You are on page 1of 6

S.C. PROIECT BUCURESTI S.A. Str. Vasile Alecsandri nr.

Proiect nr. 25.810 Denumire: Specialitate: Beneficiar: Data:

Proiect Tehnic + Detalii de Execu\ie Cl`dire tipizat` Spa\iu comrercial PLUS Instala\ii electrice - curen\i tari S.C. PLUS Discount Rom@nia S.C.S. Iulie 2003

ANTEMASURATOARE INSTALATII INTERIOARE Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cod 1 EA02A1 EA02A2 EA02A2 EA02B2 SA18C1 EA04A1 EA14C1 EA14D1 EA18A1 EA18B1 EA18C1 EB08B1 Denumire articol 2 Tub izolant de protec\ie, etan] montat [ngropat, cu D = 16 mm Idem, IPEY cu D = 20 mm Idem, IPEY cu D = 20 mm Idem, IPEY cu D = 40 mm Teava PVC 110mm Tub de protec\ie etan] ]i l`cuit PEL montat [ngropat, cu D = 11 mm Racord din tub flexibil (VLPY) cu D = 19 mm Idem, VLPY cu D = 22 mm Doze centralizatoare din tabl` de 1,5 mm cu dim 200 x 100 x 100 Doze centralizatoare din tabl`, cu dim. 200 x 150 x 100 mm Idem, cu dim. 200 x 200 x 200 mm Conduct` de o\el pentru legarea la p`m@nt a aparatelor electrice, OLZn 25 x 4 mm
Antem`sur`toare - inst. iluminat exterior

Unit. M`s 3 ml ml ml ml ml ml ml ml buc buc buc ml

Cant. 4 50 120 210 95 10 35 10 8 10 15 3 270

Proiect nr.
zl

25.810

Pagina 1/6

S.C. PROIECT BUCURESTI S.A. Str. Vasile Alecsandri nr.4

0 13 14 15 16

1 EB13I1-4 EB15A1

2 Cleme izolante pentru cablu Numere pentru coloane electrice

3 buc buc buc ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml buc

4 420 5 120 1750 1025 105 240 135 330 325 16 30 90 32 13 13 80 11 10 15 102

EB15B1-1 Numere pentru circuite electrice EC03G1 129 EC03G1 130 EC03G1 145 EC03G1 131 asim EC03G1 144 asim EC03G1 145 asim EC03G1 146 asim EC03G1 147 asim EC03G1 148 asim EC03G1 150 asim EC03G1 151 asim EC03G1 155 asim EC03G1 150 asim EC03G1 146 asim EC03G1 147 asim EC03G1 148 asim EC03H1 149asim EC12C1 EC19A1
25.810

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Cablu din cupru, nearmat, cu [nt@rziere la propagarea focului, pe pod de cabluri, CYYF 3 x 1,5 mmp Idem, CYYF 3 x 2.5 mmp Idem, CYYF 4 x 2,5 mmp Idem, CYYF 3 x 4 mmp Idem, CYYF 5 x 1,5mmp Idem, CYYF 5 x 2,5 mmp Idem, CYYF 5 x 4 mmp Idem, CYYF 5 x 6 mmp Idem, CYYF 5 x 10 mmp Idem, CYYF 5 x 25 mmp TSL,T Frig Idem, CYYF 5 x 35 mmp Idem, CYYF 3 x 120+70 mmp Idem, CYYF 1x 70 mmp Idem, CYABYF 5 x 4 mmp Idem, CYABYF 5 x 6 mmp Idem, CYABYF 5 x 10 mmp Idem, CYYF 5 x 16 mmp Cap terminal interior leg. la borne cu cond. cu 3 x 1,5; 3 x 2,5 Presetup` fixare cabluri la
Antem`sur`toare - inst. iluminat exterior

Proiect nr.
zl

Pagina 2/6

S.C. PROIECT BUCURESTI S.A. Str. Vasile Alecsandri nr.4

aparate, motoare ]i tablouri cu D<16 mm 0 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 1 ED01A120 ED01G122 2 {ntrerup`tor manual [ngropat, constr. normal`, din bachelit` {ntrerup`tor manual, etan], din bachelit`

buc 3 buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc

100 4 2 2 4 2 66 4 1 17 7 7

ED03A1-4 Comutator [ngropat, normal, din bachelit` ED03F1-7 Comutator manual etan], din bachelit` ED08A1-6 Priz` bipolar`, cu contact de prot, 16 A, din bachelit` ED08B1- Priz` bipolar` dubl`, cu contact 12 de prot. 16 A, din bachelit` ED08M1- Priz` tripolar` de 25A 14 ED20A1 Legarea electromotoarelor, cu P 5kw EE09E2 Plafonier` etan]`, din sticla opaca 250mm diametru, 1xAEG E2740W 7300777 Procurare plafonier` etan]`, din sticla opaca 250mm diametru, 1xAEG E2740W; EE10K1 Corp special, monobloc, cu bateria proprie, uscat`, pentru marcarea hidran\ilor, H- 2 x 8w 7300777 Procurare luminobloc H-2x8w EE10K1 7300777 EE12C1 Idem, pentru marcarea c`ilor de evacuare, E 2 x 8W Procurare E 2 x 8W Corp iluminat fluorescent, neetan], [n montaj pe sine de sustinere, tip AEG/Maxos 1x58w, cu reflector perforat Procurare corpuri de iluminat 158 Idem, cu reflector perforat si raster lamelar, [n montaj [ngropat
Antem`sur`toare - inst. iluminat exterior

buc buc buc buc buc buc buc

7 7 14 14 126 126 12

50 51

7300115 EE12C1

Proiect nr.
zl

25.810

Pagina 3/6

S.C. PROIECT BUCURESTI S.A. Str. Vasile Alecsandri nr.4

52 53

7300115 EE12H1

Procurare 158

corpuri de iluminat

buc buc

12 25

Corp il. fluorescent, etan] (IP54) , tip: FR 1X58 W /EVG cu aplica acrilica, sub forma de corp de il. aplicabil 2 Procurare corp de iluminat fluorescent, etan] (IP54) Corp iluminat fluorescent 1x58W/EWG cu reflector trapezoidal si raster lamelar tip Procurare corp iluminat fluorescent 1x58W/EWG cu reflector trapezoidal si raster lamelar tip AEG/MAXOS Bec cu incandescenta 40 W Tub fluorescent de 58W }tarter Tablou electric general, schelet metalic TGLF Procurare TGLF Tablou electric TG V Procurare TG V Tablou electric for\` C. Termica TF 2 C. Termica Procurare TF 2 C. Termica Tablou electric T.H. incendiu TF 4 - Hidrofor Procurare T.H. incendiu Tablou electric TSL (lumina) Procurare T.S.L. Tablou electric TSL (prize) pe

0 54 55 56

1 7300042 EE12E1 7300042

3 buc buc buc

4
25 5 5

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

EE14A112 EE14B1 16 5106598 EF02C1 7300043 EF02B1 7300044 EF02B1 7300045 EF02B1 7300046 EF02B1 7300047 EF02B1

buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc

7 168 168 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Proiect nr.
zl

25.810

Antem`sur`toare - inst. iluminat exterior

Pagina 4/6

S.C. PROIECT BUCURESTI S.A. Str. Vasile Alecsandri nr.4

71

7300048

Procurare T.S.L.

buc

0 72 73 74

1 EF02B1 7300049

2 Tablou electric TSClima Procurare T.S.Clima

3 buc buc

4
1 1

EF09A1-5 Racordarea cond. de cu la borne cu S<10 mmp EG08A1 EG10A1 Conduct` de legare la p`m@nt a inst. OLZn 40 x 4 mm Cutie cu eclis` de leg`tur` pe centura de [mp`m@ntare

buc

1320

75 76

ml buc

30

77 78 79 80 81

W1R06A3 Electrod din \eav` OLZn cu D = 2 1/2 ]i l= 3m pentru priz` de p`m@nt W1P08A Verificarea prizei de p`m@nt TS02C1 TSD18C1 EH01A1 S`p`tur` normal` [n spa\ii limitate Umplutur` compactat` [n ]an\ {ncercarea cablurilor de energie electric` de max 1kv {ncercarea electromotoarelor cu P<10 kw {ncercare tablouri electrice Diblu metalic M6 Etan]area trecerilor de cabluri prin goluri Cleme pentru fixare cable pe pod de cable
Antem`sur`toare - inst. iluminat exterior

ml buc mc mc buc

6 1 6 6 42

82

EH04H1

buc buc buc mp buc

42

83 84 85 86
Proiect nr.
zl

EH05B1 EI01B1-3 EI02H1 EI15A1


25.810

8 160 2 310
Pagina 5/6

S.C. PROIECT BUCURESTI S.A. Str. Vasile Alecsandri nr.4

87 88 0 89

IC37A1-5 EF09C1 1

Montare pod de cablu pentru circuite Leg`turi [n doze 2

kg buc 3 ml buc

480 255

4 70 100

EC03G1 Cablu tip MYYM 3 x 2,5 mmp 1088asim EF09F1 Tile pentru identificare circuite

90

91

St@lp purt`tor de curent pentru coborarile din plafon la casele de marcat si la rafturi produse Procurare curent buc. stalp purtator de

buc

18

92

buc

18

Intocmit, ing. C.Eftode

Verificat ing.V.Seiculescu

Proiect nr.
zl

25.810

Antem`sur`toare - inst. iluminat exterior

Pagina 6/6