EN 196/3 Doua determinari pe siloz sus si jos O determinare pe lot de 100 mc 26 Agregate SR 667 STAS 4606 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 . Valea lui Mihai şi Carei VII. cariera sau uzina propusa de Antreprenor. Nici o alta toleranta decat cele care sunt precizate in prezentul caiet de sarcini. Materialele care nu vor corespunde conditiilor impuse vor fi refuzate si puse in depozit in afara santierului prin grija Inginerului.A.

03 Lot 2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. argila aderenta. mica Granulozitatea sorturilor Echivalentul de nisip Rezistenta la uzura cu masina tip Los Angeles STAS 4606 O proba la maxim 500 mc pentru fiecare sort si sursa O determinare pentru fiecare sursa O determinare la maxim 500 mc pentru fiecare sort si sursa O determinate pe lot de 100 mc O determinare pe lot de 100 mc O determinare pe lot de 50 mc - SR EN 933/1 STAS 730 STAS 730 Material ul Piatra bruta pentru pereuri si zidarii de piatra Bolovani pentru pereuri si zidarii Incercari sau caracteristici care se verifica Examinarea datelor din certificatul de calitate Rezistenta la compresiune a rocii pe epruvete in stare uscata Rezistenta la inghetdezghet Examinarea abaterilor din certificatul de calitate Rezistenta la sfaramare prin compresiune Rezistenta la uzura cu masina Deval Metode conform SR EN 1926 STAS 6200/15 STAS 730 STAS 730 Tabel 23 (continuare) Frecventa incercarilor Incercarea de Incercarea inainte informare de utilizare La fiecare lot aprovizionat La fiecare lot aprovizionat Pentru apa potabila nu este cazul. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.04. continut de carburanti. Pentru apa care nu provine din reteaua publica de apa potabila o analiza pentru fiecare sursa La fiecare cantitate aprovizionata La fiecare lot aprovizionat O determinare pentru fiecare sursa O proba pentru fiecare sursa O incercare pe lot de 100 mc O incercare pe lot de 100 mc O incercare pe lot de 100 mc O incercare pe lot de 100 mc Ori de cate ori se schimba sursa sau cand apar conditii de poluare Apa Analiza chimica STAS 790 Otel beton Examinarea datelor din certificatul de calitate Examinarea datelor din certificatul de calitate STAS 730 SR EN 933/1 O determinare pe lot de 100 mc O determinare pe lot de 100 mc 27 Material drenant Echivalentul de nisip Granulometrie DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553. MEF.A.Louis Berger SAS – PROINTEC S. argila in bucati. Valea lui Mihai şi Carei Corpuri straine.

Louis Berger SAS – PROINTEC S.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.04.03 Lot 2 .OPCP RO 2005/017–553. MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei Tuburi PVC sau PE pentru drenuri Tuburi din beton pentru canalizar e Examinarea datelor din certificatul de calitate Suprafata activa Examinarea datelor din certificatul de calitate Dimensiuni (diametre si grosimi) ecarturi Examinarea vizuala a suprafetelor interioare Examinarea datelor din certificatul de calitate - STAS 818 La fiecare lot aprovizionat Trei determinari pe fiecare lot aprovizionat La fiecare lot aprovizionat Determinari obligatorii daca cantitatea este mai mare de 100 ml si pentru fiecare sursa La fiecare lot aprovizionat Incercari obligatorii daca cantitatea este mai mare de 500 ml pentru fiecare sursa Idem O serie de determinari pe fiecare lot de 100 ml STAS 818 O incercare pe fiecare lot de 500 mc Idem Borduri de trotuare din beton Dimensiuni STAS 1137 Rezistenta la incovoiere STAS 1137 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A.2 28 .

2 29 . Pamantul rezultat din sapatura va fi evacuat si pus in depozitul aprobat de Inginer la o distanta. care insa nu pot depasi dublul latimii medii a elementelor de sustinere. pantei si a profilului din plansele cu detalii de executie (latimea fundului. Ele vor fi duse pana la cota stabilita de Inginer in timpul executiei lucrarilor. PICHETAREA LUCRARILOR Pichetarea lucrarilor consta in materializarea axei si limitele fundatiilor sau a amprizelor lucrarilor. Daca este cazul de epuismente acestea cad in sarcina Antreprenorului in limitele stabilite prin caietul de sarcini speciale.A. Sapaturile vor fi executate pe cat posibil pe uscat. Proctor Normal. VIII. Valea lui Mihai şi Carei VIII. legate de axul pichetat al drumului precum si de implementarea unor repere de nivelment in imediata apropiere a lucrarilor. Antreprenorul le va executa pentru a evita ebulmentele si a asigura securitatea personalului realizand sustineri joantive sau cu interspatii. Sapaturile pentru santuri si rigole vor fi executate cu respectarea stricta a cotei. 2. in functie de natura terenurilor. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Aceste umpluturi vor fi metodic compactate. grosimea maxima a fiecarui strat elementar nu va depasi dupa tasare 20 cm.04. a cotei si pantei precizate in plansele de executie. daca este nevoie de sprijiniri. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. in functie de natura acestora. Pichetarea se face de catre Antreprenor pe baza planurilor de executie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Sapaturile pentru drenuri si canalizari vor fi executate cu respectarea stricta a latimii transeei. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR VIII. care nu va putea depasi 1 km decat in cazul unor prevederi in acest sens in caietul de prescriptii speciale. Densitatea uscata a rambleului va trebui sa atinga 95% din densitatea optima uscata. In cazul canalizarilor. 1.03 Lot 2 . a inclinarii taluzelor.OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF. inaltimea si inclinarea taluzelor) precum si a amplasamentului acestora fata de axul drumului sau de muchia taluzelor in cazul santurilor de garda. Pamantul pentru umplerea transeelor va fi curatat de pietre a caror dimensiune depaseste 15 centimetri. EXECUTIA SAPATURILOR Sapaturile pentru fundatii vor fi efectuate conform desenelor de executie care vor fi vizate “Bun pentru executie”. pe care le va respecta intocmai si se aproba de catre Inginer consemnanduse in registrul de santier.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

2 30 . Mortarul trebuie sa fie folosit imediat dupa prepararea lui. 1. ca mortare pentru protectii.A. cu o stropitoare. pentru matari. pana cand mortarul devine perfect omogen. s.OPCP RO 2005/017–553. Amestecarea continua. framantat cu mana. amestecul nisip si ciment se face la uscat. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR Clasificarea dupa rezistenta a betoanelor este indicata in tabelul 24 in care sunt indicate rezistentele pe care trebuie sa le ateste aceste betoane precum si consumurile minime de ciment. Pentru anumite folosinte. Valea lui Mihai şi Carei IX.Destinat zidariilor si pereurilor din piatra bruta sau bolovani avand un dozaj de 30 kg ciment la mc de nisip. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR IX. Mortarul este preparat manual. mestecand cu lopata. delegatul clientului poate sa accepte si alte consistente. pe o suprafata plana si orizontala din scanduri sau panouri metalice pana la omogenizare perfecta. sa formeze un bulgare usor umezit ce nu curge intre degete. cantitatea de apa strict necesara. MEF.a. In toate cazurile mortarul trebuie sa fie foarte bine amestecat pentru ca.Louis Berger SAS – PROINTEC S.03 Lot 2 .04. 3. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT Pentru dozarea compozitiei mortarului. 2.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Se adauga atunci. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. rosturilor de zidarii de piatra sau prefabricate umplerii rosturilor tuburilor de canalizare avand un dozaj de 400 kg ciment M30 sau Pa35 la mc de nisip. in mod progresiv. IX. nisipul este masurat in ladite sau in roabe a caror capacitate prezinta un raport simplu cu numarul de saci de liant de folosit. - IX. Mortar M100 .Destinat tencuielilor de ciment sclivisit. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR Mortarele vor avea urmatoarea compozitie si intrebuintare: Mortar M50 . Orice mortar care se va usca sau va incepe sa faca priza trebuie sa fie aruncat si nu va trebui niciodata amestecat cu mortarul proaspat. Tabel 24 CLASA BETONULUI DESTINATIA BETONULUI REZISTENTA CARACTERISTICA RbK N/mmp CANTITATEA MINIMA DE CIMENT mc DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

5 C 4/5 C 6/7.5 10.04. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MEF.5 C 8/10 C 12/15 C 16/20 Beton de umplutura Beton in fundatii masive Beton in fundatii sau elevatii Beton simplu in elevatii si beton slab armat Beton armat Beton armat prefabricat 3.03 Lot 2 .0 15.0 20.5 5 7.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Valea lui Mihai şi Carei C 2.2 31 .OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S.A.8/3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.0 115 150 180 240 300 350 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

. TIPUL DE ELEMENTE DE BETON Fundatii din beton simplu sau slab armat. fie prin comparatii cu compozitii deja folosite. elemente masive Idem sau fundatii de beton armat.dozajul minim de ciment.3% . . In aceste doua cazuri. Tolerantele admisibile asupra compozitiei betonului sunt dupa cum urmeaza: .lucrabilitatea betonului care trebuie asigurat. studiul compozitiei si justificarile necesare.. Daca caietul de sarcini speciale prevede proportiile agregatelor trebuie sa fie determinate in greutate.. 4.rezistentele minime ale betonului ce trebuiesc asigurate.04. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553. Antreprenorul trebuie sa prezinte Inginerului pentru acceptare. crt. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 1. conform tabelului 28.COMPOZITIA BETOANELOR Compozitia betoanelor este definita de proportia in volume a diverselor categorii de agresare uscate. daca Inginerul accepta. Valea lui Mihai şi Carei IX. greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata executat si volumul apei. talpi. cu materiale identice. grinzi pereti Elemente sau monolitizari cu aglomerari de armaturi sau dificultati de compactare cu sectiuni reduse MIJLOC DE TRANSPOR T basculante autoagitato r idem LUCRABILITATE NOTARI L2 L3 L4 TASARE cm 3+/-1 8+/-2 12+/-2 Tabel 26 Clasa betonului C 2. beton armat si beton precomprimat EN 012” luand in considerare: . C 6/7. 2. 1/mc pentru lucrabilitate L3 L4 170 185 200 Limitele domeniului de granulozitate pentru diferitele clase de betoane sunt aratate in tabelul 27. Cantitatile necesare pe fiecare component al betonului vor fi determinate inainte de a incepe prepararea acestuia de catre Antreprenor: fie printr-un studiu de laborator pentru betoane de clasa BC 7.2% DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. conform tabelului 26. La stabilirea compozitiei betonului se va tine seama de prevederile “Codului de Practica pentru executarea lucrarilor din beton.8/3. conform tabelului 24..5.pentru ansamblul de agregate +/. Tabel 25 Nr.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3.. C 20/25 L2 160 170 Apa.5 . MEF.2 32 .pentru fiecare sort de agregat +/.....Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.5 C 8/10 .03 Lot 2 . intr-un termen de minimum 15 zile inainte de data prevazuta pentru inceperea lucrarilor de betonare.A.

