KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR

PENGENALAN Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan , berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Program mentor mentee merupakan satu proses interaksi antara guru dan murid melibatkan tindakan seperti membimbing, menyokong dan memberi nasihat . Mentor bukan sahaja menitikberatkan individu ( mentee) dan perhubungan psikologi menteenya, tetapi juga membimbing, memberi penghargaan, kasih sayang dan mengasah kemahiran -kemahiran lain seperti membuat keputusan, menghadapi masalah atau mengatasi tekanan dan berusaha membimbing menteenya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan negara. 2.0 KONSEP

Membangun Penyayang.

Sahsiah

Diri

Murid

Melalui

Budaya

Amalan

3.0

RASIONAL 3.1 Setiap murid mempunyai kebolehan membangun potensi diri bagi meningkatkan pencapaian sahsiah diri melalui bimbingan dan panduan mentor. 3.2 Murid masa kini terdedah dengan pelbagai cabaran dalam memenuhi tuntutan remaja yang sudah pasti amat memerlukan sokongan, bimbingan, mereka panduan menikmati dan perhatian dengan bagi lebih membolehkan kehidupan

optimis dan menyeronokkan. 1

4.0

OBJEKTIF Melalui program ini, murid diharapkan dapat; 4.1 4.2 4.3 Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat-menghormati antara mentor dan mentee. Mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah, hasil dari bimbingan dan sentuhan dari mentor yang sentiasa mengambil berat (caring) terhadap kebajikan mereka antara satu sama lain.

5.0

PELAKSANAAN 5.1 Program dilaksanakan kepada semua murid sekolah rendah

dan menengah 5.2 Melaksanakan program mentor mentee sebagai aktiviti rasmi sekolah mengikut kesesuaian masa seperti: a. b. c. Waktu perhimpunan rasmi . Waktu kokurikulum. Selepas waktu persekolahan.

5.2 Perjumpaan diadakan sekurang-kurangnya 10 kali setahun. Jangka masa perjumpaan adalah antara 30 hingga 40 minit dan 1 kali dalam sebulan. 5.3 Perjumpaan adalah berdasarkan Modul Pelaksanaan Mentor Mentee yang mengandungi pengisian dari aspek; a. Pembangunan Sahsiah Diri Murid 2

b. c. d. 6

Peningkatan Disiplin Murid Psikososial dan Kesejahteraan Mental dan Perkembangan Kerjaya

STRATEGI PELAKSANAAN 6.1 Mengadakan taklimat penerangan tentang konsep, objektif dan kepentingan perlaksanaan kepada murid dan guru. 6.2 6.3 Mengadakan majlis penyerahan mentee kepada mentor. Perjumpaan diadakan di dalam kelas atau mengikut

kesesuaian sekolah. 6.4 Pelantikan mentor a. Semua guru dilantik menjadi mentor. b. Pelantikan mentor dibuat secara rasmi( bertulis). c. Setiap mentor diberikan senarai tugas, peranan,modul dan senarai mentee. 6.5 Pengagihan mentee.

a. Mentee adalah terdiri daripada murid di dalam kelas. b. Setiap kelas mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang mentor. 6.6 Tugas Mentor a. Mengendalikan sesi perjumpaan dengan mentee di dalam kelas. b. Melaksanakan disediakan. c. Mengambil tahu dan menjaga kebajikan mentee. aktiviti mengikut modul yang telah

d. Membantu mentee yang memerlukan perhatian. 3

e. Mengambil kehadiran mentee. f. Mengisi borang pertemuan mentor mentee.

7.0

PENUTUP Program ini diharap akan dapat meningkatkan pembangunan sahsiah diri murid dan secara tidak langsung akan dapat mengeratkan hubungan guru dan murid, di samping dapat mewujudkan perasaan kasih sayang, selesa, selamat dan sejahtera dalam kalangan murid.

4

LAMPIRAN 1 JAWATANKUASA MENTOR MENTEE Pengerusi : Pn. Hjh. Azizah bt Hassan (Guru Besar) Timbalan Pengerusi : Pn. Nazlin bt Mordi (Mardi) (Penolong Kanan HEM) Naib Pengerusi 1 : En. Kassimi b Hj Ya (Penolong Kanan Pentadbiran) Naib Pengerusi 2 : Pn. Rosinda bt Minhaj (Penolong Kanan Kokurikulum) Setiausaha : En. Mohd Rasimi b Mat Yasin (Guru Bimbingan) AJK : Semua Ketua Panitia Semua Guru Kelas

5

LAMPIRAN 2 CARTA ALIRAN PROSES PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE

Mul a

Menyediakan kertas cadangan

Membentangkan kertas cadangan dalam mesyuarat pengurusan

Menentukan pemilihan mentor dan mentee Taklimat pelaksanaan

Penyerahan mentor kepada mentee

Pelaksanaan program

Laporan

Tam at

6

LAMPIRAN 3 CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TAHUN ENAM Tajuk Objektif : : Potensi Diri – ‘Aku Boleh!’ Pada akhir aktiviti, mentee dapat : 1. Menyenaraikan kebolehan dan kelemahan diri. 2. Mengetahui cara-cara untuk meningkatkan kebolehan diri serta membaiki kelemahan diri. Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : 30 minit Tahun 6 Tiada 1. Mentee diberi masa oleh mentor untuk berfikir tentang kelebihan dan kelemahan diri sendiri. 2. Mentee yang sukarela menyatakan kelebihan dan kelemahan diri sendiri. 3. Soal jawab dan sumbang saran tentang bagaimana untuk meningkatkan kebolehan diri dan membaiki kelemahan diri. 4. Mentor membuat rumusan . Falsafah : 1. Setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan masingmasing. 2. Anggaplah kebolehan sebagai batu loncatan mencapai kejayaan dan kelemahan sebagai peluang untuk membaiki diri. 3. Setiap orang tidak seharusnya merasa rendah diri terhadap kelemahan yang ada.

7

CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TAHUN ENAM Tajuk Objektif : : Kawal Diri Pada akhir aktiviti, mentee dapat : 1. Menyatakan apa yang menyebabkan emosinya terganggu. 2. Mengetahui bagaimana untuk mengawal emosi berdepan dengan situasi yang menganggu emosinya. apabila

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

30 minit Tahun 6 Tiada 1. Mentee membuat mimik muka gembira, marah dan sedih untuk menggambarkan situasi emosi yang dialami. 2. Mentee bersoal jawab tentang aktiviti 1. 3. Mentee menyatakan emosi yang dialami dan tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berada dalam situasi tersebut. 4. Mentor membuat rumusan.

Falsafah

: 1. Kita mestilah bijak bertindakbalas terhadap emosi yang dialami. 2. Segala emosi yang dihadapi akan mematangkan diri kita jika kita berjaya menanganinya secara positif.

CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TINGKATAN EMPAT 8

Modul 3 Objektif

: :

Harga Diri Ku Pada akhir aktiviti, mentee dapat: I. II. Menghargai kelebihan diri. Memanfaatkan potensi atau fitrah diri secara sihat. Mentor bertanya makna dan kelebihan nama setiap mentee. Mentor menunjukkan contoh dan menyatakan setiap abjad pada nama mempunyai nilai positif. Mentor meminta setiap mentee menulis nilai positif mengikut abjad nama. Mentor meminta beberapa mentee secara sukarela menjelaskan nilai positif diri berdasarkan abjad nama. Mentor membuat rumusan.

Langkahlangkah

:

I. II. III. IV. V.

Falsafah

:

Setiap individu unik dan keunikan dirinya membentuk diri yang cemerlang. Contoh; AHMAD A = Amanah A = Akhlak H = Hormat D = Dedikasi M = Mulia

LAMPIRAN 4 9

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) NAMA SEKOLAH DAERAH :……………………………….. :………………………………… NEGERI :

………………………………………. BI L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ITEM Program ini memberi kesan positif kepada saya Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. Mentor dapat membantu ke arah peningkatan sahsiah saya Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya. Mentor menghargai saya. Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan. Saya gembira mengikuti program mentor mentee YA TIDAK

T/Tangan Mentee ----------------------------------------------Tarikh
CATATAN :

:

Analisis Skor BIL 1. 2. 3. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN
10

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) NAMA SEKOLAH DAERAH :……………………………….. :………………………………… NEGERI :

………………………………………. BI L 1. 2. 3. 4. 5. 6. ITEM Program ini memberi kesan positif kepada mentee. Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. Mentee menjadikan saya sebagai tempat rujukan apabila beliau menghadapi masalah. Saya sentiasa membantu mentee ke arah peningkatan sahsiah. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaan yang lebih sempurna. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkah laku mentee ke arah yang lebih positif Saya gembira mengendalikan program mentor mentee YA TIDAK

7. 8.

T/Tangan Mentor ----------------------------------------------Tarikh :
CATATAN :

11

Analisis Skor BIL 1. 2. 3. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (PEMANTAUAN) NAMA SEKOLAH :……………………………….. DAERAH :………………………………… ………………………………………. BI L 1. ITEM

NEGERI :

YA

TIDAK

Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) telah ditubuhkan. Taklimat pelaksanaan Program Guru 2. Penyayang (Mentor Mentee) telah disampaikan kepada semua guru. Sekolah mengadakan promosi yang sesuai 3. berkaitan Program Mentor Mentee Pihak sekolah mematuhi garis panduan perlaksanaan program mentor mentee yang 4. dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Perlaksanaan program mentor mentee 5. berpandukan modul yang diberi Pengurusan sekolah turut sama terlibat 6. dalam perlaksanaan program Semua guru terlibat dalam perlaksanaan 7. program dan memberi kerjasama yang baik Mentor dan mentee menggunakan masa 8. perjumpaan yang ditetapkan dengan maksima T/Tangan Pemantau 12

----------------------------------------------Tarikh :
CATATAN :

Analisis Skor BIL 1. 2. 3. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP PELAKSANAAN KURANG DILAKSANAKAN PELAKSANAAN DI TAHAP SEDERHANA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful