Topik 3

:

MEDIA PENGAJARAN
Pensyarah; Dr. Sajap Maswan Jabatan Teknologi Pendidikan Institut Perguruan Tuanku Bainun

Di akhir perbincangan anda akan dapat memahami; 1.Konsep Media Pengajaran 2.Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran 3.Jenis-jenis dan klasifikasi media

Refleksi… • Apakah yang kita faham tentang media pengajaran? • Apakah perbezaan antara “teknologi pengajaran” berbanding dengan “media pengajaran” ? • Apakah perbezaan antara media pengajaran dengan ABM?

Refleksi… • Apakah fungsi media pengajaran? • Apakah pengkelasan teknologi pengajaran? • Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih media pengajaran? • Apakah langkah-langkah yang perlu di dalam menyediakan bahan media pengajaran?

Apakah yang kita faham tentang media pengajaran?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Istilah media pengajaran muncul seiring dengan perkembangan audio visual • Media pengajaran adalah salah satu komponen dalam domin teknologi pengajaran .

• Apakah yang dimaksudkan dengan Media? .

Pelbagai Saluran Komunikasi Massa. . piring hitam. 2. pita.perkataan bercetak. filem. Pelbagai Alatan Fizikal Teknologi Pendidikan. slaid dan kombinasi di antaranya. radio dan televisyen .surat khabar. .MEDIA Percival & Elington (1984) 1.

rakaman audio.(2002). membantu proses komunikasi. .  Contoh: filem.  Perantara.  Pembawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. gambar foto. bahan bercetak. televisyen.  Heinich et al.MEDIA  Saluran komunikasi. komputer dan pengajar. radio.

Sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan.MEDIA Reiser & Gagne (1983). . bahan bercetak.guru atau pengajar. . persembahan slaid bersuara dan apa saja yang boleh menyampaikan mesej.

MEDIA Saluran mesej Bentuk mesej Mesej Konsep media menurut Torkelson (1972) .

• Apakah beza antara masej. bentuk masej dan saluran masej? .

Lisan. pengumuman BENTUK MASEJ – Bagai mana Cth.Konsep media menurut Torkelson (1972) MASEJ – isi kandungan Cth. TV. gambar SALURAN MASEJ – Peralatan fizikal Cth. Internet .

1981)  Peralatan dan bahan yang dibina. multimedia. dirancang dan dilaksana untuk tujuan menyampaikan maklumat dan/atau menghasilkan pembelajaran (Yusup.MEDIA  Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video. 1997. 2001) . gambar foto) (Heinich.

MEDIA Guru/Jurulatih Medium Kaedah Mesej Pelajar Guru menyampaikan mesej melalui satu medium kepada pelajar .

MEDIA Media Mesej Kaedah Pelajar Media menyampaikan mesej kepada pelajar .

. Media yang membawa mesej tentang pengajaran. (2002).MEDIA PENGAJARAN Heinich et al.

MEDIA PENGAJARAN Kemp & Smellie (1994). Audio visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. .

perasaan.MEDIA PENGAJARAN Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran. – Modul OUM . perhatian. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran.

.MEDIA PENGAJARAN Ngui Kuan Sang (1989). Satu pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan/atau pendengaran seseorang serta teknik-teknik pengajaran. termasuk proses pengalaman. persediaan dan perasaan.

Penggunaan Media Pengajaran Secara Betul dan Bervariasi. Mengatasi Batasan Ruang. Waktu dan Pancaindera. 3. 2. . Pengalaman dan Persepsi yang sama.KELEBIHAN MEDIA PENGAJARAN 1. 4. Memperjelaskan Penyampaian Mesej.

• Apakah fungsi media pengajaran? .

2. 5. Folio Bermedia.FUNGSI MEDIA PENGAJARAN dalam P&P 1. Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar. Pengajaran Tematik. Pendidikan Bagi Pelajar Istimewa. Pendidikan Jarak Jauh. 3. Pengajaran Bersama Pengajar. 4. . 6.

• Apakah pengkelasan teknologi pengajaran? .

PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN MEDIA PENGALAMAN PERKATAAN GAMBARAJAH PETA ABSTRAK GAMBAR / LUKISAN FILEM / VIDEO MODEL 3D OBJEK / REALIA UJIKAJI / DEMONSTRASI KOMPUTER (SIMULASI) SITUASI SEBENAR KONKRIK Model Hoban dan Zissman (1937) .

6. Gambar bergerak. 5. Sampel sebenar. Bunyi selain daripada perkataan yang diucapkan. 2. 4. Perkataan bercetak. 3. Perkataan yang diucapkan. Gambar pegun. 1. .PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN Gagne & Briggs (1974).

Simbol lisan Persimbolan Simbol penglihatan Rakaman. radio dan gambar Televisyen Pameran Lawatan (field trips) Pemerhatian Demonstrasi / tunjuk cara Lakonan / main peranan Penggunaan alat dan bahan sebagai model dan bercorak tiga dimensi Pengalaman langsung Penglibatan Kon Pengalaman Dale (1964) .

Simbol lisan Abstrak/simbolik Simbol penglihatan Rakaman. radio dan gambar Televisyen Pameran Lawatan (field trips) Ikonik/visual Demonstrasi / tunjuk cara Lakonan / main peranan Penggunaan alat dan bahan sebagai model dan bercorak tiga dimensi Pengalaman langsung Enektif/sebenar Kon Pengalaman Dale menurut Tafsiran Brunner .

Pengalaman Enektif Pengalaman Ikonik Pengalaman Simbolik .• Penyampaian Pengajaran seharusnya bermula dengan.

cakera padat digital. kartun. papan flanel. kad imbasan. carta. risalah -Modul OUM . majalah. komputer Modul. diorama. boneka. buku teks. cakera padat. slaid. surat khabar.PENGKELASAN MEDIA PENGAJARAN Bil 1 2 Jenis Media Media Tayang Kaku Media Tayang Bergerak Contoh Transparensi. poskad Model. mikrofilem Pita video. poster. pupet Papan kapur. graf Gambar foto. papan buletin Pita kaset. papan putih. filem 3 4 5 6 7 8 Bahan Grafik Gambar Kaku Bahan Pameran 3D Papan Pameran Media Audio Media Cetak Lukisan.

• Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih media pengajaran? .

. .Sifat fizikal media.PEMILIHAN MEDIA Faktor asas. • Objektif.Hubungan MP dengan objektif.Kon Pengalaman Dale. . .

Stail pembelajaran. .PEMILIHAN MEDIA Faktor asas. . . Pelajar. .Keperluan khusus.Ciri-ciri umum. • • Objektif.

• • • Objektif. Kaedah.PEMILIHAN MEDIA Faktor asas. . Pelajar.Pengajaran Kendiri.Pembelajaran Berkumpulan. . . .Pengajaran Beramai-ramai.

Kos dan Masa. . Praktikal. • • • • Objektif.PEMILIHAN MEDIA Faktor asas. Kaedah. . .Mudah diperolehi. . Pelajar. .Mudah digunakan.Kelulusan & kebenaran.

• Apakah langkah-langkah yang perlu di dalam menyediakan bahan media pengajaran? .

• Nyatakan objektif. . • Penerbitan.PENYEDIAAN MEDIA Langkah-langkah. • Kumpul dan susun bahan. • Analisis pelajar. • Semak perancangan anda. • Cetusan idea. • Tukarkan idea kepada visual. • Rancangkan penglibatan pelajar.

radio. pengawal proses pengajaran. ekspositori.Contoh-contoh kaedah pengajaran • Pengurus dan fasilitator • Tutor. PBK.instruction • Pengajaran Kendiri • Penyampaian tradisional. • Kuliah. tutor dan fasilitator • PJJ. seminar. projek. kabel TV dan filem • Pengajaran beramai-ramai • Peranan Guru . siaran TV. latihan berkumpulan. permainan dan simulasi. self-help groups • Pengajaran berkumpulan • Penerbit dan pengurus sumber pembelajaran. mediated self.

SEKIAN TERIMA KASIH E-Mel: sajap@sajadstudio.info .info Website: http://sajadstudio.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful