You are on page 1of 69

SANOVNIK

VA@NE NAPOMENE: 1. Trudili smo se da na to manjem prostoru pruimo to vie protumaenih snova. Zbog toga smo mnoga tumaenja dali u najkraoj leksikonskoj formi, pa e to po negde moda stvoriti nejasnou i dovesti itaoca u nedoumicu. 2. Zato, prilikom tumaenja snova treba imati na umu ovo: Sva tumaenja osim veoma malog broja isto mukih ili enskih snova (pantalone, oeniti se , haljina, udati se i slino), odnose se PODEJADNAKO NA MUKE I @ENSKE OSOBE. tako na primer kada enska osoba nai|e u sanovniku tumaenje: Bie velikoduan, budi umereniji, izbegao si neprilike, iskori avaju te prijatelji i tako dalje treba da protumai to za sebe i da proita: Bie velikodunja, budi umerenija, izbegla si neprilike, iskori avaju te prijateljice, itd, ili, da se izrazimo gramati ki, treba muki rod jednine pretvoriti u enski rod jednine, pa e sve biti u redu. 3. Kod nekih tumaenja snova za ISTI SAN pojavljuju se u knjizi SUPROTNA ZNAENJA. Na primer: Ogrlica zlatna znai brigu, a nai ogrlicu znai iznenadna srea. Postavlja se pitanje: ta znai ako sanjate da ste nali zlatnu ogrlicu? U ovakvim sluajevima TUMAI]ETE ONO OD EGA SE BOLJE OSE]ATE I TO VAS JE VIE OKUPIRALO U SNU: Ako je u Vaem snu Ogrlica kao zlatan predmet bila u centru panje, onda ete tumaenje potraiti pod Ogrlica-zlatna, a ako je u centru panje u snu bilo to to ste nali ogrlicu, onda ete tumaenje potraiti pod Ogrlica-nai ogrlicu. Nadamo se da e Vam ova dva primera biti dovoljna i da sve ostale sline pojmove lake protumaite i bolje razumete.

Za sastavljanje ovog Sanovnika koristili smo ove izvore: Sanovnik uvene pariske proroice Marije Lenorman (1772-1843); Stare sanovnike egipatskih, vavilonskih i indiskih mudraca; Sanovnike savremenih evropskih astrologa

Vekovno tumaenje snova je pokazalo da jedan isti san nema uvek isto znaenje, ve da na njegovo tumaenje utiu nebeski (horoskopski) znaci pod kojima

2
je sanjano. Zbog toga, ne treba svako tumaenje prihvatati odmah za to tumaenje, ve proveriti u tablici za tumaenje horoskopskih znakova, pogledati sat noi ili dana kada je sanjano, i dan (datum) u mesecu kada je sanjano. Tek kada sve ovo proverite biete sigurni da ste pravilno protumaili snove. Ispunjenje snova prema dobu dana ili noi kada je san sanjan moe se oekivati prema sledeem: Dnevni snovi e se ispuniti za sedam sati ili nikada; Snovi od sedam uvee pa do ponoi (glavni predskazivai doga|aja) e se ispuniti za 9 sati, 9 nedelja, 9 meseci, ili za 9 ili 15 godina; Snovi od ponoi do tri ujutro e se ispuniti tree, etvrte ili pete godine; i Snovi od treeg sata do zore e se ispuniti za 10 sati, 10 dana, 10 meseci ili za jednu godinu. Prema datumima u meseevoj meni raunajui od poetka mladog meseca pa na dalje (poetak mladog meseca vidi u crkvenom kalendaru) snovi se tumae po sledeoj tabeli: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Istinit san, donee uspeh Obistinie se ukoro na Vau radost Bezvredan san San sa srenim posledicama Istinit san, vrlo brzo e se ispuniti Istinit san Ovaj san nee se skoro obistiniti San e se delimino ostvariti San e se obistiniti prema tumaenju San nema znaaja Dogodie se treeg dana Dogodie se sedmog dana Dogodie se desetog dana Uskoro e se ostvariti Ispunie se brzo Ispunie se veoma brzo Ispunie se za devetnaest dana Ispunie se za dvadeset dana Ispunie se za sedam dana ili sedam nedelja Od ovoga sna mala korist Ispunie se istog dana ili sutra Neistinit san Ispunie se za dvadesetjedan dan Dogodie se dvanaestog dana Ovaj san ne znai nita naroito Nije sigurno da e se po ovom snu neto desiti Ispunie se za trideset dana Ispunie se posle dvadesetetiri dana A Uspeh u radu, putovanje Male brige, ogovaranje, strah U ljubavi si sa nevaljalim licem, tucati neto u avanu,

ABA@UR SANJATI ABORTIRATI AVAN

3
poseta Preti ti neka opasnost Voziti se: rizik e ti se isplatiti; videti: oekuj promenu na bolje; iskoiti iz njega: uvaj se nezgoda Briga, izdavanje novca, neprijatnosti Videti, pisati, itati: dobie goste Vidi: PRISTANITE ILI AERODROM Glad, beda, opasnost Videti, pisati, itati: eka te veliki i naporan posao @elja ti se nee ispuniti Neprijatnosti, brige, ljubavne sva|e Biti: reie se briga; Videti ga: neoekivan dobitak Videti: putovanje; Prelisatavanje: napredovanje u slubi uti je: bolee te glava zbog neijeg dugakog jezika; Sva|ati se sa njom: vara te ena, odnosno mu Nagrada za vrednou, budi istrajan u radu U vrtu: bezbrian ivot; U umi ili polju: neverna ljubav; Suncem obasjana: veselje, prijatne vesti Dvati je: Oekuje te niz neugodnosti, Primati: izvu i e se iz sosa Spojena: ima vernog prijatelja; Rastavljena-nespojena: neko ti je neiskren Piti sam; izneverie te prijatelj; Piti u drutvu: predstoji ti veselje Neko e te tititi Pun: napredak, blagostanje; Prazan: nade su ti uzaludne Provalija Ostvarenje elja, uspeh Zdravlje LJubav je prevrtljiva Na tebi: rastanak sa ljubljenom osobom; Na drugom: izgubie prijatelja Videti ga: srea; Govoriti sa njim: ispunjenje mnogih elja; Biti an|eo u snu: bolest, nesrea Prijatne promene Dobitak Neko e te ismejati, novani gubitak Bolest, poslovni neuspesi Dobie povoljne vesti Pretrpee gubitak u imovini U tednji ti je spas Videti ili vriti: bie opanjkan prijateljima Isplatie ti se trud Veliko neprijatno iznena|enje Bez velikog zalaganja ne oekuj nagradu Voziti se: unapre|enje, uspeh; Videti ga: ue vane vesti Videti: predstoji ti teak rad; kopati: nova ljubavna osvajanja B

AVANTURU IMATI AVION ADVOKAT ADRESA AERODROM A@DAJA AZBUKA, ABECEDA AJVAR AKVARIJUM AKROBATA AKTA-SPISE ALAPAA ALAT ALEJA ALIMENTACIJA ALKA ALKOHOL AMAJLIJU IMATI AMBAR-@ITNICA AMBIS AMERIKANACAMERIKANKA AMOVI AMOR (bog ljubavi) AMPUTACIJA AN\EO ANTENA NA KROVU ANTIKVARNICA APETIT IMATI APOTEKA ARAPIN ARHIVA ASURA ATENTAT ATLETA ATOMSKA BOMBA AUTOBUS AUTOMOBIL AOV

4
BABA BABINJE BABICA BAGREM BADEM BADNJAK BAJKA BAJONET BAKALAR BAKAR BAKARNO POSU\E BAKLJA (bakljada) BAKRA BAL BAL SA MASKAMA BALERINA BALKON BALON U VAZDUHU BANDIT (razbojnik) BANKAR BANKROT BITI BANKU POSETITI BANITI BANJA (leilite) BAR (varijete, kabare) BARA BARAKA BARJAK BARKA BAROMETAR BARUT BARUTANA BATAK BATINA BATINATI NEKOGA BATINE DOBITI Svoju babu sanjati: porodina radost; Tu|u: jed i ljutnja Nekom e kumovati Slobodnima brak, Venanima decu, starima bolest, otkrivanje tajne Bez cveta: tuga, alost; U cvetu: nadaj se uspehy Neoljuten: radost, uivanje; Oljuten: briga i sekiracija Nai e dui utehu, veselje Sluati: neko e te obmanuti; Priati: bezuspeno e pokuati da slae Bie vojnik Briga, bolest Videti: kovati: budi skromniji eka te blagostanje Posmatrati: priznanje, uspeh u akciji, sreni doga|aji; Nositi: obostrana ljubav, srea Prilike ti se poboljavaju Bie pozvan na svadbu ili veridbu; igrati na balu: uvaj se neprijatnosti; Lepo se zabavljati na balu: nekome se dopada Tvoj ugled je u opasnosti Nepotrebni izdaci Videti: ljubav e ti biti uzvraena; Biti na balkonu: poloaj ti je nesiguran Dobitak e ti izmai iz ruku Nalazi se u opasnosti; Biti napadnut od bandita: pretrpee strah Ne uputaj se u pekulacije Pomoi e svoje prijatelje Tuga, briga, teta u poslu eka te teka starost, dugovi; Videti druge da bane: radost, srea uvaj se podvale Novani izdaci, gubitak Videti: mnogo rada a malo koristi; Upasti u baru: poao si loim putem, bolest; Razlivena velika: mala zadovoljstva Videti: sluti na sirotinju i nesigurnost; Stanovati u njoj: eka te bezbrina sutranjica Vidi: ZASTAVA Vidi: AMAC Bolest, nevolja, sva|a u kui Videti: ne poveravaj se svakome; Zapaliti: nesrea Imae posla sa sudom, sva|a Jesti: dug i miran ivot Imati u ruci: dobar znak; Videti: bolest, sva|a, la , opasnost teta e te opomenuti Veliko iznena|enje, ni kriv ni duan dospee u opasnost

5
BATINE VIDETI BAVAR (pinter) BATA Savladae opasne prepreke Primie alosne vesti Sa cveem: uveanje imovine, enidba; Sa povrem: od malo truda velika korist; etati po bati: ne preteruj u veselju; Raditi u bati: porodina srea; Zaputena-neure|ena bata: okruen si loim zavetnicima.

BATOVAN BEDA (nematina, sirotinja BEDEM VEDRA @ENSKA BE@ATI OD NEKOGA BE@ATI A NE UMA]I BELA BOJA BELITI-PRATI NETO BENZIN BERBA BERBERIN BERZU POSETITI BESNETI (Vikati, psovati) BESPOSLEN BITI BE]AR BE]ARSKO(momako) VEE BIBER BIBLIJA BIVOLA VIDETI BIK BILIJAR BILJE BIOSKOP BISER BITKA (borba, boj) BICIKLA BI VIDETI

B Biti: uivae u ljubavi; Videti: nailazi neprijatnost i dosada, sva|a sa susedima Biti u bedi: povoljno e srediti svoje prilike, bogatstvo; Videti druge u bedi: kajanje, nesrea Videti: dobie poklon; Penjati se na bedem: domae brige Lepa, puna: obuzdaj svoje elje; Mrava: sva|a u porodici Izbei e opasnost, strah teta, alost, kra|a Radovanje Skora smrt u porodici Kupovati, toiti: kratkotrajno oduevljenje Uestvovati u berbi: imae radostan susret; Videti: raspoloenje, srea u ljubavi, bogata nagrada Gubitak, teta; Da te brije: ogovaranje Napredak u poslu Uzalud se bori protiv sudbine Srea na kocki Biti: snai e te tuga; Videti ga: pretrpee tetu Skora svadba u okolini Vrednoa i upornost vode uspehu, srea u ljubavi itati: veselje, radost u kui; Videti: neprijatnost, smrtni sluaj Velika dobit Videti ga: gozba, veselje; Ubiti ili klati: izgubi e prijatelja, tuga; Jahati: nezgode u porodici; Biti gonjen od bika: neprilike Igrati: oekuje te uspeh u poslu; Videti druge da igraju: gubitak na kocki Skupljati, brati: strah, bolest, briga Saznae vanu tajnu Videti: radosna vest; Dobiti na poklon: bi e prevaren Videti: ima dosta tajnih neprijatelja, opasnost, nnovane tekoe; Uestvovati u bitki: sva|a, nemir; Za venane ili verene: novane tekoe Voziti: brzo e stii do eljenog cilja, mala dobit, uspeh; Videti: srea ti je promenljiva Razoaranje, uvreda, sramota

6
BIEVAN BITI BIEVATI NEKOG BLAGAJNIK BLAGO Veliki poslovni uspeh Spusti malo nos, teta Biti: prijatelji iskoriavaju tvoju dobrotu; Videti ga: mali izdaci Kopati: neuspeh u planovima; Nai: sramota, a ponekad i smrt, gubitak; Traiti: uzaludna muka; Videti: pazi da te ne pokradu, bolest; Imati: vreba te nesrea Videti: borba za opstanak, bolest, sramota, ogovaranje, malodunost; Upasti: zabrinue se za svoju budunost Branima: srea; Nebranima: brige, razmirice Preti ti napast i nevolja Provoditi: dobro zdravlje; Videti: doivee ponienje ili sramotu uvaj se podmuklosti i zlobe Vidi: POVRA]ATI Biti Bog: napredovanje u slubi; Videti ga: kratkotrajna srea, ostvarenje elja; Govoriti s njim: srea u braku; Kleti ga, psovati; zapae u nevolju, bolest B Biti: ponienje, oskudica, nevolja; Videti ga: iznenadna pomo, ukazae ti ast Izbegavaj rizik, bolest Sva|a u kui, gubitak Blagostanje u kui Obradovae nekoga Dobie dragog gosta Crna: alost, bol; Bela: brige; Crvena: veliki izdaci; plava: crne slutnje; @uta: ostvarie nameravano; Zelena: svadba ili krtenje; Kupovati boje: neto se odluuje u vezi sa tobom; Meane boje: prijatelj e te ostaviti na cedilu Neugodno iznena|enje Tuga, briga, kavga Oekuje te radost, bie spasen bede Posetiti ga: ispunie ti se elja da te posete bolesnog, dobie veliku nagradu ili priznanje; Negovati ga: srea i radost bdeti kraj njega: trud e ti biti nagra|en Lake: ne podlei prolaznim brigama; Tee: zapae u dugove, nevolja Veselje, radost Doi u bolnicu: oslobodie se tereta; Videti bolnicu: oekuje te bolji ivot; Izai iz nje: opasnost e te mimoii Neprijatne novosti, bolest u porodici Videti: neuspeh u nameravanom poduhvatu, gubitak; Da eksplodira: neoekivani doga|aj Snai e te nesrea

BLATO (glib, kaljuga) BLIZANCE VIDETI BLIZANCE RODITI BLUD BLUDNICA BLJUVATI BOG

BOGALJ (sakat, hrom, opav) BOGAT BITI U SNU BOGATA POSTATI BO@I] BO@I]NI POKLON BO@I]NO DRVCE BOJE ZA BOJENJE SANJATI

BOJITI (farbati) neto BOJITE (razbojite) BOL TELESNI OSE]ATI BOLESNIK

BOLESTAN BITI BOLESTAN BITI PA OZDRAVITI BOLNICA BOLNIAR-BOLNIARKA BOMBA BOMBARDOVANJE

7
PRETRPETI BOMBONJERA (bombone) BOR U UMI BORBA BORE IMATI BORITI SE BORITI SE U RATU BOSILJAK BOSONOG BOSONOGE VIDETI BOCA BRAVA BRADAVICE BRADATI LJUDI BRADU IMATI BRADU OBRIJATI BRAZLETNA BRAK BRAKOLOMSTVO (preljuba) BRANA (jaz)

Videti: zaljubie se, Pokloniti nekome: postae neiji dobrotvor; Dobiti na poklon: razoarae se; Kupovati: oalostie se; Jesti: dolaze zla vremena Oekuj bolje dane vidi: BITKA Na elu: zapae u nveolju; Na licu: ne misli na stare dane Sa zverima: propalo nasledstvo; Sa enom: sva|a; Sa mrtvacima: neuspeh u poslovima; Pobediti u borbi: izbeie veliku opasnost Novane tekoe Brati: manje oboljenje; Mirisati: napredak, blagostanje Biti: siromatvo; Ii: postae ugledan; Beati: zapae u novane neprilike Siromatvo Vidi FLAA Izmirenje sa protivnikom, otkrie neku tajnu, oekuju te prepreke Videti: neko ti ne eli dobro; Imati: blagostanje, dobitak, bogastvo Naljutie se na nekoga Veliku: nasledstvo, zdravlje; Malu: sirotinja, oskudica, bolest; Sedu: velika poast; Ri|u: dobitak; Prosedu: alost; Crnu: veliki izdaci, gubitak Nalazie se u opasnosti vidi: NARUKVICA Ugovarati: dobitak; Sklapati: elja ti se nee ostvariti Uiniti: nesrea; Odupreti se: ispunjenje intimnih elja; Videti preljubu: sva|a, sramota, poar Videti: nesrea, teta, Upasti u nju: zaboravlja obaveze B Videti ga: porodina srea, dug ivot; Izgubiti: umree ti jedan prijatelj; Sva|ati se sa bratom: gubitak, ljutnja, Govoriti sa njim: eka te dug ivot Srea ti je kratkog veka Sanjati branog druga: dobitak, poslovni uspesi; Milovati se ili ljubiti sa njim: uskoro sva|a Bogatima: srea; Simotinji: poboljanje Bogatima: nesrea; Sirotinji: napredak, dobitak uvaj se protivnika Veliko: velika ast; Malo: neko te ogovara; Strmo: ne oslanjaj se na drugoga; Kamenito: mnogo tekoa u poslu; Zeleno: eka te radost; Poumljeno: dobie poklon; Okomito-zaseeno: velike prepreke; Penjati se: brige, opasnost; Silaziti: doivee ponienje, neispunjene elje Stajati na bregu: trijumf nad protivnicima, uspeh, Poumljen: neko ti je neveran; Breg s dvorcem-

BRAT BRANO PUTOVANJE BRANI DRUG BRANO OBINO BRANO FINO BELO BRVNO BRDO

BREG

8
kuom: bogatstvo Neko e te prevariti Dobre vesti; Poseena: uvaj se kazne Jesti: ponovni sastanak sa ljubljenom osobom, dug ivot; Brati: poveanje imovine, prijateljstvo; Videti: doi e u neko iskuenje; Kupovati: ima dobre prijatelje Brinuti se u snu: bezbrian ivot na javi Siromatvo, brige Gubitak, siromatvo, beda Pohvala, nagrada, dobitak, uspeh Pzi ta govori na javi vidi LA\A Videti: iskreno prijateljstvo; Pretrpeti: brige, neprijatnosti Neko e te uznemiravati Ako ih zapamti: pokuaj sa njima na lutriji; ako ih nisi zapamtio: pretrpee gubitak Stie nove prijatelje Videti: uvaj svoje pravo; uti lupanje bubnja: sva|a, prepirka, Lupati u bubanj: branie se od nasrtljivaca Cenie te zbog skromnosti Traiti: sva|a u kui, ogovaranje; Ubijati: mla|i te pokradaju, brige; Da skau: dobie lane glasove Opasnost je blizu Videti: nesrea u prodici; Boriti se sa njom: ljubljena osoba ti je u opasnosti Neprilike u braku Neoekivana srea vidi BAKLJA Uhvatie lopova na delu U zapoetom poslu nee imati sree, promena zanimanja, gubitak prijatelja Videti: posle opasnosti oekuj bolje trenutke, dobie javno priznanje; Vaditi vodu iz bunara: enidba sa miraxikom; Piti vodu iz bunara: zdravlje i veselje; Skoiti u bunar: srea; Upasti u njega: teka budunost, brige, alost; Bunar bez vode: briga, gubitak, teta, bolest; Dubok: srea; Plitak: oskudica; Kopati bunar: teta , siromatvo Stei e veliki imetak Bolest, neispunjenje elje

BRE@ULJAK VIDETI BREZA BRESKVA

BRIGA BRIJA (britva) BRIJATI SE BRKOVI VELIKI BRNJICU SANJATI BROD BRODOLOM BROJATI NETO BROJEVE SANJATI BRLJAN BUBANJ BUBE BUVE BUDITI NEKOG IZ SNA BUJICA BUKVE U UMI BUKET CVE]A DOBITI BUKTINJA BUMBAR BUNA (guva, mete) BUNAR

BUNDA BUNDEVE JESTI

BUNJITE BURA NA MORU BURGIJA BURE

B Videti: nasledstvo, srea na kocki; Hodati po njemu: doivee neprijatnosti Videti: srea u ljubavi; Nai se u buri: odbaci nepotrebne poslove Smrt, bolest Puno: radost u sirotinji; Prazno: sva|a u bogatstvu,

9
ljutnja; Veliko: blagostanje; Malo: ima znatieljne susede; Bez dna: muke su ti uzaludne; Kotrljati bure: neoekivani dobitak, dobar posao vidi KOMPAS Doznae vane tajne tvojih protivnika V Videti: dobitak; Meriti neto: neizvesni i nesigurni poslovi vidi: SKITNICA Prijatno iznena|enje; Dobiti vazu na poklon: uveae se tvoje bogatstvo, poslovni uspeh; Razbiti vazu: izgubie prijatelja, ljutnja Ispunjenje potajnih elja Igrati: izjavie nekome ljubav; Videti druge da igraju: alost Da te davi: bolest, nezadovoljstvo; Videti ga: neko e te opljakati ili prevariti Patie zbog ogovaranja Nevolja, sramota Videti je: protivnici se spremaju za napad; Biti u njenom drutvu: veliki novani izdaci Videti: neko e te uznemiravati; Slomiti: nesrena ljubav Loiti: ljubavni uspeh, novi prijatelji; Ugasiti: odustani od nameravanog posla; Sa mnogo dima: neuspeh u poslu, teta od vatre; Velika vatra: nesrea, guta,; Mala: LJutnja; Sa mnogo ara: radost; Sa velikim plamenom: planovi e ti se ispuniti; Varnice da iskau iz vatre: dobitak; Raspirivati vatru: kavga, kajanje Nade e ti se ispuniti Radosno iznena|enje u porodici Videti: nai e se iznenada u velikom drutvu; Biti na vaaru: bolest, nepredvi|eni trokovi Imati: neprijatnosti iz kojih e se brzo izvui, pretrpee malu tetu; Ubijati: bogatstvo, dobitak, prestanak bede; Kod nekog videti: napredak Videti: neoekivana radost; Loviti vevericu: enidba; Uhvatiti: doi e u opasnost, srea te je mimoila, nagla promena Bie pozvan na bogatu veeru Sva|a sa komijama, parnica Plesti: provodaxiluk, Nositi na glavi: klevetanje; Od cvea: ljubavne brige; Od zlata: lep ivot; Na grobu: nasledstvo; Devojka kad sanja venac: ima vernu ljubav Nositi: sbadba, srean brak; Izgubiti: ljutnja, bes; Dobiti: verna ljubav Videti: srean brak, dobitak Nekome lo, nekome dobar znak Sa devojkom-momkom: srean brak; Sa udovcemcom: razbolee ti se dragi, draga; Sa raspu tenikom-

BUSOLA BUITI NETO VAGA VAGABUNDA VAZA SA CVE]EM VAZDUNA LA\A (balon) VALCER VAMPIR VANBRANO DETE VARALICA (hotapler) VARIJETSKA IGRAICA VARJAA VATRA

VATROGASCI VATROMET VAAR (sajam) VAKA VEVERICA VEZAN BITI VEZATI NEKOGA VENAC

VENANI PRSTEN VENANJE VENANJE UGOVARATI VENATI SE

10
com: neverna ljubav Videti ga: pomirie se sa neprijateljem; Ubiti ga: eka te pustolovina uti: imae posla sa dosadnim ljudima; Svirati: oekuje te prijatno poznanstvo V Voditi na vennje: ispunie ti se elja; Sa njim-njom igrati: skori brak; Videti: duevni mir; Videti da tri: smrt uvaj se glupih poteza Tvoja: skoro e na venanje; Tu|a: imae nepredvi|enih izdataka Snai e te neka beda, kajanje, sva|a, alost Krae putovanje, radost uti neke vesti u snu: nepotrebni trokovi, neprijatne novisti uti da fijue: dobie prazna obeanja Neprijatelji e ti podvaliti Nego obino: smrt, bolest Biti pozvan na veeru: poslovi ti nisu najpoteniji; Veerati u drutvu: srea u poslu, dobitak, ast; Videti druge da veeraju: uvaj se sladostrasnog ivota Srea u ljubavi uvaj se lanih prijatelja; Biti obeen: ispunie ti se elja; Videti druge obeene: teta, gubitak, nesrea Gubitak, brige Srea Srea u nesrei, ima glupe protivnike Skora veridba, srea eka te vaan posao Jesti viljukom: preti ti nesrea; Ispustiti viljuku: ljutnja i bes Prosipati: ismejavae nekoga ko te voli; Videti u posudama: nesigurna sutranjica; VIdeti prosuto: srea na putovanju Belo: neoekivana radost; Crveno: smrt, nevolja; Crno: lepa budunost; Mutno: brige Ne meaj se u tu|i posao, teta Videti: najzad e biti srean; jesti gro|e u vinogradu: ena e te ismejati Videti: sreno domainstvo; uti: uestvovae skoro na zabavi Dobie ljubavnu ponudu Bie izloen neprijatnim doivljajima Brati: brige; Jesti: nee dobiti ono to ti je obeano Srea u ljubavi, ne oklevaj u namerama Hladna: srea, radost; Topla: bolest; Nekome: odano prijateljstvo; Mutna: smetnje, brige, opasnost,

VEPAR VERGA

VERENIK (verenica) VERENIKE VIDETI VERIDBA VESELITI SE-VESELJE VIDETI VESLO VESTI VETAR VETRENJAA VE]I BITI VEERA

VE DONJI VEALA VETICA BITI BETICE VIDETI VIDRA VILA VILE ZA SENO VILJUKA VINO VINO PITI VINOVA LOZA VINOGRAD VIOLINA VITEZ (riter) VIHOR (vrtlog, oluja) VINJA VO VODA

11
prepreke; Bistra: srea, mali dobitak; Duboka: opasnost; Hodati po povrini vode: za tebe ne postoje prepreke Bistru: zdravlje; Mutnu: neraspoloenje, brige; Toplu: parnienje, sud, bolest vidi MLIN vidi: MLIN ZA KAFU Uveanje porodice Nesrea Posle razoarenja postae mudriji i oprezniji, radost Ide u susret eljama, veselje U obinim: nezgode, sva|e; U sveanim (fijaker, luksuzna kola) : napredak u slubi; Prevrnuti se u vonji: neprijatan doivljaj

VODU PITI VODENICA VODNICA ZA KAFU VODENIAR (mlinar) VODENIKI KAMEN VODOPAD VODOSKOK VOZITI SE U KOLIMA

VOZNA KARTA VOJNI BEGUNAC (dezerter) VOJNIK BITI VOJNIKA VIDETI VOJSKA VOJSKOVO\A

VOLOVI VOLJENA OSOBA VOSAK VO]E VO]E JESTI VO]KE

VO]NJAK VRANA

VRAPCI

V Krae putovanje Snai e te sramota zbog kukaviluka, razmisli pre odluke Oekuje te naporniji posao Sva|a, inat Sva|a, inat, poar, glad, skupoa Biti: uspean posao najbolja ti je nagrada; Videti ga, razgovarati sa njim: dobar znak za sve to preduzme Upregnuti: sva|a u braku i ljubavi; Mravi: skupoa, oskudica; Debeli: uskoro srea; Klati volove: nesrea; Tui ih: opasnost, nezgoda LJubav ti se ljubavlju uzvraa Varaju te Na drvetu: dobri izgledi za posao; Na zemlji pod stablom: nevolja, nesrea; U korpi: napredovanje u poslu, radost; Tresti sa drveta: dobri su ti susedi Slatko voe: dobro zdravlje, bogatstvo, dug ivot, veselje; Kiselo voe: beda, nematina, bolest, tuga, suze Kalemiti: kloni se svojih loih navika; Bez ploda: bolest, neprijatnosti; U cvatu: blagostanje, radost, srea Videti: nesuglasice u ljubavi; etati po vonjaku: bezbrian ivot Videti je: uvaj se kradljivaca i ljubavnika-ca, porodini sastana, alost; uti da gae: videe mrtvaca, loe vesti; Ubiti: savladae neprijatelja, uspeh u poslu; Jato u letu: snai e te ljuta nevolja, smrtni sluaj u blizini Da lete: prazna obeanja; Hvatati ih: neoekivano radostan susret; Na krovu: bi e ismejan; Veliko jato: propast, sekiracija

12
VRATA Otvorena: uvaj se lopova i silexija; Zatvorena: neraspoloenje, razoarenje; Razlupana: pokrae te; Sa nekim natpisom: srea Ima velikog neprijatelja Ne veruj sve to ti se pria, prevara, obmana Videti: srea, potenje; Sei: oekuju te tuni dani Uspeh, skora srea, svadba Puna: poveava ti se imovina; Prazna: preti ti teta, alost, brige; Nositi: malo vi e ceni tu|i rad; Poderana: imae tekoa u poslovima Nesrea, ogovaranje, alost, nevolji nikad kraja vidi BATA Smanji svoje prohteve Videti: uspeh u poslu, bogatstvo; Uestvovati u vridbi: slabo si nagra|en za tvoj rad, mukotrpan posao Videti: ljutnja, gnev, teta; uti da urliu: nevolja e te pritisnuti; Gonjen od njih: neko ti radi o glavi; Savladati ih: na kraju e trijumfovati Uguen: iznenadni gubitak; Da radi: oekuje te velika promena, prijatno iznena|enje eljati: neslaganje sa okolinom, prevare; Kupovati: uskoro e dobiti priznanje

VRAARA VRAARIJE SLUATI VRBA VRETENO VRE]A (xak) VRPCA (pantljika, traka) VRT VRU]INA (ega) VRIDBA

VUKOVI (kurjaci) VULKAN VUNA

GAVRAN

GA\ATI U NETO GAJDA GAJDE UTI GALEBOVE VIDETI GALERIJA SLIKA GALIJA GAMAD GARNIZON GA]E IZGUBITI GA]ICE GENERAL (veliki vojskovo|a) GENITALNI ORGANI GEOGRAFSKE KARTE (atlasi) GIBANICA GIPS

G uti ga: budi odvaan u nametnutoj borbi; Da oblee oko kue: alosne vesti, smrt; Videti ga: srea, radosne vesti; Poplaiti ga: otkrie ili spreiti kra|u ili prevaru Ostvarie ti se elja Prijatni ljubavni asovi Neoekivana radosna vest Za brane: rastanak uz suze; Za nebrane: srea u ljubavi, radost Srena budunost Oekuju te neugodnosti Bolest u porodici, zavist okoline ast, slava teta u imovini, neverstvo @enske: loe ti se pie; Muke: skandal, loe vesti; Prljave: bolest; Pocepane: opasnost Biti general: uspean posao najbolja ti je nagrada; Videti ga: nai e se u drutvu poznatih linosti Velike brige i tekoe na pomolu Iznenadni put Kavga, neuspeh, kratkotrajno veselje Srea u poslu

13
GITARA GLAVA GLAVOBOLJA GLADAN BITI U SNU GLASNIK (kurir) GLIB GLISTE GLOBA (kazna) GLOBUS GLOG GLOGINJE GLUV GLUMCE VIDETI GLJIVE GNEZDO LASTAVIJE GNEZDO PTIJE Videti: dobie poklon; Svirati: postae ljubimac okoline; Sluati: tuga zbog prolosti Oiana: gubitak; Seda: velika poast; ]elava: teta; Obrijana: snai e te nesrea; Odseena: izgubie prijatelja, teta u imovini Bie umean u neku parnicu, novani izdaci, nepravedno sumnjienje Dobie na lutriji Snai e te zlo, loe vesti Vidi BLATO Gubitak zbog preterane iskrenosti, bolest, nesrea Imae posla sa sudom Predstoji ti vee putovanje Dugotrajne neprijatnosti Jesti, brati, videti: zdravlje Biti: srean ivot sa ljubljenom osobom; Videti ga, razgovarati sa njim: poslovni uspeh alost, ponienje, gubitak Videti: bolest, prevara; Skupljati: zdravlje, bogatstvo; Jesti: lau te Dobitak Prazno: dugo odsustvo van otaxbine, nazadovanje u poslu; sa jajima: srean brak sa mnogo dece; sa ptiima: dobitak; Skinuti sa drveta: venanje, miraz; Uimati jaja iz gnezda: uinie nekome nepravdu Videti na sebi: dobitak, uspeh; Na drugome: neprijatnosti, bolest LJutie se zbog neega, ponienje, brige Biti sa voljenom osobom: zdravlje, napredak; Videti sebe golog: alost, sramota, stid; Videti drugog: briga, beda, neugodnost Videti: blagostanje, dobitak; Goniti na pau: nema uspeha bez vrednoe Videti: Oekuje te veoma uspean posao; Zaklati: nesrena ljubav; Mravo: briga, nesrea; Debelo: srea u porodici Uspee da nametne svoju volju drugome, dobie poast Pravie dobre poslove Obradovae se gostu iz dalekog sveta G Biti na gozbi: velika radost; Videti: prolazne brige Biti: siromatvo Svadba, radost Na krovu videti: prijatni glasovi; Da lete: doivee radost; Ubiti goluba: izgubi e vernog prijatelja; Jesti: ljutnja u porodici, alost; Da se ljube: ljubavna idila; Pustiti ih iz ruke da odlete: privremeni rastanak sa ljubenom osobom; Hvatati ih: pretrpee tetu teta od ogovaranja Radostan doga|aj

GNOJ GNJIDE GO (goliav) GOVEDA GOVEE GOVOR DR@ATI GOVOR SLUATI GOVORITI STRANIM JEZIKOM U SNU GOZBA GOJAZAN (debeo) GOLUBARNIK GOLUBOVI

GONJEN BITI GORA ZELENA

14
GOSTI GOSTIONICAGOSTIONIAR GRABULJE GRAD (led, tua) GRADILITE GRADITI NETO GRAMOFON GRANATA GRAAK GRB GRBAV BITI GRBAVOG VIDETI GRDNJA-GRDITI GREJATI SE GRLITI SE GRLICA GRMLJAVINA GROB (raka) GROBAR GROBLJE GRO@\E GROM GRUDVATI SE SNEGOM GRUDI @ENE GUBILITE GUBITAK PRETRPETI GU@VA (mete, nered) GUMNO GUSENICE GUSKE Imati goste: preti ti neka nezgoda; Biti gost: ima e velike izdatke; Doekivati ih: uskoro radostan doga|aj Vidi KAFANA, KAFEXIJA Sredie line probleme Da pada: prolazna opasnost, elja ti se nee ispuniti, lake oboljenje Budi obazriv u velikim poslovima Due putovanje Videti ga: pripazi na svoje ponaanje; sluati muziku sa gramofona: ogovaraju te Videti je: opasnost je blizu; Da eksplodira: snai e te nesrea Brati: uveae svoju imovinu; Jesti: nevino si osu|en; Saditi: napredak u domainstvu Stei e veliki ugled u svojoj okolini Dobie vei zgoditak na lutriji LJubavne tekoe, prepreke Vidi PSOVKA Bolest u kui uvaj se provokatora; Videti druge da se grle: prevara Imae intimne veze, vernost uti: neprijatne vesti, tuga; Sa munjom: neoekivano srean susret Kopati: svadba u okolini ili ljubavna avantura, uskoro ispunjenje elja; Zatrpavati grob: skora bolest Videti ga: neko oekuje tvoju smrt Videti: srena starost, ispunjenje elja; etati po grobu: lo brak, alost Brati: neoekivan rastanak, suze; Muljati: stei e poznanike; Jesti: imae vie ljubavnika-ca Udar groma:uvaj se nesree, alost Dobie batine od komije, prevara; Nekome: radosne vesti Vidi: SISE Doi e na lak nain do dobiti to pre skupljaj veresiju Biti u guvi: sva|a, kavga; Videti guvu: dobitak Rodna godina, sreni dani Prijatelj ti je neiskren, gubitak na kocki Da lete: dobit, ensko drutvo; upati: neko e te obmanuti; Kljukati: ne podraavaj budalaste ideje; Jesti: domae razmirice; Klati: bie pozvan na veselje; Videti u bari: nove ljubavne veze; Da gau: opasnost, prazne rei Sluati: nesrena ljubav, dugovi; Svirati u gusle: srea u kui, skora svadba Biti guav: zapoeo si dobar posao; Za nekoga: smrtni sluaj, bolest; Videti guavog: razoarae se, prevara Skriveni neprijatelji spremaju ti zamku, promena stana, dobie pomo

GUSLE GUA GUTER

15

DAVITI NEKOG DAVLJENJE DADILJA DA@BINA ILI DRUGI NAMET PLATITI DANICA (zvezda) DAR (poklon) DASKE DATI NETO NEKOME DATUM DA]A (posmrtna gozba) DVOBOJ DVORAC (zamak) DVORAC VLADARSKI DVORITE DEBELOG VIDETI DEBEO BITI DEVER BITI DEVOJKA

D uvaj se suda Drugi se dave: pobeda nad protivnicima, savla|ivanje prepreka; Daviti se u vodi: zdravlje; U mulju: neserea, iznenadna bolest Neprilike u kui, uhvatiete na delu Neprilike, nepredvi|eni izdaci Nade e ti se ispuniti Primiti: nevolje u ljubavi; Davati: sva|a u kui Slagati na gomilu: oekuje te svadba, kumstvo ili navodixiluk; Piliti (testerisati): smrtni sluaj Ugodno iznena|enje itati, pisati ili raspravljati o datumu, vaan doga|aj Izgubie prijatelja Imati s kim ili gledati: doi e u ivotnu opasnost Videti: elja e ti se ispuniti; Biti u njemu: srea, napredovanje u slubi Biti u njemu: tuga i alost; Videti: uspeh u poslu istiti: sva|a, ogovaranje; Videti: uspeh u poslu oveka: ulenjie se; @enu: susedi te ogovaraju; Dete: imae mnogo dece Pripazi na svoje zdravlje, obrati panju na svoj izgled Prinova u kui, ro|enje Poljubiti je: uskoro na javi, srea; Da plae: bie izneveren; Lepa, mlada, potena: srea; LJubavni doivljaj sa nevinom: beda, prokletstvo Svoga dedu sanjati: Imae dug ivot vidi: VOJNI BEGUNAC Umree ti zatitnik Hraniti: porodine brige; Da se igra: srea, porodini mir, Igrati se sa decom: srea; Tu|e dete: sporekae se sa prijateljima; Mnogo dece: brige, nevolje; Siroad sanjati: srea ti se osmehuje; Zdravo dete: opti uspeh; Bolesno dete: trzavice u kui uvaj se sitnih kra|a Obina: srea u braku i ljubavi; Sa etiri lista: mnogo si samoupozdan Neprijatan doivljaj, strah Videti: putovanje; Loviti: mala ljubavna avantura, nekome: nesrea Manji gubitak U kavezu: jai si od tvojih protivnika, ljubavne pobede Vie opreznosti u ljubavi Nai: radosna vest; Izgubiti: prijatelj ti je u bedi; Imati: stradae zbog svoje dobrote; Videti: uvaj se sumnjivih ljudi, siromatva

DEDA DEZERTER DELFIN DETE

DETEKTIV DETELINA DIVLJA SVINJA DIVLJA DIVLJE GUSKE DIVLJE @IVOTINJE DIVOKOZA DIJAMANT (dragi kamen)

16
DIM Sporekae se sa rpijateljima; Crni dim da kulja: nesrea; Beo da kulja: ukazae ti neku ast; Da ti pee oi: neprijatan doivljaj Vidi: OXAK Vidi: OXAAR Sramota, alost eka te srea u branim i vanbranim vezama Nezadovoljan si sa svojim poloajem Tvoju iskrenost neko e iskoristiti, sva|a, razmirice

DIMNJAK DIMNJIAR DINJA DOBITI NA LUTRIJI DOBITI NETO DOBO UTI

DOBROINSTVO

DOJENJE DOJKINJA DOKUMENTA SRE\IVATI DOLARI (ili neka druga valuta) DOLINA DOLMA (nasip) DOMINE DOPASTI SE NEKOME DORUKOVATI DOEK DRAGOG-DRAGANU SANJATI DRVA DRLJAA DRUG (prijatelj) DUVAN DUVANKESA DUGA NA NEBU DUGME DUGOVI DUD DU@NIKA SRESTI DUKATI DUNJA DURBIN DU]AN DUHOVI (neiste sile)

D Uiniti drugome: uinie neto najzad i za svoje blagostanje; Tebi da ine: sree osobu koja e ti biti oslonac u ivotu Za neudate i neoenjene: skori brak; Za brane: blagostanje ue neprijatne vesti Nasledstvo Srea u poslovima Neostvarene elje Neprijatnosti, sva|a Igrati: pomalo lae Srea u ljubavi Budi ozbiljniji na poslu Doekati nekog: mala neprijatnost Srean brak Umetrena, sloena: bogatstvo; Rasuta: sva|a; Cepati-sei: oekuje te teak posao Prilike ti se normalizuju Sresti ga: neoekivani doga|aj; Jesti sa njim: neprilike na pomolu; Umrlog druga sanjati: ue vanu novost U polju: katkad se zaboravi; Brati: uspeh u slubi; Puiti: kloni se nepoznatih ena Lepa sutranjica Uspesi u poslu, promene na bolje Dobar zavretak neke akcije, dobitak Praviti dugove: ivee od tu|eg znoja; Isplatiti: bolest, nevolja Uspeh u svemu, promena boravka Vara neprijatelja Da zvee: bie bogat; Dobiti: nade ti nisu uzaludne; Nai: kratkotrajno zadovoljstvo; Imati: oekuje te srea; NJima plaati: doekae duboku starost Brati: bogatstvo; Jesti: mnogi ti zavide; Videti: predstoji ti alost Nade ti se polagano ispunjavaju Trgovina: neuspeh, trokovi Predstoji ti borba i tekoe u ivotu, nemir, teta

17
DUEK \AVO (vrag) \AK \ERAM \ERDANE NIZATI \ON POCEPAN \UBRE \UBRIVO ZA NJIVU Predstoji ti gospodstvo \ Videti ga: prevarie te loi ljudi, bolest, alost, strah; Juriti |avola: srea; Beati od |avola: sva|a, klevetanje Biti |ak: veselje, Videti |aka: mala dobit, nasledstvo; Tui |aka: snai e te brige Vidi: BUNAR Veselje, ispunjenje elja Selidba Napolju: dobitak, otvaranje testamenta; Po kui: srea; Gaziti po njemu: ljutina, kleveta Videti: imae uspean posao; Voziti na njivu: poveava ti se imovina; Mala gomila |ubriva: budi tedljiviji; Velika: bogatstvo, srea; Rasipati po njivi; Trud e ti se isplatiti Videti: snai e te oskudica, Traiti neto po njemu: blagostanje Dobie poklon od drage osobe

\UBRITE \UR\EVAK

EKSERI

EKSPEDICIJA EKSPLOZIJA EKSPRESNO PISMO ENGLEZ ERGELA ESKIM @ABA

@ALOSNA VRBA @ALOSTAN BITI @AR-@ERAVICA @BUNJE @DRALOVI DA LETE @DREBE @E\ OSE]ATI U SNU @ELEZNICA @ELEZNIAR

E Videti gomilu eksera: poboljanje prilika, injpunjenje nada; Vaditi: saznae vanu tajnu; Stari zar|ali ekseri: kua ti je u opasnosti; Zakivati eksere: otklonie opasnost Pre akcije dobro razmisli uti: velike novosti; Videti: napredak u poslu Vreba te opasnost Vara te prijatelj, dosa|ivanje Uskoro e se reiti briga, bogatstvo Vara te ljubavnik-ca @ Videti je: u bari, prevara; Ubiti abu: pretrpee tetu, ljubomora; uti kreketanje: dore vesti; Vie aba u bari: srea; Velika: tuga, alost @alost u kui Radovae se na javi LJubav e ti ohladneti Nevolje, neko e te prevariti Prijatelji e te napustiti Dobra enidba, udadba, poslovni uspeh Nade su ti uzaludne Videti: pouri sa zapoetim poslom, briga, neprijatna poseta; Voziti se: neoekivani glas, putovanje Vesela budunost

18
@ELEZNIKA PRUGA @ELETI NETO @ENA Iznenadni susret, daleki put, prijatna poseta, uvaj se ljubomore Preko prepreke ide ka uspehu Stara: nesrea, ogovaranje; Mlada: srea, uvaj se gluposti; Gola: teta od lai, snai e te opasnost; Razvratna: bie obeaen; Otmena: ast, uspeh u radu; Mnogo ena: ljutnja, brige; LJubiti enu: dobitak; Udvarati se eni: poltroni e te prevariti; Tui enu: draga ti je neverna Videti: ispunjenje mnogih elja; Tui: nevolja ti je na pragu; Sanjati da je umrla: sva|a u kui Poznatom osobom: oekuje te srean ivot u braku, ispunjenje intimnih elja; Sa nepoznatom osobom: briga, bolest, siromatvo teta, stid Dobie nepovoljnu slubu ili posao Blagostanje Doi u nju: posluaj savete prijatelja; Izbei: pravda je spora ali dostina Dobitak, blagostanje, srea Puno klasje: blagostanje; Prazno klasje: gibitak, bolest, tuga; Sejati ito: nade ti nisu uzaludne; Vriti ito: zapoeti posao sreno e okonati, radost u kui; @njeti-kositi: srea, dobitak u kui; Zrelo: neprijatan doga|aj: Zeleno ito: radostan doga|aj Zadovoljena: stei e nove prijatelje; Nezadovoljena: snai e te brige i tekoe Imati: sva|a u kui, bolest; Sei ga: mali predah u poslu Savest ti je nemirna LJutnja, ljubomora, neprijatnosti Z Prisustvovati zabavi: smrtni sluaj u okolini Gubitak, neuspeh Sa prijateljem: pretrpee tetu; Nekome: dobar brak; Sa ljubavnikom-com: skori susret sa dragom osobom Otkriti zaveru: bie pohvaljen na poslu; Uestvovati u zaveri: alost, gubitak prijatelja Priuvaj svoju tajnu, saznae tajnu Izgubie slobodu (moda udajom-enidbom) Dolaze ti sreniji dani Zagrliti prijatelja: nesrea; LJubljenu osobu: srea, blagostanje; Nepoznatu osobu: neko ti je neveran Predstoje ti velike tekoe i neizvesnost Dati: poveava se krug tvojih neprijatelja; Primiti: slabo odgovara datim obavezama Krivo: doivee veliku nesreu, enidba pa ubrzo razvod; Iskreno: predstoji ti neka parnica @iv zakopan: dospee u zatvor

@ENU SVOJU @ENITI SE

@ENSKO ODELO NA MUKARCU @ETVA @IVINA DOMA]A @IVOTNA (pogibeljna) OPASNOST @IR @ITO

@UDNJA @ULJ @URITI SE U SNU @UTA BOJA

ZABAVA ZABORAVITI NETO U SNU ZAVADITI SE ZAVERA ZAVESA ZAVOJ STAVITI ZAVOLETI NEKOGA ZAGRLJAJ ZADAVLJEN BITI ZAJAM ZAKLINJATI SE ZAKOPAN BITI

19
ZAKOPANOG VIDETI ZAKOPATI NETO ZALIV ZALO@ITI NETO ZALUTATI Srea Bolest, sud Blii se kraj tvojim nedaama Svoje: nisi daleko od oskudice; Tu|e: brakolomstvo; Primiti u zalog: radoznalost kodi U gradu: polako ali sigurno okonae davno zapoeti posao; Van grada: sav trud uzalud, svakojaka iznena|enja; U umi: vraa se sa stranputice, novo poznanstvo; U polju: prevara, beda Uskoro oekuj malo razoarenje Uivae u zabranjenoj ljubavi Vidi: DVORAC Upasti u nju: izdae te prijatelj; Druge navui: sva|a sa susedima Obradovae se Tvoja vrednoa e doi do izraaja Videti: dobie poklon; Vaditi iz flae: prijatno iznena|enje Drugi e se starati o tebi Bie prevaren Vidi: VERIDBA teta na poslu Da lepra: opasnost je prola; Nerazvijena: prikupljaj snagu za nove napore; Nositi zastavu: doi e do ugleda i poasti; Na kui: eka te slava; Ulica zakiena zastavama: veselje; Crna zastava na kui: nevolja na pragu Videti: bolest, beda; Biti zatvoren: gubitak, nevolja ti je za petama; Biti puten iz zatvora: spasie se bede Bolest Neprijatne vesti Velika radost Mnogo zvezda: veliko nasledstvo; Pad zvezde videti: iznenadna srea; Jasno zvezdano nebo: radost; Zvezde delimino od oblacima: alost Nai e se u veselom drutvu Dobie opomenu; uti druge da zviduu: uvaj se napada Videti: promenie nain ivota, nesigurnost; uti: dobre vesti, dobar znak za sve; Zvoniti u zvona: smrtni sluaj Videti: postao si ubraen-na; Penjati se: delimino ostvarenje elja; Silaziti: pretrpee neuspeh, brige Z Doznae novosti Bolest, gubitak, neprijatan doivljaj Budunost ti se osmehuje Biti: primie veliki greh na svoju duu; Videti zelenae: ako se upusti u rizine poslove propae Dobitak, dug ivot

ZALJUBITI SE ZALJUBLJENE VIDETI ZAMAK ZAMKA (klopka) ZAMKA (stupica) ZA @IVOTINJE ZANATLIJA ZAPUA (ep) ZAROBLJENIK BITI ZAROBLJENIKE VIDETI ZARUKE ZASEDA ZASTAVA

ZATVOR ZVATI-DOZIVATI NEKOGA ZVATI U POMO] ZVEZDA REPATICA ZVEZDE ZVERI BELE ZVI@DUKATI U SNU ZVONA CRKVENA

ZVONIK

ZVONCE UTI ZEJTIN ZELENA BOJA ZELENA (gulikoa) ZELJE

20
ZEMLJA Riljati: doivee veliku radost; Kopati: nekoga e sahraniti, briga, bolest, neprilike; Orati: dobitak, rodna godina, srea u braku Ostani nepokolebljiv u svojim namerama, opasnost Nove vesti Sva|ae se sa nekim, brige Divljeg zeca hvatati: srea ti je na domaku ruke, predbrani razgovori; Jesti: razilazak sa prijateljemcom, razgovor u 4 oka, zdravlje, radost; Ubiti: mala nezgoda na putu; Videti zeca: spopae te strah uvaj se lanih prijatelja, gubitak zbog prevare Videti: izmire se sa protivinicima; Penjati se na zid: uvaj se sva|e; Pasti sa zida: neko e ti se narugati; Skoiti sa zida: vesela budunost; Videti da se rui: nesrea; etati see po zidu: otklonie smetnje na poslu Gledati: selidba, srmt; Sam zidati: brz uspeh, dug ivot Neuspeh, gubitak, brige Neprijatnosti, ljutnja, sva|a sa ukuanima Videti: alost; Brati: prijateljstvo Preterano tedi Svadba u blizini Nai: alost, nesreno nasledstvo; Kopati: sreu uzalud oekuje; Brojati-davati: izgubie dragu osobu; Izgubiti: vara te neko iz blie okoline Poiniti: pae u nemilost kod pretpostavljenih, velika opasnost; Videti: bie prevaren, sud Pretrpee tetu zbog neopreznosti Velika: ima velikog zlotvora, gubitak; Mala: ljutie se na nekoga; Biti ujeden: bi e oklevetan, bolest; Ubiti zmiju: pobedi e protivnike, uspeh na svim poljima, pa i u ljubavi; Vie zmija: kratka neprijatnost; Napadati zmije: opasnost, bolest, katkad smrt Dogodie se nesrea Skora bolest, teak posao Videti: siromatvo; Kositi: dobre vesti, srea, dobitak ezne za dalekim putovanjem, neprijatno poznanstvo Bele, lepe imati u snu: zdravlje, ugled; Loe i pokvarene: bolest, neuspeh; Zlatne: bogatstvo; Dobiti nove zube: velika korist, zdravlje; Vetake zube imati: neko e te obmanuti; Slomiti zub: ljutnja, bolest; Zubi da ispadaju: smrt u porodici, nesrea; Popravljati zube: krenue ti na bolje; Izvaditi zub: prekinue veze sa nepoeljnom osobom; Prati zube: mui se za drugog, teta Progonstvo, neko hoe da sedomogne tvoga stana imovine, blinji e te ujesti za srce

ZEMLJOTRES DO@IVETI ZEMLJOTRES SLUATI ZETA VIDETI ZEC

ZECA PITOMOG VIDETI ZID

ZIDANJE KU]E ZIDAR ZIMA SA VELIKOM HLADNO]OM ZIMZELEN ZIMNICU OPREMATI ZLATNI LANI] ZLATO ZLOIN ZMAJ ZMIJA

ZNAKOVI-ZNAMENJE NA NEBU ZNOJITI SE ZOB ZOOLOKI VRT (menaerija) ZUBI

ZUBOBOLJU IMATI

21
ZUMBUL Snai e te tuga I Dobie dobar glas Nai: loe vesti; Izgubiti: rastanak sa dragom osobom; Udevati: doi e u neugodan poloaj; iti: neprijatnost na poslu; Ubosti se: savest ti je nemirna; Vie igala: velika sva|a; Slomiti: alost Dobijati: siromatvo; Gubiti: bogatstvo, ljubavna avantura Sklon ljubomori, nesrea Kupovati: brige; Videti: prinova u kui, krtenje Neugodan susret Bistar izvor: velika radost, srea; Mutan: propale nade, nesrea, oskudica, bolest; Piti sa izvora: iskoristi svoju ansu, smanji prohteve, dobro zdravlje; Presuen izvor: gubitak, nesrea, rat Trud ti je uzaludan Ne dozvoljavaj da se drugi sa tobom igra Uiniti izdaju: poveanje briga; Biti izdan: dolaze ti prijatni i sretni dani Kloni se nazovi prijatelja Oboljenje u kui, nerazume tu|e muke Razlgledati izlobu: skromnost vodi ka uspehu Kloni se nazovi prijatelja Vidi: POMIRITI SE Biti iznena|en: mala teta zbog sva|e; Nekome: dobar znak; Upasti u izmet: napredovanje, dobitak Videti: ljutina, briga, naporan posao; Veati o zid: ast, sre|an brak; Skidati: smrt u kui Naslediti: srena enidba-udadba; Izgubiti: dobie loe vesti; Kupiti: rasipnitvo vodi u propast; Prodati: neko te potkrada Biti: posle uzbu|enja dolazi smirenost; Videti: nesrea ti je za petama, opasnost Gubitak na poslovima Oekuje te neka opasna avantura Pretrpee veliku tetu na poslovima Imae neprilika Napore e krunisati uspehom Sva|a sa prijateljima Zapae u brige i nevolje zbog neuspeha u poslovima Skromna elja bie ti ispunjena Sve je dobro to se dobro svri Dolaze ti dani puni zadovoljstva J Bezbrian ivot, radost; Da se njie: smrt, tuga Brati: radost, poslovni uspeh, Skupljati: imae dobar posao; Videti na drvetu: proirie se krug tvojih prijatelja, dobie prijatne vesti; Trule: velika teta;

IBRIK SANJATI IGLA

IGRA NA SRE]U (kocka) IGRATI (plesati) IGRAKE IZBEGAVATI NEKOGA IZVOR VODE

IZGUBITI NETO IZGUBITI PA TRA@ITI IZDAJA IZLET IZLOG IZLO@BA IZMET (pogan) IZMIRITI SE IZNENA\ENJE IKONA IMANJE INVALID INVENTAR INDIJANAC INSEKTI ISMEJAVATI NEKOGA ISPIT ISPLA]IVATI NEKOGA ISPOVEDATI SE ISPRA]ATI NEKOGA ISTU]I NEKOGA ITALIJAN-ITALIJA JABLAN JABUKA

22
Stablo bez ploda: bolest, Stablo u cvetu: srea, radost Zelene: briga, oskudica; Zrele: uivae u ljubavi, enidba Sramota, ponienje Zaklati: ne budi uobraen; Videti: kratkotrajno zadovoljstvo, radost; Nai: dobie potenog branog druga Jesti: sva|a u kui, suze; Brati-videti: lake oboljenje, brige, alost Dolaze ti sreniji dani Velika dobit, nasledstvo Sree neprijateljski raspoloenu osobu, kolebanje, opasnost J Jesti: veridba, srea u ljubavi, dug ivot; Vaditi iz gnezda: venanje sa udovcem-udovicom; Razbijati, lupati: ogovaranje, neprijatnosti; Kupovati: blagostanje u kui; Bojiti: smetnje u poslu; Pokvarena: bolest, ljutnja Kopati: upada u dugove; Pasti u jamu: sva|a, bolest; Videti: preti ti nesrea; Duboka: bolest; Plitka: teta u imovini Preskoiti: dospee do cilja; Upasti u jarak: pazi, tekoe nailaze; Videti: uspeno e obaviti neki posao; Kopati: ljubavne smetnje Nema mnogo koristi od tvog posla, nee uspeti sa podmiivanjem Da pase: sree se sa protivnikom; Da te pojuri: sva|a sa stareinom, sramota Srean brak; Slomljen: sva|a u braku Zida kule u vazduhu, gubitak Prazna: oskudica; Sa vodom: bolest; Pasti u nju: snai e te neprijatnost pune: dobitak, prijatni asovi; Prazne: neko e ti ostati duan, velike tekoe Videti: susret sa ljubljenom osobom; Mirisati: uivati u ljubavi; Brati: srean brak Prijatelj ti je neiskren, kra|a, gubitak Dugo bolovanje, suze zbog ljubavi Dugo putovanje, alost Imae posla sa sudom Pouri sa zapoetim poslom Snai e te nevolja, neprijatnost Obradovae se vidi: KONJI Sklopie korisno poznanstvo Dobri poslovi, neoekivana srea Videti: sva|a, parnica; Jesti: ogovaranje; Hvatati: povoljne vesti, dobitak

JABUKE JESTI JAVNA KU]A JAGNJE JAGODE JADIKOVATI ZA NEKIM JAZAVAC JAZBINA

JAJA

JAMA JARAK JARAM JARAC JARBOL NA BRODU JAREBICE JARUGA JASLE JASMIN JASTREB JASTUK JATAGAN (hanxar) JATAK-JATAKOVANJE JATO PTICA DA LETI JAUKANJE UTI JAUKATI JAHATI KONJA JAHTA JEVREJIN JEGULJA

23
JEDRA NA LA\I JEDRILICA JE@ JEZERO JEZIK JELA (drvo) JELEN JELENSKI ROGOVI JELO Dobre vesti; Pocepana jedra: pae u nevolje Prijatan doivljaj Vara te draga osoba, ljubomora Bistro: preterano raspoloenje; Mutno: imae muke u ljubavi, tuga; Puno riba: blagostanje; Nekome: ljubavni jadi; Uzburkano: uspeh na svim poljima Ujesti se za jezik: smrtni sluaj U umi: veliki poslovni uspeh Da tri: brz uspeh, srea; Sa velikim rogovima: ljutina; Ubiti ga: tiha alost Srea ti je kratkog veka Pripremati: oskudica; Iznositi na sto: teta; Davati nekome: blagostanje; Dobro jelo: ulazi u mirnije vode; Loe jelo: pretstoje ti trzavice Ii e na put Biti: neko oekuje tvoju pomo Nee moi izbei tugu Sam: zdravlje; U drutvu: vadba, veselje, bogatstvo; Vrue (vrelo) jelo jesti: pealbarenje Obolenje, smrt, neostvarene elje LJubav ti je na domaku ruke, radost Opasnost ti je u blizini, budi oprezna, nee ti sve poi za rukom

JELOVNIK JEMAC (irant) JESENJE DOBA JESTI JORGAN JORGOVAN JUNAK-JUNATVOJUNAENJE

KAVGA KAVEZ KADA KA@NJEN BITI KAZAN KAZANXIJA KAZNENI ZAVOD KAZNITI NEKOGA KAJGANA KAJMAK KAJSIJE KAKTUS KALENDAR KALU\ER KALU\ERICA KAMELIJA (cvee) KAMENOLOM (majdan)

K Vidi: SVA\A Prazan: oslobodie se suvinih briga; Sa pticom: nai e sebi slinog prijatelja Puna vode: ima suparnika u ljubavi; Prazna: ti si gazda u kui; Kupati se u kadi: sprema se za neverstvo Sva|a, neraspoloenje, brige Zapao si u loe drutvo Bolest, neprilike Ne rizikuj u poslu Savest ti je nemirna Praviti je: miran ivot; Jesti: postao si sumnjiv okolini Uspeno poslovanje Blagostanje, zadovoljstvo teta zbog nepanje Izgubie prijatelja Tuga, nevolja, sablanjive misli, zavist Nesrena ljubav, uvaj se lanih svetaca Bie pozvan na gozbu ili sveanost, ljubavna ogovaranja Videti: doi e do nekog imetka, uveanje imovine; Raditi u njemu: za tvoj trud nee biti dovoljno

24
nagra|en, sva|a sa stareinom Videti: bolest, neprijatni doivljaji; Tucati kamen: blagostanje, zasluena nagrada Jednogrba: ivot ti je bez radosti; Dvogrba: uskoro e imati tekih asova; Jahati: neka promena u kui na bolje, vane vesti Brati, kupovati: bolest u ku i; Kuvati, piti: ozdravljenje, poboljanje Sa vatrom: dobie dobar posao, pohvala na poslu; Bez vatre: posao, sluba, jako ti je nesigurna Videti ga: imae prijatnih trenutaka; Biti u njemu: nesigurnost, nemir Pretrpee uvredu Uivae u porodinoj srei uti ga da peva: proirie krug prijatelja; Videti ga: spremaju ti zamku Videti: bolest; Paliti: prijatni asovi Bolest Pritisnue te brige Videti: mali dobitak; Izgubiti: neko ti je veran; Na i: neoekivan susret Ne izlai se riziku Nai e iskrenog prijatelja, putovanje Zatvorana: malo vie odlunosti u akciji, ne raduju se tvojoj poseti; Otvorena: ivot ti ulazi u srenije vode; Silom otvoriti: silom e doi do uspeha Brige, gubitak, siromatvo Sve prepreke uspeno e savladati Radost, zadovoljstvo Tuga, sumnjienje Uestvovati u igri: ljutnja, sva|a; Gledati: podvalom e doi do dobitka-zarade, ljubavne intrige Puna novca: bogatstvo; Prazna: nevolje, dugovi, postao si lakoveran; Uzimati novac iz kase: gorko razoarenje Vidi: MESAR Dugotrajno strpljenje donee ti uspeh uvaj se nametljivaca, kra|a Doivee ponienje, bolest K Piti: ogovaranje, dosa|ivanje; Kuvati: oekuj posetu; Mleti: ljutnja, sva|a sa enom Videti: nepovoljne vesti, sva|a; Sedeti u njoj: za tebe ne vai poslovica vreme je novac Biti u kafani: neprijatno iznena|enje Ne nadaj se niemu dobrom Puna: bogatstvo; Prazna: beda, siromatvo Vidi: LEM Kuvati: blagostanje u kui; Jesti: zdravlje Prijatelj e te izdati, bolest Velika: nai e se u prijatnom drutvu, dobar apetit;

KAMENJE KAMILA (deva) KAMILICA KAMIN (ognjite) KAMP (logor, tabor) KAMXIJA (bi) KANABE (leaj) KANARINAC KANDILO KANTAR (visea vaga) KANCELARIJA KAPA KAPARISATI NETO KAPELA KAPIJA KAPUT KARAVAN KARANFIL KARNEVAL KARTE IGRATI KASA KASAPIN KASARNA KATANAC KATRAN KAFA KAFANA KAFEXIJA KACA KACIGA KAAMAK (ganjci, palenta) KAALJ IMATI KAIKA

25
Mala: udoban ivot uvaj se ulizica i poltrona Vidi: KOKOKA Ima nekoga ko bi eleo da te titi, sve opasnosti su iza tebe Nepotrebni izdaci, nesloga Oekuje te veselje Jesti: sapliu te, ometaju; Videti: ljutina, neraspoloenje Dobitak na lutriji, neoekivana srea, veselje, ugodno iznena|enje Videti: niko ti nita ne moe; Brati: veliko iskuenje, pohlepa; Jesti: ljubavna avantura, zdravlje Zanimljiva poseta, poklon uvaj se prevare Videti: zaljubie se; Imati: srea je na tvojoj strani; Imati prevelike: nesrea; Plesti, eljati: srea u braku, radost; Otsei: oalostie se Videti ga: ii e na put; Govoriti sa njim: dobie posetu iz daleka Jesti ili piti: neugodna poseta Vidi: MORSKO UDOVITE Videti: uteie se; Dati: flertovanje; Primiti: srea u ljubavi Pokisnuti: bolest, gubitak; Gledati kako pada: dobitak; Pljusak: teta, podvala, beda Tvoju dobrotu drugi e zloupotrebiti Videti: srean brak, radost; Svirati: neprijatne vesti; Sluati: vraa se staroj ljubavi Nai e se u loem drutvu Napredak u slubi Ispunie ti se elja, uspean posao Dobitak Pripazi ta govori, nevolja Videti: uspeh, dobitak; Klizati se: pazi da te ne nasamare Sva|a u kui Ismejae te Ogovaranje Dobitak, velika zarada, srea Brige, ljubavne intrige Izbegavaj dosadno drutvo Pisati: dobitak, novi poslovni uspesi; itati: ast, dostojanstvo, mudrost; Da gori: ljutnja, gubitak prijatelja; Zatvorena: opasnost, nepovoljne vesti; Otvorena: gubitak, male neprijatnosti; Kupovati: saznae novosti Jesti: ispunie ti se jedna elja; Praviti: bie dobar domain-ca Oekuje te velika dobit

KALJATI KVOKA KEJ (obala) KELNER (konobar) KELNERICA KELJ KEPEC (patuljak) KESTEN KECELJA KIJAVICA KIKE (pletenice) KINEZ KISELO NETO KIT KITA CVE]A KIA KIOBRAN KLAVIR KLANAC KLANICA KLASJE KLATI @IVOTINJU KLETVA-KLETI NEKOGA KLIZANJE KLIN KLOVN U CIRKUSU KLOZET (nunik) KLUPA KLUPE (konca, vune i sl.) KLJETA KNJIGA

KOBASICA KOVA-KOVANICA

26

KO@A KOZA KOKOKA

KOKODAKANJE UTI KOLA

KOLAC KOLAI KOLEVKA ILI DEIJA KOLICA KOLIBA KOLOVO\A BITI KOMARAC KOMPLIMENT KOMPAS KOMIJA KONAC KONDUKTER KONOBAR KONOPAC KONOPLJA (kudelja) KONCERT KONJ KRVAV BITI KREVET

KREDA KREITI (molovati) KRZNO KRIVOKLETSTVO KRIJUMARENJE VIDETI KRIJUMARITI (vercovati) KRILA

K Sirova: poslovne smetnje; taviti: naprijatan a obavezan posao; Sei,krojiti: pravara, sva|a; Kupiti: novana oskudica; Prodati: poslovan uspeh Oboljenje u porodici, ponienje, ogovaranje Mrava: stid, sramota; Debela: doivee veliku poast i sreu; Sa piliima: srea u ljubavi, venanje, dobitak; Na jajima: razgranae ti se posao, ljubavna osvajanja; Da je petao juri: ne veruj nazoviprijateljima; Hraniti ih: harmonian brak Loi glasovi Sa upregnutim konjima: bogatstvo; Bez konja: odustani od svojih namera; Pasti sa kola: neprijatnosti Poslovni uspeh Srea, radost, gosti Za slobodne: skori brak; Za venane: krtenje, uveanje porodice Bolest, siromatvo uvaj se zavidljivaca Doivee sitne neprijatnosti Primiti: ne veruj laskavcima; Dati: postae uobraen Dri se izavbranog puta - ne vrdaj Vidi: SUSED Beo: nepravedno si osumljien; Obojen: ne meaj se u tu|e poslove; Zamren: pae u neku opanost Dolaze ti prijatni dani Vidi: KELNER Pripazi na sebe, budi strpljiviji poupana: zavadie se sa nekim, vreba te nesrea; Nepouvana: oekuje te uspeh Uskoro e se radovati Jahati: dobitak, putovanje, dugotrajna srea, bezbrian ivot; Voziti se: na klizavom si putu; Videti ih: ne boj se prepreka; Opasnost, sva|a, ljutnja, ponienje Pljav: siromatvo, bolest; ist: bogatstvo, vernost u braku; Pun: uskoro e imati smrtni sluaj, razoaranje; Nameten: lepa budunost; Neuredan: neprijatna vest; Leati u krevetu: bolest Zapae u dugove Prei e preko nanetih uvreda, promena u poslu ili imovini Nositi: opasno oboljenje; Kupiti: nepotrebno se razmee; Pokloniti: neuspean posao; Dobiti: neobian doga|aj; Skupoceno: dugovi, loe vesti Vidi: ZAKLETVA Kloni se sumnjivih poslova Poziv na svadbu Dobre vesti, putovanje

27
KRMANO KRMAA KROV KROJA KROJITI NETO KROKODIL KROMPIR Sudbina ti se osmehuje Vidi: SVINJA Od crepa: miran ivot; Od drveta ili slame: izneveri e te prijatelji; Poruen krov: preti ti nesrea, iskuenje; Pasti sa krova: doivee veliku ast Ogovaranje, gubitak, nepotrebni trokovi, veselo drutvo Dobie ili e dati lep poklon Prijatelj ti je neiskren, nesrea Vaditi: srea, dobitak; Jesti: beda, sirotinja, oskudica; Saditi: blagostanje, dobri poslovi; LJytiti: briga, neraspoloenje K Dobie ili dati lep poklon Imae velike tekoe na poslu Slepa ljubav, uspeh Oskudica, sva|a sa familijom Zrela: uskoro e biti bez briga; Jesti kruke: radost; Trule kruke: nesrea; Stablo u cvetu: uivanje u ljubavi; Brati, tresti: uspeh na svim poljima; Zrela: uskoro e biti bez briga Nov: veselje, svadba; Razbijen: smrt, poslovni gubitak Radost Zdravlje-veselje Nasledstvo, dobitak Videti ga: preljuba; Prepirati se sa njim: nesloga u braku; Videti ga da kuva: rodna godina Nesrena ljubav Priinie drugima radost a sebi brigu Nesrea Veselo drutvo, poseta iz daleka; Nekome: strah, gubitak, nesrea Srea, zdravlje, dobitak Lepi: ima dosta neostvarljivih elja; Runi: sva|a u kui; Slabi: brige, bolest; Jaki, razvijeni: zdravlje Neobran: uspean posao; Brati ga: miran i sretan ivot; Komiati ga: veselje kroz alu; Mleti: prevarie nekoga Neispunjene ljubavne elje Dobie poklon; Nekome: sva|a Ubiti je: oslobodie se briga, Videti je: pokrae te Sam: tvoja snaga e doi do izraaja; U drutvu: preti ti opasnost od poara; U odei: u izgledu je da nekoga nasledi; Videti drugaga da se kupa: izmirenje sa protivnikom, mimoii e te nezgoda; U bistroj vodi: zdravlje, napredak; U mutnoj: gubitak drage osobe Oblaiti: kraj ljubavi; Kupovati, videti: neprijatan susret, iznena|enje Videti: doi e u oskudicu; Brati: neko te mnogo

KRPITI NETO KRST KRTINJAKE VIDETI KRTICA KRUKA

KRAG KRMA (mehana) KRMAR KRTENJE DETETA KUVAR KUVARICA KUVATI KUVATI NETO U VELIKOM SUDU KUGLANA (kuglanje) KUKAVICA KUKOVI (bokovi) @ENSKI KUKURUZ KULA STARINSKA KUMA VIDETI KUNA KUPATI SE

KUPA]I KOSTIM KUPINE

28
voli; Jesti: dobie neprijatnog branog partnera; Kupiti kupine: dolaze sitne neprijatnosti i sva|e Imae nepredvi|ene izdatke, mukotrpan ivot, lo glas Videti: Mukotrpan ivot, lo glas; Ubijen: dobitak na kocki; Da te ujede: uvaj se zlotvora; Belca konja sanjati: brige; Osedlanog videti: izbei e opasnost; Osedlati: nepromiljeni postupci, ljutnja; Kupovati: gubitak novca ili imovine; Uplaen: nevolja ti je za petama; Crn: crno ti se pie; Ri|: zla vremena; aren: nesloga u braku ili ljubavi; Potkivati ga: napredak u imovini ili slubi; Pasti sa konja: poslovni neuspeh Zdravlje, novani dobitak Zdravlje Dobitak na lutriji Otkrie se stari gresi Sva|a, kleveta, uvreda, loi prijatelji Brati: ogovaranje; Opei se: nesrea, ponienje Vidi: BI Jesti: rasprava, sva|a, zamka; Kopati-vaditi: bogatstvo Puno: dobitak; Prazno: gubitak, brige u kui K Videti ga: dobie odgovoran posao; Biti: uvaj se sumnjivih poslova LJubav ti se ne uzvraa istom merom Sva|a sa srodnicima Sa cveem: srea u ljubavi; Prazna: gubitak, nesrena ljubav; Korpu nositi: zdravlje Zapae u prolazne brige Kratka: veliki novani gubici; Duga: velike brige, neprijatan put; Seda: slava, poast, visoko zvanje; Crna: srea, velika ljubav; Opletena: postidee se zbog neega; Raspletena: sva|a sa prijateljima; Kosa enska: prevara; Obojena: lae prijatelja; Da opada: gubitak novca ili prijatelja Sei, iati: ponienje, smrtni sluaj, nesrea, briga; Bojiti: lau te prijatelji; eljati: posle malih nezgoda, slobodnije e da die, veselje; Nekome: bolest; Drugome sei: napredak, blagostanje; Drugome eljati: prihvatie te tvoji najblii Popravi se, na loem si putu Oekuju te tekoe i brige Bolest LJudske: briga, bolest, smrtu okolini; @ivotinjske: snai e te napast Uplaie se bez potrebe Ii e na krai put Dobiti: poveava se broj tvojih neprijatelja, gubitak,

KUPOVATI NETO KONJ

KONJSKA BALEGA KONJSKA OPREMA KONJUNICA KOPATI NETO KOPLJE KOPRIVE KORBA KORENJE KORITO

KORMILAR KORNJAA KOROV (kalj) KORPA KOS KOSA

KOSU SVOJU

KOSA ZA KOENJE KOSITI TRAVU KOSMATOG (dlakavog) OVEKA KOSTI KOSTUR KOFER KOCKA (igra na sreu)

29
siromatvo; Izgubiti: dobitak, prijateljstvo, bogatstvo Sa kolima i konjima: dobie nepoznate dobrotvore; Bez kola: nesrea Prazna: ljubav ti se ne uzvraa; Puna: uveanje porodice, dobitak Sa pelama: bogatstvo; Prazna: gubitak, sirotinja Oblaiti ili svlaiti: sre|ene prilike, oslobodie se briga; Prati koulju: sloga u kui; Pocepana: sva|a, neostvarene elje; iti koulju: srea u ljubavi; ista: elja e ti se ispuniti; Prljava: bolest, pripazi na obraz Videti je: radost, dobitak; Ubiti je: pritisnu e te nevolje i brige Musti: nasledie nekoga, veliki dobitak; Videti: kratkotrajna srea u svemu; Debela: rodna godina; Mrava: oskudna godina, gubitak Otkriti kra|u: nadoknadie ono to si izgubio, napredak, srea; Uestvovati sa drugima u kra|i: oekuje te neuspeh za neuspehom; Sam neto ukrasti: sva|a sa ljubljenom osobom, neuspesi; Biti pokraden: izgubie dragog prijatelja Videti: imae niz neprijatnosti; Brati: obradovae se; Jesti: ljubavni uspesi; Nezreli, gorki: nesrea; Kiseli: bolest LJutnja, sva|a Zdravlje, dobit Pljuvati: ljutnja, gubitak, bolest, stid; Piti: dobitak; Iz nosa: radostan doga|aj; Tu|u krv videti: smrt u porodici, opasnost; Svoju krv videti: dobar znak za sve to preduzme Saditi: bezbrian ivot; Kiseliti: sva|a u kui; Jesti: elja e ti se ostvariti Videti ga: bogatstvo; Biti kurir: okruen si nekom tajnom K Imati kuu: brige; Kupiti: blagostanje; Prodati: gubitak; Praviti: napredak, radost, dobitak; Videti je da gori: gubitak, nesrea; Sanjati da ti je sruena kua: stareini kue preti smrtna opasnost, sva|a sa komijom; Sam ruiti svoju kuu: napredak u porodici Nesloga, briga, bolest Surov ovek u tvojoj blizini L Ne meaj se u tu|e poslove Srea u braku, svadba, prinova u porodici Gonjen biti od lava: gubitak; Ubiti lava: doi e do moi i ugleda; Loviti lava: dobro se dobrim vraa; Videti ga: dopae se velikoj (monoj) osobi Neprijatno iznena|enje Opasnost se pribliava Lutati po njemu: brige i nevolje; Izai iz njega:

KOIJA KOARA KONICA KOULJA

KOUTA KRAVA

KRA\A

KRASTAVAC KRASTAVOG VIDETI KRASTE IMATI KRV

KUPUS KURIR (glasnik)

KU]A SVOJA

KU]NA POMO]NICA KUINA LABARATORIJA LABUD LAV LAVE@ PASA UTI LAVINA LAVIRINT

30
svemu je kraj Sma lagati: neuspeh, brige, beda; Sluati lai: neko e te prevariti Videti: uvaj se ogovaranja, nesigurna ljubav, kratkotrajna neprijatnost; Voziti se: dobre vesti, srea, radost; Da tone ili gori: gubitak, neprijatne vesti, alost; Velika: iznenadna srea; Mala: skromna sluba; U pristanitu: smrt u familiji; Na puini: doivee neprijatnost; U buri: opasnost se nadvila nad tvojim domom; Oteena ili nasukana: doi e kraj tvojim brigama Ispunie ti se elja Posao sa sudom Doivee sramotu Ne budi gord i lakomislen Da gori: elja e ti se ispuniti, radost; Ugaena: smrtni sluaj u okolini, gubitak Obogatie se, blagostanje u kui Videti: starost u samoi; Uvezan biti (okovan): nevolje i brige; Osloboditi se lanca: snagom e doi do uspeha Bie izloen pohelpnim eama Budi oprezan Razoarae se Da lete: dobie prijatnu posetu; Da ulete u kuu: oznenadna srea i radost; Na gnezdu: dobi e poklon; Da grade gnezdo: ljubavni i poslovni uspesi Ii po njemu: posao ti je nesiguran i pun opasnosti; Pasti na ledu: svakome veruje; Klizati se po ledu: vidi: KLIZANJE Sam au krevetu: alost, tuga; Sa suprotnim polom: nabedie te nevinog; Na travi: nai e srcu utehe Oekuju te patnje Bolesnima znai ozdravljenje; Zdravima: da uvaju poslvnu tajnu, bolest; Razgovarati sa lekarom: elja ti se nee ispuniti Sam uzimati: uvaj se pijanke, nesrea; Drugima davati: srea, blagostanje Ozbiljno obolenje Skoro putovanje Smrtni sluaj, bolest Neusliena ljubav, prevara Savest ti je nemirna Na cvetu: veselje, kratkotrajna srea; U letu: muke, jadi, tekoe, prevara Videti: bolest, male neprijatnosti; Penjati se: unapre|enje, poslovni uspeh L Due putovanje, srea Razoaranje, neprijatne promene Zadobie neije poverenje Bolesnik e ozdraviti

LAGATI LA\A (brod)

LA\AR LA@NE ISPRAVE LA@NO SVEDOITI LALE (cvee) LAMPA LAN (ETEN) LANAC LASICA LASKANJE SLUATI LASKATI NEKOME LASTE LED (poledica)

LE@ATI LEJE U BATI LEKAR LEKOVI LEKOVITO BILJE LENGER LENJ BITI U SNU LEPEZA LEPITI NETO LEPTIR LESTVE

LETETI PO VISINI LETETI PA PASTI LETNJE DOBA LETNJIKOVAC (vikendica)

31
LE LENIK LIVADA LIKER PITI LIMAR LIMUN LIPA LISICA LISICE NA RUKAMA (Okovi) LITIJA (procesija) LIFT LICE SVOJE VIDETI Vidi: MRTVAC Brati: reie se briga; Jesti: bolest, sva|a sa partnerom Nepokoena: radost, ljubavni sastanak; Pokoena: okruen si zavidljivcima Neko e te preplaiti, radost ti je kratkog veka Slaba vajda od prijatelja Radosne vesti, manji dobitak Videti: bezbrina budunost, srea; Penjati se na nju: elja e ti se ispuniti; Brati cvet sa lipe: ljubakanje Videti je: raskrinkae lanog prijatelja; Hvatati: prevarie te osoba kojoj se udvara; Ubiti: oslobodie se bede ili opasnosti Neista savest Videti: brige, gubitak; Uestvovati: ivot ti ulazi u srenije vode Neko e ti pomoi u nevolji Normalno: oboljenje; Bledo: izloen si velikoj opasnosti; Runo ili ostarelo: velike brige; Lepo ili ulepano: srean brak; Nasmejano: ljubavna srea; Kriti lice: lo glas; Ogledati se u vodi: dug ivot i ugled Zlo za zaduenoga, dobar znak za onog ko ne duguje Zeleno: puca od zdravlja, Suvo: dobie poklon, Nekome: bolest, tuga; Opalo: alost zbog rastanka Imae briga na pretek, nesree Uloviti neto: srea na lutriji; Vratiti se iz lova praznih ruku: razoaranje, opasnost, sitne prevare Veselje Nesrea Ogovaranje, loi poslovi Kratkotrajna radost, novosti uvaj se saputnika Po umi: zdravlje; Po polju: neprilike Lau te prijatelji Kupiti: guobitak; Nai: dobitak na lutriji Ii e ti sve od ruke kao po loju Videti je: potraie sreu daleko od kue; Da breke: opasnost u blizini Sudbina ti je sve gora i gora, sukob sa monim ovekom, nevolja Mali: blagostanje; Veliki: posva|ae se; Razbiti lonac: ljutnja, sva|a, inat; prazan: razoarae se; Pun: postae ti nepodnoljivo Posao ti nee napredovati, brige Videti ga: neprijatna avantura; Uhvatiti ga: predstoji ti opasnost; Biti lopov: srea u ljubavi; Zatei ga u stanu: izbei e nesreu; Juriti ga: budi oprezan kod nove ljubavi Igrati se sa loptom: beda, sva|a; Videti loptu: doivee male radosti

LICITACIJA (draba) LI]E LOBANJA LOV LOVAKA HAJKA LOVAKI NO@ LOVAKI PAS LOVAKI ROG LOVAKO ODELO LOVITI LOVCE VIDETI LOZ (sreka) LOJ SANJATI LOKOMOTIVA LOMAA (velika vatra) LONAC LOPATA LOPOV

LOPTA

32
LUBENICA LUDAKA VIDETI LUDNICA LUK Budi oprezniji u zoboru prijatelja; Uzaludne ljubavne elje, ljubomora Neko e te prevariti Videti: bolest; Biti u njoj: poslovi e ti poi nizbrdo Kajanje, suze, neugodnosti, sirotinja, tuga L Videti je: pre akcije dobro razmisli; Puiti lulu: zdravlje, miran ivot Pazi da ne postane tvrdica Dobie uznemiravajue vesti Upaljen-bletav: radostan doga|aj u kui; Ugaen: neizvesni i nesigurni poslovi Vidi: ZALUTATI Novac troi uludo, kajanje, jad Poloaj ti je uzdrman Oseajna ljubav, vernost Srea, prijatni asovi Skora srea, radost Sramotu nee moi izbei Sa poznatom osobom: eka te ljubav na javi; Sa nepoznatom: imae intimne veze sa loom osobom; Sa nevinom-nevinim: beda i napast Biti: ogovaraju te; Imati: igra opasnu igru; Sva|ati se sa njim-njom: sve e se saznati; Sresti: ponovo e se zaljubiti, srea ti se osmehuje; Promeniti: uvaj se lanih obeanja; Izgubiti: od lepog ima i lepe; Noiti kod: elje e ti se ispuniti Neko e te prevariti Primiti: nezadovoljstvo; Poslati: intrige Sa prijateljima: pomirenje; Sa umrlima: smrt; Gledati druge da se ljube: alost; Sa ljubljenom osobom: srea posele nemirnih asova; Sa svojom enom (muem): sva|a u kui; Sa tu|om enom (muem): dobar znak za sve to pone Srea u ljubavi, ne oekuj mnogo od drugih, prijatne uspomene Bez razloga si zabrinut, alost Brige Ne nadaj se niemu dobrom Kratka radost, dobre vesti Dobie novog prijatelja Imae veseo sastanak M Jahati: polako a sigurno ide ka uspehu, trpenspasen; Videti: predstoji ti sva|a, bolest; Crnog magarca videti: radost Gusta: bolest, zapao si u neprilike, tuga; Retka: srea, mali dobitak Upoznae se sa cenjenom osobom Neko e pokuati da te prevari ili pokrade

