You are on page 1of 6

Mekkora?

STATISZTIKA I.
3. Elad ads, Viszonysz Viszonyszmok Elad ad: Dr. Huzsvai L Lszl szl egyetemi docens

Viszonysz Viszonyszmok
1. Kt statisztikai adat ar arny nyt kifejez sz szmok, 2. Az n. lesz leszrmaztatott sz szmok egyik f csoportj csoportjt alkotj alkotjk, 3. A statisztikai elemz elemzsek legegyszerbb, leg legltal ltalnosabban haszn hasznlt eszk eszkze, 4. Form Formjukra n nzve mindig hnyadosok

Viszonysz Viszonyszm

Viszonyszm =

viszonytott adat viszonytsi alap

Viszonysz Viszonyszmok csoportos csoportostsa 1.


1. Egynem adatok viszony viszonytsa,
Aszerint hogy mi a viszony viszonytsi alap: megoszl megoszlsi viszonysz viszonyszm koordin koordinci cis viszonysz viszonyszm sszehasonl sszehasonlt viszonysz viszonyszm teljes teljestm tmny viszonysz viszonyszm

Viszonysz Viszonyszmok csoportos csoportostsa 2. Klnb nbz adatok viszony viszonytsa:


Intenzit Intenzitsi viszonysz viszonyszmok

Egynem adatokb adatokbl sz szmtott viszonysz viszonyszmok jellemzi


1. Egynem (azonos m mrt rtkegys kegysg) adatokat hasonl hasonltanak ssze 2. Az eredm eredmny m mrt rtkegys kegysg n nlk lkli tiszta sz szm 3. Kifejez Kifejezsi form formjuk sz szzal zalkos (%)

Megoszl Megoszlsi viszonysz viszonyszm


A statisztikai sokas sokasg r rszeinek az eg egszhez viszony viszonytott ar arny nyt fejezi ki. A vizsg vizsglt sokas sokasg sszet sszettel telnek, bels szerkezeteinek felt feltrst seg segti el. X Vm = n i ahol X i
i =1

Viszonyszm =

viszonytott adat 100 [%] viszonytsi alap

Vm = megoszlsi viszonysz m X i = rszsokas g


n

X
i =1

= teljes sokasg

lelmiszerlelmiszer-forgalom
16 14 milli kg 12 10 8 6 4 2 0
D l-D un n t l s za k -A s lf za ld kM ag ya ro rs z K g z pDu K n z nt pl M ag ya ro rs z Ny g ug at -D un n t l D l -A lf ld

Megoszl Megoszlsi viszonysz viszonyszm


NyugatDunntl 10% Dl-Alfld 13% Dl-Dunntl 10%

KzpMagyarorszg 28%

szak-Alfld 15% KzpDunntl 11% szakMagyarorszg 13%

Koordin Koordinci cis viszonysz viszonyszm


4 500 000

Keny Kenyr s sonka forgalom


4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000

Ugyanazon sokas sokasghoz tartoz tartoz kt rszsokas szsokasg egym egymshoz viszony viszonytott ar arnyak nyaknt sz szmtjuk.

Ahol X1 = viszony viszonytott r rszsokas szsokasg X2 = viszony viszonyts alapj alapjul szolg szolgl rszsokas szsokasg

X Vk = 1 X2

2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Kenyr Kenyr Kenyr Kenyr Kenyr Kenyr Szendvics sonka Szendvics sonka Szendvics sonka Szendvics sonka Szendvics sonka Szendvics sonka Kenyr Szendvics sonka

Dl-Alfld

Dl-Dunntl

szak-Alfld

szakMagyarorszg

Kzp-Dunntl

KzpMagyarorszg

Nyugat-Dunntl

A keny kenyrre jut jut sonka fogyaszt fogyaszts


7,07% 7,07% 7,07% 7,07% 7,07% 7,07% 7,07%
D l -D un n t l s za ks Al za f ld kM ag ya ro rs z K g z pD un K n z t pl M ag ya ro rs z N g yu ga t-D un n t l D l -A lf ld

sszehasonl sszehasonlt viszonysz viszonyszmok


1. Dinamikus viszonysz viszonyszmok (idsor)
Bzisviszonysz zisviszonyszm Lncviszonysz ncviszonyszm

2. Ter Terleti sszehasonl sszehasonlt viszonysz viszonyszm

Bzisviszonysz zisviszonyszm
lland lland bzis zis viszonysz viszonyszm: A sor valamennyi adat adatt egy k kzs alappal osztjuk el (a b bzis lland lland). Megmutatja: hogy, milyen mrt rtk volt a jelens jelensg v vltoz ltozsa - fontos a b bzis adat helyes megv megvlaszt lasztsa.

A forgalom v vltoz ltozsnak mrt rtke a 2000. vhez viszony viszonytva


140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

X VBi = i Xb

i = 1,2,...n

Lncviszonysz ncviszonyszm
Ha az idsor egyes adatait a k kzvetlen zvetlenl megelz idszak adataival osztjuk, lncviszonysz ncviszonyszmot kapunk. A l lncviszonysz ncviszonyszm megmutatja a v vltoz ltozs tem temt

A forgalom v vltoz ltozsnak teme


103% 103% 103% 103% 103% 102%

VLi =

Xi X i 1

i = 2,3,...n

102% 102% 102% 102% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

sszef sszefgg ggsek a b bzis s lncviszonysz ncviszonyszmok k kztt 1.


Ugyan azon idsor adatain adatainl sz szmtott b bzis s lncviszonysz ncviszonyszmok k kzvetlen zvetlenl egym egymsb sbl k klcs lcsnsen meghat meghatrozhat rozhatk. B Bzis viszonysz viszonyszmokb mokbl lncviszonysz ncviszonyszmot gy sz szmthatunk, mintha abszol abszolt sz szmok lenn lennnek.

sszef sszefgg ggsek a b bzis s lncviszonysz ncviszonyszmok k kztt 2.


Lncviszonysz ncviszonyszmokb mokbl b bzisviszonysz zisviszonyszmot gy sz szmthatunk adott t trgyidszakra, hogy a trgyidszakig sz szmtott l lncviszonysz ncviszonyszmokat sszeszorozzuk.

VLi =

VBi VBi 1

i = 2,3,...n

VBi = VL 2 VL 3 ... VLi

Ter Terleti sszehasonl sszehasonlt viszonysz viszonyszm


200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Ter Terleti sszehasonl sszehasonlt viszonysz viszonyszm

Ugyan Ugyangy sz szmtand tand, mint a b bzis viszonysz m. B zis megv laszt viszonysz B megv lasztsra nagy figyelmet kell ford tani. ford

z g

Al f ld

nt l

ld

n t l

l-A lf

ar or s

un

ro rs z

D l -D un

ak -

-D

-M ag ya

M ag y

s z

K z p

ak -

Feladat s teljes teljestm tmny viszonysz viszonyszmok


Bzis idszak (2009) Terv Tny Trgy idszak (2010) Terv Tny

Tervfeladat viszonysz viszonyszm (V (Vtf)


2009 Terv 4 941 595 Tny 5 019 203 Terv 5 160 664 2010 Tny 5 159 218

A t trgyidszak tervfeladata/b tervfeladata/bzis idszak t tnyadata

Vtf Vd
1. 2. 3. Tervfeladat viszonysz viszonyszm (V (Vtf)

Vtt

5 160 664 100 = 103% 5 019 203

A t trgyidszak tervfeladata/b tervfeladata/bzis idszak t tnyadata

Tervteljes Tervteljestsi viszonysz viszonyszm (V (Vtt)


A t trgyidszak t tnyadata/t nyadata/trgyidszak tervadata

Dinamikus viszonysz viszonyszm (V (Vd)


Trgyidszak t tnyadata/b nyadata/bzisidszak t tnyadata

K z p

s z

N yu

ga t

-D

un

nt

Tervteljes Tervteljestsi viszonysz viszonyszm (V (Vtt)


2009 Terv 4 941 595 Tny 5 019 203 Terv 5 160 664 2010 Tny 5 159 218

Dinamikus viszonysz viszonyszm (V (Vd)


2009 Terv 4 941 595 Tny 5 019 203 Terv 5 160 664 2010 Tny 5 159 218

A t trgyidszak t tnyadata/t nyadata/trgyidszak tervadata

Trgyidszak t tnyadata/b nyadata/bzisidszak t tnyadata

5 159 218 100 = 99,97% 5 160 664

5 159 218 100 = 102,8% 5 019 203

Klnnem adatokb adatokbl sz szmtott (intenzit (intenzitsi) viszonysz viszonyszmok


1. 2. 3. klnnem adatokat hasonl hasonltunk ssze, kifejez kifejezsi form formjuk egy egytthat tthats, a viszonysz moknak m viszonysz m rt rtkegys kegysgk van!
Megmutatja, hogy az egyik jelens jelensg milyen gyakran, milyen srn fordul el a msikhoz k kpest. Azzal az adattal osztunk, amelynek az egys egysgre vonatkoztatjuk a m msik adat mennyis mennyisgt.

Srsg mutat mutatk


Srsget, ell elltotts tottsgot kifejez mutat mutatk
npsrsg, f/km2 vagy f/ha gpsrsg, db/km2 vagy db/ha vagy db/gazdas db/gazdasg stb.

Ar Arnysz nyszmok
Ar Arnysz nyszmok - elssorban a npess pessgstatisztik gstatisztikban sz szlet letsisi-, hal halloz lozsi ar arnysz nyszm, stb.

tlagos rt rtket kifejez mutat mutatsz szmok


term termstlagok, t/ha tlagkereset Ft/f, Ft/v Ft/vllalat, Ft/r Ft/rgi gi tlagos tejhozam l/teh n, l/gazdas l/teh l/gazdas g stb.

A gazd gazdlkod lkods hat hatkonys konysgt jelz mutat mutatsz szmok
termel termelkenys kenysg, munkatermel munkatermelkenys kenysg rford fordtsok hat hatkonys konysga:

Ford Fordtott intenzit intenzitsi viszonysz viszonyszmok


Ig Ignyess nyessgi mutat mutatk

hozam rfordts
nk nklts ltsg Ft/db, Ft/kg, Ft/szolg Ft/szolgltat ltats stb.

rfordts hozam
Ford Fordtott teljes teljestm tmny mutat mutatk Ford Fordtott sebess sebessg mutat mutatk stb.