You are on page 1of 51

Aria curriculară: LIMBA ROMÂNÃ Disciplina: LIMBA ROMÂNÃ CLASA a II-a Nr. ore /săptămână: 7 MANUAL: Ed. Aramis/aut.C.Mihailescu si T.

Pitila PLANIFICARE CALENDARISTICA Nr. Crt. 1 Unităţi de învăţare Să ne reamintim! O.R. Conţinuturi SEMESTRUL I 1.1;1.5 2.2;2.3 3.1;3.2 33; 3.4 4.1;4.4  Prezentarea manualului Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu  Alfabetul (actualizare)  Sunetul si litera  Silaba.Desparţirea cuvintelor în silabe  Propoziţia  Textul.Titlul. Autorul  Scrierea caligrafică. Asezarea corectă a textului în pagina de caiet  Lectura : Povestea unui creion, de Elia David  Evaluare  Din nou la şcoală  Cartea (actualizare)  Cărţile mele  Pinocchio după Carlo Collodi  Alfabetul (actualizare )  Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ce, ci, che , chi (actualizare)  Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litereg ge, gi, ghe, ghi (actulizare)  Peripeţiile lui Pinocchio (recapitulare )  Lectura : Povestea nucii lăudăroase, de Vladimir Colin  Evaluare  Ameliorare şi dezvoltare  Colega cea nouă  Comunicare orală (actualizare )  Cum putem comunica?  Învăţătorul nostru după Edmondo de Amicis  Mesajul oral (actualizare )  Dialogul  În drum spre casă (recapitulare ) 13 18.- 27. 09. 2012 Nr. ore Perioada Ob s.

2

Cartea

1.2 1.4 1.5;2.1 2.2;2.3 2.4 ;31 3.2 ;33 3.4;4.1 4.4;4.6

22

27.09- 18. 10.2012

3

Scoala

1.1 1.2 1.5 2.1 2.2;2.3 2.4;2.5

16

22.10.-12. 11.2012

3.2;3.3 4.3

 Lectura : Să-nvățăm de la furnici, de Florin Costinescu O poveste cu-n dulău, de Otilia Cazimir  Evaluare  Ameliorare şi dezvoltare  Piatra piţigoiului după Tudor Arghezi  Ciuboţelele ogarului după Călin Gruia  Toamna de Octavian Goga  Călătorie în lumea minunată a cărţilor (recapitulare) Lectura: Păcălici la școală, de Nicolae Labiș  Evaluare  Ameliorare şi dezvoltare  Amintiri din copilărie după Ion Creangă  Prezentarea textului . Aşezarea textului în pagină  Comunicarea scrisă . Biletul  Cheile după Tudor Arghezi  Bine e la noi acasă de Emilia Căldăraru Lectura: Povestea lui Chichibio, de Giovani Boccaccio  Evaluare  Ameliorare şi dezvoltare  Vreau să trăiesc printre stele după V.Eftimiu  Scrierea imaginativă. Alcătuirea unor texte după imagini şi benzi desenate  Alcătuirea unor texte dupa un şir de întrebări  Colindătorii de George Coşbuc  Obiceiuri de Crăciun si de Anul Nou Lectura: : Povestea lui Moș Crăciun  Evaluare  La săniuş după Ion Agarbiceanu (Propoziţia – actualizare )  Intonarea propoziţiilor . Semnul exclamării  Crăiasa zăpezii după H. Ch. Andersen  Atelier – recapitulare Lectură: Povestea ceasului cu inimă, de Vladimir Colin Socoteala lui Haplea, de Moș Nae (Batzaria)  Evaluare  Moştenirea urmaşilor după P. D.Popescu  Linia de dialog  Două puncte  Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia după D Almaş

4

Toamna

1.1;1.2 2.1;2.2 2.3;3.1 3.2;3.3 3.4;3.5 4.1;4.2 4.3;4.4 1.1;1.2 1.5;2.1 2.2;2.3 3.3;4.3 4.4;

12

13.11.-22. 11.2012

5

Familia

14

26.11- 6. 12. 2012

6

Tradiţii, obiceiuri sărbători

1.2.; 1.4 2.1;2.2 2.3;3.1 3.2;4.1 4.2;4.3 4.4.

14

10.12- 20. 12. 2012

7.

Iarna

1.1;1.2 1.5;2.2 2.3;2.4 3.1;3.2 3.3;3.4 4.1;4.4

16

14.0128.01.201 3

8.

Tara

1.1;1.2 1.4;1.5 2.2;2.3 2.4;3.1 3.2;3.3

19

29.01.- 14. 02.2013

4.4;4.5 4.6;

9.

Prietenia

1.1 ;1.2 2.2 ;3.2 2.3 ;3.3 4.3 ;4.4

10.

Primăvara

1.1 ;1.4 1.5 ;2.1 2.2 ;3.2 4.2 ; 4.4 4.6

11.

Copilăria

1.1 ;1.2 2.3 ;2.4 3.1 ;3.2 3.3 ;3.4 3.5 ;4.1 4.2 ;4.3 4.4

12.

Lumea celor care nu cuvanta

1.1 ;1.3 1.2 1.4 2.1 ;2.2 2.3 ;2.4 3.2 ;3.3 3.4 ;4.2 4.4 ;

 Virgula  Ţara mea de Gheorghe Tomozei Lectură: Povestea ulciorului spart( poveste popular chineză)  Recapitulare  Evaluare  Cele patru piersici  Cuvântul (actualizare )  Scrierea lui „m înaintea lui „p” şi „b”  Furnica şi porumbiţa dupa Lev Tolstoi  Cuvinte cu înţeles asemănător  Cuvinte cu inţeles opus  Mărul după Mircea Sântimbreanu Lectură :Lacrimile trandafirului, de Eugen Jianu Cântec, de George Coșbuc La şezătoare – recapitulare  Evaluare  Cuibul de păsărele după Cezar Petrescu  Despărţirea cuvintelor în silabe (actualizare )  Sunetul şi litera (actualizare ). Vocale şi consoane  Buburuza dupa Eugen Jianu  În ziua de Paşti de Elena Farago Lectură: Povestea puișorului moțat  Recapitulare  Evaluare  Cel mai bun prieten după Victor Sivetidis  Grupurile de sunete ea , ie, ia  Grupurile de sunete oa, ua, uă  După faptă şi răsplată după Ion Pas  Lectura Povestea dovleacului și a viței de vie, după Al. Mitru Cum s-a stricat prietenia dintre câine și pisică, de Al. Mitru  Personaje prefrate – recapitulare  Proba de evaluare  Dumbrava minunată după Mihail Sadoveanu  Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele „â” , „î” , (actualizare )  Scrierea corectă a cuvintelor care conţin litera x (actualizare )  Spicul de grâu şi pleava dupa Alexandru Mitru  Scrierea corectă a cuvintelor într-o / într-un , dintr-o / dintr-un

24

18.02.-12. 03.2013

18

13.03.-28 . 03.2013

18

15.04.-30. 04.2013

24

2.05.-28. 05. 2013

13.

Vara

1.1 1.2 1.2 ;2.2 2.3 ;3.1 3.2 ;3.3 4.3 ;4.4

Lectură: Puişorul şi vulpea, după Ion Pas Povestea gâștelor, de George Coșbuc  Puişorul şi vulpea după Ion Pas  La drum cu Patrocle si Lizuca (recapitulare )  Probă de evaluare  Miţă Făramiţă, după Gica Iutes  Vara , de Vladimir Pop Mărcanu  Recapitulare finală  Dialogul  Scrierea functionala-Biletul  Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin literele î şi â  Propoziția. Intonarea propoziţiilor. Punctul. Semnul întrebării . Semnul exclamării  Alcătuirea unor texte după imagini și un șir de întrebări  Linia de dialog Două puncte (:) Virgula (,)  Scrierea cuvintelor cu m înainte de p şi b  Grupurile de sunete ea, ia ie, oa, ua, uă  Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin literele î şi â, x  Scrierea cuvintelor: dintr-o/ dintr-un, într-o/ într-un  Lectura Neghiniță, de B. Șt. Delavrancea Vine vacanta mare!  Probă de evaluare

25

2.05.-23 . 05. 2013

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNÃ PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE 1. UNITATEA: SĂ NE REAMINTIM! Nr. ore : 11 Conţinuturi şi detalieri de conţinut Prezentarea manualului Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu. Perioada: 18.09.- 27. 09. 2012 Data 18.09 Ob. ref. 1.1 1.5 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.4 2.2 3.1 4.1 4.4 Activităţi de învăţare  conversaţii în grup despre manual;  ex. de orientare în spaţiul paginii manualului;  ex. –joc de recunoaştere a părţilor componente ale cărţii şi de utilizare acestuia;  citirea în ritm propriu, cu voce tare / în gând;  citirea în lanţ, pe sărite, selectivă a textului;  formularea de enunţuri folosind cuvintele noi;  transcrierea unor fragmente indicate;  formularea de răspunsuri la întrebări;  A.T.-Desen- drapelul României  identificarea literelor mari şi mici ;  citirea corectă a alfabetului;  exerciţii de scriere de mână a literelor mari şi mici ale alfabetului limbii române;  asocierea sunetului cu litera;  citirea şi scrierea cuvintelor ;  construirea unor enunţuri integrând cuvintele date ;  ex-joc de creare de propoziții în care toate cuvintele încep sau se termină cu același sunet  A.T.-Jocul sunetelor, “Eu spun una tu spui multe”  citirea unor cuvinte, texte;  identificarea grupurilor de litere în diferite cuvinte  exemplificarea cuvintelor care conţin grupuri de litere Resurse *braistormingul, conversaţia, exerciţiul , lectura activă, dialogul dirijat, *manualul, dicţionare, fişa de muncă independentă; *activitate frontală , independentă, în perechi, *dialogul dirijat, conversaţia, exerciţiul,jocul d idactic, ciorchinele *fişe de lucru, planșe *frontal , pe grupe, independent  observarea sistematică  temă de lucru în clasă  produsele elevilor *exerciţiul, conversaţia, jocul d idactic *fişe de lucru, planșe  observarea sistematică  temă de lucru Evaluare  observarea sistematică  temă de lucru în clasă  produsele elevilor

ALFABETUL Sunetul si literacorespondenţa dinte ele

19.09.

Sunetele și grupurile de litere

19.09.

2.2 3.1 3.4

2 3. independent.  citire « la prima vedere ». *fişe de lucru.4 4.  scrierea corectă a propoziţiilor  ex.  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri.5.2 2. *exerciţiul. conversaţia.  observarea sistematică  temă de lucru în clasă .  dialog uri :învăţător.  observarea sistematică  temă de lucru în clasă Propoziţia 20. exerciţiul *texte.09.09. sesizar a cuvintelor necunoscute şi precizarea sensului acestora.1 4.1. culegere *frontal . de citire corectă şi conştientă . de ascultare şi de confirmare a înţelegerii .  joc de rol *frontal .4 Silaba.  alcătuirea de propoziţii pe baza unui suport vizual sau cu cuvinte dat.2 3.  citirea şi scrierea silabelor şi cuvintelor .4 3. jocul d idactic *fişe de lucru.  citire « la prima vedere ».  compunere de cuvintelor pornind de la o silabe date.09 1. Autorul 24. 4. planșe *frontal . în gând şi cu voce tare .1 4.  observarea sistematică  temă de lucru în clasă Textul.e  alcătuire de propoziţii simple . Cuvântul. conversaţia.2 4. A. jocul d idactic .09.  ex de transcriere a cuvintelor.1 3. de citire corectă şi conştientă . de Elia David 24.  ex.3. propoziţiilor. conversaţia.3 3. în perechi  temă de lucru în clasă  produsele elevilor Lectură Povestea unui creion. independent.  ex de scriere caligrafică a cuvintelor care conţin grupuri de litere. mesajului ascultat .  scriere după dictare.  despărţirea în silabe a cuvintelor date.pe grupe. Titlul.  formulare de enunţuri folosind cuvintele noi.  completarea unor propoziţii enunţiative cu informaţii din textele citite. *lectura activă.5 2. independent în clasă *exerciţiul.4. culegere. fişe *frontal . elev-elev .5.T-Colorăm personaje îndrăgite  ex. independent. exerciţiul .3 3. cvintetul *texte.pe grupe. 4.  formularea de enunţuri ca răspunsuri la anumite întrebări. în gând şi cu voce tare .4 3.3 *lectura activă.  ex de dezvoltare a iniţiativei de comunicare şi a capacităţii de a interveni în actul comunicării. textelor. fişe *frontal . independent.elev. conversaţia. Despărţirea cuvintelor în silabe 20. 1. în perechi. 1.

