You are on page 1of 1

(6) (1) U (2) T (7) B (5) Z (10) K

(8) (3) P A (9) D D

(4)

Melintang (1) __________ ialah ganjaran yang dibayar kepada buruh atas sumbangan tenaga fizikal dan mental mereka terhadap proses pengeluaran. (2) Punca pendapat lain adalah ___________, pelaburan, pembelian saham, pendapatan harta benda dan pencen. (3) ___________ ialah jumlah pendapatan faktor yang produktif dan pendapatan faktor yang tak produktif. (4) Sektor sekunder juga dikenali sebagai sektor ___________. (5) bagi memastikan agihan pendapatan yang setara, Islam mewajibkan pembayaran____________ untuk diberikan kepada golongan yang tertentu dengan syaratsyarat yang ditentukan. Menegak (6) ____________ merupakan ganjaran yang diterima oleh usahawan. (7) Contoh ___________ ialah bayaran pencen, biasiswa, subsidi kepada petani, bantuan kepada orang cacat, pemberian hadiah wang kepada ahli-ahli sukan dan lain-lain. (8) _________ merupakan ganjaran yang diterima oleh pemilik modal wang kerana kesanggupan menangguhkan perbelanjaannya pada masa sekarang dan kesanggupan menghadapi risiko. (9) Terdapat juga individu yang membeli saham seperti Amanah Saham Nasional untuk memperoleh ___________. (10) _____________ individu adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan sesuatu barang atau perkhidmatan.