P. 1
TOPdesk koppelen met een ander software-pakket

TOPdesk koppelen met een ander software-pakket

|Views: 368|Likes:
Published by TOPdesk
Denkt u er ook aan om TOPdesk te koppelen met een ander softwarepakket? Bij TOPdesk krijgen we hier steeds meer verzoeken voor. Hier leest u hoe een koppelingstraject in zijn werk gaat, wat u ter voorbereiding kunt doen en wat de bekende valkuilen zijn.
Denkt u er ook aan om TOPdesk te koppelen met een ander softwarepakket? Bij TOPdesk krijgen we hier steeds meer verzoeken voor. Hier leest u hoe een koppelingstraject in zijn werk gaat, wat u ter voorbereiding kunt doen en wat de bekende valkuilen zijn.

More info:

Published by: TOPdesk on Mar 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

Tekst: Paul Balvers

tool 13

TOPDESK

KOPPELEN MET EEN ANDER

SOFTWAREPAKKET?

14 tool

Denkt u er ook aan om TOPdesk te koppelen met een ander softwarepakket? Bij TOPdesk krijgen we hier steeds meer verzoeken voor. Hier leest u hoe een koppelingstraject in zijn werk gaat, wat u ter voorbereiding kunt doen en wat de bekende valkuilen zijn.

De voordelen van een koppeling
Er is al langere tijd een trend gaande om softwarepakketten aan elkaar te koppelen. Met een koppeling kunt u de sterke punten van het ene pakket combineren met de sterke punten van een ander pakket. Bovendien voorkomt u met een koppeling routine- en handmatige werkzaamheden en verbetert u de snelheid en correctheid van de verwerking van gegevens. Als voorbeeld kunt u denken aan een koppeling tussen TOPdesk en een financieel pakket. Binnen TOPdesk registreren uw behandelaars hun tijd. Het financiële pakket zorg voor de projectadministratie en facturatie. Een andere optie is om meerdere TOPdesk-installaties met elkaar te verbinden. In het geval van zo’n koppeling kan elke installatie zijn eigen inrichting blijven gebruiken. Een mogelijke toepassing is bijvoorbeeld de koppeling van een front office en een leverancier. De front office gebruikt zijn TOPdesk voor het ondersteunen van werkplekken. Meldingen over specifieke hardware kunnen doorgezet worden naar de leverancier, die op zijn beurt werkt in een eigen TOPdesk-installatie.

Zoals uit het diagram blijkt, kunnen functionele experts door u, maar ook door de leveranciers worden aangedragen. Specifieke kennis over het integreren van de softwarepakketten komt vaak wel van de leverancier.

Fase 2: ontwerp
Als de juiste mensen zijn geselecteerd, kan met deze personen worden begonnen aan het opstellen van het ontwerp; een document waarin specifieke koppelingsdetails worden vastgelegd. In deze fase is het handig om stapsgewijs te bepalen wat er later gemaakt dient te worden. Om een ontwerp op te stellen, hanteert TOPdesk een zogeheten top-down-aanpak: er wordt globaal begonnen en met iedere stap worden er steeds meer details uitgewerkt. In het ontwerp worden de volgende onderwerpen vastgelegd: 1. Connectiviteit: de pakketten moeten via een medium met elkaar ‘praten’. Dit medium kan bijvoorbeeld een HTTP(S)-verbinding zijn, maar ook e-mailverkeer of bestandsuitwisseling (al dan niet in combinatie met FTP). Is het medium vastgesteld, dan zullen de specifieke instellingen moeten worden vastgelegd. Denk hierbij aan servernamen, URL’s, IP-adressen, bestandsnamen, bestandslocaties en mailboxen. Beveiliging is hiervan uiteraard ook een belangrijk onderdeel. 2. Proces: de ‘use cases’ die de koppeling moet ondersteunen. Denk aan het invullen van de bestede tijd op een incident, waardoor een bericht met bestede tijd, behandelaar en klant verstuurd wordt vanuit TOPdesk naar pakket B. 3. Berichten: berichten worden uitgewisseld tussen de pakketten en bestaan uit verschillende bij elkaar horende data-items. Deze berichten worden doorgaans gedefinieerd in XML, een taal om gestructureerde gegevens in een document op te slaan.

Hoe verloopt een koppelingstraject?
TOPdesk heeft veel ervaring met het leggen van koppelingen. Voor de realisatie van koppelingen heeft TOPdesk een best practicetraject dat bestaat uit vier fasen: projectleden identificeren, ontwerp, implementatie en acceptatietest.

Fase 1: projectleden identificeren
Voordat we aan een traject kunnnen beginnen, is het belangrijk dat de juiste mensen aanwezig zijn. Binnen een koppelingstraject zijn dit de functioneel experts en de integratiespecialisten. Er is namelijk functionele kennis nodig van twee pakketten en van uw processen. Een persoon kan uiteraard wel van meerdere onderdelen kennis hebben en binnen het project meerdere rollen vervullen. Zie ook het diagram op de volgende pagina.

Tekst: Paul Balvers

tool 15

Rollen binnen een koppelingstraject
TOPdesk Klant Derden

Functioneel expert

Functioneel expert

Functioneel expert

Integratieexpert

Integratieexpert

4. Velden: een bericht is opgebouwd uit velden. Velden kunnen bijvoorbeeld ‘behandelaar’, ‘bestede tijd’ of ‘soort melding’ zijn. Leg vast waar een veld binnen een pakket vandaan komt en waar het heen gaat in het andere pakket. Een veld als ‘bestede tijd’ in TOPdesk kan bijvoorbeeld worden weggeschreven in het veld ‘quantity’ in het financiële pakket. 5. Waarden: van veld naar veld zullen data-waarden worden verstuurd, maar het kan gebeuren dat de waarden niet overeenkomen. Bijvoorbeeld omdat het ene pakket in het Nederlands is en het andere pakket in het Engels. Dit kan worden voorkomen door bijvoorbeeld alle waarden eerst te vertalen, voordat ze worden verstuurd. Deze maatregelen worden binnen het ontwerp vastgelegd. Let wel: het kan zijn dat tijdens de ontwikkeling pas tegen dit soort issues wordt aangelopen. Op basis van de informatie in het ontwerp kan een accurate schatting worden gemaakt van de kosten van de koppeling. Deze kosten kunnen door u op hun beurt weer naast de baten gelegd worden om te bepalen of er doorgegaan moet worden met het project.

Fase 4: acceptatietest
De acceptatietest dient om formeel goedkeuring te krijgen van de uiteindelijke gebruikers voor de opgeleverde koppeling. Wordt de koppeling geaccepteerd, dan kan deze worden overgezet naar de productieomgeving.

Meer weten over koppelingen?
Wilt u meer weten over koppelingen of wilt u een koppelingstraject starten? Neem dan contact op met TOPdesk voor het inplannen van een integratie-expert. Ter voorbereiding aan zijn of haar eerste bezoek kunt u al het volgende doen: • Zorg dat u duidelijk voor ogen heeft wat het doel is van de koppeling en wat u er mee hoopt te winnen. Dit helpt niet alleen bij het opstellen van het ontwerp, maar ook bij de daaropvolgende vergelijking van de kosten en baten. • Zorg dat er mensen beschikbaar zijn met de nodige functionele en technische kennis van beide systemen. Bedenk wie u zelf kunt aandragen en wie u moet inhuren. • Zorg dat uw infrastructuur op orde is. Dit betekent dat er testomgevingen van alle pakketten in kwestie zijn en dat er communicatie mogelijk moet zijn tussen de softwarepakketten.

Fase 3: implementatie
Is er een go gegeven voor de rest van het traject? Dan kunnen de mensen zoals geïdentificeerd bij fase 1 verder aan de slag. Tijdens de ontwikkeling blijken er doorgaans nog kleine aanpassingen op het ontwerp nodig te zijn. Voor de ontwikkeling is er van ieder pakket een testomgeving nodig. Als deze niet bestaan, dienen deze eerst opgezet te worden.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->