You are on page 1of 48

2013-03-22

egubakoitza
546. zenbakia
13. urtea
doakoa
goiena.net
D e b a g o i e n D a r r o k D i o g u n a
Mantentze garbiketak,
obra amaierakoak eta garbiketa orokorrak:
• Bulego eta lokalak
• Jabeen erkidegoak, garajeak
• Lokal komertzialak, azalera handiko
saltokiak, hotelak eta enpresak
• Eraikin instituzionalak, eskolak,
kiroldegiak, anbulatorioak, eta abar.
Intxaurtxueta 16 Behea • ESKORIATZA • hemen@hemen-garbiketak.com
www.hemen-garbiketak.com
GARBIKETAK
Zure konfantzako garbiketa enpresa
943 71 48 45
SUKALDEAK: ARRASATE: Udala Plaza z/g / 943 79 00 43
OÑATI: San Lorentzo 1 / 943 53 35 48
25 urte bete ditu Leintz Gatzaga-
ko emakumeen elkarteak. Mende
laurdeneko ibilbidean hiru belau-
nalditako emakumeen topagune
bilakatu da. Gatzagak dituen 240
bizilagunetik 30 batzen ditu bere
baitan. Kopuru esanguratsua
izateaz gainera, elkartearen aniz-
tasuna da azpimarragarria. | 10
Leintz gatzagako Sorginak: estilo
askotariko emakumeen topagunea
gehigarri berezia, barruan
Ezkontzen gaineko 12 orrialde | 19
Erramu-zapatuko azoka Bergaran,
Aste Santu bezperan | 15
Negozioen 'Oscarra'
Mondragon Korporazioari | 4
"hedabideetan
bidelagun
ditugu
erakundeak"
Mikel irizar
topagunea eta tokikom | 8
90 kilometroko
ibilbidea du Gorlako
igoerak | 38
ziklista
amateurrak
gorlan etzi
asteko gaia 2 | debagoiena 4 | iritzia 6 |
elkarrizketa 8 | herriak10 | kirola 37 |
kultura 40 | zure iragarkiak43 |
telebista-irratia 44 | ezkontzak45 |
eskelak45 | non-zer46
Politikari korruptoak | 6
mikel lezamiz
korrika 364 | 33
gorka etxabe
6 | ez garenean ere izan dadin
julen iriondo
40 | Mugak
idoia etxeberria
SinaDurak
Elosuar mordoa Korrikaren zain. | ainhoa beristain Etorkinek ere eraman dute Korrikaren lekukoa. | amaia txintxurreta Goienako ordezkariak Arrasaten, Korrikaren lekukoarekin. | a.t.
Fagor Ederlanen 50. urteurrenean, Korrika lantegi barrutik pasatu da, eta bertako langileen babesa jaso du. | faGor ederlan
Gaueko ordu txikietan pasatu den arren, milaka
euskaltzalek bultzatu dute Korrika 18ren mezua | 2
Debagoiena
eta korrika,
eSkutik
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
2
korrika 18
Elosuarrak, lehenengo aldiz Korrikaren lekukoa auzotik pasatzen. Ima Beristain, Antzuolako alkatea. Antzuolako Gaztetxearen kilometroa.
Eguzkilaruk ere korrika egin zuen Arrasaten; argazkian, Itxaro Artolarekin. Bergaran, Jardunek eta Aranzadi ikastolak kilometroa konpartitu zuten. Gatzagara bidean.
Arrasaten, Muxibarko biribilgunera ailegatzen.
Goienaren kamera Korrikako jendetza grabatzen, Oñatiko plazara ailegatzen.
Euskara ikasleei laguntzen Nafarroan
Oñatiko koadrila batek Nafarroan, Ibañeta portuan behera egin du
aurten korrika, 0 graduko giroari aurre eginez. "Izugarri miresten
dugu euskara ikastera animatzen den jendea. Horiei gure
bultzadatxoa emateko asmoz Korrikako kilometro bat erostea
pentsatu genuen koadrilan", diosku Joseba Albizu oñatiarrak.
Kilometroak saltzea zailagoa den leku bat aukeratu zuten. Orain bi
urte, Alesbesen, Nafarroako Erriberan egin zuten.
Oñatiko koadrila bat, Nafarroan, 439. kilometroan. | joseba albizu
O.E./l.k. | debaGoiena
Gau edo egun, berdin dio: Deba-
goiena eta Korrika eskutik doaz.
Aurten, gauerdia jota heldu da
gure eskualdera Korrika Elosutik.
Bergara eta Antzuola zeharkatu
ostean, Zumarraga aldera egin
du, berriro ere Udanatik Deba-
goienera sartzeko. Oñati, Arra-
sate, Aretxabaleta, Eskoriatza…
hurrenkeran, ilunpetan, argipean.
Eta, egunsentiarekin batera,
Leintz Gatzagara heldu da eta
handik Arabaraino… Tipi-tapa,
tipi-tapa… Korrika!
Korrikatik, lanera
Aurrekoan Angiozar estreinatu
bazen, aurten Elosuaren txanda
izan da, eta ikusgarria izan da
auzotarrek zelako pozik hartu
duten: adin guztietako elosuarrak
irten dira Korrika hartzera. Deba-
goieneko lehenengo etapa izan
da, gainera, gauerdian. Hainbat
bergarar Antzuolaraino joan dira
korrika. Debagoienetik irten da
gero Korrika, eta Udanatik sartu
da berriz gure bailarara, Gipuz-
koatik. Udanatik jendetza jaitsi
da Oñatira. Adin guztietako jen-
dea batu zaio han Korrikari; asko
eta asko, zuzenean lanera korri-
ka Arrasate ala Aretxabaletarai-
no joateko ere. Arrasaten, Are-
txabaletan eta Eskoriatzan ere,
jendetza; Leintz Gatzagara igo-
tzeko, aldapan gora izan arren,
ere asko eta asko animatu dira.
Arabara pasatu da, Legutiora,
orduan, Korrika 18ren lekukoa.
Baionara autobusa dago
Martxoaren 24an Korrika bukae-
ran egon nahi dutenendako auto-
busa antolatu dute. 09:00etan irten-
go da Arrasatetik, herriko batzor-
deak antolatuta.
Bukaera ekitaldia Herriko
Etxean egingo dute, 12:30ean;
segidan, jai erraldoiaren ostatu
bihurtuko da Baiona.
ehunka herritar irten ziren atzo, eguena, Korrikara
aurten ere ez da
korrikarendako
aldaparik egon
Debagoienean
"Denboraz ibili
da oraingoan"
Hona hemen AEK-ko Oskar
Elizburuk kontatu diguna:
"Ikusi ditugu porru
korrikalariak, sute galanta
itzaltzera zihoazen
suhiltzaileen tropela
zarataka eta argiak topera,
denboraz sobera geundela
eta berriro ere Eroskiko
biribilguneari bira bat
erregalo... " Hau
gaineratzen du: "Aipatzeko
modukoa izan da, aurten,
denboraz ibiltzea, erritmo
motela, gustura joateko
modukoa, jendetzak egin
ditu kilometro asko eta
asko, herrikoak eta ondoko
herrikoak ere bai, aldapan
ere ikaragarri".
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
3
korrika 18
taberna - Arrasate
KIMETZ
Amagara
P
S
E
:
2
2
8
/1
0
Erdiko kalea 54 behea 20500 ARRASATE
Tel.: 943 79 09 09
KorriKa txiKia elgetan Eskolako umeek kilometro bateko
Korrika Txikia egin zuten eguen arratsaldean. Bukaeran,
udaletxeko balkoitik leloa irakurri zuten: Euskera, guria eta danona.
larraitz zeberio
KorriKa txiKia, gaur Aramaion gaur, egubakoitza, egingo
dituzte Korrika Txikia eta Korrika Jaialdia. San Martin Herri
Eskolako umeek petoak eta kartelak egin dituzte astean zehar.
san martin herri esKola
aramaioarraK landan Korrika ez da Aramaiotik pasatu,
baina kilometroa Landan erosi eta han egin dute korrika Aramaioko
argazkiko koadrilako euskalakariek, beste hainbatekin batera.
eusKalaKariaK aeK
ederlan BarrutiK Fagor Ederlanek 50 urteak ospatzen
dituenez, enpresa barrutik eroan dute lekukoa. Mugan hartu dute
lekukoa eta bi langilek planta guztia zeharkatu dute.
faGor ederlan
Goizeko ordu txikietan ere, ume asko irten ziren Aretxabaletara. Argazkian, erdigunea zeharkatzen.
Zubillagako suhiltzaileek ere eroan zuten lekukoa.
Eskoriatzako biribilgune inguruan, erdigunerantz bidean. Animo!
Gatzagarantz, egunsentian.
Jesus Elortza, Bergarako alkatea.
Aretxabaletan, umea. Arrasateko alkatea. | arGazKilariaK: oihana elortza, amaia txintxurreta, ainhoa beristain, faGor ederlan
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
4
Debagoiena
U.M. | debaGoiena
Zorionekoa zu, sinetsi duzu-
lako leloa izango du aurtengo
Arantzazuko erromesaldiak.
Ohikoa den moduan, ibilaldia
09:30ean abiatuko da Oñatitik
(Soraluze jatetxetik) eta Aran-
tzazuko Santutegian amaitu-
ko da, otoitzaldi batekin.
Ibiltariek kantuan eta
otoitzean egingo dute ibilaldia;
Ebanjelioaren pasarteak eta
gogoetak entzun ahal izango
dira. Bukaeran, berriz, auto-
busak izango dira Santutegi-
tik Oñatira jaisteko, eta gero,
han, nork bere parrokietako
autobusak hartuko ditu. Hala
ere, joan den urtean bezala,
aurten ere, Arantzazuko ibi-
laldiaren ostean, Urbian fes-
ta izango dela iragarri dute.
Meza santua entzun, eta han-
txe bazkaldu ahal izango dute
erromesek. Eta horrekin lotu-
ta, Elizbarrutiak autobus
berezia antolatu du Urbiako
ospakizunera gelditu nahi
dutenentzat.
Bestalde, kontuan hartu
beharra dago erromesaldiaren
ondorioz, Arantzazurako erre-
pidea automobilendako itxi
egingo dutela 09:00etarako.
bihar erromes
ugari etorriko
da arantzazuko
Santutegira
UbANE MAdErA | debaGoiena
Boldness in Business izeneko
saria eskuratu du Mondragon
Korporazioak, Drivers of change
kategorian (aldaketaren bultza-
tzaileak). Pisu handiko saria da
hori. Datuek berresten dute
hori: munduko 260 enpresa aur-
keztu dira sariketara, guztiak
ere, Financial Times (FT) eta
Arcelor Mittal (AM) sariketaren
antolatzaileek elkarrekin anto-
latutako sariko epaimahaiak
izendatuta. Eta saria eskuratu
duten sei enpresen artean dago
Mondragon.
Mondragon Korporazioa sari-
dun izendatzeko arrazoia izan
da "negozio eredu baten bene-
tako proposamen berri bat egi-
tea, Humanity at work, lankide-
tzan, lan kolektiboan, elkarta-
sunean eta pertsonak lan arloan
inplikatzea oinarritua".
Sari banaketa, londresen
Herenegun, martxoaren 20an,
banatu zituzten errekonozimen-
du horiek, Britainiar Arkitek-
toen Institutuko RIBA eraikin
esklusiboan, Londresen. Eki-
taldian mundu osoko enpresen
ordezkariek parte hartu zuten,
Finacial Timeseko eta Arcelor
Mittaleko zuzendari nagusiek,
Lionel Barber eta Lakshmi Mit-
talek, hurrenez hurren, eta
Londresko alkate Boris John-
sonek. Mondragon Korporazioa-
ren aldetik, berriz, saria jaso-
tzeko ardura Josu Ugartek izan
zuen, Nazioarteko Eragiketeta-
ko zuzendariak.
"mundu hobea"
Hala, Ugarteren esanetan: "Erre-
konozimendu honek gure kor-
porazioa modu globalean proiek-
tatzen jarraitzea eta gizarte
justuago, solidarioago eta bidez-
koagoa eraikitzeko gure propo-
samena proiektatzea ahalbidetzen
digu; fnean, mundu hobe bat".
amerika, india eta Japonia
Gainerako kategoriei dagokienez,
berriz, aurten irabazi duten gai-
nontzeko enpresak honako hauek
izan dira: Teknologia atalean,
3D Systems Corporation ameri-
karra; Erantzukizun Korporati-
boa atalean, Indiako Narayana
Hrudayalaya Hospitals; Enpre-
sa txikia kategorian, Gopro
amerikarra; Gorabideko merka-
tuak atalean, Indiako Mahindra
& Mahindra multinazionala; eta
Ekintzailetza sailean, Softbank
japoniarra. Urteko enpresariari
dagokionez, aurtengo irabazlea
Ivan Glasenberg izan da, Glen-
core Internationaleko lehenda-
kari exekutiboa.
negozioen 'oscarra'
Mondragon korporazioari
Pertsonek lanean duten inplikazioarengatik saritu dute
"Kooperatibista gazteak" ere irabazle
FTC lehiaketako fnala irabazi egin du Mondragon Unibertsitateko
Robotek taldeak. Siberiako taldearekin elkartuta lortu zuten
garaipena, joan den asteburuan, Tarragonan. Arrasateko Goi
Eskola Politeknikoko ikasleek, 10 kiloko robotarekin, hiru
hilabetean zehar landutakoa. Proiektuan, Mondragon Assembly,
Danobat Group, IK4 Research Alliance eta Fagor Automation
enpresek parte hartu dute. Sari horri esker, apirilean Saint Louisen
(AEB) jokatuko den mundu mailako fnalean lehiatuko dira. First
Tech Challenge-ren fnala irabazteaz gainera, Robotek taldeak
Roboten Diseinu Onenaren saria ere ekarri du etxera.
Robotek taldea, lehiaketara aurkeztutako robotarekin. | julen iriondo
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
5 Debagoiena
Sukaldeko altzariak eta osagarriak
BERGARA
Aitziturri 4, 193 posta-kutxa
Tel.: 943 76 19 95 Faxa: 943 76 07 49
E-posta: bergara@servimasa.com
LEZO
103 industria poligonoa
Tel: 943 52 05 00 Faxa: 943 515757
www.servimasa.com
®
Birziklatzeko erraztasunak ematen dizkizugu.
Zatoz eta informa zaitez!
MIrIAN bItErI | debaGoiena
Garaia Berrikuntza Gunean
Mondragon Unibertsitateak
antolatutako Komunikaldiak
2013 izeneko jardunaldia egin
zuten eguaztenean. Seigarren
edizio horretan Ideia-laborate-
giak aztertu dituzte. 150 lagun
inguru elkartu ziren jardunal-
dion bueltan; hain justu ere,
Huheziko ikasleak eta sorkun-
tza alorraren inguruan dabiltzan
lagunak.
laugarren mailan, lehiaketa
Nazioarteko partaidetza izan
dute, gainera, jardunaldiok.
Hala, besteak beste, Ingalate-
rratik iritsitako George Porrek
komunikazio arloan berrikun-
tza suspertzeko aholkuak eman
zituen. Eta, horren ostean,
Huhezik eta Goiena Komuni-
kazio Taldeak, elkarlanean,
aurtengo irailean martxan jarri-
ko duten proiektuaren berri
eman dute.
Aitor Zuberogoitiak, MUko
Humanitate eta Hezkuntza Zien-
tzien fakultateko irakasleak,
esandakoaren arabera, hiruga-
rren mailan eta laugarren mai-
lan lehen lauhilekoan formazioa
jasoko dute ikasleek: "Bigarren
lauhilekoan lehiaketa deituko
dugu, proiektu onenak hartuko
ditugu eta Goienak jarriko du
tutore bat, guk beste bat, eta
horiek bereziki atondutako espa-
zio batean kokatuko ditugu".
ideia-laborategiak aztergai izan
dituzte garaia berrikuntza gunean
eraikuntza arloko formazioa jasoko
dute Debagoieneko hamar gaztek
lEIrE kOrtAbArrIA | debaGoiena
Zabalik dago Gazteak Prest Lane-
rako Debagoienean programan
izena emateko epea; eta, horrekin
lotuta, programan irakasle eta
lantalde-buru izango diren bi
langile langabe kontratatzeko
deialdia ere egin dute. Horrez
gainera, hainbat ikastaro espe-
zializatutan izena emateko epea
ere hasi da.
Hain zuzen ere, Debagoiene-
ko Enplegu Planaren barruan
zabaldu dituzte aukera horiek
guztiak.
ikasi eta praktikatu
Gazteak Prest Lanerako Deba-
goienean sei hileko prestakuntza
eta praktikaldia da. Helburua da
eraikinen eta hiri-altzarien man-
tentze-lanak irakastea: besteak
beste, iturgintza, elektrizitatea,
arotzeria eta igeltserotza.
Ikasi eta gero, hiru hilabete-
ko praktikak egingo dituzte ikas-
leek, aldez aurretik gure ibarre-
ko udalek proposatutako man-
tentze-lanak eginda.
apirilaren 8a aurretik
Formazio hori jaso nahi dutenek
lan esperientzia duten langabeak
izan behar dute, 20 eta 30 urte
artekoak. Hamar partaide har-
tuko dituzte. Hiru hilabeteko
formazio teorikoa eta hiru hila-
beteko praktikak egingo dituzte.
Izen-ematea Arrasaten Lanbidek
duen bulegoan, Mankomunitatean
edo udaletxeetan egin behar da
apirilaren 8a baino lehen.
2.100 euroko soldata
Ikasleak bi taldetan banatuko
dira, eta talde bakoitzeko burua
izango den pertsona kontratatze-
ko deialdia egin du Mankomuni-
tateak. Bi lanpostu dira, beraz,
sei hilabeterako, 2.100 euroko
soldatarekin. Taldeburu batek
elektrizitatea eta iturgintza lan-
duko ditu eta besteak, igeltsero-
tza eta arotzeria. Gutxienez, bi
urteko lan-esperientzia izan behar-
ko dute esandako arloetako baten,
eta HE3 edo EGA titulua izan
edo, ez balu, Euskara Zerbitzuak
egingo duen proban euskara mai-
la egiaztatu. Apirilaren 22a da
lanean hasteko aurreikusitako
data.
langile langabeendako
Azkenik, hainbat ikastaro espe-
zializatu antolatu ditu Debagoie-
neko Mankomunitateak, gure
ibarrean erroldatuta dauden lan-
gile langabeei zuzendutakoak.
Honako hauek dira, hain justu,
ikastaroak: bizikleta elektrikoetan
mantentze-lanak, eraikuntza arlo-
ko programa informatikoak, ener-
gia berriztagarrien eraginkorta-
suna, gaixotasun neurodegenera-
tiboetako zaintza aringarriak eta
sukaldari laguntzailea. Izen-ema-
tea epea zabalik dago apirilaren
8ra arte Lanbiden, Mankomuni-
tatean eta udaletxeetan.
Argibide gehiago behar izanez
gero, Debagoieneko Mankomu-
nitateko Garapen Agentziara jo
daiteke (943 79 30 90).
horrekin batera, bi lanpostu sortuko dira mankomunitatearen programan
Garazi Goitia
197/2006 doktrina salatzeko eguaztenean Euskal Herri osoan egin
ziren agerraldiekin bat eginez, Debagoienean protesta ekimenak egin
zituzten: Arrasaten, Oñatin eta Bergaran.
197/2006 doktrina salatuz
datua
Sei hilabeteko prestakuntza
eta praktikaldia da. Eta ikasi
eta gero, hiru hilabeteko
praktikaldiak egingo
dituzte ikasleek.
6
hilabete
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
6
iritzia
gipuzkoako
Foru aldundia
arrasateko
udala
bergarako
udala
aretxabaletako
udala
eskoriatzako
udala
oñatiko
udala
antzuolako
udala
aramaioko
udala
elgetako
udala
leintz gatzagako
udala
eusko
Jaurl ari tzako
kul tura Sai l ak
di ruz l agundutako
al di zkari a goienak ez du bere gain hartzen iritzia eta gutunakorrialdeetan, edo bestelako orrialdeetako kolaboratzaileek, adierazitako iritzien erantzukizunik.
argitaratzailea goiena komunikazio
taldea kooperatiba elkartea
e05 basabe Poligonoa,
20550 aretxabaleta
Lehendakaria estepan Plazaola
zuzendari nagusia iban arantzabal
zuzendaria eneko azkarate
erredaktoreburua ubane madera
Sailetako arduradunak xabi urtzelai
(kirola), iñaki iturbe (diseinua), mireia
larrañaga (Publizitatea)
Maketazioa iñaki iturbe, imanol soriano,
kepa martelo
Publizitatea mireia larrañaga,
amaia mundiñano, ziortza martin,
imanol elortza
testuenzuzenketa sergio azkarate.
harpidetza eta banaketa marta leturia.
administrazioa agurtzane gaintzarain,
ane berezibar, iratxe bengoa
egoitzanaguSia- goienaPaPera
ArrASAtE 20500:
otalora lizentziaduna 31 | 132posta-kutxa
tel.: 94325 05 05 | Faxa: 94325 05 00
orDezkaritza
ArEtxABAlEtA20550:
e05 basabe Poligonoa
tel.: 94325 05 05 | Faxa: 94325 05 09
Publizitatea aretxabaleta 20550
e05 basabe Poligonoa | tel.: 94325 05 05
Faxa: 94325 05 09 | publi@goiena.com
harpidetza aretxabaleta 20550
e05 basabe Poligonoa | tel.: 94325 05 05
harpidetza@goiena.com
Legegordailua: na-3329/2000
iSSn: 2174-369x
tirada: 20.100 ale
Difusioa: 19.951 ale
KOMUNIKAZIO tAlDEA
laguntzaileak
L
otsagarria da ikusten ari garen politikari batzuen portae-
ra eta onartu ezina.
Barcenas bat bakarrik da, baina bere inguruan ibili diren
eta kobratu duten guztiek oraindik aurrera jarraitzen
dute, ezer gertatu ez balitz bezala. Eta ez zaie aurpegia aldatu
ere egiten, jakinda ere urte askotan mahai azpitik kobratu egin
dutela ez dagozkien dirua eta ez dutela deklaratu eta, beraz,
iruzurra egiten ari direla gizarteari. Nafarroan ere antzekoa
gertatu izan da politikari asko-
ren artean, eta ez azken urte
hauetan bakarrik, baina hor
diraute aurpegi guztiarekin.
Politikari bat ez baldin bada
gardena bere konpromiso sozia-
letan, ezin gara fdatu bere izae-
raz eta portaeraz. Europan zehar
errore txikienagatik politikariek
dimititu egiten dute, baina
hemen, pelotazoaren kultura oso hedatuta dagoenez, aurrera
jarraitzen dute, beste aldera begiratuz eta beste gai batzuk atereaz
komunikabideetara, jendeak ahaztu dezan beraien arazoa.
Herrialde bananeroa dirudi Espainol Estatuak eta txarrena,
Nafarroara ere heldu dela. Politikariak lehenak badira iruzurra
egiten, herritarrok balore sozial eta gizabidezkoak ondo barne-
ratuta izan beharko ditugu, ez gaitezen erori probokazio berean.
Nolako kultura sortuko dugu gizartean egunero telebistan
ikusten ditugun pertsona asko (denak ez) iruzurgileak baldin
badira?
Gardentasuna balorerik garrantzizkoena da bai politikan eta
baita bizitza osoan, eta politikari korruptoak ezin ditugu onartu
gure bizitzaren eta gizartearen bidea zuzentzen ibiltzea.
Noiz arte aguantatu behar ditugu politikari horiek? Batzuek
gutxienez dimititu egin beharko lukete eta beste batzuk kartze-
lara ere joan, eta berriro aukeratu balore positiboak dituztenak.
Ordua da herriaren gogoa politikan eta ekonomian kontuan
hartzeko eta guztiok aktiboki geure eskubideak aurrera erama-
teko urratsak emateko.
MIkEl lEzAMIz
http://goiena.net/iritzia/
Politikari korruptoak
"dimititu egin
beharko lukete, eta
beste batzuk
kartzelara joan"
zabali k
L
au urte baditu ia Maialen Lujanbioren "Herri hau sortzen
segi dezagun, euskaratik ta euskaraz" hark. Herri bat
sortzea, eraikitzea; esapide horiek nork darabiltzan, esa-
nahi desberdina ematea baliteke sortze horri, eta izaera
bera ez izatea sortze horren ondorioz irudikatutako herriak.
Baina gauza pozgarriagorik ez legoke ikuskera guztiek oinarri
bera konpartitzea baino, euskararena. Lan horretan, nola ez
aipatu AEK eta Korrika. Eta Oñatin, hizkuntzen festarako era-
bilitako harekin bakoitzak dugun erantzukizuna gogorarazi nahi
nuke: "Gu, izango gara garen artean; gure hizkuntzak, aldiz,
izango dira gu ez garenean ere, garen artean izaten baditugu".
jUlEN IrIONdO | jiriondo@goiena.com
Ez garenean ere izan dadin
usteak uste
AlEx UgAldE | http://goiena.net/iritzia/
marrazki z
handi k eta hemendi k
Ibilbide baten
epilogoa
Aritz galarraga
http://berria.info/blogak/ekografak/
Arnaldo Otegiren txio batek
jarri ninduen jakinaren
gainean: "Gaur ETB2n,
22:30ean, Egigurenen Historias
(sic) de un conspirador
dokumentala ikusteko aukera
izango dugu Logroñoko
espetxean ere! Gomendagarria!".
Eta dokumentala ikusi nuen,
noski, diziplina zer den ondo
ezagutzen duen militante bat
naizenez [...]
Harira: Memorias de un
conspirador dokumentala
astelehen gauean, 60 minutos
saioak behar zuen lekuan.
Hara, Juan Carlos
Etxeberriaren txioa: "Hoy
cedemos nuestro espacio en
prime time a un estupendo
documental sobre Jesus
Egiguren". "Gomendagarria",
"primerakoa"; eta, nola esan,
artefaktu artistiko gisa truñako
bat zen dokumentala, baina
testigantza historiko gisa balio
handia zuen. Egiguren
pertsonaia dagoeneko
entrañable-a, gertukoa,
familiako bat gehiago
–hainbeste telebista saiotan
agertu da azkenaldian,
Bisitaria-n, Salvados-en–
sakonago ezagutzeko aukera
izan genuen. ETAkoekin
izandako negoziazioez ahal
zuena baino ez zuen kontatzen,
baina pistaren bat edo beste
eman zigun: adibidez, Genevako
egunetan lauzpabost aldiz ikusi
omen zuen El mercader de
Venecia flmak antzekotasun
handiak zituela negoziazioekin.
[...] Egiguren Bilintxen bertsoak
kantatzen –tira, hitz egiteko
modu bat da– ikusteak bakarrik
dokumental osoa salbatzen
zuen. Hori gutxi balitz, ordea,
ondoren eman zuten De boca en
boca saioan –eta ez nuen osorik
ikusi, ezin izan dut inoiz jasan–
Pernando Barrenak berak ez
zuen ezeztatu Egigurenen
kontakizuna. Baina nekatuta
ere ikusi zitzaion Egigureni,
akaso gibela Thierryrekin
hartutako Armagnac guztiek
behar baino gehiago zigortua.
Agur bat izan zen, azken
batean, despedida bat. Ibilbide
politiko baten epilogoa. Eta
Otegiren gorazarrea ere bai,
gaurko egoeraren gauzatzaile
nagusi gisara.
Iazko Zinemalditik kanpo
geratu zen lanetako bat da lana.
Ea ETBk kanpo geratu ziren
gainontzeko lanak ere, Barrura
begiratzeko leihoak, adibidez,
berandu baino lehen ematen
dituen.
Umea bere
parkean
Anjel lertxundi Esnal
http://berria.info/blogak/lertxundi/
Haurra ume-parke batean dago.
Ematen du seguru dagoela
bertan, eta baita entretenitua
ere bere jostailutxoekin. Umeak
dena ikusten du bertatik, denek
ikusten dute bera, denek dakite
zertan ari den. Sarean gora
saiatzen bada, erori egiten da
eta min hartzen du. Ez du ihes
egingo. Parkea da bere mundua.
Parketik kanpo dena du
arrisku; gurasoek, aldiz, umea
bistatik galtzeko arriskua
lukete. Bada, txit dago
kontrolatua. Kontrolatuegia,
seguru asko. Aldian behin,
protestarako sena pizten
baitzaio, negartxoa egiten du.
Gurasoek, arin asko, txupetea
sartzen diote ahoan. Negar
gehiegi egiten badu, errieta
egiten diote. Eta zigortu ere
egiten dute, gaileta ukatuz,
jostailuak txukun jasotzeko
aginduz, ipurdiko bat emanez..
Ume-parke batean dago.
Sare gisako hesiak
inguratutako itxitura batean.
Txitak oilategitxoan bezala.
Argentinarrek horrelaxe
deitzen diote ume-parkeari:
oilategitxoa. Corralito, alegia.
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
7 iritzia
Arrasaten bizi den
barkoxtarrak Josu
Garitaonandiari
erantzuna
renée Harbustan Ordoquihandy
arrasate
Aurreko astean Xiberoari
buruz idatzi zenituen hitzak
irakurtzerakoan emozio anitz
azaleratu zaizkit. Nik ere
ixigarriko pena hartzen dut,
hemengo jendeak ez baitu
Iparraldeko aberastasuna
ezagutzen. Eta egia da
Xiberoa ttipi dela, baina zein
aberatsa!
Horregatik, sarritan,
Debagoienetik Xiberora
bidaiak prestatzen ditut.
Irteera hauetan, ez gara
bakarrik Kakuetara edo
Holtzarteko zubia ikustera
joan. Baizik eta xiberotarrek
gidatuta kultur ekintzez gozatu
dugu. Adibidez: kantaldietan,
maskaradetan, pastoraletan…
Betiere, saiatzen naiz bertako
eta hango jendearekin
harreman berriak lotzen.
Bestalde, Josu, zuk diozun
bezala, egia da hemengo
jendearentzako Iparraldea
Lapurdin amaitzen dela. Eta
Honetan ETB1 telebistak
zerbait egin beharko luke. Bere
momentuan, gai honetaz
ETB1ko nagusi batekin hitz
egin nuen, baina alferrik izan
zen. Jakin, Xiberoa, lurralde
zoragarria dela (13.500
biztanle). Herri ttipi bakoitzeko
herritarrek badute sormen
ikaragarria. Bai kulturarako
eta bai ekonomiaren
sustapenerako lan handia
egiten ari dira. Eta honekin
batera, aipatu baita, jende
jakin batzuen lana miresgarria
dela. Hau da, Xiberoko
gurasoek eta beraien lagunek
osatutako lantaldeei esker,
Ikastolak handitzen doaz. Baita
ere, kultura aldetik, oso
deigarria da, maskaradetan,
pastoraletan eta Xiru
festibalean eta abarretan
euskara erabiliz, nola oraindik
ere, jende multzo handia
batzen den. Jarraian,
ezagutarazi nahi dizuet
Mendikota herritxoan dagoen
Uztaro arte taldea. Hauen
helburuetako bat da
hegoaldeko eta iparraldeko
artisten eta publikoaren arteko
zubia egitea. Hau bezalako
ekimen garrantzitsua sortzea
posible izan da, Xiberoan jende
konprometitu anitz dagoelako.
Hemen informazio gehiago:
http://www.kanaldude.tv/
Algareki-mendikotako-kultur-
etxea_v996.html.
Eta ezin dut aipatu gabe
utzi azken urte hauetan
enpresa txiki batzuk sortu
direla Maule eta Atharratze
inguruan.
Lehen esan bezala, ments
dut, Debagoienean, hau guztia
ez delako ezagutzen. Gainera,
neure ametsa da aipatutako
aberastasun guztia hemengo
jendeari ezagutaraztea.
Pixkanaka-pixkanaka ilusioz
amets hau errealitate
bihurtuko dudalakoan nago.
Norbaitek irteera egiteko
interesa izango balu, edo
informazio gehiago jasotzeko
edo iritzia emateko, lasai asko
jar dadila nirekin
harremanetan: rharbustan@
mondragonlingua.com.
Juan Karlos
Garitanori bi hitz
Enrike letona
arrasate
Zure asmoa ez dela
"politizatzea" diozu. Guk egiten
dugun guztia politika da eta
zuk idatzitako gutunaren
helburua erabat politikoa da.
Horrela aritu zarete
eskualdean eta Gipuzkoa
osoan.
Europako praktika onen
txostena aipatu nizun nire
gutunean eta bertan bi moten
ereduak agertzen dira; beraz,
irakurri ondo, Arun-eko
(Ingalaterra) eredua, adibidez.
Arunen, etxeko konposta
bakoitzak bere baratze edo
lorategietan erabiltzen du.
Fraisoro ingurumen eta
nekazari-laborategiak esaten
du Usurbilgo Puntapax
konpost-gunean A kalitateko
ongarria lortzen dela. Onena!
Arrainarekin eta haragiarekin
eginda, jakina. Eta horrela
milioika pertsona munduan…
Guztiek gaizki egiten dute?
Behin eta berriz ari zarete
arratoiekin. Antzuolan ez dago
lehen baino arratoi gehiago,
eta litekeena da orain gehiago
mugitzea, baino hori lur
mugimenduekin zerikusia du,
ez atez atekoarekin. Galdetu
adituei! Eta AHT eta bariantea
dela, Antzuola inguruan lur
mugimendu handia dabil, ezta?
Pozoia jartzeari dagokionez,
horrelako kanpainak urtero
egiten dira, Antzuolan,
Arrasaten eta herri guztietan.
Edozein modutan, ni arratoia
izango banintz, zaborrontzi
lurperatu horietako batean
egingo nuke habia, ez konposta
egiteko horietakoan.
Nahiz eta zuk gustuko ez
izan, Europak gure proiektua
txalotu egin du aurreko astean
bertan eta horrela jasotzen
zuten Berria-k, Gara-k, Diario
Vasco-k eta El país-ek
martxoaren 8an. Errealitatea
hor dago! Martxoaren 7an
Europako Parlamentuan Ez
bazaude Zero Zaborren alde,
zenbat zaborren alde zaude?
izeneko mintegia izan zen.
Janez Potocnik, Europako
Ingurumen komisarioak, Iñaki
Errazkin diputatuak
aurkeztutako Gipuzkoako
esperientzia "adierazgarria" eta
"garrantzitsua" dela esan zuen,
eta, gainera, gauzak nola egin
"ikasteko" oso baliagarria. Hori
ez bada gure eredua txalotzea,
zer ote da orduan… Horrez
gain, errausketa ez dela
hondakinak kudeatzeko
modurik egokiena gehitu zuen
(:http://europa.eu/rapid/
press-release_SPEECH-13-211_
en.htma). Zuek, berriz, horren
aldekoak zarete, ez?
Bukatzeko, Josu Pereda
elkarrizketara zabalik izango
duzue beti, baina horrek ez du
esan nahi gai honen inguruan
zuek erabiltzen dituzuen
sasi-argudioak onartu behar
dituenik. Eta garbi gelditu
dadila, nire babesa bakarrik ez,
milaka pertsonaren babesa du
Josuk Arrasaten, horregatik da
zinegotzia, ezta?
Datuen
konparaketa
argigarria
Amaia Osa gomez
(debagoiena zero zabor-en izenean)
debagoiena
Gaur egun Debagoienean
hondakinak biltzeko dauden
hiru sistema ezberdinei
buruzko Mankomunitatearen
datu ofzialak publiko egin
dira, eta, argigarriak iruditzen
zaizkigunez, aipatu egin nahi
ditugu.
1-Bergara (lau
edukiontziren sistema): 2008an
zabor nahasia %75,81 eta gaika
jasotzen zena %24,19; 2012an
zabor nahasia %74,07 eta gaika
jasotzen zena %25,93.
2-Aretxabaletan (bost
edukiontziren sistemarekin):
2008an zabor nahasia %76,77
eta gaika jasotzen zena %23,23;
2012an zabor nahasia %72,79
eta gaika jasotzen zena %27,21.
3) Antzuolan (atez ateko
sistemarekin): 2008an zabor
nahasia %78,45 eta gaika
jasotzen zena %21,55; 2012an
birziklatzeko jaso ezin
daitekeen errefusa %13,46 eta
gaika jasotzen zena %86,54.
2012an hondakinen %86
gaika jaso dute eta %14
besterik ez da izan izan
errefusa. Antzuolako Udalak
eta Hondakinen Jarraipen
Batzordeak aipatu dute datu
horiek oso positiboak direla.
2010ean errefusa (edo zabor
nahasia) %75 izatetik 2012an
%14 izatera pasa da.
Europatik ere laudorioak
jaso ditu Antzuolako
hondakinak biltzeko atez ateko
sistemak. Europako
Eskualdeetako Lantaldeak eta
Europako Batzordeak Ecologic
Institute erakundeari
enkargatu diote Europa mailan
hondakinei dagokienez
martxan dauden "praktika
onak" identifkatzeko. Ecologic
Institutek, Espainiako
Estatuaren kasuan, autonomia
erkidego guztietako ekimenak
aztertu ditu eta zera
ondorioztatu dute: "Ekimenik
nabarmenena, eraginkorrena
eta berritzaileena
Debagoieneko
Mankomunitateak hondakinak
atez ate biltzeko egin duen
apustua dela". Antzuolako
sistema "praktika onen eredu
gisa" aurkeztu dute. Baten
batzuek, behintzat, kontuan
hartzen dute gauzak ondo
egiteko borondatea eta
ahalegina.
Antzuolak erakutsi du
hondakinak modu eraginkor
eta txukunean bildu
daitezkeela. Zorionak,
Antzuola, zuen bigarren
urtemugan! Orain beste
herrien txanda da: Oñati,
Bergara, Gatzaga, Aretxabaleta,
Eskoriatza, Arrasate... Animo,
guztioi.
Elkartasuna ez da
delitua!
Amaia Osa, Sebas Etxeberria,
joseba garitaonandia eta Iñaki
Manuel
arrasate eta bergara
Badira egun batzuk berri
pozgarri bat jaso genuenetik,
inork espero ez genuen
absoluzioaren epaia. Pozteko
notizia da benetan! Baina guk
inongo momentuan ez diogu
zilegitasunik eman epaitegi
horri; izan ere, herri honek
aspaldi daki elkartasuna sekula
ezin daitekeela delitu izan, eta
Madrilgo epaiketa gertatu
aurretik guk jada bageneukan
herriaren epaia, eta absoluzio
horrekin joan ginen Madrilera.
Baina gogoratu behar dugu
15 hilabete luzeko ezinegona
jasan behar izan dugula
Bergarako komisariako
ertzainek Madrilen esku utzi
gintuztenetik, lehen egunetik
gure senide eta lagunengan
beldurra eta amorrua zabalduz.
Ez hori bakarrik, injustizia
honen aurrean beste alde
batera begiratzeko edozein
aitzakiak balio duela uste izan
duenik badago, EAJ kasu.
Harriduraz bete gintuen
beraien plenoetako erabakiak
eta saminez beraien aitzakiak,
eta berriz ere zuen babesik
gabe joan behar izan genuen
Madrilera. Zorionez edo
zoritxarrez, herri honek ondo
baino hobeto ikasi du zuen
zain egon gabe ibiltzen. Baina
Euskal Herriak bizi duen garai
berri honetan, ez da begira
geratzeko unea,
konponbidearen bidean
pausoak ematekoa baizik, eta
beste aukera bat galdu duzue.
Bukatzeko, eskerrak eman
nahi dizkiegu mobilizazioetan
parte hartu duzuen guztioi,
udal gobernuei, herri eragileei,
lankideei, bertso saioan parte
hartu zenuten bertsolariei eta
gai jartzaileari, Madrilera
gurekin etorri zinetenei, gaiari
jarraipena egin diozuenei,
ekipokoei, lagun eta senideei.
Eskerrik asko, bihotzez, zuen
elkartasuna modu batera edo
bestera adierazi diguzuen
guztioi. Baina jaso dugun
elkartasun hau, orain inoiz
baino gehiago, euskal preso
politiko eta iheslarien aldeko
elkartasun uholde bihurtu
beharra daukagu, denak
etxeratu arte lanean jarraitu
eta kalean egon! Animo,
lortuko dugu eta!
Kultur iraultza
jon Otero Uribarren
arrasate
Euskal hiztegi
entziklopedikoan irakur
daiteke kultur iraultzak
gertatu izan direla. Bat Txinan
1966-1976 artean, non odola
isuri baitzen. Ez dakit zertan
zetzan iraultza hura. Baina
gaur egun, non batzuek dioten
mentalitatea aldatu beharra
dagoela eta zibilizazio krisi
batean gaudela, kultur iraultza
oso presente eduki beharko
genuke. Telebistek, irratiek eta
musika diskoek aztoratuta
daukate gaurko gizartea,
lelotuta. Sedentarismoa
bultzatzen dute, eta sormena
ezereztatzen. Aisialdi ezdeusa
bihurtzen. Kultur artifziala,
giza giro antisozialak zertzen
ditu, herri giroa ezabatuz.
Premiazkoa da hiru gailu
horiek eta MP4ak debekatzea,
etorkizunean gizarte
osasuntsua nahi badugu.
Iraultza, nola ez, poliki
baina irmoki egin beharrekoa
da. Lau gailu hauek gabeko
herri giroak eta osasunak
bultzatuta, ekonomiaren ajea
den lanik ezak bukaera ikus
dezake; nola ez, kulturak,
sormenak, eragina baitu.
Gazteek ez zuten bizi izan,
baina langabezia-maila handia
orain 25 urte ere izaten zen.
Luze daramagu arazo hori.
Kultura, gizatasuna, lana...
gutunak
gutunek, gehienez, 1.900karaktereizanbehar dituzte(hutsuneakbarne); luzeagoabidalizgero, goienakeskubideadulaburtzeko; halaere,
saiatukodaegilearekinegotenharklabur dezan. gutunbakoitzekoerantzunbakarraonartukoda; ezdaonartukoerantzunarenerantzunik.
gutunarekin batera bidali beharrekoak dira: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa.
gutuna helarazteko bideak dira: otalora lizentziaduna, 20500 arrasate | gutunak@goiena.com | Faxa: 94325 05 00
8
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
Debagoiena
A. ArANbUrUzAbAlA | arrasate
Eskarmentu handia du Mikel
Irizarrek (Ormaiztegi, 1954) eus-
kara elkarte eta euskal hedabi-
deetan. Joan den urtea ezkero
Topagunea eta Tokikom elkar-
teetako lehendakaria da. Bi elkar-
te horien gaur egungo egoeraz
eta, 2013rako dagoen aurreikus-
pen ekonomikoa oinarri hartuta,
aurrera begirako erronkez jardun
dugu Irizarrekin.
jaurlaritzaren aurrekontu propo-
samena ezagutu aurretik, zalapar-
ta handia ibili da hainbat sektore-
tan eta euskalgintzak murrizketa
handiak aurreikusten zituen. behin
proposamena ezagututa, espero
zena bete da?
Jaurlaritzak esanda zeukan %11
jaitsiko zela 2013ko aurrekontua.
Eta atal batzuetan ez zela murriz-
ketarik izango, zehazki hezkuntzan,
osasunean eta gizarte politiketan.
Horregatik, beste ataletan espero
genituen murrizketa handiagoak.
Azkenean, Hizkuntza Politikara-
ko Saliburuordetzaren poltsa %9
jaistea aurreikusten da, batez
bestekoaren azpitik. Beraz, ez da
bete hipotesirik txarrena, baina
murrizketak datoz.
Eta jakina da non?
Alfabetatzean eta hedabideetan
orain artekoari eutsiko zaio, eta
hori, duda barik, esanguratsua
da. Hedabideetan zehazki abia-
tuta gaude hobekuntza prozesu
sakon batean eta bidelagun ditu-
gu erakundeak, baita baliabidee-
tan ere. Eta hori bereziki esti-
matzekoa da, kontuan izanda
EITBri %17ko murrizketa ezarri
zaiola. Baina atal batzuen poltsa-
ri eusteak esan nahi du beste
hainbat ataletan jaitsiera han-
diagoak izango direla, eta hori
txarra da.
Orduan, zein litzateke zure balora-
zio orokorra?
Nire ustez, euskararen normali-
zazioak osorik egon behar luke
jaitsi ezin diren atalen artean,
eta hori ez dugu oraindik lortu.
Baina irudipena daukat erakun-
de batzuk mugitzen hasi direla
norabide horretan. Nabarmen-
tzekoa da Gipuzkoako Foru Aldun-
diak euskararen poltsari eutsi
izana, eta Jaurlaritzan bertan
batez bestekoa baino zerbait hobe-
to geratzea. Balizko joera hori
indartzeko lan egin behar da
orain, sendo.
zein norabidetan?
Euskararen normalizazioan ziklo
berri baten hasieran gaude. Ikus-
pegiak berritzen ari dira eta
aukerak irekitzen, orain garena
baino eraginkorragoak izateko
helburuarekin. Jauzi garrantzi-
tsua egin daiteke, eragileak sus-
pertzen ari dira. Baina jauzi
horrek baliabideak ere behar
ditu, eta erakundeen bultzada
ere bai. Uztartu beharra dago
euskalgintza soziala eta institu-
zionala, ikuspegiak partekatu,
estrategiak adostu eta lankidetza
hitzartu. Nork bere aldetik ez du
lortuko, elkarrekin lehian are
gutxiago.
Hori epe ertaineko lana da, baina
epe laburrean ze ondorio espero
daiteke?
Krisia hasi zenetik murrizketak
metatzen ari dira urtetik urtera.
Dagoeneko egitasmo batzuk bidean
gelditu dira eta beste batzuk
gutxiren faltan daude pott egite-
ko arriskuan. Horregatik, aur-
tengo murrizketen eragina are
kaltegarriagoa izango da lehendik
oso ahul dauden ataletan. Orain-
dik aurrekontuen lehen propo-
samenean gaude, maiatza bitar-
tean negoziatu egingo dira. Ea
euskalgintzan gai garen hobe-
kuntzak eragiteko.
topaguneak bihar, zapatuan, du
urteko batzarra. zeintzuk dira
mahai gainean izango dituzuen
gaiak?
Alde batetik, ohikoak. Hau da,
2012ko memoria eta diru kontuak
eta 2013ko kudeaketa plana eta
aurrekontuak. Hori bai, lana izan
dugu iazkoa txukun ixteko eta
aurtengo aurreikuspenak berdin-
tzeko, egoera zaila da. Hortik
aparte, ezohiko gaiak datozkigu
Kongresuen dinamikatik, eta
tartean erakundearen deitura
bera egokituko dugu. Aurreran-
tzean, Euskara Elkarteen Fede-
razioa barik, izango gara Eus-
kaltzaleen Topagunea.
Orain urtebete, iazko batzarrean,
aukeratu zintuzten lehendakari. ze
balorazio egiten duzu?
Urte betea izan da, mardula. Ohi-
ko lanak egitea doble kostatzen
da krisiaren eraginez, eta, horrez
gain, ezohiko lan mordoa izan
dugu: Kongresuarekin lotutako
eztabaida, mugimenduaren egu-
na, presidente eta egoitza alda-
keta... Ahalegin handia egin dugu,
baina pozik gaude lortutako emai-
tzarekin.
zein egoeratan da orain topagunea?
Eta ze aurreikuspenekin?
Hiru urteko hausnarketa eta bi
Kongresu eginda, Topagunea
indartuta dago, biziberrituta.
Bateratu egin gara, elkarteen
federazio izatetik mugimendu
izatera pasatu gara, enbor komun
sendoa fnkatuta. Aurrerantzean
hobeto beteko dugu gure egitekoa:
euskaltzale banakoa aktibatzea
eta antolatzea.
tokikom ere orain urtebete sortu
zuen topaguneak. ze balorazio
egiten duzu?
Topaguneko 20 hedabidek sortu
zuten Tokikom orain urtebete,
tartean Goienak. Bagara 30 baz-
kide, tartean Topaguneakoak ez
direnak ere. Azkar eta ondo mugi-
tu gara, argi daukagu egoerari
aurre egiteko lankidetza dela
modu bakarra. Iaz sukalde lane-
tan ibili ginen eta aurten, lanen
emaitzak bistaratuko dira. Era-
ginkorrago izatea da helburu
nagusia, komunitatearen premiak
asebetetzea, herritarrentzat beha-
rrezko izatea. Horretarako, bes-
teak beste, bateratze prozesuak
bultzatzen ari gara, Debagoienean
orain 13 urte egin zenaren antze-
ra. Goienaren eredua bizi-bizirik
dago, ondo egindakoak iraun
egiten du.
Hekimen elkartea, herri izaerako
euskarazko hedabideen elkartea,
ere sortu zen iaz. 50 hedabide batu-
ta, tartean tokikom. Egiguzu lehe-
nengo hilabeteetako balorazioa,
egin denaz eta egiteko dagoenaz.
Tokikomekin gertatzen den
moduan, Hekimen sortzea bera
da arrakasta. Euskal hedabide
ia guztiak batu ditu, elkarrekin
aritzeko. Horrek indarra ematen
dio sektoreari erakundeen aurrean
eta garrantzia gizarteari begira.
Tokikomen tokikoak eta Heki-
menen sektore osoa, euskal heda-
bideak egituratzen ari dira hobeak
izateko, gizartearen eta euskara-
ren mesedetan.
Eta non geratzen da EItb?
Gureak herri ekimeneko heda-
bideak dira, eta euskarazkoak.
EITB hedabide publikoa da, eta
elebiduna. Baina EITBn badago
euskal adar garrantzitsua, ETB1
eta euskal irratiak, eta hor posi-
ble da lankidetza. Are gehiago
esango nuke, nik EITBren etor-
kizuna ikusten dut askoz lotuago
beste euskal hedabideekin, bere-
ziki tokikoekin. Horrek emango
lioke balio erantsia, eta baita
iraunkortasuna ere.
Orain 10 egun eskas zuzendari tal-
de berria eratu zen, tartean Maite
Iturbe, zuzendari orokorra, arrasa-
tearra. Izan duzu harremanik hare-
kin? batzartzeko asmorik?
Oraindik ez gara egon. Aspaldi-
txotik ezagutzen dut Maite eta
asko poztu nau haren izendape-
nak. Ganora handiko pertsona
da eta oso ondo ezagutzen du
etxea. Gainera, bere lehen adie-
razpenetan gauza interesgarriak
esan dituela deritzot. Asentatze-
ko denbora beharko du, baina
interes handia dut harekin aurrez
aurre egoteko.
Mikel Irizar, Topagunea eta Tokikom elkarteetako lehendakaria. | mirian biteri
Mikel irizar | topagunea elkarteko eta tokikom enpresako lehendakaria
"helduen alfabetatzean eta hedabideetan
eutsi egingo zaie orain arteko laguntzei"
aurrekontu orokorra %11 jaitsiko da eta hizkuntza Politikarako sailburuordetza, %9
topaguneak bihar egingo duen urteko batzarrean, erakundearen izena aldatuko dute
"Euskararen
normalizazioak egon
beharko luke jaitsi
ezin diren ataletan"
"Uztartu beharra
dago euskalgintza
soziala eta
instituzionala"
"Euskaltzaleen
topagunea izena
hartuko dugu
aurrerantzean"
"tokiko
hedabideekin askoz
lotuago ikusten dut
EItbren geroa"
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
9 publizitatea
Urteko kuota: 50 €.
943 25 05 05
kluba@goiena.com
goienakluba.com
Beste abantaila batzuk:
• Astelehenetan eta ostiraletan Goiena papera buzoian.
• Deskontuak iragarki sailkatuetan eta eskeletan.
Abantailaz betetako kluba!
deSKontuaK: www.goienakluba.com
OÑATI
GARAJEA
caravanas oñate
e u r e k a !
z i e n t z i a
m u s e o a
Esko Sport
G
u
z
t
i
z
e
d
e
r
G
u
z
t
i
z
e
d
e
r
Bazkideentzat abantaila esklusiboak
eraman ezazu
beti txartela aldean!
Hauek dira irabazleak!
Hauek dira MARTXOKO SARIDUNAK izan diren GOIENA KLUBeko bazkideen izenak:
ZORIONAK, GUZTIOI!
aiSia deBa Hotelean**
2 pertsonarentzako gaua ostatuan,
buffet-gosaria eta zirkuitu termala
Esteban garmendia garitano •
(Bergara)
joxe Mari lizarralde zurutuza •
(Oñati)
larraitz trojaola berezibar •
(Arrasate)
2 pertsonarentzako relax gastronomikoa
(bazkaria enkantuarekin eta spa zirkuitua)
juanita Agirrezabal gauba •
(Osintxu)
Itziar Axpe Altuna •
(Aramaio)
jesus Mari Artze Hernando •
(Arrasate)
arriKrutZ KoBetaraKo
SarreraK*
(bina sarrera pertsonako)
Ione Moñux Arantzeta •
(Bergara)
luis Azkarate retolaza •
(Bergara)
Mikel Sarasola Astigarraga •
(Arrasate)
BaSerriSareaKo otarreaK**
Amaia Murgiondo Aramendi •
(Aretxabaleta)
Aitziber Askasibar Agirre •
(Elgeta)
Igor Martinez Perez •
(Arrasate)
jose luis Aizpurua •
(Bergara)
romeo antZeZlaneraKo
SarreraK
(bi sarrera)
Ainhoa Urrutia Abarrategi •
(Arrasate)
KorriKa PaCK-aK**
gotzon Agirre Arregi •
(Arrasate)
bilaitz Marzan Usandizaga •
(Bergara)
Ainhoa Osa Etxebarria •
(Arrasate)
jabier loidi larrañaga •
(Bergara)
Anuska Elorza Altuna •
(Arrasate)
Imanol Aginagalde Aranzabal •
(Aretxabaleta)
SArIAk jASOtzEkO
* Arrikrutzeko sarrerak. zuetako bakoitzak, Goiena Klubeko txartela erakutsita,
bina sarrera izango dituzue arriKrutz-eko txarteldegian. sarrerek 3 hilabeteko
epe muga izango dute.
ArrIkrUtz kObAk. araotz auzoa, oÑati. 943 08 20 00
ordutegia: asteartetik igandera 10:00 – 17:00
** beste sariak. saria jasotzeko pasa zaitezte mesedez, Goiena Komunikazio
taldeak, aretxabaletan duen bulegotik. saria jasotzeko, bazKidearen txartela
erakutsi edota bazKide zenbaKia jakitera eman beharko da.
gOIENA. basabe poligonoa e-o-5 (araba ibilbidea) aretxabaleta. 943 25 05 05
ordutegia: astelehenetik ostegunera: 09:00 – 18:00.
ostiraletan: 08:00 – 14:00.
Martxoaren 28tik apirilaren 8ra bulegoa itxita egongo da.
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
10
herri ak
leintZ gatZaga
UbANE MAdErA | leintz GatzaGa
"1987an emakume talde bat sortzea
pentsatu genuen. Helburu bi geni-
tuen: herri mailan hainbat ekimen
egitea eta baserri giroko eta kale
giroko emakumeen bizipenak
partekatzea. Garai hartan ema-
kumeen taldeak leku gehienetan
zeuden, eta geuk ere pentsatu
genuen herrian emakume moduan
zerbait gura genuela egin, eta
geure artean ezagutzea ere gura
genuela, ze gure artean ez ginen
ezagutzen. Pentsa, adibidez, txi-
kiteoan emakume moduan gu
biok bakarrik ibiltzen ginen
(Amaia eta Mariatxen). Beste
guztiak gizonezkoak ziren. Dena
den, bertako emakumeen artean
ere taldetxoak zeuden antolatuta,
auzoka, eta euren artean ez zuten
harreman handiegirik. Olaungoak
Olaun aldean ibiltzen ziren, San
Martingoak San Martin aldean,
eta herrikoak, bertan. Maldaren
arabera elkartzen ziren, Goierri
-Olaun-herria".
Horrela, helburu biokin sor-
tu zuten Leintz Gatzagako Sor-
ginak Elkartea. Eta hasiera har-
tan elkartearendako zehaztutako
helburuak bete eta gainditu ditue-
la agerikoa da elkartearen bera-
ren ibilbidea ikusita.
asko eta ugaria
Datuek erakusten dute hori: Leintz
Gatzagak dituen 240 bizilagune-
tatik 30 inguru batzen ditu Sor-
ginak Elkarteak. "Pentsa, kopu-
ru hori beste herri batera estra-
polatuz gero… Asko da".
Eta asko izateaz gainera, aipa-
garria da, baita ere, Sorginak
Elkarteak bere baitan duen adin
aniztasuna: "Gazteenak izango
ditu 22-23 urte eta nagusienak 95
urte, Matilde-eta…", kontatu dute
Mariatxenek (Arrasate) eta
Amaiak (Aretxabaleta), elkartea-
ren sortzaileetako bik. Laburbil-
duz, hiru belaunalditako emaku-
meen topagune da Gatzagako
emakumeen elkartea.
Kohesiorako giltza
Hala ere, Gatzagako emakumeen
elkargunea baino gehiago dela
azpimarratu gura izan dute ber-
tako sorginek: "Ez da talde tradi-
zional bat. Ez gara talde feminis-
ta garelako. Gu gara emakume
talde bat; are gehiago, gara herri
txiki bateko emakume talde bat.
Adin, kultura, bizimodu… des-
berdinetakoak. Esperientziak
konpartitu ditugu. Eta lagundu
digu esparru desberdinak ezagu-
tzen. Adibidez, guk baserri espa-
rrua ez genuen ezagutzen, eta
emakume baserritarrei esker
aukera hori izan dugu. Eta eurek,
berriz, gure bizimodua ezagutze-
ko aukera izan dute".
Biziraupena eta inplikazioa
Bereziki, aisialdia konpartituz
lortu dute Gatzagako emakumeek
hori guztiori. Aisialdi aberasgarri
moduan defnitu dute garatu duten
hori. "Bidaiak, hitzaldiak… pres-
tatzen hasi ginen, eta hor joan
ginen taldea egiten. Ez gara talde
oso ortodoxoa i zan. Barre
piloa… egin dugu. Hasierako
urteetan, batez ere, bidaietan lor-
tu izan duguna zen berba egitea
oso gauza sakonei buruz, bestela
Gatzagan ezagutu ere egingo ez
genituen gaiei buruz. Eta gure
artean, esparru desberdinetako
emakumeen artean konplizitatea
lortu genuen… harrezkero dene-
tik egin izan dugu: alpargatak
egiten ikasi genuen, argazkitan
ere bai, margotzen…".
Bestalde, Leintz Gatzagari
berari ere egiten dio Sorginak
Elkarteak bere ekarpena: jaieta-
ko herri bazkariko hasierakoa
sorginek prestatzen dute. San
Millan feria egunean taloak egi-
ten dituzte, emakume guztien
bazkari bat urtero, ikastaroak...
"Aurten dugu asmoa hitzaldi pare
bat egiteko. Emakumeekin lotu-
tako ikus-entzunezkoak ekartze-
ko…". Oro har, aurrera eten barik
segitzeko asmo sendoa dute.
Hain zuzen ere, 25 urteotako
ibilbideari dagokionez, haren opa-
rotasuna baino gehiago, elkartea-
ren biziraupena nabarmendu gura
izan dute kideek: "Handia da 25.
urteurrena egitea emakume talde
batek. Bereziki gu moduko ema-
kume talde batek… ze bereziak
baikara zentzu askotan. Ez dugu
afnitaterik markatuta: ez gara
talde feminista garelako… Horren-
bestez, iraupena asko da. Eta
horrekin lotuta, inplikazioa ere
nabarmentzekoa da: zerbait egin
beharra dagoenean, emakumeen
inplikazioa da %100. San Millixa-
neko taloak egiteko, adibidez,
nagusiak ere etortzen dira… Eta
elkarri emandakoa oso handia
izan da".
Hala ere, eta gazte batzuk tal-
dera arrimatuta izan arren, etor-
kizunerako "odol berri beharra"
ikusten dute, gazte beharra, "hai-
ze freskoa sartzeko". Hortxe, beraz,
gonbita, gura duenaren eskura. .
25 urte bete ditu leintz Gatzagako emakumeen elkarteak
hiru belaunalditako emakumeen topagune bilakatu da elkarte hori
Sorginak: estilo askotariko
emakumeen topagunea
Elkartea sortu zuteneko emakumeen arteko bazkaria, 1987koa. | sorGinaK
Parisko Eiffel dorrearen aurrean, lehen bidaiako argazkia. | sorGinaK
Isuskia da Sorginak Elkartearen
ikurra. Zer? "Bai, erratza; isuskia
esaten diogu guk. Emakumeen
bazkari guztietan zozketatu izan
ditugu bi isuski, guztiok bana
lortu arte. Txilarrarekin
egindakoak dira. Eta isuskia
tokatzen zitzaienek dantza egin
behar izaten zuten, serio-serio
egin behar, gainera", kontatu
dute kideek. Eta kontatzeaz bat,
Soran etxeko andreak berehala
atera du ondo gordeta duen
berea, denoi erakusteko.
Isuskiaz gainera, bertsoa
ere badu elkarteak. Hasiera
ezaguna baina bukaera
ezezaguna duena:
"Laino guztien petik
Sasi guztien gainetik
Ordu laurden bat haruntza,
Beste bat honuntza.
Ez garela, bagatela
hamalaumila hemen garela"
Hori gutxi ez, eta ereserkia
ere hartu dute elkartearendako:
Amparito Roca pasodoblea.
"Ereserkia baino gehiago,
katxondeo apur bat", diotenez.
"Bazkarietan-eta joarazten
dugu, eta dantza egiten dugu".
Bukatzeko, aipagarrien
artean ondo gogoan dituzte
Maixa eta Ixiar trikitilariak:
"Estreinaldia gurekin egin zuten.
Urte askoan etorri izan dira
hona. Eta badakigu askotan
akordatzen direla gurekin". Sorginen isuskia. | ubane madera
Gatzagako 'sorginek' ere isuski bana dute Parisko
metrokoarena
25 urteotako pasadizoen
artean, Parisko metroan
lehen aldiz ibili zirenekoa
ondo gogoan dute
Gatzagako sorginek: "Asko
atzerrira sekula joan barik,
eta Parisen metroan sartzen
ginenean esaten genuen:
"Benga! Oraintxe!". Eta
15ak barrura! Eta barruan
zeudenak beste puntara
bidaltzen genituen. Denok
batera sartzen ginen
barrura. Gure beldurra zen
emakume bat bakarrik
geratzea han".
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
11
arraSate
ArANtzAzU EzkIbEl | arrasate
Eskola Antzerkiaren jardunal-
diak egin zituzten martitzenean
Amaia antzokian Arizmendiko
eta Arrasate Institutuko ikasleek.
DBHko lehenengo zikloko ikas-
leek Lehen Hezkuntzako 4., 5.
eta 6. mailetako ikasleen aurrean
antzeztu zuten.
Ikasleen artean antzerki
zaletasuna sustatzea eta ikasleak
antzokira eramatea izan da jar-
dunaldion helburua. Arrasateko
Udaleko Kultura eta Hezkuntza
Sailak antolatzen du ekimena.
Hiru fasetan banatuta
Betiko moduan, jardunaldia
hiru fasetan banatuta egin dute:
lehenengo fasean, Lehen Hez-
kuntzako 6. mailako eta antzer-
ki irakasgaiko ikasleek Amaia
antzokia barrutik ezagutzeko
aukera izan zuten –otsailaren
19an eta 21ean–. Martitzeneko
jardunaldia bigarren faseari
dagokiona izan zen. DBHko
lehenengo zikloko ikasleek lau
obra aurkeztu zituzten Amaia
antzokian: Irakasle gaiztoak,
Asteburu aztoratua, Dena izan-
go da izan behar duen bezala
eta Gora San Fermin.
antzerki talde profesionalak
Ikasleak urduri ibili ziren, bai-
na aitortu ziguten "esperientzia
polita" izan zela. Batzuentzat,
gainera, taula gainera igo ziren
lehenengo aldia izan zen. "Lotsak
alde batera uzteko modua da
antzerkia", zioten. Irakasleek
esan ziguten esperientziak balio
izan diela talde lana bultzatzeko,
eta ikasleen inplikazioa eraba-
tekoa izan dela.
Hirugarren fasea apirilean
egingo dute. Orduan, antzerki
talde profesionalak etorriko dira
Amaiara: apirilaren 16an Gora-
kada, apirilaren 23an Dar-dar
produkzions, eta apirilaren 30ean
Paraiso antzerki taldea. Ema-
naldiak Lehen Hezkuntzako eta
DBHko ikasleei zuzenduta egon-
go dira eta emanaldiak goizez
eta arratsaldez egingo dituzte.
Dena izango da izan behar duen bezala antzezlana. | a.e. Gora San Fermin antzezlana. | a.e.
DBHko lehenengo zikloko
ikasleak taula gainera igo dira
eskola-antzerkiaren 23. jardunaldiak egiten dihardute eskoletan
besaide mendizale elKartea
Zapatukoa, Artziniega eta Okondo artekoa, Bizkaiko hamahirugarren
etapa izan zen. Eguna lainotuta egon arren, ez zuen euririk egin eta 26
lagunek ekin zioten mendi martxari. Artziniegan hasi eta Idubaltza
mendian hamaiketakoa egin ondoren, Beraskolaraino joan ziren. Handik,
maldan behera, Gordexola eta Okondo artean dagoen mugaraino. 16
kilometroko ibilaldia egin ostean, 14:00etan iritsi ziren Okondora.
Besaide
mendizale
elkartekoak
Bizkaiko Biran
IMANOl gAllEgO | arrrasate
Zaldibarko areto futbol txapel-
ketako kopak honelako ezusteak
ematen ditu. Ligan beste talde
batzuek baino puntu gutxiago
eduki arren, Iluntz eta Aldatz
taldeek jokatuko dute zapatuko
fnala. Bi taldeek ez dute ibil-
bide erraza izan; Aldatz taldeak
faboritoen artean zegoen Dri-
bling taldea kanporatu zuen
fnalerdian eta indartsu iritsi-
ko da 23ko fnalera. Iluntz bera
ere faborito asko bidean utzi
ostean heldu da aurtengo kopa-
ko fnalera.
Antolatzaileen hitzetan,
fnalera iritsi diren bi taldeek
"argi uzten dute" txapelketako
talde guztiek duten maila on
eta parekatua.
Final zirraragarria
Ohitura bilakatu den fnalak
jende asko batuko ditu Zaldi-
barren. Bi taldeek zale asko
dituzte, eta ikuskizun polita
egongo da.
Inork espero ez zuen
kopako fnala Zaldibarko
areto futbol txapelketan
ligako laugarren eta zazpigarren sailkatuek
sorpresa eman, eta kopako fnala jokatuko dute
Partiduetako bat. | Goiena
I.g | arrasate
Riffs and Chips taldeak ema-
naldia egingo du zapatuan,
22:30ean, Iluntz tabernan.
Gasteizko taldeak blues, rock
eta soul doinuak ekarriko
ditu, abesti lasaiak eta gogo-
rragoak tartekatuta.
Iluntz tabernako oholtza
gainean, Riffs and Chipsek
sortu ohi duen klima goxoa
ekarriko du Arrasatera, dan-
tza eta mugimendurako tokia
utzita. Bada, zpatuan Iluntz
tabernara joaten direnek
zuzeneko indartsua duen
talde bat ezagutuko dute.
Hain zuzen ere, musika eta
doinu onak gustuko dituzte-
nentzako saioa izango da
zapatu gauekoa. Gogora eza-
zue, 22:30ean, Iluntz taber-
nan.
Riffs and Chips
taldearen
kontzertua
Iluntzen
I.g. | arrasate
Gaur gauean Amaiako hall-ak
kontzertua hartuko du. Bi
talde igoko dira antzokiko
oholtza txikira. Turboshit
bergararrek emango diote
hasiera kontzertuari. Eskan-
dinaviako ukituak dituzten
punk-rock doinuek girotuko
dute antzokiko sarrera.
Bergararren ostean, Small
Jacket italiarren txanda izan-
go da. 2004an ekoiztutako
Play at high level disko arra-
kastatsua aurkeztuko dute.
80ko hamarkada gustuko
dutenek zortea izango dute;
izan ere, Small Jacket taldea-
ren musikak hamarkada
hartako hard-rockaren zan-
tzuak ditu. Kontzertua 20:00e-
tan hasiko da eta sarrera 8
euro kostatzen da.
Small Jacket
eta Turboshit,
Amaiako
'hall'-ean
sJuridikoa:
- Zibila: banantzeak, herentziak, edozein motatako erreklamazioak.
- Penala: hutsegite epaiketak, salaketak, zirkulazio istripuak.
- Administratiboa: zigortzaile txostenak, errekurtsoak.
- Merkataritzakoa: sozietateen eratzeak, ordaingabeak,
hartzekodun konkurtsoa.
sLaborala: erretiroak, kaleratzeak, enplegu-erregulazioko
espedienteak.
sFiskala: enpresen balorazioak, bideragarritasun-txostenak,
likidazioen elaborazioa.
sKontabilitatea: pertsona fisiko eta juridikoak.
8asabe po||goooa, F-0-10 (1. so|a|r0a) A8£TXA8AL£TA º Te|.: 943 71 21 12
www.zenbaki.es
12
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
arraSate
j.b. | arrasate
Arrasate Herri Eskolako Erguin-
go ikastetxearen eraberritze eta
handitze lanen inaugurazio eki-
taldia egin zuten atzo. Ekitaldian
izan ziren, besteak beste, Cris-
tina Uriarte Hezkuntza sailbu-
rua, Gema Gonzalez de Txaba-
rri Gipuzkoako Hezkuntza
ordezkaria, Nekane Agirre Gipuz-
koako Ikastetxeetako zuzendaria,
Inazio Azkarragaurizar Arra-
sateko alkatea, Amaia Larraña-
ga Hezkuntza batzordeburua
eta Juanito Barberan Hezkuntza
teknikariburua. Ikastetxeko
ordezkariek esker on hitzak
izan zituzten. Lanon ostean, sei
ikasgela berri gehiago ditu erai-
kinak, bai eta gimnasio berria
eta jolastokirako aterpea ere.
Honela, lehen hezkuntzako 440
ikasleentzat 21 gela ditu zentroak
guztira. Ikasturte honetan, 21
gela horietatik 19 ari dira era-
biltzen, eta 2013-2014 ikasturtean
guztiak martxan izango direla
martxan aurreikusten da.
1.104.048 euroko aurrekontua
izan dute lanek.
Herri Eskolaren eraberritze eta
handitze lanak, inauguratuta
Herri Eskolako zuzendaria, alkatea eta Hezkuntza sailburua atzo. | j.b.
Txatxilipurdiren udalekuek 25 urte beteko dituzte aurten. Itxie-
tarako izen-ematea zabalik dago eta irekietan, berriz, hilaren 25a
ezkero eman ahal izango da izena. Azken eguna: maiatzak 10. Hiru
aukera daude: Txatxilipurdira jo –Nafarroa etorbidea 23–, 943 79
54 46 telefonora deitu edo haurrak@txatxilipurdi.com-era idatzi.
Txatxilipurdik aurkeztu ditu udalekuak;
maiatzaren 10a baino lehen eman behar da izena
Manuel, Gorosabel, Arando, Baz eta Osoro eguazteneko aurkezpenean. | j.b.
imanol GalleGo
Eguaztenean Arrasateko ikastetxe guztiek Korrika Txikia egin zuten.
Musakolan hasi eta herriko buelta egin ostean, Herriko Plazan amaitu
zuten. Ika, ika, ika… hemen dator Korrika! eta Tipi, tapa, tipi, tapa…
Korrika! eta bestelakoak oihukatuz gogotsu ikusi genituen
neska-mutikoak, Korrika nagusiari behar den moduko harrera eginda.
Korrika Txikia ere, jendetsua
jOkIN bErEzIArtUA | arrasate
Azoka biziberritzeko planaren
–Gureztatu izenez ere ezaguna–
bigarren fasea martxan da dagoe-
neko, eta asteon udaletxeko oso-
ko bilkuren aretoan elkartu ziren
parte hartzaileak, lantalde bakoi-
tzaren lana gainerako kideekin
partekatzeko. Bagarak izaera
estrategikoa aitortzen dio azo-
kari, baita Udalak ere; parte-har-
tze prozesuaren arrakasta bista-
koa da: 400 lagunek baino gehia-
gok hartu zuten parte lehen
fasean.
"esperientzia berritzailea"
Bagarako ordezkariek esperien-
tzia berritzaile moduan ikusten
dute azokarena, herriak egina
herriarendako: "Azokaren bidez,
herrigintza esperientzia berri-
tzailea martxan jarri da Arrasa-
ten. Izaera desberdineko eragileak
elkarrekintza ez hierarkikoan
aritu gara azokaren proiektua
zehaztu eta bultzatzeko. Herriko
egitasmoak garatzeko parte har-
tzean eta eragileen lankidetzan
oinarrituriko kultura politiko
berri baten esperientzia interes-
garria da azokarena".
lantaldeek, ondorio zehatzak
Lantaldeek azken bileran jaso-
tako ondorio nagusiak jaso gura
izan ditugu. Hasteko, honakoak
dira taldeak: Jolasgunea, Osta-
laritza, Denda, Azoka erabilera,
Diseinu arkitektonikoa, Dinami-
kak, Kudeaketa eta trantsizioa
eta Nekazaritza lanak. Jolasgu-
neko kideek tokiari goxotasuna
eman behar zaiola uste dute,
"baita tenperatura aldetik ere":
"Adin guztietako haurrendako
tokia behar da azokan, baina,
bereziki, 0 eta 3 urte artekoen-
dako ez dago toki itxirik herrian,
eta gune bat izango lukete".
Kultura eta Ostalaritza taldea
azokan ipiniko luketen taberna
eredua zehaztu du: "Herriko
ostalariekin elkartu gara, eta
besteen artean, 150 metro koadro
ingurukoa izatea eta kanpoko
terrazaren aukera edukitzea
aurreikusi dugu". Kulturari
dagokionez, honakoa eman zuten
aditzera: "Ez dago espazio txi-
kirik Arrasaten. Amaia handie-
gia da eta Kulturate, serioegia.
Horregatik, eszenatoki mugikor
bat egotea gurako genuke, eta
sukalde bat izatea garrantzitsua
da; ikastaroak egiteko, esatera-
ko". Dendaren ideia landu duen
taldeak, bestalde, beste toki
batzuetakoak ikertu dituzte:
"Zortzi izan dira, eta bisitak egin
ditugu, edota deiak, inkestak
bidali... eta ondoren txosten bat
egin dugu". Horietatik ondorioak
aterako dituzte, eta denda izan-
go denaren aukeren identifka-
zioa egin.
Diseinu arkitektonikoari
dagokionez, zazpi arkitektok
osatutako taldeak kanpoko plaza
mimatu beharra dagoela ondo-
rioztatu dute, besteak beste: "Egun
ez da erakargarria", diote.
marka eta irudi bila
Bestalde, marka eta irudi beharra
du azoka berriak. Horretarako
lehiaketa irekia abiarazi dute eta
maiatzaren 6a baino lehen entre-
gatu behar dira lanak, BAZen.
Saria 1.000 euro izango da.
azoka birpentsatzeko ekimenean parte hartzen
ari diren protagonista batzuekin egon gara
"herrigintza esperientzia berritzailea" dela uste
du bagarak; asteon bilera egin dute denek batera
Azoka berria,
beste eredu bat
aldarrikatzeko
adibide zehatza
Lantalde askotariko kideek informazioa bateratzeko saioa egin zuten martitzenean udaletxean. Talde argazkia eskaileretan atera zuten. | zuriÑe velez de mendizabal
datua
Modu batean edo bestean
400 herritar baino gehiago
eta 50 eragiletik gora izan
ziren lehen fasean parte
hartu zutenak. Bigarren
fasean 70etik gora ibiliko
direla eman dute aditzera
Bagarako ordezkariek.
400
laGun baino GehiaGo
"Azoka apustu
potoloetako bat
da guretako,
eredu aldaketa
bultzatzeko"
beste eredu bat sortzeko
beharra azpimarratu du inazio
azkarragaurizar alkateak.
Azoka biziberritzeko ekime-
nak nolako garrantzia dau-
ka Udalarendako?
udalaren apustu potoloetako
bat da. 2013ko aurrekontuan,
iazkoarekin alderatuta, %167,5
igo du udalak azoka birgai-
tzeko proiekturako inbertsioa.
Guretako proiektu hau lehen-
tasunezkoa denaren adieraz-
leetako bat izan daiteke, bai-
na ez bakarra. adibidez, azo-
karen erabilera indartu asmoz
hiri autobusak geldiuneak
egingo ditu azokan bertan,
datorren apirilaren 10ean hasi-
ta. eskerrak eman gura dizkiet
ekimenean parte hartzen ari
diren guztiei; borondatez egi-
ten ari diren esfortzua txalo-
tzekoa da eta euren jarrera,
eredugarria. horixe da bidea.
Eredu berri baten aldeko
apustuaren barruan koka-
tzen duzu, ezta?
hainbatetan esan izan dugu
eredu aldaketa bat ari garela
bultzatzen. azokaren prozesua
da horren adibide garbia: eli-
kaduraren subiranotasuna,
mugikortasuna, zero zabor
ikuspegia, kontsumo ardura-
tsua eta bizikidetza bezalako
gaien inguruan hausnartzen
ari gara. Parte-hartzea ezin-
besteko tresna moduan ikus-
ten dugu horretarako.
inazio azkarragaurizar
alkatea
j.b.
"Egiten ari diren lana
txalotzekoa da eta
jarrera, eredugarria"
"Haurren iritzia
entzun eta
errespetatu
beharra dago,
denon onerako"
azoka berrian haurren ikus-
puntua garrantzitsua dela
aldarrikatzera dator txatxili-
purdiko mireia baz.
Azoka berritzerako orduan
haurren ikuspegiak nolako
garrantzi a dauka zure
ustez?
edozein parte-hartze proze-
sutan haurren iritzia entzun
eta errespetatu egin behar
dela uste dugu. horretarako,
haurren partaidetza eta euren
eskubideak onartzen dituzten
lekuak bermatu behar dira.
azokaren kasuan, garaian
garaiko eta bertako produk-
tuak bultzatu ezkero, elika-
dura osasuntsua bermatuko
genuke. adibide praktiko bat
da hori. Gainera, ez dugu
ahaztu behar parte-hartzea
bi norabideko ikasketa pro-
zesu bat dela, helduok ere
asko dugula ikasteko. beraz,
prozesu horretan guztiok
izango gara onuradunak, hau-
rrak zein helduak.
zertarako hartu behar dute
parte haurrek azokaren pro-
zesuan?
Prozesuaren parte sentitzen
badira, taldean lan egiten ika-
siko dute eta euren buruare-
kiko konfantza handituko dute.
Gainera, azokaren kasuan
lehenengo sektorearen garran-
tziaz jabetuko dira txikitatik
eta hori, gure ustez, oso garran-
tzitsua da.
Mireia baz
txatxiliPurdi
j.b.
"lehen sektorearen
garrantziaz jabetuko
dira txikitatik"
"Azoka
moldagarria,
argitsua eta
atsegina izaten
saiatuko gara"
diseinu arkitektonikoaren gai-
neko azalpenak eman dizkigu
leire zenigaonanaindiak.
Nolako aukerak eskaintzen
ditu egungo azokak orain
arteko jarduerak eta jardue-
ra berriak bateratzeko?
egungo eraikinak kokapen ezin
hobea dauka. leku estalia da,
azalera aldetik egokia eta
eguazten zein egubakoitzetan
bizitasun handia du. Gure iri-
tziz ezinbestekoa da jarduera
berriak sustatzea eraikinaren
erabilera asteko egun guztie-
tara zabaltzeko, beti ere base-
rritarrekiko eta postu fnkoe-
kiko apustua mantenduz.
Nolako azoka planteatzen
duzue?
Hainbat helburu fnkatu ditu-
gu: irisgarria izatea, baserri-
tarren eta postu fnkoak man-
tentzea, bezeroak erakartzeko
taberna edota dendari indarra
ematea, eta lekua moldagarria,
argitsua, atsegina eta tenpe-
ratura aldetik egokia izatea.
Elementu batzuk fnkoak iza-
tea aurreikusten ditugun arren,
gainontzeko espazioa irekia
izango da, egun eta orduaren
arabera eraldatuko dena. horre-
tarako biltegi zabal batzuk
aurreikusten ditugu eraikina-
ren alde ilunenetan. Parte
hartzaile asko ditu proiektuak
eta indar handia dago; hasie-
ratik oso proiektu interesgarria
iruditu zitzaidan.
Leire zenigaonainDia
arkitektoa
l.z.
"Oso proiektu
interesgarria iruditu
zitzaidan hasieratik"
"Pena da
2.000 metro
koadroko leku
bat horren gutxi
erabiltzea"
indarrak batzeko ordua dela
azpimarratu du ibai-arteko
jesus mari elkorok.
Nola ikusten duzue azoka
biziberritzeko proiektua?
azokak herriaren bizitza area-
gotu beharko luke eta beharra
badago. bizitasun horrek beze-
roak erakarriko lituzke; bezero
barik ez dago zereginik. eragi-
leon indarrak batzea ezinbes-
tekoa da egun, ez dago nondik
batu eta oraingo indarra apro-
betxatu beharra dago.
Nola hartu duzue parte pro-
zesuan?
aspaldi eskatu genion udala-
ri azokak berritzea behar zue-
la. Proiektu handi bat egin zen
baina ez zen bideragarria. orain,
herriko eragile ezberdinen babe-
sarekin, ikusi da beste azoka
formatu berri bat posible dela,
salerosketaz gain bestelako
jarduerak elkar ditzakeena. Pena
handia da 2.000 metro koa-
droko leku batek horren erabi-
lera txikia izatea.
Egingarria da, zure ustez?
zergatik ez? aitzindariak gara
hainbat gaitan. zergatik ezin
dugu oraingoan ere eredu berri
bat bultzatu? aukera aparta
dugu hemen; beste l eku
batzuetan ezingo litzateke
egin, adibidez, azokak ondo
funtzionatzen duelako edo
erabat desegin delako. Krisi
garai honetan herrigintzak
balio berezi bat dauka.
JeSuS Mari eLkoro
ibai-arte
j.b.
"zergatik ezin dugu
oraingoan ere eredu
berri bat bultzatu?"
"Eragileen eta
herritarren
eskuzabaltasuna
izan dira
klabeak"
lanki ikertegiko igor ortegak
lantalde ezberdinek nola fun-
tzionatu duten kontatu digu,
besteak beste.
zein izan da orain arteko
metodologia?
ikerketa, ekintza eta parte
hartzailearen metodologia
irizpideak izan ditugu ardatz.
ikuspegi egokia da azoka
moduko prozesuentzako. Gure
kasuan lankiko teknikariz,
bagarako eta txatxilipurdiko
jendez eta bestelako eragilez
osaturiko lan talde mistoak
izan du prozesuaren dinami-
zazioa eta gidaritza. Prozesua
oso eraginkorra izan da. azo-
karen gaineko diagnostikoa
eta proposamenak dira horren
isla. Gainera, eragile asko dira
prozesura batu direnak, eta
ikuspegi ezberdinetatik abe-
rastu da azokaren proiektua.
batutako indar horiek guztiak
dira azoka berriaren bideraga-
rritasunaren bermea.
zeintzuk izan dira, zure ustez,
prozesuaren klabeak?
eragileen eta herritarren esku-
zabaltasuna. herri hobe baten
alde lan egiteko grina indar-
tsua da egun ere. herrigin-
tzaren sena bizirik eta herri
ekimenaren giharra sendo
duten herriek hobe erantzun-
go diete etorkizun hurbileko
erronkei. arrasateko azoka-
rena, zentzu horretan, espe-
rimentazio interesgarria da.
igor ortega
lanki
Goiena
"Arrasatekoa
esperimentazio
interesgarria da"
"Hobekuntzak
ikusi ditugu
azokan: zerbait
mugitzen ari
da!"
duela 25 urte heldu zen ber-
garako bolubarri baserriko
iñaki olabarria arrasateko
azokara.
baserritarrek nola ikusten
duzue azoka birpentsatze-
ko ekimena?
azoka dagoen lekuan man-
tentzearen alde gaude. erdi-
gunean dago, estalita, eta
arrasatear gehienek ezagutzen
dute. aste osoan irekita dagoen
arren, eguaztenetan eta batez
ere egubakoitzetan elkartzen
da jende gehien. hobekuntza
oro ona izango da baserrita-
rrondako eta beraz, bat gatoz
bagara bultzatzen ari den eki-
menarekin. ados gaude egu-
bakoitzetan ondo funtziona-
tuko duen azokaz gain, azoka
aste osoan zehar herritarren-
dako erakargarria izango den
gune bihurtzearekin. hobe-
kuntzak ikusi ditugu dagoe-
neko: erabiltzen ez diren guneak
garbi daude, autobus urbanoak
geltokia izango du laster, ito-
ginak konpontzen hasi dira...
zerbait mugitzen ari da!
Aspaldiko saltzailea zara
Arrasateko azokan. zelan?
lehen sektoreak presentzia
galdu du industriaren zein
zerbitzuen aurrean; hala ere,
eskerrak eman gura dizkiet
arrasatearrei. bergarako base-
rri bati 25 urtez azokan ego-
teko aukera eman diote, hortik
bizitzeko aukera emanez.
iñaki oLabarria
baserritarra
KePa oliden
"Azoka leku berean
mantentzearen alde
gaude"
Azoka Eguna apirilaren 13an
Apirilaren 13an Azoka Eguna egingo dute, Dinamika lantaldeak
bultzatuta. Hiru helburu ditu ospakizunak: azokaren espazioa
erabilgarria dela frogatzea, azoka berriak funtzio ezberdinak bete
ahal dituela irudikatzea eta prozesuaren atzean zenbat jende
dagoen erakustea:"Frogatu gura dugu erabilgarria dela ekimen
ezberdinak antolatzeko", diote Bagarakoek.
Goizetik egongo da zer egin: azoka berezia goizean, musika,
haurrendako tailerrak, Amaia Albes diseinatzaile arrasatearraren
moda desflea... Desfle horretarako 40 lagun baino gehiago
animatu dira dagoeneko. Horrez gain, birziklatutako materialaz
egindako Emauseko amantal eta poltsak erosteko aukera ere
egongo da, besteak beste.
Informazioa
bateratu dute
asteon lantalde
ezberdinek
Irudi eta marka
sortzeko
lehiaketa irekia
abiarazi dute
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
13 arraSate
j.b. | arrasate
Arrasate Herri Eskolako Erguin-
go ikastetxearen eraberritze eta
handitze lanen inaugurazio eki-
taldia egin zuten atzo. Ekitaldian
izan ziren, besteak beste, Cris-
tina Uriarte Hezkuntza sailbu-
rua, Gema Gonzalez de Txaba-
rri Gipuzkoako Hezkuntza
ordezkaria, Nekane Agirre Gipuz-
koako Ikastetxeetako zuzendaria,
Inazio Azkarragaurizar Arra-
sateko alkatea, Amaia Larraña-
ga Hezkuntza batzordeburua
eta Juanito Barberan Hezkuntza
teknikariburua. Ikastetxeko
ordezkariek esker on hitzak
izan zituzten. Lanon ostean, sei
ikasgela berri gehiago ditu erai-
kinak, bai eta gimnasio berria
eta jolastokirako aterpea ere.
Honela, lehen hezkuntzako 440
ikasleentzat 21 gela ditu zentroak
guztira. Ikasturte honetan, 21
gela horietatik 19 ari dira era-
biltzen, eta 2013-2014 ikasturtean
guztiak martxan izango direla
martxan aurreikusten da.
1.104.048 euroko aurrekontua
izan dute lanek.
Herri Eskolaren eraberritze eta
handitze lanak, inauguratuta
Herri Eskolako zuzendaria, alkatea eta Hezkuntza sailburua atzo. | j.b.
Txatxilipurdiren udalekuek 25 urte beteko dituzte aurten. Itxie-
tarako izen-ematea zabalik dago eta irekietan, berriz, hilaren 25a
ezkero eman ahal izango da izena. Azken eguna: maiatzak 10. Hiru
aukera daude: Txatxilipurdira jo –Nafarroa etorbidea 23–, 943 79
54 46 telefonora deitu edo haurrak@txatxilipurdi.com-era idatzi.
Txatxilipurdik aurkeztu ditu udalekuak;
maiatzaren 10a baino lehen eman behar da izena
Manuel, Gorosabel, Arando, Baz eta Osoro eguazteneko aurkezpenean. | j.b.
imanol GalleGo
Eguaztenean Arrasateko ikastetxe guztiek Korrika Txikia egin zuten.
Musakolan hasi eta herriko buelta egin ostean, Herriko Plazan amaitu
zuten. Ika, ika, ika… hemen dator Korrika! eta Tipi, tapa, tipi, tapa…
Korrika! eta bestelakoak oihukatuz gogotsu ikusi genituen
neska-mutikoak, Korrika nagusiari behar den moduko harrera eginda.
Korrika Txikia ere, jendetsua
jOkIN bErEzIArtUA | arrasate
Azoka biziberritzeko planaren
–Gureztatu izenez ere ezaguna–
bigarren fasea martxan da dagoe-
neko, eta asteon udaletxeko oso-
ko bilkuren aretoan elkartu ziren
parte hartzaileak, lantalde bakoi-
tzaren lana gainerako kideekin
partekatzeko. Bagarak izaera
estrategikoa aitortzen dio azo-
kari, baita Udalak ere; parte-har-
tze prozesuaren arrakasta bista-
koa da: 400 lagunek baino gehia-
gok hartu zuten parte lehen
fasean.
"esperientzia berritzailea"
Bagarako ordezkariek esperien-
tzia berritzaile moduan ikusten
dute azokarena, herriak egina
herriarendako: "Azokaren bidez,
herrigintza esperientzia berri-
tzailea martxan jarri da Arrasa-
ten. Izaera desberdineko eragileak
elkarrekintza ez hierarkikoan
aritu gara azokaren proiektua
zehaztu eta bultzatzeko. Herriko
egitasmoak garatzeko parte har-
tzean eta eragileen lankidetzan
oinarrituriko kultura politiko
berri baten esperientzia interes-
garria da azokarena".
lantaldeek, ondorio zehatzak
Lantaldeek azken bileran jaso-
tako ondorio nagusiak jaso gura
izan ditugu. Hasteko, honakoak
dira taldeak: Jolasgunea, Osta-
laritza, Denda, Azoka erabilera,
Diseinu arkitektonikoa, Dinami-
kak, Kudeaketa eta trantsizioa
eta Nekazaritza lanak. Jolasgu-
neko kideek tokiari goxotasuna
eman behar zaiola uste dute,
"baita tenperatura aldetik ere":
"Adin guztietako haurrendako
tokia behar da azokan, baina,
bereziki, 0 eta 3 urte artekoen-
dako ez dago toki itxirik herrian,
eta gune bat izango lukete".
Kultura eta Ostalaritza taldea
azokan ipiniko luketen taberna
eredua zehaztu du: "Herriko
ostalariekin elkartu gara, eta
besteen artean, 150 metro koadro
ingurukoa izatea eta kanpoko
terrazaren aukera edukitzea
aurreikusi dugu". Kulturari
dagokionez, honakoa eman zuten
aditzera: "Ez dago espazio txi-
kirik Arrasaten. Amaia handie-
gia da eta Kulturate, serioegia.
Horregatik, eszenatoki mugikor
bat egotea gurako genuke, eta
sukalde bat izatea garrantzitsua
da; ikastaroak egiteko, esatera-
ko". Dendaren ideia landu duen
taldeak, bestalde, beste toki
batzuetakoak ikertu dituzte:
"Zortzi izan dira, eta bisitak egin
ditugu, edota deiak, inkestak
bidali... eta ondoren txosten bat
egin dugu". Horietatik ondorioak
aterako dituzte, eta denda izan-
go denaren aukeren identifka-
zioa egin.
Diseinu arkitektonikoari
dagokionez, zazpi arkitektok
osatutako taldeak kanpoko plaza
mimatu beharra dagoela ondo-
rioztatu dute, besteak beste: "Egun
ez da erakargarria", diote.
marka eta irudi bila
Bestalde, marka eta irudi beharra
du azoka berriak. Horretarako
lehiaketa irekia abiarazi dute eta
maiatzaren 6a baino lehen entre-
gatu behar dira lanak, BAZen.
Saria 1.000 euro izango da.
azoka birpentsatzeko ekimenean parte hartzen
ari diren protagonista batzuekin egon gara
"herrigintza esperientzia berritzailea" dela uste
du bagarak; asteon bilera egin dute denek batera
Azoka berria,
beste eredu bat
aldarrikatzeko
adibide zehatza
Lantalde askotariko kideek informazioa bateratzeko saioa egin zuten martitzenean udaletxean. Talde argazkia eskaileretan atera zuten. | zuriÑe velez de mendizabal
datua
Modu batean edo bestean
400 herritar baino gehiago
eta 50 eragiletik gora izan
ziren lehen fasean parte
hartu zutenak. Bigarren
fasean 70etik gora ibiliko
direla eman dute aditzera
Bagarako ordezkariek.
400
laGun baino GehiaGo
"Azoka apustu
potoloetako bat
da guretako,
eredu aldaketa
bultzatzeko"
beste eredu bat sortzeko
beharra azpimarratu du inazio
azkarragaurizar alkateak.
Azoka biziberritzeko ekime-
nak nolako garrantzia dau-
ka Udalarendako?
udalaren apustu potoloetako
bat da. 2013ko aurrekontuan,
iazkoarekin alderatuta, %167,5
igo du udalak azoka birgai-
tzeko proiekturako inbertsioa.
Guretako proiektu hau lehen-
tasunezkoa denaren adieraz-
leetako bat izan daiteke, bai-
na ez bakarra. adibidez, azo-
karen erabilera indartu asmoz
hiri autobusak geldiuneak
egingo ditu azokan bertan,
datorren apirilaren 10ean hasi-
ta. eskerrak eman gura dizkiet
ekimenean parte hartzen ari
diren guztiei; borondatez egi-
ten ari diren esfortzua txalo-
tzekoa da eta euren jarrera,
eredugarria. horixe da bidea.
Eredu berri baten aldeko
apustuaren barruan koka-
tzen duzu, ezta?
hainbatetan esan izan dugu
eredu aldaketa bat ari garela
bultzatzen. azokaren prozesua
da horren adibide garbia: eli-
kaduraren subiranotasuna,
mugikortasuna, zero zabor
ikuspegia, kontsumo ardura-
tsua eta bizikidetza bezalako
gaien inguruan hausnartzen
ari gara. Parte-hartzea ezin-
besteko tresna moduan ikus-
ten dugu horretarako.
inazio azkarragaurizar
alkatea
j.b.
"Egiten ari diren lana
txalotzekoa da eta
jarrera, eredugarria"
"Haurren iritzia
entzun eta
errespetatu
beharra dago,
denon onerako"
azoka berrian haurren ikus-
puntua garrantzitsua dela
aldarrikatzera dator txatxili-
purdiko mireia baz.
Azoka berritzerako orduan
haurren ikuspegiak nolako
garrantzi a dauka zure
ustez?
edozein parte-hartze proze-
sutan haurren iritzia entzun
eta errespetatu egin behar
dela uste dugu. horretarako,
haurren partaidetza eta euren
eskubideak onartzen dituzten
lekuak bermatu behar dira.
azokaren kasuan, garaian
garaiko eta bertako produk-
tuak bultzatu ezkero, elika-
dura osasuntsua bermatuko
genuke. adibide praktiko bat
da hori. Gainera, ez dugu
ahaztu behar parte-hartzea
bi norabideko ikasketa pro-
zesu bat dela, helduok ere
asko dugula ikasteko. beraz,
prozesu horretan guztiok
izango gara onuradunak, hau-
rrak zein helduak.
zertarako hartu behar dute
parte haurrek azokaren pro-
zesuan?
Prozesuaren parte sentitzen
badira, taldean lan egiten ika-
siko dute eta euren buruare-
kiko konfantza handituko dute.
Gainera, azokaren kasuan
lehenengo sektorearen garran-
tziaz jabetuko dira txikitatik
eta hori, gure ustez, oso garran-
tzitsua da.
Mireia baz
txatxiliPurdi
j.b.
"lehen sektorearen
garrantziaz jabetuko
dira txikitatik"
"Azoka
moldagarria,
argitsua eta
atsegina izaten
saiatuko gara"
diseinu arkitektonikoaren gai-
neko azalpenak eman dizkigu
leire zenigaonanaindiak.
Nolako aukerak eskaintzen
ditu egungo azokak orain
arteko jarduerak eta jardue-
ra berriak bateratzeko?
egungo eraikinak kokapen ezin
hobea dauka. leku estalia da,
azalera aldetik egokia eta
eguazten zein egubakoitzetan
bizitasun handia du. Gure iri-
tziz ezinbestekoa da jarduera
berriak sustatzea eraikinaren
erabilera asteko egun guztie-
tara zabaltzeko, beti ere base-
rritarrekiko eta postu fnkoe-
kiko apustua mantenduz.
Nolako azoka planteatzen
duzue?
Hainbat helburu fnkatu ditu-
gu: irisgarria izatea, baserri-
tarren eta postu fnkoak man-
tentzea, bezeroak erakartzeko
taberna edota dendari indarra
ematea, eta lekua moldagarria,
argitsua, atsegina eta tenpe-
ratura aldetik egokia izatea.
Elementu batzuk fnkoak iza-
tea aurreikusten ditugun arren,
gainontzeko espazioa irekia
izango da, egun eta orduaren
arabera eraldatuko dena. horre-
tarako biltegi zabal batzuk
aurreikusten ditugu eraikina-
ren alde ilunenetan. Parte
hartzaile asko ditu proiektuak
eta indar handia dago; hasie-
ratik oso proiektu interesgarria
iruditu zitzaidan.
Leire zenigaonainDia
arkitektoa
l.z.
"Oso proiektu
interesgarria iruditu
zitzaidan hasieratik"
"Pena da
2.000 metro
koadroko leku
bat horren gutxi
erabiltzea"
indarrak batzeko ordua dela
azpimarratu du ibai-arteko
jesus mari elkorok.
Nola ikusten duzue azoka
biziberritzeko proiektua?
azokak herriaren bizitza area-
gotu beharko luke eta beharra
badago. bizitasun horrek beze-
roak erakarriko lituzke; bezero
barik ez dago zereginik. eragi-
leon indarrak batzea ezinbes-
tekoa da egun, ez dago nondik
batu eta oraingo indarra apro-
betxatu beharra dago.
Nola hartu duzue parte pro-
zesuan?
aspaldi eskatu genion udala-
ri azokak berritzea behar zue-
la. Proiektu handi bat egin zen
baina ez zen bideragarria. orain,
herriko eragile ezberdinen babe-
sarekin, ikusi da beste azoka
formatu berri bat posible dela,
salerosketaz gain bestelako
jarduerak elkar ditzakeena. Pena
handia da 2.000 metro koa-
droko leku batek horren erabi-
lera txikia izatea.
Egingarria da, zure ustez?
zergatik ez? aitzindariak gara
hainbat gaitan. zergatik ezin
dugu oraingoan ere eredu berri
bat bultzatu? aukera aparta
dugu hemen; beste l eku
batzuetan ezingo litzateke
egin, adibidez, azokak ondo
funtzionatzen duelako edo
erabat desegin delako. Krisi
garai honetan herrigintzak
balio berezi bat dauka.
JeSuS Mari eLkoro
ibai-arte
j.b.
"zergatik ezin dugu
oraingoan ere eredu
berri bat bultzatu?"
"Eragileen eta
herritarren
eskuzabaltasuna
izan dira
klabeak"
lanki ikertegiko igor ortegak
lantalde ezberdinek nola fun-
tzionatu duten kontatu digu,
besteak beste.
zein izan da orain arteko
metodologia?
ikerketa, ekintza eta parte
hartzailearen metodologia
irizpideak izan ditugu ardatz.
ikuspegi egokia da azoka
moduko prozesuentzako. Gure
kasuan lankiko teknikariz,
bagarako eta txatxilipurdiko
jendez eta bestelako eragilez
osaturiko lan talde mistoak
izan du prozesuaren dinami-
zazioa eta gidaritza. Prozesua
oso eraginkorra izan da. azo-
karen gaineko diagnostikoa
eta proposamenak dira horren
isla. Gainera, eragile asko dira
prozesura batu direnak, eta
ikuspegi ezberdinetatik abe-
rastu da azokaren proiektua.
batutako indar horiek guztiak
dira azoka berriaren bideraga-
rritasunaren bermea.
zeintzuk izan dira, zure ustez,
prozesuaren klabeak?
eragileen eta herritarren esku-
zabaltasuna. herri hobe baten
alde lan egiteko grina indar-
tsua da egun ere. herrigin-
tzaren sena bizirik eta herri
ekimenaren giharra sendo
duten herriek hobe erantzun-
go diete etorkizun hurbileko
erronkei. arrasateko azoka-
rena, zentzu horretan, espe-
rimentazio interesgarria da.
igor ortega
lanki
Goiena
"Arrasatekoa
esperimentazio
interesgarria da"
"Hobekuntzak
ikusi ditugu
azokan: zerbait
mugitzen ari
da!"
duela 25 urte heldu zen ber-
garako bolubarri baserriko
iñaki olabarria arrasateko
azokara.
baserritarrek nola ikusten
duzue azoka birpentsatze-
ko ekimena?
azoka dagoen lekuan man-
tentzearen alde gaude. erdi-
gunean dago, estalita, eta
arrasatear gehienek ezagutzen
dute. aste osoan irekita dagoen
arren, eguaztenetan eta batez
ere egubakoitzetan elkartzen
da jende gehien. hobekuntza
oro ona izango da baserrita-
rrondako eta beraz, bat gatoz
bagara bultzatzen ari den eki-
menarekin. ados gaude egu-
bakoitzetan ondo funtziona-
tuko duen azokaz gain, azoka
aste osoan zehar herritarren-
dako erakargarria izango den
gune bihurtzearekin. hobe-
kuntzak ikusi ditugu dagoe-
neko: erabiltzen ez diren guneak
garbi daude, autobus urbanoak
geltokia izango du laster, ito-
ginak konpontzen hasi dira...
zerbait mugitzen ari da!
Aspaldiko saltzailea zara
Arrasateko azokan. zelan?
lehen sektoreak presentzia
galdu du industriaren zein
zerbitzuen aurrean; hala ere,
eskerrak eman gura dizkiet
arrasatearrei. bergarako base-
rri bati 25 urtez azokan ego-
teko aukera eman diote, hortik
bizitzeko aukera emanez.
iñaki oLabarria
baserritarra
KePa oliden
"Azoka leku berean
mantentzearen alde
gaude"
Azoka Eguna apirilaren 13an
Apirilaren 13an Azoka Eguna egingo dute, Dinamika lantaldeak
bultzatuta. Hiru helburu ditu ospakizunak: azokaren espazioa
erabilgarria dela frogatzea, azoka berriak funtzio ezberdinak bete
ahal dituela irudikatzea eta prozesuaren atzean zenbat jende
dagoen erakustea:"Frogatu gura dugu erabilgarria dela ekimen
ezberdinak antolatzeko", diote Bagarakoek.
Goizetik egongo da zer egin: azoka berezia goizean, musika,
haurrendako tailerrak, Amaia Albes diseinatzaile arrasatearraren
moda desflea... Desfle horretarako 40 lagun baino gehiago
animatu dira dagoeneko. Horrez gain, birziklatutako materialaz
egindako Emauseko amantal eta poltsak erosteko aukera ere
egongo da, besteak beste.
Informazioa
bateratu dute
asteon lantalde
ezberdinek
Irudi eta marka
sortzeko
lehiaketa irekia
abiarazi dute
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
14
bergara
AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 76 54 91
ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30
BERGARA
A R OZ T E GI A - A LT Z A R I A K
U G A R T E
ANTIA
HARATEGIA URDAITEGIA
Txahal, idi,
txerri, bildots,
untxi eta
baserriko oilaskoak.
Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09
ERLOJUAK,
ARTIKULU
ELEKTRONIKOAK,
KALKULAGAILUAK...
Irizar pasealekua 2 behea
943 76 59 54 BERGARA
AMAIA ZABALETA IRAZABALBEITIA
Abokatua
HELBIDE BERRIAN:
Artekale 16, behea - BERGARA - Tel.: 943 76 21 71
arritxu barruso a.b. a.b.
Ikastetxeek ere
euskara eman
zioten elkarri
Korrika 18ren kantuak dioen
moduan euskara eman zioten
elkarri herriko hiru ikastetxeek,
kasu honetan Korrikaren
lekukoaren bitartez. Korrika Txikia
herriko plazan bukatu zuten,
besteak beste, txokolatadarekin.
jUlENIrIONdO | berGara
Turismora propio bideratutako
webgune berria du Bergarak. www.
bergaraturismo.net helbidean
topatu ahal izango du erabiltzai-
leak, lau hizkuntzatan. Herriko
eskaintza historiko-artistikoaren
berri, natur baliabideena, garraioa-
ri buruzko informazioa, ostatue-
na, kirol jarduerena, kultura
agenda eta abar eskaintzen dira
bertan. Ez da, beraz, bisitarientzat
bakarrik izango baliagarri, baita
herritarrentzat ere. Eta hori guz-
tia ordenagailuan kontsultatu
ahal izango da, eta mugikorrean
ere bai. Poltsikorako egokitutako
webgunea eta Android eta i-Pho-
neetarako aplikazioa egin ditu
Batura Mobil Solutions enpresak.
"Bergara bisitatzera datorrenak
etxetik, mugikorrean, gida bat
ekarri ahal izango du. Bestela,
hona iritsi eta, esaterako, Turis-
mo Bulegoa itxita badago QR
bitartez eskuratu ahal izango du
aplikazioa", azaldu zuen aurkez-
penean Batura enpresako Gotzon
Arzelusek.
Udaleko ordezkariek adierazi
dute webgune berria erakargarria,
intuitiboa eta funtzionala dela.
Bergarako eskaintza turistikoaren
oinarri diren produktu, ibilbide,
gastronomia eta abarren gaineko
informazio eskaintzen du eta inte-
resgune bisitagarri guztien koka-
pen geografkoak eskaintzen ditu.
"Orain arte paperean lan handia
egin dugu, liburuxkak, mapak...
argitaratuz. Baina, bi produktu
hauekin salto handia ematera goaz",
azaldu zuen Bergarako Turismo
teknikari Rosa Errazkinek.
turismo mahaia
Webgune eta aplikazioetako edu-
kia ez da fnkoa izango. Udalaren
nahia da turismo arloko edo bes-
telako herriko eragileek proiek-
tuan parte har dezatela, edukiak
proposatuz, euskarriok aberas-
teko. Martitzenean bertan osta-
laritza sektoreko hainbat lagu-
nekin batu ziren. "Gure asmoa
da herriko eragile ezberdinekin
turismo mahai bat eratzea egiten
ditugun urratsek funtzio sozial
bat ere bete dezaten, noski", azal-
du zuen Turismo teknikari David
Zapirainek. Helburua turismoak
herrian onura ekonomikoa era-
gitea ere badela azaldu zuten
Bergarako Udaleko ordezkariek
aurkezpenean.
museoa, errekalde jauregira
Euskarrietatik harantzago, azpie-
giturez ere jardun zuten martitze-
nean. Hain justu ere, aztertzen
ari dira Seminarioko museoa,
behin-behinean, Errekalde jaure-
gian jartzeko aukera: "Museoa
Errege Seminarioan kokatzeko
proiektua atzeratzen ari da eta
nahiko genuke, behin-behinekoz,
Errekalden kokatzea", adierazi
zuen Turismo teknikari Iñaki
Irizarrek. Aurten nahi dute egi-
tasmo hori defnitu.
Turismora
bideratutako
webgune berria
du Bergarak
eduki horiek mugikorretan ikusi ahal izateko
aplikazioa ere martxan da dagoeneko
Eguaztenean aurkeztu zuten hedabideen aurrean webgune berria eta mugikorrendako aplikazioa. | julen iriondo
Mugikorretarako aplikazioa. | i.i.
Autokarabanendako gunea
prest, Aste Santurako
Aste Santurako turismo eskaintza prest dauka
dagoeneko Udalak. Bada, Bergarak aurrerantzean
eskaintza berria izango du. Udala
autokarabanentzako gunea ari da prestatzen
Labegaraietako industrialdean, urak aldatzeko
azpiegiturarekin. Hain justu ere, webgune berrian
atal berezi bat eskaini diote autokarabanendako
guneari. Udalaren esanetan, Aste Santurako prest
egongo da. Turismo Bulegoa zabalik egongo da
gaur hasi eta apirilaren 7ra bitartean, 10:30etik
14:30era eta 15:30etatik 19:30era. Autokarabanendako gunea. | julen iriondo
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
15 bergara
ArrItxU bArrUSO | berGara
Eguraldiak laguntzen badu, behin-
tzat, Bergarako erdiguneko kaleak
jendez lepo egongo dira bihar,
zapatua: Erramu-zapatuko azoka
ospatuko da.
talo postu bi eta hanburgesak
09:30ean irekiko da azoka eta
goiz osoan Bergarako trikitilariek
eta Zumaiako zanpantzarrek
gi r ot uko di t uz t e her r i ko
kaleak.
Eguerdi partean hamaiketa-
koa egiteko hainbat aukera izan-
go dira. 11:00etatik aurrera, esa-
terako, Munibe plazan Label
zigiludun euskal hanburgesatxoen
dastatzea egongo da.
Taloak izango dira beste auke-
ra: Jardun Euskara Elkarteak
Seminarioko patioan talo postua
jarriko du. "Bertan, talo goxoa
dastatu eta herriko elkarteari
laguntzeko aukera izango da",
azaldu dute. Jardunetik bertara
gerturatzeko gonbita egiten die-
te herritar guztiei. Ataungo talo-
gileak ere etorriko dira eta Fron-
toian ipiniko dute postua.
San Martin plazara gertura-
tzen direnek denetariko artisau-
tza postuak topatuko dituzte
bertan. Seminarioan eta Ibarga-
rain, urtero moduan, ganadua
eta erremintak egongo dira eta
elikadura postuak Simon Arrie-
ta plazan eta Fraiskozuri kalean
kokatuko dira. Udalak emanda-
ko datuen arabera, guztira 80
postu egongo dira ikusgai
bihar.
Jardunen txorimalo lehiaketa
Txorimaloak izango dira azoka-
ren beste erakarpenetako bat.
Jardunek antolatutako txorima-
lo lehiaketan hainbat taldek
hartu dute parte. Guztiak Ibar-
garai kalean egongo dira ikusgai,
11:30ean. Sari banaketa 13:00etan
egingo dute.
425 lagun bazkaltzera
Herri Mugimenduak antolatuta-
ko bazkariak arrakasta izan du
aurten ere. 425 txartel atera zituz-
ten eta guztiak saldu dira dagoe-
neko. Patea eta txorizoa, oilaskoa
eta Bergarako gozoak izango
dituzte bazkaltzeko.
Puntako bertsolariak gaur
Festarako motorra berotzen joa-
teko, bertso saioa egingo dute
gaur, egubakoitza, Udal Pilota-
lekuan. Anjel Peñagarikano,
Amets Arzallus, Alaia Martin,
Sustrai Colina eta Ainhoa Agi-
rrezabaldegi igoko dira taula
gainera. Gai-jartzaile lanetan,
berriz, Josu Goikoetxeak jardun-
go du eta saioa 22:30ean hasiko
da. Sarrera zortzi euro ordaindu
beharko da.
Zer jan, ikusi eta erosi egongo da
bihar Erramu-zapatuko azokan
artisautza eta elikadura postuak, ganadua eta taloak aukeran, besteak beste
Ibargarai kalea jendez beteko da bihar, zapatua. | josetxo arantzabal
ZApATUKO
EGITARAUA
09:30 azoka irekiera san
martin plazan. (Goizean
zehar bergarako trikitilariak
eta zumaiako zanpantzarrak
ibiliko dira kalean).
11:00 euskal
hanburgesatxoen dastaketa
munibe plazan.
11:30 jardunen txorimalo
lehiaketa ibargarain.
11:30 Gazte alai dantza
taldearen emanaldia udal
Pilotalekuaren aurrean.
12:00 bergarako trikitilarien
kalejira ibargarain.
14:30 herri bazkaria udal
Pilotalekuan.
17:30 umeendako
zezentxoak seminarioan.
Zirkulazioan aldaketak egongo dira
Ibargarai kaleko laugarren zenbakitik aurrera kaleak auto barik egon
beharko du biharko, zapatua, 06:00etarako. Erdialdean aparkaleku
asko kenduko direnez, gaur arratsaldean eta bihar Ipintzako eta San
Martin eskolako jolastokiak zabalik utziko dira aparkaleku moduan
erabiltzeko. Azkenik, Ibargarai, Fraiskozuri eta Bideberri zirkulazioari
itxita egongo dira goizean zehar. Beraz, zirkulazio guztia
saihesbidetik desbideratuko dute. Bada, Udaltzaingoaren
gomendioa da garajea dutenek autoa barrura sartzea eta, ahal den
neurrian, erdialdera joateko autorik ez erabiltzea.
datua
Elikadura postuak Simon
Arrietan eta Fraiskozuri
kalean egongo dira eta
artisautzakoak, berriz, San
Martin plazan.
80
Postu
16
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
bergara
TELEIXA
BILTEGIAK
Eraikuntza
materialak
Telleria (Labegaraieta)
BERGARA
Tel.: 943 76 27 93
Ibargarai 24. Bergara. Tel.: 943 76 70 29
Matxiategi 1. 943 76 72 73. Mizpildi 8. 943 76 12 32. BERGARA
M.b. | berGara
Apirilerako beste hiru ikastaro
antolatu ditu Bizikasik beste era-
kunde batzuekin elkarlanean.
Apirilaren 15ean eta 18an,
makillatzen ikasteko doako ikas-
taroa egongo da 16:00etatik 17:30e-
ra eta 18:00etatik 19:30era. Inte-
resa duten guztiek eman dezake-
te izena –plaza mugatuak dira–,
Bizikasiko 943 76 93 94 zenbakira
deituta edo info@bizikasi.com
helbidera idatzita.
Zoru pelbikoa ezagutzeko eta
lantzeko hastapen ikastaroa ere
egongo da apirilaren 16an, 18:00e-
tatik 20:30era. 20 euro da prezioa
eta Sane fisioterapia zentroko
arduradunek emango dituzte
eskolak. Izena Bizikasin eman
behar da eta plazak mugatuak
dira.
Xaboi birziklatua eta kos-
metikoa egiten ikasteko eskolak
ere egongo dira apirilaren 20an.
09:00etatik 13:00etara izango
dira eskolak, 10 euroren truke,
Uberako auzo-elkartean. Inte-
resa duten guztiek eman deza-
kete izena, kultura etxean edo
943 77 91 58 telefono zenbakira
deituta.
Makillajea, xaboia nola egin eta
zoru pelbikoa lantzeko ikastaroak
AMAIAtxINtxUrrEtA | berGara
Holandan fabrikazio mekanikoa
lantzen duten enpresetan lan
egiteko aukeraketa prozesua
egin dute asteon Miguel Altuna
institutuan. Zehazki, Rotterda-
meko DeltaMetaal elkartearen
barruko enpresetan lan egiteko
prozesua izan da. Elkarte horrek,
batez ere, eraikuntza, ontziola
eta makineria alorrean dihar-
duten 100 bat enpresak izan
dezaketen eskulan kualifkatua-
ren beharrari erantzuten die.
Holandatik Miguel Altunako
aukeraketa prozesura etorrita-
ko ordezkaritzan, Marco de
Korte elkarte horretako zuzen-
daria etorri da, eta, haren esa-
netan, "Holandako enpresetan
langileak erretiratzen diren
heinean, eskulanaren beharra
geroz eta handiagoa da; nahiz
eta krisiaren eragina ere naba-
ritzen dugun". Harekin batera
parte hartu dute aukeraketa
prozesuan Nieves Saez Calderon
Lanbide Heziketako koordina-
tzaile eta Arabako EURES ahol-
kulariak, Miguel Altunako ira-
kasleekin batera.
Aurkeztutako estatu osoko
14 hautagaietatik –debagoiene-
ko bakarra– sei aukeratuko
dituzte asteon egindako froga
teoriko eta praktikoen ostean.
Holandan jardun osoko sei hile-
ko kontratua, etxebizitza zein
formazioa jasotzeko aukera izan-
go dute, besteak beste.
Miguel Altunatik Holandara
kontratuarekin lan egitera
Hautagaiak azterketa egiten. | amaia txintxurreta
San Joxepeko zuzendaritzako kideak eta Jesus Elortza alkatea eguazteneko batzarrean. | moniKa belasteGi
MONIkA bElAStEgI | berGara
San Joxepe erretiratuen elkarteak
urteko batzarra egin zuen eguaz-
tenean, Jesus Elortza alkatea bera
ere han zela. 2012 urteko memo-
ria eta 2013rako prestatu duten
egitaraua aurkeztu eta onartzea-
rekin batera, zuzendaritza batzor-
dearen zati bat ere berritu zuten
batzarrean, beste gauza batzuen
artean.
2012ari dagokionez, jarduere-
tako emaitza oso onak izan zire-
la azaldu zieten zuzendaritzako
kideek batzarrera joandako baz-
kideei. Datu batzuk ematearren,
laguntza alorrean 610 lagun aritu
ziren iaz; aisialdi jardueretan
–txangoak, bingoa, dantzaldiak,
mendi irteerak...–, 3.870 lagun;
kultura jardueretan, 1.255; eta
ospakizun herrikoietan, berriz,
3.175 lagun. Guztira, 9.481ek har-
tu zuten parte iazko jardueretan,
2011n baino 1.166 lagun gehiagok
eta datu hori bereziki azpimarra-
tu eta zoriontzekoa dela esan
zuten zuzendaritzako kideek.
Bestalde, 2013rako prestatu duten
kultura, aisialdi eta gizarte ekin-
tzen egitarauari dagokionez, asko-
tariko ekitaldiak daude, ohi beza-
la.
Berrikuntzak ere izango dira
aurten. Webgunea estreinatuko
dute laster, eta elkartearen sarre-
ran dagoen lorategian ere lantxo
batzuk egingo dituzte, Udalarekin
batera. Izan ere, egun aprobetxa-
tzen ez den lekua da lorategi hori
eta erabilgarri jarri nahi dute
eguraldi ona egiten duenean baz-
kideek han egoteko aukera izan
dezaten.
Zuzendaritza aldatuta
Zuzendaritza batzordeko kide
batzuk ere aldatu egin zituzten.
Zuzendaritzatik atera dira Jose
Ignacio Beristain eta Mari Carmen
Otaola, sei urte egin ostean –bi
epealdi– eta Beatriz Larrañaga,
hiru urte eginda. Azken horrek,
dena den, errepikatu egingo du
karguan eta beste epealdi bat
egingo du. Sartuko diren beste
bi kideak Maria Jesus Moñux eta
Jesus Elortza Gabilondo dira.
Zuzendaritzatik irten zein
sartu diren kideendako esker
hitzak ere izan ziren batzarrean,
eta baita Jesus Mari Sebalendako
ere, "elkarteari urte askoan eskai-
nitako laguntza eta emandako
aholku guztiengatik".
Horren haritik, deialdia ere
egin zuen Iñaki Zabala lehenda-
kariak zuzendaritzaren izenean:
"Kolaboratuko duen jendea behar
dugu, lanerako gogoa duena, ideia
berriak ekarriko dituena; zuzen-
daritzan aritzea ez da zaila".
Nabarmen egin zuen gora iaz
San Joxepen parte-hartzeak
iazko ekintzetan 2011n baino 1.166 lagun gehiagok hartu zuten parte
Oharrak
KorriKa txiKia egingo
dute BiHar oSintxun
17:00etan abiatuko da Kante-
ra paretik. Zubi zaharra iga-
ro ondoren Soraluceko zubi
berritik itzuliko da, Euskal-
duna parean amaitzeko. Plazan
jolasak eta txokolatea egongo
dira.

equo-K BatZarra deitu
du aSteleHeneraKo
Kultura etxean izango da,
19:30ean eta lau gai landuko
dituzte: ingurumena zaintzea-
ren gaineko onura nagusien
gainean egingo dute berba;
Fiare bezalako banku etikoen
jarduerak aztertuko dituzte;
Oparitu zuhaitz bat egitasmoaz
ere arituko dira; eta baita Goie-
ner bezalako kooperatiben
gainean ere.
antZerKia gaur iPintZa
inStitutuan
Se de un lugar izeneko antzez-
lana ikusteko aukera egongo
da 20:15ean, Ipintza Institutuko
areto nagusian. Ivan Morales
da egilea eta zuzendaria eta
Anna Alarcon, Xavier Saez
aktoreek hartzen dute parte.
HanKalaBanKareKin
PatinatZeKo deialdia
Domekan, hilak 24, Hankala-
banka taldearekin patinatzeko
aukera egongo da Labegaraie-
tako kiroldegian, 09:15etatik
10:45era. Interesa duten herritar
guztiek har dezakete parte.
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
17
oñati
O.E. | oÑati
Otsaileko osoko bilkuran aho
batez onartu zuten zinegotziek
San Lorentzoko futbol zelaia-
ren arauak jasotzen dituen
ordenantza. Hasierako izaeraz
onartu zuten, eta orain, jen-
daurrean dago, interesatuek
aztertu eta, erreklamazioren
bat egin gura izanez gero,
egiteko. Apirilaren 22ra arte
egongo da horretarako auke-
ra.
Araudian zehazten denez,
San Lorentzoko futbol zelaia
erabiltzeko lehentasuna, ikas-
turtean zehar eta egun eta
eskolako ordutegian, Larraña
institutuko ikasleek izango
dute. Baina egutegi eta ordu-
tegi horretatik kanpo, 14 urtez
gorako erabiltzaileei zabaltzen
zai, banakakoei nahiz taldeei.
Futbol zelaia ez ezik, aldage-
lak ere erabili ahal izateko
aldez aurretik erreserba egin
beharko da. Zubikoan egin
behar da erreserba, eta ordain-
du ere bai. Tasak, erabilera
okerrak ekarriko lituzkeen
isunak, hauste arinak eta
larriak eta erabilera ordutegia
ere jasotzen ditu ordenantza
horrek.
San Lorentzo
futbol zelaiko
ordenantza
ikusgai
amaia txintxurreta
Korrika Txikiak egin dio harrera Korrikari. Herriko hiru ikastetxeetako Lehen
Hezkuntzako ikasleek lekukoa eraman zuten eguaztenean, txandaka, herri
barruan egindako ibilbidean, Foruen plazan hasita. Gero, txokolatea
banatu zuten pago Uso eta Makalena elkartekoek eta Oñatzek txorimaloak
kaleratu zituen, musika eskolakoekin batera kalejiran ibiltzeko.
Txikiak ere, Korrikarekin bat
O.E. | oÑati
Apirilaren 23an Liburuaren
Nazioarteko Eguna da eta Txan-
dak liburuengatik trukatzeko
txartelak zozketatuko ditu dato-
rren hilabetean. Apirilaren 2tik
20ra bitartean, 20 euroko 40 sari
zozketatuko ditu, liburuengatik
trukatzeko: 800 euro, guztira.
Modu horretara, bezeroengan
irakurketa zaletasuna sustatu
gura du Txandak, batetik. Eta
bestetik, Txandako komertzioen
erakusleihoak erakargarri egitea,
eta baita Txandako liburu-dendak
ezagutaraztea ere. Kanpaina
horrekin batera, Txandak dei
egiten die herriko komertzioei
apirilean liburua gaitzat hartuta
erakusleihoak apaintzera.
800 euro emango ditu Txandak datorren
hilean, liburuetan gastatzeko
OIHANA ElOrtzA | oÑati
Herrian jarriko dituzten lehen
auzo-konpost guneak prestatzen
ari dira dagoeneko, eta laster
egongo dira erabilgarri. Bestalde,
auzoendako ekarpen guneak eta
herriko gune ezberdinetan jarri-
ko dituzten mini-guneak non
izango diren ere zehaztu dute.
Laster hasiko dituzte gune horie-
tako lanak ere.
lau gune hasieran
Lehen fasean herriko lau gune
egokituko dituzte auzo-konposta
egiteko: Ugarkalden, San Loren-
tzon, Bidebarrietan eta Zubibarrin.
Olakuako eta Errekaldeko guneak
ere lau horiekin batera egiteko
asmoa zuten, baina, herritarrek
eskatuta, atzeratu egin dute gune
horien prestaketa. Aste honetan
bertan egin dituzte bilerak auzo-
tarrek udal ordezkariekin, gune
horien gaineko xehetasunak zehaz-
teko.
Beste lau guneetan hasi dituz-
te dagoeneko lanak. "Zorua jarri
dugu. Konposta egiteko ontziak,
konpostagailuak, iritsi dira, bai-
na itxitura ere egin behar da.
Ezin dugu zehatz esan noiz egon-
go diren erabilgarri, baina laster
egotea espero dugu", adierazi du
Leire Egañak, Ingurumen zine-
gotziak. Gune horiek erabiliko
dituzten herritarrek egin dute
formazio bilera.
ekarpen guneak ere bai
Bestalde, hondakinak gaika bil-
tzeko hainbat ekarpen-gune jarri-
ko dituzte herrian. Auzotarrek
erabiltzeko izango dira horiek.
Lau ekarpen-gune jartzea dago
pentsatuta: Garagaltzan, San
Lorentzon, Olabarrietan eta
Torreauzon. Bestalde, Garagaltzan
eta San Lorentzon, Eteon, jarriko
dituzte Oñatin egongo diren bi
larrialdi-guneak. Gune horiek
edozein herritarren larrialdi
momentuetan erabiltzeko egoki-
tuta egongo dira.
Ekarpen-guneak landa-auzoe-
tako biztanleendako izango dira.
Inguru horietan hondakinen bil-
keta atez ate egingo ez denez,
auzotarrek eurek arduratu behar-
ko dute organikoa, ontzi arinak
eta papera eta kartoia ekarpen
guneetara eramateaz.
Baina ekarpen gune horiez
gain, beste gune txiki batzuk ere
egokituko dituzte hondakinak
batzeko. Mini-gune horiek herri-
ko gune, auzo, ezberdinetan jarri-
ko dituzte. "Madalenan, Arantza-
zun, Lezesarrin eta Larrañan
egongo dira horrelako gune txi-
kietako batzuk, adibidez", zehaz-
tu du Leire Egañak.
Debagoieneko Mankomuni-
tateak otsailaren hasieran atera
zuen lizitazio iragarkia Antzuo-
la, Bergara, Leintz Gatzaga eta
Oñatiko ekarpen-gune, larrialdi
-gune eta mini-guneetan sarbideak
kontrolatzeko elementuak hor-
nitu eta instalatzeko. Lanek,
gehienez ere, 42.000 euroko aurre-
kontua dute, BEZ kanpo. Aur-
kezten diren enpresen eskaintzak
aztertu eta gero esleituko dituz-
te lanak.
Ugarkalden egingo den auzo-konposterako gunea. | o.e..
datua
Bi larrialdi-gune izango
dira Oñatin: Garagaltzan
eta San Lorentzon.
2
larrialdi Gune
Lehen auzo-konpost
guneak egokitzen hasi dira
larrialdi eta ekarpen guneak egiteko lanak ere laster esleituko dituzte
LASTER
LANBIDE HEZIKETAREN
AZOKA GUREAN!
Lanbide bat ikasi nahi duzu,
baina ez dakizu nondik hasi?

Langabezian zaude eta
lan aukerak zabaldu nahi dituzu?

Edota esperientzia handia duzu
lanbide batean, baina titulurik ez?
Lanbide Heziketa
izan daiteke zure aukera!
GOIAZ! 2013
Lanbide Heziketaren Azoka
Maiatzak 8 eta 9an;
Kulturaten, Arrasaten.
Etorri Azokara eta
ezagutu zure aukerak!
www.facebook.com/goiazdebagoiena
X
abier Agirre, egun erdiz lanean
diharduen bitartean, Hotzeko
Estanpazioan graduondoa egiten
ari da Bergarako Miguel Altuna Institu-
tuan. Puntu honetara iristeko, lanbide
heziketaren bidea hartu zuen: Mekani-
zatuan erdi mailako heziketa zikloa,
ondoren goi mailako zikloa burutzeko
sarbide froga prestatu eta goi mailako
zikloa Proiektu Mekanikoen Garapenean.
Gainera, praktikak atzerrian egin ditu.
dbH bukatu eta berehala hasi zinen
lanbide Heziketa ikasten?
bai. batxilergoa egitea zaila ikusten nuen,
nere notak garai hartan ez zirelako oso
onak, baina argi nuen ikasten jarraitu behar
nuela eta lanbide heziketa egitera anima-
tu nintzen, ikasten jarraitzeko bide beza-
la. Gainera inguruko enpresetan lanbide
heziketako ikasleen eskaera handia zen
eta lanbide heziketa egitea ideia ona zen
lanean hasteko.
zer esaten zizuten gurasoek edo ingu-
rukoek?
Gurasoentzat lanbide heziketa ezaguna
zen, aita lanbide heziketa ikasitakoa
delako, bergaran bertan.
Erdi mailako zikloa bukatuta, zerk bul-
tzatu zintuen jarraitzera?
hasieratik helburu bat ezarri nion nire burua-
ri; gutxienez, goi mailako ziklo bat egitea.
inguruko enpresetan goi mailako zikloa edu-
kitzea asko baloratzen baitute, eta Proiektu
mekanikoen diseinua hautatu nuen.
Praktikak atzerrian egin dituzu. zer
nolako esperientzia izan da?
alemanian egon naiz, Gottingen-en. espe-
rientzia oso ona izan da; gauza asko eman
dizkit, bai lan arloan eta baita arlo pertso-
nalean ere; enpresa bateko bulego tekni-
koan aritu naiz lanean.
zer eman zizun lanbide Heziketak?
Gauza asko, baina zerbait azpimarratze-
kotan lan arloan sartzeko erraztasuna
aipatuko nuke: erdi mailako zikloan, lehe-
nengo urtea bukatzen nengoela, udan lana
egiteko deitu zidaten enpresa batetik.
enpresa horretan harreman oso onak egin
ditut, eta arrez gero hiru udatan egin dut
lan enpresa horretan.
lanean zabiltza, baita ikasten ere. Nola
bateratzen da hori?
animatu nintzen hotzeko estanpazioa
egitera eskaera dagoelako. Gogoz hartuta
ondo bateratzen da.
lanarekiko, onurarik izan du lanbide
Heziketak? lana erraz aurkitu duzu?
bai. miguel altunan asko lagundu didate
lanerako esperientzia hartzen. eskolako
lan poltsan izena eman nuen eta ikasketak
bukatu baino lehen jada izan nuen enpre-
sa batekin harremana. ordutik bertan
aritu naiz lanean, esperientzia hartzen.
Lanbide Heziketak lan arlora sartzeko
erraztasunak ematen ditu
18
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
oñati
Oñatiko Unibertsitateko kape-
ra ikusteko bisita gidatua
egingo dute bihar, zapatua.
Debagoienako Mankomuni-
tateak antolatu du bisita,
Gipuzkoako ezkutuko altxo-
rrak ezagutzeko prestatu duen
egitarauaren barruan. Bisi-
tara joateko, izena eman behar
da aurretik: 943 79 63 64. Sarre-
ra 2 euro da.
Aloña Mendiko Txirrindula-
ritza Eskolako ikasleek orain
arte egindako lana proban
jartzeko lasterketa dute bihar,
zapatua. Cegasatik Eteora
bitarteko ibilbidean hiru kate-
goria lehiatuko dira: benja-
minak, alebinak eta infantilak.
Inguruko herritatik ere eto-
rriko dira txirrindulariak,
100 bat espero dituzte.
Cambridgeko azterketak Elkar
Hezin egin ahal izateko matri-
kula epea zabalik dago. Azter-
keta arruntetan izena emate-
ko azken eguna apirilaren 10a
da eta For Scholls azterketak
egiteko maiatzaren 2ra arte
dago zabalik matrikula epea.
Azterketa datak jarrita daude
dagoeneko eta ordaindu beha-
rreko tasak ere bai.
Petti abeslari nafarrak kontzertua
du gaur, egubakoitza, Pako taber-
nan, 20:30ean. Amerikar sustraiak
dituen rocka egiten du Pettik,
eta egun Euskal Herrian dagoen
blues-rock abeslari eta gitarra-
jotzaile handienetakoa da. Bakar-
ka ateratako bost disko ditu. Ahots
sakona eta indartsua du, inoiz
zuzenean entzun ez duena harri-
tzeko modukoa.
Pettiren ahots sakonaz
gozatzeko kontzertua
gaur Pako tabernan
Unibertsitateko kapera
ikusteko bisita gidatua
egingo dute bihar
Txirrindularitza
Eskolakoek lasterketa
dute bihar, zapatua
Cambridgeko
azterketak Elkar Hezi
ikastetxean
Bertso afaria antolatu dute
gaurko Antixena gaztetxean.
Añorgako Unai Gaztelumen-
direkin eta Amasako Beñat
Iguaranekin batera Maider
Arregi eta Andoni Goitia
oñatiarrak arituko dira ber-
tsotan. Afaria 21:00etan hasi-
ko da. Bestalde, eguaztenean
Betagarrik joko du gaztetxean,
22:00etan.
Bertso afaria egingo
dute gaur gauean
Antixena gaztetxean
txOMIN MAdINA | oÑati
Udaleko Euskara Departamentuak
Berbalagun egitasmoa jarri du
martxan. Xabier Zabaleta Eus-
kara teknikariak azaldu digu
zertan datzan programa hori.
zer da berbalagun egitasmoa?
Euskaraz egiteko ohitura duena
euskaraz egiteko ohiturarik ez
duenarekin elkartzeko proiektua.
Helburua da euskararen erabi-
lera areagotzeko aukera berriak
ematea.
lehenengo aldiz jarri da martxan
Oñatin. zergatik orain?
Aurreko urtean ibili gara Eus-
kara Biziberritzeko Plana lantzen
eta taldeetan ikusi da beharra
zegoela, euskara ikasten ari dire-
nen aldetik batez ere, mintza-
praktika programa bat martxan
jartzeko, eta hauxe da horren
ondorioa.
zein da dinamika?
Beste herri batzuetan egiten den
moduan, Oñatin ere, euskaraz
egiten duen pertsona bat egiten
ez duen beste batekin elkartzea
da asmoa. Eskatzen duguna da
astean behin gutxienez, ordube-
tez, bi herritar horiek elkartzea
euskaraz egiteko. Horrela, uste
dugu erabileran laguntzeko pro-
grama egokia dela, aukera ema-
ten digulako era informalean
erabilera hori areagotzeko.
zer egin elkartu eta gero?
Talde bakoitzak bere zaletasunen
arabera erabakiko du non eta
noiz elkartu. Guk, gutxienez,
astean behin elkartzeko konpro-
misoa eskatzen dugu, baina bada-
kigu maizago elkartzen direla
gero.
zer iruditu zaie egitasmo hau eus-
kaltegiko ikasleei?
Horrelako egitasmoetan oinarrie-
tako bat euskara ikasleak izaten
dira. Momentu honetan 15 lagu-
nek eman dute izena proiektuan
parte hartzeko, bai Berbalagun
bai Berbalaguntzaile izateko
Eman daiteke izena oraindik?
Martxoan egin dugu proiektu
honen kanpaina. Lehen hama-
bostaldia izena emateko epea
izan da eta aste hauetan lehen
taldeak gura ditugu martxan
jarri. Hasiera batean, lau talde
hasiko dira, baina interesa due-
nak eman dezake izena oraindik,
bai. Gure asmoa da apirilean hasi
eta ekaina bitartean jartzea mar-
txan talde batzuk.
Nola osatuko dira taldeak?
Oraingoz, bizpahiru Berbalagunek
eta beste Berbalaguntzaile batek
osatuko dute. Orain arte 15 lagun
apuntatu dira. Horietatik bede-
ratzi Berbalagunak dira eta sei,
Berbalaguntzaile.
Oñati herri egokia da kalera atera
eta euskaraz berba egiteko?
Bai. Euskaraz bizitzeko aukera
guztiak daude Oñatin eta ikasleek
beste herri batzuetan baino aban-
taila handiagoa dute. Batzuek,
baina, euskaldunik ondoan ez
dutelako edo lotsa dutelako, ikus-
ten dute horrelako proiektu baten
beharra badagoela eta lagungarria
izango zaiela ikasitakoa prakti-
katzeko, gehiago ikasteko eta
baita lagunak egiteko ere.
Noiz arteko programa izango da?
Normalean, ikasturteka funtzio-
natzen dute. Guk ikasturte erdian
jarri dugu martxan, eta orduan
helburua izango da apiriletik
ekaina bitartean astean behin,
behintzat, taldeak elkartzea. Ekai-
nerako jai edo ekitaldi bat anto-
latzeko asmoa dugu, proiektuan
ibili diren guztiak elkarrekin
egoteko. Aurrera begira, ikastur-
te osorako programazioa egiteko
asmoa dugu.
Interesa duenak non eman behar
du izena?
Biderik errazena Udal Euskalte-
gira joatea da. Datuak hartu eta
saiatuko gara talderen baten sar-
tzen. Bestela, talde berriak ere
egingo ditugu eta han ere izan
dezakete tokia. Euskaraz berba
egitea da helburua, eta talde hauek
aukera polita dira.
Xabier zabaleta | euskara teknikaria
"Euskararen erabilera areagotu
gura dugu herritarrak elkartuz"
Xabier Zabaleta, Udal Euskaltegian . | t.m.
15 lagunek eman dute izena berbalagun egitasmoan, oraingoz
hiruzpalau kidetako lau talde jarriko dituzte martxan apiriletik ekainera
"Eskatzen duguna
da astean behin
ordubetez elkartzea,
gutxienez"
"Interesa duenak
oraindik izena eman
dezake Udal
Euskatelgian"
OIHANA ElOrtzA | oÑati
Herriko 150 umek elkarrekin
abestuko dute domeka iluntzean
Santa Anan. Urrian martxan
jarritako Ikastetxeak Kantari
egitasmoaren lehen kontzertua
izango da.
lehenengo aldiz
Ganbararen ekimenez, Oñatiko
ikastetxeetan haur abesbatzen
lana sustatu gura izan dute
Lehen Hezkuntzako umeen
artean. Ganbarako Aitor Biai-
nen esanetan, proiektuak harre-
ra ona izan du, "herriko 150
ume dabiltza astero kantuan
ikastetxeetan".
Domeka honetan ume guz-
tiak taula gainean ikusi ahal
izango dira eta azken hilabe-
teetan ikasitako abestiak eskai-
niko dituzte. Askorendako
lehendabiziko aldia izango da
igandekoa eta gogoz ibili dira
entseatzen. Kontzertua iluntze-
ko zazpietan izango da, Santa
Ana aretoan.
aragoiko kantuak
Bestalde, bihar, zapatua, kon-
tzertua emango du Ganbara
Txiki abesbatzak. Bidaurretan
izango da kontzertu hori, zapa-
tu eguerdian, 12:30ean.
Azken urteetan egin ohi
dutenez, Pazko astean zehar
kontzertu desberdinak eskai-
niko dituzte aurten ere etxetik
kanpo Ganbara Txikikoek. Aur-
ten, abeslariak Aragoi aldera
joango dira. Apirilaren 2an
Jakako katedralean abestuko
dute. Gero, Zaragozara joango
dira eta han beste emanaldi bat
egingo dute. Bidaiaren azken
eguna hiriburua ezagutu eta
bertako jolas-parkera joateko
aprobetxatuko dute, Oñatira
itzuli aurretik.
Ganbara Abesbatzak, bes-
talde, apirilaren 6ean, Ejea de
los Caballerosko abesbatza
lehiaketan parte hartuko du.
Uztailean Austriara joango da,
Spittal-eko nazioarteko abesba-
tza leihaketara.
Herriko 150 umek batera
abestuko dute domekan
Txapelketako lehen bostak. | Goiena
O.E. | oÑati
Javier Verak irabazi du aur-
tengo herri mailako ehiza txa-
pelketa, eta, ondorioz, zonako
txapelketarako sailkatu da.
Zazpi eper eta faisai bat ehiza-
tu zituen. Bigarren postua Anto-
nio Zurututzarendako izan da,
joan den urtean Euskadiko txa-
peldunorde izandakoa; bost eper
eta hiru faisan harrapatu zituen.
Beteranoen mailan sailkatu da
Zurututza. Hirugarren Eneko
Arabaolatza sailkatu zen, bost
eperrekin. Laugarren, Ekaitz
Urrutia, lau eperrekin. Eta bos-
garren, Aitor Arabaolatza, lau
eperrekin. Hilaren 16an izan
zen txapelketa eta 33k hartu
zuten parte.
Javier Verak irabazi du Oñatiko
ehiza txapelketa, Zanbranan
gOIENA | PUblIzItAtE gEHIgArrIA | 2 013-03-22 | eGubaKoitza
eZKontZaK
2013
egun handirako,
menu eder-ederrak
lentzeria: barrutik,
are eta ederrago
aliantzak: gustu eta behar
guztietarako
argazki erreportajeak,
benetako artelanak
estetika: aurpegi, esku eta
gorputz ezin politagoak
autobusa eta hotela,
gonbidatuen lasaitasunerako
etxea, ezkonberrien
bizimodu berrirako gertu
eztei-bidaia: bidaia
berezietan bereziena
ane idiGoras - beGira
lentzeria
Tel.: 943 79 89 32
Olarte kalea 7 - ARRASATE
Bila gaitzazu
Facebooken
HELBIDE
BERRIA
2013-03-22 | eGubaKoitza | PUblIzItAtEA
20 eZKontZaK 2013
AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 76 54 91
ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30
BERGARA
Proiektuak · Koltxoiak
Horma-Armairuak
Altzariak neurrira
Ateak · Eskailerak
Leihoak · Tarimak
Egur lanak
A R OZ T E GI A - A LT Z A R I A K
U G A R T E
Zuen eguna berezia izan dadin
Erdiko kalea 54 behea
20500 ARRASATE
Tel.: 943 79 09 09
EZKONGAIEN programa berezia
Aurpegi eta gorputz tratamenduak,
manikura, pedikura, solariuma…
EXPREX programa
Aurpegi eta gorputz
hidratazioa eta manikura
P
S
E
:

2
2
8
/
1
0
o
spakizunerako ohi-
turak aldatzen doa-
zen arren, ezkontza-
ko menuek ukiezinak
izaten jarraitzen
dute. Hau da, ezkontideek bere-
biziko garrantzia ematen diote
egun handirako menuari. Jatun
asko dituen otordua izanik, arris-
katzeko ohitura handirik ez dute
izaten ezkontideek menua auke-
ratzeko orduan. Izan ere, bikoteek
eskaintza zabala izaten dute das-
tatze-menuetan. Etxe Aundi jate-
txeko buru Marga Romarizen
ustez, oso garrantzitsua dira das-
tatze-menuak, jaki ezezagunak
gustukoak diren edo ez jakiteko.
Izan ere, arriskatzeko ohitura
txikia dugu: "Betiko jakiak auke-
ratzen dira, nahiko tradizionalak
dira. Kalitatea eskatzen dute,
baina baita kantitatea ere, ez
dadila falta. Jatekoaz gain, eda-
tekoari ere garrantzia ematen
diote", adierazi du Arantzazuko
Hoteleko Carlos Odriozolak.
KriSiaren aurrean,
BeHarretara egoKitZen
Bisitatu ditugun jatetxe guztietan
krisira egokitzeko joera nabar-
mena dute. Jatetxe gehienek
nabaritu dute: "Elizan gero eta
ezkontza gutxiago daude, eta,
beraz, guk ere igartzen dugu. Iaz,
adibidez, hamar ezkontza bakarrik
izan ziren Arantzazun", adierazi
du Odriozolak. Prezioak bezeroa-
ren beharretara egokitzea, betie-
re, kalitateari eusteko helburua-
rekin; hori da premisa.
Prezioei dagokienez, 90 euro-
ren bueltan dabiltza menuak,
orokorrean. Oñatiko Zelai-Zabal
jatetxeak, adibidez, ez ditu pre-
zioak igo azken bi urteetan eta
Gure Ametsako Josune Ibabek
dio garrantzitsuena bezeroen
eskaerei egokitzea dela.
egun
handirako,
menu
bereziak
bikoteek dastatze-menuetan aukeratzen
dituzte ezkontza egunerako jakiak
Elortza, bi platerekin: mango gutizia bakailao- brandadarekin eta txerri-hankak onddoz beteta.
Zelai- Zabal: garaiko
jakiak, %100ean
kalitatea bermatuz
Kalitatea Zelai-Zabal jatetxeak
"%100ean" bermatzen du
kalitatea, Alberto Elortza sukaldeko
buruak dioenez. Sasoian sasoiko
produktuak sartzen saiatzen dira.
BeHarretara egoKitu Azken
bi urteetan prezioak ez dituzte igo
eta lehengaiak oso garestiak ez
izaten saiatzen dira.
Berritu, arriSKatu BariK
Elortzaren arabera, ezkontzak jende
askorendako otordu diren heinean,
arriskatzeko aukera handirik ez dute
uzten. Hala ere, platerak berritzen
saiatzen dira, betiere, ezkontideen
oniritziarekin. Ospakizunaren
ohiturak aldatu badira ere, "ondo"
ematea da lehentasuna. Koldo Lasa gisatutako txerrikumearekin..
lasa: tradizioa
eta berritasuna
uztartuta
antZinaKo erara Bezeroek
gustuko izaten dituzte betiko
jakiak, Koldo Lasaren esanetan.
Txerrikume eta bildots gisatua
ezkontzetako ohiko platerak dira.
naHaSKeta Bezeroek plater
ezagunen eta ezezagunen arteko
nahasketa egiten dute Lasa
jatetxean menua aukeratzerakoan.
"Zatitutako txuleta ere
zerbitzatzen dugu eta
zeliakoentzat-eta jakiak
prestatzen ditugu".
etxean egina Lasako ezaugarri
nagusietako bat da jatetxean
bertan egiten dutela dena, "hasi
ogitik eta postreraino". Bezeroek
eskertu egiten dute.
PUblIzItAtEA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
21 eZKontZaK 2013
PROGRAMA INHIBITZAILE
DESPIGMENTAGARRIA
Aurpegirako:
- Aurpegiko orbanentzako tratamendua
- Dermoabrasioa aurpegiko orban eta
marketan
- Aurpegi garbiketa sakonak
- Adinaren aurkako hidratazioa
Gorputzerako:
Tratamendua Termasonekin: ultrasoinuen
eta estimulazioa eta berotasuna ematen
duten banden bidezko tratamendua.
DRELIMPUR bereziak
Sistema inmunologikoa indartu eta
desintoxikatzen du.
LASERRA
Konfantza osoa eskaintzen dugu.
APARTEKOA
Harrien bidezko masajea.
BERRIA
Manikura eta pedikura tratamenduak
eskainiko ditugu.
Kale Barria 29, behea
(Orbea etxea, parke aldetik)
20560 Oñati Tel.: 943 78 01 46
G
u
z
t
i
z
e
d
e
r
G
u
z
t
i
z
e
d
e
r
o
spakizunerako ohi-
turak aldatzen doa-
zen arren, ezkontza-
ko menuek ukiezinak
izaten jarraitzen
dute. Hau da, ezkontideek bere-
biziko garrantzia ematen diote
egun handirako menuari. Jatun
asko dituen otordua izanik, arris-
katzeko ohitura handirik ez dute
izaten ezkontideek menua auke-
ratzeko orduan. Izan ere, bikoteek
eskaintza zabala izaten dute das-
tatze-menuetan. Etxe Aundi jate-
txeko buru Marga Romarizen
ustez, oso garrantzitsua dira das-
tatze-menuak, jaki ezezagunak
gustukoak diren edo ez jakiteko.
Izan ere, arriskatzeko ohitura
txikia dugu: "Betiko jakiak auke-
ratzen dira, nahiko tradizionalak
dira. Kalitatea eskatzen dute,
baina baita kantitatea ere, ez
dadila falta. Jatekoaz gain, eda-
tekoari ere garrantzia ematen
diote", adierazi du Arantzazuko
Hoteleko Carlos Odriozolak.
KriSiaren aurrean,
BeHarretara egoKitZen
Bisitatu ditugun jatetxe guztietan
krisira egokitzeko joera nabar-
mena dute. Jatetxe gehienek
nabaritu dute: "Elizan gero eta
ezkontza gutxiago daude, eta,
beraz, guk ere igartzen dugu. Iaz,
adibidez, hamar ezkontza bakarrik
izan ziren Arantzazun", adierazi
du Odriozolak. Prezioak bezeroa-
ren beharretara egokitzea, betie-
re, kalitateari eusteko helburua-
rekin; hori da premisa.
Prezioei dagokienez, 90 euro-
ren bueltan dabiltza menuak,
orokorrean. Oñatiko Zelai-Zabal
jatetxeak, adibidez, ez ditu pre-
zioak igo azken bi urteetan eta
Gure Ametsako Josune Ibabek
dio garrantzitsuena bezeroen
eskaerei egokitzea dela.
egun
handirako,
menu
bereziak
bikoteek dastatze-menuetan aukeratzen
dituzte ezkontza egunerako jakiak
Elortza, bi platerekin: mango gutizia bakailao- brandadarekin eta txerri-hankak onddoz beteta.
Zelai- Zabal: garaiko
jakiak, %100ean
kalitatea bermatuz
Kalitatea Zelai-Zabal jatetxeak
"%100ean" bermatzen du
kalitatea, Alberto Elortza sukaldeko
buruak dioenez. Sasoian sasoiko
produktuak sartzen saiatzen dira.
BeHarretara egoKitu Azken
bi urteetan prezioak ez dituzte igo
eta lehengaiak oso garestiak ez
izaten saiatzen dira.
Berritu, arriSKatu BariK
Elortzaren arabera, ezkontzak jende
askorendako otordu diren heinean,
arriskatzeko aukera handirik ez dute
uzten. Hala ere, platerak berritzen
saiatzen dira, betiere, ezkontideen
oniritziarekin. Ospakizunaren
ohiturak aldatu badira ere, "ondo"
ematea da lehentasuna.
Eloi Iartza, Etxe Aundiko sukaldari nagusia, entsalada epelarekin.
Ibabe, zapo eta zigala isatsak eta bieirak karramarro saltsadun platerekin.
etxe aundi:
plater ezezagunak
probatzearen alde
menu ireKiaK Plater ezberdin
asko eta asko eskaintzen dituzte
Oñatiko jatetxean: "Ez gara-eta
menu itxien aldekoak", adierazi du
Marga Romariz jatetxeko buruak.
daStatZea Menua aukeratu
aurretik platerak dastatzearen
garrantzia azpimarratu du
Romarizek: "Ezezagunak izan
daitezkeen platerak gustuko
dituzten edo ez jakitea
garrantzitsua da".
Plater arraKaStatSuaK
Arrakasta dute entsalada epelek,
brik-ek, barazki eta konftura
saltsek... "Bezeroek lehenengo
plateretan berritu arren, nagusietan
oraindik kontserbadoreak dira".
gure ametsa:
menua eta giroa
bezeroen erara
BeZeroaren naHietara
Prezio eta gustuari dagokionez,
garrantzitsuena bezeroen eskaerei
egokitzea dela azpimarratzen du
Josune Ibabek, Gure Ametsako
ezkontzen arduradunak.
aniZtaSuna Ez dira gutxi
eskaintzen dituzten platerak, eta
solomilloa, antxumea, zapoa eta
zigala isatsak eta bieirak
karramarro saltsarekin izan ohi dira
gehien zerbitzatzen dituztenak.
originaltaSuna Banketeaz
gainera, geroz eta zeremonia
gehiago egiten dituzte; horietariko
bat Erdi Aroko ezkontza izan zen.
"Gura dutena jateaz gainera, nahi
duten giroa sortzen diegu".
Arantzazu auzoa 38 - OÑATI
Tel.: 943 78 13 06
www.zelaizabal.com / restaurante@zelaizabal.com
• Bataio, jaunartze eta ezkontzetarako
leku paregabea.
• 180 gonbidaturendako jangela.
1898a ezkero
ZUEN ZERBITZURA
Zuen ezkontza gurean eginda,
DJaren emanaldia doan!
2013-03-22 | eGubaKoitza | PUblIzItAtEA
22 eZKontZaK 2013
F
estaren erregina ema-
kumea da. Bere soinekoa
izango da begirada
gehien batuko dituen
jantzia, eta, kanpotik
detaileak zaindu baditu, barrutik
ere gauza bera egin beharko du.
Ez konturatu arren, neurri handi
baten, bere soinekoaren arrakas-
tak barruko arroparekin zerikusi
zuzena dauka. Sikol dendan argi
dute: "Berebiziko garrantzia dau-
ka emakume bakoitzaren beharrak
kontuan izateak", eta Sikolen mai-
su dira horretan.
Neurriak eta eskoteak kontuan
hartu beharreko gauzak dira.
Barruko arropak kanpotik ziu-
rrago, ederrago egoten lagundu-
ko dizu. Horregatik, kortse-etxe
onak edukitzeaz gain, aholkura-
litza espezializatua izatea ezin-
bestekoa da eta Sikolen 23 urte
daramatzate emakumea eta gizo-
na barrutik janzten.
eZtei-gaua
Gau berezia da eztei-gaua. Fan-
tasia, sentsualitatea, pasioa...
aireratzeko aukera aproposa da
eta horretarako ezin da edozein
arropa erabili. Gau horretako
xarma berezia areagotzeko, kolo-
re beltz eta gorriak orain parpail
eta jauskera zehatz bat duten
ehunetan jarri dituzte. Erroman-
tikotasuna sentsualitatearekin
batu da; guztia, gau berezi horre-
tako sua pizteko.
emaztegaiaren arropak. | selmarK
Sentsualitate ukitua. | lise charmel
Barrutik
are eta
ederrago
kanpotik liluratzeko, barruko arropa
zaindu beharreko zerbait da, barrukoak
kanpoa edertuko du-eta
ezuste eta
detailerako tokia
Gizonak, barruko arropari
dagokionez, ezustea emateko
aukera dauka, betiere zentzuz
jokatzen badu. Ezkontza eguna
eroso joateko data da, eta,
horretarako, kotoia eta modala
bezalako materialak oso
lagungarriak dira.
Erosotasunak ez dauka zertan
diseinuaren kontra joan, eta Sikol
dendan aukera zabala dago. Dena
den, gogoan izan diseinuak ez
duela mozorrotuta joan behar
duzunik esan nahi. Sikolen kontuan
izateko truku garrantzitsu bat
eman digu Yolanda Sanchezek:
"Barruko kamiseta batek izerdia
kentzen dizu eta trajea nahiz
alkondara beti egongo dira ongi".
Erosotasuna nagusi. | imPetus
• ezkontzetarako areto handi eta erosoak
• aperitiboendako terraza
• sukaldaritza zaindu eta paregabea
• aurrekontu guztietarako menuak
943 71 49 52
Leintz Gatzaga
PUblIzItAtEA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
23 eZKontZaK 2013
a
liantza beti izan da
ezkontzetan asko
zaindu den elemen-
tuetako bat, bereziki,
betiko sinbolo kon-
tsideratu izan dugulako. Aurre-
kontuari askorik begiratu barik,
urrea (zuria edo horia) eta harri-
bitxiak izan dira ezkontideen
lotura irudikatzen duen bitxi
horren oinarri. Orain, berriz,
egoera aldatu egin dela esan du
Arrasateko Zubiaga bitxi-denda-
ko Elena Fernandez ugazabak:
"Ez dakit krisiarengatik den,
baina aurrekontu txikiagoa
eskaintzen zaie aliantzei. Zila-
rrezkoak eta altzairuzkoak saltzen
hasita gara. Hala ere, horiei eta
aliantza klasikoei dagokienez,
eskaintza zabala eta lehen mai-
lako markena dugu".
urrea etxetiK eraman
Horrez gainera, eta egoera berria
ikusita, eskaintza berezi bat ere
badute Zubiaga bitxi-dendan:
"Etxetik ekarri ahal da oinarriz-
ko materiala. Adibidez, pentsa
etxean duzula amamak oparitu-
tako jaunartzeko urrezko esku-
muturrekoa eta ez duzula erabil-
tzen. Bada, bitxi hori ekarri, eta
guk urre horrekin ezkontzarako
aliantzak egingo dizkizugu, esku-
lana bakarrik kobratuta. Modu
horretan, hortxe duzu, gainera,
amamaren oroitzapena bizitza
osorako".
aHolKularitZa ZerBitZua
Aliantzez gainera, ezkontzarako
osagarriak ere badituzte Zubiagan,
aholkularitza zerbitzu eta guzti:
"Andregaiaren jantziaren argaz-
ki bat ekarrita, eta ezkontzan
eraman behar den orrazkera
zelakoa izango den esanda, osa-
garririk egokienak aukeratzen
laguntzen dugu".
aliantzak: gustu eta behar
guztietara egokitutakoak
Modari dagokionez, kolore horia bueltan dator, nahiz eta ezkongai gehienek urre zuria nahiago duten oraindik
andregaiari osagarririk egokienak aukeratzen laguntzen diote. | r.c. aliantzetan klasiko eta dotorea izaten da solitarioa. | orest
norberaren
urrearekin
aliantzak
egiten dituzte
Torre Auzo, 9 • 20560 OÑATI
Tel.: 943 78 19 56 • Fax.: 943 78 32 90
etxeaundi@etxeaundi.com • www.etxeaundi.com
• Lorategiak
• Parking handia
• Ezkonberrien zerbitzura egongo den lantalde zabala
• 220 gonbidaturentzako tokia
• Zure ezkontza eguneko koktela eta dantzaldia egiteko terraza
zabala eta egokia. Bertan ezkontza zibilak ospatzeko leku aproposa.
• Gastronomia zaindua eta aukera zabalekoa…
Ezkontzetan
espezializatuta
dagoen jatetxea
Egun ahaztezina izateko osagai guztiak
eskaintzen dituen XIII-XIV. mendeko
jauregi ikusgarria.
Etxe-Aundiren zilarrezko ezteiak ospatzen ditugula-eta, 2013an ezkontza-bazkaria gurean egiten duten bikote
guztiek Tenerifera astebeterako eta mantenu osoan joateko egingo dugun zozketan parte hartuko dute.
2013-03-22 | eGubaKoitza | PUblIzItAtEA
24 eZKontZaK 2013
e
zkontza eguna baka-
rra eta errepikaezina
da. Hala, asko dira
argazkiak oroigarri
moduan gordetzeko
egiten dituzten bikoteak. Sek-
tore honetan ere eskaintza ezin
zabalagoa da, eta egin beharre-
ko lehen urratsa da egoki orien-
tatuko gaituen profesional bat
topatzea.
Aretxabaletan Begirako Ane
Idigoras eskarmentudun argaz-
kilaria da, eta asmatu egin du
eskaintza ezin irekiagoa egiten.
"Produktu bakarra genuen, bai-
na estilo eta poltsiko guztietara
egokitu behar izan dugu", esan
du. Argazki erreportajeak txikia-
goak edo handiagoak izan dai-
tezke, eta albumaren tamaina
ere egokitu daiteke. Ezkongaien-
dako ezaugarri askotariko bost
book ditu aukeran, eta prezio
interesgarriak lortu ditu: 595 eta
1700 euro arteko aurrekontua
dutenak, hain zuzen ere.
BiKotearen guStura
Album tradizionalak eta digita-
lak egiten dituzte Begiran. Erre-
portajeari dagokionez, egun
osokoa izan daiteke edo motza-
goa. "Bikote batzuek nahikoa
izaten dute elizkizuneko argaz-
kiekin". Photocall zerbitzua ere
eskaintzen dute: "Jatetxean ager-
toki txiki bat ipintzen dugu, non
festa egiten dauden bitartean
gonbidatuek argazkiak egiteko
aukera duten. Argazki oso sin-
patikoak ateratzen dira", dio
Idigorasek. Eztei-bidaia ostean
ere egiten dituzte argazkiak.
"Irudi ausartagoak egiteko auke-
ra ematen du horrek".
albuma, artelan
bihurtuta
Aretxabaletako begira argazki-dendako Ane Idigorasek
poltsiko guztietara egokitzen diren produktuak eskaintzen ditu
argazki politak egin daitezke inguruko parajeetan. | ane idiGoras-beGira
tamaina eta prezio askotariko book-ak dituzte aukeran Begiran. | a.i.-beGira argazki artistikoa emaztegaiaren beloarekin. | a.i.-beGira
argazki
ausartak eta
originalak ere
egin daitezke
ezkontza osteko argazkia. | a.i.-beGira
HOTELES
DEBA
Markiegi 6
943 60 80 52
deba@aisiahoteles.com
Zure ezkontza Aisia Hoteletan,
arrakasta ziurtatua
943 60 80 52
www.aisiahoteles.com
Leintz Garraioak, urbano zerbitzuaz gain,
txangoak, ezkontzak, sagardotegiak e.a.
Tel.: 943 71 27 07 / Faxa: 943 79 14 19
Posta-e: leintzgarraioak@leintz.com
www.leintz.com
LEINTZ GARRAIOAK S.L.
Musakola, 20 (Pereda)
20500 ARRASATE
PUblIzItAtEA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
25 eZKontZaK 2013
2013-03-22 | eGubaKoitza | PUblIzItAtEA
26 eZKontZaK 2013
g
araiz ibili eta edertze
tratamenduekin dis-
frutatzea da lehen
gomendioa; agian,
garrantzitsuena.
"Ezkongai asko azken astean,
presaka eta buruhaustez josita"
joaten zaizkiela dio Maite Agirrek,
Arrasateko Amagara zentroko
estetizistak, eta hau esaten die-
tela emaztegaiei: "Neska, zapatuan
ezkonduko zara, disfruta ezazu
apur bat!". Idealena hilabeteko
aurrerapenarekin hastea da.
Ezkongaientzako programa arrunt
bat izango litzateke aurpegi eta
gorputz hidratazio ona eta eskuen-
tzako tratamendua. "Espres" tra-
tamendua da hori, Agirrek dioe-
nez, eta astebeterekin nahikoa
da gertu eta eder egoteko.
onena, HilaBete arinago
Zuhurrenak, ordea, hilabete
lehenago hasten dira eta trata-
menduaz gozatzeko aukera bikai-
na da. Aurpegia bezain beste,
gorputza bera da arretagune,
"batez ere, andregaien kasuan
soinekoak paparra, besoak edo
bizkarra agertzen baditu". Hidra-
tazio tratamendua gomendatzen
da horretarako. Aurpegirako
tratamendu ziklo osoa egiten da,
horrekin batera: garbiketa, hidra-
tazioa, elikatzea eta, beharrezkoa
balitz, tratamendu espezifkoa-
goaren bat, azalari argitasuna
emateko. "Normalean, ezkongaiak
gazteak izaten dira", azaltzen du
Agirrek, "eta ez dago tratamen-
du intentsibo beharrik". Orbain
edo halakorik balego, haren
gomendio profesionala da foto-
gaztetze tratamenduren bat egi-
tea. Arrasateko Erdiko kalean
daukaten zentroan eskaintza are
zabalagoa da, ordea, terapia
medikoekin, azido hialuroniko
infltrazioekin eta botoxarekin.
Agirrek argitzen du substantziok
zurgagarriak direla eta ez dire-
la betiko. Tratamendu horieta-
rako medikua daukate zentroan
bertan.
eSKuaK Zaindu
Arreta, baina, Agirrerentzat,
gauza oinarrizko eta nabarme-
eskuak, aurpegia
bezain protagonista
Aurpegi, gorputz eta eskuetarako tratamenduak ezinbestekoak dira
Elektropolazio tratamendua. aurpegirako.
masajea, estresa kentzeko onena
Estresa eta urduritasunak ez dira inoiz itxura onaren lagunak.
Horregatik, ezkontza egunaren bezperan edo bizpahiru egun
lehenago, masaje on batek sekulako onura ekar diezaioke ezkongaiari.
Izan daitezke, adibidez, harrien bidez jasotzen diren masajeak,
hidromasajeak edo masaje neuro-erlaxagarriak.
Erlaxatzeko luxuzko tratamenduak ere badaude, eta kapritxo
moduan ezkongaiei oparitu ohi zaizkie halako tratamendu bereziak;
estresa kentzeko tratamendu azkarrak ere badaude.
Gorputz masajea, gogo eta gorputza erlaxatzeko.
ez da ederra lar
beltzaran egotea
Aurpegiko azala zaindu egin
behar da; modu ikusgarrian
hobe daiteke tratamendu
intentsibo batekin, adibidez.
Kasu horretan, adina kontuan
hartzekoa da; izan ere, zenbat
eta adin handiagoa izan, orduan
eta intentsiboagoa izango da
azalean aplikatu beharreko
tratamendua. Erreafrmatu eta
tonifkatu egin behar da
aurpegia. Botoxa ere erabil
daiteke.
Aurpegiko azalaren
kolorearekin kontuz ibili behar
da; beltzaran egon gura dute
ezkongai gehienek, baina azala
beltzaranegia izatea ez da hain
ederra eta asko zahartzen du,
gainera. Kolore apur bat hartzea
ondo dago, baina pasatu gabe.
Itxura osasuntsua bilatu behar
da beti, gehiegikeriarik gabe.
PUblIzItAtEA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
27 eZKontZaK 2013
nagoetan jarri beharra dago:
eskuetan. "Ezkontza baten eskuak
hain protagonista izanik, eskain-
tzen zaien arreta urriarekin"
harrituta agertzen da Amagara-
ko estetizista. Tratamendu eta
manikura ezinbesteko moduan
jotzen ditu hark, bai emakumez-
ko zein gizonezkoen kasuan.
giZoneZKoen atSegineKo
Hain zuzen, "mutilak normalean
neskalagunak esanda edo trata-
mendua oparituta" joaten dira
zentrora, "baina, behin etorrita,
neskei bezain beste edo gehiago
gustatzen zaie zaintzea, eta erre-
pikatu egiten dute". Maite Agi-
rrek, hala eta guztiz ere, onartu
egiten du mutilak animatzea
zailagoa izaten dela, baina "oso
kontuan hartzekoa dela, lanaren
arabera zenbait gizonezkok
eskuak baldintza txarretan izan
ditzaketelako". Azalari beltzaran
puntutxoa eman edo ez ematea-
ri buruz ere badihardu Agirrek.
Azal beltzaranegien "guztiz aur-
ka" daude eurak, itxuragatik eta
baita asko zahartzen duelako.
"Osasuntsu itxura" bilatzen da
eta saioren bat edo besterekin
nahikoa da. Gomendagarria da,
baita ere, eztei-bidaian eguzkia
hartzeko asmoa badago, azala
gertatu aldera. Eta, amaitzeko,
hasierako gomendio bera: dis-
frutatzea. Eskuetarako tratamendua.
Maite Agirre, Amagara estetika zentroan.
mutilek ere zaindu
behar dute azala
Mutilek ere zaindu egin behar dute
euren itxura eta animatu egin behar
dute edertasun zentro batera
joatera. Behin joanda, gainera,
gustatu egiten zaiela esaten dute
askok, nahiz eta onartzen duten
lehen aldian neskalagunak
bultzatuta joan direla.
Azaleko orbanak izan daitezke
gizonezkoek zaindu beharreko
puntu garrantzitsuenetako bat,
eta azala argitsu izateko
tratamenduak ere badaude
eurendako. Beste bat depilazioa
da, batez ere begitarteko
depilazioa.
Mutilen eskuak ere oso
garrantzitsuak dira eta komeni da
asko zaintzea. Gainera, duten lan
motaren arabera, baldintza hobean
edo okerragoan izan ditzakete
eskuak, eta ondo begiratu behar
da hori.
eskuak ondo
hidratatuta izatea
Ezkontza egunean guztien agerian
egongo den gorputz atala da
eskua, besteak beste, bertan
jartzen delako eraztuna. Beraz,
komeni da ondo zaintzea eskuak.
Ezkontza egunean esku
zainduak izateko, komeni da
aurreko egunetan ere ondo
hidratatzea, eskuetako azala leuna
izan dadin.
Manikura egiteko orduan
aukera asko daude, baina aditu
askoren aholkua da manikura
frantsesa egitea, sinplea baina era
berean elegantea delako.
Azazkalak pintatzea erabakiz gero,
kolore naturala erabiltzea
gomendatzen dute.
Oinetako moduan sandaliak
izanez gero, gainera, oinekin gauza
bera egitea da edertasun
kontuetan adituak direnen
aholkua.
"eskuak
protagonista
dira eta arreta
merezi dute"
arantzazuko santutegia hotela
Arantzazuko auzoa 8 | OÑATI | 943 78 13 13
www.hotelsantuariodearantzazu.com
Zure ezkontza eguneko
amets guztiak
burutzeko prest dagoen
paregabeko lekua
180
gonbidaturendako
jangela
2013-03-22 | eGubaKoitza | PUblIzItAtEA
28 eZKontZaK 2013
LASA jatetxea
Ozaeta jauregia
Tel.: 943 76 10 55
BERGARA
www.restaurantelasa.es
reservas@restaurantelasa.es
250 lagunentzako jantokia
Gustua eta luxua denon eskura
... eta orain,
afariak ostiral eta larunbat gau
guztietan gure jangela berrian!
Afari erromantiko, kinto-afari,
despedida eta beste
ospakizun batzuetarako aproposa.
e
zkontzak festarako
motibo diren heinean,
ohikoa da komeni bai-
no gehiago edatea.
Festaren amaieran
horrekin arazorik ez izateko hain-
bat dira aukerak.
mugitZeKo, autoBuSa
Leintz Garraioak enpresan 55
plazako hiru autobus dituzte
ezkontzetarako. Enpresako ordez-
kari Lydia San Martinen esanetan,
autobus zerbitzua kontratatzearen
aurrekontua bi faktore nagusiren
araberakoa da: egingo den kilo-
metro kopurua eta autobus gida-
ria eskuragarri egotea.
Segurtasun kontuez gainera,
San Martinek autobusak kontra-
tatzearen beste onura batzuk ere
azpimarratzen ditu: "Autobusean
joanda, jendeak elkarrekin berba
egiteko aukera izaten du; jendea
gerturatzeko balio du". Enpresak
eskarmentu handia du zerbitzu
hau eskaintzen, eta Aenor era-
kundearen lau ziurtagiri ere
baditu.
FeSta amaiera, Hotelean
Ezkontza eguna hotelean bertan
amaitzea izan daiteke beste alter-
natiba bat. Horren harira, Aran-
tzazuko Santutegia Hotelean hiru
logela oparitzen dizkiete eztei
-oturuntza hoteleko jatetxean
egiten dutenei: bat ezkontideen-
tzat eta bana euren gurasoentzat.
Gonbidatuek logela bat hartzen
badute, gainera, deskontua izaten
dute. "Eguna ondo hasi eta ondo
amaitu behar da, eta horretarako
aukera ematen dugu hotelean",
dio bertako gerente Carlos Odrio-
zolak.
ezustekorik ez izateko,
hainbat alternatiba
Ezkontza egunean autobusa kontratatzea edo gaua hotelean egitea dira aukeretako batzuk
leintz garraioak enpresako lydia San martin. arantzazuko Santutegia Hoteleko logela bat.
"autobusa
kontratatzearen
aurrekontua
malgua da "
LyDi a San Marti n
lei ntz garrai oak
"Hiru logela
oparitzen
ditugu
ezkontzako"
carLoS oDri ozoLa
arantzazuko santutegi a hotela
PUblIzItAtEA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
29 eZKontZaK 2013
e
zkontzaren bueltan
gastu asko izaten
dituzte bikoteek, bai-
na konpartituko duten
etxebizitza, ahal den
heinean, euren gustuetara ego-
kitu gura izaten dute, ulertzekoa
den moduan. Etxea osorik janztea
ia ezinezkoa izaten da, ordea, eta,
horregatik, lehentasun batzuk
markatu ohi dituzte: lehenik eta
behin, sukaldea, bainugelak eta
euren logela jartzen dituzte; eta
egongelan, sofa izaten da beste
ezer baino lehen ipini ohi duten
altzaria, gehienetan.
Horren guztiaren jakitun,
bikoteei laguntzeko gertu daude
Azpeitiko Kibuc Gure Ametsan.
Eskaintzeko dutena bezeroen
gustu eta beharretara egokitzen
saiatzen dira, eta, hori horrela
izan dadin, oso garrantzitsua da
bikoteak garbi izatea zer gura
duen eta ideia hori saltzaileari
helaraztea. www.kibuc.com web-
gunea bisitatuta, bikoteak Kibu-
cen eskaintza zabala ezagut deza-
ke, eta, ondoren, Azpeitiko era-
kusketan, bertatik bertara ikusi.
Zeren bila dabiltzan jakinda,
atentzio pertsonalizatua eskaini-
ko diete Kibucen eta euren gus-
tuetara egokitzen diren diseinuen
aurrekontuak prestatu, dena bar-
ne (muntaia, BEZa...). Kibucen,
ordaintzeko erraztasunak ematen
dituzte, gainera, eta beti dituzte
promozio interesgarriak. Dena,
bezeroei gauzak errazteko.
etxea
janzteko
unea da
bikoteek sukaldea, bainugelak, euren
logela eta egongelako sofa jarri gura
izaten dituzte, beste ezer baino lehen
egongelako altzariak (3,30 metro), 1.537 eurotan. | KibuK
neurrira egiten dituzte armairuak. | KibuK relax erako hiru eserlekudun sofa. | KibuK
Forma logela, forma biribilduekin. | KibuK Sofa: hiru plaza eta 2,72 x 1,60 metro, 999 euro. | KibuK
2013-03-22 | eGubaKoitza | PUblIzItAtEA
30 eZKontZaK 2013
afrika deskubritzeko aukera
Oñatiko Unai Biain eta Aretxabaletako Ane Agirrezabalaga Kenyara,
Tanzaniara eta Zanzibarrera joan ziren joan den uztailean. Nairobi, Masai
Marako erreserba naturala, Victoria lakua, Serengetiko parke nazionala
eta Zanzibarko hondartzak ezagutu zituzten. Memorias de África flma
grabatu zuten etxean ere izan ziren.
Ane Agirrezabalaga eta Unai Biain, Ekuadorko linean, Kenyan. | unai biain
mediterraneoko
haizeak
Arrasateko Deiane Pascuali eta
Asier Mansori gustatu zitzaien
Grezia, Mikonos irla bate ere.
"Ikusi dugun tokirik
politenetakoa da:
galtzada-harrizko kale estuak,
etxe zuriak, dendatxo asko ...
Motorrak alokatzeko ohitura
handia dago, eta horrela ezagutu
genuen irla osoa. Zoragarria izan
zen", diote. Mikonosen ez ezik,
Santorini irlan eta hiriburuan ere
egon ziren. Atenas nahiko
kaotikoa iruditu zitzaien. Deiane Pascual eta Asier Manso Mikonoseko irlan. | deiane Pascual
tanzania eta
Zanzibar
Jordi Prat eta Sonia Fernandez
bergararrek Tanzania eta
Zanzibar aukeratu zuten
eztei-bidaia egiteko. 2011ko
maiatzean izan ziren han, eta
oroitzapen onak dituzte. Lau
parke naturaletan izan ziren
eta safariak egin zituzten.
Lehoiak, krokodiloak eta
elefanteak ikusi zituzten,
besteak beste. Afrikarrek duten
bizimodu lasai eta alaia harritu
zituen gehien; "Beti zuten
irribarre bat guretako",
gogoratzen dute. Prat eta Fernandez, Ngorongoro kraterra atzean dutela. | jordi Prat
22 eguneko zirkuitua australia ezagutzeko
Bergarako Maite Iñarrak eta Anjel Riverak joan den
urteko irailean egin zuten eztei-bidaia. Australiara
joan ziren. 22 eguneko zirkuitua egin zuten han:
Sidney, Cairns eta Palm Cove bisitatu zituzten,
besteak beste.
Han egindako egonaldiaz, paisaia azpimarratzen
du Bergarako bikote horrek. "Kontraste handiak
daude, lur eremu zabalak. Gizakiaren eskusartzerik
gabeko kilometrotako paisaiak daude; ikaragarria
da. Asko gustatu zitzaigun", diote.
Anjel Rivera eta Maite Iñarra, Sidneyn. | maite iÑarra
m
aletak hartu eta
15, 20 edo 30 egu-
neko bidaia pres-
tatzen dute ezkon-
gaiek, munduko
edozein txoko ezagutzeko plana-
rekin. Batzuk bidaia antolatuak,
itxiak, aukeratzen dituzte, baina
badira euren kasa joaten direnak
ere, maletarekin batera hegazki-
neko txartela bakarrik eramaten
dutenak. Gehienek, hori bai, aha-
lik eta ondoen aprobetxatu gura
izaten dituzte eztei-bidaiako egu-
nak, eta denetarik egin gura iza-
ten dute: zirkuituak, safariak,
irteera kulturalak eta txangoak
bai, baina baita ezer egin barik
egoteko egunak ere; hondartzetan
etzanda egotekoak, adibidez.
nora Joan?
Ametsetako bidaia moduan iru-
dikatzen dute askok eztei-bidaia,
eta nora joan aukeratu ezinda
ibiltzen dira. Argentina, Austra-
lia, Cabo Verde, Kenya, Domini-
kar Errepublika, Thailandia,
Japonia, Bali edo Italiako Toska-
na, edozein izan daiteke bidaia
aproposa elkarrekin prestatuz
gero.
ahaztu
ezineko
bidaia
Mimo, gogo eta kontu handiz antolatu
ohi dute eztei-bidaia ezkongaiek, ahaztu
ezineko adinakoa izan dadin
60 urte baino gehiago
ARRASATE ARETXABALETA 1950·2013
ARETXABALETA
ARRASATE
ARETXABALETA
banatzaile ofiziala banatzaile ofiziala
ARETXABALETA
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
31
eSkoriatza
Aingeru Guarda Pasealekua 31. Eskoriatza. s ESKORIATZA s Tel.: 943 71 50 61 s Faxa: 943 71 40 10
KONPONKETAK:
Txapa
ß
Margoa
ß
Mekanika
jon berezibar
Korrika Txikiaren bueltan, gaztetxoek ere euskararen alde arineketan
egin zuten eguazten arratsaldean. Txikitxoenak Jose Aranatik plazaraino
joan ziren; han batxilergokoek hartu zuten lekukoa, eta zaharren
egoitzatik pasa ostean, herritik bueltatxoa eman eta plazara itzuli ziren.
Mezua irakurri ostean, koplak abestu zituzten denok batera. Jolasean
ibili ziren eta txokolatea hartu zuten. Giro paregabea eguaztenekoa.
'Tipi-tapa
tipi-tapa,
Eskoitza'
entzun zen
M.b. | esKoriatza
Hiri hondakinen gainean gaur,
egubakoitza, egitekoa zen Atez
atekoa edo 5. edukiontzia? izene-
ko berbaldia bertan behera gera-
tu da. Kataluniako Tiana herriko
PSCko Ingurumen zinegotzi Hec-
tor Gonzalezek egin behar zuen
berba; hain justu, bi sistemen
arteko ezberdintasunak azaltzea-
rekin batera, Tianan atez atekoa-
ren sistema ezarri zeneko garaiak
gogorazi eta prozesua azaltzeko
asmoa zuen.
Hitzaldiaren antolatzaileek
salatu dute PSE-EEk "egindako
presioengatik" geratu dela bertan
behera. Kataluniarrarekin berba
egin dutela, eta honakoa helara-
zi diela azaldu dute: "Erabat lotsa-
tuta dago gertatutakoarekin, ez
du ulertzen nola atez atekoak
horrelako giroa sor dezakeen eta
PSE-EEren jarrerarekin oso hase-
rre dago. Herritarrei barkamenak
eskatzen dizkie, eta, bere herrian
atez atekoarekin lortutako emai-
tzekin harro dagoelako, mundu-
ko edozein lekutan aurkeztu eta
defendatzeko prest dagoela adie-
razi du".
"gezurra"
PSE-EEk, bestalde, ukatu egin
ditu salaketak. Hitzaldiaren anto-
latzaileek esandakoa "gezurra"
dela eta, horren harira, ez dutela
"ezer egin" jakinarazi du.
"arduraz jokatzeko" deia
EH Bilduk ere auziaren gainean
duen iritzia plazaratu gura izan
du. Bidalitako prentsa oharrean
jakinarazi duenez, Tiana herriko
PSCko bi zinegotzi Euskal Herri-
ra etortzekoak ziren, gaur eta bihar
bitartean bakoitzak bina hitzaldi
egitera; hain justu, Lezo, Zarautz,
Eskoriatza eta Villabonako uda-
letxeetara. Koalizioaren esanetan,
PSEk PSCri egindako "presio
batzuk" direla-eta bidaia bertan
behera utzi behar izan dute, "bere
borondatearen kontra".
PSOEk beste leku batzuetan
onartzen duena Gipuzkoan onar-
tzen ez duela "jakina" dela esan
ostean, EH Bilduk salatu du hiri
hondakinen gainean PSE-EE Gipuz-
koan "interes ekonomiko eta alder-
dikoiak lehenesten" ari dela. Gai-
neratu du PSE-EEk ez duela nahi
gipuzkoarrek alde guztietako argu-
dioak entzutea: "Beldur dio ezta-
baida aske eta zentzuduna izatea-
ri, eta, horregatik, debekua ezar-
tzen die PSCko kideei". Horren
aurrean, PSE-EEri arduraz joka
dezala eskatzen dio.
Hiri hondakinen auzia
giroa zakartzen ari da
Pscko zinegotzi hector Gonzalezen berbaldia bertan behera geratu da
Zoriontsu izan gura dutenek hitzordua dute gaur, egubakoitza,
arratsaldean, kultura etxean. Urko Arozena adituak Entrenamen-
du mentala zoriontsu izateko izeneko tailerra eskainiko du.
Hitzordu bikoitza dago: 19:30ean, euskaraz; eta 20:30ean, erderaz.
Bizi kalitatea nabarmen hobetzen lagun dezaketen tresnak era-
kutsiko die debalde den ikastarora joaten direnei.
Urko Arozenaren eskutik 'Entrenamendu mentala
zoriontsu izateko' tailerra dago gaur kultura etxean
Aitzorrotz kultura elkartearen eskutik, Dirty Brothers talde
arrasatearra igoko da bihar, zapatua, gauean Inkernu tabernako
agertokira. Bereziki joan den urtean kaleratutako Egun ilunak
laneko kantuak entzun ahal izango dira emanaldi horretan;
euskaraz, gazteleraz eta ingelesez abestutako punk eta rock
estiloko kantuak, ska eta reggae doinu ukituekin. 23:00etan
hasiko da kontzertua.
Punka eta rocka izango dira nagusi bihar Inkernu
tabernan, Dirty Brothers arrasatearren eskutik
Oharrak
Kirol HitZorduaK
Bi kirol hitzordu daude bihar:
16:00etan, areto futboleko lehen
erregionalean, Eskoriatza eta
Bar Babylon gasteiztarrak lehia-
tuko dira; 18:00etan, saskibaloian,
seniorrek jokatuko dute Atleti-
co SnSn taldearen aurka.
udaBerriKo KontZertua
Herriko musika bandak urte-
roko Udaberriko kontzertua
eskainiko du bihar, zapatua,
20:00etan, San Pedro elizan.
Sagardotegira irteera
Olazar erretiratuen elkarteak
antolatuta, Usurbilgo Aginaga
sagardotegira irteera egingo
dute apirilaren 27an. Dagoene-
ko izena eman daiteke marti-
tzenetan eta eguenetan, 11:00e-
tatik 12:30era bitartean, elkar-
tearen egoitzan.
M.b. | esKoriatza
Espainiako bandera jartzeko
Espainiatik jasotako aginduari
erantzunez, Eskoriatzan bizi
diren 26 nazionalitateetako
banderak daude azaro amaiera
ezkero udaletxeko balkoian eta
osoko bilkuren aretoan; tartean,
Espainiakoa. Epaileek Eskoria-
tzako Udalari asteon agindu
diote Espainiako bandera uda-
letxean "toki ikusgarrian eta
lehentasunezkoan" jartzeko.
Estatuko Abokatutzak hala
eskatuta, Espainiako Gobernu-
ko ordezkari Carlos Urkixok
Eskoriatzako Udal Gobernuaren
erabakiaren kontra errekurtsoa
aurkeztu zuen, eta epaileek
onartu egin dute. Administra-
zioarekiko Auzien Donostiako
Bigarren Epaitegiaren arabe-
ra, "agerikoa" da Eskoriatzako
Udal Gobernua Banderen
Legearen auzian "iruzur egiten"
saiatu dela. Hori dela eta, Udal
Gobernuari agindu dio Espai-
niako bandera "toki ikusga-
rrian eta lehentasunezkoan"
zintzilikatzeko, eta "dagokion
hagan". Epaia horren kontra
ezin da errekurtsorik aurkez-
tu, irmoa da.
martxoaren 29ra arte
Eskoriatzako Udalarekin harre-
manetan jarri gara eta baiez-
tatu digute epaitegiko notifka-
zio ofziala jaso dutela egunotan.
Horrekin batera, jakinarazi
dute epaia aztertzen dabiltzala
orain.
Espainiako bandera "toki ikusgarrian eta
lehentasunezkoan" jarri behar du Udalak
epaileek baliogabetu egin dute azaroko erabakia
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
32
aretXabaLeta
zUrIñE vElEz dE MENdIzAbAl
Debagoieneko beste zenbait herri-
tan bezala, Aretxabaletan ere
kaleko zakarrontziak aldatzeko
lanetan dihardute. Orain arte
kolore berdeko ontziak kendu
dituzte, eta itxura-aldaketa jasan
dute, berrerabiltzearen aldeko
apustua eginda. Hala, datozen
hilabeteotan, herriko 60 gunetan
koloretako 240 zakarrontzi berri-
tu ikusiko dira. Horiak, urdinak,
marroiak eta grisak izango dira,
eta ontzi arinak, papera, organi-
koa eta errefusa bota beharko
dira bertara, hurrenez hurren.
Aurreneko zakarrontzi multzoa
jarri dute dagoeneko: Iturrizar
plazan, hain zuzen ere. Dena den,
azaldu dutenez, ez dituzte guztiak
batera ezarriko, Aretxabaleta
iparraldetik hasi (Lanbide Esko-
la dagoen tokitik) eta hegoalde-
rantz, Otalora bitartean.
lanbide eskolako ikasleen lana
2012ko maiatzean Aretxabaletako
Lanbide Eskolarekin hitzarmena
sinatu zuen Udalak, eta edukion-
tziak horren uzta dira. "Bi aldeon
arteko borondatearen isla da",
adierazi du Ana Bolinaga alka-
teak.
Rikardo Lamadrid Lanbide
Eskolako zuzendaria ere pozik
agertu da gaikako zakarrontzien
proiektuan parte hartu izanaga-
tik. "Karrozeria, soldadura eta
galdaragintzako ikasleek hartu
dute parte, lehenengo eta bigarren
mailetako 35 lagunek inguruk,
hain zuzen".
etxean egiten dena, kalera
"Aretxabaletan jende gehienak
banatzen du bere zakarra gaika
etxean, eta kalera atera gura
genuen egitekoa". Bakoitzean zer
bota behar den adierazten duen
diptikoa ere atera dute, eta hori
ikastetxeetan, udaletxean, Arku-
pen, tabernetan, erretiratuen
egoitzan eta etxeetako postontzie-
tan banatuko dute.
"Herritarrak gaikako zaka-
rrontziak era egokian erabiltzera
animatu gura ditugu Udaletik",
adierazi du Lore Martinezek,
Ingurumen zinegotziak.
Zakarrontzi koloretsuak, kaleko
zaborra ere gaika sailkatzeko
udalaren eta lanbide eskolaren arteko elkarlanaren uzta dira ontziak
lanbide eskolako 35 ikaslek hartu dute parte edukiontziak egiten
Segovia, Lamadrid, Martinez, Bolinaga eta Fernandez, Iturrizar plazako edukiontziekin. | z.v.d.m.
z.v.d.m.
Euskararen aldeko lasterketa erraldoia herrira iristearen bezperan, festa
giroa nagusitu zen Aretxabaletan. Ika, ika, ika, hemen dator Korrika!
edota Tipi-tapa, tipi-tapa, Korrika gisako leloak ozen oihukatu zituzten
Aretxabaletako neska-mutilek eguazten arratsaldean Korrika Txikian.
Eguraldia lagun, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikasleek
gustura egin zuten korrika, elkarri lekukoa pasatuta. Herriko Plazan
amaitu zuten lasterketa, eta bertsoak kantatu zituzten.
Gazteak ere
euskara elkarri
emanez
Asteburuan zinema egongo da Arkupeko Zaraia aretoan. Bi flm
eskainiko dituzte, gainera; batetik, Hitchcock flma emango dute,
gaur eta bihar 22:00etan eta domekan 19:30ean. Bestalde, hau-
rrentzako zinema ere egongo da Zaraian, eta, hala, Blackie eta
Kanutoren abenturekin gozatuko dute etxeko txikienek zapatuan
eta domekan, 17:00etan hasita.
Hitchcocken bizitza eta Blackie eta Kanutoren
abenturak Zaraia aretoan asteburuan
Garizuma amaitzear dela-eta ekimen ezberdinak antolatu dituz-
te astebururako Aretxabaletan. Gaur, 19:00etan hasita, parrokian
gurutze-bidea errezatuko dute, ohiko mezaren ordez. Domekan,
berriz, erramuen bedeinkapena egingo dute, ohiturari jarrai-
tuta. Aditzera eman dutenez, parte hartu gura dutenek Aretxa-
baletako Monasterioan izango dute ordua, 09:00etan.
Garizumaren amaiera ospatzeko, gurutze-bidea
errezatu eta erramuak bedeinkatuko dituzte
Aretxabaletako Kurtzebarri Eskolak azken urteetan haur masa-
je ikastaroa antolatu izan du, eta datorren apirilean ere egingo
dituzte hainbat saio. Ume txikiak dituzten familiei zuzendutako
ikastaroko saioak astelehen eta eguenetan egingo dituzte; hain
zuzen ere, hilaren 11n, 15ean, 18an, 22an eta 25ean, 17:30ean
hasita. Kurtzebarri Eskolatik aditzera eman dutenez, interesatuek
izena eman beharko dute ikastaroetan parte hartu gura izanez
gero, 943 79 00 49 zenbakira deituta.
Seme-alaba txikiak dituzten familientzako masaje
ikastaroa antolatu du Kurtzebarri Eskolak
datua
Lau taldetan banatuta,
herriko 60 gunetan ezarriko
dituzte zakarrontziak.
240
zaKarrontzi
"Zakarrontziez
gainera,
prototipo bat
ere diseinatu
dugu"
lanbide esko-
lan itxuraldatu
dituzte gaika
sai l katzeko
edukiontziak,
eta bertako
zuzendariak prozesuaz egin
digu berba.
Ikasleek egin dituzte laster
kalean egongo diren zaka-
rrontziak.
apurka-apurka kaletik orain
arteko zakarrontziak kendu eta
lanbide eskolara eraman dituz-
te, eta bertan, berritu eta mar-
gotu egin dituzte ikasleek.
udalarekin hitzarmena sina-
tzean, ikasleek eurek gauzak
egitea zen xedea, eta, hala,
eskolan ikasitakoak praktikan
lekua duela ikusi dute. eta euren
inplikazioa handiagoa da.
zenbat denbora daramazue
egitasmoarekin?
iaz hasi ginen proiektua lantzen,
baina duela hiru bat aste egi-
karitu da. Gainera, kalean ipi-
niko diren 240 zakarrontzi
horiez gainera, beste prototipo
bat ere egin dugu.
Eta nolakoa izango da pro-
totipo hori?
Sailkatze-irla deitzen da, eta
guk diseinatu dugu, udalaren
laguntzarekin. oraingoz, bat
egingo da, eta, gerora, erabile-
raren arabera, gehiago. herriko
parkeetan ipintzeko bereziak
izango dira.
rikarDo LaMaDriD
lanbide eskolako zuzendaria
z.v.d.m.
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
33 aretXabaLeta
zUrIñE vElEz dE MENdIzAbAl
Domeka honetan bat-bateko sor-
kuntza saioa egingo dute Aretxa-
baletako Kuartel Zaharrean.
Jaiki elkarteak urtarrila ezkero
hilean behin egiten duen saiora
herritar guztiak gonbidatu gura
izan ditu elkarteko kide Maier
Etxebarriak, saioen gidariak.
Saio originala
Ekimen ezberdina da Jaiki elkar-
teak proposatzen duena. "Inguruan
ez da antzekorik egiten, eta horren
erakusgarria da urtarrilean egi-
niko saiora kanpoko jendea ber-
taratu zela". Etxebarriak esan
bezala, Durango eta Gasteizko
lagunek esku hartu zuten aurre-
neko inprobisazio saioan. "Orain
arteko bi saioak ezberdinak izan
dira. Lehenengoan 21 lagun elkar-
tu ginen eta bigarrenean, berriz,
7; arrazoia elurra egin zuela izan
zen".
Adierazpide artistiko desber-
dina izan gura dute bat-bateko
sorkuntza saioek, eta zaletasun
ezberdineko lagunak gerturatu
ohi dira Aretxabaletara. "Egia
esateko, batez ere dantza arlokoak
aritzen gara, baina badira antzer-
kia bizi dutenak edota musikariak
direnak. Adibidez, klarinetea
jotzen duen kide batek musika
tresna jotzen zuen bitartean, gai-
nerakook dantzan egin genuen
otsailean".
Ez dute jakiten zenbat lagunek
hartuko duten parte saio bakoi-
tzean. "Irekia da, eta ez da izenik
eman behar". Dena dela, talde
handiak aberatsak direla iritzi
arren, Etxebarriak 20 lagun bai-
no gehiago elkartzeak eragozpe-
nen bat edo beste ere ekarri die-
la adierazi du: "Ez genuen horren-
beste jende espero; tokia txiki
geratu zitzaigun, eta gure artean
hartu-emana izan eta gauza bate-
ratua egitea ez zen erraza izan.
Baina oso gauza ederra irten zen
aurreneko saio hartan".
Barneko haurraren bila
Barruko haurra ateratzeko modua
da Jaiki elkartearen ekimena.
"Jolastea eta gauza berriak sortzea,
horixe da bilatzen duguna". Harre-
manak ere lantzen dituzte bat-e
-batekotasunarekin, diziplina
ezberdinetan murgildutako lagu-
nek bat egiten dute, aurrez pres-
tatu bako saioan, nahiz eta, Etxe-
barriaren esanetan, ez den erra-
za izaten.
"Nahiko ekintza esperimen-
tala eta aberasgarria dela uste
dut. Nahi duten guztiek domekan
17:30ean dute gurekin hitzordua,
Kuartel Zaharrean".
Inprobisatuz, harremanak
lantzeko beste saio bat domekan
musika, antzerkia eta dantza, bat-bateko sorkuntza saioetan nagusi
Bat-bateko saioaren une bat. | jaiKi elKartea
nerea zubiete
Martitzenean diabetesa izan zuten
berbagai Zaraia aretoan,
Debagoieneko ESIk antolatuta.
Bertan, jendartearen zati handi
batek sufritzen duen
gaixotasunean elikadurak duen
garrantzia azpimarratu gura izan
zuten Isabel Arenatza eta Kizkitza
Alustiza hizlariek, eta entzuleek
arretaz jarraitu zituzten aholkuak.
Diabetesaz
gehiago
jakiteko
hitzordua
eSanaK
"jolastea eta
sortzea da
bat-bateko
saioen xedea"
Mai er etXebarri a | jai ki elkartea
K
orrikak 18.edizioa bete
du. 1980an Euskal Herria
Oñatitik Bilbora zehar-
katu zuen. Ordutik 17
Korrika eta 32 urte igaro dira
eta AEK-k urtetik urtera hobetu
guran jarraitzen du. Nik 40 urte
ditut, eta egia esan, ez ditut
gogoratzen txiki-txikitako Korri-
kak, ez behintzat oraingoak
bezalakoak. Orain desberdina
da eta gure seme-alabek beste
era batera bizi dute euskararen
aldeko aldarrikapen korrikala-
ria.Arizmendi Ikastolako Basa-
beazpi gunean gure semeek
lipdub dotorea egin dute, ikas-
tola korrika zeharkatuz euska-
raren alde eta lekukotasuna
bideo dotorean jaso dute, sarean
dagoena ikusgai.
Eguaztenean, korrika txikia
egin zen Atxabaltan… Eguen
goizaldean, berriz, seiak ingu-
ruan herria kalera irten zen,
Korrika 18ren tropel musika-
tsuarekin bat egitera. Musika,
aldarrikapena, euskararen alde-
ko deiadar ozena atxabaltako
kale nagusietara hedatu zen,
eta beste behin, herriak bat
egin zuen hizkuntzarekin.
Tamalez, Korrika ez zen
gurean geratu, minutu gutxi
egin zituen herrian, berehala
hartu zuen Eskoriatzarako bidea.
Agian, gurean geratu izan balitz,
urteko gainerako 364 egunak
ere euskararen aldekoak izango
ziren, eta hala gure gazte zein
adinekoek euskara jarriko luke-
te dantzan mingainean. Izan ere,
gazteek Cervantesen hizkuntza-
ra jotzeko ohitura handia ei dute,
Hala diote, antza, inkestek.
Korrika
364
gOrkA
EtxAbE
ni re ustez
"Cervantesen
hizkuntzara jotzen
dute gazteek "
z.v.d.M. | aretxabaleta
Gaur, 19:00etan hasita, Eskua
ekimena eramango dute aurre-
ra Arkupen. Udako benjami-
nentzako ekintza izango da,
eta ordubete inguruko iraupe-
na izango du.
Futbola, kirola baino
gehiago
"Duela urtebete hasi ginen, eta
orain arte ekintza ezberdinak
burutu izan ditugu". Hala adie-
razi du Erik Badillo proiektua-
ren arduradunak. Futbolaren
bidez balio ezberdinak barne-
ratzea posible dela sinesten du
Badillok, eta xede horrekin
dihardute: "Eskulanen bidez,
esaterako, ingurumenarekiko
kontzientzia sortzen saiatu
izan gara, ontziak margotu eta
zelaian ipinita, esaterako".
Horrez gainera, aurkaria-
renganako eta arbitroarenga-
nako errespetuzko jarrera
izatearen garrantziaz ere egin
izan diete berba Eskua proiek-
tuko parte hartzaileei.
Aretxabaletako Kirol Elkar-
teak martxan ipinitako egitas-
moan, batez ere herriko neska
-mutilek hartu dute parte.
"Futbolean aritzen dira berta-
ko gazte gehienak, eta modu
ona da gustuko duten horren
bidez bestelako gauza irakastea.
Izan ere, egia da askotan ahaz-
tu egiten direla balio horiek,
kirol huts bezala ikusten
dela".
Urtebeteko bideari erre-
paratuta, "ondo joan da", esan
du Badillok. "Dena den, ideia
zehatz batekin hasi ginen,
esparru gehiagotara iritsi nahi
genuen, eta ezinezkoa zela
ohartu. Poliki-poliki joan gara
eta gazteengana iristeko aha-
legina egin dugu".
Badilloren esanetan, "nagu-
siek badute gauzak ondo edo
txarto egiten diren sen kriti-
ko hori".
Futbolaren bidez beste
balio batzuk barneratzen
eskua ekimenaren beste hitzordu bat egingo
dute gaur, 19:00etan, arkupen, benjaminek
Epailea, aurkaria
eta ingurumena
errespetatu behar
direla erakutsita
Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07
ARETXABALETA
ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA
M
A
obiliario
RENAZA
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
34
antzuoLa
LARREA
TABERNA
Kalebarren 17
ANTZUOLA
A.E. | antzuola
Gaztetxeak antolatuta, Antzuo-
lako Independentzia Eguna
ospatuko dute bihar hainbat
herritarrek.
Beti bezala, gastronomiak
bere lekua izango du jaialdian.
Izan ere, gastronomia lehia-
ketarekin hasiko dute eguna:
antolatzaileek emandako 250
gramo pastarekin gertatu
beharko dute jana taldeek.
Ondoren, poteoa egingo dute
karrubatukada-rekin –gaur,
egubakoitza, batukadako
entsegua izango dute, 19:00e-
tan, gaztetxean–. 14:30ean
bazkaria eta jokoak izango
dituzte. Arratsaldeko poteoa
girotzeko, karrubatukada-ren
eta bertsolarien laguntza
izango dute. Eguna ondo
amaitzeko, 21:00etan luncha
izango dute eta ondoren,
musika: Joxe Riplay eta erro-
meria.
Prest dituzte
Independentzia
Eguneko
ospakizunak
Kalebarren kalean egiten
dabiltzan irisgarritasun lanak
direla-eta zirkulazioa moztu-
ta dago Aste Santura arte.
Autoen zirkulazioa desbide-
ratu egin dute eta autobus
geltokiak aldatu egin dituzte:
Bergara-Zumarraga ibilbide-
koa Antiguan jarri dute; Zuma-
rraga-Bergarakoak, aldiz,
berdin jarraitzen du, Torre-
soroan.
Zirkulazioak moztuta
jarraitzen du
Kalebarrenen
Antzuola liderrak Mutriku-
ren aurka neurtu beharko
ditu indarrak bihar, 16:30ean.
Mutriku laugarren postuan
dago sai l kapenean et a
Antzuolak baino 7 puntu
gutxiago ditu. Antzuola lehe-
nengo postuan dago, 47 pun-
turekin.
Antzuolak Mutrikuren
aurka jokatuko du
bihar arratsaldean
ArANtzAzU EzkIbEl | antzuola
Nazioarteko Narrazioaren Eguna
izan zen joan den martxoaren
20a, eguaztena. Horren bueltan,
hainbat ipuin kontaketa eta saio
antolatu ditu Udaleko Kultura
batzordeak Oihulari Clown tal-
dearekin eta herriko ikastetxea-
rekin elkarlanean. Gurasoei
zuzendutako ekitaldia ere egin
dute.
ipuinak garrantzitsuak dira
Oihulari Clown taldeko Virginia
Imazek Los dones de los cuentos
hitzaldi tailerra eskaini zuen
martitzenean eta eguaztenean
eskolako areto nagusian. Gurasoei
zuzendutako ekitaldia izan zen,
eta helburu nagusia ipuinak kon-
tatzearen garrantzia nabarmen-
tzea izan zela azaldu digu Imazek:
"Tradizioa mantendu egin behar
da. Oso garrantzitsua da ipuinak
kontatzea, batez ere umeen
artean", dio. Horren harira, nabar-
mendu du Antzuolako umeen
egoera berezia dela. Hilean behin
Ipuin Zirkuituaren barruan ipuin
kontalari bat etortzen da Antzuo-
lara, eta, bidez batez, eskolatik
ere pasatzen da. Bada, umeei
nabaritu egiten zaie ipuinak
entzuteko ohitura dutela.
"Eskolatik irteten direnean
euren gurasoei entzun dutena
kontatzeko gauza dira; batzuetan,
gainera, ipuinak gazteleraz, fran-
tsesez edo ingelesez entzun dute
(itzulpenarekin), baina buruz
ikasita bezala, euren erara, eus-
karaz, kontatzen dute entzunda-
koa", azaldu du Imazek. Umeen
heziketan funtzio asko betetzen
dituzte ipuinek: hizkuntza, balo-
reak, fikzioa eta errealitatea
bereizteko, besteak beste, balio
dute ipuinek.
Hitzaldi tailerra izan arren,
jende kopuruaren arabera arike-
tak ere egiten ditu Imazek.
erretiratuen elkartean saioa
Nazioarteko Narrazioaren Egu-
naren barruan beste ekitaldi
batzuk ere antolatu dituzte: gaur,
egubakoitza, Ignacio Sanz ipuin
kontalariak saioa eskainiko du
erretiratuen elkartean, 17:00etan.
Sanz segoviarra da, eta idazle
saritua, gainera. Hainbat urtean
idazle eta buztingile moduan egin
du lan, baina, azkenaldian, ipui-
nen munduan buru-belarri dabil.
"Erromantzeak idazten ditu, bai-
na gaurkotasunezko gaiak lan-
duta", dio Imazek. Gazte eta hel-
duen artean arrakasta handia
izaten duen ipuin kontalaria dela
esan du Imazek.
Horrez gain, datorren eguaz-
tenean, Oñatiko erretiratuek
¿Dónde está la pierna del alcalde
antzezlana eskainiko dute Torre-
soroan, 17:00etan.
domekan, ernesto agirre
Ernesto Agirre ipuin kontalari
arrasatearrak Historias en fa
sostenido helduentzako ipuinak
kontatuko ditu. Emanaldia Torre-
soroan izango da, 19:00etan, eta
sarrera 3 euro kostako da. Arra-
satearrak urte asko daramatza
ipuinen munduan, azkenekoak
Oihulari Clown taldean.
Bi ipuin kontaketa saio
izango dira aste bukaeran
nazioarteko narrazioaren egunaren harira antolatu
dituzte emanaldiak; gaur eta domekan izango dira
Ignacio Sanz segoviarrak gaur eskainiko du saioa erretiratuen elkartean. | simancas
a.e.
Atzo, eguena, Korrika Txikia egin zuten neska-mutikoek. Modu
horretan, Korrikaren alde eta euskararen alde daudela erakutsi zuten
gaztetxoek. Herriko ikastetxearen eskutik, ondoko ibilbidea egin
zuten: Antigua, Ondarre, Plaza, Sagasti, Aiherra, Beheko Auzoa,
Sanjosepe, Kalebarren, Plaza eta eskolako patioa. Giro onean pasa
zuten arratsaldea!
Tipi-tapa, tipi-tapa... Korrika!
A.E. | antzuola
Gaztetxeak webgune berria jarri
du martxan: Antzuolakogaztetxia.
info helbidean bisita daiteke. Gaz-
tetxeko komunikazio lantaldeko
kideak eurak izan dira webgunea
diseinatu dutenak.
Hobeto komunikatzeko
Gazte Asanbladakoek azaldu
dute hobeto komunikatzeko aha-
leginetan bide berriak sortzen
dabiltzala, eta webgune berria
bide horretan beste pauso bat
izan dela. "Orain arte Twitter,Fa-
cebook eta Mail zerbitzua era-
bili izan dugu; baina konturatu
gara sare sozialetan ez dagoen
jendearengana ez garela heltzen
eta, gainera, e-mail bidez infor-
mazioa zabaltzeko helbidea eska-
tu beharra dagoela. Horregatik,
edonori zabalik egongo den gune
bat eraikitzea erabaki dugu",
gaineratu dute Gazte Asanbla-
dako kideek.
Webgunea bost ataletan bana-
tuta dago: Albisteak, Gaztetxia,
Multimedia, Kontaktua eta Har-
pidetu. Albisteak atalean ekitaldien
informazioa jarri dute eta Gazte-
txia-n Asanblada nola dagoen
egituratuta azaldu dute.
informazioa jasotzeko aukera
Kontaktua atalean gaztetxearekin
harremanetan jartzeko aukera
dago eta Harpidetu atalean aste-
roko egitarauaren mail informa-
tiboa jasotzeko aukera dago.
Horretarako, izena eman behar
da. Multimedia atalean argazkiak
eta bideoak igo dituzte; bide batez,
gaztetxeko argazkiak izan ditza-
ketenei dei egin diete eurekin
harremanetan jartzeko.
Gaztetxeak webgune
berria estreinatu du
'antzuolakogaztetxia.info' helbidean ikus daiteke
gaztetxearen gaineko informazio guztia
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
35
araMaio
j.b. | aramaio
Korrikaren 18. edizioa Ara-
maiotik pasa ez den arren,
aramaioarrek gaur ospatuko
dute Korrikaren etorrera. San
Martin eskolako haurrek
Korrika Txikia egingo dute
Ibarrako kaleetan zehar, 15:00
aldera. Gero, txokolate-jana
egongo da, guraso elkarteak
antolatuta.
18:30ean, kalejira trikitila-
rien eta dantzarien eskutik
eta 19:30 aldera jaialdia hasiko
da pilotalekuan. Bertsolariak,
dantzariak, trikitilariak, Bea
Asurmendi musikaria, Bizen-
te Goikoetxea eta Papargorri
abesbatzak eta herriko rock
taldeak izango dira, besteak
beste. Sarrera bi euro ordain-
du beharko da. Bestalde, dome-
kan Baionan egingo den amaie-
rako jaian ere aramaioarrik
ez da falta izango. Zuiako Koa-
drilak antolatutako autobusa
09:20ean geldituko da kirolde-
gian.
Korrika Txikia eta
Korrika Jaialdia
gaur arratsaldean
jOkIN bErEzIArtUA | aramaio
Udaberria gero eta gertuago dugu-
la gogoratzeko eta batez ere basoak
mantentzearen garrantziaz ohar-
tarazteko, aurten ere Zuhaitz
Eguna ospatu dute San Martin
eskolako ikasleek. Bi egun hartu
dituzte ekimenarekin bat egiteko:
martitzenean Lehen Hezkuntza-
ko ikasleak eta eguaztenean Haur
Hezkuntzakoak.
Udalarekin elkarlanean anto-
latzen da; landaketetan laguntzeaz
gain, hamarratekoa Udalak ordain-
tzen du. Hamarretakoaz ederto
gozatzen dute neska-mutikoek,
San Martin eskolako arduradunen
arabera.
Helduenak San adrian aldean
Martitzenean Lehen Hezkuntza-
ko 89 ikasle ibili ziren denetari-
ko zuhaitzak landatzen, San
Adrian inguruan. Martin Ibabe
Udaleko Nekazaritza eta Inguru-
men batzordeko zinegotzia eta
Aitziber Zumalde aguazila aritu
ziren landaketak gidatzen eta
haurrei azalpenak ematen.
Izan ere, aurten Toki Alai
interpretazio zentroko ordezka-
riak ez dira etorri dirurik ez
zegoelako. Orain arte zentroko
ordezkariak izaten ziren azalpe-
nak ematen zituztenak baina
antolatzaileen arabera, ez zen
egoten denborarik azalpen "luzeak
eta zehatzak" emateko: "Denbo-
raz nahiko justu aritzen gara".
Zuhaitz berriak landatzeaz gain,
iaz landatutakoak ere begiratu
zituzten, urtebete pasa ostean
nola dauden ikusteko. Eskolako
ordezkariek kontatu digutenez,
"bakarren batzuk" ahuntzak jan-
da agertu dira.
Umeek ederto pasatzen dute:
"Ikasleak oso gustura aritzen dira
zuhaitzak landatzen, eta azalpenak
arreta handiz jarraitzen dituzte".
Zuhaitz mota desberdinak landa-
tu dituzte aurten ere: gogortxoak
(viburnum tinus), bertako eta
Indiako gaztainondoak (Aesculus
hippocastanum) eta serbalak (Felis
serval), besteak beste.
gazteenak ibarran bertan
Eguaztenean Haur Hezkuntzako
ikasleen txanda izan zen. Agua-
zilarekin eta beste bi udal langi-
leren laguntzarekin, gladioloen
erraboilak –bulboak– landatu
zituzten hiltegi zaharraren ondo-
ko lursailetan: "Gustura eta pozik
bueltatu dira eskolara".
Bi urteko ikasleek, eskolako
gazteenek, ez zituzten landaketak
kanpoan egin, baina etxera era-
mateko plastikozko edalontzietan
haziak erein zituzten.
Haur bat Ibarran, eguaztenean, gladiolo bat landatzeko gertu. | san martin esKola
Basoen garrantziaz jabetu dira
San Martin eskolako ikasleak
martitzen eta eguaztenean ospatu zituzten zuhaitz egunak; guztira, 143 ume
Joan den domekan 65 aramaioar joan ziren Gasteizko izotz pistara patinaje ikastaroa borobiltzeko. | aizPea ajuriaGerra
aretO futbOla
sailkaPena
taldea P j
1 ColegiosanPrudenciobat 44 18
2 C.d. lagran 40 18
3 izar gorri 37 18
4 aramaixo 35 18
5 autoescuela gasteiz 29 18
6 baruriarte 22 18
7 alavesa maquinaria 22 18
8 arizmendi 19 18
9 bar Copo 18 18
10 C.d. river 14 18
11 bar la Paloma 13 18
12 orlegi 13 18
emaitza
aramaixo 7 - 3arizmendi
Partiduak
hilak24, domeka
16:30 alavesa maquinaria - aramaixo
bolada onari eutsi
Azken jardunaldietako
dinamikari eutsiz gero,
mailaz igotzeko ametsa
bizirik dago oraindik
aramaioarrendako.
j.b. | aramaio
Aurten hirugarren aldiz antola-
tu du San Martin eskolako gura-
so elkarteak patinaje ikastaroa.
Aurtengoak ere parte-hartze han-
dia izan du eta guraso elkartea-
ren urteko ekintzen artean arra-
kastatsuenetako bat dela esan
daiteke. Izan ere, 65 bat lagunek
eman dute izena, hiru taldetan
banatuta: Haur Hezkuntzako
ikasleak, Lehen Hezkuntzakoak
eta gurasoak.
otsailaren 24a ezkero
Otsailaren 24an egin zuten ikas-
taroko lehen saioa, Aramaioko
kiroldegian. Hurrengo bi dome-
ketan ere elkartu ziren, eta,
ikastaroa borobiltzeko, aurreko
bi urteetan egin bezala, Gasteiz-
ko izotz pistan egin zuten azken
saioa. Aukera ederra izan zen
Aramaion ikasitakoak izotz gai-
nean praktikan jartzeko.
"Hurrengo urtean berriro!"
Helburua argia da oso: patinajea
aitzakia hartuta, gurasoen eta
haurren arteko harremana sen-
dotu gura du ekimenak. Patina-
jea haur zein gurasoen gustukoa
den jarduera izanik, guztiek goza-
tzen dute, eta horretan oinarritzen
da, hein handian, ikastaroaren
arrakasta.
Guraso elkarteko Aizpea Aju-
riagerrak egin digu balorazioa:
"Oso balorazio positiboa egiten
dugu, jende askok eman du izena.
Domekan, bukatzeko, 65 haur eta
guraso joan ginen Gasteizko izotz
pistara. Giro oso polita izan genuen,
denok pozik. Hurrengo urtean
berriro!", adierazi du. Ea 2014an
jende gehiago batzen den.
Guraso elkartearen patinaje
ikastaroak amaiera borobila izan du
Bideburu eta
Arregi, Arabako
txapeldunak
xabier herrarte
Oihan Bideburu eta Beñat Arregi
pilotari aramaioarrak trinketeko
Arabako txapeldun berriak dira,
kadete mailan. Martxoaren 9an
lortu zuten txapela, Gasteizko
Matiena pilotalekuan jokatutako
fnalean. Erakustaldia eman zuten
aramaioarrek: 30-7 irabazi zuten.
Arabako historia berresku-
ratzeko lanean diharduen
Martin Ttipia kultura elkar-
teak antolatuta, hitzaldi inte-
resgarria izan zen atzo Itu-
rrieta sagardotegian: 1200-2013.
Gasteizko setioa, erresistentziak
tinko dirau. Sagardotegiko
Juanjo Peciñak proposatu
zion Martin Ttipiari hitzaldia
Aramaion egitea.
Gasteizko setioa izan
zuten hizpide Iturrieta
sagardotegian
Txirritola euskara elkarteak
antolatu duen Uema egune-
rako lelo lehiaketan izena
emateko azken eguna da gaur.
Euskara, Aramaio eta Uema
hitzak tartekatu beharko ditu
lelo horrek; irabazleak ekai-
naren 8an egingo den herri
bazkarirako bi txartel jasoko
ditu. Udaletxean entregatu
behar dira lanak.
Uema egunerako lelo
lehiaketan izena
emateko azken eguna
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
36
eLgeta, Leintz gatzaga
lArrAItz zEbErIO | elGeta
Falangisten, Erregularren eta
Erreketeen jantziak, 30 kasko,
Mauser markako beste hainbes-
te fusil —originalak—, banderak,
gerrikoak, zakutoak... udaletxeko
ganbara gerra garaiko materialez
beteta dago, eta arduradunek
gertu dute Intxorta 76 urte eki-
meneko egitaraua.
errekreaziorako 80 lagun
Urteurrenerako, aurten, gerrako
errekreazioa egingo dute lubakien
gunean, eta 80 lagunek eman dute
izena; tartean, 30 bat elgetarrek.
"Gidoia zehaztea eta detaile txi-
kiak fntzea gelditzen da", esan
du Turismo teknikari Iraitz Laz-
kanok. "Bezperan, apirilaren 27an
egingo dugun entseguan banatu-
ko dugu materiala".
Hiru ikus-entzunezko
Apirileko eguenetan, berriz, hiru
ikus-entzunezko emango dituzte
kafe antzokian. "Elgetan gerta-
tutakoak ez ezik, inguruko herrie-
tan gerrak izan zuen eragina
erakustea dugu helburu".
Jantziak, fusilak, kaskoak... errekreaziorako materiala iritsi da Elgetara. | l.z.
INTXORTA 76
EGITARAUA
aPirilaK 7
10:00 bisita gidatua.
aPirilaK 11
19:00 espaloian, Gerrako
garrak Oinatin dokumentala.
aPirilaK 18
19:00 espaloian, Malko
gorriak dokumentala.
aPirilaK 21
10:00 bisita gidatua.
aPirilaK 25
19:00 espaloian Arrasate
1936. Emakumea eta gerra.
aPirilaK 27
16:00 asentzion, entsegu
orokorra.
aPirilaK 28
12:00 Intxortako atea-n
urteurreneko ekitaldia eta
jarraian, gerrako
errekreazioa. amaitutakoan,
martxa elgetara.
Iritsi dira gerra garaiko fusilak,
jantziak eta gainerako osagaiak
urteurreneko ekitaldien barruan ikus-entzunezko sorta ere emango dute
l.z. | elGeta
Jaien batzordea laster hasiko da
lanean, eta Udaletik proposamen
berria egin dute. Ideia da umeen-
dako euskal dantzen ikastaroa
antolatzea eta ikasitakoa jaieta-
ko Herri Egunean erakustea.
Ikastaroa Eibarren euskal dantzak
erakusten dituen Irati Kortabi-
tartek gidatuko luke eta eguaz-
tenetan egingo litzateke, kirol-
degiko gimnasioan, 18:15ean
hasita. Izena emateko epea api-
rilaren 8ra arte dago zabalik
udaletxean eta liburutegian, eta
prezioa 12 euro da. Ekimena 2001.
eta 2008. urteen artean jaiotako
neska-mutikoendako da.
elkarteen inplikazioa
Udalak, bestalde, herritarren
iritzia jaso nahi du, aurreko urte-
tik hona jaietako egitarauan zer
ipini, kendu, aldatu edo hobetu
behar den jakiteko. Ekarpenak
udaletxean edo danonartian@
elgeta.net helbide elektronikoan
jasoko dituzte. Herriko elkarteei
eta eragileei ere eskaera bera
egin diete.
Jaiei begira umeendako dantza ikastaroa
Haurrekin egindako dantza ikastaro bat, orain dela lau urte. | josetxo arantzabal
Elgetako erretiratuak urteko batzar orokorrera deitu ditu Xal-
badorpe elkarteko zuzendaritza batzordeak. 17:30ean Ozkarbi
elkartean hasiko den batzarrean, zuzendaritza batzordeko karguen
izendapena, 2012ko diru kontuak eta 2013ko ekintzen proposa-
mena aztertuko dituzte. Bazkideen parte-hartzea eskatu dute eta
jakinarazi dute amaieran pintxoak banatuko dituztela.
Xalbadorpe erretiratuen elkarteak urteko batzar
orokorra egingo du gaur, barikua, 17:30ean
Eratze prozesuaren ostean, gaur, barikua, egingo dute Elgetako
Sorturen aurkezpen ekitaldia. Ozkarbi elkartean egingo dute,
20:30ean hasita. Lehenengo eta behin, 40 bat minutuko aurkez-
pena egingo dute, karguen banaketa eta lan ildo nagusiak azal-
tzeko. Jarraian, afaria egingo dute elkartean bertan. Prezioa da
bost euro ikasleendako eta langabeendako eta hamar euro, gai-
nerakoendako.
Elgetako Sortu alderdi politikoaren aurkezpena
gaur, hilak 22, Ozkarbi elkartean, 20:30ean
Zapatuan egindako zozketan honako zenbakiak izan dira sarituak:
88, 129, 214, 349, 517, 753, 804 eta 905. Sarituek apirilaren 1era arte
dute sariak jasotzeko. Data horretatik aurrera ordezko sarituei
emango zaizkie sariak. Hemen ordezkoen zerrenda: 120, 309, 371,
535, 764, 852, 860 eta 985. Gazte Asanbladakoekin harremanetan
jartzeko: elgetakogaztetxia@gmail.com.
Preso politiko maputxeendako Gazte Asanbladak
egindako elkartasun zozketako zenbaki sarituak
l.z. | elGeta
Eibarko Klub Deportiboak,
Soraluze mendi taldeak eta
Kantsatzeke nendi taldeak
umeentzako mendi irteera anto-
latu dute biharko. Elgetako
plazatik 10:00etan abiatuta, pos-
tontzi berria ipiniko dute Azko-
nabietan. Postontzi berriak hiru
torloju ditu, eta ideia da sinbo-
likoki herri bakoitzeko ume
batek bana lotzea.
egun osoko egitaraua
Ekimenak 200 pertsonatik gora
elkartuko dituela uste dute
antolatzaileek, eta asmoa da
tontorrean txorizoa eta salda
banatzea —eguraldi txarrarekin
Elgetan—. Kiroldegi inguruan
mahaiak ipiniko dituzte, eta
bueltan, etxetik eramandako
bazkaria jateko aukera izango
da. Elgetarrak ere parte-har-
tzera gonbidatu dituzte.
Bihar, zapatua, neska-mutikoentzako
mendi irteera Azkonabietara
Oharrak
SaSKiBaloia umeendaKo
Neska-mutikoendako saskibaloi
saio irekia egingo du gaur, bari-
kua, Aitor Gorostizak. 18:30ean
izango da gimnasioan.
KontZertua gaZtetxean
Apirilaren 6rako, zapatua, gaz-
tetxeak Penadas por la Ley,
Apurtu eta Tony Metralla y los
Antibalas taldeen emanaldia
iragarri du.
BiSita luBaKietara
Intxortako frontea ezagutzeko
beste aukera berria apirilaren
7an, domeka. Izen-emateak: 943
79 64 63 edo 943 71 89 11.

triKitilari eguna
Elgetan izango da Debagoiene-
ko X. Trikitilari Eguna. Apiri-
laren 20an izango da, eta egun
osoko festa iragarri dute anto-
latzaileek.
UbANE MAdErA | leintz GatzaGa
2013ari begirako jarduna zehaz-
teko eta iazkoaren errepasoa eta
balorazioa egiteko, hitzordua egin
du gaurko, egubakoitza, udale-
rriko Toki Eder erretiratu elkar-
teak: 17:00etan, elkartean bertan.
"42 bazkide ditu elkarteak eta
guztiak daude deituta, baina eto-
rri 25-27 bat etorriko dira", azal-
du du Pedro Mari Elkorobarrutia
presidenteak.
Kontuak kontu, doazenen
artean "joan den urteko kontuak,
gastuak eta halakoak" landuko
dituztela aurreratu du Elkoroba-
rrutiak, "beste urte batzuetan
moduan".
Horrekin batera, aurtengo
eginbeharrak zehaztuko dituzte-
la ere adierazi du: "Herriko nagu-
si biei omenaldia egiten diegu
herriko jaien astean; udaberri
-uda partean irteeratxoa, udaz-
kenean beste bat…".
Batzorde aldaketa
Horiek, beraz, aldez aurretik
jakinekoak direnak. Dena dela,
horrekin batera beste gai bat ere
jarriko du mahai gainean Toki
Eder elkarteko presidenteak urte-
ko batzarra aprobetxatuta: "Elkar-
tearen batzordea aldatzea komen-
tatuko dugu, nahiz eta, ezuste-
korik ezean, jakin badakigun
inork ez duela bere burua lan
horretarako aurkeztuko".
Gauzak horrela, Elkorobarru-
tiak batzordean segitu egingo
duela aurreratu digu, hark bes-
tela nahi izan arren: "Zazpi bat
urte daramatzat presidente, eta,
egia esan, aspertu samar nago.
Baina halakoak komentatu izan
ditugunean, gehienek sorbaldak
altxatu eta ez dute erantzunik
ematen…".
Bestela esanda, beraz, pen-
tsatzekoa da orain arte batzordea
osatzen duten emakumeak eta
lau gizakumeek lanean segitu
beharko dutela. Hiru bokal, pre-
sidentea (Elkorobarrutia) eta
idazkaria (Joxe Gorosabel) dira
Toki Eder elkarteko gidari.
Toki Eder elkarteko
erretiratuen batzar nagusia
Gaurko, egubakoitza, 17:00etarako egin dute
hitzordua; 42 bazkideak daude batzarrera deituta
leintZ gatZaga
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
37 publizitatea
Debagoi enDarrok Di oguna
GOIENAK KORRIKA 18-KO 1.620. KILOMETROA EGIN DU.
euSKara
elKarri
emaneZ
goiena KorriKareKin
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
38
kiroLa
M.b. | berGara
Agorrosinen jokatuko da, aste
bukaeran, Ohorezko Erregional
Mailako 2012-13 denboraldiko
azken derbia: Bergarak eta
Aloñak neurtuko dituzte inda-
rrak.
Oñatiarrek puntu behar
handiagoa dute. Aurreko dome-
kan Zarautzen kontra irabazi
ostean (3-1), bi garaipen behar
dituzte mailari eusteko. Bide
horretan, azkenaurreko pausoa
Agorrosinen eman dezakete.
Bestalde, Bergarak aurtengo
etxeko lanak eginak ditu aspal-
di. Denboraldi oso ona eginda
45 puntu dituzte dagoeneko.
Dena den, ez dute etxeko azken
derbia irabazteko aukera galtzen
utzi nahi. Giro polita egongo
da Agorrosinen, etxeko eta Oña-
tiko zaleekin.
udak eta mondrak kanpoan
Hernaniren kontra puntu inpor-
tantea lortu ondoren (1-1), Tolo-
sari irabazi egin behar dio
Mondrak. Liga bukatzeko zor-
tzi partidu geratzen zaizkie eta
hiruzpalau garaipen beharko
dituzte maila mantentzeko.
UDAk, bestalde, tinko jarrai-
tzen du sailkapeneko goiko
lekuetan 48 punturekin. Orain-
go jardunaldian Hondarribiaren
kontra jokatuko du.
igoerarako bidean
Eibartarrak taldearen kontra
galdu ostean (1-0), Antzuolak
puntuak behar ditu sailkapenean
duen lau puntuko aldea man-
tentzeko. Ordizia dago bigarren
lekuan. Aste bukaeran Mutri-
kuren kontrako partidua joka-
tuko dute Estalan.
bergararen eta aloñaren
arteko derbia agorrosinen
udak eta mondrak etxetik kanpo jokatuko dute
eta antzuolak mutrikuren bisita izango du
FutBola
M.b. | arrasate
Euskal Herriko aerobik txapel-
keta jokatuko dute domekan
Arrasateko Musakola kiroldegian,
11:15ean. Modalitate horretan
diharduten kirolari onenak egon-
go dira; tartean, Arrasate Dragoi
gimnasia taldeko kideak. Hain
justu ere, Olatz Fernandez, Jone
Goikolea, Leire Gonzalez, Leire
Poyato eta Saioa Arriola, taldeka;
Nerea Otxoa, Eider Altube, eta
Iraitz Altube, bakarka; eta Eider
Altube eta Olatz Fernandez, Miren-
txu Amozarrain eta Maialen
Gallardo, eta Maialen Diaz eta
Ane Gorosabel, bikoteka.
Horiek dira aerobik artistikoak
dituen modalitateak, taldeka,
bakarka eta bikoteka.
Domekako txapelketan, maia-
tzean Zaragozan jokatuko den
Espainiako txapelketarako txar-
telak banatuko dituzte.
aerobika eta gimnasia
Gimnasia erritmikotik aerobik
artistikora. Horixe da parte-har-
tzaile arrasatearrek egindako
bidea. "Gimnasia erritmikoak
ordu estra asko eskatzen ditu,
eta, behin adin batetik aurrera,
oso zaila da entrenamendu zorro-
tzak egitea. Hori horrela, entre-
natzaileak aerobikerako saltoa
egiteko aukera eman zien batzuei.
Kirola utzi beharrean, beste moda-
litate bat aukeratu zuten, eta lan
polita egiten dihardute", esan
digu Dragoi gimnasia taldeko
Edurne Elkorok.
Antzekotasun handia duten
bi modalitate dira aerobika eta
gimnasia erritmikoa: malguta-
suna, indarra, oreka... Horiek
guztiak beharrezkoak dira, batean
zein bestean.
euskal herriko aerobik
txapelketa arrasaten
arrasate dragoi gimnasia taldeko 12 kidek parte
hartuko dute domekako proban, musakolan
Nerea Otxoa eta Olatz Fernandez, ariketa baten. | arrasate draGoi Gimnasia taldea
FitneSSa
MIrEIA bIkUñA | berGara
Domekan jokatuko dute Gorlako
39. ziklismo igoera. 10:00etan
irtengo da tropela Bergarako San
Martin plazatik. Lehendakari
txapelketarako puntuagarria da
eta 90 kilometro izango ditu.
Antolatzaileek amateur mai-
lako ziklista onenak espero dituz-
te irteera puntuan. Besteak bes-
te, Caja Rural taldeko Grijalba
eta Salas eta Lizarte taldeko Rami-
rez –iazko irabazlea– eta Pedrero.
Irteera puntuan hainbat deba-
goiendar egongo dira.
Bi igoera
Duela 11 urte Gorlako igoerako
ibilbidea aldatu zutenetik –orduan
Gorla behin igotzen zuten, Ber-
gako San Martin plazatik irten-
da–, apenas izan du aldaketarik
probak. Bergaratik Osintxura
joango dira ziklistak. Lehenen-
go kilometroak giharrak bero-
tzeko aproposak izango dira
–Elorregitik Zubillagara eta
buelta–. Hala, orduan egingo
dute Gorlako lehenengo igoera
(41. kilometroa), 11:00 aldera.
Azkoitia-Aizpurutxo jaitsita tro-
pelak Deskarga igoko du –men-
diko sarirako ez da puntuaga-
rria–, berriro ere Bergarara
jaitsi eta bigarren igoerari eki-
teko. Aurreneko ziklistak 12:15
alderako espero dituzte Gorlan.
Sari banaketa ekitaldia helmu-
gan egingo dute.
Krisia ziklismoan
Gorlako gainean irabazle izan
direnen zerrenda ikusita –Alber-
to Contador, Iñigo Cuesta, Carlos
Sastre, Juan Manuel Garate, Jokin
Ormaetxea eta Beñat Intxausti,
besteak beste–, halako probak
beharrezkoak direla uste dute
antolatzaileek. "Krisiak ere era-
gina izan du ziklismoan. Aurten-
go egutegian aurreikusita zeuden
hiru proba bertan behera geratu
dira babesle faltagatik. Gu ezin
gara kexatu. Amateur mailako
ziklistek halako proben beharra
daukate, esperientzia hartu eta
profesionaletan lekutxo bat topa-
tu ahal izateko", esan digu
Larrañagak.
amateur mailako ziklista
onenak gorlako maldetan
domekan 39. igoera egingo dute bergaran, 10:00etan; 90 kilometro ditu
Lizarte taldeko Santiago Ramirez helmugara heltzen, iazko Gorlako igoeran. | josetxo arantzabal
ZiKliSmoa
Uzarragako
igoera zapatuan
Gazteendako Uzarragako
39. igoera bihar jokatuko
dute. 16:00etan
Antzuolatik irtengo dira,
eta, Zubillagarainoko
joan-etorria bi alditan
eginda, Uzarragarako bidea
hartuko dute
txirrindulariek. Guztira, 80
kilometro egingo dituzte.
Antolatzaileek 200 bat
parte-hartzaile espero
dituzte.
Hain zuzen ere,
ziklistak heldu baino
minutu batzuk lehenago
itxiko dute Uzarragarako
bidea.
EBA mailan diharduen Natrak
Valladolid taldearen bisita
izango du, bihar, zapatua,
18:00etan, Zubikoan. Blancoren
taldeak lehen lekuan jarrai-
tzeko irabazi beharra dauka.
Bestalde, Mondragon Uniber-
tsitateak Zarautzen jokatuko
du (bihar, 19:30). Aurreko par-
tidua aise irabazi ondoren,
joko maila berbera egin gura
dute Zarautzen.
natra oñati-Valladolid
eta zarautz-Mu
aste bukaeran
Marisol Ramos oñatiarrak
brontzezko domina irabazi
du Donostian jokatzen dihar-
duten beteranoen Europako
txapelketan. W-50 kategorian
lehiatu zen, 3.000 metroko
proban. Irabazlea Nadia Dan-
dolo italiarra izan zen.
Aste bukaeran beste hain-
bat probatan parte hartuko
dute Debagoieneko ordezka-
riek.
Marisol ramosek
brontzezko domina
beteranoen txapelketan
Maider Unda Europako txa-
pelketan lehiatuko da gaur,
egubakoitza. Tibilisko (Geor-
gia) kirol jauregian jokatuko
den proban, "fnalera" heldu
gura du. Londresen eta 2010e-
ko eta 2012ko Europako txa-
pelketetan brontzea lortu arren,
domina gosez dago oletarra.
Natalia Boroeva da urrea janz-
teko hautagai nagusia.
Maider unda europako
txapelketan
lehiatuko da gaur
SaSKiBaloia
atletiSmoa
BorroKa liBrea
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
39 kiroLa
Iragarkia jartzeko: 943 25 05 05
Eskaintza baliagarria, akats tipografkorik ez dagoen neurrian.
AUKERAZKO IBILGAILUAK SALGAI
AUTOBERRI
San Andres auzoa,8 ARRASATE
Tel.: 943 71 24 72
AUTOBERRI
IBILGAILU INDUSTRIALAREN HILABETEA • Peugeot 407 2.0HDI ST Confort 6.500 €
2005 | Diesela | 113.342 Km | Beltza
• Citröen Berlingo Com. 1.6HDI 110 SX Multispace 14.200 €
2012 | Diesela | 13.250 Km | Urdin argia
• Citröen C-15 1.9D Top Familiarra 2.800 €
2003 | Diesela | 96.000 Km | Txuria
• Citröen C3 1.4i SX 4.300 €
2005 | Gasolina berungabe | 92.500 Km | Urdin argia
• Citröen C3 1.4HDi Tonic 10.800 €
2012 | Diesela | 12.500 Km | Beltza
• Citröen C4 Aircross 1.8HDI Exclusive 2WD 150 30.000 €
2012 | Diesela | 900 Km | Marroi iluna
• Citröen C8 2.0HDI Seduction 160 23.000 €
2011 | Diesela | 45.000 Km | Gris iluna
• Citröen C8 2.0HDI Seduction 21.000 €
2011 | Diesela | 47.514 Km | Gris argia
• KIA Cerato 2.0CRDI LX 5.000€
2005 | Diesela | 134.234 Km | Marroi argia
CHAPIME
Debagoieneko kontzesionario ofziala
> Citröen DS5 Hybrid4 Airdream Sport CMP
2012 | Diesela eta elektrikoa | 9.000 Km | Txuria
36.500 €
San Andres auzoa 5 • ARRASATE • 943 79 45 22
• Renault Master 9.500 €
2008 | Diesela | 102.900 Km | Txuria
• Renault Master Clima 9.500 €
2009 | Diesela | 170.000 Km | Txuria
• Renault Kangoo Combi 10.800 €
2011 | Diesela | 350 Km | Txuria
• Renault Kangoo Furgoia 5.580 €
2008 | Diesela | 140.200 Km | Zuri glaziarra
• Renault Kangoo Furgoia 7.500 €
2011 | Diesela | 107.000 Km | Txuria
Ibilgailu industrialetan aukera gehiago!
> Renault Kangoo
Combi
• 2012
• Diesela
• 5.000 Km
• Txuria
12.500 €
San andres auzoa 8 • ARRASATE • 943 71 24 72
oso bestelako helburuak betetzeko
puntuak jokoan iturripeko kantxan
MIrEIA bIkUñA | arrasate
Bien artean 16 puntuko aldea
dago sailkapenean: Ford Mugarrik
38 ditu eta Soraluze BKEk, 22.
Biek ala biek oso bestelako hel-
buruak dituzte: Ford Mugarrik
igoera eta Soraluze BKEk maila
mantentzea. Biek ala biek joko
ezberdina egiten dute: arrasatea-
rrek kanpoko jaurtiketa indartsua
dute eta bergararrek kontraera-
so indartsua dute.
Ezaugarri horiek guztiak,
baina, ez dira kontuan hartzen
derbi baten aurrean. Euskadiko
gorengo mailan jokatzen duten
bi taldeek indarrak neurtuko
dituzte bihar, zapatua, Iturripen,
18:00etan.
erasoa eta defentsa
Aurreko aste bukaeran jokatu-
tako partiduetan garbi geratu
zen talde bakoitzaren bidea. Ford
Mugarrik aise irabazi zuen Basau-
rin, eta maiatzean jokatuko den
igoerarako prestakuntzarekin
dihardu. Bergararrek, Askartza-
ren kontra galdu arren, sentsazio
onak berreskuratu zituzten. Hori
horrela, indartsu eta gogotsu
egingo diote aurre Iturripeko
derbiari.
Ford Mugarrik irabazten badu,
matematikoki igoera jokatzeko
txartela lortuko du. Baina bada-
ki puntuak "garestiak" izango
direla. "Derbiak bereziak dira
beti. Halakoetan sailkapenak ez
dauka garrantzirik. Bergarak lan
ona egin zuen Askartzaren kon-
tra. Talde polita dauka, eta kon-
traerasoan oso ondo jokatzen du.
Trantsizio azkarrak egiten ditu",
esan digu Pablo Gartzia entrena-
tzaileak. Joko hori mozteko korri-
ka asko egin beharko dute arra-
satearrek.
Soraluze BKE taldeko entre-
natzailearendako, Josetxo Munia-
tegirendako, arrasatearrek duten
kanpoko jaurtiketan egon daite-
ke derbiko kakoa. "Jaurtitzaile
itzelak dituzte, eta horiek gera-
tzeko indartsu defendatu behar-
ko dugu. Ford Mugarri talde oso
ona da, eta sailkapena da horren
adierazle".
Bergararrek partidua irabaz-
ten badute, arazo barik jarraitu-
ko dute sailkapenaren erdialdean,
eta liga bukatzeko hiru partidu
falta dira.
ford mugarrik eta soraluze bKek derbia jokatuko dute bihar, 18:00etan
Mikel Plazaola, erasoa antolatzeko gertu, lehen itzuliko partiduan. | j. arantzabal
eSKuBaloia
futbOla
euSkaL Liga,
eMakuMezk.
Hernani-Arizmendi
zapatua. 18:00. zubipe.
euSkaL Liga, gazteak
Aretxabaleta-lekeitio
zapatua. 18:00. ibarra.
ohorezko erregionaLa
Bergara-Aloña Mendi
zapatua. 16:30. agorrosin.
tolosa-Mondra
domeka. 16:30. berazubi.
Hondarribia-Aretxabaleta
zapatua. 16:30. ondartza.
erregionaL
Preferentea
Antzuola-Mutriku
zapatua. 16:30. estala.
Lehen erregionaLa, igo.
Aretxabaleta B-Euskalduna
domeka. 16:30. ibarra.
Lehen erregionaLa,
koPa
Arizmendi-Eibartarrak
zapatua. 15:30. ibarra.
Bergara-Ikasberri
zapatua. 18:00. ipintza.
ohorezko gazteak
Beasain-Mondra
zapatua. 17:45. igartza.
Urola-Aloña Mendi
domeka. 11:00. argixao.
Bergara-Amaikak Bat
zapatua. 15:30. ipintza.
gazteak 1. MaiLa, koPa
Bergara-Intxurre
zapatua. 15:30. igartza.
Ikasberri-Arizmendi
zapatua. 18:00. garmendipe.
Aloña Mendi-Eibartarrak
domeka. 16:30. azkoagain.
aretO futbOla
euSkaDiko tXaPeLketa
Uxoa-Eskoriatza
zapatua. 18:30. laudio.
eskubalOia
euSkaDiko tXaPeLketa
Ford Mugarri-Soraluze BKE
zapatua. 18:00. iturripe.
saskibalOia
eba MaiLa
Natra Oñati-Valladolid
zapatua. 18:00. zubikoa.
Lehen nazionaL MaiLa
Zarautz-MU
zapatua. 19:30. zarautz.
asteburukO hi tzOrduak
Pilota Dorletako Ama pilota txapelketako beste jardunaldi bat
jokatuko dute etzi Leintz Gatzagako pilotalekuan, 09:00etan.
Benjaminak, gazteak, beteranoak eta seniorrak lehiatuko dira.
Goiena
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
40
kuLtura
Debagoi enDarrok Di oguna
KorriKa geurean
goiena teleBiSta i KorriKa 18 i KorriKaKo Saio BereZiaK
martxoaK 22, 20:50 / 23:00 | martxoaK 23, 10:00 / 22:00 | martxoaK 24, 15:00 / 20:00
bAbESlEA: EMUN kOOP.
jON bErEzIbAr | arrasate
Gazteek ia jatorrizko duten len-
goaia baten gogoeta egin eta sor-
mena sustatzeko tresna ezin hobe
bilakatu da BH-Klip, iaztik Deba-
goieneko Bigarren Hezkuntzako
ikasle guztiei zabalik dagoen
bideo lehiaketa. Lehen urtean
proposamenak izandako harrera
eta maila onarekin "sorpresa"
hartu zutela dio Arizmendi Ikas-
tolako Edurne Baltzategik, eta
aurten bosgarren urtea beteko
dute. Apirilaren 24ra artekoa da
lanak aurkezteko epea. Bideoka-
mera digital bana jasoko dute
irabazleek.
gogoeta kontsumoaz
Kontsumoaren katea da aurten
bideo laburrak sortzeko gaia.
"Kontsumoa prozesu moduan
ulertzen da katearen bitartez",
baina, era berean, "kontsumoa-
rekiko loturari buruzko gogoeta
eragin gura" dela azaltzen du
Bagarako Nagore Iraolak. Hain
zuzen ere, Arizmendirekin bate-
ra Bagara Ekimena bidelagun
izango du BH-Klip lehiaketak
aurten (Goiena Komunikazio
Taldearekin, AZKrekin eta Mon-
dragon Unibertsitatearekin).
Bagaran, Gureztatu ekimenaren
bitartez, Arrasateko azoka bizi-
berritzeko prozesuaren barruan
sortutako ideia da kolaborazioa.
Ekimenaren barruan badago azo-
kan haur eta gaztetxoen ikuspe-
gia txertatzeko lantaldea (kide
dira, besteak beste, Arizmendi
bera, Herri Eskola, Huhezi eta
Txatxilipurdi elkartea), eta, horre-
la, tematika horretara gerturatu
gura dituzte gazteak. "Kontsumo
arduratsuaren ikuspegia landu
gura da", dio Iraolak, eta "hortik
tiraka Kontsumoaren katea gaia
proposatu zen". Gaian sakontze-
ko astia ere hartu dute. Joanda-
ko barikuan formazio saioa egin
zuten Aretxabaletako Huhezi
fakultatean. Gaia landu zuten,
eta unibertsitateko irakasleekin
gidoigintza eta teknikari buruz-
ko irizpideak eskuratu zituzten
ikasleek. Haiek, berriz, pozarren
hartzen dute urtero lehiaketa,
Arizmendiko Batxilergo Artisti-
koko Maite Beitia irakasleak
azaltzen duenez. Ikus-hezkuntzak
duen garrantziaren jabe da Bei-
tia, eta onartzen du "egungo gaz-
teak irudirako sen berezi batekin"
datozela, "egunerokoa duten len-
goaia dela". Hala ere, "gakoa beti
dago ideian" eta Beitiak zehazten
du saiatzen direla "ikus-entzu-
nezko lengoaia" erakusten; "tek-
nikoki, askotan irakasleek baino
gehiago jakiten" baitute ikas-
leek.
lanak aurkezteko
Bigarren Hezkuntzako Debagoie-
neko ikasle guztiei zabalik dago
sariketa. Gehienez, bi minutuko
bideoak egin behar dira, Kon-
tsumoaren katea gaia hartuta,
eta otzara elementu moduan
erabili behar da. Taldeak, asko
jota, hiru kidek osatu beharko
dituzte eta aholkatzen da musi-
ka norberarena edo baimenduna
izatea. Youtubera igo edo komu-
nikazioa@arizmendikide.net-era
bidali behar dira lanak apirila-
ren 24a baino lehen. Xehetasunak
blogak.goiena.net/bhklip blogean
aurki daitezke. Aukeratutako
lanak bertan ikusi ahal izango
dira aurki.
Arizmendiko Batxilergoko ikasleak, grabazio eta edizio materialarekin, Almen gunean. | maite beitia
eSanaK
"Ikasleak, egun,
irudirako sen
bereziarekin
datoz"
Mai te bei ti a | i rakaslea
"kontsumoaren
katea da gaia;
prozesu eta
lotura bezala"
nagore i raoLa | bagara
"Sorpresa
hartu genuen
lehen urteko
lanen mailaz"
eDurne baLtzategi | ari zmendi
Huhezinema: 110
lan aurkeztuta
Huhezi fakultateak antolatzen
duen euskal flm laburren
jaialdian parte hartzea oparoa
izan da aurten ere. 110 lan jaso
dituzte eta horietatik 12
sailkatu dira lehiaketarako.
Apirilaren 18an egingo dute
fnalisten proiekzioa eta sarien
banaketa. Aurtengoa VI.
Huhezinema jaialdia izango da,
eta, apirilaren 16an, 17an eta
18an, emanaldiez gain,
mintegi eta saioak ere izango
dira. Informazio guztia www.
huhezinema.com webgunean
aurki daiteke. Deus eta machina flma, Koldo Almandozena. | bloGsPot
arizmendi ikastolaren bh-Klip bideo lehiaketa martxan da
Gaia kontsumoa da eta lanak apirilaren 24rako aurkeztu behar dira
erosketa-otzara jarriko dute
kamera aurrean bh-klipen
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
41 kuLtura
ANdEr lArrAñAgA | arrasate
William Shakespeareren Vero-
nako tragediaren bertsio mon-
teskoa martxoaren 24an taulara-
tuko dute Amaia antzokian. Lan
horretan, emakumezkoak barik,
nobelako gizonezko monteskoa-
rrak bakarrik agertuko dira:
Romeo, Benvolio, Mercutio, Fray
Lorenzo, Fray Juan, Coro eta
monteskotarren morroiak.
Zenbait umore ukiturekin eta
trama originala errespetatuz,
Romeok berak eta beste bi gizo-
nezko garrantzitsuenek, Mercu-
tiok eta Benvoliok, emango dio-
te bizia Julietaren arimari antzer-
ki horretan.
aurpegi ezagunak
Tragedia erromantikoa berpizte-
ko, El Barco eta Los Serrano
telesailekin famatu egin diren
hiru aktore aukeratu ditu Salva-
tierrak hirukote protagonista
antzezteko: Alex Barahona, Ber-
nabe Fernandez eta Javier Her-
nandez.
Martxoaren 24an, domekan,
antzeztuko dute Romeo lana Amaia
antzokian. Emanaldia 19:30ean
izango da eta sarrerak 12 euro
balio du.
telebistako aurpegi ezagunen eskutik
'romeo' antzezlana amaia antzokian
julio salvatierrak egokitutako antzezlan horretan ez da julietarik izango
Romeo antzezlanaren hiru protagonistak. | Goiena
ozenki elkarteak gala lirikoa antolatu du apirilaren
25erako (eguena) amaia udal antzokian
Ozenki elkarteak gala lirikoa antolatu du apirilaren 25erako.
Abesbatzak eta zarzuela gustuko dituztenek aria-opera eta erro-
mantza-zarzuela onenen pasarteez gozatzeko aukera izango dute.
Emanaldia Amaia antzokian izango da, apirilaren 25ean (eguena),
20:00etan. Sarrerak datorren astean jarriko dituzte salgai, Kutxa.
net-en eta Amaiako leihatilan, 15 euroren truke.
Nazioarteko bakarlari onenek parte hartuko dute emanaldian,
Isabella Blezien piano-jotzailearen laguntzarekin.
jONE AlbENIz | berGara
La Banda del Abuelo talde arra-
satearraren La sed del fuego
lana eta Germinal! 3 fantzinea
aurkeztuko dituzte Bergarako
gaztetxean. Gainera, tripa-festa
(luncha) egongo da. 21:00etan
hasiko da ekitaldia.
Taldeak duela gutxi kale-
ratu du hirugarren bideoklip
ofziala, Giltzapeko bihotza.
Ikus-entzunezkoan, espresuki
grabatutako hainbat irudi eta
taldeak emandako zuzeneko
eroen irudiak tartekatzen
dituzte.
'germinal! 3'
Bergarako gaztetxearen fantzi-
nea da hori. Hiru hilabetean
behin argitaratzen dute eta
Germinal! 3 kaleratzen duten
laugarrena da; dagoeneko kalean
daude Germinal! 0, Germinal!
1 eta Germinal! 2 lanak. Egu-
bakoitzean argitaratuko dute.
'germinal! 3' eta La banda
del abuelo, bergaran
La Banda de Abuelo. | josetxo arantzabal
egubakoitzean, 21:00eta, gaztetxean
Erramu Zapatua 2013
Martxoak 23 - BERGARA
Ondo ondo pasau!
Ariznoa • Azpeitxi • Bule • Etxagi • Euxebio II
Iraho • Irish Pub Galways • Kai • Kayak
Toki Ona • Usoa • Zunbeltz
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
42
gazteak
ruben cuesta
mikel, Finlandiako hockey
taldearen kamisetarekin.
rUbEN CUEStA | berGara
Mikel Marauri (Bergara, 1989)
Industria Antolakuntzako Inge-
niaritzan lizentziaduna da. Orain,
Enpresa Berrikuntza eta Proiek-
tu Zuzendaritzako unibertsitate
masterra egiten ari da Mondragon
Unibertsitatean, eta lehen lauhi-
labetekoa osatzeko Finlandian
egon da. Gainera, Suedia eta
Estonia bisitatzeko aukera izan
du.
zertan datza zure masterra?
Proiektuen kudeaketan eta enpre-
sen berrikuntzan datza, batez
ere. Orain, proiektuarekin mur-
gilduta nago. Honen helburua da
makinetako datuak hartzea; eta
produzkio datu horiek modu
zuzenagoan aztertu ahal izateko,
software berriak ezartzen dihar-
dugu.
Finlandiako unibertsitatean ikaste
ohiturak aldatu egiten dira?
Ez askorik; izan ere, Bolonia
hezkuntza sistema dago, eta nik
hemen azkenengo urteetan Bolo-
niarekin ikasi dut. Hori bai,
azterketak abenduan izaten dira
eta horiek prestatzeko, aldez
aurretik, hainbat lan garrantzitsu
egiten dira. Horren helburua
azterketak ongi prestatzea da.
Finlandiako hezkuntza-sistema
ezaguna da mundu osoan; hain ona
dela nabaritu duzu?
Egia da fnlandiarrek, orokorrean,
maila handia dutela, baina, batzue-
tan, portaera nahiko desatsegina
izaten dute. Ondo gogoratzen
ditut nire klaseko fnlandiar ikas-
le batzuk: beti egoten ziren mugi-
korrei begira eta irakasleekin
edukazio falta handia izaten zuten.
Irakasleei dagokienez, nabari da
interesa dutela euren ogibidean;
izan ere, asko bidaiatzen dute,
arrazoi akademikoagatik. Nik
lau hilabete egon nintzen, eta
denboraldi hartan nire irakasleak
Txinan eta Valentzian egon ziren
beste hezkuntza metodologia
batzuk ezagutzen. Batzuetan ez
genituen klaseak izaten irakasleak
bidaia akademikoetan zeudela-
ko.
Zermoduzfnlandiarrekinizanda-
ko tratua?
Hotz ospea dute, baina egural-
diaren eraginagatik da; ni, gai-
nera, udazkenean eta neguan
egon nintzen. Hotza, elur asko,
egun motzak… Ez dira kalera
irteten, eta erlazionatzeko ohitu-
ra falta dute; adibidez, nire bizi-
lagunek gutxitan agurtzen nin-
duten. Jendea lanetik irten bezain
pronto etxera joaten da. Baina
beste ordutegi bat dute, 16:00eta-
rako etxean daude. Eta aste bukae-
retan kaleak hutsik zeuden.
zer-nolako sentsazioa da egunak
hain motzak izatea?
Sentsazio arraroa zen. Egun
motzenetan 10:00etan argitzen
zuen eta 15:00etarako gau beltza
zen. Horregatik, jende askok bere
buruaz beste egiten du. Nik uni-
bertsitatera joan eta etorria gauez
egiten nuen, eguzki izpiak ikusi
barik.
Finlandiatik zerk harritu zintuen?
Guztiek ingelesa primeran men-
peratzen dutela. Edonon eska
dezakezu edozer ingelesez. Aldiz,
hemen, nire klasean bi ikasle
turkiar daude eta zailtasunak
izaten dituzte kafe bat eskatzeko.
Edateko ohiturak ere atentzioa
eman zidan, asko edaten dute
-eta. Ongi gogoratzen dut nire
auzoan bi agure zeudela kalean
egunero edaten, unibertsitatera
joatean zein bueltatzean. Jana-
riari dagokionez, arrandegia,
harategia, frutategia eta beste
ez dira existitzen denda moduan.
Dena supermerkatuetan bilduta
dago eta produktu freskoak izoz-
tuta saltzen dituzte. Gainera,
litxarreria gehiegi saltzen ziren.
Orokorrean, janari barietate
txikia zegoen.
zein paisaiak erakarri zintuen?
Turkun erreka izoztuta ikusteak
harritu ninduen; itsasontzi batzuk
ezin mugituta zeuden. Batzuetan
itsasoa ere izozten zen, baina
hori ikusteko aukerarik ez nuen
izan. Paisaia guztia zuria zen,
oso gutxitan ikusten zen belarra
edota espaloia.
Eta amaitzeko, zer izan da aberas-
garri eta dibertigarriena?
Herrialde askotariko jende berria
ezagutzea eta Estokolmo eta Talli-
nera egindako bidaiak. Baita
hockey partiduaz gozatzea ere.
finlandieran bi hitz: Moi (kaixo) eta
kiitos (eskerrik asko).
Musika estilo bat: house estiloa.
DJ bat: david guetta.
bizi izateko leku bat: donostia.
zure herriko txoko maiteena: surra.
kirolak: saskibaloia eta eskubaloia.
talde bat: baskonia.
Jokalari bat: Fabien Causeur.
hurrengo bidaiak: erresuma batura eta
alemaniara.
erronka bat: lana eta osasuna izatea.
PertSonala
"finlandiako irakasleek
asko bidaiatzen dute, beste
hezkuntza m
etodologia
batzuk ezagutzeko"
Mikel Marauri | ingeniaria eta ikaslea
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
43
zerbitzuak
1. etXebizitzak
101. SaLDu
oñati. etxebizitza salgai
erdigunean. bi logela, sukal-
dea, komuna eta egongela.
68 metro koadrokoa. orain
urtebete berritua. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara:
629 39 08 51

103. errentan eMan
arrasate. etxebizitza ema-
ten da errentan jose luis
iñarran. hiru logela, egonge-
l a-j angel a, bi komun eta
trastelekua. hilean600euro,
komunitatekogastuakbarne.
interesatuok deitu telefono
honetara: 653 71 22 42
bergara. 80 metro koadro-
ko etxebizitza ematen da
errentan erdigunean. intere-
satuok deitu telefono zenba-
ki honetara: 680 33 36 36
eskoriatza. etxebizitza
errentan ematen da eskoria-
tzaerdian. etxeaberri da, hiru
logela eta bi komunekoa.
deitu 652 70 08 00 edo
620 50 08 49 telefono
zenbakietara.

104. errentan hartu
arrasate. erdigunean etxe-
bizitzahartukonukeerrentan.
hiru logelakoa. interesatuok
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 619 88 60 30
arrasate. etxebizitza behar
dut errentan, merke. intere-
satuok deitu telefono zenba-
ki honetara: 634 41 90 51
bergara. etxebizitza hartu-
konukeerrentan. interesatuok
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 667 36 09 39

105. etXeak oSatu
aretxabaleta. logelaema-
ten da errentan erdigunean,
andra mari auzunean. intere-
satuok deitu telefono zenba-
ki honetara: 603 14 28 89
arrasate. Pertsona bat
behar da etxea osatzeko
uribe auzoan (langilea ahal
bada). oscar: 616 39 11 43;
josean: 695 03 76 75; luis:
653 29 74 63.
arrasate. Pisua osatzeko
pertsona baten bila gabiltza.
lorea. 620 52 94 98

2. garaJeak
204. errentan hartu
oñati. onatin, errekalde
auzoko 45 zenbakiaren ingu-
ruan, garaje bat hartuko nuke
errentan. 950 27 05 78
oñatin. kalegoienangarajea
hartuko nuke errentan. deitu
telefono zenbaki honetara:
653 71 04 56

4. Lana
402. eSkaerak
arrasate. etainguruetanlan
egingonuke, etxeakgarbitzen
edo nagusi ak edo umeak
zaintzen. 680 49 11 45
arrasate. bertako emaku-
mea, 54 urtekoa, nagusiak
edo umeak zaindu zein etxe-
ko lanak egiteko gertu. espe-
rientziaduna. deitu 943 79
60 89 telefonora.
arrasate. emakumeeuskal-
dunagoizetanlanerakogertu:
umeak zaindu, plantxa lanak
etaabar. deitutelefonohone-
tara: 699 54 17 27
arrasate. neskaeuskalduna
gertu goi zez l an egi teko:
umean zaindu, etxeko lanak
egin eta abar. maialen. deitu
telefono zenbaki honetara:
688 80 06 79
arrasate. neska gertu lan
egiteko egun osoz, orduka,
gauetan zein asteburuetan.
sukaldean, tabernatan, nagu-
di edo umeak zaintzen eta
abar. esperientziaduna. dei-
tutelefonozenbaki honetara:
645 58 71 61
basolanak. egingonituzke.
basoak garbitu zein baserri
edo l orategi etan. javi er.
interesatuok deitu telefono
zenbaki honetara: 690 38
16 98
bergara. emakumea prest
goizez etxeko lanak egin edo
umeak zaintzeko. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki
honetara: 649 52 86 54
bergara. esperientziadun
neskagertuumeakedonagu-
siak zaintzeko, arratsaldez.
interesatuok deitu zenbaki
honetara: 610 34 97 88
Debagoi ena. 8 urteko
eskarmentua duen neska
nagusiak zantzeko gertu.
legezko paperak ditut. egun
osoz, orduka zei n etxean
bertan bi zi i zaten j ardun
dezaket. 688 38 07 46
Debagoiena. bikotea gertu
baserri lanak egiteko, bai
ortuan eta baita animaliak
zaintzen ere. 632 08 76 19
Debagoiena. emakumea
gartu l anerako: nagusi ak
zaintzen edo garbiketa lane-
tan. 672 96 08 22
Debagoiena. emakumea
lanerako gertu. eskarmentua
dut umeak zaintzen, etxeko
lanetan, lantegian zein jate-
txetan. 647 10 58 72 edo
943 79 96 25
Debagoiena. emakumea
lanerako gertu. nagusiak
zainduedogarbiketakegingo
nituzke: atari, etxe, elkarteeta
abarrak. maria eugenia. 688
63 65 94
Debagoiena. emakumea
nagusiak zaindu eta garbita-
sunlanetarakogertu. orduka,
egun osoz edo etxean bertan
bizi izaten. 637 07 23 70
Debagoiena. emekumea
lanerakogertu. nagusiakedo
umeak zaindu, etxeko lanak
egi n, sukal datu.. leti ti a.
interesatuok deitu telefono
zenbaki honetara: 632 08
76 19
Debagoiena. esperientzia-
dun emakumea gertu nagu-
siak zaindu edo etxeko garbi-
tasunak egi teko, orduka.
maite. deitu 650 17 74 87
edo 943 76 48 26 telefono
zenbakietara.
Debagoiena. etxean zein
bestelako garbiketak egiten
l an egi ngo nuke, orduka.
Wendy. deitu688650456
edo 617 25 30 58 zenbakie-
tara.
Debagoiena. garbiketaedo
ume zein nagusiak zaintzen
lan egingo nuke. gauetan ere
bai. 636 47 64 92
Debagoiena. garbiketak
egingonituzkeorduka, etxee-
tan zei n bestel a. Fl avi a.
interesatuok deitu 654 92
61 28 telefonora.
Debagoiena. gizona gertu
lanerako. nagusiak zaintzen,
etxean bertan bizi izaten edo
bestela, egun osoz. deitu:
602 07 12 06
Debagoiena. mutil antzuo-
larra gertu nagusiak zaintzen
l an egi teko. san juan de
diosenlanegindakoa, erizain-
tza laguntzailea gisa. deitu
639 66 57 88 edo 943 78
62 19 zenbakietara.
Debagoiena. mutil ardura-
tsua prest edozein motatako
lan egiteko; eskarmentua
daukat eta orduka ere izan
daiteke. deitutelefonohone-
tara: 633 28 81 24
Debagoiena. mutila gertu
igeltsari edo peoi lanak egi-
teko debagoienean. baita
nagusiak zaintzeko ere. inte-
resatuok dei tu tel efono
zenbaki honetara: 602 04
44 58
Debagoiena. neska gertu
lanerako: nagusi edo umeak
zaintzen, sukalde laguntzai-
le edo garbitasun lanetan.
interesatuok deitu telefono
honetara: 697 14 61 02
Debagoiena. mutila lane-
rako gertu. eskarmentua dut
kontabilitatean, nagusien
zaintzan etxean bertan bizi
izaten, edota gidari lanetan.
baina bestelako edozer lan
egiteko ere gertu nengoke.
autoa daukat. interesatuok
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 654 71 78 18
Debagoiena. mutila lane-
rako gertu: erai kuntzan,
margoketalanetan, soldatzen
edonagusiakzaintzen. ordu-
ka, egun osoz edo etxean
bertan bizi izaten. gidabai-
mena daukat. interesatuok
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 637 07 23 70
Debagoiena. gizonezkoa
edozein lan egiteko gertu
debagoienean. interesatuok
deitu telefono honetara 636
60 48 51
Debagoiena. neska ardu-
ratsua eta esparientziaduna
umeak zaintzeko gertu, gar-
biketak orduka egiteko edo
nagusiekin egon eta pasioan
laguntzeko. interesatuok
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 695 73 87 95
Debagoiena. neska ardu-
ratsua lanerako gertu deba-
goienean. sukaldaritza eta
geriatriako oinarrizko ikaske-
tak ditut. orduka, egun osoz
zein etxean bertan bizi izate-
ko gertu. interesatuok deitu
telefono honetara: 615 06
28 04
Debagoiena. neska espe-
rientziadunagertuumeaketa
nagusiak zaintzeko, garbita-
sun lanetarako zein sukalde
laguntzailelanetanjarduteko
debagoienean. deitu69103
25 02 edo 943 54 09 41
telefono zenbakietara.
Debagoiena. neska gertu
nagusiak zaindu eta garbike-
ta lanetan jarduteko dega-
boienean. erreferentziaduna.
interesatuok deitu telefono
honetara: 674 53 60 59
Debagoiena. neska gertu
sukal de l aguntzai l e edo
garbiketa lanetan jarduteko
debagoienean. baita nagu-
siak zaintzeko ere. etxean
bertan bizi izaten ere bai.
interesatuok deitu telefono
zenbaki honetara: 660 21
97 46
Debagoiena. neskalanbila
dabil debagoienean. nagu-
siak edo umeak zainduko
nituzke. gauez, etxeanbertan,
orduka. garbiketa lanak egi-
teko ere gertu nago. intere-
satuok deitu telefono hone-
tara: 617 64 08 48
Debagoiena. neskalanera-
ko gertu debagoienean: ume
zein nagusiak zaintzen, gar-
bi ketak, atari ak eta abar.
orduka, egunosozedoetxean
bertan bizi izaten. baita aste-
buruetan ere. erreferentziak
di tut. interesatuok dei tu
telefono zenbaki honetara:
636 41 98 14
Debagoiena. neskanagusi
edo umeak zaintzeko gertu
debagoienean. etxean bizi
izaten edo bestela. geriatria
ikasketak, gidabaimena eta
erreferentzi a onak di tut.
danni. interesatuok deitu
telefono zenbaki honetara:
680 87 38 66
Debagoiena. neskaorduka
edo gauez lan egiteko gertu
debagoienean. silvia. intere-
satuok deitu telefono zenba-
ki honetara: 630 99 11 85
Debagoiena. sukal dari
esperientziaduna lanerako
gertudebagoienean:menuak,
pintxoak edo bestelakoak.
sukaldaritza ikasketekin eta
urteaskoanlaneanaritutakoa.
aurel. interesatuok deitu
telefono zenbaki honetara:
666 83 21 95
Mutila gertu edozein lan
egiteko. etxekomudantzak,
jardineko lanak, etxeko man-
tenu orokorreko lanak egiten
di tut. interesatuok dei tu
telefono zenbaki honetara:
663 34 70 36
Mutila gertu lan anitzak
egiteko. debagoienaosoan,
eraikuntzalanak, elektrizitate
lanak, pintura lanak, nekaza-
ritzan, informatikaetaetxeko
konponketak egiteko prest.
auto propioa eta 25 urteko
esperientzia daukat. intere-
satuok deitu telefono zenba-
ki honetara: 654 83 98 77

5. irakaSkuntza
502. eMan
bergara. unibertsitate titu-
luduna, lehen hezkuntzatik
hasi ta batxi l ergorai noko
eskola partikularrak emateko
prest. interesatuok deitu
telefono zenbaki honetara:
645 71 81 84

7. aniMaLiak
703. eMan
txakurraopari. "bodegero
andaluz" arrazako txakurra
emango nuke opari. emea.
interesatuok deitu telefono
zenbaki honetara: 600 05
50 74

704. beSteLakoak
ninfa txoria galdu. ninfa
txoria galdu dut oñatikoerre-
kalde auzoan. gorputza gris
eta zuria dauka eta aurpegia
zuria. aurkitzen baduzu deitu
zenbaki houetara mesedez.
943 78 26 07 edo 610 81
99 31
8. Denetarik
802. eroSi
aramaio. lursaila erosiko
nuke aramaion. (naiara).
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 615 79 17 07
elurretarako erraketak.
erosiko nituzke. salgai badi-
tuzu deitu telefono zenbaki
honetara: 655 71 41 24

804. hartu
bizikletak. bizikleta zaha-
rrak botatzeko badauzkazu,
nik jasoko dizut. inaki. deitu
telefono zenbaki honetara:
699 06 23 95
Sukaldeajanztekomate-
riala behar dugu. oñatiko
gaztetxean sukalde herrikoia
egi teko asmoa daukagu.
horretarako, edalontzi eta
plateretatikhasi, etasukaldea
lortzeraino, esker onezjasoko
ditugu era guztietako tresna,
gailu eta aparatuak. deitu
telefono zenbaki honetara:
688 68 14 60

806. gaLDu
bizikleta lapurreta arra-
saten. mendiko bizikleta
lapurtu zidaten martxoaren
19an, 13:00ean, arrasateko
ignaziozuloagakalean(epai-
tegi aren ondoan). orbea
etxekoa, kolore berde eta
txuria ditu, freno hidraulikoe-
kin. bi ur bidoi eramateko
lekua du eta kilometro konta-
gailuaren kableatua. norbai-
tek antzeman badu abixatu
dezala telefono honetara,
mesedez. 649 34 60 51
giltzak. zorro beltz baten
barruan zeuden giltzak galdu
ditu. norbaitekaurkitubaditu,
bazen utzi dezala.
iphone. iPhone 4s telefono
beltza galdu dut. norbaitek
aurkitu badu dei dezala tele-
fono zenbaki honetara: 943
10 91 79. eskertuko da.
808. beSteLakoak
azala zaintzen ikasteko.
badakitzu nola zaindu zure
azala?hemendaukazuauke-
ra. doako eskol ak azal a
zainduetaautomakillajerako.
658 71 97 03
baratzaoñatin. lursail bat
nahiko nuke baratza jartzeko,
onatin. deitutelefonozenba-
ki honetara: 647 24 40 54

9. harreManak
904. beSteLakoak
arrasateko elkarte gas-
tronomiko baten plaza
erosiko nuke. arrasateko
elkarte gastronomiko bateko
kide bazara eta zure plaza
saltzeko asmoa baduzu nik
erosikonizuke. aldezaharrean
bada hobe, baina ez ditut
beste aukerak baztertzen.
667 95 73 16
903. Deiak
Lekuko bila bergaran.
astelehenean, otsailak 18,
ibargarai 11 kalean, fruta
denda parean autoa kolpatu
zidaten aparkatuta nuela.
eguerdi aldera. norbaitek
zerbait ikusi badu mesedez
deitu zenbaki honetara: 660
04 77 70. mila esker.
iragarkia Jartzeko biDeak:
943 25 05 05 | sailkatuak@goiena.com | www.goiena.net/sailkatuak
eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu.
ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.
orDaintzeko ataLak Dira:
- etxebizitza Saldu/errentan. garajea Saldu/errentan. Lokala Saldu/errentan.
irakaskuntza eman. Motorra Saldu/alokatu. animaliak/Saldu. Denetarik/Saldu.
egubakoitzean + astelehenean: 22 € (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak.
modulu bakarra egubakoitzean edo astelehenean: 22 € (+bez).
egubakoitzean + astelehenean: 29 € (+bez).
1. etXebizitzak
101. saldu
102. erosi
103. errentan eman
104. errentan hartu
105. etxeak osatu
106. bestelakoak
2. garaJeak
201. saldu
202. erosi
203. errentan eman
204. errentan hartu
205. bestelakoak
3. LokaLak
301. saldu
302. erosi
303. errentan eman
304. errentan hartu
305. bestelakoak
4. Lana
401. eskaintzak
402. eskaerak
403. bestelakoak
5. irakaSkuntza
501. jaso
502. eman
503. bestelakoak
6. Motorra
601. saldu
602. erosi
603. alokatu
603. konpondu
604.bestelakoak
7. aniMaLiak
701. saldu
702. erosi
703. eman
704. bestelakoak
8. Denetarik
801. saldu
802. erosi
803. eman
804. hartu
805.trukatu
806.galdu
807.aurkitu
808. bestelakoak
9. harreManak
901. agurrak
902. harremanak
903. deiak
904. bestelakoak
10. reLaX
zure
iragarkiak
Prezi o berezi ak goi ena klubeko baz ki deendako
44
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
zerbitzuak
ZaPatua, 23
eguraldiak okerrera egingo du.
tenperaturak zertxobait jaitsiko
dira; tarteka ostarteak zabaldu
arren, hodeiak izango dira.
domeKa, 24
tenperaturak behera egiten
jarraituko du eta zeruan hodeiak
nagusituko dira. euria ere egin-
go du domekan.
Max. 18º
Min. 8º
Max. 16º
Min. 6º
eguraldi a asteburuan
DEBAGOIENA
EUSKAL HERRIA
asteburuan tenperatura
jaitsi egingo da eta euria
izango dugu bai zapatuan
eta baita domekan ere.
gazte i nfOrmazi Oa
ikaStaro gazteak
Argazkigintza. arrasateko
udaleko Gazteria saila. apiri-
laren 23tik maiatzaren 28ra,
martitzenetan, 18:00-20:00, anto-
nio murilloren eskutik. Prezioa:
25 euro / 15 euro ikasle edo
langabeentzat.
txalaparta. arrasateko uda-
leko Gazteria saila. apirilaren
15etik maiatzaren 13ra, aste-
lehetan, 18:30-20:30, ttakun txa-
laparta taldearen eskutik.
Prezioa: 25 euro / 15 euro ikas-
le edo langabeentzat.
Lana
delineatzaile topografoa.
bergarako udal a. hasi era
batean, behintzat, lan jardun
erdiko lanpostua izango litza-
teke. baldintzak: lh-ii deli-
neazioa edo baliokidea, 3.he,
b gidabaimena. azken eguna:
martxoaren 23a.
begiraleak. txatxilipurdi elkar-
tea. uztailean antolatutako
udaleku itxi eta irekietarako.
baldintzak: 18 urte baino
gehiago izatea, euskaraz jaki-
tea eta formazio saiora joatea.
azken eguna izango da: maia-
tzaren 10a.
begiraleak. aretxabaletako
udala. uztaileko udaleku ire-
kietarako begiraleak behar dira.
baldintzak: 18-30 urte bitar-
tean izatea, euskaraz jakitea,
formazio saioetan parte har-
tzea. azken eguna izango da
apirilaren 10a.
uDaLekuak
Foru Aldundiaren eskaintza
7-13 arteko gazteentzako.
zozketan izena emateko epea
martxoaren 24ra arte. www.
gipuzkoa.net/oporraldi helbi-
dean.
inforMazio gehiago nahi izanezgero:
arrasateko gaztebulegoa: biteri etorbidea 3 | 94325 20 65 | gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net
oñatiko gazteendako informazio gunea: Foruen plaza 4 | 94371 8257 | gazteinformazioa@oinati.net
astelehena, 25 martitzena, 26 eguaztena, 27 eguena, 28 zaPatua, 23 domeka, 24 egubakoitza, 22
11:50 magazinea
12:35 gurean gaur
13:05 zorion agurrak
13:07 onein
13:29 laino arteko plana
13:54 ekogune 14:19 ikusmira
14:42 zorion agurrak
14:45 berriak
15:10 eguraldia
15:13 zorion agurrak
15:18 korrika 18
16:18 zorion agurrak
16:23 korrika 18
16:45 berriak
17:10 eguraldia
17:13 berbetan
17:50 ekogune
18:20 bizitegia
18:50 korrika 18
19:20 beranduegi.tv
19:45 zorion agurrak
19:49 berriak
20:14 eguraldia
20:16 magazinea
20:59 gurean gaur
21:28 korrika 18
22:00 harmailatik
22:45 korrika 18
23:45 berriak
00:18 berriak
00:38 eguraldia
12:00 magazinea
12:45 gurean gaur
13:15 zorion agurrak
13:22 harmailatik
14:07 ekogune
14:40 zorion agurrak
14:45 berriak
15:07 eguraldia
15:10 harmailatik
15:55 korrika 18
16:25 bertso saioa
16:58 berbetan
17:34 ikusmira
17:57 berriak
18:17 eguraldia
18:20 harmailatik
19:05 beranduegi.tv
19:30 korrika
18 19:55 berriak
20:15 eguraldia
20:17 magazinea
21:02 gurean gaur
21:32 klaketa
22:10 ahotsenean zuzenean
22:40 berriak
23:00 eguraldia
23:05 magazinea
23:50 bizitegia
00:32 harmailatik
01:17 berriak
01:22 eguraldia
01:25 magazinea
12:00 magazinea
12:45 gurean gaur
13:10 onein
13:40 bertso saioa
14:13 ahotsenean zuzenean
14:43 zorion agurrak
14:45 berriak
15:05 eguraldia
15:08 klaketa
15:46 onein
16:11 ahotsenean zuzenean
16:41 harmailatik
17:26 bertso saioa
17:59 zorion agurrak
18:04 berriak
18:24 eguraldia
18:26 hitzlandia
18:48 ahotsenean zuzenean
19:22 beranduegi.tv
19:47 zorion agurrak
19:50 berriak
20:15 eguraldia
20:17 magazinea
21:02 gurean gaur
21:33 hitzlandia
21:55 korrika 18
22:55 ekogune
23:25 berriak
23:45 eguraldia
23:47 magazinea
00:32 klaketa
10:00 aho bizarrik gabe
11:07 ahotsenean zuzenean
11:37 berbetan
12:14 ikusmira
12:37 onein
13:07 zorion agurrak
13:15 ahotsak jaialdia
14:00 bertso saioa
14:30 bertso saioa
15:03 ahotsenean zuzenean
15:33 korrika 18
16:33 berbetan
17:10 onein
17:35 bertso saioa
18:08 korrika 18
19:08 ahotsenean zuzenean
19:38 beranduegi.tv
20:03 hitzlandia
20:33 ahotsak jaialdia
21:18 bertso saioa
21:48 aho bizarrik gabe
22:55 ahotsenean zuzenean
23:25 aho bizarrik gabe
10:00 28.klip
10:31 zorion agurrak
10:36 ekogune
11:06 korrika 18
12:06 Planik bai?
12:26 onein
12:49 berriak
13:04 magazinea
14:04 korrika 18
14:26 laino arteko plana
14:56 zorion agurrak
15:01 berriak
15:16 onein
15:47 Planik bai?
16:07 laino arteko plana
16:37 zorion agurrak
16:42 berriak
16:57 beranduegi.tv
17:21 magazinea
18:21 Planik bai?
18:41 korrika 18
19:03 korrika 18
20:03 beranduegi.tv
20:27 magazinea
21:27 Planik bai?
21:47 ahotsak jaialdia
22:32 bertso saioa
23:02 magazinea
10:00 korrika 18
10:22 zorion agurrak
10:27 onein
10:50 magazinea
11:50 Planik bai?
12:10 berriak
12:25 onein
12:56 bertso saioa
13:26 korrika 18
14:26 zorion agurrak
14:31 ahotsak jaialdia
15:16 berriak
15:31 magazinea
16:31 beranduegi.tv
16:55 magazinea
17:55 korrika 18
18:55 zorion agurrak
19:00 klaketa
19:38 korrika 18
19:58 magazinea
20:58 berriak 21:13 bertso saioa
21:43 magazinea
22:43 korrika 18
23:05 ahotsak jaialdia
00:05 eguraldia
00:08 magazinea
00:53 harmailatik
01:38 berriak
01:58 eguraldia
12:00 Planik bai?
12:20 magazinea
13:05 gurean gaur
13:30 onein
13:54 bizitegia
14:22 ikusmira
14:43 zorion agurrak
14:45 berriak
15:05 eguraldia
15:08 Planik bai?
15:28 laino arteko plana
15:58 korrika 18
16:28 beranduegi.tv
16:48 zorion agurrak
16:53 berriak
17:13 eguraldia
17:16 Planik bai?
17:36 28.klip
18:08 beranduegi.tv
18:32 gabiriako rallysprinta
19:07 korrika 18
19:37 Planik bai?
19:59 berriak
20:19 eguraldia
20:22 gurean gaur
20:52 korrika 18
21:52 berriak
22:12 eguraldia
22:15 bertso saioa
23:00 korrika 18
GOIENA TELEBISTA
astea gOi enan
Goiena
ahotsak proiektuaren
urteurreneko jaialdia
joan den egubakoitzean elge-
tako espaloian egin zuten aho-
tsak proiektuaren hamargarren
urteurreneko ekitaldia. Goiena
telebistako kamerak bertan izan
ziren eta saioa oso-osorik ikus-
teko aukera eskainiko dizuegu
zapatuan.
'ahotsak jaialdia'
zapatua, 21:47
Goiena
korrika 18k gure
bailaran emandakoa
debagoieneko herrietan aurten-
go Korrikako edizioak eman due-
nari buruzko saio berezia eskai-
niko dizuegu gaur, egubakoitza.
euskararen aldeko lekuko alda-
keta guztiak jaso ditugu, eta
baita Korrikak utzitako giro pare-
gabea ere.
'Korrika 18'
egubakoitza, 15:58
ARRASATE IRRATIA
Igo autobusera! irratsaioak
oporrak hartuko ditu eguaz-
tenean, hilak 27, eta berri-
ro itzuliko da 107.7ko uhi-
netara apirilaren 8an,
astelehena. Bitartean, bai-
na, Arrasate Irratiak ez du
etenik izango eta, besteak
beste, musika onenaz goza-
tzeko aukera emango dizue-
gu entzule guztioi.
aste Santuan
musikaz gozatzeko
aukera 107.7an
Astean zehar izan ditugun
elkarrizketak zapatuan eta
domekan eskainiko dizki-
zuegu. 10:00etan entzun ahal
izango dituzue, besteak
beste, Arrasate Dragoi gim-
nasia erritmikoko kide
Edurne Elkoro, eta baita
Kepa Altube ere; bada, eko-
nomiari buruz hitz egingo
du Altubek.
asteko
gainbegiratua,
zapatu eta domekan
guardi akO farmazi ak
arrasate
egubakoitza, 22 m. FCa. azkoaga iturri otz 17 943 79 79 99
zapatua, 23 Fernandez mai su aranbarri kal ea 1 943 79 22 26
Domeka, 24 irizar ergui n 11 943 79 12 39
astelehena, 25 amezua sta. mari na 32 943 79 09 74
Martitzena, 26 esPañol morales araba etorb. , 14 943 79 18 65
eguaztena, 27 ruiz nafarroa etorb. , 1 943 79 14 09
eguena, 28 m. FCa. azkoaga iturri otz 17 943 79 79 99
bergara
egubakoitza, 22 urrutikoetxea ori xondo pl aza 4 943 76 11 74
zapatua, 23 zabala barrenkal e 25 943 76 16 87
Domeka, 24 zabala barrenkal e, 25 943 76 16 87
astelehena, 25 guallar san antoni o, 5 943 76 11 05
Martitzena, 26 estella matxi ategi 5 943 76 19 63
eguaztena, 27 alVarez mozos iparragi rre 2 943 76 12 15
eguena, 28 urrutikoetxea ori xondo pl aza 4 943 76 11 74
Oñati
egubakoitza, 22 juldain kal e barri a, 6 943 78 11 28
zapatua, 23 juldain kal e barri a, 6 943 78 11 28
Domeka, 24 juldain kal e barri a, 6 943 78 11 28
astelehena, 25 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
Martitzena, 26 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
eguaztena, 27 igartua kal e zaharra 1 943 78 01 22
eguena, 28 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
farmazieneskuko telefonoetarako 2013 egutegia eskuratzeko, bidali farMa25600 zenbakira.
gehienezko kostua 1,9 euro +WaP deskarga, operadorearen arabera, altiria tiCek kudeatuta (www.altiria.es).
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
45 ezkontzak eta eskelak
|
zerbitzuak
rosa garcia SanMartin. arrasaten, martxoaren 13an. 82urte.
eladia Paunero bastardo. arrasaten, martxoaren 13an. 85 urte.
terezubia Markuleta. oñatin, martxoaren 14an. 84 urte.
felix Moraza ansotegi. bergaran, martxoaren 14an. 81 urte.
Manuel goitia orueta. arrasaten, martxoaren 15ean. 90 urte.
francisca azpiazuesnaola. arrasaten, martxoaren 15ean. 90 urte.
nicolas canas Mata. arrasaten, martxoaren 17an. 79 urte.
M. teresa armendariz abasolo. aretxabaletan, martxoaren 20an. 85 urte.
hi ldakOak
osvaldo eta Maria
osvaldo francisco eta maria
dapena gaur, egubakoitza, arra-
sateko udaletxean ezkonduko
dira, 19:00etan. "familiaren eta
lagunen partetik, zorionak eta
ondo-ondo pasatu; eta musu
handi bat, guztion partetik".
esKer ona
2013ko martxoaren 13an hil zen, 85 urte zituela.
Arrasaten, 2013ko martxoaren 22an.
hileta-elizkizunetara etorritakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko sendikoen izenean.
Eladia
Paunero Bastardo
urteurrena
martzelino ugarteren alarguna
Elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2013ko martxoaren 22an.
lehen urteurreneko meza
zapatuan izango da, martxoaren 23an, 19:00etan,
oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.
M. Antonia
Anduaga Markuleta
oroiGarria
1933/8/16 - 2011/03/21
Etxekoak
Arrasaten, 2013ko martxoaren 22an.
Ondion ez gara ahaztu zurekin ikasitakoekin.
Joaquin
Ibabe Orueta
esKer ona
angelita etxeberriaren alarguna
bergaran hil zen 2013ko martxoaren 14an, 81 urte zituela.
Bergaran, 2013ko martxoaren 22an.
hileta-elizkizunetara etorritakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko, sendikoen izenean.
Felix
Moraza Ansotegi
esKer ona
'zaldispe'
arrasaten hil zen 2013ko martxoaren 10ean, 92urte zituela.
Arrasaten, 2013ko martxoaren 22an.
hileta-elizkizunetara etorritakoei
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,
eskerrik asko haren emazte eta semeen izenean.
Faustino
Elkoro Idigoras
esKer ona
2013ko martxoaren 14an hil zen, 84 urte zituela.
Bertaratuko zaretenoi, eskerrik asko sendikoen izenean.
Oñatin, 2013ko martxoaren 22an.
Tere ondotik joan zinan eta
sentitzen gara hain txiki
zu oroituaz bizitzen segi
behar poliki poliki
samin agurrez ta animoez
laguntzearren eztiki
eskerrikasko guztioi eta
Doloresi bereziki
tere
Zubia Markuleta

haren aldeko ondra-meza zapatuan izango da,
martxoaren 23an, 19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.
esKer ona
Rufno Txintxurretaren alarguna
martxoaren 13an oñatin hil zen, 98 urte zituela.
Oñatin, 2013ko martxoaren 22an.
hileta-elizkizunetara hurbildutakoei eta samin-agurrak bidali
dizkiguzuen guztioi, eskerrik asko.

zapatuan, martxoaren 23an, 19:30ean,
ondra-meza ospatuko dugu agustindarren elizan.
Basilisa
Madina Anduaga
oroiGarria
Florencio Pinachoren alarguna
2013ko martxoaren 13an hil zen, 82urte zituela.
Familia.
Arrasaten, 2013ko martxoaren 22an.
Ez zaitugu inoiz ahaztuko,
ez zaitugu inoiz galduko,
gure artean egongo zara betiko.
rosa
Garcia San Martin
eSkeLak Jartzeko: 943 25 05 05
Egubakoitzean nahiz astelehenean argitaratzeko.
eskelaren prezioa: 130 euro.
egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero, 175 euro.
goiena: irakurriena Debagoienean.
aSte barruan, baitaere:
ArrASAtE goiena: otalora lizentziaduna 31. 94325 05 05.
BErGArAjardun elkartea: errotalde (kultura etxean). 94376 08 19.
OñAtI biklon publizitate agentzia: olakua 9. 94378 10 65.
ArEtxABAlEtAgoiena: basabe poligonoa eo5. 94325 05 05.
ArAMAIO kintelena janari-denda: nardeaga 11. 945 44 50 22.
ElGEtAugari janari denda: andra mari plaza 2. 94376 80 98.
ANtZUOlAitzar liburu-denda: kalebarren 1. 94376 60 62.
46
2013-03-22 | eGubaKoitza | gOIENA
zerbitzuak
MuSika
arraSate Small Jackets, amaiako
'hall'-ean
Italiako Small Jackets taldearen
emanaldia Amaia antzokiko hall
-ean izango da.
gaur, egubakoitza, amaiako hall-ean 20:00etan.
bergara 'germinal' fantzinea eta
La banda del abuelo
Germinal!3 fantzinea aurkeztu-
ko dute 21:00etan, ondoren tripa
-festa izango da eta 22:00etan La
Banda de Abueloren kontzertua,
doan. La sed del fuego diskoa
aurkeztuko du talde arrasatea-
rrak.
gaur, egubakoitza, bergarako gaztetxean
21:00etan.
bergara Laino skate parkean
ZZ Torpes taldeak ZZ Top taldea-
ren bertsioak eskainiko ditu
Laino skate parkean.
gaur, egubakoitza, lainon 22:30ean.
oñati ganbara txikiren kontzertua
bidaurretan
Ganbara Txiki Abesbatzak Bidau-
rretan kontzertu berezia eskai-
niko du. Pazko astean Jacan eta
Zaragozan eskainiko dituzten
kontzertuetako abestiak eskaini-
ko dituzte. Kontzertua irekia da
eta ez da sarrerarik ordaindu
behar izango.
bihar, zapatua, bidaurretan 12:30ean.
oñati 'ikastetxeak kantari'
ekimeneko kontzertua
Ganbararen ekimenez, Oñatiko
ikastetxeetan haur abesbatzen
lana sustatu nahi izan da Lehen
Hezkuntzako haurren artean.
Hala, Txantxiku Ikastola, Elkar
Hezi eta Urgainen eratu diren
abesbatzek kontzertua eskainiko
dute lehenengoz.
etzi, domeka, santa ana antzokian 19:00etan.
ikuSkizunak
antzuoLa helduendako ipuin
kontaketa
Helduendako ipuin kontaketa:
Ignacio Sanz segoviarrak Las
cenas contadas ipuin sorta eskai-
niko du erretiratuen elkartean.
Idazlea eta ipuin kontalaria da
Sainz.
gaur, egubakoitza, erretiratuen elkartean
17:00etan.
bergara antzerkia
Ipintza institutuko antzerki tal-
deak antolatuta, emanaldia egin-
go dute: Iban Moralesen Se de un
lugar antzezlana eskainiko dute
ikasleek. Ipintzako areto nagusian
izango da emanaldia.
gaur, egubakoitza, ipintzako areto nagusian
20:15ean.
antzuoLa helduendako ipuin
kontaketa
Ernesto Agirre ipuin kontalari
arrasatearrak Historias en fa
sostenido helduentzako ipuinak
kontatuko ditu Torresoroan. Agi-
rre Oihulari Clown taldeko kidea
da. Sarrera 3 euro kostako da.
etzi, domeka, torresoroan 19:00etan.
Dantza
arraSate herrixa Dantzan,
Portaloia elkarteak antolatuta
Gidatutako dantzaldi irekia egin-
go dute, Euskal Herriko eta Euro-
pako beste eskualde batzuetako
dantza tradizional ludikoekin
osatutakoa. Helburua adin ezber-
dinetako herritar soilek elkarre-
kin dantzan gozatzea izango da.
Sarrera doan eta parte hartzea
librea. Antolatzailea, Portaloi
Elkartea.
gaur, egubakoi tza, garai a taberna-j atetxean
20:00etan.
oSPakizunak
bergara erramu-zapatu eguna
Erramu-zapatu eguna Bergaran.
Ganadu eta artisau feria izango
da goizean eta ondoren, herri
bazkaria. Arratsaldean umeen-
dako zezentxoak egongo dira.
bihar, zapatua, herriko kaleetan egun guztian.
antzuoLa independentzia eguna
Independentzia Eguna, Gaztetxe-
koek antolatuta. Goizean gastro-
nomia lehiaketa izango dute eta
ondoren, poteoa, musikak lagun-
duta. Bazkaria ere egingo dute.
Arratsaldean musika.
bihar, zapatua, gaztetxean 10:00etan.
bertSoLaritza
oñati bertso afaria gaztetxean
Bertso afaria gaztetxean: Unai
Gaztelumendi, Maider Arregi,
Andoni Goitia eta Beñat Iguaran.
Sarrerak Bogan eta Arranon dau-
de salgai, 5 euroren truke.
gaur, egubakoitza, antixena gaztetxean
21:00etan.
uMeak
eLgeta Saskibaloi saio irekia
egingo dute
Aitor Gorostizaren gidaritzapean
saskibaloi saio irekia egingo dute
gaztetxoei zuzenduta. Antolatzai-
leak: Elgetako Udala eta Berga-
rako Saskibaloi Elkartea. Ordu-
beteko saioa izango dela aurrei-
kusi dute.
gaur, egubakoitza, kiroldegiko gimnasioan
18:30ean.
Literatura
oñati irakurle taldearen saioa
Gaztetxeko Irakurle tadearen
saioa. Anjel Lertxundiren Etxeko
hautsa liburuaz sosaldia egingo
dute.
gaur, egubakoitza, antixena gaztetxean
18:30ean.
irteera
oñati 'Dakart indorr karting'
Dakart indorr karting. Gaztele-
kutik irteera, Gasteizera. Bide
hezkuntza eta gidaketa librea.
bihar, zapatua, gaztelekuan 10:00etan.
oñati Mirandaolara irteera
Mirandaolako burdinola eta
Txillidaren tailerra ikusteko
aukera. Pake Lekuren eskutik
Udaberriari Ongietorria egita-
rauan.
gaur, egubakoitza, Pake lekun 09:30ean.
hitzaLDiak
aretXabaLeta 'krisia eta egoera
horretatik irteteko gakoak'
Aretxabaletako Parrokiako Pas-
toral Batzordeak antolatuta, bideo
emanaldia eta solasaldia egingo
dute.
gaur, egubakoitza, arkupen 19:30ean.
beSteLakoak
oñati bisita gidatua
Parte hartzeko aldez aurretik
izena eman beharra dago. Sanc-
ti Spiritus Unibertsitateko kape-
ran XVI. mendeko maisulana
dago; paregabeko polikromia eta
kalitate handiko eskulturak dituen
San Migeli eta Espiritu Santuari
eskainitako erretaula.
bihar, zapatua, oñatiko unibertsitateko kaperan
12:00etan.
eLgeta Xalbadorpe elkartearen
batzarra
Elgetako erretiratuek urteko
batzar orokorra egingo dute. Gai
zerrendan diru kontuak, ekintzen
azalpenak eta proposamenak
izango dituzte. Amaieran luncha
egongo da.
gaur, egubakoitza, ozkarbi elkartean 17:30ean.
Deia
oñati igerilekua itxita egongo da
martitzenean
Zubikoa kiroldegiko igerilekua
erabiltzaileentzat itxita egongo
da martitzenean.
martxoaren 25a, astelehena, zubikoa kiroldegiko
igerilekua.
Petti
oñati Petti, Pako tabernan
Euskal Herrian dagoen blues-
rock abeslari eta gitarra-jo-
tzaile handietako bat da Pet-
ti. Amerikar sustraiak dituen
rocka egiten du. Pettiren ezau-
garri nagusia erraietatik ate-
ratzen duen ahots urratu eta
sakona da, eta baita bluesaren
arimaz kutsaturiko kantu
ezkor eta ilunak.
gaur, egubakoitza, Pako tabernan,
20:30ean.
esne beltza
arraSate esne beltza eta
Lurra gaztetxean
Kooltur ostiralak ekimenaren
barruan Esne Beltza eta Lurra
taldeak igoko dira gaztetxeko
taula gainera. Iñigo Muguru-
zaren proiektu berriena da
Lurra. Horien ondoren, Korri-
ka 2013ko abestia egin duen
Esne Beltza taldea izango da
Arrasateko gaztetxean gaua
girotzen.
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan.
emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen.
tel.: 943 25 05 05 | kultura@goiena.com | Faxa: 943 25 05 00
non-zer
martxoak22
martxoak26
berGaraKo udala
bergara erramu-zapatuko bertso jaialdia
Josu Goikoetxea gai-jartzailearen aginduetara bost bertsola-
ri arituko dira Bergaran: Amets Arzallus, Ainhoa Agirrea-
zaldegi, Angel Mari Peñagarikano, Igor Elortza eta Alaia
Martin. Sarrerak 8 eurotan salgai.
gaur, egubakoitza, udal pilotalekuan, 22:30ean.
gOIENA | 2013-03-22 | eGubaKoitza
47 zerbitzuak
E
l chico del periódico,
Peter Dexteren eleberria,
zinemara egokitua izan
da. Lee Danielsek, Precious-en
egileak, flma zuzendu eta peter
Dexterrekin batera gidoia idatzi
du. Istorioa joan den gizaldiko
60ko hamarkadan kokatzen da,
Ameriketako Estatu Batuetako
Louisianan, hain zuzen ere.
Thriller bat da eta bertan ia
denetarik dago: sheriff ustel
baten hilketa, mugan bizi diren
pertsonaiak eta egoerak, sexua,
indarkeria, senideen arteko
harreman kezkagarriak,
arrazakeria, zingira lokaztuak
eta ilunak… Istorioak kutsu
aztoratzailea du. Pertsonaia
gehienek arazo psikologikoak
dituzte eta gehiegizkoak dira.
Istorioa indartsua da eta
sinesgarritasunaren mugan
dago. Horregatik, nahiko esku
ona izan behar da pertsonaiak
txotxongilo ez bihurtzeko eta
haietatik zerbait ateratzeko.
Kasu honetan, pertsonaia
batzuk ez daude ondo garatuta:
protagonistaren anaia eta
gurasoak, kazetari beltzaren
pertsonaia eta John Cusack-ek
egiten duen pertsonaia. Nicole
Kidman da bere pertsonaiari
etekin handien ateratzen dion
aktorea. Zuzendariak irudi eta
estetika harrigarria lortu nahi
du, eta, horretarako, irudiekin
jokatzen du: gertuko plano asko
daude, zoom-a erabiltzen du,
fokatze eta fokatze desegokiak
txandakatzen ditu, kamera asko
mugitzen du eta irudietan
mozte latzak gertatzen dira.
Danielsek irudien aldetik flm
indartsua egin nahi izan du,
baina erabilitako teknikak
istorioan sartu baino gehiago
ikuslea hortik urruntzea lortzen
du. Nire ustez, istorioak
tratamendu neurritsuagoa
behar zuen. Egoerek gehiago
sakonduak egon behar zuten,
eta baita pertsonaien barnean
zerbait gehiago ikertu ere.
El chico del periódico harian
mugitzen den flma da. Irudiek
ez dute lortzen istorioari
zehaztasunik ematea.
Pertsonaiak eta haien arteko
harremanak flmetik pasatzen
dira ia gelditu barik eta ez dira
irteten mugitzen diren lurralde
zingiratsutik.
Lurralde zingiratsutik irten nahian
arraSate
AMAIA ANtZOKIA
el vuelo
zapatuan: 19:30.
astelehenean: 20:30.
hitchcock
martitzenean: 20:30.
animal united 3D
zapatuan: 17:00.
bergara
ZABAlOtEGI
Sombras tenebrosas
domekan: 19:30.
el oso yogui
domekan: 17:00.
Manual para fabricar un
terrorista
eguaztenean: 20:00.
oñati
KUltUrA EtxEA
Mama
egubakoitzean eta
zapatuan: 22:30.
domekan: 19:30, 22.30.
astelehenean: 19:30.
Lily la princesa hada...
zapatuan eta domekan:
17:00.
aretXabaLeta
ZArAIA
hitchcock
egubakoitzean eta
zapatuan: 22:00.
domekan: 19:30.
astelehenean: 16:00.
blackie eta kanuto
zapatuan eta domekan:
17:00.
eibar
cOlISEO
gangster Squad:
brigada de elite
egubakoitzean: 22:30.
zapatuan: 17:00, 19:45,
22:30.
domekan: 17:00, 20:00
astelehenean: 20:30.
La banda Picasso
egubakoitzean: 22:30.
zapatuan: 17:00, 19:45,
22:30.
domekan: 17:00, 20:00
astelehenean: 20:30.
cOlISEO ANtZOKIA
Los crods: una aventura
prehistorica 3D
egubakoitzean: 22:30.
zapatuan: 17:00, 19:45,
22:30.
domekan: 17:00, 20:00
astelehenean: 20:30.
gaSteiz
FlOrIDA
Los coods: una aventura
prehistorica
egubakoitzean: 16:50,
18:45, 20:35, 22:30.
zapatuan eta domekan:
12:00, 16:50, 18:45,
20:35, 22:30, 00:30.
zapatuan, baita: 00:30.
astelehenean eta
martitzenean: 18:00,
20:00, 22:30.
amor y letras
egubakoitzean: 17:30,
22:30.
zapatuan: 17:30, 22:30,
0:30.
domekatik martitzenera:
17:30, 22:30.
argo
egubakoitzetik
astelehenera: 20:00.
Spring breakers
egubakoitzetik domekara:
16:50.
astelehenean eta
martitzenean: 17:30.
La cocinera del
presidente
egubakoitzetik domekara:
18:45, 20:35, 22:30.
zapatuan, baita: 0:30.
astelehenean eta
martitzenean: 19:45,
22:30.
oz un mundo de fantasia
egubakoitzean: 17:15.
zapatuan eta domekan:
12:00, 17:15.
astelehenean eta
martitzenean: 17:30.
anna karenina
egubakoitzetik martitzenera:
20:00, 22:30.
Los amantes pasajeros
egubakoitzetik domekara:
17:00, 18:45, 20:30,
22:30.
zapatuan, baita: 0:30.
astelehenean eta
martitzenean: 17:30, 20.15,
22:30.
incompatibles
egubakoitzetik domekara:
17:00, 18:45, 20:30,
22:30.
zapatuan, baita: 00:30.
astelehenean eta
martitzenean: 18:00,
20:15.
el cuarteto
egubakoitzetik domekara:
18:45.
astelehenean eta
martitzenean: 22:30.
Por la cara
egubakoitzetik martitzenera:
17:30, 19:45, 22:30.
BOUlEVArD
una bala en la cabeza
egubakoitzetik domekara:
18:45, 20:45, 22:45.
egubakoitzean eta
zapatuan, baita: 0:45.
zapatuan eta domekan,
baita: 16:45.
astelehenean eta
martitzenean: 18:45,
20:45.
Los croods
egubakoitzetik domekara:
18:30, 20:30, 22:30.
egubakoitzean eta
zapatuan, baita: 0:30.
zapatuen eta domekan,
baita: 16:30.
astelehenean eta
martitzenean: 18:30,
20:30.
Los croods 3D
egubakoitzetik domekara:
17:45, 19:45, 21:45..
egubakoitzean eta
zapatuan, baita: 23:45.
zapatuan eta domekan,
baita: 15:45.
astelehenean eta
martitzenean: 19:30,
21:30.
oz: un mundo de
fantasia 3D
egubakoitzean eta
zapatuan: 0:15.
Por la cara
egubakoitzetik domekara:
17:50, 20:10, 22:30.
egubakoitzean eta
zapatuan, baita: 0:50.
zapatuan eta domekan,
baita: 15:30.
astelehenean eta
martitzenean: 18:50,
21:20.
the host
egubakoitzean: 017:30,
20:00, 22:30.
zapatuan eta domekan:
17:00, 19:30, 22:00, 0:30.
astelehenean eta
martitzenean: 19:00,
21:30.
oz: un mundo de
fantasia
egubakoitzetik domekara:
18:15, 20:50.
egubakoitzean eta
zapatuan, baita: 23:25.
zapatuan eta domekan,
baita: 15:40.
astelehenean eta
martitzenean: 18:40, 21:15.
Jack el cazagigantes
egubakoitzetik domekara:
17:50, 20.10, 22:30.
zapatuan eta domekan,
baita: 15:30.
astelehenean eta
martitzenean: 18:50, 21:10.
Jack el cazagigantes 3D
egubakoitzetik domekara:
15:50.
Los amantes pasajeros
egubakoitzetik domekara:
18:15, 20:15, 22:15.
egubakoitzean eta
zapatuan, baita: 0:15.
astelehenean eta
martitzenean: 19:15, 21:15.
Dando la nota
egubakoitzetik domekara:
17:45.
zapatuan eta domekan,
baita: 15:30.
astelehenean eta
martitzenean: 18:45.
anna karenina
egubakoitzetik domekara:
20:00, 22:30.
astelehenean eta
martitzenean: 21:10.
rompe ralph!
zapatuan eta domekan:
16:00.
hansel y gretel:
cazadores de brujas
egubakoitzetik domekara:
18:05, 19:55.
astelehenean eta
martitzenean: 19:00.
Mama
egubakoitzean eta
zapatuan: 0:50.
el lado bueno de las
cosas
egubakoitzetik domekara:
21:50.
astelehenean eta
martitzenean: 21:00.
GOrBEIA
Los croods
egubakoitzetik domekara:
17:35, 19:40, 21:45.
zapatutan, baita: 23:50.
zapatuan eta domekan,
baita: 15:30.
astelehenean eta
martitzenean: 18:40,
20:45.
Los croods 3D
egubakoitzetik domekara:
18:35, 20:40, 22:45.
zapatutan, baita: 0:50.
zapatuan eta domekan,
baita: 16:30.
astelehenean eta
martitzenean: 19:40, 21:45.
the host
egubakoitzean: 17:30,
20:00, 22:30.
zapatuan eta domekan,
baita: 16:30, 19:00, 21:30,
0:00.
astelehenean eta
martitzenean: 19:00,
21:30.
Por la cara
egubakoitzetik domekara:
17:55, 20:10, 22:25.
zapatuan, baita: 0:40.
zapatuan eta domekan,
baita: 15:40.
astelehenean eta
martitzenean: 19:15, 21:35.
una bala en la cabeza
egubakoitzetik domekara:
18:00, 20:00, 22:00.
zapatuan, baita: 0:00.
zapatuan eta domekan,
baita: 16:00.
astelehenean eta
martitzenean: 18:35,
20:35.
the art of flight 3D
zapatuan eta domekan:
15:40.
astelehenean eta
martitzenean: 19:00.
Jack el cazagigantes
egubakoitzetik domekara:
18:00, 20:20.
astelehenean eta
martitzenean: 18:50.
Jack el cazagigantes 3D
egubakoitzetik domekara:
20:05.
zapatuan eta domekan,
baita: 16:40.
Spring breakers
egubakoitzean eta domekan:
15:30.
el chico del periodico
egubakoitzetik domekara:
22:30.
zapatuan, baita: 0:45.
astelehenean eta
martitzenean: 21:00.
oz: un mundo de
fantasia
egubakoitzetik domekara:
17:35, 20:05.
astelehenean eta
martitzenean: 18:30, 21:10.
oz: un mundo de
fantasia 3D
egubakoitzetik domekara:
17:30.
hansel y gretel
egubakoitzetik domekara:
22:40.
zapatuan, baita: 0:30.
astelehenean eta
martitzenean: 21:15.
Parker
egubakoitzetik domekara:
17:30, 19:50.
astelehenean eta
martitzenean: 18:45.
el lado bueno de las
cosas
egubakoitzetik domekara:
22:40.
argo
egubakoitzetik domekara:
22:15
zapatuan, baita: 0:35.
astelehenean eta
martitzenean: 21:10.
La extraña vida de
timothy
zapatuan eta domekan:
15:50.
rompe ralph!
zapatuan eta domekan:
15:30
eL chico DeL PerioDDico

zuzendaria: lee daniels.
herrialdea: aeb.
urtea: 2012.
aktoreak: izac efron, matthew
mcConaughey eta nicole kidman,.
iraupena: 107 minutu.
ANtONIO zAbAlA
KritiKa
Zinema
oñati txorien kantak ezagutzeko
ibilbidea
Arantzazuko Parketxeak Aizko-
rri Aratz Parke Naturaleko txo-
riak ezagutzeko ibilbidea anto-
latu du. Mikel Olano adituaren
eskutik txorien kantak ezagutzen
ikasteko ibilbidea izango da.
Domekan egingo dute.
etzi, domeka, arantzazuko parketxean 09:00etan.
antzuoLa batukada entsegua
Bihar, Independentzia Egunaren
harira poteoa egingo dute batu-
kadarekin. Bada, gaur, batukada
entsegua egingo dute gaztetxean
bertan.
gaur, egubakoitza, antzuolako gaztetxean
19:00etan.
oñati Pake Leku elkartearen batzar
orokorra
Urteko ohiko batzarra eta zuzen-
daritzako kideen aldaketa. Pake
Lekuk antolatu duen Udaberria-
ri Ongietorria egitarauaren
barruan.
gaur, egubakoitza, Pake lekun 17:30ean.
ikaStaroak
aretXabaLeta bat-bateko
sorkuntza saioa
Jaiki elkarteak antolatuta bat
-bateko sorkuntza saioak egin-
go dituzte hileko azken dome-
ketan, kuartel zaharrean. Musi-
ka, dantza, antzerki eta arte
ederren zaleendako saioak; ez
da behar inolako eskarmenturik.
Debalde da.
etzi, domeka, kuartel zaharrean 17:30ean.
aretXabaLeta kantu jolasen
ikastaroa
2 eta 5 urte bitarteko haurrei eta
haien gurasoei zuzenduta. Ez da
izenik eman behar.
bihar, zapatua, kuku miku elkartean 17:30ean.
kiroLa
bergara gorlako igoera
Lokatza Ziklismo Eskolak 39.
Gorlako igoera txirrindulari las-
terketa antolatu du domeka goi-
zerako. Irteera San Martin plazan
izango da eta 12:15 aldera Gorlan
amaituko da. Amateur mailako
ziklista onenak elkartuko dira
Gorlan.
etzi, domeka, san martin plazan 10:00etan.
antzuoLa uzarragako txirrindulari
igoera
Uzarragako txirrindulari Igoera.
16:00etan hasi eta 18:00 aldera
bukatuko da Uzarragan.
bihar, zapatua, antzuolan 16:00etan
antzuoLa futbola
Futbola: erregional maila. Antzuo-
la-Mutriku, Eztalan.
bihar, zapatua, eztalan 15:45ean.
azoka
arraSate euskal preso eta
iheslarien aldeko azoka
Euskal preso eta iheslarien alde-
ko bigarren eskuko azoka egingo
dute zapatuan eta domekan. Herri-
rak antolatuta. Mota guztietako
arropak eta osagarriak egongo
dira salgai.
bihar eta etzi, herriko plazan, 11:00etatik
20:00etara.
erakuSketa
bergara alberto arruti
Alberto Arruti bergararraren
argazki erakusketa zabalduko
dute Nahikarin. Apirilaren 7ra
arte egongo da zabalik.
gaur, egubakoitza, nahikari tabernan.
teatro meridional
arraSate 'romeo' antzezlana
Teatro Meridional antzerki taldeak Romeo antzezlana ekarri-
ko du Arrasatera. Julio Salvatierrak egokitu du antzezlana
eta aktoreak Alex Barahona, Bernabe Fernandez eta Javier
Hernandez dira.
etzi, domeka, amaia antzokian, 19:30ean.
2013-03-22
ti ra-bi raka
IMANOl gAllEgO | arrasate
Inoiz guztioi esan izan digute:
"Monigote hutsa dirudizu!". Bai-
na minigote? Mondragon Uniber-
tsitateko bi ikasle ohiren eta
haietako baten bikotekidearen
irudimenak sortu zituen minigo-
teak. Paperezko panpinatxo horiek,
baina, ez ziren lehen aukera izan.
Asier Alburquerquek izan zuen
ideia. "Haren ideia joko batean
oinarritzen zen eta guztion artean
minigoteak sortu genituen", dio
Lander Baltzak. "Hasieran, jen-
deak ez zituen oso serio hartzen,
baina orain, ideiak ere ematen
dizkigute", gaineratzen du. Enpre-
sa hasi berria den arren, hilabe-
te gutxian produktua eraldatzen
eta egokitzen joan dira eta hortik
sortu zuten minigote pertsonali-
zatuak egiteko ideia.
mila diseinu, mila aukera
Irudimenak ez dauka mugarik,
eta minigoteekin ere gauza bera
gertatzen da. Lagun koadrila bat,
futbol talde bat, ezkontza bat,
musikariak... Denetik egin dai-
teke. Diseinua argazki batetik
irteten da eta jabeak goitik behe-
ra pertsonaliza dezake bere mini-
gotea.
Denbora laburrean, jabeak
muntatutako minigote bat jasotzen
du. "Beste bi eredu ere inprima-
tzen dizkiogu", dio Baltzak. Hori
gutxi balitz, jabeak bere minigo-
tearen trokela ere jasotzen du,
nahi adina aldiz inprimatu eta
muntatzeko. Minigoteek duten
arrakastaren isla da Baltzak esan-
dakoa: "Denda batek 30 cm-ko
minigote bat eskatu digu".
aurrez egindakoak ere bai
Minigotes.com webgunean, aurrez
seriean egindako minigote ugari
daude. Kasu horretan, txikiagoak
dira, eta, do it yourself joerari
tiraka, jabeak muntatzen ditu.
Samuraiak, zonbiak... Laster,
serie berriak ere egingo dituzte.
Orain, minigoteekin jolas egiteko
joko bat sortzen dabiltza; nabari
da ez zaiela irudimenik falta.
Hasieran jendeak zorotzat har-
tu bazituen ere, Einsteinek zioen
moduan: "Zoroaren eta jenioaren
artean arrakasta da ezberdintasun
bakarra". Hirukote horrek argi
utzi du arrakastaren bidea dela
hartu nahi dutena.
zonbiak, samuraiak… sortzaileek 'www.minigotes.com' webgunean hainbat aukera eskaintzen dituzte
neurrira egiten dituzten 'minigoteek' oso harrera ona izan dute; askotan, opari moduan erabiltzen dira
'Minigoteak': paperezko panpinatxoak
bukatzekO
Maskotarekin ere bai. | miniGotes.com
Panpinen sortzaileak, euren minigote pertsonalizatuekin. | miniGotes.com
Seriean egindakoak. | miniGotes.com
Ezkontzarako aproposak. | miniGotes.com
P
S
E
:

3
7
/
0
4
– Kontrol mediku zorrotza
– Pisu galtze handia – Gose gabezia
Bi l bon: Cl i ni ca Sarabi a: Erci l l a kal ea, 42.
Zientzia eta zorroztasuna pisua galtzeko
metodoa
Euskal Herria plaza 3. ARRASATE
Tel.: 943 79 44 22.
Rosa Sarabia doktorea
Benetan pisua galdunahi duzu?
Orain
A
rrasaten
Rosa Sarabia doktorea
Medikuntzan eta kirurgian lizentziaduna
OBESITATEAREN ETA GEHIEGIZKO PISUAREN UNITATEA
BOTOXA – EZPAINAK – MESOTERAPIA
BARIZEAK – HAZIERA FAKTOREAK
BULARRAK – SUDURRA – SABELALDEA
Medikuntza estetikoa eta kirurgia plastikoa
b
e
tik
o
Esan bai etz
IdOIA
EtxEbErrIA
azken berba
B
aarle hiria erdibituta dago.
Alde bat Belgikarena da
eta bestea Herbehereena.
Muga hiriaren erdi-erdian dago.
Gurutze zuriekin markatutako
baldosak daude espaloietan.
Baarletarrek parranda mugaren
alde batean hasten dute, eta
bestaldean amaitu. Belgikan
tabernak beranduago ixten
dituztelako. Ondoko tabernara
joan eta listo.
Ez da hain zaila aldi berean
bi estatutan egotea. Aski da
hanka bakoitza batean jartzea.
Egia esan, edozein tokitan jar-
tzen dituzte mugak. Baita itsa-
soaren erdian ere. Munduko
mugarik altuena, adibidez,
Everesteko gailurrean dago.
Alde bat Txinarena da eta bes-
tea Nepalena.
Hain urruti joan gabe. San
Prudentzion bada baserri bat
bi herrirena dena. Mugarria
sukaldearen parean dute. Baz-
karia Bergaran prestatzen dute.
Bazkaldu, berriz, Oñatin. Orain
Bergaran, orain Oñatin. Pentsa,
egin dezakezu lo hankak herri
batean dituzula eta burua bes-
te batean!
Badira herri batean jaio
eta beste batean hil direnak
ere. Etxetik mugitu gabe. Elge-
tan jaio eta Bergaran hil. Angio-
zar eta Ubera auzoak 1927tik
Bergarakoak dira. Baina beraiek
nongoak sentitzen dira? Eta
200 urte barru? Muga fsikoek
sarri muga psikologikoak dakar-
tzate. Sentimenduetan eragiten
dute. Nongoak garen. Zer
garen.
Mugak