‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.

com‬‬

‫דאנערשטאג פר’ צו י’ ניסן תשע”ג לפ”ק ולמס’ ‪March 21 ‘13‬‬
‫עלות השחר‪5:45 :‬‬
‫‪6:57‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש ‪9:24‬‬

‫סוזק"ש גר"א ‪9:59‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:37 :‬‬
‫סוז"ת גר"א ‪11:00‬‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫‪1:02‬‬
‫‪7:09‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‬

‫ל וויליאמסבורג • גוט מארגן‪718-388-7744 :‬‬
‫ל קרית יואל • היום יום‪845-662-6122 :‬‬
‫ל ירושלים • מבשר ואומר‪ 011-972-2-5810-342 :‬ך‬
‫ך‬

‫ך‬

‫‪1246‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫דאנערשטאג‬

‫פרייטאג‬

‫רעגן‬

‫פארוואלקענט‬

‫‪°37 - °30‬‬

‫‪°43 - °31‬‬

‫שב"ק‬

‫‪°45 - °32‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫בדיקת חמץ‬

‫ערב פסח‬

‫א' דפסח‬

‫פארוואלקענט‬

‫רעגן‪/‬שניי‬

‫פארוואלקענט‬

‫‪°41 - °35‬‬

‫‪°46 - °37‬‬

‫‪°49 - °36‬‬

‫שידוכים‬
‫הבה”ח כמר יצחק נ”י‬

‫הרב מתתי‪-‬הו יחזקאל גראהמאן‬
‫מו”ה ראובן חיים ב”ר אייזיק ווייס הי”ו ‪ -‬ב”פ‬
‫מו”ה משה גרויז הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬
‫מו”ה אברהם יקותיאל משה ליבערמאן הי”ו ‪ -‬ק”י‬
‫מו”ה שלמה קאהן הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬

‫שליט”א ‪ -‬מאנסי‬

‫הרב חיים אלעזר עסטרייכער‬
‫מו”ה מענדל ב”ר יודא ראזענפעלד הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬
‫מו”ה משה פייערווערגער הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬
‫מו”ה משה יחזקאל קארפען הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬
‫מו”ה משה זאב ראזענבערג הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬
‫שליט”א ‪ -‬ב”פ‬

‫הבה”ח כמר רר נ”י‬
‫הבה”ח כמר ברוך נ”י‬
‫הבה”ח כמר חיים נ”י‬
‫הבה”ח כמר יוסף נ”י‬

‫וואך נאכט‬
‫מו"ה יוסף יודא ב"ר יעקב שלמה גרינוואלד‬

‫סעודת הילולא תתקיים‬
‫אי"ה ביום ה' ליל שישי‬
‫הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה הערשל שווארטץ הי"ובביהמ"ד ניימארק‬

‫היום‬

‫בביתי ‪ - 150 Middelton St #6-A‬והברי”מ למחרתו בביהמ”ד טאהש‪ ,‬שחרית בשעה ‪7:00‬‬
‫לקראת היארצייט של מורינו‬

‫הר"ר אלחנן יוסף ב"ר שמואל הערצמאן זללה"ה‬
‫שחל למחר יום ו' י"א ניסן‬

‫תתקיים סיום משניות וסעודת מצוה‬
‫היום בלילה בשעה ‪9:00‬‬
‫בביהמ"ד ניימארק ‪260 Marcy Ave‬‬

‫היות שמורינו ז"ל לא הניח זרע של קיימא‪ ,‬על כן נא ונא לעשות נייחא‬
‫לנשמתו‪ ,‬בפרט ביום היארצייט‪ ,‬בלימוד משניות וליתן צדקה‬

‫מורינו ז"ל הבטיח בצוואתו‬
‫"הננו כופל עוד ועוד שכמו בחיים חיותי‪ .‬לכל אשר שהי' לי טובה ממי שהוא‬
‫באיזה אופן שיהי' משמים שלמו להם כפל כפליים כן אתפלל בעדם בעולם‬
‫האמת שכל אחד יבוא על שכרו ושיהי' נפקד בכל מה שצריך מהרה דידן"‪.‬‬

‫מי שרוצה להרשים הלימוד משניות לעילו נשמתו לשנת תשע"ד‬
‫זכותו הגדול יעמוד לו‪ ,‬יפנה אצל ‪718-388-9849‬‬

‫סאטמאר פלייש געשעפט‬

‫מיר האבן גרייט פאר‬
‫אייך און אייער גאנצע‬
‫משפחה די סעודת‬
‫שב"ק‬

‫‪187 Ross ST. 718-599-1212‬‬
‫‪684 Myrtle Ave. 718-522-2210‬‬

‫מיר וועלן זיין אפען יעדן טאג אי"ה ביז ‪ 9‬ביינאכט‬
‫סיי די פלייש געשעפט און סיי די ‪Take Out‬‬

‫‪$85 (cash only) - Sunday 3/24/2013‬‬
‫‪all Teeth Cleaned & all Orthodontic Ties Replaced‬‬
‫‪Limited Appointments Available - Call to Reserve‬‬

‫רופט אריין ווי פריער‬
‫פאר גרעסערע ארדערס‬

‫ּפרי‪-‬פסח‬

‫‪Braces Cleaning‬‬

‫‪Dr. Eli Halabi, DMD - orthodontist‬‬
‫‪718-676-5000 - 341 Wallabout St.‬‬

‫קאר וואש‬

‫‪FREE‬‬
‫& ‪Pick Up‬‬
‫‪Drop Off‬‬

‫‪SPECIAL‬‬

‫‪We can do your oil change‬‬
‫‪in the same time‬‬

‫פאר אינפארמאציע‬
‫רופט‬

‫‪347-656-6563‬‬

‫הגעלת כלים • שריפת חלה • שמות לגניזה‬
‫שעות‪ :‬פון ‪ 12:00‬צופרי‬
‫ביז ‪ 12:00‬ביינאכט‬

‫זמנים פון שערן‪:‬‬
‫פון ‪ 4:00‬ביז ‪9:00‬‬

‫פרייטאג פון ‪ 11:00‬ביז ‪3:00‬‬

‫א מורה הוראה וועט זיין אויפן פלאץ יעדן טאג פון ‪6:00 - 5:00‬‬

‫)זמנים פון מוצש"ק און זונטאג וועט נאכפאלגן(‬

‫ניי‪-‬וויליאמסבורג‬

‫הגעלה צענטער‬
‫‪4 Walton St.‬‬
‫בחצר ביהמ"ד סאמבור‬

‫)און א באזונדערע צימער(‬

‫בהשגחת הרה"ג אבד"ק‬
‫מעשי למלך ווייטצען‪,‬‬
‫ומו"ץ התאחדות הרבנים‬

‫‪51 Lee Ave.‬‬
‫‪Bet. Wilson /Ross‬‬

‫צוגענגליכע פרייזן‪.‬‬
‫העפליכע סערוויס‪.‬‬
‫מהודר'סטע אין כשרות‪.‬‬
‫בהשגחת הגה"צ אבדק"ק מישקאלץ שליט"א‬

‫• הגעלת כלים‬
‫• שריפת חלה‬
‫• שמות לגניזה‬

‫זמנים‪ :‬פון ‪ 2:00‬מיטאג ביז ‪ 11:00‬ביינאכט‬

‫ליע‪-‬לינטש הגעלה כלים סענטער‬
‫)‪217 Lee Ave. (cor. Lynch St.‬‬
‫מיר זענען אפען יעדן טאג פון ר"ח ניסן פון ‪ 10:30‬אינדערפרי ביז ‪ 12:00‬ביינאכט‬

‫שריפת חלה ‪ -‬שמות לגניזה ‪ -‬הגעלה וליבון כלים‬
‫אין די זעלבע לאקאל ווי אין די פארגאנגענע יארן‬
‫‪217 Lee Ave. cor. lynch‬‬

‫תחת השגחתו המלאה‬

‫של הגה"צ רבי משולם פאלאטשעק שליט"א‬
‫אב"ד מגד יהודא ‪ -‬וחבר הבד"ץ התאחדות הרבנים‬

‫מעלדונג פון ווילהעלם הארדוועיר סטאר!‬
‫מיר ווילן מודיע זיין פאר די אלע וואס האבן באקומען‬

‫‪ coupons‬פון אונזער געשעפט‬
‫דורך אייער חשובע מוסד‬

‫אז מ'וועט דאס קענען נוצן נאר ביז‬
‫היינט דאנערשטאג נאכט‪ ,‬י"א ניסן‬
‫מיר וואונטשן אלע אונזערע חשובע קאסטומער'ס א חג כשר ושמח‬

‫משפחת ווילהעלם'ס‬

‫אלע אונזערע ‪ flavors‬זענען חמץ‬
‫עס איז שוין דא צו באקומען די כשר לפסח ‪flavors‬‬
‫‪I WAS SMOKING 2‬‬
‫‪PACKS A DAY, I’M‬‬
‫‪CIGARETTE FREE‬‬
‫‪FOR 6 MONTHS‬‬
‫‪NOW. S.M.‬‬

‫‪This Pesach‬‬
‫‪DON’T JUST‬‬
‫‪BURN THE‬‬
‫‪60 Rutledge St suite 202‬‬
‫‪CHOMETZ‬‬
‫)‪(347)620-DROP (3767‬‬
‫)‪QUALITY E-CIGARETTE MODELS (718)697-SMOKE (7669‬‬
‫‪B U R N T H E TOP‬‬
‫‪10 LEVELS OF NICOTINE AVAILABLE‬‬
‫‪Hours: Sun-Thurs‬‬
‫‪8:00PM-11:00PM‬‬

‫‪WITH MENTHOL OR WITHOUT‬‬

‫! ‪H A B IT‬‬

‫‪ March 24 for cleanings only - call 718-782-9425‬וועט זיין אפען זונטאג ‪DR. Nogids Dental Office‬‬
‫וומ"ס ‪ 2 -‬בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען פאר א גאנץ יאר ‪ -‬אויך מעגליך צו פארדינגען בלויז פאר פסח‪ ,‬גרייט אריינצומופן ‪845-222-2775‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬געזוכט רום מיט ‪ 2‬בעטן צו דינגען אויף פסח אין געגנט פון בעדפארד‪/‬קליימער‪/‬מארטאן ‪718-782-2964 - 347-314-7895‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬א נייע אפיס צו פארדינגען‪ ,‬פלאץ פאר ‪ 2‬דעסק'ס‪ Utilities incl. $365 .‬רופט ‪917-517-3245‬‬

‫זייט מקיים מצות שילוח הקן סגולה לפרנסה‪ ,‬שידוכים‪ ,‬ולבנים‪ ,‬לקנות בית חדש‪ ,‬ורפואות‪ ,‬רופט ‪917-923-0995‬‬
‫פארלירט איר האר אדער פיאות? רופט שוין ‪ 718-913-4683‬צופרידנהייט גאראנטירט!‬

‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ ,diamonds-platinum‬צופרידנהייט גאראנטירט! ‪718-782-0285‬‬
‫קאר סערוויס ‪ -‬היימישער איד נעמט אן אלע ערליי טריפס אין מיאמי‪-‬פלארידא‪ ,‬רופט ‪347-693-9518‬‬
‫קאר סערוויס ‪ -‬לאקאל לאנג דיסטענס ‪ -‬היימיש פארלעסליך ‪ -‬רופט ‪ 24‬שעה ‪845-239-7378‬‬

‫ותצילנו מעין הרע; ווילט איר פארבעסערן פרנסה‪ ,‬געזונט‪ ,‬שידוכים‪ ,‬נחת‪ ,‬קינדער‪ ,‬שפרעכט אפ אייער עין הרע ביי אונז ‪347-563-2712‬‬
‫‪BLACKBERRY PLAYBOOK SALE!!! $101 Refurbished, MINT Condition! Simcha: (347) 470-5444 leave message.‬‬

‫‪To Much to do? To little Time? Call Package Express Daily Messenger‬‬
‫שיקט א פעקל היימיש און פארלעסליך וומ"ס ‪ -‬ב"פ ‪ -‬קרוינהייטס ‪ -‬פלעטבוש ‪718-483-0622 -‬‬
‫נארט מיאמי ‪ -‬פריוואטע ‪ 2‬בעדרום דירה צו פארדינגען פון ‪ Mar. 7‬ביז נאך פסח‪ ,‬אויך מעגליך וועכנטליך‪,‬‬
‫קאפל פארגעצויגן‪ .‬נאנט צו שוהל‪/‬מקוה שיינע גראונד'ס‪ ,‬פארמאגט גרעניט קאונטער‪,‬‬
‫פול מיט מחיצה‪ ,‬צוגענגליכע פרייז‪ ,‬ספעשל פרייז פאר ‪ 30‬טעג‪718-782-2085 .‬‬

‫זוכט איר א דירה אין א"י? ירושלים ‪ -‬גאולה ‪ -‬בעלז ‪ -‬מאה שערים פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‬
‫אויף פסח‪ ,‬שמחה אדער וואקאציע‪ ,‬מיר האבן שיינע דירות אין אלע געגענטער ‪011-972-52-715-6761‬‬

‫‪Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774‬‬

‫‪HANDYMAN‬‬

‫האט איר א ‪ Home Equity line of credit or a business line of credit‬איר קענט עס סעטלען פארן סענט אויפן דאללער רופט דעם עקספערט ‪718-306-9314‬‬

‫‪Plumbing‬‬

‫פאר אלע אייערע פלאמבינג געברויכן ביטע רופט ‪347-403-9933‬‬

‫‪Plumbing‬‬

‫‪We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. call 718-438-9300‬‬
‫‪Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896 HANDYMAN‬‬

‫‪ELECTRIC‬‬

‫‪Lawyer for Accidents - Slip & fall injury, medical malpractice and more. call Howard Kagan, 718-258-8080‬‬

‫נאך געבליבען געציילטע קעיסעס מטרנה כשר לפסח חלב ישראל‬
‫אדער פארווע ‪ Powder‬מילך ‪ ,Stage 1, 2, 3 -‬מיטן הכשר הבד"ץ ‪347-455-3461 -‬‬

‫‪·´¸ɶ½È¾´¯É´À´ºk²¾±Á´´Laufer Winery¾´ÃÀÁ´½ÈÁȸÇïÀ·ÇÁ³‬‬
‫‪Laufer WineryÈ·¿´¯´´¶Àþº»¸¸ÇþkÇȺ¯·Ã´Ç‬‬

‫כשר לפסח קאר וואש ‪347-834-3072 - Free Pick Up & Delivery -‬‬
‫מעגא ציצית סעיל‬

‫‪20% OFF‬‬
‫מיר האבן אריינבאקומען‬
‫א שיפמענט פון הערליכע פסח סעט'ס‬

‫מיר האבן א ריזיגע אויסוואל פון‬
‫זילבערנע עטרות און זילבער‬
‫עטרות‪ ,‬וואס מ'וועט אייך ארויפנייען‬
‫אויף אייער נייע טלית לכבוד יו"ט‪,‬‬
‫פאר אומגלויבליכע פרייזן!‬
‫‪filled‬‬

‫‪500 Flushing Ave. at G&G Plaza‬‬
‫מעלדט אייך שוין צו פארן מיט‬

‫די נסיעה‬
‫צו זיין ביים ציון פון הייליגן רב זי"ע‬

‫בעל דברי חיים מ'צאנז‬

‫מ'פארט בעז"ה ארויס‬

‫מיטוואך שמיני ‪ ,‬אסרו חג‬
‫מ'קומט בעז"ה צוריק‬

‫פלעצער זענען באגרעניצט!‬

‫רופט שוין‪:‬‬

‫רייכבערג טרעוול‬

‫פרייטאג ערב שב"ק שמיני ‪718-436-1002‬‬

‫מיר האבן יעצט אריינבאקומען די נייע בארימטע‬

‫קרויס ביבער הוטן‬
‫הויכע און פלאכע ‪ -‬אלע סייזעס‬

‫‪Feltly Hats‬‬

‫‪Lee Corner Hewes St.‬‬
‫‪718-782-0700‬‬

‫מיר זענען אפן יעדע נאכט ביז ‪8:00‬‬
‫‪COME CHECK OUR‬‬

‫‪525 Flushing Ave.‬‬
‫‪Ŕ‬‬
‫‪175 Division Ave.‬‬

‫לכבוד שבת ‪HOT NUTS‬‬
‫‪CHOCOLATE, NUTS, CANDIES,‬‬
‫‪GIFT BASKET, DRIED FRUITS‬‬
‫‪'SPNUIF4UPSFUIBU4FSWFT:PVS‬‬
‫‪'SFTI(PPEJFT"MM:FBS3PVOE‬‬

‫בהשגחת‬

‫אפן פרייטאג ביז‬
‫‪ 1‬שעה פארן זמן‬

‫טארטיקוב‬

‫‪5Ŕ'Ŕ8F%FMJWFSŔvisit us at www.chocoliciousny.com‬‬

‫בשורה טובה למדקדקים בכשרות‬

‫כמה מעלות טובות‬
‫• לייכטסטע וויין פאר די ארבע כוסות‪.‬‬
‫• נישט צוגעלייגט קאנסנטרעיטעד‪.‬‬
‫און מיט דעם אלעם איז עס‬
‫• גרינג פארן מאגן‪.‬‬
‫געמאכט דורך היימישע‬
‫וויליאמסבורגע אינגעלייט‬
‫• הערליכן און רייכן קאליר‪.‬‬
‫צו באקומען ביי אלע געשעפטן און מקוה אידן‬

‫‪347-746-9463/wine‬‬

‫ווארימע נייעס‬
‫לכבוד פסח!‬
‫היינט‬
‫ליל שישי‬
‫וועלן מיר האבן‬

‫טשולענט ‪ -‬קוגל ‪-‬‬
‫קושקע ‪ -‬פלאנקען‬

‫א גאנצע‬
‫נאכט!‬

‫‪For Wholesale Call:‬‬

‫מיט גרויס פרייד מעלדן מיר אז דאס יאר וועלן מיר צושטעלן גאר‬

‫געשמאקע נאכטמאל‬
‫מיט גאר א רייכע אויסוואל ‪ -‬פון די בארימטע ‪Waterfall Catering‬‬

‫אין די זאל פון ‪31 Division Ave - River Terrace‬‬
‫ס'וועט זיין פלאץ כיד המלך‪ ,‬וואו מ'וועט זיך קענען אריינזעצן מיט די גאנצע‬
‫פאמיליע ‪-‬אן א פרעשור‪ -‬ווילאנג איר ווילט‪ ,‬מיט גאר ספעציעלע פרייזן!‬

‫אנגעהויבען פון זונטאג פרשת צו‬
‫פון ‪ 4:00‬נאכמיטאג ביז ‪ 12:00‬ביינאכט‬

‫קומט און ברענגט מיט אייערע פריינט‬
‫און האט הנאה פון געשמאקע נאכטמאל‬
‫מיט א בא'טעמ'טע אטמאספערע‬

‫פאר מער אינפארמאציע רופט‬

‫‪718.782.7272‬‬

‫~—†Š‡˜’~–‡•‬
‫‪ Update‬היינט דאנערשטאג צו פון פארקאש טלית פאבריק‬
‫~’‡†’ƒ’~–•~—†Š‡˜’~–‡•‬
‫~–‡‡~–ƒ‡‬

‫~†ƒŒ–~„Œ‡–‚~€’Ž†~‬

‫½‪Á‬‬

‫‪¯±‬‬

‫Ž‡‡’~–•~—†Š‡˜‬
‫Œ‡–ƒƒ‡ŠŒƒ‡„‡‡’~–~Š~ƒŽ„–•~†ƒŒ–~„Œ‡–‚~€’Ž†~‬
‫‪·´¸ÁÇÁ·ÀÆÁ¾¯»¯½Á»¯ǯû¯½¿¸¸¯¹¸¸¯·Ã¸´Æ‬‬
‫€Š~Ž”Œ‡†‡~–‡Œ†’~–•~—‪Finish‬‬
‫‪¼¸Ç¸½¶½¾·Æɸ»·ȯÆǯÃ‬‬
‫  
~–‡‡~–ƒ‡‬
‫¿¸¸‪Á±¸Å¿¯»±Á¿¸¸È¯·¸½ɸ»·ȯÆǯÃÁÀ¸¸´´Á‬‬
‫’~–‡~Šƒƒ~•ƒ‡’~Ž‡‡’~–•~—†Š‡˜‬
‫‪ µ¸´»°ǯÃÉ´Ç´ÈÇÁ²¯¾´Ã³Ç·ÁÁ¿ÇÁ°»¸µ‬‬
‫‪±¿´¯´´È¾»´Ã¾¸¯µ¸¯»¸ÁÀ‬‬
‫•ŽŽ~ˆ~–‡‡Ž€‡†–‚”ƒ—’‡€Š~ƒ€Š~Ž”Œ‡†‡~–‡Œ†’~–•~—‪Finish‬‬

‫½¸‪·º¯¿¸¸°µ¸°¸Çôž´Ã¾Áï¾Á¿ÁµÇ‬‬

‫•–‡˜‡ƒ~Š‬
‫ ‬

‫‪2FNS2JSZ¸²¸¸°3ZRGJW¾Æ¸Ç²¼¸¸°ÇÈ°½»´Æ¸´¯Á¸Å¯½Ç¯Ã¿¸¯¾¸¸»·¯³»´ÃÇÁµ¿´¯¾ÇÁ³·¿Áƾ»¯·Á²ÇÁ½ǯÃ‬‬

‫Œ~Ž‡‬
‫~–~’~–•‬
‫‬
‫ 

‫ƒƒ‡Š‡~Œƒ–€‬
‫ ‬

‫•–‡˜‡ƒ~Š‬
‫ ‬
‫~–~’~–•‬
‫Œ~Ž‡‬
‫ 

‫‬
‫ƒƒ‡Š‡~Œƒ–€‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful