You are on page 1of 48

Povrede nosa i frontobazalne regije

Podela

Zatvorene i izolovane Otvorene i udruene

Etiologija
Fizike (mehaniki, termiki, elektrini, radijacioni) Hemijske (kolikvaciona (baze) i koagulacina (kiseline) sredstva

Vrsta

Contusio Haematoma Fractura ossium nasallium

Klinika slika

Otok, krvni podliv, bolna osetljivost Epistaksa Deformacija nosne piramide, lateralna dislokacija i impresija Oteano disanje kroz nos Poremeaj mirisa

Dijagnoza

Anamneza, klinika slika, RDG snimak

Dijagnoza

Leenje
Manuelna repozicija Instrumentalna repozicija Krvava repozicija

Frontobazalna regija

Frontalna kost + sinus Etmoidalna kost + sinus Sfenoidalna kost + sinus Nosne kosti i deo skeleta orbite

Srednja lobanjska jama KRANIJALNI NERVI I-VI KAVERNOZNI SINUS UNUTRANJA KAROTIDNA ART.

injenice iz anatomije frontalnog sinusa


Odsutan na roenju RDG evidentan u 8 godini Veliinu odrasle osobe oko 15 godine 15% jednostrano sinus razvijen 4% aplazija sinusa PREDNJI zid debeo 2-12 mm ZADNJI zid debeo 0.1-4.8 mm

OTVORENE
1. Dobra pneumatizacija 2. Dejstvo sile (inkompresibilnost) 3. KASNE zapaljenske endokranijane komplikacije 4. Rinolikvoreja i povreda dure

Etiologija
Saobraaj traumatizam - 60% pacijenata tee povrede lica sa politraumom i oteanim disanjem. 20-50% trauma mozga 1-4% povrede kime Slepilo 0.5-3% Industrijske povrede Sport Tua

Inspekcija i palpacija

Inspekcija nosa na asimetriju, telecanthus, proirenje nosnog grebena Inspekcija otvorenih rana na strana tela Inspekcija nosnog septuma na hematom septuma, likvor, krv Palpacija nosa na krepitacije, deformitete, subkutani vazduh. Palpacija zygoma du luka i na spojevima sa maksilom, frontalnom kosti i temporalnom kosti.

Parijetalna kost

Frontalna kost

Sfenoidna kost Temporalna kost

Zigomatina kost

Okcipitalna kost

Nosne kosti Maksila

Mandibula

Klinika slika

Asimptomatski ok komocija i kontuzija mozga

Rinolikvoreja Simptom naoara periorbitalnog hematoma

Frontalni sinus

Frontalni Sinus Dijagnoza

RDG
Waters, Caldwell i

lateralne projekcije CT, NMR

Frontalni Sinus Leenje

Pacijenti sa depresionim frakturama prednjeg ili ukljuenje zadnjeg zida sinusa. ORL i neurohirurka konsultacija
Stacioniranje! IV antibiotici! Tetanus (Tetalpan vakcina i Tetabulin 500

mg)

Komplikacije

Udruene sa intrakranijalnim povredama


Prelomi poda orbite Mukopiokele - pneumatokele Epidural empyema Cerebrospinalna likvoreja Meningitis

IZBOR OPERATIVNE METODE

Najee se kod frontobazalnih povreda primenju: osteoplastina operacija sa spoljanjom etmoidektomijom i Riedelova operacija sa spoljanjom etmoidektomijom.
Indikacije za osteoplastinu operaciju: Kod fraktura svih zidova frontalnog sinusa i etmoidnog labirinta, Kod lakih povreda dure koje ne iziskuju plastiku dure Indikacije za Riedelovu operaciju: Kod tekih fraktura prednjeg zida frontalnog sinusa ili kada prednji zid nedostaje, Kod veih povreda dure, kada je potrebno uiniti njenu plastiku, Kod ranih endokranijalnih komplikacija, koje su nastale neposredno nakon povrede

Nosno-Etmoidalno-Orbitalne Frakture

Frakture koje se ire u nos preko etmoidne kosti. Udruene sa sa lakrimalnim destrukcijama i likvorejom. Kada je trauma nosa ili medijalnog zida orbite. Pacijenti se ale na bol pri pokretanju oka.

Orbitalne Blowout Frakture


Periorbitalna osetljivost, otok, ekhimoze Enopthalmus, poremeen okularni motilitet, Infraorbitalna anestezija, stepenica ili deformitet.

Blow

out frakture zahtevaju: Maksilofacijalnu i oftalmoloku konsultaciju Tetanus Dekongestive 3 dana Profilaksa antibioticima Izbegavati Valsalva manevar ili duvanje nosa