Şcoala cu clasele I-VIII ,,Nicolae Titulescu” com. Nicolae Titulescu jud.

OLT

1 Iunie Ziua Internaţională a copiilor

- apariţie lunară –

nr. 4 iunie 2007

Cuprins:
I. Editorial …….pag. 3 II. 1 Iunie-Ziua Copilului din noi ….pag. 4 III. Serbare în şcoală …pag. 6 IV. Excursie la Palatul Copiilor …pag. 7 V. Serbarea Abecedarului …pag. 10 VI. Festivitatea de premiere …pag. 11

Redacţia Revistei
Elevi clasa I 1. Costea Ana Maria 2. Bălăşan Alexandru Cristian 3. Prichindel Grigore Alexandru 4. Lungu Ionela Loredana 5. Ciauşu Elena Cristiana 6. Ivănescu Ionela Cătălina 7. Costea Adrian Răzvan 8. Badea Florin 9. Bindu Daniela Eleonora 10. Anghelescu Mihăiţă 11. Bratu Emilia Mădălina Elev colaborator cls. a V-a

- revista apare la sfârşitul lunii Ivan Elvira Elena - tehnoredactare - prelucrare grafică - prelucrare foto COORDONATOR: inst. BOBONETE MĂDĂLINA Şcoala cu cls. I-VIII N.Titulescu, jud. Olt Inspectori de specialitate: (învăţământ primar) înv. Martinescu Ioana înv. Bogeanu Dorinel -2-

ADRESA REDACŢIEI Şcoala cu clasele I-VIII ,,Nicolae Titulescu” comuna Nicolae Titulescu judeţul Olt
tel./fax 0249.485.337 0740.24.12.70 e-mail: mady13121975@yahoo.com elwy13081996@yahoo.com

reprezintă pentru noi, elevii clasei I o revistă-mesager ce vrea să poarte mai departe sublimul mesaj al copilăriei din sufletele noastre: o veşnică şi edenică primăvară fără sfârşit, indiferent de anotimp. Dorim să aducem în sufletele voastre, ale citiorilor noştri acea energie copilărească ce izvorăşte de la Dumnezeu şi ne dă forţa să mergem tot înainte, în tot ceea ce ne propunem să realizăm atât la şcoala noastră dragă, cât şi acasă. În fiecare zi mergem cu drag la şcoală pentru a desluşi tainele cititului, scrisului şi socotitului, astfel încât să reuşim descoperirea mai multor noţiuni din lumea cărţilor. Activităţile noastre şcolare le îmbinăm cu mult drag cu cele din afara şcolii, pentru că ne place să realizăm minunate serbări cu diferite ocazii, ori să organizăm atractive excursii şi drumeţii prin judeţ ori prin ţară şi să participăm cu mare plăcere la Palatul Copiilor din municipiul judeţului Olt, pentru a cunoaşte mai bine cum am putea să ne cultivăm talentul încă de la cele mai fragede vârste. Totu-i minunat când eşti copil şi doreşti ca întreaga lume să fie astfel! Aşadar, voi toţi rămâneţi veşnic copii în inimile voastre! Echipa de redacţie

-3-

Ziua de 1 Iunie este recunoscută ca o sărbătoare a celor mici, în special în fostele ţări comuniste, în timp ce vesticii o celebrează la alte date şi, în general, nu îi acordă o atenţie prea mare.

I. În România În România, există Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC). Misiunea ANPDC este de a monitoriza respectarea drepturilor tuturor copiilor şi de a lua toate măsurile "pentru a contribui la crearea unei societăţi demne pentru copii, implicând în acest proces autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, societatea civilă, părinţii şi copiii". Ce ar trebui să fie 1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului la noi, în România? Multe bucurii pentru copii, baloane colorate, jucării, dulciuri, hăinuţe noi, jocuri si distracţii în parcuri, prietenii noi, generozitate, dragoste, inocenţă, puritate, duioşie, pictură, dansuri, plimbări, desene pe asfalt, filme, urări, felicitări.

-4-

II. În Europa şi în lume În Europa Ziua Copilului a început să fie sărbătorită din 1925, când, la Geneva, a avut loc o conferinţă mondială pentru protejarea şi bunăstarea copiilor. Reprezentanţii celor 54 de ţări participante au elaborat Declaraţia privind Protecţia Copilului, axată pe combaterea sărăciei, a exploatării copiilor şi pe numeroase aspecte legate de educaţie. În urma acestei întâlniri, mai multe state participante au convenit să desemneze o Zi a copilului, zi ce a fost sărbătorită pentru prima dată la San Francisco, în acelaşi an, pe 1 iunie. Sărbătoarea a fost instituită pentru a atrage atenţia asupra problemelor cu care se confruntă minorii, în special cei din ţările comuniste. La 20 noiembrie 1954, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declaraţia Drepturilor Copilului şi, 35 de ani mai târziu, la aceeaşi dată, Convenţia privind Drepturile Copilului. După semnarea Convenţiei, UNESCO a stabilit ca data de 20 noiembrie să fie Ziua Universală a Copiilor. Cu toate acestea, în unele state ca Japonia, Turcia şi Brazilia, Ziua Copilului este sărbătorită în funcţie de istoria naţională a respectivei ţări.

Festivalul baloanelor de la Montgolfière III. Istoricul momentelor Istoricul momentelor mai importante ale mişcării de promovare a drepturilor copilului: * 1924 - Adoptarea de catre Liga Natiunilor Unite a Declaratiei Drepturilor Copilului; * 1925 - Conferinţa mondială pentru protejarea si bunăstarea copiilor,organizată la Geneva; * 1989 - Adunarea Generală a Naţiunilor Unite adoptă la 20 noiembrie Convenţia privind Drepturile Copilului; * 1990 - Parlamentul României ratifică şi el Convenţia Naţiunilor Unite (în luna septembrie); Ziua Copilului este sărbătorită în lume la date diferite, în funcţie de istoria naţională a fiecărei ţări. Astfel: - În 25 de ţări, în majoritate foste sau actual comuniste la 1 Iunie; - Vesticii au date separate acordând în general, mai puţină atenţie acestei sărbatori:
-5-

# # # # #

Germania, partea de est, la 1 Iunie; Germania, partea vestică, la 20 Septembrie; Polonia, Cehia, România etc, la 1 Iunie; India, la 14 Noiembrie; Japonia, Coreea de Sud, la 5 Mai;

Clasa I a Şcolii cu clasele I-VIII ,,Nicolae Titulescu” din comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt a organizat în şcoală în ziua de 1 iunie 2007 o frumoasă Serbare dedicată Zilei Internaţionale a Copilului, la care au asistat toţi elevii claselor primare din şcoală, copiii de grădiniţă, părinţi şi cadre didactice. Programul literar-artistico-muzical prezentat a evidenţiat toate aspectele din viaţa copilului universal în care se regăseşte orice copil care: este curios să descopere lucruri noi, să se joace, să râdă când este fericit ori să plângă atunci când este mustrat de greşelile făcute-totul într-o dramatizare frumos concepută şi realizată. Meritul elevilor de clasa I a fost apreciat de către şcoală printr-o Diplomă de apreciere. Aşadar, veniţi cu noi să descoperiţi Planeta Copilăriei unde totu-i numai joc şi voie bună! Felicitări micilor realizatori şi numai succese pe viitor!

-6-

Doamna institutoare Bobonete Mădălina a organizat de 1 iunie 2007 o interesantă excursie cu elevii clasei I la Palatul Copiilor ,,Adrian Băran” din municipiul Slatina, pentru ca micuţii elevi să cunoască în acest mod arta de a se cultiva un talent, indiferent care este acesta. Elevii au avut astfel prilejul să viziteze toate Cercurile din Palat şi să vadă diverse activităţi desfăşurate de copii deosebit de talentaţi. Excursia a fost o surpriză deosebit de plăcută iar elevii au rămas foarte încântaţi de cele văzute, tocmai de ziua lor.
-7-

Cercul-atelier de tipare-croitorie 1

Cercul-atelier de tipare-croitorie 2

Cercul-atelier de creaţie vestimentară

Cercul de creaţii literare 1

Cercul de creaţii literare 2

Cercul de radiotehnie 1

Cercul de radiotehnie 2

Cercul de radiotehnie 3

Cercul micilor naturalişti 1

Cercul micilor naturalişti 2

-8-

Cercul de aero-navo-modele 1

Cercul de aero-navo-modele 2

Cercul de dans modern 1

Cercul de dans modern 2

Cercul de cartografie digitală

-9-

Fiecare an şcolar se încheie în jurul datei de 15 iunie. În acest an, Serbarea de Sfârşit de An Şcolar a avut loc chiar pe 15 iunie 2007, prilej cu care clasa I a Şcolii cu clasele I-VIII ,,Nicolae Titulescu” a prezentat un minunat program literar-artisticomuzical intitulat Serbarea Abecedarului. Fiecare elev a avut un rol bine stabilit, astfel încât literele prezentate de fiecare în parte parcă au căpătat viaţă, ca şi când ele însele şi-ar fi făcut propria prezentare. Asta pentru că elevii clasei I au reuşit o perfectă dramatizare, un autentic dialog între litere, o îmbinare destul de bună a vocilor în cântare şi mai ales o foarte bună mişcare scenică făcând ca mesajul transmis publicului să fie direct şi natural. Străduinţa micilor actori a fost răsplătită din plin, atăt de către conducerea şcolii prin înmânarea unei Diplome de apreciere, dar şi de aplauzele încurajatoare ale publicului exigent care-a fost numai ,,ochi şi urechi”. Felicitări micilor actori ai clasei I!

- 10 -

După sfârşitul Serbării Abecedarului, a urmat Festivitatea de premiere a elevilor cu rezultate foarte bune şi bune la învăţătură în ordinea descrescătoare a meritelor fiecăruia în parte: Diplomă de Excelenţă: Costea Ana Maria; Premiul I: Bălăşan Alexandru Andrei, Prichindel Grigore Alexandru, Lungu Ionela Loredana, Costea Adrian Răzvan; Premiul II: Ivănescu Ionela Cătălina, Ciauşu Elena Cristiana, Anghelescu Mihăiţă; Premiul III: Badea Florin, Bindu Daniela Eleonora, Bratu Emilia Mădălina; Menţiune: Andrei Elena Simona;

- 11 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful