You are on page 1of 2

Loisxer

Pgina 1

21/03/2013

EXAME 4-1BAC FQ . FISICA CUNTICAL TBOA PERIODICA NOME E APELIDOS 1.-EFECTO FOTOELCTRICO

2.-Un electrn est situado no nivel 2 . En certo instante, chgalle un fotn que o arranca do tomo cunha velocidade de 1000 km/s. a) Calcular a enerxia de enlace do electrn nese nivel, en unidades SI b) Calcular a lonxitude de onda do fotn incidente expresada en nm. Datos: masa electrn= 9,1.10-31kg 3.-Calcula a enerxa necesaria para o salto electrnico desde n =4 a n=3. Calcula a lonxitude de onde da raia espectral correspondente Dato : Constante de Rydberg 1,097.107 m-1 4.-Considera os seguintes conxuntos de nmeros cunticos que determinan, cada un deles un posible nivel enerxtico electrnico. a) E(3,0,0, +1/2) b) E(2, 1,1, -1/2) c) E(4,2,3,-1/2) d) E(0,1,0, +1/2) e) E(2,0,0, +1/2) *Razoa se o primeiro a) e ltimo electrn, f) poden estar no mesmo tomo *Debuxa as formas dos orbitais para l = 0 e l = 1

Loisxer

Pgina 2

21/03/2013

5) PROPIEDADES PERIDICAS: Coloca en cada casia o tomo que ten maior valor da propiedade peridica ELEMENTOS RADIO CARACTER POTENCIAL ELECTRONEA ATOMICO METLICO IONIZACIN GATIVIDADE COMPARAR POTASIO E SILICIO HELIO E ARGN FRANCIO E FLUOR