Ghid pentru redactarea lucrării de licenţă

Conceput şi redactat de Lucian Butaru (coordonator), Alina Andreica, Monica Burcă-Voicu, Romana Cramarenco, Laura Herţa, Adrian Luduşan, Veronica Mateescu, Sergiu Mişcoiu, Ana Pantea. Facultatea de Studii Europene

Declaraţie standard – lucrarea de licenţă va conţine o declaraţie pe propria răspundere a absolventului. o secţiune de concluzii.princeton. 5. grafice) şi/sau tabele. 6. date sau idei fără referinţe corespunzătoare la autorii acestora. Coperta şi Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexele acestui document. precum şi limitele/neajunsurile lucrării (confidenţialitatea datelor. firul roşu al lucrării (o poveste despre titlurile capitolelor şi legătura dintre ele). lipsa accesului la unele surse bibliografice de referinţă etc. 2. datată şi semnată în original. imediat după cuprins. sub forma unor liste (separat pentru figuri şi tabele) care conţin numele fiecărui element şi numărul paginii la care se află acesta. din care să rezulte că lucrarea îi aparţine. indiferent de momentul descoperirii. Comisia va respinge. gradul de noutate a temei. Definirea plagiatului şi regulile de evitare a acestuia sunt disponibile on-line la adresele http://oxforddictionaries. rată mică de răspuns la chestionare/interviuri.). Capitole – lucrarea de licenţă va conţine între 3 şi 5 capitole. obiectivele generale ale lucrării. lucrările care conţin elemente plagiate.pdf 3. 4. nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată. Coordonatorul poate refuza acordul intrării lucrării în examenul de licenţă în cazul în care constată că lucrarea conţine elemente plagiate. Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei. care să sintetizeze informaţiile şi/sau rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol. Lista figurilor şi lista tabelelor – în cazul în care lucrarea de licenţă conţine figuri (imagini. Plagiatul înseamnă preluarea integrală sau parţială a unor texte.com/definition/english/plagiarism http://www. fiecare putând avea (dacă vă ajută la ceva) o scurtă introducere şi. metodologia folosită. numerotate crescător. Cuprins – lucrarea de licenţă va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol. în partea finală.Standarde privind structura: 1. acestea vor fi prezentate. .edu/writing/university/resources/WPAPlagiarism.

bineînţeles. cu dimensiunea de 12 puncte. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării.5 cm. care pot fi aliniate centrat. Paragrafele au rolul de a grupa propoziţiile în jurul unor idei. dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii. utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă. Se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins): stânga: 2. Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată. Textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1. folosiţi-le în aşa fel încât citind primele cuvinte din fiecare paragraf să se vadă firul discuţiei. Bibliografie – aceasta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă. Fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman.27 cm.). precum şi etichetele tabelelor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai jos). Standarde privind formatarea: 1. 9. jos: 2 cm. Paragraf. precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. împăcând detaliile cu liniile de forţă – deci. sus: 2 cm. Pagină. Dacă doriţi. care nu se numerotează ca şi capitol. Anexa 2 etc. Paginile care constituie Anexele nu se numerotează. ş. . Numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu. trebuie să se regăsească citate pe parcursul lucrării. până la ultima pagină a lucrării. dreapta: 2 cm. în format A4.5 lines). Anexele se numerotează crescător (Anexa 1. centrat. ci doar suport pentru documentare. 2. De preferinţă ar trebui să conţină mai mult de 20 de titluri care. Numărul minim de pagini este 40.5 linii (Format->Paragraph>Line spacing-> 1. concluziile şi introducerea lucrării pot să iasă din logica numărării urmată la capitole. ţ. 8. Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1. Excepţie fac titlurile capitolelor. 3. opinia personală privind rezultatele obţinute în lucrare. Font/caracter. deoarece ele nu reprezintă produsul efortului intelectual al autorului.7. Concluziile lucrării – în această parte a lucrării de licenţă se regăsesc cele mai importante concluzii din lucrare. Textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified).

