DEFINICIJA GENOCIDA PO KONVENCIJI Pojam "genocid" znači djelo, počinjeno u namjeri da se u cijelosti ili djelomično uništi jedna nacionalna

, etnička, rasna ili vjerska skupina kao što je: - ubijanje pripadnika skupine; - nanošenje teške ozljede ili duševne boli pripadnicima skupine; - namjerno podvrgavanje skupine životnim uvjetima kojima je cilj njezino potpuno ili djelomično fizičko uništenje; - nametanje mjera s namjerom sprečavanja rađanja unutar skupine; - prisilno premještanje djece iz jedne skupine u drugu - tvorac i značenje pojma genocid ELEMENTI GENOCIDA mentalni element , znači "namjera da potpuno ili djelimično uništi nacionalna, etnička, rasna ili religiozna grupa kao takva, i fizički element koji uključuje pet djela opisanih u sekcijama, a, b , c , d i e. a) Ubijanje pripadnika grupe (određenog naroda); (b) Uzrokovanje teških tjelesnih i mentalnih povreda pripadnicima grupe; (c) Namjerno podvrgavanje grupe takvim životnim uslovima koji prouzrokuju njeno potpuno ili djelimično uništenje; (d) Uspostavljajuči mjere s namjerom spriječavanja rađanja u okviru grupe; (e) Prinudno premještanje djece iz jedne u drugu grupu. Zločin mora uključivati oba elementa da bi se zvao "genocid". Zločin genocida ima dva elementa: namjeru i akciju. Namjera može biti dokazana direktno kroz izjave ili narečenja, ali češče, mora biti zaključena po sistematskom i koordiniranom djelovanju. KOJA SU KAŽNJIVA DJELA GENOCIDA a) Genocid; (b) Plan za izvršenje genocida; (c) Direktno i javno podsticanje na izvršenje genocida (d) Pokušaj genocida; (e) Saučesništvo u genocidu." KADA JE POTPISANA KONVENCIJA O SPRIJEČAVANJU GENOCIDA - 09 decembar 1948 godine NABROJ DRŽAVE AGRESORE NA BIH 92 95 - Srbija - Crna Gora - Hrvatska GDJE I KADA SU IZVRŠENI GENOCIDI U 20 ST. - Bosna i Hercegovina (Srebrenica) 1995 - Ruanda 1994 - Darfur 2003-2006 KADA JE STUPILA NA SNAGU KONVENCIJA O SPRJEČAVANJU GENOCIDA - 12. januar 1951.

nacionalnoj. invalidi. . a ne pojedinci. etničkoj. Četiri zaštićene grupe su NACIONALNA. Ovi zločini će. a države potpisnice se obavezuju da će sprečavati i kažnjavati za genocid. prisilno sterilisanje i svaki drugi oblik seksualnog zlostavljanja ovakve ili slične prirode proganjanje bilo koje grupe ili zajednice na političkoj. a 'caedere' na latinskom 'pobiti'". protiv civilnog stanovništva određenih okupiranih oblasti. rasnoj. poznati pod terminom agresija.Zločini protiv mira. preko Nirnberških principa. Skupine koje ne čine ove četiri (političke grupe.zločinom koji ni dan-danas nije pravno deklariran kao genocid. bez obzira na to da li je izvršen za vrijeme mira ili rata. To su slijedeće radnje: • • • • ubistvo. prisilna trudnoća. postati jedno od krivičnih djela na kojima se bazira današnje međunarodno krivično pravo.Država ZAŠTIĆENE GRUPE Žrtve genocida su grupe. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA . Zločinom protiv čovječnosti smatra se preduzimanje navedenih radnji pod uslovom da su one preduzete kao dio šireg ili sistematskog napada uperenog protiv bilo kojeg civilnog stanovništva. ETNIČKA. seksualne manjine) nisu zaštićene i teoretski mogu biti istrebljene bez da se pravno radi o genocidu. rasne ili religijske grupe.Genocid je definiran kao istrebljenje rasnih i nacionalnih grupa. .TVORAC I ZNAČENJE POJMA GENOCID Riječ 'genocid' kombinacija je grčkih i latinskih pojmova: 'genus' na grčkom znači 'narod'. silovanje. Taj je pojam genocid prvi upotrijebio poljski pravnik židovskog podrijetla RAPHAEL LEMKIN i to u vezi s masovnim pokoljem Armenaca kojeg su izvršili Turci 1915.Međunarodnom konvencijom utvrđeno je da je genocid međunarodno krivično djelo. KO JE IZVRŠITELJ GENOCIDA POJEDINAC ILI DRŽAVA . RASNA ILI VJERSKA SKUPINA. aparthejd kao i drugi nehumani postupci sličnog karaktera kojima se namerno prouzrokuju teške patnje ili ozbiljno ugrožavanje fizičkog ili mentalnog zdravlja . prisilna prostitucija. istrebljenje. predstavljaju jedno od četiri krivična dela. zatvaranje i drugi oblici lišavanje slobode koji se preduzimaju uz kršenje osnovnih pravila međunarodnog prava mučenje. Poljaka. kulturnoj i polnoj osnovi. ili po drugim osnovima koji su međunarodnim pravom unverzalno priznati kao nedozvoljeni nestanak lica. Cigana i drugih. naročito Jevreja. deportacija ili prisilno premeštanje stanovništva. vjerskoj. ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI U RIMSKOM STATUTU U članu 7 Rimskog statuta dati su osnovni elementi zločina protiv čovječnosti. seksualno ropstvo. porobljavanje. a u cilju da se unište određene rase i klase stanovništva i nacionalne. godine .

Na Ujedinjene nacije su pale mnoge kritike zbog neadekvatnog reagovanja na ovaj zločin. koje se ne mogu preći. Holandija i Gana su nastavile da vode mirovne snage UN-a u Ruandi. aprila 1994. Belgiju i SAD su odbile da spreče masakr. koji je ušao u politički pa i pravni jezik 1990-ih godna. i sustavno istrebljivanje drugih grupa). Masakr se generalno smatra jednim od najužasnijih događaja u savremenoj evropskoj historiji. Činjenica je da je 21. Rase trebaju živjeti odvojeno. HOLOKAUST Izvorno značenje pojma holokaust (grčki olokauston: "potpuno spaljen". kao i pripadnika naroda Hutu koji su se suprotstavljali ovim postupcima ekstremista naroda Hutu. i u njima je ubijeno 800. koje je za vrijeme Drugog svjetskog rata provedeno u Europi na teritoriju pod kontrolom nacističke Njemačke i njenih saveznika. po kojoj između rasa koje čine ljudski rod (vrsta homo sapiens postoje duboke. pa je prirodno da budu u superironom položaju. te je dozvoljeno koristiti silu da se taj položaj održi i spriječi "kvarenje" rase. "holokaust" je naziv za genocid nad Židovima (te. Mnoge zemlje uključujući Francusku.000 do 1. Kanada. pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. aprila i sredine jula 1994. spaljen). Ovaj zločin su uglavnom počinile dve Hutu ekstremističke organizacije: Interahamve i Impuzamugambi.000. Ubijanja su se odigrala između 6. biološki uvjetovane razlike. u širem značenju.ETNIČKO ČIŠĆENJE Pojam etničko čišćenje. Događaj se smatra jednim od najvećih masakara u Evropi od Drugog svjetskog rata. je zločin protiv čovječnosti i nije sinonim za genocid jer za dokazivanje "etničkog čišćenja" nije potrebno dokazati namjeru uništenja nego diskriminatornu namjeru. Stručnjaci tvrde da se zločin mogao sprečiti intervencijom svega 5000 mirovnih trupa međunarodne zajednice. Ovaj genocid predstavlja najsvirepiji zločin tokom Ruandanskog građanskog rata. . od prefiksa olo i kauston.Danas u svijetu uobičajenoj upotrebi. Po proceni iz februara 2008. Genocid se dogodio u regionu Srebrenice. rasistička ideologija vezana je sa idejom da su neke rase vrednije.000. ako i mogu. odnosno. Pristaša rasizma je rasist. UNAMIR. prirodno superiornije od drugih. u vreme najvećeg klanja u Ruandi doneta odluka o smanjenju broja mirovnih trupa UN-a na svega 270.074. a izvele su ga Vojska Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića uključujući i paravojnu formaciju "Škorpioni".000 ljudi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija su odbile da šalju pomoć i pojačanja u Ruandi. RASIZAM Rasizam je ideologija. to je "miješanje rasa" krajnje nepoželjno. godine i podrazumijeva masovna planska ubistva velikog broja bošnjačkih muškaraca i dječaka između 12 i 77 godina.000 ljudi. u kojem je ubijeno oko 8. broj žrtava iznosi preko 1. Najradikalniji oblik rasističke ideologije u suvremenoj povijesti je nacizam. Gotovo uvijek. GENOCID U RUANDI Genocid u Ruandi označava masovna ubistva na stotine hiljada pripadnika manjinskog naroda Tutsi. SREBRENICA Genocid u Srebrenici se dogodio jula 1995.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful