You are on page 1of 1

Muzej sodobne umetnosti Metelkova v Ljubljani ter Umetnostna galerija Maribor sta bili 16.

februarja dve osrednji toki strokovne ekskurzije, namenjeni obisku sluateljev ribnikega likovno izobraevalnega centra. Med deli kljunih zahodnih ter vrsto pomembnih, a dolgo neznanih ali prezrtih umetnikov iz Vzhodne Evrope je vodil kustos Igor panjol in s svojo razlago postal e ob umetniki instalaciji Lele B. Njatin iz Koevja, sicer ivee v Ljubljani. Skoraj pomlad / 100 let slovenske umetnosti, pregled likovne umetnosti XX. stoletja od impresionistov do retroavantgardistov, ki ga je Umetnostna galerija Maribor pripravila ob zakljuku prestolnice kulture Maribor 2012 v sodelovanju z osrednjimi slovenskimi galerijami in muzeji, je zajel dve stavbi razstavnih prostorov, in sicer UGM ter 11. nadstropje mariborskega hotela Slavija. Galerija Miklova hia iz Ribnice

Z Lice preko sodobne mednarodne skozi 100 let slovenske umetnosti


je iz svoje stalne zbirke ob tej prilonosti odstopila kiparsko instalacijo Marjetice Potr, ene najpomembnejih sodobnih umetnikov na svetu. Nasproti umetnikom, katerih dela se uvrajo v prvo polovico prejnjega stoletja, Rihardom Jakopiem, Ivanom Groharjem, Matijo Jamo, Matejem Sternenom, Boidarjem Jakcem, Franom Bernekerjem, Franom Stiplovkom, Venom Pilonom, Olafam Globonikom, Ivanom argo, Lojzetom Dolinarjem, Francetom in Tonetom Kraljem, Miho Maleem, Zoranom Muiem, Nikolajema Pirnatom, Maksimom Sedejem, Karlom Bulovecem Mrakom, Ivanom Kosom, Antejem Trstenjakom in drugimi, sta soavtorici in kustodinji razstave Breda Kolar Sluga in Simona Vidmar odprli e pogled na nove prakse slovenskih vizualnih umetnikov XXI. stoletja.

KULTURA

Sluatelji LICE Ribnica ob kiparski instalaciji Marjetice Potr In e cilj Likovno izobraevalnemu centru Ribnica ni ustvarjanje mnoice ne umetnikov in ne amaterjev, je razvideti e to, da svojim sluateljem odpira irok zorni kot ter uvid in razumevanje tako tradicionalne kot sodobne vizualne umetnosti. Romana Novak

Antologija poezije Ivana rnia OZLOGLAENO SLAVJE s spremno besedo Romane Novak

Darilo etnoloke vrednosti letos Utripu

O Mariji Stania iz Starega Loga je med naimi prispevki vsake toliko najti nekaj zapisanih vrstic. Tudi tele namenjamo izjemni enski s prirojenim obutkom za ohranjanje izroila in vrednotenje domaega. Kot nam je zapisala v spremnem pismu k darilu, ki ga je letos ob kulturnem prazniku namenila urednitvu Utripa, ji e od mladih dni 8. februar predstavlja posebno vrednoto. V preteklem letu je obdarila Pokrajinski muzej Koevje s petdesetimi rono izdelanimi obeski z zgodovinsko in domoljubno tematiko, letos smo bili njene pozornosti deleni mi, pri Utripu.

Obdarovala nas je z dvajsetimi, iz domaih naravnih materialov izdelanimi, okolju prijaznimi obeski, o katerih bomo zapisali ve besed v naslednji tevilki Utripa. Poklonila pa nam je e fotografijo, na kateri so predstavljena ljudska oblaila na Koevskem iz Preernovega asa. In pri tej fotografiji bomo danes nekoliko postali. Ljudska oblaila na Koevskem v 19. stoletju

po m.p. ceni 28,90 evra. Knjigo lahko naroite ali na urednitvu Utripa: NOVI UTRIP d.o.o., Omerzova 29, 1330 Koevje; ali na e-naslovu: noviutrip@novi-utrip.eu; ali na tel.t.: 031 655 986

Na fotografiji so razpostavljene lutke na steklenicah, delo gospe Stania, obleene v ljudsko noo 19. stoletja. Motivi so vzeti po akvarelih, slikanih v tistem stoletju, ter dejansko uprizarjajo vrsto ljudskih oblail, ki so jih ljudje nosili irom obsene Koevske, z Osilnico, Kostelom in Starim trgom ob Kolpi vred, ki danes predstavljajo ali svojo obino oziroma je Stari trg del rnomaljske obine. Fotografija predstavlja od leve proti desni zgoraj ljudske noe za asa ivljenja in delovanja Franceta Preerna, kakrne so nosili v Osilnici, Kostelu in Starem trgu ob Kolpi. Od leve proti desni spodaj pa noe Poljanske doline ob Kolpi ter oje Koevske. Romana Novak po podatkih Marije Stania
marec 2013 / noviutrip@novi-utrip.eu / RIBNIKO SODRAKI Utrip

11