LISTA ANEXELOR I D01 D02 D03 D04 D05 D06 II T01 T02 T03 T04 T05 Instrumente de diagnostic

Schema de investigare a tulburărilor de externalizare Interviu cu părinŃii referitor la interacŃiunea părinte-copil în cazul copiilor cu tulburări de externalizare (EKI) Comportamentul în timpul evaluarii psihologice Chestionar adresat părinŃilor referitor la situaŃii problematice în familie Chestionar adresat părinŃilor referitor la problemele comportamentale din timpul efectuării temelor (HPC – D) Rezultatele evaluării comportamentale şi psihologice Materiale pentru planificarea şi controlul intervenŃiei Lista de verificare: recomandări pentru etapele terapeutice ale programului părinte-copil Planificarea intervenŃiei: programul părinte-copil Lista de probleme: Problemele comportamentale ale copilului Fişa de control: Problemele comportamentale ale copilului Chestionar săptămânal pentru părinŃi şi profesori pentru evaluarea efectului medicamentelor Materiale pentru intervenŃia în familie (fără poveştile terapeutice Petre cel neliniştit şi încăpăŃânat) Definirea problemelor comportamentale ale copilului în familie InformaŃii despre intervenŃia în familie InformaŃii despre intervenŃia în familie - Fişa cu programări Clarificarea elementelor conceptualizării tulburării De ce are copilul meu probleme comportamentale? – Opiniile părinŃilor Caracteristicile copilului Caracteristicile părinŃilor Probleme familiale Conceptualizarea tulburării De ce are copilul meu probleme comportamentale? Conceptualizarea problemei Cercul vicios Tulburarea hiperchinetică la copii şi adolescenŃi – întrebări şi răspunsuri – informaŃii pentru părinŃi, profesori şi educatori Obiectivele şi planificarea intervenŃiei Obiectivele intervenŃiei 1: Reducerea problemelor comportamentale în familie Obiectivele intervenŃiei 2: Reducerea altor probleme în familie

III

Etapa F01 F01.1 F01.2 Etapa F02 F02.1 F02.2 F02.3 F02.4 Etapa F03 F03.1 F03.2 F03.3

Etapa F04 F04.1 F04.2

4 Etapa F14 F14 Orientarea atenŃiei asupra experienŃelor pozitive cu copilul Ghidul părinŃilor: ObservaŃi calităŃile copilului dumneavoastră! BilanŃul meu: experienŃelor pozitive şi negative cu copilul meu „Jurnalul experienŃelor plăcute” Dezvoltarea unor interacŃiuni pozitive în timpul jocului Ghidul părinŃilor: Programul de distracŃie şi joc: AcordaŃi-i atenŃie copilului dumneavoastră atunci când se joacă! TăbliŃa pentru uşa „Program de distracŃie şi joc” Idei pentru „Programul de distracŃie şi joc” Jurnalul jocului Stabilirea unor reguli clare Ghidul părinŃilor: Regulile familiei Regulile familiei Stabilirea unor cerinŃe eficiente Ghidul părinŃilor: Cum se formulează cerinŃele în mod eficient! Jurnal: „CerinŃe eficiente” Întăriri sociale în cazul respectării cerinŃelor Ghid pentru părinŃi: AcordaŃi-i atenŃie copilului dumneavoastră atunci când vă urmează cerinŃele! Jurnal: „Sunt atentă la copilul meu atunci când îmi urmează cerinŃele” Întăriri sociale în cazul manifestării unui comportament adecvat Ghidul părinŃilor: AcordaŃi-i atenŃie copilului dumneavoastră atunci când nu v-a întrerupt activitatea! Semnul Stop Jurnal: „Acord atenŃie copilului meu dacă nu mi-a întrerupt activitatea” Dezvoltarea unui control eficient Ghidul părinŃilor: Unde este copilul dumneavoastră şi ce face? FiŃi întotdeauna atent! Jurnalul „Unde este copilul meu şi ce face? ” ConsecinŃe negative naturale Ghid pentru părinŃi: AplicaŃi consecinŃele naturale când nu sunt respectate regulile! ConsecinŃele respectării şi nerespectării regulilor Ruperea cercului vicios În familia noastră totul este clar stabilit Elaborarea sistemului cu puncte Ghidul părinŃilor: Când lauda nu este suficientă: Planul de puncte Planul de puncte: Lista de dorinŃe pentru recompense Planul meu de puncte: Reguli de joc Contul meu de puncte Şarpele meu din puncte Adaptarea sistemului cu puncte Ghidul părinŃilor: Cum se modifica şi se finalizează Planul de puncte .1 Etapa F08 F08 F08.2 F06.1 F12.3 Etapa F07 F07 F07.3 F13.1 F13.2 Etapa F11 F11 F11.2 Etapa F06 F06 F06.1 F06.1 F10.1 Etapa F09 F09 F09.1 Etapa F10 F10 F10.2 F12.3 Etapa F13 F13 F13.1 Etapa F12 F12 F12.1 F05.2 F13.Etapa F05 F05 F05.

1 F15.2 Etapa K17c F17c 17c1 17c2 Etapa F18 F18 F18. nu sunt o sperietoare ! Lista dorinŃelor lui Petre Jurnalul evenimentelor plăcute Am voie să mă joc aşa cum vreau Eu! Cercul indienilor şi consiliul de familie Petre fa asta.2 Etapa F20 F20 F20.2 F15.3 Etapa F16 F16 F16.1 F18.2 F18.1 Etapa K17b/F17b F17b F17b1 F17b.1 IV K01 K02/03 K04 K05 K06 K07 K08/09 Sistemul de retragere a întăririlor Ghidul părinŃilor: Concursul pentru fete zâmbitoare Concursul pentru fete zâmbitoare: Lista de dorinŃe pentru recompense Concursul pentru fete zâmbitoare: Reguli de joc Concursul pentru fete zâmbitoare: Planul jocului Pauza Pauza Jurnalul pauzelor Training prin joc Ghidul părinŃilor: AjutaŃi copilul să se joace intens Jurnalul: Ora de joc Trainig de auto-educare Ghidul părinŃilor: AjutaŃi copilul pas cu pas să-şi rezolve temele! Cartonaşe de semnalizare Regulile mele de lucru Auto-management Obiectivul meu Fişa detectiv Rezolvarea comportamentelor problematice la rezolvarea temelor de casă Ghidul părinŃilor.1 F19. Cum puteŃi rezolva problemele legate de temele de casă Planul meu de puncte pentru temele de casă: Lista de dorinŃe pentru recompensele suplimentare Planul meu de puncte pentru temele de casă: Reguli de joc Planul meu de puncte pentru temele de casă Rezolvarea comportamentelor problematice manifestate în locurile publice Ghidul părinŃilor: Comportamentul problematic în public Comportamentele problematice ale copilului meu în locurile publice Jurnal „Comportamentul copilului meu în locurile publice” Când apar noi probleme Când apar noi probleme Analiza noilor probleme comportamentale Poveşti terapeutice din Petre cel neliniştit şi încăpăŃânat Eu sunt Petre cel neliniştit si încăpăŃânat! Uraaa. Petre lasă aia! .Etapa F15 F15 F15.1 Etapa F17a F17a F17a.3 Etapa F19 F19 F19.

K10 K12 K13 K15 K16 K 18 K 19 K 21 K 22 Timpul meu – timpul tău! Eu suport consecinŃele ! Puncte în loc de supărare Mama. eu şi feŃele zâmbitoare Atmosfera tensionată Să punem capăt războiului cu temele de casă Haos la magazin! Medicamentele Şcoala poate fi distractivă! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful