You are on page 1of 137

Structuri de sprijin Structuri de sprijin îîn ingineria geotehnic n ingineria geotehnicăă

note de curs
Prof. dr. ing. Anghel Stanciu
Cursul nr. 3 - 4
Dimensionarea zidurilor de sprijin Dimensionarea zidurilor de sprijin – – Abordarea clasică Abordarea clasică
Introducere Introducere în EUROCOD 7 (SR EN 1997 în EUROCOD 7 (SR EN 1997- -1/2004) 1/2004)
Dimensionarea zidurilor de sprijin Dimensionarea zidurilor de sprijin – – Abordarea modernă (NP 124 Abordarea modernă (NP 124- -2010) 2010)
Master: Inginerie Geotehnică Master: Inginerie Geotehnică Master: Inginerie Geotehnică Master: Inginerie Geotehnică
Dimensionarea zidurilor de sprijin Dimensionarea zidurilor de sprijin – – Abordarea modernă (NP 124 Abordarea modernă (NP 124- -2010) 2010)
Bibliografie:
1. Stanciu A., Lungu I., Fundaţii I, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006.
2. Răileanu P. , Boţi N. , Stanciu A., Geologie Geotehnică și Fundații, Vol III, I.P. Iaşi, 1986.
3. Silion T. , Răileanu P. , Boți N. , Cijeschi M. , Mușat V. , Grecu V. , Stanciu A. , Geotehnică – Exemple de calcul, I.P. Iaşi, 1977.
4. Răileanu P. , Mușat V. , Grecu V. , Nicuță A. , Plătică D. , Boțu N. , Sfârlos D. , Geotehnică și fundații – Îndrumător de proiectare,
I. P. Iași, 1991.
5. Dorobanțu S. ; Jercan S. ; Păucă C. ; Romanescu C. ; Răcănel I. ; Șovărel E. – Drumuri, Calcul și proiectare – Editura Tehnică,
București, 1980.
6. Budhu M. - Foundations and earth retaining structures – John Wiley & Sons,Inc, 2008.
7. Stanciu A. , Lungu I. , Aniculaesi M. , Bejan F. - Proiectarea geotehnică după EUROCOD 7- SR EN 1997-1 ; Principii, Lucrări de
susținere – Prezentare S.R.G.F., 2011.
8. Lungu D., Ghiocel D. - Metode probabilistice în calculul construcțiilor, București , 1982
Dimensionarea zidurilor de sprijin de greutate
1. Determinarea acţiunilor: împingerea activă, împingerea pasivă, greutatea proprie a zidului
de sprijin
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
2
Moduri de cedare pentru zidurile de sprijin
(b) Cedare prin răsturnare şi
pierderea capacităţii portante
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
3
Verificarea zidului de sprijin
Verificarea la lunecare
( )
1.25...1.50
G Pav
N
Fs
T T
µ
µ
⋅ +

= = ≥
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Verificarea la răsturnare
4
Un zid de sprijin de rezistență trebuie să aibă o rezistență adecvată la lunecare. Acesta înseamnă
că, rezistența la lunecare la baza zidului trebuie să fie mai mare decât forța laterală rezultantă ce
acționează orizontal pe talpa zidului. Factorul de stabilitate la lunecare, ( )
T
FS , este:
( ) =
T
ax
T
FS
P
( ) 1,5 ≥
T
FS
unde T este rezistența la lunecare pe talpa fundației și P
ax
este forța laterală ce acționează la
nivelul tălpii zidului de sprijin. Rezistența la lunecare este dată de expresia T=R
z
·tanφ’
b
pentru ESA
(tensiuni efective), și T=s
w
·B pentru TSA (dacă talpa fundației este așezată direct pe un strat de
pământ cu granulație fină). R este forța verticală rezultantă, φ’ reprezintă unghiul de frecarea
Verificarea la lunecare
pământ cu granulație fină). R
z
este forța verticală rezultantă, φ’
b
reprezintă unghiul de frecarea
internă dintre baza zidului de sprijin și pământ.
1 2
' ' '
2 3
φ φ φ = ÷
b cs cs

iar B este proiecția pe orizontală a lățimii tălpii fundației, rezultă:
[ ]
( )cos sin tan '
( )
cos ( )sin
θ θ φ
θ θ
+ + −
=
+ + +
w s az b ax b b
T
ax b w s az b
W W P P
FS
P W W P

STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
5
Unde W
w
reprezintă greutatea zidului de sprijin, W
s
- greutatea prismului de pământ ce reazemă pe
talpa fundației, P
az
şi P
ax
reprezintă componentele verticale și orizontale a împingerii active,
b
θ
reprezintă înclinarea bazei față de orizontală (θ
b
este pozitiv dacă înclinația este în sensul acelor de
ceasornic, fig 10.19). Dacă θ
b
=0 (baza este orizontală), atunci
( ) tan '
( )
φ + +
=
w s az b
T
ax
W W P
FS
P

Pentru TSA (tensiuni totale)
/ cos
( )
(cos ( )sin
θ
θ θ
⇒ =
+ + +
w b
T
ax b w s ax b
s B
FS
P W W P

Dacă θ
b
=0 , atunci ( ) =
w
T
s B
FS
P

T
ax
P
Dacă rezistența terenului de fundare în stare nedrenată este inadecvată, lățimea B a zidului de sprijin
se poate mări.
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
6
Un zid de sprijin de greutate trebuie să aibă o rezistență adecvată la răsturnare. Rezistența la
răsturnare a zidului de sprijin este satisfăcută dacă forța verticală rezultantă se găsește în treimea
mijlocie a bazei. Luând momentul față de vârful consolei anterioară a fundației, forța rezultantă
verticală față de bază se găsește la
( )cos sin
θ
θ θ
+ +
=
+ + −
a
w w s s ax
w s az b ax b
W x W x P z
x
W W P P

Unde
a
z reprezintă punctul de aplicație a împingerii active față de vârful consolei anterioară a
fundației. Stabilitatea zidului este satisfăcută la răsturnare dacă / 3 2 / 3 ≤ ≤ B x B ;
Verificarea la răsturnare
( / 2 ) / 6 = − ≤ e B x B , unde e reprezintă excentricitatea rezultantei încărcării verticale și
cos
θ
θ =
b
x x .
Dacă 0 θ =
b
, atunci
+ + −
=
+ +
a
w w s s az a ax
w s az
W x W x P x P z
x
W W P

STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
7

Un zid de sprijin de greutate trebuie să aibă o rezervă de siguranță suficient de mare în cazul
capacității portante a terenului de sub fundație. Presiunea maximă impusă pământului la baza
zidului nu trebuie să depășească capacitatea portantă admisibilă a pământului, ceea ce se poate
scrie ca:
max
σ ≤
a
q
Unde
max
σ reprezintă tensiunea maximă verticală impusă și
a
q reprezintă capacitatea portantă a
pământului.
Verificarea capacităţii portante a terenului de fundare
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
8
2
6
1, 2 1
1 1
6
N M N M N e
p
A W B B B B
⋅ | |
= ± = ± = ±
|
⋅ ⋅ \ ¹
Presiunea efectivă pe teren se determină aplicând relația:
max 1 .
.
1, 2
1 2
2
ef conv
ef med conv
p p p
p p
p p
= ≤
+
= ≤
Indiferent de forma diagramei de presiune efectivă trebuie îndeplinite condițiile
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
9
Calculul eforturilor în secţiunea cea mai solicitată
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
10
Verificarea stabilității generale a zidului de sprijin
1,25...1, 50
rez
răs
M
Fs
M
= ≥
După suprafeţe cilindrice de
alunecare în jurul fundaţiei, cu
metoda fâşiilor, ca la taluzuri:
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
11
Luând în considerare suprafeţe
plane de cedare
Schema de calcul pentru verificarea stabilităţii generale
admiţând suprafeţe plane de alunecare
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
12
min
1, 50
p
s sadm
a
P
F F
P
= ≥ ≈
Cedarea pe sub talpa fundației a zidului de sprijin – concluzie:
Un zid de sprijin de greutate nu trebuie să fie amplasat cu fundația deasupra suprafaței de cedare, în cazul în care
suprafață de cedare cuprinde zidul de sprijin și pământul sprijinit de acesta. Se pot folosi programe de calcul pentru
determinarea factorului de stabilitate a amplasamentului pentru determinarea suprafețelor potențiale de alunecare.
Infiltațiile
Un zid de sprijin de greutate trebuie să aibă o protecție adecvată față de infiltrațiile de apă subterană. Presiunea apei din
pori și gradientul hidraulic maxim dezvoltat în infiltrații nu trebuie să influențeze unul din cele patru criterii de stabilitate
discutate mai sus, respectiv nu trebuie să apară lichefierea, ceea ce este dată de
max cr
i i < . De obicei,
max
/ ( )
cr s
i i FS ≤

Unde FS este fctorul de siguranță pentru
infiltrații și convențional este mai mare ca 3.
Pentru a împiedica cedarea datorită
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
13
Pentru a împiedica cedarea datorită
infiltrațiilor, trebuie realizate drenuri
(verticale/înclinate) adecvate în umplutura
din spatele zidului de sprijin pentru a disipa
repede presiunea apei din pori în exces. Se
preferă în umplutură pământuri cu
granulație mare datorită caracteristicilor
superioare de drenaj în comparație cu
pământurile cu granulație fină.
EXEMPLUL 1
Se cunosc:
- Natura pământului din spatele zidului de sprijin și din fundație, praf nisipos
- Forma și dimensiunile zidului de sprijin au fost alese inițial pe baza cataloagelor tip
3
2
21 , c=10kPa, =20kN/m , 14 , 300 .
3
a
p kPa ϕ γ δ ϕ = = = =

STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
14
EXEMPLUL 1
Stabilirea solicitărilor
- Greutatea totală a zidului de sprijin (pe 1m lungime):
1
2
3
4
1, 00 4, 50 1, 00 24 108
1
4, 50 1, 50 1, 00 24 81
2
3, 30 0, 50 1, 00 24 39, 6
1 2, 65
2, 65 1, 00 24 28, 09
2 3
2, 65
(3, 50 ) 1, 50 1, 00 24 157, 80
= ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= − ⋅ ⋅ ⋅ =
G kN
G kN
G kN
G kN
G kN
10

5
6
2
7
2, 65
(3, 50 ) 1, 50 1, 00 24 157, 80
3
1 3, 50
3, 50 1, 00 24 49
2 3
1
0, 30 1, 00 24
2
= − ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= − ⋅ ⋅ ⋅ =
G kN
G kN
G
8
9
10
1, 08
1 0, 5
0, 5 1, 00 24 1
2 3
1
0, 80 0, 80 18 1, 00 19 1, 97
2
0, 80 4, 50 1, 00 19 68, 4

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ =

kN
G kN
G tg kN
G kN
10
1
535, 95
i
i
G G kN
=
= =

STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
15
EXEMPLUL 1
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
16
EXEMPLUL 1
Dreapta suport a greutății G se găsește față de punctul A la distanța x
G
care se
determină cu relația:
10
1
10
1
i i
i
G
i
i
G x
x
G
=
=

=


10
1
1 2, 65
108 3, 2 81 1, 75 39, 6 2, 65 28, 09( 3, 5) 157, 80 1, 75
3 3
i
i
G
=
= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅ +

2 0, 3 2 0, 5 2
49 3, 5 1, 08 1(1 ) 1, 97(3, 7 0, 8) 68, 4 4,1 1379, 61
3 3 3 3 3
kN m + ⋅ ⋅ − ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + ⋅ = ⋅
1379, 61
2, 57
535, 94
G
x m = =
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
17
EXEMPLUL 1
•Împingerea pământului pe paramentul abcd (ipoteza lui Coulomb)
zona 1 ( )
1 1 1 2
108 81 189 G G G kN

= + = + =
4, 5 2 4, 5
108( 0, 5) 81
297
3 3 3
1, 57
189 189
I I
G
x m

+ + ⋅ ⋅
= = =
1
90 θ =

•Greutatea zidului de sprijin până la nivelul secțiunii I-I
(față de punctul B)
sin sin90 θ

1
0, 645
a
K =
1 1
1 1
1 1
1 1
1
c 1
2 2
1
1
1
sin sin90
18, 5 26 0, 645 62, 93
cos cos14
1
0, 5 18, 5 5, 26 0, 645 160
2
5, 26
1, 75
3 3
cos 160, 61cos14 155, 84
sin 160, 61sin14 38, 86
a a
a a
H
a a
V
a a
P h K kPa
P h K kN
h
z m
P P kN
P P kN
θ
γ
δ
γ
δ
δ
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
= = =
= = =
= = =

STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
18
EXEMPLUL 1
zona 2 ( )
2
108 θ =

2
2 2
1 1 2
2
2 2
2
c 2
0, 471
sin 5, 26 18 sin108
6,18
sin( ) 18 sin(108 18 )
sin sin108
18, 6 18 0, 471 50, 82
cos cos14
a
ech
a ech a
K
h
h m
P h K kPa
γ θ
γ θ β
θ
γ
δ
=

= ⋅ = ⋅ =
+ +
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =

2
d 2 2
sin sin108
( ) 18(2, 65 6,18) 0, 471 72,83
a ech a
P h h K kPa
θ
γ
δ
= ⋅ + ⋅ = + ⋅ ⋅ =

2 2
2
2 1
2 2
2 2
d 2 2
2 2
2
2
c d
2
2
c d
( ) 18(2, 65 6,18) 0, 471 72,83
cos cos14
2
1 2, 6 18
(1 ) 0, 5 18 2, 65 0, 471(1 ) 168, 50
2 2, 65
2
2 50, 82 70,83 2
3 50, 82 70,83
a ech a
ech
a a
a a
a a
P h h K kPa
h
P h K kN
h
P P
h
z
P P
γ
δ
γ
= ⋅ + ⋅ = + ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅ ⋅ + =
+
⋅ +
= ⋅ = ⋅
+ +

2 2
2 2
2
2
, 65
1, 25
3
sin(90 ) 168,80sin(90 14 108 ) 11, 75
cos(90 ) 168,80cos(90 14 108 ) 168, 09
V
a a
H
a a
m
P P kN
P P kN
δ θ
δ θ
=
= + − = + − = −
= + − = + − =


STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
19
EXEMPLUL 1
- Împingerea pământului pe paramentul ab
1
1
1
0, 645
sin sin90
18 4, 76 0, 645 57, 07
cos cos14
a
ab ab a
K
P h K kPa
θ
γ
δ
=
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =

1
2 2
1
0, 5 18 4, 76 0, 645 131, 52
2
4, 76
1, 58
3 3
a ab a
ab
P h K kN
h
z m
γ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
= = =
1
1
1, 58
3 3
131, 52sin14 31, 85
131, 52cos14 127, 75
V
a
H
a
z m
P kN
P kN
= = =
= =
= =

STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
20
EXEMPLUL 1
Verificarea zidului de sprijin
1
1 2 2
2
1 2
4, 50 535, 94 2, 57 38,86 4, 50 1552, 24
3, 5
( 1, 50) (3, 5 ) ( )
3 3
155,84(1, 75 1, 50) 11, 75(3, 5 1, 25 / 3) 168, 09(1, 25 3, 5 / 3) 566, 51
V
s G a
H V H
r a a a
M G x P kN m
z
M P z P P z
kNm
= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ = ⋅
= + + + + − =
= + + + + − =
1552, 24
= = > = ÷
1. Verificarea la răsturnare (față de punctul A)
1552, 24
2, 74 1, 3 1, 5
566, 51
r s
F F = = > = ÷
1 2
155, 84 168, 09 323, 93
H H H
a a
R P P kN = + = + =
1 2
535, 94 38, 86 11, 75 563, 05
V V V
a a
R G P P kN = + + = + − =
2 2
2 2
323, 93 563, 05 649, 58
H V
R R R kN = + = + =
2. Verificarea la alunecare
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
21
R - rezultanta tuturor forțelor care acționează asupra zidului de sprijin.
Se determină componentele normale și respectiv paralele cu planul tălpii fundației a
rezultantelor încărcărilor și
EXEMPLUL 1
H
R
V
R
1 1
cos( ) sin( ) 563, 05 0, 948 323, 93 0, 316 636,13
3 3
V H
N R arctg R arctg kN = + = ⋅ + ⋅ =
1 1
sin( ) cos( ) 563, 05 0, 316 323, 93 0, 948 129,16
3 3
V H
T R arctg R arctg kN = − + = − ⋅ + ⋅ =
0
17 636,13 N tg N tg µ δ ⋅ ⋅ ⋅
0
17 636,13
1, 505 1, 3 1, 5
129,16
sl s
N tg N tg
F F
T T
µ δ ⋅ ⋅ ⋅
= = = = > = ÷
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
22
EXEMPLUL 1
0
193,11
0, 30
636,13
M
e m
N
= = =
2
0 1 2
3, 5 3, 5 2, 65 3, 5
( )
2 2 3 2 3
3, 5 3, 5 2, 65 3, 5 1, 25
535, 94 (2, 57 ) 38,86 11, 75
2 2 3 2 3
439, 47 102, 33 25, 46 516, 34
V V V
G a a
z
M G x P P
kN m
| | | |
= − ⋅ − − ⋅ + + ⋅ + =
| |
\ ¹ \ ¹
| | | |
= − ⋅ − − ⋅ + + ⋅ + =
| |
\ ¹ \ ¹
= − − + = − ⋅
636,13 N
1,2
6 636,13 6 0, 30
1 1
3, 69 3, 69
N e
p
B B
⋅ ⋅ | |
| |
= ⋅ ± = ⋅ ±
| |
\ ¹
\ ¹
1
256, 50 300
a
p kPa p kPa = < =
2
88, 30 300
a
p kPa p kPa = < =
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
23
EXEMPLUL 1
2
157, 35 45 / 4500 kPa R daN cm kPa σ = < = =
0
0
1,2
1 1
189 31, 85 220, 85
180(1, 57 1, 25) 31, 85 1, 73 127, 75 1, 58 86, 26
0, 39
220, 85 6 0, 39
(1 ) (1 )
2, 5 2, 5
V
I I a
N G P kN
M kN m
M
e m
N
N G e
b b
σ

= + = + =
= − − − ⋅ + ⋅ = ⋅
= =
⋅ ⋅
= ± = ±
3. Verificarea presiunilor în secțiunea I-I
0 0 0
H V
M M M = +
0 1 1 2 2
1 3, 5 1 3, 5
1, 5 597, 39 112, 06 709, 45
2 3 2 3
H H H
a a
M P z P z kNm
| | | |
= ⋅ + + ⋅ + ⋅ − ⋅ = + =
| |
\ ¹ \ ¹
2
1
2
2
157, 35 45 / 4500
19, 33 45 / 4500
c
c
kPa R daN cm kPa
kPa R daN cm kPa
σ
σ
= < = =
= < = =
4. Stabilirea presiunilor pe teren la nivelul tălpii fundației
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
24
EXEMPLUL 2
Se cunosc:
- Natura pământului din rambleu caracterizat prin :
- Natura terenului de fundare caracterizat :
- Platforma din spatele zidului de sprijin poartă o suprasarcină de 23,4kN/m corespunzătoare
convoiului A30, clasa E de încărcare
- Forma și dimensiunile zidului de sprijin au fost alese inițial pe baza cataloagelor tip
3
30 , c=0kPa, =18kN/m , 20 ϕ γ δ = =

3
22 ; c=13 kPa; =19 kN/m ; 13 ; 0, 35; 200
a
p kPa ϕ γ δ µ = = = =

STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
25
EXEMPLUL 2
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
26
EXEMPLUL 2
Stabilirea solicitărilor
- Greutatea totală a zidului de sprijin (pe 1m lungime):
1
2
3
4
5
0, 60 0, 50 1, 00 24 7, 20
1
0, 50 0, 50 1, 00 24 3, 00
2
1 3, 70
3, 70 1, 00 24 32, 86
2 5
1,10 3, 20 1, 00 24 84, 48
2, 59 0, 50 1, 00 24 31, 08
G kN
G kN
G kN
G kN
G kN
= ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ = 11
376, 77 G G kN = =

5
6
7
1
0,10 0, 50 1, 00 24 0, 60
2
1
0, 80 2, 36 1, 00 24 2
2
G kN
G
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
8
9
10
11
2, 66
2, 80 1, 80 1, 00 24 120, 96
1 2, 80
2, 80 1, 00 24 18, 82
2 5
1
0, 50 0, 50 1, 00 19 2, 38
2
0, 75 3, 70 1, 00 19 52, 73
kN
G kN
G kN
G kN
G kN
= ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ =
1
376, 77
i
i
G G kN
=
= =

STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
27
EXEMPLUL 2
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
28
EXEMPLUL 2
Dreapta suport a greutății G se găsește față de punctul A la distanța x
G
care se
determină cu relația:
11
1
11
1
i i
i
G
i
i
G x
x
G
=
=

=


11

11
1
7, 20 2, 05 3, 00 2, 516 32, 86 1, 50 84, 48 2, 30 31, 08 2, 305 0, 60 0, 976
22, 66 3, 06 120, 96 1, 40 18, 82 1, 866 2, 38 2, 68 52, 73 3, 225 788, 36
788, 36
2, 09
370, 77
i i
i
G
G x
kN m
x m
=
⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = ⋅
= =

STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
29
EXEMPLUL 2
•Împingerea pământului pe paramentul abcd
zona 1 (θ
1
=90
o

1
=30
o
; δ
1
=2ϕ
1
/3 =20
o
; β=0; K
a1
=0.297)
•Greutatea zidului de sprijin până la nivelul secțiunii I-I
(față de punctul B)
1 2 3 4 10
7, 20 3, 00 32, 86 84, 48 2, 38 129, 92
7, 20 1, 04 3, 00 1, 506 32, 86 0, 49 84, 48 1, 29 2, 38 1, 67 141, 06
1, 08
129, 92 129, 92
I I
I I
G
G G G G G G kN
x m