.pe grupe.. de scriere a cuvintelor ilustrate care conțin î sau â exerciţiul........ conversaţia.. Asezarea corectă a textului în pagina de caiet 25. în gând şi cu voce tare a poeziei Sună clopoțelul.... planşe * activitate frontală şi individuală .  ex.6 Ameliorare si dezvoltare 27. 4.  transcrierea unui text dat.  selectarea unei propoziții dintr-un text dat.........  ex. de scriere a cuvintelor ilustrate care conțin î sau â  ex.... de citire corectă şi conştientă ..6 26..... *fişe de lucru.. numelui autorului şi a numărului de alineate.....  selectarea unei propoziții dintr-un text dat. continuă jetoane. culegere de texte literare...  ex.. conversatia. de citire corectă şi conştientă .. de observare dirijată şi de identificare a titlului....  ex.....1 3.09 4... jocul d idactic . Evaluare initiala 26..... independent... despărțirea cuvintelor în silabe  completarea unor spații libere cu grupurile de litere corespunzătoare.. de observare dirijată şi de identificare a titlului.. .09  ex...Scrierea caligrafică..  autodictare. *frontal ...3. 3.09.  scriere după dictare  despărțirea cuvintelor în silabe  completarea unor spații libere cu grupurile de litere corespunzătoare.....  formulare de propoziţii pornind de la ilustrații date.  formulare de propoziţii pornind de la ilustrații date...2...4 4.. 4.  transcrierea unui text dat..09. explicaţia......... observaţia....  citire « la prima vedere ».  observarea sistematică  temă de lucru în clasă Test de evaluare Evaluare scrisă (sumativă) *exercitiul. fişe....5 4. Evaluare *culegere de exerciţii.... numelui autorului şi a numărului de alineate...

4 4. Conversația *frontal.  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri .  alcătuirea de propoziţii cu noile cuvinte.2 3.3 1.4 Din nou la scoala  Formulări de întrebări şi răspunsuri 1. pe sărite.5. RAI.10 3. sinonime. fişe *frontal .  exerciţii de vocabular: diminutive.09 Ob. a alineatelor textului.  observarea dirijată şi de identificarea titlului. independent.2 3. de încadrare pe spaţiu şi în pagină  convorbire pe marginea textului  A. antonime  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri .1 3.2012 Resurse Evaluare *lectura explicativă. independent  obs.T -desen  citire în gând şi cu voce tare .10. *frontal. conversaţia.10 *lectura activă. A. * braistorming.  exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe baza unui suport vizual. cvintetul.2 3.3 3.1 4.  scrierea caligrafică a unor fragmente indicate.1 4. pe roluri.  identificarea cuvintelor necunoscute . independent  observarea sistematică  temă de lucru în clasă  observarea sistematică  . în perechi.  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri.  ex.4 Activitati de invatare  citire « la prima vedere ». în gând şi cu voce tare .  recunoaşterea alineatelor. de sesizare a aşezării în pagină a textului. cadranele. 4.1 1. UNITATEA: CARTEA Nr.  ex.2.  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt .1 3.T Noul an de şcoală Lectură Povestea unui creion. jocul didactic *texte.4 3. sistematică  tema de lucru în clasă Data 27.09. braistorming. tronul scriitorului.  joc de rol  citire în lanţ.1 1.ore alocate : 22 Continuturi -detalieriDin nou la scoala  Lectura explicativă Perioada:27.18. de Elia David 1. în perechi. 1. pe grupe. ref. exerciţiul .4 4.

1 4.  decodarea unor informaţii din manual (vignete. cărți *activitate frontală. planşe * activitate frontală şi individuală  observarea sistematică  temă de lucru în clasă *braistorming.T.T Ghicitori  dialoguri: învăţător-elev.exerciţiul.1 3.dialogul dirijat.4  3. cuvintelor. jocuri de rol de tipul emiţătorreceptor pentru exprimarea actelor de vorbire. a cărții. imagini. independentă *în perechi.  autoevaluarea şi autocorectarea textelor transcrise pe baza unor criterii date sau propuse de elevi.ciorchine *fişe de lucru. pagini. _______________________________________________________  exerciţii de comunicare orală. jetoane. file .jocul de rol *fişe de lucru. sistematică  tema de lucru în clasă  tema de lucru acasă *conversaţia.1 4.10 4.10 CARTILE MELE 1.4 CARTEA (actualizare)  Actualizarea conceptelor despre carte :coperte.3 4.10  exerciţii de completare a silabelor. cuprinsul). Biblioteca 3.1 3. pe grupe  tema de lucru în clasă  tema de lucru .Din nou la scoala  Exerciţii aplicative 2.1 1.10 1. „La bibliotecă” *exercitiul.  ex.  scriere caligrafică.1 4.  A.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare.T. numelui autorului şi a numărului de pagini ale unei cărţi. aprecierea corectă a spaţiului dintre cuvinte.  folosirea intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog.individual  obs. de conversaţii în grup despre manual .  discuţii în grup:”Cum am petrecut vacanţa?”  scriere.10 3. explicaţia.  alcătuire de propoziţii cu cuvinte date.  discuţii în grup despre cărţi .2 3.  exerciţii de identificare a titlului. elev-elev. _______________________________________________________ _  vizită la biblioteca şcolii  discuţii cu privire la modul de păstrare a cărţilor  activitate practică: realizarea unei coperte. explicaţia.desen  observarea dirijată de identificare acopertelor. individual. imagini.4 4.1 4.4 3. transcriere a textelor. titlului. elev-elevi pe teme familiare copilului. copiere. a autorului.  conversaţii în grup.3 4. fişe. propoziţiilor. jocuri de rol: „La librărie”.  A. observaţia.2 4. alta decât manualul.  A. *culegere de exerciţii. conversatia.Scoala mea. în grup. cărți *frontal.  exerciţii de iniţiere şi încheiere a unui dialog.

*frontal.cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie .1 4. explozia stelară.4 3. pe grupe  obs.  recunoaşterea alineatelor. imagini. sistematică  tema de lucru în clasă PINOCCHIO-după Carlo Collodi  Formulare de întrebări şi răspunsuri 9.3 3.5 4.3 1.1 4.10 3. exerciţiul . de Vladimir Colin 8.2 * braistorming. sistematică  produsele elevilor PINOCCHIO-după 10. *lectura explicativă.  formulări de răspunsuri şi de întrebări. şoptit. în perechi. cadranele.  integrarea în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute.  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt .2 3.Ghicitori  copiere.  completarea de enunţuri în legătură cu un text citit.T. cărți *frontal.  citire în gând şi cu voce tare .  identificare a titlului.  A. conversația *frontal.1 2. în perechi. explicaţia.3 3. 4.T. conversaţia. eu observ.3 4.  exerciţii de analiză şi apreciere a lucrărilor.6 *conversaţia.  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri.Colorăm personajul preferat  exerciţii de citire conştientă a unor texte date prin formulări de răspunsuri la întrebările puse.exerciţiul. -Joc şi joacă *fişe de lucru.1 1. în gând şi cu voce tare.  activităţi în perechi: Joc: Eu citesc. tu observi. autorului  conversaţie pentru conştientizarea conţinutului textului  A.5.  citire .3 PINOCCHIO-după Carlo Collodi  Lectura explicativă a textului 8. de caiet tip II 4.  exerciţii de autoevaluare şi de autocorectare a textelor transcrise pe baza unor criterii date sau propuse de elevi. individual.  identificarea şi analizarea imaginilor aferente textului scris  citire „la prima vedere”. transcriere.  scrierea după dictare a unor propoziţii şi texte.  joc de rol  înlocuirea unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis.  -exprimarea propriei părari în legătură cu un fapt  exerciţii de citire pe roluri. braistorming. independent. citire în lanţ.jocul de rol *fişe de lucru.T. independent  obs.  A. independent  observarea sistematică  temă de lucru în clasă  obs.Lectura Povestea nucii lăudăroase. fişe *frontal .10.2 3.10 2.  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri .2 3. *lectura activă. jocul didactic *texte.10 Carlo Collodi  Scrierea caligrafică pe pag. Tu citeşte.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare. imagini. sistematică  produsele elevilor  . cvintetul.

creatoare. completarea unor enunţuri după modele date.5 4.che.  .  exerciţii de punere în corespondenţă – imagine-cuvânt-literă. pe grupe. explicaţia. conversația.).chi în cuvinte şi gruparea lor după diferite criterii. de Vladimir Colin 15. chi .2 4.5.fişe de lucru *conversaţia.6  Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupuri de litere :ce.5 LECTURA Povestea nucii lăudăroase. frontal. *individual.10 2. *individual.  precizarea sunetelor şi literelor dintr-un cuvânt. completarea unor enunţuri după modele date. în perechi. exerciţiul .  selectarea cuvintelor care conţin diferite grupuri de litere. pe grupe. ALFABETUL 10.  citire în gând şi cu voce tare . cuvântimagine.1 4.  exerciţii de completare a silabelor.4 4.T.6 11. propoziţiilor. ci).1 4.2 3. conversaţia.  exerciţii de punere în corespondenţă – imagine-cuvânt.  exerciţii de analiză şi apreciere a lucrărilor. 4.10 2.  povestirea orală a unui fragment dat . 11. independent.10 2.  autoevaluare şi autocorectare a textelor transcrise pe baza unor criterii date sau propuse de elevi.4 4.în perechi obs. de litere ce.2 3. sistematică  tema de lucru în clasă  produsele elevilor  tema de lucru acasă *planşe cu grupurile de litere.  recunoaşterea grupurilor de litere ce. ci.10 3.T.  A.exerciţiul. ci.4 4.1 4. Jocul silabelor  transformarea.4 4.  transformarea. sistematică tema de lucru în clasă *lectura activă. cu cuvinte care conţin gr.  A. che. jocul didactic *texte.1 4. fişe *frontal .  copiere simplă.2 4. frontal.  realizarea unui desen reprezentativ textului citit.în perechi  obs. creioanele la mijloc.ci che.4 4.3 3.  observarea sistematică  temă de lucru în clasă .3  pronunţarea corectă a cuvintelor  ordinea literelor în alfabet :oral şi scris  exerciţii de autocorectare a literelor scrise prin comparare cu un model. chi.joc: „Jocul sunetelor” (elev – vis – stilou etc.  joc de rol *fişe de lucru *exercițiul.3 3. . .  exprimarea propriei păreri în legătură cu anumite trăsături de caracter ale personajelor .joc: „Propoziţii” (cât mai multe grupuri de litere ce.  alcătuire prop.  completarea cuvintelor cu grupuri de litere .4 3. cuvintelor. transcriere  exerciţii de analiză şi apreciere a lucrărilor.

*planşe cu grupurile de litere.2 4.2 4. ghi.  scrierea cuvintelor care conţin grupurile de litere ce. sistematică tema de . fişe de lucru obs. ghe.  completarea propoziţiilor lacunare.10 2. : Recunoaşte personajul. che. completare a unor enunţuri după modele date. creioanele la mijloc *frontal .exerciţiul.10 17. silabelor.10  Ameliorare si dezvoltare 18. pe grupe.4 4. frontal.2 3.4 4.1 3.în perechi obs.4 3. _____________________________________________________  identificarea şi de analizarea imaginilor aferente textului scris.  A. *individual. silabelor. exerciţiul.  iniţierea în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii. gi. chi. pe baza suportului vizual (ilustraţii).4 4. che. explicaţia.6 2. che. explicaţia. 15. dintre substantiv şi adjectiv (fără a se menţiona terminologia gramaticală). cuvintelor şi propoziţiilor.individual *planşe cu grupurile de litere.T.5 2.1 4. ghe.fişe de lucru *conversaţia.  analiza şi aprecierea lucrărilor.5 2. ghe. chi.4 1.  scrierea literelor.  exerciţii de punere în corespondenţă – imagine-cuvânt.  A. exerciţiul.10 1. ge. explicaţia. chi. ghi. recunoaşte autorul.  scrierea cuvintelor care conţin grupurile de litere ce.1 2. ci. fişe de lucru.T „Telefonul fără fir”.4 4.  scrierea literelor. de precizare a sunetelor şi literelor dintr-un cuvânt.  construirea unor scurte texte orale. sistematică tema de lucru în clasă tema de lucru acasă Test de evaluare Evaluare scrisă (sumativă) *conversaţia. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupuri de litere :ge. ci.5 16.2 4.  exerciţii de identificare a greşelilor de exprimare.1 4.  ex.  completarea unor cuvinte cu grupul de litere corespunzător.6  Evaluare 18. gi. ci.  exerciţii de modificare.1 4.10 2.3 2.  transformare. cuprinsul).1 4.  recompunerea unor cuvinte din silabe date. gi.10 PERIPETIILE LUI PINOCCHIO  recapitulare 17. ghi .  exerciţii de scriere după dictare .2 2.  completarea cuvintelor cu grupuri de litere . cuvintelor şi propoziţiilor. ge. obs.  decodarea unor informaţii din manual (vignete. planșe. sistematică tema de lucru în clasă *conversaţia.în perechi.T.1 4.  A.  realizarea acordului dintre subiect si predicat.2 4.  formularea unor enunţuri.4  selectarea cuvintelor care conţin diferite grupuri de litere. Jocul silabelor  recunoaşterea şi gruparea cuvintelor care conţin grupurile de litere ce.4 4.

6 individual  exerciţii de punere în corespondenţă – imagine-cuvânt.10.exerciţii de autoevaluare şi de autocorectare . 3.2012 .-12.11.4.ore alocate: 16 Perioada : 22.  analiza şi aprecierea lucrărilor.  completarea propoziţiilor lacunare. UNITATEA: SCOALA lucru în clasă tema de lucru acasă Nr.

 citire în gând şi cu voce tare . 4. Tu citeşti.1 0 1.1 0 4. personajelor prin citirea unor fragmente.. conversaţia.  citire „la prima vedere”.  integrarea în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute.  activităţi în perechi: Joc: Eu citesc.1 4.3 *activitate individuală.  completarea de enunţuri în legătură cu un text citit. *activitate individuală. eu observ.  povestire orală cu ajutorul învăţătorului.  exerciţii de semnalare a greşelilor de exprimare ale partenerului de dialog. elev-elevi.  dialoguri: învăţător-elev.  exerciţii de autoevaluare şi de autocorectare a textelor transcrise pe baza unor criterii date sau propuse de elevi.  exerciţii de analiză şi apreciere a lucrărilor.  exerciţii de completare a unor mesaje orale scurte. frontală.2 3. Resurse *lectura explicativă. observare sistematică.1 0 2. în gând şi cu voce tare. observaţia. conversația. pentru obţinerea mai multor informaţii în cadrul grupurilor. exercițiul Evaluare probă orală.  explicarea cuvintelor necunoscute.4 4..  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri .2 4. ref 1. joc de rol  exerciţii de citire conştientă a unor texte date prin formulări de răspunsuri la întrebările puse. tu observi.  exerciţii de recunoaştere a textelor.  scrierea după dictare a unor propoziţii şi texte.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare. 3.  exerciţii de citire pe roluri.2 3.5 2.Continuturi -detalieriColega cea noua  Lectura explicativă a textului Data 22.1 1.  transcrierea unor versuri. observa re sistematică. şoptit etc. pe grupe.4 1.3.  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt/ întâmplare .  citire în lanţ  înlocuirea unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis.1 0 Ob.  exprimarea învățăturii/ moralei.  copiere. 23. paragrafe dintr-un text citit.2  Scrierea funcţională 24.  exerciţii de schimbare a finalului povestirii. frontală. pe grupe.  discuţii în grup pe marginea unui enunţ ascultat.  formulări de răspunsuri şi de întrebări. transcriere. cadranele. temă de lucru în clasă .1 0 3.  Lectură Să-nvățăm de la furnici.6  Comunicare a orală (actualizare) 24.4 *explicaţia.  Formulare de întrebări şi răspunsuri.5 4.1 3.3 3. temă. joc de rol.  ascultarea unor secvenţe dialogate pentru identificarea vorbitorului şi a mesajului transmis de acesta.Povestire orală. elev-elev. de Florin Costinescu 22.5.  recunoaştere a alineatelor.4 3. explozia stelară.3 Activitati de invatare  identificarea şi analizarea imaginilor aferente textului scris etc.

-22.11.11. ore :12 Perioada:13. UNITATEA: TOAMNA Nr.2012 .4.

în gând şi cu voce tare. Tu citeşte. tu observi. eu observ. exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte.  formulare de întrebări şi răspunsuri.4 3.3 3.11. frontală. observaţia.  exerciţii de citire a unui text cunoscut. şoptit etc.  integrarea în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute (nou învăţate).  exerciţii de citire în lanţ. în pereche)  exerciţii de sesizare a elementelor semnificative ale textului.  exerciţii de recunoaştere a alineatelor. în lanţ.  exerciţii de observare dirijată şi de identificare a titlului.  exerciţii de analiză şi apreciere a lucrărilor.3 14.  exerciţii de scriere caligrafică. selectivă.  completarea de enunţuri în legătură cu un text citit.3 Ciubotelele ogarului-după Călin Gruia  Lectura explicativă 15. pe roluri.2 2.4 4.11.2 3. Ob.  activităţi în perechi: Joc: Eu citesc.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis. explozia stelară .2 3. Arghezi  Lectura explicativă Data 13.5 3. conversaţia. exerciţii de sinonimie. cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie. ref.  exerciţii variate de citire. de antonimie  exerciţii de recunoaştere a alineatelor.. pe grupe. autorului  exerciţii de vocabular: identificarea cuvintelor necunoscute. întrebări şi a unor răspunsuri  Povestire orală Recunoaşterea personajelor 3.3 3. alcătuirea  de propoziţii cu noile cuvinte. *explicaţia.1 3. Resurse *explicaţia.  desprinderea şi formularea orală a mesajului (învăţăturii) unui text citit. 1. 2.4 4.  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin (din partea învăţătorului.1 3.11. autorului .  formulări de răspunsuri şi de întrebări. aflarea sensului acestora. colegilor).  ex de aşezare în pagină a titlului. observaţia..  citire „la prima vedere”.  exerciţii de citire conştientă a unor texte date prin formulări de răspunsuri la întrebările puse.11. jurnalul cu dublă intrare.1 1. conversaţia.  Formularea unor 14.1 3. de înţelegere a mesajului.  exerciţii de recunoaştere a personajelor.Continuturi -detalieriPiatra piţigoiuluidupă T.exercițiul Evaluare  temă de lucru în clasă *activitate individuală. a autorului. .  întrebări şi răspunsuri referitoare la paragraful/fragmentul citit.2 3.4 4. expresivă a textului utilizând diferite modalităţi citire individuală.  ex de aşezare în pagină a titlului. a textului propriu-zis.  identificarea şi de analizarea imaginilor aferente textului scris etc.  exerciţii de recunoaştere a alineatelor. diagrama Venn obser vare sistematică temă de lucru în clasă *activitate individuală. fluentă.6 Activitati de invatare  exerciţii de citire conştientă.

3 3.1 3.11.  exerciţii de formulare în scris a răspunsurilor la întrebări. 2.  observarea sistematică temă de lucru în clasă 27.3 4. observaţia.6 *activitate .3 4.3 4.  ex. 3. Povestire orala 28.5.  formulări de răspunsuri şi de întrebări.  exerciţii de transcriere selectivă . observare sistematică.1 1. fişe *frontal .5 4. completare a unor enunţuri după modele date . Creangă Lectura explicativă 26 .2 3. de observare dirijată şi de identificare a titlului. textului  ex. Formulare de întrebări şi răspunsuri *lectura activă.2 2. conversaţia. conversaţia. independent. de sesizare a aşezării în pagină a textului  citire la prima vedere.4 3.11.  scrierea după dictare a unor propoziţii şi texte . cvintetul *texte.2 3. UNITATEA: FAMILIA Nr.  citire « la prima vedere ».  transformare. ref.4 Activitati de invatare ex. *activitate individuală. frontală.11 data Ob.4 4.  sesizarea cuvintelor necunoscute şi precizarea sensului acestora. 4.  ordonarea unor enunţuri conform succesiunii întâmplărilor din textul citit.4 *lectura activă.1 4. 1. exerciţiul . observaţia.11.  desprinderea şi formularea orală a mesajului transmis de text  exerciţii de citire în lanţ.I. pe roluri şi selectivă. 12.5. de Giovani Boccaccio 26. în gând şi cu voce tare  stabilirea sensului cuvintelor necunoscute  construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/sau unui şir de întrebări . de citire corectă şi conştientă . de sesizare a fragmentelor şi povestirea lor *lectura activă.6. 11.3 3. 2012 Resurse Evaluare observare sistematică. autorului.  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri. conversaţia. în gând şi cu voce tare .2 3.  ex. pe roluri şi selectiv  identificarea personajelor  ex. Perioada: 26. temă de lucru în clasă  Lectura Povestea lui Chichibio. ore: 14 Continuturi -detalieriAMINTIRI DIN COLPILARIE. de citire cu adaptarea intonaţiei.

după T.  identificarea situaţiilor în care comunicarea se poate realiza cu ajutorul unui bilet. de stabilire a sensului cuvintelor necunoscute  exerciţii de construire a unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/sau unui şir de întrebări .  ordonarea unor enunţuri conform succesiunii întâmplărilor din textul citit.  exerciţii de redactare a unor bilete în care să se comunice mesaje precizate.3 4.2 4. 2.  desprinderea şi formularea orală a mesajului (învăţăturii) unui text citit. 29.2 3. frontală.  ex. pe roluri şi selectivă.1 3. temă de lucru în clasă conversaţia.1 1.4 4. observaţia.  exerciţii de completare a unui bilet incomplet.6 CHEILE.  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări. Arghezi Lectura explicativă 1. diagrama cauzei şi efectului portofoliu activitate individuală.  memorarea regulilor de respectat în scrierea unui bilet.  întrebări şi răspunsuri referitoare la paragraful/fragmentul citit. jurnal dublu.11.1 3.  exerciţii de citire în lanţ.  exerciţii de transcriere selectivă .4 4. cadrane.  exerciţii de observare şi analiză a organizării textului unui bilet. personaje dintr-un text citit.11.1 3.3 4. frontală. individuală.  exerciţii de formulare în scris a răspunsurilor la întrebări.  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin.11. SINELG. cvintete. 3. pe grupe.2 3. 4 ore observare sistematică. temă de lucru în clasă .SCRIEREA FUNCTIONALABiletul 28.5 4.4  desprinderea şi formularea orală a mesajului transmis de text  exprimarea propriei păreri în legătură cu personajele textului  realizarea unei fişe cu titlurile unor poveşti scrise de Ion Creangăşi a unor desene adecvate  schimbarea finalului povestirii  exerciţii de citire a unor modele de bilete.pro şi contra.  copierea unui bilet.4 Formulare de întrebări şi raspunsuri 29.

pe grupe.. . cadrane.  scriere caligrafică.  citire „la prima vedere”.3 1. Aşezarea în pagină a textului în versuri 5. portofoliu  observarea sistematică temă de lucru în clasă observare sistematică.  exerciții de transcriere selectivă  modificarea finalului textului.. în gând şi cu voce tare.  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplarea din textul studiat.6  povestirea orală a textului citit. jurnal dublu.5.  integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute. exerciţiul cadranele *texte. şoptit etc.  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri.4 4. 4.4 3. legat de textul studiat.  exerciţii de analiză şi apreciere a lucrărilor. temă de lucru în clasă *activitate individuală.  exerciţii de analiză şi apreciere a lucrărilor. *conversaţia.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis.  citire în lanţ.  completarea propoziţiilor lacunare.4 4.12.  găsirea unui alt final al povestirii.5 4.3. de Giovani Boccaccio BINE E LA NOI ACASA. conversaţia. observaţia. cvintete.12 Povestirea orală a textului 2.  exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină.2 3.6 Lectura Povestea lui Chichibio.12. de citire corectă şi conştientă .3 3.  exerciţii de memorare a textului.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare.3 4. 3.  identificarea şi de analizarea imaginilor aferente textului scris etc. 4.12.4 4.3 4. fişe *frontal .  redactarea unui bilet cu mesaj precizat.  exerciţii de scriere caligrafică. Căldăraru 3.  desprinderea şi formularea mesajului transmis de text.1 4.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. frontală. independent.1 4.  autoevaluare şi autocorectare *lectura activă.6 4.de E.2 3.  ex.  exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină. exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte.  exerciţii de sesizare a aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia.

a autorului. ore: 14 Continuturi -detalieri Vreau sa traiesc printre steledupă Victor Eftimiu Lectura explicativă Data Ob. de solicitare.. 6. exercițiul Evaluare  observarea sistematică 10.12 4. ref.  completarea de enunţuri în legătură cu un text citit.  citire conştientă a unor texte date.  scriere caligrafică. 2012 Resurse lectura explicativă.  recunoaşterea alineatelor.  sesizarea aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia.12. temă de lucru în clasă Nr.6 Evaluare 6. exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. UNITATEA: TRADITII.3 Activitati de invatare  observare dirijată şi identificarea titlului..4  exerciţii de redactare de bilete în diverse scopuri (de informare. în gând şi cu voce tare.12. copiere. transcriere a textelor. Perioada: 10..  redactarea unor texte de mică întindere pe baza unui suport vizual şi a unui şir de întrebări.12 . SARBATORI observaţia.  exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină. exerciţiul frontal.  exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină.1 4.12 Ameliorare si dezvoltare 6. copiere.4 4. individual 1 oră temă de lucru în clasă Test de evaluare Evaluare (sumativă) scrisă fise de luceu individual 1 oră observare sistematică.1 4..2 4.  exerciţii de citire în lanţ.  exerciţii de scriere.  citire „la prima vedere”.  redactare de bilete în diverse scopuri .4 3.  redactarea unor bilete cu mesaje precizate. de mulţumire) etc. transcriere.  completarea propoziţiilor lacunare. aprecierea corectă a spaţiului dintre cuvinte.1 3. 3.20.  exerciţii de analiză şi apreciere a lucrărilor.  exerciţii de scriere caligrafică.  copiere.2 4.  identificare şi analizare a imaginilor aferente textului scris etc. transcriere. şoptit etc. conversaţia.2 4. OBICEIURI. 4. 12.4 4.  dictare.Recapitulare 5. conversaţia. observaţia.

exerciţiul .2 3.  exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog.  exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute.  completarea propoziţiilor lacunare.12 *lectura activă.  exerciţii de dezvoltare a unor enunţuri.12 unor 17. 11.  citire « la prima vedere ».  alcătuirea unor texte scurte pe baza imaginilor.  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări.  observarea sistematică temă de lucru în clasă  observarea sistematică temă de lucru în clasă  observarea sistematică .  scriere caligrafică. a întâmplărilor prezentate în text.1 3.  folosirea intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog.  sesizarea cuvintelor necunoscute şi precizarea sensului acestora.4 4.  exerciţii de analiză şi apreciere a lucrărilor. frontală.  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin. personaje  desprinderea şi formularea orală a mesajului (învăţăturii) unui text citit.3 4. conversaţia.2 3. de citire corectă şi conştientă .6  formulări de răspunsuri la întrebările puse.2 4.12 Povestire orală 3.12 1.  alcătuirea unor enunţuri pe baza unor imagini date.  exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină.3 4. independent exercițiul.  construirea unor enunţuri pe baza unui şir de întrebări.  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri.4 2. exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis. fişe *frontal .3 3.5 2.4 2.1 4.12 Alcătuirea texte 13. *exercițiul.5 3.  probe orale şi scrise  activitate individuală.12 Alcătuirea unor texte după imagini 12. cvintetul *frontal .  completarea de enunţuri în legătură cu un text citit.  utilizarea unor formule de iniţiere şi încheiere a unui dialog cu persoane diferite.4 2.  conversaţii în grup pe teme cunoscute.4 3.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. 4.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare.3 2. demonstrația *texte.4 3. independent.  identificarea şi relatarea. conversaţia.5. conversaţia.3 1. într-o succesiune logică.   temă de lucru în clasă  temă de lucru acasă Aşezarea în pagină a textului în proză 12.1 Lectură Povestea lui Moș Crăciun 10.  ex. în perechi. în gând şi cu voce tare .

. *frontal . independent *lectura activă.. frontală. independent... în gând şi cu voce tare.  exerciţii de analizare corectă a imaginilor.4 3. jurnal dublu..... observaţia.  exerciţii de redactare a unor texte de mică întindere pe baza unui suport vizual şi a unui şir de întrebări...  exerciţiul. conversaţia..... observaţia..  desprinderea şi formularea orală a mesajului transmis de text.  redactarea unei scrisori pentru Moș Crăciun Lectura Povestea lui Crăciun Moș COLINDATORII.1 3.. trăirilor transmise de poezie.2 3... demonstrația *texte..1 3. exerciţiul .12 Crăciun şi Anul Nou 19.6  exerciţii de citire „la prima vedere”.1 4.în grup.  observarea dirijată şi identificarea titlului.  exerciţii de construire a unor scurte texte orale.1 4. *conversaţia. frontală.  alcătuirea unor texte scurte.  jocuri de rol. conversaţia..... Recapitulare 20..... pe grupe.12 2..4 4.. fişe *frontal ..  copiere...1 3.. Scriere caligrafica 18.. ....  alcătuirea unor propoziţii folosind cuvintele explicate la vocabular..4 4..12 Obiceiuri de 19.  identificarea mesajului transmis.. exercițiul cadrane....3 2.. exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte.  citire în lanţ.3 Decodarea mesajului poeziei.12  formulare de răspunsuri la întrebări........ şoptit etc. jurnal dublu *activitate individuală..”C reioanele la mijloc  echipe temă de lucru în clasă  observarea sistematică temă de lucru în clasă  observarea sistematică  probe orale şi scrise  temă de lucru în clasă temă de lucru acasă  observarea sistematică  probe orale şi scrise  temă de lucru în clasă temă de lucru acasă  observarea sistematică ...  memorizarea versurilor textelor studiate..  citire în lanț.. cu ajutorul unui şir de întrebări..  exprimarea sentimentelor....... completarea de enunţuri în legătură cu un text citit.... de George Coşbuc 13.1 3...4 4. transcriere..2 4... a unui şir de întrebări..6 3....  scriere caligrafică.4 17. în gând şi cu voce tare a textului.. pe baza suportului vizual.  precizarea obiceiurilor de iarnă din zonă  citire „la prima vedere”...  exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină.  observarea şi precizarea semnificaţiei titlului şi autorului textului citit.12 2.... a autorului..  Interpretarea unor obiceiuri de iarnă... *activitate individuală..4 4.12 .după un întrebări şir de 4.  exerciţii de formulare a răspunsurilor la întrebări.  exerciţii de memorare a textului.  aşezarea corectă a textului alcătuit în pagina caietului. *conversaţia.3 4.

3.6 Test  exerciţii de construire a unor enunţuri pe baza unor ilistraţii.1.2.2 4.5.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis. Perioada: 14.. 3. 2. şoptit etc.  transcrierea enunţurilor precizate.6 Activitati de invatare  ex.3 3.2 3. 4. 7. 4. _________________________________________________________  formularea de întrebări și răspunsuri. de Vladimir Colin Data 14.01.  sesizarea aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia. Evaluare 20. 2. 4.  observare dirijată şi identificarea titlului. 4.1.  citire „la prima vedere”.01. jocul didactic *activitate individuală.2. 4. Evaluare  observarea sistematică temă de lucru în clasă de Evaluare scrisă (sumativă) „La săniuş” după Ion Agârbiceanu Lectura explicativă 14.  exerciţii de redactare a unor texte de mică întindere pe baza unui suport vizual şi a evaluare unui şir de întrebări.  exerciţii de citire în lanţ.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare. independent. UNITATEA: IARNA Nr. fişe *frontal .  exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute. 3.  citire « la prima vedere ». exerciţiul . explicaţia. a autorului. Formulare de întrebări și răspunsuri Povestire orală 15.2.  exerciţii de analiză şi apreciere a lucrărilor.3. exerciţiul. exerciţii de analiză şi apreciere a lucrărilor. în gând şi cu voce tare . 4. demonstraţia.4.12 2. frontală. 3. ore alocate:14 Continuturi -detalieriLectură Povestea ceasului cu inimă.. cvintetul *texte.1. 3.3 2. conversaţia.4. în gând şi cu voce tare. *conversaţia.5.01. în grup. de citire corectă şi conştientă . 4. 3.  observarea sistematică  probe orale şi scrise  temă de lucru în clasă temă de lucru acasă . ref.01-28.5.  recunoaşterea alineatelor.4 3.  identificare şi analizare a imaginilor aferente textului scris etc.  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri.01 Ob.în perechi.  sesizarea cuvintelor necunoscute şi precizarea sensului acestora. 3.1 4.2013 Resurs e *lectura activă.3.

2.  citire « la prima vedere ». citire . 3. pe grupe.3.2. *activitate frontală . 4. 4. 4. în perechi * exerciţiul. citire . în gând şi cu voce tare .  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări. în perechi *exerciţiul. *lectura activă. Punctul.3 3. alcătuire a propoziţiilor interogative  completare a unor texte cu semnele de punctuaţie corespunzătoare  transformare a propoziţiilor enunţiative în propoziţii interogative şi invers  scriere după dictare  ex. formularea ideilor princioale(titluri)  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin.4 3. conversaţia. 4. demonstraţia.5.5 2. de recunoaştere.  exerciţii de scriere corectă a propoziţiilor  ex. *activitate frontală .  observarea sistematică temă de lucru în clasă . 4. explicaţia. 3. 01 Intonarea propoziţiilor.  ex.16. conversaţia. alcătuire a propoziţiilor exclamative  completare a unor texte cu semnele de punctuaţie corespunzătoare  alcătuirea de propoziții exclamative  scriere după dictare *conversaţia.3. 4. explicaţia. individuală. Propoziţia.3  formularea ideilor textului sub formă de propoziţii enunţiative. alcătuire a propoziţiilor enunţiative  ex. Semnul exclamării 21-22 01  observarea sistematică  temă de lucru în clasă Lectura Povestea ceasului cu inimă.2. 2.2. demonstraţia.  observarea sistematică  temă de lucru în clasă  observarea sistematică  temă de lucru în clasă Intonarea propoziţiilor. 3. 4.2 3. *activitate frontală .3. exerciţiul .  realizarea unui desen pornind de la conținutul textului. de recunoaştere. conversaţia. cvintetul *texte. personaje  desprinderea şi formularea orală a mesajului (învăţăturii) unui text citit.5 2. 2. 2. demonstraţia.  formularea de enunţuri ca răspunsuri la anumite întrebări  alcătuirea de propoziţii pe baza unui suport vizual sau cu cuvinte date  alcătuire de propoziţii simple şi dezvoltate enunţiative  completarea unor propoziţii enunţiative cu informaţii din textele citite.  precizarea învățăturii textului  povestirea unui fragment din text. Semnul întrebării 17/17.01. exerciţiul.2. într-o succesiune logică.2. fişe *frontal .5 3. 2. Delimitarea cuvintelor în prop. a întâmplărilor prezentate în text.01. 16.01. de citire corectă şi conştientă . exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog. de recunoaştere.  identificarea şi relatarea.3.3. citire .3. de Vladimir Colin 21. explicaţia.

exerciţii de citire expresivă.01.3. 4. 4..  exerciţii de citire în lanţ. în grup.  transcrierea enunţurilor precizate. 4.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis.4.6 Recapitulare 24. frontală. Lectura explicativă 23. a autorului.2. jocul didactic  temă de lucru în clasă *activitate individuală. 3.  exerciţii de recunoaştere. 4. Povestire orală. exclamative.5  observare dirijată şi identificarea titlului.în perechi.  exerciţii de redare a intonaţiei corespunzătoare. 4.3. 4. 2. jocul didactic *activitate individuală.  observarea sistematică  probe orale şi scrise  temă de lucru în clasă temă de lucru acasă *conversaţia. a întâmplărilor prezentate în text. 3. 4. şoptit etc. . Formulare de întrebări și răspunsuri 24. explicaţia. într-o succesiune logică.  citire „la prima vedere”.2.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare.  sesizarea aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia. alcătuire a propoziţiilor enunţiative.5. 3.1. 3.4.  transcriere.4. frontală. _________________________________________________________  formularea de întrebări și răspunsuri. demonstraţia.  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări. personaje  exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog.1.2. completare. „Crăiasa Zăpezii” după Hans Cristian Andersen 23.  formularea ideilor sub formă de titluri  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin.  observarea explicaţia.  identificarea şi relatarea. 4.  scriere după dictare *conversaţia.1.  formularea de întrebări și răspunsuri.  formularea ideilor textului sub formă de propoziţii enunţiative. 2.01. interogative  exerciţii de scriere după dictare .01. exerciţiul.independent..  identificare şi analizare a imaginilor aferente textului scris etc. 3. Plan de idei 2.3. 4. copiere a unor texte dialogate . exerciţiul.2. sistematică demonstraţia. 3. transformare.2. 3. în gând şi cu voce tare.4.5.01.  exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute. respectând intonaţia cerută de semnele de punctuaţie.  recunoaşterea alineatelor.

