P. 1
Fertőtlenítés, sterilizálás

Fertőtlenítés, sterilizálás

Ratings:
(0)
|Views: 107|Likes:
Published by Beáta Nagy
ek
ek

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Beáta Nagy on Mar 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/23/2013

$0.99

USD

pdf

text

original

Fertıtlenítés, sterilizálás

Ápolástan II.

A fertızés lánca
Fertızı ágens Tartózkodási helye (emberi szervezet, váladékok) Kimeneteli kapu (nyh., bır, váladékok, légutak) Átviteli mód (érintkezés, levegı) Behatolási kapu (nyh., bır sérülése, sebek, légutak, eszközök, stb.) Fontos a tovább terjedés megakadályozása!

Fertızés lefolyása
Inkubációs idı Prodromális szakasz Aktív szakasz Rekonvaleszcencia szakasza Betegség kimenetele: teljes vagy részleges gyógyulás - exitus

Iatrogén ártalom (orvos okozta) :a terápiás vagy diagnosztikus ellátás során kialakuló fertızés Sorrorigén ártalom (nıvér okozta) :ápolási tevékenységek során átvitt betegség. . nem is lappangott. ha a fertızés a beteg kórházi felvételekor még nem volt jelen. és az egészségügyi ellátás következtében vagy attól függetlenül létrejön.Nosocomiális fertızések Akkor beszélünk nosocomiális fertızésrıl.

. terjedési mód. következményeinek helyreállítása kialakulásához szükséges :fertızı forrás.-i intézményben mőködik higiénés bizottság és higiénés fıorvos. Gyakoriságuk a bejelentések és irodalmi közlések szerint 1és 25% közötti.Nosocomiális infekciók Kórházban szerzett fertızés. Fontos a megelızés és a kialakult inf. Minden eü. fogékony szervezet. vagy a kórházban szerzett mikroorganizmus okoz. A fertızés a betegfelvételkor még nem volt jelen és nem is lappangott. amely a kezelés alatt alakul ki.

Nosocomiális fertızések Leginkább veszélyeztetettebbek: Idıs beteg Haematológiai beteg Daganatos beteg Citostatikum kezelés alatt állók Chronikus betegek Kora és újszülöttek Polytraumatizáltak Legyengült immunrendszerő betegek Diab. Elnyúló kórházi kezelésben részesülık .mell.

katéter stb.) Széles spektrumú antibiotikum alkalmazása.A nosoc. rezisztens kórokozók kialakulása Nem kielégítıen asepticus vagy elégtelen kézmosást végzı egészségügyi személyzet A beteget több eü. -i dolgozó kezeli Tartós kórházi ápolás . fertızés kialakulásának kockázatát növeli Több egyidejő betegség Számos invazív beavatkozás (dg és sebészi9 Sok invazív eszközzel (infúzió.

A leggyakoribb nosocomiális kórokozók E. légúti betegség) . iv. Pseudomonas (lég és hugyúti fert.aureus.) Staphylococcus aureus. MRSA(metacyllin rezistens st.) :seb fertızés.kanül. Kleibsella.coli.

Az egészségügyi személyzet legfontosabb nosocomiális fertızései Hepatitis B/C HIV Légúti fertızések Gastrointestinalis fertızések TBC MRSA Kolonizáció (bır. orr üreg) .

A fertızés felderítésének módja Mikrobiológiai tenyésztés Hosszan tartó láz (4órán át min.38. katheter eseténvizelet tenyésztés Sebfertızés-sebváladék Az antibiotikum terápiát célszerő elkezdeni a tenyésztés eredményének megérkezése elıtt.. .5C)haemocultura Húgyúti fertızés tünetei.

felszerelése. berendezése Munkarend Rendszeres fertıtlenítés Aerogen és cseppfertızések megelızése .Higiénés rendszabályok Épületek tervezése.

Asepsis Minden olyan eljárás. melynek célja a fertızés kialakulásának megelızése. A fertızıdés lehet: -exogén contaminatio: a beteg környezetébıl származó pl. levegı -endogén contaminatio: magából a szervezetbıl induló pl.köpet . mőszer.széklet. tevékenység.kórterem. tályog.

. maszk. zsiliprendszer. bemosakodás mőtéthez. sapka. beteg elıkészítése.Asepsis Magába foglalja pl.steril eszközök. egyszer használatos eszközök alkalmazása. higiénés kézfertıtlenítés stb. mőtéti terület izolálása.

gız. (eszközök. hılég. baktericid anyagok használata Antibiotikumok. fertıtlenítési eljárások. a fertızések kezelése.Antisepsis Olyan tevékenység melynek célja a már jelenlévı kórokozók elpusztítása. berendezések) sterilezés (gáz. sugár. csíramentesítés. fertıtlenítés. vakcinák alkalmazása . Pl. sterifiltráció. Bakteriosztatikus. plazma). a továbbterjedés megelızése.

nyomógombok. nıvérhívó) (WHO) .a beteg bıre -azok a felületek a beteg környezetében amelyeket İ maga. Ide tartozik:.éjjeli szekrény.Betegzóna A beteg és az İt körülvevı élettelen környezet. monitor. infúziós állvány stb) -azok a felületek amelyeket az ellátást végzı személyzet érint gyakran( ajtókilincs. vagy az eü.-i személyzet megérint (ágy .

Betegellátási pont Az a hely ahol létrejön a kontaktus a beteggel és az İt körülvevı környezettel. hogy a kézfertıtlenítı legyen elérhetı. Lényeges. . a betegzóna elhagyása nélkül igénybe vehetı.a fertızések tovább vitelének elkerülése miatt.

illetve fertızıképességük megszüntetésére irányulnak. azon eljárások összessége.Fertıtlenítı eljárások Dezinfekció. . fertıtlenítés. amelyek a külsı környezetbe kikerült kórokozók elpusztítására.

A fertıtlenítı eljárás hatékonyságát befolyásolja Alapvetı feltétel a fertıtlenítı hatás eléréséhez: a fertıtlenítı szer és a fertıtlenítendı anyag között meghatározott ideig fennálló közvetlen kontaktus! Behatási idı Fertıtlenítendı anyag tulajdonsága Fertıtlenítendı anyag szennyezettsége Mikroorganizmusok száma hımérséklet .

Fertıtlenítı eljárások hatáserısségének fokozatai Hatás spectrum Csiraszám csökkentı( szanációs) hatás Baktérium szaporodást gátló (bakteriosztatikus) hatás Baktérium ölı (baktericid) hatás Spóraölı (sporocid) hatás Vírusinaktiváló (virucid) hatás Gombaölı (fungicid) hatás Parazitákat pusztító (paraziticid) hatás .

Fertıtlenítés módjai Fizikai Kombinált Kémiai Speciális eljárások .

mechanikai módszerek) Mechanikai módszerek: tisztítás.Fizikai eljárások Fizikai hatásokat használnak fel a kórokozók elpusztításához (hı. gız hatás Sugárzó hatás: ultraibolya sugárzás Germicid lámpával elıállítva . elégetés. sugárzás. felmosás. kézmosás. száraz hı. szőrés Hıhatás: nedves hı (kifızés). leégetés.

vegyhatás. kapilláris aktív hatás Módjai: Fertıtlenítı lemosás Permetezés Beáztatás Átkefélés Elegyítés Dezinficiens hab gázokkal .Kémiai fertıtlenítı eljárások Hatását befolyásolja: -Az alkalmazott oldat koncentrációja.

peroxid vegyületek Felületaktív szerek Lúgok Fenolszármazékok Alkilaminok és származékaik Guanidinek Kombinált hatású szerek .Hatóanyag szerint csoportosítás Klór és vegyületei Jód és vegyületei Alkoholok Aldehidek Oxidáló szerek.

Leggyakrabban alkalmazott fertıtlenítı eljárások Higiénés kézfertıtlenítés Bırön keresztül történı beavatkozás helyének fertıtlenítése Nyálkahártya fertıtlenítés Váladékok fertıtlenítése Váladék felfogó edényzet fertıtlenítése Felület fertıtlenítés. takarítás Mőszer és eszköz fertıtlenítés .

Majd leöblítjük meleg vízzel. addig víz ne érje. Papírtörlıvel töröljük szárazra. fungicid. papírtörölközı Végrehajtása: Adagoló segítségével a kezeket. . alkart 30mp-en keresztül bedörzsöljük. Fertıtlenítı hatású folyékony szappan (antibakteriális.virucid hatású). ha az alkar ill. a kéz bıre szennyezıdött vagy szennyezıdhetett.Higiénés kézfertıtlenítés szabályai Minden olyan esetben el kell végezni.

folyékony kézfertıtlenítı szer. Végrehajtása: Mechanikus tisztítás:3 perc folyékony fertıtlenítı szappan. a reziduális flóra részleges eltávolítása.HBV. . Szappanos kézmosás.sporocid. fertıtlenítı folyékony szappan. A csapot és az adagoló is csak könyökkel érintsük meg.Sebészi. fungicid.5x. egyre közelebb végzıdjön a bedörzsölés a kézhez. 1 perc várakozási idı. virucid. Fertıtlenítı szeres kézmosás: 5x1 perc folyékony kézfertıtlenítı szerrel (baktericid. víz. alkar is. kefe. mőtéti bemosakodás Célja a kéz és az alkar bırén lévı mikroflóra teljes. Leöblítjük teljesen a könyök irányába.HIV) 5ml bemosakodó szer bedörzsölése után. Eszközei: kefe.

védıeszközök alkalmazása Asepsis. antisepsis szabályainak betartása Munka és balesetvédelmi elıírások ismerete és betartása Steril eszközök kezelése. bırfertıtlenítése (inj.szállítása Fertızı anyagok. inf. tárolása Beteg környezetének védelme: látogatási rend. Higiénés kézfertıtlenítés.Higiénés elıírások betartása kórházi osztályokon osztályon Munka ruházat. mőtét elıtt) . elkülönítés. távozás után fertıtlenítés. tárolása . sterilizálás Váladékok kezelése Veszélyes hulladék kezelése Testváladékok levétele. textíliák kezelése. mőtéti bemosakodás.

Személyi higiénia szabályainak betartása Kéz Ruházat Cipı haj .

tárolás Sterilizálni kell a nyitott szövetekkel. testnyílásokkal kapcsolatba kerülı eszközöket. az elıfertıtlenítést követıen! . fertıtlenítés Csomagolás . nyálkahártyával. munkafázisok Elıkészítés: győjtés. alkatrészeket. öblítés Tisztítás. testüregekkel. elıtisztítás.Mőszer és eszköz fertıtlenítés lépései.

Csak a többszöri használatra gyártott eszközöket. tartozékokat lehet sterilizálni! Egyszer használatos eszközöket tilos sterilizálni. és újra felhasználni! . eszköz. Cél: a megtisztított.Sterilizálás Steril. amikor az anyag. megfelelıen csomagolt eszközök. a kezelt anyagon elpusztul minden mikroorganizmus és nyugvó formái is. az az állapot.csíramentes. fertıtlenített. anyagok csíramentesítése. mőszer mentes valamennyi mikroorganizmustól és azok nyugvó formáitól is! Sterilizálás során fizikai. textíliákat. kémiai hatásokat vagy ezek kombinációját alkalmazva. átvizsgált.

Asztali hılégsterilizálók .

Sterilizálás módszerei Autoklávozás Hılégsterilizálás Gázsterilizálás etilén oxiddal (ETO) Gázsterilizálás formaldehiddel Plazma sterilizálás Hideg sterilizálás (antimikrobiális oldatban) .

a központi sterilizáló munkatársaival .Sterilizálandó anyag elıkészítése Fertıtlenített mőszerek csoportosítás Szárítás Átadás-átvétel dokumentálva.

.

nap) Sterilizálásért felelıs személy névjele Jelzés nélküli csomagot kiadni tilos Sérült. tárolása Jelöléssel ellátva ”STERIL” Sterilizálás ideje (év. aláírással Kiemelı csipesz használata-szárazon tárolva .nap) Lejárat idıpontja (év. hónap. nedves csomagot újra kell sterilizálni Szállítás.Steril eszközök utókezelése. tárolás során csíramentes maradjon Helyi adottságoknak megfelelıen zárt. portól védett. hónap. fertıtlenített helyen tároljuk Megbontott kötszerdobozból 24 órán át használható fel a rakomány Megbontás idejét fel kell tüntetni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->