= + + + + = + + + + =
⋅ + + + ⋅ + ⋅ + ⋅
= = =
( )
1
1
1 1
1
1 1 1 1
1
1
1 1 1 1 1
1
1 1 1
sin 23, 4 sin90
1, 3
sin( ) 18 sin(90 0)
sin sin90
18 1, 30 0, 297 7, 39
cos cos 20
sin sin90
18 (4, 20 1, 30) 0, 297 31, 29
cos cos 20
1
2
o
ech
o
o
aa ech a
o
o
ac ech a
o
a
q
h m
p h K kPa
p h h K kPa
P h
θ
γ θ β
θ
γ
δ
θ
γ
δ
γ
= ⋅ = ⋅ =
+ +
= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ =
=
2
1
1
1
2 1 2 1, 30
1 18 4, 20 20, 297 1 76, 34
2 4, 20
ech
a
h
K kN
h
| | ⋅ ⋅ | |
+ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + =
|
|
\ ¹
\ ¹
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
30
EXEMPLUL 2
zona 2 (θ=109
o

2
=22
o
; δ
2
=13
o
; β=0; K
a2
=0.293)
1
1 1
1 1
2 7, 39 31, 29 4, 20
1, 67
7, 39 31, 29 3
cos 76, 34 cos 20
sin 76, 34 sin 20
H o
a a
V o
a a
z m
P P
P P
δ
δ
⋅ +
= ⋅ =
+
= ⋅ = ⋅
= ⋅ = ⋅
1 1 2
2
sin 23, 4 18 4, 2 sin109
5, 21
sin( ) 19 sin(109 0)
o
ech
o
q h
h m
γ θ
γ θ β
+ ⋅ + ⋅
= ⋅ = ⋅ =
+ +
( )
2
2 2
2
2 2 2 2
2
2
2 2 2 2 2
2
sin( ) 19 sin(109 0)
sin sin109
19 5, 21 0, 293 28,14
cos cos13
sin sin109
19 (2, 36 5, 21) 0, 293
cos cos13
ech
o
o
ac ech a
o
o
ad ech a
o
p h K kPa
p h h K
γ θ β
θ
γ
δ
θ
γ
δ
+ +
= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅
2 2
2
2 2 2 2
2
40, 89
2 1 1 2 5, 21
1 19 2, 36 0, 293 1 83, 95
2 2 2, 36
ech
a a
kPa
h
P h K kN
h
γ
=
| |
⋅ ⋅ | |
= + = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + =
|
|
\ ¹
\ ¹
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
31
EXEMPLUL 2
- Împingerea pământului pe paramentul ab
2
2 2 2 2
2
2, 28 14 40, 89 2, 36
1,11
28,14 40,89 3
cos(90 ) 83, 95cos(90 13 109 ) 83, 49
83, 95 sin(90 13 109 ) 8, 77
H o o o o
a a
V o o o
a
z m
P P kN
P kN
δ θ
⋅ +
= ⋅ =
+
= ⋅ + − = + − =
= ⋅ + − = −
( )
'
1
sin sin90
18 (1, 30 3.70) 0, 297 28.44
o
p h h K kPa
θ
γ = ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ =
( )
'
1
1 1 1
1
' 2 2
1
1 1 1
1
2
sin sin90
18 (1, 30 3.70) 0, 297 28.44
cos cos 20
2 1 1 2 1, 30
1 18 3, 70 0, 297 1 62, 31
2 2 2, 70
2 7, 39 28, 44 3, 70
1, 49
7, 39 28, 44 3
cos 20
ab ech a
o
ech
a a
H o
a a
p h h K kPa
h
P h K kN
h
z m
P P
θ
γ
δ
γ
= ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ =
| | ⋅ ⋅ | |
= + = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + =
|
|
\ ¹
\ ¹
⋅ +
= ⋅ =
+
= ⋅ = 62, 31 0, 939 58, 55
sin 20 62, 31 0, 342 21, 31
V o
a a
kN
P P kN
⋅ =
= ⋅ = ⋅ =
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
32
EXEMPLUL 2
Verificarea zidului de sprijin
1. Verificarea eforturilor in secțiunea I-I
129, 92 21, 31 151, 23
1, 84 1, 84
129, 92 1, 08 21, 31 0, 75 58, 55
2 2
20, 79 35, 59 87, 24 30, 86
V
I I a
o
N G P kN
M
kN m

= + = + =
| | | |
= − − − + +
| |
\ ¹ \ ¹
= − − + = ⋅
12
1
1
30, 86
0, 20
151, 23
6 151, 23 60, 20
1 1
1, 84 1, 84
135, 8
o
I
c
M
e m
N
N e
b b
kPa R
σ
σ
= = =
| |
⋅ | |
= ± = ±
|
|
\ ¹
\ ¹
= <
2
2
45 /
28.59
c
daN cm
kPa R σ
=
= <
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
33
R - rezultanta tuturor forțelor care acționează asupra zidului de sprijin.
Se determină componentele normale și respectiv paralele cu planul tălpii fundației a
rezultantelor încărcărilor și
EXEMPLUL 2
H
R
V
R
2. Verificarea la alunecare
1 2
1 2
71, 74 83, 49 155, 23
376, 77 26,11 8, 77 394,11
1 1
cos sin 394,11 0, 980 155, 23 0,196 416, 67
= + = + =
= + − = + − =
| | | |
= + = ⋅ + ⋅ =
| |
H
a a
V
a a
V H
R P P kN
R G P P kN
N R arctg R arctg kN cos sin 394,11 0, 980 155, 23 0,196 416, 67
5 5
1 1
sin cos 394,11 0,196 1
5 5
| | | |
= + = ⋅ + ⋅ =
| |
\ ¹ \ ¹
| | | |
= − + = − ⋅ +
| |
\ ¹ \ ¹
V H
V H
N R arctg R arctg kN
T R arctg R arctg 55, 23 0, 980 74, 88
0, 35 416, 67
1, 94 1, 3 1, 5
74, 88
µ
⋅ =
⋅ ⋅
= = = > = ÷
s
kN
N
Fs n
T
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
34
EXEMPLUL 2
3. Stabilirea presiunilor pe teren la nivelul tălpii fundației
12
71, 74 3, 75 26,11 2, 20 83, 48 0, 83 8, 77 1, 78 376, 77 0, 69
269, 02 57, 44 69, 29 15, 61 259, 97 36, 51
36, 51
0, 09
416, 67
6 416, 67 60, 90
1 1
2, 85 2, 85
o
o
M
kN m
M
e m
N
N e
p
b b
= ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ =
= − + + − = ⋅
= = =
⋅ | |
| |
= ± = ±
| |
\ ¹ \ ¹
12
1
2
1 1
2, 85 2, 85
173, 9 200
118.5
a
p
b b
p kPa p kPa
p kP
= ± = ±
| |
\ ¹ \ ¹
= < =
= 200
a
a p kPa < =
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
35
Se cere dimensionarea zidului de sprijin de rambleu din figura de mai jos, cunoscându-se:
0
24 φ = , 0 = c ,
0
2 / 3 16 δ φ = = ,
3
18 / γ = kN m ,
2
4 / =
conv
p daN cm , 1, 00 =
e
h m,
3
24 / γ =
b
kN m ,
0,35 = f .
Împingerea pământului este determinată grafic. Schema de încărcare a zidului și diagramele de
presiuni sunt:
Pentru paramentul BC:
2
1 1
2 cos
87 /
cos
α
δ
⋅ ⋅ ⋅
= =

a
c
C
p P
p kN m
h

EXEMPLUL 3
cosδ ⋅
C
h
2
23,1 / = =
B
B C
C
h
p p kN m
h

Pentru paramentul DE:
2
2 2
2
2 2
2 cos
86,9 /
cos
2 cos
61,8 /
cos
α
δ
α
δ
= =
= =
a
D
D
a
E
C
P
p kN m
h
P
p kN m
h

36
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
EXEMPLUL 3
37
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
EXEMPLUL 3
38
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Față de punctul A
17
1
6053, 7 / = =

sA i iA
M G x kNm m
2
1
1842, 6 / = =

rA ai iA
M P d kNm m
EXEMPLUL 3
Verificarea la răsturnare
6053, 7
3, 27 1,5
1842, 6
= = >
srA
F
Față de punctul M (verificarea stabilității la răsturnare a elevației:
12
1
3216,9 / = =

sM i iM
M G x kNm m
1 1
/ =
rM a M
M P d Nm m
3216,9
11, 05 1,5
291, 2
= = >
srM
F
39
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Rezultă un coeficient de siguranță la lunecare pe talpă:
Verificarea la lunecare pe talpă
EXEMPLUL 3
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
17
0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0
1
17
0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0
1
cos sin cos sin cos cos sin cos sin
1702,3 /
cos cos cos cos cos sin sin sin sin
466,9 /
α α δ α δ α δ α δ
α α δ α δ α δ α δ
= + + + + + + + −
=
= + + + − − + − −
=


i a a a a a a a a
i a a a a a a a a
N G P P P P
N kN m
T G P P P P
T kN m
Rezultă un coeficient de siguranță la lunecare pe talpă:

0,35 1702,3
1,33 1,3
446,9

= = >
sl
F
40
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
EXEMPLUL 3
Verificarea eforturilor
17 2
0 0 0
0
1 1
2
max
2
min
2
m
372,8 /
0, 219
1702,3 /
4, 02 / 1, 2
2, 42 / 0
3, 22 /
¦
= + =
¦
⇒ = =
´
¦
=
¹
= <
= >
= <
∑ ∑
i i ai i
conv
ed conv
M G x P d kNm m
M
e m
N
N kN m
p daN cm p
p daN cm
p daN cm p
La rostul elevaţie-fundaţie
( ) ( )
12
1 0 1 1 0 2 1 0
1
12
01 01 1 101
1
01
1
1
2
1 1
1max,min 1max
1 1
cos sin cos cos sin 1148, 4 /
78, 48 /
0, 068
6
1 2,38 /
α α
α α δ α δ = + + + + =
= + =
= =
| |
= ± ⇒ = <
|
\ ¹


os
i a a
i i a
cbeton
N G P P kN m
M G x P d kNm m
M
e m
N
N e
p p daN cm R
B B
La rostul elevaţie-fundaţie
41
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Dimensionarea zidurilor din beton armat
În acest caz pe lângă calculele de proiectare specifice
zidurilor din beton simplu este necesară dimensionarea
armăturii necesară asigurării rezistenţei proprii a zidului
de sprijin ca element de beton armat zidului de sprijin.
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
42
EXEMPLUL 4
Să se proiecteze un zid de sprijin de rambleu, din elemente prefabricate din beton armat cunoscând:
- înălţimea rambleului h
r
=2,40 m;
- natura pământului din rambleu şi terenul de fundare caracterizat prin : γ=18,2 kN/m
3
, φ=31°, μ=0,5, p
a
=400kPa
- platforma din spatele zidului poartă o suprasarcină q=23,4 kN/mcorespunzătoare convoiului A30;
- nivelul posibil al infiltraţiilor se poate afla deasupra tălpii elementului prefabricat.
Se vor folosi elemente prefabricate în unghi, cu lungimea de 1m, conform figurii, având prevăzute în spatele
lor umpluturi drenate în vederea evacuării apelor de infiltraţie
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
43
EXEMPLUL 4
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
44
EXEMPLUL 4
Greutatea totală a zidului
STABILIREA SOLICITĂRILOR
1
2
3
4
2, 62 0,25 1, 00 24 15, 72
1
0,10 2, 62 1, 00 24 3,14
2
1
0, 50 0, 08 1, 00 24 0, 48
2
1
0, 80 0, 08 1, 00 24 0, 77
2
0, 08 0, 35 1, 00 24 0, 67
G kN
G kN
G kN
G kN
G kN
= ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ =
11
1
11
1
15,72 0,73 3,14 0,55 0,48 0,33 0,77 1,12 0,67 0,67
98,62
11,88 0,82 0,96 1,55 1,20 1,53 50,30 1,25 3,60 1,38 9,90 0,25
98,62
98,10
0,99
i i
i
G
i
i
G x
x
G
m
=
=

