You are on page 1of 2

TEST

Se dă textul: „Felix îşi dădea prea bine seama că iubeşte pe Otilia, fără să poată determina conţinutul acestui sentiment. Uneori îl urmăreau genunchii mici ai fetei, în poziţia în care ea îi îmbrăţişa. Erau nişte genunchi caşti şi ştrengari în acelaşi timp, cu o personalitate a lor proprie, şi lor ar fi voit Felix să le comunice, printr-un limbaj mut, dragostea lui. Altă dată, părul căzut în bucle creştea în visele tânărului şi-l inunda. Să-i spună Otiliei c-o iubeşte în faţă, Felix nu putea. Otilia era familiară, liberă în mişcări, şi ceea ce cu altă fată trebuia câştigat după îndelungi tactici, cu ea se câştiga dintr-odată.” (G. Călinescu – Enigma Otiliei) Se cere: I. 1. Numeşte modul de expunere utilizat în acest fragment. 2. Precizează perspectiva narativă, aşa cum reiese din pasajul de mai sus. 3. Care este tema literară înfăţişată în text? Argumentează. 4. Identifică în acest fragment: un epitet, o enumeraţie şi o inversiune. 5. Găseşte, în text, un cuvânt folosit cu sens conotativ; apoi, alcătuieşte un enunţ în care acelaşi cuvânt să fie folosit cu sens denotativ. 6. Alcătuieşte un enunţ cu paronimul cuvântului familiară. 7. Caracterizeaz-o, într-un text de 8-10 rânduri, pe Otilia, aşa cum reiese din acest fragment. Vei avea în vedere trăsături fizice, morale, modalităţi de caracterizare. II. Argumentează, în 7-10 rânduri, că „Enigma Otiliei” este un roman de factură realistbalzaciană. III. Enumeră cinci tehnici narative/ formule estetice moderne folosite de G. Călinescu în realizarea romanului său. IV. Menţionează doi critici literari care au cercetat opera călinesciană. TEST DE EVALUARE Răspunde următoarelor întrebări! 1. Explică semnificaţia titlului romanului Enigma Otiliei de G. Călinescu! 2. Prezintă incipitul romanului! 3. Care sunt membrii clanului Tulea? 4. Cu ce se ocupă Stănică Raţiu? 5. Cine este Felix Sima? 6. Ce rol are Pascalopol în viaţa Otiliei? 7. Completează următorul tabel precizând tipul de relaţii dintre personaje şi motivele care au dus la apariţia acestor relaţii:
Personaje Aglae – Costache Aglae – copiii săi Costache Otilia Costache Felix Pascalopol - Costache Costache Stănică Felix/Otilia – clanul Tulea Tip de relaţii Motive

8. În ce constă conflictul romanului?

simetria incipit/final. 20p. 2. perioada postbelică c. 8p. perioada interbelică b. şi temporale …………………………ale romanului. balzacian b. experimenţial c. Ilustrează tehnica oglinzilor paralele utilizată în roman. 2p. roman relist. 5. Care sunt ipostazele în care Felix şi-o imaginează pe Otilia şi în ce constă oscilarea acestuia? 13. prin personajele reprezentative din roman. obiectiv. 6p. 7. perioada antebelică 2p. 3. A/F 10p. Evidenţiază. 6. Stabileşte elementele de factură clasică şi modernă existente în roman. Romanul Enigma Otiliei tratează tema paternităţii. Felix se căsătoreşte. în 5-6 rânduri. modern. Cui aparţine afirmaţia: „ – Fetiţa mea…Otilica mea. Ilustrează tipul babei absolute fără cusur în rău şi tipul avarului. Ce reprezintă Otilia pentru Pascalopol? 14. apoi menţionează tipologia în care se încadrează. Numeşte 10 trăsături ale Otiliei! 12. Comparaţi cele două ipostaze ale femeii ideale. 10. 6p. 13.9. 12. 4.”? 10. Prezintă mijloacele folosite în caracterizarea Otiliei! Răspunde la fiecare dintre următoarele cerinţe: 2p. roman realist. 9. 8. Stabileşte patru aspecte prin care romanul se încadrează în modelul balzacian : 2p. 1. Cum se autocaracterizează Otilia? 16.. Precizează cinci personaje din roman. Precizează numele peronajelor care participă la competiţia pentru obţinerea moştenirii din partea lui Costache Giurgiuveanu. (10 rânduri pentru fiecare personaj) 5p. 11. în cele din urmă. balzacian 4p. Romanul se defineşte ca fiind: a. Romanul Enigma Otiliei a fost scris în : a. subiectiv. roman obiectiv. Precizează coordonatele spaţiale………………………………………………………. Comentează afirmaţia Otiliei din incipitul romanului (care pare să identifice enigma): „Noi nu trăim decât patru-cinci ani”. 20p. A/F. . cu Otilia. aşa cum o vad cei doi bărbaţi? 15. tu ştii că numai pe tine te am. Care este atitudinea Aglaei faţă de Otilia? 17. 3p. Prezintă în 5 rânduri finalul romanului! 11.