You are on page 1of 3

KOLEKSI SOALAN KARANGAN PERCUBAAN STPM NEGERI-NEGERI 2010

A) 1. PAHANG DARUL MAKMUR Sebagai Setiausaha Jawatankuasa Bertindak Bencana Alam Negeri anda diminta menyediakan satu laporan tentang punca-punca berlakunya bencana alam dan mengemukakan cadangan untuk mengatasi masalah tersebut. Sediakan laporan itu. Ramai kanak-kanak yang hilang dianggap angkara orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan semakin terhakisnya nilai-nilai kemanusiaan. Bincangkan punca-punca berlakunya kejadian tersebut dan cadangkan langkahlangkah untuk menanganinya. Kerajaan bercita-cita untuk menjadikan negara Malaysia sebagai ‘Negara Industri’ menjelang tahun 2020. Pada pendapat anda, mampukah Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian baru yang maju menjelang tahun 2020? Filem merupakan salah satu elemen seni budaya yang diminati ramai. Huraikan peranan filem dalam masyarakat. KEDAH DARUL AMAN Masalah pembuangan bayi yang berlaku akhir-akhir ini amat membimbangkan masyarakat. Salah satu puncanya ialah kepincangan keluarga. Sejauh manakah benar penyataan ini? Dunia pada hari ini semakin berubah corak dan bergerak pantas melalui komunikasi cara elektronik seperti e -mel, blog, f acebook, twitter, dan sistem pesanan ringkas(S MS). Bincangkan kesannya. Kemajuan dalam bidang industrti telah menjadikan Malaysia sebagai negara tumpuan pendatang asing tanpa izin untuk mencari rezeki. Walau bagaimanapun, masyarakat sering mendesak agar kebanjiran mereka dihadkan. Mengapakah kemasukan pendatang asing tanpa izin ini perlu dihadkan? Bincangkan. Kemalangan maut semakin meningkat menjelang musim perayaan. Sebagai setiausaha sebuah pertubuhan bukan kerajaan( NGO), anda telah diminta untuk menyediakan laporan tentang punca-punca berlakunya kemalangan ini dan mengemukakan cadangan untuk mengatasinya. Sediakan laporan itu selengkapnya. SELANGOR DARUL EHSAN Kes keganasan rumah tangga sering berlaku dalam kalangan masyarakat di negara kita. Ada pendapat yang mengatakan kes seperti ini berlaku disebabkan oleh tekanan hidup yang dihadapi oleh individu tersebut. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini. Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) telah meluahkan kebimbangan berikutan penguasaan wanita dalam perkhidmatan awam yang semakin meningkat sekarang. Anda sebagai pegawai di Kementerian Sumber Manusia telah diminta untuk membuat laporan berkaitan faktor dan kesan penguasaan penjawat awam wanita dalam perkhidmatan. Sediakan laporan anda selengkapnya.

2.

3.

4. B) 1.

2.

3.

4.

C) 1.

2.

kegiatan lumba motosikal secara haram yang melibatkan remaja begitu berleluasa di negara ini sehingga diperkatakan oleh pelbagai pihak. namun kedudukan ekonomi yang baik tidak akan dicapai tanpa usaha yang berterusan. Malaysia akan mencatat pertumbuhan ekonomi lebih kukuh dan positif pada tahun 2010. Kemukakan pandangan anda tentang punca-punca kegiatan lumba motosikal secara haram yang melibatkan remaja di negara ini? Ada pendapat yang menyatakan bahawa gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada hari ini berpunca daripada perkembangan media elektronik. 3. Anda juga dikehendaki mengemukakan langkah – langkah yang wajar diambil untuk meningkatkan penghayatan remaja terhadap Rukun Negara. E) 1. 4. D) 1. 2. Sebagai pegawai kanan di sekolah kementerian. Hal ini membimbangkan para peniaga yang menjual barangan asli dan bermutu. Namun begitu. KELANTAN DARUL NAIM 4. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini? Sebagai aset negara. anda dimintan untuk menyampaikan ceramah kepada pemimpin belajar tentang kepentingan menghayati Rukun Negara. Jelaskan usaha –usaha yang yang boleh dilakukan untuk membentuk remaja menjadi warganegara yang berguna kepada masyarakat dan negara. 4. Bincangkan faktor pertambahan bilangan penuntut warga asing di institusi pengajian tinggi tempatan dan kesannya. Sediakan memorandum tersebut selengkapnya. Sebagai pengerusi pertubuhan perniagaan. Sejauh manakah anada bersetuju dengan pendapat tersebut? Kini. 2.langkah untuk memantapkan ekonomi negara. masalah kekurangan air bersih dihadapi oleh sesetengah penduduk di negara ini. 3. remaja perlu mempunyai hala tuju yang jelas dalam kehidupan mereka. Dalam memorandum itu. Kebanyakan artis di negara ini mempunyai kelompok peminat tersendiri. Bilangan penuntut warga asing di institusi pengajian tinggi di negara kita telah bertambah dari hari ke hari. Ada pihak beranggapan bahawa kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara semakin terancam. Barangan tiruan mudah didapati di mana-mana premis perniagaan di negara kita. anda diminta membincangkan kesulitan yang dihadapi oleh para peniaga dan mengesyorkan beberapa langkah untuk menangani isu tersebut. ada pendapat mengatakan golongan artis tidak boleh dijadikan ikutan dalam masyarakat. . Huraikan kesan kekurangan air bersih kepada hidupan di muka bumi dan kemukakan juga cadangan anda untuk menangani masalah tersebut. anda amat prihatin akan masalah para peniaga berkenaan dan telah mengambil keputusan untuk menghantar satu memorandum kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.3. TERENGGANU DARUL IMAN Akhir-akhir ini. Bincangkan langkah.

Selaku pencinta bahasa. Tuliskan laporan itu selengkapnya. anda telah ditugaskan untuk menyediakan laporan tentang punca – punca wujudnya keadaan itu dan cadangkan langkah – langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu. .