Pentru betoane de clasa < C 12/15 22 37 55 76 100 14 27 45 66 95 20 33 47 69 88 12 23 37 59 80 18 32 45 61 70 77 6 13 22 38 50 57 C.0 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.8 23.2% .5 29. Rezistentele minime la incercarile preliminare trebuie sa fie conform prevederilor din tabelul 28.pentru ciment +/. Pentru betoane de clasa < C 6/7. Tabel 27 Agrega t 0-31 0-40 0-70 0-31 0-40 0-70 0-31 0-40 Limite max min max min max min max min max min max min max min max min 02 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 8 1 7 1 6 1 % Treceri in masa prin site sau ciurul de: 1 3 7 16 26 31 A.3 18.5%.2 33 .03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A.6 C 18/22.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.pentru apa totala +/. Pentru betoane de clasa > C 16/20 18 32 50 72 100 10 22 40 62 95 16 28 42 64 86 8 18 32 54 78 40 100 95 84 68 100 95 84 68 100 95 71 100 95 100 95 - Tabel 28 Varsta 7 zile 28 zile C 8/10 11.04.8 32. MEF. Prelevarea de agregate si controlul dozajelor de ciment si apa sunt efectuate de Inginer in momentul betonarii.5 25 42 60 80 100 18 32 50 70 95 28 38 52 74 90 16 28 42 64 82 18 32 45 16 70 77 6 13 22 38 50 57 B. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.5 20.7 18 Rezistenta la compresiune N/mmp C 12/15 C 16/20 15.

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

X. COFRAJE X. 1. COFRAJE Stabilirea solutiei de cofrare si intocmirea detaliilor de executie este sarcina Antreprenorului. Cofrajele proiectate trebuie sa fie capabile sa suporte sarcinile si suprasarcinile fara sa se deformeze. Toate cofrajele trebuie sa fie nivelate in toate punctele cu o toleranta de +/- 1 cm. Latimile sau grosimile intre cofraje ale diferitelor parti ale lucrarii nu trebuie sa prezinte reduceri mai mari de 5 mm. Scandurile sau panourile cu care se realizeaza cofrajele trebuie sa fie imbinate la nivel si alaturate in mod convenabil, ecartul maxim tolerat la rosturi fiind de 2 mm, iar denivelarea maxima admisa in planul unui parament intre doua scanduri alaturate de 3 mm.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

34

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

XI. OTEL DE ARMATURA XI. 1. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII Armaturile sunt fasonate conform prevederilor desenelor de executie si apoi montate in cofraj. Fasonarea in cofraje nu este admisa, decat cu autorizatia Inginerului si aceasta pentru inchiderea cadrelor cu etrieri cu diametrul de cel mult 12 mm. Barele lasate in asteptare intre doua faze de betonare vor fi protejate impotriva oricarei deformatii accidentale. Indoirea si indreptarea barelor lasate in asteptare este interzisa. Verificarea montarii corecte a armaturii trebuie sa fie facuta de Inginer sau de delegatul acestuia inainte de betonare. Inginerul poate ordona tinand seama de importanta lucrarii ca betonarea sa nu aibe loc decat dupa aceasta verificare.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

35

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

XII. BETOANE XII. 1. PREPARAREA BETONULUI Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor constituentilor in malaxorul betonierei. Agregatele vor fi introduse in betoniera in ordinea urmatoare: - agregatele cu cele mai mari dimensiuni; - cimentul; - nisipul; - agregatele cu cele mai mici dimensiuni; - apa. Duratele minimale ale malaxarii corespund urmatoarelor numere de tururi: - malaxor cu axa verticala 10 tururi - malaxor cu axa orizontala 20 tururi - betoniera cu axa orizontala 20 tururi - betoniera cu axa inclinata 30 tururi. Duratele maximale nu trebuie sa depaseasca de 3 ori duratele minimale. La betoanele de clasa C 8/10, cantitatea de apa introdusa in betoniera va fi determinata tinand cont de umiditatea nisipurilor si agregatelor, care va trebui sa fie masurate cel putin o data pe zi. Utilajele de fabricatie trebuie sa permita masurarea agregatelor, liantului si apei in limitele tolerantelor stabilite la art. 22 pct. 22.4. Modul de transport al betonului pe santier va trebui supus aprobarii Inginerului inainte de executie. XII. 2. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI Betoanele curente sunt puse in opera prin batere sau vibrare, conform prescriptiilor caietului de sarcini speciale. Betonul trebuie pus in opera inainte de a incepe priza, Inginerul va fixa un interval maxim de timp pentru punerea in opera a betonului dupa fabricarea acestuia. Betonul care nu va fi pus in opera in intervalul stabilit sau la care se va dovedi ca a inceput priza, va fi indepartat din santier. Betonul trebuie sa fie ferit de segregatii in momentul punerii in opera. Daca in timpul transportului nu a fost amestecat, el poate sa fie amestecat manual la locul de folosire inainte de turnare. Daca este cazul, caietul de sarcini speciale va indica betoanele care trebuie sa fie puse in opera prin vibrare si modul cum trebuie sa fie facuta aceasta operatiune. La reluarea betonarii, suprafata betonului intarit este ciupita daca este cazul si bine curatata. Suprafata este abundent udata astfel ca vechiul beton sa fie saturat inainte de a fi pus in contact cu betonul proaspat.
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 36

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Paramentele necofrate trebuie sa prezinte formele si pozitiile prevazute in desenele de executie. Ele vor fi reglate si finisate in timpul turnarii fara aport de beton dupa inceperea prizei si fara aport de mortar. Orice aport de beton efectuat pentru a obtine corectia geometrica a suprafetei va fi vibrat cu aceleasi mijloace cu care a fost vibrat betonul de dedesupt, daca acesta din urma a fost pus in opera prin vibrare. Prin caietul de sarcini speciale sau in lipsa acestuia, Inginerul, se va stabili tinind seama de situatia lucrarilor, de grosimea lor si natura cimentului folosit, temperaturile sub care turnarea betonului este interzisa sau nu este autorizata decat sub rezerva folosirii mijloacelor si procedeelor care previn degradarile de inghet. Aceste mijloace, fie ca sunt stabilite prin caietul de sarcini speciale, fie ca sunt convenite pe santier cu acordul Inginerului, trebuie sa mentina in toate punctele betonului o temperatura de cel putin +10° timp de 72 de ore. Cand este posibil sa se reia turnarea betonului intrerupta datorita frigului va trebui, in prealabil, sa se demoleze betonul deteriorat si apoi sa se aplice masurile aratate la pct. 20.5. Antreprenorul va trebui sa ia masurile necesare pentru ca temperatura betonului in cursul primelor ore sa nu depaseasca 35°C. Un numar oarecare de precautiuni elementare vor fi luate in acest scop, ca: - temperatura cimentului nu trebuie sa depaseasca 40°C; - utilizarea apei reci; - evitarea incalzirii agregatelor la soare prin acoperire; - protectia betonului proaspat turnat impotriva insolatiei. Daca aceste precautiuni nu permit sa se mentina temperatura betonului sub 35°, Inginerul va intrerupe betonarea. Dupa terminarea prizei, suprafetele de beton se trateaza prin stropire cu apa. Inginerul va stabili durata tratarii pentru fiecare parte a lucrarii in functie de calitatea betonului si conditiile climatice. XII. 3. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR In scopul de a verifica corectitudinea fabricarii betonului, Inginerul poate, in orice moment, sa ordone incercari de control. Pentru controlul rezistentelor la lucrarile cu cantitati importante de betoane, va fi prelevat, pentru fiecare parte din lucrarea in executie, la iesirea din betoniera sau din malaxor si de fiecare data cand Inginerul o va considera necesar, un minim de 12 probe in vederea urmatoarelor incercari: la 7 zile la 28 zile - compresiune 3 3 - intindere 3 3 Daca incercarile la 7 zile conduc la rezistente inferioare rezistentelor corespunzatoare acestei varste Inginerul va trebui sa opreasca lucrarile de betonare, convenindu-se pentru ameliorarea calitatilor materialului sau a conditiilor de fabricatie (sau unele si altele) si de a proceda la o noua incercare de a relua lucrarile de betonare.
DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 37

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Ramane la latitudinea Inginerului de a decide daca, tinand seama de rezultatele obtinute, de destinatia lucrarii si de conditiile sale ca si de toate elementele de apreciere de care dispune, lucrarea astfel executata poate sa fie acceptata, trebuie sa fie modificata sau consolidata. El poate subordona acceptarii sale, lucrarea sau parti de lucrare in cauza, cu o refacere la un cost total care poate sa atinga 20%. Daca rezistentele obtinute la 28 zile sunt considerate neacceptabile, Inginerul va putea sa ordone demolarea lucrarii sau o parte din lucrarea in cauza pe cheltuiala Antreprenorului. Consistenta betoanelor va fi masurata cu conul lui Abrams. Ea va trebui sa se situeze intre 0,8-1,0 din tasarea obtinuta cu betonul de proba corespunzator. In caz contrar cantitatea de apa va fi modificata pentru a reveni la tasarea de referinta. Incercarea va putea fi repetata ori de cate ori Inginerul o va considera necesar. XII. 4. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON Toleranta asupra oricarei dimensiuni masurata intre paramentele opuse sau intre muchii sau intre intersectiile muchiilor este data in functie de aceasta dimensiune in tabelul 29.
Tabel 29
Dimensiuni in m 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 5,00 Tolerante in cm 0,5 0,7 1 2 2 3

Deviere maxima admisa a unui element cu directie apropiata de verticala este data in functie de inaltimea si natura acestui element de tabelul 30.
Tabel 30
Inaltimea in m 1 2 3 5 10 a 1,5 2 2,2 2,6 3,3 Tolerante in cm: b 1,8 2,3 2,7 3,2 4 c 2,3 2,9 3,3 4 5

Nota: tolerante a pentru elemente portante verticale tolerante b pentru elemente portante cu fruct tolerante c pentru elemente neportante

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

38

Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. MEF- OPCP RO 2005/017–553.04.03 Lot 2 - Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent, elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie, a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni, Valea lui Mihai şi Carei

Toleranta de liniaritate asupra unei muchii rectilinii a unei suprafete plane sau riglete fiind sau nu cofrata este caracterizata de sageata maxima admisibila pe intregul segment de lungime "1" a acestei muncii sau a acestei generatoare. Aceasta sageata este egala cu cea mai mare dintre valorile: - 1/300 - un centimetru.

DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2

39

Louis Berger SAS – PROINTEC S. La reluarea lucrarilor orice zidarie avariata este demolata si reconstruita. dar frecvent pentru a preveni o uscare rapida. metalice sau din materiale plastice adapostite de ploaie sau de caldura este interzis sa fie inmuiat prin adaugiri de apa. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI XIII.03 Lot 2 . La executia zidurilor. pe 3 cm adancime. Paramentul vazut al zidariei. Daca zidariile de constructii trebuie sa fie intrerupte ca urmare a intemperiilor. Pietrele sau bolovanii sunt asezati cu mana pe un strat abundent de mortar si potrivite prin alunecare in asa fel ca sa se obtina o tasare a rosturilor si o refulare a mortarului la suprafata prin toate rosturile. mortarul refulat prin rosturi va fi indepartat cu grija fara bavuri si bine netezit cu mistria. Antreprenorul va lua masuri de acoperire la partea superioara cu rogojini. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Inainte de a proceda la rostuire se va uda suprafata cu o perie. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI In momentul folosirii. mortarul trebuie sa fie intotdeauna depozitat in jgheaburi sau pe platforma de lemn.2 40 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. precum si aschiile infipte. piatra bruta trebuie sa fie usor umezita fapt pentru care gramezile de piatra bruta sunt in prealabil stropite cu apa. va trebui sa fie rostuit.OPCP RO 2005/017–553. Valea lui Mihai şi Carei XIII. sa fie acoperite in intregime cu mortar. Suprafetele rostuite sunt adancite fata de planul zidariei cu circa 1 cm. Rosturile si spatiile. din abundenta. Zidariile trebuie aparate prin toate mijloacele impotriva uscaciunii. in numar de cel putin doua bucati pe metru patrat. bine garnisite cu mortar sunt umplute cu aschii de piatra infipte si stranse astfel ca fiecare piatra bruta sau bolovan. Cand paramentul unei zidarii noi trebuie sa fie rostuit se curata rosturile. inainte de a face priza mortarul. curatarea rosturilor se face pe o adancime pana la 5 cm si curatate cu apa multa. se va cauta sa se foloseasca pietre care sa cuprinda intrega grosime a zidului. zidariile sunt umezite usor. Inainte de folosire. 1. Fata vazuta a zidariei va fi realizata din pietre brute sau bolovani bine alesi si bine asezati.04. ploii si inghetului. Rosturile de pe fata vazuta a zidariei de piatra bruta sau de bolovani nu vor fi garnisite cu aschii de piatra si se va cauta ca aceste rosturi sa aiba o grosime redusa care nu trebuie sa depaseasca 3 cm in cazul pietrei brute. Pe timp uscat. pamant sau nisip de 10 cm grosime cel putin. Cand paramentul nu trebuie rostuit. daca Caietul de sarcini speciale prevede. MEF.A. cu o grosime mai mica de 40 cm. Cand rostuirea este facuta pentru consolidarea unei zidarii vechi. Mortarul este pus in loc cu mistria si netezit sau prin procedee mecanice.

udate si la nevoie desfacute si refacute. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei Cand se aplica o zidarie noua pe o zidarie veche.A.03 Lot 2 .04.2 41 . suprafetele de contact a acesteia vor fi curatate.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF.OPCP RO 2005/017–553. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Louis Berger SAS – PROINTEC S.

Panta longitudinala minima va fi: ..0.A.pietris (2-20 mm) . MEF. betonul fiind: .nisip fainos si fin (0.OPCP RO 2005/017–553.25.0. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. conditiile de circulatie.nisip cu pietris PANTA MAXIMA ADMISA % 0. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE Dimensiunile si forma santurilor si rigolelor (triunghiulare.clasa BC 10 Pereu zidit din piatra bruta negeliva cu mortar de ciment sau pereu din dale de beton simplu clasa BC 10 pe pat de beton Casiuri pe taluze inalte din pereu zidit din piatra bruta cu mortar de ciment sau din elemente prefabricate cu DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.bolovanis (20-200 mm) .. Tabel 32 TIPUL PROTEJARII SANTULUI RIGOLEI SAU CASIULUI Pereu uscat din piatra bruta negeliva rostuit Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum 5 cm grosime. natura terenului. trapezoidale) sunt cele indicate in proiectul de executie. Protejarea santurilor si rigolelor este obligatorie in conditiile in care panta lor depaseste panta maxima admisa pentru evitarea eroziunii pamantului.nisip mijlociu mare (0.25% in teren natural . mijloacele de executie. Extrem de important este sa se respecte cotele si pantele proiectate. Tabel 31 DENUMIREA PRINCIPALELOR TIPURI DE PAMANTURI Pamanturi coezive cu compresibilitate mare Pamanturi coezive cu compresibilitate redusa: .clasa BC 7. RIGOLELOR SI CASIURI XIV. Pantele maxime admise pentru santuri si rigole neprotejate sunt date in tabelul 31.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04.2 PANTA MAXIMA ADMISA % 5 10 12 15 67 42 . debit si viteza apei.blocuri (peste 200 mm) Pamanturi necoezive de granulatie mijlocie si fina: .03 Lot 2 .5 .5 1 2 3 3 4 5 0. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. stabilitate de la caz la caz in functie de relief.5 1 2 Pantele maxime admise pentru santuri si rigole protejate sunt date in tabelul 32.25 mm) .nisipuri argiloase nisipoase .nisipuri prafoase si argiloase .argile prafoase si nisipoase Pamanturi necoezive grosiere: .2..05.00 mm) . AMENAJAREA SANTURILOR.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1..0. Valea lui Mihai şi Carei XIV. pentru evitarea accidentelor si ele trebuie respectate intocmai de catre Antreprenor.1% in cazul santurilor si rigolelor pereate.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Valea lui Mihai şi Carei amenajare corespunzatoare la piciorul taluzului DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF.03 Lot 2 .A.OPCP RO 2005/017–553.2 43 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.

indiferent de panta. Descarcarea apelor din rigole de acostament se face prin casiuri amenajate pe taluze.00 m. neadmitandu-se abateri de peste 2 cm fata de suprafata teoretica a taluzului.Louis Berger SAS – PROINTEC S. batandu-se deasupra si lateral cu ciocanul. dupa care se bate din nou cu maiul pana la refuz. Acolo insa unde se constata pe parcursul executiei lucrarilor o neconcordanta intre prevederile proiectului si realitatea dupa teren privind natura pamantului si panta de scurgere situatia va fi semnalata Inginerului lucrarii care va decide o eventuala modificare a solutiei de protejare a santurilor si rigolelor de scurgere prin dispozitii de santier. unele langa altele. Pietrele se implinta vertical in stratul de nisip afanat. de aceeasi calitate.2 44 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. refacerea facandu-se prin scoaterea pietrei si reglarea stratului de nisip de sub aceasta. pentru impanare care se uda si se impinge cu periile in golurile dintre pietre pana le umplu..Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. de 5. Suprafata pereului trebuie sa fie regulata. Antreprenorul va executa lucrarea in solutia in care este prevazuta in proiectul de executie.5. Pentru a se asigura stabilitatea pereului se procedeaza la o prima batere cu maiul pe uscat pentru asezarea pietrelor.00 m in cazul curbelor convertite si suprainaltate la ramblee peste 5.. Pietrele se aseaza cu rosturile tesute. Peste stratul de nisip pilonat se asterne stratul de nisip afanat.5 cm grosime. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT Executia acestui tip de pereu este aceeasi ca la art. iar cand este la piciorul rambleului la distanta minima de 1. MEF. Se asterne apoi un strat de nisip de 1-1. Amplasarea santurilor de garda se va face la distanta minima. EXECUTIA PEREURILOR USCATE Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru.03 Lot 2 . in grosime de 5 cm dupa pilonare. Grosimea initiala a acestui strat este de 8 cm. banda de teren dintre piciorul rambleului si santul de garda va avea pante de 2% spre sant.A. se vor amenaja trepte pentru reducerea pantei sub valorile indicate in tabel. 2. Rigolele de acostament sunt obligatorii in urmatoarele situatii: la ramblee cu inaltimea 3.04. Valea lui Mihai şi Carei Pe portiunile in care santurile sau rigolele au pante mai mari decat cele indicate in tabelul 32. astfel ca fiecare piatra sa fie bine stransa de pietrele vecine.OPCP RO 2005/017–553.00 m.00 m de muchia taluzului debleului. XIV. 31 cu exceptia ca dupa prima pilonare umplerea rosturilor nu se face cu nisip si cu mortar de DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.50-2. Santurile de garda se recomanda sa fie pereate. 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. in care se aseaza pietrele sau bolovanii. XIV.

5.2.3.50 ml cu rosturi de 2 cm. 4. 33. XIV. in grosime de 5 cm dupa pilonare. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON Elementele prefabricate din beton vor fi asezate fie pe un strat de nisip pilonat fie pe un strat de beton C 6/7. Peste stratul de nisip pilonat se asterne un strat abundent de mortar de ciment M 100 in care se implinta pietrele sau bolovanii si se potrivesc prin alunecare in asa fel ca sa se obtina o tasare a rosturilor si o refulare a mortarului la suprafata prin toate rosturile. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. atat cat este nevoie.03 Lot 2 . Se continua apoi cu umplerea cu mortar a rosturilor ramase intre pietre si nivelarea suprafetei prin pilonare dupa care mortarul este netezit cu mistria. Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile si prin acoperire cu rogojini sau saci timp de 7 zile. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru. XIV. M 100 dupa care se piloneaza pana la refuz inainte de a incepe priza mortarului. 31.5 si pana sa inceapa priza betonului se trece la executia pereului din piatra bruta sau bolovani si colmatarea rosturilor cu mortar de ciment M 100 in conditiile aratate la pct. Betonul turnat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploii incepand din momentul cand incepe priza prin acoperire si dupa ce priza este complet terminata prin stropire cu apa. Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile.1.5 conform prevederilor din caietul de sarcini speciale sau a proiectului de executie. in functie de conditiile atmosferice.A. 31.OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S. XIV. 6. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON Peste terenul bine nivelat se toarna stratul de fundatie in grosimea prevazuta in proiectul de executie din beton de ciment C 6/7. XIV.04. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC Peste terenul bine nivelat se toarna direct pe pamant stratul de beton C 8/10 sau C 12/15 in grosimea prevazuta in proiect pe tronsoane de 1. 7. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Conditiile de suprafatare sunt cele de la pct. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Conditiile pentru suprafatare sunt cele de la pct.2 45 . Valea lui Mihai şi Carei ciment. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.

2 46 .04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Valea lui Mihai şi Carei Forma si dimensiunile elementelor prefabricate vor fi cele prevazute in documentatia de executie sau elementele similare propuse de Antreprenor si acceptate de Inginerul lucrarii.Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553.03 Lot 2 . MEF.

60 grade in directia pantei cand declivitatea este mai mare de 2%.3%. Drenurile longitudinale sub acostament sau sub rigole se prevad in zonele de debleu sau la nivelul terenului unde nu exista posibilitatea evacuarii apelor prin santuri. In acest caz stratul inferior de fundatie va fi prelungit pana la dren.5% si se executa normal pe axa drumului cand declivitatea in profil longitudinal al drumului este mai mica de 2% si cu inclinarea de cca.Louis Berger SAS – PROINTEC S.. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. inainte de cilindrare se vor realiza sapaturile in acostament la dimensiunile. Valea lui Mihai şi Carei XV.30 cm si adancime de 30.2 47 . inclinarea fata de axe. iar panta longitudinala a drenului va fi de minimum 0.. 2.. Odata terminate aceste operatii se trece la cilindrarea fundatiei cu acostamente si drenurile executate carora trebuie sa li se asigure evacuarea la o cota superioara santului cu cel putin 15 cm. el se recomanda in special la drumurile cu mai mult de 2 benzi de circulatie. Nu se prevad masuri de evacuare a apelor din corpul drumului in cazul rambleelor executate din pamanturi necoezive sau permeabile.. Drenurile transversale de acostament au o latime de 25.50 cm situate la o distanta de 10. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2.04.OPCP RO 2005/017–553. . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI XV. se face cu cel putin 15 cm deasupra fundului santurilor sau in cazul rambleelor deasupra terenului sau a nivelului maxim al apelor stagnate in zona.A.strat drenant continuu. Panta longitudinala a acestor drenuri este de 3. PRESCRIPTII GENERALE Evacuarea apei din substratul inferior al fundatiei se realizeaza in functie de posibilitatile de scurgere prin: .. 1. panta prescrisa si distanta intre ele aratate la punctul 37. .03 Lot 2 . MEF. Evacuarea apei din drenurile transversale de acostament sau din stratul drenant continuu prin taluzurile drumului. Pamantul va fi evacuat in afara amprizei si in locul acestuia se va pune materialul drenat din balast 0-71 realizandu-se continuitatea materialului granular si racordarea cu cota inferioara a fundatiei.. Stratul drenant continuu are o grosime de 15 cm pana la taluzurile drumului. XV.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.drenuri transversale de acostament..20 m in functie de panta longitudinala a drumului..dren longitudinal sub acostament. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT Dupa executarea stratului de fundatie si completarea acostamentelor cu pamant la nivelul acesteia.

40 cm grosime si pe masura ce se executa acesta se demonteaza sprijinirile daca acestea exista.00latimea = 1.00 . fara sprijiniri pana la adancimi de: 1. Este interzis sa se mentina sapaturile deschise. XV. PREVEDERI GENERALE.00 .04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. dar min. Umplerea drenului cu material drenant. 25 m.03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei XV.10% sau radierul elastic prin compactarea terenului din talpa sau din balast. MEF. 4. In cazul drenului sapat mecanizat latimea va fi in functie de latimea cupei..2. In cazul sapaturii manuale drenurile se vor executa pe tronsoane de 4. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA Sapatura pentru realizarea drenului se poate realiza manual sau mecanizat. Corpul drenant se realizeaza prin compactare in straturi de 30. pietris se face prin mijloace mecanice sau direct prin aruncare. cu corpul drenat.2. sprijinite corespunzator. Tronsonul urmator se ataca numai dupa ce tronsonul precedent a fost umplut. Corpul drenurilor se executa imediat ce sapatura a ajuns la cota prevazuta... In cazul executarii drenului prin sapare mecanica este necesar sa se coordoneze saparea si executarea corpului drenului astfel incat sa nu se tina sapatura deschisa. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. cu talpa din PVC avand diametrul de 80-150 mm sau tubul de drenaj riflat din PVC cu diametrul 65-150 mm conform prevederilor din proiectul de executie. Pe radierul pregatit se pozeaza tubul de drenaj perforat. In functie de solutia prevazuta in documentatia de executie se va realiza radierul rigid din beton BC 7. la cota prevazuta in documentatia de executie care poate avea o panta longitudinala de 0.20 m. respectiv ART.1..OPCP RO 2005/017–553.pentru H = 2. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU Acesta se realizeaza odata cu stratul inferior al fundatiei conform prevederilor Caietului nr. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A. cu asigurare permanenta a scurgerii apelor colectate.. 4. se vor face sprijiniri sau se va sapa cu taluze.5. Sapaturile se vor executa cu pereti verticali. balast.50 m.50latimea = 0.60 m .80 m .pentru H = 1.6 m lungime din aval catre amonte.pentru H = 1. Cand adancimea sapaturilor depaseste aceste dimensiuni. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. cel putin pana la jumatatea adancimii lui. 3. Materialul rezultat din sapatura se va indeparta de la locul sapaturii la o distanta mai mare de 0.50 m in pamanturi tari. 2.4. Daca se sapa manual latimea acestuia va fi in functie de adancime si anume: .00 m in pamanturi plastic vartoase si nisipuri in stare indesata.00latimea = 0.2 48 .50 . care nu poate avea o panta mai mare decat santurile si rigolele neprotejate.

04. In cazul sapaturilor mecanizate. stabilitatea terenului sau a constructiilor existente in vecinatatea lor.03 Lot 2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.OPCP RO 2005/017–553. lucrarile de sapare si umplere se succed astfel incat sa nu ramana sapaturi deschise la sfarsitul zilei de lucru. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A. Capacul de inchidere se va realiza dintr-un pereu zidit din piatra bruta sau bolovani cu mortar de ciment sau dintr-un pereu din dale prefabricate de beton simplu turnat pe loc sau din dale prefabricate. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF. Valea lui Mihai şi Carei Se interzice intreruperea lucrarilor in stadii care pot periclita lucrarile executate.2 49 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

cota radierului si cota de racordare. Tuburile vor fi puse pe un pat de nisip de 10 cm grosime minima. de asa maniera incat densitatea uscata a solului sa atinga 95% din densitatea uscata optima Proctor normal.OPCP RO 2005/017–553. cand exista este intotdeauna dirijata spre amonte. GURILOR DE SCURGERE SI CAMINELOR DE VIZITARE Tuburile trebuie coborate cu grija in transee unele in prelungirea celorlalte. Calarea provizorie cu ajutorul pietrelor este interzisa. La gura de scurgere betonul placii superioare va avea clasa C 8/10 si va fi slab armat. 2.03 Lot 2 . nisip sau balast. Tuburile sunt pozate incepand din aval. transeea avand latimea egala cu diametrul exterior al tubului. Imbucarea.A. Legatura intre tuburile circulare cu imbucare pe jumatate de grosime este efectuata cu ajutorul unui inel de 5 cm grosime minima ranforsat cu o armatura si turnat pe loc in interiorul unui tipar.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. bine aliniate si cu o panta regulata respectand prevederile proiectului de executie. MEF. Fundul sapaturii este adus cu grija la cotele prevazute in proiect si este compactat.20 m grosime. facilitand alinierea lor cu ajutorul dalelor provizorii constituite din bucati de lemn. La caminele de vizitare imbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu mortar de ciment M 50. daca este cazul. XVI. Umplerea transeelor nu se va face decat cu avizul Inginerului. in straturi succesive de 0. DESCHIDEREA SAPATURILOR Sapaturile se vor executa cu pereti verticali.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 50 . EXECUTAREA CANALELOR. Aceasta umplere va fi executata pana la 20 cm deasupra tubului cu pietris ciuruit si pilonat cu grija pe flancurile tuburilor. umplerea va fi executata cu materiale lipsite de elemente superioare lui 60 mm. 1. Deasupra. ele trebuie sa fie derocate si aduse la o cota cu cel putin 10 cm sub fundul sapaturii si inlocuite pe aceasta grosime cu pamant fin. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. marit cu o supralargire de 0.25 m de o parte si de alta. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. compactate cu grija ca sa ajunga la o densitate uscata de 95% din Proctor normal. Valea lui Mihai şi Carei XVI. Cand in transee se intalnesc bancuri stancoase. Gurile de scurgere vor fi asezate pe un strat de beton de egalizare de 10 cm din C 28/35 care va depasi cu cel putin 10 cm jur imprejur baza gurilor de scurgere. El este executat cu mortar in loc. Elementele gurii de scurgere cu un singur gratar vor fi ansamblate cu mortar de ciment M 50. CANALIZAREA XVI. La executia gurilor de scurgere si a caminelor de vizitare se va respecta pozitia acestora indicata in proiect.

Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. aliniamentele si declivitatile stabilite prin detaliile de executie.04. daca este nevoie. XVII. 1. Pe ultimii 20 cm se prevede o ingrosare pentru montarea capacului conform detaliilor de executie. Bordurile si rigolele prefabricate sunt puse urmarind cotele. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Caietul de sarcini speciale sau planurile de executie stabilesc natura si dimensiunile fundatiei. Caietul de sarcini speciale sau Inginerul stabileste conditiile de depozitare provizorii de refolosire sau de evacuare a pamantului rezultat din sapaturi. MONTAREA BORDURILOR Latimea sapaturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0. Fixarea treptelor se va face cu mortar de ciment marca M 100 bine indesat. Turnarea se face cu ajutorul unui cofraj metalic de inventar care se monteaza pe tub. ca sa atinga 95% din densitatea optima Proctor normal.20 m. Rosturile nu vor trebui sa aiba mai mult de 2 cm grosime si vor fi rostuite cu mortar M 50.2 51 . Fundul sapaturii este adus cu grija la cotele prevazute in proiect si este compactat. Antreprenorul trebuie sa compenseze diferenta de cota prin cresterea grosimii fundatiei bordurii si rigolei.5. nisipul suplimentar necesar este bine pilonat. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE XVII. Cand lucrarile sunt montate pe pat de nisip. Tolerantele admise la montarea bordurilor si rigolelor vor fi mai mici de 5 mm fata de cotele precizate in profilele transversale corespunzatoare si in profilul in lung.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Pentru racordarea caminului la cota terenului se va turna pe loc beton C 6/7. precum si un eventual element de sprijinire a bordurii si a dispozitivului destinat sa asigure scurgerea apelor infiltrate in corpul drumului. Bordurile si rigolele prefabricate sunt montate pe o fundatie de nisip sau beton de minimum 10 cm grosime. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. In cazul unei sapaturi mai adanci fata de cota prescrisa. cu ingrijire pentru a nu deteriora tubul. MEF.A. Gaurile pentru treptele scarilor vor fi executate pe toata grosimea peretelui.OPCP RO 2005/017–553. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei Fundul caminului va fi tencuit si sclivisit cu mortar de ciment in grosime de 3 cm cu M 50 si va pastra exact forma si panta canalului in continuare.

B.03 Lot 2 .Louis Berger SAS – PROINTEC S. 16 al prezentului fascicul se va proceda la: A. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR Independent de incercarile preliminare de informare si incercarilor de reteta privind calitatea materialelor elementare care intervin in constitutia lucrarilor si fac obiectul art.2 52 .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. in conditiile precizate in tabelul 33. fie in momentul receptiei provizorii a lucrarii. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. completate prin dispozitiile caietului de sarcini speciale. INCERCARI DE CONTROL DE CALITATE Incercarile de control de calitate sunt efectuate in cursul lucrarilor in conditiile de frecventa specificate in tabelul 33 completat cu dispozitiile caietului de sarcini speciale. Valea lui Mihai şi Carei XVIII. INCERCARI PRELIMINARE DE INFORMARE Aceste incercari care cuprind studii de compozitie a betoanelor precum si incercari de studii sunt efectuate inaintea inceperii fabricarii betoanelor. 1. INCERCARI DE CONTROL DE RECEPTIE Incercarile de control de receptie sunt efectuate fie la sfarsitul executiei uneia din fazele lucrarii.OPCP RO 2005/017–553. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. MEF. INCERCARI SI CONTROALE XVIII. C.04.A. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

La fiecare lucrare Drenuri longitudinale Canalizare Borduri de trotuar .Pentru betoane de clase > C 8/10 .Controlul dimensiunilor de amplasare si soliditate . MEF.Racordarea intre gurile de scurgere si canalizare .Controlul functionarii .Controlul pozitiei armaturilor .Controlul functionarii .Amplasarea camerelor de vizitare .Amplasament .Studiul compozitiei .La fiecare lucrare • • • .La fiecare lucrare • • • Frecventa .Incercari la intindere .Inaintea betonarii fiecarui element .Amplasament . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.La fiecare lucrare .Dimensiunile .Respectarea cotelor Categoria de control A B C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Controlul dimensiunilor sii incadrarii in tolerante .Pozarea corecta a tuburilor si realizarea imbinarilor intre ele .Louis Berger SAS – PROINTEC S.Amplasamentul lucrarilor .Cotele radierului .Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Profilul longitudinal sectiunea si grosimea protejarii .04.Pe parti de lucrare .Amplasament .Amplasamentul si inclinarea .A.OPCP RO 2005/017–553.Realizarea corecta a fundatiei .La fiecare lucrare Betoane > C 8/10 Betoane < C 8/10 Cofraje Armatura Lucrari executate din beton sau zidarie din piatra bruta sau bolovani Lucrari de protejare a santurilor rigolelor si casiurilor Drenuri transversale de acostament .03 Lot 2 .Posibilitatea de scurgere in sant .Incercare la compresiune .Incercare de plasticitate .2 53 .Incercari la compresiune .Realizarea corecta a umpluturii .Dimensiunile si calitatea lucrarilor .Controlul corectarii finisarii a fetei vazute .Cotele radierului .Realizarea corecta a filtrului . Valea lui Mihai şi Carei Tabel 33 Denumirea lucrarii Natura incercarii .Inaintea betonarii fiecarui element .Pe parti de lucrari la cererea dirigintelui .Asezarea si executia corecta a gurilor de scurgere si a caminelor de vizitare . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.La fiecare lucrare A: Incercari preliminare de informare B: Incercari de control de calitate DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

MEF.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04.2 54 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553. Valea lui Mihai şi Carei C: Incercari de control de receptie DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A.03 Lot 2 .

executarea sapaturii la cota.realizarea umpluturii compactate pe fiecare metru inaltime si la realizarea umpluturii la cota finala. Pentru drenuri: . Receptia pe faza se efectueaza de catre Inginerul lucrarii si Antreprenor. documentul se incheie ca urmare a receptiei si poarta ambele semnaturi.realizarea radierului din gurile de scurgere si camine de vizitare. Pentru lucrari din beton si zidarii: santuri ranforsate.realizarea radierului si pozarea tubului drenant. c. acestea vor fi supuse si receptiei pe faza de executie. d.a.trasarea. . .A.04. camere de cadere.Louis Berger SAS – PROINTEC S. s. RECEPTIA PE FAZE In cadrul receptiei pe faza (de lucrari ascunse) se va verifica daca partea de lucrare ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatia de executie si de prezentul caiet de sarcini. b.la realizarea acestora. . . XIX. RECEPTIA LUCRARILOR Lucrarile privind scurgerea si evacuarea apelor de suprafata vor fi supuse de regula unei receptii preliminare si unei receptii finale. care necesita sa fie controlate si receptionate.trasarea si amplasarea caminelor.la realizarea umpluturii drenante. . inainte de a se trece la faza urmatoare de lucru cum sunt lucrarile de drenaj.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.montarea armaturii. Valea lui Mihai şi Carei XIX.OPCP RO 2005/017–553.trasarea canalului si amplasarea gurilor de scurgere si caminelor de vizitare. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. .pozarea tuburilor si realizarea imbinarilor dintre acestea.executia sapaturilor la cote.executarea cofrajului. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii: a. . MEF. . s.a.2 55 . santuri zidite. Drenuri transversale de acostament . la cote la canal si camine. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze in care se confirma posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.executarea sapaturii. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. . .03 Lot 2 . iar acolo unde sunt lucrari ascunse. canalizare. 1. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Pentru canalizari: . .

3. daca au fost efectuate receptiile pe faze si rezultatul acestora. XIX. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.Louis Berger SAS – PROINTEC S. XIX.04. precum si constatarile consemnate in cursul executiei de catre organele de control (Client. Valea lui Mihai şi Carei 45. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 2.2 56 . caietul de sarcini speciale si a proiectului de executie. conditiile tehnice si de calitate ale executiei.). termenul de executie a acestora i recomandari cu privire la modul de tinere sub observatie unde s-au constatat unele abateri fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.03 Lot 2 . RECEPTIA PRELIMINARA La terminarea lucrarilor sau a unor parti din acestea se va proceda la efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor verificandu-se: concordanta cu prevederile prezentului caiet de sarcini. daca verificarile prevazute in prezentul caiet de sarcini au fost efectuate in totalitate. Inginer.4. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control. daca au functionat bine si daca au fost bine intretinute. sau finala.OPCP RO 2005/017–553. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.A. In urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie preliminara si in care se consemneaza eventualele remedieri necesare. RECEPTIA FINALA La receptia finala a lucrarilor se va consemna modul in care s-au comportat lucrarile. cat si comisiei de receptie preliminara. etc.

MASURARE XX.Louis Berger SAS – PROINTEC S. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2 57 .03 Lot 2 . Valea lui Mihai şi Carei XX.04. MEF. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: D9a 2A7 D3a RIGOLA DE ACOSTAMENT CASIURI PE TALUZ RIGOLA TRIUNGHIULARĂ DIN BETON TIP I D10a DREN LONGITUDINAL SUB RIGOLA DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.OPCP RO 2005/017–553.A. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.

04.2 58 . generale de protectia si NGPM/1996 NSPM nr. III. Metode de incercari ale cimenturilor.OPCP RO 2005/017–553. 116/1999 II.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.03 Lot 2 . Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere. Partea 1: Determinarea rezistentelor mecanice. Norme muncii. Lucrari de drumuri. beton armat si beton precomprimat.A. MEF.08. Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje glisante.Louis Berger SAS – PROINTEC S. reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. 79/1998 Ordin MI nr. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 775/1998 Norme privind exploatarea intretinerea drumurilor si podurilor. REGLEMENTARI TEHNICE NE 012 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24. Ordin AND nr. Conditii tehnice de calitate. Valea lui Mihai şi Carei ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA DOCUMENTE DE REFERINTA I. Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere. Conditii tehnice de calitate. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. STANDARDE SR 183-1 SR 183-2 SR EN 196-1 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2000 Norme conditiile de metodologice privind inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe. ACTE NORMATIVE Ordinul MT/MI nr.

Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment. Otel beton laminat la cald. Var pentru constructii.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Site de control.03 Lot 2 . 59 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.2 . Partea 3: Determinarea timpului de priza si a stabilitatii. Metode de incercari ale cimenturilor. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura (micro-Deval).A. Conditii tehnice de calitate. Metode de incercari cimenturilor. dimensiuni nominale ale ochiurilor SR EN 1097-1 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Produse de otel pentru armarea betonului. Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Filer de calcar. Marci si conditii tehnice de calitate. Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Cimenturi. Partea 2: Analiza chimica a cimenturilor. Partea 2: Analiza granulometrica. filer de creta si filer de var stins in pulbere. Zgura granulata de furnal pentru industria cimentului. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Ciment Portland.04. dimensiuni nominale ale ochiurilor. Incercari fizice. Site de control. Partea 2. Determinarea finatii de macinare prin cernere pe proba de 100 g. Valea lui Mihai şi Carei SR EN 196-2 Metode de incercari ale cimenturilor. SR 227-2 SR 388 STAS 438/1 SR EN 459-2 STAS 539 SR 648 SR 667 STAS 790 SR EN 933-2 Partea 2: Analiza granulometrica. Determinarea finetii. Metode de incercare. Apa pentru betoane si mortare. ale SR EN 196-3:1995 + + SR EN 196-3:1995/AC SR EN 196-6 SR EN 196-7 Metode de incercari ale cimenturilor.

Prescriptii generale de proiectare. Determinarea rezistentelor mecanice. Prescriptii de proiectare si executie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura (micro – Devall) STAS 1275 Incercari pe betoane. Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Drenuri de asanare. Conditii tehnice generale de calitate. STAS 6400 STAS 10796/1 STAS 10796/2 STAS 10796/3 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. rigole. Prescriptii de proiectare si amplasare. MEF.03 Lot 2 .04. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Constructii pentru colectarea apelor. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.2 60 . Incercari pe betonul intarit. santuri si casiuri.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.A.Louis Berger SAS – PROINTEC S.

Valea lui Mihai şi Carei 9.A.04.Louis Berger SAS – PROINTEC S.2 .03 Lot 2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. SEMNALIZARI RUTIERE (INDICATOARE) DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553. MEF.

elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 6. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. 9. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 6. 2. PICHETAJUL LUCRARILOR III. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV. 7. 3. 2. MISCAREA PAMANTULUI III. 2.Louis Berger SAS – PROINTEC S. RECEPTIA FINALA V.04. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III. MASURARE V. PAMaNTURI DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II.13. 2. FINISAREA PLATFORMEI III. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. 2. 4. DOMENIU DE APLICARE I. 5.A. 1.2 . PREVEDERI GENERALE II. 3. 1. MATERIALE FOLOSITE II. 5. EXECUTIA RAMBLEURILOR III. 1. LUCRARI PREGATITOARE III. DRENAREA APELOR SUBTERANE III. LA TERMINAREA LUCRARILOR IV. G E N E R A L I T A T I I. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. 1. APA DE COMPACTARE II. 1. 1. MATERIALE FOLOSITE III. PAMANT VEGETAL II. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III. CONDITII TEHNICE II.DOCUMENTE DE REFERINTA I.11.03 Lot 2 .10. Valea lui Mihai şi Carei SEMNALIZARI RUTIERE (INDICATOARE) CUPRINS 7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 1 I. EXECUTIA DEBLEURILOR III. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1. 1. 8. 7. MEF. RECEPTIA PRELIMINARA. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III.OPCP RO 2005/017–553.12. PREVEDERI GENERALE II. G E N E R A L I T A T I I.

APA 13 III. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV. 3. ZGURA GRANULATA 12 III. CONDITII TEHNICE. 4. MASURARE 25 VI. 2. VAR 11 III.STRATURI DE FORMA 26 I. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 13 IV. 2. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.03 Lot 2 . PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV.04. AGREGATE NATURALE 9 II. 3. 2. 6. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. 2. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V. CIMENT 13 III. 3. 1. APA 12 II. 1. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA . 1. 4. 2.OPCP RO 2005/017–553. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 15 IV. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. 6. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV.Louis Berger SAS – PROINTEC S. MEF. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. 5. 5. 2. 2. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV.2 2 . 1. PREVEDERI GENERALE 8 II. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V. 4.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.A. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III. G E N E R A L I T A T I 8 I. 9. 3. Valea lui Mihai şi Carei III. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV. RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. 8. MASURI PRELIMINARE 14 IV. RECEPTIA FINALA 24 VI. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV. 3. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. 1. 7. 1. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.

1. LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. 1.2 3 . 2. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19 VI. MASURARE 20 VII. 1. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III. 2. 2. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V. 1.A. 1. LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 VI. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. CONDITII TEHNICE. CONDITII DE COMPACTARE 18 V. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. 1. 2. PREVEDERI GENERALE 8 II.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 1. 1. AGREGATE 9 II. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV. 2. 1. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V.03 Lot 2 . 3. APA 13 II. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV.1. 3. 1. CONDITII DE COMPACTARE 20 V. 4. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. MASURI PRELIMINARE 16 IV. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.04. 2. 4. 2. 1. 3. LIANTI 11 II. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 VI. MASURARE 21 VII. 3. MEF. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. FILER 11 II. RECEPTIA FINALA 21 VII. G E N E R A L I T A T I 8 I. 3. G E N E R A L I T A T I 8 I.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA . RECEPTIA FINALA 19 VII. NATURA. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI.2. RECEPTIA PRELIMINARA.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.2. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. AGREGATE NATURALE 9 II.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3.OPCP RO 2005/017–553. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 3. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA . Valea lui Mihai şi Carei V. RECEPTIA PRELIMINARA. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II.

8. FILER II. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. 1. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI. ASTERNEREA IV. MASURARE VII. FIBRE II. STATIA DE ASFALT III. Valea lui Mihai şi Carei III.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI. 2. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III.OPCP RO 2005/017–553. RECEPTIA LUCRARILOR VI. 3. 1. CONTROLUL FABRICATIEI IV.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.03 Lot 2 . FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. 3. 4.Louis Berger SAS – PROINTEC S. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. ADITIVI II. 3. 6. 3. 1. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. 2. 4. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. 5. 4. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI. COMPOZITIA MIXTURILOR III. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE III. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. 6. 5. 2. 6. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . PUNEREA IN OPERA IV. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III.1. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. COMPOZITIA MIXTURILOR III. 5. 2. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. 1. 6. 3. LIANTI II. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V. COMPACTAREA IV. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III. 1. 1. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. 1. 5. NATURA.2 14 14 15 15 16 17 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 4 . 2. AGREGATE II. 4. PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.A. 2. 7. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. G E N E R A L I T A T I I. LUCRARI PREGATITOARE DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. 1.04. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. 2. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. EXECUTATE LA CALD I. RECEPTIA FINALA VII. MEF.

OPCP RO 2005/017–553. APA 15 II. 4. 3. MASURARE 47 VII.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 1. 1. PREVEDERI GENERALE 8 II. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. BORDURI DE TROTUARE . RECEPTIA FINALA 46 VII. 3. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI. AGREGATE 11 II. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 38 IV. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. COMPACTAREA 37 IV. ASTERNEREA 35 IV. GENERALITATI 8 I. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 43 V. 1. 2. 1. 3. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III.04. OTEL BETON 15 III. RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE 43 V. CIMENTURI 9 II. GEOTEXTIL 19 V. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III. 1. 2. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE. MEF. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR.A. 3. 2. 6. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI.03 Lot 2 .2 5 . 2. CONTROLUL PUNERII IN OPERA 39 V. 5. 4. 2. SANTURI SI CASIURI 24 VI. Valea lui Mihai şi Carei IV. 1. 1. 3.PREFABRICATE PENTRU RIGOLE. EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR.BORDURI DE REFUGII 24 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 2. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. 1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV. BORDURI DE TROTUARE . ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II.

A. 3. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. 2. 1. 2.03 Lot 2 . 1.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X. 3. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV. PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. 4. 1. PICHETAREA LUCRARILOR 29 VIII. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV.04. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 4. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV. OTEL DE ARMATURA 35 XI. 1. PREPARAREA BETONULUI 36 XII. 1. BETOANE 36 XII. RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. 1. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. 4. GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII. 2. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. 3. AMENAJAREA SANTURILOR. 1. 3. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. EXECUTAREA CANALELOR. 2.OPCP RO 2005/017–553. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 6. RECEPTIA LUCRARILOR 55 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. EXECUTIA SAPATURILOR 29 IX. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. CANALIZAREA 50 XVI. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII. 2. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 VIII. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. COFRAJE 34 XI. EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. 1. 2. MEF. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25 VII. Valea lui Mihai şi Carei VI. 7.2 6 . 1. 4. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. 1. 1. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. COFRAJE 34 X. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV. REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV. 5. 2. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII.

RECEPTIA FINALA XX. 2. MASURARE III.OPCP RO 2005/017–553. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV. 2. RECEPTIA PRELIMINARA XIX. Valea lui Mihai şi Carei XIX. MASURARE VII.Louis Berger SAS – PROINTEC S. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III. 1. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I. G E N E R A L I T A T I II.04. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. CONTROLUL DE CALITATE VII. MASURARE XX. 1.A. 3. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 55 56 56 57 57 58 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. PLANTAREA STALPILOR III.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF. GENERALITATI I.03 Lot 2 .2 7 . 1. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I. APLICAREA MARCAJELOR VI. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. RECEPTIA PE FAZE XIX.

50m.04.de 1. I. 5. respectiv min. indicatoarele se pot repeta si pe partea stanga a drumului sau pe console. .4 din STAS 1848/2.OPCP RO 2005/017–553.de 0. Inaltimea pana la marginea interioara a indicatorului este: -la 1. GENERALITATI I. Valea lui Mihai şi Carei I. Distanta de instalare a indicatorului in profilul transversal al drumului de la marginea indicatorului este de cel putin 0.20m fata de cota trotuarului in orase.2 8 . confectionati conform pct. 3.80-2. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM Indicatoarele se instaleaza pe partea dreapta a drumului in sensul de mers. PLANTAREA STALPILOR Lungimea stalpilor se stabileste astfel incat sa fie incastrati min.30m pentru indicatoarele de localitate si presemnalizare pentru orientare in intersectii importante pe drumuri de continuare a directiei spre localitati importante.40cm in fundatia de beton de clasa C8/10 conform NE 012. OBS. pe stalpi speciali destinati in acest scop.50m pentru indicatoare triunghiulare. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.20m pentru indicatoarele instalate in spatii verzi centrale.unghiul in plan format de fata indicatorului cu perpendiculara la axa drumului este de 50 la indicatoarele de avertizare si de 100 la cele de localizare si de presemnalizare. astfel incat sa se asigure o buna vizibilitate a acestora.80cm cand sunt plantati direct in pamant. Fac exceptie indicatoarele instalate pe portale sau console care trebuie sa asigure inaltimea de libera trecere a autovehiculelor de min.60-1.Louis Berger SAS – PROINTEC S.50m si cel mult 2. 1.inclinarea (in fata) a indicatorului in raport cu verticala este de 20.la 0. rotunde. La instalarea indicatoarelor cu folie reflectorizanta se vor respecta urmatoarele: .60m pentru indicatoare instalate pe spatii verzi centrale sau pe insule de dirijare. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 2. sau pe stalpii semafoarelor luminoase pentru dirijarea circulatiei.A. pe stalpi cu alte destinatii.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Indicatoarele reflectorizante se vor instala astfel incat sa aiba o inclinare de 800 fata de axa caii. . Indicatoarele prevazute cu folie reflectorizanta se instaleaza astfel incat partea lor inferioara fata de cota caii in ax sa fie: .00m. pe insule de dirijare in localitati sau in afara acesetora precum si refugiile din statiile de tramvai. . Montarea indicatoarelor se face. . MEF. de orientare si indicatoare diverse. de regula.de 1.03 Lot 2 . In cazuri speciale cand siguranta circulatiei impune. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.

a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.03 Lot 2 . MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei pe console montate pe stalpi sau pe console incastrate in constructiile existente precum si pe portale sau console special proiectate pentru panourile de presemnalizare a intersectiilor.OPCP RO 2005/017–553.2 9 .Louis Berger SAS – PROINTEC S.A. Dispozitivele si modul de prindere a indicatoarelor metalice sunt exemplificate in anexa.04.

MEF. sa nu aiba incretituri si umflaturi. la grosimi ale literelor pana la 18mm. La dimensiuni se admit tolerante de ±1% pentru indicatoarele metalice. . tinand seama de distantele si inaltimile prevazute.aspectul si exactitatea inscriptiilor.forma si dimensiunile. fiind admisa toleranta de ±1mm pentru inaltimi ale literelor pana la 130mm si o toleranta de ±2mm pentru inaltimi mai mari. REGULI SI METODE DE VERIFICARE Verificarea calitatii indicatoarelor se face in timpul executiei. .planeitatea fetei. precum si cu ocazia receptiei. Dispozitivele si modul de prindere a indicatoarelor pe stalpi se va face conform proiectului de executie. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.verificarea rezistentei si nedeformabilitatii dispozitivelor de prindere pe stalpi.2 10 . elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. care trebuie sa prezinte o buna aderenta.03 Lot 2 . Verificarile ce se efectueaza sunt: . spre a nu afecta vizibilitatea acestora si a nu distrage atentia conducatorilor de autovehicule.modul de prindere pe stalpi. se admite o toleranta de ±5mm iar pentru grosimi mai mari se admite o toleranta de ±1mm.OPCP RO 2005/017–553. Valea lui Mihai şi Carei II. .A. . Verificarea dupa montare a indicatoarelor consta in: .este interzisa montarea reclamelor si a altor panouri pe suprafata de teren cuprinsa in intre marginea platformei drumului si linia indicatoarelor.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. . toleranta admisa fiind de 1mm la indicatoarele metalice.respectarea prescriptiilor de instalare.aplicarea corecta a foliei reflectorizante. in conformitate cu STAS 1848/1.Louis Berger SAS – PROINTEC S.04. . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.aspectul si exactitatea executarii simbolului. .

elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.OPCP RO 2005/017–553.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MEF. MASURARE III.2 11 .2 STALPI PENTRU MONTAREA SEMNELOR DE DIRIJARE A CIRCULATIEI SB3 SB4 BORNE KILOMETRICE BORNE HECTOMETRICE DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Valea lui Mihai şi Carei III.03 Lot 2 . ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: SB0 SB1. 1.1 SEMNALIZARE SI MARCAJE PE TIMPUL EXECUTIEI PANOURI CU FOLIE REFLECTORIZANTA PENTRU SEMNALIZAREA CIRCULATIEI SB1.04.A.

EXECUTIA MARCAJELOR ORIZONTALE DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Valea lui Mihai şi Carei 10. MEF.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 .03 Lot 2 .

PAMaNTURI DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . MEF.DOCUMENTE DE REFERINTA I. 4. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR IV.12. EXECUTIA RAMBLEURILOR III. 2. 2. APA DE COMPACTARE II. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE III. 9. 1. 6. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA III. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. EXECUTAREA TERASAMENTELOR III. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 7. PAMANT VEGETAL II. 1. MATERIALE FOLOSITE III. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. 2. 5. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL III. PREVEDERI GENERALE II. 5. DRENAREA APELOR SUBTERANE III.04. PICHETAJUL LUCRARILOR III. 6. LUCRARI PREGATITOARE III. 1. G E N E R A L I T A T I I. 1. Valea lui Mihai şi Carei EXECUTIA MARCAJELOR ORIZONTALE CUPRINS 7 8 8 8 9 9 9 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10 11 17 17 17 18 18 18 22 23 23 24 24 25 8 8 8 9 9 9 9 1 I.03 Lot 2 . RECEPTIA FINALA V. FINISAREA PLATFORMEI III. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR III. G E N E R A L I T A T I I. 3.13. 2. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT III.A. 1. CONDITII TEHNICE II. LA TERMINAREA LUCRARILOR IV. 7. DOMENIU DE APLICARE I. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI III. EXECUTIA DEBLEURILOR III.10. PREVEDERI GENERALE II. 1. MISCAREA PAMANTULUI III.OPCP RO 2005/017–553. 1.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 8. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE II. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE IV. 1.2 . 3.11. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE II. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR III. MATERIALE FOLOSITE II. MASURARE V. 2. RECEPTIA PRELIMINARA.Louis Berger SAS – PROINTEC S.

CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 13 IV. CONDITII TEHNICE. 3. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 14 IV. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. 1. MASURARE 25 VI. 1. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 25 ANEXA . 1. 1. 4. 4. 2. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 16 V.2 2 . RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA 24 LUCRARILOR 24 V. CIMENT 13 III. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 3.OPCP RO 2005/017–553. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 13 III. 6. PREVEDERI GENERALE 8 II. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 19 COEZIV STABILIZAT CU ZGURA GRANULATA SI CU VAR 19 IV. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 23 V. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI 22 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNTURI NECOEZIVE 15 IV. 4. 5. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MASURI PRELIMINARE 14 IV. PREGATIREA STRATULUI SUPORT 15 IV. APA 13 III. 2.03 Lot 2 .A. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 17 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.STRATURI DE FORMA 26 I. AGREGATE NATURALE 9 II. 9. Valea lui Mihai şi Carei III. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT 17 COEZIV TRATAT CU VAR 17 IV.04. 2. RECEPTIA LUCRARILOR 24 V. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT CU VAR-CIMENT 21 IV. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 13 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA 15 IV. 8.Louis Berger SAS – PROINTEC S.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 6. 5. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 13 III. 2. 3. 1. G E N E R A L I T A T I 8 I. 2. 3. 3. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMaNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 16 IV. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 24 V. ZGURA GRANULATA 12 III. APA 12 II. VAR 11 III. 7. 1. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 12 III. 2. MEF. RECEPTIA FINALA 24 VI. 2. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 15 IV. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 14 IV. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN IMPIETRUIREA 16 EXISTENTA 16 IV. 1.

CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 19 VI. 1. RECEPTIA LUCRARILOR 21 VI. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR 9 II.A.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 21 I. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 15 III. 4. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 8 II. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 19 VI. PREVEDERI GENERALE 8 II. 2. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. MASURARE 21 VII. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 13 III. 1. ELEMENTE GEOMETRICE 20 V. 2. FILER 11 II. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 20 VI. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 20 V. 1. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3. LA TERMINAREA LUCRARILOR 21 VI. MEF. 2. RECEPTIA PRELIMINARA.04. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 21 VI. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 15 III. G E N E R A L I T A T I 8 I. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 20 ANEXA . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.03 Lot 2 . CONDITII TEHNICE. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE 19 V. 1. 3.2. RECEPTIA LUCRARILOR 19 VI. 2. AGREGATE NATURALE 9 II. 4. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE 17 IV. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. RECEPTIA FINALA 19 VII. RECEPTIA FINALA 21 VII. G E N E R A L I T A T I 8 I. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV. Valea lui Mihai şi Carei V. 3.1. 3. ELEMENTE GEOMETRICE 17 V. 1.FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 22 I.2 3 . 3. 3. 1. 3. 2. MASURARE 20 VII. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 15 IV. 1. AGREGATE 9 II. 1. 2. 1. MASURI PRELIMINARE 16 IV. LIANTI 11 II. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 21 ANEXA . CONDITII DE COMPACTARE 20 V. CONDITII DE COMPACTARE 18 V. NATURA.2. APA 13 II. LA TERMINAREA LUCRARILOR 19 VI. 2. RECEPTIA PRELIMINARA. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE 16 IV.

4. LUCRARI PREGATITOARE DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III. 2. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE IV. 5. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT V. ASTERNEREA IV. 1. MASURARE VII. 2. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE I. AGREGATE II. 6. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. 6. FIBRE II. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. RECEPTIA FINALA VII.OPCP RO 2005/017–553. 5. 1. 1.04. 8. PROTEJAREA STRATULUI DE BAZA IV. COMPACTAREA IV.Louis Berger SAS – PROINTEC S. COMPOZITIA MIXTURILOR III. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE VI. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. 2. PUNEREA IN OPERA IV. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE III. Valea lui Mihai şi Carei III. NATURA. SUPRAFATAREA STRATULUI DE BAZA IV. G E N E R A L I T A T I I. 1. 3. CONTROLUL CALITATII STRATULUI BITUMINOS V. 7. LIANTI II. 4. 2. STATIA DE ASFALT III. 1. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA IV. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1. MEF. 6. 4. EXECUTATE LA CALD I. 3. 1. 3. COMPOZITIA MIXTURILOR III. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 2. MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR III.STRATURI DE BAZA DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE. CONTROLUL PUNERII IN OPERA V. 2. ADITIVI II. 1.A. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. 4. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA . DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE II. 2. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE IV. RECEPTIA LUCRARILOR VI. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA VI. AUTORIZAREA STATIEI DE ASFALT III. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE III. CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR II. CONTROLUL FABRICATIEI IV. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) VI. 3. 5. FILER II. INSTALATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE III.03 Lot 2 . 5. 6.1.2 14 14 15 15 16 17 18 20 20 20 20 21 22 24 24 24 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 8 8 8 9 9 9 10 14 14 14 15 15 23 28 30 30 31 34 34 34 4 . PREGATIREA STRATULUI SUPORT IV. MODUL DE PUNERE IN OPERA IV. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE III. 2. 3.

GENERALITATI 8 I. OTEL BETON 15 III. 5 60 UTILIZAREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE (GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE) LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 60 I. AGREGATE 11 II. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 8 I. MATERIALE PENTRU PEREURI SI ZIDARII DE PIATRA BRUTA SI BOLOVANI 16 III. 4. 3. 3 54 IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE. 1. 1. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE 9 II.A. 2. APA 15 II.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 3. 4. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 43 V. 1. MATERIAL PENTRU FILTRE 18 IV. EXECUTATE LA CALD 54 ANEXA NR. MATERIALE PENTRU CANALIZARI 19 V. TRATAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTEI 38 IV. 2 52 MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE TESTUL SCHELLENBERG 52 ANEXA NR. RECEPTIA LUCRARILOR 46 VI. TUBURI PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 19 VI. 2. MATERIALE SI TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 47 ANEXA NR. MEF.2 5 . RECEPTIA FINALA 46 VII. 3. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA 46 LUCRARILOR) 46 VI. TUBURI PENTRU DRENURI 18 IV. BOLOVANI PENTRU PEREURI SI ZIDARII 17 IV. CIMENTURI 9 II. 6. 4 58 UTILIZAREA GEOGRILELOR LA IMBRACAMINTILE RUTIERE BITUMINOASE 58 ANEXA NR. 2. 3. BORDURI DE TROTUARE . 2. NISIP PENTRU PEREURI USCATE 16 III. CONTROLUL PUNERII IN OPERA 39 V. BORDURI DE TROTUARE .BORDURI DE REFUGII 24 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE 46 VI. Valea lui Mihai şi Carei IV. 3. ASTERNEREA 35 IV. COMPACTAREA 37 IV.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.03 Lot 2 . 1. 5. 1. 2.04. PIATRA BRUTA PENTRU PEREURI SI ZIDARII 16 III. 1. MASURARE 47 VII. GEOTEXTIL 19 V. 1. SANTURI SI CASIURI 24 VI. CONDITII TEHNICE DE CALITATE ALE IMBRACAMINTEI EXECUTATE 43 V.PREFABRICATE PENTRU RIGOLE. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMITA 45 VI. 1 48 UTILIZAREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC 48 ANEXA NR.OPCP RO 2005/017–553. PREVEDERI GENERALE 8 II. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 1.

PICHETAREA SI EXECUTIA SAPATURILOR 29 VIII. OTEL DE ARMATURA 35 XI. 4. 1. 1. 2. DESCHIDEREA SAPATURILOR 50 XVI. INCERCARI SI CONTROALE 52 XVIII. RIGOLELOR SI CASIURI 42 XIV. PREPARAREA MORTARELOR DE CIMENT 30 IX. COFRAJE 34 XI. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIV. 1. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR 26 VIII.A. 3. AMENAJAREA SANTURILOR. ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU AMENAJAREA RIGOLELOR. 1. 1. 1. PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON 45 XIV. 5. 1. RECEPTIA LUCRARILOR 55 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. 6. 1. 7. CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR 52 XIX. TOLERANTE LA LUCRARILE EXECUTATE DIN BETON 38 XIII. CLASIFICAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR 30 IX. 2.2 6 . EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE 44 CIMENT 44 XIV. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI 36 XII. REALIZAREA DRENULUI LONGITUDINAL SUB ACOSTAMENT SAU RIGOLA 48 XVI. 2. EXECUTAREA CANALELOR.COMPOZITIA BETOANELOR 32 X.OPCP RO 2005/017–553. EXECUTIA PEREURILOR USCATE 44 XIV. 4. 1. 3. 4. GURILOR DE SCURGERE SI 50 CAMINELOR DE VIZITARE 50 XVII. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURII 35 XII.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR SI A BETOANELOR 30 IX. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE 51 XVII.04. 2. ZIDARII DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI 40 XIII.03 Lot 2 . REALIZAREA STRATULUI DRENANT CONTINUU 48 XV. PREPARAREA BETONULUI 36 XII. 2. DRENURI SI DISPOZITIVE DE COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 47 XV. PICHETAREA LUCRARILOR 29 VIII. PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON 45 XV. INCERCAREA SI CONTROLUL BETOANELOR 37 XII. MONTAREA BORDURILOR 51 XVIII. COFRAJE 34 X. COMPOZITIA SI UTILIZAREA MORTARELOR 30 IX. 3. PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE 42 XIV. 4. MEF. 1.Louis Berger SAS – PROINTEC S. BETOANE 36 XII. 3. 2. CANALIZAREA 50 XVI. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 2. 1. Valea lui Mihai şi Carei VI. SANTURILOR SI CASIURILOR DE TALUZ 25 VII. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 45 XIV. 1. REALIZAREA DRENURILOR DE ACOSTAMENT 47 XV. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. EXECUTIA SAPATURILOR 29 IX. PRESCRIPTII GENERALE 47 XV. EXECUTIA PEREULUI IN MORTAR DE CIMENT 45 XIV.

a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. MASURARE XX. 1. MASURARE III. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE I. G E N E R A L I T A T I II. 3. RECEPTIA FINALA XX.04.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. 2.Louis Berger SAS – PROINTEC S. 1. GENERALITATI I. 1. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA IV. MEF.A.OPCP RO 2005/017–553. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. 1. RECEPTIA PE FAZE XIX.2 7 . APLICAREA MARCAJELOR VI. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE ANEXA DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFATA I. CONTROLUL DE CALITATE VII. MASURARE VII. Valea lui Mihai şi Carei XIX. 1.03 Lot 2 . 2. INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM I. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE V. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE 55 56 56 57 57 58 58 8 8 8 11 11 8 8 8 9 11 12 12 12 DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. RECEPTIA PRELIMINARA XIX. PLANTAREA STALPILOR III. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE III.

Materialele trebuie sa fie puse la dispozitie de o firma acceptata de Inginer. Antreprenorul va supune spre aprobarea Inginerului tehnologia de aplicare si fisele tehnice pentru asternerea marcajului termo-plastic. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. conform certificatului de omologare al vopselei.Louis Berger SAS – PROINTEC S. utilizeaza un anumit tip de microbile sau bile de sticla. • Vopsea de marcaj alba. diluabila cu apa si uscare la aer (fara solventi organici) Aceasta vopsea trebuie sa garanteze vizibilitatea in orice conditii.03 Lot 2 . Ambalarea microbilelor se face in saci etansi. III.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.OPCP RO 2005/017–553. CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE Pentru marcajele rutiere pot fi utilizate urmatoarele materiale. Vopseaua va fi aplicata peste o amorsa corespunzatoare. microbile si bile de sticla) sau vor fi asternute manual in functie de tipul de marcaj. Timpul de depozitare in ambalaj este de minim 12 luni. Certificatele de calitate eliberate de laboratoarele internationale (cel putin echivalent cu BAST si LGA) trebuie sa fie anexate la materialele utilizate. Valea lui Mihai şi Carei I. Acestea trebuie sa intruneasca aceleasi conditii tehnice ca si vopseaua de marcaj. Perioada de serviciu a marcajelor trebuie sa fie de minimum 36 luni. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.A. • Marcaje termo-plastice sau din banda alba auto-adeziva cu aplicare la cald sau la rece. CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE SI BILE DE STICLA Fiecare tip de vopsea de marcaj. MEF. sigilati. II. vopsea. va fi recomandat de fabricantul de vopsea de marcaj. ecologica. Tipul si dozajul de microbile. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3.04. Marcajele vor fi aplicate cu mijloace adecvate (pentru amorsa. Durata de serviciu a marcajelor trebuie sa fie de minimum 18 luni . monocomponenta.2 8 . G E N E R A L I T A T I Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor rutiere in conformitate cu prevederile Legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea rutiera.

decelerare si de viraj fata de benzile principale de circulatie.5. toate supralargirile vor fi amenajate pe partea interioara a curbei.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. partea interioara a curbei va fi largita cu 1m + 60% din spatiul ramas iar banda de circulatie exterioara va fi largita cu 40% din ceea ce ramane. .2. • • 1.linie discontinua.Louis Berger SAS – PROINTEC S. • Linii simple discontinue marcand benzile de accelerare. b. • o linie continua si una discontinua alaturata.intrarea pe banda’’.linie simpla sau dubla continua.04. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.linie discontinua simpla sau dubla.2 9 . • Marcaje de delimitare a benzilor o linie discontinua. cu spatii intre segmente in functie de conditiile drumului. 1. cu spatii intre segmente in functie de conditiile drumului. • • Marcaje discontinue Segmente scurte cu spatii mari in conditii normale de circulatie.separarea sensurilor de circulatie pe drumurile cu doua benzi .OPCP RO 2005/017–553. Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin: . Marcaje longitudinale care la rândul lor se subdivid in marcaje pentru: . TIPURI DE MARCAJE RUTIERE 1. Valea lui Mihai şi Carei IV. drumuri nationale si pe partea exterioara a curbelor periculoase .1. Marcaje pentru supralargirea in curbe Pentru supralargiri< 1m. 1. .A.40 m. care nu permite depasirea nici uneia din cele doua linii. . Pentru largiri > 1m. inclusive pe zonele unde sagetile avertizeaza . de oprire .delimitarea partii carosabile.linie continua având latimea de 0.4.delimitarea benzilor. Marcaje de delimitare a partii carosabile. 2. 1. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. Segmente lungi cu spatii scurte la curbele periculoase. • o linie dubla continua.. care nu permite depasirea liniei continue.03 Lot 2 . • Linii continue simple pe autostrazi.3. • Linii simple discontinue pentru celelalte categorii de drumuri . MEF. . Marcaje de separare a traficului pe drumurile cu doua benzi de circulatie • o singura linie discontinua. latime de 40 cm care poate fi precedata de un triunghi . de cedare a trecerii . Marcaje transversale a. astfel incât in locul de oprire sa fie asigurata vizibilitatea in intersectie.linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua.

diluabila cu apa trebuie sa garanteze vizibilitatea in orice conditii. . .pentru locurile de parcare pe partea carosabila: a. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. MEF. Vopseaua va fi aplicata ca o pelicula de 2000 microni pe amorsa corespunzatoare. de traversare pentru biciclete .03 Lot 2 .pentru spatii interzise se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie continua realizate .Louis Berger SAS – PROINTEC S. cu latimea de 40 cm iar lungimea lor fiind de 3 sau 4 m functie de viteza de circulatie pe zona respectiva mai mica de 50 km/h nu mai mare de 50 km/h In intersectiile cu circulatie pietonala foarte intensa marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate prin sageti indicând semnele de traversare. . ecologica.OPCP RO 2005/017–553.2 10 . DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Valea lui Mihai şi Carei c. c.de ghidare folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa le urmeze in traversarea intersectiei. Marcajele termo-plastice vor avea vizibilitate buna in toate conditiile.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Marcaje diverse .curbele deosebit de periculoase situate dupa aliniamente lungi pot fi precedate de marcaje de reducere a vitezei constituite din linii transversale cu latime de 0. 3. de traversare pentru pietoni .pentru interzicerea stationarii. transversala pe axa sau marginea caii. . Aplicarea Marcajelor Marcajele rutiere realizate din vopsea de marcaj alba.40 m .A. b. d. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. 4.04. inclinata fata de aza sau marginea caii. mono-componenta. paralela cu axa sau marcinea caii.se executa prin doua linii intrerupte. Acestea vor fi aplicate in stricta conformitate cu instructiunile producatorului si cu aprobarea Dirigintelui de santier.se executa prin linii paralele cu axa caii.

Amorsa si vopseaua vor fi aplicate conform instructiunilor producatorului. Marcajele nu vor fi brazdate.03 Lot 2 . a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni.04. Materialele utilizate la marcajul drumurilor vor fi aplicate numai pe suprafetele curate si uscate. Trasarea marcajelor Trasarea punctelor va fi facuta pe partea carosabila folosind mijloacelor de trasare corespunzatoare. suprafata transversala va fi curatata prin perierea cu peria de sarma sau cu alte mijloace aprobate. Zona de desfasurare a lucrarilor a fost semnalizata corespunzator cu indicatoare de circulatie pentru dirijarea temporar a traficului si cu conuri reflectorizante.Louis Berger SAS – PROINTEC S. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie. DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. se va aplica un liant compatibil cu suprafata drumului si materialul de marcaj. Trasarea va fi in conformitate cu prevederile proiectului. Pe carosabilul realizat cu tratamente bituminoase. conform instructiunilor fabricantului.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent. Suprafetele marcate in prealabil vor fi curatate mecanic. APLICAREA MARCAJELOR Generalitati Lucrarea poate sa inceapa dupa ce au fost indeplinite urmatoarele operatiuni preliminare: Antreprenorul a obtinut aprobarile necesare de la Administratia strazilor si de la Politia Rutiera in ceea ce priveste inchiderea sectoarelor de drum . inaintea aplicarii se va indeparta toata criblura in surplus. Structura rutiera va fi pregatita in conformitate cu normativele romanesti si in plus : Pe carosabilul din beton unde trebuie sa se aplice marcajul. acolo unde trebuie aplicat marcajul. Inginerul va verifica trasarea inainte de a se face marcajul final. Valea lui Mihai şi Carei V. S-a obtinut aprobarea dirigintelui de santier. exceptand sagetile de dirijare si marcajele similare.2 11 . MEF.OPCP RO 2005/017–553. Marcajul final Suprafetele vor fi bine curatate si uscate inainte de inceperea aplicarii maracjului. Marcajele longitudinale vor fi aplicate cu mijloace mecanice pe un traseu strict definit.Inainte de aplicarea materialului termoplastic. Trasarea manuala a marcajelor nu va fi pemisa.A.

dar nu se va limita la urmatoarele: 1. Inginerul poate cere teste suplimentare in cazul in care se considera necesar. CONTROLUL DE CALITATE Generalitati Antreprenorul va pregati . Planul Controlului de Calitate’’ care va fi aprobat de catre Inginer. pentru a se asigura ca lucrarile sunt in conformitate cu Caietul de sarcini.OPCP RO 2005/017–553.Asistenţă Tehnică pentru revizuirea şi actualizarea studiului de fezabilitate existent.2 12 . 3. elaborarea proiectului tehnic la nivel de detalii de execuţie.Louis Berger SAS – PROINTEC S. Valea lui Mihai şi Carei VI. MASURARE VII. MEF.. a documentaţiei de licitaţie pentru reabilitarea secţiunii Bucureşti-Adunaţii Copăceni şi pentru construirea variantelor ocolitoare Săcuieni. Masuri care sa asigure faptul ca vopseaua este bine amestecata si trecuta prin sita inainte de aplicare.04.A. VII. Mircea Radulescu Verificat: Ing. 2. ARTICOLE DE LUCRARI INCLUSE Articolele din Lista de Cantitati care sunt descrise in acest caiet de sarcini sunt urmatoarele: SB0 SEMNALIZARE SI MARCAJE PE TIMPUL EXECUTIEI SB1. Armando Pezzoni DN5: Sectorul Bucuresti – Adunatii Copaceni Proiect Tehnic la Nivel de Detalii de Executie – Volumul 3. Testarea periodica a grosimii peliculei de vopsea. 1. Planul Controlului de calitate va contine.03 Lot 2 . Testarea periodica a cantitatii si distributiei microbilelor.4 MARCAJ TERMOPLAST LONGITUDINAL Intocmit: Ing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful