Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
67Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Studija Opravdanosti Koriscenja Drvnog Otpada u Srbiji 0

Studija Opravdanosti Koriscenja Drvnog Otpada u Srbiji 0

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 9,624|Likes:
Published by njope

More info:

Published by: njope on Mar 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
 
STUDIJA OPRAVDANOSTIKORIŠ
Ć
ENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI
Izrada ove studije omogućena je podrškom američkog naroda putemAmeričke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije ne moraneophodno odslikavati stavove USAID-a, Vlade Sjedinjenih Američkih Državaili Booz Allen Hamilton-a.
 
 
STUDIJA OPRAVDANOSTIKORIŠ
Ć
ENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI
Sadržaj
1. SAŽETAK ......................................................................................................................12. UVOD .............................................................................................................................43. ANALIZA SNABDEVANJA PRIMARNOM BIOMASOM ...........................................53.1. Potencijal šumskog drveta u Srbiji ............................................................................63.2. Potencijal šumskog drveta u regionu ...................................................................... 103.3. Industrija prerade drveta u Srbiji ............................................................................ 123.4. Proizvodnja drveta.................................................................................................. 133.5. Drvni otpad u šumarstvu......................................................................................... 153.6. Proizvodnja razli
č
itih proizvoda od drveta .............................................................. 163.7. Drvni ostaci u industriji prerade drveta ................................................................... 174. ANALIZA TEKU
Ć
EG TRŽIŠTA ................................................................................. 224.1. Sadašnje koli
č
ine drvnih ostataka koje se koriste kao gorivo u industriji idoma
ć
instvima ............................................................................................................. 224.2. Teku
ć
e i o
č
ekivane potrebe za drvnim otpadom u Srbiji ......................................... 234.3. Teku
ć
e koriš
ć
enje drvnog otpada u regionu ............................................................ 264.4. Tržište Evropske Unije ........................................................................................... 274.5. Zakonski uslovi za proizvodnju i koriš
ć
enje goriva od drveta u Srbiji ..................... 314.6. Uticaj koriš
ć
enja drvnog otpada na životnu sredinu i druge oblasti ......................... 334.7. Mogu
ć
nost koriš
ć
enja drvnog otpada u ne-energetske svrhe ................................... 354.8. Stav u
č
esnika u proizvodnji i iskoriš
ć
enju drvnog otpada u energetske svrhe .......... 375. UPRAVLJANJE DRVNIM OTPADOM ....................................................................... 405.1. Glavni u
č
esnici u nabavci drvnog otpada ................................................................ 405.2. Obezbe
ivanje regularnog snabdevanja drvnim otpadom........................................ 416. STANJE TEHNOLOGIJA ZA KORIŠ
Ć
ENJE DRVNOG OTPADA U SRBIJI ............ 436.1. Tehnologije proizvodnje
č
vrstih biogoriva .............................................................. 436.2. Tehnologije koriš
ć
enja drvnog otpada za proizvodnju energije ............................... 447. LOGISTIKA NABAVKE SIROVINE ........................................................................... 498. PROIZVODNI PROCES ............................................................................................... 538.1. Tehnologije za proizvodnju peleta .......................................................................... 538.2. Troškovi proizvodnje ............................................................................................ 559. LOGISTIKA PLASMANA NA TRŽIŠTE .................................................................... 6110. SERTIFIKACIJA ŠUMA U SRBIJI .............................................................................. 63REFERENCE .................................................................................................................64
 
Energy Saving Group –
Koriš 
ć
enje drvnog otpada u Srbiji
1
1.
 
SAŽETAK
Kako je cena goriva koja je dostigla nezamislive visine, sve više pažnje se usmerava kaobnovljivim izvorima energije. Visoke cene goriva jednostavno
č
ine da obnovljiva gorivabudu finansijski dostupnija, jer su korisnici u potrazi za najekonomi
č
nijim izvorom enegrijeme
u dostupnim gorivima i obnovivim izvorima energije.Do skoro par godina unazad proizvodnja peleta od drveta nije postojala u Srbiji. Premanajnovijim informacijama izgradnja fabrika peleta od drveta je u toku tako da se procenjuje da
ć
e do slede
ć
e godine postojati šest fabrika u zemlji sa procenjenom proizvodnjom do 250.000tona. Ipak, postoji jos dosta potencijala za dalji rast industrije pošto je mogu
ć
e da se koli
č
inaotpadnih drvenih materijala iz šuma i pilana udvostru
č
i. Ova studija je analaizirala lokaciješest postoje
ć
ih fabrika, zajedno sa lokalitetima bogatim šumama i preporu
č
ila sedam regionaza postavljanje novih postrojenja za proizvodnju drvenih peleta.Ostatci drvene gra
e imaju prili
č
ni energetski potencijal u Srbiji, gde šume pokrivaju oko dvamiliona hektara ili više od jedne
č
etvrtine totalne površine Srbije. Ustvari, 28 rayli
č
itih oblastiimaju više od 40% površine prekrivene šumom. Regioni sa najviše šuma su i dva primarnadela. U jugozapadnom regionu, Prepolje je više od 80 % prekriveno šumom dok su Priboj iKuršumlija prokriveni izme
u 61-81 %. Isto
č
ni region uklju
č
ujuje Majdanpek sa preko 80%pokrivenosti kao i Ku
č
evo, Žagubicu, Bor, Baljevac izme
u 41 – 60 %. Srbija ima dva vidavlasništva šuma, privatno i državno, gde privatne šume pokrivaju 48,5% ukupne šumskepovršine. Manji stepen ve
ć
ine je u vlasništvu države.Preduze
ć
a drvno-prera
iva
č
ke industrije su uglavnom privatizovana ili su u procesuprivatizacije. Velika preduze
ć
a su privatizovana i imaju problem da dostignu projektovaninivo proizvodnje. Postoji samo jedno preduze
ć
e plo
č
a od presovane iverice u Srbiji, a nemanijednog preduze
ć
a medijapan plo
č
a (MDF). Velika koli
č
ina drvenih plo
č
a se uvozi kako bise zadoviljila tražnja za razli
č
itim vrstama drvenih plo
č
a.Ukupna se
č
a drveta u šumama Srbije iznosi 204 miliona m
3
. Ukratko, postoji velika koli
č
inadrve
ć
a u Srbiji ali je stepen iskoriš
ć
enja šuma, koji se izražava kao odnos se
č
e i prirasta šumau Srbiji je manji od 50%. Procenjeni prirast zapremine drvne mase u šumama u Srbiji iznosi2,58 miliona m
3
. U pore
enju sa stepenom iskoriš
ć
enja šuma u razvijenim zemljama od 75%stepen iskoriš
ć
enja šuma u Srbiji je mali. Stoga postoji mogu
ć
nost u šumama u Srbiji da sepove
ć
a obim se
č
e drveta u odnosu na današnji nivo. Važan uslov za bolje iskoriš
ć
enje šuma uSrbiji je poboljšanje šumskih puteva.Ukupna koli
č
ina drvnog ostatka u šumama posle se
č
e je procenjan na oko 1,1 miliona m
3
.Ostaci pri se
č
i šumskog drveta se sastoje od kore koja je skinuta sa oblovine, okrajak sakorom pri rezanju trupaca, tanke grane sa korom, i panj sa korenjem. Me
utim, jedan deošumskog ostataka se ve
ć
sada koristi za razli
č
ite svrhe, panjevi se obi
č
no ostavljaju uzemljištu, tako da je realno raspoloživa koli
č
ina ostatka drveta u šumi oko 0,6 miliona m
3
.

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mmarkovic47 liked this
Milan Petrović liked this
Gordan Sretovic liked this
Dragan liked this
Tijana Tutunovic liked this
NinaFina FashionFairy liked this
prijatelj_veljko2569 liked this
Zlatibor Apartmani Marjanović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->