Perioada: 29.28.3. 3.  exprimarea învățăturii/ moralei. Activitati de invatare Evaluare  observarea sistematică  probe orale şi scrise  temă de lucru în clasă temă de lucru acasă 29.14.5. 4. demonstraţia. jocul  citire „la prima vedere”. conversaţia.  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt/ întâmplare .. explicaţia.2 3.Popescu Lectura explicativă Formulare întrebări răspunsuri Povestire orală Data Ob.02.3 3.  explicarea cuvintelor necunoscute.4 3. exerciţiul.01 31.  transcrierea unor versuri. şoptit etc.1. individuală. didactic  exerciţii de citire în lanţ. de Moș Nae Batzaria 3. 2.  observare dirijată şi identificarea titlului.5. 3.2.. 3.5. cvintetul *texte. Lectura Socoteala lui Haplea. Test de evaluare  observarea sistematică temă de lucru în clasă Evaluare scrisă (sumativă) 8. 3. 3. de și 30.  citire în gând şi cu voce tare . UNITATEA: Ț ARA Nr.2.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis.4.. a autorului.  identificare şi analizare a imaginilor aferente textului scris etc.3.  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri .  recunoaşterea alineatelor.  exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute.2. 4. fişe *frontal . exerciţiul . 2. conversaţia. independent.1.3 Evaluare 28.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare. ______________________________________________ *activitate  formularea de întrebări și răspunsuri.01.01. ore alocate:19 Continuturi -detalieri„Moştenirea urmaşilor”P.1.01 .01. 2.2013 Resur se *lectura activă.  joc de rol  recunoaşterea semnificaţiei unor enunţuri  completarea semnelor de punctuaţie învăţate  construirea de propoziţii după cerinţe date  alcătuirea unui text dialogat în care să utilizeze semnele de punctuaţie învăţate  scrierea după dictare *lectura activă. 3. 1. în gând şi cu voce tare. 3.  sesizarea aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia.D. ref.5.01.

3. 2. . într-o succesiune logică. 2. 4. a întâmplărilor prezentate în text. 3.  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări. de iniţiere şi încheiere a unui dialog  joc de rol  ex. de transcriere şi auto corectare  ex. Două puncte (:) 4.4.02. pe grupe şi individuală  observarea sistematică  temă de lucru în clasă . exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog. *explicaţia.5.  formularea ideilor textului sub formă de propoziţii enunţiative. exerciţiul *fişe.01.1. pe grupe şi individuală  observarea sistematică  temă de lucru în clasă *explicaţia.joc de rol: domnitorul şi ostaşii săi  ex.5.01 31.1. exerciţiul *fişe.în perechi. conversaţia. de observare dirijată a unor imagini  citire la prima vedere a unui fragment  explicarea folosirii semnului două puncte  transcriere şi de autocorectare după model  plasarea semnului două puncte într-un text  alcătuirea unor enunţuri care să cuprindă semnul două puncte  redactarea unor texte scurte care să cuprindă linia de dialog şi semnul două puncte frontală. imagini *act frontală. în grup.Linia de dialog 30. de observare dirijată a unor imagini  citire la prima vedere a unui fragment  explicarea folosirii liniei de dialog  ex.1. personaje  desprinderea şi formularea orală a mesajului (învăţăturii) unui text citit.02. 2.  identificarea şi relatarea. 4. de plasare a liniei de dialog într-un text  alcătuirea unui text care să conţină linii de dialog  ex. conversaţia. 2.  transcrierea enunţurilor precizate. 5.1.  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin. imagini *act frontală.4.

în grup. 3.  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri.  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin. independent.  observare dirijată şi identificarea titlului. şoptit etc.  citire « la prima vedere ». frontală.joc de rol: domnitorul şi ostaşii săi *lectura activă.  formularea ideilor textului sub formă de propoziţii enunţiative. Formulare întrebări răspunsuri Povestire orală de 6. 4. fişe *frontal . conversaţia. exerciţiul .  citire „la prima vedere”. exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog. 3.  exerciţii de citire în lanţ. jurnalul cu dublă intrare.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis. într-o succesiune logică..  transcrierea enunţurilor precizate.  identificarea şi relatarea. exerciţiul.1.4 3. demonstraţia.2 3.2. conversaţia.. 4.5.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare. în gând şi cu voce tare .  identificare şi analizare a imaginilor aferente textului scris etc. .în perechi.  exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute. *lectura activă. de citire corectă şi conştientă . 3. 3.Lectură Povestea ulciorului spart( poveste popular chineză) 4. jocul didactic  observarea sistematică temă de lucru în clasă  observarea sistematică  probe orale şi scrise  temă de lucru în clasă temă de lucru acasă *activitate individuală.02.3  ex. 1.3 3. „Ștefan cel Mare și Vrâncioaia”D. explicaţia.  sesizarea aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia.5. ______________________________________________  formularea de întrebări și răspunsuri.02. a întâmplărilor prezentate în text. și 7.Almaș Lectura explicativă 6. .  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări.5. a autorului.02.  recunoaşterea alineatelor.3.  sesizarea cuvintelor necunoscute şi precizarea sensului acestora. personaje  desprinderea şi formularea orală a mesajului (învăţăturii) unui text citit. *text. în gând şi cu voce tare.02.

exerciţiul . 2. de plasare a virgulei într-un text  construirea unor enunţuri. texte scurte care să conţină virgula  recomandări pentru lectura suplimentară  ex.1. 11. conversaţia.02.Ţara mea’’-G.02.3. exerciţiul.02. 2. în gând şi cu voce tare ..  observarea imaginilor şi de desprindere a mesajului transmis de acestea  realizarea unor dialoguri după aceste imagini  ex.3 3. 3.  observarea sistematică  temă de lucru în clasă Recapitulare 13.5. 2. de modelare a intonaţiei  ex. exerciţiul *fişe. 4. 3. de intuire a folosirii virgulei în vorbire  identificarea semnului în texte date.Virgula (. explicaţia. * exerciţiul.3 3.5. frontală. 13.02.) 7. planșe *act frontală. explicaţia.1. 4. 3. jocul didactic  observarea sistematică  temă de lucru în clasă Lectură Povestea ulciorului spart( poveste popular chineză) 11.5.2. 3.4. jocul didactic *activitate individuală.02. conversaţia. demonstraţia. Tomozei’’ 12. independent.2 3.  precizarea învățăturii textului  povestirea unui fragment din text. 4.  citire explicativă a textului  identificarea cuvintelor noi  formularea răspunsurilor la întrebări  memorare și transcriere a textului  ordonarea unor cuvinte într-o propoziţie  completare a unor cuvinte dintro propoziţie *explicaţia.5. *lectura activă.  realizarea unui desen pornind de la conținutul textului. imagini. 1. de transcriere.  observarea sistematică temă de lucru în clasă . 3. 4. dictare şi identificarea greşelilor în lucrările colegului  plasarea semnelor de punctuaţie ______________________________________________________  observarea sistematică  temă de lucru în clasă .  citire « la prima vedere ».1.2.  ex. conversaţia.în perechi. cvintetul *texte.02.4. fişe *frontal . în grup. de citire la prima vedere  modelarea intonaţiei în timpul citirii unor enunţuri ce conţin virgula  ex. pe grupe şi individuală *lectura activă.3.4 3. 1.  ex.3 1. demonstraţia. de citire corectă şi conştientă . conversaţia.1.

*activitate individuală. Test de evaluare Evaluare scrisă (sumativă) .  identificarea greșelilor într-un text dat.02. punctul. frontală. care să conţină semnele de punctuaţie însuşite  analiza şi aprecierea lucrărilor . etc.02.în perechi.joc de rol  realizarea unui dialog pornind de la imagini  construirea unor enunţuri care să conţină virgula. Evaluare 14.  redactarea unui text cu tema „Ţara mea”. semnul exclamării.14.

explicaţia. şoptit etc. 2. ore alocate: 24 Continuturi -detalieriLectură Lacrimile trandafirului. 4. a întâmplărilor prezentate în text. sistematică exerciţiul.02.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare.02 și de . în grup.  sesizarea cuvintelor necunoscute şi precizarea sensului acestora. jocul didactic  probe orale şi scrise *activitate individuală. în gând şi cu voce tare .5.4. de Eugen Jianu Data Ob. 3. într-o succesiune logică. în gând şi cu voce tare.4 3.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis. de citire corectă şi conştientă .  citire « la prima vedere ».  identificare şi analizare a imaginilor aferente textului scris etc.4.-12.  citire „la prima vedere”. cadranele *text.2 3. 18.02 3.3. 4.  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri.  recunoaşterea alineatelor. jurnalul cu dublă intrare. exerciţiul . fişe *frontal .3.  exerciţii de citire în lanţ. *lectura activă.  formularea ideilor textului sub formă de propoziţii enunţiative.9.  exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute. ref.  observarea conversaţia. conversaţia.  sesizarea aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia..Plan idei de 19.  Realizarea unui desen pornind de la conținutul textului  observare dirijată şi identificarea titlului.  transcrierea enunţurilor precizate.2013 Resurse Evaluare *lectura activă.3.în perechi. independent.3 3.3 Activitati de invatare  ex. 1.. a autorului. __________________________________________  formularea de întrebări și răspunsuri. 18. Perioada :18.  temă de lucru în clasă Formulare întrebări răspunsuri. frontală. demonstraţia.02 3.  identificarea şi relatarea. UNITATEA: PRIETENIA Nr.03.  observarea sistematică temă de lucru în clasă „Cele patru piersici” – poveste populară Lectura explicativă 1.2.

cvintetul *texte.5 4. în gând şi cu voce tare.02 Cuvântul Scrierea cuvintelor cu m înainte de p şi b 20. explicaţia.2. personaje  desprinderea şi formularea orală a mesajului (învăţăturii) unui text citit. în gând şi cu voce tare . exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog. planșe *act frontală. de citire a unor texte noi  citire corectă a cuvintelor ce conţin mp.02 3. 21. 2.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis. imagini. exerciţiul *fişe. exerciţiul *fişe.3 3.4 3.3.02 2. de completare a cuvintelor cu mp. Mb  ex. *explicaţia.4  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin.4.2 4.02 1. de observare a unor imagini  ex.  identificare şi analizare a imaginilor aferente textului scris etc. conversaţia.de dezvoltare a unor propoziţii simple  ex. 1.5. demonstraţia.3. mb pe fişe de lucru  alcătuirea unui scurt text cu aceste cuvinte  ex. de Eugen Jianu „Furnica şi porumbiţa” – Lev Tolstoi Lectura explicativă 25. *lectura activă. conversaţia. conversaţia. de citire corectă şi conştientă .  observare dirijată şi identificarea titlului. 3. în perechi şi individuală *explicaţia.02 1.  povestirea unui fragment din text. a autorului. de scriere corectă şi caligrafică  exemplificări de cuvinte ce conţin mp.  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin.  ex . exerciţiul. planșe *act frontală.2 21. 4.. independent.  realizarea unui cvintet pornind de la conținutul textului.2 2.3 1. Mb  ex.4 1.  formarea de cuvinte noi prin adăugare de litere la cuvinte date. imagini.  sesizarea aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia.02 3.3 3.  ex.3.  citire în lanț. exerciţiul . 26.2 3. şoptit etc.  citire „la prima vedere”. fişe *frontal . 25.02 *lectura activă.  exerciţii de citire în lanţ. de delimitare a cuvintelor dintr-o propoziţie.  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări.  ex . jocul didactic  observarea sistematică temă de lucru în clasă  observarea sistematică  probe orale şi scrise .Povestire orală 20.  recunoaşterea alineatelor.de formare a unor cuvinte din silabe date. conversaţia.4 4. pe grupe şi individuală  observarea sistematică  temă de lucru în clasă  observarea sistematică  temă de lucru în clasă Lectură Lacrimile trandafirului..2.

4.3. exerciţiul . demonstraţia. RAI *text.  identificarea şi relatarea.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare.4. jurnalul cu dublă intrare.  Realizarea unui desen pornind de la conținutul textului  ex.03.  transcrierea enunţurilor precizate. Cuvinte cu sens opus 4.5. explicaţia.în perechi.  citire « la prima vedere ». 3. 4.3 1. .  sesizarea cuvintelor necunoscute şi precizarea sensului acestora.  exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog.03.2.  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări.Plan idei Povestire orală de 27/27 și .3 3. *lectura activă. conversaţia.4. de identificare a cuvintelor cu sens asemănător  înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date cu sinonimele acestora  „Jocul cuvintelor” *activitate individuală.Barbu Ștefănescu Delavrancea 4. conversaţia. 5. 3. a întâmplărilor prezentate în text. de citire corectă şi conştientă . de identificare a cuvintelor cu sens opus  ex.  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin. 3. de. de analizare a unor imagini  ex. __________________________________________  formularea de întrebări și răspunsuri. independent. jocul didactic *activitate individuală.4. demonstraţia.  formularea ideilor textului sub formă de propoziţii enunţiative. conversaţia. într-o succesiune logică.03.  temă de lucru în clasă * exerciţiul. frontală. jocul didactic  observarea sistematică  temă de lucru în clasă  observarea sistematică temă de lucru în clasă Lectură Bunica.2.3.Formulare întrebări răspunsuri. în grup.  ex.în perechi. 4.  exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute.4 3. cu antonimele lor  observarea sistematică . * exerciţiul. frontală. personaje  desprinderea şi formularea orală a mesajului (învăţăturii) unui text citit. fişe *frontal . 02 de Cuvinte cu sens asemănător 28/28 1.02 1. 4. 1.2 3.  ex. de înlocuire a unor cuvinte din enunţuri date. în gând şi cu voce tare . explicaţia.  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri.

conversaţia.  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări. 1.  recunoaşterea alineatelor.. 6/6.2. prin înlocuirea unui cuvânt cu antonimul său *activitate individuală. într-o succesiune logică.5. de dezvoltare a unor enunţuri  schimbarea mesajului transmis de o propoziţie. Cuvântul – recapitulare 7.  citire „la prima vedere”. personaje  desprinderea şi formularea orală a mesajului (învăţăturii) unui text citit. jocul didactic *activitate individuală.  exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog.  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin. 11.03.în perechi.  ex.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis.  identificare şi analizare a imaginilor aferente textului scris etc. 2.  temă de lucru în clasă Lectura explicativă *lectura activă.  sesizarea aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia.0 3  observare dirijată şi identificarea titlului.  formularea ideilor textului sub formă de titluri.3. în grup.  identificarea şi relatarea. jocul didactic  probe orale şi scrise *activitate individuală.  exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute.  observarea conversaţia. __________________________________________  formularea de întrebări și răspunsuri. frontală.  observarea sistematică  temă de lucru în clasă . demonstraţia. * exerciţiul.5.03 1. 1.3. sistematică exerciţiul.Plan idei Povestire orală de și de 7.  exerciţii de citire în lanţ.  temă de lucru în clasă Formulare întrebări răspunsuri..3. explicaţia. a autorului. şoptit etc. a întâmplărilor prezentate în text. frontală.2. 2. potrivit cerinţei  ex. 3. demonstraţia. 1.în perechi. în gând şi cu voce tare.03. unor propoziţii ce conţin perechi antonimice  „Jocul cuvintelor” „Mărul” Mircea Sîntimbreanu 1. alc.3.  transcrierea enunţurilor precizate.3. de observare dirijată a unor imagini  identificare a cuvintelor din enunţuri. explicaţia. 3.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare.

ore alocate: 18 Continuturi -detalieriData Ob. Lectură Cântec. 2.4 3. exerciţiul . de construire a cuvintelor după cerinţe date  ex. fişe *frontal . 1.3.4. de dezvoltare a unor enunţuri  schimbarea mesajului transmis de o propoziţie.3 *lectura activă. independent.4. UNITATEA: PRIMAVARA Nr.  observarea sistematică temă de lucru în clasă Evaluare 12.în perechi.03.03 3. de sinonimie şi antonimie  ex. de observare dirijată a unor imagini  identificare a cuvintelor din enunţuri. de sinonimie şi antonimie  ex. conversaţia.  joc de rol  ex.4. prin înlocuirea unui cuvânt cu antonimul său  scrierea cuvintelor cu mp şi mb  ex. cvintetul *texte. 4.03.4. ref.-28 . de George Coșbuc 11. de transcriere a cuvintelor frontală. 3.  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt/ întâmplare .3 3.3.  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri .  exprimarea învățăturii/ moralei. de construire a cuvintelor după cerinţe date  ex.  scrierea cuvintelor cu mp şi mb  ex. Test de evaluare Evaluare scrisă (sumativă) 10.03 1.3. 4. 3.  explicarea cuvintelor necunoscute.3.2013 Resu Evaluare .2.5.  transcrierea unor versuri. potrivit cerinţei  ex. Activitati de invatare rse Perioada :13. 1.2 3. 4. de transcriere a cuvintelor  citire în gând şi cu voce tare .5.

2.în perechi.2.  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări. 18.3.3.  exerciţii de citire în lanţ. 4.  exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute.1. personaje  desprinderea şi formularea orală a mesajului (învăţăturii) unui text citit. Formulare de întrebări și răspunsuri. dictare *lectura activă. 14.3. a întâmplărilor prezentate în text.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare. Despărţirea cuvintelor în silabe. conversaţia. jocul didactic *activitate individuală.  observare dirijată a unor imagini  formulare de enunţurilor potrivite  identificare a cuvintelor din propoziţii. Despărţirea cuvintelor la capăt de rând. exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog.  citire „la prima vedere”. în grup. 2. 4. __________________________________________  formularea de întrebări și răspunsuri. frontală.  temă de lucru în clasă * exerciţiul.03.  identificarea şi relatarea. explicaţia.„Cuibul de păsărele” după Cezar Petrescu Lectura explicativă 13. 1. în gând şi cu voce tare. 4.2.  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin.  formularea ideilor textului sub formă de propoziţii enunţiative. 14. Plan de idei Povestire orală 13. 1.6.03. explozia stelară. şoptit etc.  recunoaşterea alineatelor.03.  observarea sistematică  temă de lucru în clasă .1.03. 1.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis. 1.  identificare şi analizare a imaginilor aferente textului scris etc. 4. exerciţiul.5. 4. 4.  sesizarea aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia. 2. a silabelor din cuvinte şi a sunetelor din silabe  compunerea silabelor din sunete (litere)  schimbar a sensului cuvintelor prin modificarea unui sunet(literă)  compunere a cuvintelor din silabe date  transcriere. conversaţia. demonstraţia. explicaţia.  transcrierea enunţurilor precizate.03. într-o succesiune logică.1. frontală..5..în perechi. jocul didactic  observarea sistematică  probe orale şi scrise *activitate individuală.

4.3. de citire corectă şi conştientă .  ex. de completare a cuvintelor cu vocale şi consoane  dictare.. RAI.2. 4. într-o succesiune logică. 2.în perechi. independent.  transcrierea enunţurilor precizate.2 3. frământări de limbă  identificare a consoanelor şi vocalelor  diferenţierea consoanelor şi vocalelor  ex. explicaţia. *activitate individuală.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare.  identificare şi analizare a imaginilor aferente textului scris etc.2. 2. de citire corectă şi conştientă  ex. Sunetul şi litera Vocale şi consoane.  temă de lucru în clasă 25.  sesizarea aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia. 20/20. conversaţia. Plan de idei Povestire orală 21. frontală. 1. de dicţie. 4.. fişe *frontal . şoptit etc. jocul didactic *activitate individuală. jocul didactic  observarea sistematică temă de lucru în clasă  observarea sistematică  temă de lucru în clasă Buburuza” după Eugen Jianu Lectura explicativă 21. de pronunţie corectă  corectarea emisiei sunetelor  ex.  observarea sistematică  probe orale şi scrise Formulare de întrebări și răspunsuri.  Realizarea unui desen pornind de la conținutul textului  ex.2.3.  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri.2.5. 3. a întâmplărilor prezentate în text. __________________________________________  formularea de întrebări și răspunsuri.1. explicaţia. * exerciţiul.03.Lectură Povestea puișorului moțat 18. 19.  identificarea şi relatarea.5. exerciţiul. în gând şi cu voce tare.1. 4.03. .03.3 3.03.  exerciţii de citire în lanţ. *lectura activă. frontală. „Jocul literelor/sunetelor”  recunoaşterea alineatelor.  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin. 4. demonstraţia.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis. conversaţia. în gând şi cu voce tare .6. 1.03. *lectura activă. cadranele *text.  exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute.  citire « la prima vedere ».  sesizarea cuvintelor necunoscute şi precizarea sensului acestora.3 1. 03.4 3. exerciţiul . 4. de alcătuire a enunţurilor și identificarea componentelor acesteia  ex.în perechi. conversaţia.  citire „la prima vedere”. în grup.  formularea ideilor textului sub formă de propoziţii enunţiative.

de despărţire în silabe  identificare a vocalelor şi consoanelor  completarea silabelor şi cuvintelor  dictare de control  transcriere. cvintetul *frontal . 3. jocul  temă de . * exerciţiul.  povestirea unui fragment din text. de citire selectivă a textelor studiate  ex. în perechi * exerciţiul. de citire corectă şi conştientă . jocul didactic *activitate individuală.  citire în lanț. de citire selectivă a textelor studiate  ex.1. exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog.LECTURĂ Povestea puișorului moțat 25.3.5 4. 27. autoverificare prin comparare cu modelul  alcătuire de cuvinte după cerinţe date  despărţirea cuvintelor la capăt de rând  ex.2. 3.  realizarea unui cvintet pornind de la conținutul textului.  observarea conversaţia. 28. de citire selectivă a textelor studiate  ex.3 3.03. 2. personaje  desprinderea şi formularea orală a mesajului (învăţăturii) unui text citit. de despărţire în silabe  identificare a vocalelor şi consoanelor  completarea silabelor şi cuvintelor Evaluare *lectura activă. în gând şi cu voce tare . 3. conversaţia. 2. 4.03.2. independent.03. Recapitulare 26 / 27 1.în perechi. conversaţia. Test de evaluare  observarea sistematică temă de lucru în clasă  observarea sistematică  temă de lucru în clasă Evaluare scrisă (sumativă) Ameliorare si dezvoltare 28.  ex. explicaţia.2. de despărţire în silabe  identificare a vocalelor şi consoanelor  completarea silabelor şi cuvintelor  dictare de control  transcriere. exerciţiul . frontală.  ex.1. sistematică explicaţia.2 3.3. demonstraţia.4 3. demonstraţia.03 1. autoverificare prin comparare cu modelul  alcătuire de cuvinte după cerinţe date despărţirea cuvintelor la capăt de rând  ex. 3.3  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări.5.

04. 4. 2. 15.  citire « la prima vedere ».3 3.5 Activitati de invatare  ex. 16.  sesizarea aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia. exerciţiul .2.în perechi. Perioada: 15.-30. ore alocate: 17 Continuturi -detalieriLectură Povestea dovleacului și a viței de vie. conversaţia.  Realizarea unui desen pornind de la conținutul textului  recunoaşterea alineatelor. 3..04.3. cadranele *text. 3. fişe *frontal . după Al. 3.1.  identificare şi analizare a imaginilor aferente textului scris etc.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis.3 2. autoverificare prin comparare cu modelul  alcătuire de cuvinte după cerinţe date despărţirea cuvintelor la capăt de rând didactic *activitate individuală.04. în gând şi cu voce tare . în gând şi cu voce tare. __________________________________________  formularea de întrebări și răspunsuri.  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri. explozia stelară. frontală. 3. exerciţiul.în perechi. dictare de control  transcriere. independent.2013 Resurse *lectura activă. conversaţia. UNITATEA: PRIETENIA Nr.04. în grup. 3. frontală.  exerciţii de citire în lanţ.04. explicaţia. Ob.  exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute.2 3.3.  temă de lucru . 3. *lectura activă. de citire corectă şi conştientă . jocul didactic Evaluare  observarea sistematică temă de lucru în clasă  observarea sistematică  probe orale şi scrise *activitate individuală.  citire „la prima vedere”.1.5. lucru în clasă 11.delimitarea textului în fragmente . ref.. Mitru „Cel mai bun prieten” după Victor Sivetidis .  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare.planul simplu de idei .  sesizarea cuvintelor necunoscute şi precizarea sensului acestora.povestirea orală a textului Data 15. şoptit etc.4.4 3.

personaje  desprinderea şi formularea orală a mesajului (învăţăturii) unui text citit.  formularea ideilor textului sub formă de propoziţii enunţiative. 3. 3.1.  exerciţii de scriere după dictare  selectarea şi transcrierea cuvintelor care conţin diftongi  alcătuire de enunţuri folosind cuvinte date  despărţire în silabe a unor cuvinte  exerciţii şi jocuri de frământări de limbă  exerciţii de memorare şi recitare expresivă în clasă * exerciţiul. 3. 3.4. a întâmplărilor prezentate în text.ua. explicaţia.în perechi.5  transcrierea enunţurilor precizate. 2.5 * exerciţiul. 3. conversaţia.1.  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări.  observarea sistematică  temă de lucru în clasă .04.4.04. jocul didactic *activitate individuală. 17. 3. 2. într-o succesiune logică. uă.04 Grupurile de sunete ea. 3.2.1. ia ie.ie  exerciţii de grupare a cuvintelor date conform unui criteriu  modificare a cuvintelor conform unor cerinţe.în perechi.  identificarea cuvintelor care conţin grupurile de sunete ea.  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin.04.2.1. 3. jocul didactic *activitate individuală.  scriere după dictare  selectarea şi transcrierea cuvintelor care conţin diftongi  exerciţii de alcătuire de enunţuri folosind cuvinte date  despărţirea în silabe a unor cuvinte  exerciţii şi jocuri de frământări de limbă  exerciţii de memorare şi recitare expresivă  transcrieri  exerciţii şi jocuri de frământări de limbă  exerciţii de identificare a cuvintelor care conţin grupurile de sunete oa. 3. 3. 22.04.3. ua. 2. 18. explicaţia.  identificarea şi relatarea. frontală. 2.3.3.uă  gruparea cuvintelor date conform unui criteriu  exerciţii de modificare a cuvintelor conform unei cerinţe. exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog. 18.  observarea sistematică  temă de lucru în clasă Grupurile de sunete oa. frontală. demonstraţia.3. demonstraţia.17. conversaţia.ia.

2. 3.  citire în lanț. 3. 3.1.1. 2.3. jocul didactic *activitate individuală. 3.recunoaşterea personajului 25/25. 2. *lectura activă.  observarea sistematică  temă de lucru în clasă * exerciţiul. 3.3 3.în perechi. transcrieri Lectură 22. 04 2.3. conversaţia.  exerciţii de citire fluentă şi expresivă  exerciţii de citire explicativă şi selectivă  explicarea unor expresii din textul dat  exerciţii de citire silenţioasă  exerciţii de explicare a sensului unor expresii  transcriere.2 3.1. realizarea unui cvintet pornind de la conținutul textului. 3. 3.04.04. independent.2.1.3.5 4. 04. exerciţiul . 3. în gând şi cu voce tare .4 3. 3. cvintetul *frontal . demonstraţia. * exerciţiul.3  ex. explicaţia. de citire corectă şi conştientă . demonstraţia.în perechi. frontală.3. conversaţia.4. frontală. „După faptă şi răsplată” după Ion Pas Planul de idei şi rezumatul oral: 24/24.2.  povestirea unui fragment din text. în perechi  observarea sistematică temă de lucru în clasă 23.5 Călătorie în lumea lecturii Turul Galeriei: . folosirea diminutivelor  delimitarea fragmentelor logice  formularea ideilor principale  povestirea orală a fragmentelor  selectarea şi transcrierea cuvintelor care conţin diftongi  exerciţii de alcătuire de enunţuri folosind cuvinte date  exerciţii de despărţire în silabe a unor cuvinte  exerciţii de realizare a acordului gramatical subiect-predicat  exerciţii de scriere după dictare a unor cuvinte care conţin diftongi şi a unor enunţuri care conţin cuvinte cu diftongii studiaţi  exerciţii de citire. conversaţia. explicaţia. jocul didactic *activitate individuală.  observarea sistematică  temă de lucru .

conversaţia.1.29.1. realizarea unui cvintet pornind de la conținutul textului.  observarea sistematică  temă de lucru în clasă Lectură Cum s-a stricat prietenia dintre câine și pisică. 3.5  ex. 3. demonstraţia. cvintetul *frontal .  exerciţii de scriere după dictare  selectarea şi transcrierea cuvintelor care conţin diftongi  alcătuire de enunţuri folosind cuvinte date  despărţire în silabe a unor cuvinte  punere în corespondenţă imagine-cuvânt.3.04 Evaluare 12.ia. 2. în perechi Test de evaluare  observarea sistematică temă de lucru în clasă Evaluare scrisă (sumativă) 30. jocul didactic *activitate individuală. 3.ua.2.3 2.2. independent.5  exerciţii de recunoaştere a personajelor din lecturile studiate.5 4.04.uă.1. ea.  -exerciţii de identificare a cuvintelor care conţin grupurile de sunete 2.04.  exerciţii de povestire orală. 3. 3.3 3.  povestirea unui fragment din text.4.1.4 3.4. explicaţia. în diferite ipostaze  exerciţii de formulare în scris a unor enunţuri conform unor cerinţe 2.în perechi.3. conversaţia.ie 3. UNITATEA: LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA .în scris  realizarea a acordului gramatical subiect-predicat singular/plural în clasă * exerciţiul.4. frontală. 3. de Al. de citire corectă şi conştientă .  citire în lanț.3. 3. Mitru 29. exerciţiul . oa.  gruparea cuvintelor date conform unui criteriu 3. *lectura activă.2 3. în gând şi cu voce tare . Recapitulare 3.  selectarea şi transcrierea cuvintelor care conţin diftongi 3.5  alcătuire de enunţuri folosind cuvinte date  despărţire în silabe a unor cuvinte  exerciţii şi jocuri de frământări de limbă 3.  exerciţii de modificare a cuvintelor conform unei cerinţe.3.  exerciţii de scriere după dictare 3.

__________________________________________  formularea de întrebări și răspunsuri. Plan de idei 8.  formularea ideilor textului sub formă de propoziţii enunţiative. Perioada :2.05. în gând şi cu voce tare. 1. Formulare de întrebări și răspunsuri.. a întâmplărilor prezentate în text.ore alocate: Continuturi -detalieriÎn ziua de paște. în grup. de Elena Farago 20 Data 2. frontală. Ob. exerciţiul. 4.05. 4. 2. expresivă a textului  sesizarea elementelor semnificative ale textului.  temă de lucru în clasă . alcătuirea de propoziţii cu noile cuvinte.M. conversaţia.  sesizarea aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia. explicaţia.  identificarea şi relatarea. frontală.  identificare şi analizare a imaginilor aferente textului scris etc.-23 .6. ref.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis.. *lectura activă. în grup. într-o succesiune logică.2.  transcrierea enunţurilor precizate. de înţelegere a mesajului  ex.05.  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin. exerciţiul. jocul didactic  observarea sistematică  probe orale şi scrise *activitate individuală.05. conversaţia.în perechi. 1.Dumbrava minunată. explicaţia. de antonimie ____________________________________________  transcriere.  temă de lucru în clasă . de aşezare în pagină a textului în versuri  memorizarea / recitarea poeziei  autodictare  recunoaşterea alineatelor.05. de aşezare în pagină a textului în versuri  exerciţii de vocabular: identificarea cuvintelor necunoscute.2.  citire „la prima vedere”. Evaluare  observarea sistematică 2. fluentă. *activitate individuală. Sadoveanu Lectura explicativă 7. aflarea sensului acestora. şoptit etc.1.  exerciţii de citire în lanţ. RAI.5. Activitati de invatare  exerciţii de citire conştientă.. exerciţii de sinonimie.Nr. 4.3.  exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute.ex.în perechi.05.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare. 2013 Resurse *lectura activă.

şoptit etc. de alegere a variantei corecte a unui cuvânt.  . de citire corectă şi conştientă .  sesizarea cuvintelor necunoscute şi precizarea sensului acestora.3.  Realizarea unui desen pornind de la conținutul textului  recunoaşterea alineatelor. 2.2. de despărţire în silabe a cuvintelor date  precizarea excepţiilor de la regula scrierii cu litera  transcriere. din mai multe date  ex. frontală. 4. 4. 3.4 3. dictare  ex. personaje  exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog.  ex.05. explicaţia. de autocorectare după model. 4. de completare a cuvintelor cu litera x  ex.  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări. explicaţia.1.  observarea sistematică  temă de lucru în clasă Lectură Că țelu șul șchiop.1. Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin litera x 13. de transcriere şi dictare  ex.05.2. *lectura activă. autoevaluare  construirea de propoziţii după cerinţe precizate  ex. jocul didactic *activitate individuală.4.05.  sesizarea aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia.1.3 2. exerciţiul. 4.2. explicaţia. în gând şi cu voce tare. conversaţia.05. 14. frontală. în gând şi cu voce tare . demonstraţia.  reactualizarea regulilor de scriere cu â şi î  ex. conversaţia. 3.  observarea sistematică  temă de lucru în clasă * exerciţiul. 05 2. conversaţia. de identificare a cuvintelor  actualizarea regulilor de scriere a cuvintelor ce conţin litera x  ex.  citire « la prima vedere ». conversaţia. Mitru Lectura explicativă 15.1. de autocorectare după model dat.Povestire orală 8. Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin literele î şi â 9/9. 4. jocul didactic *activitate individuală.. cadranele *text.3 3.5.  identificare şi analizare a imaginilor aferente textului scris etc. de identificare a cuvintelor ce se scriu cu â şi î  completarea cuvintelor cu litera potrivită  construirea enunţurilor pe baza cuvintelor date  ex.1..  citire „la prima vedere”. 4.  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri.1. demonstraţia.în perechi. * exerciţiul.05  ex. jocul didactic  observarea sistematică temă de lucru în clasă  observarea sistematică probe orale şi „Spicul de grâu şi pleava”. RAI.în perechi. exerciţiul . 3. 4. de observare dirijată a imaginii. independent. fişe *frontal . de Elena Farago 13.A. *lectura activă.2 3.

frontală. 4. explicaţia. de recunoaştere a ortogramelor în texte  observarea modului de scriere a acestor cuvinte  construirea enunţurilor cu ortogramele studiate  completarea enunțurilor cu ortogramele studiate _________________________________________________  completarea propoziţiilor lacunare  alcătuire de enunţuri cu ortograme  scriere funcţională  ex.  transcrierea enunţurilor precizate. Plan de idei Povestire orală 15.  identificarea şi relatarea.  exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog. în gând şi cu voce tare .05 Lectură Barza . 4. 2.  citire « la prima vedere ».  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte în enunţuri date în scopul păstrării sau schimbării mesajului transmis.în perechi.05.05.05.  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri.3  exerciţii de citire în lanţ. într-o succesiune logică.05.  exprimarea propriei păreri în legătură cu întâmplări. exerciţiul .  formularea ideilor textului sub formă de propoziţii enunţiative.2 3. jocul didactic *activitate individuală. Scrierea cuvintelor: dintr-o/ dintr-un. 3.  ex. frontală.  sesizarea cuvintelor necunoscute şi precizarea sensului acestora.  observarea sistematică temă de lucru în clasă .1. 21. 4. conversaţia. de scriere după dictare  ex.  Realizarea unui desen pornind de la conținutul textului scrise *activitate individuală.05.  exerciţii de completare propoziţiilor lacunare.1. de citire corectă şi conştientă . în grup.3 3.  temă de lucru în clasă * exerciţiul. 20. observarea sistematică temă de lucru în clasă *lectura activă. într-o/ într-un 16. 16.Formulare de întrebări și răspunsuri. conversaţia.  exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute. a întâmplărilor prezentate în text. de Duiliu Zamfirescu 20.în perechi. fişe *frontal .4 3. independent.2. personaje  desprinderea şi formularea orală a mesajului (învăţăturii) unui text citit. cadranele *text.  povestirea unui fragment/paragraf cu sprijin.5. __________________________________________  formularea de întrebări și răspunsuri. demonstraţia.

2.  analizarea dirijată a imaginii alăturate textului  citire la prima vedere: în gând şi cu voce tare  precizarea înţelesului cuvintelor noi şi a expresiilor din text  formularea de întrebări şi răspunsuri în legătură cu conţinutul lecţiei pentru conştientizarea acestuia  ex.2. conversaţia.05. î şi x şi alcătuirea unor enunţuri noi cu acestea  identificarea cuvintelor ce conţin grupurile de sunete învăţate __________________________________________________  ex.tema acasă . 3. de citire pe roluri. 3. 3.„Puişorul şi vulpea” de Ion Pas Desprinderea învăţăturii textului 22. lectura explicativă.  precizarea personajelor textului. independent. 4.4. 4.. 4.3 3. conversaţia.05 Povestirea orală 23.05.tema în clasă . de George Coșbuc 27. Lectură Povestea gâștelor.3 2. de povestire a fragmentelor  citirea integrală a textului  propuneri de texte pentru lectura suplimentară  selectarea unor imagini despre animale  realizare a dialogurilor pe tema .tema acasă .1.4.05 27.observarea sistematică explicaţia munca independentă .observarea sistematică observarea sistematică temă de lucru în clasă Evaluare scrisă (sumativă) *lectura activă. fişe *frontal .  sesizarea cuvintelor necunoscute şi precizarea sensului acestora. 2. selectiv  exprimarea părerii personale despre personajele din text _____________________________________________________  transcrieri selective  identificarea cuvintelor ce conţin literele: â.1. de completare a enunţurilor cu cuvinte potrivite.2 3.  realizarea unui desen pornind de la conținutul textului  ex. de alcătuire a unor cuvinte după cerinţă dată  ex. de despărţire în silabe  completare a cuvintelor cu sunete sau silabe  ex. 4. 3.3.La drum cu Patrocle’’  formulare de întrebări şi răspunsuri  citire în ritm propriu  recunoaşterea unor personaje din poveşti  ex.1. Exerciți de comunicare 22.05.4 3.05 Recapitulare şi sistematizare 23. explicaţia munca independentă . de citire la prima vedere  transcriere selectivă  ex.2. exerciţiul . de citire corectă şi conştientă . în gând şi cu voce tare . 4. Test de evaluare . cadranele *text.1.2.5. 4.  citire « la prima vedere ».05 Evaluare 28. exerciţiul.1.

proba orală. lectura explicativă *ilustraţii. 05.1. 2013 Resurse *lectura explicativă. observarea dirijată.2.05. frontală.4 2. explicaţia * act. 3.observarea sistematică. transcriere selectivă  ex. selectiv  ex. din mai multe variante.-22 .  observare dirijată pentru identificarea titlului. tema acasă Recunoaşterea personajelor 30. munca independentă.5. 3. Ob. 3. 2.5  antrenament de utilizare a unor formule de iniţiere şi încheiere a unui dialog cu persoane diferite. pe roluri. Activitati de invatare Evaluare . proba scrisă.observarea sistematică.4.1. tema acasă 3.  exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu sinonime/antonime. *conversaţia. a autorului. exerciţiul.4. 2. a intervenţiei proprii adecvate situaţiei de comunicare. frontală şi individuală .  folosirea intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog.05. de povestire a textului în lanț  exprimarea unei păreri personale depre personaj Povestirea orală a textului Dialogul 30.06. povestea integrală. 3.  citire în lanţ. *conversaţia. dictare  ex. 3. individuală Data 29/29. exerciţiul. ore alocate: 25 Continuturi -detalieri„Miţă Fărămiţă” – Gica Iuteş Perioada 29.05. 4. de scriere după dictare  recunoaşterea unor personaje . exerciţiul.1. 3. * act. observarea dirijată. de ordonare logică a unor propoziţii în legătură cu textul  prezentare a personajelor folosind cuvinte proprii  exprimarea propriei păreri despre un personaj  transcriere.  exerciţii de selecţie.06. în echipe. 4. „Gândiţi/ lucraţi în echipă/ comunicaţi” *frontal. pe grupe. ref.3. conversaţia euristică. 1. jocul didactic temă de lucru în clasă .6. a textului sesizarea alineatelor  analiza dirijată a imaginii – suport şi punerea în corespondenţă cu textul  citirea textului la prima vedere în gând şi cu voce tare  conversaţie pe marginea conţinutului  completarea enunţurilor legate de mesajul transmis de text exerciţii de  integrare în enunţuri proprii a cuvintelor necunoscute (nou învăţate).13.1. UNITATEA: VARA Nr.

explicaţia. 3. exerciţiul. demonstraţia. *conversaţia. Delavrancea SCRIEREA FUNCTIONALABiletul 3.4 3. 4. conversaţia.2 4. în perechi observarea sistematică temă de lucru în clasă observarea sistematică temă de lucru în clasă Intonarea propoziţiilor.  observare şi analiză a organizării textului unui bilet. demonstraţia.5 2. exclamative.4 2. explicaţia. *conversaţia.  completare a unor texte cu semnele de punctuaţie corespunzătoare  transformare a propoziţiilor enunţiative în propoziţii interogative şi invers  scriere după dictare  alcătuirea de propoziții exclamative  conversaţii în grup pe teme cunoscute. în perechi observarea sistematică temă de lucru în clasă observarea sistematică temă de lucru în clasă 4. în perechi *exerciţiul.3 2. 3. conversaţia. 2. Semnul exclamării Alcătuirea unor texte după imagini 5. Lectura Neghiniță. 3. 4. conversaţia.2.  identificarea situaţiilor în care comunicarea se poate realiza cu ajutorul unui bilet.4 3. alcătuire a propoziţiilor enunţiative. 5. fişe *frontal .3.06. demonstrația *texte.06.  formularea de enunţuri ca răspunsuri la anumite întrebări  alcătuirea de propoziţii pe baza unui suport vizual sau cu cuvinte date  alcătuire de propoziţii simple şi dezvoltate enunţiative  completarea unor propoziţii enunţiative cu informaţii din textele citite.1 3.5 4.1 3.4 *exercițiul.  rememorarea regulilor de respectat în scrierea unui bilet. fişe *frontal .  redactarea unor bilete în care să se comunice mesaje precizate.3. exerciţiul.3. exerciţiul .  precizarea personajelor textului şi citirea pe roluri. explicaţia.2. *activitate frontală . Șt. demonstraţia. 4. 6. *activitate frontală .  transcrierea unui bilet. 2. Punctul.  exerciţii de scriere corectă a propoziţiilor  recunoaştere. de citire corectă şi conştientă .  simulări şi joc de rol. cadranele *text.5.  folosirea intonaţiei potrivite în funcţie de context şi de partenerul de dialog.2. 1.06.4 4.06.2. *activitate frontală .  sesizarea cuvintelor necunoscute şi precizarea sensului acestora.06. independent. interogative.2 3.6 2. *lectura activă.1 4. Semnul întrebării . 4.  utilizarea unor formule de iniţiere şi încheiere a unui dialog cu persoane diferite. citire .5  ex. de B.3. Propoziţia. iniţierea şi încheierea unui dialog.3 4.3 3. Delimitarea cuvintelor în prop.  completarea unui bilet incomplet. independent observarea sistematică temă de lucru în clasă . în gând şi cu voce tare . 4.  citire « la prima vedere ».

şoptit  citire în lanţ. Lectura Neghiniță. virgulei  transcriere şi autocorectare  ex.  exerciţii de dezvoltare a unor enunţuri.5. frontală şi individuală *explicaţia. Delavrancea .  alcătuirea unor texte scurte pe baza imaginilor. fişe *frontal .  aşezarea corectă a textului alcătuit în pagina caietului. 2.3 1.  formulare de răspunsuri la întrebări.  citire « la prima vedere ». explicaţia.1.1 4. 4.  construirea unor enunţuri pe baza unui şir de întrebări. liniei de dialog.  transcriere. în gând şi cu voce tare . demonstrația *texte..4.) 12/12.1.4 3. observarea sistematică temă de lucru în clasă .  citire “la prima vedere”.1 3. 2. 3.2 3.  exprimarea unui punct de vedere în legătură cu conținutul textului  observarea dirijată şi de identificare a titlului. imagini *act frontală..4. de iniţiere şi încheiere a unui dialog  construirea unor enunţuri. cu ajutorul unui şir de întrebări. autodictare  ex.  recitare de poezie etc. exerciţiul . conversaţia. exerciţiul *fişe. 6 06. Pop Mărcanu 10. în gând şi cu voce tare. cadranele *text.06.1 4.06. 2. 2. de B.  ex.4 3.3. a textului propriu-zis. Șt.1. 06.1. * exerciţiul. de plasare a liniei de dialog într-un text  alcătuirea unui text care să conţină dialog  ex.  alcătuirea unor texte scurte. fişe *frontal .Vara’.5  alcătuirea unor enunţuri pe baza unor imagini date. texte scurte care să conţină semnele invățate  joc de rol exercițiul.3 3.5. de citire corectă şi conştientă . a autorului. povestirea *act. 4. independent *lectura activă. conversaţia.2 4.  povestirea textului/fragmentelor. conversaţia. 11. 2. de observare dirijată a unor imagini  citire la prima vedere a unui fragment  explicarea folosirii semnului două puncte.06 Linia de dialog Două puncte (:) Virgula (. independent. V.observare sistematică probă orală tema acasă Alcătuirea unor texte după un şir de întrebări 10. pe grupe şi individuală observarea sistematică temă de lucru în clasă observarea sistematică temă de lucru în clasă .

Lectura Vine vacanta mare! 19. transcrieri  ex. şoptit  citire în lanţ. observarea exercițiul sistematică *activitate individuală.1. dictare  ex. 3. în gând şi cu voce tare.2. 3. Mb  ex.1.4.2. x 2.3. de identificare a cuvintelor  actualizarea regulilor de scriere a cuvintelor ce conţin litera x  ex. 3. pe grupe şi individuală observarea sistematică temă de lucru în clasă * exerciţiul. 2.în perechi. 4.3. mb  ex. observarea sistematică temă de lucru în clasă *conversatia. frontală.4 3.1. de completare a cuvintelor cu litera x  completarea cuvintelor cu litera potrivită  construirea enunţurilor pe baza cuvintelor date. frământări de limbă  exerciţii de memorare şi recitare expresivă. ua. jocul didactic *activitate individuală. de scriere corectă şi caligrafică  exemplificări de cuvinte ce conţin mp. conversaţia. de observare a unor imagini  ex.  citire “la prima vedere”.5 Scrierea corectă a 19. demonstraţia. 1. conversaţia.3  ex. de observare dirijată a imaginii. 4.Scrierea cuvintelor cu m înainte de p şi b 13. explicaţia.06. explicaţia.3 3. ia ie. de citire a unor texte noi  citire corectă a cuvintelor ce conţin mp. 3. uă 13. 4. mb pe fişe de lucru  alcătuirea unui scurt text cu aceste cuvinte  eexerciţii şi jocuri de frământări de limbă  identificarea cuvintelor care conţin grupurile de sunete  gruparea cuvintelor date conform unui criteriu  exerciţii de modificare a cuvintelor conform unei cerinţe. 1. jocul didactic *activitate individuală.  recitare de poezie etc. conversaţia. cuvintelor ce conţin literele î şi â. 4. 3.06 2. de despărţire în silabe a cuvintelor date  precizarea excepţiilor de la regula scrierii cu litera  transcriere.  exerciţii de scriere după dictare  selectarea şi transcrierea cuvintelor care conţin diftongi  alcătuire de enunţuri folosind cuvinte date  despărţire în silabe a unor cuvinte. planșe *act frontală. *explicaţia.în perechi. exerciţiul *fişe.06. de identificare a cuvintelor ce se scriu cu â şi î  ex.1.4. 3.4 Grupurile de sunete ea.3. . de completare a cuvintelor cu mp.în perechi. frontală.  reactualizarea regulilor de scriere cu â şi î  ex.06. imagini. observarea sistematică temă de lucru în clasă * exerciţiul. oa.5.2 3. frontală..2. 3. demonstraţia.

05. poezii scurte despre vacanță și copilărie. 4. Test de evaluare finală Verificarea testului 21. frontală.1. 4. observarea sistematică temă de lucru în clasă Test de evaluare Evaluare scrisă (sumativă) * conversaţia. conversaţia. într-o/ într-un 20.06. de scriere după dictare  scriere după dictare  ex.06 Recomandări pentru lectura în vacanţă 22.2. jocul didactic.  prezentarea listei de lecturi suplimentare pentru clasa a III-a  creare de versuri. explicaţia.transcriere. jocul didactic *activitate individuală. autodictare Scrierea cuvintelor: dintr-o/ dintr-un.în perechi.1. exercițiul *frontal. de alcătuire a unor propoziții după cerinţe date  despărţire în silabe  completare a cuvintelor cu sunete sau silabe  ex. 2. de completare a enunţurilor cu ortograme/sunete potrivite. * exerciţiul. demonstraţia. individual .  recunoaşterea ortogramelor în texte  observarea modului de scriere a acestor cuvinte  construirea enunţurilor cu ortogramele studiate  completarea enunțurilor cu ortogramele studiate  completarea propoziţiilor lacunare  alcătuire de enunţuri cu ortograme  scriere funcţională  ex.