Curs 7.11.

2006 CONTRACTUL DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALTORI SI BAGAJE RASPUNDEREA CAII FERATE IN CAZ DE MOARTE SI DE RANIRE A CALATORILOR Calea ferata raspunde de paguba care rezulta din moartea, ranirea sau orice vatamare a integritatii fizice sau mentale a unui calator provocata prin accident de cale ferata produs in timpul in care calatorul se afla in vehicule, intra in sau iesea din acestea. C.F. raspunde si de paguba care rezulta din pierderea totala sau partiala sau din avarierea obiectelor pe care calatorul, victima unui asemenea accident, pe care le avea fie asuprasa, fie cu el ca bagaje de mana, inclusiv animalele. Calea ferata este scutita de aceasta raspundere: a) daca accidentul a fost provocat de imprejurari straine de exploatare pe care CF, cu toata diligenta nu le putea evita si nici preveni. b) total sau partial in masura in care accidentul se datoreaza culpei calatorului; c) daca accidentul se datoreaza comportamentului unui tert pe calea ferata, cu toate diligentele cerute de cazul respectiv, nu il putea evita si ale carui consecinte nu le putea inlatura. Calea ferata raspunzatoare este cea care potrivit listei liniilor exploateaza linia pe care a avut loc accidentul. Daca potrivit acestei liste exploatarea se face de 2 cai ferate fiecare dintre acestea este raspunzatoare. DAUNELE INTERESE IN CAZ DE MOARTE In caz de moarte a calatorului daunele interese cuprind: a) cheltuieli necesare ca urmare a decesului ( transportul cadavrului, cheltuieli de inmormantare sau incinerare etc.) b) daca moartea nu s-a produs imediat sunt incluse si cheltuielile rezultand din incapacitatea de munca pana la deces, cheltuieli de spitalizare, intretinere etc. Daca in urma mortii calatorului raman lipsite de sustinatori persoane fata de care calatorul avea sau ar fi avut in viitor o obligatie de intretinere in virtutea legii, aceste persoane au dreptul sa primeasca o indemnizatie pentru acesta pierdere. Actiunea in daune- interese a persoanelor pe care intretinatorul le intretinea fara a fi obligat prin lege este supusa dreptului national. DAUNELE INTERESE IN CAZ DE RANIRE Cuprind: a) Cheltuieli necesare, in special pentru transport si tratament; b) Repararea prejudiciului cauzat fie prin incapacitate fie prin sporirea trebuintelor. Dreptul national stabileste daca si in ce masura calea ferata trebuie sa platesaca daune interese pentru alte prejudicii ( morale, fizice, pretium doloris si prejudiciul estetic). FORMA SI LIMITAREA DANELOR INTERESE IN CAZ DE MOARTE SI DE RANIRE Daunele interese se acorda sub forma de suma globala. Totusi, daca dreptul national permite, ele se acorda sub forma unei rente daca cei indreptatiti o cer. Totalul daunelor interese care urmeaza a fi acordate se stabileste de dreptul

LIMITAREA DAUNELOR INTERESE IN CAZ DE PIERDERE SAU AVARIERE A OBIECTELOR Calea ferata trebuie sa repare paguba pana la concutrenta sumei de 700 unitati de cont pentru fiecare calator. RASPUNDEREA CAII FERATE PENTRU BAGAJE RASPUNDEREA COLECTIVA A CAILOR FERATE Calea ferata care a primit bagajele la transport eliberand recipisa de bagaje este raspunzatoere de executarea transportului pe intregul sau parcur pana la eliberare. urmatoare prin insusi faptul luarii in primire a bagajelor participa la contractul de transport si isi asuma obligatiile ce decurg din acesta. unitati de cont in suma globala sau renta anuala. fara ca acesta nulitate sa atraga si nulitatea contractului de transport in ansamblul sau. PREZUMTIA DE PIERDERE A BAGAJELOR Cel indreptatit poate sa considere un colet ca pierdut fara alte dovezi cand nu i-a fost eliberat sau tinut la dispozitie in termen de 14 zile de la data cererii de eliberare. in aplicarea regulilor uniforme se fixeaza pentru fiecare calator o limita maximala de 70. INTERZICEREA DE A LIMITA RASPUNDEREA Dispozitiile tarifare si cele ale intelegerilor speciale incheiate intre calea ferata si calator care urmaresc sa scuteasca anticipat total sau partial calea ferata de raspunderea sa in caz de moarte sau ranire a caltorilor sau care au ca efect sa rastoarne sarcina probei incumband caii ferate sau care stabilesc limite mai mici decat cele aratate sunt nule de drept. calea ferata trebuie sa instiinteze pe cel indreptatit daca adresa sa este cunoscuta sau poate fi aflata. avarierea sau intarzierea au avut drept cauza culpa calatorului. . INTINDEREA RASPUNDERII Calea ferata raspunde de paguba rezultata din pierderea totala sau partiala si din avarierea bagajelor survenite din momentul primirii la transport si pana la eliberare precum si de eliberarea cu intarziere. Calea ferata este scutita de raspundere daca pierderea. Cand coletul considerat pierdut este gasit in termen de 1 an de la data cererii de eliberare.F.national. in viciu propriu al bagajelor sau imprejurari pe care calea ferata nu le putea evita sau preveni.000. Calea ferata mai este scutita de raspundere cand pierderea sau avarierea rezulta din riscrile speciale inerente uneia sau mai multora din faptele de mai jos: a) lipsa sau defectuozitatea bagajelor b) natura speciala a bagajelor c) expedierea ca bagaje a obiectelor excluse de la transport SARCINA PROBEI Proba ca pierderea. Fiecare C. Totusi. exista prezumtia ca paguba rezulta din aceste riscuri-prezumtie relativa. avarierea sau intarzierea a avut drept cauza una din faptele aratate mai sus incumba caii ferate. Daca se stabileste ca pierderea sau avrierea a putut rezulta din unul sau mai multe dintre riscurile speciale aratate. o dispozitie a acestuia care nu rezulta din culpa caii ferate.

Daca coletul regasit nu a fost reclamat sau daca a fost regasit dupa mai mult de 1 an de la cererea de eliberare. transportul in regim de taxi si de inchiriere.In termen de 30 de zile de la instiintare cel indreptatit poate pretinde eliberarea coletului la una din statiile din parcurs dar numai dupa plata taxelor aferente..U. El pastreaza insa drepturile sale la despagubire pentru eliberarea cu intarziere. L .. ...G.o despagubire egala cu acesta valoare fara ca ea sa poata depasi 34 de unitati de cont/ kg.. -transport rutier = acea operatiune prin care persoane sau marfuri sunt delpasate cu un vehicul rutier pe un anumit traseu chiar daca vehiculul rutier respectiv este. DESPAGUBIREA IN CAZ DE PIERDERE Calea ferata trebuie sa platesca: a) daca valoare pagubei este dovedita . . calea ferata dispune de acasta in conformitate cu legea statului de care ea depinde.licenta de traseu este documentul care da dreptul operatorului de transport rutier sa efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic national pe un anumit traseu ocnform programului de transport...termeni: -intremediere in transporturile rutiere este activitatea unei intreprinderi cu scop patrimonial care consta in preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier acestea urmand a fi executate de intermediar prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport (expeditionari).G..licenta de transport este documentul care atesta ca intreprinderea de transport indeplineste conditiile de onorabilitate. O.2006 CONTRACTUL DE TRANSPORT RUTIER. b) transportatorul rutier ( caraus ) si c) destinatarul. transportat pe o anumita portiune din traseul respectiv de un alt vehicul. . 109/2005 privind transporturile rutiere. O. de masa bruta lipsa sau 500 de unitati de cont/ colet b) daca valoarea pagubei nu este dovedita – o despagubire forfetara de 10 unitati de cont/ kg de masa bruta lipsa sau de 150 unitati de cont/ colet.U. Contractul comercial de transport rutier de marfuri este acea conventie prin care un operator de transport rutier profesionist se obliga in schimbul unui pret determinata sa transporte sub paza sa si inauntrul unui anumit termen o anumita cantiatete de marfuri pe care urmeaza sa o elibereze destinatarului indicat in documentul de transport. la randul sau.11. In contractul de transport rutier de marfuri partile contractante sunt: a) expeditorul. capacitate financiara si competenta profesionala avand acces la transportul rutier public. 109/2005.TRAFIC INTERN Sediului mat. Decretul 451/1972 privind aderarea Romaniei la Conventia referitoare la Contractul international de transport de marfuri pe sosele – CMR. Curs 8 14.

. Potrivit O.numit . Operatorul de transport rutier raspunde pentru pierderea totala/partiala a marfurilor transportate. protectia mediului.sa nu fi fost condamnata pentru infractiuni de natura comerciala .pd.se efectueaza fara conventie si fara achitarea unui tarif. solicitand biletul de calatorie si achitand pretul transportului.acord de vointa .transport rutier in cont propriu . D...oneros comutativ . acceptarea carausului echivaland cu incheierea propriu zisa a contractului. Caracterele contractului: . avarierea totala/ partiala a cestora.real.multilateral ... ..forma consensuala. al caracterului activitatii de transport: -transport rutier public . In urma verificarii indeplinirii celor 3 conditii cumulative se elibereaza licenta de transport cu valabilitate de 5 ani exemplarul original pastrandu-se la sediul operatorului de transport. pentru depasirea termenului de executare a transportului. conditia se considera indeplinita da ca transportatorul dispune de un capital de 9.v. Conditia de onorabilitate presupune ca persoana ce conduce activitatea de transport rutier: . Remiterea bagajelor catre transportator se dovedeste cu fisa de bagaje eliberata de soferul mijlocului de transport.000 eur/primul autovehicul si 5. Capacitatea financiara presupune existenta unor resurse suficiente pentru a concepe in bune conditii activitatea de transport rutier.Mai apare si intermediarul sau brokerul de transport ( intermediere in transporturi rutiere.sa nu fi fost declarata inapta pentru a conduce permanent si direct activitatea de transport rutier . siguranta rutiera..G. produse din culpa sa.sa nu fi fost condamnata pentru infractiuni privind transportul rutier de marfuri si de persoane.sinalagmatic .remiterea bunurilor care urmeaza a fi transportate Contractul de transport rutier de marfuri se incheie ca urmare a comenzii scrise a expeditorului. Transportul rutier se efectueaza numai cu vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor in vigoare avand inspectia tehnica periodica valabila. Tarifele de transport se stabilesc liber pe piata pe baza cererii si ofertei in domeniu.d . Contractul de transport rutier de calatori si bagaje se incheie in forma scrisa prin prezentarea calatorului la agentiile si ghiseele carausului. ptr.. Competenta profesionala se considera indeplinita daca persoana care conduce in mod efectiv activitatea de transport rutier are un certificat de competenta profesionala eliberat de autoritatea comptetenta in conditiile stabilite de aceasta.U.000/ fiecare altul pe care le detine.efectuat in temeiul unei conventii de catre operatorii de transport rutier licentiati care detin in proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere. RASPUNDEREA CARAUSULUI IN.. Forma scrisa este ceruta ad probationem sub forma scrisorii de transport.

al coborarii persoanei din autovehicul. Prin conventie se poate stabili ca dreptul de dispozitie sa apartina numai . Expeditorul are dreptul de dispozitie asupra marfurilor. CONTRACTUL DE TRANSPORT RUTIER DE MARFURI IN TRAFIC INTERNATIONAL Operatorul de transport raspunde atat de propriile actiuni sau omsiuni cat si de ale prepusilor sai ori ale unor terte persoane prin intermediul carora realizeaza activitatea de transport daca acesti prepusi sau aceste persoane actioneaza in exercitiul functiilor lor. Despagubirile urmeaza acelasi regim ca si in cazul celorlalte contracte de transport. Proba contractului de transport se face prin scrisoarea de trasura.raspunderea este tratata diferit: In temeiul O. Inainte si dupa cele 2 momente indicate prejudiciile produse de operatorul de transport calatorului se repara dupa reguluile raspunderii civile delictuale. Daca termenul nu este stipulat se aplica dispozitiile de drept comun ( existenta prejudiciului etc) TRANSPORTUL RUTIER DE CALATORI. In raport cu aut. Pentru nerespectarea acestor obligatii operatorul de transport raspunde contraventional sau administrativ. In absenta unor reglementari legale care sa stabileasca cuantumul despagubirilor pe care carausul le datoreaza in ipoteza producerii vreunui prejudiciu constand in decesul sau ranirea calatorului. G. pentru intarzieri se calculeaza in functie de faptul daca partile au prevazut prin contract un tremen de executarea a transportului. adm. forma scrisa fiind ceruta ad probationem ceea ce inseamna ca absenta sau pierderea scrisorii de trasura nu afecteaza valabilitatea contractului incheiat care urmeaza regimul juridic stabilit de conventia CMR. Se mai pot produce prejudicii privind pierderea sau avarierea totala/partiala a bagajelor calatorului. locale. acestuia revenindu-i obligatia de a proba existenta vreunui caz exonerator de raspundere si anume culpa exclusiva a calatorului sau a unei terte persoane ori imprejurari care nu ii sunt imputabile si pe care nu le putea preveni sau evita. Intre cele doua momente culpa operatorului de transport este prezumata. raspunderea se angajeaza pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in contractul de concesiune a transportului local de calatori precum si pentru nerespectarea nnormelor specifice transportului public de calatori aprobate de Consiliul local al localitatii in care se efectueaza transportul. Se calculeaza diferit dupa cum este vorba de pierdere totala/ partiala. Dreptul de dispozitie asupra marfii se stinge in pesoana expeditorului si ia nastere in beneficiul destinatarului in momentul in care un exemplar al scrisorii de trasura este remis celui din urma. Durata raspunderii contractuale a carausului este delimitata de momentul de inceput al urcarii calatorului in autoturismul folosit pentru executarea transportului si momentul de sfarsit . 86/2001 carausul rutier raspunde fata de autoritatea administratiei publice locale in temeiul transportului de concesiune. cat si fata de calator in baza contractului de transport incheiat cu acesta. avariere totala/partiala. Prejudiciile produse calatorilor pot consta in ranirea ori decesul calatorului precum si orice alta vatamare fizica sau psihica.Raspunderea transportatorului se angajeaza numai pentru prejudiciile intervenite pe timpul transportului. contractul de concesionare putand fi reziliat. acestea vor fi stabilite de instanta de judecata protrivit dispozitiilor dreptului comun. intre momentul primirii marfii si eliberarii acesteia destinatarului indicat in scrisoarea de transport.

Valoarea marfii este calculata dupa cursul bursei sau pretul curent al pietei sau in lipsa acestora. . La despagubire se pot solicita si dobanzi calculate la un procent de 5% pe an care curg din ziua reclamatiei adresate un scris carausului sau din ziua introducerii a cererii de chemare in judecata. incepand de la a 30 zi dupa expirarea termenului convenit sau daca nu a fost convenit niciun termen. In ipoteza in care se produce un prejudiciu constand in nerespectarea termenului de transport despagubirea nu va putea depasi tariful transportului comandat de catre expeditor. Se poate exonera facand dovada lipsei culpei. dupa valoare marfurilor de acceasi calitate si cantitate. Despagubirile datorate de caraus pentru pierdetea totala/partiala se calculeazea marfii la locul si momentul primirii acestora la transport. la randul ei. dupa trecerea a 60 la zile de la data la care marfa a fost primita de transportator. ambele la cererea expeditorului si in schimbul platii unor tarife suplimentare.destinatarului. In caz de pierdere totala. incepand de la a 60 zi de la primirea marfii de catre transportator. temenul de prescriptie este de 3 ani. Actiunile judecatoresti derivate din transporturile rutiere reglementate de Conventia CMR se prescriu in termen de 1 an. Ambele termene se calculeaza in caz de pierdere partiala. daca nu s-a stabilit un asemenea tremen. Transportatorul va fi obligat sa restituie si tarifel incasate pentru transport. Transportatorul nu poate fi obligat la alte daune interese cu exceptia cand are loc o declarare a valorii marfii sau a interesului special la predare. In toate celelalte cazuri incepand de la expirarea unui termen de 3 luni de la data incheierii contractului de transport. Reclamatia administrativa nu este obligatorie insa. taxele vamale si orice alte cheltuieli facute in totalitate sau partial proportional cu prejudiciul produs. trebuie introdusa intr-un termen de 3 luni de la data incheierii contractului de transport si are ca principal efect suspendarea termenului de prescriptie pana in ziua in care transportatorul respinge in scris reclamatia si restituie documentele anexate. daca este exercitata. Persoana interesata poate sa considere marfa transportata pierduta fara sa faca niciun fel de alta dovada daca aceasta nu afost eliberata intr-un termen de 30 de zile de la data la care transportul trebuia sa ajunga la destinatie sau. a intervenirii unor evenimente etc. aceasta din urma. Suspendarea si intreruperea sunt reglementate de legislatia tarii organului de jurisdictie sesizat. de avariere ori de intarziere din ziua in care marfa a fost eliberata. Daca destinatarul dispune eliberearea marfii unei alte persoane. In caz de dol sau de culpa echivalata cu dolul conform legislatiei statului caruia ii apartine organul de jurisdictie sesizat. in momentul intrarii in posesia exemplarului scrisorii de trasura nu poate. Raspunderea carausului se va antrena numai daca persoana interesata va face dovada ca intarzierea la transport i-a produs vreun prejudiciu. desemna alti destinatari. Ziua de plecare a termenului de prescriptie nu se calculeaza in interiorul termenului. Transporatatorul rutier raspunde pentru pierderea. avarierea totala/ partiala a marfii si pentru intarzierea in axecutarea transportului cu conditia ca aceste prejudicii sa se produca intre momentul primirii marfii l atransport si momenrtu eliberarii acesteia destinatarului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful