You are on page 1of 2

OUG nr. 195/2002, art. 181 pct 11 "se bate" oarecum cu Ordinul Ministrului nr 211/11 feb. 2003;cap. IV, pct. 11.

3;11.4 1.In conformitate cu art.181, alin.1, pct.11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.85/2003, conducatorului de autovehicul i se interzice "sa aiba aplicate folii sau accesorii pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale ce restrang sau estompeaza vizibilitatea in timpul mersului, atat din interior, cat si din exterior, ori sa impiedice sau sa diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare". 2. Ordinul Ministrului nr.211/2003: privind circulatia pe drumurile publice, certificarea sau omologarea echipamentelor: La capitolul IV,pct.11.3si pct. 11.4 , se prevede ca: Parbrizul nu trebuie să diminueze şi nici să deformeze imaginea văzută prin el, să conserve o transparenţă de cel puţin 75% în câmpul de vizibilitate al conducătorului, chiar şi în cazul geamurilor colorate sau după o exploatare îndelungată, iar în cazul spargerii, să permită totuşi o vizibilitate suficientă pentru conducerea în condiţii de securitate a autovehiculului. Geamurile laterale faţă, precum şi luneta, dacă vehiculul respectiv nu are oglindă exterioară, trebuie să asigure o transparenţă de cel puţin 70%. Pe suprafaţa parbrizului sau în dreptul acestuia nu trebuie amplasate folii autocolante, etichete sau alte obiecte care ar diminua zona principală de vizibilitate a conducătorului.

2=Norma speciala. nu?

da, remesh, am studiat problema. iata ce spune rar-ul: Folii de protectie geamuri In Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2132/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor - RNTR 7, sunt specificate conditiile de vizibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca un autovehicul ce circula pe drumurile publice din Romania si anume:

70% pentru luneta si geamurile laterale. avand transparenta de min. 70% pentru luneta si geamurile laterale. Ultimul paragraf pune punct interpretarilor.foliile de protectie aplicate pe geamuri trebuie sa fie certificate si marcate corespunzator. . marca care trebuie sa existe pe geamuri.. . .75% pentru parbriz si min.43 CEE-ONU sau in conformitate cu Directiva 92/22 CEE cu modificarile ulterioare. . 75% pentru parbriz si min. trebuie sa elibereze un document privind certificatul de conformitate si licenta emisa de Organismul de Certificare Produse al Registrului Auto Roman.marca de omologare conform acestor reglementari. iar la inspectia tehnica periodica se verifica eticheta ce contine marca de omologare a geamului precum si gradul de transparenta.autovehicule trebuie echipate cu geamuri ce sunt omologate conform Regulamentului nr. cand autoturismul este echipat cu oglinzi retrovizoare exterioare pe ambele parti. . insa in cazul in care acestea au o transparenta modificata fata de cea stabilita prin marcajul de omologare se urmareste ca stratul aplicat ulterior sa fie uniform si sa nu creeze distorsiuni.geamurile laterale din spate si luneta nu sunt esentiale pentru vizibilitatea din interior. atesta faptul ca initial acestea au avut transparenta de min. insa atelierele autorizate sa efectueze operatiunea de aplicare a foliei colorate. iar aplicarea acestora este permisa numai in atelierele autorizate.modificarea transparentei geamurilor nu se inregistreaza in cartea de identitate a autovehiculului.