You are on page 1of 38

Denumirea proiectului: „Prima înfiinţare a reţelei de apă în comuna Roşiori, judeţul Ialomiţa”

Digitally signed by PETRACHE MIHAELA-DANIELA Date: 2012.06.05 15:43:30 +03:00 Reason:

PROIECT TEHNIC
Caiet de sarcini conducta de aductiune si retea de distributie

Beneficiar: Comuna Roşiori, Judeţ Ialomiţa Proiectant de specialitate: S.C. FEEDPOINT DESIGN S.R.L., Bucureşti

Autor: Verificat:

ing. Georgiana Pantazi ing. Gabriel Codreanu

Şef proiect: ing. Georgiana Pantazi

Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori, judeţul Ialomiţa. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie

Data : Noiembre 2011 Pagina : 2/38

CUPRINS

A.1. CAIET DE SARCINI – CONDUCTA DE ADUCTIUNE SI RETEA DE DISTRIBUTIE .......................... 3 A.1.1. SĂPĂTURI PENTRU CONDUCTE ŞI CONSTRUCŢII .......................................... 3 A.1.2. Săpături cu pereţi verticali nesprijiniţi ..................................................................... 4 A.1.3. Săpături cu pereţi verticali sprijiniţi ......................................................................... 4 A.1.4. Săpături cu pereţi în taluz ...................................................................................... 4 A.1.5. Măsuri speciale ...................................................................................................... 5 A.1.5.1. Umplerea tranşeelor ....................................................................................... 6 A.1.5.2. Proba generală şi spălarea conductei ............................................................ 7 A.1.5.3. Recepţia şi punerea în funcţiune .................................................................... 8 A.2. ADUCŢIUNEA ŞI REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE ....................................................................... 9 A.2.1. Consideraţii generale ............................................................................................. 9 A.2.1.1. Domeniul de aplicare ...................................................................................... 9 A.2.1.2. Responsabilităţi ............................................................................................ 10 A.2.2. Transportul, manipularea şi depozitarea conductelor şi a pieselor speciale ........ 10 A.2.2.1. Transport ...................................................................................................... 10 A.2.2.2. Manipulare .................................................................................................... 11 A.2.2.3. Depozitare .................................................................................................... 11 A.2.2.4. Depozitarea pe şantier.................................................................................. 12 A.2.3. Lucrări preliminare ............................................................................................... 12 A.2.4. Terasamente........................................................................................................ 13 A.2.4.1. Execuţia tranşeei .......................................................................................... 13 A.2.4.2. Realizarea patului de pozare ........................................................................ 14 A.2.4.3. Tehnologia de instalare "fără săpătură" a conductelor ................................. 15 A.2.4.4. Realizarea umpluturilor ................................................................................. 15 A.2.4.5. Refacerea terenului şi aducerea lui la forma iniţială ..................................... 16 A.2.5. Montarea conductelor şi a pieselor speciale ........................................................ 17 A.2.5.1. Verificarea materialelor ................................................................................. 17 A.2.5.2. Îmbinarea conductelor .................................................................................. 18 A.2.5.3. Pozarea tuburilor în tranşee ......................................................................... 27 A.2.5.4. Vane ............................................................................................................. 28 A.2.5.5. Hidranţi exteriori ........................................................................................... 29 A.2.5.6. Cişmele stradale ........................................................................................... 30 A.2.6. Traversarea căilor ferate, a râurilor şi a drumurilor principale .............................. 30 A.2.6.1. Probe de presiune ........................................................................................ 31 A.2.7. Proba generală şi spălarea conductei.................................................................. 33 A.2.8. Planse care guverneaza lucrarea ........................................................................ 34 A.2.8.1. Standarde si normative ................................................................................. 34 A.2.8.2. Recepţia şi punerea în funcţiune .................................................................. 36 A.2.8.3. Norme de protecţia muncii ............................................................................ 37

Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori, judeţul Ialomiţa. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie

Data : Noiembre 2011 Pagina : 3/38

A.1.

CAIET DE SARCINI – CONDUCTA DE ADUCTIUNE SI RETEA DE DISTRIBUTIE A.1.1. SĂPĂTURI PENTRU CONDUCTE ŞI CONSTRUCŢII Constructorul va fi responsabil pentru toate excavaţiile, spargerile şi umpluturile. Nici

un fel de săpături nu vor fi începute până când constructorul nu a luat măsurile de siguranţă necesare, inclusiv bariere de siguranţă şi mijloace de dirijare a circulaţiei. Toate excavaţiile vor fi executate cât mai aproape de dimensiunile şi forma exactă a obiectelor, astfel va fi necesar un volum minim de umplutură. În cazul în care două obiecte alăturate au cote de fundare diferite, săpăturile se vor proiecta şi executa astfel încât implementarea obiectului cel mai îngropat în teren să nu dea naştere la măsuri speciale constructive pentru obiectul cu cota de fundare superioară. Săpăturile pentru lucrările de construcţii pot fi:   metalice.  săpătură cu taluze înclinate, cu berme din 2,0 m în 2,0 m înălţime, unghiul de înclinare şi lăţimea bermelor fiind în funcţie de caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare.   săpătură cu pereţi verticali, realizată cu pereţi de palplanşe, pereţi mulaţi, săpături executate sub apă cu draglina sau cu greiferul, pentru lucrările săpătură la taluz vertical fără sprijiniri, în cazul săpăturilor de mică adâncime, săpătură la taluz vertical cu pereţii proptiţi cu sprijiniri şpraiţuite de lemn sau când terenul are o coeziune acceptabilă.

chesoane deschise sau chesoane cu aer comprimat. speciale cu caracter hidrotehnic. Turnarea betoanelor, ca şi pozarea conductelor sunt lucrări care se vor executa în uscat, excepţie făcând lucrările menţionate anterior pentru car e soluţionarea se va face de la caz la caz. Sistemul şi locul de evacuare a apei vor fi aprobate de Dirigintele de Şantier. Constructorul va asigura toate echipamentele necesare pentru epuisment. Costurile aferente epuismentelor trebuie menţionate în ofertă, şi vor fi incluse în preţurile pentru excavare. Pentru asecarea apelor din săpătură se va folosi unul din procedeele următoare, în funcţie de caracteristicile terenului:

în condiţiile C 1691988 . 4.2. când fundul săpăturii se află deasupra nivelului apei subterane.1.30. Săpături cu pereţi verticali sprijiniţi Acestea se executa deasupra nivelului apelor subterane. Săpături cu pereţi în taluz Aceste săpături vor fi executate în condiţiile C 169-1988 .paragraf: 4.29 şi 4. A. în acest caz proiectul trebuie sa precizeze următoarele: a) b) c) sistemul de asecare. A. . Ele se pot executa şi în situaţia în care nivelul apelor subterane se află peste cota fundului săpăturii.pompare directa din incinta sapăturii.paragrafele: 4.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. nr.19  4.16. Folosirea unuia din sistemele de mai sus este precizată prin proiect. . Săpături cu pereţi verticali nesprijiniţi Acestea trebuie executate deasupra nivelului apelor subterane.drenuri cu pompare din puţuri colectoare. judeţul Ialomiţa.pompare din puţuri forate şi echipate cu filtre.pompare din sisteme de filtre aciculare.1. pereţi mulaţi sau chesoane. A. descrise în studiul geotehnic. când adâncimea săpăturii depăşeşte valorile indicate în C 169-1988 . din acelasi normativ.5/1988). Constr. durata funcţionării sistemului de asecare. realizaţi cu palplanşe.16.28. Săpăturile cu pereţi verticali. se realizează după proiecte speciale.17 şi 4. gradul de coeziune fiind indicat de studiul geotehnic (Bulet. în funcţie de procesul tehnologic de execuţie al obiectului respectiv. . Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 4/38 . care se întocmesc în mod obligatoriu pentru fiecare situaţie în parte.paragrafele: 4.3.1.18. .4. în funcţie de caracteristicile terenului de fundaţie. bermele şi valoarea taluzelor săpăturii. şi condiţiile paragrafelor 4.

Caietul II . . În materialul de umplutură nu se admit pietre şi bolovani.7 şi cu prevederile proiectului.materiale cu conţinut vegetal şi substanţe organice. Terenul vegetal va fi depozitat separat de restul pământului excavat. umpluturile se vor efectua cu materialul provenit din săpături. paragrafele 5. nr. cu dimensiuni mai mari de 50 mm. considerat până la nivelul terenului. Gradul de compactare al umpluturilor va fi conform prevederilor C 56-1985.17.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. .5/1988). cu resturi de lemn.1.Capitolul 1.5. în cazul în care acesta este corespunzător.5. Umplerea tranşeii după lansarea şi pozarea conductei se va face în straturi succesive de pământ de câte 20 cm grosime. Măsuri speciale Pământul rezultat din săpături se va depozita pe o singură parte a tranşeii la distanţa minimă de 50 cm de marginea tranşeii. pentru realizarea fundaţiilor. Nu se acceptă umpluturi executate cu următoarele materiale: . urmată de compactarea mecanică până la nivelul stratului vegetal. conform prevederilor proiectului.pământuri cu umflături şi contracţii mari. pe înălţimea totală de 50 cm deasupra crestei tubului.1. Pe restul tranşeii. şi nu va fi utilizat la umpluturi.mâluri şi argile noi. paragrafele 1. fără compactare. prin împingerea pământului cu buldozerul. Umpluturile la tranşeile în care sunt pozate conductele se vor executa într-o singură trecere după proba de presiune. . . Stratul vegetal se va aşterne prin împingere cu buldozerul. construcţiilor civile şi industriale (Bulet. Constr. . Conducta va fi acoperită cu pământ înainte de proba de presiune. Umpluturile pentru construcţiile civile şi industriale se vor executa în conformitate cu prevederile C 169-1988 – Capitolul 5. . se va umple cu materialul rezultat din săpătură.materiale eterogene rezultate din demolări.1  1. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 5/38 A. compactate cu maiul de mână.materiale cu bulgări etc. A. astfel încât după tasare să se ajungă la nivelul terenului natural. Terenul vegetal se va folosi numai pentru acoperirea umpluturilor. UMPLUTURI Diferenţa între volumul total al excavatiei şi volumul exterior al acesteia. judeţul Ialomiţa. “Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente.

2. În cazul în care există pericolul ca apele pluviale. Umplerea tranşeei se va face cu pământ fără bulgări.1  2. ampriza acestor obiecte va trebui curăţată de pământul vegetal. Umpluturile din pământuri coezive şi necoezive se vor efectua în straturi nivelate. .1  5..1-2/1986). PLATFORME După efectuarea oricărei umpluturi de pământ pentru ramblee.art. judeţul Ialomiţa.5. Constr. . paragrafele 5.7 şi Capitolul 2 . aceasta se va executa pe tronsoane scurte. specificându-se: . Numai după ce se va constata obţinerea gradului de compactare prevăzut în proiect şi a prescripţiilor din C 169-1988 – Capitolul 5. iar tranşeele vor fi umplute imediat după pozarea conductei sau se vor lua alte măsuri pentru . DIGURI.umiditatea optimă de compactare. A. 1. Umplerea tranşeei după lansarea şi pozarea conductei se face în straturi succesive de pământ. bolovani etc. art. Umplerea tranşeelor Umplerea tranşeelor se va face numai după realizarea de către Dirigintele de Şantier a controlului dimensional şi numai după acordul său. colectate accidental în tranşee. care vor fi îndepărtate din acea zonă. precum şi de alte materiale nepotrivite. nr.17 se va putea trece la realizarea întregii lucrări.3. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 6/38 B. de 50-60 m. (Bulet. Umplerea traşeelor se va executa într-o singură etapă.1  1.4 Dn de la fundul şanţului. Verificarea şi recepţia lucrărilor va fi făcută în conformitate cu normativul C 56 -1985 Caietul II – Capitolul I.tipul fiecărui utilaj de compactare.grosimea uniformă optimă a fiecărui strat.1. Se va executa o compactare corespunzătoare pe toată grosimea care corespunde înălţimii de cel puţin 0. diguri sau platforme. de 20 cm. bine bătute cu maiul pe o înălţime de 50 cm peste creasta tubului. Aceste valori se vor stabili pe baza compactărilor de probă efectuate pe poligoane experimentale.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori.numărul minim de treceri ale utilajului de compactare. RAMBLEE. să deplaseze prin flotare conducta. Conducta va fi acoperită cu pământ compactat. . Testele pe poligonul de probă se vor efectua în prezenţa constructorului şi Dirigintelui de Şantier.1.

1. Evacuarea apei de spălare se va face prin conductele de golire. recoltate la extremitatea aval a conductei) arată că apa nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. având o concentraţie de 20-25 mg. cloramină.2. etc. 1. Se vor deschide robinetele de aerisire şi se va începe umplerea conductei.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 7/38 asigurarea stabilităţii conductei. cu acordul autorităţilor locale. După umplerea conductei cu apă. prin introducerea pe la extr emitatea amonte. Excedentul de pământ se va transporta în zone unde sunt necesare/permise umpluturi.5. Etanşeitatea conductei va fi atestată numai după înlăturarea defecţiunilor. a unei soluţii dezinfectante.). rezervoare de înmagazinare). judeţul Ialomiţa. Proba generală şi spălarea conductei După efectuarea probelor. asigurându-se evacuarea completă a aerului din conductă. . Spălarea conductei se va face pe tronsoane. se va începe închiderea vanelor de dezaerisire. preparată de regulă cu clor sau o substanţă clorigenă (clorură de var. până la atingerea presiunii de regim. A. se va face la cel mult 3 zile de la terminarea spălării. Dacă acest lucru nu este posibil. drumuri. clor activ/litru. trotuare). din aval către amonte. înlăturarea defecţiunilor şi legarea tronsoanelor. Dezinfectarea conductelor. în cazul în care analizele bacteriologice (trei probe consecutive. descărcarea se va face prin construcţiile respective. Operaţia de dezinfectare se repetă ori de câte ori este necesar. cu un debit care să asigure o viteză de min. La umplerea completă a tranşeii se va avea grijă ca suprafaţa terenului să fie refăcută conform destinaţiei iniţiale (teren agricol.5 m/s şi nu mai mică decât viteza de curgere în regim permanent. dacă este cazul. Durata spălării va fi stabilită astfel încât volumul de apă folosit să fie cel puţin dublul volumului tronsonului de conductă. se trece la proba generală. în cazul în care transporta apa potabilă. şi se va pune lent sub presiune conducta. Soluţia trebuie menţinută în conductă timp de 24 de ore. evitându -se ca apa să fie descărcată prin intermediul construcţiilor din aval (ex.

Respectarea prescripţiilor de montaj şi funcţionarea corectă a vanelor. Punerea în funcţiune a lucrărilor. compensatorilor etc. cât şi la instalaţiile hidraulice. stavilelor. La punerea în funcţiune a conductelor. Recepţia conductelor din ţevi de oţel este precedată de controlul riguros al acesto ra. cu respectarea “Instrucţiunilor tehnice“ în vigoare. La recepţie se verifică şi executarea tuturor lucrărilor accesorii ale conductei. În cazul în care conducta va transporta apă potabilă. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 8/38 A.5. Verificarea se referă atât la elementele de construcţii. necesită luarea în prealabil a următoarelor măsuri obligatorii: – Întocmirea regulamentului de exploatare şi întreţinere.. Asigurarea etanşeităţii conductei. judeţul Ialomiţa. dezinfectarea tuturor construcţiilor şi instalaţiilor care vin în contact direct cu apa potabilă. – Obţinerea autorizaţiei sanitare de la organele de resort. – Instruirea personalului de exploatare şi verificarea măsurii în care aceştia şi-au însuşit prevederile regulamentului de exploatare. Respectarea măsurilor de protecţie şi de securitate a muncii. care se face de către constructor. din care fac parte conductele din ţevi de oţel şi PEID. ventilelor de dezaerisire. Asigurarea capacităţii de transport.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. care cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: – – – – – – Respectarea dimensiunilor şi a cotelor prevăzute în desenele de execuţie.1. efectuându-se cu respectarea STAS-urilor şi a actelor normative în vigoare.3. mecanice. – Asigurarea unui sistem corespunzător de prelucrare şi transmitere a datelor. aparatelor de măsură. punerea în funcţiune va fi condiţionată şi de realizarea următoarelor: – Instituirea zonei de protecţie sanitară. – Organizarea evidenţelor de exploatare.. . va participa în mod obligatoriu şi personalul care va exploata instalaţiile respective. electrice etc. Recepţia şi punerea în funcţiune Recepţia lucrărilor se face în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini şi cu regulamentul în vigoare pentru efectuarea recepţiei obiectivelor de investiţii.

hidranţi). Lansarea în şanţ şi montarea propriu-zisă a conductelor.conductele aferente instalaţiilor hidraulice proprii puţurilor de captare a apei. Pregătirea conductelor. fitingurilor şi garniturilor pentru montare. Prezentul caiet de sarcini se va citi împreună cu instrucţiunile date de furnizorul conductelor pentru: .Transportul conductelor şi fitingurilor. fitinguri (coturi. prescripţiilor. Cerinţele caietului de sarcini nu vor exonera antreprenorul de responsabilitatea efectuării verificărilor şi încercărilor pe care le consideră necesare în vederea asigurării calităţii materialelor şi a execuţiei. . prevederilor şi normativelor în vigoare şi conţine proceduri minime pentru execuţia lucrărilor corespunzătoare reţelei de distribuţie a apei potabile din conducte de polietilenă de înaltă densitate (PEID). Nu fac obiectul caietului de sarcini: . capace). . prin termenul de conductă se înţelege ansamblul format din: ţevi. În sensul prezentelor prevederi. acţiuni corozive etc). ADUCŢIUNEA ŞI REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE A.1. . flanşe.1. staţiilor de pompare sau a rezervorului de înmagazinare.1.2. teuri.Stocarea şi manipularea lor la locul de punere în operă. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 9/38 A. Consideraţii generale Prezentul caiet de sarcini este întocmit pe baza standardelor. nivel apă freatică.conductele aferente gospodăriei de apă.Condiţii speciale de montaj (în funcţie de calitatea terenului de fundaţie. . armături (inclusiv cişmele. precum şi reţelei de distribuţie a apei potabile. reducţii. .conductele care intră în componenţa echipamentelor. judeţul Ialomiţa.2. Domeniul de aplicare Prezentele proceduri se aplică conductelor de transport al apei de la captare până la gospodăria de apă.2.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. A.

2. Unitatea de construcţii ce va asigura montajul. Transportul. cu platformele de aşezare plate.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. A. precum şi de calitatea execuţiei şi respectarea prescripţiilor impuse de furnizorul de polietilenă.2. judeţul Ialomiţa. Transport Materialele neambalate se vor transporta în vehicule amenajate.2. să se facă de către unităţi de construcţii profilate pe astfel de lucrări şi dotate cu utilaje şi personal specializat. Se are în vedere ca în timpul transportului ţevile să fie ferite de orice surse de căldură . Transportul. având în vedere că se acceptă adâncimi de zgârieturi până la 10% din grosimea peretelui de ţeavă. manipularea şi depozitarea se vor face în conformitate cu recomandările furnizorilor de materiale. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 10/38 A. unitatea de construcţii. manipularea şi depozitarea conductelor şi a pieselor speciale Elementele componente ale conductelor se protejează împotriva deteriorărilor ce pot apărea în timpul transportului. răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de execuţie în conformitate cu prescripţiile de protecţie a muncii. Este obligatoriu ca execuţia lucrărilor pentru alimentare cu apă din tuburi de polietilenă.2. cu avizul prealabil al proiectantului va putea stabilii soluţii compensatoare motivate corespunzător din punct de vedere tehnic care să nu afecteze siguranţa de funcţionare a lucrărilor. A. curate. Responsabilităţi Proiectantul răspunde de concepţia corectă a soluţiilor tehnice şi constructive.2. de alegerea materialelor.2. În acest sens se vor lua măsuri corespunzătoare. Se va avea în vedere că polietilena este expusă deteriorărilor prin zgâriere fiind foarte sensibilă la contactul cu obiecte ascuţite.1. fără obiecte tăioase sau ascuţite care pot produce deteriorări. depozitării şi manipulării.1. În cazul unor abateri de la prevederile prezentelor instrucţiuni. de stabilirea caracteristicilor conductelor potrivit condiţiilor de funcţionare ale reţelei de distribuţie.

Tuburile din polietilenă de dimensiuni mai mari de 110 mm. în pachete ambalate. inclusiv de răsturnări. ovalizări). iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 11/38 sau emanaţii de gaze.2. A. precum şi de durata depozitării.2. armăturile. Pentru manevrare şi ancorare este admisă numai folosirea chingii de piele. loviri etc. cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie anterior enunţate. asigurate împotriva oricăror pericole de deteriorare. Manipulare La încărcare şi descărcare şi la alte diverse manipulări.2.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. racordurile şi piesele din polietilenă se vor transporta preferabil acoperite. evitându-se astfel alunecarea tuburilor în poziţie înclinată şi deteriorarea suprafeţei exterioare. Se va asigura accesul la materiale în ordinea achiziţionării acestora.2. tuburile. pentru a fi ferite de soare. Ţevile de dimensiuni mici (Dn110 mm) sunt livrate în colaci sau pe tambur şi se transportă atât în poziţie orizontală. Pe timpul verii. Aceasta se va face corespunzător. Se interzice târârea sau rostogolirea tuburilor din polietilenă. precum şi alte materiale mărunte se vor transporta în ambalajele originale.3. judeţul Ialomiţa. ţinând seama de pericolul deteriorării (deformări ale secţiunii transversale. Depozitarea se face ţinându-se seamă de dimensiuni şi tip de material. se livrează şi se transportă orizontal. Tuburile trebuie depozitate în zone stabile şi plane. Depozitare Depozitarea materialelor din polietilenă în depozitele principale sau zonale se va face în conformitate cu recomandările producătorilor. Pachetele de ţevi de dimensiuni mari se vor manipula cu motostivuitoare. cât şi verticală. Fitingurile. tuburile nu vor fi aruncate. A. precum şi de influenţa variaţiilor de temperatură sau a acţiunii directe a radiaţiilor solare.2. lăsându -se căi de acces pentru . cauci uc. corespunzător dotate. pentru a evita perioade mari de staţionare şi degradare în timp prin fenomenul de "îmbătrânire". nylon sau polipropilenă.

A. Tuburile albastre de polietilenă au o perioadă de expunere la mediul extern. • benzină. . . uleiuri etc). în ambalajele cu care au fost livrate. A.să se stabilească poziţia tuturor lucrărilor îngropate existente cum ar fi reţelele de canalizare. Polietilena de culoare albastră se va depozita acoperită. se vor crea paturi de aşezare din bârne din lemn. Conductele libere pot fi depozitate şi sub formă de piramide cu înălţimi de până la 1m.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. conductele şi fitingurile trebuie să fie depozitate într -o manieră care să asigure păstrarea acestora fără a le deteriora şi să fie accesibile livrării lesnic ioase la locul de muncă.2. Depozitarea pe şantier Pe şantierele locale. Tuburile negre de polietilenă pot fi depozitate în aer liber. de până la 12 luni.4.2. Stivele de legături nu trebuie să depăşească o înălţime de 3 m. judeţul Ialomiţa. • alte produse chimice cu reacţie agresivă. protejată de radiaţii le solare. trebuie să procedeze la operaţiile de trasare care permit: . pe baza proiectului. termoficare. cabluri electrice şi telefonice. Conductele şi fitingurile trebuie să fie depozitate departe de: • surse de căldură.2. Pentru a se evita contactul cu solul. • solvenţi.3. conducte de gaze etc. • uleiuri hidraulice sau lubrefianţi. Ţevile livrate în colaci se depozitează astfel încât să se evite deformări. Lucrări preliminare Înainte de a începe lucrările de construcţie. dar trebuie totuşi acoperite cu folii opace. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 12/38 scoaterea materialului. Este obligatorie evitarea oricărui contact cu hidrocarburi (carburanţi. executantul. Fitingurile se vor depozita în spaţii acoperite.să se materializeze pe teren traseul şi profilul în lung al conductelor. Colacii de conducte pot fi depozitaţi pe orizontală şi înclinat dacă sunt bine sprijiniţi.

În acest caz. .2. Se vor respecta planurile cu coordonatele punctelor caracteristice din cadrul proiectului. judeţul Ialomiţa. depozitării pământului. A. În cazul în care anumiţi parametri. sau din cauza circulaţiei. în primul rând.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. în vârfurile de unghi. toate operaţiile pregătitoare se vor desfăşura pe marginea tranşeei.4. Atunci când trebuie săpată tranşeea sub o cale de circulaţie. la tangentele de intrare şi ieşire din curbe. cum ar fi natura solului. Reperele amplasate pe ax vor avea 2 martori amplasaţi perpendicular pe axa traseului. dar nu mai mică de 300 mm.2. Terasamente A. în axul căminelor. Execuţia tranşeei Tranşeele vor fi executate cu ajutorul maşinilor de excavat sau manual în funcţie de zona amplasării. trebuie să fie informat proiectantul general. Lăţimea tranşeei va fi egală cu diametrul exterior al conductei la care se adaugă 100 mm. Şanţurile trebuie săpate până la nivelul cerut prin proiect. Executantul trebuie să se asigure de concordanţa între ipotezele proiectului şi condiţiile de execuţie ale lucrărilor. în punctel e caracteristice (la coturi în plan vertical şi orizontal. să se decupeze drumul pe ampriza tranşeei cu ajutorul unui ci ocan pneumatic sau cu mijloace manuale pentru a nu degrada zonele învecinate. se recomandă. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 13/38 Trasarea pe teren a reţelelor de conducte va fi realizată în conformitate cu prevede rile STAS 1924/5. panta terenului etc sunt în discordanţă cu prescripţiile proiectului.1.4. În principal se va adopta metoda şanţurilor înguste. la distanţe care să nu permită degradarea în timpul executării săpăturilor. Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax. astfel încât să se respecte acoperirea minimă a conductei la îngheţ şi totodată să corespundă profilului hidraulic proiectat. Este obligatorie respectarea cotelor de pozare din proiect. în punctele de intersecţie cu alte conducte şi la branşament). condiţiile de pozare.

pentru a evita concentraţiile locale ale forţelor de încovoiere. Patul de pozare are ca primă funcţie asigurarea unei repartiţii uniforme a încărcărilor asupra zonei de rezemare.2. Acestea intervin: în repartizarea forţelor de reacţiune ale solului.4.2. în acţiunea împingerii laterale al terenului. în protecţia tubului împotriva efectului sarcinilor concentrate rezultate din prezenţa unor corpuri dure la periferia sa. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 14/38 Materialul excavat trebuie să fie depozitat de -a lungul traseului conductelor şi apoi utilizat. A. Sunt interzise elementele susceptibile de a constitui reazeme concentrate. se va avea grijă să se asigure stabilitatea pereţilor prin sprijiniri dacă este cazul. într-un strat de minim 5 cm grosime. dacă este posibil. Pozarea pe sol existent fără coeziune . judeţul Ialomiţa. Este esenţială pozarea conductelor pe suport neted şi continuu. În timpul execuţiei tranşeei. se disting două situaţii: a. Trebuie deci să se pozeze tuburile în aşa fel încât să nu aibă reazem linear sau concentrat. se vor îndepărta pietrele mari de pe marginea tranşeei. Realizarea patului de pozare Comportamentul tubului în sol este influenţat şi condiţionat de modul de rezemare a acestuia pe fundul tranşeei. astfel încât să se evite căderea lor accidentală pe conductele deja pozate. pentru lucrările de umplutură. Ca urmare. de sprijinirea laterală şi de umplutură. Se înţelege deci grija deosebită care trebuie acordată realizării patului de pozare acolo unde este cazul şi umpluturii tranşeelor. În plus. Acest lucru se obţine prin îndepărtarea oricăror puncte proeminente de pe fundul şanţului şi înlocuir ea lor cu material de umplutură de granulaţie fină.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. Când egalizarea nu poate fi executată cu uşurinţă. compactat. în repartizarea continuă a sarcinilor asupra tubului. denivelările mici pot fi depăşite prin amplasare de material selecţionat sau cu granulaţie fină.

Nu se vor folosi drept suport temporar pentru conducte bucăţi de cărămidă sau alt material dur.2. datorită naturii sale. Se vor utiliza echipamente de forare specializate pe astfel de lucrări. A. precum şi în alte locuri unde prezenţa unor galerii subterane sau a altor obstacole face imposibilă instalarea conductelor prin metoda tradiţională. căi ferate şi drumuri principale. Realizarea umpluturilor Umplutura tranşei cuprinde două zone bine definite şi anume: Zona de acoperire . Zona de acoperire trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de material şi . Grosimea după compactare sub generatoarea inferioară a tubului va fi minim 10 cm. Operaţia de pozare "fără săpătură" (cu foraj direcţional sau orizontal) a conductelor va fi executată de către echipe specializate dotate cu echipamente corespunzătoare. Materialele adecvate pentru realizarea patului (umpluturii) includ nisip de drenaj. necesară asigurării stabilităţii conductei. b. este necesar să se sape tranşeea mai adânc. cu scopul de a se adăuga material granular. A. judeţul Ialomiţa. Granulaţia nu trebuie să depăşească 10 mm la patul conductei.până la aproximativ 30 cm deasupra generatoarei conductei. pozarea directă poate fi luată în consideraţie cu condiţia de a profila în prealabil suprafaţa de contact a tubului în solul existent. Tehnologia de instalare "fără săpătură" a conductelor Se utilizează pentru subtraversări de râuri.3. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 15/38 În cazul în care solul existent este sfărâmicios (nisip sau pietriş). După executarea forajului se trece la introducerea tronsonului de conductă care urmează să fie conectat la conducta pozată în tranşee deschise. Pozarea pe pat realizat din material adăugat În linii generale.4. atunci când fundul tranşeei nu se pretează la realizarea in situ a patului de pozare.4.necesară pentru transmiterea uniformă a sarcinilor care acţionează asupra conductei şi protejarea acesteia. forţelor statice şi dinamice.4. pietriş şi sol de natură friabilă. Zona de umplutură .2. astfel încât să constituie o rezemare uniformă pe toată lungimea sa. portanţei sale.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. cu tranşee.

În cazul în care există şi particule de peste 40 mm. Refacerea terenului şi aducerea lui la forma iniţială În locurile în care este permis acest lucru. Prezenţa ocazională a unor particule cu dimensiuni cuprinse între 20 şi 40 mm este acceptată în procente foarte mici pentru zona de umplutură.5. A. . Compactarea se va face manual sau cu echipament uşor pentru a nu periclita stabilitatea tubului.pentru terenurile care nu prezintă capacitate corespunzătoare de compactare.4. suprafaţa se va reface provizoriu cu un strat de piatră spartă (0-20 mm).2. trebuie să se utilizeze materiale friabile de adaos (nisipuri. Zona de umplutură va fi executată în general cu material similar celui folosit pentru acoperirea tubului. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 16/38 execuţie: .Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. Pe drumurile publice sau căile de acces asfaltate sau betonate. În cazul drumurilor şi al zonelor circulate. pământ) sau o protecţie de beton.15 cm. pietrişuri. materialul trebuie refuzat.nu se vor utiliza materiale agresive care deteriorează conducta şi nici soluri care prezintă tasări ulterioare. În cazul drumurilor nepavate. cum ar fi câmpurile. . stratul de suprafaţă va fi refă cut cu material similar celui îndepărtat. judeţul Ialomiţa.compactarea straturilor acestei zone se face în straturi succesive de max. . Umplutura este realizată prin straturi succesive de aproximativ 30 cm astfel încât tuburile să nu sufere nici o deteriorare. se va folosi echipament de compactare adecvat pentru a asigura compactarea satisfăcătoare a tranşeelor. . pentru a se permite reaşezarea naturală în timp a materialului. tranşeele vor fi umplute în surplus.materialul de umplutură trebuie să fie curăţat de pietre şi blocuri sau materiale solidificate.

Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. se va face numai cu avizul proiectantului. judeţul Ialomiţa. La examinarea geometrică tuburile şi piesele trebuie: . Verificarea materialelor Materialele şi produsele trebuie să fie însoţite de certificate de calitate.să aibă dimensiunile specificate prin normele ISO.să fie colorate uniform. tuburile şi piesele din polietilenă vor fi verificate vizual şi dimensional.să prezinte intacte capsulele de protecţie ale bornelor electrice ale manşoanelor şi colierelor de priză. . care să coincidă cu certificatele de calitate aferente.5. Înainte de a fi montate.1.să nu prezinte abateri de la formă şi dimensiuni. Procurarea materialelor din import se va face pe baza unui agrement tehnic. . incluziuni sau zgârieturi. Utilizarea altor materiale.să prezinte suprafaţa interioară şi exterioară netedă. Elementele componente ale unei conducte care vor fi supuse presiunii trebuie să aibă aplicat marcajul.2.să prezinte secţiunea transversală a peretelui tubului fără goluri de aer sau alte neomogenitati. armături etc) vor fi în conformitate cu cerinţele proiectului. fără denivelări.să fie liniare. Certificatele de calitate vor fi emise şi semnate de către producător. Componentele de conducte (ţevi. necojită. La examinarea vizuală tuburile şi piesele trebuie: . arsuri. fără fisuri. . Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 17/38 A. fitinguri. Toate tuburile şi piesele din polietilenă necorespunzătoare vor fi refuzate la recepţie şi nu se vor introduce în lucru. . . Montarea conductelor şi a pieselor speciale A. care va stabili şi condiţiile de acceptare. în afara celor specificate în proiect. .5.2.

2. •electrofuziune (îmbinare nedemontabilă). Cel mai economic mod de a valorifica avantajele tehnice pe care le prezintă un sistem integrat din PEID. Conductele prevăzute prin proiect se îmbină prin următoarele procedee: •sudură cap la cap (îmbinare nedemontabilă). CORECT Elemente din materiale diferite având grosimi diferite ale preţilor pot fi asamblate prin electrofuziune CORECT Numai elemente din materiale similare şi cu pereţi de aceeaşi grosime pot fi asamblate prin sudură cap la cap GREŞIT Nu este permisă asamblarea elementelor cu grosimi diferite ale pereţilor prin sudură cap la cap GREŞIT Nu este permisă asamblarea elementelor din materiale diferite prin sudură cap la cap . capabil să preia sarcini de capăt. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 18/38 A. Îmbinarea conductelor prin fuziune se execută de personal calificat.2.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. Sudura cap-la-cap este cea mai frecvent utilizată metodă.5. cu echipamente adecvate şi prin metoda corespunzătoare materialelor de asamblat. constă în electrofuziunea conductelor. judeţul Ialomiţa. Îmbinarea conductelor Constructorul va avea obligatoriu în dotare utilajele. din cauza lipsei de spaţiu. •îmbinare cu flanşe (îmbinare demontabilă). Pr ocedurile corecte de asamblare a elementelor realizate din materiale diferite şi având grosimi diferite ale pereţilor sunt indicate în figura de mai jos. ustensilele şi aparatura necesară recomandate de furnizori pentru montarea acestor conducte. totuşi electrofuziunea ar putea fi preferată prioritar.

PE80 se vor respecta instrucţiunile producătorului echipamentelor de sudură. judeţul Ialomiţa. presiune de calcul şi sunt realizate din acelaşi material. 7. Astfel se asigură faptul că placa de încălzire este curată. Tuburile cu grosimea peretelui de 20 mm sau mai mare trebuie asamblate numai cu ajutorul tehnologiei de sudare cap la cap. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 19/38 Sudarea cap la cap Sudarea cap la cap se va aplica doar pentru asamblarea elementelor din materiale similare şi având aceeaşi grosime a peretelui. Verificarea tăiere capetelor după . Se curăţă tuburile (sau tubul şi fitingul) care urmează să fie asamblate. fără defecţiuni şi în stare de funcţionare. 3. curat. 4. Se separă complet colierele de fixare şi se poziţionează echipamentul de tăiere.PE100 şi PEID . Se pune în funcţiune echipamentul de Capetele sunt în contact Conducta Etapa10. 2. Mai jos sunt enunţate etapele procedurii de sudare cap la cap prin presare manuală: 1. La această tehnologie este esenţială verificarea independentă a temperaturii la suprafaţă. Pentru asamblarea cap la cap a elementelor din PEID . Pentru diametre mai mari de 180 mm se execută două suduri de încercare. 6. Se verifică dacă echipamentul este complet.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. Prima sudură va fi una de încercare. Se verifică dacă tuburile (sau tubul şi fitingul) ce urmează să fie asamblate au acelaşi diametru interior. Sudura cap la cap se realizează cu ajutorul unei plăci electrice cu suprafaţa încălzită. prin intermediul echipamentelor automatizate având ciclu dublu de funcţionare. Se poziţionează tuburile (sau tubul şi fitingul) chiar în dreptul lamei echipamentului de tăiere şi se strâng colierele de fixare. 5. Tuburile cu grosimea peretelui mai mică de 20 mm pot fi asamblate prin sudare cap la cap şi cu ajutorul echipamentelor manuale cu funcţionare într-un singur ciclu. Sudarea cap la cap este adecvată pentru asamblarea tuburilor şi armăturilor cu diametre mai mari de 63 mm.

Se selectează regimul adecvat de creştere a presiunii de sudare. 12. 11. 8. 16. Piesele se reajustează. Se verifică dimensiunea iniţială a bordurii de sudat. după ce lamele de tăiere s -au oprit. 14. Se verifică nivelul combustibilului în generatorul electric. presiunea din sistem trebuie adusă la nivelul . Se verifică dacă diferenţele sunt în limite acceptabile. Capetele tuburilor (sau ale tubului şi fitingului) trebuie să rămână în contact cu placa de încălzire pe o durată corespunzătoare timpului de termofuziune. pe măsură ce tuburile (sau tubul şi armătura) se separă. Se deschid colierele. Se aduc în contact capetele tuburilor (sau ale tubului şi fitingului) şi se verifică dacă între ele nu este un interstiţiu vizibil. Se continuă tăierea. corespunzător termofuziunii.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. 13. 10. cele două capete se aduc imediat în contact. Dacă se constată existenţa acestuia. timp de Conducta Îmbinarea termosudată Etapa17: Generarea sudurii Conducta Colier de fixare Colier de fixare Conducta Conducta Etapa15: Poziţia de lucru a plăcii de încălzire Colier de fixare Placa de încălzire Colier de fixare 15. După bordurarea iniţială. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 20/38 tăiere şi se presează capetele tuburilor (sau ale tubului şi fitingul) contra lamei dispozitivului. 17. Se pune în funcţiune generatorul şi se aşteaptă ca placa de încălzire să ajungă la temperatura de operare. se îndepărtează placa de încălzire şi se verifică dacă pe ea a rămas material topit. Se verifică dacă diferenţele sunt în limite acceptabile. până ce extruziunea începe să se detaşeze continuu din ambele componente de asamblat. Capetele sunt în contact strâns (fără joc). 9. Nu se ating capetele tuburilor (sau ale tubului şi fitingului). nu se efectuează îmbinarea. dacă este necesar. Se îndepărtează bavurile. Se opreşte echipamentul de tăiere şi se îndepărtează. judeţul Ialomiţa. Dacă placa de încălzire este curată. Se presează piesele contra plăcii de încălzire utilizând acest nivel de presiune.

Suplimentar.suprafaţa oxidată a tubului peste adâncimea manşonului să fie înlăturată. judeţul Ialomiţa. faţă de linia de contact. După răcire (temperatura sudurii trebuie să fie mai mică de 40°C). Echipamentele de sudură moderne sunt unităţi portabile total automatizate care permit un control precis al tuturor parametrilor ceruţi de procesul tehnologic (poziţie. originea şi tipul racordului sau manşonului folosit la îmbinare. menţinând -o în tot acest timp la presiunea de răcire. Materialul topit trebuie să se ruleze în mod uniform înapoi.toate părţile îmbinării trebuie menţinute curate şi uscate înainte ca acestea să fie asamblate. . Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 21/38 10 secunde. data şi ora efectuării acesteia. Se verifică îmbinarea. temperatură. printr-o mişcare lină. se desfac colierele. 22. manşonul se topeşte în tub fără a fi nevoie de echipamente suplimentare de încălzire. 23. Este foarte important ca cei care efectuează asamblarea să acorde o mare atenţie procedurilor astfel încât: . precum şi a unui echipament special. Se scot din coliere tuburile asamblate. timp etc). echipamentul are posibilitatea de înregistrare a următorilor parametri: identificarea operatorului. Dacă este necesar. Atunci când acestea sunt conectate la o sursă de curent corespunzătoare. 21. numărul operaţiei. parametrii ciclului de sudare. Îmbinarea prin electrofuziune Realizarea îmbinării necesită folosirea unor racorduri sau manşoane electrosudabile. 19.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. deoarece orice impuritate poate conduce la o asamblare defectu oasă. 20. . după răcire se îndepărtează materialul în exces. Se îndepărtează orice impuritate de pe feţele de încălzire. 18. Se lasă îmbinarea să se răcească pe durata specificată.

Se trasează o linie în jurul circumferinţei la o distanţă adecvată de capătul tubului. Îmbinarea prin electrofuziune a conductelor şi fitingurilor parcurge următoarele etape: Et. folosind un marker potrivit. înainte de îmbinare. Se marchează zona de pe care stratul oxidat de suprafaţă trebuie înlăturat.dispozitivele de fixare trebuie să fie folosite corect pentru a nu exista deplasări în timpul procesului de îmbinare şi a ciclului de încălzire şi răcire.protecţiile pentru sudură sunt utilizate astfel încât praful şi ploaia să nu contamineze îmbinarea. 500 mm folosind o cârpă curată. 1b. prin plasarea manşonului necesar fixării. nu se scoate încă manşonul din ambalajul său. Elementele de cuplare prin electrofuziune ajung în mod uzual până la dimensiuni de 400 mm. . Pregătirea capetelor conductelor Dispozitiv manual de aşchiere . . de-a lungul capătului de tub unde va avea loc îmbinarea. (ii) Îmbinarea prin fuziune a unui tronson drept de tub în capătul colacului. Soluţiile de abordare în acest caz pot fi: (i) Utilizarea sculelor mecanice de îndreptare sau rotunjire de capete de tuburi sau fitinguri. Se curăţă capetele tubului pe o porţiune de aprox. Se îndreaptă prin tăiere capetele de conductă în vederea îmbinării. 1c. În acest stadiu. Uneori ţevile livrate în colaci pot avea o ovalizare prea mare pentru a se potrivi în elementele de cuplare (manşoane electrosudabile) sau coturile tuburilor pot face ca alinierea capetelor să fie imposibilă. Stabilirea reperelor de prelucrare 1a. judeţul Ialomiţa. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 22/38 Dacă se foloseşte procedeul de ştergere.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. este foarte important să existe asigurarea că suprafaţa care urmează să fie asamblată este uscată. Conducta Adâncime de inserţie Etapa 2.1.

Se marchează pe tub adâncimea de penetrare. Se poziţionează din nou pe extremitatea tubului fix. Se marchează pe tub adâncimea de penetrare.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. Alinierea conductelor de îmbinat Conducta Manşon de electrofuziune Clemă de Clemă de fixare fixare Etapa 3. 3b. Et.4 mm.4.0. Et. 3c. Se scoate manşonul electrosudabil din ambalaj şi se verifică eticheta. se strânge clema complet. Se verifică dispozitivul de control şi cablurile pentru a nu prezenta defecţiuni. Se roteşte uşor dispozitivul de cuplare. 2c Nu se ating suprafeţele aşchiate. cu capătul tubului aliniat la semnul de mijloc. După ce se verifică faptul că dispozitivul de cuplare este centrat cu clema de fixare şi că tuburile sunt introduse în dispozitiv cu adâncimea de penetrare. Pregătirea capetelor conductelor 2a Cu ajutorul unui dispozitiv de aşchiere mecanic se îndepărtează în mod uniform materialul aflat în exces faţă de adâncimea de inserţie de pe suprafaţa identificată a tubului. Se poziţionează. Se îndepărtează capacele terminalelor Setare timp Dispozitiv de comandă Etapa 4.2 . Verificarea alinierii 3a. Se verifică dacă există suficient combustibil în generator. ca asigurare a faptului că a fost aleasă dimensiunea corectă. Pregătirea generatorului Cablul Generatorulu Cleme de fixare . 3g. până la o adâncime de 0. fără a o strânge. 2b Se asigură faptul că tot materialul de polietilenă în exces a fost îndepărtat. Se poziţionează tubul mobil în dispozitivul de cuplare. clema de fixare.2. 3d. 4b. judeţul Ialomiţa. pe tubul fix. Procesul de electrofuziune 4a. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 23/38 Et. 3f. Se potriveşte acesta pe extremitatea tubului mobil. pentru a verifica dacă tuburile sunt corect aliniate. cu capătul tubului aliniat la semnul de mijloc. pentru întreaga perioadă de fuziune.3. 2d Cu ajutorul unei oglinzi se verifică dacă şi suprafeţele inferioare de la extremitatea tubului fix au fost aşchiate complet. 3e.

PE80). Realizarea ciclului de încălzire 4g. face racordul. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 24/38 electrice de pe dispozitivul de cuplare.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. Se aşteaptă ca ansamblul să se răcească. se pune în poziţia recomandată pe conducta principală. 1b. judeţul Ialomiţa. 4c. 1a. o ramură prevăzută cu capac filetat (utilizată numai pentru dirijarea cuţitului de găurire a conductei pe care se montează fitingul) şi ramura efectivă de racord. 4h.1. Se curăţă impurităţile de pe tub cu o cârpă curată. Se verifică timpul de fuziune indicat pe etichetă şi se introduce în timer-ul dispozitivului de control. 4e.PE100) şi 6/7bar respectiv 10/12 bar (PEID . La sfârşitul ciclului de încălzire. Se conectează cablurile generatorului la bornele dispozitivului de cuplare. Pentru îmbinarea lor prin electrofuziune se vor parcurge următoarele etape: Et. indicat pe etichetă. Marcarea suprafeţei de fuziune a tubului (conducta principală) la care se . Ele sunt indicate pentru conducte la presiuni de 10 şi 16 bar (PEID . Clema de fixare Manşon de fixare Clema de electrofuziune Spre dispozitivul de comandă topire Indicatori ai stării de indicatorii de topire trebuie să aibă o valoare crescută. respectându-se timpul de răcire Fitingurile de branşament pentru electrofuziune sunt disponibile pentru majoritatea dimensiunilor principale până la 400 mm. Se îndepărtează cablurile şi clemele de fixare. Fitinguri de branşament pentru electrofuziune Etapa 4. Dacă nu se constată nici o modificare vizibilă a acestora. Aceste fitinguri de tip „şa” cuprind o suprafaţă suport de fuziune. Fără a scoate fitingul din ambalaj. Se marchează conturul în mod clar şi continuu în jurul suportului fitingului de branşament. 4f. Se apasă butonul de pornire al dispozitivului de control şi se asigură faptul că ciclul de fuziune este parcurs în întregime. 4d. îmbinarea trebuie tăiată şi se va executa o nouă îmbinare.

4b. 4g. Se verifică dacă pe suprafaţa curăţată nu apar impurităţi.0. Capacele terminalelor electrice se îndepărtează.4. 2a. Se verifică pe etichetă dacă mărimea corectă a fost aleasă. Apoi conducta se poziţionează în ramura de racord a fitingului branşament. Pregătirea suprafeţei de fuziune a tubului la care se face racordul. Procesul de electrofuziune Panou de control Et 4. Se învârte şurubul de strângere până când e indicată presiunea corectă. branşament. Verificarea fitingului de branşament. Se verifică dacă există combustibil suficient în generator pentru întreaga perioadă de fuziune. Se verifică de asemenea şi cutia de control şi cablurile pentru eventuale defecte. Et. 3b. judeţul Ialomiţa. Pregătirea pe poziţie a fitingului de branşament Dispozitiv de fixare Pregătirea pe poziţie a fitingului de Fiting de branşament Suprafaţă pregătiră 5a. Se îndepărtează capacul şi se asigură că ramura de tăiere este rectilinie. suprafaţa marcată. Se scoate fitingul din ambalaj. 4e.2. Se utilizează o racletă pentru a îndepărta un strat de 0. 4d. Cablurile se conectează la terminale pe suport. Et. Se asigură că toate resturile de polietilenă au fost îndepărtate. 4f.5. 3c. Nu se atinge suprafaţa curăţată.4 mm de pe 2b. Nu se atinge nici o zonă de fuziune. Se poziţionează fitingul în dispozitiv. Se fixează fitingul pe suprafaţa pregătită a tubului (conducta principală). 4c. 3a. 5b.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori.2 . În această etapă se va pregăti şi conducta de racord care trebuie să respecte operaţiile descrise anterior pentru îmbinarea conductelor prin electrofuziune. Et. fără a se atinge suportul de contact. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 25/38 Et.5. 4a. Electrofuziunea . Et. Se asigură că şurubul de prindere a dispozitivului de fixare este complet deşurubat.3.

Se îndepărtează sculele. Se inspectează vizual îmbinările. Operaţii finale 6a. Se apasă butonul de pornire al cutiei de control. Îmbinare cu flanşe Acest tip de îmbinări se practică pentru montajul armăturilor pe reţea (vane de separare. Garnitura de etanşare şi lungimea şuruburilor folosite trebuie să fie potrivit e tipului de adaptor. 6d. Se verifică timpul de fuziune indicat pe etichetă şi se introduce acest timp în timer-ul cutiei de control. 6b. Cea mai des întâlnită este îmbinarea cu flanşă metalică care necesită utilizarea unei piese speciale (adaptor pentru flanşe) care se racordează la conductă printr -una dintre îmbinările fixe amintite. 6c Se găureşte conducta pe care s-a montat fitingul după care se reaşează capacul pe ramura de tăiere a acestuia. 5f. Se respectă timpul de răcire indicat pe etichete. În continuare. garnitura va fi poziţionată cu grijă iar şuruburile se vor strânge iniţial cu mâna. Se îndepărtează cu grijă cablurile fără a se deranja fitingul. Flanşa utilizată este introdusă liber pe această piesă. După curăţirea flanşelor. Et. judeţul Ialomiţa. fiind utilizată drept contraflanşă pentru fixarea armăturilor. 5d.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. la adăpost de efectele temperaturilor reduse sau mari şi se va evita deformarea lor până în momentul utilizării. hidranţi). Se trece la finalizarea branşamentului. asigurându -se că ciclul (JR fuziune 5e. asigurându-se că indicatorii de fuziune nu sunt în relief.6. şuruburile de fixare se vor strânge cu cheia alternându-le pe cele diametral opuse. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 26/38 5c. . Garniturile de etanşare din cauciuc vor fi păstrate la întuneric. Presiunea nominală a flanşelor va fi cel puţin egală cu cea mai mare presiune nominală a conductelor sau fitingurilor la care sunt ataşate.

În timpul montajului nu se permite introducerea în conducte a uneltelor sau a altor materiale. roci etc) cu muchii tăioase sau colţuri ascuţite.2. Tubul va fi verificat pentru descoperirea eventualelor defecte. Acestea pot produce fisuri în cadrul unui proces de abraziune în condiţii de dilataţie şi contracţie a conductei. . Lungimea şuruburilor trebuie să fie suficient de mare pentru ca atunci când acestea sunt strânse cu piuliţele să rămână cel puţin un pas peste piuliţă.3. Cu toate acestea trebuie menţinut tubul poziţionat central în şanţ prin compactarea corectă a materialului de umplutură de pe margine. Dacă este necesară realizarea îmbinărilor în interiorul şanţului. Trebuie luate toate măsurile de siguranţă pentru a evita pătrunderea materialelor străine în interiorul ţevilor şi fitingurilor. se va verifica dacă gradul de răcire al tubului este satisfăcător.5.Amplasarea în localităţi a reţelelor subterane. Este interzis contactul uneltelor de fier şi a obiectelor grele cu tronsoa nele de conductă. Dacă conductele au fost depozitate la o temperatură diferită de cea a mediului ambiant se va avea grijă ca înainte de instalare în şanţ aceasta să corespundă mediului de lucru.Reţele de distribuţie. piuliţele şi şaibele vor fi zincate la cald. tranşeea se va verifica astfel încât să se evite prezenţa în patul de aşezare sau în umplutură a unor corpuri tari (pietre. judeţul Ialomiţa. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 27/38 Şuruburile. Conductele vor fi coborâte în mijlocul şanţului. STAS 6819-97 .Aducţiuni şi STAS 8591/97. având grijă să nu fie deteriorate.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. Pozarea tuburilor în tranşee La pozare se vor respecta prevederile SR 4163-95 . Schimbări ale direcţiei tronsonului de conductă de PEID pot fi permise de capacitatea de îndoire a tuburilor. A. trebuie asigurat un mediu de lucru propice în ceea ce priveşte spaţiul. Înainte de pozarea conductelor. iar în cazul îmbinării prin electrofuziune. Zonele filetate ale şuruburilor vor fi acoperite cu unsoare grafitată până în momentul utilizării lor. temperatura şi protecţia împotriva intemperiilor.

Este necesară ţinerea unei evidenţe complete şi clare a instalării înainte de acoperirea conductelor. alte dimensiuni caracteristice). Vane Proiectul prevede amplasarea unor vane de secţionare necesare izolării porţiunilor de reţea atunci când pe acestea sunt necesare reparaţii. . capetele deschise ale conductei vor fi obturate provizoriu cu un capac etanş. Pentru a împiedica scurgerea apei de ploaie prin şanţ.5. – buletinul de teste şi măsurători dimensionale (lungimea de construcţie şi dimensiunile de legătură ale flanşelor. Aceste obstacole vor fi îndepărtate atunci când operaţiunile de montaj ajung în dreptul lor. Depozitarea vanelor se va face în stare ambalată sub acoperiş sau în stare neambalată în spaţii închise unde se asigură protecţia împotriva precipitaţiilor sau radiaţiilor solare. tijă telescopică şi roată de manevră montate îngropat. model. – instrucţiuni de montaj şi exploatare. fiecare lot de vane va fi însoţit de următoarele documente: – certificatul de calitate al produsului conform dispoziţiilor în vigoare.4. A. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 28/38 Capătul liber al conductei în curs de montare va fi protejat cu un capac. judeţul Ialomiţa. presiune etc). diametru. La manipulare este interzisă riparea. care va fi deplasat înainte pe măsură ce progresează lucrările.2.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. inclusiv noaptea. rostogolirea sau altă metodă care poate provoca degradări ale corpului vanei respectiv al stratului de vopsea pentru protecţie exterioară. acesta se va astupa la anumite distanţe ce nu vor depăşi 250 m. Înainte de montaj se va verifica dacă armătura sau echipamentul auxiliar corespunde cu cele menţionate în documentele însoţitoare (tip. Tronsonul va fi fixat în şanţ pentru a se evita plutirea lui în cazul în care şanţul este inundat. Vanele adoptate sunt cu sertar. caracteristici dimensionale. Atunci când lucrările sunt oprite. varianta constructivă. La livrare.

Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. Se verifică dacă corespunde celor menţionate în proiectul de montaj (desene. judeţul Ialomiţa. A. Înainte de montarea sa pe reţeaua de distribuţie.5. ale flanşelor şi corespondenţa găurilor de trecere a elementelor de asamblare. să nu genereze eforturi excesive în ansamblul îmbinării datorită neparalelismului contraflanşelor sau a altor cauze. Se va verifica din punct de vedere mecanic (cu cheia hidrantului) dacă rotirea tijei se efectuează uşor iar deplasarea ventilului se produce fără înţepeniri. paralelismul suprafeţelor de etanşare. Se verifică funcţionarea în gol a vanei prin efectuarea unor manevre de închidere deschidere. astfel încât să nu apară eforturi de încovoiere sau forfecare care să conducă la dislocarea acesteia sau distrugerea tubului de protecţie. Deasemenea la compactarea pământului din jurul hidrantului se vor lua toate măsurile de protecţie a corpului acestuia împotriva eventualelor loviri. Hidranţi exteriori În privinţa transportului. depozitări sau manipulare necorespunzătoare.5. depozitării şi manipulării acestora pe şantier se vor respecta prevederile caietului de sarcini pentru capitolul „Vane”. specificaţii tehnice). Se va verifica alinierea tronsoanelor de conductă. În timpul compactării se va da o deosebită atenţie poziţiei verticale a tijei de acţionare şi dispunerii uniforme a sarcinilor generate de către împingerea pământului. . Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 29/38 Se verifică dacă produsul nu a suferit deteriorări ca urma re a unui transport. hidrantul trebuie verificat dacă se conformează caracteristicilor cuprinse în STAS 695-80. Şuruburile îmbinărilor cu flanşe ale armăturilor vor fi astfel strânse încât: să se realizeze eforturi uniforme în fiecare şurub. să asigure etanşeitatea îmbinării. atât ca dimensiuni cât şi ca poziţie.2. Se recomandă utilizarea unor chei dinamometrice.

Funcţionarea fără blocaj a ventilului de închidere/deschidere a orificiul ui de evacuare a apei după oprirea curgerii. De asemenea se va evita producerea unor şocuri mecanice asupra părţilor componente îngropate ale cişmelei.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. drumurilor principale (judeţene. La tehnologia de execuţie cu foraj orizontal se vor respecta cu stricteţe unghiurile de intrare şi ieşire ale forezei. astfel încât să nu se producă tensionări ale tronsoanelor de conductă prin devieri de la traseul stabilit prin proiect. judeţul Ialomiţa. a râurilor şi a drumurilor principale Lucrările de subtraversare a căilor ferate. respectiv a celei provenite din chiunetă în zonele fără rigolă stradală.Integritatea părţilor îngropate şi în special al straturilor de vopsea anticorozivă. naţi onale) se vor realiza în conformitate cu prevederile STAS 9312 utilizând în primul rând tehnologia de forare direcţională sau orizontală. Dacă din anumite motive sapa întâlneşte obstacole neprevăzute.2.6. . În etapa de execuţie a umpluturii şi compactării se va asigura uniformizarea sarcinilor generate de împingerea pământului asupra cişmele i. depozitarea şi manipularea vor respecta cerinţele caietului de sarcini specifice armăturilor.2.5. . Acolo unde nu se poate aplica aceasta.Mişcarea lină a tijei de deschidere/închidere a curgerii apei. .6. se va relua operaţia într-o zonă aflată în imediata vecinătate după informarea proiectantului.Funcţionarea mecanică a resortului de închidere temporizată a apei după oprirea curgerii. Cişmele stradale Transportul. A. Se va da o importanţă deosebită execuţiei drenului subteran de preluare a apei evacuate după oprirea funcţionării cişmelei. Traversarea căilor ferate. Ca urmare se vor respecta granulozitatea şi dimensiunile prevăzute prin proiect. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 30/38 A. Înainte de montaj se va verifica: . Se vor evita incluziunile de pământ sau alt material de umplutură care ar conduce la cantonarea apei în dren şi implicit la scăderea stabilităţii terenului. . lucrarea se va realiza prin săpătură în tranşee deschisă.

Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. . Probe de presiune Încercarea hidraulică va fi făcută pe tronsoane de max. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 31/38 A. Vanele de linie de pe conducte vor fi lăsate deschise iar cele de ramificaţie vor fi asigurate în timpul probelor cu flanşe oarbe. folosind apa din tronsonul deja probat. judeţul Ialomiţa. se închid robinetele de dezaerisire şi se continuă pomparea până la realizarea presiunii de încercare. Fiecare tronson ce urmează să fie supus probelor va fi închis cu capace la ambele capete şi fixat astfel încât să reziste la forţele de reacţiune care apar.6.2. lungime la care sunt montate toate armăturile şi la care sunt executate masivele de ancoraj. prin urmare.la instalarea agregatelor de pompare se va avea în vedere ca ele să poată fi utilizate şi la tronsonul următor de probă. . Toate îmbinările se curăţă de pământ în exterior pentru a se putea observa cu uşurinţă eventualele scurgeri de apă. Succesiunea operaţiilor de încercare este: . .se umple conducta de apă. . Îndepărtarea aerului din conductă este importantă pentru acurateţea rezultatelor testului şi.se montează vanele de golire şi robinetele de aerisire ca şi aparatele de măsură a presiunii (manometru) pe capătul de jos. Toate aparatele de măsură vor fi etalonate şi încercate înainte de începerea probelor. umplerea conductei trebuie să se facă de o maniera controlată.1000 m.1.se instalează agregatele de pompare a apei în conductă la capătul care are cota axului mai mică (capătul de jos). 500 . Capetele libere ale ramificaţiilor pe tronsonul supus probei vor fi asigurate cu flanşe oarbe. prin urmare conductele Pn 6 bari vor fi testate la 9 bari.la fiecare manometru va sta un observator având ceas acordat cu al celorlalţi observatori.se deschid ventilele de dezaerisire. respectiv pe capătul de sus al tronsonului. cu îndepărtarea aerului în timpul procesului de umplere şi presurizare.5 x presiunea de lucru. . Conductele vor fi testate la 1. .

citire la intervale de 10 minute.10 min. . din tronsonul testat. . Rezultatele probei de presiune .90 min. .valorile indicate de manometru vor fi citite şi notate la următoarele intervale de timp: • 0 . .presiunea din conductă trebuie redusă apoi prin eliberarea rapidă a unei cantităţi de apă din conductă până la obţinerea presiunii nominale la manometrul de control. . • 30 .30 min.citire la intervale de 5 minute.se realizează inspectarea conductei pentru identificarea unor eventuale scurgeri la această presiune.citire la intervale de 2 minute.se menţine presiunea de testare. Presiunea trebuie să crească datorită răspunsului vâsco -elastic al materialului conductei. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 32/38 . scăderea presiunii la tronsonul încercat nu depăşeşte 10% din presiunea de încercare şi nu apar scurgeri vizibile de apă. Graficul rezultat pentru un tronson bine etanşat trebuie să aibă un profi l caracteristic asemănător cu cel din graficul de mai jos: Prin pompare adiţională Încercarea se consideră reuşită dacă după trecerea intervalului de 90 minute de la realizarea presiunii de încercare. pentru a susţine destinderea conductei de polietilenă. • 10 . ti mp de 30 de minute. prin pompări suplimentare.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. . judeţul Ialomiţa.

După terminarea completă a lucrărilor de execuţie pe conductă. Se recomandă ca probele să se efectueze în zile în care nu există o variaţie mare de temperatură. Evacuarea apei de spălare se va face prin conductele de golire. judeţul Ialomiţa. atunci se vor depista şi remedia deficienţele de etanşeitate şi apoi se va relua proba. din aval către amonte şi se va pune lent sub presiune conducta.7. după efectuarea probei. se va executa o probă generală pe întreaga ei lungime. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 33/38 pot fi influenţate de către aerul care nu a fost complet evacuat din conductă sau de variaţiile de temperatură ale mediului. descărcarea se va face prin construcţiil e respective. deformare la rece sau la cald. până la atingerea presiunii de regim. Etanşeitatea conductei va fi atestată numai după înlăturarea defecţiunilor. va începe închiderea vanelor de dezaerisire. în regim de exploatare. secţiunea de conductă nu va mai fi supusă unor operaţiuni de sudare. Dezinfecţia conductelor în cazul în care transportă apă potabilă. După umplerea conductei cu apă. Spălarea conductei se va face pe tronsoane. După un test satisfăcător. Rezervoare de înmagazinare). golirea se face imediat. Se vor deschide robinetele de aerisire şi va începe umplerea conductei asigurându-se evacuarea completă a aerului din conductă. se trece la proba generală. În perioadele reci (sub 0 0). A.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori.5 m/s şi nu mai mică decât viteza de curgere în regim permanent. înlăturarea defecţiunilor şi legarea tronsoanelor. evitându -se ca apa să fie descărcată prin intermediul construcţiilor din aval (ex. Rezultatele probelor de presiune se consemnează într-un proces verbal care face parte integrantă din documentaţia necesară la recepţia preliminară şi definitivă a conductei. se va face la cel . Proba generală şi spălarea conductei După efectuarea probelor. Dacă testul este nesatisfăcător. Durata spălării va fi stabilită astfel încât volumul de apă folosit să fie cel puţin dublul volumului tronsonului de conductă.2. cu un debit care să asigure o viteză de minimum 1. dacă este cazul. Dacă acest lucru nu este posibil.

După aceasta sistemul va fi spălat cu apă potabilă până ce conţinutul rezidual de clor este în limitele admisibile pentru furnizarea de apă potabilă (0.5 FPD/05/PT/R/IV.000 % 1:10 % % 1:10 % % 1:100 Standarde si normative STAS 6819 1997 Alimentări cu apă – Aducţiuni.2 mg/l la consumator).Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 34/38 mult 3 zile de la terminarea spălării. recoltate la extremitatea aval) arată că apa nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. Sistemul Internaţional de Unităţi (SI).3 FPD/05/PT/R/IV.2 FPD/05/PT/R/IV.7 FPD/05/PT/R/IV. În această perioadă vanele din sistem vor fi acţionate cel puţin o dată. judeţul Ialomiţa.8. Partea 0.8 FPD/05/PT/R/IV.1. etc). proiectare şi date constructive STAS SR SR ISO STAS 4163 1988 4163-1 1995 31-0 1994 737/5 1984 Reţele de alimentare cu apă. cloramină. Prescripţii fundamentale de proiectare Mărimi şi unităţi. Multiplii şi .000 1:100 1:1.11 A. prin introducerea pe la extremitatea amonte. Plan de situație rețea de alimentare cu apă Profil longitudinal conductă de aducțiune Profile longitudinale rețea alimentare cu apă Detaliu pozare conductă PEID Detaliu vană îngropată Detaliu branșament Detaliu tip montaj cișmea Detaliu tip montaj hidrant Detaliu ventil de aerisire Detaliu subtraversare DJ Detalii noduri rețea 1:1. Planse care guverneaza lucrarea FPD/05/PT/R/IV. având o concentraţie 20 .2.000 1:100 1:1.10 FPD/05/PT/R/IV. Soluţia trebuie menţinută în sistem timp de 24 de ore.9 FPD/05/PT/R/IV.25 mg de clor activ/litru de apă. Studii.2. preparată de regulă cu clor sau o substanţă clorigenă (clorură de var. Principii generale. în cazul în care analizele bacteriologice (trei probe consecutive.8. a unei soluţii dezinfectante.1 FPD/05/PT/R/IV. Operaţia de dezinfectare se repetă ori de câte ori este necesar.6 FPD/05/PT/R/IV.4 FPD/05/PT/R/IV. A.

montaj şi service. Model pentru asigurarea calităţii în proiectare. Trasarea pe teren a reţelelor de conducte. judeţul Ialomiţa. canale şi cabluri. STAS 9446 1985 Reguli de utilizare a unităţilor de măsură legale care nu fac parte din sistemul internaţional de unităţi (SI).SR 6/85. producţie. Terminologie. Model pentru asigurarea calităţii în producţie şi montaj. STAS 10101/OA 1977 Acţiuni în construcţii. STAS 2250 1973 Elemente pentru conducte. STAS 9002 1991 Sistemele calităţii. STAS 9824/5 1975 Măsurători terestre. presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxime admisibile. 4/86) STAS 10102/2 1975 Acţiuni în construcţii. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 35/38 submultiplii zecimali preferenţiali ai unităţilor SI.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. Condiţii de amplasare STAS 9570 1989 Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri . STAS 9312 1987 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte SR 8591 1997 Reţele subterane în centre populate şi zone industriale. Presiunii nominale. dezvoltare. (M . Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale. (M . STAS 3061 1974 Hidraulica. Încărcări datorate procesului de exploatare. simboluri şi unităţi de măsură. SR EN ISO 9001 1995 Sistemele calităţii.SR 6185) STAS 10101/1 1978 Acţiuni în construcţii. Greutăţi tehnice şi încărcări permanente.

Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 36/38 ISO/TC 138/SC2 Standard Internaţional cu proprietăţile ţevilor de polietilenă utilizate pentru conducte de apă îngropate şi neîngropate.2.2.la sfârşitul perioadei de garanţie. Diametre exterioare normale Ţevi din materiale plastice pentru transportul fluidelor.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. stipulată în contract. 12. Recepţia se realizează în conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii "Regulamentul de recepţie al lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente" (HG 273/1994) şi cu alte norme aferente acestui domeniu. certificând faptul că Antreprenorul şi -a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu contractul şi cu documentaţia de execuţie. Determinarea rezistenţei la presiunea interioară Ţevi termoplastice.2. Recepţia lucrărilor este precedată de controlul riguros al acestora care implică în mod obligatoriu verificarea: . 6. Gama de dimensiuni: 10-1600 mm Gama de presiuni: 3.5 şi 16 bar Ţevi termoplastice pentru transportul fluidelor. presiuni normale şi grosimi de perete pentru ţevile de presiune destinate conductelor îngropate ISO 161/1 1995 ISO 1167 1993 ISO ISO 4065 12162 1995 ISO 4022 1990 A. Stadiile recepţiei sunt: • Recepţia la terminarea lucrărilor contractate. în scopul de a începe exploatarea lor. Diametre normale. 10. 8. judeţul Ialomiţa. Tabelul grosimii pereţilor Rezistenţa la variaţie pe termen lung a presiunii interioare Ţevi din material plastic.8. 4. • Recepţia finală . Recepţia şi punerea în funcţiune Recepţia reprezintă acţiunea prin care Investitorul acceptă şi preia lucrările executate.

. 578/DB/5840/26. aprobate prin ordinul comun al ministrului muncii şi ministrului sănătăţii nr. Norme de protecţia muncii La execuţia lucrărilor se vor respecta: – Norme republicane de protecţie a muncii. ventilelor de dezaerisire şi alte dispozitive prevăzute pe reţea. – Instituirea zonelor de protecţie sanitară. care se va face de către constructor. judeţul Ialomiţa. Ministrului Mun cii şi Protecţiei Sociale şi regulamentului de exploatare şi întreţinere.8. – NE – 002 – 1997 Norme privind măsurile de asigurare a igienei şi sănătăţii oamenilor. – Instruirea personalului de exploatare şi verificarea măsurii în care aceştia şi -au însuşit prevederile regulamentului de exploatare. – Normele Ministrului Sănătăţii.Asigurării etanşeităţii conductei.1996 al Ministrului de Stat. – Obţinerea autorizaţiei sanitare.Respectării prescripţiilor de montaj şi funcţionarea corectă a vanelor. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 37/38 . – MMPS 387/95 Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă a localităţilor.2. A. aprobate prin Ordinul nr. 34 din 20 februarie 1975 şi respectiv nr. – Asigurarea unui sistem corespunzător de prelucrare şi transmitere a datelor.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori.Respectării dimensiunilor şi cotelor prevăzute în desenele de execuţie.Asigurării capacităţii de transport. cu respectarea . . – Organizarea evidenţelor de exploatare. 60 din 20 februarie 1975. La punerea în funcţiune a lucrărilor. Punerea în funcţiune a sistemului de alimentare cu apă din care face parte şi reţeaua de distribuţie necesită luarea în prealabil a următoarelor măsuri obligatorii: – Întocmirea „Instrucţiunilor tehnice”. a refacerii şi protecţiei mediului la lucrările de execuţie a construcţiilor. Generale de Protecţie a Muncii. .11.3. va participa în mod obligatoriu şi personalul de exploatare.

– Repartizarea personalului la locurile de muncă. – Utilaje. descărcarea şi depozitarea materialelor. – Dispozitive de securitate a muncii. – Utilaje folosite în ateliere.P.L. – Electrosecuritate.1993 al M. Din cadrul regulamentului amintit mai sus se vor respecta în mod deosebit prevederile din următoarele capitole: – Responsabilităţile maiştrilor şi ale altor conducători ai punctelor de lucru. – Încărcarea.T.Denumirea : Reabilitarea alimentării cu apă in comuna Roşiori. Georgiana Pantazi . – Reguli de igienă a muncii. – Izolaţii şi protecţii anticorozive. Ing. – Dispozitive. scule şi unelte de mână. – Alimentare cu apă şi canalizări. – Responsabilităţile şefilor formaţiunilor de lucru şi ale personalului muncitor.A. – Instructajul de protecţie şi igienă a muncii. – Organizarea activităţii de protecţie a muncii. maşini şi instalaţii pentru construcţii. – Mijloace individuale de protecţie. – Instalaţii şi maşini de ridicat. judeţul Ialomiţa. Acordarea primului ajutor. – Controlul medical al personalului. Intocmit. – Lucrări executate pe timp friguros. Faza : PROIECT TEHNIC Titlu : CAIET DE SARCINI – Conducta de aductiune si reteaua de distributie Data : Noiembre 2011 Pagina : 38/38 – Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii aprobat prin Ordinul 9/N/15.03.