CUPRINSUL LISTEI DE SIMBOLURI EUROCOD 8

SIMBOLURI GENERALE Litere latine mari Litere latine mici Litere greceşti mari Litere greceşti mici SIMBOLURI SUPLIMENTARE PENTRU : 1. Secţiunile 2 si 3 Litere latine mari Litere latine mici Litere greceşti mici 2. Secţiunea 4 Litere latine mari Litere latine mici Litere greceşti mici 3. Secţiunea 5 Litere latine mari Litere latine mici Litere greceşti mici 3. Secţiunea 6 Litere latine mari Litere latine mici Litere greceşti mici 3. Secţiunea 7 Litere latine mari Litere latine mici Litere greceşti mici 3. Secţiunea 8 Litere latine mari (Reguli specifice pentru clădiri din lemn) (Reguli specifice pentru clădiri compozite oţel - beton) (Reguli specifice pentru clădiri din oţel) (Reguli specifice pentru clădiri din beton) (Proiectarea clădirilor) (Cerinţe de performanţă si criterii de conformare) (Condiţii de teren si acţiunea seismică)

1

Litere latine mici Litere greceşti mici 3. Secţiunea 9 Litere latine mari Litere latine mici Litere greceşti mici 3. Secţiunea 10 Litere latine mari Litere latine mici Litere greceşti mici UNITĂŢI DE MĂSURĂ SIMBOLURI GENERALE Litere latine mari A Ad AEd AEk Cd E Ed Ed,dst Ed,stb F Fd Acţiune accidentala Valoarea de calcul a acţiunii accidentale Valoarea de calcul a acţiunii seismice AEd = γ1 * AEk Valoarea caracteristica a acţiunii seismice Valoare nominala sau o funcţie de valori de proiectare de anumite caracteristici ale materialului Efectul acţiunilor Valoare de calcul a efectului acţiunilor Valoare de calcul a efectului acţiunilor destabilizatoare Valoare de calcul a efectului acţiunilor stabilizatoare Acţiune Valoare de calcul a unei acţiuni (Izolarea bazei) (Reguli specifice pentru clădiri de zidărie)

2

i Rezistenţa Valoare de calcul a rezistenţei Valoare caracteristică a rezistenţei Pd Pk Pm Q Qd Qk Qk.i R Rd Rk 3 .l Qk. l Valoare caracteristică a unei acţiuni variabile asociate.inf Gd.sup / Gkj.inf P Valoare caracteristica a unei acţiuni Valoare reprezentativa a unei acţiuni Acţiune permanenta Valoare de calcul a acţiunii permanente Valoare inferioara de calcul a acţiunii permanente Valoare superioara de calcul a acţiunii permanente Valoare caracteristica a acţiunii permanente Valoare caracteristica a acţiunii permanente j Valoare caracteristica superioara / inferioara a acţiunii permanente j Valoare reprezentativa a unei acţiuni de pretensionare (a se vedea EN 1992 pana la EN 1996 si EN 1998 până la EN 1999) Valoare de calcul a unei acţiuni de pretensionare Valoare caracteristică a unei acţiuni de pretensionare Valoare medie a unei acţiuni de pretensionare Acţiune variabilă Valoare de calcul a unei acţiuni variabile Valoare caracteristică a unei acţiuni variabile Valoare caracteristică a principalei acţiuni variabile.Fk Frep G Gd Gd.sup Gk Gkj Gkj.

de exemplu evaluarea efectelor imperfecţiunilor Litere greceşti mici γ γf Coeficient parţial ( de securitate sau exploatare ) Coeficient parţial pentru acţiuni. care ţine seama de posibilitatea de abateri nefavorabile a valorilor acţiunii de la valorile reprezentative Coeficient parţial pentru acţiuni. care ţine seama de posibilitatea de abateri nefavorabile a valorilor acţiunii de la valorile reprezentative Coeficient parţial pentru acţiuni permanente. care ţine seama de incertitudinile modelului si de variaţiile dimensionale Coeficient parţial pentru acţiuni permanente.X Xd Xk Litere latine mici ad ak anom u w Litere greceşti mari Δa Caracteristică a materialului Valoare de calcul a caracteristicii materialului Valoare caracteristica a materialului Valori de calcul ale datelor geometrice Valori caracteristice ale datelor geometrice Valori nominală ale datelor geometrice Deplasarea orizontală a structurii sau a elementului structural Săgeata verticală a unui element structural Modificarea adusă de datele geometrice nominale pentru proiectarea particulară. care ţine seama de incertitudinile modelului si de variaţiile dimensionale Coeficient parţial pentru acţiunea permanenta j γF γg γG γG.j 4 .

care ţine seama de posibilitatea de abateri nefavorabile a valorilor acţiunii de la valorile reprezentative Coeficient parţial pentru acţiuni variabile.i γRd γSd η ε ψ0 ψ1 ψ2 5 . care ţine seama de incertitudinile modelului si de variaţiile dimensionale Coeficient parţial pentru acţiunea variabilă i Coeficient parţial asociat cu incertitudinea modelului de rezistenţă Coeficient parţial asociat cu incertitudinea acţiunii şi / sau modelul efectului acţiunii Coeficient de conversie Coeficient de reducere Coeficient pentru valoarea grupării a unei acţiuni variabile Coeficient pentru valoarea frecventă a unei acţiuni variabile Coeficient pentru valoarea cvasipermanentă a unei acţiuni variabile γP γq γQ γQ.γGj. care ţine seama de incertitudinile modelului si de variaţiile dimensionale Coeficient parţial pentru acţiuni de pretensionare (a se vedea EN 1992 pana la EN 1996 si EN 1998 pana la EN1999) Coeficient parţial pentru acţiuni variabile. sup / γGj. inf γl γm γM Coeficient parţial pentru acţiunea permanenta j la calcularea valorii de calcul superioare / inferioare Coeficient de importanţă (a se vedea EN 1998) Coeficient parţial pentru o caracteristică a materialului Coeficient parţial pentru o caracteristică a materialului.

acceleraţia spectrala data de acest spectru este egală cu acceleraţia de calcul pentru terenul de tip A multiplicată cu factorul de teren S. acceleraţia spectrală dată de acest spectru este egală cu acceleraţia de calcul pentru terenul de tip A multiplicată cu factorul de teren S. factorul de teren perioada de vibraţie a unui sistem liniar cu un singur grad de libertate durata parţii staţionare a mişcării seismice perioada de revenire de referinţă a mişcării seismice de referinţă pentru cerinţa de neprăbuşire Sve(T) SDe(T) Sd(T) S T Ts TNCR 6 . La T = 0.SIMBOLURI SUPLIMENTARE secţiunile 2 şi 3 ( Cerinţe de performanţă şi criterii de conformare ) ( Condiţii de teren şi acţiunea seismică ) Litere latine mari AEd AEk Ed NSPT PNCR Q Se(T) valoarea de calcul a acţiunii seismice ( = γl*AEk ) valoarea caracteristica a acţiunii seismice pentru perioada de revenire de referinţă valoarea de calcul a efectelor acţiunii numărul de lovituri pentru încercarea de penetrare standard probabilitatea de depăşire în 50 ani a acţiunii seismice de referinţă pentru cerinţa de neprăbuşire Acţiune variabilă spectrul de răspuns elastic al acceleraţiei orizontale a terenului. spectrul de răspuns elastic pentru acceleraţia verticală a terenului spectrul de răspuns elastic pentru deplasări spectrul de calcul (pentru analiza elastica). La T = 0. denumit si „spectru de răspuns elastic”.

utilizat atunci când se determină efectele acţiunii seismice de calcul SIMBOLURI SUPLIMENTARE secţiunea 4 ( Proiectarea clădirilor ) Litere latine mari EE EEdx .Litere latine mici agR ag avg cu dg g q vS. EEdy efectul acţiunii seismice valorile de calcul ale efectelor acţiunii datorate 7 .i ψE.i factorul de importanţă factorul de corecţie pentru amortizare coeficientul de amortizare vâscoasă (în procente) coeficientul de grupare pentru valoarea cvasi-permanentă a acţiunii variabile i coeficientul de grupare pentru o acţiune variabilă i .30 valoarea de vârf a acceleraţiei maxime de referinţă pentru terenul de tip A acceleraţia de calcul pentru terenul de tip A acceleraţia de calcul pe direcţie verticală rezistenţa la forfecare a terenului nedrenat deplasarea de calcul a terenului acceleraţia gravitaţională factorul de comportare valoarea medie a vitezei de propagare a undelor S pe 30 m în partea superioară a profilului solului pentru o deformaţie mai mică sau egală cu 10-5 Litere greceşti mici γi η ξ ψ2.

componentelor orizontale (x si y) ale acţiunii seismice EEdz Fi Fa Fb H Lmax . Lmin Rd Sa T1 Ta Wa Litere latine mici d dr ea h mi n qa deplasare valoarea de calcul a deplasării relative de nivel excentricitatea accidentală a masei unui nivel faţă de poziţia ei nominală înălţimea de nivel masa nivelului i numărul nivelurilor deasupra fundaţiei sau a cotei superioare a subsolului rigid factorul de comportare pentru un element nestructural (apendice) valoarea de calcul a efectelor acţiunii datorate componentei verticale a acţiunii seismice forţa seismică orizontală la nivelul i forţa seismică orizontală care acţionează asupra unui element nestructural (apendice) forţa tăietoare de bază înălţimea clădirii de la fundaţie sau de la cota superioară a subsolului rigid dimensiunile maximă şi minimă în plan ale clădirii măsurate pe direcţii ortogonale valoarea de calcul a rezistenţei coeficientul seismic pentru elemente nestructurale perioada fundamentală de vibraţie a unei clădiri perioada fundamentală de vibraţie a unui element nestructural (apendice) greutatea unui element nestructural (apendice) 8 .

qd si zi Litere greceşti mici α γa γd θ factorul de comportare pentru deplasare deplasarea masei mi a unei clădiri în forma modului fundamental de vibraţie înălţimea la care se află masa mi deasupra nivelului de aplicare a acţiunii seismice raportul dintre acceleraţia de calcul a terenului şi acceleraţia gravitaţiei factorul de importanţă pentru un element nestructural (apendice) factorul de suprarezistenţă pentru diafragme coeficientul de sensibilitate al deplasării relative de nivel SIMBOLURI SUPLIMENTARE Secţiunea 5 ( Reguli specifice pentru clădiri din beton ) Litere latine mari Ac Ash Asi Ast Asv Asv. care trec prin nod într-o direcţie aria totală a secţiunii normale orizontale a unui perete 9 .i Aw aria secţiunii elementului de beton aria totală a etrierilor orizontali închişi dintr-un nod grindăstâlp aria totală a barelor de oţel de pe fiecare direcţie diagonală a unei grinzi de cuplare aria unei ramuri a armăturii transversale aria totală a armăturii verticale de pe inima peretelui aria totală a barelor verticale din stâlp dintre barele din colţuri.

min 10 . în Secţiunea de capăt a unei grinzi forţa tăietoare minimă capabilă.max VEd. de calcul.i NEd T1 TC V’Ed Vdd VEd VEd.d MRb. în direcţia considerată diametrul sâmburelui confinat al stâlpului circular momentul pe cap de grindă sau stâlp pentru calculul forţei tăietoare capabile de calcul valoarea de calcul a momentului capabil în capătul i al grinzii valoarea de calcul a momentului capabil în capătul i al stâlpului forţa axială rezultată din analiza în situaţia de calcul seismic perioada fundamentală a clădirii pe direcţia orizontală considerată perioada de colţ la limita superioară a zonei cu acceleraţie constantă a spectrului elastic forţa tăietoare într-un perete. de calcul. în Secţiunea de capăt a unei grinzi ΣAsj ΣMRb ΣMRc Do Mi. în pereţii armaţi cu bare înclinate. pentru situaţia de calcul seismic rezistenţa de dorn a barelor verticale într-un perete forţa tăietoare de calcul într-un perete forţa tăietoare maximă capabilă. contra lunecării de forfecare suma ariilor barelor verticale din inima peretelui. sau a barelor adiţionale dispuse special în elementele de margine ale peretelui pentru rezistenţa la lunecare de forfecare suma valorilor momentelor capabile ale grinzii care intră în nod.ΣAsi suma ariilor tuturor barelor înclinate în ambele direcţii. rezultată din analiză. în direcţia considerată suma valorilor momentelor capabile ale stâlpului care intră în nod.i MRc.

a unui perete contribuţia barelor înclinate la rezistenţa contra lunecării de forfecare a unui perete valoarea de calcul a forţei tăietoare capabile pentru elementele fără armătura de forfecare. conform EN 1992-1-1:2004 valoarea de calcul a forţei tăietoare capabile. sau lăţimea inimii unei grinzi grosimea inimii unui perete înălţimea efectivă a secţiunii diametrul barei longitudinale diametrul unui etrier închis valoarea de calcul a rezistenţei la compresiune a betonului valoarea medie a rezistenţei la întindere a betonului valoarea de calcul a limitei de curgere a oţelului valoarea de calcul a limitei de curgere a armăturii bw bwo d dbL dbw fcd fctm fyd fyd.Vfd Vid VRd.s Litere latine mici b bc beff bi bo lăţimea tălpii inferioare a grinzii dimensiunea secţiunii transversale a stâlpului lăţimea efectivă a tălpii grinzii. într-un stâlp lăţimea sâmburelui confinat al unui stâlp sau al unui element de margine al unui perete (între axele ramurilor etrierilor închişi) grosimea părţilor confinate a secţiunii unui perete.c contribuţia frecării la rezistenţa contra lunecării de forfecare. contra lunecării VRd. la faţa stâlpului portant distanţa dintre barele consecutive antrenate de colţul unui etrier sau de o agrafă. la întindere.h 11 .

v fyld fywd h hc hf hjc hjw ho hs hw kD valoarea de calcul a limitei de curgere a armăturii verticale a inimii valoarea de calcul a limitei de curgere a armăturii longitudinale valoarea de calcul a limitei de curgere a armăturii transversale înălţimea secţiunii transversale înălţimea secţiunii transversale a stâlpului pe direcţia considerată înălţimea tălpii distanţa dintre rândurile extreme ale armăturii stâlpului la îmbinarea grindă-stâlp distanţa dintre marginea de sus a grinzii şi marginea de jos a armăturii înălţimea nucleului confinat într-un stâlp (faţă de axele ramurilor etrierului închis) înălţimea liberă a etajului înălţimea secţiunii normale a peretelui sau a grinzii factorul clasei de ductilitate utilizat în calcului înălţimii necesare a secţiunii stâlpului pentru încastrarea barelor din grindă în nod. egal cu 1 pentru clasa DCH şi cu 2/3 pentru clasa DCM factorul care reflectă prevalenţa modului de cedare în sistemele structurale cu pereţi lungimea liberă a unei grinzi sau a unui stâlp lungimea zonei critice distanţa dintre axele a doua seturi de bare înclinate. în secţiunea de la baza peretelui cu bare înclinate contra lunecării de forfecare kw lcl lcr li 12 .orizontale a inimii fyd.

lw n lungimea secţiunii transversale a peretelui numărul total de bare longitudinale. unghiul format între barele diagonale şi axa grinzii de cuplare raportul prevalent al formei peretelui din sistemul structural multiplicatorul forţei seismice orizontale de calcul la formarea primei articulaţii plastice în sistem multiplicatorul forţei seismice orizontale la formarea mecanismului de cedare globală coeficientul parţial pentru beton factorul de incertitudine a modelului pentru valoarea de calcul a rezistenţelor la estimarea efectelor acţiunilor de calcul asupra capacităţii.k εsy.d η 13 . luând în considerare diverse surse de suprarezistenţă coeficientul parţial pentru oţel deformaţia ultima a betonului neconfinat deformaţia ultima a betonului confinat valoarea caracteristica a deformaţiei ultime a armăturii de oţel valoarea de calcul a limitei de curgere a oţelului factorul de reducere a rezistenţei la compresiune a γs εcu2 εcu2.c εsu. antrenate lateral prin etrieri închişi sau prin agrafe pe perimetrul secţiunii stâlpului valoarea de bază a factorului de comportare distanţa dintre armăturile transversale înălţimea zonei comprimate braţul de pârghie intern qo s xu z Litere greceşti mici α αo α1 αu γc γRd factorul de eficienta a confinării.

normalizată cu Acfcd înălţimea normalizată a zonei comprimate indicele de armare la întindere indicele de armare la compresiune indicele de armare al barelor orizontale din inima unui perete indicele armării longitudinale totale indicele maxim admis al armaturii întinse în zonele critice ale grinzilor principale la seism indicele de armare al armăturii verticale din inima unui perete indicele de armare la forfecare valoarea medie a efortului unitar normal în beton indicele mecanic al armaturii verticale a inimii indicele volumetric mecanic al armăturii de confinare SIMBOLURI SUPLIMENTARE Secţiunea 6 ( Reguli specifice pentru clădiri din 14 .betonului datorită deformaţiilor de întindere pe direcţie transversală ζ μf μΦ μδ ν ξ ρ ρ’ ρh ρl ρmax ρv ρw σcm ωv ωwd raportul VEd.max între forţele tăietoare minimă şi maximă în secţiunea de capăt a grinzii coeficientul de frecare beton pe beton sub acţiuni ciclice factorul de ductilitate a curburii factorul de ductilitate a deplasării forţa axială în situaţia de calcul seismic.min / VEd.

luând în considerare interacţiunea cu momentul de încovoiere MEd şi forţa tăietoare VEd din acţiunea seismică rezistenţa îmbinării în conformitate cu EN 1993-1-1:2004 rezistenţa plastica a elementului disipativ conectat.VEd) deschiderea grinzii momentul de încovoiere de calcul rezultat din analiza pentru acţiunea seismică de proiectare valoarea de calcul a momentului plastic capabil la capătul A al unui element valoarea de calcul a momentului plastic capabil la capătul B al unui element forţa axială de calcul rezultată din analiza pentru situaţia seismică de proiectare forţa axială rezultată numai din acţiunea seismică forţa axială din acţiunile neseismice incluse în gruparea acţiunilor pentru situaţia seismică de calcul valoarea de calcul a limitei de curgere la întindere a întregii secţiuni a unui element conform EN 1993-1-1:2004 valoarea de calcul a rezistenţei la forţa axială a stâlpului sau a diagonalei conform EN 1993-1-1:2004.G VEd.Rd 15 . pe baza efortului unitar de calcul la curgere definit conform EN 1993-1-1:2004 forţa tăietoare de calcul rezultată din analiza pentru o situaţie de proiectare seismică forţa tăietoare din acţiunile neseismice inclusă în gruparea de acţiuni pentru o situaţie de proiectare seismică forţa tăietoare din aplicarea momentelor plastice rezistente la cele doua capete ale grinzii valoarea de calcul a forţei tăietoare rezistente a unui Rd Rfy VEd VEd.RdB NEd NEd.Rd NRd(MEd.RdA Mpl.G Npl.oţel ) Litere latine mari L MEd Mpl.M Vpl.E NEd.

element conform EN 1993-1-1:2004 Vwp. pentru analiza elementelor nedisipative ale cadrelor cu contravântuiri centrice sau excentrice din 6.4 si respectiv 6.7.B de la capătul unde se formează articulaţia plastică.3 lungimea legăturii seismice limita de curgere nominală a oţelului efortul unitar maxim admis al limitei de curgere a oţelului factorul de comportare grosimea inimii unei legaturi seismice grosimea tălpii unei legaturi seismice forţa tăietoare în inima panoului din efectele acţiunii seismice de calcul forţa tăietoare capabilă de calcul a inimii panoului conform EN-1-1:2004 Litere greceşti mici α raportul dintre cel mai mic moment de încovoiere de calcul MEd.Ed Vwp.E de calcul sub acţiunea seismică de calcul.Rd Litere latine mici e fy fy.8.max q tw tf Litere greceşti mari Ω factorul de multiplicare a forţei axiale NEd. ambele momente fiind luate în valoare absolută multiplicatorul acţiunii seismice orizontale de calcul la formarea primei articulaţii plastice în sistem multiplicatorul acţiunii seismice orizontale de calcul la formarea mecanismului plastic global factorul parţial pentru proprietatea materialului factorul de suprarezistenţă a materialului α1 αu γM γov 16 .A de la capătul unei legaturi seismice şi cel mai mare moment de încovoiere MEd.

