P. 1
0revista Nr.3

0revista Nr.3

|Views: 0|Likes:
Published by amza_ana_maria

More info:

Published by: amza_ana_maria on Mar 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

Şcoala cu clasele I-VIII ,,Nicolae Titulescu” com. Nicolae Titulescu jud.

OLT

- apariţie lunară –

nr. 3 mai 2007

Cuprins:
I. Editorial …….pag. 3 II. 9 Mai – Ziua Europei ….pag. 4 III. Oda bucuriei …pag. 5 IV. Organizaţii europene …pag. 6 V.Organizaţii nonguvernamentale …pag. 7 VI. Drepturile copilului …pag. 8 VII.Euro-moneda unică europeană…pag. 9 VIII. Serbare de Ziua Europei …pag.10 IX. Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor … … pag.11

Redacţia Revistei
Elevi clasa I 1. Costea Ana Maria 2. Bălăşan Alexandru Cristian 3. Prichindel Grigore Alexandru 4. Lungu Ionela Loredana 5. Ciauşu Elena Cristiana 6. Ivănescu Ionela Cătălina 7. Costea Adrian Răzvan 8. Badea Florin 9. Bindu Daniela Eleonora 10. Anghelescu Mihăiţă 11. Bratu Emilia Mădălina Elev colaborator cls. a V-a Ivan Elvira Elena - tehnoredactare - prelucrare grafică - prelucrare foto COORDONATOR: inst. BOBONETE MĂDĂLINA Şcoala cu cls. I-VIII N.Titulescu, jud. Olt Inspectori de specialitate: (învăţământ primar) înv. Martinescu Ioana înv. Bogeanu Dorinel -2-

- revista apare la sfârşitul lunii -

ADRESA REDACŢIEI Şcoala cu clasele I-VIII ,,Nicolae Titulescu” comuna Nicolae Titulescu judeţul Olt
tel./fax 0249.485.337 0740.24.12.70 e-mail: mady13121975@yahoo.com elwy13081996@yahoo.com

este pentru noi revista de suflet prin care ne facem cunoscute gândurile noastre de mici şcolari; …chiar prea mici, căci suntem de-abia la debutul şcolarităţii. Avem planuri mari cu şcoala şi de aceea ne place să învăţăm cât mai mult şi cât mai bine. Este permanent o întrecere între noi; …oare, cine va răspunde mai repede la întrebările bunei noastre institutoare? …oare cine va rezolva mai repede sarcinile propuse de dânsa ori activităţile independente ce zilnic le realizăm? Şi astfel, zi de zi preocuparea noastră e aceea de-a şti cât mai mult, de-a descoperi cât mai multe taine ale cunoaşterii. Vrem să ne facem cunoscuţi prin ceea ce suntem şi putem, căci avem energia s-o facem şi să fim apreciaţi de doamna noastră, de domnul director, de profesori şi de preotul nostru paroh care ne calăuzeşte paşii către credinţa în Dumnezeu şi-n noi înşine. Vă mulţumin că sunteţi pentru noi adevărate modele de urmat, adevărate călăuze în această lume şi părinţi spirituali. Echipa de redacţie

-3-

Simbolurile Uniunii Europene sunt: drapelul, imnul, deviza, moneda unică (euro) si Ziua Europei (9 mai). Drapelul, cu cele 12 stele, aşezate in cerc, pe un fond albastru, înseam-nă unitatea si identitatea popoarelor Europei. Cercul reprezintă solidaritatea şi armonia, iar stelele, în număr de 12, reprezintă perfecţiunea (şi nu numărul sta-telor membre UE cum s-ar putea crede). Consiliul Europei a fost cel care a decis, în 1972, ca “Oda bucuriei” (ulti-ma parte a Simfoniei a IX-a de Beethoven) să devină imnul său, iar în 1985, statele membre UE l-au adoptat, şi ele, ca imn oficial al Uniunii Europene. "Unitate in diversitate" este deviza Uniunii Europene. A fost folosită pen-tru prima dată în 2000 (cu aproximaţie) şi a fost pentru prima dată menţionată oficial in Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, încheiat in 2004. În decembrie 1995, Consiliul European de la Madrid decide ca moneda unică să poarte numele de “euro”. Începand cu 1 ianuarie 2002, euro a intrat propriu-zis în circulaţie şi în buzunarele cetăţenilor europeni. Reprezentarea grafică a monedei unice a fost inspirată de litera grecească epsilon, ea trebuind să facă legătura atât cu leagănul civilizaţiei şi democraţiei europene, cât şi cu prima literă din cuvântul “Europa”. Cele două linii paralele din simbolul grafic sunt un indicator al stabilităţii euro.
-4-

Ziua de 9 mai 1950 a reprezentat primul pas către crearea a ceea ce este astazi Uniunea Europeană. În acea zi, la Paris, Ministrul de Externe al Franţei, Robert Schuman, a citit presei internaţionale o declaraţie prin care chema Franţa, Germania şi celelalte popoare ale Europei să îşi unească producţiile de oţel si cărbune, ca “prima fundaţie concretă a unei federaţii europene”. Propunerea lui avea ca scop crearea unei comunitaţi în cadrul căreia membrii să îşi pună sub control comun producţia de oţel şi cărbune – ca bază a puterii lor militare -, în scopul evitării izbucnirii unui nou război. Ţările cărora li se adresa în primul rând această provocare – Franţa şi Germania – fuseseră în război timp de aproape 100 de ani, iar cel de-al doilea război mondial aproape că le distrusese. În 1985, când proiectul construcţiei europene era deja clar conturat, cele zece state membre care formau la acea dată Comunitatea Europeană, au hotărât ca ziua de 9 mai să devină Ziua Europei.

ODA BUCURIEI (Imnul Comunităţii Europene)
Versurile – Friedrich Shiller Muzica – Ludwig van Beethoven

Slavă ţie, stea curată, voie bună pe pământ, Astăzi te simţim aproape, sol din rai cu soare sfânt. Vraja ta aduce iarăşi pe popor lângă popor, Toţi pe lume fraţi noi suntem, când apari uşoară-n zbor. Cine a avut norocul de prieteni buni să dea, Cine ştie ce-i iubirea, lângă noi cântând să stea. Fericit, un suflet drag te poate face pe pământ. Cine n-a simţit iubirea, plece dintre noi plângând.
-5-

* O.N.U. - Organizaţia Naţiunilor Unite; * F.A.O.- Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură; * U.N.E.S.C.O.- Organizaţia Naţiunilor Unite pentru * Educaţie, Ştiinţă şi Cultură; Sediul ONU Geneva; * U.N.I.C.E.F.- Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii; * O.M.S.- Organizaţia Mondială a Sănătăţii; O.N.U. a luat fiinţă în anul 1945, ca urmare a hotărârii a celor cinci mari puteri ale vremii de atunci de a se uni pentru a asigura securitatea, prietenia şi cooperarea în domeniul economic, cultural şi umanitar. Fiind după încheierea celui de-al doilea război mondial, acest lucru s-a dovedit a fi o idee acceptată şi bine primită de ţările lumii, care au semnat “Carta O.N.U.”, un document care cosfinţeşte hotărârea ţărilor de a respecta drepturile omului, stabilite în anul 1948, prin “Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”. Mai târziu au apărut celelalte organizaţii, care au diferite atribuţiuni, se bazează pe documentele iniţiale şi pe alte documente apărute ulterior, printre care şi: • “Convenţia drepturilor copilului”, aprobată de O.N.U. în 20 noiembrie 1989, care a devenit Lege Internaţională; • “Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”, adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a O.N.U. în 10 decembrie 1998. Acestea cuprind drepturile copiilor, care trebuie cunoscute şi de noi, pentru a ni le putea apăra!

♦ Consiliul Europei – Strasbourg, Franţa Consiliul Europei este o organizaţie interguvernamentală ale cărei obiective sunt: * Protejarea drepturilor omului, a democraţiei pluraliste şi a supremaţiei dreptului; * Favorizarea conştientizării şi încurajarea dezvoltării identităţii şi diversităţii culturale ale Europei; * Căutarea soluţiilor pentru problemele cu care se confruntă societatea europeană (discriminarea minorităţilor, xenofobia, intoleranţa, proţectia mediului, clonarea umană, sida, drogurile, terorismul, crima organizată etc.); * Dezvoltarea stabilităţii democratice în Europa prin susţinerea reformelor politice, legislative şi constituţionale.
-6-

ORGANIZAŢIILE NONGUVERNAMENTALE (O. N. G.) Indiferent de cum se numesc ONG-urile - "organizaţii necomerciale", "organizaţii non-profit", "organizaţii neguvernamentale", "sectorul asociativ necomercial", sunt formaţiuni benevole, de sine stătătoare, constituite prin libera manifestare a voinţei cetăţenilor asociaţi pe baza comunităţii de interese profesionale şi/sau de altă natură, în vederea realizării în comun a drepturilor civile, economice, sociale şi culturale, care nu au drept scop obţinerea profitului. Dintre acestea, mai cunoscute sunt:

Asociatia Pro Democratia Misiunea Asociatiei Pro Democratia este de a intari democratia in Romania prin stimularea participarii civice.

Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania militeaza pentru deplina integrare sociala a persoanelor cu handicap si impotriva oricaror forme de discriminare in viata sociala, profesionala, politica, culturala, familiala si sexuala. SOS-Satele Copiilor SOS-Satele Copiilor Romania ofera o familie copiilor ajunsi in dificultate, ii ajuta sasi cladeasca singuri un viitor si contribuie la dezvoltarea comunitatilor in care ei traiesc.

Salvaţi Copiii România este o mişcare democratică naţională, neimplicată politic sau religios, bazată pe activitatea voluntară a membrilor săi. Infiinţată în anul 1990, organizaţia are în prezent filiale în 15 judeţe, peste 6000 de membri şi beneficiază de activitatea voluntară a peste 800 de persoane, în majoritate tineri. Salvaţi Copiii România derulează programe în beneficiul tuturor copiilor, dar acordă o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţtii dificile: copii rromi, refugiaţi, victime ale traficului, abuzului sau neglijării, copii seropozitivi, copii obligaţi să muncească etc. Salvaţi Copiii România este un membru activ al Alianţei Internaţionale Salvaţti Copiii - o mişcare internaţională care susţine drepturile copilului, precum şi al unor importante organisme şi reţele naţionale şi internaţionale.
-7-

DREPTURILE COPILULUI

Copiii Europei
Eu, copil sunt, ca şi tine, Şi ca tine cresc. Am îndatoriri şi drepturi, Toate le cunosc. Dacă le ştii ca şi mine, Poţi fii liniştit, Dacă nu, acum le-nvaţă, Să fii instruit! Toţi trebuie să veghem Să fim ocrotiţi. Oameni mari, să ne-apăraţi, Dacă ne iubiţi!

DREPTURILE COPILULUI ÎN ROMÂNIA Fiecare copil şi om matur trebuie să cunoască şi să respecte drepturile copilului. În România sunt respectate drepturile internaţionale. Iată care sunt acestea: • Dreptul de a fi egali, indiferent de rasă, sex, limbă, religie, opinie politică; • Dreptul la viaţă; • Dreptul la un nume, o cetăţenie, o familie; • Dreptul de a se exprima liber; • Dreptul de a i se respecta libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie; • Dreptul la libertatea de asociere paşnică; • Dreptul de a fi informat; • Dreptul de a fi protejat împotriva violenţei; • Dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate, de a beneficia de servicii medicale; • Dreptul al educaţie, învăţământul primar fiind obligatoriu şi gratuit; • Dreptul al odihnă şi timp liber, de a se juca şi de a practica activităţi recreative proprii vârstei; • Dreptul de a trăi în pace şi siguranţă.

-8-

SĂ CUNOAŞTEM “EURO” ŞI DIVIZIUNEA SA “CENTUL” 1 EURO ( € ) = 100 CENŢI

Bancnote:

• •

• Monede:

-9-

În ziua de 9 mai 2007, casa I a Şcolii cu clasele I-VIII ,,Nicolae Titulescu” a susţinut un program literar-artistic intitulat: ,,Adu Europa în şcoala ta !” dedicat Zilei Europei. Programul prezentat în şcoală a fost deosebit de atractiv prin conţinutul său, pentru că s-au prezentat cântece şi jocuri specifice realizate în şcolile europene dedicate evenimentului, dar şi poezii clasice din autori europeni. De menţionat este şi faptul că la serbare s-a alăturat programului său şi doamna profesoară de limbi moderne din şcoală Zamfir Florica împreună cu elevi ai claselor gimnaziale. Mica Expoziţie ,,Europa în clasa mea” a fost realizată de elevii clasei I care au dovedit tot interesul în a prezenta cât mai multe materiale. De remarcat este şi prezenţa conducerii şcolii care a înmânat micilor şcolari ai clasei I o DIPLOMĂ de apreciere, menită să-i stimuleze să realizeze astfel de activităţi şi în viitor. Felicitări clasei I şi multe succese în activităţile viitoare!

- 10 -

În ficare an, la Înălţarea Domnului, a intrat în tradiţie ca să aducem un prinos de recunoştinţă eroilor neamului nostru românesc, care s-au jertfit pentru apărarea pământului strămoşesc. Mormintele şi monumentele eroilor la care depunem flori, aprindem lumânări şi ne reculegem reprezintă un simbol al dăinuirii noastre în timp, al sacrificiului suprem pentru înfăptuirea idealului naţional. Ziua Eroilor este un minunat prilej de a cinsti, aşa cum se cuvine, memoria ostaşilor noştri jertfiţi în lupta pentru apărarea ţării, credinţei şi neamului. Clasa I a Şcolii cu clasele I-VIII ,,Nicolae Titulescu” din comuna Nicolae Titulescu, Olt a susţinut un program literar-artistic sub îndrumarea atentă a doamnei institutoare Bobonete Mădălina în colaborare cu preotul paroh Ioan Ion al bisericii parohiei Nicolae Titulescu, intitulat ,,Să cinstim memoria eroilor noştri !” La programul prezentat au participat cadrele didactice din şcoală, totii copiii de grădiniţă, elevii şi foarte mulţi enoriaşi. În urma acestui program, clasa I a primit toate aprecierile din partea celor prezenţi, însoţite de o frumoasă DIPLOMĂ. Felicitari realizatorilor programului literar-artistic !

- 11 -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->