PROTECȚIA MEDIULUI - SYLLABUS –

I. Informații generale: Protecția mediului, UA110, disciplină obligatorie, 6 credite Programarea în orar a cursului: specializarea Administrație Publică, anul I, miercuri, orele 12 -14, sala V/2 (valabil pentru anul univ. 2011 – 2012, semestrul I). II. Informații despre titularul de curs și seminar: Conf. dr. Elena Minea (titular curs) Program de consultații: marti, orele 11-13, sala I/6. E-mail: elena_maria_minea@yahoo.com Asist. drd. Raluca Velișcu (seminarii) Program de consultații: luni, orele 14-16, sala I/4. E-mail: ralucaveliscu@apubb.ro

III. Descrierea disciplinei:

Obiectivele cursului: Prin cursul de Protecția mediului se urmărește inițierea studenților în înțelegerea locului și rolului activităților de protecție a mediului în contextul mai larg al administrației publice. Prin materialele propuse și prin activitățile de la curs și seminar urmărim să facilităm înțelegerea politicilor publice de mediu în complexitatea lor actuală (juridică, politică, economică, socială, ecologică, tehnologică, supranațională), în contextul activităților administrației publice locale și centrale și relevanța acestor discuții din perspectiva României, ca stat membru al Uniunii Europene. Obiectivele principale ale cursului vizează ca, după parcurgerea disciplinei, studentul să dețină / dobândească / dezvolte: capacitatea de a aborda comparat şi interdisciplinar probleme de mediu, în analiza acestora, pentru capacitatea de a descrie, în cuvinte proprii şi în linii generale, contextul economic și politic în care sunt capacitatea de sintetizare a factorilor care contribuie la deteriorarea mediului şi a celor care pot contribui capacitatea de explicare a conceptelor teoretice fundamentale şi a relaţiilor dintre acestea; soluţionarea sau ameliorarea lor (din perspectiva administrației publice); integrate şi discutate noţiunile de protecţia mediului; -

la ameliorarea problemelor acestuia; -

. Activitățile de seminar vizează două obiective majore: consolidarea materiei predate la curs și completarea tematicii cursului cu teme aplicate. argumenta. comprehensiv. principalele reglementări în domeniu. Așadar. organizat în cinci mari părți (noțiuni introductive generale – mediul. care facilitează înțelegerea realității și politicilor de mediu dincolo de legislația în domeniu. - politicilor de mediu (juridic. în calitate de stat membru al U. politic. iar materialele de studiu sunt puse la dispoziția studenților în format electronic și pe hârtie prin intermediul bibliotecii facultății sau prin e-group. companii . capacitatea de a interpreta conceptele teoretice în contextul domeniilor concrete de activitate / competență capacitatea de a aplica conceptele teoretice la cazuri particulare (de exemplu. Protecția mediului. monitoring.E.- înțelegerea proceselor decizionale din cadrul politicilor de protecție a mediului. prin aplicarea unor teorii la evenimente / activități curente. instituțiile responsabile și competente la nivel național. precum „integrare a considerentelor de mediu problemelor și politicilor de mediu.prin orientarea producției sau activitățile de CSR. Competențe dobândite: cunoștințe temeinice și detalite despre activitățile de protecție a mediului pe care le desfășoară administrația publică locală și centrală din România. protecția mediului artificial. inclusiv directive relevante ale U.E. etc. cu referire la România. la nivel național și al asimilarea unor cunoștințe detaliate și consolidate despre evoluția activităților de protecție a mediului și a Uniunii Europene. economic.. tehnologic. legătura cu economia și alte științe. monitoring-ul și dezvoltarea durabilă). integrare orizontală / verticală a politicilor de mediu. unde sunt descrise detaliat. elaborat de titularul cursului. în alte politici sectoriale” sau „tranzacționarea permiselor de emisii”. editura Accent Cluj-Napoca. principalelor concepte cu care se operează în prezent (dezvoltare durabilă / sustenabilitate. situații de justiție / echitate abilitatea de a înțelege. evaluare de impact etc). protecția mediului natural.). ecologic)..prin comportamentul electoral sau de consumator. Metode de predare: Pentru disciplina Protecția mediului se pune la dispoziția studenților înscriși la acest curs în primul rând un suport de curs – Elena Maria MINEA. in contextul puțin mai complex al pieței și al comportamentului concret al diferiților actori (simpli cetațeni . evoluția domeniului – necesitatea protejării mediului. prin intermediul studiilor de caz sau a rezolvării de probleme. capacitatea de analiză și relaționare a unor concepte teoretice relevante pentru înțelegerea complexă a capacitatea de analiză și relaționare a conceptelor teoretice în contextul practic și actual al problemelor și dezvoltarea capacității de analiză a unor procese complexe. 2008 – teoretic. sistematizat. politicilor de mediu. social. ecologică). și a rolului diferiților actori instituționali în acest proces. Aceste teme de discuție sunt cuprinse într-un syllabus separat. discuta probleme sau situații de actualitate în contextul teoretic al ale administrației publice (locale) sau prin analiza unor studii de caz.

C. Gh. IV. M. Bucureşti.I şi II). clasificate. Bran. furnizându-se informaţii legate de instrumentele şi strategiile de mediu. Duţu. 1998.predarea va pleca de la parcurgerea în avans de către studenți a materialelor de curs și seminar. Necesitatea protejării mediului Se face cunoscută necesitatea – devenită. Ed. cap. M. precum și alte metode specifice acolo unde tematica permite (vizând o mai mare implicare a studentului în procesul de predare). prezentate caracteristici proprii. Metodele utilizate în predare sunt expunerea. C. II şi III). dimensiunile şi valenţele mediului. Lecturaţi: suport de curs (Titlul III. Metropol. Sunt prezentate principalele modalităţi de deteriorare a ecosistemelor. Sunt prezentate. Protecţia elementelor naturale ale mediului : solul şi subsolul . Protecţia elementelor naturale ale mediului : atmosfera.H. 2. 2007 (cap. Se recomandă parcurgerea următoarelor materiale: suport de curs (Titlul I. M. Univesul Juridic. 2008 (cap VIII şi IX). Ed. Ed. Economică.I şi II). descrierea. Univesul Juridic. de asemenea. Tematica cursului: 1. moduri de protecţie şi cadru juridic naţional şi internaţional vizând respectivele elemente.H. Tratat de dreptul mediului. pentru ca apoi să facă o încadrar e a problematicii mediului în ansamblul preocupărilor din diferite domenii. 2008 (cap. Bucureşti. Marinescu. Marinescu. Tratat de dreptul mediului.XII şi XIII). Tratat de dreptul mediului. de cât mai mare actualitate. Este sugerată lecturarea suportului de curs (Titlul II.natură-om. o obligaţie legală – de protejare a tot ceea ce ne înconjoară. în scopul minimizării impactului negativ al activităţilor umane asupra mediului. 4. cap. azi. Bucureşti. prezente în dezbaterea publică în România sau la niv el european. F. 3. D. Duţu. Ecologie. D.I şi II). apa Sunt definite. Rojanschi. în primul rând. Un aspect important va fi explicarea legăturii și relevanței temei de discuție pentru / din perspectiva administrației publice. 1997. V. 2002. F. iar în cadrul orelor de curs și seminar vom iniția o dezbatere plecând de la ele mentele teoretice (pe care le vom prezenta pe scurt pentru acei studenți care nu au parcurs sau nu au înțeles conținutul teoretic) și completând discuția cu exemple practice. Beck. 2007 (cap.I). Ed. Diaconu. Bleahu. Politici şi strategii de mediu. Economică. Bucureşti. cap. Bucureşti. Mediu – ecologie – economie Capitolul prezintă. Beck. la care se adaugă legislaţia în materie (prezentată în suportul de curs). V. Protecţia şi ingineria mediului. Ed. Ed. Ed. studiul de caz. Tratat de dreptul mediului. Bucureşti. Bucureşti. scopuri şi modalităţi de utilizare /exploatare. problematizarea. Bran. definiţia legală a mediului. Rojanschi.

Regimul juridic al plantelor modificate genetic Subiecte de mare actualitate. Tratat de dreptul mediului. Protecţia mediului artificial Mediul artificial este reprezentat de ansamblul realizărilor omului. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. cap. 2008 (cap. C. OUG nr. Duţu. Marinescu. C. 2007 (cap.XIV).Beck. Ed. D. 2007 (cap. Tratat de dreptul mediului. conservarea habitatelor naturale. Biblografie: suport de curs (Titlul III. Legea nr. M. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale din România. C. D. Ed. Legea nr. Dreptul mediului. a florei şi a faunei sălbatice. Duţu. Bucureşti.VI).IV). 2008 (cap.XIII). Tratat de dreptul mediului. Titlul III. Univesul Juridic. Tratat de dreptul mediului.XI). 5. Duţu. Legea nr. ele sunt discutate şi în cercuri de nespecialişti. Duţu. Tratat de dreptul mediului.III). 563/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. Sunt recomandate spre a fi consultate: suportul de curs. Ed. cap. Ed. Marinescu.Lecturaţi: suport de curs (Titlul III. 2007 (cap. Ed. cap. Bibliografie recomandată: suport de curs (Titlul IV.XI). 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 2007 . Ed.XVII şi XVIII). 7. Bucureşti. Bucureşti. Ed. trebuind să fie protejat în sensul bunului mers al desfăşurării vieţii şi tuturor activităţilor umane. 72/2002 a zootehniei. Bucureşti. Univesul Juridic. 93/2007. Protecţia faunei şi florei terestre şi acvatice. Bucureşti. Bucureşti. importanţa lor în contextual actual. 2008 (cap X). M. 6. Legea 46/2 008 Codul silvic. M. 2008 (cap. 2009 (cap. aflate pe agendele de lucru ale politicienilor şi ale membrilor organizaţiilor de specialitate precum şi obiect al unor aprigi controverse.H. Duţu. OG nr. întrucât sursele şi cantităţile de hrană sunt probleme de interes ridicat permanent şi justificat. M. A.H. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.H. Beck. 2008 (cap. Bucureşti. cât şi în spaţiul din afara acestora. Tratat de dreptul mediului.H. C. Bucureşti. Universul Juridic. Tratat de dreptul mediului. modificată şi completată prin Legea nr. Protecţia pădurilor şi a vegetaţiei forestiere Tema cuprinde definiţiile elementelor. 136/2000.Beck. Tratat de dreptul mediului. Univesul Juridic. D. D.Beck. 8. M.I. Regimul ariilor protejate şi al monumentelor naturii Se va consulta: suportul de curs (Titlul III. cap. C.IV.H. Tratat de dreptul mediului. Bucureşti.Beck. Marinescu. Ed. conservarea habitatelor naturale.I. Bucureşti. 2007 (cap. cel artificial este şi el supus degradării şi poluării.Duşcă.XIV). 37/2006 privind organizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitară. a florei şi a faunei sălbatice. Bucureşti. Tratat de dreptul mediului. atât la nivelul aşezărilor umane. Marinescu. cap. Marinescu. Ed.V) OUG nr. HG nr. Asemeni mediului natural. modalităţile de gestionare durabilă a lor. Ed. D.XIV).XI). Ed. Univesul Juridic. Univesul Juridic.

şi a pregătirii cetăţenilor pentru asemenea împrejurări. în funcţie de amplitudinea acestora şi de factorii favorizanţi existenţi în zona ori locul în care ele se manifestă. Elaborarea unor planuri de acţiune pentru situaţii de urgenţă este absolut necesară. Protecţia împotriva radiaţiilor. Deşeurile şi controlul circuitului lor La sursele naturale de radioactivitate omul a adăugat. 9. format din reprezentanţi ai comunităţii locale. OUG nr. Ordinul nr. OG nr. Trebuie menţionată apariţia unei noi ramuri a economiei (mondiale): reciclarea materialelor. Marinescu. Natural and technikal risks management at local level. cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografie sugerată: suport de curs.XX şi XXI).Beck. Minea. în ultimele decenii în special. Duţu. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. A se consulta : suport de curs. (TITLUL IV. asigurându-se formarea unui grup de coordonare. culoare.XVI şi XVII). . deşeurile se află în atenţia forurilor naţionale şi internaţionale. în siguranţă. Tratat de dreptul mediului. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor. Ed.XIX). radioactivitate artificială. Gestionarea riscurilor naturale şi tehnologice la nivelul localităţilor Hazardurile naturale. 78/2000 privind regimul deşeurilor. miros. cu modificările şi completările ulterioare. OUG 195/2005 privind protecţia mediului. OUG nr. dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare. reglementarea. 481/2004 privind protecţia civilă. antropice şi tehnologice – cu grade diferite de risc – pot provoca pagube mai mari sau mai mici. Poluarea radioactivă este o poluare aproape „perfectă”. E. Lege a nr. Ed. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. ai autorităţilor.(cap. HG nr. 2008. Law and Management. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.H. în cea a administraţiilor locale. D.IV). Univesul Juridic. University Publisher of Szeged. cap. (Titlul IV. M. dar distruge – lent – tot ce este viu: poate avea impact instantaneu sau pe termen lung. 7/2003 privind promovarea. Legea nr. Reprezentând o problemă extrem de complexă pentru lumea de azi. C. 88/2001 privind înfiinţarea. cap. manageri din industrie şi alte părţi interesate. 2007 (cap. întrucât nu are gust. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. Legea nr. la nivel comunitar. cu modificările şi completările ulterioare. Bucureşti. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. Proceedings of the International Conference on Economics. OG nr. M. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 426/2001. Tratat de dreptul mediului. 1259/2002 privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear în România şi a Planului de acţiune pentru implementarea acestei strategii. 2008 (cap. Bucureşti. 111/1996 privind desfăşurarea. La ora aceasta reprezintă unul dintre cele mai mari pericole. autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. asociată permanent dezvoltării ample şi accelerate a tuturor domeniilor. aprobată cu modificări prin Legea nr. prin intermediul ei fiind asigurată cooperarea locală în scopul conştientizării. iar la nivel inferior.II şi III). 10.

OUG nr. Ed. Dezvoltarea durabilă Monitoringul ecologic/integrat vizează obţinerea unor imagini reale. taxe. 2007 (cap. Discuție retrospectivă asupra rolului activităților de protecție a mediului în contextul administrației publice (locale). 2008 (suport de curs). 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului. Bibliografie recomandată: suport de curs (Titlul V.Beck. Elemente de monitoring ecologic integrat. Tratat de dreptul mediului. managementul bunurilor publice. Bucureşti. 1997 . 2007. 2. Bucureşti.Beck. inclusiv în cel destinat protecţiei mediului. rolul și intervenția statului în politicile de mediu (legitimitatea intervenției. Bibliografie: 1.Beck. Elena Maria Minea. Ed. Protecția mediului. Ed. Universul Juridic. 4. Curs recapitulativ. Marinescu. 12. Tot mai multe tipuri de organizaţii sunt orientate spre obţinerea de performanţe de mediu. Ed. Bucureşti. Tratat de dreptul mediului. 68/2007. Minea. consumatorul. importanța protejării mediului din perspectiva comunității (cetățeni. (Titlul IV. Bibliografie recomandată: suport de curs.H. Univesul Juridic. Ed.XXII şi XXIII). cap. . asupra stadiului calităţii mediului la un moment dat. Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu referitoare la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului a fost transpusă în legislaţia naţională printr-un act normativ care să asigure o reglementare unitară şi distinctă a prejudiciului pentru mediu: OUG nr.X).11. Anca Ileana Duşcă. C. nivelul intervenției. companii). S. Duţu. Răspunderea de mediu Statutul României de stat membru al UE presupune obligativitatea transpunerii legislaţiei comunitare în toate domeniile. Bucureşti. Bucura Mond. M. 2009. Duţu. ONG-uri. Accent Cluj-Napoca. Monitoringul de mediu. Bucureşti. Ed. D. controlând impactul propriilor activităţi. C.XXVI). 2007 (cap. Tratat de dreptul mediului. Ed. 2008 (cap.V). precum şi tendinţa de evoluţie pe cele două componente de bază – mediul biotic şi mediul abiotic – în interconexiunea lor. 13. Univesul Juridic. RTSA 2002. C. 2008 (cap. D. Bucureşti. M. Pentru a asigura dezvoltarea durabilă a societăţii este fundamentală necesitatea integrării obiectivelor economice cu cele ecologice şi de protecţia mediului. piața?). Bucureşti. de ansamblu.H. Controlul integrat al mediului şi dezvoltarea durabilă. 3.I și II).IX). pp. Bucureşti. Tratat de dreptul mediului. Ed. Ed. Mircea Duţu. 2008. Marinescu. Tratat de dreptul mediului. Daniela Marinescu. E. Univesul Juridic. 141-148. Tratat de dreptul mediului. cap. Dreptul mediului. V. M. Godeanu.H. produse sau servicii asupra mediului şi luând în considerare politica şi obiectivele de mediu.

examenul oral din sesiune va cuprinde întrebări din suportul de curs. 2002. Nota finală este compusă din 70% nota obținută la examenul oral din sesiune și 30% activitatea de seminar din timpul semestrului (prezența. 6. F. Elemente de monitoring ecologic integrat. Ed. din materialele discutate la seminar și din alte surse bibliografice indicate de titularul de curs sau seminar. în examen. Revista Transilvană de Științe Administrative. Ed. Godeanu. conform planului de învățământ. în funcție de gravitatea cazului. VI. Bucureşti. Modul de evaluare: Evaluarea finală constă. 1997. Bucura Mond. 2002. pp. temele parcurse la seminar vor reprezenta materie obligatorie pentru examenul final. V. Totodată. Economică.4. Alte informații.a se vedea syllabus-ul pentru seminar). S. Bran. 141-148. VII. „Controlul integrat al mediului şi dezvoltarea durabilă”. Bucureşti. Elena Minea. Consecințele plagiatului sunt acordarea note i 1 (unu) și. Frauda la examen atrage nota 1 (unu) și propunerea de exmatriculare. 5. exmatricularea. . Rojanschi. Examenul se va desfăsura oral. Politici şi strategii de mediu. gestionarea situațiilor excepționale: La curs și seminar este explicată noțiunea de plagiat. așadar. activitatea în cadrul seminariilor și lucrările prezentate .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.