Rd.γpb factorul de multiplicare a valorii de calcul Npl. fata de centroidul secţiunii compozite momentul de inerţie echivalent al secţiunii compozite momentul de inerţie al armaturii rigide a secţiunii compozite.c aria orizontală a plăcii modulul de elasticitate al oţelului valoarea medie a modulului de elasticitate al oţelului conform EN 1992-1-1:2004 momentul de inerţie al părţii de oţel a secţiunii compozite. pentru estimarea efectului acţiunii seismice neechilibrate.11 ) rotirea capabilă în zona articulaţiei plastice zvelteţea adimensională a unui element definită conform EN 1993-1-1:2004 γs δ θp λ SIMBOLURI SUPLIMENTARE Secţiunea 7 ( Reguli specifice pentru clădiri compozite oţel-beton ) Litere latine mari Apl Ea Ecm Ia Ic Ieq Is Mpl. asupra grinzii cu care este conectată contravântuirea factorul parţial pentru oţel săgeata grinzii la mijlocul deschiderii relativă la tangenta la axa grinzii ( a se vedea figura 6. luată ca margine inferioară şi calculată considerând componenta beton a secţiunii compozite şi numai componentele din oţel ale secţiunii considerate ductile 17 . fata de centroidul secţiunii compozite valoarea de calcul a momentului plastic capabil al stâlpului. faţă de centroidul secţiunii compozite momentul de inerţie al părţii de beton a secţiunii compozite.Rd de rezistenţă la întindere a contravântuirii V comprimate.

calculata luând în considerare componenta de beton a secţiunii şi toate componentele din oţel ale secţiunii.3a) sau lăţimea de rezemare a betonului (a se vedea figura 7) lăţimea parţială efectivă de fiecare parte a inimii de oţel lăţimea totală efectivă a inimii de beton lăţimea (dimensiunea minimă) miezului de beton confinat (între axele ramurilor etrierilor închişi) diametrul barelor longitudinale diametrul etrierilor închişi limita de curgere de calcul a oţelului limita de curgere de calcul a oţelului din talpă rezistenţa de calcul a armăturii inimii înălţimea inimii compozite înălţimea secţiunii stâlpului compozit factorul de eficienţă al formei nervurilor armăturii profilate factorul de calcul de reducere a rezistenţei la forfecare a conectorilor conform EN 1994-1-1:2004 înălţimea liberă a stâlpului 18 .Rd.Ed Vwp. inclusiv cele care nu sunt considerate ductile forţa tăietoare de calcul în inima panoului.Rd Litere latine mici b bb be beff bo dbL dbw fyd fydf fydw hb hc kr kt lcl lăţimea tălpii lăţimea grinzii compozite (a se vedea figura 7.b marginea superioară a momentului plastic capabil al grinzii.MU. calculată pe baza rezistenţei plastice a zonelor disipative adiacente din grinzi sau îmbinări forţa tăietoare capabilă de calcul a inimii compozite betonoţel a panoului conform EN 1994-1-1:2004 Vwp.

1.2 din EN 1994-1-1:2004 SIMBOLURI SUPLIMENTARE Secţiunea 8 ( Reguli specifice pentru clădiri de lemn ) Eo b d h kmod modulul de elasticitate al lemnului sub încărcări instantanee lăţimea secţiunii de lemn diametrul organului de fixare înălţimea grinzii de lemn factorul de modificare a rezistenţei lemnului pentru încărcări instantanee conform EN 1995-1-1:2004 19 .lcr n q r tf Litere greceşti mici γc γM γov γs εa εcu2 η lungimea regiunii critice coeficientul de echivalenţă oţel/beton pentru acţiuni de scurtă durată factor de comportare factorul de reducere a rigidităţii betonului pentru calculul rigidităţii stâlpilor compoziţi grosimea tălpii factorul parţial pentru beton factorul parţial pentru proprietatea materialului factorul de suprarezistenţă al materialului factorul parţial pentru oţel deformaţia totală a oţelului la starea limită ultimă deformaţia ultimă la compresiune a betonului neconfinat gradul minim al legăturii. definit conform 6.6.

q γM factorul de comportare factorul parţial pentru proprietăţile materialului SIMBOLURI SUPLIMENTARE Secţiunea 9 ( Reguli specifice pentru clădiri de zidărie ) Litere latine mari Amin aria transversală totală a pereţilor de zidărie necesară pe fiecare direcţie orizontală la aplicarea regulilor pentru „clădirile din zidărie simplă” Litere latine mici ag. conform prevederilor Eurocode 8 rezistenţa la compresiune a zidăriei. normal pe faţa rostului rezistenţa la compresiune a zidăriei în planul peretelui paralel cu faţa rostului rezistenţa minimă a mortarului înălţimea liberă mai mare a golului adiacent peretelui înălţimea efectivă a peretelui lungimea peretelui număr de niveluri deasupra terenului suma minimă a ariei secţiunii orizontale transversale a pereţilor structurali pe fiecare direcţie procentajul ariei totale a planşeelor deasupra nivelului factorul de comportare grosimea efectivă a peretelui fb.min fbh.min fm.min pmax q tef 20 .min h hef l n pA.urm valoarea superioară de calcul a acceleraţiei terenului pe amplasament pentru folosirea zidăriei nearmate.

considerând suprastructura ca un corp rigid masa suprastructurii Kv Kxi Kyi Teff Tf Tv M 21 . considerând suprastructura ca un corp rigid perioada fundamentală a suprastructurii considerată fixă la bază perioada fundamentală a suprastructurii pe direcţie verticală.Litere greceşti mari ΔA. ddc rigiditatea totală a sistemului de izolare pe direcţia verticală rigiditatea efectivă a unităţii i pe direcţia x rigiditatea efectivă a unităţii i pe direcţia y perioada fundamentală efectivă a suprastructurii. în plan SIMBOLURI SUPLIMENTARE Secţiunea 10 ( Izolarea bazei ) Litere latine mari Keff rigiditatea efectivă a sistemului de izolare pe direcţia orizontală considerată principală la o deplasare egală cu cea de calcul.max diferenţa maximă a ariei secţiunii transversale orizontale a pereţilor structurali între nivelele adiacente.max Litere greceşti mici γm γs λmin factorul parţial pentru proprietăţile zidăriei factorul parţial pentru armătura din oţel raportul dintre dimensiunea mică şi cea mare a clădirii. la „clădirile cu zidărie simplă” Δm. la „clădirile cu zidărie simplă” diferenţa maximă a maselor între nivelele adiacente. corespunzătoare translaţiei orizontale.

unităţi de masă . kN/m2 kg/m3 .unităţi de greutate .y fj ry (xi.momente ( de încovoiere.forte si încărcări . kN/m2 ( = kPa) kNm 22 .Ms Litere latine mici ddc ddb etot.masa . t kN/m3 N/mm2( = MN/m2 sau MPa).yi) magnitudinea deplasarea de calcul a centrului rigidităţii efective pe direcţia orizontală deplasarea totală de calcul a unei unităţi izolatoare excentricitatea totală pe direcţia y forţele orizontale la fiecare nivel j raza de torsiune a sistemului de izolare coordonatele unităţii izolatoare i relative la centrul de rigiditate efectivă Litere greceşti mici δi ξeff factor de amplificare amortizarea efectivă UNITĂŢI DE MĂSURĂ – în sistemul internaţional Unităţile de măsură în sistemul internaţional trebuie utilizate în conformitate cu ISO 1000 Următoarele unităţi se recomandă pentru calcule : . ) kN. t/m3 kg.eforturi unitare şi rezistenţe . etc. kN/m.

81 m/s2 ) 23 .acceleraţie m/s2 . g ( = 9..