LULA LUMPOVATI (bekrijati) LUPANJE UTI LUSTER LUTATI LUTKA LUTRIJA LJILJAN (cvee) LJUBAV IZJAVLJIVATI LJUBAVNA IGRA (flert) LJUBAVNA PO@UDA LJUBAVNI DO@IVLJAJ LJUBAVNIK-LJUBAVNICA

LJUBAVNIKE GLEDATI LJUBAVNO PISMO LJUBITI SE

LJUBIICA LJUBOMORA LJUDE NEPOZNATE VIDETI LJUDO@DER LJULJAKA LJUTITI DRUGOGA LJUTITI SE MAGARAC MAGLA MA\AR MA\IONIAR

33
MAZGA MAZITI SE MAZITI NEKOGA MAJKA MAJMUN MAK MAKAZE MALINE MAMUZE MANASTIR MANEVRI MANEKEN MANTIL uvaj se zlobnih ljudi, neprilike Previe si osetljiv-osetljiva Razoarae se u nekoga Videti je: ue prijatne vesti; Razgovarati sa njom: uspean poduhvat; Da ti umre: nesrea, brige; Umrlu sanjati da je iva: dug ivot, napredak uvaj se poltrona, bolest, prevara Neprilike u ljubavi Videti: dobitak, srea; Upotrebljavati ih: ne primaj svaije savete Brati: posle tekoa ekaj blagostanje; Jesti: ljubavna sva|a Ne veruj sve to ti kau Ide ka mirnijem i sre|enijem ivotu; Nekima: okruen si laima Neoekivana prijatna promena Opanjkavaju te, skrivaju tvoju vrednost Tuga, sramota, saaljenje, prevara, teta M Novani dobitak Za glavu: veselje, putovanje; Stara: ogovaranje; Crna: alost u kui LJubavne sva|e uvaj se prevare Vesti iz daleka Okupiran si sitnim brigama Vara prijatelje, neiskrenost Vidi: BUTER Stablo masline: srea, dobitak, ljubavna avantura; Jesti masline: neugodne ljubavne igre Videti: srea u ljubavi; Jesti: bolest u kui Za brane: srea u braku; Za nebrane: ljubavni susreti Vreba te nesrea, sva|a Videti: elja ti se nee ispuniti, eka te neprijatna dunost; Leati na njoj: zdravlje, dobitak Videti: doi e do uglada i potovanja; Slomiti: smrtni sluaj, neprilike, sramota Videti: gubitak drage osobe, bolest; Maevati se: neostvarene elje; Biti ranjen: prijatni ljubavni asovi; Raniti nekoga maem: poslovni uspeh Videti: prevara, kra|a, nepotrebni izdaci; Ubiti ili tu i: jednog neprijatelja ima manje, neverstvo; Crnu maku sanjati: nesrea, opasnost; Da mijaue: neprijatni doga|ji; Sa maiima: beda, napast; Bela: uvaj se laskavaca; Da te ogrebe ili ujede: neprijatni doivljaji; Jesti maije meso: brakolomstvo; Milovatihraniti: dobrota ti se vraa nezahvalnou Bie navodaxija Upae u dugove

MANJAK NA POSLU MARAMA MARAMICA MARGARIN MARKA POTANSKA MASA@A MASKA-MASKEMBAL MASLAC MASLINA MAST MATIAR MA]EHA MAHOVINA U UMI MA MAEVANJE

MAKA

MAICE ZA VATRU MANA (kravata)

34
MED MEDVED Cediti: mali gubitak, poar; Jesti: uspeh u poslu; Mazati na hleb i jesti: okruuju te loi ljudi Videti ga: dobitak na kocki; Ubiti: neprijatelj e ti stradati; Da te napadne: spremaju ti zamku; Da urlie: pao si u nemilost; Da je razderao nekoga: smrt u porodici Okuie se Upoznae se sa loim osobama Ne potpisuj menicu kome bilo na javi, poslovni neuspeh, brige Nailaze trzavice Poslovni neuspeh uvaj se uhoda i pijuna Videti ga: sva|a sa rodbinom; Da kolje: zapae u velike neprilike; Da ti da meso: postae surov i nemilosrdan; Biti mesar: alost, briga, uvreda Svadba u okolini Pun: odloi enidbu; Smanjen: priuvaj dragu osobu; Mlad: sva|ae se sa ljubljenom osobom; Pomraenje meseca: nai e se u nemilosti; Jako crven mesec: sva|a Kratkotrajna ljubavna srea Imae sva|e u kui Nasledstvo; Kupovati: srea na koci, zarada; Kuvati: srea, blagostanje; Pei: imae velike izdatke Presno: bolest, smrt; Pripremljeno: srea, korist; Vrue: dosa|iva|e se Prevara Videti ga na nebu: srea ti je kratkotrajna, ozbiljna opomena M Videti: lani prijatelji, siromatvo, sva|a u kui; Oistiti metlom: skora srea; Devojka da isti metlom: skora udaja Bolest u porodici Ne budi odvie radoznao, uobraenost Srea u ljubavi Neko e te obradovati Primiti: siromatvo, beda; Davati: radost, dobitak Nositi: doznae neiju tajnu; Videti: nove ljubavne veze Neprijatelji zaziru od tebe Mirisati neto-slab miris: srea; Jak: doi e u neugodnu situaciju uvaj se lopova, teta, glad Neko te je oklevetao kod efa Za stare: veselje; Za bolesne: zdravlje Videti: radost, srea; Poljubiti: veselje na svadbi ili krtenju; Igrati sa mladom: skori brak; Voditi na oltar

MEKINJE (posije) MENA@ERIJA MENICA MENJATI NETO SA NEKIM MENJANICA MERITI NETO MESAR

MESARNICA MESEC

MESEINA MESITI NETO U KUHINJI MESO VIDETI MESO JESTI METAR ILI MERENJE METEOR PANTLJIKA ZA

METLA ME]AVA MIDER MILOVANJE VIDETI MILOVATI NEKOGA MILOSTINJA MIN\UE MIRAZ MIRIS OSETITI MI MIOLOVKA MLAD BITI MLADA-MLADO@ENJA

35
(matiaru): ispunie ti se elja; Biti mladamladoenja: Vidi UDATI SE-@ENITI SE Dva puta e se venavati Na licu ili telu: neprijatne vesti Iznenadna radost, dobitak, zdravlje Videti mlin: poslovi e ti napredovati; Mleti u njemu: ogovaranje, kavga, inat Ogovaranje, kratkotrajna srea; Nekome: prijatno iznena|enje Videti ga, vreba te nesrea; Biti: uveanje porodice, prijatan doivljaj Smrtna opasnost, nesrea Pretrpee neuspeh u poslu Neko e te osramotiti Gubitak, sramota, bolest Zdravlje i dug ivot; Pomokriti se u krevetu: bolest i gubitak Kloni se prljavih poslova Ponizie se pred nekim @elja e ti se ispuniti Ponovo e se nadati Videti: nisu ti svi prijatelji, budi oprezniji; Loviti: pomutie ti sreu vidi: BE]ARSKO VEE Postae uobraen Mirno: ivot bez trzavica, radost; Ustalasano: brige, gubitak; Burno: mnogo napora u ljubavi i poslu; Voziti se po moru: nadaj se nagradi Videti: stei e velike zasluge; Govoriti sa njim: dolaze zla vremena; Biti mornar: ljubavne avanture na putovanju eznue za dalekim krajevima Savest ti je nemirna, brige, strah Prei preko njega: oslobodie se briga; Videti most: nesloga; Oteen i pokvaren most: neprilike, pretrpee veliki strah Videti: oekuje te teak posao; Kopati motikom: zapni pa e uspeti, nema hleba bez motike U radu: savla|uj svoju srxbu; Da miruje: neto te titi Lakomislenost se sveti Bolest, sramota, nesrea Uskoro e biti zatrpan brigama M Videti ih: brige, tekoe, gubitak; Gaziti-ubijati: ukazae ti neku ast, napredak Nade su ti uzaludne Nai se u mraku: bolest, zla vremena; Lutati po mraku: ekaju te neprilike; Izai iz mraka: sreno izbegnuta opasnost Veliki poslovni uspeh

MLADA (nevesta) DA UMRE MLADE@ MLEKO MLIN MLIN ZA KAFU MLINAR MLINSKI KAMEN MOBILIZACIJA MOKAR BITI MOKRA]A MOKRITI U SNU MOLER-FARBAR MOLITI NEKOGA MOLITI BOGA MOLITI SE U CRKVI MOLJAC MOMAKO VEE MONOKL MORE

MORNARA MORSKA OBALA MORSKO UDOVITE NEMAN MOST MOTIKA MOTOR (ili neka maina) MOTOCIKL MOVARA MRAVINJAK MRAVI MRAZ MRAK MRE@A ZA LE@ANJE

ILI

36
MRE@A ZA RIBOLOV Videti je: sva|a, sitne nesuglasice, teka vremena; Videti da pletu mreu: pazi da te ne ulove na delu, ne jede se sve to leti Videti ga u kui: bolest, strah; Sahraniti ga: bogato venanje; Leati me|u mrtvacima: smrt; Biti mrtav: dug ivot, zdravlje; Umrlog sanjati da je iv: tvoja tuga bie kratkotrajna; Celivati mrtvog: tajni poslovi; Mrtvi da oive: srea, promena na bolje; Vie mrtvaca: prijatan doivljaj Videti: eto sree iznenada; Ii za njima: beda, propast Pritisnue te brige i nevolje pa e da se opameti oveka,m enu: imae neku korist ili dobitak preko tu|ih le|a Zapae u oskudici Sluati lepu muziku: radosne vesti; Sluati lou muziku: prete ti, ali se ne boj Zaljubie se na nekoj igranci ili velikom skupu Videti: sekiracija, ljutnja; Gaziti: dolaze ti dani iskuenja; Zaglibiti se: brige, dugovi Bolest, sva|a, nesrea Uhvatie te u preljubi Neugodni doivljaj Okupirae te brige i nevolje Videti: briga, propast; Loviti: neko e pokuati neosnovano da te optui, zabranjena ljubav N Primiti nagradu: mali izdaci; Dati nagradu: spremaju ti klopku Oprostie se tuge @alost Kupovati: zapae u dugove, svaa; Nai: budi tedljiv pa e uspeti; Dobiti: uvlaie te u nepotenu radnju; Izgubiti: pretrpee neku tetu, bolest; Poklanjati: srene si ruke u poslu; Kititi se nakitom: prazne eljenj Uspeh, dobitak, blagostanje Nekoga e obradovati Sva|a sa enskom osobom Nositi: doekae duboku starost; Razbiti: pretrpee tetu, sramota; Izgubiti: pripazi se na putu; Kupovati: teta zbog brzopletosti Doivee neku neprijatnost Dati: bie velikoduan, iskoriavaju te prijatelji; Primiti: saznae vanu tajnu Obian: bolest u kui, ljutnja; Srebrn: ivot bez trzavica, srean brak Videti: suvie si skroman, nepotrebni trokovi; Nositi: dobie poklon, prijatna poseta; Zlatne: skora radost, bogatstvo, ast

MRTVAC

MRTVAKA KOLA MRAV BITI MRAVOG VIDETI MRAVU @IVOTINJU VIDETI MUZIKA MUZICIRATI (svirati u neki instrument) MULJ MUNJA NA NEBU MUEN BITI MUENJE GLEDATI MUITI DRUGE MUICE

NAGRADA NADGROBNI GOVOR NADGROBNI SPOMENIK NAKIT

NAKOVANJ NAMIGIVATI NAORU@AN BITI NAOARI NAPADNUT BITI NAPOJNICA (baki) NAPRSTAK NARUKVICE (brzlete)

37
NASIP Videti: nekome e se poveriti; Praviti nasip: istrajnost vodi uspehu; Ruiti: uzdaje se use i u svoje kljuse; Ii po nasipu: dolaze ti bezbrini dani Oekivati: oslobodie se briga i neprilika; Dobiti: siromatvo; Izgubiti: smrtni sluaj N Mali dobitak na lutriji; Nekome: lo znak Pune: dobitak, ugled u drutvu; Prazne: nai e se u neprijatnom drutvu, beda, oskudica Ne oekuj nita dobro Nevernost u braku Vedro: uspeh u poslu, sreni trenuci; Oblano: nesrea, bolest, smetnje, opasnost; Rumeno: veliki dobitak, radost; Crveno: sva|a, kavga, propast Biti nevidljiv u snu: uzaludne nade; Imati posla sa nevidljivim biima: ne daj se zbuniti Pretrpee veliku sramotu Biti: ponienje; Videti: nagrada, poloaj Poslovni neuspeh, brige, strah Videti ga: elja e ti se ispuniti; Sresti: neoekivane tekoe i brige; Pobediti: sve je dobro to se dobro svri Dobie loe vesti Pasti u nesvest: odustani od zapoetog posla, gubitak; Videti drugog u nesvestici: srea ti se osmehuje Prijateljska uteha Male nesuglasice u ljubavi Dobiti: oekuju te veliki izdaci; Izdavati: dobitak ti je u izgledu; Brojati: velik zarada; Videti: iznenadno bogatstvo; Pozajmiti: brige, neprilike; Nai: nesrea, ponienje; Izgubiti: neuspeh u jednom poslu; Falsifikovan: bori se sa nepotenim mislima Vreme je novac, dobar glas Velika radost u kui Svoje: elja e ti se ispuniti; Tu|e: srea u kui Promene u ivotu Pun: gubitak; Prazan: neoekivana dobit; Izgubiti ga: snai e te neprijatnost Lepe: sva|a; Rune: novi prijatelji; Bolesne: nesrea, teta; Oteene: Veselje, igranka; Prati nog: bolest, putovanje; Slomiti, izgubiti: ponienje, gubitak prijatelja Veliki: briga, la; Mali: svaa, prevara; Xepni: progonie te, neuspeh; Izgubiti: neugodno iznena|enje; Nai: neko e te obradovati; Zar|ao: bolest, opasnost Bie uvuen u nepriliku teta Nesrea u porodici Mali: teta, doivee nepravdu; Veliki: radost,

NASLE\E

NASTOJNIK KU]E (kuepazitelj) NA]VE NA]I NETO NAHOE (kopile) NEBO

NEVIDLJIV NEVINOST IZGUBITI NEM NEMAN NEPRIJATELJ NERASPOLO@EN BITI NESVESTICA NESRE]U DO@IVETI NIMFA NOVAC

NOVINE ITATI NOVOGODINJA JELKA NOVORO\ENE NOVOSTI UTI NOVANIK NOGE

NO@

NOJ NOKTE URE\IVATI NOKIR NOS

38
ljubavna avantura; Ostatibez nosa: uvreda, brakolomstvo Videti ga: poslovni neuspeh, manji gubitak, okani se tvojih mana; Da te neto poslua: iskrena prijateljska pomo Nasledstvo, nekome: nezgoda, smrt Ne oekuj nita dobro od okoline Predstoje ti uspesi NJ Obra|ena: uspeh u kui; Neobra|ena: slab si domain-domaica; Obra|ivati njivu: siguran dobitak; Rodna: udoban ivot; Nerodna: bolest u okolini Spremaju ti uvredu

NOSA NOSILA NO] NU@DU VRITI NJIVA NJUKA

OBALU SANJATI OBED OBESITI SE OBEENE VIDETI OBEENOG SPASTI OBILJE NEEGA OBLAKODER (soliter) OBLACI OBLAITI OBLAITI ODELO-HALJINU OBO@AVATI NEKOGA OBOJCI OBOR OBRVE NEGOVATI OBU]A OBU]AR OVAN OVCE OGLAS OGLAAVATI (objaviti neto) OGLEDALO

O Ravnu: uspeh, dobitak; Strmu: tuga, sva|a; etati po obali: srea ti je varljiva, manje etnje vie rada Vidi: JESTI Strah, ljutnja, nesrea Zakasnie u donoenju vane odluke, teta, gubitak, nevolja na pragu Velika srea Beda, oskudica, varljive nade Vidi: PALATA Veliki, crni: nezgoda, sva|a; Mali, beliasti: srea, duevni mir Sebe: otkrie se tvoja tajna; Drugoga oblaiti: pomae nekoga ko to ne zasluuje Novo: neko te ogovara; Pocepano, staro: budi skromniji u eljama; Nekome: znai dobitak Nove ljubavne veze Mnogo rada-malo koristi Prazan: snai e te neprilike; Sa stokom: dolaze ti asovi radosti Radostan doga|aj na pragu Nova: prijatne vesti; Pocepana: dobi e suparnika u ljubavi Dobie nepoeljne goste Videti ovna: ena e te napustiti ili izneveriti, tvrdoglavost; Zaklati ga: alost u kui Na panjaku: napredak, zdravlje, srea u ljubavi, dragi gosti; Klati: siromatvo, prodine trzavice; iati: nesrea itati ih: radost i veselje Uzaludne nade Ogledati se: predstoji ti neka neprijatnost, nekima znai enidbu-udadbu; Razbiti ogledalo: mnoge elje ostae ti neostvrene, opreznost; Razbijeno: nesre a, bolest

39
OGNJITE OGOVARANJE OGRLICA Okuie se, prijatna poseta uti ogovaranje: budi oprezan; Ogovarati nekog: neko e te natociljati Zlatna: briga; Srebrna: sva|a; Biserna: nesloga u braku; Dobiti: nova ljubav; Pokidana: alost; Izgubiti ogrlicu: snai e te nevolja; Nai ogrlicu: iznenadna srea Obui: dobitak, uspeh; Svui: pretrpee tetu; Preirok: neko e te izigrati; Kupai ogrta: smrtni sluaj Poslovne neprilike Nositi, videti, kupovati, oblaiti-belo: srea u ljubavi i poslu; Novo: dobitak, zaljubie se; Crveno: vrevara, ljubavni jadi; @uto: ljubomora, prevara; areno: nepristojno ponaanje; Staro ili prljavo: gubitak ugleda, bolest; Poderano: osramoti e se; Zakrpljeno: vie skromnosti; Crno: sva|a e se; Preiroko: postaje nezasit; Pretesno: nai e se u oskudici eka te visok poloaj ili nagrada Veseo i prijatan provod Oklevetae te Ima dosta neprijatelja Vidi: @ENITI SE Snai e te neka beda Bolest, gubitak Vidi: PANCIR Videti ga: zavide ti susedi O Na sebi: uvaj se zavidljivaca; Na drugome: hapenje, sva|a; Stavljati u okove: enidba Neko e ti se obradovati Branima: dobitak; Nebranima: brak, veridba Nesrea na pomolu, bolest, sva|a; Pretrpeti tetu od oluje: tekom mukom e doi do uspeha Celi: brige; Pocepani: bolest; Novi: radost; Obuven biti u opanke: srea Videti neku opasnost: nesrea u porodici ili bli oj okolini; Biti u opasnosti: bolest, trzavice Poveae ti se porodica Videti: eka te bolnica; Biti operisan: bi e izleen, oslobodie se briga; Nekome: neprijatna promena Videti: nesrea; Uivati: teko obljenje, gubitak ugleda teta, ne uputaj se u rizik Ne uputaj se u sumnjive poslove uvaj se protivnika Naljutie te tvoji protivnici Nee moi sauvati tajnu

OGRTA ODGODITI-ODGA\ATI NETO ODELO

ODLIKOVANJE ODMOR (dopust) DOBITI ODRON ZEMLJE NA PUTU ODRPAN BITI O@ENITI SE OZEPSTI OZLEDITI (povrediti se) OKLOP OKLOPNIK

OKOVI ZA LJUDE OLOVKA OLTAR OLUJA (nepogoda) OPANCI OPASNOST OPERA OPERACIJA OPIJUM (droge) OPKLADA OPKOLITI NEKOGA OPKOLJEN BITI OPLAKIVATI NEKOGA OPLJAKATI NEKOGA

40
ORANICA ORAO Obra|ena: dobitak , ispunjenje elja; Neobra|ena: brige; Orati: srea, rodna godina Videti ga u svojoj kui: poveanje imovine, bogatstvo, cenie te okolina; Uhvatiti ga: tuga, ljutnja; ubiti: pretrpee neku tetu; Da leti: ugled, bogatstvo; U umi na drveu: sramota, gubitak, bolest Dobar znak za sve to zapone Jesti: prolazne nesuglasice, kavga, inat; Videti: iznenadna radost; Lupati-krckati: neko e te prevariti Prevara na pomolu Posle tekih asova dolaze trenuci sree, srea na kocki Vidi: BANENJE Zdravlje, veselje, srea Videti: tvoje zasluge bie priznate; Nositi: ast, poloaj; Dobiti orden: tvoji prijatelji nisu mnogi izdani, neko ti je neiskren Pun: blagostanje; Prazan: neko e te pokrasti ili otetiti; Mali: dug ivot; nov: jo si naivan Sva|a, nezgoda, strah Videti: budi oprezan ako hoe da uspe; Ubiti je: gubitak, nesrea na pomolu; Biti ujeden od nje: uznemiravajue vesti Tebi da se svete: skora nesrea, oalostie nekoga; Ti da se sveti: dobie spor ili parnicu, osvetlae obraz Srea ti je promenljiva Tvoja dobrota bie nagra|ena, dolaze ti bolja vremena Smrt u porodici Jednog protivnika ima manje Otkrie se tvoja tajna eka te dug ivot Kamenito, sivo: izgubie ljubavnika-cu, ljubavne sva|e, putovanje; Zeleno-poumljeno: neoekivana radost Budi umereniji u troenju Videti ga: velika briga, prevara; Biti osu|enik: pretrpee tetu O Razgovarati sa ocem:srea, veselje; Smrt oca: neprilike, stid, nesrea; Umrlog oca sanjati: napredak, dug ivot Nesloga u braku, sva|a me|u zaljubljenima Snai e te beda Videti: oboljenje bez posledica; Trovati nekoga: prijatelj e te osramotiti; Biti otrovan: gubitak imovine ili prijatelja, poktradaju te; Sam se trovati: ne oekuj zahvalnost

ORATI ORAH ORAHOVE LJUSKE ORAHOVO DRVO ORGIJANJE ORGULJE ORDEN ORMAN (ifonjer) ORU@JE OSA OSVETA OSEKA OSKUDICU TRPETI OSLEPETI OSRAMOTITI NEKOGA OSRAMO]EN (ponien) BITI OSTARITI OSTRVO OSTRIGE (koljke) OSU\ENIK

OTAC OTETI NETO OTPUTEN BITI IZ SLU@BE OTROV

41
O]ELAVITI O]ORAVITI OFICIR OEKIVATI NEKOGA OEKIVATI NETO OI Spopae te brige Snai e te neko zlo Do slave i asti teko e doi Razoarae se Brige na poslu Plave: velika ljubav; Crne: budi paljiv i oprezan u ljubavi; Bolesne oi: uvaj se prijatelja; Sme|e: neko te eli; Razvratne-urokljive: varaju te na podmukao nain; Zelene: prevrtljiva ljubav; Krmeljive: doivee ponienje; Izgubiti oi: prijatelj ti je u opasnosti Pae u dugove Bez dima: oskudica; Sa dimom: dobra sluba, uspeh; Sa plamenom: dobitak, blagostanje Biti: vatra u kui, vane vesti; Videti ga: oslobodi e se nepravednog sumnjienja Gubitak, sva|a sa efom Brige P Bolest, gubitak, nevolja, prijatno iznena|enje Bolest Dobitak Pre akcije razmisli o posledicama Parnica, tekoeu ivotu Dobiti: uznemiravajue vesti; Poslati: neko e ti se mnogo obradovati; Otvoriti: prijatno iznena|enje; Izgubiti paket: brige; Nositi paket na potu: postao si zaboravan Stanovati u njoj: dobie jakog zatitnika, ugledno poznanstvo; Imati palatu: uvaj se zavidljivaca; Lutati po palati: smanji izdatke Neprijatnost na putu Nove: radost; Stare: brige; Prljave, poderane: ogovaranje, ponienje, sramota; Obui ih: doivee ast i priznanje; Svui ih: propast, gubitak; Krpiti: novane neprilike Videti: opasnost; Imati na sebi: dalaze dani bezbrinosti, blagostanja i sigurnosti Videti: zavist, zloba, zla vremena; Cepati panjeve: bogatstvo ti je na dohvatu ruke Lau te tvoji najblii LJuta: nevolja, briga, sva|a; Slatka: zdravlje; Zelena: dug ivot; Sasuena: zaboravlja obaveze Na tu|im nogama: neko te eljno oekuje, ljubavna idila; Na sebi: srea, radost, dobitak Gledati: velike brige, izdaci; Uestvovati: poast, slava Skrivena ljubav vidi: LA\A Zadovoljstvo, prijatan ivot Dobiti parnicu: posle veih tekoa dolazi uspeh; Izgubiti: sve elje nee moi ostvariti

OUH OXAK OXAAR OIAN BITI OTRITI NETO PADATI SA VISINE U SNU PADOBRAN PADOBRANAC PAJAC PAKAO PAKET

PALATA PALMA PANTALONE (hlae, akire)

PANCIR (oklop) PANJ PAPAGAJ PAPRIKA PAPUE PARADA PARADAJZ (patlixan) PAROBOROD PARK (etalite) PARNIITI SE

42

PARFEM

PAS

PASTI

PASTIR PASTORAK-PASTORKA PASTUV PASULJ PATKA (plovka) PATKA DIVLJA

PATULJAK PAUK PAUN PAUINA PACOVI PEVATI PEGLA PEGLATI PEKAR PEKMEZ PELENE DEJE PENJATI SE UZ BRDO PEPEO PERIKA PERJE PEROREZ PERTLE

P Mirisati: preteruje u zahtevima; Imati: brige, razoarenje; Kupovati: veliki izdaci; Pokloniti nekome: uzima velike obaveze; Primiti na poklon: ne zaboravi na prijatelja Biti napadnut ili ujeden od psa: sva|a zbog novca, opasnost, bolest; Videti ili igrati se sa psom: na i e monog zatitnika, dobre vesti; Raniti ili ubiti psa: tvoji protivnici pretrpee gubitak; Nekome: nesrea; Besnog psa sanjati: prijatelj ti je postao neprijatelj, smrt u porodici; Da laje ili urli e: ljutnja, bolest, loe vesti Sa kola: Nazadovanje; Sa konja: poloaj ti je uzdrman; Sa visine: nesrea, katkda smrt;Videti drugog da padne: napredak Biti pastir: uvaj se podvale; Videti pastira: srea Okupirae te brige Srei e nevernog prijatelja-prijateljicu Videti: rijatne vesti, uspeh; Jesti: bolest, sva|a, neraspoloenje; Kuvati: slabi poslovi; Brati: prebrza odluka; Saditi: ne oekuj mnogo od blinjih U vodi: vodie vane razgovore, izmirie se sa nekim; Na suvu: sva|a, neprilike na poslu; Jesti: tuga, alost U vodi: vodie vane razgovore, izmirie se sa nekim; Na suvu: sva|a, neprilike na poslu; Jesti: tuga, alost Vidi: KEPEC Radosne vesti, srean doga|aj Jedan prijatelj ti je neiskren Obavie uspene poslove Sramota, ponienje, bolest, prevara Lepo pevati: zadovoljstvo, srea; Pevati bez sluhaderati se: nesrea, beda; Sluati pevanje: male brige Brige su ti neizbene Iznenadno putovanje Uskoro e za tebe nastupiti bezbri ni dani, rodna godina-pun xep Veselje, blagostanje, zdravlje Videti: iznenadna radost u kui; Prljave, pocepane: gubitak nezavisnosti; Prati ih: srea u braku Doi e do cilja; Padati u penjanju: smetnje, brige, muke Gubitak, bolest, alost Nositi periku: postae ugledna linost, napredovanje u slubi; Videti na drugome: nai i e ti asovi potitenosti, neko e te prevariti @elja e ti se ostvariti, pismo Videti: bie uvuen u sva|u; Upotrebljavati: brakolomstvo, ljubavne trzavice Nove ljubavne veze

43
PESAK PETAO PE] PE]INA PEHAR PECATI RIBE PEENJE Neko e te obmanuti Sluati da kukurie: nepovoljne vesti; Videti ga: bolest, smrt, nesrea; Videti boj petlova: sva|a, zla vremena Hladna: sva|a, nesrea, rastanak; Uarena-topla: rasipnitvo; Loiti pe: suparnik e ti se povui; Pe za peenje hleba: teka sutranjica Gubitak novca, opasnost Dobitak, radost, veselje Gubi vreme oko nekorisnih stvari, opasnost zbog neopreznosti Videti: lepa budunost, gozba; Jesti: nesrea, sva|a sa prijateljima P Izbegavaj sva|u Radost, napredak uvaj se zelenaa, nevolje, bolest Imovina ti se uveava, zdravlje Dolaze ti srenija vremena Sramota, gubitak, bolest Vidi: TR@NICA Vidi: STRUGARA Poslovni uspeh Skora bolest ast i dobitak Videti: uveanje imovine; Jesti: zdravlje i dug ivot; Kupovati: sva|a, tekoe, gubitak; Kuvati: blagostanje, zdravlje Dobiti: uplaie se bez razloga; Ekspres pismo dobiti: oekuje te opasnost; Poslati pismo: briga, alost, suze; Pisati pismo: novani dobitak, dobre vesti; itati: ekaju te mnoga iznena|enja, zadobie povrenje okoline Slatko: dolaze asovi milovanja; Gorko, estoko, kiselo: brige; Pivo: radost, napredovanje; Vino: vidi: VINO Neprijatnosti, sramota Mali dobitak, napredak Pretrpee sramotu Oblaiti: neuspeh u poslu, sva|a sa ljubljnom osobom; Svlaiti: ljubavni i poslovni uspesi Imati: hrabro e se drati u opasnosti; Videti: znak je sigurnosti i stabilnosti; Pucati: uvaj se brzopletih potaza, ispeci pa reci Uskoro e imati prijatne asove Zabava, putovanje, prijatne novosti Sam plakati: veselje, srea, radost; Videti drugog da plae: uvredie prijatelja; Dete da plae: nai e se u veselom drutvu Videti: promena u slubi; Penjati se, silaziti: tekoe,

PEKIR (ubrus) PIVO PITI PIJAVICE PIJAN BITI PIJANKA PIJANCE VIDETI PIJACA PILANA PILI]I PILULE GUTATI PIRAMIDE VIDETI PIRINA (ria)

PISMO

PITI NETO PITI-PIJANITI PITU JESTI PIHTIJE PIXAMA (spavaica) PITOLJ PLAVA BOJA PLA@A PLAKATI PLANINA

44
putovanja bez tvoje volje; U magli: eka te teka neizvesnost Trud e ti se isplatiti Bogatstvo, dobitak Primiti: gubitak, briga Sma plaati: beda, sirotinja; Gledati da drugi plaa: dobitak Dobie neprijatne vesti Blagostanje, bogatstvo Kriom gledati druge da pleu: gubitak, smrtni sluaj; Plesati sa nekim: nsrea, ljubomora; Biti na plesu: dobitak, bogato nasledstvo Snai e te jadi i brige Vidi: KIKE U bistroj vodi: bezbrian ivot; U mutnoj: brige, strah, nemir; Plivati bez uspeha ili potonuti: nesre a na pragy Uspeh u poslu, korisne promen Vidi: PATKA Nov: sva|a; Stari: gubitak prijatelja; Podizati plot: nesloga u kui; Ruiti ga: gubi ugled u drutvu; Plot od ice: blagostanje; Od drveta ili prua: blagostanje je daleko

PLANOVI-NACRTI PLAST SENA ILI SLAME PLATU (nagradu) PLA]ANJE PLA UTI PLEVA PLES (igranka) PLESTI (trikati) PLETENICE PLIVATI: PLIMA PLOVKA PLOT (taraba, pregrada)

PLUG PLJAKA POVERIOCI POVORKA LJUDI POVRA]ANJE (bljuvanje) POVRA]ATI (bljuvati) POGAA POGINULOG VIDETI

POGREB POGUBLJENJE(streljanje, veanje) PODATI SE NEKOME PODVODAICA-PODVODA PODMITITI NEKOGA PODRUM

P Orati plugom: blagostanje, sreni dani; Gledati da drugi oru: dobie pomo od prijatelja, nisi naputen; Videti plug: srean brak Vidi: KRA\A Pritisnue te dugovi Videti: vani doga|aji; Biti u povorci: ne naputaj zapoeti posao Videti: gubitak, bolest Dobar znak za poslove; Po sebi povraati: alost zbog uvrede Jesti: blagostanje; Mesiti je: veselje; Videti: sloga u kui Prijatelja: nesrea na pragu, neizvesni dani; Oca ili ro|aka: smrt u porodici; Nepoznatu osobu: sna|i e te trzavice Vidi: SAHRANA Videti: Zlo ti se pie Opasnost samo eka da pogrei Ponienje, sramota uvaj se prljavih poslova, ispeci pa reci Pun: blagostanje; Prazan: uludo troi imovinu, sramota; Sa piem: imae prolazne sva|e i neprilike; Propasti kroz pod u podrum: velika nevolja

45
PO@AR POZAJMICA POZNANIKA SUSRESTI POZORITE POJANJE CRKVENO SLUATI POKISNUTI POKLADE POKLON POKRADEN BITI POKRASTI NEKOGA POLEDICA POLITIKU VODITI POLICIJA POLNI ORGANI POLJAK (lugar) POLJE POLJUBAC POMIRITI SE POMORANXA POMORSKA BITKA POMRAENJE POMRAINA (tama) PONOR PONJAVA POP (svetenik) Videti: teta, bolest; Gasiti: uspeh u ljubavi, veselje u kui Vidi: ZAJAM Davno ekana ljubavna avantura Ostvarie ti se davnanja elja Mir i spokojstvo Bolest, gubitak, brige Vidi: KARNEVAL Primiti: prijatelj e te izneveriti; Davati: male stvari e te obradovati Izgubie dragog prijatelja Snai e te niz neprijatnosti Neuspeh u poslu Prevarie ili e biti prevaren Brige, sud, nevolja Vidi: GENITALNI ORGANI Videti ga: uspean posao; Biti poljak: teka vremena etati po polju: odae se iskuenju Dati poljubac: obostrana ljubav; Dobiti: otputovae ti ljubavnik-ca; Ukrasti poljubac: uvaj se lanih ljubavnih izjava, kratkotrajna ljubav Sa ljubljenom osobom: veselje; Sa prijatelje: sva|a; Sa neprijateljem: uzbudie te neobian doga|aj; Sa branim drugom: doivee sramotu, ljutnja, bes Videti je: nesrea, izdaja; Jesti: neoekivani ljubavni doivljaj; Kupovati: ne stavljaj sve na jednu kartu Oekuje te veliki put Sunca: gubitak, nesrea; Meseca: neko e te oklevetati Bolest, plaanja, neizvesnost Vidi: PROVALIJA Kratkotrajno veselje Vidi: SVETENO LICE

POPLAVA POPLJUVATI NEKOGA PORAZ DO@IVETI U SNU POREZNIK PORODITI SE PORO\AJ POSETA POSLASTIARNICA POSTELJA POSU\E, KUHINJSKO

P Videti: sva|a sa svojima, nesrea, gubitak, brige; Ako te zahvati poplava: dobitak, rodna godina Radosna vest, srea Pada u nemilost Neprijatan susret, opasnost Za udate: veliki dobitak, blagostanje, novi uspeni poslovi; Za devojke: bolno iskustvo Porodilju posetiti ili videti: veliki dobitak, blagostanje, novi uspeni poslovi; Za devojke: bolno iskustvo Ii u posetu: prolazne neprilike; Dobiti posetu: sva|a, neprijatan doivljaj Dosa|ivae se Bolest, gria savesti Prljavo: sva|a u kui; isto: mir i sloga; Razbiti: niz

46
neugodnosti Bolest, nesrea, neugodnosti Sreniji dani, dobitak na igri, putovanje, bogatstvo Veliki: ljutnja; Mali: udoban ivot; Bistar: bogatstvo; Muta: razbolee se; Plitak: uzdaje se u se; Dubok: uva neiju tajnu; Brz i nabujao: bolest, smrt, neprijatnosti; Presuen potok: nevolja ti je na pragu Ostvarenje elja, radosne vesti Ii e na svadbu @ivo: pretrpee bolove; Peeno: ne veruj u sve to ti kau Dobar znak za sve to pone Neuspeh, teta, pazi ta govori Budi oprezniji i razboritiji Neko te ogovara Drati: neko te oboava; Sluati: oalostie te prijatelj Peke: opasnost; La|om, amcem: bezbrian ivot, blagostanje, dobitak; Po mostu: izbegao si neprilike Vidi: BRAKOLOMSTVO Tuga, beda, alost Srea u ljubavi, napredak, poboljanje u svemu, dobre vesti izdaleka Previe pria La, prevara, nepoverenje Sresti: radost; Izgubiti: preti ti nesre a; Izneveriti: osramotie se; Videti bolesnog-snu: sprema ti se zlo; Ispratiti: tuga; Sva|ati se sa njim-njom: dobar znak; Pomiriti se: lo znak; Tui ga: bolest Neprilike, male sva|e u kui, bolest, sramota Videti: daleko putovanje; Iskrcati se ili ukrcati: nai e mir i sreu Radost, osloba|anje od briga Dolaze ti sreni dani u kojima e brzo zaboraviti teku prolost Videti: plai se neega; Pasti u provaliju: razbolee se; Gurnuti nekoga: snai e te velikanevolja; Skoiti u nju: tvojim postupcima dovodi sebe u smrnu opasnost; Videti druge da skau: izloie se neugodnostima tu|om krivicom Budi hrabriji i sraniji Mala dobit Otvoren: dobre vesti; Zatvoren: sva|a, neprijatnosti Zdravlje, srea

POTKIVANJE KONJA POTKOVICA POTOK

POTAR-POTA PRANGIJE UTI PRASE PRATI NETO PRAINA PREVAREN BITI PREVARITI NEKOGA PREDAVANJE PRELAZITI PREKO VODE PRELJUBA PRESLICA PRESTI PRETAKATI PI]E PRETRES-PREMETAINA PRIJATELJA-PRIJATELJICU

PRISLUKIVATI PRISTANITE ILI AERODROM PRIESTITI SE PROVALA OBLAKA PROVALIJA

PROGONJEN BITI NEKOGA PRODAVATI NETO PROZOR PROJA

OD

PROLE]E PROLIV IMATI PRONEVERITI NETO

P Prijatne vesti od rage osobe Sva|a u kui Sramota, gubitak

47
PROSIDBA PROSJAK PROSJAKI TAP PROSTITUTKA PROCES PRSTEN PSOVKA Prositi devojku ili biti isproena: ekaju te uskoro ljubavne radosti Biti: dobitak na lutriji; Udeliti prosjaku: dobro instvo se kad-tad nagra|uje, dolaze sreniji dani Dobie nasle|e ili nagradu Aku je sanja: bei od nje na javi Voditi protiv nekoga: prolazne trzavice, neprijatan susret; Dobiti proces: uspeh, dobitak; Izgubiti: sna i e te nepredvi|ene tekoe Dobiti ili dati: nagovaraju te da se oeni, uda, razvede, napredak; Izgubiti prsten: neko e te uvrediti, alost uti da neko psuje: snai e te neka glavobolja, doivee sramotu; Sam psovati nekoga: ljutie se na enu ili ljubavnicu, odnosno na mua ili ljubavnika Da lete: opasnost; Da sede, stoje: alost; Hvatati ptice: veliki dobitak; Bele ptice: ue radosne glasove; Ubiti pticu: snai e te neka nevolja irok, dobar: srea, unosan posao; Lo: gubitak; Strm: tekoe ti se pribliavaju; Peaiti po putu: ne poputaj nikome; Voziti se: putovanje Vozilom: sree daleke prijatelje, velike promene; Peice: odloi nameravan posao Ima neispunjenih obaveza Prijatna vest, blagostanje Puna: srean znak za sve to pone, neko e te tititi; Prazna: preti ti opasnost Pokrae te, izigrae nekoga; uti jedan pucanj: zaljubie se, srea; uti pucnjavu: preti ti opasnost Videti: dobitak, rodna godina; Ubiti pelu: nesrea, gubitak R Najzad e dobiti zaslueno priznanje; Nekome: neprijatne vesti, brige Okretati ga: alost, neuspeh; Nositi ili videti: dobitak, veselje Sresti ga ili videti: velika opasnost; Biti zarobljen: gubitak Nekoga e prezreti, teta Uplee se u neki prljav posao Vreba te opasnost Biti u raju: dobie zatitu kada ti zatreba Gubitak u igri, loe vesti Tvoji protivnici ti prete Pei je: uspeh u kui; Piti: dobre i radosne vesti; Prodavati rakiju: sva|a Hvatati ih: nazadak, lani prijatelji, sva|a; Jesti: srea u svemu Oekuju te ljubavne radosti Biti: ljubav e ti biti uzvraena; Raniti nekoga: razoarae se; Videti ranjenog: smrtni sluaj; Vie ranjenih: unesreie nekoga tvojim hladnim

PTICE PUT (drum, cesta) PUT (putovanje) PUTOKAZ PUITI PUKA PUCANJE-PUCATI PELE

RADOVATI SE U SNU RA@ANJ RAZBOJNIK RAZVALINE RAZVOD BRAKA RAZORU@ATI NEKOGA RAJ RAKA RAKETA RAKIJA RAKOVI RANDEVU RANJENIK

48
dranjem; Previjati ga: srea, nagrada Ako si neodluan, zatrai savet

RASKR]E

RASTANAK RAT RATNA (bojna) OPREMA RATOVATI RAUNATI RAUNATI, A NE USPETI IZRAUNATI RVANJE

R Rastati se sa nekim: za nekim e aliti, malo nasledstvo; Videti rastanak: imae gubitke na poslu Natezanje sa tekoama, sukob sa vlastima Nepredvi|eni put, alost Sva|a, nemir, bolest LJutie se zbog novanih gubitaka @elja ti se nee ostvariti, manji neuspeh Rvati se sa nekim: alost, sva|a, neprijatnosti, potitenost; Gledati rvanje: ako hoe da uspe mora da se potrudi Vidi: PITOLJ Briga, slabo plaen posao Spor sa prijateljima, neprijatnosti, ljubavne intrige Videti reku: srea, ispunjena elja; Upasti u reku: nesrea; Preplivati reku: dobar znak Ribati ili jesti: sva|a sa ljubljenom osobom Zavidi ti okolina Jesti repu: sav trud-uzalud; Videti: brige Biti iza reetaka: opasno putovanje; Videti druge iza reetaka: vie ljubaznosti tvojim blinjim Budi malo oprezniji, nezgodni gosti uvaj se lanih prijatelja Hvatati rukom: prevara, obmana, razoarenje, ljutnja; Loviti ribu: neuspeh u ljubavi, ljubomora, alost, novi prijatelji, neispunjene elje; Videti druge da love: izdaja; Male ribe: neprilike u kui; Velike ribe: pretrpee tetu; Jesti ribe: srea na kocki Biti: alost u porodici; Videti robijaa: stei e nove poznanike Razoarenje u ljubavi, prevara Srea u braku, prinova u porodici Sanjati zdrave roditelje: srea; Bolesne: oekuju te uskoro neprilike; Sanjati da su roditelji mrtvi: poboljanje materijalnih prilika Ne veruj mnogo u obeanja Svoj: duboka starost; Tu|i: velika radost i zadovoljstvo Sam roniti: nee lako doi do cilja; Videti druge da rone: neko e te prevariti, ljubomora LJubavna srea, zdravlje Videti: teta zbog rekla-kazala; Jesti: izbegava svoje obaveze; upati: stidee se bez razloga Ugaen: prolazna opasnost; Sa arom: bolest, sablanjive misli Prljavo: sva|a, gubitak; isto: ljubavni doivljaj;

REVOLVER REGRUTI REZANCI (testo) REKA REN RENDE-RENDISATI REPA REETKE REETO RIBAR RIBE

ROBIJA ROGOVI RODA RODITELJI RO\AK-RO\AKA RO]ENDAN SLAVITI RONITI U VODU ROSA PO TRAVI ROTKVA ROTILJ RUBLJE

49
Novo: susret sa starim prijateljima; Rublje prati: male neprijatnosti, ogovaranje Nepovoljne vesti, nesrea Venanje, uveanje imovine ili poroda Crvena: iskreno si voljen; @uta: ljubomora; Bela: dobie poklon; Pupoljak: nesrena ljubav; Mirisati ruu: propustie dobru priliku; Dobiti ruu na poklon: vernost u ljubavi; Ruu brati: svadba, veridba Videti: cenie te okolina; Zakititi se njime: alost zbog rastanka Celi: gubitak na kocki; Pocepani, prljavi: dobitak; Kratki: ljutnja na blinjega; Dygi: napredak u slubi Nove: prijatno iznena|enje; Stare: prinuda, oskudica

RUDAR RUDNIK RU@A

RUZMARIN RUKAVI RUKAVICE

RUKE RUATI RUEVINA RUENJE

SABLJA SAJAM SAKAT SAKRIVATI SE SALAMA SALATA SAMOUBISTVO SAN U SNU SANDUK SANDUK MRTVAKI SANKE-SANKANJE SAOBRA]AJNA NESRE]A SAPUN SARMU JESTI SAT

R Prljave: prijatelji su ti neiskreni; iste: neko te ogovara; Prati: oprostie se briga; Izgubiti ruke: smrt od blinjih Sam: brige, strah; U drutvu: izobilje, bogatstvo Neoekivani dobitak Gledati kako se neto oko tebe rui: zbog malodunosti teko e uspeti; Beati od ruenja: neizvesnost u koju si zapao, sreno e se zavriti S Nositi sablju: ugled, ast; Biti ranjen sabljom: brige, sukobi, tekoe Nebranima: skora svadba; Branima: neprijatno drutvo Vidi: BOGALJ Savest ti je nemirna Videti je: nezgode na putu; Jesti je: sva|a sa dragom osobom Videti je: uzaludne nada, ljubavna iskuenja; Jesti: lake oboljenje Videti: zapae u neugodnu situaciju; Poiniti: ako te sna|e zlo sam si kriv Sanjati da sanja: elja ti se nee ispuniti Pun: neko e ti poveriti tajnu; Prazan: sva|a, brige; Nositi: prolazne tekoe Sa leom: smrtni sluaj, alost, smetnje; Prazan: briga, ljutnja, poverioci; Biti u njemu: dug ivot; Kupovati ga: beda Neprijatno iznena|enje, prevara, briga Doiveti: veliki dobitak u zapoetom poslu; Videti: srea e te mimoii Ako izbegne zamku doivee uspeh Dugo e iveti Skupocen sat: pripazi na imovinu; Navijati ga: uskoro ljubavna avantura; Kupiti ili dobiti: interesantne vesti; uti izbijanje sata: nesrea

50
SAT BUDILNIK SAT NA TORNJU CRKVE SAHRANA SVADBA Videti: zadovoljstvo; uti da zvoni: budi oprezan uti ga: nesrea Drage osobe: oekuju te duevne patnje; Nepoznate osobe: nasledstvo, enidba-udadba; Svoju sahranu sanjati: dospee u zatvor, teta Biti na tu|oj svadbi: slobodnima brak, ven anima sva|a ili razvod; Videti svadbu: repirke u ivotu, gubitak, ljubomora; Nekome: dobar znak; Igrati ili pevati na svadbi: nekome si zapala-zapao za oko, veselje, radost Srea ti je kratkog veka Domae trzavice, oboljenje Sa prijateljem: neko e ti naneti teak bol, neprilike na poslu, brige; Sva|a u braku: porodi na srea, novo prijateljstvo; Sa osobom suprotnog pola: zaljubie se; Gledati sva|u: ogovaranje; Sva|a me|u enama: uinie neshvatljivu pogreku Dokazae svoju nevinost Sam sebe vara Sva|a u kui, presee ti neto Opasnost ti preti, zatrai pomo na vreme Dolaze ti dragi gosti Srean i dobar znak Da gori: srea, ljubav, prijateljstvo; Ugaena: pogreb, teta, tuga; Gasiti svevu: elja e ti ostati neispunjena; Kupovati: alost Oekuje te kumstvo S Jedno: imae uskoro neke neprijatnosti; Vi e njih: odustani od tvojih sablanjivih namera, dug ali brian ivot; Razgovarati sa njima: uvaj se podvale Sa prasiima: dobitak, zdravlje; Bez prasia: la, sramota; Zaklana svinja: briga Videti: dobie vernog ljubavnog partnera; Biti svinjar: veliki napredak u slubi Nee ti ii sve glatko Nova ljubav Gubitak drage osobe Dobitak na kartama Da stoji: imae lep i prijatan dan; Da leti: pazi da te ne pokradu, loe vesti Srea u igri, laka zarada Trud e ti biti nagra|en Videti: srea, zadovoljstvo; Sei sekirom: bolest, gubitak, male neprilike Briga, sirotinja, promena boravka uvaj se ortaka u poslovima Srea, dobitak Neoekivani susreti, povoljne vesti Uspeh, dobitak, zdravlje

SVADBENO PUTOVANJE SVADBU UGOVARATI SVA\A

SVEDOITI SVEZAN BITI U SNU SVEKAR-SVEKRVA SVETIONIK SVETKOVINA-SVEANOST SVETLO U NO]I VIDETI SVE]A SVECA SANJATI

SVETENO LICE SVINJA SVINJAR SVINJAC SVIRA-SVIRAI SVLAITI SE SVLAITI NEKOGA SVRAKA SEDLO SEJATI NJIVU SEKIRA SELITI SE SELO SELJAK BITI SELJAKE VIDETI SEME

51
SENO SESTRA SILEXIJA (kabadahija) SILOVANJE VIDETI SILOVANJE VRITI SINA SIR SIROMAH BITI SIROMATVO SIR]E SISATI SISE (enske grudi) SITO SKAKAVCI SKAKATI U SNU SKELE NA ZGRADI SKIJE SKUPO]A SLAVITI (slavu,ro|endan..) SLAVOLUK SLAVUJ SLADOLED SLAMA SLANINA SLATKO NETO JESTI SLATKO NETO PITI SLEP BITI SLEPI MI SLEPCA VIDETI SLIKA SLOMITI NETO SLON SLUGA BITI SLUGU IMATI SMEJATI SE SMOKVE SMOLA SMRAD OSETITI U SNU Skupljati: beda, nematina; Leati na senu: radost, zadovoljstvo, zdravlje Videti: dobie poklon; Sanjati da je umrla: radost u porodici Videti ga: neverstvo, ljubomora; Biti napadnut od njega: neko te je poeleo Nesrea te vreba Brige, gubitak, teta Dobiti: srea; Izgubiti: mali gubitak, teta; Psovatisva|ati se sa njim: neispunjene elje; Tui: sva|a u kui Videti ili kupovati: srea u ljubavi; Jesti: prevara, lukavstvo Ostani i dalje poten i ponosan Vidi: BEDA Piti: bolest, razoaranje; Videti, kupovati: neprijatne vesti Siromanom: radost, Bogatom: tuga Pune i jedre: nesrena ljubav; Nekome: ispunjenje elja, srean brak; Prazne i usahle: niz neprijatnosti Nesrea u braku i ljubavi, neuspeh u poslovima, pripazi na svoju imovinu Gubitak, prevara, zla vremena Beda, male neprijatnosti Videti: srea ti je postojana; Biti na njima: preti ti opasnost Brz uspon u ivotu Oskudica kuca na tvoja vrata @elje e ti biti ispunjene Poslovni uspeh, eka te ast Uveanje porodice, pripazi na potenje uvaj se neiskrenih poznanika Beda, siromatvo, opasnost, strah Jesti: bolest, klevetanje; Topiti: lepa i radosna sutranjica Laskanje, prevara, poltronstvo Oekuj asove milovanja Neko e te slagati, smrt, beda Bie pokraden, loe vesti S Pratie te smetnje u poslu Poznata: prijatni doivljaji: Nepoznata: neuspeh, ljutnja, ogovaranje Sekiracija, ljutnja Dogodie se neto to nisi oekivao Blagostanje Loe ti e pie, prevara LJutina, briga, alost, tekoe LJubavne intrige, obogatie se Snai e te ljubavni jadi Veoma neprijatan glas

52
SMRT VIDETI SNAHU SANJATI SNEG SNE@NA ME]AVA SNOPLJE SO-SOLANA SOBA SOVA (buljina) SOKO SPAVATI SPANA] SPASEN BITI SPASTI NEKOGA SPASTI UTPOLJENIKA SPLAV NA VODI SPOMENIK VIDETI SPORTSKO TAKMIENJE SREBRO SRNA SRODNIK (dalji ro|ak) SRP SRCE STABLO DRVETA Dug ivot Prepirka, sva|a, nesrea Videti: tuga, teta, ometanje; Da pada: veselje, radost; jako dubok: neprijatne uspomene; Da se topi: dolaze bolja vremena Snai e te neka nevolja Slagati u krstine: pazi s kim se drui; Nekome: prijatno poznanstvo; Voziti na kolima: nemir e ti ui u kuu; Videti ili mlatiti: bogatstvo, dobitak, zdravlje Srea, blagostanje Velika: neto e doznati; Mala: ne prenagljuj sa odlukom; Prazna: ekaju da pogrei; Uunjati se u sobu: imae male neprilike uti: bolest, smrtni sluaj u blizini; Videti je: iskreni prijatelji su velika retkost Da leti: prevara; Da sedi na grani: srea; Uloviti ga: slabi su izgledi da uspe Napolju: uskori e putovati; U krevetu: mali dobitak, povoljne vesti; Videti druge da spavaju: oekuje te nesiguran posao Pun si zdravlja Sretno e izbei opasnost Srea ti se osmehuje Neko e te obradovati Videti: imae uspeha u jednom poslu, ne treba uvek rizikovati; Voziti se na splavu: opasnost, nesre a, ljubomora Na groblju: nisi zlopamtilo, nekome znai alost; Van groblja: doivee slavu i potovanje Gledati: lakomislenost ti moe doneti velike nevolje; Uestvovati: nee biti zadovoljan onim to ima Opasnost, neprijatnosti Pred tobom su lepi i prijatni dani Neko e te naljutiti Prevarie se ili e te prevariti Srea, uspeh u ljubavi Olistalo: srea, napredak; Bez lia: gutiak, ljubomora; Sasueno: neuspeh, neko e te prevariti; Puno ploda: srea u poslu; Ocvetalo: veselje u kui; Veliko: ugled i potovanje; Malo: omalovaavaju te; Sam oboriti stablo: srea, potovanje; Oboreno: veliki gubitak, tuga Vidi: OVCE Uska i krivudava: neprijatnost, bolest; Prava: dolaze bezbrini dani Vidi: tala Celo: zadovoljstvo, radost, dobitak; Razbiti staklo: briga, alost, sva|a Veliki: spusti malo nos; Mali: poslovni neuspeh; Vlaan: bolest; Mraan: nesloga u braku ili ljubavi S Videti: neoekivana poseta; Na njoj se nalaziti: skoro

STADO OVACA STAZA STAJA STAKLO STAN IMATI

STANICA

AUTOBUSKA

ILI

53
@ELEZNIKA STARAC-STARICA STENE STENICE STEPENICE STO POSTAVLJEN STOKA STOLICA STRA@A STRANAC-STRANKINJA STRAH PRETRPETI STRELA STRELITE STRELJANJE STRIC-STRINA STRNJITE STRUGARA SUDAR NA PUTU SUDIJA SU\ENJE VIDETI SUZE SUKNJA SUN\ER SUNCE SUNCOKRET SUPARNIK-SUPARNICA SURVATI SE ODNEKUD SUSED (komija) SUNO VREME TABAKERA TABLA KOLSKA TAVAN TAJNA putovanje Ako ih ne poznaje: nesrea, bolest, srmt, jed, pakost; Ako su ti poznanici ili ro|aci: doivee ugled i slavu, prijatne vesti Na kopnu: savladae sve tekoe; Na morskoj obali: nee uspeti bez tu|e pomoi Sva|a, teta, neprijateljstvo, ljutnja Videti: srea; Silaziti niz njih: manji gubitak; Uhranjena: oekuju te prijatni doivljaji Domae veselje Mrava: nesrea, gubitak; Uhranjena: oekuju te prijatni doivljaji Obina: srean brak; Skupocena: nekome zavidi; Slomljena: uskoro sva|a Videti strau: vreme je novac; Biti na strai: brige, ljubavni jad, sumnje, kra|a Neoekivani poklon Tekoe e uspeno savladati, osramotie te prijatelj Videti: nezgoda, razoarenje, opasnost; Ga|ati: uskoro lepi i sreniji dani Zla vremena Nesrea, ponienje, bolest, gubitak La, sva|a Na vreme e se pokajati Veliki poslovni uspeh Neprijatno putovanje Imae nepredvi|ena plaanja Ne poveravaj se kome bilo; Da se tebi sudi: beda, tekoa, gubitak Radovae se Sirotinja, gubitak Iznenada e se nai u veselom drutvu Da sija: bogatstvo, veselje; Da zalazi: nezadovoljstvo, bes, ljutnja, tuga; Da potamni: brige, bolest; Suneva svetlost: otkrie se tvoja la Prevrtljiv si u ljubavi Videti: ogovaranje; Razgovarati sa: neoekivani ljubavni susret Smrtni sluaj, bolest Sva|a sa pretpostavljenima Male radosti u kui T Dobiti je na poklon: ugled, potovanje; Izgubiti: dobitak na kocki; Nai tabakeru: dobie radosnu vest Videti: dobar savet treba posluati; Pisati, brisati: zapae u dugove Traiti neto na tavanu: neoekivane tekoe, nematina Saznati: stei e dobre prijatelje; Odati: sramota, beda; uvati tajnu: sreno e izbei opasnost

54
TALAMBASE UTI TALASI (valovi) TALJIGE TAMA TAMBURA TAMNICA TAMJAN TANJIR Kavga Neko te ogovara Voziti se u njima ili ih videti: bolest Vidi: POMRAINA Videti: putovanje; Tamburati: zavist Biti u njoj: ast i slava; Izai iz tamnice: sam sebe lae Tvojoj brizi dolazi kraj Videti: skrivena ljubav, sveanost, istiniti glasovi, Razbiti: brige, alost T Porodina srea Neprilike, dosada, sva|a uvaj se ulizica, prevara, gubitak Vidi: FABRIKA Doi e u nemilost kod pretpostavljenih, ogovaranje, la Radost, dobitak Poslati: ne prenagljuj u odlukama; Telegram primiti: mora se odvii od loih navika, nemir u kui, neprijatne vesti Oekuju te hitni poslovi Dobitak, veridba, porodino veselje Ne prepiri se sa jaim od sebe Prazna: teta, sva|a; Puna: nove ljubavne vanbrane veze Produio ti se ivot Poslovni uspeh Nailaze male prepreke, nesloga u braku Videti: dobie nasledstvo ili nagradu; Razgovarati, posetiti: sva|a u kui U tvojoj okolini ima ljubomornih osoba Budi oprezan kad ljubi Budi marljiviji u poslu ako hoe neto da stekne Sva|a, strah, oskudica Vesti izdaleka, gozba Okruen si sreom Vidi: OBOR Uspeno e savladati tekoe Pazi sa kim se drui Da se okree: brzi uspeh, blagostanje; Ukoen: bolest, sva|a Sva|a, raspravljanje Zelena: strah, beda; Suva: izgubi e prijatelja; Pokoena: razbolee ti se prijatelj; Travu upati: bolest Bie esto uznemiravan, neostvarljive elje Okruen si neiskrenim osobama

TAPETAR TATA-TAST TVOR TVORNICA TVR\AVA TELE TELEGRAM TELEFONIRATI TEMELJ ZA KU]U TENK TEPSIJA TESTAMENT PRAVITI TESTERA TESTO TETKA-TEA TIGAR TIKVE TKATI U SNU TOP TOPOVSKU PALJBU UTI TOPOLA TOR TORANJ TOCILO TOAK TOKOVI kola) TRAVA (i drugi delovi

TRA@ITI NEKOGA ILI NETO TRAMVAJ

55
TRBUH (stomak) TRGOVATI TRENJE TRENJEVO STABLO TR@NICA (pijaca) TRKA (tranje) Debeo: dobitak; Mrav, upao: oskudica, beda; Bolestan: brige Dobit na poslovima Brati: veselje, ljubavna avantura; Jesti: zdravlje; Kisele: elje su ti nedostine; Stablo u cvetu: radost; Kupovati: uzaludno radovanje @enidba, udadba Neoekivana avantura (ne mora biti ljubavna) Sam trati: sve tekoe uspeno e savladati, dobitak; Videti trku: ne zanemaruj svakodnevne obaveze; Hteti, a ne moi trati u snu: imae mnogo smetnji do konanog uspeha Neprijatnosti zbog duga Gaziti: ponizie te; Upasti u trnje: neobian ljubavni doivljaj; Ubosti se: nezgoda, opasnost Dobie poziv na slavlje Posva|ae se sa prijateljem LJubavne neprilike i jadi Videti trudnu enu: predstoje ti velike neprijatnosti; @ena kad sanja da je trudna: uspeh, ostvari e joj se elje Sirotinja Nevolja na vidiku

TRKALITE TRNJE TRPEZA PUNA TRSKA TRUBA TRUDNO]A TRULE STVARI-TRULE@ TUBERKOLOZU IMATI

TUBERKOLOZNOG VIDETI TU@AN BITI U SNU TU@EN BITI TU@ITI NEKOGA TUMA BITI U SNU TUNEL TURPIJA TURPIJATI TURIN TUTNJAVU UTI U SNU TU]I SVOJU @ENU TU]I SE SA SVOJOM @ENOM TUA

T Budi oprezan Obradovae se na javi Brige, bolest, nevolja Preoptereen si brigama Dobie posetu iz daleka Tajna koju ljubomorno uva bie otkrivena Nedostaje ti vie upornosti i hrabrosti, neprijatne vesti Uspee ali sa mnogo znoja Bie umean u ljubavnu aferu Imae velike brige Neverna ti je Sva|a u kui Videti: preti ti ivotna opasnost; Uestvovati u tui: okruen si neprijateljima ] Bolest, dugovi, stid Zbog preslatkog ivota ostarie pre vremena, teta, alost Uspeh u poslu Izbegavaj samou Protiv tebe spremaju zaveru Vidi: BOGALJ Neko e te uvrediti, gubitak

]EBE ]ELAV BITI ]ELAVE VIDETI ]ELIJA (samica) ]ILIM ]OPAV ]ORAV BITI

56
]ORAVOG SANJATI ]UP ]UPRIJA ]URKE ]USKIJA UBIJEN BITI U SNU UBIJENOG VIDETI UBISTVO VIDETI UBITI NEKOGA UBOSTI SE SLINO UVREDA UGALJ UGOVARATI NETO UGRIZEN BITI NA TRN ILI Srea na kocki Pun: zaelee se nekoga; Prazan: eka te prijatno iznena|enje Vidi: MOST Videti: iz neprijatne situacije lako e se izvui, blagostanje; Jesti ili dobiti: radost, uspeno poslovanje; Zaklati: mnogi ti zavide Uspeno ide preko prepreka U teta, bolest Siromatvo, tegobe Beda, nesrea, strah Protivnici motre na svaki tvoj korak, gubitak, nesrea, opasnost, alost Bolest Uvrediti nekoga: razoarae te prijatelj; Biti uvreen: stei e nove prijatelje Loiti: napravie dobre poslove; Videti: ogovaranje, intrige; Da gori: uvaj se zasede; Vaditi: blagostanje posle velikog napora Prevarie te ako ne bude oprezan Od ljubavnog partnera: neko te mrzi, opasnost vreba; Od psa: teta, gubitak, opasnost, sva|e; Od konja ili neke druge ivotinje: izdae te prijatelji; Od zmije: bie oklevetan LJubavnog partnera: gorko kajanje; Nepoznatu osobu: dobitak Nesrean brak, bolest Za poznatu osobu: radost, prijatni asovi, srea ti se osmehuje; Za nepoznatu osobu: nesrea, bolest Uskoro ti nee biti sve koze na broju Neko e ti podvaliti @ivotne radosti, prijatne vesti, venanje

UGRISTI UDAVITI SE U VODI UDATI SE UDVARATI SE-FLERTOVATI UDICA UDOVAC-UDOVICA

U@E UZBUNA UJAK UJNA UKOR (grdnju) DOBITI UKRASTI ULAR ULOVITI NETO UMIVATI SE UMIRANJE

U Velike brige, Biraj put kojim ide Pred tobom su ruiasti dani Iznenadno veselje Sva|a u porodici Zasluie to na javi Vidi: KRA\A Pravie nekome drutvo na putovanju Prijatno iznena|enje, dobre vesti Hladnom vodom: uskoro e brige biti iza tebe, radostan doga|aj; Toplom vodom: zdravlje, bogatstvo gledati da neko umire: tuga za voljenom osobom; Umreti: dug ivot, sre]a na vidiku; Umreti pa oiveti: ne primaj prazna obeanja; Umrle sanjati da su ivi: ispunie ti se elja; uti da ti je neko umro: dobitak

57
UNIFORMU NA SEBI IMATI UNUK-UNUKA UPASTI U VODU PA IZA]I UPLAITI SE URLIKANJE ZVERI UTI URNA SA OVEIJIM PEPELOM USEV USNE UTOPLJENIKA VIDETI UHAPEN BITI UHAPSITI NEKOGA UCENJIVATI NEKOGA UITELJ-NASTAVNIKPROFESOR UITI U KOLI FABRIKA FAZAN FALSIFIKOVATI NETO FENJER FES FIJAKER FILM GLEDATI FLAA FOTOGRAF FOTOGRAFIJU GLEDATI FOTOGRAFISATI SE FRANCUZ-FRANCUSKINJA FRI@IDER FRIZER FRIZERKA FRULA FUDBAL Doi e do asti i potovanja Dugo e iveti Sreno e se izvui iz neprilika Dobie zasluenu nagradu Snai e te tuga Umree ti poznanik Lep zelen: dobra zarada ili dobitak; Proklijao: prinova u porodici Blede: ljutnja, bes, razoarae se u ljubavi; Rumene: uskoro e se milovati; Primamljive: ostvarie ti se davnanja prieljkivanja Izgubie prijatelja Nepravedno e biti osumnjien, snai e te neprilike Brakolomstvo na pomolu Nazadovanje u slubi Videti: stradae zbog lakomislenosti; Razgovarati sa njim: prilike ti se normalizuju eka te velika srea F Poslovni uspeh, neoekivana dobit Prijatno iznena|enje, bogatstvo Bavi se nepotenim poslovima, sud Pripazi se od komiluka Oskudica, alost Putovanje, puno radosti Sam: putovanje; U drutvu: neverstvo u ljubavi Puna neega: oklevetae te; Sa vinom: zadovoljni asovi; Prazna: nevolja, obuzdaj svoj jezik; Velika: zapae u dugove; Mala: veliko iznena|enje @enidba Dotina osoba sa fotografije ivi dobro i sreno eka te neugodno iznena|enje Prevrtljiva ljubav Pun: budi umereniji u jelu; Prazan: ne tra i vreme uzalud Veliki izdaci Poziv na sveanost, ljubomora Videti: prevara, gubitak, sva|a; Svirati u nju: iznenadna vest Vidi: SPORTSKO TAKMIENJE

HAZARDNA IGRA HAJDUK HAJDUKA TRAVA

H Dobiti: izgubie novac ili prijatelja; Izgubiti u igri: tvojom krivicom doi e u neugodnu situaciju Biti: radost i veselje; Videti hajduka: vrbovae te za neki nedozvoljen posao Bolest, neprijatan susret

58
HALJINA Lepo obuena biti: prijatan i srean ivot; Oblaiti: novo prijateljstvo; arena: avantura na putovanju; Bela: poast, nekoj: venanje; Crna: alosna vest; Skupoceno ukraena: doivee sreu i ast; Nova: nove ljubavne veze; Stara: opasnost od vatre; Pocepana: sva|a; iti: bie nagra|ena za svoj trud; Prati: ispunie ti se elja; Donja haljina ili ve: srea u ljubavi @alost Zbog tvoje gluposti snai e te nevolja Videti: nepotene radnje; Sluati: preterano sumnjienje; Svirati: neko e te obradovati Sva|a, neugodnost, neprijatno pismo Stie nove neprijatelje, tuga, alost Oskudica Biti hipnotisan: neko e te prevariti, svaka kola se plaa; Hipnotisati nekoga: okani se opasnih poslova; Videti hipnotisanje: stei e veliku slavu i ugled u tvojoj okolini Vie opreznosti kada preduzima neki posao Mesiti: ekaju te velike brige; Jesti: bogatstvo, dobri prijatelji; Pei: srea i zadovoljstvo u porodici; Videti: bez potrebe se ne poveravaj prijateljima Bolest, gubitak, teta na putu Neko e te poniziti Zeleni i veliki: zdravlje, dug ivot, blagostanje, ljubavne blagodeti; Oboriti hrast: smrtni slu aj u okolini; Hrastova uma: postae bogat Vidi: BOGALJ Brzim i odlunim radom doi e do uspeha Biti: ljubavni uspesi; Videti ga: nemir, sva|a C Sekiracija, neprijatnosti, nepredvi|eni izdaci Videti: prijateljstvo, srea; Brati: uspeh, dobra etva, dobitak; Saditi: iznenadni poklon; Mirisati: ima e neke glavobolje; Dobiti: velika radost; Kupovati: male radosti; Uvelo: bolest u kui; Davati nekome: ljubav e ti se rasplamsati Veselje, dobitak uti ga: prijatno iznena|enje Videti: neoekivana radost; Jesti: ljubavna avantura, ljubakanje Sklopie vrsto prijateljstvo Zapae u oskudicu uvaj se laskavaca, uhvatie te u teti, prevrtljivost u ljubavi Otkrie se tvoje tajne Bie prevaren uvaj se kra|e Puiti: dobie dobar poloaj u slubi; Videti: razoarae se Puiti: elje e ti ostati neostvarene; Videti, kupovati:

HANXAR HAREM HARMONIKA HARTIJA HARFA HELJDA HIPNOTISANJE

HLADNO]A HLEB HOTEL HRABAR BITI U SNU HRAST

HROM HRT HUSAR (konjanik-vojnik) CARINA-CARINIK CVE]E

CVRKUTANJE PTICA UTI CVRAK CELER CEMENT CENJKATI SE CIGANIN CIGANKA CIGANKA GATARA CIGANSKA ERGA CIGARA CIGARETA

59
zaljubie se Nesrea, briga, teak rad Dobie poklon, poljupci

CIGLE CIMET

CIPELE VIDETI CIPELE DA TE @ULJAJU CIPELE OBUVATI-IZUVATI CIRKUS CICIJA (tvrdica) CRVENA BOJA CRVI CREPOVI CRKVA

CRKVA TU\E VERE CRKVENI VELIKODOSTOJNIK (vladika, biskup...) CRNA BOJA CRNINU NOSITI ZA NEKIM CRNCA VIDETI CRTATI NETO ABAR AVKE A\ AJ AKIRE AMAC ARAPE AROBNJAK-AROLIJE ARAV ASOVNIAR AKALICA A A

VOR EZNUTI EKAONICA

C Nove: nesrea, bolest na pragu; Stare: neko e te prevariti, brige; Tesne: snai e te neprilike, Pocepane: ljubav bez uzvraanja Sva|a u braku Prijatan doivljaj Prevara, opasnost, sramota Neprijatne vesti, sva|a u kui, neuspeh, kajanje, nesrean brak Za muke: nesrea, izdaci; Za enske: srea u ljubavi Zavidljivci nastoje da ti zagoraju ivot Celi: zdravlje, dobitak; Razbijeni: suze, bolest Videti: neko eli da ti preprei put, ogovaranje; Zidati: bogatstvo, iznenadna dobit; Ii u crkvu: alost, briga, loe vesti; Moliti se u crkvi: elje e ti se ispuniti Put u inostranstvo Videti ga: ostvarie svoje namere; Govoriti sa njim: srea u porodici @alost, tuga, suze Nevolja e ti zakucati na vrata Trud ti je uzaludan Jo ima nade Prazan: loe vesti; Pun: veliki dobitak Izgubie autoritet kod mla|ih Dobar znak za sve Piti: nai e se u simpatinom drutvu Vidi: PANTALONE Voziti se: privlai te nova ljubav; amac da proputa vodu: bolest, neugodnost; Pasti iz amca u vodu: gubitak na kocki Plesti: od tvog rada videe koristi; Kupovati: domae tekoe i brige; Oblaiti, svlaiti: prolazne nevolje Bie prevaren Manje oboljenje u kui Prihvatie se veoma delikatnog posla Ne misle ti svi dobro Puna: neko te eljno oekuje, dobre vesti; Prazna: spremaju se da te prevare, iznenadni gosti; Razbiti au: radi ti se o glavi, smrt; Zlatna: unapre|enje u slubi Vezati vor: neprilike, alost; Odvezati: uspeh, blagostanje, dobitak Za nekim ili neim: elje e ti se ispuniti Tvoju dobrotu zloupotrebljavaju

60
EKATI NEKOGA ERGA CIGANSKA ESMA ESTITKE-ESTITANJA ETKA ETKA ZA ZUBE EALJ IBUK IVIJA IZME Dobie prijatne vesti, ljubavna uivanje Pripazi na imovinu Videti: srean brak; Piti sa nje: priznanje, dobitak Dati: zabava i veselje; Primiti: elja ti se nee ispuniti, ogovaranje Videti etku: sva|a u kui; etkati se: dobie goste Imae tete zbog neurednosti Sva|a, ogovaranje, loe vesti, inat Puiti: postaje zakeralo; Videti ga: mir i zadovoljstvo Radost Videti: ne probiraj posao, nema tina; Navlaiti ih: uspeh u poslu ili ljubavi; Svlaiti: smrtni sluaj u okolini; Nove: radost, srea; Stare: beda, gubitak; Prljave: neko e te teko oklevetati Puna: gozba, sveanost; Prazna: neoekivana srea Veliko veselje, iznenadna srea Bolest, tuga Dobie lep poklon, dobitak Knjigu ili novine: do konanog uspeha treba mnogo truda, lake oboljenje; itati pismo: dobitak; itati nekome: obradovae prijatelje Tuga, suze, gubitak asti Dobiti: neko ti je ipak veran i iskren, idu dani puni sree; Pokloniti: rasipnitvo, put u bedu; Jesti okoladu: iznenadni poljupci Videti: tuga, nesrea; Vaditi ih iz zemlje: smrtni sluaj u okolini Pazi da te ne pokradu, podvala Novi glasovi Siromatvo Prazna: odustani od puta; Puna: veselje; Piti iz nje: zaboravi na jade X Vidi: VRE]A Nezgode e te pratiti na putu Velike brige i ponienje Prazan xep: elja e ti se ostvariti; Pun xep: nepredvi|eni izdaci uvaj se alkohola Veoma lako e doi do uspeha Preti ti opasnost, iznena|enja Preti ti nesrea Pripazi ta govori u drutvu Dati: imae posla sa sudom; Dobiti: beda na pragu Srea ti je kratkog veka Ne navodi druge na zlo Veselje, dobri poslovi

INIJA IPKE IR IMATI ISTITI NETO ITATI OBANIN OKOLADA

OKOT UVATI NET0 UDO DO@IVETI ILI VIDETI UDOVITE UTURA

XAK SANJATI XAMIJA XELAT XEP XIGERICA XOKEJ XUNGLA (prauma) AL SANJATI ALA-ALITI SE AMAR AMPANJAC PITI APTATI SA NEKIM ARGAREPA (mrkva)

61
ATOR AH EVA ETATI SE E]ER EF (stareina) EIR IBA-IBANJE IBICE IVA]A MAINA IKARA ILO INE @ELEZNIKE INTER IPAK ITI NETO IARKA IATI NEKOGA Uzbudljivi doga|aji, promena boravka Igrati: gubitak u igri; Posmatrati druge da igraju: ne vodi tu|u brigu Srea u ljubavi, dobitak, dobre vesti Sam: eka te srea i radost; U drutvu: tekoe u poslovima Jesti: okruen si neiskrenim ljudima; Videti i kupovati eer: neko te potajno voli Videti ga ili razgovarati sa njim: promena u slubi; Prepirati se sa njim: poviica Nov eir: ugled; Stari: gubitak ugleda, ogovaranje; Izgubiti eir: dobitak e ti izmai iz ruke Brige, nevolje Dobitak, prijatno iznena|enje Napredak u domainstvu Imae muke do konanog uspeha Pretrpee nepravdu Vidi: @ELEZNIKA PRUGA teta tu|om krivicom, sva|a Brati: neko e te zavoleti; Jesti: postae predmet divljenja; Videti: neprijatnost zbog ogovaranja Neko e te obradovati Bogata enidba-udadba Dobitak u poslu

IATI SE KOLA KOLSKA KLUPA KOLJKE KORPIJA LEM (kaciga) LJIVE LJUKA LJUNAK MINKATI SE PIJUN-PIJUNA@A OFER TAKE TALA TAMPARIJA TAP TEDETI NOVAC

Bolest u kui, briga Videti kolu: srea; Ii u kolu: neoekivano zadovoljstvo; kola puna dece: brige Nisi izvrio svoju obavezu Budi umeren u trokovima teta, ogovaranje Ako ustreba dobie pomo Videti: veselje, bogatstvo, dobitak; Jesti: bolest, suze, ljubomora; Stablo u cvetu: ljubakanje, srea u ljubavi; Zelene: sva|a, dosada, poti tenost, spletke Loviti ili videti: bie tuan; Jesti: dobar znak za sve Obogatie se Ne preteruj u samohvalisanju Poverie ti se odgovoran zadatak Blizu si cilja Videti: nee moi bez tu|e pomoi; Ii na takama: sve ti ide naopako; Slomiti ih ili odbaciti: zdravlje, dobri poslovi, izlaz iz nevolje Prazna: prevara, kra|a; Sa konjima: veselje, zabava, radost; Sa govedima: blagostanje, napredak u kui Blizu si velike poasti Potapati se: bolest, sirotinja, suze Sveopti uspeh

62
TEDIONICA TETU PRETRPETI TIPATI NEKOGA TUCANJE UBARA UGAVOG-KRASTAVOG VIDETI UMA Traie ti novac na zajam Poslovni uspeh Kleveta, ogovaranje, sumnjienje Sanjati da tuca: neko e te poniziti Prijatno putovanje, zdravlje Dobitak, napredak Zelena: srea, dobro zdravlje; Gola: poslovi e te pritisnuti; Mrana: tuga, nesrea; Da gori: alost, gubitak; Poseena: neuspeh; Borova: veliko iznena|enje; Bukova: veliki dobitak Kloni se zauzetih ena, odnosno mukaraca; Nekome: potovanje okoline Sva|a u kui, ogovaranje, nezadovoljstvo

UMAR UNKA

SANJATI O: zlatu, srebru ili nakitu ribama i drugim vodnim ivotinjama poljupcima i milovanju mnotvu ili skupu ljudi bolestima i telesnim patnjama

Znaenje za pojedine horoskopske znakove U znaku U znaku U znaku bika blizanci raka gubitak oboljenje alost poseta prijatelja U znaku Ovna strah neprilike novosti prijatno iznena|enje uteha putovanje opasne razmirice prijatelj-stvo dostojanstvo poseta meanje u tu| posao prevara duevni bol, patnja poseta prijatelju prijateljstvo gubitak

U znaku lava dobit strah, teta korist, dobitak poklon otmeni prijatelji

63
jelu i jelima nesrei crkvama, kuama i gra|evinama posetama prijatelja vatri, grmljavini, pucanju vatri ma koje vrste telu i polomljenim udovima posu|ima, alatu, instrumentima oru|u muzici, pevanju i muziciranju suzama i bolovima srca krvavim sukobima, ratu i sva|i sahranama, leevima mokrenju proganjanju, zlostavljanju i slino zlim duhovima udovitima konjima, velikim ivotinjama, vonji umorstvu, krv-avim tuama, razbojnitvu veselju, provodu, zabavi novoj lepoj odei, rublju, krevetu prijateljstvo uzaludne molbe blagostanje poklon tuga tuga nasle|e dobit preko parnice loe vesti religiozna prepiranja nemo neprilike svadba gubitak prevara strah, plaenje neprilike poseta lai strah tihe radosti gosti briga i beda alost neoeki-vano nasle|e putovanje uzaludna briga i strah pobeda nad neprija-teljem dobit na lutriji alost radost sva|aprepirka ast prijatelj. poseta odavae ti poast teko oboljenje prijatnost dobitak nemo alosne vesti dobitak neoekivano prijateljs. prijateljstvo veoma prijatni asovi nesrea uzaludne nade dobre vesti kajanje smrt jednog prijatelj poverie se nekom novac neprijatnosti neprijatnost nemo novac dobitak prijanstvo jad, muka ucveljenost uzaludne nade dobitak zbog smrtnog sluaja alost bolest ast prepirka ljutnja, sekiracija gosti ast, dobit iznena|enje dug ivot alost, tuga skora poseta ast gubitak vlast nad okolinom iskreno novo prijateljstvo prijatna poseta prevara dobitak zavist i razdor dobitak veselje, radost poklon bolest dug ivot

tuga i bol u srcu alosna vest stid zbog pijanstva

gubitak prijatelja neka ludorija radost

bogatstvo

bolest zavist, ogovaranje neprijateljstvo

radovanje gosti ili gozba

64

U znaku Device radost alost zbog smrti srea veselje veseo ivot bolest beda i oskudica velika srea strah od kazne tuga i alost radost, dobit dobit radost znaajan doga|aj prijateljstvo veselje nesloga bolest prevara novac kazna bol prijatni asovi alost

Znaenje za pojedine horoskopske znakove U znaku U znaku U znaku U znaku Vage korpije strelca jarca smrt bie radost radost poznanika pokraden zdravlje prijatno neprijaalost iznena|enje teljstvo poastan bie radosne vesti uivanje poziv naputen nesera prijateljstvo poast usamljenost uteha briga za nekim bolest dobitak tuga, alost radost iznena|enje siromatvo u starosti kra|a uzaludne nade prijatno iznena|enje prijatne vesti muka, jad radovanje ljutnja veselje zlostavljanje snudenost nezgoda srea prepirka strah gubitak radost bogatstvo neraspoloenje smrtni sluaj dugotrajna bolest priznanje nevolja zbog prijatelja zabava dobra zarada prijateljstvo strah smrt ro|aka smrt prijatelja alost uvreda blud srea i poast nesrena ljubav ljubavna uteha novo prijateljstvo ljubavni asovi priznanje bolest nesrea radpst neprijatne vesti poznanstvo strah radosna vest uas rat, sva|a alost velika srea briga uskoro smrt radost gubitak prijateljstvo dobitak briga zbog drugog seta vaan doga|aj poseta prepirka oskudica briga uteha smrt poznanika spor iznena|enje neoekivana radost gosti radost kleveta gubitak duboka starost novosti

U znaku vodolije teta bolest ljubav srea u ljubavi muka, trud ozbiljna sva|a prijatni asovi uznemiravanje tuga bol bogat brak novac uteha radovanje smrt efa veselje velika srea ljubav neprijateljstvo mirnoa gozba, ast prevara dobit, napredak teta

U znaku ribe alost ljubavne trzavice uzaludan trud velika radost brige prijatni asovi briga prijatne novosti razdor veliki strah prijatne novosti trokovi novosti rasprava neprijateljstvo tuga dobit na lutriji srea sreni dani poseta obmana dobit radost neprijateljstvo

65

ASTROLOKI ZNACI

PODELA ZNAKOVA PERIOD OD 21.3 21.4 21.5. 22.6. 23.7. 24.8. 24.9. 24.10. 23.11. 22.12. 21.1. 19.2 DO 20.4 20.5 21.6. 22.7. 23.8. 23.9. 23.10. 22.11. 21.12. 20.1. 18.2. 20.3 Horoskopski znak OVAN BIK BLIZANCI RAK LAV DEVICA VAGA KORPIJA STRELAC JARAC VODOLIJA RIBE

66

67

Podela: VODENI ZNACI Ribe, Rak, korpion VATRENI ZNACI Lav, Ovan, Strelac ZEMLJANI ZNACI Bik, Devica i Jarac VAZDUNI ZNACI Blizanci, Vaga, Vodolija Podela: MUKI Ovan, Blizanac, Lav, Vaga, Strelac, Vodolija @ENSKI Bik, Rak, Devica, korpion, Jarac, Riba

GLAVNI ZNAKOVI Ovan, Rak, Vaga, Jarac Zajednike osobine: neverovatna snaga, snana volja za napredovanjem, velika energija VRSTI ZNAKOVI Bik, Lav, korpion i Vodolija Prepuni energije, vrlo staloeni spolja, ali znaju za kratko vreme da usmere tu svoju energiju OBINI ZNAKOVI Blizanci, Devica, Srelac, Ribe Neodluni, neprilagodljivi Dominantne planete za pojedine znakove MARS Ovan i korpion SATURN Vaga, Jarac, Vodolija MERKUR Blizanci, Devica VENERA Bik SUNCE Lav JUPITER Riba, Strelac MESEC

68
Rak

69