lucrarea (cartea). â . capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre. spaţiere paragraf 1 rând. La fel şi în cazul jocului cu tipul sau cu dimensiunea fontului. după următorul model (numele.27 cm atât la dreapta. cu note de subsol. Font-ul italic se foloseşte pentru a sublinia importanţa unor cuvinte. deci nu căutaţi semnificaţii ascunse): . justified. va avea următoarea formatare: mărime font 10 pt. cât şi la stânga (vezi exemplul de citat extins din secţiunea Anexe). trebuie să folosiţi ghilimelele. dacă citatul depăşeşte 3 rânduri. dacă este cazul. deşi sunt reale. Ocaziile citării. aliniere/indent 1. expresii etc. sursa datelor se precizează sub tabel. centrat. Combinarea aleatoare sau/şi excesivă a acestor moduri de a sublinia (ca să nu mai vorbim de folosirea lor concomitentă. În cazul parafrazării. fiecare figură are număr şi titlu. Stilul citării. iar. pagina sau adresa de Internet completă. Tabelele se numerotează cu 2 cifre. indicând numele autorului(lor). Tabele şi Figuri (dacă e cazul). prima reprezentând numărul capitolului. Standarde privind citarea autorilor: 1.pentru limba română). editura. sursa trebuie semnalată ca atare. de ex.î. pagina sau adresa de Internet completă. În cazul reproducerii. iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv.. 2. urâţenie) subminează însuşi demersul punerii în evidenţă. editura. titlurile şi nr. aliniat la marginea din dreapta. aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). Dacă este cazul. sursa figurii se indică pe rândul imediat următor. paginilor. pe lângă semnalarea sursei. grafice. Fiecare tabel are număr şi titlu. au fost alese în mod aleator. care se menţionează deasupra tabelului. Recomandăm stilul „clasic” de citare. Figurile (aici sunt incluse imagini. indicând în mod obligatoriu numele autorului(lor). anul. care se menţionează sub figură. lucrarea (cartea). – la fel şi mai puţin esteticul font underline – iar font-ul bold poate fi folosit în cazul în care vrem să mergem chiar mai departe de atât cu evidenţierea. 4. prima reprezentând numărul capitolului. concepte. anul. iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv.

Cluj: Editura Idea Design & Print. în Adrian T. Totuşi. Chiar dacă articolele din reviste se regăsesc on-line. 1999. „Titlul articolului încadrat de ghilimele”. anul. in Sophie de Sivry et Emmanuel Waresquiel (éd.ro/19333/totul-rminepe-vechi-sau-cauzele-infringerii-lui-saakavili/. Sîrbu. « Vichy et la question juive.2. numărul sau data publicării pe site.) Breaking the Cycle. 1997. „Totul rămîne pe vechi sau cauzele înfrîngerii lui Saakaşvili”. http://www. Oraşul: Editura. este obligatorie citarea site-ului. în Philosophy of the Social Sciences. 3. p. Mémoires du Monde. 47-58 (în cazul în care informaţia se extinde pe mai multe pagini. p. în cazul în care nu există un echivalent pe hârtie al revistei sau un format pdf standard. link-ul şi data accesării. folosiţi pp. Schake. numele articolului. in Roderick von Lypsey (ed. în baze de date. pp.). tema/rubrica din care face parte (dacă e cazul).). 2009. Raţiuni practice. September 1990. 94-114. Kori N. Exemplu de articol dintr-un volum colectiv cu 2 editori: Boris Groys. pp. 2001. „Titlul articolului încadrat de ghilimele”.2. De asemenea. Catherine Nicault. accesat în 03.10. Cinq siècles d’histoires inédites et secrètes au Quai d’Orsay. ghilimele în limba franceză « » Exemple: Boris Groys. Bucureşti: Editura Meridiane. Alexandru Polgar (eds. Genealogii ale postcomunismului. O teorie a acţiunii. trebuie citate toate referinţele ce pot fi găsite cu privire la textul citat: autorul (dacă apare).). 344.1 În cazul cărţilor: Prenume şi Nume al autorului. Palgrave Macmillan. 93.criticatac.2012. 47-58. Genealogii ale postcomunismului. pagina. Alexandru Polgar (eds. “The Breakup of Yugoslavia”. Exemplu: David Theo Goldberg. pp. 288. Exemplu: Vasile Ernu. urmat de referinţele complete ale cărţii menţionate (precum la punctul 2. La lucidité d’un diplomate ». “Racism and Rationality: The Need for a New Critique”. NOTA BENE: Ghilimele în limba română „”. „Comunismul privit din afară”. 20 No. 2. Vol. 2009. Exemplu: Pierre Bourdieu. în Adrian T. „Comunismul privit din afară”. în CriticAtac. şi daţi intervalul paginilor). Sîrbu. cele semnalate anterior rămân valabile. În cazul articolelor incluse în reviste: Prenume şi Nume al autorului.3. 2. Paris : L’iconoclaste. .1). urmat de referinţele complete ale revistei. În cazul articolelor incluse în cărţi: Prenume şi Nume al autorului. Cluj: Editura Idea Design & Print. ghilimele în limba engleză “ ”. p. 3 octombrie 2012. Titlul cărţii cu caractere italice. A Framework for Conflict Intervention.

6. la fel ca în cazul oricărei propoziţii. nu reluăm toate paginile citate. paginii nu este disponibil. . Observaţi că la finalul fiecărei citări/referinţe bibliografice apare un punct. De asemenea.a. citaţi exact din acelaşi volum.7. cit. dacă între prima citare şi citările ulterioare se intercalează citarea altor surse. 2. dacă citarea este succesivă. Sau: Bourdieu. folosiţi termenul apud. a permite ordonarea alfabetică şi. aceeaşi carte). În cazul în care o sursă este citată din nou. dacă opera citată are mai multe volume şi. Exemplu (în cazul unui nou Bourdieu citat succesiv): Idem. Pierre. Acceaşi formulă (loc.4. p. semnalaţi situaţia folosind ***. se poate folosi formula loc. Exemplu: Ibidem. în ultimul caz menţionat.2. cit) trebuie folosită şi în cazul citării surselor exclusiv on-line la care nr. În cazul bibliografiei. 2. Bucureşti: Editura ART. evident. p. semnalaţi situaţia folosind [f. în cazul în care anul publicării e necunoscut. 2. folosiţi următoarele formule: ibidem (însemnând acelaşi autor.]. întâmplător.8. 119. 2008. consultaţi-vă cu coordonatorul. tot ce s-a precizat până acum rămâne valabil. O teorie a acţiunii. Raţiuni practice. Observaţi omiterea prenumelui. Bucureşti: Editura Meridiane. cit. Schiţă pentru o autoanaliză. sau op. În cazul în care autorul e anonim. Pentru cazuri mai complicate.5. În cazul în care întâmplarea face să citaţi succesiv două lucrări ale aceluiaşi autor.. Exemplu: Bourdieu. cit. În cazul în care comoditatea sau sărăcia bibliotecii vă face să citaţi un autor la mâna a doua (folosindu-i expresii sau idei citate de către un terţ). 119. p. la a doua folosiţi formula Idem (însemnând acelaşi autor). 1999. cu deosebirea că Numele şi Prenumele autorilor se inversează pt. 2. op.. 42.

Anexe .

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE LUCRARE DE LICENŢĂ Coordonator ştiinţific: Absolvent: Titlu Prenume Nume Prenume Nume Anul .

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Secţia Titlul lucrării de licenţă Coordonator ştiinţific: Absolvent: Titlu Prenume Nume Prenume Nume Localitatea în care funcţionează secţia Anul .

data Absolvent Prenume Nume _________________________ (semnătura în original) . chiar şi în traducere proprie din altă limbă. sunt indicate în lucrare.Declaraţie Prin prezenta declar că Lucrarea de licenţă cu titlul “Titlul complet al lucrării” este scrisă de mine şi nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate sau instituţie de învăţământ superior din ţară sau străinătate. declar că toate sursele utilizate. − reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori deţine referinţa precisă. De asemenea. cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului: − toate fragmentele de text reproduse exact. Cluj-Napoca. inclusive cele de pe Internet. sunt scrise între ghilimele şi deţin referinţa precisă a sursei. − rezumarea ideilor altor autori deţine referinţa precisă la textul original.

Cuprins .

Introducere Text .

inclusiv) înlocuind doar cuvintele din şabloane (şablonul pentru paginile standard de început. am introdus un element de ruptură/continuitate – şi anume: am introdus numele unui subcapitol. p. un text presupus cu sens ar trebui. dar n-am avut inspiraţia pentru a face o trecere firească. p. citând două concepte atât de celebre. le veţi cita pentru a recunoaşte meritele celui care le-a pus în circulaţie – sau. Bucureşti: Editura Meridiane. ştergând primele pagini (până la cuvântul „Anexe”. dacă un text fără sens poate crea iluzia că acesta există. Loïc Wacquant. Bourdieu. Totuşi. Cel mai adesea veţi întâlni concepte pe care. 16 (1). 391. la subsol. luată la mâna a doua: „ori de câte ori găsim o 1 2 3 4 5 Pierre Bourdieu. .1. Simţul practic. dacă sunteţi precauţi. paragraful anterior curge firesc. iar al doilea dintr-o carte. „aici”. voi cita o idee de-a lui Durkheim. Iaşi: Editura Institutul European. p. 96. respectiv „habitus”5. Ca urmare. 383. „totuşi”). 45. Idem. Cum se scrie istoria. 2000. Sau. Pentru folosirea termenului apud. cu atât mai mult. care mă scuteşte să leg paragraful acesta de cel anterior şi să-mi îndeplinesc. promisiunile făcute în el. 1999. Aici (în rândurile pe care tocmai le citiţi) aveţi şablonul pentru text. Observaţi înlănţuirea propoziţiilor de până acum: chiar dacă nu are sens. 2001. dacă sunteţi modeşti.1. să o facă. „practicile vecine”2 sau „gramatica”3 libertăţii actorului social. respectiv pentru citatul extins.). La subsol se poate vedea că primul a fost citat dintr-o revistă. textul care urmează nu prea are sens. dacă tot e scris pentru a vă face o imagine despre formatul unei pagini. vol. Din ultimul am ales două pentru a avea prilejul folosirii lui Ibidem. Deci. din contră. Pentru a folosi termenul Idem voi forţa puţin nota. „ca urmare”. 1999. va încerca să surprindă situaţiile cele mai uzuale de citare pomenite anterior. Nume Subcapitol Aici. pentru a dovedi cât de multe chestiuni/aspecte din acel domeniu cunoaşteţi. Meditaţii pascaliene. încât citarea exactă a sursei este mai degrabă un act de preţiozitate decât un demers necesar: „violenţă simbolică”4. Ibidem. cum se citează? Ocaziile pentru citare sunt multiple. 1. puteţi folosi chiar acest document pentru licenţa dumneavoastră. 81-103. Paul Veyne. Nume Capitol În aceste anexe găsiţi formatările necesare unei lucrări de licenţă. Deci. pentru că aveam ceva de spus. Pentru oricare din situaţiile enumerate putem da exemple de metafore cu pretenţii de concept precum „hipo-descendenţă”1. “On the Cunning of Imperialist Reason”. cele pentru nume capitol. nume subcapitol etc. Theory. Bucureşti: Editura Meridiane. pp. produsă de Pierre Bourdieu. s-ar putea să le citaţi pentru a-l face responsabil pe cel care le-a născocit. Culture & Society. graţie conectorilor („dacă”. p. Dacă doriţi. totuşi. produse de Paul Veyne.

dacă aş cita direct din ziar. am scăpat de responsabilitatea afirmaţiilor – măcar parţial. deosebit de apreciat pentru pana lui: „Cârciumăria evreiască în ţară au ajuns un adevărat scandal. precursorii disciplinei sale erau destul de eurocentrici. era mai puţin preocupat de afişarea paternităţii textelor de pe prima pagină. mai puţin extinse sau doar cuvinte. Mihai Eminescu. 33.9 Parafrazându-l pe domnul Barret. p. 2. care n-ar fi suferit în nici o ţară civilizată din lume. aş putea să completez afirmaţia despre etnocentrism cu aprecierea că respectivii erau falocentrici (probabil nu la fel de falocentrici precum romanticul Eminescu). voi folosi o carte pe care deja o am pe masă (exemplificând astfel şi folosirea op. London: University of Toronto Press.”7 De obicei. în loc de Adunare legiuitoare. apud Stanley R. IV. Pentru a exemplifica parafrazarea. putem fi siguri că aceasta este eronată” 6. 6 7 8 9 Emil Durkheim. Barret. cârciumele sunt locale de îndobitocire şi de prostituţie sufletească şi libertatea de a le ţinea deschise dumineca şi sărbătorile face ca biserica să fie pustie în zilele mari şi cârciuma plină. Ziarul Timpul. Chestiunea evreiască. 104. Buffalo. Până în acest moment se poate observa că citatele sunt reproduceri extinse. op. nr. Bucureşti: Editura Vestala. mai simplu. Antropology: A Student’s Guide to Theory and Method. în care a apărut textul cu pricina. apelând la parafrazarea unor autori care au rezolvat deja şi problema aceasta. p. însă aceste afirmaţii ar trebui probate cu exemple – sau. Totuşi. „Bucureşti 21 fevruarie/5 martie” (articol nesemnat). Asta în cazul în care n-au fost precedate de comentariul cu pricina. 1998. douě haremuri”8.explicaţie psihologică a unui fenomen social. 41. Însă. am semnalat lipsa semnăturii. la subsol. cit. voi apela la poetul naţional. Pentru a nu lăsa impresia că privilegiez autorii francezi şi pentru a da un exemplu de citat extins. De exemplu. ***. precum şi titlul bizar al textului. . am avea. privind totul prin prisma modelelor victoriene. Adică. Toronto. p. citatele extinse sunt urmate de comentarea lor. compus din numele oraşului şi data scrierii lui.): potrivit antropologului Stanley Barret. În cazul de faţă nu cred că e locul potrivit pentru a comenta citatul.. Singura menţiune care merită a fi făcută aici e faptul că „articolul lui Eminescu” din care e preluat citatul nu a fost semnat. p. Timpul. dacă îmi place riscul. Barrett. Mihai Eminescu. 48. 1. 1998. Nume Subcapitol Etc. pot adăuga la afirmaţiile preluate şi câteva analize personale.2. cit. însă diversele culegeri sau selecţii privind publicistica lui Eminescu îi atribuie aceste articole apărute la loc de cinste în ziar. 22 februarie 1879. aş prefera s-o fac în felul acesta: „dând drepturi femeilor. pentru că mai pot fi bănuit că nu stăpânesc bibliografia în cazul în care afirmaţiile ar fi aberante.

2.1. . Nume Capitol Corp Text 2. Nume Subcapitol Corp Text: 2.2.3. Nume Subcapitol Etc. Nume Subcapitol Corp Text 2.

3. Nume Subcapitol Corp text 3. Nume Subcapitol Etc.1.3. . Nume Subcapitol Corp text 3. Nume Capitol Corp Text 3.2.

4. etc. .

Concluzii Corp Text .

22 februarie 1879. nr. Chestiunea evreiască. IV. 1998. Iaşi: Editura Institutul European. 4. 7. London: University of Toronto Press. 16 (1). Simţul practic. Antropology: A Student’s Guide to Theory and Method. 5. 2001. Pierre. 2. 1998. Cum se scrie istoria.Bibliografie Exemplu. Pierre. vol.. Loïc. . ***. Toronto. 1999. 3. “On the Cunning of Imperialist Reason”. pornind de la referinţele date anterior ca exemplificări pentru citare: 1. Timpul. Bourdieu. Stanley R. Bucureşti: Editura Meridiane. Barrett. Meditaţii pascaliene. Culture & Society. Bucureşti: Editura Meridiane. Mihai. Buffalo. Paul. Bourdieu. 1999. „Bucureşti 21 fevruarie/5 martie” (articol nesemnat). Theory. Eminescu. Veyne. 2000. Bucureşti: Editura Vestala. Pierre & Wacquant. 6. 41. Bourdieu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful