‫‪Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7444474 Fax.

972-97442444‬‬

‫סיכום מפגש – שולחן עגול בנושא‪:‬‬
‫רכש וניהול כוח אדם בארגונים‬

‫מנחי המפגש‪ :‬גלית פיין ופיני כהן‬

‫‪1‬‬

‫‪Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7444474 Fax. 972-97442444‬‬

‫תוכן‬
‫מבוא ‪3 ..............................................................................................................................‬‬
‫סקטור פרטי‪3 ................................................................................................................... :‬‬
‫דוגמאות של ארגונים מהמגזר הפיננסי ‪3 .............................................................................‬‬
‫דוגמאות של ארגונים מהמגזר הטלקום ‪3 .............................................................................‬‬
‫דוגמאות של ארגונים מ‪ Hi-Tech-‬ותעשייה ‪4 .......................................................................‬‬
‫סקטור ציבורי‪4 ..................................................................................................................:‬‬
‫קביעת השכר‪ ,‬תעריפים‪ ,‬ותנאים נוספים של עובדים חיצוניים ‪5 ...................................................‬‬
‫נספח‪ :‬מידע שהתקבל מספקים ויועצים על מגמות בתחום של רכש וניהול של כ"א‪6 ...................... :‬‬
‫‪6..............................................................................................................................Gilon‬‬
‫‪6........................................................................................................................... Taldor‬‬
‫‪7........................................................................................................................... Matrix‬‬
‫אמן מחשבים ‪7...................................................................................................................‬‬
‫מלם‪-‬תים ‪7........................................................................................................................‬‬
‫‪7............................................................................................................................ One1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7444474 Fax. 972-97442444‬‬

‫מבוא‬
‫במפגש נכחו ארגוני משתמשים מתעשיות שונות‪ .‬נציגי הארגונים היו‪ :‬מנהלי מערכות מידע‪ ,‬מנהלי‬
‫כספים‪ ,‬מנהלי משאבי אנוש‪ ,‬מנהלי רכש ועוד‪ .‬מטרת הדיון הייתה להעלות נושאים‪ ,‬אשר רוב ארגוני‬
‫ה‪ IT-‬מתמודדים עמם כיום במסגרת הרכש והניהול של כ"א חיצוני‪ ,‬כגון‪ :‬יחס בין עובדי ה‪ IT-‬הקבועים‬
‫לבין החיצוניים‪ ,‬עדכוני שכר‪ ,‬ומגמות בתחום; לחלוק את הניסיון הקיים בתחום זה; וללמוד מ‪best -‬‬
‫‪ practices‬של ארגונים אחרים‪.‬‬
‫מהמפגש עלה שהיחס בין עובדי ה‪ IT-‬הקבועים לבין אלה החיצוניים משתנה מאוד בין ארגון לארגון‬
‫ובין תעשיה לתעשייה‪.‬‬

‫סקטור פרטי‪:‬‬
‫דוגמאות של ארגונים מהמגזר הפיננסי‬
‫•‬

‫ארגון שבו רוב עובדי ה‪ IT-‬הנם עובדים קובעים של החברה‪ ,‬ציין שהוא מחזיק גם עובדי‬
‫קבלן לטווח ארוך עם ותק עד ל‪ 15-‬שנים בארגון‪ .‬הארגון לא מעוניין להחליף את עובדי‬
‫הקבלן אלה אבל גם לא יכול להפוך אותם לעובדים קבועים מסיבות שונות‪ .‬הארגון מעדיף‬
‫לעבוד עם עובדים קבועים ולכן כאשר נדרש עובד לטווח ארוך‪ ,‬הוא יגויס כעובד חברה קבוע‪.‬‬
‫חלק קטן יותר מעובדי הקבלן מגויסים לפרויקטים ייעודיים לפרק זמן מוגדר מראש )מכמה‬
‫חודשים ועד לשנתיים(‪ .‬גיוס עובדים חיצוניים לטווח קצר נועד למנוע גידול של מצבת‬
‫העובדים בחברה‪.‬‬

‫•‬

‫ארגון שבו מרבית העובדים – עובדים קבועים עם שכר חודשי גלובלי‪ .‬עובדי החברה עובדים‬
‫או לפי הסכם הקיבוצי )‪ (30%‬או לפי חוזה אישי )‪ .(10%‬קבוצת עובדים נוספים )‪(60%‬‬
‫מגויסת דרך בתי תוכנה בתעריף שנתי קבוע‪ .‬על מנת לגרום תחושת שייכות לעובדים אלה‬
‫ולמנוע התלוננויות‪ ,‬הארגון החל להעביר אותם לחוזים אישיים בשנה האחרונה‪ .‬ארגונים‬
‫גדולים אשר עובדים עם ‪ 70‬בתי תוכנה חותמים מראש על הסכמים לפיהם זכותם לקלוט את‬
‫עובדי הקבלן בתוך הארגון לאחר שנה‪ ,‬ועל מנת להגן על הספקים אינם יכולים לקלוט יותר‬
‫מ‪ 30%-‬מהעובדים החיצוניים בשנה‪ .‬חשוב לציין שקבלנים המתמחים במקצועות נישה‬
‫מסוימות לא תמיד מסכימים לקליטת העובדים שלהן לארגוני הלקוחות‪.‬‬

‫דוגמאות של ארגונים מהמגזר הטלקום‬
‫•‬

‫כוח אדם מחולק לעובדי חברה קבועים‪ ,‬מספר מינורי של יועצים חיצוניים‪ ,‬פרוייקטנטים‬
‫ועובדי ‪ .outsourcing‬פרוייקטנטים ועובדי ‪ outsourcing‬ביחד מהווים כ‪ 20%-‬מסך עובדי‬
‫ה‪ .IT‬יועצים חיצוניים הנם מומחים המגויסים לטובת פרויקטים ספציפיים‪ ,‬אשר אינם מזדהים‬
‫חברת הלקוח‪ .‬פרוייקטנטים ‪ -‬עובדי קבלן קבועים לטווח ארוך‪ .‬בשנה האחרונה קיימת‬
‫מגמה של קליטת העובדים אלה לתוך הבית‪ ,‬כדי שלא ירגישו יותר עובדים מסוג ב'‪ .‬חשוב‬
‫לציין‪ ,‬שגם אם המהלך ה‪ insourcing-‬נעשה מתוך תפיסה ניהולית בלבד‪ ,‬ארגון נהנה‬
‫בעקבותיו גם מחסכון בעלויות‪ .‬עובדי ‪ – outsourcing‬עובדים היושבים אצל הלקוח או אצל‬
‫הספק ומגויסים לצורך פרויקט מסוים לטווח קצר‪ .‬לעיתים קרובות‪ ,‬כאשר פרויקט נגמר‬
‫עובדים אלה נשארים בצורך פרויקט נוסף‪.‬‬

‫•‬

‫דוגמה נוספת ליחס העובדים‪ 20% :‬של עובדים חיצוניים מסך חטיבת מערכות מידע‪,‬‬
‫מחציתם עובדים לפי ‪ fix price‬מחציתם לפי שעות‪ .‬גם אם המגמה היא לקלוט אנשים פנימה‬
‫לעיתים לא מצליחים למצוא עובדים במקצועות מבוקשים ואז נאלצים לפנות לבתי תוכנה‪.‬‬
‫קיימים גם "חצי עובדי קבלן" – מיקור חוץ כאשר חברה משלמת לספק לפי ‪ SLA‬אבל‬
‫דורשת כמות אנשים מסוימת לביצוע הפעולה‪ .‬הגבילו את מספר הספקים ל‪ 20-‬בתי תוכנה‬
‫ומעבירים תהליך גיוס זהה לעובדים פנימיים וחיצוניים‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7444474 Fax. 972-97442444‬‬

‫דוגמאות של ארגונים מ‪ Hi-Tech-‬ותעשייה‬
‫•‬

‫ארגון נוסף ציין את מגמת ה‪ insourcing -‬לעובדים חיצוניים‪ .‬בכל חוזה של עובדי קבלן קיים‬
‫סעיף אשר מאפשר לחברה לגייס את העובד אחרי ‪ 6‬חודשים לפי הצורך‪ .‬מעט מאוד עובדי‬
‫קבלן עובדים בחברה מעל שנה‪ .‬בסקטור זה מקובל לעבוד גם עם פרילנסרים‪ ,‬לפי מודל זה‬
‫יש לחברה קשר ישיר עם העובד‪ ,‬כל התנאים מוסכמים עם העובד עצמו וניתן להפסיק‬
‫להעסיקו בכל רגע נתון‪.‬‬
‫כל משא ומתן עם הקבלנים מתנהל ברמה של עובד ספציפי‪ .‬בסיס השכר של עובדי קבלן הנו‬
‫שכר של עובדים קבועים בחברה‪ .‬תעריפים של חברות בינ"ל עדיין תעריפים דולאריים‪ ,‬אשר‬
‫נקבעים כתעריף ממוצע לשעה לכל השנה )כולל חגים ושבתות(‪ .‬חשוב לציין‪ ,‬שגם אם‬
‫התעריפים הדולריים לא השתנו בהרבה מאז הנפילה של הדולר למרות שהירידה הורגשה‬
‫במשכורת העובד שנקבעה לפי דולרים )לא היה שינוי גם כאשר הדולר הגיע ל‪ ,(4.9-‬לא‬
‫רואים עדיין את עזיבת העובדים‪ ,‬למרות שמתחילים להרגיש את הלחץ‪ .‬עובדי קבלן מדווחים‬
‫את שעות למערכת השעות של החברה‪ .‬גיוס עובדים חיצוניים נעשה על ידי מחלקת הגיוס‬
‫של הארגון‪.‬‬
‫קיים גם גיוס קבלנים דרך ‪ ,Purchase Order‬לעיתים קל יותר להשיג בדרך זו את‬
‫התקציבים והתקנים‪ .‬עובדים גם עם ‪ nearshore‬של קבלנים ישראליים‪ .‬כאשר מבצעים‬
‫פרויקטים אצל הלקוחות באירופה רואים תעריפים מאוד יקרים לעובדי הקבלן )‪ £ 500‬ב‪-‬‬
‫‪ € 300-500 ,UK‬במדינות אירופאיות אחרות ביום(‪ .‬יום יעוץ יכול להגיע ל‪ $1000-‬ליום‪,‬‬
‫ולכן במקרים אלה חייבים לבדוק את כיסוי התקציבי בכל מקרה בנפרד‪.‬‬

‫•‬

‫לקוח נוסף מתאר את היחס בין עובדים הקבועים של החברה לבין עובדי הקבלן כחצי‪-‬חצי‪.‬‬
‫רוב עובדי הקבלן עובדים בחברה כבר שנים‪ ,‬רובם עובדים לפי שעות‪ ,‬רק ‪ 20%‬מעובדי‬
‫קבלן עובדי לפי ‪ .fix price‬קיימת קבוצה של כ"א פרויקטאלי לטווח קצר )‪ .(25%‬השנה‬
‫נעשה מעבר מתשלום דולרי לתשלום בשקלים‪.‬‬

‫סקטור ציבורי‪:‬‬
‫•‬

‫מספר ארגונים מסקטור ציבורי ציינו שקיימת להם מצבת התקנים קשוחה לעובדים הקבועים‪.‬‬
‫לנוסף לעובדים הקבועים יש בארגונים אלה עובדים ארעיים‪ ,‬שאמורים לעזוב את הארגון תוך‬
‫‪ 5‬שנים‪ ,‬יועצים שנמצאים בארגון עד ‪ 50‬שעות בחודש לפי תחומים נדרשים‪ ,‬ועובדים עם‬
‫חוזה אישי‪ .‬בנוסף‪ ,‬ארגון מגייס כוח אדם פרויקטאלי למשימות ספציפיות )שיפור או הטמעה‬
‫של מערכת( לזמן מוגדר‪ .‬משתתפים ציינו שהנם מעדיפים לשתף פעולה עם מספר מוגבל‬
‫של ספקים על מנת לקבל יתרון לגודל )מיקרוסופט‪ IBM, SPL ,‬וכד'(‪.‬‬

‫•‬

‫ארגונים בסקטור ציבורי ציינו שלפני מספר שנים נעשה מכרז של בתי תוכנה עם מחיר‬
‫מקסימאלי לעובד‪ .‬בזמנו הם התגאו במחירים הנמוכים שהצליחו להשיג )כ‪ 15%-‬פחות‬
‫מהשוק( אבל היום לאחר מספר שנים שהשכר לא עודכן הם מתחילים לסבול מעזיבת‬
‫העובדים ומרגישים לחץ כבד להעלאת תעריפים‪ .‬חברות כ"א מוכנות להמשיך לעבוד‬
‫במחירים נמוכים בסקטור זה כי כך הן זוכות בפרויקטים חדשים‪ .‬בעיה נוספת של מכרז כ"א‬
‫הנו זמן גיוס ממשוך של חודשיים לעובד חדש בשל תהליך ביורוקראטי‪ .‬לגיוס עובד מעל‬
‫לחצי שנה חייבים להיעשות דרך המכרז‪ .‬שכר משולם בשקלים וצמוד למדד‪ .‬עובדי קבלן‬
‫מהווים ‪ 9%‬מסה"כ עובדי ‪ .IT‬הסכמי כ"א הנם שקליים‪.‬‬

‫•‬

‫‪3‬‬

‫ארגון נוסף תיאר מצב בו ‪ /4‬מעובדי הארגון הנם עובדי קבלן‪,‬חלקם עובדים חיצוניים‬
‫)גולגלות( וחלקם עובדי מיקור חוץ‪ .‬גם כאן קיימת בעיה קשה של תקנים‪ ,‬ובסופו של דבר‬
‫ארגון מלכ"ר משלם ‪ 15%‬יותר לעובדים חיצוניים מאשר לעובדים קבועים‪ .‬גם ארגון זה יצא‬
‫למכרז של בתי התוכנה בו זכו ‪ 52‬חברות‪ ,‬אשר מתחרים על משרות לפי תעריף חודשי‬
‫)לפחות ‪ 9‬שעות ביום חול‪ 5 ,‬שעות בחול המועד(‪ .‬קיים תעריף מינימאלי של ‪ 70%‬שספק‬
‫חייב צריך לשלם לעובד‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7444474 Fax. 972-97442444‬‬

‫קביעת השכר‪ ,‬תעריפים‪ ,‬ותנאים נוספים של עובדים חיצוניים‬
‫•‬

‫לשכר של עובד חיצוני ללא רכב יש להוסיף מקדם של ‪ ,1.7‬זאת אומרת שעל כל עובד‬
‫שמקבל משכורת של ‪ ₪ 10.000‬משלמת החברה ‪ .₪ 17,000‬דרך נוספת לחישוב‪ :‬מקדם‬
‫של ‪ 45%) 1.45‬תוספת לתנאים סוציאליים כגון‪ :‬ביטוח מנהלים‪ ,‬קרן השתלמות‪ ,‬בריאות‬
‫ופיטורין‪ ,‬תוספת של ‪ 35%‬ללא כספי הפיטורין לעובדים לטווח קצר פחות משנה( לעובד ללא‬
‫רכב‪ 1.6 ,‬לעובד עם רכב ואז יש להוסיף ‪ 20%‬רווח‪ .‬לגבי התנאים הנוספים כגון ארוחות‪ ,‬ימי‬
‫כיף‪ ,‬חניה וכ"ד חברות שונות מתנהגות שונה‪ .‬ישנם ארגונים בהם עובדים חיצוניים יכולים‬
‫לקבל ארוחות בעזרת כרטיס עובד בחדר אוכל ואז מאפשרים לבתי תוכנה להחליט אם הם‬
‫רוצים להשתתף בתשלום‪.‬‬

‫•‬

‫כחלק מהסכם ניתן לדרוש עד ‪ ₪ 750‬בשנה )כחצי יום עבודה( לפעילויות חברתיות ויום‬
‫גיבוש אחד בשנה )לא תמיד מנצלים את כל הסכום(‪ .‬לגבי ימי הכיף משתדלים להתייחס‬
‫לעובדי הקבלנים בדומה לעובדי החברה ואם לעובד החברה יום כיף נחשב ליום עבודה כך‬
‫יהיה גם לגבי עובד חיצוני‪ .‬חשוב לציין שחוק זה לא תופס בכל החברות ויש כאלה שיחייבו‬
‫את העובד החיצוני ביום חופש על יום כיף‪.‬‬

‫•‬

‫דוגמאות להגנת הלקוח מפני תנודות המחירים‪ :‬טווח המרה לדולר נקבע מ‪ 4.2-‬ועד ל‪,4.4-‬‬
‫או ‪ 85%‬מהמדד אשר מתעדכן פעמיים בשנה‪.‬‬

‫•‬

‫ארגונים רואים את סקרי השכר השנתיים כבסיס טוב לעדכוני השכר הפנימיים‪.‬‬
‫דוגמה לטווחי מחירים ממוצעים‪ $27 :‬עד ‪ $35‬לשעה‪ .‬אין עדכוני שכר במהלך שנת העבודה‪,‬‬
‫בסוף השנה בודקים את שביעות רצונם של מנהלים מקצועיים ויכולים להעלות את השכר ב‪-‬‬
‫‪ .5-10%‬העלאה איננה נעשית אחת לשנה ולא שייכת למקצועות מסוימים אלא נבדקת‬
‫בקפדנות מול כל עובד קבלן באופן אישי‪ .‬בדרך כלל ארגונים מחכים לפניית הספקים או‬
‫העובדים עצמם לעדכוני שכר‪.‬‬

‫•‬

‫ארגונים מעדיפים לעבוד לפי ‪ fix price‬ולא להתעסק בשעות נוספות‪ ,‬מחלות ומילואים‪.‬‬

‫•‬

‫ארגונים שואפים להגיע למצב של שקיפות עם הספקים כדי למנוע מצב בעייתי בו עובד‬
‫חיצוני עלול להשתכר יותר מהמנהל המקצועי שלו בחברה‬

‫•‬

‫רוב הארגונים התלוננו על מצב פרדוקסאלי לפיו מקבלים לעיתים קורות חיים של עובד אחד‬
‫מ‪ 15-‬חברות שונות בו זמנית‪ .‬ארגונים מנסים למנוע את המצב ומאפשרים למועמדים לגשת‬
‫למשרה ספציפית דרך חברת ספק אחת‪ ,‬אך זה לא תמיד עובד‪.‬‬

‫•‬

‫לחברות כ"א אדם כגון ‪ Manpower‬אין יתרון של חברות כ"א המתמחות ב‪ ,IT-‬אשר‬
‫מצליחות יותר לאתר מועמדים מתאימים‪ .‬יתרון נוסף של ספקי כ"א של ‪ IT‬הנו שימור‬
‫העובדים‪ .‬עובדים מקבלים הדרכות‪ ,‬תמיכה מקצועית‪ ,‬ימי כיף‪ ,‬וכ"ד‪ .‬אם חברת הלקוח‬
‫מרגישה שעובד חייב לעבור הכשרה מקצועית‪ ,‬הכשרה תיעשה על חשבון הספק )עד ‪10‬‬
‫ימים(‪ .‬ספק ישלם על הזמן ולעיתים גם הקרוס הפנימי שעובד חיצוני עובר בחברה‪ .‬יתרון‬
‫נוסף – ספק מסוגל להעלות שכר לעובד טוב כדי לשמור אותו גם כאשר חברת הלקוח איננה‬
‫יכולה להעלות תעריפים‪.‬‬

‫•‬

‫יש יתרונות רבים לעובדים לעבוד אצל הספק כ"א‪ .‬ניידות גבוהה )קל לעבור לעבוד בקרבת‬
‫הבית אם עוברים דירה‪ ,‬להחליף משרה לאחר חופשת לידה ועוד(‪ ,‬השתלמויות‪ ,‬ועם זאת‬
‫רואים לא מעט את רצון העובדים החיצוניים להשתייך לארגון הלקוח בו הם עובדים כרגע‪.‬‬

‫•‬

‫חברות נישה מקצועיות המתמחות בתחומים מבוקשים כגון‪BI, BO, :‬‬
‫‪ ,Oracle Applications, SQL‬אבטחת מידע‪ ,‬מספקות ללקוחות כ"א מקצועי שלא‬
‫ניתן לגייס לקלות‪ .‬ספקים המומלצים‪Gilon, Consist, Bynet, Opisoft :‬‬

‫•‬

‫עליית המחירים העיקרית השנה הייתה בתחומי ‪,Basis , Oracle Apps ,.Net ,BI‬‬
‫‪5‬‬

‫‪Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7444474 Fax. 972-97442444‬‬

‫)‪Unix (60$), SAP (75$‬‬

‫נספח‪ :‬מידע שהתקבל מספקים ויועצים על מגמות בתחום של רכש וניהול של כ"א‪:‬‬
‫‪Gilon‬‬
‫רווחיות בתי התוכנה‪/‬חברות הכ"א נשחקה בשנים האחרונות בין עלויות השכר ודרישות הלקוחות‪ ,‬כך‬
‫שהחברות הופכות לאגרסיביות יותר בדיוני התעריף בשנה האחרונה כמו גם בדיוני השכר תוך‬
‫לקיחת ה"סיכון" של הפסד המשרה או העובד‪ .‬לכן‪ ,‬מרבית החברות היציבות והמתמחות )להבדיל‬
‫מהחדשות( עוברות למדיניות מוטת רווח ממדיניות נתח שוק שאפיינה את השנים הקודמות‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬ארגונים המשכילים לבנות בשיתוף עם בית תוכנה מתמחה מנגנון של פרויקט המנוהל‬
‫במשותף הכולל מחויבות בית התוכנה להעשרה של ידע‪ ,‬מומחים‪ ,‬יצירת ‪ ,roadmap‬הקטנת תלות‬
‫בעובדים זוכים ליהנות משני העולמות ‪ :‬מצד אחד גמישות והמצאות בחזית הטכנולוגיה בשל‬
‫מעורבות בתי התוכנה‪ ,‬ומצד שני שמירה על הוצאות ומחויבות הספק‪/‬עובד‪.‬‬
‫לגילון‪ ,‬פרויקטים רבים המנוהלים בשיטה של תקציב שנתי קבוע הכולל הגדרת משימות פיתוח‬
‫מרכזיות כולל תחזוקה והטמעה‪ .‬במסגרת זו‪ ,‬פועל צוות קבוע ומומחים נוספים התומכים בנוסף‬
‫למנהלים ויועצים המספקים ערך מוסף‪ .‬לכל הצדדים כדאיות בשיטה זו בשל היכולת ליצור באלאנס‬
‫בין עובדים רווחיים יותר ופחות‪ ,‬בין רווחיות טווח קצר וארוך‪ ,‬המשכיות‪ ,‬יצירת ערך מוסף‪ ,‬גמישות‬
‫ועוד‪.‬‬
‫‪Taldor‬‬
‫מניסיוננו‪ ,‬המתכון לשביעות רצון הארגון )והספק( מבוסס על נוסחא מנצחת הכוללת מספר מאפיינים‪:‬‬
‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫ארגון המגדיר "רשימת ספקים מצומצמת" ומצליח לקבל בכך מחויבות הספק לשירות‪,‬‬
‫היכרות "אינטימית" ויחס אישי‪ .‬נוסחא כזו מייעלת את העבודה‪ ,‬מונעת כפילויות מיותרות‪,‬‬
‫ולא פוגעת בארגון‪ ,‬שהרי כל עשרות הספקים בשוק ניזונים בסופו של דבר מאותם מקורות‬
‫גיוס‪.‬‬
‫מיסוד כללי עבודה שוטפים המבוססים על עקרון "המשולש המנצח" בו מתקיים קשר הדוק‬
‫על בסיס אמון מלא בין ארגון‪-‬ספק‪-‬עובד‪ .‬הספק מתחייב לארגון לאמנת שרות‪ ,‬ולאמנת ניהול‬
‫עובדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר‪ ,‬על מנת להבטיח לארגון עובד מרוצה‪ .‬המשמעות היא‬
‫שאין "הפרד ומשול" ביחסים ב"משולש"‪ :‬הארגון לא "משתמש" בעובד כדי ללחוץ את הספק‪,‬‬
‫וההיפך‪ .‬הארגון מרוויח בדרך זו מנהל אובייקטיבי מהספק שמסייע בשימור העובד‪ ,‬והידע‪.‬‬
‫הניסיון שלנו מראה שונות גבוהה בעלות תועלת בין ארגונים שאמצו כללי עבודה כאלה‪ ,‬לבין‬
‫אלה שלא מייחסים לכך משקל‪ .‬ה"שוט" שיש לארגון על ספק שלא עומד בסטנדרטים‬
‫המחמירים הוא הוצאה מרשימת הספקים המצומצמת‪ .‬זה אמנם מחייב "ניהול ספקים" נכון‪,‬‬
‫אך יש בו רווח גדול לארגון‪.‬‬
‫לא כל העובדים רוצים להיות עובדי ארגון‪ ,‬במיוחד הצעירים יותר‪ .‬אלה רוצים להשתייך‬
‫לחברה שליבת העסקים שלה הנה טכנולוגיות מידע‪ ,‬וכך גם נכסיה‪ .‬העובדים רואים יתרון‬
‫בהשתייכות לאינטגרטור גדול בתחום התוכנה‪ ,‬שם הם מקבלים ‪ benefits‬בצורת אפשרויות‬
‫קידום ואופק קריירה מקצועי‪ ,‬העשרות וידע בהיבטים רחבים יותר מאלה שהם חשופים אליו‬
‫בארגון = עובד מרוצה יותר ויציב בארגון‪.‬‬
‫בתחום העלויות‪ ,‬יש יצירתיות רבה ב"נוסחאות השקיפות" המומצאות מידי ימים על ידי‬
‫הארגונים‪ .‬הניסיון הכן של הארגון לדמות את מודל החישוב של הספק‪ ,‬חוטא לאמת ברוב‬
‫המקרים‪ ,‬ובמיוחד הבנת מודל העלויות של חברה גדולה‪ .‬כדי שמודל שקיפות יעבוד לטובת‬
‫‪6‬‬

‫‪Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7444474 Fax. 972-97442444‬‬

‫•‬
‫•‬

‫כל הצדדים‪ ,‬חייבת להיות הקשבה ברמה גבוהה במערכת יחסי הספק‪-‬ארגון‪..‬אתגר‪ ..‬עבודה‬
‫בתעריפי שעה או חודש במערכת יחסים מבוססת אמון תעבוד לא פחות טוב לארגון‪.‬‬
‫בכל מקרה תעריף דולארי אינו רצוי‪ ,‬והוא מתכון בטוח לחיכוכים )הקפאה‪ ,‬רצפה‪ ,‬תקרה‪.(...,‬‬
‫בעיה מיוחדת נוצרת בארגונים שעובדים לאורך שנים על חוזה הכולל תעריפים ללא מנגנוני‬
‫התאמת תעריפים לתנאי השוק המשתנים‪ .‬ארגונים אלה צפויים לסבול מעזיבה גבוהה יותר‬
‫של עובדים ומקושי בגיוס עובדים‪.‬‬
‫‪Martix‬‬

‫עקב עליית המחירים והקושי בזמינות כוח אדם‪ ,‬חלק מהחברות מוציאות את התחומים האלה ל‪-‬‬
‫‪ NEARSHORE‬לחברות כדוגמת מטריקס גלובל אוףשור סרוויס )תלפיות(‬
‫שמציאות כוח אדם )כולל תקורת השטח‪ ,‬התשתית ותמיכת ‪ IT‬מקומית( בעלויות שנעות בין ‪ 22‬ל‪-‬‬
‫‪ 28‬דולר לשעה‪.‬‬

