You are on page 1of 4

3.

HEMIKALIJE ZA TRETMAN SISTEMA ZA REVERZNU OSMOZU


HEMIKALIJE ZA TRETMAN SISTEMA ZA REVERZNU OSMOZU Performanse membrana reverzne osmoze drastino opadaju taloenjem neistoa iz ulazne vode na njihovim povrinama. Membranske elemente prljaju suspendovane materije, mikroorganizmi i drugi talozi soli. Ova zaprljanja poveavaju pad pritiska du sistema pa tako smanjuju efikasnost u radu. U cilju efikasnosti u radu potrebno je birati potrebne hemikalije kao to su:

Koagulacija Koagulanti i flokulanti uklanjaju potencijalna zaprljanja u sistemu predtretmana neposredno pre ureaja za reverznu osmozu. Antiskalanti The Hypersperse je program za predtretman ulazne vode u RO ureaj kojim se utie na kamenac i smanjuje mogunost prljanja membrana nezavisno od porekla ulazne sirove vode. Dehlorinacija Proizvodi za dehlorinaciju ulazne vode u sistem RO formulisani su u skladu sa NSF standardima za prehrambenu industriju i pakovani su u vidu praha koji se jednostavno priprema u pogonu HPV. ienje Uspenost rada membranskih sistema umnogome zavisi od efikasnosti sredstava koje se koriste za proces ienja membrana. Mikrobioloka kontrola Efektivna kontrola rasta i razvoja mikrobiolokih populacija.

HEMIKALIJE ZA TRETMAN SISTEMA ZA REVERZNU OSMOZU

ANTISKALANTI Uzani kanali u spiralnim ili tubularnim membranama veoma se brzo i lako prljaju pa se koriste sredstva za spreavanje taloenja kamenca i drugih mineralnih taloga nezavisno od porekla sirove vode.

3.

Efektivno kontrolie taloge kamenca ukljuujui kalcijum karbonat, kalcijum sulfat, barijum sulfat, stroncijum sulfat, kalcijum fluorid, gvoe, koloidne estice i druge organske zagaivae Kompatibilni su sa najveim brojem vrsta RO membrana Proizvodi imaju NSF 60 sertifikat Hypersperse MDC serija proizvoda prua zatitu protiv kamenca i koloidnih zaprljanja Hypersperse MSI serija prua zatitu od silikatnih zaprljanja i zalepljenih materija DEHLORINACIJA Napojna voda u RO esto ima slobodan hlor koji nepovratno oteuje membrane. On potie iz gradske vodovodne mree ili iz predtretmana procesom hlorisanja.

DeChlor DCL30 ima sledee osobine: Na bazi je natrijum bisulfita Opta industrijska primena Tean oblik DeChlor DCL33 ima sledee osobine: Na bazi je natrijum bisulfita NSF dozvola Rastvor za prehrambenu industriju (FCC) Tean oblik DeChlor DCL95 ima sledee osobine: Na bazi je natrijum metabisulfita (Na2S2O5) Najekonominiji oblik Mora da se promea u tanku Prah za prehrambenu industriju (FCC) Pravilno upotrebljen ne izaziva rast i razboj bakterija

HEMIKALIJE ZA TRETMAN SISTEMA ZA REVERZNU OSMOZU

BIOCIDI Biomate proizvodi su neoksidirajui biocidi visoko efikasni u smanjivanju rasta bakterija i sluzi na razliitim vrstama membrana. Biomate MBC881 i 2881 koriste se protiv akumulacije sluzi na povrinama RO i UF membrana. Ovaj visoko ekasni biocid takoe kontrolie rast gljiva i algi kad se koristi u veim dozama. IENJE Kleen linija hemikalija za ienje formulisana je tako da je ekasna na svim tipovima membrana. Ovo su savremena sredstva daleko ekasnija od tradicionalno korienih rastvora napravljenih od kiselina i baza.

3.

www.cwg.rs
HEMIKALIJE ZA ZA TRETMAN TRETMAN SISTEMA SISTEMA ZA ZA REVERZNU REVERZNU OSMOZU OSMOZU HEMIKALIJE