You are on page 1of 4

Proiect didactic cl.

VIII-a
Data: 21.03.2013 Şcoala: Gimnaziul Gheorghe Rîșcanu Clasa: a VIII-a Obiectul: Informatica Profesorul: Țurcan Silvia Subiectul: Algoritmi repetitivi. Ciclu cu contor. Tipul lecţiei: 1. LECŢIA DE COMUNICARE DE NOI CUNOŞTINŢE ETAPE: a) actualizarea cunoştinţelor anterioare: prin ascultare frontală, printr-o scurtă lucrare de control, prin ascultarea la tablă a 1-2 elevi, printr-o sumară reamintire făcută de către profesor; b) studierea noului material: prin expunerea de către profesor – cu apel la elevi sau nu –, prin folosirea manualului, prin problematizare; c) fixarea – sublinierea datelor esenţiale ale lecţiei; d) repetarea de către elevi; e) aplicaţii; f) tema pentru acasă. c) ... f) se realizează prin: conţinut (ce probleme se lucrează, ce aplicaţii se dau la temă) sau formă (lucrul la tablă, în caiete, individual sau pe grupe). Durata: 45 min.

Subcompetenț e:

- definirea formatului general şi utilizarea instrucţiunilor de ciclu; - precizarea numărului de execuţii al instrucţiunilor din corpul ciclului; - elaborarea algoritmilor utilizand instrucţiunile de ciclu;
Obiectivul-cadru: Cunoaşterea şi utilizarea algoritmi repetitivi, instrucţiuni ciclu cu contor . Obiective de referinţă: - Să definească formatul general şi să utilizeze instrucţiunile de ciclu; - Să precizeze numărul de execuţii al instrucţiunilor din corpul ciclului. Metode şi procedee didactice: - Expunerea; - Conversaţia euristică;

Activitatea elevilor Elevul de serviciu prezintă lista absenţelor şi pregăteşte cele necesare pentru activitate.20 min. Mijloace de învăţare: . Elevii răspund la întrebări folosind aplicaţia Cangurul. Le propun să deschidă fereastra de aplicaţie Cangurul. Anunţarea noilor cunoştinţe prin realizarea obiectivelor 4. Rezolvarea de probleme.6 min. . . Verificarea Pentru verificarea cunoştinţelor. enunţarea cunoştinţelor dobîndite subiectului lecţiei se propun următoarele întrebări: la lecţia anterioară şi a) Cînd apare necesitatea utilizării reactualizarea celor subalgoritmilor? Daţi exemple.2 min. Lansează aplicaţia Cangurul din Start. Etapele lecţiei: 1.15 min.Calculatoare PC. necesare comunicării b) Care este diferenţa dintre un algoritm şi un . Notarea şi concluzii finale Etapele lecţiei 1. Demonstrarea pe calculator. metode Activitatea profesorului Salut elevii şi le urez succes. . Momentul organizatoric 2.2 min. . Tehnica de evaluare: orală cu utilizarea calculatorului.- Exerciţiul didactic. Verificarea cunoştinţelor dobîndite la lecţia anterioară 3. Forma de lucru.Manual. Exerciţiul didactic Problematizarea 2.Aplicaţia Cangurul.Probleme scrise la calculator. Momentul organizatoric . Lucrare de laborator cu aplicaţii Cangurul. . Problematizarea. . . 5.

Fac cunoştinţe cu obiectivele de referinţă. şi fac analiza schemelor logice. prin prezentarea simbolurilor grafice. Pentru exemplificare pe ecran la calculator se prezintă schema logică a procedurii Pătrat şi schema logică a programului Opt_pătrate cu care elevii fac cunoştinţă. Prezentarea să demonstrează la calculator . Obiectivele se prezintă la calculatoare: . Lucrare de laborator cu aplicaţia Cangurul. Observaţia reciprocă Conversaţia euristică 3. Elevii fac cunoştinţă cu instrucţiunea Expunerea Demonstrarea pe calculator • Algoritm liniar Expunerea Demonstrarea pe calculator • Algoritm repetitiv Expunerea Demonstrarea pe calculator Expunerea • Ciclu cu contor .Să precizeze numărul de execuţii al instrucţiunilor din corpul ciclului. Notează în caiete tema lecţiei: „Algoritmi repetitivi. Ajutat de elevi enunţă obiectivele lecţiei. Anunţarea noilor cunoştinţe prin realizarea obiectivelor 4. Elevii fac cunoştinţă cu algoritmul repetitiv. obiective de referinţă.Să definească formatul general şi să utilizeze instrucţiunile de ciclu. Ciclul cu contor”. Analizează obiectivele lecţiei. Dau definiţia algoritmului liniar.temei noi subalgoritm? c) Care este formatul procedurilor scrise în limbajul executantului Cangurul? Cum se apelează aceste proceduri? Le propun elevilor să deschidă aplicaţia Radmin şi să citească din prezentare subiectul lecţiei. . analizează schema logică a algoritmului repetitiv. Rog un elev să citească de pe ecran utilizînd prezentarea termeni-cheie: • Schemă logică Elevii fac cunoştinţă cu descrierea algoritmului cu ajutorul schemelor logice.

calculator • Instrucţiune simplă Elevii î-şi aduc aminte care instrucţiuni ei cunosc a executantului Cangurul (PAS. Verificăm ce obiective am reuşit să realizăm şi ce nu. Notez elevii. SALT.11(a. ţinînd cont de activitatea lor în timpul lecţiei. Rezultatele problemelor sînt salvate în mapa corespunzătoare .8\ gr. 99 5. 99. Notarea şi concluzii finale Le propun elevilor să scrie tema pentru acasă. cu formatul ei şi simboluri grafice Demonstrarea pe utilizate în schemele logice. (de exemplu: c:\elevi\ cl. 99. Apreciez activitatea clasei în întregime. Dau definiţia de instrucţiune simplă. pag. Dau exemple.3. . 1. Elevii fac cunoştinţă cu definiţia de instrucţiune compusă. Expunerea Demonstrarea pe calculator Expunerea Demonstrarea pe calculator Exerciţiul didactic Rezolvarea de probleme • Instrucţiune compusă Le propun elevilor să rezolve ex.5. pag. Elevii îndeplinesc sarcinile ex.Repetă . De rezolvat: ex. c). ROTIRE. pag. 95-99. Elevii notează în agende: De învăţat p. 3-7.1\ ex11apag99).11(a. apel de procedură) . pag. c).