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
= =
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
+
= =


Centrul de greutate
5
6
7
0, 08 0, 35 1, 00 24 0, 67
1, 65 0, 30 1, 00 24 11, 88
0,20 0,20 1, 00 24
G kN
G kN
G
= ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ =
8
9
10
11
0, 96
0,20 0,25 1, 00 24 1,20
0, 80 2, 62 1, 00 24 50, 30
1
0, 50 0, 08 1, 00 18 3, 60
2
0, 50 1,10 1, 00 18 9, 90
kN
G kN
G kN
G kN
G kN
= ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ =
11
1
98.62
i
i
G G kN
=
= =

98,10
0,99
98,62
m = =
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
45
EXEMPLUL 4
Împingerea pământului pe paramentul AC
STABILIREA SOLICITĂRILOR
( )
( )
( )
0,286
1 sin 23,4 0,50 18,20
1,785
sin 18,2
sin
sin
sin90
18,2 3,20 1,785 0,286
sin20
a
ech
ac ech a
ac
K
q h
h m
P h h K
P
γ θ
γ θ β
θ
γ
δ
=
+ ⋅ + ⋅
= ⋅ = =
+
| |
= ⋅ + ⋅ ⋅
|
\ ¹
| |
= ⋅ + ⋅ ⋅
|

VERIFICAREA LA RĂSTURNARE
( )
s
90,62 0,99 19,28 1,65 129,44
52,98 1,35 0,20 60,93
129,44
2,12 > n 1,30 1,50
60,93
s
r
s
M kN m
M kN m
n
= ⋅ + ⋅ = ⋅
= ⋅ − = ⋅
= = = −
VERIFICAREA LA ALUNECARE
98, 62 12,98 117, 9
av
N G P kN = + = + =
( )
2
2
18,2 3,20 1,785 0,286
sin20
2 1
1
2
1 2 1,785
18,2 3,20 0,286 1
2 3,20
ac
ech
a a
a
P
h
P h K
h
P
γ
= ⋅ + ⋅ ⋅
|
\ ¹

| |
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +
|
\ ¹
⋅ |
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +
\

56,38
2 9,89 27,61 3,20
1,35
9,89 27,61 3
sin 56,38 sin20 19,28
cos 56,38 cos20 52,98
av a
ah a
z m
P P kN
P P kN
δ
δ
|
=
|
¹
⋅ +
= ⋅ =
+
= ⋅ = ⋅ =
= ⋅ = ⋅ =

98, 62 12,98 117, 9
52,98
117, 9 0, 5
1,11 1,3 1, 5
52, 98
av
ah
N G P kN
T P kN
N
Fs Fs
T
µ
= + = + =
= =
⋅ ⋅
= = = < = −
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
46
EXEMPLUL 4
2 2
sin sin90
18,2 1,10 1 21,30
cos cos20
1 1
18,20 1.10 1 11,01
2 2
1
1,10 0,36
3
pD ED p
ED p
P h K kPa
Pp h K kN
z m
θ
γ
δ
γ
= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ =

LUREA ÎN CONSIDERARE A REZISTENŢEI
PASIVE A PĂMÂNTULUI DIN FAŢA ZIDULUI DE
SPRIJIN K
P
=1
STABILIREA PRESIUNILOR PE TEREN
( )
( )
98,62 0,99 0,825 19,28 0,825
52,98 1,35 0,20 28,75
117,9
0,24
e
e
M
kNm
M kNm
M
e m
M
= − ⋅ − − ⋅ ¦
¦
¦
+ ⋅ − =
´
¦
=
¦
¹
⇒ = =
sin 11,01 sin20 3,76
cos 11,01 cos20 10,34
' 117,9 3,76 11
pv p
ph p
pv
P P kN
P P kN
N N P
δ
δ
= ⋅ = ⋅ =
= ⋅ = ⋅ =
= − = − =

4,14
' 52,98 10,34 42,59
' 114,14 0, 5
1,34 1,3 1,5
' 42,59
ph
kN
T T P
N
Fs Fs
T
µ
= − = − =
⋅ ⋅
= = = > = −
1
1,2
2
133,81
6 117,9 6 0,24
1 1
1,65 1,65
9,09
ac
p kPa
N e
p p
B B
p kPa
=
¦
¦ ⋅ | |
| |
= ± = ± ≤
´ |
|
\ ¹ = \ ¹
¦
¹
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
47
p
ac
– presiunea acceptabilă pe talpa fundaţiei
(presiunea convenţională, presiunea plastică –
STAS 3300-2/85)
EXEMPLUL 4
Se calculează ca o consolă verticală încastrată în fundaţie, supusă la presiunea laterală a împingerii
pământului.
( ) ( )
2 2
1
sin sin90
18,2 1,785 2,50 0,286 23,73
sin sin20
2 1 1 2 1,785
1 18 2,50 0,286 1 39,49
2 2 2,50
aB ech AB a
ech
a AB a
AB
P h h K kPa
h
P h K kPa
h
θ
δ
δ
γ
= ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ =
| | ⋅ ⋅ | |
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + =
| |
\ ¹
\ ¹
CALCULUL ZIDULUI DE FRONT
ÎMPINGEREA ACTIVĂ PE PARAMENTUL AB
1
39,49
2 9,89 23,72 2,50
1 1,08
9,89 23,72 3
AB
V
a
P
z m
\ ¹
\ ¹
= ⋅
⋅ +
= ⋅ =
+
1
sin20 13, 50
39,49 cos20 37,11
H
a
kN
P kN
¦
=
¦
´
= ⋅ = ¦
¹

( )
1 2
1
1 1
15,72 3,14 18,86
37,11
1 0,12 0,925 23,14
H
a
H V
a a a a
N G G kN
T P kN
M P z P kNm

= + = + =
= =
= ⋅ + − ⋅ =
SECŢIUNEA a-a
2
0 0
2 2
0
Aria de armătură
2,26 % 0,15
4,8 7 10 / ; 5,49
a a
a aef
M
B
b h R
A b h cm m A cm
µ
µ φ

= = ⇒ =
⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ = ⇒ =
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
48
EXEMPLUL 4
CALCULUL TĂLPII DE FUNDAŢIE
a) a) C Călcâiul ălcâiul se calculează cu o consolă încastrată la faţa interioară a zodului de front (b-d), supusă la
presiunea dirijată în sus, diminuată cu greutatea proprie şi greutatea drenului de deasupra.
Extremitatea călcâiului este supusă împingerii pământului pe înălţimea BC
1
16,89 sin20 5,77
56,38 39, 49 16,89
16,89 cos20 15,87
2 23,73 27,16 0,70
BC
BC
BC
H
a
a a a
V
a
P
P P P
P
¦
= ⋅ =
¦
= − = − =
´
= ⋅ = ¦
¹
⋅ +

6 7 8 9 10 1
2 23,73 27,16 0,70
0,34
23,73 27,16 3
2
0,40 0,70 0,675 0,40 0,8 0,80 0,11 19,34
3
BC BC
BC
V V
b d a a p
z
M G G G G G P P M

⋅ +
= ⋅ =
+
= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ − =
4
2
2 2

Armarea: OB37 Beton: C20/25
19,34 10
1,578 % 0,1
100 35
0,10
100 35 3,5 5 10 / 3,92
100
a aef
kNm
B
A cm m A cm
µ
φ

= = ⇒ =

= ⋅ ⋅ = ⇒ ⇒ =
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
49
EXEMPLUL 4
CALCULUL TĂLPII DE FUNDAŢIE
b) b) Rebordul Rebordul – se calculează ca o consolă încastrată pe faţa exterioară a zidului de front (a-c) şi este
supus la o presiune de jos în sus (distribuţia trapezoidală a reacţiunii) micşorată cu greutatea
rebordului şi a pământului de deasupra.
6 3 11 2
0,50
0,25 0,25 16,42
3
: 37, 250
a c p
M G G G M kNm
Armarea OB B

= ⋅ + ⋅ + ⋅ − = −
4
2
2 2
a ef
16, 42 10
1,34 % 0,10
100 35
0,10
100 35 3,5 5 10 / 3,92
100
a
B
A cm m A cm
µ
φ

= = ⇒ =

= ⋅ ⋅ = ⇒ ⇒ =
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
50
EXEMPLUL 4
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
51
REACŢIE TIPICĂ LA
“APARENTA”
COMPLEXITATE A
EUROCODULUI 7
Proiectarea s Proiectarea structuri tructurilor lor de sprijin de sprijin îîn ingineria geotehnic n ingineria geotehnică după ă după
EUROCOD 7 EUROCOD 7
SR EN
1997
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Bibliografie:
1. Prof. dr. ing. A. Stanciu;Conf. dr. ing. I. Lungu;
dr. ing. M. Aniculaesi; drd. ing. F. Bejan -
PROIECTAREA GEOTEHNICĂ DUPĂ
EUROCOD 7 - SR EN 1997-1 ; Principii,
Lucrări de susținere – Prezentare S.R.G.F.,
2011
52
53
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
54
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
55
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
56
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
57
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
METODA REZISTENȚELOR ADMISIBILE
PRESCRIPȚII
ȘI NORME
1906-1920
1880
Lemn
Metal
IPOTEZE
FUNDAMENTALE
Beton armat
M.R.A. a fost elaborată în a doua jumătatea a sec. XIX (1852) de: Navier și D.I. Juravski
1
2
IPOTEZA SECȚIUNILOR PLANE (secțiunile plane înainte de deformare
rămân plane și după deformare)
MATERIALELE SE COMPORTĂ ELASTIC ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII
58
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
REZISTENȚELE ADMISIBILE
2
38 : 0, 5 1250
a c
daN
OL
cm
σ σ = ⋅ =
EFORTURILE EFECTIVE
<
=
>
REZISTENȚA LA RUPERE
COEFICIENT DE SIGURANȚĂ (UNIC)
Metoda rezistențelor admisibile (MRA) a fost folosită la noi până în anul 1950. De atunci, în domeniul
construcțiilor civile și industriale s-a trecut la utilizarea metodei de calcul la rupere. Totuși, calculul podurilor de
șosea și cale ferată, precum și cel al construcțiilor hidrotehnice de beton simplu și armat a continuat să se facă
pe baza principiilor metodei rezistențelor admisibile .
2
rămân plane și după deformare)
( ) σ
( )
a
σ
a
σ =
a)Pentru metal – M.R.A. =>
Ca limită a exploatării normale și garantarea securității construcției
METODA REZISTENȚELOR ADMISIBILE
lipsa de justificare științifică a coeficientului de siguranță;
neglijarea proprietăților plastice ale materialelor prin calculul eforturilor
unitare numai în stadiul elastic;
OBSERVATII :
limita de curgere
coeficient de siguranta implicit
c
c
a
s s
c c
σ
σ
σ

¦
=
´

¹
b)Pentru beton/beton armat – cedarea se datorează nu numai depășirii
stadiului elastic ci și atingerii stadiului de rupere (stadiul III)
σ
σ
CRITICI:
59
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
b
σ
a
n
σ
a
n
σ
a
b
E
n
E
=
Stadiul I Stadiul II Stadiul III
b
σ
x
METODA REZISTENȚELOR ADMISIBILE
Prin coeficient de asigurare
unic, cu valoare
neexplicitată, se urmărește
Să se acopere toate abaterile de la ipotezele medii sau ideale
la stabilirea : solicitărilor ( eforturile unitare )
Fixarea REZISTENȚELOR ADMISIBILE
- Variația rezistențelor materialelor în raport de calitate
- Micile erori în executarea elementelor
60
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
- Micile erori în executarea elementelor
- Depășirea încărcărilor prevăzute în norme
- Schimbarea condițiilor de exploatare
- Lipsa de concordanță a ipotezelor de calcul cu comportarea
reală a elementelor de construcții
a
s
R
c
σ =
c
s
– coeficient de siguranță implicit (unic) în locul unei funcții de mai multe variabile
METODA DE CALCUL LA RUPERE
Renunță la principiul specific M.R.A.
EFORTURILE UNITARE EFECTIVE REZISTENȚELE ADMISIBILE
<
=
>
σ =
N
A
MRA
N
N
r
MCR
ΔL
L
N
1 1
61
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
ε

=
L
L
σ
r
σ
c
σ
σ =
curg
adm
s
c
implicit
ΔL
N
r
N
c
=
curg
cap
s
N
N
c
explicit
Curba caracteristică a oțelului
SECȚIUNEA
1-1
N
(A)
c a p
N
σ
a d m
în tabele
METODA DE CALCUL LA RUPERE
RESTRICȚIA

curgere
s
N
S
c
σ σ ≤
ef ad
>
=
<
SOLICITAREA SOLICITAREA
CAPACITATEA
PORTANTĂ
CAPACITATEA
PORTANTĂ
COEFICIENTUL DE
SIGURANȚĂ
(explicit)
COEFICIENTUL DE
SIGURANȚĂ
(explicit)
N
cap
M
cap
T
cap
N/A – compresiune
N/A ±M/W – compresiune excentrică
T/A – forfecare
c
s
- implicit
compresiune N compresiune N
încovoiere M
RESTRICȚIA
62
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Observație
Coeficientul de siguranță explicit (c
s
), dat în tabele trebuie să acopere:
- DEPĂȘIREA ÎNCĂRCĂRILOR / SUPRAÎNCĂRCĂRI
- VARIABILITATEA REZISTENȚELOR MATERIALELOR
(explicit) (explicit)
forfecare T
încovoiere M
forfecare T
63
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
64
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
65
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Să se analizeze în repartiția normală rezistențele de rupere la compresiune ale unui beton
dacă rezultatele încărcărilor la compresiune pe 171 cuburi cu latura 20 cm la 28 zile de la
turnare (marca) sunt cele din tabelul și figura următoare.
Datele încercărilor sunt grupate pe 14 intervale de mărimea Δ=15 daN/cm
2
. Frecvențele
absolute, relative și relative cumulate ale datelor din fiecare interval sunt consemnate în
coloanele 4,5 și 6 din tabel.
EXEMPLUL 1
66
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
p X X
x m K σ = + ⋅
Factorul K pentru calculul fractililor
definiți prin probabilitatea
( )
p
P X x p ≤ =
p
x
67
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
2
/2
1
( )
2
y
Y
f y e
π

= ⋅

Valorile densității de repartiție
normală (Gauss)
( ) ( )
Y Y
f y f y = −
Observație :
68
2
/2
1
( )
2
y
y
Y
F y e dy
π

−∞
= ⋅


Valorile funcției de repartiție
normală (Gauss)
( ) 1 ( )
Y Y
F y F y − = −
Observație :
69
Media, abaterea standard și coeficientul de variație ale rezistențelor la compresiune ale betonului
EXEMPLUL 1
70
Media, abaterea standard și coeficientul de variație ale rezistențelor la compresiune ale betonului
se calculează cu formulele următoare :
2
171
1 2
1
2
171
2
1 2
270, 22 /
171 1
( )
2
( )
1
36, 27 / ( ) ( )
171
2
0,134
i x
i
j
X
j
x
y
Y
j x
j
X Y Y
X
x
x
x m
y
x
m daN cm
f y e
x m
daN cm F y f y dy
V
m
σ
π
σ
π
σ
=


=
−∞
¦ −
¹
=
¦
¦
¦
¦
= =
¦
¦ ¦
⇒ = ⋅
` ´
¦ ¦

¦ ¦
= = = ⋅ ¦ ¦
)
¦
¹
= =STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Ordonatele funcției au fost calculate direct iar ordonatele funcției s-au obținut din
tabel.
În virtutea condiției de echiprobabilitate prin care se face schimbarea de variabile și coordonatele
Ordonatele densității de repartiție și funcției de repartiție ale variabilei adimensionale normal
repartizată sunt determinate în tabel, coloanele 8 și 9, pentru abscisele din coloana 7 a
tabelului.
x
X
x m
y
σ

=
EXEMPLUL 1
( )
Y
f y
( )
Y
F y
2
1
2
1
( )
2
y
Y
f y e
π

= ⋅
71
În virtutea condiției de echiprobabilitate prin care se face schimbarea de variabile și coordonatele
funcției de repartiție a rezistenței aleatoare X sunt transcrise în coloana 11 a tabelului .
( ) ( )
X Y
F x F y =
2
1
2
1
( )
2
X
X
x m
X
X
f x e
σ
π σ
| | −

|
\ ¹
= ⋅

2
2
1
1
2
2
1 1
( )
2 2
X
X
x m
y
Y
f y e e
σ
π π
| | −

|

\ ¹
= ⋅ = ⋅
Ordonatele densității de repartiție normală a variabilei X se determină din ordonatele densității
de repartiție normală a variabilei Y, coloana 8 din tabel.
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
EXEMPLUL 1
În figură sunt comparate frecvențele relative ale valorilor variabilei situate în intervalul de
grupare i având valoarea centrală x
i
, pe de o parte din histograma frecvențelor relative
adimensionale f
i
și pe de altă parte din densitatea de repartiție normală dimensională .
În acest scop ordonatele densității dimensionale în punctele trebuie înmulțite
cu mărimea Δ a intervalului de grupare întrucât
( )
2 2
i i X i
P x X x f x
∆ ∆
| |
− < < + = ∆
|
\ ¹
Fractilii x
p
ai rezistenței la compresiune pe cub se calculează cu formula :
( )
X
f x
( )
X
f x
,
( )
i X i
x f x
72
Fractilii x
p
ai rezistenței la compresiune pe cub se calculează cu formula :
2
0,001
2
0,00135
2
0,01
2
0,05
2
0,10
2
0,150
3.090 158,15 /
3 161,41 /
2,326 185.85 /
2 197,68 /
1,281 223,76 /
223,95 /
X X
X X
X X
X X
X X
X X
x m daN cm
x m daN cm
x m daN cm
x m daN cm
x m daN cm
x m daN cm
σ
σ
σ
σ
σ
σ
= − ⋅ =
= − ⋅ =
= − ⋅ =
= − ⋅ =
= − ⋅ =
= − =
(1 )
p X X X X
x m K m K V σ = + ⋅ = ⋅ + ⋅
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
EXEMPLUL 1
Dacă marca se definește cu probabilitatea 5% de a exista valori mai mici decât ea, atunci valoarea
mărcii caracteristice a betonului analizat este:
Valoarea medie a rezistențelor la compresiune ale betonului este cu circa
37% mai mare decât marca caracteristică .
2 2
0,05
197,68 / 200 / x daN cm daN cm = ≈
2
270, 22 /
X
m daN cm =
0,05
x
Omogenitatea rezistențelor la compresiune ale betonului este bună fiind caracterizată prin
coeficientul de variație
73
13, 4%
x
V =
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
74
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
75
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
76
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
77
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
78
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
79
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
80
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
81
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
82
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
83
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
84
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
85
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
ZIDURI DE SPRIJIN - STĂRI LIMITĂ ULTIME STĂRI LIMITĂ ULTIME – – S.L.U. S.L.U.
răsturnare lunecare capacitate
portantă
răsturnare lunecare capacitate
portantă
((SLCP SLCP 1) 1)
((SLCP SLCP 1) 1)
((SLCP SLCP 2) 2)
((SLCP SLCP 2) 2)
cedareîn structură cedare în structură
86
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Valoarea de calcul a
efectului rezistenţei
87
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
88
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
89
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
90
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
91
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
92
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
93
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
94
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
95
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
96
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
97
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
98
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Tipul lucrării


Condiţia
Fundaţie de
suprafaţă
Fundaţie
solicitată
transversal

Fundaţie pe taluz sau
în apropiere de taluz

STAREA LIMITĂ DE CAPACITATE PORTANTĂ
Condiţia
generală
pentru(GS)Condiţia
R m Q ⋅ ≤
STAS 3300/1-85
STAS 3300/2-85
N.P. 112-04
Forma particulară a condiţiei generale pentru
SLCP.1 SLCP.2 SLCP.3
( )
0, 9 ' '
cr
V L B p ≤ ⋅ N T ⋅ ⋅ ≤ µ 8 , 0
s r
M M ⋅ ≤ 8 , 0

99
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
100
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
101
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
102
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
103
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
104
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
105
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
106
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
107
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
108
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Acţiuni asupra zidului de sprijin de greutate
109
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Acţiuni asupra zidului de sprijin de beton armat
110
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Efectul consolei posterioare la zidurile de sprijin din beton armat
plan virtual
plan virtual
2
45
0
φ
θ − < =
h
b
111
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Distribuția presiunilor din împingerea activă a pământului – p
a
U
a
P
’a
2
P
a
1
δ
θ
θ
β
δ
θ
θ
Zid de sprijin
de greutate
din beton sau
zidărie
Presiunea din
împingerea
pământului
totală
Presiunea din
suprasarcină
Presiunea din
împingerea
pământului efectivă
Presiunea apei
H
bt b bh
Uah
Uav
P’a2h
P’a2v
Pa1v
Pa1h
N.A.S.
suprasarcina q
B
U
Forța verticală
din subpresiunea
apei
Presiunea din
rezistența pasivă
a pământului
θ
δ
Pp
Pph
Ppv
u p p sau u − = − = ' ' σ σ
ac aq a w a
K c K q K d p ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ = '
1 γ
γ
( )
w w
d H u − ⋅ = γ
• În cazul în care suprafaţa de rupere nu este
plană, se pot folosi relaţiile (Anexa C – capitolul C2
– procedeu numeric pentru obţinerea presiunii din
împingerile activă şi pasivă):
B
( ) [ ] ( )
ac aq w a w a
K c K d q K u d H p ⋅ − ⋅ ⋅ + + ⋅ − − ⋅ = ' '
2
γ γ
γ
112
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
U
a
P

a
2
P
a
1
δ
θ
θ
β
δ
θ
θ
Zid de sprijin
de greutate
din beton sau
zidărie
Presiunea din
împingerea
pământului
totală
H
bt
b
bh
Uah
Uav
P’a2h
P’a2v
Pa1v
Pa1h
N.A.S.
suprasarcina q
δ
Pp
Pph
Ppv
Împingerea activă a pământului Împingerea activă a pământului – – P P
aa
Presiunea din
suprasarcină
Presiunea din
împingerea
pământului efectivă
Presiunea apei
B
U
Forța verticală
din subpresiunea
apei
Presiunea din
rezistența pasivă
a pământului
θ
δ
( ) [ ] ( )
ac aq w a w a
K c K d q K u d H p ⋅ − ⋅ ⋅ + + ⋅ − − ⋅ = ' '
2
γ γ
γ
( ) δ θ + ⋅ = tan
, 1 , 1 h a v a
P P
( ) δ θ + ⋅ = tan ' '
, 2 , 2 h a v a
P P
( ) δ θ + ⋅ = tan
ah av
U U
ac aq a w a
K c K q K d p ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ = '
1 γ
γ
( )
w w
d H u − ⋅ = γ
113
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Diagramele de presiuni din împingerea activă a pământului Diagramele de presiuni din împingerea activă a pământului
(teoria Rankine)
) 2 / 45 (
2
φ − = tg K
a
a a a az
K c K q K z p ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ = 2 γ
2
2
1 2
2
2
a a a
c
P H K c H K γ
γ
= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ +
114
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Valori limită ale presiunii pământurilor
(1) Este Este indicat indicat ca valorile limită ale presiunii pământului asupra unui perete vertical sub efectul
greutăţii volumice a pământului γ, al suprasarcinii uniforme verticale (q) şi a coeziunii
pământului (c) să se calculeze după cumurmează:
- Starea limită activă:
(pozitivă pentru deplasarea pământului în jos)
ߪ
ܽ
ሺݖሻ = ܭ
ܽ
ሾߛ ∙ ݖ + ݍሿ − 2ܿඥܭ
ܽ

߬
ܽ
ሺݖሻ = ߪ
ܽ
∙ ݐܽ݊ߜ + ܽ
- Starea limită pasivă:
(2) Relaţiile Relaţiile anterioare anterioare se se pot pot aplica aplica fie fie în în termeni termeni de de eforturi eforturi efective, efective, fie fie în în termeni termeni de de eforturi eforturi
totale totale ,, după după cum cumeste este adecvat adecvat. .
(pozitivă pentru deplasarea pământului în sus)
ߪ
݌
ሺݖሻ = ܭ
݌
ሾߛ ∙ ݖ + ݍሿ + 2ܿඥܭ
݌

߬
݌
ሺݖሻ = ߪ
݌
∙ ݐܽ݊ߜ + ܽ
115
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Valorile coeficienţilor împingerilor active și pasive pot fi determinați din
nomograme (Anexa C - capitolul C1 – din S.R.E.N – 1997/1-2004)
pentru KK
aa
(C1.1 – C1.4) şi pentru KK
pp
(C2.1 – C2.4)
116
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Mişcări Mişcări necesare pentru mobilizarea necesare pentru mobilizarea presiunilor limită presiunilor limită ale ale
pământurilor pământurilor
Valori ale raportului v
a
/h
Valori ale raportului v
p
/h
117
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
118
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
119
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
120
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Exemplu de calcul – Zid de sprijin de beton armat
Situaţia de proiectare Situaţia de proiectare – – PE TERMEN LUNG PE TERMEN LUNG
b
ts
x
H
2
3
Umplutură
din nisip
Umplutură
din nisip
0 '
36 '
/ 18
0
3
=
=
=
k
k
k
c
m kN
ϕ
γ
50 . 0
95 . 1
30 . 0
25 . 0
7 . 2
0 . 3
m x
m b
m t
m t
m B
m H
b
s
=
=
=
=
=
=
∆H
b
B
argilă
tb
dren
x
d
1
0 ' =
k
c
kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
ϕ
ϕ
γ
3
/ 25
50 . 0
30 . 0
50 . 0
m kN
m d
m H
m x
ck
=
=
= ∆
=
γ
121
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
∆H
b
B
argilă
tb
ts
dren
x
d
H
2
3
1
Umplutură
din nisip
Umplutură
din nisip
122
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
∆H
b
B
argilă
tb
ts
dren
x
d
H
2 3
1
Umplutură
din nisip
Umplutură
din nisip
3
/ 25
50 . 0
30 . 0
50 . 0
95 . 1
30 . 0
25 . 0
7 . 2
0 . 3
m kN
m d
m H
m x
m b
m t
m t
m B
m H
ck
b
s
=
=
= ∆
=
=
=
=
=
=
γ
Parametri geometrici
Abatere dimensională (excavare suplimentară)
∆ܪ = minሺ10%ܪ, 0.5݉ሻ = minሺ10% ×3; 0.5݉ሻ = 0.3݉
Înălţimea de calcul a excavaţiei ܪ
݀
= ܪ +∆ܪ = 3 +0.3 = 3.3݉
Lăţimea consolei posterioare ܾ = ܤ − ݐ
ݏ
−ݔ = 2.7 − 0.25 −0.5 = 1.95
∆ܪ = minሺ10%ܪ, 0.5݉ሻ = minሺ10% ×3; 0.5݉ሻ = 0.3݉
ܪ
݀
= ܪ +∆ܪ = 3 +0.3 = 3.3݉
Lăţimea consolei posterioare ܾ = ܤ − ݐ
ݏ
−ݔ = 2.7 − 0.25 −0.5 = 1.95
Acţiuni
Acţiuni verticale cu valori caracteristice şi momente (efecte ale acţiunilor) generate de
greutatea proprie a zidului de sprijin:
- greutatea fundaţiei ܹ
ܩ݇1
= ߛ
ܿ݇
× ܤ ×ݐ
ܾ
= 25 × 2.7 × 0.3 = 20.3
݇ܰ
݉

- greutatea elevaţiei zidului ܹ
ܩ݇2
= ߛ
ܿ݇
× ሺܪ + ݀ −ݐ
ܾ
ሻ ×ݐ
ݏ
= 25 × ሺ3.0 +0.5 −0.3ሻ ×
0.25 = 20
݇ܰ
݉

- greutatea umpluturii de pe consola posterioară ܹ
ܩ݇3
= ߛ
݇
× ܾ ×ሺܪ +݀ −ݐ
ܾ
ሻ = 18 ×
1.95 × ሺ2.7 +0.5 −0.3ሻ = 112.3
݇ܰ
݉

ܹ
ܩ݇
= ෍ܹ
ܩ݇
= ܹ
ܩ݇1

ܩ݇2
+ ܹ
ܩ݇3
= 152.6
݇ܰ
݉


123
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
124
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
125
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Proprietăţile materialului
Factorii parţiali din seturile pentru material ൬
ܯ
1
ܯ
2
൰: ߛ
߮
= ቀ
1
1.25
ቁ; ߛ
ܿ
= ቀ
1
1.25
ቁ ߛ
ܿݑ
= ቀ
1
1.4

În condiţii nedrenate
Unghiul de frecare internă de calcul a umpluturii
߮
݀
= ݐܽ݊
−1

ݐܽ݊ሺ߮
݇

ߛ
߮
ቇ = ݐܽ݊
−1

ݐܽ݊ሺ36
0


1
1.25

ቍ = ቀ
36
30.2

0

Coeziunea de calcul efectivă a umpluturii
ܿ′
݀
=
ܿ′
݇
ߛ
ܿ
=
0

1
1.25

= ቀ
0
0
ቁ ݇ܲܽ
Rezistenţa de calcul la forfecare în condiţii nedrenate a argilei
ܿ′
ݑ݀ ,݂
=
ܿ′
ݑ݇,݂
ߛ
ܿݑ
=
45

1
1.4

= ቀ
45
32.1
ቁ ݇ܲܽ
Lăţimea minimă a consolei posterioare pentru starea Rankine
ܾ
݉݅݊
= ሺܪ +݀ሻ × ቀ45
0

߮
݀
2
ቁ = ሺ3 +0.5ሻ ×൮45
0


36
30.2

0
2
൲ = ቀ
1.78
2.01
ቁ݉
∆H
b
B
argilă
tb
ts
dren
x
d
H
2
3
1
Umplutură
din nisip
Umplutură
din nisip
0 '
36 '
/ 18
0
3
=
=
=
k
k
k
c
m kN
ϕ
γ
1.4
ܾ
݉݅݊
= ሺܪ +݀ሻ × ቀ45
0

߮
݀
2
ቁ = ሺ3 +0.5ሻ ×൮45
0


36
30.2

0
2
൲ = ቀ
1.78
2.01
ቁ݉
În condiţii drenate
Unghiul de frecare internă de calcul a argilei efectiv
߮′
݀,݂
= ݐܽ݊
−1

ݐܽ݊ ൫߮′
݇,݂

ߛ
߮
൰ = ݐܽ݊
−1

ݐܽ݊ ൫26
0


1
1.25

ቇ = ቀ
26
21.3

0

Coeziunea efectivă de calcul a argilei
ܿ′
݀,݂
=
ܿ′
݇,݂
ߛ
ܿ
=
5

1
1.25

= ൬
5
4
൰ ݇ܲܽ
Conform BS EN 1997-1 Anexa Naţională permite ca ߮
ܿݒ,݀
să poată fi selectat direct. Pentru aceasta se recomandă a se folosi valoarea cea mai mică a lui ߮
݀
şi
߮
ܿݒ,݇
respectiv ߮
ܿݒ,݀,݂
= minሺ߮
݀,݂
, ߮
ܿݒ,݇,݂ሻ
= ቀ
20
20

0

Pentru beton turnat la faţa locului ݇ = 1 şi ߜ
݀,݂
= ݇ × ߮
ܿݒ,݀,݂
= 1 × ቀ
20
20

0
= ቀ
20
20

0

kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
ϕ
ϕ
γ
126
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Efectele acţiunilor
Factori parţiali din seturile ቀ
ܣ1
ܣ2


ߛ
ܩ
= ቀ
1.35
1
ቁ ߛ
ܳ
= ቀ
1.5
1.3
ቁ ߛ
ܩ,݂ܽݒ
= ቀ
1
1

Încărcarea verticală de calcul la talpa fundaţiei
- nefavorabilă (capacitate portantă) ܸ
݀
= ߛ
ܩ
× ܹ
ܩ݇

ܳ
× ܳ
ܳ݇

ܸ
݀
= ߛ
ܩ
× ܹ
ܩ݇

ܳ
×ܳ
ܳ݇
= ቀ
1.35
1
ቁ × 152.6 +ቀ
1.5
1.3
ቁ × 22 = ቀ
239
181.2

݇ܰ
݉

- favorabilă (lunecare pe talpă) ܸ
݀,݂ܽݒ
= ߛ
ܩ,݂ܽݒ
× ܹ
ܩ݇
= ቀ
1
1
ቁ × 152.6 = ቀ
152.6
152.6

݇ܰ
݉

coeficientul de împingere activă pentru umplutură
ܭ
ܽ
=
1 − sinሺ߮
݀

1 + sinሺ߮
݀

=
1 −sinሺቀ
36
30.2

0

1 +sinሺቀ
36
30.2

0

= ቀ
0.26
0.331

Împingerea pământului de calcul pe planul virtual şi momentele destabilizatoare de calcul
din umplutură ܲ
ܽ݀
1
=ቂ
ߛ
ܩ×ܭ
ܽ
×
ߛ
݇
×ሺܪ+݀ሻ
2
2
ቃ =ቈ

1.35
1
ቁ×18×ሺ2.7+0.5ሻ
2
2
቉ = ቀ
38.6
36.5

݇ܰ
݉

ܯ
݀
1
= ܲ
ܽ݀
1
× ቀ
ܪ+݀
2
ቁ = ቀ
38.6
36.5
ቁ × ቀ
2.7+0.5
2
ቁ = ቀ
45.1
42.6

݇ܰ݉
݉
∆H
b
B
argilă
tb
ts
dren
x
d
H
2
3
1
Umplutură
din nisip
Umplutură
din nisip
Structuri de sprijin in ingineria geotehnica - note de curs
Prof. dr.ing. Anghel Stanciu
ܲ
ܽ݀
1
=ቂ
2
ቃ =ቈ
1
2
቉ = ቀ
38.6
36.5

݉
momentul ܯ
݀
1
= ܲ
ܽ݀
1
× ቀ
ܪ+݀
2
ቁ = ቀ
38.6
36.5
ቁ × ቀ
2.7+0.5
2
ቁ = ቀ
45.1
42.6

݇ܰ݉
݉


din suprasarcină ܲ
ܽ݀
2
= ൣߛ
ܳ
× ܭ
ܽ
× ݍ
ܳ݇
× ሺܪ + ݀ሻ൧ =ቂߛ
ܳ
= ቀ
1.5
1.3
ቁ × ቀ
0.26
0.331
ቁ × 10 × ሺ2.7 + 0.5ሻቃ= ቀ
13.6
15.1

݇ܰ
݉


momentul ܯ
݀
2
= ܲ
ܽ݀
2
× ቀ
ܪ+݀
2
ቁ = ቀ
23.9
26.4
ቁ × ቀ
2.7+0.5
2
ቁ = ቀ
45.1
42.6

݇ܰ݉
݉

Forţa orizontală de calcul din împingerea pământului
ܪ
ܧ݀
= ෍ܲ
ܽ݀
݅
= ܲ
ܽ݀
1
+ ܲ
ܽ݀
2
= ቀ
38.6
36.5
ቁ +
2
݅=1

13.6
15.1
ቁ = ቀ
52.3
51.6

݇ܰ
݉

Momentul total de calcul destabilizator
ܯ
ܧ݀,݀ݏݐ
= ෍ܯ
݀
݅
2
݅=1
= ܯ
݀
1
+ ܯ
݀
2
= ቀ
45.1
42.6
ቁ +ቀ
45.1
42.6
ቁ = ቀ
68.9
69

݇ܰ݉
݉

127
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Rezistenţele terenului de fundare
Factorii parţiali din setul ൬
ܴ
1
ܴ
1
൰: ߛ
ܴℎ
= ቀ
1
1
ቁ şi ߛ
ܴݒ
= ቀ
1
1

Rezistenţa de calcul la lunecare în condiţii nedrenate
ܪ
ܴ݀
= ൬
ܿ
ݑ݀,݂
×ܤ
ߛ
ܴℎ
൰ = ቌ
45 × 2,7

1
1

ቍ = ቀ
121,5
86,8

݇ܰ
݉

Rezistenţa de calcul la lunecare în condiţii drenate (ignorând adeziunea, aşa cum este cerut de EN 1997-1)
ܪ
ܴ݀
= ቆ
ܸ
݀,݂ܽݒ
× ݐܽ݊൫ߜ
݀,݂݀݊

ߛ
ܴℎ
ቇ = ൮

152.6
152.6
ቁ ×ݐܽ݊ ቀ
20
20

0

1
1

൲ = ቀ
55.5
55.5

݇ܰ
݉

ts
Umplutură
Umplutură
din nisip
∆H
b
B
argilă
tb
dren
x
d
H
2
3
1
Umplutură
din nisip
din nisip
kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
ϕ
ϕ
γ
128
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Capacitatea portantă în condiţii nedrenate
momentul de calcul stabilizator din greutate proprie şi suprasarcină
ܯ
ܧ݀,ݏݐܾ
= ߛ
ܩ
×ܯ
ܧ݇,ݏݐܾܽ

ܳ
×ܳ
ܳ݇
×
ሺܤ+ݔሻ
2
= ߛ
ܩ
× ܯ
ܧ݇,ݏݐܾܽ

ܳ
×ܳ
ܳ݇
×
ሺܤ+ݔሻ
2
= ቀ
1.35
1
ቁ ×233.6 +ቀ
1.5
1.3
ቁ ×22 ×
ሺ2.7+0.5ሻ
2
= ቀ
368.1
279.3

݇ܰ݉
݉

Excentricitatea încărcării
݁
ܤ
=൬
ܤ
2

ܯ
ܧ݀,ݏݐܾ
− ܯ
ܧ݀,݀ݏݐ
ܸ
݀
൰ = ቌ
2.7
2


368.1
279.3
ቁ −ቀ
68.9
69


239
181.2

ቍ= ቀ
0.1
0.19
ቁ ݉
Încărcarea verticală este în interiorul sâmburelui central ݁
ܤ
≤ ܤ 6 ⁄ = 0.45݉
Lăţimea efectivă este ܤ

= ܤ −2݁
ܤ
= 2.7 −2ቀ
0.1
0.19
ቁ = ቀ
2.5
2.32
ቁ ݉ şi ܣ

= ܤ

= ቀ
2.5
2.32
ቁ ݉
Pentru coeziune
݅
ܿ
= ቎
1
2
ቌඨ1 −
ܪ
ܧ݀
ܣ′ × ܿ
ݑ݀,݂
ቍ቏ =
ێ
ۍ
1
2
൮ඩ1 −

68.9
69


2.5
2.32
ቁ ×ቀ
45
32.1


ۑ
ې
= ቀ
0.87
0.78
ቁ ݅
ܿ
= ቎
1
2
ቌඨ1 −
ܪ
ܧ݀
ܣ′ × ܿ
ݑ݀,݂
ቍ቏ =
ۏ
ێ
ێ
1
2
൮ඩ1 −

68.9
69


2.5
2.32
ቁ ×ቀ
45
32.1


ے
ۑ
ۑ
= ቀ
0.87
0.78

Suprasarcina totală la nivelul tălpii fundaţiei este
ߪ
ݒ݇,ܾ
= ߛ
݇,݂
× ሺ݀ −∆ܪሻ = 22 ×ሺ0.5 −0.3ሻ = 4.4݇ܲܽ
Capacitate portantă a terenului de fundare este
ݍ
ݑ݈ݐ
= ൣሺߨ +2ሻ × ܿ
ݑ݀,݂
×݅
ܿ

ݒ݇,ܾ
൧ = ቂሺߨ +2ሻ ×ቀ
45
32.1
ቁ ×ቀ
0.87
0.78
ቁ + 4.4ቃ = ቀ
204.8
133

Valoarea de calcul a capacităţii portante
ݍ
ܴ݀
=
ݍ
ݑ݈ݐ
ߛ
ܴݒ
=

204.8
133


1
1

= ቀ
204.8
133
ቁ ݇ܲܽ
kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
ϕ
ϕ
γ
129
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Capacitatea portantă în condiţii drenate
Factorii de capacitate portantă în condiţii drenate
ܰ
ݍ
= ൥݁
ሺߨtan ሺ߮
݀,݂
ሻሻ
ቆݐܽ݊ ቀ45
0
+
߮
݀,݂
2
ቁቇ
2
൩ =
ۏ
ێ
ێ
ێ
ۍ
݁
ሺߨtan ቀ
26
21.3

0

ۉ
ۈ
ۇ
ݐܽ݊ ൮45
0
+

26
21.3

0
2

ی
ۋ
ۊ
2
ے
ۑ
ۑ
ۑ
ې
= ቀ
11.9
7.3

ܰ
ܿ
= ൣሺܰ
ݍ
−1ሻ ×cotሺ߮
݀,݂
ሻ൧ =൤ሺቀ
11.9
7.3
ቁ −1ሻ ×cot ቀ
26
21.3

0
൨= ቀ
22.3
16.1


ܰ
ߛ
= ൣ2ሺܰ
ݍ
−1ሻ ×tanሺ߮
݀,݂
ሻ൧ =൤2 × ሺቀ
11.9
7.3
ቁ −1ሻ ×tanቀ
26
21.3

0
൨= ቀ
10.59
4.91


Factorii de înclinare în condiţii drenate (pentru lungimea efectivă ܮ

= ∞ ݉)
Exponentul ݉
ܤ
=
ቀ2+
ܤ′
ܮ′

ቀ1+
ܤ′
ܮ′

= ቀ
2
2

݅ =ቈ1 −ቆ
ܪ
ܧ݀
ቇ቉
݉
ܤ
=൦1 −൮

52.3
51.6

൲൪

2
2

= ቀ
0.64

kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
ϕ
ϕ
γ
݉
ܤ
=
ቀ1+
ܤ′
ܮ′

= ቀ
2
2

݅
ݍ
=ቈ1 −ቆ
ܪ
ܧ݀
ܸ
݀
+ܣ′ × ܿ′
݀,݂
× ܿ݋ݐ൫߮
݀,݂݀݊

ቇ቉
݉
ܤ
=൦1 −൮

52.3
51.6


239
181.2
ቁ +ቀ
2.5
2.32
ቁ × ቀ
5
4
ቁ × ܿ݋ݐ ൬ቀ
26
21.3

0

൲൪

2
2

= ቀ
0.64
0.56


݅
ܿ
=ቈ݅
ݍ
−ቆ
ሺ1 −݅
ݍ

ܸ
݀
+ܣ′ ×ܿ′
݀,݂
× ܿ݋ݐ൫߮
݀,݂݀݊

ቇ቉
݉
ܤ
=
ۏ
ێ
ێ
ێ
ۍ

0.64
0.56
ቁ −
ۉ
ۈ
ۇ
ቆ1 −ቀ
0.64
0.56
ቁቇ

239
181.2
ቁ +ቀ
2.5
2.32
ቁ ×ቀ
5
4
ቁ ×ܿ݋ݐ ൬ቀ
26
21.3

0

ی
ۋ
ۊ
ے
ۑ
ۑ
ۑ
ې
= ቀ
0.61
0.49


݅
ߛ
=ቈ1 −ቆ
ܪ
ܧ݀
ܸ
݀
+ ܣ′ ×ܿ′
݀,݂
×ܿ݋ݐ൫߮
݀,݂݀݊

ቇ቉
݉
ܤ+1
= ൦1 −൮

52.3
51.6


239
181.2
ቁ +ቀ
2.5
2.32
ቁ × ቀ
5
4
ቁ ×ܿ݋ݐ ൬ቀ
26
21.3

0

൲൪

2
2
ቁ+1
= ቀ
0.52
0.42

130
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Suprasarcina efectivă la nivelul tălpii fundaţie

ߪ′
ݒ݇,݂
= ߛ
݇,݂
× ሺ݀ −∆ܪሻ = 22 × ሺ0.5 −0.3ሻ = 4.4݇ܲܽ

Capacitatea portantă din contribuţiile:
suprasarcină ݍ
ݑ݈ݐ
1
=ሺܰ
ݍ
× ݅
ݍ
× ߪ

ݒ݇,݂
ሻ=ሺቀ
11.9
7.3
ቁ × ቀ
0.64
0.56
ቁ × 4.4ሻ= ቀ
33.6
18
ቁ ݇ܲܽ
coeziune ݍ
ݑ݈ݐ
2
= ሺܰ
ܿ
× ݅
ܿ
× ܿ

݀,݂
ሻ = ሺቀ
22.3
16.1
ቁ × ቀ
0.61
0.49
ቁ × ቀ
5
4
ቁሻ = ቀ
68
31.7
ቁ ݇ܲܽ
greutate proprie a pământului
ݍ
ݑ݈ݐ
3
=ቂܰ
ߛ
× ݅
ߛ
× ሺߛ
݇,݂݀݊
−ߛ
ܹ
×
ܤ′
2
ቃ= ቈቀ
10.59
4.91
ቁ × ቀ
0.52
0.42
ቁ × ሺ22 −9.81 ×

2.5
2.32

2
቉ = ቀ
83.5
29.2
ቁ݇ܲܽ
kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
ϕ
ϕ
γ
ݍ
ݑ݈ݐ
3
=ቂܰ
ߛ
× ݅
ߛ
× ሺߛ
݇,݂݀݊
−ߛ
ܹ
×
ܤ′
2
ቃ= ቈቀ
10.59
4.91
ቁ × ቀ
0.52
0.42
ቁ × ሺ22 −9.81 ×
2.32
2
቉ = ቀ
83.5
29.2
ቁ݇ܲܽ

Capacitatea portantă totală a terenului de fundare
ݍ
ݑ݈ݐ
= ෍ݍ
ݑ݈ݐ
݅
= ݍ
ݑ݈ݐ
1

ݑ݈ݐ
2

ݑ݈ݐ
3
=
3
݅=1

33.6
18
ቁ +ቀ
68
31.7
ቁ +ቀ
83.5
29.2
ቁ = ቀ
185.1
78.8
ቁ ݇ܲܽ
Valoarea de calcul a capacităţii portante ݍ
ܴ݀
=
ݍ
ݑ݈ݐ
ߛ
ܴݒ
=

185.1
78.8


1
1

= ቀ
185.1
78.8
ቁ ݇ܲܽ
131
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Rezistenţa la răsturnare în condiţii nedrenate şi în condiţii drenate
Valoarea caracteristică a momentului stabilizator (în care se ignoră contribuţia suprasarcinii care este o acţiune variabilă
favorabilă) ܯ
ܧ݇,ݏݐܾܽ
= ∑ܯ
݇
= ܯ
݇1

݇2

݇3

- momentul de la baza elevaţiei ܯ
݇1
= ܹ
ܩ݇1
×
ܤ
2
= 27.3 ×
2.7
2
= 27.3
݇ܰ݉
݉

- momentul generat de greutatea elevaţiei zidului de sprijin ܯ
݇2
= ܹ
ܩ݇2
× ቀ
ݐ
ݏ
2
+ݔቁ = 20 × ቀ
0.25
2
+0.5ቁ = 12.5
݇ܰ݉
݉

- momentul generat de greutatea umpluturii ܯ
݇3
= ܹ
ܩ݇3
× ቀ
ܾ
2

ݏ
+ݔቁ = 112.3 ×ቀ
1.95
2
+0.25 +0.5ቁ = 193.8
݇ܰ݉
݉

ܯ
ܧ݇,ݏݐܾܽ
= ෍ܯ
݇
= ܯ
݇1

݇2

݇3
= 27.3 +12.5 +193.8 = 233.6
݇ܰ݉
݉

- Momentul de stabilitate de calcul numai din greutatea proprie
ܯ
ܧ݀,ݏݐܾ
= ߛ
ܩ,݂ܽݒ
× ܯ
ܧ݇,ݏݐܾ
= ቀ
1
1
ቁ × 233.6 = ቀ
233.6
233.6

݇ܰ݉
݉

∆H
b
B
argilă
tb
ts
dren
x
d
H
2
3
1
Umplutură
din nisip
Umplutură
din nisip
132
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Verificări SLU-GEO
Pentru lunecare în condiţii nedrenate
ܪ
ܧ݀
= ቀ
52.3
51.6

݇ܰ
݉
şi ܪ
ܴ݀
= ቀ
121,5
86,8

݇ܰ
݉

Gradul de utilizare Λ
GEO ,1
=
ܪ
ܧ݀
ܪ
ܴ݀
=

52.3
51.6


121,5
86,8

= ቀ
૝૜
૞ૢ
ቁ %
Pentru lunecare în condiţii drenate
ܪ
ܧ݀
= ቀ
52.3
51.6

݇ܰ
݉
şi ܪ
ܴ݀
= ቀ
55.5
55.5

݇ܰ
݉

Gradul de utilizare Λ
GEO ,1
=
ܪ
ܧ݀
ܪ
ܴ݀
=

52.3
51.6


55.5
55.5

= ቀ
ૢ૝
ૢ૜
ቁ %
Pentru capacitate portantă în condiţii nedrenate
presiunea de calcul ݍ
ܧ݀
=
ܸ
݀
ܤ

=

239
181.2


2.5
2.32

= ቀ
95.4
78
ቁ ݇ܲܽ şi capacitatea portantă în condiţii
nedrenate ݍ
ܴ݀
= ቀ
204,8
133
ቁ ݇ܲܽ
Λ = =
95.4
= ቀ
૝ૠ
ቁ %
0 '
36 '
/ 18
0
3
=
=
=
k
k
c
m kN
ϕ
γ
( )
Abordarea de calcul 1
combinaţia 1
combinaţia 2
nedrenate ݍ
ܴ݀
= ቀ
204,8
133
ቁ ݇ܲܽ
Gradul de utilizare Λ
GEO ,1
=
ݍ
ܧ݀
ݍ
ܴ݀
=

95.4
78


204,8
133

= ቀ
૝ૠ
૞ૢ
ቁ %
Pentru capacitate portantă în condiţii drenate
presiunea de calcul ݍ
ܧ݀
=
ܸ
݀
ܤ

=

239
181.2


2.5
2.32

= ቀ
95.4
78
ቁ ݇ܲܽ şi capacitatea portantă în condiţii
drenate ݍ
ܴ݀
= ቀ
185.1
78.8
ቁ ݇ܲܽ
Gradul de utilizare Λ
GEO ,1
=
ݍ
ܧ݀
ݍ
ܴ݀
=

95.4
78


185.1
78.8

= ቀ
૞૛
ૢૢ
ቁ %
Pentru răsturnare atât în condiţii nedrenate cât şi în condiţii drenate
ܯ
ܧ݀,݀ݏݐ
= ቀ
68.9
69

݇ܰ݉
݉
şi ܯ
ܧ݀,ݏݐܾ
= ቀ
233.6
233.6

݇ܰ݉
݉

Gradul de utilizare Λ
GEO ,1
=
ܯ
ܧ݀ ,݀ݏݐ
ܯ
ܧ݀ ,ݏݐܾ
=

68.9
69


233.6
233.6

= ቀ
૜૙
૜૙
ቁ %
Proiectarea este inaccpetabilă dacă gradul de utilizare este >100%
3
/ 25
50 . 0
30 . 0
50 . 0
95 . 1
30 . 0
25 . 0
7 . 2
0 . 3
m kN
m d
m H
m x
m b
m t
m t
m B
m H
ck
b
s
=
=
= ∆
=
=
=
=
=
=
γ
0 ' =
k
c
kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
ϕ
ϕ
γ
133
134
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
135
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
136
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară
Pentru lunecare în condiţii nedrenate
ܪ
ܧ݀
= 51.6
݇ܰ
݉
şi ܪ
ܴ݀
= 86,8
݇ܰ
݉

Gradul de utilizare Λ
GEO ,3
=
ܪ
ܧ݀
ܪ
ܴ݀
=
51.6
86,8
= ૞ૢ%
Pentru lunecare în condiţii drenate
ܪ
ܧ݀
= 51.6
݇ܰ
݉
şi ܪ
ܴ݀
= 55,5
݇ܰ
݉

Gradul de utilizare Λ
GEO ,3
=
ܪ
ܧ݀
ܪ
ܴ݀
=
51.6
55,5
= ૢ૜%
Pentru capacitate portantă în condiţii nedrenate
ݍ
ܧ݀
= 85.5݇ܲܽ şi ݍ
ܴ݀
= 132,8݇ܲܽ
Gradul de utilizare Λ
GEO ,3
=
ݍ
ܧ݀
ݍ
ܴ݀
=
85.5
132,8
= ૟૝%
Abordarea de calcul 3
∆H
b
B
argilă
tb
ts
dren
x
d
H
2
3
1
Umplutură
din nisip
Umplutură
din nisip
0 '
36 '
/ 18
0
3
=
=
=
k
k
k
c
m kN
ϕ
γ
ݍ
ܧ݀
= 85.5݇ܲܽ ݍ
ܴ݀
= 132,8݇ܲܽ
Gradul de utilizare Λ
GEO ,3
=
ݍ
ܧ݀
ݍ
ܴ݀
=
85.5
132,8
= ૟૝%
Pentru capacitate portantă în condiţii drenate
ݍ
ܧ݀
= 85.5݇ܲܽ şi ݍ
ܴ݀
= 83.9݇ܲܽ
Gradul de utilizare Λ
GEO ,3
=
ݍ
ܧ݀
ݍ
ܴ݀
=
85.5
83.9
= ૚૙૛%
Pentru răsturnare atât în condiţii nedrenate cât şi în condiţii drenate
ܯ
ܧ݀,݀ݏݐ
= 69
݇ܰ݉
݉
şi ܯ
ܧ݀,ݏݐܾ
= 233.6
݇ܰ݉
݉

Gradul de utilizare Λ
GEO ,3
=
ܯ
ܧ݀ ,݀ݏݐ
ܯ
ܧ݀ ,ݏݐܾ
=
69
233.6
= ૜૙%
Proiectarea este inaccpetabilă dacă gradul de utilizare este >100%
kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
ϕ
ϕ
γ
137
STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ
Prof.dr.ing.Anghel Stanciu, asist.dr.ing. Mircea Aniculăesi, drd.ing. Florin Bejan, drd.ing. Ştefan Cioară