‫אמן מחשבים‬
‫קבוצת אמן מחשבים הקימה לפני כשנה מיזם המעסיק כיום כ‪ 60-‬בנות חרדיות‪ ,‬כולן הנדסאיות‬
‫תוכנה המתמחות בתחומי דוט‪-‬נט‪ ,‬ג'אווה‪ ,‬אבאפ‪ ,‬אינפורמטיקה ועוד‪.‬‬
‫ניתן להעסיק את הבנות בשני מודלים עסקיים‪:‬‬
‫• חבילות עבודה במודל ‪ Off-Shore‬ממשרדי אמן בבני ברק‬
‫• העסקה באתר הלקוח של קבוצות פיתוח המנוהלות על ידי הלקוח‪ ,‬באופן שיהלום את אורח‬
‫חייהן החרדי )ישיבה אחודה(‬
‫על לקוחות "תהילה" נמנים ארגונים מהמגזר הביטחוני‪ ,‬הפיננסי )בעיקר חברות ביטוח וחברות‬
‫כרטיסי אשראי(‪ ,‬התקשורת‪ ,‬הקמעונאות ובתי תוכנה‪.‬‬
‫קבוצת אמן מחשבים מספקת ללקוחות "תהילה" מעטפת ניהולית ומקצועית בכל תחומי ההתמחות‬
‫של הקבוצה‪.‬‬
‫עלות העסקת הבנות החרדיות הינה כדאית ואטרקטיבית מבחינה עסקית‪.‬‬

‫מלם‬
‫היועצים‪ ,‬שהינם עובדי הקבוצה‪ ,‬זוכים לתמיכה מקצועית מהחטיבות והתחומים אליהם הם משויכים‬
‫בתוך הבית‪ ,DBA ,JAVA ,ERP ,NET. :‬הדרכה‪ ,‬תשתיות ועוד‪.‬‬
‫)מלם‪-‬תים מספקת ללקוח מענה במגוון רחב של טכנולוגיות ותחומים הקיימים בעולם ה ‪(IT‬‬

‫‪One1‬‬
‫אנו מזהים אצל לקוחות בתחום היועצים שתי מגמות שלכאורה מנוגדות אחת לשנייה ‪ -‬מצד אחד‪,‬‬
‫נטייה של ארגונים לקלוט אליהם את כל או רוב העובדים החיצוניים כעובדי החברה‪.‬‬
‫מצד שני נטייה של ארגונים שלא העסיקו עובדים חיצוניים עד היום )או שעשו שימוש מועט בשיטה‬
‫זו‪" ,(...‬לגלות" את היתרונות של המודלים העסקיים השונים המאפשרים התאמת מודל העסקה‬
‫‪7‬‬

‫‪Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7444474 Fax. 972-97442444‬‬

‫לצרכי הלקוח‪ .‬במקרים כאלו פותחו מודלים עסקיים חדשים המקלים על ארגונים להעסיק עובדים‬
‫חיצוניים בעלות נמוכה יותר ואף מודלים המאפשרים ללקוחתנו להעביר עובדים להיות מועסקים בבתי‬
‫תוכנה מבלי לפגוע ברציפות העבודה מול הלקוח ובתנאי העובד ויחד עם זאת בעלויות נמוכות יותר‬
‫ללקוח‪.‬‬

‫בנוסף‪ ,‬חשוב לציין שיותר ויותר עובדים מבינים שאין היום ארגונים שהם "בטוחים מפיטורין"‬
‫)שעלולים להתרחש כתוצאה מתוצאות עסקיות לא טובות‪ ,‬שינוי ארגוני מרצון או כפוי‪ ,‬רכישת החברה‬
‫ע"י ארגון מתחרה‪/‬בינלאומי ועוד‪ (...‬ולכן‪ ,‬יכולת ניוד העובדים כעובדי בתי התוכנה מלקוח אחד ללקוח‬
‫אחר או מפרויקט אחד לפרויקט אחר‪ ,‬הופכת יותר ויותר אטרקטיבית עבור אותם עובדים‪".‬‬

‫‪8‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful